Page 1

COPY ROOD Ledenblad van de JS-afd eling Groningen

Met onder andere:

• Een discussie over

kernenergie

• Het voorjaars-

congres

• Big Brother • Komkommertijd


2

ONZE GEGEVENS

Adres secretariaat: Haddingestraat 10 9711 KD Groningen Telefoon: 050-3183364 Website: www.jsgroningen.nl E-mail: info@jsgroningen.nl Kopij: copyrood@jsgroningen.nl BESTUUR Voorzitter: Huub Kappert 06-20537302 voorzitter@jsgroningen.nl Secretaris: Erwin Krol 06-30985393 secretaris@jsgroningen.nl Penningmeester: Niels Kramer 06-252142653 penningmeester@jsgroningen.nl Algemeen Bestuurslid: Eline Diepenveen Bestuurslid Organisatie: Lester von Meijenfeldt 06-44914013 Bestuurslid Ledenwerving en Promotie: Chris Bakker 06-49676221

‘De Jonge Socialisten in de PvdA streven naar een vrije, rechtvaardigde en ontspannen samenleving met gelijke kansen voor iedereen’ Dit staat te lezen in het politiek programma van de JS onder het kopje ‘Ons ideaal’. Wat er niet bij staat is dat dit ideaal eigenlijk alleen bereikt kan worden met deugdelijke mensen. Immers waar gehakt wordt, is een man met een bijl gewenst. Mensen bepalen uiteindelijk de invulling van geschreven woorden. Goede mensen zijn dan ook onmisbaar voor een politieke verening als de JS. Afgelopen congres hebben we Rick Jonker mogen kiezen als landelijk voorzitter van


3

de JS, een mooi voorbeeld van een deugdelijk persoon op een toppositie. De JS kan weer verder bouwen aan een betere wereld, daar moet echter wel wat voor veranderen. Een kenmerk van veranderingen is echter dat ze nooit vanzelf gaan. Mensen veranderen nou eenmaal niet als dat niet nodig is. Soms moet daarom de oude regenteske garde hard de waarheid gezegd worden. Dat is zeker niet leuk, het is wel beter.

het bestuur

v.l.n.r. Lester, Chris, Huub, Eline, Erwin, Niels

Mensen moeten soms beseffen dat ze overbodig aan het worden zijn en dat ze beter ruimte kunnen maken voor een fris team. De politieke loopbaan van sommige politici loopt al in de dubbele cijfers. Je kunt je afvragen hoezeer je dan nog met 2 benen in de maatschappij staat en niet dichtgetikt bent met politieke spelletjes.

Het probleem is niet zozeer dat deze mensen zelf heel foute ideeĂŤn hebben, maar ze houden de goede ideeĂŤn tegen en bezetten een schaarse plek waar ook iemand kan zitten die wel wat toevoegt. Idealen zijn er om nagestreefd te worden, het is niet realistisch om te denken dat je ze morgen al bereikt. Idealen bereik je door met de juiste mensen de juiste dingen te doen, op elk vlak.


4

Kom kommer tijd

Het begint steeds meer te zomeren. De witte wintervelletjes beginnen langzaamaan steeds bruiner en bij sommigen roder te worden. De motivatie om de laatste tentamens nog even binnen te koppen daalt net zo hard als het kwik stijgt. Maar andere woorden alle voortekens hangen in de lucht: de komkommertijd is weer aanstaande. De komkommertijd is een aanduiding voor de rustige zomerperiode, waarin weinig nieuws en weinig handel is. Toch verwachten de thuisblijvende Nederlander en de Telegraaf-lezende vakantieganger hun dagelijkse portie nieuws. Vandaar dat kranten en andere media afreizen naar de kleinste gehuchten om daar maar verslag te leggen van de zoveelste recordpoging spijkerpoepen of andere volksvermakelijke activiteiten. Met dit samenraapsel al dorpsnieuws slaagt de redactie van een zichzelf respecterende krant er toch weer in om zo’n twintig pagina’s aan ‘nieuws’ te brengen.

Erwin Krol

Het komkommerseizoen viel vaak samen met de nieuwsluwe periode. De komkommertelers hadden een andere tijd, terwijl in veel andere vakgebieden er dan juist niets te doen was. Omdat die seizoenen samenvielen, werd komkommertijd meer en meer geassocieerd met het gebrek aan nieuws en activiteiten. Dit jaar lijkt echter de komkommer roet in het eten te gooien van de komkommertijd. Dagenlang berichtten media al over de EHEC-bacterie die aangetroffen is in het lichaam van mensen die na het nuttigen van een frisse komkommer omkwamen. Een grote massahysterie ontstond. De komkommer zou uit Spanje komen. Nee, toch niet. Hij komt uit Nederland. Nee, toch niet. Het moet Duitsland zijn. Verder zijn er ook nog grote onzekerheden over waar de besmetting plaats heeft gevonden: bij het oogsten, bij het sealen of toch nog ergens anders. Grote komkommergeleerden schuiven dagelijks aan bij Knevel en Van den Brink om uitleg te geven. Je ziet KvdB denken dat deze komkommer een nieuwe zondvloed aankondigt. Ook Henk Bleker neemt als een stoere Groninger een hap van een ongewassen (!) komkommer.


WORD LID Nu m et g van L ratis oma eeuw en

Word nu lid van onze prachtige vereniging! Ben jij een overloper, heb jij geen ballen en belazer je de boel graag voor een appel en een ei? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Dat terwijl minister Schipper eerder die dag in de Kamer had opgeroepen dat iedereen goed zijn groenten moest wassen en ook zijn handjes na de toiletgang goed moest wassen en afdrogen. We weten nu eenmaal niet waar het vandaan komt, dus we ontraden niet om komkommer te eten. Wel is hygiëne altijd al een wondermiddel gebleken. Hierover viel een deel van de Kamer: de minister zou meer opkomen voor de landbouw dan voor de volksgezondheid. En zo blijft de komkommer verbazen en echt nieuws opleveren. Dit beloven volle kranten te worden deze zomer (tot de teleurstelling van de Vereniging van Volksvermaken te Luttelgeest). Het begrip komkommertijd krijgt opeens een heel andere lading.

Wij Bieden:

Valse hoop Regenteske bestuurders Een gratis bord voor je kop Een rat als partijleider Harry Potter als erelid! Een date met Sabine Uitslag Bij ons weet u tenminste zeker dat u belazerd wordt! Beslis snel, bijna alle Lynx helikopters zijn al vergeven.

Disclaimer: het woord ‘democratisch’ in CristenDemocratisch Appèl is van geen enkele waarde, wij behouden ons dan ook het recht voor dit te misbruiken.

5


6

Spierballentaal van Big Brother

Ivo en Fred: de verrechtsing van het strafklimaat, een slechte zaak!

Lester von Meijenfeldt Sinds 14 oktober jongst leden staan crimefighter Ivo Opstelten en Fred Teeven aan het roer van het nieuwe superministerie van Veiligheid en Justitie. De heren gaan schoon schip maken. Veiligheid voor iedereen! Sindsdien hebben zij talloze proefballontjes de lucht in geschoten die stuk voor stuk een aanslag vormen op ons prachtige rechtssysteem. Dat het kabinet-Rutte I niet verlegen is voor goedkope symboolpolitiek, dat wisten we al. De VVD-patronen op de post van veiligheid en justitie maken er wel een heel bont feest. In hun krijgstocht naar de ultieme veiligheid – ja, zij geloven nog in het veiligheidssprookje – zoeken ze de grenzen van het recht en het betamelijke op. Deze usurpators slurpen daarbij alle denkbare grondrechten op. Mijn nekharen gaan overeind staan bij het lezen van hun voorstellen. In dit stukje wil ik langs twee van deze voorstellen lopen. Allereerst de achtergrond van de beide heren. Wellicht geeft deze een verklaring voor hun beleidskeuzes. Ivo kennen wij natuurlijk allemaal als de zero tolerence burgervader van de havenstad. Met lik-op-stuk beleid

veegde hij de straten schoon. Geduld is aan deze man niet besteed, zijn acties gaan namelijk onder het mantra ‘eerst doen, dan zien of het kan.’ Zo heeft hij het imago van daadkrachtig bestuurder gekregen. Dat Ivo het niet altijd even nauw neemt met privacyrechten leverde hem in maart van dit jaar de Big Brother Award van Bits of Freedom op. Indien Hollywood besluit over te gaan tot een remake van George Orwell’s 1984, zou de hoofdrol hem zeker niet misstaan. Fred is jaren lang Officier van Justitie geweest. In 2002 volgde hij Pim Fortuyn op in het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland en kwam in de Tweede Kamer namens deze partij. Bij de verkiezingen van 2003 werd hij gepasseerd door Emil Ratelband, waarna hij met slaande ruzie opstapte. Sinds 2007 zit hij weer in de kamer, ditmaal namens de VVD. Na de verkiezingswinst van afgelopen zomer kwam het pluche in beeld. Laten we beginnen met het kroonjuweel van de PVV: de minimumstraffen. Deze zijn hard nodig. Alle rechters in Nederland zijn namelijk lid van D66 en leggen zodoende te lage straffen op. De roep om harder straffen is niet uniek. Veel mensen leven in de vooronderstelling dat Nederland een mild strafklimaat kent. Dat is niet het geval. Wij kennen een humaan strafklimaat, dat is wat anders.


7

Nederland behoort tot de top de van Europese Unie voor wat betreft de duur van vrijheidsstraffen. Alleen in Engeland en Spanje zit je langer achter de tralies. De invoering van minimumstraffen kent louter negatieve gevolgen. Deze minima tasten ten eerste de rechterlijke autonomie aan. Zijn dwingen de rechters tot confectie-uitspraken. Dit terwijl wij maatwerk van hem mogen verwachten. Daarnaast is het wel erg simplistisch om te denken dat hogere straffen er automatisch toe leiden dat er minder misdrijven plaatsvinden. Keer op keer wijst onderzoek uit dat strenger straffen niet werkt. Hoeveel wetenschappelijke rapporten moeten er nog volgen, voordat Ivo en Fred van koers zullen wijzigen? Kijk naar de Verenigde Staten, waar uitvoering van de doodstraf een dagelijkse bezigheid lijkt te zijn. In de States zitten naar verhouding zeven keer zoveel mensen achter de tralies als in Nederland het geval is. Daarnaast hebben Ivo en Fred het voorstel gedaan om de griffierechten (het toegangskaartje tot de rechtszaal) te verhogen en te korten op vergoeding van rechtsbijstand. De griffierechten moeten kostendekkend worden. De rechterlijke macht moet, net als de rest van de overheid, als een bedrijf gaan werken. Een absurd voorstel! Wanneer gaan de liberalen eindelijk inzien dat de overheid iets wezenlijks anders is dan het bedrijfsleven? Juist bij de rechtspraak, net als bijvoorbeeld in de zorg, is de menselijke maat van eminent belang. De vrije markt reduceert mensen tot een inkomsten of kostenpost. Als ik mijn recht wil halen, weiger ik door de rechter te worden afgedaan als een post op de balans. Heeft de gemeente bijvoorbeeld naar jouw mening onterecht je huursubsidieaanvraag afgewezen, dan kun je

onder het huidige recht voor veertig euro naar de rechter stappen. Indien de rechter je gelijk geeft, dan betaalt de gemeente aan jou dat bedrag terug. Het kabinet wil dit bedrag verhogen tot vijfhonderd euro. In dat geval ga ik niet meer procederen. Dan maar geen huursubsidie. Dit bedrag valt nog in het niet bij andere verzoeken. De griffierechten voor een scheidingsprocedure gaan oplopen tot in de duizenden euro’s. Hiermee knijpt men de toegang tot de rechterlijke macht af. En wat gebeurd er dan? Juist, eigenrichting. De waslijst van slechte voorstellen bestaat uit: afschaffen van taakstraffen, afschaffen van verjaring, TBS’ers onder levenlang toezicht, meer camera’s op straat, een permanente internettap, uitbreiding preventief fouilleren, uitbreiding gebiedsverboden, kentekens langer bewaren en de invoering van een wietpas. Ik vrees dat het lijstje nog aangevuld zal worden. Mijn oproep aan beide heren: straf niet dom, straf slim. Vermijd die waas voor de ogen. Straffen worden niet alleen opgelegd ter vergelding, maak ook ter preventie. Dat laatste pleegt men wel eens te vergeten. Leve de onderbuik gevoelens! Knijp daarnaast de rechterlijke gang niet af. Toegang tot de rechter is een elementair mensenrecht. We mogen van geluk spreken dat de meeste voorstellen nog niet de parlementaire fase in zijn gegaan. Laten we onze vingers kruisen dat zij daar stranden. Discussier mee tijdens de veiligheidsactiviteit van de JS.


8

Kernenergie is geen optie

Elmar Smid

Een aantal weken daarvoor werd er op de Dam in Amsterdam een demonstratie tegen kernenergie gehouden. Naast mijzelf en 10.000 anderen waren ook Diederik Samsom en de voormalige burgemeester van die stad aanwezig. Het huidige rechtse kabinet wil namelijk een tweede Uranium-kerncentrale bouwen in Borssele, Zeeland. En dat brengt nogal wat problemen met zich mee. Allereerst is het een korte termijnoplossing. In zeven jaar moet deze centrale gebouwd worden en wanneer deze klaar is, is er wereldwijd voor nog maar zo’n vijftig jaar Uranium beschikbaar. Daarbij is het hele proces van winning van Uranium tot aan het afleveren van de energie net zo milieuvervuilend als het proces dat energie uit aardgascentrales doorloopt,

voordat wij onze wasmachines en scheerapparaten er op laten draaien. Het grootste probleem is echter het nucleaire afval. De brandstof (splijtstofstaven) blijft voor 240.000 jaar radioactief. Bij directe aanraking sterf je een pijnlijke dood en bij besmetting is de kans op ziektes, zoals schildklierkanker, significant groter. Vele volgende generaties zitten dus opgezadeld met ons radioactieve afval en alle veiligheidsrisico’s. Een jaar na Tsjernobyl ging het in Borssele 1 op een haar na mis, in de jaren negentig lekten Franse kerncentrales radioactief water en Fukushima zit nog vers in ons geheugen. Kennelijk zijn we niet in staat om de risico’s goed in te schatten, laat staan dat we 240.000 jaar voor-


uit kunnen plannen. Nu moet ik onze Petrus gelijk geven dat er minder nadelen kleven aan Thorium-reactoren. Volgens een proThorium website komt er inderdaad 1000 tot 10.000 keer minder radioactief afval vrij dan bij de Uraniumreactoren. Daarbij zou 83 procent van dat afval binnen een decenium niet meer schadelijk zijn voor mensen. De overige 17 procent blijft ruim driehonderd jaar radioactief en onveilig. Om even een illustratie te geven: Ik heb de historische atlas van Zeeland er bij gepakt en driehonderd jaar geleden lag Borssele onder water. Kortom, de mens is niet in staat om zover vooruit te plannen. Laten we dat ook niet doen als de alternatieven aanwezig zijn! Binnen de komende vijf jaar, dus nog voordat Bors-

sele 2 klaar is, zijn windmolens op land economisch rendabel. Binnen vijftien jaar is dat ook het geval voor offshore windmolens. Nu al is er een vierde generatie biomassa, op basis van algen, waarbij de voedselproductie niet onder druk komt te staan. En dan hebben we het nog niet gehad over zonnepanelen, zuiniger worden met energieverbruik en mogelijke nieuwe technologische doorbraken. Laten we het belastinggeld dat we hebben dus niet onderverdelen en inzetten op de doodlopende tak van kernenergie, maar juist investeren in alle ĂŠchte duurzame energievormen. Wat zou het mooi zijn als radioactive alleen nog gebruikt wordt voor goede nummers van de Kings of Leon!

9


10

Kernenergie is de beste optie Martijn Peters

Een paar weken geleden waren ze niet te missen op de Vismarkt; de Kernenergie Nee!-demonstranten, nog met authentieke Woodstockkleding en -kapsels, die het winkelend publiek wilde overtuigen dat kernenergie zowat nog erger is dan schattige baby zeehondjes neerknuppelen. Het typerende hiervan is helaas dat de hele kernenergiediscussie vervuild raakt met emoties en hierdoor vervolgens de rationele discussie ondersneeuwt. En dat is jammer, want met thoriumreactoren in het verschiet staat er straks een ontzettend interessante techniek op de plank. Voordelen van het gebruik van thorium i.p.v. uranium zijn er legio. Ten eerste komt er bij het gebruik van thorium veel minder radioactief afval vrij dan bij conventionele reactoren (schattingen lopen zelfs tot 10.000

keer minder!). Dit komt doordat bij uranium reactoren splijtstofstaven uit de reactor worden gehaald voordat ze helemaal opgebrand zijn. Bij thoriumreactoren wordt bijna al het nucleaire materiaal opgebrand doordat het opgelost is in een zout. Bijkomend voordeel bij deze techniek is dat heel lastig is om materiaal uit de reactor te halen die gebruikt kan worden voor een kernbom. Ten tweede kan door de gebruikte techniek geen meltdown worden veroorzaakt door natuurrampen of menselijke fouten. Bekend is dat er ontzettend veel energie uit een beetje thorium te halen valt. Ter illustratie, de gemiddelde Amerikaan zou genoeg hebben aan acht theelepels thorium om voor de rest van zijn of haar leven voorzien te zijn van energie. Daarnaast komt thorium drie tot vier


keer meer voor in de aardkorst dan uranium. Dit zou betekenen dat we voor de komende 1.000 jaar nog energie hebben als we op thorium overstappen. Ook is de grondstof overal op de aarde te vinden, waardoor landen dus geen monopolie op de winning ervan kunnen krijgen. Dit alles betekent natuurlijk niet dat men nu alleen moet gaan focussen op thoriumreactoren. De Nederlandse overheid zou er bijvoorbeeld goed aan doen om, net als Duitsland 10 jaar geleden, duurzame energie zwaar te subsidiĂŤren. Naast dat we met zijn allen dan uiteindelijk veel minder fossiele brandstoffen zouden gaan gebruiken, zou de Nederlandse economie ook een grote boost krijgen. In Duitsland zijn er in 10 jaar tijd door de regeling 300.000 banen bijgekomen en hebben particulieren en bedrijven meer dan 100

miljard euro geĂŻnvesteerd in duurzame energie. De enige maar die hieraan kleeft is dat dit niet genoeg is om compleet onafhankelijk van fossiele brandstoffen te worden. En als we dat wel willen bereiken, zullen we naast duurzame energie dus ook moeten investeren in nieuwe (uiteraard op thorium draaiende) kerncentrales.

11


12

De onzichtbare

armoede

Zijn sociale werkplaatsen een deel van de oplossing?

Eline Diepeveen Armoede,als je aan iemand vraagt waar denk jij aan bij het woord armoede dan zullen veel mensen zeggen;’ arme kinderen in Afrika die niet geen of slecht voedsel krijgen’. Als je definitie van armoede googelt dan komt er de volgende definitie: Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. De bestaansmiddelen hiervoor zijn wel aanwezig, maar ze kunnen als gevolg van schaarste onbetaalbaar worden. Primaire levensbehoeften omvatten zaken als schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning kunnen als secundaire levensbehoeften beschouwd worden. Wat veel mensen in Nederland niet weten is dat ook hiér mensen in armoede leven. Als je de definitie van armoede leest houdt dat in dat mensen zichzelf niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoefte. In Nederland zijn voedselbanken opgericht om mensen in hun eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. De reden dat niet iedereen weet dat wij in Nederland armoede kennen is omdat wij onze ogen ervoor sluiten. In zo’n welvarend land als Nederland

hoort geen armoede te zijn maar het is er toch! In de politiek hoor je er maar weinig over. Er wordt veel gepraat over hoe de economische crisis haar sporen heeft nagelaten, maar dat er in Nederland mensen zijn die zichzelf niet kunnen voorzien in een van de eerste levensbehoeften wordt het liefst doodgezwegen. Nu klinkt dit heel somber, maar gelukkig zijn er mensen die zich inzetten om de armoede in Nederland aan te pakken. In Groningen kunnen mensen die onder de armoedegrens leven gebruik maken van allemaal regelingen waardoor zijn een enigszins redelijk bestaan kunnen hebben. Bijvoorbeeld door witgoedregeling van de gemeente, wanneer je meer dan vijf jaar een inkomen onder 115% van de bijstandsnorm hebt dan mag je op kosten van de gemeente een kapotte koelkast, wasmachine, televisie of fornuis vervangen. Of de computeregeling zodat kinderen in gezinnen die in armoede leven toch een computer krijgen om daar hun schoolwerk op te maken. Mensen kunnen ook een uitkering aanvragen zodat zij hun huur kunnen betalen en kleding, wat er over blijft is vaak te weinig om zichzelf voldoende te kunnen voorzien van gezonde voeding. Maar is dit nu de juiste manier om mensen uit de armoede


13

te helpen of is het meer pappen en nathouden? Recent onderzoek heeft uitgewezen dat deze regelingen mensen niet uit de armoede helpen want onze mooie stad Groningen,staat in de top 5 steden waar mensen in armoede leven. Toch vreemd in een stad waar al jaren lang sociaal beleid wordt gevoerd door de PvdA en de laatste jaren ook door de SP. Hierbij moeten we niet vergeten dat; Na dit onderzoek heeft onze wethouder Elly Pastoor niet stil gezeten om een antwoord te vinden op de vraag hoe help je mensen dan wel uit de armoede? EÊn van de acties die de wethouder ondernomen heeft is met JS’ers in debat gaan over dit onderwerp. Aan het einde van deze interessante avond kwamen we met elkaar tot de conclusie dat het draait om je nuttig voelen,eigenwaarde hebben,een doel hebben als je opstaat.

Meedoen in onze maatschappij! Ontbreken deze elementen in je leven dan raken mensen in een sociaal isolement, de sociale controle word steeds kleiner en mensen raken het contact met de medemens kwijt. De stap wordt dan steeds moeilijker om te gaan werken aan je problemen. Het lijkt namelijk gemakkelijk om naar de voedselbank te gaan of naar de kledingbank maar dit is vaak heel beschamend voor mensen want daarmee wordt bevestigd dat zij arm zijn en in deze maatschappij afhankelijk zijn van een ander.


14

Een nieuw bos voor de partij Chris Bakker

Wat heeft de gemiddelde Nederlander nog met politiek? Een gemiddelde voorbijganger op straat zal waarschijnlijk zeggen “politiek? Niks mee te maken” of “Ik hoor er wel over, maar heb geen idee hoe het nou echt zit.” In de media worden we overspoeld met informatie vanuit de politiek. CDA vindt dit, SP vindt zus, PvdA vindt zo. Door de bomen zien we het bos niet meer. Er wordt vrolijk gedacht dat iedereen de boodschappen van de partijen kan ontcijferen en zelf kan onderscheiden wat wel en wat niet belangrijk is. De politiek spreekt teveel haar eigen taal en te weinig de taal van het volk. De PvdA laat bijvoorbeeld veel te veel merken dat ze zich richten op het onderwijs en dat ze daar voor zijn. Over de jongere die op 18 jarige leeftijd met werken begint, hoor je niks meer. De afgelopen maanden is het mij geen enkele keer opgevallen dat de PvdA iets heeft gezegd over arbeiders die niet kiezen voor het studentenleven, maar meteen als dat kan aan het werk gaan. Dit terwijl de achterban toch uit arbeiders bestaat? Of zijn we de naam Partij van de Arbeid niet meer waardig? De achterban weet niet meer waar de partij voor staat. Door de vele onnodige berichten in de media, weten velen niet meer waar de partij voor staat. Een probleem dat overigens niet alleen voor de PvdA geldt, maar ook steeds meer voor het CDA. Stel jezelf maar eens de vraag: wanneer heb ik voor het laatst eens een zinvol stuk van het CDA gezien? Of de PvdA?

Op dag van schrijven verscheen weer een “geweldig” bericht in de media. “PvdA ers zijn klaar met ‘non-leider’ Job Cohen” Een van de domste berichten van de PvdA die ik ooit in de media heb zien verschijnen. Wat schiet de partij hiermee op? Op welke manier willen we hiermee ons gedachtegoed overbrengen naar de lezers van dit stuk? Waarom kunnen dit soort zaken niet eerst grondig intern besproken worden? Wilders speelt geweldig op dit alles in. Met kreten zoals “PvdArabieren”, “Al dat tuig moet maar een eigen dorp krijgen” “Fantastisch als landen als Griekenland en Portugal de euro zouden verlaten! Kost NL bakken met geld die we veel beter in NL kunnen besteden!” weet hij precies datgene te doen waar wij falen, namelijk het bereiken van de doelgroep. De PVV spreekt heldere taal en gaat niet diep in op zaken. Dit terwijl wij PvdA’ers zaken vaak ingewikkelder maken dan dat ze werkelijk zijn. De PVV nuanceert niet en dit komt op de doelgroep begrijpelijk over, terwijl bij verhalen van de PvdA mensen vaak afhaken omdat we er (terecht) veel dingen bij halen die van invloed zijn op ons standpunt We moeten binnen de PvdA goed gaan nadenken over wat hoe we met onze achterban willen communiceren en welk doel we daarmee willen bereiken. Door de vele en onduidelijke bomen ziet de achterban het bos niet meer, dus het wordt tijd dat we flink gaan snoeien en andere bomen gaan planten.


One man, one vote

Congres Den Haag Huub Kappert

Het voorjaarscongres 2011 in Den Haag beloofde een episch congres te worden. Episch op verschillende vlakken, de landelijke bestuursverkiezing beloofde bijvoorbeeld een veldslag te worden. Het congres van de Jonge Socialisten is het hoogste orgaan in onze vereniging. Wil het congres dat we linksom gaan, dan gaan we linksom. Met moties wordt de lijn van de JS bepaald, Het congres wordt voorgezeten door een onafhankelijk presidium die de discussie in correcte lijnen laat lopen.

door het congres. De rest van het politiek programma (het epistel over wat de JS vindt) werd ook gruwelijk onder handen genomen. Met moties over onder andere marktwerking in de zorg, economische malaise in de EU en het actief donor registratie systeem is de mening van de JS helder geworden. Het is nu zaak om met deze moties en idealen de rokerige achterkamertjes te verlaten en daadwerkelijk dingen te bereiken. Wereldvrede is wellicht nog een stapje te hoog gegrepen maar de meeste onderwerpen zijn wel degelijk te bereiken. Om dat te bereiken heb je een degelijk landelijk bestuur nodig. Dat kwam goed uit want er stonden 9 mensen te trappelen om deze taak op

De eerste discussie die op het programma stond was het beslispunt over de internationale maffia van de JS. Zij stonden onder druk door het beslispunt over het opzeggen van het lidmaatschap van de IUSY (International Union of Socialist Youth). Dit geldverslindende overlegapparaat van de internationale lobby begon haar aanzien te verliezen. De redenen die aangedragen werden door de indieners waren onder andere het lidmaatschap van de Mubarak jugend en het weinig toevoegende element van deze organisatie. Behalve de snoepreisjes voor de elite is er namelijk weinig te noemen aldus de afdeling Amsterdam. Dat het beter moet werd zelfs onderschreven door de mensen met een baantje in de internationale vertegenwoordiging. Het resultaat van een dergelijke discussie is dat het beslispunt, zoals te lezen was in de congreskrant, kapot geamendeerd werd. Gevolg daarvan is dat het beslispunt vaak wordt afgezwakt waardoor meer mensen ermee kunnen leven. Het beslispunt kan op deze manier eerder aangenomen worden

zich te nemen. Gezien het feit dat er maar 8 posten waren moest er dus iemand afvallen. Voor de post voorzitter waren 2 kandidaten, waar onder onze eigen Rick Jonker. Na een veldslag die vrijdagavond al begon was er op de brakke zondagmiddag eindelijk witte rook. Met een ruime meerderheid is Rick gekozen om een heel jaar de JS aan te voeren. Rick Jonker: ‘Solidariteit betekent dat iedereen die dat kan bijdraagt aan de samenleving. Dat we ruimte geven aan eigen initiatief, maar dat daarnaast een sterke overheid essentieel is voor een goed functionerende maatschappij.’ Een goed begin is het halve werk en voor een halve kip koop je geen autoruit. Het congres sprak zich verder nog uit tegen onverdoofd slachten, tegen kernenergie, tegen het bestuursakkoord en voor een twitteraccount voor de nieuwe voorzitter.

15


Open application: I’m looking for a job at the mob. I can control a whole bunch of people with a microphone, so you don’t want to know what I can do with a tommygun.. Theboss@jsgroningen.nl

T.K. Aang. Realiteitszin, nauwelijks gebruikt. 1 euro of t.e.a.b. f.d.v.@gmail.com

Met mijn balletjes vol verf, schiet ik altijd weer met scherp. Heb ik jou in mijn vizier? Dan zorgt dat voor veel plezier Contact via proppenschieter @jsgroningen.nl

Gevraagd: Extra man in het college. Ik ben het zat de enige te zijn. Evt. ruilen tegen mijn idealen. geengeiten@wollensok.nl Met chirurgische precisie pak ik jou graag aan, ben jij mijn visje die ik ontdoe van haar velletje? woutervanbeffen @jsgroningen.nl Liev sta ik op elke foto, als een echte burgervader. Lijkt zo’n fotomomentje jou ook wel wat? Dat kan! Bel me op voor een afspraakje 0900-PETER of stuur een mailtje naar mediamomentjevoorpeter @groningen.nl

Dé man van voor al uw acteeropdrachten, van Wildersimitator tot pino-pak

Gezocht: Nieuwe Handicap, hier trapt niemand meer in erwincrawl @knmi.nl Gezocht: PA om mijn twitter bij te houden, het mag een vrouw zijn, hiervan zijn er nu te weinig in het partijbureau sollicitaties via @JonkerRick Ben jij mijn back-up bottom? Mail, bel, sms, twitter, facebook of whatsapp me zo snel mogelijk -x- Jean-Micheal

COPY ROOD

CopyROOD nr.2 2011  

De CopyROOD van juni 2011