Page 1

Novemb

COPY ROOD er 2011

Ledenblad van de JS-afd eling Groningen

Met onder andere:

• De (on)afhankelijkheid van de media

• Het Boerkaverbod

Een partij op instorten?


2

ONZE GEGEVENS

Adres secretariaat: Haddingestraat 10 9711 KD Groningen Telefoon: 050-3183364 Website: www.jsgroningen.nl E-mail: info@jsgroningen.nl Kopij: copyrood@jsgroningen.nl BESTUUR Voorzitter: Erwin Krol 06-30985393 voorzitter@jsgroningen.nl Secretaris: Elmar Smid 06-22805721 secretaris@jsgroningen.nl Penningmeester: Niels Kramer 06-252142653 penningmeester@jsgroningen.nl Algemeen Bestuurslid: Lester von Meijenfeldt 06-44914013

Van de kersverse voorzitter... Een week, nadat het kabinet zijn bezuinigingsplannen voor het komend jaar presenteerde, heeft de ALV een nieuw bestuur gekozen. Samen met drie enthousiaste bestuursleden mag ik er een mooi jaar van gaan maken! Maar… Zoals al bekend was, gaat het kabinet een langstudeerboete à €3000 voor een jaar extra studeren invoeren, vervalt de basisbeurs in de masterfase en wordt de harde knip tussen bachelor en master ingevoerd. Tegelijkertijd wordt er niet geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Dit


3

Erwin Krol kabinet is dus duidelijk niet het kabinet van studerend Nederland (en sowieso niet van sociaal Nederland). Studeren wordt een elitesport.

kelder. Gelukkig hebben we daar bij de JS geen last van. Misschien vallen de gevolgen van de maatregelen van het kabinet toch wel mee…

Natuurlijk moeten studenten ook hun bijdrage leveren aan de bezuinigen. En natuurlijk is het redelijk dat er enige balans bestaat tussen bier drinken en studeren. Maar achter deze kabinetsmaatregelen gaat geen enkele visie schuil, behalve het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Studeren wordt ontmoedigd in plaats van aangemoedigd, terwijl dit laatste juist nodig is om van Nederland een duurzame kenniseconomie te maken, waarin iedereen de kans krijgt om onderwijs te volgen.

Met een bestuur van vier mensen (weliswaar kleiner dan het vorige bestuur), waarvan drie ‘blijvers’, gaan we het komende jaar onze best om van JS Groningen nog een mooiere afdeling te maken en een tegengeluid te laten horen tegen dit kabinet. Dit rechtse kabinet krijgt de JS geen kopje kleiner!

Ook allerlei studentenverenigingen vrezen de gevolgen van dit beleid. Het zoeken van nieuwe bestuursleden die bereid zijn de boete van €3000 te riskeren wordt steeds ingewik-


4

Lafheid in de politiek Huub Kappert Politiek staat erom bekend dat het een harde wereld is, een wereld waarin keuzes gemaakt worden die niet iedereen leuk vindt maar die wel nodig zijn. Het land moet immers vooruit! Binnen de PvdA is er op dit moment echter iets vreemds gaande. Nu de PvdA in de oppositie zit zou je denken dat er eindelijk keiharde politiek gevoerd kan worden, oppositie betekent immers weinig concessies doen en zorgen dat je verhaal staat als een huis. Wanneer je kijkt naar de PvdA op dit moment doen ze alles behalve keihard politiek voeren en het eigen verhaal staat als het World Trade Center na 9/11. Het belangrijkste orgaan die hiervoor moet zorgen natuurlijk het politiek strategisch team binnen de PvdA. Nu is het geval dat juist dit functioneert als een blokje kaas dat muizen verjaagd, niet dus. Nu Ploumen binnenkort opstapt is er in ieder geval een functie die opgevuld kan worden door een capabel strateeg, laten we hopen dat het dan alvast iets beter wordt. Dat de strategie ver te zoeken is heeft meerdere oorzaken. Allereerst een gebrek aan een duidelijke visie, als de PvdA


5 niet weet waar het heen wil zullen anderen dat ook nooit volgen. Daarnaast is er het gebrek aan keuzes die gemaakt moeten worden, keuzes maken betekent dat sommige mensen benadeeld worden en anderen voordeel hebben. Nu is het bij de PvdA meestal dat de ‘rijken’ er wat minder voordeel bij hebben dan de ‘armen’, dat is helemaal niet erg, maar benoem het dan ook gewoon. Het tij is wellicht gekomen dat het iets minder naar de mensen luisteren is en iets meer het eigen verhaal vertellen zodat mensen zich daarbij kunnen aansluiten. Een typisch staaltje laffe politiek was de complete oppositie bij de algemene beschouwingen. De lafste politieke partij ever, de PVV, kwam er als sterkste uit. Hoe sneu is dat. Gelukkig wist Wilders zijn hand te overspelen waardoor men toch een kleine glimp van zijn ware aard kon zien. Het verhaal en de klassieke tegenbegrotingen van de SP, D66, CU, GroenLinks en de PvdA was op geen enkele wijze te duiden. Kleurloos en zwak zou je het kunnen noemen. Gelukkig is er een beweging binnen de PvdA opgestaan om eens wat meer sturing te geven, de Linkse Vernieuwing. Deze beweging wil op inhoudelijke gronden van onderaf

de partij nieuw leven inblazen. Een nobel streven. Op 5 november wordt er in Groningen een congres georganiseerd waar deze inhoudelijke thema’s behandeld zullen worden. Een ieder die wil meepraten over Linkse Vernieuwing is van harte welkom! Om 14.00 uur in de Puddingfabriek te Groningen.


6

Het

Boerkaverbod Lester von Meijenfeldt

In navolging van Frankrijk en België lijkt nu ook in Nederland een algemeen verbod op het dragen van ‘gelaatsbedekkende kleding’ te komen. Het wetsvoorstel verbiedt deze kleding op openbare plaatsen, in voor publiek toegankelijke gebouwen, bij onderwijsinstellingen, zorginstellingen en in het openbaar vervoer. Sanctie voor het niet naleven van het verbod is een geldboete (€ 380,-). In het verleden hebben o.a. Verdonk, Kamp en Wilders pogingen ondernomen om het dragen van de boerka te verbieden. Zo werd in 2005 een Motie van Wilders

aangenomen die strekte tot een landelijk boerkaverbod. Verdonk, destijds minister van Vreemdelingen Zaken en Integratie, ging hier vergeefs mee aan de slag. Het Kabinet Balkenende-IV vond gezicht bedekkende kleding onwenselijk, maar heeft niet willen overgaan tot een verbod. Het kabinet Rutte-I doet dat nu wel. Zij acht het dragen van kleding die het gelaat bedekt “fundamenteel in strijd met het karakter van het publiek verkeer, waarin wij elkaar met herkenbaar gelaat gelijkelijk tegemoet treden.” Bovendien is dit strijdig met de uitgangspunten van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, aldus het kabinet. Er bestaat een verschil van mening over de vraag of het dragen van de sluier op religieuze gronden verplicht is. Het kabinet trekt hier doodeenvoudig de conclusie uit dat gezichtsbedekkende kleding niet verbonden is met


de islam, maar samenhangt met culturele tradities. Het kabinet gaat over de schreef. De Staat mag namelijk geen partij kiezen in deze intern islamitischtheologische discussie. Het is niet aan de overheid om zich te bemoeien met de inhoud van jouw godsdienst of levensovertuiging. Het dragen van de boerka moet dus vanuit juridisch perspectief als een uiting van godsdienst aangemerkt worden. De vrijheid van godsdienst is niet absoluut. Zo kan zij beperkt worden op grond van de openbare orde en veiligheid en de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Het kabinet acht een beperking van de godsdienstvrijheid in deze nodig en gerechtvaardigd “in het belang van de bescherming van het karakter en de goede gewoonten van het openbaar leven in Nederland.” Deze formulering past geenszins op de beperkingsgronden. Bovendien kun je je afvragen of het beschermen van het karakter en de goede gewoonten in het openbaar leven een taak van de overheid is. En over welk karakter hebben we het dan? Kennelijk niet dat van een land waarin religieuze vrijheid, uitingsvrijheid en jezelf te kleden als je wilt, door de overheid worden beschermd. Deze door paternalisme gemotiveerde overheidsdwang tot zelfbevrijding is niet verenigbaar met de liberale rechtsstaat. Dat het verbod op gespannen voet staat met de Grondwet dat weet Minister Donner, van wie het voorstel afkomstig is, maar al te goed. Het is niet de eerste keer dat Donner voorstellen heeft gedaan die onverenigbaar zijn met de Grondwet of internationale verdragen. Het gevoerde beleid door het Kabinet Rutte-I werd

laatst treffende in de NRC.Next beschreven. “Het is een nieuw spel, het heet ‘migrantje pesten’ en het gaat ongeveer zo: voer als overheid strenge regels in voor migranten, ook al kunnen die juridisch niet door de beugel, en kijk vervolgens waar het schip strandt. In het beste geval stapt niemand naar de rechter, in het slechte geval gebeurt dat wel. Dan volgt een afstraffing, maar heb je in ieder geval tijdelijke (soms jarenlang) je zin gekregen, en belangrijker nog, je strenge reputatie op migratiegebied gevestigd. Een spel, kortom, dat je niet kunt verliezen, ook als je niet wint.” Voorstander van het verbod menen dat een boerka vrouwen onderdrukt, omdat zij niet kunnen bepalen welke kleding zij draagt. Dit is aanvechtbaar. Waarom kan een vrouw niet zelf kiezen voor het dragen van een boerka? De oorspronkelijk bedoeling was immers ter zelfbescherming. Daarnaast kan de vrouw het ook zien als een teken van gehoorzaamheid aan God. Het verbod dwingt haar om een zonde te begaan. In veel gevallen gaat ‘vrouwonderdrukkend’ wel op. Bijvoorbeeld wanneer het dragen van een boerka wordt opgedrongen door een ander, meestal haar echtgenoot of vader. Daar moeten we tegen strijden. Het wettelijk verbod haalt daartegen niets uit, omdat de mening van de echtgenoot of vader hierover gebaseerd is op de Koran, niet op de wet. Het verbod leidt er enkel toe dat vrouwen het huis niet meer uit kunnen. Het verbod treft slechts deze kwetsbare vrouwen en laat degenen die strafbare dwang uitoefenen met rust. We moeten het juist deze onderdrukkers lastiger maken. Een manier om dit soort onderdrukkingen uit ons land te krijgen is integratie en geduld.

7


8

De (on)afhankelijkh de media

Het was een gebeurtenis die de wereld schokte. De toenmalige IMF baas Dominique Strauss Kahn werd beschuldigd van seksuele intimidatie. De wereld stond op z’n kop en je kon geen tv meer aanzetten of er werd niet over gediscussieerd. Kranten en nieuwssites kopten groot: “DSK misbruikt zijn macht “ “IMF baas verkracht kamermeisje” en ga maar door. Door de media was hij al veroordeeld van verkrachting, voordat er überhaupt een rechtszaak aan te pas was gekomen. Inmiddels heeft het openbaar ministerie de vervolging gestopt. Het kamermeisje is haar geloofwaardigheid is verloren, omdat ze met een drugsdealer gesproken zou hebben. Helaas gaat dat op in meer gevallen. Toen afgelopen juli onze Noorse broeders en zusters bruut werden aangevallen, werd zelfs op CNN gezegd dat het om een moslimextremist ging. Zelfs toen later bekend werd dat het niet om een moslimextremist, maar om een blanke Noor ging, werd gezegd dat hij wel sympathie moest hebben voor de Jihad. Het is jammer dat de media haar onafhankelijke rol toch

steeds vaker lijkt te vergeten. Overheidsberichten worden vaak klakkeloos overgenomen, zonder dat er nog goed onderzoek wordt gedaan naar die berichten. Zo is het nog maar de vraag of er ooit nog echt journalistiek onderzoek gaat komen naar de werkelijke redenen achter de aanvallen in Libië. Onder het mom van “het beschermen van burgers” vallen NAVO gevechtsvliegtuigen stellingen van Ghadaffi aan. Op het eerste gezicht een prachtige gedachte. Maar als je wat verder kijkt dan Libië, zie je dat er ook andere delen in de wereld zijn waar het volk vaak nog bruter onder de hand wordt gehouden dan in Libië. Kijk maar naar Zimbabwe, waar Mugabe nog altijd met ijzeren vuist regeert. Hetzelfde geldt voor Noord-Korea, waar Kim Jong Il het land in zijn greep houdt. Waarom dan wel Libië bombarderen en de rebellen steunen, maar niks doen aan de situatie in de eerder genoemde landen? Als je kijkt naar wat de landen qua grondstoffen te bieden hebben, is het niet echt verrassend dat Libië gebombardeerd wordt. In Zimbabwe en Noord-Korea zijn nauwelijks waardevolle grondstoffen,


heid van Chris Bakker

terwijl het in LibiĂŤ barst van de olie. Maar natuurlijk wordt die reden niet genoemd en wordt die reden al gauw weggeschoven als complottheorie. Al met al lijkt het mij tijd dat een flink deel van al die verslaggevers die alleen maar vragen stellen zich laten omscholen tot onderzoeksjournalisten. Pas dan kan de media haar onafhankelijke rol weer terug krijgen en vertellen hoe zij denken dat het werkelijk zit, in plaats van altijd maar de overheidsberichten te geloven. Natuurlijk kan ook jij hier wat aan doen. Ook JIJ kunt jezelf bij het lezen van een willekeurig artikel de vragen stellen: klopt dit wel? Hoe kan ik dit anders interpreteren? Zijn er belangen die niet verteld worden? Welke achtergronden spelen een rol? Welke kant wil de schrijver mij opsturen en klopt dat wel? Heb ik zin om dit allemaal uit te vogelen, of drink ik liever een biertje?

9


10

In geouwehoer

kun je niet

veilig wonen Burgers verlangen van de overheid bovenal een veilige woonomgeving. Daarnaast hebben zij (terecht) nog vele andere wensen, maar de ondergrens is dat de staat actief zorg draagt voor een leefbare en veilige straat, wijk en stad. In geouwehoer kan je namelijk niet veilig wonen. De sociaaldemocratie leidt op het gebied van veiligheid aan ideeënarmoede. Wim Polak, oud-burgemeester van burgemeester van Amsterdam, merkt dit in 1981 al op: ‘Het is merkwaardig dat het onderwerp handhaving van de openbare orde in socialistische kring een weinig uitgewerkt hoofdstuk is. We hebben eigen ideeën,

Michel Vols

programma’s, theorieën over loonbeleid, over woningbouw, over welzijn enzovoort, maar de handhaving van de openbare orde is iets waar je in fatsoenlijk gezelschap eigenlijk liever niet over praat’. Sommige partijgenoten willen deze lacune in het linkse denken in stand houden. Gehuld in een rode broek en nippend van een caffè latte benadrukken zij vanuit hun rustige stadswoning dat veiligheid een rechts thema is. Een ander gebruik argument: door over onveiligheid te praten, gaan mensen zich juist onveilig voelen. Deze laatste ‘linkse onderbuik’-stelling niet trouwens bij navraag niet onderbouwd worden met enig deugdelijk onderzoek. Dat past bij deze tijd van fact free politics. Daarnaast is deze opvatting zowel vanwege inhoudelij-


ke als politiek-strategische redenen onjuist. Het is onduidelijk waarom opkomen voor mensen in onveilige situaties als rechts te boek moet staan. Het is in essentie links om op te komen voor mensen die onderdrukt worden, ongeacht of werkgevers, dictators of buurtjongeren ‘de onderdrukkers’ zijn. Wat veiligheidszorg rechts of links maakt, is de manier waarop de overheid die taak vervult. Ten tweede leeft het veiligheidsthema bij de burgers, hetgeen politiek-strategisch niet genegeerd mag worden. Belgisch onderzoek leert ons de belangrijke les dat kiezers sneller geneigd zijn om op een rechts-populistische partij (in België het Vlaams Blok/Belang) te stemmen indien zij zich onveilig voelen in hun buurt. Door de politiek-ideologische kop in het zand te steken, haalt links de woede- en onmachtstemmers op rechts dus niet terug. Dat betekent niet dat wij deze kiezers naar de mond moeten praten: erover spreken, zonder daarbij in kretologie te vervallen is al een grote stap voorwaarts. Dus wat te doen? PvdA’ers zouden in Groningen en elders meer dan nu aandacht moeten schenken aan onveiligheidsproblemen. Daarbij gelden wel een paar richtlijnen:

De sociaaldemocratie verenigt zich niet met een law and order beleid dat enkel hard en repressief is. Ook junks en prostituees hebben namelijk grondrechten en bijvoorbeeld kinderen waar rekening mee gehouden moet worden. Desalniettemin is een sociaaldemocraat geen privacyfetisjist: hij is dus niet mordicus tegen elk ‘paternalistisch’ overheidsingrijpen achter de voordeur of hard optreden tegen onveiligheid. Soms moet de burgemeester een woning van een drugshandelaar dichttimmeren omdat sprake is van een onleefbare situatie. Tenslotte is het sociaaldemocratische ideaal niet verenigbaar met doorgeslagen (confessioneel) moralisme. Coffeeshops hoeven dus niet weg uit de binnenstad omdat wij sowieso tegen drugs zijn. De burgemeester sluit wel een coffeeshop als er sprake is van overlast voor omwonenden. Veiligheid is geen rechts thema. Juist een sociaaldemocraat zou moeten opkomen voor mensen die in de verdrukking komen in een onveilige straat, wijk of stad. Michel Vols is JS-lid en lid van het afdelingsbestuur van de PvdA Groningen.

11


12

Individualisering,

globalisering en een brede

volkspartij? Er is weer reuring in onze moederpartij. En dat was nodig ook. Na de vorige verkiezingen zijn we steeds dieper gezakt in de peilingen, we komen het kabinet van Rutte te gemakkelijk tegemoet en onze visie is niet meer zo kraakhelder als deze ooit was. Vanuit zes PvdA afdelingen, waaronder Groningen, werd er aan de bel getrokken. Door het hele land worden er op 5 november ‘Linkse Vernieuwing’ congressen gehouden, die zullen gaan over een nieuwe koers voor de PvdA. Laat ik, om de discussie nog wat aan te wakkeren, vast een duit in het zakje doen. De Partij van de Arbeid wil een brede volkspartij zijn, waar jong en oud, welgesteld en minder gefortuneerd, deel van uit maken. Op het moment zitten we echter in de verdrukking. Aan de ene kant drukken de ‘sociaal’-liberalen van D66 en de linksintellectuelen van GroenLinks tegen ons aan, die, met hun vaak goede opleiding en aardig gevulde portemonnee, niet veel te vrezen hebben van individualisering en die in globalisering enkel kansen zien. Aan de andere kant van ons drukken de ietwat angstige SP’ers, die vrezen dat hun baan en bestaan wordt geofferd aan de almaar meer concurrerende internationale markt. Naar mijn optiek zijn dit groepen die van ons zijn weggegaan omdat ons duidelijke verhaal ontbrak. Echter, ik ben er van overtuigd dat we ons weer nuttig voor hen kunnen maken en dat we deze groepen weer kunnen

Elmar Smid

binden, om het in Jobjargon te zeggen. In de jaren zestig werd door de jeugd van toen vrijheid opgeëist om zelf wel te bepalen wat goed voor hen was. Doordat velen er vervolgens economisch op vooruit zijn gegaan, vaak geholpen door PvdA regelingen, was het niet meer zo vanzelfsprekend om lid te blijven van een partij die voor de zwakkeren in de samenleving opkomt. Veel burgers hebben een drukker bestaan gekregen en tijd maken voor verenigingsleven lijkt er niet meer in te zitten. Waar vroeger bijvoorbeeld het PvdA raadslid in de Arbeiderszangvereniging nog werd aangesproken door iemand uit zijn achterban, moeten we nu via Maurice de Hond horen wat er van onze plannen gedacht wordt. Deze segregatie is typerend voor de hele samenleving. Veel mensen die wetenschappelijk onderwijs hebben genoten hebben nauwelijks MBO’ers als vrienden. Net als de landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten denk ik dus dat we best tegen de individualisering in kunnen gaan. Laat mensen weer zien dat je meer bereikt, dat je sterker wordt, naarmate je samenwerkt. Hoewel het lastig is om een cultuuromslag te bewerkstelligen, kunnen de PvdA en de JS het goede voorbeeld geven door de straat op te gaan en door zoveel mogelijk aanspreekbaar proberen te zijn. Een tweede uitdaging waar we nog een antwoord op moeten vinden is de globalisering. Voor de D66’er of GroenLinkser biedt dit kansen. Hun bedrijfjes kunnen makkelijker handelen, ze komen meer andersdenkende en


13 interessante mensen tegen en wellicht kunnen ze zelf wel in het buitenland gaan werken. Door hen wordt dan ook niet begrepen waarom globalisering bedreigend kan zijn. Doch, de man (of vrouw uiteraard!) die liever met zijn handen werkt ziet zijn baan naar Thailand of RoemeniĂŤ verdwijnen. Daar is de productie goedkoper. Op het eerste gezicht lijkt de toekomst hem dus niet veel verbeteringen te brengen. Daarom is het heel begrijpbaar om vast te willen houden aan de zekerheden die nog wel overeind staan. Toch lukt dat niet door je kop in het zand in te steken en te doen alsof er niets verandert. De taak voor de sociaal-democratie ligt er dan ook in om in een wereld waar globalisering plaatsvindt nieuwe opties te geven aan die mensen. Dat kan als we in gaan zetten op onderwijs, want er zijn zeker mensen die meer uit zichzelf kunnen halen dan ze nu doen. Het kan ook door te investeren in verduurzaming en openbaar vervoer. Wonin-

gen isoleren, daken bekleden met zonnepanelen en nieuwe spoorlijnen aanleggen zorgt voor werkgelegenheid en het brengt de hele maatschappij vooruit. Het zijn zo wat voorbeelden, waarschijnlijk is er nog veel meer mogelijk. Daarbij mogen wij de steun van die welgestelden verwachten. Er is perspectief, we kunnen vooruit. We zien het in Denemarken, waar de sociaal-democraten nu weer regeren. We zien de voortekenen in Frankrijk, waar de Parti Socialiste in populariteit blijft stijgen. En als het aan mij ligt gaan we het zien in Nederland.


Verticaal

2. Kleurloze gristen die altijd in de schaduw van Rouvoet stond. 3. Dat meisje die het blauwe stoeltje naast Wilders bezet. 6. Van deze CDA dissident hoor je tegenwoordig niks meer. 8. VVD bobo die met moeite door het controlepoortje van de Kamer past 10. Heeft een goede rechtse hoek en in zijn linkerhand een alcoholische versna pering. 13. Stelde afgelopen jaar de meeste schriftelijke vragen. 14. Voorzitter van de commissie-de Wit 15. Het zogenaamde brein achter de PVV. 16. PvdA’er die betrokken was bij het ritueel slachten totdat het onderwerp te groot voor hem werd. 17. Lekker ding van het CDA met een vieze naam. 20. Was voorheen actief bij Greenpeace.

Horizontaal

1. Dat vrouwtje die vroeger presenteerde bij de NOS. 4. Eiste een dierenpolitie; stemde daarna vrolijk voor de bio-industrie. 5. VVD’er vernoemd naar een klusprogramma van NET5. 7. Drinkt liever thee dan dat hij azijn pist. 9. SP’er die graag met Greta Duisenberg optrekt. 11. Groot inkoper van waterstofperoxide. 12. Driftige studentendebater uit Wageningen. 15. VVD’er die de kiezers in Groningen bedroog met haar vertrek naar Den Haag. 16. Die andere SGP’er in de Kamer. 18. Veurzitter der Tweede Kamer 19. GroenLinkser die haar vriendje subsidie verstrekte. 20. GroenLinkser die graag oorlogje speelt. 21. PvdA’er die denkt dat witte sokken in sandalen hip is. 22. Die linkse vent in de schaduw van Cohen. 23. Naast Tweede Kamerlid fervent brievenbuspisser. 24. Voorman van de zwarte kousen. 25. Ook wel bekend als de Sheriff van Slotervaart.

Puzzel 14


15


op de vingers?

Ik heb een koekje gestolen, wie voorziet mij van billenkoek, wie tikt mij

presidentcommissaris @jsgroningen.nl

Ik ben op zoek naar iemand voor tijdens lunchtijd. Je vind me ook op

secondlove.nl xxcarxx@gmail.com

geneukt.�

“Je maakt mij niets wijs. Ik heb de eighties meegemaakt. Ik ben in de jaren tachtig inelkaar

Wil je het toch proberen? voorzitter@jsgroningen.nl

Gezocht: Mimiekcoach. Het probleem lijkt me niet te missen. mailen naar peters@martijn.nl

Er is nog ruimte in mijn hokje. Pas jij erbij? Welke gezellige troetelbeer is op zoek naar een gezellige troetelbeer? stalin@jsdenhaag.nl Wordt jij mijn meisje van Yde? Slaap jij met mij in mijn hunnebed? Bid jij ook niet voor bruine bonen? Mail dan met me via chris@jsdrenthe.nl

Ik ben de nieuwe secretaris. Wie wil mijn pen voeren. secretaris@ jsgroningen.nl Wie helpt mij mijn DERELICTlook te vervolmaken? huub@ mamamini.nl Gezocht: Sponsordeal, Wie voorziet mij van tandpasta? Essentieel voor mijn volgende TV-optreden. Serieuze aanbiedingen mailen naar peper@reet.nl Ik ben op zoek naar iemand voor tijdens lunchtijd. Je vind me ook op secondlove.nl xxkrisxx@gmail.com

COPY ROOD

Copy ROOD November 2011  

De CopyROOD van november 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you