Page 1

12 GUIA DE MÀSTERS: direcció d’empreses · medicampus

La lliga més important dels

màsters Si es permet la metàfora esportiva, aquesta és la lliga bàsica dels màsters. Els MBA, sigles que identifiquen els Màsters en Administració d’Empreses, són els cursos més cars del panorama universitari local. Però no és en va: els seus estudiants són els que tenen la inserció laboral més definida, els seus programes s’ofereixen tant en anglès com en castellà, i les pràctiques i mòduls acadèmics també es dicten a d’altres països del món. A més, hi ha una gran varietat de cursos especialitzats, que capaciten sobre l’administració d’empreses hoteleres, de restauració o esportives, per exemple.

12

Juan Pedro Chuet Missé

Universitat de Barcelona: des de la UB s’ofereixen els màsters oficials de Direcció d’empreses de l’esport; Creació i gestió d’empreses innovadores i de base tecnològica; Direcció hotelera i de restauració, i el de Gestió estratègica de les empreses turístiques. Tots ells tenen una càrrega de 60 crèdits ECTS, i un preu de 26 a 30 euros per crèdit. D’altra banda, també es dicten els cursos d’Executive MBA: Gestió i tècniques superiors de l’empresa (70 crèdits, 8.550 euros), MBA en Serveis funeraris (80 crèdits, 8.000 euros), Direcció administrativa i financera (30 crèdits, 3.600 euros), Direcció d’entitats asseguradores i financeres (75 crèdits, 9.500 euros), i Direcció financera i fiscal de les entitats esportives (18 crèdits, 1.950 euros). Altres cursos de la UB són el de Gestió i direcció d’empreses de moda (60 crèdits, 9.300 euros), Gestió d’empreses de mediació d’asseguradores (45 crèdits, 2.475 euros), Gestió d’empreses familiars (60 crèdits, 2.450 euros), Gestió empresarial (26 crèdits, 3.000 euros), Gestió i direcció d’empreses constructores (33 crèdits, 3.910 euros) i Direcció i gestió ambiental: aspectes jurídics i empresarials (15 crèdits, 1.800 euros). Més informació: www.ub.cat Universitat Autònoma de Barcelona: a la UAB, els cursos empresarials són els de Direcció d’entitats i divisions financeres (75 crèdits, 4.500 euros), Direcció d’institucions sanitàries (60 crèdits, 6.600 euros), Direcció i gestió d’empreses internacionals (70 crèdits, 3.590 euros), Euroasian International Business (70 crèdits, 4.200 euros), Gestió empresarial (61 crèdits, 4.045 euros), International Business Management (60 crèdits, 7.000 euros), MBA en Gestió hotelera (60 crèdits, 6.000 euros) i el d’Organització i direcció de centres de formació musical (60 crèdits, 3.200 euros). Quant als postgraus, la UAB presenta els d’Administració i direcció de comerços (40 crèdits, 2.450 euros), Direcció d’oficines financeres (30 crèdits, 2.800 euros), Direcció i gestió de centres geriàtrics (30 crèdits, 1.940 euros), Direcció i gestió d’empreses vitivinícoles (30 crèdits, 3.300 euros), Direcció i


MEdicampus · GUIA DE MÀSTERS: direcció d’empreses

gestió d’instal·lacions esportives, piscines i zones d’aigua (30 crèdits, 2.150 euros) i Gestió d’empreses de serveis esportius (30 crèdits, 2.150 euros). Més informació: www.uab.cat Universitat Ramon Llull: ESADE, escola de negocis vinculada a la Llull, té els MBA en les seves varietats One Year (un any de durada, 47.500 euros), Full Time (entre 12 i 18 mesos, 52.000 euros), Part Time (20 mesos, 49.500 euros), Executive (18 mesos, 53.800) i Global Executive (16 mesos, 90.500 euros). També aquest centre presenta el seu màster en International Management (60 crèdits, 21.790 euros). D’altra banda, el Business Engineering School de La Salle presenta els seus màsters en Direcció internacional i gestió de la innovació tecnològica - Executive MBA (16 mesos, 27.000 euros), l’MBA International Part Time (18 mesos, 23.000 euros), i l’MBA International Full Time (10 mesos, 24.000 euros). Finalment, l’Institut Químic de Sarrià avala dos postgraus: el d’Administració i direcció d’empreses (40 crèdits, 5.900 euros) i el de Direcció de la petita empresa (22 crèdits, 3.500 euros). Més informació: www.esade.es www.lasalle.net www.iqs.url.es EAE: aquesta escola de negocis, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, té diversos cursos d’administració en els seus programes, com els d’International MBA (1.200 hores, 18.800 euros), MBA Full Time (1.050 hores, 18.800 euros) i els MBA de Finances Leisure Management, Marketing, Sport Management, Entrepreneurship & Family Business (cadascun d’ells, amb 1.050 hores i a 15.500 euros). Altres màsters d’aquesta casa són els de Direcció d’empreses turístiques (900 hores, 6.900 euros) i el d’International Business (750 hores, 10.600 euros). Més informació: www.eae.es EADA: l’Escola d’Alta Direcció i Administració presenta els MBA en les modalitats Full Time (80 crèdits, 24.500 euros), Part Time (80 crèdits, 24.000 euros) i International (80 crèdits, 28.000 euros). També es troben les alternatives Executive (18 mesos)

13

i Euro MBA (20 mesos). Més informació: www.eada.edu IESE: aquest centre educatiu, pertanyent a la Universitat de Navarra, té els MBA Full Time (19 mesos, 67.900 euros), Executive (19 mesos, 59.000 euros) i Global Executive (14 a 16 mesos, 86.500 euros). Més informació: www.iese.edu IE: l’Institut d’Empresa ofereix tres varietats d’MBA: l’International (1.200 hores, 49.100 euros), el Part Time (13 mesos, 40.100 euros) i el Global MBA on line (15 mesos, 36.100 euros). Més informació: www.ie.edu IDEC: aquest institut, de l’òrbita de la Universitat Pompeu Fabra, té un MBA en dues modalitats: Full Time (15 mesos, 25.000 euros) i Part Time (15 mesos, 23.000 euros). Després, ofereix els cursos de Direcció d’empreses asseguradores (8 mesos, 5.270 euros), Gestió d’empreses de comunicació (60 crèdits), Direcció d’empreses (35 crèdits), Direcció i gestió d’institucions, empreses i plataformes culturals (30 crèdits), Gestió d’empreses de moda (30 crèdits), Gestió d’empreses de la indústria de la música (30 crèdits), i Gestió i transmissió d’empreses i patrimonis familiars. Tots ells encara no tenen definit el cost del curs. Més informació: www.idec.upf.edu Altres universitats: l’oferta de màsters relacionats amb l’administració d’empreses es completa amb els cursos de les universitats de Girona (European Master in Tourism Management, amb 120 crèdits i a 3.500 euros), Rovira i Virgili (Màster en Gestió d’Empreses, 64 crèdits, 6.550 euros) i la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya (Direcció i Organització d’Empreses, 47,4 crèdits, 3.500 euros; Direcció i Organització d’Empreses MBA, 60 crèdits, 5.000 euros; i Direcció i Organització d’Empreses de la Construcció, 45 crèdits, 3.700 euros). Més informació: www.udg.es www.urv.es www.upc.es

Cultura Popular

CX]\jkX„jlegXki`dfe`m`lcX]\jkX

Per la cultura

Masters y Postgrados en Administración de Empresas  
Masters y Postgrados en Administración de Empresas  

Reportaje publicado en Medicampus Diciembre de 2008

Advertisement