Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 5 • Årgång 92 April 2018

Landsbygden ska inte vara ett särintresse, utan ett allmänintresse, menar Peter Borring, projektledare för Hela Östergötland, tillika ordförande i LRF Östergötland.

Nytt nätverk för samspel mellan landsbygd och stad LANDSBYGD. Hela Östergötland grundades i början av året av LRF Östergötland och Hela Sverige ska leva – Östergötland efter diskussioner som handlade om kollektivtrafiken på landsbygden. Under dessa diskussioner kom man fram till att det fanns fler viktiga landsbygdsfrågor att lyfta och att dessa ofta hängde ihop. Därför bestämde man sig för att ta ett samlat grepp och bilda nätverket Hela Östergötland för att få större tyngd bakom orden. Ledare för projektet är Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland. SIDAN 10

Entreprenörer med ambition SKOG. Anton Göransson och Staffan Elliot är typexempel på grabbar som har svårt att sitta stilla i skolan och därmed får mediokert studieresultat, men som är hur driftiga och kreativa som helst när de får chansen som entreprenörer. Långt inne i skogen ligger deras företag sköter service och reparationer av skogsmaskiner inom en radie av 10 till 15 mil.

Mjölkpriserna har åter börjat dala. Magnus Oscarsson (KD) fortsätter att belysa Mjölkböndernas situation.

Mjölkdag i riksdagen Östgötapolitiker anordnade Mjölkens dag för fjärde gången LANTBRUK. I riksdagens korridorer kallas KD-politikern Magnus Oscarsson från Ödeshög ibland för Mjölk-Magnus. Han har ett omvittnat engagemang för den svenska landsbygden och nyligen arrangerade han för fj ffjärde järde

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

senare tid börjat dala och nu är vi åter nere på cirka tre kronor per liter, så behovet av att belysa mjölkböndernas situation finns i högsta grad kvar. SIDAN 4

Orimliga vägkostnader för landsbygdsföretag Trafikverkets planer på att överföra ansvaret för 2 000 mil väg på landsbygden till de som bor och verkar där, kan få oöverblickbara konsekvenser. Vem ska våga investera i en verksamhet på landsbygden om den allmänna väg som finns kan komma att överföras till enskild och när de boende utmed vägen som en följd av detta, tvingas ta både det ekonomiska och juridiska ansvaret för densamma. SIDAN 6

SIDAN 18

Du som är prenumerant

gången Mjölkens dag i riksdagen. När Magnus Oscarsson kom in riksdagen 2014 fick han ta del av många berättelser om hur svårt det var att klara sig som mjölkbonde i Sverige. Under 2017 steg äntligen mjölkpriserna men har på

VECKANS BORRING

SKOG

ENERGI

Blå sosse eller röd moderat

Förebyggande arbete minskar skador

Solceller hett på Karlstadmässa

SIDAN 2

SISTA SIDAN

SIDAN 16


2

Nummer 5 • April 2018

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Blå sosse eller röd moderat... Uppvuxen i bygden runt Skänninge, den lilla staden på slätten i en historiskt och nutida, hyfsat välmående jordbruksbygd, präglades min uppväxt med att möta bondehatet. Det förhatliga och i våra tider svårbegripliga statarsystemet avskaffades 1948. Ändå hade det satt avtryck i folkföraktet för överheten och de rika som levde väl på detta, så till den milda grad att jag som 10-15-åring återkommande konfronterades med det bondehat och avundsjuka som statarsystemet födde. Jag mötte detta överfört i

tredje generationen och kunde så klart inte då se kopplingen. Tyckte bara det var konstigt hur mina då lika lite ovetande barndomskompisar kunde hysa så mycket agg och avundsjuka till bönder i just lilla Skänninge omgiven av lantbruk och med icke oväsentlig del av stadens invånare sysselsatta direkt eller indirekt av modernäringen. Med alla stora gårdar runt staden på slätten som historiskt huserat många statare är det egentligen inte så konstigt att man kunnat ”skrämma” människor till att rösta på S

i så hög grad att de i vissa valdistrikt i staden alltjämt hystar in runt 60 procent av rösterna. Sedan i vuxen ålder inhoppande i byggbaracker och i fikarum fortsatte påhoppen och den underliggande avundsjukan på just bönder – även ibland från andra småföretagare. Parat med otaliga insinuationer från en och annan släkt och vän – om än med glimten i ögat – och med den där ”bängsossen” till sågverksarbetare i Bengt Bratts TV-serie ”Hem till byn” som konstant klankade ner på bonden som jobbade

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

6).4%2.3 BÄSTA DEAL?

Varken höger eller vänster, varken extremt emot privata vinster eller emot att staten reglerar saker som inte funkar. där, så har det skapat en känsla hos mig. En känsla att jag har mycket svårt för delar av det som Socialdemokraterna står för. För mig står det nämligen för avundsjuka och att alla får ha det bättre, läs tjäna mera pengar, så länge det inte sker på ens egen bekostnad. Det har tagit mig till upp i 40-årsåldern och i LRF-rollen många möten med pragmatiska äkta så kallade gråsossar som jag kommit att uppskatta Socialdemokratin på ett annat sätt. Det som skapat detta är insikten om att äkta socialdemokrater från åtminstone mittendelen och högerut inom partiet inte betraktar sig som varken så mycket socialister eller väns-

ter. De betraktar sig som det svenskaste av allt, nämligen lagom mitt i. Varken höger eller vänster, varken extremt emot privata vinster eller emot att staten reglerar saker som inte funkar. Historiskt måste jag erkänna att grundfundamentet i denna hybrid att avväga konkurrenskraft och företagsklimat mot höga skatter och transfereringar har funkat acceptabelt bra. Den svenska modellen. Höga löner som bygger på mycket utbildning och inga ”enkla jobb”, låg lönespridning och höga skatter som del i detta har fungerat väl att bygga upp folkhemmet. Tillsammans med en allmän grund-

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Frontvinsch på köpet värde 8.400:-

www.lantbruksservice.se

...när du köper en ny Honda ForemanÊ eller ATV Rubicon av 201n års modell.

Foreman

99.500:- 112.000:-

Må så gott i det, för den som har god grundinkomst, teoretiska perfekta Sverige önskar Peter

Erbjudandet gäller 30/11 Montering 2016. Montering ingår ej. Erbjudandet gäller tillt.o.m. 1/5 2018. ingår.

Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik

Det jag dock alltjämt har mycket svårt att förlika mig med är grundsynen på skatt och företagande i den socialdemokratiska politiken. Du har all rätt att vara företagare, det är till och med helt ok att tjäna stora pengar, bara du betalar rejält med skatt därefter. Översätter man det i mitt småföretagarperspektiv blir det enligt följande. Det är helt ok att en bonde tjänar pengar. Rejält med pengar, om det möjliggör att hen kan köpa en ny traktor med bättre arbetsmiljö till sin anställde medarbetare. Eller köpa en ny såmaskin som monteras i en fabrik där majoriteten av de anställda säkert sympatiserar med den socialdemokratiska tanken. Om bonden – företagaren – däremot tjänar så mycket pengar att han kan byta traktor oftare än vad den anställde tycker är nödvändigt, byta bil lite oftare eller bygga en swimmingpool – som i sig gynnar andra företagare och arbetare – inkommer fort misstänksamheten och missunnsamheten att vederbörande borde betalat lite mera i skatt i stället. När är det ok att tjäna pengar och när blir det fult och egoistiskt och man i stället borde betalat en del av detta i skatt? Hittills har ingen sosse kunnat reda ut det åt mig…

Rubicon

Eksjö Lantbruks Service AB

skola, värnplikt för alla och svenskt alkoholmonopol. Så länge världen såg ut på ett sätt där vi hade rejäl tillväxt i vår exportindustri och konkurrensen till stor del utgjordes av andra västländer med liknande standard. Nu är världen annorlunda och Sverige fyllt av nya svenskar med annan utbildningsnivå…

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17

PETER BORRING peter.borring@telia.com

Regionordförande för LRF Östergötland

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 5 • April 2018

3

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

M A

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle www.ca

Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66 Boka annonsplats på 0141-560 03

Modell HK

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

NORDIC 32HS 30

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

AKTUELLT

Er partner för flexibla energilösningar! Flispanna, pelletspanna, ved eller halmpanna i kombination med värmepump och solenergi. INSTALLATION – av kända fabrikat

SERVICE – på de flesta fabrikat

Vi har tagit över efter Bygglant och utför service på lantbruk, med reservdelar i lager för pannor från HDG och FAUST.

www.veosol.se

Ring 019-28 03 50

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1200 kg Bredd 105-126 cm Höjd

220 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se


4

LANTBRUK

Nummer 5 • April 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Från vänster Inge-Lise Sjöström, Arla Foods, Magnus Svensson, Arla Foods, Ronny Mårtensson, Åtvidabergs sparbank, Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD), Peter Borring, ordförande LRF Östergötland och dagens moderator, Andreas Sjöberg, mjölkbonde, Ingela Appelsved, Naturbruksgymnasiet Östergötland och Martin Johansson, säljare Lantmännen.

Från vänster Dan Jacobsson, Ica, Ronny Mårtensson Åtvidabergs sparbank och Patrik Hansson, Arla. De uppskattade alla att mycket folk från hela landet deltog.

Östgötapolitiker ordnade Mjölkens dag i riksdagen Östgötapolitikern Magnus Oscarsson (KD) satte fokus på mjölken för fjärde gången SVERIGE (JB)

I riksdagens korridorer kallas KD-politikern Magnus Oscarsson från Ödeshög ibland för Mjölk-Magnus. Han har ett omvittnat engagemang för den svenska landsbygden och nyligen arrangerade han för fjärde gången Mjölkens dag i riksdagen.

När Magnus Oscarsson kom in riksdagen 2014 var böndernas ersättning för mjölken nere i 3.04 kronor per liter och Magnus fick ta del av många berättelser om hur svårt det var att klara sig som mjölkbonde i Sverige. Det gjorde stort intryck på honom, så han bestämde sig för att upplysa sina riksdagskollegor och försöka hejda prisfallet. Det blev startskottet till den första Mjölkens dag. Dessvärre fortsatte priserna att sjunka och under en period förlorade Sverige fem mjölkbönder i veckan. Under 2017 steg äntligen priserna men har på senare tid börjat dala och nu är vi åter nere på cirka tre kronor per liter, så behovet av att belysa mjölkböndernas situation finns i högsta grad kvar. Den 14 mars arrangerade Magnus den fjärde upplagan av Mjölkens dag i riksdagshuset. I första kammaren hölls en paneldebatt med LRF Östergötlands Peter Borring som moderator. På plats var bland annat Arla, Ica, Axfood, Jord-

Paneldebatt i riksdagen om den svenska mjölken. Anordnaren av Mjökens dag, Magnus Oscarsson (KD), ses tvåa från vänster i främre raden.

bruksverket och cirka hundra svenska mjölkbönder. – Det var en god atmosfär och alla tyckte det var väldigt positivt, men de hoppas också att det ska bli en verklig förändring. Vi måste inse att vill vi ha en levande landsbygd räcker det inte bara med att prata. Vi måste lägga konkreta förslag som verkligen gör skillnad för människor. Vi

måste ha jordbrukare som känner framtidstro och vågar satsa så vi får en levande landsbygd, säger Magnus och fortsätter: – Alla sa ”nu har vi som olika aktörer gjort väldigt mycket, men vad har ni politiker gjort och vad vill ni framåt?” Jag är nöjd med att vi är överens med regeringen om målet för livsmedelsstrategin, men nu behövs det konkreta

förslag. Vi politiker måste visa att vi menar allvar och titta på de lagar och förordningar som gör det dyrare att producera mjölk i Sverige än i andra EU-länder. Magnus vill lyfta fram tre olika saker som han anser är särskilt viktiga. Det första är att ändra i miljöbalken där livsmedelsproduktion klassas som miljöfarlig verksamhet. Det andra är att sänka diesel-

skatten. Och det tredje är att förenkla regelverket. Idag har en svensk bonde cirka 800 regler att förhålla sig till och det vill Magnus minska med 30 procent. – Regelbördan måste minska, vi borde göra som i Finland där deras motsvarighet till Jordbruksverket satte sig ned med de finska bönderna och kom överens om vilka

regler som skulle ändras. Hur länge kommer du fortsätta med Mjölkens dag? – Så länge det behövs. Vi måste se till att livsmedelsstrategin verkligen gör skillnad så att våra ungdomar ser att det finns en framtid som mjölkbonde i Sverige och vill satsa på det. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 5 • April 2018

5

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Levererar färdig betong

Från missväxt till tillväxt!

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Vi har reservdelarna till din tröska, nytt och begagnat!

$ $ $ $ $ $

"

"

070-696 19 44

"

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner.

Besök vår nya hemsida - nu sökbar

!

#

%

#

För fler reservdelar, besök vår hemsida www.laholmstraktordem.se • 0430-222 70

www.jordbrukaren.se

#%# &!

Hållbart och närproducerat Svensktillverkad stallinredning som tål hårda tag

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

" "# $"

" #&! $&

Vårt säljteam hjälper dig med tips och råd - i stort och smått Tel. 0381-502 50

facebook.com/ydregrinden @ydregrinden Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se Stallinredning • Stalltillbehör • Gödselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation

NY FORD RANGER INNAN SKATTEHÖJNINGEN? Passa på innan nya skattereglerna träder i kraft (Bonus Malus). Skobes har ett begränsat antal nya Ford Ranger för registrering innan 1/7. Välkommen in!

FORD Ranger 3.2 200 Double Cab Wildtrak Aut AWD Utrustad med bland annat; backkamera, navigation, drag, diffspärr bak, klimatanläggning, adaptiv farthållare, elstyrd förarstol, fjärrstyrd parkeringsvärmare, 18” aluminiumfälgar, parkeringssensor fram/bak. Bilskatt:

20157.203:-

2018/07 16.799:-

Differens Diff i 3 år 9.596:- 28.788:-

1. Ford Sverige uppmanar på inget vis till terrängkörning annat än tillåtet enligt Terrängkörningslag 1975:1313. 2. Garanti gäller i 5 år eller 15 000 mil. Bränsledeklaration blandad körning: 6,5–8,7 l/100 km, 171–229 g CO2 /km (2,2 Duratorq TDCi 130 hk 6-växlad manuell samt 3,2 Duratorq TDCi 200 hk 6-växlad AWD automat). 5 års nybilsgaranti - max 15 000 mil. Service 2 år eller 3000 mil. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella felskrivningar.

www.skobes.se MOTALA Vintergatan 9 Telefon: 0141-22 75 20, 22 75 21, 22 75 27 TRANÅS Ågatan 36 Telefon: 0140-694 51 Öppettider: Mån-fre 9-18, Lör 10-14 (Tranås 10-13)


6

LANDSBYGD

Nummer 5 • April 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Här ansluter väg 801 mot Europaväg 22 idag. Efter ombyggnaden av europavägen vill Trafikverket alltså att de boende utmed vägen ska ta över ansvaret för denna, med allt vad det innebär.

Annika Altnäs tycker det är ojuste mot näringsidkare på landsbygden att de både ska betala skatt för att bekosta det allmänna vägnätet, samt stå för såväl kostnader som ansvar för enskilda vägar, som också nyttjas av allmänheten.

Lågtrafikerade vägar kan överföras Väghållaransvar ger orimliga kostnader för landsbygdsföretag SÖDERKÖPING (JB)

Trafikverkets planer på att överföra ansvaret för 2 000 mil väg på landsbygden till de som bor och verkar där, kan få oöverblickbara konsekvenser. Vem vågar investera i en verksamhet på landsbygden om den allmänna väg som finns, kan komma att överföras till enskild och när de boende utmed vägen som en följd av detta, tvingas ta både det ekonomiska och juridiska ansvaret.

Detta med 2 000 mil väg är emellertid endast början, eftersom Trafikverket hänvisar till att vägar med lägre trafikflöde än 500 årsdygnstrafik, klassas som lågtrafikerade. Lågtrafikerade vägar kan omvandlas till enskilda vägar. Det är då fråga om 55 procent av statens vägnät. – Jag tycker det här är fel mot oss näringsidkare på landsbygden, att lägga också detta på oss, säger Annika Altnäs, som tillsammans med sin man Janne, driver företaget Vänneberga Bed and breakfast, hemma på gården. Hon konstaterar att på grund av att verksamheten är belägen på landsbygden, med en fantastisk utsikt ut mot Göta kanal, så har de redan idag avsevärt högre kostnader som belastar företaget, jämfört med om de hade sin verksamhet nere i stan. Hon har räknat på detta och det ligger på i storleksordningen 200 000 kronor per år. – Ser man på skogsnäringen, som är viktig för vårt lands välstånd, ska skogsägarna först bekosta sina egna skogsvägar, men på sikt också det nuvarande allmänna vägnätet.

Vänneberga ligger utmed väg 801, strax norr om Söderköping. Denna väg går mellan E 22 och väg 210 och är en genomfartsled. För södra delen av Vikbolandet är detta en naturlig genväg för att ta sig till Linköping. Denna väg vill nu Trafikverket göra om till en enskild väg och att de boende utmed vägen ska få överta väghållaransvaret. Det finns enskilda vägar på landsbygden som i huvudsak nyttjas av dem som bor utmed dem, de är enskilda, det är inget konstigt. Men att ta över ansvaret för en väg, som har betydligt större trafikmängd och till största delen nyttjas av allmänheten, är något helt annat. Nu har det emellertid inte

varit så enkelt för Trafikverket att överföra väg 801 som de kanske tänkt sig. Det finns nämligen ett byalag, Byalag Drothem väg 801, med Ingegerd Edman som ordförande och hennes man Hans som sekreterare. De har skaffat sig kunskap på området beträffande väghållning som är imponerande och är därmed inte möjliga för Trafikverket att bara köra över. – Redan idag svarar 1,5 miljoner av Sveriges befolkning för underhållet av 76 procent av Sveriges vägnät, så att övriga 8,5 miljoner får möjlighet att bekvämt ta sig ut på landsbygden, säger Edmans. De vänder sig mot det de kallar ”de små stegens tyranni”, nämligen att Trafikverket för över ansvaret till de boende på landet, en väg i taget. Detta är ingen stor händelse i sig för landet som helhet, men självklart för dem det drabbar. Förfarandet ger inte stora rubriker – det handlar ju bara om en väg här och en där. Men när detta är ett mönster

Hans och Ingegerd Edman kämpar oförtrutet vidare både för väg 801, men inte minst principiellt för landsbygdsbefolkningens rätt.

över landet, då är det något annat. Som så ofta handlar det om att se till helheten. Edmans kämpar inte bara för sitt byalag, utan de ser detta som en viktig principiell fråga för landsbygden. – Det här handlar om att

stora ekonomiska åtagande kommer att läggas över på enskilda. Det gäller underhåll och drift, men också det juridiska ansvaret. De reagerar också på att Trafikverket är en stat i staten. Verket är såväl verkställande, regelstiftande, som dömande. Jovisst, det går att överklaga vidare till regeringen, som inte är en juridisk in-

stans och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, men det gäller då inte sakfrågan i sig, utan att man följt reglerna. – Det går att väcka talan mot staten i civilmål, vilket med tanke på styrkeförhållandet rent ekonomiskt är Davids kamp mot Goliat. Det är också minst sagt luddigt. Enligt väglagen får en väg dras in om åtgärden endast medför ringa olägenhet för bygden. Vad som är ”ringa olägenhet” har emellertid aldrig prövats i allmän domstol. Trafikverket hävdar att det i huvudsak handlar om ekonomisk olägenhet och det finns ingen övre gräns.

Edmans kämpar emellertid vidare men är på ett flertal punkter bekymrade inför framtiden. Bland annat dessa. – Utifrån de erfarenheter vi själva har av Trafikverket, där uppgivna skäl till indragningen av väg 801, ändrats vartefter vi kunnat bemöta dem. – Utifrån de upplevelser som delgivits oss från andra som haft att göra med Trafikverket – alla vi haft kontakt med har givit upp. - Utifrån skrivningar i Trafikverkets eget material. ”Resultatet av samråd och yttranden värderas och beaktas i rimlig omfattning.” Det vill säga knappast alls.

– Utifrån infrastrukturminister Tomas Eneroth uttalande i interpellationsdebatten där ministern gav Trafikverket carte blanche att välja kriterier ”från fall till fall.” Edmans hävdar att det inte finns någon motsvarighet i det övriga samhället på den negativa särbehandling som Sveriges landsbygdsbor är utsatta för. Med tunga ekonomiska pålagor på företagare och tvångsöverföring av väghållaransvar till enskilda fastighetsägare. Så länge det är så klingar regeringens ”satsning på landsbygden” ihåligt. Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 5 • April 2018

7

—³½_ƒy½g_½g¶‰ƒŠ¿½>̊”  

Oss kan du räkna med i skogen.

Trädgårdsinstallation eller bioreningsverk? Både och faktiskt. Vårt kemfria bioreningsverk renar avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter som tar upp kväve och fosfor för sin tillväxt. Kretsloppstekniken är extremt driftssäker med få rörliga delar och kräver ingen regelbunden slamtömning eller kostsam service. Ett angenämt problem är att du får klippa ner ÐBÒÁ۔µ>¿¡F¿ÐFµ‰>Ág¦¿www.alnarpcleanwater.se, 040-46 26 90

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vi gör affärer med blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär för dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram största möjliga andel timmer ur din skog. Att kvaliteten på arbetet vi gör i skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt för hela Sverige.

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss idag. Du hiar oss på www.sveaskog.se/virkeskopare

Fy>½_³ƒt¿¶‰”¶¿>_g³½T½Fy½ŠƒÌ¶ŠBy_½T½1ƒ‰½ ¶Š>g_L³Ï¿ƒy½T½Š>³>³½—y½¶‰Ï__¶ƒÌF½ T½,g>³½ƒ½>ŠŠ>½F³¶¿ƒ_g³½T½-‰—¿g³½¶ƒy½¶ˆBŠÌ¿

VI INSTALLERAR VÄRMEPUMPAR OCH BORRAR FÖR ENERGI OCH VATTEN

BERGVÄRME INSTALLATION

SVERIGES STÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE AV Borrar & installerar i hela Östergötlands län

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara på den lagrade solenergin i mark och luft, värmer upp eller svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö. Vi kallar det

ENERGY FOR LIFE

SUPPORT

365

DAG A R OM ÅRE T!

Norrköping 011-16 35 34 | Linköping ng 013-17 80 80 | Motala 0141-508 30 | Vadstena 0143-249 20 | Åtvidaberg Å 0120-154 00 info@vadstenavillavarme.se | www.vadstenavillavarme.se

• Kvalitets system enligt ISO 9001:2008 • Miljölednings system ISO 14001:2004 • Arbetsmiljö system 18001:2007 • Cer tifieringsnummer 5715 på respektive


8

SKOG

Nummer 5 • April 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Anders Roman, ledamot i styrelsen, visade på positiva resultat under året som gått.

Det var en stor uppslutning vid Södras årsmöte i Mjölby. Drygt ett hundratal skogsägare hade samlats i Kungshögaskolans aula. De fick ta del av såväl intressant historia som framtidsblickar.

Siw Abrahamsson, ordförande förtroenderådet, uppmanade medlemmarna att dela med sig av minnen från Södra.

Positiva tongångar för Södra 80-årsjubileum firades i Mjölby MJÖLBY (JB)

Drygt ett hundratal skogsägare samlades för en tid sedan i Kungshögaskolans aula till årsmöte för Södras skogsbruksområde i Mjölby

Innan årsmötesförhandlingarna bjöds det på wallenbergare av svensk kalvfärs med rårörda lingon vilket uppskattades. Under en paus serverades även kaffe och prinsesstårta. Till ordförande för mötet valdes Mats Allard och till sekreterare Jonathan Klasson. Till ordförande i förtroenderådet valdes Siw Abrahamsson och till vice Jan-Olof Gustavsson. Anföranden hölls av Anders Roman, ledamot i styrelsen, och Gustav Tibblin, representant för Södras ledning. Under mötet fick deltagarna en historisk tillbakablick om vad som hänt sedan Södra bildades. År 1938 räknas som starten och Gösta Edström blev den legendariske ledaren som fanns i ledningen till år 1973. Resan med Södra är en in-

tressant historia. Genom att följa utvecklingen får man en inblick i skogsindustrins både mot- och medgångar. Spännande är att se hur Sveriges skogsindustri blivit ett toppmodernt företag bland annat inom teknik, digitalisering och miljö.

Under rubriken Berätta ditt Södraminne uppmanade Siw Abrahamsson deltagarna att dela med sig av sina minnen genom tiderna. Det kan vara något roligt, känslosamt och intressant som är kopplat till upplevelser med Södra. – På det sättet kan du läsa om andras erfarenheter och du kan dela dina upplevelser med andra, betonade Siw. Anders Roman och Gustav Tibblin hade en genomgång av det senaste året och medlemmarna fick höra att det går bra just nu. – Vi har en högkonjunktur. Resultaten är bra och vi har ett förslag till stämman att ge en hög utdelning till medlemmarna, kommenterade de.

Här är några av de som en gång startade Södra 1938, 80 år har alltså gått sedan dess.

Ett aktivt arbete pågår ständigt för att förbättra viltskyddsmedel.

Durapulp är ytterligare ett exempel på hur Södras skogsråvaror kan användas.

Gustav Tibblin från Södras ledning höll ett informativt anförande och berättade bland annat om framtida satsningar.

Roliga framsteg under åren

var exempelvis en ny täckpapp som skyddar rishögar mot fukt och utveckling av viltskyddsmedlet Hate 2. Man kommenterade den stora efterfrågan på massaved och pekade på de ökande användningsområdena som utvecklats de senaste åren. Varje dag räcker Södras massa till exempelvis 1,8 miljoner toarullar, 1 miljon T-tröjor och 400 miljoner kaffefilter. Något som många kanske inte vet är att numera används massa även till smink! Allt är inte framgång och ett stort problem är det politiska klimatet som tvingar skogsägarna till inskränkningar inom avverkningen. Den politiska styrningen inom jordbrukets många grenar

känns igen. Inom skogsnäringen är detta ett stort problem och får det fortgå finns en risk att en ”våt hand läggs över skogsnäringen”. Det är av stor vikt att allmänheten får kunskap om vad som håller på att ske och

uttalandet Hedra handslaget med skogsägarna antogs samstämmigt av mötet. I uttalandet står bland annat: ”Redan är 25 procent undantaget från skogsbruk av den areal som ägs av medlem-

mar i Södra, och staten tycks vara på väg tillbaka till den detaljstyrning som tidigare misslyckats.” Trots detta är mycket positivt. Rörelseresultatet för Södra är 1,9 miljarder och soliditeten 56 procent.

Under 2018 planeras olika aktiviteter som skogsvandringar, studieresor och deltagande i Adelövs och Ulrika marknad. Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN


Nummer 5 • April 2018

9

Vattenpuss! Se till att skapa friktion i ditt

fÜrhüllande, till vägen.

7DUGXUlWWEHVOXW" 9nUDREHURHQGHUnGJLYDUEUHYJHUGLJ Yl[WRGOLQJVUnGXQGHUKHODnUHWDOOWIUnQ RJUlVEHNlPSQLQJWLOOI|UVlOMQLQJDYYDUDQ Breven är uppskattaGHDYYnUDNXQGHURFKJHU XQGHUODJI|UDWWIDWWDVQDEEDEHVOXW 9LHUEMXGHUI|OMDQGHEUHY 5nGJLYDUEUHYNRQYHQWLRQHOOWRFKHNR 9DOOEUHY 0DUNQDGVEUHY 0DVNLQNRVWQDGVKDQGERN )|UV|NVUDSSRUWHU

)|UEHVWlOOQLQJRFKLQIR

Däckteam Skänninge Däckcentralen i Skänninge AB

ring 013-35 53 00 eller skicka epost till info.e@hushallningssallskapet.se

Mündagar-Fredagar 07.00-16.30 Torsdagar extraÜppet till kl 19.00 0142-40524 • Verkstadsvägen 6

Källa: Far

Kund idag? – Tack fÜr fÜrtroendet

ALLT PĂ… ETT STĂ„LLE

FĂśr att boka spruttest eller reparation ring:

Kund imorgon? – Se mÜjligheter Vi är bra pü branschen och ger breddkompetens frün andra branscher

Tveka inte – kontakta oss www.lr-revision.se LinkÜping: Badhusgatan 4, 582 28 LinkÜping 013-31 60 80, linkoping@lr-revision.se Borensberg: Hamnvägen 7, 590 31 Borensberg 0141-20 93 20, borensberg@lr-revision.se Motala: Drottninggatan 50, 591 27 Motala 0141-20 93 20, motala@lr-revision.se


10

Nummer 5 • April 2018

LANDSBYGD

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Samspel mellan landsbygd och stad Nätverket Hela Östergötland ÖSTERGÖTLAD (JB)

Hela Östergötland är ett nystartat nätverk med målet att driva frågor som handlar om samspel mellan landsbygd och stad med fokus på landsbygdens utveckling och landsbygdsbornas livsvillkor.

Under våren arrangeras ett flertal seminarier och Hela Östergötland hoppas kunna sätta press på politikerna så att landsbygdsfrågorna ska få större plats i den offentliga debatten. Hela Östergötland grundades i början av året av LRF Östergötland och Hela Sverige ska leva – Östergötland efter diskussioner som handlade om kollektivtrafiken på landsbygden. Under dessa diskussionerkom man fram till att det fanns fler viktiga landsbygdsfrågor att lyfta och att dessa ofta hängde ihop. Därför bestämde man sig för att ta ett samlat grepp och bilda nätverket Hela Östergötland för att få större tyngd bakom orden. – Jag tog ledartröjan och vi

fick med oss några av de organisationer som varit med vid diskussionerna om busstrafiken, och sedan har det fyllts på med ett antal till, säger Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland. – Vi har ett brett anslag. Huvudsyftet är att lyfta upp landsbygdsfrågorna i valet,

men inte bara i valet utan även i det dagliga samtalet. Idag utgår man alltid från storstaden som norm, och vi vill vända på kuttingen. Några viktiga frågor är exempelvis samhällsservicen på landsbygden, den digitala infrastrukturen och ansvarsfördelningen för våra vägar. Men också den mer öppna och breda frågan "vad ska landsbygden vara?". Ibland betraktas landsbygden som en plats för rekreation för stadsbor på semester, men Hela Östergötland vill att stad och land ska se varandras möjligheter och dra nytta av varandra. – Det är lätt att det blir lite offerkofta när man pratar landsbygd, men vi vill lyfta fram potentialen och skapa ett hållbart samhälle, säger Peter Borring. I dagsläget är Studieförbundet Vuxenskolan, Funktionsrätt Östergötland, Östergötlands Fotbollförbund, Coompanion Östergötland, Hela Sverige ska leva – Östergötland, LRF Östergötland och Svenska Kyrkan (Borensbergs pastorat) med i nätverket, men förhoppningsvis ansluter sig snart ännu fler. – Jag har fått frågan från politiska partier, men har artigt svarat att vi är politiskt obundna. Men de får gärna komma på våra träffar och flera enskilda politiker har redan visat intresse, och det har även olika organisationer. Vi har haft en principiell diskussion

Vi kan inte stoppa urbaniseringen men landsbygden ska inte vara ett särintresse, utan ett allmänintresse, menar Peter Borring, projektets ledare tillika ordförande i LRF Östergötland. Bild: MARIE BERGGREN

om enskilda företag kan vara med i nätverket, men där har vi sagt nej. Men vi samverkar gärna med olika näringslivsaktörer. Under våren kommer Hela

Östergötland att hålla ett antal seminarier: den 10/4 i Västra Husby bygdegård, den 18/4 i

Rimforsa och den 2/5 i Väderstad. Dessa kommer sedan resultera i ett avslutande möte den 4 juni i Linköpings Stadsbibliotek där biskop Martin Modéus och journalisten och författaren Po Tidholm kommer att medverka. Under dessa träffar ska man vaska fram vilka frågor som är

viktiga för landsbygdsbefolkningen samt försöka få till någon form av vallöften från de politiska partierna inför valrörelsen. – Vi kan inte stoppa urbaniseringen, men vi hoppas att landsbygdsfrågorna ska komma högre upp på agendan. Vi ska inte vara ett särintresse,

utan ett allmänintresse. Och förhoppningsvis kan Hela Östergötland skapa ringar på vattnet och ge inspiration till liknande satsningar i andra delar av landet, säger Peter Borring. Text: TOBIAS PETTERSSON

Potatis i tiden – kulinarisk webbplats lanseras Svensk Potatis och Hushållningssällskapet lanserar nu matnyttiga webbsidan ”Potatis i tiden” som är en fantastisk kunskapskälla om vår mest älskade knöl.

– Vi har grävt i de djupaste arkiven om potatisens betydelse för Sverige, intressanta fakta om sorter och odling, historiska recept, unika bilder och anekdoter. Det är en fullmatad kulturhistorisk och ku-

linarisk webbplats som ska föra potatistraditionen vidare, säger AnnaKarin Hamilton som är marknadsansvarig för Svensk Potatis AB. Potatis i tiden är ett projekt för att berätta historien om och kring potatis i Sverige genom tiderna. – Det är viktigt bevara vår svenska mathistoria, inte minst för unga människor som kanske inte vuxit upp med potatis på det sätt som tidigare generationer har gjort.

Webbsidan vill berätta om vilken betydelse potatisen har haft, som nödföda för överlevnad till gastronomisk njutning i finrummen. På webbplatsen har vi samlat massor av inspirerande recept som utgår från potatisrätter som tillagades så tidigt som på 1700-talet. De flesta vet att det var Jonas Alströmer fick oss att börja äta potatis i Sverige, men inte alla vet att det finns 5 000 olika sorter idag.

– Projektets syfte är att stärka potatisens identitet och öka kunskapen om de sju potatisregionerna i Sverige, vilka sorter som odlats historiskt, lokala odlingstraditioner och regionala specifika egenskaper och smaker. Det är faktamässig läsning, varvat med intressanta anekdoter. Potatis i tiden är ett samarbete mellan Svensk Potatis och Hushållningssällskapet. Projektet har finansierats med stöd av EU, Europeiska jord-

bruksfonden för landsbygdsutveckling. – Nu har vi paketerat fakta

från 260 böcker och skrifter, docenter och lektorer, historiker och vetenskapsmän. Det har varit en fantastisk resa från jord till bord och webbplats. Men vi slutar inte där. Vi kommer att hålla inspirationsmöten, utbildningar och föreläsningar för alla som vill lära sig mer om alla tiders bästa knöl, potatisen.

Att synas är bra för affärerna!

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PANNOR AN A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplåt

Bild: ANNAKARIN HAMILTON/Svensk Potatis

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


Nummer 5 • April 2018

11

ÅterfÜrsäljare fÜr

          

  

  

 

 

GĂśr ett besĂśk pĂĽ vĂĽr hemsida, du hittar den pĂĽ: www.jordbrukaren.se

VI FINNS DĂ„R DU FINNS!

Svensktillverkad

Ă–STERS O CH GĂ–TLAND DS SĂ–RMLAN ELJ MINSTA O G A BO L !

KÖPER ¡ SÄLJER ¡ FÖRMEDLAR

LANTBRUKSMASKINER

070-816 29 05 www.backhemmet.se

MASKIN

Biobränslepannor Satseldade- och flÜdesmatade pannor Vi mülar fÜljande fasader:

RÜdfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utfÜr även: Epoxibeläggningar Handmülning Hetvattentvättning Invändig mülning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunüker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMĂ–RJMEDEL.

mail@faust.dk www.faust.dk

ARNE ANDERSSONS MĂ…LERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL Välkomna in till oss! Mineralvägen 14. Motala. 0141-545 40. Vardag 07-18. LÜrdag 10-15. SÜndag 10-14

Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i NorrkÜping Öppet mün-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se


12

LANDSBYGD

Nummer 5 • April 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Cirka 180 personer hade bänkat sig i Valdemarsviks Folkets hus för att ta del av den information som gavs.

En kväll med äganderätten i fokus Fullsatt Folkets hus i Valdemarsvik VALDEMARSVIK (LT)

Vems intressen som styr äganderätten, var temat på ett event som hölls i Folkets hus Valdemarsvik. Det hela var ett samarrangemang mellan Valdemarsviks sparbank, Södra och Hushållningssällskapet. Uppenbarligen ett ämne som intresserade, eftersom cirka 180 personer hade hörsammat inbjudan och bänkat sig i biosalongen.

– Äganderätten är fundamentet i ett civiliserat samhälle. Vi kan gå tillbaka till Mose och buden. ”Du ska inte stjäla”, det utgår från ägande. Annars går det inte att stjäla. ”Du ska inte ha begär till din nästas hustru”, ger också ett moraliskt perspektiv, inledde kvällens moderator, tillika LRF-ordförande i Östergötland, Peter Borring. Då hade först kvällens värd,

Roger Edström, företagsrådgivare på banken, hälsat välkommen. Han tackade dessutom de deltagande föredragshållarna med var sin påse godsaker från Mossebo gårdsbutik. Inledde gjorde Edvard Hollertz, agronomstuderande och skribent i flertalet tidningar. Han tog ett exempel från Vil-

helm Moberg. Det var ett elbolag som bestämt sig för att dra en kraftledning över hans mark. Detta motsatte han sig och drev frågan i såväl media som rätten. – Sen ringde elbolaget upp och meddelade att han hade vunnit i rätten. ”Bra, då får ni dra kraftledningen var ni vill”, svarade Moberg, berättade Hollertz. Ett exempel som visar att

dialog istället för monolog och monopol, kan vara en mer framkomlig väg. En förskjutning från äganderätt till nyttjanderätt belystes under kvällen. Inte sällan upptäcks höga naturvärden, vilket gör att myndigheterna lägger restriktioner på nyttjanderätten. Naturvärden som inte sällan är resultatet av generationer av skogsskötsel, inte minst beträffande det småskaliga skogsbruket. Peter Borring drog en liknelse kopplat till detta. Antag att en lägenhetsägare i Stockholm får besök av en tjänsteman som upptäcker att i ett av rummen finns en parkett som är synnerligen ovanlig i denna del av staden. Detta rum beläggs därför med nyttjandeförbud. Dagens system kan också vara kontraproduktivt i så motto att markägare kan vara rädda för att lyfta naturvärdena, eftersom detta på sikt kan

innebär att nyttjanderätten begränsas. Ett exempel i den riktningen kom från publiken. En fastighetsägare har anlagt en damm, vilken fungerar som kvävefälla och även grävt diken till denna damm. Nu visar det sig att strandskydd gäller för byggnation intill dessa diken. Det var inte vad markägaren hade tänkt sig. Mats Blomberg, näringspolitisk talesman på Södra visade bland annat en bild som gav en klar fingervisning om alla de krav och förväntningar av olika slag som ställs på en skogsgård, den mångfalden överstiger måhända den biologiska dito.

Mats Blomberg, näringspolitisk talesman på Södra, visade på den mångfald av förordningar som finns beträffande skogsgården.

Anders Ek, ordförande för Norrköpings skogsbruksområden inom Södra, informerade om vad som närmast är på gång inom skogsägarföreningen.

Från länsstyrelsen i Östergötland medverkade chefen för naturvårdsenheten, Mikael Norén. Han redogjorde bland annat för länsstyrelsens uppdrag.

Edvard Hollertz drog bland annat ett belysande exempel om äganderätten kopplat till Vilhelm Moberg.

Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland, var en utmärkt moderator med bred kunskap på området.

Kvällens värd var Roger Edström, företagsrådgivare på Valdemarsviks sparbank.

Det är detta som är förvaltarskapet. Chefen för naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Östergötland, Mikael Norén, konstaterade att deras uppgift främst går ut på att hejda hastigheten att förlora biologisk mångfald.

Han framhöll att ”den svenska modellen” för detta bygger på tre hörnpelare. Nämligen formellt skydd, frivilliga avsättningar av näringen, samt generell naturhänsyn. – LRF har myntat det goda och ansvarsfulla ägandet.

Urbaniseringen har emellertid skapat konstiga bilder och förväntningar, sade moderator Peter Borring avslutningsvis.

Han pekade även på den be-

tydelse som skogen har för det svenska samhället och välståndet. – 23 procent av alla investeringar i industrin under 2017 gjordes inom skogsindustrin, konstaterade Blomberg. Alltså i det närmaste en fjärdedel. När det sedan gäller nettoexporten från Sverige står skogsindustrin för en stor del. Blomberg konstaterade också att skogsägarens drivkrafter inte är regelverk och lagböcker, utan handlar istället om frihet under ansvar, kunskap och engagemang samt ett genuint intresse för natur och miljö.

Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 5 • April 2018

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

SAMLINGSAUKTION

LELY CENTER

Lördagen den 5 maj

VALDEMARSVIK

Samlingsauktion Lördagen den 5 maj kl 10 00, Månestad Storgård, 585 93 Linköping. Där säljes veterantraktorer, plogar och övriga maskiner. Vägbeskrivning Väg - Linköping - Åtvidaberg ta mot Hjulsbro i rondellen skyltat. Bengt Rogestam 070-674 10 10: Veterantraktorer: Fordson Pover GTX 683. BM 35. JD BR. BM Munktell 21. David Brown 31 CPS 626. Farmall A. Fordson Låglund. Case C. Farmal M hydral objekt. Case C objekt. Veteranplogar mm: Case plog 2 skär. Oliver plog 2 skär. Fiskars plog 1 skär. Överrum 3 skär. Överum bogs 2 skär. Överum bogs 1 skär. IH Gödselspridare direktdrift. Ferguson belastningsdrag. Slåttermaskin grålle mittmonterad. Övrigt: Bakblad. Skopa ST BM 3 kubik. Tandad ST BM skopa 2 kubik. Skopa ST BM slät 1,5 kubik. Dubbelmontage 13.6-36. Väderstad Kiselkultivator 6 m. Truck vet ej märke. Bestorp Spmkärra 6 ton. Dumpersvagn 10 t. mm. Mårten 070-378 03 27: BM 814 C -78 endast 3900 t 3 ägare toppskick,orginallack hjul 16.9-28,20.8-38,hyttventilator,hjälpkolv hydral,oljekylare till styrning. Holms Diagonalblad 3.20 hydr. Dubbelmontage 16.9-24, 20,8-38. Snökedjor 20.8-38. Växellådsolja för 800 serien,mobil HD 80W-90 API. Överum delburen tegplog 6 skär C 698 HL. Allis Chalmers B -39 sitter fast i motor. Bestorps 2axl vagn. Sjögestadborr. Staketstolpar trycka plus elrep och iselator. Överums plog 3 sk. Överums plog 5 skärig delburen. Överum plog 5 sk. delb.första modell SML enkelram. Överum plog 3 sk. IH plog 3 sk. Såmaskin Saxonia 4m. Storsäcks lyft ST BM. Spannmålsskruvar 4" 2st. Höfläkt 60 cm . Björnhjul 11-26 6-52cm. Gräsklippare JD 525 -02 500 tim 1.22m arb. en ägare toppskick. Plog verum Sesam 2 skär hydral -53. Plog Överum Sesam 2 skär hydral-58 Plog Överum Sesam 1 skär -53 hydr. Dubbelmontagevagn. Momsfri: EU moped Peugeot Speedfight 2 -02 1015 mil toppskick. Inlämnare info sajab 0730-29 16 59: Traktor IH 574 - 74 2 wd 6215 t. Traktor MF 35 X -64 8200 t Lastare Ålö Qwicke manuell. Traktor Allis Chalmers 3 st resevdeltraktorer. Traktor Allis Chalmers kompl. Simpma kvarn CE 95. Junkaari spmkross. Spmskruvar 4 st. Tippkärra 7 t. Spmkärra Metsjö Metamid 10 t ,hjul 40060-15.5 nyskick. Ringvält 3 del bogs. Snöslunga traktor. Överum tegplog 2 skär. Kverneland stensgrep 3 punkt nyskick. Överum tegplog 3 skär. Solus vagn. Trumslåtter 1.65 m Vedklyv traktor. Bakblad 2.20. Sidoräfsa. Luftintag Alfa Laval 10 st nya inkl vajer. Kristina 070-312 82 93: Kisa Vedklyv 65 eldriven årsm 95. Yngve 070-571 88 83: Momsfri Traktor Volvo krabat-57. Väderstad harv bogs 5 m. Hydralburen harv 3 m. Ringvält bogs. Såmaskin 2,40. Dubbelmontage 13,6-24. Kverneland tegplog 4 skär. Kombisåg. Vedkap. Vedklyv Vimmerbyklyven. Spmkärra nya lämmar. Skopa KTS 2.15. Byggställning allim. Bartonställning. Grålleplog. Svets Kempi. Stengrep bakm. Krister 070-521 74 68: Traktor Buster 400 - 65. JD Hårdpress 349 kastare-88. 3 st Balvagnar. 2 st Alfa Laval VP 76 i mkt bra skick. Milkoskåp. Transponder Alfa 20 st. Båspallmattor ca 20 st. Ensilage elevator 7 m. Höelevator 11 m aldrig varit utomhus, finns för påseende på gården hjulburen,drag. Anders 070-647 52 33: Bredöl spmkärra 10 t. Metsjö spmkärra 6 t. Gisebo spmvagn 8 t. Sven 070-209 26 97: Elverk 3-fas 2.500 W Nytt . Elverk 1-fas 3.000W nytt. Elverk 995 W Nytt. Comradio 2 st i låda Nytt. Brandsläckare 6 kg Ny 2 st. Plog till ATV beg. Vinsch ATV Ny. Borrmaskinlåda Ny 3 st. Skruvdragare 12 V Ny 2 st. Ringspärrnyckelsats beg. Verktygssats 7delar Ny 2 st. Kaffekokare 12 V Ny.. Trekantslip Ny. Handöverfräs Ny. Dränkbar pump Ny. Kvicksilverlampor 125 W Nya3 st . Kvicksilverlampor 80 W Nya 9 st. Hydralolja HLP 46 1/1 Oöppnat. Krister 070-380 17 47: Fortshritt Mediumpress med kastare . Lars 0705-35 70 21: Tröska John Deere 1065 -84 14 fot 2940 t. Hubertus 0730-35 13 31 Momsfri: Traktor JD 4020 2 wd -71,Hjul 18,4 - 30, 10 00 - 16, 78 kwa. Hanomag R 35 A 29 kwa.-57. Mikael 070 -24 80 467: Tume 240 såturbo 4 m-89 spårmarkering. Dubbelmontage 16,9 - 38 kompl. Anders 070-621 09 45: Storbalsvagn Metsjö Metamid ,7 m - 2,60 hjul 505 - 50 - 17. årsm 10. KG gripen för 3 punkt. Vamo kultivator 13 pinnar. Industrikompressor. 1 fat olja Agrol Hybran GL 4 190 l. Gunnar 073-423 31 23: Ford 7700 2 wd 98 hk -78 ca 7500 t. Shacktblad 2.40 bom hydr.adapt trepunkt. Bestorp kärra enk.axel,5 t. Kvernland skålsvans 3 n hydr. Info Sajab 0730-29 16 59: Traktor Nuffield -62 årsm 9600 t lastare. Bakblad snö. Lunningsdrag. Säckkrok. Klippo gräskl defekt. Snöblad Nuffeild. Jordfräs handmaskin. Vedkapa. Svets. Nordsten Såmaskin. Sädesskruvar 2 st. Kvarn. Spmvagn ca 8 ton. Kamin grön. Selar. Verktyg,trädgårdsmöbler. Dubbelmontage äldre. Snökedjor. Dubbelmontage. Bengt-Göran 0734-18 58 67: Kverneland växelplog 3 skär plogkr.8. Ålö skopa 2,40 HV euro fäste nyskick. Bogballe 750 kg.

Auktionsvillkor

AKTUELLT

Falu rödfärg Lantbrukare, nu är det hög tid att beställa rödfärgning! Vi utför målning, alltid med garanti. Ring så kommer vi och lämnar kostnadsförslag. Vi är rekommenderade sprutmålare av Falu rödfärg. Vi säljer även Gjøco färg – bäst i Folksams färgtest 2010.

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

Dessutom försäljning i vårt lager. Ring innan: Östergötland, Lennart..........................070-603 99 45 Småland & Sörmland, Carl...................073-066 00 04

Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com www.lely.com

www.stragard.se lennart@stragard.se innovators in agriculture

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

FASTIGHETSMARKNAD

Överlåta gården?

Sjöläge vid Fälen

Välkommen till Areal.

Kinda, 50 ha

Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Fjärdingsbo med 46 ha skog, 6 238 m3sk, jakt och fiske. Reg Fastighetsmäklare Magnus Jansson

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Linköping | 013-24 20 04

Ska du sälja din gård? Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering inför generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

30 dagars kredit till kända, godkända köpare. Kreditansökan ring Linda, MH Revision, 070-347 87 00 eller sök på hemsidan under kreditansökan, senast 5 dagar före auktionen.Totalt inrop per auktion över 300 000 kr plus moms fodras kreditintyg från bank, gäller alla kunder med kundkort, mejla linda@mhredovisningsbyra.se. Övrig betalning kontant, kortbetalning, faktureringsavgift 50 kr på faktura under 500 sek., 10% slagavgift på momsfria varor, inga kreditansökningar auktionsdagen. Glöm inte kundkort. Reservation för felskrivning. Hela auktionen på www.sajab.se. Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Linköping Rebecca Regnander 0709-99 23 75 Norrköping


14

SKOG

Nummer 5 • April 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Robert Berg, naturvårdsspecialist, Stora Enso.

Pär Larsson, platschef, Stora Enso Gruvöns sågverk och Anton Kullh, kommersiell chef för Stora Ensos träprodukter.

Stort intresse för träbyggande Välbesökt seminarium i Karlstad KARLSTAD

Det var positiva tongångar när drygt 100talet personer från näringsliv och kommuner i Värmland slöt upp i Karlstad i påskveckan för att diskutera träbyggande. Stora Enso, som är Europas största leverantör av träprodukter, hade tre talare på plats under seminariedagen.

Flera av världens globala trender som exempelvis urbanisering, växande medelklass och ökad miljömedvetenhet talar för att det kommer att byggas mer i trä i framtiden. Trä binder koldioxid under

hela sin livslängd och är det enda förnybara byggmaterialet som finns. Stora Enso har stor erfarenhet av det moderna träbyggandet. Företaget har levererat korslimmat trä (CLT) till över 12 000 projekt runt om i världen. Anton Kullh, kommersiell chef för Stora Ensos träprodukter berättade bl a om företagets breda produktportfölj inom träprodukter och hur dagens träbyggande fungerar. – Vi är en one-stop-shop inom träindustrin och erbjuder allt från klassiskt sågade brädor till moderna byggmaterial som CLT (korslimmat trä) och LVL (laminerat fa-

nérvirke). För att sänka tröskeln och få fler att se fördelarna med träbyggande delar vi med oss av öppna byggsystem och ett antal digitala verktyg som underlättar byggprocessen från föreskrivande led till färdig byggnad. Att öka kunskapen om träbyggande är helt avgörande för att trähusbyggandet ska växa ytterligare, säger Anton Kullh. Stora Enso investerar nu cirka en halv miljard kronor i Gruvöns sågverk i Värmland för att bygga Europas största och mest moderna produktionslinje för korslimmat trä (CLT). Under första kvartalet 2019 sker uppstarten och produktionskapaciteten blir

på 100 000 kubikmeter. I mars började det första skiftet av 16 medarbetare, totalt ska 60 nya medarbetare rekryteras. De nya medarbetarna genomför nu ett gediget introduktionsprogram med bland annat utbildning på Träteknikerutbildning i Hammarö AB (TTU) och Stora Ensos sågverk i Ybbs i Österrike. Själva byggnaden t ill den nya produktionslinjen för korslimmat trä på Gruvöns sågverk blir på 13 000 kvm och det är ett stort fokus på hållbarhet vid byggnationen. – Vi bygger den givetvis i korslimmat trä. Vår nya byggnad till produktionslinjen bin-

der koldioxid motsvarande 1 900 resor Stockholm-Melbourne. Själva resningen av byggnaden tar endast 10 veckor. Leveranserna av korslimmat trä från vårt sågverk i Ybbs i Österrike kommer med tåg. Det reducerar koldioxidutsläppen med cirka 30 procent jämfört med lastbilstransporter, säger Pär Larsson, platschef, Gruvöns sågverk. Robert Berg, naturvårdsspecialist på Stora Enso redogjorde på ett sakligt sätt hur man gör avverkningsberäkningar, baserade på riksomfattande inventeringar av skogstillstånd, för att försöka avgöra om skogen kommer att räcka till i framtiden. Det är många faktorer, som exempelvis kli-

matförändringar och trädslagsförändringar, som spelar in när dessa bedömningar görs av Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet. – Med dagens skogsbruk kommer avverkningspotentialen att fortsätta att öka. Mycket tyder på att dagens avverkningsnivå är uthållig och att det ändå finns ett visst utrymme för ökade naturvårdsinsatser, säger Robert Berg, naturvårdsspecialist på Stora Enso. Konferensen arrangerades av Sveriges Träbyggnadskansli, Trästad, Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen. Källa och bild: STORA ENSO

Vårfloden på gång i värmländska skogsområden Regn och några grader varmare får snösmältningen att ta fart i södra halvan av Värmland och i nedre delen av Dalälven.

De är främst i små oreglerade vattendrag som det kommer att märkas att vattenflödena ökar. I större reglerade vattendrag är vattenföringen nu låg och det kommer ta några veckor innan flödet kommer upp i ”vårflödesnivåer”. Nästa vecka visar väderprognoserna högtryck vilket ger varmare dagar, men också kallare nätter. Slår denna prognos in får vi en lugn utveckling

av vårfloden under nästa vecka. Vårflodsprognoserna för hela Klarälven och Dalälven visar på något lägre volymer än prognosen före påsken, men risken för höga flöden är fortfarande hög och det är vädret under april och maj som avgör hur höga vattennivåer det blir i sjöar och vattendrag. I Dalälven är vattenföringen i

Västerdalälven låg och förväntas öka långsamt under kommande vecka. I Österdalälven kommer flödet variera som det har gjort de senaste veckorna snösmältningen kommer inte vara så stor att det märks någon större förändring.

Siljans nivå är låg och kommer inte börja stiga den närmaste tiden. Nivån i Runn är lägre än på flera år, detta för kunna dämpa vattenflödena lite mer än vanligt i början av vårfloden. Senast i slutet av april kommer nivån dock att börja höjas. När nivån når normal sommarnivå beror på när vårfloden i Västerdalälven startar. I Klarälven är vattenföringen lägre än normalt. I slut av denna vecka kommer flödet öka, men det är långt upp till normala vårflodsnivåer. Tillrinningen från den norska sidan av älven kommer vara lågt hela nästa vecka. I nedre

delen av Klarälven smälter en del av snön och det är bra att allt inte kommer samtidigt. Även i Byälvens tillrinningsområden börjar snön smälta. För de närmaste veckorna är det ingen risk för att nivån i Glafsfjorden stiger till nivåer som orsaker problem. Vårfloden startar även i

Norsälven och Gullspångsälven där Fortum ansvarar för flera reglerade sjöar. Även här är magasinen låga och vattenflödet i älvarna når inga höga nivåer den närmaste tiden. Tappningen från Stora Röjen kommer stängas i början av vecka 15 för arbeten i Röjdåfors kraftverk och detta inne-

bär att nivå i sjön kommer börja stiga. I Gullspångsälven är Skagern låg och kommer vara låg de närmaste veckorna. Det finns gott om snö de övre de-

larna av Gullsångsälven och det kommer finnas vatten att fylla upp Skagern till normal sommarnivå. Källa och bild: FORTUM


Nummer 5 • April 2018

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

TJ:s Pumpservice AB ”Ett bra vatten är bättre” Över 35 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna Boxholm AB

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Är du behov av nytt avlopp? Vi säljer, projekterar och tecknar serviceavtal. Kompletta avloppslösningar från Klargester som har 60 års erfarenhet.

AKTUELLT

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 · www.pumptjanst.se

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se www.jordbrukaren.se

Brunnsborrning & Energiborrning Kompletta Bergvärmeinstallationer Försäljning och installation av pumpar Service reparation av pumpar och tillbehör Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert!

SSAB Merox AB Tel. 0155-25 40 00 www.merlandet.se


16

ENERGI

Nummer 5 • April 2018 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Solceller glödhett just nu Liten men välbesökt solcellsmässa i Karlstad KARLSTAD (JB)

Aldrig någonsin har solenergi varit så hett som just nu. Solcellsenergi har fördubblats i Sverige under de senaste åren. Bra för både miljön och plånboken. Men hur fungerar det egentligen? Vi besöker solcellsmässan på Karlstad CCC för att ta räta ut en del frågetecken.

Fler väljer att montera solceller på den egna fastigheten och Energimyndigheten spår att 5 till 10 procent av vår elanvändning kommer från solen år 2040. Detta märks när vi kliver in på den lilla men välbesökta mässan i Karlstad. Besökarna står tätt framför varje monter och intresset är stort, liksom frågorna är många. Vi får veta att under två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett helt år. Så det finns flera anledningar till att titta lite närmare på solen som energiform. En bidragande orsak till det ökade intresset i Sverige är att det finns en vilja från regeringen att vi ska ha 100 procent förnybar energi år 2040. Och i och med det har det statliga stödet för den som vill producera egen el ökat till 30 procent efter årsskiftet. – Den el du själv använder sänker inte bara dina elräkningar, säger Bengt Sandelin på Svea Solar. Du får också en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för den överskottsel du skickar in i elnätet. Så länge den inte överstiger 18 000 kronor per år. Investerar du i en anläggning på cirka 40 kvadratmeter för 100 000 kronor som ger cirka 5,5 kWh får du 30 000 kr i bidrag. Fördelarna med solceller är många. De behöver inget underhåll och de ger inga utsläpp, förutom vid tillverkningen av panelerna. Men efter sex år har de utsläpp de förorsakade vid tillverkningen betalat sig genom de minskade utsläppen som själv solenergin bidrar med. Solceller har funnits sedan 70-talet i Sverige, men då har de främst varit fristående system som försörjer sommarstugor, husvagnar och båtar. Nu har solceller utvecklats som är anslutna till det fasta elnätet och de har en verkningsgrad på cirka 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellspanelerna omvand-

”Möjligheterna till miljövänlig el är egentligen enorma”, berättar Bengt Sandelin på Svea Solar. Produktionen av el från solenergi står för bara 1,8 procent av all energi trots att solenergi är det snabbast växande energislaget. Ska alla ha elbil i framtiden kommer det att saknas ungefär 9 procent och då kommer den el vi producerar idag inte att räcka till. HUR BLIR DU EN SOLELSPRODUCENT? • Ta hjälp av den energi- och klimatrådgivare som finns i din kommun. • Prata med andra som har installerat solceller. • Läs den information som finns hos Energimyndigheten, Skatteverket och leverantörer. • Hitta en bra plats för dina solceller. • Kontakta en leverantör av solceller. De allra flesta kommer ut och gör en kalkyl och monterar anläggning. • Sök bygglov • Sök de bidrag som finns att söka. Har du en lantbruksfastighet måste du söka bidragen för förnybar energi (även vindkraft och berg-/jordvärme) innan du sätter igång. • Se över dina elavtal och vilket elbolag du ska leverera överskottet till. • Kontakta elnätsägaren för byte av elmätare så att du kan mäta både inkommande och utgående el. Detta ska de göra inom 6 veckor.

las till el med hjälp av en växelriktare enligt Energimyndigheten. Resten reflekteras eller blir värme. – Principen är att man producerar merparten av sin el under sommaren då solen lyser som mest och säljer till elbolagen, berättar Bengt. – När vintern kommer och din anläggning inte är lika effektiv köper du tillbaka el. Vilket elbolag du väljer att sälja till får du själv bestämma. Vattenfall betalar idag spotpriset (det dagsaktuella elpriset) plus 40 öre per kWh. Men detta kan variera från bolag till bolag, allt från 10 öre till 60 öre per kWh. Man kan säga att elnätet är som ett batteri där du laddar upp el. För att veta vilket väderstreck som ger mest effekt tar han upp sin dator och visar ett diagram för hur solen strålar som mest.

Efter sex år har utsläppen förorsakade vid tillverkningen betalat sig genom de minskade utsläppen som själv solenergin bidrar med. – Det bästa läget för solcellerna är rakt söderut, säger han. Där har du 100 procents solstrålning, men vrider du solcellerna västerut är effekten av instrålningen bara 86 procent. Även lutningen påverkar den effekt du kan få. Någonstans mellan 30 och 50 procents lutning ger mest energi. Under vintern är soltimmarna få, men de producerar el fast det är mörkt och kallt. Hur stor anläggning är det lämpligt att satsa på? Vi ställer

”De flesta producerar el för eget bruk och säljer överskottet till något av alla de elbolag som finns”, säger Lisbeth Vestlund som jobbar på Solkraft EMK AB.

frågan till ytterligare en utställare. – Vad som är mest lönsamt beror på varje kunds elförbrukning, läget, hur stor yta som finns tillgänglig och vilken ampere din huvudsäkring har, berättar Lisbeth Vestlund på Solkraft EMK AB. Vi åker alltid ut till kunden och tittar hur det ser ut hos just på

deras fastighet och gör en beräkning utifrån det. Det är olika från hus till hus. Tekniken har gått framåt och det tillverkas effektivare solceller idag. – Tekniken har blivit effektivare och billigare, fortsätter hon. Framtiden är här och nya energiformer växer fram. Idag håller solcellerna längre än förut och ger 85 procent

av den effekt de gav även efter 25 års användning. Men de allra flesta håller i upp till 40 år. Vi står inför en explosion när det gäller solcellsanläggningar. Och vi försöker att hjälpa till så mycket att det bara är för kunden att lämna in en stödansökan. Text och bild: EVALENA HEINERED


Nummer 5 • April 2018

17

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

Gürdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rÜrfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

AKTUELLT

VĂ„GSLADD t Fri frak il 5m inom 2

12.500:+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 ¡ www.gruvdalen.se

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

Svensktillverkade jordkällare. I plast. SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordbrukaren.se

www.nordled.se

BEBOP-PRO BLUEGRASS DrĂśnare

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Övervakning av mark och besättningar Översikt av grÜdor och sensorer fÜr databearbetning

!)1')'%()',#+& -#!&+)!&'**(1 

-  

   - -

   -  -!

IngeniĂśrsfirman M.SjĂśberg AB 08 - 51 49 49 30 - www.sjobergab.se

Det oberoende fĂśretaget inom enskilt avlopp.

 

 $+)1  $

-  %*!$,)!'*%!$!&'$,)!'*

VINSCH PĂ… KĂ–PET!

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnülare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hÜg/lügväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende pü modell.

• Projektering • FÜrsäljning Installation • Service

fr. 66.320:- exkl. moms

KolmĂĽrden Tel (vxl): 011-12 68 00 www.godkandaavlopp.se

MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 10-14

Arbetsmaskinen

99 900 kr inkl moms

FASTIGHETSMARKNAD

Boka annonsplats pĂĽ 0141-560 03 eller 054-21 70 10

 

 

I Üver 30 ür har vi utfÜrt och tillverkat Epoxy som kan utfÜras pü de flesta ytor. Golv till vägg!

Sküningstorpsvägen 6 ¡ SKÖVDE Mer info: www.epoxyfabriken.se eller ring Kjell 0705-83 16 76

Funderar du pü att sälja din gürd? Vi har fÜrmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs fÜr att hjälpa dig med allt frün fÜrmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord fÜr en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

3EKO-IXERVAGNAR fĂšRALLABEHoV...

&YLLTĂšMMAre

fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. sTÜmningsfläktar frün 11 till 37 kw med mycket hÜg kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Att synas är bra fÜr affärerna!

Skydd fÜr golv och vägg

• Kyckling-/Svin/Djurstallar • Industri/garagegolv • Lager-/Utställningshallar • Trä-/Plastbütar m m

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Suzuki LTA 500XP

)'2*+0+&!&*)#'&!+!'&))+0+)$0#&+0+&!&)- ,%%!+.(#'.)' '-)!&)!$$!)#,$)& '$"*/*+%,&))!+*&+' ()%&&+    

GomÊr & Andersson ¡ GÜran Dyks gata 5, LinkÜping www.gomer-andersson.se

AUKTIONER

Auktioner 2018

Nu pĂĽgĂĽr bokning av auktioner 2018!

 

 SOFAB Sanering & färg AB Vi utfÜr tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt mülning Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Tänker du sälja är du välkommen att hÜra av dig fÜr rüdgivning eller om ett datum som passar dig BOKADE AUKTIONER 2018

21/4 Gürdsauktion, Vijvägen, Bergby. Maskiner o Verkstadsinventarier. 28/4 Samlingsauktion, Örsta, Kumla. 5/5 Samlingsauktion, Flakeberg, Grästorp. 12/5 Gürdsauktion, Tomten Skünum, Floby. Maskiner o Redskap. 24/5 Gürdsauktion, Stenkulla, Hjortkvarn. MjÜlkdjur, Maskiner o Redskap. Ej datumbestämd, Pederstorp, SkÜvde. Maskiner o Redskap samt Verkstadsinventarie 15/9 Samlingsauktion, FalkÜping.

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

NILFISK ALTO • NyfÜrsäljning • Auktoriserad service

FĂ„RGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu RĂśdfärg Tel 0515-811 51 ¡ Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud fĂśr Ă–stergĂśtland, SmĂĽland och Ă–land: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146 ď€ ď€?ď€?ď€„ď€Žď€‰ď€ˆď€†ď€‚ď€Žď€„ď€€ď€ˆď€‹ď€…ď€Œď€Žď€Šď€‚ď€?ď€ˆď€Œď€‹ď€€ď€‡ď€ˆď€?ď€?ď€‚ď€Žď€€ď€ƒď€?ď€?

www.farmarauktioner.se

Passa även pü att boka rÜdmülning infÜr säsongen 2018!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanüg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se


18

SKOG

Nummer 5 • April 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Staffan framför sin rullande verkstad.

Staffan och Anton visar en av servicebilarna.

Entreprenörer med ambition Välutrustade servicebilar underlättar arbetet FINSPÅNG (JB)

Anton Göransson (33) och Staffan Elliot (30) är typexempel på grabbar som har svårt att sitta stilla i skolan och därmed får mediokert studieresultat, men som är hur driftiga och kreativa som helst när de får chansen som entreprenörer.

Långt inne i skogen, på andra sidan sjön Hunn sett från Rejmyre, ligger gården Ölmetorp. Här har företaget Östmek AB sin verkstad och depå. Företaget sköter service och reparationer av Komatsu (före detta Valmet med flera) skogsmaskiner inom en radie av 10 till 15 mil och ägs av Anton och Staffan. Huvudsakligen sker servicen på maskinerna ute i skogen av naturliga skäl. Därför har företaget ett antal mycket välutrustade och terränggående servicebilar för ändamålet. Anton startade sitt första företag som 21-åring sedan han klarat av Vretagymnasiet. Företaget hette Östgöta Skogsentreprenad, jobbade med skogsavverkning och växte successivt till en maskinpark om sju egna skogsmaskiner och tre underentreprenörer. Staffan utbildade sig på Kat-

rineholms Tekniska gymnasium till licenssvetsare. Han jobbade också som sådan en tid, men träffade sedan Anton och började köra en maskin åt honom. Grabbarna kom bra överens och 2013 köpte Staffan in sig i företaget. Snart därefter bildades Östmek AB som ett dotterbolag till Östgöta Skogsentreprenad AB. Östmek och grabbarna utbildade sig på Komatsu i Umeå och blev auktoriserade servicelämnare

på deras maskiner. Företaget gick bra, kunderna var nöjda, maskinerna som kördes enkelskift var i fint skick, men grabbarna kände att de behövde välja ben för att utvecklas vidare. Följden blev att de under 2017 sålde av sina skogsmaskiner för att fullt ut satsa på serviceföretaget Östmek. I samband med detta öppnade de ytterligare en serviceverkstad i Lenhovda (Småland) med samma verksamhet och två anställda. I Rejmyre har verksamheten också växt med tre anställda varav en är Antons fru, som sköter administrationen. En modern skogsmaskin väger omkring 15 till 20 ton olastad. Maskinerna indelas i skördare, som med sitt aggregat längst ut på kranen fäller, kvistar och apterar träden (kapar i längder), och skotare som lastar och kör ut stockarna till bilväg. Maskinerna består av en kraftig dieselmotor som driver ett antal hydraulpumpar som i sin tur driver såväl hjulen som kranen och allt annat rörligt. Hydraulsystemet styrs av ett mycket avancerat datorsystem som ser till att olja distribueras till de funktioner som föraren med knappar och spakar vill påverka. Vad gäller skördaren så har den dessutom en aktuell prislista och kan själv välja/ föreslå vilka bitar som är mest förmånligt att kapa till av aktuellt träd. Datorn övervakar också själva maskinens hälsa och kan ge larm om något börjar bli fel. – Från kontoret kan vi koppla upp oss mot en skogsmaskin för att testa och analysera hur den mår. Detta gör att vi kan komma mycket bättre förberedda ut på platsen oavsett om det handlar om preventiv service eller nå-

Anton och Staffan framför en äldre skördare.

gon typ av felavhjälpning, säger Anton. – Just problemlösning i denna komplicerade miljö är det som gör jobbet så stimulerande, genmäler Staffan. – Man får ofta laga efter lä-

ge, och miljön ute på ett hygge är ju inte alltid sommar och sol, fortsätter han. Om exempelvis hydraulsystemet havererat så är maskinen helt omöjlig att flytta. Då kan vi få bära utrustning och reservdelar relativt långa sträckor för att sedan rigga upp ett presenningstält att jobba under om det är regn eller snöfall. – Jag trivs ändå betydligt bättre med det än att vara in-

stängd på ett kontor eller i en verkstad, påpekar Staffan. Om det behövs ytterligare specialistexpertis så finns support hos Komatsu i Umeå som också kan koppla upp sig mot aktuell maskin och tillsammans med Östmek-grabbarna hitta och åtgärda felet. På frågan om vad som är nästa steg i utvecklingen av företaget finns inga bestämda planer. En

försiktig

expansion

med flera medarbetare och kanske ytterligare någon servicedepå ligger i visionen, men expansion kostar stora pengar och Anton och Staffan är överens om vikten att ha en ekonomisk kontroll så

Östmeks fasad med en servicebil redo för utryckning.

att det hela tiden finns stabilitet i företaget. Om man tittar på historiken i företaget ser man att denna princip har varit rådande under hela uppbyggnadsskedet hitintills. – När vi sedan är så stora att vi två tvingas jobba huvuddelen av vår tid på kontoret, ja då säljer vi väl

och hittar på något annat, skrattar grabbarna. Vilken glädje det ligger i att se ett par ”busgrabbar” utvecklas till entreprenörer och företagare av precis den sort som Sverige så väl behöver. Text och bild: LASSE JOHANSSON


Nummer 5 • April 2018

19

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

LANTBRUK

Mässan har gått bättre än fjolårets utställning, säger Johan Lärka, säljare i Värmland.

Nya maskiner till bönderna Vårvisning av lantbruksmaskiner i Karlstad KARLSTAD (JB)

Vårvisningen bygger på en lång tradition. Swedish Agro Machinery ställer för andra året i rad ut sina lantbruksmaskiner för visning. Det har gått över förväntan, säger Johan Lärka, säljare i Värmland.

Vårvisningen är en lång tradition där värmländska lantbrukare åker till Karlstad i två dagar och besöker maskinfirmor. – En lång och härlig tradition, säger Johan Lärka säljare för Swedish Agro Machinery i Värmland. Den ett år gamla anläggningen har under helgen haft visning av sina lantbruksmaskiner ute på Örsholmen i Karlstad. Det var en utställning där flera nya maskiner visades upp. Där bjöds på fika och tävlingar. Hamburgare grillades till försäljning. Firman erbjuder försäljning av lantbruksmaskiner,

reservdelar och lantbruksredskap. – Det har gått jättebra, bättre än förra året. Det var något som vi hade hoppas på. Vi är supernöjda, fortsätter Johan Lärka. Företaget hade premiär i samband med vårvisningen förra året. På verkstaden erbjuds vanligtvis service och reparationsmöjligheter. De har även en servicebil, där tekniker åker ut till kunden. – Vi gör det här mycket för

att visa vilka vi är och vad vi gör. Företaget är ett dotterbolag till Danish Agro-koncernen. – Det gäller att visa kunderna att vi tror på våra produkter i framtiden. Vi vill att blivande kunder och de bönder som redan har vårt produktmärke ska känna sig trygga med våra maskiner. I år ställde sex leverantörer ut sina maskiner i Karlstad under helgen den 23-24 mars. – Jag ser inte det som någon konkurrens mellan oss.

Kent Jansson, regionsäljare från Trelleborg, är utställare av däcken som sitter monterade på flera av maskinerna. Ytterligare fem utställare fanns på plats.

Utan vi lockar tillsammans hit kunder som åker runt till fler utställare. En del hinner med att besöka alla leverantörer under helgen. Det är framförallt bönder som besöker mässan. Från hela Värmland men även från Dalsland, Närke och Västergötland. Besökarna kom i en jämn ström under helgen.

– Det är bra, då hinner vi prata med våra kunder, avslutar Johan Lärka. Leverantör och utställare Kent Jansson har besökt vårmässan tidigare. Men det var för första gången han besökte den här mässan. – Jag är jättenöjd med utställningen. Jag hoppas mitt varumärke kommer hitta ut till fler kunder med den här

”Hittar jag en bra maskin till ett bra pris kanske jag slår till”, säger Sven-Olov Nilsson somn besöker mässan tillsammans med unge Arvid Frykemo.

visningen, säger däckförsäljaren. Besökarna Sven-Olov Nilsson och Arvid Frykemo kommer från Bjälverud som ligger ovanför Sunne. – Jag är här och kollar nya fina traktorer. Det är kul att se på när utvecklingen går framåt. Om jag hittar en maskin till ett bra pris, då kan tänka mig

att köpa den, säger Sven-Olov Nilsson som har besökt vårmässan i Karlstad under många år men det är första gången han besöker vårmässan i Swedish Agros lokaler. – Jag skulle vilja ha en traktor och bli bonde när jag blir större, säger Arvid Frykemo. Text och bild: ANNA HERNSTRÖM


NUMMER 5 April 2018 Årgång 92

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Helt kan man inte undvika skador på skogen, men med rätt insatser blir skadorna avsevärt mindre.

Förebyggande mot toppbrott Kunskap och skogsbruksplan är en bra kombination SVERIGE (JB)

Kan man som skogsbrukare förebygga framtida skador och då främst toppbrott. Ja, det kan man till ganska stor del dock inte helt, det kan givetvis bli extremväder någon gång som ger skador trots förebyggande insatser men åtgärderna som gjorts betyder att skadorna blir avsevärt mindre än om man inte gjort något.

Det viktiga i det skadeförebyggandet arbetet i skogsskötseln är att ha goda kunskaper i skogsvård och skogsskötsel och har man det så har man också en skogsbruksplan. Skogsbruksplanen ger brukaren struktur i sin skogsskötsel så att man i planen får

förslag på åtgärden om när, var och hur de ska utföras. Det uppenbart enkla och övergripande i skogsskötsel är att befrämja beståndsutveckling som åstadkommer friska, starka och växtliga träd och bestånd på fastigheten. Enklast att beskriva det är att börja när ett bestånd ska anläg-

gas. Vanligtvis gäller skogsodling och då främst plantering av plantor. Föryngringsytan förutses vara hyggesröjd och ett första beslut kan vara att markbereda när det gäller normal fastmark det vill säga en maskin åstadkommer blottlagd mineraljord, antingen som fläckar eller strängar, där man senare ska plantera plantorna. Markberedningen gynnar plantans etablering och start vilket är viktigt så att stammen snabbt blir grövre och därmed snabbare kommer ifrån riskstadiet för snytbag-

70 år, erfaren, med civilkurage. • En röst för Hela Östergötland och de äldre. • En realistisk migrationspolitik. Vill du ha min röda kampanjpenna, och höra vad jag vill? Jag kommer gärna på fika, bjud gärna in några vänner. Staffandan@gmail.com, mobil 0725-58 77 21

Har man lyckats lotsa fram

2 500 stycken per hektar) till i närheten av 2 000 stycken per hektar, som ska växa vidare i beståndet. Sedan under beståndets levnad ska ett normalbestånd vanligtvis gallras två gånger och även då görs ett noga urval i gallringsingreppet som dels tar bort missbildade träd och i övrigt tar bort ett antal stammar per hektar så att man för ståndortens bonitet lämnar kvar ett rekommenderat antal stammar som efter den sista gallringen ska växa fram till slutavverkningen.

ett växtligt oskadat bestånd till en ungefärlig höjd på två till tre meter så står man inför den mest betydelsefulla åtgärden som grundlägger beståndets förmåga att motstå skada och som dessutom ger effekt till den bästa tillväxten. Det är ungskogsröjningen, alltså att reglera det planterade antalet plantor (omkring

Numera efter stormarna Gudrun och Per så har man tagit fasta på att inte låta slutavverkningsbestånden stå kvar för länge och bli för höga och också dra på sig för mycket rotröta som det blir i granarna. Därför har man sänkt den tidigaste tillåtna slutavverkningsåldern från cirka 80 år

geangrepp men man behöver ändå plantera behandlade plantor. Därefter bör man när det gäller tall behandla plantorna mot viltbetning kanske två, tre år efter planteringen så att plantorna får växa ifred och bli friska och växtliga vilket betyder att det finns ett harmoniskt och samverkande förhållande mellan den gröna, assimilerande kronan och det närings- och vattenupptagande rotsystemet.

till strax under 60 år för de högsta boniteterna. Då får man ungefär en högsta längd på träden som ligger i närheten av 25 meter. Tidigare när man lät beståndet bli både 80 och 100 år och trädlängden kanske ligger på mellan 25 till 30 meter och dessutom fått rotröta så är det självklart att ett sådant bestånd faller lättare vid stormar. Vi måste alltid inse att vädret kan ställa till med bekymmer men skaffar man sig en bra skogsbruksplan och följer de rekommendationer som den ger brukaren antingen som självverksam, eller om man tar hjälp med att utföra skogsskötselåtgärderna och avverkningarna, så har man lagt en bra grund till ett gott skogstillstånd där bestånden fått bästa möjliga förutsättningar att stå emot stormar och andra påfrestningar. Det gynnsamma tillståndet ger också det bästa utbytet ekonomiskt av skogsbruket, ett så kallat win-win koncept.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Jordbrukaren nr 5, 2018  
Jordbrukaren nr 5, 2018