Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 2 • Årgång 92 Februari 2018

Torbjörn Jernberg från Yodiwo gav publiken en ögonöppnande väg in i digitaliseringens värld.

Digitalisering av lantbruken LANTBRUK. Under rubriken Framtidens lantbruk är digitalt – är du synkad? gavs ett seminarium på Vreta Kluster som kretsade kring digitaliseringen inom lantbruket. I inbjudan kallade man det för en ”inspirerande halvdag om hur digitaliseringen kan leda till ökad lönsamhet i det gröna näringslivet”. Det här handlar inte bara om att köpa på sig en massa teknisk apparatur och tro att allt är löst. Digitaliseringens nytta är mer komplex än så. Kan ens egen utrustning kommunicera med andras? Hur införlivas möjligheterna i affärsmodellen så lönsamheten faktiskt ökar? SIDAN 16

Bevarar kulturarvet med häst HÄST. Eriksgården i Fjälster utanför Vimmerby är ett hästdrivet småbruk som även erbjuder boende på lantgård och mycket aktiviteter med ardennerhästar. Gården drivs av Annelie Svensson och Pär-Anders Nilsson som riktat in sig på att visa upp och bevara kulturarvet från förr.

När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken.

Stabilt för skogspriser Positiv skogsbarometer presenterades på Vreta Kluster SKOG. Marknaden för skogsfastigheter förväntas vara fortsatt stabil under 2018. Enligt LRF konsults bedömning är även prisnivåerna ungefär som nu. Däremot syns stora regionala skillnader. Att industrin tycks omättlig är

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

ters aula. Bland deltagarna i publiken fanns rådgivare, fastighetsmäklare, bankfolk med flera. Skogsbarometern ger en generellt mycket positiv bild av skogsägande. SIDAN 14

Viktigt sprida kunskap om skogen Skogen och skogsnäringen är en av våra viktigaste resurser. På Vreta utbildningscentrum är Anders Larsson enhetschef för skogsutbildningarna. På det treåriga naturbruksprogrammet finns en skoglig utbildning och det finns även en ettårig Komvuxkurs. ”Tidigare hade vi en naturlig rekrytering från ungdomar som vuxit upp på landet. Numera finns en risk att unga från stadsregionerna inte upptäcker skogen som framtidsyrke”, säger han. SIDAN 12

SIDAN 8

Du som är prenumerant

positivt men gör leveranserna svår att hålla. När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken. Man hade även förlagt träffen till Vreta Klus-

VECKANS BORRING

JORDBRUK

HÄST

Vad är egentligen normalt?

Nominera Årets östgötabonde

Arbetshäst väckte gamla minnen

SIDAN 2

SIDAN 10

SIDAN 18


2

Nummer 2 • Februari 2018

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Vad är egentligen normalt? Med alla reportage om alternativa julbord och de vegetarianska släktingarna och bekanta, på behörigt avstånd, är det läge att reflektera lite över våra matval. Vad som är normalt varierar över tid och med kultur och religion och geografi. Framförallt när det gäller mat. I Kina äter man hundar och katter, i Sverige har vi inte varit så hungriga på 200 år att vi nödgats göra så. Det finns således inget bättre område att reta upp folk på genom att göra generaliserande förenklingar om normalt och onormalt som just maten. Jag tycker också att matbeteende är intressant att reflektera runt, inte minst nu när olika dieter och kostinriktningar blivit nästan lite av en religion. Man kan också konstatera att ett lands välstånd kan mätas i antal kostavvikelser lika gärna som i BNP. Ju bättre vi har det desto mera kräsna har vi råd och möjlighet att vara med vad vi stoppar i oss. Man brukar säga lite grovt att statistiskt har cirka tio procent av befolkningen olika medicinska kostavvikelser i form av exemplevis gluten, laktos, att man kanske är diabetiker och åtminstone behöver hålla lite koll på sockret. Ändå kan man få så olika variationer som när 100 bönder samlas så är kos-

tavvikelserna, det vill säga de som anmäler annan mat, max två procent. Samtidigt är det inte ovanligt alls med en konferens för 100 högutbildade humanioraakademiker, där cirka 60 procent anmäler kostavvikelser. Med andra ord, de som är allätare och som inte har någon allergi är de som avviker... Hur kunde det bli så här? Är det bara bortskämd tillgång på billig mat från världens alla hörn och förhållandevis låga matkostnader i förhållande till lönerna som skapar detta fenomen? Nej, självklart är det en rad olika faktorer som samverkar och man kan ju inte svära sig fri från tanken på att kombinationen mera kemikalier i vår närhet, kläder, hygienprodukter med mera samt ”överdriven” hygien där vi inte är utsatta för några bakterier gör oss känsligare. Det finns forskning som exempelvis visar att barn från gårdar med djur

har i betydligt lägre utsträckning allergier än andra barn i samhället, vilket stärker min tes. När det gäller ökad glutenintolerans kan det finnas en poäng i att vi äter allt mera av förädlat gluten på ett sätt som kroppen i sin ”naturliga form” inte kan spjälka. Men icke desto mindre är vi kvar i det paradoxa faktumet att vi som ett av världens mest välmående folk har mest kostavvikelser, och jag tillåter mig tro att huvudorsaken är helt enkelt att vi kan välja bort mat. Tack vare växtskyddsmedel och haber-boschmetoden att framställa handelsgödsel har vi mat i överskott – vi som har råd att köpa mat. I ett urbaniserat samhälle där alla lever långt ifrån matproduktionen och det materialistiska är långt drivet, har viljan att visa och känna att man är en god människa tagit sig uttryck i våra matval. Hälsa,

miljö/klimat och etik utgör orsak för att exempelvis välja bort kött eller välja ekologiskt mat. Jag har egentligen inget problem med det. Alla dessa kostavvikelser är i den mån vi kan odla och producera dem i Sverige en enda gigantisk affärsmöjlighet för Sveriges bönder och livsmedelsindustri. I stället för att idiotförklara dessa borde vi se till att tjäna mera pengar på det. Jag kan dock inte låta bli att använda någon form av nedsättande tonläge om de välutbildade medelklassvenskar som av klimatoch miljöskäl väljer bort svenskt kött som bidragit till att nyttja vårt landskap och skapa sysselsättning här, där vi har vatten och mark i överflöd – till förmån för soja och majsbaserade produkter från Israel, USA, Brasilien och Kanada. Må så gott i kostavvikelsernas Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar sedan 1987

HYPRO 755 HB

HYPRO 450 XL

För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se Jordbrukaren

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB · Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala · Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 · Hemsida: www.lanstidningen.se

ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén · E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se · REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se. Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras. Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING E–post: annons@lanstidningen.se. Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått. TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri.


Nummer 2 • Februari 2018

3

Är du behov av nytt avlopp? Vi säljer, projekterar och tecknar serviceavtal. Kompletta avloppslösningar från Klargester som har 60 års erfarenhet.

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 · www.pumptjanst.se

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna Boxholm AB Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

'

0514-310 10

!

info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

!

&

$

"

"

"

%!!

#

% ##

'

$

$ $ $ $

! " #

%

!

!

!

' #

%

!

'

&

$$$ #

N 59O 6601806 E 12O 422173 NULÄGESANALYS I GETEBOL, VÄRMLAND

TA UT RIKTNINGEN I DITT SKOGSÄGANDE Tomas Johansson, skogsrådgivare, 072-749 33 34, tomas.johansson@meraskog.com Joakim Nyrén, skogsrådgivare, 070-645 56 03, joakim.nyren@meraskog.com www.meraskog.com

nya generationens skogsägande


4

LANTBRUK

Nummer 2 • Februari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Sponsrade tjuren levererar Hamburgerjätte vill försäkra sig om tillgång på svenskt kött MOTALA (LT)

I Sverige pågår nu ett unikt samarbete mellan LRF, Sveriges nötköttsproducenter (SNP) och McDonalds. Det kallas ”Projekt Romeo” och startade 2016. McDonalds Sverige ville försäkra sig om att ha svenskt kött i sina hamburgare.

Eftersom det inte finns tillräckligt med kött på den svenska marknaden, beslöt de sig för att hjälpa de svenska lantbrukarna. De har därför gått in och sponsrar tjurar till nötköttproducenter, som utökar sin verksamhet med minst 20 kalvar per år. McDonalds satsade på att sponsra 100 tjurar och gick ut med erbjudandet på Elmia 2016. Via SNP:s och även LRF:s hemsidor kunde lantbrukare skicka in ansökan till projektet. LRF, SNP och McDonalds hade dock vissa krav för att dela ut pengarna. Några av kraven var att man ska utöka sina kalvningar med 20 kalvar per år. Välskötta gårdar med bra

djurskötsel var även ett måste och att gårdarna inte låg för tätt. Tjurarna ska placeras ut i hela Sverige, så den geografiska platsen var också en av kriterierna. Med ansökan skulle även följa bilder från gården. Ett årligt besök från LRF, SNP och McDonalds i tre år följer också med sponsringen. Allt för att se att djuren har det bra. En som nappade på idén var Jakob Wallin från Studsbergs lantbruk inte långt från Älvestad. Han hade läst om projektet i en lantbrukstidning och tyckte det lät bra. En stamboksförd och försäkrad köttrastjur kan kosta en bra slant, men McDonalds sponsring på 25 000 kr gjorde det möjligt att köpa en. Tjurar får dock lantbrukaren hitta själv och Jakob och

PROJEKT ROMEO Om du planerar att öka med 20 dikor/kalvningar kommande år kan du ansöka om en tjur till ett värde av 25 000 kr. Totalt sponsrar McDonalds med 100 tjurar fördelade på tre år. Kvar för 2018 finns 29 tjurar att ansöka om. Projektet är ett samarbete mellan SNP, LRF och McDonalds och pågår under tre år och omfattar tre miljoner kronor. I avtalet ingår också att McDonalds ökar sin andel svenskt nötkött i sina restauranger.

hans far Örjan Karlsson hittade en Simmental-tjur hos Stefan Johansson och Sofia Persson i Vita Fall, Ljusfallshammar. I maj förra året kom så Romeo till Studsbergs lantbruk. Alla tjurar i projektet kallas Romeo även om de heter något annat. Studsbergs Romeo blir två år i vår, och verkar ha klarat av sina göromål ordentligt. – Ingen av de kvigor han gick med har brunstat om, sa Daniel Johansson, medarbetare på gården. Romeo är dock inte ensam bland dikorna. Ytterligare tre tjurar finns i den cirka 200 djur stora flocken. 70 djur ska kalva in under perioden december-maj och av dessa är 24 kvigor. Det var vid en pressträff som man fick träffa tjuren, de övriga djuren och prata med Jakob, Örjan och Daniel. Med var också Anne-Louise Israelsson från LRF, Carina Johansson från SNP och Carina Eriksson från McDonalds. – Vi är mycket måna om att det ska vara svenskt kött i våra hamburgare, sa Carina Eriksson. Vi vill hjälpa de svenska lantbrukarna och gör det genom en sponsring av tjurarna. Vi får på så sätt mer tillgång till svenskt kött. Vi har i dagsläget sponsrat 71

Jakob Wallin, Studsberg, och Carina Eriksson från McDonalds i samspråk under pressträffen.

tjurar, så det finns ytterligare 29 tjurar att söka sponsring till. – I Östergötland har vi inte placerat så många tjurar än, sa Carina Johansson, SNP, så där finns det stor chans att få en tjur. Men man måste passa in i våra villkor. Om vilka det är står att läsa i www.notkottsproducenter.se likaså finns ansökningshandlingarna där. Romeo och de andra djuren var lugna och tog besöket med ro. I välhalmade utrymmen fanns ensilage på foderbordet, men helst verkade djuren vilja vara ute på de snötäckta fälten. Studsberg lantbruk förfogar över cirka 125-130 hektar och

odlar råg, korn och vete på ungefär 40 hektar. Djuren får gå på 25 hektar beten, resten är vall. Foderstaten är ensilage och kraftfoder (korn, vete och åkerbönor) och sommartid gräs. Kålrötter är något som en granngård odlar och det är mums för djuren. Tjurarna som fribetäcker korna och kvigorna, hålls i flera år. – Det beror på hur de blir i

lynnet och hur de håller, sa Jakob. Vi vill ha lugna och fina djur att hantera. Tjurkalvarna frånskiljs i oktober, men vi köper in andra tjurar också och föder upp. Vi har också uthyrning av djur till lantbrukare, som vill ha öppna beten.

Studsbergs nya tjur, Romeo, i närbild.

På Studsberg drivs förutom djurproduktion även maskinstationsverksamhet. Med traktorerna Fendt 722 och Fendt 724 samt en McCormick XTX från 2009 sköts slåtterkrossning, pressning av halm och gräs, fastgödselspridning, snöröjning med mera. Kunder finns från Tjällmo i norr till Vikingstad i söder.

Lantbruket drivs som AB med fader Örjan, Jakob och Jakobs fru Elin i styrelsen. Nu är det bara att vänta och se vad det blir för avkomma från Studsbergs Romeo. Man kan hoppas att de blir lika lugna och trevliga som sin far. Text och bild: EVA CARLSSON

Tuffa klimatmål kräver handling och uthållighet I juni 2017 röstade riksdagen för ett ramverk för Sveriges klimatarbete med målet att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. Jordbruksverket diskuterar i en ny rapport hur det svenska jordbruket kan minska utsläppen utan att minska produktionen.

Sveriges jordbruk bidrar till utsläpp av växthusgaser i form av lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan från idisslande djur. Jordbruket bidrar även till utsläppen genom användningen av fossila bränslen

som diesel i traktorer, olja till spannmålstorkar och indirekt i tillverkningen av mineralgödsel och foder. Aktörerna i det svenska jordbruket arbetar redan idag aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser.

En effektivare produktion är ofta bra för klimatet eftersom det innebär att utsläppen per produkt minskar. Det viktigaste arbetet drivs därför med mål om att förbättra djurhälsan och minska övergödningen genom effektiv användning av gödselmedel. Jordbrukets utsläpp är svå-

ra att styra och mäta. Det finns inga åtgärder som både ger stora utsläppsminskningar och som kan tillämpas redan

imorgon. Därför krävs ett strategiskt och långsiktigt samarbete mellan berörda aktörer. Jordbruksverket föreslår

att en handlingsplan för jordbrukssektorn tas fram och blir en del av klimatpolitiken. Handlingsplanen bör innehålla planerade åtgärder för mark och kväve, lagring av stallgödsel, foder, omställning till förnybar energi samt kunskap för beslut och uppföljning.

Odling av åkerböna kan vara ett mer hållbart alternativ till import av sojabönor. Bild: KATARINA HOLSTMARK


Nummer 2 • Februari 2018

5

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

GÅRDSVETERINÄRERNA

LELY CENTER

AMBULERANDE VETERINÄRPRAKTIK

VALDEMARSVIK

i LINKÖPING och NORRKÖPING med OMNEJD

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

www.gårdsveterinärerna.se

Jordnära söker professionella behandlare - HVB-ungdomar

Modern djursjukvård med hög kompetens och ett trevligt bemötande för dig och dina djur. Vi fokuserar främst på HÄSTAR och LANTBRUKSDJUR men även hembesök till HUND och KATT på dagtid. Vid akutfall så har vi jourveterinärer tillgängliga dygnet runt alla vardagar för behandling ute i fält.

070-55 50 123 · gardsveterinarerna@outlook.com

AKTUELLT

Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com www.lely.com

Vi söker dig som har; • god psykisk form och god självkännedom • förmåga att möta ungdomar respektfullt och med lösningsfokus • B-körkort • 2-års adekvat eftergymnasial utbildning passande målgruppen • praktisk erfarenhet av arbete på HVB-hem • förmåga att jobba både i team och självständigt Kontakta vår personalutvecklare Kristina Eriksson på mejl med CV: kristina@jordnaraomsorg.se

innovators in agriculture

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren!

U T VA LT

RU

KARE

GA

Svensk stallinredning som tål hårda tag

O

R

TB

Helhetsleverantör till lantbruket

www.omsorgsbolagen-jordnara.se

N

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

N

ÖJ

DA

L N Ö T DJ U R &

A

N

facebook.com/ydregrinden @ydregrinden Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se Stallinredning • Stalltillbehör • Gödselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation

Vad vill du att din skog ska vara värd om 60 år?

Alla som jobbar med skogsplantering vet det. Att det tar årtionden innan man ser det slutliga resultatet. Men hur stor avkastningen blir avgörs redan tidigt – med rätt plantor, rätt råd och rätt insatser. Svenska Skogsplantor lovar kvalitetssäkrad och effektiv föryngring både för dig som jobbar i skogen och för dig som markägare. För att du vill se resultat. Både idag och om 60-70 år. Läs mer på skogsplantor.se


6

Nummer 2 • Februari 2018

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Med 250 meter Vätterstrand

Södergård 1, Uppgränna Bostadsbyggnad från 1859 med en boyta om 140 kvadratmeter. Ekonomibyggnader, 15 hektar mark och 6,5 hektar vatten i Vättern. Mycket vackert ostört läge med fantastisk utsikt. Välkommen till Södergård 1 som är veckans gård till salu.

går till 140 kvadratmeter. I huset finns takmålningar av Josef Nilsson, daterade till 1901. På nedre plan finner man bland annat ett litet badrum och vardagsrummet. Här finns även köket som har elspis med varmluftsugn, kyl och frys med mera. Matplatsen har utsikt över Vättern. I köket finns även en vedspis.

Vyerna man ser från E4:an norr om Gränna, är välkänt vackra. Med rätt ljus är de utan överord underbara och med Visingsö som fulländar utsikten därute. Längs det som idag är turistväg, den gamla E4:an och tidigare Riksettan, kommer man ändå närmare den har fina bygden. Det är en underskön miljö där landskapet höjer sig brant i öster, ofta helt nära vägen, med ruinen Brahehus däruppe på höjden. I väster bildar gårdar och åkrar en remsa av sammanhängande jordbrukslandskap mellan vägen och Vättern.

Också övervåningen har ett kök. Det

är utrustat med elspis och diskbänk. Vidare inrymmer våningsplanet två sovrum, det ena med utsikt mot Vättern. Här uppe finns även ett badrum samt två mindre rum som tidigare varit så kallade snedgarderober. I källarvåningen finns ett garage med murade väggar och gjutet golv och tak. Det anges vara svetssäkert. Här nere finns också tvättstugan med tvättmaskin och torktumlare, pannrum, matkällare och ett rum varifrån en trappa leder till entréplanet. Ladugården från 1902 har en snickarverkstad med isolerade väggar. Det

finns möjlighet att förvärva maskinell utrustning från den. Vidare finns goda förrådsmöjligheter, en äldre fähusdel, potatiskällare med mera. Åkermarken om 14,7 hektar är stenfri och räknas till den bästa i länet. Den är ett sammanhängande välarronderat skifte. Åkermarken är skriftligt upplåten. Jakträtten följer köpet. Bland annat finns fasaner på markerna och man har konstaterat häckning av fasan under våren 2017. Fastigheten har 6,5 hektar enskilt

vatten och enskilt fiske i Vättern samt en 250 meter lång strand. Det framhålls de stora kräftor som fångats på fiskevattnet. Enligt ägarens uppgifter har de största varit på 0,5 kilo styck. Södergården 1 har ett underbart läge mellan Vättern och den gamla landsvägen som faktiskt fungerar lika bra än för att ta sig vidare söderut eller norrut. Text: BO BÄCKMAN

Här, ett par tre kilometer norr om

Gränna, finns byn Uppgränna. Den har mycket gamla anor och namnet förekommer redan 1314 i formen Uppgrannom. Anorna sträcker sig ännu längre bakåt i tiden, före 1000-talet. Väster om vägen, i Uppgränna, finner man veckans gård, Södergården 1 med bostadshuset endast 500 meter från Vättern. Läget och utsikten kan knappast lämna något att önska. Man använder från mäklarens sida det verkligt relevanta ordet panoramaläge. Mangårdsbyggnaden från 1859 vilar till två tredjedelar på källargrund. Huset värms via vattenburen centralvärme från bergvärmepump. Boytan upp-

KORTA FAKTA SÖDERGÅRD 1, UPPGRÄNNA Mangårdsbyggnad: Byggår 1859. Källargrund. Boyta 140 kvm. Takmålningar från år 1901 av Josef Nilsson. Ladugård: Uppförd 1902. Inrymmer snickarverkstad med isolerade väggar (möjlighet finns att förvärva maskinell utrustning), ränne, äldre fähusdel, potatiskällare m m. Övrigt: Två förrådsbodar. Areal: Totalt 22,5 ha. 14,7 ha åker, skriftligt upplåten. Skog 0,4 ha. Vatten 6,8 ha. Småhusmark lantbruk 0,6 ha.

Fiske: Enskilt vatten och enskilt fiske i Vättern. På fastighetens fiskevatten har genom åren ansenliga kräftor tagits upp, varav de största, enligt uppgift från ägaren, uppgått till 0,5 kg/styck. Jakt: Följer köpet. Jakt på bl a fasan, hare och rådjur. Konstaterad häckning av fasan under våren 2017. Pris: 6 000 000 kr. Bud. Ansvarig mäklare: Sven-Eric Dahlson, LRF Konsult, 036- 34 23 90


Nummer 2 • Februari 2018

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Över 35 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar

Benny Andersson Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

MA

”Ett bra vatten är bättre”

INSERV K S

E IC

TJ:s Pumpservice AB

Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Levererar färdig betong

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Modell HK

NORDIC 32HS 30

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

AKTUELLT

Er partner för flexibla energilösningar! Flispanna, pelletspanna, ved eller halmpanna i kombination med värmepump och solenergi. INSTALLATION – av kända fabrikat

SERVICE – på de flesta fabrikat

Vi har tagit över efter Bygglant och utför service på lantbruk, med reservdelar i lager för pannor från HDG och FAUST.

www.veosol.se

Ring 019-28 03 50

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1200 kg Bredd 105-126 cm Höjd

220 cm

FOPS

Skrukeby Maskin Mjölby

[falling object protective structure]

När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Se mer på: www.skrukeby.se

VI FINNS DÄR DU FINNS! ÖSTERS O CH GÖTLAND DS SÖRMLAN ELJ MINSTA O G A BO L !

Oss kan du räkna med i skogen.

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vi gör affärer med blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär för dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram största möjliga andel timmer ur din skog. Att kvaliteten på arbetet vi gör i skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt för hela Sverige.

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL. Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i Norrköping Öppet mån-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss idag. Du hiar oss på www.sveaskog.se/virkeskopare


8

HÄST

Nummer 2 • Februari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Annelie med sin egenuppfödda, godkända ardennerhingst Pralinen. Bild: ÖRJAN KARLSSON

Annelie Svensson vill bevara kulturarvet från förr. Bild: ERIKSGÅRDEN

Ardennerhästarna Rasmus och Bläsa plöjer i Flugenäs. Bild: BERTIL ANDERSSON

Pralinen framför såmaskinen vid en vårbrukardag som Eriksgården är med och arrangerar. Bild: BERTIL ANDERSSON

Bevarar kulturarv med ardenner Erbjuder boende på lantgård med hästdrivet småbruk FJÄLSTER (JB)

Eriksgården i Fjälster utanför Vimmerby är ett hästdrivet småbruk som erbjuder boende på lantgård och mycket aktiviteter med ardennerhästar.

Eriksgården drivs av Annelie Svensson och Pär-Anders Nilsson som riktat in sig på att visa upp och bevara kulturarvet från förr. Gården kan erbjuda en rad

tjänster och aktiviteter, såsom boende, barnkalas, ponnyridning, vandringar och turer med häst och vagn. Det finns flera sorters djur på gården, men framförallt har Annelie en särskild förkärlek för ardennerhästar.

– Min pappa hade ardennerhästar, så jag har fått det därifrån. Ardennerhästar är ofta stabila och har bra mentalitet. Och de orkar mycket, tre gånger sin egen vikt. – Nu finns det sju ardenner och ett gotlandsruss på gården. Fler behövs inte. Egentligen klarar man sig på två, men man måste tänka på återväxten, säger Annelie. Besökarna, åtminstone när

det gäller de svenska gästerna, är till stor del barnfamiljer som vill ha ett boende nära Astrid Lindgrens värld och kunna njuta av och umgås med djur och få rida en tur. Men gården tar även emot en hel del besökare från exempelvis Tyskland, Holland och Schweiz och de vill i första

hand ha rid- eller häst- och vagnsaktiviteter och komma nära naturen. På försäsongen är det också vanligt med många äldre besökare som vill åka häst och vagn och återuppleva sin uppväxt. Annelie vill vidareförmedla hur hästar användes förr och har en vision om att få fler att inse att man kan använda hästen till mer än vad som görs idag. Det är viktigt att hålla betesmarkerna öppna och bevara körkunskapen, menar hon. – Många yngre vill köra med

häst men saknar kunskapen. Hästar är väldigt toleranta men det krävs kunskap och det vill jag hjälpa till att sprida. Jag älskar att bo på lantgård och ta emot grupper, jag

älskar möten med människor, säger hon och fortsätter: – Förra året blev jag tilldelad Årets värdskapspris av kommunen och motiveringen gick ut på att man får en väldigt genuin känsla och blir väl mottagen när man kommer hit. Det blir på riktigt, och det uppskattas. Eriksgården har bedrivit sin

verksamhet sedan 2010, och besökarna lockas av möjligheten att få uppleva den småländska naturen, skogen och landsbygden på ett genuint vis. – Ett årligt återkommande evenemang är sommarkollo för barn i åldern 5-12 år där fokus ligger på hur man ska umgås med djur på bästa sätt. Då ingår ponnyridning och korvgrillning i skogsmiljö. Det

Prompe drar släprafsa. Bild: ERIKSGÅRDEN

som i dagsläget är populärast av våra aktiviteter är prova-på att rida ardennerhäst. Det gäller både för turister och vid personalevent, säger Annelie. – Jag strävar alltid efter att ge det där lilla extra som passar

just den enskilde besökaren och som på så vis gör vistelsen helt fantastisk och extra minnesvärd. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 2 • Februari 2018

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

ALLT FRÅN STOCK TILL FÄRDIG PRODUKT!

Återförsäljare för

PELLETSPRESS OCH SÅGVERKSMASKINER

Vi köper & säljer

Svensktillverkad

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle ca w. ww

Elektriska måttinställningar till alla typer av maskiner

Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

Besök oss på www.jordbrukaren.se

AKTUELLT

Läppeställaren AB Läppe Energiteknik AB

Vi har lösn för Er, kontakingen ta oss!

Tel 070-659 46 70 www.lappe.se

KÖPER · SÄLJER · FÖRMEDLAR

LANTBRUKSMASKINER

Beställ plantor nu!

070-816 29 05 www.backhemmet.se

Carl-Henrik, tel 070-623 67 67 Plantskolan, tel 0494-127 44

MASKIN

Rudskoga Flaktank 200-300-400l NYHET! Flaktanken kan nu fås med 60 liters AdBluetank!

Smidig • Kraftfull • Prisvärd Kvalitets traktorer från Branson, 30-74 hk, 4WD, manuell alt. hydrostatisk transmission, med eller utan hytt m m. Nytt litet smidigt skogsekipage med hela 40 cm markfrigång, Skogsutrustad Branson 3100, 30 hk. Griplastarvagn med eller utan 4WD m m.

RUDSKOGA SVETS MEKANISKA AB S. Upplanda, 681 96 Kristinehamn Daniel: 070-213 78 18, Verkstad 0551-604 66

www.rudskogasvets.se

info@traktorimport www.traktorimport.se Tel 0534-127 00, Jordbrov 23, ED

MITSUBISHI L200

RUSTAD FÖR ARBETE OCH FRITID

Vadstena Bokföringsbyrå 50 år! I år fyller företaget 50 år och vårt kontor i Linköping 10 år. Stolta och glada vill vi tacka alla som har anlitat oss genom åren.

Välkommen till oss du också. Vi är 25 personer, specialiserade på allt inom fastighetsförmedling, ekonomi och juridik för jord- och skogsbruket, redo att hjälpa dig. Och vi är en del av Areal. Behöver du hjälp med redovisningen, deklarationen och bokslutet? Eller hjälp vid överlåtelse av gården? Tveka inte att slå oss en signal. Välkommen.

NU FRÅN 279 900 KR (EXKL MOMS) • 17” ALUMINIUMFÄLGAR • LÄDERKLÄDDA SÄTEN RATT OCH VÄXELSPAKSKNOPP • ELEKTRISKT JUSTERBAR FÖRARSTOL • BLUETOOTH® HANDSFREE • REGNSENSOR • NYCKELLÖST LÅS MED START/STOPP KNAPP • SKÄRMBREDDARE • XENONSTRÅLKASTARE • DIFFERENTIALSPÄRR BAK • 4-HJULSDRIFT SUPER-SELECT • KLIMATANLÄGGNING, 2-ZON Förbrukning 7,5 l/100 km. CO2 196 g/km. 5 års nybilsgaranti gäller ej tillbehör. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad.

Rydjavägen 8 i Mantorp. Tel: 0142-201 07 Mån–tors 10–18, fre 10 –17 Lör 10 –13 www.lonestamsbilar.com

VADSTENA

LINKÖPING

Storgatan 34 tel 0143-125 00

Gumpekullavägen 8 tel 013-24 20 00

PS. Läs gärna mer om oss på vadbok.se och areal.se


10

Nummer 2 • Februari 2018

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Tipsa oss om det som händer nära dig! E-posta till redaktionen@lanstidningen.se

Vem blir

LK

E/SVENSK MJÖ

E MARTINELL

Bild: SUSANN

För elfte året utdelar Hushållningssällskapet Östergötland och Länstidningen Östergötland utmärkelsen Årets Östgötabonde! Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kolleger. Nu vill vi att du ska vara med och nominera Årets Östgötabonde! Känner du någon som motsvarar våra krav och som förtjänar

extra uppmärksamhet genom att ta emot vårt pris? Juryn plockar ut kandidaterna som sedan via en omröstning i Jordbrukaren bland er läsare kommer att vinna priset. Nominera Din kandidat senast den 28 februari. Priset kommer att delas ut på Hushållningsssällskapets stämma den 25 april.

Nominera din kandidat senast den 28 februari!

Vem blir Årets Östgötabonde? Jag nominerar härmed: ___________________________________ och motiveringen är: _____________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Mitt namn: _____________________________________________ Adress: ________________________________________________ Postnr/Ort:______________________________________________ Skicka din nominering till oss: Årets Östgötabonde, Länstidningen, Drottninggatan 20C, 591 35 Motala eller e-posta till marianne.karlsson@lanstidningen.se

Juryn består av Carl G Nilsson, Bengt Petersson, ordförande i hushållningssällskapet, Gunilla Aschan, hushållningssällskapet och Andreas Norlén, Länstidningen. Ordförande i juryn 2018 är Länstidningen Östergötland.


Nummer 2 • Februari 2018

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

VÄGSLADD t Fri frak il 5m inom 2

12.500:+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

AKTUELLT

FASTIGHETSMARKNAD

Funderar du på att sälja din gård? Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se www.mb-isolering.se

VI KOPER DITT SKROT!

Annonsera i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

Överlåta gården?

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78 www.nordled.se

Suzuki LTA 500XP Arbetsmaskinen

Att synas är bra för affärerna!

99 900 kr inkl moms

Boka annonsplats på 0141-560 03.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

AUKTIONER

Auktioner 2018

VINSCH PÅ KÖPET!

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

fr. 66.320:- exkl. moms MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Vi har reservdelarna till din tröska, nytt och begagnat!

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner.

Besök vår nya hemsida - nu sökbar

För fler reservdelar, besök vår hemsida www.laholmstraktordem.se • 0430-222 70

#%# &!

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

" "# $"

" #&! $&

Nu pågår bokning av auktioner 2018!

Tänker du sälja är du välkommen att höra av dig för rådgivning eller om ett datum som passar dig BOKADE AUKTIONER 2018

2/3 Gårdsauktion, Sjögården Öggestorp, Tenhult. Maskiner o Redskap 3/3 Gårdsauktion, Lilleholmen Folkabo, Tidaholm. Maskiner o Redskap. 9/3 Gårdsauktion, Fågeludden Hornborga, Broddetorp. Maskiner o Redskap. 10/3 Samlingsauktion, Brännebrona, Götene. 17/3 Samlingsauktion, Granngården, Sala. 24/3 Maskinauktion, Axima Floby. 7/4 Gårdsauktion, Algutstorps Prästgård, Vårgårda. Maskiner o Redskap. 14/4 Gårdsauktion, Skattegården Hadäng Velinga, Tidaholm. Maskiner o Redskap. 21/4 Gårdsauktion, Vijvägen, Bergby. Maskiner o Verkstadsinventarier. 28/4 Samlingsauktion, Örsta, Kumla. 5/5 Samlingsauktion, Flakeberg, Grästorp. 12/5 Gårdsauktion, Tomten Skånum, Floby. Maskiner o Redskap. 24/5 Gårdsauktion, Stenkulla, Hjortkvarn. Mjölkdjur, Maskiner o Redskap. 15/9 Samlingsauktion, Falköping.

Tel 0515-811 51 · Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud för Östergötland, Småland och Öland: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146

www.farmarauktioner.se


12

SKOG

Nummer 2 • Februari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

För att hantera en motorsåg behövs utbildning.

Många väljer även körkort för röjsåg.

En av Sveriges viktigaste råvaror.

Viktigt sprida kunskap om skogen Risk att urbaniseringen leder till att ungdomar inte upptäcker skogsyrket VRETA KLOSTER (JB)

Skogen och skogsnäringen är en av våra viktigaste resurser. I vårt alltmer urbaniserade samhälle finns många som inte känner till skogens stora betydelse för Sverige. Att lära om skogen och skogsarbetet är därför en stor uppgift.

På Vreta utbildningscentrum är Anders Larsson enhetschef för skogsutbildningarna. På deras treåriga naturbruksprogram finns en skoglig utbildning och de har även en ettårig kurs på Komvux. Möjlighet finns att gå vidare till högskola för att bli skogsmästare. – Tidigare hade vi en naturlig rekrytering från ungdomar som växt upp på landet. Numera finns en risk att ungdomarna från stadsregionerna inte upptäckt skogen som framtidsyrke. Många av våra nyanlända behöver även få kunskap om skogsnäringen. Därför gäller det att hitta in i dessa grupper och sprida vetskap om möjligheterna, betonar Anders. Han pekar på att skogsnäringen har svartmålats och att ett hygge är fult, vilket inte är korrekt tänkt eftersom det ger möjligheter till förnyelse av skogen. Bland annat är skogen en kolsänka vilket i högsta grad bidrar till att minska påverkan av fossila bränslen. Miljövinsterna med skogen är därför ett hopp för framtiden. Urban Olsson, före detta regionchef Södra skogsägarna, arbetar med att sprida kunskapen till kommande generationer av skogsägare. – När jag blev pensionär fick jag en fråga från förtroenderådet i Södra om jag kunde tänka mig att jobba som kursledare i Södraskolan. Eftersom jag hållit på med skogsfrågor i många år lockade uppgiften mig, påpekar Urban. Deltagarna går en grundkurs och några förkunskaper behövs inte. Det finns även

Gallring är en viktig del i skogsarbetet.

påbyggnadskurser som bland annat handlar om digitala verktyg och kunskap om skogsbruksplanen. En intressant påbyggnadskurs är Björk, asp och al och användningsområden för dessa träslag. Björk kan numera omvandlas till cellulosafiber som används vid klädtillverkning, asp är en tillgång för tändsticksindustrin och al är ett bra material till träskor. Hur känt är det idag? Många som går utbildning-

en är blivande skogsägare eller de som går i tankar att köpa en skogsfastighet. Utbildningen går på kvällstid och är teoretisk

men en dag går man ut i skogen för att uppleva praktiken. – Just nu märks ett para-

digmskifte när det gäller deltagandet. Förr var de flesta män, men nu är det lika många kvinnor. Det ökade deltagandet av kvinnor beror nog på att det i dag är lika vanligt att kvinnor, vid exempelvis ett arvsskifte, övertar ansvar för en skogsegendom. Jag trivs verkligen med min uppgift. I kurserna inspirerar vi varandra och stämningen är så god, betonar Urban. Carina Gerken Christiansen, LRF, arbetar i Stockholm och har ansvar för skogsfrågor.

– Här i Stockholm och Mälarregionen finns massor med barn som har alldeles för lite eller ingen kunskap om skogens betydelse. Det kan ge framtidstro för särskilt den unga generationen om skogens betydelse för miljön sprids, påpekar Carina. Hon berättar om ett under-

visningsmaterial som man just nu arbetar med och det handlar om Skogen i skolan. Clas Ahlström är kursledare för Vuxenskolans utbildningar när det gäller att ta motorsågskörkort för motorsåg och röjsåg. – Jag har alla åldrar i mina

kurser inklusive de som har hanterat motorsåg i åtskilliga år. Kurserna uppskattas och många ser nödvändigheten med kunskap. Naturligtvis är det viktigt för säkerheten men även för tryggheten, inte minst om det skulle hända en arbetsmiljöolycka, kommenterar Clas. Kurserna är ett samarbete mellan Vuxenskolan och Södras Säker skog. Genom detta har medvetenheten och säkerheten ökat betydligt. Numera sker alltmer sällan några olyckor där motorsågen är inblandad. – Mina uppdragsgivare är privatpersoner, stora företag

och kommuner som behöver utbildad personal och där fyller kurserna ett behov, påpekar Clas. Förutom det nationalekono-

miska värdet skogsnäringen står för är skogen en underbar plats för rekreation och trivsel. De som arbetar i skogen försäkrar att bättre plats att arbeta på finns inte. Förutom frisk luft och gott kamratskap betonar man att det är ett arbete för Sveriges framtid, inte minst när det gäller att arbeta för en fossilfri miljö. Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN


Nummer 2 • Februari 2018

13

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

,]HVEYPZMRWGL

9LGIUnJRURPSURGXNWHQ csÂŤÂ¤Â˜Â’ 7YHNDLQWHULQJRVVSn ž

672&.‡67259675˜

- ZZZWRUYRPDVNLQVH 0ž Ă‚Ăˆ Ă­Ă­ 

P{¤¤s„ Dragkraft ž

WĆŒĹ˝Ä?ůĞžžĞĚŽůŊĞůćÄ?ĹŹÄ‚Ĺ?Äž

1400/1700/2200 kp 0ž Ă‚Ăˆ ĂŽĂŽ Ĺ?,Ç‡ÄšĆŒÄ‚ĆľĹŻĆ?LJĆ?ƚĞž-^ÄžĆŒÇ€Ĺ˝Ć?ĆšÇ‡ĆŒĹśĹ?ĹśĹ?-sćdžĞůůĊĚĂ 

�¤¢

ž

Manuell och radiostyrd.

ĆľĆ&#x161;ŽžÄ&#x201A;Ć&#x161;ĹŻÄ&#x160;Ä&#x161;Ä&#x201A;-sÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x2021;Ć&#x161;ĹśĹ?ĹśĹ?-<ŽŜÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í?

Enkel montering pĂĽ

0DFFUR�VWlWQLQJVUHNRQGLWLRQHUDUHWlWDUOlFNDQGHWlWQLQJDUDY 0ž ªÍ ÊÎè alla kranar. JXPPLWH[SDFNER[DURFKR-ULQJDULDOODFLUNXOHUDQGH 9,+$5 

ROMHV\VWHPXQGHUGULIWVQDEEWRFKSHUPDQHQW

38/9(5 ,QJHQGHPRQWHULQJNUlYV èíðí Ïèê ĂŠĂŽ 7259 We-1400 med 2 kanal radio. Â&#x2DC;ÂŤÂ&#x2018;Âą : Ă&#x2C6;¹žĂ&#x2013;¹ªsĂ&#x201A;¢Â&#x2DC;ÂŤĂźĂ&#x201A;Â&#x2C6; .RQWDNWXSSJLIWHU 8OWUn+8680 7HO-+HPVLGDZZZOXEULFRVH(PDLOLQIR#OXEULFRVH

Skydd fÜr golv och vägg

13.900:+ moms o frakt

Att synas är bra fÜr affärerna! Välkommen att annonsera i Jordbrukaren ring 0141-560 03 sü hjälper vi dig!

I Ăśver 30 ĂĽr har vi utfĂśrt och tillverkat Epoxy som kan utfĂśras pĂĽ de flesta ytor. Golv till vägg! â&#x20AC;˘ Kyckling-/Svin/Djurstallar â&#x20AC;˘ Industri/garagegolv â&#x20AC;˘ Lager-/Utställningshallar â&#x20AC;˘ Trä-/PlastbĂĽtar m m

Vi skarvar inte

SkĂĽningstorpsvägen 6 ¡ SKĂ&#x2013;VDE Mer info: www.epoxyfabriken.se eller ring Kjell 0705-83 16 76

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

â&#x20AC;˘ Villa o vindsisolering - mer boyta och tunnare väggar â&#x20AC;˘ Kyl- och ventilationslager â&#x20AC;˘ Maskin-, lager- och djurhallar â&#x20AC;˘ Accumulatortankar â&#x20AC;˘ FĂśrsäljning av PIR/ Polyuretan skivor

Vi isolerar med polyuretan marknadens bästa isolermaterial. Halva tjockleken jämfĂśrt med â&#x20AC;?vanligâ&#x20AC;? isolering.

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

HELAUTOMATISK vedhantering VEDPROCESSOR .. SNABB-SAKER-EFFEKTIV

Ă&#x201E;ven lämplig fĂśr sĂĽgytor 1m 3/min

- Ny effektiv utmatningstransportÜr - Ny knivdesign och nytt längdregleringssystem - Lügt effektbehov - Passar alla traktorer

Ring/maila er fĂśrfrĂĽgan till: 0705-94 26 92 â&#x20AC;˘ jorgen@polyterm.se Kontor/Fabrik: 0581-62 08 30. Adress: Hagalundsvägen Fellingsbro www.polyterm.se

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63 Se video pĂĽ hemsidan

NILFISK ALTO

- Lägg lüngved pü inmatningstransportÜren. Maskinen skÜter resten. Matar in, kapar/klyver samt lastar. Allt medan du lägger pü ny lüngved ...

â&#x20AC;˘ NyfĂśrsäljning â&#x20AC;˘ Auktoriserad service

FĂ&#x201E;RGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu RĂśdfärg Passa även pĂĽ att boka rĂśdmĂĽlning infĂśr säsongen 2018!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Ă&#x2013;stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

â&#x20AC;˘ KutterspĂĽn â&#x20AC;˘ Lantbruksspecial â&#x20AC;˘ SpĂĽn-/Halmpellets â&#x20AC;˘ Impregnerade stängselstolpar

Nu utĂśkar vi med produktion i sĂśdra Sverige!

Vi har ĂĽterfĂśrsäljare i Ă&#x2013;stergĂśtland, Ă&#x2013;rebro, Värmland, sĂśdra SĂśrmland och Norra smĂĽland. Ring fĂśr närmare info

0705-87 98 79 â&#x20AC;˘ info@yesbox.se www.yesbox.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast. SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Biobränslepannor Satseldade- och flÜdesmatade pannor

DAHLBERG MASKIN AB

Tel. 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

NYHET!

KRONOS Predator 1700M KedjerĂśjare Ă&#x2013;verlägsen kapacitet och räckvidd Räckvidd 4,55 m frĂĽn traktorns centrum. Du nĂĽr även andra sidan av diket. Kraftig konstruktion, finsk kvalitetsprodukt. Kardandrift med lamellkoppling.

Säljare norra och mellersta Sverige

Uppvikbart frontkastskydd fĂśr maximal kĂśrhastighet och kapacitet.

Andreas Brunüker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

Ă&#x201E;ven hydrauldriven modell fĂśr kranspets / grävmaskinmontage.

VIKINGSTAD Ă&#x2026;KERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kĂśper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD Ă&#x2026;KERI FĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJNING AB DirektfĂśrsäljning till fĂśretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smĂśrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesĂśksadress: FĂĽlĂĽsavägen 11, VIKINGSTAD

mail@faust.dk www.faust.dk

Se video pĂĽ: www.dahlberg-maskinab.se

DAHLBERG MASKIN AB ¡ Tel 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se


14

SKOG

Nummer 2 • Februari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Martin Sundström, LRF Konsult, presenterade Skogsbarometern 2017.

Andreas Johansson är områdeschef på skogsägarföreningen Södra.

Roland Hultman, LRF Konsult, svarar på publikens frågor.

Henric Oscarsson, LRF Konsult, hade en positiv beskrivning av skogen.

Stor spretighet mellan regioner Skogpriserna fortsätter uppåt i landet som helhet men går nedåt i Värmland VRETA KLOSTER (JB)

Marknaden för skogsfastigheter förväntas vara fortsatt stabil under 2018. Enligt LRF konsults bedömning är även prisnivåerna ungefär som nu. Däremot syns stora regionala skillnader. Att industrin tycks omättlig är positivt men gör leveranserna svår att hålla.

När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken. Man hade även förlagt träffen till Vreta Klusters aula. Bland deltagarna i publiken fanns rådgivare, fastighetsmäklare, bankfolk med flera. Läget presenterades av LRF konsult genom Roland Hultman, Henric Oscarsson samt Martin Sundström. Därefter gav Andreas Johansson, områdeschef på Södra, genomgång av vad man från sin sida ser inom skogsmarknaden. Skogsbarometern ger en generellt mycket positiv bild av skogsägande. – Skogsägaren 2017 visar på en hög investeringsvilja, berättade Martin Sundström. – Det är fortfarande väldigt låg skuldsättning på skogsfastigheter. Den vanligaste skogsägaren

utan lån är lite äldre och är vanligast i norr medan det ser annorlunda ut i söder. – Optimismen är på väg upp efter att ha gått ner 2015 och 2016. Störst optimism har vi här nere i Götaland. – Nästan fyra av tio av de tillfrågade skogsägarna tycker att känslan av att äga skog är det som betyder mest i deras skogsägande. När det gäller priserna så hade Roland Hultman en del nyheter att redovisa. – Det som var väldigt signifikant för den här mätning-

Ur Skogsbarometern: • Lönsamhet och värdeutveckling är tillsammans med äganderätten de faktorer som skogsägarna tror kommer att påverka deras framtida skogsägande mest. Skogsägare under 40 år och skogsägare med brukningsenheter över 200 ha är de som särskilt lyfter fram äganderätten. • 52 procent av skogsägarna tror på stigande timmerpriser det närmaste året vilket är betydligt fler än i fjol då siffran var 29 procent. • 11 procent av skogsägarna planerar att överlåta fastigheten inom släkten de närmaste fem åren. • Skog för cirka 89 miljarder kommer att byta ägare de närmaste fem åren. Källa: Skogsbarometern

en är att det är väldigt spretigt, berättade han. Vi har väldigt stora variationer. I norra regionen gick det upp 11,7 procent medan det i södra gick upp 0,2 och i mellersta 2,6. Det här är något vi inte sett förut, spretigheten. Att priserna som helhet ökat över tiden råder däremot inga tvivel om. Han visade ett diagram. – Här tycker jag att vi ser i en enda bild sammanfattningen på vad marknaden oftast tycker. Det är att skog är en lugn, säker och stabil placeringskälla som inte har några dramatiska fluktuationer. Regionalt var det däremot stora skillnader 2017. – Norrlandsregionerna har mellan 13,5 och 15,7 procents uppgång. Man anser att det är köpläge efter några års nedgång. I den mer detaljerade redovisningen med 10 regioner sticker region 6, där Värmland ingår, ut. Där har priset gått tillbaka med 10 procent på ett år, 12 på fem år. Orsaken till detta är att i delar av Värmland är en minskad investeringsvilja från Norge, jaktvärdet har

När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken. På bilden presenterar Martin Sundström, LRF Konsult, Skogsbarometern 2017.

på grund av vargen dalat samt att importen av skogsråvara från Norge påverkar. Med tanke på hur många som lägger största vikten av skogsägandet på mjuka värden som jakt är den här nedgången naturlig men frågan om fortsättningen framåt finns där. Vargfrågan påverkar på många plan. Något som är lätt att missa

är att det faktiskt finns en övre gräns för vad marknaden är beredd att betala för skogen. – När man passerat 250 kubikmeter per hektar så är kubikmeterpriset ungefär 20 procent lägre än för en fastighet med ett normalt virkesförråd. Henric Oscarsson tog upp skogen som sådan, det positiva med skog och därmed också varför det nu är så attraktivt med att äga skog.

– Sverige är lite unikt genom att så mycket skog ägs av privatpersoner, inledde han. Det är sedan länge populärt. Ett praktiskt skäl är att den växer ständigt och sedan kan du välja att ta utdelningen när du vill, det vill säga att avverka när du behöver pengar. – Många andra investeringar har blivit högrisk. De som investerar i obligationer, aktier och liknande vill ha något med lägre risk så det kommer nya köpare in som vill investera i skog. – Det finns ytterligare en li-

ten trend som jakt och att plocka bär och svamp. Det går inte att göra i en aktieportfölj. En tredje faktor är att Sverige har en skogsindustri som är duktig och kan ta tillvara

på det som produceras här. Skogen är miljöeffektiv och binder kol, vilket reducerar koldioxiden. Trä som används i exempelvis ett hus har kolet kvar. Henric Oscarsson redovisade även ett antal tänkbara hot mot den goda marknader, däribland räntan och klimatförändringarna. Andreas Johansson, områdeschef på Södra, tog upp att händelser som stormar i närtid har påverkat hur man arbetar. – Vi driver på kortare omloppstider. Vi avstår hellre från den sista gallringen och avverkar skogen så man får snabbare omloppstid. – Nu är det historiskt höga virkespriser. Det är fantastiskt bra priser och det finns ett oerhört sug från indust rin. Det finns inga sortiment

som inte är efterfrågade. – Vi kämpar på så hårt vi kan. Vi har aldrig avverkat så mycket skog som vi gjorde 2017, i alla fall här runt Linköping. Det räcker knappt till ändå, industrin vill bara ha mer hela tiden. – Marknadsmässigt är det jättekul. Kina drar jättebra. Södra säljer bara avsalumassa, vi gör ju inte papper eller någon slutprodukt. Vädret är en viktig faktor att räkna med för att hålla leveranserna. Kan man inte köra på markerna eller på en del skogsvägar under ett bra konjunkturläge då industrin ropar på mer blir det förstås bekymmer även i sådana här goda tider.

Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 2 â&#x20AC;˘ Februari 2018

15

AKTUELLT

BesĂśk oss pĂĽ www.jordbrukaren.se

Fler fÜl väntas i ür Vändning fÜr svensk hästuppfÜdning Vinden har vänt fÜr svensk hästuppfÜdning. Nästa alla raser uppvisar ett stadigt Ükat antal betäckta ston. Mest Ükar den varmblodiga svenska ridhästen, SWB, och den kallblodiga nordsvenska brukshästen. Samtidigt vill alltfler ryttare i Europa och USA kÜpa svenska hästar.

Under 2016 betäcktes 4 085 SWB-ston och 495 nordsvenska bruksston, enligt en rapport frĂĽn Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Det var en uppgĂĽng med 50 procent sedan 2013. Nu har nya siffror kommit fĂśr SWBston frĂĽn 2017 som visar att uppgĂĽngen hĂĽller i sig. Hela 4374 SWB-ston betäcktes vilket betyder att antalet fĂśl som snart fĂśds i ĂĽr fortsätter Ăśka. â&#x20AC;&#x201C; Vi hade en minskning in-

om hästuppfĂśdningen under flera ĂĽr men nu ser det bra ut inom flera raser och hästintresset är fortsatt väldigt stort vilket signalerar att det finns fĂśrutsättningar fĂśr tillväxt inom hästfĂśretagandet, säger Lotta Folkeson, ordfĂśrande fĂśr LRF Häst. Stefan Johanson, vd fĂśr Hästnäringen nationella stiftelse, HNS, som producerat en rapport om svensk hästuppfĂśdning, säger att svenska ridhästar efterfrĂĽgas inom EU men ocksĂĽ i Nordamerika och att exporten av hästar Ăśkar. â&#x20AC;&#x201C; En stark inhemsk uppfĂśdning tror vi är av stĂśrsta vikt bĂĽde fĂśr sporten och det Ăśppna landskapet, säger rapportfĂśrfattaren Maria Pettersson frĂĽn Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Den svenska hästuppfĂśdningen är koncentrerad till landets sĂśdra delar. Allra flest uppfĂśdare finns i SkĂĽne fĂśljt av SmĂĽland och VästergĂśtland. Enligt Jordbruksverket finns idag 355 500 hästar i landet. En majoritet, 76 procent, av hästarna finns inom

Vill du att büde skogen och pengarna ska växa mer? Dü är det här nügot fÜr dig:

Antal hästar som fÜds i Sverige Ükar stadigt och den nedütgüende trenden verkar nu ha vänt.

stÜrre tätorter eller i tätortsnära omrüden. Enligt Jordbruksverkets rapport Hästar och anläggningar med häst 2016 finns totalt 76 800 anläggningar eller fastigheter med hästar i Sverige och genomsnittet per gürd är fem hästar. Landets hästar används till allt frün avel till rid- och travskolor, tävling, träning, hobbyridning och andra verksamheter med hästen, till exempel turridning och skogskÜrning. Totalt stür 18 300 hästar pü landets ridskolor, den stÜrsta andelen i Stockholms län, och därutÜver finns skolhästar pü omkring 25 travskolor. Den stÜrsta tävlingsgrenen sett till antalet starter är hoppning fÜljt av dressyr, trav och fälttävlan. Under 2016 gjordes nästan 380 000 tävlingsstarter inom Svenska RidsportfÜrbundet varav 75 procent var i hoppning. Tävlingslicenser lÜstes fÜr nästan 30 000 ryttare och 38 000 hästar. Inom travsporten skedde under 2016 nästan 99 000 starter med knappt 13 000 hästar och i galoppsporten startade nästan 1200 hästar och 91 ponnyer i lopp under samma ür. Det finns ingen sammanhüllen statistik fÜr tävlingar med islandshäst. Källa: LRF

â&#x20AC;˘

Oberoende skogsfĂśrvaltning

â&#x20AC;˘

Intäktsoptimering pü din skogsfastighet

â&#x20AC;˘

Oberoende skogsrĂĽdgivning

          

Kontakta din oberoende skogsrĂĽdgivare i:

  

  

 

 

Vi mĂĽlar fĂśljande fasader:

SĂśdermanland

John Hammar

070-537 66 83

Ă&#x2013;rebro

John Hammar

070-537 66 83

Ă&#x2013;stergĂśtland

John Hammar Olof Liedberg

070-537 66 83 070-212 15 67

Värmland

Christian Jensen

070-222 10 32

Smüland Olof Liedberg (Gränna, Tranüs, Aneby, EksjÜ)

070-212 15 67

SmĂĽland Mats Ă&#x2026;kerman (Vimmerby, Västervik)

076-879 15 15

RÜdfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utfÜr även: Epoxi beläggningar Handmülning Hetvattentvättning Invändig mülning i stall LagerfÜrsäljning av färg

ARNE ANDERSSONS MĂ&#x2026;LERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

www.hushallningssallskapet.se/skog


16

LANTBRUK

Nummer 2 • Februari 2018 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Fredrik Stark, Lantbruks IT, presenterade dagen och ämnet.

I minglet: Anders Stålhand, Västra götalandsregionen och trädgårdsmästaren Johanna ”Joppe” Svensson.

Torbjörn Jernberg från Yodiwo berättade om den digitala utvecklingen.

Lasse Lindström från Avnet Silica visar sensorer. Bakom honom står Torbjörn Jernberg från Yodiwo.

Anders Englund från Attentec berättade under rubriken Nya affärsmodeller med IoT produktion.

Victor Johansson från Dataväxt, berättade om LogMaster, svarta lådan för lantbruksmaskiner.

Att hitta bästa nyttan med teknik Digitaliseringen av lantbruk belystes på Vreta Kluster VRETA KLOSTER (JB)

Det hölls ett seminarium på Vreta Kluster som tog upp digitaliseringen av lantbruket. Rätt använd kan den öka lönsamheten i de gröna näringarna. Utvecklingen av tekniken går fort och än återstår för de flesta områden att hitta den bästa nyttan av den.

Under rubriken Framtidens lantbruk är digitalt – är du synkad? gavs ett seminarium som kretsade kring digitaliseringen inom lantbruket. I inbjudan kallade man det för en ” inspirerande halvdag om hur digitaliseringen kan leda till ökad lönsamhet i det gröna näringslivet”. Det här handlar inte bara om att köpa på sig en massa teknisk apparatur och tro att allt är löst. Digitaliseringens nytta är

mer komplex än så. Kan ens egen utrustning kommunicera med andras? Hur införlivas möjligheterna i affärsmodellen så lönsamheten faktiskt ökar? Var finns utmaningarna generellt och vad ser man för lösningar? Den här listan är mycket lång men det är även listan för möjligheterna som knappt tycks känna några gränser annat än de fantasin sätter. Under seminariet togs mycket av detta upp. Fredrik Stark från Lantbruks IT, som bjudit in till seminariet, presenterade dagen och ämnet. Ett centralt begrepp inom digitaliseringen av lantbruket är smart farming, han driver nätverket med samma namn.

Fakta: IoT IoT, Internet of Things, är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. Källa: iotsverige.se

– Vad är smart farming? frågade han. Smart farming är ett jättebrett begrepp. Uppkopplade kor börjar bli verklighet. Tekniken finns där och det går ju att börja koppla upp både kor och saker. Vi ser att digitaliseringen är jättemycket på gång, bland annat på mässan Agritechnica i Tyskland. – Jag såg att mycket är på gång och att det bubblar men det är få som har hittat den här riktigt konkreta nyttan och effekten av digitalisering. – Senast var drönare jättehett på den mässan. Alla skulle ha en drönare i sin monter. Nu var det något färre drönare och några som faktiskt hade börjat fundera på hur man skulle använda det här. – Framför allt på skogssidan

så börjar det bli någorlunda vanligt med personliga drönare istället för att köra in i skogen med en fyrhjuling eller något annat fordon och titta hur det ser ut. Skognäringen har kommit ganska långt med det. På spannmålssidan och övriga delar av lantbruksbranschen är det fortfarande mer

Mingel vid minimässan under seminariet på Vreta Kluster som handlade om digitaliseringen av lantbruket.

– Bland annat är det många

– Några goda exempel på digitalisering och automatisering på senare år finns. GPS är kanske det största. Att köra med GPS sparar både gödning och diesel.

som vill koppla upp fälten och börja mäta saker. Sol, vind och vatten, titta på växter och djur med kameror. Man tittar också mycket på hur man ska optimera transporter, logistik helt enkelt som man jobbat med i industrin men nu kommer in i lantbruket också. – Att köpa en sensor är inget problem idag men sedan, hur blir det här ett beslutsstöd?

Att torka spannmål är på gång. Här finns mycket att spara genom att torka på rätt tid och sätt. Det skulle bli en rad intressanta föredrag på seminariet och att Torbjörn Jernberg från Yodiwo fick börja gav publiken en ögonöppnande väg in i digitaliseringens värld. Bakom Rubriken Kvalitetssäkrade mjölktransporter med

tveksamt men man försöker hitta vägar framåt. Jag skulle vilja säga att det inte handlar om teknik längre.

IoT fanns även en historik som belyste utvecklingen av IT och digitalisering. Idag är det självklart med internet och mobiltelefoner. Vid 1980 användes kort och gott analoga telefoner. Internet kom på allvar under 1990-talet. På drygt tjugo år har det utvecklats i en hisnande fart. Det här är en omfattande

och fascinerande historia där begreppet Internet of Things, IoT, blivit allt mer aktuellt. Från isolerade system och ett internet som egentligen bara innehöll information att ta

del av, har interaktion och kommunikation ökat. Här finns sociala medier men även att systemen själva interagerar. Just i detta att allt och alla i företagssystemet inklusive kunder, leverantörer och även fordon har kontakt finns nyttan för den som vill öka sin lönsamhet. Tekniken finns där men hur kan den användas för att gynna just mitt företag? Det är det som är frågan och den knådades ur många vinklar under seminariet. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 2 â&#x20AC;˘ Februari 2018

17

TA DIN SKOG PĂ&#x2026; ALLVAR. DET GĂ&#x2013;R VI. KAMPANJPRIS

6.990:KAMPANJPRIS

8.190:-

MOTORSĂ&#x2026;G MS 261 C-M

RĂ&#x2013;JSĂ&#x2026;G FS 460 C-EM K

Snabb, stark och intelligent proffsmotorsĂĽg. Utrustad med M-Tronic fĂśr optimal motoreffekt. â&#x20AC;˘ Klassens bästa vikt-/effektfĂśrhĂĽllande â&#x20AC;˘ BränslesnĂĽl Ord. pris 8.490:-

FĂśr stora ytor med tjockt gräs. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start och M-Tronic. â&#x20AC;˘ LĂĽga vibrationer â&#x20AC;˘ Enkel att starta â&#x20AC;˘ Smidig Ord. pris 9.390:-

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS

2.990:-

2.990:-

Finns även med skyddsklass 2 (till ord. pris)

SKYDDSBYXA X-FIT

SKOGSJACKA X-FIT EN 471

5 lagers sĂĽgskydd med stretch (EN 381, Design A) och stretch i yttertyg ger en otroligt hĂśg och unik komfort bĂĽde fĂśr män och kvinnor. Stora partier orange varselfärg och NAĹ&#x192;ATAN0PKNHAG50555) Ord. pris 3.700:-

Jacka i high-viz orange, godkänd enligt EN 471. Slitstarkt elastiskt yttertyg IA@=J@=OACAJOG=LANK?DRAJPEH=PEKJO@N=CGA@FKN0PKNHAG5055) Ord. pris 3.450:-

Erbjudandet gäller t.o.m 31 mars 2018. Priser inkl. moms. Med reservation fÜr tryckfel.

stihl.se

Fagerholms Maskinservice

Connys Skog & Trädgürd

Beviks Skog & Trädgürd

Boxholm ¡ Tel 0142-504 84

Motala ¡ Tel 0141-515 40

LinkÜping ¡ Tel 013-36 25 60

Ă&#x2013;stergyllen

Motorsport AB

EksjĂś Lantbruksservice

LinkÜping ¡ Tel 013-31 30 60 NorrkÜping ¡ Tel 011-18 11 66

Vimmerby ¡ Tel 0492-134 60 Gamleby ¡ Tel 0493-102 62

EksjÜ ¡ Tel 0381-159 50


18

HÄST

Nummer 2 • Februari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Annika Forsberg låter Margit Svensson prata lite med Granit. Hon har nog något gott till honom i väskan också.

Arbetshäst väckte gamla minnen Äldreboendet Kålsgården fick besök av nordsvensk VÄSTRA ÄMTERVIK (JB)

Kajsa Lander och hennes mormor Margit Svensson, kom på den strålande idén att ta en nordsvensk arbetshäst till Kålsgården i Västra Ämtervik.

Kajsa Lander har två nordsvenska arbetshästar som hon kör mest för ro skull. När hon ska dra ut några vedpinnar ur skogen eller om det finns gäster hemma som vill ut en sväng. Kajsa arbetar annars på Studieförbundet Vuxenskolan i Molkom Hemma på Kajsas gård finns alltså ytterligare en nordsvensk arbetshäst, nämligen Tindra, som är nio år i år och ett par år äldre än Granit. Båda hästarna har samma pappa men har inte växt upp tillsammans. Vädret är strålande denna söndag och cirka 20 personer finns både i fönster och ute på gården för att träffa Kajsa och hennes Granit.

– Mormor Margit bor här på Kålsgården och hon har pratat sig varm om evenemanget bland de andra som hon träffar dagligen i dagrummet. Mormor som bott alldeles i närheten, Där Fram i Aplungen. En som varit till stor hjälp

med att sprida dagens evenemang är Lisa, som är aktivitetssamordnare här. Hon hängde upp affischer på Kålsgården och skrev in det i veckoprogrammet för de boende. – Mina föräldrar är väldigt snälla och ställer alltid upp. De bor inte så långt härifrån, på den lantgård där jag växte upp bland djur, Nolby Gård, Frykerud. Där fanns mjölkkor när jag växte upp, så djur är jag van vid, säger Kajsa glatt. Kajsa har gått på Lillerud och även arbetat där i 15 år. Det känns att hon brinner för att få sätta lite guldkant på vardagen för de äldre här på Kålsgården idag.

Pappa Georg Forsberg, kör hit ett lass med ved och mamma Annika Forsberg, sköter all markservice. Brasan är tänd och här serveras varm punsch. Kajsa själv kör Granit och visar lite vad han kan uträtta med ved, kälke och linor samt sax. Sax har inte alla åskådare träffat på tidigare så det är speciellt intressant. Så bra att många har en rullstol att sitta på för annars blir det lätt jobbigt. Några har med sig morötter

och bröd för att kunna få mata Granit som jobbar på bra. Det är allt något speciellt att få klappa en mjuk mule också förstås och eftersom Granit är så snäll så är det inga problem alls. – Här väcks gamla minnen till liv från svunna tider med arbetshästar i jordbruk och skogsbruk, säger Kajsa, och folk är så tacksamma. Men en och en halv timme går fort och snart är det dags för hästtransporten att rulla tillbaka till stallet i Sutterhöj-

den där Granit får träffa Tindra igen. Ett som är säkert är att Kajsa Lander och hennes ”spralliga” mormor Margit, som Kajsa kallar henne, har gjort en behjärtansvärd insats idag. Liksom Mamma Annika och pappa Georg. För detta har varit en stor upplevelse för de äldre på Kålsgården. Och har man tur så kanske det kan bli något annat djur som får hälsa på framöver. – Ja, mormor har lagt in en beställning på ett besök av en tacka med lammungar till våren, så det får det väl bli, skrattar Kajsa. Text: INGEGERD LÖWGRENJANSSON Bild: PRIVAT Det blev en stor upplevelse för de äldre på Kålsgården när nordsvensken Granit kom på besök. Georg Forsberg har kört hit ett lass ved.


Nummer 2 • Februari 2018

19

Bra resultat för Moelven med 12 procent till 2 709 miljoner NOK (2 416).

Under 2017 tjänade Moelven 420 miljoner NOK. Det är en förbättring av rörelseresultatet med 125 miljoner NOK jämfört med föregående år.

– Omsättningen under fjär-

de kvartalet var betydligt högre än under samma period föregående år. De främsta orsakerna är höjda priser på industrivirke, tillfredsställande aktivitet inom byggvaruhandeln i Skandinavien samt högre aktivitetsnivåer inom produktområdena byggmoduler och limträ. Rörelseresultatet för kvartalet blev hela 125 miljoner NOK (24) och rörelsemarginalen förbättrades till 4,6 procent (1), säger Morten Kristiansen. Kristiansen säger att koncernen har levererat i enlighet med de strategiska måltal som koncernen har satt upp.

Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, är mycket nöjd med fjolåret och säger att resultatförbättringen beror på en kombination av en effektivare verksamhet och goda internationella marknadsförutsättningar. Rörelseintäkterna ökade

med 4,5 procent till 10 768 miljoner NOK sammataget under året(10 310 NOK under 2016), medan den under sista kvartalet ökade

Sven Fagerberg 070-572 16 15 Nordöstra Sörmland Och Södertörn

– Nettoräntebärande skulder uppgick till 761 miljoner NOK (1 027) vid årsskiftet. Vi har ett eget kapital på 41,5 procent och en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 procent. Det är en tydlig förbättring med 9,9 procent under 2016. Det ackumulerade rörelseresultatet före avskrivningar är 716 miljoner NOK (602). Mina kolleger inom Moelven har all anledning att vara nöjda med insatsen, säger Kristiansen.

Fredrik Matti 070-606 40 35 Mellersta Sörmland

Anders Janmyr 070-549 15 00

Koncernchefen menar att Moelvens sammansättning, med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som är verksamma på olika marknader, ger ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar.   

Sydvästra Sörmland

     

er Våra virkesinköpare hjälpTelefon 0150-734 00 vx Forssjö, KATRINEHOLM Telefon 0159-316 15 vx -VYZHࠫ2,9::;@*2,)9<2

Små proffsmaskiner från Kranman!0496-101 90 Peter 070-634 62 42

till

Service AB 

Ö Storg 24 Mariannelund

www.sandasa.se  Utveckla din skog i Gammelkroppa Gammelkroppa har ett brett utbud av skogsrelaterade kurser, lång erfarenhet och goda resultat. Äger du en skogsfastighet får du dra av kostnaden för fortbildningen på fastigheten. Välkommen! NATUR OCH KULTURMILJÖVÅRD GRUND 3 dagar (+ webbutbildning)

SKOGSGRUNDEN 3+2 dagar

Skogsbranschen kräver att alla som arbetar i skogen skall ha kompetensbevis för natur och kulturmiljövård. Kursen fokuserar på kunskap om naturvård, biologisk mångfald, och hänsyn till kulturmiljö inom skogsbruket. Kursen ger dig kunskap om praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner såväl som praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning tll forn- och kulturminnen. Denna kurs ger dig kompetensbeviset, vilket är giltigt i 5 år.

Varför gallras skogen? Vad är cellulosa? Vilken är skillnaden mellan FSC och PEFC? Denna kurs riktar sig till nyblina skogsägare, eller dig som redan äger skog, som vill utveckla en grundläggande förståelse för näringen och skötseln. Skogsbrukets metoder, natur- och kulturmiljövård samt trä som råvara för industrin behandlas under 3+2 dagar i kursen. Målet är att du efter kursen ska förstå och kunna delta i många av diskussionerna med till exempel din virkesköpare eller inspektor.

När: 21-23/5

När: 20-22/3 + 25-26/4 (går även 18-20/9 + 30-31/10)

NATUR OCH KULTURMILJÖVÅRD FÖRNYELSE 1 dag (+ webbutbildning)

NATURVÄRDESBEDÖMNING 2 dagar

Oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera ditt skogliga kunnande eller om du vill förnya ditt kompetensbevis. Kursen genomförs under en dag, med tillhörande web-utbildning och innefattar både praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

1X¿QQVXWDUEHWDGHRFKHQNODPHWRGHUI|UDWWJ|UDQDturvärdesbedömningar. Under 2 dagar får du grunderna i bland annat Börje Drakenbergs modell som ligger till grund för att hitta och bedöma naturvärden i våra skogsområden. I PEFC:s och FSC:s nya skogsstandard anges att all personal som utför skoglig planering skall ha kompetens att utföra naturvärdesbedömningar och att detta ska göras innan större skogliga åtgärder.

När: 24/4, 23/5

Vill du ha skogen som arbetsplats? Kolla här! PLANERAREN 6-VECKORSKURS spridd över 6 månader Rätt utförd avverkning ger bästa förutsättningar för föryngringsarbetet och återetablering av beståndet. Virkesköpare, planerare, entreprenörer och maskinförare samt skogsägare behöver en bra plan för en lyckad avverkning och föryngring. Kursen är en kombination DYÀHUD6<1NXUVHUGlUPDQYDUMHYHFNDJ|UHQGMXSdykning i olika ämnesområden. Däremellan är en del hem- och kvällsarbete att räkna med. Kursstart: 20-24/4

När: 24-25/5 För mer information Kontakta Björn Nyström på 0590-910 10 eller 070-270 07 92. Mail: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

www.gammelkroppa.se


NUMMER 2 Februari 2018 Årgång 92

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Båt på Vänern vid Hammarö kommun i Värmland. Bild: MIKAEL SVENSSON

Vänern har fått nytt platsvarumärke Tydligare profilering ska öka sjöns dragningskraft på boende och besökare På Båtmässan i Göteborg 3-11 februari, fick Vänern ett nytt platsvarumärke. Det är första gången det nya platsvarumärket används och föreningen Gästhamnar i Vänern är först ut. Vänersamarbetet är initiativtagare till det arbete som pågått under 2017 för att ta fram en varumärkesplattform och grafisk profil för Vänern.

– Det här är verktyg som vi hoppas att så många verksam-

heter kring Vänern som möjligt kommer att vilja använda

sig av, i de sammanhang där det är en fördel att förknippas med Vänern, säger Laila Gibson, verksamhetssamordnare på Vänersamarbetet. En tydligare profilering av Vänern med ett gemensamt varumärke, som bygger på Vänerns styrkor ska bidra till ökad kännedom om sjön och

vad som finns kring den. Det ska också vara till nytta för företag, både för de som idag verkar vid Vänern och vid nya etableringar. Att tydligare lyfta fram Vä-

nern och den livskvalitet som finns här ska även vara en fördel då det gäller att locka både fler boende och besökare. Arbetet med att ta fram den gemensamma plattformen har bestått av workshops med offentliga, privata och ideella aktörer, undersökningar bland

I arbetet har bland annat

Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. I Västra Götaland ingår Grästorp, Gullspång, Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg och Åmål.

Vänerkommunerna, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Dalslands Turist, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland och Gästhamnar i Vänern varit delaktiga. Vänersamarbetet är en ekonomisk förening vars medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. I Värmland:

Föreningen stöds även av Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som bidrar till en hållbar tillväxt och en bra livsmiljö för boende, brukare och besökare kring Vänern.

lokalbefolkning, företag och besökare, analyser av Vänerns styrkor och lärdomar från andra platser.

Din lokala fönsterleverantör Trä- Trä/Alu-PVC-fönster Kompletta lösningar vid fönsterbyte Visningsfönster finns hos oss i Borensberg Bra lösningar för lantbruk och gårdar Visselmyravägen 7 • 0707-32 81 76 www.borenfonster.se

70 år, erfaren, med civilkurage. • En röst för Hela Östergötland och de äldre. • En realistisk migrationspolitik. Vill du ha min röda kampanjpenna, och höra vad jag vill? Jag kommer gärna på fika, bjud gärna in några vänner. Staffandan@gmail.com, mobil 0725-58 77 21

Jordbrukaren nr 2, 2018  
Jordbrukaren nr 2, 2018