Page 1

Ledenmagazine Univé Dichtbij

03-2013

“We zijn door het oog van de naald gekropen” P04 Wietske en Geale Geertsma uit De Wilgen

P06 Gebroeders Anker over solidariteit, trouw en broederschap P08 Lagere WOZ waarde kan veel geld besparen P10 Ledenbijeenkomst P11 ‘De passie voor eten is er met de paplepel ingegoten’ P12 ‘Controlebeurt vooraf helpt veel problemen voorkomen’ P14 Leuke dingen doen met Univeren!

25


Alfred Echten

Niet voor jezelf leven Solidariteit, het onverwoestbare thema van deze Rode L ­ oper, komt van het Latijnse ‘solidum’. Dat betekent ‘tot een sterk ­geheel maken, samenvoegen’. In Nederland verwijst het woord naar de tijd dat de overheid allerlei voorzieningen ontwikkelde voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud konden voorzien of voor zichzelf konden zorgen, zoals ouderenzorg, pensioenvoorzieningen en zorg voor zieken. T ­egenwoordig staat solidariteit vooral voor: elkaar de ­helpende hand bieden, iets voor elkaar over hebben, loyaal zijn. Het zijn eigenschappen en kwaliteiten die ons na aan het hart liggen. Zo vinden wij als coöperatieve vereniging ­zonder winstoogmerk dat een schade niet in de eerste plaats als kosten­post moet worden gezien, maar als een mogelijkheid

Een reisverzekering met

om te helpen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het interview met één

van onzehet leden,vijfsterren die te maken hadvakantiegevoel met forse schade als gevolg van brand. Maar het blijkt ook uit onze oorsprong (en die gaat heel ver terug, want we zijn al in 1815 opgericht). We zijn ooit ontstaan omdat we het belangrijk v­ inden om g ­ ezamenlijk zorg te dragen voor het voorkomen van ­schade. Door elkaar te ­wijzen op de risico’s en te a ­ dviseren over risico­preventie. Maar ook: door er voor elkaar te zijn als de nood aan de man komt. Het zijn principes die anno 2013 niets aan kracht hebben verloren. Principes die u terugziet in drie belangrijke eigenschappen van Univé: persoonlijk, dichtbij, betrokken. ‘Niet voor jezelf leven, het bestaat nog’, was overigens de slogan van een reclamespotje waarmee we een aantal jaren geleden op televisie waren. Weet u het nog? Dat was het filmpje met Marco Borsato, die zelfs in de stromende regen met plezier

Rode Loper is een uitgave van Univé Dichtbij. Oplage 63.000 exemplaren Redactie Saskia Dunk, Roel Hartsema, Michelle Holloway, Ruud Linders, Gerrit Rigterink, Elles Wolken Tekst Narvic Media & Communicatie Foto­grafie Univé Dichtbij, Paul Zijlstra, Stock Ontwerp/­opmaak Jonge Aanplant | Ontwerpbureau Realisatie/druk Graphic Support

een handtekening uitdeelt aan een jeugdige fan. In het ­spotje

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze

zien we mensen die op verschillende manieren iets voor een

uitgave? Stuur ze dan naar rodeloper@unive.nl. Of bel met

ander over hebben. ‘With a little help from my friends’ z­ ongen

Regio Drenthe en Overijssel T 0591 - 66 45 00

The Beatles. Mensen die elkaar helpen. Solidair zijn. Met

Regio Friesland

­elkaar, voor elkaar! Alfred Echten Raad van Bestuur

2

Colofon

T 0513 - 48 05 00


Onlangs werd bekend dat het ‘Comfort­pakket’

foto: Wallpapersget

Reisverzekering Univé voor 3e keer de beste

keer op rij dat Univé dit predicaat ­haalde. Het

Autoreparatie van een miljoen

Comfortpakket kreeg een 7,6 als rapport­cijfer.

Dat de beroemde Mr Bean overal waar hij komt brokken

Dit is vooral te d ­ anken aan de verbeteringen

maakt, is bekend. Wie de film ‘Mr Bean’s Holiday’ (2007)

die Univé de laatste tijd in de doorlopende

heeft gezien, weet er alles van. Hoofdrolspeler Rowan

reis­verzekering heeft door­gevoerd. Overigens

­Atkinson laat in die film op kolderieke wijze zien wat er

kwam ook het zogenaamde ‘Budgetpakket’

alle­maal mis kan gaan tijdens een reis. Maar, ook in het

Van Univé goed uit de test.

echte leven gaat er bij de acteur wel eens iets mis. In de

van de doorlopende reisverzekering van Univé door de Consumentenbond de eretitel ­‘Beste uit de test’ heeft gekregen. Het is voor de d ­ erde

zomer van 2011 raakte hij met zijn peperdure McLaren F1 Benieuwd of úw pakket nog op maat is ge­

van de weg en botste op een boom. Omdat het een zeld-

sneden? Loop even binnen bij één van onze

zame auto betrof (het grootste gedeelte van de sportauto

vestigingen of bel ons.

bestaat uit koolstofvezel, waar ook de meeste Ferrari’s van zijn gemaakt) wilde hij de auto laten repareren. Kosten voor de verzekeraar: ruim een miljoen euro. Tja, dat is nog eens een krasje wegwerken. (bron: persbureau AP)

Ethiek en solidariteit Je hoort het woord steeds meer noemen: ‘ethiek’. Vooral politici hebben het graag over ‘ethische keuzes’ die ze moeten maken. Maar wat is het? ‘Wetenschap die zich niet’, aldus de encyclopedie. Het heeft dus te maken met normen en waarden; iets dat constant in ontwikkeling is. De Duitse arts, theoloog en filosoof Albert Schweitzer (1875-1965) had er een mooie uitspraak over. Hij zei: “De eerste stap in de evolutie van ethiek is een gevoel van solidariteit met andere mensen”.

foto: Bundesarchiv

bezig houdt met de vraag welke gedragingen en activiteiten toelaatbaar zijn en welke

Besparen op uw verzekeringen? In tijden van economische recessie kunt u iedere besparing goed gebruiken! Univé Dichtbij biedt u als lid een verzekeringscheck aan. De verzekeringadviseurs kijken ­samen met u naar uw pakket. Waarvoor bent u verzekerd? Wat hebt u echt nodig? Waar kunt u op besparen? En is dat verstandig? Als u uw aanvullende zorgverzekering opzegt, bent u bijvoorbeeld niet meer verzekerd in het buitenland. Wilt u zeker van uw zaak zijn? Loop dan eens binnen bij één van onze vestigingen of bel ons.

3


Wietske en Geale Geertsma uit De Wilgen

www.

un iv

“We zijn door het oog van de naald gekropen�

4

nl en. er

g Kortivien rse

op d tiepreven a br nd len artike


Voor schadeverzekeraars was 2012 een slecht jaar. Gebeurtenissen zoals brand, diefstal en ­extreme weersomstandigheden zorgden voor veel schadeclaims. Ook bij Univé. Maar als coöperatieve ­vereniging zonder winstoogmerk, ziet Univé deze incidenten niet in de eerste plaats als kosten­ post. Voor Univé is het bovenal een mogelijkheid om solidair te zijn met haar leden en ze te ­helpen als het echt nodig is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van Wietske en Geale Geertsma uit De Wilgen. Het was vlak voor de zomervakantie van 2012. Geale ­Geertsma

Over de afhandeling van de schade door Univé is hij zeer

(52) uit De Wilgen was amper tien minuten van huis, toen zijn

­tevreden. “Dat was grandioos. Al snel nadat we de schade

vrouw Wietske hem belde op zijn mobiele telefoon. “De was-

hadden gemeld, kwam er een expert van Univé. Hij heeft

machine stond in brand. Het zag zwart van de rook. Er waren

het allemaal keurig geregeld voor ons. Allereerst is er een

vlammen. Op zo’n moment flitst er van alles door je hoofd. Ik

schoonmaakbedrijf ingeschakeld. Zij zijn vier dagen bezig

ben in een soort roes naar huis gevlogen. Welke route ik heb

geweest om onze woning schoon te maken, want bijna het

genomen en hoe hard ik heb gereden, dat zou ik niet meer

hele huis zat onder de roet- en rookaanslag. En daarna is een

weten… Gelukkig wist Wietske het hoofd koel te houden. We

schildersbedrijf aan de slag gegaan. Acht dagen na de brand

hebben een brandblusser in huis en die heeft ze gepakt. Zo

was alles weer als nieuw. Echt klasse van Univé!”

heeft ze het vuur kunnen doven.” De brand, zo bleek later, was veroorzaakt door kortsluiting in de wasmachine. Geale Geertsma

Kortsluiting in elektrische apparaten is een belangrijke oor-

Burgerlijke staat: gehuwd met Wietske,

zaak van woningbrand, zo blijkt uit onderzoek van de brand-

drie kinderen (26, 23, 18) en een

weer. Als een apparaat of kabel beschadigd is, wordt de

pleegdochter (13).

stroomsterkte erg groot en worden de elektrische draden te

Hobby’s: Friese paarden, vogels.

warm. Met alle gevolgen van dien… “We zijn door het oog van

Beroep: eigenaar gritstraal bedrijf in

de naald gekropen”, zegt Geale Geertsma. “Je moet er niet

Kootstertille (GSK).

aan denken wat er nog meer had kunnen gebeuren. Hoe vaak

Levensmotto: ‘Pluk de dag en wees

lees je niet dat een woning in vlammen opgaat door brand

tevreden met wat je hebt’.

in een elektrisch apparaat… We hebben er van geleerd. We lieten de wasmachine ’s nachts wel eens draaien. Op goedkopere nachtstroom. Maar dat doen we niet meer. Ik zou geen oog meer dicht doen.”

5


Solidariteit, trouw en broederschap Ze zijn zonder twijfel de meest kleurrijke tweeling van ­Nederland. Hans en Wim Anker uit het Friese Akkrum. Authen­tiek, gevat, boordevol humor, maar bovenal als straf­ advocaten de top van ons land. Gevoelsmensen zijn het, met een ruim hart voor mensen. Zeer begaan met hun ­cliënten. Wat betekent solidariteit voor ze? Als tweeling en als ­advocaat? We vroegen het Wim Anker, die ­onlangs nog een ­lezing hield op een ledenbijeenkomst van Univé ­Dichtbij in ­Hardenberg.

“Wat betekent solidariteit in ons leven? Heel veel! Solidariteit, trouw, broederschap, harmonie en gemeenschapszin zijn voor ons belangrijke termen. Hans en ik zijn niet alleen broers, maar ook vrienden, collega’s, dorpsgenoten en kameraden. Zowel privé als zakelijk zijn er vrijwel nooit rimpelingen in de vijver. We werken van ’s ochtends tot ’s avonds laat met e ­ lkaar, wonen in hetzelfde dorp, hebben dezelfde ­ hobby’s en liefhebberijen en vertrekken na vijftig weken hard werken ook nog eens ge­ zamenlijk ieder jaar naar het dorp Slenaken om v­ ­ akantie te vieren. Dat zegt iets over onze band!

6


“Geld speelt in beginsel geen rol” Wim Anker Zakelijk hebben wij wel enige kunst-

Geld speelt in beginsel geen rol. Ons

matige grenzen moeten aanbrengen.

kantoor behandelt vijftig procent van

Hans heeft de dagelijkse leiding binnen

de zaken op pro deo-basis. Wij krijgen

het kantoor en is dus veel op kantoor

dan een vast bedrag van de Staat. Dat

aanwezig. Ik pleit vrijwel steeds in an-

is een soort ziekenfondssysteem. Een

dere arrondissementen, verzorg twee

van de kantooruitgangspunten is dat

­lezingen per week door het gehele land

een ieder, indien er ruimte is, wordt bij-

en behartig de PR voor het kantoor.

gestaan. Wij kijken nooit naar de aard

Daarom doe ik nu ook dit interview.

of de ernst van de feiten. Iedereen is ­immers slechts verdachte als hij bij ons

We hebben een sterke band met onze

aanklopt.

individuele cliënten. We bezoeken ze ook regelmatig wanneer ze gedetineerd zijn.

Bij ons op ­kantoor is sprake van een

Een goede vertrouwensband met de

hecht collectief. Zeer ­belangrijk. Neem

cliënt leidt overigens tot veel informatie

de bijstand van ­Robert M., de hoofdver-

die uiteindelijk kan dienen als basis voor

dachte in de Amsterdamse Zeden­zaak.

het te schrijven pleidooi. Maar er zijn

We kwamen daardoor zwaar onder vuur

ook grenzen. De band met de cliënt mag

te liggen. Ruiten werden ingegooid en er

niet te close w ­ orden. Wij zijn immers

kwamen duizenden nare mails b ­ innen.

niet de mond van de verdachte, niet het

Beledigingen, bedreigingen en verwen-

Voor ons is ook belangrijk de trouwe

verlengstuk van de verdachte, maar

singen met ernstige ziekten. Je moet

­relatie tussen sc Heerenveen - waar wij

hebben een eigen verantwoordelijkheid.

dan als c­ollectief trouw blijven aan je

fan van zijn - en Univé als hoofd­sponsor.

Dit melden wij in de regel in het eerste

principes en de rug recht houden. Het

Waar zie je nog dat een dergelijke band

gesprek met de cliënt. De advocaat is de

­verloop binnen dat kantoor is ook vrij-

meer dan tien jaar bestaat? Wij hopen

regisseur. Worden we het over essen­

wel nul. De afgelopen twintig jaar is er

dat de relatie Heerenveen-Univé en

tiële zaken niet eens, dan nemen we af-

alleen een chauffeur vertrokken omdat

het kantoor A­nker en Anker nog tot in

scheid van de cliënt. Wij zijn daar heel

hij een wereld­reis wilde gaan m ­ aken.

­lengte van jaren, met een duidelijk ge-

helder in en maken dit ook van meet af

Verder hebben we geen m ­ utaties.

zicht naar buiten, zal voortbestaan.”

aan duidelijk kenbaar aan de cliënt.

De Ankers in vogelvlucht De gebroeders Anker zijn geboren op 27 februari 1953. Wim

de ‘engel des doods’ Martha U. en Richard K., die zijn vrouw

Anker is de oudste van de twee, Hans (volgens Wim ‘de lelijke

vermoordde. Actueel is hun verdediging van Robert M., de

versie’) kwam vijftien minuten later. De Ankers studeerden

hoofdverdachte in de Amsterdamse Zedenzaak.

rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1972 tot 1977. Na enkele individuele carrièrematige omzwervingen kwamen

De Ankers zijn bij het brede publiek bekend geworden dank-

ze begin jaren tachtig als strafadvocaten bij elkaar te werken.

zij deze opmerkelijke strafzaken, maar ook door hun niet

In 1991 begonnen de broers voor zichzelf met het kantoor

af­latende ijver om uit te leggen dat iedere verdachte in een

­Anker & Anker Strafrechtadvocaten te Leeuwarden. Zo verde-

rechtstaat het recht heeft om te worden bijgestaan. Daar-

digden de broers Ferdi E., de moordenaar van Gerrit Jan Heijn;

naast heeft hun kleurrijke levenswandel vanzelfsprekend bijgedragen tot hun bekendheid. Wat niet iedereen weet is dat de Ankers ook regelmatig goede doelen steunen. Zo werkten de broers als smartlappenduo mee aan de CD ‘Otter in noot’, waarmee geld werd ingezameld voor een terugkeer van de ­otter in de Nederlandse natuur.

ker

Wim An

Hans Anker

7


“Ik had het gevoel dat er iets over het hoofd was gezien…” Jan Hagenouw uit Drachten

Lagere WOZ waarde kan veel geld besparen Voor iedereen met een eigen woning is het elk jaar bekende post: de gemeentelijke brief met de waarde van de woning, de zogeheten WOZ waarde. Deze gemeentelijke taxatie bepaalt hoeveel u moet afdragen aan bepaalde belastingen en heffingen. Maar wat kunt u doen als u denkt dat de WOZ waarde te hoog is? Bij twijfel: laat de waarde gratis toetsen door Mijn Makelaar. Dat kan in Regio Heerenveen en Drachten. Na ontvangst van de WOZ brief heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Is die termijn voor u nog niet verstreken, maak dan een afspraak met Mijn Makelaar. Het toetsen van de WOZ waarde zorgde ondertussen al voor ­honderden toegezegde verlagingen en belastingvoordeel voor de leden.

“In de Wet Waardering Onroerende

betekenen van tientallen tot soms wel

Zaken (WOZ) staat dat de gemeente ­

honderden euro’s per jaar”, stelt hij. ­

jaarlijks de waarde van eigen w ­ oningen

“Dat zijn bedragen die niemand graag

gaat taxeren”, zegt Martijn Mulder van

extra wil betalen. ­ Zeker niet in deze

WOZbezwaar Mijn Makelaar. “Aan de

dure tijden.” Ook bij de e ­ rfenis van een

hand van die taxatie betaal je als huis-

­woning is het belangrijk om de WOZ

eigenaar

zaakbe­ lasting,

waarde te laten toetsen. “Over een

water­schapslasten, afvalstoffen­heffing,

erfenis moet je belasting af­ dragen.

rioolheffing en via het eigen­ woning­

Als je een woning erft, dan bepaalt

forfait inkomstenbelasting. Het is geen

de WOZ waarde mede wat je aan erf­

taxatie op basis van huisbezoek, maar

belasting moet betalen. Je loopt dan

een schatting die is gebaseerd op de

het ­ risico dat je veel meer belasting

waarde van een aantal woningen in je

moet ­betalen dan noodzakelijk is. Dat

buurt. Het kan dus zomaar ge­beuren dat

kan in de tienduizenden euro’s ­lopen.

uitgerekend jouw woning hoger wordt

Een ­lagere WOZ waarde kan je dus veel

aangeslagen.” Het is de moeite waard

geld ­besparen.”

onroerende

om de WOZ waarde kritisch ­onder de

stra

aan Alex L

8

loep te nemen, zo vervolgt hij. “Een te

Jan Hagenouw (69) uit Drachten was

hoge waarde kan een lasten­verzwaring

vorig jaar één van de ruim 150.000


Mijn Hypotheek geeft u advies op maat

Versneld aflossen op uw hypotheek doen of niet doen? Het is een onderwerp dat de laatste maanden vaak in de media aan bod komt: dalende woningprijzen en beperking van de hypotheekrenteaftrek. Er zijn nog steeds veel v­ ragen. Bijvoorbeeld: is het verstandig om mijn hypotheek (versneld) af te lossen? Hele begrijpelijke vragen. Het antwoord hierop ligt geheel aan uw persoonlijke situatie. De ­adviseurs van Mijn Hypotheek kunnen u haarfijn uitleggen wat in uw situatie de beste beslissing is. Zij doen dit op een manier die u van ons bent gewend: persoonlijk, dichtbij, be­ trokken en in begrijpelijke taal! Maak voor een advies op maat een afspraak met Mijn Hypotheek, bel ­Nederlanders die de WOZ waarde ­van

onvol­ doende rekening gehouden met

zijn huis lieten toetsen. Zijn actie was

de ­ligging van het appartement en de

succes­vol. En daarmee behoort hij tot de

woonoppervlakte. Ik ben erg t­evreden

­veertig procent die volgens de V ­ ereniging

over de aanpak van Mijn ­ Makelaar.

­Eigen Huis elk jaar in het gelijk wordt

Ze hebben prima werk geleverd. Het

gesteld. Bij Jan Hagenouw ging het

scheelt je een heleboel rompslomp en

om de waarde­bepaling van zijn ­tweede

kopzorg als je de bezwaarprocedure

woning. “Dat is een appartement”, ­

met een gerust gevoel uit handen kunt

zegt hij. “Ik had het gevoel dat er bij de

geven.”

0513 - 48 06 60.

­taxatie iets over het hoofd was gezien. Maar dat moet je dan nog wel even hard

Voor een afspraak kunt u contact op­

kunnen maken.” Hij deed een beroep op

nemen met:

Alex Laanstra van Mijn Makelaar Mink

Mijn Makelaar Heerenveen

in Drachten, die het bezwaar­traject in

T 0513 - 65 34 76

gang zette en het proces van begin

Mijn Makelaar Mink, Drachten

tot einde heeft begeleid. Zijn inspan­

T 0512 - 51 91 00

ningen resulteerden in een verlaging van de WOZ waarde met maar liefst twintig ­ procent. H ­agenouw: “Er was

9


ag dinsd ei 14 m

Ledenbijeenkomst

foto: Speakers Academy - Walter Kallenbach

Op 14 mei staat er weer een ledenbijeenkomst op het pogramma. Univé Dichtbij nodigt u hiervoor van harte uit. Zoals gebruikelijk worden de leden bijgepraat over de ontwikkelingen en resultaten. Maar, er is nóg een reden om deze bijeenkomst niet te missen. ­Niemand minder dan ruimtevaarder André Kuipers zal namelijk een presentatie geven. Kuipers is de eerste Nederlander die twee ruimtemissies op zijn naam heeft staan. Datum Locatie

Dinsdag 14 mei 2013

maar liefst 193 dagen in de ruimte

Programma

19.00 uur Ontvangst

door. Aan boord van ruimtestation ISS

19.30 uur Aanvang vergadering

was hij niet alleen arts, wetenschapper

en boord­ ingenieur, maar ook onder-

voorzitter Raad van Commissarissen

houdsmonteur en ambassadeur van

Presentatie ontwikkelingen en resultaten

goede doelen. Hoe is het om 193 dagen

door de heer A.F. Echten, Raad van Bestuur

in een ruimestation te leven? Samen te

20.00 uur Presentatie drs. André Kuipers

­werken met collega’s? Ver van huis te

21.00 uur Hapje en drankje

zijn en de aarde vanuit de ruimte te be-

22.00 uur Einde vergadering

De tweede missie van Kuipers is de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis.

Kuipers

bracht

Hampshire Hotel aan de Van Schaikweg 55 te Emmen.

toen

kijken? Astronaut André Kuipers zal zijn

Openingswoord door de heer C.G. Knook,

publiek een unieke inkijk in de wereld

Belangstelling?

van de bemande ruimtevaart geven.

Aanmelden kan via www.unive-dichtbij.nl, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk op één van onze vestigingen.

Aanbieding Meterkastpreventiepakket Speciale prijs voor Univé Dichtbij leden: € 99,U heeft in uw woning ongetwijfeld wel eens te maken gehad met een stroomstoring of kortsluiting. Gevolg is dat de stroom vanzelf af slaat en het vaak (’s nachts) aardedonker is in de woning. Juist dan is het belangrijk te controleren wat er aan de hand is. Want kortsluiting kan brand veroorzaken of veroorzaakt hebben… Maar op dat moment ontbreekt het vaak aan het benodigde

Interesse?

licht (en de zaklamp is vaak lastig te vinden óf de batterijen

Mail naam, adres, telefoonnummer naar rodeloper@unive.nl.

van de zaklamp zijn leeg…). Daarom hebben wij een aan-

Vervolgens wordt er door Westhart Brandbeveiliging contact

trekkelijk pakket ontwikkeld, in samenspraak met Westhart

met u opgenomen. (Deze aanbieding geldt tot 1 juni 2013).

Brandbeveiliging uit Klazienaveen.

Leden l ee voord

Het pakket bevat:

Als bij een groepenkast de stroom uitvalt in een groep,

w Een lamp, die aangesloten moet worden in of

dan moet u eerst nagaan waar de storing vandaan komt.

nabij de meterkast, zodat u noodverlichting

Als de installatieautomaat warm aanvoelt is meestal

heeft bij stroomstoring/kortsluiting.

sprake van een overbelasting. Wellicht is dan te veel ver-

w Een rookmelder, die u alarmeert bij brand.

mogen (te veel apparaten) op één groep aangesloten. Is

w Een schuimblusser, om een beginnende brand

de automaat koud bij storingsuitval, dan kan het zijn dat

te blussen. Het pakket wordt persoonlijk bij u thuis bezorgd.

10

er zich ergens kortsluiting voordoet. Schakel bij twijfel ­altijd een installateur in!


Recept voor Javaanse Saotosoep

“De passie voor eten is er met de paplepel ingegoten” Dit recept wordt u aangeboden door Erik Vos, Agrarisch adviseur buiten­ dienst bij Univé Dichtbij in Emmen.

Passie voor koken en eten… “Mijn oma maakte vroeger altijd heer­ lijke groente- en tomatensoep. Daar heb ik denk ik een tik aan overge­ houden, want met name soep maken vind ik erg leuk. Daarnaast maak ik ook graag (hapjes)buffetten. Mijn vrienden en collega’s weten dat inmiddels ook…

Ingrediënten (voor 4 liter soep)

Benodigdheden

De passie voor eten is er met de pap­

> 1 soepkip of 1,5 kg kippenpoten

> 1 grote pan voor de bouillon

lepel ingegoten. Mijn zus heeft namelijk

> Bami (3 nestjes per bord)

> 1 pan voor de bami

ook drie hobby’s: koken, nieuwe recep-

> Gefrituurde uitjes (van de supermarkt)

> 1 pan voor de eieren

ten bedenken en over eten praten!”

> 7 bouillonblokjes voor kippensoep

> Ruime soepborden of grote soepkoppen

> Eieren (½ ei per bord)

> Opscheplepels

Javaanse Saotosoep omdat…

> Verse selderij

> Soeplepels

“Deze bamisoep erg lekker, zeer ge-

> Ketjap asin (zoute ketjap)

> 1 kopje voor het ketjap-sambalsausje

zond en heel eenvoudig te maken is.

> Sambal oelek

> Snijplankje voor de kip

Tevens is het een voordelige maaltijd.

> 1 eetlepel Chinese vijfkruidenpoeder

> Snijplankje voor de selderij

Het recept heb ik van een Javaanse man. Wanneer hij vroeger grieperig of

Bereiding

verkouden was, kreeg hij deze soep van

Kook de kip gaar in een pan met 4 liter water, 7 bouillonblokjes en de vijfkruiden­

zijn moeder.”

poeder. Snij het vlees in stukjes en doe het terug in de bouillon. Kook onder­ tussen de bami in 8 minuten gaar en kook de eieren hard (per bord soep ½ ei). Pel het ei en snij het in vieren. Was de selderij en snij het in kleine stukjes. Met name de steeltjes zijn erg lekker! Maak een sausje van 50% ketjap asin en 50% sambal. (Per bord 1 à 2 volle eetlepels.) Schep de bami op het bord. Schep de kippensoep er overheen. (Van huis uit heb ik geleerd dat je altijd goed van onder­uit de pan moet scheppen. Daar zit het meeste vlees!) Leg 2 partjes ei erin. Doe er ongeveer 1 eetlepel verse selderij en gefrituurde uitjes bij. Maak het geheel af met 1 à 2 eetlepels van het ketjapsambalsausje. Je kunt de soep zo scherp maken als je zelf wilt. Eet smakelijk!

11


Caravan-schadespecialist Tinus Veneboer

“Controlebeurt vooraf helpt veel problemen voorkomen” ‘Caravans willen helemaal niet op vakantie. Vandaar dat die auto’s zo hard moeten trekken’, zo zei komiek en schrijver Kees van Kooten ooit gekscherend. Menig caravanbezitter ervaart dat natuurlijk anders. Voor veel mensen is de caravan een trouwe metgezel, die zich loyaal laat mee­ voeren naar alle mooie hoekjes van Europa. Een plek waar je je altijd thuis kunt voelen. Maar soms gaat het mis. Een ongeluk of andere pech. Dan heb je schade. Wat gebeurt er dan? Wie helpt je? En ook belangrijk: had je de ellende ook kunnen voorkomen? Caravan-schadespecialist Tinus Veneboer van Veneboer Caravans in Drachten vertelt. Wanneer we hem spreken, is Tinus Veneboer net zelf terug

Noodweer en vloedgolven zijn extreme incidenten, waar je je

van een skivakantie in Tirol. Daar trotseerde hij met zijn

niet tegen kunt wapenen. Maar een goede voorbereiding op

­camper nachtelijke temperaturen van min 21. Hij weet dus

een vakantie kan soms wel veel ellende voorkomen, zo stelt

wat er bij komt kijken om materieel draaiende te houden.

Veneboer. “De beruchte klapband bijvoorbeeld. Die kan veel

“Moderne campers kunnen veel hebben, maar wanneer je

schade veroorzaken. Laat de banden voor vertrek even goed

zelf redelijk de extremen opzoekt, kom je nog altijd kleine

controleren. Er zitten soms scheurtjes in die voor het blote

dingetjes tegen. Maar ja, wij zijn natuurlijk perfectionisten.

oog onzichtbaar zijn, maar die wel gevaarlijk zijn. Verder is

Noem het maar beroepsdeformatie. Zo nemen wij bijvoor-

natuurlijk ook controle op a ­ ndere zaken verstandig. Denk aan

beeld altijd een goede föhn mee, waarmee we de ruiten­

je gasleidingen, de verlichting, de remmen. Al dat soort ­zaken

wissers zonder schade los kunnen krijgen. En ook nemen we

hoort bij een ­normale servicebeurt. Het is zo veel v­ eiliger om

een kleine heater mee, die we af en toe richten op het motor-

dat even door een specialist te laten bekijken, voordat je de

blok. Ik heb mensen zien stranden omdat het dieselfilter was

weg op gaat.”

bevroren. Nu snap ik wel dat lang niet iedereen onder zulke omstandigheden op reis gaat hoor. De meeste mensen gaan

Wie ondanks goede voorbereidingen tóch in het buitenland

natuurlijk in het voorjaar en de zomer op reis.”

strandt met een caravan die niet meer gebruikt kan worden, kan bij Univé rekenen op snelle hulp, zo weet ook Veneboer.

Dat echter ook in de zomer gekke dingen kunnen gebeuren

“De reiziger moet natuurlijk goed verzekerd zijn. Als dat zo is,

blijkt ieder jaar weer uit de schadegevallen die langskomen.

kan hij gewoon vanuit het buitenland het Univé-alarm­nummer

Het gekste dat de Friese caravanspecialist ooit op dat punt

bellen en vervolgens wordt door Univé geregeld dat er een

heeft meegemaakt? “In Frankrijk was een camping over-

­berger wordt ingezet om de caravan naar huis te vervoeren.

spoeld met een vloedgolf van modder. Dat heeft nog het

Univé geeft dan aan naar welk schadeherstelbedrijf de caravan

journaal gehaald. Wij kregen de caravan van één van de

gebracht kan worden. Univé is een verzekeraar die daarin heel

­gedupeerde campinggasten voor reparatie. In de caravan was

kordaat optreedt. Voor ons is dat fijn, want doordat wij vroeg-

het één grote chaos. We konden exact zien tot hoe ver die

tijdig worden geïnformeerd, kunnen wij ons al voorbereiden en

smurrie was gekomen. En toen we de koelkast open deden

het werk inplannen. Zo wordt de klant sneller geholpen.”

stroomde modder over onze voeten.”

12


Onb ezo rg d

e

va

e n ti a k

TIPS

met de caravan ?

ww w

om teleurstellingen te voorkomen

n .u

Doe een controlebeurt voordat je op reis gaat. De kosten zijn relatief laag en je kunt veel ellende voorkomen. Let op: Univé-leden met Univeren krijgen op 19 en 20 april korting op een Caravancheck!

ren.nl ive

Kortin op e

g

carava en nchec k op 19+20

Een caravan is in veel gevallen een kostbaar bezit. Gun het een goede winter­stalling. Zo heb je aanzienlijk minder last van slijtage.

Check de reisverzekering bij je a ­ dviseur. Zorg dat repatriëring (terugbrengen) van een caravan inbegrepen is.

april

13


Leuke dingen doen met Univeren!

Univé Dichtbij is blij met haar trouwe leden. En dat laten we graag merken met een uniek ­beloningssysteem: Univeren. Het is onze ­manier om u te bedanken voor uw loyaliteit. En om te zeggen: blijf nog lang bij ons! Met Univeren komt u in aanmerking voor allerlei aantrekke­lijke ­extra’s. Gezellige uitstapjes, sportieve evene­menten, mooie concerten, handige producten.

Friese nostalgie op het water Na elke vijf jaar dat u lid bent van ­Univé, krijgt u er één Univeer bij en maakt u kans op nóg mooiere aanbiedingen.

van de sfeer aan boord en van het ­geweldige uitzicht vanaf het water? Dan is dit uw kans op een onvergetelijke ervaring! In Langweer wordt op 13 en 14 april

skûtsjes en maakt de wedstrijd dus van

Op www.univeren.nl worden regel­matig

het Skûtsjeseizoen geopend. Tien­tallen

heel dichtbij mee. Later stapt u ook nog

nieuwe ledenvoordelen geplaatst. Om

skûtsjes komen dan naar het sfeer-

aan boord van een luxe sloep. Onder

gebruik te maken van de aanbiedingen

volle watersportdorp om zich warm

het genot van een hapje en een drankje

hoeft u alleen maar uw unieke code te

te ­ draaien voor de wedstrijden die

worden de spelregels van het skûtsje­

activeren. Uw code staat in de brief bij

­volgen. Het is een sportief en gezellig

silen uitgelegd en volgt u de wedstrijd.

deze editie van Rode Loper.

evenement, compleet met ­braderie en

Daarna wacht u samen met de kapitein

­kermis. Als hoofdsponsor verloot Univé

en de bemanning een heerlijk d ­iner

Dichtbij een 2 x 2 VIP Arrangement.

in het gezellige dorpscafé. Behoort u

Lidmaatschap Univeren 0-5 jaar lid 5 -10 jaar lid 10-15 jaar lid > 15 jaar lid

14

Altijd al mee willen varen op een authentiek skûtsje? Met volle teugen genieten

niet tot de winnaars van het VIP ArranAls VIP wordt u ’s ochtends ontvangen

gement, dan maakt u alsnog kans op

met koffie en een ­Friese lekkernij. U

een middagje zeilen op een authentiek

vaart mee op een van de deelnemende

skûtsje!


Op de f iets van hotel naar hotel Dit fietsseizoen introduceert de keten Hampshire Hotels iets

ww w

unieks. U kunt bij Hampshire namelijk een fietsrondje boeken. n .u

ren.nl ive

200

vrijka

IJzersterke ‘gouwe ouwe’

arten

Retrop

op

Dat zijn meerdaagse tochten, waarbij overnacht kan worden in de Hampshire Hotels. Fijn detail: uw bagage wordt voor u vervoerd naar het volgende hotel. De fietser kan alles zelf online boeken. Daarbij kan een regio naar wens worden gekozen en de lengte van de tocht bepaald worden. Wilt u inspiratie? Dan kunt u ook één van de themaroutes boeken. De routes en alle andere informatie over dit aanbod vindt u www.hampshire-hotels.com/ hotelnaarhotel.

Wie kent ze niet? Die heerlijke nummers uit de ­jaren ­zestig, zeventig en tachtig? Om die ijzersterke

Univé leden boeken met voordeel bij Hampshire

‘gouwe ouwe’ draait het allemaal tijdens Retropop.

Als Univé-lid gaat u dit fietsseizoen goed tegemoet! U krijgt

Dit unieke muziek­ evenement, dat jaarlijks wordt

­namelijk exclusief 10% korting wanneer u een fietsrondje van

­gehouden bij De grote Rietplas in Emmen, is een

hotel naar hotel bij Hampshire Hotels boekt.

feest van h ­ erkenning voor jong en een beetje ouder...

Ga naar www.hampshire-hotels.com/hotelnaarhotel, selecteer

‘Het leukste festival van ­Nederland’, zeggen de vaste

het fietsrondje van uw keuze en vul bij reserveren de actiecode

bezoekers.

UNIVEREN0312 in.

U kunt er bij zijn! Univé Dichtbij is al een aantal jaren hoofdsponsor van dit g ­ ezellige festival dat dicht bij de beschikbaar. Op zaterdag 1 juni is het zover. Op het ­programma staan onder andere Nile Rodgers & CHIC, Racoon, Frank Boeijen, Status Quo en Jan Akkerman.

www.u niv

mensen staat. Voor Univé-leden zijn er 200 vrijkaarten

Ook zijn er weer fantastische tributebands: Simon

.nl en er

ng Korteien op

ondje fietsr

& Garfunkel Revival Band, Brothers in Arms (Dire ­Straits tribute) en de Bee Gees show ‘Night Fever’.

Heer en meester op vier wielen Vraagt u zich ook wel eens af wat u moet doen wanneer de auto in een slip raakt? Of met de wielen in de berm komt? En hoe het nu eigenlijk staat met uw rij­ vaardigheid en uw rijstijl? Voor heldere antwoorden en een professionele test organiseren we in samen­ werking met Nijland Verkeersscholen een antislipcursus en een verkeersveiligheidtraining. Op een leuke en ont­spannen ­manier krijgt u de auto in verschillende situaties volledig onder controle en wordt uw rijvaardigheid getoetst door een ervaren instructeur. De cursus en training maken bestuurders bewust van de risico’s die het dagelijks verkeer met zich meebrengt. De nadruk ligt op het voorkomen van ongevallen. Let op: voor de antislip­cursus is een beperkt aantal plaatsen! Kijk snel op www.univeren.nl

Deze Univeer-acties zijn slechts een greep uit ons aanbod, kijk op www.univeren.nl voor alle aanbiedingen. 15


Univé Dichtbij volop actief in de regio! Opnieuw kunt u Univé Dichtbij aantreffen bij een aantal evenementen in de regio. APRIL Skûtsjesilen Langweer

Langweer www.skutsjesilenlangwar.nl

4 mei

Ronde van Oranjewoud

Heerenveen www.avheerenveen.nl

4 mei

Ronde van Overijssel

Rijssen www.rondevanoverijssel.nl

9, 10 en 11 mei

Fietsen ohne Grenzen

Coevorden www.fietsenohnegrenzen.nl

12 mei

Rietplasloop

Emmen www.rietplasloop.nl

26 mei

Univé Drenthe Loopfestijn

Klazienaveen www.drenthemarathon.nl

31 mei

Twenterandrun

Vriezenveen www.twenterandrun.nl

1 juni

Retropop

Emmen www.retropop.nl

12 t/m 16 juni

Zuidenveld tentoonstelling

Coevorden www.zuidenveld.org

21 juni

Banthumloop

Bergentheim www.banthumloop.nl

13 en 14 april MEI

JUNI

Emmen Weerdingerstraat 20 Hardenberg Lage Doelen 7 Rijssen Boomkamp 35 Vriezenveen Westeinde 272 T 0591 - 66 45 00

REGIO FRIESLAND

REGIO DRENTHE EN OVERIJSSEL

www.unive-dichtbij.nl

Coevorden Aleida Kramersingel 4

Burgum Florynwei 1c Dokkum Zuiderschans 10 Drachten Burg. Wuiteweg 39-A Heerenveen Abe Lenstra boulevard 2 Leeuwarden Tesselschadestraat 8 Nes (Ameland) Burg. Waldastraat 2 Sneek Graaf Adolfstraat 25-001

E dichtbij@unive.nl T 0513 - 48 05 00 E dichtbij@unive.nl

Univé Dichtbij | Rode Loper editie Friesland nr. 25  

Ledenmagazine Univé Dichtbij de Rode Loper regio Friesland