Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuosikertomus 2021

Page 1Vuosikertomus 2021


Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki www.wihurinrahasto.fi 09 454 2400

Kannen kuva: Pauliina Nykänen Graafinen suunnittelu: Tytti Halonen Toimitus: Emilia Mäenmaa Paino: GRANO © 2022 Jenny ja Antti Wihurin rahasto All photos are copyrighted to their respective rightful owners

Valokuvat: Mikaela Uuksulainen s. 5 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto s. 6 Miikka Pirinen s. 16, 18, 20, 23, 31, 36, 46, 47 Aleksi Tikkala s. 25–27 Jussi Tiainen s. 28, 29 Salla Keskinen s. 30, 31 Rakel Kuukka s. 32 Iiri Poteri s. 34–35 Sofia Okkonen s. 40–43


Sisällysluettelo 4–5

Säätiön asiamieheltä

Temppelikadun taiteilija-ateljee

6–7

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

8–9

Toiminta yhdellä silmäyksellä

Wihuri-päivä Kansallisgallerian museoissa WihuriEfekti-palkinto Tarkalla korvalla – Jonna Kina 40–43

1 12–15

16–23

Palkinnot Susanna Pettersson

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle

Martti Hetemäki

Apurahat ja hankkeet

Tiina Sonninen

Aino Havukainen ja Sami Toivonen

Apurahoja tutkimustyöhön Apurahoja taiteeseen Apurahoja yhteiskunnalliseen toimintaan

2

Suuret hankkeet Apurahansaajat esittäytyvät 24–27

Wihurin tutkimuslaitos Tutkimuksen painopisteet

46–47

Ihmiset

48–52

Talous

53

Viestintä

54–55

Apurahaprosessi

Resurssit ja tutkimusyhteistyö Tieteellinen neuvottelukunta Tutkimusryhmien vuosi 2021 28–39

3

Kuvataidetoiminta 58–78

Myönnetyt apurahat, palkinnot ja muu tuki 2021

78–79

Kunniapalkinnot

79–80

Tunnustuspalkinnot

80–81

Suuret kunniapalkinnot ja lahjoitukset

81–82

Vierailevat kutsutaiteilijat Rovaniemellä

Kuvataiteen alueellinen kummitoiminta

82

Temppelikadun taiteilijaateljeen taiteilijat

Vierailevat kutsutaiteilijat Rovaniemellä

83

Wihuristit Villa Lantessa

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma Kokoelmasta kootut näyttelyt Rovaniemen taidemuseossa Kokoelmajulkaisu 2015–2020 Kulttuuritalo Korundi 10 vuotta Kuvataidelautakunta


Säätiön asiamieheltä

Jenny ja Antti Wihurin rahasto haluaa toimia luottamusta rakentaen ja ympäröivää maailmaa kuunnellen, kirjoittaa asiamies Arto Mäenmaa. 6

Viime aikoina Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma Rovaniemen taidemuseossa on täydentynyt aivan uudenlaisilla taideteoksilla. Perinteisempien kuvataiteen muotojen rinnalle on hankittu myös esitysinstallaatioita – sellaisia, kuten Iiri Poterin teos Kuiskaus (s. 34–35). Kuvataideakatemian maisterinäyttelyssä keväällä 2021 esitetyssä teoksessa Poteri asetti oman korvansa näyttelytilaan seinään tehdyn reiän kautta ja kuunteli, mitä näyttelytilassa tapahtui. Kuunteleminen on Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahapolitiikan keskeinen tavoite. Toinen pandemiavuosi ei muuttanut perustoimintaamme: järjestimme keväällä tavalliseen tapaan yleisen apurahahaun, jossa vastaanotimme reilut 5100 hakemusta. Niissä hakijat kertoivat meille näkemyksiään siitä, mitä suomalainen yhteiskunta heidän mielestään tarvitsee juuri nyt – selviytyäkseen tai kukoistaakseen, katsantokannasta riippuen. Yllättäen, pandemiasta huolimatta, hakemuksia tuli noin viisisataa vähemmän kuin edellisvuonna. Silti tänäkin vuonna apurahansaajien joukon ulkopuolelle jäi valitettavan moni hyvä hakija, kun apurahaa voitiin myöntää vain 9 % hakijoista. Vuonna 2021 Jenny ja Antti Wihurin rahasto varasi 13,2 miljoonaa euroa apurahoihin, muuhun tukeen ja omaan toimintaansa. Lähes viidensadan apurahansaajan joukko kattaa lähes koko tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan kirjon. Apurahoilla tutkitaan muun muassa mannerjäätikön sulamisvesireittejä, tehdään matalien lämpötilojen perustutkimusta fysiikassa, järjestetään sukututkimuspäiviä, selvitetään humanistisen tutkimuksen

S Ä ÄT I Ö N A S I A M I E H E LTÄ

arvoa, kyseenalaistetaan ja murretaan myyttejä murteiden puhtaudesta, opetetaan työelämä- ja taloustaitoja ja edistetään saariston talonpoikaiskulttuuria. Lukumääräisesti eniten apurahoja myönnettiin väitöskirjojen tekijöille. Väitöskirjat luovat pohjaa ja tekijöitä pitkäjänteiselle perustutkimukselle, jonka arvo voi olla sekä tieteen sisäisesti että yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Ratkaisuja tarjoavan pitkäjänteisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi halusimme jälleen pitää huolta niistä inhimillisistä kyvykkyyksistä, jotka mahdollistavat uuden, muuttuvan elämän ja maailman kohtaamisen ja käsittelemisen. Tähän taide voi tarjota työkaluja. Apurahoja myönnettiin monipuolisesti näyttämötaiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen. Ilahduttavaa oli, että tänä vuonna kirjallisuudessa olivat vahvasti edustettuna nuoret kirjailijat. Apurahaa saivat muun muassa yleisöjään sykähdyttäneet Elsa Tölli, Antti Rönkä, Rasmus Arikka, Minea Lång ja Aino Vähäpesola. Kevään apurahahaun lisäksi toteutimme omia hankkeitamme ja solmimme kumppanuuksia tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Varasimme esimerkiksi 2 000 000 euroa akatemiaprofessori Kari Alitalon johdolla toimivan biolääketieteellistä tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen toimintaan sekä 400 000 euroa kuvataideostoihin ja residenssien ylläpitämiseen. Lisäksi myönsimme 200 000 euroa Kansallisgallerialle Kiasmassa vuonna 2022–2023 nähtävän Jenny ja Antti Wihurin rahaston 80-vuotisjuhlavuoden kokoelmanäyttelyn järjestämiseen. Yksi residenssitaiteilijoistamme on syksyllä Temppelikadun taiteilija-ateljeehen muuttanut Jonna Kina. Iiri Poterin tapaan myös Jonna Kinalle kuuleminen ja kuunteleminen ovat tärkeässä osassa hänen teoksiaan. Kina kertoo työskentelystään ääni- ja kuvataiteen rajapinnoilla tämän julkaisun sivuilla 38–41. Alkava vuosi 2022 on alkanut edellistäkin synkemmissä merkeissä. Venäjän helmikuussa 2022 aloittama

W I H U R I N R A H A S TO N


7

hyökkäyssota Ukrainassa on ollut rajojen, integriteetin ja itsenäisyyden loukkaus, jonka tuomitsemme jyrkästi. Muun maailman tapaan olemme seuranneet järkyttyneinä sitä, kuinka miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja kunnioitamme heitä, jotka ovat jääneet urheasti puolustamaan maataan. Kotimaastaan paenneiden auttaminen vaatii Euroopan mailta poikkeuksellista yhteispeliä ja joustavuutta. Hyökätessään Ukrainaan Venäjä käytti hyväkseen luottamusta, jota muu maailma oli sitä kohtaan osoittanut. Korvaamattomien ihmishenkien ja kulttuuriperinnön lisäksi sodan menetykset ulottuvatkin kattamaan luottamuksen kaltaisia arvoja ja niihin perustuneita tapoja toimia.

V U O S I K E R TO M U S

Luottamusta käsittelee eräällä tapaa myös Iiri Poterin teos Kuiskaus. Kun Poteri esitti teoksen maisterinäyttelyssä keväällä 2021, hän asetti itsensä alttiiksi yleisön oikuille – korvan ihmettelyn sijasta joku saattaisi vaikka yrittää vahingoittaa sitä. Niin ei kuitenkaan käynyt: korvalle muun muassa luettiin runoja, soitettiin puhelimesta sketsejä ja musiikkia, paljastettiin salaisuuksia, puhuttiin eri kielillä, pidettiin esitelmää sekä kiitettiin ja tsempattiin. Poterin teostekstin mukaan haavoittuvina huomaamme: emme olekaan kaukana toisistamme. Luottaminen kannatti ja kannattaa edelleen. Siihen perustuvaa maailmaa myös Jenny ja Antti Wihurin rahasto haluaa rakentaa.

2021


Jenny ja Antti Wihurin rahasto

8

J E N N Y J A A N T T I W I H U R I N R A H A S TO

W I H U R I N R A H A S TO N


Merenkulkuneuvos Antti Wihuri ja hänen vaimonsa Jenny Wihuri perustivat nimeään kantavan yleishyödyllisen säätiön vuonna 1942. Jenny ja Antti Wihurin rahasto syntyi perustajiensa halusta antaa takaisin yhteiskunnalle, joka oli mahdollistanut heidän menestyksensä. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin ”henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyksen edistäminen ja tukeminen, maamme jälleenrakennustyön avustaminen sen eri muodoissa sekä maamme isänmaallisen maanpuolustustahdon lujittaminen”. Nykyään Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Säätiön tehtävänä on luoda edellytyksiä toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämänalaa. Vuoteen 2021 mennessä säätiö on jakanut nykyrahassa lähes 360 miljoonaa euroa paremman huomisen rakentamiseen.

9

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen ensimmäinen syyskokous järjestettiin 9. lokakuuta 1942.

V U O S I K E R TO M U S

2021


Toiminta yhdellä silmäyksellä

10

Jenny ja Antti Wihurin rahasto toimii tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla lukuisilla eri tavoilla. Säätiö on yhdistelmä apuraha- ja toiminnallista säätiötä. Se toimii ensisijaisesti tukien muiden h ­ ankkeita, mutta myös solmien kump­panuuksia ja tehden itse. TO I M I N TA Y H D E L L Ä S I L M ÄY K S E L L Ä

W I H U R I N R A H A S TO N


APURAHAT

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET

OMA TOIMINTA

Kevään yleinen ­apurahahaku

Suuret hankkeet ja lahjoitukset

Vuosittain järjestettävässä, toukokuulle ajoittuvassa apurahahaussa yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilta voivat hakea apurahaa hankkeensa toteuttamiseen.

Säätiö myöntää toisinaan suuria lahjoituksia ja rahoitusta esimerkiksi yliopistoille ja tutkimusyhteisöille. Yleensä tällaisia hankkeita sitoudutaan kerralla rahoittamaan usean vuoden ajan siten, että tuki jaetaan monessa osassa.

Wihuristi Villa Lantessa

Kutsutaiteilijat Rovaniemellä

Wihurin stipendi jaetaan vuosittain Suomen Rooman-instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle. Stipendikausi kestää puoli vuotta tai vuoden ja siihen sisältyy asumisoikeus Villa Lantessa Roomassa.

Vuonna 1995 aloitettu Wihurin rahaston ja Lapin yliopiston yhteinen kutsutaiteilijaohjelma mahdollistaa vuosittain kahdelle suomalaiselle kuvataiteilijalle työskentelyn Rovaniemellä kolmen kuukauden ajan.

Post doc -pooli

Post Docs in Companies -pooli

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on mukana Säätiöiden post doc -poolissa, jonka tavoitteena on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä helpottamalla nuorten tutkijoiden ulkomaisen tutkimusjakson kokonaisrahoituksen järjestämistä.

PoDoCo-pooli on säätiöiden ja yritysten yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Wihurin rahasto on yksi ohjelmassa mukana olevista säätiöistä.

Alueellinen kummitoiminta

Wihuri-päivä

Kuvataiteen alueellinen kummitoiminnan tarkoituksena on elävöittää kuvataidetoimintaa eri puolilla Suomea tarjoamalla museoille mahdollisuus uusiin kokeiluihin niukkojen määrärahojen ulkopuolella. Tähän saakka alueelliseen kummitoimintaan ei ole voinut hakea, vaan Wihurin rahasto on lähestynyt museoita itse.

Kansallisgallerian kanssa yhteistyössä järjestettävä Wihuri-päivä avaa syksyisin Kiasman, Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseon ovet ilmaiseksi yleisölle yhden päivän ajaksi.

Wihurin tutkimuslaitos

Temppelikadun taiteilija-ateljee

Sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen keskittynyt Wihurin tutkimuslaitos on kiinteä osa säätiötä. Säätiö varaa tutkimuslaitoksen toimintaan vuosittain noin 2 miljoonaa euroa.

Helsingin Töölössä sijaitseva ateljeehuoneisto tarjoaa suomalaisille kuvataiteilijoille mahdollisuuden työskentelyyn ja asumiseen Helsingissä.

Taidekokoelma Rovaniemellä

Palkinnot

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma on lahjoitettu Rovaniemen taidemuseoon. Säätiö kartuttaa taidekokoelmaa vuosittain.

Säätiö jakaa muun muassa kunnia- ja tunnustuspalkintoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen harjoittajille.

TIEDE

V U O S I K E R TO M U S

TA I D E

Y H T E I S K U N N A L L I N E N TO I M I N TA

2021

11


1


12–15 TUKI TIETEELLE , TAITEELLE JA YHTEISKUNNALLISELLE TOIMINNALLE

16–23 APURAHAT JA HANKKEET

24–27 WIHURIN TUTKIMUSLAITOS

28–39 KUVATAIDETOIMINTA

40–43 PALKINNOT


Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle

14

Vuonna 2021 Jenny ja Antti Wihurin rahasto tuki tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa 13,2 miljoonalla eurolla. Yleisen apurahahaun lisäksi säätiö myönsi tukea monivuotisille hankkeille, osallistui säätiöiden yhteisten apurahaohjelmiin ja varasi rahoitusta kuvataideostoihin, residensseihin sekä Wihurin tutkimuslaitoksen toimintaan.

TUKI TIETEELLE, TAITEELLE JA YHTEISKUNNALLISELLE TOIMINNALLE 2012–2021 ( N I M E L L I S A R V O S S A M I L J. € )

1 0, 5

1 0, 5

2012

20 1 3

11,0

11,2

11,5

2014

2015

2 016

12 ,0

12 ,0

2 017

2 018

T U K I T I E T E E L L E , TA I T E E L L E J A Y H T E I S K U N N A L L I S E L L E TO I M I N N A L L E

12 ,6

12 ,8

2 019

2 02 0

13, 2

20 21

W I H U R I N R A H A S TO N


YHT.

13,2

MILJ. €

KOKONAISJAKO VUONNA 2021

Prosenttiosuudet on laskettu euromääräisistä myönnetyistä apurahoista.

SÄÄTIÖIDEN APURAHAPOOLIT

LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET

7%

YHTEISKUNTA- JA TALOUSTIETEET

29 %

19 %

12 %

21 % TIEDE

LUONNONTIETEET

8%

HUMANISTISET TIETEET

4%

61 %

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

8 037 000 €

TEKNISET TIETEET

KIRJALLISUUS KUVATAIDE

15

18 % 28 %

35 %

19 %

MUSIIKKI

NÄYTTÄMÖTAITEET

TAIDE

22 % 2 968 000 € MAANPUOLUSTUS MERIMIESKIRKKO JA MERIPELASTAMINEN

13 % 26 % NUORISOTYÖ

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA

17 % 2 195 000 €

22 %

MUUT TARKOITUKSET

25 %

14 % KULTTUURIHANKKEET JA -INSTITUUTIT

V U O S I K E R TO M U S

2021


KOKONAISJAKO VUONNA 2021 YHTEENSÄ

KEVÄÄN YLEINEN APURAHAHAKU

13,2 MILJ. € HAKUAIKA

2.5.–31.5.2021 KPL

51 1 2

1 1 3 741 743

MYÖNNETTYJÄ APURAHOJA

445

9 19 8 000

MYÖNTÖPROSENTTI

8,7 %

8, 1 %

APURAHAHAKEMUKSIA

70 % 9 198 000 €

KEVÄÄN YLEINEN APURAHAHAKU

16

Myönnetyjen apurahojen käyttökohteet

158

VÄITÖSKIRJATYÖ

25

POST DOC

33

TUTKIMUS HOMING -APURAHA

15 % WIHURIN TUTKIMUSLAITOS 2 000 000 €

MUUT MYÖNNÖT

550 000 € 400 000 € 90 000 €

KIRJALLINEN TYÖSKENTELY

41

TAITEELLINEN TYÖSKENTELY

7% 962 000 €

4

4% VARAUKSET SÄÄTIÖIDEN YHTEISIIN POOLEIHIN

3% VARAUKSET TAIDEOSTOIHIN JA KUVATAITEEN ERITYISKOHTEISIIN

1%

64

SOITTIMEN HANKINTA TAITEEN ALOJEN PERUSOPINNOT TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN MUU TARKOITUS

13

2

42

63

PALKINNOT

T U K I T I E T E E L L E , TA I T E E L L E J A Y H T E I S K U N N A L L I S E L L E TO I M I N N A L L E

W I H U R I N R A H A S TO N


326 YKSITYISHENKILÖÄ TAI TYÖRYHMÄÄ

445

119

MYÖNNETTYÄ APURAHAA

YHTEISÖÄ

132 17

KOKOVUOTISTA VÄITÖSKIRJATAI POST DOC-APURAHAA

APURAHANSAAJAT TILASTOISSA

Jenny ja Antti Wihurin rahasto keräsi hakuvaiheessa apurahanhakijoilta tietoa saadakseen paremman kuvan tuen jakautumisesta. Apurahaa saaneista yksityishenkilöistä ja työryhmän vetäjistä 56 % on naisia, 43 % miehiä ja 1 % ilmoitti sukupuolekseen muu. Lähes 60 % on 25–39-vuotiaita. Nuorin apurahansaajista on syntynyt vuonna 2013 ja vanhin vuonna 1945. Maantieteellisesti apurahansaajat painottuvat etenkin yliopistokaupunkeihin, kuten Helsinkiin, Espooseen, Turkuun ja Tampereelle. Apurahaa saaneista yksityishenkilöistä ja työryhmän vetäjistä 16 % oli merkinnyt kansallisuudekseen muun kuin Suomen.

NAINEN

V U O S I K E R TO M U S

MIES

MUU

2021


Apurahat ja hankkeet

18

A P U R A H AT J A H A N K K E E T

W I H U R I N R A H A S TO N


Vuonna 2021 Wihurin rahasto myönsi tukea lähes 500 tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan harjoittajalle.

SUSANNA SUOMELA kirjoittaa tietokirjaa haurauden kulttuurihistoriasta. Teoksessaan hän pohtii, miten yhteiskunnassa on suhtauduttu väsymykseen ja sairauteen eri aikoina.

Apurahoja tutkimustyöhön Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi kevään apurahahaun kautta apurahaa yli kahteensataan tieteelliseen hankkeeseen. Niistä 183 oli väitöskirja- tai post doc -apurahoja, joista kokopäiväisiä oli 132. Osa työskentelyapurahoista oli toisen tai kolmannen vuoden jatkoapurahoja. Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen tarkoitetun homing-apurahan sai neljä hakijaa. Säätiön jakamat apurahat kattoivat muun muassa kauppatieteellisen, teknisen, maa- ja metsätaloustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, luonnontieteellisen ja humanistisen tutkimuksen alat. Tieteen aloista lukumääräisesti eniten apurahoja myönnettiin kauppatieteiden alalle. Tutkimusta tehdään pääasiassa Suomessa, mutta tutkijoiden joukko on kansainvälinen. Väitöskirjan jälkeistä tutkimusta tuettiin säätiön oman apurahahaun lisäksi säätiöiden yhteisten apurahaohjelmien kautta. Säätiöiden post doc -poolin kautta myönnettiin apurahaa seitsemälle tohtorille ulkomailla tehtävään väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen. Niin ikään kahdeksan tohtoria sai apurahaa yritysten kanssa yhteistyössä tehtävään tutkimukseen Post Docs in Companies -ohjelman kautta.

Apurahoja taiteeseen Apurahoja jaettiin kirjallisuuden, teatteri- ja tanssitaiteen sekä musiikin aloille. Säätiö myönsi taiteen aloille eri pituisia ­työskentelyapurahoja sekä erilaisia projektija hankeapurahoja. Kirjallisuuden apurahoja myönnettiin sekä kaunokirjallisten romaanien että tietokirjojen kirjoittajille. Nuoret tekijät olivat vahvasti edustettuina kirjallisuuden apurahansaajissa. Tukea myönnettiin myös lukuisille lasten- ja nuortenkirjaprojekteille. Musiikin alalla apurahoja myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn, soitinhankintoihin, opintoihin, orkesterien toimintaan sekä konserttien, ­musiikkikilpailujen ja kurssien järjestämiseen. Teatteri- ja tanssitaiteessa apurahoja myönnettiin nykysirkus-, tanssi- ja teatteriesitysten käsikirjoittamiseen, harjoittelemiseen ja tuotantokuluihin. Apurahoja myönnettiin myös esimerkiksi museon kokoelmahallinnan parantamiseen ja kulttuuritapahtumien, kuten elokuva- ja taidefestivaalien toteuttamiseen.

Apurahoja yhteiskunnalliseen toimintaan Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka rakentaa aktiivista, osallisuutta tuntevista ihmisistä koostuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Suurin osa apurahansaajista yhteiskunnallisen toiminnan aloilla oli järjestöjä. Apurahoilla tuettiin muun muassa vapaaehtoista meripelastustoimintaa, yrittäjyyskasvatusta, nuorisotyötä sekä ehkäisevää päihdetyötä. Lisäksi apurahoilla edistetään esimerkiksi kansallispukujen tuntemusta sekä lasten ja nuorten puutarhakulttuuria.

V U O S I K E R TO M U S

2021

19


SUURET HANKKEET Gigacityt vaarantavat terveyden ja ilmaston Itäisen Kiinan “gigacity” on noin miljoonan neliökilometrin alue, jolla asuu noin 10 % maapallon väestöstä. Alue kärsii hengenvaarallisesta ilmakemiallisesta saastesumusta, jonka syntymekanismit eivät ole täysin selvillä. Terveydellisten haittojen lisäksi näin suurella kaupunkialueella on vaikutus lämpösaarekkeisiin, säärintamiin ja ilmastoon laajemmin. Akateemikko Markku Kulmalan johdolla Pekingin ja Nanjingin kaupunkeihin on rakennettu Suomessa sijaitsevan Hyytiälän SMEAR II -aseman kaltaiset tutkimusasemat, jotka ovat tuottaneet dataa kaupungeista vuosista 2018 ja 2012 lähtien. Mittauksia ilmakehän ominaisuuksista ja niiden vaihtelusta on tehty yhteistyössä paikallisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Yli 1200 muuttujan datasetin analysointi tuottaa tietoa, jolla on olennainen vaikutus ihmisten terveyteen ja ilmastonmuutokseen. Kulmalan johtamalle hankkeelle myönnettiin 135 000 euron rahoitus.

Tekoälyn ymmärtäminen on perusoikeus

20

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa nykyisistä lapsista ja nuorista tulee työskentelemään ammateissa, joita tekoäly mullistaa tai mahdollistaa. Tekoälyn mahdollisuuksien ja teknologisen perustan ymmärrys on paitsi haluttua valuuttaa työelämässä, myös jokaisen oikeus. Mitä suuremmalla osalla ihmisistä on riittävästi tietoa ja taitoa osallistua keskusteluun uusista teknologioista, kuten tekoälystä, sitä toimivampaa, hyödyllisempää ja reilumpaa teknologiaa on mahdollista kehittää. Helsingin yliopiston professorin Teemu Roosin hankkeessa toteutetaan 5–12-vuotiaille lapsille suunnattu Suomen ensimmäinen kaikille avoin esi- ja peruskouluopetukseen soveltuva tekoälyn oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on, että lapset pääsevät konkreettisesti, luovasti ja omakohtaisesti tutkimaan yhdessä opettajien ja perheiden kanssa, mitä tekoäly on ja mitä sillä voi – tai ei voi – tehdä. Hankkeeseen myönnettiin 80 000 euroa.

Merilogistiikan asiantuntemusta Valtaosa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse. Suomen maantieteellinen sijainti asettaa haasteita: Suomi on moniin kauppakumppanimaihin nähden etäällä ja talviset olosuhtet edellyttävät meriliikennejärjestelmältä erityisratkaisuja. Meriliikenteellä on tärkeä rooli myös huoltovarmuuden kannalta. Merilogistiikan tutkimuksessa tavoittellaan häiriötöntä, kustannustehokkasta, turvallista ja ympäristövaikutukset minimoivaa meriliikennettä. Wihurin rahasto myönsi 90 000 euroa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskukselle Turun yliopistoon sijoittuvan merenkulun logistisia järjestelmiä tutkivan professuurin jatkamiseksi. Professuuri on tärkeä osa tutkimuskeskuksen poikkitieteellistä tutkimustoimintaa.

A P U R A H AT J A H A N K K E E T

W I H U R I N R A H A S TO N


21

OTTO SELENIUS tutkii väitöskirjassaan hyönteisruoan vaikutusta ihmisen terveyteen.

V U O S I K E R TO M U S

2021


AKIM BAKHTAOUI (kuvassa keskellä) haluaa yhdistää esityksessään koreografiaa ja vapaata ilmaisua.

22

APURAHANSAAJAT ESITTÄYTYVÄT Katutanssia nykytaiteen lavoille Ihmiseen kytkettävät älylaitteet mittaavat ja tarkkailevat meitä. Lopulta ne vievät huomion pois kaikesta siitä, mikä on tärkeää, sanoo katutanssilajeihin keskittynyt tanssinopettaja ja koreografi Akim Bakhtaoui. Bakhtaoui työryhmineen valmistelee Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa syksyllä 2022 nähtävää katutanssin keinoja yhdistävää esitystä, joka käsittelee teknologian ylivaltaa ja sen vaikutusta ihmisiin. ”Entä jos meistä ei ole kohta enää mitään jäljellä? Esityksessämme pohditaan, miten ihmisyyden voisi löytää uudestaan”, kertoo Bakhtaoui, joka vastaa esityksen koreografiasta ja esittämisestä. Lapsena James Brownin ja Michael Jacksonin tahtiin kotona tanssinutta Bakhtaouita ovat vetäneet katutanssissa puoleensa tekniikat, joihin voi tuoda vahvasti oman tyylinsä. ”Katutanssilajien juuret eivät tule valkoisesta kulttuurista. Puoliksi suomalaisena ja puoliksi marokkolaisena nuorena katutanssin maailma tuntui kodilta.” Nyt Bakhtaoui haluaa viedä poppingille ja muille katutanssilajeille tyypillisen vapaan ilmaisun perinteisen esittävän taiteen instituution sisälle. Yhdistelmä on

A P U R A H AT J A H A N K K E E T

ristiriitainen ja haastava – ja juuri siksi Bakhtaouin mielestä kiinnostava. Esitys tulee yhdistämään koreografiaa ja vapaata ilmaisua. Tyylilajiksi valikoitui popping, koska sen robottimaiset elementit, iskut ja sähäkkä liikkeenlaatu sopivat Bakhtaouin mielestä teemaan. Teoksen puvustus tulee pohjautumaan futuristisiin scifi-teemoihin ja ottaa vaikutteita 70-luvun pohjoisamerikkalaisista G-funk-tyyleistä. Akim Bakhtaouin kanssa lavalla nähdään popping-taiteilija Hozan Omar. Suunnitelmissa on myös pohtia, kuinka työryhmän muut jäsenet, valoista vastaava Jaakko Sirainen, äänestä vastaava Riku-Pekka Kellokoski ja lavastuksesta vastaava Oscar Dempsey voitaisiin tuoda lavalle osaksi esitystä.

Haurauden puolustus Kun valokuvat kainalosauvoihin nojaavasta John F. Kennedystä tulivat julki vuosia hänen kuolemansa jälkeen, mureni kuva nuoren valtiomiehen vitaalisuudesta ja maailmalle paljastui monisairaan presidentin fyysinen hauraus. Muun muassa Kennedyn ja muiden maailmanhistorian voimattomien ja sairaiden jalanjäljissä kuljetaan Susanna Suomelan vuonna 2022 julkaistavassa tietokirjassa. Tarinaansa pääsevät kertomaan kulttuurin, tieteen ja politiikan edustajat, kuten Catherine Dickens, Stephen

W I H U R I N R A H A S TO N


Heikkous ja hauraus saattavat antaa herkkyyttä nähdä asioita, joita joku vähemmän väsynyt ei tehokkuudessaan ehdi huomata.

Hawking, John Keats, Abraham Lincoln, Michelangelo, Claude Monet, Marcel Proust, Edith Södergran ja Virginia Woolf. Heidän kauttaan Suomela tarkastelee sitä, miten yhteiskunnassa on suhtauduttu väsymykseen ja sairauteen eri aikakausina. Suomelan mukaan nykyaika on kaksijakoinen. “Tehokkuutta ja tuottavuutta toisaalta ihannoidaan, mutta samalla hyväksytään, etteivät kaikki pysty osallistumaan yhteiskuntaan samalla tavalla”, Suomela sanoo. Suomela huomauttaa, että joidenkin ammattien edustajat ovat saaneet osakseen enemmän armollisuutta kuin toiset. Siinä missä hallitsijoiden ja poliitikkojen vaivat ovat kautta aikain olleet rasitteita, joita valtaapitävät ja heidän lähipiirinsä ovat pyrkineet peittelemään kaikin keinoin, taidemaailmassa sairaudesta ja heikkoudesta on saattanut muodostua romanttisen taiteilijamyytin keskeinen elementti. Suomelan tekemä tutkimusmatka on osittain omakohtainen, sillä kirjailijan väsymys ja sen aiheuttanut sairaus kulkevat tarinan sivujuonteena. Omien kokemuksiensa kautta hän on huomannut, että väsymys tulkitaan usein virheellisesti laiskuudeksi. Hän haluaa osoittaa, ettei näin ole ja näyttää, että väsymyksessä voi olla myös voimaa. “Heikkous ja hauraus saattavat antaa herkkyyttä nähdä asioita, joita joku vähemmän väsynyt ei tehokkuudessaan ehdi huomata.”

Ulkomaalaisten osaajien tukena Muiden kuin suomalaisten osuus kaikista Suomessa valmistuneista tohtoreista on viime vuosina ollut noin neljännes ja kasvaa entisestään. Silti Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia osaajia ei näy mediassa juuri lainkaan, eikä heidän tutkimustaan muutenkaan hyödynnetä tarpeeksi yhteiskunnassa, sanoo E2 Tutkimuksen tutkimusjohtaja Mari K. Niemi. Tällöin häviäjiä ovat sekä yksilö että yhteiskunta. “Edetäkseen urallaan yksittäiseltä tutkijalta odotetaan, että hänen tuottamansa tieto on vaikuttavaa. Toisaalta yhteiskunta häviää, jos hänen osaamisensa jää käyttämättä, vaikka tutkimus on tehty ja rahoitettu Suomessa”, Niemi sanoo. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, mediasuhteiden ja tutkimuksen vaikuttavuuden osoittaminen ei ole helppoa suomalaisellekaan asiantuntijalle, mutta Niemen mukaan vaikeuskerroin kasvaa entisestään, jos tulee muualta. Sen Niemi sai huomata työskennellessään Vaasassa kolmen vuoden ajan kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa. Ulkomaalaiselle tutkijalle voi olla haastavaa hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan rakenteita, ja tapakulttuuri voi olla erilainen kuin tutkijan kotimaassa. Tohtoriopiskelijalle ei ole esimerkiksi välttämättä selvää, että hän voi itse olla yhteydessä mediaan työtä ohjaavan professorin sijasta. “Onko järjestöjä tai yrityksiä, joiden pitäisi tietää tutkimuksesta? Minkä ministeriön hallinnonalaan tutkimukseni kuuluu, ja miten heitä tulisi lähestyä? Voiko toimittajaa pyytää kahville?”, Niemi listaa kysymyksiä, joihin tutkijoiden tulisi saada vastauksia.

V U O S I K E R TO M U S

2021

23


Keinoja tukea ulkomaalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja verkostoitumista kehitetään Niemen johdolla E2 Tutkimuksen hankkeessa. Niemen ohella hanketta ovat toteuttamassa vanhempi tutkija Ville Pitkänen ja asiantuntija Roosa Veijola. Hankkeeseen palkataan myös projektiassistentti, jolla on kansainvälinen tausta. Osallisuuden tunteesta Niemi toivoo apua myös Suomea vaivanneeseen ongelmaan: korkeakoulututkinnon Suomessa suorittaneista ulkomaalaisista moni lähtee, koska ei sijoitu Suomessa työmarkkinoille verkostojen puutteen takia. Lähtemiseen saattaa vaikuttaa myös palkkataso ja se, työllistyykö tai viihtyykö puoliso täällä. Niemi uskoo, että tunne ammatillisesta osallisuudesta on yksi keino saada osaajia jäämään Suomeen akateemisen maailman tai yrityselämän palvelukseen.

Hyönteisillä voisi korvata osan lihan kulutuksesta.

Tutkimuskohteena hyönteiset 24

Hyönteiset kuuluvat yli kahden 2 miljardin ihmisen ruokavalioon. Silti niiden terveysvaikutuksista tiedetään vain vähän. Äyriäisistä ja sienistäkin löytyvä kitiini on hyönteisten tukirangan rakenneosa, joka hajotessaan pienemmiksi yhdisteiksi saattaa joidenkin arvioiden mukaan estää tulehdusta ruoansulatuskanavassa, alentaa veren kolesterolia ja vaikuttaa hyvänlaatuisten suolistomikrobien kasvuun. On kuitenkin epäselvää, miten hyvin ihmisen ruoansulatus pystyy hajottamaan hyönteisten kitiiniä ja hyödyntämään yhdisteitä. ”Ruoansulatuksen tutkiminen on aina vaikeaa, kun ei voida noin vain kurkistaa ihmisen sisälle”, sanoo Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön toisen vuoden tohtoriopiskelija Otto Selenius, joka tutkii väitöskirjassaan hyönteissyönnin mahdollisuuksia terveyden edistämisessä. Tutkimuksessa vapaaehtoisille terveille koehenkilöille tarjotaan etukäteen valmistettuja hyönteisruokia, joita nautitaan neljän viikon jaksoissa kolme eri kertaa. Tutkittavilta kerättävistä näytteistä etsitään veren kolesterolin ja suoliston tulehdusarvojen muutoksia sekä analysoidaan suoliston mikrobiomin koostumusta. Vaikka suomalaiset ovat muita eurooppalaisia verrokkimaita kokeilunhaluisempia hyönteisruoan suhteen, on sen valtavirtaistuminen vielä kaukana. Esimerkiksi Fazer lopetti sirkkaleipänsä valmistuksen muutama vuosi sitten, koska kysyntää ei ollutkaan riittävästi. Mikäli Seleniuksen tulokset näyttävät lupaavilta hyönteisten terveysvaikutusten suhteen, voisi niillä olla positiivinen

A P U R A H AT J A H A N K K E E T

W I H U R I N R A H A S TO N


vaikutus hyönteisruoan suosioon. Seleniuksen mukaan tämä olisi tärkeää, sillä raporttien mukaan 14 % kaikista ihmisten tuottamista hiilidioksidipäästöistä tulee karjataloudesta. Ihmisten tulisi radikaalisti vähentää lihan ja maidon kulutusta, mikäli hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää. “Hyönteisillä voisi korvata osan lihan kulutuksesta”, Selenius sanoo. Tutkimuksen seuraava vaihe ovat ihmiskokeet, joiden aloittamiseksi on saatava ensin hyväksyntä eettiseltä toimikunnalta. Sen jälkeen alkaa vaihe, jota Otto Selenius odottaa eniten: hän pääsee itse kauhan varteen valmistamaan koehenkilöille tarjottavia tuotteita.

Romahtava maailma, kiihkeät kuluttajat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava Hunter Jonesin mukaan markkinoinnin ja kulutuskäyttäytymisen tutkimusta on dominoinut käsitys ihmisistä rationaalisina toimijoina. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kulttuurin ja ideologian vaikutus heidän käyttäytymiseensä. Kulttuurista tajua kuitenkin tarvitaan, jos Jonesin tapaan mielii ymmärtää preppaajien eli maailmanlopun odottajien mielenliikkeitä ja kulutuskäyttäytymistä. ”Olisi helppo väittää, että maailmanlopun odottajat keräävät varusteita lievittääkseen ahdistusta tai tunteakseen turvaa keskellä kaoottista maailmaa”, Jones sanoo. Näin ilmiötä selitettäisiin ainakin psykologian näkökulmasta. Taloustieteen linssien läpi preppaamista selitettäisiin puolestaan hyötyteorian avulla. Jos preppaajien mielenmaisemaa katsoo psykososiaalisesta ja kulttuuriteoreettisesta näkökulmasta, kuten Jones, muuttuu tulkinta toisenlaiseksi. “Preppaajat eivät halua elää riskitöntä elämää. He fantasioivat tuomiopäivästä ja romahtavasta maailmasta, jossa he saisivat elää merkityksellistä elämää toiminnan miehinä ja testata luonteenlujuuttaan”, Jones selittää. Jonesin väitöskirja koostuu kolmesta artikkelista, joista jokainen selittää hieman eri teoreettisesta suunnasta, miten ihmiset käsittävät tulevaisuuden, oman poliittisen roolinsa siinä, ja miten tämä heijastuu heidän kuluttamiseensa. Preppaajien lisäksi Jones tutkii Reddit-keskustelukanavalla syntynyttä finanssimarkkinoita ravistellutta r/WallStreetBets-ilmiötä ja erään yhdysvaltalaisen vasemmistolaisen podcastin kuuntelijayhteisöä. Jones käyttää tutkimuksessaan kulttuurisen kuluttajateorian viitekehystä. Sen sisällä pohditaan esimerkiksi sitä, miten ihmiset rakentavat ja vahvistavat identiteettiään kuluttamisella tai luovat kuluttamiseen perustuvia yhteisöjä. Alan tutkijat ovat myös kiinnostuneita siitä, miten yhteiskuntaluokka, etnisyys ja sukupuoli vaikuttavat kuluttamiseen ja siitä, miten vallitseva yhteiskunnallinen ideologia saa kuluttajat käyttäytymään niin, että he tulevat entisestään vahvistaneeksi jo olemassaolevaa.

HUNTER JONES tutkii ihmisten kulutuskäyttäytymistä psykososiaalisesta ja kulttuuriteoreettisesta näkökulmasta.

V U O S I K E R TO M U S

2021

25


Wihurin tutkimuslaitos

26

Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 1944 perustamasta Wihurin tutkimuslaitoksesta on tullut kansainvälisesti merkittävä tekijä sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen alalla. Tutkimuslaitos on kehittänyt innovatiivisia strategioita merkittävien kansantautien tutkimukseen ja hoitoon. TUTKIMUKSEN PAINOPISTEET Wihurin tutkimuslaitos toimii Meilahdessa Biomedicum Helsinki -tutkimuskeskuksessa akateemikko Kari Alitalon johdolla. Tutkimuslaitoksen sydän- ja verisuonitautien tutkimusohjelma perustuu nykyaikaisen funktionaalisen geenitutkimuksen menetelmiin ja käyttää uusimpia teknologioita biolääketieteen ongelmien ratkaisuun. Ohjelma käsittää sekä biolääketieteellistä perustutkimusta että soveltavaa translationaalista tutkimusta, ja siihen osallistuu monipuolinen joukko eri alojen asiantuntijoita, tohtorikoulutettavia ja niin kutsuttuja varttuneita tutkijoita itsenäisine tutkimusryhmineen. Wihurin tutkimuslaitoksen sydän- ja verisuonitutkimuksen ohjelmassa on keskitytty erityisesti veri- ja imusuonten kasvua ja toimintaa sääteleviin kasvutekijöihin ja kyseisten tekijöiden merkitykseen veri- ja imusuoniston sairauksissa. Alalla saavutettua tietotaitoa voidaan soveltaa muun muassa sydämen vajaatoiminnan, sydänlihaksen liikakasvun, sydänsiirtojen hyljinnän, kudosturvotuksen, shokkisyndrooman sekä silmän ja aivojen nestetasapainon säätelyn tutkimuksessa sekä uudenlaisten sairauksien hoitotapojen kehittämisessä. Lisäksi kantasolututkimus, jota toteutetaan myös Wihurin tutkimuslaitoksessa, on mullistamassa mahdollisuuksia muokata ja korjata kudosvaurioita ja kasvattaa uusia soluja sairauden vaurioittamien tilalle.

W I H U R I N T U T K I M U S L A I TO S

Tutkimuslaitos käyttää uusinta teknologiaa biolääketieteen ongelmien ratkaisuun. Tästä esimerkkinä on yksisolusekvensointi, jossa yksittäisistä soluista määritetään geenien luenta koko genomin laajuisesti. Menetelmä mahdollistaa erilaisten solujen tarkastelun kudoksissa ja tautiprosesseissa korkealla tarkkuudella.

RESURSSIT JA TUTKIMUSYHTEISTYÖ Wihurin tutkimuslaitoksen sisällä toimii seitsemän selkeää itsenäistä tutkimuslinjaa. Laitoksessa työskentelee noin 25 hengen kansainvälinen ryhmä lääkäreitä, molekyylibiologeja, biokemistejä ja laboratorioteknikkoja. Vakituisen henkilökunnan lisäksi tutkimuslaitos tarjoaa muun muassa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden osallistua tutkimukseen. Tutkimuslaitos tekee monipuolista yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa ja on mukana kansainvälisissä tutkijaverkostoissa. Wihurin tutkimuslaitos on osa Jenny ja Antti Wihurin rahastoa. Vuonna 2021 säätiö varasi sen toimintaan kaksi miljoonaa euroa, jonka lisäksi se on saanut myös ulkopuolista kilpailtua tutkimusrahoitusta. Tutkimuslaitos toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimuslaitoksen laitteisto sekä Biomedicum Helsingin tarjoamat palvelut mahdollistavat uusimpien teknologioiden käytön tutkimuksessa.

W I H U R I N R A H A S TO N


TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA Tieteellinen neuvottelukunta arvioi tutkimuslaitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja tukee säätiön hallitusta tutkimuslaitokseen liittyvässä päätöksenteossa. Wihurin tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2021 professori Tomi Mäkelä ja jäseninä professori Christer Betsholtz Tukholman Integrated Cardio-Metabolic Centeristä sekä Suomesta akateemikko Sirpa Jalkanen, professori Timo Strandberg ja akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala.

TUTKIMUSRYHMIEN VUOSI 2021 Kari Alitalo Translationaalisen kardiovaskulaarilääketieteen tutkimusryhmä Akateemikko Kari Alitalo jatkoi yhdessä akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan ja professori Kalle Sakselan kanssa nenäsumutteena annettavan koronavirusrokotteen kehitystyötä. Vuoden 2021 aikaisissa tutkimuksissa on keskitytty muokkaamaan rokotetta sellaiseksi, että se vastaisi yhä monimuotoisempien uusien virusvarianttien tuottamaan haasteeseen. Prekliinisissä eläinkokeissa on saatu lupaavia tuloksia rokotteen tehosta. Rokote suojaa koe-eläimiä SARS-CoV-2-infektiolta, neutralisoiden myös omikron-varianttia. Rokotetta testataan vuoden 2022 aikana koehenkilöissä.

Sara Wickström Epiteliaalisten kantasolujen tutkimusryhmä Professori Sara Wickströmin ryhmä osoitti arvostetun Nature Cell Biology -lehden julkaisussa, että ihon kantasolujen ikääntyessä niiden kyky aktivoitua ja uudistaa kudosta heikkenee huomattavasti. Yllättäen tämä heikkeneminen ei kuitenkaan johdu kantasolujen vaurioista, vaan juontaa juurensa kantasolujen mikroympäristössä tapahtuvista muutoksista, jotka johtavat kudoksen jäykistymiseen ja siitä osin johtuvaan häiriöön kantasolujen geenitoiminnassa. Wickströmin tuloksilla on merkitystä kudoksen uusiutumisen tehostamiseen tähtäävissä hoidoissa. Ryhmä on myös tutkinut mekaanisten voimien vaikutusta kantasolujen geenien ja solujen toimintaan esimerkiksi nivelrustossa, alkion ihossa ja kehittyvässä maitorauhasessa. Tulokset julkaistiin Journal of Cell Biology-, Journal of Cell Science- ja Nature Communications -lehdissä.

V U O S I K E R TO M U S

2021

27


Pipsa Saharinen Verisuonibiologian tutkimusryhmä Monissa sairauksissa lisääntynyt veriheran tihkuminen kudoksiin heikentää verenkiertoa, aiheuttaa kudosturvotusta ja ylläpitää tulehdusreaktiota. Apulaisprofessori Pipsa Saharisen tutkimusryhmä osoitti, että verisuonen endoteelisolujen integriinireseptorit säätelevät suonten läpäisevyyttä. Tutkimuksen perusteella saatua tietoa voidaan hyödyntää pyrittäessä ymmärtämään ja hoitamaan sairauksia, joihin liittyy verisuonten vuotoa. Saharisen ryhmästä väitelleen FT Laura Hakanpään väitöskirja integriineistä verisuonten säätelijöinä palkittiin vuonna 2021 Lääketieteellisen tiedekunnan parhaana väitöskirjana. Erityinen saavutus oli myös Saharisen ja Wickströmin saama Suomen Akatemian huippuyksikkörahoitus vuosille 2022–2029.

Riikka Kivelä Endoteeli- ja lihaskantasolujen tutkimusryhmä Verisuonten endoteelisolut ovat tärkeitä kudosten kasvun, aineenvaihdunnan ja uudismuodostuksen säätelyssä. Apulaisprofessori Riikka Kivelän tutkimusryhmän käyttöönottamaa menetelmää endoteelisolujen eristämiseksi sydämestä ja luurankolihaksesta käytettiin esimerkiksi hänen vuonna 2021 Circulation- ja eLife-lehdissä julkaistuissa tutkimuksissaan. Menetelmään pohjautuen Kivelän tutkimusryhmä selvittää parhaillaan ikääntymisen, lihavuuden sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia sydämen ja lihasten endoteelisoluihin.

28

Sinem Karaman Kudosspesifisen suoniston tutkimusryhmä

Akatemiatutkija Sinem Karaman jatkaa tutkimuksia veri- ja imusuonien vuorovaikutuksista liikalihavuudessa, siihen liittyvässä metabolisessa oireyhtymässä sekä tyypin 2 diabeteksessa. Hän julkaisi vuonna 2021 laajan tutkimuksen verisuonien kasvutekijöiden signaloinnista ja vuorovaikutuksista Journal of Experimental Medicine -lehdessä. Alan palkitun pioneerin Napoleone Ferraran pääkirjoitus käsitteli Karamanin uusia tuloksia.

W I H U R I N T U T K I M U S L A I TO S

W I H U R I N R A H A S TO N


Kari Vaahtomeri Endoteeli- ja valkosoluviestinnän tutkimusryhmä Dosentti Kari Vaahtomeren ryhmä tutkii tekijöitä, joiden avulla imusuonen endoteeli ohjaa valkosolujen pääsyä imusuonistoon ja -solmukkeisiin. Tutkimusryhmä havaitsi, että kudosväliaineen CCL21-kemokiinijäljet, joilla imusuoni houkuttelee antigeenejä esitteleviä dendriittisoluja, ovat täysin riippumattomia imusuonen heparansulfaattiryhmän sokerirakenteista. Tutkimus julkaistiin vuonna 2021 Frontiers in Immunity -julkaisusarjassa. Kuluneena vuonna Vaahtomeren ryhmä on myös kuvannut useita rinnakkaisia kemokiinien eritysreittejä imusuonten endoteelissä. Parhaillaan ryhmä selvittää, voiko valkosolujen pääsyyn imusuonistoon tai hankittuun immuniteettiin vaikuttaa näitä eritysreittejä säätelemällä.

Katariina Öörni Lipoproteiinitutkimusryhmä Dosentti Katariina Öörnin ryhmässä on kehitetty menetelmiä, joiden tavoitteena on parantaa sydän- ja verisuonitautien riskimittareita. Menetelmät mittaavat LDL-hiukkasten laatua tutkimalla hiukkasten herkkyyttä takertua toisiinsa ja sitoutumista valtimon seinämästä eristettyihin proteoglykaaneihin. Näitä menetelmiä käyttäen tutkimusryhmä osoitti, että perinnöllistä hyperkolesterolemiaa sairastavien lasten LDL-hiukkaset ovat erityisen herkkiä kasautumaan. Kovat rasvat ruokavaliossa lisäsivät LDL:n kasautumista, kun taas kasviöljyjen lisääminen vähensi lipoproteiinien sitoutumista proteoglykaaneihin. Tärkeä havainto oli myös, että munuaissiirteen toiminnan heikentymistä voitiin ennustaa mittaamalla potilaiden lipoproteiinien sitoutumista proteoglykaaneihin. Yhteistyössä Kari Alitalon ja Pipsa Saharisen tutkimusryhmien kanssa Öörnin ryhmä osoitti, että fosfolipaasilla käsitellyt LDL-hiukkaset aktivoivat endoteelisoluperäisten kasvutekijöiden eritystä.

V U O S I K E R TO M U S

2021

29


Kuvataidetoiminta

30

Wihurin rahaston kuvataidetoiminnan kivijalka on laaja ja jatkuvasti täydentyvä taidekokoelma Rovaniemen taidemuseossa. Lisäksi säätiö tukee kuvataidetta erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja ohjelmien kautta. K U VATA I D E TO I M I N TA

W I H U R I N R A H A S TO N


31

Vasemmalla: JOEL SLOTTE, Perhoskerääjä ja punakoiso (2020) Yllä: JOEL SLOTTE, Kaalimies (2017)

V U O S I K E R TO M U S

2021


JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMA Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma Rovaniemen taidemuseossa on yksi Suomen merkittävimmistä nykytaiteen kokoelmista. Monipuolinen ja vuosittain täydennettävä kokoelma käsittää lähes 3500 teosta ja kattaa aikajänteen 1940-luvulta nykypäivään. Kokoelma sisältää maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, installaatioita sekä valokuva- ja videotaidetta. Teoksia on esillä museossa vaihtuvina kokonaisuuksina, ja näyttelyiden kuratoinnista vastaa Rovaniemen taidemuseo. Vuonna 2021 taidemuseossa nähtiin neljä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta koottua näyttelyä. Vuonna 2021 Wihurin rahasto lahjoitti Rovaniemen taidemuseolle 33 vuosina 2015–2019 hankittua ja 37 vuonna 2020 hankittua teosta. Tulevina vuosina lahjoitetut teokset löytävät tiensä yleisön nähtäville Rovaniemen taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden kautta. Vuonna 2021 kuvataidelautakunta hankki säätiölle yhteensä 64 uutta teosta. Rovaniemen taidemuseon pitkäaikaisen johtajan, filosofian maisteri Hilkka Liikkasen jäätyä eläkkeelle aloitti taidemuseon uutena johtajana 1.1.2021 filosofian maisteri Riitta Kuusikko.

32

Yksityiskohta EERÖ YRJÖLÄN teoksesta Pehmeä karamelliuni (2021) Kuva koko installaatiosta seuraavalla sivulla.

K U VATA I D E TO I M I N TA

W I H U R I N R A H A S TO N


KOKOELMASTA KOOTUT NÄYTTELYT ROVANIEMEN TAIDEMUSEOSSA Vuonna 2021 Rovaniemen taidemuseossa oli esillä neljä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta koostettua näyttelyä. Loppuvuodesta 2020 avautunut Elämän viiva -näyttely kertoi ihmisestä muutosten ja kohtaamisten keskellä sekä tiloista ympärillämme. Näyttelyn avainteokset olivat valinneet rovaniemeläiset nuoret, jotka osallistuivat taidemuseon Virtaa taiteesta -hankkeeseen. Näyttely jatkui 25.4.2021 saakka. Alkuvuodesta avautuneen Katuja ja polkuja -näyttelyn (22.1.–25.4.2021) ideoivat ja kokosivat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat osana taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan opintojaan. Mukana oli teoksia kaupunki- ja luontoympäristöistä. Lähes vuoden ajan esillä ollut Kulttuuritalo Korundin 10-vuotisjuhlanäyttely Jälkiä (22.2.2021–13.3.2022) esitteli museon kahdessa kerroksessa kokoelman kestosuosikkeja ja uusimpia hankintoja. Niin ikään Laskeutumispaikka-näyttely (28.10.2021–24.4.2022) jatkui alkuvuoteen 2022 saakka. Suomen suurinta kulttuurikasvatusohjelmaa, Taidetestaajia varten suunniteltu näyttely kommentoi tähtitieteen, ihmisyyden ja taiteen mysteerejä.

KOKOELMAJULKAISU 2015–2020 Toukokuussa 2021 julkaistiin järjestyksessään seitsemäs kokoelmaluettelo, joka sisältää Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan vuosina 2015–2020 tehdyt kuvataideostot, yhteensä 367 teosta. Teoksen toimitti Pirkko Tuukkanen.

KULTTUURITALO KORUNDI 10 VUOTTA Kulttuuritalo Korundin 10-vuotispäivää vietettiin 25.5.2021, koronapandemian seurauksena osittain virtuaalisesti. Juhlapäivän kunniaksi säätiö myönsi Rovaniemen taidemuseolle 30 000 euroa muun muassa esitystekniikan päivittämiseen sekä Lapin kamariorkesterille 30 000 euroa säätiön hankkiman cembalon huoltoon ja kaikupohjan uusimiseen sekä kontrabasson hankintaan.

V U O S I K E R TO M U S

2021

33


KUVATAIDELAUTAKUNTA Vuonna 2021 kuvataidelautakuntaan kuuluivat ekonomi Harri Tilli puheenjohtajana, dosentti Leena Svinhufvud, rahaston asiamies Arto Mäenmaa sekä asiantuntijajäseninä kuvataiteilija Marja Kanervo ja FT Patrik Nyberg. Kuvataidelautakunta ostaa kuvataidetta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaan ja tekee säätiön hallitukselle ehdotukset alueellisen kummitoiminnan kohdemuseoista ja taiteilijavalinnoista residensseihin. Lisäksi lautakunta kehittää säätiölle uusia toimintamuotoja kuvataiteen alalla.

KUVATAITEEN ALUEELLINEN ­KUMMITOIMINTA

34

Alueellisen kummitoiminnan ohjelman tavoitteena on elävöittää kuvataidetoimintaa eri puolilla Suomea tarjoamalla museoille mahdollisuus uusiin kokeiluihin niukkojen määrärahojen ulkopuolella. Vuonna 2019 kaksi vuotta kestävään ohjelmaan valittiin Lappeenrannan taidemuseon VIDS 2021 – Lappeenrannan linnoituksen videotaidefestivaali sekä Torniossa sijaitsevan ­Aineen taidemuseon Lapin Kullanmurut -hanke. Kummallekin museolle myönnettiin 75 000 euron rahoitus vuosille 2020–2021. Aineen Taidemuseon Lapin kullanmurut -projektissa kuusi nuorta kuvataiteilijaa kukin vuorollaan asui Aineen taidemuseon Viippola-residenssissä Torniossa. Kunkin taiteilijan yksityisnäyttelyn jälkeen kaikkien residenssitaiteilijoiden yhteisnäyttely järjestettiin kesällä 2021. Lappeenrannan taidemuseo järjesti kaikille avoimen, maksuttoman VIDS21-video- ja mediataidetapahtuman Lappeenrannan historiallisella linnoituksen alueella 28.9.– 3.10.2021. Tapahtumassa oli mukana videoprojisointeja 13 taiteilijalta. Osana tapahtumaa oli esillä myös LAB-ammattikorkeakoulun kuvataidelinjan oppilastöitä. Avauspäivänä oli luento video- ja mediataiteesta. Uusiksi kummimuseoiksi vuosille 2022–2023 valittiin Keravan Taide- ja museokeskus Sinkka sekä Kouvolan Poikilo-museot. Sinkan Taikaa ja kangastuksia -hankkeeseen myönnettiin 100 000 euron ja Poikilo-museoiden Unelma pelitaiteesta -hankkeeseen 75 000 euron rahoitus.

RAAKEL KUUKKA, Rebekka – muotokuva (2003)

K U VATA I D E TO I M I N TA

W I H U R I N R A H A S TO N


35

PETRI ALA-MAUNUS tunnetaan valtavista yksityiskohtaisista maisemamaalauksistaan. Rovaniemen residenssijaksonsa aikana hän kuitenkin maalasi pienempien teosten sarjan ja esitti ne Arktikumin Galleria Valossa.

VIERAILEVAT KUTSUTAITEILIJAT ROVANIEMELLÄ Wihurin rahaston ja Lapin yliopiston yhteinen kutsutaiteilijaohjelma mahdollistaa vuosittain kahdelle suomalaiselle kuvataiteilijalle työskentelyn kolmen kuukauden ajan Rovaniemellä. Lapin yliopisto tarjoaa taiteilijoille ­työskentely- ja asumistilat ja Wihurin rahasto työskentely­apurahan. Taiteilijat saavat mahdollisuuden täydelliseen työrauhaan ja intensiiviseen keskittymiseen pohjoisen luonnon keskellä sekä pääsevät vuorovaikutukseen yliopistoyhteisön ja muun ympäröivän kulttuurin kanssa. Kevään 2021 kutsutaiteilija oli kuvataiteilija Petri Ala-Maunus. Syksyllä kolmen kuukauden työskentelyjakson Rovaniemellä vietti kuvataiteilija Juha Pekka Matias Laakkonen.

V U O S I K E R TO M U S

2021


TEMPPELIKADUN TAITEILIJA-ATELJEE Temppelikadun taiteilija-ateljee on Jenny ja Antti Wihurin rahaston omistama ateljeehuoneisto Helsingin Etu-Töölössä. Ateljee tarjoaa suomalaisille tai Suomessa pysyvästi asuville kuvataiteilijoille mahdollisuuden asua ja työskennellä Helsingissä. Kuvataiteilija Kati Rapian residenssijakso jatkui syyskuuhun 2020 asti. Kuvataiteilija Jonna Kina aloitti samassa kuussa vuoden kestävän residenssijaksonsa.

WIHURI-PÄIVÄ ­KANSALLISGALLERIASSA Kansallisgallerian museoissa on syksyisin järjestetty ilmaispäivä Jenny ja Antti Wihurin rahaston avustuksella. Korona-pandemian vuoksi tänä syksynä tapahtuma muutettiin vapaalippujen sarjaksi, jotta taiteeseen voi tutustua ilman ruuhkaa, omaan aikatauluun sopivana hetkenä. Lippuja tarjottiin yli 30 järjestölle, jotka tukevat muun muassa kuntoutus- ja mielenterveystoimintaa, maahanmuuttajien kotoutustyötä sekä lasten, nuorten ja perheiden toimintaa tai muiden erityisryhmien hyvinvointia. Vapaalippu oikeutti 27.3.2022 asti yhteen ilmaiseen sisäänpääsyyn Ateneumin tai Sinebrychoffin taidemuseoon, nykytaiteen museo Kiasman ollessa suljettu remontin vuoksi.

WIHURIEFEKTI-PALKINTO 36

Jenny ja Antti Wihurin rahaston myöntämä WihuriEfekti-palkinto jaettiin pohjoissuomalaista nykytaidetta esittävän Lumipalloefekti-aluetaidenäyttelyn avajaisten yhteydessä Oulun taidemuseossa 27.11.2021. Kuvataidelautakunnan asiantuntijat valitsivat 7 000 euron WihuriEfekti-palkinnon saajaksi valokuvaaja Sanna Krookin. Perusteluissa kerrottiin, että näyttelyssä esillä ollut sarja Teräsmiehen tytär on taitavasti koostettu kokonaisuus, jonka oivaltavat ja yllättävätkin rinnastukset rakentavat koskettavia tarinoita.

IIRI POTERI, Kuiskaus (2020)

K U VATA I D E TO I M I N TA

W I H U R I N R A H A S TO N


37

V U O S I K E R TO M U S

2021


Tarkalla korvalla

38

Jonna Kinan teokset liikkuvat kuva- ja äänitaiteen rajapinnoilla ja syntyvät hitaasti kypsytellen. Temppelikadun taiteilija-ateljeessa syksyllä 2021 residenssikautensa aloittanut kuvataiteilija vaalii yhteistyötä ja käsitteellistä ajattelua. TA R K A L L A KO R VA L L A

W I H U R I N R A H A S TO N


39

V U O S I K E R TO M U S

2021


Ateljeessa on hiljaista, mutta kuvataiteilija Jonna Kina kuulee, että jossakin humisee. Niin luultavasti tekeekin, sillä Temppelikadun taiteilija-ateljeen uuden asukkaan korva on ehkä tavallista tarkempi. Kina kuitenkin pitää pään sisällä kuuluvia äänimaisemia vähintään yhtä tärkeinä kuin todellisia ääniä. Ellei jopa tärkeämpinä. Lapsena hän kuunteli kellon tikitystä ja pystyi luomaan siitä päänsä sisällä loputtomia äänellisiä rakennelmia. Ääntä Kina on käsitellyt myös monissa teoksissaan. Filmiteos Arr. For a Scene (2017) tarkasteli, miten ääniä tuotetaan elokuvallisiin tarkoituksiin ja mitä tapahtuu, kun elokuvan rakenteita puretaan näkyviksi. Videossa kaksi foley-taiteilijaa tekee äänet Hitchcockin Psyko-elokuvan suihkukohtaukseen. Teoksen siemen oli kylvetty jo vuonna 2013 valmistuneeseen Foley Objects -teokseen, joka koostuu 26 valokuvasta. Niissä esiintyvät arkiset esineet, kuten nippuside, ananas ja foliorulla saavat toisen merkityksen, kun niitä katsoo luettuaan kuvatekstin, joka viittaa esineellä tuotettuun ääneen. Esimerkiksi yhdelle kuvista Kina on antanut teosnimeksi Fire, koska foliota käytetään elokuvissa tulen äänen imitoimiseen.

40

TEOKSET SYNTYVÄT HILJALLEEN

KESKUSTELU VIE IDEOITA ETEENPÄIN

Vaikka Kina tiesi jo Foley Objects -kuvien aikaan haluavansa tehdä videoteoksen, päästiin sitä kuvaamaan vasta neljä vuotta myöhemmin. Kina kertookin työskentelevänsä pitkäjänteisesti, ja teosten valmistuminen voi kestää useitakin vuosia. Välillä valmistumisen tiellä on banaaleja syitä, kuten ajan puute: muut teokset on saatava ensin valmiiksi. Joskus ideat vaativat kypsyttelyä ja “kiteyttämistä”, kuten Kina itse muotoilee. “Ne (ideat) ovat hauraita siinä hetkessä syntyessään. En halua nähdä lopputulosta heti, vaan käydä läpi prosessin kaikki vaiheet”, Kina sanoo. Helsinki Contemporaryn yksityisnäyttelyssä keväällä nähtyä Red Impasto Jar -teosta (2021) varten hän kävi useita kertoja Mazzanossa Italiassa katsomassa teoksessa nähtyä ruukkua. Kina pyrkiikin taustoittamaan ja kartoittamaan aihettaan erilaisin menetelmin, muun muassa lukemalla ja keskustelemalla eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on jatkuvasti kehittyä taiteilijana ja ajattelijana. ”Tämä tarkoittaa avoimuutta, kriittisyyttä, jakamista ja kehittyvää taiteellista tutkimusta.”

Viime aikoina Kina on tehnyt yhteistyötä muun muassa grafiikan vedostajan, säveltäjän, elektroniikkasuunnittelijan, sopraanon, lasinpuhaltajan, keraamikon, äänisuunnittelijan, kuraattorien, antiikin asiantuntijan, arkeologin, vinyylinkaivertajan, museonjohtajien ja graafisten suunnittelijoiden kanssa. Merkityksellinen yhteistyökumppani on ollut elokuvaaja Ville Piippo, jonka Kina tapasi joitakin vuosia sitten Pariisissa. Kina huomasi Piipon nimen nousevan toistuvasti esiin eri yhteyksissä ja päätti lopulta ottaa häneen yhteyttä. Ajatuksena oli pyytää Piippoa opettamaan 16-millimetrisen Bolex-kameran käyttöä, mutta pian Kina keksi pyytää häntä silloin tekeillä olleen Arr. For a Scene -teoksen kuvaajaksi. Siitä lähtien Kinan videoteokset on kuvattu 35-millimetriselle filmille, jonka käsittely vaatii erityisosaamista ja useampia käsipareja. Vaikka teosten taustalla oleva näkemys on luonnollisesti Kinan, etsii hän kuvaustapoja keskustelemalla Piipon kanssa. Taiteilija tekee edelleen myös itse linssitestejä, laskee optimaalista syväterävyyttä ja kameran sulkimen aukkoa – onhan Kinan tausta valokuvataiteessa, ja hän on tottunut työskentelemään filmin kanssa. ”Tekniikka täytyy ymmärtää, jotta voi käydä keskustelua.”

KUVA- JA ÄÄNITAITEEN RAJAPINNOILLA Ääni ei ole ollut Kinalle vain teosten aihe, vaan myös aines. Viimeisimmissä teoksissaan hän on liikkunut rohkeasti kuva- ja äänitaiteen rajoilla. Helsinki Contemporaryssa esillä olleessa ääni-installaatiossa Confession Piece for Voice sopraano tulkitsee a cappella -laulun muodossa librettoa, joka pohjautuu Augustinuksen (kirkkoisä, teologi ja filosofi

TA R K A L L A KO R VA L L A

W I H U R I N R A H A S TO N


41

vuosina 354–430) omaelämäkerralliseen teokseen Tunnustukset. Sävellys teosta varten on tehty yhdessä säveltäjä Lauri Supposen kanssa. Kinasta on mielenkiintoista kartoittaa juuri kuvataiteen ja nykymusiikin maastoa. Hän kokee olevansa kuitenkin ennen kaikkea kuvataiteilija, joka käyttää teoksissaan ääntä. ”Se määrittää kontekstin, jossa olen.” Teosten määrittäminen kuvataiteeksi on siis eräänlainen luku-, katsomis- ja kuunteluohje niille. Käsitteellinen ajattelu ja esityksellisyyden pohtiminen on Kinalle tärkeää. Esimerkiksi Confession Piece for Voicen kohdalla Kina mietti tarkkaan, kuinka monta kertaa päivässä äänilevy soitetaan. Lopulta hän päätti, että teos soitetaan vain pyydettäessä, koska “kuuleminen ja kuunteleminen ovat eri asioita”.

INTENSIIVISTÄ TYÖSKENTELYÄ RESIDENSSISSÄ Tuleva residenssivuosi kuluu tiiviin taiteellisen työskentelyn parissa. Nyt tekeillä oleva videoteos pohtii luomiseen ja tuhoon liittyviä kysymyksiä ja saa ensiesityksensä vuonna 2022 Lappeenrannan taidemuseossa. Lisäksi Kina aloittaa

V U O S I K E R TO M U S

ateljeekautensa aikana uuden laajan teoskokonaisuuden suunnittelemisen ja valmistelun. Tila ja paikka vaikuttavat suoraan ajatteluun ja sitä kautta taiteelliseen työskentelyyn, Kina kertoo. Luonnon äärelle on päästävä riittävän usein. “Luonnossa on helpompi olla ihminen.” Mitä Kina mahtaa tarkoittaa? “Isompia eksistentiaalisia kysymyksiä. Joskus kaupungin vilskeessä kadottaa itsensä ja omat ajatuksensa. Jonkin äärellä olemista ja läsnäoloa tapahtuu enemmän luonnossa”, hän täsmentää. Toisaalta muutos ja ääripäät tekevät hyvää, ja siksi Temppelikadun taiteilija-ateljeen kaltainen kaupunkiresidenssi perustelee paikkansa. Sitä paitsi pääseehän Töölöstä hetkessä luontoon ja ehkä ateljeehen kuuluu edes vähän linnunlaulua, hän pohtii. “Ja tärkeää on, että täältä näkee taivaan.”

Helsingissä sijaitseva Temppelikadun taiteilija-ateljee on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville kuvataiteilijoille 6–12 kuukautta kestävään asumiseen ja työskentelyyn. Ateljeehuoneiston lisäksi taiteilija saa kannustusapurahan.

2021


Palkinnot

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi neljä palkintoa tunnustuksina saajien ansioista ja huomionosoituksina heidän edustamilleen aloille.

SUSANNA PETTERSSON Kunniapalkinto 30 000 euroa museoalan monipuolisesta kehittämisestä ja kiinnostavasta yhteiskunnallisesta ajattelusta

Filosofian tohtori Susanna Pettersson (s. 1966) aloitti vuonna 2012 työt Valtion taidemuseossa, jossa hän ehti kahdeksantoista vuoden aikana toimia museopedagogisen yksikön amanuenssina ja intendenttinä sekä taidemuseoalan kehittämisyksikön erikoissuunnittelijana ja kehitysjohtajana. Vuonna 2008 Pettersson väitteli tohtoriksi taidehistoriasta Helsingin yliopistossa. Sen jälkeen hän on toiminut muun muassa Alvar Aalto -säätiön ja Alvar Aalto -museon johtajana, Suomen Lontoon-instituutin johtajana, Ateneumin johtajana ja elokuusta 2018 Tukholmassa sijaitsevan Nationalmuseumin pääjohtajana. Pettersson on antanut kasvonsa nykyhetken yleisölähtöiselle museotyölle ja ollut vahvasti muokkaamassa ja päivittämässä kuvaa museoista: hänen käsissään museot näyttäytyvät dynaamisina ja elävinä, monialaista asiantuntemusta organisoivina taidelaitoksina. Lisäksi hän on nostanut keskusteluun museoiden talouteen liittyviä teemoja ja puhuu johtamisen merkityksestä kulttuurilaitoksissa. Pettersson on puhunut julkisesti museoiden yhteiskunnallisesta roolista: ne eivät ole koskaan neutraaleja toimijoita, vaan vallan, valintojen ja politiikan ilmentymiä. Vuonna 2017 Pettersson tekikin rohkean liikkeen ja päätti esittää Ateneumin julkisivussa EGSin teoksen Europe’s Greatest Shame #11 (2017), tekstillä ”Refugees Welcome”. Museonjohtajan työn ohella Pettersson on toiminut esimerkkinä akateemisen uran vahvasta tuesta museoammattilaisen työssä. Tutkijana ja kirjoittajana hän on erikoistunut museoalaan ja sen historiaan – erityisesti museoiden ammatillisen kehittämisen näkökulmasta erikoistuen yleisöjen kohtaamisen ja tavoittamisen kysymyksiin. Oman akateemisen uransa edistämisen lisäksi Pettersson on päässyt kehittämään yliopistojen tulevaisuutta roolissaan Aalto-yliopiston hallituksen varapuheenjohtajana.

42

PA L K I N N OT

W I H U R I N R A H A S TO N


MARTTI HETEMÄKI Kunniapalkinto 30 000 euroa työstä suomalaisen talouden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden hyväksi

Valtiotieteiden tohtori Martti Hetemäki (s. 1955) on tehnyt koko uransa valtiovarainministeriössä. Ensimmäisen työpaikkansa harjoittelijana hän sai jo vuonna 1981. Hetemäki toimi finanssineuvoksena vuodesta 1994 vuoteen 1995 ja kansantalousosaston osastopäällikkönä 1995–2003. Alivaltiosihteerinä vuosina 2003–2013 toimineella Hetemäellä oli ratkaiseva rooli muun muassa sairaanhoitajien työtaistelun selvittämisessä vuonna 2007.

43

Hetemäestä tuli valtiovarainministeriön kansliapäällikkö vuonna 2013. Hänellä on ollut kiistaton vaikutus suomalaiseen pitkän linjan talouspolitiikkaan. Hän on toiminut olennaisessa roolissa lukuisissa talouspolitiikan valmistelutehtävissä ja ennen kaikkea valjastanut osaamisensa kulloisenkin hallituksen tarpeisiin. Hetemäen kautta kansliapäällikkönä jatkettiin kaikkiaan kolmesti – viimeisin pidennys johtui koronatilanteen hoitamisesta ja jatkui kesäkuuhun 2020 saakka. Huhtikuussa 2020 Hetemäki nimitettiin myös johtamaan työryhmää, joka valmisteli nopealla aikataululla suunnitelmaa Suomen tieksi ulos koronakriisistä ja toimenpiteet jälkihoitoa varten. Nykyään Helsinki Graduate School of Economicsin työelämäprofessorina toimiva Hetemäki on analyyttinen, laajasti lukenut ja käytännön talouspolitiikkaa monipuolisesti ymmärtävä entinen virkamies ja nykyinen tutkija, joka edelleen paneutuu, perehtyy ja pohtii mahdollisia ratkaisuja kansantalouden kiperiin kysymyksiin.

V U O S I K E R TO M U S

2021


AINO HAVUKAINEN JA SAMI TOIVONEN Tunnustuspalkinto 20 000 euroa ennakkoluulottomasta ja innostavasta työstä suomalaisen lastenkulttuurin hyväksi

Aino Havukainen (s. 1968) ja Sami Toivonen (s. 1971) ovat lastenkirjailija-kuvittajapari, joka tunnetaan Tatu ja Patu -kirjasarjasta. Sarjan ensimmäinen kirja, Tatu ja Patu Helsingissä, ilmestyi 2003. Isopäiset, oudot muualta tulleet veljekset näkevät kaupungin tarkemmin kuin siellä ikänsä asuneet. Outolasta kotoisin oleville Tatulle ja Patulle arkisetkin asiat näyttäytyvät uudessa valossa. He kohtaavat ennakkoluulottomasti maailman ja sen ilmiöt: ihmettelevät, hupsuttelevat, hölmöilevät, mutta eivät koskaan pilkkaa. Koukuttavien kertomusten vauhdin hurmassa opitaan uusia asioita muun muassa ruokailusta, joulusta, aakkosista, matkustamisesta ja kesäleiristä. Veljekset ovat reippaan uteliaita samaistumiskohteita eri-ikäisille

lukijoille sukupuolesta riippumatta. Kirjojen kuva-aukeamien yksityiskohdissa riittää tutkittavaa. Tatu ja Patu -kirjoja on ilmestynyt kaikkiaan yli toistakymmentä kappaletta ja käännösoikeuksia on myyty 21 maahan. Vuonna 2007 Tatun ja Patun Suomi voitti Finlandia Junior -palkinnon. Hahmojen maailma levittäytyy kirjoja laajemmaksi: Tatu ja Patu ovat nousseet teatterin lavalle ja heidät on nähty elokuvassakin. Oheistuotteiden kirjo on laaja. Kirjoillaan Havukainen ja Toivonen haluavat antaa mukavan ja nauruntäyteisen lukuhetken aikuiselle ja lapselle sekä antaa syötteitä mahdolliseen myöhempään keskusteluun. Maailmaa ei haluta suodattaa särmättömäksi ja kulmattomaksi, vaan lapsen uteliaisuuteen luotetaan. Havukainen ja Toivonen ovat kehittäneet Tatun ja Patun maailmaa sitä mukaa, kun maailma on ympärillä muuttunut – kirjoillaan he pyrkivät muuttamaan sitä aktiivisesti itsekin. Tatu ja Patu -lastenkirjat ovat omasta ajastamme ammentavia klassikkoja, joiden äärellä kasvaa tiedonjanoisia lukijoita. Tatu ja Patu -kirjat ovat jo nyt sukupolvikokemus, pian myös ylisukupolvinen elämys, kuten Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu tai Tove Janssonin muumit.

44

PA L K I N N OT

W I H U R I N R A H A S TO N


TIINA SONNINEN Kädentaitopalkinto 10 000 euroa työstä suomalaisen rakennusperinnön säilyttämiseksi ja tiedon välittämiseksi seuraavalle konservaattorisukupolvelle Tiina Sonninen (s. 1957) valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2010 Jyväskylän yliopistosta. Taidehistorian pro gradu -työssään hän tutki 1930-luvun modernistisen arkkitehtuurin värejä. Rakennuskonservaattoriksi hän oli valmistunut jo 1987 Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta ja paneutunut kalkkimaalauksiin ja niiden tekniikoihin. Konservoinnin jatko-opintoja Sonninen suoritti Itävallassa ja Italiassa. Parhaillaan työn alla on Suomen keskiaikaisten kirkkojen seinämaalausten materiaali- ja maalaustekniikoihin keskittyvä väitöskirjatutkimus Helsingin yliopistossa. Kolmenkymmenenviiden vuoden kokemus on nostanut Tiina Sonnisen alansa arvostetuksi asiantuntijaksi, jolla on laaja kansainvälinen konservoinnin ammattilaisten ja tutkijakollegojen verkosto. Hän on jakanut asiantuntemustaan esitelmöitsijänä sekä kirjoittanut alan

V U O S I K E R TO M U S

45 kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuihin. Niissä hän on muun muassa pohtinut, mitä haasteita ilmastonmuutos asettaa historiallisille rakennuksille ja niiden kunnon seurannalle. Sonninen on hoitanut luottamustehtäviä kansainvälisissä järjestöissä ja muun muassa Kirkon kulttuuriperinnön neuvottelukunnassa. Sonnisen konservointitaitoja on tarvittu lukuisissa historiallisissa arvorakennuksissa, esimerkiksi Porvoon tuomiokirkon samoin kuin Ulvilan ja Siuntion sekä Ahvenanmaan Getan ja Lemlandin keskiaikaisten kirkkojen konservointitöissä. Sonninen on ollut mukana myös Turun linnan, Eduskuntatalon, Helsingin yliopiston päärakennuksen, Kansallismuseon, Kansallisteatterin, Ateneumin, Helsingin päärautatieaseman ja ravintola Kappelin rakennuskonservointitöissä.

2021


2


46–47 IHMISET

48–52 TALOUS

53 VIESTINTÄ

54–55 APURAHAPROSESSI


Ihmiset

Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastaa kahdeksanjäseninen hallitus ja arjen operatiivista toimintaa pyörittää toimiston henkilökunta asiamiehen johdolla.

2 6 1

3

8

5

7

48

HALLITUS Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimi­kausi kestää neljä vuotta kerrallaan. H ­ allitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan apuraha- ja palkintosumman suuruudesta sekä apurahojen ja palkintojen jakotavasta.

IHMISET

Hallituksen jäsenet vuonna 2021

5. Seija Sihvola filosofian tohtori

1. Arto Hiltunen ekonomi, puheenjohtaja

6. Petri Suomala professori

2. Tapani Väljä ekonomi, varapuheenjohtaja

7. Leena Svinhufvud dosentti, FT

3. Risto Aarnio-Wihuri toimitusjohtaja

8. Minnaliisa Vehkala toimitusjohtaja

4. Jukka Paasikivi johtaja (puuttuu kuvasta)

W I H U R I N R A H A S TO N


TOIMISTON HENKILÖKUNTA 1. Arto Mäenmaa asiamies 5

1

6

4

2. Jukka Lehmusvirta kiinteistöpäällikkö 3. Sari Ulfstedt asiamiehen assistentti

2

4. Eija Pitkänen toimistosihteeri

3

5. Mervi Kauko kirjanpitäjä 6. Emilia Mäenmaa viestintäkoordinaattori

49

VARAINHOITOTOIMIKUNTA

LÄHIPIIRITOIMET

Säätiön varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi vuosittain valittavaa hallituksen jäsentä ja asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2021.

Luottamushenkilöille ja säätiölain määrittelemille lähipiiriläisille on maksettu säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palkkoja ja palkkioita, jotka sisältyvät henkilöstökuluihin.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet vuonna 2021 Arto Hiltunen puheenjohtaja

JÄSENYYDET Säätiöt ja rahastot ry

Arto Mäenmaa asiamies

Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys. Yhdistys toimii apurahoja jakavien tai vastaavalla tavalla toimivien suomalaisten yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Se muun muassa kouluttaa jäseniään ja julkaisee toimialaan liittyviä tutkimuksia ja ohjeita. Yhdistykseen kuului vuoden 2021 lopussa 210 jäsentä. Asiamies Arto Mäenmaa oli vuonna 2021 yhdistyksen hallituksen jäsen.

TILINTARKASTAJAT

European Foundation Centre ja The Hague Club

Toimintavuoden 2021 tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Kallaskari.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jäsenenä yleishyödyllisten eurooppalaisten säätiöiden järjestössä European Foundation Centressä ja asiamies Arto Mäenmaa on jäsen eurooppalaisten säätiöjohtajien verkostossa The Hague Clubissa.

Tapani Väljä Risto Aarnio-Wihuri

V U O S I K E R TO M U S

2021


Talous

50

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle jaetaan omaisuuden tuotoista. Sijoitustoiminnassa on pitkä aikajänne, joten tuoton vuosittainen vaihtelu ei estä tasaisesti kehittyvän apurahapolitiikan harjoittamista.

YLEISTÄ Vuoden 2021 alussa odotukset yleisistä talouden näkymistä olivat korkealla. Koronarokotusten antaminen pääsi vauhtiin ja taloudellisen toimeliaisuuden odotettiin palautuvan vuoden 2020 taantumasta. Raha- ja finanssipoliittinen tuki oli myös edelleen voimakasta. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana talouden kasvuennusteita korjattiinkin selkeästi ylöspäin. Yhdysvaltain kasvuennusteet nousivat selvästi enemmän kuin euroalueen, jossa muun muassa rokotusten käyntiinlähtö oli hitaampaa. Kiina puolestaan asetti tietojen säilyttämiseen liittyviä määräyksiä ja suitsi niin suuryhtiöiden kuin kiinteistösektorinkin toimintaa. Koronapandemian seurauksena oli vuonna 2020 aiheutunut ennennäkemätön kysynnän ja tarjonnan samanaikaisesta romahduksesta johtunut shokki. Koronarajoitusten purkautuessa taloudellinen aktiviteetti nousi vuonna 2021 voimakkaasti ja johti täten globaaleihin saatavuus- ja kapasiteettihaasteisiin, jotka jatkuivat ja lisääntyivät loppuvuotta kohti mentäessä. Ne aiheuttivat osaltaan huomattavia inflaatiopaineita, joita energian ja raaka-aineiden hintojen nousu lisäsi. Vielä syksyllä markkinat kuulivat keskuspankeilta viestiä, että inflaatio olisi tilapäistä ja hintapaineet hellittäisivät vaiheittain. Samaan aikaan markkinat odottivat koronapandemiauhan

TA LO U S

mahdollista poistumista tai ainakin vähenemistä rokotekattavuuden kasvaessa ja toisaalta taas uusi koronavariantti osoitti yllätyksellisyyttään ja leviämiskykyään aivan vuoden 2021 lopulla. Lisäksi pohdittiin keskuspankkien voimakkaan elvytyksen alasajon aikataulua. Euro vahvistui Yhdysvaltain dollaria vastaan vuoden aikana 7 %. Brent-öljyn hinta kohosi vuoden aikana runsaat 50 %. Kuparin hinta nousi 25 % ja kullan hinta puolestaan laski 4 % vuonna 2021. Pitkät korot kääntyivät nousuun ennätysalhaisilta tasoilta. Saksan valtion kymmenen vuoden obligaatio oli vuoden lopulla -0,18 % ja kahdentoista kuukauden euribor -0,50 %. Sijoitusmarkkinoiden osalta vuosi 2021 oli tuottokehitykseltään erittäin hyvä. Yritykset ovat koronakriisin aikana pystyneet toteuttamaan hyvää kulukontrollia ja lisäksi ne ovat kyenneet siirtämään kustannuspaineita hintoihin ja siten tuloskasvu on ollut toistaiseksi vahvaa. Kehittyvät markkinat poislukien osakemarkkinat nousivat voimakkaasti, ja vaikka korko-omaisuusluokista kirjattiin varsin vaatimattomat tai negatiiviset tuotot, niin portfoliosijoittajien kokonaistuotot olivat hyvällä tasolla. Euromääräisillä tuottoindekseillä mitattuna MSCI Maailman indeksimuutos oli 32 %, MSCI Euroopan 26,0 %, MSCI Kehittyvien markkinoiden 5,6 % ja OMXH Cap -indeksin 25,3 %.

W I H U R I N R A H A S TO N


SIJOITUSTEN TUOTTO

KIINTEISTÖT

Säätiön sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 16,1 % (10,8 %) vuonna 2021. Sijoitustoiminnan kirjanpidon tulos oli 38,4 (23,3) miljoonaa euroa vuonna 2021. Osinko-, voitto-osuus-, korko- ja nettovuokratuotot olivat 20,8 (18,8) miljoonaa euroa ja sijoitusten kulut 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Arvopaperien myyntivoitot olivat 15,9 (6,1) miljoonaa euroa ja myyntitappiot 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Arvopaperien arvonalennukset olivat 0,4 (2,9) miljoonaa euroa ja arvonalennusten palautukset 2,5 (1,6) miljoonaa euroa. Osingot ja osakerahastojen voitto-osuudet kasvoivat 8 %. Korkotuotot pienentyivät 26 %. Pääomarahastojen tuottokorot ja voitto-osuudet kasvoivat 38 %. Nettovuokra-tuotot pienentyivät 34 % erityisesti Kiinteistö Oy Laurean osakekannan tammikuussa toteutuneen myynnin seurauksena. Säätiön vuokrattavissa olevien toimitilojen vuokrausaste oli toimintavuoden lopussa 91 % (91 %).

Kiinteistöosakeyhtiöomistusten lisäksi säätiö omistaa kiinteistöt Arkadiankatu 21 ja Kalliolinnantie 4. Kiinteistö Arkadiankatu 21 on asuinvuokratalo, jossa on myös muutamia toimisto- ja liikehuoneistoja. Salus-sairaalana aikanaan toiminut Kiinteistö Kalliolinnantie 4 on nykyisin toimistotalo, jossa sijaitsee säätiön toimisto. Säätiö- ja yhdistystaloksi profiloituneessa Wihurin Salus-talossa toimivat myös Suomen Meripelastusseura ry, Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit ry, osa sen jäsensäätiöistä sekä Reijo Rautauoman säätiö sr ja Väestönsuojelusäätiö sr.

SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Säätiön toiminnan mahdollistaa suunnitelmallinen, vastuullinen ja menestyksekäs varainhoito. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on sijoitukset hajautettu

SIJOITUSTEN NETTOTUOTOT (MILJ. €)* *nimellisarvossa

51 20,6

M€ 20

16,6

17,0 16,0

15

15,2

14,8

2015

2016

17,0

17,1

2017

2018

17,8

18,6

10

5

0

2012 OSINGOT

V U O S I K E R TO M U S

2013

2014

VOITTO-OSUUDET JA KULUT

KOROT

2019

2020

2021

NETTOVUOKRAT

2021


OMAISUUSLAJIJAKAUMA 31.12.2021

MUUT SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSAKERAHASTO-OSUUDET

21 %

KIINTEISTÖT JA KIINTEISTÖOSAKKEET

KORKOINSTRUMENTIT

8%

58 %

13 % MARKKINA-ARVO

579 MILJ. €

Lisäksi säätiö omistaa 22,4 %:n vähemmistöosuudet noteeraamattomien Wihuri Oy:n ja Wihuri Packaging Oy:n osakkeista.

52

eri omaisuuslajeihin säätiön hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Tavoitteena on varallisuuden pitkän aikavälin kasvun myötä varmistaa tasaisesti kehittyvä apurahojen ja muun tuen jakokyky. Sijoituksista noin 70 % on likvideissä arvopapereissa ja erilaisissa rahastoissa sekä tilivaroina, joten säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni. Säätiölle on tärkeää, että sen varainhoito on kestävää myös muiden seikkojen kuin tuoton suhteen. Hallitus on vahvistanut säätiölle vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Sijoitusten ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tarkastellaan ja hallitaan osana säätiön sijoituskäytäntöjä. Wihurin rahasto on tehnyt sijoituksia myös, joihin mukaan lähteminen voidaan nähdä vaikuttavuussijoittamisena. Vuonna 2021 säätiö meni osakkaaksi nenäsumutteena annettavan koronavirusrokotteen kehitystyötä tekevään Rokote Laboratories Finland Oy:öön. Yhtiön muita omistajia ovat muun muassa Suomen Kulttuurirahasto, Ferring Ventures SA, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä hankkeen aloittaneet suomalaiset tutkijat.

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Apurahamyöntöihin ja palkintoihin sekä Wihurin tutkimuslaitoksen ylläpitämiseen käytettiin 13,1 (12,8) miljoonaa euroa. Säätiön toiminnan kulut olivat 1,0 (1,0) miljoona euroa, joten varsinaiseen toimintaan käytettiin yhteensä 14,1 (13,8) miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 38,4 (23,3) miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä 24,3 (9,5) miljoonaa euroa siirretään käyttörahastoon.

TA LO U S

W I H U R I N R A H A S TO N


NÄKYMÄT VUODELLE 2022 Vuosi 2022 alkoi valoisissa näkymissä. Talouskasvun odotettiin edelleen olevan kuluvana vuonna trendikasvua ripeämpää ja yritysten tuloskunnon jatkuvan hyvänä. Tässä ilmapiirissä ja inflaatiopaineiden vallitessa oli selvää, että rahapoliittinen tuki supistuu. Korkotasot jatkoivat nousuaan alkuvuodesta. Globaalit talousnäkymät menivät kerralla uusiksi Venäjän aloitettua sotatoimet Ukrainaa vastaan 24.2.2022. Länsimaiden vastareaktiot välittömine pakotetoimineen ovat poikkeuksellisen vahvat. Käsillä on valtava humanitaarinen kriisi. Koronan omikron-muunnos näyttäisi leviävän nopeasti,

mutta toisaalta se ei aiheuta vakavaa sairastumista, ja sairastaminen on lyhytaikaisempaa aiempiin variantteihin verrattuna. Koronan pandemiastatuksen poistumista toivotaan jälleen kuluvan vuoden aikana, jolloin uhka taloutta rasittavista sulkutoimista poistuisi. Pörssiyhtiöiden osinkojen odotetaan toteutuvan keväällä 2022 hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Koronapandemian aikaansaamat rakenteelliset vaikutukset näkyvät toimitilamarkkinoilla, kun yritykset pohtivat tarkkaan tulevia tilatarpeitaan. Säätiön toteutuneet ja toteutuvat sijoitustuotot mahdollistavat tavoitteeksi asetetun jaettavien apurahojen, palkintojen ja muun tuen määrän tasaisen kehityksen myös vuonna 2022.

TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

-11 200 000,00

-10 800 000,00

Wihurin tutkimuslaitos Henkilöstökulut Tutkimus-ja muut kulut Wihurin tutkimuslaitos yhteensä

-1 015 694,08 -895 897,26 -1 911 591,34

-1 077 183,91 -922 816,09 -2 000 000,00

Toiminnan kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä

-661 935,88 -25 559,49 -342 073,72 -1 029 569,09

-634 598,77 -34 889,00 -333 232,82 -1 002 720,59

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-14 141 160,43

-13 802 720,59

KULUJÄÄMÄ

-14 141 160,43

-13 802 720,59

20 758 258,59 -203 112,11 15 851 775,99 2 022 981,88

18 754 823,56 -195 842,30 6 071 954,56 -1 290 416,18

SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

38 429 904,35

23 340 519,64

TUOTTOJÄÄMÄ

24 288 743,92

9 537 799,05

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

24 288 743,92

9 537 799,05

VARSINAINEN TOIMINTA Apurahat ja palkinnot

53

SIJOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Arvonalennukset ja niiden palautukset

V U O S I K E R TO M U S

2021


TASE

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

76 678,42 45 500,00 122 178,42

102 237,91 45 000,00 147 237,91

Sijoitukset

283 534 422,11

263 126 091,25

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

283 656 600,53

263 273 329,16

Saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

294 700,64 24 534 193,10

2 468 354,76 17 040 450,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

24 828 893,74

19 508 804,78

308 485 494,27

282 782 133,94

Lahjoitusrahastot Peruspääoma Käyttörahasto ja ed. tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä

4 120 604,20 191 007 883,53 72 674 559,14

4 120 604,20 191 007 883,53 61 831 794,20

24 288 743,92

9 537 799,05

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

292 091 790,79

266 498 080,98

Lyhytaikainen Nostamattomat apurahat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä

15 533 233,13 258 085,59 293 791,36 308 593,40 16 393 703,48

15 415 312,98 167 135,44 324 306,13 377 298,41 16 284 052,96

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

16 393 703,48

16 284 052,96

308 485 494,27

282 782 133,94

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Taide-esineet Aineelliset hyödykkeet yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

54

OMA PÄÄOMA

VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TA LO U S

W I H U R I N R A H A S TO N


Viestintä Wihurin rahaston viestinnän tavoitteena on olla visuaalisesti ja sisällöllisesti laadukasta, tunnistettavaa ja sykähdyttävää. VIESTINNÄN PERIAATTEET Jenny ja Antti Wihurin rahaston viestintä tukee säätiön vision ja strategian toteutumista. Viestinnällä on kaksi pääasiallista tavoitetta: kertoa oikeille yleisöille säätiön tarjoamista mahdollisuuksista, kuten apurahahausta ja residenssiohjelmista sekä tehdä säätiön toimintaa tunnetuksi myös laajemmalle yleisölle. Hallituksen vahvistama viestintäpolitiikka tekee viestinnästä pitkäjänteistä ja on osa säätiön jatkuvuussuunnittelua. Viestintäpolitiikan pohjalta laaditaan vuosittain käytännönläheinen viestintäsuunnitelma, jossa määritellään ja aikataulutetaan jokavuotiset viestinnän toimenpiteet. Tämän lisäksi kannustetaan myös matalalla kynnyksellä toteutettavaan, kokeilevaankin viestintään, joka reagoi aikaan ja ympäröivän maailman tapahtumiin. Wihurin rahaston viestinnän tavoitteena on olla visuaalisesti ja sisällöllisesti laadukasta, tunnistettavaa ja sykähdyttävää. Säätiö myös tunnistaa, että viestinnällä ja markkinoinnilla joko vahvistetaan tai heikennetään mielikuvia ja pitää siksi huolta ihmisten monipuolisesta edustuksesta viestinnässään. Säätiön viestintää suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa talon sisältä käsin.

KANAVAT JA SISÄLLÖT Jenny ja Antti Wihurin rahasto viestii monikanavaisesti. Säätiön tärkeimmät viestintäkanavat ovat verkkosivut, sosiaalinen media, uutiskirje, vuosikertomus, tiedotteet ja lehti-ilmoitukset. Säätiö on aktiivisesti läsnä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät kasvoivat tasaisesti läpi vuoden. Vuoden 2021 aikana säätiön verkkosivuilla julkaistiin tiedotteiden lisäksi pidempiä haastatteluja ja juttuja apurahansaajista, residenssitaiteilijoista ja rahoitetuista hankkeista.

V U O S I K E R TO M U S

Säätiön verkkosivuilla julkaistun muistikulttuuria käsittelevän jutun kuvittanut KIIA BEILINSON hyödynsi kuvituksessaan SA-arkistomateriaalia.

55

NOSTOJA VUODEN 2021 VIESTINNÄLLISISTÄ TEOISTA Wihurin tutkimuslaitoksen visuaalinen ilme ja verkkosivut Wihurin rahasto tarjoaa viestinnällistä apua sen merkittävimmille tukikohteille ja yhteistyökumppaneille. Wihurin tutkimuslaitos, joka lasketaan osaksi Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, sai uuden visuaalisen ilmeen ja verkkosivut. Verkkosivut esittelevät tutkimuslaitoksen tutkimusohjelmaa, henkilöstöä ja toimintaa.

Syväsukellus ajankohtaisiin aiheisiin Säätiön verkkosivuilla julkaistiin taiteilija- ja apurahansaajahaastattelujen lisäksi pidempiä aihelähtöisiä juttuja. Kesäkuussa julkaistu ”Sodasta, valokuvista ja muistamisesta” kertoi museoiden roolista muistikulttuurin ylläpitäjinä, purkajina ja rakentajina. Juttu ”Kryptovaluuttojen oppivuodet” käsitteli kryptovaluuttojen syntyä, merkitystä ja tulevaisuuden suuntaa, ja se julkaistiin marraskuussa.

2021


Apurahaprosessi Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahoja haetaan kerran vuodessa hakuaikana apurahajärjestelmän kautta.

1. Apurahabudjetti

3. Hakemusten käsittely

Maaliskuussa hallitus päättää apurahabudjetin. Alakohtaiset määrärahat määräytyvät säätiön painopisteiden ja aiemman hakupaineen mukaan.

Hakuajan päätyttyä säätiöllä tarkistetaan, että hakemus on luokiteltu oikeaan kategoriaan. Tällä pyritään varmistamaan, että hakemus päätyy oikean alan asiantuntijan arvioitavaksi. Hakemukset lähetetään edelleen kunkin alan asiantuntijalle, jotka arvioivat apurahahakemuksen taiteellista, tieteellistä tai yhteiskunnallista arvoa.

56 MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

2. Hakemukset Toukokuussa apurahahanhakijat lähettävät hakemuksensa säätiölle apurahojen verkkopavelun kautta. Apurahanhakijoita neuvotaan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse ja puhelimitse.

APURAHAPROSESSI

W I H U R I N R A H A S TO N


4. Arviointi

6. Tieto apurahapäätöksistä

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää. Säätiön käyttämillä arvioijilla on hallituksen näkemyksen mukaan riittävää tieteen ja taiteen alan asiantuntemusta ja kokemusta hakemusten arvioimiseksi. Arvioijien henkilöllisyyksiä ei paljasteta julkisuuteen, millä pyritään säilyttämään HEINÄKUU

ELOKUU

heille työrauha.

5. Päätökset Päätöksensä tehtyään asiantuntijat lähettävät ehdotuksensa säätiön asiamiehelle, joka esittelee vuoden apurahakokonaisuuden hallitukselle. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa syksyllä arvioimaan esityksiä ja tekemään lopullisia päätöksiä apurahansaajista. Säätiön hallitus, henkilökunta sekä asiantuntijat noudattavat rahaston esteellisyyssääntöjä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

V U O S I K E R TO M U S

Sähköpostiosoitteensa antaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä syys-lokakuun vaihteessa. Apurahansaajat saavat lisäksi myöntökirjeen lokakuussa. Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat myönnetään virallisesti 9. lokakuuta, minkä jälkeen lista apurahansaajista on nähtävissä SYYSKUU

57 LOKAKUU

säätiön verkkosivuilla.

7. Virallinen myöntöpäivä Apurahat myönnetään ja julkistetaan Antti Wihurin syntymäpäivänä 9. lokakuuta.

2021


3


58–78 MYÖNNETYT APURAHAT, PALKINNOT JA MUU TUKI 2021

78–79 KUNNIAPALKINNOT

79–80 TUNNUSTUSPALKINNOT

80–81 SUURET KUNNIAPALKINNOT JA LAHJOITUKSET

81–82 VIERAILEVAT KUTSUTAITEILIJAT ROVANIEMELLÄ

82 TEMPPELIKADUN TAITEILIJA-ATELJEEN TAITEILIJAT

83 WIHURISTIT VILLA LANTESSA


Myönnetyt apurahat, palkinnot ja muu tuki 2021

60

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

W I H U R I N R A H A S TO N


YLEINEN APURAHAHAKU

Yhteisöt 4H-säätiö 35 000 digitaalisen Helppi-työpalvelutoiminnan kehittämiseen, nuorten omaehtoisiin projekteihin, stipendeiksi ja apurahoiksi nuorille sekä 4H-kerhokilpailun ja 4H-yrityskilpailun toteuttamiseen Aalto Entrepreneurship Society ry (Aaltoes) 20 000 innovaatio-ohjelman “Series” järjestämiseen

CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation 30 000 CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundationin historiikin kirjoittamiseen

Gutsy Go ry 100 000 nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota ehkäisevän Gutsy Go -toiminnan valtakunnallistamiseen

DocPoint-elokuvatapahtumat ry 20 000 valtakunnallisen DOKKINO lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertueen järjestämiseen oppimateriaaleineen vuonna 2022

Haapavesi Folk ry 20 000 tapahtuman Haapavesi Folk Music Festival 2022 järjestämiseen

E2 Tutkimus 40 000 Suomessa työskentelevien ulkomaisten tutkijoiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, viestinnän ja osallisuuden vahvistamiseen koulutuksin ja tapahtumin sekä valtakunnallisen koulutusmallin luomiseen

Elisabeth Rehn - Bank of Ideas ry Aalto-yliopisto, Teknillisen fysiikan laitos 20 000 5 000 Pohjoismaiden ja Baltian maiden turvallisuusyhteistyötä edistävän Fysiikan Päivien järjestämiseen kokonaisturvallisuustapahtuman Otaniemessä maaliskuussa 2022 järjestämiseen ja tutkimushankkeen toteuttamiseen AIESEC Suomi Ry 7 000 Eloa ry kotimaiseen koulutukseen, 18-30-vuotiaiden nuorten johta20 000 juusominaisuuksien kehittämiseen vuoden 2022 toimintaan ja nuorten tavoitettavuuden lisäämiseen Erätauko-säätiö sr 200 000 Ajatuspaja Libera toimintaan “Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva 15 000 kansa” “Laki ja liberaali demokratia”-hankkeeseen Etelä-Karjalan Musiikkiyhdistys ry 20 000 Aseman Lapset ry 50 000 Benjamin Brittenin The Turn of the Screw -oopperaproduktion nuorten päihteiden käytön, rikollitoteuttamiseen suuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkers-toiminnan avulla ja erityisesti Walkers Helsingin uuden European Youth Parliament nuorisokahvilan ja valtakunnallisen Finland - EYP Finland ry vapaaehtoistoimintapankin edelleen 6 000 kehittämiseen Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen Biologian ja maantieteen opetta2022 jien liitto BMOL ry FinnAgoran Säätiö 20 000 opettajille ja kasvattajille tarkoitet5 000 tujen, ympäristötunteisiin ja niiden suomalaisen elokuvan päivien, Finn käsittelyyn liittyvien vertaisryhmien Filmnapokin, järjestämiseen Budasuunnitteluun ja toteuttamiseen pestissa helmikuussa 2022

V U O S I K E R TO M U S

Hejac ry 8 000 vedenalaisdronen, viistokaikuluotaimen, vedenalaisen metallinpaljastimen ja lentävän dronen hankintaan kadonneiden henkilöiden etsimistä varten Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry 20 000 Kaija Saariahon kuorotuotannon esittämiseen ja levyttämiseen Helsingin kansainvälinen balettikilpailu -yhdistys ry 40 000 Helsingin kansainvälisen balettikilpailun järjestämiseen Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa 30.5.-6.6.2022 sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen

61

Helsingin yliopisto 80 000 kaikille avoimeen esi- ja peruskouluopetukseen soveltuvaan Tekoäly & lapset -oppimiskokonaisuushankkeeseen Helsinki Poetry Connection 20 000 lavarunotapahtumien tuottamiseen ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen Hymnologian ja liturgiikan seura ry 4 500 latinalais-suomalaisen hymnikirjan julkaisemiseen Institutum Romanum Finlandiae sr 28 000 työskentelyapurahoihin Villa Lanten taiteilijaresidenssin kuvataiteilijoille

2021


Institutum Romanum Finlandiae sr 26 000 Wihurin stipendiin nuoren suomalaisen tutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa Jalkaväkimuseon säätiö sr/ Jalkaväkikeskus 15 000 uuden Jalkaväkikeskuksen toimintakokonaisuuden luomiseen John Nurmisen Säätiö 10 000 suomalaisen merentutkimuksen historiaa käsittelevän kirjan toimitustyöhön sekä kirjasta suunniteltavan digimuseo-näyttelyn rakentamiseen Kaamospelit-yhdistys ry 3 000 Kaamospelit-Vantaan kansanmusiikkiviikon järjestämiseen 2021

62

Kadettikunta ry 30 000 valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison, opettajien ja naisten keskuudessa sekä “Suomi kylmässä sodassa”-tietopankin tekniseen uudistamiseen Kamarikuoro Key Ensemble ry 20 000 Kamarikuoro Key Ensemblen vierailujohtajien konserttisarjan järjestämiseen Kansainvälisen politiikan yhdistys 3 000 tapahtuman “Nordic Convention on International Affairs 2021” järjestämiseen Kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos 10 000 hankkeeseen “Kansallisoopperan ja -baletin Balettioppilaitoksen juhlakirja; 100 vuotta baletinopetusta” KATAJA - Kauppatieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusohjelma 15.000 KATAJAn opetusohjelmaan

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry 10 000 Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailun oppilasstipendeihin Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 10 000 Kunnan tanssitaiteilija -hankkeeseen Keski-Suomessa Kotkaniemi-säätiö 15 000 “Oikeusvaltion puolustus - Mäntsälän kapinasta 90 vuotta”-museonäyttelyn toteuttamiseen presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseossa Kotkaniemessä Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 12 000 Elokuvaelämys ei pääty lopputeksteihin -hankkeeseen Koululiikuntaliitto KLL ry 50 000 koululaisten vesillä liikkumisen taitoja edistävään Vesisankarit-hankkeeseen sekä Vesisankarit-tapahtumien järjestämiseen Koulutus Elämään Säätiö sr 10 000 terveyskasvatusohjelman monipuolista oppimista tukevien lisätyn todellisuuden (AR) opetusvälineiden hankintaan Kulkuset ry 4 000 Sekakuoro Kulkusten yhtyelauluprojektiin “Prenikka-proggis” Kustavin Talonpoikaispurjehtijat ry 17 000 nuorison purjehdusleiri (NuPu)-projektiin ja saariston talonpoikaiskulttuurin edistämishankkeeseen Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri 40 000 maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Lapin taiteilijaseura 13 000 kahden eri taidemuodon kohtaamisen ja kokemisen kautta voimaantumista ja hyvinvointia edistävien lappilaisten tarinatyöpajojen järjestämiseen ja niistä syntyvien monologien esittämiseen kiertueella Lapin yliopisto 30 000 historiateokseen Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnasta 1990-2050 sekä historiallisella että futurologisella näkökulmalla Lapland Entrepreneurship Society ry 6 000 opiskelijalähtöisen yrittäjyysyhteisön toimintaan Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry 3 000 dokumentin tekemiseen yhdistyksen toiminnasta lasten ja nuorten puutarhakulttuurin edistämiseksi Luotsiliitto ry - Luotsikirjasto 10 000 perinteisen kirjastotoiminnan ylläpitoon Suomen saaristossa ja maatoimipisteissä sekä meri- ja luotsaushistoriallisten julkaisujen tekemiseen LUT-yliopisto 20 000 tutkimukseen “Advisory boardin arvonluonti yritykselle – keinot ja edellytykset” Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry 10 000 Mahdollisuuksien Labyrintti - vastavalmistuneiden ja alueelle muuttavien tanssitaiteilijoiden integroimiseen tanssitaiteen kentälle kohti omia urapolkuja poikkeuksellisissa olosuhteissa Maanpuolustuksen Tuki ry 100 000 vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen

W I H U R I N R A H A S TO N


Mannerheim-ristin ritarien säätiö 3 000 toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto 30 000 Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi Matematiikkalehti Solmu 12 000 Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan Meripuolustussäätiö sr 10 000 vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry 90 000 merenkulun logististen järjestelmien professuurin jatkamiseen Minimalia Helsinki ry 6 000 Minimalia-konserttisarjan järjestämiseen Mothers in Business MiB ry 8 000 hankkeeseen “Yrittäjyyshautomo vauhdittamaan äitien yrittäjyyttä” Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO ry 6 000 soitinsatukonserttien järjestämiseen Musiikkitalon Urut Soimaan ry 74 000 kansainvälisen Kaija Saariaho -urkusävellyskilpailun palkintoihin Naisjärjestöjen Keskusliitto ry 10 000 Tasa-arvolla taantumusta vastaan EU:ssa -hankkeeseen Non Fighting Generation ry 50 000 “Hyvässä jengissä”-hankkeeseen nuorten jengiytymisestä johtuvan väkivallan vähentämiseksi

V U O S I K E R TO M U S

Nuori Yrittäjyys ry 50 000 nuorten yrittäjyyden oppimistapahtumaan Uskalla Yrittää ja nuorten yrittäjyysfestareihin Nurmeksen Kesäakatemian kannatusyhdistys ry 15 000 Nurmeksen Kesäakatemia & Kesäkonsertit -festivaalin konserttisarjan järjestämiseen Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry 40 000 Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen Osuuskunta Visia (Visia GameFactory) 7 500 My2050-ilmastonmuutospelin levittämiseen kouluille ympäri Suomea Oulun vanha musiikki ry 20 000 G. F. Händelin Messias-oratoriokiertueen järjestämiseen Perämerenkaaren alueella toteuttajina Oulun barokkiorkesteri, Erik Westberg Vokalensemble sekä solistit Pitäjänmäen kyläkirkko ry 10 000 Pitäjänmäen kyläkirkon Lied-päivien järjestämiseen 6.–9.1.2022 Pro Avanti! ry 40 000 Kamariorkesteri Avantin taiteelliseen toimintaan Pro Kaustinen ry 20 000 Kestävä Kaustinen / Sustainable Futures Kaustinen -hankkeeseen Pääkaupunkiseudun Etsintä ry 5 000 kumiveneen varusteluun ja vedenalaisen etsintäkaluston päivitykseen Renessanssimusiikkia Paavalinkirkossa ry 6 000 IX Aurore - Helsingin renessanssimusiikkijuhlien järjestämiseen tammikuussa 2022

Ritarikatu ry 5 000 Kamarikesä-festivaalin järjestämiseen Helsingin Ritarihuoneella Rovaniemen taidemuseo 40 000 museon kokoelmahallinnan parantamiseen “Huipputaiteen hyväksi – kokoelmat kuntoon!” Rovaniemen taidemuseon ystävät ry 6 000 kulttuuripalveluiden järjestämiseen teemalla Iloa, elämyksiä ja kuplivaa yhteisöllisyyttä - positiivista nostetta pandemian jälkeen Saaristomeren merivartiokilta ry 5 000 veneiden ylläpitoon liittyen turvallisen veneilyn koulutukseen Sairaalaklovnit ry 10 000 sairaalaklovnityöhön yliopistollisten sairaaloiden lastenosastoilla Sámedáidaga doarjjasearvi rs, Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry 10 000 Skábmagovat (Kaamoksen kuvia) alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin järjestämiseen Inarissa sekä digitaalisesti verkossa

63

Savonlinnan kv luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry 6 000 Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin 2022 järjestämiseen Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry 8 000 Savonlinnan Lied- ja kamarimusiikkifestivaalin toteuttamiseen kesä-elokuussa 2022 sekä ainutlaatuisen pohjoismaisen muusikkouskilpailun valmisteluun 2021-2022 Sibelius-Akatemian konsertti- ja mestarikurssiyhdistys ry. 15 000 mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa vuonna 2022

2021


Sibelius-Seura 40 000 JSW-edition (Sibeliuksen kootut teokset) toimitustyön jatkamiseen

Suomen Meripelastusseura ry 160 000 vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tukemiseen ja toimintaan

Suomen Yrittäjänaiset 8 000 verkossa tapahtuvien koulutusten järjestämiseen

Sirkusyhdistys Varpaat ilmassa ry 10 000 nykysirkusesityksen valmistamiseen

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry 15 000 Punainen Kortti Rasismille -hankkeen kestävän kehityksen kampanjaan

Taideyliopisto 75 000 hankkeeseen “Health, Narrative and the Arts – Narratiivisen kompetenssin vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa”

Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys ry 20 000 muusikoiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämishankkeeseen

Taistelukoulun Perinneyhdistys ry 5 000 itsenäisyyden ajan upseerikoulutusta, Suojeluskuntain Päällystökoulun toimintaa ja Taistelukoulun historiaa Tuusulan Rantatiellä esittelevän verkkomuseon toteuttamiseen

Sodankylän elokuvafestivaali ry 15 000 Sodankylän elokuvajuhlien toteuttamiseen 15.-19.6.2022 Suomalaisen kamarioopperan kannattajayhdistys ry 15 000 Taikasaari-kamarioopperan toteuttamiseen Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry 20 000 Kansallispuku kaikille -hankkeeseen Suomen Icehearts ry 30 000 Icehearts-toiminnan tukemiseen

64

Suomen Ilmailumuseosäätiö sr 10 000 ”Taivas aukeaa”-päänäyttelyn luonnossuunnitelman päivittämiseen uuden tilaratkaisun mukaiseksi osana Uusi Ilmailumuseo -hankkeen konseptisuunnittelua Suomen Johanniittain apu ry 10 000 maksuttoman hätäensiapukoulutuksen tarjoamiseen peruskouluille sekä toisen asteen kouluille Suomen Liikemies-Yhdistys r.y. 5 000 vuosikirjan kokoamiseen ja toimittamiseen Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry 5 000 koululaisvierailujen järjestämiseen Suomen Marsalkka Mannerheimin metsästysmajan museoalueelle

Suomen Nuorisopurjehtijat ry 20 000 merelliseen nuorisotyöhön Suomessa ja kansainvälisillä vesillä Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 30 000 partion koulutustoiminnan laadun ja saavutettavuuden kehittämiseen Suomen Saksan Instituutin Säätiö 10 000 Together Alone -hybridifestivaalin järjestämiseen Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kohdemaissa sekä digitaalisissa kanavissa

Talous ja nuoret TAT 50 000 peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa Taloustieteellinen Yhdistys ry 5 000 seminaari- ja julkaisutoimintaan Tammenlehvän Perinneliitto ry 50 000 tutkimushankkeeseen “Veteraanit ja suomalainen yhteiskunta”

Suomen Sukututkimusseura ry 5 000 valtakunnallisten sukututkimuspäivien järjestämiseen vuonna 2022 Kuopiossa

Tampereen Ammattikorkeakoulu oy 20 000 Muusikon hyvinvointi -tutkimushankkeeseen

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry 10 000 Taide on kaikkien juttu -hankkeeseen

Tanssin Voima ry 10 000 taiteelliseen suunnittelutyöhön lasten tanssiteatteriteoksessa “Risto Räppääjä”

Suomen vanhan musiikin liitto ry 10 000 Suomen vanhan musiikin alan historiikit -teoksen kirjoittamiseen ja julkaisuun

Suomen Viron-instituutin säätiö sr 20 000 Suomen Merimieskirkko ry kansainvälisen TelepART-tiede ja TelepART-taide matkatukijärjestel160 000 merenkulkijoiden parissa tehtävään män ylläpitoon ja kehittämiseen työhön

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Teatro Productions 20 000 Universumin kaiut -dokumenttielokuvaan säveltäjä Kaija Saariahosta Tiedekeskussäätiö sr 50 000 Tutkimisen leikkikenttä -monitieteiseen elinikäisen oppimisen hankkeeseen

W I H U R I N R A H A S TO N


Tuglas-seura 10 000 40-vuotisjuhlaohjeman toteutukseen Turun Soitannollinen Seura 20 000 nuorille sellisteille suunnatun tapahtuman “Turun XIV Sellokilpailu 2022” järjestämiseen Turun yliopisto, kansanterveystiede 100 000 vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminnan perustamiseen Turun yliopistoon ja osaamiskeskuksen luomiseen

Yksityishenkilöt Tanssija Jonna Aaltonen 13 000 taiteelliseen työskentelyyn tanssitaiteilijana Filosofian tohtori Melina Aarnikoivu 30.000 tutkimukseen “Demystifying academic writing and publishing for doctoral researchers in Finland”

Master of Science Maryam Abidizadegan 26 000 Turun yliopisto, Wihurin väitöskirjatyöhön “Novel vegan fysiikantutkimuslaboratorio vitamin D supplements from microal200 000 gae (VeViD)” matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaMaster of Science boratoriossa ja siihen liittyvään Kimia Aghayi jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden 13 000 koulutukseen väitöskirjatyöhön “Understanding consumer perspectives toward Tutkimusyhdistys Suoni ry artificial intelligence applications” 2 500 Master of Science uudistetun englanninkielisen painokAsmaa Ahmed sen tekemiseen kirjasta “Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen 26 000 musiikintutkimuksen manifesti” väitöskirjatyöhön “Biomass derived polyesters: synthesis, properties, and applications” Työväen Näyttämöiden Liitto ry 20 000 Valtiotieteiden maisteri kolmen nuortennäytelmän kirjoittamiseen nuorten esitettäviksi, Saara Tuulia Aitokari katsottaviksi ja luettavaksi 26 000 väitöskirjatyöhön musliminaisten yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja Vihreä Keidas ry osallisuudesta Suomessa 70 000 matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan, mielenterveys-, päihde- ja Master of Science vapaaehtoistyöhön, vertaistukeen, Waleed Akhtar syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen 26 000 asiakkaiden arjen hallinnassa väitöskirjatyöhön “Scenario Analysis of the Strategies of Textile Fiber Vojakkalan Nuorisoseura ry Industry Development” 13 000 Teatteritaiteen maisteri kyläläisiltä kerättyyn taustamateriaaliin ja perimätietoon pohjauRiikka Ala-Harja tuvan Joppaus Miljoonaranthaan 10 000 -näytelmään nuortenromaanin kirjoittamiseen Åbo Svenska teaterföreningen r.f 15 000 Cavalleria rusticana & Pajazzo -oopperaparin tuottamiseen

V U O S I K E R TO M U S

Kulttuurialan YAMK Pauliina Aladin ja työryhmä 8 000 Sateenkaaria ja sateenvarjoja -hankkeeseen

Doctor of Science Majid Aleem 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Psychological Safety and Teams in Virtual Work Environments” Master of Science Shambhavee Annurakshita 26 000 väitöskirjatyöhön “Hierarchical Design of Nonlinear Optical Materials” Teatteritaiteen kandidaatti Rasmus Arikka 13 000 esikoisromaanin kirjoittamiseen Master of Science in Economics Valentina Arrieta 18 000 väitöskirjatyöhön “Self-management: role of national context and individuals” Filosofian tohtori Henrik Asplund ja työryhmä 15 000 kivikauden keramiikan proteiinitutkimuksen pilottihankkeeseen Filosofian maisteri Frans Autio 26 000 väitöskirjatyöhön “Mahdottomat autot, mahdottomaan maailmaan: automuotoilun tulevaisuudet 1900-luvulla” Master of Science Moe Moe Aye 26 000 väitöskirjatyöhön “Designing high-temperature superconductors for power applications” Tanssija-koreografi Akim Bakhtaoui ja työryhmä 6 000 Humanculus-työryhmän taiteelliseen työskentelyyn Filosofian tohtori Tapio Bergholm 8 000 Mauno Koiviston elämäkertatutkimuksen toiseen osaan

2021

65


Master of Science Outi Kristiina Blackburn 5 000 väitöskirjatyöhön “Digital Platforms & Circular Economy”

Filosofian tohtori Louis Clerc ja työryhmä 40 000 Ulkoasiainhallinnon historia 19821995 -tutkimushankkeeseen

Luc Gerardin ja Teatteri Metamorfoosi -työryhmä 18 000 produktioon “Anatomy of a Suicide” yhteistyössä Circo Aereon kanssa

Kirjailija Hassan Blasim 13 000 kaunokirjalliseen työskentelyyn

Filosofian maisteri Ville Eerola 24 000 väitöskirjatyöhön “Vain puolittaista suomalaisuutta? Akateeminen helsinkiläisidentiteetti Eteläsuomalaisessa osakunnassa 1923–1969”

Doctor of Philosophy Rajendra Prasad Ghimire 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Effects of invasive forest pathogen Dothistroma septosporum on growth and VOC emissions of Scots pine under climate warming and drought”

Tekniikan lisensiaatti Peter Boda 9 000 väitöskirjatyön “Meaning in a Wider Sense: From Language Understanding & Multimodal Interaction to Design of Meaningful Patient Experience & Engagement” loppuunsaattamiseen Master of Music Fàtima Boix Cantó 13 000 taiteelliseen työskentelyyn

66

Doctor of Philosophy Kasper Braskén 30 000 tutkimukseen “Anti-Fascism: A Global History” Master of Arts Matias Lennart Castrén 26 000 väitöskirjatyöhön “The political economy of Indian foreign policy and the role of multipolarism in Indian strategic culture” Master of Architecture Tania Miranti Chumaira 26 000 väitöskirjatyöhön “Making Sense through Screens: Understanding Spatial Affordances in VR Environment through Architectural Creative Mapping” Master of Science Marzia Cimmino 26 000 väitöskirjatyöhön “Preventing conflicts in the post-Soviet space: the role of the Organization for Security and Co-operation in Europe early warning system during the crisis in and around Ukraine”

Master of Science Anil Engez 26 000 väitöskirjatyöhön “Stakeholder contribution to innovation development and commercialization of circular economy solutions” Teologian maisteri Leena Enqvist 16 000 tietokirjaan “Maailmat muurin takana – nunnien elämää ennen ja nyt” Doctor of Philosophy Sylvester Eriksson-Bique ja työryhmä 50 000 tutkimusryhmän “Pohjois-Suomen Kvasimaailman Verkosto” perustamiseen Toimittaja Salla Fagerström 4 000 näytelmän käsikirjoittamiseen Albert Tallrothista Musiikin kandidaatti Akseli Ferrand 7 000 kilpailuihin ja koelauluihin valmistautumiseen sekä näyttämöroolien valmistamiseen Master of Science Zhao Fu 26 000 väitöskirjatyöhön “Investigation of Reliability and Failure Mechanisms of Printable Stretchable Electronics”

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Master of Science Eva González Carmona 26 000 väitöskirjatyöhön “Development of Cellulose films from renewable raw materials by means of the Ioncell® technology” Master of Science Marianna Granatier 13 000 väitöskirjatyöhön “Wood Biorefinery based on Gamma-valerolactone/ water fractionation” Valtiotieteiden maisteri Kira Gronow 6 000 suomenjuutalaisista ja juutalaispakolaisista toisen maailmansodan aikana kertovaan dokumenttielokuva- ja julkaisuhankkeeseen Oikeustieteen tohtori Patrick Günsberg 26 000 tutkimukseen “Robotit ja rikosoikeudellinen vastuu” Doctor of Philosophy Meysam Haddadi Barzoki 15 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Visual social networking sites, sexualization and self-esteem among young women in Finland” Filosofian lisensiaatti Pekka Hako 15 000 elämäkerralliseen teokseen säveltäjä Kaija Saariahosta

W I H U R I N R A H A S TO N


Diplomi-insinööri Heidi Hannula 26 000 väitöskirjatyöhön “Tailored nanomaterials based templates for biosensors and cellular traction force detection”

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Hietala 26 000 väitöskirjatyöhön “Kansainvälisen järjestyksen muutokset 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla”

Musiikin maisteri Karoliina Hautala 4 000 klassisen laulun opintoihin, mestarikusseihin ja nuottimateriaalien hankintaan

Master of Science Panu Hildén 26 000 väitöskirjatyöhön “The shaping of laser radiation by metamaterial structures”

Diplomi-insinööri Minna Heikinheimo 13 000 väitöskirjatyöhön “Digitaalisia teknologioita hyödyntävä myyntistrategia kasvuhakuisissa pk-yrityksissä”

Artenomi videokuvaaja Jouni Hiltunen 4 500 elokuvan “Merikotkan paluu” leikkaamiseen ja arkistomateriaalin keräämiseen

Viulunsoiton opiskelija Lumikki Safira Heikkilä 10 000 viulunsoiton opintoihin liittyviin kuluihin Filosofian tohtori Tuomas Heikkilä ja akateemikko Ilkka Niiniluoto 14 500 humanistisen tutkimuksen arvoa ja arvostusta Suomessa käsittelevän seurantatutkimuksen tekemiseen Teologian maisteri Antti Heikkonen 26 000 väitöskirjatyöhön “Kirjallistamispyrkimykset Haminan konsistoripiirissä 1744–1812. Sukupolviteoreettinen tutkimus lukukulttuurin kehityksestä nykyisissä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.” Filosofian maisteri Elisa Heilmann 26 000 väitöskirjatyöhön “Järviruo’on (Phragmites australis) ja nevasirppisammalen (Warnstorfia fluitans) mikrobiyhteisöt biopuhdistuksessa” Valtiotieteiden maisteri Eero Hentula 26 000 väitöskirjatyöhön ”Tutkimuksia fundamenttihinnan kehityksestä asuntomarkkinoilla”

V U O S I K E R TO M U S

Filosofian maisteri Noora Hoffrén 26 000 väitöskirjatyöhön “Eläytymällä näyttäminen - tutkimuksia konstruoidusta toiminnasta suomalaisessa viittomakielessä ja suomen kielessä” Musiikin maisteri Emil Holmström 26 000 taiteelliseen toimintaan ja tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseen Artenomi Satu Hovi 13 000 puuhellakirjan kirjoittamiseen

Arkkitehti Joona Hulmi Taiteen maisteri 26 000 Maija Hirvanen ja työryhmä väitöskirjatyöhön “Ajallisuus nyky8 000 arkkitehtuurin kokemisessa” taiteellisen työskentelyn Meshwork-näyttämöteoksen parissa Teatteritaiteen tohtori ja teoksen kuluihin Tomi Humalisto ja työryhmä 10 000 Filosofian maisteri esityssuunnittelun ekologista kestävyyttä tarkastelevan artikkeliHenry Hirvonen 67 26 000 julkaisun tekemiseen väitöskirjatyöhön “Extracting viscosities of QGP from heavy-ion Kasvatustieteen maisteri collisions” Vuokko Hurme 4 000 Oikeustieteen maisteri alakouluikäisille suunnatun JuhlakirSuvi Hirvonen-Ere jan kirjoittamiseen 12 000 väitöskirjatyöhön “Contract and Filosofian maisteri Commercial Management as a Antti Hurskainen Strategy Instrument” 15 000 romaanin “Suntio” kirjoittamiseen Filosofian maisteri Cecilia Hjerppe Filosofian tohtori 26 000 Karoliina Huusko väitöskirjatyöhön “Vastuuviestintä 30 000 muotiteollisuudessa. Vastuullisen tutkimukseen “Elottoman luonnon organisaation, kuluttajan ja sijoittamonimuotoisuus ja kasviyhteisöt maa- ja juuristomikrobiyhteisöjen jan identiteetin rakentuminen” määrittäjinä” Master of Science Humanististen tieteiden kandidaatti Thomas Josef Hoeger Meri Katariina Hynninen 13 000 väitöskirjatyöhön “What keeps 9 500 potential entrepreneurs from putting väitöskirjatyöhon “Vocalization their ideas into action” as a Medium for Exploring Animal Sentience, Cognition, Thought and Emotion: the Case of Orcinus orca”

2021


Valtiotieteiden maisteri Mirja Hämäläinen 8 000 tietokirjaan “Ystävyydestä myöhäiskapitalismissa” Yhteiskuntatieteiden maisteri Markku Hänninen 26 000 väitöskirjatyöhön “Sosiaalisen median sisällöntuottajat yrittäjinä” Filosofian tohtori Ville Härkönen 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “First-Principles Theory of Superconductivity With Many-Body Green’s Function Approach” Merkonomi Essi Johanna Ihonen 13 000 nuorten romaanin kirjoittamiseen

68

Valtiotieteiden maisteri Mireille Isaro 26 000 väitöskirjatyöhön “Sotilasetiikkaa tekoälylle” Diplomi-insinööri Antti Isosalo 26 000 väitöskirjatyöhön “Rintasyövän automaattinen havainnointi mammografiakuvista tekoälyn avulla” Filosofian maisteri Sanna Isto 13 000 nuorten romaanin kirjoittamiseen Filosofian tohtori Harri Itkonen, Master of Science Aishwarya Gondane ja Master of Science Satu Pallasaho 50 000 tutkimukseen ‘’Transkriptio-koneiston glykosylaatio’’ Doctor of Philosophy Vahid Javaheri 8 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Feasibility study of steel pipeline production for the hydrogen storage and delivery in Finland (HyPipe)”

Masters of Arts in Consumption, Culture and Marketing Hunter Jones 26 000 väitöskirjatyöhön “Consumer Socio-political Imaginaries: The Politics of Consumption and Consumption of Politics Online” Master of Science Narender Kumar Joon 13 000 väitöskirjatyöhön “Performance improvement of solid-contact Ion-selective electrodes, for lead analysis in environmental water/solid samples” Master of Arts (Choreography) Ilona Jäntti 13 000 taiteelliseen työskentelyyn tanssillisen ilma-akrobatian parissa

Filosofian maisteri Antti-Jussi Kallio 26 000 väitöskirjatyöhän “Novel operando methods for studies of electro- and heterogeneous catalysis” Diplomi-insinööri Aleksi Kamppinen 26 000 väitöskirjatyöhön “Säteilyn spektrinhallinta aurinkokennojen hyötysuhteen parantamiseksi ja eliniän pidentämiseksi” Filosofian maisteri Andrea Kanerva 26 000 väitöskirjatyöhön “American perspectives on Finland’s changing international position 1959-1970”

Filosofian maisteri Essi Järvelä 26 000 väitöskirjatyöhön “Mikromuovien haitalliset vaikutukset suolistoon ja istukkaan”

Kauppatieteiden tohtori Jari Kankaanpää 15 000 tutkimukseen “Kuntaomisteisten ja yksityisesti omistettujen yhtiöiden tehokkuus, kannattavuus ja rahoitusrakenne: Vertaileva analyysi palvelualoista”

Musiikin maisteri Aapo Järvinen ja musiikin maisteri Fanny Söderström 8 000 Toivakan kamarimusiikkifestivaalin järjestämiseen 16.-19.6.2022

Musiikin kandidaatti Lauri Johannes Kankkunen 15 000 sellonjousen hankintaan

Tietokirjailija Jani Kaaro ja työryhmä 13 000 lasten tietokirjaan “Mistä kieli tulee?”

Kuvataiteilija Maijariitta Karhulahti ja työryhmä 8 000 teoksen “Sivuutetut - liikekuvia ihmiskaupasta” valmistamiseen ja kiertueen toteutukseen

Filosofian tohtori Riikka Kaartinen 13 000 tietokirjan “Yleisten lajien romahdus – tapaus kiljuhanhi” kirjoittamiseen Sotatieteiden maisteri Reetta Kallanne 13 000 väitöskirjatyöhön “Lähiholokausti Suomen ja Viron rooli Viron keskitysleireillä toisessa maailmansodassa ja nykytulkinnat”

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Bachelor of Fine Arts in Dance Performance Tiia Kasurinen ja työryhmä 6 000 “ONSTAGE - The Dance Concert”-tanssiteoksen toteuttamiseen Filosofian tohtori Laura Kauppi, filosofian tohtori Tiina Salo ja filosofian tohtori Camilla Gustafsson 13 000 tutkimukseen “Lisääkö toiminnallinen monimuotoisuus kasvillisuuden peittämien pohjahabitaattien sietokykyä?”

W I H U R I N R A H A S TO N


Tanssitaiteilija Mathilda Kauppila 6 000 taiteelliseen työskentelyyn Master of Science Dominik Keiner 26 000 väitöskirjatyöhön “Design options for a global net negative GHG energy system limiting global warming to 1.0°C until 2100” Lääketieteen tohtori Virve Kekkonen ja työryhmä 10 000 Nuoret ja Alkoholi -projektin seurantatutkimukseen Tanssitaiteilija Annamari Keskinen, bachelor of fine arts in dance and choreography Ryan Mason ja musiikin maisteri Kaj Mäki-Ullakko 8 000 “Eternal Return”-hankkeeseen

Filosofian tohtori Riku Klén ja filosofian tohtori Mikko Venäläinen 30 000 tutkimushankkeeseen “Tomografiakuvien analysointi syväoppimisen avulla” Oikeustieteen tohtori Esa Tapio Kolehmainen 10 000 oikeusteorian tutkimushankkeeseen “Myytit, kielipelit ja tulkintatieto” Valtiotieteiden maisteri Seppo Konttinen 9 500 elämäkertakirjan “Kurjuudesta kultaa - kullankaivaja Risto Mäläskän vaellus” tekemiseen Teologian maisteri Selja Koponen 26 000 väitöskirjatyöhön “Koulumaailmasta maailmaan. Yläkoulun oppilaiden osallisuutta vahvistamalla kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä.”

Filosofian tohtori Tuuli Keskinen 30 000 tutkimukseen “Vammaisten ihmisten digitaalinen ja teknologinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Subjektiivisia kokemuksia”

Filosofian maisteri Anna Kormu 25 000 väitöskirjatyöhön “Gravitational waves from strong first order phase transitions”

Kauppatieteiden maisteri Taru Kesävuori 13 000 väitöskirjatyöhön “Science commercialization and market shaping in neuro-innovation ecosystem”

Elintarviketieteiden maisteri Anni Kortekangas 26 000 väitöskirjatyöhön “Kasvipohjaiset sivuvirrat osana tulevaisuuden ruokaturvaa”

Tanssitaiteen maisteri Unna Marleena Kitti ja työryhmä 5 000 teatteria ja tanssia yhdistävän LEHMÄ!-teoksen navettakiertueen kuluihin

Filosofian maisteri Katleena Kortesuo 13 000 tietokirjaan “Journalismin kuolema?”

Diplomi-insinööri Sami Kivistö 26 000 väitöskirjatyöhön “Automaattisen kuvan ja datan tulkinnan kehittäminen tähtitieteessä ja muissa sovelluskohteissa”

V U O S I K E R TO M U S

Filosofian tohtori Janne Koskimäki 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Havupuiden sisällä elävät metaania hyödyntävät endofyyttiset bakteeriyhteisöt” Humanististen tieteiden kandidaatti Atte Koskinen 8 000 runoteoksen “Silmittömyys” kirjoittamiseen ja viimeistelyyn

Master’s Degree in Chemistry Hafiza Sajida Kousar 24 000 väitöskirjatyöhön “Systematic search for new sustainable thermoelectric materials among pararammelsbergite-structured MXY compounds” Kirjailija Mari Kujanpää 13 000 ulkonäköpaineista kertovan nuortenkirjan kirjoittamiseen Akateemikko Markku Kulmala ja työryhmä 135 000 tutkimukseen “Air pollution cocktail in Gigacity” Musiikin maisteri Petri Kumela 26 000 taiteelliseen työskentelyyn Valtiotieteiden maisteri Kaja Kunnas ja Bachelor of Arts Marjo Näkki 12 000 reportaasikirjaan Itämeren alueen turvallisuustilanteesta Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sini Kuosmanen 13 000 väitöskirjatyöhön “Plant-based diets, legume consumption and the practices of eating - A practice-theoretical approach to advancing sustainable diets” Filosofian maisteri Crista Kuuramo 26 000 väitöskirjatyöhön “Muistiedustukset ja unohtaminen visuaalisessa työmuistissa” Musiikin tohtori Tuire Kuusi, doctor of philosophy Ivan Jimenez ja filosofian tohtori Juha Ojala 15 000 tutkimukseen “Äänten keston, voimakkuuden ja äänenvärin vaikutukset kuulijan havaintoon soinnun tyypistä ja sävelasettelusta”

2021

69


Kasvatustieteen tohtori Hanna Kuusisaari 30 000 tutkimukseen “Arjen kestävyyskasvatus kotitalousopetuksessa” Tanssitaiteen kandidaatti Lotta Kuusisto ja teatteritaiteen maisteri Paavo Kerosuo 6 000 videotarinasarjan toteuttamiseen kansallisista kaupunkipuistoista Teatteri-ilmaisun ohjaaja Hennariikka Laaksola 6 000 hankkeen “Amanda” käsikirjoitustyöhön Psykologian maisteri Petra Laamanen 13 000 väitöskirjatyöhön “Tunteiden tunnistuskyvyn kehitys lapsuusiän sosiaalisissa suhteissa ja sen vaikutukset mielenterveyteen”

70

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tamás Lahdelma 26 000 väitöskirjatyöhön “Local labour mobility networks and firm productivity” Filosofian tohtori Toni Lahtinen ja työryhmä 5 000 kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirjan Joutsen / Svanen julkaisemiseen Teatteritaiteen maisteri Riitta-Leea (Vespa) Laine ja työryhmä 8 000 teoksen “Ikebana –Plant Series VII” toteuttamiseen Filosofian maisteri J.P. Laitinen 13 000 toisen romaanin kirjoittamiseen Musiikin tohtori Martti Laitinen 4 000 Ilmari Krohnin varhaisiin elämänvaiheisiin ja sävellystuotantoon liittyvään tutkimustyöhön vierailijana Oxfordin yliopistossa

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Laitinen 26 000 taiteelliseen väitöstutkimukseen esityksen yleisöstä ja sen merkityksestä pandemian jälkeisenä aikana Nukketeatteritaiteilija Elina Lajunen ja teatteritaiteen maisteri Tuuli Kyttälä 6 000 kirjailija Virginia Woolfin ja arkkitehti Wivi Lönnin taiteeseen ja ajatteluun perustuvan sooloteoksen “Oma huone” toteuttamiseen Tanssitaiteen kandidaatti Veera Lamberg ja työryhmä 8 000 monitaiteellisen Tulevaisuuslaboratorio (työnimi) -teoksen toteuttamiseen Artenomi amk Pia Lasonen 6 000 pukusuunnittelijan taiteelliseen työskentelyyn Filosofian maisteri Kaisa Lassinaro 26 000 väitöskirjatyöhön “Poliittinen estetiikka ja paikallisten feminismien ilmentymät” Proviisori Satu Latonen 20 000 väitöskirjatyöhön “Kriisijohtaminen lääkehuoltoketjussa COVID-19 pandemian aikana” Taiteen maisteri Riikka Latva-Somppi 26 000 väitöskirjatyöhön “Laboratory of Presence: Crafting Ecological Sensitivity” Filosofian tohtori Petri Laukka ja valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen 35 000 tietokirjaan ja tutkimukseen “Paha meri, hyvä meri – Itämeren ihmeellinen historia ja vaikutus Eurooppaan”

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Diplomi-insinööri Pekka Laurikainen 13 000 väitöskirjatyöhön “Kuitu-matriisi rajapinnan karakterisointi kuitulujitteisissa polymeerikomposiiteissa: mikroskaalan testauksen validointi ja rajapinnan kemia” Filosofian maisteri Jouni Lavikainen 13 000 väitöskirjatyöhön “Salaisista avoimiksi ammattilaisiksi – suomalaisen huippu-urheilijan ammattilaistuminen 1960–1990” Filosofian maisteri Jussi Lehmusvesi 6 000 lapsille ja nuorille suunnatun Arianan aikamatkat -sarjan osien 2 ja 3 kirjoittamiseen Diplomi-insinööri Mikko Lehtimäki 15 000 tutkimukseen “Neurotieteen matemaattisten mallien soveltaminen tekoälyssä” Oikeustieteen maisteri Helen Lehto 13 000 väitöskirjatyöhön “Valtion suvereniteetti ja välimiesmenettely - valtioiden välisten riitojen ratkaiseminen välimiesmenettelyllä” Musiikin maisteri Kukka Lehto 14 000 työskentelyyn “Kuulet olemattomia”-arkistonauhahankkeessa Hallintotieteiden maisteri Anna Leppänen 26 000 väitöskirjatyöhön “Policing Cybercrime” Musiikin kandidaatti Julia Leskinen 3 000 käyrätorven hankintaan

W I H U R I N R A H A S TO N


Kasvatustieteen maisteri Outi Lietzén 13 000 väitöskirjatyöhön “Yhdistelmätutkinto toisen asteen koulutusvalintana”

Teatteritaiteen maisteri Louna-Tuuli Luukka ja työryhmä 13 000 Voima-lehden verkkosivulle perustetun Taiteen paikka -taidemedian toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen

Elokuvataiteen maisteri Sanna Liinamaa 6 000 dokumentaarisen tanssi-animaatioelokuvan “Luurankotanssi” leikkaamiseen, päähenkilönä butotanssija Ken Mai

Teatteritaiteen maisteri Minea Lång 5 000 Epäpyhät-teoksen taustatutkimukseen, konseptointiin ja ensimmäiseen aukikirjoitettuun versioon

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Mimosa Lindahl 13 000 taiteelliseen työskentelyyn ja teosten toteutukseen

Kirjailija Kai Maksimainen ja kirjailija Seppo Kirjavainen 5 000 vankien kirjoitustyöpajahankkeeseen

Trubaduuri Jouko Lindfors, varaston esimies Matti Natri ja lähihoitaja Sami Natri 5 000 Iloa ikäihmisille -kiertueeseen vanhusten palvelutaloihin ja laitoksiin

Master of Business Administration Venkata Maruti Marella 8 000 julkaisuun “Rebuilding Trust in Cryptocurrency Exchanges after Cyber-attacks” Journal of Information Technologyssä

Doctor of Philosophy Yong Liu ja Doctor of Philosophy in Economics Tuunainen Virpi 20 000 tutkimukseen “Service Robots Deployment for Finnish Economy and Society”

Doctor of Philosophy in Philosophy Oberto Marrama 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Margaret Cavendish (1623-1673) on consciousness and non-human mentality”

Filosofian maisteri Teemu Loippo 26 000 väitöskirjatyöhön “Korkean resoluution ionisuihkujyrsintämenetelmät nanoskaalan fononi-ja fotonikidetutkimuksessa”

Musiikkipedagogi AMK Eevalotta Matikainen 5 500 tapahtuman “Kokkola Sea Jazz” järjestämiseen

Filosofian tohtori Kai Krister Loo 50 000 neutriinofysiikan tutkimukseen Doctor of Psychology Guadalupe López Íñiguez 30 000 tutkimukseen “Expanding Reflexivity of Professional Education in Music in Times of Crises”

Teatteritaiteen maisteri Laura Mattila 13 000 kotimaisen kantaesityksen “Se skottinäytelmä” (työnimi) kirjoittamiseen Musiikin maisteri Anna Maria McElwain 10 000 kymmenennen Nordic Historical Keyboard Festivalin järjestämiseen Kuopiossa toukokuussa 2022

Arkkitehti Sanna Meriläinen 26 000 väitöskirjatyöhön “Hyvää asumista? Asuntojen tilaratkaisujen muutokset urbaanissa suomalaisessa asuntorakentamisessa vuosina 2000–2020” Master of Science Sughra Mohamed 26 000 väitöskirjatyöhön “Light-matter interactions in photonic crystal systems utilizing bound states in continuum for sensing application” Master of Science in Economics and Business Administration Omar Mohammed 26 000 väitöskirjatyöhön “Consumer Engagement in the Circular Business Model Innovation Post-Pandemic” Musiikin tohtori Elina Mustonen, teatteritaiteen maisteri Johanna Freundlich ja pianisti Olli Mustonen 12 000 “Ljubimaja Olga” - näyttämötaiteilija Olga Knipperistä ja Anton Tšehovista kertovan musiikkiteatteriteoksen valmistamiseen Filosofian maisteri Maria Mustranta 13 000 nuortenromaanin kirjoittamiseen Diplomi-insinööri Mikael Myllymäki 26 000 väitöskirjatyöhön “Top quark mass and jet energy scale at CMS experiment” Filosofian tohtori Joni Mäkinen ja työryhmä 50 000 tutkimukseen “Mannerjäätikön alaisten sulamisvesireittien ja murtoo-maaperämuodostumien luontotyyppi, hyödyntämismahdollisuudet ja suojelutarve”

Musiikinopiskelija Kukka Lukkarinen 10 000 klassisen kitaran hankintaan

V U O S I K E R TO M U S

2021

71


Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Miia Mänttäri 26 000 väitöskirjatyöhön “Kaupunkipuut, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut” Master of Science Bahareh Nasiri 26 000 väitöskirjatyöhön “Efficient use of wood from building demolition” Master of Science Santa Neimane 26 000 väitöskirjatyöhön “How light conditions affect plant canopies under climate change” Master of Science Nga Nguyen 13 000 väitöskirjatyöhön “Omics’ approaches for understanding fruit development and ripening of wild bilberry (Vaccinium myrtillus)”

72

Musiikinopiskelija Siiri Nieminen 9 000 sellon hankintaan Elintarviketieteiden maisteri Riikka Niskanen 13 000 väitöskirjatyöhön “Nutrition interventions among community-dwelling older adults: screening, effectiveness, and feasibility” Doctor of Philosophy Heli Nissilä 7 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Environmental jolts and temporal adaptation in a local solar energy movement” Kauppatieteen maisteri Niilo Noponen 26 000 väitöskirjatyöhön “Digitally Shared Leadership or Taylorism on Steroids? The Dual Possibilities of Algorithmic Management”

Filosofian tohtori Petteri Norring 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “The Free Peasant and the Nordic Historiography 1800-2000”

Filosofian tohtori Eljas Oksanen ja filosofian maisteri Heikki Rantala 50 000 tutkimukseen “DigiNUMA: Digital Solutions for Complex Numismatic and Archaeological Data”

Tanssitaiteen maisteri Maija Nurmio 13 000 taiteelliseen työskentelyyn tanssin vapaalla kentällä

Master of International and Comparative Law Ama Botwewa Opoku Acquah 13 000 väitöskirjatyöhön “The Fiduciary State Shareholder in the Sub-Saharan African Petroleum Industry and Fundamental Rights of Citizens”

Kasvatustieteen maisteri Tuula Nygård 13 000 väitöskirjatyön “Monilukutaitojen edistäminen terveystiedon opetuksessa. Opettaja luotettavien tiedonlähteiden valinnan ohjaajana” loppuunsaattamiseen Filosofian maisteri Visa Nykänen 26 000 väitöskirjatyöhön “Data Mining Personal Choices and Practices Concerning Physical Activity” Oopperalaulaja Tom Nyman 5 000 Tom Nyman 60v -juhlakonserttikiertueen järjestämiseen Kauppatieteiden maisteri Roosa Oinasmaa 13 000 väitöskirjatyöhön “The Rise, the Decline, and the Re-Emergence of Grand Strategy: Corporate—Government Interlock in the Making of Grand Strategy in the Finnish Forest Industry” Musiikin maisteri Kalle Oittinen 5 000 sopraanosaksofonin hankintaan Filosofian maisteri Riikka Oittinen 26 000 väitöskirjatyöhön “Oppilaiden eriytyvät todellisuudet - Etnografinen väitöskirjatutkimus kaupunkikoulun oppilaiden arkitodellisuuksien eriytymisestä segregaatioulottuvuuksien tasolla”

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Musiikin tohtori Riitta Paakki 13 000 sävellystyöhön Diplomi-insinööri Ville Paananen 26 000 väitöskirjatyöhön “Digitizing Spatial Experience for Fostering Empathy” Filosofian maisteri Sofia Paasikivi ja filosofian maisteri Heli Etu-Sihvola 30 000 Taudit ja terveys 1700-luvulla - Seilin saaren kirkkovainajien bioarkeologiseen tutkimukseen Kauppatieteiden maisteri Petra Paasonen 13 000 väitöskirjatyöhön “The impact of aspirational social influence on sustainable consumer behavior change” Kuvataiteen maisteri Kukka Paavilainen 26 000 kuvataiteen tohtorin opinnäytteen toisen artikkelin ja johdantoluvun kirjoittamiseen “Teoksen äärellä harjaantunut katse – Maalaus tutkimuksena” Filosofian tohtori Marko Paavilainen 30 000 Matti Virkkusen elämäkerran kirjoittamiseen

W I H U R I N R A H A S TO N


Taiteen maisteri Hanna Pajala-Assefa 13 000 väitöskirjatutkimukseen “Extended Human Embodiment: Enhancing diverse bodily experience in a technologically mediated choreographic environment”

Liikuntatieteiden maisteri Emilia Pesonen 26 000 väitöskirjatyöhön “Eating and physical activity behaviors in women with PCOS: associations with body image, temperament, and psychological wellbeing”

Kauppatieteen maisteri Tuomas Pakarinen 13 000 väitöskirjatyöhön Nokia-yhtiön tekninen suuntautuminen tarkasteltuna historiallisen organisaatiotutkimuksen menetelmin

Valtiotieteiden tohtori Jukka Pesu 30 000 tutkimukseen “Suojeluvastuu, suvereniteetti ja Suomi: Konfliktien hallinnan ja suomalaisen rauhanrakennuksen murrokset kylmän sodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä”

Musiikin maisteri Hanna Leena Pakkala 13 000 taiteelliseen työskentelyyn - keskiössä J.S. Bachin soolosellosarjojen levyttäminen barokkialttoviululla

Master in Management Aleksandra Petrova 26 000 väitöskirjatyöhön “High-performance teams in eSports”

Musiikinopiskelija Pauli Pappinen 12 000 kontrabasson ostoon ja kunnostukseen

Teatteritaiteen maisteri Akse Pettersson 13 000 esityksen “Ornithogonia” käsikirjoittamiseen

Filosofian maisteri Harri Parkkinen 26 000 väitöskirjatyöhön “Quantum transport theory with nonlocal coherence and it’s applications”

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Laura Aliina Pietikäinen 25 500 väitöskirjatyöhön “Kasvien mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen ilmiasun joustavuuden ja evolutiivisen muutoksen keinoin”

Doctor of Science Victor Perez 30 000 tutkimukseen “Cracking the Code of Entrepreneurial Learning: Gauging the effect of Cognitive and Neuro-feedback Training on University Student Entrepreneurs” Diplomi-insinööri Erika Perttunen 26 000 väitöskirjatyöhön “Resilienssin ja mindfulnessin kautta uusia arvonluonnin mahdollisuuksia”

Valtiotieteen maisteri Marko Pihl 26 000 väitöskirjatyöhön “Kiinalaisten kansalaisjärjestöjen rooli julkisessa diplomatiassa” Luonnontieteiden kandidaatti Aleksi Piispa 24 000 väitöskirjatyöhön “Probing QCD using holography” Master of Science Giovanna Andrea Pinilla De La Cruz 26 000 väitöskirjatyöhön “Public-private partnerships for energy infrastructure development”

V U O S I K E R TO M U S

Filosofian maisteri Nea Pirttinen 26 000 väitöskirjatyöhön “Crowdsourcing in computer science education” Valtiotieteiden maisteri Ari-Joonas Pitkänen 26 000 väitöskirjatyöhön “Performing the Pacific Island: Spatial De-Sinification and Re-territorialisation in Taiwan” Kauppatieteiden maisteri Jatta Pitkänen 26 000 väitöskirjatyöhön “Leadership as a catalyst in the transition towards sustainable circular economy” Humanististen tieteiden kandidaatti Maj-Lis Pitkänen 3 000 romaaniin taiteilija Kalervo Palsan elämästä Filosofian maisteri Raisa Porrasmaa 7 000 Miri Yuun teoksen JR Ueno-eki kooen guchi suomentamiseen

73

Filosofian maisteri Anna Puganen 26 000 väitöskirjatyöhön “Kauran lipidien ja haihtuvien yhdisteiden yhteydet kauran laatuun” Musiikin maisteri Pekko Pulakka ja työryhmä 12 000 MOTIV-jousikvartetin taiteelliseen toimintaan Filosofian maisteri Maiju Putkonen 4 000 tietokirjan “Lapsuus yli rajojen muistoissa inkerinsuomalaisten monipaikkainen menneisyys” (työnimi) kirjoittamiseen Teatteritaiteen maisteri Antti Puumalainen ja työryhmä 8 000 A Couple of humans -teoksen valmistamiseen

2021


Kauppatieteiden maisteri Daniela Pyhäjärvi 26 000 väitöskirjatyöhön “Sensemaking in an era of bewilderment- An ethnographic study of management practices in a public hospital”

Doctor of Philosophy Muniba Rauf 13 000 väitöskirjatyöhön “Towards the digitization of loyalty programs & its effectiveness in sports sector Finland”

Diplomi-insinööri Ville Pyykkönen 26 000 väitöskirjatyöhön “Epätasapainotilan kuljetusilmiöt vuorovaikuttavissa litteän energiavyön systeemeissä: suprajohtavuus ja täysin optinen kytkentä”

Filosofian maisteri Ilkka Rautiainen 17 000 väitöskirjatyöhön “Methods of predictive modeling for prevention, rehabilitation and hypothesis generation in healthcare”

Filosofian maisteri Joonas Pörsti 26 000 väitöskirjatyöhön “Islaminvastaisen narratiivin nousu. Retorinen analyysi maahanmuuton uhkakuvasta Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa 1980–2019.”

74

Master of Science in Biology of Environmental Change Tawfiqur Rahman 26 000 väitöskirjatyöhön “Impact of climate change on the top-down effect of a dominant mesopredator in the Baltic Sea and the ecological consequences” Doctor of Philosophy William Randall 30 000 tutkimukseen “Connecting music listening and mental health: An experience sampling study of everyday listening across cultures” Tanssitaiteen maisteri Maarit Rankanen 26 000 tanssitaiteen alan väitöstutkimuksen tekemiseen ja sen toisen taiteellisen osan “Ningen” valmistamiseen sekä sen toisen esitystilan, Tanssin Talon, kustannuksiin Kasvatustieteen maisteri Pauliina Rantavuori 26 000 väitöskirjatyöhön “The potential of school in adolescent students’ search for significance”

Doctor of Philosophy Sheikh Feroze Rehan 15 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Resource-based drivers of innovation performance in Finnish firms” Filosofian maisteri Fanny-Johanna Reinikka 26 000 väitöskirjatyöhön “Miespalvelijoiden Helsinki - ammattikunnan väheneminen ja häviäminen 1890–1930” Valtiotieteiden tohtori Kimmo Rentola 12 500 osallistumiseen kansainväliseen tutkimushankkeeseen Neuvostoliiton suhtautumisesta Euroopan puolueettomiin valtioihin Filosofian maisteri Merja Repo ja työryhmä 10 000 näyttämöteoksen “Puutarhakirjeitä” valmistamiseen Humanististen tieteiden kandidaatti Eleonoora Riihinen 13 000 esseekokoelman kirjoittamiseen Tanssitaiteen maisteri Satu Rinnetmäki ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Eino Saari 8 000 Siipi – taiteilija kylässä -taidekasvatusprojektin Itä-Lapin kiertueen toteuttamiseen

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Filosofian maisteri Veli-Matti Rissanen 12 000 Marcus Tullius Ciceron kirjeiden toisen niteen suomentamiseen Teatteritaiteen maisteri Annina Rokka ja työryhmä 13 000 yhteisöllisen teatteriteoksen Miriam valmistamiseen Terveystieteiden maisteri Johanna Roponen 13 000 väitöskirjatyöhön “Motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemusinterventio osana masennuksen hoitoa” Kauppatieteiden maisteri Joona Ruissalo 13 000 väitöskirjatyöhön “Ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus tietotyössä: Pitkittäistutkimus muuttuvista tarpeista toimintatavoissa, taidoissa ja osaamisessa” Teologian maisteri Tapani Ruokanen 10 000 omaelämäkerrallisen teoksen “Silminnäkijä - skuuppeja seitsemällä vuosikymmenellä. Median muutos ja toimittajan työ Gutenbergin maailmasta digiaikaan” loppuunsaattamiseen Kasvatustieteiden maisteri Minna Maarit Ruolanto 13 000 väitöskirjatyöhön “Ei-teknisten taitojen ilmentyminen työssä kriisi- ja konfliktialueilla. Monialainen näkökulma suomalaiseen asiantuntijuuteen.” Master of Science Malith Prasanna Rupasingha Arachchige 13 000 väitöskirjatyöhön “Ice block breakage model for DEM simulations”

W I H U R I N R A H A S TO N


Filosofian tohtori Henrik Rydenfelt, filosofian tohtori Tuija Takala ja bachelor of arts Jooseppi Räikkönen 80 000 tutkimushankkeeseen “Oikeudenmukaisuus kriisissä” Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Teija Ryhtä ja teatteriohjaaja Paula Sillman 4 000 läheisyysohjaajan (myös intiimiohjaaja/ intiimikoreografi) työn kehittämiseen sukupuolisensitiivisyyden ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta Filosofian maisteri Jenni Räinä 13 000 romaanin kirjoittamiseen Musiikin maisteri Mika Rännäli 13 000 taiteelliseen työskentelyyn pianistina ja säveltäjänä Antti Rönkä 15 000 romaanin kirjoittamiseen Filosofian tohtori Juhana Saarelainen 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Ylirajainen Kalevala. Elias Lönnrotin teoreettinen työskentely ja Kalevalan transkulttuuriset merkitykset” Agronomi Samica Sadik 26 000 väitöskirjatyöhön “Ecologically efficient agri-food systems for development of advanced textiles supply chain - Production of nettle (Urtica dioica) for regenerative fashion” Sirkustaiteilija Haidi Sadonkorpi ja työryhmä 6 000 nykysirkusteokseen “Fragile” Master of Science Félicia Saiah 26 000 väitöskirjatyöhön “Process Modularity in Long-Term Humanitarian Supply Chain”

V U O S I K E R TO M U S

Filosofian maisteri Master of Arts Elina Anna Maria Sairanen Otto Selenius 26 000 26 000 väitöskirjatyöhön “New paradigm in väitöskirjatyöhön “Hyönteissyönnin the history of modern art museums mahdollisuudet sydän- ja verisuoin the MENA region: Analysing the nitautien ehkäisemisessä, sekä Jordan National Gallery of Fine Arts” vaikutus terveen suolistomikrobiotan koostumukseen” Filosofian tohtori Master of Science Tapio Salminen 29 000 Amir Sepehr Tallinnan kaupunginarkistossa 13 000 olevien aiemmin tuntemattomien väitöskirjatyöhön “Integration of Suomen keskiaikaa koskevien Renewable Energy Sources into asiakirjojen julkaisemiseen Weak Grids by Employing Machine Learning-Based Control of Grid-ConKauppatieteiden maisteri nected Converters” Esko Salo 13 000 Filosofian maisteri väitöskirjatyöhön “BiohiilimarkLaura Seppälä kinan tulevaisuus vuoteen 2040: 13 000 Delfoi-tutkimus” väitöskirjatyöhön “Affective-emotional Structures of Enmity and National Identity in Contemporary Arkkitehti Finnish War Film, 2000-2018” Hanne Savolainen 13 000 Dosentti väitöskirjatyöhön “MatalahierarkkiLiisa Seppänen ja työryhmä nen johtaminen monikansallisessa luovassa työssä” 30 000 Sipoon keskiaikaisen kivikirkon arkeologisiin kaivauksiin sekä aineiston Filosofian maisteri analyyseihin ja tutkimuksiin Hanna-Reetta Schreck 13 000 väitöskirjatyöhön “Elämäntanssi Masters of Science – Ellen Thesleffin eletty ruumis Pragya Shrestha 1890-1920” 26 000 väitöskirjatyöhön “Spectroscopic biomarkers for joint diseases Musiikin maisteri diagnostics” Lauri Schreck 13 000 Musiikin kandidaatti taiteelliseen työskentelyyn, musikaalin sävellystyöhön ja soolouraan Tuomas Siddall 10 000 marimban hankintaan Musiikin maisteri Iris Seesjärvi 26 000 Sirkustaiteilija-pedagogi Fanni väitöskirjatyöhön “HermeneutSilmunen, sirkustaiteilija-pedagogi Marianne Vaalimaa ja muusikko tis-narratiivinen tutkimus häpeästä Markus Kettinen ja häpeänsietokyvystä klassisessa laulussa” 5 000 sirkuskiertueeseen lastensuojelun yksiköihin Varsinais-Suomessa Kauppatieteiden maisteri Henriikka Seittu 26 000 Oikeustieteen tohtori väitöskirjatyöhön “Co-creation of Katariina Simonen wellbeing during service system 8 000 transformation – case studies on hankkeeseen “Itämeri keskimatkan online therapy and genomic data ohjuksista vapaana vyöhykkeenä” innovations”

2021

75


Master of Science Katia Sirna 26 000 väitöskirjatyöhön “Design and synthesis of bicyclic pyridine derivatives as allosteric modulators of protein kinase C” Terveystieteiden maisteri Hannamari Eveliina Skog 26 000 väitöskirjatyöhön “Lasten ja nuorten fyysisen kunnon, elintapojen ja motoristen taitojen yhteydet nuoruuden aivoterveyteen” Master of Science Hana Slabá 26 000 väitöskirjatyöhön “Impact of diet on the genotoxicity of faecal water, a putative risk marker for colorectal cancer” Liikuntatieteiden maisteri Riikka Smolander-Slotte 14 000 tietokirjan “Awak Kuierin tarina” kirjoittamiseen

76

Tanssitaiteen maisteri Kauri Sorvari ja työryhmä 8 000 Voimat-teoksen toteutukseen ja taiteelliseen työstöön Musiikin maisteri Sanna Kaisa Sundström, musiikin maisteri Reetta Kuisma ja musiikin maisteri Riku Kantola 20 000 monitaiteellisen ja -kulttuurisen lastenmusiikin ja musiikkiohjelmien tuottamiseen Filosofian tohtori Susanna Suomela 9 000 kertovan tietokirjan “Väsyneet: kertomuksia heikkouden kulttuurihistoriasta” kirjoittamiseen Musiikin maisteri Lauri Supponen 26 000 sävellystyöhön

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Suulamo 26 000 väitöskirjatyöhön “Sosioekonomisten kuolleisuuserojen pitkän aikavälin muutokset Suomessa”

Kauppatieteiden tohtori Suvituulia Taponen 6 000 tutkimukseen “Profiling the social and health care delivery options of Finnish joint municipal authorities”

Diplomi-insinööri Sofia Suutarinen 26 000 väitöskirjatyöhön “Long-term radio monitoring of Active Galactic Nuclei: Characteristic timescales and improved analysis methods”

Musiikin kandidaatti Tiia Toivanen 3 000 äänentoiston ja kuljetuslaukkujen hankintaan

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jussi Systä 26 000 väitöskirjatyöhön “Talouspolitiikan arviointineuvosto ja talouspoliittinen hegemonia” Filosofian maisteri Joonas Säntti 26 000 väitöskirjatyöhön “Rajoja ylittävät äänet: queer-narratologia ja nykykirjallisuuden sukupuolisesti haastavat kertojat” Filosofian maisteri Antti Tapani Taipale 26 000 väitöskirjatyöhön “Liikuttava teatteri. Kehollinen empatia teatterikokemuksen keskiössä” Musiikin maisteri Samuli Takkula 7 000 koelauluihin osallistumiseen sekä taiteelliseen työskentelyyn

Filosofian maisteri Maija Toppila 13 000 väitöskirjatyöhön “Mitofagia ja sen säätely verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa” Doctor of Philosophy Sammy Toyoki 15 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Consumer Behaviour in the Finnish Retail Landscape: Rising to the Challenges Posed by Covid-19” Master of Science in Business and Economics Toan Tran 24 000 väitöskirjatyöhön “Three Essays on Supplier Sustainability Risks” Teologian tohtori Miika Tucker 30 000 tutkimukseen “The Text of Jeremiah for the 21st Century”

Musiikin maisteri Ida Tunkkari 8 000 Taiteen maisteri Heli Tamminen ja työryhmä viulun jousen hankintaan 26 000 SOTILAS-elokuvan käsikirjoituksen Filosofian maisteri työstämiseen yhdessä näyttelijäryhTeemu Tuomainen män ja ohjaajan kanssa Meisner-tek26 000 niikkaa hyödyntäen väitöskirjatyöhön “Mikroskooppisen magneettikuvauksen kasvibiologian sovelluskohteet” Filosofian maisteri Jani Tanskanen Master of Art 13 000 väitöskirjatyön “Kulttuurin diagnosMurat Mustafa Turkmen tisoituminen kotimaisessa mediassa 13 000 ja kirjallisuudessa 2000-luvulla” väitöskirjatyöhön “Ecocritical Art: loppuunsaattamiseen Negotiating Between Politics and The Autonomy of Art”

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

W I H U R I N R A H A S TO N


Filosofian tohtori Johanna Tuukkanen 30 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Kansainvälinen tapaustutkimus uuden julkisen taiteen ja live art -taiteen kuratoriaalisten käytänteiden muutoksista globaalin pandemian ja ilmastokriisin aikakaudella” Valtiotieteiden kandidaatti Elsa Tölli 8 000 lavarunoteoksen käsikirjoituksen viimeistelyyn Kauppatieteiden maisteri Laura Urrila 13 000 väitöskirjatyöhön “Impact of mindfulness on leadership and leader development” Valtiotieteiden tohtori Marjo Uutela 15 000 väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen “Pohjoismaista turvallisuutta eurooppalaistamassa? Pohjoismaat, Saksa ja Länsi-Euroopan unioni 1991–1995” Musiikin maisteri Maiju Vaahtoluoto 7 000 taiteelliseen työskentelyyn sekä koelauluihin osallistumiseen Filosofian maisteri Ville Vaara 13 000 väitöskirjatyön “Kirjan historia verkostoina. Julkaisijoiden väliset yhteydet ja intertekstuaalisuus 1600ja 1700-lukujen englanninkielisessä maailmassa.” viimeistelyyn Musiikin maisteri Janne Valkeajoki 9 000 sävellystilaukseen Sebastian Hilliltä ja levytyskuluihin Filosofian tohtori Leena Elina Valkeapää 15 000 tutkimukseen “Menneisyys ja uutta luova tuotanto – Vanha kotimainen taide taideteollisuuteen painottuneissa näyttelyissä vuosina 1881, 1894, 1900 ja 1903” V U O S I K E R TO M U S

Kauppatieteiden maisteri Mira Valkjärvi 26 000 väitöskirjatyöhön “Circular Economy in Nordic Pioneering Companies”

Hallintotieteiden maisteri Saanareetta Virikko 12 000 väitöskirjatyön “Luottamuspula kunnanjohtajan irtisanomisperusteena” loppuunsaattamiseen

Diplomi-insinööri Jaakko Vallinoja 26 000 väitöskirjatyöhön “Functional connectivity of the sensorimotor system in children and adolescents in healthy and diseased brain”

Ohjaaja Tommi E. Virtanen ja leikkaaja Antti Tuomikoski 5 000 Melodian mestari -dokumentin loppuunsaattamiseen

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Marja Valovesi 26 000 väitöskirjatyöhön “The Cultured Landscape of Finnish Rock Art”

Filosofian tohtori Kalle Virtapohja 13 000 tietokirjan työnimellä ”Tuntematon Paavo Nurmi. Kansallissankarin myytin taakse kätkeytyi uuttera Helsingin rakentaja.” kirjoittamiseen

Filosofian maisteri Joonas Vanhala 26 000 väitöskirjatyöhön “From Stereotypes to Insults: Contextualizing Popular Invective in Martial and Pompeian Graffiti” Kauppatieteiden maisteri Tuuli Vanhapelto 26 000 väitöskirjatutkimukseen asuntomarkkinan alueellisista eroista Suomessa Bachelor of Arts Enni Vanhatapio 13 000 kolmannen romaanin kirjoittamiseen Master of Science Deepa Vasara 26 000 väitöskirjatyöhön “Haptic Responses to Emotional Stimulation” Humanististen tieteiden kandidaatti Kalle Veirto 13 000 kolmen urheiluaiheisen nuortenkirjan kirjoittamiseen Teologian maisteri Kirsi Vikman 13 000 väitöskirjatyöhön “With a clear conscience or not? Everyday life and ecclesiastical morality in the 13th to 15th centuries Europe”

Musiikin maisteri Aura Visala 12 000 cembalon hankintaan Filosofian maisteri Tia Viskari 13 000 väitöskirjatyöhön “Fyysisen aktiivisuuden edistäminen kouluissa lasten mielenterveyden tukena” Musiikin maisteri Malla Vivolin, musiikin maisteri Minna Leinonen ja yhteiskuntatieteiden maisteri Touko Hujanen 8 000 visualisoidun sävelteoksen valmistamiseen huilulle ja elektroniikalle Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Vuorinen 26 000 väitöskirjatyöhön “Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa” Kirjailija Minna Vuorinen 13.000 historiallisen romaanin “Raudastataotut” kirjoittamiseen Humanististen tieteiden kandidaatti Aino Vähäpesola 13 000 romaanin kirjoittamiseen

2021

77


Valtiotieteiden maisteri Anita Välikangas 13 000 väitöskirjatyöhön “Research, policy and relevance: How extra-academic impact changes science”

Master in Management Xiaoshi Xu 13 000 väitöskirjatyöhön “Management practices and innovation: the role of cultural and institutional context”

Filosofian maisteri Mikko Välimäki 26 000 väitöskirjatyöhön “Dekadenssista Suomen kuvataiteessa ja kulttuurissa”

Master of Education Xukai Zhang 26 000 väitöskirjatyöhön “Social evaluation and interaction: behavioral and brain response studies”

Oikeustieteen maisteri Tommy Carl Zakaria Walkila 26 000 väitöskirjatyöhön “Privacy in Focus Convergence and Divergence in the Jurisprudence of the CJEU and the ECtHR”

Master of Science in Business Administration Julia Zhigulina 26 000 väitöskirjatyöhön “Experimental study in cognitive ergonomics on human perception of a large amount of visual information”

Psykologian maisteri Tarja Weckström 13 000 väitöskirjatyöhön “Koulumenestys myöhemmän mielenterveyden määrittäjänä: Suomalainen rekisteritutkimus”

78

Bachelor of Science Paula Weller 26 000 väitöskirjatyöhön “Developing an adaptable robust optimization framework for improved preparedness and resilience in emergency response” Musiikin kandidaatti Charlotta Westerback 10 000 uuden alttoviulun hankintaan ja alttoviulunjouseen Valtiotieteiden maisteri Juho Wilska 26 000 väitöskirjatyöhön “Valkoisen Suomen kasvatusjärjestöjen lasten- ja nuortenlehdet ja valkoinen perintö 1938–1947” Kauppatieteiden maisteri Pia Wäistö 13 000 väitöskirjatyöhön “Fyysisten tilojen merkitys organisaation strategian ja tavoitteiden toteutumiselle”

Master of Science Junhua Zhu 26 000 väitöskirjatyöhön “The Ethics of AI in China: Concerns and Preferred Solutions” Bachelor of Circus Arts Jeromy Zwick ja työryhmä 6 000 “Colorsphere”-nykysirkusesitykseen lapsille

MUUT MYÖNNÖT Aalto-korkeakoulusäätiö sr 63 000 Lisälahjoitus omistajuuden professuuriin Lääketieteen tohtori Ulla Ahlmen-Laiho 1000 täydennyskoulutukseen lääketieteen historian opetustehtävää varten Esittävän taiteen kiihdyttämö 300 000 valtion ja säätiöiden uuden yhteisen taiderahoitusmuodon ensimmäisen vaiheen rahoitukseen

M YÖ N N E T Y T A P U R A H AT, PA L K I N N OT J A M U U T U K I 20 21

Helsingin yliopisto 100 000 kiertotalouden kemian professuurin perustamiseen Helsingin yliopistoon Kansallisgalleria 33 000 Wihuri-päivän järjestämiseen eri kohderyhmille jaettavina ilmaislippuina siten, että lippuja voi käyttää helmikuun 2022 loppuun saakka Kansallisgalleria 200 000 Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmanäyttelyyn Kiasmassa 2022–2023 Kotikielen Seura ry, aikakauslehti Virittäjä 10 000 125-vuotisjuhlavuoden toimintaan Sanna Krook 7000 WihuriEfekti-kuvataidepalkinto Teräsmiehen tytär -teossarjasta Lapin kamariorkesteri 30 000 kulttuuritalo Korundin 10-vuotislahjana Lapin kamariorkesterille cembalon huoltoon ja kaikupohjan uusimiseen sekä kontrabasson hankintaan MAF Suomi – Suomen Lähetyslentäjät ry 7 500 kansainvälisen konferenssin ”Ecological and Electric Aviation Conference 2022” järjestämiseen Nouhau Productions Oy 5000 dokumenttisarjan ”Hullu vuosi 1991” loppuunsaattamiseen Nouhau Productions Oy 60 000 viisiosaisen ILMASTON MUUTTAJAT -tv-dokumenttisarjan tuottamiseen Yle 1:lle Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbio-tutkimusyhteisö 387 000 Centre for Young Synbio Scientists -hankkeeseen, myönnetty 9.10.2021

W I H U R I N R A H A S TO N


Poikilo-museot, Kouvola 75 000 Unelma pelitaiteesta -hankkeen toteuttamiseen osana Wihurin rahaston kuvataiteen alueellista kummitoimintaa Rovaniemen taidemuseo 30 000 kulttuuritalo Korundin 10-vuotislahjana Rovaniemen taidemuseon esitystekniikan ja kuvauskaluston päivittämiseen sekä henkilökunnan ammatillisen osaamisen vahvistamiseen Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava 100 000 Taikaa ja kangastuksia -hankkeen toteuttamiseen osana Wihurin rahaston kuvataiteen alueellista kummitoimintaa Veritautien Tutkimussäätiö sr 8000 toimintaan ja säätiön 30-vuotisjuhlatilaisuuteen

POOLIEN KAUTTA MYÖNNETYT APURAHAT Post Docs in companies -ohjelma Doctor of Science Dmitry Egorov 30 000 tutkimukseen ”Multiphysics Simulation of an Electric Drive” yhteistyössä Doctor of Science Heesoo Kim 30 000 tutkimukseen ”Development of a simulation model to identify electromagnetic effects on dynamics of electrical drive trains” Doctor of Philosophy Ville Kivioja 30 000 tutkimukseen ”Computational methods to optimise heat flow in a heat storage system and to improve sizing algorithms”

V U O S I K E R TO M U S

Doctor of Science Niko Markkinen 30 000 tutkimukseen ”Agile testing services for the new food industry”

Filosofian tohtori Juho Hotanen 44 200 tutkimukseen “Muutos ja jatkuvuus: Bergson, Merleau-Ponty, Deleuze”

Master of Science Neda Neisi 30 000 tutkimukseen ”Uncertainty quantification of state-space observer-based methods for diagnostic of multiple faults in the electric motor”

Psykologian tohtori Samuli Kangaslampi 39 000 tutkimukseen “Psykoterapian tehosteaineet ja niiden psykologiset vaikutukset”

Doctor of Science Alexandra Shakun 30 000 tutkimukseen ”Enhanced tyre durability by self-healing sacrificial networks” Doctor of Pharmacy Muhammad Waqar Ashraf 30 000 tutkimukseen ”Model informed tools for the characterization of Dose – Exposure – Response relationships” Filosofian tohtori Ville-Veikko Wettenhovi 30 000 tutkimukseen ”Fast low-dose iterative reconstruction in cone beam CT imaging”

Säätiöiden Post Doc -pooli Tekniikan tohtori Anne Haggren 60 000 tutkimukseen ”Aukkoselektiivisten materiaalien valmistus ALD-tekniikalla tulevaisuuden aurinkokennoihin” Filosofian tohtori Anni Hakanen 38 000 tutkimukseen ”Metriseen dimension liittyvät kompleksisuusongelmat”

Kauppatieteiden tohtori Pauli Pakarinen 66 000 tutkimukseen “Algoritmit, asiantuntijatieto ja relationaalinen regulaatio talousrikollisuuden torjunnassa” Doctor of Philosophy Filipp Temerov 45 000 tutkimukseen “Photocatalytic CO2 reduction into solar fuels by CsPbBr3 based inverse opal Z scheme photocatalyst”

79

RESIDENSSIAPURAHAT Vierailevat kutsutaiteilijat Petri Ala-Maunus 13 000 taiteelliseen työskentelyyn Juha Pekka Matias Laakkonen 13 000 taiteelliseen työskentelyyn

Temppelikadun taitelija-ateljee Jonna Kina 6000 elin-, matka- ja asumiskustannuksiin

Doctor of Philosophy Xu-Cheng He 56 000 tutkimukseen ”Iodine particle formation and the potential climatic effect”

2021


PALKINNOT

Tunnustuspalkinto

Kunniapalkinto

Lastenkirjailijat Aino Havukainen & Sami Toivonen 20 000

Valtiotieteiden tohtori Martti Hetemäki 30 000

Kädentaitopalkinto

Filosofian tohtori Susanna Pettersson 30 000

Filosofian maisteri Tiina Sonninen 10 000

OMA TOIMINTA Wihurin tutkimuslaitos 2 000 000 biolääketieteelliseen tutkimukseen ja laitehankintoihin

Kunniapalkinnot 2021 Susanna Pettersson, filosofian tohtori Martti Hetemäki, valtiotieteiden tohtori

80

2005 Eero Huovinen, piispa Doris Laine-Almi, professori

1989 Veikko Sinisalo, professori 1984 Tauno Äikää, professori

2004 Meri Louhos, pianotaiteilija Anna-Leena Siikala, professori

1982 Timo Mikkilä, professori

2002 Jaakko Frösén, professori

1981 Aune Lindström, professori

2001 Seppo Kimanen, professori

1978 Lauri A Puntila, professori

1998 Erkki Pohjola, professori

1977 Erik Tawaststjerna, professori

1996 Paavo Berglund, kapellimestari Veijo Meri, kirjailija

1974 Eino Jutikkala, professori Klaus Waris, kansleri

2011 Martti Häikiö, professori

1995 Béla Jávorszky, kirjailija Jaan Kaplinski, kirjailija

1972 Ella Eronen, taiteilija

2010 Jorma Panula, akateemikko

1993 Tapani Raittila, taidemaalari

2008 Kari Raivio, kansleri

1992 Erkki Kansanaho, piispa Leena Peltola, professori

2019 Jorma Uotinen, professori 2018 Rainer Mahlamäki, arkkitehti 2016 Pirkko Nuolijärvi, professori 2014 Tapani Ruokanen, päätoimittaja emeritus 2013 Risto Nieminen, professori

2007 Riitta Nikula, professori Tuula Tamminen, professori

1990 Anita Välkki, laulajatar

1970 Rafael Koskimies, professori 1969 Martti Haavio, akateemikko 1966 Taneli Kuusisto, professori Lauri Pihkala, professori 1964 Arvi Kivimaa, professori

K U N N I A PA L K I N N OT

W I H U R I N R A H A S TO N


1963 Bruno Suviranta, kansleri Edvard A Wegelius, professori 1961 Tauno Hannikainen, kapellimestari Viljo Kojo, kirjailija

1955 Kalervo Kallio, kuvanveistäjä 1954 Arvo Ylinen, professori

1953 V A Heiskanen, professori Aino Kallas, kirjailija 1952 Erkki Laurila, professori

Tunnustuspalkinnot 2021 Aino Havukainen ja Sami Toivonen, lastenkirjailijat *Tiina Sonninen, konservaattori 2019 Minna Pyykkö, luontotoimittaja *Pauli Venäläinen, taidevalaja 2018 Laura Saarikoski, toimittaja Pikku Papun Orkesteri 2016 Seppo Hovi, musiikkineuvos *Henna Koskinen ja Taina Leppilahti, tekstiilikonservaattorit 2014 Jukka Mäkelä, taidemaalari Eeva-Leena Pokela, musiikkikasv.lehtori *Olavi Kuusisto, vanhempi mestari 2013 Meta4-kvartetti *Rauno Träskelin, valokuvaaja 2011 Kalle Löövi, kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Paavali Jumppanen, pianisti *Terhi Juurinen, keraamikko 2010 Kari Lumikero, toimittaja 2008 Kassandra ry Tuomas Hoikkala, toiminnanjohtaja *Upi Anttila, seppä

V U O S I K E R TO M U S

2007 *Jaakko Liikanen, lasinpuhaltajamestari

1989 Jorma Hynninen, oopperalaulaja

2006 Vastuunkantajat ry

1986 Martti Silvennoinen, ohjelmapäällikkö

2005 *Erja Huovila, taidegrafiikan vedostaja

1982 Holger Eklund, merileksikografi *Eemeli Paavonen, pianonvirittäjä

2004 Tyrvään Pyhän Olavin kirkon talkooväki

1978 Matti Sadeniemi, professori

2002 John Storgårds, kapellimestari *Anna Kontek, lavastaja ja pukusuunnittelija 2001 Mauri Kunnas, kirjailija *Riitta Ojala, taideompelija 1999 Aune Laaksonen, museonjohtaja 1996 Helena Petäistö, toimittaja 1993 Eero Saarenheimo, professori 1992 Rauman merenkulkuoppilaitos Tuulentuvan säätiö 1990 Pertti Nieminen, kirjailija Reino Rinne, kirjailija

81

1977 Martta Wendelin, taidemaalari Ilmari Turja, professori 1973 Olavi Erämetsä, professori Yrjö Karilas, kouluneuvos 1972 Erkki Koponen, professori Vilho Suomi, apulaisprofessori 1971 Ella Kitunen, maat. ja metsät. tohtori Onni Suhonen, viulutaiteilija Erkki Tanttu, taiteilija 1968 Aarno Niini, professori Einari Vuorela, kirjailija 1967 Emmi Jurkka, teatterinjohtaja Kaarina Kari, professori

2021


1966 Kersti Bergroth, kirjailija Martti Merenmaa, kirjailija 1965 Aulikki Rautawaara, laulajatar Eino Salmelainen, professori Tyyni Tuulio, filosofian kunniatohtori 1964 Jorma Huttunen, oopperalaulaja Toivo Lyy, kirjailija

82

1962 Sakari Pälsi, kirjailija

1956 Aili ja Urho Somersalmi, näyttelijät

1960 Suomen Meripelastusseura 1959 Eino Kalima, professori Yrjö Kivimies, kirjailija

1952 Toivo Pekkanen, kirjailija

1958 Lauri Viljanen, kirjailija

1951 Yrjö Väisälä, professori

* Kädentaitopalkinto

Suuret kunniapalkinnot ja lahjoitukset 2021 Helsingin yliopisto 100 000 kiertotalouden kemian lahjoitusprofessuuriin 2020 Turun yliopisto 300 000 100-vuotisonnittelulahjoitus tutkimusja opetustoiminnan kehittämiseen Aalto-yliopiston ­kauppakorkeakoulu 300 000 omistajuuden lahjoitusprofessuuriin 2019 Omaishoitajaliitto 100 000 pitkäjänteisestä työstä omaishoitajien yhteiskunnalliseen asemaan liittyvien epäkohtien osoittajana ja ratkaisuvaihtoehtojen kehittäjänä

Aalto-yliopiston ­kauppakorkeakoulu 1 250 000 talous- ja datatiedettä yhdistävän professuurin perustamiseen Helsinki Graduate School of Economicsiin 2017 Musiikkitalon säätiö 300 000 musiikkitalon urkujen rakentamiseen 2016 Kansallisgalleria 1 000 000 säätiöpääomakeräykseen, jolla tuetaan Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon toimintaa 2014 Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö 300 000 taiteilijakodin peruskorjaukseen

S U U R E T K U N N I A PA L K I N N OT J A L A H J O I T U K S E T

2013 Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry 1 500 000 lastensairaalan perustamiseen 2010 Terhokoti 100 000 uraauurtavasta potilaan ihmisarvoon, itsemääräämisoikeuteen ja inhimilliseen hoitoon perustuvasta saattohoitotyöstä 2009 Luonto-Liitto ry 100 000 Pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä lasten ja nuorten omaehtoisen ympäristötoiminnan edistämiseksi 2006–2008 Suomen Meripelastusseura ry 470 000 keskuksen p ­ erustamiseen Bågaskärin entiselle merivartioasemalle

W I H U R I N R A H A S TO N


2006–2008 Suomen Merimieskirkko ry 630 000 Vuosaaren kansainvälisen ja ekumeenisen merimieskirkon perustamiseen 2006 Crisis Management Initiative ry 200 000 arvokkaasta työstä käytännöllisten ja toteuttamiskelpoisten ratkaisujen etsimisessä ja löytämisessä inhimillisen turvallisuuden vahvistamiseksi ihmiskunnassa

2002 Helsingin seurakuntayhtymä ry Huoneistolahjoitus käytettäväksi Kannelmäen seurakunnan diakonia­- painot­teiseen toimintaan, ensisijaisesti lapsiperhe-, lapsi- ja nuorisotyöhön 2000 Kadettikunta ry 168 188 sotaveteraanien perinnön siirtämisestä Suomen nuorisolle

2002–2004 Suomen Merimieskirkko ry 700 000 Lontoon merimieskirkon korjaukseen

1999 Suomen Pelastusarmeija 336 376 pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi

2003 Lapin yliopisto 300 000 lahjoitusprofessuuriin, jonka opetusalana on pohjoinen taide sekä nykytaide Wihurin rahaston kokoelman pohjalta

1998 Suomen Partiolaiset ry 50 456 nuorison itsenäiseen vastuun kantamiseen tähtäävään kasvatustyöhön 1997 Suomen Meripelastusseura ry 840 940 uuden pelastusristeilijän rakentamiseen (PR Jenny Wihuri)

1996 Kerhokeskus – koulutyön tuki ry 50 456 1992 Maanpuolustuksen Tuki ry 336 376 vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen 1987 Suomen Väestönsuojelujärjestö ry 336 376 kansalaisten tiedon ja taidon lisäämiseksi suurtuhoilta suojautumisessa 1985 Suomen Sotaveteraanit ry 168 188 sotaveteraanien hoito- ja asumisolojen kehittämiseen Kuusikodissa 1975 Sotainvalidien veljesliitto ry 168 188 lahjoitus keräykseen ”Sairaala Sotavammaisille”

83

Vierailevat kutsutaiteilijat Rovaniemellä 2021 Juha Pekka Matias Laakkonen, kuvataiteilija Petri Ala-Maunus, kuvataiteilija 2020 Tiina Heiska, kuvataiteilija Maija Albrecht, kuvataiteilija

V U O S I K E R TO M U S

2019 Aurora Reinhard, kuvataiteilija Markku Hirvelä, kuvanveistäjä

2017 Hannele Kylänpää, kuvanveistäjä Pertti Kekarainen, kuvataiteilija

2018 Kristiina Uusitalo, kuvataiteilija Matti Peltokangas, kuvanveistäjä

2016 Teemu Saukkonen, kuvataiteilija Pirjetta Brander, kuvataiteilija

2021


2015 Matti Nurminen, kuvanveistäjä Janne Räisänen, kuvataiteilija

2008 Anna Retulainen, taidemaalari Sofia Wilkman, taidemaalari

2002 Pekka Vesterinen, taidemaalari Jyrki Siukonen, kuvataiteilija

2014 Marja Kanervo, kuvataiteilija Tamara Piilola, kuvataiteilija

2007 Päivi Sirén, taidemaalari Ilkka Väätti, taidemaalari

2001 Lauri Rankka, taidegraafikko Jukka Lehtinen, kuvanveistäjä

2013 Jan Kenneth Weckman, kuvataiteilija Marja Pirilä, valokuvataiteilija

2006 Heikki Marila, taidemaalari Tuija Arminen, kuvataiteilija

2000 Minna Heikinaho, kuvataiteilija Jussi Niva, kuvataiteilija

2005 Heimo Suntio, kuvataiteilija Tarja Pitkänen-Walter, kuvataiteilija

1999 Heli Hiltunen, kuvataiteilija Pasi Karjula, kuvataiteilija

2012 Jukka Korkeila, kuvataiteilija Roi Vaara, performanssitaiteilija 2011 Kimmo Schroderus, kuvanveistäjä 2010 Henry Wuorila-Stenberg, taidemaalari Anne Tompuri, taidemaalari

2004 Paul Osipow, taidemaalari Lotta Määttänen, taidemaalari 2003 Riitta Päiväläinen, valokuvataiteilija Irmeli Hulkko, kuvataiteilija

2009 Anu Tuominen, kuvataiteilija Antti Ojala, taidemaalari

1998 Juho Karjalainen, taidegraafikko Kari Laitinen, taidegraafikko 1997 Markku Hakuri, kuvanveistäjä 1996 Jaakko Niemelä, taidegraafikko Markku Keränen, taidemaalari 1995 Jussi Heikkilä, kuvanveistäjä

84

Temppelikadun taiteilija-ateljeen taiteilijat 2021–2022 Jonna Kina, kuvataiteilija, Tampere

2014–2015 Antti Laitinen, kuvataiteilija, Raahe

2020–2021 Kati Rapia, kuvataiteilija, Loviisa

2012–2013 Jaakko Rönkkö, kuvataiteilija, Kuopio

2018–2020 Mia Hamari, kuvataiteilija, Simo

2010–2011 Saara Ekström, taidemaalari, Turku

2016–2017 Janne Nabb, kuvataitelija, Övermark

T E M P P E L I K A D U N TA I T E I L I J A-AT E L J E E N TA I T E I L I J AT

1.9.–31.12.2009 Anne Tompuri, taidemaalari, Lappeenranta 1.1.–31.8.2009 Kari Cavén, kuvanveistäjä, Vantaa 2008 Reijo Hukkanen, taidemaalari, Oulu Sinikka Tuominen, taidemaalari, Oulu

W I H U R I N R A H A S TO N


Wihuristit Villa Lantessa 2021–2022 Joonas Vanhala TY kielitiede jatko-opiskelija 2020–2021 Miika Remahl HY yleinen historia jatko-opiskelija 2019–2020 Roosa Kallunki HY historia, jatko-opiskelija 2018–2019 Anni Hella TY kulttuurihistoria jatko-opiskelija 2017–2018 Urpo Kantola HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 2017–2018 Pia Mustonen TY historia jatko-opiskelija 2015–2016 Laura Aho HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 2014–2015 Marko Halonen HY historia jatko-opiskelija 2013–2014 Miikka Kuha JyY romaaninen filologia jatko-opiskelija

V U O S I K E R TO M U S

2013–2014 Tommi Lankila Princeton University historia jatko-opiskelija

2005–2006 Jesse Keskiaho HY historia jatko-opiskelija

2012–2013 Riikka Ala-Risku HY italialainen filologia jatko-opiskelija

2004–2005 Samu Niskanen HY historia jatko-opiskelija

2011–2012 Timo Korkiakangas HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 2010–2011 Heini Ynnilä Oxford University archaeology jatko-opiskelija 2009–2010 Laura Nissin HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 2008–2009 Miikka Tamminen TaY historia jatko-opiskelija 2007–2008 Milla Bergström HY teologia jatko-opiskelija 2006–2007 Ulla Di Mariano TY filologia jatko-opiskelija

2003–2004 Teemu Immonen HY historia jatko-opiskelija 2002–2003 Meri Vuohu TaY historia jatko-opiskelija 2001–2002 Janne Pölönen OY historia jatko-opiskelija 2000–2001 Ria Berg HY klassillinen arkeologia jatko-opiskelija 1999–2000 Ulla Lehtonen HY teologia jatko-opiskelija 1998–1999 Eeva-Maria Viitanen HY arkeologia jatko-opiskelija 1997–1998 Ulla Rajala TY arkeologia jatko-opiskelija

1996–1997 Pauli Sivonen HY historia jatko-opiskelija 1995–1996 Janne Ikäheimo OY arkeologia jatko-opiskelija 1994–1995 Heikki Saros HY taidehistoria jatko-opiskelija 1993–1994 Maija Tuomikoski HY historia jatko-opiskelija 1992–1993 Kaj Sandberg ÅA historia jatko-opiskelija 1991 Sari Mattero HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 1990 Pasi Ojala TaY historia, jatko-opiskelija 1989 Anneli Luhtala HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 1988 Timo Sironen HY klassillinen filologia jatko-opiskelija

1986, 1987 Agneta Ahlqvist HY historia jatko-opiskelija

1973, 1974 Anne Helttula HY klassillinen filologia jatko-opiskelija

1986 Heikki Mikkeli HY historia jatko-opiskelija

1969,1970 Paavo Castrén HY klassillinen filologia jatko-opiskelija

1984, 1985 Anja-Inkeri Lehtinen HY historia jatko-opiskelija 1982, 1983 Lena Talvio HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 1980, 1981 Jarmo Pankamaa HY historia jatko-opiskelija

1967, 1968, 1972 Eva Margareta Steinby HY klassillinen arkeologia jatko-opiskelija 1966 Heikki Solin HY klassillinen filologia jatko-opiskelija 1965 Unto Paananen HY historia jatko-opiskelija

1979 Juhani Sarsila JyY klassillinen filologia jatko-opiskelija 1978, 1979 Aino Katermaa TaY historia jatko-opiskelija 1976, 1980 Eero Jarva OY historia jatko-opiskelija 1975, 1977 Maija Väisänen HY historia jatko-opiskelija

2021

85
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.