Page 1

VUOSIKERTOMUS

2014


4 KYSYMYSTÄ 1. 2. 3. 4.

Mitä vuodesta 2014 jäi erityisesti mieleen? Missä vuonna 2014 onnistuttiin? Mikä oli vuoden 2014 suurin haaste? Millaiset ovat ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden näkymät?

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2014

Jorma Vierula Sedu Aikuiskoulutuksen johtokunnan puheenjohtaja

2

Aikuiskoulutuksen rakenteelliset muutospaineet jäivät erityisesti mieleen. Merkittävän lisäjuonteensa asetelmaan toi JAKK Jalasjärven kanssa käynnistyneet yhteistyöneuvottelut. Prosessi on johtamassa fuusioon, jonka valmistelu on edennyt ripeästi. Kyse on rakenteiden muutoksesta, joka avaa uusia mahdollisuuksia. Aikuiskoulutuksen rakenteelliset muutokset ovat ’valinkauhassa’. Sedu Aikuiskoulutus on maakunnassa vahva toimija, joka on vakiinnuttanut paikkansa. Vuosi oli vakaata tuloksen tekoa haasteellisemmaksi käyvissä olosuhteissa. Tehtiin vahva taloudellinen tulos sopeuttavassa toimintaympäristössä.

Sedu Aikuiskoulutukseen liittyvä tulevaisuuden ratkaisujen hahmottelu oli haastavinta. Asia sai nopeasti konkretiaa fuusiovalmistelun käynnistyttyä JAKK:n kanssa. Toiminnalliset, mutta erityisesti myös taloudelliset, kysymykset vaativat huolellista valmistelua ja arviointia. Vaikka ammatillisen koulutuksen säästötavoitteet ja järjestämislupiin liittyvät linjaukset kaatuivat viime metreillä eduskunnassa, tulevat ne vastaan nopeasti uuden, aloittavan eduskunnan työssä. Ammatillisen koulutuksen määrärahat tulevat vääjäämättä supistumaan, mikä tulee johtamaan ammatillisen koulutuksen rakennemuutokseen. Suomen tulevaisuuden kivijalka on kuitenkin osaaminen ja osaamisen kasvattaminen. Ammatillisen koulutuksen merkitys ei tule pitkässä juoksussa vähenemään vaan korostumaan, mikä merkitsee supistuvien resurssien vallitessa koulutuksen merkittävää tehostamistarvetta.

Reija Lepola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja

Vuosi 2014 oli ammatillisessa koulutuksessa monien uudistusten ja uudistusvalmistelujen vuosi. Yhteishaku-uudistus, oppilas- ja opiskeluhuoltolakiuudistus astuivat voimaan. Vuoden aikana saatiin myös päätökset ammatillisten perustutkintojen uudistumisesta (Tutke 2), joiden toimeenpano astuu voimaan 1.8.2015. Valmistelutyö osaamisperusteisuuden toimeenpanossa, uudessa opettajuudessa, joustavien opintopolkujen ja sujuvien siirtymien toteutuksessa ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmien valmistelussa olivat ja ovat edelleen päivittäin valmistelussa. Koulutuspaikkojen leikkaukset ja resurssien niukkeneminen aiheuttivat monipuolisia sopeutustoimia. Uusia toimintamalleja Koulutuskeskus Sedun ja Sedu Aikuiskoulutuksen välisten synergiaetujen vahvistamiseksi käynnistyi mm. kansainvälisen toiminnan ja hanketoiminnan alueilla. Sedussa vuonna 2016 toteutettava Taitaja 2016 - ammattitaidon suomenmestaruuskilpailujen valmistelutyö käynnistyi tiivistyäkseen ja kiihtyäkseen kisoja kohti mentäessä.

Selvitys- ja valmistelutyö JAKKn liittymiseksi Seduun eteni linjakkaasti, tavoitteellisesti ja hyvässä yhteishengessä. Osaamisperusteisuuden ja uuden opettajuuden ”sisäänajo” eteni vaihe vaiheelta. Sitä tukivat myös monet hankevalmistelut ja uusien, joustavien oppimisympäristöjen suunnittelu. Sedun edustajia oli runsaasti mukana myös valtakunnallisessa tutkintojen uudistuksen ja osaamisperusteisuuden kehittämis- ja levitystyössä.

Monien uudistusten samanaikainen toimeenpano ja kehittäminen aiheutti haastetta myös henkilöstöresurssoinnissa. Ammattikorkeakoulun toiminnan muutos 1.1.2014 alkaen ja erkaneminen kuntayhtymästä ja toiminnan keskittyminen entistä enemmän Seinäjoelle, aiheutti mittavan kiinteistöhaasteen kuntayhtymälle. Tyhjenevien tilojen myynti Kauhajoella, Ilmajoella ja Kurikan Jurvassa ja samalla myös uusien kiinteistöjen suunnittelutyö Kurikassa, Ilmajoella ja Seinäjoella eteni. Niukkenevat resurssit aiheuttivat ja aiheuttavat kuitenkin tarkkaa laskentaa ja selvitystä. Julkisen talouden kestävyysvaje ja siihen kohdentuvat leikkaukset tulevat muuttamaan edelleen myös ammatillista koulutusta lähitulevaisuudessa. Olemme Sedussa pyrkineet varautumaan niukkeneviin resursseihin jo viimeistenkin vuosien aikana. Muuttuva työelämä, uudet ammatit/ tehtävät, teknologia ja digitalisaatio aiheuttavat jatkuvaa tarvetta uudistumiselle ja kehittämiselle. Asiakas- ja työelämälähtöisyys ja jatkuva työelämäyhteistyö varmistavat, että koulutus suuntautuu aidosti työelämän tarpeisiin. Työelämä on yhteinen kaikille, sekä nuorille että aikuisille, joten koulutusasteiden ja koulutusmuotojen välinen yhteistyö nousee entistä keskeisempään asemaan. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen korostuvat myös tämän myötä.

3


SEDU AIKUISKOULUTUKSEN VUODEN 2014

KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

OPISKELIJAMÄÄRÄ SUORITETUT TUTKINNOT

Palvelu

1 333 Tekniikka

222 346

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS (AMMATILLINEN)

59,7 % OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

86 %

Hyvinvointi

1291 Maaseutu

710

HENKILÖSTÖ

Yritt. kaupp. kult.

134

1206

LIIKEVAIHTO

13,7

661

Oppisopimuspalvelut

2012

830

279

25 000

2014

Henkilöstökoulutus 2,7 % Muu koul. myynti ja tuotot 0,6 %

15 000 10 000 5 000 0

Joulu

Oppisopimuskoulutus (tietopuolinen) 8,0 %

2014

Marras

Projektit 8,2 %

2013

Kesä

Opetuspalvelujen myynti kuntayhtymälle 11,2 %

29,1 %

2013

oppisopimuksessa

Touko

Omaehtoinen lisäkoulutus (OKM) 29,1 % 40,1 %

206

20 000

Huhti

Työvoimakoulutus (ELY) 40,1 %

11,2%

213

OPISKELIJATYÖPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN 2013–2014

2,7 % 0,6%

8,2 %

2012

Tarja Palomäki Maria Hanhisalo

Maalis

8,0 %

2014

(ILMAN OPPISOP. PALV.)

Helmi

LIIKEVAIHTO JA MUUT TUOTOT RAHOITUSMUODOITTAIN TP 2014

Jorma Vierula, pj Kaija Ketola-Annala Heikki Kotamäki

Tammi

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2014

4

4. Kone- ja metallialan perustutkinto 5. Vartijan ammattitutkinto 6. Kiinteistöpalvelualan tutkinnot (perus- ja ammattitutkinnot)

2013

2 592

JOHTOKUNNAN JÄSENET 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2. Liiketalouden perustutkinto 3. Laitoshuoltajan ammattitutkinto

677

toimialoilla

Projektit

milj. €

SUOSITUIMMAT   TUTKINNOT VUONNA 2014

624

Loka

575 josta lisäkoulutus: 394 ja ammatillinen peruskoulutus: 181

677

1 406

Syys

OPPISOPIMUSTEN MÄÄRÄ

TOTEUTUNEET OPISKELIJATYÖPÄIVÄT

Elo

9 374

SUORITETUT TUTKINNOT

Heinä

OPISKELIJAMÄÄRÄ

5


SEDU AIKUISKOULUTUKSEN VUODEN 2014

KAUHAVA

KOULUTUSPAIKKAKUNNAT

maatalous, puhdistuspalveluala, sosiaalija terveysala, turvallisuusala

LAPUA

korttikoulutukset, metalliala, puhdistuspalveluala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, talotekniikka

ILMAJOKI

hevosala, kulttuuriala, maatalous, turvallisuusala

KURIKKA

ALAJÄRVI

kulttuuriala, turvallisuusala

humanistinen ja kasvatusala, puhdistuspalveluala, sosiaalija terveysala,

KAUHAJOKI

puhdistuspalveluala, ravitsemis- ja matkailuala, sosiaali- ja tervysala, turvallisuusala

ÄHTÄRI

bioenergia-ala, metsäala, korttikoulutukset, puhdistuspalveluala, sosiaalija terveysala, yrittäjyys

TEUVA

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2014

sosiaali- ja terveysala

6

KRISTIINANKAUPUNKI

ALAVUS

sosiaali- ja terveysala

sosiaali- ja terveysala, puhdistuspalveluala

SEINÄJOKI

elintarvikeala, humanistinen ja kasvatusala, isännöinti, johtaminen ja esimiestyö, kielet ja kansainvälisyys, kiinteistönhoito, korttikoulutukset, kotitalous- ja kuluttajapalveluiden ala, liiketalous ja kauppa, logistiikka, maahanmuuttajien koulutukset, metalliala, metsäala, puhdistuspalveluala, rakennusala, ravitsemis- ja matkailuala, sähkö- ja automaatioala, sosiaali- ja terveysala, talotekniikka, tietojenkäsittely ja tietotekniikka, turvallisuusala, työhyvinvointi ja työsuojelu, viestintä- ja kirjastoala, yrittäjyys

7


Sedu Aikuiskoulutus Rastaantaival 2 60200 Seinäjoki Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500

Ilmajoki Ilmajoentie 525 60800 Ilmajoki

aikuiskoulutus@sedu.fi www.seduaikuiskoulutus.fi Sedu Aikuiskoulutus Oppisopimuspalvelut Frami, Kampusranta 9 C, 3 krs. 60320 Seinäjoki

Pappilantie 6 60800 Ilmajoki Kauhajoki Topeeka 47 61800 Kauhajoki Kurikka Huovintie 1 61300 Kurikka Kotikouluntie 1 66300 Jurva Lapua Ammattikoulunkatu 10 62100 Lapua Seinäjoki Rastaantaival 2 60200 Seinäjoki Koskenalantie 17 60200 Seinäjoki Ähtäri Tuomarniementie 55 63700 Ähtäri

JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS I-print Oy, lupanumero 441-895

OPETUSPISTEET

ULKOASU JA TAITTO: I-PRINT | PLUS PAINO: I-PRINT OY

YHTEYSTIEDOT

Sedu Aikuiskoulutuksen vuosikertomus 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you