Page 1

VUOSIKERTOMUS

2013


5 KYSYMYSTÄ 1. 2. 3. 4. 5.

MITÄ VUODESTA 2013 JÄI ERITYISESTI MIELEEN? MISSÄ ASIASSA VUONNA 2013 ONNISTUTTIIN? MIKÄ OLI VUODEN 2013 SUURIN HAASTE? MITKÄ OVAT OPPILAITOKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT? MITKÄ OVAT ALUEELLISET TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT?

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2013

Jorma Vierula Sedu Aikuiskoulutuksen johtokunnan puheenjohtaja

2

Sedu Aikuiskoulutuksen panos yhteiseen strategiatyöhön Koulutuskeskus Sedun kanssa jäi erityisesti mieleeni. Strategia tehtiin ”asiakkaasta päin” sidosryhmiä jo työn alkuvaiheessa kuunnellen. Myös henkilöstö osallistettiin työssä laajasti. Visio, missio ja arvot mietittiin huolella ja niistä johdettiin strategiset tavoitteet. Strategian toteuttaminen on mielestäni lähtenyt myös hyvissä merkeissä liikkeelle. Aikuiskoulutuksen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä toiminnalliset tulokset saavutettiin, mikä toi mukanaan hyvän taloudellisen tuloksen. Vuosi oli myös tarkan taloudenpidon vuosi. Kehittyä ja saavuttaa edelläkävijyyttä aikuiskouluttajana

”Sedu Aikuiskoulutuksen vahvuutena on johtava asema maakunnan aikuiskouluttajana, toiminnan hallittu kasvu, korkeatasoinen laadunvarmistus ja monipuolisuus”. Näin on todennut selvitysmies Pentti Rauhala. Tästä on hyvä jatkaa. Maakunnan pitää menestyäkseen löytää ja säilyttää kasvun lähteet. Tarvitsemme menestyviä ja kasvavia yrityksiä. Biotalous on Etelä-Pohjanmaalle merkittävä mahdollisuus ja uskon, että sillä alueella tulemme saamaan merkittäviä läpimurtoja. Mitä laajemmin asuttuna Etelä-Pohjanmaan maakunta pysyy sitä elinvoimaisempana se säilyy, tarvitsemme myös vahvaa maakuntakeskusta. Monissa maakunnissa maaseutu on jo varsin pitkälle tyhjentynyt toisin kuin meillä. Uskon myös siihen, että maakunnan kansainvälistyminen ja kansainväliset yhteydet ja kontaktit kehittyvät tulevaisuudessa ripeästi.


Reija Lepola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja

Mieleenpainuvinta vuonna 2013 oli, että silloin tehtiin päätökset kuntayhtymän uudelleen järjestäytymisestä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu valmistautui osakeyhtiöitymiseen 1.1.2014 alkaen ja sen myötä kuntayhtymän yhteisten palveluiden toimintaa suunniteltiin uuden palvelukonseptin mukaisesti. Vuotta 2013 leimasivat myös tiedot tulossa olevista ammatilliseen koulutukseen kohdentuneista leikkauksista, joista päätökset saatiin viimein marraskuussa 2013. Samanaikaisesti tehtiin selvitystyötä Suupohjan koulutuskuntayhtymän mahdollisesta liittymisestä Seinäjoen koulutuskuntayhtymään. Kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös oli hyvä, mutta samalla tulee tiedostaa myös erittäin merkittävät tulossa olevat muutokset koulutuksen järjestämislupiin, koulutus- ja tutkintorakenteisiin, rahoitukseen, jäsenkuntien maksuosuuksiin jne.

Valmistautuminen moniin edessä oleviin muutoksiin ja sen myötä ”jatkuva turbulenssi”. Ammattikorkeakoulun kuntayhtymästä erkanemisen myötä, valmisteltiin 40 % pienemmän kuntayhtymän toimintoja ja tiedossa

Kuntayhtymän tulevaisuus toisen asteen koulutuksen merkittävänä, monialaisena toimijana on vahva myös tulevaisuudessa. Toimintaamme luotetaan ja haluamme kehittää toimintaa jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti vahvassa yhteistyössä työelämän kanssa. Kansainvälisyys tulee korostumaan lähitulevaisuudessa entistä enemmän ja se vaatii meiltäkin osaltaan lisäponnisteluja. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee uudistamaan kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjien järjestämisluvat 1.1.2017 ja sen hakuun valmistaudumme myös koulutustarjontaamme jatkuvasti kehittämällä erityisesti työelämän tarpeita vastaavaksi ja toisaalta koulutustakuun ja yhteiskuntatakuun tavoitteet huomioiden. Kuntayhtymän toisen asteen koulutustoimintaa kehitetään edelleen useilla Etelä-Pohjanmaan paikkakunnilla ja investointeja tulee voida myös tehdä lähitulevaisuudessa. Uskomme siis vahvasti, että koulutuksella luodaan tulevaisuutta. Vaikka nuorten ikäluokat pienenevät joillain maakunnan alueilla, tulee myös työvoiman tarve kasvamaan eläköitymisen myötä. Koulutuksen näkökulmasta meidän tulee kehittää uusia, vetovoimaisia koulutustuotteita vahvassa yhteistyössä työelämän kanssa ja vahvistaa osaltamme maakunnan kansainvälisyyttä. Näin voimme varmistaa osaavan työvoiman riittävyyden myös jatkossa.

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2013

Laatupalkinto; Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Koulutuskeskus Sedulle laatupalkinnon. Myöntämisen perusteluina olivat mm. jatkuva ja pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen eri osa-alueilla ja hallittu muutosten läpivieminen sekä opiskelijahyvinvointiin panostaminen. Oppilaitoskentässä valmistauduttiin osaamisperusteisuutta tukevaan tulevaisuuden suunnitteluun ja sen myötä uusien tutkintojen toimeenpanoon. Keskeistä joustavuus ja yksilöllisyys. Sedun edustus kutsuttiin mukaan moniin valtakunnallisiin kehittämisryhmiin, joka osaltaan lisää vaikuttamismahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Myös positiivinen tilinpäätös ja toiminnan laadun tulokset mm. tulosmittareiden valossa ovat merkkejä onnistumisesta.

jo olevia lähitulevaisuuden muutoksia samalla kun tehtiin erkanemistyötä ison tulosalueen siirtyessä osakeyhtiöksi. Sekä henkilöstön että omaisuuden osalta selvitykset olivat mittavia. Samanaikaisesti haettiin tulevaisuuskuvaa jatkavalle kuntayhtymälle ja tehtiin päätöksiä tulevista mittavistakin investoinneista. Tyhjenevien kiinteistöjen ja samalla tarvittavien uusien kiinteistöinvestointien haaste tulee olemaan myös yksi mittavimmista lähitulevaisuuden haasteista.

3


SEDU AIKUISKOULUTUKSEN VUODEN 2013

KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT OPISKELIJAMÄÄRÄ

9 709

151

TOTEUTUNEET OPISKELIJATYÖPÄIVÄT

LIIKEVAIHTO

218 487

624

SUORITETUT TUTKINNOT

OPPISOPIMUSTEN MÄÄRÄ

595

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2013

josta lisäkoulutus 415 ja ammatillinen peruskoulutus 180

4

HENKILÖSTÖ

13,6 milj. €

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS (AMMATILLINEN)

60%

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

87%

LIIKEVAIHTO JA MUUT TUOTOT RAHOITUSMUODOITTAIN TP 2013 6,1 %

OPISKELIJAMÄÄRÄ TULOSYKSIKÖITTÄIN Palvelu

1 531 Tekniikka

2 030 Hyvinvointi

1 267 Maaseutu

440 Yritt. kaupp. kult.

968 Oppisopimuspalvelut

821 Projektit

2 652

(ILMAN OPPISOP. PALV.)

3,3 % 1,2 %

Työvoimakoulutus (ELY) 41,4 %

8,1 %

Omaehtoinen lisäkoulutus (OKM) 28,4 % Projektit 11,6 % 41,4 %

11,6 %

Opetuspalvelujen myynti kuntayhtymälle 8,1 % Oppisopimuskoulutus (tietopuolinen) 6,1 %

28,4 %

Henkilöstö-koulutus 3,3 % Muu koul. myynti ja tuotot 1,2 %


OPISKELIJATYÖPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN 2012–2013 25 000

2012

2013

20 000 15 000 10 000

Joulu

Marras

Loka

Syys

Elo

Heinä

Kesä

Touko

Huhti

Maalis

Helmi

0

Tammi

5 000

SUOSITUIMMAT   TUTKINNOT VUONNA 2013

JOHTOKUNNAN JÄSENET 2013

1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2. Laitoshuoltajan ammattitutkinto 3. Sihteerin ammattitutkinto 4. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 5. Logistiikan perustutkinto

Jorma Vierula, pj. Kaija Ketola-Annala Heikki Kotamäki Tarja Palomäki Maria Hanhisalo

763 2011

661

624

2012

2013

toimialoilla

244 2011

279

213

2012

2013

oppisopimuksessa

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2013

SUORITETUT TUTKINNOT

5


SEDU AIKUISKOULUTUKSEN VUODEN 2013

KOULUTUSPAIKKAKUNNAT LAPUA

kiinteistönhoito, korttikoulutukset, metalliala, puhdistuspalveluala, rakennusala, sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, talotekniikka, yrittäjyys, hevosala

ILMAJOKI

kulttuuriala, maatalous, hevosala

TERVAJOKI maatalous

LAIHIA

maatalous

KURIKKA

kulttuuriala, metsäala, turvallisuusala, hevosala

TEUVA

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2013

sosiaali- ja terveysala, työhyvinvointi, hevosala

6

KASKINEN sosiaali- ja terveysala

KRISTIINANKAUPUNKI

sosiaali- ja terveysala

KAUHAJOKI

metsäala, puhdistuspalveluala, ravitsemisja matkailuala, sosiaali- ja terveysala, turvallisuusala

ISOJOKI metsäala


EVIJÄRVI metsäala

KAUHAVA

maatalous, metsäala, puhdistuspalveluala, sosiaali- ja terveysala, työhyvinvointi, hevosala

LAPPAJÄRVI työhyvinvointi

VIMPELI

työhyvinvointi

ALAJÄRVI

metsäala, puhdistuspalveluala, sosiaali- ja terveysala

KUORTANE

työhyvinvointi

SOINI

metsäala

ÄHTÄRI

metsäala, puhdistuspalveluala, sosiaali- ja terveysala

sosiaali- ja terveysala, työhyvinvointi, hevosala

SEINÄJOKI

elintarvikeala, humanistinen ja kasvatusala, isännöinti, johtaminen ja esimiestyö, kielet ja kansainvälisyys, kiinteistönhoito, korttikoulutukset, kotitalous- ja kuluttajapalveluiden ala, kulttuuriala, liiketalous ja kauppa, logistiikka, maahanmuuttajien koulutukset, maatalous, metalliala, metsäala, puhdistuspalveluala, rakennusala, ravitsemis- ja matkailuala, sähkö- ja automaatioala, sosiaali- ja terveysala, talotekniikka, tietojenkäsittely ja tietotekniikka, turvallisuusala, työhyvinvointi ja työsuojelu, viestintä- ja kirjastoala, yrittäjyys, hevosala

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2013

ALAVUS

7


Sedu Aikuiskoulutus Rastaantaival 2 60200 Seinäjoki Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500

Ilmajoki Ilmajoentie 525 60800 Ilmajoki

aikuiskoulutus@sedu.fi www.seduaikuiskoulutus.fi Sedu Aikuiskoulutus Oppisopimuspalvelut Frami, Kampusranta 9 C, 3 krs. 60320 Seinäjoki

Pappilantie 6 60800 Ilmajoki Kauhajoki Topeeka 47 61800 Kauhajoki Kurikka Huovintie 1 61300 Kurikka Kotikouluntie 1 66300 Jurva Lapua Ammattikoulunkatu 10 62100 Lapua Seinäjoki Rastaantaival 2 60200 Seinäjoki Koskenalantie 17 60200 Seinäjoki Ähtäri Tuomarniementie 55 63700 Ähtäri

JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS I-print Oy, lupanumero 441-895

OPETUSPISTEET

ULKOASU JA TAITTO: I-PRINT | PLUS PAINO: I-PRINT OY

YHTEYSTIEDOT

Sedu aik vuosikertomus 2013 nettipdf  
Sedu aik vuosikertomus 2013 nettipdf  

Sedu Aikuiskoulutuksen vuosikertomus 2013

Advertisement