Page 1

PRO Sedu Aikuiskoulutuksen sidosryhmälehti 1/2014

It-koulutusta

etänä

Tehdastyöstä metsän rengiksi

Taidolla on juurensa ja tulevaisuutensa

”Laadimme vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.” Hanna Peltokangas, Ejendals Suomi Oy


SISÄLLYSLUETTELO

6

12

2

IT-KOULUTUSTA ETÄNÄ

PITKÄT PERINTEET

Osallistumiskynnys pienenee, kun ei tarvitse lähteä mihinkään.

Sedu Aikuiskoulutuksessa on modernit ja perinteikkäät tilat puuntyöstötaidon opetukseen ja kehittämiseen.

METSÄN RENKI

ONKO SINULLA UNELMA

Johnny Niemi vaihtoi tehdastyöstä metsäalalle.

Työvalmentaja auttaa unelmien toteuttamisessa.

11

14


”Työelämän rakennemuutokset vaikuttavat koulutustarpeisiin.” Aikuiskoulutus PÄÄTOIMITTAJA Jenni Koivumäki KIRJOITTAJA Jenni Koivumäki ULKOASU JA TOTEUTUS Viestintätoimisto I-print | plus, www.iplus.fi

Asiakas määrää suunnan SUOMEA RAVISTELEE tällä hetkellä iso rakennemuu-

tos eikä sen loppua ole näkyvissä. Teollisuudessa vienti ei ole lähtenyt odotettuun kasvuun ja työpaikkoja on valunut ulkomaille. Muutokset ovat näkyneet EteläPohjanmaalla mm. rekrytointien määrässä. Työelämän rakennemuutokset vaikuttavat myös koulutustarpeisiin ja -sisältöihin. Esimerkiksi automatisointiin, robotisointiin tai tietotekniikan hyödyntämiseen liittyviä koulutuksia kysytään yhä enemmän. Sedu Aikuiskoulutuksen palvelutarjontaa uudistetaan ja suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakas on meille ykkönen. Olemme valinneet yhdeksi arvoistamme asiakaslähtöisyyden ja uudistettu strategia valmisteltiin yhteistyökumppaneiden palautteita kuullen. Keräämme kaikista palveluistamme palautetta ja kehitämme toimintojamme niiden perusteella - jatkuvan parantamisen periaatteella. Vuoden 2013 aikana koulutuksissamme kävi lähes kymmenen tuhatta aikuisopiskelijaa, joista 620 suoritti näyttötutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa oli lähes 600 oppijaa. Vuoden aikana käynnistyi nuorten aikuisten osaamisohjelma, joka toteutetaan osana yhteiskuntatakuuta. Ohjelman kohderyhmänä on 20–29-vuoti-

aat ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Tavoitteena on vahvistaa heidän työmarkkina-asemaansa ja saada heille tutkinto. Koulutussektorilla on parhaillaan menossa isoja uudistuksia muun muassa tutkinto- ja rahoitusjärjestelmän osalta. Vähemmällä pitäisi saada enemmän aikaan. Koulutustoimijoiden on oltava aktiivinen ja uudistusmyönteinen, sillä jarruttaminen saattaa johtaa taantumukseen. Suomi selviää rakennemuutoksesta ja aikuiskoulutuksella on sen selättämisessä entistä suurempi rooli. Toimintaympäristön muutoksia on seurattava jatkuvasti ja valmistauduttava niihin parhaansa mukaan. Koulutus on tähän parasta lääkettä. Yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki sanoo: ”Tehdään samoja asioita eri tavalla tai tehdään eri asioita, kun muut!”. Pidetään tämä näkökulma mielessä, kun katsomme tulevaisuuteen.

KANNEN KUVA Matti Hautalahti PAINO I-print Oy JOUTSENMERKITTY PAINOLAITOS I-print Oy, lupanumero 441-895

Menestystä vuodelle 2014! Pasi Artikainen aikuiskoulutusjohtaja

3


PIKKU UUTISIA | SEDU AIKUISKOULUTUS

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä uudistui 1.1.2014 Seinäjoen koulutuskuntayhtymään kuuluvat • Koulutuskeskus Sedu: www.sedu.fi • S edu Aikuiskoulutus: www.seduaikuiskoulutus.fi Seinäjoen ammattikorkeakoulu irtaantui Seinäjoen koulutuskuntayhtymästä 1.1.2014 ja jatkaa osakeyhtiönä. www.seamk.fi

Sedun toimintaa ohjaavat arvot Asiakaslähtöisyys - Vastuullisuus - Asiantuntijuus Asiakaslähtöisyys: • kunnioitamme asiakastamme • vastaamme opiskelijoiden ja alueen työelämän tarpeisiin • kehitämme osaamista dynaamisesti Vastuullisuus: • pidämme lupauksemme ja ennakoimme tulevaa • välitämme ihmisistä, työstä ja ympäristöstä • toimimme esimerkillisesti ja kasvatamme vastuulliseen toimintaan Asiantuntijuus: • toimimme laadukkaasti ja yhteisöllisesti • arvostamme ja kehitämme henkilöstön ammattitaitoa • koulutamme osaamistaan kehittäviä ammattilaisia

Kotisuomessa.fi Sedu Aikuiskoulutus on ollut mukana VERSOT – Verkkosuomea maahanmuuttajille -ESR-hankkeessa, jossa oli mukana toteuttajia useasta eri oppilaitoksesta ympäri suomea. Sedu Aikuiskoulutuksessa käsikirjoituksesta vastasivat lähinnä maahanmuuttajakouluttajat Reetta Lepistö, Tanja Sissala ja Marja-Liisa Saunela. VERSOT-hankkeen tavoitteena oli kehittää aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun verkkoopiskelumateriaaleja. Tuotettu materiaali sisältää tietoa ammattialoista ja eri ammattien osaamisvaatimuksista, suomalaisesta työelämästä, työtavoista ja -kulttuurista. Tavoitteena on tukea erityisesti ammatissa ja työelämässä tarvittavan suomen kielen taidon kehittymistä. Verkko-opetusmateriaali löytyy nyt osoitteesta www.kotisuomessa.fi. Kotisuomessa.fi -materiaalien avulla voidaan harjoitella suomeksi arkielämän tilanteita, ammatillista kieltä ja työelämätaitoja. Suomen ja ruotsin kielen opiskelun ohella materiaalit sisältävät myös tietoa: • erilaisista ammattialoista ja ammattien osaamisvaatimuksista • suomalaisesta työelämästä, työkulttuurista ja työtavoista • suomalaisesta yhteiskunnasta

4

www.seduaikuiskoulutus.fi

SEDU AIKUISKOULUTUS Rastaantaival 2 60200 SEINÄJOKI Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500, faksi 020 124 4501 s-posti: aikuiskoulutus@sedu.fi

Koulutusvähennys voimaan 1.1.2014 Osaamisen kehittämisen toimintamallin toteuttamiseen liittyvä laki on tullut voimaan 1.1.2014. Lain tavoitteena on kannustaa työnantajia ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden ammatillista osaamista. Työnantajat voivat jatkossakin päättää työntekijöiden osaamisen kehittämisen määrästä ja kohdentamisesta, mutta niitä kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ylimääräisellä verovähennyksellä. Lisätietoja: yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, puh. 040 868 0800, satu.ahopelto@sedu.fi

Monikanavaista koulutusneuvontaa Sedu Aikuiskoulutuksen www-sivuilla on käytössä reaaliaikainen chat-palvelu, josta saa henkilökohtaista apua ja neuvoja koulutusvalintoihin. Sivuilla voi myös jättää avoimen koulutushakemuksen, jonka jälkeen koulutusvalmentajamme ottaa yhteyttä. Ohjausta saa myös Uraluurista, jonne voi soittaa maksutta ma-pe klo 9-16.

Lisäksi tiedotamme toiminnastamme facebookissa, twitterissä ja Instagramissa. Tule seuraamaan!

Nuorisotakuu Nuorisotakuulla tarkoitetaan: • Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen liittyy koulutustakuu: • Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohjelma • Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulututusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohjelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. • Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. • Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvia koulutuksia järjestetään vuosina 2013–2016.)


Majoitus- ja ravitsemisalan koulutusta

kehitetään Sedu Aikuiskoulutuksessa Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta. Pellolta pöytään -ketjun kehittäminen on strateginen valinta, johon on vahvasti sitouduttu. Sedu Aikuiskoulutus haluaa olla osaltaan mukana kehittämistyössä ja on panostanut vahvasti majoitus- ja ravitsemisalan koulutuksen kehittämiseen.

S

edu Aikuiskoulutuksen opetuskeittiössä on tehty laajamittainen remontti ja uudistetut tilat saatiin käyttöön huhtikuussa. – Uusi opetuskeittiö mahdollistaa korkealaatuisen opetuksen nykyaikaisilla laitteilla ja välineillä, kommentoi aikuiskoulutuspäällikkö Tarja Malmi.

Kokkiareena Uuden opetuskeittiön myötä ollaan ensi syksynä lanseeraamassa Kokkiareenaa, jossa on mahdollista opiskella alan tutkintoja. – Kokkiareena pitää sisällään dieetti-, ravintola- ja suurtalouskokkien koulutukset sekä tarjoilijan ammattitutkinnon. Areenalle otetaan tarjontaan myös konditoria- ja leipomotuotteiden koulutusta suuren kysynnän takia, Malmi kuvailee.

Koulutusta esimiehille Uutta on myös majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto, joka käynnistyy ensimmäisen kerran huhtikuussa. – Alan esimiestutkintoa on kyselty jo pitkään koulutustarjontaamme ja nyt vastaamme kentän kysyntään, Malmi kertoo. Tutkinnolla osoitetaan alan vaativien esimiehen työtehtävien hallinta. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että työprosessit ovat hallinnassa, tutkinnon suorittaja tuntee johtamansa työn ja hänellä on henkilöstöosaamista. Tutkinnon suorittaja pystyy suunnittele-

Ravitsemusalan kouluttajat Jarkka Peltokoski ja Pasi Laitamäki ovat tyytyväisiä opetuskeittiöremonttiin.

maan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti.

Tiivistä työelämäyhteistyötä Majoitus- ja ravitsemisala tekee tiivistä työelämäyhteistyötä ja tietää, mitä kenttä haluaa. – Keskuskeittiön työt vaativat monipuolista osaamista, sillä valmistamme 2 000 lounasta joka päivä, joissa täytyy huomioida erityisruokavaliot ja lähtevä ruoka, kertoo ruokapalveluesimies Anne Haaramo Kurikan kaupungista. Kurikan kaupunki kouluttaa henkilökuntaansa jatkuvasti. – Tällä hetkellä meillä on kolme opiskelijaa suurtalouskokin ammattitutkinnossa ja yksi dieettikokin erikoisammattitutkinnossa, Haaramo täsmentää. – Koulutuksesta saa aina ajan tasalla olevaa tietoa. Viimeisin oli esimiehille räätälöity täydennyskoulutus Jamix-järjestelmästä, joka pitää sisällään muun muassa reseptiikan, hinnat ja ravintosisältölaskelmat. Opimme hyödyntämään ohjelmaa entistä paremmin, iloitsee Haaramo.

Haaramo on myös mukana Sedu Aikuiskoulutuksen majoitus- ja ravitsemisalan työelämäryhmässä, jonka tarkoitus on syventää oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä sekä edistää tiedonkulkua. Kurikan kaupunki ottaa myös mielellään harjoittelijoita ja työssä oppijoita alan töihin tutustumaan.  TEKSTI: JENNI KOIVUMÄKI KUVA: LAURA SAARINEN

MAJOITUS- JA RAVITSEMUSALAN KOULUTUKSET Kokkiareena • Ravintolakokin ammattitutkinto • Suurtalouskokin ammattitutkinto • Dieettikokin erikoisammattitutkinto Esimiesareena • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisalan konsultointi ja yrityskoulutukset

5


Terhi Takala ja Pirjo-Riitta Salo osallistuivat IT-koulutukseen et채n채.

6


IT-koulutusta

ETÄNÄ Kansainvälisesti toimiva Ejendals vaihtoi tuotannonohjausjärjestelmää. Muutokseen valmistauduttiin parantamalla henkilökunnan atk-valmiuksia.

7


TOIMISTOOHJELMAT Hyvä toimisto-ohjelmien osaaminen muun ammattiosaamisen täydentäjänä vähentää kiirettä ja stressiä sekä parantaa työssä jaksamista ja tuottavuutta. MS Word 2010 • asiakirjat, käyttöohjeet, esitteet, lomakkeet • perus- ja jatkokoulutukset MS Excel 2010 • budjetit, taulukot, tietojen analysointi • perus- ja jatkokoulutukset MS PowerPoint 2010 • esitykset näytöllä, tulosteina ja www-sivuina • perus- ja jatkokoulutukset MS Outlook 2010 • sähköposti, kalenteri, yhteystiedot ja tehtävät • perus- ja jatkokoulutukset MS Project 2010 • projektin hallinta - resurssit, aika ja laajuus hallintaan Suunnittelemme koulutussisällöt ja laajuudet asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätietoja: Virpi Lehtimäki aikuiskoulutuspäällikkö puh. 020 124 4512 s-posti virpi.lehtimaki@sedu.fi

J

alasjärveläinen, kansankielellä Jalaksena tunnettu Ejendals Suomi Oy on vuodesta 2008 saakka ollut osa Ejendals-konsernia, jonka pääkonttori on Ruotsissa, Leksandissa. Ruotsissa valmistetaan käsineitä, Jalasjärvellä jalkineita. – Fuusiossa yhdistyi kaksi pitkät perinteet omaavaa perheyritystä ja yhteistyöstä oli etenkin myyntipuolella kokemusta jo 80-luvulta saakka, kertoo Ejendals Suomi Oy:n henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2010 toiminut Hanna Peltokangas. Peltokangas vastaa henkilökunnan koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä.

Vuosittainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma – Laadimme vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman ja etenemme sen mukaisesti. Suuri osa budjetista menee työturvallisuusalal-

8

la toimivan yrityksen lakisääteisiin koulutuksiin, jotka liittyvät erilaisiin sertifikaatteihin ja asetuksiin, mutta paljon muutakin koulutusta järjestetään, kuvailee Peltokangas työtään työsuojaimia myyvässä yrityksessä. Ejendals-konsernissa työskentelee noin 350 henkilöä, joista Suomessa noin 200. Pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja tytäryhtiöt ovat Suomessa, Saksassa ja Venäjällä. Yrityksen toiminnasta noin 60 prosenttia menee vientiin ja myyntiagentteja on ympäri Eurooppaa, mm. Iso-Britanniassa, Norjassa, Tanskassa ja Ranskassa.

Kyllä Jeeves hoitaa Konserni on siirtynyt uuteen Jeeves-tuotannonohjausjärjestelmään ja muutokseen valmistauduttiin parantamalla henkilökunnan atkvalmiuksia. – Uudessa järjestelmässä tietokoneita tuli myös enemmän tuotannon puolelle, joten oli


”Henkilökuntamme osallistuu koulutuksiin jatkuvasti, sillä ilman asiantuntijakoulutuksia ei työtä tällä alalla voi tehdä.”

tärkeää parantaa työntekijöiden atk-valmiuksia, että ohjelmasta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti, Peltokangas kommentoi. Atk-koulutuksen järjestäjäksi valittiin Sedu Aikuiskoulutus ja toteutustapana oli Adobe Connect Pron kautta järjestetty etäkoulutus, jolloin mahdollisimman moni liikkuvasta henkilökunnasta pääsi osallistumaan. – Osallistumiskynnys pienenee, kun ei tarvitse lähteä mihinkään, vaan koulutukseen pääsi osallistumaan omalta työpisteeltä. Koulutukseen osallistuttiin myös tienpäältä, kun eräs myyntiedustaja parkkeerasi auton asiakaskäynnin jälkeen levähdyspaikalle, laittoi yhteydet kuntoon ja osallistui opetukseen, Peltokangas naurahtaa. Koulutuksessa käytiin läpi pääasiassa MS Officen eri ohjelmia sekä outlookin käyttöä. Opetustunnit olivat sopivan lyhyitä ja eri teemat toistuivat useampaan kertaan, joten työn-

tekijät pystyivät osallistumaan niihin portaittain töidensä mukaan. – Koulutus etäyhteyden avulla toimi sujuvasti ja etenkin jo enemmän atk:ta käyttäneet työntekijät hyötyivät siitä. Peltokangas toivoo, että seuraava koulutus windowsin uudesta versiosta toteutettaisiin englannin kielellä, että myös Ruotsin kollegat pääsisivät osallistumaan.

Koulutus kasvun tukena Konsernin virallinen kieli on englanti ja sitä käytetään sähköposteissa, palavereissa ja raporteissa. – Olemme hankkineet myös siihen koulutusta ja muun muassa Sedu Aikuiskoulutuksen natiivikouluttaja Julian Dawe on käynyt meitä räätälöidysti opettamassa. Jokapäiväisissä arjen asioissa voimme turvautua maajohtaja Bill Cowardiin, joka auttaa meitä täällä paikan

päällä, Peltokangas hymyilee. – Isojen koulutuskokonaisuuksien lisäksi henkilökuntamme osallistuu pienempiin koulutuksiin jatkuvasti, sillä ilman työturvallisuuskortteja ja myyntihenkilöstön sertifioituja suojainasiantuntijakoulutuksia ei työtä tällä alalla voi tehdä. Seuraava isompi projekti koulutuksen saralla on kahden vuoden myyntikoulutus koko konsernille. – Haemme kasvua Euroopasta ja siellä riittää vielä valloitettavia markkina-alueita. Työntekijöiden työturvallisuus ja siihen panostaminen on tärkeä asia yrityksille ja on ilo olla siinä mukana, päättää Peltokangas.  TEKSTI:JENNI KOIVUMÄKI KUVAT: MATTI HAUTALAHTI

9


Asiakaskysely opiskelijatyönä Sedu Aikuiskoulutuksen merkonomi-opiskelijat toteuttivat Gigantille ovensuukyselyn, joka toteutettiin tabletteja hyödyntäen. Sedu Aikuiskoulutuksen opiskelijat voivat opiskelujen lomassa valmistaa tuotteita tai tuottaa palveluja harjoitustöinä. Yksi case syntyi, kun Gigantti tarvitsi ovensuukyselyn, jossa vastaajien volyymi oli suuri. Kyselyn toteuttivat merkonomiopiskelijat Annika Werner ja Suzanna Uutela, jotka pääsivät tammikuisen lauantaipäivän aikana asiakkaiden iholle. – Päivässä riitti niin kovasti säpinää, ettei edes ruokataukoa malttanut pitää, opiskelijat naurahtavat. Päivän aikana hahmottui Gigantin tyypillinen asiakas. – Kyllä se on noin kolmikymppinen mies, joka on vaihtamassa puhelinta. Kauppias Kari Kuokka nyökyttelee. – Myyjien saama asiakaspalaute on yleensä joko todella positiivista tai negatiivistä, joten halusimme saada selville ns. keskivertoasiakkaan ajatuksia, Kuokka kuvaa. Vastauksia kertyi reilu sata ja tulosten perusteella asiakaspalvelua ja myymälää kehitetään edelleen. Opiskelijatyönä tuotettu palvelu tai tuote valmistuu aina kouluttajan ohjauksessa ja valvonnassa. KUVA:MATTI HAUTALAHTI

Oma kerrostalo oppimisympäristönä Sedu Aikuiskoulutuksen talotekniikan koulutusten perusharjoituksissa käytetään rakennushalliin sisälle rakennettua kerrostaloa. Talossa tehdään muun muassa lämpö-, vesi-, ilmastointiasennuksia. Lisäksi rakennusta hyödyntävät rakennus- ja kiinteistönhoitoalan opiskelijat omissa harjoitustöissään, esimerkiksi ikkuna- ja oviasennuksissa, laatoituksessa, tapetoinnissa ja lattia-asennuksissa sekä kiinteistönhoitoon liittyvissä korjaustöissä. Talossa hyödynnetään uudenaikaisia hybridilaitteistoja, kuten aurinkokeräimiä ja erilaisia lämmityskattilaratkaisuja. Lisäksi käytössä on ilma/vesilämpöpumppu ja uutena on tulossa maalämpöpumppu. Kokonaisuutta hallitaan modernilla automatiikalla, joka mahdollistaa erilaisten laitteistojen yhteiskäytön. Oppilaitoksessa hyödynnetään viimeisimpiä tekniikoita ja viedään osaamista työelämään. Talotekniikkaan tulee opiskelijoita ympäri Suomea hakemaan alan uusinta tietoa ja koulutusta. KUVA: LAURA SAARINEN

Talotekniikan opiskelija Olli Reinilä säätää aurinkokennoa. 

10


Taidolla on juurensa ja tulevaisuutensa

P

itkät perinteet ovat jalostaneet puutyöstötaidon huippuunsa. Huonekaluvalmistuksella on yli 200 vuoden perinteet ja puualan koulutusta on annettu 100 vuotta. Koulutus tunnetaan etenkin koristeveistosta ja tyylihuonekaluista. Vahvoista perinteistä on syntynyt alueelle vahva ja monipuolinen osaajien verkosto. – Sedu Aikuiskoulutuksessa on modernit ja perinteikkäät tilat puuntyöstötaidon opetukseen ja kehittämiseen, kuvailee kouluttaja Risto Kreko. Alueellinen huonekalusuunnittelu- ja valmistus on monipuolista osaamista. Nykytekniikka ja

YOUNG SKILLS OSUUSKUNTA Muotoilijoiden Osuuskunta palvelee asiakkaitaan muotoilun ja tuotekehityksen saralla. Muotoilu ja tuotekehitys kulkevat kehittämisprosessissa usein käsi kädessä ja vaatii tuekseen konkreettisia hahmomalleja sekä prototyyppejä. Mallit syntyvät perinteisessä verstasympäristössä tai esimerkiksi nykyaikaisen 3D-tulostimen valmistamana. Osuuskunta toimii Kurikan Jurvassa, Eteläpohjalaisen huonekaluteollisuuden keskellä, Sisustuskeskus Sellan tiloissa.

uudet materiaalit ovat tuoneet suunnitteluun ja valmistukseen aivan uusia ulottuvuuksia. – Puusepän alan ammattitutkinto antaa mahdollisuuden tehdä koristeveistosta ammatin joko perinteistä tyyliä jatkaen tai yksilöllisesti suuntautuen, Kreko kertoo. Tulevaisuus vaatii uudistumisvalmiutta myös huonekalumuotoilulta. Monipuolinen osaaminen vetää huippumuotoilijoita kehittämään ja kokeilemaan ideoitaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. KUVA: TIMO AALTO

ERIKOISPALVELUT: • 3 D-tulostuspalvelu • Vesileikkaus eri materiaaleille, sarjatuotanto Muut palvelut: • Konseptisuunnittelu • 3D-mallinnus • Mallistosuunnittelu • Tuoteprototyyppien valmistus • Teollisen tuotannon suunnittelu

11


Työvalmentaja auttaa unelmien toteuttamisessa ONKO SINULLA UNELMA? Mähönen tapaa työssään usein asiakkaita, jotka ovat unohtaneet unelmansa. Tästä esimerkkinä Samin tarina. Arto: Onko sinulla unelma? Sami: Ei ole. Arto: Onko sinulla ollut unelma? Sami: No, nuorempana oli alamäkipyöräily. Arto: Mitä tarvitsisi tehdä, että saisit pyörän hankittua? Sami: Pitäisi saada rahaa. Arto: Mistä sitä saa? Sami: Pitäisi ryöstää pankki. Arto: Aika Vaasan lääninvankilassa voisi pidentää unelman toteutumista. Sami: No töihin sitten varmaan. Arto: No niin, mikähän voisi olla sopiva paikka? Sami: Ei mikään, kun ei ole kokemusta. Arto: Miten olisi työkokeilu eräässä yrityksessä? Sami: Äh. *** Kuluu pari viikkoa*** Sami: Sä puhuit siitä työkokeilusta… Arto: Niin, mennäänkö käymään? Sami: Ei pöllömpi paikka, ihan kiva vastaanotto… *** Kuluu pari viikkoa*** Sami: Työkokeilu alkaa *** Kuluu pari viikkoa*** Sami: Yrityksessä ehdotettiin, että alkaisin työskennellä palkkatuella, kun on mennyt niin hyvin. *** Sami kasvaa silmissä*** *** Kuluu puoli vuotta*** Sami on edelleen töissä ja uusi, makea maastofillari on ostettuna. Ja tämä tarina on TOSI :)

12

Sedu Aikuiskoulutus käynnisti syksyllä 2012 työvalmennuksen erikoisammattitutkinto -koulutuksen. Arto Mähönen Kurikasta valmistui ensimmäisenä ryhmästä. Nyt hänellä on paperit työstään, jota on tehnyt kymmenen vuoden ajan.

K

urikkalainen Arto Mähönen on pohjakoulutukseltaan YO-merkonomi ja työkokemusta on kertynyt muun muassa kaupan alalta ja luokanopettajan töistä. Sosiaalisen miehen ura on kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut erilaisissa työvalmennuksiin liittyvissä projekteissa, joita Mähönen on vetänyt Kurikassa ja Seinäjoella. – Kokemukseni sekä kaupalliselta puolelta että byrokratiasta on hyvä yhdistelmä erilaisia taitoja, joita tarvitaan sosiaalisessa hanketyössä, Mähönen kuvaa. Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Työpankki-hankkeessa työskentelevä Mähönen etsii työssään yrityksiä, jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä muun muassa osatyökykyisten osalta tarjoamalla heille esimerkiksi työkokeilupaikan ja mahdollisesti myöhemmin myös työpaikan. – Nämä yritykset kantavat tärkeätä yhteiskuntavastuuta ja ovat myös osaltaan mukana toteuttamassa nuorisotakuuta. Laitostuneiden ihmisten saaminen osaksi yhteiskuntaa tuo suuret säästöt. Monelle kynnys voi olla suuri, mutta etenemme siihen yhteistyössä asiakkaan kanssa porras kerrallaan, kuvaa Mähönen.

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Projektityövuosien aikana Mähönen sai ajatuksen kouluttautua työvalmentajaksi. Epävirallisesti siihen tarjoutui mahdollisuus Itä-Suomen yliopistossa, joka järjesti reilun vuoden mittaisen työvalmentaja-koulutuksen,

jonka Mähönen usean kollegansa kanssa kävi. – Koulutuksesta ei saanut virallista tutkintoa, mutta Sedu Aikuiskoulutuksesta mukana ollut Mika Nurminen alkoi puuhata sitä. Kun koulutus marraskuussa 2012 alkoi, olin ensimmäisten joukossa mukana, Mähönen kertaa. ISO-9000 –standardin mukaisesti toimiva Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys kannustaa henkilökuntaansa kouluttautumaan, joten Mähönen sai osallistua lähipäiviin työajalla ja tehdä välitehtäviä töiden salliessa. – Töiden ohessa opiskelu on juuri sitä, mitä aikuisena kaipaa. Kaikki tehtävät saa liitettyä omaan työhön eli sen kun vain kirjoittaa omista kokemuksistaan, Mähönen naurahtaa. Uuttakin asiaa tuli, muun muassa alan lainsäädännöstä, joka elää koko ajan. Parasta aikuisopiskelussa on kuitenkin keskustelut ryhmän kanssa ja mielipiteiden vaihto. – Samalla alalla työskentelevien kanssa keskustelu on omalla tavallaan vertaistukea omaan työhön. Aikuisopiskelussa on sellainen rento tekemisen meininki, josta minä tykkään, Mähönen kuvailee. – Sain aiemmasta työvalmentajakoulutuksesta jonkin verran hyväksilukuja, mutta muuten etenin opinnoissani järjestelmällisesti tehtävä kerrallaan, tavoite kirkkaana mielessä. – Kyllä siinä joskus piti jättää kalareissujakin väliin, että sai tehtävät ajallaan tehtyä, mutta se kannatti, sillä nyt on urakka takana ja paperi osaamisesta taskussa, myhäilee Mähönen tyytyväisenä.  TEKSTI:JENNI KOIVUMÄKI KUVA: MATTI HAUTALAHTI


”Töiden ohessa opiskelu on juuri sitä, mitä aikuisena kaipaa.”

13


Tehdastyöstä metsän rengiksi Lappajärveltä kotoisin oleva, nykyisin Kauhavalla asuva Johnny Niemi vaihtoi metallialalta metsään ja perusti oman yrityksen.

R

eilu kolmikymppinen Johnny Niemi opiskeli nuorena koneistajaksi ja pääsi heti alan töihin Lappajärvelle. Parin vuoden päästä Niemi lähti emännän perässä Vaasaan Wärtsilän alihankkijatöihin, jossa tehtävänä oli olla laivoille menevien männäntappien tarkastajana. Neljän vuoden jälkeen elämä kuljetti perheen Seinäjoelle, jossa koneistajan työt jatkuivat kolmisen vuotta. – Työt tehtaassa alkoivat hiljentyä ja välillä tuli lomautuksia, joten aloin miettimään muita vaihtoehtoja, Niemi kertoo.

Metsuriksi Tuomarniemeltä Pikkupojasta saakka isänsä kanssa polttopuumetsässä kulkenut Niemi pohti voisiko metsäalasta olla ammatiksi asti ja otti yhteyttä aikuiskoulutuksen vastuukouluttaja Asko Ämmälään. – Metsäalan perustutkinnon opiskelu onnistui aikuisena ja valmistuin metsuriksi. Työpaikkakin löytyi Ylistarosta Erä- ja metsäpalvelu veljekset Kytöharjusta. Siitä se uusi ura sitten urkeni, Niemi naurahtaa. Kauhavalla nykyisin asuva Niemi teki välillä pari vuotta muita töitä, mutta metsään paluu ja yrittäjyys pyörivät jatkuvasti mielessä. – Kävin Ähtärissä vielä Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto -koulutuksen ja selvittelin asioita, miten olisi töitä jne. Olin yhteydessä metsäyhtiöihin ja sain niistä vihreää valoa. Vuoden harkinnan jälkeen perustin yrityksen viime vuoden toukokuussa ja tässä sitä nyt ollaan, Niemi kertoo.

14

Metsän renki Metsäpalvelu J. Niemi on nyt ollut vajaan vuoden toiminnassa ja töitä on riittänyt. Niemi on laittanut kerran lehti-ilmoituksen toiminnan aloituksesta, mutta muuten on töitä hankittu tapaamalla yhtiöiden ja yhdistysten toimihenkilöitä. Asiakkaina yhdistysten ja metsäyhtiöiden lisäksi on myös yksityisiä metsänomistajia. Kevään aikana avataan nettisivut osoitteessa www.metsänrenki.fi. – Aloitin hommat istutuskaudesta keväällä, jonka jälkeen kesällä siirryin tekemään varhaisperkauksia, taimikonhoitoja ja ennakkoraivauksia. Olipa siinä jopa energiapuuhakkuutakin muutama viikko keskellä kesää, Niemi iloitsee. – Kulunut talvi on ollut oikea "metsurin talvi", kun lunta on ollut vain väriksi. Raivaamaan on pystynyt koko ajan, mutta myös ensiharvennushakkuuta tuli tehtyä muutamia hehtaareita, Niemi jatkaa.

Hirvet laadunvalvojina Työn luonne metallialalta metsäalalle vaihdettaessa muuttui paljon, mutta metsästystä harrastava Niemi on aina tykännyt olla luonnossa. – Kelit on välillä mitä on, mutta joka päivä on mukava tulla metsään, kommentoi Niemi. Tehdassalin kolina on muuttunut luonnonääniksi. Metsässä Niemellä on usein hirviä laadunvalvojina, joista rohkein tuli 15 metrin päähän tarkkailemaan Niemen työnjälkeä. – Ei tämä varmasti helpoin tapa ole elantoa tienata, mutta on tässä oma vapautensa, Niemi myöntää. – Töistä sovitaan useimmiten puhelimitse ja saan kartat sähköpostiini. Työajat saan määrittää itselle sopiviksi ja esimerkiksi kuumimpaan kesäaikaan tulee oltua usein öisin metsässä. Siinäkin on omanlaistaan taikaa, kertoo ratkaisuunsa silminnähden tyytyväinen Niemi.  TEKSTI:JENNI KOIVUMÄKI KUVAT: MATTI HAUTALAHTI


METSÄALAN KOULUTUKSET • M  etsäalan perustutkinto, metsuri/ metsäpalvelujen tuottaja/ metsäkoneenkuljettaja • Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto • Lyhytkoulutukset, mm. – Taimikon varhaishoito – Nuoren metsän ennakkoraivaus – Sukupolvenvaihdoskoulutus – Oman metsän hyödyntäminen – Harvennushakkuukoulutukset – Naisten metsäkoulu – Räjäyttäjäkurssit – Luonnonhoitotutkinto – Hirsirakentaminen – Pyörösahaus – Puun kaato erityiskohteissa – Maisema- ja luonnonhoitokoulutus – Muu tilaajan tarpeiden mukaan suunniteltu täydennyskoulutus

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Asko Ämmälä kouluttaja puh. 020 124 5877 s-posti asko.ammala@sedu.fi

15


Sedu aikuiskoulutus yhteystiedot

Aikuiskoulutusjohtaja PASI ARTIKAINEN 020 124 4514

Kehityspäällikkö MARJA-TERTTU KURUNSAARI 020 124 4518

Yrityspalvelupäällikkö SATU AHOPELTO 020 124 4526

Maaseutu, Aikuiskoulutuspäällikkö TARMO VUORENMAA 020 124 5703

Va. aikuiskoulutuspäällikkö TARJA MALMI 020 124 4571

Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Aikuiskoulutuspäällikkö VIRPI LEHTIMÄKI 020 124 4512

Hyvinvointi, Aikuiskoulutuspäällikkö TUULA SEPPÄ 020 124 5558

Tekniikka, Aikuiskoulutuspäällikkö LEENA TUOMISTO 020 124 4547

Oppisopimuspäällikkö KYLLIKKI ANTTILA 020 124 5034

Sedupro 1 2014 netti  
Sedupro 1 2014 netti  

Sedu Aikuiskoulutuksen sidosryhmälehti

Advertisement