Page 1

www.seduaikuiskoulutus.fi Yritt채jyys Kauppa Kulttuuri

Tekniikka

Palvelu

Maaseutu

Hyvinvointi


Sedu aikuiSkoulutuS oSaa • toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin • järjestää oppisopimuskoulutusta • toimia joustavasti, työelämälähtöisesti ja itseohjautuvasti • laatia opiskelijoille opintojen alkaessa henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, joissa huomioidaan työkokemus, aiemmat opinnot ja alaan liittyvät harrastukset. • räätälöidä yrityksille ja muille organisaatioille henkilöstökoulutusta • kehittää yritysten henkilöstöä, liiketoimintaa tai teknologiaa • kouluttaa aikuisia, jotka haluavat kehittää osaamistaan • auttaa aloittavia yrittäjiä • välittää mentoreita aloittaville yrittäjille • toimia apuna yritysten rekrytoinneissa • kartoittaa yritysten osaamisen • selvittää yritysten koulutustarpeet • konsultoida yrityksiä koulutuksen ja kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuuksista • järjestää tiloja kokouksia ja koulutuksia varten • välittää opiskelijatöitä • järjestää erilaisia pätevyyskoulutuksia Sedu Aikuiskoulutus Rastaantaival 2 60200 SEINÄJOKI Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500, s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi Koulutusvalmentajat auttavat Sinua aikuisopiskeluun liittyvissä kysymyksissä:

2

www.seduaikuiskoulutus.fi


Sisällys Sedu Aikuiskoulutus osaa .................................................................2

Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysala ........................................................................4

maaseutu Maatalousala ........................................................................................6 Metsäala .................................................................................................7

Palvelu Elintarvikeala ........................................................................................8 Ravitsemis- ja talousala ....................................................................8 Turvallisuusala ......................................................................................9

tekniikka Metalliala ............................................................................................ 10 Rakennusala ........................................................................................11 Talotekniikka .......................................................................................11 Sähkö- ja automaatioala .................................................................11 Logistiikka ............................................................................................12

yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Johtaminen ja yrittäjyys ..................................................................13 It-ala ......................................................................................................13 Liiketalous ja kauppa ........................................................................14 Kulttuuriala .........................................................................................15 Maahanmuuttajakoulutukset ........................................................16 Näyttötutkinnot .................................................................................17 Esimiesareena .....................................................................................18 Oppisopimuspalvelut ........................................................................19 Työelämän palvelut ...........................................................................19 Projektiosaaminen yritysten ja yhteisöjen käytössä ..............19 Yhteystiedot ....................................................................................... 20

www.seduaikuiskoulutus.fi

3


SoSiaali- ja terveySala lähihoitaja • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

koulunkäynninohjaaja • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto • koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto

Perhepäivähoitaja • perhepäivähoitajan ammattitutkinto

vanhustyön asiantuntija • vanhustyön erikoisammattitutkinto

työvalmentaja • työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

4

www.seduaikuiskoulutus.fi


Hyvinvointi

Sosiaali- ja terveysalan muu koulutustarjonta • Ensiapukoulutukset (EA1 ja EA2) • Hätäensiapu • Lääkehoidon koulutukset • Mielenterveyden ensiapukoulutus • Vanhusten sairaudet ja niiden hoito • Toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työote • Työhyvinvoinnilla tuloksiin • Työhyvinvoinnin johtaminen • Työhyvinvointi vanhustyössä • Potilassiirtojen ergonomia • Hankalat tyypit työyhteisössä • Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskorttikoulutukset • Työpaikoille räätälöidyt henkilöstön täydennyskoulutukset

”Osaajaksi sosiaali- ja terveysalalle.”

Lisätietoja: Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi

Hyvinvoinnin yhteystiedot Koulutussihteerit Aikuiskoulutuspäällikkö

Tuula Seppä

puh. 020 124 4500 puh. 040 830 4259

aikuiskoulutus@sedu.fi tuula.seppa@sedu.fi

Koskenalantie 17, 60220 SEINÄJOKI Rastaantaival 2, 60200 SEINÄJOKI Törnäväntie 26, 60200 SEINÄJOKI Topeeka 47, 61800 KAUHAJOKI

puh. 020 124 5563 puh. 020 124 4500 puh. 020 124 4500 puh. 020 124 5600

fax 020 124 5555 fax 020 124 4501 fax 020 124 4501 fax 020 124 5601

Opetuspisteet Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus

www.seduaikuiskoulutus.fi
maatalouSala maataloustyöntekijä / tilanhoitaja • maatalouden perustutkinto

maatalouslomittaja / Sikalamestari / lomitustyön ohjaaja / lomahallinnon esimies • tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

maatalousyrittäjä • tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto • viljelijän ammattitutkinto

Salaojaurakoitsija/suunnittelija • maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto

maatalouSalan muu koulutuStarjonta • Lomittajien täydennyskoulutukset - Lypsyrobottikoulutus - Työhyvinvointi - Työturvallisuus - Kotieläinten hoito ja hyvinvointi - Kotieläintilan koneet ja automaatio • Hevostalouskoulutukset • Muu tilaajan tarpeiden mukaan suunniteltu täydennyskoulutus

6

www.seduaikuiskoulutus.fi


Metsäalan muu koulutustarjonta

Metsäkoneenkuljettaja • metsäalan perustutkinto

• Taimikon varhaishoito • Nuoren metsän ennakkoraivaus • Sukupolvenvaihdoskoulutus • Oman metsän hyödyntäminen • Naisten metsäkoulu • Luonnonhoitotutkinto • Turvealan lyhytkoulutukset • Hirsirakentaminen • P yörösahaus • Maisema- ja luonnonhoitokoulutus • Moottorisahan peruskäyttö • Puiden poisto kiipeillen • Myrskytuhopuiden käsittely • Raivaussahan peruskäyttö • Mönkijä metsänhoidossa • Metsänhoitotutkinto • Muu tilaajan tarpeiden mukaan suunniteltu täydennyskoulutus

Metsätalousyrittäjä • metsätalousyrittäjän ammattitutkinto

Bioenergian asiantuntija • bioenergia-alan ammattitutkinto

”Maaseudun vetovoima kasvaa koko ajan.”

Lisätietoja: Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi

Maaseudun yhteystiedot Koulutussihteerit Aikuiskoulutuspäällikkö

Tarmo Vuorenmaa

puh. 020 124 4500 puh. 040 830 4124

aikuiskoulutus@sedu.fi tarmo.vuorenmaa@sedu.fi

Ilmajoentie 525, 60800 ILMAJOKI Tuomarniementie 55, 63700 ÄHTÄRI

puh. 020 124 5700 puh. 020 124 5800

fax 020 124 5701 fax 020 124 5801

Opetuspisteet Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus

www.seduaikuiskoulutus.fiMaaseutu

METSÄALA


elintarvikeala elintarvikkeiden valmistaja • elintarvikealan perustutkinto

elintarviketuotannossa toimivat ammattilaiset • elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

elintarviketeollisuuden tuotannon suunnittelu-, tuotekehitys- tai esimiestehtävissä toimivat • elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

ravitSemiS- ja talouSala toimitilahuoltaja • kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto • kiinteistö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

laitoshuoltaja • laitoshuoltajan ammattitutkinto

kotityöpalvelujen ammattitutkinto Siivoustyönohjaaja • siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

kokki • hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto • ravintolakokin ammattitutkinto • suurtalouskokin ammattitutkinto • dieettikokin erikoisammattitutkinto

tarjoilija • hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto • tarjoilijan ammattitutkinto

8

www.seduaikuiskoulutus.fi


Palvelualan muu koulutustarjonta

Vartijan ammattitutkinto

• Alkoholianniskelutestit • Hygieniaosaamiskoulutus (hygieniapassi) • Palveluja kotiin -passi • Oppimisvalmiuksien testaukset • Elintarvikealan konsultointi ja yrityskoulutukset • Puhdistuspalvelualan konsultointi ja yrityskoulutukset • Ravitsemisalan konsultointi ja yrityskoulutukset • Turvallisuusalan konsultointi ja yrityskoulutukset • Sisustus- ja pukeutumisalan koulutukset • Pukeutumisneuvontakoulutukset • Räätälöity yhteisön uhkatilannekoulutus • Oppilaitoksen uhkatilannekoulutus • Tietoturvallisuuskoulutus

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Järjestyksenvalvoja • Peruskurssi • Kertauskurssi • Voimankäytön lisäkoulutus • Kaasusumutinkoulutus • Voimankäytön kertauskoulutus

Vartija • Vartijan työn perusteet • Vartijan peruskurssi • Kaasusumutinkoulutus • Teleskooppipatukkakoulutus • Voimankäytön kertauskoulutus • Turvatarkastuksen perusteet

Lisätietoja: Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi

”Ruokaa ja osaavia tekijöitä tarvitaan.”

Palvelun yhteystiedot Koulutussihteerit Aikuiskoulutuspäällikkö

Kati Yli-Lahti

puh. 020 124 4500 puh. 040 868 0843

aikuiskoulutus@sedu.fi kati.yli-lahti@sedu.fi

Rastaantaival 2, 60200 SEINÄJOKI Topeeka 47, 61800 KAUHAJOKI Huovintie 1, 61300 KURIKKA

puh. 020 124 4500 puh. 020 124 5600 puh. 020 124 6100

fax 020 124 4501 fax 020 124 5601 fax 020 124 6101

Opetuspisteet Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus

www.seduaikuiskoulutus.fiPalvelu

TURVALLISUUSALA


metalliala Hitsaaja • kone- ja metallialan perustutkinto • hitsaajan ammattitutkinto • hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

levyseppähitsaaja • kone- ja metallialan perustutkinto • levytekniikan ammattitutkinto • levytyömestarin erikoisammattitutkinto

koneistaja • kone- ja metallialan perustutkinto • koneistajan ammattitutkinto

koneenasentaja / vientiasentaja • kone- ja metallialan ammattitutkinto

kansainvälinen iW-hitsaaja kansainvälinen iWS-hitsausneuvoja täydennyskoulutukset • Alumiinin ja ruostumattomien terästen hitsauskoulutus • Betoniterästen hitsauskoulutus • Särmärikoulutus • Piirustusten luku • CE-merkinnät teräsrakenteissa • Visuaaliset tarkastukset

”Teollisuus tarvitsee pätevöityneitä osaajia.”

10

www.seduaikuiskoulutus.fi


RakennusALA Rakennusmies

Kylmäasentaja

• rakennusalan perustutkinto, talonrakennustekniikka

• talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja • kylmäasentajan ammattitutkinto

Kirvesmies / Muurari / Raudoittaja Lämmityslaiteasentaja

• talonrakennusalan ammattitutkinto

• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Rakennusalan työnjohtotehtävät Talotekniikan työnjohtotehtävät

• talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

• ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto • putkiasentajan erikoisammattitutkinto • kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto

TALOTEKNIIKKA

Täydennyskoulutus

Putkiasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALA

Ilmanvaihtoasentaja • talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja • ilmastointiasentajan ammattitutkinto

Sähköasentaja • sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja • sähköasentajan ammattitutkinto

Rakennuspeltiseppä • talotekniikan perustutkinto, rakennuspeltiseppä • rakennuspeltisepän ammattitutkinto • rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto

Automaatioasentaja • sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja • automaatioasentajan ammattitutkinto

Tekninen eristäjä • talotekniikan perustutkinto • teknisen eristäjän ammattitutkinto

Sähköalan työnjohtotehtävät Kiinteistönhoitaja

• sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

• kiinteistöpalvelujen perustutkinto • kiinteistönhoitajan ammattitutkinto

Lisätietoja: Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi

www.seduaikuiskoulutus.fi

11

Tekniikka

• lämpöpumppuasentaja

• talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja • putkiasentajan ammattitutkinto


loGiStiikka

tekniikan muu koulutuStarjonta

viestinvälitys- ja logistiikkapalvelut • viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

• Sähkötyöturvallisuuskortti • Jännitetyökoulutus • Tulityökortti • Työturvallisuuskortti • Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus • Ensiapu 1 • Trukkikoulutus • Henkilönostinkoulutus • Märkätila-asentaja • Hilti-koulutus • Hitsauksen mekanisointi ja automatisointi • Tietokoneavusteiset ohjelmat • Ohjelmoitavat logiikat • Täsmäkoulutukset - esim. Materiaalitoiminnot, Varastotoiminnot, Elektroniikkakoulutukset, Automaatiokoulutukset tai Mekatroniikkakoulutukset • Pätevöitymiskoulutuset - Asbestipurkutyön pätevöitymiskoulutukset - Hitsaajien pätevöitymiskoulutukset - Sähköpätevyys S2, S3

varastonhoitaja • logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala • varastoalan ammattitutkinto

varastoalan työnjohtotehtävät • varastoalan erikoisammattitutkinto

Lisätietoja koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi

Tekniikan yhteystiedot Koulutussihteerit Aikuiskoulutuspäällikkö

Leena Tuomisto

puh. 020 124 4500 puh. 0400 761 952

aikuiskoulutus@sedu.fi leena.tuomisto@sedu.fi

Rastaantaival 2, 60200 SEINÄJOKI Ammattikoulunkatu 10, 62100 LAPUA

puh. 020 124 4500 puh. 020 124 6007

fax 020 124 4501 fax 020 124 6001

Opetuspisteet Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus

12

www.seduaikuiskoulutus.fi


joHtaminen ja yrittÄjyyS yrittäjä • yrittäjän ammattitutkinto

yritysjohtaja • yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

johtaja / Päällikkö • johtamisen erikoisammattitutkinto

työnjohtaja / tiiminvetäjä / asiantuntija • tekniikan erikoisammattitutkinto

vähittäiskaupan esimies • kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

it-ala tietokoneasentaja tietokoneyliasentaja • tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto

Cad-osaaja • suunnitteluassistentin ammattitutkinto

Lisätietoja koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi

13

www.seduaikuiskoulutus.fi

Yrittäjyys Kauppa Kulttuuri

• tietokoneasentajan ammattitutkinto


liiketalouS ja kauPPa merkonomi • liiketalouden perustutkinto

myyjä • myynnin ammattitutkinto

Sihteeri / osastonsihteeri • sihteerin ammattitutkinto

kirjanpitäjä / Palkanlaskija • taloushallinnon ammattitutkinto

kirjastovirkailija • tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

isännöitsijä • isännöinnin ammattitutkinto

vientisihteeri • ulkomaankaupan ammattitutkinto

”Kauppa työllistää eniten.”

14

www.seduaikuiskoulutus.fi


KULTTUURIALA

Yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin muu koulutustarjonta

Artesaani • käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, tekstiiliala

• Atk-koulutukset, mm. Office-toimistohjelmat • Tietokoneen ajokorttikoulutukset (@, A ja AB) • Asiakaspalvelu • Vuorovaikutus • Budjetointi • Kannattavuus ja kustannusten hallinta • Tuloslaskelma ja tase tutuksi • Julkaisugrafiikka, mm. InDesign ja sivuntaitto • 3D-mallinnus ja animointi • CAD, mm. AutoCad ja CADS • www-konsultointi • Kehityskeskustelut • Kielikoulutukset; englanti ja ruotsi

Entisöijä • puusepänalan ammattitutkinto

Koristeveistäjä • puusepänalan ammattitutkinto

Koristeveistäjämestari • puusepänalan erikoisammattitutkinto

Restaurointikisälli • restaurointikisällin ammattitutkinto, pintakäsittelyt • restaurointikisällin ammattitutkinto, puurakenteet

Restaurointimestari

Lisätietoja:

• restaurointimestarin erikoisammattitutkinto, pintakäsittelyt • restaurointimestarin erikoisammattitutkinto, puurakenteet

koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 tai s-posti aikuiskoulutus@sedu.fi

Tekstiilialan ammattilainen Yrittäjyys Kauppa Kulttuuri

• tekstiilialan ammattitutkinto

Sisustaja / Sisustusmyyjä / Sisustusrakentaja • sisustusalan ammattitutkinto

Yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin yhteystiedot Koulutussihteerit Aikuiskoulutuspäällikkö

Virpi Lehtimäki

puh. 020 124 4500 puh. 040 868 0817

aikuiskoulutus@sedu.fi virpi.lehtimaki@sedu.fi

Rastaantaival 2, 60200 SEINÄJOKI Pappilantie 6, 60800 ILMAJOKI Kotikouluntie 1, 66300 JURVA Ammattikoulunkatu 1, 62100 LAPUA

puh. 020 124 4500 puh. 020 124 4660 puh. 020 124 5942 puh. 020 124 6007

fax 020 124 4501 fax 020 124 4661 fax 020 124 5901 fax 020 124 6001

Opetuspisteet Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus Sedu Aikuiskoulutus

www.seduaikuiskoulutus.fi

15


maaHanmuuttajakoulutukSet Maahanmuuttajille järjestetään kieli- ja kotoutumiskoulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Koulutusten yleistavoitteena on edistää ja tukea aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla heille siihen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Koulutusten alussa jokaiselle tehdään ammatilliseen koulutukseen liittyvät henkilökohtainen suunnitelma. Päätavoitteena on mahdollisimman hyvä suomen kielen taito sekä opiskelijoiden sijoittuminen työelämään tai opiskeluun.

kielikoulutukset Kielikoulutustarjonnasta löytyvät mm. kielitutkinnot sekä eri osaamistasoille suunnatut kielikoulutukset yksityisille ja yhteisöille.

”Kielitaito parantaa työllistymismahdollisuuksia.”

16

www.seduaikuiskoulutus.fi


NÄYTTÖTUTKINNOT Ammatilliset perustutkinnot

Erikoisammattitutkinnot

Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Koulutus ei edellytä lainkaan tai vain vähän aikaisempaa työkokemusta tai alan koulutusta. Koulutus on pääsääntöisesti kokopäiväistä, mutta perustutkintoja voi suorittaa myös moni­ muotokoulutuksena.

Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta työelämäläheisillä tutkintosuorituksilla. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä mielellään vähintään viiden vuoden työkokemusta. Erikoisammatti­ tutkinnot ovat ammattitutkinnon hankkimistavasta riippumattomia, joten kuka tahansa ammatin hallitseva voi osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa tutkinnon.

Ammattitutkinnot Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito työelämäläheisillä näytöillä. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä mielellään vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Ammattitutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, joten kuka tahansa ammatin hallitseva voi osallistua näyttöön ja suorittaa tutkinnon. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

www.seduaikuiskoulutus.fi

Ammattitutkintostipendi (-63 v.) - kertakorvaus 365 euroa / tutkinto (veroton) • näyttötutkintojärjestelmän mukaisen tutkinnon suorittamisesta • edellytyksenä vähintään 5 vuoden työkokemus ennen tutkinnon suorittamista • haettava viimeistään 12 kk:n kuluessa tutkinnon suorittamisesta www.koulutusrahasto.fi

17


ESIMIESAREENA Sedu Aikuiskoulutus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestävät ja kehittävät yhdessä esimies- ja työnjohtokoulutusta työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Esimiesareena soveltuu kaikille aloille ja tarjoaa koulutusta joustavasti tehtävänkuvan mukaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että yrityksestä voi tulla eri esimies-, asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivia henkilöitä täydentämään yksin tai yhdessä osaamistaan kilpailukuntoon. Jokainen voi suorittaa omaan tehtävänkuvaansa parhaiten sopivan esimiestutkinnon. Tästä hyötyy niin opiskelija kuin koko työyhteisö.

Esimiesareenan tutkinnot • Johtamisen erikoisammattitutkinto • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto • Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto • Tekniikan erikoisammattitutkinto • Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto Esimiesareenalla opiskellaan lähiopetuksessa 1–2 päivää kuukaudessa ja muuna aikana tehdään etätehtäviä. Sedu Aikuiskoulutuksen näyttötutkintomestarit vastaavat orientaatiosta ja henkilökohtaistamisesta sekä tutkintosuorituksista. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opettajat vastaavat tietopuolisista opinnoista, kuten teemapäivistä ja verkko-opinnoista. Esimiesareenan koulutustarjottimelta valitaan jokaiselle tarpeelliset teemat.

18

www.esimiesareena.fi


Oppisopimuspalvelut

Työelämän palvelut

• Oppisopimuskoulutus on työelämän tarpeista lähtevää koulutusta työssä ja oppilaitoksessa. - Uusien työntekijöiden on rekrytointiin ja kouluttamiseen - Vakinaisten työntekijöiden uudelleenkoulutukseen tai ammatillisen osaamisen lisäämiseen. - Yrittäjille - V irkamiehille

• Työelämälähtöiset koulutukset • Rekrytointikoulutuspalvelut • Konsultointi- ja ohjauspalvelut • Käännöspalvelut • Koulutusten ja kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuudet • Henkilöstön osaamiskartoitukset • Työyhteisöjen kehittämistarvekartoitukset • Eri aloilla vaadittavat pätevyydet ja sertifikaatit • Kokous- ja tilapalvelut • Työelämän näyttötutkinnot • Yrittäjien mentorointipalvelut

• Oppisopimuskoulutuksen lähtökohtana on oppisopimus, jonka allekirjoitettavat työantaja & työntekijä (= oppi­ sopimusopiskelija) ja sen vahvistaa oppisopimusviranomainen.

Lisätietoja: yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, puh. 040 868 0800, s-posti satu.ahopelto@sedu.fi

• Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, jossa - Opiskelija sitoutuu sekä työhön että opiskeluun - Työnantaja sitoutuu sekä ohjaukseen että opetukseen työpaikalla Sedu Aikuiskoulutus Oppisopimuspalvelut Frami, Kampusranta 9 C, 3 krs. 60320 Seinäjoki puh. 020 124 4706 faksi 020 124 4702 sähköposti: oppisopimus@sedu.fi

Sedu Aikuiskoulutuksen projektiosaaminen yritysten ja yhteisöjen käytössä Sedu Aikuiskoulutus on kokenut toimija hankemaailmassa. Olemme suunnitelleet, hallinnoineet ja hakeneet rahoitusta lukuisille alueellisille hankkeille ja toimineet partnereina ylimaakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Hankkeiden kautta voidaan esimerkiksi saada rahoitusta yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan, tuotannon tai työyhteisön kehittämiseen.

”Projektitoiminta painottuu kestävään kehitykseen, tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen, teknologian kehitykseen ja työhyvinvointiin.”

www.seduaikuiskoulutus.fi

19


Sedu Aikuiskoulutuksen yhteystiedot

Aikuiskoulutusjohtaja puh. 040 830 2415

Hyvinvointi

Tuula Seppä

Aikuiskoulutuspäällikkö puh. 040 830 4259

Tekniikka

Leena Tuomisto

Aikuiskoulutuspäällikkö puh. 0400 761 952

Marja-Terttu Kurunsaari Kehityspäällikkö puh. 040 868 0814

Maaseutu

Tarmo Vuorenmaa

Aikuiskoulutuspäällikkö puh. 040 830 4124

Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri

Virpi Lehtimäki

Aikuiskoulutuspäällikkö puh. 040 868 0817

SATU AHOPELTO

Yrityspalvelupäällikkö puh. 040 868 0800

Palvelu

Kati Yli-Lahti

Aikuiskoulutuspäällikkö puh. 040 868 0836

Oppisopimuspalvelut

KYLLIKKI ANTTILA Oppisopimuspäällikkö puh. 040 830 4106

www.seduaikuiskoulutus.fi

pasi Artikainen

Sedu Aikuiskoulutuksen yleisesite  

Sedu Aikuiskoulutuksen yleisesite