Page 1


1

Postadres: Postbus 196 2670 AD Naaldwijk www.olympus70.nl

Bezoekadres: De hoge bomen 3a 2671 NZ Naaldwijk 0174-621115

Banknummer RABO 343631504 tnv Olympus’70

Naaldwijk

Voorzitter: Secretariaat: Penningmeester: Facilitaire zaken T.C. wegatletiek Wedstrijdzaken T.C. baanatletiek

Tonni van de Marel Trudie van den Berg René Kick Peter van Dijk Anneke Starrenburg Ron van Kampen Martin Tetteroo

0174-622779 0174-630327 0174-421062 0174-631948 0174-630383 0174-310995 0174-670911

voorzitter@olympus70.nl secretariaat@olympus70.nl penningmeester@olympus70.nl fz@olympus70.nl tc-wegatletiek@olympus70.nl wz@olympus70.nl tc-baanatletiek@olympus70.nl

Ledenadministratie

Thea van den Berg

0174-885049

ledenadministratie@olympus70.nl Afmelden voor 1 november

Wedstrijdsecretariaat (inschrijven wedstrijden): Corrie Huisman

0174-622454

Advertenties en sponsoring

0174-412616

RABO 1575 93 835 t.n.v. Atletiekver. Olympus’70 sponsorcie@olympus70.nl

Marcel van Riel

Intergreen athletic house: De hoge bomen 3a, 2671 NZ Naaldwijk Trainers baanatletiek:

Trainers wegatletiek:

Algemene coördinatoren Patrick van Dop Sen/ Juni ABCD 0622375447 Niko Zuidema Pupillen 0613319668 Groepscoördinatoren Patrick van Dop Sen / Jun A Peter van der Wel Jun B Patrick van Dop Jun C Amy Stolk Jun D Niko Zuidema Pupillen A Wilja Goudriaan Pup B, C, Mini

0622375447 0612563362 0622375447 0648562013 0613319668 0174382388

Specialisatietrainers Senioren / Junioren ABC Raymond Mulder Sprint 0623582092 Wijnand Bladt Mila-kort 0174246626 Arthur van Dijk Mila-lang 0624797845 Niko Zuidema Horden 0613319668 Hans Kemper Verspringen 0618083328 Patrick van Dop Hoogspringen 0622375447 Marco Bronswijk Werpen 0174418824 Crosstrainers Arthur van Dijk Patrick van Dop

Sen / Jun ABC 0624797845 Juni D / Pup A 0622375447

Overige Trainers Junioren BCD en pupillen Bram van Ruijven Henk van Herk Hidde Stoffer Lianne van der Lugt Niel Hoogenboom Raymon Toussaint Sjors van der Spek Tim Hoogenboom trainer krachthonk Jaap Alleblas krachtsport@olympus70.nl

Peter Duyndam (coördinator) Astrid Barendse Peter van Dalen Ernst Krul Rob van Noordt Cilia Moerenhout Anja Zuidgeest Paul Schoenmaker Aad Gankema Jan de Jong Philip Koelemij Rinus Huis Nico van den Berg Bert Greve Kees van der Zanden Piet de Jong Anja Zuidgeest

0174-628181 0174-641681 0174-630266 070-3299483 0174-387088 0174-515423 06 43821182 0174-297727 0174-421290 0174-421620 0174-630838 0174-620328 0174-640035 0174-242948 0174-244539 0174-414062

Wedstrijdorganisatie (WOC) woc@olympus70.nl John Duivenvoorden 0174-416318 Nico vd Sande 0174-626186 Cock Middelburg 0174-517391

ABCD junioren: Patrick van Dop

06-13319668 06-22375447

Jeugdcommissie aanspreekpunt Ellen Hillebrand 0621875851

Sportief wandelen: Centia Tieleman Anja Zuidgeest Mia van Schie Marian Willemsen

0174-240444

Fysiotherapie: Wijnand Bladt

kantinebeheer@saw.nu

Doorgeven uitslagen wedstr. (pers) Richard Vroom 0174-621207 Vincent Grimbergen 0174-621881 Ereleden: Ton Kortekaas Chiel Rodenburg

Jan van Dijk Peter van Dijk

Leden van verdienste: Peter Kortekaas Cees Jorissen Peter Fieret Paul Michiels Barend Bos

Martin van Vliet Gerard Kortekaas Jan Scholtes Leen van Daalen René Daemen

Vertrouwenscontactpersonen sociale veiligheid: Saskia Verstraate 070-3316486 ( moeder van Linda, Niels en Iris Penning ) Elma vd Hoeven 0174-417794 Wim Hanemaaijer 0174-510034

Wedstrijdkleding Zier Running Naaldwijk

Jeugd wedstrijdinformatie: C/BA en mini pupillen: Niko Zuidema

Kantinebeheer: Elma van der Hoeven

CLUBBLAD: Olympus 70 koerier redactie Paul Michiels 0174-414052 Nachtegaallaan 5; 2691 CP ’s-Gravenzande pnfmibe@caiw.nl Richard Vroom 0174-621207 Gerberalaan 1; 2671 KA Naaldwijk vroom@kabelfoon.nl bezorging Gerard Kortekaas Mr de Fremerystraat 52; 2691 ZK ’s Gravenzande

0174-412584

inleveradres kopij: bij de redactieleden en redactie@olympus70.nl

0174-246626

Het afmelden als lid van Olympus ’70 moet gebeuren vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u schriftelijk doen bij de secretaris.


2

42-ste jaargang nr 8

oktober 2011

INHOUDSOVERZICHT 3 Bestuurspraatje; Tonni van der Marel. 4 Ledennieuws: nieuwe leden, verjaardagen 4 Activiteitenkalender 5 Vanaf 17 oktober trambaan afgesloten tussen Olympus en Monnikenlaan. 5 Fit de winter door: Cila Moerenhout 6. Gezocht: kandidaten voor deelname aan de Europarun 2012. 6. DE NIEUWSJAGERS Carla test zich in Alblasserdam – Mike en Jan lopen naar de pomp – 27e titel voor Carla - Mike wint in Voorschoten - Record kogelslingeren Marco - Record 200 meter horden Niko - Marlies en Jan 2e bij Maasstadloop - Elvera wint Workx-klassement - Westlands record voor Maarten - Mannen en vrouwen Olympus ‟70 herenigd - Driemaal goud in estafetteweekeinde - acht categoriewinnaars in E-kwadraat circuits - Mike verrast op Texel - Brons voor Ben in Berlijn - Allround Computer Service halve marathon circuit - Titel nr. 28 voor Carla - Bram en Lianne clubkampioenen. 12 Van Damme memorial: Hermine van der Marel. 12 Olympus ‟70 in Berlijn; Kees van Paassen 15 Uitgangsdag rokende schoenen: Cees Damen 16 JEUGDHOEK; SAMENSTELLING Niko Zuidema C-spelen - ABCD wedstrijd – Pupillencompetitie - Pupillenwedstrijd AV‟40 - Prachtige avond in Zaandam - Pim zilver – Rijk Zwaan loop – Clubkampioenschappen – Grote clubactie (de jeugdcommissie) - Memorial van Damme - 12 oktober laatste training pupillen – Informatieavond - Interview met een jeugdlid (Bram Louter). 24 Spinningmarathon 25 UITSLAGEN; Paul Michiels 31 Clubrecords; Paul Michiels

INLEVEREN KOPIJ De uiterste inleverdatum voor het volgende clubblad is woensdag 9 november. Dit betekent dat de verdeling van de papieren uitgave begint omstreeks 17 november. Opnieuw een zeer dringend verzoek alleen documenten te versturen die verwerkt kunnen worden in WORD voor XP. Dat zijn documenten met de extensie .doc (en dus geen met extensie .docx die afkomstig zijn van Vista, maar wel in Vista omgezet kunnen worden in Word voor XP; omgekeerd kan dat niet). Soms lukt het we wel om het naar een andere computer door te sturen en dan via via om te zetten, maar het lukt niet altijd, zeker niet als het om “flyers”gaat.


3

Bestuurspraatje We kunnen als vereniging terugkijken op twee mooie atletiekweekenden. En dan heb ik het niet alleen over het weer, dat nog een stukje zomer te voorschijn toverde. In het weekend van 24 en 25 september werden de Nederlandse Estafette Kampioenschappen gehouden in Amstelveen. Olympus ‟70 was met een groot aantal ploegen vertegenwoordigd. De dames grossierden in het nodige eremetaal. Er was goud bij de 4x100m en de 4x400m, zilver bij de 4x200m en brons bij de Zweedse estafettes. De meisjes A haalden bovendien goud op de 4x800m. Hiermee is maar weer eens aangetoond dat we ook in teamverband weten te schitteren. Zaterdag was het wellicht iets te warm bij de Rijk Zwaan Loop, toch leverde het een mooie overwinning en nieuw wedstrijdrecord op voor Thomas Poesiat. Met deze wedstrijd werd ook de eindstand opgemaakt van het Ekwadraat Runcircuit. De uitslagenverwerking daarvan gaat nu lekker snel door het gebruik van de SAW-chips. En lopers en loopsters let op: deze zijn straks bij de Veneco Run en volgend jaar bij onze wegwedstrijden gewoon weer te gebruiken. Zondag 25 september werd in Berlijn een nieuw wereldrecord (2.03.38) gelopen op de Marathon. Een dertigtal leden en supporters waren daarvan getuige. De 24 deelnemers, die zich hadden voorbereid onder leiding van Peter Duyndam, hebben hem allemaal netjes uitgelopen en dat alleen is al een prestatie van formaat. Ben Groenwegen was bovendien nog 3de bij de Masters 55+. Afgelopen zondag waren de clubkampioenschappen op de baan, traditiegetrouw in vorm van een vierkamp. Altijd weer leuk om van dichtbij te zien hoe de jongste pupillen onwennig voor de eerste keer in een starblok zitten, maar ook hoe Bram van Ruiven zijn persoonolijk record op de 100m aanscherpte tot 11.49 en daarmee steeg tot de 8ste plaats op onze ranglijst aller tijden. Het Ter Heijde project is lekker op dreef en heeft daarbij volop kunnen profiteren van het mooie weer van de laatste weken. Dat zal wel eens kunnen tegenvallen bij de Veneco run als het weer straks drastisch omzwaait. Je zult maar winnaar zijn van een halve marathon circuit dat nog niet bestond. Op de site van het Allround Computer Service Halve Marathon Circuit staat namelijk al een einduitslag op basis van de uitslagen van de wedstrijden van het afgelopen jaar. In deze virtuele uitslag prijkt wederom de naam van Ben Groenwegen bovenaan. In de pers heeft al het nodige gestaan, maar het Allround Computer Service Halve Marathon Circuit is een initiatief van Olympus ‟70, waarbij vier wedstrijden tot een circuit worden samengesmeed. De aftrap wordt verzorgd door de Veneco Run (5-11) en daarna volgen de Halve van AV Fortuna (10-12), de Ruitenberg Halve (15-1) en Midden Delfland (3-4). Zie voor meer informatie www.allround.nl/run/index.htm. Er zijn nog meer nieuwe initiatieven. Nico Zuidema en Mark Hendriks werken samen met Martin Tetteroo aan de Westlandse Scholieren Kampioenschappen. De wedstrijd (te houden in 2012) zal worden voorafgegaan door de Indoor Sprint Kampioenschappen voor scholieren in de Kerstvakantie. Een nieuwe initiatief om de atletieksport uit te dragen in onze regio en uiteraard rekenen we ook op een positief effect op ons ledenaantal. Net als vorig jaar is Olympus ‟70 weer betrokken bij het loopgedeelte van de Wollebrandcross. We hebben ons dit jaar hard gemaakt om naast de recreatieloop een echte crosswedstrijd in het programma op te nemen. Aan deze crosswedstrijd voor dames en heren zal het Open Westlands kampioenschap verbonden zijn, dus noteer 28 januari alvast in je agenda. Niet nieuw maar op herhaling: De AH Koornneef Spinningmarathon op 19 november. Reserveer snel een fiets op http://www.olympus70.nl/spinning. En tot slot, in 2014 bestaat Maassluis 400 jaar en er gaan geruchten dat ter ere daarvan een hele Westland Marathon wordt georganiseerd. Dus wie weet kunnen onze Berlijngangers dan dichter bij huis terecht voor de fameuze 41 km en 195 meter.

Tonni van der Marel


VERZEKERING HYPOTHEEK PENSIOEN Zwartendijk 25A, 2681 LN Monster - T (0174) 61 26 70 www.wubbenbauer.nl


4

LEDENNIEUWS Nieuwe leden: Lotte Olsthoorn Michelle van Spelden Jasmijn van den Bos Jesper van Poucke Sanne Zwinkels

De Lier De Lier s-Gravenzande De Lier De Lier

Kaj Poleij Robby Bax Esmee Peek Torben van Poucke Anouck Lonis

s-Gravenzande Hoek van Holland De Lier De Lier Naaldwijk

Verjaardagen: oktober 13 Anja Boks-van Nieuwkerk 13 Malik Boutkabout 13 Biana Fransen 14 Fred Koreman 14 George van Rest 15 Paul van Schie 15 Ilona Lievaart 16 Anne Vellekoop 17 Rob van Noordt 18 Joy Nederpelt 20 Anthoinette Kamermans 20 Ruben de Voogd 23 Rianne Ammerlaan 23 Aalbregt 24 Alexander Wagener 24 René Zwinkels 24 Marja Vonk Noordegraaf 25 Ramona Thoen 26 Nel Koole 26 Berrie de Mik 27 Sylvia Hoogervorst 28 Jesper Nass

28 28 28 29 30 31

Daniël Verhoeve Lisa de Heij Gitte Pothoven Petra Thoen Silvia Middelburg Piet Hoogendoorn

november: 1 Marcel van Riel 1 Suzanne de Jong 1 Wilco Huysman 1 Bas Vreugdenhil 1 Patricia van Vree 2 Marco Bronswijk 3 Leeke van der Poel 3 Heleen v Kampen- Vervaart 3 Jolanda van 't Wout 3 Michiel Peeters 4 Janny van Bommel 4 Peter Potters 6 Marian Willemsen-vd Valk 7 Tim Hoogenboom 8 Piet Zonneveld 11 Cees Damen

11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 18 18 18 20 20

Emma Dekker Jasper Wubben Amy Stolk Pim Veraar Bas van Zijderveld Naomi Kortekaas Bertran Verweij Trudy Peters Joren Kester Whitney van Uffelen Joop van Calsteren Maurice van Veldhooven Sabine Dolk Sandra Voois Piet van der Lans Diana Gram Karin de Bloois Marjolein van Marrewijk Annemieke Verheij Aad Thoen Marja Voskamp

ACTIVITEITENKALENDER Zat Zon Zat Zon Zon Maa Zat Zon Zat Zon

05-11-2011 13-11-2011 19-11-2011 11-12-2011 18-12-2011 26-12-2011 07-01-2012 08-01-2012 28-01-2012 19-02-2012

Venéco Run Halve Marathon Indoor pupillenwedstrijd Spinning marathon Indoor C/D junioren wedstrijd Haagsche Cross Competitie Kerstloop HVC „10 – Olympus ‟70 Nieuwjaarsloop Indoor sprintwedstrijd (alle categorieën) Wollebrandcross Indoor pupillenwedstrijd

Monster Intergreen athletic house Intergreen athletic house Intergreen athletic house Baan en omgeving Baan en omgeving Hoek van Holland Intergreen athletic house Wollebrand Intergreen athletic house


5

Vanaf 17 oktober trambaan afgesloten tussen Olympus '70 en Monnikenlaan Vanaf maandag 17 oktober is de trambaan tussen Olympus '70 en de Monnikenlaan afgesloten. Dit in verband met de aanleg van de Piet Struijkweg, dat is naam van de nieuwe weg die over ons voormalige terrein komt te lopen. Fietsers vanuit de Lier kunnen het beste via de Fietsbrug en daarna rechtsaf de Vlietweg en dan linksaf de Druivenstraat gevolgd door Appelstraat onze accommodatie bereiken. De Provincie wijst er verder op dat (brom)fietsers vanaf 26 september extra moeten oppassen voor bouwverkeer in de omgeving.

FIT DE WINTER DOOR Bij Olympus 70 start op zondag 16 oktober "Fit de winter door" Ga je skien, snowboarden, langlaufen, schaatsen of wil je gewoon een puike conditie in het voorjaar, kom dan naar de "Fit de winter door" training Het is niet alleen voor leden van Olympus 70. Neem buren, familie, collega's en vrienden mee Inschrijven kan op zondag 16 oktober vanaf 9.30 uur De training is van 10.00 uur tot 11.30 uur De kosten zijn â‚Ź 45,00 incl. koffie na de training Leden van Olympus70 betalen â‚Ź 40,00 We gaan door tot 12 februari Informatie: Cilia Moerenhout: 0174-515423 e-mail minoes@caiway.nl Paul Oomen: doorn@gmail.com

0174-621668 e-mail vuur-

Of op de site www.olympus70.nl Alvast bedankt

Cilia Moerenhout


6

Gezocht: kandidaten voor deelname aan de Roparun 2012 De maandagavondgroep van Paul Schoenmaker heeft na vijf succesvolle en fantastische deelnames aan de Roparun moeten besluiten zich niet meer in te schrijven voor deelname aan dit prachtige evenement in 2012. Wij willen echter het startbewijs, waar we op basis van eerdere deelname én donaties recht op hebben, niet voor de vereniging verloren laten gaan. We zoeken dus kandidaten die het estafette stokje over willen nemen. M.a.w., we zijn op zoek naar een nieuw vanuit Olympus‟70 te vormen Roparunteam. Zoals waarschijnlijk wel bekend is de Roparun een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam die plaatsvindt in het Pinksterweekend. Doel van deze run is zoveel mogelijk geld in te zamelen ten bate van de doelen van de Stichting Roparun. Dit jaar zal voor het eerst ook een run plaats vinden vanuit Hamburg naar Rotterdam. Dit om tegemoet te komen aan de vele teams die al jaren op de wachtlijst staan. De deadline voor de inschrijving was 12 september. Om deze veilig te stellen is er ingeschreven. De loting voor Hamburg heeft ook al plaatsgevonden, daarvoor staat Team Westland-Olympus „70 op plaats 8 op de reserve lijst. Dat betekent dat er sowieso in ieder geval vanuit Parijs gestart zal worden. Vanuit Hamburg zullen 50 teams van start gaan, vanuit Parijs, zoals dat de afgelopen jaren gebruikelijk was, zullen dat er weer 275 zijn. Een Roparunteam bestaat uit: 8 lopers die met elkaar zo‟n 520 kilometer gaan afleggen. Daarnaast heb je 6 fietsers nodig, aangevuld met 2 fietsers/chauffeurs. Verder heb je nodig mensen die de catering verzorgen (2 à 3), masseurs (2 à 3) en twee chauffeurs die de bus kunnen besturen. In totaal dus zo‟n 24. Daar komt eventueel nog bij een camper met chauffeur voor extra slaapplaatsen en voor de catering. Voor meer informatie: www.roparun.nl en www.westland-olympus70.nl Voorlopig zal ik voor de organisatie nog de contactpersoon zijn. Ook bij mij kun je terecht voor meer informatie. Materialen, materiaallijsten, draaiboeken etc. zijn allemaal beschikbaar. Stef van Kempen Ex-teamcaptain Team Westland-Olympus70 0174-648750 / 06-41975224

DE NIEUWSJAGERS De dagen worden alweer korter. Logisch, het is tenslotte alweer oktober. Met de zomer was het niet veel. Gelukkig hebben de laatste twee weken van september en de start van oktober een en ander goedgemaakt. Zo hadden we toch nog een paar lekkere wedstrijden met mooi weer.

CARLA TEST ZICH IN ALBLASSERDAM We beginnen op de weg in Alblasserdam, waar Carla Ophorst op 28 augustus de Ronde van IHC Nedstaal wist te winnen. De Honselse bleef AV Waterweg atlete Marieke Bourquin 8 seconden voor. Carla had (mede als gevolg van een allergische reactie) voor deze 10 km lange loop 39.10 nodig.


Heulweg 54B 2295 KH Kwintsheul 0174 – 293661 Info.peugeot@duindam.nl


7

MIKE EN JAN LOPEN NAAR DE POMP Mike Barsaiyan en Jan van Hoeven finishten bij de eerste Loop naar de Pomp, georganiseerd op 3 september in Noordeloos, beiden als tweede in hun leeftijdscategorie bij een wedstrijd over 10 km. Mike Barsaiyan liet 34.12 noteren, terwijl Jan van Hoeven, uitkomende bij de mannen 35+, 36.51 nodig had. De wedstrijden in Noordeloos, onderdeel van het Univé Grote Rivieren Loopcircuit, kenden door de warme weersomstandigheden ongebruikelijk veel uitvallers. Jan neemt in zijn categorie met dit resultaat de leiding in het circuit na zes van de acht wedstrijden.

27e TITEL VOOR CARLA Een week na haar overwinning in Alblasserdam werd Carla Ophorst in Tilburg Nederlands kampioene bij de 10 km op de weg. De Honselse atlete, uitkomende in haar categorie vrouwen 50+, rende op zondag 4 september naar een tijd van 38.37. Zij bleef daarmee de nr. 2 in haar categorie, Mariëtte ten Bokkel (Atletico ‟73) ruim twee minuten voor. Voor Carla was dit haar 27e nationale titel.

MIKE WINT IN VOORSCHOTEN Een dag na zijn „warme‟ tweede plaats in Noordeloos, wist Mike Barsaiyan de 5 km bij de 36e Vlietloop in Voorschoten naar zich toe te trekken. Onder regenachtige omstandigheden liet hij de chrono‟s stilstaan na 15.49. Mike‟s naaste belager had 36 seconden langer nodig.

RECORD KOGELSLINGEREN MARCO Marco Bronswijk blijft progressie boeken als kogelslingeraar. Op zaterdag 9 september heeft hij tijdens een dubbelwedstrijd bij Diomedon (Steenbergen) tot twee keer toe het clubrecord scherper gesteld. In de eerste wedstrijd wierp de 44-jarige Marco 36.50 meter. Dat was 18 centimeter verder dan het bestaande clubrecord, dat hij begin dit seizoen op 36.32 meter had gebracht. Tijdens de tweede wedstrijd ging het nog een heel eind verder: 37.98 meter. Jeremy Bronswijk was ook van de partij in Steenbergen en slingerende weer dik over de 40 meter bij de Bjunioren. Met zijn beste poging (41.20 meter) kwam Jeremy aardig in de buurt van zijn clubrecord (42.01).

RECORD 200 METER HORDEN NIKO Monsternaar Niko Zuidema verbeterde in Hilversum op 11 september zijn eigen clubrecord (tevens Westlands record) op het incourante nummer 200 meter horden met 0.02 seconden. Niko won zijn serie met een tijd van 26.05. Zijn oude toptijd vestigde Niko in 2009 in Utrecht. De wedstrijden in Hilversum maakten deel uit van het Nationale Baancircuit.

MARLIES EN JAN 2e BIJ MAASSTADLOOP Marlies Jongerius werd op 11 september in Rotterdam tweede bij een wedstrijd over 10 km. De Wateringse liet de chrono‟s bij de door PAC georganiseerde Maasstadloop stoppen na 39.58. Ook Jan van Hoeven mocht in zijn categorie, mannen 40+, als tweede naar het ereschavot. Hij liet een tijd noteren van 36,30. Doeke de Jong belandde net naast het podium in de categorie mannen 55+. Doeke finishte met een tijd van 41.30 als vierde. De Lierse master werkt aan een comeback na een periode van opeenvolgende blessures.

ELVERA WINT WORKX-KLASSEMENT Na haar overwinning van woensdag 7 september bij de stratenloop van Bergpolder-Liskwartier en haar overwinning in de Ronde van Vreewijk op 11 september, finishte Elvera de Jong woensdag 14 september in de Ronde van Krimpen aan den IJssel als tweede. De ‟s-Gravenzandse atlete rende op de 5 km naar een tijd van 20.03. De wedstrijd was de afsluitende loop in een reeks van drie (binnen een week!) uit het Workx Stratenloopklassement. Dit resultaat opgeteld bij de overwinningen in de eerste twee wedstrijden was voldoende voor de winst in het eindklassement.


8

WESTLAND RECORD VOOR MAARTEN Maarten de Jong scherpte donderdagavond 15 september het Westlands record op de 5.000 meter bij de mannen 50-plus aanzienlijk aan. Tijdens wedstrijden op onze eigen kunststofbaan bracht hij de tijd van 16.44.6 op de klokken. Deze prestatie van Maarten betekende een verbetering van het bestaande Westlands record met ruim 26 seconden. Dat record was sinds 8 mei 2003 met 17.10.8 in handen van Doeke de Jong. De snelste tijd op de 5.000 meter werd overigens geboekt door Mike Barsaiyan, die na een volledig solo gelopen race uitkwam op 15.14.0. Daarmee had Mike ruim 37 seconden voorsprong op Henk van Leeuwen (Pallas ‟93), die in 15.51.8 als tweede finishte. Zijn clubgenoot Dennis Postma werd derde, in 16.13.5. Snelste vrouw was Carla Ophorst, die op ontspannen wijze naar de 3e nationale tijd ooit bij de vrouwen 50plus rende: 18.31.6 (ze staat zelf op nr. 2 met 18.14.1 (2009). Sandra van Doorn (Hague Road Runners) liet 18.56.1 afdrukken. In de leeftijdscategorie 75-plus kwam Simon Pleijsier (AV Waterweg) tot een mooie verbetering van zijn vorig jaar gelopen PR in deze leeftijdscategorie. Destijds kwam Simon uit op 27.37.6 en nu op 27.22.3. Simon lag daarmee goed op koers voor de 10.000 meter op onze baan op zaterdagmiddag 8 oktober. Snelste op de 800 meter was Daan Lips (AV Haarlemmermeer) in 2.03.7. De ambitieuze Jan van Hoeven rende in de categorie mannen 40-plus naar de 6e positie op de clubranglijst aller tijden met 2.16.7 (waarna hij ook nog voluit op de 5.000 meter liep). De jeugdige Karlijn van Es (PAC Rotterdam) rende naar 2.19.8, Ingrid le Comte scherpte haar PR met zo‟n 5 seconden aan naar 2.26.3, Fep van der Ende (mannen 55-plus) kwam uit op een mooie 2.32.7 en de jonge juniore Kristel van den Berg uit Maassluis boekte op haar eerste 800 meter de tijd van 2.37.4. Op de 100 meter werd de snelste tijd gelopen door Roben Popkema (AV Gouda): 11.4. B-junior Jelmer de Boer kwam bovenaan de uitslag van het verspringen (5.30 meter) en Jurgen Versluijs (Climax) deed het spreekwoordelijke licht uit bij het hoogspringen, waarbij hij 1.90 meter achter zijn naam kreeg. Leon Versluijs (Climax) eindigde ver voor de rest bij het speerwerpen. Hij kwam tot 61.79 meter. Bij het kogelstoten kwamen twee B-junioren bovenaan de uitslagenlijst. Glenn Tertoolen (Fortuna Vlaardingen) liet na zijn beste stoot 13.01 meter opmeten. Jeremy Bronswijk wilde vanzelfsprekend wel weer eens voorbij de 11 meter komen, maar moest genoegen nemen met 10.96 meter.

MANNEN EN VROUWEN OLYMPUS ’70 HERENIGD Zowel de mannen als de vrouwen van Olympus ‟70 komen in de baancompetitie van 2012 uit in de tweede divisie van de Atletiekunie. Dit is de uitkomst van de op zondag 18 september gehouden promotie/degradatiewedstrijden. Waar de vrouwen zich in Leiden net niet konden handhaven in de eerste divisie, slaagden de mannen er in Weert in om degradatie naar de derde divisie af te wenden. Na een bloeiperiode van vier jaar in de eerste divisie, werden onze vrouwen zesde in Leiden, waar ze voor prolongatie bij de eerste vijf hadden moeten eindigen. De jonge ploeg van coach Peter van der Wel telde onder meer vier B-juniores en twee A-juniores. Onder leiding van Patrick van Dop was het mannenteam naar Weert afgereisd. Om zich in de tweede divisie te handhaven, diende het team bij de eerste vier ploegen in de eindstand te staan. Het werd uiteindelijk zelfs de derde plaats, mede dankzij een uitschieter van Bram van Ruijven bij het verspringen. Hij kwam tot een nieuw persoonlijk record van 6.55 meter, goed voor de derde positie op de clubranglijst aller tijden, achter Martin van Veen en Roelant Verbeek.

DRIEMAAL GOUD IN ESTAFETTEWEEKEINDE Olympus ‟70 is uitermate succesvol geweest bij de NK Estafettes op 24 en 25 september in Amstelveen. Maar liefst drie gouden medailles, één zilveren en één bronzen medaille en twee Westlandse records werden meegenomen naar het Westland. De toon werd gezet met de overwinning van het vrouwenteam op de 4x100 meter. In volgorde van opkomst, bestond het kwartet uit Ramona Thoen (Naaldwijk), Yvonne de Jong (Honselersdijk), Lianne van der Lugt (Naaldwijk) en Amy Stolk (Naaldwijk).


9 Mede dankzij het roemruchte eindschot van Amy Stolk werd nipt gewonnen van AAV '36: 49.30 om 49.35. Met die 49.30 zat het team slechts een fractie boven het bestaande Westlands record op de 4x100 meter (49.22). Hoogtepunt van de eerste dag was de 4x400 meter. Het Westlandse kwartet bestond uit: Marjolein van Marrewijk (Kwintsheul) en het Naaldwijkse trio Judy Middelburg, Lianne van der Lugt en Ramona Thoen. Voor het eerst in de geschiedenis dook een kwartet dames van Olympus '70 onder de 4 minuten: om precies te zijn werd het 3.57.42, goed voor het goud op deze afstand. Dit is een mooie verbetering van het twee jaar oude Westlands record, dat op 4.00.13 stond. De tweede dag begon met een gouden medaille voor vier A-juniores. Hanna van der Marel (Naaldwijk), Nadine de Jong (Honselersdijk), Anne Luijten (Rijswijk) en Marjolein van Marrewijk renden op de 4x800 meter naar een prima 9.42.85. Ook bij de senioren bereikten de dames het podium. Op de Zweedse estafette (400-300-200-100 meter) behaalden Marjolein van Marrewijk, Nadine de Jong, Amy Stolk en Yvonne de Jong de bronzen medaille met een tijd van 2.21.87. Op de 4x200 meter mochten de dames nog een tree hoger. Nadine en Yvonne de Jong, Marjolein van Marrewijk en Amy Stolk renden naar een knappe tweede plaats met een tijd van 1.48.45. Dit betekende tevens een verbetering van het drie jaar oude Westlands record met 0.20 seconden. In tegenstelling tot de gouden medailles op de 4x100, 4x400 en 4x800 meter waren de Zweedse estafette en de 4x200 meter geen officiële Nederlandse kampioenschappen.

ACHT CATEGORIEWINNAARS IN EKWADRAAT CIRCUITS De Rijk Zwaanloop in ‟s-Gravenzande betekende op zaterdag 24 september het slot van de E-Kwadraat Reclame Runcircuits 2011. Voor Olympus '70 betekende dat 8 categoriewinnaars (m/v). Op één afstand was er op die zaterdagmiddag winst voor de club: Ingrid le Comte won de 5 km bij de vrouwen. Het eindklassement van het „grote‟ circuit werd gewonnen door onze clubgenoot Mike Barsaiyan. Mike kon het zich permitteren om aan de kant te blijven, omdat hij de dag erna een halve marathon op Texel wilde gaan lopen. Bij de mannen 50-plus ontbrak klassementswinnaar Maarten de Jong wegens zijn deelname aan de marathon van Berlijn. Cees Wubben was het afgelopen wegseizoen de beste bij de mannen 60-plus. Bij de vrouwen is het klassement in de categorie 45-plus gewonnen door Carla Ophorst en bij de seniores door Marlies Jongerius. Carla liep de 10 Engelse mijl deze zaterdag in 1.03.33, slechts 11 seconden boven haar Westlands record bij de vrouwen 50-plus. Marlies kwam in 1.05.50 over de streep, waarmee ze „met stip‟ op nr. 7 binnenkomt op de ranglijst aller tijden van de vrouwen van Olympus ‟70 op de 10 Engelse mijl. 5 kilometer In het klassement van het 5 km-circuit werd Sjoerd van Marrewijk winnaar. De wedstrijd werd zaterdag overigens gewonnen door Delftenaar Joeri Smit, in 16.27. Achter Erwin Sparreboom (16.32) en René van der Stap (16.34) moest Sjoerd deze keer genoegen nemen met de 4e plaats (16.44). Bij de vrouwen won Ingrid le Comte de wedstrijd afgetekend, in 18.38 (vorig jaar in 19.09), waarmee Ingrid nog meer glans gaf aan haar overwinning in het eindklassement van het circuit. Nienke de Jong werd 2e in dat klassement. Bij de vrouwen 35-plus werd zowel de wedstrijd als het eindklassement gewonnen door Elvera de Jong, met Mariska Duijvestijn (achter Marja Zwijnenburg van de Ophorst Runners) op de 3e plaats. 10 Engelse mijl Thomas en Lindsay Poesiat (beiden Haag Atletiek) eisten beiden de overwinning op bij de 10 Engelse mijl. Thomas boekte met zijn 51.08 een nieuw wedstrijdrecord (Abdelkebir Htaibi liep in 2004 naar 51.17). Lindsay Poesiat kon als enige vrouw binnen het uur blijven: 59.47.

MIKE VERRAST OP TEXEL Bij de halve marathon op Texel van 25 september heeft Mike Barsaiyan beslag weten te leggen op de tweede plaats. De Olympus ‟70 atleet leidde gedurende het grootste gedeelte van de 21 km lange zware wedstrijd op het eiland Texel. Het parcours loopt gedeeltelijk over het strand. Mike rende naar een tijd van 1.10.07. Op


10 anderhalve kilometer van de finish werd de ‟s-Gravenzander achterhaald door drievoudig winnaar Ronald Schröer. Niet alleen Schröer maar ook Mike bleef onder het oude parcoursrecord.

BRONS VOOR BEN IN BERLIJN Op zondag 25 september hebben enkele tientallen clubgenoten deelgenomen aan de Marathon van Berlijn, daar waar Patrick Makau het wereldrecord scherper stelde (2.03.43). Van de Westlanders was Maarten de Jong het eerste binnen, in 2.53.13 (netto 2.52.45). Niet lang daarna kwam Ben Groenewegen over de streep. Ben werd daarmee in het internationale veld 3 e bij de 55-plussers. Waar hij misschien niet bij heeft stilgestaan, is het feit dat hij sinds 25 september te boek staat als de snelste Westlandse 55-plusser aller tijden over de afstand van 30 kilometer. Dat weten wij, omdat er om de 5 kilometer tijdmetingen worden gedaan. Ben was namelijk lange tijd geweldig goed op dreef, met kilometers van net boven de 4 minuten. Na 30 km werd bij hem een elektronische tijd van 2.02.49 gemeten. Bij de mannen 55-plus stond het Westlands record op deze afstand met 2.03.52 op naam van Henk Groenewegen (1991). De laatste 10 kilometer waren voor Ben een stuk zwaarder, waardoor hij met 2.55.28 uiteindelijk toch uitkwam boven zijn persoonlijk record als 55-plusser, dat hij eerder dit jaar in Rotterdam liep.

ALLROUND COMPUTER SERVICE HALVE MARATHON CIRCUIT Allround Computer Service B.V. heeft op zaterdag 1 oktober haar handtekening gezet onder een driejarig sponsorcontract voor de organisatie van het Allround Computer Service Halve Marathon Circuit. Vier wedstrijdorganisaties, te weten de Venéco Run te Monster, de Halve van AV Fortuna te Vlaardingen, de Ruitenburg Halve te Maassluis en de Midden-Delfland Halve Marathon te Schipluiden/Maasland, hebben de krachten gebundeld in één circuit. Algemeen directeur Harold de Bruijn, zelf ook een fanatiek hardloper, is enthousiast over de toetreding als sponsor. Met zijn bedrijf, Allround Computer Service B.V. streeft hij al 25 jaar een hoge kwaliteit van dienstverlening na bij alles dat te maken heeft met de installatie, het beheer en het onderhoud van computernetwerken in de breedste zin van het woord. Met de sponsoring van het Halve Marathon Circuit hoopt Allround Computer Service B.V. een positieve bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van het Halve Marathon circuit. De Venéco Run te Monster op 5 november 2011 is de eerste wedstrijd van het circuit. Vervolgens zal op 10 december 2011 de Halve van AV Fortuna in Vlaardingen worden gelopen, de Ruitenburg Halve zal op 15 januari 2012 plaatsvinden en het sluitstuk van het circuit is de Midden-Delfland Halve Marathon op 3 maart 2012. Er wordt een klassement voor heren en voor dames opgemaakt, afhankelijk van leeftijd en prestatie worden er punten toegekend aan de lopers. Lopers die tenminste drie van de vier wedstrijden uitlopen worden opgenomen in het eindklassement. Voor iedere loper die in het eindklassement wordt opgenomen is er een aandenken en voor de eerste 10 heren en eerste 3 dames zullen er geldprijzen beschikbaar zijn. Het nieuwe circuit is een idee van Ron van Kampen, bestuurslid wedstrijdzaken bij de Westlandse Atletiekvereniging Olympus ‟70. Cees Wubben, coördinator van de Venéco Run in Monster, heeft vorig jaar aangegeven zijn wedstrijd graag in een runcircuit onder te brengen. Ron van Kampen is daarmee aan de slag gegaan en opperde om in de winter een circuit te organiseren van halve marathons. De wedstrijdorganisatoren van de halve marathons in Vlaardingen, Maassluis en Midden Delfland waren direct enthousiast en hebben met Hans van den Berg, coördinator runcircuit van Olympus ‟70, de koppen bijeen gestoken. Ideeën werden uitgewerkt en bediscussieerd en potentiële sponsoren benaderd. Dat alles resulteerde in het nieuwe Allround Computer Service Halve Marathon Circuit. Het doel van het Allround Computer Service Halve Marathon Circuit is elkaar te versterken en voor lopers deelname aan deze halve marathons aantrekkelijker te maken. De wedstrijden van het Allround Computer Service Halve Marathon Circuit vinden in een ideale periode plaats, gedurende vier maanden is er elke maand een halve marathon. De organisatie heeft al vele positieve reacties ontvangen en verwacht dat het Allround Computer Service Halve Marathon Circuit een groot succes gaat worden. Voor het reglement van het Allround Computer Service Halve Marathon Circuit kunt u terecht op www.allround.nl, voor vragen en reacties kunt u een e-mail sturen naar runcircuit@olympus70.nl.


11

TITEL NR. 28 VOOR CARLA Carla Ophorst behaalde op zondag 2 oktober haar 28e nationale gouden medaille. De Honselse hardloopster was in Breda in haar leeftijdscategorie, vrouwen 50-plus, oppermachtig bij de Nederlandse kampioenschappen halve marathon. Carla finishte in 1.25.08 en had daarmee meer dan zeven minuten voorsprong op de nummer 2, Mariëtte ten Bokkel. Onze clubgenote had haar race prima opgebouwd. De 5 km-tijden van Carla waren: 19.33 - 20.15 20.21 en 20.26.

BRAM EN LIANNE CLUBKAMPIOENEN Bram van Ruijven en Lianne van der Lugt zijn zondag 2 oktober de nieuwe clubkampioenen van Olympus ‟70 in de categorie senioren geworden. Bram werd vorig jaar kampioen bij de A-junioren; Lianne Van der Lugt prolongeerde haar titel van clubkampioene. Bram leverde over de hele linie prima prestaties. Zo kwam hij op de 100 meter sprint tot 11.49 sec., waarmee Bram naar de achtste plaats op de clubranglijst aller tijden is gestegen. Bij het speerwerpen was Van Ruijven tot dusver nog niet voorbij de 38 meter gekomen, maar zondag kreeg hij 40.16 meter achter zijn naam. Lianne, door veel blessureleed geplaagd, kan in het slot van het baanseizoen weer steeds beter uit de voeten op de loopnummers. Op de 400 meter wilde zij heel graag haar persoonlijk record tot onder de minuut brengen. Van der Lugt slaagde glansrijk, met 59.06 sec., goed voor de 7e positie op de clubranglijst aller tijden op deze afstand. Alle clubkampioenen Olympus ’70 van 2011 op een rij: Meisjes Mini: Frederiek Dekker; Jongens Mini: Melle de Jong; Meisjes Pup. C: Tamara van Santen; Jongens Pup. C: Duncan van Buren; Meisjes Pup. B: Sara Dekker; Jongens Pup. B: Dano van Calsteren; Meisjes Pup. A1: Marit de Jong; Jongens Pup. A1: Bo Herrewijnen; Meisjes Pup. A2: Anne-Fleur Blok; Jongens Pup. A2: Quinten de Brabander (5e titel op rij); Meisjes Jun. D: Renee de Wilde; Jongens Jun. D: Milan Vermeulen; Meisjes Jun. C: Eva Tetteroo; Jongens Jun. C: Kevin Philipsen; Meisjes Jun. B: Sabeth van der Voort; Jongens Jun. B: Jelmer de Boer; Meisjes Jun. A: Esther Dekker; Jongens Jun. A: Jesse Olsthoorn; vrouwen: Lianne van der Lugt; mannen: Bram van Ruijven; masters: Eric Philipsen. Als afsluiter van een prima atletiekdag was er door Wilko Zuidema een 4 maal 400 meter estafette georganiseerd. Maar liefst 32 atleten hadden zich voor dit spektakel aangemeld. De acht teams, door Wilko hoogstpersoonlijk naar eer en geweten ingedeeld, streden om de eer en de eeuwige roem (en ook nog een taart naar later bleek). Het winnende kwartet kenden de volgende namen: Eveline van Marrewijk, Tim Hoogenboom, Bram van Ruijven en Peter van der Wel. Met de clubkampioenschappen sluiten we het baanseizoen en deze aflevering zo’n beetje af. Volgende keer kunnen wij berichten over de 10 km op onze baan en vast nog wel een resultaat bij een wegwedstrijd. Het was me het maandje wel!

De Nieuwsjagers


12

Van Damme Memorial Vrijdagochtend besloot ik opeens om mee te gaan naar de Van Damme memorial in Brussel . Lang getwijfeld omdat ik niet zoveel weet van baanatletiek. Om 12 uur verzamelen bij olympus ‟70, kopje koffie en om 12.30 uur in de rode bus naar Brussel. Gezellig kletsend over koetjes en kalfjes en atletiek hadden we niet eens door hoe snel het allemaal ging . Ruim op tijd voor het eten, vooraf een borrel in de tuin van het restaurant en daarna aan tafel. Op tijd in het stadion. Inmiddels ben ik wel op een aantal atletiekbanen geweest en zelfs in Amsterdam , maar dit is groot en het was bijna helemaal vol, zoveel mensen die komen kijken. Super sfeertje relaxed , enthousiast. De beste atleten werden in open auto‟s een rondje door het stadion gereden, dus een goede blik op Usain Bolt kunnen werpen. Eigenlijk kom je ogen te kort bij een atletiekwedstrijd, overal gebeurt wat: polsstokhoog- , hoog- , hinkstap sprong, kogel etc. Hier en daar heb ik wat gemist, maar de belangrijkste dingen heb ik wel gezien. De start van de 100m was voor onze neus, super. De 400m was ook spannend en het stadion ging uit zijn dak voor de Belgische broers en bijzonder om te zien de Blade runner. Tot slot was er nog een optreden van de band Soulsister en heel mooi vuurwerk. In de bus naar huis was er nog een drankje en blokje kaas/worst en was het heel wat rustiger dan op de heenweg. Eer we thuis waren was het wel laat, maar het was de moeite waard.

Hermine.

Olympus ’70 in Berlin Tijdens het Lopersproject 4 jaar geleden maakten Frank Piron en Patricia Huisman, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen plannen om de Marathon van Berlijn te gaan lopen maar ieder opvolgend jaar hadden ze weer andere plannen. Eindelijk in 2011 zou het er dan van komen. Eind 2010 hebben Tres Duijndam, Patricia Huisman, en Peter Duijndam besloten om de reis naar de Berlijn marathon 2011 te gaan organiseren. Binnen enkele weken was het zover dat ze al een buslading gegadigden binnen Olympus‟70 gevonden hadden en is er geboekt. Het is een gezelschap geworden van supporters, recreatieve gezelligheids lopers en echte atleten. In de loop van de zomer van 2011 kwam het moment om de trainingen serieus op te pakken. Peter Duijndam bood aan om een schema te maken en gezamelijke duurlopen te organiseren. De opkomst was alle keren goed, zodat we elkaar voor zover nodig nog beter leerden kennen en het lange duurlopen ook héél gezellig was. De laatste periode voor de Marathon heeft Joep Oudesluis in de weekenden nog een aantal duurlooproutes in Meijendel uitgezet voor de liefhebbers. Ook daar is dankbaar gebruik van gemaakt. De 22e september had nagenoeg iedereen het gevoel dat het nu maar moest gebeuren. We stegen dan ook vol goede moed en bij velen met de nodige wedstrijdspanning op vanaf Schiphol om een uur later in Tegel bij Berlijn te landen. Een aantal van ons, voorbereid op het ergste dat een loper kan overkomen, had de schoenen wijselijk in de handbagage gedaan. Dat dit een goed idee is bleek bij de bagageband. Van drie mensen bleek de bagage nog op Schiphol te staan. Het zou met dank aan “die Deutschen gründlichkeit” die avond alweer op onze hotelkamers staan. Bij het verlaten van Tegel stonden we plots tussen de ME en enkele groepjes demonstranten. De Paus bleek daar te landen, wat voor nogal wat ophef zorgde. Later in Berlijn was dat ook goed te merken. Veel afgesloten straten en overal Polizei. Het was voor ons niet echt hinderlijk en mocht de pret zeker niet drukken.


13 Ons hotel was redelijk dicht bij de start en het centrum van Berlijn gelegen en dus een prima uitvalsbasis voor het toeristisch gedeelte van de reis. Een aantal van ons heeft veel highlights met het openbaar vervoer bezocht, wat als nadeel had dat je als een mol meestal ondergronds bent. Veel anderen hebben hetzelfde met een huurfiets gedaan. Dit was gezien het weer een prima optie en heel goed te doen. Zij genoten volop van het mooie weer. De startnummers ophalen en de lopersbeurs bezoeken stond ook voor iedereen op het programma. De donderdag en vrijdag vlogen dan ook voorbij. Zaterdagochtend zijn we als groep gestart voor de “frühstuck run”. Zelfs enkele supporters liepen mee. Het was een super sociaal evenement over 6 kilometer, waaraan meer dan 11.000 mensen van 126 nationaliteiten mee deden. Na de run die eindigde in het Olympisch stadion, was er voor iedereen een ontbijtbuffet. Eén conclusie konden we toen al trekken. Duitsers kunnen goed organiseren. De middag is door de meesten gebruikt om nog wat van de stad te bekijken en een terrasje te pakken. Zaterdagavond had onze organisatie een gezamelijke pastaparty georganiseerd in hartje Berlijn. Hoeveel en wat te eten voor de marathon, was op die avond hèt onderwerp van gesprek. Zo zag je een aantal mensen zichzelf letterlijk vol proppen met pasta‟s, terwijl anderen zeer matig aten. Ervaringsdeskundige Maarten de Jong gaf de minder ervaren lopers nog wat tips, die niet helemaal goed opgevolgd werden. Zo werd er door een aantal deelnemers toch maar een flink glas rode wijn gedronken en op de tip dat suiker en zout heel belangrijk zijn werd er door enkelen een flinke scheut zout en suiker in een glas frisdrank gekieperd en opgedronken. Zondag 25 september, de dag waar we zo lang naar toe gewerkt hadden, zag je bij het ontbijt, dat rond 6 uur genuttigd werd, heel geconcentreerde koppen. Sommigen waren zo gespannen dat er niet veel gegeten werd van het speciale marathon ontbijt. Rond half 8 gingen we op de fiets of met de metro naar de start. Daar aangekomen raakten veel mensen elkaar al snel kwijt. We moesten onze spullen op verschillende plaatsen inleveren en stonden in verschillende startvakken. Het was een enorme mensenmassa. Meer dan 40.000 mensen die naar hun plek gedirigeerd werden. Een compliment voor de enorm vriendelijke vrijwilligers is zeker op zijn plaats. Door het vele voordrinken moesten de meesten vlak voor de start nog naar de WC. Aangezien de start in het stadsdeel Tiergarten was met een heel mooi park kon iedereen gemakkelijk de bosjes induiken. Ook Mariëlle ter Laak moest nog even heel nodig. Na lange tijd in de bosjes te hebben gezeten kwam ze dan eindelijk, zonder bananenschil tevoorschijn. Soms toch handig die bananenschillen. Ze was gelukkig nog op tijd voor de start!! Om 9 uur klonk het startschot en werden er rode ballonnen opgelaten. De wedstrijdlopers waren weg. De laatse startvakken konden uiteindelijk rond 9.15 de start passeren. De wegen waren breed en relatief vlak. Vanwege de mensenmassa was het moeilijk om de kortste weg op het bochtige parcours te lopen wat er in resulteerde dat de GPS bij de finish bij de meesten meer dan 43 kilometer aangaf. We liepen langs vele highlights door West en Oost Berlijn.

De verzorging was perfect met iedere 2,5 km een drinkpost en iedere 5 km fruit of sportdrank. En dan het publiek. Meer dan 1 miljoen toeschouwers langs het parcours en op veel plaatsen live muziek. Indianen met fluit, een draaiorgeltje van 30 jaar oud, klassieke muziek, jazz maar ook hardrock waarvan soms het volume zo hard was dat je er snel vandoor wilde, wat toch ook voor een goede eindtijd zorgde. De hoofdsponsor had bij alle tijdwaarnemingen grote opbeurende teksten boven de weg gehangen zoals bij de 30 km “jetst fangt‟s


14 an”. En dat is een waarheid als een koe, want voor veel mensen komt tussen de 30 en 34 km de welbekende man met de hamer langs. Richting finish, rijen dik publiek en bij de 41 km zag je in de verte de Brandenburgertor al staan. Was de finish ervoor of precies eronder? Niet ervoor dus, dan nog maar even aanzetten tot die Tor. Daar ligt een mat en moet het dus zijn. Nee, toch niet, het is de 42. Die laatste 195 meter kun je dan ook nog wel aan, wetende dat daar toch echt “Ziel” staat. We hebben alle 22 de marathon uitgelopen. Het was voor de meesten van ons puur genieten, veel publiek, een mooi parcours en het weer was prachtig met zon en 23 graden. We waren allemaal kanjers, maar vermeldenswaardig is zeker de prestatie van Ben Groenewegen, die in het totaal klassement heren 55+ derde werd en 1e Nederlander in die leeftijdscategorie. De winnaar was Patrick Makau die met 2.03.43 een nieuw wereldrecord liep. Die avond hebben we gezamenlijk gedineerd. Eindelijk mochten we aan het bier en de patat!! Ook kregen Patricia en Peter een presentje overhandigd als dank voor deze onvergetelijke reis. De mensen die een PR liepen mochten nog even in de hotel vijver van 20 cm diep zwemmen waarna we een welverdiende nachtrust kregen. Na maandagochtend een heerlijk ontbijtje met vette hap genuttigd te hebben vlogen we terug naar Schiphol. En je raad het al, weer was er bagage zoek. Dit keer zaten er de cadeautjes voor de kinderen in, wat bijna net zo erg is als je loopschoenen toch? De Marathon van Berlijn was één groot feest. De onderlinge sfeer fantastisch, de reis onvergetelijk, en het nagenieten duurt nog nog wel een tijdje.

Boven van links naar rechts: Peter Kamermans, Frank Piron, Maarten de Jong, Diana Gram, Anja Boks, Ruud Dudink, Antoinette Kamermans, Anneke Starrenburg, Kees van Paassen, Mariëlle ter Laak, Anja Hegge. Onder van links naar rechts, Peter Duijndam, Cees Duijndam, Monique Weening, Patricia Huisman, Hermine van der Marel, Tres Duijndam, Gerard van der Berg, Joep Oudesluijs, Jan Blok, Ben Groenewegen.


15

Uitgaansdag Rokende Schoenen 2011 Op zaterdag 27 augustus stond de jaarlijkse uitgaansdag van de Rokende Schoenen gepland. Het was om half twaalf verzamelen aan de Zwethlaan bij Daphne, vanwaar we per fiets zouden vertrekken. Bovenstaande was gelijk zo'n beetje alle informatie die de organisatie ons vooraf had verstrekt want wat we de rest van de dag gingen doen was nog een verrassing. Een uurtje voor vertrek vanaf thuis keek ik nog snel even naar de buienradar wat het weer de komende uren voor ons in petto had. Oei oei, dat zag er niet zo best uit. Rond het tijdstip van verzamelen gaf de radar een fikse onweersbui aan en ook de uren daarna zou het niet veel beter worden. Toch nog maar snel even een paar sokken en andere reserve kledingstukken onderin de fietstas gestopt want je weet maar nooit waar dat nog goed voor is. Nog maar net voor de bui losbarstte bereikte ik het verzamelpunt zodat ik nog geheel droog aan de koffie kon. Flink wat andere deelnemers kwamen echter aan in de stromende regen maar lieten zich hierdoor natuurlijk niet uit het veld slaan. Omdat het er niet naar uitzag dat het snel droog zou worden, besloten we om toch maar te vertrekken en dus hees iedereen zich in zijn of haar regenoutfit. Vervolgens werden we in drie groepen verdeeld en kreeg elke groep een routebeschrijving waarmee we op de plaats van bestemming moesten zien te komen. Op deze routebeschrijving stonden ook nog allerlei vragen die onderweg beantwoord moesten worden. Al snel tijdens de tocht werd duidelijk dat de gebruikte inkt voor de routebeschrijving niet watervast was. De ene na de andere letter verdween van het papier waardoor het steeds lastiger werd om er achter te komen hoe we moesten rijden. De groep van ondergetekende raakte zelfs ernstig de weg kwijt. Maar na enkele kilometers om te hebben gereden, bereikten we uiteindelijk toch nog de bestemming. Deze bestemming was boerderij-camping Bouwlust aan de Oostgaag tussen Schipluiden en Maasland. Hier zouden we kaarsen of naar keuze fakkels gaan maken. Nu is het zo dat er voor het maken van kaarsen meerdere technieken bestaan. De techniek die wij die middag zouden gaan toepassen was duidelijk niet voor een efficiente massaproduktie bedoeld. Nee, wij zouden die middag een zeer arbeidsintensieve en tijdrovende techniek gaan gebruiken. Dertig keer moesten we een frame met daarop een katoenen koord gespannen in een bak met heet kaarsvet dompelen. Echter na elke onderdompeling moest er minstens een minuut gewacht worden voor voldoende afkoeling voordat je de volgende onderdompeling kon doen waarmee de kaars langzaam maar zeker dikker werd. Maar gelukkig hadden we alle tijd en ook niet geheel onbelangrijk was dat dit een binnenactiviteit was aangezien het buiten met bakken uit de lucht kwam. Daarna gingen we GPS-sen. De start hiervan was in het centrum van Schipluiden. Met een GPS apparaat moesten we een route door Schipluiden afleggen waarbij we onderweg flink wat vragen te beantwoorden hadden. Nu was ik wel een navigatie gewend in de auto maar met zo'n GPS lopen is nog wel even heel wat anders. Want waar mijn autonavigatie netjes zegt waar ik links- of rechtaf moet slaan, wijst een GPS je de weg aan dwars door bloementuinen, struikgewas en zelfs hele huizenblokken. Niks, geen slimme route of zo, nee hij wijst je gewoon de kortst mogelijke weg zonder zich te bekommeren of ie je niet letterlijk en figuurlijk van de wal in de sloot aan het helpen is. De kortst mogelijke route die we overigens hadden kunnen lopen was twee kilometer. Wij legden echter toch nog ruim drie kilometer af waarmee voor mij duidelijk werd dat een GPS apparaat nog geen garantie is voor de snelste route. Intussen was het gelukkig gestopt met regenen en konden we droog terugfietsen naar de Zwethlaan. Hier had Daphne in haar achtertuin de barbecue klaar laten zetten waar we zowaar nog even de zon te zien kregen. Ondanks het slechte weer toch een erg leuke dag. Een dag die dit jaar door Daphne, Christa en Karin was georganiseerd waarvoor hierbij namens alle deelnemers nog hartelijk bedankt.

Cees Damen


16

De winnende GPS groep met Jan, Leo, Paul en Paula

Christa geeft haar kaarsen met een kleurtje nog even de laatste finishing touch

JEUGDHOEK C-spelen Op 27 en 28 augustus hadden in Amsterdam de jaarlijkse C-spelen plaats. Een verslag van de trainers:

Dag 1 De 1e dag van de C-spelen werd beheerst door de weersomstandigheden. Zodanig dat er werd omgeroepen dat als het onweer te dichtbij zou komen er gestopt zou worden en de omroepinstallatie volgde de daad bij het woord en stopte er een uur later mee. Van de deelnemende atleten beet Leander de Kok bij het kogelslingeren de spits af. Hij miste niet alleen training maar ook de finale ondanks zijn nieuwe pr. van 26.34mtr (was 23.87mtr) en kon na 3 pogingen huiswaarts. Isabelle Schrage en Karina Voois waren present bij het kogelstoten , kwalificeren zou moeilijk worden, dus er werd voor een pr. gegaan. Karina had wat problemen met de kogel en kwam tot 8.77 meter. Isabelle kwam tot een respectabele 9.21meter al was zij het daar niet mee eens. Aline Philipsen en Eva Tetteroo waren intussen aan het verspringen; 4.28 m en 4.36 m waren niet voldoende voor de finale. Intussen was ook het speerwerpen begonnen. Jessy van Lier draaide niet helemaal en gooide 18.19 m. Ivar de Kok zat dicht bij zijn p.r: hij gooide 34.34m Dat was een goede prestatie. Kevin Philipsen plaatste zich voor de finale met 43.24 en werd elfde met 42.49 m.De weersomstandigheden speelden parten, zo ook bij de 80 m sprint. Jonna Vroom had wat last van haar hamstrings en liep 11.70 sec in de serie. Eveline van Marrewijk kwam tot 11.52 sec. Bij het discuswerpen was het slecht te doen vanwege het weer en de daardoor gladde ring. Dat gaf over het algemeen bij iedereen een minder resultaat. Karina en Eva gooiden ver beneden hun p.r. resp. 20.16 en 21.44 m. De 3 heren van het speerwerpen waren ook aan het hoogspringen en hadden afgesproken dat ze niet voor elkaar zouden onderdoen en zodoende sprongen ze alle drie 1.50 m.Van de 300 m horden had ik nog geen uitslag. Als laatste werd de estafette gelopen in de stromende regen. Julia, Eveline, Eva en Aline liepen een tijd van 43.74 en dat was een prima tijd. Het was een lange natte dag. Maar volgend jaar gaan we voor de finaleplaatsen. In plaats van blank is het dan rood. Iedereen succes

Dag 2 Het weerbericht gaf aan: hier en daar een bui. In Amsterdam waren de buien vooral hier en de zon daar. Om 11:00 uur begon de 80 m horden waaraan Aline, Julia en Eva aan meededen. Op datzelfde tijdstip zou ook het speerwerpen beginnen, maar gelukkig voor Eva, die net als Karina ook voor dit onderdeel ingeschreven stond, begon dat wat later. In de totaal 9 series gingen Aline, Julia en Eva in respectievelijk serie 3, 4 en 5 van start. Het ging steeds ietsje harder, maar alle drie de meiden kwamen uit op een tijd in de 14sec wat ruim boven hun pr betekende en geen kans op revanche in een eventuele halve finale. Bij het speerwerpen leek het even alsof bijna alle meiden de kwalificatieĂŤis van 33m in hun eerste poging haalden, later bleken de afstandsmarkeringen niet te kloppen en dit haalde ook gelijk de verwachte prestatie van Karina en Eva een stuk omlaag. Ook op dit onderdeel geen pr's maar wel een nat pak.


17 Het laatste onderdeel voor de deelnemers van Olympus '70 was het hoogspringen, Julia en Aline bleken niet bij elkaar in de groep ingedeeld te zijn wat betekende dat Julia links van de baan moest springen en Aline 100 m rechts van haar, maar wel allebei in de regen. Terwijl Julia aan het stoeien was op de hoogte van 1.50m riep de speaker om dat Aline aan de andere kant van de baan die hoogte zojuist gehaald had. Dit betekende het eerste pr van de dag. Eenmaal aangekomen bij Aline maakte zij nog twee gedurfde sprongen op 1.55m, maar dat bleek teveel gevraagd te zijn. Snel weer terug naar Julia die door Aline geïnspireerd was en in haar derde poging ook over de 1.50m gegaan was. Met nog een paar goede sprongen op 1.55 kwam ze er helaas niet overheen. Aline was de beste in haar groep, Julia was met dezelfde hoogte net als Aline gedeeld 7de over het hele veld. Op naar de volgende wedstrijd waar we de regenpakken hopelijk in kunnen ruilen voor zonnebrand, de paraplu's tegen een parasol en de laarzen tegen een zonnebril.

ABCD wedstrijd bij Sparta in het Zuiderpark Vrijdagavond 2 september was er weer een ABCD-wedstrijd bij Sparta in het Zuiderpark. Ik heb niet alles gezien maar wel wat mee gekregen. Zo was er een 400 meter horden serie met Niko (als wat oude a-junior, geeft niet heel veel kinderen doen wel eens een klasje over :-) ), Amy en Hanna. En alle drie werden ze eerste in hun leeftijdscategorie. Bij de jongens C waren er 4 deelnemers van Olympus'70: Kevin, Ivar, Jessy en Tim. Kevin had met 3 medailles naar huis kunnen gaan als hij ze opgehaald had; zilver op kogel en 100 meter en brons bij hoog. Ik ben bang dat we er maar 2 mee hebben genomen voor je. Tim had 2 gouden medailles hoog en 300 meter horden. De laatste was overigens in een groep van 2. Zijn tijd 49.43 was niet zo slecht, 9e at en ook Nico liep op die leeftijd nog niet zo hard. Hoog was wel een top prestatie 1.70 (4e at), dankzij een tipje van Daniël van Haag Atletiek. ( dit kost mij een paar schoenen). Volgens mij sprongen alle 4 de jongens hier een pr. Ivar en Kevin 1.60 en Jessy 1.55. Bij de jongens D waren er 3 jongens die meededen: Guido, Pim en Bas. Ze vielen niet in de prijzen maar ik weet niet of ze pr's gerealiseerd hebben, misschien weet de andere Ronald dat? Tot slot nog even terugkomend op de jongens C. Ze wilden ook graag een estafette (4*100) lopen. Ze waren ruim op tijd aanwezig, dus dat zag er goed uit. Na geconcentreerd ingelopen te hebben was het zo een beetje tijd om te starten. Helaas zaten de oren van de jongens een beetje dicht, of ze waren te geconcentreerd maar de speaker heeft 5 keer moeten omroepen of de jongens alsjeblieft naar de startposities wilden komen. Beetje jammer. Als enige jongens C team hebben ze in ieder geval wel hun categorie gewonnen, maar ze werden wel geklopt door de meisjes B van Sparta, wat op zich geen schande is.

Pupillencompetitie Een pupillencompetitie wedstrijd staat garant voor mooi weer, zo ook zaterdag 3 september, toen de laatste competitiewedstrijd van dit jaar op het programma stond. Bij Haag Atletiek werd de competitie afgesloten en konden de prijzen verdeeld worden. Mini meisjes De groep bij de mini pupillen wordt steeds groter en zo ook de deelname van minipupillen van Olympus ‟70. Van de 15 atleetjes waren er vier in het rood en twee in het roze die ook bij Olympus ‟70 hoorde. Voor de meiden in het roze was het hun eerste wedstrijd en dat betekende dat Sanna en Isis T. alleen maar persoonlijke records scoorden! Frederiek en Ellemijn maakten het erg spannend, met de 40m sprint eindigden ze in precies dezelfde tijd en bij het verspringen was er maar één centimeter verschil in het voordeel van Ellemijn. Frederiek won echter het balwerpen waardoor zij de dag bovenaan eindigde. Isis Z deed op de sprint goede zaken voor het puntenklassement: ze liep 0.03sec van haar pr af, ook met het balwerpen verbeterde ze haar pr. Sanne kwam bij het verspringen twee centimeter verder dan ooit, bij het balwerpen deed ze er een schepje bovenop, daar landde de bal bijna vier meter verder dan de vorige keer. Aan het einde van de dag bleek het estafetteteam genaamd de “champiognons”haar naam eer aan te doen, Frederiek, Ellemijn, Sanna en Isis T kwamen als eerste over de streep! Voor Tessa Molenaar was er nog een beker weggelegd in het puntenklassement, helaas kon Tessa er deze wedstrijd niet bij zijn. Frederiek stond na de eerste wedstrijd al bovenaan in het klassement en die plaats heeft ze niet meer afgegeven zij eindigde dus met nog een keer goud. Mini jongens


18 Bij de mini jongens is de groep iets minder groot dan bij de meisjes, echter het percentage olympus ‟70 atleten ligt wel hoger met vier mannen in een veld van zeven. Ivar verbeterde zijn balwerp pr voor de vierde keer op rij en met alle resultaten bij elkaar opgeteld mocht Ivar aan het einde van de dag bovenaan op het podium klimmen. Bram mocht naast hem plaats nemen met ook een balwerp pr. Luca was het derde Olympus ‟70 lid dat op het podium stond, hij verbeterde zich echter op alle onderdelen vandaag. Liam behaalde vandaag nog een pr bij het verspringen met een ruime sprong over de twee meter! De vier mannen samen wisten het estafette stokje ook nog als eerste over de finish te dragen, een extra gouden medaille kon er nog wel bij. Pupillen C Drie C pupillen vandaag in actie, twee meiden en één jongen. Tamara had in de vakantie goed geoefend of was heel erg uitgerust, op alle onderdelen behaalde ze een pr! Sacha had waarschijnlijk flink op het verspringen geoefend: haar enige pr van de dag maar wel een hele dikke! Duncan had waarschijnlijk een hele vermoeiende vakantie, het lukte hem vandaag niet om een pr te halen, maar wel een mooie 8e plaats. Het pr van Sacha bleek aan het einde van de dag voldoende voor een mooie beker, zij eindigde in het puntenklassement op de derde plaats. Meisjes pupillen B Sara was vandaag helaas geblesseerd maar om haar koppositie te verdedigen kwam ze toch even kogelstoten. Dit leverde geen extra punten op, maar gelukkig waren haar prestaties op de vorige wedstrijden voldoende om bovenaan in het klassement te eindigen. Angela was niet helemaal in pr vorm, volgende keer toch naar de trainers luisteren voor een pr. Fenna was vooral goed uit de startblokken, net als vorige keer overigens, want ze evenaarde haar beste tijd. Jongens pupillen B Dano, Max en Merlijn hadden waarschijnlijk spinazie gegeten; zij wisten hun kogel pr te verpulveren. Ticho en Jonathan vinden spinazie misschien niet lekker, maar de hete pepers zorgden wel voor sprint pr‟s! Max kwam bij het verspringen voor het eerst op de drie meter want bij 3.00m kun je net niet zeggen dat je over de drie meter gesprongen hebt, toch heel knap! Jonathan werd tijdens de prijsuitreiking van het klassement nog naar voren geroepen om de beker voor de derde plaats in ontvangst te nemen: hij moest helaas snel weg. Dano was er gelukkig nog wel, want hij was op de tweede plaats in het zelfde klassement geëindigd. Jongens pupillen A1 Bo, Jacco, Jasper en Lars waren vier van de zes deelnemers in het rood. Deze vier mannen wisten alle vier op alle drie de onderdelen een pr te halen vandaag. Vooral de hoogspringprestaties sprongen in het oog! Wout en Martijn waren ook nog goed voor twee pr‟s waaronder beiden bij het hoogspringen. Het hoogspringen was dus goed geoefend en tijdens de clubkampioenschappen staat dit onderdeel ook weer op het programma, dat word genieten! Bo had vandaag zo goed gepresteerd dat hij in het dagklassement derde eindigde, het klassement wordt echter over vier wedstrijden opgemaakt. Lars verraste iedereen nog even, maar vooral zich zelf. Met een glimlach van oor tot oor beklom hij de hoogste trede op het podium tijdens de uitreiking van het puntenklassement. Meisjes pupillen A2 Sinds kort hebben we bij Olympus ‟70 een vierling, Tessa, Iris, Anne-Fleur en Danique wisten het namelijk te presteren om bij het kogelstoten allemaal 6.19m te stoten! Voor Danique, Iris en Tessa betekende dit een pr. Omdat Anne-Fleur al wel eens verder gestoten had, bedacht zij zich in haar derde en laatste poging en stootte de kogel nog even naar 6.49m, ook een pr. Verder wist de drieling geen pr meer te scoren, AnneFleur lukte dit nog wel bij het verspringen. De vier meter komt in de buurt, maar haar kleine zusje ook, dus er is haast bij! Jongens pupillen A2 Ook de mannen, Tim, Sam, Dennis, Quinten en Rick, hadden allemaal op het onderdeel kogelstoten een pr. Waar zouden we de afgelopen weken toch op getraind hebben? Juist niet op het kogelstoten in ieder geval . Quinten versloeg voor het eerst zijn grote rivaal bij het verspringen met een goede sprong van 4.28m. Bij de sprint bleek de Usain Bolt imitatie ook goed te werken want ook daar haalde hij een pr. Dennis had ook nog een pr bij het verspringen met 3.69m. Rick had net als Quinten op al zijn onderdelen een pr. In het totaalklassement eindigde Quinten op een mooie tweede plaats, nu net achter zijn grote rivaal.


Naast Sportmassages en Sensitherapie biedt George Edelman u een scala aan behandelmethodes aan om uw welzijn Te bevorderen

Leden van atletiekvereniging Olympus ’70 ontvangen 10% korting op alle massages George Edelman Tel: 06 12 85 85 35 e-mail: gedelman@caiway.nl WWW.WELZIJNSPRAKTIJKEDELMAN.COM

Snack – bar

DE HOGENHOUCK Anjerlaan 36 – 2671 KJ Naaldwijk Tel. 0174 – 62 67 37 SATÉ, KARBONADE, KIP, SALADES, BEREHAP, ENZ (prima HAMBURGERS)

Kom eens langs!


19 De pupillencompetitie voor 2011 zit er al weer op, met nog twee baanwedstrijden te gaan dit seizoen waaronder de clubkampioenschappen hebben ze het weer geweldig gedaan. Op naar de pupillencompetitie van 2012!

Pupillenwedstrijd AV’40 De dag begon zonniger dan de rest van de dag waar het na goede prestaties en bekers ook water begon te regenen. Ivar scoorde geen pr‟s vandaag maar wel een beker, hij had op het podium mogen klimmen als deze er geweest was, maar kreeg wel de eerste prijs mee naar huis. Liam was op de 600m nog nooit sneller dan afgelopen zaterdag en werd vierde. Sanna, Ellemijn en Frederiek werden in deze volgorde naar voren geroepen bij de prijsuitreiking, dat betekende dus dat Sanna derde was geworden en Ellemijn en Frederiek respectievelijk tweede en eerste. Sanna werd derde met een mooi pr bij het verspringen. Ellemijn was op de 600m nog nooit sneller geweest. Ook Tessa deed mee, zij haalde één honderdste van een seconde van haar beste tijd op de 40m sprint af en had ook nog een pr bij het balwerpen. Duncan was op de sprint goed weg, maar haalde helaas geen pr‟s. Sacha haalde in dezelfde categorie maar dan bij de meisjes wel een pr op de 600m Dano was bij de pupillen B de beste, Ticho eindigde net naast het podium op de vierde plek. Dano evenaarde zijn pr met het hoogspringen van 1.10m terwijl ik nog zo zei geen bommetje, kwam hij daar toch overheen. Ook Ticho evenaarde zijn pr bij het hoogspringen, maar dan zonder bommetje. Bij het balwerpen haalde Ticho zelfs een pr van 12.38m! Ook Angela en Britt evenaarden hun pr‟s op het hoogspringen, Britt haalde ook nog een pr op de sprint net als Fenna. Martijn evenaarde niet zijn hoogspring pr want dat onderdeel stond voor hem niet op het programma, hij mocht wel gaan verspringen en dus evenaarde hij maar zijn verspring pr. Ook mocht hij aan het eind van de dag naar huis met een beker voor de derde plek! Dennis had heel de dag al zin in de 1000m, Tim en Melvin iets minder. Toch haalde Melvin een pr op de 1000m, net als bij het verspringen. Tim haalde een pr op de 60m waar hij voor het eerst onder de tien seconden liep. Anne-Fleur en Tessa haalden allebei een pr bij het verspringen, Tessa sprong zeven centimeter verder dan ooit, Anne-Fleur vier. De laatste had ook bij de 1000m nog een pr, maar dat zullen de adrenaline van het vergeten van het startnummer wel geweest zijn. De derde plek was onder luid applaus ook nog voor AnneFleur. Al deze prestaties werden geleverd terwijl de 14/20-kamp bezig was wat al een prestatie op zich is.

Prachtige avond in Zaandam Vrijdag 23-9, eindelijk weer eens een mooie (na)zomeravond. 3 C junioren hadden zich ingeschreven voor een werp 3-kamp bij AV Zaanland. Aanvang 19.00 uur en met de filetoppers A4 en A10-West in het vooruitzicht betekende dit een vroeg (16.45 uur) vertrek. Aangekomen in Zaandam, onder rook (letterlijk, je kon de koekjes ruiken!) van Verkade bleken er maar liefst 34 C/D junioren te gaan kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. Marco had al voorspeld dat het wel eens een lange avond kon worden, dus zat er voldoende eten en drinken (Kevin?!) in de tas. Onze mannen, Kevin (2e), Leander (3e) en Ivar (8e) zaten lekker vooraan in de startlijst. Het kogelstoten verliep erg soepel, waarbij Ivar in de eerste poging al zijn PR aanscherpte en de 2e poging voor het eerst de 9 mtr grens passeerde (9.14 m). Leander kwam tot 10.18 en Kevin stootte naar 11.71m, 1 cm onder zijn PR. Hierna meteen door naar discus, waarbij men, net als later bij speerwerpen, de 'bordjestactiek' hanteerde. In plaats van alle worpen meten, wordt er een bordje geplaatst bij de eerste afstand, wat 'mee verhuist' wanneer er verder wordt gegooid. Hierdoor bleef er nog een beetje vaart in het programma. De afstanden waren 32.68m voor Kevin (net wel of net geen PR), 25.00m voor Ivar en 33.14m voor Leander, beide net onder hun PR. Het laatste onderdeel speerwerpen begon rond 21.30 uur. Na een lange dag viel het niet helemaal mee, maar werd er toch nog best behoorlijk gegooid: Leander 28.65m (nog geen speer gedaan dit jaar), Ivar 30.79m en Kevin 39.76 (3e met speer).


20 Al met al een leuke wedstrijd op een mooie avond waarna we rond 22.30 uur weer richting Westland reden. Bijzonder was nog de verbetering van het NR op de 200m, waar we getuige van waren. Dit werd teruggebracht van 46.9 sec naar 45.24 sec; het betrof hier het NR bij de 85+!!

Pim zilver D-junior Pim Veraar stond 17 september aan de start van een cross wedstrijd van de Amerikaanse school. De afstand was 1 mile (ongeveer 1,6 km). De Italiaan Jackomo won in 5.53. Pim liep naar zilver in een tijd van 5.57. De Amerikaan Jackson Ballard pakte het brons in 6.22. Pims broer Max werd 6de in 6.57.

Rijk-Zwaan loop Bij de jongens van 10 t/m 12 jaar won Pim Veraar de wedstrijd over 1 kilometer in 3.22. Iris Penning finishte in 3.23 als eerste meisje. Vervolgens pakte Guido Persoon (in 3.25) de tweede plaats bij de jongens en Emma Dekker (in 3.30) de tweede plaats bij de meisjes. Eerder was er al veel gejuich uit Olympus-kring bij de leeftijdscategorie '6 en 7 jaar'. Melle de Jong was op de 500 meter de allersnelste in 1.41, met Ivar van Ruijven als tweede in 1.43. Frederiek Dekker won bij de meisjes in 1.46. In de leeftijdscategorie '8 en 9 jaar' werd Fenna van Ruijven tweede bij de meisjes, in dezelfde tijd als winnares JosĂŠ v.d. Haak. Bij de jongens in deze categorie was de 3e plaats weggelegd voor Max Veraar, in 1.37.

Clubkampioenschappen Na de op 2 oktober gehouden clubkampioenschappen, zit het seizoen er voor de pupillen op. Voor de laatste maal dit seizoen zetten zij hun beste beentje voor om persoonlijke records te breken en natuurlijk om clubkampioen te worden. Het mooie weer, de vele klappende handen en de bijdrage van alle vrijwilligers hielpen de pupillen om op de top van hun kunnen te presteren. Hieronder een verslag van de dag. Om half tien zou er gezamenlijk ingelopen worden, dit werd tien over half tien. De zon deed haar bijdrage waardoor de pupillen snel warm waren en klaar voor de start. Acht mini meisjes gingen de strijd met elkaar aan voor het clubkampioenschap. De sprint werd gewonnen door Frederiek, die op haar hielen gezeten werd door Isis. Frederiek was de enige die over de drie meter ver sprong en won ook dit onderdeel, hierbij was Ellemijn haar grootste belager. Bij het balwerpen was het Tessa die het meetlint het verst deed uitrollen en de zeshonderd meter werd weer een prooi voor Frederiek. Sanna dook voor het eerst onder de acht seconden op de sprint en Sanne had een dik pr op de zeshonderd meter. Ook Anna had een dik pr op de zeshonderd meter en Lotte was goed voor vier persoonlijke records, zij deed namelijk voor het eerst mee met een wedstrijd. Bij de mini jongens ging Melle voor de winst op alle onderdelen, Ivar wist daar bij het balwerpen echter een stokje voor te steken. Bij Ivar, Kaj en Bram heb ik het idee dat de afstanden van het verspringen afgerond zijn, zij kwamen uit op respectievelijk 2.90m, 2.50m en 2.60. Luca was op de zeshonderd meter ontketend hij brak zijn persoonlijk record met meer dan zeven seconden. De meisjes pupillen C waren alle drie verzekerd van een podiumplaats, er moest alleen nog gestreden worden om de volgorde op het podium. Tamara bleek met de winst op de veertig meter en de zeshonderd haar concurrente afgeschud te hebben terwijl Sacha het verspringen en Lotte het balwerpen won. Duncan hoefde bij de jongens C niet eens te strijden voor zijn plek, hij was helaas de enige deelnemer in zijn categorie. Met een dik pr verdiende hij het overigens wel om bovenaan op het podium te klimmen. Robby, nieuw in het rood, won de sprint bij de jongens pupillen B, Dano zat maar net achter hem. Het verspringen was een prooi voor Merlijn terwijl Max ook heel dicht bij de winst was op dit onderdeel. Bij het balwerpen was Dano de beste, Torben kwam het dichtsbij de vierentwintig meter van Dano. Ticho gaat elke wedstrijd een beetje harder lopen op de duizend meter, maar vandaag haalde hij er een hele hap vanaf, hij was twintig seconden sneller dan ooit en liep voor het eerst onder de zes minuten!


21 Meisje pupil B Sara won alle vier haar onderdelen, met de sprint kwam ze dichtbij een tijd onder de zeven seconden, maar Britt kwam dichterbij een tijd onder de acht seconden. Angela was met Sara de enige die onder de vier minuten bleef op de afsluitende duizend meter. Fenna sprong een gat in de lucht nadat ze eerst een sprong in de verte had gemaakt, haar persoonlijke records werd verpulverd! Sanne deed voor het eerst mee en dat deed ze helemaal niet onverdienstelijk. Marit was de sprintkoningin bij de meisjes pupillen A1, Lisa kwam daarvoor tweehonderdste van een seconde te kort. Ook de duizend meter had Marit het beste onder de knie. Bij het hoogspringen was het nieuwkomer Michelle die als enige over de 1.03 meter wist te komen en zo haar tweede plaats in het eindklassement veilig stelde. Lisa bleek bij het kogelstoten over de meeste spierballen te beschikken. Esmee kwam in dezelfde tijd als Michelle binnen op de sprint, maar was op de afsluitende duizend meter wel iets sneller. Sophie wist door haar goede duizend meter Lisa net van het podium af te stoten, het verschil was maar 6pnt. Gwen wist nog een mooi pr te stoten met de kogel. Bij het hoogspringen van de jongens pupillen A1 staken er twee jongens bovenuit; zij kwamen beiden over 1.13m. Dat waren Lukas en Huub, achter hen waren het Bo, Mart, Jasper, Rob, Lloyd en nog een keer Jasper die over de 1.08 meter sprongen. Cedric was de enige die onder de tien seconden zijn zestig meter wist af te leggen. Op de duizend meter (waar Lloyd en Jacco vervelend ten val kwamen) kwam hij samen met Bo, Wout en Jasper W onder de vier minuten binnen. Bij het kogelstoten had Bo de meeste spinazie gegeten, al lust Mart er ook wel pap van. Zij zorgden ervoor dat de kogel het verst de bak in kwam. Nick en Lukas deden voor het eerst mee met een wedstrijd en dat ging hen zeer goed af. Martijn die in Delft nog op het podium stond wist vandaag geen persoonlijke records te halen. Ruben haalde de maximale score door op alle onderdelen beter te zijn dan ooit, Jasper B was vooral erg goed op de sprint waar hij een halve seconde onder zijn pr dook. De vijf meiden A2 maakten het heel spannend vandaag, tussen de nummer één en twee zat maar 30 punten verschil terwijl tussen de nummer drie en vier maar 14 punten verschil zat. Anne-Fleur begon de dag het beste met een overwinning op de sprint en ook het hoogspringen wist zij te winnen met een nieuw pr van 1.23m. Bij de andere twee onderdelen was het echter Iris die won, op de duizend meter was dat niet heel verassend die ze weer erg sterk liep maar met de kogel veraste Iris wel met een dik pr! Omdat ook Anne-Fleur een erg goede duizend meter liep mocht zij bovenaan op het podium klimmen, Tessa die achter Anne-Fleur en Iris aan gerend was wist door haar duizend meter onder de vier minuten de derde plaats veilig te stellen ten koste van de pr sprintende Danique. Maaike verdiende vooral een vermelding voor haar geweldige spurt waar ze veel sneller over de streep kwam dan de vorige keren. Bij de jongens A2 stond de wind goed in de rug op de sprint, vijf van de zes deelnemers kwamen uit op een tijd onder de tien seconden, Tim lukte dat net niet met een tijd van 10.01 sec. Quinten zette de klokken stil op een tijd van 8.74 sec wat een evenaring van het clubrecord zou betekenen helaas voor hem werd zijn tijd éénhonderdste van een seconde naar boven afgerond en kwam hij dus uit op 8.75 sec. Bij het hoogspringen en het kogelstoten was het ook Quinten die bovenaan eindigde. De duizend meter werd door een geweldige eindsprint gewonnen door Sander, ook Dennis bleef net als Sander en Quinten onder de vier minuten op deze afstand. Rick sprong boven zich zelf uit met een sprong van 1.18m hoog, Tom sprintte de wedstrijd van zijn leven, Tim lust misschien geen spinazie maar stoot wel heel ver en Dennis deed alles goed alleen eindigde op 30pnt net naast het podium.

Grote clubactie Olympus ‟70 is de Westlandse atletiekvereniging met ruim 800 leden. Dit jaar doen wij voor het eerst mee met de grote clubactie. Via deze manier hopen wij geld binnen te halen om zo nog betere trainingen te kunnen geven door bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe materialen of door het opleiden van trainers. Ook hopen wij ons nieuwe clubgebouw met de daarbij horende indoor accommodatie helemaal af te maken voor nog mooiere prestaties. Onze club is voor jong en oud, voor baan en weg atletiek en voor gezelligheid en prestaties. Door ons te steunen via de grote clubactie draagt u uw steentje bij. Een lot kost €3,- hiervan gaat €2,40 naar de club en u maakt kans op mooie prijzen. Via deze site kunt u online loten kopen en zo geld doneren aan Olympus ‟70. Helpt u ons om een mooi bedrag op te halen voor de club!? Voor de online loten verkoop klik op de volgende link: http://www.olympus70.nl/groteclubactie


22 Alvast bedankt,

De jeugdcommissie

Memorial van Damme Quinten en Danique die van niets wisten op weg naar een voor hun nog onbekende bestemming samen met hun ouders en trainers. Zo begon de reis naar de Memorial van Damme, de afsluiting van het grootste atletiekcircuit van de wereld, de Diamond League in Brussel. Quinten en Danique zijn gek van Usain Bolt en met het WK atletiek in Degau zaten ze aan de buis gekluisterd om hun held aan het werk te zien. Wat zou het gaaf zijn om hem in het echt te kunnen zien. De ouders van de tweeling hadden samen met hun trainers Lianne en Niko kaarten geregeld voor de wedstrijd in het Belgische Brussel waar Usain Bolt live in actie kwam. De kids mochten echter van niet weten. Vrijdag 16 september werden ze door moeder al om twee uur uit school gehaald wat natuurlijk helemaal niet leuk was, want ze hadden juist die middag creamiddag en wilden het liefst op school blijven. Met chagrijnige gezichten kwamen ze thuis waar Lianne en Niko stonden. De verbazing werd alleen maar groter en ze snapten er niets meer van. In de auto werden de meest vreemde bestemmingen geopperd die geheel de andere kant op waren. Brussel werd ook genoemd maar daar werd slim overheen gepraat. Na een reis lang gokken en rebussen oplossen om achter het antwoord te komen kwamen we aan in Brussel (tijdens de autorit ook wel Gent genoemd) In Brussel werd dan eindelijk verteld waar we waren en wat er te gebeuren stond. Dan denk je dat je ze eindelijk de waarheid vertelt, maar wanneer er gezegd werd dat ze Usain Bolt in het echt gingen zien geloofden ze dit natuurlijk niet. Aangekomen in het stadion waar 50 000 mensen in kunnen, begonnen ze toch te geloven dat er iets heel leuks ging gebeuren. Tijdens het aankondigen van de toppers ging de tweeling gewapend met fototoestel naar beneden om zo een glimp op te vangen van hun held(en). Met grote ogen zagen ze aan hoe Usain Bolt en vele anderen naar hen en alleen hen knipoogde en zijn duim opstak. De rest van de avond werd er met luid gejuich, geklap en een open mond gekeken naar alle geweldige prestaties, dit wilden ze later ook wel! Op de terug reis was het een stuk stiller op de achterbank, maar ik kan wel raden waar ze over gedroomd hebben op de weg terug naar Westland!

12 oktober laatste training pupillen Op woensdag 12 oktober is de laatste training van dit seizoen. In de herfstvakantie de week erna is er geen training voor de pupillen. Op 12 oktober sluiten we het seizoen met alle pupillen tegelijk af: we zullen dan ook gezamenlijk trainen van 17:00 uur t/m 18:30 uur. Aan het eind van de training vindt ook nog de prijsuitreiking van het puntenklassement plaats. Hopelijk kunnen alle pupillen er allemaal bij zijn!

Informatieavond Op maandag 31 oktober vindt tijdens de training van de pupillen de informatieavond plaats. Tijdens deze avond wordt er van alles verteld over de trainingen, wedstrijden en is er de kans om allerlei vragen te stellen. De informatieavond wordt gehouden in de kantine van 17:00 uur t/m 18:00 uur en van 18:00 uur t/m 19:00 uur en is bedoeld voor alle ouders van de pupillen.

Olympus ’70 truien Op 1 november zullen er weer Olympus '70 truien besteld gaan worden. Wil je zo'n mooie, warme trui voor in de winter zorg dan dat je bestelling en het geld voor 31 oktober binnen is. Naam: Categorie: Kindermaat: M L XL Volwassen maat: S M L XL XXL Om er voor de zorgen dat de maat klopt, is het raadzaam om een trui van een trainingsgenoot te passen. De kindermaten


23 vallen niet heel groot. Dus zorg dat je zeker weet dat de maat goed is. De kindertruien zijn €17,50 en de volwassen maten €20,00 Lever het geld in met je naam, categorie en de maat bij de Jeugdcommissie. A.s. zondag tijdens de clubkampioenschappen is het mogelijk om je bestelling bij de jeugdcommissie te plaatsen. Komt dit niet uit dan kan je je trui ook tijdens trainingen bestellen tot 31 oktober. De jeugdcommissie is aanwezig op maandag en woensdag tussen 1700-1900 uur en op dinsdag en donderdag van 1800-1900 uur. Als je het geld liever overmaakt mail dan naar margret@devrieshvh.nl (Margret de Vries) voor het rekening nummer. Ook voor vragen kun je terecht bij dit mailadres. In de bijlage vind je een voorbeeld van de achterkant van de trui. Verstandig is wanneer je de trui in je bezit hebt, je naam erin te schrijven omdat je niet de enige bent met zo'n rode trui.

Interview met een jeugdlid Hij is 7 jaar oud, traint op de maandag en woensdag bij Wilja, Tim en Sjors, zit 1 jaar op atletiek, wont in „sGravenzande en heet Bram Louter. Naast Atletiek moet hij natuurlijk naar school, maar hij zit ook nog op de reddingsbrigade. Als Bram niet naar school hoeft en dus vakantie heeft gaat hij het liefst zwemmen Tim Hoogenboom is de favoriete trainer van Bram, en zijn lievelingsonderdeel is het balwerpen. Op dit onderdeel verbrak hij ook zijn laatst verbeterde persoonlijk record. De estafette vindt Bram niet zo leuk, dan moet hij heel lang wachten. Bram doet vaak mee met wedstrijden, maar nu even niet meer. Voor zo‟n wedstrijd at hij dan het liefst een banaan. Bram zijn grote voorbeeld komt niet uit zijn eigen familie, daar doet namelijk niemand aan atletiek, maar met de familietraining deden ze wel mee. Zijn grote voorbeeld is dan ook zijn vriend en mede-atleet Ivar van Ruijven. Reden hiervoor: Hij is goed joh!! Het allerleukste wat Bram met de atletiek heef meegemaakt was tijdens een training met Wilja en Sjors toen ze naar de fietsbrug gingen, dat vond hij heel erg gaaf. Nog wat korte vragen aan Bram Kort/ lang Warm/ koud Winnen/ PR Snel/ langzaam Hard/ zacht gekookt ei GEEN EI Taal/ rekenen Vakantie/ trainen De volgende keer mag Angela de Vries het interview invullen


24

Zaterdag 19 november 2011 van 17:00 tot 20:00 uur

Spinningmarathon en voor de jeugd

Jeugd spinningmarathon van 15:00-16:00 uur

intergreen athletic house Sportpark De Hoge Bomen te Naaldwijk    

Drie blokken van één uur Elk uur een ervaren spinninginstructeur Ruime douche- en kleedgelegenheid Na afloop pastamaaltijd voor deelnemers

Kosten  Spinningfiets één persoon 3 uur  Spinningfiets met 2 of 3 personen  Jeugd (15:00 – 16:00 uur)

€ 60,€ 75,€ 10,-

Informatie:

spinning@olympus70.nl 06-13812634 (Marcel van Riel)

Inschrijven:

www.olympus70.nl/spinning


Compressiekousen zijn een nieuw fenomeen in Nederland.

Wie ze draagt heeft geen last meer van stijve kuiten na een training, minder last van de achillespezen en pijn aan het scheenbeen. De compressie onde rsteunt de kuitspierpomp Dit ondersteunt de circulatie in het micromilieu; voedingsstoffen en zuurstof worden beter aangevoerd, afvalstoffen en koolzuurgas worden beter afgevoerd. Het herstel wordt hierdoor bevorderd. • Bij onderbeenpro blemen zoals bijvoorbeeld ontsteking van het scheenbeenvlies (shinsplints) en verkrampingen van de kuit werken de kousen curatief én preventief. • Bij kuitrupturen worden de wondranden goed aaneengesloten gehouden, waardoor er minder kans is op littekenvorming. We rkingsprincipe De compressiekous heeft een afnemende drukgradiënt vanaf de enkel tot de knie. De gedoseerde compressie en weerstand van de kous hebben een positief effect op de spierpompwerking van de kuit. Deze wordt ondersteund en de bloedstroom vanuit het haarvatennetwerk richting hart wordt geoptimaliseerd. Om het herstel te bevorderen wordt aanbevolen de kousen ook na de training of wedstrijd nog geruime tijd aan te houden. Maatwerk Voor een optimale druk van de compressiekous is het bepalen van de juiste maat noodzakelijk. De voet en het onderbeen worden hiervoor op een aantal precies gedefinieerde punten opgemeten. Dit is belangrijk voor een juiste compressiewerking.

De eerste gebruikers waren vooral topatleten. Zij reageerden zonde r uitzondering positief op de werking van de kousen. Deze ervaringen worden inmiddels ook door vele recreanten en joggers gedeeld.

Intersport Biesheuvel the place where running starts.


25

BAANWEDSTRIJDEN

3000m s1 (14)

7. Maarten de Jong ( 3e aller tijdem m50 ) 10. Bas Vreugdenhil 6. Marlies Jongerius 6. Roland Hoogenboom 8. Linda van Steeg 5. Ed Gram

mas 10.03.45

5. Jesse Olsthoorn 7. Jelmer de Boer 11. Eva Tetteroo 12. Aline Philipsen 14. Nanda Schotel 15. Naomi van den Bos

JA JB MC MC MC MB

5,32 5,21 4,27 4,26 3,57 3,89

kogel (10)

5. Jeremy Bronswijk 6. Marco Bronswijk 8. Leander de Kok 9. Karina Voois

JB mas JC MC

11,29 10,78 9,61 8,93

discus (20)

7. Jeremy Bronswijk 8. Marco Bronswijk 14. Leander de Kok 17. Tim Hoogenboom 18. Eva Tetteroo 19. Karina Voois 20. Naomi Kortekaas

JB mas JC JC MC MC MB

34,76 33,79 26,63 23,06 21,90 21,35 12,09

Leidschendam 27-8-2011 meisjes pupillen mini Ellemijn Blok

40m ver bal ptn 7.79 2,84 11,47 859

s2 (14) s3 (10) s4 (8)

meisjes pupillen A2 (17) 6. Anne-Fleur Blok mpm 600m (8) mpA2 1000m (15_

60m hoog bal ptn 10.04 1,20 19,91 1277 3. Ellemijn Blok 6. Anne-Fleur Blok

ver (15)

2.40.50 4.02.69

Amsterdam 27 en 28-9-2011: C-spelen jongens C hoog (38)

25. Ivar de Kok 25. Kevin Philipsen 25. Jessy van Lier speer kwal.(34) 10. Kevin Philipsen 25. Ivar de Kok 33. Jessy van Lier fin (12) 11. Kevin Philipsen kogelsling. (11) 9. Leander de Kok ( 3e aller tijden )

1,50 1,50 1,50 43,24 34,34 18,19 42,49 26,24

meisjes C 80m s4 (7) (-0,1) 7. Jonna Vroom s9 (8) (-1,5) 5. Eveline van Marrewijk 80h s3 (-0,4) (5) 4. Aline Philipsen s4 (-0,5) (6) 5. Julia de Koning s5 (-1.5) (6) 4. Eva Tetteroo 300h s1 (6) 1. Eveline van Marrewijk s3 (7) 6. Julia de Koning 4*80m (10) 8. Olympus ’70 ver bak 2 (22) 14. Eva Tetteroo 16. Aline Philipsen hoog (42) 7. Aline Philipsen 7. Julia de Koning kogel (32) 24. Isabelle Schrage 28. Karina Voois discus (35) 28. Eva Tetteroo 31. Karina Voois speer (35) 25. Karina Voois 31. Eva Tetteroo

11.70 11.52 14.81 14.10 14.06 54.95 52.16 43.74 4,36 4,28 1,50 1,50 9,22 8.77 21,14 20,16 25,64 23,56

ranglijst aller tijden kogelslingeren jongens C 47,80 JEREMY BRONSWIJK 2010 30,23 Paulus Mondt 1998 26,24 Leander de Kok 2011 20,94 Koen van Mensch 1997

100m s1 (8) s2 (6)

Den Haag 2-9-2011 jongens D 80m (22) 1000m (9) ver (16) discus (13) jongens C 100m (9) 300h (2) hoog (9)

kogel (8)

Naaldwijk 1-9-2011 7. Thijs Olsthoorn 3. Aline Philipsen 4. Nanda Schotel

MC MC

13.58 14.18 15.48

200m s2 (5)

4. Janneke Enthoven 5. Nanda Schotel

d MC

31.85 33.43

400m s1 (6) s2 (5)

4. Peter van der Wel 2. Yvonne de Jong

mas d

58.17 62.74

JA 10.08.76 d 10.59.73 mas 12.16.26 d 12.26.71 mas 13.21.22

16. Guido Persoon 21. Pim Veraar 22. Bas van Zijderveld 4. Pim Veraar 7. Guido Persoon 16. Pim Veraar 8. Guido Persoon 12. Pim Veraar

12.94 (-0,8) 13.37 (-0,8) 13.74 (-0,8) 3.35.91 3.46.21 3,16 16,42 10,94

2. Kevin Philipsen 6. Jessy van Lier 7. Ivar de Kok 1. Tim Hoogenboom 1. Tim Hoogenboom 3. Kevin Philipsen 4. Ivar de Kok 5. Jessy van Lier 2. Kevin Philipsen 6. Ivar de Kok 7. Jessy van Lier

13.47 (-1,6) 13.61 (-1,6) 14.12 (-1,6) 49.43 1,70 1,60 1,60 1,55 11,72 8,52 7,23

meisjes B 400h (1)

1. Hanna van der Marel

meisjes A 100m (1) 400h (1)

1. Amy Stolk 1. Amy Stolk

73.45 13.49 (-01,) 68.09 ( 3e aller tijden )

Delft 3-9-2011: Haagse crosscompetitie IV meisjes pupillen mini (14)

40m ver

bal

ptn


26 1. Frederieke Dekker 2. Ellemijn Blok 4. Sanne de Koning 6. Iris Tinneveld 7. Iris van der Zalm 9. Sanne van der Pijl

7.69 7.69 8.02 7.91 8.74 8.64

3,00 3,01 2,51 2,56 2,58 2,39

13,21 12,61 11,77 8,55 11,28 11.48

942 933 760 725 654 634

jongens pupillen mini (70 1. Ivar van Ruijven 2. Bram Louter 3. Luca Verloaan 6. Liam Brederoo

40m 7.85 8.50 8.92 9.52

ver 2,86 2,26 2,47 1,47

bal 13,78 13,02 11,03 7,41

ptn 896 657 602 251

meisjes pupillen C (14) 7. Tamara van Santen 10. Sacha van Heijningen

40m ver bal ptn 7.76 2,79 15,23 922 8.06 2,75 15,71 869

jongens pupillen C (21) 20. Duncab van Bueren

40m ver bal ptn 7.99 2,85 17,86 574

meisjes pupillen B (20) 6. Angela de Vries 13. Fenna van Ruijven 20. Sara Dekker

40m ver kogel ptn 7.30 3,27 3,76 1111 7.69 2,85 3,78 953 4,64 316

jongens pupillen B (20) 9. Jonathan Vreugdenhil 10. Dano van Calsteren 13. Max Veraar 17. Merlijn Verlaar 19. Ticho de Waard

40m 7.35 7.21 8.04 8.19 8.85

jongens pupillen A1 (22) 3. Bo Herrewijnen 11. Lars Pijnacker 12. Jacco Aalbrecht 13. Martijn Vahl 19. Wout Gubbels 21. Jasper Wubben

60m 10.38 10.93 10.16 10.64 10.87 11.89

ver 3,16 3,02 3,00 2,94 2,59

kogel ptn 4,42 1129 4,34 1123 4,25 957 4,13 911 3,25 674

hoog bal 1,15 37,14 1,10 29,15 1,05 19,99 1,10 20,67 0,90 19,76 1,00 22,57

ptn 1396 1197 1150 1129 938 929

meisjes pupillen A2 (20) 6. Anne-Fleur Blok 7. Iris Penning 13. Danique de Brabander 14. Tessa Olsthoorn

60m 9.73 9.80 10.46 10.59

ver kogel 3,85 6,49 3,57 6,19 3,30 6,19 3,11 6,19

ptn 1445 1359 1206 1150

jongens pupillen A2 (27) 2. Quinten de Brabander 16. Rick van der Waal 17. Dennis Zwinkels 20. Tim Verhulst 26. Sam Barendse

60m 9.17 10.24 10.15 10.17 12.03

ver kogel 4,28 7,88 3,55 7,14 3,69 6,11 3,54 6,24 2,88 5,27

ptn 1706 1344 1324 1299 872

jongens pup.A1 meisjes pup. A2 jongens pup.A2

1. Frederieke Dekker 4. Ellemijn Blok 7. Tessa Molenaar 9. Sanne van der Pijl 10. Isis van der Zalm jongens pup. mini 1. Ivar van Ruijven 2. Bram Louter 3. Luca Verlaan 6. Liam Brederoo meisjes pupillen C 8. Tamara van Santen jongens pupillen C 8. Tijmen Groen 9. Duncan van Bueren meisjes pupillen B 1. Sara Dekker 7. Angela de Vries jongens pupillen B 5. Dano van Calsteren

1268 ptn 933 822 793 775 1231 ptn 1006 698 496 1186 ptn 1331 ptn 1237 2586 ptn 2025 2334 ptn

2201 2653 ptn 2676 ptn 2633 3166 ptn

Alkmaar 4-9-2011 meisjes C 80m (12) 150m (8) ver (8) hoog (3) kogel (7)

5. Eva Tetteroo 2. Eva Tetteroo 4. Eva Tetteroo 2. Eva Tetteroo 4. Eva Tetteroo

11.79 (1,9) 22.16 (1,7) 4,34 1,40 8,80

Steenbergen 10-9-2011 ngens B ogelslingeren 1e w (1) 3e w (1)

1. Jeremy Bronswijk 1. Jeremy Bronswijk

41,31 40,70

masters kogelsl 1e wedstr.(5) 1. Marco Bronswijk 36,51 ( clubrecord heren , m35 en m40 ) 2e wedstr (40 2. Marco Bronswijk 37.93 ( clubrecord heren , m35 en m40 ) De beste Olympus’70 prestaties 37,93 MARCO BRONSWIJK m40 10-9-11 Steenbergen 2e wedstr 36,51 Bronswijk m40 10-9-11 Steenbergen 1e wedstr 36,32 Bronswijk m40 27-3-11 Grootenbroek 35,52 Bronswijk m40 25-4-10 Amersfoort cmp 35,34 Bronswijk m40 27-3-11 Grootenbr 2e wedstr

Hilversum 11-9-2011 heren 200h s1 (-0,8) (3) 1. Niko Zuidema ( clubrecord )

26.05

Naaldwijk 15-9-2011 100m s2 (4) s3 (5)

3.Nick van Rooijen 2. Jonna Vroom 3. Aline Philipsen 4. Nanda Schotel 5. Naomi Kortekaas

JB MC MC MC MD

12.8 14.1 14.9 14.9 15.7

800m s1 (90 s2 (9)

7. Jan van Hoeven 3. Eric Philipsen 4. Ingrid le Comte 5. Fep van dr Ende 8. Linda van Steeg 9. Hanna van der Marel

mas mas d mas MC MD

2.16.7 2.20.4 2.26.3 2.32.7 2.56.3 2.56.3

Eindklassementen pupillencompetitie meisjes pup. mini

10. Jonathan Vreugdenhil 6. Bo Herrewijnen 6. Anne-Fleur Blok 9. Iris Penning 2. Quinten de Brabander

5000m s1 (16) s2 (17) s3 (16) ver (12)

1. Mike Barsiyan 9. Maarten de Jong mas ( CR m50; 2e aller tijden m45 ) 1. Jan van Hoeven mas 6./ Nico van den Berg mas 9. Carla Ophorst d mas 3. E. van den Berg mas 8. Ronald Hoogenboom mas 1. Jelmer de Boer 3. Kevin Philipsen 5. Ivar de Kok 6. Yvonne de Jong 8. Aline pHilipsen

JB JC JC d MC

15.14.0 16.44.6 17.26.0 18.19.9 18.31.6 19.42.7 21.04.9 5,30 4,78 4,49 4,48 4,34


27

hoog (12)

kogel (9)

speer (13)

9. Joanna Vroom 10. Jessy van Lier 11. Naomi Schotel 12. Naomi Kortekaas

MC JC MC MB

4,13 3,99 3,53 2,95

4. Tim Hoogenboom 5. Hidde Stoffer 9. Ivar van Ruijven 10. Kevin Philipsen 12. Jessy van Lier

JC

1,65 1,65 1,50 1,50 1,45

2. Jeremy Bronswijk 3. Marco Bronswijk 5. Mark Hendriks 7. Ryan Boon

JB mas

5. Ryan Boon 8. Mark Hendriks 9. Jesse Olsthoorn 10. Marco Bronswijk

JC JC JC

JA mas

10.96 10,84 9.67 9,42 42,06 37,16 36,64 35,93

ranglijst aller tijden 5000 meter mannen 50+ 16.44.6 Maarten de Jong 2011 17.10.8 Doeke de Jong 2003 17.15.09 Mart .van .Marrewijk 1993 17.24.1 Louis vd Horst 1997 17.25.4 Anton van Spronsen 2004

Delft 17-9-2011 jongens pupillen mini (4) 1. Ivar van Ruijven 4. Liam Brederoo

40m 600m ver bal ptn 7.80 2.28.83 2,79 13,29 1147 9.84 2.47.11 1,94 7,82 465

jongens pupillen C (7) 7. Duncan van Bueren

40m 600m ver bal ptn 8.01 2.31.58 2,73 15,04 1110

meisjes pupillen mini (9) 1. Frederieke Dekker 2. Ellemijn Blok 3. Sanne de Koning 5. Tessa Molenaar

40m 7.84 7.75 8.04 8.66

meisjes pupillen C (6) 6. Sacha van Heijningen

40m 600m ver bal ptn 8.06 2.41.10 2,67 16,63 1052

jongens pupillen B (4) 1. Dano van Clasteren 4. Ticho de Waard

40m 1000m hoog bal ptn 7.37 4.08.55 1,10 24,70 1645 9.18 6.12.31 0,80 12,38 582

meisjes pupillen B (9) 5. Fenna van Ruijven 8. Brit van Dien 9. Angela de Vries

40m 1000m hoog bal ptn 7.67 4.36.52 0,85 14,94 1151 7.87 5.05.63 0,90 12,10 1008 7.31` 0,85 718

jongens pupillen A1 (4) 3. Martijn Vahl

60m 1000m ver kogel ptn 10.81 4.49.17 3,35 4,96 1308

jongens pupillen A2 (7) 5. Dennis Zwinkels 6. Tim Verhulst

60m 1000m ver kogel ptn 9.99 3.44.93 3,66 5,77 1814 9.96 4.17.29 3,59 5,75 1647

meisjes pupillen A2 (7) 3. Anne-Fleur Blok 6. Tessa Olsthoorn

60m 1000m ver kogel ptn 10.02 3.54.55 3,89 6,30 1837 11.02 2.23.32 3,35 5,89 1436

600m 2.23.68 2.30.35 2.33.72 2.45.49

ver 2,72 2,86 2,54 2,33

bal 11,95 9,29 10,84 13,55

ptn 1142 1084 978 815

Delft 18-9-2011 meisjes C

60m 600m hoog kogel ptn

5. Eva Tetteroo

11.91 2.00.06 1,45 8,57 1938

Leiden 18-9-2011: promotie/degradatie-competitie dames 1e/2e divisie 100m (18) 8. Amy Stolk 13.17 (-0,2) 16. Nadine de Jong 14.25 (-0,4) 200m (17) 6. Lianne van der Lugt 26.66 (-0,6) 15. Nadine de Jong 29.06 (0,2) 400m (15) 3. Marjolein van Marrewijk 61.16 15. Kim van Herk 68.44 800m (12) 3. Judy Middelburg 2.19.05 3000m (11) 3. Anne Luyten 10.32.03 100h (15) 9. Yvonne de Jong 17.47 (0,1) 400h (10) 3. Amy Stolk 67.71 ( 3e aller tijden MA ) 4*100m (12) 4. Olympus ’70 51.55 4*400m (11) 1. Olympus ’70 4.07.30 hoog (17) 9. Hanna van der Marel 1,45 ver (18) 11. Yvonne de Jong 4,66 (1,2) hss (11) 9. Kim van Herk 9,19 (-0,1) kogel (19) 16. Nikki van Herk 8.79 kogelsli. (11) 6. Joni Stolk 30.60 speer (12) 7. Joni Stolk 31,16 totaak (12) 6. Olympus ’70 106 ptn ranglijst aller tijden 400 meter horden meisjes A 61.61 MONIQUE BURGER 1999 64.85 Ramona Thoen 2003 67.71 Amy Stolk 2011 70.25 Joni Stolk B 2004 70.38 Yvonne de Jong B 2007

Weert 18-9-2011: promotie/degradatiewedstrijd heren 2e/3e divisie 100m (19) 3. Bram van Ruijven 11.65 (0,3) 15. Mark Hendriks 12.14 (-0,2) 200m (21) 8. Wilko Zuidema 24.24 (-1,7) 11. Niko Zuidema 24.42 (-1,7) 400m (17) 2. Wilko Zuidema 50.86 16. Hidde Stoffer 56.26 1500m (17) 7. Erwin Sparreboom 4.17.09 400h (11) 1. Niko Zuidema 54.90 ( 2e prestatie ooit ) 3000 stpl (10) 1. Sjoerd van Marrewijk 10.04.93 4*100m 3. Olympus ’70 45.09 hoog (15) 12. Hidde Stoffer 1,70 ver (11) 2. Bram van Ruijven 6,55 (0,3) kogel (17) 8. Marco Bronswijk 10,98 11. Ryan Boon 10,43 discus (10) 7. Marco Bronswijk 34,00 totaal (11) 3. Olympus ’70 7444 ptn

Zaandam 23-9-2011 jongens C (9) 2. Kevin Philipsen 5. Leander de Kok 8. Ivar de Kok

kogrl 11,71 10,18 9,14

discus speer ptn 32,68 39,76 1751 33,14 28,65 1526 25,00 30,79 1382

Amstelveen 24-9-2011: NK estafettes dames 4*100m NK (7) 1. OLYMPUS ’70 49.30 (Ramona Thoen-Yvonne de Jong-Lianne van der Lugt-Amy Stolk) 4*400m NK (3) 1. OLYMPUS ’70 3.57.42 (Marj.v.Marrewijk-Judy Middelburg-Lianne vd Lugt-Ramona Thoen) ( Clubrecord )


28 Amstelveen 25-9-2011 NK 4*800m meisjes A 1. OLYMPUS ’70 9.42.85 (Hanna vd Marel-Nadine de Jong-Anne Luyten-Marj.v.Marrewijk) Zweedse estafette: meisjes D (15) meisjes C (15) jongens C (16) meisjes B (8) jongens B (9) dames (7)

12. Olympus ’70 14. Olympus ’70 15. Olympus ’70 7. Olympus ’70 9. Olympus ’70 3. Olympus ’70

2.44.23 2.42.68 2.32.09 2.35.20 2.19.36 2.21.87

4*80m meisjes C (10)

10. Olympus ’70

43.20

4*100m jongens C (14)

12. Olympus ’70

51.87

4*200m meisjes B (8) jongens B (7)

7. Olympus ’70 6. Olympus ’70 I 7. Olympus ’70 II 2. Olympus ’70

dames (8)

1.56.56 1.46.02 1.49.68 1.48.45 ( clubrecord )

4*600m meisjes D (21) jongens D (21)

18. Olympus ’70 20. Olympus ’70

8.04.55 8.16.76

4*800m meisjes C (10) jongens C (15)

9. Olympus ’70 14. Olympus ’70

11.16.12 10.38.07

Naaldwijk 2-10-2011: clubkampioenschappen Jongens pup mini Melle de Jong Ivar van Ruiiven Kaj Poleij Bram Louter Luca Verlaan

40m 7.64 7.79 7.96 8.44 8.96

600m 2.20.32 2.22.71 2.32.20 2.32.89 2.41.49

Ver 3.09 2.90 2.50 2.60 2.45

Bal 13.81 1312 14.99 1247 8.83 953 11.78 949 11.51 784

Jongens pupillen C Duncan van Buren

40m 7.95

600m 2.34.63

Ver 2.83

Bal 21.54 1215

Meisjes pup mini Frederiek Dekker Ellemijn Blok Isis Tinneveld Sanne de Koning Tessa Molenaar Sanne van der Pijl Lotte Olsthoorn Anna Lusthof

40m 7.65 7.81 7.67 7.89 8.74 8.54 8.98 8.94

600m 2.19.61 2.27.91 2.35.14 2.33.89 2.35.34 2.39.94 2.41.99 2.33.37

Ver 3.02 2.92 2.57 2.40 2.15 2.30 2.41 2.12

Bal 13.74 1301 11.22 1142 7.93 980 9.32 945 14.87 852 10.80 809 12.69 792 6.85 675

Meisjes pupillen C Tamara van Santen Eline van den Heuvel Sacha van Heijningen

40m 7.74 8.02 8.12

600m 2.28.11 2.44.08 2.39.20

Ver 2.71 2.88 2.69

Bal 11.70 1120 17.18 1090 17.63 1073

Jongens pupillen B Dano van Calsteren Robby Bax Max Veraar Merlijn Verlaan Torben Poucke Ticho de Waard

40m 7.42 7.40 7.93 7.94 7.60 8.99

1000m 4.13.75 4.03.73 4.11.08 4.30.52 dnf 5.47.77

Ver 2.68 2.89 3.03 3.05 2.91 2.28

Bal 24.44 16.23 17.79 17.69 18.14 11.90

1447 1423 1343 1265 1020 629

Meisjes pupillen B Sara Dekker Angela de Vries Fenna van Ruijven Britt van Dien Sanne Zwinkels

40m 7.09 7.29 7.79 8.05 9.14

1000m 3.54.89 3.58.09 4.42.96 4.53.10 4.58.46

Ver 3.56 3.38 3.24 2.86 2.28

Bal 18.73 15.59 13.75 11.07 8.74

1701 1560 1221 1018 678

Jongens pupillen A(1e jrs) Bo Herrewijnen Cédric Demol Mart Hillebrand Jasper Wubben Lukas van Vliet Huub van Gaalen Martijn Vahl Wouter Gubbels Rob Hagebeek Nick van Zanten Ruben de Voogd Jasper van den Beukel Loyd Bol Jacco Aalbregt

60m 10.15 9.97 10.64 11.33 10.19 10.65 10.64 10.82 11.08 11.58 11.19 10.84 10.77 10.31

1000m 3.53.21 3.49.02 4.20.72 3.58.25 4.39.23 4.29.50 4.22.54 3.51.70 4.32.72 4.22.03 4.31.56 dns dnf dnf

Hoog 1.08 0.98 1.08 1.08 1.13 1.13 1.03 0.83 1.08 1.03 0.93 1.08 1.08 0.98

Kogel 6.54 5.66 6.33 5.07 4.53 4.87 4.89 5.08 5.32 3.98 4.44 5.80 5.62 4.81

1743 1666 1536 1468 1448 1443 1400 1383 1368 1218 1189 1153 1151 1088

Jongens pupillen A(2e jrs) Quinten de Brabander

60m 1000m Hoog 8.75 3.47.48 1.28 ( 60m: we aller tijden ) 9.18 3.43.63 1.08 9.94 4.04.10 1.18 9.75 3.47.93 1.13 10.01 4.04.65 1.13 9.91 4.07.31 1.08

Kogel 7.91 2240 6.90 7.29 5.54 6.35 5.19

1975 1838 1808 1734 1628

Meisjes pupillen A(1e jrs) Marit de Jong Michelle van Spelden Sophie Hoen Lisa de Heij Esmee Sommandas Gwendolyn Rowland

60m 10.32 10.68 10.79 10.33 10.68 10.73

1000m 4.15.73 4.39.50 4.25.20 5.12.24 4.36.22 4.53.51

Hoog 0.98 1.03 0.98 0.98 0.93 0.98

Kogel 5.22 4.89 4.77 6.09 4.35 4.66

1458 1330 1324 1317 1230 1223

Meisjes pupillen A(2e jrs) Anne-Fleur Blok Iris Penning Tessa Olsthoorn Danique de Brabander Maaike Kleijn

60m 9.65 9.77 10.35 10.44 10.41

1000m 3.50.29 3.35.52 3.57.78 4.12.60 4.18.43

Hoog 1.23 1.08 0.98 1.08 1.08

Kogel 6.33 6.62 6.37 6.29 4.86

1934 1904 1609 1595 1483

Sander Hoogervorst Rick van der Waal Dennis Zwinkels Tim Verhulst Tom Dogger

Jongens junioren D Milan Vermeulen Guido Persoon Stan Hillebrand Pim Veraar Sander Persoon Marlon van Crugten Bas van Zijderveld

80m 12.25 12.67 13.16 13.11 11.99 12.86 13.67

1000m 3.38.80 3.41.22 3.54.56 3.28.01 3.38.82 4.47.37 3.59.36

Hoog 1.28 1.35 1.23 1.08 1.03 1.23 1.08

Speer 24.66 20.50 23.13 11.89 8.87 17.03 12.43

1717 1625 1455 1270 1228 1158 1047

Meisjes junioren D Renee de Wilde Jessica van Wingerden Sophie Koedood Nanda de Jong Emma Dekker Angela van Elleswijk em de Bruin Manoe v.d. Waal Naomy Uffelen Floor Wubben

60m 8.74 9.22 9.35 9.84 9.71 10.08 10.27 10.01 16.88 11.11

600m 1.53.87 2.01.58 2.10.98 1.51.71 2.03.03 2.15.70 2.29.87 2.37.69 2.08.24 2.27.91

Ver 4.12 4.01 3.96 3.63 3.46 3.23 3.09 3.29 3.25 2.70

Kogel 8.92 10.36 9.09 6.66 8.31 5.67 6.61 5.18 6.82 6.70

2008 1876 1686 1618 1564 1186 1076 1011 962 903

Jongens junioren C

100m 800m

Ver

Kogel


29 Kevin Philipsen Tim Hoogenboom Ivar de Kok Jessy van Lier Yvo Kerklaan Daan Valstar Sergio Fazzi

12.87 13.13 13.42 13.13 13.81 14.74 14.46

2.31.46 2.40.86 2.38.22 2.38.82 2.46.02 2.49.62 2.47.90

5.14 4.91 4.84 4.40 4.89 4.08 3.51

11.29 10.58 9.19 8.02 8.60 6.51 5.36

2463 2265 2165 2049 2030 1609 1468

Meisjes junioren C Eva Tetteroo Aline Philipsen Bente Verhust Eveline van Marrewijk Linda Penning Jonna Vroom Sara van der Sande Isabelle Schrage Nienke de Jong Linda van Steeg Nanda Schotel Britt Barendse Suzanne de Jong Maxine Dassen Nacinda Paap Jiska van der Schee Karina Voois

80m 11.60 11.20 11.78 11.32 11.82 11.35 11.89 12.17 13.20 12.85 12.53 13.14 13.51 13.55 12.87 12.64 dns

600m 1.49.37 1.47.38 1.59.18 1.54.18 1.56.41 1.57.25 1.56.64 1.58.36 1.55.21 2.02.00 2.18.04 2.08.62 2.16.03 2.31.23 2.06.77 2.25.66 dns

Ver 4.56 4.27 3.87 4.17 3.55 4.05 4.02 3.40 3.20 3.38 3.75 3.53 3.59 3.14 2.99 dns

Speer 27.59 22.98 30.68 15.52 24.30 14.90 17.83 19.53 14.37 12.70 11.72 11.03 10.44 17.20 6.22 12.35 26.35

2068 2020 1832 1746 1690 1668 1650 1501 1264 1224 1161 1111 999 942 925 734 437

Jongens junioren B Jelmer de Boer Jeremy Bronswijk

100m 800m 12.75 2.27.79 13.19 2.25.30

Ver 5.19 4.95

Speer 26.16 1472 30.03 1434

Meisjes junioren B Sabeth van der Voort Kim van Herk Hanna van der Marel Nadine de Jong Whitney van Uffelen Lisa van der Marel

100m 13.54 14.58 14.08 14.17 14.34 14.98

400m 68.30 68.31 65.47 65.14 73.19 74.49

Ver 4.62 4.50 4.25 3.73 4.43 3.78

Kogel 8.65 9.75 7.63 8.06 7.41 6.09

Meisjes junioren A Esther Dekker Amy Stolk

100m 400m 15.13 74.94 13.35 dns

Ver 3.53 dns

Kogel 6.57 1374 8.20 1076

Jongens junioren A Jesse Olsthoorn

100m 800m 13.08 2.40.31

Ver 5.29

Speer 35.76 1471

Mannen Senioren Bram van Ruijven Niko Zuidema Hidde Stoffer Bart Huisman Ernst Koenen Ryan Boon

100m 11.49 11.81 12.32 12.26 13.00 12.85

800m 2.23.17 2.17.43 2.15.29 2.13.35 2.29.18 2.52.03

Ver 6.30 5.72 5.22 4.90 4.72 4.89

Speer 40.16 32.23 38.08 20.03 40.56 44.50

Vrouwen Senioren Lianne van der Lugt Yvonne de Jong Janneke Enthoven Judy Middelburg

100m 12.61 12.94 15.36 dns

400m 59.06 62.87 80.89 61.18

Ver 4.46 4.71 3.70 dns

Kogel 9.49 2653 7.28 2375 6.72 1295 dns 741

Mannen Masters Eric Philipsen

100m 800m 13.87 2.21.82

Ver 4.10

Speer 30.81 1161

ranglijst aller tijden 60 meter jongens pupillen A 8.5 MARK OOMEN 1992 8.5 MARK HENDRIKS 2002 8.75 Quinten de Brabander 2011 8.82 Renier Valstar 2004 8.6 Raymon Toussaint 2004

2211 2096 2023 1912 1832 1434

2267 2015 1917 1554 1535 1440

WEGWEDSTRIJDEN Alblasserdam 27-8-2011: 10 km d40 (13)

1. Carla Ophorst

39.10

Noordeloos 3-9-2011: 10 km heren: (4) m35 (12) m45 (13)

2. Mike Barsaiyan 2. Jan van Hoeven 5. Nico van den Berg 6. Paul Jansen

34.12 26.51 39.57 40.34

Voorschoten 4-9-2011: 5 km bruto netto 16.52 16.49

5. RenĂŠ van der Stap

Tilburg 4-9-2011: NK 10 km dames 50 (10) jongens A (33)

1. CARLA OPHORST 22. Olivier Nass

38.37 38.35 37.12 37.09

Rotterdam 11-9-2011: 10 km m40 (19) m55 (32) dames (18)

2. Jan van Hoeven 4. Doeke de Jong 2. Marlies Jongerius

36.30 36.30 41.30 41.30 39.58 39.58

Zaandam 18-9-2011: 10 EM Arco Poot Ilona Lievaart Camila Bruijn-Bakker

netto ! 1.05.54 1.10.03 1.41.07

’s-Gravenzande 24-9-2011: 10 EM 1 11 13 18 21 23 30 33 36 37 43 44 47 52 58 62 65 66 68 70 71 85 86 88 90 92 97 101 102 104 105

Thomas Poesiat (Haag atl) Jan van Hoeven Jelle Zwinkels Bart v.d. Kruk Arco Poot Carla Ophorst Wim Wubben Marlies Jongerius Marcel Flinterman Michel Boer Doeke de Jong Fep v.d. Ende Rene Keijzer Henk Vollebregt Eric Philipsen Cees Wubben Arthur Heerkens Ronald Ton Johan van Velden Anita Kleijweg Mark van Dijk Ronald Hoogenboom Bert Vreugdenhil Leo Valstar Wim Erkens Rene Daemen Aad van der Knaap Peet Koornneef Bert Zwinkels Zeeg Brienen Philip Koelemij

m40 m35 m m d45 m55 d m45 m40 m55 m55 m35 m40 m45 m60 m45 m45 m40 d45 m45 m45 m50 m50 m55 m50 m55 m50 m55 m55 m55

51.07 01.00.38 01.01.01 01.02.02 01.03.28 01.03.32 01.05.14 01.05.49 01.06.44 01.06.45 01.07.51 01.07.56 01.08.08 01.08.43 01.09.22 01.10.26 01.10.47 01.10.52 01.10.56 01.11.05 01.11.08 01.12.26 01.12.31 01.12.41 01.13.21 01.13.51 01.14.27 01.14.47 01.14.54 01.14.57 01.14.59


30 109 122 123 130 132 133 134 135 145 146 149 154 157 168 186 191 192 193 195 196 197 198 199 201 203 204 205 207 208 222 224 225 231 238 242 254 267 270 271 276 5 km 2 4 5 7 8 12 15 18 27 33 35 38 39 40 44 59 60 62 63 64 65 66 71 80 84 95 96

Rinie van Marrewijk Gert Bakkenes John Potters Rene Kick Nico Hagman Wilco Huysman Wim v.d. Knaap Hans van Haaster Corry de Haan Jelle Heins Vincent Ter Laak Kees Vreugdenhil Joke Immerzeel Erwin Ydema Kees van den Bos Gert van der Schee Monique Zwinkels Hans Valstar Wim Hoogerbrugge Koos Fransen Cock Barendse Frieda van Zijl Leon Toussaint Marco v.d. Lans Patrick Looije Ralph Hofstede Eva ter Laak Simone Krijger Hilair Zwinkels Michel v.d. Knaap Miranda Kaslander Joost Lagerwij Anja Zuidgeest Peter van Dijk Ed Gram Aad van Zanten Debby van Deursen Wijnand Ybema Rianne Ammerlaan Paul van der Voort Erwin Sparreboom Sjoerd van Marrewijk Richard v.d. Knaap Ingrid le Comte Bas Vreugdenhil Tonni v.d. Marel Martijn v.d. Sar Elvera de Jong Nienke de Jong Hans Kemper Theo Pronk Wietske v.d. Lans Piet van Schie Nanda de Jong Linda van Steeg Evert van Zanten CĂŠdric Demol Wout Gubbels Rob Spaans Mariska van Erk-Vreugdenhil Kim van Herk Pieter van der Voort Jaco Stolze Sven Treurniet Leo van Santen George Post Leo van Zijl

m50 m50 m40 m55 m45 m45 m55 m60 d45 m50 m50 m45 d45 m45 m45 m45 d45 m45 m60 m60 m50 d45 m40 m40 m m d d m40 m50 d d45 d45 m55 m45 m60 d m45 d45 m45 m35 m m d m m35 m d35 d m35 m35 d35 m35 d d m35 m m m35 d35 d m m35 m m35 m35 m35

01.15.25 01.16.44 01.16.50 01.17.32 01.17.34 01.17.37 01.17.37 01.17.40 01.18.23 01.18.41 01.18.55 01.19.27 01.19.42 01.20.30 01.21.35 01.22.13 01.22.13 01.22.15 01.22.29 01.22.34 01.22.37 01.22.45 01.22.55 01.23.03 01.23.16 01.23.26 01.23.27 01.23.45 01.23.47 01.24.46 01.25.06 01.25.06 01.25.32 01.26.43 01.27.31 01.29.12 01.31.08 01.31.22 01.31.54 01.33.03 16:31 16:43 17:53 18:37 18:46 20:00 20:05 20:19 21:24 21:48 21:59 22:04 22:05 22:09 22:26 23:18 23:22 23:24 23:26 23:37 23:37 23:41 24:10 25:04 25:18 25:48 25:49

108 109 113 114 124 125 126 131 134 138 144 147 148 150 153 154 157 188 193 204

Koos Bruinen Bart van Zijderveld Ton Middendorp Piet Zonneveld Leo Prins Rita van den Ende Pauline van der Ende Lex Daalman Sandra Dieke Cent Wageveld Centia Tielema Jeanette Lankhuijzen Monique Hogervorst Astrid Suijker Elise van Donk Anne-Corinne Stolk Lex Dam Irene Verschuren Wam van der Voort Rina Duynisveld

m35 m35 m35 m35 m35 d35 d35 m35 d35 m35 d35 d35 d35 d35 d35 d m35 d35 d35 d35

26:16 26:18 26:36 26:36 27:10 27:12 27:14 27:22 27:25 27:30 27:37 27:41 27:44 27:47 27:55 27:57 28:12 30:09 30:21 31:19

Katwijk 24-9-2011: halve marathon (390) 12. Nico van den Berg 98. Jan Noordam

1.32.55 1.48.36

1.32.53 1.48.30

Berlijn 25-9-2011: marathon mannen 556. Maarten de Jong 714. Ben Groenewegen 2129. Robbert Tinneveld 4155. Jan Blok 4710. Peter Duyndam 5461. Frank Piron 7613. Ruud Dudink 8416. Erik vd Most 9965. Cees Duijndam 10521. Gerard vd Berg 13417. Joep Oudesluys 13919. Kees van Paassen 15535. Peter Kamermans

2.53.13 2.56.26 3.16.18 3.26.50 3.27.37 3.30.11 3.44.41 3.46.51 3.49.36 4.00.42 4.14.26 4.15.01 4.24.26

vrouwen 363. Marielle Ter Laak 3.39.01 814. Hermine van der Marel 3.56.10 1080. Patricia Huisman 3.59.48 1145. Diana Gram 4.00.42 2231. Anth. Kamermans 4.19.06 2596. Tres Duijndam 4.26.38 2725. Anja Boks 4.29.22 3158. Riny van Zijl 4.35.55 3382. Anja Hegge 4.38.13 Anneke Starrenburg ca 3.46 ??

2.52.45 2.55.28 3.10.40 3.24.51 3.27.21 3.35.01 3.39.50 3.43.33 3.54.27 3.51.31 4.00.53 4.03.15 4.10.38

22 3 352 1024 450 1301 81 1444 379 413 579 613 1871

m50 m55 m45 m40 m50 m40 m60 m35 m55 m55 m55 m55 m50

3.30.17 3.46.16 3.50.29 3.51.31 4.07.06 4.12.38 4.14.08 4.19.57 4.23.00

81 146 187 198 201 239. 522 293 654

d40 d45 d45 d45 d50 d50 d45 d50 d45

1.10.07 1.31.05

1.09.59 1.30.34

Texel 25-9: halve marathon heren: (78) 2. Mike Barsaiyan m45 (167) 6. George Edelman

Dordrecht 25-9-2011: halve marathon dames 50 (15) 5. Rianne Ammerlaan

2.06.22

Vlaardingen 25-9-2011: 15 km m40 (8)

2. Paul Jansen

59.22

2.05.43


31

CLUBRECORDS dames

4 x 200 meter

4 x 400 meter

MARJOLEIN VAN MARREWIJK NADINE DE JONG YVONNE DE JONG AMY STOLK 1.48.45 MARJOLEIN VAN MARREWIJK JUDY MIDDELBURG LIANNE VAN DER LUGT RAMONA THOEN 3.57.42

25-9-2011

Amstelveen

24-9-2011

Amstelveen NK

heren

200 m horden kogelslingeren kogelslingeren

NIKO ZUIDEMA MARCO BRONSWIJK m40 MARCO BRONSWIJK m40

26.05 36,51 37,93

11-9-2011 10-9-2011 10-9-2011

Hilversum Steenbergen Steenbergen

m35

kogelslingeren kogelslingeren

MARCO BRONSWIJK m40 MARCO BRONSWIJK m40

36,51 37,93

10-9-2011 10-9-2011

Steenbergen Steenbergen

m40

kogelslingeren kogelslingeren

MARCO BRONSWIJK MARCO BRONSWIJK

36,51 37,93

10-9-2011 10-9-2011

Steenbergen Steenbergen

m50

5000 meter

MAARTEN DE JONG

16.44.6

15-9-2011

Naaldwijk

Geschiedenis van het 4*400 meter clubrecord dames 4.11.6 4.08.44 4.06.61 4.04.26 4.03.76 4.00.13 3.57.42

Ingrid Michiels-Karin Komdeur-Rianne v.Marrewijk-Margreet Verbeek Joni Stolk - Claudia van Schie - Judy Middelburg - Lianne vd Lugt Linda Vroom – Claudia van Schie – Ellen Naastepad – Ramona Thoen Ramona Thoen – Lisa Driessen – Joni Stolk – Maddie Duhon Ramona Thoen - Amy Stolk – Ellen Naastepad – Joni Stolk Ramona Thoen – Yvonne de Jong – Lianne vd Lugt – Marjolein van Marrewijk Marjolein van Marrewijk-Judy Middelburg-Lianne van der Lugt-Ramona Thoen

5-9-79 17-9-05 16-9-06 2-9-07 18-5-08 26-9-09 23-9-11

Den Haag Amstelveen Amstelveen NK Krommenie cmp Zwolle cmp Amstelveen NK Amstelveen NK


koerier oktober 2011  
koerier oktober 2011  

atletieknieuws uit het westland

Advertisement