Page 1

Netradičná prezentácia aktuálnej tvorby z oblasti maďarských a slovenských (a uhorských) dejín formou „panelovej diskusie“. 14. 11. 2013, Maďarský inštitút v Bratislave, 14.30 – 18.00 V rámci tohtoročného knižného veľtrhu Bibliotéka pripravuje Maďarský inštitút v Bratislave spolu s pracovníkmi Centra pre európsku politiku (CEP) a Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied netradičnú prezentáciu kníh. Cieľom panelovej diskusie, ktorá sa uskutoční v priestoroch Maďarského inštitútu v Bratislave, je predstaviť aktuálne slovenské a anglické publikácie, ktoré vyšli počas uplynulých dvoch rokov a venujú sa problematike maďarských a slovenských (a uhorských) dejín: o. i. mapujú vývoj slovensko-maďarských vzťahov, dejiny maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku, miesto revolúcie 1848 – 1849 a Trianonu v maďarskej a slovenskej historickej pamäti, no hovoriť sa bude aj o symboloch, Prvej viedenskej arbitráži, o rode Thurzovcov či istom alternatívnom historickom sprievodcovi. Účastníkmi diskusie sú poprední aj mladí maďarskí a slovenskí historici, ktorí sa cez prezentované tituly pokúsia analyzovať súčasnú situáciu v maďarskej a slovenskej historiografickej tvorbe. Diskusiu vedie Miroslav Michela a László Vörös. Prvá prezentovaná kniha skúma komplexnú otázku rozpadu Uhorska a Trianonu v slovenskej a maďarskej kolektívnej pamäti. Knihu slovenských a maďarských historikov Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva, ktorú redigovali László Vörös a Miroslav Michela, predstaví historik Attila Simon z Fórum inštitútu pre výskum menšín. Druhá kniha, Revolúcia 1848/49 a historická pamäť obsahuje štúdie od slovenských a maďarských odborníkov a zaoberá sa tiež kontroverznými témami. Knihu redigoval Peter Macho a predstaví ju historik Peter Šoltés z HÚ SAV. Autorom tretej knihy, s titulom Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí, je historik a predseda slovenskej časti Slovensko–maďarskej komisie historikov, Štefan Šutaj. Štúdie skúmajú tému maďarskej menšiny a „maďarskú otázku“ na Slovensku od konca druhej svetovej vojny až do súčasnosti. Knihu predstaví Veronika Gayer, historička z Inštitútu Maďarskej akadémie vied pre menšiny. Editorom nového vydania knihy, ktorá obsahuje štúdie maďarských historikov o spoločných dejinách Maďarov a Slovákov, Rozštiepená minulosť je István Kollai, v súčasnosti riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave. Knihu predstaví historik z HÚ SAV, László Vörös. História dobyla aj internet. Internetový historický portál FORUM HISTORIAE, ktorý sa snaží o nové pohľady a prístup k dejinám, prišiel v roku 2012 s číslom venovaným etnickým stereotypom v našom regiónu. Projekt predstaví historik László Szarka, predseda maďarskej časti Maďarsko–slovenskej komisie historikov. Kniha Thurzovci a ich historický význam, ktorú zostavila historička Tünde Lengyelová z HÚ SAV, je výsledkom spolupráce dvoch historických ústavov, slovenského a maďarského. Predstaví ju historička z HÚ SAV, Diana Duchoňová. Kniha Jozefa Hajka, Odsúdení na dohodu sa taktiež zaoberá slovensko–maďarskými vzťahmi od počiatkov až do súčasnosti, avšak tentokrát hlavne z perspektívy slovenskej historiografie a publicistiky. Knihu predstaví Adam Hudek, historik z HÚ SAV.

Fh hb komplett  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you