Pipiwharauroa - January 2021

Page 1

Kohi-tātea 2021

l

l

Pipiwharauroa

Pukapuka: Tekau Mā Waru

He Kaupapa Whakaritenga mo tōna Ao He tamaiti i heke mai i ngā kāwai rangatira o Ruapani, Rongowhakaata me Ngāti Porou. Ko ōna mātua ko Manawa o te Rangi (Buff) me Diana Waipara. Tokorua ōna tuakana, ko Nick rāua ko Zak. Ko Te Manawa o te Rangi Waipara rāua ko Kahui Pani Waipara (arā Ria) ōna tīpuna. Tamariki tonu ana a Tama ka ū ki a ia te hiahia ki te whāwhā, ki te purei taonga whakatangitangi ana, nā whai anō i takahi ai i te ara ki te whakawhānui, ki te whai mātauranga e pā ana i tāna i wawata ai, arā te whakauru atu ki te Whare Wānanga whakapau kaha ana tae noa ki Manhattan School of Music ki New York. Koiara te huarahi i kaingākautia e ia, ko te mahi whakatangitangi, te wāhanga puoro hoki. Nā tōna kaha, me tōna waimarie noho tata tonu ki tōna whānau, arā te katoa o ana whaea, teina tuakana hoki, te hunga tautoko, āwhina i a ia o te kāinga nei, arā Tūrangaranui. Waimarie hoki i heke mai i ngā kāwai tohungatanga o ana mātua ki ngā mahi toi, whakatangitangi arā atu.

Photo supplied

ngā taonga tuku ā Te Waka Toi. Tekau ma toru te kitea e puta whakamua ana i te wāhanga mahi toi me ōna āhuatanga katoa.

Me mihi ki a Tama mo tōna kaingākau, mo tōna pono ki te kaupapa i whakaaronuitia e ia. Nāna mo tana E whakapono ana a Tama, tīkorikori whānau, hapū, iwi nui tonu puta noa i ana, whai take ana ngā mahi Toi te Tairāwhiti. Māori ki te noho-ā-iwi, ā hoki ana ki Full story on page 6 ō tātou tīpuna. He maha kei Tūranga nei e noho ana aua taonga, ā e rangonahia ana puta noa i te ao. Ki ōna whakaaro, ko te arā whakamua he ao taketake, ao iwi Māori ake. Tokotoru e whaipānga ki ngā iwi ā-rohe tika tonu kia whai wāhanga ki

Inside this month...

Pages 2 & 3

Rongowhakaata

Pages 4 & 5

Taku Ao, Taku Ora

Pages 7-10

Panui: Tahi

Nau Mai te Tau Hou! 2021 Kua whakamoea te tau 2020 Me ōna āhuatanga katoa Te mate korona e whakamomori nei E karapoti nei i a tātou He mate whakamataku, he mate nanakia Engari e kaha tonu ana tātou ki te kaupare Waimarie, waiho tonu Engari He hokinga whakaaro Ki a rātou kua ngaro i te kanohi kitea Kua whetūrangitia, kua tae ki te pūtahitanga a Rehua Whakangaro atu, okioki. Arohanui. 2021 Ahakoa he tau hou Ka pono tonu ki ngā tikanga e pā ana ki te mate korona Hei oranga mo tātou anō. Horoia, horoia ō ringa. Kaua e tarueku, kaua e māngere Ki a tātou te hunga e hurihuri haere nei Ki te rapu tikanga mo tōna oranga. He aha ahau e ora tonu nei?. E whakapono ana ahau, he take tō ia tangata o tēnei ao. He aha tōku, he aha tōu? He taima anō kua takoto mo ngā mea katoa Me te wā mea katoa i raro i te rangi He wā e whānau ai, he wā e mate ai. He wā e whakatō ai, he wā e katoa ai. He wā e tangi ai, he wā e katakata ai He wā e aue ai, he wā e kanikani ai He wā e awhiawhi ai, he wā e kore ana He wā e aroha ai, he wā e mauahara ana He wā manaaki, he wā whakatūpato Whakaaronuitia. Anga whakamua Pātaitia te pātai! He aha te mea nui o te ao? Māku e kii atu “He tangata, ko koe, ko ahau, ko tātou” Nā mihi nui mo te tau hōu!

TŪranga Ararau Prospectus 2021

Pages 12-14

Tūranganui Schools Mā Māori

Page 16

TŪranga Ararau


l

TE AHO TĀMIRO MOKOPAPA MŌ RONGOWHAKAATA

l

Pipiwharauroa Pipiwharauroa Page 2

l

l

Founded October 1898 Pukapuka: Tekau Mā Waru Pānui: Tahi Te Marama: Kohi-tātea Te Tau: 2021 ISSN: 1176-4228 (Print) ISSN: 2357-187X (Online)

Pīpīwharauroa takes its name from ‘He Kupu Whakamārama Pīpīwharauroa’, which was printed in October, 1899 by Te Rau Print and edited by the late Reverend Reweti Kohere. Pīpīwharauroa was re-launched on 20 October, 1993. Produced and edited by: Te Rūnanga o Tūranganui-ā-Kiwa Tūranga Ararau Printed by: The Gisborne Herald Email: pipiwharauroa@ta.org.nz Phone: (06) 868 1081

http://www.facebook.com/pipi.wharauroa

Te Aho Tāmiro Mokopapa mō Rongowhakaata - kātahi te rangi miharo ko tera.

On Thursday, 7 January 2021, Te Aho Tāmiro Mokopapa was held at Whakatō Marae. This was the first mokopapa conducted by Tā Derek Lardelli in Rongowhakaata since he began this kaupapa 30 years ago. While Pūkanohi were undertaken, the primary focus was Pūkauae with our wahine. A wānanga was led by Tā Derek alongside the Kāhui Tara, Aunty Charlotte Te Kani and Koka Hine Haig the previous evening to prepare everybody. The group was oriented to the kaupapa through kōrero on whakapapa, context and purpose. A comment made from one of the participating artists was, “Rongowhakaata are the untouched portion of Te Tairāwhiti in regard to Moko Kauae” which stimulated a little giggle from the whare. But if there were concerns or anxieties from recipients these were allayed by the end of the night and everyone looked forward to the day ahead. Tā

Derek was supported by fellow Rongowhakaata Moko Artists; Johnny Moetara, Henare and Joni Brooking, and Mark Kopua. Fourteen Rongowhakaata uri received Pūkauae or Pūkanohi within the tipuna whare, Te Mana o Tūranga and were surrounded by over 150 whānau members. The presence and tautoko of these whānau members did much to create the wairua that was generated through this kaupapa. Kikī ana te whare, e te tangata, e te waiata, e te mauri o ngā tipuna mā te mahi a te Kaitā.

Following on from the Ngātapa Commemorative event, held the previous

day, whānau were on a ‘cultural high’ citing the Mokopapa as an amazing way to conclude two wonderful days of Rongowhakaata kaupapa. A great positive start to 2021. Te Aho Tāmiro Mokopapa brought home the kaupapa that began in December 2020, Te Ara o Mokorau, with Rongowhakaata Pou Tikanga, Taharakau Stewart and April Su’a receiving the first stages of Pūkanohi and Pūkauae in Te Hau ki Tūranga at Te Papa. Tā Derek led both of these kaupapa with the agreement and support of the Rongowhakaata Iwi Trust and Karanga Aotearoa. The mahi of Karanga Aotearoa Repatriation Programme is to bring our Māori and Moriori ancestors home. The connection here is in the Toi moko that some of these tūpuna wear. Rangahau (research) on tā moko designs is led by Tā Derek Lardelli with the aim of linking the engraved tā moko patterns on tūpuna back to their communities of origin. In this regard Te Herekiekie Herewini of Karanga Aotearoa states: Ruku i te pō, ruku i te ao. By diving into the depths of mātauranga pertaining to tā moko, we importantly discover more about ourselves and the rich art tradition we come from as Māori. Kia raranga mai te takapau. Let the ancestral mats of our whare be woven in order for our taonga to return. Ma ngā wāhine te tapu o te whare e hiki. 2021 is a big year for Rongowhakaata as we come to the end of our Iwi residency at Te Papa, we need to consider the closing of the ‘Ko Rongowhakaata’ Exhibition and the return of our taonga. As the whakatauaki above states: Through Te Ara o Mokorau and Te Aho Tamiro Mokopapa we begin our preparations for the uplift and return of our taonga. All of our taonga? Kei a tātou te whakautu.


Pipiwharauroa HIKOI KI NGĀTAPA PĀ

HIKOI TO NGĀTAPA PĀ

On January 6th 2021 marked 152 years since the Siege of Ngātapa ended. This event has been described as 'The fall of Tūranga', as many of our tipuna fled the district, were killed or captured and sold into slavery. The meteor flag of mighty England reigned over Tūranga from that point forward which would change our lives forever. We received overwhelming from our whānau and the wider community to participate in this historic hikoi. Emotions ran high as we reached the peak of the hill where the siege occurred. This was a signifiant day for Rongowhakaata and we thank all of you who participated. Our goal is to create educational opportunities for everyone to learn our distinct narratives. Feeding identity through narrative is key so that future generations will better understand who they are.

interest “The scale of the systematic killing at Ngātapa represents one of the worst abuses of law and human rights in New Zealand’s colonial history. 43 per cent of the adult male population of Tūranga, were killed in armed conflict with the Crown. This is an extraordinary level of loss for any community anywhere. It is believed to be the highest casualty rate suffered by Māori in any region in New Zealand during the land wars.” – An excerpt from the Rongowhakaata Treaty Claim.

Page 3


Page 4

Pipiwharauroa Taku Ao, Taku Ora

Taku Ao, Taku Ora

Droving

RETURN HOME

Monday brought us all back to reality. Ivan asked me to join him on a couple of short droving trips through to the Bay of Plenty. I had picked up a couple of extra dogs. We took one mob through the Waioeka Gorge, where there was a lot of activity with the Ministry of Works realignments. And there were three mobs a couple of days apart.

I returned home and in 1961 started working with my father. I spent the year learning everything possible including fencing and shearing he did for his own and others’ sheep at the Kaitoke farm he leased on the Wharerata.

We took the next mob to Motu and over the Motu track. I recall Toatoa School as our mob drifted past, the pakeha teacher in his shorts and 12 mainly Maori kids standing to attention and singing at the top of their I was given my first dog, Storm, which Pop voices, God Save the Queen. The Empire had had given as a pup to Uncle Paul Downes adherents even in isolated localities. to rear. Storm never liked children as Paul’s kids teased him too much. He was The placid packhorse is now part of our rural out of Bess, a huntaway bitch of Pop’s, history, like the drover. Whatever the load, and by Tweed, a heading dog of Ivan’s. they took it and were able to graze most of If you enjoyed reading this extract He was black and tan, light eyes, average the day. The pack saddle was simple, the from Stan's book, TAKU AO, TAKU ORA but nicely built, and very clever. We both same design all over the world – a breast - MY WORLD, MY LIFE you can purchase taught one another. He was the best dog I plate strap, a cropper with a rear strap and a copy with many more interesting ever owned and served me faithfully for 12 a strong, supple girth strap. When the tucker stories and photos by contacting Molly years. I was now able to muster a paddock box and swag were in place, a long leather on 027 3652926. surcingle tied everything firmly in place and and shift stock. made comfortable for the horse. It was quite over the ridge from the Taurau Valley to his The year flew and the family decided that I a skill. farm. He was real old school and knew Nan was to have a big 21st birthday at the Maori The tucker box was about three feet long Pardoe well. Battalion. Members of our families came by 15 inches high and wide. A lid – secure from all over for Wairakau’s first moko – so many relations, it was unbelievable. but easy to open – held our billy, a couple of A wiry man with a big walrus moustache, he The Boswells from Te Aute College made pots and a frying pan, bread, tea, condensed would lift his moustache up when drinking the cake, several of my old college mates milk, porridge, sugar, some onions, potatoes tea or would use a special mug that had turned up, Piri Batley from Te Kuiti, Micky and a few cans of baked beans and spaghetti. a lip on to prevent it getting too wet. He Tamati from Wellington plus Boo, Kiwa, The other side held your bedroll, a change was frugal – brown bread, cold mutton and of clothes, spare socks and gumboots. These marmalade jam for lunch. If he noted I Tuck Shop, Tahi and Tamihana. were placed in the canvas navy bags, always was still hungry, he offered another slice. My cousin Winifred and Jackie Ria invited dry and easy to pack. Both were held by I took two. Every day after that, there Molly Gage to come as it was an open leather pack straps with a ring to hook over was only a couple of slices and a spoon of invitation. I could not help but notice her the cradle of the pack saddle. The load had marmalade jam, miserable old bugger. He during the year as she was very beautiful. to be evenly balanced. Dog tucker could be was a bachelor and a well-known dog man. We had a dance then several more. This rolled into a canvas and either balanced It was hard to understand his conversation young woman was something special. I was on the top of the saddle or hung from the but we got on OK. For years, he lived in doomed, and this was possibly (or probably) sides, hence the reason for a placid horse. a bach then built a nice house and threethe best encounter I’d had in my whole life. Dynamite, a big grey Percheron X gelding, stand woolshed. She was still at Gisborne Girls’ High School. was possibly the best we had. After his accident, and because Bill was Bill Waugh asked Pop if I getting too old to run the farm, Eric could do his lambing beat and Littleworth was employed as manager. He docking as he had been wasted did a good job. A niece turned up from by a cow as he tried to get a somewhere and when Bill died, the farm calf out of an under-runner was sold. Hugh Bridge bought the farm as (underground drain). His farm the stock track was the boundary between was at the top of Waugh’s the two properties. Road between Kohekohe and Graham McIntyre’s Battle Hugh Bridge Hill farm. I had just bought a flash chestnut half-Arab mare from Pat Giddens at Muriwai. A couple of years before the farm was sold, Beautiful to ride, she had Pop got the job of erecting a new road fence a big white blaze and four on the stock track. Sam Hokianga, Butch white feet markings to the and I were his fencing team. We rode our knee. Old Bill put the billy horses every day up to the job. It was an on when he saw me come awkward line but we did it and the pay was Docking time


Pipiwharauroa Taku Ao, Taku Ora

good. Sam, Butch and I did a lot of fencing for Hugh in the off-season. He always put out more gear than required, his rationale being it was easier to pick up extra post and battens later when it was a slack time on the farm.

Hugh had one of the first woolaway sheds built in Gisborne. Both he and his father Selwyn asked for more reinforcing and the wool room to be lined. Pop got the job to build the new sheep yards and used me, Sam and Butch as his crew. On the first day we were a bit concerned as we only put in two post and string lines running what seemed everywhere. Selwyn smiled the next day as Pop had his levels right and the two posts were for the drafting gates. Every part of the yard centred on this. The timber was durable, long-lasting rata milled from T J Hill at Matawhero. Pop was paid 1 pound an hour, we got 10 shillings an hour, incredible wages at that time. We always did the best job we could when we were on Kohekohe. Hugh Bridge was a top farmer, a very good employer and a nice person to boot.

Hamilton Black Hamilton Black wanted me to help with his stock work. He was an unusual, slightly dark man, about six feet and of strong build. Many years later, his son Donald, a doctor, contacted me as he had been in the same class as mum at Manutuke School. He asked if we could meet before the Mangatū AGM as he had inherited some shares. He was an only child; his mother was from Patagonia and loved gardens hence the magnificent ones around their house on the hill. This house was a real gem with a small ballroom. Don said his parents were very private people and had little contact with any of the locals. Don trained as a doctor then went to America, married a wealthy lady, had a family and lived in the foothills of California. He flew his private plane into his practice every day.

Page 5

We rode up and spent the night at the roadman’s hut beside the old hall and Pu Morgan’s Post Office at the Paritu turn-off. This eventually became the site of the Wharerata Forest HQ. Jim Bowen had just been made ranger as the Forest Service had purchased the Bowen property past Paritu.

Stan's 21st at Māori Battalion Marae, 1961. From left: Tahi Niania, Pop (Eric) and Stan

wide circle. He then jumped into the dip. I was gobsmacked! Then his voice, “I’m 6 foot 2 by 8 foot that is about 800 gallons of water, Stanley”. My meek response, yes Mr Black.

Jim said: “These cattle are cunning and have beaten several attempts to take them away. Don’t come along the Paritu Road. Cut through Tietjens’ block, take them up to the main road, push them hard then down the main road. Only give them a rest when you get to your father’s cattle yards.” His advice worked like a charm. Our dad always advised us to listen to the old stockmen as they knew every trick animals will use, how to muster a property, shift stock etc. It’s still relevant today but these cattle and conditions are now history.

We ran the sheep through. I had to ask him to tie his two dogs up as they were biting too much and too many sheep had dog bites and blood over them. He took both and locked Wharerata characters them in a big cage in the woolshed. The huge father-and-son dogs were, he admitted, not This small part of Wharerata had its share of well-trained. characters. The old roadman we only knew as Ghandi lived opposite Harry Lange’s At our lunch break in the woolshed, there turn-off. Maori, well-built with a cleanwas a funny smell. Then I noticed all these shaven head, he was – according to mum – a livers, lungs and hearts nailed to the walls. He brother to Hine Matete, Hira Matete’s wife killed sheep for his dogs but to stop hydatids at Papatu Road. He kept his bach spotless in his dogs, he nailed these on the walls. I like his drains, and always had a cup of tea realised why the dogs were so big – he fed and korero when I called into see how he each a quarter of mutton at a time. He had was. I rode over when I hadn’t seen him an English chap painting the big homestead, for a few days. The blow flies were thick he had just finished the outside and Hammy as I opened the door, the smell was overgot him to do the inside. powering. The biggest job he had in England was painting doors and windowsills. The job doing this house was unbelievable for him. He mentioned there was an unusual big car in the garage, and that Hammy rode a bicycle out from Gisborne every day to the farm.

The pre-story to this was that a tired Hammy was driving his car home late one evening when he swerved off the road not far from Nan’s house. He hit Eva Pohatu, who ended up in hospital. Hammy was devastated and met all costs plus a payment for her injuries. He parked the Buick V8 in the shed and never drove it again. It sat in there for years. I wonder what happened to it! Later he bought When his father died, Don came home to a Wolseley car, which he had until he died. tidy his estate. He found he had a Maori I enjoyed the time with him, all valuable side hence his contact with me. To the best experience and I was well paid. of my knowledge, his children still own the farm which has been leased for many years. Back to my story with old Hammy. I rode Droving and mustering to his farm where he had just completed building a swim dip. His first question was, Ivan and I were asked to bring the last of the “how much water do you think this dip Wall Estate cattle from Wharerata opposite holds?” Mr Black, I replied, I have no idea Paritu as the property had been sold to the as to its depth but it’s about an eight-foot Forest Service.

To be continued next edition

Ereti supporting her son Stan at his 21st with an action song


Page 6

Pipiwharauroa KO TAMA WAIPARA

Tama Waipara

Three local affiliated iwi artists were recently well deserved recipients of Te Waka Toi awards. In all the awards recognised 13 outstanding Māori arts sector leaders and emerging artists across multiple art forms. Former Auckland Arts Festival senior programme manager and now Te Tairāwhiti Arts Festival chief executive/artistic director Tama Waipara, ceramic artist Baye Riddell and contemporary Māori artist Bob Jahnke were each presented with the $10,000 Ngā Tohu Haututanga Auaha Toi — Making A Difference awards that recognise leadership and outstanding contribution to the development of new directions in Māori art. Artist, author, illustrator and sculptor, Robyn Kahukiwa (Ngāti Porou, Te Aitangaā-Hauiti) was announced supreme award winner. Since 1986, nearly 300 leading Māori artists and practitioners have been recognised through the Te Waka Toi awards that acknowledge excellence across art forms including marae arts (traditional, maraebased art forms such as karanga, carving, and weaving) and contemporary art forms such as theatre, literature, film, photography, sculpture and visual arts.

many different forms of the arts, with music being the one that resonated most with him. He began learning instruments at 10 years old and studied seriously at University and then at postgraduate level at Manhattan School of Music in New York.

Thinking back now, and mindful of how the world is such a different place because of COVID19, he believes he is incredibly fortunate to have had experiences in many different countries. Living in New York he was able to see, hear and connect with so many Hudson River NYC Photocredit Steven Tupu different cultures and styles of sound and artforms with artists and musicians from all over the world coming to a Tama, of Ruapani, Rongowhakaata and Ngāti place to create. As a touring musician he Porou, iwi was pleasantly surprised and was able to perform in many countries humbled to hear of the award. He does not throughout that now are closed to us. One see his involvement in the Māori arts as a of his favourite memories was performing job but a kaupapa for life. His parents are at Central Park SummerStage in New York Manawa o te Rangi (Buff) and Diana Waipara the year he released his first album in 2004. and he has two older brothers, Nick and Zak. His connections across Tairāwhiti are wide. Tama says our Māori art forms are a vibrant Anchored in Manutuke, his grandparents and vital part of our societal fabric. The were Te Manawa o te Rangi Waipara and strong whakapapa of artists stretches Kahui Pani Waipara (nee Ria). His whānau back to our tupuna, and has a modern day is central to everything that he does and he expression across many different platforms. says he is lucky to have awesome aunties and Here, in Tūranga, we have an abundance many cousins here in Tūranga. of gifted and talented creatives who are creating ripples across the world. Both of Tama’s parents are artistic and, as a result, he was exposed at an early age to The future is indigenous!

Elizabeth Kerekere List Member of Parliament for Green Party Tēnā koutou e ngā iwi ō Te Taiāwhiti! Tēnei te mihi ki a koutou katoa. As you may be aware, I was one of your Ikaroa-Rāwhiti candidates in the 2020 election. The three of us ran a Mana Wāhine campaign that ensured we uplifted each other as well as our own parties. I was proud to be elected as a List MP for the Green Party and I look forward to working with my whanaunga the Hon. Meka Whaitiri for Ikaroa-Rāwhiti. Now you have two voices representing our takiwā here in Te Whare Paremata. For 40 years, I have been a communitybased activist and researcher, focused on kaupapa Māori, Te Tiriti and Rainbow issues. Now I have the opportunity to represent you in Parliament through my portfolios of: Māori Development, Whānau Ora, Health, Rainbow Issues, Arts, Culture, and Heritage, Community and Voluntary Sector and Statistics.

Although we have major issues with housing, economic development, Oranga Tamariki and health, there are so many amazing hapū and whānau-led kaupapa happening in Te Tairāwhiti, from marae restoration projects to the re-planting of Titirangi. To tell me what matters to you, please contact me at Elizabeth.Kerekere@ parliament.govt.nz or find me on Facebook: Dr Elizabeth Kerekere MP.


Pipiwharauroa Tūranga Ararau Prospectus 2021

TO BE ELIGIBLE FOR OUR YOUTH PROGRAMMES YOU NEED TO BE 15½ (WITH A SCHOOL EXEMPTION) TO 19 YEARS OF AGE

SERVICE INDUSTRIES

ALL PROGRAMMES ARE FEE FREE AND OFFER NATIONAL AND NEW ZEALAND QUALIFICATIONS

TE AO MĀORI

FOUNDATION LEARNING • • • •

Literacy and Numeracy Employment Skills Career Planning Reo Māori

Page 7

• • • •

TRANSPORT IS PROVIDED AND YOU CAN JOIN AT ANY TIME Tikanga ā Iwi Primary Industry Skills Sport and Recreation Hospitality and Tourism

QUALIFICATIONS National Certificate in Educational Achievement Level 1 New Zealand Certificate in Foundation Skills Level 1 This programme will help you develop the foundation skills and knowledge you will need to progress to higher levels of study and employment. You will also be able to experience other learning opportunities such as horticulture, farming, forestry, sport and recreation, hospitality, tourism and Reo Maori to help you decide your future career pathway.

MANAAKITANGA/ HAKINAKINA

HOSPITALITY AND TOURISM SPORT AND RECREATION • • • • • • • • • •

Karakia and Waiata Kaitiakitanga Whakawhanaungatanga Health Hygiene and Safety Pūkengatanga Cooking Manaakitanga Tikanga ā-Iwi Sport and Fitness Outdoor Experiences

QUALIFICATIONS NCEA Services Industries Vocational Pathways Level 2 New Zealand Certificate in Manaaki Marae Te Kāuta - Te Wharekai Kaupae 2 New Zealand Certificate in Foundation Skills - Level 2 On successfully completing this programme you will have the basic industry skills to progress to higher learning or sustainable employment in the industry of your choice including hospitality, Māori tourism, retailing, sport and outdoor recreation.

AHU WHENUA

RURAL PEST CONTROL

Corner of Kahutia & Bright Streets PO Box 1342 GISBORNE - TŪRANGA Freephone 0508 38 38 38 Ph: +64-6-868 1081 Fax: +64-6-868 1061 Email: enquiries@ta.org.nz Website: www.ta.org.nz

• • • • • • • • •

Health and Safety / First Aid Communication Skills Tikanga ā iwi Agrichemicals / Biosecurity Plant Pest Control Toxins Trapping Shooting Monitoring Rural Pests

QUALIFICATIONS New Zealand Certificate in Pest Operations with strands in Rural Pest Control and Rural Pest Monitoring Level 3 To be introduced in 2021 in response to growing employment opportunities in the rural pest control industry to achieve the goal of a Pest Free New Zealand 2050. Graduates of this programme can pathway to employment with whānau, hapū, iwi, local and regional bodies and agencies as rangers or similar roles and / or progress to the New Zealand Certificate in Pest Management Level 4. (Subject to NZQA Approval and Accreditation and TEC Funding)


TAIRĀWHITI FORESTRY CADETS

AHUWHENUA

MARU A TĀNE

If you are highly motivated and committed to work and advance in the farming industry our Tairāwhiti Farm Cadet scheme will definitely help you get there.

On successfully completing your selected programme of study you will have the pre entry skills and qualifications required to work in the forest industry. Once employed you can continue to learn and gain advanced qualifications through a New Zealand forest industry apprenticeship. To join you will need to be physically fit and prepared to be drug free.

Hostel accommodation is available for Level 3+ students at our Ruapani Station, Tiniroto and Waingake bases at no cost to you.

LEVEL 2 • • • •

Safe Work Practices Farm Equipment Farm Vehicles Shearing

• • • •

l

TAIRĀWHITI FARM CADETS

l

Pipiwharauroa Tūranga Ararau Prospectus 2021

Page 8

FORESTRY SKILLS - LEVEL 2

Fencing Animal Husbandry Stock Work Pest Control

• • • • • • • • • •

Our Level 2 programme, combined with NCEA with Primary Vocational Pathways will equip you with the foundation skills to progress to our higher level programmes covering a range of agriculture sectors. Available in Tairāwhiti and Hawke’s Bay

Production and Environmental Requirements Basic Hazard Management Emergency Procedures Communication Systems Māori Cultural Interests Teamwork Breaking Out Forest Establishment Landing Operations Pruning

QUALIFICATIONS NCEA with Primary Industries (Farming) Vocational Pathways Level 2 New Zealand Certificate in Primary Industries Skills Level 2

LEVEL 3 • • • • • •

Safe Work Practices Farm Machinery and Equipment Farm Vehicles Fencing and Tracks Water Supply Farming Inputs

• • • •

Livestock Production Technology Risk and Harm Sustainable Practices

QUALIFICATIONS New Zealand Certificate in Agriculture (Vehicles, Machinery & Infrastructure) Level 3 New Zealand Certificate in Agriculture (Farming Systems) Level 3 By completing our range of Level 3 qualifications you will be better prepared to gain employment in the industry. Subject to your readiness, you will be helped to find work where you can continue to learn while you earn. • • • • • •

Feed Demands Feed Supply Mating Parturition Livestock Health Rearing Young Stock

QUALIFICATIONS NCEA Level 2 with Primary Industries (Forestry) Vocational Pathways New Zealand Certificate in Forest Industries Foundation Skills Level 2

FOREST HARVESTING LEVEL 3 • • • • • • • • •

Health and Safety Hazard Management Emergency Procedures Communication Systems Personal and Environmental Factors Historical and Cultural Sites Mensuration Pruning Thin to Waste

QUALIFICATION New Zealand Certificate in Forest Operations with Strands Level 3

QUALIFICATIONS New Zealand Certificate in Agriculture (Pastoral Livestock Production) Level 3 New Zealand Certificate in Agriculture (Livestock Husbandry) (Meat & Fibre) Level 3 • • • • •

Technology and Communication Livestock Health Breeding and Parturition Feeding Livestock Production

All Level 3 programmes are available in Tairāwhiti and Hawke’s Bay

Iti te matakahi, paoa atu anō, nā, potapota noa While a wedge is small, when struck repeatedly it makes for a clean break


Pipiwharauroa Tūranga Ararau Prospectus 2021

Page 9

AQUACULTURE • • • • • • • • • •

Health and Safety New Zealand Aquaculture Industry Employment Skills Tikanga ā iwi Kaupapa Tangaroa Customary Fishing Paua Tio Hāmana and Kutai Farming Land Based Fish Farming Structures Water Quality and Testing Farmed Fish Harvesting

QUALIFICATIONS NCEA in Primary Industries (Aquaculture) Vocational Pathways Level 2 New Zealand Certificate in Foundation Skills Level 2 This programme provides an overview of the aquaculture industry in New Zealand, land based marine farming skills and knowledge, customary fish harvesting practices and much more. Graduates can progress to employment in the industry and / or the New Zealand Certificate in Aquaculture Level 3. Available in Tairāwhiti and Hawke’s Bay.

TE REO MĀORI

TE REO O TE TAIRĀWHITI • • • • • •

Kōrero Pānui Tuhituhi Whakarongo Tikanga ā-Iwi Mōteatea

QUALIFICATIONS New Zealand Certificate in Tikanga Level 3 Te Pokaitahi Reo Maori (Rumaki, Reo Rua) Te Kaupae 3 Te Pokaitahi Reo Māori (Rumaki, Reo Rua) Te Kaupae 4 (Subject to NZQA Approval and Accreditation)

Whether you are a beginner or have some level of competency this programme will help you to extend your ability to speak conversational Reo Māori. Career pathways include teaching, Māori media, tourism, researching, social and health services and much more.

FORESTRY MANAGEMENT (Subject to Funding)

Join many of our past graduates who are now holding management roles in the forest industry, locally and nationally. Having NCEA Level 2 or equivalent and/or experience in the forest industry is an advantage to successfully complete this programme but not essential as additional learning support is provided. A bridging programme leading to the Diploma in Forestry Management is planned for 2021 with the full Diploma programme planned to commence in 2022. • • • • • • • • • • • • •

Workplace Relationships Forest Optimisation Communications Management Systems Botany Wood and Earth Science Production and Quality Forest Ecology Maths and Statistics Mapping Harvest Planning Forest Inventories and Operations Forest Health

QUALIFICATION New Zealand Diploma in Forestry Management Level 6 (1st Year)

POUTŪARONGO TE RANGAKURA KAIWHAKAAKO

BACHELOR OF TEACHING

• • •

Teaching Practice Iwi and Hapū Studies Wānanga

Poutūarongo Te Rangakura Kaiwhakaako is a three-year, bilingual teacher education degree that focuses on the uniqueness of respective Iwi, Hapū, Whānau with the ultimate goal of redesigning curriculum, pedagogy and evaluation processes relevant to culturally responsive education. Graduates can teach across all areas of the primary school curriculum, using Te Reo and/or English as mediums of instruction, whilst connecting a Māori World view, values, protocols and knowledge throughout. You will be required to attend residential Noho during the year, Hui Rumaki Reo wānanga and complete a Mahi Kura practicum. These residential Noho focus on teaching, research skills and Te Reo. The Programme Co-ordinator can be contacted on (06) 867 9869 or for further information for 2021 enrolments contact: Te Wānanga o Raukawa 0 800 WANANGA Email: tetomonga@twor-otaki.ac


TE ARA POUTAMA

YOUTH SERVICE: TŪRANGA

HE POUTAMA RANGATAHI • • • • •

l

Pipiwharauroa Tūranga Ararau Prospectus 2021

l

Page 10

Pastoral Care Health and Safety Driver Licences Basic Training in Retail, Hospitality, Administration and other Industries In Work Support

Check out our supportive team of enthusiastic people here at Youth Service - Tūranga. They are here to help our young people find a programme that meets their needs and interests on their way to completing NCEA Level 2 and to help them move into higher learning or employment.

This is a 12 week part-time programme that focuses on preparing and placing 16-24 year old rangatahi into work and higher learning.

ADULT COMMUNITY EDUCATION ACE - Short Courses

For adults and youth 5-10 hours a week HE HUARAHI ADULT & YOUTH PATHWAYS - We can help you to gain the reading, writing, numeracy, communication or customer service skills you need to help towards either further study or the job you want. Trial a work placement to gain some work ready skills. TE REO O TŪRANGA - Whether you are a beginner or a basic speaker wanting to increase your level of competency, we have part time Reo Māori courses throughout the year.

WHAKARITE MAHI

EMPLOYMENT PLACEMENT AND SUPPORT

• • • • •

CVs and Cover Letters Profile Builder Interview Techniques Driver Licences Job Preparation

This programme is for people referred by Work and Income to help them identify jobs that match their interests and skills. Participants are supported to develop and apply strategies to prepare themselves and apply for work and educational opportunities. Included are interview techniques and applying online which is a process increasingly being used by employers and education providers.

DIGITAL LITERACY - Learn how to use your mobile phone, computer, social media, google products, the internet, email or a design programme. Our short literacy programmes include health and wellbeing, pathways to work and digital literacy. Groups or individuals welcome. Transport / light lunch available. Contact Melka by email on: Melka@ta.org. nz

SECONDARY SCHOOL LEARNING OPPORTUNITIES

STAR - GATEWAY - WORK READY - TRADES ACADEMY • RADIO BROADCASTING • MĀORI TOURISM - HOSPITALITY • AQUACULTURE • PREP FOR POLICE & THE SERVICES • FARMING • FORESTRY • BEEKEEPING • QUAD BIKES • FENCING • PEST CONTROL


Pipiwharauroa WHĀNAU ORA HAERENGA

Page 11

Te Rūnanga o Tūranganui ā Kiwa Whānau Ora Haerenga

We started a journey with some of our whānau ora tamariki late last year to hear and walk the kōrero of our Tūranganui Iwi; Ngāi Tāmanuhiri, Rongowhakaata and Te Aitanga ā Māhaki. Our tamariki participated in marae kōrero, hikoi, raranga and manu spotting and learnt so much, with our kaimahi, starting with Tahupōtiki and Papa Te Whai at Tāmanuhiri. Then to our Whakatō marae whānau to hear stories around Ruapani, Hinetataurangi the taniwha and visited Te Arai te Uru awa where we also viewed the pā site of Te Hau ki Tūranga. From there we went to Tarere Marae to learn about Te Whānau ā Iwi and Ngāi Tawhiri, Te Ko Iwi and Mangamoteo awa and our rangatira Kahutia which led us to Māhaki where he was born.

Tamariki listening to kōrero in front of Te Mana o Tūranga at Whakatō Marae

At Maungakahia, the birthplace of Māhaki

Hikoi at Te Mahia

Viewing Rotopounamu

A further trip took us to the birth place of Māhaki on Maungakahia in Mahia where we also visited other special places for the tamariki to learn about Maunga Taupiri Tapu Tahi, Ruawharo, Rotopunamu, Rakato, Taiwānanga, Kahungungu and Rongomaiwahine. To finish our haerenga we just had to complete the story of Rongowhakaata at Te Papa where our tamariki and kaimahi were blessed to be able to stay in our whare tipuna, Te Hau ki Tūranga where we heard the kōrero about its structure and the history of how it was stolen. The majority of our tamariki had never been to Te Papa let alone Poneke and were really amazed, a great experience for everyone. A special mihi goes to Parekura Brown and Scotty Riki for their support and kōrero and Heni Pewhairangi for being our kai kōrero. Also to Rongowhakaata Iwi Trust Board, General Manager Amohaere Houkamo and Te Papa staff including Pou Tikanga April Nepia-Su'a and Taharakau Stewart for making our haerenga complete. Our tamariki had an amazing time hearing the stories and tracing the spaces that our tīpuna walked.

Our roopu in front of Te Hau ki Tūranga

E Tū Whānau

Ngā mihi, Athena Emmerson-Kapa

Listening attentively to the kōrero at Te Papa

Feeling the aura of Te Hau ki Tūranga


l

TŪRANGANUI SCHOOLS MĀORI CULTURAL FESTIVAL 2020

l

Pipiwharauroa

Page 12

Riverdale School Juniors

Makauri Kindergarten

Riverdale School Seniors

Te Whare Taki Tamariki

Mangapapa Kindergarten

Waiapu Kids

Pickering Street Kindergarten

Te Kura o Muriwai

Te Kura o Kapiana (Campion)

Te Hapara School Juniors

Te Hapara School Seniors

Ormond School Juniors

Makauri School Juniors

Ormond School Seniors Photos: Darryl Ahuriri

Makauri School Seniors


Pipiwharauroa TŪRANGANUI SCHOOLS MĀORI CULTURAL FESTIVAL 2020

The Point Early Learning Centre

Riverdale Kindergarten

Page 13

Awapuni Under 5's Preschool

Te Kōhanga Reo o Iti Noa

E Tipu Kōhanga Reo

Te Kura o te Hato Maria Seniors

Mangapapa School Year 2

Te Karaka Area School

Te Kura o te Hato Maria Juniors

Mangapapa School Year 3

Sonrise Christian School

Sonrise Christian School

Awapuni School Seniors

Awapuni School Juniors Photos: Darryl Ahuriri

Central School Teina


Central School Tuakana

Sticky Fingers

l

TŪRANGANUI SCHOOLS MĀORI CULTURAL FESTIVAL 2020

l

Pipiwha'rauroa Page 14

Te Whare Kohungahunga o Y-Tamariki

Turaki Ao Kōhanga Reo

Gisborne Montessori

Manaaaki Tamariki

Wainui Beach School

Whare Ami

Te Kura o Manutuke

Wainui Beach School Wai and Nui Syndicates

Ngā Whānau Wainui

Mangapapa Polyflavas

Cornerstone

Rutene Road Kindergarten Photos: Darryl Ahuriri

Rewanui ELC


Pipiwharauroa Tūranga Health

Page 15

JANUARY 2021

LIVED EXPERIENCE ENRICHES LAURA'S WORK LIFE

L

AURA Biddle joined Tūranga Health for her own health reasons and 20 years later she's still there, having helped countless others improve their wellbeing. As service co-ordinator (mental health and addictions), she is this year one of four staff members to mark two decades at the Māori primary health provider. And though she has sneaked past the age of retirement, Laura – now nanny to five gorgeous moko – plans to continue for a while yet. “It is challenging work so to do it well you have to have a passion for it, which I have to this day,” she says. “The day I dread coming into work is the day I will stop, but I don't see that happening any time soon.” Brought up by her grandparents at Tunnel Flat, near Mohaka, Laura (Ngāti Kahungunu/Ngāi Tūhoe /Ngapūhi) went to Raupunga Māori District High School, finishing the year it closed, in 1969. Not long after she started her family early, marrying and having her first child at the age of 17, and work opportunities took the young whānau to Ruatoria where they stayed for 12 years. There, young son Bernie soon got two younger sisters – Sarah, followed by Heather. And while Laura had a good job at the local TAB she felt “a bit lost” so, when her family was split by the end of her marriage, she moved to Wellington. In the Capital she worked at Newtown Post Office but soon after her arrival, at the age of just 30, she got the devastating diagnoses of cervical cancer. “I'll never forget the day I got the news. My younger brother was also in Wellington at the time so at about 11pm I walked over to his place to tell him,” she says. “Because I worked for the Post Office I was able to borrow the money for private treatment so could get the surgery over with quickly. But I still felt lost and moved around trying to find my place.” Though she had spent time in Whakatane looking after her mother, and in Morere to be closer to her whānau, Laura admits she wasn't making the best life choices. “I was drinking too much, failing

to settle, so I decided to head back to Whakatane. But I never got further than Gisborne . . . having been away from my children for so long I wanted to be close to them and getting a Housing Corporation home allowed me to do that.” It also allowed her to have her first formal introduction to healthcare, as she completed Tairawhiti Polytechnic

courses on caregiving, disabilities and aged care. “That was the beginning of my learning and enabled me to move into rest home care, a job I really enjoyed. By then both of my grandparents had passed and I thought if only I had done that learning earlier I could have helped them have longer, healthier lives.” She also knocked off the drinking. “ P e r h a p s because I'd had my family so young I didn't get to live that irresponsible life, so got hooked into it later,” she says. “It came to the point where I wanted to be more settled and could see the cost both to myself and to those around

me, but that lived experience has been useful in my work, in understanding what others are going through.” Laura says the six years she spent working at Riverview Rest Home helped her develop a sharp skill base and take on responsible roles, but by the year 2000 she was in her late 40s and the heavy lifting was taking a toll. “At the time my son Bernie (who died in late 2017) was working at Tūranga Health and he suggested I go for a job working with the mental health whānau,” she says. “So I did, and got to spend the next seven years running respite care and supported living homes. For me it was a new area of health care and for whānau we were there to offer them the support they needed.” That was until 2008 when a national mental health review led to changes in the way funding was allocated by bringing in the Needs Assessment and Service Coordination (NASC) model. “It was a very disruptive time and challenging for us at Tūranga Health, because when we think about a whānau member's needs we think about the person, not dollars and hours. “But we were determined to serve our whānau with community-based mental health care and are always willing to adapt to achieve that.” Laura has managed and supported the teams of Tūranga Health's mental health and addiction service as well as its Vanessa Lowndes Centre day programme for whānau with mental, physical or intellectual health challenges. She says quitting bad habits, having a secure home and strengthening her relationships with her children were all factors in her own journey to a better life, and that's what she hopes for all Tūranga Health whānau. “Anyone can suffer from mental health issues and addictions often go hand-in-hand with that, providing yet another block to wellness,” she says. “Our role is to support whānau in taking ownership so they can live the absolutely best lives they can.”

www.turangahealth.co.nz REDPATH COMMUNICATIONS LTD


Pipiwharauroa Tūranga Ararau

Page 16

Page 16

2021 COURSES Tūranganui ā Kiwa | Gisborne

No

! s e Fe

Enrolling Now! Come in and see us onsite on Kahutia Street or call and leave a message on 0508 38 38 38 or email: enquiries@ta.org.nz

Pest Control Aquaculture Bee Keeping Farming Forestry Logging Foundation Skills Hospitality Māori Tourism Preparation for Services Sport & Recreation Te Reo Māori ... and more

You Can Join Our Programmes At Anytime During 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.