Feb2014

Page 1

l

l

Pipiwharauroa Hui Tanguru 2014

Pukapuka: Rua Te Kau Ma Tahi

Panui: Rua

\

Tairāwhiti Farm Cadet Programme to Provide Māori & Pasifika Trades Training

Puta katoa mai ngā tohunga o te reo Māori mai i Pōtaka ki Kahungunu ki Heretaunga ki Waikaremoana ki te hui a te Minita Māori a Pita Sharples me ngā huruhuru o ōna waewae ki Te Poho o Rāwiri i te Taite kua taha ake mō te āhuatanga rautaki e ora tonu ai te reo Māori. Ko tā rātou tūmanako ko te whakapiki i te tokomaha o ngā whānau Māori me te motu e mōhio ana ki te kōrero Māori me te whakapiki hoki i te reo i waenga i ngā whānau Māori. Tēra anō hoki ko te kōunga o te reo e kōrerotia ana me te whakatairanga i ngā reo o ngā iwi arā atu, arā atu.

Tūranga Ararau, as the Iwi Education Provider of Te Rūnanga o Tūranganui ā Kiwa, was one of six groups, or consortia, chosen nationally so far to work with the Ministry of Business Innovation and Employment and the Tertiary Education Commission in the expansion of the Māori and Pasifika Trades Training initiative. “Through this initiative that involves a consortium of Iwi, industry and Tūranga Ararau as the Tertiary Education Provider we will be able to provide much more support to our Tairāwhiti Farm Cadets,” says Tūranga Ararau Manager Sharon Maynard. “We can extend the level of learning and personal support for them to complete level 3 qualifications and better prepare them to take on a level 4 New Zealand Apprenticeship when they leave us to get a job that we will help them to find. Work experience will be increased and the cadets will be helped to have two working dogs which is a must to start off in farming. Developing leadership skills and independence as well as a better understanding of Māori Incorporations and Trusts and the wider farming industry will also help increase their employment prospects.” The joint initiative was announced in Budget 2013 to encourage Māori and Pasifika people up to the age of 34 to gain qualifications, New Zealand apprenticeships and employment. “The Māori and Pasifika Trades training initiative works directly with Māori and Pasifika whānau and

Mātāwai - Te Tauira Rautaki Reo Māori

Ko tāku ki a rātou, kai te kaha ngā kaiako ki te whakaako i te reo engari me pēhea e tōtika ai ki te taka mai ko ngā kongakonga noa iho hai kawe i te kaupapa. He aha hoki te take o te riro mā tētahi e rautaki te reo ō iwi kē? Nō te tau rua mano mā toru (2003) ka rangahaua te reo ō Tūranganui e ngā iwi e toru me te Rūnanga ō Tūranganui a Kiwa. Mai i aua kitenga ka tāngia te puka rautaki whakapiki, whakaora i te reo ō Tūranganui ā Kiwa. communities to get young people into meaningful trades skills and apprenticeships,” says Associate Tertiary Education, Skills and Employment Minister Tariana Turia. According to Tertiary Education, Skills and Employment Minister Steven Joyce the initiative is one of a number being undertaken by the Government to build sustainable employment in Māori and Pasifika communities, and make a greater contribution to New Zealand’s economic and social development. It has been developed to ensure training is aligned to the needs of both employers and learners and will leverage the knowledge and networks of Māori, Pasifika and other community groups to recruit and support learners. For further information on this and the Tairāwhiti Farm Cadet Scheme contact Tūranga Ararau on 06 8681081 or call in to the campus on the corner of Kahutia and Bright Streets, Gisborne.

He Tuatahi Mō Tūranganui

He ōrite anō ngā whakarite ki ēra o Ngāti Kahungunu, arā waiho ngā tikanga o te reo mā ia iwi anō e whakaako, arā ā rātou kīwaha, kīrehu, whakatauki, whakatauakī, te reo o te kāuta, te reo ōkawa, ngā hītori me ngā kōrero tuku iho. I tautoko hoki a Herewini, arā “Waiho a Ngāti Porou ma Ngāti Porou anō”. Whai ake ko te Ruahine o te reo a Mini Westrupp e whakatau ana i ōna whakaaro mō tōna anō iwi, a Rongomaiwahine. Ko te Wairoa anō i whakahē kia riro ma tētahi kē e whakarite he rautaki mo tō rātou reo. Ko te kanohi te kitea Tākuta Rangimarie Pere, te mutunga kē mai o te ātaahua, ki te tirohanga e tau ai te wairua ko te mōhio kei konei tonu koutou hai whirinakitanga mo matou, hai tautoko kai te tōtika tonu ō mātou reo i ākona mai i ngā hanekoti ō rātou mā. E koutou, ko te urupounamu, ki te riro ma koutou e whakarite ngā rautaki mō te reo, ina kua tau kē i ngā iwi, ko wai hai whakatinana i tā koutou mahere rautaki, ā e hia miriona taara ka whakapaua hai whakapai kanohi?. I taku pānuitanga i te rautaki nei ka puta te whakaaro, ko ngā whāinga katoa e whakatinatinatia ana e ngā kaiako katoa mai i te tīmatatanga o tēnei kaupapa engari ka hoki anō ki taku kōrero, kai te whakapau tātou i o tātou kaha, te heke o te mōtuhi, o te toto engari mō te kongakonga. Rekareka ana ki te taringa te rongo e whakahuahuatia ana te miriona miriona taara kai te puta mo te reo engari kei te whakapaua ki hea. Ko taku matenui ki taku reo ka kō tonu, mai i te whitinga o te rā ki te tōnga o te rā. Kāre he mutunga mai. Ko te reo kia tika! Ko te reo kia rere! Ko te reo kia Māori!

Te whakatuwheratanga o te Wharekura - Ko ngā Uri ō Maui

Inside this month...

Pages 4-5

Te Hau Ki Tūranga

Middle Pages

Tūranga Ararau Enrolling Now 2014

Page 12

Kōrero Time With My Kuia

Page 16

Page 15

tranga health

tranga Ararau


l

'He Ūnga Waka'

l

Pipiwharauroa Pipiwharauroa Page 2

l

l

Voyaging Waka For Our Rohe

Founded October 1898 Pukapuka: Rua Te Kau Ma Tahi Pānui: Rua Te Marama: Hui Tanguru Te Tau: 2014 ISSN: 1176-4228 (Print) ISSN: 2357-187X (Online)

Pīpīwharauroa takes its name from ‘He Kupu Whakamārama Pīpīwharauroa’, which was printed in October, 1899 by Te Rau Print and edited by the late Reverend Reweti Kohere. Pīpīwharauroa was re-launched on 20 October, 1993. Produced and edited by: Te Rūnanga o Tūranganui-ā-Kiwa Tūranga Ararau Printed by: The Gisborne Herald Email: pipiwharauroa@ta-pte.org.nz Phone: (06) 868 1081

http://www.facebook.com/pipi.wharauroa

He Tūrūhi Ki Tāmanuhiri E toru tau ki muri tae noa mai ki tēnei wiki e tū whakahīhī ana ngā tamariki ō te kura ō Muriwai, nō te iwi ō Ngāi Tāmanuhiri. Tū ai ēnei tamariki ki te whakangahau, ki te whakaatu i tō rātou taha Māori ki ngā tūruhi ka eke atu i te tereina mai i Tūranganui ki Te Muriwai. Ka rere te haki ō Tāmanuhiri ki te pōhiri i ngā tūruhi i heke mai i te kaipuke kai te Kuri a Pāoa e tau ana. Ka tae atu ki te Muriwai, ana i reira ka hakahaka mai ngā tamariki ki a rātou. He haka whakamōhio ko wai rātou tae atu ki ngā waiata hītori kia mōhio mai ai rātou ki ngā tikanga me ngā hītori o te rohe. I a rātou e waiata ana, ko tō rātou kaiako, ko Parekura Brown te kaiwhakapākehā i te tikanga o ā rātou waiata. Pārekareka ana ki ngā tūruhi ki te mātakitaki i tēnei tūmomo āhuatanga. He pai anō hoki ki ngā tamariki o te kura te tūtakitaki ki ngā tāngata o whenua kē, ka tāea te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā whenua i haere mai aua tāngata me te āhuatanga hoki o te tuku atu i ētahi taonga ki a rātou me tā rātou tākoha ki ngā tamariki. I reira hoki ka akona ngā tūruhi ki te poi, ki te hanga taonga tūturu ake nō konei.

The dream to have our very own waka hourua (voyaging waka) based here in Te Tairāwhiti will be a step closer with the launching of the Tūranganui Ā Kiwa Voyaging Trust Prospectus and Business Plan early next month seeking support and sponsorship. Based on the very successful Hawaiian model it is planned to use the waka for a range of activities including being a floating classroom teaching seamanship skills and knowledge as well as promoting and supporting social and cultural development, eco-tourism and other business ventures. It too will tie well into the Navigations Project. Te Tairāwhiti is the highest Māori populated region in Aotearoa by percentage of population but has high negative statistics in health, social welfare, justice and education, this project could well play a significant role in turning some of these statistics around. “A good portion of the work has already been done, with the moulds used to create a fleet of seven waka in 2009 available to us free of charge,” says Tūranganui ā Kiwa Voyaging Trust Chairman Te Aturangi Nepia-Clamp. “However the waka will still cost about $1 million but it is a big bonus to know the design work is complete, and well tested as the previously built waka built from these moulds have sailed at least 30,000 nautical miles, including voyages from New Zealand to San Francisco and to most islands in the Polynesian Triangle. Our rohe has a proud history of Polynesian voyaging ancestors beginning with Māui who is acknowledged as having fished the North Island, Te Ika-Ā-Maui, out of the ocean with his waka coming to rest where it still remains on the top of Mount Hikurangi. Among others, well known waka to arrive at our shores include the Horouta and Takitimu. Traditionally voyaging waka were made from dug out logs and then built up using timber planks sewn together with coconut husk twine. Waka constructed of timber are traditionally high in maintenance. The

Jayda Shaey Pomana with the Manuhiri

Photo courtesy of Gisborne Herald

Mā tēnei tūmomo āhuatanga tēra pea ka uru ki te kokonga ō te ngakau te hiahia ki ētahi o ā tātou tamariki te whakahaere i tēnei mahi, te hari haere i te mahi a te tūruhi, ki te whakaatu i te āhua noho a te tangata, te āhua o tēnei rohe, o tēnei whenua.

Muriwai School has been performing for the steam train visitors to Muriwai for approximately three years. It is a chance for the children to perform songs about their history and where they are from. This knowledge adds to their education and makes them secure in who they are.

Ka tū whakahīhī hoki te iwi ō Ngāi Tāmanuhiri ki a rātou tamariki mō te kaha ki te whakaatu i ā rātou tikanga me te manaaki manuhiri hoki. Mā a rātou mahi ka kitea rātou e te ao.

Performing for the visitors opens their eyes to other cultures as well as they share knowledge with one another. The children also help the visitors to learn basic poi actions, and allow them to take photos with them in kapa haka costume for souvenirs. Through doing this the children have become ambassadors for Gisborne and New Zealand, as well as flying the flag for the Iwi of Ngai Tāmanuhiri. It is also wonderful exposure to the tourism and may encourage students

Whaia te Taumata – Te Kura ō Muriwai

new generation waka that are built from the moulds being offered are of fibreglass construction for the hulls which offer significant low maintenance costs and a longer life than traditional wood hulled waka. The upper-decks are made predominantly from timber giving the appearance and functionality of a traditional vessel. The waka will be propelled with inboard electric motors that are powered by solar panels mounted on the aft section of the waka between the two hulls. The use of these new generation materials will ensure that the waka will not be dependent on fossil fuels therefore making significant savings over the life of the waka while promoting natural,sustainable energy. Earlier plans for the "Haunui" waka hourua to call into Tūranga en route from Auckland to Hawkes Bay offering on the way, the opportunity for local young people to travel with them had to be put on hold after it was damaged by a ferry in Waitangi while attending the Waitangi Day commemorations. However it is hoped to be able to offer the opportunity again at a later date.

Te Kura o Muriwai School performing for their Manuhiri

Photo courtesy of Gisborne Herald

to look at this industry as a future career. The pride the children show when performing songs about their culture shows in their performance and the visitors are always humbled to share in the experience. Muriwai School and the rest of Ngai Tāmanuhiri are rightfully very proud of their children and the way they open up their world through song and action to visitors from all over the world. "Whaia Te Taumata" from Te Kura O Te Muriwai.


Pipiwharauroa 'He Kōrero'

Tairāwhiti Community Law Centre

There are some provisions that must be included in Employment Agreements by law as well as a number of minimum conditions that must be met regardless of whether they are included in Agreements. Employment law also provides a framework for negotiating additional entitlements.

Types of Employment Agreements: Employment issues still remain one of the highest legal priorities in my office and this article will briefly discuss the types of Employment Relations, Employment Agreements, Trial and Probationary Periods.

The Employment Relations Act 2000 sets out most of the rules for forming an employment relationship through an Employment Agreement. The rules differ depending on whether there is a relevant Collective Agreement or not.

WARNING FOR EMPLOYER

There will be a relevant Collective Agreement when an employer and a union have negotiated a Collective Agreement under the Employment Relations Act 2000 and the Agreement covers the work to be performed by that employer’s new employee

YOU RISK A $10,000 FINE IF YOU DO NOT HAVE AN EMPLOYMENT AGREEMENT ON FILE FOR ALL EMPLOYEES Every employee must have a written Employment Agreement that can be either an Individual Agreement or a Collective Agreement. Collective Employment Agreements are negotiated in good faith between an employer and a registered union on behalf of their members. Employers must not unduly influence employees to join or not join a union. Individual employment agreements are negotiated between employers and individual non union employees. From 1 July 2011, employers are required to retain a signed copy of their Employee Agreement including current terms and conditions of employment. Where the employer has given an employee an Intended Agreement the employer must keep the Agreement up to date and provide employees with a copy of the Intended Agreement even if the employee has not signed it.

Mere Pōhatu Addiction Epidemic I tell you Gisborne is in the grips of a synthetic and legal high addiction crisis. Lowe Street is now the place of choice for all the people who want to fry their brains and change their moods and pay lots of money to feel good about themselves. The money changing hands in Lowe Street between the dealer, trader and clients must be a new economic phenomenon. Ironic in many ways, the illegal traders have just had a big bust and some have had their vehicles forfeited to the Crown. The legal trader on the other hand sells stuff that makes most people go crazy, just like the illegal tinnie houses and their suppliers, but can go about his business, bank his money, pay his rent, spend his money as he likes, even though the stuff he sells has the same mind altering impact for the clients. As good citizens looking on our hope is that the Police and Health and Social Services have enough capacity to cope with the immediate and long term effects. I have to say there are a lot of little children waiting outside the shop while their parents or caregivers are inside giving away the family money. I must say there are lots there early in the morning waiting for the shop to open. I’ve decided I am going to keep writing about this addiction and drug dependency this year. The fall-

Trial Periods: Employers can make an offer of employment to a prospective employee that includes a Trial Period of up to 90 days. Trial periods are voluntary and must be agreed in writing and negotiated in good faith as part of the Employment Agreement. A trial period cannot be offered to a new employee who was previously employed in the same workplace. An employee who is dismissed before the end of a trial period can’t raise a personal grievance on the grounds of unjustified dismissal. They can raise a personal grievance on other grounds, such as discrimination or harassment or unjustified action by the employer. If any employment relationship problem arise access to mediation is available at any point.

Page 3

Within that Trial Period, while an employer is not required to provide written reasons for an employee’s dismissal, there is an expectation that an employer, acting in good faith, would tell the employee why he or she has been dismissed. Any provisions about giving notice in the Employment Agreement must be adhered to. Employees on Trial Periods are entitled to all other minimum employment rights, for example in relation to Health and Safety, Employment Agreements, Minimum Pay, Annual Holidays, Public Holidays, Leave and Equal Pay.

Probation Periods: An employer also has the option to an initial Probationary Period. If the first part of the employment relationship is a probation period this must be recorded in writing in the Employment Agreement including its duration. A Probation Period allows the new employee to demonstrate their skills. Such arrangements may be permissible where the duration and tasks are limited and designed to give the employer a fair opportunity to assess the skills. Employers may not use such an arrangement to get work done without having to pay for it. A Probation Period does not limit the legal rights and obligations of the employer or the employee with both parties required to deal with each other in good faith. If you have any question regarding an Employment Agreement contact the team at Tairāwhiti Community law Centre, 11 Derby Street, Gisborne or Paul Street, Wairoa. Our Free call number is 0800 452 956 or 868 3392 Nā Nikorima Thatcher

out for whānau and indeed the wider community is enormous. If all of us ignore this business growth we will see much of our tax money going into remedial policing, crime fighting and statutory mental health and child care rather than proactive positive education and health service quality. We really need the Iwi to start some wider both inhouse and public conversations across their spectrums of influence which includes public, private and Iwispecific domains. We also need to let the Council know that, while the stuff is legal, the business has too many side and full frontal attacks on our collective regional intelligence by frying too many of our citizens thinking systems. Our minds and how we think are the biggest assets this region has.

Ngā Maramataka - Months of the Year Māori Calendar

English

Transliteration

Kohi Tātea Hui Tanguru Poutū Te Rangi Paenga Whāwhā Haratua Pipiri Hōngonoi Here Turi Kōka Mahuru Whiringa ā Nuku Whiringa ā Rangi Hakihea

January February March April May June July August September October November December

Hānuere Pepuere Maehe Āpereira Mei Hune Hūrae Ākuhata Hepetema Oketopa Noema Tīhema

Pīpīwharauroa - The Māori Newspaper of Tūranganui a Kiwa


Page 4

Pipiwharauroa

TE HAU KI TŪRANGA

‘The petition of your true and faithful friends, some of the people of Tūranga, prays that you will look into one of our troubles. Our very valued carved house has been taken away, without pretext, by the Government; we did not consent to its removal.’ – Petition of Raharuhi Rukupo and others, Tūranga, 8 July 1867. In March 1867, James Crowe Richmond was in Tūranga as part of his visit to the East Coast where he was holding a series of hui with local Iwi. Rongowhakaata tribal lands were about to be wrongfully confiscated following the 1866 East Coast campaigns of the New Zealand Wars however Richmond claimed at a later inquiry that he had gone to Gisborne to offer a reprieve to the Iwi in return for loyalty (Barrow 1976:9) At that time Richmond was the Commissioner of Customs and, in effect, the Minister of ‘Native Affairs even though the portfolio did not actually exist in Stafford’s Ministry as the colonial government considered that, with the settlers’ victories in the New Zealand wars, the need for it was at an end. Another informal role he held was the Acting Director of the Colonial Museum. During his time in Tūranga Richmond met with well known Ngāti Kaipoho carver Raharuhi Rukupo widely considered to be a leader who always followed what he believed to be best for his people. Rukupo befriended the missionaries when they first arrived in Tūranga but was later to become, with good reason, very disillusioned with the Pākehā settlers. As spokesman for the Manutuke people in the early 1850s, he was strongly opposed to the establishment of a Pākehā township on Māori land (Fowler 1974:9). However in that same decade, at Donald McLean's request, he persuaded Te Waka Perohuka not to drive Pākehā settlers out of Rongowhaakata territory. By the time of the New Zealand Wars in the 1860s, he again opposed Pākehā settlement and converted to the Pai Marire religion. However he did try, obviously without success, to prevent war between his Iwi and the Pākehā. While in Tūranga Richmond saw Te Hau Ki Tūranga at Orakaiapu Pā and, as history demonstrates, desired it for the Crown. He was to claim, in defence of his directive to have it dismantled and removed to Wellington that the Whare appeared to him to be in total disrepair but this statement was later contradicted by Captain Fairchild who said in giving evidence that it was in good condition. Under further examination, Fairchild also conceded that he had unsuccessfully tried to buy Te Hau ki Tūranga three years earlier for £300, adding that he could have sold the building for up to £1000 in London. In his research Leo Fowler found that Samuel Locke, a Crown land purchasing officer, also tried to buy the house two years before. (Fowler 1974:7). It therefore seems very unlikely that the rightful owners would have settled for the £100 Biggs claimed to have given them. To the chairman's question that the money might have been paid to the ‘wrong’ people, Fairchild concluded in his submission to the Native Affairs Committee that neither he, nor Biggs, knew who the ‘right’ people were (Fairchild 1878:595-6). Richmond also claimed that, on asking for consent to take it to Wellington and restore it, Rukupo had replied that Te Hau Ki Tūranga was already ‘dead’ to him, the property had gone from him and referred Richmond to Tariha [sic] of Hawkes Bay as the person to whom he had given the house. Richmond further stated that he said no more to Rukupo privately but at a large meeting of 300 or 400 people on the following day he announced his wish to take the house and preserve it - but only one man objected. (Richmond 1867:15-6) If, as Richmond insisted, the house was not confiscated, there is even more uncertainty about whether permission for the removal of the house was

'Te Hau Ki Tūranga'

given by the appropriate people, or in fact given at all. Fowler believes that the ‘300 or 400 people’ that gave their almost unanimous approval to Richmond, were in fact loyalist Ngāti Porou troops garrisoned in Manutuke by Reginald Biggs. In his research of diaries of, and verbal accounts taken from, the descendents of Rukupo Leo Fowler identified that they firmly believed that the meeting was not representative of their tribe (Fowler 1974:8) Tareha.

In the First Petition in July 1867 put before the Public Petitions Committee by Rukupo and the other petitioners it noted that Te Hau Ki Tūranga was their ‘taonga nui’ and had been, “taken away, without pretext, by the government: we did not consent to its removal.” The petition concluded, “This is a true account of what took place in reference to the removal of the house; at the time of Mr Richmond’s visit here, he asked me to give up the house; I did not consent, but told him, ‘No, it is for the whole people to consider.’ He then asked if the house belonged to them all. I answered, ‘No, the house is mine, but the work was done by all of us.” To this Mr Richmond replied, ‘That is all; I will cease to urge you.’ Irrespective the day following his hui with Iwi of Tūranga, Richmond instructed Captain Fairchild as master of the vessel ‘Sturt’ on which he and his party were travelling, to progress up the Waipaoa River, dismantle the Whare and load it on board. Despite being assured by Richmond that Māori had agreed to this action, Fairchild encountered opposition from the few Māori then present at the sparsely populated Orakaiapu Pā. Together with Biggs he arranged the payment of one hundred pounds to overcome the opposition, but later admitted that he doubted that the recipients of the money were the ‘right’ people to deal with in this matter. After this payment was made, further Māori arrived and objected strenuously to the assault on Te Hau Ki Tūranga. By then Biggs had departed and as Fairchild was limited in te reo Māori and unable to discuss the matter with them, he simply ignored their protests. Indeed, continued protests were forcefully overcome and Māori intimidated into permitting Fairchild to proceed. During the night, after Fairchild’s crew had ceased work for the day, local Māori arrived with a team of bullocks and a sled, apparently intending to remove what remained of their treasured Whare to the safety of the bush. They too were forcefully opposed by Fairchild’s men, and in the morning with the dismantling completed Te Hau Ki Tūranga was loaded onto the ‘Sturt’ and from there transported to Wellington. Biggs's involvement with Te Hau Ki Tūranga went beyond his contribution to the dismantling of the Whare. Only ten weeks after writing the history of the house for the Commission, he was killed during Te Kooti's raid on Matawhero, possibly in retribution for killing Raharuhi Rukupo's protégé, Pita Tamaturi. Judith Binney has claimed that Biggs was beaten with a special club, ‘Tawatahi’, crafted by the Tūranga carvers and presented to Te Kooti for the specific purpose of utu (Binney 1990:29). The irony is that the man who removed Te Hau ki Tūranga was himself removed by another piece of Rongowhakata carving art. References: Barrow T 1976 ‘A Guide to the Maori Meeting House Te Hau ki Turanga’ Wellington National Museum Binny Judith and Others ‘The People and the Land - Te Tangata Me Te Whenua 1820–1920’ 1990 Brown, Deidre S 1996 ‘The Journal of the Polynesian Society’ Vol 105 No 1 Fowler L ‘Te Mana o Turanga e Mana O Turanga: The Story of the Carved House Te Mana O Turanga on the Whakato Marae at Manutuke Gisborne NZ’ Historic Places Trust 1974 Journals of the House of Representatives of New Zealand 1867

TE HAU KI TŪRANGA

‘Ko te inoi o o koutou Tangata pono, o o koutou tino hoa, o etahi o ngā Tangata o Tūranga e mea ana, kia tirohia e koutou e te Rūnanga Rangatira tetahi o o matou pouritanga, ko to matou taonga nui ko to matou whare whakairo kia mauria huhua koretia, e te Kawanatanga, kihai matou i whakae’ – Petition of Raharuhi Rukupo and others, Tūranga, 8 July 1867. I te marama ō Poutūterangi 1867 ka tau mai a James Crowe Richmond ki konei ki te Rāwhiti ki te tirotiro haere, ā ki te whakarite hui i te taha o ngā Iwi o te rohe. I taua wā hoki e murua ana ngā whenua ō Rongowhakaata i runga i te pōhehe i muri mai i ngā pakanga ā te Tairāwhiti ki Niu Tireni. Otirā ko te whakapae a Richmond i ngā uiuinga i muri mai ka whakaputa ia haere mai ia ki Tūranganui ki te tuku tohu ki te Iwi engari i runga anō i whakaae a te Iwi mō te ngākau pono. (Barrows 1976:9) I taua wā hoki ko Richmond te Kōmihana o ngā Tikanga Ūmanga, ā, me Te Minita Whakahaere Tikanga a Iwi ahakoa kāre he kopamārō i waenga i ngā whakahaerenga a te Minita a Stafford ki te kāwanatanga a Iwi kē, engari ko te whakatau arā ko te kaha toa a iwi kē i ngā pakanga o Niu Tireni, kua tae ki te wā me mutu. Ko tētahi anō o ana tūnga ōpaki ara ko te tū whakakii mo te Kaiwhakahaere o Te Whare Taonga ā Iwi kē. Nō taua wā ka tūtaki a Richmond ki a Raharuhi Rukupō te kaiwhakairo rongonui ō Ngāti Kaipoho. I taua wā e mōhiotia ana ko Rukupō te rangatira e kaha ana ki te whai ana i tana e whakapono he painga mo tana iwi. I te taunga mai o ngā Mihinare ki Tūranga ka whakahoahoa ia ki a rātou mō te take kāre tonu i te taunga ōna whakaaro ki te noho ā Pākehā ki konei. Nā te mea ko ia te māngai mō Manutuke i ngā tau 1850, tino whakahē ana ia ki te whakatūtanga a te Pākehā i tana tāone ki runga i te whenua Māori. (Fowler 1947:9). Ahakoa rā i aua tekau tau i runga i te tono ā Donald McLean, ka patipati ia ki a Te Waka Perohuka kia kaua e panaia ngā Pākeha mai i te rohe o Rongowhakaata. Tae rawa ake ki ngā pakanga ō Niu Tireni, 1860, ka whakahā anō ia i te noho a te Pākeha, ka huri ki te hāhi Paimārire. Ahakoa tana kaha ki te aukati i ngā pakanga i waenga i te Pākehā me tōna iwi, auare ake. I a Richmond i Tūranga nei ka kite ia i Te Hau Ki Tūranga i te pā ō Ōrakaiapu, ā ko ngā whakaaturanga i pukapuka hītori, ko tana hiahia i taua whare mā te Karauna. E ai ki a ia, i tana whakawātangatia, ‘ki te tirohanga, kua pirau kē, ā, e tika ana kia wāwāhitia kia pai ai te nuku ki Whanganui a Tara’. Nō muri mai ka whakahē a Kāpene Fairchild ki ana kōrero. Ko tana e kii ana,i te pai tonu te whare. I te tirotirotangatia, i kii a Fairchild, toru tau ki muri, i tarai ia ki te hoko i Te Hau ki Tūranga mo te $300 engari auare ake, whai tonu ko tana kii, ki te hokonga e ia ki Ranana, ka riro mo te mano taara $1000. I ā Leo Fowler e rangahau haere ana ka kitea e ia, arā ko Samuel Locke te kaihoko whenua ma te Karauna tētahi i tarai hoki ki te hoko i te whare rua tau ki muri. Nō reira ko te āhua nei tino kore i whakaae te hunga nō rātou ake te whare ki te rau taara ($100)


Pipiwharauroa 'He Hau Ki Tūranga - He Tīmatanga Hou'

ā Biggs. Ko te whakapae hoki ā Biggs i whoatu e ia taua moni. Ko te whakautu a te hiamana, ‘tēra pea i whoatu kē pea te moni ki tētahi kē’, engari ko te kōrero whakamutunga ā Fairchild ki te Komiti Whakahaere Tikanga a Iwi,kāre tonu i mārama ki a rāua ko Biggs, ko wai ngā tāngata nō rātou ake taua whare.

Ko te whakapae anō hoki a Richmond i tana inoitanga atu kia haria e ia te whare ki Whanganui ā Tara ki te whakatikatika, ki te whakahou, ka kii atu a Rukupō ki a ia, ‘kua hemo kē Te Hau ki Tūranga ki a ia’ kua kore i a ia engari i tonoa e ia a Richmond ki a Tariha, nō Heretaunga. Ko ia hoki te tangata nāna i tuku atu te whare. E ai ki a Richmond koira tana kōrero whakamutunga kanohi ki te kanohi ki a Rukupo, engari nō te huitanga i te rā o muri mai, neke atu i te toru rau tangata i whakarauika, i tū a Richmond ki te whakapuaki i tana hiahia ki te hari i te whare kia tiakina- engari kotahi anake te tangata i whakahē. Ki te tika tā Richmond, kāre i murua te whare, engari kāre tonu i te mārama mēna i whakaaetia e ngā tāngata nō rātou ake te whare kia nukuhia, ā tēra pea kāre noa i whakaae. E whakapono ana a Fowler, o te toru rau-whā rau tangata i reira, tata ko te katoa i whakaae ki tā Richmond, engari ko te nuinga anō ko ngā hōia nō Ngāti Porou i reira e noho ana i raro i te mana whakahaere ō Biggs. I te rangahautanga i ngā rātaka, me te kapokapo kōrero haere ō aua hui mai i ngā uri whakaheke ō Rukupo, ka kitea e Leo Fowler Ehara te nuinga i taua hui nō te iwi ake. I whakatakotohia e Rukupo me ētahi atu te petihana tuatahi ki te aroaro ō te ‘Public Petitions Committee’ i te marama o Hongongoi, te tau 1867 arā ‘He taonga nui Te Hau ki Tūranga, kua riro i te kāwanatanga, ā, kāre mātou i whakaae kia nukuhia” Ko te mutunga,”He pono ēnei kōrero e pā ana ki te haritanga ō te whare. I a Richmond i konei, i tono ia kia tuku te whare , kāre ahau i whakaae, engari i kii atu ahau, ‘Kāo mā te iwi e whakaaro” Kāre ahau i whakaae. Kātahi ka pātai mai ia ,nō rātou katoa te whare? Ka kii atu, Kāo, nōku te whare nei, engari nā te katoa i hanga”. Ko te whakautu ā Richmond ki tēnei,’Ā,Kua mutu i konei’. Ahakoa ngā whakataunga i te hui ki te Iwi ō Tūranga, ao ake, ka whakahaungia e Richmond a Kāpene Fairchild kia piki i te awa ō Waipāoa i runga i tana waka, ko’Sturt’ ki te wāwāhi i te whare, ka uta ki runga i te taua waka. Ahakoa rā te kii atu a Richmond kua whakaae kētia e te iwi,he nui tonu o te iwi i tū ki te whakahē i te pā ō Ōrākaiapu i te taenga atu o Richmond. Nā rāua ko Biggs i utu te rau taara ($100) hai whakaratarata i te hunga whakahē, engari i muri mai ka whakaaro ake, tēra pea kāre i utua te moni ki ngā tāngata e tika ana hai whakatau i tēnei āhuatanga. I muri i te rironga o te moni, ka tae mai ētahi atu, tino kaha te whakahē ki te w6wāhitanga o Te Hau ki Tūranga. Huri rawa ake kua kore a Biggs, ā, te kore hoki ō Richmond e matatau ki te reo, kāre noa ia i aro ake ki ngā whakahē ā te Iwi. Ahakoa rā te kaha ō te whakahē, ka takahia te mana ō te iwi ka mahi tonu a Fairchild. I te pō ka mutu te mahi a ngā kaimahi a Fairchild, ka tae atu ngā Māori o te rohe me te kōneke, he ōkiha hai kume, engari ko te whakaaro kē ki te kawe i ngā wāhanga ō te whare i mahue ki te ngahere penapena ai. I kaha rawa te whakamanamana a ngā tāngata a Fairchild, ā, ao ake ka mutu te wāwāhi i te whare ka utaina ki te tō rātou waka “Sturt” ka mauria ki Whanganui ā Tara. I tino pākaha te mahi a Biggs ki Te Hau Ki Tūranga, arā i tua atu ō tana āwhina ki te wāwāhi i te whare. Tekau wiki i muri mai i tana tuhinga i te hītori ō te Whare mā te Kōmihana, ka hemo i wā e pakanga ana a Te Kooti i Matawhero, tēra pea he utu mō te kōhurutanga o te pia a Raharuhi Rukupō, arā a Pita Tamaturi. E ai ki a Judith Binney i whakamatea a Biggs ma te kuru, “Tawatahi” i whakairotia, i whoatu ki a Te Kooti mō tēnei kaupapa, arā te ‘utu’ Ko te mate kē, ko te tangata nāna i hiki te taonga a Rongowhakaata, i whakamatea mā te taonga i hangaia e tētahi o ngā taonga whakairo a Rongowhakaata.

Page 5

Nikki Kennedy Joins The Team At Youth Services Tūranga Last year I took a huge step to journey with eight other Māori rangatahi travelling the width, length and depth of Aotearoa for a whole year and now I’m back home. I am currently working with the Youth Services: Tūranga team at Tūranga Ararau to deliver and support rangatahi through a budgeting programme. Being on the road last year taught me how to look after my money and I came away with some tips to save that I have implemented into the programme.

Ko Nikki Kennedy tēnei He uri au nō Ngāti Porou, Te Aitanga ā Māhaki me Whakatōhea E tipu ake au ki Tūranga Tēnā koutou katoa! I’m Nikki, born and raised in Gisborne. For the past six years I have worked with rangatahi organising and administrating youth events, programmes and youth groups here in Gisborne. I am passionate about igniting the potential in young people and once I unlocked my passion it gave me a real goal to work towards.

Kōrero Time with Mātai Smith Heading back to where I came from … A very belated Happy New Year to you all whānau! Hope the year is going well for you thus far and well, hello, it’s already almost March and before you know it, it will be December again! Since we last spoke, it’s been a pretty hectic few weeks for me. Towards the end of last year I resigned from my position as programme commissioner at Māori Television and returned to a role I had some five or six years ago to produce the show I was a part of for almost a decade – Pūkana! So why the decision to go back? It actually was a no brainer. It was time for me to have a bit of a change and returning to Pūkana takes me back into the realm of ‘creativity’ and also provides me with the opportunity to work with a young vibrant team currently on the show. They’re all like sponges, soaking up information and keen as to rejuvenate a show that has been part of many people’s lives for the past fifteen years, hence when I was approached about the opportunity I thought, “Yeah, why not”. For those familiar with the show, you’ll know that cuzzie Te Hāmua Nikora and I were both a part of the first original team that was known as ‘Tūmeke’ when it was first launched on TV4 back in 1999. In 2000, we changed our name and channel, switching to TV3. The show became known as ‘Pūkana’ and has become an iconic show for many of our tamariki throughout Aotearoa over the past fifteen years. Hopefully we will continue for at least another fifteen years … however I don’t intend to still be here then! It’s been interesting, because I know a lot of people have said, “Pūkana has never been the same as when you guys first started,” which is true, it’s definitely not! But over the years, Pūkana has had to evolve and move with the times at the same time face many challenges, like the drop in numbers of Kōhanga Reo and Kura Kaupapa students and the advent of technology and its impact on television viewers across the board.

This work has been very satisfying and I believe that the rangatahi have enjoyed the vibrant, interactive ‘non-boring’ content. It works well and we hope to work with many more rangatahi before I leave for university at the end of the month. I believe it’s important for our rangatahi to understand how to spend wisely and to set in place a budget so that they are in control of their spending and accountable for where their money is spent. Budgeting to me is a key life skill for rangatahi to learn and it’s a pleasure for me to teach them. Nā Nikki Kennedy Social media wasn’t around back in our day, so the kids only really had Pūkana to watch to get their weekly ‘Reo’ fix. Now we’re up against other shows like those on Māori Television plus, of course, Facebook and the likes. We’re now adjusting to suit the changing needs and wants of our tamariki within the Pūkana format and timeslot, things are very different to back in the day when I was previously here as a host. For me, yes, this is a challenge, but one I’m ready for! And I do intend to put my stamp on the show again bringing back aspects of the show that I think, for whatever reason, has been ‘lacking’ or needs resurrecting in order to lure back those viewers who have switched off or maybe just flick in and out every now and then to see what’s on Pūkana. My big challenge is to once again make it ‘appointment viewing’ for everyone like it was back in 1999 and early 2000. Big challenge, but I think I’ve got a few ideas on how I can do this, one of them being bringing my former colleague and host of Homai Te Pakipaki, Pikiteora Mura Hita into the mix this year. Her charismatic nature, warped sense of humour and not to mention silky velvet dulcet tones she possesses has which dazzled audiences when she won Māori Television’s hit live karaoke show ‘Homai te Pakipaki’ back in 2009, will all be an absolute asset to the new look show. We are totally over the moon to be able to have her in the mix. She is absolutely adored by so many people throughout the motu. When I approached her at the beginning of this year to be a part of the team, she couldn’t believe it, in fact she was elated! So whānau, I look forward to your feedback on Pūkana. You can feel free to throw me constructive criticism and whatever, I’m always receptive to it because, at the end of the day, we want our viewers to be satisfied with what they are watching and, if you’re not watching, then I need to know why. Email me – mataismith@gmail.com Speaking of watching, I hope you’re all tuning into ‘The Kapa’ on Māori Television on Thursdays at 7:30pm. There are a couple of Gisborne peeps in there and it will soon start to heat up in the weeks ahead! Tears and triumph always make good television, so next month I’ll be talking to some of the participants to give us some insight into their journey on ‘The Kapa.’ Until then, take care and don’t forget Pūkana starts on 3 March at 4:30pm on Māori Television, look forward to receiving all of your bricks and bouquets! Nā Mātai


Page 6

Pipiwharauroa 'Nā Te Iwi - Mō Te Iwi '

Te Pou o Te Hāhi mo Aotearoa

RSA FAMILY RESTAURANT The Staff of the Gisborne RSA Restaurants managed by Denise Gooding wish to WELCOME Members and Visitors to come and enjoy great FOOD and HOSPITALITY “Tangohia taku ioka ki runga i a koutou kia whakaakona koutou e ahau He ngākau māhaki hoki tōku, he ngākau pāpaku, ā, e whiwhi ai koutou i te okiokinga mō ō koutou wairua. He ngāwari hoki taku ioka, he ngāwari hoki taku pikaunga” Matiu 11 : 29-30 I te marama kua taha ake ka whakataungia he Pou mo te Hāhi Ringatu, arā ko Wirangi Tārewa Pera (Charlie) tēra. He hōnore tēnei ki a ia me ōna iwi arā, ko Ngāi Tai, Whakatōhea, Te Whānau ā Apanui me Te Aitanga ā Māhaki. He tūnga tēnei i nōhia e ngā Pou rongonui pēra i a Eruera Manuera i heke mai i ngā kāwai rangatira o Ngāti Awa me Te Arawa waka me Monita Delamere me ōna iwi a Kaitahu me Te Whānau ā Apanui. He tohunga ēra tūturu ake nō te Hāhi Ringatu me te kaha ki te tautoko painga o ō rāua iwi me te hapori. E kore rāua e wareware i te tangata ō aua reanga.

Rob Rutene Iwi Liaison Coordinator: Tairāwhiti

Tēnā koutou katoa, I want to commend the well written article that Mere Pohatu published in last month’s Pīpīwharauroa concerning the purchase of legal drugs by our whānau and the consequence these drugs have on the mind, the pocket and how they affect those that have to put up with the irrational behaviour of the consumers for the rest of the day and beyond. I actually discussed this issue with Mere late last year and there are steps in place to address this matter. Whilst it is not breaking the law, there has certainly been a noticeable increase in family violence incidents associated with the consumption of legal highs of late. Even more concerning are the number of ‘beggars’ that are frequenting the centre city, I have been stopped on two occasions personally and asked for money to purchase food. Do the two go hand in hand and are the “beggars” using the money to purchase the legal high or are they really hungry and need the money to buy food? I would suggest these two behaviours are closely related and if you have to resort to beg, or you need your daily ‘legal’ fix, then things are not too good at home. Mere took action by speaking to me and together we are going to do something about it along

Rua Mano Tekau ma whā, kua tohua ko Wirangi hai whakakii i tēnei tūranga. Ehara i te mahi māmā engari mā te wairua o te tangata ka taea ahakoa he aha te whiu. E ai ki a ia ko te mea nui i tēnei wā ko te whakakotahi i ngā hāhi me ngā iwi. Ki a ia, me hoki ngā whakaaro ki ngā tikanga i ahu mai i a kui mā me koro mā. Ko aua tikanga i heke mai i te Atua. Kāre he rerekētanga engari ko tana ko te tono a te iwi. Ehara i te mahi uaua, mā te whakaaro me te wairua hai ārahi hai whakakao i te iwi ahakoa nō hāhi kē. Kotahi tonu te Atua, ahakoa he aha te hāhi kotahi tonu te Atua. Koira te kaupapa inaianei ko te whakakotahi i ngā hāhi me te iwi. Kāre i kō atu, kāre i kō mai. Ko tētahi kaupapa hoki e kaingakautia e ia ko te whakahaere akoranga mo te hunga tū marae. Ki ōna whakaaro kua kore haere he tangata hai whakakii i ngā nōhanga o te pae. Takahia te ara Kauhautia te kupu Mā ō iwi koe e tāwharau

with a number of other strategies other departments are looking into at present. To be honest, this problem won’t be going away for a while and displacing it may be a short term response.

SPECIAL LUNCH $10.00! Menu Beef Lasagne Chicken & Veg Filo Chicken Snitzel (with apricots) Mussel Fritters Seafood Chowder & Garlic Bread All meals come with Fries & Salad

TRADING HOURS LUNCH Wednesday - Saturday 12pm - 1:30pm DINNER Wednesday – Saturday 6pm - 8:30pm Restaurant's closing hours could vary depending on patronage. We will open at other times on request for functions, special occasions, etc Phone No: (06) 867-7047 or Email: book@ gisbornersa.co.nz

Tūhoe Te Uru Taumatua

We need to discuss long term solutions around the bigger issue of the behaviour. At a micro level inside the home therefore it is up to the individuals and wider whānau to wrap around that support or provide support via the many social service providers we have in Gisborne. On a more positive note Te Aute College of Hawkes Bay are celebrating 160 years this year and to help mark the occasion pupils and staff from the College will be travelling through Tairāwhiti from 3 -7 March. The hikoi is called ‘Re- strengthening the Links” and is designed to celebrate the historic links between the College and Iwi of our rohe. They will also be aiming to promote and highlight the Te Aute new curriculum and scholarship initiatives that have been developed over the past two years. If you are interested in your son attending Te Aute check out the Te Aute Panui in this month’s Pīpīwharauroa.

E ngā uri, E ngā mātāwaka Ei, kia mōhio mai ai koutou Kai te whakatuwheratia Te Uru Taumatua Ā te tuawaru ō Poutū te rangi Ā te wha karaka te karakia moata

Kia Manuia Nā Robert Rutene

Ā te iwa karaka te pōhiri ki te katoa Kia ora


l

l

Pipiwharauroa 'Ngā Taonga o Te Tairāwhiti'

Page

Ngā Taonga O Te Tairāwhiti

OMGs – Māori Gods in the 21st Century An exhibition well worth viewing alongside the Toi Tāmanuhiri at the Tairāwhiti Museum is the OMGs – ‘Māori Gods in the 21st Century’ by accomplished New Zealand digital artist and photographer Norm Heke of Ngā Puhi, Ngāti Kahu, Te Arawa, Welsh and English descent. At the opening night of the exhibition Norm presented to a rapt audience the fundamental stories underpinning Māori cultural society through past and present depictions of Ngā Atua (Gods) that were on display. Each work is made up of a multitude of collected photographed textures and located shots that Norm has accumulated from his numerous travels over the years and each depiction is carefully interwoven to construct scenes derived from Norm’s imagination, all posing their own unique challenge to develop. Norm’s love of the natural environment, Māori cultural traditions and attention to detail are all very evident.

Norm Heke Tāne Mahuta 2011, digital photography, lenticular print

“I wanted to give Māori Gods a renewed presence in contemporary culture by modernising the characters and contextualising the stories, in order for them to remain alive and vibrant in our society. I chose Photorealism as the medium to build each of the Atua a stage as grand as any of the Greek Gods. These are our indigenous super heroes and they deserve to be celebrated.” Norm’s work has featured extensively in numerous publications and exhibitions throughout his expansive 24 year career. He is currently a photographer and imaging specialist at Te Papa where he has worked since 1991 photographing exhibitions, major projects and the museum’s taonga art, natural environment and history collections. His current exhibition has many links to Te Tairāwhiti including our own superbly talented Mere Boynton appearing as Hinetītama the Dawn Maiden transforming to Hinenuitepō, the Goddess of the Night. The pēpī in that piece is Te Koha Noanoa, the mokopuna of Tracey who is a sister to Julie Noanoa. The little girl Hinewaipounamu Rangihuna in the same piece is a stepdaughter to Mark Kopua, a local renowned tāmoko exponent who also designed the tamoko for both Hinenuitepō and his nephew Tamatea Kopua who portrays Tūmatauenga. In the Māui piece are the Noanoa whānau from Tolaga Bay including Peter Noanoa, Arthur Noanoa, Charlie Noanoa and Tony Noanoa. Pita’s daughter, Julie Noanoa is Papatūānuku in one of the other images. Norm Heke Tūmatauenga 2011, digital photograph, lenticular print

Norm Heke Hinetītama/Hineuitepō 2011, digital photograph, lenticular print

Norm Heke Māui and His Brothers 2011, digital photograph, lenticular print

Page 7


Aquaculture and Marine Studies Marine Biology & Ecology Facility Repair & Maintenance Legislation & Permits Water Quality Monitoring

Land Based Operations Hatchery Techniques Environmental Practices Tikanga ā Iwi

Programme content includes the management and daily operations of our campus based marine farm. Learning is through a balance of hands-on practical and theory based activities leading to the completion of National Certificates in Aquaculture levels 3 and 4.

Forestry Logging

Fo r e s t r y M a n a g e m e n t Forest Industry Overview Forestry Science Harvesting Operation Forestry Operations Managing People and Conflict Forestry Business Systems Forest Process Analysis & Improvement Information Systems & Technology

ADVANCE YOUR CAREER IN FORESTRY starting right here in Gisborne by enrolling in the first year of the 18 month National Diploma in Forestry (Operations Management) and gain direct entry into the Waiariki Institute of Technology to complete the Limited places are fully funded through our scholarship full qualification. programme and all programmes are approved for There are limited FEE FREE places through our student allowances and loans. scholarship programme and the programme is approved for student loans and allowances.

l

Pipiwharauroa 'Tūranga Ararau 2014'

l

Page 8

General Requirements Environmental Issues Log Making

Processing on the Landing Fire Fighting Chainsaw Maintenance and Operation

NO FEES – NO STUDENT LOANS. Our industry based programme provides hands on practical learning in the industry with reputable forest harvesting contractors. To gain entry you must be physically fit, prepared to be drug tested and drug free and committed to working in the industry.

Photo Young Country

Ta i r ā w h i t i F a r m C a d e t s Health and Safety Soils and Pastures Fencing & Shearing Animal Health & Husbandry

Tractors and Quad Bikes Stockmanship Dogs and Horses and lots more …

As a cadet you will be fully involved in the management and development of our dedicated training farm based in Tiniroto. Depending on unit standards you already hold you can complete level 3 National Certificate in Farming Skills (Work Ready), Stockmanship and Animal Health and Husbandry. Desired outcomes for graduates are continued learning in employment as a New Zealand apprentice, Primary ITO courses offering higher national certificates or agricultural diplomas or degrees through Massey or Lincoln Universities. Student allowances and loans are available to eligible learners as well as FEE FREE places through the Māori and Pacifica Trades training Programme.

Wheels, Tracks and Rollers Wheels Tracks and Rollers Forklift Operating Class 2 Learners & Full Licence

Dangerous Goods Forklift Road Licence Tractor Driving

To gain entry to this 13 week programme you need to have held a full Class One licence for at least six months, be physically fit, drug free and committed to working in the industry. Content includes endorsements for wheels tracks and rollers, dangerous goods, forklift and the full class 2 Licence. On successfully completing the programme and securing employment in the right industry graduates can qualify to apply for the class 4 Learners Licence.

Community Support – Care Giving Infection Control Handling Equipment and People Safe Working Practices Consumer Rights & Responsibilities

We work closely with our industry partners, including Iwi and other health and community providers to offer a programme specifically for potential employers and their clients in the Caregiving industry. Through this 13 week programme you can complete the National Certificate in Health, Disabilities and Aged Support (Foundation Skills) – Level 2.

Enrolling Now! Tūranga Ararau Iwi Education Provider Corner of Kahutia & Bright Streets

Ph: +64-6-868 1081


Pipiwharauroa

Page 9

'Tūranga Ararau 2014'

MĀORI STUDIES & TEACHING

Te Waharoa - Māori Studies Whakarongo Toi Māori

Kōrero Tikanga ā Iwi

Tuhituhi Noho Marae

Not only will you be able to complete the National Certificate in Māori (Te Waharoa) (Level 2) but also increase your competency in Reo Māori and knowledge, appreciation and understanding of tikanga ā Iwi. This FEE FREE programme is fully funded and approved for student loans and allowances. Travel allowances are also available.

Te Pito Mata - Te Reo Māori Whakarongo Pānui

Kōrero Tuhituhi

Learn conversational Māori and complete the National Certificate Reo Māori – Level 4. This programme is approved for student loans and allowances. PART TIME AND EVENING TE REO MĀORI classes are also available for beginners and the more experienced speakers to suit those with whānau and work commitments. Contact us to register your interest and for further information.

B U S I N E S S A N D C O M M U N I C AT I O N S

National Certificate in Computing and Business Administration – Level 3 National Certificate in Computing – Level 3 Computing & Communications Office Systems & Reception Basic Accounting Excel Spread Sheeting Access Databases Power Point Presentation Māori Management and more … On graduating you will have industry relevant level skills and knowledge that will enable you to take up higher level learning leading to meaningful and sustainable employment within Iwi enterprise and the wider industry. Both national certificates are approved for student loans and allowances. Programme costs are available on application.

Youth Services Tūranga A SERVICE FOR YOUNG PEOPLE aged 16 – 17 years who are not in education, training or employment. Our dynamic team of experienced and supportive coaches are here to help young people work out their best options in life and the most appropriate education programmes and providers to connect with to achieve them. This service also supports 16 and 17 year olds on Youth Payment and 16 to 18 year olds on Young Parent Payment to meet their obligations to maintain income assistance and ensure they have access to the services and support they need. Phone us on 06 8681081 and ask for extension 809 or 817 or call into our premises on the corner of Kahutia and Bright Streets, Gisborne.

Tūranga Ararau Iwi Education Provider Corner of Kahutia & Bright Streets

Ph: +64-6-868 1081

Poutuarongo Te Rangakura Kaiwhakaako - Bachelor of Teaching Teaching Practice Iwi and Hāpū

Te Reo Māori Professional Studies

Delivery is through intensive wānanga, e-learning and school placements covering the core components of teaching practice, Te Reo Māori and Iwi and Hāpū studies. Once qualified you will be able to teach in bilingual or kura kaupapa or a mainstream school where many of our graduates assist with teaching Te Reo Māori. A high level of literacy and mathematical skills is required for entry. For further information contact the Academic Coordinator on (06) 867 9869.


Waingake Horse Sports

HOIHO Sports at Rangatira Station

Tahora Horse Sports

Photos from Tahora Horse Sports and Hoiho Horse Sports courtesy of Karen Bevitt, photos from Waingake Horse Sports from Lou Livingston facebook.com/eastcoasthorsesports

l

l

Pipiwharauroa 'Horse Sports 2014'


Pipiwharauroa 'Māori in WW1'

Māori in the First World War 1914-1918 Tēnā koutou,

Many of our readers are aware that I am writing a book about Māori involvement in World War One. In the December 2013 issue of the Pīpīwharauroa I provided a sample of part of one of the early chapters of the book. Here is the second instalment of that story.

Splitting up the Contingent

“The officering of them by Māoris of the class sent is quite a failure – they have no respect for them, and will not follow them, and these men have no authority over them. I have therefore temporarily attached the Māori Contingent to the New Zealand Infantry Brigade, leaving with it only the best of the junior officers. This will give it a fair chance, which it has not had yet. There is no doubt that the men are excellent, and they have not only fought splendidly, but have worked splendidly on fortifications and defence work, and everybody is full of praise of them . . . They will do better now than ever, now that they are really in line with their white brothers. Both Earl Johnston and Russell vied with each other to have them attached to their brigades, which shows how well they were thought of.”

General Godley’s praise for the Māori Contingent was only a softener before informing Allen of the surprising news that he was breaking up the unit and that he had ordered four of its officers back to New Zealand. In justifying his disassembling of the Contingent, he explained: “I have decided, after careful consideration, to temporarily attach half a company to each battalion of the New Zealand Infantry Brigade. This will serve the double purpose of providing for the much needed reinforcements, and ensuring for the Contingent that the next time it is in action again, it will be fighting alongside its fellowcountrymen of the dominion . . . I have explained to the Contingent (and I hope it will be clearly understood in New Zealand), that the incorporation of the Contingent into the New Zealand Infantry Brigade is done purely in the interests of the contingent and of the Māori race, and that I will make it my business to see that their identity is no way thereby imperilled or affected.”

There were four Battalions in the NZIB, so effectively the Contingent was to be split into four. Of the four Māori officers, Pitt and Dansey were to return to New Zealand allegedly because they had not proved competent to command in the field: “. . . the leadership of the officers was not good. Both the company commanders, Captain Pitt and Captain Dansey, were found wanting – the former, I think, chiefly in consequence of ill health and physical inability; the latter on account of inexperience, and lack of sense of responsibility.”

In an earlier private letter he had said that they were quite useless and did not give the men a fair chance: “In Dansey’s case I think it is pure ignorance, and there is a certain amount of excuse for him. In Pitt’s case I can find none, and he is in my opinion a singularly unsuitable officer to command troops of any kind in the field.”

Two of Dansey’s junior officers, Second Lieutenants Hiroti and Hetet, were to depart with him as their ‘conduct had proved unsatisfactory.’ As for the Contingent’s other senior officers the General went on to report that he had reassigned them. LieutenantColonel Herbert was to take temporary command of a British Battalion. In the evening of 20 August, the date of Godley’s report, Herbert bade farewell to the Māori. At the same time the Adjutant, Captain Ennis, was transferred to the New Zealand Mounted Rifles Brigade. So, by 21 August, only Buck, Wainohu and five junior officers remained with the unit. That evening the deteriorating Contingent was committed to the seizure of Kaiajik Aghala (Hill 60) as part of the NZMRB. Again it suffered heavy casualties, 25 per cent of those committed, and was virtually destroyed as a fighting unit. The last of the men in the Kaiajik Aghala trenches only got out on the 24th, the day that the Māori Contingent paraded for the last time as a separate unit, before joining the various Battalions of the NZIB. Godley also wrote privately to Allen to explain his intention with the Contingent:

Major-General Sir Alexander Godley

Given the highly praised performance of the Māori Contingent 10 days earlier and again in this letter, was what Godley reported all that lay behind his decision to break up the unit? And given the eye-witness accounts of bravery associated with the Māori officers who were being sent home, how was it that they were found wanting as commanders?

Godley, who was a British officer, had been sent to New Zealand in 1911 to reorganise the country’s defence forces and was subsequently appointed commander of its Expeditionary Force when the war broke out. He had once written, ‘What is needed is that officers . . . should understand clearly that they are, for the time being fathers and mothers to the lads entrusted to them for a brief period by the state’ which in part explains his attitude to the Māori officers whom he believed had failed their men. Chris Pugsley, who reviewed Godley’s performance at Gallipoli in his celebrated retrospective history, found that the General himself failed the very test that he had set his officers. Godley demonstrated not so much the love or caring nature of a parent but rather the uncompromising resolve of a strict disciplinarian. Such discipline without understanding was to breed resentment and distrust among the troops under his command at Gallipoli.

Trouble between Herbert and his Māori officers In his report General Godley had made a point of mentioning the C.O. of the Māori Contingent, sometimes referred to as O.C. He wrote that he was entirely satisfied with Lieutenant-Colonel Herbert’s performance, despite the fact that he was about to lend Herbert to the 13th British Division. From the time of Herbert’s appointment as C.O. of the Contingent, Godley had thought he would make a very good commander of the Māori troops. ‘He is a gentleman,’ he told Allen, ‘A man of standing, and was evidently very keen and interested in the job.’ All had not been well, however, between the C.O. and his officers.

Page 11

was promoted Captain in 1902.

As a merchant he ran his own business eventually becoming Mayor of Eketahuna from 1907-10. Herbert enlisted in the New Zealand Expeditionary Force in January 1915 and was promoted to the rank of Major. It appears Herbert had had very little to do with Māori until he embarked with the 9th (Wellington East Coast) Mounted Rifles as part of the Third Reinforcements. The Māori Contingent was also in the convoy, and when its CO took ill the unit required a new commander. On 26 March 1915, after the convoy reached Egypt, Herbert was transferred to the Māori Contingent, promoted to the rank of Temporary Lieutenant-Colonel and placed in command. The Contingent spent 12 days in Egypt before leaving for garrison duty on the island of Malta. It was here that trouble arose between Herbert and his Māori officers, leading to a strained relationship by the time they reached Gallipoli. There seems to be two issues that emerged from the perspective of his Māori officers, first, they considered their Colonel’s attitude towards them was demeaning and, second, they were not confident in him as a commander. This is borne out in a letter from the MCC to the Defence Minister:

“The information that we have received from various sources, chiefly from letters received from members of the Contingent, and from statements made by returned members of the Contingent, shows that trouble commenced soon after Major Herbert assumed command. Summarised the information is: (a) That the O.C. did not understand his men, nor showed a disposition to understand them. (b) That he showed impatience of his officers & a lack of sympathy with the men which amounted to a contempt for them. (c) That he used language to the officers and men belittling and insulting them: that the language he used to them to say the least of it was bad. (d) That during the stay of the Contingent in Malta it was made clear in the practical work that the O.C. did not know his work and was not competent to command.”

In Herbert’s defence, General Godley told Allen that the company commanders had undermined their CO: “There is no doubt that Herbert had a very difficult task and that he did it very well as far as possible in the face of disloyalty and obstruction on the part of Pitt and Dansey.”

Clearly there were two points of view and Godley rightly pointed out that it was extremely difficult to get to the bottom of the matter. (to be continued next edition) Nā Monty Soutar

Forty-six-yearold Alfred Henry Herbert was born in England. He came to New Zealand at 10 years of age and was educated in Wellington. He served with the Eketahuna Mounted Rifles for several years and

Lt-Col Herbert and officers of the Māori Contingent, Malta, circa April 1915 Back row (l to r): 2/Lts Stainton, Hetet, Tikao, Walker, Hiroti, Kaipara, Coupar Front row (l to r): Lt Ferris, Chaplain Wainohu, Capt. Buck, Capt. Ennis, Lt-Col Herbert, Capt. Pitt, Capt. Dansey, Lt Jones, Lt Tahiwi.


'Kōrero Time With My Kuia'

KŌRERO TIME WITH MY KUIA…

“Well Nan what are we going to talk about tonight?” I asked. I’ve been thinking about that all day moko and I decided that you need to know the ‘ins and outs’ of things that happen when you have a death in the whānau as you never know when you will be in a situation that may require your help. “So tonight we are going to talk about the dead?” Not quite, but moko there was a time when we used to think having at least one person in the whānau who understood all that was involved when someone passes on was sufficient but I now think it is a good idea if there is more than one person who knows how things operate. It is really important that you young people should be involved in the mysteries of it all, okay? “I guess so, so long as I don’t have to be in charge of anything.” This is all about providing you with an understanding of what happens, if you’re able to help, ka pai otherwise just take it in because there is going to come a time when your help will be needed, maybe by the whānau or by friends, so listen up moko. You will be amazed how often no-one knows what to do, or who to ask for help when a death occurs. That is understandable because people are stressed at the time and may even panic. Now, as you know moko, we recently lost our tipuna, but, because we were able to talk to him about his wishes before he passed on it made things a lot easier for us. However there is still a process to follow moko so I’ll tell you what went on with our tipuna. He told us what he wanted in his death notice for the Gisborne Herald so we were able to prepare this in our minds and have it ready for the undertaker on time. Because our tipuna lived in other towns he wanted the notice placed in those local papers as well and Gisborne Herald, through the undertaker can do all this for you. Our tipuna had a very important request and that was he not to be embalmed. Many people seem to think you have to be embalmed but you don’t. I think the only time it has to be done is when a person dies from an illness that could be contagious and there is a possibility that it could still be transmitted to others. In such cases embalming is a requirement. The undertaker was very good about this request and acknowledged the wishes of our tipuna. I remember when my own mother passed on, she did not wish to be embalmed and the undertaker from that area was not happy when we told him of her wishes. In fact his response was, “my boss will not be happy about this.” We just told him we were not there to make his boss happy and so her wishes were respected. “What’s with the embalming Nan?” Well moko I’m not up with that side of things but as I understand they replace your blood with embalming fluid which takes ages to breakdown. Some of our people like to be buried with their own ‘toto’ still intact. Anyway back to the procedures, our tipuna passed away in hospital so it was no trouble getting a doctor’s certificate to say what he died from. The

l

l

Pipiwharauroa

Page 12

hospital notified the whānau and the undertaker and then it was up to the whānau to notify the ‘home people’ who would be taking care of the Marae.

only help you to help others. Now I think I need my beauty sleep so you go away and think about all this before you shut your eyes. Good night moko!

At this stage the undertaker generally takes care of the tūpāpaku but, if you wish, the hospital will provide a whānau viewing room at the morgue where you can stay overnight if the undertaker is not immediately available to take your loved one to their premises.

“Well readers I guess I’ve been dismissed so I’ll go and sleep on it while listening to my favourite music and catch you next month.” Nā Moko

When meeting with the undertaker you need to provide them with a bit of information such as the full name of the deceased, date of birth, last known address, whether they were married or single and whether they had any brothers, sisters or children and their names, when and where the funeral is planned, the price range of the desired casket and if and when a hearse would be required. It is a good idea to sort out the clothing for the burial at this time as well. After the burial a certificate is required from the person conducting the service. As we had the majority of this information for our tipuna beforehand we were able to provide it immediately to the undertaker. This saved such a lot of time and stress.

TE RŪNANGA O TŪRANGANUI Ā KIWA

“It must be hard Nan to do all this if you are not prepared?!” No, it just takes more time moko, you see there is a process to follow and once you get this going the rest falls into place. Now, while all this is going on, the home people are doing what they need to do including preparing the wharenui which is not just about getting the beds ready as the mats or whariki have to be laid in a certain way. The veranda has to be properly set up for the tūpāpaku and whānau pani, the paepae arranged and the kai karanga organised. The ministers for karakia organise themselves after talking with the whānau so what you would like included in the services needs to be thought about. The team of cooks are all in place, likewise the person who will be shopping for the tangihanga. This is the process moko and leaves the bereaved whānau free to get their loved one there. Now, prior to taking our tipuna to the Marae, there can be a short service at the undertaker’s premises. There is a charge for this moko which is why some whānau will choose to go straight to the Marae after a karakia instead of a service. Now moko this is where some of the costs lay; as a starting point the services of the undertaker, if used the travel costs for the hearse, the casket which varies depending upon what you choose, flowers that can be up to $100, advertising the death notice and use of undertaker’s premises for any of the services held there. Then there are the costs of staying at a Marae or at home depending on what the family chooses to do. The undertaker’s account is provided to whoever is in charge of the tangihanga and a death certificate is sent to the identified contact person within a week or so. This is an important document to enable you to finalise your loved ones affairs. So you see moko, when you lose someone a great many people are involved in ensuring their passing happens in a respectful manner and this can only be achieved if we all work together in doing what we do best. This is where Māori people are at their best moko and show real team spirit and management. The next tangi you go to I want you to observe the people in the foreground and background. That’s where you will learn how to conduct yourself and that there is no mystery to it all, just a “well oiled machine” working in unison for the passing of a loved one. “Whew Nan when you put it all like that, it’s real serious stuff that we just take for granted that happens at everyone’s tangi.” You may not take part in some of this process for some time moko but being armed with this knowledge can

EXPRESSION OF INTEREST Papakāinga Housing Programme Workshop We invite you to register your expression of interest with Te Rūnanga O Tūranganui ā Kiwa for the “Papakāinga Housing Programme Workshop” for Whānau, Hapū and Iwi, Land Trusts and Incorporations of Tūranganui ā Kiwa. Please register by contacting Wiremu Ruru at wiremu.ruru@trotak.iwi.nz or phone Te Rūnanga o Tūranganui ā Kiwa on 06 8678109. Albie Gibson Ngā Poutama - Special Project Manager

Te Aute College Board of Trustees

AUTE COLLEGE JUBILEE: “STRENGTHENING THE LINKS” HIKOI Te Aute College celebrates its 160th Jubilee this year and to help mark the occasion a group of Senior Pupils and Staff from the College will travel throughout the East Coast between 3-7 March on a “Re-strengthening The Links” Promotion hikoi. The initiative has two aims. The first is to strengthen the historic links between the College and the Iwi of the rohe which has existed since the early days of former pupils such as Sir Apirana Ngata and Dr. Tutere Wi Repa through to Moana Ngarimu VC. We are hopeful that the long and proud association of the College with Tūranga and indeed the East Coast will be strengthened by this hikoi. The second aim is to promote the College and highlight in particular the new curriculum initiatives that have been introduced in the last two years as well as the increased scholarships now available to prospective students. They are just two of a number of changes that have taken place at the College which we are confident will improve the academic achievement of the students and help the College also re-commit to its best traditions of leadership and service. The roopu will visit schools and hopes to meet local whānau at public hui. The schedule is as follows Monday 3 March: Wairoa/Gisborne Tuesday 4 March: Whangara/Tolaga Bay/Tokomaru Bay Wednesday 5 March: Ruatoria Thursday 6 March: Te Araroa

All are invited to attend the hui and feel free to contact the College (06.8568016) if you need further information. Shane Hiha, Tumuaki

Moana Jackson,

Chairperson, Board of Trustees


Pipiwharauroa 'Ngā Tama Toa'

Ko tēnei kōrero e pā ana ki te pukapuka rongonui nei, ara Ngā Tama Toa: The Price of Citizenship. Kei te whakamāoritia ngā kōrero, ā, ko Te Rūnanga o Ngāti Porou kei te whakahaere i te kaupapa nei, i raro anō o te mana i tukua mai e ngā mōrehu o C Company o Ngā Taonga a Ngā Tama Toa Trust. Nā Wiremu and Jossie Kaa i whakamāori tēnei wāhanga.

TUKINGA NUI, TUKINGA WETIWETI Miharo katoa te Maori Battalion mo te wa poto e whakangā ana ratou i te takiwa o Alam El Onsol. No te ra whakamutunga o Oketopa, ka mutu te tirotiro a Kippenberger i te 5 Brigade ka mea atu a ia, ki tana whakaaro ka mau tonu ratou ki tērā takiwa kia pakaru rānō te ope a Rommel. Kei te whakaaro hoki te Brigade katoa ka whakatā anō ratou ki reira. Engari ohorere ana te putanga ake o te korero ki nga hoia Maori i te ata o muri mai, me whakareri to ratou Battalion ki te neke – hei te po ratou ka tuki i te hoariri. ‘E Hika ma! Kaore he Battalion kē atu i roto i tēnei ope hoia.’ Koinei te reo ngunguru i puta mai i nga hoia. Ko nga Maori hoki te Battalion tino pakari rawa atu o nga Battalions katoa o Niu Tireni. I nekehia hoki ratou ki te tautoko i te British 151 Brigade, hei Ope Tāpiri ki te tuki i nga hoia a Rommel i te takiwa o Tell el Anqaqir – i tapaina nei ko Operation Supercharge. I te tahi karaka i te ata, te 2 o Noema, kua tū a C Kamupene ki te taha matau, a, ko D Kamupene hoki e taapapa ana ki te taha mauī o te timatanga o te pakanga. Hawhe maero te whānui o te kapa whawhai. Ko nga tāngata i whakahaungia kia neke whakamua atu kia rua maero te tawhiti i tua o Point 29 he pito iti nei, he rite ki te whēwhē i roto i te koraha. E 600 iari i muri ko B Kamupene kei te horoi haere i nga tūpāpaku me nga taotūo te papa whawhai. Natemea i muri ratou i te kaokao o te Brigade, ka mohio tonu a C Kamupene tērā te hoariri e whakaruke mai i a ratou i te tapa matau i te wa i a ratou e neke atu ana. Ko te mahi a te Artillery, he whakaruke i te hoariri i te matā i te wa e tuki whakamua ana ratou. Na CSM Tame Kaua anō i ārahi te Kamupene ki te timatanga. Ko te Battalion o Ahitereiria kei te neke whakamua kia wātea ai nga rua mo nga hoia Maori. Pōnānā ana te patai whakaparahako a tetahi o o ratou sergeants, ‘E aha ana koutou?’ Te whakautu a nga Maori, ‘E tuki ana matou i a ratou.’ ‘To koutou whakahīhī hoki ki te whakaaro ka pakaru i a koutou tēnei pito. Kua toru marama kē nei matou ki konei.’ E tika ana hoki te whakarite a te Haihana mo tēnei āhua notemea pukahu ana nga pū mīhini me nga hoia a nga Tiamana i reira, taihoa ake ka tino kite a C Kamupene i tēnei āhua. I riro i a Walton Haig me tana Rōpū o Ngati PorouTe Whanau a Apanui te mahi tiaki i te kaokao o te taha matau e noho wātea ana hoki hei tuki ma nga Tiamana. Na Haig i toha haere a 15 Platoon kia 250 iari te tawhiti ki tana taha mauī. Ko Hati Rangiuia me nga Ngati Porou tamatāne o 14 Platoon, i toro atu anō ki te taha matau kia pērā anō te tawhiti. Ko Bully Jackson i mau tonu i a 13 Platoon, he rōpū no Te Aitanga a Hauiti- Turanga ki muri hei kairīwhi mo ērā atu. Ko Waipaina Awarau me tana Topuni Matua i mau tonu ki waenganui o nga Platoons o mua.

Page 13

Ko nga Artillery Tautoko i timata i te puhipuhi i te 1.05 i te ata. Ko nga Kamupene kei te tuki, i rere atu i te 150 iari i muri o te upoko hoia o C Company. He poto noa iho to ratou nekenga atu i roto i te mārama kātahi ka hāmama mai nga pū mīhini ki te poroporo he puare i waenganui i nga rārangi roroa o 14 me 15 Platoon. Tere tonu te tahuri a te Kamupene ki te whakamau i a ratou pēneti me ta ratou oma whakamua, me te puhipuhi i a ratou tommy guns, me te kurukuru i nga grenades me te werowero haere i nga Tiamana i a ratou e oma whakamua ana. ‘Ko taku Platoon te mea kei mua e haere ana, mātotoru ana hoki te huinga o nga pū mīhini me nga pū anti-tank. Na nga matā tuatahi a te hoariri i wāwāhi he putanga ki roto i nga rārangi hoia o te Kamupene. Ko te mate o tēnei tukinga, na te pōnānā ka mahue e nga Platoons e rua, ētahi o nga pou pū mīhini.

Ko tētahi o nga rōpū hoia o te artillery i pupuhi ana i a ratou matā engari, kaore i tau tōtika a ratou matā. Pērā anō hoki te wa i to ratou whawhai i te Pae Maunga o Miteiriya. I tau kē mai a ratou matā ki roto ki nga rārangi o te Topuni Matua. I kite atu hoki a Baker kei te whakarukea mai nga matā i te kaokao matau, kāre te artillery i te āro mai ki te pakanga. No muri tonu mai, ka pa a Baker i te hamatanga mai o nga pū mīhini. I hāngai tonu te matā ki tana waha. Ka hinga a ia. Hawhe haora i muri mai o te tukinga, ka kahakina te tokowha o nga kaiwhakahaere o te Battalion ki te Topuni Matua. Kei te tatari hoki te kaiwhakahaere tuarua he Pakeha a Major Irvy Hart, e whanga ana ki tae mai te waka ki te kawe i a ia ki te pito i timata ai te pakanga. Natemea kāre a ia i kaha ki te korero, ka tuhia e Baker nga korero mo te whakahaere o mua i te whawhai. Tere tonu te haere whakamua o Hart ki te kimi i nga Kamupene o mua kei te tuki. Kua tomo mai hoki a A Kamupene ki roto i te pakanga. Ko to ratou OC a Jim Matehaere, kua taotū kē. Kātahi ka riro ma Lieutenant Aperahama e ārahi te rōpū o te Tai Tokerau Kamupene ki mua ki te āwhina i a 14 Platoon. No to ratou tukinga whakamua ki te taha matau, ka taha tēnei Reserve Kamupene i a Rangiuia me nga hoia o tana Platoon e takoto taotū ana. I tino whakarukea te Platoon o Ngati Porou nei e nga matā o nga pū mīhini. I whakarukea mai i te kaokao tahanga. Whakatakariri ana tēnei whawhai, engari, i tukia e Aperahama me āna tāngata e wha, nga pou kaha kia riro kia ratou ērā tūranga e pare atu ana ki te taha mauī i mua. He pērā anō te taumaha o te tū mai o te hoariri ki a B Kamupene. Anei nga whakamārama a Major Bennett mo te tukinga whakamua o tana kamupene: ‘ I tētahi wāhi, i pare mai nga matā katoa a te hoariri. I konei ka tahuri matou ki te haka ‘Ka mate! Ka mate! Kātahi matou ka tuki hāngai atu ki mua me a matou pēneti.’ Ko 14 rāua ko 15 Platoon i tītaha kē ki te taha matau. Engari a Jackson me te 13 Platoon, kei mua kē ratou e haere ana. Kātahi ratou ka tuki tika atu ki roto tonu o nga hoia Tiamana. He nui nga hoariri i patupatua e ratou, kāre hoki ratou i hopu mauhere engari kei te nui haere nga taotū ki a ratou. E rua o nga tama Delamere (ko 9 Maui rāua ko Tom) i mate. I tae a Captain Awarau rāua ko tana Batman a Parkinson ki Point 29. He maunga iti tēnei 12 putu te teitei, a, 60 putu te porohita. I reira hoki tētahi kohanga pū mīhini. Ko nga Tiamana kei te pōnānā ki te whakakī i te pū mīhini ki te matā. Rere tonu atu a Parkinson me tana tommy gun kātahi ka taapapa te tokotoru ra ki roto i te rua me te wiriwiri o nga papa. I taua wa tonu ka tū mai hoki a ‘Takiri te pine’ a Awarau ki muri i ahau me tana karanga, ‘Pūhia nga taurekareka na Parky! Pūhia nga taurekareka na! Kei te hūpekepeke haere a ia me tana pupuhi i te ono pū i muri i ahau ... nāku ratou tokotoru i pupuhi. Kōroiroi ana taku puku i tēnei mahi. Kātahi anō ahau ka mahi pēnei ki te tangata. Engari i muri mai o tēnā, ka rongo ahau koina te ū nāna a Hati Rangiuia i whakaruke mai i te whawhai. Na ratou anō hoki a Hooper i patu,

I tū a Lt Pine Taiapa hei kaiwhakahaere mo C Kamupene mo tētahi wa i te wa o te tukinga nui, tukinga wetiweti. Kei tana taha matau ko Maiki Parkinson. Kei te pupuri a Wallace Mangu i tana paipa.

na ratou anō a Jensen i patu, me Ehau. Tokotoru o matou hoia i mate, tokorima i taotū ... kia mohio mai koutou, rite tonu te hoki mai o taua po ki te whakararuraru i ōku whakaaro. I whai tonu te hoia tamariki nei kia riro i a ia taua pū ki te whakaatu ki ōna hoa, engari kāre a Awarau i taotū nei i muri tonu mai, i whakaae ki tana take. Pouri tonu te ngakau o ‘Parky’ ahakoa i hoki whakamuri a ia ki te tiki i ētahi o nga hoia. I kitea e ia a Nugget Tukaki, a Rongo Peters, a Jim Richardson, a Len Richardson, a Sam Peters, a Ngaru Titirangi, me ētahi atu e takoto ana i roto i te whārua o te tapuwae tank. I neke atu nga tamatāne o Te Whanau a Apanui ki Point 29, kātahi ka timata te neke whakamua anō. Ka eke atu anō ratou ki tētahi pou pū mīhini pakari. I waimarie ratou i to ratou tukinga i taua pou. 17 nga mauhere i riro i a ratou, a, i whakawhiwhia a Tukaki ki te hōnore nui a te DCM mo āna mahi toa i te po o taua tukinga. Natemea kei te ngaro tonu atu a Major Hart, ka tū ko Bennett hei kaiwhakahaere mo te Battalion i te takiwa o mua. I tae mai a Bully Jackson me nga morehu o tōna Platoon. I whawhai haere tonu mai ratou a tae noa mai ki tēnei pito. He nui nga anti-tank guns me nga pou pū mīhini i whakarukea e ratou. Ko taka iho tana Platoon ki te tokoono hoia, ka hono atu hoki ratou ki a Haig i te B Kamupene. Kua taotū nei a Awarau, ka riro ma Jackson e whakahaere a C Kamupene. Ka tahuri a ia me ana hoia ki te kari rua. I tēnei wa, kua taka iho te kaute o C Kamupene mai i te 110 – ki te 18. Ko te huinga katoa tēnei o nga ranks. Awatea rawa atu, kātahi ka kitea atu te tokowha o nga Kamupene mau pū Maori e noho ana i nga rua, e pupuri ana i tēnei tūrangawaewae mo ratou. Kei muri anō hoki i a ratou nga rōpū o te hoariri, engari na nga waka mau pū ratou i whakaruke, i whakawhāiti te 200 mauhere.


l

'P朝p朝wharauroa

l

Pipiwha'rauroa Page 14


Pipiwharauroa "TŪRANGA HEALTH"

45 years of Vanessa Lowndes 1969

Vanessa Lowndes Abilities arose out of the efforts of Gisborne and Gisborne West Rotary clubs to set up a disabled persons help society. A survey had shown a need but the money was a problem. Mr Colin Lowndes, who grew up in Gisborne but now lived in London with his family, became interested in the project. He was a former Gisborne High School head prefect and had made his fortune in the superannuation and life assurance business. He asked if the work-shop could be set up in the name of his daughter, Vanessa, who had partial vi-sion. The first centre, or workshop as it is referred to, is based out of a house in the grounds of Gisborne Boys High School.

1970

The workshop is relocated to Childers Road. The workshop has about 10 trainees.

Jan. 1973

Ms Lowndes is photographed during her first visit to the workshop.

May 1973

Minister of Social Welfare, Mr King, visits the Vanessa Lowndes workshop staff and trainees.

1978

Still on Childers Road, there is a need for an expansion and so the Vanessa Lowndes Trust, assisted by Government subsidy, purchases the Manchester Unity Lodge Room next door. Facilities such as a kitchen and toilet are limited so a search begins for new premises.

1981

Vanessa Lowndes Abilities is relocated to its current Derby St premises. The workshop now has 6 staff and around 35 trainees. The premises is purchased by the Vanessa Lowndes Trust. Work available onsite at Vanessa Lowndes includes woodwork, steelwork and welding, sewing, cane work, screen printing, engraving, furniture reconditioning and repairs of all kinds. Later in the year Manager Mr Gerry Escott writes that there are around 50 trainees on the roll aged between 15 and 55.

1988

Colin Lowndes passes away aged 69.

Feb. 1992

Raymond Pinel is made a life member of Vanessa Lowndes Abilities. He is rec-ognized for his work as a founding member and board member for 24 years.

1993

March 1997

July 1997

Mike Crennell is now manager. By now the organisation is registered as a private training establishment with the New Zealand Qualifications Authority. The Gisborne Herald reports Vanessa Lowndes Abilities is paid $10 a day per person to run the programme.

Vanessa Lowndes visits Vanessa Lowndes! Vanessa Lowndes Centre staff and whānau felt like a super star was in their midst dur-ing a visit earlier this month from the centre’s namesake Vanessa Lowndes.

Ms Lowndes lives in London but visits New Zealand regularly. She met staff and whānau at an informal morning tea this morning and told them she always made a point of visiting the centre that bears her name. “I last came 17 years ago. I enjoy seeing what has been happening on the programme and what changes have been made.” Ms Lowndes was particularly interested in whānau who have been supported into paid work. “It’s interesting to hear about that, as it not easy for anyone in this day and age to easily find work.” In 2019 the Vanessa Lowndes Centre will be 50 years old. It was started in 1969 with funding from Colin Lowndes and has been managed by Tūranga Health since 1997. A successful business man, Colin donated funds for the first workshop which opened at Gisborne Boys’ High School. He asked that it be named after his only child Vanessa who is partially sighted. Ms Lowndes has dedicated her life to charity work in England. Her father Colin passed away in 1988. During her morning visit Ms Lowndes learned about the day programmes on offer at the Vanessa Lowndes Centre including clay work and ceramics, fitness and health, cooking and meal preparation, horticulture and gardening, numeracy and literacy. The Centre regularly has 45 people on its programme and five staff guiding and nurturing them through programmes and activities. May 1998

Minister of Health Bill English visits the Vanessa Lowndes Centre.

Sept.1999

The Adult and Community Education Association names Vanessa Lowndes tutor Jan Koia, and some of the whānau, award winners.

2004

The Vanessa Employment Service (VES) is created helping give people with disabilities paid work.

Oct. 2006

Vanessa Employment Service(VES)staff celebrate placing the 40th person into paid work. VES clients have worked in pack houses, offices, timber yards, garden stores, orchards and butchers.

1969 The Vanessa Lowndes Tūranga Trust is formed and Vanessa Lowndes Abilities is relaunched as the Vanessa Lowndes Centre.

2013

Tūranga Health secures a bus to help move Vanessa Lowndes whānau to activities around the district including Tu Marae, the Olympic Pool, and the community garden.

Feb 2014

Vanessa Lowndes and Tūranga Health staff and representatives welcome namesake Vanessa Lowndes to the centre for a morning of sharing and thanks

Many thanks to everyone who helped compile this timeline. Any corrections or additions are welcome!

The Vanessa Lowndes Centre new manager is Reweti Ropiha. Mr Ropiha brings in measures which enable the organisation to finish the June financial year in good heart. A Vanessa Lowndes Centre logo, and the one still in use today, is revealed in a mural on the wall at Tūranga Health. The new logo represents the aspiration, achievement and direction the centre is taking.

Vanessa Lowndes meets with Jan Beedie (above). Charles Hislop who celebrated a birthday the day of the visit, and Stacey Hohapata, share their portfolio of goals and achievements with Ms Lowndes. Images: Alexandra Green.

Filled in your Fitness Tracker today?! If you’ve been going to Tū Kaha and been given a Fitness Tracker don’t forget to fill it out! About 40 Fitness Tracker diaries have been given to whānau coming to the Te Karaka and Whatatutu rural health and fitness programme. The Fitness Tracker is your way to keep track of the physical activity you have done for the week. It could be walking the kids to the school bus, going for a hunt, or swimming. Every bit of physical activity you can do contributes to your overall good health. Note it down in the Fitness Tracker and you’ll find it boosts confidence and inspires continued effort. Tūranga Health want whānau to track their activity for eight weeks and the best kept book will win a prize. Tū Kaha is once a week in Muriwai/Manutuke, Te Karaka and Whatatutu until the end of March. The early evening programme is aimed at getting rural communities active during the summer months and is Tūranga Health’s most accessible programme for rural whānau. Tū Kaha starts with a karakia at 6pm. Tūranga Health staff then in-troduce the kaupapa for the evening. Depending on numbers and the weather, traditional Māori games, zumba, hikoi, and CrossFit like activities are introduced. Ki-o-Rahi and confidence course type activities are offered for the rangatahi making it easier for parents and caregivers to come along and focus purely on their own health and wellbeing. Tū Kaha finishes with a Tai Chi warm down and karakia to finish.

The thrust of activity for the Vanessa Lowndes Centre is now less on helping whānau back into paid workforce, and more on providing activities that improve whānau health and outlook. At the time of this transition there were around 44 trainees.

Dec. 1997

Tūranga Health CEO Reweti Ropiha says it was an honour to host Ms Lowndes and the organisation remains grateful for her family’s support over the years.

Sixty-nine-year-old Vanessa Lowndes spent two hours at the Vanessa Lowndes Centre on Derby St which is about building confidence and preparing people with mental, physical or intellectual disabilities for employment.

Te Tai Rāwhiti MP and Associate Treasurer Tuariki John Delamere visits the workshop. He is presented with a wine box filled with two bottles of Gisborne wine. The box was made at the centre. Mr Delamere comments that the wine box is better than the one Winston Peters was famous for!

Tūranga Health became involved after Vanessa Lowndes Board member Esme Tombleson approached Te Runanga o Tūranganui a Kiwa to become involved in the centre. The Runanga referred Mrs Tombleson to its health arm Tūranga Health. A committee of Tūranga Health and Vanessa Lowndes board members brought in structural changes with the help of Community Employment Group funding. Tūranga Health director Richard Brooking chairs the transition committee, then chairs the new Vanessa Lowndes Tūranga Trust.

Page 15

See you!

Peggy Rangirangi and James Poutu work on cane furniture at a time when Vanessa Lowndes Abilities produced goods to sell (year unknown).

Te Karaka: Tuesdays, Te Karaka Scout Hall, 6pm. Whatatutu: Thursdays, Man-gatu Marae, 6pm. Muriwai: Monday March 10 and 24, 6pm. Manutuke: Monday March 3, 17 and 31, 6pm.


Pipiwharauroa 'Tūranga Ararau'

Page 16

YOUTH GUARANTEE

Te Ao Māori –Youth Programmes With this programme you can complete a range of national certificates aligned to your interests and goals as well as NCEA levels 1 – 2 with vocational pathways.

Sport Recreation & Fitness

Ngā Toi – Māori Performing Arts

Personal Fitness Personal Well Being Gym Techniques Outdoor Adventure

Waiata ā Ringa Mōteatea New Māori dance Haka

Toi Māori – Māori Arts & Crafts

Computing

Whakairo Bone Carving Kōwhaiwhai Tukutuku

Atawhai Taiohi - Preparation For Services Leadership Tikanga ā Iwi Fitness and Swimming Tramping &Camping Trips to Waiōuru Army Camp & Devonport Naval Base Maths & English and lots more …

Through this programme you can achieve the high academic and fitness standards required to gain entry to the Army, Navy, Air Force, Police or Fire Service. An added bonus is the opportunity for you to complete the National Certificate in Cadet Forces (Foundation Skills) Level 2.

Computer Graphics Web Searching Power Points Word Processing

Hospitality

Retailing Customer Service Food and Beverages Health and Nutrition

On offer is a range of Youth Guarantee programmes for 16 to 19 year olds leading directly to employment and higher learning. ALL OF OUR YOUTH GUARANTEE PROGRAMMES:

Primary Industry Programmes Take your choice from farming, forestry, horticulture or aquaculture. As well as gaining national certificates in these industries you can complete NCEA levels 1 and 2 with primary vocational pathways. All programmes include health and safety, nutrition and first aid.

Aquaculture

Forestry Logging

Horticulture

Marine Biology and Ecology Farm Repair and Maintenance Land Based Operations Water Quality Monitoring

General Requirements Nursery Work Fire Fighting Gardening Skills Chainsaw Maintence & Operations Pruning and Picking

FOLLOW YOUR VOCATIONAL PATHWAY

Farming Stockwork Fencing and Shearing Tractor Driving

ARE AVAILABLE TO 16 – 19 YEAR OLDS ARE FEE FREE CAN BE JOINED THROUGHOUT THE YEAR OFFER A RANGE OF NATIONAL QUALIFICATIONS INCLUDING NCEA Levels 1 – 3 LEAD TO REALISTIC JOB OPPORTUNITIES ENSURE A SUPPORTIVE AND SAFE LEARNING ENVIROMENT PROVIDE FREE TRANSPORT OR TRAVEL ALLOWANCES OFFER FREE USE OF OUR ON SITE GYM

Tūranga Ararau Iwi Education Provider Corner of Kahutia & Bright Streets

Ph: +64-6-868 1081


Turanga Ararau T큰ranga Ararau 2013 Graduation


Turanga ararau T큰ranga Ararau - Enrolling Now For 2014


3

Turanga ararau T큰ranga Ararau - Enrolling Now for 2014


Turanga ararau T큰ranga Ararau - Enrolling Now for 2014

T큰ranga Ararau Iwi Education Provider Corner of Kahutia & Bright Streets

Ph: +64-6-868 1081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.