Pipiwharauroa April 2015

Page 1

l

l

Pipiwharauroa Paenga-whāwhā 2015

Pukapuka: Rua Te Kau Ma Rua

Te Panekiretanga o Te Reo Māori

He Whakamaumaharatanga ki a Rātou

I ngā marama kua taha ake i ūhia te tohu o Te Panekiretanga o Te Reo Māori ki a Tapunga Nepe, te uri o ngā iwi o Tūranganui. He tamaiti tēnei i pakeke mai i te mānga o tana kuia o Hēni Sunderland. I pakeke mai i roto i ngā hui a ngā Kōhanga Reo, hui ā Marae. Ae, ko ia te kawenga a tōna tipuna ki ngā huinga Māori. Nā whai anō ia i pakeke Māori ai. Māori te wairua, Māori ngā whakaaro, Māori te ngakau, Māori ōna āhuatanga katoa, me te aha kei te whakakaha tonu ia ki te ako i te reo o tauiwi.

I haere ia ki te kura o Manutuke, kātahi ki Hoani Waititi i Tāmaki Makaurau. I te tau rua mano ma toru ka whakauru atu ki Te whare Wānanga o Waikato ka puta mai me tōna Tohu Paetahi Māori. I taua wā e whai tonu ana ia i ngā tohu Māori.

1915-2015 He rau tau kua taha ake Te taunga ki Karipori Te tini, te mano o te toa I haere rātou ki te mura o te ahi. I hinga atu. i hoki haua mai A wairua, ā hinengaro, ā tinana. Mo te aha ... ? Mo tātou, mo ngā whakatipuranga. Mo tēnei whenua Nā rātou , mo tātou E kore e warewaretia He whaitiri ki te rangi - Tapunga Nepe (mua), Parāone Gloyne, Mātai Smith me Ruth Smith

Nō muri mai, hāngai tonu ki Epsom ki te whai i tana Tohu Ako (Dip. Teach) ka haere ki James Cook, te Kura Tuarua o Kelston hei Tumuaki mo Te Tari Māori. Nā tata tonu nei ka hoki mai ki te kāinga, ka whai mahi i Te Whare Taonga o Te Tairāwhiti. I a ia i reira ka whakauru atu ki ngā akoranga o Te Panekiretanga o Te Reo Māori. Hei whakamārama ki te hunga e kore mōhio ana he aha te tikanga o tēnei tohu, me pēnei pea. I te tau rua mano ma ono, ka tīmatahia ēnei akoranga e ngā tohunga o te reo, arā, ko Timoti Karetu, ko Wharehuia Milroy me Pou Temara. Ko ēnei akoranga i whakahaeretia ma te hunga kua matatau kē ki te reo engari ko te ako ki te tū i runga marae, kia mōhio ki te whiu i te kupu, i ngā whakatauki, te whakanikoniko i te kupu, kia kore e noho noa ko te reo o te kāuta te reo. Ko te nuinga o ēnei tauira i puta mai i te Kura Reo. Koinei te akoranga tuatahi i whakahaeretia e te hunga nei mo te tangata kore reo tae noa ki te hunga āhua mōhio. Nō muri mai ka toko ake te whakaaro mai i konei ki hea, ka puta Te Panekiretanga o Te Reo Māori. Ehara mā te hunga whaikōrero anake engari mā ngā kaikaranga hoki.

Nō te rua tekau ma tahi o Poutū te Rangi rua mano tekau ma whā, moata tonu ka haria a Tapunga ki te awa o Waikato ka tohia, nō muri mai ka tukua te tohu whakahirahira Te Panekiretanga o Te Reo ki a ia, kātahi ka whakanuia te whiwhinga. Ko te taumata o te poutama o ngā akoranga katoa o te Reo Māori. Ehara tēnei i te mutunga ki a ia engari he tīmatanga ki te hou atu ki ngā akoranga o Te Tohu Whare Taonga. Kei whea mai! Nā, ko te wero tēnei ki te hunga e mahara ana kua mōhio rātou, e kāo, haere ki ngā akoranga, pikia te poutama kia eke koe ki te panekiretanga o te reo. Kāre he mutunga mai o te ako. Nō reira Tapunga, e kore e kitea he kupu whakanikoniko hei whakaputa i ōku whakaaro ki a koe me tō kaha ki te whai, ki te nanao i ngā taonga tuku iho. He tamaiti koe i akona i te kāinga, tū ana ki waho, tau kē! Kāre he mutunga mai o te mihi, o te whakahīhī ki te mokopuna i pakeke mai i ngā panekoti o tōna kuia.

Rongowhaakata Welcomes New CEO Recently appointed Chief Executive Officer for Rongowhakaata Iwi Alayna Watene considers the skills, knowledge and attributes she has developed in executive management over the course of her career particularly in Te Ao Māori has prepared her for her new role. Alayna is Ngāti Kahungunu me Tuhoe me Tainui; she sees this as giving her the independence to be objective and without bias.

the late 1980’s with Te Rūnanganui o Ngāti Kahungunu as the Mana Enterprises Manager. Her most significant achievement to date was building Te Taiwhenua o Heretaunga as a national leader and exemplar in Māori organisational structure - delivering innovative, ground-breaking services. In commercial terms, she delivered year on year growth in equity, a sound asset base including a property/investment portfolio and the capacity needed to secure its ongoing growth and success well into the future.

Alayna worked both in the public and private sector before commencing work in Māori development in

"Nau mai e hine, ko ngā Manutukutuku hei marumaru mōu"

Newly appointed CEO for Rongowhakaata, Alayna Watene

Inside this month...

Page 2

Wakapuaki Whakaaro

Panui: Tuawhā

Alayna says with the development of the right team to help her she is confident she can translate Rongowhakaata Iwi strategic goals into reality.

Pages 4-6

He Raumahara

Ki o Rahi He takaro tēnei i kawea e te hunga i whakawhiti ki tāwāhi i te wā o te pakanga, nā ka whakarerea atu. I reira whakatūtūhia ai, ā, i ngā tau ki muri ka hoki mai anō ki te wā kāinga. Rua tekau ma tahi ngā tīma i whakaeke ki te papa tākaro o Te Kura Tuarua o Tūranga Tāne i ngā rā whakatā kua pahure ake. Ahakoa te pōuriuri o te rā, nā te tutū a ngā kaitakaro mahana kau ana te hunga mātakitaki. He maha ngā roopu nō ngā tōpito o te motu i tau mai ki konei mo aua whakataetae. E ai ki a Rapiata Ria tētahi o ngā Kaiwhakahaere i te kaupapa, koinei te tuatahi, engari he tīmatanga mo ngā tau e heke iho nei. He rā tino whakahirahira. I whakahaeretia i runga i te wairua e tika ana. I tākarohia i runga i ngā āhuatanga o te pai me te pārekareka. E whakamihi ana ki ngā Kaiwhakahaere katoa o Te Tairāwhiti puta noa.

Page 7 & 12 ANZAC

Page 12-13

Māori in WW1

Page 16

Tūranga Ararau Forestry Manager


l

l

Pipiwharauroa Pipiwharauroa Whakapuaki Whakaaro

Page 2

l

l

\

Founded October 1898 Pukapuka: Rua Te Kau Ma Rua Pānui: Tuawhā Te Marama: Paenga-whāwhā Te Tau: 2015 ISSN: 1176-4228 (Print) ISSN: 2357-187X (Online)

Pīpīwharauroa takes its name from ‘He Kupu Whakamārama Pīpīwharauroa’, which was printed in October, 1899 by Te Rau Print and edited by the late Reverend Reweti Kohere. Pīpīwharauroa was re-launched on 20 October, 1993. Produced and edited by: Te Rūnanga o Tūranganui-ā-Kiwa Tūranga Ararau Printed by: The Gisborne Herald Email: pipiwharauroa@ta-pte.org.nz Phone: (06) 868 1081

http://www.facebook.com/pipi.wharauroa

Ngā Kaitiaki o

Te Maungārongo

Mere Pōhatu

Technomadism and other stuff I’ve learnt a new term. Technomadism. This is a person who is nomadic or itinerant who uses technology to stay connected or maintain an online career while pursuing a lifestyle of travel and exploration. This might come in handy for economic and people development in Tairāwhiti. More of us are moving away for work and education when we could probably stay home. More of us have jobs in our larger cities or Australia. Many of us fly in and fly out. I am thinking we could, if we wanted, attract our nannies and their whānau who have moved away ,back. Cities attract location-independent workers who need space and amenities. I reckon that pink former Police Station should be done up and and made into a digital hub, a sort of bookless library offering an all-digital, cloud based open house for whānau without internet and technomads. It could be a place to do business, meet business friends, have a temporary hot desk and have a coffee with a big fat slice of Māori bread freshly made dripping in butter and golden syrup. It’s a wonder it hasn't been thought of. Yes the digital age makes you think alright. I went with the Hauiti people to Te Matatini. That was a truly digital experience. It’s the first time I’ve actually been with a group going to Te Matatini. I thought I would hate the whole thing. Naturally at the end I thought they were the best roopu. What a mammoth exercise. Song writers, fund raisers, cooks, singers, seamstresses, photographers, tutors, soloists, sound people, guitarists, film-makers, speech makers, actors, travel consultants, make-up people, nannies and papas, me and drama. I reckon I was a part of

Kia Orana koutou,

Community Safety is important whānau, to "be safe and feel safe."

a $100k production for a 35 minute performance in Christchurch. And that’s not even counting all the digital supporters on Instagram, Facebook and mobile phones. I tell you it was a real eye-opener and a privilege. Who says being rural and isolated is a disadvantage. The whole Hauiti village, no matter where in the world they resided, were on-line and involved. Whoever heard of a paperless conference for over 400 People? I’ve just been to one in Auckland. Philanthropy NZ 2015 was paperless yet I’ve never been so connected and informed. A mobile phone and you were registered with your programme in your handbag. You could tweet your heart out to the keynote speakers, the participants, the organisers. Indeed to the whole new world. Awesome when the stunning speakers like Dr Anne Salmond, Manuka Henare and Sir Mark Soloman start trending on twitter and you are part of that movement. Yes being digital is a big huge colossal plus for us. Even Bubby and Win and the volunteers at C Company House are all digital. Cell phones at the ready and they have a roster, a whole army of volunteers. Who has a landline these days? We do. We can’t part with our 20 something year old number. No one rings us on the landline. And we don’t answer anyway. Weeks later we might discover a voice message some old timer might leave. Gosh a phone ringing used to be exciting. Everyone sends texts. The three year old mokopuna Haromi who lives next door used to be the only caller, but even she has gone digital. Hera Ngata reckons well why do you still have your land-line Aunty? Haromi doesn’t even wait for Dora to come on TV these days. Soon the TV will be obsolete. Haromi is on the ‘Youp Tupe’ as she calls ‘You Tube.’ With a “high” pad as she calls the ‘I pad,’ she’s on at me to down load this and that. Cripes a three year old listening to things in Spanish, Māori and good old English, it’s a brave new world. I suspect Haromi will be a technomadist when she grows up.

Tairāwhiti Cadet Joins Whenua Kura

I would like to share a story with you all about my beautiful mother, Okimate Aberahama who is 80 years old next month and an amazing woman. She recently saw something wrong happen and did something about it. I would like to share it with you all as, to me, it is a real example of just how community safety is everyone's role. Mum was sitting at her kitchen table reading her bible when a vehicle towing a trailer filled with rubbish drove up the driveway to a vacant Housing New Zealand home across the road from her. The driver drove around the back yard and out of sight. A short time later it reappeared but this time with its trailer empty and drove off. Mum got up and walked over to check it out finding household rubbish strewn all over the lawn. She remembered me telling her that if she saw something wrong to not get involved but to ring the police and they will come and help so that is exactly what she did. A short time later they arrived and found an address on some of the documents in the rubbish. Before leaving they advised her that they would make some enquiries and thanked her for the call. She returned to reading her bible at the table and within half an hour the same car returned with an empty trailer, once again drove to the back of the NZ Housing home and came out shortly thereafter loaded up with the rubbish it had previously dumped. Mum rang and thanked the police for their support of her for doing the right thing and I gave her the biggest hug telling her she was a legend, she saw something wrong happening and did something about it. She might be near 80 years old but is still sharp and feels safe in her community because, as she said to me, "My son, we look after each other to keep us all safe, ok?" Absolutely Mum, absolutely right. We all have a role in community safety whānau, everything counts no matter how big or small the issue, let's continue to work to support "safer communities together." Kia Manuia Nā Inspector Sam Aberahama Area Commander: Tairāwhiti Police

Professor Hirini Matunga, Assistant Vice Chancellor Lincoln University, the Honourable Te Ururoa Flavell, Minister of Māori Affairs, Cadet Paul Seymour and Tā Mark Solomon Kaiwhakahaere of Te Rūnanga o Ngāi Tahu Photo courtesy of Manu Media

Tairāwhiti Farm Cadet graduate Paul Seymour of Te Aitanga ā Māhaki, Rongowhakaata and Ngāi Tāmanuhiri is well into his studies for a one year full time Diploma in Agriculture Level 5 at Lincoln University. He is enrolled through the Whenua Kura programme which is a Ngāi Tahu led partnership between Te Tapuae o Rehua, Ngāi Tahu Farming and Lincoln University and seeks to grow Māori leadership in agriculture. Here he is pictured at the launch of a new Leadership cohort for Whenua Kura, celebrating the first intake of Māori agricultural students, after receiving his certificate from the Honourable Te Ururoa Flavell, Minister of Māori Affairs. The event was held at Tuahiwi Marae, Tuahiwi last Tuesday and Bill Toroa his tutor from 2014, Sharon Maynard and Māori Trade Training Coordinator Jack Tomoana from Tūranga Ararau were there to support him and took the opportunity to meet with members of Lincoln University faculty to discuss future partnership initiatives for the benefit of the farming industry in Te Tairāwhiti.


Pipiwharauroa Kōrero o Te Wā

Tairāwhiti Community Law Centre

Meka Whaitiri

Papakāinga Papakāinga relates to a housing village on Māori or ancestral land owned by multiple people. The concept is not new and has traditionally been associated with a Marae. However, areas have also included kōhanga reo, Kura kaupapa, health clinic, horticulture or agriculture ventures, sports and/or recreational areas, Urupa and heritage sites. Housing on Māori land is becoming an increasingly topical issue. I have seen the recent publication of the Productivity Commission [1] and a report from the Office of the Auditor-General [2] both highlight the difficulties associated with developing Māori land for housing. In the context of housing becoming increasingly unaffordable (both home ownership and rental); a young Māori population expected to triple by 2051 and Māori household incomes expected to decline to under $40,000 per annum, it is little wonder that Māori are now turning to their Māori land to find housing solutions. From experience I am aware that one of the most difficult barriers to traverse when developing Māori land is working with the communal nature of its tenure and multiple share ownership. This is so even where the land is administered by an Ahu Whenua Trust or Incorporation because of the thresholds for shareholder or beneficiary consents required by Te Ture Whenua Māori Act to partition land; provide for easements for development; create long term leases to use as security; mortgage land for capital development and so forth. It also creates logistical difficulties when dealing with multiple shareholders. In my view, multiple ownership is not reflective of traditional concepts of communal land tenure and is more akin to individualisation of property rights, reduced to shareholdings administered by quasi company-trusts like Māori Land Incorporations or land trusts. This is not to diminish the importance of Incorporations as administrative entities. Indeed by the 1950s and 1960s individualisation had worked so well that we needed the Incorporations to pull multiple ownership back together so Māori could utilise their remaining lands. The point is that the introduction of individualised multiple ownership helped effect the alienation of over 95% of the Māori land base and cripple development and utilisation because of associated logistical complexity to obtain shareholder consent from multiple owners for development, especially where legislative thresholds are required. It is very important for Administrators/Trustees to regularly engage in processes with shareholders to assess the level of support for developments, to understand needs, to prioritise and allow input and direction from shareholders. Strategic planning with shareholders assists on many levels and gives shareholders a sense of buy-in and a map for the future in terms of what they can expect to see developed on their land, it reduces risk of opposition and is more akin with traditional concepts of consensus decision making and whanaungatanga. Papakāinga is a cultural concept, living in communities and providing community support to the residents and the local Marae. There are environmental benefits through use of better products that are made more affordable by undertaking a project at scale. There are also immediate financial benefits to the residents’ weekly income as they pay reduced rents

Tēnā tātou katoa, My whānau, like many throughout the Tairāwhiti, has a history of war service that is a tremendous source of pride to us. On Anzac day my whānau attended our local dawn service to honour and remember those people who have served, and are serving, to protect the freedoms we enjoy. This year, I joined the ceremonies and services for the consecration of new memorial plaques and landscaped ANZAC Memorial Garden led by Te Aitanga ā Hauiti in Tolaga Bay. I am most fortunate to still have my 84 year old father, Willie Whaitiri who is a returned serviceman from the Korean War. Growing up, war stories were a part of my early life. The commitment of all servicemen and women, current and in years gone by, are important in our teachings to the mokopuna of our whānau. This Anzac day, 25 April 2015, our country commemorated the centenary of the Anzac landings on the Gallipoli Peninsula in Turkey. The campaigns by our Defence Forces in overseas wars were, and continue to be, critical in forging our nation and its identity. There were also wars fought here in Aotearoa that contributed to our identity. In 2014, there were events to commemorate the battles at Rangiriri, Ōrākau, Rangiaowhia, Pukehinahina and Te Ranga and later this year, it will be 150 years since the siege of Waerenga-ā-Hika, a local battle in this

Page 3

very region. I believe we need to have a discussion about how we also commemorate these battles as, although they should not detract from wars that we have participated in overseas, battles between Māori and the Crown should be acknowledged appropriately. The Government is currently reviewing the New Zealand flag, using a two-step referendum. The proposal of a new flag is an issue that must be treated with caution and respect. War veterans, in particular, have weighed in on the discussion. This is understandable as the flag is the most important symbol of our national identity.

After public consultation a cross-panel will pick three to five designs which will then be voted on through the first referendum. At the second referendum, people will then vote to either change the flag to the most preferred new design or keep the status quo. However Labour has highlighted that neither of the two referenda are asking New Zealanders whether they actually want a new flag. This two-step referendum process is going to cost over $25 million and we may well find that we retain the current flag. Moumou moni - A waste of taxpayer money and political distraction at its worst. Being a proud daughter, niece and mokopuna of former Defence Force personnel, it is my hope to see more young people at Anzac day dawn services so they understand, honour and never forget the sacrifices people before them made and that we never take for granted the freedoms that we continue to enjoy. Mai i te whitinga o rā ki te tōnga, ka maumahara tonu tātou ki a rātou

and have more disposable income and become less financially dependent on their children, alleviating stress and worry. The improvement in housing results in an improvement in health which is a benefit to the country at large. The papakāinga housing kaupapa can only progress where capital funding is available and the projects are structured to be financially sustainable in order to reduce risk to the land trust to repay lending while also enabling affordable tenancies or home ownership. Alternatively capital grants are utilised with no lending required to be repaid. The current schemes, promoted by government through Kainga Whenua lending, and capital grants through the Social Housing Unit go some way to assisting with financial viability of housing on a small scale. Other options such as access to accommodation subsidies accessed by Housing New Zealand for its tenants and developing tax incentives for private investors to invest in affordable housing should be explored in more depth to achieve the scale of housing required to house our future generations. References: [1] New Zealand Productivity Commission 2012, Housing Affordability Inquiry. New Zealand Government, Wellington, New Zealand. Available: http://www.productivity.govt.nz/inquirycontent/1509?stage=4 [2] Office of the Auditor-General 2011, Government planning and support for housing on Maori land, New Zealand Government, Wellington, New Zealand. Available: http://www.oag.govt.nz/2011/housing-on-maori-land/ [3] Kingi, V (2012) Māori Law Review

Available: http://maorilawreview.co.nz/2012/11/papakaingahousing-at-mangatawa/ Links of interest: http://www.gdc.govt.nz/assets/District-plan-text/Chapters/Chap ter16PapakaingaandMaraeSettlements-DOCSn77596.pdf

Nā Nikorima Thatcher


Page 4

Pipiwharauroa He Raumahara

medicals which they all passed. Dooley Swann from Manutuke and son of Wharengaio Swann received the call up at the same time but never returned home from overseas being killed in action at Faenza.

He Toa Nā Tūmatauenga

They were first sent to Linton out of Palmerston North to complete their basic training which was rushed as reinforcements were urgently required at the front. Before embarking overseas they were allowed two weeks final leave and at the end of it were given a big send-off by the whānau. Nolan wasn’t back a week at the camp when news came through that sadly Tia had passed away. Ex World War One Captain Kahutia Te Hau managed to engineer a further week of leave for him and the other Muriwai recruits resulting in them all having yet another big send off. Nolan’s mother was very upset about his decision to join up and threatened to ‘pot him in’ but decided better of it when he threatened to run away if she did. The reality was that he was so excited about leaving that he was oblivious to his mother’s and Tia’s concerns.

Although Nolan Raihania was born and bred at Muriwai he has spent most of his life living between Tokomaru Bay and the South Island. He was an only child and brought up by the matriarch and oldest by whakapapa of the Pōhatu whānau, his Tipuna, Arawhita Pōhatu. Eru Pōhatu = Mere Aheawhe Arawhita = Raihania

Rimitirio

me ētahi atu

Hine Tapuarau Nolan Raihania She was a beautiful lady also known affectionately as ‘Tia’ or ‘Dear.’ He and his cousin, Murray Raihania and Murray’s parents, Ihi and Okeroa Raihania lived with her in Tangotete Lane, now known as Tawiri Lane. Their house was quite modern compared to other dwellings at Muriwai and, although it did not have electricity, it did have a solid woodstove. It was called ‘The Palace,’ Tia was called the Queen of the Palace and Nolan the Prince. Like many in the village they were fairly self-sufficient raising their own ducks and pigs, had a house cow for milking and, being close to the beach, seafood was frequently on the menu. Nolan attended Muriwai School which was at that time located opposite Fred Bowen’s on the main road. Nolan was probably the only one to walk along the road to school in boots while the others went bare footed. There were a small number of Pākehā pupils at the school including the principal, Mr A J Cox’s children, Peter and Gwen. It was in the era when pupils were strapped for speaking Māori in the school grounds. There were only two classrooms, one for the primers and the other for the Standards 1-4 and Forms 1 and 2. Activities at the school included spinning tops with flax whips and a large ring for marble competitions. After school it was playing at the beach and going to the movies that were shown once a week in the hall by the wharenui and they were very popular. The truck arrived with a projector on the back which was wound up level with the front window and the images projected onto the screen on the stage at the rear of the hall. They were silent movies including the very popular Charlie Chaplin classics and entrance was sixpence. During the polio epidemic in the 1930's the young people in the village were confined to their homes but innovation kicked in with some sneaking around to the back of the hall, scaling one of the trees and viewing the movies albeit back to front through the rear windows. The school was also closed for a year with school work being taken to the pupils at home, home schooling is not as new as maybe thought. In addition to a movie theatre the hall was used for dances and sometimes weddings and birthdays as the Marae dining hall was quite small and only started to be extended towards the end of the Second World War. Hockey was much more popular than rugby at Muriwai and the Hinenui team was very strong and competitive, in no small way due to the commitment of the Wyllie sisters. Their brother Pong also played and could be very aggressive. During one game he whacked Nolan on the back of the head with his stick leaving him needing stitches and feeling totally ‘brassed off.’ Nolan moved on to Te Aute on completing primary

Nolan Raihania

school, the only boy from Muriwai to do so. After three years there and just turning 16 he matriculated and his parents and Tia wanted him to go to university but he had other ideas. He had still been at primary school in September 1939 when the Second World War broke out. The first of the 28th (Māori) Battalion to sign up in that year were called the 39'ers. Kaumātua from Marae throughout the Motu identified recruits to become NCO's and Officers and they were given four digit numbers in recognition of their leadership potential on going to Palmerston North. While at Te Aute he and the other boys frequently heard stories of bayonet charges and other ‘heroic deeds’ which made the war being fought on the other side of the world sound glamorous and like one big adventure. They did not get to hear the horrific side of it all. By 1941 a number of soldiers had been invalided home including a Lieutenant Bill Ngata who had been a teacher at the school before signing up. He came to the school to speak to the students about his war experiences and they were enthralled despite the fact he was carrying serious injuries and all bound up. So it was in 1943 Nolan left school and joined the Home Guard seeing it as an opportunity to get overseas despite knowing of soldiers returning home badly injured. Home Guards generally had a month on and a month off but Nolan choose to stay on without a break and quickly learnt to strip down and re assemble a Bren gun with his eyes closed which was fortunate as he ended up carrying the very same type of gun when he finally made it to active service. As part of the Home Guard he attended the investiture of the VC at Ruatōria for Second Lieutenant Te Moananui ā Kiwa Ngarimu which further motivated him to enlist along with four others from Muriwai. Captain Jim Ferris was the recruitment officer for Gisborne and had a reputation for turning the underage Coast boys away as he knew their whakapapa. However he did not have such an extensive knowledge of the boys from the Iwi of Tūranganui ā Kiwa. When it came to Nolan’s turn he barked out, “You twenty one son?” In the deepest voice he could muster Nolan replied, “Twenty-two sir.” He got away with it even though at that time he hadn’t even shaved. At the end of 1943 he and his mates from Muriwai, including Vivian Pōhatu, brothers Willie and Tawehi Wilson and Matenga (Sonny) Baker, received notice to report for their

His next posting was Trentham where they did numerous route marches prior to heading down to the wharf where their troop ship, Highland Princess, to take them to Egypt was docked. Initially Nolan thought it was huge but they were barely out to sea before he came to realise it was hardly more than a tub. Coming from a long line of traditional fishers the majority of the Māori soldiers did not suffer from sea sickness as did their European comrades. One benefit of the situation was that there was plenty of left over kai at meal times for those still with appetites. On board with them was Pom Houkamau who had been home on leave when Nolan was in the Home Guard. He was really mischief but tragically lost a leg on his second tour of duty in Italy. Albert Wanoa, who had also been back on furlong, returned with them as well and he too was injured resulting in the loss of an eye. First stop was Freemantle in Australia where they had leave for just the afternoon. Some of them took the opportunity to take the train to Perth and back in time for their ship to depart for the next league of their journey. Previously the stopover had been for two days but reduced to prevent any further tragedy after one of the men in the 11th Reinforcements was fatally knifed during a fight with an American serviceman who was later tried for murder, found guilty and executed by firing squad. Four of the men from the 11th Reinforcements including Petuere Raroa from Rangitukia and Darcy Nepia from Manutuke joined them at this stage of the journey having previously been sent back from Egypt to testify at the American’s trial. Leaving Freemantle their ship was initially escorted by a cruiser, HMS Sydney but they woke up in the morning to find they had parted company. To add to an already lengthy voyage their ship had to zig zag across the ocean to avoid being struck by a Japanese torpedo and rubbish was only emptied at night time to avoid detection by the enemy.

The Highland Princess


Pipiwharauroa He Raumahara

Nolan Raihania and Dave Wilson

The Battalion was charged with ‘holding the line’ before a planned attack on Faenza. Waiting for the winter to pass meant there was plenty of down time and several spontaneous parties to pass the time. The main source of alcohol was a horrible red wine affectionately known as ‘Purple Death’ and sourced from the local cellars. Sometimes the boys used petrol cans to store their bounty; they just tipped out the petrol then rinsed the containers out before filling them up with their favourite blend. On one occasion Darky Tamati and Nolan came across a good supply of wine from a farm house which they poured into a five gallon wooden keg then carried it behind a large haystack to have a party of two.

The next stop, this time for a few days to refuel and replenish supplies, was at Madagascar off the coast of Africa. However they were not allowed shore leave to mix with the locals but did manage to buy produce from them by lowering their money in baskets down to the docks in exchange for fruit. Then it was off to the Suez Canal through to Egypt where they disembarked at Port Said to finally make their way to the Allied Army Camp Mardi. There they received further training until they were called up in batches and posted as reinforcements as required for the troops on the front line in Italy. At the camp Nolan caught up with his whanaunga from home, Mars Pohatu who was serving as a sergeant in the 28th (Māori) Battalion Orderly Office, he had not been allowed to progress to the front as he had two children and another on the way.

What they hadn't realised was that ‘Jerry’ could see them and started to shell the stack but this proved ineffective so they sent incendiary bullets to set the hay on fire.

Captain Bill Ngata, who was also heading back to the front with them, reckoned by the time they got there the war would be over and they were just embarking on one big holiday. As it turned out they saw plenty of action and only half of them returned which, in real numbers, was huge as they were the biggest reinforcement to be sent to support the 28th Battalion.

Generally misdemeanours of any kind were dealt with by Lieutenant Colonel Arapeta Awatere who gave the offenders the option of having their pay docked or a boxing match with him. Most chose the latter as to have their pay docked meant less in their pockets to fund their recreational activities and there was always the chance they could win the tussle. Lieutenant Colonel Awatere was a pretty competent boxer having fought in preliminary rounds before professional bouts prior to the war. He would strip off his jacket thus taking his rank out of the equation and if his opponent won he was let off ‘scott - free.’ Fortunately for Nolan and Darkey their case did not go before him but they were sent to a listening post on the front line to keep a watch on ‘Jerry’ activity as the enemy had an annoying habit of crossing the river and digging shelters on the banks of the Battalion’s side.

From Egypt, Nolan and the reinforcements were mobilised to Italy just missing the massive Battle of Monte Cassino but managed to catch up to those who were ahead pursuing the Germans. The Germans, however, were well prepared having strategically constructed fortified places as their fall back positions. They had arrived at Faenza just as the winter was starting to set in and a decision from both sides was to hold up for the winter. The 28th Battalion was on one side of the Senio River which, for most of the year, was just a large ditch and the Germans were consolidated on the other. Although many of the houses had been badly damaged by mortar fire and constant bombing, enough of the structures remained to give the men some form of shelter.

Nolan (centre) with C Taingahue and Hikitapua in Italy

Their plight was spotted by headquarters and Bill Ngata was despatched on his jeep to come down and demand to know what they thought they were up to. He did not appreciate Darky’s rather incoherent but colourful response and, telling them they could be shot for what they were doing, emptied his gun into the barrel. However the 22 bullets were very narrow and the wood just closed over the entry points without a drop of wine being lost. On Ngata’s orders they made their way onto his jeep to be taken back to Major Wi Pewhairangi (Bill Pewh) Reedy to receive another blasting.

While there the call went out for volunteers to undertake a reconnaissance or exploration of the Senio River with the objective of finding a safe place for the foot soldiers to cross over as the river was starting to dry out in places. Nolan, with a reputation for volunteering for everything, once again put his hand up and tried wading across but soon found himself out of his depth. Not being a particularly competent

Page 5

swimmer he had to keep jumping up and down with his borrowed tommy gun above his head to avoid drowning. On returning to the bank to a waiting jeep he and the other volunteers wrapped themselves in blankets and were taken back to camp. He could not help but notice, however, that some other members of the party were still dry and knew immediately that they had cheated, they not even been in the water no matter what they claimed. When it came time to cross over the foot soldiers went first and were followed later on by the tanks and army lorries that were driven over on ramps slung from one side of the river to the other. Prior to the commencement of the massive offensive to capture Faenza the Battalion and other allied troops were withdrawn five miles back from the front line before the Yanks commenced their bombing raids on the Germans. Such a wide distance was needed as the Americans had the reputation of dropping their bombs anywhere and everywhere. The Germans too, aware of the impending bombardment, had pulled back but returned to maintain a strong opposition from their dug outs once the Allied bombing ceased. Despite the ‘Jerries’ continually being on the defensive it was a further year of pursuing them before they retreated as far north as Trieste where they finally capitulated. Nolan and his comrades had spent half of their war years travelling on trucks to reach the next German defensive position, it was virtually a run to the top of Italy. On the way through they slept in bombed out houses that the Italian civilians had vacated. Everywhere they went they were welcomed by the Italians as liberators and fully supported by the Italian Partisans (Italian Resistenza movement) who were still around when Nolan and the other C Company members undertook a return trip to Italy in 1999. The majority of the Italian people were not fighters, they had not supported Mussolini but had been dragged into the war by the dictator. Obviously being on the front line was a very dangerous place to be however Nolan also acknowledges how much more dangerous it was for the men from the cookhouse who brought two meals up to them daily. They were real targets on the roads for the ‘Jerry’ artillery, not only did they have to take evasive action for the barrage of mortar shells but manoeuvre themselves around the numerous potholes that the exploded shells created. Many of the Māori Battalion were used to living off the land and were adept at capturing and cooking the local’s fowls (Galena) and pork (Maiale) all of which became the Battalion’s property. They also made fried bread using the flour they found in the abandoned houses or bartered for from the locals who relied on it as part of their staple diet. In this they found their rations of liver salts were a great substitute for baking powder. Local Pūha was also easily found and ended up in succulent boil ups.

The old Opera house where the soldiers performed the haka for the Italians

After being on the front line for differing periods of time the 28th Battalion was relieved by the Pommy, Polish, Indian, Gurkha and other troops and given three to four weeks leave in Rome, Florence and Venice. A great time was had and Nolan still marvels at the city of canals. They stayed in hotels that had been commandeered by the Allies but the Italian shop keepers were left to get on with their businesses and their lives. It was at the town of Camerino where Lieutenant Colonel Peta Awatere formed them into a haka concert party to perform for the locals in the fantastic old Opera House, who had been so good


Page 6

Pipiwharauroa

to them. The Italians were overwhelmed and, on their return visit in 1999, the memories of those remaining from the war years were still strong. They pressured the C Company veterans for a repeat performance and were deeply moved by the impromptu concert. Nolan vividly remembers the tears rolling down the cheeks of the old people as the memories flowed back of the earlier concert and times. Some of them actually decided to accompany the tour party to their next destination and easily kept up on their bicycles despite most being older or the same age as the C Company vets travelling in style and comfort on their bus, must be all those olives in their diet.

Living conditions were pretty primitive and the only physical thing the soldiers had was their kit bags. At the end of an offensive, not everyone returned to uplift their kits as those who had been badly wounded were sent home to recuperate thus the reason for them being called ‘homers.’ On uplifting his kit at one of their numerous stops Nolan also claimed the one belonging to his great friend Na Rongowhakaata Halbert believing he was a ‘homer’ and immediately hocked off the boots and blankets for the infamous local red wine. Unfortunately he had got it wrong and Na re-joined his platoons to find himself minus his kit. On owning up to his misdeed Na reckoned “What a mate you are” and insisted on sharing Nolan’s blanket until his replacement kit arrived. Nolan notes that he was lucky to not have been wounded in action but did suffer a head injury just prior to being due to be sent back to the front line. He had been at a party partaking of the local wine when he fell on the stone steps and cracked his head. Lieutenant Sam Paniora was his commanding officer at the time. As a result of his fall his bandaged head was too large to fit his combat helmet and consequently he was deemed LOB (Left out of Battle). When the war finished at Trieste and the Germans had finally surrendered the 28th Battalion was stationed under canvas on the outskirts of the town and continued with their route marches, the 15th Reinforcements had caught up with them by then. President Tito of Yugoslavia, who had led his own group of partisans, continued to ensure a presence in the area with his troops toting their guns around the place and later tried to lay claim to Trieste as in earlier times it had been taken off his country by the Italians. He ordered the Kiwis out but they made it clear they were not shifting for anyone and went on standby ready to go into battle against him. Lieutenant General Bernard Freyburg was flown to England where he received orders to return back to Trieste and keep Tito out. The forces dug in with all the artillery and tanks ordered up to support the Kiwi troops. Tito eventually withdrew finally accepting that ‘discretion is the better part of valour.’ Shortly after, and in readiness to returning home, the New Zealanders were transported to Bari which is at the bottom of Italy. Most of the top Māori Battalion officers had gone ahead leaving those behind to be promoted in recognition of their services to their country. At this time and being noted for their excellence at drill performance, the 28th Battalion recieved a request to send a platoon to take part in the consecration of the Allied Forces Cemetery at Suda Bay in Crete. Nolan was among those who were ferried across to Crete on the Ajax, one of the three navy cruisers involved in the demise of the German Pocket Battleship Graf Spee which had played havoc with the convoys of food and goods to Britain during the early stages of the war. Being too large to tie up at the wharf, the Ajax was anchored mid stream and Nolan and his comrades were granted three days shore leave with orders to be back on board via the last ferry leaving at 10pm. After much sampling of the Cretan beverages some did not make it back

He Raumahara

in time but who cared. Eventually they were delivered back to Italy to await their return to New Zealand.

Lieutenant Colonel Peta Awatere had already been sent home with the earlier reinforcements and Colonel James (Hemi) Hēnare was in command. He wanted all of the 28th (Māori) Battalion to travel home together but they had a long wait for a troop ship of sufficient size to take all of the soldiers so they ended up staying for another Christmas Day. Eventually the Dominion Monarch arrived and they left on Boxing Day. On the way through the Suez Canal they picked up the rest of the Māori Battalion soldiers including Mars Pohatu from Camp Mardi. Within three weeks they had docked in Wellington on the 23rd of January 1946 taking much less time than their trip over not having to zig zag all the way. Prior to the war Māori had not been allowed to Nolan and his wife Ana (Gin) at Te Waipounamu, 1976 buy beer to take outside of the hotel but the law was relaxed for a short period of time so many of and being the master of volunteering, Nolan once the Māori soldiers took the opportunity to buy their again put his hand up. He had spent most of his dozens and have celebratory drinks on the side of time overseas with the 14th Platoon which was the street enjoying themselves for the last time as comprised mainly of Māori servicemen from Te the Māori Battalion even though it meant missing the Puia to Tikitiki and he loved being back with his formal powhiri for them on Aotea Quay. After being old mates. He also had affiliations to Ngāti Porou formally dismissed, along with their comrades of through his maternal tipuna, Emma Nohopari whose the Battalion, by Lieutenant Colonel James Hēnare daughter Mereawheawhe was wooed by and married it was time and they were called up to board their Eru Pohatu and taken back to live at Tāmanuhiri. train home for Gisborne via Palmerston North which left at the same time as the Auckland trains taking In 1948 Nolan married Ana (Gin) Kaua, daughter their boys home. They had their dozens and managed of Kopua Kaua from Ruatoria and Roha Te Rure at to get more on their way. Even though the war was Tokomaru Bay. After six years of carpentry on the over, orders were that the men of C Company were to Coast he decided for a change of career and found go straight through to Gisborne then march from the work at the local freezing works. However he didn’t station to Te Poho o Rawiri Marae for a mass powhiri manage to get away from carpentry altogether as he was kept on over the off season to undertake to welcome them home. maintenance on the buildings. He also learnt to However, somehow, Mars Pohatu had been in contact shear being shown the techniques by well-known with the people back home at Muriwai and been told composer Tuini Ngawai when he worked for the that the elders had instructed that the boys were to shearing gang owned by Tai Pewhairangi, he also disembark at the Muriwai Station as tikanga prevailed, took on other farm work including scrub cutting and they could not go past Tāmanuhiri. He went from one fencing. end of the train to the other relaying the message that as soon as the train stopped at Muriwai they In 1956 he travelled south to check out shearing were to throw their kits off and immediately follow in the South Island and in 1958 decided to pack up them. Arriving at home there were the old people and shift his wife and three children to Mataura with their flag standing on the line. Once their boys where he went out shearing on his own as a shearing had disembarked they stood back and let the train contractor. He and his whānau spent 30 years down south where they had the rest of their children to continue its journey to Gisborne. make a total of nine. To maintain their links with the From the station Nolan and his comrades walked down Coast they came back every year for the holidays but to the Marae for the powhiri. Once it was over they it was not until he retired at 60 that Nolan returned were champing at the bit to get down to the pub but to Tokomaru Bay for good. were not allowed and had to stay for the hakari and to sleep at the Marae for the night. Nolan had to wait Since being home Nolan has become actively until the launch of the C Company Book, The Price of involved in looking after his wife’s whānau land. Citizenship and the 28th (Māori) Battalion reunion in Following Bola the people who had been leasing it 2008 to complete that final trip when he, with those took the relief money and ran. It was then taken left of C Company along with whānau and friends, over by a local incorporation however the owners took a special train trip from Muriwai to town before approached Nolan to get the land back into their marching from the railway station to Te Poho o Rawiri control and once he achieved that they insisted he manage it for them which he has done, since with Marae as his comrades had done 62 years previously. it producing the first organic sweetcorn and squash Nolan was glad to return home but certainly missed on the Coast. It is now planted out in maize. In 2008 the companionship of his comrades. He had been Nolan became the last president of the 28th (Māori) back less than a month when his mother died; she Battalion Association and even though it has ceased was only in her early forties. His great mate Darky to formally exist he is still considered to be the Tamati stayed with him at the ‘Palace’ and he had a president. In the Queen's Birthday Honours List 2011 bit of savings as the army had put aside half a crown he was awarded Officer of the New Zealand Order of each payday that was paid to him on his repatriation Merit (ONZM) for services to Māori. He continues to home. However that soon ran out so Nolan decided live at Tokomaru Bay, is active in the community and to take up the option of a trade training carpentry also maintains his connection with Ngāi Tāmanuhiri course in town and biked in each day with Mars Pohatu and Muriwai and enjoys time with his whānau and to attend class. They later graduated to travelling his mokopuna tuatahi, tuarua and tuatoru. on their motorbike and eventually a car once their savings built up. Kia ora Nolan for sharing such wonderful memories with us in our After only a year of the three year course, volunteers special ANZAC 2015 celebration were called for to go up the coast to build houses


l

l

Pipiwharauroa ANZAC 100th Memorial at Manutuke

Page

Page 7


Tairāwhiti Māori Netball 2015 National Tournament

Tairāwhiti Māori Netball team at their Marae

At midnight on Thursday/Friday 2 and 3 April 2015 a group of 60 plus netball players and management set off to the annual Aotearoa Māori Healthy Lifestyles Group netball tournament. It was our opportunity to compete against nine other waka from around the motu in the game of netball. This was the 28th tournament and, for Aunty Irene Takao, her 27th tournament. We had an 'Under 13' age group, many who were new to this whole journey, through to the premier grade some of whom started out in the "Under 13" age groups. Three or four of our players had a chance to attend selection workshops for secondary Māori teams prior to this to tournament so they were excited to be continuing on with the next stage of the journey. We had practiced our game and our waiata and were ready for our Marae stay and the pōwhiri which was held on our Marae and for all of the teams. We were hosted by our whānau at the Horouta Marae in Porirua and felt like we were at home. We were also very fortunate to have Matua Pita Chapman and Nanny Maude Brown as our kaumātua. Saturday morning we arrived at the beautiful ASB 12 court stadium in Kilbirnie Wellington. Not having to deal with the inclement Wellington wind and rain was brilliant. Coaches had sorted their teams and worked out tactics for various roopu. As usual Tāmaki and Tainui were the teams to watch as was Ikaroa ki te Raki because of the Manakura netball academy in their rohe. Several of our Tairāwhiti players currently attending this kura featured in these teams. Of course the home rohe of Ikaroa ki te Tonga were fielding some good teams being the tangata whenua. Three of our age groups managed to score at least three wins and had close challenges with some of the top teams. Our other two teams were competitive and managed at least one win and a draw and two of our players were selected as the top 10 tournament players for their age group. Huge mihi to Waireti Tipuna in the Under 13s and Natalie Walford in the Premier Grade. Waimarama, Te Aroha Keenan, Mary

ARE YOU ... Caring and passionate about people of all ages? HAVE YOU ... Ever thought about becoming a caregiver? If yes, then Trish at Tūranga Ararau wants you! Call her on 06 868 1081 or come into our campus on the Cnr Kahutia & Bright Streets, Gisborne

Jane Araroa and, of course June Mariu were all in attendance at this tournament to witness some high calibre and fierce battles between teams. There is something special about this kaupapa and I offer thanks to our players coaches and mātua who make the commitment from December 2014 to come on this unique Māori sporting event. Also thanks to the host waka for their manaaki at a spectacular venueand adding memories to the Tairāwhiti Māori Netball journey. Moera Brown Chairperson

Tūranga Araru Business Admin Students Hikoi to Waikato

l

Pipiwharauroa Whakanuia

l

Page 8

Tū Kaha, Tū Mahi

Mīharo ana te Minita o te Hauora

Gordon McPhail (LeaderBrand), Hon Anne Tolley (Minister of Social Development), Hon Jonathan Coleman (Minister of Health), Reweti Rophia (Tūranga Health CEO), Salve Zame (Gisborne Fisheries) and Dallas Poi (Turanga Health).

Mau pai ana te whakaaro noa o te Minita o Te Hauora ō Jonathan Coleman i te kitenga i ngā whakaritenga hōtaka a Te Hauora ō Tūranga mo Te Oranga o te Whānau (Healthy Families) o Te Rāwhiti i whakarewatia i tēnei marama. Ko te hōtaka ko te Tū Kaha me te Tū Mahi. Ko te manako a te Kāwana Hou, ko te kōkiri āhuatanga hei tohutohu, hei āwhina i te hunga ki te kai i ngā kai e tika ana me te kaha hoki ki te whakakorikori i te tinana. Ko ngā roopu tohungatanga o te hauora me ngā kaimahi ō Te Hauora ō Tūranga mahitahi ai i ngā hapori, kura me ngā kaiārahi o te iwi kia whakatūpatongia i te kino o te mate mōmona me ngā āhuatanga e pā ana ki ō rātou oranga engari ka whai wāhi ki te whakatika. E ai ki a Mr Coleman, ko te mate mōmona te tino mate e pā ana ki te oranga o a tātou tamariki i nāianei me ngā reanga whakaheke. Kei a tātou te tikanga. Kia kaha tātou ki te whakatakoto kaupapa e mārama ana ki ngā hapori. E ai ki a Reweti Ropiha, ki tā te Minita Coleman ko te āhua tuku me te whakamahi i te hōtaka ki Te Oranga o te Whānau te wāhanga tino pai rawa. He wero tēnei ki ngā hapori ki te whakaaro me pēhea te whakatikatika i ngā āhuatanga e pā ana ki te noho me te kore oranga o te tangata pēhia e te pūhoretanga. Ko Te Whare Hauora o Te Aitanga a Hauiti ngā matua kaituku mo Te Oranga o Te Whānau.

From 14 – 16 April some of the members of the Business Administration and Computing course from Tūranga Ararau headed over to Hamilton to look at other education opportunities including those available through the University of Waikato and Wintec. This trip was a real eye opener for them and they could see themselves studying at either institute in the near future. They also experienced being a part of my graduation from the University of Waikato at Claudelands Arena which further inspired them to further their education and one day walk through the same doors I did to become graduates. “It was great to see Iona graduate and I think it gave my classmates the confidence to consider pursuing a degree themselves,” says Wiremu Ruru. One of the students is already seriously looking at studying the Level 4 Health pathway which leads to Te Tuapapa Hauora, a Midwifery degree at the Wintec and is open to anyone wishing to learn in a Māori and Pasifika environment. A huge acknowledgement goes to those who supported our hikoi including Tūranga Ararau, Walter Findlay LTD, London Street Butchers, Quality Meats, Countdown, Pak n Save, The Warehouse, Tau (TK) Moeke and Ripeka Horua. Nā Iona Maxwell Programme Tutor

Meet Siyarndra, 18yrs old and mother of Lazarus who is 6mths old Siyarndra came to Toolbox through her Youth Service Provider, Youth Services Tūranga and has thoroughly enjoyed the learning. She particularly pointed out that she appreciates the honesty in the group and that they are not all perfect parents. Her group had teen mums, grandparent / caregiver and other parents. An awesome pool of knowledge and wisdom. Siyarndra is now taking on board some strategies and loving her new outlook on parenting, she has decided to go back to school and learn hairdressing and beauty and more! "Thank you Toolbox for encouraging me and empowering me to go further for both myself and my son!" she says.


Pipiwharauroa

Page 9

Ngai Tāmanuhiri

Kei Tūtū, Kei Poroporo, Hei Oranga o te Iwi, The prosperity of Tāmanuhiri is in our whenua, moana and whānau

Atendees at the April 2015 Pakeke hui

At the MindLab in Gisborne, during the Muriwai Holiday Programme, working on robotics and programming

Tamariki from Muriwai Kōhanga at the April Pakeke hui Young Leaders gearing up for paintball

Group photo of the Muriwai Holiday Programme, taken after Praise-giving at the skatepark

Joe Toroa working outside the Marae, building seats and railings for the Whare Manaaki Dale putting the final touches on the poppy wreaths for ANZAC Day

The side and back walls of the Hall are being insulated


Te Karaka

Te Karaka

Te Karaka

Te Karaka

Muriwai

Muriwai

Muriwai

Muriwai

Muriwai

Muriwai

Muriwai

l

Te Karaka

l

Pipiwharauroa ANZAC 100th Memorial - Te Karaka & Muriwai


Pipiwharauroa Māori in WW1

MĀORI CONTINGENT AT GALLIPOLI JULY 1915

This is another excerpt from Dr Monty Soutar’s manuscript about Māori in World War One. It describes the Māori Contingent’s role on 6 August 1915 in the attack on the foothills leading to Chunuk Bair. One platoon, consisting of 50 Māori soldiers led by 19 year-old Tom Hetet of Te Kuiti, was attached to the Canterbury Mounted Rifles (C.M.R.) Regiment during the night attack on the foothills leading to Chunuk Bair. It will be remembered that the Mounted Rifles Brigade had to gain control not just of the Sazli Beit Dere, but also the Chailak Dere ravine, so as to allow the right assaulting column to arrive intact and within striking distance of the Chunuk Bair ridge. While the Auckland Mounted Rifles (A.M.R.) was storming Old No. 3 the C.M.R. and Otago Mounted Rifles (O.M.R.) were advancing in the darkness from No. 2 and 3 Outposts into country that they were less familiar with. North of No. 3 Outpost the hills are further back from the sea, resulting in a wider stretch of flat land. The C.M.R. moved out at 9.30 p.m., a little after the O.M.R had departed. In extended order the C.M.R. was two squadrons abreast, the line of each troop that made up the squadrons being one behind the other. 2Lt Hetet’s platoon followed as part of the reserve squadron in support. The regiment’s orders were to push north, securing Walden’s point (the last spur before the Aghyl Dere) then turn inland to assist the O.M.R. The O.M.R., on its right, was also to head north, but it was to turn into the foothills earlier and clear the hill named after their colonel — Bauchop. Once they turned inland, the C.M.R.’s front would run from Walden Point to Taylor’s Hollow and the O.M.R. from Taylor’s Hollow to Wilson’s Knob, both frontages taking in Bauchop’s Hill.1 The C.M.R. had four scouts out ahead of its three squadrons. They pressed forward relying only on the little bit of steel at the end of their rifles, while every bit of cover ahead might conceal the enemy. They soon hit a Turkish patrol and bayonetted them. The Turks must have thought that this was the usual enemy patrol going about its nightly business. The C.M.R. came under fire from Bauchop’s Hill when they crossed the beam of the destroyer’s searchlight. Turkish gun fire then started up from Waldren’s Point which led the C.M.R. to charge 200 yards and storm the scrubby spur. The 10th Squadron went straight at the flashes of machine guns and rifle fire while the 1st Squadron worked its way around the flank into the gully that separated Walden’s from the north-western end of Bauchop’s Hill and afterweards known as “Taylor’s Gap”. The 1st attacked from the left rear. The Turks waited for the New Zealanders to appear and shot a good number as they rushed including some of the Māori.2 ‘We went straight in,” recounted one of the officers; Bayoneted Turk in trench and got breech of machine gun. Squadron on left swept down communication trench to N. towards Aghyl Dere – bayoneted those Turks. The Turks didn’t know where [we] were coming from.3 The adjutant went back to bring up two troops that had gone astray. He had with him his Māori batman, an officer and two others. When he saw men coming up from Taylor’s Gap behind him he presumed this was one of the troops. One of the men with him said, “Listen they’re Turks.” The Turks approached

Page 11

in zig-zag file. When they were close enough for the adjutant to see that they were not wearing the distinguishable white patches his party shot four of them and the others ran.4

The C.M.R. then turned inland in silence and moved up the length of a spur towards Bauchop’s Hill. They cleared four trenches as they went, continuing on until their spur joined the one which Otago was attacking. They left many Sgts Malta Hurrah for King of the Turks behind as they “went along in silence rushing trench after trench.” These Turks “were absolutely surprised and scared.” Some were taken prisoners by these Canterbury men following up, while others caught in the trenches were bayonetted.5 2/Lt Hetet’s platoon, who had followed the line of advance behind the forward squadrons, had got into the thick of the fighting straight away. Cpl Tuheka Hetet of Te Kuiti was in his cousin’s platoon. He recalled: The first of our men to get wounded was T[homas] Wahanui. He got shot through both legs, and the other brother, Kohatu, got shot in the left arm. I hear they were capturing a Turkish big gun when they were shot. These were the only two Ngati-Maniapotos to get wounded . . . . Every trench the Māoris captured they gave a haka, and the pakehas joined in. You wouldn’t think they were on the battlefield the way they were carrying on. It took the officers all their time to hold them back, but they never disobeyed orders.6 One wounded Canterbury man was loud in his praise of the Māori platoon: ... the Māoris, who, after the work of bayoneting

in the Turkish trenches was finished, went plunging on through the scrubby slopes, searching the enemy bivouacs for further victims. Their losses in comparison to their numbers were considerable.7 According to Capt. Buck, a second platoon from B Company was ordered into the attack soon after the fighting began.9 This must have been 2/Lt William Walker’s 5 Platoon from Te Arawa for an account by 19 year-old Pte Tiare Haerehuka of Maketu certainly puts them in the fighting. It was simply hell. It was just a hail of bullets and shell fire, but we rushed up the hill, with the fellows dropping all round. I got it in the nose with a bullet, and a bomb scrap in the (right) eye—the sight is gone for good. We took four trenches in the charge, and captured three machine guns and one howitzer.10 During the Canterbury’s advance their commander, Lt-Col. Findlay, was badly wounded and a runner was sent to find their regiment’s medical officer. Not having any success the runner headed back to the Casualty Clearing Station, near where the remainder of the Māori Contingent’s B Company was stationed, and Capt. Buck volunteered to assist: Continued on next page

A MEMBER OF C.M.R. TELLS OF THE WORK OF 2/LT HETET’S PLATOON The Turks had three lines of trenches on the hill slope opposite. Suddenly I became aware of a stir among the Māoris on my left; I was right up against them. Next to me was a full-blooded Māori chief, a young fellow of sixteen stone, as big and as powerful as a bullock. I played Rugby against him once, and tried to tackle him; it was as much use as trying to stop a rushing elephant. He is a lineal descendant of fighting Rewi, the Māori chief from whom all the legends descend. He holds two good university degrees, and is one of the finest speakers in New Zealand. Not much more than a year ago I saw him in a frock coat and a silk hat, with creases in his pants that would have cut cheese, telling a lot of bush Māoris of the virtues of cleanliness and the nobility of hard work. But now he had dressed for the occasion in a pair of running shoes and shorts, which covered about eight inches of the middle of him. I could see the whites of his eyes gleaming and his brown skin glistening with perspiration in the dim light. His head was moving from side to side, and his lips were twitching. From time to time he beat the earth softly with his clenched fist. Then I got the swing of it. I suppose the Māoris picked me up into their silent war song. For I know the words of the haka well, and though they could not dance it, they were beating out the measure of it with their fists on the ground. There they lay, and after each soft thump I could feel that their bodies strained forward like dogs on a leash. “Ake, Ake!” they shouted, as they swept up to the first trench, and we gave them right of way. It was their privilege. I could hear some of them yelling, “Kiki(a) te Turk!” Those were the fellows who had kept on their heaviest boots and meant to use their feet. God help the Turk who got a kick from a war-mad Māori. Our own blood was up, I know mine was. We were not far behind them to the first trench, and you never saw such a sight in your life. The Turks had been bashed to death; there is no other word for it. We got up to them at the second trench, where a deadly hand-to-hand fight was going on. Some of them had broken their rifles, and were fighting with their hands, I saw one Māori smash a Turk with half-a-hundredweight of rock he had torn up. I don’t remember much more because now I was in it myself ... The Turks who escaped from them will not wait


l

l

Pipiwharauroa Māori in WW1 (Cont.)

Page 12

MCH release - Help needed to identify unknown Second Māori contingent members

Monty Soutar’s research into Māori in the First World War has unearthed some great finds. “The centenary of World War One has got people pulling out family records on Grandad’s or Great-granddad’s war service,” says Soutar. “I have received copies of photos, diaries and letters belonging to Māori soldiers that I didn’t think would still be around after one hundred years,” he says. A recent find is this photo of four soldiers of the Māori Contingent taken in Egypt in November 1915. It was sent home during the war by Corporal Turoa Pohatu of Muriwai, Gisborne. Pohatu was a member of the Second Māori Contingent which left New Zealand mid-September 1915. The sergeant is Rota Waipara who was from the same region as Pohatu. He was part of the First Māori Contingent and had just recovered from wounds, a casualty of the attack on Chunuk Bair in August. Pohatu writes of meeting up with his relative. Soutar is hoping someone will be able to identify the other two men.

Can you help us identify these soldiers besides Corporal Turoa Pohatu and Sergeant Rotu Waipara

Continued from previous page I offered and went out with some of my own stretcher bearers guided by the runner. He slipped around the protecting ridge and traversed the ground captured by the first stages of the attack. It was my first glimpse of real war. Here and there along the trail were dead men and we met a trail of walking wounded who were working their way back. Away up the slopes, the attack was going forward and Turkish fire and machine gun bullets aimed at the attackers came down the slopes in our direction ... We found Colonel Findlay with a fractured thigh and two of my stretcher bearers carried him in to headquarters dressing station. With the rest of my men, I carried on. I found a group of wounded in a hollow where they were safe from the overs that swept the lower slopes. One of them was in his shirt and boots and shivering with the cold. There were a number of freshly dead lying about so I said to him, “Here, let me get you a pair of pants so as to keep you warmer.” He replied, “No thank you, sir. I have dysentery so bad that I got tired of taking down my pants every minute, so I took them off and threw them away.” This was the spirit of Gallipoli. Men who should have been in hospital were taking part in bayonet charges up steep hillsides, not because they were forced to but they refused to leave their comrades.11 Nā Monty Soutar References: 1. Records of CEW Bean, official historian, diaries and notebooks, Diary, August 1915 includes reference to fighting on 6-10 August, AWM38 3DRL 606/14/1 - August 1915, AWM 2. C.E.W. Bean Diary August 1915 (typescript), AWM38 3DRL 606/14/2, p. 11, AWM; Bean, The Story of the Anzacs, Vol. II, p. 589. 3. Ibid., p. 10. 4. Ibid., p. 12. 5. Ibid., p. 10. 6. Pte Tuheka Hetet to his father J. T. Hetet, King Country Chronicle, 27 October 1915, p.5. 7. Evening Post, 13 October 1915, p. 11. 8. Auckland Star, 19 July 1919, p. 6. 9. Buck, “With the Maoris on Gallipoli”, p. 8. 10. Dominion, 3 November 1915, p. 6; Personal File 16/186 Pte Tiare Harehuka, ANZ. 11. Buck, “With the Maoris on Gallipoli”, pp. 8-9.

An English version is provided: To my parent Sir, greetings to you both, that is, all of you who reside at home. Who listen for news of how we are getting on here? Sir, we are fine and in good health. At times we miss the home from which we have come. I have met some of our men and I have set about to pursue them. I have not aroused my children regarding the work I am doing. I am following my elder cousins either to die as one or live as one. I have run into one of them, that is, your adopted son Rota. Sir, on the day when we met we wept copiously for you the people left at home. I cried over him a man who had survived the shells, he showed me his bullet/shrapnel wound. He was injured in the arm below the shoulder. However, he is well as I also am. Let me end here. Greetings to you both. May God take care of us.

Pohatu’s letter written in Māori to his parents, although faded after 100 years, is discernible on the back of the postcard. The postcard was originally in the possession of a Wairoa family.

Love Turoa Pohatu

2nd o Māori Contingent Zietoun Training Camp Noema 19/11/15

If anyone knows who the soldiers are please contact Dr Soutar at monty.soutar@mch.govt.nz or on his mobile phone 027 5100234.

Ki toku matua

Dr Soutar, who is with the Ministry for Culture and Heritage - Manatū Taonga, is writing a book about Māori in the First World War as part of a series of authoritative and accessible print histories on New Zealand and the First World War that will be published during the centenary of the war (2014-2019). The books are being produced jointly by Manatū Taonga Ministry for Culture and Heritage, Massey University, the New Zealand Defence Force and the Royal New Zealand Returned and Services’ Association (RSA). The works in the Centenary History Programme cover the major campaigns in Europe and the Middle East, New Zealanders’ contributions in the air and at sea, the experiences of soldiers at the front and civilians at home, the Māori war effort, and the war’s impact and legacy.

E koro tena korua ara koutou katoa e noho mai na ite wa kainga. E whaka rongo mai na ki to matau ahua e noho atu nei. E koro kei te pai matau ka nui to matau ora. He wa ka puta mai te aroha ki te kainga noreira i hoki atu ai. Tenei kua tutaki au ki etahi o aku tangata i tahuri ai au kite whai mai i a ratau. Kaore au i whaka ara ki aku tamariki aku mahi atu ra. Ka whai mai au muri i oku tuakana kia mate mate ngatahi kia ora ora ngatahi. Kua hei pu au ki tetahi o ratou ara ki to whangai ki a Rota. E koro i te ra i tutuki ai maua he nui ta maua tangi e tangi ana ia ki a au mo koutou mo te hunga i mahue atu ki te kainga. Ko au e tangi kia ia he tangata i hoki ake i te mata i whakaatu mai ia i tona tu i te mata. I tu ki te ringaringa ki raro iho i te pakihiwi. Kaati kei te pai ia me au hoki. Ka mutu nei. Tena korua. Ma te Atua tatau e tiaki. Arohanui. Turoa Pohatu

**

Soutar says he would welcome any information on Māori in the First World War or Pākehā who served in the Māori Pioneer Battalion, especially diaries, letters and photos.


Pipiwharauroa Te Tiriti O Waitangi Ki Tūranga ā Kiwa

Te Tiriti o Waitangi at Tūranganui ā Kiwa

Te Tiriti o Waitangi was brought to Tūranganui ā Kiwa on 8 April 1840 not by the Crown but by the missionary Henry Williams. He asked his brother, William, to collect the signatures of rangatira of Tūranganui and Tairāwhiti on Te Tiriti. This was not the original Tiriti, signed on 6 February at Waitangi, but a handwritten copy in te reo Māori. It bears the shaky signature of Lieutenant-Governor William Hobson, then recovering from a stroke. This copy became known as the ‘East Coast sheet’ of Te Tiriti o Waitangi. It is one of eight copies of Te Tiriti taken around Aotearoa for signing in 1840.

• • • • • • • •

With no Crown representative present at Tūranganui ā Kiwa, local rangatira relied on William Williams to explain what signing Te Tiriti meant and what it was the Crown wanted from them. William in turn relied on what Henry Williams told him about Te Tiriti, for Henry had been present during the debate about Te Tiriti at Waitangi on 5 February and the signing on 6 February. What William actually told Māori about Te Tiriti and what it and the Crown meant for them was not written down and remains unknown.

About one month after getting the ‘East Coast’ copy of Te Tiriti o Waitangi, William Williams wrote on 5 May that he had talked to local Māori about it, they generally approved of it, and he had obtained several signatures and expected to get more. Along with Te Tiriti, the Crown had supplied a bale of two dozen red blankets to give to those who signed it. In other areas of Aotearoa where Henry Williams had taken Te Tiriti and the Crown’s red blankets, local rangatira remembered little of what was said about Te Tiriti but they did recall getting a red blanket, and referred to Te Tiriti as “the blanket Treaty.”

On 8 May Williams reported to the Crown that “the leading men” at Tūranganui ā Kiwa had signed Te Tiriti, and “I have no doubt that all the rest will follow their example.” He had given out all of the blankets supplied to him with Te Tiriti and wrote, “it will require at least sixty more to complete the bounty throughout” the East Coast. He overestimated how many rangatira would agree to Te Tiriti and in the end only 41 signatures were put to the ‘East Coast sheet’ of Te Tiriti of Waitangi. Between 5 and 12 May 1840, Te Tiriti was signed by 24 rangatira at Tūranganui ā Kiwa. Another 17 rangatira from Uawa, Waiapu, and Tokomaru signed between 16 May and 9 June 1840.

• •

The prominent rangatira Te Kani-a-Takirau did not sign Te Tiriti, although he let his house at Uawa be used for a hui of local rangatira who Williams tried to persuade to sign. Another leading rangatira who did not sign was Kahutia. The 24 of Tūranganui a Kiwa who did sign represented a number of the hapū of Tūranganui ā Kiwa, including Ngāti Maru, Ngāti Kaipoho, Ngāi Tawhiri, Ngāi Te Kete , Ngā Potiki, Ngāti Wāhia, Ngāti Matepu, Te Whānau ā Taupara, Te Whānau ā Kai, and Ngāi Tāmanuhiri (recorded at the time as ‘Ngāi Tahupo’). The Tūranganui ā Kiwa signatures (or ‘marks’) made on the ‘East Coast sheet’ of Te Tiriti o Waitangi between 5 and 12 May 1840 are: • Manutahi (possibly Kemara Manutahi of Ngāti Maru) • Mangere (Tamati Waaka Mangere of Ngāti Kaipoho, elder brother of Raharuhi Rukupo and in whose memory Te Hau ki Tūranga was carved) • Tūrangi Pototi (also known as Paratene Pototi of Ngāi Tawhiri and Ngāi Te Kete, killed during the

• • •

• • • • •

November 1868 attack on Tūranganui ā Kiwa) Tūruki (Te Keepa Te Tūruki of Ngāti Maru, uncle to Te Kooti Arikirangi Tūruki and who raised him from a young age) Maronui (Ngāti Kaipoho) Te Urimaitai (Te ūiramaitai, of Te Aitanga ā Hauiti) Te Kaingakiore (Ngāi Tahupō of Ngāi Tāmanuhiri) Toua (Tauamanaia, of Rongowhakaata) Tuwarakihi (possibly Rongowhakaata) Eruera Wina (or Eruera Wānanga, a Ngāpuhi visitor) Matenga Tukareaho (Ngāi Tahupo of Ngāi Tāmanuhiri and Ngāti Rākaipaaka) Tūroa (possibly Raniera Tūroa of Rongowhakaata) Paia Te Rangi (Wiremu Kingi Paia Te Rangi of Ngāti Maru, a Pai Marire who later accompanied Te Kooti) Tūhura (Ngāti Maru) Mahuika (Wi Mahuika of Ngā Pōtiki, exiled to the Chatham Islands in 1865 after Waerenga-ā-hika) Tutapaturangi’ (probably Tutepakihirangi, of Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, then attending the mission school having come from Nukutaurua, Māhia, where his people had taken refuge) Te Hore (Te Hori, of Te Aitanga-ā-Māhaki and Rongowhakaata) Te Panepane (Te Aitanga-ā-Māhaki and Rongowhakaata) Titirangi (Rawiri Titirangi, of Ngāti Wahia and Ngāti Matepu) Te Pakaru (Enoka Te Pakaru, of Te Whānau-āTaupara) Te Wareana (possibly Te Poihipi Te Whareana, of Te Aitanga-ā-Māhaki and Rongowhakaata) Tawarau (Te Whānau-ā-Taupara and Te Whānauā-Kai) Wakahingatu (Whakahingatu, of Rongowhakaata) Te Eke (Rawiri Te Eke of Ngāti Oneone, father of Hirini Te Kani)

What these rangatira understood Te Tiriti to mean is not known. It is likely that Williams emphasised the protective role of the Queen, who was also the head of the Anglican church he represented; a faith that almost all in Tūranganui ā Kiwa had strongly embraced in the late 1830s. As well as the Queen’s protection, they were assured by the guarantee in Te Tiriti of their continued rangatiratanga over their lands, fisheries, and all other taonga. In February 1840 Williams had warned them about greedy speculators who wanted their land, and he persuaded them to sign a trust deed placing a large part of Tūranganui ā Kiwa in the guardianship of the church. The Crown never investigated or honoured this deed, but it does show local rangatira saw there might be a need to protect their lands for the future, and Williams would have promoted Te Tiriti as ensuring and strengthening this protection. Land speculators were not then known to local hapū, who already had numerous Pākehā living amongst them. They shared their lands with these whalers and traders, who they incorporated into the tribe through marriage and managed under tikanga Māori. The rangatira had no trouble understanding what ‘rangatiratanga’ meant but another key term in Te Tiriti – ‘kāwanatanga’, or governorship – was not familiar to them. They certainly did not understand that by signing Te Tiriti they had signed away their mana or, as the Crown put it, sovereignty. This much was made very clear when the Crown posted the hapless Resident Magistrate Herbert Wardell to Tūranganui ā Kiwa in 1855 to try to exercise the authority it wrongly thought it had acquired in 1840.

Page 13

As Wardell reported, the rangatira of Tūranganui ā Kiwa, “unanimously and emphatically denied the Queen any right in these islands and declared they would never acknowledge her any.” As Kahutia put it in 1858: Let the Magistrate be under the Queen if he likes; we will not consent to Her authority; we will exercise our own authority in our own country... I had the mana before the Pakeha came and have it still. Raharuhi Rukupo told Governor Gore Browne much the same thing in 1860 when he visited Tūranganui ā Kiwa in 1860, and he upheld the view of many at Tūranganui ā Kiwa when he wrote to the Crown in 1861: “we do not understand the meaning of your flag, nor do we know the people who shall take this Island, New Zealand. What we do know is that you protect, and you seize, you are kind, and you are ready to fight, you feed with soft food, and you feed with hard.” As Raharuhi foretold, in 1865 at Waerenga-ā-hika the Crown was ‘ready to fight’, ready to ‘seize’ by confiscation, and ready to feed the iwi of Tūranganui ā Kiwa with the hardest food of all, and it imposed its understanding of ‘kawanatanga’ and of Te Tiriti o Waitangi by force. Nā Bruce Stirling Rongowhakaata Research Fellow & Historian Want to Know More? Waitangi Tribunal, Tūranga Tangata Tūranga Whenua:

The Report on the Turanganui a Kiwa Claims, Wellington, 2004. Digital copy for viewing and download at: URL: http://www.justice.govt.nz/tribunals/waitangitribunal Claudia Orange, An Illustrated History of the Treaty of Waitangi, Wellington, 1990 Miria Simpson, Nga Tohu o Te Tiriti: Making A Mark, Wellington, 1990 Claudia Orange, ‘Treaty of Waitangi’, 2012, Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. URL: http://www.TeAra.govt.nz/en/treaty-ofwaitangi ‘Turanga Treaty copy’, 1840. URL: http://www.nzhistory.net.nz/media/interactive/ turanga-treaty-copy Treaty of Waitangi, East Coast sheet. Archives NZ Code R21434437 (IA 9, box 8). Archives NZ. Digital copy for viewing and download at: URL: http://www.archway.archives.govt.nz/ CallItemAdvancedSearch.do

Celebrate Treaty Signing in Tūranga 9th May 2015 Venue: Whakato Marae, Manutuke Powhiri: 1pm


l

P朝p朝wharauroa

l

Pipiwha'rauroa Page 14


Pipiwharauroa "TŪRANGA HEALTH"

Page 15

Ki o Rahi Champs amazing: event organiser Quinnton Pari-Collins storms ahead for eventual winners Ritana (Lytton High School).

Tū Kaha, Tū Mahi impress Health Minister

Sport Gisborne Tairāwhiti Community Events Advisor Debbie Hutchings says this month’s New Zealand Secondary Schools Ki o Rahi Championship “was absolutely amazing”.

Debbie said a standout feature was the blend of male and female athletes on the field. “Not only is the game fast and athletic, but the mixed gender of players adds another dimension. You don’t get that in any other code. The combination of the male and female skill sets makes it dynamic to watch. Turanga Health did a fantastic job. They can feel very satisfied with the tournament they delivered.” Turanga Health staff member Shane Luke says the “The skill level was fantastic and last game was everything you would want a final to bringing it to Tairāwhiti was spebe. Following the model used by the Rugby World cial, particularly for everyone that Sevens the final game was played at the very end has helped establish this fairly new, of the tournament on the centre field, and “it was a but very traditional sport, in the thriller”. “It was close. It was tight. The heat was on area.” and you could see it in the players,” says Shane Twenty-one teams including four local teams who commentated the game live for Turanga FM. “I were in Gisborne for the fast paced two-day event. don’t think we could have asked for a better finale Games got underway on Friday morning and reguto what was an outstanding display of Ki o Rahi lar social media and radio updates meant distant skills during the competition. fans learned results as they unfolded. During the Ritana (Lytton High) won the event defeating competition key messages were broadcast over the Turanga Wahine Turanga Tāne 15-13. RauPA encouraging youth to manage themselves senkaumanga will host the 2016 champs. sibly around alcohol and drugs.

Flu can be anywhere. Get immunised NOW! A million kiwis get annual flu immunisa-

tion. Why not join them? The flu can be anywhere, on surfaces and in the air meaning contact with flu is almost unavoidable. You can spread it to your whānau and friends, as well as others who may be at risk of complications. Remember, being young, fit or healthy will not protect you. Influenza is a serious illness that can put you in hospital or even kill. Flu vaccination is FREE for New Zealanders considered at higher risk of complications: pregnant women, anyone under 65-years with certain ongoing health conditions, and people aged 65years and over. Talk to the next Turanga Health

staff member you see about getting your flu jab. Below: MP Anne Tolley and Health Minister Jonathan Coleman with factory workers Phil Mokoraka and Kim Semmens. Gisborne Fisheries staff received their influenza immunisation as part of Turanga Health’s Tū Mahi Workplace Wellness programme.

Turanga Health’s Tū Kaha and Tū Mahi captured the imagination of Health Minister Jonathan Coleman at the Healthy Families East Cape launch this month. The new government initiative encourages people to live healthier lives by making good food choices and being active. Teams of health experts including Turanga Health staff will work with community organisations, schools and iwi leaders teaching that obesity carries serious health risks and there are ways to deal with it. “Obesity is really threatening the futures of this generation of tamariki and mokopuna and we’ve got to make sure we’re intervening in a way that makes sense to local communities” said Mr Coleman. Tū Kaha promotes health and fitness in rural areas, and Tū Mahi promotes workplace wellness. Turanga Health CEO Reweti Ropiha said Minister Coleman was interested in the programme’ practical application to the Healthy Families project. “The programme challenges communities to think differently about how to address the underlying causes of poor health at a local level,” the Minister said at the launch. Te Whare Hauora o Te Aitanga a Hauiti will be the lead provider for Healthy Families.


Pipiwharauroa 'Tūranga Ararau'

Page 16

Tūranga Ararau Forestry Management Graduates

Continued from last month: Tūranga Ararau has been offering the first year of the Diploma in Forestry Management for over 20 years with a number of our graduates gaining direct entry through a partnership arrangement to the second year at Waiariki Institute of Technology where they have completed and been awarded the full diploma. From there they have moved on to achieve their goal to be working in a range of management roles across all forestry sectors. Here we have profiled a number of them who are still working in the industry, where they were before they started with us, what they are doing now and their plans for the future. If forestry management is your career goal, whether you are a school leaver, an experienced logger or silviculture worker or just keen to get into the industry at a management level check out our zero fees first year option where you can study locally, get heaps of support and encouragement and a sound grounding to continue on to Waiariki to ultimately join our graduates out there in the industry.

JOIN US TO JOIN THEM George Papuni

Oliver Logan

Forest Operations Coordinator in Silviculture Hikurangi Forest Farms (HFF)

On leaving school I went farming for 2 years then made the move to forestry silviculture where I worked for 28 years. In 2012 I decided to get a qualification to go with my years of experience. I was jolly nervous approaching Tūranga Ararau to start the forestry diploma as the previous time I studied I had used an abacus and there I was sitting in front of a computer on their zero fees forestry management programme. The support and resources for assessments and timelines were more than adequate meaning I could study at my own pace. After completing the second year of the Diploma in Forest Management at Waiariki, I successfully applied for a job as the Forest Operations Coordinator in Silviculture at Hikurangi Forest Farms which has been the highlight after my 28 years at the coalface in the industry and 2 years dedicated study. Many thanks go to staff at Tūranga Ararau and Waiariki Institute for all their support.

F O R E S T RY MANAGEMENT

Forestry Tutor Tūranga Ararau

Prior to the diploma I was working for a forest harvesting contractor in Gisborne. My main duties were tree falling and breaking-out however my general passion for forestry, the wealth of job opportunities available for forest management graduates and the mix of outdoor/ indoor work all contributed towards my decision to gain a qualification in forestry management. The flexible study options at Tūranga Ararau meant that I was able to continue to work while studying towards a tertiary qualification in forestry in 2013. They gave me the confidence to believe in myself and provided me with the knowledge and skills to take me to the next level and successfully complete the Diploma in Forestry - Forestry Management level 6 at Waiariki Institute of Technology in 2014. Since completing the diploma I have secured a job with the largest customised forest processing company in Australasia. My role as the company cadet comprises of learning everything about the business from the ground up with the objective to be in a supervisory role towards the end of my cadetship. I plan to continue to make a positive contribution to the forest industry in New Zealand.

G r o w t h Q u a l i t y Va l u e

Tūranga Ararau

Iwi Education Provider www.turanga-ararau.org.nz

Henare Tawhai

Company Cadet PEDERSEN GROUP

Ph: +64-6-868 1081

Following the footsteps of my grandfather I have pursued a career in forestry starting off spending my school holidays working for a silviculture crew to help pay my tuition costs at Hato Paora College. Leaving school I completed a polytechnic forestry course before working 15 years in forest harvesting. Joining the Tūranga Ararau first year of the forest management programme in 2012 gave me a wider understanding of the forest industry thanks to Henry, Kees and Ross. In 2013 I joined and completed the second year of the Diploma in Forestry Management level 6 at Waiariki Institute of Technology and the National Certificate in Health and Safety level 3. I have a real passion for forestry and I am now working full time sharing my skills and knowledge as a tutor on the forestry youth programme at the Ruapani Forestry Centre. I would not have achieved my goals without the support of Henry and Tūranga Ararau, my friends and my whānau.

F O R E S T RY L O G G I N G

Call us now on 06 868 1081 to find out more

G r o w t h Q u a l i t y Va l u e ‘Iti te matakahi, paoa atu anō, nā, potapota noa’ ‘While a wedge is small, when struck repeatedly a clean break results’

Tūranga Ararau

Iwi Education Provider www.turanga-ararau.org.nz

Ph: +64-6-868 1081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.