Pipiwharauroa - June 2013

Page 1

l

l

Pipiwharauroa Pipiri 2013

Pukapuka: Rua Te Kau

Panui: Tua Ono

\

Matariki

Tamararo 2013

Ko ngā toa o Tamararo 2013 ko Rongonui Kahurangi rāua ko Maumahara Horsfall ō Te Kura ō Manutuke.

Nō te tuawhitu me te tuawaru o tēnei marama ka whakanuitia a Tamararo e ngā tamariki nohinohi me ngā kura tuatahi, tuarua hoki o te Tairāwhiti whānui i te Taiwhanga Whakangahau o Mākaraka. I whakaekea e te marea o tata me tawhiti. Pārekareka ana ki te mātakitaki. E whakamihi ana ki te whakapau kaha o ngā kaiako ki a tātou tamariki mokopuna i whakatū waewae i ēnei whakataetae whakahirahira. Nō rātou te kaha, te heke o te mōtuhi, te whakapau i te rau haora neke atu ki te ako i ngā mahi ō onamata ā kui mā, ā koro mā. Nā koutou i tū ai tēnei huinga nui.

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Anō rā ko te mihi ki ngā kapa i toa, ki a rātou i tū i roto i te wairua o te kaupapa engari i kitea te hihiko o ngā reanga kei te piki ake nō reira kia tūpato. Kua hikinga te taumata whakataetae e ngā kōhungahunga mō tēra tau. Me whakamihi hoki ki ngā kaiwhatu kākahu ō ia kapa. Tau ana, te kitea o te ātaahuatanga o te hanga.

I kitea te piu a te tamaiti wāwāhi tahā me te piu a Tanerore me Hineruhi. Tau kē. Haruru ana te papa, whakahahā ana ngā kaitautoko. Pārekareka ana!

Matariki Ahunga Nui Matariki Hunga Nui Matariki Kanohi Iti Matariki Tāpuapua Te tīmatanga o te tau hou Pipiri, te tīmatanga o te Hōtoke, Takurua rānei. Kua tīmata te kukuti o te whenua i te makariri. Kua puta ngā kai i tahuna i te wā o te nui. Kua puta ngā papanarua me ngā kākahu mahana. Kua emi ngā wahie mo te ahi pāinaina. Koinei te wā ka hurihia te whenua, ana tae rawa ake ki te wā whakatō mārakerake ana te māra. Ae, koinei te tīmatanga o te tau hou a te Māori. Taketake ana ko Matariki kua puta. Mai i ngā rā whakamutunga ō Haratua ki te tīmatanga o Pipiri ka puta te tohu arā ko te kāhui whetu ā Matariki. E whetu ēnei whetu ka kitea i te ata pō ki te pītonga, paeroa rānei. E ai ki ngā tohunga ko Matariki te ariki o te kāhui, ana ko ana tāina he tauārai i ngā wehenga o te tau. Ia tau ka whakanuia tēnei rā e ngā kura, e ngā hapori puta noa i Aotearoa. Ka huihui, ka hākari, ka whakaarihia, ka mahi i ngā mahi pārekareka, whakangahau hei whakanui i tēnei rā whakahirahira.

Ikaroa Rāwhiti By-Election

Ko Te Ahi Lardelli rāua ko Te Aōmihiata Paenga Morgan ō Tūranga Wahine Tūranga Tāne

If you have not already done so, remember to vote by or on Saturday 29 June 2013 Te Parekereke a Hauiti

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Inside this month...

Pages 4-5 Ikaroa Rāwhiti By-Election 2013

Pages 7-10 Tamararo 2013

Page 13 C Company Pilgrimage

Page 16 Page 15

tranga health

Panui


l

'He Awa - He Kōrero'

l

l

Pipiwharauroa

Nā Maia hoki i tapa tana wharepaku ko ‘parahamuti’ me te koawa wai inu ko ‘Murimuri mai Hawaiki’ rere mai i ngā tahataha o ngā hiwi.

Founded October 1898 Pukapuka: Rua Te Kau Pānui: Rima Te Marama: Pipiri Te Tau: 2013 ISSN: 1176 - 42288

I tau mai hoki te waka Tākitimu me Te Ikaroa-aRauru ki te pūwaha o te awa o Tūranganui, ka nohia ngā taha e rua o te awa me Tuamotu tae atu ki Waikanae e ētahi o ngā tangata i heke mai i aua waka.

Pīpīwharauroa takes its name from ‘He Kupu Whakamārama Pīpīwharauroa’, which was printed in October, 1899 by Te Rau Print and edited by the late Reverend Reweti Kohere. Pīpīwharauroa was re launched on 20 October, 1993. Produced and edited by: Te Rūnanga o Tūranganui-ā-Kiwa Tūranga Ararau Printed by: The Gisborne Herald Email: pipiwharauroa@ta-pte.org.nz Phone: (06) 868 1081

http://www.facebook.com/pipi.wharauroa

Te Awa ō Tūranganui ā Kiwa Ahakoa poto- ko ngā kōrero arā atu! Hai tīmatanga kōrero, arā, ahakoa he rerekē ngā kōrero a tēna hapū, a tēna iwi mō tēnei awa, ko te whakataunga kāre e rerekē te awa, ka rere tonu. Heoi anō e mōhiotia ana e whakaaronuitia ana tēnei awa e tātou te iwi Māori me tauiwi hoki. He kōrero mō te Tairāwhiti me te tangata whenua i noho ki tēnei rohe. Ki te kore e purihia, e kōrerohia ka ngaro. Nō reira mā wai atu hoki.Ko te tikanga he whakaaro māmā noa iho. Ko tōna pūtake he werowero i te hinengaro hai āwhina i a tātou kia matatau ai tātou ko wai tātou me te whātoro atu ki ngā āhuatanga e whai painga ana mō te oranga o te whānau, hapū iwi hoki. Mau ana te whakaaro, tau ana te wairua ki ngā whakahaere e tōtika ana, e whaimana ai i runga i ngā whakaritenga e taea ai te pupuri, te whakaatu me te whakatikatika pea. Ka rere mai a Taruheru me Waimata ka puta ko Tūranganui. Ko ana tahataha ki te rāwhiti me te hauauru. I mua i tūngia e te kahikatea, e te pukatea. Ururua ana, matomato ana te tipu a te rārauhe me te otaota. He whenua tāpokopoko, he whenua tino

Kei whea Te Toka ā Taiau?

l

Pipiwharauroa

Page 2

Te Toka ā Taiau

Te wehengarua o ngā awa - Waimata me Taheru.

nohia e ngā tūmomo manu Māori katoa, arā te kākā, te kereru, kākariki, pūkeko hoki. Nō muri mai ka whakawāteatia ngā rākau ka whakatōngia ki te kai pēra i te kūmara, te hue, te taro. Nā tēnei āhuatanga ka tūtū haere ngā pā ki ngā tahataha o ngā awa e toru. Nā te nātata ki te pūwaha ka pikia e ngā tūmomo ika katoa aua awa. Kāre he potonga o te kai i te whenua, i te awa, moana hoki.

He hokinga whakaaro E whakapono ana ētahi i tau mai te waka o Horouta ki te hauāuru o te awa o Tūranganui. Nō muri mai ka tau atu ki Muriwai ki te whanga moana o Te Wherowhero. I reira ka takahia e te tuahine ō Paoa arā e Hinehakirirangi te whenua . Ko ia te wahine, te tangata tuatahi ki te whakapā waewae ki te whenua. He Arikinui, he ruahine i whakaaronuitia. Ko ana mahi he whakanoa i ngā tohunga o te waka kia taea ai e rātou te kai me te whakahaere karakia kia tapu anō ai rātou. E ai ki, ka whakawhiti mai ngā tohunga mai i ō rātou waka ki te waka e kawe ana i a Hinehākirirangi, ka hīkoi ma raro i ana kēkē hai whakanoa, ka kai. Mutu ana ka hīkoi anō mā raro i ana kēkē ki tō rātou waka hai whakatapu i a rātou. Ko tēra te kaha o te mana o tēra ruahine. Ko ia hoki te kuia rongonui mō te whakatipu kūmara.

Māia He kōrero pēnei, i te rīriri a Maia rāua ko Uenuku i Hawaiki ka oma mai i runga i tana waka hue ka tau mai ki Tūranganui a Kiwa. E ai ki ngā hītōriana nā ngā karakia whaimana a te Koroua nei i tae pai ai ki konei. Ki ētahi i tau atu kē ki Tauararo. Nō muri mai ka hangaia e Māia he whare ki te wāhi e tūngia nei e te kōhatu whakamaumaharatanga o Kāpene Kuki, ka tapaina e ia ko “Puhi kai iti”.

Ko te tumu herenga waka Te pātaka iringa kōrero Ko te Toka a Taiau te tuahu tapu o ngā wānanga E ai ki te aronganui ō te Tairāwhiti, ko te toka ā Taiau te pito o te ao. He huihuinga wairua ō rātou mā kua huri, kua whakawhiti atu ki tua o te ārai. Hai kōnei hoki te takotoranga o ngā whakapapa. He toka kitea, whakamaumahara ki te pono o te iwi ki te whenua, ki te taiao. Ko te toka a Taiao he mauri tipua. Ko te toka a Taiau he mauri tawhito. He mauri nō te kukunetanga mai i Hawaiki e tū nei hei ahurewa tapu, hei tuahu tapu. Ahakoa kua ngaro i te tirohanga kanohi, ko rātou i pakeke mai, i rangona i ngā kōrero mo te toka nei e titi tonu ana ki te hinengaro. Ko te mea nui kia kōrero tonutia kia mau ai ki te whakaaro o ngā reanga e tipu ake nei. Ma ngā kōrero e whakaata ki te hinengaro o te tangata. Ki te kōrerotia i roto i ō tātou kura me ngā kōhanga ahakoa kāre e kitea ma te whakaaro e tiki atu. I tau mai a Kāpene Kuki ki konei. He nui atu ngā kōrero e pā ana ki tana taunga, arā, te haerenga atu o te tangata whenua ki te pōhiri i a ia ka pūhia mai, mate atu hoki. Heoi anō kei te ahu tonu mai ngā kōrero engari kei ngā rēkōti pupuri kōrero i te Puringa ā Motu e kii ana i wāwāhitia i te tau 1870 pea kia wātea mō ngā waka ū mai ki Tūranganui. Kāre tonu i te tino aro kei whea ake inaianei. Mēna he kōrero kei a koutou waea mai ki Tūranga Ararau 8681081 ext 806. Kia ora.

Ahakoa poto- ko te awa ō Tūranganui - 1,200 mita te roa.


Pipiwharauroa 'HE KŌRERO'

Mere Pōhatu

The Tairawhiti World is Changing – Believe Me 30 years of Kōhanga in Tyndall Road. That’s a lot of little mokopuna in learning over the years. A new stunning house has replaced the 1920s house where it all began. Kura Kaupapa started. Waikirikiri School led the changed learning environments. There is more Te Reo learning with lots more community recruited trained Te Reo teachers. I’ve no idea whether more folks speak Māori. But for certain more mokopuna entered compulsory education with lots of whānau support and raised success aspirations. Te Whakaruruhau Kōhanga Reo gathered all the people this month and the memories along with progress were tracked and celebrated in style. No doubt about it, being a pioneer with exciting Māori initiatives, is a tumultuous journey. Well worth the trouble and challenges. Every Kōhanga Reo will have a truckload of memories, triumphs, disasters and successes. Each in their own way will have made a huge difference for their local economy and community plus big changes for their mokopuna. What has changed in three decades is that a generation of fluent Māori speakers have died in those 30 years. A new wave has arrived, I can hear her breathing. Now Te Reo has modern variations.

Tairāwhiti Community Law Centre

Nikorima Thatcher (continued from last month) Blocks to travelling Due to Fines and a Criminal Record The large number of inquiries we have from people in our community regarding travelling overseas doesn’t surprise me as so many of our whānau are planning to leave to seek out new opportunities. This article therefore provides an overview of the impact fines and a criminal record could have on your freedom to travel overseas noting that if you do have fines there is an option of applying to the court to have them turned into community service.

FREQUENT QUESTIONS RECEIVED INCLUDE: What happens if I have a criminal conviction and want to travel to other countries? You will need to check with the embassy or high commission of the country to which you plan to travel and you can find their contact details on the Ministry of Foreign Affairs and Trade website. Below is information on travelling to Australia and the USA. Even if you are travelling to another destination, they may give you an idea of what to expect when travelling overseas with a criminal record.

CAN I TRAVEL TO AUSTRALIA IF I HAVE A CRIMINAL RECORD? Most New Zealanders are entitled to a Special Category Visa (CSV) because of our relationship with Australia. However if you have criminal convictions, you may not be entitled to a CSV and must obtain the permission of the Department of Immigration and Citizenship (DIAC) in Melbourne.

Māori TV, Iwi Radio and other early childhood options have all taken wings. We have Puna Reo now. All of these yet mainstream education continues to be challenged when it comes to accelerating Māori success. We can’t rest on our memories and hopes. There are in fact more Māori in mainstream education in Gisborne than in Kaupapa Māori kura and learning places. Some households, we know who they are, struggle to get their kids to school ready for learning. Some whānau have no idea how important school is for their kids. Most schools have no idea how to connect with these same whānau.

This is a catastrophe of epidemic proportions. Poorly educated kids and communities mean dismal economic outcomes for everyone. Initiatives like Kōhanga are always needed to excite a community and get kids and their whanau into a love to learn space. With Matariki in the night sky comes a time for everyone to celebrate, really celebrate what’s gone by and to plan for the months and years ahead.

Page 3

We all need to keep up with our kids. It’s easy really, keep all our kids warm, happy, fed and watered, loved, safe and read them books and have lots of fun and tremendous conversations using words of encouragement, understanding and guidance. Easy eh? Doesn’t cost much either.

Kia ora whānau! Currently at Ngāi Tāmanuhiri Whānau Trust we; Donna Kaye Moeke, Ali Maynard and John Kamana are trying to update and confirm the contact details (phone numbers, physical and mailing addresses, email) of all our registered whanau and friends 18 years and over on Te Aranui. Over the next few weeks we will be trying to contact you (primarily by phone) with our current information on-file to update and change your details if necessary. If you have not heard from us recently, we might not have your current details, and might not be able to find you.

Every kid in Gisborne, indeed Tairāwhiti, needs to be the crucial taonga in a district wide economic development strategy. Make sure every person on every Board, be it a school board or the local Iwi or City Council thinks about kids and education. Not just as an occasional agenda item or “one-off” project, but they ought to have a kids strategy deeply embedded in every single matter they discuss at their beautiful Board tables. Let’s put all our governance boards on notice. We need them on the case.

If you want to update your information, or if you know your details are out of date, please go to the Trust's Website at - http://www.tamanuhiri.iwi.nz/registrations where you can fill out the form online.

The world we live in, in Tairāwhiti is changing. Believe me I saw that change at Te Whakaruruhau Kōhanga Reo this month.

The more whānau informed the more whānau involved. Ngā whānau katoa e haramai ki te awhi.

To do this, download and complete a ‘Consent to Disclosure’ form allowing the Police to send your details to the Australian DIAC and mail it to:

• • •

Australian Consulate-General Level 7 Pricewaterhouse Coopers Tower 186-194 Quay Street Auckland 1010 Once the Consulate has received your form they will decide whether you need to apply for a visa to enter Australia. The process to reach a decision should take around three weeks. If you do require a visa, the Consulate will send you a visitor visa application pack. After you have completed and returned your application it will be forwarded to the Visa Applicant Character Consideration Unit (VACCU) in Melbourne for character assessment. You need to note that this part of the process can take several months. The DIAC Character Requirements factsheet gives you an idea of what to expect. More information about the process is on the Australian High Commission website. If you need help with your application, you can find it at your nearest Citizens Advice Bureau.

I WANT TO TRAVEL TO THE USA BUT I HAVE A PREVIOUS CRIMINAL CONVICTION. WILL THAT PREVENT ME FROM GOING THERE? Under the Visa Waiver Programme most New Zealand Citizens can travel to the United States of America without a visa using ‘e-passports’ that are passports with an identification chip in them. However this does not apply to people with a criminal record except for minor traffic fines. If you have a criminal record, the only way to know for sure if you can travel to the USA is to apply for a visa. It’s a good idea to wait until you have got a visa before making any financial commitments to travel. In the visa application process you will need to:

Any comments or questions, you can call the Trust at 06) 862 8083 or send an email to: trust@tamanuhiri.iwi.nz We are a third of the way through our kaupapa, so big thank you to all the positive feedback from over 600 whānau so far on the phone and Facebook.

MAURIORA !

Pay the application fee Complete a DS-160 form Arrange an appointment at the US Consulate in Auckland, by using their online appointment calendar Attend an interview at the consulate at which time you need to take:

-Your appointment letter, -Your DS-160 confirmation, -A recent passport photograph, -All of your previous and current passports -The payment receipt. -If you have a criminal conviction, you will also need to take a copy of your Criminal History Report. You can request this from the New Zealand Ministry of Justice website. Even if your conviction makes you technically unable to travel to the US, you may be able to get a temporary waiver. You should speak about this with the Consular Officer at the time of the interview. Waiver processing can take a couple of weeks, so if you think you may require a waiver, apply early. For further information, you can call the USA Visa Information Service on 09 915 1081 FREE or visit the travel.state.gov website. If you need help filling in the application form you can approach your local Community Law Centre.

COULD I BE STOPPED FROM LEAVING NEW ZEALAND IF I OWE MONEY TO THE COURTS? If you have unpaid fines or owe reparations payments, you may be stopped from leaving the country at the airport or at the airport on your return. To avoid being stopped at the airport due to unpaid fines, you can either pay your fines online or call 0800 PAYORSTAY (0800 729 677 or 0800 729 677 FREE) and pay with your credit card. Nā Nikorima Thatcher Legal Education Tairāwhiti Community Law Centre


Pipiwharauroa 'Ikaroa Rāwhiti By-Election 2013'

Page 4

Ikaroa-Rāwhiti By-Election

The unexpected death of the Honourable Parekura Horomia in May 2013 has resulted in the by-election of the Ikaroa-Rāwhiti electoral seat. The electorate is huge, stretching from Potaka in the north, down through Gisborne and the eastern side of the North Island including all of Ngāti Kahungunu and down to Wainuiomata in Wellington. The by-election has attracted seven candidates who are: Meka Whaitiri (Labour Party) Na Raihania (Māori Party) Marama Davidson (Green Party) Te Hamua Nikora (Mana Party) Michael Appleby (Aotearoa Legalise Cannabis Party) and Independents Adam Holland and Maurice Wairau.

of Cannabis and treating alcohol and other drugs of abuse as health issues and not a crime.

3. What is your stance on:

- Drilling and mining in our electorate and the wider Aotearoa - The sale of our State assets? There will be no need to drill for oil or mine the foreshore and seabed if ALCP economic policy is adopted. We can grow as much renewable fuels from hemp as we will ever need. Releasing locked up Māori land for industrial Hemp, medicinal Marijuana and licensed R18 recreational Cannabis will make IkaroaRāwhiti's economy boom. Colorado and Washington State legalised Cannabis for recreational use last year leading to a boom in tourism and a 25% tax on Cannabis, used to fund schools. We will not have to sell any future State Assets if these policies are adopted here in Aotearoa.

Voting has been set down for Saturday 29 June 2013. Pīpīwharauroa has invited the seven candidates to provide background of themselves and their aspirations if elected, and a series of questions put to them. Those questions are: 1. What do you see as the most important issues for Iwi Māori in Ikaroa Rāwhiti? 2. What would you personally do to address these issues if elected? 3. What is your stance on: - Drilling and mining in our electorate and the wider Aotearoa - The sale of our State assets. The profiles and answers to those who responded are outlined as follows.

AOTEAROA LEGALISE CANNABIS PARTY George Appleby Kia Ora, My name is Michael George Appleby, I am a 66-year-old human rights lawyer from Wellington. I am the father of four daughters and I have one grandchild. I have been leader of the Aotearoa Legalise Cannabis Party since 1996 and have stood for Parliament in six general elections and two byelections. I am the former head of the law faculty at Whitireia Polytechnic and I have lectured in law around Aotearoa and overseas. I am a former liquor licensing board trustee and Wellington City Council candidate. I am a director and shareholder of a number of Hemp businesses.

1. What do you see as the most important issues for Iwi Māori in Ikaroa Rāwhiti? Jobs are hard to come by and criminalising over half the population of Ikaroa-Rāwhiti for Cannabis has resulted in widespread unemployment and demeaning urine tests for workers. The War on Drugs is a racist war against our own people, with Māori four times more likely to be arrested than Pākehā.

2. What would you personally do to address these issues if elected? I will implement the Law Commission's recommendations from a two year, $4 million, study of drug policy released last year. The Law Commission called for medical Marijuana trials, social dealing

GREEN PARTY Marama Davidson Ko Awatere me Waiapu ngā awa Ko Whetūmatarau me Hikurangi ngā maunga Ko Te Whānau-a-Tūwhakairiora me Te Whānau-a-Tāpuhi ngā hapū Ko Ngāti Porou te iwi Ko Hana Paraone Fox tōku māma Ko Rawiri Paratene tōku pāpa Nō Te Taitokerau ia A, ko Marama Davidson awau. I am the Green Party candidate for the Ikaroa-Rāwhiti by-election. I have been politically active on many levels as a Māori woman who cares for our whānau and Papatūānuku. For ten years I was an Advisor for the Human Rights Commission. This insight into the struggles families face led to my support for our flax-roots activism. I grew my profile as a public commentator not afraid to speak up for us as Tangata Whenua.

1. What do you see as the most important issues for iwi Māori in Ikaroa-Rawhiti? Whānau want jobs. They want to be able to feed their kids, get them to the doctor and keep them warm at night. Whānau also want a clean healthy environment for our mokopuna.

2. What will you personally do to address these issues if you were elected to Parliament? The Green Party has a policy package to create a smart green economy and jobs with a Living Wage that will not destroy Papatūānuku. This includes supporting things like sustainable forestry, restoring our awa, safe food and organic exports, eco-tourism and renewable energy. We will further support tamariki and whānau with things like a warrant of fitness scheme for all rental homes, a health nurse in decile 1-3 primary and intermediate schools and a rent to buy program for whānau to buy their first home.

3. What is your stance on: -Drilling and mining in our electorate and the wider Aotearoa: I have been a staunch advocate for the protection of te Taiao. If we care for Papatūānuku she will care for us. The Green Party opposes risky deep sea oil drilling and wants a ban on fracking until we are completely sure that it is safe.

The Green Party opposes mining in conservation estates as it does not make any sense to rip up valuable whenua to dig up coal. We also support hapū mana motuhake over their own rohe which includes the right to veto harmful extraction industry proposals. Our opposition to extraction industries includes an energy transition plan to reduce our dependence on fossil fuels. -The sale of our State assets: I have worked hard as a political commentator and activist to speak out against asset sales. The Green Party wants to keep our assets in public ownership and is currently collecting the last signatures needed to call for a referendum on asset sales.

MANA PARTY Te Hamua Nikora Tuatahi me mihi ki te Atua Tuarua ki tēra matua - a Uncle Para... Haere rā Ka hoki ngā mahara ki tōku tipuna matua hoki, ki a Tā Apirana Ngata Ki a tātou te hunga ora, tēnā tātou katoa After having grown up in Ruatōria and Gisborne, I embarked upon a career in Māori broadcasting, fronting such shows as “Pukana” and “Homai Te Pakipaki”. In 2010 my health took a turn for the worse and I am now a proud survivor of testicular cancer and a brain tumour. Much of my mahi has focused on empowering our rangatahi and using Te Reo Māori as a vehicle by which to spread positive messages.

1. What do you see as the most important issues for Iwi Māori in Ikaroa Rāwhiti? Addressing poverty, building more homes for our whānau, providing more opportunities for our rangatahi and saying "NO" to oil and gas exploration. MANA'S Feed the Kids Bill will provide breakfasts and lunches just under half of our kids in Ikaroa-Rāwhiti. Half of our people live in rental accommodation and the waiting lists for Housing NZ show that there is a shortage of 500 state houses. MANA wants to build these homes. About half of our rangatahi leave school with no qualifications and around 5000 of our rangatahi are unemployed. MANA supports more funding for Māori education and proving jobs tomorrow for our rangatahi in our schools, hospitals and marae. Most of Ikaroa-Rāwhiti land and sea has been opened up for oil and gas exploration with nine companies having a slice of the pie. MANA stands with all iwi of Ikaroa-Rāwhiti in opposing oil and gas exploration and drilling.

2. What would you personally do to address these issues if elected? I stand strong on these issues and will do my best to ensure positive change for our people if elected to Parliament. The beauty of MANA is that we are a no nonsense party that is unashamedly pro-Māori. We don't bow down to the redneck Pakeha vote and we don't mince our words. Our policies are simple and are said in a language that everyone understands. If our people need kai, MANA will provide it. If our people need a roof over their heads, MANA will build homes. If our people need jobs, MANA will find them and pay a living wage. For MANA we know that our people face hard times and that's why many of our policies focus on getting back to basics.


Pipiwharauroa 'Ikaroa Rāwhiti By-Election 2013'

3. What is your stance on:

- Drilling and mining in our electorate and the wider Aotearoa

Totally opposed, unlike Labour. We cannot risk our kai cupboard or waters being polluted. Fracking is the most scary practise and it creates the prospect of earthquakes and having our water catch fire through oil and gas leaks underground. MANA message is simple - "FRACK OFF". - The sale of our State assets Totally opposed. Our assets are not for sale and why the Māori Party continues to support a Government that thinks the sale of our power companies is a good idea is beyond me. MANA knows that the sale of our power companies will lead to higher power prices for our whanau who are already struggling to pay their power bill. MANA wants to see power companies stay in our hands. MANA also supports Māori owning the water, unlike Labour, whose leader David Shearer said last year that he agreed with John Key that Māori do not own the water.

MĀORI PARTY Na Raihania No Ngāti Porou whanui, Tūranganui-ā-Kiwa Rongomaiwahine me Kahungunu ahau. E tuku mihi aroha kia koutou i raro i te kapua pouri i tenei wa. Me mihi hoki kia koutou e mauiui ana; piki te ora piki te wairua kia kaha tatou! I grew up in Tai Rāwhiti more specifically in Muriwai and Tokomaru Bay; this is where my heart is, and this electorate is where my beautiful wife Marnie and I have raised our whānau. Now I have five mokopuna and I am determined to make sure they have the very best of everything right here at home.

1. What do you see as the most important issues for iwi Māori in Ikaroa Rāwhiti? I believe that whānau wellbeing is the central issue facing us in Ikaroa Rāwhiti. If we earn a living wage, then we can take control of our futures. Full employment and access to effective health services are critical to our success. All our children deserve to feel safe and live in warm homes, with healthy kai. Quality education will see our rangatahi stay at school to achieve qualifications to be bilingual, academically equipped and ready to take on the world.

2. What would you personally do to address these issues if elected? It is about having the vision, the vehicle and the voice to make the difference. Our vision is that all our whānau will be strong - to feed themselves, clothe their children, have a job and a home. That is the basis of Whānau Ora - to restore to ourselves our responsibilities and capability to care for our own. We already have the vehicle in place. The other parties can’t achieve change until 2014 which is two long winters away. Our waka can do it in the here and now. We have put in place warm healthy homes with $100m for home insulation; 3000 placements in trade training and 350 cadetships and $60m for te reo revitalisation meaning more teachers. Our unique difference is we don’t need to ask permission for your voice to be heard. Our party is proudly built on kaupapa Māori.

Page 5

The Māori Party has always believed that the most enduring change comes from the people themselves. Our job is to listen and then act on your concerns.

year alone, over 2,500 of our whānau from IkaroaRāwhiti left to go over to Australia. Our people need change, and we need it now.

3. What is your stance on:

2. What would you personally do to address these issues if elected?

- Drilling and mining in our electorate and the wider Aotearoa Personally I am absolutely opposed to drilling which I believe is harmful to Papatuanuku; to Tangaroa. I took part in the fires of protest at Wharekahika and Rangitukia when Petrobras sought to drill off the Raukumara Basin. I also support the actions of the Māori Party who put forward an amendment to the Crown Minerals Act and have written a private members bill; both strategies to ensure that before they come into our rohe, oil and gas companies must enter into effective engagement with the people first. Our view is that it is our marae, hapū and iwi who should have the final say and it is our job to support them in that position. - The sale of our State assets The Māori Party is opposed to the sale of state assets and voted against the mixed model legislation. But we never walk away from doing everything we can for the people. We fought to retain the Treaty protections from the State Owned Enterprises Act (section 9) so that the asset sale process must comply with Treaty principles; and we will be keeping a vigilant eye on any future asset sales to ensure these protections are upheld. Experience: • • • • • •

Claims negotiator for Ngāi Tāmanuhiri Chair of the Māori Health Board for Te Tairāwhiti Former Chair of Te Rūnanga o Tūranganui ā Kiwa and Ngāi Tāmanuhiri Former President of the NZ Public Service Association Former Chair of Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Hou, Napier Former prison officer, Department of Corrections

LABOUR PARTY Meka Whaitiri Tena koutou e aku rau rangatira,

One of Parekura’s sayings was ‘local solutions to local problems’. I am passionate about growing local capacity so I would fight hard to have Māori Trade training schemes, that have a proven track record of success, reintroduced in Ikaroa-Rāwhiti. The cost of living has sky rocketed, and I would work to ensure that the our kuia and kaumatua have warmer homes, and lower the costs of heating our whare by up to 10 per cent. The Māori economy, and our Iwi capacity, is changing rapidly at the moment, and I would push for pathways that enable iwi and hapū to develop assets that are being returned. Practically this means working with iwi, regional authorities and central government to get rid of the unnecessary red tape that prohibits sustainable development for iwi Māori katoa.

3. What is your stance on: - Drilling and mining in our electorate and the wider Aotearoa? Papatūānuku is our greatest taonga, and our livelihood is dependent on her survival. I oppose any drilling and mining that undermines her ability to sustain our whānau, our hapū and our iwi. I am passionate about investing in sustainable development, particularly in the green energy sector. Our people need sustainable mahi, and sustainable energy – our government owes us innovative thinking and development in areas that do not harm our whenua or our mokopuna. - The sale of our State assets? I remember the devastation of the privatization of our assets in the late 1980’s, and I remember the impact that had on our whanau in Ikaroa-Rawhiti. The sale of our state owned assets is the sale of the inheritance of our mokopuna. We shouldn’t be selling off assets to create money for the government’s debts – we should be investing in our local economy, creating jobs here at home, and growing our asset base for the generations yet to come.

Ko Meka Whaitiri toku ingoa, ko au he uri o Rongowhakaata, Ngāi Tāmanuhiri, Te Aitanga ā Māhaki, Ngāti Porou, me Ngāti Kahungunu hoki. Born in Manutuke, I have been a rousy in a shearing gang, the General Manager of the Maori Women’s Welfare League and Ngāti Kahungunu Chief Executive. I was fortunate to be trained by Parekura to serve our people over the past 25 years. In Parliament, I want to continue his legacy and my life of service to our people.

HUI A IWI TE RŪNANGA O TŪRANGANUI Ā KIWA Muriwai Marae, Tāmanuhiri Road, Muriwai Saturday, 29 June 2013, 10.00am

For rangatahi, for jobs for our whānau, for a voice for Ikaroa-Rawhiti – vote Meka Whaitiri, Labour candidate for Ikaroa-Rawhiti.

AGENDA

1. What do you see as the most important issues for Iwi Maori in Ikaroa Rāwhiti?

• Taskforce Update • Constitution Transformation

Our whanau need mahi, opportunities for our rangatahi, and we need to be heard. Our people in Ikaroa-Rāwhiti have been ignored for the past five years and we are really suffering. There are almost 10,000 people unemployed in Gisborne and the Hawke’s Bay and this number is rising. Last

(If the marae is being used, the hui will transfer to Rūnanga Boardroom at 1pm) Nau mai haeremai Hope Tupara Chairperson


Pipiwharauroa 'Kōrero Time With Mātai'

Page 6

Kōrero Time with Mātai Smith

Ngā mihi mahana ahau ki a tātou katoa i tēnei wāhanga makariri o te tau! Ka tika hoki taua kōrero, “Makere mumu, hupe tautau!” Well whānau, I had a great response regarding last month’s article on ‘Gizzy Day’ in Brisbane. It certainly was an awesome kaupapa and already I’m planning a return trip. At the same time I will try and drag Mayor Meng Foon across with me. When I was home recently for Tamararo he asked me about the event and I told him in the most diplomatic way possible, “Get there, you’re the Mayor!” Anyway I ran into lots of whānau at the event who I haven’t seen in a very long time. One of them was my whanaunga, Marion Leedie nee Tureia who is doing really well for herself running her own fitness business across the ditch. Although born in Darfield in the South Island, Marion has whakapapa to Rongowhakaata. Her father was the late Jimmy James Taylor/Tureia and of course the Tureia family are from my neck of the woods at Manutuke while her late mother, Rita Wharton, was originally from Murupara. Anyway I’ll let her tell you her story from now. “Dad was a shearer and Mum was a wool handler. We moved to Manutuke when I was five to help my Nanny Dee. That’s how I came to grow up out there with all of my cousins. As Nanny Dee was also part of the Ria family I had like a million instant cousins! I was an only child until I was seven and stayed with Nanny Dee while Mum and Dad were out shearing. So yes, needless to say, lots of stern rules and lots of study is all I can remember, that was until we got our own little homestead down the main road at Manutuke right next to Matai’s grandparents, May and Theo Jones. That’s where I first met him. Mum and Dad had another two children, my sister Del and my brother John so Mum ended up staying home full time to take care of us. However we never went without and never really had to ask for anything. Both of my parents didn't have very much but they spent all their time with us! They never missed a hockey game or any of our other activities. Things were all good until my Dad passed away suddenly in 1992. I don't know how my Mum did it, raising us three on her own. After such a happy upbringing in Manutuke we moved to Western Australia at the end of 1994 to be with my Mum and her new partner, Frank Hokianga. We lived in Port Hedland for at least eight years and to describe it in one word, it was “HOT.”Mum and Frank were there to make a better life for all of us and they did incredibly well. Frank worked long hours meaning we did not have any money issues. I didn't like Hedland very much, that was until I met my new partner Jade Kingi then I didn't mind it too much at all. When I finished school at the end of Year 12 I enrolled at the Pilbara TAFE where I completed certificates 3 and 4 in Retail Operations, that was quite boring. I realised then that I had this constant infatuation with the human body so I started to sneak into the seminars with the nursing students on the campus. Before I knew it I was in an interview with a registered nurse going for a scholarship in nursing. However once I got a taste of the real world of nursing I didn’t like it one bit as I actually just wanted to study anatomy and physiology but had no idea what value it would be for me. When I moved to Brisbane in 2003 I already had three babies. Even though I had had some great jobs in hospitality I felt I needed something that would be more stable and I would enjoy. I had been interested in sport and fitness

for as long as I could remember so it made sense to become a Fitness Instructor. I applied to join the QLD academy of Fitness and there started my studies.

I literally studied my butt off and did everything under the sun to improve my fitness making sure I was in the best shape of my life. I attended every free seminar going about health and every expo on sport or fitness to gain as much knowledge as possible. After I qualified the Fernwood Womans Health Club in Loganholme took me on where I worked there for six years straight. I knew what I was doing was me! I was jubilant and loved how it rubbed onto others. I also provided a lot of training on the side at 'mates rates' that nobody could beat or match for my friends and family. I simply loved to train people and make them feel good so I subcontracted for a year at another Gym called GO HEALTH CLUB. As the overheads are not all that high I decided to go into business for myself through my ‘Fitageous Contagious Fitness’ that I had been running on the side for a long time. I decided to bring her to the surface and not make her a sidekick anymore but make her my main kick! After eight years of training I finally put my babies and my families business on the front line and we opened our personal training studio on the 2nd of February 2013. I started off working on my own but soon got too busy to handle the demand and now have three trainers working alongside me. I also have a support team of Naturopath, Neural linguistic programmer (breaks habits) and massage therapist. Our studio is only small yet we help over 80 people every week, I am very proud of our little business in Tanah Merah which is four streets away from our home. My business logo represents the six children in the spheres, four have Māori art through them and the two smaller ones have indigenous art representing my two younger children I now have to my Aboriginal Australian partner who I married on November 24th last year. It’s a powerful logo representing just how proud I am of my culture, my husband’s culture and, of course, our children as well as the strength and importance of whānau. My logo is trademarked and is the only one like it in the world My future plans is to franchise ‘Fitageous Contagious Fitness’ into family estates and one day get them across to New Zealand at family affordable prices.

Marion Leedie and her family

kaha tēnei uri o Rongowhakaata kia whai oranga pai ai āna tamariki, ka mutu kei te takahi tonu ia i te ara o whakapeto ngoi e angitū ai ia me tōna whānau. Kia Orana Whānau, Winter has arrived and so has the cold, wet weather. It is important that we drive to the conditions including slowing down and not getting behind the wheel after drinking alcohol. We had no serious or fatal crashes over Queens Birthday weekend which was awesome but we need to continue this trend as Tairāwhiti has known history for high speed and crashes on our rural roads. I have spoken with Councillor Bill Burdett who drives the coast road daily and with my staff who police the roads up the coast. It is quite simple, if we slow down and drive to the conditions then there are going to be less crashes resulting in less hospitalisations and safer families which is what it is all about. They tell me that the overall average speed has reduced which is great to hear. It is no secret, we are policing rural areas where risk is high including sports clubs and rural licensed premises. If you own or manage these premises you have the responsibility to ensure that you are not serving intoxicated patrons. The Tairāwhiti police now have a facebook page that is regularly updated and provides information about a range of police activities. Pleasingly we have had a heap of hits and lots of likes. My staff have recently received mobile devices such as iPads and iPhone and are able to remotely access our computer systems while remaining visible out in the community instead of being out of sight stuck at the station. Visibility is important to me as our community feel safe when we are out there in the right places, at the right times doing the right stuff whether that be at a school, a community meeting or working alongside our whānau.

Although I have sorted out where I am I still miss home. What I miss is ‘old skool stuff’ like running in the paddock with no shoes, riding bikes on the handle bars with no helmet at midnight and jumping off the swing bridge not knowing how shallow or deep it is or if there are big trees in the water! I miss that feeling Sergeant Rob Rutene starts as my newly appointed Iwi of having love all around you! Liaison officer (Pouwhakataki) in July which is a higher I feel my babies do miss out on learning the richness level Iwi Liaison position. Previously he has been of their Māori culture a lot. They don't know a word an Iwi Liaison officer in Hawke's Bay and Wairarapa of Māori and I really wish they did! They watch kapa for 10 years so comes with a heap of experience. I haka on TV and ask, “Mum, why do they do that?” Or welcome Rob to my team and I know that he is looking “Gee Mum those men are scary!” They don't know forward to working with our Iwi and communities from any different, they have never been on a Marae and Kōtemāori to Pōtaka. Constable Willis Tamatea is your they were all born here so have been bought up with Elgin Community constable and Whiti Timutimu has a a lot of Australian children. 12 month secondment with Ngāti Porou. Her role is to bring their Iwi social service arm and the Tairāwhiti I do love the lifestyle we can give our babies here in police closer together in working with our communities. Brisbane. We have a beautiful home that the bank We are currently developing an Alternate Action still officially owns but ten years from now we will! initiative aimed at keeping our rangitahi out of the Both my husband and I have steady jobs that pay judicial system and to prevent others from re entering well and our children go to private schools because the same system. It is early days and things are coming we wanted to send them where there are more along well which is great. opportunities. One plays high level sport, while the others enjoy themselves whether it be AFL, piano or That's me whānau, be safe and remember that a acting. I do love our Brisbane life style and I believe vibrant healthy community is a safe community. our move here was one of the best decisions that we have ever made. In saying that we worked hard like Kia Manuia the majority of people do and put in everything we had to so that now we can truly reap the rewards! Inspector Sam Aberahama Area Commander:Tairāwhiti Ngā mihi nui ki a Marion me tana kōrero ki a tātou, ae ahakoa kei tāwāhi ia e noho ana kei te whakapau


l

l

Pipiwharauroa 'Tamararo 2013'

Ko Te Kura Kaupapa Māori ō Kawakawa Mai Tāwhiti

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Ko Te Kura Kaupapa Māori ō Kawakawa Mai Tāwhiti

Ko Te Pumanawa ō Te Whānau

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of Gisborne Herald

Ko Ngā Kohungahunga ō Te Kura Kaupapa Māori ō Kawakawa Mai Tawhiti

Ko Ngā Mokopuna ō Te Hokowhitu Atu

Page

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Ko Te Kapa ō Waikirikiri

Ko Te Pumanawa ō Te Whānau

Page 7

Ko Ngā Mokopuna ō Te Hokowhitu Atu

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of Gisborne Herald

Ko Te Kapa ō Waikirikiri

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Ko Ngā Kohungahunga ō Te Kura Kaupapa Maori o Kawakawa Mai Tawhiti Photo provided by team

Photo provided by team


l

Ko Te Parekereke a Hauiti

Ko Te Kura Kaupapa Māori o Mangatuna

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

l

Pipiwharauroa 'Tamararo 2013'

Page 8

Photo courtesy of Gisborne Herald

Ko Te Kura Kaupapa Māori o Mangatuna

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Ko Te Roopu Kapa Haka ō Tūranga Tangata Rite

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Ko Te Kura Tuatahi o Te Waha o Rerekohu

Ko Ngā Taiohi a Hauiti

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Ko Te Kura Tuatahi o Te Waha o Rerekohu

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Ko Te Roopu Kapa Haka ō Tūranga Tangata Rite

Te irirangi ō Tūranganui Photo courtesy of the team

Ko Ngā Taiohi a Hauiti

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of the team


Pipiwharauroa 'Tamararo 2013'

Ko Te Kura Kaupaoa Mā ō Ngā Uri a Maui Potiki

Ko Te Kura Kaupapa Māori ō Te Parekereke a Hauiti

Ko Te Kura Kaupapa Māori ō Ngā Uri a Maui Potiki

Photo courtesy of Gisborne Herald

Photo courtesy of Gisborne Herald

Photo courtesy of Gisborne Herald

Ko Te Roopu Rangatahi ō Ritana

Ko Te Roopu Rangatahi ō Ritana Ko Te Kura Kaupapa Māori ō Te Waiu ō Ngāti Porou

Page 9

Photo courtesy of Gisborne Herald

Photo courtesy of Gisborne Herald

Photo courtesy of Gisborne Herald


Tūranga Wahine Tūranga Tāne

Photo courtesy of Gisborne Herald

Photo courtesy of Gisborne Herald

Ko Rob Ruha rāua ko Matai Smith Te Kura ō Te Waiu ō Ngāti Porou

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Kei te tatari ngā tamariki mō whakataunga

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of Gisborne Herald

He taonga nō nehe! Hui ngā whakahirahira!

l

Tūranga Wahine Tūranga Tāne

l

Pipiwharauroa 'Tamararo 2013'

Photo courtesy of Darrell Ahuriri

Photo courtesy of Darrell Ahuriri


Pipiwharauroa 'Te Marae ō Ōhako'

OHAKO WHAREKAI OPENING 24 March 2013 A SUMMATION AND HISTORICAL OVERVIEW

Ko Ōhako te marae, ko Te Kiko o te Rangi te whare tipuna, ko Ōhako te wharekai, ko Ngāti Ruapani me Ngā Tāwhiri ngā hapū. Ōhako is one of four marae located in Manutuke and is located on the banks of Te Ārai te Uru awa which has played a significant role in the life force, development and continuing existence of not only of Ōhako whānau but also the whole of the Manutuke area. The marae has little written history however the Waitangi claims research Oral Accounts provided valuable stories which are now part of our overall historical record. These records, together with our own oral history handed down through the generations, is an invaluable taonga. It is generally agreed that before the advent of European settlement in the 1830s people lived in villages or groups on the river banks as the river provided food resources, transport, rich soil to cultivate crops and Pā sites for defence. It is basically about the quiet struggle of a hapū keeping faith with their Tipuna allegiance to Ruapani, to provide a haven and retreat for their extended whānau and to the continued existence of their marae. The symbolic description for this marae is not in the physical structure of the meeting house, Te Kiko o te Rangi but is in the name itself and the aspirations of a people to keep the faith. Ōhako marae did not start life at its present location. At least three other positions along the river are known and given in the following whakatauāki, “Ōpua taku matai, Te Kiko o te Rangi ki runga ki te Kōhanga Kārearea, ki te whatatuna o Papatū” One reason for moving from one of the sites was due to the erosion of the river. Another reason as recorded in “Tākitimu,” the history of Tapuwae, could be that ”Ōhako Pā” was one of two Pā destroyed when Tapuwae avenged the death of his great grandfather, Tamaterangi. Another, as told by our kaumātua, is that during the early “Musket Wars” the Tapatahi Pā of Ōhako affiliation was attacked and the people slaughtered. The survivors left the area but came back years later to the present location where the women made special kete for the purpose of collecting the bones of their whānau. These bones were taken and buried in the Tuarākena Urupā. Due to the making of the kete the whānau that were involved became known as Ngāi Te Kete. The meaning of the name Ōhako or Ōhaoko has, over the past decades, generated much kōrero and some agreement that the term referred to a digging or fishing implement. This could be in relation to the plentiful supply of fish from the river itself. The Pīpīwhākao forest was adjacent, its bountiful harvest of many varieties of food was a prized possession and fiercely guarded. G Harris, who was one of the early settlers along with Captain Read, quickly realised the immense potential in the land despite the forest cover. Through marriage to one of the local Rongowhakaata woman he started a saw mill and cut the forest. After a couple of years of operation, a fire started in the waste wood trimmings. The records state that the fire burnt for three years and cast a continuous cloud over Poverty Bay. The cleared land was stumped, cultivated, and wheat grown. This was a time of growth. Our people owned the land, worked it for the chiefs, and shared in the prosperity that was delivered. Prosperity boomed more so when our iwi owned our own trading vessels and a flour mill. Alas this came to an abrupt end after the battle at Waerenga ā Hika, in 1860, followed a couple years later with the Deed of Cession, we of Rongowhakaata were deemed rebels.

Of the three tribes we suffered the loss of 90% of our land. All our flat land was sold or taken by the Crown except for about 2,000 acres the majority of which was swamp land. We were left starving and destitute, it was estimated that we lost in this conflict approx 70% of our people. It took over 100 years for us to rebuild our population. 1769: Capt James Cook, several of our people killed in this first encounter. 1820-30s: The arrival of the whalers followed by the traders. 1839: The Missionaries, William Williams, mass conversions, establishment of schools and the like. 1840: The Treaty of Waitangi signed by some of our chiefs. Settlers started to arrive and land disputes arose. 1886: The original owners after survey for Aohuna D1 were identified. 1900s: The flu epidemic, many of our people buried in mass graves in Tuarākena. 1927: Ōhako formally identified as a marae. 1928: Ōhako set aside as a Māori Reservation for the common use of Ngāti Ruapani and Ngāti Tāwhiri people.

Page 11

1963: Changes for replacement of Trustees. 1983: The Meeting house remained undecorated. Under the PEP scheme, tukutuku and kōwhaiwhai panels were completed. Another feature rather than a tekoteko is the spire, to denote the name and the relationship to the stars. The kāuta addition was also completed under this PEP scheme. Ōhako has always proclaimed its strong relationship to our tipuna Ruapani. The people of Ōhako are connected in whakapapa to Ruapani through the union of Tirapare, a daughter of Tūtekohe, a direct descendant of Ruapani. When Ruapani decide to move to Waikaremoana his people began preparations for his eventual departure. It was estimated that this journey could take about three years.

Resting places and food provisions had to be in place before the migration started. As Ōhako was on the main route for this hīkoi out of Tūranga, this settlement and the surrounding land was used for this purpose. Ruapani and his people then moved on the huarahi. Up through Papatū to Waerenga ā Kuri then First building was a kāuta by the willow tree. Hori along the ridges of Parikanapa, to the northern side Auahi and his father erected this as the place to cook of the maunga Whakapunake, down to Te Reinga. and prepare food, it had a dirt floor. Specially made whāriki only used for the purpose of serving food were Followed the Ruakituri River to Tūahu then onto their laid out where the dining hall previously stood. Water final destination Waikaremoana. He died peacefully for marae purpose was taken from the river. Swimming there, many years later his bones were retrieved and was forbidden upstream to keep the water clean. One brought back to Tūranga and interred in the caves at of the stories remembered was being given thick slices Wainui. of bread with raw honey on it by Aunty Kui. The tradition of Ōhako being a resting place for those There was no permanent sleeping quarters. Kaumātua going or coming from these inland areas of Wairoa related the following story that on one occasion and Waikaremoana was carried out up to the 1960s. manuhiri from Tūhoe and Waikato came and noted With the advent and increase in motor car usage the the kāuta. “Kei whea tō koutou wāhi moe mō ō tātou need is no longer there. kuia koroua?” they asked. “Anei, Te Kiko o te Rangi, 1993: Replacement of Trustees. that’s your sleeping place,” was the reply. 1996: Rongowhakaata Charitable Trust formalised as 1935: After much discussion amongst the people the entity to represent our collective issues, each the Māori Land Court appointed a Committee that marae appointed a Trustee representative. included members Maora Carrington, Riria Makatene, 2000: Our Treaty of Waitangi Claims hearings Patea Turei, Wairākau Waiapara, Hori Makatene and commenced. Hui with all our people and five marae. Whare Anaru Tikitiki. Waitangi Tribunal heard our presentation at Manutuke marae. Although we remain loyal to Ruapani and are 2004: Waitangi Tribunal report released. Many hui to connected though whakapapa on the female side, discuss where to from here. Māori Fisheries Settlement we are also, through Tāwhirimātea (Ngāi Tāwhiri), Act. $2m in cash / quota, assets transferred to RCT. direct descendant of Rongowhakaata and closely 2006: Negotiators appointed, negotiating with OTS, related to the people living on the southern side of intense and difficult the river where the other three marae of Manutuke 2009: An Agreement in Principle (AIP) was signed. are situated. These are the Ngāti Kaipoho and Ngāti With the General election looming the Labour Maru hapū. The acknowledgement of Rongowhakaata Government wanted an agreement from Tūranga Iwi. is made, we support the other marae and vice versa, 95% of the claims issues identified and approximate but in terms of our own status, we remain firm; values noted 2010: After heavy rain in October, the bank slumped Funding was being made available for buildings on and part of the kāuta was left hanging over the bank. marae lands. Ōhako was successful and the present Insurers took over and the marae was effectively dining room was completed prior to WW2. closed. The relationship with the Rātana hāhi was established 2011: The Deed of Settlement (DOS) was signed that at this time and some families lived at Ōhako at various provided $22.5 million in cash that, with the other times during this period. Whānau of Ōhako also need redress totalled an estimated value of $35million. to note our strong links to Te Kuri ā Tuatai Marae in The purchase or the Pīpīwhākao Block of 120hectares from Ōpou Station was a cultural redress item, the Awapuni, through our Ngāi Tāwhiri whakapapa. relationship of this to our marae in terms of mana is 1942: First record of Marae Trustees from the hapū of immense. The same applies to the return and joint Ngāti Ruapani and Ngāi Tāwhiri were recorded at the management of the Rākaukākā reserve. Māori Land Court. The beneficiaries are all Rongowhakaata people 1948: The massive Poverty Bay flood. irrespective of where they live. The principal legal 1954: The Ablution block was built. beneficiaries are our five marae. To be eligible to 1957: The Ōhako minutes 04/03/1957 states, “Purpose receive settlements from the Crown we had to set up of meeting for the erection of a new meeting house”. a new legal entity. Rongowhakaata Iwi Trust. A postal Building site 30 feet away from dining room, facing ballot was undertaken and the five marae had two East (rising sun). The Meeting house was built on Trustees each appointed to the new entity to govern the left hand side of the dining room in respect of and manage our assets. the tikanga of the marae. Those, on completion of welcome and speeches to manuhiri who are tapu in 2012: After two years of the relocation, our wharekai starting the mihi, are obliged after speeches to hāriru was completed in November of this year. then go towards the dining room where they then 2013: This year we formally opened our relocated become noa. wharekai. The meeting house was first used in 1961 for the tangi of a prominent kaumātua of the marae. Te Kiko o te Rangi was the name given to this whare tipuna. Prior to this tūpāpaku were housed in a tent, on at least one occasion on the veranda of the dining room.

Te ahi kaa, me te whānau, mihi mai aroha mai, my apologies if I have quoted out of context or for errors historical or otherwise. Nā Stan Pardoe. Marae Trustees Chair.


'Ngā Taongā ō ngā Tama Toa'

Ko tēnei kōrero e pā ana ki te pukapuka rongonui nei, ara Ngā Tama Toa: The Price of Citizenship. Kei te whakamāoritia ngā kōrero, ā, ko Te Rūnanga o Ngāti Porou kei te whakahaere i te kaupapa nei, i raro anō o te mana i tukua mai e ngā mōrehu o C Company o Ngā Taonga a Ngā Tama Toa Trust. Nā Wiremu and Jossie Kaa i whakamāori tēnei wāhanga Toru karaka rawa atu, ka pakaru atu te Battalion ki waho atu o ngā hoariri Tiamana, i a ratou e huna ana kia tae mai ngā waka kawe i a ratou. No te rerenga o ngā haki toa, kātahi ka neke whakamua ngā waka o te Battalion. ‘Kore rawa i ohooho, kore rawa i tumeke, kore rawa hoki i kārangirangi te ope hoia, tika tonu ta ratou tuki 8 whakamua.’ Te korero tenei a Logan. I maumahara a Bully Jackson te wa i a ia e takoto ana i te koraha ki ngā taraka e ahu mai ana ki a ia, anō nei he waka moana, ‘ I waimarie ahau ki te eke atu ki runga i te waka kawe kai, i whiwhi kai hoki ahau ... wetiweti ana te whakamataku o taua po.’ Anei ngā korero a Bob Maru te kaitaraiwa o tetahi o ngā waka o taua pakanga, ‘Hoia katoa i ngā wāhi katoa. Eke atu he hoia Maori ki runga i ngā taraka Pakeha, eke atu ana he hoia Pakeha ki runga i ngā taraka Maori.’ No te kiinga o ngā waka i te hoia, hukehuke ana te haere o ngā waka. Inā te nui o te ope waka hoia, e rere atu ana ki te taha rāwhiti. Ko ngā toenga o te ope o ngā Tiamana mau pū, e paheke ana ki te Raki. Puehu ana te hukehuke o te rere o ngā waka tae noa ki te whitu karaka i te ata. I tenei wa ka tu ratou ki te parakuihi. Pau katoa taua ra i te ope waka e ahu atu ana ki te taha rāwhiti, ki te tūwatawata i whakatūria hei whawhai ki ngā hoariri i El Alamein. I taua po ka tu te Battalion ki Kaponga Box, te wāhi whakatā i te pae maunga kei runga atu i te koraha. Tau mai ana te māhorahora me te rekareka ki runga ki a ratou i muri mai o tenei haerenga roa o te rau maero i roto i te tekau ma ono haora. Koa katoa ngā ngakau kua tau mai ratou, ki te whakaruru ki roto ano i a ratou, ki te wetewete hoki i ngā māuiui o te tinana. E rima katoa ngā hoia i hinga o te Maori Battalion, a, tekau ma whitu i taotū. E rua ngā tāngata o te Tairawhiti i hinga- ko Jim Tuhiwai rāua ko George

Capt James Tuhiwai, MID, of Tolaga Bay

Haapu. Ko Harry Tangohau o Uawa i taotū, engari i puta ora mai ia. Ko Rangiaita Peta o Te Kaha, i taotū te waewae ka mauheretia a ia. I mauherea ano hoki a Jack Ngaira o Uawa. Na te pōhēhē o te puta mai o ngā korero, kāre i tino mārama kei te ngaro rānei ngā hoia kei te mauherehere rānei. No muri mai i ngā rangahau, ka tae mai te korero i a Lieutenant Kereti (Reg) Mariu o Ngāti Tuwharetoa:

Kotahi tonu ta matou haere whakamua, a, no te mutunga o ngā mahi, ka whanga matou kia tae mai ngā waka kawe. Ka kī mai a ia ki a matou, e haere ana a ia i te kitekite i ana hoa i C Company. Pai tonu tana āhua, ano nei kaore ōna taotū. Koianei taku kitenga whakamutunga i a Capt. Tuhiwai ... i eke atu a ia ki runga ki tetahi o ngā waka i haramai ki te kohi hoia, he nui tonu te taima mōna ki te haere ki ōna hoa. Ki aku whakaaro, i te taotū kē ia, a, i mauhere kē pea na ngā hoariri. Kei te ngaro tonu ngā korero mo Tuhiwai. No ngā marama o muri mai, a kitea tana urupa i te taha o ngā hoariri Tiamana i mate i te wa o te pakarutanga mai o te Battalion. I te tau o muri mai, ka rongo te whanau kua tukuna he hōnore nui ki a ia mo tana kaha me tana toa i 1 roto i ngā mahi hoia o te Middle East. Kāre ano hoki i mārama te taenga mai o ngā korero mo George Haapu o Whangara. I te marama o Hūrae, ka rongo ōna mātua a Karauria rāua ko Heni, i taotū a ia. I te marama o Oketopa ka tae mai ano tetahi telegram i taotū a Hōri i te po o te pakarutanga mai o ngā hoia, na kei te ngaro tonu a ia. I whai mai ano he rongo kino i roto i te telegram tuatoru, e whāki ana mai mo te tino taumaha o tetahi ano o a rāua tama a Darkie, a, kei te whakahokia mai ki te wa kainga. I tae mai a ia i waenganui i te marama o Oketopa, a, ka kawea atu ki te whare o ōna mātua i Whangara. Kāre i roa i muri mai, ka moe a ia. Tino kaha te marū o tana hope i tana takanga ki raro o te waka kawe bren, a, ka pāngia hoki a ia ki te mate kohi. Ko te wawata o ōna mātua tērā pea ka puta atu a Hori i te herehere hoia, tērā rānei ka puta mai i muri i ngā kapa hoia. E rua tau te roa kāre he kupu i puta mo tana ngaronga. No te whāwhātanga atu o tana kōkā mo etahi whakamārama, kātahi te tari hoia ka tuku korero pūrākau he pēnei nei tōna whakamutunga; kāre ano ratou kia rongo korero kei whea a Private Haapu, kua mate rānei, kei te ora tonu rānei. No te marama o Noema i te tau 1945, kātahi ano ka tukuna he kupu whakamohio ki a Karauria rāua ko Heni e te tari matua, mo ta ratou whakatau kua mate a Hori. Kotahi mano ngā hoia i taotū i to ratou pakarutanga mai i taua pakanga. He nui tonu ngā waka i whakarerea ki muri. Tino waimarie te Battalion i to ratou paheketanga. Kore rawa ratou i whati, kore rawa ratou i whakangarotia i to ratou pakarutanga ki waho. Torutoru hoki ngā mauhere i hopukina.

Kei te takiwa o te mura o te ahi te Ope hoia e inu pia ana i 14 te taenga mai o te waka o te New Zealand Film Unit.

l

l

Pipiwharauroa

Page 12

Hard Work Paying Off

Carlos and his brother Dante with their medals at the NZ Grapplers No Gi Tournament in Palmerston North

Hard work is paying off for eight year old Mixed Martial Artist Carlos Hihi who is on his way to Los Angeles in July to compete in the Kids World Brazilian Jiu Jitsu Champs. Carlos competed alongside his GJC club mates over Queen's Birthday weekend in the Waikato/Bay of Plenty Judo Champs. He fought well to come away with a win in his Weight Division and worked even harder to win the Junior Open Division. “He came up against some big, strong boys in the opens, which is the Under 11 grade,” says Dad Duane Hihi. “He was so proud of himself for coming through with that win.” Six days later Carlos came away with another medal haul at the NZ Grapplers No Gi Competition in Palmerston North. He had convincing wins in his grade to gain a Gold Medal and had three wins and one loss for a Bronze Medal in the Under 11s grade. Travelling away to these tournaments is the only experience Carlos will get in preparation for the World Champs and this was a great learning experience for him. Carlos’ six year old brother Dante Hihi also fought in his first Grapplers tournament fighting his way through three wins and one loss for a Bronze Medal in the Under 8s grade. “We are so proud of Dante and his efforts at this tournament. Looking back over footage of his fights, it was a close call for the loss which stripped him of the Gold Medal but he was happy with his Bronze,” says proud Mum Carmen Hihi. “He has been training hard with his brother, helping him prepare for the Kids World BJJ Champs so, to be able to come away from his first tournament with a Medal, was awesome.” With the help of local small businesses and the Gisborne Community, Carlos and his brother Dante will be travelling to compete in the Kids World BJJ Champs in LA on 17 July. The boys and their whānau would like to thank everyone who has supported them in getting to LA. “Many people have asked me if the boys have a sponsor and our answer is they are sponsored by the community,” says Carmen. “Everyone has been so generous in their support through donations and supporting the fundraisers, each and every little bit has helped.” Next step for Carlos is to compete in the North We l l i n g t o n Judo Champs in Palmerston North later this month.

Carlos and team mate Kelsi Teneti, winners of the Waikato / Bay of Plenty Judo Champs. Carlos won Gold in his Weight Division and in Junior Boys Opens, Kelsi won Gold in her Weight Division and in Junior Girls Opens. Both are Te Wharau School students.


Pipiwharauroa 'Ngā Tama Toa'

C Company Pilgrimage

Ngāti Porou Leadership

 Mā B T M 

Rapata Wahawaha and the Politics of Conflict

Tēnā koutou

In the 1990s I researched and wrote my doctoral thesis on the 19th century wars that were fought on the East Coast. It was called Ngāti Porou Leadership: Rapata Wahawaha and the Politics of Conflict. I was fortunate to have access to a number of manuscripts belonging to some of the key leaders of the period. I started the research in 1993 and worked on the book part time until I completed it in 2000.

Well, we are inside a year from the departure date for this tour. Originally I had intended for the pilgrimage to Tunisia, Italy, Crete and Greece to take place this year. It was to mark the 70th Anniversary of the Battle of Tebaga Gap where 2/Lt Moana Ngarimu won the Victoria Cross. However because of the establishment of the C Company memorial house in Gisborne this year I chose to postpone the tour until May 2014.

Its key themes included the NZ Wars, Ngapuhi raids, Christianity / Anglican influence, Kingitanga, Hauhau / Taranaki, 28th Māori Battalion and of course the influence of Major Ropata Wahawaha in shaping a tribal response to conflict. It finished up being 342 pages and included genealogical charts, sketch maps of the Gisborne-East Coast district and showed Māori settlement to 1865.

The tour was originally called “Ngarimu VC Pilgrimage” but the new title now describes the tour’s intent more accurately. One of my motivations in organising it was to show others, especially younger people, where the Māori Battalion fought and lived during the five years they were away. More importantly, I thought it was imperative for some of us as New Zealanders and Māori to maintain relationships with the local people in these countries, especially in those communities where the Battalion spent time, “lest we forget.” I am pleased that about 10 of the participants are under the age of 20 and most of these are still at secondary school. These students will appreciate and probably learn more about the Second World War by visiting these countries than they ever could do at school. The tour party will depart Auckland on 2 May 2014 and will be away a whole month. The programme involves visits to four major locations each of approximately one week in duration. • • • •

Page 13

Tunisia 5-10 May (1 night is spent in Dubai en route to Tunisia) Italy 10-19 May Crete 19-23 May Greece 23-28 May

The cemeteries that we will visit are Sfax (Tunisia), Takrouna (Tunisia), Forli (Italy), Faenza (Italy), Florence (Italy), Cassino (Italy), Suda Bay (Crete), and Phaleron (Greece). The website http://www. cwgc.org/find-a-cemetery.aspx lists the soldiers who lie in these cemeteries:

One of the graves the tour party will visit in Faenza Italy is that of Dooley Swann.

up the pilgrimage party which is based on the seating capacity for one bus in Tunisia. Last year those who were interested paid a $300 deposit. Participants have been asked to make a nonrefundable deposit of $3,000 to ensure the airline seats can be held. Payments were due on 20 June and this will determine how many are serious contenders. A number of people have asked if they can still join the tour. The numbers were not available to me when I was writing this, but it is expected there will be a fall away because the tour was extended a further week. So, yes, there may yet be a chance for you to join. If you are interested you should contact me promptly at soutar22@slingshot.co.nz. Kia ora Monty Soutar

The battle sites where the Māori Battalion fought we will visit are located at Tebaga Gap, Takrouna, Faenza, Forli, Florence, Tarvanelle (Tuscanny region), Cassino, Suda Bay, Sphakia, Piraeus, Lamia and Mt Olympus. Our time in Crete and Cassino coincides with the week-long anniversaries of the battles fought in those locations. It will be the 73rd Anniversary of the battle of Crete and the 70th Anniversary of the Battle of Cassino so there will be lots of people around including veterans from all the countries that made up the Allies and Axis Forces. Of course the tour is planned to take in sufficient sightseeing and shopping days as well. There will also be a number of official and semi-official functions that the group will attend because of the commemorative nature of the tour. The cost of the tour is $12,500 and that includes travel, accommodation and transfers. It is not restricted to C Company descendants although the greater majority of those who have signed up had relatives in C Company. Fifty people will make

L to R: The late Tini Glover and Hinga Smith who resides in Auckland. Both men joined the last big C Company pilgrimage to Italy in 1999.

Ropata, who was born Ngā Rangi Wahawaha (the name is actually much longer,) lived part of his life in the Tūranga area, first as a captive in the days before European settlement and later when Tūranga was renamed Gisborne. His captor was Rapata Whakapuhia whose name was given to the young lad, Wahawaha was about nine years at the time. Nehe Rapata (meaning Rapata Junior) was later ransomed and returned to his own people, Te Whānau-a-Rakairoa, at Akuaku near Waipiro Bay. Many years later when Sir Donald MacLean was active on this coast he would refer publicly to the Major and his Scottish accent made the name sound like Ropata. Of course, the Major was not displeased with the novel pronunciation and, in fact preferred it, as the name Rapata was a reminder of his days in captivity. Today Wahawaha is a controversial figure, painted more as a villain than anything largely because of his perceived role at Ngatapa and later in the Urewera. Most people, however, do not know much more about the man. My thesis presents him as he was according to the material that was available. It provides rare insights into his life and leadership style. It examines the tribal politics of the day and gives glimpses of the rich and diverse oral and archival record that families still hold. In 2000, I placed some copies in libraries in an attempt to make my research more accessible, but for over a decade now people have requested bound copies be available to the general public. I have therefore finally had a limited number produced. They cost $95 and you can email me at soutar22@ slingshot.co.nz to find out how to get one. Kia ora Monty Soutar

Major Ropata Wahawaha


l

l

Pipiwharauroa

Page 14


Pipiwharauroa "TŪRANGA HEALTH"

SKYCITY BREAKERS VISIT A SLAM DUNK SUCCESS! “We know our Auckland fans, but seeing how much you care about us, our success, its fantastic.” Alex Pledger.

“What better guys to inspire our rangatahi?” Dwayne Tamatea. “It’s been second to none in terms of our community engagement.” Hayden Allen.

“You need to ask yourself ‘Did you get better today?’” Dean Vickerman.

“They were personable, genuine and passionate about their club and their message and that message is a positive one.” Ben O’BrienLeaf “Dad always talked of the warm hospitality of the people here. In the past couple of days it has been truly evident.” Judd Flavell.

THE biggest names in New Zealand basketball had Gisborne kids spellbound last week as they shared tips on everything from alley oops to always staying positive during the SKYCITY Breakers Are You Ready to be a Champion Tour. CJ Bruton, Alex Pledger and Jeremiah Trueman were here as well as head coach Dean Vickerman, assistant coach Judd Flavell, and Tall Black Hayden Allen. Tūranga Health brought them here as positive role models for rangatahi especially when it comes to making the right choices around alcohol and drug use. After touching down at Gisborne Airport to the cheers of pint-sized fans with banners, the Breakers spent two hours at llminster Intermediate with 150 players and representatives from the Gisborne and Ngāti Porou Basketball Associations and Tolaga Bay. Teenagers with a passion for bas-ketball listened in awe to CJ Bruton and Alex Pledger as they spoke about leadership, values, and picking themselves up after challenging situations and games.

“It’s people from small towns that have big hearts. I’m seeing a lot of passion and it comes from the heart.” CJ Bruton.

“Thank you guys for the hospitality, it’s been amazing!” Dean Vickerman.

Page 15

Later in the afternoon 400 kids and their parents packed out YMCA Gisborne for an entertain-ing hour of games and challenges with the SKYCITY Breakers. Undaunted by the busy schedule the SKYCITY Breakers took their skills road show to rural and city schools over the next two days. They were also special guests at Breaking out the Big Guns: Dinner with the SKYCITY Breakers at the Cosmopolitan Club. Guests had a unique opportunity to listen to coach Vickerman discuss the SKYCITY Breakers’ recipe for success. The SKYCITY Breakers struck a cord with everyone who met them. They were personable, genuine and passionate about their club and their message. Tūranga Health is enormously grateful to the big men of New Zealand sport for coming to Gisborne and sharing their positive views on life.

Home-based Support service handover nearly complete Tūranga Health’s Barbara McLean and Adrienne Waikari have nearly completed the handover of 170 whānau needing home-based support services to CCS Disability Action Tairāwhiti and McIsaac Healthcare. The two organisations have been working with each other since March ensuring the smooth transition for whānau needing support and care in their homes. From 1 July, Tūranga Health will no longer offer home-based support services. CEO Reweti Ropiha says helping older people and people with moderate disabilities stay independent at home is a privilege and it needs an organisation with better trained and remunerated staff and greater levels of infrastructure to do it. Tūranga Health’s decision to exit the service came after a raft of Government improvements were introduced to the sector including tighter service specifications, staff training and supervision requirements. “The service needs greater levels of case management, coordination, planning and supervision together with an increased infrastructure to support restorative activities. There are other organisations that can carry out that role better than us," Reweti told media in March. He has been very impressed with the work of his own staff and paid tribute to Barbara and Adrienne for their management and compassion during the changover. “I’ve seen a couple of whānau a bit teary, but once they have spent time with Barbara and Adrienne they are smiling again.” Barbara said it’s been emotional for everyone. She has taken a lot of phone calls from worried whānau, but she insists the transfer is going as well as it can. “It’s hard for the elderly but I reassure them, I listen to them, and for many, I can tell them that nothing down their end is actually going to change. Some carers will end up working with their regular clients, just under a new banner.” Barbara said out of 170 whānau receiving the service, the last five clients in the over-65s group are being transferred from Tūranga Health to CCS Disability Services today. There are two more clients in the under-65 group still to be transferred. “CCS Disability Services have been great from our point of view, and have been working very closely with their new clients doing initial home visits and settling them in.”

“Many thanks to all our sponsors and supporters for making the SKYCITY Breakers Are You Ready to be a Champion Tour a huge success!”

Barbara has also supported and embraced Tūranga Health’s 65 caregivers who were on the payroll providing homebased care. Most have found work with CCS, some have started work in rest homes and 7 carers are now employed by McIsaac Healthcare which provides specialised home-based support for people with a spinal injury, traumatic brain injury and complex care needs.


Pipiwharauroa 'Tūranga Ararau'

Page 16

Enrolling Now F o r M i d Ye a r C o u r s e s !

\

Turanga Ararau – Cnr Kahutia and Bright Streets GISBORNE OR phone us on 06 868 1081 / 0800 74 887 2642

F o r e s t r y & L o g g i n g * F a r m i n g * A q u a c u l t u r e * Tr a c k s Wheels and Rollers * Business Administration and Computing * Caregiving * Preparation for the Services * Literacy and Numeracy Māori Studies Te W a h o r o a National Certificate In Māori level 2. Includes electives in R e o M ā o r i - To i M ā o r i and Kapa Haka Yo u t h G u a r a n t e e C o u r s e s i n : Computing * Farming * Foresty * Sports and Kapa Haka


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.