Com fer una entrada al blog

Page 1

PROJECTE DE RECERCA INS LA MAR DE LA FRAU

TÍTOL SIGNIFICATIU

1

A L’ENTRADA MATEIXA:

1

Imatge significativa

1

El text

2

Citació bibliogràfica

2

Afegir informació

3

CATEGORIES

3

Què ha de tenir una entrada? Títol significatiu S’ha d’escriure amb minúscules, excepte les majúscules pertinents, és clar.

A l’entrada mateixa: Imatge significativa S’ha de procurar introduir-hi obres amb valor artístic o cultural: fotografies, pintures, vídeos... Si és una imatge amb un valor artístic s’ha d’informar

l’autor o demanar-li

l’autorització per utilitzar la seva foto. S’ha d’afegir llegenda a la imatge (es fa posant el punter a sobre de la imatge i surten diverses possibilitats, una de les quals és aquesta). S’ha d’enllacar la imatge amb la font corresponent. A la llegenda de la imatge ha de figurar: autor, any i títol (Rafael Benjumea (1848) : Baile en una venta)

1


PROJECTE DE RECERCA INS LA MAR DE LA FRAU

El text El text (ben delimitat de la resta de l’article): es pot fer des del signe assenyalada a sota:

Citació bibliogràfica La citació bibliogràfica de l’autor, obra, edició (Jaume

Castell (2004) : El vi,

el més vell amic de l'home ( a El menjar en la història, Valls: Cossetània Ed., 2004) S’ha de citar el lloc web i enllaçar-lo:

2


PROJECTE DE RECERCA INS LA MAR DE LA FRAU

Afegir informació Cal cercar informació sobre el tema, autor, o qualsevol aspecte que calgui destacar: Sobre Leopoldo Pomés •

Viquipèdia: Leopoldo Pomés i Campello

Informació de Leopold Pomés a www.hispanart.com

Exposició ralitzada per Leopold Pomés al Palau Robert l'any 2003

Leopold Pomés a Internet Movie Database (anglès)

Pàgina digital (biografia, tècnica, entrevista)

Si es vol enquadrar s’ha de fer en un document word i després s’ha d’enganxar a l’entrada.

Categories En totes les entrades hi ha d'haver AUTOR del article, SEGLE, TEMA, SUBTEMA, AUTOR DE LA FONT, MOVIMENT LITERARI. El segle s'escriurà: Segle X, Segle XIX, Segle XXI... En el cas del Segle XX, a més a més del segle cal afegir la dècada. Per exemple: Segle XX, Dècada del 1970. L'autor: cognoms amb majúscules, nom amb minúscules, sense comes per tal d'evitar que surtin dues categories: GÓNGORA Luis de, CERVANTES Miguel de Si la primera lletra porta accent, s'ha d'escriure sense accent perquè l'anglès no reconeix el símbol i porta la paraula al final: Apats, NO ÀPATS. No hem d'escriure com a etiqueta el nom de l'obra, en aquest cas es pot afegir d'alguna manera al títol: Un menú típico (Entremés), Limosna el día de Navidad. Fortunata y Jacinta. El moviment literari, perquè quedi destacat amb majúscules: ROMANTICISMO

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.