Page 1

Park na Opolskiej powstanie w tym roku – str. 3 Nowe pomysły na walkę z uzależnieniami wśród młodzieży – str.4 Krąg Darczyńców hojny dla strzeleckiego projektu – str.5

Nr 3 (217) 9 - 22 lutego 2018 Blok Wielkanocny w SOK-u

Wprawdzie jeszcze nie skończył się karnawał, niemniej już teraz zapraszamy do Strzeleckiego Ośrodka Kultury na nasze wielkanocne propozycje związane z tradycją zdobienia jaj wielkanocnych. Wielkanocny cykl rozpocznie się 23 lutego warsztatami z udziałem specjalistów z Muzeum Wsi Opolskiej. W marcu czeka nas pracowity weekend: 17 marca kolej na aktywność i wyobraźnię dziecięcą czyli warsztaty z „jajem” pod okiem profesjonalnej kroszonkarki Teresy Soboty. Natomiast 18 marca startujemy o 10:00 z Otwartym Konkursem Zdobienia Jaj Wielkanocnych połączonym z kiermaszem wiosenno-świątecznym. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy!

Ostatnie spotkania ZAKSY Strzelce Opolskie Już tylko cztery ligowe kolejki pozostały przed siatkarzami ZAKSY Strzelce Opolskie. Runda rewanżowa powoli dobiega końca, nasi siatkarze na pewno będą liczyć się w walce o pierwszą ligę. Jak na razie pewnie zajmują pozycję wicelidera grupy piątej, w najbliższą sobotę warto wesprzeć ich dopingiem w trakcie spotkania z mocną drużyną z Tych. Zapraszamy serdecznie!

Kolejne mieszkania chronione w byłym zajeździe

Propozycje na Walentynki

Walentynki tuż, tuż. Doroczne święto zakochanych w tym roku zbiega się z końcem karnawału, stąd wiele propozycji jakie czekają na mieszkańców Strzelec Opolskich dotyczyć będzie ostatnich karnawałowych dni. Wewnątrz bieżącego wydania Informatora znajdziecie kilka propozycji spędzenia tego wyjątkowego dnia w równie wyjątkowy sposób: na basenie czy na lodowisku, my ze swojej strony proponujemy koncert Beaty Przybytek w C@fe Kultura.

Dwanaście mieszkań chronionych i wspomaganych zostało wybudowanych pod koniec ubiegłego roku w Strzelcach Opolskich. W poniedziałek, 5 lutego, Burmistrz Tadeusz Goc razem z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, oficjalnie oddali do użytku mieszkania, które powstały w byłym zajeździe Piast, wcześniej hotelu robotniczym przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Inwestycja, która kosztowała 1.985.024 zł, otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”. Dofinansowanie wyniosło 976.024 zł, pozostałą część – 1.009.600 zł gmina pokryła środkami własnymi. Więcej na stronie 3.


www.sok.strzelceopolskie.pl

2

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Stopklatka

Wodzili bera w Kadłubie

Inaczej być nie mogło: karnawał się kończy więc czas bera pogonić. W Kadłubie jak zwyczaj każe w korowodzie był policjant, była Cyganka, był też myśliwy i kominiarz i wielu innych. A korowód prowadził rzecz jasna niedźwiedź, który chętnie odwiedzał miejscowych gospodarzy, aby przegonić nieszczęście i zapewnić dostatek na cały rok. Pisać nie będziemy co bera spotkało na koniec, ważne że tradycji dochowano.

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, że w dniach 2 – 3 czerwca 2018 roku odbędą się Dni Ziemi Strzeleckiej

Dyżury aptek

/09.02 – 24.02.2018/ 09.02. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9 10.02. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2 11.02. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, 12.02. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15 13.02. Apteka „DOZ Apteka, ul. M. Prawego 7 14.02. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21 15.02. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1 16.02. Apteka „Pro-Pharma”, ul. Moniuszki 16

17.02. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6 18.02. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9 19.02. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2 20.02. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a 21.02. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15 22.02. Apteka „DOZ Apteka, ul. M. Prawego 7 23.02. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21 24.02. Apteka „Multifarm”, ul. Ligonia 1

Ważne telefony Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Ośrodek Pomocy Społecznej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Gminny Zarząd Obsługi Jednostek Strzelecki Ośrodek Kultury Kawiarnia C@fe Kultura Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”

oraz zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dzierżawę terenu i wyłączność prowadzenia podczas Dni Ziemi Strzeleckiej: 1. wesołego miasteczka, 2. sprzedaży napojów. Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Gminy Strzelce Opolskie uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016

Numer KRS

Liczby nie kłamią

GMINNY ZWIĄZEK "LUDOWE KLUBY SPORTOWE" STRZELCE OPOLSKIE

0000053392 0000304526

LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "PIAST" STRZELCE OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA"

Szymiszów

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GRODZISKO

Grodzisko

0000306950 0000113477 0000230667 Numer KRS Nazwa organizacji

Miejscowość

Wydawca: Strzelecki Ośrodek Kultury Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego 7, tel: 77 424 05 00 www.sok.strzelceopolskie.pl informator@sok.strzelceopolskie.pl Redaktor naczelny: Wiesław Kaczmar Druk: Drukarnia Polska Press Sp. z o.o. Sosnowiec Dwutygodnik powstaje przy współpracy z Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich REJ. PR. 596-1/10 Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść nadesłanych materiałów wyborczych, reklamowych i ogłoszeń

Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie Kadłub Strzelce Opolskie

Cel szczegółowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku ul. Główna 37 Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie ul. Powstańców Śląskich 28 Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowicach ul. Wiejska 3a ZWIĄZEK OCHOTNICZY CH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOS POLITEJ POLSKIEJ

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku ul. Powstańców Śląskich 1 Ochotnicza Straż Pożarna w Rozmierce ul. Strzelecka 60 Ochotnicza Straż Pożarna w Rozmierzy ul. Wyzwolenia 13 Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniątowie ul. Wolności 6 Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Opolskich ul. Zakładowa 1 Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej ul. Świętej Anny 2 Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie ul. Wolności 60 Ochotnicza Straż Pożarna w Warmątowicach ul. Wiejska 28

* proszę wpisać wybraną nazwę OSP oraz jej dokładny adres

Tyle nowych mieszkań chronionych oddano oficjalnie do użytku w naszym mieście. Jeśli dodać do tego 24 mieszkania o podobnym statusie, które zostały oddane do użytku kilka lat temu, wówczas widać, że Strzelce Opolskie dysponują bazą 36 mieszkań, w których mogą zamieszkać osoby starsze lub niepełnosprawne, wymagające opieki i pomocy.

Strzelce Opolskie

Ochotnicza Straż Pożarna * w Błotnicy Strzeleckiej ul. Dworcowa 18a

0000116212 Warszawa

12

Miejscowość

0000296426

0000297614

77 4049300 (centrala) 77 4630870 77 4619922 77 4612708 77 4624430 77 4619900 77 4049400 77 4240500 77 4240520 77 4109410

Nazwa organizacji

Oferty należy składać odrębnie na każdy rodzaj działalności. W referacie Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego dostępne są szczegółowe założenia dotyczące prowadzenia wesołego miasteczka i sprzedaży napojów podczas Dni Ziemi Strzeleckiej (tel. 77 404 93 58, e-mail: promocja@ strzelceopolskie.pl). Oferty powinny zawierać: - dane oferenta oraz opis jego dotychczasowej działalności, - zakres oferowanych usług, - proponowana odpłatność brutto za dzierżawę terenu wraz z 23% podatku VAT, - dowód wpłaty wadium. Oferty pisemne należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1 w terminie do 22 lutego 2018 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Dni Ziemi Strzeleckiej” oraz z oznaczeniem jakiego typu wyłączności oferta dotyczy: „wesołe miasteczko”, „sprzedaż napojów”. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@strzelceopolskie.pl, w  terminie i z dopiskiem w temacie maila jak wyżej. Po złożeniu oferty mailem, należy powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatorów pod nr tel. 77 404 93 58. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 22 lutego 2018 r. o godz. 11:15. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kwota odpłatności za dzierżawę terenu. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł za każdą złożoną ofertę. Wpłaty wadium można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nr  71  8907 1089 2002 0090 6878 0002 w banku Spółdzielczym w Leśnicy oddział w Strzelcach Opolskich lub w kasie Urzędu Miejskiego do 22 lutego 2018 r., do godziny 11:00. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego konkurs, zostanie zaliczone w poczet umowy dzierżawy. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej konkurs od  zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom przelewem w ciągu trzech dni od daty konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

3

www.strzelceopolskie.pl

Kolejne mieszkania chronione w byłym zajeździe

Dwanaście mieszkań chronionych i wspomaganych zostało wybudowanych pod koniec ubiegłego roku w Strzelcach Opolskich. W poniedziałek, 5 lutego, Burmistrz Tadeusz Goc wespół z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, oficjalnie oddali do użytku mieszkania, które powstały w byłym zajeździe Piast, wcześniej hotelu robotniczym przy ul. Wyszyńskiego. W byłym zajeździe funkcjonowały już z powodzeniem 24 mieszkania chronione, teraz ich pula zwiększyła się do 36 lokali.

Dobre informacje z rynku pracy Pozytywnie kształtuje się w powiecie strzeleckim stopa bezrobocia. Na koniec roku 2017 poziom bezrobocia osiągnął jedną z najniższych wartości w naszym województwie i znacznie niższy od średniej krajowej. W tabeli zebrano dane porównujące stopę bezrobocia w naszym regionie. Wykres poniżej prezentuje dynamikę zmian w poziomie bezrobocia w powiecie strzeleckim na przestrzeni ostatnich dwunastu lat. Powiat Stopa bezrobocia Strzelecki 5,5% Brzeski 10,2% Głubczycki 11,0% Kędzierzyńsko-Kozielski 9,1% Kluczborski 8,1% Krapkowicki 5,6% Namysłowski 9,3% Nyski 9,3% Oleski 4,9% Opolski 7,0% Prudnicki 10,2% MIASTO OPOLE 4,1% WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 7,2% POLSKA 6,6% (stan na koniec roku 2017) STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE STRZELECKIM W LATACH 2006 – 2017

W oddanych do użytku 12 mieszkaniach zamieszka w sumie 36 osób. Mieszkania są w pełni umeblowane, dość komfortowo wyposażone. Mają status chronionych i wspomaganych, czyli przez cały czas mieszkańcy są pod opieką wyspecjalizowanego personelu, który w każdej chwili może zostać przez lokatora wezwany. Nie bez znaczenia jest także bezpośrednie sąsiedztwo stołówki OPS, która w tym momencie pełni rolę centrum żywieniowego dla mieszkańców mieszkań chronionych. Inwestycja, która kosztowała 1.985.024 zł, otrzymała dofinansowanie w ramach

Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”. Dofinansowanie wyniosło 976.024 zł, pozostałą część – 1.009.600 zł gmina pokryła środkami własnymi. Rządowy Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” obejmuje swoim działaniem pełną i rzeczywistą pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu jak najpełniejszej integracji społecznej i zawodowej. Tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych jest jednym z głównych działań programu.

Będą dodatkowe patrole Dwadzieścia tysięcy złotych przeznaczył samorząd Strzelec Opolskich dla naszej policji. Pieniądze mają zostać przeznaczone na dodatkowe patrole stróżów prawa w miejscach, w których częstsze wizyty policji są mocno wskazane. Porozumienie w tej sprawie podpisali burmistrz Tadeusz Goc oraz podinspektor Witold Apolinarski, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich.

Park na Opolskiej powstanie w tym roku Kolejne miejsce dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców Strzelec Opolskich powstanie jeszcze w tym roku. Umowa na stworzenie w Strzelcach kolejnego pięknego miejsca do spacerów i rekreacji została podpisana. Przy ulicy Opolskiej, na terenie sąsiadującym z pływalnią powstaną oświetlone alejki, roślinność przejdzie zabiegi pielęgnacyjne, nasadzone zostaną też nowe drzewa i krzewy, ale to nie wszystko. W parku powstanie plac zabaw wyposażony w drabinki, ślizgawkę i huśtawki. Staną ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Na drzewach zawisną budki lęgowe dla ptaków, zobaczymy hotele dla owadów i schrony dla jeży. To kolejne,

po Rybaczówce, miejsce w naszym mieście, które przejdzie gruntowną rewitalizację. Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych Joachima Spyry z Błotnicy Strzeleckiej. Prace rozpoczną się lada chwila a nowy park ma powstać do końca listopada. A jak może wyglądać to miejsce po rewitalizacji niech podpowie wizualizacja przygotowana dla potrzeb projektu.

Motel Leśny

Pływalnia Strzeleckie Łazienki

olska

ul. Op


4

www.sok.strzelceopolskie.pl

Dzień seniora w Kadłubie

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Program UNPLUGGED w Strzelcach Opolskich Obserwując zachowania młodych ludzi zauważyć można, że uzależnienie stają się nieodłączną częścią stylu życia pokolenia nastolatków. Pokazuje to, że młodzi ludzie zauważają sygnały o społecznym przyzwoleniu na używanie tytoniu, alkoholu, narkotyków. Obszar ten, ogólnie traktowany jako kryzys wartości, chwiejność postaw, brak pozytywnych wzorców, jest częstym tematem spotkań Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych. Stale poszukujemy wskazówek, wymieniamy się doświadczeniami - jak skłonić młodych ludzi do refleksji, nauczyć samodzielności i rozwagi w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji.

W niedzielę, 28 stycznia, w kadłubskim Domu Strażaka prawie 100 mieszkańców Sołectw Kadłub Wieś i Kadłub Piec, którzy ukończyli 65 lat, spotkało się na podwieczorku z okazji dnia seniora.

Cykl zebrań sołeckich rozpoczęty Z końcem stycznia rozpoczął się doroczny cykl zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Strzelce Opolskie. Za nami odbyte już zebrania w sołectwach: Kadłub Wieś (29 stycznia), Płużnica Wielka (31 stycznia), Rożniątów (5 lutego), Brzezina (8 lutego). Podczas sołeckich spotkań zarówno członkowie Rad Sołeckich z sołtysami oraz zainteresowani mieszkańcy, mają możliwość poznać podsumowanie dokonań roku ubiegłego a także poznać plany sołectwa na rok bieżący. Inne z zaplanowanych zebrań: SOŁECTWO KADŁUB-PIEC KALINOWICE MOKRE ŁANY NIWKI ROZMIERZ SUCHA SUCHE ŁANY SZYMISZÓW-OSIEDLE

TERMIN ZEBRANIA 22.03.2018 21.02.2018 23.02.2018  20.02.2018  15.02.2018  7.03.2018  19.02.2018  6.03.2018 

Ten właśnie temat porusza program zapobiegania uzależnieniu od używek dla młodzieży w wieku 12-14 lat, oparty na poznawczym modelu wpływu społecznego – UNPLUGGED. W czasie warsztatów szkoleniowych, siedemnastu pedagogów i psychologów z terenu Gminy i Powiatu Strzeleckiego, otrzymało wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne poprowadzenie spotkań z uczniami swojej szkoły. Unplugged to cykl 12 godzinnych zajęć z młodzieżą, gdzie każde ze spotkań zawiera komponenty: informacje i postawy, umiejętności interpersonalne i umiejętności intrapersonalne. Każdy ze scenariuszy można jednak wykorzystywać jako odrębną jednostkę, a wtedy dysponujemy kompletnymi materiałami do przeprowadzenia zajęć na temat obrony siebie w grupie, wyborów dotyczących używek, umiejętności obrony swoich racji, radzenia sobie z problemami, podejmowania decyzji czy wyznaczania celu.

Od uroczystego powitania i gratulacji rozpoczęła się styczniowa sesja strzeleckiej Rady Miejskiej. Honorowymi gośćmi samorządu byli w środę, 31 stycznia, laureaci wojewódzkiego plebiscytu Laury Kompetencji i Umiejętności. W tegorocznej edycji aż pięciu wybitnych mieszkańców ziemi strzeleckiej zostało uhonorowanych tym tytułem za działalność w wybranych kategoriach.

Platynowy Laur przyznano Ernestowi Jelito, prezesowi zarządu Górażdże S.A. oraz Wiktorowi Nowakowskiemu, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

Nowy najemca w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Gabinet logopedyczny mowa OD nowa to nowoczesne podejście do dzieci i ich rodzin. Mowa to dla nas pasja a terapia prowadzona jest w przyjaznej atmosferze. Oferta firmy jest bardzo bogata i dostosowywana indywidualnie. Logopeda mowa ODnowa to m.in. terapie wad wymowy, profilaktyka logopedyczna, wczesna interwencja logopedyczna, terapia zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, niepełnosprawność, porażenie mózgowe), terapia dysleksji, terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz taping logopedyczny. Jeśli szukają Państwo logopedy to serdecznie zapraszamy do „mowa ODnowa Alicja Zielińska”. Kontakt: Tel. 661 714 172, mgr Alicja Zielińska

filaktyki i Uzależnień z funduszy przeznaczonych na realizację działań profilaktycznych.

Honorowi goście podczas sesji samorządu W tegorocznej edycji plebiscytu Kapituła postanowiła przyznać Diamentowy Laur Kompetencji i Umiejętności Karolowi Cebuli, przedsiębiorcy, mecenasowi kultury i filantropowi.

Zebranie w Kadłubie było okazją by wyróżnić najaktywniejszych mieszkańców sołectwa - firmę Piontek, Jana Poloka oraz Janusza Wilczyńskiego

Warsztaty profilaktyczne programu UNPLUGGED zorganizowane zostały przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Pro-

Srebrny Laur w kategorii Pro Publico Bono przyznano księdzu Józefowi Krawcowi,

założycielowi i opiekunowi strzeleckiej Barki, natomiast Waldemar Gaida, członek zarządu powiatu strzeleckiego, uhonorowany został Srebrnym Laurem w kategorii samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy. Niestety, nie wszyscy laureaci mieli możliwość skorzystania z zaproszenia samorządu, niemniej uroczyście pogratulowano znakomitego wyróżnienia obecnym podczas sesji srebrnym laureatom: ks. Józefowi Krawcowi i Waldemarowi Gaidzie.


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

www.strzelceopolskie.pl

5

Darczyńcy łaskawi dla projektu Strzeleckiego Ośrodka Kultury Giving Circle to formuła aktywnej filantropii popularna od wielu lat w krajach zachodnich. Idea sprowadza się do tego, że dobre pomysły szukają wsparcia w portfelach potencjalnych sponsorów poprzez przemyślaną i atrakcyjną autopromocję. Dobry pomysł przedstawiany jest podczas wspólnego spotkania autorów i sponsorów, w trakcie którego siła przekonywania autorów projektów i siła przekazu promocji wyzwalają coś w rodzaju aukcji, podczas której sponsorzy deklarują swoje finansowe wsparcie dla przedstawianego pomysłu. W Polsce formuła Giving Circle obecna jest od niedawna, tym bardziej miło nam donieść, że strzelecki projekt pod patronatem Strzeleckiego Ośrodka Kultury zyskał duże uznanie i imponujące wsparcie finansowe pod czas II edycji Giving Circle, która organizowana była przez Stowarzyszenie Kraina Góra św. Anny. W Polsce formuła występuje także pod nazwą Kręgu Darczyńców, a na naszym terenie właśnie Stowarzyszenie Kraina Góra Św. Anny ma możliwość skorzystania z takiej formuły szukania wsparcia dla atrakcyjnych projektów. W roku 2016 Akademia Rozwoju Filantropii, która reprezentuje w Polsce prawa do takiej formy oficjalnego wspierania oddolnych projektów, ogłosiła konkurs, w którym Stowarzyszenie Kraina św. Anny otrzymało wsparcie finansowe na zorganizowanie pierwszego na Opolszczyźnie, a drugiego w Polsce wydarzenia o charakterze Giving circle. Tego samego roku w Leśnicy odbył się „Krąg Darczyńców”, dzięki niezwykłej hojności darczyńców udało się pozyskać ponad 11 tysięcy złotych na trzy wspaniałe społeczne projekty: Muzyka łączy dzieci, Przytulanka pachnąca mamą oraz Od Malucha do Druha. Po sukcesie pierwszego spotkania z kręgiem darczyńców, stowarzyszenie zdecydowało się na powtórzenie formuły w roku obecnym. W środę, 31 stycznia, autorzy trzech wniosków wcześniej zgłoszonych do udziału w formule kręgu oraz zaproszenie do Kręgu Darczyńców przedstawiciele biznesu, spotkali się w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach, gdzie zaplanowano drugą w naszym regionie edycję Giving Circle. Głównymi aktorami środowego popołudnia byli autorzy trzech projektów: „Internetowy karmnik” przygotowany przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne KAMYKI z Kamienia Śląskiego, „Centrum dowodzenia” projekt, który przygotowała  grupa nieformalna UROGIN z Krapkowic oraz „Niepełnosprawni sprawni w kulturze” – projekt grupy nieformalnej ze Strzelec Opolskich pod patronatem Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Istotą Kręgu Darczyńców jest dobra i w efekcie skuteczna promocja przedstawianego projektu. Przemyślana i dobrze przedstawiona prezentacja to połowa sukcesu. Ale autorzy wspierają się jeszcze instytucją Ambasadora projektu, osoby, która z racji swojego autorytetu firmuje projekt i dodatkowo zachęca do jego wsparcia. Autorzy projektów biorących udział w tegorocznej edycji Giving Circle sięgnęli po świetnych ambasadorów: projekt grupy z Kamienia Śląskiego wspierał Poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, projekt krapkowicki znalazł ambasadorskie wsparcie w osobie Kazimierza Łukawieckiego, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, natomiast ambasadorem projektu ze Strzelec Opolskich był ksiądz Józef Krawiec, założyciel i opiekun Barki. Dużo by opowiadać o przebiegu przyjacielskiej konfrontacji trzech prospołecznych projektów prezentowanych podczas spotkania w Górażdżach. Konfrontacji, która nie miała w sobie najmniejszych akcentów czy elementów rywalizacji o pieniądze. Jedynie siła przekazu prezentacji i argumenty ambasadorów miały zdecydować o tym, kto i w jakiej wysokości uzyska wsparcie. Ponieważ licytowanie udzielanego wsparcia dla poszczególnych projektów odbywało się bez udziału autorów projektów (po prezentacji musieli opuścić salę), cała uwaga uczestników skupiała się na ambasadorskich wystąpieniach – rzeczowych i ograniczonych w czasie. Licytacje przebiegały z różnym natężeniem i miały w sobie dużo elementów sugestii, wpływów i przekazów, dość powiedzieć, że każdy z trzech projektów otrzymał od darczyńców znacznie więcej pieniędzy niż zakładano. W sumie trzy projekty zebrały ponad 15 tysięcy złotych, tak hojnie potraktowali pomysły twórców zgromadzeni darczyńcy. Na  „Internetowy karmnik” w Kamieniu Śląskim przekazano 3 600 zł, krapkowickie „Centrum dowodzenia” otrzymało 5 000 zł, natomiast strzelecki projekt „Niepełnosprawni sprawni w kulturze” pozyskali aż 6 300 zł. Przed autorami projektów teraz czas intensywnych przygotowań do rozsądnego i pożytecznego wykorzystania otrzymanego wsparcia. W przypadku strzeleckiego projektu będzie to cykl warsztatów artystycznych organizowanych dla osób niepełnosprawnych, stąd zresztą obecność podczas prezentacji naszych przyjaciół z Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich. Zwieńczeniem projektu będzie duże, plenerowe wydarzenia o charakterze artystyczno – warsztatowym, które planowane jest na późną wiosnę, najprawdopodobniej na Placu Żeromskiego. O kolejnych etapach realizacji naszego projektu będziemy na bieżąco informować.

Będąc jeszcze pod wrażeniem dobrych, pozytywnych emocji płynących z udziału w Kręgu Darczyńcow, nie sposób nie spointować naszego udziału w tym wydarzeniu hasłem przewodnim Giving Circle: „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”. Realizując nasz projekt i pamiętając o otrzymanym wsparciu na pewno będziemy o tej mądrej maksymie pamiętać.


6

www.sok.strzelceopolskie.pl

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Czujnik bada czystość powietrza Od 12 grudnia Gmina Strzelce Opolskie testuje czujnik jakości powietrza firmy SYNGEOS. Czujnik zamontowany na tarasie urzędu Miejskiego całodobowo monitoruje jakość powietrza w centrum miasta. Każdy z mieszkańców ma możliwość sprawdzania pomiarów w danym momencie, można to robić poprzez miejską stronę internetową. Niebawem pojawi się kolejny czujnik, gmina jest w trakcie ustaleń w zakresie montażu czujnika wygranego w akcji organizowanej przez firmę AVIVA. Czujnik będzie zainstalowany na rok. W zakresie zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się 2 typy emisji: • Emisja wysoka – pochodząca z emitorów zlokalizowanych na wysokościach powyżej 40 m (np. kominy z zakładów, z elektrociepłowni i in.). • Emisja niska - powstaje w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach oraz z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych. Instalacje domowe nie spełniają wymagań określonych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów co powoduje iż spalanie odpadów w piecach domowych powoduje bezpośrednią emisję zanieczyszczeń do powietrza. Jak wyglądały zatem wyniki pomiarów w okresie od początku zainstalowania czujnika? Poniżej znajdują się wyniki zanieczyszczeń z PM10 i PM2.5 za okres od 19 grudnia 2017r. do 28 stycznia 2018r.

Pył PM2,5

Pył PM2,5

Na wykresach można zaobserwować przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych głównie w dniach, w których: • pojawiała się niska temperatura, • pojawiały się mgły; • nie występowały wiatry, • zdarzały się problemy związane z zapaleniem się sadzy w kominie (10/11 stycznia). Z wyników Na można również wywnioskować zależność,można że emisja zanieczyszczeń stabilizowała się w dniach, wprzekroczenia których mieszkańcy wykresach zaobserwować byli w domu (okres międzyświąteczny) i utrzymywali stałą temperaturę w mieszkaniach (występował ciąg palenia w piecach węglowych, nie następowało wygaszanie). zanieczyszczeń pyłowych dniach, których: Obserwuje się podwyższone stężenia zanieczyszczeńgłównie w godzinach, wwktórych mieszkańcy w rozpalają w piecach. Z powyższych analiz można stwierdzić iż problem z zanieczyszczeniami w Strzelcach Opolskich pochodzi głównie z niskiej emisji pojawiała się niska temperatura, o•poranku oraz w godzinach popołudniowych.

• pojawiały się sygnały mgły; Pojawiły się również niepokojące dotyczące możliwości wpływu zanieczyszczeń pochodzących podobno z firmy Kronospan na wyniki czujnika zamontowanego na Ratuszu. Należy zaznaczyć, że zanieczyszczenia emitowane przez zakład wyrzucane są•na nie poziomie 40 m do atmosfery. Dodatkowo na kominach zakładu zamontowane są odpylacze i inne filtry, których sprawność występowały wiatry, usuwania zanieczyszczeń bliska jest 99,9%. • zdarzały

się

problemy

związane

z

zapaleniem

się

sadzy

w

Dodatkowo przeanalizowano kierunki wiatrów w dniach z przekroczeniami co ewidentnie wykluczyło wpływ zanieczyszczeń z Na czujnika. wykresach można zaobserwować przekroczenia zakładu na wyniki Wiatr nie wiałstycznia). w stronę centrum miasta. Dlatego też zanieczyszczenia emitowane z zakładów Kronokominie (10/11 span mają znikomy wpływ na wyniki czujnika.

zanieczyszczeń pyłowych głównie w dniach, w których:

Czy powstaną kolejne siłownie plenerowe?

• pojawiała się niska temperatura, • pojawiały się mgły;

W ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gmina Strzelce Opolskie zamierza ubie• nie występowały wiatry, gać się o środki na realizację dwóch stref aktywności: • w Kalinowicach na pozyskanym w ubiegłym roku od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa terenie przeznaczonym •na plac zdarzały się problemy związane z zapaleniem się sadzy zabaw • na terenie parku „Rybaczówka” w Strzelcach Opolskich celem wzbogacenia istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej.

kominie (10/11

stycznia).

Każda strefa powinna zawierać siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum 4 ławki, urządzenia do gier edukacyjnych np. szachy a także zagospodarowanie zieleni – nasadzenia). Dofinasowanie na realizację jednej Otwartej Strefy Aktywności może wynieść do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania, jednak nie może przekroczyć 25 tysięcy złotych.

w


https://www.facebook.com/gminastrzelceopolskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej Przedmiotem przetargu ograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00068282/2. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 296/1 posiada oznaczenie użytku dr. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Rożniątów, teren na którym położona jest działka nr 296/1 oznaczony jest na rysunku planu symbolem KDW2, a przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. Wyznaczona do sprzedaży nieruchomość obciążona jest na czas nieokreślony odpłatną służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki nr 297 oraz nieodpłatną służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działek nr 298 i nr 299. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 297, nr 298 i nr 299, gdyż jedynie właściciele tych działek korzystają z tej nieruchomości gminnej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki odbył się 12 stycznia 2018r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000 zł. (+23% VAT) Przetarg odbędzie się 20 marca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 1.500 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 14.03.2018r. W przetargu mogą brać udział osoby, które do godz. 15:00 w dniu 14.03.2018r. w sekretariacie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu księgi wieczystej, w celu potwierdzenia tytułu własności do działki nr 297, nr 298 lub nr 299 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 w dniu 19.03.2018r.

www.strzelceopolskie.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki” Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017  r. poz. 1073 i 1566), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXII/247/2017 z dnia 22 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki”, obejmującego obszar w granicach ewidencyjnych wsi Niwki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 lutego 2018 r. do 26 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8:00 do 14:30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 11:00. Zgodnie z art.  18 ust.  1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca  1, 47-100 Strzelce Opolskie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu mo na zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 oraz publikowana jest na stronach internetowych www.strzelceopolskie. pl, www.gzmk.strzelceopolskie.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: um@strzelceopolskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych Przedmiotem przetargu są działki gminne położone w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: Lp.

Nr działki z mapy

Pow. działki w ha

Oznaczenie użytku

Cena wywoławcza netto w zł.

Stawka VAT

Wadium w zł.

1

316/7 z mapy 2

0,0617

LsIV, PsIV, PsV

59.000

23%

5.900

2

316/14z mapy 2

0,0844

PsV, RIVb

84.000

23%

8.400

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00033818/5. Na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śl., zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr V/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. nieruchomości objęte przetargiem położone są na terenie oznaczonym symbolem MN2, a przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości będą posiadały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które wykona Gmina do końca 2018r. Przez działkę nr 316/7 przebiega sieć kanalizacyjna, która zostanie przebudowana przez gminę. Dla działki nr 316/7 Inwestor winien uzyskać zezwolenie właściwego organu na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Pierwszy przetarg niegraniczony na sprzedaż działek odbył się 8 listopada 2017r. a drugi odbył się w dniu 17 stycznia 2018r. Przetarg odbędzie się 16 marca 2018r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 12.03.2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto. Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać numer działki, której wpłata dotyczy. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 oraz publikowana jest na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl, www. gzmk.strzelceopolskie.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907 / 08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

7

Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o najem lokalu użytkowego nr 5 w REGIONALNYM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 4 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy nr 5 o powierzchni 33,93 m2 położony na II piętrze budynku RIP. O najem lokalu mogą starać się osoby bezrobotne, które planują rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego lub firmy, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 5 lat. Warunkiem ubiegania się o najem lokalu jest złożenie wniosku wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu RIP wraz następującymi dokumentami: 1) oświadczeniem o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu), 2) oświadczeniem o korzystaniu z pomocy de minimis (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu). Regulamin, wzór wniosku wraz załącznikami oraz cennik RIP dostępne są na stronach internetowych GZMK (www.gzmk.strzelceopolskie.pl), Gminy Strzelce Opolskie (www.strzelceopolskie. pl) i RIP (www.inkubator.strzelceopolskie.pl) oraz w sekretariacie GZMK. W razie złożenia więcej niż jednego wniosku na najem lokalu, zawarcie umowy nastąpi z przedsiębiorcą wybranym z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1) rodzaj planowanej działalności, 2) planowane zatrudnienie, 3) możliwości rozwoju firmy, 4) innowacyjność prowadzonej działalności, 5) data zarejestrowania firmy. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do godz.15:00 w dniu 20 lutego 2018r. w sekretariacie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. Zamkowej 2 (I piętro). Lokal użytkowy zostanie udostępniony do oglądania w terminie uzgodnionym telefonicznie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 88 73 000 lub e-mail: inkubator@strzelceopolskie.pl.

Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ZAPRASZA do składania wniosków o najem lokalu użytkowego nr 5 w REGIONALNYM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 46B Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich oferuje najem lokalu użytkowego nr 5 o pow. 127,42m2, w tym pomieszczenie socjalne 43,74 m2 z węzłami sanitarnymi oraz szatniami oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, Obiekt RIP przy ul. Opolskiej 46B ogrzewany jest wyłącznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, pompami ciepła, które współpracują z instalacjami wentylacji, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. Lokal jest opomiarowany, co umożliwia indywidualne rozliczenie zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła. O najem lokalu mogą starać się osoby bezrobotne, które planują rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego lub firmy, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 5 lat. Charakter prowadzonej działalności powinien nawiązywać do funkcji pływalni STRZELEC zapewniającej rozwój fizyczny, czyli rekreacji, sportu oraz poprawę stanu zdrowia i urody. Stawka czynszu wynosi 5zł/ m2 w pierwszym roku najmu, w kolejnych 10 i 15 zł/m2. Warunkiem najmu lokalu jest złożenie wniosku wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu RIP wraz następującymi dokumentami: 1) oświadczeniem o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu), 2) oświadczeniem o korzystaniu z pomocy de minimis (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu). Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do godz.15.00 w dniu 20 lutego 2018r. w sekretariacie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. Zamkowej 2 (I piętro). W razie złożenia więcej niż 1 wniosku na najem lokalu zawarcie umowy nastąpi z przedsiębiorcą wybranym z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1) rodzaju planowanej działalności 2) planowanego zatrudnienia, 3) możliwości rozwoju, 4) innowacyjności prowadzonej działalności, 5) daty zarejestrowania firmy. Regulamin, wzór wniosku wraz załącznikami oraz cennik RIP dostępne są na stronach internetowych GZMK (www.gzmk.strzelceopolskie.pl), Gminy Strzelce Opolskie (www.strzelceopolskie. pl) i RIP (www.inkubator.strzelceopolskie.pl) oraz w sekretariacie GZMK. Lokal użytkowy zostanie udostępniony do oglądania w terminie uzgodnionym telefonicznie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 88 73 000 lub e-mail: inkubator@strzelceopolskie.pl.


www.sok.strzelceopolskie.pl TROCHĘ KULTURY

8

www.facebook.com/strzeleckiosrodekkultury

Kino w Strzelcach Opolskich

17 lutego 2018 Gdzie? Strzelecki Ośrodek Kultury Plac Stefana Żeromskiego 7 Strzelecki Ośrodek Kultury

17 lutego

Plac Stefana Żeromskiego 7

Na seanse zapraszają: na seanse zaprasza:

Podatek od miłości Godziny:

15:00

Cena biletu:

Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska

Cudowny Chłopak

Godziny: 11:00 Cena biletu: 16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

Godziny: 12:50 Cena biletu: 16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

Sprzedaż biletów online na www.kino.visa.pl oraz przed seansami w kasie kina

Plan B Godziny:

17:00

Cena biletu:

Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska

16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

Godziny:

11:00

Cena biletu:

16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

Nowe oblicze Greya Godziny:

Podatek od miłości

Cudowny chłopak Godziny:

12:50

19:00 21:00

Cena biletu:

Plan B

16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

Nowe oblicze Greya

Cena biletu:

16 zł (normalny) 14 złGodziny: (ulgowy) 15:00

Cena biletu: 16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

Sprzedaż biletów online na www.kino.visa.pl oraz przed seansami w kasie Godziny: 17:00kina.

Cena biletu: 16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

Godziny: 19:00, 21:00 Cena biletu: 16 zł (normalny) 14 zł (ulgowy)

informator_03(217).pdf  
informator_03(217).pdf