Page 1

FAST FORWARD ACTIVITEITENRAPPORT 2017


PROFIEL

EEN VAN DE EUROPESE LEIDERS INZAKE STEDELIJKE MOBILITEIT 60 jaar geleden bouwden wij onze eerste parkeergarage met meerdere verdiepingen in hartje Brussel. Sindsdien heeft Interparking zich opgewerkt tot een van de Europese leiders inzake stedelijke mobiliteit. Wij ontwikkelen een gamma innovatieve producten en diensten voor vlotter verkeer in de Europese grootsteden en hun omgeving, door ons te concentreren op drie strategische prioriteiten: de permanente verbetering van de kwaliteit van onze diensten; een innovatief aanbod van mobiliteitsoplossingen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen in de stad; een verantwoordelijk beleid ter bescherming van het milieu. Gesterkt door deze visie heeft onze onderneming zich weten uit te breiden over de landsgrenzen heen, met activiteiten in acht andere Europese landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, ItaliĂŤ, Spanje, Polen en RoemeniĂŤ. Onze klanten beschikken dus over 898 sites, in totaal goed voor 373.455 parkeerplaatsen, verspreid over heel Europa. Onze strategie voor innovatie en expansie vertaalt zich in de cijfers. In 2017 haalde de Groep Interparking een recurrente omzet van 437,8 miljoen euro en een economische EBITDA van 137,6 miljoen euro (geconsolideerde recurrente EBITDA van 132,5 miljoen euro). Elk jaar wordt onze parkingportfolio uitgebreid met nieuwe realisaties, aankopen of renovaties die niet enkel de gebruikers weten te bekoren, maar ook kunnen rekenen op de erkenning van externe waarnemers. Zo heeft Interparking, lid van de European Parking Association en de Belgische Parkeerfederatie, tot op heden maar liefst 187 European Standard Parking Awards in de wacht gesleept. Deze certificeringen vormen een beloning voor het harde werk van onze teams en een bewijs voor de klanten dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.


VERPLAATSINGEN IN DE STAD VERGEMAKKELIJKEN

DOOR RUIME, BEREIKBARE PARKEERPLAATSEN AAN TE BIEDEN IN DE BUURT VAN STRATEGISCHE KNOOPPUNTEN, ZORGEN WE VOOR VLOTTER VERKEER IN DE STAD. ALDUS POSITIONEERT INTERPARKING ZICH ALS EEN WARE SPELER INZAKE HET MOBILITEITSBELEID IN DE EUROPESE GROOTSTEDEN. NAAST PARKEERPLAATSEN ONTWIKKELEN WE OOK EEN VOLLEDIG GAMMA DIENSTEN OM HET LEVEN VAN GEBRUIKERS VAN DE OPENBARE WEG TE VERGEMAKKELIJKEN.


ONZE MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID Bij Interparking zijn we ervan overtuigd dat elke onderneming moet bijdragen tot een gezonder milieu voor iedereen. De milieu-impact van elk nieuw project wordt zorgvuldig bestudeerd en er wordt telkens de voorkeur gegeven aan minder vervuilende oplossingen zoals energiezuinige ledverlichting. Wij moedigen ook milieuvriendelijke vervoersmiddelen aan, bijvoorbeeld door bijzondere plaatsen voor te behouden voor gedeelde voertuigen of laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren. Door milieuprojecten te financieren in opkomende landen zijn we er overigens in geslaagd al onze koolstofdioxide-emissies te compenseren. Daardoor zijn we gecertificeerd als “CO 2-neutrale onderneming� in alle landen waar we actief zijn.

parkeergarages met aansluiting op het openbaar vervoer; innovatieve, veilige oplossingen voor fietsers; flexibele betaalwijzen; spitstechnologie om gebruikers te begeleiden; aangepaste diensten voor nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals elektrische of gedeelde voertuigen; een verzorgd onthaal met accent op het menselijke contact; aangepaste tarieven al naargelang de dienstverlening en facturering op maat voor professionele klanten; de Interparking-ervaring die begint vanaf de raadpleging van onze websites en onze mobiele applicaties; enz.

PARTNER VAN DE MOBILITEITSACTOREN Een regelmatige dialoog met al onze partners is essentieel om innovatie te stimuleren, nieuwe maatschappelijke behoeften aan te pakken en onze positie op een zeer fel bevochten markt te verstevigen. Om de mobiliteit van morgen te bedenken, raadplegen wij constant onze institutionele klanten, de automobilisten, de overheden en de buurtbewoners.


INHOUD INLEIDING

02 04 05 06

Een tijdperk van digitale transitie De stad wordt opnieuw gebruiksvriendelijk Een resoluut Europese groep Gebeurtenissen in 2017

ONZE DRIJFVEREN

10 14 18 22 26

Operations: op naar uitmuntendheid Klant nabijheid Producten en diensten: een nieuw tijdperk Partners: voor dynamische steden CSR: ons engagement

ONS BEHEER

30 Raad van bestuur en directie 32 Beheersverslag 34 Geconsolideerde balans 36 Geconsolideerde resultatenrekening 38 Bijlagen bij de geconsolideerde rekeningen


EEN TIJDPERK VAN DIGITALE TRANSITIE ROLAND CRACCO, CEO VAN INTERPARKING, SOMT DE BELANGRIJKSTE FEITEN VAN 2017 OP EN SCHETST DE GROTE UITDAGINGEN DIE DE GROEP IN 2018 TE WACHTEN STAAN.

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR? “2017 was een rijk gevuld jaar voor Interparking, zowel in commercieel als in symbolisch opzicht. Laten we beginnen met het symbolische: na 58 jaar trouwe dienst heeft onze allereerste parkeergarage, waar het allemaal mee begon, definitief de deuren gesloten en zal hij worden afgebroken. Parking 58 in Brussel vormde een mijlpaal in de geschiedenis van het parkeren in België. Hiermee slaan we een pagina om en treden we toe tot een nieuw tijdperk: dat van comfortabele parkeergarages met spitstechnologie, efficiënte diensten voor de klant, en vooral de lopende digitalisering van de Interparking-ervaring.

2

| Interparking

Ook op operationeel en commercieel vlak was 2017 een opmerkelijk jaar. In België hebben we bijvoorbeeld de ingebruikname van de nieuwe P1 VIP-parking op Brussels Airport afgerond, waarmee we een nieuwe fase inzetten voor de ontwikkeling van hoogwaardige diensten. We hebben ook de renovatie ondernomen van parking Industrie in de hoofdstad, en maken vorderingen met de aanleg van de nieuwe parkeergarages op de sites van Le Grognon in Namen en Brabant-Noordstation in Brussel.”

INTERPARKING LIJKT ZICH TE CONCENTREREN OP DE VERSTERKING VAN ZIJN POSITIE IN DE LANDEN EN STEDEN WAAR DE GROEP REEDS ACTIEF IS. IS DAT EEN STRATEGISCHE KEUZE? “Absoluut. We haalden net België aan als voorbeeld. Maar we zijn ook heel productief geweest in de andere landen van de groep. Ik denk onder meer aan de inhuldiging van de parking van de Cité du Vin in Bordeaux of de heropening na de renovatie van parking François 1er in Parijs, de overname van Comsa Aparcamientos (15 sites, 8023 plaatsen) in Spanje, de overname van parking Europa in Firenze, ontworpen door de beroemde ingenieur Nervi, de vele overnames in Oostenrijk en Duitsland, de versterking van onze band met de luchthaven van Gdansk in Polen, de inhuldiging van parking Museumkwartier in Den Haag of nog de overname van een parkeergarage in Timisoara, Roemenië. Al deze realisaties delen gemeenschappelijke kenmerken: we versterken zo onze aanwezigheid in een land waar we reeds lokale expertise hebben opgebouwd.


Deze strategie levert concrete resultaten op: in 2017 ontvingen 12 nieuwe parkeergarages een ESPA-certificering. Onze parking Am Museumsquartier, in Wenen, heeft de EPA Award voor beste gerenoveerde parking in Europa gewonnen, terwijl ons Italiaanse filiaal SIS genomineerd was in de categorie parkeren op straat voor de parking in Castel Gandolfo. Daarnaast waren we ook genomineerd voor de parking des Sablettes in Menton, Frankrijk, en voor parking Inter in Boekarest.” WAT ZIJN DE PERSPECTIEVEN VOOR 2018? “Onze ambitie blijft ongewijzigd: onze rol als partner van de steden versterken om efficiënte, innovatieve en kwalitatieve oplossingen aan te bieden. We blijven dus aanzienlijke middelen mobiliseren om onze expertise in dit domein op te bouwen. Enerzijds investeren we massaal in de ontwikkeling van de competenties van onze

medewerkers. In 2017 hebben we in België bijvoorbeeld meer dan 5.270 opleidingsuren gegeven in onze Interparking-school, door te richten op een divers werkveld van zeer gespecialiseerd tot de medewerkers in de parkeervoorzieningen. Anderzijds koesteren we ambitieuze doelstellingen voor de digitalisatie van onze diensten. Dat is de reden waarom we het personeel van onze IT-teams verdubbeld hebben, in het kader van onze digitale 3+1-strategie. In de eerste plaats moet de online-ervaring voor de reservering van een plaats of de bestelling van een abonnement of Pcard vereenvoudigd worden. In een tweede fase zullen we overgaan tot de dematerialisatie van de Pcard zodra dit technisch mogelijk is.

VERTALEN DE GOEDE PRESTATIES VAN INTERPARKING IN 2017 ZICH OOK IN DE CIJFERS? “In 2016 hebben we de grens van de 100 miljoen klanten overschreden. Dit jaar hebben we 117,3 miljoen klanten bediend. Wij danken hen voor hun vertrouwen. In 2017 werd onze parkingportfolio uitgebreid met 52 nieuwe vestigingen. We sluiten het jaar dus af met een recurrente omzet van 437,8 miljoen euro, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Onze EBITDA is met 9% gestegen en bedraagt nu 132,5 miljoen euro. De groep telt ondertussen 2.400 medewerkers. Hierbij wil ik ook graag al onze medewerkers van harte bedanken voor hun professionalisme, alsook de aan-

deelhouders voor hun vertrouwen. Dankzij hen hebben wij onze doelstellingen kunnen bereiken.” WORDT 2018 EEN BIJZONDER JAAR? “In 2018 vieren we 60 jaar Interparking. Dat zou ons moeten motiveren om onze klanten de komende 60 jaar en daarna te blijven bedienen.”

Roland Cracco, CEO

Om dat te bereiken besteden we ook enorm veel energie aan de identificatie en het delen van de beste praktijken in de groep, met name voor alles wat de verkleining van onze ecologische voetafdruk betreft.”

“WE KOESTEREN AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN VOOR DE DIGITALISATIE VAN ONZE DIENSTEN.” 3


DE STAD WORDT OPNIEUW GEBRUIKSVRIENDELIJK Geen enkele grote Europese stad ontsnapt aan het huidige debat over de evoluties inzake mobiliteit. Sommige steden hebben een voorbeeldfunctie, dankzij de bijzonder innovatieve oplossingen die ze hebben ontwikkeld met een rechtstreekse impact op de levenskwaliteit van hun inwoners. Andere steden daarentegen worden soms met de vinger gewezen voor hun passiviteit of gebrek aan verbeelding, wat zich uit in files die elke dag langer worden. De manier waarop het verkeer in de stad georganiseerd wordt, zal echter grondig moeten evolueren in overeenstemming met onze veranderende levenswijzen, onze relatie met het werk of onze verbruiksge-

378 STEDEN

4

| Interparking

woonten. Een aanbod van parkeerplaatsen, uitgewerkt met het oog op de behoeften van de gebruikers, past volledig in het kader van de reflecties die momenteel worden gevoerd door de beleidsmakers van de grote steden. De 373.455 parkeerplaatsen die wij aanbieden verlichten rechtstreeks de autodruk op de openbare weg. De ruimte die wij vrijmaken, het equivalent van een file van 1.867 km, komt rechtstreeks ten goede van voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer en liefhebbers van een zachte of gedeelde mobiliteit. Van Rome tot Berlijn, van Amsterdam tot Parijs, in de buurt van stations of in ver-

373 455

binding met luchthavens, Interparking profileert zich als cruciale speler in het ontwerp van de steden van morgen: ruimtes met vlotter verkeer, kortere rittijden, schonere lucht, gevarieerde vervoerswijzen die naast elkaar bestaan waardoor stadsbewoners zich hun stad weer eigen kunnen maken.

100%

CO2 NEUTRAAL IN 9 LANDEN

PLAATSEN 281 115 OFF-STREET 92 340 ON-STREET


EEN RESOLUUT EUROPESE GROEP DUITSLAND 182 steden 425 parkeergarages 92 490 off-street plaatsen 18 753 on-street plaatsen 68 parkeergarages met ESPA-certificering NEDERLAND 31 steden 118 parkeergarages 54 402 off-street plaatsen 28 parkeergarages met ESPA-certificering BELGIË 11 steden 67 parkeergarages 41 620 off-street plaatsen 35 parkeergarages met ESPA-certificering FRANKRIJK 13 steden 56 parkeergarages 23 149 off-street plaatsen 2 964 on-street plaatsen 18 parkeergarages met ESPA-certificering SPANJE 30 steden 65 parkeergarages 29 673 off-street plaatsen 565 on-street plaatsen 28 parkeergarages met ESPA-certificering

898

SITES OFF STREET & ON STREET

811

POLEN PARKEERGARAGES 10 steden IN 9 LANDEN 20 parkeergarages 14 773 off-street plaatsen 1 parkeergarage met ESPAcertificering OOSTENRIJK 9 steden 45 parkeergarages 13 169 off-street plaatsen 5 parkeergarages met ESPA-certificering ITALIË 90 steden 11 parkeergarages 9 241 off-street plaatsen 70 623 on-street plaatsen 3 parkeergarages met ESPA-certificering ROEMENIË 2 steden 4 parkeergarages 2 033 off-street plaatsen 1 parkeergarage met ESPAcertificering

187

2 383

PARKINGS MET ESPACERTIFICERING

WERKNEMERS

5


GEBEURTENISSEN IN 2017 INTERPARKING HEEFT IN 2017 ZIJN STRATEGIE GECONSOLIDEERD EN ZICH VERSTERKT IN DE LANDEN WAAR HET REEDS AANWEZIG WAS.

258

PARKINGS COMPATIBEL MET DE MOBIELE APPLICATIE VAN ONZE JOINT-VENTURE DB BAHNPARK

BELGIË: INTERPARKING NEEMT EEN NETWERK VAN CARWASHINSTALLATIES OVER IN BRUSSEL ROEMENIË: EERSTE PARKING BUITEN BOEKAREST Interparking heeft in oktober parking P700 in Timisoara, Roemenië, overgenomen. Het gaat om een parking met 493 plaatsen in de zakenwijk van Timisoara. Voor Interparking is P700 de eerste parking van de groep in Roemenië buiten Boekarest. Timisoara telt vandaag 320.000 inwoners en zal culturele hoofdstad van Europa zijn in 2021, een evenement dat ongetwijfeld heel wat bezoekers zal lokken. 6

| Interparking

Op 1 april 2017 heeft Interparking de carwashinstallaties van drie van zijn parkings in Brussel en Brussels Airport overgenomen van de maatschappij VIP Clean. Door deze hoogwaardige reinigingsstations over te nemen, versterkt Interparking zijn positionering bij zijn B2B-klanten, die dit soort diensten erg op prijs stellen. Voor houders van een Pcard+ zal de kostprijs van een wasbeurt onmiddellijk worden verrekend op de periodieke factuur. Ze genieten bovendien van een onmiddellijke 20% korting.


DUITSLAND: CONTIPARK LANCEERT ZIJN ONLINE STORE In Duitsland heeft Contipark net zijn online store geopend, helemaal toegewijd aan parkeren. Op de website www.mein-contipark.de kunnen klanten in een virtuele omgeving eenvoudig de nodigde producten bestellen zoals: een abonnement, een reservering, een Pcard of zelfs de DB BahnPark-App, die verbonden is aan het Pcard-systeem en toegang geeft tot de on-street parkings en parkings zonder slagboom. Het ontwerp van de online store is geoptimaliseerd voor een “responsive” gebruik: de weergave van de site past zich automatisch aan de resolutie van het scherm in gebruik (computer, tablet, smartphone). Via een beveiligd portaal kan de gebruiker zijn persoonlijke gegevens wijzigen, zijn transactiegeschiedenis bekijken en live chatten met de klantendienst.

“INTERPARKING HEEFT EEN NIEUWE PARKING GEOPEND MET 450 PLAATSEN IN BALICE, OP MINDER DAN 400 METER VAN DE TERMINAL VAN DE LUCHTHAVEN VAN KRAKAU.”

POLEN: NIEUWE PARKING IN DE BUURT VAN DE LUCHTHAVEN VAN KRAKAU Interparking heeft een nieuwe parking geopend met 450 plaatsen in Balice, op minder dan 400 meter van de terminal van de luchthaven van Krakau. Een pendeldienst verbindt de parking met de luchthaven. De parking biedt bovendien een aantal premiumdiensten zoals de verhuur van aangepaste kinderzitjes, controle van de bandenspanning, gratis Wifi enzovoort. 7


OOSTENRIJK: DE BESTE GERENOVEERDE PARKING VAN EUROPA BEVINDT ZICH IN WENEN Op 21 september heeft de parking Am Museumsquartier in Wenen de EPA Award gewonnen in de categorie van beste gerenoveerde parkings. Deze prijs werd uitgereikt tijdens het congres van de European Parking Association in Rotterdam. Deze parking, midden in de culturele wijk van Wenen, biedt 950 plaatsen aan in een ultramodern kader. Interparking was overigens ook genomineerd voor de parking Inter in Boekarest (categorie renovaties), de Pcard+ in België (categorie marketing), en de parkings des Sablettes in Menton, Frankrijk, en in Castel Gandolfo in Italië (categorie parking op de openbare weg).

ITALIË: OVERNAME VAN 70% VAN DE AANDELEN VAN SAN GIUSTO SPA Interparking heeft op 9 mei 2017 70% overgenomen van de aandelen van San Giusto Spa, de maatschappij die instaat voor het beheer van de parking San Giusto in Triëst. Deze parkeergarage, die werd aangelegd op een bergflank, biedt 312 openbare ondergrondse plaatsen aan, alsook 422 privéplaatsen en 138 plaatsen op de openbare weg.

8

| Interparking


DUITSLAND

SPANJE

NEDERLAND

Operationele realisaties 10 nieuwe parkeergarages

Operationele realisaties Overname van de groep Comsa Aparcamientos (14 off street parkings en 1 on-street parking, 8.023 plaatsen)

Operationele realisaties 5 nieuwe parkeergarages Partnerschap met Rent A Bob, een dienst met chauffeurs die klanten in alle veiligheid naar huis brengen met hun eigen voertuig

Technische realisaties Uitbreiding van het klantenportaal www.Mein-Contipark.de dat nieuwe diensten aanbiedt: reservaties, abonnementen, aanvraag van de Pcard en raadpleging van klantenrekeningen Uitbreiding van de mobiele DB BahnPark-app die nu alle parkings on street in Duitsland omvat 54 nieuwe parkeergarages uitgerust met ledverlichting Onderscheidingen en certificeringen 3 ESPA awards Behoud van CO2-neutrale certificering

OOSTENRIJK Operationele realisaties 4 nieuwe parkeergarages, waarvan 2 in Wenen Technische realisaties Uitbreiding van de dekking van de Pcard naar 8 parkeergarages Onderscheidingen en certificeringen EPA Award in de categorie “beste renovatie” voor de parking Am Museumsquartier in Wenen 2 ESPA Awards Behoud van CO2-neutrale certificering

BELGIË Operationele realisaties Opening van de parking Duinenwater in Knokke Creatie van de nieuwe P1 VIP op Brussels Airport (geopend op 08/01/2018) Technische realisaties Start van de proefperiode voor de checklist op de tablets van de controleurs Overname van 3 car wash stations in Brussel and Brussels Airport Lancering van een speciale Pcard+ voor Brussels Airport Voorbehouden plaatsen voor gedeelde voertuigen Onderscheidingen en certificeringen Nominatie voor de EPA Awards (categorie marketing) Behoud van CO2-neutrale certificering

Technische realisaties Lancering van de mobiele applicatie P-App (reservering zonder ticket, nummerplaatherkenning, betaling en facturering online) Gecentraliseerd beheer van alle parkeergarages Onderscheidingen en certificeringen Behoud van CO2-neutrale certificering

FRANKRIJK Operationele realisaties 3 nieuwe parkeergarages in Menton Heropening van parking François 1er in Parijs na renovatiewerken Inhuldiging van de definitieve parking van de Cité du Vin in Bordeaux Technische realisaties Partnerschap met Télépéage Liber-t (Vinci) om 21 parkeergarages uit te rusten met betaaltechnologie via de Liber’T-badge Dynamisch informatiebord over verkeersdrukte, weer en tarieven in parking François 1er 3 nieuwe parkeergarages uitgerust met ledverlichting Laadpaal voor elektrische voertuigen in parking François 1er Onderscheidingen en certificeringen 2 ESPA awards Nominatie voor parking Sablettes op de EPA Awards Behoud van CO2-neutrale certificering

ITALIË Operationele realisaties Overname van Garage Europa in Firenze, de eerste grote parkeergarage in Italië (ontworpen door de ingenieur Pier Luigi Nervi) Overname van Park San Giusto S.P.A. in Triëst

Technische realisaties Lancering van de Bluefield-applicatie om het parkeren voor het ziekenhuispersoneel te vergemakkelijken Website over parking Museumkwartier in Den Haag Automatisch opstellen van contracten voor onlineabonnementen Lancering van maandelijkse e-mailing voor B2C-segment Onderscheidingen en certificeringen 5 nieuwe ESPA-certificeringen, waaronder 4 ESPA Gold Behoud van ISO 14001- en ISO 9001-certificering Behoud van CO2-neutrale certificering

POLEN Operationele realisaties Nieuwe parking in Balice, in de buurt van de luchthaven van Krakau Onderscheidingen en certificeringen Behoud van CO2-neutrale certificering

ROEMENIË Operationele realisaties Nieuwe parking in Timisoara Nieuwe parking in het Business District van Pipera, in Boekarest Onderscheidingen en certificeringen Behoud van CO2-neutrale certificering Nominatie van de parking Piata Universitatii op de EPA Awards  erste ESPA Award voor de parking “Piata Universitatii” E (University Square) in Boekarest

Technische realisaties Nieuwe control room Installatie van ledverlichting in parkings Milano Piemonte, Recanati en Padova Stazione E-Motion-technologie voor parking Tronchetto in Venetië Onderscheidingen en certificeringen Behoud van CO2-neutrale certificering 1 ESPA Gold Award voor parking Recanati Nominatie van de parking Castel Gandolfo op de EPA Awards (categorie on street )

9


OP NAAR UITMUNTENDHEID STEEDS EFFICIËNTERE PARKINGS

“De nieuwe P1 VIP-parking in Brussels Airport biedt volkomen vernieuwende diensten aan. Na online reservatie en invoer van zijn nummerplaat heeft de klant toegang tot de parking. Bij vertrek: na betaling herkent het systeem de nummerplaat en gaat de slagboom aan de uitgang automatisch open. De bewakingscamera speelt een heel belangrijke rol in deze parking. Wij installeerden overal in de parking camera’s voor een optimale bescherming van auto’s en klanten. Deze camera’s worden ook gebruikt voor het beheer van de parkeerplaatsen.” WILLEM VERZWIJVELT TECHNICAL DISTRICT MANAGER INTERPARKING ZAVENTEM

10

| Interparking


MOBILITEIT IS TEGENWOORDIG EEN VAN DE VOORNAAMSTE BEKOMMERNISSEN VAN ALLE SPELERS IN HET STADSLEVEN: DE OVERHEDEN, BURGERS, GEBRUIKERS, HET VERENIGINGSLEVEN MAAR OOK DE PRIVÉSECTOR. ALLEMAAL SAMEN ZOEKEN WE NAAR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN DIE ONZE VERPLAATSINGEN IN DE STAD EN DAARBUITEN HERDEFINIËREN. ZONDER DOORDACHT PARKEERAANBOD KAN GEEN ENKEL MOBILITEITSBELEID ZIJN VRUCHTEN AFWERPEN. Interparking stimuleert de evolutie van de stadsdynamiek door comfortabele, veilige, toegankelijke parkings aan te bieden die uitgerust zijn met de nieuwste technologie, om het verkeer in de stadscentra en de rand vlotter te laten verlopen.

FRANKRIJK: PARKING FRANÇOIS 1ER BELEEFT ZIJN TWEEDE JEUGD In Parijs werd parking François 1er zo’n vijftig jaar geleden geopend. Hij is op een unieke locatie gelegen, in het hart van de “Triangle d’Or”: op een steenworp van de Champs Elysées en de avenue Montaigne, de hotels George V en Plaza Athénée, en de boetieks van Dior en Louis Vuitton. In 2014 besloot het stadsbestuur van Parijs dat het tijd was om de parking grondig te renoveren en toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit. Interparking heeft de opdracht in de wacht gesleept en na 24 maanden werken heeft parking François 1er opnieuw de deuren geopend in oktober 2017. Het daglicht dringt er binnen tot de eerste ondergrondse verdieping, wat echt uitzonderlijk is, zeker in Parijs. De parkeergarage is uitgerust met 655 plaatsen met begeleiding tot aan een vrije plaats, dynamische informatieborden, ledverlichting, een carwash, videobewaking, en natuurlijk een correcte toegang voor personen met beperkte mobiliteit.

BETALING

AUTOMATISCHE NUMMERPLAATHERKENNING

B45FR2

358

PARKINGS UITGERUST MET LEDLAMPEN

187

ESPA-CERTIFICERINGEN (EUROPEAN STANDARD PARKING AWARDS)

PARKINGSCHOOL 11


“BEREIKBAARHEID, MOBILITEIT EN VEILIGHEID ZIJN CENTRALE AANDACHTSPUNTEN. MEER VLOEIENDE VERPLAATSINGEN VERGEN VOORBEELDIGE PARKEERINFRASTRUCTUREN.”

SPANJE: OVERNAME VAN COMSA APARCAMIENTOS

OOSTENRIJK: BELONING VOOR DE PARKING AM MUSEUMSQUARTIER

CERTIFICERINGEN: BLIJK VAN KWALITEIT

In mei 2017 ging Interparking Hispania over tot de overname van Comsa Aparcamientos, dat tot dan toe eigendom was van de groep Comsa Concesiones, die actief is in de bouwsector. Interparking voegt zo 15 bijkomende sites toe aan zijn aanbod in Spanje, goed voor in totaal 8.023 nieuwe plaatsen. Met deze operatie biedt Interparking voor het eerst parkeerplaatsen op de openbare weg aan in Spanje.

Tijdens de EPA Awards in Rotterdam in september 2017, heeft de parking Am Museumsquartier in Wenen de eerste prijs gewonnen in de categorie “beste gerenoveerde parking”. De renovatiewerken aan deze parking in het hart van het bruisende culturele leven in Wenen hebben twee jaar geduurd. De parking biedt nu 950 plaatsen aan en is uitgerust met de nieuwste technologieën op het vlak van verlichting en signalisatie.

Professionals in de sector kunnen objectief over de kwaliteit van onze diensten en infrastructuren oordelen. Uiteindelijk is het hun mening, en die van de klanten, die echt telt.

Dankzij de overname van Comsa Aparcamientos krijgt Interparking voet aan wal in zeven steden in de regio’s Catalonië, Baskenland, Asturië en Galicië. Wij zijn nu aanwezig in 30 steden op het Iberische schiereiland. 12

| Interparking

Op 31 december 2017 waren 187 parkings van de groep met een European Standard Parking Award (ESPA) gecertificeerd. Dankzij deze certificering weten gebruikers dat ze toetreden tot een parking die voldoet aan de zeer strenge vereisten van de European Parking Association inzake comfort, veiligheid en servicekwaliteit.

Interparking heeft de ISO-certificering behaald op het gebied van kwaliteitsbeheer en milieubeheer in Italië, Nederland en Spanje. In 2017 wist Interparking de CO2-neutrale certificering te behouden in alle landen waar de groep actief is.


“DE TEVREDENHEID VAN ONZE KLANTEN HANGT SAMEN MET EEN OPTIMALE ERVARING IN AL ONZE PARKEERGARAGES.”

In Brussel hebben we dankzij de verhuizing van de maatschappelijke zetel naar nieuwe lokalen in de Brederodestraat de administratieve diensten, technische lokalen en de Interparking-school allemaal onder hetzelfde dak kunnen huisvesten, wat voor een nieuwe dynamiek heeft gezorgd bij al het personeel. OPLEIDING: PERMANENTE VERBETERING Om een optimaal kwaliteitsniveau te behouden, biedt Interparking zijn werknemers de mogelijkheid om specifieke opleidingen te volgen. Deze helpen hen niet alleen om hun competenties te ontwikkelen maar stellen hen ook in staat om nog beter te reageren op de veranderende behoeften van de steden van morgen.

DE INTERPARKING-ERVARING De tevredenheid van onze klanten hangt af van een optimale ervaring in al onze parkeergarages: toegankelijkheid, snelle betaling, begeleiding, verlichting enz. Dankzij ledverlichting kunnen we bijvoorbeeld niet alleen ons energieverbruik verlagen; deze technologie zorgt voor een betere verlichting en draagt vooral ook bij tot het veiligheidsgevoel, een essentiële factor voor

de tevredenheid van onze gebruikers. Interparking investeert ook in efficiëntere ventilatiesystemen, die zich automatisch aanpassen aan de vastgestelde CO-hoeveelheden in onze parkings. We vervangen ook geleidelijk aan onze liften door installaties van de nieuwste generatie met glazen panelen. Dankzij de systemen voor onlinereserveringen winnen automobilisten bovendien kostbare tijd. In Nederland is het nu bijvoorbeeld mogelijk om online een parkeerplaats te reserveren in de vier steden met de meeste bezoekers: Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Reserveringen zijn ook mogelijk via onze gratis mobiele applicatie.

13


“Bij Touring maken wij iedereen mobieler dankzij onze pechverhelpingsdienst in België en in het buitenland. De Pcard+ Touring, die met succes in september 2017 werd gelanceerd, helpt ons om dag in dag uit dichter bij onze leden te staan. Deze heel praktische kaart past immers perfect in het gamma diensten en voordelen die in het lidmaatschap zijn inbegrepen, en biedt extra kortingen aan in alle parkings van België.”

VALÉRIE DE WINTER LOYALTY & PARTNERSHIP MANAGER – TOURING

561

PARKINGS UITGERUST MET 24/7 ASSISTENTIE

14

| Interparking


NABIJHEID OP DE EERSTE LIJN: TOEGEWIJDE VROUWEN EN MANNEN WE HEBBEN DE MANIER WAAROP WE MET ONZE KLANTEN COMMUNICEREN GEMODERNISEERD MET DE NIEUWSTE TECHNOLOGISCHE VORDERINGEN. DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID IN ONZE PARKINGS GARANDEERT ECHTER EEN GEVOEL VAN VEILIGHEID EN VERTROUWEN. DAAROM BLIJVEN ONZE MEDEWERKERS DE BESTE AMBASSADEURS VAN ONS MERK. ZE WERKEN ELKE DAG OPNIEUW VOOR DE TEVREDENHEID VAN ONZE KLANTEN, DE PIJLER VOOR HET SUCCES VAN ONZE ONDERNEMING.

VROUWEN EN MANNEN AANWEZIG IN DE PARKEERGARAGES Hoezeer we ook inspanningen leveren om nieuwe technologische oplossingen in te zetten, enkel het menselijke contact via onze teams ter plaatse garandeert het juiste antwoord op alle vragen van onze klanten. Dankzij de control rooms die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn, kan Interparking de klanten bovendien op afstand bijstaan. Zij kunnen als ze dat wensen steeds met één van onze medewerkers spreken. Indien nodig kunnen onze mobiele teams tussenbeide komen. Momenteel beschikken we over 11 control rooms, in België, Spanje, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Italië, Polen en Frankrijk. Vanuit de controlezaal beschikken de medewerkers over permanent visueel contact met onze parkeergarages. Ze kunnen ook op afstand de opening en sluiting van de slagbomen en toegangspoorten beheren. De feedback van de landen die als eerste met deze technologie uitpakten, zoals België of Nederland, werd benut bij de invoering van gelijkwaardige control rooms in andere landen zoals Polen of Italië. Zo opende Interparking in februari 2017 zijn eerste control room in Italië, die instaat voor het toezicht op de parkings Venetië Tronchetto, Padova Centro en Padova Stazione.

39 935

ABONNEES OP ONZE FACEBOOK-PAGINA’S

DIENSTEN EEN UITGEBREID DIENSTENGAMMA

1,9 MLN

JAARLIJKSE OPROEPEN NAAR DE CONTROL ROOM

ONLINE

RESERVERINGSPLATFORM

15


“INTERPARKING HEEFT BIJKOMENDE INSPANNINGEN GELEVERD VOOR DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID IN DE PARKEERGARAGES.”

VEILIGHEID IN DE PARKINGS: EEN PRIORITEIT De terroristische aanslagen in Parijs, Brussel, Nice, Barcelona en Berlijn hebben een bijzondere context gecreëerd, waarin Interparking inspanningen heeft geleverd voor meer menselijke aanwezigheid in zijn parkeergarages. In Brussel werden bijvoorbeeld meer bewakingsrondes met honden ingevoerd om het veiligheidsgevoel te verhogen en onmiddellijke interventies mogelijk te maken in geval van probleemsituaties. De functie van de bewakers met honden is dubbel: enerzijds is er een “safety”-aspect en anderzijds een “security”-aspect. Het eerste omvat alles wat te maken heeft met het voorkomen van verbale of fysieke agressie, materiële beschadigingen of onbeleefd gedrag. Het tweede betreft bijvoorbeeld interventies om brandrisico’s te vermijden of personen te begeleiden indien nodig. Hun rol is in de eerste plaats preventief en ontradend.

16

| Interparking

REAL-TIME INFORMATIE

ONLINE AANWEZIGHEID

De dienstverlening aan onze klanten beperkt zich niet enkel tot de parkeerplaatsen. Automobilisten zijn steeds meer verbonden en willen op elk moment toegang hebben tot nuttige informatie die hen kan helpen om hun verplaatsingen te organiseren. Interparking beantwoordt aan deze vraag en maakt gebruik van de renovatie van bepaalde parkeergarages om dynamische informatieborden te installeren. Dat is onder meer het geval in de parking François 1er in Parijs, die onlangs werd gerenoveerd. Er werd een informatiebord geïnstalleerd dat real-time informatie verstrekt over de verkeersdrukte en de weersvoorspellingen. Het bord geeft ook de tarieven weer.

Sociale netwerken vormen een schitterend kanaal voor een permanente dialoog met onze “fans”, via wedstrijden, praktische informatie of promoties. Onze verschillende Facebook-pagina’s kennen een groot succes: 16.600 fans in Duitsland, 10.500 in België, 2.700 in Frankrijk, 4.400 in Nederland enz. Via deze ruimtes worden verschillende synergieën ontwikkeld, bijvoorbeeld met informatie over de parkings in de buurt van stations en luchthavens. Zo weten de klanten waar ze hetzelfde serviceniveau kunnen terugvinden wanneer ze in het buitenland reizen. De Belgische en Duitse klanten met een Pcard ontvangen ook een elektronische nieuwsbrief met de laatste informatie over onze parkings, wedstrijden, en suggesties voor gastronomische, feestelijke of culturele uitjes in de steden waar we gevestigd zijn.


“ONLINERESERVERINGEN BLIJVEN EEN BELANGRIJK ELEMENT VOOR DE ERVARING VAN DE BEZOEKERS DIE ONZE VERSCHILLENDE WEBSITES GEBRUIKEN.”

ONLINE RESERVERINGEN Online reserveringen blijven een belangrijk element voor de ervaring van de bezoekers die onze verschillende websites gebruiken. Zij kunnen de parkeergarage van hun keuze selecteren en op voorhand het bedrag betalen. Dit onlinereserveringssysteem wordt reeds aangeboden in België, Frankrijk, Duitsland, Polen en Nederland. Andere technologieën zoals “Pay & Display” (gebaseerd op nummerplaatherkenning), QR-codes (die de klant inscant aan de ingang van de parkeergarage) of “Tap’n’Go” (waarmee men kan betalen zonder een

bankkaart te hoeven invoeren) kennen ook een groot succes bij onze klanten. Met de mobiele applicatie van Interparking kunnen gebruikers gemakkelijk de dichtstbijzijnde parkeergarage vinden, de tarieven en openingsuren raadplegen, nagaan of er vrije plaatsen zijn enz. In Duitsland hebben onze klanten dankzij een partnerschap met de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn toegang tot een zeer handige mobiele applicatie om parkeerplaatsen in de buurt van een station te vinden, te reserveren en te betalen. In 2017 werden al onze parkeerplaatsen op de openbare weg in Duitsland opgenomen in de DB BahnPark App.

17


PRODUCTEN EN DIENSTEN ONZE PARKEERGARAGES TREDEN TOE TOT EEN NIEUW TIJDPERK

“De digitalisering van het Interparkinggebeuren krijgt concreet gestalte in onze 3+1 strategie. In de eerste plaats willen wij de onderschrijving van een Pcard, de aanschaf van een abonnement voor een parkeergarage of de reservatie van een parkeerplaats mogelijk maken via onze online kanalen, en dit over de hele groep. In een tweede fase zullen wij een volledig gedematerialiseerde Pcard aanbieden. Voor de klanten is de digitalisering van de diensten elke dag zichtbaar, via de regelmatige toevoeging van nieuwe functies aan hun mobiele app.”

JÉRÔME CARLIER GROUP OPERATIONS OFFICER – INTERPARKING

18

| Interparking


ALS HET GAAT OM INNOVATIES BIJ INTERPARKING, DENKEN WE BIJVOORBEELD METEEN AAN DE PCARD, EEN INTERMODAAL TOEGANGS- EN BETAALMIDDEL DAT HET LEVEN VAN ONZE KLANTEN VERGEMAKKELIJKT. HET KOMENDE JAAR ZAL HET STRATEGISCHE PLAN “3+1” DE PCARD EN TAL VAN BIJBEHORENDE DIENSTEN INTEGREREN IN EEN GLOEDNIEUWE ONLINEERVARING. PCARD: STEEK DE INTERPARKINGERVARING OP ZAK De Pcard is een chipkaart die moet worden voorgelegd bij het betreden en verlaten van onze parkeergarages. De uitgaven worden vervolgens gebundeld op één unieke factuur die naar de klant wordt verstuurd. Die kan kiezen voor een automatische betaling via domiciliëring, betaling via overschrijving na ontvangst van de factuur, of voor een maandelijkse betaling via zijn kredietkaart. Voor de professionele klanten vergemakkelijkt de facturering de boekhouding, met name voor de btw. De Pcard is momenteel beschikbaar in 449 parkeergarages in de volgende landen: België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

Uiteraard biedt de Pcard nog vele andere voordelen, zoals allerlei kortingen en een online overzicht van het verbruik. In België biedt de Pcard+ ook toegang tot Fleetwash, het grootste onafhankelijke carwashnetwerk van het land. Dit type partnerschap is zeer populair bij onze professionele klanten: alle uitgaven in verband met het gebruik van hun wagen worden gebundeld op één enkele factuur. Aan het einde van de maand ontvangt de klant één document met alle uitgaven voor de parkings en carwash. En sinds we “split billing” aanbieden, kunnen werkgevers een onderscheid invoeren tussen professionele en privé-uitgaven.

504

MULTIMODALE PARKINGS (AANGESLOTEN OP HET OPENBAAR VERVOER)

DINNER PARKING VIP

VIP-DIENSTEN (PARKEERDIENST, CARWASH...)

192

PARKEERGARAGES MET DYNAMISCHE SIGNALISATIE

BESCHIKBARE PLAATSEN

19


“MET DE PCARD WORDEN ALLE UITGAVEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WAGEN GEBUNDELD OP ÉÉN ENKELE FACTUUR.”

In 2017 hebben Interparking en Brussels Airport een rode versie van de Pcard+ gelanceerd. Dit is een gemeenschappelijke marketingtool waarmee we onze klanten kunnen wijzen op de voordelen voor de houders van een Pcard+ (ongeacht de kleur): gratis parkeren de eerste 30 minuten, en een korting van 10% na de eerste 24 uur. Interparking heeft tot nu honderdduizenden Pcards verspreid in heel Europa, in onder andere in België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

20

| Interparking

MULTIMODAAL VERVOER De Pcard+ biedt niet enkel toegang tot onze parkeergarages maar ook tot de openbaarvervoersnetten van onze partners. Auto, tram, bus, metro, trein, deelfietsen enz.: gebruikers combineren vandaag verschillende vervoerswijzen om zich in de stad te verplaatsen. In Brussel kan de Pcard+ worden gebruikt om reizen met de MIVB te betalen. In Berlijn kan men via de “E-Park&Rail”-functie online een parkeerplaats boeken in Berlin Südkreuz wanneer men een treinticket koopt. In Amsterdam kunnen onze klanten dankzij de “Park & Bike”-dienst tegen voordeeltarief een fiets huren om de stad te verkennen.

“3+1”: EEN TOTALE ONLINE-ERVARING “3+1”, de strategie voor de ontwikkeling van de online diensten, zal in 2018 geconcretiseerd worden voor de meer dan 800 vestigingen van de groep. Klanten zullen zo via onze digitale kanalen een parkeerplaats kunnen reserveren en abonnementen of een Pcard kunnen bestellen. Deze nieuwe ontwikkeling zal een belangrijke stap vormen in de digitalisatie van de diensten die Interparking aanbiedt.


ELEKTRISCHE MOBILITEIT EN GEDEELDE VOERTUIGEN De populariteit van elektrische wagens gaat gepaard met de ter beschikking stelling van aangepaste infrastructuur. Elk jaar installeren wij nieuwe laadpalen naast parkeerplaatsen die worden voorbehouden voor elektrische voertuigen. In Nederland kunnen bestuurders van weinig vervuilende wagens zelfs korting genieten dankzij de ECO parking-formule. Een ander concept dat steeds populairder wordt is autodelen of “carsharing”. Voor gebruikers leidt deze praktijk tot aanzienlijk lagere gebruikskosten aangezien ze deze

wagens elke maand slechts sporadisch gebruiken. Gedeelde wagens zorgen voor minder auto’s op de weg en dus minder files, en leiden vooral ook tot meer vrije parkeerplaatsen. Om deze vorm van collectieve mobiliteit aan te moedigen, biedt Interparking nu in een tiental Brusselse parkeergarages gereserveerde plaatsen voor gedeelde wagens aan. Deze zijn op de grond afgebakend met gele lijnen, waardoor ze gemakkelijker herkenbaar zijn. Interparking heeft overigens met verschillende autodeeldiensten partnerschappen gesloten waarbij gratis plaatsen worden aangeboden aan de gebruikers.

“ELK JAAR INSTALLEREN WIJ NIEUWE LAADPALEN NAAST PARKEERPLAATSEN DIE WORDEN VOORBEHOUDEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.”

21


“Castel Gandolfo, een stad ten zuiden van Rome, lokt als zomerverblijfplaats van de paus enorm veel bezoekers. Wij bieden er meer dan duizend parkeerplaatsen aan, hoofdzakelijk op de openbare weg, met aangepaste oplossingen voor auto’s, motoren, maar ook camping cars en toerismevoertuigen. Om de klanten te helpen bij het terugvinden van hun auto, gebruiken wij bewegwijzering met kleurcodes, getallen en pictogrammen. Elk jaar zijn al onze parkeerplaatsen op zaterdag vanaf 11u volledig bezet.”

ALESSANDRO GUERRA MANAGING DIRECTOR SIS PARK (ITALIË)

22

| Interparking


ONZE PARTNERS DE KRACHTEN BUNDELEN VOOR DYNAMISCHE STEDEN

BIJ INTERPARKING OVERLEGGEN WE BIJ ALLES WAT WE DOEN STEEDS MET DE BESTE EXPERTS OM BIJ TE DRAGEN TOT HARMONIEUZERE STEDEN. REEDS BIJ DE BOUWFASE VAN ONZE PARKEERGARAGES WERKEN WIJ NAUW SAMEN MET DE BEVOEGDE AUTORITEITEN. BIJ DEZE AANPAK BETREKKEN WE OOK DE ANDERE MOBILITEITSINSTANTIES ZOALS DE OPENBAARVERVOERMAATSCHAPPIJEN. HIERMEE WILLEN WE HET ERFGOED EN DE ZIEL VAN HISTORISCHE STEDEN VRIJWAREN.

CARSHARING PLAATSEN VOOR GEDEELDE WAGENS

FONTAINEBLEAU: EEN HISTORISCH PARTNERSCHAP In Frankrijk heeft het gemeentebestuur van Fontainebleau een voorstel voor de “delegatie van openbare diensten” gelanceerd voor het volledige beheer van de parkeerplaatsen van de stad. Interparking heeft deze aanbesteding gewonnen. Fontainebleau wordt daarmee de eerste Franse stad waar alle parkeerplaatsen, zowel onder- als bovengronds, door Interparking worden beheerd in het kader van een globaal contract.

WINKELEN PARK & SHOP

FIETSEN FIETSSTALLINGEN BESCHIKBAAR

PARKEER­ GELEIDINGS­ SYSTEEM

AUTOMOBILISTEN NAAR HET HART VAN DE STAD GIDSEN 23


“IN FRANKRIJK HEEFT INTERPARKING EEN PARTNERSCHAP GESLOTEN OM DE TOEGANG TOT EN BETALING IN ZIJN PARKEERGARAGES TE VERGEMAKKELIJKEN.”

NAMEN: BEHOUD VAN HET HISTORISCHE ERFGOED VAN LE GROGNON Interparking gaat een nieuwe parkeergarage uitbaten op de place du Grognon in het historische centrum van Namen, waar Samber en Maas samenvloeien. Na de eerste werkzaamheden is een team van archeologen meer dan een jaar actief geweest op het terrein. Sinds maart laatsleden hebben de archeologen tal van ontdekkingen en onthullingen gedaan in deze bakermat van de Naamse geschiedenis. In het licht van de omvang van de ontdekkingen (Romeinse tempels uit de 2e en 3e eeuw, een Karolingische straat uit de 9e eeuw, stukken stadsomwalling uit de 10e en 11e eeuw enz.) werd afgesproken om de teams van archeologen op het terrein vijf maanden extra te geven alvorens de werken worden hervat. De resultaten van de opgravingen zullen zorgvuldig worden bewaard: het zijn de getuigen van de bloeiende activiteit van de huidige hoofdstad 24

| Interparking

van Wallonië, waar de oudste restanten van vestigingen nu terug te brengen zijn tot 8.500 voor Christus. FRANKRIJK: PARTNERSCHAP MET DE AUTOSNELWEGEN In Frankrijk heeft Interparking een partnerschap gesloten om de toegang tot en betaling in zijn parkeergarages te vergemakkelijken. Gebruikers van de parkeergarages van Interparking zullen de parkeerkosten kunnen betalen met hun Liber’T-badge, kosteloos en zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Deze badge is uiterst populair in Frankrijk omdat men er de tol op de autosnelweg mee kan betalen zonder te hoeven stoppen. Alle transacties worden automatisch verrekend op de Libert’T-factuur van de klant. Vanaf nu zullen dus ook de kosten voor het gebruik van de parkeergarages van Interparking erin worden opgenomen. Eind 2017 kon de Liber’T-badge reeds in 21 vestigingen van Interparking worden gebruikt.

PARTNER VAN ZIEKENHUIZEN Interparking beheert in Europa verschillende parkeergarages die rechtstreeks met ziekenhuizen verbonden zijn. Om de toegang tot deze parkeergarages vlotter te laten verlopen, zowel voor het ziekenhuispersoneel als voor de bezoekers, hebben we een aantal efficiënte oplossingen ingevoerd. In Spanje biedt Interparking bijvoorbeeld voordeeltarieven aan voor chronische patiënten. Een ander voorbeeld: in Nederland helpt Interparking werknemers van het ziekenhuis met een eenvoudiger administratie process dankzij de Bluefield-applicatie. VLOTTER VERKEER In 2017 hebben verschillende grote steden in België nieuwe mobiliteitsplannen ingevoerd. Antwerpen kent bijvoorbeeld tot in 2019 de “knip”, een enorme werf voor de aanleg van een tunnel die de stad effectief doormidden snijdt. Gent heeft dan weer een deel van het verkeer in de binnenstad omgeleid naar de


ringwegen. Een dergelijke context leidt aanvankelijk tot heel wat verkeersdrukte, door de vele bestuurders die niet meer weten waar ze heen moeten. Interparking bleef niet bij de pakken zitten. Enerzijds hebben we onze klanten geïnformeerd over de nieuwe routes die ze moeten volgen om onze parkeergarages te bereiken als gevolg van de gewijzigde verkeerssituaties. Anderzijds hebben we tijdelijke promoties ingevoerd om de aandacht van onze klanten te vestigen op de parkeeroplossingen in de strategische wijken van beide steden.

VERVOERSWIJZEN COMBINEREN Onze parkings zijn bedoeld om de verkeersdrukte in de stadscentra te verminderen. Het verkeer in die zones bestaat soms voor 30% uit bestuurders die op zoek zijn naar een parkeerplaats! Een oplossing zou kunnen zijn om parkeerplaatsen aan te bieden in de directe omgeving van de voornaamste knooppunten van het openbaar vervoer. Heel wat van onze parkings bevinden zich dus in strategische zones, in de buurt van belangrijke treinstations en verbindingen met luchthavens.

In Duitsland werken onze Contipark-parkeergarages samen met de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn om kwalitatieve en veilige parkeerdiensten aan te bieden in de buurt van de stations. Zo bieden wij parkeerplaatsen aan in bijna 200 stations. Dankzij de “E-Park&Rail”-technologie in het station Berlin Südkreuz kunnen pendelaars bovendien meteen een parkeerplaats reserveren wanneer ze online hun treinticket kopen. In België kunnen houders van de Pcard+ hun kaart nu ook gebruiken voor de aanschaf van tickets voor het Brusselse openbaar vervoer (MIVB).

“ONZE PARKINGS ZIJN BEDOELD OM DE VERKEERSDRUKTE TE VERMINDEREN IN DE STADSCENTRA, WAAR HET VERKEER SOMS VOOR 30% BESTAAT UIT BESTUURDERS DIE OP ZOEK ZIJN NAAR EEN PARKEERPLAATS!”

25


ENGAGEMENT

DE ONDERNEMING TEN DIENSTE VAN DE MAATSCHAPPIJ

“De groeiende populariteit van elektrische voertuigen schept nieuwe behoeften bij de gebruikers. Automobilisten vragen om laadterminals bij hen thuis, op hun werk, maar ook op plaatsen zoals parkings. De laadpalen die wij in samenwerking met Interparking plaatsen, zijn bestemd voor het publiek. Klanten sluiten erop aan via hun persoonlijke kaart, waarop hun verbruik wordt gefactureerd. Deze manier van laden kent veel bijval, onder meer in Nederland, waar de markt van de elektrische voertuigen een sterke groei kent.”

26

| Interparking

JURRIAAN FISCHER BUSINESS DEVELOPMENT NEWMOTION


DE PRESTATIES VAN EEN ONDERNEMING WORDEN NIET ENKEL AAN DE HAND VAN COMMERCIËLE EN FINANCIËLE CRITERIA GEMETEN. ONZE OPDRACHT BESTAAT ER OOK IN EEN POSITIEVE IMPACT TE HEBBEN OP DE MAATSCHAPPIJ EN HET MILIEU. ELK JAAR LEVEREN WIJ NIEUWE INSPANNINGEN OM OVERAL WAAR WIJ GEVESTIGD ZIJN DE LEVENSOMGEVING TE VERBETEREN.

PBM

PLAATSEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

GECERTIFICEERDE KOOLSTOFNEUTRALITEIT

EEN PROJECT VOOR HET KLIMAAT IN BENIN

Een efficiënt beheer van hulpbronnen is een van de kernwaarden van onze bedrijfscultuur. Wij treffen tal van initiatieven om de milieu-impact van onze activiteiten te verminderen: denk bijvoorbeeld aan teleconferenties om verplaatsingen te vermijden, of de vervanging van een deel van ons wagenpark door weinig vervuilende voertuigen. Maar net als voor vele andere ondernemingen is het, hoezeer we ook ons best doen, moeilijk om een volledige koolstofneutraliteit te bereiken. Daarom neemt Interparking deel aan een project voor koolstofcompensatie dat meerdere projecten voor CO2-vermindering in Afrika steunt. De milieu-impact van onze activiteiten wordt dus gecompenseerd door de vermindering van de CO2-emissies als gevolg van de projecten die wij ondersteunen.

In het kader van ons beleid voor de compensatie van de koolstofemissies, heeft Interparking besloten het Wanrou-project te steunen. Dit project ontwikkelt efficiëntere kookkachels voor de bevolking in Benin. Sinds begin 2016 dragen wij ons steentje bij aan dit initiatief van de NGO EcoBénin en CO2Logic.

Voor deze aanpak werden wij beloond met een “CO2-neutrale” certificering. In 2017 zijn alle activiteiten van de groep als CO2-neutraal gecertificeerd, dankzij de compensatieprojecten die we uitvoeren in samenwerking met het studiebureau CO2Logic.

De verbeterde kookkachels die Wanrou ontwikkelt, hebben een rechtstreekse impact op de kwaliteit van het milieu. Het gebruikte procedé vermindert de CO2-emissies met 3 ton per jaar per gezin! De efficiëntere kachels verbruiken ook 50% minder hout, waardoor gezinnen 2 ton hout per jaar uitsparen. Zo worden er elk jaar 36.000 bomen gered.

6 412

TON CO2 GECOMPENSEERD

CO2

DE KOOLSTOFNEUTRALITEIT GELDT VOOR DE VOLLEDIGE GROEP

CO2

30%

VAN HET STADSVERKEER BESTAAT UIT AUTO’S OP ZOEK NAAR EEN PARKEERPLAATS

27


“DE NIEUWE HOOFDZETEL VAN INTERPARKING IS UITGERUST MET GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE OM HET ENERGIEVERBRUIK TE VERMINDEREN (BREEAM CERTIFICAAT). ”

EEN BETER GEBRUIK VAN HULPBRONNEN Eind 2016 heeft Interparking NV zijn mythische hoofdzetel in Parking 58 verlaten en is verhuisd naar nieuwe lokalen in 9 Brederodestraat in Brussel. Het gebouw is uitgerust met spitstechnologie voor een verminderd energieverbruik: geïntegreerd verwarmings- en koelingssysteem in de plafond, bewegingssensors die de automatische verlichting bedienen, enz. Bovendien werd er ook bij de keuze van het meubilair

28

| Interparking

rekening gehouden met het milieu. Voor de bureaus van de directie werd gekozen voor vintage meubilair uit de jaren ’50. Het overige kantoormeubilair is afkomstig van leveranciers in Mechelen en Namen, om lokale sectoren en korte ketens te bevoordelen. In de Markthal in Rotterdam biedt Interparking sinds 2016 de mogelijkheid om wagens te reinigen met een milieuvriendelijke technologie die geen water verbruikt. Zo wordt een enorme hoeveelheid water uitgespaard. Bestuurders die hun wagen in

de Markthal wassen, helpen dus de planeet te vrijwaren. Interparking neemt in Nederland overigens deel aan een programma voor de recycling van gebruikte uniformen. De vezels worden verwerkt en hergebruikt voor de productie van nieuw textiel.


TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT VOOR IEDEREEN Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming moet Interparking ook intern het goede voorbeeld geven. Een sociale onderneming is een onderneming die iedereen dezelfde kansen biedt. Wanneer Interparking bijvoorbeeld in Roemenië een beroep doet op leveranciers, geeft het de voorkeur aan partners met een actief beleid voor de aanwerving van mindervalide personen. Interparking engageert zich ook actief voor de tewerkstelling van personen die lange tijd niet op de arbeidsmarkt actief waren. Dit programma mikt op jongeren, 50+’ers, personen met beperkte mobiliteit of een lichte mentale handicap. Deze inspanningen worden beloond: op 12 oktober 2017 ontving Contipark Austria een Promenteus Award, een eervolle onderscheiding voor ondernemingen die zich inspannen om personen met een mentale of fysieke handicap te integreren. De onderneming heeft er alles aan gedaan zodat personen met een handicap volop kunnen samenwerken met hun collega’s, onder meer dankzij aangepaste werkruimtes.

MECENAAT In België zet Interparking zich ook in op het vlak van sociaal, cultureel en sportief mecenaat. Wij ondersteunen de Samu social, Nativitas, de stichting Samilia, de stichting Jules Bordet enz. In het culturele domein is Interparking een historische partner van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd voor klassieke muziek, het Klarafestival en BOZAR in Brussel, het Concertgebouw in Brugge en het Festival van Vlaanderen in Gent. In de sportwereld zijn wij een van de sponsors van de Antwerpse basketbalploeg “Antwerp Giants”. In Roemenië is Interparking een van de partners van het George Enescu-festival voor klassieke muziek. In Frankrijk sponsort Interparking de vrouwenhandbalclub van Cannes en het vrouwengolfteam van Cély. Het is ook partner van de Marathon des Alpes Maritimes.

In Duitsland is Contipark al sinds 2012 partner van de NGO “Sports Against Violence”, die elk jaar een zesdaagse cursus organiseert om Berlijnse jongeren te sensibiliseren rond het probleem van stedelijk geweld. Contipark steunt ook de organisatie van een voetbaltornooi waarvan de opbrengst wordt gebruikt om kansarme kinderen te helpen. In Oostenrijk financiert de onderneming ook onderzoeksprogramma’s rond multiple sclerose. En soms neemt het mecenaat verrassende vormen aan. Zo sponsort Interparking een mandril in de Zoo van Antwerpen en een sneeuwluipaard in de Zoo van Salzburg.

“CONTIPARK AUSTRIA ONTVING EEN PROMENTEUS AWARD, EEN EERVOLLE ONDERSCHEIDING VOOR ONDERNEMINGEN DIE ZICH INSPANNEN OM PERSONEN MET EEN MENTALE OF FYSIEKE HANDICAP TE INTEGREREN.”

29


RAAD VAN BESTUUR EN DIRECTIE

YVES DE CLERCQ (1) Vicevoorzitter SERGE FAUTRÉ Voorzitter STEPHEN HUNTLEY Bestuurder

30

| Interparking

ROLAND CRACCO (2) Gedelegeerd bestuurder

HANS DE CUYPER Bestuurder AMAND BENOÎT D’HONDT (3) Bestuurder

LAURENT LEVAUX (4-5) Externe Bestuurder NEIL KING (6) Bestuurder ANTONIO CANO Bestuurder

MARC VAN BEGIN (7) Bestuurder

JEAN-FRANÇOIS VAN HECKE (8-9) Bestuurder ALAIN CARRIER (10) Bestuurder


INVESTERINGSCOMITÉ Serge Fautré Voorzitter Amand Benoît D’hondt(3) Lid Yves De Clercq(1) Lid Alain Carrier(10) Lid Neil King(11) Lid Laurent Levaux(4-12) Lid

VOORZITTER-OPRICHTER

CLAUDE DE CLERCQ

ROBERT FALĘCKI Polen Interparking Polska Sp. z o.o. Koszykowa 59/6 00-660 Warszawa T : +48 22 629 59 44

AUDITVOORBEREIDINGSCOMITÉ Marc Van Begin(4) Voorzitter Hans De Cuyper(13) Lid Stephen Huntley Lid Amand Benoît D’Hondt(3-12) Lid

BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ Serge Fautré Voorzitter Antonio Cano Lid Stephen Huntley(14) Lid Neil King(15) Lid

CORPORATE MANAGEMENT Roland Cracco(2) Elisabeth Roberti Edouard de Vaucleroy(16) Ilse De Graeve Olivier Maes Marc Iannetta

Gedelegeerd Bestuurder Secretaris-Generaal Chief Financial Officer Budget & Control IT Systems International Audit

(1) YVES DE CLERCQ CVA (2) KINGSDALE CONSULTING BVBA (3) AMAND BENOÎT D’HONDT BVBA (4) LYS CONSEIL BVBA (5) EXTERNE BESTUURDER VANAF 31/01/2018 (6) BESTUURDER VANAF 22/02/2017 (7) MARC VAN BEGIN BVBA (8) HECKE PARTNERS NV (9) BESTUURDER TOT 22/02/2017 (10) BESTUURDER/LID TOT 20/03/2017 (11) LID VAN 08/06/2017 TOT 22/02/2018 (12) LID VANAF 22/02/2018 (13) LID TOT 22/02/2018 (14) LID TOT 22/02/2017 (15) LID VANAF 22/02/2017 (16) ONLINE E.V. BVBA

OPERATIONELE DIRECTIE

PATRICK MINNAERT België S.A. Interparking N.V. 9 Brederodestraat 1000 Brussel T : +32 2 549 58 11

MARC GRASSET Frankrijk Interparking France S.A. Rue de Gramont, 30 75002 Paris T : +33 1 55 04 66 00

ROLF OOSTENDORP Nederland Interparking Nederland B.V. Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T : +31 88 542 13 42

DAVIDE FORNASIERO Italië (off-street) Interparking Italia S.R.L. Isola Nuova del Tronchetto, 33/M 30135 Venezia T : +39 041 520 75 55

ALESSANDRO GUERRA Italië (on-street) S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. Via T. Tasso, 12 06073 Corciano (PG) T : +39 075 605 195

MICHAEL KESSELER Duitsland / Oostenrijk Contipark Parkgaragen GmbH Rankestraße 13, 10789 Berlin T : +49 30 25 00 970 Contipark International Austria GmbH Reichenhaller Straße 8 5020 Salzburg T : +43 662 80 99 00 ERNESTO PIERA Spanje / Roemenië Interparking Hispania S.A. Calle Valencia, 93, 3º 2ª - 08029 Barcelona T : +34 93 451 66 24 Alpha Parking SRL Parcarea Subterana Inter Bd. N. Balcescu nr. 4 010051 Bucuresti sector 1 T : +40 21 315 60 47

31


BEHEERSVERSLAG BEHEERSVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN VAN HET BOEKJAAR 2017 Heren, Wij hebben het genoegen U de geconsolideerde jaarrekening van de Interparking groep op 31 december 2017 voor te stellen. Nadat 2016 gebukt ging onder de terreurdaden in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland en een gespannen economisch klimaat, nam het vertrouwen van de consumenten in het afgelopen jaar opnieuw toe. De evolutie van de conjunctuur in de Europese landen waar wij aanwezig zijn en in het bijzonder de indexen van de privéconsumptie hebben een grote impact op de resultaten van onze groep. Ons beleid dat gericht is op diversifiëring en op lange termijn investeringen, staat garant voor groeiende inkomsten, dankzij de diverse behoeften waaraan onze parkings tegemoetkomen (stadscentrum, recreatie, shopping, werk, luchthavens, stations, ziekenhuizen, ...) en de uiteenlopende

32

| Interparking

beleidslijnen van de steden en regio’s waar wij in Europa werken. Globaal genomen steeg de geconsolideerde omzet van de Groep, zonder niet-recurrente elementen, met 6,7%, van 410,3 miljoen € in 2016 tot 437,8 miljoen €. Op 31 december 2017 baatte Interparking, rekening houdend met nieuwe overnames, 811 off-street parkings uit in 378 steden, in negen landen van de Europese Unie, waarvan 7 in Euroland, en beheerde het meer dan 373.000 parkeerplaatsen, ten opzichte van 782 parkings en 355.000 parkeerplaatsen in 2016. Het grootste specifieke risico dat de groei van onze groep kan belemmeren, houdt verband met het gebruik van de wagen en de bereikbaarheid van de stadscentra met de wagen. Wij spannen ons in om een antwoord te bieden op deze mobiliteitsuitdagingen, onder meer door de verdere ontwikkeling van onze par-

keergeleidingssystemen en door hechte samenwerkingsverbanden aan te gaan met de steden waar wij aanwezig zijn. De kostprijs van het gebruik van een wagen en het feit dat de bevolking zich bewust wordt van de impact ervan op het milieu, hebben tot gevolg dat men zijn wagen op een meer rationele manier gaat gebruiken en zijn gedrag enigszins gaat wijzigen. Steden en recreatie- of winkelcentra die in het licht daarvan aantrekkelijk willen blijven, moeten hun verkeersvrije zones, waar tot nu toe vaak wanordelijk of zelfs wild wordt geparkeerd, blijven herontwikkelen, want op die manier verlichten ze - althans gedeeltelijk - de gevolgen van deze gedragswijziging voor het beheer van onze parkings. De commerciële, economische en culturele aantrekkingskracht van elke locatie van de parkings van de Groep is eveneens cruciaal. Interparking geeft daarom voorrang aan de vestigingen in kwaliteitssteden met een grote aantrekkingskracht op diverse gebieden. De Groep heeft haar expansie in 2017 voortgezet met de overname van nieuwe vestigingen.

Tijdens het afgelopen boekjaar nam onze Spaanse dochter de parkingpool van een bouwbedrijf over en versterkte daarmee onze portefeuille met 14 vestigingen in Noord-Spanje. De Groep was bovendien heel actief op de Italiaanse markt, dankzij de overname van twee belangrijke parkings in Trieste en Firenze konden wij onze geografische aanwezigheid in Noord-Italië versterken. In België voltooiden wij de nieuwe VIP-parking op de luchthaven Brussel-Nationaal, die een nieuwe fase inluidt in de ontwikkeling van een hoogwaardige dienstverlening. De allereerste parking, Parking 58 in het centrum van Brussel, ging eind juli, na 58 jaar, voorgoed dicht om te slopen. In de andere landen blijven wij onze positie versterken, dankzij de consolidatie van recent verworven parkings en de overname van nieuwe vestigingen. Om onze klanten volledig tevreden te stellen, blijft de Groep fors investeren in bewegwijzering, comfort, veiligheid en technologie.


“DE GROEP BLIJFT AANZIENLIJK INVESTEREN IN SIGNALISATIE, COMFORT, VEILIGHEID EN TECHNOLOGIE.”

Eind 2017 telde de Groep 187 parkings met het kwaliteitslabel ESPA van de EPA (European Parking Association). De Groep sleepte ook een ESPA Gold voor de beste renovatie in de wacht voor de parking Am Museum in Wenen. De Groep maakte in 2017 nog meer gebruik van de telebeheercentra en maakte verder werk van de ontwikkeling van de multiparkingproducten, met de ambitie om die te ontplooien in alle landen waar wij aanwezig zijn. In het tijdperk van de digitalisatie is er nood aan parkings met meer comfort, spitstechnologische voorzieningen en een efficiënte dienstverlening aan de klanten. Om aan die nieuwe behoeften te beantwoorden, heeft de Groep een ambitieus investeringsplan opgezet.

Op milieuvlak is de Groep sinds 2015 volledig CO2-neutraal dankzij haar inspanningen om op energie te besparen en groene stroom in te slaan.

2016 naar 12,2 miljoen € in 2017. Deze stijging valt vooral te verklaren door het gebruik van aanvullende kredietlijnen voor de financiering van belangrijke overnames.

In 2017 komt het aandeel van de Groep in het resultaat na belastingen uit op 30,2 miljoen €, tegenover 30,6 miljoen € in 2016.

Om aan de technologische vooruitgang van de voertuigen en de nieuwe eisen van de klanten te beantwoorden, investeren wij in herlaadpalen voor elektrische wagens en bieden wij specifieke ruimten voor deelauto’s aan.

De nettoschulden van de Groep bedragen 551 miljoen €, dit is iets meer dan 4 maal de EBITDA. Deze lage schuldenlast draagt bij tot het stabiele en stevig gekapitaliseerde karakter van de Groep.

Sinds de afsluiting van het boekjaar 2017 deden zich geen belangrijke gebeurtenissen voor die een significante invloed zouden kunnen hebben op de financiële situatie en de resultaten van de Groep.

Rekening houdend met de recurrente afschrijvingen en niet-recurrente elementen, bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 49,3 miljoen € in 2017, tegenover 48,4 miljoen € het jaar voordien.

Brussel, 22 februari 2018 De Raad van Bestuur

De geconsolideerde recurrente EBITDA van de Groep kwam in 2017 uit op 132,5 miljoen €, tegenover 122,0 miljoen € in het vorige boekjaar, wat neerkomt op een stijging van 8,6%. De netto financiële kosten zonder afschrijvingen op consolidatieverschillen en zonder niet-recurrente elementen zijn met 9,0% gestegen, van 11,2 miljoen € in

33


GECONSOLIDEERDE BALANS in ’000 € Activa Vaste activa I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Consolidatieverschillen IV. Materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten e. Overige materiële vaste activa f. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen V. Financiële vaste activa a. Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast - Deelnemingen b. Overige ondernemingen - Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen - Vorderingen Vlottende activa VI. Vorderingen op meer dan één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen c. Uitgestelde belstingen VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering a. Voorraden VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen IX. Geldbeleggingen a. Eigen aandelen b. Overige beleggingen X. Liquide middelen XI. Overlopende rekeningen Totaal der activa 34

| Interparking

2013

2014

2015

2016

2017

701 904 139 577 156 144 396 194 310 610 41 014 5 299 17 173 14 831 7 267 9 989 1 948 1 948 8 041 874 7 167

743 357 49 152 538 144 862 435 873 339 623 48 603 5 776 16 626 13 081 12 164 10 035 2 067 2 067 7 968 101 7 867

762 655 14 150 487 128 173 473 478 348 105 50 741 5 443 16 521 12 817 39 851 10 503 2 320 2 320 8 183 92 8 091

811 269 2 146 529 118 731 534 895 421 286 60 217 6 842 15 860 12 992 17 698 11 112 2 632 2 632 8 480 118 8 362

852 582 101 174 145 103 756 559 998 438 940 60 729 7 288 15 293 13 464 24 284 14 583 6 644 6 644 7 939 133 7 806

80 207 1 878 174 1 704 1 157 1 157 34 848 23 818 11 030 1 958 1 958 25 100 15 266

89 702 3 790 273 3 517 1 298 1 298 41 309 19 164 22 145 785 785 28 068 14 452

82 246 4 667 395 4 272 1 137 1 137 32 105 17 165 14 940 837 837 30 410 13 090

86 665 3 853 383 3 470 1 088 1 088 38 540 18 654 19 886 1 440 1 440 29 277 12 467

109 788 11 327 4 004 7 323 2 929 2 929 35 147 19 493 15 654 881 881 43 613 15 891

782 111

833 059

844 901

897 934

962 371


in ’000 € Passiva

2013

2014

2015

2016

2017

Eigen vermogen I. Kapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Niet-opgevraagd kapitaal II. Uitgiftepremies IV. Reserves V. Consolidatieverschillen VI. Wisselkoersverschillen VII. Kapitaalsubsidies

339 288 15 885 15 885 38 729 274 300 3 577 -316 2

213 690 15 885 15 885 38 729 148 497 3 577 -556 1

204 984 15 885 15 885 38 729 137 195 3 577 -580 2 155

221 187 15 885 15 885 38 729 146 075 3 577 -764 9 060

221 228 15 885 15 885 38 729 152 661 3 577 -248 14

Eigen vermogen van de Groep VIII. Minderheidsparticipaties Voorzieningen a. Voorzieningen voor risico’s en kosten - Pensioenen en soortgelijke verplichtingen - Fiscale lasten - Overige risico’s en kosten b. Uitgestelde belastingen

332 177 7 111 19 398 3 713 2 923 5 785 15 685

206 133 7 557 20 145 4 625 2 996 5 1 624 15 520

196 961 8 023 21 792 5 859 3 343 5 2 511 15 933

212 561 8 626 28 600 14 060 3 336 5 10 719 14 540

210 618 10 610 29 275 13 986 3 730 5 10 251 15 289

Schulden X. Schulden op meer dan één jaar a. Financiële schulden - Achtergestelde leningen - Niet-achtergestelde obligatieleningen - Leasingschulden en soortgelijke schulden - Kredietinstellingen - Overige leningen b. Handelsschulden d. Overige schulden XI. Schulden op ten hoogste één jaar a. Schulden > één jaar die binnen het jaar vervallen b. Financiële schulden - Kredietinstellingen - Overige leningen c. Handelsschulden d. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen e. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen - Bezoldigingen en sociale lasten f. Overige schulden XII. Overlopende rekeningen

423 425 272 956 261 956 12 961 216 767 32 228 11 000 132 776 46 098 9 508 9 500 8 42 220 97 16 380 10 968 5 412 18 473 17 693

599 224 346 483 335 579 11 883 277 452 46 244 10 904 232 477 145 121 8 545 4 008 4 537 44 718 533 13 814 8 227 5 587 19 747 20 263

618 125 488 187 476 984 11 532 392 521 72 931 11 203 110 836 10 927 7 502 7 500 2 48 279 103 16 560 10 448 6 112 27 465 19 102

648 146 469 953 463 911 11 389 379 422 73 100 6 042 156 533 58 237 11 594 11 593 1 41 961 17 109 10 449 6 660 27 632 21 660

711 868 575 554 568 115 10 098 484 604 73 413 7 439 112 090 11 075 8 577 7 500 1 077 46 523 15 16 150 9 107 7 043 29 750 24 224

Totaal der passiva

782 111

833 059

844 901

897 934

962 371 35


GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING in ’000 € I. Bedrijfsopbrengsten a. Omzet d. Overige bedrijfsopbrengsten Recurrent bedrijfsopbrengsten e. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten a. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen b. Diensten en diverse goederen c. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen d. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa e. Waardeverminderingen op voorraden f. Voorzieningen voor risico’s en kosten g. Overige bedrijfskosten Kosten van de recurrent bedrijfsopbrengsten h. Niet-recurrente bedrijfskosten III. Bedrijfswinst IV. Financiële opbrengsten a. Opbrengsten uit financiële vaste activa b. Opbrengsten uit vlottende activa c. Overige financiële opbrengsten d. Niet-recurrente financiële opbrengsten V. Financiële kosten a. Kosten van schulden b. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen c. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan vermeld onder II e. d. Overige financiële kosten e. Niet-recurrente financiële kosten VI. Winst uit gewone bedrijfsvoering vóór belastingen

36

| Interparking

2013

2014

2015

2016

2017

343 621 329 405 14 216 343 621 -276 857 1 036 153 388 68 915 38 246

371 827 359 345 12 482 371 827 -298 343 1 192 165 539 72 750 42 048

393 466 380 704 12 762 393 466 -319 311 921 177 600 77 973 45 779

410 273 393 601 16 672 410 273 -335 903 1 265 185 456 82 701 47 598

439 184 422 996 14 853 437 849 1 335 -361 239 1 103 197 476 88 386 53 666

18 585 14 669 -276 857 66 764

17 1 351 15 446 -298 343 73 484

271 1 175 15 592 -319 311 74 155

571 2 047 16 265 -335 903 74 370

369 -96 18 138 -359 042 2 197 77 945

1 327 8 46 1 273 -28 257 7 355 17 248 3 654 39 834

537 8 26 503 -28 232 8 741 16 696 81 2 714 45 789

1 210 15 173 1 022 -30 617 9 697 16 926 3 994 44 748

760 7 361 392 -28 786 8 647 16 795 3 344 46 344

737 7 11 719 -29 366 9 313 16 383 3 670 49 316


in ’000 € VII. Uitzonderlijke opbrengsten a. Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa b. Terugneming van waardeverminderingen op financiële activa c. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten d. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa e. Overige uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten a. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa b. Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen c. Waardeverminderingen op financiële vaste activa d. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten e. Waardeverminderingen bij de realisatie van vaste activa f. Overige uitzonderlijke kosten IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. a. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen b. Overboeking naar de uitgestelde belastingen XI. Belastingen op het resultaat a. Belastingen b. Regulering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XII. Winst van het boekjaar XIII. Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast a. Resultaat in winst b. Resultaat in verlies Geconsolideerde winst Aandeel van derden in het resultaat Aandeel van de Groep in het resultaat

2013

2014

2015

2016

2017

165 -

324 -

4 840 -

2 961 21

-

37 128 -3 920 1 415

101 223 -898 449

2 519 2 321 -420 6

234 2 706 -935 297

-

2 305 36 164 36 079

34 314 101 45 215

213 201 49 168

289 349 48 370

49 316

4 651 4 817 -166 -18 582 -18 587 5 22 148

1 405 1 405 -20 046 -20 061 15 26 574

60 60 -19 902 -19 903 1 29 326

1 117 1 117 -20 439 -20 439 29 048

2 400 2 400 -23 404 -23 404 28 312

1 936 1 936 -

2 055 2 055 -

2 308 2 308 -

2 631 2 631 -

2 915 2 915 -

24 084 973 23 111

28 629 1 033 27 596

31 634 1 178 30 455

31 679 1 066 30 613

31 227 1 035 30 192

37


BIJLAGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN Consolidatiekring

Rechten van de Groep

I. Lijst van de globaal geconsolideerde vennootschappen van de Groep Servipark International S.A. Brussel 100,00% Serviparc S.A. Brussel 100,00% Uniparc Belgique S.A. Brussel 100,00% Beheercentrale N.V. Antwerpen 100,00% Parking Kouter S.A. Brussel 100,00% Parking Monnaie S.A. Brussel 100,00% Parking Roosevelt N.V. Antwerpen 87,50% Parking 2 Portes S.A. Brussel 75,00% Parking Entre-2-Portes S.A. Brussel 75,00% Interparking France S.A. Interparking Services S.A.S Uniparc Cannes S.N.C Solopark S.A.S Servipark France S.A.S. Société du Parc Sulzer S.A.S Park Alizés S.A.S. Menton Parc Auto S.A.S. Interparking Nederland B.V. Interparking Security B.V. Parking & Protection B.V. Interparking Italia S.R.L. Interparking Servizi S.R.L. Nuova Navigliaccio S.R.L. SIS S.R.L. HIS 21 S.R.L. V Alpini Parking S.R.L. Nuovo Garage Europa S.R.L. Project Parcheggi Recanati S.R.L. Park San Giusto S.P.A. 38

| Interparking

BE 458 245 915 BE 441 030 096 BE 427 825 725 BE 406 391 002 BE 460 024 775 BE 403 459 721 BE 406 715 456 BE 403 317 486 BE 546 547 389

Centre 85 Parkgaragen und Immobilien GmbH Servipark Deutschland GmbH Contipark International Parking GmbH Contipark Parkgaragen GmbH Contipark Parkgarage Marienplatz München GmbH Contipark Parkgarage Kurhaus Wiesbaden GmbH

Berlijn Berlijn Berlijn Berlijn Berlijn Berlijn

100,00% 96,62% 94,00% 93,10% 93,10% 88,36%

Salzburg Salzburg Wenen Wenen Wenen Salzburg

98,49% 96,92% 96,92% 96,92% 96,92% 96,92%

Interparking Hispania S.A. Interparking Iberica S.L. Aparcament Parc Sanitari S.L. Interparking Lleidatana S.A.

Barcelona Barcelona Barcelona Lleida

98,24% 98,24% 98,24% 92,12%

Servipark Austria GmbH Contipark International Austria GmbH Ö Park Garagen GmbH Optimus Parkhausverwaltungs GmbH Optimus Parkhausverwaltungs GmbH & Co KG Villacher Parkgaragen GmbH & Co KG

Parijs Parijs Cannes Nîmes Parijs Nice Parijs Parijs

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,01%

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

100,00% 100,00% 100,00%

Alpha Parking S.R.L. Sc Square Parking S.R.L.

Boekarest Boekarest

100,00% 98,24%

Interparking Polska Sp. z o.o.

Warschau

100,00%

Venetië Venetië Venetië Corciano Corciano Milaan Venetië Macerata Triëst

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% 69,26%

III. Lijst van de vennootschappen van de Groep waarop vermogensmutatie is toegepast Strandweg Parking BV Aparcamiento Parque Santurtzi S.A. Aparcamientos Plaza Euskadi y Ametzola S.A. CPC Aparcamientos Santiago S.L. CPC Aparcamientos Sitges S.L. Immo Park Gdansk Sp.zo.o DB BahnPark GmbH

Rotterdam Santurtzi Bilbao Santiago Sitges Krakau Berlijn

50,00% 49,12% 49,12% 49,12% 49,12% 49,00% 46,06%


V. CONSOLIDATIEKRING Het opstellen van de geconsolideerde rekeningen gebeurt volgens de principes die worden uiteengezet in het Koninklijk Besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen. Naast de rekeningen van de moedermaatschappij hernemen de geconsolideerde rekeningen de rekeningen van de filialen volgens verschillende methodes: A. GLOBALE CONSOLIDATIE De vennootschappen waarvan de Groep op zijn minst 50% van het kapitaal controleert en het dagelijkse beheer verzekert, worden geconsolideerd volgens de methode van de globale integratie. B. PROPORTIONELE CONSOLIDATIE De vennootschappen waarvan de Groep de gezamenlijke controle verzekert, worden geconsolideerd volgens de methode van de proportionele integratie. C. VERMOGENSMUTATIE Op de vennootschappen waarvan de Groep rechtstreeks of niet-rechtstreeks 10% tot 49% van het kapitaal bezit en waarvoor hij niet dagelijkse beheer verzekert, wordt de methode van de vermogensmutatie toegepast. D. NIET-GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN De deelnemingen van minder dan 10% worden niet in de consolidatiekring opgenomen. Hetzelfde geldt voor vennootschappen in liquidatie of oprichting. Gezien de immateriële impact op de geconsolideerde resultaten van de vennootschap,

worden de volgende entiteiten geconsolideerd volgens het principe van de vermogensmutatie: Aparcamiento Parque Santurtzi S.A. ; Aparcamientos Plaza Euskadi y Ametzola S.A. ; Cpc Aparcamientos Santiago S.L. ; Cpc Aparcamientos Sitges S.L. ; Strandweg Parking B.V.

VI. CRITERIA DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE WAARDERINGEN IN DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN A.  De waarderingsregels van de vennootschap INTERPARKING N.V., die vermeld zijn in de bijlagen bij de jaarrekeningen, zijn van toepassing op de geconsolideerde rekeningen, onder voorbehoud van wat volgt:  De afschrijvingspercentages van immateriële en materiële vaste activa: de versnelde afschrijvingen die geacteerd zijn in de maatschappelijke rekeningen van de Belgische vennootschappen van de groep, worden herbewerkt in lineaire afschrijvingen van dezelfde duur in de geconsolideerde rekeningen, teneinde rekening te houden met de economische levensduur van deze goederen.  De consolidatieverschillen: bij de integratie in de geconsolideerde balans van een nieuw filiaal of bij de verwerving van een aanvullende deelneming wordt de boekhoudkundige waarde van de aandelen van deze vennootschappen die worden verworven door ondernemingen die reeds in de consolidatie opgenomen zijn, vergeleken met het deel van het eigen vermogen dat ze vertegen-

woordigen, zo nodig rekening houdend met een herschatting van de waarden van de activa en de passiva. Zo wordt een consolidatieverschil bepaald. Indien het negatief is, wordt het op de passiva van de balans geboekt onder de rubriek “consolidatieverschillen”. Indien het positief is, wordt het op de activa van de balans geboekt onder de rubriek “consolidatieverschillen”.  De waarderingsregels eigen aan buitenlandse vennootschappen werden niet herwerkt aangezien ze niet van wezenlijk belang zijn, tenzij voor de leasingcontracten.  e gehanteerde omrekeningsmethode is D die van de slotkoers voor de balansrekeningen, behalve voor het resultaat van het boekjaar, dat wordt omgerekend tegen de gemiddelde koers voor de posten van de resultatenrekening. Enkel de positieve verschillen vormen het voorwerp van een jaarlijkse afschrijving voor rekening van de resultatenrekening over een periode van 20 jaar (5% per jaar). Deze afschrijving is gerechtvaardigd door de bijdrage van deze overnames, in een langetermijnperspectief, aan de groei van de winst van de Groep. De deelnemingen stemmen overeen met de aankoopprijzen van niet-geconsolideerde activa na aftrekking van de juiste waardeverminderingen. De bijbehorende dividenden worden geboekt in het jaar van hun inning. De waarde van de effecten van de gelijkgestelde vennootschappen stemt overeen met het aandeel dat ze vertegenwoordigen in de nettosituatie van de uitgevende vennootschap, inclusief het resultaat van het boekjaar.

De werknemers van de Groep ontvangen pensioenen volgens de pensioensystemen in overeenstemming met de wetten en gewoontes van de landen waarin de vennootschappen van de Groep hun activiteiten uitoefenen. In het geval dat er formele pensioenplannen bestaan en de betalingen volgens deze plannen ten laste van de Groep zijn, vormen de bijbehorende verbintenissen het voorwerp van een provisie. Wat eventuele brugpensioenakkoorden die werden vastgelegd door bepaalde vennootschappen betreft, worden de nodige voorzieningen aangelegd en wordt de residuele kostprijs elk jaar geherwaardeerd. De jaarrekeningen van de geconsolideerde vennootschappen zijn afgesloten op 31 december 2017. Slotkoers Gemiddelde koers Poolse zloty (PLN) 0,2398 0,2356 Roemeense lei (RON) 0,2146 0,2187

B. De uitgestelde belastingen worden vastgesteld voor alle tijdelijke verschillen, voortvloeiend uit kosten en opbrengsten die al dan niet in het boekhoudkundige resultaat van een boekjaar inbegrepen zijn, maar die aftrekbaar zijn of opnieuw kunnen worden opgenomen in de belastbare basis van de boekjaren waarin deze verschillen zullen worden omgezet. De methode van de variabele overdracht wordt toegepast, dat wil zeggen dat de uitgestelde belastingen worden berekend op basis van de laatste gekende belastingvoet op de dag van de afsluiting van de rekeningen.

39


VII. Staat van de oprichtingskosten

IX. Staat van de materiële vaste activa 2 99 120 -21 101

Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Nieuwe kosten - Afschrijvingen - Wisselkoersverschillen - Overige Nettoboekwaarde

VIII. Staat van de immateriële vaste activa a. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van een post naar een andere - Wisselkoersverschillen - Overige Per einde van het boekjaar c. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Verworven van derden - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Wisselkoersverschillen - Overboekingen van een post naar een andere - Overige Per einde van het boekjaar Nettoboekwaarde

40

| Interparking

Concessies

Goodwill

237 373

35 950

57 141 -47

617 -

674

-1 229

-228 294 913

-162 35 176

103 648

23 146

8 251 17 655 -27

2 730 -4

-29 339

-141 -1 559

1 934 131 771 163 142

24 172 11 004

Terreinen en gebouwen

a. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van een post naar een andere - Wisselkoersverschillen - Overige variaties Per einde van het boekjaar b. Meerwaarden van herwaardering Per einde van het boekjaar c. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Verworven van derden - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van een post naar een andere - Wisselkoersverschillen - Overige Per einde van het boekjaar Nettoboekwaarde

X. Staat van de financiële vaste activa a. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overige variaties Per einde van het boekjaar c. Waardevermindering Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Afgeboekt na overdrachten en terugtrekkingen Per einde van het boekjaar e. Variaties van het eigen vermogen Per einde van het vorige boekjaar - Aandeel in het resultaat van het boekjaar - Eliminatie van de dividenden Per einde van het boekjaar Nettoboekwaarde

Installaties, Meubilair en Leasing en machines rollend soortgelijke en uitrusting materieel rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

803 814

140 578

26 108

35 747

50 961

17 698

44 249 -9 812 10 834 220 849 305 7 460 7 460

13 481 -3 228 1 320 -26 152 125 -

3 266 -1 692 163 6 27 851 -

43 -59 39 35 770 -

2 747 -384 40 53 364 -

20 240 -805 -12 874 25 24 284 -

389 988

80 361

19 267

19 887

37 969

-

25 434 1 338 -8 883 86

11 428 1 392 -2 162 266

2 777 68 -1 590 36

615 -36

2 527 25 -368 -303

-

11 9 851 417 825 438 940

-9 120 91 396 60 729

4 1 20 563 7 288

12 20 478 15 292

50 39 900 13 464

24 284

Ondernemingen waarop Deelnemingen, vermogensmutatie is toegepast aandelen en deelbewijzen

Vorderingen

1 906

118

8 362

3 993 5 899 -36

15 133 -

59 -615 7 806 -

-36

-

-

762 2 915 -2 896 781 6 644

133

7 806


XI. Staat van de geconsolideerde reserves

XV. Rechten en verbintenissen buiten de balans 146 075

Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Te bestemmen winst van de Groep - Uit te keren dividend - Overige variaties Per einde van het boekjaar

30 192 -23 606 152 661

XII. Staat van de consolidatieverschillen

Positieve consolidatieverschillen

Negatieve consolidatieverschillen

118 731

3 577

1 001 -16 383 407 103 756

3 577

Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Variaties door een stijging van het percentage - Variaties door een daling van het percentage - Afschrijvingen - Overige variaties Per einde van het boekjaar

A2. Zakelijke zekerheden op eigen activa aangelegd of onherroepelijk beloofd door de ondernemingen in de consolidatie ter zekerstelling van de schulden of verbintenissen: - Ondernemingen in de consolidatie - Derden A4. a) Verbintenissen tot aankoop van vaste activa b) Verbintenissen tot verkoop van vaste activa A7. a) Verplichtingen die voortvloeien uit rentederivaten

Vervallend binnen het jaar

a. Uitsplitsing Financiële schulden 1. Achtergestelde leningen 2. Niet-achtergestelde obligatieleningen 3. Leasingschulden 4. Kredietinstellingen 5. Overige leningen Overige schulden b. Gewaarborgde schulden Financiële schulden 4. Kredietinstellingen

11 075 727 9 890 458 -

Tussen 1 en 5 jaar 468 456 8 481 392 744 67 231 5 254

Meer dan 5 jaar 99 659 1 618 91 860 6 181 2 185

350 300

287 284

329 304 317

a. Bedrijfsopbrengsten per land 1. Geografische spreiding 33,6% 26,9% 11,4% 10,2% 7,5% 5,0% 4,0% 1,1% 0,3%

b. Gemiddeld personeelsbestand en personeelskosten 1. Globaal geconsolideerde vennootschappen Gemiddeld personeelsbestand • Directie • Bedienden • Arbeiders

Personeelskosten (in ’000 €)

366 774

344

372

393

410

438

België Duitsland Frankrijk Nederland Oostenrijk Spanje Italië Polen/ Roemenië

250 200 150 100 50 08

09

10

11

12

GECONSOLIDEERDE RECURRENTE EBITDA in miljoen €

XIV. Bedrijfsresultaat

• Duitsland • België • Frankrijk • Spanje • Italië • Nederland • Oostenrijk • Polen • Roemenië

400

0

11 082 11 082

-

RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN PER LAND in miljoen € 450

XIII. Staat van de schulden

84 805 159 348

115,5 119,9

122,0

13

14

15

16

17

NETTORESULTATEN in miljoen €

132,5 30,5 30,6 30,2

105,0

27,6 23,1

2 383 202 1 839 342

88 386 13

14

15

16

17

13

14

15

16

17


S.A. INTERPARKING N.V.

S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.

Rue Brederode, 9, Brederodestraat 1000 Bruxelles - Brussel (Belgique - België) +32 2 549 58 11 info@interparking.com

Via T. Tasso, 12 06073 Corciano (PG) (Italia) +39 075 605 195 info@sispark.it

CONTIPARK PARKGARAGEN GMBH

INTERPARKING NEDERLAND B.V.

Rankestraße 13 10789 Berlin (Deutschland) +49 30 25 00 970 info@contipark.de

Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam (Nederland) +31 88 54 21 300 info@interparking.nl

INTERPARKING HISPANIA S.A.

CONTIPARK INTERNATIONAL AUSTRIA GMBH

Calle Valencia 93, 3º 2ª 08029 Barcelona (España) +34 93 451 66 24 infospain@interparking.com

Reichenhaller Straße 8 5020 Salzburg (Österreich) +43 662 80 99 00 office@contipark.at

INTERPARKING FRANCE S.A.

INTERPARKING POLSKA Sp. z o.o.

Rue de Gramont, 30 75002 Paris (France) +33 1 55 04 66 00 contact-france@interparking.com

Koszykowa 59/6 00-660 Warszawa (Poland) +48 22 629 59 44 info-pl@interparking.com

INTERPARKING ITALIA S.R.L.

ALPHA PARKING SRL

Isola Nuova del Tronchetto, 33/M 30135 Venezia (Italia) +39 041 520 75 55 infoitalia@interparking.com

Parcarea Subterana Inter Bd. N. Balcescu nr. 4 010051 Bucuresti sector 1 (Romania) +40 21 315 60 47 inforomania@interparking.com

Interparking - Activiteitenrapport 2017  

2017 was een rijk gevuld jaar voor Inter-parking, zowel in commercieel als in sym-bolisch opzicht

Interparking - Activiteitenrapport 2017  

2017 was een rijk gevuld jaar voor Inter-parking, zowel in commercieel als in sym-bolisch opzicht