Page 1

TOGETHER FOR SMART MOBILITY ACTIVITEITENRAPPORT 2016


PROFIEL

ONS BASISMATERIAAL: DE STAD INTERPARKING IS EEN VAN DE TOONAANGEVENDE OPERATORS VAN PARKEERVOORZIENINGEN IN EUROPA. Met 59 jaar aanwezigheid in de grote Europese steden hebben wij het vertrouwen van onze klanten weten te winnen. Onze strategie, die zowel toepasbaar is op stedelijke ontwikkeling als op het beheer van ons parkingnetwerk, berust op drie pijlers: voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze diensten; innovatieve mobiliteitsoplossingen die tegemoetkomen aan de uitdagingen van de steden; een verantwoord beleid dat het milieu helpt te beschermen. Deze aanpak heeft de Interparking Groep in staat gesteld om zich te ontwikkelen en een sterke aanwezigheid te bereiken in negen Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Spanje. Wij bieden onze klanten 782 parkeergarages aan, wat overeenkomt met een totaal van 355.839 parkeerplaatsen over het hele continent. De Interparking Groep realiseert een aanhoudende groei, met een omzet van meer dan 410 miljoen euro in 2016 en een economische EBITDA van 126,4 miljoen euro (geconsolideerde EBITDA 122 miljoen euro). Interparking – lid van de European Parking Association en de Belgische Parkeerfederatie – behaalde 175 European Standard Parking Awards, die blijk geven van de kwaliteit van onze producten en diensten. Deze certificaten zijn voor onze klanten een garantie van onze knowhow op het gebied van parkeervoorzieningen.


ONZE MISSIE: DE LEVENSKWALITEIT IN ONZE STEDEN VERBETEREN

INTERPARKING ZET ZICH IN VOOR DE VERBETERING VAN DE MOBILITEIT EN DE VERKEERSONTLASTING IN DE EUROPESE STEDEN WAARIN WE OPEREREN. ONZE KLANTGERICHTE AANPAK REIKT ECHTER VEEL VERDER DAN SLECHTS HET AANBIEDEN VAN KWALITATIEVE PARKEERPLAATSEN. ONZE UITGEBREIDE DIENSTEN OMVATTEN TEVENS:

 arkeervoorzieningen die zich in het hart van het openbare vervoersnet p bevinden; innovatieve, geruststellende oplossingen voor fietsers; flexibele betaalmogelijkheden die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van de gebruikers; geavanceerde technologie die de begeleiding in onze parkeervoorzieningen vergemakkelijkt; diensten die zijn afgestemd op minder vervuilende en elektrische voertuigen; een nette omgeving met de nadruk op menselijk contact; een tarief aangepast aan het serviceniveau; enz.


MILIEU-UITDAGINGEN AANGAAN Interparking is bovendien van plan zich te positioneren als modelonderneming inzake milieu-uitdagingen. Zo investeren we in tal van milieuvriendelijke initiatieven: laad- en distributiepunten voor elektrische voertuigen, uitrusting van onze parkeergarages met energie-efficiënte technologieën (LED), verlaagde tarieven voor emissiearme voertuigen enz. Verder zijn onze activiteiten in alle 9 landen waarin we actief zijn, als “CO2-neutraal” gecertificeerd.

LUISTEREN ALS KERN VAN ONZE BUSINESS Een permanente dialoog met onze stakeholders staat centraal in onze bedrijfsfilosofie, of het nu gaat om onze institutionele klanten, dagdagelijkse weggebruikers, overheden of de plaatselijke bevolking. Door te luisteren, te delen en uit te wisselen, blijven wij onze vinger aan de maatschappelijke pols houden. Dat is de enige manier om onze concurrenten een stap voor te blijven en tegelijk bij te dragen tot de verbetering van de mobiliteit in de grote steden.


INHOUD INLEIDING

02 04 05 06

2016 bevestigt dat onze strategie de juiste is Bereikbaarheid van de stadscentra Een groep met een duidelijke Europese dimensie Gebeurtenissen in 2016

ONZE DRIJFVEREN

10 14 18 22 26

Smarter operations Smarter services Smarter products Smarter partners Smarter future

ONS BEHEER

30 Raad van bestuur en directie 32 Beheersverslag 34 Geconsolideerde balans 36 Geconsolideerde resultatenrekening 38 Bijlagen bij de geconsolideerde rekeningen


2016 BEVESTIGT DAT ONZE STRATEGIE DE JUISTE IS ROLAND CRACCO, CEO VAN INTERPARKING, BLIKT TERUG OP DE OPMERKELIJKE FEITEN VAN HET JAAR EN LEGT UIT HOE DE STRATEGIE VAN DE GROEP HET MOGELIJK HEEFT GEMAAKT DE VELE UITDAGINGEN VAN 2016 AAN TE GAAN.

HOE KIJKT U TERUG OP HET VOORBIJE JAAR? “2016 was in operationeel opzicht geen gemakkelijk jaar. Wij moesten omgaan met de gevolgen van terroristische aanslagen in Parijs, Brussel, Nice en Berlijn, steden waarin wij stevig verankerd zijn. In bepaalde gevallen gebeurden de aanslagen zelfs op plaatsen die rechtstreeks verbonden waren met onze voorzieningen. Wij kregen ook af te rekenen met problemen verbonden aan het autovrij maken van een deel van het stadscentrum, de herhaaldelijke onbeschikbaarheid van tunnels in Brussel of het afsluiten van de weg langs de rechteroever van de Seine in Parijs.

2 | INTERPARKING

Ondanks die uiterst moeilijke context zijn wij er niet alleen in geslaagd op koers te blijven, maar konden wij ook al onze doelstellingen bereiken. Wij vingen schokken op, maakten crises door en bleven toch vooruitgang boeken. Dat traject kan verklaard worden door onze ondernemingscultuur, die van het begeleiden van onze klanten een prioriteit maakt. Op het terrein komt dat tot uitdrukking in de koelbloedigheid van onze teams, maar ook in hun professionele aanpak en hun reactievermogen. In de context van de terreur aanslagen die we hebben meegemaakt, deze moeilijke situatie heeft aangetoond dat onze strategie, gebaseerd op risicospreiding en het toespitsen van onze activiteiten op kwaliteitsvolle steden, de juiste is.”

OOK DIT JAAR OPTEERDE INTERPARKING DUIDELIJK VOOR NIEUWE VESTIGINGEN OP PLAATSEN DIE EEN HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR DE AUTOMOBILISTEN VERENIGEN MET EEN GROTE ZICHTBAARHEID VOOR DE ONDERNEMING. ZULT U OP DIE WEG VERDERGAAN? “Zeer zeker. Of het nu gaat om overnames, nieuwe gebouwen, concessies of renovaties, wij richten ons heel in het bijzonder op plaatsen die nood hebben aan voorzieningen en waarvoor wij innovatieve oplossingen aanreiken. Denk maar aan het Museumkwartier in Den Haag, midden in het historische hart van de stad, op enkele passen van prestigieuze musea zoals het Mauritshuis en op minder dan honderd meter van het kantoor van de Nederlandse premier. Wij zijn ook bijzonder actief geweest in Frankrijk: denk aan de renovatie en uitbreiding van parking Marché in Fontainebleau, de officiële start van de werken van de parking in de marge van


de opening van het Musée du Vin et des Civilisations in Bordeaux of de opening van parking Les Sablettes in Menton, een stad waar wij ook het beheer van vier andere parkeergarages toegewezen kregen. In Duitsland werd onze parking van het universitair ziekenhuis van Jena reeds bij zijn opening in mei bekroond met de enige ESPA Gold award die afgelopen jaar werd toekend in het hele land. In België haalden wij de concessie binnen voor de bouw van parking Grognon in de historische wijk van Namen.”

om online een parkeerplaats te vinden, een plaats te reserveren en een abonnement of een Pcard te kopen; anderzijds, op lange termijn, het virtualiseren van de Pcard via een mobiele applicatie.

WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN VOOR 2017?

Ook 2017 zal in het teken van de kwaliteit staan. Wij beschikken vandaag over 175 ESPA-certificeringen. Tegen het einde van het jaar streven wij naar 185 gecertificeerde parkeergarages.

“Ons project is erop gericht onze positie te versterken in de landen waarin wij al aanwezig zijn. Bovendien geven wij de hoogste prioriteit aan de versnelde digitalisering van de diensten die we onze klanten aanbieden volgens het 3+1-principe: enerzijds de mogelijkheid

Het succes van de Pcard toont trouwens aan dat de keuze voor intermodaliteit een verstandige beslissing was. De rode Pcard die in samenwerking met Brussels Airport werd gelanceerd maar die ook compatibel is met het openbaarvervoersnet, levert hiervan het beste bewijs.

Ten slotte zullen wij een extra inspanning leveren op het vlak van de oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Wij hopen er tegen het einde van het jaar 2 of 3 te installeren in elke parking.”

KOMEN DE GOEDE PRESTATIES VAN INTERPARKING IN 2016 OOK TOT UITDRUKKING IN DE CIJFERS? “In 2016 overschreden wij de kaap van 112 miljoen klanten en besteedden we omstreeks 100 miljoen euro aan nieuwe investeringen. We zullen het jaar afsluiten met een omzet van meer dan 410 miljoen euro en een economische EBITDA van 126,4 miljoen euro.”

2016 BETEKENDE OOK EEN KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS VAN INTERPARKING: DE LEGENDARISCHE PARKING 58 IN BRUSSEL IS NIET LANGER DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL “Inderdaad. Het verhuis geeft een nieuwe impuls aan de teams, die enthousiast gereageerd hebben. Voor ons is dit ook een manier om aan te tonen dat wij er bewust voor kiezen in het hart van de Europese hoofdstad te blijven. In dit nieuwe gebouw werd bovendien meer dan 20 miljoen euro geïnvesteerd via de overname van de rechten. Wij hebben onze administratieve diensten, onze parkingschool en onze technische werkplaatsen onder één dak bijeengebracht.

Roland Cracco, CEO

ROLAND CRACCO, CEO VAN INTERPARKING

“WIJ RICHTEN ONS HEEL IN HET BIJZONDER OP PLAATSEN DIE NOOD HEBBEN AAN VOORZIENINGEN EN WAARVOOR WIJ INNOVATIEVE OPLOSSINGEN AANREIKEN.” 3


BEREIKBAARHEID VAN DE STADSCENTRA

Om de druk van het stadsverkeer te verminderen, stelt Interparking in heel Europa 355.839 plaatsen ter beschikking. Dat is onze bijdrage aan de verbetering van de levenskwaliteit in de stad.

PARKEERVOOR­ ZIENINGEN DIE EEN STAD TOT LEVEN BRENGEN Mobiliteit en bereikbaarheid behoren tot de belangrijkste uitdagingen voor alle grote Europese steden. In bepaalde stedelijke gebieden bestaat 30% van het verkeer uit automobilisten die een parkeerplaats zoeken. Het parkeeraanbod is dan ook ontzettend belangrijk voor de ontwikkelingen van meer gebruiksvriendelijke stadsgebieden.

4 | INTERPARKING

Bij de bouw van onze parkeergarages werken wij nauw samen met de lokale autoriteiten om het erfgoed en de ziel van historische steden zoals Menton, Bordeaux, Fontainebleau, Den Haag, Namen, Rome of Berlijn te beschermen. Om de stedelijke gebieden te ontlasten, bevorderen wij de toegang tot spoorwegdiensten en andere vormen van openbaar vervoer. Vele van onze parkeergarages bevinden zich in strategische zones, dicht bij grote treinstations en verbindingen met de luchthavens.

Zo helpen wij onze klanten hun koolstofvoetafdruk kleiner te maken. In onze meest innovatieve parkeervoorzieningen installeerden wij oplaadpalen voor elektrische voertuigen en bieden we een voordelig tarief aan voor de minst vervuilende voertuigen. Onze acties zijn afgestemd op de drie pijlers van onze strategie: de kwaliteit van onze diensten, de verbetering van de mobiliteit in de steden en de beperking van onze impact op het milieu.


EEN GROEP MET EEN DUIDELIJKE EUROPESE DIMENSIE 782

PARKEERGARAGES IN 9 LANDEN

2 318

WERKNEMERS

363 STEDEN

DUITSLAND • 181 steden • 422 parkeergarages • 92 799 off street plaatsen • 18 826 on street plaatsen •66 ESPA-gecertificeerde parkeergarages

NEDERLAND • 34 steden • 121 parkeergarages • 51 172 off street plaatsen • 26 ESPA-gecertificeerde parkeergarages

OOSTENRIJK • 9 steden • 43 parkeergarages • 15 109 off street plaatsen • 3 ESPA-gecertificeerde parkeergarages

CO2

100%

CO 2 -NEUTRAAL IN 9 LANDEN

BELGIË • 11 steden • 67 parkeergarages • 41 941 off street plaatsen • 35 ESPA-gecertificeerde parkeergarages

FRANKRIJK • 14 steden • 54 parkeergarages • 23 428 off street plaatsen • 2 964 on street plaatsen • 16 ESPA-gecertificeerde parkeergarages

SPANJE • 23 steden • 51 parkeergarages • 22 115 off street plaatsen • 26 ESPA-gecertificeerde parkeergarages

POLEN • 8 steden • 12 parkeergarages • 11 023 off street plaatsen • 1 ESPA-gecertificeerde parkeergarage

355 839

PLAATSEN 268 515 OFF STREET 87 324 ON STREET

ITALIË • 82 steden • 10 parkeergarages • 9 535 off street plaatsen • 65 534 on street plaatsen • 2 ESPA-gecertificeerde parkeergarages ROEMENIË • 1 stad • 2 parkeergarages • 1 393 off street plaatsen 5


© Servicepool P. Schwaiger/Stephan

GEBEURTENISSEN IN 2016 IN 2016 ZETTE INTERPARKING DE DIGITALISERING VAN ZIJN DIENSTEN IN VERSNELD TEMPO VOORT. HET OP OVERNAME GERICHTE BELEID SPITSTE ZICH TOE OP KWALITEITSVOLLE STEDEN. DEZE STRATEGIE LEVERDE INTERPARKING TAL VAN CERTIFICATEN EN INTERNATIONALE ONDERSCHEIDINGEN OP EN AL ONZE INSTALLATIES ZIJN ALS “CO2-NEUTRAAL” GECERTIFICEERD.

DUITSLAND: EEN MOBIELE APP OM TREIN EN PARKING TE COMBINEREN In Duitsland beschikken klanten van onze dochterondernemingen Contipark/Bahnpark die in de directe omgeving van een station willen parkeren, over een eenvoudig, snel en praktisch betaalmiddel via de mobiele applicatie van DB BahnPark. Momenteel zijn 127 parkeergarages van de Contipark Groep compatibel met deze gratis applicatie. Tegen eind 2017 zouden 258 parkeergarages van de groep toegankelijk moeten zijn met dit vereenvoudigde betaalmiddel. Klanten die op de app registreren ontvangen automatisch een Pcard. All hun transacties op de app zijn automatisch verbonden met hun Pcard account.

127

PARKEERGARAGES COMPATIBEL MET DE MOBIELE APPLICATIE VAN DB BAHNPARK 6 | INTERPARKING

MEEUS Rodolphe Laurent (4203) 6012 4320 0012 8346

BELGIË: PCARD+ KRIJGT EEN RODE KLEUR Na de aanslagen van maart 2016 in Brussel werd het verkeer in de omgeving van de luchthaven om veiligheidsredenen volledig herzien. Voortaan is kortparkeren alleen nog toegestaan in de parkeergarages. Om de reizigers het leven makkelijker te maken, werd een half uur gratis parkeren ingevoerd voor de houders van een Pcard+. Om de samenwerking met Brussels Airport te symboliseren, werd met de luchthaven een speciale rode Pcard+ kaart gelanceerd. Houders van de blauwe Pcard+ kaart genieten uiteraard dezelfde voordelen in de parkeergarages van Brussels Airport.


“INTERPARKING WORDT DE BELANGRIJKSTE AANBIEDER VAN PARKEERPLAATSEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND.”

NEDERLAND: INTERPARKING NEEMT P&P OVER

SPANJE: PARKING VAN JEREZ VERNIEUWD

Op 31 maart 2016 kondigde Interparking de overname aan van de Nederlandse onderneming Parking & Protection B.V. (P&P). P&P is actief in de bouw, het beheer en de exploitatie van parkeervoorzieningen, met een sterke aanwezigheid in de ziekenhuissector en de stedelijke kantoorlocaties. Door die overname breidt Interparking zijn aanbod uit met 40 bijkomende locaties, waarvan 17 in de ziekenhuissector. Interparking is in Nederland zo de belangrijkste aanbieder van parkeerplaatsen in de zorgsector geworden. Deze operatie bevestigt de groeistrategie in Nederland. Interparking beschikt er nu over 121 parkeergarages met in totaal meer dan 51.172 parkeerplaatsen.

Interparking heeft zijn parking Mercado Centro in het Spaanse Jerez volledig gerenoveerd. In deze parking in het historische hart van de stad is alles erop gericht maximaal comfort te waarborgen: betere toegankelijkheid voor personen met een beperking, ledverlichting, achtergrondmuziek, nieuw videobewakingssysteem enz. De gemeentelijke autoriteiten benadrukten de betrokkenheid van Interparking om kwalitatief hoogstaande mobiliteits- en toegankelijkheidsoplossingen te leveren. En als kers op de taart: met een tarief van 1,40 euro per uur is dit de goedkoopste parking in de stad.

7


15

NIEUWE PARKEERGARAGES IN DUITSLAND

CO2 HERNIEUWING VAN DE CO 2 -NEUTRAAL CERTIFICERING

ITALIE: SHOPPING IN PAVIA VIA INTERPARKING Door de overname van “Nuova Navigliaccio” in Pavia, Lombardije, kan Interparking de automobilisten een rechtstreekse toegang tot het handelscentrum van de stad aanbieden. Via de parking, die zich vlak bij trein- en busstations bevindt, kunnen de gebruikers ook gemakkelijk de kantoorwijken en het administratieve centrum van de stad bereiken.

8 | INTERPARKING

4

NIEUWE ESPACERTIFICERINGEN IN NEDERLAND

“DOOR HAAR LIGGING BIEDT DE PARKEERGARAGE IN PAVIA EEN GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT HET HANDELSCENTRUM VAN DE STAD.”


DUITSLAND

SPANJE

NEDERLAND

Operationele realisaties 15 nieuwe parkeergarages voor in totaal 4.907 extra plaatsen

Operationele realisaties Volledige renovatie van de parking Mercado Centro in Jerez

Technische realisaties Nieuwe dienst voor onlinereserveringen, voorzien van een chatvenster om in real time met de klantendienst te praten Integratie van 127 extra parkeergarages in de mobiele app DB BahnPark 16 nieuwe oplaadpalen voor elektrische voertuigen die het totaal op 81 oplaadpunten brengen 32 nieuwe parkeergarages met ledtechnologie (op een totaal van 83)

Technische realisaties Toepassing van de ledtechnologie op het volledige park Centraal beheer van alle parkeergarages

Operationele realisaties Overname van Parking & Protection, met 40 locaties waarvan 17 in de ziekenhuissector. Hiermee wordt Interparking marktleider in dit segment Opening van de nieuwe parking Museumkwartier in Den Haag (320 plaatsen) 8 nieuwe parkeergarages waarvan één in de prestigieuze WTCwijk in Den Haag (1.000 plaatsen) Samenwerkingsakkoord met de Hommerson Groep voor de renovatie van een parking in de badplaats Scheveningen

Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering 2 ESPA Gold awards, 3 ESPA awards en 5 IHK awards in Keulen

OOSTENRIJK Operationele realisaties 2 nieuwe parkeergarages in Bad Ischl en Graz met in totaal 322 nieuwe plaatsen Technische realisaties Introductie van de Pcard 3 nieuwe oplaadpalen voor elektrische voertuigen 4 nieuwe parkeergarages met ledtechnologie (op een totaal van 8) Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering

BELGIË Operationele realisaties 1 nieuwe parkeergarage: Discount 2 in Brussels Airport Aanbesteding gewonnen voor de bouw van een nieuwe parking in Namen, le Grognon Technische realisaties Versterking van de onlineaanwezigheid: “responsive” website, onlineabonnementen enz. Partnerschap met Brussels Airport voor de lancering van een rode Pcard+ Het verhuis van de maatschappelijke zetel, nog steeds in het hart van Brussel Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering

Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering

FRANKRIJK Operationele realisaties 4 nieuwe parkeergarages (1.315 nieuwe plaatsen) Uitbreiding van de parking Marché in Fontainebleau Technische realisaties Onlinereservering voortaan beschikbaar voor bijna alle parkeergarages Verdere uitrol van ledverlichting in 7 nieuwe parkeergarages Installatie van technologie voor betaling met een badge (Liber-t) en contactloze betaling Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering

ITALIË Operationele realisaties Verwerving van een nieuwe parking in Pavia Technische realisaties Ondertekening van een overeenkomst met Tesla voor de installatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen Installatie van een nieuw automatisch betalingssysteem in Milaan, V Alpini Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering

Technische realisaties Verbetering van functies en ergonomie van de commerciële website Online plaatsen van een specifieke website voor parking Museumkwartier in Den Haag Ontwikkeling van de Park & Bike service in Amsterdam Indienststelling van de mobiele applicatie Switchpark in aansluiting op de overname van Parking & Protection Introductie van een voertuigzoeksysteem gebaseerd op nummerplaatherkenning in Vredenburg Onderscheidingen en certificeringen 4 nieuwe ESPA-certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering Hernieuwing van de ISO 14001- en ISO 9001-certificering

POLEN Operationele realisaties 1 nieuwe parkeergarage (Lublin) Technische realisaties Indienststelling van de online reserveringen voor de luchthaven van Gdansk Nieuw platform voor online klachtenbeheer Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering Eerste ESPA-certificering voor Interparking in Polen

ROEMENIË Onderscheidingen en certificeringen Hernieuwing van de CO2-neutraal certificering

9


“ONZE KLANTEN EISEN EEN ONBERISPELIJK SERVICENIVEAU. ZIJ VERWACHTEN VAN ONS RESPECT, AANDACHT EN INLEVINGSVERMOGEN. WIJ MOETEN AL HUN VRAGEN NAUWKEURIG KUNNEN BEANTWOORDEN. WANNEER BIJVOORBEELD EEN OUDERE PERSOON ZIJN AUTO NIET MEER KAN VINDEN, ZULLEN ONZE MEDEWERKERS HEM OF HAAR HELPEN OM HET VOERTUIG TERUG TE VINDEN. RECENTER HEBBEN WIJ EEN GROTERE BEHOEFTE AAN VEILIGHEID VASTGESTELD: DE KLANTEN WILLEN GERUSTGESTELD WORDEN EN HEBBEN BEHHOEFTE AAN EEN NOG ZICHTBAARDERE BASIKILA TSHIBAMBA AANWEZIGHEID IN ONZE PARKEERGARAGES.” CHEF PARK – PARKING GROTE MARKT BRUSSEL

10 | INTERPARKING


SMARTER OPERATIONS

UITMUNTENDHEID IN ELK VAN ONZE OPLOSSINGEN

Bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid zijn centrale aandachtspunten voor zowel openbare instanties als automobilisten. Meer vloeiende verplaatsingen vergen voorbeeldige parkeerinfrastructuren die intuïtieve en efficiënte diensten aanbieden. Het is een uitdaging waarvoor Interparking doeltreffende oplossingen moet aanreiken. Interparking investeert continu in de verbetering van haar dienstverlening. Op die manier wordt innovatie rechtstreeks ten dienste gesteld van de klant. Leider blijven in de kwaliteit van onze dienstverlening is onze enige optie om het dagelijkse vertrouwen van onze klanten te behouden.

parkeer­ school

229

B45FR2

betaling

AUTOMATISCHE NUMMERPLAATHERKENNING

PARKINGS UITGERUST MET LEDVERLICHTING

175

ESPA-CERTIFICATEN (EUROPEAN STANDARD PARKING AWARDS) 11


175 PARKEERGARAGES GECERTIFICEERD MET EEN EUROPEAN STANDARD PARKING AWARD (ESPA).

DEN HAAG EN JEREZ: MODELLEN IN HUN SOORT In november 2016 opende Interparking zijn volledig gerenoveerde parking Mercado Centro in de Spaanse stad Jerez. Bezoekers beschikken er over een lift van de nieuwste generatie en een groter aantal betaalautomaten. Alles werd in het werk gesteld om maximaal comfort te waarborgen: betere toegankelijkheid voor personen met een beperking, ledverlichting, achtergrondmuziek, nieuw videobewakingssysteem enz. De gemeentelijke autoriteiten benadrukten trouwens het engagement van Interparking om kwalitatief hoogstaande mobiliteits- en toegankelijkheidsoplossingen te leveren.

12 | INTERPARKING

“BEREIKBAARHEID, MOBILITEIT EN VEILIGHEID ZIJN CENTRALE AANDACHTSPUNTEN. MEER VLOEIENDE VERPLAATSINGEN VERGEN VOORBEELDIGE PARKEERINFRASTRUCTUREN.”

Parkeergarage Museumkwartier in Den Haag ligt in het hart van een hoogwaardige en historische wijk, tussen musea, handelszaken en de regeringsgebouwen. Deze ultramoderne en volledig ondergrondse parking pakt uit met een geavanceerde uitrusting met onder meer nummerplaatherkenning, QR-code­technologie en ledverlichting.

OVERNAME VAN PARKING & PROTECTION BV IN NEDERLAND Op 31 maart 2016 officialiseerde Interparking de overname van de Nederlandse onderneming Parking & Protection B.V. (P&P). Die is actief in de bouw, het beheer en de exploitatie van parkeervoorzieningen, met een sterke aanwezigheid in de ziekenhuissector en de stedelijke kantoorlocaties. Door deze overname versterkt Interparking zijn aanwezigheid met 40 bijkomende locaties waarvan 17 in

de ziekenhuissector. Met deze overname is Interparking in Nederland de belangrijkste aanbieder van parkeerplaatsen in de zorgsector geworden en ook de tweede grootste Nederlandse parkingoperator.

De ESPA-certificering verzekert de gebruikers ervan dat zij een parking betreden die voldoet aan de normen van de European Parking Association inzake comfort, veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening.

CERTIFICERINGEN: EEN WAARBORG VOOR KWALITEIT

Om de 3 jaar, onderzoekt de Kamer van Koophandel en Industrie van Keulen alle parkings op het grondgebied van de stad. De analyse heeft betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegankelijkheid, de veiligheid, de verlichting enz. Maar liefst vijf parkeergarages van Interparking werden gecertificeerd.

Professionals uit de sector zijn het best geplaatst om de kwaliteit van onze diensten en infrastructuren te beoordelen. Hun mening en die van onze klanten zijn uiteindelijk de enige die er echt toe doen. Op 31 december 2016 waren 175 parkeergarages gecertificeerd met een European Standard Parking Award (ESPA). Onder de nieuwe parkeergarages die dit jaar bekroond werden, vermelden we onder meer de parking Hala Stulecia in Wroclaw - de eerste ESPA-certificering voor Interparking in Polen. Interparking behaalde ook 4 nieuwe certificeringen in Nederland en 5 in Duitsland, waaronder 2 van het niveau Gold.

Interparking behaalde ook de ISO-certificering voor kwaliteits- en milieumanagement in Spanje, Italië en Nederland. In 2016 behield Interparking de CO2neutraal certificering in alle landen waar de groep actief is.


“HET VEILIGHEIDSGEVOEL IS EEN ESSENTIELE FACTOR VOOR DE TEVREDENHEID VAN ONZE GEBRUIKERS.”

TRAINING: EEN CONTINU PROCES

DE INTERPARKINGERVARING

Om het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te waarborgen, investeert Interparking in zijn personeel en biedt het zijn medewerkers topopleidingen aan. Zo kunnen zij niet alleen hun vaardigheden ontwikkelen, maar ook steeds beter voldoen aan de veranderende eisen van de steden van morgen.

Als het om het comfort van onze klanten gaat, laten wij niets aan het toeval over. Zo heeft de intelligente ledverlichting niet alleen tot doel ons energieverbruik te verminderen. De technologie biedt ook en vooral een gevoel van veiligheid, een factor die van essentieel belang is voor de tevredenheid van onze gebruikers. Verder

investeert Interparking in efficiëntere ventilatiesystemen die zich automatisch aanpassen aan het in onze parkeergarages waargenomen CO-gehalte. Wij zullen geleidelijk ook liften van de nieuwe generatie met glazen schuifdeuren installeren. Dankzij de online reserveringssystemen ten slotte winnen automobilisten kostbare tijd.

13


“WIJ HEBBEN BESLIST MET INTERPARKING SAMEN TE WERKEN IN HET KADER VAN ONS MOBILITEITSBELEID. WAT ONS HET MEEST BEVALT, IS DE DIRECTE VERBINDING VAN DE PARKINGS MET DE MULTIMODALE KNOOPPUNTEN. ONZE CONSULTANTS HEBBEN ZO RECHTSTREEKS TOEGANG TOT DE OPENBAARVERVOERNETTEN. BOVENDIEN IS INTERPARKING AANWEZIG IN DE GROTE STEDEN WAAR ONZE KLANTEN GEVESTIGD ZIJN, EN BIEDT DE PCARD HET VOORDEEL DAT ZE ONZE BOEKHOUDING VEREENVOUDIGT.”

ISABELLE VANDERKELEN SENIOR DIRECTOR, FINANCIAL ADVISORY SERVICES REAL ESTATE DELOITTE CONSULTING

14 | INTERPARKING


SMARTER SERVICES

ONZE KLANTEN HALEN VOORDEEL UIT EFFICIENTIE

Dankzij een permanente dialoog met onze klanten kunnen wij steeds efficiëntere diensten aanbieden. Luisteren, delen, bespreken, uitwisselen ... dat zijn de pijlers van onze aanpak. Zo weten wij hoe de verwachtingen van de gebruikers evolueren en kunnen we er nog beter op anticiperen.

online

RESERVERINGS­ PLATFORM

543

PARKINGS MET 24/7 ASSISTENTIE

1,8 miljoen diensten 28 741

OPROEPEN PER JAAR VOOR DE CONTROL ROOM

EEN RUIM AANBOD VAN DIENSTEN

VOLGERS OP FACEBOOK

15


“FACEBOOK, TWITTER, NEWSLETTERS, INTERPARKING GEBRUIKT DIVERSE KANALEN OM MET ZIJN KLANTEN IN DIALOOG TE TREDEN.”

MENSELIJK CONTACT Menselijk contact blijft de enige garantie voor een permanent veiligheidsgevoel. Daarom beschikt Interparking over personeel in zijn parkings en controlekamers die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn om onze klanten op afstand hulp te bieden. Wanneer zij dat wensen, kunnen ze met een van onze medewerkers praten. Mobiele teams staan klaar om waar nodig in te grijpen. Op dit moment zijn 543 parkings verbonden met een controlekamer in België, Spanje, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Vanuit de controlekamers hebben onze medewerkers constant visueel contact met onze parkings. Zij controleren ook op afstand het openen en sluiten van de toegangsdeuren.

16 | INTERPARKING

2016: EEN BIJZONDER MOEILIJK JAAR In 2015 was de toestand al bijzonder gespannen met de aanslagen in Parijs en de “lockdown” die in Brussel werd uitgevaardigd. Helaas werd het er in 2016 niet rustiger op, zoals de aanslagen op Brussels Airport, Brusselse metro, Nice en Berlin hebben aangetoond. Deze tragische gebeurtenissen voltrokken zich op plaatsen die rechtstreeks met onze voorzieningen verbonden zijn. Op de dag van de aanslagen verleenden onze teams alle nodige hulp aan de personen die ter plaatse waren. Interparking werkte daarna actief met de autoriteiten en de luchthavendirectie samen om alternatieve oplossingen te ontwikkelen en de reizigers in optimale veiligheidsomstandigheden een kwaliteitsservice te verlenen. De besprekingen leidden onder meer tot de lancering van een rode Pcard+ die in samenwerking met Brussels Airport wordt verdeeld. Net zoals de blauwe Pcard+ geeft die recht op 30 minuten gratis parkeren in de parkeergarages tegenover de luchthaventerminals.

Overal in Brussel werd bijzondere aandacht besteed aan de dialoog met de klanten en hun veiligheid. Het aantal rondes van de hondengeleiders werd opgevoerd. De personeelsdirectie zorgde ook voor ­psychologische begeleiding van medewerkers die hieraan behoefte hadden na de schok van de gebeurtenissen. Personeel met een geruster gemoed is ook beter gewapend om onze klanten te begeleiden en alle situaties het hoofd te bieden.

MOBILITEIT: EEN PERMANENTE UITDAGING IN BRUSSEL In 2016 werd het verkeer in de Belgische hoofdstad geregeld zwaar verstoord. In de zomer 2015 had het autovrij maken van een deel van het centrum van Brussel de automobilisten al heel wat kopzorgen heeft bezorgd. Ondertussen hebben de autoriteiten het verkeersplan opnieuw bekeken om de bereikbaarheid van het stadscentrum te verbeteren. Interparking had niet op de wijzigingen gewacht en lanceerde een groots opgezette communicatiecampagne die

erop wees dat zijn parkeervoorzieningen in het stadscentrum ideaal gelegen zijn om de handelszaken in het hart van de hoofdstad te bereiken. De sluiting van bepaalde Brusselse tunnels die door hun vervallen staat gevaarlijk werden voor de automobilisten, zorgde voor bijkomende problemen in de op zich al hachelijke context. Interparking slaagde erin deze stormen te trotseren door zijn communicatieacties bij zijn klanten op te voeren.

SOCIALE NETWERKEN Interparking is steeds actiever aanwezig op het internet, en met name op de sociale netwerken. In diverse landen gebruiken wij dit kanaal om met onze “fans” te dialogeren via wedstrijden, het delen van praktische informatie of promoties. De diverse Facebookpagina’s zijn een groot succes, met ongeveer 30.000 volgers. Al die pagina’s resulteren in synergieën, in het bijzonder wat informatieverstrekking over parkeervoorzieningen in de omgeving van stations en luchthavens betreft. Zo weten de klanten waar ze hetzelfde serviceniveau kunnen vinden in het buitenland.


In 2016 kregen de sociale netwerken een extra dimensie voor Interparking. Na de aanslagen in Brussel kon de Twitteraccount gebruikt worden om onmiddellijk de vragen van de reizigers over de toegankelijkheid van de parkings op Brussels Airport te beantwoorden. De newsletters die we naar onze klanten versturen, kaderen in dezelfde optiek. Zo versturen wij in België maandelijks een elektronische nieuwsbrief, gewijd aan de Pcard, naar meer dan 40.000 ontvangers, met veel succes. In Duitsland ontvangen merdere tienduizenden houders van de Pcard elke drie maanden de recentste informatie over Contipark. Om aangepaste lokale content te kunnen aanbieden, worden de gegevens zelf ingedeeld in 4 geografische gebieden.

ONLINE RESERVEREN

“DE VELE ONLINEDIENSTEN ZIJN EEN GROOT SUCCES BIJ DE KLANTEN VAN INTERPARKING.”

Interparking blijft zijn aanbod van online­ diensten voor de klanten uitbreiden. Zo kunnen zij met enkele klikken zelf een plaats reserveren in de parkeergarage van hun keuze en de betaling vooraf regelen. Dit vooral bij luchthavens zeer populaire online reserveringssysteem is nu al beschikbaar in België, Frankrijk, Duitsland, Polen en Nederland. Ook andere technologieën zoals “Pay & Display” (gebaseerd op nummerplaatherkenning), QR-codes (die de klant bij de ingang van de parking scant) of “Tap’n’Go” (betalen zonder de bankkaart in te brengen) kunnen op veel bijval rekenen bij onze klanten.

De mobiele Interparking applicatie maakt het zelfs mogelijk gemakkelijk de dichtstbijzijnde parkeerplaats te vinden of tarieven, openingstijden, beschikbare plaatsen enz. te raadplegen. In Duitsland krijgen onze klanten dankzij een partnerschap met de spoorwegmaatschappij DB BahnPark ­toegang tot een applicatie die bijzonder nuttig is om een parkeerplaats in de omgeving van een station te zoeken, te reserveren en te betalen.

17


SMARTER PRODUCTS

EEN INNOVATIEVE AANPAK VOOR EEN ALMAAR VLOTTER STADSVERKEER

Wat is de zin van innovatie? Bij Interparking beschouwen we technologische innovaties als kansen om onze klanten maatoplossingen aan te bieden, ongeacht of het daarbij om particulieren dan wel om instellingen gaat.

eco

420

KORTING VOOR MILIEUVRIENDELIJKE AUTO’S

MULTIMODALE PARKINGS (DICHT BIJ HET OPENBAAR VERVOER)

BESCHIKBARE PLAATSEN

dinner

PARK & DINNER

18 | INTERPARKING

VIP

VIPDIENSTEN (PARKEERDIENST, CARWASH, ...)

181

PARKINGS MET DYNAMISCHE BEWEGWIJZERING


VALENTINA ZAJACKOWSKI DIRECTEUR MARKETING & PROSPECTIVE CALYPSO NETWORK

“INTERPARKING IS DE EERSTE PARKINGBEHEERDER IN DE PRIVESECTOR DIE MET ONS SAMENWERKT OM EEN MULTIMODAALAANBOD TE ONTWIKKELEN; MET DE PCARD+ KUNNEN AUTOMOBILISTEN NIET ALLEEN HUN PARKEERPLAATS RESERVEREN, MAAR OOK HET OPENBAAR VERVOER GEBRUIKEN OF EEN GEDEELDE FIETS LENEN. DE NOMINATIE VAN DE PCARD+ AAN DE CALYPSO AWARDS IS EEN BELONING VOOR DEZE INTEGRATIE-INSPANNING.”

19


“DE PCARD+ IS EEN INNOVATIEVE OPLOSSING VOOR DE VERPLAATSINGEN VAN DE GEBRUIKERS.”

PCARD: ZORGELOOS PARKEREN De Pcard van Interparking is vandaag beschikbaar in de volgende landen: België, Frankijk, Duitsland en Oostenrijk. In 2016 werd ze namelijk geïntroduceerd in het land van Mozart. De automobilist toont de Pcard bij het binnenrijden en het verlaten van de parking. Aan het einde van de maand worden de bedragen gefactureerd. Voor zakelijke klanten vergemakkelijkt de facturatie de boekhouding en meer in het bijzonder het terugvorderen van de btw. Uiteraard biedt de Pcard+ talrijke andere voordelen zoals kortingen en online controle van het verbruik.

20 | INTERPARKING

In België werkt Interparking met Brussels Airport samen om de reizigers een specifieke - blauw of rood - Pcard+ aan te bieden. Met deze kaart kan Brussels Airport zijn klanten sensibiliseren voor de voordelen van een Pcard+ – ongeacht de kleur – gratis parkeren de eerste 30 minuten en 10% korting na de eerste schijf van 24 uur. Dit initiatief toont aan hoe snel Interparking kan reageren op een plotse wijziging van het kader waarin wij onze activiteiten voeren: na de aanslagen van Brussel in maart 2016 werd de organisatie van de parkings in de omgeving van de luchthaven Brussel Nationaal namelijk volledig herzien om de veiligheid van de passagiers te ­waarborgen.

MULTIMODAAL VERVOER

EEN BEVEILIGDE BOX VOOR MOTORFIETSEN

Met de Pcard+ beschikken automobilisten over een unieke kaart die niet alleen toegang tot onze parkeergarages verschaft, maar ook tot de netwerken van onze partners in het openbaar vervoer. Gebruikers combineren vandaag verschillende vervoermiddelen om zich in onze steden te verplaatsen: auto, tram, bus, metro, gedeelde fiets enz. De Pcard+ is een innovatieve oplossing die tegemoetkomt aan de behoeften van deze nieuwe stadsavonturiers. In België vonden al meer dan 70.000 van deze kaarten een eigenaar.

In Gent installeerde Interparking beveiligde boxen voor motorrijders. Zij kunnen er hun veiligheidsuitrusting (helm, handschoenen, kleding enz.) achterlaten, of andere voorwerpen die de aandacht van onbescheiden blikken zouden kunnen trekken.

In Duitsland wist de Pcard al meer dan 100.000 klanten te overtuigen. In Amsterdam lanceerde Interparking de dienst “Park & Bike”, waarmee men tegen een voordelig tarief een fiets kan reserveren om door de straten van de stad te rijden.

BUSINESSKLANTEN: VEREENVOUDIGDE FACTURATIE In België vergemakkelijken twee initiatieven voortaan het leven van onze klanten uit het businesssegment. Enerzijds werd met de tankstations van het Octa+netwerk een partnerschap gesloten om alle aan het gebruik van een bedrijfsvoertuig verbonden uitgaven op één en dezelfde factuur te centraliseren. Aan het einde van de maand ontvangt de klant één document waarin zijn brandstof-, parkeeren carwashuitgaven zijn opgenomen. Anderzijds maakt de Pcard voortaan “split-billing” mogelijk: naargelang de door de werkgever bepaalde modaliteiten maakt de overzichtsfactuur het onderscheid tussen uitgaven voor privédoeleinden en uitgaven voor het professionele gebruik van het voertuig. Deze tool biedt grote ondernemingen de mogelijkheid om hun kosten beter toe te kennen en te controleren.


“MET DE DIENST “PARK & BIKE” KAN EEN FIETS GERESERVEERD WORDEN”

INTELLIGENT PARKEREN: VOLG DE AANWIJZINGEN Een vrije plaats vinden, was nooit zo gemakkelijk als in onze slimme parkeer­ garages! Dit systeem leidt gebruikers naar de beschikbare plaatsen met behulp van verlichte bewegwijzering. In België, Frankrijk, Nederland, Roemenië, enz. zijn vandaag al vele parkings met deze technologie uitgerust. In Frankrijk biedt Interparking een extra dienst aan om via LCD-schermen klanten te begeleiden en diverse informatieberichten weer te geven. Deze schermen zijn al operationeel in Nice en in Cannes. Ander voorbeeld: in Nederland beschikt parking Vredenburg over een aanraakscherm dat verstrooide klanten helpt hun auto terug te vinden met behulp van nummerplaatherkenning.

STREVEN NAAR LEEFBARE STEDEN Omdat Interparking het milieu wil helpen beschermen, rust het zijn parkeergarages uit met oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Zo worden plaatsen gereserveerd voor deze plug-in voertuigen die er hun batterijen kunnen opladen terwijl hun gebruiker een film in de bioscoop meepikt of een gezellig avondje op restaurant doorbrengt. Geleidelijk aan helpt de toename van het aantal oplaadpunten de automobilisten bewust te maken van de veranderingen in onze mobiliteitsgewoonten. We tellen nu al niet minder dan 227 oplaadpunten in onze parkings in Nederland en 81 in Duitsland. In Italië werd recent een beginselakkoord met Tesla ondertekend voor de installatie van nieuwe oplaadpunten.

In Nederland biedt Interparking bestuurders van elektrische voertuigen of auto’s met een zeer laag verbruik een voordeliger tarief aan. De hiervoor gebruikte technologie maakt het namelijk mogelijk om dankzij nummerplaatherkenning meteen een verbinding met het Nederlandse centrale voertuigenregister tot stand te brengen en de emissieklasse van elk voertuig te bepalen. Milieuvriendelijke wagens krijgen daarbij een korting toegekend!

“OMDAT INTERPARKING HET MILIEU WIL HELPEN BESCHERMEN, RUST HET ZIJN PARKEERGARAGES UIT MET OPLAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.” 21


SMARTER PARTNERS

WIJ OMRINGEN ONS MET DE BESTE DESKUNDIGEN Bij Interparking beweren wij niet alle expertise in huis te hebben om alle mobiliteitsproblemen op te lossen. Daarom overleggen wij met de beste deskundigen in elke fase van onze bijdrage tot meer harmonieuze steden. Beginnend bij het ontwerp en de bouw van onze parkeergarages, werken wij nauw samen met de bevoegde autoriteiten. Onze samenwerking strekt zich ook uit tot andere mobiliteitsactoren zoals de openbare vervoersbedrijven. Deze aanpak is erop gericht het erfgoed en de eigen identiteit van historische steden zoals Parijs, Amsterdam, Brussel, Rome of Berlijn te beschermen.

fietsen

FIETSENSTALLINGEN BESCHIKBAAR

3 km

beach bar OP DE DAKEN VAN DE PARKEERGARAGES

EEN PARKEERGARAGE VAN 500 PLAATSEN STEMT OVEREEN MET 3 KM MINDER AUTO’S OP DE OPENBARE WEG 22 | INTERPARKING

shopping PARK & SHOP

parkeer­­ge­­­­­­­­leidings­systeem VLOTTE BEGELEIDING VAN DE AUTOMOBILISTEN IN HET HART VAN DE STEDEN


SIMON VAN BRIEL DIRECTEUR KONINKLIJKE SCHOUWBURG DEN HAAG

“WIJ ONTVANGEN GEMIDDELD TUSSEN 600 EN 700 TOESCHOUWERS PER AVOND. VOOR DE OPENING KORT VOOR DE EINDEJAARSFEESTEN HADDEN WIJ HET BELANG VAN EEN PARKING IN DE DIRECTE OMGEVING VAN DE SCHOUWBURG NIET INGESCHAT. ONZE KLANTEN HEBBEN AL SNEL POSITIEF GEREAGEERD, VOORAL WAT DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE PARKING EN DE MOGELIJKHEID OM ONLINE TE RESERVEREN BETREFT.”

23


“IN BELGIE WERD DE PCARD+ GENOMINEERD VOOR DE CALYPSO AWARDS”.

PARTNER VAN DYNAMISCHE STEDEN Overal waar wij actief zijn, positioneert Interparking zich als een bevoorrechte partner van overheden of privépromotoren op zoek naar innovatieve oplossingen om hun stadscentra te dynamiseren, hun verkeersaders te ontlasten of alternatieve vervoerswijzen te ontwikkelen. De invoering van de voetgangerszone in het stadscentrum van Brussel die gepaard ging met een nieuw verkeersplan, heeft de gewoonten van de automobilisten grondig verstoord. De vele veranderingen van het verkeersplan, gecombineerd met de

24 | INTERPARKING

“INTERPARKING POSITIONEERT ZICH ALS EEN BEVOORRECHTE PARTNER VAN OVERHEDEN OF PRIVEPROMOTOREN OP ZOEK NAAR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN OM HUN STADSCENTRA TE DYNAMISEREN.”

tijdelijke afsluiting van diverse verkeersaders, hebben een grote weerslag gehad op de mobiliteit in de stad. Interparking voerde het hele jaar door een groots opgezette communicatiecampagne om de auto­mobilisten de weg te wijzen naar de winkelstraten van het stadscentrum. Via de verdeling van flyers en een specifieke website hebben wij de inwoners en de occasionele toeristen extra informatie bezorgd om ze te wijzen op de aanwezigheid van onze parkeergarages in de directe omgeving van de nieuwe voet­ gangerszone.

VERVOERSWIJZEN COMBINEREN Onze parkeergarages beogen de stedelijke gebieden te ontlasten waar het aandeel van zoekverkeer soms tot wel 30% kan oplopen! Een van de oplossingen bestaat uit het aanbieden van parkeerplaatsen in de directe omgeving van de belangrijkste knooppunten van het openbaar vervoernet. Zo zijn vele van onze parkeergarages gelegen in strategische zones, dicht bij grote treinstations en verbindingen met de luchthavens. In Duitsland is ons dochterbedrijf Contipark een joint venture met de spoorwegmaatschappij “Deutsche Bahn” aangegaan om kwaliteitsvolle beveiligde parkeerdiensten aan te bieden in de nabijheid van treinstations.

Zo bieden wij in samenwerking met de Duitse spoorwegmaatschappij in meer dan tweehonderd stations parkeerplaatsen aan. De invoering van een reservatie systeem in het station van Frankfurt en Berlin Südkreuz voegt aan dit partnerschap een extra dimensie toe: met deze technologie kunnen de pendelaars onmiddellijk een parkeerplaats reserveren wanneer zij online hun treinticket boeken. In België kunnen de houders van de Pcard+ parkeren en gebruik van het Brussels openbaar vervoer combineren met één kaart. Bovendien werd de Pcard+ op de Calypso Awards genomineerd in de categorie “Best Customer Value”. Interparking onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de Pcard+ uit te breiden tot de openbaar vervoernetten TEC (Wallonië), De Lijn (Vlaanderen) en NMBS (spoorwegen).


VERSCHILLENDE FORMULES

ONZE KNOWHOW SAMENVOEGEN

Afhankelijk van de specifieke lokale kenmerken en van de verschillende tussenkomende partijen biedt Interparking met het oog op een efficiënt beheer van de parkeergarages in het belang van de steden en de gebruikers verschillende partnerschapformules aan: volle eigendom, beheerovereenkomst, langetermijnlease, publiek-privaat partnerschap enz.

Interparking onderzoekt nauwgezet de kansen die zich aandienen om de beste partners uit te kiezen, rekening houdend met de behoeften van de gebruikers en de lokale besturen. Bij voorbeeld, in Nederland bundelden wij onze krachten met de immobiliëngroep Hommerson voor het ontwerp en de bouw van een parkeergarage met 700 plaatsen in de populaire badplaats Scheveningen.

Zo is de formule DBFM (Design Build Finance Manage) bedoeld voor particulieren en publieke eigenaars op zoek naar een kwaliteitspartner voor het beheer en de ontwikkeling van hun sites.

“IN HET BELANG VAN DE STEDEN EN DE GEBRUIKERS BIEDT INTERPARKING TALRIJKE PARTNERSCHAPFORMULES AAN OM DE PARKINGS ZO DOELTREFFEND MOGELIJK TE BEHEREN”.

25


“HOEZEER ZE ZICH OOK INSPANT OM HAAR CO2-UITSTOOT TE BEPERKEN, EEN ONDERNEMING IS NOOIT HELEMAAL CO2 NEUTRAAL. INTERPARKING COMPENSEERT ZIJN EMISSIES DAN OOK DOOR PROJECTEN TE FINANCIEREN DIE TOT DOEL HEBBEN DE KOOLSTOFVOETAFDRUK IN OPKOMENDE MARKTEN TE VERKLEINEN. HET GAAT IN HET BIJZONDER OM EEN PROJECT VOOR VERBETERDE KOOKTOESTELLEN IN BENIN. DE DOOR INTERPARKING GEFINANCIERDE REDUCTIES VOORKOMEN BIJGEVOLG DAT DE LAST VAN ONZE EMISSIES ANTOINE GEERINCKX WORDT DOORGEGEVEN AAN DE VOLGENDE GENERATIES.” CO2LOGIC FOUNDER & MANAGING DIRECTOR

26 | INTERPARKING


SMARTER FUTURE

EERST MENSEN, DAN CIJFERS

In de XXI eeuw kan een succesvolle onderneming zich niet meer beperken tot een analyse van haar resultaten op basis van uitsluitend economische en financiële criteria. Wij moeten ook de impact meten van onze activiteiten op het milieu en op de samenleving in haar geheel. Interparking neemt dan ook tal van initiatieven om als volwaardige partner deel te nemen aan het leven van de steden waarin wij actief zijn.

MIVA

7 433

PARKEERPLAATSEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TON CO 2 GECOMPENSEERD

CO2

CO 2

KOOLSTOFNEUTRALITEIT IS OP DE VOLLEDIGE GROEP VAN TOEPASSING

30%

VAN HET STADSVERKEER KOMT VOOR REKENING VAN AUTOMOBILISTEN DIE EEN PARKEERPLAATS ZOEKEN

27


GECERTIFICEERDE KOOLSTOFNEU­T RALITEIT Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben wij overal waar wij onze activiteiten uitoefenen, de gehele waardeketen van Interparking geanalyseerd. De balans van deze analyse leidde tot zeer concrete maatregelen om ons energieverbruik te verlagen, afval zoveel mogelijk te recyclen, hernieuwbare energieën te gebruiken enz. Er lopen nog andere projecten voor een grotere energie-efficiëntie: het algemeen gebruik van teleconferencing om onze verplaatsingen te beperken of de overschakeling op emissiearme voertuigen voor een deel van het wagenpark. Hoewel wij volledige CO2-neutraliteit zoveel mogelijk proberen te benaderen, blijft dat, zoals trouwens voor vele andere bedrijven, een moeilijk te bereiken doel. Daarom neemt Interparking deel aan een project voor CO2-compensatie en steunt het in dat kader diverse projecten voor CO2-reductie in Afrika. Zo compenseren wij de milieu-impact van de activiteiten van Interparking door projecten voor de vermindering van de CO2-uitstoot te steunen. Deze aanpak wordt erkend met de “CO2-neutraal” certificering. Sinds 2015, zijn alle activiteiten van de groep CO2-neutraal gecertificeerd dankzij de compensatieprojecten die in samenwerking met het studiebureau CO2Logic worden gesteund.

28 | INTERPARKING

VERKEERSVEILIGHEID VOOR KINDEREN Ook dit jaar zal het Duitse observatorium voor verkeersveiligheid gratis boeken uitdelen om kinderen de grondbeginselen van verkeersveiligheid bij te brengen. Deze publicatie, die financieel gesteund wordt door Contipark, heeft als doel de allerkleinsten bewust te maken van de gevaren van de weg.

EEN CARWASH... ZONDER WATER! Sinds 2016 biedt Interparking in de Markthal van Rotterdam, een carwash aan die een technologie zonder water toepast. Met deze meer milieuvriendelijke methode kunnen vele liters water worden bespaard. Door hun auto in de Markthal te “wassen”, dragen de automobilisten dus een steentje bij tot de bescherming van het milieu.

Nog in Nederland neemt Interparking deel aan een recyclingprogramma van oude uniformen. De stoffen worden opnieuw tot vezels verwerkt en hergebruikt voor de fabricage van ander textiel.

IMOVE: DE MOBILITEIT VAN MORGEN In het kader van het iMOVE-programma heeft Interparking een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 18 andere bedrijven en onderzoekscentra. Dit pilotproject loopt over drie jaar en heeft als doel 162 elektrische auto’s en 242 oplaadpunten te testen in normale dagelijkse gebruiksomstandigheden. Interparking is ook partner van het SPARC-programma, dat optimale oplossingen ontwikkelt voor het opladen van elektrische auto’s.

TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT VOOR IEDEREEN In het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voert Interparking ook intern een voorbeeldig beleid. In Italië bijvoorbeeld passen wij de “Modello 231” gedragscode toe die de voorschriften, waarden en verplichtingen van het bedrijf ten opzichte van zijn stakeholders bevat. In een betere samenleving krijgt iedereen gelijke kansen. Wanneer Interparking in Roemenië een beroep moet doen op leveranciers, geeft de onderneming bijvoorbeeld voorrang aan partners die een actief beleid voeren om personen met een beperking aan te werven. Interparking speelt een actieve rol in de tewerkstelling van personen die lang geen toegang hadden tot de arbeidsmarkt. Dit programma richt zich op jongeren, personen ouder dan 50 jaar en personen met beperkte mobiliteit of met een lichte geestelijke handicap.


SPONSORING In België is Interparking actief betrokken bij sociale, culturele en sportieve sponsoring. Zo steunen wij onder meer Samusocial, Nativitas, de Samilia Foundation enz. Op het sportieve vlak zijn wij medesponsor van de prestigieuse Zoute Rally. Op cultureel gebied is Interparking structurele sponsor van het Concertgebouw van Brugge, de Koningin Elisabethwedstrijd en het Festival van Vlaanderen in Gent. In Roemenië is Interparking medesponsor van het klassieke muziekfestival George Enescu. In Frankrijk sponsort Interparking de dames­handbalclub van Cannes en de damesgolfploeg van Cély. Interparking is ook partner van de Marathon des Alpes Maritimes. In Duitsland is Contipark sinds 2012 partner van de ngo “Sports Against Violence” die jaarlijks een zesdaagse race organiseert om de Berlijnse jongeren bewust te maken van het probleem van het geweld in de stad. Contipark werkt bovendien mee aan de organisatie van een voetbaltornooi waarvan de winst zal worden aangewend om kinderen uit de armoede te halen. In 2016 steunden wij voor het eerst ook in Duitsland de uitreiking van een prijs ter waarde van 10.000 euro aan een liefdadigheidsinstelling die actief is op het gebied van onderwijs. In Oostenrijk steunt Contipark de volleybalclub van Salzburg. Voorts financiert de onderneming onderzoeksprogramma’s voor de behandeling van multiple sclerose.

Soms neemt sponsoring een verrassende wending. Zo sponsort Interparking een mandril in de zoo van Antwerpen en een sneeuwpartner in de zoo van Salzburg.

INTERPARKING STEUNT EEN KLIMAATPROJECT IN BENIN In het kader van zijn aanpak voor de compensatie van de koolstofemissies besliste Interparking het Wanrou-project in Benin te steunen. Sinds begin 2016 nemen wij deel aan dit gezamenlijke initiatief van de ngo EcoBenin en CO2Logic. Wanrou stelt gezinnen in Noord-Benin verbeterde “kooktoestellen” ter beschikking. De vrouwen die in deze dorpen meestal voor het eten zorgen, kookten tot heden op een open vuur, gebouwd uit drie stenen. Dat is een gevaarlijke, vervuilende en weinig doeltreffende methode. De verbeterde “kooktoestellen”, uitgerust met een afzonderlijke schoorsteen om giftige rook af te voeren, maken het leven veel gemakkelijker voor de vrouwen in Noord-Benin. Het gebruik van houtovens heeft onmiddellijk gezorgd voor minder aandoeningen van de luchtwegen en minder brandwonden. Bovendien is de kooktijd veel korter zodat de vrouwen meer tijd hebben voor andere activiteiten.

“IN 2016 ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VAN DE GROEP CO2-NEUTRAAL GECERTIFICEERD.” de ­gezinnen dankzij de grotere efficiëntie van deze houtovens 50% besparen op hun houtverbruik, hetzij 2 ton per jaar per gezin. Dit betekent dat elk jaar 36.000 bomen gespaard blijven. Voor Interparking betekent dit project een stap vooruit in zijn engagement om de CO2-uitstoot terug te dringen en te compenseren en zo de “CO2-neutraal” certificering te behalen.

De door Wanrou ontwikkelde verbeterde kooktoestellen hebben ook een directe invloed op de kwaliteit van het milieu. Dankzij dit project kan elk betrokken gezin zijn jaarlijkse CO2-uitstoot met 3 ton verminderen! Bovendien kunnen 29


RAAD VAN BESTUUR EN DIRECTIE

YVES DE CLERCQ (1) Vicevoorzitter SERGE FAUTRÉ Voorzitter STEPHEN HUNTLEY Bestuurder

30 | INTERPARKING

ROLAND CRACCO (2) Gedelegeerd bestuurder

NEIL KING (7) Bestuurder

HANS DE CUYPER Bestuurder AMAND BENOÎT D’HONDT (5) Bestuurder

ANTONIO CANO Bestuurder

JEAN-FRANÇOIS VAN HECKE (3-6) Bestuurder MARC VAN BEGIN (4) Bestuurder

ALAIN CARRIER Bestuurder


UITVOEREND COMITÉ Serge Fautré Voorzitter Amand Benoît D’hondt(5) Lid Yves De Clercq(1) Lid Alain Carrier Lid

VOORBEREIDEND COMITÉ VAN AUDIT Marc Van Begin(4) Voorzitter Hans De Cuyper Lid Stephen Huntley Lid

BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ Serge Fautré Voorzitter Antonio Cano Lid Stephen Huntley(8) Lid Neil King(9) Lid

CORPORATE MANAGEMENT Roland Cracco(2) Gedelegeerd bestuurder Elisabeth Roberti Secretaris Edouard de Vaucleroy Chief Financial Officer Ilse De Graeve Budget & Control Olivier Maes IT Systems Marc Iannetta International Audit Benjamin Bostoen(10) Digitalisatie

(1) YVES DE CLERCQ SCA (2) KINGSDALE CONSULTING BVBA (3) HECKE PARTNERS NV (4) MARC VAN BEGIN BVBA (5) AMAND BENOIT D’HONDT BVBA (6) BESTUURDER TOT 22/02/2017 (7) BESTUURDER VANAF 22/02/2017 (8) LID TOT 22/02/2017 (9) LID VANAF 22/02/2017 (10) VANAF 01/01/2017

EREVOORZITTER CLAUDE DE CLERCQ

OPERATIONELE DIRECTIE PATRICK MINNAERT België

N.V. Interparking Rue Brederode, 9 1000 Brussel T : +32-2-549 58 11

MICHAEL KESSELER Duitsland / Oostenrijk

Contipark Parkgaragen GmbH Rankestraße, 13 - 10789 Berlin T : 49-30-25 00 970 Contipark International Austria GmbH Reichenhallerstraße, 8 5020 Salzburg T : +43-662-80990-0

MARC GRASSET Frankrijk

Interparking France S.A. Rue de Gramont, 30 75002 Paris T : +33 1 55 04 66 00

ROBERT FALECKI Polen

Interparking Polska Sp. z o.o. Koszykowa, 59/6 00-660 Warszawa, Polska T : +48-22-629 59 44

ERNESTO PIERA Spanje / Roemenië

Interparking Hispania S.A. Calle Valencia, 93 3° 2a 08029 Barcelona T : 34-93-451 66 24 Parc. Sub Intercontinental Bd. N. Balcescu, 4 010051 Bucarest T : +40-21-315 60 47

DAVIDE FORNASIERO Italië

Interparking Italia S.R.L. Isola Nuova del Tronchetto 33/M 30135 Venezia T : +39-041-520 75 55

ROLF OOSTENDORP Nederland

Interparking Nederland B.V. Kruisplein 25, 3014 DB Rotterdam (Postbus 501 – 3000 AM Rotterdam) T : +31 88 54 21 300

31


BEHEERSVERSLAG NV ­I NTERPARKING BEHEERSVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE ­R EKENINGEN VAN HET ­B OEKJAAR 2016 Heren, Wij hebben het genoegen U de geconsolideerde jaarrekening van de groep Interparking op 31 december 2016 voor te stellen. Ondanks de terreuraanslagen in België, Frankrijk en Duitsland tijdens het voorbije jaar, de lastige economische context en de uitdagingen in verband met mobiliteit en de invoering van voetgangerszones in de stadscentra, zag de Groep het afgelopen boekjaar zowel haar omzet als haar EBITDA stijgen. De activiteit van onze Groep is duidelijk gekoppeld aan de evolutie van de conjunctuur in de Europese landen waar wij actief zijn, en in het bijzonder aan de indexen van de privéconsumptie. Ons beleid is echter gericht op diversifiëring en investeringen op lange termijn, wat garant staat voor stabiele inkomsten, dankzij de diverse behoeften

32 | INTERPARKING

waaraan onze parkings tegemoetkomen (stadscentrum, recreatie, shopping, werk, luchthavens, stations, ziekenhuizen, ...) en de uiteenlopende beleidslijnen van de steden en regio’s waar wij in Europa werken.

verband met het gebruik van de wagen en de bereikbaarheid met de wagen van de stadscentra. In 2016 had dit element een bijzondere impact op een aantal grote steden zoals Brussel of Parijs, waar de Groep nadrukkelijk aanwezig is.

In België hadden de aanslagen van 22 maart in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek, alsook de toepassing van een beleid van verkeersvrije zones in Brussel een grote weerslag op de resultaten van het jaar. Ondanks deze tragische gebeurtenissen slaagde Interparking er in 2016 in om zijn omzet te verhogen in de meeste landen waar de Groep aanwezig is. Globaal genomen steeg de geconsolideerde omzet van de Groep, zonder niet-recurrente elementen, met 4,3%, van 393,5 miljoen € in 2015 tot 410,3 miljoen €.

Omgekeerd willen tal van Europese steden vlotter bereikbaar zijn en meer parkeergelegenheid bieden, om hun economische aantrekkingskracht te vergroten. Wij spannen ons in om op deze uitdagingen in te spelen, onder meer door de ontwikkeling van parkeergeleidingssystemen en door echte samenwerkingsverbanden aan te gaan met de steden waar wij aanwezig zijn.

Op 31 december 2016 baatte Interparking, rekening houdend met nieuwe overnames, 782 parkings uit in 363 steden, in negen landen van de Europese Unie, waarvan 7 in Euroland, en beheerde het meer dan 355.000 parkeerplaatsen, tegen 735 parkings en 330.000 parkeerplaatsen in 2015. Het grootste specifieke risico dat de groei van onze groep kan belemmeren, houdt

De commerciële, economische en culturele aantrekkingskracht van elke locatie van de parkings van de Groep is eveneens cruciaal. Interparking geeft daarom voorrang aan de vestigingen in kwaliteitssteden met een grote aantrekkingskracht op vele gebieden. De Groep heeft haar expansie in 2016 voortgezet met de overname van nieuwe vestigingen. In België haalde Interparking de aanbesteding binnen met het oog op de bouw en de exploitatie van de parking van Grognon in Namen.

In Nederland werd Interparking door de recente overnames de tweede grootste parkingoperator van het land. Tijdens het afgelopen jaar nam Interparking Nederland onder meer Parking & Protection over, dat meer dan 40 ziekenhuisparkings beheert, en opende het parking Museumkwartier in Den Haag. In Duitsland werd het jaareinde gekenmerkt door de terreuraanslag in Berlijn op 19 december. Ondanks deze tragische gebeurtenis verbeteren de resultaten er, dankzij onder meer de overname van talrijke parkings in kwaliteitssteden als Jena, Hamburg, Berlijn, Bonn of Dortmund. Tijdens het afgelopen boekjaar nam de Groep ook een bedrijf in Italië over dat een parking in Pavia beheert. In Frankrijk, dat eveneens werd getroffen door de terreur, meer bepaald in Nice op de nationale feestdag, is onze onderneming blijven groeien dankzij onder meer de versterking van haar positie in het zuiden van het land, waar wij nu nieuwe parkings beheren in Salon-de-Provence, Bordeaux en Menton.


“ONS BELEID IS ECHTER GERICHT OP DIVERSIFIËRING EN INVESTERINGEN OP LANGE TERMIJN, WAT GARANT STAAT VOOR STABIELE INKOMSTEN.”

In 2016 zijn de resultaten in Spanje sterk verbeterd, dankzij de invoering van een nieuw tariefbeleid en de ingebruikneming van een nieuw controlecentrum. Om haar klanten volkomen tevreden te stellen, investeerde de Groep de voorbije boekjaren aanzienlijke bedragen in bewegwijzering, comfort, veiligheid en technologie. Eind 2016 telde de Groep 175 parkings met het kwaliteitslabel ESPA van de EPA (European Parking Association). De Groep won ook 3 ESPA Gold: twee in Duitsland, waarvan een in Wiesbaden en een in Jena, en een in Nederland te ‘s-Hertogenbosch. De Groep maakte in 2016 nog meer gebruik van de telebeheercentra en maakte verder werk van de ontwikkeling van de multiparkingproducten, onder meer in Oostenrijk via haar dochter Servipark Austria.

Op milieuvlak is de Groep sinds 2015 volledig CO2-neutraal door onder meer haar parkings uit te rusten met herlaadpalen voor elektrische wagens, door energieaudits uit te voeren en door groene stroom in te slaan. De geconsolideerde EBITDA van de Groep kwam in 2016 uit op 122,0 miljoen €, tegen 119,9 miljoen € tijdens het vorige boekjaar, wat neerkomt op een stijging van 1,7%. De economische EBITDA bedraagt 126,4 miljoen € in 2016. Dit is een stijging van 2% tegenover 2015. De netto financiële kosten zonder afschrijvingen op consolidatieverschillen en zonder niet-recurrente elementen zijn met 10,0% gedaald, van 12,5 miljoen € in 2015 tot 11,2 miljoen € in 2016. Dit valt vooral te verklaren door de rentedaling.

draagt bij tot het stabiele en stevig gekapitaliseerde karakter van de Groep. Door rekening te houden met de recurrente afschrijvingen en uitzonderlijke elementen, bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 48,4 miljoen € in 2016, tegen 49,2 miljoen € het jaar voordien. In 2016 komt het aandeel van de Groep in het resultaat na belastingen uit op 30,6 miljoen €, tegen 30,5 miljoen € in 2015.

Sinds de afsluiting van het boekjaar 2016 deden zich geen belangrijke gebeurtenissen voor die een opmerkelijke invloed zouden kunnen hebben op de financiële situatie en de resultaten van de Groep.

Brussel, 22 februari 2017 De Raad van Bestuur

Ten slotte verhuisde de Groep eind 2016 haar hoofdzetel, die ruim 50 jaar was gevestigd in de Parking 58, naar de Brederodestraat 9, nog steeds in hartje Brussel.

De nettoschulden van de groep bedragen 509 miljoen €, dit is iets meer dan 4 maal de EBITDA. Deze lage schuldenlast

33


GECONSOLIDEERDE BALANS in ,000 € Activa Vaste activa I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Consolidatieverschillen IV. Materiële vaste activa a. Grond en gebouwen b. Machines en installaties c. Meubilair en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten e. Overige materiële vaste activa f. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen V. Financiële vaste activa a. Verbonden ondernemingen - Deelnemingen b. Andere ondernemingen - Deelnemingen, aandelen en eenheden - Vorderingen Vlottende activa VI. Vorderingen op meer dan één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen c. Uitgestelde belastingen VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering a. Voorraden VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar a. Handelsvorderingen b. Overige vorderingen IX. Geldbeleggingen a. Eigen aandelen b. Overige investeringen X. Liquide middelen XI. Overlopende rekeningen Totaal der activa 34 | INTERPARKING

2012

2013

2014

2015

2016

707 480 129 319 176 211 392 541 301 732 31 257 5 195 17 749 14 059 22 549 9 409 1 750 1 750 7 659 862 6 797

701 904 139 577 156 144 396 194 310 610 41 014 5 299 17 173 14 831 7 267 9 989 1 948 1 948 8 041 874 7 167

743 357 49 152 538 144 862 435 873 339 623 48 603 5 776 16 626 13 081 12 164 10 035 2 067 2 067 7 968 101 7 867

762 655 14 150 487 128 173 473 478 348 105 50 741 5 443 16 521 12 817 39 851 10 503 2 320 2 320 8 183 92 8 091

811 269 2 146 529 118 731 534 895 421 286 60 217 6 842 15 860 12 992 17 698 11 112 2 632 2 632 8 480 118 8 362

76 283 769 190 579 983 983 29 982 16 686 13 296 1 547 1 547 26 693 16 309

80 207 1 878 174 1 704 1 157 1 157 34 848 23 818 11 030 1 958 1 958 25 100 15 266

89 702 3 790 273 3 517 1 298 1 298 41 309 19 164 22 145 785 785 28 068 14 452

82 246 4 667 395 4 272 1 137 1 137 32 105 17 165 14 940 837 837 30 410 13 090

86 665 3 853 383 3 470 1 088 1 088 38 540 18 654 19 886 1 440 1 440 29 277 12 467

783 763

782 111

833 059

844 901

897 934


in ,000 € Passiva

2012

2013

2014

2015

2016

Kapitaal en reserves I. Aandelenkapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Niet-opgevraagd kapitaal II. Uitgiftepremies IV. Reserves V. Consolidatieverschillen VI. Wisselkoersverschillen VII. Kapitaalsubsidies

353 731 15 885 15 885 38 729 288 850 3 577 130 -

339 288 15 885 15 885 38 729 274 300 3 577 -316 2

213 690 15 885 15 885 38 729 148 497 3 577 -556 1

204 984 15 885 15 885 38 729 137 195 3 577 -580 2 155

221 187 15 885 15 885 38 729 146 075 3 577 -764 9 060

Eigen vermogen van de Groep VIII. Minderheidsparticipaties Voorzieningen a. Voorzieningen voor risico's en kosten - Pensioenen en soortgelijke verplichtingen - Belastingen - Overige risico's en kosten b. Uitgestelde belastingen

347 171 6 560 25 195 5 079 2 423 5 2 651 20 116

332 177 7 111 19 398 3 713 2 923 5 785 15 685

206 133 7 557 20 145 4 625 2 996 5 1 624 15 520

196 961 8 023 21 792 5 859 3 343 5 2 511 15 933

212 561 8 626 28 600 14 060 3 336 5 10 719 14 540

Schulden X. Schulden op meer dan één jaar a. Financiële schulden - Achtergestelde leningen - Niet-achtergestelde obligatieleningen - Leasingschulden en soortgelijke schulden - Banken en kredietinstellingen - Overige leningen b. Handelsschulden d. Overige schulden XI. Schulden op ten hoogste één jaar a. Schulden > één jaar die binnen het jaar vervallen b. Financiële schulden - Banken en kredietinstellingen - Overige leningen c. Handelsschulden d. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen e. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen - Bezoldigingen en sociale lasten f. Overige schulden XII. Overlopende rekeningen

404 837 230 650 218 369 13 874 199 768 4 727 12 281 152 497 93 559 10 805 10 803 2 31 565 81 13 282 7 914 5 368 3 205 21 690

423 425 272 956 261 956 12 961 216 767 32 228 11 000 132 776 46 098 9 508 9 500 8 42 220 97 16 380 10 968 5 412 18 473 17 693

599 224 346 483 335 579 11 883 277 452 46 244 10 904 232 477 145 121 8 545 4 008 4 537 44 718 533 13 814 8 227 5 587 19 747 20 263

618 125 488 187 476 984 11 532 392 521 72 931 11 203 110 836 10 927 7 502 7 500 2 48 279 103 16 560 10 448 6 112 27 465 19 102

648 146 469 953 463 911 11 389 379 422 73 100 6 042 156 533 58 237 11 594 11 593 1 41 961 17 109 10 449 6 660 27 632 21 660

Totaal der passiva

783 763

782 111

833 059

844 901

897 934 35


GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING in ,000 € I. Bedrijfsopbrengsten a. Omzet d. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten a. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen b. Diensten en diverse goederen c. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen d. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa e. Waardeverminderingen op voorraden f. Voorzieningen voor risico's en kosten g. Andere bedrijfskosten III. Bedrijfswinst IV. Financiële opbrengsten a. Opbrengsten uit financiële vaste activa b. Opbrengsten uit vlottende activa c. Andere financiële opbrengsten V. Financiële schulden a. Kosten op schulden b. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen c. Verminderingen op vlottende activa anders dan vermeld onder II e. d. Andere financiële kosten VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting

36 | INTERPARKING

2012

2013

2014

2015

2016

329 221 314 534 14 687 -262 146 935 144 477 65 477 35 962

343 621 329 405 14 216 -276 857 1 036 153 388 68 915 38 246

371 827 359 345 12 482 -298 343 1 192 165 539 72 750 42 048

393 466 380 704 12 762 -319 311 921 177 600 77 973 45 779

410 273 393 601 16 672 335 903 1 265 185 456 82 701 47 598

138 499 14 658 67 075

18 585 14 669 66 764

17 1 351 15 446 73 484

271 1 175 15 592 74 155

571 2 047 16 265 74 370

344 10 45 289 -29 134 9 779 17 465 1 890 38 285

1 327 8 46 1 273 -28 257 7 355 17 248 3 654 39 834

537 8 26 503 -28 232 8 741 16 696 81 2 714 45 789

1 210 15 173 1 022 -30 617 9 697 16 926 3 994 44 748

760 7 361 392 28 786 8 647 16 795 3 344 46 344


in ,000 € VII. Uitzonderlijke opbrengsten a. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa b. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa c. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en schulden d. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa e. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten a. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële vaste activa b. Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen c. Waardeverminderingen op financiële vaste activa d. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten e. Waardevermindering op de realisatie van vaste activa f. Andere uitzonderlijke kosten IX. Winst of verlies van het boekjaar voor belasting X. a. Onttrekking aan uitgestelde en latente belastingen b. Overboeking naar uitgestelde en latente belastingen XI. Inkomstenbelastingen a. Belastingen b. Regulering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XII. Winst of verlies van het boekjaar XIII. Aandeel in het resultaat van de gelijkgestelde ondernemingen a. Resultaat in winst b. Resultaat in verlies Geconsolideerde winst Aandeel van derden in het resultaat Aandeel van de Groep in het resultaat

2012

2013

2014

2015

2016

149 -

165 -

324 -

4 840 -

2 961 21

73 76 -413 -

37 128 -3 920 1 415

101 223 -898 449

2 519 2 321 -420 6

234 2 706 935 297

3 117 293 38 021

2 305 36 164 36 079

34 314 101 45 215

213 201 49 168

289 349 48 370

343 343 -16 703 -16 788 85 21 661

4 651 4 817 -166 -18 582 -18 587 5 22 148

1 405 1 405 -20 046 -20 061 15 26 574

60 60 -19 902 -19 903 1 29 326

1 117 1 117 20 439 20 439 29 048

1 724 1 724 -

1 936 1 936 -

2 055 2 055 -

2 308 2 308 -

2 631 2 631 -

23 385 714 22 671

24 084 973 23 111

28 629 1 033 27 596

31 634 1 178 30 455

31 679 1 066 30 613

37


BIJLAGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN Consolidatiekring

Rechten van de Groep

I. Lijst van de globaal geconsolideerde vennootschappen van de Groep Servipark International S.A. Brussel 100,00% Serviparc S.A. Brussel 100,00% Uniparc Belgique S.A. Brussel 100,00% Beheercentrale N.V. Antwerpen 100,00% Parking Kouter S.A. Brussel 100,00% Parking Monnaie S.A. Brussel 100,00% Parking Roosevelt N.V. Antwerpen 87,50% Parking 2 Portes S.A. Brussel 75,00% Parking Entre-2-Portes S.A. Brussel 75,00% Interparking France S.A. Interparking Services S.A.S Uniparc Cannes S.N.C Solopark S.A.S Servipark France S.A.S. Société du Parc Sulzer S.A.S Park Alizés S.A.S. Menton Parc Auto S.A.S. Interparking Nederland B.V. Interparking Security B.V. Parking & Protection B.V. Interparking Italia S.R.L. Interparking Servizi S.R.L. Nuova Navigliaccio S.R.L. SIS S.R.L. V Alpini Parking S.R.L. Project Parcheggi Recanati S.R.L.

38 | INTERPARKING

Parijs Parijs Cannes Nîmes Parijs Nice Parijs Parijs

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,01%

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

100,00% 100,00% 100,00%

Venetië Venetië Venetië Corciano Milaan Macerata

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,00%

BE 458 245 915 BE 441 030 096 BE 427 825 725 BE 406 391 002 BE 460 024 775 BE 403 459 721 BE 406 715 456 BE 403 317 486 BE 546 547 389

Centre 85 Parkgaragen und Immobilien GmbH Servipark Deutschland GmbH Contipark International Parking GmbH Contipark Parkgaragen GmbH Contipark Parkgarage Marienplatz München GmbH Contipark Parkgarage Kurhaus Wiesbaden GmbH

Berlijn Berlijn Berlijn Berlijn Berlijn Berlijn

100,00% 96,62% 94,00% 93,10% 93,10% 88,36%

Salzburg Salzburg Wenen Wenen Wenen Salzburg

98,49% 96,92% 96,92% 96,92% 96,92% 96,92%

Interparking Hispania S.A. Interparking Lleidatana S.A.

Barcelona Lleida

98,24% 92,12%

Alpha Parking S.R.L. Sc Square Parking S.R.L.

Boekarest Boekarest

100,00% 98,24%

Interparking Polska Sp. z o.o.

Warschau

100,00%

Servipark Austria GmbH Contipark International Austria GmbH Ö Park Garagen GmbH Optimus Parkhausverwaltungs GmbH Optimus Parkhausverwaltungs GmbH & Co KG Villacher Parkgaragen GmbH & Co KG

III. Lijst van de vennootschappen met vermogensmutatie Immo Park Gdansk Sp. z o.o. DB BahnPark GmbH

Krakow Berlijn

49,00% 46,06%


V. CONSOLIDATIEKRING VI. CRITERIA DIE De opstelling van de geconsolideerde TEN GRONDSLAG rekeningen gebeurt volgens de principes LIGGEN AAN DE die uiteengezet zijn in het Koninklijk Besluit van 6 maart 1990 betreffende de WAARDERINGEN IN DE geconsolideerde rekeningen. Naast de GECONSOLIDEERDE rekeningen van de moedermaatschappij hernemen de geconsolideerde REKENINGEN rekeningen de rekeningen van de dochtermaatschappijen volgens verschillende methoden:

a. Globale consolidering De vennootschappen waarvan de Groep minstens 50% van het kapitaal controleert en waarvan ze het dagelijks beheer verzekert, worden geconsolideerd volgens de methode van de globale integratie. b. Proportionele consolidering De vennootschappen waarvan de Groep de gezamenlijke controle verzekert, worden geconsolideerd volgens de methode van de proportionele integratie. c. Vermogensmutatie Op de vennootschappen waarvan de Groep rechtstreeks of onrechtstreeks tussen 10% en 49% van het kapitaal bezit en waarvan ze het dagelijks beheer niet verzekert, wordt de vermogensmutatie toegepast. d. Niet-geconsolideerde vennootschappen De deelnemingen van minder dan 10% worden niet opgenomen in de consolidatiekring. Hetzelfde geldt voor de vennootschappen in liquidatie of in oprichting.

A. De waarderingscriteria van de vennootschap INTERPARKING N.V., die vermeld staan in de bijlagen bij de jaarrekeningen, zijn van toepassing in de gecon­solideerde rekeningen onder voorbehoud van wat volgt:   De afschrijvingspercentages van immateriële en materiële vaste activa: de versnelde afschrijvingen die geacteerd zijn in de maatschappelijke rekeningen van de Belgische vennootschappen van de Groep, worden herbewerkt in lineaire afschrijvingen van dezelfde duur in de geconsolideerde rekeningen om rekening te houden met de economische levensduur van deze goederen.   D  e consolidatieverschillen: bij de opname in de geconsolideerde balans van een nieuwe dochtermaatschappij of bij aanschaf van een aanvullende deelneming wordt de boekwaarde van de aandelen van deze vennootschappen die verworven zijn door ondernemingen die reeds in de consolidatie voorkomen, vergeleken met het deel van het eigen vermogen dat ze vertegenwoordigen, eventueel rekening houdend met een herschatting van de waarden van het actief en van het passief. Aldus wordt een

consolidatieverschil bepaald. Als het negatief is, wordt het op het passief van de balans geboekt onder de rubriek “consolidatieverschillen”. Als het positief is, wordt het op het actief van de balans geboekt onder de rubriek “consolidatieverschillen”.   De waarderingsregels eigen aan buitenlandse vennootschappen werden niet herbewerkt voor zover ze geen significant belang hebben met uitzondering van de leasingcontracten De gehanteerde omrekeningsmethode is deze van de slotkoers voor de balansrekeningen, behalve het resultaat van het boekjaar dat omgerekend wordt aan de gemiddelde koers, en van de gemiddelde koers voor de posten van de resultatenrekening. Alleen de positieve verschillen zijn het voorwerp van een jaarlijkse afschrijving voor rekening van de resultatenrekening over een periode van 20 jaar (5% per jaar). Deze afschrijving is gegrond door de bijdrage, in een perspectief op lange termijn, van deze aankopen tot de winstgroei van de Groep. De participaties stemmen overeen met de niet-geconsolideerde prijzen voor aankopen van activa, met aftrek van de gepaste waardeverminderingen. De dividenden die er betrekking op hebben, worden in de boeken opgenomen in het jaar dat ze ontvangen worden. De waarde van de effecten van de gelijkgestelde firma’s stemt overeen met het aandeel dat ze vertegenwoordigen in de nettostaat van de uitzendfirma, inclusief het resultaat van het boekjaar.

in overeenstemming met de wetten en gebruiken van de landen waarin de firma’s van de Groep actief zijn. Wanneer er formele pensioenplannen bestaan en de betalingen volgens deze plannen voor rekening van de Groep zijn, zijn de overeenkomstige verplichtingen het voorwerp van een voorziening. Voor wat betreft de eventuele overeenkomsten aangaande vervroegd pensioen waarover door sommige firma’s onderhandeld werd, werden de nodige voorzieningen samengesteld. De overblijvende last ervan wordt jaarlijks geherwaardeerd. De jaarrekeningen van de geconsolideerde vennootschappen zijn gesloten per 31 december 2016.

Polish Zloty (PLN) Romanian Lei (RON)

Slotkoers Gemiddelde koers 0,2260 0,2286 0,2202 0,2227

B. D  e uitgestelde belastingen worden vastgesteld voor alle tijdelijke verschillen, voortvloeiend uit kosten en opbrengsten die al dan niet in het boekhoudkundige resultaat van een boekjaar inbegrepen zijn, maar die aftrekbaar zijn of opnieuw opgenomen kunnen worden in de belastbare basis van de boekjaren in de loop waarvan die verschillen omgezet zullen worden. De methode van de variabele overdracht wordt toegepast, met name dat de uitgestelde belastingen berekend worden op basis van de laatste, op de dag van de afsluiting van de boekhouding bekende belastingvoet.

De medewerkers van de Groep krijgen pensioenen volgens de pensioensystemen 39


IX. Staat van de materiële vaste activa

VII. Staat van de oprichtingskosten 14

Netto-boekwaarde per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Nieuwe kosten van het boekjaar - Afschrijvingen - Wijzigingen in de consolidatiekring - Diversen Netto-boekwaarde

VIII. Staat van de immateriële vaste activa a. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overgeboekt van een post naar een andere - Wisselkoerseffect - Diversen Per eind van het boekjaar b. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per eind van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Verworven van derden - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overgeboekt van een post naar een andere - Wisselkoerseffect - Diversen Per einde van het boekjaar Netto-boekwaarde

40 | INTERPARKING

-12 -12 2

Concessions

Goodwill

232 711

36 122

1 155 -98

126 -

3 640

-275

-35 237 373

-23 35 950

97 249

21 097

6 525 -1 746

1 902 177 -22

653

-

-6 973 103 648 133 725

26 -34 23 146 12 804

Terreinen en gebouwen

Installaties machines en uitrusting

706 019

122 353

23 089

71 334 -463 27 045 -121 803 814 7 460 7 460

17 138 -2 490 3 586 -9 140 578

a. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overgeboekt van een post naar een andere - Wisselkoerseffect - Andere bewegingen Per einde van het boekjaar b. Meerwaarden Per einde van het boekjaar c. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Verworven van derden - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van een post naar een andere - Wisselkoerseffect - Andere bewegingen Per einde van het boekjaar Netto-boekwaarde

X. Staat van de financiële vaste activa a. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Andere bewegingen Per einde van het boekjaar c. Waardevermindering Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Terugbetalingen Per einde van het boekjaar e. Wijzigingen in het eigen vermogen en reserves Per einde van het vorige boekjaar - Aandeel in het resultaat van het boekjaar - Eliminatie van de dividenden Per einde van het boekjaar Netto-boekwaarde

Meubilair Leasing en en rollend soortgelijke materieel rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooraf­betalingen

35 736

48 618

39 851

3 590 -1 179 611 -3 26 108

35 -24 35 747

2 555 -584 419 -47 50 961

13 809 -505 -35 473 16 17 698

-

-

-

-

-

365 374

71 612

17 645

19 216

35 800

-

23 803 2 080 -186 -1 072 -11 389 988 421 286

10 018 978 -2 034 -209 -4 80 361 60 217

2 500 67 -1 065 121 -2 19 266 6 842

674 -3 19 887 15 860

2 461 -322 62 -32 37 969 12 992

17 698

Ondernemingen met vermogensmutatie

Andere ondernemingen

Vorderingen

1 590

93

8 091

316 1 906

25 118

381 -110 8 362

36

-

-

36

-

-

766 2 631 -2 635 762 2 632

118

8 362


XI. Staat van de reserves

XV. Rechten en verbintenissen buiten de balans 137 195

Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - Te bestemmen winst van de Groep - Uit te keren dividend - Diversen Per einde van het boekjaar

30 613 -21 757 24 146 075

XII. Staat van de consolidatieverschillen Per einde van het vorige boekjaar Mutatie van het boekjaar: - Wijzigingen in de consolidatiekring door stijging - Wijzigingen in de consolidatiekring door daling - Afschrijvingen - Overige Per einde van het boekjaar

XIII. Staat van de schulden

Vervallend binnen het jaar

a. Uitsplitsing Financiële schulden 1. Achtergestelde leningen 2. Niet achtergestelde obligatieleningen 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen 5. Overige leningen Overige schulden b. Gewaarborgde schulden Financiële schulden 4. Kredietinstellingen

58 237 120 57 672 445 -

Positieve consolidatieverschillen

Negatieve consolidatieverschillen

128 173

3 577

5 455 -16 795 1 898 118 731

3 577

Op meer dan 1 doch hoogstens 5 jaar

Meer dan 5 jaar

338 964 3 193 264 795 70 976 1 599

A2. Zakelijke zekerheden op eigen activa aangelegd of onherroepelijk beloofd door de ondernemingen in de consolidatie ter zekerstelling van de schulden of verbintenissen : - Ondernemingen in de consolidatie - Derden A4. a) Verbintenis tot aankoop van vaste activa b) Verbintenis tot verkoop van vaste activa A7. a) Verplichtingen die voortvloeien uit rente-derivaten

BEDRIJFSOPBRENGSTEN PER LAND in miljoen € 400 350

124 947 8 196 114 627 2 124 4 443

144 353 161 764 291 308

300 250

266

287 284

329 304 317

344

372

393

410

België Duitsland Frankrijk Nederland Oostenrijk Spanje Italië Polen / Roemenië

200 150 100 50 0

13 138 13 138

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

GECONSOLIDEERDE EBITDA NETTO RESULTATEN in miljoen €

XIV. Exploitatie resultaat a. Bedrijfsresultaten per land 1. Geografische spreiding • Duitsland • België • Frankrijk • Spanje • Italië • Nederland • Oostenrijk • Polen • Roemenië

34,4% 27,0% 11,6% 9,8% 7,1% 4,7% 4,1% 1,0% 0,3%

b. Personeelskosten 1. Globaal geconsolideerde vennootschappen Gemiddeld personeelsbestand • Directie • Bedienden • Arbeiders

Personeelskosten (in ‘000 Euro)

in miljoen €

115,5 119,9

2 318 185 1 810 323

122,0

30,5 30,6

103,0 105,0

27,6 22,7 23,1

82 701 12

13

14

15

16

12

13

14

15

16


S.A. INTERPARKING N.V.

INTERPARKING FRANCE S.A.

CONTIPARK INTERNATIONAL AUSTRIA GMBH

Rue Brederode, 9, Brederodestraat 1000 Bruxelles - Brussel (Belgique - België) +32 2 549 58 11 info@interparking.com

Rue de Gramont, 30 75002 Paris (France) +33 1 55 04 66 00 contact-france@interparking.com

Reichenhallerstraße, 8 5020 Salzburg (Österreich) +43 662 80 99 00 office@contipark.at

CONTIPARK PARKGARAGEN GMBH

INTERPARKING ITALIA S.R.L.

INTERPARKING POLSKA Sp. z o.o.

Rankestraße, 13 10789 Berlin (Deutschland) +49 30 25 00 970 info@contipark.de

Isola Nuova del Tronchetto, 33/M 30135 Venezia (Italia) +39 041 520 75 55 infoitalia@interparking.com

Koszykowa, 59/6 00-660 Warszawa (Poland) +48 22 629 59 44 info@interparking.pl

INTERPARKING HISPANIA S.A.

INTERPARKING NEDERLAND B.V.

ALPHA PARKING SRL

Calle Valencia 93, 3º 2ª 08029 Barcelona (España) +34 93 451 66 24 infospain@interparking.com

Kruisplein 25, 3014 DB Rotterdam (Nederland) +31 88 54 21 300 info@interparking.nl

Parcarea Subterana Intercontinental Bd. N. Balcescu, 4 010051 Bucuresti sector 1 (Romania) +4021 315 60 47 inforomania@interparking.com

Interparking - Activiteitenrapport 2016  

2016 was in operationeel opzicht geen gemakkelijk jaar. Wij moesten omgaan met de gevolgen van terroristische aanslagen in Parijs, Brussel,...

Interparking - Activiteitenrapport 2016  

2016 was in operationeel opzicht geen gemakkelijk jaar. Wij moesten omgaan met de gevolgen van terroristische aanslagen in Parijs, Brussel,...