__MAIN_TEXT__

Page 24

Een geanimeerd rondetafelgesprek ruim een half jaar geleDen is multi moDale terminal De kempen op De grens van Weert en CranenDonCk offiCieel geopenD. DeZe ZogenoemDe multimoDale haventerminal aan De ZuiD-Willemsvaart ligt op De grens van De provinCies BraBant en limBurg. De amBitie is toe te groeien naar een overslag van ruim 10.000 Containers per jaar. Dat Bespaart Dan Zeker 20.000 vraChtWagenritten tussen De rotterDamse haven en het ‘aChterlanD’. De verWaChting is Dat De terminal BijDraagt aan De verDere groei en Bloei van De BeDrijventerreinen in De gemeenten CranenDonCk en Weert, ZoWel het logistieke BeDrijventerrein in Weert als het innovatief-inDustriële terrein in CranenDonCk. tijDens een geanimeerD ronDetafelgesprek in het havengeBouW sChetsen De (nauW) Betrokkenen De mogelijkheDen en verWaChtingen.

DE DEELNEMERS AAN HET GESPREK Ralph Caspanni, managing director Heylen Nederland

Het bedrijf vervoert goederen over weg, water en rail. Hiertoe

Groep Heylen is innovatief investeerder in ‘business and

exploiteert het meerdere overslagterminals aan het water en

building’. I.s.m. de gemeente Weert realiseert Heylen o.l.v.

het spoor.

Caspanni op Kampershoek 2.0 een state-of-the-art logistieke campus op een terrein van 187.000 vierkante meter (ruim

Harry Denis, Group Manager Real Estate van

37 voetbalvelden).

zinkproducent Nyrstar Hij is o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het naast

Frans van Eersel, wethouder Weert (ruimtelijke ordening,

Nyrstar gelegen bedrijventerrein Metalot tot een industriepark

economische zaken)

dat voorop loopt in innovatie op het gebied van o.a. circulair

De wethouder is nu vooral bezig met het leggen van de

gebruik van metalen en energie. Nyrstar Budel is de enige

verbinding tussen de ontwikkeling van de logistieke campus

zinkproducent in Nederland, goed voor een jaarlijkse productie

Kampershoek en de multimodale haven aan de Zuid-

van 290.000 ton zink van hoge kwaliteit.

Willemsvaart. “Deze ontwikkeling zal rond de duizend extra arbeidsplaatsen opleveren.”

Frans Kuppens, wethouder Cranendonck (economische zaken en financiën)

24

Wil Versteijnen, directeur GVT Group of Logistics,

Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het

exploitant haventerminal De Kempen

duurzame industrieterrein rondom de nieuwe haventerminal en

Hij geeft leiding aan de GVT Group of Logistics, een allround

Nyrstar. Namens de A2-gemeenten zit hij in de werkplaats

logistiek dienstverlener met totaal 750 medewerkers en

industrieterreinen van Metropoolregio Eindhoven en legt op

350 trucks.

die manier ook de verbinding tussen Brainport en Keyport.

Profile for Brabant Business media

Brabant Business Magazine Winter 2017/2018  

Brabant Business Magazine Winter 2017/2018  

Advertisement