Memòria Institució 2017

Page 1

memòria2017 memoria2018 (2).indd 1

22/06/18 10:27


memoria2018 (2).indd 2

22/06/18 10:27


memòria2017 memoria2018 (2).indd 3

22/06/18 10:27


sumari del president Joan Gallostra qui som? missió, visió, valors govern la gestió directiva serveis centrals àrees i responsabilitats al servei de les famílies escola de famílies valoració de mares i pares opinió de les famílies els centres de la institució projectes destacats resultats acadèmics les pau i competències resultats econòmics de l’exercici 2016 infraestructures llicències i equipacions alumni dades dels antics alumnes aude! atreveix-te a somiar! lideratge ètic personal & family project preparats pel canvi metodologies didàctiques competència global plurilingüisme i oratòria compromís social responsabilitat social corporativa

5 6 8 10 12 14 16 34 40 42 44 48 50 56 62 68

Passeig Manuel Girona, 73 08034 (BARCELONA) Tel. 93 393 14 00 institucio@institucio.org www.institucio.org 4

memoria2018 (2).indd 4

22/06/18 10:27


del president La presentació de la memòria d’activitats 2017 de la Institució és una bona ocasió per destacar aspectes de la intensa activitat diària de les nostres escoles. Mantenint com a referència la transparència en la gestió, aquesta memòria vol aprofundir en els projectes, activitats i resultats més significatius. Efectuant un balanç global, aquest ha estat un bon any en termes de qualitat docent i de participació de les famílies. També en l’estabilitat econòmica i financera, en línia amb la d’altres anys. Ens agradaria ser més eficaços en les activitats de promoció, per arribar encara a més famílies. Comptem amb vosaltres, també per això. El darrer curs hem continuat avançant amb la implementació del projecte educatiu Aude! Al llarg d’aquesta memòria fem un breu resum dels seus eixos i de com hem arribat a concretar-los. L’acompanyament personalitzat a famílies i alumnes, és un tret propi de la nostra identitat i per això, al llarg del 2017, hem dedicat més esforços i recursos a la millora del Personal & Family Project. El repte que ens plantegem és disposar el 2020 d’un programa formatiu transversal per a tots els cursos de creixement personal liderat per les famílies i impulsat des de les escoles. Apareixen tres noves àrees estratègiques: l’Àrea Internacional, per consolidar i establir xarxes amb centres d’arreu del món on els alumnes puguin fer estades internacionals que enriqueixin la seva formació. L’Àrea d’Alumni, per donar servei i organitzar activitats per als més de vint-i-un mil alumni de totes les escoles. I el Centre d’estudis de la Institució, per desenvolupar projectes transformadors que empoderin famílies, professorat i escoles.

El termòmetre principal de la qualitat docent és el conjunt de resultats acadèmics. Més del 70% dels nostres alumnes es troben en el tram alt i mig-alt de les proves de competències bàsiques de 6è de Primària i 4t d’ ESO. I el 96% dels alumnes de 2n de Batxillerat han aprovat les PAU; 7 n’han obtingut distincions de la Generalitat. El ritme d’inversions en millores i manteniment de les instal·lacions es manté i es preveu d’augmentar, donat que alguns dels nostres edificis ja estan en plena “maduresa”: Terraferma ha celebrat els seus primers 50 anys aquest curs, i La Farga (que va ser en el seu moment el primer col·legi de la Institució) ho farà al curs 2019-20. El setembre de 2017 s’han produït canvis significatius en l’equip directiu: Teresa Martínez ha pres el relleu de Jose Valentí com a consellera delegada, i Marta Alarcón i Ramon Ladero s’han incorporat a la Comissió Executiva. Núria Martorell és la nova directora d’Airina. A tots ells, moltes gràcies per acceptar les noves responsabilitats. Voldria acabar agraint un any més el compromís i la feina ben feta de totes les persones que formen part de la Institució. Els prop de 800 professionals de les nostres escoles i serveis centrals treballen dia a dia amb moltíssima professionalitat i il·lusió. Emprenem el 2018 amb la prudència d’un entorn polític incert i un entorn econòmic en consolidació, però amb la seguretat que amb el treball conjunt de pares i professors som capaços d’afrontar qualsevol repte de futur. Joan Gallostra PRESIDENT 5

memoria2018 (2).indd 5

22/06/18 10:27


qui som? Institució Familiar d’Educació és un grup educatiu que actualment compta amb tretze escoles a Catalunya i Balears que apleguen més de 5.000 famílies i 700 professionals de l’educació que diàriament atenen al voltant de 8.000 alumnes. El nostre projecte aporta una visió innovadora de l’educació fonamentada en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada, amb la finalitat que cada un dels nostres alumnes esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. A la Institució, les famílies tenen un paper principal. L’escola col·labora amb mares i pares de manera personal i permanent i els professors i professores posen el seu coneixement pedagògic i la seva experiència educativa al servei de les famílies perquè els alumnes arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. Aquesta col·laboració família-escola és l’element imprescindible que fa possible el creixement integral dels nostres alumnes. Es tracta cada alumne com és, com a casa i s’atén individualment cada família, car l’educació és molt més que transmetre coneixements: un tutor es reuneix quinzenalment amb l’alumne i trimestralment amb la família per fixar objectius de millora i seguir-ne l’evolució.

MISSIÓ

Posem el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. Ho fem a través de l’atenció personalitzada a cada alumne i cada família, fomentant l’excel·lència acadèmica dins de la diversitat, promovent la recerca de la veritat i la pràctica de les virtuts cristianes, com a base de la seva vida personal, familiar i social.

VISIÓ

Volem esdevenir una institució educativa, humanista i innovadora, que contribueixi a la millora de la societat a través de la formació integral de moltes famílies i professionals de l’educació.

VALORS

Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià: • L’interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat. • La integritat personal, amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua. • El treball ben fet, amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei. • Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració gràcies a la sinceritat, la lleialtat i la humilitat.

6

memoria2018 (2).indd 6

22/06/18 10:27


PERCENTATGE D’ALUMNES SEGONS LES ETAPES ESCOLARS

POBLACIONS AMB ACCÉS AL NOSTRE TRANSPORT ESCOLAR

9% 7% 17% 26% 41%

LLAR

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT DE LA INSTITUCIÓ

MÉS A PROP DE LES NOSTRES FAMÍLIES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7325

7.500

7.000

6.500

6.000

7325

7375

7850 7888

7913

7879

7923

7967 7916

7925

No hi ha distàncies quan es tracta de l’educació d’un fill, per això les nostres escoles disposen d’un ampli servei de transport pensat per donar resposta a les necessitats de cada alumne i cada família. L’actual servei de transport escolar arriba a més de 35 comarques d’arreu de Catalunya, connectant les nostres escoles amb el territori amb aturades a un bon nombre de ciutats. El darrer curs es va estrenar un nou servei de llançadores per minimitzar les dificultats logístiques que la distància entre els nostres centres suposa a les famílies, especialment per aquelles amb fills escolaritzats a més d’un centre. Aquest servei, amb un preu bonificat, ha tingut una molt bona acollida per part de les famílies. No podem fer més curtes les distàncies però sí fer la connexió més eficient.

5.500 7

5.000

memoria2018 (2).indd 7

22/06/18 10:27


GOVERN El Govern Corporatiu de la Institució Familiar d’Educació és el responsable de dirigir la Institució cap a l’acompliment de la seva missió. Es compon de tres àmbits de responsabilitat: - Consell d’Administració - Direcció General - Direcció dels Centres Educatius i Àrees generals La gestió directiva a la Institució és sempre col·legiada. Tots els òrgans de govern estan integrats per varies persones i les decisions es prenen per consens dels seus integrants. La professionalitat i la confiança mútua entre tots els que formen la Institució, així com la resta de valors que caracteritzen la nostra tasca educativa, són el fonament del nostre govern i punt d’inici per a aconseguir el nostre objectiu: “Posem el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents”. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ És el màxim òrgan de govern i representació de la Institució, del qual depenen tots els òrgans col·legiats que dirigeixen el dia a dia de l’entitat. El Consell d’Administració és el responsable d’impulsar les línies estratègiques de la Institució i d’establir les directrius adients per a la gestió efectiva i adequada

PRESIDENT

Joan Gallostra Isern VOCALS

Xavier Gros Arteaga

Teresa Martínez Tomás CONSELLERA DELEGADA SECRETARI

Lluís Elías Viñeta

8

memoria2018 (2).indd 8

22/06/18 10:27


dels recursos humans i econòmics que garanteixin la viabilitat i sostenibilitat de la Institució. Del Consell d’Administració depenen els següents departaments: Pedagògic, Econòmic i financer, Jurídic, Selecció de Personal, Comunicació, noves Tecnologies, Serveis Generals Arquitectura i Manteniment. COMISSIÓ EXECUTIVA És l’organisme que s’encarrega de la direcció general de la Institució. Entre les seves funcions destaquen la gestió i administració del dia a dia de l’entitat per garantir el seu correcte funcionament. De la Comissió Executiva depenen els consells de direcció dels centres educatius i els departaments generals: Pedagògic, Econòmic i financer, Jurídic, Selecció de Personal, Comunicació, Tecnologies, Internacional, Alumni, Centre d’Estudis i Serveis Generals d’Arquitectura i Manteniment. Formen part de la Comissió: Marta Alarcón Conchita Berjano Duclòs Ramon Ladero Dios Teresa Martínez Tomás Gregorio Romera Oñate Ángel Sánchez Medialdea DIRECCIÓ DELS CENTRES I ÀREES GENERALS Els centres educatius són dirigits per un consell de direcció format per un director o directora, dos —a vegades tres— sotsdirectors que coordinen àmbits específics de l’escola (docent, formatiu, famílies) i un pare o mare del centre. 9

memoria2018 (2).indd 9

22/06/18 10:27


SERVEIS CENTRALS

A les oficines de Barcelona es troben ubicats el Serveis Centrals i els col·laboradors que donen suport als centres en les diferents àrees de treball. ÀREA PEDAGÒGICA

El projecte estratègic docent, en l’actualitat Aude! Atreveix-te a somiar!, assegura una educació de qualitat en els col·legis, basada en l’excel·lència acadèmica i en l’atenció personalitzada, amb la finalitat d’optimitzar els resultats educatius de cadascun dels alumnes. Té especial cura de la formació permanent del professorat, a través de programes, jornades i cursos específics que busquen refermar i potenciar la carrera professional de cada docent, així com la seva excel·lència pedagògica.

ÀREA D’ARQUITECTURA I MANTENIMENT

Estudia i proposa solucions a les escoles per adequar els espais i les instal·lacions a les necessitats actuals, sempre d’acord amb la normativa vigent.

Emilia Juan-Dalac Arquitecta ÀREA ECONÒMIC-FINANCERA

El seu objectiu és vetllar per la viabilitat econòmica de la Institució Familiar d’Educació. Dóna suport als col·legis i es fa càrrec de la planificació financera i de les tasques administratives. La seva missió és la de poder garantir els recursos que permetin dur a terme l’activitat dels centres.

Ana Carroggio Cap de Departament

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

El seu objectiu és vetllar per la viabilitat econòmica de la Institució Familiar d’Educació. Dóna suport als col·legis i es fa càrrec de la planificació financera i de les tasques administratives. La seva missió és la de poder garantir els recursos que permetin dur a terme l’activitat dels centres.

Lluís Girbau Director ÀREA DE TECNOLOGIES

Desenvolupa programes propis en l’àmbit de les tecnologies, tant en el vessant tècnic com en el formatiu. Coordina la correcta implementació de les TIC a l’aula i la formació del professorat en aquesta àrea. Planifica els sistemes d’informació i proporciona suport tècnic als col·legis.

José Manuel López Potente Director

Gregorio Romera, Conchita Berjano, Ana Moreno, Gerardo Meneses, José Manuel López Equip Projecte Pedagògic Aude!

10

memoria2018 (2).indd 10

22/06/18 10:27


ÀREA DE SELECCIÓ DE PERSONAL

L’àrea de RRHH s’encarrega de planificar les necessitats de personal dels col·legis. Realitza formació i seguiment de la carrera professional de les persones que treballen a la Institució.

Imma Font Directora ÀREA JURÍDICA

Assessora i coordina les activitats jurídiques de la Institució Familiar d’Educació i les qüestions relatives al personal de les escoles. Des d’aquesta àrea es gestionen administrativament les nòmines del personal i l’actualització de les normatives vigents.

Ana Español Directora

ÀREA DE COMUNICACIÓ

CENTRE D’ESTUDIS

Alberto Cortés Director Miquel Rossy Brand Manager

Ana Moreno Directora

La seva responsabilitat és gestionar de manera eficaç i positiva la informació a través dels canals més adequats per a cada circumstància i donar a conèixer els trets més importants del desenvolupament intern i extern de l’entitat. S’encarrega de dissenyar, planificar i coordinar estratègies de promoció, imatge i comunicació dels col·legis.

Constituït l’any 2017, el centre d’Estudis de la Institució vol posar de rellevància el seu compromís amb la família i la societat per transformar el món a través de l’educació, mitjançant l’estudi, la investigació i el desenvolupament de projectes innovadors i transformadors, que empoderin les famílies, el professorat i les escoles, i contribueixin a crear un debat positiu sobre educació.

ÀREA ALUMNI

Les estades i intercanvis internacionals enriqueixen la formació acadèmica dels alumnes i els permet viure noves experiències educatives com a part de la seva preparació per un futur universitari i professional. Els darrers anys a la Institució hem establert xarxes amb altres escoles i centres educatius d’arreu del món per desenvolupar programes conjunts.

A finals del 2017 va néixer l’Associació Global d’Alumni de la Institució. La seva finalitat és organitzar activitats per als Alumni de tots els col·legis que formen part de la Institució. Aquest curs ja s’han començat a fer trobades amb una finalitat cultural, de formació professional i de retrobament entre els antics alumnes. S’està constituint un equip de professors i antics alumnes per liderar aquesta àrea.

Guille López Coordinadora

Roser Farrús i Mario González Coordinen l’Equip Institució Alumni

ÀREA D’INTERNACIONAL

PROFESSIONALS I COL·LABORADORS Per ordre d’aparició: Olga Encuentra, María Doria, Conchita Berjano, Ángel Sánchez, Sergi Sanmartí, Núria Pérez, Natalia Palet, Javier Montañés, Marta Masó, Ana Carroggio, Alberto Cortés, Guillem Batchellí, Imma Font, Ma. Isabel Félix, Marta Alarcón, Ester Grau, Miquel Rossy, Blanca Buxeres, Goyo Romera, Ana Español, Guile López, Teresa Martínez, Ramón Ladero, Pilar Urmeneta, Joanna Casadesús, José Manuel López. Absents a la foto: Lluís Girbau, Emilia Juan-Dalac, Jaume Lázaro i Ana Moreno.

memoria2018 (2).indd 11

11

22/06/18 10:27


AL SERVEI DE LES FAMÍLIES A la Institució comptem amb l’experiència i la dedicació d’un gran equip de professionals que afronten els nous reptes de l’educació amb il·lusió, tot adaptant-se a les noves necessitats per tal d’oferir una educació de qualitat. Hem integrat a les nostres aules, des de les primeres edats fins a segon de Batxillerat, diversos projectes d’habilitats socials i emocionals, intel·ligències múltiples, creativitat, aprenentatge cooperatiu… amb l’objectiu que els alumnes tinguin una participació més activa i adaptar-nos al seu ritme d’aprenentatge. La formació continuada, el treball en equip, les noves metodologies didàctiques i la participació activa

en els avenços educatius són determinants del nostre estil propi. Els nostres docents són clau en el nostre projecte educatiu perquè a més de la seva professionalitat i implicació són veritables models i transmissors de valors. Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià: • Interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat. • La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua. • El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei gràcies a la sinceritat, la lleialtat i la humilitat. • Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració.

DISTRIBUCIÓ DE PROFESSORS, PROFESSORES I PERSONAL NO DOCENT PER EDATS

8%

61-70

26%

51-60

31%

41-50

22%

31-40

13%

18-30

12

memoria2018 (2).indd 12

22/06/18 10:27


TIPOLOGIA DE CONTRACTE PROFESSIONAL

26%

267 TEMPORAL

74%

769 INDEFINIT

HOMES/DONES ENTRE TREBALLADORS

26%

634 HOMES

74%

634 DONES

HOMES/DONES ENTRE DIRECTIUS

31 27 13

memoria2018 (2).indd 13

22/06/18 10:27


ENQUESTES A LES FAMÍLIES Per a la Institució conèixer l’opinió de les nostres famílies, professionals i alumnes esdevé un objectiu important per poder millorar la qualitat del nostre projecte educatiu i dels serveis que oferim a les famílies. Des de fa anys, s’avalua el seu grau de satisfacció mitjançant tècniques quantitatives com ara enquestes de satisfacció o formularis, i qualitatives amb focus group, entrevistes personals i grups de discussió. Tots aquests elements ens permeten conèixer, en el cas de les famílies, quina percepció, valoració i opinió tenen de la Institució, de les

nostres escoles i dels serveis que reben. Posteriorment, es fa una anàlisi rigorosa amb la finalitat de poder millorar el servei i definir nous projectes que responguin a les seves necessitats plantejades. Tot això sense oblidar que per a nosaltres el principal canal de comunicació amb les famílies és la preceptuació. Aquestes reunions personals entre famílies i docents ens permeten personalitzar al màxim el desenvolupament personal, social i acadèmic de l’alumne i establir plans de millora, però també conèixer de primera mà l’opinió de les famílies.

14

memoria2018 (2).indd 14

22/06/18 10:27


QUINA IMATGE CREUS QUE L’ESCOLA TÉ A L'EXTERIOR?

SERVEIS

molt bona

717

instal·lacions

7,8

bona

598

menjador

7,8

regular

146

comunicació de l'escola

8,3

dolenta

7

secretaria

8,6

EN QUINA POSICIÓ ES TROBA AMB ELS COL·LEGIS DE L’ENTORN?

FORMACIÓ HUMANA I PERSONALITZACIÓ EDUCATIVA

en les primeres posicions

1161

nivell de formació humana a l’escola (educació, respecte, etc.)

8,4

en posicions intermitges

291

8,2

lluny de les primeres posicions

16

activitats de formació de pares (reunions trimestrals, cursos d'orientació, etc.). funcionament dels matrimonis encarregats de curs

7,4

atenció i implicació per part del preceptor o preceptora

8,4

qualitat de les entrevistes de preceptuació

8,4

atenció i implicació de la resta del professorat

7,9

EN LA TEVA OPINIÓ,L’ESCOLA, EN ELS DARRERS ANYS... ha millorat força

620

ha millorat una mica

630

ha empitjorat una mica

145

ha empitjorat molt

31

VALORACIÓ GENERAL DE L'ESCOLA (0-10) llar d'infants

8,4

educació infantil

8,5

primària

8,1

secundària-eso

7,5

batxillerat

7,5

AUDE com valores el projecte "aude!"? molt bé. cal esforçar-se per estar al dia i afrontar els reptes actuals de l'educació

732

és un esforç per fer atractiu l'estil propi i no canviarà res d'essencial

232

innovació educativa, com fan ara totes les escoles, amb molta tecnologia, però no hi estic gaire a favor

61

ACADÈMIC nivell acadèmic del centre.

8,2

innovació educativa

7,8

nivell d'anglès

7,9

educació física

7,0

expressió artística

7,0

projectes externs (robòtica, parlament europeu, ybt…)

7,3

intercanvis i estades a l'estranger

7,1

tecnologia a l'escola

7,3

adquisició d'hàbits de treball per part dels alumnes

8,0

atenció a la diversitat

7,3 15

memoria2018 (2).indd 15

22/06/18 10:27


institucions

memoria2018 (2).indd 16

22/06/18 10:27


17

memoria2018 (2).indd 17

22/06/18 10:27


les alzines La Creu de Palau GIRONA Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1976 Adreça: Camí Vell de Fornells, 2 La Creu de Palau 17003 Girona Web: www.les-alzines.org Directora: Esther Latre

CURS 2017-2018 Girona Somriu: ‘GironaSomriu amb Les Alzines’’, és un projecte per treballar la gestió de les emocions, l’actitud positiva, el lideratge i la gestió de persones en l’àmbit empresarial. Aquest curs, sota el lema “Dona temps, guanya temps” les alumnes de 4t d’ESO van organitzar la Marxa Solidària on es van es van recaptar un total de 5456.50€. El 50% per a Amigos de Monkole i l’altre 50% per a Càritas Girona.

1214 alumnes 948 famílies

186 professionals

en activitats 73% docents de formació permanent

+5.700h. d’entrevistes amb alumnes

6è Prim. 96% alumnes tram alt d’anglès

4t ESO. 98% alumnes tram alt d’anglès

18

memoria2018 (2).indd 18

22/06/18 10:27


del nivell acadèmic 8,59 valoració per part de les famílies

PAU 100% aprovats darrers dos anys

27% professorat alumni de l’escola 19

memoria2018 (2).indd 19

22/06/18 10:27


la farga SANT CUGAT (Barcelona) Masculí. Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1969 Adreça: Ctra. de Sant Cugat a Papiol, 36 Mira-sol 08195 Sant Cugat del Vallès (BCN) Web: www.la-farga.org Director: Juan Carlos Hernando

CURS 2017-2018 La Farga va organitzar un workshop internacional amb la presència de les gran figures del pensament, David Perkins i Robert Swartz, i adreçat a tots els professors i professores d’arreu de Catalunya. Van formar-se prop de 300 professors en la metodologia de “Thinking to learn”, pensar per aprendre.

20

memoria2018 (2).indd 20

22/06/18 10:27


1564 alumnes 1153 famílies

127 professionals

en activitats 78% docents de formació permanent

+8.500h. d’entrevistes amb alumnes

6è Prim. 92% alumnes tram alt d’anglès

4t ESO 93% alumnes tram alt d’anglès

del nivell acadèmic 7,9 valoració per part de les famílies

PAU 97,5% aprovats darrers tres anys

27% professorat alumni de l’escola 21

memoria2018 (2).indd 21

22/06/18 10:28


airina TERRASSA (Barcelona) Femení. Educació Infantil i Primària. Any de fundació: 1989 (incorporació a Institució) Adreça: Carrer del Nord, 67, 08221 Terrassa Web: www.airina.org Directora: Nuria Martorell

CURS 2017-2018 A Airina hem començat aquest curs el Projecte Monkole, amb el que les alumnes de Primària col·laboraran a finançar les intervencions quirúrgiques d’uns nens del Congo. Cada divendres a l’Espai Solidari les nenes que volen posen un euro en una guardiola de la Classe. Aquest euro és voluntari, fruit dels seus sacrificis i esforç a casa, per la qual cosa comptem amb la complicitat dels pares.

290

alumnes

221

famílies

en activitats 74% docents de formació permanent

6è Prim. 95% alumnes tram alt d’anglès

46 professionals

+800h.

d’entrevistes amb alumnes

6è Prim. 90% alumnes tram alt a de català

22

memoria2018 (2).indd 22

22/06/18 10:28


de l’atenció i la 9,09 valoració implicació del professorat

a la campanya 2.838€ recaptats solidària de Nadal

23% professorat alumni de l’escola 23

memoria2018 (2).indd 23

22/06/18 10:28


la vall BELLATERRA (Barcelona) Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1972 Ctra. Sabadell a Bellaterra Km 4,6 08193 Bellaterra Web: www.la-vall.org Directora: Mia Carreras

CURS 2017-2018 Una any més, La Vall està valorat entre els 100 millors col·legis d’Espanya segons el rànquing realitzat pel diari El Mundo. A més, La Vall és el quart col·legi concertat de Catalunya millor valorat. Aquest rànquing és el resultat de l’aplicació de 27 criteris per escollir els 100 millors col·legis del país d’acord amb la seva excel·lència educativa.

1511 alumnes 1072 famílies

en activitats 78% docents de formació permanent

6è Prim. 95% alumnes tram alt d’anglès

141 professionals

+8.100h.

d’entrevistes amb alumnes

4t d’ESO 99% alumnes tram alt d’anglès

24

memoria2018 (2).indd 24

22/06/18 10:28


del nivell acadèmic 8,52 valoració per part de les famílies

PAU 99,5% aprovats darrers cinc anys

29% professorat alumni de l’escola 25

memoria2018 (2).indd 25

22/06/18 10:28


institució lleida LLEIDA Masculí i Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1979 Adreça: Carretera d’Osca, Km. 101 25080 Lleida www.arabell.org Directors: Núria López i Jordi Ferraz

CURS 2017-2018 Sota el títol de Thinking to Learn o, el que és el mateix, pensar per aprendre, es va desenvolupar la primera jornada d’innovació pedagògica organitzada per la Institució Lleida. El Dr. Robert Swartz, director del Center for Teaching Thinking als EUA, va ser l’encarregat de dirigir la Jornada.

710

alumnes

417

en activitats 67% docents de formació permanent

6è Prim. 90% alumnes tram alt d’anglès

famílies

91 professionals 60 dones i 31 homes

+4.000h. d’entrevistes amb alumnes

4t d’ESO 83% alumnes tram alt d’anglès

26

memoria2018 (2).indd 26

22/06/18 10:28


de l’atenció 9,28 valoració rebuda a Institució Lleida

PAU 99,01% aprovats darrers tres anys

26% professorat alumni de l’escola 27

memoria2018 (2).indd 27

22/06/18 10:28


institució igualada IGUALADA (Barcelona) Masculí i Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1973 Adreça: Carretera B-222, Km.1 08719 Jorba www.montclar.org Director: Juan Jordana

CURS 2017-2018 Dins de la línia “compromís social” del projecte Aude!, vam estar presents a la zona del Mercat de la Masuca recollint més de 35 kg de menjar en favor del banc d’aliments d´Igualada. A més, amb la Campanya solidària per Ebale amb el projecte “Forfait Mamà” per ajudar a l’Hospital Monkole (RD Congo) de dones durant l’embaràs i el part s’han recaptat més de 1.700 euros.

632

alumnes

382

en activitats 87% docents de formació permanent

6è Prim. 94% alumnes tram alt d’anglès

famílies

83 professionals 56 dones i 27 homes

+3.600h. d’entrevistes amb alumnes

4t ESO 93% alumnes tram alt de català

28

memoria2018 (2).indd 28

22/06/18 10:28


del nivell acadèmic 8,17 valoració per part de les famílies

en programes 37 alumnes d’ajuda a la dependència

27% professorat alumni de l’escola 29

memoria2018 (2).indd 29

22/06/18 10:28


institució tarragona LA CANONJA (Tarragona) Masculí i Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1971 Adreça: Carretera TarragonaReus, s/n. 43110. La Canonja www.aura-net.org Director: Gerardo Meneses

CURS 2017-2018 Més de 600 corredors van participar a la 8a edició del Cros solidari que organitza la Institució Tarragona, on es van recollir més de 1.000 kgs de menjar que aniran destinats a Càritas Constantí. A més, Aura va acollir el Tall de cabell solidari, tradició a la Institució Tarragona, amb l’objectiu d’enviar “cabelleres” a l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Van participar més de 80 mares, professores i alumnes. 30

memoria2018 (2).indd 30

22/06/18 10:28


1298 alumnes 843

en activitats 70% docents de formació permanent

6è Prim. 92% alumnes tram alt a d’anglès

famílies

161 professionals 91 dones i 70 homes

+8.700h.

d’entrevistes amb alumnes

4t ESO 93% alumnes tram alt d’anglès

de l’atenció 8,23 valoració rebuda a Institució Tarragona

que es 96% d’alumnes matriculen a Batxillerat aproven les PAU

excel·lents a 2 alumnes les PAU 2017 (9 o superior) 31

memoria2018 (2).indd 31

22/06/18 10:28


institució mallorca PALMA Parc Bit Masculí i Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 2006 Adreça: Parc Bit, C/ Gregorio Mendel, s/n 07121 PALMA Web: www.aixa-net.org Director: Carlos Beltrán

CURS 2017-2018 Des dels primers anys d’escolarització a Infantil, els alumnes de la Institució Mallorca cursen l’assignatura d’Arts & Crafts i Phonics sumant un total de 8 hores setmanals en anglès, que posteriorment seran 11 a Primària i 10 a Secundària.

740

alumnes

481

a 16 nacionalitats 16 fins dels nostres alumnes

sobre mitjana a +100 punts Mallorca anglès 2n ESO

famílies

89 professionals 54 dones i 35 homes

+4.000h. d’entrevistes amb alumnes

a BAT 94% matriculats aproven les PAU

32

memoria2018 (2).indd 32

22/06/18 10:28


de l’atenció 8,51 valoració rebuda a Institució Mallorca

PAU 100% aprovats al darrer any

d’anglès 7,37 mitjana a la Selectivitat 33

memoria2018 (2).indd 33

22/06/18 10:28


resultats acadèmics BATXILLERAT I PAU El 96,76% dels alumnes de la Institució aproven les PAU. A la darrera edició de les PAU, 299 de 309 alumnes presentats per part dels nostres col·legis han superat les proves en primera convocatòria. A més, tots els alumnes de La Vall (Bellaterra), Turó (Tarragona), Terraferma (Lleida), Les Alzines (Girona) i Aixa i Llaüt (Mallorca) les han superades. El resultat és molt positiu, com també ho és el 95,17% del global de Catalunya. És important veure l’evolució dels alumnes durant aquest curs observant els resultats al Batxillerat i les PAU de forma global. Dels 356 alumnes matriculats a 2n de Batxillerat, el 90% van aprovar al juny. L’acompanyament és un punt fort de les nostres escoles. Una dada més que significativa i que reflecteix la importància que donem a l’acompanyament, és que el 83,96% dels alumnes de les nostres escoles que es matriculen al Batxillerat es presenten a la Selectivitat i la superen, davant el 60,05% de Catalunya. Els resultats a les PAU dels nostres alumnes han estat excel·lents, amb 7 distincions per haver obtingut una qualificació superior a 9. Set alumnes de la Institució van rebre la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat que s’atorga a tots els estudiants de Batxillerat de Catalunya, que han obtingut una nota a les PAU superior o igual a 9.

MATRICULATS A BATXILLERAT QUE APROVEN LES PAU

84%

60%

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

NOTA MITJANA DE LES PAU

7,26

6,63

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

PRESENTATS A LES PAU QUE APROVEN

97%

95%

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

NOTA MITJANA D’EXPEDIENT

7,64

7,38

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

34

memoria2018 (2).indd 34

22/06/18 10:28


35

memoria2018 (2).indd 35

22/06/18 10:28


COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO “Podem considerar que un centre assoleix l’excel·lència en matèria de competències bàsiques quan es donen dues condicions: que el percentatge d’alumnat al nivell baix sigui inferior al 15% i el de nivell alt superior al 40%” Director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Nivell alt

Nivell mitjà-alt

Nivell mitjà-baix

Nivell baix

Nivell alt i mitjà alt Evolució dels darrers cinc anys de la suma de les qualificacions altes i mitjanes-altes a les competències bàsiques.

LLENGUA CATALANA

90%

88%

87%

2013

2014 2015

81%

LLENGUA CASTELLANA

88%

2016 2017

LLENGUA ANGLESA

91%

82%

88%

2013

2014 2015

91%

89%

2013

92%

86%

2014 2015

86%

82%

2016 2017

MATEMÀTIQUES

90%

80%

2016 2017

2013

75%

75%

2014 2015

76%

80%

2016 2017

36

memoria2018 (2).indd 36

22/06/18 10:28


LLENGUA CATALANA INSTITUCIÓ

2% 11%

CATALUNYA

11%

37%

51% 44%

17%

28%

LLENGUA CASTELLANA INSTITUCIÓ CATALUNYA

4%

14%

10%

44%

38% 41%

14%

35%

LLENGUA ANGLESA INSTITUCIÓ

3% 7%

40%

15%

CATALUNYA

50% 31%

16%

38%

MATEMÀTIQUES INSTITUCIÓ CATALUNYA

5%

15%

28%

15%

52% 34%

22%

30%

CIENTIFICOTECNOLOGIA INSTITUCIÓ CATALUNYA

11% 15%

13%

41% 21%

35% 43%

22%

37

memoria2018 (2).indd 37

22/06/18 10:28


COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è PRIMÀRIA FONT Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Departament d’Ensenyament (maig de 2017). Nivell alt i mitjà alt Aquesta prova externa avalua les competències bàsiques lingüístiques (català, castellà i anglès) i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa

LLENGUA CATALANA

76%

78%

79%

2013

2014 2015

75%

LLENGUA CASTELLANA

79%

71%

81%

2016 2017

2013

2014 2015

LLENGUA ANGLESA

80%

89%

86%

2013

2014 2015

90%

73%

81%

77%

2016 2017

MATEMÀTIQUES

94%

71%

72%

72%

2016 2017

2013

2014 2015

74%

70%

2016 2017

38

memoria2018 (2).indd 38

22/06/18 10:28


LLENGUA CATALANA INSTITUCIÓ

CATALUNYA

7%

14%

43%

14%

36%

21%

35%

30%

LLENGUA CASTELLANA INSTITUCIÓ

CATALUNYA

6%

17%

44%

14%

33%

25%

38%

23%

LLENGUA ANGLESA INSTITUCIÓ

CATALUNYA

2%4%

14%

33%

61%

17%

34%

35%

MATEMÀTIQUES INSTITUCIÓ

CATALUNYA

8%

14%

22%

36%

23%

34%

31%

32% 39

memoria2018 (2).indd 39

22/06/18 10:28


resultats econòmics Ingressos corrents

44.091.296

INGRESSOS

44.091.296

Aprovisionaments

-10.223.607

23,26%

Despeses de personal

-30.750.303

69,97%

-2.522.608

5,74%

-445.575

1,01%

-7.717

0,02%

Lloguers i amortitzacions Altres despeses d’explotació Despeses excepcionals DESPESES

-43.949.810

RESULTAT ABANS D’IMPOSTS

141.486

Impostos sobre beneficis

-35.096

RESULTAT EXERCICI

106.390

INGRESSOS CORRENTS

menjador i transport

37,29% aportacions escolars

22,2%

40,51% concert educatiu

El Consell d’Administració de la Institució Familiar d’Educació aprova i signa els comptes anuals, que posteriorment són auditats i es presenten al Registre Mercantil de Barcelona, on queden dipositats i on poden ser consultats.

40

memoria2018 (2).indd 40

22/06/18 10:28


41

memoria2018 (2).indd 41

22/06/18 10:28


infraestructures La majoria dels col·legis de la Institució van néixer fa més de quaranta anys i amb el pas del temps han anat millorant per adaptar-se a les necessitats educatives i de creixement. Des de l’Àrea d’Arquitectura, Obres i Instal·lacions, es planifiquen i coordinen, juntament amb els mateixos centres, diversos projectes per aconseguir que la nostra tasca educativa es dugui a terme en el millor entorn possible: espais comuns, elements arquitectònics i tecnologies avançades. L’esforç i la cura amb què obres noves i reformes s’han dut a terme al llarg dels anys han transcorregut de forma simultània amb la predisposició i l’interès per millorar la qualitat en la funció pedagògica, el benestar d’alumnes i professors, la seguretat en la quotidianitat de la vida escolar i la funcionalitat estètica i racional del conjunt. L’entitat propietària dels terrenys i edificis d’algunes escoles, a petició de la Institució Familiar d’Educació, ha realitzat un seguit d’obres per a la millora de les instal·lacions, amb una inversió total de 996.144€. Algunes de les millores que cal destacar són: • Reforma integral de l’edifici de Primària de Turó • Reforma del sostre, tancament i barra del menjador d’Aura • 1a fase de reforma d’entrada i d’accessos a Aura • Reforma dels vestidors de La Farga • Renovació de les càmares frigorífiques i de la cuina de La Vall • Millora de pista esportiva de La Vall CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES 2017 42

memoria2018 (2).indd 42

22/06/18 10:28


83.243€

CONSTRUCCIONS

304.739€

INSTAL·LACIONS

996.144€

INVERSIÓ D’ENTITATS PROPIETÀRIES

43

memoria2018 (2).indd 43

22/06/18 10:29


44

memoria2018 (2).indd 44

22/06/18 10:29


persones amb caràcter propi En l’àmbit educatiu es coneix com a caràcter propi d’un centre el conjunt de característiques que permeten distingir aquella escola de la resta, en definitiva tot allò que defineix la seva identitat, la seva manera de ser i de fer. Els col·legis de la Institució estan ubicats a indrets ben diferents; n’hi ha que tenen més d’un miler d’alumnes i d’altres, uns pocs centenars; són per a nois, per a noies, o mixtes a Infantil; alguns tenen prop de mig segle d’història i d’altres encara han d’acomplir la seva primera dècada; fins i tot acadèmicament presenten algunes diferències. Però hi ha un tret comú a tots els col·legis: el seu caràcter propi i el dels seus antics alumnes. Per això diem que els nostres Alumni són persones amb denominació d’origen, perquè sovint comparteixen i viuen, amb la mateixa intensitat que quan eren alumnes, els trets d’identitat dels nostres col·legis: • El respecte a la llibertat de cada persona, • La responsabilitat social de l’exercici de la seva professió, • El sentit exigent i transcendent del treball ben fet, • L’humanisme cristià com a fonament de la seva educació i manera de viure, • El sentit profund de l’amistat i del servei als altres, • Una visió alegre i optimista de la vida.

PORTAL ALUMNI Cada escola disposa d’un espai online per als Alumni pensat per ser un punt de trobada i oferir a tots els que van formar part del col·legi, la possibilitat de contactar amb companys de promoció o altres alumni de l’escola, accedir a les ofertes de treball publicades per empreses i l’oportunitat de beneficiar-se de promocions i descomptes oferts de manera exclusiva per part d’algunes entitats. A més, entre altres coses, el directori permetrà trobar i connectar amb antics professors/es i companys/es i llegir el testimoniatge i experiències dels Alumni que ara viuen i treballen a altres països i continents. Fins ara, més d’un miler d’antics alumnes ja s’han registrat al portal.

Els alumni són una part molt important de la nostra comunitat educativa, persones amb caràcter propi i que sempre tenen les portes del col·legi obertes. De fet, com a manifestació natural del creixement, cada cop són més nombrosos les mares i pares d’antics alumnes als col·legis de la Institució. 45

memoria2018 (2).indd 45

22/06/18 10:29


21.329 alumni

16% del total de pares i mares són alumni

2.011 alumnes fills o filles d’alumni 25% del total d’alumnes són fills d’alumni

174 professores i professors són alumni 22% del professorat són alumni

Alumni són tots els que se’n sentin, independentment del temps passat a l’escola. Tanmateix la gràfica s’ha calculat a partir dels alumnes que han acabat 2n de Batxillerat. 46

memoria2018 (2).indd 46

22/06/18 10:29


TROBADA ALUMNI Dins de les diferents trobades d’Alumni que s’han realitzat aquest curs, volem destacar-ne dues: una primera sessió per pensar en millores i reptes del projecte Alumni d’Institució que van celebrar una trentena d’antics alumnes de La Farga i La Vall, i la I Jornada Young Talent que va tenir lloc el mes de febrer a l’IESE i a la qual van assistir prop de 100 antics alumnes de la Institució.

com Nuria Chinchilla, Carlos Sánchez-Runde, Miguel Ángel Ariño i Iñigo Gallo. Els Alumni van gaudir de la jornada i de ben segur van aprofitar l’ocasió per retrobar-se amb antics companys i aprendre d’aquests grans professionals.

JUNTA JR. INSTITUCIÓ ALUMNI Quins són els objectius d’Alumni? Què podem fer per mantenir una bona relació amb i entre ells? Quines activitats els interessen més? Aquestes i altres qüestions es van debatre a la primera sessió de treball per a joves alumni de les escoles de la Institució. La trobada, que va tenir lloc a La Vall, va continuar amb un sopar on es van compartir i recordar i vivències de l’etapa escolar. YOUNG TALENT ALUMNI Aquesta activitat va ser organitzada per Alumni Institució amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada i una oportunitat de formació per a millorar i créixer com a persones i com a professionals/estudiants. La gestió del temps, la presa de decisions o el lideratge van ser alguns dels temes tractats durant les conferències impartides per professorat de l’IESE.

47

memoria2018 (2).indd 47

22/06/18 10:29


48

memoria2018 (2).indd 48

22/06/18 10:29


Aude és el pla estratègic docent de la Institució Familiar d’Educació per als anys 2016-2020. Un desafiament que vol animar pares, professors i alumnes a continuar somiant, mirant cap al futur de l’educació amb una nova il·lusió. Aquest és l’esperit que està orientant el nostre tarannà educatiu a llarg d’aquests cinc anys. Treballem amb el desig de millorar el món on vivim, amb el profund compromís d’ajudar cada persona a desenvolupar-se amb llibertat i arribar el més lluny

possible dins el camí de la seva pròpia felicitat. El curs 2017-2018 ha estat condicionat pels avenços en la implementació del projecte. Quan observem el dinamisme i el rigor dels nous projectes pedagògics, la qualitat del nostre professorat, la implicació amb què entomen el projecte les famílies i els resultats acadèmics que obtenen els nostres alumnes, no tenim cap dubte que el balanç d’’Aude!’ ha estat fins ara, i seguirà sent, excel·lent. 49

memoria2018 (2).indd 49

22/06/18 10:29


lideratge ètic Cada persona és única i valuosa per ella mateixa i ha de tenir la capacitat de dirigir la seva vida i ser un agent de canvi al seu entorn.

Aquesta línia es fonamenta en el convenciment que cada persona és única, irrepetible i valuosa per si mateixa i que, per ser feliç, necessita desenvolupar un lideratge ètic, que l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida, que podrà posar al servei dels altres treballant en la construcció d’un món millor.

protagonistes són ells. Per això, en el nostre projecte educatiu la participació de les famílies és clau. D’aquest principi, se’n deriven altres trets essencials com el tracte personalitzat, la participació de mares i pares en les activitats formatives, les entrevistes amb els preceptors i tutors, els matrimonis encarregats de curs… A classe, com a casa, perquè la unitat d’acció educativa entre pares i escola és imprescindible. Tanmateix, tant com sigui possible, els alumnes s’han de sentir a l’escola com a casa, pel clima de convivència amable i confiat, perquè se senten tractats cadascun i cadascuna amb la seva manera única de ser, perquè s’afavoreix l’amistat sincera amb els companys o amb les companyes. Cada alumne és únic. A classe, com a casa, perquè a cada fill se’l tracta de manera única i a l’escola cal fer-ho igualment.

A CLASSE, COM A CASA

ENTREVISTES DE PRECEPTUACIÓ

Les mares i els pares són els principals educadors dels fills, el col·legi hi col·labora, però els veritables

Periòdicament, els pares, juntament amb el preceptor del fill o de la filla, concreten objectius i plans

PERSONAL & FAMILY PROJECT desenvolupament integral identitat cristiana gestió emocional i interpersonal family project

50

memoria2018 (2).indd 50

22/06/18 10:29


de millora de l’alumne. La coordinació entre pares i professors és bàsica per obtenir el millor de cada fill, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Els preceptors i preceptores s’entrevisten com a mínim un cop al mes amb els alumnes per ajudar-los a millorar en els punts que es proposen. REUNIONS DE CURS Cada trimestre, després d’una conferència d’un expert en temes educatius, el tutor o la tutora del curs transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup, i la millor manera d’abordar-les des de la família.

ENTREVISTES AMB ALUMNES 2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

HORES

56.937

56.874

57.843

58.226

ALUMNES

6.000

6.028

6.074

6.125

PROMIG

9,49

9,43

9,52

9,51

In_COF Els cursos d’orientació familiar són una eina eficaç per millorar com a família i un acompanyament en l’educació dels fills. Es basen en casos reals i són participatius; així tot el grup s’enriqueix amb les experiències d’altres famílies. Els cursos utilitzen la tècnica del cas com a base del diàleg. El camí familiar Les primeres passes Les primeres converses Les primeres lletres

ENTREVISTES AMB FAMÍLIES

Les primeres decisions

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

HORES

11.661

12.356

12.323

12.548

Els fills adolescents

FAMÍLIES

5.108

5.167

5.116

5.133

L’amor matrimonial

PROMIG

2,31

2,39

2,41

2,44

Els fills preadolescents

51

memoria2018 (2).indd 51

22/06/18 10:29


ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS TRIMESTRALS

81%

1a AVALUACIÓ

74%

2a AVALUACIÓ

75%

3a AVALUACIÓ

Altres cursos de formació de pares i mares: Puc millorar com a pare? Motivació, educació emocional i creativitat Tàndem: Curs per a matrimonis amb fills a Llar Educant de cara al futur

CURSOS PER A TUTORS PERSONALS Al llarg de l’any 2017 s’han dut a terme diverses actuacions per tal de millorar i optimitzar els resultats de la preceptuació com a eix del Projecte Educatiu de la Institució, a partir de l’estudi dels factors i processos que hi intervenen: perfil i formació del preceptor o preceptora, mètode per a les entrevistes, condicions en què es realitza, freqüència, etc. Competències per al professorat. Liderant el teu futur! Win-win schools. Creant entorns educatius Ens comuniquem i debatem Juliol, 15h cadascun

PERSONAL & FAMILY PROJECT Personal & Family Project és un programa per a l’educació integral dels alumnes que desenvolupa el col·legi però lidera cada família. Es treballa a través de la tutoria grupal i la preceptuació personal d’alumnes i famílies. L’objectiu del projecte és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. D’aquesta manera, cada alumne pot desenvolupar el seu potencial en totes les seves dimensions i arribar a ser feliç. El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, ja que creiem que és el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor per a tots. El Personal & Family Project es vertebra al voltant de tres eixos: • Model Airiss. Sistema de 6 fortaleses internes (autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat i saviesa) per créixer i ser feliços al segle XXI. Cada

52

memoria2018 (2).indd 52

22/06/18 10:29


fortalesa articula des d’un vessant ètic i psicològic, les qualitats, capacitats i virtuts humanes, de sempre, que es fonamenten en una visió cristiana de la vida. Cada trimestre es treballen especialment dues de les sis fortaleses. D’aquesta manera, al llarg d’un curs escolar complet es treballen totes sis fortaleses. • La preocupació pels altres i el compromís social l’entenem com a sentit últim per al creixement personal. La millora del món s’aconsegueix millorant, en primer lloc, la vida de les persones que tenim al nostre voltant. Per motivar i orientar la cura dels altres s’utilitzaran les 14 accions caritatives per atendre les necessitats de qualsevol persona, representades a les obres de misericòrdia que Jesucrist ens va proposar. Cada trimestre es proposa un marc de referència relacionat amb algun dels grans problemes que afecten la humanitat (immigració, fam, pobresa, etc.) perquè els alumnes els coneguin des d’una perspectiva solidària, se sensibilitzin amb

les persones que pateixen i passin a l’acció. • La metodologia didàctica es basa en la cooperació i reflexió dels alumnes i que així puguin integrar amb profunditat i de manera personal les diverses fortaleses a la seva vida quotidiana. La majoria de les activitats utilitzen rutines de pensament. Cal fer visible el pensament dels alumnes: ha de sortir del seu interior la voluntat de millorar i de créixer com a persona per mirar els altres amb estima i descobrir allò en el que els poden ajudar. A més els alumnes treballen en grup cooperatiu per facilitar el contrast d’idees i opinions i aconseguir que els alumnes s’ajudin i aconsellin.

53

memoria2018 (2).indd 53

22/06/18 10:29


PROJECTES EDUCATIUS DE LIDERATGE ÈTIC EN MARXA Bon dia, Troia, Axenroos Educació emocional i social. A les aules d’Infantil s’apliquen diversos projectes que afavoreixen el desenvolupament de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal. Així, permeten que la persona arribi a descobrir-se i a construir un sòlid autoconeixement. Atrium Claus de la fe cristiana per als més petits. Atrium ofereix les bases per a l’educació en la fe a nens de 3 a 6 anys. A aquesta edat, el nen viu la seva fe de manera senzilla i aprèn a través dels sentits. El projecte s’inicià el 2006, amb voluntat d’apropar els nens a les claus principals de la fe cristiana. Viure la fe L’educació de la fe a la família. El projecte educatiu de la Institució comprèn totes les dimensions de la persona: l’educació de l’afectivitat i de la intel·ligència, les dimensions social, física i espiritual s’hi integren gràcies a una visió cristiana del món i de la persona. Conscients que els pares són els primers educadors dels fills, també de l’educació de la fe, les escoles ofereixen a pares, mares i professorat que ho desitgin atenció sacerdotal i diverses activitats formatives. Personal & Family Project Fortaleses per ser feliç i construir un món millor. És un programa per a l’educació integral dels alumnes que desenvolupa el col·legi però lidera cada família. Es treballa a través de la tutoria grupal i la preceptuació personal d’alumnes i famílies. L’objectiu del projecte és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres,

ciutadans solidaris i professionals competents. El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, ja que creiem que és el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor per a tots. Pla d’igualtat Igualtat d’oportunitats. Les nostres escoles desenvolupen un Pla d’Igualtat des de Primària fins al Batxillerat, amb el qual es pretén educar joves sense estereotips de gènere i proposar un model basat en una concepció realista de l’home i de la dona, que aprofundeixi en la seva dignitat i la necessària corresponsabilitat a la família i el treball. Connecta+ Educació en el bon ús d’Internet i la Tecnologia. Des de fa un any, el projecte Connecta+, desenvolupat per la Fundació Impuls, s’aplica als centres de la Institució. El projecte es proposa acompanyar l’alumnat (entre 5è de Primària i 3r d’ESO) perquè adquireixi criteri en l’ús de les eines digitals, productivament i èticament. Parlem-ne. Educació de l’afectivitat en l’adolescència. Adreçat a pares, professors i alumnes entre 1r ESO i 2n BAT té com a principal objectiu l’educació de l’afectivitat en l’adolescència perquè és l’etapa en la qual es produeix la maduració de les dimensions física i afectiva de la sexualitat. El projecte pretén obrir un espai de diàleg entre pares, professors i adolescents.

54

memoria2018 (2).indd 54

22/06/18 10:29


55

memoria2018 (2).indd 55

22/06/18 10:29


preparats per al canvi Cada persona té talents que l’ajudaran a aprendre al llarg de la vida. DREAM SCHOOLS cultura de pensament i creativitat canvi de paradigma avaluatiu aprenentatge cooperatiu i per projectes projecte professional Aquesta segona línia estratègica es fonamenta en el convenciment que tota persona té uns talents singulars, tots ells valuosos, i la seva educació l’ha d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg de tota la vida. EL PROFESSORAT Comptem amb l’experiència i la dedicació d’un gran equip de professionals que afronten els nous reptes de l’educació amb il·lusió, tot adaptant-se a les noves necessitats, per tal d’oferir una educació de qualitat. La formació continuada, el treball en equip, les noves

metodologies didàctiques i la participació activa en els avenços són determinants del nostre estil propi. Els docents són clau en el nostre projecte educatiu perquè a més de la seva professionalitat i implicació són veritables models i transmissors de valors. Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià: • Interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat. • La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua. • El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei gràcies a la sinceritat, la lleialtat i la humilitat. • Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT El desenvolupament i la formació continuada del professorat és imprescindible per renovar el nostre

56

memoria2018 (2).indd 56

22/06/18 10:29


projecte educatiu. Per aquest motiu al llarg del 2017 hem continuat apostant per la formació i el creixement professional dels nostres docents. En aquesta línia s’han organitzat reunions i grups de treball, simposis, jornades, etc. en les quals ha participat professorat de tots els col·legis. JORNADA A L’IESE Les jornades de formació del professorat que se celebren a l’IESE des de l’any 1995 són un instrument de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de col·laboració que ens permeten aprendre de figures destacades en l’àmbit educatiu, el món empresarial i la cultura. El seu tarannà i les seves lliçons carregades d’experiència han marcat la nostra cultura organitzativa, enfortint-la i recordant-nos, any rere any, la importància de la formació permanent. Dissabte 20 de gener a l’IESE Business School va acollir la III Jornada Identitat, Comunicació i Reputació sobre la identitat cristiana dels col·legis de la Institució. Van assistir més de 600 professors i famílies per gaudir de les conferències a càrrec de: • Luis Romera, Catedràtic de Metafísica. Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma i Prefecte d’Estudis de la Prelatura de l’Opus Dei. • Teresa Martínez, Consellera Delegada de la Institució Familiar d’Educació. • Juan Pablo Cannata, Professor de Sociologia de la Comunicació i Gestió del Discurs Públic. Universitat Austral. Argentina. A la primera conferència a càrrec de Luis Romera,

amb el títol “Principios para una educació cristiana”, recordà als assistents que “en primer lloc, l’educació neix en la família”, a més de destacar que “en el fons el més important de la persona és la part humana”. Teresa Martínez va fer la seva exposició sobre l’acompanyament a les famílies en el creixement dels seus fills que es fa als col·legis de la Institució, “on som conscients que cada família és diferent. Per tant hem de conèixer-la, implicar-nos-hi i ajudar-los en tot moment. Fer un acompanyament pares-professors-alumnes”. Juan Pablo Cannata va cloure la jornada amb una conferència sobre com comunicar valors en la societat actual, una societat “on el centre de la comunicació és el destinatari: el més important és què li estem aportant a la persona que rep el missatge, no només el contingut”. FORMACIÓ D’ESTIU Des de l’any 2006 organitzem la nostra pròpia “Escola d’estiu” oferint diversos cursos d’entre 15 a 30 hores de durada –distribuïts en diversos dies– sobre aspectes que considerem clau per reforçar la formació del professorat. A les XII Jornades de Formació d’estiu 2017, organitzades per la Institució a la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, van participar prop de 300 docents i van comptar amb la presència de diversos experts en l’àmbit educatiu. Aquestes jornades de formació van ser una bona oportunitat per aprofundir sobre aspectes relacionats amb el nostre projecte educatiu, metodologies didàctiques i innovació docent. 57

memoria2018 (2).indd 57

22/06/18 10:29


Els cursos van coincidir en la importància d’aplegar esforços i treballar amb els alumnes com a protagonistes del procés i els professors com les seves guies durant l’aprenentatge. CURSOS QUE ORGANITZA LA INSTITUCIÓ Una escola per al desenvolupament del talent Educar per innovar L’avaluació, motor del canvi L’art de l’oratòria a l’accés de tothom Design for change. Una oportunitat per canviar el món Competències de lideratge per al professorat Win-win schools. Creant entorns educatius Pensar per aprendre. Una cultura de pensament per a les aules del s.XXI Ens comuniquem i debatem

visiten col·legis de fora i cursen nous estudis o formació de postgrau (màsters, doctorats...). JORNADES D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA Al llarg de 2017 Airina i La Farga van organitzar dues jornades d’innovació educativa a les ciutats de Terrassa i Sant Cugat del Vallès respectivament. L’ALUMNE, AL CENTRE DE L’APRENENTATGE AIRINA, TERRASSA Neus Sanmartí, catedràtica i professora emèrita del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en recerca sobre l’avaluació formativa, així com en la formació permanent del professorat de ciències.

Educació artística. Què pot aportar a les nostres aules?

FORMACIÓ ESPECIALITZADA Aquest any escolar s’han organitzat diversos cursos i sessions pràctiques orientades a reforçar els coneixements i millorar el treball en equip dels nostres professionals. Hi ha cursos: -Als mateixos col·legis -Intercol·legials -Departamentals FORMACIÓ PERSONAL Cada any professors i professores assisteixen a congressos, trobades o cursos de perfeccionament;

THINKING TO LEARN LA FARGA, SANT CUGAT DEL VALLÈS Dr. Swartz, Director del Centre per a l’ensenyament del pensament als EUA i Espanya. És doctor per la Universitat de Harvard i és membre de facultat emèrit de la Universitat de Massachusetts, a Boston. Dr. Perkins, Professor Emèrit Carl H. Pforzheimer the Ensenyament i Aprenentatge de la Facultat d’Educació de la Universitat de Harvard (HGSE) i membre fundador del Project Zero de la mateixa Universitat. Aquestes jornades consoliden les experiències realitzades anteriorment a Palma de Mallorca i Terrassa, on ja es va realitzar el 2015. L’èxit d’assis-

58

memoria2018 (2).indd 58

22/06/18 10:29


tència i la bona acollida de la iniciativa per part dels docents i escoles públiques i privades de l’entorn ens animen a seguir treballant per portar l’experiència a altres ciutats i consolidar-les com un punt de trobada on els professionals de l’educació puguin compartir coneixement i aprofundir en les noves metodologies didàctiques i la innovació educativa.

59

memoria2018 (2).indd 59

22/06/18 10:29


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A la Institució afirmem que les nostres són escoles de famílies. Es concreta de maneres molt diverses, que van des de la implicació i participació de les famílies en el nostre projecte educatiu, la importància que li donem a la seva formació o la proliferació de mecanismes i canals que propiciïn la relació família-col·legi. Però no només són fets instrumentals, anem encara més enllà, a la mateixa concepció de família. Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar la seva educació i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge. Un dels reptes amb què es troben actualment els centres educatius i els docents és la necessitat d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents capacitats i interessos del seu alumnat. L’increment d’alumnat amb trastorn d’aprenentatge ha estat constant els darrers anys, en part motivat pel tancament d’unitats d’educació especial, els fluxos migratoris i també per la millora dels processos que permetien fer un diagnòstic d’aquests trastorns de l’alumnat. A la Institució considerem que hem de fer molt més que simplement conviure amb la diversitat. S’ha de fer un pas endavant per ser capaços d’entendre aquesta diversitat i de donar-li una resposta educativa també diversa, que permeti treure el màxim de cada alumne. Per tant, l’atenció a la diversitat a l’aula, és un tret essencial a tots els col·legis de la Institució. 1. Actualment, la majoria dels col·legis disposen d’equips d’atenció a la diversitat amb especialistes en l’àmbit de la psicopedagogia, psicologia o logopè-

dia que realitzen informes amb l’objectiu de donar recomanacions i orientacions als docents i als pares. 2. S’han establert sinergies i col·laboracions amb institucions i entitats que s’hi dediquen al diagnòstic i prediagnòstic (Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, CEDIAP...) i a l’assessorament o intervenció educativa (Talita, Fundació Aura, DAPSI...) 3. S’ha apostat decididament per la formació del professorat com a element decisiu per tal de progressar i dotar de les eines i de la metodologia necessàries per atendre la diversitat. 4. Model RTI (intervenció a tres nivells): a. Nivell 1: aplicació de metodologies d’aula que afavoreixin l’atenció a la diversitat (estructures cooperatives, cohesió de grup, etc…). b. Nivell 2: suport dins l’aula. Agrupaments flexibles, dues mestres a l’aula, ... c. Nivell 3: atenció individual o en grup petit, segons la dificultat d’aprenentatge. Comptem amb un equip d’atenció a la diversitat format per una psicopedagoga, una psicòloga, una logopeda i la dedicació de part de l’horari de mestres de Primària. 5. La Fundació Talita acompanya pares i professors que han d’atendre nens i nenes amb discapacitat intel·lectual, i des de la Institució ajudem als nostres col·legis en aquesta tasca per la inclusió dels joves en tots els àmbits de la vida.

60

memoria2018 (2).indd 60

22/06/18 10:29


61

memoria2018 (2).indd 61

22/06/18 10:29


competència global Cada persona ha d’aprendre a conviure i a comunicar-se amb tothom. INSPIRING OTHERS plurilingüisme comunicació, oratòria i debat tecnologia i aprenentatge sensibilitat artística i esport L’alumne ha de disposar de les eines necessàries per al desenvolupament de les seves competències i habilitats, i ha d’aprendre a conviure i a comunicar-se amb tothom a través d’una actitud oberta i positiva. La societat del coneixement i la revolució tecnològica acceleren, dia a dia, la globalització del camp econòmic, cultural i social. Ser competent en aquest món requereix coneixements i habilitats com dominar idiomes, aprendre a comunicar en registres i àmbits diferents, interpretar i sintetitzar diversos tipus d’informació o conèixer i apreciar altres cultures i formes de fer.

ANGLÈS Apostar decididament per un aprenentatge instrumental de la llengua exigeix deixar de veure l’anglès només com una assignatura, per fer que esdevingui vehicle natural de comunicació en algunes de les relacions ordinàries de l’escola: altres assignatures, presentacions, publicacions, etc. L’anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida quotidiana: a les escoles de la Institució apliquem diversos programes i projectes per facilitar progressivament l’adquisició de l’idioma. Continuant amb la dinàmica d’ensenyament de la llengua estrangera, les iniciatives i projectes emmarcats dins de l’assignatura d’anglès tenen un paper principal. IMMERSION WEEK Total English Culture Week Una setmana d’immersió total en anglès a la mateixa escola amb activitats acadèmiques, lúdiques i formatives amb professorat nadiu.

62

memoria2018 (2).indd 62

22/06/18 10:29


VIRGÍNIA

VARSÒVIA

DUBLIN

VIENA MANCHESTER OXFORD

CIUTATS ON ES FAN ESTADES I INTERCANVIS

JULICH BURY ST. EDMUNDS

KENT

English Culture Week Estada d’una setmana a una ciutat d’Anglaterra on els alumnes gaudeixen de la cultura i manera de viure britàniques mentre aprenen anglès.

un col·legi a Dublín. L’any 2017 hi van participar 58 alumnes.

INTERCANVIS

Cursos específics Algunes escoles han incorporat programes d’immersió en anglès a cursos específics. La majoria ho apliquen de LL2 a P5 amb una dedicació d’entre el 50% i el 80% d’hores en llengua anglesa. També hi ha escoles que ho fan al cicle mitjà o cicle superior de Primària.

Intercanvis amb ciutats europees Als alumnes de Secundària d’alguns col·legis se’ls hi ofereix la possibilitat de realitzar intercanvis amb altres alumnes de diverses ciutats europees. Actualment, hi ha intercanvis amb Manchester i Oxford (Anglaterra), Colònia (Alemanya), Varsòvia (Polònia) i Virginia (EUA). Ireland Program Els alumnes de 6è d’EPRI i 1r d’ESO dels col·legis de la Institució tenen la possibilitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda, convivint amb una família nativa i, alhora, seguint els seus estudis en

DES DE BEN PETITS

All day english class Des de P3, alguns col·legis han començat amb l’English Projecte que consisteix en 75% d’hores de classe en anglès, tret del temps diari dedicat a l’especialista de català o castellà i la sessió setmanal de música. La resta del dia, tot en anglès.

63

memoria2018 (2).indd 63

22/06/18 10:29


Anglès a la Llar Des de Llar d’Infants, procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar l’assimilació i comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries que posen en pràctica sempre d’una manera lúdica i divertida. Projecte Hooray! El projecte Hooray s’aplica a totes les aules d’Educació Infantil per tal d’oferir als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Un programa d’immersió total d’aprenentatge multisensorial, fonamentat en el mètode anomenat “active learning”. Treballem l’anglès doncs, de manera visual, auditiva, a través del tacte, del gust, com també l’expressió corporal i el moviment. CONTINUITAT Projecte CLIL El projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) s’inicia amb els alumnes d’Educació Infantil i continua al llarg de l’Educació Primària amb l’oferta d’assignatures en anglès com les Science, Geography... Professorat nadiu & speaking La conversa és una eina fonamental per a millorar l’aprenentatge de l’anglès. Per tal que els alumnes des de ben petits puguin progressar en aquest aspecte, desenvolupem un programa d’auxiliars de conversa nadius amb l’objectiu de reforçar el vocabulari i les estructures gramaticals apreses a la classe d’anglès. 64

memoria2018 (2).indd 64

22/06/18 10:29


Summer Camp Tots els col·legis organitzen al mes de juliol el Summer Camp, un curs d’estiu per tal d’aprofundir en l’aprenentatge de l’anglès. ACREDITACIONS INTERNACIONALS EOI i Cambridge Des del departament de llengües estrangeres de tots els col·legis, s’anima i es prepara l’alumnat per participar en els exàmens de l’Escola Oficial d’Idioma (EOI) i de Cambridge ESOL. Prop del 90% del nostre l’alumnat supera les proves i obté els certificats de nivell intermedi i de nivell avançat, de gran utilitat pel seu reconeixement internacional. Oxford Diversos centres de la Institució han rebut l’acreditació de la Universitat d’Oxford com a centre examinador oficial de les proves Oxford Test of English, que inclou una avaluació de cada una de les quatre àrees d’aprenentatge de l’anglès: reading, listening, writing and speaking. ALTRES LLENGÜES A la Institució Familiar d’Educació existeix un plurilingüisme efectiu. El català, el castellà i l’anglès conviuen amb altres llengües que els centres integren com assignatures curriculars o extraescolars: francès, alemany, xinès… La figura de professors/es nadius i l’acompanyament a l’alumne des de l’etapa d’Infantil, són també elements claus per afavorir un aprenentatge sòlid i global que inclou la preparació per als exàmens Oficials. A més, algunes escoles

ofereixen a partir de la Secundària la possibilitat de fer intercanvis a l’estranger a països com Alemanya, França o Polònia. COMUNICACIÓ, ORATÒRIA I DEBAT La comunicació i l’oratòria és la segona de les quatre línies claus que perfilen aquest eix del projecte Aude! Els projectes inclosos en aquest marc van néixer des del convenciment que l’oratòria pot contribuir de forma significativa a l’èxit escolar i al desenvolupament personal dels estudiants, i també que les competències de comunicació són decisives per a la cohesió social. En aquesta línia, als col·legis de la Institució es treballa amb els alumnes les tècniques per a una correcta expressió oral i escrita. Habilitats necessàries per a poder crear discursos coherents que arribin amb eficàcia a l’audiència. Això es concreta en una hora setmanal de classe d’oratòria/debat en la majoria de les escoles, en la participació d’aquestes en activitats i competicions pròpies i externes i en l’organització de cursos de formació relacionats amb aquest àmbit per al professorat. Aquests cursos de formació en oratòria i debat que, fonamentalment es fan a l’estiu i estan dirigits a professorat de la Secundària, volen aprofundir en el debat com a recurs per aprendre a expressar i defensar les idees amb claredat i una correcta argumentació. La formació vol donar les bases de com parlar en públic i participar en debats, i les eines per ensenyar i guiar els seus alumnes perquè desenvolupin les habilitats necessàries per ser uns bons oradors. 65

memoria2018 (2).indd 65

22/06/18 10:29


PROJECTES EDUCATIUS DE COMPETÈNCIA GLOBAL EN MARXA INFANTIL Atelier Un espai i un temps per a la creativitat L’Atelier és un espai de creació que proporciona als alumnes el temps, els materials, els referents artístics i les tècniques necessàries perquè els nens i nenes puguin dur a terme els seus propis projectes creatius en un clima de llibertat, però sense oblidar l’acompanyament pedagògic. Lletra Petra Evolució lectora La lletra Petra és la prova de lectura que realitzen els nens de P5, desenvolupada per les coordinadores i assessores psicopedagògiques de la Institució. Ajuda a aprofundir qualitativament i quantitativa en el desenvolupament lector de cada nen i nena.

protagonisme a la biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentatge. El Pla també es completa amb instruments i estratègies d’animació: trobades amb autors, tallers literaris, club de lectors, llibre-fòrum, etc. Art en curs Fomentar la creativitat a través de l’art Art en curs és una plataforma que dóna suport al programa artístic dels centres educatius de la Institució. En ella, es teixeix una xarxa interescolar d’informacions, projectes, intervencions i documentacions, compartides amb tota la comunitat educativa. Darrere hi ha un equip d’art-educadors interessats en els llenguatges artístics contemporanis i convençuts de la potencialitat que té l’art com a eina educativa i de canvi.

PRIMÀRIA

STEM Ciència i tecnologia al seu abast STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). A partir d’aquesta assignatura, que es treballa amb els recursos de LEGO Education, s’ofereix als estudiants oportunitats per desenvolupar la comprensió dels conceptes científics, mitjançant activitats d’investigació i participació. Així, els estudiants aprenen temes com l’anglès, matemàtiques o ciències d’una manera més eficaç a la vegada que desenvolupen habilitats com la resolució de problemes, la comunicació o la col·laboració.

Projecte lector Itineraris lectors per a cada necessitat Es programen diferents estratègies, adaptades a les necessitats individuals de cada alumne, per buscar la construcció d’itineraris lectors que els ajudin a despertar el plaer per la lectura. Es concedeix molt

Robòtica i programació Entusiasme per la ciència i la tecnologia Dins de l’assignatura de Tecnologia s’imparteix una aproximació als fonaments de la programació informàtica. A més, l’activitat de Robòtica –que també imparteixen algunes de les nostres escoles– afavoreix

Binding Aprenentatge personalitzat de la lectura Binding és una metodologia per ensenyar a llegir i per intervenir en les dificultats lectores que poden aparèixer als primers moments de manera individualitzada. S’aplica a 1r de Primària, parteix d’un screening que es passa al començament de curs i que permet definir un programa individualitzat per a cada alumne.

66

memoria2018 (2).indd 66

22/06/18 10:29


el descobriment i l’entusiasme per la ciència i la tecnologia a través del desenvolupament d’habilitats de treball en equip, innovació i creativitat... SECUNDÀRIA Teatre i expressió artística Habilitats socials i comunicatives El teatre és una oportunitat per enfortir l’expressió oral, així com altres habilitats i competències: treball en equip, gestió de les emocions, modulació de la veu, etc. Moltes de les escoles organitzen representacions teatrals i musicals al llarg de la Primària i Secundària. També hi ha escoles que fan ”drama in english”. 67

memoria2018 (2).indd 67

22/06/18 10:29


68

memoria2018 (2).indd 68

22/06/18 10:29


compromís social Cada persona ha de sumar i així contribuir a fer un món millor. GLOBAL COMMUNITY oberts a la comunitat implicació social solidaritat i servei compromís amb l’entorn Somiar en un món millor ens ajuda a veure’ns com a membres de la família humana, sentir-nos responsables dels altres i voler contribuir a la seva felicitat. Tenim cura de l’entorn perquè ens interessen les persones que hi viuen, però també perquè el reconeixem com un do gratuït i prestat que hem de deixar a les properes generacions en les millors condicions. Ser persones que sumen vol dir integrar dins la vida personal el compromís social, primer amb els qui tenim més a prop, la família, el col·legi, la comunitat local, i després amb tota la comunitat global. Ens proposem tot un repte: educar persones que

siguin felices ajudant els altres i amb una sensibilitat activa cap al medi ambient, que faciliti preservar i mantenir el món on vivim. El projecte GLOBAL COMMUNITY concreta les línies d’actuació que ajudaran a desenvolupar el compromís social necessari per fer un món millor. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA La Institució pretén realitzar les seves activitats i inversions de manera que col·labori en la construcció d’una societat més justa i lliure, en la qual es faciliti el desenvolupament de les persones a viure amb dignitat, es valori la cura del medi ambient, es respectin les comunitats locals i nacionals i es doni suport a iniciatives de valor educatiu, cultural i social. · Projecte solidari al Congo Objectiu Monkole Monkole és un centre mèdic que ofereix serveis sanitaris i hospitalització en un dels barris perifèrics de 69

memoria2018 (2).indd 69

22/06/18 10:29


ALIMENTS 3.300 kg

DINERS RECOLLITS total 22.895 € al món 18.742€ local 4.153€

CABELLS 268 cabells 238 alumnes 18 professores 12 mares

SABATES 201 parells

ROBA prop d’1 tona

70

70

memoria2018 (2).indd 70

22/06/18 10:29


la capital del Congo. A Airina han començat aquest curs el Projecte Monkole, amb el que les alumnes de Primària col·laboraran a finançar les intervencions quirúrgiques d’uns nens del Congo. Col·laboració: 2.700€

a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecucions o pobresa. Neix d’una empresa de socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència a les costes espanyoles. Col·laboració: 1.245€

· Festival solidari per Haití Juntos caminamos mejor A la Festa solidària de La Farga es van recollir més de 600 euros que aniran íntegres al projecte “Juntos Caminamos Mejor”, destinat a ajudar als damnificats pel terratrèmol de gener 2010 a Haití. Col·laboració: 618,42€

· Campanya d’ajuda als refugiats a Lesbos Sabates per a Lesbos Campanya de recollida de roba, calçat i productes d’higiene per als dos camps de refugiats a l’illa de Lesbos: Moria i Karà Tepé. L’objectiu és cobrir les necessitats més urgents i recollir el màxim de productes nous amb l’objectiu d’enviar-los al magatzem principal de Lesbos, gestionat per l’ONG suïssa SAO Save Assist Outreachdes, d’on es nodreixen els dos camps de refugiats en funció de les seves necessitats. A més, amb els fons recaptats podran comprar el material necessari a la mateixa illa, de manera que s’incentivarà el comerç local, tan precari actualment. Col·laboració: 440€, prop d’una tona de roba i 200 parells de sabates

· Col·laboració amb “Acción contra el hambre” Cursa contra la fam Acción Contra el Hambre és una organització humanitària internacional que lluita contra les causes i els efectes de la fam. La seva missió consisteix a garantir l’accés a aigua segura, aliments, formació i primers auxilis de salut, fent el possible perquè nens, dones i homes s’alliberin de l’amenaça de la fam. Les alumnes del col·legi La Vall van participar en la Cursa contra la fam i van aconseguir recaptar -gràcies al generós suport de centenars de petits “patrocinadors” del seu entorn (família, amics, veïns…)- més de 13.700 euros. Col·laboració: 13.736,67€ · Ajuda als refugiats Proactiva Open Arms Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre amb la principal missió de rescatar del mar als refugiats que arriben

I amb els qui són molt a prop Durant tot el curs, famílies, alumnes i equip docent s’impliquen en desenvolupar campanyes per col·laborar materialment o econòmica amb iniciatives solidàries de la localitat. Recollida d’aliments, concerts solidaris, curses, fires… activitats organitzades per cada centre en favor dels més necessitats. Al llarg del 2017 tots els col·legis han organitzat les tradicionals campanyes de recollida d’aliments, roba, material higiènic, etc. amb la implicació dels alumnes en la recollida, organització i posterior dis71

memoria2018 (2).indd 71

22/06/18 10:29


tribució a les famílies de diversos barris desafavorits de Catalunya i Balears. · Xocolatada solidària Les alumnes de 1r de Batxillerat que cursen l’optativa de cultura audiovisual a La Vall van organitzar una xocolatada solidària el 15 de febrer, Dia Internacional del Càncer Infantil, amb l’objectiu d’obtenir fons per al Laboratori de recerca del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Col·laboració: 1.020,85€ · Venda de roses solidàries La venda de roses solidàries per Sant Jordi, iniciativa sorgida de l’associació Alumni La Vall i liderada per les alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat ha recollit més de 1.000 euros. Aquesta quantitat es destinarà al projecte “Una onada de petits somriures” (aquí) , un projecte vinculat a la unitat de pediatria de l’hospital Parc Taulí de Sabadell. Col·laboració: 1.029€ · Famílies solidàries (Badia del Vallès) Gimcana i dinar familiar amb recollida de diners destinats íntegrament a la labor social de Badia del Vallès (famílies solidàries) Col·laboració: 1.679€ · Acció social Montalegre Campanya de recollida de roba i aliments en col·laboració amb l’activitat social de l’església de Montalegre, de Barcelona.

· Un Sant Jordi solidari Mares, pares, professores, nens i nenes ens han ajudat a organitzar un esmorzar solidari amb l’objectiu d’obtenir fons per al Laboratori de recerca del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Col·laboració: 406,25€ · Tallada de cabell solidària Col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer aportant cabell d’alumnes, mares i professores per fer perruques per a dones malaltes de càncer. Col·laboració: 289 cabelleres a La Vall, Les Alzines i Aura · Estimar els avis, cuidar la societat Acompanyament a persones grans de la Llar d’Avis Orpea i de la Residència Vila Valldoreix per part dels alumnes de Batxillerat. · “Mou Fitxa” Setmanalment voluntariat amb alumnes i mares a la residència d’avis Pare Vilaseca, d’Igualada. · Lliga contra el càncer (Tarragona) Organització no governamental, sense ànim de lucre que té com a objectiu general realitzar activitats que millorin el control i la prevenció del càncer a la població.

72

memoria2018 (2).indd 72

22/06/18 10:29


73

memoria2018 (2).indd 73

22/06/18 10:29


74

memoria2018 (2).indd 74

22/06/18 10:29


memoria2018 (2).indd 75

22/06/18 10:29


memoria2018 (2).indd 76

22/06/18 10:29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.