Page 1

memòria 2016


memòria 2016


memòria 2016

sumari del president Joan Gallostra qui som? missió, visió, valors govern la gestió directiva serveis centrals àrees i responsabilitats al servei de les famílies escola de famílies valoració de mares i pares opinió de les famílies resultats acadèmics les pau i competències resultats econòmics de l’exercici 2016 infraestructures llicències i equipacions alumni dades dels antics alumnes aude! atreveix-te a somiar! lideratge ètic personal & family project preparats pel canvi metodologies didàctiques competència global plurilingüisme i oratòria compromís social responsabilitat social corporativa els col·legis de la institució projectes destacats Passeig Manuel Girona, 73 08034 (BARCELONA) Tel. 93 206 62 40 institucio@institucio.net www.institucio.org

4

5 6 8 9 11 13 15 20 21 22 24 26 34 40 46 50


del president Una vegada més m’adreço a vosaltres amb motiu de la presentació de les activitats més destacades que hem dut a terme a la Institució en l’exercici 2016. Tenint sempre com a referència la transparència en la gestió, aquesta memòria busca anar més enllà d’una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes, activitats i resultats més significatius de 2016. Efectuant un balanç global, podem dir que aquest ha estat un bon any en pràcticament tots els àmbits de la Institució, tant en termes de qualitat docent i de participació de les famílies en activitats formatives, com en termes econòmics i financers. El darrer curs ha estat condicionat pels avenços en la implementació del projecte Aude! Quan observem el dinamisme i el rigor dels nous projectes pedagògics, la qualitat del nostre professorat, la implicació de les famílies i els resultats acadèmics dels nostres alumnes, no tenim cap dubte que el balanç d’Aude! ha estat i seguirà sent excel·lent. Al llarg de la memòria fem un breu resum dels seus eixos i de com hem arribat a concretar-los, il·lustrant amb múltiples

dades la qualitat del projecte educatiu que oferim. El nostre model pedagògic respon de manera innovadora, consistent, estructurada i compromesa als grans reptes que avui afronta la societat. Som conscients que l’educació és molt més que uns resultats, però aquests també són importants i un any més els nostres alumnes han obtingut uns excel·lents resultats acadèmics en totes les proves de competències bàsiques i en les PAU. Prop del 80% dels nostres alumnes es troben en el tram alt i mitjà-alt en les quatre matèries (castellà, català, anglès i matemàtiques) de les proves de Competències Bàsiques de 6è i 4t d’ ESO, destacant l’anglès per sobre de la resta amb més d’un 90% d’alumnes als trams alt i mitjà-alt. Pel que fa a les PAU, el 99% dels alumnes de 2n de Batxillerat les han aprovades i 11 hi han obtingut distincions del Departament d’Ensenyament. Entre els diferents reptes que tenim davant nostre, particularment m’agradaria ara compartir-ne un: explicar a la societat el nostre model educatiu. Estem convençuts que la nostra missió passa per ser capaços de posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra

experiència educativa al servei de les nostres famílies, però també per contribuir des de l’educació a la millora de la nostra societat. Redoblem, doncs, esforços i recursos per compartir amb la nostra comunitat educativa i amb la societat en general els valors que fonamenten el nostre projecte educatiu. Voldria acabar aquestes línies agraint sincerament el compromís i la feina ben feta de totes les persones que formen part de la Institució. Sense la implicació i l’esforç de cada un d’ells cap de les xifres que exposem a continuació no serien possibles i, per això, hem d’agrair-los, la seva inestimable contribució. Emprenem el 2017 amb optimisme i il·lusió. Amb actitud de servei, esforç i la implicació de les famílies som capaços d’afrontar qualsevol repte futur. Joan Gallostra PRESIDENT

5


qui som Institució Familiar d’Educació és un grup educatiu que actualment compta amb tretze escoles a Catalunya i Balears que apleguen més de 5.000 famílies i 700 professionals de l’educació que diàriament atenen al voltant de 8.000 alumnes. El nostre projecte aporta una visió innovadora de l’educació fonamentat en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada, amb la finalitat que cada un dels nostres alumnes esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. A la Institució, les famílies tenen un paper principal. L’escola col·labora amb mares i pares de manera personal i permanent i els professors i professores posen el seu coneixement pedagògic i la seva experiència educativa al servei de les famílies perquè els alumnes arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. Aquesta col·laboració família-col·legi és l’element imprescindible que fa possible el creixement integral dels nostres alumnes. Es tracta cada alumne com és, com a casa i s’atén individualment cada família, ja que l’educació és molt més que transmetre coneixements: un tutor es reuneix quinzenalment amb l’alumne i trimestralment amb la família per fixar objectius de millora i seguir-ne l’evolució. 6

MISSIÓ Posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. Ho fem a través de l’atenció personalitzada a cada alumne i cada família, fomentant l’excel·lència acadèmica dins de la diversitat, promovent la recerca de la veritat i la pràctica de les virtuts cristianes, com a base de la seva vida personal, familiar i social.

VISIÓ Esdevenir una institució educativa, humanista i innovadora, que contribueixi a la millora de la societat a través de la formació integral de moltes famílies i professionals de l’educació. VALORS Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià: • L’interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat. • La integritat personal, amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua. • El treball ben fet, amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei. • Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració gràcies a la sinceritat, la lleialtat i la humilitat.


PERCENTATGE D’ALUMNES SEGONS LES ETAPES ESCOLARS

9% 7% 17% Poblacions amb accés aL NOSTRE TRANSPORT ESCOLAR

26% 41%

LLAR

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT DE LA INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7258

7325

7325

7375

7850

7888

7913

7879

7923

7967

7916

7.500

7.000

6.500

6.000

Més a prop de les nostres famílies

No hi ha distàncies quan es tracta de l’educació d’un fill, per això les nostres escoles disposen d’un ampli servei de transport pensat per donar resposta a les necessitats de cada alumne i cada família. L’actual servei de transport escolar arriba a més de 35 comarques d’arreu de Catalunya, connectant les nostres escoles amb el territori amb aturades a un bon nombre de ciutats. El darrer curs es va estrenar un nou servei de llançadores per minimitzar les dificultats logístiques que la distància entre els nostres centres suposa a les famílies, especialment per aquelles amb fills escolaritzats a més d’un centre. Aquest servei, amb un preu bonificat, ha tingut una molt bona acollida per part de les famílies. No podem fer més curtes les distàncies però sí fer la connexió més eficient.

5.500

7 5.000


GOVERN El Govern Corporatiu de la Institució Familiar d’Educació és el responsable de dirigir la Institució cap a la seva missió, que té com a objectiu principal donar un bon servei a tots els membres de l’organització. Es compon de tres àmbits de responsabilitat:   - Direcció General. - Direcció de Centres educatius i Departaments generals. - Coordinació (subdireccions) a Centres educatius i Departaments.   La gestió directiva als tres àmbits de govern és col·legiada. La professionalitat i la confiança mútua entre tots els que formen la Institució, així com la resta de valors que caracteritzen la nostra tasca educativa, són el fonament del nostre govern i punt d’inici per a aconseguir el nostre objectiu propi:   “Posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

La Direcció General està formada pels membres del Consell d’Administració i de la Comissió Executiva. El Consell és el responsable d’impulsar les línies estratègiques als diferents àmbits d’actuació i la Comissió, el seu organisme de direcció executiva. D’aquesta Direcció General depenen  els centres educatius i els departaments generals (Pedagògic, Econòmic i financer, Jurídic, Selecció de Personal, Comunicació, noves Tecnologies, Serveis Generals Arquitectura i Manteniment).  

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PRESIDENT

Joan Gallostra Isern SECRETARI

COMISSIÓ EXECUTIVA Conchita Berjano Duclòs Teresa Martínez Tomás Gregorio Romera Oñate Ángel Sánchez Medialdea Josep Maria Valentí Nin Els centres educatius són dirigits per un consell de direcció format per un director o directora, dos —a vegades tres— sotsdirectors que coordinen àmbits específics del col·legi (docent, formatiu, famílies) i un pare o mare de l’escola.

Lluís Elías Viñeta VOCALS

Xavier Gros Arteaga

Josep Maria Valentí Nin CONSELLER DELEGAT

8


SERVEIS CENTRALS A les oficines de Barcelona es troben ubicats el Serveis Centrals i els col·laboradors que donen suport als col·legis en les diferents àrees de treball. ÀREA PEDAGÒGICA

El projecte estratègic docent, en l’actualitat Aude! Atreveix-te a somiar!, assegura una educació de qualitat en els col·legis, basada en l’excel·lència acadèmica i en l’atenció personalitzada, amb la finalitat d’optimitzar els resultats educatius de cadascun dels alumnes. Té especial cura de la formació permanent del professorat, a través de programes, jornades i cursos específics que busquen refermar i potenciar la carrera professional de cada docent, així com la seva excel·lència pedagògica.

Ana Moreno Directora

ÀREA D’ARQUITECTURA I MANTENIMENT

Estudia i proposa solucions a les escoles per adequar els espais i les instal·lacions a les necessitats actuals, sempre d’acord amb la normativa vigent.

Emilia Juan-Dalac Arquitecta ÀREA ECONÒMIC-FINANCERA

El seu objectiu és vetllar per la viabilitat econòmica de la Institució Familiar d’Educació. Dóna suport als col·legis i es fa càrrec de la planificació financera i de les tasques administratives. La seva missió és la de poder garantir els recursos que permetin dur a terme l’activitat dels centres.

Ramón Ladero Director

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

El seu objectiu és vetllar per la viabilitat econòmica de la Institució Familiar d’Educació. Dóna suport als col·legis i es fa càrrec de la planificació financera i de les tasques administratives. La seva missió és la de poder garantir els recursos que permetin dur a terme l’activitat dels centres.

Lluís Girbau Director ÀREA NOVES TECNOLOGIES

Desenvolupa programes propis en l’àmbit de les noves tecnologies, tant en el vessant tècnic com en el formatiu. Coordina la correcta implementació de les TIC a l’aula i la formació del professorat en aquesta àrea. Planifica els sistemes d’informació i proporciona suport tècnic als col·legis.

José Manuel López Potente Cap de Departament ÀREA DE SELECCIÓ DE PERSONAL

L’àrea de RRHH s’encarrega de planificar les necessitats de personal dels col·legis. Realitza formació i seguiment de la carrera professional de les persones que treballen a la Institució.

ÀREA JURÍDICA

Assessora i coordina les activitats jurídiques de la Institució Familiar d’Educació i les qüestions relatives al personal de les escoles. Des d’aquesta àrea es gestionen administrativament les nòmines del personal i l’actualització de les normatives vigents.

Ana Español Directora ÀREA DE COMUNICACIÓ

La seva responsabilitat és gestionar de manera eficaç i positiva la informació a través dels canals més adequats per a cada circumstància i donar a conèixer els trets més importants del desenvolupament intern i extern de l’entitat. S’encarrega de dissenyar, planificar i coordinar estratègies de promoció, imatge i comunicació dels col·legis.

Alberto Cortés Director Miquel Rossy Cap d’Imatge Corporativa

Imma Font Cap de Departament

PROFESSIONALS I COL·LABORADORS Per ordre d’aparició: Alberto Cortés, Sergi Sanmartí, Miquel Rossy, Ma. Isabel Félix, Jaume Lázaro, Olga Encuentra, Conchita Berjano, Ramón Ladero, Ma. Àngels Riba, Ana Moreno, José Manuel López, Lluís Girbau, Marta Masó, Teresa Martínez, Natalia Palet, María Doria, Josep Ma. Valentí, Ester Grau, Imma Font, Ana Español, Ángel Sánchez, Joanna Casadesús, Ana Carroggio, Blanca Buxeres, Goyo Romera, Emilia Juan-Dalac, Pilar Urmeneta, Javier Montañés.

9


10


TIPOLOGIA DE CONTRACTE PROFESSIONAL

26%

267 TEMPORAL

74%

AL SERVEI DE LES FAMÍLIES A la Institució comptem amb l’experiència i la dedicació d’un gran equip de professionals que afronten els nous reptes de l’educació amb il·lusió, tot adaptant-se a les noves necessitats per tal d’oferir una educació de qualitat. La formació continuada, el treball en equip, les noves metodologies didàctiques i la participació activa en els avenços educatius són determinants del nostre estil propi. Els nostres docents són claus en el nostre projecte educatiu perquè a més de la seva professionalitat i implicació són veritables models i transmissors de valors.

769 INDEFINIT

Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià: • Interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat. • La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua. • El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei gràcies a la sinceritat, la lleialtat i la humilitat. • Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració.

DONES/HOMES ENTRE TREBALLADORS

26% 634 HOMES

74% 634 DONES

DISTRIBUCIÓ DE PROFESSORS, PROFESSORES I PERSONAL NO DOCENT PER EDATS

8% 61-70

DONES/HOMES ENTRE DIRECTIUS

26% 51-60

46%

31% 41-50

22% 31-40

54%

12% 21-30 1% <21 11


ESCOLES DE famílies Per a la Institució conèixer l’opinió de les nostres famílies, professionals i alumnes esdevé un objectiu important per poder millorar la qualitat del nostre projecte educatiu i dels serveis que oferim a les famílies. Des de fa anys, s’avalua el seu grau de satisfacció mitjançant tècniques quantitatives com ara enquestes de satisfacció o formularis, i qualitatives amb focus group, entrevistes personals i grups de

Quina imatge creus que té l’escola a l’exterior?

41%

49%

10%

0%

mot bona

bona

regular

dolenta

discussió. Tots aquests elements ens permeten conèixer, en el cas de les famílies, quina percepció, valoració i opinió tenen de la Institució, de les nostres escoles i dels serveis que reben. Posteriorment, es fa una anàlisi rigorosa amb la finalitat de poder millorar el servei i definir nous projectes que responguin a les seves necessitats plantejades. Un bon exemple d’aquesta participació és l’actual projecte educatiu Aude! A l’etapa de diagnòstic del projecte van participar prop de 3.000 persones entre

En la teva opinió l’escola en els darrers anys…

Tot això sense oblidar que per a nosaltres el principal canal de comunicació amb les famílies és la preceptuació. Aquestes reunions personals entre famílies i docents ens permeten personalitzar al màxim el desenvolupament personal, social i acadèmic de l’alumne i establir plans de millora, però també conèixer de primera mà l’opinió de les famílies.

En quina posició es troba en relació amb els col·legis de l’entorn?

80%

80%

80%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

20%

44%

43%

ha millorat molt

ha millorat força

10%

2%

0%

12

famílies, docents, alumnes i antics alumnes. Tots ells van ajudar-nos a definir els eixos del projecte.

20%

79%

20%

1%

0% ha empitjorat ha empitjorat una mica molt

20%

0% en les primeres posicions

en posicions intermitges

lluny de les primeres


VALORACIÓ DE PARES I MARES SERVEIS

FORMACIÓ

DOCÈNCIA

8,6 8,3 8,4 8,4 8,2 8,2 8,0 7,9 7,8 7,6 7,4 7,0 FORMACIÓ HUMANA

NIVELL ACADÈMIC

HÀBITS DE TREBALL

PRECEPTORS

SECRETARIA

COMUNICACIÓ DE L’ESCOLA

FORMACIÓ DE PARES

NIVELL D’ANGLÈS

INSTAL·LACIONS

MATRIMONIS ENCARREGATS

MENJADOR

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

13


14


resultats acadèmics BATXILLERAT I PAU El 98,67% dels alumnes de la Institució aproven les PAU. A la darrera edició de les PAU, 299 de 303 alumnes presentats per part dels nostres col·legis han superat les proves en primera convocatòria. Cal destacar també que vuit escoles de la Institució han aconseguit el 100% d’aprovats. Tots els alumnes de La Vall (Bellaterra), Arabell (Lleida), Turó (Tarragona), Aixa (Palma), Mestral Montclar (Igualada) i Les Alzines (Girona) les han superades. El resultat és molt positiu, com també ho és el 97,05% del global de Catalunya. És important veure l’evolució dels alumnes

durant aquest curs observant els resultats al Batxillerat i les PAU de forma global. Dels 338 alumnes matriculats a 2n de Batxillerat, el 94% van aprovar al juny. L’acompanyament és un punt fort de les nostres escoles. Una dada més que significativa i que reflecteix la importància que donem a l’acompanyament, és que el 88,46% dels alumnes de les nostres escoles que es matriculen al Batxillerat es presenten a la Selectivitat i la superen, davant el 62,43% de Catalunya. Els resultats a les PAU dels nostres alumnes han estat excel·lents, amb 11 distincions per haver obtingut una qualificació superior a 9.

SOBRE ELS MATRICULATS A BATXILLERAT

Onze alumnes de la Institució van rebre la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat que s’atorga a tots els estudiants de Batxillerat de Catalunya, que han obtingut una nota a les PAU superior o igual a 9.

MATRICULATS A BATXILLERAT QUE APROVEN LES PAU

89%

62%

99%

97%

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

NOTA MITJANA DE LES PAU INSTITUCIÓ CATALUNYA

6% 4%

1%

26%

PRESENTATS A LES PAU QUE APROVEN

NOTA MITJANA D’EXPEDIENT

89% 62%

9% 3% suspenen batxillerat

NO FAN LES PAU

SUSPENEN LES PAU

APROVEN LES PAU

7,09

6,64

7,67

7,30

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

INSTITUCIÓ

CATALUNYA

15


16


COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO “Podem considerar que un centre assoleix l’excel·lència en matèria de competències bàsiques quan es donen dues condicions: que el percentatge d’alumnat al nivell baix sigui inferior al 15% i el de nivell alt superior al 40%” Director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

LLENGUA CATALANA INSTITUCIÓ

4%

CATALUNYA

11%

43%

15%

38% 44%

17%

28%

LLENGUA CASTELLANA

Nivell alt I mitjà alt Evolució dels darrers cinc anys de la suma de les qualificacions altes i mitjanes-altes a les competències bàsiques.

LLENGUA CATALANA INSTITUCIÓ CATALUNYA

5%

9%

10%

39%

47%

14%

41%

LLENGUA CASTELLANA

73%

90%

88%

87%

81%

82%

89%

92%

86%

86%

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

35%

LLENGUA ANGLESA INSTITUCIÓ

3% 6%

CATALUNYA

15%

28% 16%

63% 31%

38%

MATEMÀTIQUES INSTITUCIÓ

7%

17% 15%

CATALUNYA

36% 34%

22%

LLENGUA ANGLESA

40%

MATEMÀTIQUES

82%

91%

82%

88%

91%

73%

80%

75%

75%

76%

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

29%

CIENTIFICOTECNOLÒGICA INSTITUCIÓ CATALUNYA

Nivell alt

6%

30% 15%

Nivell mitjà-alt

42% 29%

Nivell mitjà-baix

22% 38%

Nivell baix

18%

17


COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è PRIMÀRIA Aquesta prova externa avalua les competències bàsiques lingüístiques (català, castellà i anglès) i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Departament d’Ensenyament (maig de 2016)

LLENGUA CATALANA INSTITUCIÓ BAIXA COMPLEXITAT

Nivell alt I mitjà alt Evolució dels darrers cinc anys de la suma de les qualificacions altes i mitjanes-altes a les competències bàsiques.

LLENGUA CATALANA 75%

76%

78%

79%

6%

19%

8%

37%

21%

14%

CATALUNYA

38% 39%

25%

32% 36%

25%

LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA CASTELLANA 75%

79%

71%

81%

73%

81%

INSTITUCIÓ BAIXA COMPLEXITAT CATALUNYA

4%

15%

46%

8%

22%

13%

35% 43%

27%

27% 39%

21%

LLENGUA ANGLESA INSTITUCIÓ 2012

2013

2014

2015

2016

LLENGUA ANGLESA 82%

80%

89%

86%

2012

2013

2014

2015

2016

72%

74%

MATEMÀTIQUES 90%

72%

71%

72%

BAIXA COMPLEXITAT CATALUNYA

2% 8%

36% 14%

7%

54% 40%

39%

22%

17%

37%

24%

MATEMÀTIQUES INSTITUCIÓ

8%

BAIXA COMPLEXITAT

9%

CATALUNYA

2012

18

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Nivell alt

14%

Nivell mitjà-alt

18%

31%

18%

43%

36% 34%

21%

Nivell mitjà-baix

37%

Nivell baix

31%


19


resultats econòmics INGRESSOS

43.786.340

Ingressos corrents *

43.786.340

DESPESES

-43.659.028

Aprovisionaments Despeses de personal

-9.999.808

22,94%

-30.696.137

70,30%

-2.456.839

5,61%

-491.640

1,12%

-14.605

0,03%

Lloguers i amortitzacions Altres despeses d’explotació Despeses excepcionals RESULTAT ABANS D’IMPOSToS

127.313

Impostos sobre beneficis

-33.517

RESULTAT exercici

93.796

El Consell d’Administració de la Institució Familiar d’Educació aprova i signa els comptes anuals, que posteriorment són auditats i es presenten al Registre Mercantil de Barcelona, on queden dipositats i on poden ser consultats.

36%

aportacions escolars

(*) ingressos corrents: 20

menjador i transport

23% 41% concert educatiu


infraestructures La majoria dels col·legis de la Institució van néixer fa més de quaranta anys i amb el pas del temps han anat millorant per adaptar-se a les necessitats educatives i de creixement. Des de l’Àrea d’Arquitectura, Obres i Instal·lacions, es planifiquen i coordinen, juntament amb els mateixos centres, diversos projectes per aconseguir que la nostra tasca educativa es dugui a terme en el millor entorn possible: espais comuns, elements arquitectònics i tecnologies avançades. L’esforç i la cura amb què obres noves i reformes s’han dut a terme al llarg dels anys han transcorregut de forma simultània amb la predisposició i l’interès per millorar la qualitat en la funció pedagògica, el benestar d’alumnes i professors, la seguretat en la quotidianitat de la vida escolar i la funcionalitat estètica i racional del conjunt. Al llarg de l’exercici 2016, destaquen diverses inversions i treballs realitzats per a l’obtenció de les llicències mediambientals dels col·legis. Per altra banda, s’han dut a terme diverses accions per a l’adequació i la millora de les xarxes de connectivitat dels centres. 21


alumni, persones amb caràcter propi En l’àmbit educatiu es coneix com a caràcter propi d’un centre el conjunt de característiques que permeten distingir aquella escola de la resta, en definitiva tot allò que defineix la seva identitat, la seva manera de ser i de fer. Els col·legis de la Institució estan ubicats a indrets ben diferents; n’hi ha que tenen més d’un miler d’alumnes i d’altres, uns pocs centenars; són per a nois, per a noies, o mixtes a Infantil; alguns tenen prop de mig segle d’història i d’altres encara han d’acomplir

ALUMNI Logats arreu del món AL NOU PORTAL

Alumni són tots els que se’n sentin, independentment del temps passat a l’escola. Tanmateix la gràfica s’ha calculat a partir dels alumnes que han acabat 2n de Batxillerat.

CANADÀ ESTATS UNITS PERÚ BOLÍVIA BRASIL COSTA D’IVORI

IRLANDA GRAN BRETANYA FRANÇA BÈLGICA SUÏSSA ITÀLIA ÀUSTRIA ESLOVÈNIA FINLÀNDIA LÍBAN

22

NOVA ZELANDA

la seva primera dècada; fins i tot acadèmicament presenten algunes diferències. Però un tret és comú a tots: el seu caràcter propi i el dels seus antics alumnes. Per això diem que els nostres Alumni són persones amb denominació d’origen, perquè sovint comparteixen i viuen, amb la mateixa intensitat que quan eren alumnes, els trets d’identitat dels nostres col·legis: • El respecte a la llibertat de cada persona. • La responsabilitat social de l’exercici de la seva professió, • El sentit exigent i transcendent del treball ben fet. • L’humanisme cristià com a fonament de la seva educació i manera de viure. • El sentit profund de l’amistat i del servei als altres. • Una visió alegre i optimista de la vida.

Els alumni són una part molt important de la nostra comunitat educativa, persones amb caràcter propi i que sempre tenen les portes del col·legi obertes. De fet, com a manifestació natural del creixement, cada cop són més nombrosos les mares i pares d’antics alumnes als col·legis de la Institució. Portal Alumni Al començament d’aquest curs 20162017 es va llançar un nou espai on-line per als Alumni de la Intitució. Aquest nou web, pensat per ser un punt de trobada, ofereix a tots els que van formar part del col·legi, la possibilitat d’accedir a les ofertes de treball publicades per empreses o altres Alumni i l’oportunitat de beneficiar-se de promocions i descomptes oferts de manera exclusiva per part d’algunes entitats. A més, entre altres coses, el Directori permetrà trobar i connectar amb antics professors/es i companys/es i llegir el testimoniatge i experiències dels Alumni que ara viuen i treballen a altres països i continents. Fins ara, prop d’un miler d’antics alumnes ja s’han registrat a la pàgina web d’Alumni de La Vall, La Farga, Terraferma, Turó i Les Alzines.


20.837 alumni

16%

1.974 alumnes

25%

172 professores

22%

16% del total de pares i mares són alumni

fills o filles d’alumni 25% del total d’alumnes són fills d’alumni

i professors són alumni 22% del professorat són alumni

23


Aude és el pla estratègic docent de la Institució Familiar d’Educació per als anys 2016-2020. Un desafiament que vol animar pares, professors i alumnes a continuar somiant, mirant cap al futur de l’educació amb una nova il·lusió. Aquest és l’esperit que està orientant el nostre tarannà educatiu a llarg d’aquests cinc 24

anys. Volem treballar amb el desig de millorar el món on vivim, amb el profund compromís d’ajudar cada persona a desenvolupar-se amb llibertat i arribar el més lluny possible dins el camí de la seva pròpia felicitat. El curs 2016-2017 ha estat condicionat pels avenços en la im-

plementació del projecte. Quan observem el dinamisme i el rigor dels nous projectes pedagògics, la qualitat del nostre professorat, la implicació amb què ho entomen les famílies i els resultats acadèmics dels nostres alumnes, no tenim cap dubte que el balanç d’Aude! ha estat i seguirà sent excel·lent.


lideratge ètic

preparats per al canvi

competència global

compromĂ­s social

25


lideratge ètic Cada persona és única i valuosa per ella mateixa i ha de tenir la capacitat de dirigir la seva vida i ser un agent de canvi al seu entorn. PERSONAL & FAMILY PROJECT desenvolupament integral identitat cristiana gestió emocional i interpersonal family project Aquesta línia es fonamenta en el convenciment que cada persona és única, irrepetible i valuosa per si mateixa i que, per ser feliç, necessita desenvolupar un lideratge ètic. Aquest l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida, que podrà posar al servei dels altres treballant en la construcció d’un món millor. A classe, com a casa Les mares i els pares són els principals educadors dels fills, el col·legi col·labora, però els veritables protagonistes són ells. Per això, en el nostre projecte educatiu la participació de les famílies és un element clau. D’aquest principi, se’n deriven altres trets essencials dels col·legis com el tracte personalitzat, la participació de mares i pares en les activitats formatives, les entrevistes amb els preceptors i tutors, els matrimonis encarregats de curs… A classe, com a casa, perquè la unitat 26

d’acció educativa entre pares i escola és imprescindible. Tanmateix, tant com sigui possible, els alumnes s’han de sentir a l’escola com a casa, pel clima de convivència amable i confiat, perquè se senten tractats cadascun i cadascuna amb la seva manera única de ser, perquè s’afavoreix l’amistat sincera amb els companys o amb les companyes. Cada alumne és únic. A classe, com a casa, perquè a cada fill se’l tracta de manera única i a l’escola cal fer-ho igualment. Entrevistes de preceptuació Periòdicament, els pares, juntament amb el preceptor del fill o de la filla, concreten objectius i plans de millora de l’alumne. La coordinació entre pares i professors és bàsica per obtenir el millor de cada fill, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Els preceptors i preceptores s’entrevisten com a mínim un cop al mes amb els alumnes per ajudar-los a millorar en els punts que es proposen. Reunions de curs Cada trimestre, després d’una conferència d’un expert en temes educatius, el tutor o la tutora del curs transmet als pares les característiques específiques

de l’etapa i del grup, i la millor manera d’abordar-les des de la família. Alguns títols destacats: Educa! Sigues valent

José MarÍa Contreras

Les claus per una educació harmònica Francesc Torralba

L’escola d’avui, una escola de futur Cecília Gafarot

Illusioning experience Sandra Camós

Valors d’emprendre

Marius Mollà i Roger Roca

Tots els nens poden ser Einstein Fernando Alberca

Escoles que transformen el món Alfredo Hernando

Ella és un misteri. I ell? J.J. Javaloyes

Educar amb sentit i sensibilitat Eva Bach

In_COF Els cursos d’orientació familiar són una eina eficaç per millorar com a família i un acompanyament en l’educació dels fills. Es basen en casos reals i són participatius; així tot el grup s’enriqueix amb les experiències d’altres famílies. Els cursos utilitzen la tècnica del cas com a base del diàleg. El camí familiar Les primeres passes


Les primeres converses Les primeres lletres Les primeres decisions Els fills preadolescents Els fills adolescents L’amor matrimonial

Altres cursos de formació de pares i mares: Puc millorar com a pare? Motivació, educació emocional i creativitat Tàndem: Curs per a matrimonis amb fills a Llar Educant de cara al futur

CURSOS PER A PRECEPTORS Al llarg de l’any 2016 s’han dut a terme diverses actuacions per tal de millorar i optimitzar els resultats de la preceptuació com a eix del Projecte Educatiu de la Institució, a partir de l’estudi dels factors i processos que hi intervenen: perfil i formació del preceptor o preceptora, mètode per a les entrevistes, condicions en què es realitza, freqüència, etc. Experts en educació família Educar adolescents avui Detecció dels trastorns psicopatològics i d’aprenentatge relacionats amb el fracàs escolar Ens comuniquem i debatem Juliol , 15h cadascun

27


FAMILY & PERSONAL PROJECT Des de fa anys es parla de la importància d’aprendre una sèrie de competències per a la vida que permetin als joves ser feliços i seguir aprenent durant tota la vida. Quines són aquestes competències? Els sistemes educatius dels diferents països en proposen algunes i hi ha un cert consens en la majoria. Però què entenem per competència? És suficient ser competent o, a més a més, volem educar persones empàtiques, solidàries i compromeses amb els altres? En els països occidentals aquesta qüestió s’ha resolt distingint en diferents tipus de competències, unes s’orienten en saber fer i altres en saber ser. Aquestes últimes també es denominen disposicions, hàbits mentals, trets del caràcter, fortaleses internes o virtuts. Les anomenem com les anomenem totes elles es refereixen a disposicions habituals de la persona a pensar i comportar-se d’una forma concreta, i contribueixen al creixement de la persona d’una manera ètica i saludable. Model AIRISS AIRISS és un model de creixement personal format per sis fortaleses internes: 28

autonomia, identitat, integritat, resiliència, sociabilitat i saviesa. Cadascuna d’elles contribueix al desenvolupament en un àmbit clau per ser feliç i col·laborar en la construcció d’un món millor. El conjunt forma una unitat completa i integrada que garanteix un procés de creixement continu i en espiral de tot l’ésser de la persona. Per assegurar un desenvolupament harmònic, cada fortalesa es projecta en cadascuna de les dimensions de la persona: física, emocional, social, racional i transcendent, cobrint així tots els aspectes de la seva vida. Autonomia És la disposició habitual a pensar i actuar amb iniciativa i responsabilitat. Virtuts, actituds, hàbits mentals o competències: • valor de les coses:​cuida i utilitza les coses amb responsabilitat. • autodomini:​​gestiona les seves emocions, impulsos i passions amb responsabilitat. • interdependència:​conviu respectant les normatives i als altres. Assumeix les conseqüències dels seus actes i busca acords quan hi ha conflictes. • ​curiositat​:​ s’interessa per aprendre

nous coneixements, competències i formes de comprendre el món que l’envolta. • propòsit​:​és reflexiu i actua centrat en principis. Davant d’una decisió té en compte l’objectiu i els valors relacionats. Identitat És la disposició habitual de ser conscient d’un mateix i comprendre qui som en relació al món que ens envolta. Virtuts, actituds, hàbits mentals o competències: • ​gestió personal: g ​ estiona el seu temps segons els seus valors i prioritats. • consciència emocional​: ​reconèixer les seves emocions i sentiments i reflexionar sobre ells. • assertivitat:​es relaciona amb respecte sense renunciar als seus propis valors, idees, interessos o gustos. • metacognició​:​reflexiona sobre el seu propi pensament i valora la pròpia activitat segons uns criteris que l’ajuden a desenvolupar un pla de millora. • missió:​​Té consciència del propòsit de la seva vida i la lidera des d’una perspectiva ètica.


Resiliència És la disposició o inclinació habitual a créixer enfront de les dificultats i l’adversitat, superant reptes de forma que es mantingui i es promogui l’equilibri personal. Virtuts, actituds, hàbits mentals o competències: • ​vida saludable:​​és conscient de la importància de la salut del cos i té cura de la seva alimentació, descans i exercici físic. • optimisme:​manté les seves decisions i supera dificultats amb perseverança i sentit de l’humor. ​

física emocional social racional trascendent

• perdó:​disculpa ofenses i errors aliens i reconeix en el mateix moment els seus propis i es disculpa si és necessari. • creativitat​i imaginació: ​genera i comunica idees originals amb valor i aprecia la naturalesa de la bellesa. ​ • esperança:​​manté la il·lusió enfront d’un bé futur tot i els moments difícils. Integritat És la disposició habitual de pensar i actuar segons els propis valors ètics. És la base de l’harmonia social.

autonomia

identitat

valor de les coses

gestió personal

autodomini

resiliència

Virtuts, actituds, hàbits mentals o competències: • autenticitat: l​a seva imatge, forma d’actuar i parlar es corresponen amb els seus valors personals​. • autoestima​: ​es valora i es respecta a ell mateix en tota la seva dignitat. Reconeix les seves fortaleses i debilitats amb senzillesa. • ​honestedat:​es relaciona de forma sincera amb els altres sense enganyar ni manipular a altres persones per interessos personals. • veracitat​:​pensa de manera crítica analitzant la veracitat de la informa-

integritat

sociabilitat

saviesa

vida saludable

autenticitat

sostenibilitat

valor de la vida

consciència emocional

optimisme

autoestima

empatia

flexibilidad

interdependència

asertivitat

perdó

honestedat

comunicació

servei

curiositat

metacognició

creativitat i imaginació

veracitat

treball i cooperació

pensament estratègic

sentit i propòsit

missió

esperança

compromís

amor

visió global

29


ció i basant les seves afirmacions en evidències. ​ compromís:​​assumeix compromisos i els manté amb lleialtat malgrat de les dificultats. Sociabilitat És la disposició o hàbit de comprendre i expressar sentiments i comportaments que facilitin les relacions positives. L’empatia és la base de la sociabilitat. Virtuts, actituds, hàbits mentals o competències: • sostenibilitat: ​reconeix, utilitzar i tenir cura de l’entorn natural com un bé compartit per tota la humanitat, present i futura. • empatia​: ​reconeix els sentiments dels altres i els comunica el seu afecte, fent que se sentin compromesos i estimats. • ​comunicació:​comunica els seus pensaments i sentiments de manera clara, amb rigor i adaptant-se al seu interlocutor. • treball i cooperació​:​treballa tenint en compte els altres, escoltant les seves opinions, dialogant, deixant-se ajudar i ajudant a qui ho necessita. • ​amor:​manté relacions d’amistat i és generós amb els altres. Ofereix amb 30

un amor incondicional als éssers més estimats. Saviesa És la disposició o inclinació habitual de pensar i actuar fent servir el coneixement, l’experiència, el sentit comú, i la intuïció, de forma que s’aconsegueix la millor solució des d’una perspectiva global i ètica en qualsevol circumstància. Virtuts, actituds, hàbits mentals o competències: • valor de la vida: r​ econeix el valor absolut de cada vida humana i la defèn amb valentia, intel·ligència i amabilitat. • flexibilitat: prescindeix els seus propis sentiments i pensaments per veure les coses des d’una altra perspectiva que ajudi a comprendre la realitat en el seu conjunt. ​ • servei:​les seves accions i pensaments s’orienten sempre al bé comú. • pensament estratègic​:​és capaç de trobar i utilitzar recursos disponibles per aconseguir objectius, resoldre problemes i crear el futur. • ​visió global:​​té una visió de conjunt del món, la vida i la humanitat que comprèn i sap aplicar quan calgui prendre una decisió. ​


31


“Tenim la sensació de ser una gran família, tots anem a una. I la cara de felicitat de la nostra nena quan parla de l’escola i de les professores” “A casa som exalumnes de les escoles d’Institució i ens sentim a l’escola com a casa nostra, l’ambient i predisposició és immillorable”

preceptuacions amb alumnes

“L’ajut que hem rebut sempre en l’educació dels meus fills en tots els aspectes.” COMENTARIS A L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES

2014-2015

2015-2016

2016-2017

HORES

56.937

56.874

57.843

ALUMNES

6.000

6.028

6.074

PROMIG

9,49

9,43

9,52

assistència a les reunions trimestrals 1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

32

82,30%

73,40%

75,60%

preceptuacions amb famílies 2014-2015

2015-2016

2016-2017

HORES

18.316

19.036

19.103

FAMÍLIES

7.914

7.967

7.916

PROMIG

2,31

2,39

2,41


PROJECTES EDUCATIUS DE LIDERATGE ÈTIC EN MARXA INFANTIL Bon dia, Troia, Axenroos Educació emocional i social A les aules d’Infantil s’apliquen diversos projectes que afavoreixen el desenvolupament de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal. Així, permeten que la persona arribi a descobrir-se i a construir un sòlid autoconeixement. Atrium Claus de la fe cristiana per als més petits Atrium ofereix les bases per a l’educació en la fe a nens de 3 a 6 anys. A aquesta edat, el nen viu la seva fe de manera senzilla i aprèn a través dels sentits. El projecte s’inicià al 2006, amb voluntat d’apropar els nens a les claus principals de la fe cristiana. PRIMÀRIA Connecta+ Educació en el bon ús d’Internet i la Tecnologia Des de fa un any, el projecte Connecta+, desenvolupat per la Fundació Impuls, s’aplica als centres de la Institució. El projecte es proposa acompanyar l’alumnat

(d’entre 5è de Primària i 3r d’ESO) perquè adquireixi criteri en l’ús de les eines digitals, productivament i èticament. Viure la fe L’educació de la fe a la família El projecte educatiu de la Institució comprèn totes les dimensions de la persona: l’educació de l’afectivitat i de la intel·ligència, les dimensions social, física i espiritual s’hi integren gràcies a una visió cristiana del món i de la persona. Conscients que els pares són els primers educadors dels fills, també de l’educació de la fe, les escoles ofereixen a pares, mares i professorat que ho desitgin atenció sacerdotal i diverses activitats formatives. Win Win Schools Responsabilitat i llibertat a l’aula Win Win Schools educa en responsabilitat i llibertat, tenint en compte les particularitats de cada alumne. El professorat és el model que, de forma proactiva i empàtica, busca l’entesa i el respecte mutu entre els alumnes. Pla d’igualtat Igualtat d’oportunitats

Les nostres escoles desenvolupen un Pla d’Igualtat des de Primària fins al Batxillerat, amb el qual es pretén educar joves sense estereotips de gènere i proposar un model basat en una concepció realista de l’home i la dona, que aprofundeixi en la seva dignitat i la necessària corresponsabilitat a la família i el treball. SECUNDÀRIA Lidera+ Desenvolupament personal Lidera+ busca l’excel·lència educativa de les alumnes mitjançant la seva formació en un lideratge ètic que ajudi, no només al desenvolupament personal de cada alumna, sinó també al desenvolupament del seu potencial d’acord amb els seus talents individuals. Excellence Lideratge i gestió personal En les escoles masculines el projecte Excel·lence té l’objectiu de fomentar en els alumnes una actitud més activa cap a l’entorn, ells mateixos i els altres: millora personal, orientació a les persones, comunicació, gestió personal, visió

professional i treball cooperatiu. Parlem-ne Educació de l’afectivitat en l’adolescència. Adreçat a pares, professors i alumnes entre 1r ESO i 2n BAT té com a principal objectiu l’educació de l’afectivitat en l’adolescència perquè és l’etapa en la qual es produeix la maduració de les dimensions física i afectiva de la sexualitat. El projecte pretén obrir un espai de diàleg entre pares, professors i adolescents. BATXILLERAT Creant el teu futur! Reflexió i planificació del creixement personal L’agenda Creant el teu futur! té com a objectiu acompanyar les alumnes en el seu creixement personal durant un curs escolar. A més dels apartats propis d’una agenda escolar (dades personals, calendari, planning, taula de qualificacions i curs escolar), dedica uns espais especials per afavorir la reflexió personal i la planificació diària segons el que l’alumna considera que és el més important. 33


preparats per al canvi Cada persona té talents que l’ajudaran a aprendre al llarg de la vida DREAM SCHOOLS cultura de pensament i creativitat canvi de paradigma avaluatiu aprenentatge cooperatiu i per projectes projecte professional Aquesta segona línia estratègica es fonamenta en el convenciment que tota persona té uns talents singulars, tots ells valuosos, i la seva educació l’ha d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg de tota la vida. EL PROFESSORAT Comptem amb l’experiència i la dedicació d’un gran equip de professionals que afronten els nous reptes de l’educació amb il·lusió, tot adaptant-se a les noves necessitats per tal d’oferir una educació de qualitat.

34

La formació continuada, el treball en equip, les noves metodologies didàctiques i la participació activa en els avenços educatius són determinants del nostre estil propi. Els nostres docents són claus en el nostre projecte educatiu perquè a més de la seva professionalitat i implicació són veritables models i transmissors de valors. Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià: • Interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat. • La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua. • El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei gràcies a la sinceritat, la

lleialtat i la humilitat. • Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT El desenvolupament i la formació continuada del professorat és imprescindible per renovar el nostre projecte educatiu. Per aquest motiu al llarg del 2016 hem continuat apostant per la formació i el creixement professional dels nostres docents. En aquesta línia s’han continuat organitzant reunions i grups de treball, simposis, jornades, etc. en les quals ha participat professorat dels col·legis. Jornada A L’IESE Les jornades de formació del professorat que se celebren a l’IESE des de l’any 1995 són un instrument de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de col·laboració que ens permeten aprendre de figures destacades en l’àmbit educatiu, el món


empresarial i la cultura. El seu tarannà i les seves lliçons carregades d’experiència han marcat la nostra cultura organitzativa, enfortint-la i recordant-nos, any rere any, la importància de la formació permanent. A la darrera edició, celebrada al mes de febrer hi van assistir més de 500 professionals i va comptar amb la presència de Neus Sanmartí, experta en avaluació, que explicà com treballar l’avaluació per aconseguir una veritable transformació educativa. Formació d’estiu Des de l’any 2006 organitzem la nostra pròpia “Escola d’estiu” oferint diversos cursos d’entre 15 a 30 hores de durada –distribuïts en diversos dies– sobre aspectes que considerem clau per reforçar la formació del professorat. A les XI Jornades de Formació d’estiu 2016, organitzades per la Institució a la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, van participar prop de 500 persones i van comptar amb la presència de diversos experts en l’àmbit educatiu.

cursos que organitza la institució competències de lideratge per al professorat. liderant el teu futur! win-win schools. creant entorns educatius detecció dels trastorns psicopatològics i d’aprenentatge relacionats amb el fracàs escolar experts en educació família educar adolescents avui pensar per aprendre. una cultura de pensament per a les aules del s. XXI gaudim aprenent. treballem per projectes

professionals. Hi ha cursos: -Als mateixos col·legis -Intercol·legials -Departamentals Formació personal Cada any professors i professores assisteixen a congressos, trobades o cursos de perfeccionament; visiten col·legis de fora i cursen nous estudis o formació de postgrau (màsters, doctorats...).

ens comuniquem i debatem aprenentatge servei. ens comprometem amb els altres

Aquestes jornades de formació van ser una bona oportunitat per aprofundir sobre aspectes relacionats amb el nostre projecte educatiu, metodologies didàctiques i innovació docent. Els cursos van coincidir en la importància d’aplegar esforços i treballar amb els alumnes com a protagonistes del procés i els professors com les seves guies durant l’aprenentatge. Formació especialitzada Aquest any escolar s’han organitzat diversos cursos i sessions pràctiques orientades a reforçar els coneixements i millorar el treball en equip dels nostres 35


Aprenentatge cooperatiu L’aprenentatge cooperatiu facilita la participació activa de l’alumnat, millora el seu rendiment acadèmic, facilita l’atenció a la diversitat i propicia les condicions emocionals òptimes: confiança, amistat, companyonia… Aquesta metodologia s’aplica en els col·legis de la Institució des de fa anys. Va iniciar-se amb el programa Cooperar per aprendre, aprendre per cooperar, liderat pel Dr. Pere Pujolàs. Posteriorment s’ha enriquit i millorat amb diverses aportacions. David i Roger Johnson, en són dos dels principals experts, que actualment ens assessoren.

Aprenentatge basat en el pensament L’Aprenentatge basat en el pensament és un mètode fomentat en l’ensenyament de destreses de pensament en el contingut curricular estàndard. Considera que el pensament, la col·laboració i la comunicació són les competències fonamentals per al segle XXI. Robert Swartz, director del Center for Teaching Thinking (CTT) de Boston-EUA va ser el creador d’aquesta metodologia innovadora que s’aplica en centres de prestigi de tot el món.

Intel·ligències múltiples És una teoria proposada per Howard Gardner en què la intel·ligència no és vista com quelcom unitari, que agrupa diferents capacitats, sinó com un conjunt d’intel·ligències diverses i independents: musical, cinètica-corporal, lògica-matemàtica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal i, afegida posteriorment, naturista. La teoria del Dr. Howard Gardner, psicòleg, investigador i professor de la Universitat de Harvard, és molt present a les nostres aules.

Aprenentatge per projectes És una metodologia que permet despertar l’interès de l’alumne i afavorir la seva implicació. Les activitats d’aprenentatge estan connectades amb el món real per millorar la comprensió dels continguts . En definitiva, les nostres han de ser dreams schools on tot l’alumnat gaudeixi del plaer d’aprendre. En aquesta línia hem comptat amb l’assessorament del Richard Gerver, referent mundial en innovació educativa, i l’Alfredo Hernando, educador i investigador expert en innovació.

36

METODOLOGIES DIDÀCTIQUES

Visible thinking Visible thinking és una línia d’investigació que pertany a la Harvard Graduate School of Education. Se centra a desenvolupar la disposició cap al pensament, a la vegada que permet aprofundir en la comprensió. Per fer-ho se serveix de Rutines de Pensament, senzilles eines que permeten externalitzar i visibilitzar els processos cognitius per així millorar-los. Aquesta iniciativa que estem treballant als nostres col·legis amb l’assessorament de David Perkins, doctor en Matemàtiques i Intel·ligència Artificial per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), té l’objectiu de conduir l’alumne a través del seu propi pensament per facilitar-li l’aprenentatge.

Avaluar per aprendre Avaluar és molt més que fer servir un valor numèric per determinar la progressió d’un alumne, esdevé un element essencial per aprendre, ja que els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar en els aprenentatges i per seguir aprenent. Per tant, cal cercar estratègies per compartir amb l’alumnat el procés avaluador i fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge, i per compartir amb la resta del professorat i les famílies la coherència dels criteris d’avaluació aplicats en les disciplines o activitats escolars. Neus Sanmartí, doctora en ciències químiques a la Universitat de Barcelona, està formant el professorat de la Institució com treballar l’avaluació per aconseguir una veritable transformació educativa.

Creativitat i emprenedoria El programa de creativitat i emprenedoria s’està posant en pràctica a les escoles de la Institució mitjançant diversos projectes pensats per promoure l’esperit emprenedor i el pensament creatiu. Aquests projectes sovint parteixen del contingut curricular i estan dissenyats per preparar als alumnes cap a la presa de decisions i la resolució de problemes i conflictes. A les activitats proposades es busca aplicar diverses metodologies com les intel·ligències múltiples, les competències bàsiques, l’aprenentatge cooperatiu i les habilitats de pensament... Una de les tècniques emprades són els Sis Barrets per pensar d’Edward de Bono. Consisteix a imaginar-se que cada persona disposa de sis barrets. Cada barret és una manera de pensar que es complementa amb les altres. De Bono proposa un mètode de pensament que no segueix els criteris de la lògica convencional i que es basa en les alternatives, en la investigació de possibilitats i el desenvolupament de la creativitat.


PROJECTES EDUCATIUS DE PREPARATS PER AL CANVI EN MARXA INFANTIL Projecte descoberta A partir d’un centre d’interès Un projecte de descoberta és una proposta d’investigació al voltant d’un tema i ens serveix per assolir objectius propis de l’àrea de coneixement de l’entorn social i natural. Normalment, parteix d’uns interrogants inicials, però està obert a la investigació i a les aportacions pròpies de cada classe. Treball per espais Per adaptar-se al seus ritmes i interessos L’organització per espais és una proposta metodològica que consisteix a distribuir l’espai de l’aula en diferents zones amb propostes docents diferents. Els espais funcionen simultàniament i els nens en petits grups o individualment, realitzen activitats diferents que s’adapten de manera personalitzada a les seves necessitats i interessos. Viure les matemàtiques Experimentar, observar i reflexionar És primordial que l’ensenyament de les matemàtiques es fonamenti en oferir

als alumnes el major nombre possible d’oportunitats per experimentar, observar i reflexionar sobre el món que els envolta. D’aquesta forma els alumnes desenvolupen actituds i habilitats que els porten a ser persones amb iniciativa i potencial per desenvolupar problemes pràctics. PRIMÀRIA Escacs Habilitats i competències personals Els escacs ens ajuden a apropar l’alumne al món de les matemàtiques i de la vida d’una manera engrescadora. Es treballen habilitats i competències personals com: seguretat, concentració, autoestima, respecte i autocontrol. Els alumnes milloren en matemàtiques, comprensió lectora resolució de problemes i desenvolupament socioafectiu. JUMP Math Numeració i operacions JUMP Math és un projecte que permet el desenvolupament de la intel·ligència lògica i matemàtica. És un recurs multidisciplinari on els alumnes treballen les

habilitats i competències personals Emprenovació Pensament creatiu i actitud emprenedoria Els projectes d’emprenovació són un tipus de projectes per potenciar el pensament creatiu i l’actitud emprenedora. Es proposa als alumnes una situació relacionada amb el contingut curricular, on hauran de prendre decisions creatives. Són projectes oberts i flexibles per potenciar les diferents intel·ligències i es treballen habilitats de pensament amb les seves rutines corresponents. Portfoli Aquest procediment ens permet observar, seguir i documentar el procés d’aprenentatge de l’alumne a través de la recopilació de les seves activitats i treballs. Així, el portfoli és una eina de seguiment, avaluació i ajuda tant per al professor com per a l’alumne. SECUNDÀRIA Emprenedoria Pensament creatiu i actitud emprenedora L’objectiu és desenvolupar la capacitat

de crear i d’innovar d’una manera activa i creativa en el disseny i en la implantació de projectes. Els alumnes aprenen tot allò que suposa crear una empresa, un producte, un pla de negoci… És una formació que resulta útil tant en la vida quotidiana com en les activitats professionals futures. Experimentació científica Ciència aplicada al món real A assignatures, com a socials o ciències de la naturalesa, s’ha introduït l’experimentació científica, més enllà de la memorització i explicació dels fenòmens, per aconseguir que els estudiants descobreixin la veritable connexió entre el que treballen a l’escola i el món real. BATXILLERAT Orientació professional Més a prop del seu futur Amb l’objectiu d’ampliar l’orientació acadèmica i professional facilitem als alumnes un acostament a l’oferta educativa a la qual tindran accés en finalitzar la seva etapa escolar a través de conferències, xerrades formatives i entrevistes. 37


38


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A la Institució sempre hem dit que les nostres són escoles de famílies. Aquesta afirmació es concreta de maneres molt diverses, que van des de la implicació i participació de les famílies en el nostre projecte educatiu, la importància que li donem a la seva formació o la proliferació de mecanismes i canals que propiciïn la relació família-col·legi. Però no només són fets instrumentals, anem encara més enllà, a la pròpia concepció de família. Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar la seva educació i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge. Un dels reptes amb què es troben actualment els centres educatius i els docents és la necessitat d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents capacitats i interessos del seu alumnat. L’increment d’alumnat amb trastorn d’aprenentatge ha estat constant els darrers anys, en part motivat pel tancament d’unitats d’educació especial, els fluxos migratoris i també per la millora dels processos que permetien fer un diagnòstic d’aquests trastorns de l’alumnat.

A la Institució considerem que hem de fer molt més que simplement conviure amb la diversitat. S’ha de fer un pas endavant per ser capaços d’entendre aquesta diversitat i de donar-li una resposta educativa també diversa, que permeti treure el màxim de cada alumne. Per tant, l’atenció a la diversitat a l’aula, és un tret essencial a tots els col·legis de la Institució. 1. Actualment, la majoria dels col·legis disposen d’equips d’atenció a la diversitat amb especialistes en l’àmbit de la psicopedagogia, psicologia o logopèdia que realitzen informes amb l’objectiu de donar recomanacions i orientacions als docents i als pares. 2. S’han establert sinergies i col·laboracions amb institucions i entitats que s’hi dediquen al diagnòstic i prediagnòstic (Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, CEDIAP...) i a l’assessorament o intervenció educativa (Talita, Fundació Aura, DAPSI...)

4. Model RTI (intervenció a tres nivells): a. Nivell 1: aplicació de metodologies d’aula que afavoreixin l’atenció a la diversitat (estructures cooperatives, cohesió de grup, etc…). b. Nivell 2: suport dins l’aula. Agrupaments flexibles, dues mestres a l’aula, ... c. Nivell 3: atenció individual o en grup petit, segons la dificultat d’aprenentatge. Comptem amb un equip d’atenció a la diversitat format per una psicopedagoga, una psicòloga, una logopeda i la dedicació de part de l’horari de mestres de Primària.

Com veuen les famílies l’atenció a la diversitat als col·legis?

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

7,3

5. La Fundació Talita ajuda i acompanya a pares i professors que han d’atendre a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual, i des de la Institució els ajudem als nostres col·legis en aquesta tasca per la inclusió dels joves en tots els àmbits de la vida.

3. S’ha apostat decididament per la formació del professorat com a element decisiu per tal de progressar i dotar de les eines i de la metodologia necessàries per atendre la diversitat. 39


competència global Cada persona ha d’aprendre a conviure i a comunicar-se amb tothom INSPIRING OTHERS Plurilingüisme comunicació, oratòria i debat tecnologia i aprenentatge sensibilitat artística i esport L’alumne ha de disposar de les eines necessàries per al desenvolupament de les seves competències i habilitats, aprenent a conviure i a comunicar-se amb tothom a través d’una actitud oberta i positiva. La societat del coneixement i la revolució tecnològica acceleren, dia a dia, la globalització del camp econòmic, cultural i social. Ser competent en aquest món requereix coneixements i habilitats com dominar idiomes, aprendre a comunicar en registres i àmbits diferents, interpretar i sintetitzar diversos tipus d’informació o conèixer i apreciar altres cultures i formes de fer. ANGLÈS Apostar decididament per un aprenentatge instrumental de la llengua exigeix deixar de veure l’anglès només com una assignatura, per fer que esdevingui vehicle natural de comunicació en algunes 40

de les relacions ordinàries de l’escola: altres assignatures, presentacions, publicacions, etc. L’anglès ha de ser una llengua amiga i present a la vida quotidiana. Per aquest motiu, a les escoles de la Institució apliquem diversos programes i projectes per facilitar progressivament l’adquisició de l’idioma. Continuant amb la dinàmica d’ensenyament de la llengua estrangera, les iniciatives i projectes emmarcats dins de l’assignatura d’anglès tenen un paper principal. ALTRES LLENGÜES A la Institució Familiar d’Educació existeix un plurilingüisme efectiu. El català, el castellà i l’anglès conviuen amb altres llengües que els centres integren com assignatures curriculars o extraescolars: francès, alemany, xinès… La figura de professors/es nadius i l’acompanyament a l’alumne des de l’etapa d’Infantil, són també elements claus per afavorir un aprenentatge sòlid i global que inclou la preparació per als exàmens Oficials. A més, algunes escoles ofereixen a partir de la Secundària la possibilitat de fer intercanvis a l’estranger a països com Alemanya, França o Polònia.

Anglès a la Llar Des de Llar d’Infants, procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar l’assimilació i comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries que posen en pràctica sempre d’una manera lúdica i divertida.

Projecte Hooray! El projecte Hooray s’aplica a totes les aules d’Educació Infantil per tal d’oferir als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Un programa d’immersió total d’aprenentatge multisensorial, fonamentat en el mètode anomenat “active learning”. Treballem l’anglès doncs, de manera visual, auditiva, a través del tacte, del gust, com també l’expressió corporal i el moviment.

Projecte CLIL El projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) s’inicia amb els alumnes d’Educació Infantil i continua al llarg de l’Educació Primària amb l’oferta d’assignatures en anglès com les Science, Geography...

Professorat nadiu & speaking La conversa és una eina fonamental per a millorar l’aprenentatge de l’anglès. Per tal que els alumnes des de ben petits puguin progressar en aquest aspecte, desenvolupem un programa d’auxiliars de conversa nadius amb l’objectiu de reforçar el vocabulari i les estructures gramaticals apreses a la classe d’anglès.

Summer Camp Tots els col·legis organitzen al mes de juliol el Summer Camp, un curs d’estiu per tal d’aprofundir en l’aprenentatge de l’anglès.

Total English Culture Week Una setmana d’immersió total en anglès a la pròpia escola amb activitats acadèmiques, lúdiques i formatives amb professorat nadiu. 


Mitjana d'hores que s'apliquen a les escoles. Aquestes dades poden variar en funció del projecte d'idiomes de cada escola. TOTAL ENGLISH WEEK

English Culture week Estada d’una setmana a una ciutat d’Anglaterra on els alumnes gaudeixen de la cultura i manera de viure britàniques mentre aprenen anglès.

IRELAND P. NATIVE TEACHER & CONVERSATION SUMMER CAMP YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST

16

ENGLISH LANGUAGE ACREDITATION

12 IMMERSION COURSE

11 10

Ireland Program Els alumnes de 6è d’EPRI i 1r d’ESO dels col·legis de la Institució tenen la possibilitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda, convivint amb una família nativa i, alhora, seguint els seus estudis en un col·legi a Dublín. L’any 2015 hi van participar 58 alumnes.

9 8 7

Immersion course Algunes escoles han incorporat programes d’immersió en anglès a cursos específics. La majoria ho apliquen de LL2 a P5 amb una dedicació d’entre el 50% i el 80% d’hores en llengua anglesa. També hi ha escoles que ho fan al cicle mitjà o cicle superior de Primària.

6 5 PROJECTE CLIL

4

HORES LECTIVES D’ANGLÈS

3

Acreditacions internacionals Des del departament de llengües estrangeres de tots els col·legis, s’anima i es prepara l’alumnat per participar en els exàmens de l’Escola Oficial d’Idioma (EOI) i de Cambridge ESOL. Prop del 90% del nostre l’alumnat supera les proves i obté els certificats de nivell intermedi i de nivell avançat, de gran utilitat pel seu reconeixement internacional.

2 1

2n BAT

1r BAT

4t ESO

3r ESO

2n ESO

1r ESO

6è PRIM

5è PRIM

4t PRIM

3r PRIM

2n PRI

1r PRIM

PREE 5

PREE 4

PREE 3

LLAR 2

LLAR 1

0 LLAR 0

HORES SETMANALS

Intercanvis amb ciutats europees Als alumnes de Secundària d’alguns col·legis se’ls hi ofereix la possibilitat de realitzar intercanvis amb altres alumnes de diverses ciutats europees. Actualment, hi ha intercanvis amb Manchester i Oxford (Anglaterra), Colònia (Alemanya), Varsòvia (Polònia) i Virginia (EUA).

41


COMUNICACIÓ, ORATÒRIA I DEBAT La comunicació i l’oratòria és la segona de les quatre línies claus que perfilen aquest eix del projecte Aude! Els projectes inclosos en aquest marc van néixer des del convenciment que l’oratòria pot contribuir de forma significativa a l’èxit escolar i al desenvolupament personal dels estudiants, i també que les competències de comunicació són decisives per a la cohesió social. En aquesta línia, als col·legis de la Institució es treballa amb els alumnes les tècniques per a una correcta expressió oral i escrita. Habilitats necessàries per a poder crear discursos coherents que arribin amb eficàcia a l’audiència. Això es concreta en una hora setmanal de classe d’oratòria/debat en la majoria de les escoles, en la participació d’aquestes en activitats i competicions pròpies i externes i en l’organització de cursos de formació relacionats amb aquest àmbit per al professorat. Aquests cursos de formació en oratòria i debat que, fonamentalment es fan a l’estiu i estan dirigits a professorat de la Secundària, volen aprofundir en el debat com a recurs per aprendre a expressar i defensar les idees amb claredat i una correcta argumentació. La formació vol

donar les bases de com parlar en públic i participar en debats, i les eines per ensenyar i guiar els seus alumnes perquè desenvolupin les habilitats necessàries per ser uns bons oradors. ACTIVITATS PRÒPIES TEDIS Enguany, la Institució ha organitzat la 1a edició del Torneig Escolar de Discurs, TEDIS, celebrat al CaixaForum de Barcelona que ha comptat amb la participació de més de 25 alumnes de 3r i 4t d’ESO de les escoles Turó, La Vall, Arabell, La Farga, Les Alzines, Pineda i Aura. TEDIS ha estat desenvolupat amb l’objectiu de potenciar la competència comunicativa dels joves participants que, amb els seus discursos, varen treballar el lema “Agenda 2030: per un món sostenible”. L’expressió corporal, la modulació i volum de la veu o la interacció amb el públic són alguns dels criteris que va tenir en compte el Jurat —format per campions nacionals de debat universitari i periodistes—per fer les valoracions. En la categoria individual la Sofia Rico (La Vall) va rebre el Premi a Millor orador/a. D’una altra banda i a partir de la sumatòria de les puntuacions indivi-

duals dels membres de cadascun dels equips, es van lliurar els Premis d’Equip a Millor Orador del qual l’escola Arabell va rebre el 1r Premi, La Vall el 2n i Turó el 3r. ACTIVITATS EXTERNES EYIP En l’àmbit internacional, algunes de les escoles de la Institució han participat en l’European Youth Parliament (EYP). Aquesta és l’organització amb més participació juvenil d’Europa en la qual, any rere any, s’organitzen més de 350 esdeveniments a més de 40 països on participen aproximadament 25.000 joves europeus debatent els problemes polítics actuals i el rol de la joventut europea en la societat actual, a través de dinàmiques de treball basades en l’educació no formal i la llengua anglesa com a idioma vehicular. El bon nivell d’anglès de les alumnes, el coneixement i la preparació dels temes tractats, la motivació, el treball en equip i el respecte demostrat, han estat els criteris pels quals La Vall va ser l’únic col·legi de Catalunya que va passar a la final internacional. EYDC D’una altra banda, la EPCA i Plastics Euro-

pe han iniciat l’European Youth Debating Competition per alumnes universitaris, d’ESO i Batxillerat. En aquesta competició de debat celebrada a la URV, l’alumne Pau Altur de Turó, va ser escollit guanyador i, amb altres dos participants més, participarà a la final europea a Berlín. Lliga de debat escolar Dins del projecte de comunicació i oratòria desenvolupat per l’escola Llaüt, els alumnes de 2n d’ESO de l’escola de Palma han participat en la Lliga de Debat escolar organitzada per Clava Consulting. Aquesta iniciativa té l’objectiu de fomentar el pensament crític dels estudiants i potenciar les habilitats de comunicació mitjançant el debat.


Pau Altur

guanyador de l’EYDC

Sofía Rico

guanyadora de la 1a edició del Tedis

“El debat permet l’intercanvi d’idees i és la base del veritable diàleg. T’ajuda a fonamentar les teves conviccions, conèixer-les i saber compartir-les”

“Les sessions que hem tingut aquest curs ens han ajudat a tenir més seguretat i expressar-nos millor en públic”

Equip d’Arabell

guanyador del Tedis per equips

“Participar en el Tedis i a més guanyar ens ha ajudat a confiar més en nosaltres mateixes i a perdre la por a parlar davant de més gent” 43

43


PROJECTES EDUCATIUS DE COMPETÈNCIA GLOBAL EN MARXA INFANTIL Atelier Un espai i un temps per a la creativitat L’Atelier és un espai de creació que proporciona als alumnes el temps, els materials, els referents artístics i les tècniques necessàries perquè els nens i nenes puguin dur a terme els seus propis projectes creatius en un clima de llibertat, però sense oblidar l’acompanyament pedagògic. Lletra Petra Evolució lectora La lletra Petra és la prova de lectura que realitzen els nens de P5, desenvolupada per les coordinadores i assessores psicopedagògiques de la Institució. Ajuda a aprofundir qualitativament i quantitativa en el desenvolupament lector de cada nen i nena. Binding Aprenentatge personalitzat de la lectura Binding és una metodologia per ensenyar a llegir i per intervenir en les dificultats lectores que poden aparèixer als primers moments de manera indi44

vidualitzada. S’aplica a 1r de Primària, parteix d’un screening que es passa al començament de curs i que permet definir un programa individualitzat per a cada alumne. PRIMÀRIA Projecte lector Itineraris lectors per a cada necessitat Es programen diferents estratègies, adaptades a les necessitats individuals de cada alumne, per buscar la construcció d’itineraris lectors que els ajudin a despertar el plaer per la lectura. Es concedeix molt protagonisme a la biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentatge. El Pla també es completa amb instruments i estratègies d’animació: trobades amb autors, tallers literaris, club de lectors, llibre -fòrum, etc. Art en curs Fomentar la creativitat a través de l’art Art en curs és una plataforma que dóna suport al programa artístic dels centres educatius de la Institució. En ella, es teixeix una xarxa interescolar d’informacions, projectes, intervencions i

documentacions, compartides amb tota la comunitat educativa. Darrere hi ha un equip d’art-educadors interessats en els llenguatges artístics contemporanis i convençuts de la potencialitat que té l’art com a eina educativa i de canvi. STEM Ciència i tecnologia al seu abast STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). A partir d’aquesta assignatura, que es treballa amb els recursos de LEGO Education, s’ofereix als estudiants oportunitats per desenvolupar la comprensió dels conceptes científics, mitjançant activitats d’investigació i participació. Així, els estudiants aprenen temes com l’anglès, matemàtiques o ciències d’una manera més eficaç a la vegada que desenvolupen habilitats com la resolució de problemes, la comunicació o la col·laboració. Robòtica i programació Entusiasme per la ciència i la tecnologia Dins de l’assignatura de Tecnologia s’imparteix una aproximació als fonaments de la programació informàtica. A més, l’activitat de Robòtica –que també im-

parteixen algunes de les nostres escoles– afavoreix el descobriment i l’entusiasme per la ciència i la tecnologia a través del desenvolupament d’habilitats de treball en equip, innovació i creativitat... SECUNDÀRIA Oratòria i debat Per una comunicació eficaç Es treballa amb els alumnes les tècniques per a una correcta expressió oral i escrita. Habilitats necessàries per a poder crear discursos coherents que arribin amb eficàcia a l’audiència. Teatre i expressió artística Habilitats socials i comunicatives El teatre és una oportunitat per enfortir l’expressió oral, així com altres habilitats i competències: treball en equip, gestió de les emocions, modulació de la veu, etc. Moltes de les escoles organitzen representacions teatrals i musicals al llarg de la Primària i Secundària. També hi ha escoles que fan ”drama in english”.


45


compromís social Cada persona ha de sumar i així contribuir a fer un món millor GLOBAL COMMUNITY oberts a la comunitat implicació social solidaritat i servei compromís amb l’entorn Somiar en un món millor ens ajuda a veure’ns com a membres de la família humana, sentir-nos responsables dels altres i voler contribuir a la seva felicitat. Tenim cura de l’entorn perquè ens interessen les persones que hi viuen, però també perquè el reconeixem com un do gratuït i prestat que hem de deixar a les properes generacions en les millors condicions. Ser persones que sumen vol dir integrar dins la vida personal el compromís social, primer amb els qui tenim més a prop, la família, el col·legi, la comunitat local, i després amb tota la comunitat global. Ens proposem tot un repte: educar persones que siguin felices ajudant els altres i amb una sensibilitat activa cap al medi ambient, que faciliti preservar i mantenir el món on vivim. El projecte GLOBAL COMMUNITY concreta les línies d’actuació que ajudaran a desenvolupar el compromís social nesserari per fer un món millor. 46

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA La Institució pretén realitzar les seves activitats i inversions de manera que col·labori en la construcció d’una societat més justa i lliure, en la qual es faciliti el desenvolupament de les persones a viure amb dignitat, es valori la cura del medi ambient, es respectin les comunitats locals i nacionals i es doni suport a iniciatives de valor educatiu, cultural i social. Amb els qui ho necessiten i són molt lluny Els col·legis organitzen, dins de les seves possibilitats, diverses iniciatives amb l’objectiu de recaptar fons que es destinen íntegrament a projectes solidaris. · Apadrinament en un camp de refugiats a Iraq Walk with them Projecte solidari en cooperació amb l’associació Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) per ajudar als refugiats sirians i iraquians. Col·laboració: 7.066€ · Campanya d’ajuda als refugiats a Lesbos Sabates per a Lesbos

Difusió i participació des dels col·legis del Vallès en la recollida de roba, calçat i productes d’higiene per als dos camps de refugiats a l’illa de Lesbos: Moria i Karà Tepé. Col·laboració 508€ + 1 tona de roba i més de 200 parells de sabates. · Cor solidari per Ebale: Forfait-Mamà Atenció a dones durant l’embaràs i el part a Kinshasa Projecte solidari promogut pel grup d’Amics de Monkole, la Fundació Montblanc i l’ONG Onay en col·laboració amb el seu soci local, l’Hospital Monkole per facilitar l’accés a cures de salut a la població marginada i desfavorida de la ciutat de Kinshasa. Col·laboració: 692€ · Col·laboració per a la investigació oncològica Cooperació amb Richi Foundation Projecte de Richi Foundation contra el Càncer Infantil en el qual col·laborem amb l’objectiu de proporcionar, a tots els nens i adolescents que pateixen càncer, l’oportunitat de tenir un millor pronòstic i una major qualitat de vida. Col·laboració: 4.081€


I amb els qui són molt a prop Durant tot el curs, famílies, alumnes i equip docent s’impliquen en desenvolupar campanyes per col·laborar materialment o econòmica amb iniciatives solidàries de la localitat. Recollida d’aliments, concerts solidaris, curses, fires… activitats organitzades per cada centre en favor dels més necessitats. Al llarg del 2016 tots els col·legis han organitzat les tradicionals campanyes de recollida d’aliments , roba, material higiènic, etc. amb la implicació dels alumnes en la recollida, organització i posterior distribució a les famílies de diversos barris desafavorits de Catalunya i Balears. · Cursa contra la fam Més de 1.400 centres escolars arreu del món van participar en aquest projecte mitjançant una cursa solidària per lluitar contra la fam. Col·laboració: 13.000 (provisional) · Pastorets Airina Representació dels Pastorets al col·legi Airina amb la participació de pares, mares i mestres en col·laboració amb l’Associació Ayuda a la Iglesia Necesitada i Cáritas Diocesana de Terrassa Col·laboració: 5.928,80€

· Col·laboració amb la Fundació Benèfica Mare de Déu de Misericòrdia Associació que acull persones necessitades d’atenció amb pocs recursos econòmics i socialment abandonades. Col·laboració: 600€ · “Dóna sang, suma’t i salva vides” Jornada de donació de sang organitzada per alumnes de 3r d’ESO i que forma part d’un projecte amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Col·laboració: 110 donacions de sang · Tallada de cabell solidària Col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer aportant cabell d’alumnes, mares i professores per fer perruques per a dones malaltes de càncer. Col·laboració: 264 melenes a La Vall, Les Alzines i Aura · Fundació Bonanit (Tarragona) Campanya amb la Fundació Bonanit en suport als més necessitats del seu entorn. Col·laboració: 650€ · Fundació Jericó (Lleida) Recollida de roba i aliments destinada al menjador social de la Fundació Jericó. Col·laboració: 477€

· Acció social Montalegre Campanya de recollida de roba i aliments en col·laboració amb l’activitat social de l’església de Montalegre. · Estimar els avis, cuidar la societat Acompanyament a persones grans de la Llar d’Avis Orpea i de la Residència Vila Valldoreix per part dels alumnes de Batxillerat. · Col·laboració amb els residents de FAP (Fundació Àuria) Col·laboració dels alumnes de 14 a 17 anys amb la intenció d’ajudar a abillar l’hort urbà ubicat al mateix edifici, preparar el menjador per l’hora de l’àpat del migdia i ajudar en el seu taller de manualitats. · “Mou Fitxa” Setmanalment voluntariat amb alumnes i mares a la residència d’avis Pare Vilaseca. · Festival solidari pels nens i nenes d’Haití Festival solidari d’ajuda als nens i nenes d’Haití per assegurar un tractament mèdic adient de les lesions produïdes durant el terratrèmol de 2010.

47


48

ALIMENTS 3.450 kg

DINERS RECOLLITS total 30.223 € al món 17.447€ local 12.776€

CABELLS 268 cabells 238 alumnes 18 professores 12 mares

SABATES 217 parells

ROBA prop de 2 tones

SANG 110 donants


ACCIONS EDUCATIVES DE COMPROMÍS SOCIAL EN MARXA La nostres escoles, en coherència amb la nostra missió educativa i social, organitza diverses activitats i iniciatives solidàries al llarg de l’any. És important encoratjar els alumnes a prendre decisions i participar en accions concretes que incideixen en el seu entorn immediat,  ja sigui al col·legi o a la seva població o localitat. 

productes d’higiene... per a diverses entitats locals i internacionals. Aquestes iniciatives compten amb la implicació dels alumnes en la recollida, organització i posterior distribució a les famílies de diversos barris desafavorits de Catalunya i Balears.

Són moltes les ocasions en què es treballa la cooperació i participació dins l’aula, els alumnes s’ajuden a aprendre, comparteixen idees i recursos, planifiquen l’estudi, ajuden en diferents activitats organitzades per l’escola … però també, quan són més grans, és important fomentar la participació activa en diferents projectes de voluntariat que es mouen des de l’escola: visites a llars d’avis, apadrinament de famílies amb necessitats diverses, campanyes de recollida d’aliments, bolquers…

Estimar els avis, cuidar la societat Moltes escoles han desenvolupat programes d’aprenentatge-servei a llars d’avis i residències del seu entorn. Els alumnes dediquen el seu temps als més grans, per parlar, escoltar-los, riure i aprendre de la seva saviesa i tendresa. Actualment ja són vuit les residències amb les que col·laborem i els avis que hi viuen esperen amb il·lusió que arribi el dia de la setmana on rebran la visita dels nostre alumnes. “Els qui estimen als grans amb amor, col·laboren al bé de la societat” és una de les frases més repetides del Sant Pare Francesc.

Campanyes de recollida d’aliments i roba Al llarg del curs totes les escoles organitzen les tradicionals campanyes de recollida de menjar, roba, calçat,

Esport solidari Practicar algun esport, fer gimnàstica o simplement caminar, aporta un munt de beneficis per a la salut. A més, quan es fa per una causa solidària aquests beneficis

transcendeixen a un mateix i ajuden als demés. Al llarg del curs s’han realitzat diverses activitats esportives a les escoles: marxes contra la fam, curses solidàries, cross benèfics... Festivals i representacions Els festivals i representacions, especialment al Nadal i al final de curs, són una ocasió immillorable per recordar els més necessitats. Algunes escoles aprofiten aquestes celebracions per donar-li un tarannà solidari. Entrades solidàries, files zero, petits racons on es venen polseres o roba manufacturada per les alumnes, llibres amb històries solidàries...

Tallada de cabell solidària Diverses escoles han col·laborat amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i amb l’Associació Mechones Solidarios aportant cabell natural d’alumnes, mares i professores per fer perruques per a dones malaltes de càncer.

Dona sang, suma’t i salva vides Per primera vegada aquest curs alumnes de Secundària van organitzar un jornada de donació de sang com a part d’un projecte d’aprenentatge servei (ApS) amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La campanya va tenir un doble objectiu: aprendre els continguts de les matèries i per altra banda, conscienciar les alumnes de la importància de les donacions de sang. 49


50


escoles

51


arabell L’oratòria a les aules d’Arabell

LLEIDA Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1979 Adreça: Carretera d’Osca, Km. 101 25080 Lleida www.arabell.org Directora: Isabel Traver

52

La comunicació oral és una competència lingüística bàsica que requereix una formació sistemàtica de qualitat i cada cop més necessària per al món canviant i globalitzat en què vivim. Les nostres alumnes han de ser capaces de comunicar i defensar les seves idees i coneixements, amb arguments exposats de manera clara, ordenada i rigorosa, però, alhora, simple, empàtica i efectiva per tal que la comunicació arribi i commogui l’entorn més immediat. D’aquesta manera, podran inspirar els altres i contribuir a la construcció d’un món millor. Aquest curs escolar 2016-17, entesos els beneficis que ens podia reportar, l’Arabell va decidir sumar-se al projecte transversal de l’oratòria ofert per Inspiring Children a través de la Institució Familiar d’Educació en tots els cursos de l’ESO, per tal que les alumnes acabin la secundària amb les eines de l’art de parlar en públic i del debat prou treballades per adquirir aquesta competència. Haver d’exposar els teus arguments per defensar una idea exigeix també haver d’interioritzar una sèrie d’estratègies curriculars que convergiran en un resultat integrador: continguts i habilitats

es posaran a treballar alhora perquè el resultat sigui exitós. A banda d’això, parlar en públic també reforça de manera òbvia aspectes personals com l’autoestima, l’assertivitat, l’autoconeixement o l’autodomini, tan necessaris en tots els aspectes de la vida, acadèmica o no. Així mateix pot ajudar a desenvolupar un pensament crític, saber raonar, argumentar bé i cercar sempre la veritat que pugui inspirar els altres. Arran d’aquest aprenentatge, portat a terme al llarg del curs durant una hora setmanal aproximadament, vam decidir de participar en el 1r Torneig Escolar del Discurs (TEDIS) amb l’equip integrat per Alba Bravo, Paula Rubió (4t d’ESO) i Inés Ayuso (3r ESO). Aquest equip es va formar després de celebrar uns quarts de final i unes semifinals (en cada curs), i unes finals (en l’àmbit de cicle). Dues de les nostres participants van arribar a la final del 1r TEDIS, l’Alba Bravo i la Inés Ayuso per a, finalment, acabar com a vencedores per equips del concurs.

Premis i reconeixements • • • • • • • • • • •

Alba Bravo i Inés Ayuso, finalistes del Tedis. L’equip d’Arabell guanya al Tedis en la modalitat per equips. Marta Calvo i Sara López participen a la 40a edició del Premi Relat Breu de Coca-Cola. 3r d’ESO participa al concurs Pica lletres de Televisió de Catalunya. Paula Esteve i Lucia Sánchez participen a la 57a edició del Concurs Joves Talents de relat. 19a millor nota de tot Catalunya a les PAU (7’32 de mitjana). 1r premi en el concurs Fish and chips del Canal Súper 3 1es en la categoria d’equip al campionat de gimnàstica artística escolar de Lleida. 4a posició a la 3a jornada de la Lliga escolar ADEJO 2017 1a i 2a posició al european contest The Big challenge a la fase regional. Una alumna finalista a la fase final de “10è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (THE FONIX 2017).


terraferma GEP L’aprenentatge de les llengües és una qüestió cabdal que avui dia preocupa tothom, ja que del domini avançat de diferents llengües pròpies i estrangeres se’n deriva la formació competent dels alumnes. Terraferma ha tingut sempre un interès notori en la millora constant del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües i és per això que, des de fa dos anys, participa en la formació del Programa d’Innovació del Departament d’Ensenyament GEP. El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme ofereix orientacions, assessorament i formació als centres que hi participen, amb l’objectiu que incorporin i sistematitzin estratègies de treball integrat de continguts i llengua estrangera.   IMPLICATS EN LA INNOVACIÓ La participació de l’escola de Lleida en la formació es concreta en haver fet un pas endavant en la utilització de la llengua anglesa en determinats àmbits i en la incorporació del  treball en projectes. Això permet a cada alumne avançar respectant el seu propi ritme i elaborar produccions que no solament els mo-

tivin més sinó que s’adaptin millor a les necessitats individuals de tots. Aquesta personalització ajuda als alumnes a madurar de manera més ajustada a la seva pròpia realitat. PLURILINGÜISME AL PLA ESTRATÈGIC DOCENT Aquesta iniciativa s’engloba dins dels principis fonamentals del nou pla estratègic docent Aude! Parlar i escriure amb habilitat, escoltar amb empatia, aprendre dels altres, obrir-se a les diferents mentalitats i saber dialogar amb tothom, juntament amb una bona formació humanista, es converteixen en una necessitat per a l’aprenentatge.   Com bé es pot observar, doncs, el plurilingüisme ha esdevingut una realitat tan evident que fins i tot ha estat incorporat al pla estratègic de la Institució Familiar d’Educació. Així, les nostres escoles treballen en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la nostra comunitat educativa i incorporar-ho, quan sigui el moment, en el projecte lingüístic del centre.

Premis i reconeixements •

• • • •

Premi a l’Associació Esportiva Escolar Terraferma per part de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol d’acord amb els valors transmesos com a entitat esportiva. El Consell Escolar Municipal de Lleida premia Terraferma com a reconeixement per la bona tasca educativa del col·legi, que el curs que ve fa 50 anys. L’equip infantil masculí del Lleida Llista Blava es va proclamar campió d’Europa en la categoria sub-17, després de superar amb èxit la final de l’Eurockey Cup que es va disputar a Blanes (Selva). Marc Poza ha sigut guardonat en la categoria de cicle mitjà  en els Premis de relat curt Pilarín Bayés Neo Poch, 3r primària, guanyador del concurs de pintura “Els tres tombs”, a la millor perspectiva. El professor Pedro José Fernández, 3r premi del XVIII certamen literari de relat breu “Villa de Colindres”. XXXVIIIa Promoció, “Ad astra per aspera”, XXVè millor centre en les proves de Selectivitat de més de 750 escoles.

ALPICAT (Lleida) Masculí. Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1967 Adreça: Carrer de Lleida, 270 25110 Alpicat (Lleida) Web: www.terra-ferma.org Director: Jordi Ferraz

53


aura Emprenovació a Aura

LA CANONJA (Tarragona) Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1971 Adreça: Carretera Tarragona-Reus, s/n. 43110. La Canonja www.aura-net.org Directora: Imma Molas

54

Aura ha començat aquest curs, amb les alumnes de primer i segon de Primària, a treballar el projecte Emprèn dins el Medi Social. Al col·legi es veu com una experiència molt positiva i gratificant, tant per a les alumnes com per a les professores. La metodologia que s’està fent servir és molt motivadora, nova i eficaç, a més d’ajudar a no caure en la rutina i l’avorriment. Amb el projecte d’emprenovació s’afavoreix en tot moment la creativitat i el pensament, podent assolir així moltes competències, entre elles la d’aprendre a emprendre o l’autonomia i iniciativa personal. Aquest projecte també permet una dinàmica de l’aula molt diferent del que habitualment estan acostumats a treballar, tant pel que fa al treball cooperatiu com per les rutines de pensament. En el treball cooperatiu, mitjançant diferents estructures s’arribava a una solució, sempre consensuada pels membres del grup, potenciant així diferents valors de convivència com el respecte, l’ajuda, compartir amb els altres...   A Segon de Primària i dins les rutines de pensament, a Aura han pogut utilitzar els 6 barrets de pensament, gràcies a

la col·laboració d’un grup de mares d’aquest curs. Això ha permès treballar molt bé aquesta rutina que les ajudava a estructurar i ordenar el pensament, tot utilitzant un barret de diferent color per a cada situació. A més, aquest projecte també implica als pares a col·laborar, amb els deures mitjançant la recerca d’informació a Internet, material o idees noves, entre d’altres.     El curs vinent i donat que els resultats d’aquest curs han estat molt bons, el centre s’ha decidit a ampliar a Tercer de Primària aquest Projecte.   De la mateixa manera que fem que els nens i nenes comencin el camí de la descoberta del seu entorn amb “L’aula al bosc”, la nostra fita ara és la descoberta de com funciona la tecnologia. L’experiència amb robots proporciona l’oportunitat d’aprendre, de forma motivadora i significativa.  

Premis i reconeixements Cangur: • 1r d’ESO - 3 alumnes dins del 5% millor: Natalia Garcia Pròsper dins del 2,6 %. Blanca De Anta Molas dins del 4,5 % Yiting Qiu Wu dins del 4’1 %   • 3r d’ESO - 2 alumnes dins del 5% millor: Sara Holgado Trullolls  dins del 4’3 % Mariona Balsells Barrera dins del 4’7 %   • 4t d’ESO - Laia Masip Gibert dins del 3% millor •

Sambori Òmnium (premi escolar de narrativa en català) 1a classificada: Clara Serés de 3r de l’ESO    • Coca-Cola (Joves talents en relat breu) Inés Arribas finalista, 1r premi provincial de Tarragona   • Big Challenge: Yasmin Solanot King (1r d’ESO) 1r premi provincial i 2n nacional Kristina Mesrobyan (3r d’ESO) 1r premi provincial


turó I NIT DE LES ARTS I LES LLETRES Enguany Turó ha organitzat la I Nit de les Arts i de les Lletres, un esdeveniment per fomentar i donar a conèixer molts dels aspectes relacionats amb les Humanitats que l’escola està treballant i, en concret, per mostrar el que s’ha treballat a les aules en teatre i en composició literària. Aquesta iniciativa neix a partir del nou projecte pedagògic Aude! Atreveix-te a somiar!, i el seu eix “Competència global” que concep, entre d’altres, la formació artística i humanística com a competències necessàries a desenvolupar en aquest món canviant, altament tecnològic, multicultural i plurilingüe.   En aquesta línia, els alumnes de Turó han treballat setmanalment l’expressió oral a la Primària i l’oratòria a la Secundària per tal que —havent finalitzat l’etapa escolar— els alumnes hagin assolit aquestes habilitats de manera que hagin perdut la por d’expressar-se en públic i siguin capaços de mantenir un debat d’idees. Eines fonamentals i cada cop més valorades al món laboral, i personal.  El teatre, els debats i discursos i l’exposició de treballs són algunes de les eines que

es treballen per desenvolupar en els estudiants l’expressió corporal i escrita, la modulació de la veu, el respecte a les opinions alienes i la gestió de les emocions. Així, la I Nit de les Arts i de les Lletres va tenir moments dedicats a la literatura, al drama i a la música. Tot plegat va fer que les famílies assistents gaudissin d’una nit dedicada a les Humanitats i dels bons resultats obtinguts en aquest projecte gràcies a la implicació dels professors i l’esforç i entusiasme dels alumnes. A més, aquesta primera edició va ser el marc per a l’entrega dels Premis del VII Concurs de Poesia i Relat Breu de l’ESO i Batxillerat així com dels Premis de Creació i Representació teatral de la Primària.

Premis i reconeixements • • • • • • • • • • • • •

Turó: Auriga Fuscus del Consell Comarcal - Programa Tarragona 2017 Dani Torrell: Beca Auriga Fuscus - Treball de recerca Jordi Bergadà: Menció Especial PAU Premi Dret i Societat Roca i Junyent: Javier Balanya, Juan De Bonilla, Gerard Pitarg, Ricard París Pau Altur: 1r premi - European Youth Debating Contest URV Anton Marquès: 3r Premi - Tedis Lluís Serés: Accèssit Cangur Redacció sobre mates Quim Garcia: Accèssit EMATSA Concurs d’idees Col·legi Turó: Federació Catalana de futbol - 1r Premi Joc Net Gerard Domingo, Guillermo Mora, Pepe Farré - Menció especial Excellence - UNAV Damià Dalmau, Gerard Gotarra, Amadeu Rovira, Javier García Bayón1r Premi Estatal - Juega con Coco Xavi Domingo, Quim Montserrat, David Viñas - Finalistes Concurs Literari Constantí David Ardévol: Beca Amancio Ortega

CONSTANTÍ (Tarragona) Masculí. Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1970 Adreça: Carretera de Reus s/n, 43120 Constantí Web: www.eturo.org Director: Gerardo Meneses

55


les alzines DÓNA SANG

La Creu de Palau GIRONA Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1976 Adreça: Camí Vell de Fornells, 2 La Creu de Palau 17003 Girona Web: www.les-alzines.org Directora: Esther Latre

56

Enguany Les Alzines ha dut a terme la iniciativa solidària “Dóna Sang” en la qual van participar 110 persones entre alumnes, professores i mares. La campanya de donació de sang és el producte final d’un projecte d’emprenovació, i forma part del programa d’aprenentatge i servei (ApS) realitzat amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.   Les alumnes de 3er d’ESO han sigut les responsables de l’organització de la campanya que ha assolit el seu doble objectiu: aprendre les habilitats i competències establertes per aquest projecte i fomentar i conscienciar la comunitat educativa de la importància de les donacions de sang.   Aquesta metodologia que segueix la línia de desenvolupar projectes de emprenovació, s’aplica a les aules de Primària i Secundària, i compta amb la implicació de tot el professorat, amb el que suposa d’esforç i de seguiment. Així, cada setmana les professores dels diferents equips d’emprenovació es reuneixen per avaluar, revisar, ajustar i modificar els diversos reptes iniciats.  

En aquest cas, el projecte de donació es va iniciar amb la investigació sobre el sistema circulatori. Els continguts els van treballar introduint eines com les rutines de pensament. D’una altra banda, les alumnes van elaborar pòsters explicatius, graelles, etc. per difondre i comunicar la rellevància de les donacions de sang. A més a més, van comptar amb una formació d’experts del Banc de Sang i de Teixits. Seguidament, van dissenyar una campanya publicitària per tal de comunicar la iniciativa sota l’eslògan: “Dóna sang, suma’t i salva vides”. Elles mateixes van inventar l’eslògan, el logo i els pòsters. Van difondre la iniciativa fora i dins de l’escola (entregant pòsters i tríptics) i van preparar els detalls d’agraïment que van entregar als donants. Al llarg de tot un dia, la biblioteca del col·legi Les Alzines es va convertir en un centre de donació de sang. Les impulsores del projecte, hi van col·laborar durant tot el dia com a voluntàries rebent, acompanyant i acomiadant  les persones participants; així com ajudant a metges i infermeres amb el que convingués.

Premis i reconeixements - 57a edició Concurs Joves talents de Relat curt de Coca-Cola Maria Fernandez Xapellí (1r premi) Martina Laguarda Ferri (2n premi) - XXXVII edició dels Jocs Florals i literaris escolars de l’Ajuntament de Girona. Clàudia Pi premi de poesia Anna Perucho 1r premi del concurs de Punts de llibre. - Poesia Jocs Florals: Mariona Planchart, Maria Rossell, Júlia Blancafort, Núria Sebastià. - 1r concurs Educa Internet (Orange i Macmillan Education) 4t primària (1r premi) - 43è Concurs de Pintura Ràpida del GEIEG: Caterina Fuses (1r premi) M. Fiona Llopart Mases (2n premi) Martina Rubio (3r premi)


montclar mestral GLOBAL COMMUNITY

formació que, any rere any, ajuden tant.

Premis i reconeixements

Montclar Mestral ofereix una educació integral per tal que els nostres alumnes siguin ciutadans solidaris, persones íntegres i professionals competents; és per això que des de fa anys, i actualment amb l’impuls d’Aude!, aquesta escola ofereix diferents projectes dins les quatre sublínies del compromís social: estar oberts a la comunitat, implicar-nos amb la societat, servir i ser solidaris i, finalment, comprometre’ns amb l’entorn.

Solidaritat i servei. Aquest curs s’ha donat continuïtat als projectes que ja existien i se n’han encetat de nous. És habitual en el col·legi que els nois i noies més grans ajudin en diferents tasques als més petits: des de l’apadrinament lector i el guiatge de joc els dies de pluja a l’organització d’activitats internes i a l’ajuda entre iguals amb el projecte reforç alumne-alumne. Aquest curs 16-17 l’escola ha iniciat tres projectes especials: 1. Campanya Cor Solidari per Ebale al Congo en col·laboració amb l’Hospital Monkole de Kinshasha. 2. Col·laboració amb els residents de FAP (Fundació Àuria) per part d’alumnes de 14 a 17 anys. 3. “Mou Fitxa”. Voluntariat amb alumnes i mares a la Residència Pare Vilaseca, que  s’ha fet setmanalment en aquesta residència d’avis.

Obert a la comunitat. Els alumnes i professors han participat en les diferents activitats acadèmiques, culturals i esportives del seu entorn més proper. La cantata escolar, la cantada d’escoles a Manresa, la participació en concursos a Igualada i en els jocs escolars de l’Anoia i la nostra col·laboració amb la UPC d’Igualada, són unes quantes de les activitats a destacar.

• • • •

• •

Implicació social. Montclar Mestral continua desenvolupant iniciatives que, sobretot, ajuden en la formació de les persones; òbviament la dels alumnes i professors, però també la dels pares i mares del col·legi amb tot un seguit d’activitats, conferències i cursos de

Compromís amb l’entorn. Diversos projectes com la reutilització de llibres i uniformes i les biblioteques d’aula han tingut també protagonisme.

Mar Lampreave de 3r ESO, guanya el V Concurs de dictat d’Igualada. L’Anna Riba de 6è de Primària guanya el primer premi a la XXXIV edició dels Jocs Florals de la Cerdanya. Judith Sandiumenge de 4t ESO finalista al Premi Sambori de contes en català d’Òmnium Cultural Premis aconseguits pels alumnes i professor de l’espai Mestral Roger Argemí: Menció Especial de Batxillerat. Àlex Pérez i Ali Akhtar de 2n Primària classificats com a 73 i 208, respectivament, entre 17903 alumnes participants en el XI Concurs de Càlcul Mental SuperTmatik. Arnau Cortijo i l’equip Infinit Lego, campions per punts en la seva categoria. Neo Poch, 3r primària, guanyador del concurs de pintura “Els tres tombs”, a la millor perspectiva XXXVIIIa Promoció, “Ad astra per aspera”, XXVè millor centre en les proves de Selectivitat de més de 750 escoles.

IGUALADA (Barcelona) Femení i masculí. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1973 Adreça: Carretera B-222, Km.1 08719 Jorba www.montclar.org Directors: Juan Jordana/Montse Claramunt

57


airina AIRINA ORGANITZA LA II JORNADA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

TERRASSA (Barcelona) Femení. Educació Infantil i Primària. Any de fundació: 1989 (incorporació a Institució) Adreça: Carrer del Nord, 67, 08221 Terrassa Web: www.airina.org Directora: Marta Alarcón

58

La Segona Jornada d’Innovació Pedagògica va aprofundir en les noves eines metodològiques per treballar a les aules, com per exemple les rutines de pensament, treball per ambients i emprenedoria. La Jornada, oberta a tota la comunitat educativa, tenia per objectiu compartir coneixement i experiències sobre les noves metodologies pedagògiques a Infantil i Primària. Va aplegar més de 140 professionals de l’educació provinents de 16 centres de Catalunya.   La directora del col·legi Airina, Marta Alarcón, va obrir l’acte donant la benvinguda als assistents i destacant “la implementació de noves metodologies docents” com a part essencial “del canvi de paradigma educatiu en el qual la societat està immersa. Els nostres alumnes necessiten noves formes d’aprenentatge per ser capaços d’afrontar amb èxit els reptes que trobaran a la societat del futur”.   Tot seguit, la professora Neus Sanmartí, doctora en ciències químiques per la

Universitat de Barcelona, va oferir una conferència als assistents per parlar sobre l’avaluació com a eix central de la innovació educativa. Sanmartí assegurà sobre aquest punt que “si no canviem l’avaluació, no canviarem res”. Un altre dels temes de la seva ponència va ser “diferenciar entre informació, coneixement i saviesa”. Va tancar la presentació amb un consell per als professors assistents: “educar és saber donar coneixements significatius als nostres alumnes”.   A més de la ponència a la II Jornada d’Innovació Educativa, Neus Sanmartí imparteix cursos de formació a l’escola sobre avaluació i el canvi del paradigma educatiu a les escoles.   Durant la segona part de la jornada, es van organitzar simultàniament diferents workshops liderats per diverses escoles i adreçats al professorat de les diferents etapes educatives que van assistir-hi a la Jornada.

Premis i reconeixements • L es alumnes de Primària d’Airina van participar en el Campionat de Cros, organitzat per El Consell Esportiu del Vallès Occidental de Terrassa, aconseguint una 3a posició com a grup. A més a més, Marta Gómez es va classificar 6a en la modalitat individual. • Les alumnes de 6è de Primària van participar en el programa d’anglès de TV3 “Fish and chips”. • L es alumnes d’extraescolar de dansa i de violí van participar en la Fira Modernista de Terrassa, fent actuacions musicals i de dansa al carrer. • Les alumnes de Cicle Superior van participar en la Marató de TV3, fent activitats solidàries per recaptar diners.


la vall Robòtica a Infantil Ja fa més de 8 anys que La Vall començà el camí d’introduir la robòtica a les seves aules, de forma curricular dins de la tecnologia, sent l’edat escollida, en aquell moment, l’adolescència. Aquell petit pas ens va permetre ser pioneres i apostar per la participació en equips en la competició de la FLL. Fins fa poc, era a Secundària on s’incorporava la programació i la robòtica a La Vall. Aquest és el segon curs que s’ha incorporat el treball amb robots a la primària. I ara el nostre desig és que, des de ben petits, els nens i les nenes de La Vall descobreixin què són capaços de fer amb un petit robot a les seves mans.   Per què la robòtica a Infantil? Quan els nens d’educació Infantil juguen amb els robots, l’experiència d’aprenentatge engloba per una banda aspectes com la seqüenciació, la lateralitat, la noció espacial, i d’altres com la competència social i emocional, alhora que apropa temes relacionats amb les matemàtiques, la ciència, l’enginyeria i la tecnologia. Guiats pel docent, els nens reflexionen, anticipen, assagen i comproven.  

Com ho fem? Amb un petit robot amb la forma d’una abella transparent, per poder apreciar la màgia que hi ha dins. A través d’instruccions simples, l’infant va incorporant el llenguatge de programació i el pensament lògic. Activitats com el reconeixement dels nombres, els colors, les lletres o fins i tot els sons en alguna de les  tres llengües que es treballen a infantil, es realitzen d’una forma més motivadora, lúdica i sobretot més creativa gràcies als nostres nous amics, els Blue-Bot.   De la mateixa manera que fem que els nens i nenes comencin el camí de la descoberta del seu entorn amb “L’aula al bosc”, la nostra fita ara és la descoberta de com funciona la tecnologia. Aquest aprenentatge es realitza amb la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu. Aprendre a aprendre en equip, organitzar-se, arribar a acords respectant les aportacions dels companys,  afavoreix la investigació col·lectiva, la solució de reptes en equip i la resolució de petits conflictes. Els robots desperten l’entusiasme de l’alumne i fan que s’involucri en el seu aprenentatge de manera natural.

Premis i reconeixements • •

• • • •

Distinció de les Proves d’Accés a la Universitata a 5 alumnes de La Vall. Sofia Rico, alumna de 3r d’ESO, Premi a Millor orador/a en la categoria individual i La Vall també s’emportà el 2n premi per equips. 3r Premi a la Plom Gallery per a l’Elena Esteban. Maria Argelich Iglesias, alumna de 1r de Batxillerat, guanya el 1r accèssit al concurs literari Pere Quart. Anna Maria Sayós obté el 3r premi a l’Olimpíada d’Economia 2017 i es classifica per a la final nacional. Elna Estévez i Maria Roca, alumnes de 1r de Batxillerat, guanyen el 3r premi Comunika 2017 organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya. L’equip format per alumnes de 4t d’ESO (Míriam Martínez, Alicia García, Claudia Rueda, Adriana Kremer, Francy Morente i Eva Anfruns) guanya el Premi Repte Emprèn 2017. Montse Puigbò de 5è d’EPRI-C, guanyadora del 2n premi del concurs BBVA de dibuix escolar 2017.

BELLATERRA (Barcelona) Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1972 Ctra. Sabadell a Bellaterra Km 4,6 08193 Bellaterra Web: www.la-vall.org Directora: Mia Carreras

59


la farga infantil ESPAIS D’APRENENTATGE

VALLDOREIX (Barcelona) Educació Infantil. Any de fundació: 1999 Adreça: Carrer Nicaragua, 20. 08197. Valldoreix www.eilafarga.org Directora: Mònica Larruy

L’organització per espais és una proposta metodològica que consisteix a distribuir l’espai de l’aula en diferents zones  cadascuna de les quals conté una proposta  docent diferent.  A La Farga Infantil, els diferents espais funcionen simultàniament oferint als nens diverses propostes de treball de manera que cada nen, en petits grups o individualment, està fent activitats diferents que s’adapten de manera personalitzada a les seves necessitats, interessos i desenvolupament maduratiu. Aquesta metodologia requereix una planificació rigorosa dels espais, dels materials, de les propostes docents, del paper de la mestra, de la distribució dins de l’aula, etc., per tal d’assegurar que s’assoleixin els objectius previstos i s’abasteixin tots els àmbits inclosos a la programació.   Dins de la flexibilitat i dinamisme que permet aquesta metodologia, les aules d’Infantil de La Farga tenen els següents espais: 1. Espai de reunió i conversa (P2,P3,P4,) zona de mirar o llegir contes

60

(iniciació lectora), de reunió i activitats grupals (estimulació, bits, narració de contes, audicions, etc.), de conversa i jocs de dramatització amb titelles. 2. Espai de joc simbòlic (P2, P3): materials diferents a cada aula (cuineta, cotxes, disfresses, mercat,  animals, tren, etc.) que faciliten la conversa espontània entre els nens, la identificació amb diferents rols i la capacitat simbòlica. 3. Espai de construcció (P2, P3): materials diferents a cada aula (blocs de fusta, tubs de cartó, planxes quadrades, cilindres...) És un espai que possibilita diversos aprenentatges tant de coneixement corporal i sensorial (equilibri, psicomotricitat fina, orientació...) com de conceptes matemàtics (conceptes de volum, mida, pes...). 4. Espai gràfic (P2, P3, P4) de Preescriptura i traç amb materials que estimulin l’escriptura d’una manera natural (cartes per enviar, confeccionar llibres, àlbums, calcar, etc.) Aquest espai també funciona de mini-atelier per treballar les tècniques plàstiques, la sensibilitat estètica i la creativitat. 5. Espai matemàtic (P3,P4): Zona dedicada al treball de conceptes matemàtics mitjançant materials i safates d’experimentació que faciliten el descobriment i pràctica d’aquests conceptes.

6. Espai d’habilitats sensorials (P2): Espai destinat a diferents propostes d’habilitats sensorials (fer la pinça, escoltar diferents sorolls, bufar, encaixar, textures, olors, etc.) Joc heurístic, descobriment i experimentació amb diferents propostes. 7. Espai científic (P4). Espai amb materials i propostes que afavoreixen el descobriment i l’aprenentatge de lleis científiques. 8. Espai d’habilitats socials (P5). Espai que, pel seu material (figuretes de playmobil) i absència d’elements simbòlics, afavoreix treballar les relacions socials. Treballar per espais ofereix múltiples avantatges: es respecta el ritme maduratiu de cada nen, s’afavoreix l’autonomia, es respecta el ritme de treball i les diferents velocitats d’aprenentatge, s’afavoreix la socialització i s’incrementa la parla i la relació personal amb la mestra.


la farga STEM, més que una assignatura Encara que amb poc temps des de la seva implantació, l’assignatura STEM ha adquirit entre els alumnes de Primària un alt nivell d’interès i aprenentatge. L’assignatura STEM té els seus orígens en les activitats extraescolars de robòtica i en el conegut joc Lego aventures i màquines, que ens va fer veure la capacitat d’aquestes activitats per millorar l’aprenentatge de les ciències i les arts. A partir d’aquí, la Direcció del col·legi i l’equip de Primària es van plantejar crear una assignatura perquè els alumnes es beneficiessin d’aquesta metodologia. D’aquesta manera, es treballa en alguns cursos com una assignatura dins de l’horari lectiu. Aquesta assignatura es divideix en quatre blocs: llenguatge de programació, màquines simples, filmació de pel·lícules a partir de construccions Lego (story-teller) i robòtica. Sense oblidar que el llenguatge de programació que desenvolupin els servirà el dia de demà per saber programar continguts web. En aquest àmbit, tenim les competicions de robòtica, com la Micro First Lego League, que aquest curs ha organitzat

La Farga per primera vegada amb una participació de més de 15 equips -de 5è de Primària a 4t d’ESO- i un total de 110 alumnes inscrits. Els guanyadors representaran a l’escola en la First Lego League. ESCACS A PRIMÀRIA Projecte curricular de 1r a 4t de Primària Els escacs ens aporten, quasi sense adonar-nos-en, una manera molt engrescadora d’apropar-nos al món de les matemàtiques i de la vida. Des dels escacs treballem les habilitats i competències personals tan importants per la forja del caràcter dels nostres nois: seguretat, concentració, autoestima, respecte i autocontrol.

Premis i reconeixements • •

• • •

• És un recurs multidisciplinari, que permet lluitar contra el fracàs escolar o contra la discriminació social. Els beneficis acadèmics que s’obtenen a l’aula amb la seva pràctica freqüent han estat àmpliament demostrats en multitud d’investigacions. Els alumnes milloren de manera notable les seves qualificacions en matemàtiques i en comprensió lectora, també progressen en la capacitat de resoldre problemes, dins i fora del tauler, i en el seu desenvolupament socioafectiu.

• •

Jan Prats, alumne de 1r d’ESO, 1r premi del concurs de redacció Premi Solidaritat Xavier Fàbrega. Equip Wawoot de la First Lego League: 1r premi al comportament del robot i 1r premi al millor projecte científic. Equip Pegasus de la First Lego League: 1r premi a l’Emprenedoria. Distinció de les PAU a Albert Vidal, alumne de 2n de Batxillerat, pel seu 9,4 a Selectivitat. Un alumne de La Farga guanya l’Olimpíada d’Economia. Albert Vidal obté el 1r premi amb la nota mitjana més alta. Premi “relat-breu” de Coca-Cola per a Javier Callís, alumne de 2n d’ESO. 2n classificat. Diego Artacho, Premi Nacional de Batxillerat juntament amb 14 alumnes més de tot l’Estat. Premi First Lego League al treball per equip als alumnes de 4t d’ESO de La Farga pel seu projecte Trash Trek.

SANT CUGAT (Barcelona) Masculí. Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 1969 Adreça: Ctra. de Sant Cugat a Papiol, 36 Mira-sol 08195 Sant Cugat del Vallès (BCN) Web: www.la-farga.org Director: Juan Carlos Hernando

61


aixa THINK BASED LEARNING (TBL)

PALMA Parc Bit Femení. Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 2006 Adreça: Parc Bit, C/ Gregorio Mendel, s/n 07121 PALMA Web: www.aixa-net.org Directora: Tuni Feliu

En el marc del pla docent de la Institució Aude! Atreveix-te a somiar!, Aixa dóna un impuls a la línia estratègica ‘Preparats per al canvi’ transformant la metodologia de l’ensenyament de l’escola. La finalitat és educar persones autònomes i capaces d’aprendre durant tota la seva vida. Així, aquest curs, en el col·legi de Palma, s’ha iniciat la formació docent per obtenir el Certificat Internacional TBL. El Thinking Based Learning (Aprenentatge Basat en el Pensament) es fonamenta en com els estudiants “poden utilitzar importants destreses de pensament per connectar amb el contingut, incloent-hi un pensament crític i creatiu així com diverses maneres d’anàlisis” (Dr. Robert Swartz). Això és el que dóna lloc a un pensament i coneixement profund —al contrari que l’educació tradicional—, en la qual la memòria és l’única manera d’aprenentatge, i els alumnes acaben tenint tan sols coneixements superficials d’allò que estan aprenent. D’aquesta forma les alumnes —guiades per la professora— discorren per trobar i assimilar els coneixements, verificar les fonts i resoldre les preguntes plan-

62

tejades amb criteri i creativitat. I és que, aquest mètode d’innovació educativa que avui s’aplica en centres de prestigi de tot el món (Estats Units, Europa, Àsia i Austràlia), considera que el pensament, la col·laboració i la comunicació són les competències fonamentals per al segle XXI. Cada dos mesos, els docents d’Aixa passen un dia sencer amb experts i després posen en pràctica l’ADN del TBL a l’aula. Passades unes setmanes, els tècnics TBL tornen al centre i els avaluen. D’aquesta forma, el centre es prepara per ser l’únic col·legi TBL acreditat de Balears i espera tenir el certificat en dos anys. No hi ha llibres ni llibretes; ni prenen anotacions. Els alumnes fan preguntes i plantegen respostes. Fátima, la mestra, els guia amb les qüestions. Així, quan surten de l’aula se’n van amb la lliçó apresa. No han de memoritzar un llistat, ni dir-ho de reguitzell perquè en els seus cervells ja s’ha gravat la informació. Ho han entès i ho han après.

Premis i reconeixements • Erin Van Wyk 1r d’ESO 5è en el concurs d’anglès The Fonix (Balears). Organitzat per: Cambridge University Press, International House, Institut d’Idiomes d’Eivissa. • María del Mar Ribas 2n de Batxillerat 5è en el concurs d’anglès The Fonix (Balears). • María del Mar Bauzá 5è de Primària Bronze a figures (individual) al campionat aleví d’Espanya d’hivern. • Distinció del Consell de Mallorca per haver aconseguit un podi. Paula Vidal 3r d’ESO • Campiona de Balears de gimnàstica esportiva. Clara Bausá Puigserver 2n d’ESO • Primer premi del Concurs d’Interpretació Joventuts Musicals de Sóller (violí).


llaüt 10è aniversari d’Aixa i llaüt Enguany s’ha celebrat l’acte central del 10è aniversari d’Aixa i Llaüt en el Trui Teatre (Palma de Mallorca). Més de 600 persones, entre famílies, amics i representants d’institucions van acudir a la cita en la qual aquest parell d’escoles varen recordar el passat i mirar el futur tot presentant el Projecte Educatiu Aude! atreveix-te a somiar. Un pla que els ha inspirat per a la creació dels premis Aude! lliurats durant la gala. El primer Reconeixement Aude! a la Competència Global va ser per al programa Seràs UIB de la Universitat de les Illes Balears, que va recollir la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, Margalida Payeras. Durant la seva intervenció, Payeras va assegurar que el pla estratègic contempla totes les necessitats de la Universitat en matèria de formació dels alumnes que estudiaran un grau. La iniciativa Seràs UIB busca precisament orientar als estudiants de Batxillerat per triar el seu futur professional i acompanyar-los en el procés d’accés a la Universitat.

per l’organització dels Fòrums de l’Educació Innovadora. Unes jornades a les quals durant tres anys han acudit milers de professors per escoltar a referents mundials de l’educació. El Compromís Social busca inculcar en els alumnes la necessitat de cuidar dels altres, de ser solidaris amb els qui ho necessiten amb la finalitat d’ajudar a construir un món millor. Així, el premi en aquest àmbit va ser per a l’Associació Ajuda al Txad i ho va recollir el pediatre Jorge Muñoz, impulsor de l’organització.

Premis i reconeixements • • • •

1. Jaime Docampo Cardell de 2n de Batxillerat 2. Tercer premi a la IX Olimpíada d’Història de la UIB. 3. Accèssit Mallorca a la XI Olimpíada de Geografia de la UIB. 4. Sots-campió de la fase Balear del XVII Concurs Hispanoamericà d’Ortografia 2016.

PALMA Parc Bit Masculí. Primària, Secundària i Batxillerat. Any de fundació: 2006 Adreça: Parc Bit, C/ Gregorio Mendel, s/n. 07121 Palma www.llaut.org Director: Carlos Beltrán

Finalment, el tercer Reconeixement Aude al Projecte Personal el va rebre l’esportista Úrsula Pueyo, campiona d’esquí i de la seva pròpia vida. Úrsula ha lluitat des dels 14 anys, quan va ser víctima d’un accident, per aconseguir el seu somni. El seu exemple és una inspiració per a tots els joves. Per finalitzar, es va presentar la revista editada per commemorar aquest aniversari. Amb el lema “Somieu i us quedareu curts”, Aixa i Llaüt han volgut recollir la història de les escoles.

El segon Reconeixement a la Innovació Educativa va ser per a la Fundació Asima, 63


Memoria Institució 2016  
Memoria Institució 2016  

Aquesta memòria busca anar més enllà d’una simple enumeració de dades i esdeveniments per aprofundir en els projectes, activitats i resultat...

Advertisement