Page 1

número 18 juny de 2015

L’aula al bosc: el currículum de la natura La preceptuació, clau de l’èxit


 

    ! "

      

!*)(1-,$ &)*2( !&  

' *$ '#)!+

  $&)(.!

 !**++ !&  *!&)('#)!+  !%*!+ 1&" / !&  '&"'#)!+


EDITORIAL

REVISTA 18 - JUNY 2015 SUMARI Editorial Aprendre a estimar

3

Preceptuació Dress code

4 7

L’aula al bosc English in preschool

9 11

EntusiasMat Intercanvis a l’estranger

12 14

English in Preschool Running4her

16 18

Entrepreneurship. Go ahead! Celebrem Sant Jordi

35 37

EYP. Opening minds Esport. Al pati fem equip

40 42

Agenda “Creant futur” L’experiència de sentir i viure l’art

43 44

Projecte de lectura Setmana d’orientació professional

48 49

Projecte Richie Talents Equip de serveis

51 52

Robòtica Cultura audiovisual

54 57

Currículum bimodal Xarxes socials

62 64

Premi Dialoga d’ESADE EASSE. Educació diferenciada

67 68

Projecte Lidera+ Jubilació Maria Madrigal

70 72

EQUIP D’EDICIÓ directora

Laura Pons

administració

Carmen Vera

publicitat

MªAntònia Rich Alícia Robert

col·laboradors

Belén Clapés, MªÀngels López, Rosa Morera, Teresa de Paz, Patricia Pujol

disseny

Miquel Rossy

maquetació

Laura Pons

impressió

Codipre, Arts Gràfiques

Aprendre a estimar És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentatge de les noves competències per al segle XXI... convençuts que hem de preparar els nostres alumnes per fer front a la seva futura realitat plena de reptes. Els nostres joves hauran de ser molt flexibles i molt creatius, amb una gran capacitat d’adaptació al canvi, a un futur tecnològic que encara no podem albirar. És per això que cada vegada més haurem de treballar per projectes i ens haurem de qüestionar quina relació hi ha entre continguts i aptituds en el currículum escolar. Què és necessari que coneguin? Quines oportunitats els haurem de donar perquè es posin en joc les seves capacitats? Ens posarem d’acord en les noves competències? Tenim el perill que l’escola resti un pas enrere respecte al que la societat reclama. En qualsevol cas, sempre serà necessari  ajudar els alumnes a descobrir les grans assignatures de la vida i, entre elles, la que més sembla urgent i necessària per fruir de la vida és la d’aprendre a estimar. No em sembla que puguem donar una educació de qualitat sense posar l’accent en les qualitats personals que faran possible l’establiment de relaciones personals riques. El coneixement propi i dels altres, la preocupació pels altres, la construcció de la confiança i de la lleialtat tenen, possiblement, en l’entorn escolar un reforç important i necessari perquè es converteixin en part del bagatge d’aprenentatge que s’enduran de la seva infantesa cap a la maduresa humana quan hagin de prendre decisions que no seran d’estratègia professional, però que tindran més a veure amb la seva felicitat personal. Hem de fer una creuada per alfabetitzar les relacions. Donem importància, doncs, al pla de formació que es desenvolupa a l’escola i als referents que seran la convivència en el centre escolar i el testimoniatge de com els adults ens relacionem. Teresa Martínez DIRECTORA DE LA VALL

Ctra. Sabadell a Bellaterra, Km. 4,6 08193 BELLATERRA (Barcelona) Tel. 93 580 37 37 lavall@institucio.org www.institucio.org/lavall

3


Entre tots els records que conservo de la meva infància, puc dir que els més emotius tenen un racó del collegi com a escenari”

FORMACIÓ

La preceptuació, eina per excellència de l’atenció personalitzada La preceptuació és un tret fonamental i distintiu dels nostres col•legis i un mitjà per a la personalització de l’educació. És l’eix central del Projecte Educatiu d’Institució.

P

odem dir que la preceptuació és un tipus d’orientació educativa que té com a finalitat la millora integral de cada alumne i de cada família. Aquesta orientació es vehicula a través d’un conjunt d’accions, entre les quals destaca la conversa periòdica individual amb cada alumne i amb cada família. Perquè aquesta orientació sigui efectiva, ha de constituir un veritable acompanyament en el procés de millora de l’alumne i de la família. Per aconseguir-ho és important tenir cura de les condicions personals de preceptors i preceptores (professionalitat, confiança, disponibilitat, actitud positiva, etc.), així com les condicions materials (d’espai i temps), i la implicació de tots els involucrats: pares, altres professors i alumnes. La preceptuació és l’eina fonamental per ajudar els nostres alumnes a

4

adquirir competències bàsiques que han de dominar en l’àmbit social i professional. Els aspectes relacionats amb el coneixement propi, la presa de decisions, la convivència i la responsabilitat individual davant la societat en què viuen, el treball ben fet..., tots aquests temes es treballen en les preceptories. Des del 2012 s’han creat 2 equips que estudien com millorar la preceptuació amb els alumnes i amb els pares tant a l’etapa de Primària com a l’etapa de Secundaria i de Batxillerat.

Objectius 1. Millorar i optimitzar els resultats de la preceptuació com a eina d’orientació, formació i millora integral de cada alumne i de cada família 2. Desenvolupar un pla de formació de preceptors adequat a les edats i les circumstàncies dels alumnes i

famílies que atenen. 3. Integrar l’avaluació al projecte de preceptuació del col•legi, dissenyant un sistema que no solament avaluï quantitativament sinó també qualitativament, i sigui un veritable instrument de millora. Tasques de l’equip: avaluació i proposta de millora de la preceptuació i línies d’acció.

Avaluació Avaluació i proposta de millora de la preceptuació: 1. Com a escola de famílies el procés de millora d’un alumne transcendeix a la millora d’una família. Clima de màxima llibertat i col·laboració amb la família. 2. Cada alumne és únic: la preceptuació és l’eina per excel·lència de l’atenció personalitzada a la Vall. 3. L’objectiu és aconseguir de cada alumne el seu màxim potencial i


FORMAR persones capaces. 4- Ajudar a tenir coneixement propi, autoestima, desenvolupament de la personalitat. 5- Anys clau per la formació integral de l’alumnat no només en hàbits de treball sinó en com ser un bon fill, un bon professional, una bona persona, un gran amic... 6- Es qüestió d’ensenyar a madurar, d’ensenyar a fracassar: tot un aprenentatge! 7- De la mà dels pares, com a primers educadors, es treballen les alumnes a nivell humà i espiritual.

Línies d’acció 1. Crear un equip de millora de la preceptuació, que elabori un pla per optimitzar, reflexionar, unificar visions, etc., en definitiva, per cercar l’excel•lència en la preceptuació. Hauria d’actualitzar les bibliografies i la documentació necessàries per facilitar la feina als preceptors, tant amb els alumnes com amb les famílies. Es poden fer guions de continguts per nivells d’edat, mètodes per fer les entrevistes, etc. Aquest equip hauria de coordinar el sistema d’avaluació de la preceptuació (tant quantitatiu com qualitatiu) i proposar un pla de formació i millora permanent dels preceptors. En aquest procés s’hi poden implicar tots els agents que hi participen: pares, professors i alumnes.

La preceptuació és un dels eixos del nostre projecte, que ens ajuda a créixer, ens ajuda a estar molt a prop teu” 2. Elaborar un pla actualitzat de formació de preceptors, que inclogui: •una programació de continguts per nivells on s’expliqui des dels fonaments •un assessorament dels preceptors nous per part dels veterans; •uns despatxos periòdics de seguiment dels preceptors amb el coordinador de l’etapa. •la participació de tots els preceptors en cursos de formació.

•Preparar un material adequat (un possible quadern-guió per a la preceptuació) i assegurar que tots els preceptors tinguin el perfil adequat per fer bé la seva tasca de preceptuació. 3. Confeccionar un argumentari i un pla per explicar la preceptuació als professors nous i a les famílies noves, de manera que des del primer moment entenguin amb profunditat la professionalitat d’aquest eix vertebrador del projecte educatiu, i es comprometin a portar-lo a la pràctica. En definitiva, la preceptuació és un dels eixos del nostre projecte educatiu, que es concreta en entrevistes periòdiques amb els pares i és un element clau del nostre clima de confiança, ens ajuda a créixer, ens ajuda a estar MOLT A PROP TEU! Roser Farrús SOTSDIRECTORA BATXILLERAT

A les preceptories es treballen aspectes relacionats amb el coneixement propi, la presa de decisions, la convivència i la responsabilitat individual

5


DRESS CODE

Un col·legi, una imatge: educar en l’excel·lència La identitat d’una escola s’ha de reflectir en la imatge de les persones que la representen. L’autenticitat és una mostra d’excel·lència i d’integritat que inspira confiança.

L

’educació contribueix a la configuració de la identitat personal, i es treballa des de dintre (conviccions, sentiments, reflexions ...), però tenint en compte la seva projecció cap enfora: la necessitat de donar-la a conèixer. La manera més visual de comunicar l’interior és a través de la imatge personal: ens mostrem com som i mantenim un diàleg subtil i constant amb els altres. La vestimenta, la manera de presentar-se i el llenguatge corporal, configuren la imatge personal i són elements no verbals que emeten clars missatges sobre els valors i les maneres de pensar. Tota empresa té una identitat pròpia, uns valors de marca. La marca està representada fonamentalment per les persones que hi treballen, per això és cada vegada més habitual que les empreses estableixin un “dress code” o un uniforme per als empleats. No es tracta només d’una normativa, sinó d’un medi per comunicar l’essència de la marca: la imatge que projecta el personal d’una empresa, constitueix una icona representativa i visible d’allò que és. A La Vall, la importància de la imatge personal no és una qüestió de màrqueting: ha de transmetre, entre d’altres coses, la dignitat inestimable de la persona, i el respecte que es mereix. Des del mes de maig del 2013 s’està treballant aquest tema amb la col·laboració de MyStyle, una consultoria d’imatge personal promoguda per la Fundació Pineda. MyStyle s’ha encarregat d’aplicar unes enquestes a tot el professorat i a les alumnes d’ESO i Batxillerat. A l’octubre es van presentar a tot el professorat els resultats i el dress code elaborat per a elles. Les dades mostren que gairebé el 100% de les alumnes reconeix que l’uniforme les identifica amb l’escola, ens queda, però, un repte: descobrir en l’ús de l’uniforme un mitjà per expressar els valors del seu projecte educatiu. Pel que fa a portar correctament l’uniforme, un percentatge bastant alt coincideix en què suposa portar la roba indicada i en condicions: neta, planxada, no excessivament usada i ben posada. Tenir cura de l’uniforme és, doncs, una manifestació de donar importància als detalls, també quan es tracta de l’arranjament personal: són indispensables per aconseguir l’excel·lència humana i professional.

Montse Martorell i Estrenjer CAP DE PROJECTE MYSTYLE I FASHION FRAME (FUNDACIÓ PINEDA)

7


EDUCACIÓN INFANTIL

Aula en el bosque, el currículum de la naturaleza En La Vall tenemos un aula muy especial. No tiene pizarra ni pantallas ni mesas ni sillas; no tiene libros ni lápices... Por no tener, no tiene ni techo ni paredes.

N

uestra aula tiene la mejor de las decoraciones y está en permanente renovación. Prácticamente cada día se renuevan los materiales y las actividades; cada día es diferente al anterior. La naturaleza es el aula, es el Aula en el bosque..

Filosofía de M.Montessori Al utilizar el bosque como aula, seguimos de cerca la filosofía de María Montessori. Ella ya destacó la

8

importancia de trabajar al aire libre, en la naturaleza y con la naturaleza ya que ésta es la responsable de preparar escenarios ricos y naturales para el aprendizaje. El maestro, en su función de guía, enriquece la experiencia impulsando descubrimientos potenciales y planteando vínculos pedagógicos para que los niños aprendan el currículo escolar en la naturaleza. La metodología se basa principalmente en el juego libre, las

actividades guiadas, el entorno y la comunicación. Es un tiempo sin estructura en el bosque, con sonidos, texturas, olores, espacios y sensaciones valiosas que permiten explorar, descubrir y dar sentido al mundo a través de la experiencia y las habilidades aprendidas. Se puede correr, trepar, saltar, columpiarse, arrojar objetos, encontrar escondites, inventar, crear, manipular, explorar y observar los cambios del paisaje.


Explorar y descubrir Los niños aprenden mientras viven experiencias reales a través del trabajo sobre contenidos, el desarrollo de competencias y la adquisición de habilidades.

Destrezas motrices Al ofrecer un entorno físico mucho más complejo como es el terreno del bosque, el niño tiene la oportunidad de desarrollar destrezas motrices superiores, imposibles de entrenar en el “aburrido” suelo de nuestras casas y ciudades (equilibrio, coordinación, velocidad y precisión en los movimientos de escalada y carrera, flexibilidad, equilibrio dinámico, patrón cruzado coordinado, etc.).

Amplia oferta sensorial En la naturaleza encontramos la mejor oferta de materiales para vivir una experiencia sensorial. Todos los sentidos están involucrados, todos son estimulados. El conocimiento viene dado directamente por la interacción con el medio. Todos los elementos son igualmente valiosos: piedras, hojas, agua, tierra, troncos, árboles, musgo, insectos, aves, aire, piñas, cortezas... Los materiales que nos ofrece son todos distintos e infinitamente más ricos y complejos que cualquier juguete de plástico o imagen de ordenador.

sucede está interrelacionado pero hay que entrenarse para encontrar sentido al por qué de lo que sucede. Si se desarrolla el sentido de causa y efecto, se llega a comprender, por ejemplo, que los pájaros picoteen los troncos de los árboles en busca de insectos.

Autonomía y aprendizaje

Resolución de problemas

El Aula en el bosque ofrece espacios de aprendizaje que provocan el asombro de niños…y adultos.

Por otro lado, los materiales que nos ofrece el bosque favorecen el pensamiento autónomo, la resolución de problemas, el pensamiento creativo y, lo que es más importante, fortalecen en el niño la sensación de competencia al conseguir crear algo único por sí mismo.

Pueden apoyar el aprendizaje en ciencias, tecnología, lengua, matemáticas, artes, y fomentar el desarrollo social y emocional. La clave para aprender en la naturaleza radica en la oportunidad que tiene el niño de explorar de manera autónoma, descubrirse a sí mismo, tomar sus propias decisiones y determinar qué es interesante y qué no lo es (elegir entre trepar a un árbol o saltar entre las piedras). Aprenden sobre sí mismos y sus

Causa y efecto El Aula en el bosque ofrece la oportunidad de desarrollar un conocimiento profundo de los hechos observables. Todo lo que allí

3

1. Los materiales que nos ofrece el bosque son infinitamente ricos. 2. Las habilidades sociales se perfeccionan a través del juego en el bosque. 3. En el aula en el bosque se desarrollan todos los sentidos.

9


decisiones. En el bosque, desarrollan su espíritu emprendedor.

Imaginación y creatividad En esta aula tan especial, todo está por construir ( la cabaña, el barco pirata, la nave espacial) o por vivir (la caza del dinosaurio). El aire libre inspira, requiere de una activa imaginación y fomenta la creatividad y la comunicación; por este motivo decimos que las habilidades sociales se perfeccionan a través del juego en el bosque. El entorno les anima a organizarse, a compartir experiencias, les enseña a negociar, cooperar, solucionar conflictos y resolver problemas. Fomenta la cohesión de grupo y aumenta la sensación de pertenencia al mismo.

Teisa Dalmau DEPT. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10


INNOVACIÓ

Una app per preparar les entrevistes amb la preceptora Des d’aquest curs teniu a la vostra disposició una aplicació gratuïta que us permet anotar per a cada fill i cada filla els aspectes més rellevants que convé tractar en les entrevistes i les metes fixades.

A

questa aplicació va sorgir, com tantes altres iniciatives, de l’interès per millorar un dels eixos fonamentals del tarannà educatiu de la nostra escola: el tracte i l’atenció personalitzada a cada alumne i a la seva família. Els vostres fills són el que dóna sentit a l’existència de l’escola; per això, el tracte personalitzat és el tret fonamental del col·legi i es concreta en la preceptuació. Entenem que –a classe, com a casa– els alumnes milloren si la família i La Vall anem plegats cap a unes metes comunes. Per això, la figura de la preceptora és cabdal. Al llarg del curs passat es va experimentar en altres escoles de la ’Institució l’ús d’un instrument que fes fàcil d’una banda tractar tots els temes importants en l’entrevista – sovint els molt importants queden relegats pels molt urgents– i ahora permetés anotar els objectius, com una mena de bloc de notes exclusiu:

un bloc de notes d’accés immediat per a les preceptuacions del segle XXI, una aplicació del mòbil, on tinguem en tot moment allò important del més important, que són els fills. L’experiència ha estat tan positiva que s’ha estès a tots els col·legis de la Institució.

se suggereixen temes diferents per a la preceptuació de cadascun. Per a la preparació de les entrevistes, es proposen a cada un dels nivells quatre blocs temàtics, amb una petita guia de cada tema, que podreu consultar sempre.

A cada edat at el seu Els contingutss de l’aplicació estan an organitzats per er nivells, atenent nt a les característiques iques evolutives pròpies òpies de cada edat i tenen en compte també mbé les especificitats ats de gènere. Així xí doncs, quan afegiu el vostre re fill Carles de P4, l’Esther de 2n de Primària i la Beth de 1r d’ESO, veureu que

11


En este nuevo proyecto las alumnas son protagonistas de su aprendizaje”

PROYECTOS

Disfrutamos con las matemáticas en el ciclo inicial EntusiasMAT hace que las matemáticas sean cercanas y vivenciales. Esta es la respuesta de nuestras alumnas: ¡Toca matemáticas! ¡Que bien!

E

ntusiasMAT es un nuevo proyecto con el que queremos conseguir que las alumnas sean capaces de analizar y solucionar situaciones matemáticas en un contexto particular y práctico, a partir de la manipulación, la observación y la experimentación, unidas muchas veces al juego. El objetivo es que poco a poco pasen del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. En este nuevo proyecto las alumnas son protagonistas de su propio aprendizaje, están mucho más

12

motivadas, se aprovecha más el tiempo y la profesora es una acompañante y no una transmisora de contenidos, como dice M. Del Pozo.

Bases pedagógicas 1. Las inteligencias múltiples. EntusiasMAT se apoya en la idea de que el profesorado debe trabajar pensando que no todo el alumnado tiene los mismos intereses y capacidades para aprender, es decir, que no todos aprendemos de la

misma manera. Para ello, el proyecto incorpora las inteligencias múltiples, que proporcionan la oportunidad de aprender un mismo concepto matemático de diversas maneras. 2. Aprendizaje temprano. EntusiasMAT ofrece la posibildad de trabajar desde edades muy tempranas todos los conceptos matemáticos, ya que conviene aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro de los alumnos en sus


primeros años de vida. Como bien sabemos, el cerebro de cada niño posee un potencial ilimitado, y es responsabilidad de la familia, de los profesores y del colegio ayudarle a la buena organización neuronal e incentivarlo a aprender. 3. Aprendizaje cooperativo EntusiasMAT organiza sus sesiones sobre la perspectiva del grupo y del trabajo cooperativo. Entendemos que cooperar significa trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos. La intención es generar propuestas didácticas en las que las alumnas trabajen en grupos pequeños para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Con ello conseguimos que sientan que pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje sólo si las demás integrantes de su grupo también los alcanzan (M. Deutsch en R. Johnson y D. Johnson). 4. Estrategias de pensamiento Con EntusiasMAT planteamos una amplia diversidad de estrategias metodológicas para trabajar en el aula y que impliquen un desafío intelectual. La idea es promover que el alumnado aprenda a apoderarse y a desarrollar conocimientos orientados a resolver una variedad de desafíos de pensamiento de manera productiva y planificada. Se busca que la alumna despierte su espíritu estratégico, es decir, que aprenda estrategias para ser reflexiva (no impulsiva) y a disfrutar del placer de inventar y utilizar procedimientos escalonados y graduales.

porque aprendemos, jugamos y nos divertimos. Nos encanta la calculadora. Porque podemos jugar con dinero y podemos aprender con la tabla de sumar. Porque aprendemos y cuando seamos mayores seremos muy listas. Me gusta hacer las sumas con la

calculadora y el dinero. Me gusta aprender con parejas y en grupo. Me gustan las historias que la señorita nos cuenta para que pensemos. Mireia Gallego TUTORA 2º EPRI-D

Qué opinan las niñas de EntusiasMAT Es muy divertido porque tiene muchos juegos. Jugamos con fichas del parchís y con cubos matemáticos. Aprendemos a hacer cálculo de forma muy chula. Me gusta el libro ya que hacen cosas divertidas. Usamos muchos materiales del estuche. Aprendemos divirtiéndonos. El libro es más grande y nos llenamos de más cosas la cabeza. Aprendemos más rápido

13


INTERNACIONAL

Intercanvis a l’estranger des de La Vall La progressiva interacció entre les universitats, les borses de treball a l’estranger, la mobilitat entre fronteres ... fa que ningú no es qüestioni l’anglès com a eina bàsica per a qualsevol estudiant o professional.

E

l procés d’immersió lingüística en llengua anglesa i la recerca de noves oportunitats per realitzar intercanvis s’ha anat ampliant al llarg dels anys. Des de la possibilitat de passar un trimestre a Dublín o fer les ciències en anglès a Primària s’ha s’ampliat el nombre d’assignatures CLIL en els cursos de l’ESO. Actualment, a més de les Science, s’imparteixen Technology, Social Studies, Entrepreneurship... I és que, a La Vall, la feina, l’esforç i els reptes no han estat mai obstacle! Així doncs, a mesura que s’anaven incorporant les llengües modernes a les nostres aules –alemany primer i francès més endavant- també han anat creixent les possibilitats d’altres experiències a l’estranger. L’intercanvi amb el MädchengymnasiumJülich a Alemània va estrenar una nova opció d’ampliar la formació de les nostres alumnes -a més de la ja ben experimentada estada a Dublín per a les alumnes de 6è i 1r ESO-: es van començar a ofertar intercanvis de quinze dies de convivència estreta amb una alumna de la mateixa edat però en un entorn diferent per a ambdues: immersió d’una estudiant estrangera a casa nostra durant una setmana i, a l’inrevés, nosaltres imbuïdes en les maneres de fer de l’altra família, de tradicions diverses.

Dublín, Manchester, Oxford, Varsòvia... Així va néixer l’intercanvi per a les alumnes de 1r de Batxillerat amb Withington Girls’ School de Manchester, una de les més prestigioses escoles dins el “ranking” del seu país. Després, el creixement dels “exchanges” ha esdevingut tal que, enguany, tots els cursos de l’ESO poden gaudir d’aquesta experiència: 2n ESO viatja a Varsòvia i pren contacte amb les estudiants de Strumienie: una escola amb la mateixa inspiració que La Vall i sota el nostre aixopluc pel que fa l’experiència i maneres de fer. Aquest any hem encetat l’intercanvi amb Headington School d’Oxford –tot just hem viscut la primera fase- i les alumnes de 3r d’ESO podran trepitjar una escola centenària que combina la vida d’internat i d’alumnes externes, amb les quals compartim l’intercanvi. El quadre quedarà complet quan finalitzarem les presents gestions amb els diferents contactes a França –Paris, Lyon, Nantes- i que oferiran a les nostres estudiants de francès una estada similar a la de les seves homòlogues d’alemany a 4t ESO.

Descobrir la riquesa de la multiculturalitat Hi ha qui diu que quinze dies d’intercanvi és insuficient o serveix per ben poc. I hom pot estar plenament d’acord si el que es pretén és

14


una mera pràctica de la llengua. Els objectius nostres van sempre més enllà: mai no podríem reduir el creixement de les nostres alumnes a l’aspecte exclusivament acadèmic. Descobrir arrels diferents, maneres d’entendre la vida des d’una altra perspectiva, prioritats que no són les nostres... la riquesa de la multiculturalitat; i, alhora, entendre la pròpia formació, plantejar-se i donar respostes a qüestions que es formulen arran del que es veu i es viu. També tenen la possibilitat d’establir nous lligams amb persones de diferents punts de la geografia i que, fins i tot, s’allarguin en el temps: ja tenim l’alegria de posteriors trobades de les nostres alumnes amb les seves “mates” d’intercanvi.

Font d’aprenentatge D’altra banda, només el fet de participar en un procés d’inscripció és, en sí, tota una font d’aprenentatges: adonar-se que el desig de viure l’experiència no pot ser només fruit d’un impuls momentani, superficial i de curt termini, sinó que ha de venir precedit i acompanyat en el temps, abrandat per l’esforç i la constància; també passar per la inquietud d’una selecció esperona a veure les coses amb una major perspectiva i objectivitat sense implicacions excessives; i, fins i tot, no poder participar-hi ensenya a encaixar i no deixar-se abatre per una contradicció vers una activitat extracurricular no essencial o necessària: un “no” d’avui pot esdevenir l’inici d’un canvi personal vers una nova fita... Les eines per a la educació mai no poden limitar-se al que és palès als nostres ulls.

El caràcter propi de La Vall deixa empremta

La Vall és una escola trilingüe que ofereix un bon nombre d’assignatures en llengua anglesa i possibilitats d’intercanvis a diferents països.

I si certament resulta tot un món d’experiències per a les nostres alumnes, no volem deixar d’esmentar l’empremta que el caràcter propi de La Vall va deixant en aquelles noies que trepitgen l’escola i les seves famílies. Transmetre el tarannà de la nostra escola de famílies no és tasca de segona categoria: si preparem les nostres alumnes a ser influències positives allà on es troben, aquest és un dels efectes que de manera natural recollim per part de qui ens visita. Més d’una vegada l’exemple de coherència de les nostres famílies ha estat motiu de converses de fons, d’altres demanen per l’esperit que mou tot el que han vist després de visitar-nos... i al llarg dels anys s’ha fet tradició que les famílies irlandeses demanin “nenes Vall” amb la certesa “d’un producte” que beneficia tot l’entorn familiar. La qualitat humana i cristiana de La Vall és quelcom que no s’improvisa. Per això, que aquelles famílies descobreixin en les nostres aquest caire, fa palesa la necessitat que seguim escampant el nostre caràcter propi allà on siguem. L’experiència dels anys ens dóna el coixí de saber que la nostra tasca educadora no pot reduir-se a l’aula sinó que, precisament, cal arribar fins aquestes lliçons que enriqueixen àmpliament la vida de les nostres alumnes, ja que és allí on realment elles juguen un paper insubstituïble. A La Vall treballem per fer créixer les eines per fer-ho: els intercanvis a l’estranger és un resultat més d’aquest esforç.

Guille López DEPARTAMENT D’INTERNACIONAL-LAVALL

15


EDUCACIĂ“ INFANTIL

English in Preschool A live experience! A child’s brain is like a sponge and it has a great potential to be developed. In La Vall, we give the children the opportunity of learning by looking, listening, touching and moving.

I

t is well known that children are active learners and that they will learn from the enviroment if it offers appropriate stimuli to their development. In La Vall we offer our children a wide range of activities in a structured environment, so that little by little, they find English fun and learn lots of vocabulary and grammatical structures. They learn the new language through listening, practising and speaking. Listening takes place throughout the

16

day, as the English Teachers interact with the children through stories, pictures, songs and chants. Our children also learn English through different activities throughout the day (play time, lunch time...). Practising the new language is done by using games, drama and conversation activities. The teacher offers many stimulating opportunities to the children through dynamic and interactive sessions, where children practise

in pairs, small groups and with the teacher. We teach English in English inside and outside the classroom. As we pretend not to understand the children when they speak to us in their native language; they constantly make an effort to speak English with us. Before they know it they are speaking! Our kindergarten children are able to express their actions, needs and feelings. They begin using simple words and at the end of P5 they are able to express


themselves by using the vocabulary and the grammatical structures they have learned during their preschool experience.

Natural way A child passes through special times in his life when he easily incorporates a particular ability. There is a sensitive period when language learning takes place more easily, it is from birth up to 6 years and we take advantage of this moment offering them the new language in a natural way. In our English lessons, we take into account the child’s learning style and development and we respect these three natural stages: 1. During the first stage, the child memorizes words and simple sentences and relies on non-verbal communication. They say very little in the new language, the child stores information. A child should not be forced to speak the new language. Some children do not say anything in class but go home and tell their parents what they have learned in class. By repeating songs, chants, games,... children will be able to reproduce the new language without the stress of having to speak individually. 2. During the second stage, the child begins to communicate with the teacher. He begins to build sentences with the new words and to memorize them. He tries to communicate without fear of making mistakes. 3. During the third stage the child tries to speak with the correct grammar, vocabulary and proper pronunciation. By the end of the preschool experience, the child is able to switch from one language to another. Our English lessons are based on meaningful topics: our contents are relevant, significant to the children and based on realistic situations. We encourage the children to repeat

and we praise their spoken English.

practising and producing.

It is useful to keep on repeating every topic and unit in order to reinforce the vocabulary and structures learned along the school year.

In La Vall, we create a welcoming, safe and comfortable environment where our children can enjoy learning and where they can grow in confidence by interacting spontaneously.

An established routine can help our students, it gives them a sense of security and they know what to expect. That’s why, as teachers, we always follow these three steps in our daily routine: presenting,

Lessons are dynamic Our lessons are flexible and dynamic by changing activities every five or ten minutes. We keep our children’s attention by using a wide range of different materials (bits, flashcards, bags, interactive whiteboards,...) and by using lots of different activities (games, songs, movement activities, chants, conversation activities,...). Children in La Vall learn English in a fun and natural way!!

Cristina Gómez PRESCHOOL ENGLISH TEACHER

17


PROJECTES

Running4her, un projecte intens i apassionant que ultrapassà l’esport Running4her va ser un projecte real, esportiu, solidari i pedagògic que implicà una seixantena d’alumnes de 1r de Batxillerat al llarg del curs 2013-2014.

18


Laura Pons PROJECT MANAGEMENT

R

unning4her fou un projecte intens, apassionant, un repte que ultrapassà l’esport i arrossegà més de seixanta alumnes de 1r de Batxillerat a treballar per unes causes solidàries, a emprendre iniciatives variades i originals per fer avançar el projecte, a posar en pràctica la proactivitat, el treball en equip, l’esforç, la constància, el compromís…

Naixement d’un projecte El projecte es va gestar el mes de març del curs 2012-2013, quan l’Alex Panayotou, una ultrafondista d’alt nivell, va arribar a La Vall per fer una sessió d’excel·lència personal adreçada a les alumnes de 4t d’ESO i en la qual va compartir la seva experiència de superació personal, d’actitud positiva i de solidaritat que omplia de sentit els seus reptes en solitari. Una conferència que s’afegia a moltes d’altres que organitza el col·legi amb la voluntat d’acostar les alumnes a testimonis de persones que per la seva trajectòria, professió, formació, talent …. els poden resultar interessants i enriquidors.   I va ser fruit d’aquesta col·laboració puntual que va néixer un gran projecte. L’Alex Panayotou, després de veure la passió i l’entusiame de les alumnes que l’havien escoltat i posteriorment seguit a les xarxes socials, va decidir regalar la seva jubilació esportiva a l’escola per donar l’oportunitat a les mateixes alumnes de planificar, d’organitzar, d’executar el seu últim gran repte esportiu, que alhora volia vincular a causes solidàries que ajudessin o afavorissin les dones.  

Oportunitat real I aquesta oportunitat d’or és convertí en una oportunitat real d’aprenentatge en la qual alumnes i professores, guiades per un equip de mentors professionals externs,

La llibertat i la necessitat de treballar per a una bona causa solidària va fer créixer la imaginació i l’enginy de les alumnes” van fer créixer l’experiència i van crear una organització empresarial en la qual hi havia àrees diferents per donar cabuda i experiència professional real a totes les alumnes (màrqueting, periodisme, finançament, disseny, causa solidària, musical, project managment…)  

experiència professional… però calia vincular-los a alguna àrea curricular per treure’n el màxim profit i aprenentatge i així les alumnes es van repartir en els diferents grups segons les seves expectatives professionals futures per poder fer alhora una investigació que els servís com a treball de recerca ( ex. com es fa una campanya de sensibilització, característiques i habilitats d’un líder, història del musical, característiques d’una comunicació eficaç…). El projecte els serví per posar en pràctica habilitats i competències professionals necessàries en l’àrea que s’havien apuntat o simplement necessàries per a la vida en general: l’esperit solidari, el treball en equip, el compromís, l’esforç, la constància, la proactivitat, l’emprenedoria, el lideratge, la presa de decisions, assumir responsabilitats i conseqüències.

Color taronja i 400 Km Les dues úniques condicions que va demanar l’Alex Panayotou van ser el color taronja de la samarreta que usaria en el repte final, i que esdevindria el color corporatiu del projecte, i el gran repte final: córrer 400 Km sense parar per superar reptes personals anteriors. La resta d’accions per promocionar el repte i aconseguir fons per a les causes solidàries les deixava a les mans de les alumnes perquè elles fessin i desfessin i prenguessin les decisions oportunes.

Companys de trajecte Després d’explicar aquest projecte tan ambiciós, les protagonistes del qual eren adolescents, vam trobar els primers companys de trajecte en la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell i el Secretari general de l’esport, Iván Tibau.    Els objectius inicials de Running4her eren molt amplis i genèrics: trencar barreres i construir ponts entre adolescents i adults, despertar i promoure la creatividad, desenvolupar l’autoestima, alimentar la fortalesa, adquirir

Roda de premsa Una roda de premsa va marcar l’inici oficial i institucional del Running4her i allà es presentà un lipdub protagonitzat per les alumnes que engrescava a col·laborar en aquest ambiciós projecte. La llibertat i la necessitat de treballar per a una bona causa solidària va fer créixer la imaginació i l’enginy de les alumnes i la realitat de tirar endavant grans propostes com una marxa solidària per Sant Cugat, un torneig de pàdel, un concert musical sota el títol de “Singing4her”, una gimcana solidària, rifes i sortejos… per aconseguir diners per a les causes solidàries que apadrinaven les esperonà a enginyar solucions per aconseguir el finançament que requeria organitzar aquests grans esdeveniments.

Gimcana Playing4her L’equip d’alumnes de finançament del projecte Running4her van organitzar una gimcana solidària dirigida a les alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària. Dissabte 1 de febrer i aprofitant el

19


dia de portes obertes, les alumnes de 1r de Batxillerat van organitzar una gimcana plena de divertides proves amb la finalitat de recaptar diners per a les causes solidàries del projecte Running4her i també amb la idea d’animar les alumnes a practicar esport. Durant el parell d’hores que va durar la gimcana, les alumnes van haver de superar diferents proves de relleus, curses de sacs, proves d’habilitat...

van oferir un espectacle musical que abraçà des dels èxits dels vuitanta fins als grans hits actuals. La iniciativa, a més, coincidí amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora i posà de manifest el gran talent i professionalitat de tots els participants que hi col·laboraren altruistament per tal de donar visibilitat al projecte i recaptar fons per a les causes solidàries triades per les alumnes. Hi cantà l’Alex, les alumnes, un grup

de professores… Fou una explosió de talent i un èxit d’organització ja que aquesta activitat no només implicava cantar sinó també buscar tècnics de so, de llum, músics, enviar nota de premsa al mitjans de comunicació, fer el cartell promocional del concert, el programa de mà, la venda de merchandasing… Les sessions de treball prèvies, amb Jana Productions i amb l’Oleguer Alguersuari, havien donat les nocions tècniques d’interpretació per fer un concert excel·lent!

Marxa solidària

En finalitzar, es va fer el lliurament de premis als equips guanyadors de les proves, i també s’endugueren premis els grups que destacaren pel bon treball en equip, l’esportivitat i la implicació.

Singing4her El dia 8 de març, a les 7 h del vespre, es va estrenar el musical Singing4her al Teatre Municipal de Girona. Les alumnes de primer de batxillerat i la mateixa Alexandra Panayotou

20

Running4her fou un projecte que afavorí la proactivitat, el treball en equip, l’esforç, la constància, el compromís...de les alumnes”

Diumenge 30 de març. Eren les 8.30 h del matí quan van començar a arribar les primeres persones de l’equip organitzador. Des de feia dies s’havia treballat intensament perquè tot sortís molt lluït. Organitzar una marxa solidària era una activitat que havia generat molts esforços d’organització i treball coordinat dels diferents equips d’alumnes i professores de 1r de Batxillerat: es van demanar permisos a l’ajuntament per tal de poder ocupar la via pública, es va parlar amb la família de l’Oriol Sitjà per fer-li saber la iniciativa d’organitzar una marxa solidària en memòria d’aquest pare de l’escola mort en la Mitja Marató de Sant Cugat i es va demanar el seu parer i la seva aprovació; es va convidar l’Alex Panayotou, ànima del projecte Running4her, es va convidar l’alcaldessa per representar la ciutat i donar suport institucional a l’acte, es va fer el cartell promocional, difondre l’activitat i convidar famílies de dins i de fora de l’escola a participar-hi, es visità els mitjans de comunicació locals per donar a conèixer la iniciativa i ajudar-nos a difondre-la a través dels seus canals, s’entrà en contacte amb patrocinadors i espònsors per omplir les bosses solidàries, fer dorsals, muntar l’arc de sortida i les carpes amb merchandising per recollir fons per als projectes solidaris que havien triat . El temps no va impedir tirar


Flaixmob a la Plaça Octavià El dia en què l’Alex Panayotou iniciava els 400 Km es va fer un acte paral·lel i de suport a Sant Cugat. Un nombrós grup d’alumnes, familiars i amics es van aplegat a la Plaça Octavià de Sant Cugat per participar en aquest acte festiu de cloenda d’un intens projecte que havien realitzat al llarg de tot el curs.

Rol professorat endavant la marxa! Mica en mica, van anar arribant les alumnes, que, amb il·lusió i optimisme, van fer cadena per muntar les bosses taronges de La Vall amb tot allò que havien aconseguit per a l’ocasió. Sobre les 10 h van arribar el primers participants, persones amb un gran cor que van superar les inclemències del temps i van fer costat a una iniciativa tan humana i solidària! Després d’uns breus parlaments de Teresa Martínez, directora de La Vall, i Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, es féu un minut de silenci en memòria d’Oriol Sitjà. A continuació, la seva vídua va dir unes boniques i emotives paraules que van donar pas al llançament de globus taronges gegants, moment que marcà l’inici de la marxa. Gent de totes les edats van omplir de color els carrers de Sant Cugat i, sobretot, van fer família i equip per una bona causa.

la possibilitat de practicar esport i enfortir la generositat! Va ser un torneig preparat amb molta il·lusió i molta professionalitat, per tal de gaudir, cadascú en el seu nivell, categoria i possibilitats, de partits emocionants que posaren a prova l’estil, tècnica o sentit de l’humor i ganes de passar-s’ho bé dels participants.

Una altra de les grans iniciatives, sorgida d’una alumna del projecte (Irene Gironella), fou un torneig de pàdel solidari al Club Tennis Sant Cugat. Una idea que combinava

El rol de la professora canvià, aquesta no dirigia sinó que acompanyava, orientava, assessorava i aprenia moltes coses, com també ho feien les alumnes.

Experts convidats 400 km non-stop Finalment, l’Alex Panayotou va aconseguir la seva fita personal, el seu repte esportiu més extraordinari i La Vall hi va ser present per celebrar-ho amb ella i fer-li una calorosa i emotiva abraçada. Un repte duríssim que va posar a prova l’Alex i el seu equip. Va iniciar els 400 Km el dimecres 4 de juny sobre les 17.00 h i va arribar a la catedral de Girona sobre les 21.00 h del dissabte 7 de juny de 2014 non-stop!!!

Torneig de pàdel solidari El projecte Running4her continuava avançant i fomentant iniciatives originals entre les alumnes, per tal de donar visibilitat i aconseguir recursos econòmics que destinarien a causes solidàries relacionades amb la dona.

A mesura que avançava el projecte, el professorat que feia de coach dels diferents equips, va esdevenir cabdal per mantenir la constància, el ritme, i per fer avançar el projecte.

El rol de la professora canvià, aquesta no dirigia si no que acompanyava, orientava, assessorava i aprenia com les alumnes.”

També es veié l’oportunitat de convidar gent experta en determinats temes, que podia donar la seva visió professional des de diferents àrees. I així vam comptar amb la participació de Josep Mateu, director general del RACC, Jil Van Eyle, emprenedor i creador del teaming, Glòria Renom i Mireia Canals, il·lustres diputades del Parlament, Javier Muñoz fundador de Jana Producciones, Santi Cabrera Rëdel, owner and Executive Manager en SOLO ADVERTISING, Joaquim Molins, president del Patronat del Liceu, Angie i Pati Cabal, fundadora i dissenyadora i directora general de Mr.Wonderful, estudi de disseny gràfic, Elisabet Manyosa, Account Strategist de google, Carme Ruscalleda, xef 5 estrelles Michelin i Lluís Jofre, director General d’Universitats.

Conclusió Vam convertir aquest projecte en una oportunitat d’or per posar en pràctica part del nostre ideari: Formar persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

21


FOTOGRAFIES Running4her fou un projecte intens, apassionant, un repte que ultrapassà l’esport i arrossegà més de seixanta alumnes de 1r de Batxillerat a treballar per unes causes solidàries, a emprendre iniciatives variades i originals com un torneig de pàdel, una marxa solidària familiar, un concert, i moltes altres més.

1. Roda de premsa al Museu Colet BCN 2. Marxa solidària familiar. (Sant Cugat) 3. Torneig pàdel. Club tennis natació Sant Cugat 4. Documental. Equip multimèdia 5. Rifa solidària. Festa de fi de curs 6. Preparant bosses per a la rifa 7. Carme Ruscalleda ens visita 8. Sessions de treball a l’ajuntament St.Cugat 9.Lliurament diners torneig de pàdel a Fundació Impuls 10. Promocionant la marxa soldària 11. Parc de la Pollancreda. Marxa solidària

22


6

23


FOTOGRAFIES El dia 8 de març es va estrenar el musical Singing4her al Teatre Municipal de Girona. Fou una explosió de talent i un èxit d’organització, ja que aquesta activitat no només implicava cantar sinó un laboriós procés de preparació (contractar tècnics, vendre entrades, fer-ne publicitat...)

24


6

25


Aspirem a sembrar en tothom que ens conegui una llavor de solidaritat i cooperació. Entre tots , qualsevol cosa és possible! ”

RUNNING4HER

“Bring back our girls” i cloenda Running4her Un nombrós grups d’alumnes, familiars i amics es van aplegar a la Plaça Octavià de Sant Cugat, el 4 de juny de 2014, per participar en un acte festiu de cloenda del projecte Running4her.

D

esprés de les paraules d’agraïment als companys de viatge d’aquest gran projecte i dels breus parlaments dels representants de les institucions, es va llegir un manifest que mostrava el rebuig a la situació que estan patint les noies nigerianes segrestades i en demanava el seu alliberament. Finalment, tots els presents, grans i petits van acabar fent un flaixmob. A continuació podreu llegir les paraules d’agraïment que la Núria

26

Gilabert, alumna de 1r de Batxillerat, va dirigr als assistents, en nom de totes les companyes del projecte Running4her. Benvolguts amics, En nom de la seixantena d’alumnes de 1r de Batxillerat del Col·legi La Vall que hem participat en el projecte Running4her, us volem agrair la vostra presència per celebrar amb nosaltres aquest acte institucional. Un acte amb què volem traslladar

el nostre suport a l’Alex Panayotou pels 400 km non-stop que inicia avui, dia 4 de juny, i que serviran per finalitzar el projecte Running4her, després d’un llarg i intens recorregut, ple d’iniciatives solidàries (marxa solidària familiar, torneig de pàdel al Club natació Sant Cugat, Concert Singning4her a Girona, gimcanes infantils, sortejos i rifes...) que hem dut a terme amb esforç, constància i compromís. Sou molts els que heu participat o


col·laborat en les nostres iniciatives i us ho volem agrair públicament. En primer lloc, volem agrair al Sr. Francesc Costa, gerent del Club Natació Sant Cugat, la cessió desinteressada de les pistes de pàdel per organitzar un torneig en el qual van participar més de 100 parelles durant una intensa setmana, un setmana plena de sana competició! L’entorn fantàstic del club, l’ambient agradable i familiar que s’hi respirava, i la bona organització i la implicació altruista de la família Gironella van fer que el torneig fos una de les activitats que tingué molt bona acollida per part de tots. També volem agrair a la Sra. Cristina Paraira, tinent d’alcalde de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Sant Cugat, com a representant d’aquesta entitat, la possibilitat que se’ns va oferir, en primer lloc, d’aprendre i conèixer l’aplicació de la normativa d’ocupació de la via pública i també l’organització i coordinació dels diferents agents implicats. Tot plegat

ens va servir per organitzar la I Marxa Solidària familiar en memòria de l’Oriol Sitjà, una marxa que malgrat el mal temps omplí el parc de la Pollancreda de moltíssimes persones mogudes per la solidaritat i l’homenatge a aquest pare de l’escola. I, finalment, volem agrair a Teresa Martínez, directora del col·legi La Vall, l’oportunitat d’oferir-nos la possibilitat de realitzar aquest projecte. Running4her ha estat un

projecte real que hem fet créixer al llarg del curs, que ens ha aportat una experiència professional única, que ens ha reforçat el treball en equip; que, amb plena llibertat, ens ha ajudat a prendre decisions i assumir responsabilitats i conseqüències des del primer moment. Hem estat nosaltres, acompanyades de les professores, les que hem aportat idees innovadores i creatives per aconseguir fons per a les causes solidàries que nosaltres vam triar i hem tirat endavant malgrat situacions difícils, moments de tensió o canvis inesperats propis de la vida real, sense rendir-nos, tot mantenint el compromís que havíem adquirit. Enfrontar-nos a situacions reals, que a vegades ha comportat treballar sota pressió, viure petits fracassos, mobilitzar i omplir actes importants com el concert solidari que vam fer al Teatre Municipal de Girona, la marxa solidària familiar de Sant Cugat o el torneig de pàdel, ens han enfortit i ens ha donat l’oportunitat

27


polítics. Elles, de veritat, ens han d’obrir els ulls i fer-nos donar gràcies per tot el que tenim, i obrir-nos el cor i fer-nos més responsables i també més humans. (...) Sense voler ser més, defensant la nostra identitat, buscant una igualtat de drets i deures, eliminant uns obstacles dels quals molts cops no es parla, però del que se sap que són allà, com ara la discriminació, els estereotips o l’exclusió.

de fer créixer la nostra iniciativa personal i proactivitat. I volem agrair també, i molt especialment, la feina de l’equip de professores, pels suggeriments, orientacions i ànims que ens han empès a avançar. Sabem que el projecte ha ultrapassat horaris i que la dedicació ha estat un afegit que han assumit amb diligència i compromís.

Montblanc en el projecte Liziba, tot recaptant diners per donar beques d’estudi a nenes del Congo; amb 150 euros s’escolaritza una nena durant tot un curs al Liceu Liziba de Kinshasa. Es pretén així augmentar l’escolarització de les dones a Kinshasa, i educar-les perquè puguin contribuir a transformar el país. Moltes gràcies a tots!

Tot l’esforç que hem realitzat, tant alumnes com a professores, té un sentit: el suport a unes causes solidàries amb les quals ens hem compromès, unes a fer-ne difusió com la de La Vall d’Hebron “Una enfermedad, dos vidas” que té com a objectiu estudiar els efectes del tractament amb quimioteràpia en dones embarassades que pateixen càncer de mama i millorar l’efectivitat del tractament, de manera que les pacients tinguin majors possibilitats de supervivència i es garanteixi la seguretat del fetus. D’altra banda, a nivell internacional, hem col·laborat amb la Fundació

>400 Km non-stop Alex Panayotou consiguió su meta personal, su reto deportivo más extraordinario y La Vall estuvo presente para celebrarlo con ella y darle un caluroso y emotivo abrazo. Un reto deportivo durísimo que inició el 4 de junio, y finalizó en la catedral de Girona sobre las 21.00 h del sábado 7 de junio tras correr 400 Km non-stop.

230 28

A continuació trobareu un fragment del manifest que van llegir Paloma Abril, Irene Gironella i Ana van Breukelen.

2

“És per això que volem donar suport al lema ‘’ Bring back our girls’’ que no només és un eslògan, sinó una idea, un moviment en pro de la dona.

Aspirem a sembrar en tothom que ens conegui una llavor de solidaritat i cooperació, a convèncer-vos que entre tots, qualsevol cosa és possible, i eliminar les injustícies està a les nostres mans.”

Volem solidaritzar-nos amb les 300 noies segrestades, donar a conèixer al món que elles sí que són heroïnes de veritat, un exemple a tenir en compte, 300 màrtirs de l’educació, que ara sofreixen un rancor originat pels prejudicis i els interessos

Cal destacar que per desenvolupar entre l’alumnat el pensament crític, prendre consciència dels drets humans i promoure’n el compromís aquest no va ser un acte puntual i aïllat ja que al llarg del curs sempre hi ha motius per comprometre’s.


CONVIDATS RUNNING4HER Running4her va esdevenir una oportunitat de convidar gent experta en determinats temes que podia aportar la seva visió professional des de diferents àrees.

1. Montse Gatell, Presidenta Institut Català de les dones 2. Joaquim Molins, president del Patronat del Liceu 3. Santi Cabrera, owner and Executive Manager en SOLO ADVERTISING 4. Jil Van Eyle, emprenedor i creador del teaming 5. Elisabet Manyosa, Account Strategist de Google 6. Josep Mateu, director general del RACC

1

2

3

4

5

6

29


CONVIDATS RUNNING4HER

Glòria Renom i Mireia Canals, il·lustres diputades del Parlament

Carme Ruscalleda, xef 5 estrelles Michelin

Lluís Jofre, director General d’Universitats

30

Angie Cabal, fundadora i dissenyadora de Mr.Wonderful

Joaquim Molins, president del Patronat del Liceu


Un any després, tota la comunitat educativa de La Vall es va sumar a la Global School Girl March i va sortir als camps d’esport de l’escola per demanar l’alliberament de les noies segrestades a l’escola Chibok de Nigèria el 14 d’abril del 2014”


Tenim el bus que necessites Ens movem al teu costat Congressos i convencions Agències i touroperadors Escoles Empreses i fà briques Casaments

comercial@sagales.com 902 13 00 14


ENTREPRENEURSHIP

Entrepreneurship Go ahead! Des de fa quatre anys, les alumnes de 3r d’ESO poden cursar l’optativa d’emprenedoria, una assignatura impartida en llengua anglesa, que pretén apropar el món de l’empresa a l’aula. Aprendre a emprendre L’emprenedoria permet desenvolupar l’autonomia, capacitat de lideratge i innovació, aprendre a acceptar el fracàs com a font d’experiència, per a desenvolupar les actituds per al treball cooperatiu i les habilitats necessàries per emprendre projectes de millora real de la seva pròpia vida i del món que els envolta.

Gemma Arasanz PROF. ENTREPRENEURSHIP

De vegades pensem que un emprenedor és algú excepcional, i sempre els exemples són persones com Steve Jobs o Mark Zuckerberg. L’emprenedor neix o es fa? Es pot ensenyar a emprendre? És clar que es pot ensenyar, un emprenedor no és més que una persona amb unes actituds i aptituds determinades, que ha adquirit amb coneixements i experiències. Per això, avui dia és molt important i necessari fomentar i desenvolupar les competències de la cultura emprenedora a l’aula. Ensenyar a emprendre vol dir que capacitem les alumnes a afrontar reptes i assumir riscos de forma proactiva, analitzant el seu entorn i prenent decisions en el marc d’un treball en equip. Com es viu la cultura emprenedora a La Vall? A La Vall la cultura emprenedora és

un eix fonamental en l’educació de les alumnes. Quan pensem en algú emprenedor, sempre destaquem els seus valors de confiança en un mateix, esperit de superació personal, perseverança, autocontrol, responsabilitat, etc. Tots aquests valors o virtuts es treballen en totes i cadascuna de les assignatures del currículum i als projectes transversals que cada any es desenvolupen.

Ensenyar a emprendre vol dir que capacitem les alumnes a afrontar reptes i assumir riscos de forma proactiva, analitzant el seu entorn i prenent decisions en equip.

Quines competències es treballen a l’assignatura d’emprenedoria? A l’assignatura d’emprenedoria treballem, a més a més de les competències personals esmentades, les competències socials i de negoci. El treball en equip, l’empatia, la comunicació, el lideratge; la innovació, la definició i gestió de tots els aspectes d’un nou negoci, la presa de decisions i la capacitat d’afrontar els problemes i trobar solucions en són alguns exemples. Com es treballa a l’aula? Des del punt de vista didàctic, l’instrument principal d’aprenentatge és l’elaboració d’un projecte de treball cooperatiu que consisteix en la creació d’una empresa, el desenvolupament d’un producte o servei i la definició del seu pla de negoci. Per a aconseguir aquest ambiciós objectiu, proporcionem a les alumnes els conceptes teòrics i les eines bàsiques necessàries. Així les alumnes

35


realitzen el pla d’empresa, investiguen, busquen fora qui pot produir la seva idea, la realitzen i, en alguns casos, arriben a comercialitzar-la, tot tenint l’oportunitat de promocionar el seu producte a la fira de la Festa de Final de curs al col·legi o, aquelles empreses que són escollides participen en competicions a nivell local i nacional.

ÀLBUM DE FOTOS

Quina és la tasca del professor? La principal tasca és la de ser un emprenedor, ja que és ell el primer que ha de sortir de la seva zona de confort perquè s’ha d’adaptar a cadascun dels projectes personals i d’equip que es desenvolupen cada any a l’aula.

El producte Cover up va quedar segon classificat a Catalunya i segon a Espanya.

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va rebre l’equip d’alumnes de La Vall.

Aquesta flexibilitat del professor és necessària per conèixer el potencial individual de cadascuna de les alumnes i així, a través d’un procés de coaching personalitzat, permet que exerceixin les seves tasques de manera satisfactòria dins del seu equip o miniempresa. El professor d’emprenedoria és un facilitador de desenvolupament de competències individuals i socials que possibiliten aconseguir habilitats de negoci que necessitaran en un futur, tant a la seva vida professional com personal.

Un equip de professors de Suècia va venir, el curs 2013-2014, a conèixer com es treballa l’emprenedoria a La Vall.

Per què és fa en llengua anglesa? Com ja coneixem tots La Vall és escola pionera en la metodologia CLIL ( Content and Language Integrated Learning), és a dir, fer de la llengua anglesa eina d’aprenentatge. Com no podia ser d’un altra manera l’emprenedoria es fa en anglès, ja que és una gran oportunitat per relacionar competències socials i de negoci amb la competència oral en llengua anglesa , tan imprescindibles totes elles en el futur de les nostres alumnes. L’educació en emprenedoria a l’escola és una oportunitat per canviar les coses radicalment i per assegurar un millor futur per als nostres joves que es proposin i siguin capaços de crear noves empreses de productes i serveis d’alt valor afegit, que siguin capaços de créixer, internacionalitzar-se i de pagar salaris dignes a moltes persones.

36

El producte Heart it es va classificar en primera posició a Catalunya i va quedar finalista a la competició espanyola.

L’equip simplicity va participar al Campus d’emprenedors de Madrid.

Possibilitat de participar al programa e-Leaders for a Day


SANT JORDI

Vivim la tradició, fem cultura La diada de Sant Jordi és una de les festes més celebrades, riques, literàries, artístiques i culturals per la gran varietat d’activitats que giren al seu voltant. Sant Jordi, Jocs Florals, llegendes i tradicions... A la La Vall tenim molt present que les festes i tradicions de la nostra cultura formen part de la nostra vida i, per aquest motiu, cal treballar-les i tenir-les presents en les activitats escolars perquè la cultura ens permet créixer en valors, gaudir, enriquir el nostre coneixement i ens dóna llibertat per escollir.

Rosa Morera CAP DEL DEPT. DE LLENGUA CATALANA

L

a celebració d’aquesta festa, amb un fort component literari, es fa extensiva a tota una setmana plena d’activitats que omplien totes i cadascuna de les aules i racons del col·legi. Llegir i escriure són activitats que es treballen al llarg del curs, però amb l’arribada de sant Jordi floreixen d’una manera ben visible. Les paraules prenen vida i parlen de sentiments, la possibilitat de tafanejar llibres a la paradeta de Sant Jordi que s’instal·la al pati de l’escola, ens facilita la compra d’aquella lectura que ens desvetlli la curiositat, que ens engresqui a viure una aventura o que ens faci créixer l’intel·lecte. Va ser també una bona ocasió per comprar una rosa solidària de la mà de La Vall Alumni, que va voler destinar els beneficis a ajudar els cristians de l’Irak.

Tradició i llegenda La diada de Sant Jordi comptà també amb les tradicionals

representacions de la llegenda amb titelles gegants a Primària o ombres xineses a Educació Infantil, això sí, totes davant d’un públic de princeses, cavallers i dracs que omplí de colors llampants l’auditori, les aules i els patis de l’escola.

Celebració trilingüe Coherents amb el nostre projecte trilingüe, els departaments de llengua anglesa, castellana i catalana ens bolquem a preparar tot tipus d’activitats que tenen la voluntat de potenciar les competències lingüística i comunicativa, artística i cultural… en les tres llengües: gimcanes lingüístiques, concursos, confecció i lectura de mini-books, recitals, cantates, representacions teatrals..

explicar algun conte.

Els Jocs Florals Enguany hem recuperat la tradició dels Jocs Florals a Secundària i Batxillerat, una tradició molt arrelada i celebrada a Primària que té l’objectiu de fomentar i promoure el gust per l’escriptura creativa entre les alumnes. Són la plataforma adient per expressar, mitjançant la paraula, els pensaments, les fantasies i les emocions, de qui sap si futures escriptores! Amb aquesta celebració recuperem una tradició que havia nascut en l’Època Medieval i que després de segles de silenci es recuperà el 1859. A La Vall la férem més viva que mai!

El gust per la lectura

Acte solemne

Sant Jordi també és el moment de fomentar o iniciar el gust per la lectura, i així ho van viure a Educació Infantil i Llar, tot obrint les portes de les aules dels petits perquè pares, mares, avis i àvies poguessin venir a

El moment àlgid i solemne de la celebració fou l’acte de lliurament de premis, en què direcció, professorat i alumnat gaudiren de la lectura de les obres premiades en un espai preparat per a l’ocasió.

37


SANT JORDI 2015

38


39


Van poder assistir a la sessió de control parlamentari celebrada el 29 d’abril de 2015” 1

LEADERSHIP

European Youth Parliament, opening minds An EYP session is a simulated Parliament session that faithfully recreates the parliamentary process of creating resolutions or proposals to address current problems of concern. This experience facilitates the active participation of students in European politics while gaining knowledge of its institutional functioning and the democratic process. What role does the coach have in preparing students for these sessions? Conscientious preparation is essential to students success. Firstly, the coach ensures that individual topics assigned are thoroughly researched so that students

40

are knowledgeable about their subject area. Once students have acquired the proper knowledge that will enable them to build solid arguments, the role of the coach is that of a facilitator. The coach encourages students to generate their own ideas and draft resolutions to presenting problems. Supporting students´ individual initiatives is essential while guiding them through the process. Lastly, students engage in open debate and challenge each other. At this

2


last stage, it becomes crucial to polish skills such as disagreeing respectfully, providing constructive criticism, maintaining the proper tone, being passionate without losing objectivity and providing proper argumentation to their contributions. At a personal level, it becomes essential to create an atmosphere which is equally challenging and supportive. It is essential to challenge them while believing in their success from the start. What qualities should an EYP delegate possess or learn to develop through the process? 1. Delegates require a good level of English that allows them to express themselves correctly and fluently. 2. They should demonstrate knowledge of their topics and the ability to think critically and provide supporting arguments to their contributions 3. Delegates should show motivation, team spirit and initiative during the session. Active participation during all parts of the session is highly valued. They should maintain a positive attitude towards one another. 4. Open mindedness and cooperation. It is important that delegates can work constructively in a team, showing respect towards other students and being able to be tolerant towards different opinions. 5. Evolution throughout the session. The EYP is a platform for personal and academic development. For this reason, delegates who challenge themselves and prove to make the most out of their experience are highly valued. How does this experience benefit students? Students demonstrate continuous growth through the process. At first, the EYP experience can be intimidating and students have to push beyond their fears and challenge themselves. Throughout the process, students test their own limits, develop their own strengths, often discover an unknown talent or passion for debate and definitely

3

grow in self-confidence. Thus, this experience is ultimately enriching and it leads to personal and academic growth. How does the school support this type of projects? School administration and staff challenge students to strive for academic excellence in diversity. Our formation in virtue fosters respect for every person and an optimistic attitude towards life´s challenges. Values such as personal initiative and

4

hard work are fostered through this type of activities. Thus, the school always promotes and supports extracurricular activities that help students grow in all these areas, which are in line with the school´s mission, vision and values. This upcoming school year a new EYP extracurricular subject will be offered so that more students can benefit from the experience. Anna Perarnau ENGLISH TEACHER & COACH EYP

1. El president de la Generalitat va rebre el grup guanydor, la coach EPY de La Vall, Anna Perarnau i la Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de LaVall, Laura Pons 2. La coach és fonamental per guiar, orientar, aprofundir, polir...el fons i la forma del discurs 3. Guanyadores de l’edició anterior 2013-2014 4. Des de l’escola es busquen possibilitats d’aprenentatge de la mà d’experts

41


ESPORT

Iniciem un nou projecte: “Al pati, fem equip!” A la Vall creiem que el pati és un espai privilegiat, amb moltíssimes possibilitats i recursos per continuar la tasca educativa que es fa a les aules, i pot ser de gran utilitat per a l’educació integral de les alumnes.

E

l pati és l’estona pensada per al joc i l’esbarjo de les alumnes, on cadascuna d’elles actua i gaudeix dels jocs que més li agraden. Alhora ha de ser un espai educatiu on es puguin adquirir els valors necessaris per a un bon desenvolupament personal, així com afavorir les relacions socials i la cohesió de grup.

És per això que al llarg d’aquest curs hem iniciat un nou projecte de dinamització del pati que porta per lema “Al Pati: fem equip!”, i en el qual ens hem marcat tres objectius: 1. Fomentar l’activitat física i l’esport. Està clar que la realització d’activitats físico esportives ajuda a millorar el benestar físic i mental, i alhora com fomenta valors com el treball en equip, la fortalesa, l’alegria i la constància. 2. Aportar recursos i materials perquè les alumnes aprenguin a gestionar el temps de lleure adequadament, tot aprofitant les seves iniciatives i idees. 3. Afavorir la cohesió de grup-classe així com la relació entre grups, a través del joc cooperatiu per crear un clima favorable a la cooperació, l’ajuda mútua, el respecte per les diferències, la solidaritat, així com també anar incrementant la “consciència de grup”. Per portar a terme la dinamització, primer de tot s’ha fet un buidatge de jocs cooperatius, esports i activitats físiques que es poden realitzar al pati amb grups grans, i adequats a cadascun dels cicles. Després s’han classificat i ordenat, seguint la programació d’educació física, i finalment, s’ha fet una temporalització de les activitats de pati al llarg de tot el curs. Les activitats es van canviant cada setmana, estan dirigides per porfessorat d’educació física amb l’ajuda d’alumnes de l’ESO. El projecte ha tingut un gran èxit entre l’alumnat i ha omplert els camps d’esport de ganes de participar i gaudir de les activitats proposades. Estem a l’inici del projecte però la nostra il·lusió és que sigui un projecte de futur i que cada any anem avançant amb ell.

Estefanía Ariza PROFESSORA D’ESPORT EPRI

42


BATXILLERAT

L’agenda “Creant el teu futur”, una nova eina de millora personal L’agenda té com a objectiu acompanyar les alumnes en el seu creixement personal durant un curs escolar. L’eficàcia en l’ús de l’ agenda la donarà el creixement en unes competències de lideratge ètic. >Taller de Recursos Musicals L’eficàcia en l’ús de l’ agenda la donarà el creixement en unes competències de lideratge ètic que ajudin l’alumna a descobrir el que és important per a ella i com pot fer-ho per aconseguirho.

L

’agenda CREANT EL TEU FUTUR! té com a objectiu acompanyar les alumnes en el seu creixement personal durant un curs escolar. A més dels apartats propis d’una agenda escolar (dades personals, calendari anual, planning setmanal, taula de qualificacions i curs escolar setmana vista), dedica uns espais especials per afavorir la reflexió personal i la planificació diària, segons el que la mateixa alumna considera més important a la seva vida.

Instruccions d’ús

Espais de l’agenda

Perquè les alumnes puguin anar avançant han de conèixer aquestes competències i treballar-les per millorar en cadascuna d’elles. Totes les competències estan reflectides en un lloc o altre de l’agenda, però les que són més essencials per començar a fer-ne un ús complet són les competències 2 i 3, la missió i la gestió del temps.

Descobreix la teva missió Quins són els teus rols? Mensualment: frase inspiradora i pàgina per concretar objectius. Setmanalment: frase inspiradora que segueix el contingut de les competències de lideratge, espai per a una prioritat diària, i fites per a cada rol segons la missió personal. Breu resum Competències de lideratge ètic Pàgines per prendre notes.

L’eficàcia en l’ús de l’ agenda la donarà el creixement en unes competències de lideratge ètic que ajudin a l’alumna a descobrir el que és important per a ella i com pot fer-ho per aconseguir-ho. Aquestes competències són sis: 1. Proactivitat 2. Sentit de missió 3. Optimització del temps 4. Win win 5. Escolta empàtica 6. Sinergia

Ús complet de l’agenda Al principi de curs, quan les alumnes encara no han rebut la formació

necessària per definir la seva missió ni organitzar eficaçment el seu temps, poden començar a utilitzar l’agenda normal. A poc a poc, a mesura que vagin treballant les competències, aniran aconseguintne un ús més complet. Una vegada s’ha treballat la competència 2 a classe, l’alumna pot escriure en l’espai corresponent el seu enunciat de missió, els seus rols i els legats que vol deixar en cada rol. Aquest legats són com fites u objectius que es posa per arribar a ser com li agradaria respecte al rol. Després, cada setmana, en el seu temps de planificació setmanal, revisarà la seva missió i aquests legats i es posarà petites fites que li permetran assolir els seus objectius. A més a més, convé que escrigui cada dia quina serà la seva prioritat. S’ha de fer entendre a l’alumna que la prioritat ens ajuda a saber què és el realment important de cada dia per a ella. No es tracta de posar el que és objectivament més important sinó subjectivament, segons la seva missió i creixement.

43


1

HUMANITATS

L’experiència de viure i sentir l’art L’art és una activitat creativa, que per mitjà d’elements materials expressa la realitat, les emocions i les idees. És l’expressió per mitjà de la qual l’home manifesta la seva tendència natural cap a la bellesa. L’art és un llenguatge. És el testimoni històric, un document gràfic d’un temps, un lloc, una cultura, una civilització. L’art és vehicle de comunicació i expressió de les vivències de l’artista. Kandinsky va afirmar que “l’art és el llenguatge que parla a l’ànima de coses que, per a ella, són el pa de cada dia, i que només pot rebre en aquesta forma”.

valors estètics que han predominat a cada civilització i estudiem de manera sistemàtica els diferents lenguatges formals utilitzats a cada època per a expressar-se artísticament. No podem perdre mai de vista que l’art, està en plena evolució.

complementàries de promoció de la sensibilitat artística i d’aprenentatge a través de la vivència directa de l’obra d’art. Hem fet un viatge a Madrid i ens hem mogut per Barcelona per conèixer de primera mà algunes obres que entren dins el temari de selectivitat.

Activitats complementàries

Centro de Arte Reina Sofía

Amb la història de l’art com a disciplina, pretenem el descobriment i coneixement dels

Des del col·legi, hem acompanyat l’estudi de la història de l’art, d’un conjunt d’activitats

Al Centro de Arte Reina Sofía hem tingut una visita guiada pel recorregut d’art modern per veure

44


l’escultura cubista de Pablo Gargallo, El profeta (1936) i el Guernica (1937) de Pablo Ruíz Picasso, així com tot un repertori d’obres d’art del segle XX. Al Museo del Prado, a partir d’una visita comentada per un guia didàctic, hem tingut una classe magistral molt ben ajustada als continguts de la selectivitat davant les pintures Dànae (1554), de Tiziano; Les Tres Gràcies (1639) de Rubens; Las Meninas (1656), de Velázquez i El tres de maig de 1808 (1814), de Goya; entre d’altres obres que formen part de l’itinerari d’obres mestres del museu.

Casa Museo Lope de Vega A Madrid, hem visitat la casa Museo Lope de Vega, que ens ha ajudat a situar-nos en l’ambient del segle d’or de la cultura i l’art, i hem anat a conèixer les esglésies barroques de San Miguel, que segueix fidelment l’estil del barroc de l’església de San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini a Roma, i la Real Parroquia de San Ginés, on vam tenir la sort d’una visita guiada improvitzada, que ens va descobrir un Greco -”L’expulsió dels mercaders del temple”que no està exposat al públic de manera permanent. Hem passejat pel Madrid dels Àustries.

2

classe com a obra determinada per a la assignatura d’història de l’art, és una mostra interessant d’arquitectura racionalista que en el seu moment trencava amb l’entorn historicista i eclèctic dels diversos pavellons, entre ells el Palau Nacional, en el qual es va ubicar. Hem aprofitat la proximitat del MNAC amb el Pavelló, per conèixerlo de primera mà i sentir els efectes dels colors i textures dels marbres, la puresa de línies, els espais oberts i la integració amb el paisatge.

Visita MNAC A Barcelona, a partir d’una visita al MNAC, hem recorregut l’itinerari que anomenen d’art modern, que inclou algunes obres que estudiem a la selectivitat. La visita comentada per una guia del Museu ens ha portat davant La Vicaria (1867), del pintor Marià Fortuny; Els primers freds (1892), de l’escultor Miquel Blay i Nit de lluna (1935), de l’escultor surrealista lleidatà Leandre Cristòfol. L’itinerari escollit ens ha permès ampliar el repertori d’art contemporani, amb obres dels segles XIX i XX.

Goya i Delacroix El Caixa-Fórum de Barcelona va rebre la visita l’any passat de dos grans representants de la pintura del segle XIX en col·laboració amb el Museu del Prado i el Museu del Louvre: Goya i Delacroix. Amb les alumnes de 2n batxillerat hem pogut repassar l’obra d’aquests dos pintors. Entre les obres de Goya hem vist un ampli repertori de retrats de Cort, la màgia obscura dels Desastres de la guerra i dels Capritxos, les escenes terribles

Pavelló Mies Van der Rohe Allà mateix, al Parc de Montjuïc, es troba el Pavelló alemany (1929) de l’arquitecte Mies Van der Rohe. Aquest edifici, també estudiat a

3

1. Fotografia premiada a la XVIIIena edició de l’Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments. (Autora: Lisi Trius) 2-3 Pavelló Mies Van der Rohe

45


millor comprensió de l’arquitectura. Algunes alumnes d’història de l’art han “viscut l’arquitectura” i la proposta els ha suposat un enriquiment en l’experiència i el seu coneixement. Una altra activitat que hem proposat des de l’assignatura ha estat una visita comentada a la Casa Milà -la Pedrera- un edifici d’Antoni Gaudí, que estudiem per a la selectivitat. Amb les alumnes ens hem traslladat a la Barcelona industrial i burgesa,

de la Tauromàquia, i el caràcter visionari dels Somnis. L’exposició de Delacroix ens ha ofert una gran retrospectiva de les etapes del pintor romàntic i la relació amb l’art espanyol. Dins el temari de l’assignatura d’història de l’art es contempla l’estudi de l’obra de l’artista nordamericà Jackson Pollock, un dels principals referents de l’art de la segona meitat del segle XX i pare de la importància del “procés creatiu” per sobre del “producte”. La Fundació Miró va organitzar l’any passat una exposició que sota el nom “Explosió. El llegat de Jackson Pollock” ens va servir enormement per què, a través d’una visita comentada per a públic escolar, ens apropéssim a artistes que han plantejat noves maneres de relacionar-se amb l’obra: pintar amb els peus, llençar ampolles de pintura sobre el suport pictòric, llançament amb un rifle de globus plens de pintura sota capes de guix, etc. Amb aquesta proposta de la Fundació Miró, hem tingut una

46

bona oportunitat de comprendre la intenció de molts artistes, després de la Segona Guerra Mundial, de començar de zero atacant la pintura que encarnava l’art convencional. El testimoni audiovisual del treball de molts d’aquests artistes ha estat un valor afegit. En aquests anys, si bé es van fer servir tota mena de tècniques, gran part del nou art -happenings, performance i conceptualisme- va sorgir de les noves formes d’acostar-se a la pintura. Tornant a citar Kandinsky, “tota obra d’art és filla del seu temps, moltes vegades mare dels nostres sentiments” La ciutat de Barcelona, organitza cada any un festival d’arquitectura, el 48H OHB – 48 hores Open House Barcelona-. Un cap de setmana de portes obertes a més de 150 edificis de tot tipus, forma i mida per experimentar l’arquitectura i el valor d’un espai ben construït i dissenyat. Compta amb la presència de mediadors voluntaris per arribar a la

modernista, de principis de segle XX i recorrent els espais interiors i del terrat de l’edifici, hem entès la genialitat d’un arquitecte que va saber conjugar, de manera magistral, tècnica, estètica, imaginació, fantasia i funcionalitat. L’EFIM, Experiència Fotogràfica Internacional de Monuments és un concurs que té una dimensió internacional; és coordinat per la Generalitat de Catalunya i compta amb l’apadrinament del Consell d’Europa. Té per objectiu apropar


els joves al patrimoni monumental, perquè el coneguin, el valorin i el gaudeixin. Mitjançant la fotografia, proposa als joves una mirada als monuments i que construeixin imatges resultat d’una activitat personal i creativa. La proposta de participació es va llançar a les alumnes de manera voluntària; va sortir-ne un grup que va escollir fotografiar el Palau de la Música Catalana, edifici de l’arquitecte modernista Luís Domènech i Montaner, que vam aprofitar per estudiar en directe, ja que és una obra del temari d’art de 2n de batxillerat. Una vegada fet el tràmit i les acreditacions de l’EFIM per entrar com a grup escolar al Palau de la Música, vam tenir la sort de moure’ns amb total llibertat per totes les estances del Palau i fotografiar-lo des d’una mirada més original, artística, creativa. El resultat ha estat una alumna premiada, la Lisi Trius, ara ja ex-alumna. Després de convocar-nos al Palau Moja de Barcelona per a la visualització de les fotografies dels premiats i l’entrega d’un diploma, el premi ha consistit en una masterclass de fotografia dirigida per un fotògraf professional i en un viatge a Estrasburg per a visitar el Consell d’Europa i recollir allà el diploma internacional corresponent. Per a la masterclass l’organització de l’EFIM va escollir l’Hospital de la Sta Creu i St Pau, de Lluís Domènech i Montaner, on la Lisi Trius, juntament amb els altres premiats i els seus professors corresponents, vam tenir unes sessions teòrico pràctiques de fotografia: estudi de la llum, angles, enquadraments, característiques de la càmera fotogràfica...

CURS 2014-2015

Una visita guiada al Monestir de Sant Cugat il·lustrà tot de característiques arquitectòniques i escultòriques de l’Edat Mitjana

Exposició PIXAR al CaixaForum. Van poder descobrir el màgic món dels estudis Pixar a partir de dibuixos, storyboards, maquetes...

L’art és viu. La sensibilitat artística es té, es millora i s’adquireix a partir de l’experiència estètica personal i quina millor manera sinó entrar en diàleg personal amb les obres? Perquè com diu Schumann, “la missió de l’artista, és enviar llum a les profunditats del cor humà”. Nora Alsina PROFESSORA D’HISTÒRIA DE L’ART

MNAC. Anàlisi de diferents retrats femenins i cartells de l’època modernista.

Conferència i taller a la Fundació Pineda. Estudi de l’evolució social de la dona i el marc històric corresponent

47


PROYECTOS

Una riqueza para potenciar: el placer de leer Desde el pasado curso escolar hemos puesto en marcha un proyecto cuyo objetivo es facilitar que nuestras alumnas puedan disfrutar del placer que da la lectura.

E

Leer permite, entre otras cosas, que descubramos la propia interioridad, que incrementemos nuestra seguridad personal...”

n ámbitos donde la lectura es considerada un valor nace el clima favorable que facilita la comunicación interpersonal, y éste precisamente es el humanismo que define nuestros colegios. Inmersos en la vorágine de una cultura consumista que nos somete a un ritmo de actividad trepidante, encontramos en la lectura un lugar idóneo donde poder reposar y encontrarnos. En ocasiones, huimos del silencio por miedo a la soledad o a no encontrar las respuestas a las preguntas que nos plantea la vida, hasta que descubrimos en un libro el acompañamiento que muchas veces necesita nuestra intimidad, o la clave que ilumina nuestros pasos para dar con la respuesta adecuada a un problema. La lectura es, por tanto, una forma de descansar y una fuente inagotable de enseñanzas. Apoyando la tesis de Zeneida Sardà, una conocida dinamizadora de la lectura en ámbitos de empresa, pensamos que “més enllà dels coneixements que puguem adquirir, llegir augmenta les capacitats intel·lectuals de l’individu i és un estímul dinamitzador de la nostra emotivitat, amb totes les conseqüències que això comporta en la nostra vida de relació” . Creemos que una alumna que lee mejora sus relaciones sociales, no sólo porque tiene temas de conversación, sino porque amplía el ámbito de sus experiencias vitales. Los libros permiten que “vivamos” realidades no vividas y eso, especialmente para el niño y para el adolescente, es de una gran riqueza. En conclusión, la lectura favorece el descubrimiento de la propia interioridad, el incremento de nuestra seguridad personal, el descanso a través del enriquecimiento, el dominio de nuestra herramienta de comunicación, el lenguaje, y la mejora de la capacidad de relación interpersonal.

Para reflexionar “Nunca hemos corrido tan deprisa hacia ninguna parte” Una sociedad que no hace aprecio de las humanidades se convierte en una sociedad desorientada, pierde su sentido. Como dice Alejandro Llano “cuando no se concede importancia a los saberes humanísticos, la cultura se astilla y se dispersa. Falta unidad. Los hombres, encerrados en conocimientos superespecializados, ya no se entienden entre sí”. Si el hombre actual se olvida de dejar sitio a las humanidades, quedará abocado a la superficialidad, al hedonismo y a la manipulación. “Leer es construir un puente entre el alma de un escritor y la sensibilidad de un lector” Amorós. Begoña Pascual PROFESORA DE LENGUA Y LITERATURA


BACHILLERATO

1ª semana de orientación profesional en Bachillerato El amplio abanico de oportunidades que actualmente tienen los jóvenes plantea la necesidad de dar apoyo a las alumnas y a sus familias a la hora de encaminar su futuro profesional.

E

l sector universitario ha cambiado mucho en los últimos años. Este hecho ha provocado un aumento de la oferta de opciones a la hora de elegir los futuros estudios académicos. Nuestras alumnas además, tienen la posibilidad de acceder no sólo a universidades nacionales sino también a internacionales lo que hace que valoren en gran medida la aportación que reciben en La Vall tanto en el campo de los idiomas como en el académico y humano. Un buen bachillerato es clave no solo para el acceso a la universidad sino también para la continuidad de estudios. Con el objetivo de ampliar la orientación académica y profesional que se trabaja desde la secundaria hasta el Bachillerato, y siempre con la voluntad de formar líderes capaces de tomar decisiones, marcarse retos en la vida y disfrutar de ellos, hemos facilitado a las alumnas un acercamiento a la diversa oferta educativa a la que tendrán acceso al finalizar su etapa escolar. Por primera vez, se ha aglutinado toda la orientación en una sola semana del primer trimestre de Bachillerato y, para ello, se ha invitado a las principales universidades catalanas a presentar sus planes de estudio de manera que a lo largo de la misma las alumnas han podido conocer de primera mano las distintas ofertas universitarias. Han tenido la oportunidad de conocer los grados que se imparten en la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica, la Universitat Ramon Llull, la UAB, el IQS, el ESDI... Además , han finalizado la semana sintiéndose universitarias por un día en la UIC. También han tenido un espacio de atención individualizada y personalizada en el que Isabel Bejar, representante de la Universidad de Navarra en Catalunya y Baleares, les ha guiado en el proceso de conocimiento personal, les ha proporcionado información real de los grados universitarios y les ha mostrado los requisitos académicos y personales, para que cada alumna sea capaz de elegir por sí misma de forma inteligente. Una mesa redonda ha proporcionado la visión más práctica de los grados universitarios. En ella, distintos profesionales han dado su visión particular del día a día en sus respetivas ocupaciones y del modo de disfrutar de ellos. Roser Farrús SOTSDIRECTORA BATXILLERAT

49


PROJECTES 2015

Les alumnes de 4t d’ESO inicien un nou projecte d’excel·lència La Vall participarà en el projecte Richi Talents, una iniciativa que llança la Fundació Richi Contra el Càncer Infantil per descobrir “nous talents” entre els estudiants de Batxillerat. Un doble repte! El dia de la Festa de fi de curs, un grup d’alumnes de 4t ESO que aspiren a representar el col·legi a Richi Talents, dirigides per Gemma Codina, es van proposar un doble repte: recaptar fons per ajudar que la Fundació Richi pugui dur a terme la seva missió i, a més, cobrir el cost d’inscripció per formalitzar la participació de La Vall a Richi Talents.

Gemma Codina

Mentoring i mecenatge

COACH DEL PROJECTE

L

a proposta busca fomentar la creativitat i la innovació a través d’un certamen que premiarà les propostes i el desenvolupament de treballs d’investigació en aquelles àrees pròpies del currículum de Batxillerat: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Arts. Els alumnes competiran en representació dels seus respectius centres educatius i el seu esforç i treball seran distingits amb diferents honors i premis.

Pràctiques i Summer Camp Els participants tindran la possibilitat de realitzar pràctiques d’estudi en institucions de primer nivell del nostre país. A més, els estudiants tindran l’al·licient de poder assistir a l’estiu al Richi Talents Summer Camp a Boston.

La iniciativa Richi Talents -que també inclou un programa de mentoring i mecenatge on professionals d’experiència contrastada guiaran els estudiants més destacats al llarg de tota la seva trajectòria educativa- es desenvoluparà d’acord amb un detallat calendari que està disponible en el web www.richitalents.org. La Fundació Richi considera que la transferència del coneixement, identificar el millor talent i perseguir l’excel·lència, no són només indispensables per derrotar el càncer infantil, sinó també pilars fonamentals per contribuir al progrés socioeconòmic de la nostra societat. Per aquest motiu s’han compromès a fomentar i promoure aquests valors a través d’aquest certamen. El preu d’inscripció per a cada centre participant és de 5.000 €, import que es destinarà primer a cobrir els costos d’organització i premis de

Richi Talents i la resta a finançar els programes de la Fundació Richi.

Solidaritat La Vall participa en aquesta iniciativa perquè s’identifica plenament amb els valors que promou aquesta iniciativa de Richi Talents, però, a més, perquè la solidaritat és present en la majoria d’accions de voluntariat que es fomenten des de l’escola i aquesta és una ocasió més per aportar el nostre gra de sorra perquè els 1.400 nens que cada any es diagnostiquen de càncer al nostre país tinguin l’oportunitat de tenir un millor pronòstic i qualitat de vida. Si els nens malalts són capaços de plantar cara al càncer dia rere dia, segur que nosaltres serem capaços de complir amb el doble i apassionant repte que ens hem proposat. Comptem amb el vostre suport!

51


Un equipo de profesionales diversos trabaja para gestionar periódicamente las instalaciones, materiales, equipamientos...

SERVICIOS

Un equipo humano, profesional y discreto, para un gran trabajo La Vall es una organización viva, dinámica, con un entorno y unas instalaciones privilegiadas que hay que gestionar y mantener día a día para que todos puedan hacer bien su trabajo.

L

a excelencia de un proyecto educativo, de un colegio, de un equipo, de unos resultados implica también un entorno físico favorable que proporcione el confort necesario a todas las personas implicadas: trabajadores, alumnos, padres ... Debemos reconocer que la mayor parte de los usuarios no

52

somos conscientes, en ocasiones, que cualquier edificio escolar se deteriora con el uso y envejece con el paso de los años. Por este motivo es necesario un equipo humano detrás que vele periódicamente por la gestión adecuada de las instalaciones, los materiales, los equipamientos, en definitiva, el entorno físico que nos rodea.

El departamento de servicios gestiona la labor de profesionales diversos como conserjes, carpinteros, fontaneros, albañiles, jardineros, pintores, equipo de limpieza ... que son los encargados de hacer todos aquellos trabajos de mantenimiento encaminados a la conservación de los edificios , para mantener las garantías de seguridad adecuadas,


el confort necesario, la eficiencia energética óptima, la correcta gestión de residuos ... Por ello, hay un constante y permanente trabajo dirigido a prever el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación del entorno ya sea con trabajos rutinarios de limpieza o mantenimiento, ya sea a través de un programa sistemático de inspección preventiva, predictiva o de emergencia como ha ocurrido en casos de inundación o fuerte viento. El departamento de servicios también vela por el ahorro de las familias con la gestión de una bolsa de uniformes en buen estado, fruto de donaciones que sirve para cubrir las posibles necesidades de aquellas que lo necesiten. Por otra parte, el colegio es dinámico

Es bueno crear una conciencia acerca del buen uso, manteniemiento, respeto y limpieza de las instalaciones en todos los usuarios”

y organiza eventos variados (fiestas de Navidad, celebraciones de Corpus, conciertos, fiesta de fin de curso ...) que hay que dotar de la logística adecuada para que se puedan realizar adecuadamente.

Habitar un colegio con un entorno bonito, cuidado y limpio, satisface y llena de orgullo a todos y marca un estilo que dejará huella en cada estudiante e integrante de la comunidad educativa. Pero el mantenimiento y la conservación de las instalaciones físicas del colegio debe tener también un carácter pedagógico. Por lo tanto, es bueno crear una conciencia acerca del buen uso, respeto y limpieza de las instalaciones en todos los usuarios para conseguir un espacio agradable, digno y seguro que propicie el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de todos. Teresa Forcén CAP DE SERVEIS

53


El objetivo de la First Fego League es potenciar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes.”.” 1

ROBÓTICA

La Vall, triunfa en la First Lego League El sábado 15 de febrero de 2014, cuatro grupos de alumnas participaron en la competición de FLL, una competición en la que debían diseñar y construir robots programables con piezas LEGO.

E

l equipo de 2º de ESO (Kronos) ganó el premio a la Cortesía Profesional, un reconocimiento al equipo cuyos miembros muestran respeto absoluto tanto hacia ellos mismos como hacia otros equipos en todo momento. Supieron demostrar que tanto la competición amistosa como la victoria conjunta son posibles, dentro y fuera del terreno de juego. Y el equipo, New Action, de 1º de Bachillerato ganó el premio al Proyecto científico (solución

54

innovadora), un reconocimiento al equipo que demuestra que haber marcado la diferencia con su proyecto Científico, aportando ideas y soluciones aplicables al mundo real. Ese año, y bajo el reto Nature’s Fury las participantes tuvieron que explorar lo que se puede hacer cuando fenómenos naturales intensos hacen acto de presencia en los lugares donde la gente vive, trabaja y juega.

2


First Lego League Lleida El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, Jesús Castillo, va lliurar el premi a la investigació a L’equip New Now de La Vall. L’equip Pixel La Vall  també s’emportà el premi MacMillan a la presentació. Aquesta competició se celebrà a l’Escola Politècnica Superior de la UdL 3

First i VEX Robotics

Participar en aquestes competicions és una manera de promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria... alhora que es fomenten valors com el treball en equip, la innovació, la creativitat i la cultura de l’esforç.

El dissabte 14 de febrer de 2015, alumnes de 3r, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat van participar en dues competicions tecnològiques de prestigi en el món de la robòtica. L’equip Kronos (3r d’ESO) i l’equip RTM (4t d’ESO) van participar a la First Lego League de Barcelona i van obtenir una meritòria posició! Cal destacar també el premi al “treball en equip” que va obtenir el grup RTM.

També és una manera de potenciar i impulsar les vocacions cientificotecnològiques entre les alumnes ja que en aquest procés extraescolar d’aprenentatge s’afavoreix el descobriment i l’entusiasme per la ciència i la tecnologia a partir de reptes que han de resoldre les alumnes, ja sigui programant un robot o cercant informació sobre un determinat tema al qual han d’aportar diferents solucions. Tot aquest treball extraordinari i extracurricular desenvolupa o reforça les habilitats de treball en equip i també reforça l’autoestima, la confiança i la satisfacció de posar-se davant d’un tribunal per superar diferents proves, superar nervis, desenvolupar la iniciativa...

4

6

7

VEX Robotics Competition A més de participar a la First Lego League, un equip de 2n de Batxillerat va competir a la VEX Robotics Competition i es va classificar per passar a la final que se celebrà a Barcelona el passat 8 de març. Els robots han d’aconseguir la major quantitat de punts possibles a través de diferents proves en les quals han de col•locar el màxim de pilotes que es troben en diferents posicions i alçades en unes zones concretes.

5

1. 1r Batxillerat 2014. Premi al projecte científic 2. 2n ESO 2014. Premi a la cortesia professional 3. 4t ESO 2015. Equip New Now. Premi a la investigació 4. Competició VEX. Classificació per a la final 5. 4t ESO 2015. Equip RTM. Premi al treball en equip 6. 4t ESO 2015. Equip Píxel. Premi Macmillan a la presentació 7.3r ESO 2015. Equip Kronos. 7ena posició programació robot

55


recoder joyeros Especialistas en Alianzas de brillantes, Dormilonas y Rivieres. Valoraciรณn y transformaciรณn de joyas. Taller propio.

    $! $# !' .-      $! $# !' .-   

   .23*).13/./+ -5.64 #)  

   3-5-0.10/ ,  ( 

  """(  ( ,  


BATXILLERAT

Cultura audiovisual, be inspired! Des de fa dos anys, les alumnes de 2n de Batxillerat tenen l’oportunitat de triar l’optativa de Cultura Audiovisual, una assignatura que ha generat gran interès entre l’alumnat i una elevada dosi de motivació.

D

urant quatre hores a la setmana, el nombrós grup d’alumnes que han cursat aquesta assignatura han pogut viatjar als orígens del cinema, han après a interpretar i conèixer les possibilitats expressives de la imatge, han analitzat i conegut el llenguatge i el funcionament dels mitjans de comunicació. També han fet créixer la capacitat d’anàlisi, la consciència reflexiva i la visió crítica envers les produccions audiovisuals, s’han deixat seduir pel món de la publicitat i el màrqueting, han passejat pels

principals moviments de la història del cinema i han après tècniques bàsiques de fotografia. Tot això acompanyat de l’esforç, ja que han treballat de valent perquè, a banda de les nocions teòriques necessàries, el mateix caràcter de la matèria fa que els continguts procedimentals adquireixin una especial rellevància i les alumnes han après i han posat en pràctica les eines amb les quals interactuar dins del marc de la cultura audiovisual.

Motivació, il·lusió i interès És fascinant de veure, entre l’alumnat, la motivació, la il·lusió i l’interès per aprendre i poder donarlos l’oportunitat de fer créixer la seva creativitat, de fer lluir el seu talent.

Capacitat d’anàlisi Les reflexions i argumentacions de les alumnes s’han anat enriquint progressivament al llarg del curs, a mesura que ha anat creixent aquesta alfabetització mediàtica que els ha

57


les bandes sonores en el cinema i com aquestes poden influir en l’emoció dels espectadors. I no podem oblidar les múltiples master class impartides per molts professionals del món del cinema, de la publicitat o dels mitjans de comunicació que van fer un forat en les seves agendes per compartir amb les alumnes de 2n de Batxillerat la seva passió i la seva experiència professional en aquest món. Cultura audiovisual es consolida entre l’alumnat com una assignatura permès observar les tècniques i els codis que fan servir els mitjans de comunicació. També han pogut adquirir les competències per a l’anàlisi dels elements expressius i tècnics del món audiovisual que les envolta, coneixement que els ha de servir de base per millorar la seva capacitat d’anàlisi i la seva consciència crítica que els ajudarà a formar part, en un futur, d’una ciutadania més reflexiva, activa, responsable i participativa.

Sortides culturals Seguint les línies directrius que ordenen els continguts de la matèria de cultura audiovisual i de manera complementària al contingut teòric i a les diferents pràctiques realitzades al llarg del curs, s’han dut a terme múltiples sortides culturals que han permès il·lustrar i fixar diferents continguts curriculars.

Ràdio, TV, cinema... El trimestre es va iniciar amb la visita a l’exposició permanent del Museu del Cinema de Girona. Allà van poder descobrir el món màgic i fas-

>Diferents pràctiques al llarg del curs Són moltíssimes les oportunitats reals que s’aprofiten dins l’escola per poder posar en pràctica tota aquella teoria treballada a l’aula. És motivant i engrescador per a les alumnes poder veure moltes de les seves obres publicades al web, revista, anuncis a diaris, banderoles exteriors de l’escola...

230 58

cinant de les imatges en moviment i dels espectacles visuals que van fer possible la invenció del cinema; van poder fer un viatge ple de sensibilitat i art amb espectacles d’ombres i de llanterna màgica; van poder veure el món per un forat a través de l’espectacle ambulant Mundo Nuovo; van veure dibuixos animats amb les joguines òptiques, fotografies en moviment i les primeres projeccions d’imatges reals i fantàstiques sobre una pantalla. També van poder assistir a la gravació del programa El Gran Dictat, programa que emet diàriament TV3. Aquesta visita va suposar una divertida immersió per aprendre com es treballa darrere de les càmeres, quins elements i professionals intervenen en la producció d’un programa… i fer la comparació posterior amb un mitjà radiofònic, després d’assistir en directe al programa de El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas. Més endavant, i a través d’una sessió especial a l’auditori de l’escola, van poder descobrir la importància de

2

de caràcter interdisciplinari i transversal, on tota la diversitat d’alumnat, independentment de la seva orientació futura, hi pot trobar interessos i cabuda, on poden experimentar creativament, individualment i en grup, fer créixer la sensibilitat estètica i augmentar el seu bagatge cultural. Tot un repte! Laura Pons CAP DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS


SORTIDES I CONVIDATS Cultura audiovisual es consolida entre l’alumnat com una assignatura de caràcter interdisciplinari i transversal, on tota la diversitat d’alumnat, independentment de la seva orientació futura, hi pot trobar interessos i cabuda. 1. Master class sobre bandes sonores i cinema 2-3 Clàudia Maluenda i Laura Rubirola , sòcies fundadores de la productora Tàndem Entertainment, van explicar el procés de producció d’una pel·lícula 4. Mariona Julià Rich, doctorada en comunicació, va explicar com implementar una campanya de màrqueting 5. Col·loqui amb Mònica Terribas i Marcos García, directora i coordinador del Matí de Catalunya Ràdio

1

2

4

3

5 4

5

59


SORTIDES I CONVIDATS

Primera promoció de cultura audiovisual. Curs 2013-2014

Assistència a la gravació d’un programa del Gran Dictat, concurs que emet diàriament TV3

Sara Fernández, cap d’edició del canal 3/24, canal informatiu de TV3

60

Alex Julià Rich, un dels nominats als premis Gaudí, explicà el procés de producció dels anuncis publicitaris


Imunoglukan

®

P4H

REFUERZA SUS DEFENSAS PARA IR AL COLE Unas buenas defensas son fundamentales para proteger a los niños especialmente en la época escolar en colegios y guarderías. Imunoglukan® P4H es un complemento alimenticio que favorece el correcto funcionamiento del sistema inmune gracias a su contenido en Imunoglukan y Vitamina C.

Imunoglukan es un compuesto vegetal 100% de origen natural procedente de la seta

Pleurotus ostreatus.

30 CÁPSULAS CN 161318.9

SUSPENSIÓN ORAL 120 ML CN 161317.2

www.ordesa.es


2

INNOVACIÓ

Canvi de paradigma a l’aula i praxis del currículum bimodal El “currículum bimodal” contempla que els alumnes bàsicament realitzen 2 tipus d’activitats d’aprenentatge: “memoritzar” coneixements i “fer” activitats pràctiques d’aplicació usant els seus apunts.

L

’Educació, avui com sempre, apropa la cultura de la societat als estudiants, orienta en cada cas el seu desenvolupament (cognitiu, emotiu-volitiu, moral-espiritual, físic, social-comunicatiu, artístic...) i la construcció de la seva identitat i el seu projecte vital, i els prepara per viure com a persones bones, felices i útils a la societat. Per això, quan com ara canvia la cultura, hem entrat a l’Era Internet, cal actualitzar els objectius de l’Educació.

62

Tot i que en aquesta Era Internet en la que vivim, la informació està omnipresent (Google, Wikipedia...), avui com ahir cal tenir en la memòria un ampli vocabulari i coneixements (per a poder pensar, parlar, llegir de manera autònoma) i també disposar d’un adequat i ferm sistema de valors que orientin les nostres actuacions. Però, a més a més, per tal de poder afrontar els reptes de la complexa i canviant societat actual, necessitem nous sabers i desenvolupar més algunes de les

nostres capacitats i competències: creativitat, reflexió crítica, autoconeixement, autonomia/ emprenedoria, treball col·laboratiu, TIC, idiomes, aprendre a aprendre... Els nous objectius i els nous recursos educatius disponibles (ordinadors, pissarres i tauletes digitals, EVAs, entorn físic i virtual de l’escola...) exigeixen canvis metodològics, organitzatius i en l’avaluació dels aprenentatges, en definitiva un NOU CURRÍCULUM coherent amb el


Formació al professorat Pere Marquès va impartir la primera sessió de formació sobre el currículum bimodal al professorat a les sessions de formació d’inici del curs. Aquestes sessions són fonamentals per fer un bon treball en equip, marcar objectius, conèixer nous projectes diferents seccions, actualitzar coneixements...

present, que prepari per al futur i on els alumnes descobreixin el plaer i la utilitat d’aprendre. En aquest marc, l’aplicació del “currículum bimodal” ens situa en un paradigma educatiu (“aprendre fent consultant informació i adquirir vocabulari”) més en consonància al món actual on els alumnes són més autònoms i, segons les dades que ens aporten els resultats de les recerques realitzades, estan més motivats, aprenen més i en general milloren el seu rendiment acadèmic. Aspectes clau del CURRICULUM BIMODAL: 1. Els alumnes coneixen i aprenen a definir els conceptes i fets bàsics de cada matèria (memorització reconstructiva). A principi de curs reben el glossari de les assignatures. 2. Els alumnes construeixen la seva “memòria auxiliar” (apunts, PLE, Internet...) i la consulten quan fan exàmens pràctics i activitats orientades al desenvolupament competencial (recerques, problemes, projectes, assumpció de rols...treballs col·laboratius a l’aula i a l’entorn). 3. Realització de moltes activitats (diverses i significatives per a l’alumnat) amb auto i hetero avaluació continuada i exàmenscontrol. 4. Acurada acció tutorial: detecció de dificultats, motivació, consideració dels talents les emocions, orientació personal, acadèmica i professional,

suport familiar... El currículum bimodal considera important l’adquisició / memorització d’un ampli vocabulari i coneixements de referència, ja que els necessitem per poder pensar, parlar, llegir, buscar informació ... i per això proposa tècniques que superen la memorització mecànica basades en conèixer i comprendre, aplicar en múltiples activitats significatives per a l’estudiant. Per verificar l’aprenentatge dels glossaris

Segons les dades de les recerques realitzades els alumnes estan més motivats, aprenen més i en general milloren el seu rendiment acadèmic”

bàsics, els alumnes faran exàmens tradicionals, on no podran consultar apunts. Per altra banda però, el currículum bimodal conscient que els estudiants són/han de ser hàbils en l’ús dels seus “sempre a l’abast” dispositius digitals, els permet disposar dels seus apunts (i si el professor ho considera oportú també l’accés a Internet) quan l’objectiu és que realitzin activitats o exàmens pràctics. D’aquesta manera, el currículum bimodal proporciona un camí per a la transició de les metodologies didàctiques i avaluatives tradicionals (suficients en un món passat més senzill i estable) basades en la memorització de coneixements, cap a unes metodologies on els estudiants puguin usar els dispositius digitals com fan servir el llapis o la calculadora. L’escola ha de reconèixer que avui les persones tenim noves capacitats potencials (com l’accés permanent a qualsevol informació des dels nostres dispositius digitals) i hem d’enfrontar-nos a un món més complex i mutant que exigeix que desenvolupem moltes noves competències... però comptant amb el suport les poderoses i omnipresents eines TIC. Pere Marquès TITULAR DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA DE LA UAB I DIRECTOR DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ DIM-UAB

63


XARXES SOCIALS

Decàleg per al bon ús de les xarxes socials La irrupció d’Internet i de les xarxes socials ens ha sobresaltat i sorprès a tots, però hem de ser capaços de reaccionar i ajudar convenientment els nostres fills en aquest món de possibilitats.

L

a nostra tasca com a pares i educadors abasta tots els àmbits de la vida dels nostres fills. La irrupció d’Internet i de les xarxes socials ens ha sobresaltat i sorprès a tots, encara que només sigui una mica, però hem de ser capaços de reaccionar i ajudar eficaçment i convenientment els nostres fills en aquest món de possibilitats que s’obre davant d’ells. Com podem fer-ho? El següent decàleg pot ser un bon punt de partida per meditar sobre aquesta qüestió, per parlar-ne en parella o fins i tot per tractar-la en família. 1. Conèixer quina és l’opinió dels nostres fills sobre les xarxes socials. Cada fill és únic i cada un d’ells tindrà una actitud diferent davant del fenomen de les xarxes socials. Alguns d’ells amb prou feines hi pararan esment i, en canvi, altres possiblement hi dedicaran massa temps.

64

Si volem ajudar els nostres fills, haurem d’afrontar correctament aquest tema i serà necessari que siguem competents per saber què en pensen, com hi són presents i què n’esperen. 2. Fomentar les ocasions per parlar sobre elles amb ells. Quan els nostres fills són petits és relativament fàcil parlar amb ells. Ara bé, a mesura que passa el temps van creixent i arriba l’etapa de l’adolescència, i és en aquesta etapa que són ells els qui escullen quan volen parlar i què ens volen explicar. A més a més, és en aquesta edat que comencen a haver-hi temes que consideren més personals i que els costa compartir, com és la seva presència en xats o en les xarxes socials, i comencen a mostrar-se especialment opacs. Farem molt bé si intentem fomentar ocasions per treure el tema, amb naturalitat, en les nostres tertúlies familiars i si aprofitem per parlar-ne

sempre que sigui oportú. 3. Formar-nos en l’ús de les xarxes socials i d’Internet. Difícilment serem competents per orientar adequadament els nostres fills en un assumpte que desconeixem. Així que, ens interessi o no, el món d’Internet i les xarxes socials, hem de fer un esforç personal per assabentar-nos-en. És important formar-nos, demanar, si ens cal, ajuda externa sobre com utilitzar aquestes eines, participar d’elles, provar-les, valorar-les adequadament, llegir sobre elles i comentar-ho amb d’altres matrimonis. En resum, haurem de fer el que sigui necessari per no quedar-nos fora de joc, per estar al dia, per poder ser eficaços en aquest important aspecte de l’educació dels nostres fills. 4. Controlar bé els temps. És imprescindible que siguem


capaços d’adequar el moment d’inici en l’ús de les xarxes socials a l’edat física i mental de cadascun dels nostres fills. Encara que ignorem per un moment que fins i tot és il·legal participar en moltes de les xarxes si tens menys de 14 anys, el nen haurà de tenir la maduresa suficient com per iniciar-se en cadascuna de les possibilitats que li ofereix la tecnologia actual (Internet, telefonia mòbil, Ipad, Whatsapp, Facebook, Snapchat, Instagram,...), i ningú millor que els propis pares per jutjar quin és el moment idoni per a cada cosa. 5. Prendre consciència del que suposa un dispositiu mòbil. Un petit i aparentment inofensiu telèfon mòbil amb connexió a Internet, a vegades fins i tot econòmic, és un complex dispositiu amb tecnologia suficient com per posar a les mans del nen, de forma fàcil i immediata, tots els coneixements, opinions, imatges i contactes del món. Cal que ho tinguem present, sobretot quan el nostre fill està sol amb el seu dispositiu mòbil a la seva habitació. 6. Assumir els riscos que impliquen les xarxes socials i Internet. Anar a comprar el pa, sortir a fer un passeig o fins i tot quedar-se a casa té associat un risc. Correm riscos pel simple fet d’estar vius. Com qualsevol altra activitat vital de l’ésser humà, l’ús de la tecnologia i de les xarxes socials porta implícits

7. Marcar un protocol d’actuació.

Si adoptem una actitud positiva davant el fenomen d’Internet i les xarxes socials, els nostres fills podran utilitzarles amb naturalitat.” certs perills. El que penso és que pel fet que impliquin un perill potencial no significa que haguem de deixar d’utilitzar-les, de la mateixa manera que no deixem de conduir pel perill de patir un accident de trànsit o no deixem d’anar a comprar el pa per por a ser atropellats. Hem d’ensenyar els nostres fills a assumir, gestionar i minimitzar els riscos associats a la tecnologia i a les eines del moment, per poder utilitzar-les i gaudir-les amb total seguretat.

Hem d’ensenyar als nostres fills que hi ha coses que són perilloses i que cal que evitem. Els ho hem d’ensenyar de forma precisa i concreta, sense fer generalitzacions, que només servirien per confondre’ls. Els hem de marcar clarament les línies vermelles que no han de creuar. 8. Mostrar-los casos reals. El mal ús que fem de les xarxes socials i de les tecnologies de la informació i comunicació ocasionen autèntics drames personals. És molt bo que els nostres fills prenguin consciència d’aquest fet i que llegeixin les notícies publicades en la premsa digital o escrita. Els errors de les altres persones els serviran per evitar els propis, per la qual cosa la informació és necessària i molt útil. 9. Navegar amb ells i compartir la tecnologia. Tots els punts treballats fins ara no serviran de res si no som capaços de seure amb ells i, amb naturalitat, participar poc a poc de les seves navegacions. De la mateixa manera que quan han sortit amb els amics ens interessem per saber on han estat i com els ha anat, també és necessari que ens assabentem d’on han estat, què han fet i amb qui han estat parlant en el món virtual que els ofereix Internet. Sabem nosaltres, i també ho saben

65


ells, que no tenim gaires coneixements pel que fa a la tecnologia i a les xarxes, però el que sí que tenim és vertadera estimació cap a ells i una experiència i maduresa que ens proporciona l’autoritat necessària per estar tan presents en aquest món virtual com ho estem en el món real. Podria ajudar-nos molt crear els nostres propis perfils en les xarxes socials que ells utilitzen, per situar-nos en tot allò que ofereixen, però, fins i tot, si no hi estem presents, podem ajudar-los i ho hem de fer estant al seu costat, com ho fem en tots els altres aspectes de la seva vida.

nostres fills en el món virtual i si aquestes relacions els estan resultant adequades o no. De la mateixa manera que tenim cura l’entorn dels nostres fills, com l’escola, el centre d’oci, les amistats, etc., hem de saber que amb un sol clic poden relacionar-se amb qualsevol persona de tot el món, per tant cal estar-ne al corrent i ser-hi presents! Si adoptem una actitud positiva davant el fenomen d’Internet i les xarxes socials, els nostres fills podran assimilar-les i utilitzarles amb naturalitat. Aquest ha de ser el nostre objectiu!

En cas de qualsevol dubte, estaré localitzable per ajudar-vos!10. Estar al dia de les seves amistats. Aquest és el darrer punt del decàleg i, per tant, pretén ser la culminació de totes les precaucions precedents. Convé saber amb qui es relacionen els

66

Espero que aquest petit decàleg per al bon ús de les tecnologies digitals i, sobretot, per poder formar una idònia identitat digital us resulti útil.

Gemma Codina CAP D’INFORMÀTICA I TECNOLOGIA EDUCATIVA gcodina@la-vall.org @gemmacb


BATXILLERAT

La Vall obté el primer premi Dialoga d’ESADE Paloma Abril, Meritxell Buyó i Irene Gironella, alumnes de 2n de Batxillerat, van guanyar el 1r premi Dialoga amb el seu treball audioviosual sobre mediació. El dia 9 d’octubre de 2014, va tenir lloc a ESADE l’acte de lliurament del Premi DIALOGA, amb la presència de Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Van recollir el premi les tres alumnes guanyadores i La Vall també va rebre un reconeixement especial, que va recollir Teresa Martínez, directora del col·legi, i Jéssica Amat, tutora i professora. Un reconeixement que cal traslladar a tot l’equip docent de l’escola, des d’infantil fins a Batxillerat, ja que una bona educació es cou a foc lent,

amb paciència, estimació i dedicació de totes les professionals que al llarg dels anys han incidit de manera diferent però amb un mateix objectiu per formar unes alumnes competents, íntegres i solidàries. La Facultat de Dret d’ESADE, mitjançant el grup de recerca Mediació, Arbitratge, Dret i Família, i el Col·legi de Notaris de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, van organitzar aquesta primera edició del Premi DIALOGA.

67


S’hauria de donar l’oportunitat d’aplicar el model diferenciat a l’escola pública”

E. DIFERENCIADA

L’educació diferenciada és un bon camí per millorar els resultats Talana Bradley va visitar Barcelona per explicar el seu model educatiu en una conferència organitzada per l’Associació Europea de Centres d’Educació Diferenciada (EASSE) a l’Institut Català de les Dones.

T

alana Bradley fa sis anys que dirigeix la Young Women’s Leadership School de Brooklyn (NovaYork), una escola on només estudien noies, la majoria de les quals tenen una situació socioeconòmica desfavorida. El curs 2012-2013, un 98% de les alumnes van accedir a la universitat i un 56% de les estudiants de vuitè grau -l’equivalent a quart d’ESO- van obtenir la màxima qualificació en les proves que elabora el departament d’Educació de Nova York.

68

En què es basa el model d’educació diferenciada? Hi ha dos aspectes claus: el compromís i la constància. Quan les alumnes entren al centre, tot i que és de titularitat pública, hi ha una sèrie de compromisos que han d’acceptar tant elles com les seves famílies. El més important és que el fracàs no és una opció. És a dir, elles accepten que faran tot el possible per anar a la universitat. A qui li costa més assumir aquest compromís, a l’estudiant o a la seva

família? El context familiar d’una alumna no es fa servir mai com a excusa. L’equip de l’escola fa tot el possible perquè les alumnes acceptin el seu context familiar, sigui quin sigui, i tirin endavant. Per què només noies? Abans d’obrir l’escola on sóc directora, vaig treballar en un altre centre amb un tipus d’alumnat molt similar, amb la mateixa realitat social, però on hi havia barrejats


nois i noies. El resultat és que hi havia una taxa d’abandonament escolar molt elevada. Allà vaig veure que perquè aquelles noies tiressin endavant es necessitava un tret diferencial. Tot i així, insisteixo que hi ha d’haver el màxim d’opcions de models d’ensenyament possibles per aconseguir que els nens i nenes puguin trobar el seu lloc. Des del punt de vista pràctic, com es desenvolupa aquest model? Cada alumna té un tutor particular i, a partir del novè curs - l’equivalent a Secundària -, té un mentor amb qui parla cada dia per correu electrònic i s’hi veu un cop per setmana. A més, hi ha una altra persona que s’encarrega d’orientar-la sobre les diferents vies d’entrada a la universitat. Paral·lelament, es manté el mateix tipus de comunicació amb la família de l’alumna. Qualsevol mestre que entra a l’escola ha de tenir clar que aquestes nenes han d’assolir l’èxit. Si algun d’ells no ho veu així, no pot treballar al nostre centre. Com es pot observar, darrere de tot plegat hi ha una feina important d’autoestima. És millor, doncs, un sistema educatiu basat en la separació d’alumnes, ja sigui per sexe, per nivell socioeconòmic...? Les alumnes de l’escola provenen de contextos socials molt desfavorits i s’ha comprovat que a través d’aquesta educació diferenciada han estat capaces d’arribar a la universitat, cosa que fins ara no havien fet. Tant de bo algun dia no hi hagi la necessitat de fer grups diferents, però, tenint en compte els resultats, queda clar que tenen molts aspectes favorables. No hi ha el perill que aquestes noies creïn un rebuig cap a altres col·lectius diferents dels seus, com ara els nois? Posar nois i noies en escoles diferents no crea un rebuig. Senzillament es tracta d’una separació per aconseguir que cadascun d’ells aporti el millor que té i, posteriorment, vegi que junts sumen.

I un cop salten a la universitat,¿no topen amb una realitat educativa molt diferent? No, perquè moltes de les alumnes vénen d’una educació prèvia en què no han tingut èxit. Quan arriben a la universitat tenen molt clar què s’hi trobaran i com han d’actuar, tot i que hi hagi molts aspectes que les puguin distreure. A més, ara no estan tot el dia entre noies, només viuen durant unes hores en un context diferent en què busquen les seves experiències per tenir èxit en els estudis.

¿Com es pot millorar el sistema educatiu de l’estat espanyol tenint en compte els pèssims resultats de l’informe d’avaluació de competències d’adults? És important no parlar tant i actuar ràpid. Sempre s’ha de donar l’oportunitat a noves maneres de fer i d’entendre l’escola. Si no es prova, no se sabrà mai què és millor i què és pitjor. A més, s’ha de tenir en compte que moltes vegades un sol model d’escola no és vàlid per a tots els nens i que, com més models tens, més fàcil és arribar a tot l’alumnat.

Teresa Martínez, directora de La Vall i presidenta d’EASSE, el curs 2014-2015 ha entrat a formar part de la National Coalition of Girls’ Schools (NCGS) i de la GSA (Girls’ Schools Association), associacions d’escoles diferenciades dels Estats Units i Regne Unit, respectivament

69


Tots tenim uns talents per descobrir i posar al servei dels altres per construir junts un món millor”

2

PROJECTE LIDERA +

Projecte de lideratge per a les alumnes de Secundària Lidera+ és un projecte de desenvolupament personal que cerca l’excel·lència educativa de les alumnes mitjançant la seva formació en un lideratge ètic.

L

es Leaders Team d’ESO dels col·legis de la Institució han començat aquest curs amb les Jornades de Formació Lidera+. Aquestes sessions han servit per inaugurar el projecte Lidera+ amb el qual es vol promoure un tipus de lideratge centrat en principis ètics que ajudi al desenvolupament de la persona en tot el seu potencial fent créixer els talents que té cadascuna. La idea que s’ha intentat transmetre durant les sessions a

70

les alumnes és que millorin com a persones i enriqueixin el seu entorn d’avui –classe, col•legi, famílies, comunitat– per, en el futur, millorar el demà, influint de manera positiva i contribuint a viure valors i virtuts humanes com la solidaritat, el respecte, la honestedat, l’amistat, la comprensió i la generositat. Tota persona té uns talents únics i singulars que, si desenvolupa, poden convertir-la en un líder amb una missió pròpia. El lideratge d’uns

pocs pot canviar una classe, una escola, una comunitat de persones i contribuir a la millora de tota la societat i, fins i tot, aconseguir, en el futur, un món millor.

Descripció Lidera+ és un pla de formació en el lideratge per a adolescents de Secundària, que utilitza dues eines bàsiques: els leaders team (equips de líders) o consells de curs i un tipus de coaching personal que anomenem preceptuació.


>Convivència d’alumnes al col·legi Montclar Les alumnes membres de consells de curs van tenir una convivència de formació de líders a Igualada. Sota el lema “Tots tenim uns talents per descobrir i posar al servei dels altres per construir junts un món millor”, es va fomentar la millora personal, per tal d’adquirir valors clau en el seu paper de líders.

Els “leaders team” són equips de 5 alumnes que tenen com a finalitat liderar la millora del grup classe al llarg d’un curs escolar. Aquests equips permeten a més formar en el lideratge de forma intensiva i pràctica petits grups d’alumnes al llarg d’un període de temps. El procés d’elecció de les “leaders team” està dissenyat per afavorir que totes les alumnes tinguin l’oportunitat de formar part del equip almenys durant un curs escolar.

necessiten per actuar com a líders i conduir la seva classe per un camí de millora. Per últim, en un tercer pas, tot el grup d’alumnes entra en un procés de cohesió i millora contínua dirigida per l’equip de líders amb una fita comuna: convertir-se en un “grup lidera+” o, el que és el mateix, un grup de classe mereixedor del reconeixement i la confiança de tota la comunitat educativa, gràcies a la seva identificació i compromís amb els valors d’un lideratge ètic.

La “preceptuació” és un tipus de coaching personal que té com a objectiu orientar la millora de cada alumna i la seva formació com a líder ètic. Aquest “coaching” es fa mitjançant entrevistes personals periòdiques entre el “coach” o preceptora i l’alumna. En aquestes converses l’alumna, guiada pel seu “coach”, decideix unes fites de millora i es compromet, mitjançant una estratègia o pla d’acció, a aconseguir-les. Cada cert temps es revisen les fites i una vegada assolides se’n proposen de noves. lidera+ es duu a terme en 3 passos, en primer lloc es posa en pràctica el que anomenem el “camí d’accés” al “leaders team”.

Fases

Objectiu Aquest camí té com a objectiu motivar l’alumnat cap a la millora personal, a la vegada que es fa una preselecció d’alumnes per formar part dels equips de líders. Aquest primer pas finalitza amb l’elecció de les 5 components del “leaders team”. En una segona etapa les alumnes seleccionades reben la formació que

En les tres fases l’objectiu és el mateix: el desenvolupament d’un lideratge ètic en totes les alumnes. Per això, totes tenen com a marc comú les mateixes fites de desenvolupament personal. Hi ha un total de 60 fites distribuïdes en les 5 dimensions de desenvolupament de la persona (física, afectiva, social, racional i transcendent). Cadascuna d’elles està relacionada al seu torn amb algun principi ètic, valor o virtut, que la fa valuosa.

Lidera+Passaport Aquesta eina permet fer la preselecció de candidates al “leaders team” del grup. En ell es descriuen les bases del lideratge ètic que proposa el projecte. Com ja hem comentat, aquest lideratge està representat per unes fites distribuïdes en les cinc dimensions de desenvolupament de la persona. Cada dimensió es composa de 4 aspectes amb 3 ítems cadascuna, un total de 12 per dimensió. El total d’aquestes 60 fites o ítems concreten un camí de millora personal, a la vegada que serveixen de marc de referència al tipus de lideratge que es busca. Cada alumna del grup classe té el seu propi passaport i al llarg del curs escolar intentarà millorar amb ajut de la seva preceptora o coach personal en base a las fites de cada dimensió. Cada trimestre, en una primera entrevista, l’alumna s’autoavaluarà en cadascuna de les 5 dimensions, puntuant-se en cada ítem segons el nivell que es consideri: 1 bé, 2 molt bé, 3 excel•lent; en cas de no arribar al bé deixa l’ítem en blanc.

Autoavaluació Per fer aquesta autoavaluació, en el primer trimestre partirem de zero i en els següents partirem de la puntuació aconseguida al final de l’anterior. Amb ajuda de la preceptora revisarà la puntuació comprovant que s’ajusta a la realitat, donant exemples concrets que la justifiquin i consensuaran entre les dues una puntuació inicial.

71


Entre tots els records que conservo de la meva infància, puc dir que els més emotius tenen un racó del collegi com a escenari”

PROFESORADO

Es un verdadero lujo que tu labor profesional sea tu vocación Ha llegado el día de decir adiós a toda una vida de trabajo en la enseñanza. La actividad profesional es algo muy importante en la vida de las personas. Maria Madrigal PROFESORA DE BACHILLERATO

S

i echo la vista atrás, me invade la nostalgia del pasado y un sentimiento agridulce por el porvenir, pero en los días que corren, es un verdadero lujo que tu profesión durante toda una vida laboral sea tu vocación. En el aula he seguido dando mis clases hasta el final con la misma fuerza e ilusión que el primer día.

“Las pioneras” Qué lejos queda aquel septiembre de 1972, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. Se iniciaba el primer curso de La Vall, con 216 alumnas y 11 jóvenes profesoras, “las pioneras”, que con tanto entusiasmo empezamos este gran proyecto y a las que quiero recordar: Ramona Blanco, Mª Dolores Fernández, Asunción Ferrer, Josefa Filella, Asunción Pradas, Rosa Mª Ribes, Lucía Salvador, Mª Antonia Urgeles, Mª Luisa Vélez, María Madrigal y nuestra secretaria, Silvia Benito.

72

Y a la cabeza, nuestra Directora Mª Carmen Fabregat. También recuerdo de una manera especial a las primeras alumnas porque constituíamos una pequeña familia.

Los nuevos recursos digitales mejoran la motivación y el aprendizaje pero se pueden y deben compaginar con las clases tradicionales porque si no, o faltan “codos” o sobra tecnología.

Educar es enseñar a pensar ¡Cuántos cambios y hechos históricos han sucedido desde entonces! En La Vall los cambios vividos son impresionantes. Ahora hay más de 1.500 alumnas en cursos de cuatro líneas, y unas 150 profesoras. Por no hablar de los cambios en los Planes de Estudios desde “El Libro Blanco”. Llegaron la LGE, LODE, LOGSE, LOE, LOMCE. Pasamos de la EGB, BUP y COU, a Primaria, ESO, y Bachillerato. Hemos pasado de la tiza, el encerado, la máquina de escribir y el infernal cliché a los ordenadores, Internet y sus derivados, la pantalla digital interactiva… Las nuevas tecnologías eran impensables. “La revolución digital” y “el aprendizaje virtual” han llegado a la educación.

Aunque las nuevas tecnologías ayudan y facilitan el acceso a muchos contenidos, la educación es mucho más que una simple transmisión de conocimientos. Educar, creo yo, es enseñar a pensar, a trabajar bien, a seguir progresando y a adquirir los valores que conviertan a las alumnas en personas capaces de mejorar nuestra sociedad. Y para ello los recursos educativos principales son y serán el respeto, el cariño, la comunicación y la exigencia y esto no lo da Internet. Hay que educar la voluntad. Las alumnas deben aprender a soportar el esfuerzo, tomar decisiones, tener una actitud activa. No resolvamos sus problemas si lo pueden hacer


1

ellas mismas. Parece ser que la sobrevaloración de las nuevas tecnologías va en paralelo con la crisis de las Humanidades. Como profesora de Historia, lamento esta circunstancia y los recortes que ha sufrido en los últimos planes de estudio.

El gozo de aprender El abandono de las Humanidades, estrechamente vinculadas a los valores morales que sustentan nuestra civilización y el conocimiento del hombre comporta la posibilidad de poder manejar datos y datos por Internet pero no saberlos analizar, interpretar o relacionar en su contexto histórico. Nuestra insustituible y difícil labor en la clase es crear los estímulos para que los jóvenes aprendan a pensar y a razonar. Me hubiese gustado despertar más el gusto por profundizar en la Historia por el solo hecho de saber y el gozo de aprender. Conseguir también aquí La Excelencia sería otro gran objetivo

Me siento orgullosa de haber vivido estos grandes cambios y formar parte de este gran Proyecto de La Vall. Ha valido la pena”

es limitada. Han sido muchas promociones, mucha Historia y muchas horas compartidas. Lo positivo, las clases, y lo menos agradable, las montoneras de exámenes por corregir, aunque de vez en cuando ciertos lapsus divertidos me alegraban la tarea. Glosando las iniciales de vuestra Asociación , A.A.A., puedo afirmar que:

-Con vosotras he APRENDIDO. La asignatura se conoce, se profundiza y se domina cuando se tiene que explicar. Conocemos nuestras limitaciones. También he aprendido a ser más persona y a valorar más lo auténtico. Muchas veces he disfrutado y he aprendido cosas muy interesantes con vuestros Trabajos de Investigación. Me habéis enseñado mucho, tanto o más que yo a vosotras. -AYUDA. Siempre me la habéis brindado cuando os he pedido algo y os he necesitado. ¡Cuántas veces me habéis sacado de apuros con las nuevas pantallas digitales!. Me habéis ayudado en momentos difíciles, bajos de moral o de mucho trabajo, me habéis animado y habéis rezado por mí. -AGRADECER vuestra buena disposición en las clases, vuestra buena educación, vuestra juventud, que

Pero en La Vall, como en todos los Colegios de Institución, trabajamos para que la educación sea para la libertad, personalizada, humanista, de inspiración cristiana, abierta a realidades trascendentes, científica y participativa y siempre en un clima de respeto, confianza y exigencia que ayuda a crecer para ser mejores personas y mejores cristianas. No quiero olvidar a las A.A.A. (Asociación de Antiguas Alumnas) actualmente Alumni. Me gustaría recordaros a todas, pero la memoria

73


Yo no me rindo al tópico del tiempo pasado como referente de lo bueno, pienso que la inversión en presente es la esperanza en un futuro mejor; y lo mejor siempre está por venir: alumnas educadas y preparadas para obtener grandes logros en el mundo laboral o empresarial que prometen mucho y aspiran a la excelencia. Ya la están consiguiendo. Finalmente, no sería justo, si no expresara mi agradecimiento a los diferentes Consejos de Dirección, con todas sus Directoras a la cabeza, me ha mantenido joven y al día en las últimas tendencias. También agradecer a vuestros padres, que me han demostrado en varias ocasiones su respeto, implicación y colaboración apoyando al profesorado y la lucha por sacar adelante a sus hijas. Siempre he intentado hacer mi trabajo lo mejor que he podido. -También añado COMPARTIR Creo que todas las anécdotas, de tono humano, vividas en el día a día, de experiencias compartidas que te hacen ampliar tu manera de ver las cosas, son muy enriquecedoras y nos ayudan a crecer siempre para ser mejor persona y buena cristiana. La Vall me ha enseñado que lo que más importa son las personas y las relaciones de cariño y amistad que con ellas se establezcan. Me llevo también el recuerdo muy especial de todas aquellas alumnas que en sus mejores años de juventud nos han dejado, y que desde el Cielo nos ayudan. Mantengo vivas

>Enriquecimiento cultural y personal. Recuerdo vivamente los viajes a Pamplona, Madrid, Roma, la gran cantidad de salidas culturales, las romerías de cada mes de mayo, y especialmente las que realizábamos andando a Montserrat, donde las alumnas me contagiaban su fuerza y entusiasmo para llegar a la meta a la hora prevista.

230 74

sus anécdotas simpáticas o personales. No las puedo olvidar. Las llevo en el corazón. También en este lugar quiero destacar a las alumnas que han escogido la vida religiosa como expresión de un compromiso especial con Dios. Valoro su generosidad y la de sus padres. Gracias a todas. Sois un regalo y un ejemplo admirable. 2

La Vall me ha enseñado que lo que más importa son las personas y las relaciones de cariño y amistad que con ellas se establezcan”

por el buen trato y el afecto que de ellos he recibido y por el apoyo que en las ocasiones difíciles me han manifestado. Todo el personal del Colegio ha sido parte de mi “otra familia”, muy especialmente todas las compañeras, una lista ya muy extensa, con quienes he compartido día a día vivencias, propósitos, expectativas, algún desengaño, alegrías y penas. Siempre lealtad, pero nunca indiferencia. ¡Tantos años, tantos recuerdos!


www.miawines.com


Cada alumne és únic: a classe com a casa

El nostre professorat atén individualment cada alumne i cada família. Aquesta atenció és l’eix del nostre projecte.

Revista 2015 - La Vall  
Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Advertisement