ESSENTIA 8

Page 1

9 772718 180008

ISSN 2718-1804

ESSENTIA ČASOPIS

O

I N T E G R AT I V N OJ

BROJ 8/ GODINA II.

A R O M AT E R A P I J I

www.aromavita-institut.com

AROMAVITA INSTITUT ZA AROMATERAPIJU

TEMA BROJA

Cedar

ARHETIP: ŽIVOTNI TRENER

UGROŽENA VRSTA TEME:

PSIHOLOŠKA OTPORNOST

CITOTOKSIČNO I ANTIOKSIDANSNO DJELOVANJE CEDRA

AROMA FACE: VAŽNOST MIRISA U AROMAKOZMETICI


#inspiriraniwaldorfom Stručno usavršavanje za menadžera organizacijske kulture i vođenja prema Brendfulness metodi

Program organizacijske kulture i vođenja prema Brendfulness metodi obuhvaća: • • • •

Vizualni identitet svrhe Kulturu komuniciranja Organizacijsku kulturu svrhe Brendfulness metodologiju i načela vođenja Poslovno učilište za organizacijsku kulturu i vođenje • Sopot 2, 10090 Podsused info@dhar-media.hr


ESSENTIA

3 UVODNIK Poštovani i dragi čitatelji, Proživljeno iskustvo proteklog vremena obilježilo je Essentiu kao prvi hrvatski časopis iz aromaterapije koji razvija integrativni pristup i glasnika novih pristupa u razvoju aromaterapije kao jedinstvene sinergije znanosti, iskustva i duhovnosti. Cilj nam je pomaknuti granice, sagledati drugačije /nove mogućnosti, istraživati nove utjecaje, osloboditi se ograničenja očekivanog i nadasve proširiti svijest. Integracija je je budućnost svakog čovjeka pa samim time i čovječanstva. Otvorenost prema promjenama, rad na sebi, otvorenost uma i spremnost na promjene možda su jedina nada da spasimo sebe i našu planetu. Smjerovi u znanosti se ujedinjuju jer se uvidjela neraskidiva povezanost između organskih sustava, psihe i prirode. Svijest o sveopćoj umreženosti ljudi, planete i svemira više nije novost. Sada se radi na tome da se naučimo ponašati u „mrežama“ te da ih koristimo kako bi iscijelili sebe i planetu. Kroz iscjeljenje bit ćemo sposobni primiti nebrojene informacije koje nas čekaju te tako postaviti nove temelje društva i osobne suverenosti. Načini i nivoi komunikacije kao prijenosa informacija baza su evolucije. Esencijalna ulja su nastala kao posljedica primarnog i sekundarnog metabolizma biljke, koje su procesom mikorize međusobno umrežene i dijele informacije sakupljane milijunima godina. Esencijalna ulja su bazna komunikacija između biljnog i ljudskog svijeta. Po svojoj kemijskoj, fizikalnoj i elektromagnetskoj strukturi mogu primiti, pohraniti i prenijeti višedimenzionalne informacije. Biljke su stvorile nešto sto naše biće može „primiti“ i razumjeti te iskoristiti za daljnji razvoj. Ostalo je na nama. Koliko se brzo možemo odvojiti od ograničavajućih, zastarjelih razmišljanja, koliko je naš um jak da može podnijeti nove informacije, koliko smo karakterno i duhovno jaki da slijedimo svoj put. U ovom broju predstavljamo vam cedar, najmoćnije drvo crnogorice i ulje koje besprijekorno podržava integritet svakog bića. Zrinka Jezdić, urednica

3/ ESSENT I A


SADRŽAJ

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

11

03 | UVODNIK 6 Tema broja: Psihološka otpornost, mr.sc. Tihana Malenica Bilandžija, prof.psihologije i sistemska konstelatorica 8 Tema broja: Cedar, Sonja Prijić, mr. ph., aromaterapeutkinja 11 Tema broja: Atlaski cedar - uzgoj, Sabina Fureš, aromath.spec. 14 Tema broja: Cedar, cedrovina (cedrovo drvo), Sabina Fureš, aromath.spec. 16 Tema broja: Cedar esencijalno ulje, Sabina Fureš, aromath.spec. 18 Značajna znanstvena istraživanja o djelovanju esencijalnog ulja cedra, Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath. 23 Case study: Utjecaj aromaterapije na bipolarni poremećaj, Zrinka Jezdić, dipl.med. teh., clin.aromath 26 Tema broja: Životni trener Cedar, Zrinka Jezdić, dipl.med.teh., clin.aromath 28 Case study: Psihološkai i duhovni aspekt cedra kao pomoć kod Hashimota, Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath. 30 Aromakozmetika: Aromakozmetika i Cedar, Ljiljana Plavac, aromath. spec.

TEMA BROJA

Cedar

31 Recepti: Cedar, Sanja Fistonić, aromaterapeutkinja 33 Aromaface: Važnost mirisa u Aromakozmetici, Zrinka Jezdić, dipl.med.teh., clin.aromath

4/ES S EN TIA


ESSENTIA

36 Aromaodgoj: Zvonki cedar odgojni, Jelena Bubenik, waldorfski pedagog i aromaterapeutkinja 39 Aromadog: Esencijalno ulje atlaskog cedra (Cedrus atlantica) u tretiranju Alopecije X ili BSD (black skin disease) kod pasa, Tanja Majcen, dr.vet.med., holistički aromaterapeut 41 Aroma menadžer: Održavanje menadžerskog zdravlja, Zrinka Jezdić, dipl.med.teh., clin.aromath 43 Stručni članak: Vođa kao životni trener, Lea Brezar, poduzetnica, spisateljica i pjesnikinja 46 Aroma prostor: Program čišćenja i organizacije životnog i radnog prostora, Blaženka Rukavina, aromaterapeutkinja 48 Kolumna: Životni trener u doba pandemije, Ljiljana Plavac, aromath. spec. 50 Intervju: Dobrobit esencijalnih ulja, Zrinka Jezdić, dipl.med.teh., clin.aromath

IMPRESUM: Izdavač: Aromavita - Institut za aromaterapiju Glavna urednica: Zrinka Jezdić, dipl.med.tech., clin.aromath Stručni suradnici: Jelena Bubenik, waldorfski pedagog i aromaterapeutkinja; Ljiljana Plavac, aromath. spec.; Sonja Prijić, mr. ph., aromaterapeutkinja; Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath.; Sabina Fureš, aromath. spec. Lektura: Melisa Slipac, mag. phil. Dizajn i prijelom: Dhar media Fotografije: Shutterstock, Freepik, Unsplash Tisak: Kerschoffset, Sv. Nedelja Naklada: 1000 komada

5/ES S EN TIA


TEMA

6

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Psihološka otpornost

K

roz život iskusimo različite događaje i situacije. Neki su željeni i planirani, a drugi nas nenadano zadese. Činjenica jest da se različiti ljudi različito nose s okolnostima u kojima se nađu i da upravo to čini razliku u tijeku i kvaliteti njihovih života. Zašto neki ljudi pokleknu i pred manjim poteškoćama ili preprekama, a neki iz vrlo zahtjevnih situacija izađu jači i nepokolebljiviji? Jedan od odgovora leži u tzv. psihološkoj otpornosti (engl. resilience) koja se odnosi na proces uspješne prilagodbe pojedinca u kriznim, odnosno stresnim situacijama. Kada se suočimo sa zdravstvenim ili egzistencijalnim problemima, ljubavnim brodolomom ili obiteljskom tragedijom, trebamo određenu strategiju preživljavanja koja će nam omogućiti da ostanemo funkcionalni na dnevnoj razini dok ne prođe akutno razdoblje stresa i potom se, s protokom vremena, vratimo u svoje uobičajeno (optimalno) stanje bivanja. Psihološka otpornost obuhvaća održivost, sprječavanje nastanka ili smanjenje smetnji nakon značajnog stresa, ali i brz oporavak od smetnji koje nastanu kao posljedica doživljenog rizika (Davydov i sur., 2010.). Oni pojedinci koji je posjeduju učinkovito se služe svim dostupnim resursima kako bi si pomogli u nezavidnim okolnostima u kojima su se zatekli. To je pokazala i najpoznatija studija na ovu temu poznata kao Kauai longitudinalno istraživanje koju je 1955. godine započela američka razvojna psihologinja Emily Werner. Praćenje je obuhvatilo kohortu od 698 djece na havajskom otoku Kauai od rođenja (1955.) do srednje životne dobi pri čemu se promatrao utjecaj različitih rizičnih (perinatalne komplikacije, psihopatologija i/ili rastava roditelja, siromaštvo...) i zaštitnih čimbenika (dodatno obrazovanje, sklapanje braka, pohađanje psihoterapije...) na njihov razvoj u dobi od 1, 2, 10, 18, 32 i 40 godina. Među djecom koja su bila izložena četirima ili više rizičnih čimbenika, njih dvije trećine su razvile smetnje poput emocionalnih problema, teškoća u učenju i neprilagođenog ponašanja, dok je preostala jedna trećina prošla kroz djetinjstvo i adolescenciju bez zabilježenih problema i devijacija u ponašanju te su stasali u dobro prilagođene odrasle ljude. Također, zanimljiv je i podatak proizašao iz istraživanja koji upućuje na pozitivno funkcioniranje u odrasloj dobi (s 32 i 40 godina) većine djece koja su imala teškoće u ranijim fazama života, a posebno ako se radilo o djevojčicama. Ovakav poželjan tijek događaja pripisuje se nekom od zaštitnih čimbenika koji su se u nekom trenutku pojavili u njihovim životima i djelovali kao katalizatori ključnih i dugotrajnih pozitivnih promjena u njihovim životima.

U SUSRET CEDRU, SIMBOLU SNAGE, MOĆI, HRABROSTI, POSTOJANOSTI I OTPORNOSTI

6 /ESSENT I A


ESSENTIA

OTPORNIMA SE NE RAĐAMO VEĆ POSTAJEMO Neki ljudi imaju prirodnu sklonost poželjnim obrascima ponašanja u kriznim situacijama. Nekako spontano točno znaju što im čini dobro. Posjeduju „urođenu“ mudrost koja rezultira učinkovitim strategijama preživljavanja, dok kod drugih to baš i nije slučaj. Međutim, psihološka otpornost nije urođena i moguće ju je razvijati usvajajući nove vještine i navike. Preporuka bi bila raditi na tome u mirnodopskim vremenima, iako smo češće i više za to motivirani kad se već suočimo s neugodnim i izazovnim situacijama. Ako u tim kriznim trenucima uspijemo biti domišljati i proaktivni u nošenju s akutnim problemima, onda nam stečeno iskustvo ne pomaže samo u datom trenutku, nego može rezultirati i novim obrascima ponašanja kojima ćemo unaprijediti i kvalitetu svog budućeg života. Provedena znanstvena istraživanja uočila su da određeni obrasci ponašanja jačaju našu psihološku otpornost. U iznenadnim stresnim situacijama od velike je pomoći usvojiti stav prihvaćanja patnje kao sastavnog dijela života (ne opirati se stvarnosti, iako nam se ne sviđa) te se primarno usmjeriti na ono na što možemo utjecati kao i na ono što je za nas još uvijek dobro čak i u tim nepovoljnim okolnostima. Također, korisno je kontinuirano preispitivati svoje misli i ponašanja na način da procjenjujemo njihovu učinkovitost u namjeri da se bolje osjećamo. U kriznim okolnostima to će značiti svaki dan, a ponekad možda i iz sata u sat. Za razliku od iznenadnih kriza kada obično reagiramo reaktivno kao odgovor na novonastalu nepovoljnu situaciju, u normalnim uvjetima života možemo planski i proaktivno usvajati nove obrasce ponašanja za koje smatramo da će unaprijediti kvalitetu našeg življenja, ali i osnažiti nas za bolje suočavanje s nekim budućim neočekivanim i neželjenim situacijama. Neki od njih su: • Brinuti o tjelesnom i mentalnom zdravlju – izbalansirana prehrana, redovita tjelesna aktivnost, meditiranje, hobiji, humor, umjerenost u korištenju digitalnih medija, a posebno izbjegavanje ovisničkog ponašanja bilo koje vrste (alkohol, cigarete, narkotici, lijekovi za smirenje...). Primjena esencijalnog ulja cedra (Cedrus atlantica) udisanjem (suha inhalacija ili korištenjem difuzora) ili na koži (lokalno utrljavanje, masaža) donosi nam dobrobiti njegove energije čije su karakteristike: sigurnost, stabilnost, uzemljenost i centriranost. Njegov arhetip je životni trener čiji su pozitivni aspekti razumijevanje životnih situacija, donošenje odluka na temelju životnog iskustva i vjere te posjedovanje mudrosti i sposobnosti prijenosa znanja što u potpunosti podržava razvoj naše psihološke otpornosti.

Piše: mr.sc. Tihana Malenica Bilandžija, prof.psihologije i sistemska konstelatorica

• Osvijestiti misli, osjećaje i ponašanja – uočiti, prepoznati i preispitivati svoje misli, osjećaje i ponašanje izbjegavajući vrednovanje, točnije osuđivanje, prepoznavati svoja ograničavajuća uvjerenja, a u izazovnim situacijama usmjeriti se na identificiranje resursa koji nam mogu biti od pomoći te prepoznati „slabosti“ koje nam mogu odmoći, ako ih ne uvrstimo u jednadžbu strategije suočavanja s nepoželjnim okolnostima. • Poticati razvojni misaoni sklop – pod misaonim ili mentalnim sklopom pojedinca podrazumijevamo njegova uvjerenja, odnosno način razmišljanja. Osobe sklonije razvojnom misaonom sklopu vjeruju da se sposobnosti i talenti koje posjedujemo mogu mijenjati i unaprijediti ponavljanjem, vježbom i ulaganjem dodatnog napora. Ako s tim uvjerenjem pristupamo životnim situacijama bez obzira na njihov predznak, pozitivno utječemo na osobnu učinkovitost, a time i osjećaj uspješnosti. Prihvaćanje činjenice da su promjene i stresne situacije sastavni dio života, olakšava nam sagledati situaciju iz različitih perspektiva i razmotriti sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. • Njegovati svoju društvenu mrežu – primarno je važno održavati dugotrajne i bliske odnose s najbližima (obitelj, prijatelji) kao i okružiti se ljudima koji nam pružaju podršku i pozitivno se odnose prema nama (izbjegavati tzv. toksične osobe koje imaju sklonost kritizirati, iskorištavati, omalovažavati, itd.), što je posebno važno u stresnim situacijama kada nam njihova pomoć može uvelike koristiti da ih bezbolnije i brže prevladamo.

7/ ESSENT I A


TEMA BROJA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

8

Cedar

SUVREMENI BIOLOZI SU POTVRDILI STARU MISAO DA CEDAR IMA DUŠU. TO NEOBIČNO DRVO IMA ISTI BIOLOŠKI RITAM KAO I ČOVJEK.

(Cedrus atlantica, Pinaceae)

C

edar ne ispoljava svoju aktivnost u točno određenim satima kao drugo drveće, već u zavisnosti od vanjskih okolnosti. Na primjer, ljeti kada je oblačno, on se “budi” u 10 sati ujutro, a kada je vedro, “budi “ se u zoru; zatim se “odmara” danju od 15h do 16h. Navečer je cedar aktivan do 23h, a zatim spava tijekom noći. Zimi se njegov životni ciklus ne prekida kao kod drugog drveća, on je “budan”, samo “spava” mnogo duže. U Sredozemlju se koristila oleorezina libanonskog cedra, a drvo kao građevinski materijal. Oleorezina se koristila kao repelent, a stari Egipćani su je dodavali u smjese za balzamiranje. Atlaski cedar je impozantno piramidalno stablo visoko do 40

metara, kratkih igličastih listova. Himalajski cedar je stablo sjeverne Indije i Tibeta, a njegova oleorezina koristila se za liječenje dišnih i urinarnih infekcija. Terrab i suradnici (2006) su utvrdili da je atlaski cedar ekološki i ekonomski značajna šumska vrsta drveća sjeverne Afrike i smatra se jednom od ugroženih vrsta četinara u regiji. Kloroplasti su korišteni za proučavanje genetskih varijacija među populacijama cedra u cijelom području rasprostranjenosti u Maroku.(1). Kloroplasti su organele u citoplazmi stanica gdje se odvija fotosinteza. Reakcije drveća atlaskog cedra na starost i klimatske promjene još uvijek su slabo proučene kod pojedinačnog drveća. Dendrohronološke metode korištene su za ispitivanje rasta

8 /ESSENT I A


ESSENTIA

cedra i utjecaja klime na rast. Dendrohronologija je nauka koja koristi prstenove drveća za datiranje prošlih događaja i klimatskih uvjeta. Na rast proučavanih atlaskih cedrova negativno su uticale periodične suše i nagli porast temperature od 1970. godine. Odgovori su pokazali da je pad rasta drveća uglavnom objašnjen smanjenjem padavina. Linares i sur (2013) su smatrali da se zavisnost od starosti i osjetljivosti na sušu mora izjednačiti i uzeti u obzir na nivou pojedinačnog drveta kada se predviđa buduća dinamika i postojanost cedrovih šuma u Maroku.(2). Sibirski cedar ili sibirski bor je jedno od najstarijih stabala porodice borova, dostiže do starosti od 400 godina i visine oko 50m. U Europi ne raste u divljini, a kada je posađena savršeno preživljava. Kod običnih borova iglice rastu u grozdovima od dva komada, a kod cedra pet. Cedar voli lagana i pjeskovita tla. Sibirski cedar je drvo cijenjeno zbog ljepote stabla i četine kao i zbog mnogih svojstava koji se koriste u narodnoj medicini. Svi dijelovi sibirskog cedra, četina, smola, drvenasta vlakna stabla, pa čak i kora posjeduju veliku količinu fitoncida. Prema mišljenju istraživača, fitoncidi uništavaju sve štetne mikrobe u velikom gradu. U medicinske svrhe se koristi cijela biljka : iglice, ljuska, sjemenke, pupoljke i smola. Koriste se i četine i cedrovi orasi – šišarke (pinjoli) sibirskog cedra, koje su bogate askorbinskom kiselinom, lizinom i karotenom. Ulje sibirskog cedra uništava bakterije i mikroorganizme pa je zrak pod ovim utjecajem gotovo sterilan. Iglice sadrže vitamin C, provitamin A, tanine, alkaloide, esencijalno ulje (više od 2%), organske kiseline kao što su jabučna, limunska, oksalna, kininska, šikiminska, flavonoide (kvercetin, mircetin), fosfor, željezo, mangan, bakar i fitoncide. Iglice pomažu u čišćenju krvnih žila, povećavaju elastičnost krvnih žila, poboljšavaju sastav krvi, djeluju kao tonik i antiskorbutik, djeluje kao ekspektorans. Koristi se kao dekokt, oblog, losion i putem inhalacija. Tinktura cedrovih iglica utrljava se u zglobove kod reume, gihta i artritisa. Kupka se koristi kao tonik kod umora i napetosti. Ljuska sadrži tanine, terpene, mikroelemente i elemente u tragovima, celulozu i smole. Znanstveno je dokazano da cedrova smola posjeduje antiseptičko i baktericidno djelovanje, stabilizira živčani sustav, stimulira cirkulaciju, inhibira rast Corynebacterium diphteriae, Bacillus suptilis, Staphylococcus, koristi se za liječenje rana, čireva, opekotina i posjekotina, za liječenje čira na želucu, za liječenje i prevenciju paradontoze i gingivitisa.

Pripremila: Sonja Prijić, mr. ph., aromaterapeutkinja Od cedrove smole dobiva se sintetički kamfor. Smola sadrži terpentin oko 70%. Sjemenke sadrže ulje, dušične tvari, aminokiseline, škrob, glukozu, fruktozu, saharozu, biljna vlakna, elemente u tragovima, vitamine B1, B2, B3, PP, D, E, provitamin A, jod nezasićene masne kiseline i katehine. Sjemenke sibirskog cedra osnovna su hrana za mnoge šumske životinje, a za ljude su od kamenog doba sve do danas dragocjena namirnica i trgovački artikl. U Sibiru ga zovu krušno drvo. Znanstvena istraživanja su pokazala da 100 grama sjemenki sibirskog cedra zadovoljava svakodnevne ljudske potrebe za aminokiselinama i elementima u tragovima kao što su mangan, cink, bakar, kobalt. Sjemenke (orašasti plodovi) sibirskog cedra su bogati magnezijem, koji je neophodan za normalizaciju metabolizma, kolesterola, smanjuju nadražljivost nervnog sistema, aminokiseline obezbjeđuju strukturnu i regulatornu funkciju proteina i učestvuju u prevenciji metaboličkih poremećaja. Drvo, iglice, smola sadrže fitoncide, koji stimuliraju zaštitne funkcije organizma i djeluje antimikrobno. Infuzi, dekokti i tinkture koriste se za liječenje bronhijalne astme, respiratornih bolesti (bronhitisa, traheitisa i pneumonije). Tinktura od ljuske se primjenjuje za liječenje bolova u zglobovima, reumatizma i gihta, osteohondroze i artritisa.

9/ ESSENT I A


PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Terpentin se koristi za vanjsku uporabu kod reumatizma, gihta i neuralgije. Terpentinske kupke se preporučuju kod taloženja soli u zglobovima. Inhalacije sa dodatkom terpentina su efikasne kod bronhitisa. Svi terpentinski balzami mogu se podijeliti u tri grupe prema načinu primjene. Odlučujući faktor je postotak smole i to za unutrašnju uporabu do 10%, za nanošenje na sluzokožu od 10% do 20% i za vanjsku uporabu preko 20%. Balzam od smole (živice) sibirskog cedra (terpentinski balzam). Čista smola cedra se u kontaktu sa zrakom stvrdnjava i postaje kao kamen. Prije uporabe, prvo se dovodi u stanje koje je za to pogodno. Smola se rastvara u biljnom ulju u vodenoj kupci na temperaturi od 50 stupnjeva. Pošto se ne dogodi pregrijavanje sastojaka, dobiveni balzam ima ljekovita svojstva živice, a čuva i korisne supstance biljnog ulja.

40 godina, a u njegovanim zasadima sa 20 godina, da bi potom rađao punih 250 i više godina. Sibirski cedar otporan je na ekstremne klimatske uvjete, podnosi temperature do -60 stupnjeva. U tehničkom smislu drvo sibirskog cedra je vrhunskog kvaliteta, od njega se prave brvnare i drveni hramovi. Vrlo zanimljivo istraživanje su proveli i Pagon i sur. (1966) kroz kvantitativno određivanje biljnih antibiotika u četinjačama Dalmacije (3). Prikazane su dvije kvantitativne metode za određivanje antibiotika u višem bilju i istraženi predstavnici četinjača Dalmacije iz porodica tisa, borova i čempresa. Na uzorcima cedra zapaženo je da ljeti prevladava streptomicinski tip, a zimi penicilinski tip biljnih antibiotika. Vodeni ekstrakt iglica Cedrus deodara djeluje na ispitivani soj Staphylococcus aureus u razrjeđenju 1:20 nakon kontakta od 4 sata.

VITAMINSKI NAPITAK OD IGLICE SIBIRSKOG CEDRA

Preparati sibirskog cedra imaju protuupalno, sedativno, antiastmatičko, diuretičko, kemostatičko, baktericidno, antimikrobno, ekspektorantno, regenerativno, imunostimulirajuće, poboljšavaju funkciju kardiovaskularnog sistema i djeluju kao antiskorbutik.

Usitnjene iglice preliti hladnom prokuhanom vodom u odnosu 1:1 s dodatkom limunske kiseline. Ostaviti da odstoji 2-3 dana.

ZANIMLJIVOSTI O CEDRU

TINKTURA Jednu šalicu neočišćenih sjemenki sibirskog cedra preliti s 0,5 l votke. Ostaviti da odstoji na tamnom hladnom mjestu 2 tjedna, zatim procijediti i sipati u bocu od tamnog stakla. Tinktura se koristi za vanjsku i unutarnju uporabu, po jednu žlicu pred svaki obrok. Dekokt od ljuske za liječenje bolesti zglobova: jednu šalicu ljuske preliti s 1 litrom kipuće vode, kuhati 3-4 minute. Ostaviti da odstoji 3-4 sata, zatim procijediti. Uzimati po polovinu šalice prije obroka tri put dnevno. Sjemenke pravih cedrova nisu jestive, dok sjemenke borova jesu. Boravak u šumi od sibirskog cedra je ljekovit. U toku 24 sata, hektar šume može izdvojiti 30 kg fitoncida koji imaju baktericidno djelovanje. Sovjetski naučnik B. P. Tokin dokazuje da je u cedrovim šumama zrak praktično sterilan, od 200 do 300 stanica bakterija po jednom kubnom metru. Sibirski cedar u početku veoma sporo raste, s deset godina visok je samo oko metar i pol. U prirodi plod donosi tek s

„Simbol je snage i mudrosti. Cedar je stablo s vrlo dugom prošlosti i jedan od najstarijih mirisa u povijesti čovječanstva. Najstariji zapisi odnose se na najpoznatiju vrstu cedra Cedrus libani, simbol uzvišenosti, snage, trajnosti, plodnosti i dostojanstva. Spominje se u Bibliji i epu o Gilgamešu.“

REFERENCE: 1.Terrab A, Paun O, Talavera S. Genetski diverzitet i struktura populacije u prirodnim populacijama marokanskog atlaskog cedra (Cedrus atlantica; Pinaceae) utvrđene cpSSR markerima. American Journal of Botany. 2006; 93(9):1274-1280. 2.Lineras J.C, Taiqui L, Sanguesa-Barreda G. Osjetljivost atlaskog cedra (Cedrus atlantica) na sušu u marokanskim šumama atlaskog cedra.Dendrochronologia.2013; 31(2): 88-96. 3..Pagon S, Bakić J, Ganc P. Kvantitativno određivanje antibiotika u četinjačama Dalmacije. Acta Botanica Croatica.1966; 25(1): 85-96. LITERATURA Jezdić Z. Arhetipovi esencijalnih ulja: veliki praktični vodič. Prvo izdanje. Zagreb: Aromavita-institut za aromaterapiju; 2019. Bowles E.Y. Eterična ulja. Prvo izdanje. Zagreb: Veble commerce; 2012. Marković S. Fitoaromaterapija. Drugo izdanje. Zagreb: Centar Cedrus; 2010.

10/ESSENT I A


ESSENTIA

11

Atlaski cedar - uzgoj ROD CEDRUS JE DOBIO IME PO GRČKOJ RIJEČI „KEDROS, KEO“ KOJA OZNAČAVA STARO GRČKO IME ZA SMOLASTO STABLO I DRVO ZA KAĐENJE.

11/ESSENT I A


TEMA BROJA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

A

tlaski cedar (Cedrus atlantica) u prirodi raste na planinama Atlas i Rif u sjeverozapadnoj Africi (Alžir i Maroko) na nadmorskoj visini 1000- 2000 m te mu je prirodna rasprostranjenost od 29o – 35o zemljopisne širine. U Europi se počinje uzgajati kao ornamentalno drvo od 1842. godine, a kasnije i u Sjevernoj i Južnoj Americi. U Hrvatskoj se kao ukrasno drvo uzgaja po parkovima, drvoredima i nasadima, a najviše raste na području Istre i primorja. Visina stabla cedra iznosi 40 – 45 m, a promjer debla je oko 2 m. Kod atlaskog cedra ne možemo govoriti o klasičnom uzgoju koji bi nakon sadnje davao zadovoljavajuće rezultate u pogledu ekstrakcije esencijalnih ulja radi dugotrajnog rasta i razvoja debla, niti se kao takav uzgaja. Esencijalno ulje se uglavnom dobiva iz samoniklih stabala u prirodi. Cedar je vrsta aridnih, sušnih područja koja za rast i uzgoj treba dosta svjetla (heliofilna vrsta). Pogodan je za kultiviranje u sredozemnom i polu- sredozemnom području. Od svih cedrova atlaski je najotporniji u pogledu klimatskih ekstremiteta te može uspijevati i u kontinentalnom dijelu. Na prirodnom staništu raste na vapnenačkom tlu, ali dobro uspijeva i na pjeskovitom. Dobro uspijeva na bazičnoj podlozi, a bolje na dubljim i vlažnijim tlima. Brzorastuća je vrsta. Za rasprostranjenost cedra potrebna su podneblja koja zadovoljavaju određene parametre i to: nadmorska visina od 400-2400 m, srednja godišnja količina oborina 500-1800 mm - zimsko kišno razdoblje, maksimalno trajanje sušnog razdoblja do 4 mjeseca, srednja maksimalna temperatura najtoplijega mjeseca od 16 – 30oC, srednja maksimalna temperatura najhladnijeg mjeseca oko -8oC, apsolutna minimalna temperatura -25oC.

CEDAR U VLASTITOM VRTU Uzgoj cedra nije posebno zahtjevan, a bitan su faktor odgovarajuće tlo i izloženost klimatskim uvjetima. Porijeklo sadnice koju namjeravamo zasaditi igra značajnu ulogu u rastu i održavanju cedra. Biljka uzgojena iz sjemena koje je sazrelo u sličnim ili rigoroznijim klimatskim uvjetima pokazuje veću otpornost. Za sadnju su najpogodnija sunčana do polusunčana mjesta sa barem 6 – 8 sati sunčeve svjetlosti, koja su zaštićena od direktnog udara vjetra. Cedar preferira dobro drenirano porozno šljunkovito tlo, prekriveno laganom pješčanom ilovačom, iako vrlo dobro uspijevaju i na običnom, dobro dreniranom tlu. Za bolji rast tlo se u kasnu jesen malčira stajskim gnojem. Obrezivanjem grana formira se željeni uzgojni oblik, no nije preporučljivo rezati najdonje grane ukoliko su zdrave. Za održavanje prirodne simetrije cedra dovoljno je ukloniti nekoliko središnjih ili terminalnih pupova na grani te će se na taj način razvijati grane iz bočnih pupova i formirati gušći rast. Presađivanje se obavlja u bilo koje doba godine, a najbolje u proljeće kada pupoljci tek počinju bubriti. Ljeti treba izbjegavati presađivanje kada je biljka u punom rastu.

UGROŽENA VRSTA Osim za dobivanje esencijalnih ulja, drvo atlaskog cedra koristi se još i u drvnoj industriji. Njegovo je drvo trajno,

Razmnožava se sjemenom, a teže reznicama. Cedrovi češeri skupljaju se direktno sa stabla prije nego postanu smeđi. Potrebno ih je ostaviti sušiti tek toliko da se njegove ljuske olabave i da se iz njih mogu sabrati sjemenke. Jako je bitno izbjeći pretjerano sušenje češera, jer je velika vjerojatnost da će se i sjemenke unutar češera previše osušiti te tada postati neupotrebljive za daljnje razmnožavanje. Ukoliko se sjeme previše osuši ispod kritične razine, neće više moći upijati vodu na način koji bi mu omogućilo iskorištavanje rezervi hrane. Cedrove reznice se jako teško ukorijenjuju. Potrebno ih je uzeti iz matične biljke u kasnu zimu te tretirati sredstvom za ožiljavanje – IBA prahom (indelobutryc acid = indomaslačna kiselina) kako bi razvile korijen. Kultivari vrsta cedrus rutinski se razmnožavaju cijepljenjem.

12/ESSENT I A


ESSENTIA

teško, bogato smolom, lako za obradu i poliranje. Upotrebljava se i njegova piljena građa, kao ogrjevni materijal, kao industrijsko drvo za izradu namještaja, ljuštenog furnira, oblovina za stupove i grede te za oblaganje i unutarnje uređenja brodova, vagona, za izradu drvenih skulptura i drugo. Lokalno stanovništvo prerađuje i njegovo korijenje koje sadrži određenu količinu smole, koju vade i koriste kod uklanjanja nametnika kod stoke. Kombinacija raznih čimbenika kao što su ljudsko nekontrolirano iskorištavanje drvene građe, djelovanje štetočina koje dovode do propadanja stabla, sve manje količina oborina u područjima na kojima cedar raste te podizanje prosječne temperature dovelo je do velikog gubitka prirodne populacije cedra tijekom posljednjih 50 godina. Procjenjuje se da se u razdoblju od 1940. do 1982. dogodio veliki pad broja stabala cedra i to do 75% (podaci procijenjeni od strane IUCN – International Union for Conservation of Nature, 2013. godine). Stoga je atlaski cedar dobio status ugrožene vrste i prijeti mu izumiranje. Vrsta se smatra ugroženom kada se broj prirodne populacije smanji za ≥50% tijekom 10 godina ili 3 generacija, procjene divljih i zrelih odraslih jedinki iznose manje od 2500 i taj broj se smanjuje, a postoji 20% vjerojatnost da će izumrijeti unutar 20 godina ili 5 generacija. (IUCN, 2017.)

Piše: Sabina Fureš aromath.spec. doprinosi učvršćivanju tla, a time i boljem fiksiranju korijena i prikupljanje vlage u tlu, što pridonosi većoj produktivnosti u rastu cedra. Ova je tehnika predstavlja veći financijski izdatak te to predstavlja jedino ograničenje za njezinu široku primjenu.

REFERENCE: 1. Pijut, Paula. (2000). Cedrus - The true cedars. Journal of Arboriculture. 26. 218-224.

ISTRAŽIVANJA • Sbabdji M. Oldache E. H. Ahmed H. Kadik B. i Lambs, L. (2009.) ovom studijom sagledavaju posljedice napada borovog četnjaka Thaumetopoea pityocampa Schiff. (defolijator stabala četinjača) na stoljetne cedrove u nacionalnom parku Chréa 50 km JZ od Alžira. Utvrđeno je da je napad borovog četnjaka doveo do defolijacije cedra, a time i smanjilo njegov napredak u rastu i razvoju te produktivnost. Unatoč tome, stabla cedra uspijevaju u svojoj regeneraciji. • Keriem A. Sbabdji M. i Lambs L. (2018) proveli su studiju uspješnosti rasta atlaskog cedra primjenom različitih metoda sadnje, u planinama El M’Sid, odjel Souk Ahras (700 km istočno od Alžira). Utvrđeno je da korištenje jarkova i/ili terasa

2. Sbabdji, M. & Oldache, El & Haddad, Ahmed & Kadik, Bachir & Lambs, L.. (2009). Cedar tree growth (Cedrus atlantica Manetti) in Chréa National Park, Algeria, and the influence of defoliation by the pine processionary caterpillar (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). Revue d Ecologie. 64. 323-332. 3. Amina, Keriem & Sbabdji, Mohamed & Lambs, L.. (2018). Study of Atlas Cedar Growth (Cedrus atlantica Manetti) in El M’sid Mountains (East Algeria): Productivity and Growth According to Planting Methods. Open Journal of Forestry. 08. 182-195. 10.4236/ojf.2018.82013. LITERATURA: Airmid institute, https://airmidinstitute.org, pristupljeno 15.11.2021. Euforgen, http://www.euforgen.org/species/cedrus-atlantica, pristupljeno 10.11.2021. Lanzara P. Pizzetti M. Drveće. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1982. The gymnosperm database, https://www.conifers.org/pi/Cedrus_atlantica.php, pristupljeno 16.11.2021. Trajković J. Despot R. Cedrovina. Drvna industrija, 54 (1), 66, Zagreb, 2003. Vidaković, M. Četinjače. Grafički zavod Hrvatske, Hrvatske šume, Zagreb, 1993. Vidaković, M. i Franjić, J. Golosjemenjače. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; HŠ d.o.o. Zagreb; Akademija šumarskih znanosti Zagreb, 2004.

13/ESSENT I A


TEMA BROJA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Piše: Sabina Fureš aromath.spec. Ono što je lav u životinjskom carstvu, cedar je među drvećem. Veličanstveni i puni snage, cedrovi stoluju visoko u najvišim predjelima planina. Oni trebaju prostor za svoje ekspanzivne grane i neustrašivi su usprkos elementima u potpunom unutarnjem skladu.

14

CEDAR, CEDROVINA

(CEDROVO DRVO)

Č

esto se, kada govorimo o esencijalnom ulju cedra, referiramo na atlaski cedar (Cedrus atlantica), a ponekad ako koristimo himalajski cedar (Cedrus deodara), onda ćemo to posebno i naglasiti. Navedena esencijalna ulja cedra, pored još dva - libanonski i ciparski, spadaju u prave cedrove, koji dolaze iz porodice borovki (Pinaceae). Ostala ulja koja se mogu naći u literaturi i na tržištu zajedno s uljima pravog cedra su ulja cedrovine ili cedrovo drvo, a dolaze iz porodice čempresovki (Cupressaceae).

(Fischer-Rizzi, 1990.)

Libanon i Antilibanon u Libanonu, gdje je sada veoma rijedak, ali ga zato ima više u planinskim masivima Taurusa i Antitaurusa u Turskoj.

OSTALI CEDROVI (PORODICA CUPRESSACEAE) • Port Orford cedar (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.) - sinonimi: Oregonski cedar, Port – Orford bijeli cedar, Port – Orford čempres, Lawsonov čempres, ruža cedar • Kineski cedar (Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco) – sinonimi: kineski tužni čempres, kineski močvarni čempres

PRAVI CEDROVI (PORODICA PINACEAE) • Atlaski cedar (Cedrus atlantica = Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriére) - Areal ove vrste obuhvaća planine Atlas i Rif u sjeverozapadnoj Africi (Alžir, Maroko) gdje obitava na nadmorskoj visini od 1000-2000 m. • Ciparski cedar (Cedrus brevifolia = Cedrus libani var. brevifolia Hook l.) – dolazi na Cipru u planinskom području Pophos, Troodes i Tripylos, gdje zauzima oko 500 ha površine. • Himalajski cedar (Cedrus deodara = Cedrus libani var. deodara Hook.) – prirodno je rasprostranjen u sjeverozapadnom području Himalaje od 1100 do 3000 m; njegovo ime doslovce prevedeno znači: „drvo bogova“ • Libanonski cedar (Cedrus libani = Cedrus libanonica (Trew) Pilger – Rasprostire se u planinama Jebel Alaonite u Siriji,

• Virginijski cedar (Juniperus virginiana L.) – sinonimi: crveni cedar, istočni crveni cedar • Teksaški cedar (Juniperus ashei Buchholz) – sinonimi: Meksikanski cedar, Ozark bijeli cedar, planinski cedar • Zapadni crveni cedar (Thuja plicata Don ex D. Don) – sinonimi: pacifička tuja, kanu cedar, veliki cedar, pacifički crveni cedar – ponekad se prodaje i kao ulje cedrovog lista. • Istočni bijeli cedar (Thuja occidentalis) – sinonimi: tuja, arbor-vitae, bijeli cedar, močvarni cedar – dobiva se ulje od lišća cedrovog drva sa 65% tujona • Žuti cedar (Chaemaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach) – njegovo drvo se koristi za obredne rituale

14/ESSENT I A


ESSENTIA

• Japanski cedar (Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl.) – sinonim: Hinoki – njegovo ulje se koristi u ograničenim količinama u parfemskoj industriji; Japanska vlada zaštitila je ovo drvo 1982. godine. • Istočno afrički cedar (Juniperus procera Hochst ex Lindl.) – esencijalno ulje nije u komercijalnoj trgovini; FAO ga je 1994. stavio na popis ugroženih vrsta • Hiba cedrovina (Thuja dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc.) – sinonim: japanski hiba cedar – ulje se koristi u parfumeriji, sadrži do 75% tujopsena • Mulanje cedrovina (Widdringtonia whytei Rendle) – ograničeno korištenje esencijalnog ulja u samo nekim dijelovima Afrike • Fenička borovica (Juniperus phoenicea. L.) – sinonimi: gluhač, primorska sovina, crvenozrna borovica – učinkovito protiv bakterije Candida albicans, pokazuje baktericidni i bakteriostatski učinak • Himalajska borovica (Juniperus recurva Buch.-Ham. ex D. Don.) – sinonim: viseća borovica Radi različitih kemijskih sastava i terapeutskih svojstava svakog navedenog esencijalnog ulja, potrebno

je dobro poznavati esencijalno ulje koje mislimo koristiti u terapeutske svrhe. Često se susrećemo s mnogo kontradiktornih informacija na raznim komercijalnim stranicama koje pod nazivom cedrovo drvo (cedarwood) prodaju cedrovo esencijalno ulje. Najčešće se radi o atlaskom cedru, no nije uvijek tako. Kako bi pouzdanije znali o kojem je esencijalnom ulju riječ, potrebno je poznavati latinsko nazivlje esencijalnog ulja za kojim smo u potrazi. Nije preporučljivo korištenje esencijalnog ulja o kojem se malo zna ili nisu dostupne dodatne informacije. Navedena esencijalna ulja kategorizirana su kao cedrovo drvo, a najčešće upotrebljavana ulja su nam i najpoznatija. Ostala su navedena radi uvida u obujam rasprostranjenosti nazivlja cedrovo drvo.

LITERATURA: Airmid institute, https://airmidinstitute.org, pristupljeno 15.11.2021. Bachir, Raho. (2017). Antimicrobial activity of essential oils of Juniperus phoenicea from North Western Algeria. Journal of Medicinal Botany. 01. 01-07. 10.25081/jmb.2017.v1.41. Battaglia S. The complete guide to aromatherapy. Second Edition. Brisbane, Australia:The international centre of holistic aromatherapy; 2005. Fischer-Rizzi S. Complete aromatherapy handbook. Sterling Publishing, New York, 1990. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, https://www.enciklopedija.hr/natuknica. aspx?id=11108, pristupljeno 18.11.2021. Pijut P. (2000). Cedrus - The true cedars. Journal of Arboriculture. 26. 218-224.

15/ESSENT I A


TEMA BROJA

16

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Cedar

esencijalno ulje Botanički naziv: Cedrus atlantica (Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriére) Sinonimi: Cedar atlaski, Atlas cedar, marokanski cedar Porijeklo: Maroko Porodica: Pinaceae Postupak ekstrakcije: destilacija vodenom parom

INDIKACIJE:

Biljni materijal: drvo, kora

Limfni sustav: potiče limfnu drenažu i razgradnju nakupljenih masti, blagi diuretik, pogodan za tretiranje celulita i edema

Boja: zlatno do blijedo žuta Mirisna nota: bazna Aroma: vrlo bogata, slatka, drvenasta, topla i balzamična, lagano kamforasta Kada govorimo o esencijalnom ulju cedra, najčešće se referiramo na atlaski cedar (Cedrus atlantica), koji je češći u terapeutskoj upotrebi na našem području, a koristi se još i esencijalno ulje himalajskog cedra (Cedrus deodara). Esencijalno ulja atlaskog cedra sadrži niz kemijskih sastojaka, a najzastupljeniji su seskviterpeni β-himahalen, α-himahalen i γ-himahalen, te keton (E)-α-atlanton (Aberchane & Fechtal 2004). Himahaleni i njihovi derivati jako su traženi u farmaceutskoj i parfemskoj industriji.

Živčani sustav: smanjuje stres, tjeskobu, napetost Psiha: tjeskoba, strah, uznemirenost, smanjuje ponavljajuće i pretjerano razmišljanje, brigu i opsesivne misli, smiruje um i potiče emocionalnu sigurnost Dišni sustav: može se koristiti za liječenje katara, kašlja i kroničnog bronhitisa te peludne groznice Mokraćni sustav: cistitis, infekcije mokraćnog sustava Koža: masna koža, akne, perut, seboreja, njega vlasišta, pospješuje rast kose

MJERE OPREZA TERAPEUTSKO DJELOVANJE: Antiseptičko, antiseboreično, adstringentno, suzbija akne, diuretično, lipolitičko, regenerativno, tonizirajuće, dekongestivno, depurativno, ekspektoransno, sedativno, antibakterijsko, antiinflamatorno, antifungalno, insekticidno, pektoralno.

• Nekoliko autora navode da se Cedrus atlantica ne smije koristiti tijekom trudnoće (Price i Price, Lawless, Fischer – Rizzi) radi potencijalnog neurotoksičnog i abortivnog djelovanja • Tisserand i Balacs navode da se esencijalno ulje cedra smatra se sigurnim za upotrebu

16/ESSENT I A


ESSENTIA

Piše: Sabina Fureš aromath.spec.

KEMIJSKI SASTAV: CEDAR ATLASKI β-himahalen

30,8 – 40,4%

α-himahalen

10,3 – 16,4%

(E)-α-atlanton

5,2 – 13,4%

γ-himahalen

6,7 – 9,7%

Deodaron

1,2 – 6,7%

(E)-γ-atlanton

1,2 – 3,9%

Himahalol

1,7 – 3,7%

Izocedranol

1,2 – 3,1%

(Z)-α-atlanton

1,0 – 2,8%

δ-kadinen

0,5 – 2,6%

1-epi-kubenol

1,1 – 2,5%

(Z)-trans-α-bergamotol

0 – 2,0%

Cedranon

0,7 – 1,7%

α-kalakoren

0,5 – 1,6%

β-himahalen oksid

0 – 1,6%

γ-kurkumen

1,0 – 1,5%

β-vetivenen

0,2 – 1,4%

Kadalen

0 – 1,4%

α-dehidroar himahalen

0,7 – 1,2%

ISTRAŽIVANJA • May i sur. (1998.) proveli su istraživanje o utjecaju esencijalnih ulja u tretmanu Alopecie areate tj. iznenadnog gubitka kose ili dlaka (ispadanje kose u krugovima). Sudjelovalo je 84 ispitanika podijeljenih u 2 grupe. Aktivna grupa od 43 ispitanika koristila je preparat koji se sastojao od esencijalih ulja cedra (Cedrus atlantica), ružmarina (Rosmarinus officinalis), lavande (Lavandula angustifolia) i timijana (Thymus vulgaris) u kombinaciji biljnih ulja jojobe (Simmondsia chinensis) i ulja sjemenki grožđa (Vitis vinifera). Kontrolna grupa od 41 ispitanika koristila je samo mješavinu spomenutih baznih ulja, bez dodatka esencijalnih ulja. Poboljšanje je nastupilo kod 44% ispitanika aktivne grupe i kod 15% ispitanika kontrolne grupe. Rezultati su pokazali da je primjena esencijalnih ulja u kombinaciji s baznim uljima učinkovitija od same primjene baznih ulja. Primjena aromaterapije učinkovita je i sigurna metoda u tretiranju Alopecie areate. • Derwich i sur (2010.) nastoje ustanoviti antibakterijsko djelovanje esencijalnog ulja cedra (Cedrus atlantica) primjenjenom agar disk difuzijske metode. Podaci su pokazali da su bakterije Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa i Staphylococcus aureus najosjetljiviji sojevi ispitani na esencijalno ulje Cedrus atlantica, s najjačom zonom inhibicije od 25, 21 i 22 mm; Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus intermedius i Enterococcus faecalis su osjetljiviji među bakterijama sa zonom inhibicije od 12, 19 i 11 mm; skromne aktivnosti uočene su protiv Bacillus sphericus sa zonom inhibicije 6 mm. Prema dobivenim rezultatima ustanovljeno je da su se bakterije Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus sphericus i Staphylococcus intermedius pokazale osjetljive na djelovanje esencijalnog ulja Cedrus atlantica.

REFERENCE:

CEDAR HIMALAJSKI α-himahalen

20,0 – 30,0%

α -cedren

12,0 – 16,0%

β-himahalen

8,0 – 13,0%

(E)-α-atlanton

5,0 – 7,0%

Deodaron

4,0 – 6,0%

(Z)-α-atlanton

2,0 – 3,0%

β-cedren

0,5 – 1,5%

allo-himahalol

0,5 – 1,5%

Cedrol

1,0 – 2,0%

Himahalol

1,0 – 2,0%

1. Hay IC, Jamieson M, Ormerod AD. Randomized trial of aromatherapy. Successful treatment for alopecia areata. Arch Dermatol. 1998 Nov.; 134 (11): 1349–52. 2. Derwich E, Benziane Z, Boukir A. (2010). Chemical Composition and In Vitro Antibacterial Activity of the Essential Oil of Cedrus atlantica. International Journal of Agriculture and Biology. 12. 381-385. LITERATURA: Airmid Institute, https://airmidinstitute.org/conservation/atlas-cedarwood-cedrus-atlantica-essential-oil-exploring-alternatives/ pristupljeno 04.11.2021. Battaglia S. The complete guide to aromatherapy. Second Edition. Brisbane, Australia:The international centre of holistic aromatherapy; 2005. Bowles E.J. The chemistry of aromatherapeutic oils, 3rd ed. Crows Nest NSW. Allen & Unwin; 2003. Johnson S. A. Evidence – based essential oil therapy: the ultimate guide to the therapeutic and clinical application of essential oils. Orem, UT: Scott A. Johnson Professional writing services, LLC; 2015. Tisserand R., Young R. Essential oil safety: a guide for health care professionals. London: Churchill Livingstone; 2014.

17/ESSENT I A


TEMA BROJA

18

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Značajna znanstvena istraživanja o djelovanju

esencijalnog ulja cedra CITOTOKSIČNO I ANTIOKSIDANSNO DJELOVANJE CEDRA

Sve vrste cedrova imaju antiinflamatorni, antimikrobni, antivirusni i antikancegoreni učinak. Brojna su istraživanja esencijalnog ulja cedra kojima je utvrđena antioksidativna te citotoksična aktivnost. Što je citotoksičnost? Citotoksičnost označava stupanj toksičnih učinaka kemijskih tvari od živih stanica na tjelesne stanice, posebno one koje onemogućuju njihovu diobu. Njihov utjecaj oštećuje ili čak ubija ljudsku stanicu. Izraz citotoksičnost potječe iz grčkog i znači otrov stanice. Mnoge su tvari toksične za tjelesne stanice, od kojih neke mogu stanice čak i ubiti. Takve se tvari upotrebljavaju za uništavanje stanica raka (npr. citostatici), a citotstatična je i skupina T-limfocita, koji uništavaju stanice zaražene virusom. Organizam također proizvodi antitijela koja se vežu s antigenima na staničnoj površini. Aktivacija prirodnih stanica imuniteta pomoću antitijela pokreće citotstatični mehanizam poznat kao citotoksičnost, posredovana stanicama ovisna o antitijelima (ADCC). Taj proces može objasniti učinkovitost monoklonskih protutijela koja se koriste u biološkim terapijama protiv raka. Citostatski agensi često pokazuju svoj citotoksični učinak svojim utjecajem na proizvodnju 18/ESSENT I A


ESSENTIA

nukleinskih kiselina. Npr., ako se zaustavi stvaranje dušičnih baza, rast stanica zaustavlja se zbog nedovoljne proizvodnje nukleinske kiseline. To uglavnom utječe na brzorastuće stanice poput tumorskih stanica. Stoga su učinci ovih lijekova koji se koriste kao dio kemoterapije posebno usmjereni protiv stanica karcinoma. Pri uporabi lijekova često se koriste citotoksična svojstva odgovarajućih tvari. Često su to citostatski učinci za ubijanje specifičnih oboljelih stanica u tijelu. To se posebno odnosi na tumorske stanice koje se dijele na neograničeno vrijeme. Citotoksičnost se može pokazati pomoću citotoksične skale. Postoje gradacije od 0 do 3. Pri 0 tvar je netoksična. Na razini 1 postoji lagana inhibicija, lagano otrovnog materijala. Razina 2 opet znači značajnu inhibiciju umjereno toksičnih materijala. Jako toksični materijali broje se na razini 3. Citotoksičnost neke tvari može se odrediti tzv. staničnom vitalnošću. Stanična vitalnost predstavlja broj živih stanica u staničnoj populaciji, tkivu Što je manje živih stanica tamo je niža vitalnost stanica i otrovnija je supstanca koja se ispituje. Liječenje stanica citotoksičnim spojem može rezultirati različitim staničnim sudbinama. Stanice mogu doživjeti nekrozu, mogu prestati aktivno rasti i dijeliti se (smanjenje vitalne sposobnosti stanica), ili stanice mogu aktivirati genetski program kontrolirane stanične smrti

Piše: Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath.

(apoptoza). Stanice u kulturi koje su podvrgnute apoptozi na kraju podliježu sekundarnoj nekrozi. Zatvorit će metabolizam, izgubiti integritet membrane i lizirati (rastvoriti). Što su antioksidansi? Antioksidansi su molekule sposobne za inhibiciju oksidacije drugih molekula. Oksidacija je kemijska reakcija u kojoj dolazi do prijenosa elektrona iz druge tvari (supstance) ili vodika sa supstance na oksidativni agens i u tom procesu mogu nastati slobodni radikali. Ovaj proces izaziva brzu i destruktivnu lančanu kemijsku reakciju koja može izazvati: oštećenja na staničnim membranama, oštećenja proteinskih struktura, oštećenja DNK u stanicama, oksidacije LDL (lošeg) kolesterola i upalne procese. Svi navedeni procesi doprinose

19/ESSENT I A


TEMA BROJA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

razvoju bolesti poput: bolesti srca i krvnih žila, artritisa, malignih oboljenja, bolesti povezanih s ubrzanim starenjem. Dakle antioksidansi su tvari koje brane organizam od slobodnih kisikovih radikala, odnosno eliminiraju njihov višak. Svaki spoj koji može donirati elektrone i neutralizirati na taj način slobodne radikale ima antioksidativna svojstva. Antioksidansi za sebe vežu čestice slobodnih radikala te tako sprječavaju njihovu oksidaciju i stvaranje destruktivne lančane reakcije. Ovi prirodni spojevi mogu pomoći u sprječavanju starenja, bolesti srca (koronarnih problema) pa čak i raka. Iako su reakcije oksidacije neophodne za život, jednako tako mogu biti i štetne. U biljnom i životinjskom svijetu nalazimo čitav niz različitih vrsta antioksidansa. Neki od njih su vitamin C, vitamin E, polifenoli i flavonoidi. Čak i enzimi kao što su katalaza i superoksid dismutaza (SOD) spadaju u red antioksidansa. Antioksidansi su široko rasprostranjeni u industriji dodataka prehrani, čiji je cilj prevencija različitih bolesti, od srčanih oboljenja pa sve do liječenja različitih vrsta raka. Oksidativni stres je povezan s ozbiljnim bolestima kao što su rak, bolesti srca, moždani udar, starenje, dijabetes, artritis, fibromijalgija, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, autoimune bolesti, opadanja kognitivnih funkcija te bolesti očiju kao što je makularna degeneracija. Antioksidansi i rak usko su povezani,

jer djelovanjem slobodnih radikala u stanicama može doći do višestrukih mutacija. Nakupljanjem mutacija u stanicama može doći do gubitka funkcije tumor supresora ili pojačanog dijeljenja stanice što utječe na pojavu tumora. ISTRAŽIVANJA Belkacem i sur. (2021.) analizirali su esencijalno ulje cedra metodama plinske kromatografije i spektrometrije mase (1). Istraživali su antioksidansno, antibakterijsko i citotoksično djelovanje cedra. Ustanovili su da je α-pinen (81.49%) glavni sastojak esencijalnog ulja cedra, dok su ekstrakti od grančica bogati polifenolima, uglavnom taninima te da je Staphylococcus aureus poznat kao “zlatni stafilokok”osjetljiv i na esencijalno ulje i na ekstrakte od cedra. Također su otkrili da esencijalno ulje cedra ima potencijalnu aktivnost protiv tumorske stanične linije MCF7 raka dojke. Esencijalno ulje cedra i njegovi organski ekstrakti pokazali su antioksidativno, antibakterijsko i citotoksično djelovanje. Jaouadi i sur. (2021.) istraživali su kemijsku variabilnost i antioksidansno djelovanje esencijalnog ulja cedra proizvedenog iz drvenog katrana i piljevine drva cedra sa srednjeg Atlasa u Maroku (2). Ustanovili su najveći postotak seskviterpena i to spojeva α-himachalen i β-himachalen te da esencijalno ulje iz drvenog katrana posjeduje snažniju antioksidansnu aktivnost od onog iz piljevine. Hung i sur. (2021.) istraživali su antileukemijski učinak ekstraktra atlaskog cedra na raspodjelu staničnog ciklusa i apoptozu kod stanica kronične

20/ESSENT I A


ESSENTIA

mijeloične (mijeloidna, mijelogena, granulocitna) leukemije (bolest u kojoj stanica u koštanoj srži postane kancerozna (maligna) i proizvodi veliki broj nenormalnih granulocita (vrsta bijelih krvnih stanica) (3). (Apoptoza ili “programirana smrt stanice” jedan je od mehanizama kojim stanica aktivno, uz utrošak energije i sintezu određenih proteina, pokreće vlastitu smrt kao sastavni dio fizioloških procesa ili kao odgovor na određena patološka stanja. Ustanovili su da ekstrakt atlanskog cedra pokazuje inhibirajući učinak na ljudske stanice leukemije. Tretmani ekstraktom atlanskog cedra značajno smanjuju rast stanica, zaustavljanje staničnog ciklusa u G0/G1 fazi i indukciju (izazivanje) apoptoze što dovodi do smrti stanica leukemije. Shinde i sur. (1999.) istraživali su imunomodulatornu aktivnost (imunomodulator je sredstvo za poboljšanje imunološkog sistema) ulja himalajskog cedra (4). Ustanovili su inhibicijski učinak ulja na humoralne i stanično posredovane imunološke odgovore (Imuni odgovor na strane antigene sastoji se iz humoralnih mehanizama (npr. protutijela) te staničnih mehanizama). Wu i sur. (2015.) istraživali izolaciju i identifikaciju antioksidansnih komponenti iz iglica himalajskog cedra te njegovo antioksidansno djelovanje (5). Izoliran je i identificiran novi spoj, 3-p-trans-kumaroil-2-hidroksikinska kiselina i sedam poznatih spojeva. Ekstrakt iglica Cedrus deodara pokazao je izvanredno antioksidansno djelovanje in vitro i in vivo. Ovi rezultati sugeriraju da iglice himalajskog cedra mogu biti korisne kao izvor prirodnih antioksidansa. Chang i sur. (2021.), istraživali su anti-GMB učinak I molekularni mehanizam ekstrakta atlanskog cedra in vitro i in vivo. (Glioblastoma, također poznat kao glioblastoma multiforme, GBM najzloćudniji je tumor mozga) (6). Ustanovili su da ekstrakt atlanskog cedra smanjuje postoperativnu bol i inhibira rast K562 stanica leukemije (K562 stanice su prva uspostavljena mielogena leukemija ovjekovječena ljudska stanična linija), odnosno kancerozne GBM stanice.

21/ESSENT I A


TEMA BROJA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

antioksidansno djelovanje u uklanjanju slobodnih radikala te snažno antimikrobno djelovanje protiv tipičnih mikroorganizama koji se prenose hranom. Ovi rezultati sugeriraju da esencijalno ulje cedra ima potencijal da se koristi kao prirodni antioksidans i antimikrobno sredstvo u preradi hrane. (Ova studija daje teoretsku osnovu za potencijalnu primjenu esencijalnog ulja himalajskog cedra (C. deodara) kao prirodnog resursa antioksidansa i antimikrobnih sredstava u prehrambenoj industriji.) Dakle, uvelike inhibira staničnu proliferaciju i inducira staničnu apoptozu i in vitro i in vivo. Nadalje, ekstrakt je pokazao nisku citotoksičnost prema normalnim stanicama ili organima in vitro i in vivo. Rezultati ove studije sugeriraju da se ekstrakt CAt može razviti kao terapeutsko sredstvo ili pomoćno sredstvo za liječenje GBM u budućnosti. Saab i sur. (2012.) istraživali su citotoksični učinak esencijalnih ulja smrikve (Juniperus oxycedrus), libanonskog cedra (Cedrus libani) i pinja (Pinus pinea L.) na CCRF-CEM stanice leukemije osjetljive na lijekove i stanice leukemije, koje eksprimiraju P-glikoprotein CEM/ADR5000 (7). Ustanovili su da CEM/ ADR5000 stanice otporne na više lijekova nisu otkrile križnu rezistenciju, što ukazuje da bi ova esencijalna ulja mogla biti korisna za liječenje inače otpornih na lijekove i refraktornih tumora. Shashi i sur. (2006.) istraživali su AP9-cd, standardiziranu kompoziciju lignana iz himalajskog cedra (skupina polifenola male molekularne težine koji se nalaze u biljkama) na mehanizam stanične smrti u stanicama Molt-4 i HL-60 ljudske leukemije (8). Ustanovili su da je inhibirao proliferaciju stanica Molt-4 s 48-satnim IC50 od ~15 μg/ml, povećao sub-G0 staničnu frakciju te proizveo apoptotička tijela. Ustanovljen je citotoksični i prooksidativni učinak AP9-cd. Zeng i sur. (2012.) istraživali su kemijski sastav esencijalnog ulja himalajskog cedra (Cedrus deodara) kao i njegov antioksidansni i antimikrobni učinak (9). Metodama plinske kromatografije i spektrometrije mase identificirali su 23 komponente koje reprezentiraju 95.79% ulja. Ustanovili su da esencijalno ulje cedra pokazuje izvanredno

Boutos i sur. (2020.) istraživali su kemijski sastav esencijalnog ulja ciparskog cedra i njegovo potencijalno antimikrobno i antioksidansno djelovanje i ustanovili da esencijalno ulje ciparskog cedra ima umjereno antioksidansno djelovanje te da posjeduje visoka antimikrobna svojstva (10).

REFERENCE: 1. Belkacem N., Khettal B., Hudaibb M., Bustanjic Y., Abu-Irmaileh B., Soumia M.Amrinee C., Antioxidant, antibacterial, and cytotoxic activities of Cedrus atlantica organic extracts and essential oil, European Journal of Integrative Medicine, 2021.; 42. 2. Jaouadi I., Cherrad S., Bouyahya A., Koursaoui L., Satrani B., Ghanmi M., Chaouch A., Chemical variability and antioxidant activity of Cedrus atlantica Manetti essential oils isolated from wood tar and sawdust, Arabian Journal of Chemistry, 2021.; 14 (12): 103441. 3. Hung P.-H., Hsieh M.-C., Lee S.-C., Huang X.-F. , Chang K.-F., Chen S.-Y., Lee M.-S. & Tsai N.-Ma., Effects of Cedrus atlantica extract on acute myeloid leukemia cell cycle distribution and apoptosis, Molecular Biology Reports, An International Journal on Molecular and Cellular Biology, 2020.; 47: 8935–8947. 4. Shinde U.A., Phadke A.S., Nair A.M., Mungantiwar A.A., Dikshit V.J., Saraf M.N., Preliminary studies on the immunomodulatory activity of Cedrus deodara wood oil, Journal of Fitoterapia, 1999.; 70 (4): 333-339. 5. Wu Y.-P., Liang X., Liu X.-Y., Zhong K., Gao B., Huang Y.-N., Gao H., Cedrus deodara pine needle as a potential source of natural antioxidants: Bioactive constituents and antioxidant activities, Journal of Functional Foods, 2015.; 14 : 605-612. 6. Chang K.-F., Chang J.T., Huang X.-F., Huang Y.-C., Li C.-Y., Weng J.-C. Hsiao C.-Y., H.-J. Hsu & Tsai N.-M., Cedrus atlantica Extract Suppress Glioblastoma Growth through Promotion of Genotoxicity and Apoptosis: In Vitro and In Vivo Studies, International Journal of Medical Sciences, 2021; 18 (11): 2417–2430. 7. Saab A.M., Guerrini A., Sacchetti G., Maietti S., Zeino M., Arend J., Gambari R., Bernardi F., Efferth T., Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Towards Multidrug-Resistant Leukemia Cells of Essential Oils Derived from Lebanese Medicinal Plants, Planta Medica, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research, 2012; 78 (18): 1927-1931. 8. Shashi B., Jaswant S., Madhusudana R.J., Kumar S.A., Nabi Q.G., A novel lignan composition from Cedrus deodara induces apoptosis and early nitric oxide generation in human leukemia Molt-4 and HL-60 cells, Journal Nitric Oxide, 2006.; 14 (1) : 72-88 9. Zeng W.-C., Zhang Z., Gao H., Jia L.-R., He Q., Chemical Composition, Antioxidant, and Antimicrobial Activities of Essential Oil from Pine Needle (Cedrus deodara), Journal of Food Science, 2012.; 77 (7) : C824-C829. 10. Boutos S., Tomou E.-M., Rancic A., Socović M., Hadjipavlou-Litina D., Nikolaou K. & Skaltsa H., Composition of the essential oil of Cedrus brevifolia needles. Evaluation of its antimicrobial and antioxidant activities, American Journal of Essential Oils and Natural Products, 2020.; 8 (2): 01-05.

22/ESSENT I A


ESSENTIA CASE STUDY

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Utjecaj aromaterapije

na bipolarni poremećaj 23

B

ipolarni poremećaj se dijeli u nekoliko podtipova, od kojih svaki ima različite simptome:

Tip I – promjene raspoloženja značajno utječu na posao, školovanje i odnose s ljudima. Manične epizode mogu biti teške i opasne. Tip II – ovaj tip je blaži od tipa I. Može se pojaviti povišeno raspoloženje, iritabilnost ili neke promjene u funkcioniranju, ali osoba i dalje može nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima. Umjesto potpuno izražene manije, ove osobe imaju hipomaniju koja je manje ozbiljna od manije. Kod ovog tipa periodi depresije traju duže od perioda manije. Ciklotimija – ciklotimni poremećaj je blagi oblik bipolarnog poremećaja. Kod ciklotimije hipomanija i depresija mogu biti nagle, ali manija i depresija nisu toliko teške kao kod drugih tipova bipolarnog poremećaja.

BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ (BAP) JE PSIHOZA ZA KOJU JE NEKAD BIO UVRIJEŽEN IZRAZ “MANIČNA DEPRESIJA”. ZA RAZLIKU OD TMURNOSTI OPĆE DEPRESIJE, BIPOLARNI POREMEĆAJ ODLIKUJE SE IZMJENAMA MANIJE I DEPRESIJE U ODREĐENIM VREMENSKIM PERIODIMA. SMJENJIVANJE FAZA JE NEODREĐENO PA DOLAZI DO KRAĆIH MANIČNIH I DUGIH DEPRESIVNIH RAZDOBLJA, ILI OBRNUTO. NE OŠTEĆUJE BOLESNIKOVU LIČNOST, A IZMEĐU NAPADA OSOBA IZGLEDA ZDRAVO. NEŠTO JE ČEŠĆA KOD DEBLJIH OSOBA.

23/ESSENT I A

Simptomi bipolarnog poremećaja variraju od osobe do osobe. Bipolarni poremećaj može uzrokovati ozbiljne probleme u radu, socijalnom životu te međuljudskim odnosima, ukoliko pacijenti nisu stabilizirani psihofarmacima ili psihoterapijom (Maiera 2012). Još uvijek nema dostatnih informacija vezanih uz djelovanje aromaterapije na bipolarni poremećaj (Andreescu i sur. 2008) i nema preporuke da bolesnici s bipolarnim poremećajem prestanu uzimati svoju terapiju. Ali esencijalna ulja mogu biti vrlo korisna kao dodatna terapija. Pokazalo se da pacijenti imaju znatno pojačani/povišeni osjećaj na mirise u depresivnoj fazi (Hardy i sur. 2012) te smanjen osjećaj na mirise


CASE STUDY

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

u maničnoj fazi. Kao i biljke, esencijalna ulja su terapeutski višeslojna, jer komponente u esencijalnim uljima mogu izazvati različite reakcije kod svake osobe, ovisno o dostupnosti receptorskih mjesta (Mills 1991). Sposobnost biljaka da mijenjaju svoje djelovanje (ono ovisi o vrsti i omjerima kemijskih spojeva u njoj) naziva se adaptogenost. Brojna esencijalna ulja imaju balansirajući efekt na emocije i sukladno tome su njihova djelovanja na autonomni živčani sustav kompleksna i nepredvidiva (Alexander 2001). Antidepresivi djeluju na način da usporeno stvaraju neurotransmiterski serotonin u prostoru između moždanih stanica, a pretpostavlja se da esencijalna ulja rade kao agonisti serotonina, potičući serotoninski sustav na povećano izlučivanje, što čini mozak osjetljivijim/ senzitivnijim. Iz navedenog bi se moglo zaključiti da esencijalna ulja imaju pozitivan učinak u depresivnoj fazi. Iako ima malo objavljenih i dostupnih publikacija vezanih uz djelovanje aromaterapije na bipolarni poremećaj, esencijalna ulja mogu utjecati na konvencionalnu terapiju na način da se doze mogu održavati dovoljno niskima te na taj način mogu smanjiti njihove nuspojave. Nekolicina psihijatrijskih medicinskih sestara iz SAD-a i Velike Britanije imale su uspjeha sa stabilizacijom stanja pacijenata koristeći aromaterapiju. Budući da su to bile pojedinačne studije ili analize slučajeva (case studies) teško je reći da li bi se pacijentova stabilizacija dogodila i bez aromaterapijske intervencije. Ostale studije slučajeva koje su vršile psihijatrijske medicinske sestre pokazale su da aromaterapija može pomoći u smanjenju količine konvencionalne terapije, a da stabilnost pacijenta nije narušena. Kod bipolarnog poremećaja tipa II, stres povećava broj relapsa. Pokazalo se da psihoterapija smanjuje broj relapsa i poboljšava kvalitetu života tih pacijenata (Maiera 2012). U psihoterapijskom tretmanu s pacijentom primjenjuju se kombinirane tehnike aromaterapije, pri čemu pacijent svoje prvo iskustvo mirisa (esencijalnih ulja) doživljava u stabilnom, mirnom i sigurnom okruženju, uz stručni nadzor. Stoga je potrebno napraviti protokol aromaterapije, koji uključuje odabrana esencijalna ulja, koncentraciju esencijalnih ulja i tehnike aromaterapije. Kad je obrazac primjene esencijalnih ulja dobro postavljen, tada pacijent može i samostalno koristiti esencijalna ulja. Provedena su istraživanja koja su pokazala da esencijalna ulja (njihov miris) mogu biti triger koji će pacijente podsjetiti na ugodan doživljaj i iskustvo u psihoterapijskom / aromaterapijskom tretmanu te spriječiti ili ublažiti oscilacije raspoloženja.

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

Esencijalna ulja korištena u navedenim istraživanjima su: geranij (Pelargonium graveolens), lavanda (Lavandula angustifolia), sandal (Santalum album), anđelika korijen (Angelica archangelica), ruža (Rosa damascena), pačuli (Pogostemon cablin), ylang ylang (Cananga odorata var genuina), valerijana (Valeriana fauriei), vetiver (Vetiveria zizanoides), nard (Nardostachys jatamansi), melisa (Melissa officinalis), bergamot (Citrus bergamia), muškatna kadulja (Salvia sclarea). Tehnike aromaterapije koje su bile primjenjivane su: masaža, inhalacije i komprese. Esencijalna ulja koja je potrebno izbjegavati u primjeni na bipolarni poremećaj su: j bijeli kamfor (Cinnamoum camphora) - suspektna komponenta je Camphor u količini od 30-50% j izop (Hyssopus officinalis) - suspektna komponenta je Pinocamphon u količini od 70% j muškatni oraščić (Myristica fragrans) - suspektne komponente su Myristicin u količini od 3-14% , te Elemicin u količini 0,1 – 4,6% j pasja metvica (Mentha pulegium) - suspektna komponenta je Pulegone u količini od 55 – 95% j vratić (Tanacetum vulgare) - suspektna tvar je Thujone u količini 66 – 81%

24/ESSENT I A


OSOBNO ISKUSTVO J. K. K. , 52 god., udata, majka jednog sina, radi kao odvjetnica u privatnoj kancelariji. Pod dijagnozom BAP II je već deset godina. „Moja dijagnoza spada u srednje teški bipolarni poremećaj, no ja imam osjećaj da kad nastupe periodi depresije da je najteži. Život s antidepresivima, a ponekad s antipsihoticima je težak i zahtjevan. Imajući u svijesti da nosim tu dijagnozu, a da dalje radim kao odvjetnica, da se borim za svoj brak, da nastojim biti što bolja majka svome sinu, ponekad mi daju motivaciju i snagu da živim dan po dan i dajem najbolje od sebe. Ponekad je moje stanje pravi pakao u čijim krugovima, imam osjećaj, gubim sve. Aromaterapija mi je bitno olakšala stanja depresije. Zrinka je za mene osmislila program rada na sebi i načine kako da koristim esencijalna ulja, a to su kombinacije kupki, masaža, kompresa, difuzera i osobne kozmetike. Bavim se njima na način da učim o njima i naučim kad da ih upotrijebim. Baveći se sobom i uljima, puno sam naučila o samoj sebi i bolesti s kojom se nosim. Ulja su mi velika podrška. Nekako imam osjećaj da me „čuju“ pa tako imam osjećaj podrške koja mi je silno potrebna. Nema ulja za koje mogu reći da mi je riješilo moje probleme ili da postoji jedno posebno ulje. Koristim 30 ulja i to su razne kombinacije. Volim se družiti s njima, nemam osjećaj napuštenosti i samoće kad radim s njima. I to je za sada sve što mogu reći.“

Mirta UMJETNOST ODGOJA

CENTAR AROMAODGOJA Prašnici - C - 0, M - 43, Y - 20 K- 0 Krug - C - 5, M - 20, Y - 22, K- 0

Odgoj uz podršku esencijalnih ulja

Mirisne priče o arhetipovima i terapeutske lutkice, vile, patuljci, pikulice • igraonica za djecu • savjetovanja za roditelje • edukacije www.umjetnost-odgoja.com

MIRISNI VRTIĆ PUN LJUBAVI I SMIJEHA REFERENCE: 1. Hardy C., Rosedale M., Messinger J.W., Kleinhaus K., Aujero N., Silva H., Goetz R.R., Goetz D., Harkavy-Friedman J., Malaspina D., Olfactory acuity is associated with mood and function in a pilot study of stable bipolar disorder patients, Journal of psychiatry and neurosciences Bipolar disorders, 2012.: 14 (1) : 109-117 2. Levenberg K., Wade E., Levine M., George D. R., Considering a Potential Role of Linalool as a Mood Stabilizer for Bipolar Disorder, Journal Current Pharmaceutical Design, 2020.: 26 (40) : 5128-5133 3. Andreescu C., Mulsant B.H., Emanuel J.E., Complementary and alternative medicine in the treatment of bipolar disorder — A review of the evidence, Journal of Affective Disorders, 2008.: 110 (1–2) : 16-26 4. Tillotson J. , Emotionally responsive wearable technology and stress detection for affective disorders, Official journal of the Danubian Psychiatric Association Psychiatria Danubina, 2017; 29 (3) : 604-606

Učimo o životu srcem, glavom i rukama U okrilju waldorfske pedagogije učimo djecu duhovne vrijednosti • istražujemo o životu • poštujemo prirodu, njene ritmove i darove • bavimo se umjetnošću www.pikulica.com

Za upis nazovite 091 5720 812 ili pošaljite upit na info@pikulica.com ili umjetnostodgoja@gmail.com.


TEMA BROJA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

26

Životni trener

CEDAR

LIBANONSKI CEDAR RASTE NA PLANINAMA LIBANONA NA NADMORSKOJ VISINI DO 2140 M GDJE SE ZIMI ZA NAJHLADNIJIH DANA TEMPERATURA SPUŠTA DO -4,5º C, A NAJVIŠA U KOLOVOZU DOSEGNE I 34º C. KROŠNJA MU JE ŠIROKA, KIŠOBRANASTA I GUSTA, A GRANE SNAŽNE I VODORAVNE. DOSEŽE VISINU DO 40 M, A PROMJER DEBLA MOŽE DOSEĆI I DO 3 M. ČEŠERI RASTU USPRAVNO NA GORNJIM STRANAMA GRANA, A KAKO BI POSVE DOZRELI, POTREBNE SU IM TRI GODINE.

U

prvoj godini mali su i svjetlo-zeleni. Druge godine dosegnu svoju punu veličinu i promijene boju u karakterističnu ljubičasto-purpurnu. Tek treće godine, kad češer dobije bogatu smeđu boju, raširi se, otvarajući put sjemenkama spremnim za novi život u kojem će možda, poput preostalih prastarih cedrova, stotinama godina biti živi svjedoci vremena. Izvorni libanonski cedar korišten je za gradnju vrata hramova palača, a na području Mediterana brodova i stambenih objekata. Od njegova mirisnog i Bogu dragog drveta izrađivala su se svetišta, kao npr. Salomonov hram, namještaj za kraljevske palače, sarkofazi i faraonski brodovi. Najstariji pronađeni žičani instrument, star više od 3500 godina, izrađen je od cedrovine u Egiptu. Sjevernoameričkim Indijancima to drvo predstavlja most između neba i zemlje, a dim prenosi ljudske molitve bogovima.

26/ESSENT I A


ESSENTIA

Duhovna vibracija cedra je centriranost. Ona ukazuje kako smo već prošli veliki dio puta u duhovnom samorazvoju. Govori o usklađenosti tijela, uma i duha. Svi dijelovi nas i naših aspekata života odvijaju se nesmetano i međusobno podržavajući. Potpuno nam je jasno što želimo, trebamo i možemo. Ova duhovna kvaliteta je stup ili osovina oko koje se mogu odvijati duhovni procesi. Ponekad nam vibracija ovog ulja donosi iskušenja kako bi se „provjerilo“ koliko smo stabilni. Pomaže da bivamo u centru svog bića dajući nam nevjerojatnu snagu kojom možemo dočekati sva životna iskušenja. Vibracija ovog esencijalnog ulja pomaže u povezivanju naših unutarnjih svjetova u cjelinu i integraciji životnih procesa. Njegov arhetip je životni trener, koji u svom pozitivnom aspektu objedinjuje snagu osobne i božanske volje, razumije sve životne situacije, svoje odluke donosi na temelju životnog iskustva i vjere, posjeduje božansko znanje i životnu mudrost, sposobnost prijenosa znanja, vještine, mudrosti i iskustva. U svom negativnom aspektu sklon je manipuliranju i zloupotrebi ljudi, podržavanju negativnih osobina, zloupotrebi svojih tjelesnih i mentalnih vještina, učenju kako cilj opravdava sredstva, beskrupuloznosti i sebičnosti te iskorištavanju sustava i kolektivne svijesti u sebične svrhe. Njegova osnovna lekcija je svjesnost, koju podržava osnovni arhetip, saboter. Energija ovog arhetipa u sebi nosi sigurnost, stabilnost, uzemljenost, povjerenje, centriranost, usklađenost. Njegovo stanje svijesti je uvijek u procesu inicijacije kao životna ili duhovna pomoć drugima, tako i osnovni element samorealizacije. Snažan, pouzdan, ispravan i moćan, služi kao primjer i dokaz da svojom postojanošću kontinuirano potiče duhovne, iscjeljujuće procese kod svakoga tko ga na bilo koji način dotakne. Tako prenosi informacije vezane za iscjeljivanje neodgovornosti, raspršenosti, nestabilnosti, konfuzije, straha od dezintegriranosti, gubitka oslonca, nemira, neodlučnosti, straha od suočavanja s teškoćama i slabosti u nošenju životnih tereta. Pogled na život pokazuje kompletnost osobe, povjerenje i motivaciju koja život održava cjelovitim. Pogled na boga i sebe ukazuje na jedinstvo materijalnog i duhovnog, neraskidive veze s božanskim te neupitnog povjerenja u život. Duboka spoznaja o jedinstvu života i božanske kreacije. Nivo bića je na visokom stupnju zadovoljstva i ugode koji se temelji na spoznaji svekolike povezanosti živih bića i prirode. Pripadnost sveukupnosti života i njegovog podržavanja ovom arhetipu daje besprijekornu snagu i pouzdanost. Neprekidno potiče proces preobražaja, transcendiranje svijesti koja izgrađuje duhovnu snagu.

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

Materijalna vibracija koju donosi je postojanost, pouzdanost u djelima i mislima te učinkovitost u materijalizaciji i realizaciji ciljeva. Na energetskoj razini vibracija ovog esencijalnog ulja djeluje na prvi, četvrti i šesti energetski centar. Na prvi energetski centar djeluje tako što pomaže u ostvarivanju materijalnih planova i njihove realizacije. Utvrđuje važnost materijalnih, duhovnih i osobnih vrijednosti. Donosi postojanost i stabilnost u svakodnevnom življenju. Na četvrti energetski centar djeluje tako da jača bivanje u svom srcu, a time i u vlastitom životu. Osigurava spoj i protok duhovne i materijalne energije istovremeno, donosi blagostanje i mir. Na šesti energetski centar djeluje na način da donosi uvide u zakonitosti života kao osnovni preduvjet za ulazak u duhovni svijet. Mentalni koncept koji pomaže kreirati, ukoliko je osoba pozitivno izgrađena je : „ sve što mi je potrebno nalazi se u meni, svrha mog života se svakim danom očituje, život me podržava, Bog i ja smo jedno“. Ukoliko je osoba negativno izgrađena, tada se mentalni koncept očituje kroz slijedeće namjere:„ iskorištavam sve što mi je ponuđeno i što smatram da mi pripada, ja sam nezamjenjiv-a“. Duhovna namjera ovog arhetipa je prihvaćanje i izgrađivanje osobne odgovornosti putem samodiscipline, samokontrole, poštivanje svoga i tuđeg vremena, iskrenost, ispravnost, jasnu komunikaciju i određivanje svoji granica. Ovaj arhetip očekuje i traži prisutnost u vlastitom životu, bez koje nema niti osobnog, niti duhovnog, niti životnog razvoja.

27/ESSENT I A


TEMA BROJA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Psihološki i duhovni 28 aspekt cedra kao pomoć kod Hashimota ESENCIJALNO ULJE CEDRA SVOJOM ENERGIJOM I DUHOVNOM VIBRACIJOM MOŽE AKTIVNO DJELOVATI NA MENTALNE, EMOCIONALNE, PODSVJESNE I DUBINSKE UZROKE PROBLEMA SA ŠTITNJAČOM. CEDAR JE ŽIVOTNI TRENER KOJI DONOSI SNAGU, POSTOJANOST, DOSLJEDNOST, PREDANOST I STABILNOST.

L

ouise Hay kaže da je štitnjača vezana uz samopoštovanje, stvaralaštvo, izražavanje, krivnju i tugu. Ako dugoročno prevladava neugodna strana ovih emocija, poput niskog samopoštovanja, stalnog osjećaja krivnje, tuge, neizražavanja mišljenja, stavljanja sebe u drugi plan i potiskivanja kreativnosti, dolazi do poremećaja u području vrata, što se može manifestirati bolovima u vratnoj kralježnici, poremećenom funkcijom štitnjače, grloboljom, gubitkom glasa, škakljanjem u grlu, oteklim i bolnim limfnim čvorovima. Ako konstantno potiskujemo i „gutamo” emocije, nije čudno da se to odražava i na fizičkoj razini. Javlja se „knedla u grlu”, neugodan osjećaj nemoći da se progovori u datom trenutku, problem izreći svoju istinu i zauzeti se za sebe. Na psihološkoj razini miris cedra ima iznimno blagotvorno i podržavajuće djelovanje te razvija ugodne emocije. One su: hrabrost, sigurnost, zadovoljstvo, smirenost, postojanost, odlučnost 28/ESSENT I A

i povjerenje. Umanjuje ili smiruje uznemirenost, nestabilnost, nesigurnost i nepovjerenje. Ovo ulje stimulira duševnu snagu, ulijeva nam povjerenje u vlastite snage te nam pomaže usredotočiti se i jasnije promotriti sebe. Umanjuje unutarnje konflikte i balansira stanje psihološkog rascjepa. Jača samopouzdanje, samopoštovanje i dignitet. Pomaže u usklađivanju misli s emocijama te je nezamjenjiv u integrativnim procesima. Dr Valerij V. Sinelnikov, u svojoj knjizi “Zavoli svoju bolest”, piše o mogućim metafizičkim uzrocima problema sa štitnjačom: “Štitnjača simbolizira kreativno izražavanje. Bolesti štitnjače pokazuju kako imate problem sa samo-izražavanjem.” Također postoji i problem u postavljanju zdravih


ESSENTIA

granica (osobne granice su prekrute ili ih uopće nema) ili u zauzimanju za sebe. Djelovanje esencijalnog ulja cedra izvrsno je u poticanju iskrenosti, ispravnosti, jasne komunikacije, interakcije i određivanju svojih granica. Osim neugodnih emocija, javljaju se strahovi potaknuti raspršenošću, nestabilnošću, konfuzijama te strah od dezintegriranosti, gubitka oslonca i suočavanja s teškoćama. Tu si možemo pomoći pomišljajući na ključnu riječ cedra, a to je postojanost. Duhovna kvaliteta koja je određena nepokolebljivošću, stalnošću i strpljivošću. Cedar potiče odgovornost (oslanja se na arhetip životnog trenera), donosi fokusiranost tj. centriranost, što i jest njegova duhovna vibracija, zatim stabilnost uma i jasnoću, čime nam omogućava istinski uvid u životne procese i nas same (kad su nam namjere jasne, tada nam je jasno i djelovanje, očekivanja su realna, a vjera ojačana) te donosi ustrajnost i nepokolebljivost u nošenju sa životnim teretima. Njegova materijalna vibracija vodi nas u smjeru postojanosti, pouzdanosti u djelima i mislima, materijalizaciji i realizaciji. Na energetskoj razini očituje se problem u snazi naše volje i sposobnosti donošenja odluka za zadovoljavanje naših potreba, to jest gradnja života u skladu s našim željama i razvijanjem naše osobnosti. Preduvjet za to je preuzimanje osobne odgovornosti. A upravo je to namjera cedra - osobna odgovornost, što znači biti svjestan sebe i zastupati sebe, čuvati vlastiti integritet (Osobna odgovornost “ona je vrsta odgovornosti koju imamo za svoj vlastiti život – za naše tjelesno, psihičko, mentalno i duhovno zdravlje” (Juul 1995. str 132.). Dakle, preuzimanje osobne odgovornosti podrazumijeva da umijemo prepoznati ono što (ne)trebamo, (ne)želimo, hoćemo/nećemo, što mislimo i što osjećamo – dakle da imamo samosvijest. Njemački liječnik i psihoterapeut dr. Ruediger Dahlke navodi da su problemi sa štitnjačom povezani s razvojem, odnosno sazrijevanjem. Predstavljaju veliku potrebu za širenjem, nezasitan apetit za životom, potrebu za uspjehom. Doživljavamo ih kao da nas nešto guši ili steže oko vrata. Treba osvijestiti potisnutu potrebu za rastom i širenjem. Da bismo to ostvarili, moramo se pokrenuti, pojačati tempo, biti budni i koristiti prilike koje su nam dane, usuditi se boriti i ići do vrha. Baš kao što joj ime kaže, ona nam trajno pokušava povećati spremnost na obranu i zaštitu. Energija esencijalnog ulja cedra usmjerava nas u sigurnost, stabilnost, uzemljenost, povjerenje, centriranost i usklađenost. Štitnjača je povezana s rastom, a razumijevanje stvarnih potreba omogućit će nam duhovni rast i razumijevanje naše prave svrhe, naše misije na ovoj planeti. Njegov arhetip - životni trener, uči nas svjesnosti, a njegov osnovni arhetip - saboter, uči nas ispravnim odabirima te osobnoj odgovornosti. U svom pozitivnom aspektu pokazuje snagu osobne i božanske volje koja je ujedinjena, sposobnost razumijevanja životnih situacija. Uči nas mudrosti života 29/ESSENT I A

Piše: Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath. i priprema na duhovno učenje, otvara put ka duhovnosti i jača povezanost s Božanskim, harmonizira, pomaže razviti i održati ravnotežu i kontrolu. Smanjena funkcija štitnjače ukazuje na bijeg iz vanjskog svijeta, sakrivanje iza debelih zidova te nedostatak uzemljenja. Oboljele bolest poziva da stanu u centar vlastita života sa svim njegovim mogućnostima, oslobode energiju zatočenu u bolesti i unesu je u životnu borbu! Prema svojoj duhovnoj vibraciji, cedar predstavlja i nosi centriranost koja govori o usklađenosti tijela, uma i duha. Svi dijelovi nas i naših aspekata života odvijaju se nesmetano i međusobno podržavajući. Potpuno nam je jasno što želimo, trebamo i možemo. Sposobnost održavanja svog bića i cjelokupnog života u miru i balansu. Ova duhovna vibracija nam pomaže da bivamo u centru svog bića, dajući nam nevjerojatnu snagu kojom možemo dočekati sva životna iskušenja. Vibracija ovog esencijalnog ulja pomaže u povezivanju naših unutarnjih svjetova u cjelinu i integraciji životnih procesa. Uz pomoć cedra odrastimo i osvijestimo da imamo pouzdanu zaštitu iznutra i izvana, kao što ističe i Anthony William, autor knjige Zdrava štitnjača: ”I na duhovnoj razini, ona je tvoj štit, tvoj čuvar koji čuva sva blaga koja si na svom putu stekao i podupire tvoje napredovanje u životu“.


AROMAKOZMETIKA

30

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Aromakozmetika i CEDAR (Cedrus atlantica)

Piše: Liljana Plavac aromath.spec.

E

sencijalno ulje cedra (Cedrus atlantica) dobiva se vodenom destilacijom samog drveta. Od kemijskih spojeva dominiraju seskviterpeni α i β himakalen i seskviterpenski alkoholi. Seskviterpeni svojim protuupalnim i antialergijskim djelovanjem smanjuju upalu, štite od alergijskih reakcija, umanjuju posljedice alergije i opuštaju napetost lica, što čini kožu ljepšom i svježijom. Seskviterpenski alkoholi imaju protuupalno, hormonalno i dekongestivno djelovanje te pospješuju cirkulaciju, smanjuju nakupljanje tekućine pa time ublažuju stres koji se nakuplja na licu, jačaju tonus kože lica, djeluju na raspoloženje i potiču na brigu o sebi. Lipolitičko svojstvo cedra (topivost u masti, uljima i lipidima) koristi se u tretiranju celulitom zahvaćenog tkiva i dobar je u kombinaciji s esencijalnim uljem grejpa (Citrus paradisi) te esencijalnim uljem čempresa (Cupressus sempervirens). Esencijalno ulje cedra dobro se miješa s baznim uljem makadamije (Macadamia integrifolia) koje je bogato palmitinskom kiselinom. Lagano i prozračno, s dobrim svojstvom upijanja koristi se kod suncem oštećene kože. Biljno ulje argan (Argania spinosa) sadrži visoke količine masnih kiselina kao što je linolenska, koje štite i regeneriraju kožu. Avokado (Persea gratissima) ulje sadrži zasićene i mononezasićene kiseline, A, B i D i u kombinaciji s esencijalnim uljem cedra ima veliku učinkovitost kod regeneracije kože zahvaćene ekcemima i psorijazom. Korištenje hidrolata cedra veliku primjenu ima kod problema s vlasištem na način da se utrljava. Koristi se kod suhe i oštećene kose, gubitka sjaja kose i njezinog ispadanja. Dobro se miješa sa hidrolatom ružmarina 1,8 cineol (Rosmarinus officinalis), koji pospješuje cirkulaciju lica i kože, hidrolatom kadulje (Salvia officinalis), koja umiruje upalna stanja i hidrolatom njemačke kamilice (Matricaria recutita), koja umanjuje alergije, crvenila i iritacije kože. Cedar je i jedan od važnijih sastojaka u parfemskoj industriji i koristi se u izradi parfema, toaletnih vodica i kozmetičkih pripravaka. Kod izrade parfema važnu ulogu ima redoslijed miješanja

sastojaka. Prvo se odabere bazno ulje - npr. ulje jojobe (Simmondsia chinensis), u koje se prvo dodaju gornje citrusne note (naranča, limun, bergamot), zatim srednje note (jasmin, ylang ylang, ruža) pa donje drvenaste note, koje su i fiksatori parfema (cedar, mira, tamjan, sandal, pačuli, vetiver). Glavna ili bazna nota parfema osjeti se s odmakom kada prve dvije mirisne note ishlape. Parfem se drži u tamnim bočicama kako bi se sačuvao njegov miris. Esencijalno ulje cedra ima drvenasto slatku, balzamičnu i lagano kamforastu aromu koja djeluje umirujuće i balansirajuće. Podiže samopouzdanje, rastjeruje osjećaj straha i tjeskobe te daje hrabrost i snagu za suočavanje s izazovima. Jedna od parfemskih kuća Odecla iz Pariza u svom sastavu za izradu parfema koristi esencijalno ulje cedra. Parfem Passion Odecla je unisex parfem, predstavljen je 2021. godine, drvenastog mirisa. Gornja nota je slatka narandža, srednje note su ljubičica i koža, a glavni sastojak je esencijalno ulje cedar.

LITERATURA: Price S. Price L. Aromatherapy for Health Professionals, 4th edition, London: Churchil, Livingstone; 2012. Jezdić Z. Priručnik za primjenu aromaterapije, Drugo dopunjeno izdanje, Zagreb: Partner Original, 2003. Buckle J. Clinical Aromatherapy, 3rd edition, London: Churcil Livingstone; 2014. Marković S. Fitoaromaterapija, Zagreb: Centar Cedrus; 2005.

30/ESSENT I A


ESSENTIA RECEPTI

Cedar

31

(Cedrus atlantica, Cedrus deodara)

E

sencijalno ulje atlaskog cedra je prije svega jaki limfotonik pa je zato ulje izbora za tretiranje celulita, retencije vode, umornih i otečenih nogu. U tu svrhu često se kombinira s drugim uljima sličnog djelovanja, poput borovice, no i s uljima koja djeluju na cirkulaciju, poput ružmarina cineola i čempresa. Zbog seboregulirajućeg djelovanja nalaze svoju primjenu u tretiranju akni, čireva, dermatitisa, seboreje, masne kože i kože s proširenim porama. Dodaje se u pakunge i preparate za njegu vlasišta s prhuti kao i za poticanje rasta kose. Tip kože: • masna • nečista

Pripremila: Sanja Fistonić, aromaterapeutkinja

Tip kose i vlasišta: • masna kosa i vlasište • prhut

LOSION ZA SUHU KOŽU RUKU

1

Sastojci: 100 ml aloa vera (aloe vera) gela 10 kapi esencijalnog ulja himalajskog cedra (Cedrus deodara) Kozmetička kutijica zapremine 100 gr.

Izrada: U aloa vera (aloe vera) gelu ukapamo 10 kapi esencijalnog ulja himalajskog cedra i dobro promiješamo. Uspemo u prikladnu kozmetičku kutijicu ili staklenku zapremine 100 grama i dobro zatvorimo. Upotreba: Nanosimo na kožu ruku i lagano umasiramo po potrebi. Može i više puta dnevno. Losion čuvamo na hladnom mjestu.

31/ESSENT I A


PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

MASKA ZA KOSU

3

Sastojci: 60 ml baznog ulja ricinusa (Ricinus communis) ili po izboru 6 kapi esencijalnog ulja atlaskog cedra (Cedrus atlantica) 3 kapi esencijalnog ulja ružmarin (Rosmarinus officinalis ct. 1.8 cineole) Staklena bočica za ulja sa kapaljkom.

ANTICELULITNI PILING

Izrada: U bočicu ukapajte esencijalna ulja pa dolijte bazno ulje. Zatvorite bočicu i dobro promućkajte. Ostavite barem jedan dan da se ulja sinergiziraju.

2

Sastojci: 100 ml macerata bršljana (Hedera helix) u maslinovom ulju (Olea europaea) 200 grama smeđeg šećera 10 kapi esencijalnog ulja atlaskog cedra (Cedrus atlantica) 5 kapi esencijalnog ulja ružmarin (Rosmarinus officinalis 1.8 cineole) 5 kapi esencijalnog ulja grejpa (Citrus x paradisi) Kozmetička kutijica ili staklenka prikladne zapremine. Izrada: Umiješajte smeđi šećer i maslinovo ulje direktno u odabranu kozmetičku kutijicu ili staklenku. U dobivenu smjesu ukapajte esencijalna ulja i dobro promiješajte pa zatvorite staklenku. Ostavite par dana da se sastojci sinergiziraju pa koristite kao piling. Napomena: Ovaj piling trebao bi se ponoviti 1-2 puta u dva dana 10-15 dana za redom. Nakon svakog postupka, trebali biste primijeniti umirujući gel ili losion. Kod liječenja izraženog celulita koristite ovu metodu u kombinaciji s drugim metodama barem tri puta godišnje.

32/ESSENT I A

Upotreba: Masku nanesite na kosu i umasirajte u vlasište pa stavite plastičnu kapu i omotajte glavu ručnikom. Da se sve dobro ugrije. Tako eterična ulja bolje djeluju. Držite 15 do 20 minuta pa operite kosu šamponom i isperite. Napomena : Nanosite ovu masku na kosu dva puta tjedno. Ne duže od tri mjeseca.


ESSENTIA AROMAFACE

33

Važnost mirisa

u aromakozmetici „Miris je uvjerljiviji od riječi, izgleda, osjećaja i volje. U nama se pohranjuju obrisi svih mirisa koje smo susreli, ostavljaju otisak u našem biću i djeluju na našu stvarnost.“ P. Süskind

NEUROZNANOST MIRISA ONO ŠTO SU LJUDI SPOZNALI PRIJE TISUĆU GODINA ZNANOST DANAS POTVRĐUJE. Neuroznanost proučava funkciju i građu središnjeg živčanog sustava te utjecaja mirisa na središnji živčani sustav kroz ponašanje, pamćenje, sjećanje, emocije, karakter i druge kognitivne funkcije. Miris ima jedinstvenu sposobnost pokretanja emocionalne ekspresije, utjecaja na raspoloženje i ponašanje. Preko njušnih i živčanih stanica (neurona), putem transmitera i elektrokemijskog impulsa, miris direktno ulazi u limbički sustav. Limbički sustav je građen od različitih područja mozga koja su usko povezana. Nalazi se između diencefalona i dviju hemisfera mozga. Limbički sustav leži poput prstena oko bazalnih ganglija i talamusa u središtu

mozga. Na njega utječu mnogi putevi živčanog sustava povezani s osjetilima: slušni, vizualni, njušni sustav, osjetnici dodira i okusa. Dijelovi limbičkog sustava su: bulbus olfactorius, septalna regija, hipotalamus, thalamus, amigdala, hipokampus, bazalni gangliji, moždano deblo, retikularna formacija, gyrus cinguli, prefrontalni korteks, vegetativni i periferni živčani sustav. Uz doživljaj mirisa i tjelesnu reakciju na miris tu se ubrajaju još hipofiza, olfaktorni i neuro korteks. U navedenom sustavu koji je podražen mirisom, događa se čitav niz kompleksnih reakcija koji snažno utječu na naše tijelo, psihu i duh. Utjecaj esencijalnog ulja putem mirisa nije direktan biokemijski utjecaj, nego je reakcija na miris koji može “probuditi” sjećanja na razne događaje, doživljaje i iskustva. Ona se kao takva mogu ponovo proživjeti. Sjećanje na emocije, situacije i njihovo ponovno proživljavanje djeluje na hormone (hipofiza, epifiza) i vegetativni živčani sustav (parasimpatikus, simpatikus) koji mogu balansirati psiho-fiziološke funkcije. Gledano s neuroolfaktornog aspekta, nije svejedno jesmo li tvar

33/ESSENT I A


PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

Refleksoterapija Cijelo tijelo ima sposobnost zadržavanja, pohranjivanja ili potiskivanja emocija. Emocije su vrlo „živa energija“ te kao takve imaju tendenciju vlastite realizacije. Jednostavnije rečeno, one imaju težnju da se realiziraju, pokažu, oslobode ili očiste. Ono što se događa u nama pokazuje se na tijelu. Na dlanovima i stopalima, nalaze se refleksne zone cijelog tijela, svih organa. Stoljećima se proučava utjecaj masaže te tretiranja refleksnih zona na bolest i psihološko energetsko stanje osobe. Refleksoterapija je postala važna tehnika rada na tijelu u komplementarnoj medicini, a u konvencionalnoj medicini je neformalno priznata medicinska tehnika smanjenja simptoma bolesti i poboljšanja kvalitete života. Emocije su energija u pokretu, stoga naše misli, uvjerenja ili vjerovanja bitno utječu na njihovu dinamiku ili realizaciju. One „šeću“ po tijelu i ovisno o strukturi tijela, mislima, stilu života ili vjerovanju, zadržavaju se u određenim područjima tijela te počinju stvarati brojne probleme. Refleksne zone nalaze se na meridijanima koji služe za dovod, odvod ili poticanje energije pa se tako energija može „dovesti“ u sve organe, „odvesti“ iz organa ili se deblokirati. Radi se o energetskoj stimulaciji, relaksaciji ili balansiranju energije. Uz terapeutski razgovor, odgovarajuće tehnike disanja i kreativne vizualizacije, refleksoterapija je učinkovita i egzaktna tehnika pomoći kod mnogih oboljenja. Emocionala refleksoterapija lica

uvukli voljno, aktivno njušeći (sniffing) ili pasivno (smelling), jer se u svakom pojedinom slučaju aktiviraju različita područja mozga. Molekule se prenose preko receptora i dovode do stvaranja struje iona. Stvoreni akcijski potencijal podražuje njušni živac, prenosi se u bulbus olfaktorius predajući signal drugim neuronima, potom putuje do njušne kore, amigdala, hipokampusa i hipotalamusa i naposljetku se integrira u limbički sustav. Nosni mozak (rhinencephalon) dio je limbičkog sustava i rudimentarna je osnova neokorteksa, mozga koji misli, sa zadaćom da prepoznavanjem mirisa i njihovim uspoređivanjem s prethodnim iskustvima donese odluke što je dobro, a što nije.

U susret svom biću „Miris je trajni misterij ljudskog iskustva. Gotovo svi ljudi koji udišu i doživljavaju mirise prebačeni su u neko drugo vrijeme i mjesto“. Emocionalna refleksoterapija lica Emocionalna refleksoterapija lica je tehnika Integrativne aromaterapije kojom se tretiraju emocionalne refleksne zone lica s plemenitim cvjetnim esencijalnim uljima i specijalnim biljnim uljima.

Sve što se događa u tijelu odražava se na refleksnim zonama stopala i dlanovima, tako se odražava i na licu. Na licu se također nalaze refleksne zone organa, preko lica i glave prolaze svi meridijani, završeci živaca prenose informacije podražaja u limbički i vegetativni živčani sustav. Stoga je emocionalna refleksoterapija lica multi-dimenzionalan i efikasan način tretiranja psihosomatskih problema. Energetsko načelo rada je isto kao i kod refleksoterapije stopala i dlanova. No, ipak je nešto u cijeloj tehnici Aroma face-a drugačije… Emocije se potpisuju na licu, jer svaka emocija na licu stvara svoj specifični izgled pa kažemo da je lice tužno, ljutito, bijesno, nezadovoljno, melankolično, zabrinuto, nesretno itd. Lice je osobna karta svakog čovjeka i na žalost postaje maska koja prikriva „pravu“ osobu. Dobro je to što emociju znamo prepoznati i imenovati pa je zbog toga lakše povezujemo s uzročnim situacijama. Emocije su iznimno osjetljive na utjecaj mirisa i vibraciju esencijalnog ulja. Refleksne zone lica povezane su s živcima lica, meridijanima, limbičkim i vegetativnim živčanim sustavom što predstavlja egzaktan i znanstven temelj za primjenu ove tehnike. Bez obzira da li bili svjesni ili nesvjesni emocije koju nosimo, esencijalna ulja imaju prirodnu sposobnost energetski je pronaći i pomoći u njezinom oslobađanju. Razlog je taj što su energetske vibracije ulja vrlo slične vibracijama emocija. Esencijalna ulja služe kao vodiči, detektori, provodnici i katalizatori za emocije. „ Moćan alat koji svaku emociju može povezati sa stanjem uma i duha te time potaknuti iscjeljenje na najdubljim razinama“. Emocionalna karta lica je prikaz područja na kojem se određena

34/ESSENT I A


ESSENTIA AROMAFACE emocija najčešće odražava. Ona je mjesto ekspresije emocije, kao i mjesto na kojem se ona jednako tako može osloboditi/ isprazniti. Može nam pokazati o kojem tipu osobe se radi (melankolik, sangvinik, kolerik, flegmatik), ili kojem tipu osobnosti se radi (histrionski, ovisnički, opsesivn kompulzivni, paranoidni itd.). Emocionalna karta može biti genetski predodređena, no ona se najviše stvara i definira odrastanjem, životnim iskustvima i sustavom vjerovanja. Plemenita esencijalna ulja su cvjetna ulja. Razlog tom nazivu je zahtjevnost procesa destilacije i kvaliteta kemijskih komponenti koje se nalaze u njima, a koja imaju regenerativno, cikatrizantno, antioksidativno, tonizirajuće, antiinflamatorno, adstrigentno, sedativno djelovanje. Imaju veliku sposobnost bio-sinteze pa tako djeluju na cijelo tijelo usmjeravajući i balansirajući brojne fiziološke procese. Njihova arhetipska struktura na psihološkoj razini podiže samopouzdanje, samopoštovanje i samosvijest pa tako osobu održavaju u duhovnom stanju mira. Svako esencijalno ulje u procesu „Aroma facea“ odabrano je prema frekvencijskom titraju koji emociju na koju djeluje iscjeljuje na način da je može sublimirati u sferu više svijesti. Plemenita esencijalna ulja koja se koriste u emocionalnoj refleksoterapiji lica su: ruža (Rosa damascena), neroli (Citrus aurantium var. amara flos), geranij (Pelargonium graveloens var. bourbon), ylang-ylang (Cananga odorata), jasmin (Jasminum officinale), smilje (Helichrysum angustifolium), lavanda (Lavandula angustifolia), santolina (Santolina chamaecyparissus), kamilica (Chamaemelum nobile) i ljubičica (Viola odorata). Biljna ulja koja se koriste su: argan (Argania spinosa), ulje sjeminki maline (Rubus idaeus) i makadamija (Macadamia integrifolia). Biljna ulja su također pomno odabrana i spadaju u specijalna biljna ulja. Ona su iznimno bogata A i E vitaminom koji bitno usporavaju proces starenja kože te nezasićenim masnim kiselinama, posebno linoleinskom kiselinom, koja štiti i regenerira kožu te stimulira međustaničnu oksigenaciju, što sprječava gubitak vlage i tako čuva elasticitet kože. Palmitoleinska kiselina iz makadamije naročito je pogodna za njegu kože u starijoj dobi. Gamatokoferol se nalazi u ulju sjemenki maline, koji sprečava oštećivanje kože izazvane UV zrakama te djeluje snažno protuupalno, što je pogodno kod tretiranja problematične kože. Njihova kemijska struktura je kompatibilna s masnoćom kože pa tako odlično „prenose“ esencijalna ulja u kožu, gdje u zajedničkoj sinergiji potiču regenerativne i iscjeljujuće psihofizičke procese. Neuroznanost kontinuirano istražuje utjecaj i interakciju esencijalnog ulja s psihofiziologijom osobe, jedinstvenu osobnost i iskustvo svakog pojedinca kroz njegova sjećanja te razvoj svijesti u odnosu na sebe i svoj život.

REFERENCE: 1. Zhou G., Olofsson J.K., Koubeissi M.Z., Menelaou G., Rosenow J., Schuele S.U., Xu P., Voss J.L., Lane G., Zelano C., Human hippocampal connectivity is stronger in olfaction than other sensory systems, Journal Progress in Neurobiology, 2021.: (201); article 102027 2. Blazing R.M., Franks K.M., Neuroscience: Illuminating Principles of Odor Coding, Journal Current Biology, 2020.: 30 (20) : R1279-R1281 3. Rochefort c., Gheusi G., Vincent J.-D., Lledo P.-M., Enriched Odor Exposure Increases the Number of Newborn Neurons in the Adult Olfactory Bulb and Improves Odor Memory, Journal of Neuroscience, 2002.: 22 (7): 2679-2689 4. Zelano C., Jiang H., Zhou G., Arora N., Schuele S., Rosenow J., Gottfried J.A., Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function, Journal of Neuroscience, 2016.: 36 (49) : 12448-12467 5. Zelano C., Mohanty A., Gottfried J. A., Olfactory Predictive Codes and Stimulus Templates in Piriform Cortex, Journal Neuron, 2011.: 72 (1) : 178-187

LITERATURA: Price S., Aromatherapy and Your Emotions. First edition. London: Thorsons; 2000. Ekman P., Friesen W. V., Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions From Facial Expressions, Second edition. San Joze, CA: Malor Books; 2003.

35/ESSENT I A


AROMAODGOJ

36

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Zvonki cedar odgojni

U AROMAODGOJU ESENCIJALNO ULJE CEDRA NE KORISTIMO U KONKRETNOM RADU S DJECOM ZBOG NJEGOVOG KEMIJSKOG SASTAVA I KONTRAINDIKACIJA, NO NJEGOVA DUHOVNA VIBRACIJA, ARHETIP I ENERGIJA SVAKAKO MOŽE POMOĆI ODGOJITELJIMA I RODITELJIMA U OSVJEŠTAVANJU ODGOJNIH ZADAĆA I VRIJEDNOSTI KOJE ŽELIMO POTICATI KOD DJECE.

36/ESSENT I A

E

nergija ulja cedra nam osvještava da kroz odgojno djelovanje djeci trebamo dati sigurnost, stabilnost i uzemljenost. Uzemljenost djeci možemo pružiti kroz povezivanje s prirodom, no zbog modernog načina života i ovisnosti o tehnologiji to je sve teži i zahtjevniji zadatak. Danas govorimo o „sindromu pomanjkanja prirode“ i „simptoma nedovoljnog dodira s prirodom“.


ESSENTIA

Koliko je važno „uzemljenje“, odnosno kontakt tijela i zemlje, danas dokazuju mnoga istraživanja. Tada na fizičkoj razini dolazi do kontakta elektrona iz zemlje koji su negativno nabijeni i slobodnih radikala u tijelu koji su pozitivno nabijeni. Slobodni radikali se u tijelu neutraliziraju ili uklanjaju pa tako stabiliziraju fiziologiju na staničnoj razini. Utvrđeno je da uzemljenje kroz direktni kontakt ili preko podloga i traka za uzemljenje, znatno utječe na smanjenje upala, ublažavanje bolova, poboljšanje imuniteta, snižavanje razina stresa, povećanje cirkulacije, poboljšanje sna i pomaže tijelu da dođe u stanje ravnoteže. Istraživanja James L Oschman i sur. (2015.) pišu o učinku uzemljenja na upalu, imunološke odgovore, cijeljenje rana te prevenciju i liječenje kroničnih upalnih i autoimunih bolesti. Utvrđen je pozitivan učinak uzemljenja na sve ispitivane fiziološke procese. Istraživanje iz 2017., sprovedeno u dječjoj bolnici u Pensilvaniji, pokazalo je da je uzemljenje (preko flastera za uzemljenje) prijevremeno rođene djece dovelo do trenutnih i značajnih poboljšanja u mjerenju funkcioniranja autonomnog živčanog sustava koji je važan u regulaciji upalnih reakcija i odgovora na stres. Kada je koža u bliskom kontaktu sa zemljom stvara se energetska i duhovna veza između njih. To je popraćeno cijelim nizom dobrih učinaka za organizam. Gaétan Chevalier (2015.) istraživao je učinak uzemljenja ljudskog tijela na raspoloženje te ispitivanjima dokazao da se ugodno i pozitivno raspoloženje statistički značajno poboljšalo. Aromaodgoj je odgovor na to kako povezati djecu s prirodom i pomoći im da se „uzemlje”. Konkretno to znači omogućiti im kontakt s ljekovitim i aromatičnim biljkama u „Aroma-vrtu”. Aroma-vrt može biti veliki vrt s mnogo biljaka od kojih se prave esencijalna ulja kao što mi imamo u našem centru aromaodgoja Mirta, a može biti i nekoliko teglica s takvim biljkama na našem balkonu. Boravak i rad u aroma-vrtu djeci donosi mnoge dobrobiti na svim razinama, od fizičke preko emocionalne i mentalne do duhovne. Na fizičkoj razini aroma-vrt djeci omogućuje „uzemljenje”, odnosno direktni kontakt sa zemljom, to utječe na kompletno fizičko zdravlje. Djecu ćemo najbolje uzemljiti, ako im damo da „kopaju po zemlji“, odnosno rade u vrtu. To podrazumijeva da im omogućimo da sami okopaju zemlju i pripreme je za sadnju, sami posade biljke, brinu oko njih, njeguju ih, zalijevaju, režu, presađuju i na kraju beru plodove ili režu dijelove biljke koji su ljekoviti.

Piše: Jelena Bubenik, waldorfski pedagog i aromaterapeutkinja Na emocionalnoj razini djeca boraveći u aroma-vrtu stvaraju emocionalni odnos sa biljkama, opuštaju se i oslobađaju stresa. Slušajući priče o biljkama i mirisanje samih biljaka kod njih može umanjiti tugu, ljutnju, anksioznost, zabrinutost i općenito pomoći da se balansiraju neugodna raspoloženja. Na mentalnoj razini boravak u vrtu djeci smiruje misli, povećava koncentraciju i fokusiranost. Rad u vrtu podiže samopouzdanje i samopoštovanje. Djeca uočavaju uzročno-posljedične veze u prirodi i između čovjeka i prirode. Kod djece razvijamo svijest o brizi za biljke. Osvještavamo ih o važnosti biljka, bez kojih ne bi bilo života na zemlji i o stvaranju dobrobiti za čovječanstvo. Učenje o vrstama biljaka, načinu sadnje, njegovanju, njihovom rastu kod djece stvara trajne veze sa svijetom biljaka. Kod djece želimo od najranije dobi usaditi i znanje o iscjeljujućim moćima aromatičnih biljaka kako bi u kasnijoj dobi imali širu svijest o prirodi te dovoljno povjerenja u sebe da budu svoji terapeuti. Slušajući priče o arhetipovima i mirisima esencijalnih ulja, potiču se mentalni procesi maštanja i kreativnog razmišljanja. Na duhovnoj razini kod djece razvijamo poštovanje i zahvalnost prema prirodi i omogućujemo im dodir s duhovnim svijetom. Djeca slušaju priče o duhovnim vrijednostima i arhetipovima svake biljke odnosno mirisa njezinog esencijalnog ulja i na taj način ih povezuju s vlastitim duhovnim kvalitetama i razvijaju ih. Mirisne lutkice u obliku patuljaka i vila djeca povezuju

37/ESSENT I A


AROMAODGOJ

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

s pojedinom biljkom i slušaju priču o njoj. Patuljci i vile simbolički predstavljaju arhetipove esencijalnih ulja i igra s njima povezuje djecu s duhovnim energijama. Djeci je taj tajanstveni svijet malih čarobnih bića, vila i patuljaka, sam po sebi razumljiv i stoga jako zanimljiv, privlačan i blizak. Djeca vrlo lako stvaraju odnos s njima. Patuljci i vile su danas ljudima poznati iz mitova, bajki i priča kao čudesna mitološka bića, koja simbolički spajaju duhovne energije i životne procese na Zemlji. U bajkama patuljci često skupljaju blago, što je metafora za skupljanje duhovnog blaga koje pomaže Zemlji i čovjeku, a vile su svjetlosna bića, čuvari Majke Prirode, koje žive u šumama, u prirodi, među cvijećem. U mnogim zapisima elementalna bića spominju se kao nebeske i zemaljske sile koje sudjeluju u duhovnoživotnom procesu na Zemlji. Rudolf Steiner je u svojim predavanjima o elemenatnim bićima dao zanimljivo duhovno shvaćanje svijeta biljaka. On je opisao Gnome (patuljke) kao duhove korjenja. Smatrao je da su duhovi korjenja svugdje na zemlji i oni biljci posreduju mineralne tvari. Smatrao je da se biljka povezuje s izvanzemaljskim svemirom, skuplja tajne svemira i spušta ih u tlo. Gnomi te tajne preuzimaju na sebe iz onoga što im iz biljke u duhovnom smislu iscuri. Na svojim putovanjima kroz unutrašnjost zemlje pronose ono što im je docurilo iz biljaka. Tako postaju ona bića koja svojim strujanjima na zemlju donose ideje čitavog svemira. Na Zemlji oni predstavljaju svjetlosne čuvare razuma svijeta, nositelje univerzalnih ideja. Kad biljka izrasta, u listovima djeluju druga bića, bića vode, elementalni duhovi elementa vode zvani Undine. Undine su kemičari biljnog života. One vežu, spajaju, rastvaraju i odvajaju tvari u zraku koje na tajnovit način unose u listove biljaka. Silfe imaju zadatak da biljkama u ljubavi prinose svjetlost. Ta svjetlost, snaga Silfa u biljci, djeluju na one kemijske snage koje su Undine podarile biljci. Duhovi vatre (Salamanderi) skupljaju toplinu koju potom unose u cvjetove biljaka gdje nastaje oplodnja biljke. Djeca su duhovno otvorena i u tom najranijem dobu imaju čvrstu vezu s prirodom. Dužnost je nas odraslih omogućiti im odrastanje u skladu s prirodom i njezinim ritmovima, upoznavanje s njezinim zakonitostima i darovima koje nam donosi. Poštivanjem prirode djecu učimo poštivanju života, razumijevanju životnih i prirodnih procesa i razumijevanju čovjeka. Priroda je nedjeljiv dio nas i djeci treba omogućiti da rastu igrajući se u prirodi, upoznavajući je i poštujući je. Priroda nas vraća sebi, a to je učenje cedra.

REFERENCE: 1. Ober C., Sinatra S. T., Zucker M., Earthing: the most important health discovery ever! Second edition. Laguna Beach, CA: Basic Health Publications. (2014). 2. Chevalier, G. (2015). The Effect of Grounding the Human Body on Mood. Psychological Reports, 116, 534 - 542. 3. Oschman J.L., Chevalier G., Brown R. (2015). The effects of grounding (earthing) on inflammation, the immune response, wound healing, and prevention and treatment of chronic inflammatory and autoimmune diseases. Journal of Inflammation Research, 8, 83 - 96. LITERATURA: Jezdić Z. Arhetipovi esencijalnih ulja : Veliki praktični vodič. Prvo izdanje, Zagreb: Aromavita-institut za aromaterapiju; 2019. Price S., Price P. , Aromatherapy for babies and children, Riverhead; 2005. Steiner R. O elementalnim bićima u prirodi i ljudskom postojanju, Društvo za Waldorfsku pedagogiju Hrvatske; 2002. Vrkić J. Vražja družba- hrvatske predaje o vilama, vješticama, vrazima i drugim nadnaravnim bićima: Zagreb; 1991. Balog V., Hrvatska Bajoslovlja; AGM, Zagreb; 2011.

38/ESSENT I A


ESSENTIA AROMADOG

ESENCIJALNO ULJE

atlaskog cedra (Cedrus atlantica)

u tretiranju Alopecije X ili BSD (black skin disease) kod pasa 39/ESSENT I A

39 ALOPECIJU X ILI CRNU KOŽNU BOLEST PASA KARAKTERIZIRA SIMETRIČAN I POSTUPAN GUBITAK DLAKE (ALOPECIJA) NA VRATU, LEĐIMA I STRAŽNJEM DIJELU TIJELA PRI ČEMU KOŽA POSTAJE TAMNO PIGMENTIRANA (HIPERPIGMENTACIJA). BOLEST SE NAJČEŠĆE JAVLJA KOD PASMINA POMERANAC, CHOW-CHOW, TOY, KOD MINIJATURNE PUDLE, PEKINEZERA, ITD.


PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Osim direktnog djelovanja na rast dlake kod alopecije x , atlaski cedar ima protuupalno, antioksidativno i antiseptičko djelovanje, što je također od izuzetne važnosti.

e-mail: aromadogvet@gmail.com

Aromaterapijski šampon protiv alopecije x sadrži 1% g ulja atlaskog cedra, dok je ukupna koncentracija eesencijalnih ulja 3%. Ukupna koncetracija esencijalnih ulja u spreju protiv alopecija x je maksimalno 5 % od čega je 1,5% esencijalnog ulja atlaskog cedra. S obzirom da esencijalno ulje atlaskog cedra ima izraženo smirujuće i opuštajuće djelovanje, ne treba zanemariti niti činjenicu da primjenom navedenih pripravaka djelujemo i na taj način na organizam psa (osobito u sinergiji sa eteričnim ulja ylanga ylanga), a smanjenje stresa dovodi u ravnotežu cijeli organizam. Za mene je jedna od najdivnijih karakteristika aromaterapije upravo ta multifunkcionalnost, holizam, kada istovremeno djelujemo na fizičku i emocionalnu razinu, što se kod pasa pokazalo izuzetno učinkovitim s obzirom da je u pozadini većine oboljenja prisutan stres.

Autorica: Tanja Majcen, dr.vet. med., holistički aromaterapeut

U

Kod pasa i mačaka se esencijalno ulje atlaskog cedra pokazalo izuzetno učinkovito i protiv vanjskih nametnika, primarno zbog repelentnog djelovanja na buhe, zatim kod masne seboreje i dermatitisa. Ovo esencijalno ulje nikada ne primjenjujemo oralno kod životinja.

zrok bolest je najčešće nepoznat, ali kao mogući uzroci navodi se: hormonalni disbalans, smanjena razina hormona rasta, neravnoteža nadbubrežnih spolnih hormona i poremećen rad štitne žlijezde, tako da prilikom sumnje na bolest u svakom slučaju treba obaviti sve potrebne pretrage kako bi se otkrio eventualni uzrok bolesti. Zahvaćeni, bezdlačni dijelovi kože su dehidrirani, koža se peruta, ponekad je prisutan svrbež, smanjen je lokalni imunitet kože te je oštećena hidro-lipidna barijera kože te je ona kao takva sklona sekundarnim gljivičnim i bakterijskim infekcijama. Primarni cilj je potaknuti ponovni rast dlake, nahraniti i hidratizirati kožu te spriječiti sekundarne infekcije. Upravo je esencijalno ulje atlaskog cedra jedna od glavnih sastavnica aromaterapijskih pripravaka za tretiranje ovog oboljenja, s obzirom na to da potiče mikrocirkulaciju u koži te direktno djeluje na dlačni folikul i potiče ponovni rast dlake. Osim esencijalnog ulja atlaskog cedra, s ciljem sinergijskog djelovanja pripravci sadrže i esencijalno ulje ružmarin cineola, čempresa i ylanga te biljna ulja jojobe, ricinusa i noćurka.

40/ESSENT I A


ESSENTIA AROMA MENADŽER

41

Održavanje menadžerskog zdravlja MANAGER JE OSOBA KOJA USMJERAVA I KOORDINIRA AKTIVNOSTI DRUGIH LJUDI RADI POSTIZANJA ORGANIZACIJSKIH I PROFITABILNIH CILJEVA. OSOBA JE KOJA IMA FORMALNI (POLOŽAJNI) AUTORITET U PLANIRANJU, ORGANIZIRANJU, KOORDINIRANJU, USMJERAVANJU I KONTROLIRANJU ORGANIZACIJSKIH RESURSA I ODGOVORNOST ZA POSTIZANJE REZULTATA, REALIZACIJU CILJEVA, EFIKASNU I EFEKTIVNU UPOTREBU RESURSA.

U

spješno obavljanje menadžerskoga posla zahtijeva tri temeljne skupine znanja i vještina, različito zastupljenih i značajnih na različitim razinama: tehnička ili stručna znanja, socijalna ili znanja i vještine rada s ljudima te konceptualna ili strategijska znanja i vještine. U „novije“ vrijeme traži se da manager ima razvijenu emocionalnu inteligenciju, autentičnost i razvijenu osobnu odgovornost. Emocionalna hladnoća, usmjerenost samo na cilj i profit, loše karakterne osobine, makijavelizam i „glad“ za moći osobine su koje će prije ili kasnije uzeti „danak“ svima koji su uključeni u takav oblik vođenja poslovanja ili ljudi. Takvi manageri obolijevaju od raznih psihosomatskih, kardiovaskularnih i neuroloških

41/ESSENT I A


AROMA MENADŽER

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath. bolesti, što im umanjuje efikasnost na poslu. Njihovi nadređeni mogu, prije ili kasnije, očekivati nestabilnost ili rušenje same poslovne strukture, a osobe koje moraju izvršavati zadatke i biti u nezdravoj, nepodržavajućoj atmosferi. To utječe ne samo na radnu zajednicu, nego i na obitelj i društvo u cjelini, čineći ga bolesnim. Integrativna aromaterapija je način primjene esencijalnih ulja u smjeru održavanja mentalnog zdravlja, razvoja emocionalne i socijalne inteligencije, razvoja svijesti i intrinzične motivacije. Bazira se na neuroznanosti mirisa i vještinama primjene esencijalnih ulja koje uz sve navedene managerske vještine uključuju organizaciju podržavajuće okoline, kulturu ponašanja, otvorenost uma i potrebu za razvojem svijesti. Neuroznanost mirisa proučava utjecaj mirisa na centralni živčani sustav pa samim tim i na emocije, ponašanje, razmišljanje, pamćenje, inteligenciju, učenje, razumijevanje i sl. Miris je medij ili agens koji multidimenzionalno djeluje na čovjeka, bez obzira da li sama osoba posjeduje određeno predznanje o esencijalnim uljima. Ulja su prirodne, bio-aktivne tvari čiji su mirisi neškodljivi, ne stvaraju ovisnost, ne izazivaju nuspojave koje mogu ugroziti zdravlje tijela ili psihe. Najjača nuspojava koja se može dogoditi je osjećaj mučnine ili napetosti u glavi i koja se temelji na ukusu prema mirisima ili sveopćem negativnom stavu prema njihovoj primjeni. Vještine primjene esencijalnih ulja koje se odnose na tjelesnu primjenu putem raznih tehnika masaža (aplikacije esencijalnih ulja) su: aromaterapeutska masaža, aroma faceemocionalna refleksoterapija lica, body work, indijska masaža glave, kupke, inhalacije, komprese te osobna kozmetika i parfemi. Takvom primjenom radimo na očuvanju i održavanju sveopćeg zdravlja, pomažemo tijelu da se oslobodi stresa, poveća imunološku otpornost te umanji simptome poput boli, tjeskobe i nesanice. Takva primjena održava tjelesno zdravlje, što je osnova za zdravo i normalno životno funkcioniranje.

Vještine primjene esencijalnih ulja koje se odnose na psihološku primjenu su: aromaterapeutska masaža, aroma face - emocionalna refleksoterapija lica, indijska masaža glave, osobni mirisi i aromakozmetika. Integrativna aromaterapija je razvila konstelacijsku primjenu esencijalnih ulja koja se bazira na mirisima, arhetipskoj predstavi i bihevioralnom pristupu. Konstelacijska primjena je jasan i egzaktan način rada koji razvija inteligenciju, razmišljanje, intuiciju, asocijaciju, apstrakciju s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja, osobnog razvoja i širenja svijesti. Konstelacijski rad sastoji se od slijedećih konstelacija: nulta konstelacija, poslovne konstelacije (organizacijske, strukturalne, management), progresivne konstelacije (obiteljske, poslovne), razvojne konstelacije (defragmentacija energetskog polja, integracija energetskog polja). Svaka pruža veliku mogućnost uvida, spoznavanja, efektivnog i iskustvenog rada, istraživanja, učenja o sebi i drugima te razumijevanja životnih okolnosti. Iskustvo, znanost i primjenjena duhovnost, temelj su za evolucijski razvoj poslovanja, načina razmišljanja, ponašanja, reviziju prioriteta u korist čovjeka, a ne osobnih ili profitabilnih interesa. Mentalno zdravlje je poseban, no značajan aspekt zdravlja. Intimna je, životno vjerojatno najvažnija vrijednost svakog pojedinca, ali i svih ljudskih zajednica. Ono je preduvjet i temeljna odrednica kvalitete života. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije mentalno se zdravlje opisuje kao „stanje u kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa stresom svakodnevnog života, raditi produktivno i plodno i pridonositi. Jednako tako svaka osoba je jedinstvena, posebna, različita, ima svoja i samo svoja životna iskustva. To znači da ne možemo imati jednu jedinstvenu „šprancu“ ili „načelo“ kojeg ćemo primjenjivati u poslu ili životu jednako prema svakome, da ne znamo što, kako, koliko, na koji način i zašto neku osobu nešto motivira, određuje, usmjerava te kakve potencijale krije u sebi. Integrativna aromaterapija, neuroznanost primjene mirisa, konstelacijski rad s arhetipovima esencijalnih ulja, istraživanje osobnih potencijala, razvoj samokontrole, samodiscipline i samosvijesti otvaraju bezbroj pristupa i mogućnosti rada na sebi i kreiranju osobne stvarnosti.

42/ESSENT I A


ESSENTIA STRUČNI ČLANAK

43

Vođa kao životni trener

(prema Brendfulness metodi)

P Piše: Lea Brezar, poduzetnica, spisateljica i pjesnikinja KOJE KVALITETE NOSI U SEBI TAJ POSTOJANI ARHETIP ŽIVOTNOG TRENERA? MISLIMO LI DA JE BITI NA TOM PUTOVANJU JEDNOSTAVNO LETJETI ILI ĆE NAS BODRITI ISKUŠENJA? MOŽEMO LI SAGLEDATI TAJ PUT KAO PUT LEKCIJA ILI ĆEMO SE PRI SVAKOM KORAKU I IZAZOVU SKRIVATI IZA NEMOĆI? HOĆEMO LI SAGLEDATI STVARI IZ DRUGOG KUTA I POKAZATI SEBI SAMIMA DA MOŽEMO IZAĆI IZ KONTEKSTA VLASTITE DRAME I SAGLEDATI ŽIVOT KAO PROCES PODRŽAVANJA? MOŽEMO LI TU SLIKU SADA PREBACITI NA BIZNIS?

rema R. Sharmi umijeće vođenja je stil života (Sharma, 2014). Način je na koji sagledavamo stvari i na koji reagiramo u poslovnom okruženju. Ono neizostavno ovisi o motivaciji i o volji da ustrajemo kad je najteže. Ne ovisi o talentima niti o novcu koji imamo i s kojim možemo realizirati sva naša poslovna očekivanja. Ovisi o onom suptilnom - o poveznici s našim timom, na sponi uvjerenja i očekivanja. Najviše ovisi o našem unutarnjem svijetu koji se manifestira u tome što nas okružuje. Radeći s ljudima prema Brendfulness metodi, stekla sam uvide u načine vođenja koji se manifestiraju u organizacijama. Izdvojit ću nekoliko najzanimljivijih uvida kroz koje ćemo proći kako bismo razumjeli koje su to kvalitete kojima trebamo težiti i koji su to negativni aspekti koje trebamo mijenjati s obzirom na stilove vođenja. Prije nego krenemo u pojašnjavanje njihovih osobina, naglasila bih da sam se prilikom pisanja teksta intuitivno vodila s knjigom „Arhetipovi esencijalnih ulja“ (Jezdić, 2019) te sam uz kratku vizualizaciju pojedinog stila vođenja izvlačila ulja.

BEZGRANIČNI PODRŽAVATELJ Krasi ga mekoća govora, pažljivost u ophođenju s ljudima. Krasi ga nježnost i razumijevanje za tuđe probleme. Mirnoća kojom se ophodi u poslovanju nekad ga čini pasivnim, no njegova energija ne izaziva pritisak. S druge strane, nedostaje mu volja za realizacijom koja gura naprijed neki poslovni proces. Pasivan je u svijetu izazova i ne umije naći rješenje za tekuće probleme. Čeka da se stvari same dogode i nada se najboljem mogućem ishodu. Uvjeren je da vjeruje u proces rasta, ali zapravo ne razumije da je za proces rasta nužna volja i djelovanje. Bezgranični podržavatelj bit će vam na raspolaganju dok ne padne u nesvijest, sve dok ga ne umore očekivanja da je stalno na raspolaganju. Kada treba odrezati stvari, odrezat će sebe iz sustava koji ga ne podržava, jer zapravo sam ne umije stati na loptu i reći dosta. Pomoću energije esencijalnog ulja mažurana (uvažavanje, zadovoljstvo, smirenost, dobronamjernost) i mire (znanje, istina, zaštita, mir, moć, spoznaja), bezgranični podržavatelj će odlike poput

43/ESSENT I A


PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Bezgranični podržavatelj

Neautentični motivator

Praktični suradnik dharme

Esencijalno ulje

Mažuran

Mira

Bušin

Palo Santo

Mažuran

Komorač

Arhetip

Batler

Visoka svećenica

Trgovac

Šaman

Batler

Političar

Pozitivno: ljubav i

Pozitivno: spo-

Pozitivno: upućuje

Pozitivno: prenosi

Pozitivno: ljubav

Pozitivno: budi

čast, romantičnost,

sobnost prepo-

nas na duhovne

„poruke“ iz du-

i čast, romantič-

društvenu svijest,

profinjenost, loj-

znavanja prave

kvalitete predanosti,

hovnog, biljnog

nost, profinjenost,

podiže motivaciju,

alnost, uslužnost,

istine, sposobnost

lojalnosti i posve-

i životinjskog

lojalnost, uslužnost,

pa čak i empatiju,

sposobnost učiniti

holističkog gleda-

posvećenosti, kao

svijeta, svojim

sposobnost učiniti

stvara jedinstvo

nekoga važnim i

nja i razumije-

i intelektualne i

nekoga važnim i

među drugima, uje-

dostojnim, oda-

vanja cjelokupne

praktične sposob-

dostojnim, oda-

dinjuje i usmjerava

vanje poštovanja

slike, sposobnost

nosti, svoje kvalitete

vanje poštovanja

prema cilju

drugima svojim

prepoznavanja

i vještine daje na

primjerom i djeli-

božanskog na-

raspolaganje onima

ma, senzibilnost i

uma i slijeđenje

koji se bore za

finoća u opho-

istog, božanska

dobrobit drugih,

đenju s drugima,

učenost

stvara balans u du-

daje, ali ne sputava, otvara, ali ne zahtijeva, potiče, ali ne uvjetuje

Negativno: nesklad između

hovnim i materijalnim vrijednostima

znanja, iskustva,

Negativno: svoje

vjere i očekiva-

talente, potencijale

Negativno: prije-

nja, nemoguć-

i vještine koristi

tvornost, lažnost,

nost otvaranja

u sebične svrhe,

iluzije, romantične

koridora

za postizanje ili odr-

zablude, zanese-

mudrosti

žavanje materijalne

nost, slabost

ili osobne moći,

talentima, vještinama i nadnaravnim spoznajama pomaže ljudima, duhovno brine o zajednici, iscjeljuje i liječi Negativno: nedostupnost i upotreba moći u sebične svrhe, manipulira informacijama i spoznajam, a „izmišlja“ duhovne poruke, podržava

vodi se načelom „cilj opravdava

drugima svo- jim primjerom i djelima, senzibilnost i finoća u ophođenju s drugima, daje, ali ne sputava, otvara, ali ne zahtijeva, po-

Negativno: širi laži i neistinu, manipulira informacijama, osobni interesi vezani uz moć te materijalni interesi

tiče, ali ne uvjetuje Negativno: prijetvornost, lažnost, iluzije, romantične zablude, zanesenost, slabost

iluzije, stvaranje duhovnog ega

sredstvo“, odlika beskrupuloznosti i nemilosrdnosti u

Djeljenje, primanje, Energija ulja

uvažavanje, zado-

Znanje, istina,

davanje, usklađi-

voljstvo, smirenost,

zaštita, mir, moć,

vanje, djelovanje,

dobronamjernost

spoznaja

usklađivanje, pragmatičnost

prijetvornosti, iluzije, romantičnih zablude, zanesenosti, slabosti koje ga ograničavaju (mažuran) te nesklada između znanja, iskustva, vjere i očekivanja i nemogućnosti otvaranja koridora mudrosti (mira), prije svega moći detektirati kako bi se pozabavio njima te ih transformirao u kvalitete koje mu nedostaju (vidi tablicu, Jezdić, 2019).

brižnost, zaštita, usmjeravanje, koordinacija, transfer, protočnost, prisutnost,

uvažavanje, zadovoljstvo, smirenost, dobronamjernost

snalažljivost, procjena, mudrost, usmjerenost na sebe/druge

pozornost

NEAUTENTIČNI MOTIVATOR Neautentični motivator zna svaku etapu razvoja poslovanja. Nekad je bio početnik i spreman na učenje. Grizao je i lomio zube na izazovima i na kraju dana padao od umora tražeći rješenja – na krivom mjestu, u drugima. On je predan poslu, iznimno dobro kalkulira, računica mu štima u svakom segmentu, osim kad je u pitanju on sam.

44/ESSENT I A

Tablica 1. (Jezdić, 2019)

postizanju ciljeva


ESSENTIA STRUČNI ČLANAK Rado će podijeliti znanje s drugima i ponuditi pomoć te se staviti na raspolaganje kada osjeti da je pred njim prostor za bustanje ega. U tome što radi prilično je dobar i svjestan je svojih kvaliteta, ali teško uspijeva izgraditi odnose s ljudima. Povjerenje nakon sudara svjetova nestaje – jer ga on ruši svojim prozivanjem pogrešaka. Prilikom motivacije poziva se na svoju veličinu i potiče u mahovima tako da iskaže povjerenje koje će već u drugoj prilici srušiti s penalima koje daje. Ne razumije povezanost svoga bića s ljudima koje vodi, jer osjeća da je bolji od njih. Pomoću energije esencijalnog ulja bušina (djeljenje, primanje, davanje, usklađivanje, djelovanje, usklađivanje, pragmatičnost) i palo santa (brižnost, zaštita, usmjeravanje, koordinacija, transfer) on će i svoje negativne strane poput svojih talenta, potencijala i vještina koje koristi u sebične svrhe, za postizanje ili održavanje materijalne ili osobne moći (bušin) transformirati u pozitivne. Primjerice u intelektualne i praktične sposobnosti, svoje kvalitete i vještine daje na raspolaganje onima koji se bore za dobrobit drugih, stvara balans u duhovnim i materijalnim vrijednostima. Na isti način djeluje i esencijalno ulje mire, samo s drugim kvalitetama.

PRAKTIČNI SURADNIK DHARME Praktični suradnik dharme je svjestan da je na putovanju. Svjestan je toga što odrađuje i ljudi koji ga okružuju. Osjeća svoju dharmu i pokušava uvijek igrati na njenu kartu. Također je svjestan da je to proces i da će u njemu često stajati sam. Svoju autentičnost pokazuje živeći svoja uvjerenja i mijenjajući se tako da uči iz iskustava. Poslovno okruženje smatra darom i prilikom za učenje te ne bježi od izazova. Pogreške priznaje i ne srami se govoriti o njima, posebice kad su njegove. Prilikom upućivanja kritike koristi se poticajnim govorom i usmjerava problem na rješenje pri tom ne tražeći krivca. Djeluje kad za to postoji potreba i krasi ga snažna volja. Ne libi se reći ne i zaustaviti kad je dosta, te se rado zauzima za tim. Potiče na rast i svoje znanje nesebično dijeli kako bi stvorio nove vođe, kojima će rado prepustiti posao i odgovornost koji on nosi. Energija ulja mažurana i komorača pojačat će kvalitete koje nosi praktični suradnjik dharme, a istovremeno upozoriti na njegove negativne aspekte. Radeći s uljima, postajemo svjesni „upozorenja“ koje oni nose te nam mogu i trebaju biti vodilja za djelovanje u „dharmi“ (sa svrhom) o kojem kontinuirano podučava Brendfulness metoda. Ova tri tipa vođenja prepoznala sam tijekom dugogodišnjeg rada s ljudima i timovima. Namjerno sam istaknula samo tri kako bih naglasila krajnosti koje postoje u stilovima vođenja i srednji put1.

Ispravnost tog puta leži u kombinaciji iskustva i ispravnosti. Na koji način potaknuti kolanje energije koja će nas povezati sa srednjim putem? Kako realizirati ono što trebamo u životu i pomiriti energije koje povezuju biznis i našu svrhu? Koje je to ulje s kojim ćemo pojačati djelovanje ovih dvaju ulja – mažurana i komorača?

CEDAR – ARHETIP ŽIVOTNOG TRENERA Osim ulja koja sam vezala s posljednjim stilom vođenja, istaknula bih još jedno ulje koje može pomoći u treniranju volje i manifestiranju uvjerenja, a to je esencijalno ulje cedra. U knjizi „Arhetipovi esencijalnih ulja“ Zrinka Jezdić ističe kako je esencijalno ulje cedra u sebi nosi upravo vibraciji koja pomaže u „povezivanju naših unutarnjih svjetova u cjelinu i integraciji životnih procesa“. Naš praktični suradnik dharme svjestan je da bez integracije unutarnjih svjetova u životne procese nema autentičnosti niti ima ostvarivanja vlastite svrhe. Ako nema toga, na koji način možemo motivirati ljude da nas slijede? Upravo iz tog razloga, potrebno je raditi s ovim uljem kako bismo u vlastiti život utkali „ sigurnosti, stabilnosti, uzemljenosti, povjerenja, centriranosti, usklađenosti“ (Jezdić, 2019., str. 155). Vibracija koju možemo očekivati na materijalnoj razini jednaka je postojanosti, pouzdanosti u djelima i mislima, materijalizacija i realizacija onoga što je u nama (Jezdić, 2019., str. 156). Na takvom putovanju – te realizacije, lako ćemo privući one koje će voditi naše unutarnje svjetlo te kojima će ono biti vodilja na putu s izazovima poslovanja. Odnosi koje ćemo stvarati bit će temelj tkanja koje neće lako pucati i biti rastezljivo koliko god izazovi veliki bili. Praktični suradnik dharme, vođa je koji je svjestan upravo gore navedenih kvaliteta koje nosi esencijalno ulje cedra. Postojanost jednog sustava leži na njegovim odnosima koji su utemeljeni na vrijednostima, o kojima sam pisala u proteklim brojevima te u knjizi „Izvan okvira“. Vrijednosti koje postavimo u našu organizaciju dat će joj čvrste stupove na kojima će odoljeti raznoraznim izvanjskim utjecajima, a energija koju ćemo nositi putem bit će obogaćena kvalitetama koje sadrži ovo ulje: sigurnost, stabilnost, uzemljenost, povjerenje, centriranost i usklađenost. Protekle dvije godine krize imali smo prilike iskušati naše tkanje. Njegova rastezljivost pokazala je da su temelji na kojima leži naša tvrtka čvrsti upravo kao cedar – „simbol snage i trajnosti“ (Jezdić, 2019).

REFERENCE: 1. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9995> LITERATURA: Jezdić, Z., „Arhetipovi esencijalnih ulja“, Aromavita – Institut za aromaterapiju, 2019: 151-322. Brezar, L., 2019., „Izvan okvira“, Dhar media, str. 121-176.

45/ESSENT I A


AROMAPROSTOR

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

46

Albrecht Dürer, Melankonlija (1514.)

NAŠ ŽIVOTNI I RADNI PROSTOR OGLEDALO JE NAS SAMIH. U NJEMU SE ZRCALE NAŠA ŽIVOTNA STREMLJENJA, EMOCIJE, VJEROVANJA I NAŠA SVIJEST. TAKAV PROSTOR SVJEDOČI O NAMA SAMIMA I SVIJETU OKO NAS. OBOJE SU VANJSKE MANIFESTACIJE NAŠIH UNUTARNJIH ENERGETSKIH POLJA. ON JE PUNO VIŠE OD MJESTA NA KOJEM SE ŽELIMO ODMORITI I ŽIVOTNO REALIZIRATI.

Program čišćenja i organizacije životnog i radnog prostora

T

o je mjesto gdje se možemo povezati s arhetipovima prostora i kolektivnog nesvjesnog - univerzalnim obrascima ponašanja koji tada postaju referentna koordinatna točka u prostoru i vremenu, koja može privlačiti ili odbijati energiju. Naš prostor može biti mjesto oporavka i nade, utočište gdje se možemo povući i obnoviti tijekom procesa životnih promjena, oaza mira unutar meteža i kaosa oko nas, prijelaz između unutarnjeg i vanjskog i izvorište snage. U recentnim događanjima, važnost našeg životnog i radnog prostora sve je aktualnija i veća, stoga je prijeko potrebno takav prostor, inteligentno i na holističkim principima, transformirati u posvećeno mjesto za rad, mjesto na kojemu uspostavljamo i učvršćujemo svoju svrhu i mjesto u Univerzumu. U svojoj svakodnevnoj praksi interijeristice bavila sam se projektima opremanja stambenih, poslovnih, izložbenih, wellness i SPA prostora. S druge strane suprug se bavio projektiranjem poslovnih procesa u naftnoj industriji te primjenom integriranih

46/ESSENT I A


ESSENTIA

sustava kvalitete (ISO) u organizaciji poslovanja, zaštiti zdravlja i okoliša. U našem radu, susreli smo se sa unapređivanjem kvalitete življenja u životnom i radnom prostoru, potrebom njegove organizacije te problemima koji proizlaze iz nedostatka istog. Mogli smo tako u raznim aspektima pratiti uzajamni utjecaj ljudi na prostor i obratno te poduzimati konkretne mjere na poboljšanju života i rada. Međutim, u takvoj praksi konstantno nam je promicala mogućnost da povežemo svoje holističke poglede na život s uobičajenim interijerističkim i organizacijskim metodama, sinergijom kojih bi se iskoristio puni potencijal prostora te u klijentu (pojedincu ili kolektivu), pokrenula potreba za korjenitom promjenom i ostvarili uvjeti za njegov istinski, unutarnji razvoj i rast. Do toga sam napokon došla kada sam, nakon završene edukacije za aromaterapeuta i aromaterapeutske prakse, bila u prilici usavršiti i produbiti svoje znanje o esencijalnim uljima i njihovoj primjeni, upisavši Radionicu integrativne aromaterapije u AromaVita Institutu. Pri susretu s arhetipovima esencijalnih ulja i njihovom živućem, rezonantnom (su)djelovanju u mojoj osobnoj promjeni, uronila sam u jednu sasvim novu dimenziju. Promjena se ubrzo prenijela na privatno i poslovno okruženje: obitelj, prijatelje, kolege i sve one koji su od mene tražili aromaterapeutski savjet i pomoć. To se aktualiziralo i na svim nivoima vlastite egzistencije, od materijalne, energetske, emotivne, mentalne i duhovne, na kojima se integrativna aromaterapija manifestirala iz polja arhetipa i koncepta i prošla vrlo rigorozan test svoje praktične primjene. Na radionicama mentorice Zrinke Jezdić dobila sam alat za daljnji osobni i profesionalni razvoj, unutarnji uvid i realizaciju, iz čega je iznikla metoda AromaSpace, u koju sam uspjela integrirati svoju praksu interijeristice kao i profesionalnu praksu supruga na polju organizacije procesa poslovanja, zaštite zdravlja i radnog okoliša. Kao prvi korak, u suradnji s klijentom koncipira se naš AromaSpace Plan koji pokriva: • Koncipiranje i postavljanje sustava • Pristup čišćenju i higijeni prostora • Stvaranje rutine i strukture • Upravljanje vremenom i kućni kalendar • Planiranje kućnog proračuna • Održavanje zdravog pojedinca, kolektiva i prostora • Sigurnost i dobrobit prostora i njegovih stanovnika Primjera radi, dok smo razvijali program AromaTreninga u našem Ju jitsu klubu Enso (o čemu možete više pročitati u člancima iz prošlih brojeva), koncipiranje sustava te pristup higijeni i čišćenju prostora (space cleansing) logično se nametnuo sukladno organizaciji kluba te potrebama trenažnog procesa i to na svim nivoima našeg materijalnog očitovanja, od fizičkog do mentalnog. Na fizičkom nivou, čajevac (arhetip oca)

Piše: Blaženka Rukavina, aromaterapeutkinja pokazao se kao nezaobilazan: jak antiseptik i ‘čvrsta ruka’, koja s ljubavlju čuva svoje dijete na životnom putu. Na energetskom nivou, bilo nam je vrlo bitno pročistiti i uskladiti energije trenera i polaznika, stvoriti kvalitetnu grupnu dinamiku, međusobno usklađivanje i sinergiju uz sibirsku jelu (arhetip kuma), vetiver (arhetip mag) i grejp (arhetip iscjelitelj) u raznim kombinacijama. Na emotivnom nivou, s obzirom da je čajevac snažnog mirisa, ublaživali smo ga citrusnim esencijalnim uljima limuna (arhetip liječnik) i naranče (arhetip vrtlara), tako da svi zajedno nose energiju brižnosti i veselja. Kako bi na mentalnom nivou ostvarili čišćenje od svakodnevnih sadržaja i misli kojima nije mjesto u trenažnom procesu i omogućili što kvalitetniji prijenos, od pomoći su nam bila ulja hinoki čempresa (arhetip posrednika) i limuna (arhetip liječnik), a dodatnu motivaciju pronalazili smo uz mandarinu (arhetip dijete), grejp (arhetip iscjelitelj) i ružmarin (arhetip odvjetnik), dok je u postizanju fokusa, hrabrosti, sigurnosti u nastupu i vjeri u sebe koji su nam potrebni u pripremi za borbu i natjecanje, prednjačio bergamot (arhetip psiholog). U jednom od narednih tekstova, dat ćemo vam i primjer iz prakse na kojemu smo bili u prilici uspješno primijeniti metode i postupke integrativne aromaterapije kod kolege koji je patio od opsesivnokompulzivnog poremećaja, što se manifestiralo kompulzivnim simptomom patološkog sakupljanja stvari i predmeta (tzv. Diogenov sindrom – eng. hoarding syndrom), a koji nas je pozvao u svoj dom uz molbu da mu pomognemo. AromaSpace program predstavlja tako sinergiju holističkih metoda s naglaskom na metodama i postupcima integrativne aromaterapije, koji se prilagođava potrebama pojedinca ili kolektiva te na taj način pomaže ostvariti naše pune potencijalne, kao i našeg prostora, te kvalitetu života kojoj težimo.

47/ESSENT I A


KOLUMNA

PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

48

Životni trener u doba pandemije Piše: Ljiljana Plavac, aromath. spec.

K

ad sam prije godinu dana pisala o osobnom iskustvu sa virusom COVID 19, nisam mogla ni pretpostaviti koliko će ova pandemija trajati i uvjetovati brojne promjene u mom životu. Pojavili su se izazovi na koje treba odgovoriti i s kojima se treba nositi. Neizvjesnost, nemogućnost predviđanja i planiranja, ograničenja kretanja, osjećaj neizvjesnosti i posljedice virusa stvorili su u meni veliko nezadovoljstvo i nesigurnost. S jedne strane, mediji forsiraju teme o virusu i cijepljenju, a s druge strane, zdravim razum se borim održati balans svog života kroz razumno i odgovorno promišljanje. POSLJEDICE PREBOLJENJA VIRUSA Virus mi se desio jer sam bila neodgovorna i lakovjerna, s mišlju: to se dešava nekom drugom!“ Ali desilo se meni. Posljedice su smanjena koncentracija, umor i zaboravljivost, iako sam neke od njih htjela pripisivala stresu i mojoj životnoj dobi. Sjećanje na preboljenu infekciju kroz osjećaj nemoći, jaku tjelesnu bol, iznemoglost, osjećaj kroničnog umora, gubitak mirisa, koncentracije i zaboravljivost naveli su me na duboka osobna razmišljanja. Prva misao mi je da tu infekciju više ne bih željela ponovo proživjeti, barem ne u obliku u kojem se već javila, iako sam svjesna da je moj oblik bio srednje teži i da postoje puno gore varijante oboljenja.

48/ESSENT I A


ESSENTIA

Razmišljala sam o cjepivima koja su stvorena u kratkom roku. Svakodnevno sam slušala vijesti, pregledavala stranice koje su nudile informacije, boreći se sama sa sobom i nedoumicama, a oprečna mišljenja dodatno su mi otežavala odluku. Razmišljala sam kako si mogu pomoći s esencijalnim uljima, osim njihovog korištenja na tjelesnoj razini u vidu održavanja imuniteta i oporavka od posljedica COVIDa. Odabrala sam esencijalno ulje cedra zbog njegovog arhetipa „životnog trenera“. Cedar je životni trener, onaj koji prenosi poruku centriranosti, uzemljenosti, povjerenja, usklađenosti i stabilnosti. Njegova energija jasno mi je pokazala koliko je važno da ostanem stabilna, svjesna i pribrana u okolnostima u kojima se nalazim. Postavljala sam si pitanja: „ Kako je na mene utjecala infekcija COVID-om? Da li sam osvijestila lekciju? Kako se nosim s posljedicama infekcije? Koliko vjerujem sebi, životu i svijetu? Znam li razlikovati istinu od ne istine? Kako da ostanem svoja i sa zdravim razumom u ovo doba? „ Jedini odgovor na koji me je cedar navodio je da budem u centru svog bića, da jedino na što se mogu osloniti je ispravnost i svjesnost svakog trenutka. Odgovore koji me zanimaju imam samo ja. To je i najvažnije učenje cedrovog arhetipa. Bit centriranosti je da pratim sve informacije, promišljam i da ne dozvolim da me bilo koja informacija povuče na „neku“ od strana. Odabiri i odluke koje donosimo bitno utječu na život čitave zajednice. Ja sam dio nje. Moram

živjeti u njoj i s njom. Koliko god da sam sama u sebi i sa sobom, kao autentični individualac, ipak sam s drugima i na razne načine „ovisim“ o drugima. Ne želim biti sebična i želim da svi zajedno napredujemo. Ako cijepljenje doprinosi borbi protiv pandemije i ako je cilj da procijepljenošću vratimo uvjete za normalan život, tada ću to učiniti. Ispravno je poštivati sebe i druge, ispravno je čuvati svoj i tuđi život, ispravno je ne nanositi štetu sebi i drugima, jer bolest je stvarna i nimalo bezazlena. Ukoliko bih svoju energiju straha, nesigurnosti usmjerila u moguće političke manipulacije i razne tuđe sebične interese, tada bih izgubila vlastitu svijest o sebi i ne bih mogla preuzeti osobnu odgovornost u cijeloj ovoj zajedničkoj situaciji. Arhetip cedra i energetski rad s njim dao mi je snagu i svijest prilagođavanja promjenama koje nastaju, htjeli mi to ili ne. Snaga i moć virusa pokazuje koliko trebamo biti ustrajni u borbi, uči nas poniznosti i daje lekciju iz zajedništva i ustrajnosti. Moj doprinos je da vlastitim primjerom samodiscipline, osobne odgovornosti i načela „ne štetiti drugima“ te korištenja zdravog razuma prihvatim promjene i podržim život. Arhetip cedra i energetski rad s njim dao mi je snagu i svijest prilagođavanja promjenama koje nastaju, htjeli mi to ili ne. Snaga i moć virusa pokazuje koliko trebamo biti ustrajni u borbi, uči nas poniznosti i daje lekciju iz zajedništva i ustrajnosti. Moj doprinos je da vlastitim primjerom samodiscipline, osobne odgovornosti i načela „ne štetiti drugima“ te korištenja zdravog razuma prihvatim promjene i podržim život.

49/ESSENT I A

PONIZNOST na tepihu od trnja tihim koracima koračaš misleć´ tako u osjetu da šušanj baršuna hvataš na livadama zelenim duša ti plovi daleko od pogleda onih što ne vide očima svojim u prostranstvu beskraja tek kapljica jest povezana onom niti što zovemo svijest glavu spuštaš ničice dok te život šiba u boli što ovija te ljubiš dah visina biraš tako neki put korak tvoj hrabro diše okus tada pravi ide kad bivanje poniznost ispiše

ZAROBLJENIK ŽIVOTA ponekad kada mi ništa ne ide od ruke poželim da mi život olakša muke da iz ovoga svijeta nestanem da pokupim prnje, odem gdje nema sebičnosti zavisti i bruke gdje ljudi govore o lijepim stvarima gdje uspjeh se ne mjeri novcem i autima gdje se cijeni radost duše gdje ne zabadaš u tuđe gdje su cvijet i travka bitniji od zgrade i kuće gdje se dive krošnji i grani što na vjetru se njišu, umjesto tuđem krovu čiji crijepovi starošću odišu gdje ne moram svaki puta dati odgovor na pitanje... što je? ništa! da me samo netko zagrli da prođe to ništa! gdje se razumije neumitnost gdje važna je bitnost gdje smo bitni mi! ...a ne ..oni..!


PROSINAC 2021. | BROJ 8/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

50

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

Dobrobit esencijalnih ulja Kada ste se prvi puta susreli s esencijalnim uljima? Prije dvadesetak godina na promociji knjige Priručnik za primjenu aromaterapije prvi put sam se susrela s aromaterapijom i upoznala autoricu knjige Zrinku Jezdić. Način prezentiranja knjige i esencijalnih ulja me oduševio. Svakako sam htjela doživjeti osobno iskustvo aromaterapije i nešto više naučiti. Kakvo je bilo vaše iskustvo? Preda mnom se otvorio novi, čarobni svijet. U početku sam intuitivno odabirala esencijalna ulja i zatvorenih očiju ih mirisala. Slijedila sam upute i koncentrirala sam se na emocije koje u meni bude. Oduševilo me koliko su esencijalna ulja moćna. S njima sam istraživala svoj emocionalni svijet, istraživala svoje emocije i suočavala se s njima. Tako sam puno toga o sebi otkrila i osvijestila i na kraju smanjila emocionalni pritisak. Malo-pomalo, učila sam o djelovanju ulja na emocije, stres, misli te primjenu ulja u svakodnevnom životu. Oduševila sam se tretmanom detoksikacije koji prakticiram jednom do dva puta godišnje. To je posebno iskustvo u kojem sam osvijestila da „čišćenjem“ tijela „čistim“ i svoje emocije i misli. Osjećaj „praznine“ i čistoće je duhovno iskustvo kroz koje ne obnavljam samo svoje tijelo nego i duh, a zdravstvena dobrobit je nemjerljiva. Koje dobrobiti imate od aromaterapije? Pomaže mi održavati mentalno i fizičko zdravlje. Sklona sam infekcijama i prirodno imam slabiji imunitet. Od kad sam u svoj život uvela esencijalna ulja, infekcije su se bitno umanjile i osjećam se jačom. Kad radim na projektima koji zahtijevaju mentalni napor i koncentraciju, uvijek koristim limun, ružmarin i eukaliptus. Ne samo da mi pomažu u održavanju koncentracije, nego potiču i moju kreativnost. Volim aromaterapeutske masaže i aromaface, jer ta kombinacija dodira, mirisa i terapeutske kvalitete ulja stvara poseban prostor oko mene i u meni. U tom “svom” prostoru osjećam se opušteno, podržano i sigurno. To je moj ritual u kojem sam sama sa sobom, što je izuzetno važno kao odmak od posla kojeg radim. To vidim kao “zelenu oazu u pustinji”. Obzirom na zahtjevnost vašeg posla, da li koristite esencijalna ulja kako bi smanjili stres i na koji način? Aromaterapeutska masaža je moje najjače oružje u očuvanju tjelesnog zdravlja jer opušta moje mišiće, potiče mi cirkulaciju, podiže imunitet i hrani moju kožu. Emocionalna

Višnja Cej, prof., knjižničarska savjetnica ravnateljica Knjižnica grada Zagreba refleksterapija lica – Aroma face je za mene novo otkriće, jer ta cvjetna ulja svojim mirisom jako podižu moje raspoloženje, a refleksne zone na licu imaju brzi učinak na otpuštanje emocija i stresa. Osim toga, putem Aroma facea jako doživljavam duhovni nivo aromaterapije u kojem ulazim u poseban duhovni mir. Kupke koristim kad se osjećam jako iscrpljeno. Difuzor koristim svakodnevno, na poslu i kod kuće. Kako koristite esencijalna ulja u ove zimske dane i vrijeme pandemije? Ulja stavljam u difuzor i aroma lampu za dezinfekciju zraka, kao prevenciju protiv virusa i bakterija. Koristim ih za dezinfekciju površina i rublja stavljajući ih u alkohol i završnu vodu pri pranju veša. Od aromaterapeutskih preparata koristim rolone i nosne džepne inhalatore, kako bi održala imunitet ili umanjila neki simptom kao što je tenzijska glavobolja, napetost ili osjećaj pečenja u nosu /sinusi. Koja esencijalna ulja najviše volite? Najviše volim eukaliptus, kadulju, lavandu, čajevac, smilje, bor, čempres, klinčić, limun, naranču, mandarinu, cimet i tamjan. Ipak na prvom mjestu su mi limun i čajevac. Kombinacija njihovog djelovanja mi je izvanredna, jer su jaki antiseptici, a njihov miris u meni budi osjećaj čistoće, zadovoljstva i zdravlja. Jeste li imali kakav zanimljivo iskustvo u primjeni esencijalnih ulja? Jesam. Iskustvo emocionalne katarze koje sam doživjela u teškim trenucima suočavanja s gubitkom supruga. Čudesno je koliko esencijalna ulja i njihovi mirisi mogu otvoriti čovjeka i kako mogu biti podrška u teškim trenucima. Najfascinantnija je moć spoznavanja problema, suočavanja s njim, dobivanja jasne slike i njegovog otpuštanja. Nakon katarze bilo mi je kristalno jasno što mi je dalje činiti!

50/ESSENT I A


Organsko esencijalno ulje CEDAR, atlaski OSNAŽUJE I URAVNOTEŽUJE, PODIŽE RASPOLOŽENJE Bogat, drvenasti miris esencijalnog ulja organskog cedra donosi toplinu, utjehu i svježinu šume. Na Tibetu se ovo eterično ulje koristi u tradicionalnoj medicini te kao miris u hramovima.

• 4 kapi bergamota

Podiže raspoloženje, idealno je u situacijama kaosa, konflikta i kada je potrebno usmjeriti misli, umiriti dušu i smanjiti napetost. Odlično je za meditaciju. Vrlo je korisno za podizanje samopouzdanja, za rastjerivanje osjećaja straha; daje hrabrost i snagu za suočavanje s izazovima. Također, uravnotežuje emocije, ublažava nervozu, strah, ljutnju, tjeskobu i depresiju. Njegova balansirajuća svojstva pomažu kod razvijanja svijesti i zdravog pristupa životu.

• 2 kapi bora bijelog

Zbog antiseptičkog i protuupalnog djelovanja pogodno je za njegu masnije i nečiste kože, masnog i perutavog vlasišta te atletskog stopala. Odličan je dodatak šamponima protiv ispadanja kose. Podržat će rad limfnog sustava i detoksikaciju tijela pa je česti sastojak pripravaka za tretiranje celulita. Odlična je baza za parfeme u kojima se koristi kao donja nota koja će stabilizirati mješavinu vežući na sebe lako hlapive sastojke, produžujući time trajanje mirisa. Dobro se slaže s eteričnim uljima: grejpa, geranija, bergamota, čempresa, muškatne kadulje, limuna, lavande, limunske trave, bijelog bora i timijana PRIJEDLOZI ZA PRIMJENU U difuzoru (veličine cca 150 ml vode): Za osvježavanje i pročišćavanje zraka i podizanje raspoloženja. Za jačanje samopouzdanja, smanjenje osjećaja straha, brige i negativnih misli ukapajte u difuzor:

• 3 kapi cedra atlaskog

Kod iscrpljenosti i umora: • 3 kapi eteričnog ulja atlaskog cedra • 2 kapi grejpa • 1 kap litseje • 1 kap ružmarina, cineol Za ugodnu opuštajuću masažu: Na 30 ml baznog ulja lješnjaka dodajte 4 kapi cedra atlaskog 6 kapi lavande prave i 5 kapi slatke naranče. Nakon večernjeg tuširanja umasirajte navedenu mješavinu i opustite se od napornog dana za miran i opušten san.

BIOETERICA D.O.O. POSLOVNICA: GRADIŠĆANSKA ULICA 30, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA SJEDIŠTE: FRANJE HERMANA 17I, 10 000 ZAGREB HRVATSKA

MOBITEL: +385 91 4900 966 EMAIL:

contact@bioeterica.hr www.bioeterica.hr


EDUKACIJA • osnovni i specijalistički tečaj iz aromaterapije • studij kliničke aromaterapije • studij integrativne aromaterapije • radionice integrativne aromaterapije • aroma face - emocionalna refleksoterapija lica TRETMANI • zdravstvena savjetovanja i konzultacije (klinička aromaterapija) • klinički tretmani – podrška medicinskim tretmanima • nulta, sistemska i progresivna konstelacija s arhetipovima esencijalnih ulja • psihološko energetska i poslovna savjetovanja (dharmički managementi i stres management) ČASOPIS ESSENTIA Aromavita – Institut za aromaterapiju podupire i zaprima stručne radove iz područja aromaterapije za objavljivanje u časopisu ESSENTIA u obliku članaka, studija slučajeva (case study) i izvješća o istraživanjima.

KNJIGA “ARHETIPOVI ESENCIJALNIH ULJA”, Zrinka Jezdić Arhetipovi esencijalnih ulja je knjiga koja je apsolutni novitet u pristupu i korištenju esencijalnih ulja, u odnosu na standardne načine aromaterapeutske primjene. Detaljno se razrađuju i objašnjavaju esencijalna ulja i njihov puni potencijal za balansiranje i unapređivanje fizičkog, emocionalnog, mentalnog i duhovnog stanja čovjeka. Knjiga je napisana stručno i razumljivo, te je primjerena za stručne aromaterapeute, za početnike i za sve koje zanima široko područje aromaterapije. www.zrinkajezdic.com

AROMAVITA – INSTITUT ZA AROMATERAPIJU • MARUŠEVEČKA 10 • 10000 ZAGREB Mail: info@aromavita-institut-com • Web: www.aromavita-institut.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Aroma prostor: Program čišćenja i organizacije životnog i radnog prostora

4min
pages 46-47

Intervju: Dobrobit esencijalnih ulja

5min
pages 50-52

Aroma menadžer: Održavanje menadžerskog zdravlja, Zrinka Jezdić dipl.med.teh., clin.aromath

3min
pages 41-42

Kolumna: Životni trener u doba pandemije

4min
pages 48-49

Aromaodgoj: Zvonki cedar odgojni, Jelena Bubenik, waldorfski pedagog i aromaterapeutkinja

6min
pages 36-38

Case study: Utjecaj aromaterapije na

6min
pages 23-25

Tema broja: Cedar, Sonja Prijić, mr. ph aromaterapeutkinja

7min
pages 8-10

Aromaface: Važnost mirisa u

7min
pages 33-35

Značajna znanstvena istraživanja o

9min
pages 18-22

Tema broja: Atlaski cedar - uzgoj

5min
pages 11-13

Case study: Psihološkai i duhovni aspekt

4min
pages 28-29

Tema broja: Životni trener Cedar, Zrinka

4min
pages 26-27

Tema broja: Psihološka otpornost, mr.sc

5min
pages 6-7
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.