FAZA 2 - Prototiparea modelelor de afaceri

Page 1

Program inovativ de formare

BRAVE Faza_2: Prototiparea modelului de afaceri

Numar proiect: 2017-1-RO01-KA204-037257 Proiectul este finantat de Comisia Europeana in cadrul programului – KA2 Parteneriate Stratetige in domeniul formarii profesionale a adultilor

Nici Comisia Europeană, nici alte persoane care acționează în numele acesteia nu pot fi considerate responsabile de modul în care pot fi utilizate informațiile conținute în prezenta publicație și nici de erorile care pot apărea în ciuda pregătirii și a verificării atente. Prezenta publicație nu reflectă neapărat viziunea sau poziția Uniunii Europene.


Prezentarea generala a obiectivelor cursului de instruire: PROTOTIPAREA MODELULUI DE AFACERI

Aplicarea programului de instruire in timpul activitatii de invatare, predare si instruire BRAVE

Prezentare generala a continutului cursului de instruire

Agenda celor 5 zile ale programului de instruire

MODULUL DE FORMARE 1 EXPERIENȚA UTILIZATORULUI FINAL: REMODELATI-VA PROPRIA CARIERA •

UNITATE: Prezentare generala

UNITATE: Descriere

DESCRIEREA EXERCITIILOR:

TEMA 1 – ANEXA 1

TEMA 2 – ANEXA 2

MODULUL DE FORMARE 2 DESENATI •

UNITATE 1: Prezentare generale

UNITATE 2 : Descrierea unitatilor

DESCRIEREA EXERCITIILOR:

TEMA 2 – ANEXA 1

TEMA 2 – ANEXA 2

MODULUL DE FORMARE 3 REFLECTATI •

UNITATE 1: Prezentare generale

UNITATE 2 : Descrierea unitatilor

DESCRIEREA EXERCITIILOR

MODUL DE FORMARE 4 REVIZUITI • UNITATE: Prezentare generala

MODUL DE FORMARE 5 ACTIONATI

UNITATE: Descriere

UNITATI: Prezentare generala

DESCRIEREA EXERCITIILOR:

TEMA 4 – ANEXA 1

UNITATE : Descriere

TEMA 4 – ANEXA 2

DESCRIEREA EXERCITIILOR

MODUL DE FORMARE 6 ACTIONATI •

UNITATI: Prezentare generala

UNITATE : Descriere

DESCRIEREA EXERCITIILOR


Prezentare generala a obiectivelor cursului de instruire:

PROTOTIPARE MODEL DE AFACERI

0.1 Prezentare generala a obiectivelor cursului de instruire: PROTOTIPARE MODEL DE AFACERI

0.2

Aplicarea programului de instruire in timpul activitatii de invatare, predare si instruire BRAVE

0.3

Prezentare generala a continutului cursului de instruire


0.1

Prezentarea obiectivelor generale ale programului de formare: EMPOWERMENT

Următorul program de formare constituie a doua parte (faza 2) a proiectului BRAVE. Faza 1 a proiectului BRAVE a permis participanților să-și dezvolte abilitățile personale, printr-o mobilitate combinată, care a implicat evenimente concrete de mobilitate fizică (formare transnațională) și formare virtuală (formare online). Odată ce participanții au conștientizat si au invatat, prin instrumentele oferite, cum pot sa-si controleze și dezvolte viața și opțiunile personale, începe Faza 2 a proiectului. Faza 2 isi propune să ajute participanții să creeze un model de afaceri personal, axat pe motivațiile și așteptările individuale. Este o dezvoltare directă a primei faze a proiectului, prin urmare ceea ce au invatat participantii in cadrul primului program de formare vor aplica in mod esential pentru dezvoltarea unui model de afaceri personal si de succes, in cadrul programului de formare din Faza 2 Faza 2 este o dezvoltare firească a proiectului BRAVE; a început ca o metodă de împuternicire a adulților / adulților care se afla într-o fază de tranziție / adulților care sunt interesați să-și schimbe profilurile ocupationale, care se simt nepregătiți pentru a reintra pe piața forței de muncă și odată ce și-au dat seama de potentialul și competențele lor, ei decid sa-si aleaga calea corectă, care sa le schimbe viata persoanala si sa le asigure un nou viitor. Faza 2 sprijină participantii sprijinindu-i si invatandu-i să-și imagineze si sa-si structureze modelul personal de afaceri într-un mod mai concret. In vederea pregatirii programul de formare – FAZA 2, parteneriatul a continuat dezvoltarea relației cu toți participanții adulți selectați, implicați în faza 1 BRAVE (aproximativ 60 de persoane din 6 țări din UE: Italia, Spania, Cipru, Grecia, România, Lituania). Cu acesti adulti, fiecare tara partenera in proiect a testat, la nivel local și transnațional (deoarece 5 participanți din fiecare țară au avut șansa de a participa la

o formare de o săptămână în Spania, la Valencia ) produsul creat în Faza 1 ). În urma experienței reușite a parteneriatului în Faza 1, a fost aplicata o cale similară și au fost organizate de către fiecare partener, la nivel local, o serie de 5 ateliere pregătitoare pentru a continua lucrările de pregătire și a pregăti participanții pentru desfășurarea FAZEI 2. Aceste ateliere au servit, de asemenea, ca etapă de testare pentru fiecare dintre obiectivele si activitatile care trebuie îndeplinite pana la testarea finală a FAZEI 2, un eveniment de formare transnațională de 5 zile, în care, încă o dată, se întâlnesc 30 de participanți adulți (5 participanți din fiecare țară) în Modena (Italia).

În special, această a doua fază a programului de formare se referă la crearea unui model de afaceri personal axat pe motivațiile și așteptările individuale. Crearea modelelor personale de afaceri utilizează un model de pânză orientat spre individ, având în vedere un model de afaceri personal care consideră costurile "soft" (cum ar fi stresul) și "soft" recompensele (cum ar fi creșterea profesională) necalificabile). Într-adevăr, la final, ne așteptăm să obtinem ca rezultat cel puțin 30 de modele de afaceri prototipate, care vor fi testate și iterate în țările implicate și care reprezintă un portofoliu de modele de afaceri potențiale, atât pentru punerea în aplicare, cât și pentru replicabilitatea care oferă durabilitate, deoarece aceste idei de modele de afaceri pot fi implementate si în alte scenarii. Portofoliul diverselor modele de afaceri create va fi publicat și pe platforma crowdsourcing (O3) pentru a obține feedback de la colegi, companii și alți adulți.


INOVAȚIA se bazează pe următoarele: - utilizarea unor instrumente și metodologii inovatoare care să motiveze si incurajeze participantii sa – si activeze potențialul și să construiască un nou model personal de afaceri. - procesul si calea de formare sunt orientate spre binele social la care fiecare persoană poate contribui, acestea nu urmaresc doar beneficiul personal, ci se bazează pe ideea că satisfacția personală contribuie la bunăstarea socială. - acest proces de formare inovativa permite adulților șomeri să invete cum să sprijine alți adulți în situații similare. Este, de asemenea, legat de "consolidarea capacităților" - abilități necesare pentru a deveni parte a Asociației BRAVE Europe, care este rezultatul acestei FAZE. - după ce adulții sunt instruiți prin O1( FAZA 1) și O2 ( FAZA 2 ), aceștia pot deveni mentori BRAVE, avand rolul de a sprijini alți adulți aflati în situații similare, asigurandu-se astfel transferabilitatea programului de formare inovativa din cadrul prezentului proiect BRAVE

IMPACTUL ASTEPTAT: procesul de împuternicire a participantilor în faza 2, privind elaborarea prototipul modelului personal de afaceri are cu siguranță un impact relevant asupra adulților, sprijinindu-i în elaborarea unor modele concrete pentru viața lor personală. Ei vor avea la dispozitie

instrumente și cunoștințe pentru a înțelege dacă și cum este fezabil modelul lor de afaceri, care sunt punctele forte și cum le pot imbunatati pe cele slabe. POTENȚIAL DE TRANSFERABILITATE: un aspect important al procesului de formăre propuse este că a fost implementat printr-o abordare combinată, incluzând sesiuni de formare transnațională și învățământ la distanță. Informatiile privind unitățile și descrierea metodologiei vor fi disponibile participantilor in fisiere, iar partea online va fi disponibilă astfel încât să fie utilizabilă pentru participanții externi. Programul de instruire a fost testat și implementat prin al doilea LTTA și MOOC 4.0. Mai mult decât atât, cele 30 de modele personale de afaceri elaborate vor fi încărcate pe platforma crowdsourcing (O3) facilitandu-se astfel procesul de trnsferabilitate al modelelor personale de afaceri create in cadrul prezentului proiect BRAVE. Aceste modele personale de afaceri ar putea fi o sursă de inspirație sau un punct de plecare pentru persoanele externe care doresc să-și schimbe viața personală și profesională..


0.2

Aplicarea programului de instruire în timpul activității de învățare, predare și formare BRAVE

Înainte de LTTA, proiectul Brave a elaborat un plan de sesiuni de instruire - numit și ,, o cale de învățare inovativa ,, - planul continand o descriere organizată a activităților și a resurselor utile pentru a ghida un grup spre un obiectiv specific de învățare.

- Care sunt nevoile fiecarui participant pentru a putea juca rolul atribuit.

Asistarea in cadrul unui program de formare a unor grupuri mari de persoane reprezintă una dintre cele mai vechi forme de predare. Indiferent de profilul lor, prelegerile reprezintă un mijloc eficient de a transfera cunoștințe și concepte către grupuri mici și mari. Ele pot fi folosite pentru a stimula interesul, a explica conceptele, a furniza cunoștințe de bază și a exersa si învăța direct abilitățile.

- Cum trebuie interpretate povestirile fiecarui participant?

Strategiile de predare au fost identificate pe baza diferitelor metode de învățare disponibile pentru a permite elaborarea unei strategii corecte de abordare a grupului țintă identificat în LTTA.

- Definirea resurselor necesare la toate nivelurile (facilitatile si dotarile cu materiale / echipamente ale salilor de curs )

Conținutul și obiectivele de învățare sunt structurate și explicate în fiecare modul al programului de formare inovativa – LTTA FAZA 2.

5. Reglarea coerentei, a timpului și a activităților pentru a asigura analiza modul în care modificările potențiale pot afecta obiectivul inițial.

În cele ce urmează sunt prezentate in detaliu structura si continuturile programului de formare – LTTA - FAZA2:

6. Documentarea activităților pentru a asigura analizarea progreselor înregistrate de participanții la nivelul grupurilor locale. Compararea rezultatelor activităților implementate in cadrul programului – LTTA FAZA 1 cu rezultatele activitatilor implementate in cadrul programului de formare LTTA – FAZA 2.

1. Definirea obiectivului general si al obiectivelor specifice ale LTTA – FAZA 2 pe baza celor 5 Module concepute pentru programul de formare de cinci zile.. 2. Selectarea grupul țintă potrivit nu numai pe baza cerințelor proiectului, ci și pe baza contribuției personale pe care participantul o poate aduce in cadrul programului de formare LTTA. Aceasta include următoarele: - Care este profilul personal al participantului cel mai indicat pentru atingerea scopului definit al Programului de formare.

- Ce rol poate juca fiecare participant în contextul LTTA.

3. Structura conținutului fiecarui Modul al programului de formare: - Ce vom lucra în cadrul Modulului respectiv? si

intelese

- Cum să interpretati si folositi continuturile fiecarui Modul într-un mod coerent și semnificativ? 4. Conținutul fiecarui Modul este următorul: - Definirea, selectarea și prototiparea dinamicii care trebuie aplicata, precum și a activităților care trebuie realizate

- Cronometrarea activităților de-a lungul timpului, inclusiv timpul de pauză

7. Definirea modului de evaluare care urmează să fie implementat după finalizarea fiecarei activitati. 8. Realizarea unei treceri in revista a activitatilor finalizate in scopul facilitarii îmbunătățirii performanței la nivelul participantilor, pe baza informațiilor obtinute de la acestia despre lecțiile învățate în timpul LTTA – FAZA 2.


Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia (ES) previous to the first LTTA )


0.3

Conținutul general al programului de formare

Programul de formare inovativa BRAVE – LTTA – FAZA 2 include 5 tematici principale: Obiectivul principal al celor 5 tematici este acela de a ajuta utilizatorii / participantii să identifice calea prin care să-si activeze toate cunoștințele și încrederea, necesare pentru a-și crea ideea de model personal de afaceri. Prin exersare, este de așteptat ca utilizatorul / participantul să-și creeze propriul model de afaceri personal Prin programul de formare inovatoare BRAVE (Faza 1) participantii si-au identificat ideea de model personal de afaceri. Apoi, programul de formare inovatoare BRAVE (PHASE 2) își propune să incurajeze si sa sprijine participantii sa foloseasca toate instrumentele și cunoștințele pentru ca pornind de la ideea concretă si personala sa-si creeze un model personal de afaceri sau un model personal pentru a avea un nou profil profesional

Brave partners meeting


PROGRAM DE FORMARE IO2 OBIECTIVE

UNITĂȚI

MODUL NR.

DENUMIRE MODUL

1

Experiența utilizatorului final: Reproiectați -vă cariera

Scopurile modulului sunt: • Sprijin acordat participantilor pentru a intelege semnificația modelului de afaceri • Sprijin acordat participantilor pentru a intelege de ce au nevoie de un model de afaceri • Explicatii acordate participantilor privind utilitatea, specificațiile, precum și avantajele modelului Business Model Canvas (BMC)  Explicatii acordate participantilor privind modul in care trebuie sa inceapa sa creeze un model de afaceri

1) Scopul zilei: De ce sunteti aici? 2) Prezentari de modele de afaceri în 5 minute 3) Ghidul de elaborare al modelului de afaceri Business Model Canvas (BMC) 4) Exersarea crearii unui model familial de afaceri 5) Modele de afaceri de echipa si personale

2

Desenati

Scopurile modulului sunt:  Exersarea si dobandirea abilitatii de a intelege conceptul de Model de Afaceri Personalizat Canvas  Exersarea si dobandirea abilitatii de a înțelege relația cu BMC / Modelul de Afaceri Canvas  Exersarea si dobandirea abilitatii de a crea propriul Model de Afaceri Canvas  Sa inteleaga definiția modelului As-is  Sa devina capabili să creeze modelul personal As-is

1) Analiza segmentelor de piata, a concurentei, a istoricului produselor vizate 2) Ghid pentru elaborarea Modelului Personal de Afaceri Canvas Creati-va modelul dvs. As-is 3) Conectati-va modelul dvs. As-is ( revizuit si pregatit pentru a fi pus in practica) )

3

Reflectati

Scopurile modulului sunt: • Exersarea si dobandirea abilitatii de verificare a modelului personal de afaceri creat si de gestionare a feedback- ului primit de la ceilalti participanti • Exersarea si dobandirea abilitatii de căutare si identificare a unor modalități de îmbunătățire a modelului personal de afaceri creat • Exersarea si dobandirea abilitatii de identificare a punctelor forte ale modelului personal de afaceri creat  Exersarea si dobandirea abilitatii de acordare a feedback - ului

1) Vizualizare: Reorganizeaza-ti pânza prin imagini sugestive 2) Fiecare participant va oferi si primi feedback; fiecare participant va reorganiza panza modelului personal de afaceri creat, dupa primirea feedback – ului si reanalizarea ideilor si a punctelor forte si slabe

4

Revizuiti

Scopurile modulului sunt: • Exersarea si dobandirea abilitatii de scriere a unui model personal de afaceri complet, bazat pe ideile și feedback-urile primite  Exersarea si dobandirea abilitatii de a cauta si cere feedback

1) Redesenați-vă ( revizuiti -va ) noul model personal de afaceri 2) Gândiți-vă si incercati un experiment: Identificati faptele și ipotezele. Invatati sa nu le confundati ! 3) Dezbatere. | Meta-Coaching / Adresați-vă autorului

5

Actionati

Scopurile modulului sunt: • Testarea modelul dvs. de afaceri personalizat • Exersarea si dobandirea abilitatii de a împărtășiți gândurile dvs. unui public • Exersarea si dobandirea abilitatii de a "vinde produsul"  Exersarea si dobandirea abilitatii de a vă conecta modelul personal de afaceri la contextul social real

1) Testați-vă noul model personal de afaceri BMY 2) Impartasiti cu colegii 3) Joc de rol: "Echipa mea"; "Caut potențiali investitori" 4) Finalizare și evaluare 5) Retea de socializare – platforma proiect BRAVE


ZIUA

DENUMIREA MODULULUI

UNITATE

NR. EXERCI TIILOR

Scopul zilei: De ce sunteti aici? (1ora)

2

Prezentari de modele de afaceri în 5 minute (5 min) Experiența utilizatorului ZIUA final: 1 Reproiectațivă cariera

Ghidul de elaborare al modelului de afaceri Business Model Canvas (BMC)

Exersarea crearii unui model familial de afaceri

Modele de afaceri de echipa si personale (1 ora si 30 min)

Desenati

ZIUA 4

Revizuiti

6 ORE

1

1

1

Ghid pentru elaborarea Modelului Personal de Afaceri Canvas Creati-va modelul dvs. As-is (3 ore și 20 min)

2

Vizualizare: Reorganizeaza-ti pânza prin imagini sugestive (2 ore) Reflectati

3

Analiza segmentelor de piata, a concurentei, a istoricului produselor vizate (1 oră)

Conectati-va modelul dvs. As-is (revizuit si pregatit pentru a fi pus in practica ) (2 ore și 50 min)

ZIUA 3

1

(2ore și 25 min)

(1ora)

ZIUA 2

DURATA TOTALA

3

2

Fiecare participant va oferi si primi feedback; fiecare participant va reorganiza panza modelului personal de afaceri creat, dupa primirea feedback – ului si reanalizarea ideilor si a punctelor forte si slabe (3 ore și 40 min)

3

Desenează-ți noul model de afaceri personalizat (2 ore)

5

Gândiți-vă la Out Laborator 2: Fapte și ipoteze separate (1 ora si 30 min)

7 ORE 10 MINUTE

5 ORE 40 MINUTE

6 ORE 3


Debrief | Meta-coaching / Adresați-vă autorului (2 ore și 30 min) Testați-vă noul model personal de afaceri (3 ore și 30 min)

Impartasiti cu colegii (1 ora) ZIUA 5

Actionati

Joc de rol: "Echipa mea"; "Caut potențiali investitori" (2 ore) Finalizare și evaluare (30 min)

Retea de socializare – platforma proiect BRAVE (1 ora)

2

2

1

2

1

1

8 ORE


“Ideile strategice au rezultat din conversatii si din feedback-ul oferit reciproc�


Program de formare inovativ

BRAVE MODUL DE FORMARE 1 “EXPERIENȚA UTILIZATORULUI FINAL: REMODELATI-VA PROPRIA CARIERA” Numar proiect: 2017-1-RO01-KA204-037257 Proiectul este finantat de Comisia Europeana in cadrul programului – KA2 Parteneriate Stratetige in domeniul formarii profesionale a adultilor

Nici Comisia Europeană, nici alte persoane care acționează în numele acesteia nu pot fi considerate responsabile de modul în care pot fi utilizate informațiile conținute în prezenta publicație și nici de erorile care pot apărea în ciuda pregătirii și a verificării atente. Prezenta publicație nu reflectă neapărat viziunea sau poziția Uniunii Europene.


Acest modul cuprinde: •

Prezentare generala

5 UNITATI – Descriere

DESCRIEREA EXERCITIILOR: • MODUL 1 – ANEXA 1 •

MODUL 1 – ANEXA 2

UNITATEA 1: Scopul zilei de astăzi: Ce v-a adus aici? •

Time-plan of the 5-days training programme

Exercitii/Metode: • •

Obiective SMART Daca ai fi antreprenor, ce ai face?

UNITATEA 2: Prezentari de modele de afaceri în 5 minute Exercitii/Metode:  Model de afaceri video

UNITATEA 3 GHIDUL DE ELABORARE AL MODELULUI DE AFACERI BUSINESS MODEL CANVAS (BMC): Exercitii/Metode: • Unde merg?

UNITATEA 4: Prezentari de modele de afaceri în 5 minute Exercitii/Metode:  Model de afaceri video

Umpleti cutia

Cluedo prezinta: sablonul modelului BM Canvas

UNITATEA 5: Modele de afaceri de echipa si personale Exercitii/Metode: •

Desenați ideea dvs. SMART


RESPONSABIL DE MODUL: CONSULTORI FYG (ES)

1.1

MODUL DE FORMARE 1: “EXPERIENTA FINALA A UTILIZATORULUI: REDEFINESTE-TI CARIERA”

1.2

UNITATE: Prezentare generala

1.3 UNITS: Description

1.4

Exercitii: Descrierea exercitiilor


1.1

Abstract: MODUL DE FORMARE NR.1: “EXPERIENȚA UTILIZATORULUI FINAL: REMODELATIVA PROPRIA CARIERA” EMPOWERMENT

A doua fază a proiectului BRAVE este strâns legată de conceptul Personal Business Model You (BMY). Acest model, totuși, este conceput folosind ca reper un model anterior, cunoscut sub numele de Business Model Canvas (BMC). Pentru a înțelege cum funcționează modelul personal BMY, este necesar să înțelegeți primul model - BMC. Din acest motiv, primul MODUL al acestui program de formare va fi dedicat asigurării faptului că toți participanții se simt confortabil cu utilizarea acestui model BMC, colectând experiența necesară și folosindu-l ca bază pentru a lucra ulterior la crearea modelului personal BMY. Modelul de afaceri BMC este un tip de model de afaceri creat pentru a facilita viziunea și înțelegerea modelului de afacere al unei companii. Sablonul modelului BMC este alcătuit din 9 cutii / sectiuni care pot fi desenate pe o singură bucată de hârtie, facilitând viziunea întregului model. În acest fel, devine mai vizibil pentru utilizator să observe diferitele legături dintre sectiunile/ cutiile modelului, precum și diferențele dintre ele. Cele nouă cutii / casete/ sectiuni din structura modelului Business Model Canvas sunt: - Propunere de valoare - Relatii cu clientii

- Canale - Segmente ale clienților - Parteneri cheie - Activități cheie - Resurse cheie - Structura costurilor - Fluxuri de venituri Fiecare dintre aceste casete este independentă și, în același timp, corelată cu restul acestora; acest lucru înseamnă că, deși fiecare cutie se ocupă de un subiect diferit legat de afacere, pentru a produce un model de afaceri real și de succes, este necesar să le studiem pe toate si sa le intelegem relationarea si interactiunea. Un model de afaceri nu va funcționa dacă una dintre cutii / casete/ sectiuni nu este completata corect si suficient. Una dintre principalele priorități ale proiectului BRAVE este aceea de a oferi participanților instrumente utile care să le permită să devină angajați pe cont propriu sau să-și poată reprograma profilul ocupational printr-o abordare de afaceri. În acest sens, modelul BMC devine o instrument important si inspirational pentru participanti, având în vedere că un model de afaceri este o piesă necesară a oricărei afaceri. Având în vedere acest lucru, prezentul MODUL va funcționa oferind participanților toate cunoștințele necesare cu privire la modelul BMC.

Obiective de invatare: -

-

Obiectivele de învățare ale MODULULUI 1 sunt următoarele: Asistarea participantilor si asigurarea intelegerii de catre particpanti a importanței deținerii unor obiective concrete Asistarea participantilor si asigurarea intelegerii de catre acestia a importanței unui model de afaceri creat de si pentru o organizație Asistarea participantilor pentru a afla beneficiile și avantajele modelului Business Model Canvas Intelegerea de catre participanti a elementelor din structura modelului BMC si a modului de interactiune dintre acestea Invatarea si intelegerea de catre participanti a modalitatii si tehnicii de colectare a informațiilor necesare pentru a crea un model de afaceri Învățarea si intelegerea de catre participanti a diferențelor dintre diferitele tipuri de organizații, în procesul de creare a unui model de afaceri (organizații mici, organizații mari ...) Învatarea, exersarea si intelegerea de catre participanti a modului in care se fundamenteaza si se creaza un model de afaceri pentru o organizație cunoscută

-

Invatarea, exersarea si intelegerea de catre participanti a tehnicilor de identificare, definire si dezvoltare a ideilor de afaceri antreprenoriale

Invatarea, exersarea si intelegerea de catre participanti a etapelor si tehnicilor de elaborare a unui


1.2

Prezentare generala UNIT 1:

Nr

Durată

1

60’

2

5’

3

150’

4

60’

Exersați un model familial de întreprindere

5

90’

Enterprise, Team, & Modele personale

1.3

Nume

Scopul zilei de astăzi: Ce v-ați adus aici? Lecții critice de model de afaceri în 5 minute Excursie ghidată a Canvas Business Model Enterprise

Descrierea unitatilor UNIT 2:

Nr

Durată

Numele și descrierea

Numele / metoda de exercitare

1

25’ 35’

Scopul zilei: De ce sunteti aici?

Obiectivele SMART

2

5’

Prezentari de modele de afaceri în 5 minute

Model de afaceri video

3

75’ 60’

Ghidul de elaborare al modelului de afaceri Business Model Canvas (BMC)

Unde merg?

15’

Dacă ați fi antreprenor, ce ați ace?

Umpleti cutia

Cluedo prezintă: sablonul modelului BM Canvas

4

60’

Exersarea crearii unui model familial de afaceri

Un model de afaceri de familie Canvas

5

90’

Modele de afaceri de echipa si personale

Desenați ideea dvs. SMART


Unitatea 1: Scopul zilei de astăzi: Ce v-aČ›i adus aici?


Obiective SMART DESCRIEREA EXERCIȚIILOR: Unitatea Nr: Denumire exercitiu Obiective specifice

1 ex. 1 Obiectivele SMART    

Durată Materiale / dotari sala

Numărul de participanți Descriere

Actualizarea si exersarea definirii obiectivelor SMART Înțelegerea beneficiilor și obiectivelor utilizării obiectivelor SMART Exersarea si intelegerea modului in care obiectivele SMART pot ajuta la definirea unei idei antreprenoriale Intelegerea importantei realizarii obiectivelor specifice pe care o persoana le-a legat de viața ei profesională

25’    

Foi cu literele corespunzatoare caracteristicilor obiectivelor SMART (S-M-A-R-T) care vor fi distribuite paticipantilor Hârtie Markere Legos

5/6 participanti / grup Primul exercițiu al modulului are rolul de a actiona ca o legătură între primul și cel de-al doilea rezultat intelectual. Având în vedere antrenamentul realizat privind definirea si rolul obiectivelor SMART în timpul IO1, participanții își vor reîmprospăta cunoștințele prin acest exercițiu. În echipe, cereți fiecarui participant să defineasca un obiectiv SMART pe care îl poate întâlni în săptămâna următoare. Ei vor trebui să creeze o reproducere Lego a obiectivului SMART definit și apoi să-l explice grupului. Participantii vor avea 10 minute să gândească și să creeze obiectivul SMART, iar apoi fiecare participant va avea un minut pentru a-l explica celorlalți, asigurându-vă că este justificata fiecare carasteristica a obiectivului SMART .

Sfaturi metodologice

Când fiecare dintre participanți explică OBIECTIVUL pe care îl au, restul grupului va trebui să decidă dacă obiectivul este SMART. Fiecare participant va avea toate literele (S-M-A-R-T) pe hârtie, astfel încât să poată ridica foile cu literele respective, pe care le consideră că apar la obiectivul explicat. Aceasta înseamnă că, dacă obiectivul prezentat este specific, posibil și relevant, participanții vor ridica S, A și R, dar nu M și T ( masurabil si incadrat in timp ). Asigurați-vă întotdeauna că participanții înțeleg că nu trebuie să creeze obiective mari, complexe și dificile in cadrul acestui exercițiu. Este bine ca ei să defineasca obiective mai simple, astfel încât să poată intelege în mod clar cum funcționează fiecare dintre litere (carasceristica a obiectivului SMART). Atunci când participanții oferă feedback pentru colegii lor, atenție la foile pe care le ridică. Dacă apreciati că o literă ar trebui / nu ar trebui să apară, nu ezitați să îi întrebați despre ea. Este important să vă asigurați că participantii înțeleg efectiv modul în care funcționează fiecare literă.


Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Dacă aveți timp și considerați necesar, puteți cere participanților să explice, atunci când oferă feedback, de ce apreciaza ca foile pe care le-au ridicat apar în obiectivele SMART. Nu se aplică SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 1 ESP.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=SXy1WIDgYEY SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=r7KFktFEPOw&list=UUDDkzClLzhhoj_WG Et073JA&index=6 SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=G9j1m0bToLA&index=16&list=UUDDkzCl Lzhhoj_WGEt073JA SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 4.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=nyRA3rEuY1Q&list=UUDDkzClLzhhoj_W GEt073JA&index=12 SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 5.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=1qcKKj81p30&list=UUDDkzClLzhhoj_WG Et073JA&index=10 SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 6.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=VbDNg6eIHLs&list=UUDDkzClLzhhoj_WG Et073JA SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 7.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=3fjt5m6Da7E&list=UUDDkzClLzhhoj_WG Et073JA&index=9 SPRINT 1, Unit 1, ex. 1 – 8.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=CnLqgMLTnFA&list=UUDDkzClLzhhoj_W GEt073JA&index=8


Dacă ați fi antreprenor, ce ați face? DESCRIEREA EXERCIȚIILOR: Unitatea Nr: Denumire exercitiu Obiective specifice

1 ex. 2 Dacă ați fi antreprenor, ce ați face?    

Durată Materiale / dotari sala

Numărul participanți Descriere

Înțelegerea rolului si a impactului obiectivelor SMART într-un mediu de afaceri Intelegerea importantei de a fi obiectiv și specific atunci când aveți o idee Aflarea si intelegerea ideilor potențiale de afaceri ale tuturor participanților Descoperirea, exersarea si intelegerea mentalitatii antreprenoriale

35’ 

de

Foi cu literele care formeaza cuvantul SMART care vor fi distribuite participanților  Hârtie  Markere  Mese, scaune 5/6 participanti/ grup Ce ați dori să faceți dacă ați fi antreprenor? Oferiți tuturor participanților 5 minute să se gândească la ceea ce ar dori să facă ca antreprenori. Odată ce toți au o idee în mintea lor, folosind obiectivele SMART, cereți-le să creeze un rezumat al ideii lor. Ei vor trebui să-și scrie ideea și de ce consideră că urmează obiectivele SMART. Ar trebui să fie cât mai exacti, explicând totul, pe o singura foaie de hartie .

Sfaturi metodologice

Variații Country specific adaptions Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Odată ce toți membrii grupului au terminat de scris ideea, fiecare o va prezenta coechipierilor. Restul grupului va folosi din nou foile cu literele SMART pentru a-și exprima părerea și pentru a se ajuta reciproc să si îmbunătățească ideea. Atunci când participanții oferă feedback pentru colegii lor, atenție la foile cu litere pe care le ridică. Dacă credeți că o literă ar trebui / nu ar trebui să apară, nu ezitați să îi rugati sa justifice aprecierea. Este important să vă asigurați că înțeleg efectiv modul în care funcționează fiecare literă. De asemenea, asigurați-vă că ideile de afaceri pe care le propun sunt stabile și pot fi folosite în activități viitoare. Dacă este necesar, ajutați-i să dezvolte o idee care să aibă o bază adecvată pentru activități viitoare. Nu se aplică Nu se aplică SPRINT 1, Unit 1, ex. 2 ESP.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=caqyhXiKwug&list=UUDDkzClLzhhoj_W GEt073JA&index=7 SPRINT 1, Unit 1, ex. 2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=r7KFktFEPOw&list=UUDDkzClLzhhoj_W GEt073JA&index=6


Unitatea 2: Prezentari de modele de afaceri ĂŽn 5 minute


Model de afaceri video DESCRIEREA EXERCIȚIILOR: Unitatea Nr: Denumire exercitiu Obiective specifice Durată Materiale / dotari sala Numărul de participan ți Descriere

2 ex. 1 Model de afaceri video  

Înțelegerea necesității utilizării unui model de afaceri Înțelegerea beneficiilor utilizării unui model de afaceri

 

Sablon de model de afaceri Canvas Videoclipul BMC

5’

Nu se aplică

Afișând șablonul modelului de afaceri Canvas ( BMC ), cereți participanților să decidă in ce sectiune a sablonului considera ca trebuie sa distribuie fiecare cutie. În acest fel, vor avea ocazia să-și reînnoiască cunoștințele despre subiect sau, dacă nu, să vadă pentru prima dată sablonul BMC și segmentele / sectiunile acestuia.

După încercarea / practicarea timp de 2 sau 3 minute, afișați videoclipul ca introducere pentru capitolul următor. Video: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s Sfaturi metodolog ice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale supliment are

In acest modul se realizeaza o scurtă prezentare a modelului BMC, deci nu vă faceți griji dacă participanții nu știu cum să răspundă la solicitarea de a distribui in sectiuni cutiile. In urmatorul modul vor exersa si vor invata mai multe despre sectiunile modelului BMC. Nu se aplică Nu se aplică

SPRINT 1, Unit 2, ex.1-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=jbDYZUDzN3o&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=4 SPRINT 1, Unit 2, ex.1-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=5LkWxx6VvME&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=5 Video: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s


Unitatea 3: Ghidul de elaborare al modelului de afaceri Business Model Canvas (BMC)


Umpleti cutia DESCRIEREA EXERCIȚIILOR: Unit No: Denumire exercitiu Obiective specifice

3 ex. 1 Umpleti cutia    

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participan ți Descriere

Intre  

Prezentarea cutiilor care formează structura modelului Business Model Canvas Explicarea utilităților fiecărei cutii din structura modelului BMC Exersarea si intelegerea modului de distribuire corespunzătoare a cutiilor in sectiunile modelului BMC Intelegerea importantei fiecăreia dintre cutii si a impactului interactiunii dintre acestea 75’ si 90’ Piese Lego Sablonul modelului BMC

5/6 participanti / grup

Modelul Business Model Canvas este împărțit în 9 casete / sectiuni principale: - Propunere de valoare - Relatii cu clientii - Canale - Segmente ale clienților - Parteneri cheie - Activități cheie - Resurse cheie - Structura costurilor - Fluxuri de venituri Scopul acestui exercitiu este de a facilita tuturor participanților să înțeleagă complet și să știe cum funcționează fiecare caseta/ cutie/ sectiune. Fiecare casetă va fi explicată mai intai de catre formator. Apoi, participanții vor lucra, folosind piesele Legos, în grupuri, pentru a crea o versiune a ceva ce ar putea fi inclus în intr-o cutie/ caseta/ sectiune a modelului BMC. Fiecare membru al grupului își creează versiunea de caseta/ cutie/ sectiune în mod individual. Ei vor avea 5 minute pentru a-si crea cutia. Odată ce toți membrii grupului și-au creat varianta de cutie, ei o vor explica celorlalți membri ai echipei. Fiecare participant va avea 1 minut pentru a explica restului echipei ce a selectat și de ce. Apoi, fiecare grup va decide ce idee este mai interesantă (fie pentru că este ceva la care majoritatea nu se gandeste de regula, fie pentru ca grupul consideră că respectiva versiune este foarte importanta pentru motivele...) După ce toate casetele / cutiile / sectiunile au fost explicate și fiecare grup a ales cea mai interesantă versiune pentru fiecare cutie, grupul va afișa sablonului modelului BMC cu cele 9 casete selectate, distribuite corespunzator. Fiecare membru al grupului va trebui să explice si justifice cel puțin o casetă.


Sfaturi metodolo gice

Variații Country specific adaptions Link-uri Web, Video, Imagini, materiale supliment are

Atunci când explicați fiecare casetă si rolul acesteia, asigurați-vă că este clar, concis si inteles; asigurati – va că diferențele dintre casete sunt clare si intelese; uneori este foarte dificil să vezi sis a intelegi diferența dintre sectiunile/ casetele/ cutiile modelului BMC, deci asigurați-va că participantii înțeleg totul în mod corect. De asemenea, comunicati si explicati participantilor faptul că uneori există lucruri care ar putea fi incluse în mai multe casete. Nu se aplică Nu se aplică

SPRINT 1, Unit 3, ex. 1 ES-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=FFpvWpM31Pk&index=20&list=UUDDkz ClLzhhoj_WGEt073JA SPRINT 1, Unit 3, ex. 1 ES-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=5yFb1NQIB74&index=19&list=UUDDkz ClLzhhoj_WGEt073JA SPRINT 1, Unit 3, ex. 1 ES-3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=QCs3ShS5__4&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=18 SPRINT 1, Unit 3, ex. 1 ES-4.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=A2AI8rXM3Yo&index=17&list=UUDDkz ClLzhhoj_WGEt073JA SPRINT 1, Unit 3, ex. 1 ES-5.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=r9mwGoBbnE&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=15


Cluedo prezintă: sablonul modelului BM Canvas DESCRIEREA EXERCIȚIILOR: Unit No:

3 ex. 2

Denumire exercitiu Obiective specifice

Durată Materiale dotari sala

Numărul de participanți Descriere

Cluedo presents: Business Model Canvas edition

/

- Dobandirea de catre participanti a unei bune cunoașteri si intelegeri a continutului si rolului fiecărei cutii / casete/ sectiuni din structura modelului BMC - Dobandirea de catre participanti a capabilitatii de a explica si gestiona rolul si continutul fiecarei cutii 60’  Lucrări cu roluri  Sablon al modelului BM Canvas  Pixuri, markere  Hârtie pentru a scrie comentarii și note (post – it –uri) Este mai bine dacă este un număr divizibil de 9 (9, 18, 27...) Cu toate acestea, se poate lucra si cu grupuri mai mici, atâta timp cât sunt in sala 30 de participanti. To carry out this activity, participants will be assigned a role, corresponding to one of the boxes from the Business Model Canvas. They will only know the role they have been assigned, the rest will be secret. Odată ce toate rolurile au fost atribuite, participanții vor începe să se plimbe prin sala, să se întrebe, să pună întrebări si sa raspunda la intrebari Ei vor trebui să afle rolul celeilalte persoane cu care dialogheaza, fără să menționeze vreodată rolul în mod direct. În același timp, când încearcă să identifice rolul detinut de cealaltă persoană, vor trebui să încerce să ascundă rolul pe care –l detin, dar cu o singură condiție: ei nu pot minți. La toate întrebările, fiecare participant trebuie să răspundă sincer După 30 de minute de întrebări si raspunsuri, participanții vor trebui să-și creeze propriul lor model de afaceri Canvas, repartizand numele a cate o persoana ( asa cum au identificat-o ) în fiecare cutie. În cele din urmă, participanții vor arăta rolul pe care l-au avut atribuit in cadrul exercitiului; dacă un participant distribuie o persoana, pe sablonul modelului, într-un alt rol, acel participant va trebui să explice decizia luata.

Sfaturi metodologice Variații

În acest fel, va fi posibil să aflați ce lucruri nu sunt în întregime clarificate si intelese de catre participanti.. În timp ce participantii vorbesc între ei in sala, va fi mai bine să le ascultați conversațiile; astfel veți ști ce tipuri de întrebări se adresează și ce răspunsuri se primesc.

Nu se aplică


Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Nu se aplică

SPRINT 1, Unit 3 ex. 2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=wNRSMNIGBEc Annex – Unit 3 ex.2 SPRINT 1 (TEMPLATES OF ROLES)

Unde merg? Descrierea Exercițiilor: Unit No: Denumire exercitiu Obiective specifice Durată Materiale / dotari sala

Numărul de participanți Descriere

3 ex. 3 Unde merg?  Cunoasterea si invatarea diferitelor părți / sectiuni/ casete/ cutii ale modelului BMC  Realizarea primului contact cu modelul Business Model Canvas 15’  Benzi de hartie, in diferite culori, care conțin studiul de caz privind compania Zara  Pixuri, markere  Sala de training spatioasa 5/6 participanti din tari diferite/ grup Fiecare grup va primi un sablon al modelului BMC, care are completate denumirile celor 9 sectiuni Tinand cont de cele 9 elemente de structura ale modelului BMC, in interiorul fiecărei sectiuni a sablonului va fi asezata o cutie goală. Fiecare grup va primi o serie de benzi de hârtie cu propoziții diferite despre o companie bine-cunoscută. Fiecare grup va avea o culoare de hârtie diferită.

Sfaturi metodologice

Participanții vor trebui să decidă in care casetă trebuie distribuita fiecăre banda de hârtie, in functie de continutul textului scris pe banda. Participanții nu vor putea să vorbească cu alte grupuri. Odată ce au decis, participanții vor trebui să introducă fiecare bandă de hârtie în caseta corespunzătoare. În acest fel, participanții vor deveni parte a procesului de elaborare a modelului BMC. La final, formatorul va examina răspunsurile. Grupurile care au distribuit corect benzile de hârtie în fiecare cutie vor trebui să explice celorlalte grupuri de ce o banda corespunde cutiei respective. Dacă doriți să faceți exercițiul mai dificil, puteți omite denumirea sectiunilor / cutiilor. În acest fel, participanții vor trebui să afle și ce rol detine fiecare cutie / sectiune. Dar țineți minte, acest lucru ar necesita, de asemenea, mai mult timp pentru a finaliza exercițiul. De asemenea, dacă considerati că pot fi participanti care nu cunosc compania Zara, puteți să faceți mai intai o prezentare despre acest brand.


Variații Variații Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Nu se aplică Nu se aplică SPRINT 1, Unit 3, ex. 3 - 1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=9v8O6XVFvRo&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=11 SPRINT 1, Unit 3, ex. 3 - 2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=Bz3mbjPOpk&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=3 SPRINT 1, Unit 3, ex. 3 - 3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=4b9r5WtnSP4&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=3 SPRINT 1, Unit 3, ex. 3 - 4.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=lDMY1hs3KKk&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=22 SPRINT 1, Unit 3, ex. 3 - 5.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=JGLAQNEFg4I&index=21&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA Annex – Unit 3 ex.3 SPRINT 1 (ZARA CASE STUDY)


Unitatea 4: Exersarea crearii unui model familial de afaceri

Un model de afaceri de familie Canvas Descrierea Exercițiilor:


Unitatea Nr:

4 ex. 1

Denumire exercitiu Obiective specifice

Un model de afaceri de familie Canvas    

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Înțelegerea complete a modelului BMC Înțelegerea complete a modului cum funcționează BMC pentru o afacere de familie Exersarea si invatarea modului de completare a cutiilor / casetelor/ sectiunilor modelului BMC Intelegerea modului de interactiune dintre sectiunile modelului BMC

60’  Sablonul modelului BMC, care va fi asezat pe podeaua salii  Studiu de caz  Caractere de personaje  Semne pentru sectiunile sablonului modelului BMC Aproximativ 5/6 participanti / grup Acest exercițiu se bazează pe un exercițiu produs de Brez Przestrzelski, doctorand și John DesJardins, profesor asociat la Universitatea Clemson (exercițiu original disponibil online la link- ul mentionat mai jos). Ideea principală este de a transforma sablonul modelului de afaceri BMC întrun model 3D, încurajând participanții să trăiască procesul de elaborarea și să devină parte din acesta. BMC este un set de întrebări, deci ideea exercitiului este ca un participant sa adreseze aceste întrebări. Un model de afacere mare trebuie să fie creat pe structura sablonului BMC. În fiecare dintre casete / sectiuni / cutii, puneți un post – it cu numele segmentului. De asemenea, va fi necesar să se creeze un studiu de caz care să genereze o companie care este în mod obișnuit familiară (cum ar fi un salon de coafură, o cafenea ...). Această companie se va confrunta cu o provocare și este important ca studiul de caz să fie cât mai complet posibil. Studiul de caz ar trebui să includă și caractere de personaje. Fiecare participant va avea un caracter atribuit. Prezentati exercițiul, furnizând o scurtă explicație a cazului de care se vor ocupa. Explicați-le provocarea cu care se vor confrunta ca urmare a personajelor ce le-au fost atribuite. Participanții vor avea câteva minute să se familiarizeze cu provocarea cu care se confruntă și cu propriul lor caracter. După aceasta, participanții vor începe să se deplaseze prin sala, vor interactiona cu celelalte caractere de personaje din cadrul companiei care face subiectul studiului de caz. La final, participantii vor fi intrebati despre modul în care au interacționat cu compania din studiul de caz si cum s-au simtit. Este foarte important ca fiecare persoană să gândească și să se comporte ca personajul pe care îl reprezintă; de exemplu, cineva care arată ca o fetiță nu va avea un impact semnificativ în magazine, dar cineva care acționează în calitate de director de bănca poate avea un impact foarte mare. Odată ce fiecare participant este situat intr-o anumita sectiune a modelului, la nivelul fiecarui grup participantii vorbesc unii cu alții și vor justifica / explica de ce ei cred că aparțin acelei sectiuni a modelului BMC și cum au perceput / inteles afacerea care a facut obiectul studiului de caz. După ce toți participantii s-au prezentat, vor trebui să meargă și să aseze în sectiunea de care cred că personajul lor aparține în modelul BMC. De asemenea, vor explica modul în care au interacționat cu compania, încercând să găsească o legătură fireasca si logica cu sectiunea respectiva, in care sau pozitionat. Formatorii vor acționa în calitate de companie. Odată ce toate sectiunile sunt completate, ei vor adresa întrebari fiecarui participant. Ei ar trebui să pună întrebări concrete, cum ar fi, de exemplu, "Prin ce canale vrem să ajungem la segmentele clienților noștri?"


Pe măsură ce se desfășoară exercițiul, trebuie văzut dacă diferitele sectiuni ale modelului de afaceri sunt sau nu de acord cu ceea ce spune despre fiecare dintre ele, și dacă întreabă lucruri similar sau opuse companiei. De exemplu, persoanele din sectiunea ,,fluxuri de venituri,, pot solicita reducerea prețului pentru a mări vânzările, în timp ce persoanele din sectiunea ,, structura costurilor ,, pot cere cresterea prețului pentru a se asigura acoperirea costurilor. Fiecare casetă / sectiune trebuie să-și exprime întotdeauna părerea despre companie. Aceasta înseamnă că ar trebui să existe întrebări concrete, pentru toate casetele / sectiunile, cum ar fi: 1. Propunerea de valoare: ce încercăm să rezolvăm sau să satisfacem? 2. Relațiile cu clienții: cum comunicăm și menținem relațiile cu clienții? 3. Canale: cum ajungem la clienti? 4. Segmente de clienți: pentru care segmente de clienti lucrăm 5. Parteneri cheie: avem relații cu alte companii? 6. Activități cheie: ce activități desfasuram pentru a ne oferi valoarea? 7. Resurse cheie: de ce avem nevoie pentru a ne oferi valoarea? 8. Structura costurilor: ce cheltuim? 9. Fluxuri de venituri: ce câștigăm?

Sfaturi metodologi ce Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimenta re

La sfârșitul exercițiului, ar trebui să existe un consens la nivelul grupului cu privire la produsul pe care îl vor oferi și cum vor crea acest produs. În cele din urmă, formatorii ar trebui să intrebe ,,clienții,, dacă vor cumpăra produsul sau nu. Pentru acest exercițiu, interacțiunea este esențială. Asigurați-vă că toți participanții se integrează / participă, încurajati-i să comunice la nivelul grupului și asigurati-va că toate grupurile ajung la un acord in urma dezbaterii și sunt mulțumite de ceea ce vor propune în cele din urmă. Nu se aplică Atunci când se realizeaza exercitiul pe plan local, poate fi folosit un alt studiu de caz, dacă există alte tipuri de afaceri mai bine cunoscute de localnici. SPRINT 1, Unit 4, ex.1 ES-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=3Lv6COsdUTg&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=10 SPRINT 1, Unit 4, ex.1 ES-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=QwKPKVYuGjU&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=11 Studiu de caz - Ideea originală: http://epicenter.stanford.edu/resource/activity-guide-living-inthe-business-model-canvas.html


Unitatea 5 Modele de afaceri de echipa si personale


Desenați ideea dvs. SMART Descrierea Exercițiilor: Unitatea Nr:

5 ex. 1

Denumire exercitiu Obiective specifice

Desenați ideea SMART dvs.

Durată

90’

Materiale / dotari sala

 Sablon de model de afacere BMC  Idee de afaceri SMART  Post-it -uri mici de culori diferite  Pixuri. markere  Sala cu mese si scaune Aproximativ 5/6 participanti / grup

Numărul de participanț i Descriere

 Intelegerea de catre participanti a tuturor conceptelor din cadrul modului 1  Invatarea modalitatii de creionare a unei idei de afaceri într-un model de afaceri  Intelegerea corecta a diferitellor părți ale modelului BMC si a modului de lucru cu toate cele 9 sectiuni  Exersarea si invatarea modalitatii de oferire si gestionare a feedback

Activitatea finală a SPRINT va necesita toate informațiile învățate în timpul activităților anterioare. În primul rând, participanții ar trebui să recupereze ideea de afaceri pe care au creat-o în primului exercitiu al zilei, în timpul definirii obiectivelor SMART. Folosind-o ca bază de plecare, ei vor trebui să-și construiască propriul model de afaceri Canvas, asigurându-se că au pus cel puțin un lucru în fiecare cutie / sectiune. Ei vor avea 30 de minute să-l creeze. Odată ce au trecut 30 de minute, participanții își vor posta modelul de afacere în perete, cu ideea lor de afaceri completata in partea de sus a sablonului personalizat cu numele fiecaruia și vor începe să privească sabloanele celorlalti participanti. Folosind post-it-urile, participanții vor adăuga tot ceea ce consideră interesant pentru sabloanele partenerilor lor. Deoarece ideea de afaceri va fi vizualizata pe sablonul modelului BMC, va fi posibil ca ei să aibă o idee despre ceea ce gândea fiecare persoană atunci când completa sectiunile sablonului. După 30 de minute de vizualizari de sabloane si completari de sectiuni prin lipiri de post – it – uri cu sugestii, participanții își vor revizualiza propriul sablon BMC și vor avea 15 minute pentru a analiza si interpreta feedbackul pe care l-au primit de la colegi și pentru a adauga tot ce-și doresc in sectiunile sablonului personal BMC.


Sfaturi metodolog ice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale supliment are

În cele din urmă, 15 minute ar putea fi alocate în cazul în care participantii doresc sa adreseze intrebari de clarificare cu privire la feedback-ul primit sau orice altceva în legatura cu continuturile sablonului personal BMC. Oferă participanților cât mai multă libertate posibilă, pentru a le permite să interacționeze între ei și pentru a realiza cât de mult știu / pot ajuta pe ceilalți. Nu se aplică Nu se aplică

SPRINT 1, Unit 5, ex.1 ES-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=SJEFTlwC7qg&list=UUDDkzClLzhhoj_WGE t073JA&index=28 SPRINT 1, Unit 5, ex.1 ES-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=zXMI1iOrQqI&list=UUDDkzClLzhhoj_WGE t073JA&index=26 SPRINT 1, Unit 5, ex.1 ES-3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=Vo80ODDlZ7o&list=UUDDkzClLzhhoj_WG Et073JA&index=25 Model de șablon Business Model Canvas


Modul 1 – ANEXE


MODULUL 1 – ANEXA 1 MODELE DE ROLURI Versiunea 1: ușor Rolurile reprezinta exact casetele / sectiunile / cutiile sablonului modelului de afaceri Business Model Canvas

Propunere de valoare

Relatii cu clientii

Canale

Segmente de clienți

Parteneri cheie

Activități cheie

Resurse cheie

Structura costurilor

Fluxuri de venituri


Versiunea 2: mediu Rolurile sunt caractere posibile în interiorul sablonului modelului Business Model Canvas. Important: când utilizați această versiune, este posibil ca rolurile oferite să nu corespundă în întregime scopurilor dvs. Puteți folosi acest lucru ca inspirație și vă puteți crea propriile roluri dacă credeți că va fi mai potrivit pentru exercițiu! Diferite niveluri de produse de lux disponibile (Propunere de valoare)

Clienti interesati de produs

Chestionar de feedback după vânzare (Relatii cu clientii)

Furnizori de materiale (Parteneri cheie)

(Segmente ale clienților)

Importanța brand-ului nostru (Resurse cheie)

Salariul angajaților (Structura costurilor)

Website (Canale)

Invățământ (Activități cheie)

Alte brand-uri doresc să facă publicitate pe site-ul nostru (Fluxuri de venituri)


Versiunea 3: complex Rolurile sunt niste posibile personaje în interiorul structurii modelului Business Model Canvas. Important: când utilizați această versiune, este posibil ca rolurile oferite să nu corespundă în întregime scopurilor dvs. Puteți folosi acest lucru ca inspirație și vă puteți crea propriile roluri dacă credeți că va fi mai potrivit pentru exercițiu!

Diferite niveluri de produse de lux disponibile

Clienti interesati de produs

Importanța brand-ului nostru

Chestionar de feedback după vânzare

Website

Invățământ Furnizori de materiale

Salariul angajaților

Importanța brand-ului nostru


SPRINT 1 – ANEXA 2 Studiu de caz ZARA Zara este un producător spaniol de îmbrăcăminte de modă și un comerciant (7) cu amănuntul deținut de Inditex Group (8) și format în anii 1970. Compania are o puternică cultură antreprenorială (6)și are o mulțime de talente tinere (6). Zara se adresează în principal clienților tineri și urbani și oferă prețuri acceptabile (2). Există mereu produse noi în magazinele Zara (2). În acest sens, relația de colaborare dintre Zara și furnizori (8) permite companiei să finalizeze dezvoltarea și expedierea unui produs nou în magazine în doar două săptămâni (2), ceea ce depășește media industriei de modă de șase luni. De obicei, magazinele Zara sunt spațioase, dar stocul este existent în cantități limitate. Acest tip de strategie oferă clienților un sentiment de originalitate și de exclusivitate (2) și creează o lipsă artificială și o cultură de "cumpărare acum sau o puteți pierde"(4). Pe lângă magazinele bine situate (de obicei aproape de brandurile de lux) (6),, Zara folosește o gamă largă de canale pentru a-și vinde produsele și pentru a păstra legătura cu clienții săi, cum ar fi magazinul online sau Zara App(3).. În cele din urmă, hainele și accesoriile producatorului Zara sunt un produs al interacțiunii designerilor cu potențialii clienți din magazine, cluburi, show-uri de modă, camp-usuri universitare și orice alte evenimente sau locații legate de stilul de viață al clienților țintă (7). Sursă: https://www.mbaknol.com/management-case-studies/case-study-zaras-supply-chainsuccess-story/ 1. Segmente de clienți: Grupuri de clienți pe care compania încearcă să le servească în funcție de nevoile sau atributele lor diferite. 2. Propunere de valoare: Colectarea de produse și servicii oferite de o afacere pentru a satisface nevoile clienților săi. Ceea ce distinge o companie de concurenții săi. 3. Canale: mijloace prin care companiile ajung, interacționează și oferă valoare clienților săi. 4. Relațiile cu clienții: modul în care o companie interacționează cu clienții săi, relația pe care o are cu clienții. 5. Fluxuri de venituri: Surse de numerar și venituri. 6. Resurse cheie: Cele mai importante active pe care o organizație trebuie să le ofere prin propunerea lor de valoare. 7. Activități cheie: Activități care sunt esențiale pentru producerea propunerii de valoare a companiei. 8. Parteneri cheie: Alianțe strategice pentru companie. 9. Structura costurilor: Toate costurile pe care organizația le va suporta.


Program inovativ de formare

BRAVE MODUL DE FORMARE 2 “DESENATI” Numar proiect: 2017-1-RO01-KA204-037257 Proiectul este finantat de Comisia Europeana in cadrul programului – KA2 Parteneriate Stratetige in domeniul formarii profesionale a adultilor

Nici Comisia Europeană, nici alte persoane care acționează în numele acesteia nu pot fi considerate responsabile de modul în care pot fi utilizate informațiile conținute în prezenta publicație și nici de erorile care pot apărea în ciuda pregătirii și a verificării atente. Prezenta publicație nu reflectă neapărat viziunea sau poziția Uniunii Europene.


Acest modul cuprinde: • • •

Prezentare generala 3 UNITATI – Descriere DESCRIERE A EXERCITIILOR • SPRINT 2 – ANEXA 1 • SPRINT 2 – ANEXA 2

UNITATEA 1: ANALIZA SEGMENTELOR DE PIATA, A CONCURENTEI, A ISTORICULUI PRODUSELOR VIZATE Exercitii/ Metode: • TA.COM.E

UNITATEA 2: GHID PENTRU ELABORAREA MODELULUI PERSONAL DE AFACERI CANVAS CREATI-VA MODELUL DVS AS-IS Exercitii/ Metode:

• •

9 CUTII PLINE – PENTRU TINE TRANSFORMATI CUVINELE SIMBOLICE DIN MODELUL GENERAL IN CONTINUTURI VALORFICE PENTRU MODELUL VOSTRU PERSONAL

UNITATEA 3: CONECTATI-VA MODELUL DVS. AS-IS Exercitii/ Metode:

AFLATI PENTRU CE SUNT DISPUSI CLIENTII SA PLATEASCA. VALIDEAZA-TI COSTURILE CU CLIENTII TAI. TRASEUL VALORII TALE: PARCURGE DRUMUL PROFESIONAL, DEZVOLTA-TI PROFILUL OCUPATIONAL SI TI-AI ASIGURAT CARIERA! VISUL TAU, SCENARIUL ECHIPEI TALE, BRAND-UL COMPANIEI!


RESPONSABIL DE MODUL: FDE (RO)

1.1 Modul de formare 2 “DESENATI”

1.2 Unitatea: Prezentare generala

1.3

Unitatea: Descriere

1.4 Exercitii: Descrierea exercitiilor


1.1

Abstract: TRAINING SPRINT N.2: „DRAW”EMPOWERMENT

În cel de al doilea MODUL al acestui program de instruire inovativa, participantii vor invata cum săsi planifice si sa-si dezvolte cariera folosind si exersand metodologia / abordarea de generare a modelului personal de afaceri - Personal Business Model You (BMY). Abordarea / metodologia de generare a acestui model personal Business Model You are la baza modelul anterior - Business Model Canvas (BMC), care a fost exersat in cadrul primului MODUL si prin care participantii au invatat prin exersarea conceptelor de baza si au castigat experienta necesara pentru a lucra mai tarziu la crearea modelului lor personal. În timp ce modelul de afaceri se referă la modul în care o companie / organizație creează și oferă valoare clientului, modelul de afaceri personal se referă la modul în care o persoană creează, gestionează și oferă propria valoare (valoarea mea) unui angajator, unui colaborator, unei echipe sau unor potențiali clienți.

Essentially, the personal business model is the way a company/organization plans to generate revenue. It shows how the company creates value for customers who, in turn, bring revenue and profit to the company itself. Personalizat in functie de dorinte si aspiratii, modelul personal de afaceri reprezinta traseul profesional pe care o persoana si-l stabileste si intentioneaza / alege sa-l parcurga, identificandusi cele mai oportune cai prin care, in etape, isi corecteaza, dezvolta, diversifica profilul ocupational, creandu-si propria valoare care ii aduce / sustine increderea, satisfactia, ii asigura dezvoltarea personala si a carierei profesionale, ca angajat intr-un anumit domeniu ocupational sau ca antreprenor. Un model de afaceri raspunde la urmatoarele intrebari:  Cine sunt clientii organizatiei ?  Ce anume percep clientii ca fiind valoarea pe care o primesc?  Cum poate organizatia livra valoare la un cost convenabil?

Un model personal de afaceri trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari:  Cui vrei sa vinzi / sa pui la dispozitie valoarea creata de tine / competenta ta ?  Ce anume percep angajatorii, colaboratorii, echipa, potentialii clienti ca fiind valoarea pe care o primesc, competenta ta ?  Cum poti sa livrezi / pui la dispozitie angajatorilor, colaboratorilor, echipei, potentialilor clienti, valoarea ta / competenta ta, la un cost convenabil ambelor parti ? Un model personal de afaceri trebuie sa respecte trei criterii: sa fie simplu, sa fie relevant si sa fie usor de inteles. Accentul in cazul modelelor personale de afaceri se pune pe modul creativ in care persoanele:  isi stabilesc si parcurg traseul profesional,  isi identifica si fructifica cele mai oportune cai de parcurs,  se activeaza si relationeaza,  parcurg fiecare etapa evoluand, acumuland valoare ocupationala sau antreprenoriala ( abilitati, deprinderi, competente, incredere, entuziasm, hotarare, vointa, bani, stabilitate, satisfactie, implinire ),  se diferentiaza de competitive Ideea modelului BMY este să vă ajutați cu gândire complexă atunci când doriți să faceți schimbări în cariera dvs. Vă ajută să vă reinventați calea carierei, găsindu-vă cea mai bună modalitate de a vă sprijini financiar, pe baza talentelor, obiectivelor, nevoilor, dorințelor și mediului. Modelul de afaceri personal sau panza BMY include nouă elemente: 1. Cine vă ajută - Rețeaua dvs. personală și de afaceri care vă ajută și vă sprijină în scopurile carierei (familie, prieteni, șefi, mentori, etc.). 2. Ce faceți - Ce fel de activități desfășurați zilnic și ce definește ocupația dvs. (proiectarea, predarea, calcularea, scrierea, gestionarea, producerea, fabricarea, etc.).


3. Cum ajutati - Ce fel de problemă rezolvați pentru clienți / angajatori și cum îi ajutați să-și atingă obiectivele (risc mai scăzut, performanță mai bună, brand mai puternic ...). 4. Cum interacționați - Ce fel de relație aveți cu clienții / angajatorii dvs. și cum interacționați cu ei zilnic (serviciu personal, comunicare online etc.). 5. Pe cine ajutați - Cine sunt clientii dvs. 6. Cine sunteți și ce aveți - talentele dvs., tipul de muncă pe care o doriți și resursele pe care le aveți, care vă pot ajuta să vă atingeți obiectivele de carieră. 7. Cum vă cunosc și cum furnizați - Cum pot afla potențialii clienți / angajatori despre dvs., cum vă pot angaja, modul în care vă asigurați servicii și cum vă asigurați că angajatorii dvs. sunt mulțumiți. 8. Ce obțineți - pentru ce sunteti plătiți, cât de mult și de ce alte beneficii vă bucurați. 9. Ce dați - Costuri soft legate de desfășurarea activităților, cum ar fi timpul, energia, stresul, etc. Rețineți câteva diferențe între modelul de afaceri organizational si modelul personal de afaceri:

• •

Într-un model de afaceri personal, tu reprezinti Resursele cheie: interesele, abilitățile tale, experienta, expertiza, personalitatea și activele pe care le deții sau le controlezi tu Într-un model de afaceri organizational, Resursele cheie includ adesea o gamă mai largă de resurse, reprezentate de un grup de persoane. Un model de afaceri personal ia în considerare costurile "soft" necalificabile (cum ar fi stresul) și beneficiile "moi" (cum ar fi satisfacția). Modelul de afaceri organizațional, în general ia in considarare numai costurile și beneficiile monetare.

Atunci când desenați un model de afaceri personal, trebuie sa tineti cont de aceste diferente atunci cand stabiliti elementele care reprezinta fiecare din cele 9 sectiuni ale modelelor de afaceri.

Panza este doar primul pas în crearea modelului dvs. personal de afaceri, apoi este important sa ramaneti motivati si să reflectați asupra ,,cine sunteți,, ,să vă identificați scopul vieții, cum să vă reinventați și, cel mai important, cum să acționați. Fii activ, gandeste pozitiv si reinventeazati cariera alegand calea cea mai buna!


Obiective de învățare:   

Constientizarea necesitatii unui nou set de instrumente și abordari care au înlocuit planificarea afacerii și alte principii de management deja depășite; Intelegerea rolului unei abordari / metodologii inovative de generare a modelului personal de afaceri - Personal Business Model You (BMY), Intelegerea si exersarea modului în care trebuie sa se asigure transferul riscului de piață, chiar la începutul procesului de lansare a unei afaceri

Intelegerea factorilor care determina succesul unei afaceri;

Activarea si intelegerea cailor inovatoare prin care va puteti genera/ crea / construi, în mod corespunzător si cu impact pozitiv, o afacere, propria valoare, respectiv:  exersarea comunicarii cu potentialii angajatori, colaboratori, echipa, clienti actuali, intreprinzand tot ce vă permite să intrați cu adevărat în mintea lor;  exersarea simularii procesului de cumparare pentru a va asigura ca ceea ce veti crea si veti lansa in piata ca oferta se va vinde;  constientizarea si exersarea perseverentei si a insistentei, atunci cand este cazul;

Aflarea, exersarea si intelegerea modului de identificare si gestionare a elementelor care formează BMY comparativ cu cele ale modelului de baza Business Model Canvas;

Aflarea, exersarea si intelegerea celor mai de impact cai de colectare a informatiilor necesare pentru a crea un model personal de afaceri;

Intelegerea importantei stabilirii unei serii de ipoteze despre afacerea dvs. si a efectuarii unor experimente pentru a vă valida sau respinge ipotezele;

Exersarea si intelegerea modalitatilor prin care trebuie sa va concentrați asupra elementelor cheie ale afacerii, pentru a clarifica orice confuzie in procesul de creatie a modelului personal de afacere;

Exersarea si intelegerea modului de utilizare a unui nou instrument numit panza modelului de afaceri Business Model You ( BMY);

Constientizarea nevoii de a fi activ, de a gandi pozitiv, de a intelege cum trebuie sa actionati pentru a va reinventa cariera alegand calea cea buna!


1.2

UNITATEA: Prezentare generala

No

Timp alocat

Denumire unitate

1

1 ora

2

3 ore si 20 min

3

2 ore si 50 min

Analiza segmentelor de piata, a concurentei, a istoricului produselor vizate Ghid pentru elaborarea Modelului Personal de Afaceri Canvas Creati-va modelul dvs. As-is Conectati-va modelul dvs. As-is

1.3

UNITATEA: Descrierea unitatilor

No

Timp alocat

Denumire si descriere Denumire exercitiu/Metoda unitate

1

1 ora

2

3 ore și 20 de min

3

2 ore și 50 de min

Analiza segmentelor de piata, a concurentei, a istoricului produselor vizate Ghid pentru elaborarea Modelului Personal de Afaceri Canvas Creati-va modelul dvs. As-is Conectati-va modelul dvs. As-is

TA.COM.E

9 cutii pline – pentru tine Transformați cuvintele simbolice din modelul general în conținuturi valorfice pentru modelul vostru personal Aflati pentru ce sunt dispusi clientii sa plateasca. Valideaza-ti costurile cu clientii tai . Traseul valorii tale: parcurge drumul profesional, dezvolta-ti profilul ocupational si ti-ai asigurat cariera! Visul tău, scenariul echipei, brand-ul companiei!


Unitatea 1: Analiza segmentelor de piata, a concurentei, a istoricului produselor vizate


TA.COM.E DESCRIEREA EXERCIȚIIILOR Unit No:

1 ex. 1

Denumire exercitiu Obiective specifice

TA.COM.E

Durata Materiale / dotari sala

Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video

 Acordarea de asistenta si clarificari participantilor pentru a înțelege care sunt grupurile țintă/ segmentele de piata vizate și concurenții ideii lor de afaceri  Acordarea de asistenta si clarificari participantilor pentru a înțelege cum trebuie sa faca diferența dintre grupurile țintă / segmentele de piata vizate și concurenții existenti in piata  Acordarea de asistenta si sprijin participantilor pentru a înțelege istoricul produselor si demersurile pe care trebuie sa le intreprinda pentru a dezvolta produsul: de ce eu si de ce prin modelul meu de afaceri  Acordarea de asistenta si antrenarea participantilor pentru a asigura dezvoltarea valorii adăugate a experienței propuse 1 ora  Poster imprimat, POST-IT- uri, markeri, pixuri, hârtie albă, LegoSP, 5 tabele, bandă scotch de hârtie, patafix.  10 copii A3 ale posterului TA.COM.E (grupuri țintă, concurenți, emoții) + 10 exemplare A3 ale posterului de produs pentru idei de produs care urmează să fie tipărit (câte 2 pe fiecare tabel). 6 persoane din diferite țări / grup Participanții vor fi împărțiți în 5 grupuri transnaționale (6 persoane/grup, câte o persoana din fiecare țară), LegoSP la dispozitia fiecarui grup. Participanții sunt invitați să se gândească la ideea lor, luând în considerare: GRUPURI ȚINTĂ, CONCURENȚI, EXPERIENȚA/ ISTORICUL PRODUSULUI. Participantii vor construi un singur model sau cate un model pentru fiecare subiect. Apoi, la nivelul fiecarui grup, un participant va prezenta modelul / modelele construite întregului grup, iar povestirile vor fi conectate la elementele ,,Serviciului de idei de produs. Valoarea adăugată a exercițiului consta in împărtășirea descrierii fiecărui subiect cu ceilalti participanti din cadrul grupului, pentru a colecta informații de la coechipieri, deci este important să încurajați participanții să fie deschisi pentru a da și a colecta feedback. If you have time and you consider it necessary, you can ask participants to explain why they believe each letter is appearing in their peer’s goals when giving feedback. Nici unul https://vimeo.com/album/5773648/video/318063447 https://vimeo.com/album/5577451/video/302517826 https://vimeo.com/album/5577451/video/302491326 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063906 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063967 https://vimeo.com/album/5773648/video/318149045 https://vimeo.com/album/5773648/video/318148981


Unitatea 2 Ghid pentru elaborarea Modelului Personal de Afaceri Canvas. Creati-va modelul dvs. As-Is


9 cutii pline – pentru tine Descriere Exercitiu Unitatea Nr:

2 ex. 1

Denumire exercitiu Obiective specifice

9 cutii pline – pentru tine

Durată Materiale / dotari sala

Numărul de participanți Descriere

 

Primul contact cu modelul Business Model You (BMY); Aflarea, exersarea si intelegerea modului de identificare si gestionare a elementelor care formează BMY comparativ cu cele ale modelului de baza Business Model Canvas;  Aflarea si intelegerea avantajelor modelului Business Model You;  Aflarea, exersarea si intelegerea modului de relationare dintre sectiunile care formează BMY;  Exersarea acordarii feedback – ului celorlalti participanti. 1 oră și 40 de minute Foi de hârtie cu șablon de model BMY (format A1) distribuite fiecărui participant; Foi de hârtie cu șablon pentru BMY / BMC (format A4) distribuite fiecărui participant; Fișa de lucru cu informații utile pentru gestionarea corectă a exercițiului propus, cu întrebări și detalii; 9 Seturi de post-it-uri de hârtie cu bandă adezivă în diferite culori pentru fiecare element din structura BMY (dimensiuni aproximative: 160 cm * 190 cm) distribuite fiecărei echipe; Pixuri și markere; Post – it – uri cu banda adeziva; Sala de training, mese și scaune. 6 persoane din diferite țări/grup Antrenorii vor afișa sabloanele modelelor BMC și BMY. Ei vor prezenta participanților structura șablonului BMY comparativ cu cea a șablonului BMC, detaliind elementele de structură din fiecare secțiune a fiecarui șablon, poziția și ordinea pe șablon, rolul și interacțiunea cu celelalte elemente (aproximativ 10 minute). În acest fel, participanții vor avea ocazia să-și reînnoiască cunoștințele despre cele două modele sau să vadă pentru prima dată sablonul cu sectiunile modelului BMY. Apoi participanții vor fi împărțiți în echipe și echipele vor fi numerotate. Participanții vor avea la dispoziție foi de hârtie cu șablonul modelului BMY (format A1) și seturi de post – it - uri de hârtie cu bandă adezivă, în culori diferite, distinctive pentru fiecare element structural al șablonului BMY atât pentru etapa individuală de lucru cât și pentru etapa de acordare de feedback către alți coechipier. În prima etapă (50 de minute), fiecare echipă va lucra separat și va trebui sa:  completeze răspunsurile la întrebările de pe foaia de lucru, exemplificând dacă consideră că este necesar, completând pe post-it - uri;


  

citeasca cu atenție informațiile de pe sablonul modelului BMY, completând ceea ce considera necesar, pe post-it - uri; grupeze și sa lipeasca post – it - urile în secțiunile șablonului BMY carora le corespund; Identifice și completeze post-urile, modul și modalitățile de conectare a secțiunilor care formează modelul BMY și modul în care fiecare secțiune contribuie la propunerea unica de valoare a modelului de afacere, facilitând vânzarea, Apoi, va trebui să lipsească post-it-ul cu detaliile relației în secțiunile corespunzătoare șablonului BMY..

După finalizarea completarii tuturor secțiunilor din șablonul BMY, fiecare echipă își va lipi șablonul pe pereții laterali ai sălii de training, personalizândo cu un nume reprezentativ. În cea de-a doua etapă, după postarea tuturor șabloanelor, fiecare grup va trece pe la celelalte șabloane și va completa secțiunile cu elemente suplimentare pe care le-au identificat ca fiind necesare și utile, scrise pe postit- uri (aproximativ 15 minute). După finalizarea acestui tur, fiecare grup isi va revizualiza si analiza propriul șablon, va citi și va încerca să înțeleagă rolul adăugărilor făcute de celelalte grupuri (aproximativ 5 minute).

Sfaturi metodologice

Pentru a facilita clarificările, participanții vor fi încurajați să pună întrebări și să răspundă la orice întrebări adresate de alți coechipieri (aproximativ 20 de minute). În acest fel, fiecare echipă / participant va practica acordarea, colectarea și utilizarea feedback-ului. Cand explicati pozitia si rolul fiecarei sectiuni din structura sablonului, asigurati-va ca sunt intelese corect si clar atat diferentele dintre sectiunile fiecarui sablon dar si dintre structurile celor 2 sabloane, BMC si BMY. Asigurati-va ca participantii inteleg corect tema si scopul exercitiului propus, ca inteleg elementele de structura ale BMY, modul si scopul relationarii dintre acestea, ca folosesc obiective SMART pentru modelarea ideii de afaceri sau de traseu profesional din mintea lor, ca participa activ la ambele etape ale exercitiului..

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini

Incurajati participantii sa fie deschisi pentru acordarea si colectarea de feedback – uri. Nici unul Nici unul

https://vimeo.com/album/5773648/video/318065187 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063902 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063491


Transformați cuvintele simbolice din modelul general în conținuturi valorfice pentru modelul vostru personal Descrierea Exercitiului Unit No:

2 ex. 2

Denumire exercitiu Obiective specifice

Transformați cuvintele simbolice din modelul general în conținuturi valorfice pentru modelul vostru personal  Învățarea, practicarea și înțelegerea modului de identificare și gestionare a elementelor care formează modelul personal BMY comparativ cu modelul BMC;  Învățarea și înțelegerea avantajelor modelului personal de afaceri pe care îl creati;  Învățarea, practicarea și înțelegerea relației dintre secțiunile BMY;  Exersarea oferirii de feedback si a gestionarii feedback primit de la alți participanți. 1 oră și 40 de minute Foi de hârtie cu șablonul modelului BMY (format A1) distribuite fiecărui participant; Foi de hârtie cu șablonul modelului BMY / BMC (format A4) distribuite fiecărui participant; Fișa de lucru cu informații utile pentru gestionarea corectă a exercițiului propus, cu întrebări și detalii; Post – it - uri, pixuri și markeri; Bandă adezivă și lipici; Sala de training, mese și scaune. Fiecare participant lucreaza individual

Durată Materiale / dotari sala

Numărul de participanți Descriere

Prima afacere pe care trebuie să o realizati - modelul personal de afacere pe care îl aveți (cine sunteți și ce aveți de oferit). Antreprenorii le vor aduce aminte participantilor de sablonul modelului Business Model You, vor realiza o scurtă analiză a exercițiului anterior și îi vor invita pe toți participanții să-și scrie povestea - ce fac în acest moment și ce si propun pentru viitor. Antrenorii vor încuraja participanții să fie curajoși, introspectivi și creativi, săsi găsească calea de exprimare, sa-si identifice unicitatea, propunerea de valoare și aspectele particulare pe care le aduc sau le pot aduce prin modelul personal pe care-l creaza. Această abordare le sugerează participantilor sa se priveasca pe ei /sa-si analizeze profilul lor ca o afacere și sa-si defineasca în mod clar acest "model personal de afaceri" - modul în care isi vor valorifica talentele și punctele forte pentru a se dezvolta profesional și personal. (10 minute)


Participanții vor lucra individual, fiecare pe sablonul BMY personal. Ei vor completa fiecare sectiune a sablonului BMY cu propriile valori, gânduri, ipoteze etc. După completarea tuturor secțiunilor șablonului BMY, fiecare participant își va lipi șablonul pe pereții laterali ai sălii de training, personalizându-și numele șablonului BMY. (45 min) De la persoana la persoana: în a doua etapă, după ce sunt postate toate sabloanele BMY, fiecare participant va trece pe la BMY-urile celorlalți participanți, va pune întrebări și va face sugestii pentru a adauga elemente suplimentare pe care le-au identificat ca fiind necesare și utile, scrise în post – it - uri. (10 minute) După finalizarea acestui tur, fiecare participant își va revizualiza șablonul personal BMY, va citi și va încerca să înțeleagă rolul adăugărilor făcute de ceilalți colegi. (aproximativ 5 minute). Apoi, pentru a face ceva tangibil și potențial viabil din punct de vedere comercial, participantii vor încerca să se gândească la / să scrie o poveste – povestea lor, modul lor, calea lor, BMY-ul lor. (20 min)

Sfaturi metodologic e

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video further material

Pentru a facilita clarificările, participanții vor fi încurajați să pună întrebări și să răspundă la orice întrebări adresate de alți colegi de echipă. (aproximativ 10 minute). În acest fel, fiecare echipă / participant va exersa acordarea, colectarea și utilizarea feedback-ului. Atunci când explicați poziția și rolul fiecărei secțiuni a structurii șablonului BMY, asigurați-vă că diferențele dintre secțiunile fiecărui șablon precum și diferentele dintre structurile celor două șabloane, BMC și BMY, sunt înțelese corect și clar. Asigurați-vă că participanții înțeleg corect tema și scopul exercițiului, înțeleg elementele structurale ale BMY și scopul relaționarii dintre ele, că utilizează obiective SMART pentru a modela ideea de afaceri sau traseul profesional pe care si-l doresc, ca participa activ în ambele etape ale exercițiului. Încurajați participanții să fie deschisi pentru primirea și colectarea feedbackului. Nici unul Nici unul

https://vimeo.com/318149540 https://vimeo.com/318149425 https://vimeo.com/318149306 https://vimeo.com/318149235


Unitatea 3 Conectati-va modelul dvs. As-Is

Aflati pentru ce sunt dispusi clientii sa plateasca. Valideaza-ti costurile cu clientii tai.


Descriere exercitiu Unitatea Nr::

3 ex. 1

Denumire exercitiu Obiective specifice

Aflati pentru ce sunt dispusi clientii sa plateasca. Valideaza-ti costurile cu clientii tai  Exersarea gestionarii unei oferte de vanzare (produs/ serviciu/ lucrare);  Exersarea capacitatii de stabilire si practicare a pretului potrivit;  Constientizarea importantei si exersarea cererii feedback – ului de la potentialii clienti, pentru raportul dintre valoarea oferita si pretul practicat;  Constientizarea importantei loialitatii si familiarizarea cu ,,scara loialitatii,,, de la pozitia de ,,candidat,, la cea de ,,suporter infocat “;  Exersarea acordarii si gestionarii feedback – ului. 50 de minute 5 oferte de vanzare distincte, cate una pentru fiecare echipa, fiecare in cate 6 exemplare, ca care vor fi distribuite fiecarui participant; Bilete cu roluri care vor fi trase la sorti la nivelul fiecarei echipe (6 roluri: ofertant, candidat, potential cumparator, cumparator, client/promotor, suporter infocat); Foi cu descrierea fiecarui rol, care vor fi distribuite fiecarui participant; Foi de lucru distribuite fiecarei echipe, cu diagrama scarii loialitatii si prezentarea structurii acestei diagrame; Pixuri, markere; Banda adeziva, tuburi cu lichid adeziv, Sala de training, mese si scaune. 6 persoane din diferite țări/grup

Durată Materiale / dotari sala aterial/room

Numărul de participanți Descriere

Cele 5 oferte de vanzare distincte, cate una pentru fiecare echipa, in cate 6 exemplare fiecare, vor fi distribuite de catre formatori fiecarui participant. Apoi, biletele cu roluri vor fi trase la sorti la nivelul fiecarei echipe ( 6 roluri: ofertant, candidat, potential cumparator, cumparator, client/promotor, suporter infocat). Foile cu descrierea fiecarui rol, vor fi distribuite de catre formatori participantilor. Participantii vor cunoaste denumirea fiecarui rol, vor sti cine interpreteaza rolul ofertantului, dar nu vor sti cine detine celelalte 4 roluri. Fiecare participant va cunoaste rolul pe care urmeaza sa-l interpreteze el si va trebui ca in timpul exercitiului sa identifice si rolul jucat de ceilalti 4 coechipieri. Formatorii vor prezenta echipelor regulamentul jocului (5 min): La nivelul fiecarei echipe, ofertantul se va prezenta si isi va lansa oferta (5 min). In timpul jocului, ofertantul va relationa cu ,,clientii,, si isi va interprata rolul aducand imbunatatiri ofertei, asa cum considera ca trebuie sa actioneze in piata reala, in propria lui afacere. Atentie, cei care detin roluri de ,,clienti” (candidat, potential cumparator, cumparator, client/promotor, suporter infocat) nu trebuie sa-si dezvaluie pozitia pe care o interpreteaza! Apoi, atat ofertantul cat si coechipierii lui, care detin roluri de ,,clienti,, pozitionati diferit pe scara loialitatii, vor trebui sa intre in roluri, sa comunice,


adresand intrebari si raspunzand la intrebari, si sa se comporte asa cum stiu si intuiesc fiecare ce se intampla in piata reala, tinand cont si de urmatoarele informatii pe care le primesc pe foile cu ghidul metodologic al exercitiului.

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

In prima etapa, dupa prezentarea ofertei, timp de 25 de min, la nivelul fiecarei echipe, toti participantii intra in rol, comunica, intreaba si raspund la intrebari, isi noteaza, ofertantul comunica si actualizeaza oferta, daca considera ca este cazul, in functie de reactiile ,,clientilor,,. Dupa expirarea timpului alocat comunicarii, fiecare participant va completa pe foaia cu scara loialitatii care i-a fost repartizata, in dreptul fiecarei pozitii, numele celui pe care l-a identificat ca a interpretat rolul respectiv. In a doua etapa, la nivelul fiecarei echipe, fiecare participant isi va sustine si argumenta concluziile si apoi va posta la vedere fisa cu scara loialitatii ( 10 min). In scopul facilitarii clarificarilor, formatorii pot interveni cu detalii suplimentare, daca considera necesar iar participantii vor fi incurajati sa puna intrebari si sa raspunda la eventualele intrebari adresate de catre colegii din echipa. Dupa finalizarea acestui exercitiu, fiecare participant isi va revizualiza sablonul BMY, in scopul actualizarii acestuia, astfel incat sa se asigure ca valoarea pe care o propune prin propriul model de afaceri este cel putin la nivelul asteptarilor si nevoilor clientilor (5 min). Cand explicati regulamentul exercitiului si rolurile propuse, asigurati-va ca sunt intelese corect si clar de catre fiecare participant. Asigurati-va ca participantii inteleg corect tematica si scopul exercitiului propus, ca-si folosesc si exercita toate abilitatile, ca participa activ la toate etapele exercitiului. Incurajati participantii sa fie deschisi pentru comunicare, acordare si colectare de feedback – uri. Daca este posibil, exercitiul se poate realiza si prin dialog cu potentiali clienti din piata, intr-un spatiu comercial, intr-un restaurant, entitate publica, etc. Nici unul

https://vimeo.com/325149623 https://vimeo.com/325149589 https://vimeo.com/325148929 https://vimeo.com/325148806 https://vimeo.com/325148773 https://vimeo.com/325148703 ANEXA 1 – GHID METODOLOGIC PENTRU GESTIONAREA EXERCITIULUI


Traseul valorii tale: parcurge drumul profesional, dezvolta-ti profilul ocupational si ti-ai asigurat cariera!

Descriere Exercitiu Unitatea Nr:

3 ex. 2

Denumire exercitiu Obiective specifice

Traseul valorii tale: parcurge drumul profesional, dezvolta-ti profilul ocupational si ti-ai asigurat cariera!  Exersarea alegerii traseului profesional,  Exersarea identificarii cailor si oportunitatilor de parcurgere etapa cu etapa / pas cu pas, a traseului profesional;  Exersarea evaluarii impactului etapelor parcurse asupra profilului ocupational;  Exersarea evaluarii valorii personale create prin caile traseului profesional parcurs;  Exersarea prezentarii unei oferte de valoare personala ocupationala;  Exersarea abilitatilor de adaugare de valoare suplimentara ofertei de vanzare cel putin la nivelul la care va imaginati / intuiti ca isi doresc potentialii angajatori, colaboratori, potentiala echipa, potentialii clienti,  Exersarea capacitatii de solicitare si practicare a unei remuneratii potrivite valorii personale oferite, pusa la dispozitie;  Exersarea gestionarii feedback – ului primit 1 ora  Foi de lucru,  Pixuri, markere,  Foi de lucru distribuite fiecarei echipe / persoane, cu diagrama traseului carierei si cu detalii privind structura diagramei si modalitarea de gestionare a acesteia si de interpretare a informatiilor furnizate  Sala de training, mese si scaune. 6 persoane din diferite țări/grup

Durată Materiale / dotari sala

Numărul de participanți Descriere

La nivelul fiecarei echipe, toti participantii vor primi foi cu diagrama traseului carierei si instructiuni privind metodologia de desfasurare a exercitiului (5 min). In prima etapa, dupa prezentarea metodologiei, timp de 30 de min, la nivelul echipelor, fiecare participant se activeaza si incepe sa-si realizeze diagrama


propriului traseu profesional al carierei, in corespondenta cu structura propriului sablon BMY, realizat in cadrul exercitiilor anterioare, din structura prezentului sprint. In a doua etapa, la nivelul echipelor, fiecare participant isi va sustine si argumenta concluziile si apoi va posta la vedere fisa cu diagrama traseului profesional al carierei (20 min). In scopul facilitarii clarificarilor, formatorii pot interveni cu detalii suplimentare, daca considera necesar iar participantii vor fi incurajati sa puna intrebari si sa raspunda la eventualele intrebari adresate de catre colegii din echipa.

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Dupa finalizarea acestui exercitiu, fiecare participant isi va revizualiza sablonul BMY, in scopul actualizarii acestuia, astfel incat sa se asigure ca valoarea pe care o propune prin propriul model de afaceri este cel putin la nivelul asteptarilor si nevoilor reale ale angajatorilor, colaboratorilor, echipei, potentialilor clienti ( 5 min). Cand explicati experimentului propus, asigurati-va ca este inteles corect si clar de catre fiecare participant. Asigurati-va ca participantii inteleg corect tematica si scopul experimentului propus, ca-si folosesc si exercita toate abilitatile, ca participa activ la toate etapele acestuia. Incurajati participantii sa fie deschisi pentru comunicare, acordare si colectare de feedback – uri. Daca timpul permite, se poate renunta la echipe si se poate realiza cu intreg grupul. Nici unul

https://vimeo.com/325149100 ANEXA 2 – GHID METODOLOGIC PENTRU GESTIONAREA EXERCITIULUI


Visul tău, echipei, companiei!

scenariul brand-ul

Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

3 ex. 3

Denumire exercitiu Obiective specifice

Visul tău, scenariul echipei, brand-ul companiei!

Durată Materiale / dotari sala

Exersarea constituirii unui dosar de candidatura pentru un anumit profil ocupational,  Exersarea identificarii si descrierii unui profil ocupational,  Exersarea identificarii si descrierii atributiilor unei ocupatii,  Exersarea prezentarii si sustinerii unui dosar de candidatura,  Exersarea acordarii feedback – ului si gestionarii feedback – ului primit. 60 minutes  Foi de lucru,  Pixuri, markeri,  Foile de lucru distribuite fiecărei echipe / persoană, cu diagrama căii de parcurs și detaliile structurii diagramei și modul de gestionare a acesteia și interpretarea informațiilor furnizate  Sala de training, mese și scaune.


Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații Country specific adaptions Weblinks, Videos, Pictures,

6 participanți/ echipa La nivelul fiecarei echipe, participantii vor fi impartiti in 2 grupe de cate 3 persoane. Prin tragere la sorti, cele doua grupe vor primi misiunea pe care trebuie sa o indeplineasca. Cele 2 misiuni distribuite prin tragere la sorti sunt: 1. Pregatirea unui dosar de candidatura pentru un expert ( cofetar/ bucatar/ patiser )care va reprezenta o echipa in cadrul unui concurs culinar, 2. Pregatirea unui dosar de candidatura pentru un antreprenor care va reprezenta o asociatie a oamenilor de afaceri in cadrul unui targ international de utilaje agricole ( 5 min). Ghid metodologic pentru constituirea dosarelor de candidatura: Descrierea profilului ocupational din dosarul de candidatura va raspunde la intrebarile: 1. Cine este si cu ce se ocupa, 2.Care sunt atributiile functiei, 3.Unde isi desfasoara activitatea si in ce conditii, 4.Ce instrumente, echipamente, materiale foloseste, 5.Ce resurse detine, ce competente, experienta, expertiza, de ce a reusit, ce valoare creaza, ce il recomanda In prima etapa, dupa prezentarea metodologiei, timp de 30 de min, la nivelul echipelor, fiecare grupa se activeaza, comunica, selecteaza, stabileste, fundamenteaza si elaboreaza dosarul de candidatura pentru profilul ocupational tras la sorti. In a doua etapa, la nivelul echipelor, fiecare grupa isi va sustine si argumenta valoarea dosarului de candidatura si apoi va posta la vedere fisa profilului ocupational, intr-o maniera de prezentare personalizata, agreata la nivelul grupei (20 min). In a treia etapa, fiecare grupa da feedback celeilalte si isi prezinta gradul de satisfactie, materializat in acceptarea sau refuzul dosarului de candidatura ce i-a fost prezentat (5 min). In scopul facilitarii clarificarilor, formatorii pot interveni cu detalii suplimentare, daca considera necesar iar participantii vor fi incurajati sa puna intrebari si sa raspunda la eventualele intrebari adresate de catre colegii din echipa. Cand explicati experimentului propus, asigurati-va ca este inteles corect si clar de catre fiecare participant. Asigurati-va ca participantii inteleg corect tema si scopul experimentului propus, ca-si folosesc si exercita toate abilitatile, ca participa activ la toate etapele acestui. Incurajati participantii sa fie deschisi pentru comunicare, acordare si colectare de feedback – uri. Dacă timpul permite, echipele pot fi abandonate și se poate realiza cu întregul grup. Nici unul

https://vimeo.com/325149774 https://vimeo.com/325149846 https://vimeo.com/325149810


further material

SPRINT 2 – ANEXE


GHID METODOLOGIC EXERCITIULUI

PENTRU

GESTIONAREA

Valoarea pe care o oferi trebuie sa fie cel puţin la nivelul aşteptărilor clientilor! Atunci când adaugi substantial mai multă valoare afacerii tale decât concurenţii tăi, laşi puţin spaţiu de manevră potenţialilor cumpărători. Ei îţi vor plăti mult mai mult decât altora. De ce? Pentru că ai adăugat atât de multă valoare! De asemenea, când un client decide să te părăsească şi să apeleze la un concurent deal tău, el spune „Preţurile/onorariile tale sunt mult prea mari”. Ceea ce vrea să zică, de fapt, este că „Produsele sau serviciile tale nu merită preţul pe care îl practici. Nu primesc, la schimb, valoare pentru banii cheltuiţi! " Concentreaza-te pe adăugarea de valoare şi asigura-te că practici preţul potrivit. Clădeşte valoare suplimentară, şi vei fi surprins cât de sus va urca preţul tău „perfect”! Pierderea cumpărătorilor are efecte reale asupra vânzărilor şi profiturilor – şi, în ultimă instanţă, asupra valorii afacerii tale. Aşadar, ce măsuri iei? Asigură-te că îţi tratezi fiecare client în cel mai bun mod posibil. Asigură-te că le arăţi toată grija, respectul şi atenţia de care eşti în stare. Depăşeşte limitele. Fă să le fie aproape imposibil cumpărătorilor fie şi să se gândească să cumpere din altă parte decât de la tine, indiferent de preţ, de locaţie, de confort sau orice alt motiv. Asigură-te că devii nu numai locul preferat din care să cumpere, ci chiar singurul loc pe care cumpărătorii şi clienţii să-l ia în considerare. Te costă de şase ori mai mult să convingi un potenţial client să cumpere de la tine, decât te-ar costa să vinzi repetat clienţilor existenţi! De ce ar trebui să cumpere de la tine clienţii tăi, în loc să cumpere de la concurenţă? Dacă vrei, cu adevărat, ca afacerea ta să atingă succesul de care este în stare, să prospere, în loc să supravieţuiască, şi să maximizeze investiţiile pe care le-ai făcut, trebuie să găseşti, în continuu, moduri de a oferi clienţilor tăi avantaje unice, pe care nu le pot obţine nicăieri în altă parte. Iar când o faci, vei câştiga fidelitatea clienţilor tăi, îi vei motiva să încheie mai multe tranzacţii cu tine, îi vei păstra mai mult timp şi îi vei inspira să le spună şi altor prieteni şi asociaţi de afaceri despre tine.


Cu alte cuvinte, dacă poţi să oferi clienţilor motive unice, convingătoare şi profitabile pentru a încheia tranzacţii cu tine, în mod repetat, nu numai că te vor menţine activ pe piaţă, ci îţi vor asigura bunăstarea şi succesul, prin asta. Clienţii tăi existenţi sau foştii cumpărători au avut deja cel puţin o experienţă a unei achiziţii făcute de la tine, aşa că te cunosc. Dacă ţi-ai făcut bine treaba, şi i-ai făcut să se simtă speciali, şansele ca ei să revină pentru a cumpăra de la tine cresc simţitor. Încrederea şi credibilitatea au fost deja instaurate. Tot ce trebuie să faci acum, este să le faci o ofertă incitantă. Pe de altă parte, noii potenţiali cumpărători, cei care nu au avut această experienţă de a cumpăra de la tine, necesită mult mai mult timp, efort şi bani pentru a-i aduce la acelaşi nivel de încredere ca şi clienţii tăi existenţi. Mai întâi, trebuie să-i atragi atenţia potenţialului cumpărător. Faci asta prin reclame, scrisori de vânzări, buletine informative, cărţi poştale, campanii de telemarketing şi o varietate de alte tipuri de mijloace de promovare. Apoi, ai grijă de ei, ramai in prejma lor pentru a-i îndruma, pas cu pas, prin faza de clădire a încrederii, doar pentru a-i aduce la primul nivel de încredere la care se aflau clienţii tăi actuali atunci când au început să cumpere de la tine. Trebuie să-i ridici pe Scara Loialităţii, de la Candidat la Potenţial Cumpărător, apoi la Cumpărător şi, în cele din urmă, Client, Promotor, pentru a deveni, în final, Suporter Înfocat. Toate acestea cer timp şi bani. Dar trebuie să o faci, pentru că Firmele pierd, în medie, 19% din clientelă în fiecare an. Aceasta înseamnă că trebuie să atragi cu 10% mai mulţi clienţi noi în fiecare an, doar pentru a echilibra situaţia! La fiecare creştere de 5% a menţinerii clientelei, poţi genera o creştere de 30%-40% a profitabilităţii în decurs de 12-16 luni!


SPRINT 2 – ANEXA 2


GHID METODOLOGIC EXERCITIULUI

PENTRU

GESTIONAREA

Diagrama traseului carierei are in structura, pe verticala, caile de parcurs, care faciliteaza atingerea nivelului de dezvoltare personala si profesionala dorit: 1. Calea identificarii cutiilor, cu mentiunea ca acestea sunt impartite in doua mari categorii: cutii pentru traseul carierei de antreprenor si cutii pentru traseul carierei de angajat, 2. Calea selectarii cutiilor de care are nevoie pentru a continua traseul profesional ales, 3. Calea activarii cutiilor, utilizarea continutului acestora, 4. Calea fructificarii rezultatelor obtinute (stadiul traseului profesional si nivelul profilului ocupational ), 5. Calea monitorizarii mobilitatii profesionale si a carierei de antreprenor sau de angajat Diagrama traseului carierei are in structura, pe orizontala, etapele traseului profesional al carierei, masurate in perioade de timp, care faciliteaza monitorizarea si evaluarea duratei de timp necesara pentru asigurarea implementarii planului personal de afaceri / de cariera. Alegerea traseului profesional. Mobilitatea profesionala si cariera Ce este cariera? Cariera reprezintă totalitatea profesiilor, meseriilor, ocupaţiilor, rolurilor sociale, familiale, funcţiilor, experienţelor de muncă, timpul liber, hobby‐urile – este viaţa însăşi. Toate evenimentele care ni se întâmplă, de la naştere şi până la sfârşitul vieţii, ne afectează viaţa/cariera. Construirea unei cariere personale presupune atât înţelegerea de sine cât şi a societăţii în care trăim.


Cariera personală depinde de aptitudinile, de nevoile şi motivele precum şi de atitudinile şi valorile fiecărei persoane. În acest sens o deosebită importanţă o au cunoaşterea de sine, imaginea de sine precum şi imaginea pe care ceilalţi o au despre noi. Identificarea vocaţiei personale presupune identificarea intereselor, valorilor, abilităţilor şi competenţelor, precum şi experienţa personală şi aptitudinile fiecăruia dintre noi. Cunoaşterea de sine este un proces care se dezvoltă pe parcursul vieţii fiecăruia odată cu experienţa acumulată. Imaginea de sine şi respectul pentru propria persoană au un rol determinant pentru comportamentul fiecărei persoane în cadrul societăţii. În prezent, consilierea carierei, consilierea vocaţională, orientarea profesională, prin activităţile propuse, îi ajută pe beneficiari să conştientizeze propriile calificări şi resurse personale, să‐ şi dezvolte abilităţi de a lua decizii, de a face alegeri privind cariera în orice moment pe parcursul vieţii. Opţiunile personale trebuie să fie adecvate cerinţelor pieţei muncii (loc de întâlnire a cererii cu oferta de muncă), care evoluează în permanenţă. Abilităţile şi atitudinile câştigate îi ajută pe participanţi să deţină controlul asupra propriei învăţări/ cariere/ vieţi, să înveţe mai bine, eficient şi conştient, să se conducă pe ei înşişi, să se integreze uşor în mediul lor. Cariera este acea activitate care oferă o sursă de venit, dar şi diferite grade de satisfacţie profesională. Experienţele individuale de muncă au o influenţă semnificativă asupra stării psihologice, generale a persoanei. Cariera înseamnă conştientizarea traseului profesional, din trecut, prezent şi viitor, cu cai si direcţii care au fost, sunt sau vor fi urmate sau abandonate. Se poate spune că o persoană poate parcurge mai multe cariere de‐ a lungul unei vieţi. Pe ce se bazează cariera? Pe munca susţinută, anii de şcoală şi studiile, familia, prietenii, norocul. Cariera profesională reprezintă evoluţia profesională a unei persoane pe parcursul întregii sale vieţi. În cadrul aceleiaşi profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie specializări, perfecţionări sau promovări profesionale. Cariera poate fi privită şi sub aspect economic, sociologic sau psihologic. Din punct de vedere economic, cariera constă într‐ o succesiune de poziţii profesionale ocupate de o persoană, ca urmare a pregătirii şi a meritelor sale profesionale. Din punct de vedere sociologic, cariera reprezintă o succesiune de roluri jucate de o persoană, fiecare dintre ele stând la baza celui ce urmează. Din punct de vedere psihologic, alegerea de roluri in cariera şi succesul în exercitarea lor depind de aptitudinile, interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile persoanei în cauză.


Stadiile traseului professional 1) Debutul (între 15 si 25 de ani) este intervalul de timp în care tânărul îşi finalizează studiile, îşi găseşte primul loc de munca şi se căsătoreşte. 2) Avansarea (25 ‐ 45 de ani) reprezintă etapa în care, de regulă, cariera capătă semnificaţie, dar şi cea în care pot apărea complicaţii ce ţin de criza profesională sau de viaţa de familie. Este perioada cea mai fasta a carierei. Competenţele şi aptitudinile se pot manifesta din plin, randamentul este maxim, iar oportunităţile de pe piaţa muncii sunt cele mai frecvente. Apar însă şi primele preocupări faţă de înaintarea în vârstă şi starea sănătăţii. 3) Stabilizarea (45 ‐ 65 de ani) este ultima parte a traseului profesional, când individul cunoaşte bine sistemul de valori, îşi consolidează viaţa de familie, are o vedere de ansamblu şi acceptă limitele propriei cariere. Dacă până la aceasta etapa evoluţia este ascendenta pentru majoritatea persoanelor, fără abateri semnificative, în jurul vârstei de 45 de ani apare o ramificaţie din care se desprind trei căi posibil de urmat: ‐ progresul in funcţii de conducere sau o nouă orientare profesionala; ‐ stabilizarea, plafonarea; - declinul lent sau abrupt/ intrarea precipitată în ultima etapa. 4) Retragerea (pensionarea) începe în general de la 65 de ani şi este o perioadă a carierei ce trebuie pregătită cu grijă, din cauza potenţialului ridicat de stres pe care îl implică. Pentru persoanele cu o buna stare fizică şi psihică, etapa poate constitui un nou început, o continuare a activităţii pe plan familial, social, al afacerilor, micii agriculturi, etc. Fiecare dintre perioadele descrise mai sus are importanţa sa, genereaza atat oportunităţi cat şi ameninţări. De aceea, se impune analizarea fiecărei situaţii particulare şi, mai ales, pregătirea şi tratarea ei cu toata atenţia si seriozitatea, fără prejudecaţi şi complexe, pentru manifestarea la maximum a posibilităţilor de auto‐ realizare si dezvoltare personala. Planul de carieră - Instrumentul perfect pentru alegerea traseului profesional in scopul dezvoltarii profilului ocupational si al carierei. Planul de carieră este un instrument util atât pentru elevi, studenţi, masteranzi şi proaspăt absolvenţi, cât şi pentru persoanele care au experienţă profesională. Importanţa acestuia constă în conferirea de claritate şi direcţie cu privire la traseul educaţional, respectiv profesional. Planul de carieră conţine informaţii despre: Abilităţi, valori şi interese Primul pas în construirea planului personal de carieră este reprezentat de identificarea domeniului de activitate potrivit. Abilităţile, valorile şi interesele indică, alături de alţi factori, care este profesia adecvată persoanei. Tipul de motivaţie Motivaţia este motorul construirii carierei. Identificarea factorilor motivaţionali este esenţială în procesul de autocunoaştere din perspectiva socio-profesională.


Trăsăturile de personalitate Trăsăturile de personalitate au un rol important în deciziile cu privire la propria carieră. De exemplu: o persoană foarte sociabilă cel mai probabil va alege un context profesional care implică lucrul cu oamenii, pe când, o persoană centrată pe ea însăşi va prefera o activitate independentă de restul echipei din care face parte. Punctele tari / forte ale persoanei şi aspectele de îmbunătăţit Atingerea obiectivelor profesionale implică conştientizarea atuurilor şi utlizarea acestora într-o manieră avantajoasă, dar şi depăşirea limitelor Oportunităţile de carieră În funcţie de domeniul de activitate potrivit vor fi explorate posibilităţile de job, astfel încât să fie elaborat traseul profesional pe termen scurt şi mediu. Obiectivele concrete în plan educaţional şi profesional Setarea obiectivelor va include etapele educaţionale, cele profesionale, dar şi dezideratele în raport cu statutul socio-profesional şi financiar. Strategia de implementare Pentru ca planul de carieră să se concretizeze este important să fie stabilite etapele şi resursele adecvate. Planificarea carierei este de asemenea, un instrument eficient pentru companiile care promoveaza / sustine / investeste in nevoia de evoluţie a angajaţilor.


Program inovativ de formare

BRAVE MODUL DE FORMARE 3 “REFLECTATI”

Numar proiect: 2017-1-RO01-KA204-037257 Proiectul este finantat de Comisia Europeana in cadrul programului – KA2 Parteneriate Stratetige in domeniul formarii profesionale a adultilor

Nici Comisia Europeană, nici alte persoane care acționează în numele acesteia nu pot fi considerate responsabile de modul în care pot fi utilizate informațiile conținute în prezenta publicație și nici de erorile care pot apărea în ciuda pregătirii și a verificării atente. Prezenta publicație nu reflectă neapărat viziunea sau poziția Uniunii Europene.


Acest modul cuprinde: •

Presentare generala

2 UNITATI – Descriere

DESCRIEREA EXERCITIULUI

UNITATEA 1: ANALIZA SEGMENTELOR DE PIATA, A CONCURENTEI, A ISTORICULUI PRODUSELOR VIZATE Exercitii/ Metode: •

TA.COM.E

UNITATEA 3: CONECTATI-VA MODELUL DVS. ASIS: Exercitii/ Metode:

Aflati pentru ce sunt dispusi clientii sa plateasca.Valideaza-ti costurile cu clientii tai.

Traseul valorii tale: parcurge drumul profesional, dezvolta-ti profilul ocupational si ti-ai asigurat cariera!

Visul tau, scenariul echipei, brand-ul companiei!


RESPONSABIL DE MODUL: ZENIT: ZENIT (IT)

1.1 MODUL DE FORMARE 3: “REFLECTATI”

1.2 UNITATI:

Prezentare generala

1.3 UNITATI:

Descriere

1.4

EXERCITII: Descrierea exercitiilor


1.1

Abstract: TRAINING SPRINT NO.3:„REFLECT”

Lucrările de valoare sunt rareori realizabile prin căutări convenționale. Descoperirea si dezvoltarea unei persoane necesită o foarte buna cunoastere de sine. "Cei mai mulți vânători de locuri de muncă care nu reușesc să-și găsească jobul de vis nu reușesc nu pentru că nu dispun de informații despre piața forței de muncă, ci pentru că nu au informații despre ei înșiși”. Scopul modulului REFLECTATI este acela de a sprijini auto-reflecția asupra realizării personale, pornind de la imaginea creată in cadrul modulului 2 (DESENATI) și folosind unele instrumente de grup (vizualizare și evaluare reciproca ) pentru o mai bună re-modelare printr-o abordare de tip revizuire ,, de la persoana la persoana. 1) Vizualizare Vizualizarea consta in transformarea informațiilor în imagini pe care le vedeți, fie literalmente cu ochii, fie figurativ cu ochiul minții. Uneori este vorba despre reprezentarea unui text sau a unor numere sau alte tipuri de date prin imagini foarte sugestive si inspirative. Vizualizarea reprezinta orice tehnică folosita in scopul crearii de imagini, diagrame sau animații, pentru a comunica un mesaj prin imagini vizuale, considerate ca o modalitate eficientă de a comunica atât ideile abstracte, cât și pe cele concrete. Vizualizarea face ca toate detaliile si rezultatele comunicarii să fie vizibile pentru întregul grup. These contributions can be recorded and organized, and any relationships between them will emerge. 2) Evaluarea reciproca, de la egal la egal / de la persoana la persoana În știință, evaluarea de tip ,, de la persoana la persoana ,, reprezinta procesul de evaluare a muncii științifice de către un grup de experți în domeniul respectiv. Aceasta modalitate de evaluare este, de asemenea, cunoscuta ca arbitraj deoarece o lucrare sau un proiect trebuie criticate, in scopul imbunatatirii prin revizuire, înainte de publicare, finanțare sau implementare. Lucrarea sau proiectul pot fi acceptate, considerate acceptabile cu revizuiri sau pot fi respinse cu totul.

Pornind de la această abordare, evaluarea reciprocă a devenit, în general, cunoscută ca o tehnică care conduce la evaluarea muncii, a proiectelor, a ipotezelor etc. de către unul sau mai mulți oameni cu competențe similare cu producătorul (în cazul prezentului modul, colegii). Principiile de bază ale unei astfel de tehnici sunt următoarele: 1. Repartizarea participanților în grupuri mici pentru a asigura o participare activa a fiecarui participant la nivelul grupului (în acest sens sunt preferate grupuri formate din 6 - 8 persoane); 2. Set a clear purpose for the activity (keep then the group focused on the purpose of the activity Stabilirea unui scop clar pentru activitate, la nivelul fiecarui grup); 3. Cereți unuia dintre participanți să înceapă să-și prezinte / explice cu voce tare lucrarea / ideea personala de afaceri, încercând să se incadreze in timpul alocat; 4. Solicitați celorlalți participanți să intervina cu comentarii / sa acorde feedback / sa faca observații cu privire la ceea ce au inteles, argumentand cu elemente relevante, respectiv: a. Având o atitudine constructivă, interventia ar trebui să ajute în cele din urmă vorbitorul să-si îmbunătățească ideea personala, așa că asigurați-vă că oferiți un feedback constructiv, chiar dacă recomandarea dvs. sfârșește prin a fi respinsă; b. Fiind concret, structurarea comentariilor dvs. prin numerotarea lor, ajuta vorbitorul sa inteleaga si sa actualizeze; c. Notați comentariile pe post – it –uri și oferite-le vorbitorului, îl va ajuta să revizuiasca sectiunea vizata; 5. Dupa ce toti participanții au intervenit cu comentariile lor / au acordat feedback-ul lor primului vorbitor, acestia se deplasează la al doilea vorbitor și apoi la cel de-al treilea și așa mai departe; 6. Activitatea se încheie atunci cand toți participanții au primit o evaluare de tip ,, de la persoana la persoana,, / au prinit un feedback de la grup și au adunat suficiente sugestii.


Obiectivele de învățare The learning objectives of Sprint 3 are the following: •

Exersarea si dobandirea abilitatilor de a identifica noi perspective și de a regândi propriul model BCM într-un mod creativ

Exersarea si dobandirea abilitatilor de a recunoaște conexiunile dintre diferitele casete / sectiuni ale modelului BMC șide a intelege modul în care fiecare dintre ele influenteaza celelalte sectiuni/ casete

Exersarea si dobandirea abilitatii de a acorda prioritate și de a evalua cu prioritate aspectele cele mai problematice ale ideii personale de afaceri sau ale propriului profil ocupational

Exersarea si dobandirea abilitatii de a oferi și primi feedback.


1.2 No

UNITATEA: Prezentare generala

Timp alocat

1

120’

2

220’

Denumire unitate Vizualizare: sugestive

20’ 100’

2.

50’ 90’ 80’

pânza

prin

imagini

Evaluare reciproca, ,, de la persoana la persoana / de la egal la egal (Peer to Peer)

1.3 1.

Reorganizeaza-ti

UNITATEA: Descriere

Denumire și descriere unitate Vizualizare: Reorganizeaza-ti pânza prin imagini sugestive

Evaluare reciproca, ,, de la persoana la persoana de la egal la egal

Denumire exercitiu / Metoda Pregatire Stabilirea contextului și prezentarea instrumentelor Implementare Revizuirea sablonului modelului personal BMY prin actualizarea imaginilor sugestive Pregatire Setting the context and presenting the canvases Implementare Preparing and presenting feedback Pregatire pentru revizuire Pregătește-te pentru revizuirea sablonului modelului personal BMY dupa primirea feedback – ului si reanalizarea ideilor si a punctelor forte si slabe, pentru a începe mai bine procesul de revizuire (MODULUL 4)


Unitatea 1: Vizualizare: Revizuirea sablonului modelului personal BMY prin actualizarea imaginilor sugestive Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia (ES) previous to the first LTTA )


VIZUALIZARE Implementati: Revizuirea sablonului modelului personal BMY prin actualizarea imaginilor sugestive Descrierea Exercitiului Unitatea Nr: Denumire exercitiu Obiective specifice Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări

1 ex. 1 VIZUALIZARE Pregătiți: Stabilirea contextului și prezentarea instrumentelor  Ințelegerea regulilor exercițiului următor (Revizuirea sablonului modelului personal BMY prin actualizarea imaginilor sugestive) 20 min Pin board to summarize the rules Sesiune plenară cu toți participanții Ideea de bază consta in transformarea celor 9 cutii / casete / sectiuni rezultate din modulul 2 (DESENATI) într-o colecție de imagini / desene care descriu mai bine textul și semnificația sa profundă. Facilitatorii scriu regulile jocului pe un panou și apoi explică participantilor ce-si propune exercițiul. Regulile jocului sunt: • Nu te complica. Realizati reprezentările vizuale cât mai simple posibil; • Începeți de la concepte de bază și exprimați-vă într-un timp scurt ( fiti concisi in prezentare • Folosiți mai bine imagini decât desene. Căutarea celei mai bune imagini ajuta deja creierului să re-gândească conceptul; • Relateaza o poveste – povestea ta. Utilizați apoi o imagine ca fundal pentru a spune / relata / sugera povestea din spatele ei. Incurajati participanții să fie creativi si sa nu-si limiteze imaginația. Imaginile / fotografiile / desenele nu trebuie neapărat să aibă o explicație clară și imediată a celui mai profund concept. În orice caz, imaginea va fi explicată oral, de catre fiecare participant. Nici unul Nici unul


Link-uri Web, Video, Imagini

https://vimeo.com/user95690195/review/320734131/9d6e55360e


VIZUALIZARE Implementati: Revizuirea sablonului modelului personal BMY prin actualizarea imaginilor sugestive Descrierea Exercitiului Unitatea Nr. Denumire exercitiu Obiective specifice

Durată Materiale / dotari sala

Numărul de participanți Descriere

1 ex. 2 VIZUALIZARE Implementati: Revizuirea sablonului modelului personal BMY prin actualizarea imaginilor sugestive  Regandirea modelulului personal BMY propus în cadrul modulelor anterioare, respectiv a fiecarei casetă / cutie/ sectiune, confirmând / revizuind / adăugând elemente conceptuale la imaginea inițială pentru a stimula partea creativă a creierului, permițând apoi o nouă perspectivă asupra redesenării modelului. 1ora si 40 min  Sablonul modelului personal BMY detinut de catre fiecarei participant, asa cum a fost realizat in cadrul modului 2 ( DESENATI)  Post-it-uri  Sablon model BMY pe format A3 necompletat (cel puțin unul pentru fiecare participant)  Reviste cu imagini pentru a fi tăiate  Foarfece și lipici pentru colaj  Pixuri colorate, markere Sesiune plenară cu toți participanții După scurta descriere a exercițiului, participanții sunt invitați să se răspândească în jurul salii și să înceapă să lucreze pe propriul sablon al modelului personal BMY. Fiecare participant va urmari ca reper sablonul modelului personal BMY cu text si va selecta cele mai sugestive imagini pentru a inlocui textele din cadrul fiecarei sectiuni cu imagini / desene.

Sfaturi metodologic e

În final, fiecare sectiune a sablonului modelului personal BMY va trebui să conțină cel puțin o imagine ( sunt permise maximum 3 imagini / sectiune ), care descriu mai bine textul și semnificația sa profundă. Incurajati participanții să fie creativi si sa nu-si limiteze imaginația. Imaginile / fotografiile / desenele nu trebuie neapărat să aibă o explicație clară și imediată a celui mai profund concept.


Variații

Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentar e

În orice caz, imaginea va fi explicată oral, de catre fiecare participant. Utilizați un cronometru pentru a permite participanților să se incadreze in timpul disponibil. În loc de a folosi imagini / desene, am putea folosi Lego și sa cerem participanților să facă un model care sa reprezinte in mod sugestiv secțiunile sablonului personal BMY. Nici unul

https://vimeo.com/user95690195/review/320733431/8cd2b88a3b


Unitatea 2 Evaluare reciproca, ,, de la persoana la persoana


PERSONALIZAREA EVALUARII RECIPROCE Pregătiți: Stabilirea contextului și prezentarea sectiunilor sablonului modelului personal BMY (prezentarea imaginilor) Descrierea Exercitiului Unitatea Nr: Denumire exercitiu Obiective specifice

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări

2 ex. 1 PERSONALIZAREA EVALUARII RECIPROCE Pregătiți: Stabilirea contextului și prezentarea sectiunilor sablonului modelului personal BMY ( prezentarea imaginilor  Scopul este de a permite tuturor participanților să fie mai încrezători in modelul personal BMY și sa inteleaga scopul activității care testează durabilitatea / practicabilitatea modelelor BMY ale celorlalti participanti. 50 min  Sabloanele modelelor personale BMY ale tuturor participantilor postate la vedere pe peretii laterali ai salii de training  Post-it-uri/ hartie pentru scrierea notitelor individuale Maxim 8 participanti / grup După formarea unui grup de maxim 8 participanți, fiecare persoana solicită fiecărui coechipier să-și prezinte sablonul modelului personal BMY cu imagini, acordand doar 5 minute fiecaruia, inclusiv pentru întrebări / răspunsuri cu referire la explicatia imaginilor. Utilizați un cronometru pentru a permite participanților să se incadreze in timpul disponibil. Păstrați doar intrebarile si raspunsurile legate de înțelegerea explicației și nu anticipați feedback-ul calitativ. Nici unul Nici unul


Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

https://vimeo.com/user95690195/review/320734131/9d6e55360e


PERSONALIZAREA EVALUARII RECIPROCE Implementati: Pregătirea și prezentarea feedbackului Descrierea Exercitiului Unit No: Denumire exercitiu Obiective specifice

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

2 ex. 2 PERSONALIZAREA EVALUARII RECIPROCE Implementati: Pregătirea și prezentarea feedback-ului  Exesarea tehnicii de a te gandi si intelege care este practicabilitatea / durabilitatea modelului propriu BMY și al altora, identificând punctele forte ale acestora  Exersarea si dobandirea abilitatii de acordare si primire / gestionare feedback 1 ora si 30 min  Hartie / Post-it-uri Maxim 8 participanti / grup După ce au terminat prezentările individuale ale modelelor personale BMY cu imagini sugestive, fiecare participant este rugat să furnizeze feedback fiecăruia dintre ceilalti participanti din cadrul grupului, cu referire la practicabilitatea / durabilitatea imaginilor inserate in sectiunile modelelor personale. După încheierea ultimei prezentări, fiecărui participant i se cere să furnizeze feedback prin completarea a cel puțin câteva post – it - uri pe fiecare sablon model al coechipierilor, care să răspundă la întrebarea: "Care elemente afectează cel mai mult practicabilitatea / durabilitatea modelului?" Aproximativ 20 de minute trebuie să fie prevăzute pentru redactarea post – it – urilor si. Apoi, fiecare participant este rugat să-și prezinte feedback-ul primit si sa posteze, post – it – urile primite, la vedere pe sablonul modelului personal BMY. Fiecare participant are 6 minute la dispozitie pentru a prezenta feedback –urile primite, inclusiv pentru întrebări și răspunsuri din partea participantului în cauză, pentru a asigura clarificarile necesare (Qs&As will support feedback/ inputs comprehension purposes)


Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Este important să încurajați pe toți participantii să contribuie cu ideile și perspectivele lor, permițând totodată tuturor celor care sunt interesati, să asculte. Nici unul Nici unul

-


PERSONALIZAREA REVIZUIRII Pregătește-te pentru revizuirea sablonului modelului personal BMY dupa primirea feedback – ului si reanalizarea ideilor si a punctelor forte si slabe, pentru a începe mai bine procesul de revizuire ( in cadrul modulului 4 - REVIZUITI) Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

2 ex. 3

Denumire exercitiu

Obiective specifice

Durată Materiale dotari sala

/

Numărul de participanți

PERSONALIZAREA REVIZUIRII Pregătește-te pentru revizuirea sablonului modelului personal BMY dupa primirea feedback – ului si reanalizarea ideilor si a punctelor forte si slabe, pentru a începe mai bine procesul de revizuire ( in cadrul modulului 4 - REVIZUITI)  Pregătirea participantilor pentru revizuirea sablonului modelului personal BMY dupa primirea feedback – ului si reanalizarea ideilor si a punctelor forte si slabe, pentru a initia mai bine procesul de revizuire ( in cadrul modulului 4 - REVIZUITI) 1 ora si 20 min  Sabloanele modelelor personale BMY ale tuturor participantilor postate la vedere pe peretii laterali ai salii de training  Hartie / post-it uri cu notitele rezultate din unitatea 2  Post-it-uri pentru feedbackuri individuale Maxim 8 participanti / grup


Descriere

Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Fiecare participant are acum 40 de minute pentru a intelege si accepta actualizarea / imbunatatirea modelului personal BMY cu completarile acordate de catre colegi, pe care le consideră de mare interes. Apoi, in timpul rămas (aproximativ 40 de minute) fiecare participant pregătește o scurtă listă cu aceste comentarii / feedback – uri, cu observații personale și note pentru îmbunătățirea modelului personal BMY Utilizați un cronometru pentru a permite participanților să se incadreze in timpul disponibil Nici unul Nici unul

-


PROGRAM INOVATIV DE FORMARE

BRAVE PROGRAM DE FORMARE 4 “REVIZUITI” Numar proiect: 2017-1-RO01-KA204-037257 Proiectul este finantat de Comisia Europeana in cadrul programului – KA2 Parteneriate Stratetige in domeniul formarii profesionale a adultilor

Nici Comisia Europeană, nici alte persoane care acționează în numele acesteia nu pot fi considerate responsabile de modul în care pot fi utilizate informațiile conținute în prezenta publicație și nici de erorile care pot apărea în ciuda pregătirii și a verificării atente. Prezenta publicație nu reflectă neapărat viziunea sau poziția Uniunii Europene.


Acest modul cuprinde: • Prezentare generala • 3 UNITATI – Descriere • DESCRIEREA EXERCITIILOR • SPRINT 4 – ANEXA 1 • SPRINT 4 – ANEXA 2

UNITATEA 1: ANALIZA SEGMENTELOR DE PIATA, A CONCURENTEI, A ISTORICULUI PRODUSELOR VIZATE Exercitii/Metode: • TA.COM.E

UNITATEA 2: GHID PENTRU ELABORAREA MODELULUI PERSONAL DE AFACERI CANVAS CREATIVA MODELUL DVS AS-IS Exercitii/Metode:  

UNITATEA 3: CONECTATI-VA MODELUL DVS. ASIS Exercitii/Metode: •

AFLATI PENTRU CE SUNT DISPUSI CLIENTII SA PLATEASCA. VALIDEAZA-TI COSTURILE CU CLIENTII TAI.

TRASEUL VALORII TALE: PARCURGE DRUMUL PROFESIONAL, DEZVOLTA-TI PROFILUL OCUPATIONAL SI TI-AI ASIGURAT CARIERA!

VISUL TAU, SCENARIUL ECHIPEI TALE, BRAND-UL COMPANIEI!

9 CUTII PLINE – PENTRU TINE TRANSFORMATI CUVINELE SIMBOLICE DIN MODELUL GENERAL IN CONTINUTURI VALORFICE PENTRU MODELUL VOSTRU PERSONAL


RESPONSABIL DE MODUL: KMOP (GR)

1.1 MODUL DE FORMARE 4: “REVIZUITI”

1.2 UNITATEA: Prezentare generala

1.3

UNITATI: Descriere

1.4

Exercitii: Descrierea exercitiilor


1.1

Abstract: TRAINING SPRINT NO.4: „REVISE” EMPOWERMENT

Acest modul REVIZUITI va utiliza ca instrument de referinta sablonul modelului Business Model YOU, care a fost prezentat în modulele anterioare. In cadrul acestui modul participanții au două sarcini principale: 1. Reveniți din nou pe modelul personal de afaceri BMY 2. Învățați cum să obțineți anumite abilități care să va permită să lucrati singuri, chiar și după finalizarea programului de instruire Participantii vor incepe sa priveasca/ studieze sablonul modelului lor Business Model You doar ca de data aceasta ei vor identifica, afla si analiza in detaliu impactul punctelor slabe din structura modelului personal. Mai mult, prin repetarea acestor exerciții, participanții vor învăța cum să se bazeze pe ei înșiși, pe propriile identificari, aprecieri si decizii și astfel vor reusi să atingă ceea ce noi numim meta-coaching”. Mai exact, acest modul REVIZUITI isi propune sa abordeze, prin exersarea cu participantii, trei tematici principale: - 1. Redesenați-vă ( revizuiti -va ) noul model personal de afaceri

Prin setul de exerciții propus pentru aceasta tematica, participanții sunt rugați să lucreze pe sablonul modelului personal de afaceri BMY și să identifice lucrurile cu de care nu sunt mulțumiți. Apoi, ei sunt rugati să pună întrebări specifice pentru a-i ajuta să reducă sau sa elimine nemulțumirea. Participantii afla si inteleg cum o zonă slaba a modelului personal le afectează pe toate celelalte și, în sfârșit, ajung să redescopere / redefineasca / redeseneze/ restructureze un nou model personal de afaceri BMY. - 2. Gândiți-vă si incercati un experiment: Identificati faptele și ipotezele. Invatati sa nu le confundati! Prin acest al 2 lea set de exerciții, participanții sunt familiarizati cu termenii "fapte" și "ipoteze" și sunt învățați ce reprezinta fiecare categorie de termeni și cum să le identifice și să le distinga în mod corect, atât în viața lor personală, cât și în modelul de afaceri personal BMY. - 3. Dezbatere. | Meta-Coaching / Adresați-vă autorului Setul final de exerciții propus se bazeaza în principal pe recapitularea tuturor lucrurilor pe care participanții le-au învățat, trecându-le pentru ultima oară in revista. Fiecare participant isi prezintă "călătoria" în mediul de afaceri și modul în care au crescut/ s-au dezvoltat personal. În cele din urmă, ei învață să se îngrijească de ei înșiși și să-și îmbunătățească planurile de lucru și de afaceri, chiar și după finalizarea programului de formare.


Obiective de invatare Obiectvele Modulului sunt: - Exersarea si dobandirea abilitatii de a evalua în mod critic modelul personal de afaceri BMY - Exersarea si dobandirea abilitatilor de a diagnostica problemele potențiale care pot sa apara în modelele lor de afaceri BMY - Exersarea si dobandirea abilitati i de a gestiona / depasi dificultățile, de –a diminua si elimina riscurile si de a exploata la maxim punctele forte - Exersarea si dobandirea abilitatilor a distinge faptele de ipotezele pe care le fac - Exersarea si dobandirea abilitatii de a lucra pe cont propriu și de a-si dezvolta în mod continuu modelul personal de afaceri BMY


1.2 Nr

UNITATEA: Prezentare generala

Timp alocat

1 2

120 minute 90 minute

3

150 minute

1.3 Nr

Denumire unitate Redesenați-vă ( revizuiti -va ) noul model personal de afaceri Gândiți-vă si incercati un experiment: Identificati faptele și ipotezele. Invatati sa nu le confundati! Dezbatere | Meta-Coaching / Adresați-vă autorului

UNITATEA: Descriere

Timp alocat

Denumire și descriere unitate

Denumire exercitiu / metoda Desenați modelul dvs. personal de afaceri BMY așa cum este in prezent Identificați punctele slabe ale modelului personal BMY Adresați-vă întrebări de diagnosticare Modificați continuturile sectiunilor/ casetelor/ cutiilor/ blocurilor și evaluați efectele Revizuiti-va modelul BMY Ce este un fapt? Ce este o presupunere / ipoteza ? Experiment: Cerc de împărtășire cu colegii Separarea faptelor și a ipotezelor în modelul personal de afaceri BMY Dezbatere Meta-coaching / Adresați-vă autorului

1

30 20 20 20 30

min min min min min

Redesenați-vă (revizuiti -va ) noul model personal de afaceri

2

25 min 25 min 40 min

Gândiți-vă si incercati un experiment: Identificati faptele și ipotezele. Invatati sa nu le confundati

3

60 min 90 min

Debrief | Meta-Coaching / Ask the Author


Unitatea 1 Desenați modelul dvs. personal de afaceri BMY

Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia (ES) previous to the first LTTA )


Desenați modelul dvs. personal de afaceri BMY așa cum este in prezent Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

1 ex. 1

Denumirea exercitiului Obiective specifice

Desenați modelul dvs. personal de afaceri BMY așa cum este in prezent  Revenirea la vechiul model personal de afaceri BMY  Analizarea si evaluarea schimbarilor produse in structura modelului personal BMY  Înțelegerea de catre participanti a faptului că modelul personal de afaceri BMY nu este static ci este in continua actualizare si dezvoltare și exersarea si dobandirea abilitatii de a se adapta si realctiona la noi parametri / factori / date / variabile 30 min  Vechiul sablon al modelului personal de afaceri BMY .  Pixuri colorate  Post-it-uri

Durată Materiale dotari sala

/

Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

5/6 participanti / grup Primul exercițiu va acționa ca o legătură între vechiul model personal de afaceri BMY și cel nou. Participanții trebuie să aducă modelele de afaceri create cu ei în cadrul modulelor anterioare . Participanții pot începe prin a scrie pe post – it – uri orice completare la vechiul model personal de afaceri BMY și sa le lipeasca în caseta corespunzatoare, sau pot alege sa înceapa completarea sectiunilor dintr-un șablon al modelului personal BMY gol. Când toți participanții au finalizat adaptarea noul model de afacere, ei prezintă pe scurt ceea ce s-a schimbat față de continuturile modelului personal BMY vechi și motivele pentru care au fost aplicate schimbările. Ar trebui să vă asigurați că participanții înțeleg faptul că modelele de afaceri nu sunt statice și că se pot schimba si dezvolta în timp. Dacă un participant consideră că nu se pot face modificări in modelul personal BMY, puteți invita grupul să vizualizeze modelul său de afaceri BMY și să propună modificări și / sau completări. Până la sfârșitul exercițiului, toți participanții ar fi trebuit să facă cel puțin o adăugare nouă și / sau o modificare a vechilor modele de afaceri BMY. Nici unul Nici unul

-


Identificați punctele slabe ale modelului personal BMY Descrierea Exercitiului Unit No: Denumirea exercitiului Obiective specifice Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

1 ex. 2 Identificați punctele slabe ale modelului personal BMY  Identificarea si recunoasterea deficiențelor / punctelor slabe din modelul de afaceri BMY al fiecăruia 20 min  Noul sablon al modelului personal de afaceri BMY  Pixuri colorate 5/6 participanti / grup Fiecare participant este rugat ca timp de 3-5 minute sa treaca prin /analizeze / evalueze modelul său de afaceri BMY. Ei sunt rugați să privească toate cutiile / sectiunile/ casetele / blocurile pe care le-au umplut și să le cerceteze pe cele pe care le consideră nesatisfacatoare / slabe. Dupa epuizarea timpuui alocat, ei sunt rugați să explice întregului grup raționamentul din spatele alegerilor lor. Este posibil să existe participanți care nu realizeaza că sunt nemulțumiți de ceva, iar în cele mai multe cazuri poate fi adevărat. Dvs. sunteți însărcinat să le explicati că "nemulțumirea" ar putea însemna și "loc pentru îmbunătățire" în acest context. Dacă cineva are dificultăți în alegerea unui element care urmeaza sa fie schimbat, întrebați-l ce sectiune ar dori să îmbunătățească și recomandati –i să o marcheze. În cazul în care o element a circulat in multe dintre cutii/ sectiuni, poate că trebuie să redescopere / actualizeze modelul de afaceri personal BMY. Nici unul Nici unul

-


Adresați-vă întrebări de diagnosticare Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

1 ex. 3

Denumirea exercitiului Obiective specifice

Adresați-vă întrebări de diagnosticare

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

 Exersarea si intelegerea modalității de depășire a punctelor slabe din structura modelului personal BMY, identificate in cadrul exercitiilor anterioare 20 min  Noul sablon al modelului personal de afaceri BMY  O tablă albă / flipchart 5/6 participanti / grup Mediatorul este rugat să formuleze mai multe întrebări de diagnosticare si clarificare (care se găsesc în Anexa 1). Aceste întrebări pot fi scrise pe o tablă albă / flipchart, astfel încât întregul grup să le poata vizualiza în orice moment. În funcție de caseta (casetele) / sectiunile pe care fiecare participant le-a identificat si marcat în cadrul exercițiului anterior, mediatorul pune o întrebare relevantă din listă. Este mai bine ca mediatorul să adreseze întrebări și să lase pe participanți să interpreteze / să ofere sugestii persoanei care răspunde de fiecare dată. Mediatorul ar putea de asemenea să distribuie foi A4 pentru ca participanții să-și poată scrie răspunsurile și să le ia acasă, astfel încât să poată reflecta ulterior asupra lor.. Nici unul

ANEXA 1 - ÎNTREBĂRI SI RASPUNSURI DE CLARIFICARE


Modificați continuturile sectiunilor/ casetelor/ cutiilor/ blocurilor și evaluați efectele Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

1 ex. 4

Exercise Name Obiective specifice

Durată Materiale / dotari sala

Numărul participanți Descriere

de

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Modificați continuturile sectiunilor/ casetelor/ cutiilor/ blocurilor și evaluați efectele  Determinarea participanților să înțeleagă că un bloc/ o sectiune/ o caseta/ o cutie din structura modelului personal BMY afectează altul / alta/ altele/ pe toate celelalte și că trebuie să se gândească la toți parametrii înainte de a acționa 20 min  Noul sablon al modelului personal de afaceri BMY  Răspunsurile la întrebările de diagnosticare  Copiile tipărite ale " construirea blocurilor / casetelor / cutiilor / sectiunilor"”  Pixuri colorate 5/6 participanti / grup Fiecare participant primește câte o copie tipărită a foii " construirea blocurilor / casetelor / cutiilor / sectiunilor" (poate fi găsită în Anexa 2). Privind înapoi la noile lor modele de afaceri BMY, la punctele vulnerabile / slabe precum și la răspunsurile la întrebările de diagnosticare si clarificare, ei acum completează foaia primita. În primul rând, ei aleg un bloc / o sectiune / o caseta din prima coloană și apoi aleg dacă doresc să adauge ceva, să ia ceva și cum va ajuta să crească sau să se reducă alta sectiune / alt bloc / alta caseta din structura modelului personal BMY. Este mai ușor pentru toată lumea dacă mediatorul oferă câteva exemple la început. Mai mult, este foarte important ca mediatorul să explice participanților că de fiecare dată când scriu / adauga ceva într-o cutie / sectiune / bloc / caseta, o altă cutie este influențată într-un fel sau altul și trebuie să se schimbe în consecință si aceasta. Nici unul Nici unul

ANEXA 2–CONSTRUIREA CUTIILOR/ SECTIUNILOR/ CASETELOR / BLOCURILOR


Revizuiti-va modelul BMY Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

1 ex. 5

Denumirea exercitiului Obiective specifice

Revizuiti-va modelul BMY

Durată Materiale dotari sala

/

Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

 Determinarea participanților să înțeleagă că modelul de afaceri personal BMY este o procedură în curs de desfășurare, care trebuie rezolvată de-a lungul timpului 15 min  Noul sablon al modelului personal de afaceri BMY  Pixuri colorate  Hartie 5/6 participanti / grup Fiecare participant este rugat să faca ultima revizuire pe sablonul modelului personal BMY după ce a realizat toate ajustările necesare care au rezultat din exercițiile anterioare . Mediatorul trebuie să-i facă pe participanți să înțeleagă că scopul remodelarii / actualizarii / revizuirii / dezvoltarii sablonului modelului personal BMY constă în ideea că modelul în sine este o procedură activă care se schimbă de fiecare dată când se primeste un feedback nou. Ei trebuie să parcurga toți pașii pe cont propriu, de multe ori, după cum este necesar, într-o perioadă lungă de timp, pentru a asigura minimizarea punctelor slabe / vulnerabile Nici unul Nici unul

-


Unitatea 2 Gândiți-vă si incercati un experiment: Identificati faptele și ipotezele. Invatati sa nu le confundati


Ce este o fapta? Ce este o presupunere / ipoteza? Descrierea Exercitiului Unitatea Nr : Denumirea exercitiului Obiective specifice Durată Materiale dotari sala

2 ex. 1 Ce este o fapta? Ce este o presupunere / ipoteza ? 

/

Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini,

Exersarea si dobandirea de catre participanti a abilitatii de a identifica si intelege diferențele dintre o fapta și o presupunere

25 min  Un proiector  Un laptop / PC  Difuzoare 5/6 participanti / grup Toți participanții stau într-un cerc și urmăresc videoclipul furnizat, care poate fi accesat la adresa mentionata mai jos. După finalizarea videoclipului, fiecare participant oferă feedback despre ceea ce au învățat in videoclip. Este mai bine ca mediatorul să conducă conversația astfel încât să desbata numai diferențele dintre fapte și ipoteze și să nu se vorbească despre parerea fiecăruia (acesta este scopul următorului exercițiu) Nici unul Nici unul

https://www.youtube.com/watch?v=g5OlT1bvCRE


Experiment: Cerc de împărtășire cu colegii

Descrierea Exercitiului Unitatea Nr : Denumirea exercitiului Obiective specifice

2 ex. 2 Experiment: Cerc de împărtășire cu colegii  

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații

Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Punerea în practică de catre participant a ceea ce au învățat din videoclip Discutarea faptelor și a ipotezelor identificate de catre fiecare participant in modelul personal BMY

25 min 5/6 participanti / grup Participanților li se cere acum să le împărtășească colegilor poveștile personale, ipotezele și faptele lor personale, care fie vor fi confirmate si de catre acestia, fie vor fi contrazise / infirmate. Mediatorul pune întrebări, provocându-i să spuna ce gândesc despre ipotezele lor și ce pot face pentru a se asigura că în viitor se vor baza mai mult pe fapte decât pe ipoteze.. În acest exercițiu nu există limitări în ceea ce privește presupunerile și faptele; nu trebuie să se discute doar despre faptele si ipotezele identificate in modelele personale de BMY ci discutia se raporteaza la fapte si ipoteze in general. Scopul exercițiului este de a-i determina pe participanți să înțeleagă și mai bine diferențele dintre cei doi termini și să vorbeasca în legătură cu ipotezele si faptele lor personale. Daca participantii vor intelege si recunoaste că uneori actioneaza / au actionat in mod defectuos, fără sa conștientizeze acest lucru, vor sti cum sa se comporte si sa actioneze pe viitor, asigurandu-si dezvoltarea personala dorita Participantii isi vor nota comentariile și principalele ipoteze si fapte identificate pe post-it - uri și le vor lipi și pe peretii laterali ai salii, pentru a obtine o imagine mai clara a impactului exercitiului, la nivelul grupului. Nici unul

-


Separarea faptelor și a ipotezelor în modelul personal de afaceri BMY

Descrierea Exercitiului Unitatea Nr: Denumirea exercitiului Obiective specifice

Durată Materiale dotari sala

/

Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice

Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

2 ex. 3 Separarea faptelor și a ipotezelor în modelul personal de afaceri BMY  Aplicarea de catre participanti a cunoștințelor dobandite in în contextul revizuirii modelului personal BMY  Analizarea faptelor și a presupunerilor identificate si reevaluarea deciziilor anterioare luate de catre fiecare participant, in procesul de revizuire a modelului personal BMY. 40 min  Noul sablon al modelului personal de afaceri BMY  Pixuri colorate  Hartie 5/6 participanti / grup Participanților li se dau 10 min pentru a studia modelele lor de afaceri BMY în mod individual și pentru a scrie pe o coala, separat, toate acele lucruri / aspecte pe care le-au identificat, care au fost influențate de ipoteze și nu de fapte. Apoi, fiecare participant, explică modul în care intenționează sa realizeze schimbari in structura modelului personal BMY, chiar dacă asta înseamnă să-și schimbe tot modelul de afacere. Cel mai bine este ca mediatorul să dea un exemplu la început. Un exemplu ar putea fi faptul că cineva ar fi putut alege un anumit produs pe care să-l vândă, pentru că el sau ea presupune că un anumit grup țintă, într-o anumită zonă, va avea nevoie de el. Chiar dacă este adevărat, atâta timp cât el sau ea nu are dovezi solide pentru aceasta, este încă o presupunere cu toate riscurile care vin odata cu ea. Mediatorul trebuie să încurajeze participanții sa identifice si să-si asume aceste riscuri și să încerce să minimizeze cât mai mult posibil riscurile, prin reducerea numărului de ipoteze pe care le fac și bazându-și opțiunile pe fapte. Nici unul Nici unul

-


Unitatea 3 Dezbatere | Meta-Coaching / AdresaČ›i-vă autorului


Dezbatere

Descrierea Exercitiului Unitatea Nr : Denumirea Unitatea Nr : exrcitiului Denumirea Obiective exrcitiului specifice Obiective specifice Durată Materiale / Durată dotari sala Materiale / Numărul de dotari sala participanți Numărul Descriere de participanți Descriere

Sfaturi metodologice Sfaturi Variații metodologice Variații Adaptări specifice Adaptări fiecărei țări specifice Link-uri Web, fiecărei țări Video, Imagini, Link-uri materialeWeb, Video, Imagini, suplimentare materiale suplimentare

3 ex. 1 Dezbatere

3 ex. 1 Debrief  Realizarea unui bilant al rezultatellor acestui modul și a ceea ce fiecare participant a învățat din exercitiile realizate   Realizarea unui bilant al rezultatellor acestui modul și a ceea pași ce Constientizarea si asumarea de catre participanti a următorilor fiecare participant a învățat din exercitiile realizate care trebuie întreprinși  Constientizarea si asumarea de catre participanti a următorilor pași 60 min care trebuie întreprinși 60 min 5/6 participanti / grup 5/6 grup În participanti ora ce este /dedicată dezbaterii, mediatorul începe prin a trece prin in revista toate materialele prezentate in cadrul modului, toti pașii care au Înfost ora făcuți ce esteși dedicată dezbaterii, mediatorul începeinprin a trece prin in toate aspectele supuse dezbaterii cadrul exercitiilor revista toate materialele prezentate in cadrul toti 15 pașii care au realizate. După aceea, fiecare participant, in modului, aproximativ minute, va fost făcuți și toate aspectele supuse dezbaterii in cadrul exercitiilor trece prin fiecare exercițiu realizat, pentru o ultima clarificare si pentru a realizate. După aceea, fiecare participant,obtinute. in aproximativ 15 prin minute, va evalua progresul realizat si rezultatele Ei încep a arăta trece prinsablon fiecare al exercițiu realizat, pentru o ultima clarificare si pentru a vechiul modelului personal BMY, subliniază punctele slabe/ evalua progresul realizat rezultatele obtinute. Ei adresate, încep prinsi aprezinta arăta vulnerabile, întrebările desidiagnosticare care au fost vechiul sablon al modelului personal BMY, a subliniază punctele slabe/ tot traseul/ procesul de revizuire prin care trecut structura sablonului vulnerabile, întrebările diagnosticare care au fost adresate, si prezinta modelului lor personaldeBMY, pana la forma actuala. Particpantii rezumă tot traseul/pe procesul de revizuire care a trecut structura ipotezele care le-au făcut în prin dezvoltarea modelelor lor desablonului afaceri și, modelului lor personal BMY, ceea panacelaintenționează forma actuala. foarte important, prezinta să Particpantii intreprinda rezumă pentru a ipotezele făcut în dezvoltarea le înlocuipe cu care faptele-au sau pentru a le minimiza. modelelor lor de afaceri și, foarte important, prezinta ceea ce intenționează să intreprinda pentru a Nici unul le înlocui cu fapte sau pentru a le minimiza. Nici unul La început, mediatorul ar putea solicita unora / tuturor participanților să prezinte un rezumat al lucrărilor care au fost realizate în exercițiile La început, mediatorul ar putea solicita unora / tuturor participanților să anterioare . prezinte Nici unulun rezumat al lucrărilor care au fost realizate în exercițiile anterioare . Nici unul -

Descrierea Exercitiului


Meta-Coaching / Adresați-vă autorului

Descrierea exercitiului Unitatea Nr:

3 ex. 2

Meta-Coaching / Ask the Author Denumirea exercitiului Obiective specifice

Meta-Coaching / Adresați-vă autorului  

Indrumarea si determinarea participantilor să își dezvolte abilitățile individuale privind ascultarea profundă Determinarea si incurajarea participantilor să ia popriile decizii, sa depinda doar de ei înșiși și nu de ceilalți Exersarea di dobandirea de catre participanti a abilitatilor de a identifica si tine sub control riscurile

Exercise Description 

Durată Materiale dotari sala

90 min  Noul sablon al modelului personal de afaceri BMY  Pixuri colorate  Hartie Grupuri de 2 persoane

Meta-Coaching / Ask the Author /

Numărul de participanți Descriere

Acest exercițiu va permite participanților să se concentreze asupra procesului de revizuire a modelului personal BMY. Participanții trebuie să identifice întrebări, ale caror raspunsuri ii poate ajuta sa-si dezvolte sau valideze modelul personal BMY / sau planul de viață. Exercitiul se bazează pe experiența anterioară dobandita de catre participanti și pe modul în care fiecare dintre ei a prelucrat-o folosind inteligența logică și emoțională pentru a se motiva pe ei înșiși și pe colegii lor (partenerii vor juca, pe rand, rolul de ,,antrenor,, și de "intervievat / stagiar"). The goal is to make themselves better not only as an object but as a subject of coaching, improving in a holistic level and enabling them to make breakthroughs through this interaction. Participanților li se cere să-si caute un partener. Ei trebuie să se așeze fata-n fata și timp de 30 de minute, pe rand, sa conducă "sesiunea", discutând despre modelele lor personale BMY și / sau despre planurile lor de viață.

Exercise Description Meta-Coaching / Ask the Author

Exercise Description Sfaturi metodologice

Unit No: Exercise Name Specific objectives

3 ex. 2

Meta-Coaching / Ask the Author Ca antrenor:  Make participants work their individual skills in deep listening and - Nu faceți critici sau judecăți neconstructive providingsă guidance - Încercați clarificați căutând și un exemplu edificator  Learn how toîncercati depend să on treceti themselves and not othersîn problema - Întotdeauna la un nivel maion profund  discutată, Learn how identificand to take calculated risks obstacolele și modul cum le si analizand Duration 90’ putem depăși Material/room The new Business Model - Incercati să-l determinati pe intervievat să ia în considerare  alternativele. Pen  Paper exemplu, daca, întrebând "Ce vrei să faci?", stagiarul prezintă o sarcină No of De Groups of 2 people percepută de el ca fiind dificil de realizat, antrenorul trebuie să întrebe: participants "Ce oprește?" apoieverything "Cum poți back să o depășești?’ Description Thiste exercise will si bring to the big picture: Meta-Coaching/ Ask the Author will enable participants to focus on process and structure more than content of their quest, transforming themselves in the process. The participants themselves have to seek sources to question, expand, and verify their design of the business plan and/or life plan. It is based on


Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

În calitate de stagiar  Fiți la fel de specifici în răspunsul dvs., evitați sa fiti evazivi  Evitați generalizarea și absoluturile (niciodată / întotdeauna, nimeni / tot, nimic / tot, etc.).  Încercați să vă deschideți și să fiți la fel de sincer și optimist în răspunsurile voastre, căci obiectivul este să obțineți ajutor Nici unul Nici unul

https://www.neurosemantics.com/meta-coaching-faq/


MODULUL 4 – ANEXE


MODULUL 4 – ANEXA 1

ÎNTREBĂRI SI RASPUNSURI DE CLARIFICARE Who You Are and What You Have What You Do

SPRINT 4 – ANNEX 1 Questions Are you interested in your work?

Solutions Starting Points If so, great! If not, there’s probably a fundamental mismatch between Key Resources (Who You Are) and Key Activities (What You Do). You also may want to reconsider your Purpose. A missing or underused ability or skill incurs Costs in the form of stress dissatisfaction. Can you add that ability or skill to your Key Activities to support or improve your Value Provided? If so, terrific! If not, consider acquiring new Customers (or Key Partners) with more compatible personality tendencies. Customers are linked to Value Provided so check Value Provided diagnosis questions.

DIAGNOSIS QUESTIONS SPRINT 4 – ANNEX 1 Are you underutilizing or not using an important ability or skill?

DIAGNOSIS QUESTIONS Do your personality tendencies match your workplace? (Remember, “workplace” is largely defined by the people you work with.) Do your personality tendencies match your own activities?

SPRINT 4 – ANNEX 1

DIAGNOSIS QUESTIONS Who You Help

SPRINT 4 – ANNEX 1 Questions Do you enjoy your Customers?

Solutions Starting Points If so, great! If not, imagine the qualities a “dream” Customer would have. Can you find such clients in the sector you’re now working in? If not, consider revisiting your model. Define why this Customer is so important. Is it hard benefits? Soft benefits? A comination of both? Does this Customer justify a new or distinct Value Provided? Can you reconceive, reposition, or modify your Value Provided to help the Customer succeed with a bigger job?

DIAGNOSIS QUESTIONS Who is your most important Customer?

SPRINT 4 – ANNEX 1 What is the true job the Customer is trying to get done? Does the Customer have a “bigger picture” reason or motivation for engaging your services? For example, is your immediate Customer serving another, larger Customer who has a bigger job-to-be-done?

DIAGNOSIS QUESTIONS SPRINT 4 – ANNEX 1

DIAGNOSIS QUESTIONS


Is serving the Customer too expensive? Is serving the Customer driving you crazy?

Is the Customer equating Key Activities with the job-to-be-done? Are you?

Do you need new customers?

Are Costs, including Soft Costs, too high to justify serving this Customer? Is Revenue (or Benefits) too low? Can you afford to fire the Customer? Can you afford not to fire the Customer? Work through Value Provided, Costs, and Revenue and Benefits diagnosis questions. Sometimes Customers themselves havent clearly defined Jobs-to-be-done. Can you help them define it? Can you redefine or modify Key Activities to boost Value Provided? If so, consider changing your Customer Relationships focus from retention to acquisition. Do you need to do more selling or marketing? Improve or develop your skills in this área? Find Key Partners who can help you acquire new Customers?

How You Help Questions What elements of your services are truly valued by the Customer?

Solutions Starting Points Ask the Customer this question – the answer may surprise you. Work through Customer diagnosis questions. Does your Value Provided address the biggest, Do you understand the true job-to-be-done, or most important elements of the Customer’s are you guessing at what it is? Can you job-to-be-done? reconceive/reposition or modify your Key Activities to focus more on crucial Value Provided elements? Could you deliver your Value Provided through Does your Customer prefer the current a different Channel? Channel? Could you adapt Value Provided for alternative Delivery Channels? Could you change your Value Provided from a service into a product, thereby creating a scalable business model? Do you enjoy delivering your Value Provided to If so, Great! If not, revisit Key Resources and Customers? consider overhauling your model. How They Know You and How You Deliver Channels Questions How do Customers find out about you? How do Customers evaluate your Services or Products? Do you enable Customers to buy in the way(s) they prefer? How do you deliver your Service/Product?

How You Interact Solutions Starting Points Have you clearly defined how you help so you ccan communicate how you help? In what new ways could you créate awareness or encourage evaluation (social media, online presentations, etc.). Are you enabling purchase and delivery in ways the Customers prefer?


How do you pursue post-purchase satisfaction?

Through which Channel(s)do you now créate awareness and deliver Value Provided? Do you deliver directly to Customers?

Customer Relationship Questions What kind of relationship does the Customer expect you to establish and maintain?

Which is the primary goal of your Customer Relationships: retention or acquisition?

Would establishing or joining a user community improve communication with your Customer? Could you co-create a service or product with your Customer?

Can you offer different purchase options? Can you deliver through a new or different medium (DVD, podcast, video, in-person)? Could a Key Partner build awareness or deliver on your behalf? Have you asked Customers how satisfied they are with your service or product? Is it posible to convert your service into a product, thereby making possible delivery to many more Customers? (This is key to creating a scalable business model, see Value Provided diagnosis questions) Solution Starting Points Are you communicating with Customers in ways they prefer – or in ways you prefer? Consider adding, removing, growing, or reducing one (or more) communication method. If your primary goal is retention, does your Key Activities gauge Customer satisfaction? (If satisfaction is low, see Value Provided diagnosis questions.) If your goa lis acquisition, do you need to add or grow selling or marketing-related Key Activities? Could you Customers help each other – or could you automate Customer Relationships to some extent – through a user community?(See Channels.) Consider modifying or creating an entirely new Value Provided together with your Customer.

Who Helps you Questions Who are your Key Partners?

If you lacka Key Partner, should you consider finding one?

Solution Starting Points Could a Key Partner take on a Key Activity of yours, or vice versa? Could you lower Costs by deepening your Key Partners relationship, or by making the relationship more strategic? Could you modify or create an altogether new Value Provided by allying with a key partner? Could you obtain an important Key Resource at a lower cost or with better efficiency/quality by acquiring it from a Key Partner rather tan seeking it internally? Could you convert/reposition a colleague or someone else as a Key Partner? Alternatively, should you eliminate an existing Key Partner?


What You Get Revenue and Benefits Questions Revenue and Benefits are generated by successfully Providing Value to Customers. Is Revenue adequate?

Are you accepting low Revenue or Benefits because you underestimate your Value Provided?

Would current Revenue received be adequate if hard or soft Costs could be reduced?

Is Revenue paid in the manner the Customer prefers, or in the manner you prefer?

Costs Questions What are the main Costs you incur operating under your current model?

Which Key Activities generate the highest soft Costs within your model?

What You Give Solution Starting Points If not, you may need to replace or acquire new Customers by adding marketing activities. Does the Customer’s interpretation of Value Provided match your own? If so, consider negotiating a price increase or Cost reduction. If not, work through the Value Provided diagnosis questions. Check whether you (or the Customer) are equating Key Activities with Value Provided, or misinterpreting the job-to-be-done. For what Jobs are Customers truly willing to pay? Work through Customer and Value Provided diagnosis questions to see if you can boost the worth of Value Provided. If so, can you reduce/modify Key Activities needed to serve the Customer? If not, consider finding a new/additional Customer or revising your model. Could you switch from an employee model to a subscription model? Or vice-versa? Could you change your service into a product that could be sold, leased, licenced, or subscribed to? Could you receive payment in kind? Could you negotiate receiving Benefits that cost the Customer little but are valuable to you? Solution Starting Points Consider Soft Costs (stress, dissatisfaction) as well as Hard Costs (time, energy, money): Can you reduce or eliminate any Costs by modifying a Key Activity or sharing it with a Key Partner? Could any Key Activities be reduced or eliminated without adversely affecting Value Provided? Could you significantly increase Value Provided by investing more in a Key Partner or in Key Resources? Key Activities that generate excessively high soft costs suggest a missmatch between Key Resources and Key Activities.


MODULUL 4 – ANEXA 2

CONSTRUIREA CUTIILOR / SECTIUNILOR / CASETELOR / BLOCURILOR Building Block Who You Are and What You Have What You Do Who You Help How You Help How They Know You and How You Deliver How You Interact Who Helps You What You Get What You Give

Add

Remove

Grow

Reduce


PROGRAM INOVATIV DE FORMARE

BRAVE MODUL DE FORMARE 5 “ACTIONATI” Numar proiect: 2017-1-RO01-KA204-037257 Proiectul este finantat de Comisia Europeana in cadrul programului – KA2 Parteneriate Stratetige in domeniul formarii profesionale a adultilor

Nici Comisia Europeană, nici alte persoane care acționează în numele acesteia nu pot fi considerate responsabile de modul în care pot fi utilizate informațiile conținute în prezenta publicație și nici de erorile care pot apărea în ciuda pregătirii și a verificării atente. Prezenta publicație nu reflectă neapărat viziunea sau poziția Uniunii Europene.


Acest modul cuprinde: •

Prezentare generale

5 UNITATI – Descriere

DESCRIEREA EXERCITIILOR

UNITATEA 1: Testați-vă noul model personal de afaceri BMY: Exercitii / Metode: • Prezentare-testare a noul model personal de afaceri BMY Imaginea primului meu client

UNITATEA 2: Împărtășiti cu colegii Exercitii / Metode: • Aflați cum să vă pregătiți Pitch Lift (discurs tip ascensor – scurt, concis si eficient)

UNITATEA 3: Joc de rol Exercitii / Metode:: • •

“Echipa mea” “Caut potențiali investitori”

UNITATEA 4: Finalizare și evaluare Exercitii / Metode:: •

Evaluarea "Reflecția”

UNITATEA 5: Retea de socializare – platforma proiect BRAVE Exercitii / Metode:

Cartografierea modelelor personale BMY pe rețea


RESPONSABIL DE MODUL: SIF (LIT)

1.1 MODUL DE FORMARE 5: “ACTIONATI”

1.2 UNITATE: Prezentare generala

1.3 UNITATE: Descriere

1.4 Exercitii: Descrierea exercitiilor


1.1

Abstract: TRAINING SPRINT NO.5:„ACT”

În acest ultim modul, denumit ACTIONATI, participanții își vor testa modelul de afacere pe care l-au fundamentat (BMY), respective vor testa aspecte practice privind implementarea ideilor dezvoltate. Asta inseamna ca participantii vor folosi modelul personal BMY, pe care l-au dezvoltat, revizuit si corectat in modulele anterioare. În acest modul, ei se vor pregăti săși pună în practică ideile in baza carora, fiecare dintre ei, si-au fundamentat si dezvolat modelul personal BMY. Participanții vor exersa si învăța cum să-și prezinte ideile de afaceri într-un mod concis și eficient, potențialilor investitori. Jocurile de rol propuse in cadrul prezentului modul oferă participanților posibilitatea de a: 1. testa modelele personale de afaceri BMY pe care le-au dezvoltat, 2. le face poblicitate in randul potențialilor clienți, 3. face cunoscute punctele de vedere cu privire la atractivitatea ideilor lor

În plus, jocurile de rol vor oferi participantilor posibilitatea de a se gândi la potențialii membri ai echipei lor și la competențele necesare pe care trebuie sa le gestioneze echipa pentru a pune ideile de afaceri în practică. În același timp, ei vor învăța cum să isi atragă echipa, astfel încât să poată lucra împreună. Participanții vor fi invitați să se gândească la potențialii clienți și la caracteristicile si nevoile acestora, creând în același timp o rețea potențială de părți interesate Nu în ultimul rând, la final, participanții vor fi invitați să revadă toate procesele de instruire / învățare pe care le-au parcurs și să evalueze rezultatele obținute. Modulul final al programului de instruire inovativa IO2 va face legatura cu FAZA 3 a proiectului BRAVE – rescpectiv cu Platforma Crowdsourcing, un mediu virtual în care vor fi găzduite acțiunile participanților, unde fiecare persoană va avea propriul spațiu pentru a-și prezenta noul său profil ocupational sau proiect personal de afaceri BMY și voe avea posibilitatea să colecteze feedback-ul la nivel global.


Obiective de invatare Obiectivele de invatare ale modulului “ACT” sunt urmatoarele: • Testarea de catre participanti a modelelor de afaceri BMY personalizate • Exersarea si dobandirea abilitatii de a împărtășiți gândurile personale unui public • Exersarea si dobandirea abilitatii de catre participanti de a-si alege calea corecta prin care sa asigure dezvolatea produsului / afacerii / ideea personale, acestea devenind mai atractive • Exersarea si dobandirea abilitatii participantilor de a-si prezenta si dovedi competențele • Exersarea si dobandirea de catre participanti a abilitatii de a se conecta la contextul economic si social in care doresc sa-si puna in practica modelul de afaceri perosnal BMY


1.2 Nr Duration 1

Timp alocat 210Name min

3

210’ 2 3 60’ 4 5 120’

4

30’

Test Your 60 min New Model 120 min Share with 30 min Colleagues 60 min Role Play: “My team”; “Looking for potential investors” Summary and Evaluation Social Hour / Networking

No 1 2

1.3

5

60’

No

210’ 1

2

60’

3

120’ 2

UNITS:

Denumirea unitatii

Testați-vă noul model personal de afaceri BMY Împărtăsiti cu colegii Joc de rol: "Echipa mea"; "Caut potențiali investitori Finalizare și evaluare

General overview

Retea de socializare – platforma proiect BRAVE

UNITATE: Descriere

150Test minYour Testați-vă noul model New 60 min Modelpersonal de afaceri BMY Share with Colleagues 60 Role min Play: Împărtășiti cu colegii “My team”; “Looking for potential 60 investors” min Joc de rol 60 Summary min and 30 Evaluation min Finalizare și evaluare Social Hour / 60 Networking min Retea de socializare – platforma proiect BRAVE

1.2 3

30’

4

5

Prezentare generala

No Timp Denumire si descriere Duration alocat Name unitate

1

4

UNITATE:

60’ 5

Denumire exercitiu / metoda Prezentare-testare a noul model personal de afaceri BMY Imaginea primului meu client Aflați cum să vă pregătiți Pitch Lift (discurs tip ascensor – scurt, concis si eficient ) “Echipa mea ” “ Caut potențiali investitori ” Evaluarea "Reflecția ” Cartografierea modelelor personale BMY pe rețea


Content overview of the training course

Unit 1 Unitatea Test Your1New Content overview Model Testarea of the training course

noului model personal de afaceri BMY The BRAVE innovative training program PHASE 2 includes 5 main subjects:

The main Theobjective BRAVE innovative of all 5 subjects trainingare to help users program build up PHASE a road2byincludes which they 5 will gain all main required subjects: knowledge and confidence to produce their business model idea. Through the training, it is expected that the user will create his/her own personal business model.

These objectives were achieved through the BRAVE innovative training program (PHASE 1). Then, the BRAVE innovative training program (PHASE 2) aims at transferring all the tools and knowledge for making an idea concrete or having one’s new professional profile

The main objective of all 5 subjects are to help users build up a road by which they will gain all required knowledge and confidence to produce their business model idea. Through the training, it is expected that the user will create his/her own personal business model.

These objectives were achieved through the BRAVE innovative training program (PHASE 1). Then, the BRAVE innovative Prototyped training2) Agenda training program (PHASE aims atrun in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia transferring all the tools and knowledge for (ES) previous to the first LTTA ) making an idea concrete or having one’s new professional profile

Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia (ES) previous to the first LTTA )

Brave partners meeting Brave partners meeting


Prezentare-testare a noul model personal de afaceri BMY Descrierea Exercitiului Unitatea Nr: Denumire exercitiu Obiective specifice Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

1 ex. 1 Prezentare-testare a noul model personal de afaceri BMY 

Exersarea testarii modelelor personale BMY dezvoltate, revizuite și corectate de catre participanții, in cadrul modulelor anterioare  Exersarea si dobandirea abilitatii de a prezenta ideile personale grupului 15-20 minute pentru fiecare participant (~ 2 ore so 30 min total )  Sabloanele modelelor personale de afaceri BMY dezvoltate anterior  Spațiu pentru prezentări Sesiune plenara cu toti participantii Participanții sunt invitați să prezinte modelele de afaceri personale BMY dezvoltate, revizuite și corectate de catre acestia, in cadrul modulelor anterioare Întrebările la care participanții trebuie să ofere un răspuns sunt prezentate mai jos: I. Cum credeți că ar putea funcționa în practică? II. II. Cum credeți că ar putea funcționa în țara dvs.? III. Alți participanți sunt invitați să ofere feedback. Întrebările pentru membrii grupului cărora li se prezintă modelele personale BMY pot fi următoarele: IV. III. Ați auzit vreodată de idei similare? V. IV. Ați văzut vreodată idei similare implementate în practică? VI. V. Ce aspecte pozitive vedeți în modelul prezentat ? VII. VI. Ce aspecte pozitive vedeți în modelele altor persoane? VIII. VII. Ați folosi serviciul sugerat? / Ați dori să cumpărați acest produs? IX. VIII. Ce ați sugera autorului? Concluziile finale ale autorului: IX. Care va fi primul dvs. pas? X. Ce fonduri / costuri ar fi necesare pentru implementarea ideii dvs.? XI. Unde / cum intenționați să faceți publicitate produsului / serviciului dvs?

Sfaturi metodologic e Variații Adaptări specifice fiecărei țări

Invitați participanții să se concentreze asupra aspectelor pozitive .

Ar putea fi întrebări adaptate situației Nici unul


Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentar e

-


Imaginea primului meu client Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

1 ex. 2

Denumirea exercitiului Obiective specifice

Imaginea primului meu client

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

60 min  Hartie  Pixuri Munca individuala si de grup

Sfaturi metodologic e Variații

Exersarea si invatarea modalitatii de a face produsul / afacerea / ideea mai atractivă / sau a modalitatii de a-ti prezenta competențele prin înțelegerea nevoilor clienților / cerințelor posibile pentru poziția de angajare, a modalitatii de a testa modelul personal de afaceri BMY și de a-l pune în practică / a-l conecta la mediul economic si social

Este foarte important să vă analizați piața potențială și consumatorii de produse sau potentialii clienți ai serviciilor sau competențelor dvs. pentru a avea succes în calitate de antreprenor sau de "nou" lucrător. Din acest motiv, prin acest exercițiu se propune analizarea și descrierea primului client al participanților. În același timp, participanții sunt invitați să se gândească la aceste caracteristici :  vârsta clientului;  Sex (dacă este cazul și important);  Sursa de venit;  Interese si hoby-uri;  Unde locuieste;  Ce alte produse / servicii similare utilizează?  De ce ar fi produsul / serviciile dvs. mai de calitate - de ce ar trebui să utilizeze produsul / serviciile dvs.?  Alte caracteristici / aspecte importante. Întrebări pentru o persoană care nu va fi antreprenor sau propriul sau angajator, dar intenționează să își revizuiască profilul ocupational și va identifica companii drept clienți / potențiali furnizori de servicii:  Care este compania în care doriți să lucrați?  • Care este motivația dvs. Pentru care doriti sa lucrati acolo?  • De ce compania ar trebui să vă angajeze?  • Ce competențe profesionale importante aveți?  • Ce sugerați companiei? Prezentarea se realizeaza în grup și se obtine feedback de la alți participanți Participanților li se propune să deseneze și / sau să facă o descriere scrisă a primului lor client . Nici unul


Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentar e

Nici unul

-


Unitatea 2 Impartasiti cu colegii


Aflați cum Pitch Lift ascensor – eficient) Descrierea Unitatea Nr:

Exercitiului

2 ex. 1

Denumirea exrcitiului Obiective specifice

Durată Materiale dotari sala

să vă pregătiți (discurs tip scurt, concis si

/

Numărul de participanți Descriere

Aflați cum să vă pregătiți Pitch Lift (discurs tip ascensor – scurt, concis si eficient)  Exersarea si intelegerea de catre participanti a ceea ce este si ce impact are ,, Pitch Lift ,,(discurs ascensor – scurt, concis si eficient)  Intelegerea de catre participant a beneficiilor acestui tip de discurs – scurt, concis si eficient  Exersarea si dobandirea abilitatii de a realiza o prezentare a ideii persoanle de afaceri (modelul personal de afaceri BMY ) într-un mod scurt, concis și eficient  Exersarea si dobandirea modalitatii de a-ti face produsul / afacerea / ideea mai atractive / a-ti prezința profilul occupational, punand accent pe abilitatile si competentele forte 60 min  Hartie  Pixuri  Videoclipuri In perechi Acest exercițiu are scopul de a activa participanții la exersarea realizarii unor prezentari de "vânzare" a ideilor de afaceri sau a competențelor lor altora, printr-un discurs scurt, concis si eficient. În acest mod, participanții vor exersa si invata cum să împărtășească gândurile lor cu un public și cum să facă produsul / afacerea / ideea mai atractivă , cum să-si prezinte profilul ocupational. Mai mult, exersand, participanții se vor pregăti pentru implementarea practică a ideilor lor, dezvoltate în timpul modulelor anterioare. Din acele motive, participanții vor fi familiarizati, prin exersare, cu conceptul de ,,pitch lift ,, ca o modalitate de a-și împărtăși modelul, scut, concis si eficient 15 minute: Prezentati participanților ce este Pitch Lift (discurs ascensor), dați sfaturi și oferiți exemple. “Am o experiență de zece ani în domeniul contabilității, lucrând în principal cu firme mici și mijlocii. Dacă compania dvs. are vreodată nevoie de un set suplimentar de mâini, aș fi încântat să mă consultati / solicitati. "


"Numele meu este Bob și, după ani de zile de lucru la alte cabinete ale dentiștilor, m-am decis să-mi deschid cabinetul propriu. Dacă știi pe cineva care caută un dentist nou, sper că îi vei trimite la adresa mea!” “ Creez ilustrații pentru site-uri și brand- uri. Pasiunea mea vine cu modalități creative de a exprima un mesaj și de a desena ilustrații pe care oamenii le împărtășesc pe social media.” Un astfel de discurs este numit un discurs ascensor, deoarece o persoană ar trebui să se poată prezenta în timpul unei scurte plimbări cu liftul. Realizat corect, acest scurt discurs ajută persoana să se prezinte într-o manieră convingătoare. Acest discurs este despre tine: Cine ești tu? Ce faci? Si ce vrei sa faci?”. Ce inseamna ,,discurs ascensor? Discursul ascensor este o modalitate de a împărtăși rapid și eficient competențele unei persoane cu alte persoane. Discursul ascensor este o modalitate excelentă prin care o persoana castiga încredere pentru a-si prezenta propriile competente si calitati sau propria idee de afaceri, catre manageri și reprezentanți ai unei companii, potențiali investitori sau clienți. Un discurs ascensor poate fi folosit și la diferite tipuri de evenimente de masa. Dacă o persoană participă la evenimente profesionale sau la orice alt tip de adunare, aceasta trebuie să aibă pregătit discursul tip ascensor, pentru a-l prezenta celor pe care îi întâlnește. Recomandari privind continutul discursului tip ascensor: • Prezinta-te • Menționeaza obiectivele • Distribuie ceea ce oferi • Cunoaște -ți publicul și discuta cu ei • Fii convingator! • Ai pregatita o carte de vizită. • Practică discursul tip ascensor! Acordati participanților 15 minute pentru a pregăti discursul ascensorului. Participantii isi vor scrie discursul pe hârtie. Ar trebui să fie: 1. Simplu 2. Scurt 3. Ușor de reținut 4. Ușor de repetat Apoi rugați participanții să-și prezinte discursurile în perechi, unul câte unul, în cel mult un minut. Toți participanții trebuie sa exerseze discursul cu ceilalți. Fiecare participant, trebuie apoi să evalueze pe o scară de la 1 la 10 puncte, dorința de a "cumpăra" produsul prezentat / de a folosi serviciul oferit. Acordați-le încă 20 de minute participanților pentru a împărtăși feedback-ul reciproc într-un grup mare, moderat de către formator.


Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video,

Nici unul Nici unul Nici unul

https://youtu.be/Jj_KO2NlLKY https://www.youtube.com/watch?v=uyxfERV5ttY&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=LDpe9StfGTA https://youtu.be/JH0Thez9gvA https://www.thebalancecareers.com/elevator-speech-examples-andwriting-tips-2061976


Unitatea 3 Joc de rol


Joc de rol - "Echipa mea" Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

3 ex. 1

Denumirea exrcitiului Obiective specifice

Joc de rol - "Echipa mea"”

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

60 min  Hârtie  Pixuri 6-10 l – Se va lucra cu 2 subgrupuri (15 participanti / subgrup)

Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări

 

Testarea modelelor personale de afaceri BMY” Exersarea si dobandirea de catre participanti a abilitatii de a realiza prezentari in fata unu grup

Mod de lucru / desfasurare : Grupul de participanți este împărțit în două subgrupuri, iar primul subgrup este invitat să se gândească la potențialii angajați de care ar avea nevoie pentru implementarea practică a modelului lor de afacere BMY. Acestia ar trebui să descrie principalele competențe necesare, pe care trebuie sa le detina viitorii angajati Participanții din celălalt subgrup ar trebui să se pregătească să-și prezinte profilurile ocupationale/ competențele, potențialilor angajatori. Mentiune: pot exista 2 scenarii: Scenariul 1: Participanții din primul subgrup trebuie să prezinte descrierea postului și competențele necesare pentru potențialii angajați din echipa lor către alți participanți și apoi să îi invite să aplice pentru posturile prezentate. Mai mult, reprezentantul companiei ar trebui să descrie / să precizeze beneficiile prevăzute pentru potențialii angajați. Scenariul 2: Participanții din cel de-al doilea subgrup ar trebui să se prezinte potențialilor angajatori - să aplice pentru posturile anunțate. Participanții aplica/ isi prezinta profilul ocupational pentru slujbă și conversația are loc. Înainte de aceasta este nevoie de o scurtă pregătire pentru potențialii angajați. Candidatul trebuie să-și demonstreze motivația și modul în care ar fi benefic / s-ar face util si important pentru companie La sfârșit: Antreprenorul îi invită pe unii participanți să se alăture echipei, deoarece consideră că sunt potriviți pentru slujba oferită. Antreprenorul motivează alegerea lui . Înainte de jocul de rol, participanții pot fi invitați să urmărească câteva videoclipuri cu interviuri de angajare și apoi să- si pregătească prezentarile. În funcție de situație Videoclipurile trebuie selectate în limba națională.


Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

https://www.youtube.com/watch?v=VDxZPKR_OLE


Joc de rol - "Caut potențiali investitori” Descrierea Exercitiului Unitatea Nr:

3 ex. 2

Denumirea exercitiului Obiective specifice Durată Materiale dotari sala Numărul participanți Descriere

Joc de rol - "Caut potențiali investitori”  

/ de

Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

Testarea modelelor personale de afaceri BMY Exersarea si dobandirea de catre participanti a abilitatii de a realiza prezentari in fata unu grup

60 min  Hârtie,  Pixuri 6-10 participanti / grup Mod de lucru / desfasurare: Sunt distribuite roluri tuturor participanților: unii ar trebui să interpreteze roluli de antreprenori, dispuși să găsească potențiali investitori pentru afacerea lor, altii vor interpreta roluri de potențiali investitori care ar trebui sa decida sa investeasca in afacerile care le sunt prezentate. Pasul 1: Participantii care detin rolul antreprenorilor, ar trebui să își prezinte în scurt timp ideile de afaceri, concentrându-se asupra aspectelor menționate mai jos:  Care ar fi beneficiile pentru potențialii investitori ?  Ce profit ar aduce această afacere?  Ce valoare socială creează?  De ce tip de resurse ar avea nevoie, in ce cantitati ?  De ce este această idee atractivă?  Când si cat va plăti?  Care este profitul așteptat? Pasul 2: După ce toți antreprenorii își prezintă ideile, investitorii aleg afacerea în care ar dori să investească. Ei sunt invitați să argementeze pe scurt deciziile pe care le-au luat. Nici unul Nici unul Nici unul

-


Unitatea 4 Rezumat si Evaluare


Evaluarea "Reflecția” Descrierea Exercitiului

Unitatea Nr: Denumirea exercitiului Obiective specifice Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

4 ex. 1 Evaluarea "Reflecția” 

Evaluarea întregului participanților

program

de instruire și

a progresului

20 min Bucati de hartie, mici postere Sesiune plenara cu toti participantii Pentru evaluarea întregului proces de învățare, toți participanții sunt invitați să reflecteze asupra experienței, sentimentelor și cunoștințelor dobândite. Pentru aceasta, sunt invitați să răspundă la următoarele întrebări:  Cum te simti?  Ce consideri ca a fost de maxima importanță pentru tine în timpul acestui program de formare?  Ce ai invatat? Participanții sunt invitați să scrie aceste răspunsuri pe post – it - uri, apoi să le împărtășească grupului. Toți participanții sunt invitați să-și împărtășească răspunsurile cu ceilalți. Timpul ar trebui ajustat corespunzator. Evaluarea se poate realiza numai dacă participantii raspund la întrebările sugerate. Nici unul

-


Unitatea 5 Cartografiere a modelelor personale BMY pe rețea


Cartografierea modelelor personale BMY pe rețea Descrierea Exercitiului Unitatea Nr: Denumirea exercitiului Obiective specifice

5 ex. 1 Cartografierea modelelor personale BMY pe rețea 

 

Durată Materiale / dotari sala Numărul de participanți Descriere

Scopul consta in motivarea si incurajarea participantilor de a se gandi la eventualele conexiuni utile la care pot recurge pentru a se prezenta pe ei și modelul lor personal BMY dezvoltat in cadrul programului de instruire, prin intermediul platformei proiectului. Exersarea si dobandirea de catre participanti a abilitatii de a-si prezenta ideile unui public. Exersarea si dobandirea de catre participanti a abilitatii de a utiliza platforma proiectului in scopul exersarii comunicarii, socializarii, informarii si acordarii de feedback.

90 min  Foi mari de hârtie,  Creioane colorate Muncă individuală, prezentare în grup Metoda de lucru si de cartografiere ( harta mintii ) sunt prezentate pe scurt grupului. Harta minții / spirituala este o modalitate vizuală (grafică) de a reprezenta idei și concepte. Este un instrument de gândire vizuală care ajută la structurarea informației, la o mai bună analiză și înțelegere a acesteia. Mintea poate fi folosită pentru realizarea de note, brainstorming, rezolvarea problemelor, planificare, prezentarea informațiilor. De asemenea, stimulează creativitatea unei persoane. i După aceea, participanților li se dă sarcina de a desena harta mintii / spirituala a rețelei lor potențiale. 1. Începând din mijlocul paginii, participanții sunt invitați să scrie sau să deseneze titlul sau simbolul rețelei lor potențiale. 2. Participantii ar trebui să identifice părțile interesate relevante (instituții, persoane / clienți / parteneri sau potențiali angajatori) din rețeaua lor potențială și să le deseneze / desemneze printr-un simbol relevant, conectând fiecare dintre ele la centru paginii, cu o linie. 3. Dacă este necesar, același proces este repetat pentru toate părțile interesate, generând sectiuni la nivel inferior, conectând fiecare dintre acestea la subtopica corespunzătoare. Procesul se repetă de câte ori este necesar. După terminarea procesului, fiecare participant prezintă rezultatele întregului grup.


Sfaturi metodologice Variații Adaptări specifice fiecărei țări Link-uri Web, Video, Imagini, materiale suplimentare

i

Puteți afișa videoclipul pentru a prezenta participanților metoda. Nici unul Nici unul

https://imindmap.com/how-to-mind-map/ https://litemind.com/what-is-mind-mapping/ https://www.youtube.com/watch?v=fROm4gjSd_c

https://litemind.com/what-is-mind-mapping/


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.