Page 1

Novatoriška mokymo programa

BRAVE 2 ETAPAS Verslo modelio prototipų kūrimas Projekto numeris: 2017-1-RO01-KA204-037257 Projektą finansuoja Europos komisija pagal Erasmus+ programą – KA2 Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietime.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Mokymo kurso tikslų apžvalga: VERSLO MODELIO PROTOTIPŲ KŪRIMAS •

Mokymo programos taikymas BRAVE mokymosi veiklų metu

Mokymo kurso turinio apžvalga

5 dienų mokymo programa

MOKOMOJI DALIS NR. 1

VARTOTOJO PATIRTIS: IMKITĖS POKYČIŲ SAVO KARJEROJE •

SKYRIUS: Bendra apžvalga

SKYRIUS: Aprašymas

PRATIMŲ APRAŠYMAS:

1 DALIES – 1 PRIEDAS

1 DALIES – 2 PRIEDAS

MOKOMOJI DALIS NR. 2 NUPIEŠKITE

SKYRIUS: Bendra apžvalga

SKYRIUS: Aprašymas

PRATIMŲ APRAŠYMAS:

2 DALIES – 1 PRIEDAS

2 DALIES – 2 PRIEDAS

MOKOMOJI DALIS NR. 3 PAVAIZDUOKITE •

SKYRIUS: Bendra apžvalga

SKYRIUS: Aprašymas

PRATIMŲ APRAŠYMAS

MOKOMOJI DALIS NR. 4 PERŽIŪRĖKITE •

SKYRIUS: Bendra apžvalga

SKYRIUS: Aprašymas

PRATIMŲ APRAŠYMAS:

4 DALIES – 1 PRIEDAS

4 DALIES – 2 PRIEDAS

MOKOMOJI DALIS NR. 5 IMKITĖS VEIKSMŲ •

SKYRIUS: Bendra apžvalga

SKYRIUS: Aprašymas

PRATIMŲ APRAŠYMAS


0.1 Mokymo programos tikslų apžvalga: VERSLO MODELIO PROTOTIPŲ KŪRIMAS

Mokymo programos tikslų apžvalga: VERSLO MODELIO PROTOTIPŲ KŪRIMAS

0.2 Mokymo programos taikymas BRAVE mokymosi veiklų metu

0.3 Mokymo programos turinio apžvalga


0.1

Mokymo programos tikslų apžvalga:

Ši mokymo programa yra antroji BRAVE projekto dalis (2 ETAPAS). Pirmos BRAVE projekto etapo metu dalyviai turėjo galimybę įgalinti save, naudodami mišraus mobilumo metodą, kurį sudarė fizinis mobilumas – konkretūs užsiėmimai (tarptautinis mokymas) ir virtualus mobilumas (internetinis mokymas). Kai dalyviai susipažino su jiems siūlomomis priemonėmis ir sužinojo, kaip kontroliuoti bei tobulinti savo gyvenimą ir savo pasirinkimus, perėjome prie antro projekto etapo. Šio etapo tikslas – padėti dalyviams sukurti asmeninį verslo modelį, orientuotą į asmeninę motyvaciją ir lūkesčius. Antras projekto etapas yra pirmo tęsinys, todėl ankstesnio mokymosi rezultatai, pasiekti 1 etapo metu, bus labai svarbūs kuriant sėkmingą asmeninį verslo modelį 2 etapo metu. 2 etapas yra natūralus BRAVE projekto vystymosi etapas; ji buvo pradėta kaip metodas, skirtas įgalinti suaugusius bedarbius,/suaugusius, išgyvenančius pereinamąjį laikotarpį bei suaugusius, kurie nori keisti savo veiklos pobūdį ir dar nėra pasiruošę grįžti į darbo rinką. Suvokę, kokia veiklos sritis jiems tinka, kokios yra jų kompetencijos bei suprasdami savo vertę, šie žmonės eina teisingu keliu – jie rūpinasi savo ateitimi. Antras etapas padeda vartotojui aiškiau įsivaizduoti ankstesnį planą. Siekdami įgyvendinti mokymo programą, partneriai ir toliau bendravo su visais atrinktais suaugusiaisiais, kurie dalyvavo BRAVE projekto 1 etapo užsiėmimuose (apie 60 žmonių iš 6 ES šalių: Italijos, Ispanijos, Kipro, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos). 5 dalyviai iš kiekvienos šalies išbandė mokymus vietiniu ir tarptautiniu lygiu: šie žmonės turėjo galimybę dalyvauti savaitę trukusiuose mokymuose, kurie vyko Valensijoje (Ispanija) ir išbandyti produktą, sukurtą 1 etapo metu.

1 etapo metu įgyta bendravimo patirtis buvo sėkminga, todėl buvo nuspręsta taikyti panašų metodą: kiekvienas partneris surengė 5 parengiamuosius seminarus vietiniu lygiu, kad galėtų tęsti mokymus ir padėtų dalyviams pasiruošti 2-os etapas įgyvendinimui. Šie seminarai taip pat buvo skirti išbandyti kiekvieną veiklą ir patikrinti, ar pavyks įgyvendinti 2-os etapas tikslus tarptautinių 5 dienų mokymų, kurie šį kartą vyks Modenoje (Italija) ir kuriuose vėl susitiks 30 atrinktų suaugusiųjų (5 dalyviai iš kiekvienos šalies), metu. Antras mokymo programos etapas yra asmeninio verslo modelio, orientuoto į asmeninę motyvaciją ir lūkesčius, kūrimas. Kuriant verslo modelius, yra naudojamas į asmenį orientuotas drobės modelis, atsižvelgiant į neišmatuojamas asmeninio verslo modelio išlaidas (pavyzdžiui, stresą) ir pasiekimus (pavyzdžiui, profesinį augimą). Antros etapas pabaigoje tikimės sukurti ne mažiau kaip 30 verslo modelių, kurie bus išbandyti ir pakartotinai įgyvendinti dalyvaujančiose šalyse; tai yra potencialūs verslo modeliai, skirti tiek įgyvendinimui, tiek pakartotiniam pritaikymui, užtikrinant tvarumą, nes šias modelio idėjas galima įgyvendinti įvairiais būdais. Sukurtų skirtingų verslo modelių aplankas taip pat bus patalpintas sutelktinių išteklių panaudojimo (angl. crowdsourcing) platformoje (O3), kurioje savo įžvalgomis galės pasidalinti bendraamžiai, įmonės ir kiti suaugusieji. NOVATORIŠKUMAS yra grindžiamas šiomis priemonėmis:

-

naujų priemonių ir metodų naudojimu, siekiant paskatinti asmenis atskleisti savo potencialą ir sukurti naują verslo modelį;

-

mokymosi keliu, kuris yra nukreiptas į socialinį gėrį, prie kurio prisidėti gali kiekvienas žmogus, todėl šis kelias yra susijęs ne tik su asmenine nauda, bet ir su idėja, jog asmeninis pasitenkinimas


prisideda prie socialinio gėrio/socialinės gerovės; -

šis procesas suteikia bedarbiams suaugusiems galimybę palaikyti kitus suaugusiuosius, atsidūrusius panašiose situacijose. Taip pat jis yra susijęs su įgūdžių, kurie yra reikalingi norint tapti asociacijos „BRAVE Europe“ dalimi, ugdymu. Tai yra šio IO rezultatas;

-

suaugusieji, baigę O1 ir O2 mokymus, gali tapti BRAVE projekto mentoriais ir palaikyti kitus suaugusiuosius, atsidūrusius panašiose situacijose, suteikdami jiems mokymo programos perkėlimo galimybę.

NUMATOMAS POVEIKIS: antros etapas įgalinimo procesas, susijęs su verslo modelio prototipų kūrimu, be abejonės, turi reikšmingą poveikį suaugusiesiems, padedant jiems parengti konkrečius asmeninio gyvenimo planus. Šie asmenys gaus priemonių ir žinių, kad suprastų, ar įmanoma įgyvendinti jų verslo modelį ir kaip tai padaryti, t.y. sužinos stipriąsias ir silpnąsias savo verslo modelio puses.

PERKĖLIMO GALIMYBĖ: stiprioji siūlomų mokymų pusė yra ta, kad mokymai buvo įgyvendinti taikant mišrų metodą, kurį sudaro tarptautiniai užsiėmimai klasėse ir nuotolinis mokymasis. Mokymai bei skyrių ir metodikos aprašymai bus pateikti failų pavidalu, o internetinė mokymų dalis taip pat bus pateikta taip, kad ja galėtų naudotis išorės dalyviai. Mokymo programa buvo išbandyta ir įgyvendinta antrųjų mokymų dalyviams metu ir masinių atvirųjų internetinių kursų (MAIK) 4.0 metu. Be to, 30 parengtų verslo planų bus įkelti į sutelktinių išteklių panaudojimo platformą (O3), kad būtų galima perkelti verslą iš vienos vietos į kitą. Šie verslo planai galėtų būti įkvėpimo šaltinis arba atspirties taškas išorės žmonėms, kuriems reikia keisti savo asmeninį ir profesinį gyvenimą.


0.2

Mokymo programos taikymas BRAVE mokymosi veiklų metu

Prieš mokymosi veiklas, „Brave“ projekto metu buvo sukurtas mokymo užsiėmimų planas, kitaip dar vadinamas mokymosi keliu. Tai yra organizuotas veiklų ir priemonių, kurios yra naudingos, nes padeda nukreipti grupę konkretaus mokymosi tikslo link, aprašymas.

veiklų kontekste; - ko reikės kiekvienam dalyviui, kad jis atliktų jam paskirtą vaidmenį. 3. Turinio stuktūra: - Ką veiksime užsiėmimų metu?

Paskaitų vedimas arba didelių grupių mokymas yra vienos seniausių mokymo formų. Nepriklausomai nuo jų pobūdžio, paskaitos yra veiksmingas žinių ir sąvokų perdavimo būdas tiek didelėms, tiek nedidelėms žmonių grupėms. Ši mokymo forma gali būti naudojama siekiant sukelti susidomėjimą, paaiškinti sąvokas, suteikti pagrindines žinias ir tiesiogiai įgalinti naudojant mokymo metodus. Mokymo strategijos buvo nustatytos remiantis įvairiais prieinamais mokymosi metodais, siekiant sukurti tinkamą strategiją, kaip dirbti su tiksline grupe, kuri buvo apibrėžta mokymosi veiklų metu. Mokymosi turinys ir tikslai yra struktūriškai apibrėžti ir paaiškinti intelektinių produktų skyriuose. Toliau yra nagrinėjamas užsiėmimų modelis: 1. Apibūdinkite mokymosi veiklų tikslą makro ir mikro lygiu, remdamiesi skirtingomis mokomosiomis dalimis, kurios yra sukurtos 5 dienų mokymams. 2. Pasirinkite tinkamą tikslinę grupę. Rinkitės atsižvelgdami ne tik į projekto reikalavimus, bet ir į dalyvio asmeninį indėlį į visas mokymosi veiklas. Rinkitės pagal šiuos kriterijus: - koks asmeninis profilis yra tinkamiausias norint pasiekti užsiėmimo tikslą; - koks yra kiekvieno dalyvio vaidmuo mokymosi

- Kas yra istorijų pasakojimas? - Kaip padaryti, kad skirtingos mokomosios dalys būtų įgyvendintos nuosekliai ir prasmingai?

4. Mokomųjų dalių turinys: - Apsibrėžkite, pasirinkite ir sukurkite užsiėmimų dinamiką; - Nustatykite, kokių priemonių reikia visų lygių užsiėmimuose (patalpos ir mokymo priemonės, speciali įranga); - Planuokite veiklas visomis dienomis (įskaitant pertraukas). 5. Sureguliuokite ryšį, laiką ir veiklas, kad išanalizuotumėte, kaip galimi pokyčiai paveiks pirminį tikslą. 6. Dokumentuokite veiklas, kad išanalizuotumėte vietos grupių dalyvių pažangą. Palyginkite tris ankstesnes (anksčiau įgyvendintas) veiklas su mokymosi veiklų rezultatais.

7. Nustatykite vertinimo sistemą, kurią reikės įgyvendinti po kiekvienos skaitmeninės ir analogiškos veiklos. 8. Atlikite retrospektyvą, kad pagerintumėte darbo rezultatus, remdamiesi dalyvių įžvalgomis apie pamokas, kurias jie išmoko mokymosi veiklų metu.


Verslo modelio prototipų kūrimo mokymai vyko Modenoje (IT)


0.3

Mokymo programos turinio apžvalga

BRAVE novatorišką mokymo programą sudaro 5 pagrindinės temos: Pagrindinis visų šių 5 temų tikslas – padėti vartotojams susikurti planą, kurio laikydamiesi jie įgis visų reikiamų žinių ir pasitikėjimo, kurių reikia norint sukurti savo verslo modelio idėją. Tikimasi, kad mokymų metu vartotojas sukurs savo asmeninį verslo modelį. Šie tikslai buvo įgyvendinti naudojant BRAVE novatorišką mokymo programą (1 etapas), todėl BRAVE novatoriškos mokymo programos (2 etapas) tikslas – perduoti visas priemones ir žinias, siekiant suformuoti konkrečias idėjas arba sukurti naują asmens profesinį profilį.

Brave mokymai


IO2 MOKYMAI NR.

MOKOMOSIOS DALIES PAVADINIMAS

TIKSLAI

SKYRIAI

1

Vartotojo Šios dalies tikslai: patirtis: imkitės  padėti asmeniui suformuoti aiškią verslo pokyčių savo modelio idėją; karjeroje  padėti asmeniui suprasti verslo modelio poreikį;  paaiškinti, kaip yra naudojama verslo modelio drobė, kokios yra jos specifikacijos bei privalumai;  išmokyti sukurti verslo modelį.

1) Išsikelkite šios dienos tikslą: kodėl esate čia? 2) kritiškos verslo modelio pamokos per 5 minutes 3) supažindinimas su įmonės verslo modelio drobėmis 4) praktika: žinomo įmonės verslo modelio kūrimas 5) įmonės, komandos ir asmeniniai modeliai

2

Nupieškite

Šios dalies tikslai:  suprasti, kas yra asmeninio verslo modelio drobė;  suprasti, koks yra jos santykis su verslo modelio drobe;  išmokti nupiešti asmeninio verslo modelio drobę;  suprasti, kas yra As-is (liet. „taip, kaip yra“) modelis;  gebėti sukurti As-is modelį.

1) Tikslinių grupių ir konkurentų analizė, vartotojų atsiliepimai apie produktą 2) supažindinimas su asmeninio verslo modelio drobėmis ir Asis modelio kūrimas 3) Trumpai išdėstykite savo As-is modelį

3

Apgalvokite

Šios dalies tikslai:  patikrinti savo asmeninį verslo modelį ir gauti atsiliepimą apie savo verslo modelį;  ieškoti būdų, kaip patobulinti savo asmeninį verslo modelį;  atrasti savo stipriąsias puses;  išmokti pateikti atsiliepimą.

Vizualizacija: 1) iš naujo nupieškite savo verslo modelio drobę, naudodami paveikslėlius 2) Tarpusavio vertinimas dalyvių grupėje

4

Peržiūrėkite

Šios dalies tikslai:  sukurti visą asmeninį verslo modelį, atsižvelgiant į asmens idėjas ir gautą atsiliepimą apie verslo modelį;  išmokti ieškoti grįžtamojo ryšio.

1) Nupieškite naują – To-Be (liet. “taip, kaip turėtų būti“) asmeninį verslo modelį 2) Laboratorija „Mąstykite garsiai“2: atskirkite faktus nuo prielaidų 3) Apibendrinimas|Metakoučingas/Klauskite autoriaus

5

Imkitės veiksmų

Šios dalies tikslai:  išbandyti asmeninį verslo modelį;  išmokti pasidalinti savo mintimis su auditorija;  išmokti „parduoti“ savo produktą;  išmokti užmegzti kontaktus.

1) Išbandykite savo naują verslo modelį; 2) Pasidalinkite su kolegomis; 3) Vaidmenų žaidimas: „Mano komanda“; „Potencialių investuotojų paieška; 4) Santrauka ir įvertinimas 5) Socialinių kontaktų kūrimas


DIENA

MOKOMOSI OS DALIES PAVADINIM AS

Vartotojo patirtis: imkitės pokyčių DIENA savo karjeroje

SKYRIAI

PRATI MŲ SKAIČ IUS

Išsikelkite šios dienos tikslą: kodėl esate čia? (1val.)

2

Kritiškos verslo modelio pamokos per 5 minutes(5 min.)

1

Supažindinimas su įmonės verslo modelio drobėmis (2 val. 30 min.)

3

Praktinė užduotis: žinomo įmonės verslo modelio kūrimas (1 val.)

1

Įmonės, komandos ir asmeniniai modeliai (90 min.)

1

Tikslinių grupių ir konkurentų analizė, vartotojų atsiliepimai apie produktą (1 val.)

1

Supažindinimas su asmeninio verslo modelio drobėmis ir As-is modelio kūrimas (3 val. 20 min.)

2

1

2 DIENA

Pavaizduokite

Trumpai išdėstykite savo As-is modelį (2 val. 50 min.)

3 DIENA

4 DIENA

Vizualizacija: iš naujo nupieškite savo verslo modelio drobę, naudodami paveikslėlius (2 val.)

2

Tarpusavio vertinimas grupėje (3 val. 40 min.)

3

Nupieškite naują – To-Be (liet. “taip, kaip turėtų būti“) asmeninį verslo modelį (2 val.)

5

3

Apibendrinimas /Meta-koučingas/Klauskite autoriaus (2 val.30 min.)

2

Pasidalinkite su kolegomis (60 min.)

5 DIENA

Imkitės veiksmų

Vaidmenų žaidimai: „Mano komanda“; „Potencialių investuotojų paieška (2 val.)

Santrauka ir įvertinimas (30 min.)

Socialinių kontaktų kūrimas

7 Val. 10 min.

5 Val.and 40 min.

Laboratorija „Mąstykite garsiai“2: atskirkite faktus nuo prielaidų (90 min.)

Išbandykite savo naują verslo modelį (3 val. 30min.)

6 Val.

3

Apgalvokite

Peržiūrėkite

TRUKMĖ

6 Val.

2

2

2

2

8 Val.


Social Hour / Networking (60’)

“Strateginės įžvalgos atsiranda pokalbių metu ir teikiant vienas kitam grįžtamąjį ryšį”

1


Novatoriška mokymo programa

BRAVE MOKOMOJI DALIS NR.1

“VARTOTOJO PATIRTIS: IMKITĖS POKYČIŲ SAVO KARJEROJE” Projekto numeris: 2017-1-RO01-KA204-037257 Projektą finansuoja Europos komisija pagal Erasmus+ programą – KA2 Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietime.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


ŠIOJE DALYJE: • • •

BENDRA APŽVALGA 5 SKYRIAI – Aprašymas PRATIMŲ APRAŠYMAS: • 1 DALIES – 1 PRIEDAS • 1 DALIES – 2 PRIEDAS

1 SKYRIUS: IŠSIKELKITE ŠIOS DIENOS TIKSLĄ: KODĖL ESATE ČIA?

Pratimai/metodai: •

SMART tikslai

Jei būtumėte verslininkas, ką darytumėte?

2 SKYRIUS: SVARBIAUSIOS PAMOKOS APIE VERSLO MODELĮ PER 5 MINUTES Pratimai/metodai: Vaizdo įrašas apie verslo modelį

3 SKYRIUS: SUPAŽINDINIMAS SU ĮMONĖS VERSLO MODELIO DROBĖMIS: Pratimai/metodai:

4 SKYRIUS:

Verslo modelio drobės langelio kūrimas

Cluedo pristato: Verslo modelio drobės koregavimas

Kur aš einu?

PRAKTIKA: ŽINOMO ĮMONĖS VERSLO MODELIO KŪRIMAS Pratimai/metodai: •

Šeimos verslo modelio drobė

5 SKYRIUS:

Įmonės, komandos ir asmeniniai modeliai Pratimai/metodai: •

Nupieškite savo SMART idėją


UŽ ŠIĄ DALĮ ATSAKINGA ORGANIZACIJA: FYG CONSULTORES (ES)

1.1 MOKOMOJI DALIS NR.1: VARTOTOJO PATIRTIS: IMKITĖS POKYČIŲ SAVO KARJEROJE

1.2

SKYRIAI – Bendra apžvalga

1.3 SKYRIAI – Aprašymas

1.4

PRATIMŲ APRAŠYMAS


Santrauka:

1.1

MOKOMOJI DALIS NR.1 “VARTOTOJO PATIRTIS: IMKITĖS POKYČIŲ SAVO KARJEROJE”

Antroji BRAVE projekto etapas yra glaudžiai susijusi su asmeninio verslo modelio (AVM) koncepcija. Šis modelis yra paremtas ankstesniu – „Verslo modelio drobės“ (VMD) – verslo modeliu.

Norint tinkamai suprasti AVM veikimo principą, pirmiausia reikia suprasti VMD veikimo principą. Dėl šios priežasties pirmoji šios mokymo programos dalis bus skirta užtikrinti, kad visi dalyviai lengvai naudotų VMD verslo modelį, kauptų reikiamą patirtį ir panaudotų šį modelį kaip pagrindą tolimesniam darbui su asmeniniu verslo modeliu.

Verslo modelio drobė yra verslo modelio tipas, sukurtas siekiant lengviau suprasti įmonės verslo modelį ir verslo modelio viziją. Modelį sudaro 9 langeliai, kuriuos galima nupiešti ant vieno popieriaus lapo, taip supaprastinant viso modelio viziją. Tokiu būdu vartotojas gali vis aiškiau pastebėti ryšį tarp skirtingų modelio dalių bei šių modelio dalių skirtumus. 9 langeliai, kurie sudaro verslo modelio drobę, yra šie: - Vertės pasiūlymas - Santykiai su klientais

- Kanalai - Klientų segmentai - Pagrindiniai partneriai - Pagrindinės veiklos - Pagrindiniai ištekliai - Išlaidų struktūra - Pajamų šaltiniai Kiekvienas iš šių langelių yra individualus ir tuo pat metu koreliuoja su likusiais langeliais; tai reiškia, jog kiekvieno drobės langelio tema apie verslą yra skirtinga, tačiau norint sukurti tikrą, sėkmingą verslo modelį, būtina išanalizuoti visus verslo modelio langelius. Verslo modelis neveiks, jei vienas iš langelių nebus tinkamai užpildytas. Vienas iš pagrindinių BRAVE projekto prioritetų – suteikti dalyviams naudingas priemones, kurių dėka jie taptų savarankiškai dirbančiais asmenimis arba galėtų pakeisti savo profesinį išsilavinimą (žiūrint iš verslo perspektyvos). Šiuo atveju VMD verslo modelis yra puiki pagalba, atsižvelgiant į tai, jog verslo modelis yra būtina bet kokio verslo dalis. Todėl šios dalies metu dalyviai įgis visų reikiamų žinių apie VMD verslo modelį.

Mokymosi uždaviniai: 1-osios dalies mokymosi uždaviniai yra šie: - suprasti, kaip svarbu turėti konkrečius tikslus ir uždavinius; - suprasti verslo modelio svarbą kuriant organizaciją; - sužinoti, kokie yra verslo modelio drobės privalumai ir nauda; - sužinoti, kokios dalys sudaro verslo modelio drobę; - išmokti rinkti reikiamą informaciją norint sukurti verslo modelį; - išmokti organizacijų tipų skirtumus (mažos organizacijos, didelės organizacijos) kuriant verslo modelį; - išmokti sukurti verslo modelį žinomai organizacijai; - pagalvoti apie verslumo idėjas; - išmokti sukurti verslo modelį pagal organizacijos pasiūlymą.


SKYRIAI – Bendra apžvalga

1.2 Nr.

Trukmė

Pavadinimas

1

60 minučių

Išsikelkite šios dienos tikslą: kodėl esate čia?

2

5 minutės

Svarbiausios pamokos apie verslo modelį per 5 minutes

3

150 minučių

Supažindinimas su įmonės verslo modelio drobėmis

4

60 minučių

Praktika: žinomo įmonės verslo modelio kūrimas

5

90 minučių

Įmonės, komandos ir asmeniniai modeliai

1.3 Nr. Trukmė

1

2

3

25 minutės 35 minutės

5 minutės

15 minučių 75 minutės

SKYRIAI – Aprašymas

Pavadinimas aprašymas

ir Pratimo pavadinimas/metodas

Išsikelkite šios dienos tikslą: kodėl esate čia?

Svarbiausios pamokos apie verslo modelį per 5 minutes Supažindinimas su įmonės verslo modelio drobėmis

60 minučių 4

5

60 minučių 90 minučių

SMART tikslai Jei būtumėte verslininkas, ką darytumėte? Vaizdo įrašas apie verslo modelį

Kur aš einu? Verslo modelio drobės langelio kūrimas Cluedo pristato: Verslo modelio drobės įgyvendinimas

Praktika: žinomo įmonės verslo modelio kūrimas Įmonės, komandos ir asmeniniai modeliai

Šeimos verslo modelio drobė Nupieškite savo SMART idėją


1 SKYRIUS: Išsikelkite šios dienos tikslą: kodėl esate čia?


SMART tikslai PRATIMO APRAŠYMAS

Skyriaus nr. Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/kl asė Dalyvių skaičius Aprašymas

1 skyrius, 1 pratimas SMART tikslai

Atnaujinti SMART tikslų apibrėžimą; Suprasti, kokie yra SMART tikslų nauda ir uždaviniai; Išsiaiškinti, kaip SMART tikslai gali padėti apibrėžti kelią verslumo link; Išsiaiškinti, kaip konkretūs asmens tikslai yra susiję su jo profesiniu gyvenimu. 25 minutės - Kartoninės raidės (S-M-A-R-T), skirtos projekto dalyviams - Popierius - Rašiklis - „Lego“ kaladėlės 5-6 žmonės vienoje grupėje -

Pirmasis modulio pratimas bus tarsi ryšys tarp pirmojo ir antrojo intelektinių produktų. Atlikdami šį pratimą, dalyviai galės prisiminti ankstesnius mokymus apie SMART tikslus (IO1) ir atnaujinti savo žinias. Suskirstę dalyvius į komandas, paprašykite dalyvių sugalvoti SMART tikslą, kurį jie gali aptarti per ateinančią savaitę. Tikslą dalyviai turės pademonstruoti naudodami „Lego“ kaladėles, o po to jiems reikės jį paaiškinti likusiems dalyviams. Dalyviams bus skirta 10 minučių, per kurias jie turės sugalvoti SMART tikslą, o po to kiekvienas dalyvis per 1 minutę turės paaiškinti tikslą kitiems, aiškiai parodydamas, kaip jame atsispindi kiekviena raidė.

Metodiniai patarimai

Variacijos

Pritaikymas konkrečiai šaliai

Kai kiekvienas dalyvis paaiškins savo tikslą, likę grupės nariai turės nuspręsti, ar tai yra SMART tikslas. Kiekvienas dalyvis turės kartonines korteles, ant kurių bus užrašytos visos raidės (S-M-A-R-T), kad galėtų iškelti korteles su tomis raidėmis, kurios, jų manymu, atitinka tikslą, apie kurį kalbama. Pavyzdžiui, jei pateiktas tikslas yra konkretus (angl. specific), realistiškas (angl. achievable) ir prasmingas (angl. relevant), dalyviai iškels korteles su raidėmis S, A ir R, bet nekels kortelių su raidėmis M ir T. Visada įsitikinkite, kad dalyviai supranta, jog jiems nereikia sugalvoti didelių ir sudėtingų tikslų – užtenka ir paprastesnių tikslų. Tokiu būdu dalyviai gali aiškiai matyti, koks yra kiekvienos raidės vaidmuo. Kai dalyviai pateikia atsiliepimus apie savo kolegas, atkreipkite dėmesį į raides. Jei manote, kad raidė turėtų/neturėtų būti iškelta, nedvejodami dalyvių apie tai paklauskite. Svarbu užtikrinti, jog dalyviai tikrai suprastų, koks yra kiekvienos raidės vaidmuo. Jei turite laiko ir manote, kad to reikia, pateikdami atsiliepimus apie dalyvius galite paprašyti dalyvių paaiškinti, kodėl jie mano, kad kiekviena iškelta raidė simbolizuoja jų kolegų tikslus. Nėra


Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 1 ESP.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=SXy1WIDgYEY 1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=r7KFktFEPOw&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt0 73JA&index=6 1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=G9j1m0bToLA&index=16&list=UUDDkzClLzh hoj_WGEt073JA 1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 4.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=nyRA3rEuY1Q&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt0 73JA&index=12 1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 5.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=1qcKKj81p30&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt0 73JA&index=10 1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 6.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=VbDNg6eIHLs&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt0 73JA 1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 7.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=3fjt5m6Da7E&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt0 73JA&index=9 1 DALIS, 1 skyrius, 1 pratimas – 8.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=CnLqgMLTnFA&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt 073JA&index=8


Jei būtumėte verslininkas, ką darytumėte? PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr. Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/kla sė

Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

1 skyrius, 2 pratimas Jei būtumėte verslininkas, ką darytumėte? - Suprasti SMART tikslus verslo aplinkoje; - Suprasti, kaip svarbu būti objektyviam ir konkrečiam, kai turi idėją; - Išsiaiškinti potencialias dalyvių verslo idėjas; - Atrasti verslų mąstymą. 35 minutės - Kartoninės raidės (S-M-A-R-T), skirtos projekto dalyviams - Popierius - Rašiklis - Dalyviams rekomenduojama turėti kėdžių ir stalą arba ką nors panašaus, kad jie turėtų kur rašyti 5-6 žmonės vienoje grupėje Jei būtumėte verslininkas, ką darytumėte? Duokite visiems dalyviams 5 minutes pagalvoti apie tai, ką jie norėtų daryti, jei būtų verslininkai. Kai jie visi mintyse bus sugalvoję savo idėją, naudodami SMART tikslų metodiką paprašykite dalyvių parašyti idėjos santrauką. Dalyviai turės užrašyti savo idėją ir parašyti, kodėl mano, kad jų idėjos atitinka SMART tikslus. Savo idėjas dalyviai turėtų aprašyti kiek įmanoma tiksliau ir viską paaiškinti. Paaiškinimai negali būti ilgesni nei vienas puslapis. Kai visi grupės nariai baigs rašyti, jie savo idėjas pristatys grupei. Likę grupės nariai dar kartą panaudos kartonines raides, kad išsakytų savo nuomonę ir padėtų vieni kitiems tobulėti. Kai dalyviai pateikia atsiliepimus apie savo kolegas, atkreipkite dėmesį į raides. Jei manote, kad raidė turėtų/neturėtų būti iškelta, nedvejodami dalyvių apie tai paklauskite. Svarbu užtikrinti, jog dalyviai tikrai suprastų, koks yra kiekvienos raidės vaidmuo. Taip pat įsitikinkite, kad dalyvių siūlomos idėjos yra tvirtos ir jas galima naudoti tolimesnėse veiklose. Jei reikia, padėkite dalyviams sugalvoti idėją, kuri turėtų tinkamą pagrindą tolimesnėms veikloms. Nėra Nėra

1 DALIS, 1 skyrius, 2 pratimas ESP.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=caqyhXiKwug&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073 JA&index=7 1 DALIS, 1 skyrius, 2 pratimas MOV: https://www.youtube.com/watch?v=r7KFktFEPOw&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073 JA&index=6


2 SKYRIUS: Svarbiausios pamokos apie verslo modelÄŻ per 5 minutes


Business Model Video Exercise Description Unit No: Exercise Name Specific objectives Duration Material/ro om No of participants Description

2 ex. 1 Business Model Video  

Understand the need of using a Business Model Understand the benefits of using a Business Model

5’  Template of Business Model Canvas in blank  Video of BMC Not applicable Showing the template of the Business Model Canvas, ask participants to decide where should each box go. This way, they will have the opportunity to refresh their knowledge about the subject or, if not, to see for the first time the canvas and its segments.

3 SKYRIUS: Supažindinimas su įmonės verslo modelio drobėmis After trying/ practicing for 2 or 3 minutes, show the video as introduction for the next chapter. Video: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

Methodolog ical advice Variations Country specific adaptions Weblinks, Videos, Pictures, further material

This chapter is a rather a short introduction, so do not worry if participants do not know how to answer. The next chapter will teach them more about the BMC. Not applicable Not applicable

SPRINT 1, Unit 2, ex.1-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=jbDYZUDzN3o&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=4 SPRINT 1, Unit 2, ex.1-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=5LkWxx6VvME&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=5

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5sVerslo modelio drobės langelio kūrimas PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr.

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/k lasė Dalyvių skaičius Aprašymas

3 skyrius, 1 pratimas

Verslo modelio drobės langelio kūrimas Paaiškinti langelius, kurie sudaro verslo modelio drobę; Paaiškinti kiekvieno langelio, sudarančio verslo modelio drobę, privalumus; - Išmokti tinkamai paskirstyti įvairias verslo modelio drobės sritis; - Sužinoti, kodėl kiekvienas verslo modelio drobės langelis yra svarbus. 75-90 minučių - „Lego“ kaladėlės - Parodomasis verslo modelio drobės šablonas -

5-6 žmonės vienoje grupėje Verslo -

modelio drobė yra suskirstyta į 9 pagrindinius langelius: Vertės pasiūlymą Santykius su klientais Kanalus Klientų segmentus Pagrindinius partnerius Pagrindines veiklas Pagrindinius išteklius Išlaidų struktūrą Pajamų šaltinius.

Pagrindinis šio pratimo tikslas – užtikrinti, kad visi dalyviai puikiai suprastų ir žinotų, koks yra kiekvieno VMD langelio vaidmuo. Pirmiausia kiekvieną langelį paaiškins treneris. Po to dalyviai, naudodamiesi „Lego“ kaladėlėmis, dirbs grupėse ir turės sukurti ką nors, ką būtų galima įdėti į langelį. Kiekvienas grupės narys savo versiją kuria atskirai. Dalyviams bus skirtos 5 minutės. Kai visi grupės nariai sukurs savo versiją, jie turės ją paaiškinti kitiems savo komandos draugams. Kiekvienam dalyviui bus skirta 1 minutė, per kurią jis turės paaiškinti likusiems komandos nariams, ką jis sukūrė ir kodėl. Tada kiekviena grupė turės nuspręsti, kuri idėja yra įdomesnė (tai yra idėja, apie kurią paprastai nepagalvotume, tačiau dalyviams atrodo, kad ji yra labai svarbi…).

Metodiniai patarimai

Kai visi VMD langeliai bus paaiškinti ir kiekviena grupė išsirinks įdomiausią kiekvieno langelio variantą, grupė parodys paskutinius 9 pasirinktus langelius likusiems dalyviams. Kiekvienas grupės narys turės paaiškinti bent 1 langelį. Aiškindami kiekvieną VMD langelį įsitikinkite, kad kalbate aiškiai ir trumpai, bet tuo pačiu aiškiai pabrėžiate langelių skirtumus; kartais būna labai sunku


pastebėti skirtumą tarp VMD dalių, todėl įsitikinkite, kad dalyviai viską supranta teisingai.

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Taip pat turėkite omenyje tai, kad kartais būna informacijos, kurią galima įrašyti į daugiau nei vieną langelį. Nėra Nėra

1 DALIS, 3 skyrius, 1 pratimas ES-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=FFpvWpM31Pk&index=20&list=UUDD kzClLzhhoj_WGEt073JA 1 DALIS, 3 skyrius, 1 pratimas ES-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=5yFb1NQIB74&index=19&list=UUDDk zClLzhhoj_WGEt073JA 1 DALIS, 3 skyrius, 1 pratimas ES-3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=QCs3ShS5__4&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=18 1 DALIS, 3 skyrius, 1 pratimas ES-4.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=A2AI8rXM3Yo&index=17&list=UUDDk zClLzhhoj_WGEt073JA 1 DALIS, 3 skyrius, 1 pratimas ES-5.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=r9mwGoBbnE&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=15


Cluedo pristato: Verslo modelio drobės koregavimas PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr.

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/klasė

Dalyvių skaičius Aprašymas

3 skyrius, 2 pratimas

Cluedo pristato: Verslo modelio drobės koregavimas - Suteikti tvirtus pagrindus apie kiekvieną VMD langelį; - Gebėti paaiškinti kiekvieną langelį. 1 valanda - Lapeliai su vaidmenimis - Verslo modelio drobės šablonas - Rašikliai - Popierius, ant kurio būtų galima užsirašyti komentarus ir pastabas Geriau pasirinkti skaičių, kuris dalijasi iš 9 (9, 18, 27…), tačiau jei užsiėmime dalyvauja daugiau nei 18 žmonių, tinka ir kiti skaičiai. Kad būtų galima atlikti šį pratimą, dalyviams bus skirtas vaidmuo, atitinkantis vieną iš verslo modelio drobės langelių. Dalyviai žinos tik tai, kokį vaidmenį jiems reikės atlikti – likusi pratimo dalis bus slapta. Kai visi dalyviai gaus savo vaidmenis, dalyviai pradės vaikščioti po klasę, kalbėtis vieni su kitais ir uždavinėti klausimus vieni kitiems. Jie turės išsiaiškinti kito asmens vaidmenį, neatskleisdami vaidmens tiesiogiai. Tuo pat metu dalyviai bandys išsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka žmogus, kurio jie klausinėja. Dalyviams reikės pasistengti neatskleisti savo vaidmens, tačiau su viena sąlyga: jie negali meluoti. Į visus klausimus reikia atsakyti sąžiningai.

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Po 30-ies minučių, per kurias klausinėjo vieni kitų, dalyviai turės sukurti savo verslo modelio drobę, į kiekvieną drobės langelį įrašydami vieno asmens vaidmens pavadinimą. Galiausiai dalyviai parodys, koks buvo jų vaidmuo; jei kuris nors dalyvis savo kolegai priskirs kitą vaidmenį, toks dalyvis turės paaiškinti savo sprendimą. Tokiu būdu bus galima išsiaiškinti tai, kas nėra visiškai aišku. Kai žmonės kalbasi, patartina klausytis jų pokalbių: taip sužinosite, kokius klausimus jie užduoda ir kokius atsakymus gauna. Nėra Nėra 1 DALIS, 3 skyrius, 2 pratimas. MOV: https://www.youtube.com/watch?v=wNRSMNIGBEc Priedas – 3 skyrius, 2 pratimas, 1 DALIS (VAIDMENŲ ŠABLONAS)


Kur aš einu? PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr.

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/kl asė Dalyvių skaičius Aprašymas

3 skyrius, 3 pratimas Kur aš einu?

- Išmokti skirtingas verslo modelio dalis; - Pirmasis prisilietimas prie verslo modelio drobės. 15 minučių - Skirtingų spalvų popierinės juostelės, ant kurių yra užrašyta informacija apie „Zara“ atvejo analizę - Lipni juosta - Klasė, kurioje būtų pakankamai erdvės 5-6 žmonės vienoje grupėje Naudojant lipnią juostą, ant grindų reikės sukurti kambario dydžio verslo modelio drobę. Kiekviename drobės langelyje bus tuščias laukelis. Į kiekvieną drobės laukelį reikės įrašyti drobės langelio pavadinimą. Dalyviai bus suskirstyti į grupes; kiekvieną grupę turėtų sudaryti asmenys iš skirtingų šalių. Kiekviena grupė gaus popierinių juostelių seriją, ant kurios bus užrašyti skirtingi sakiniai apie gerai žinomą įmonę. Kiekviena grupė gaus skirtingos spalvos popierines juosteles. Dalyviai turės nuspręsti, kuriam langeliui priklauso kiekviena popierinė juostelė. Dalyviai negalės kalbėtis su kitų grupių nariais. Kai dalyviai priims sprendimą, jie turės įdėti kiekvieną popierinę juostelę į atitinkamą langelį. Tokiu būdu dalyviai turės galimybę prisidėti prie VMD kūrimo proceso.

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Pratimo pabaigoje treneris peržiūrės atsakymus. Dalyvių grupės, kurios į kiekvieną drobės langelį įdėjo teisingą popierinę juostelę, turės paaiškinti kitoms grupėms, kodėl konkreti popierinė juostelė priklauso konkrečiam langeliui. Jei norite, kad pratimas būtų sudėtingesnis, galite praleisti langelių pavadinimus. Tokiu atveju dalyviai taip pat turės išsiaiškinti, koks yra kiekvieno VMD langelio pavadinimas. Vis dėlto, turėkite omenyje, kad tokiu atveju pratimui pabaigti reikės daugiau laiko. Jei manote, kad yra žmonių, kurie nežino, kas yra „Zara“, pirmiausia galite parodyti skaidrių pristatymą apie įmonę. Nėra Nėra

1 DALIS, 3 skyrius, 3 pratimas - 1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=9v8O6XVFvRo&list=UUDDkzClLzhhoj_W GEt073JA&index=11 1 DALIS, 3 skyrius, 3 pratimas - 2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=Bz3mbjPO-


pk&list=UUDDkzClLzhhoj_WGEt073JA&index=3 1 DALIS, 3 skyrius, 3 pratimas - 3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=4b9r5WtnSP4&list=UUDDkzClLzhhoj_WG Et073JA&index=3 1 DALIS, 3 skyrius, 3 pratimas - 4.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=lDMY1hs3KKk&list=UUDDkzClLzhhoj_WG Et073JA&index=22 1 DALIS, 3 skyrius, 3 pratimas - 5.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=JGLAQNEFg4I&index=21&list=UUDDkzCl Lzhhoj_WGEt073JA Priedas– 1 DALIS 3 skyrius, 3 pratimas, („ZARA“ ATVEJO ANALIZĖ)


4 SKYRIUS: Praktika žinomo įmonės verslo modelio kūrimas


Šeimos verslo modelio drobė PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr.

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/k lasė Dalyvių skaičius Aprašymas

4 skyrius, 1 pratimas

Šeimos verslo modelio drobė - Puikiai suprasti verslo modelio drobę; - Suprasti, koks yra VMD vaidmuo šeimos versle; - Išmokti užpildyti VMD langelius; - Išsiaiškinti ryšius tarp VMD modelio. 1 valanda - Verslo modelio drobė (ant grindų) - Atvejo analizė - Veikėjai - Verslo modelio drobės ženklai

Šis pratimas yra sukurtas pagal doktoranto Bre Przestrzelskio ir Klemsono universiteto docento Johno DesJardinso pratimą (originalų pratimą galite rasti internete paspaudę ant šios nuorodos). Pagrindinė pratimo idėja – verslo modelio drobę paversti 3D modeliu, skatinant dalyvius išbandyti šį procesą ir tapti jo dalimi. Verslo modelio drobė yra klausimų rinkinys, todėl šio pratimo tikslas yra iš tikrųjų užduoti asmeniui tuos klausimus. Naudojant lipnią juostą, ant grindų reikėtų sukurti didelę verslo modelio drobę. Į kiekvieną drobės langelį reikės įdėti ženklą su segmento pavadinimu. Taip pat reikės atlikti atvejo analizę, kurios metu reikės imituoti visiems puikiai pažįstamą įmonę (pvz., kirpyklą, kavinę). Įmonė susidurs su iššūkiu, todėl svarbu, kad atvejo analizė būtų kiek įmanoma išsamesnė. Atvejo analizėje taip pat turėtų būti ir veikėjai. Kiekvienam dalyviui bus paskirtas vaidmuo, kurį jis turės atlikti. Paaiškinkite pratimą. Trumpai paaiškinkite dalyviams, kokią atvejo analizę jiems reikės analizuoti. Paaiškinkite dalyviams iššūkį, su kuriuo jiems teks susidurti bei vaidmenis, kuriuos jie turės atlikti. Dalyviai turės keletą minučių susipažinti su iššūkiu, su kuriuo jiems teks susidurti bei su savo veikėjais. Po to dalyviai ims vaikščioti po klasę, prisistatys ir paprašys vieni kitų papasakoti, kaip bendrauja su atvejo analizėje imituojama įmone. Labai svarbu, kad kiekvienas dalyvis mąstytų ir elgtųsi taip, kaip mąsto ir elgiasi jo veikėjas; pavyzdžiui, jei kam nors iš dalyvių atiteko mažos


mergaitės vaidmuo, toks veikėjas neturės didelės tiesioginės įtakos parduotuvių veiklai, tačiau jei asmuo vaidina banko direktorių, toks veikėjas gali daryti didelę įtaką. Kai visi dalyviai užims tam tikras vietas, kiekvienos grupės nariai galės vieni su kitais pasikalbėti ir pasakyti, kodėl mano, kad turi būti būtent tokioje vietoje ir atskleisti, kaip jaučiasi įmonėje, kuri yra analizuojama atvejo analizėje. Po to, kai visi dalyviai prisistatys vieni kitiems, jie turės vaikščioti po klasę ir sustoti prie to verslo modelio drobės langelio, kuriam, jų manymu, priklauso jų vaidinamas veikėjas. Be to, dalyviai paaiškins, kaip bendravo su įmone, bandydami rasti bendrą ryšį tarp VMD langelių. Instruktoriai bus įmonės atstovai. Kai visi langeliai bus paruošti, instruktoriai vaikščios po vieną ir paprašys dalyvių argumentuoti savo pasirinkimą. Instruktoriai turėtų užduoti konkrečius klausimus, pavyzdžiui: „Kokiais kanalais mūsų klientų segmentai norėtų būti pasiekiami?“ skirta žmonėms, kurie yra įtraukti į kanalus. Atliekant pratimą reikia stebėti, ar dalyvių atsakymai atitinka skirtingas verslo modelio dalis, t.y. ar dalyviai klausia su įmone susijusių dalykų, ar visiškai priešingų dalykų. Pavyzdžiui, norėdami padidinti pardavimus, už pajamas atsakingi žmonės gali prašyti sumažinti kainą, o už išlaidas atsakingi žmonės gali prašyti padidinti kainą, kad padengtų išlaidas.

Prie kiekvieno VMD langelio stovintis žmogus visada turėtų išsakyti savo nuomonę apie įmonę. Tai reiškia, jog prie visų langelių stovintys žmonės turėtų užduoti konkrečius klausimus. Pavyzdžiui: - Vertės pasiūlymas: ką mes bandome išspręsti? Kokius poreikius bandome patenkinti? - Santykiai su klientais: kaip mes bendraujame ir palaikome ryšius su klientais? - Kanalai: kaip mes pasiekiame klientus? - Klientų segmentai: kokiems klientų segmentams mes dirbame? - Pagrindiniai partneriai: ar mes palaikome ryšius su kitomis įmonėmis? - Pagrindinės veiklos: kokias veiklas mes vykdome, norėdami sukurti savo vertę? - Pagrindiniai ištekliai: kokių išteklių mums reikia norint sukurti savo vertę? - Išlaidų struktūra: kiek mes išleidžiame? - Pajamų šaltiniai: iš ko mes uždirbame?

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas

Pratimo pabaigoje reikėtų susitarti dėl produkto, kurį dalyviai ketina pagaminti ir kaip jie ketina sukurti produktą. Treneriai turėtų paklausti klientų, ar jie pirktų produktą, ar ne. Norint atlikti šį pratimą, būtina bendrauti tarpusavyje. Įsitikinkite, kad visi dalyviai dalyvauja veikloje, skatinkite juos diskutuoti grupėse ir užtikrinkite, kad visos grupės diskutuodamos pasiektų susitarimą ir galiausiai sukurtų bendrą visiems priimtiną pasiūlymą. Nėra Jei pratimas atliekamas vietiniu lygiu, galima sukurti kitą atvejo analizę ir joje


konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

panaudoti tas įmones, kurios yra geriau žinomos vietos gyventojams. 1 DALIS, 4 skyrius, 1 pratimas ES-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=3Lv6COsdUTg&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=10 1 DALIS, 4 skyrius, 1 pratimas ES-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=QwKPKVYuGjU&list=UUDDkzClLzhhoj _WGEt073JA&index=11 -

Atvejo analizė Originali idėja: http://epicenter.stanford.edu/resource/activity-guideliving-in-the-business-model-canvas.html


5 SKYRIUS: ÄŽmonÄ—s, komandos ir asmeniniai modeliai


Nupieškite savo SMART idėją PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr.

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/k lasė

Dalyvių skaičius Aprašymas

5 SKYRIAUS 1 pratimas

Nupieškite savo SMART idėją - Užtikrinti, kad visos anksčiau minėtos sąvokos visiems yra aiškios; - Sužinoti, kaip verslo idėją paversti verslo modeliu; - Aiškiai suprasti skirtingas modelio dalis ir gebėti su jomis (visomis) dirbti; - Išmokti pateikti atsiliepimus apie kitus dalyvius; - Išmokti surinkti atsiliepimus ir juos panaudoti tobulinant galutinį produktą. 90 minučių - Verslo modelio drobės šablonas - Verslo SMART idėja - Nedideli skirtingų spalvų lipnūs lapeliai - Rašikliai - Dalyviai turėtų turėti kur atsisėsti ir užsirašyti informaciją Apie 5-6 žmones vienam treneriui Norint atlikti paskutinį šios dalies pratimą, reikės visos informacijos, kurią išmokome ankstesnių veiklų metu. Pirmiausia dalyviai turėtų prisiminti savo verslo idėją, kurią sugalvojo SMART tikslų metu (1 skyrius). Naudodami šią idėją kaip pagrindą, dalyviai turės sukurti savo verslo modelio drobę ir užtikrinti, kad kiekvienas drobės langelis yra užpildytas. Dalyviams bus skirta 30 minučių. Po 30-ies minučių dalyviai užklijuos savo verslo idėją ant sienos ir apžiūrės kitas verslo modelio drobes, kurias sukūrė jų kolegos. Naudodami lipnius lapelius, dalyviai ant savo verslo modelio drobės užklijuos visas savo kolegų verslo modelių idėjas, kurios jiems atrodys įdomios. Verslo idėja bus šalia verslo modelio drobės, todėl dalyviai galės aiškiai suprasti, ką galvojo kiekvienas žmogus, kurdamas savo verslo modelio drobę. Po 30-ies minučių peržiūrų ir pagalbos vieni kitiems, dalyviai susirinks savo verslo modelio drobes ir turės 15 minučių, per kurias galės peržiūrėti visus atsiliepimus, kuriuos gavo bei prie savo verslo modelio drobės pridėti visą norimą informaciją.

Metodiniai patarimai

Galima pasilikti 15 minučių, kurių gali prireikti tuo atveju, jei dalyviai norėtų paklausti klausimų, susijusių su atsiliepimais, kuriuos gavo arba klausimų apie savo verslo modelio drobę. Duokite dalyviams kiek įmanoma daugiau laisvės, kad jie galėtų vieni su kitais bendrauti ir suprastų, kiek daug žino/gali padėti vieni kitiems.


Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Nėra Nėra

1 DALIS, 5 skyrius, 1 pratimas ES-1.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=SJEFTlwC7qg&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=28 1 DALIS, 5 skyrius, 1 pratimas ES-2.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=zXMI1iOrQqI&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=26 1 DALIS, 5 skyrius, 1 pratimas ES-3.MOV: https://www.youtube.com/watch?v=Vo80ODDlZ7o&list=UUDDkzClLzhhoj_ WGEt073JA&index=25 Verslo modelio drobės šablonas


1 DALIS – 1 PRIEDAS


1 DALIS – 1 PRIEDAS VAIDMENŲ ŠABLONAI

1 variantas: lengvas Vaidmenys idealiai atitinka verslo modelio drobės langelius

Vertės pasiūlymas

Santykiai su klientais

Kanalai

Klientų segmentai

Pagrindiniai partneriai

Pagrindinės veiklos

Pagrindiniai ištekliai

Išlaidų struktūra

Pajamų šaltiniai


2 variantas: vidutinio sudėtingumo Verslo modelio drobės langeliuose yra įrašyti galimi vaidmenys; vaidmuo taip pat yra įtrauktas į kortelę. Šiame šablone nurodyta interneto svetainė yra išgalvota. Svarbu: jei naudosite šį šablono variantą, gali būti, kad siūlomi vaidmenys ne visai atitiks jūsų tikslus. Šį šabloną galite naudoti kaip įkvėpimo šaltinį. Jei manote, kad pratimui labiau tinka kiti vaidmenys, galite sugalvoti savo vaidmenis!

Įvairūs produkto lygiai Prabangi prekė (Vertės pasiūlymas)

Atsiliepimas (klausimynas) apie produktą po pardavimo (Santykiai su klientais)

Produktu susidomėjęs klientas (Klientų segmentai)

Medžiagų tiekėjai (Pagrindiniai partneriai)

Mokymas (Pagrindinės veiklos)

Darbuotojo darbo užmokestis (išlaidų struktūra)

Kitų prekės ženklų atstovai nori reklamuoti savo produktus mūsų svetainėje (Pajamų šaltiniai)

Mūsų prekės ženklo svarba (Pagrindiniai ištekliai)

Interneto svetainė (Kanalai)


3 variantas: sudėtingas Verslo modelio drobės langeliuose yra įrašyti galimi vaidmenys. Šiame šablone nurodyta interneto svetainė yra išgalvota. Svarbu: jei naudosite šį šablono variantą, gali būti, kad siūlomi vaidmenys ne visai atitiks jūsų tikslus. Šį šabloną galite naudoti kaip įkvėpimo šaltinį. Jei manote, kad pratimui labiau tinka kiti vaidmenys, galite sugalvoti savo vaidmenis!

Įvairūs produkto lygiai Prabangi prekė

Atsiliepimas (klausimynas) apie produktą po pardavimo

Interneto svetainė

Produktu susidomėjęs klientas

Medžiagų tiekėjai

Mokymas

Darbuotojo darbo užmokestis

Kitų prekės ženklų atstovai nori reklamuoti savo produktus mūsų svetainėje

Mūsų prekės ženklo svarba


1 DALIS – 2 PRIEDAS „ZARA“ ATVEJO ANALIZĖ

„Zara” – Ispanijos parduotuvių tinklas, kuriantis ir parduodantis drabužius (7). Įmonė priklauso kompanijai „Inditex Group“ (8). Įmonė įkurta 1970 metais. „Zara“ pasižymi stipria verslumo kultūra (6), įmonėje dirba daug jaunų talentingų žmonių (6). „Zara“ drabužių parduotuvių tinklas yra skirtas daugiausiai jaunoms, miestuose gyvenančioms merginoms (1). Įmonėje galima įsigyti prekių už prieinamą kainą (2). „Zara“ parduotuvėse visada būna naujų prekių (2). Bendradarbiaudama su tiekėjais, (8) įmonė gali sau leisti pabaigti kurti naują produktą ir jį išsiųsti į savo parduotuves vos per 2 savaites, (2) o tai viršija mados pramonės vidurkį, kuris paprastai yra 6 mėnesiai. Paprastai „Zara“ parduotuvės yra erdvios, tačiau jose eksponuojamų prekių kiekis yra ribotas. Naudodama šią strategiją, įmonė savo klientams suteikia galimybę pasijusti originaliais ir išskirtiniais (2), tačiau tuo pačiu sukuria dirbtinį trūkumo jausmą, formuodama „įsigyk dabar, nes vėliau gali būti per vėlu“ kultūrą (4). „Zara“ parduotuvės yra įsikūrusios patogiose vietose (dažniausiai – šalia prabangių prekinių ženklų) (6), tačiau įmonė taip pat naudojasi ir įvairiais kitais kanalais, kad parduotų savo produktus ir palaikytų ryšį su klientais, pavyzdžiui: savo internetine parduotuve arba išmaniąja programėle (3). „Zara“ parduotuvių tinklo drabužiai ir aksesuarai yra dizainerių bendravimo su potencialiais klientais iš konkurentų parduotuvių, klubų, madų šou, universitetų miestelių ir kitų renginių arba vietų, susijusių su klientų gyvenimo būdu, rezultatas (7). Šaltinis: https://www.mbaknol.com/management-case-studies/case-study-zaras-supply-chainsuccess-story/ 1. Klientų segmentai: klientų grupės, kurias įmonė stengiasi aptarnauti, atsižvelgdama į skirtingus jų poreikius arba skirtingas ypatybes. 2. Vertės pasiūlymas: prekės ir paslaugos, kurias įmonė siūlo, norėdama patenkinti savo klientų poreikius. Kuo įmonė yra pranašesnė už konkurentus? 3. Kanalai: priemonės, kuriomis įmonės pasiekia savo klientus, su jais bendrauja ir jiems pateikia produktą. 4. Santykiai su klientais: kaip įmonė bendrauja su savo klientais? Kokie yra jos santykiai su klientais? 5. Pajamų šaltiniai: grynųjų pinigų ir pajamų šaltiniai. 6. Pagrindiniai ištekliai: svarbiausi įmonės ištekliai, kuriuos reikia išdėstyti vertės pasiūlyme. 7. Pagrindinės veiklos: veiklos, kurios daugiausiai prisideda prie įmonės vertės pasiūlymo kūrimo. 8. Pagrindiniai partneriai: įmonės strateginiai partneriai. 9. Išlaidų struktūra: visos įmonės išlaidos.


Novatoriška mokymo programa

BRAVE MOKOMOJI DALIS NR. 2 “NUPIEŠKITE” Projekto numeris: 2017-1-RO01-KA204-037257 Projektą finansuoja Europos komisija pagal Erasmus+ programą – KA2 Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietime.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


ŠIOJE DALYJE: • • •

BENDRA APŽVALGA 3 SKYRIAI – Aprašymas PRATIMŲ APRAŠYMAS • 2 DALIES – 1 PRIEDAS •

2 DALIES – 2 PRIEDAS

1 SKYRIUS: Tikslinių grupių ir konkurentų analizė, vartotojų atsiliepimai apie produktą Pratimai/metodai: •

TA.COM.E

2 SKYRIUS:

Supažindinimas su asmeninio verslo modelio drobėmis ir As-is modelio kūrimas Pratimai/metodai: •

9 pilnai užpildyti AVM langeliai

Bendrojo modelio turinio pakeitimas į turinį, tinkantį jūsų modeliui

3 SKYRIUS: Trumpai išdėstykite savo Asis modelį Pratimai/metodai: • •

Išsiaiškinkite, kodėl klientai nori mokėti. Pagrįskite išlaidas savo klientams. Jūsų vertės kelias: pasirinkite savo profesinį kelią, tobulinkite savo profesinį profilį ir užstikrinkite profesinę karjerą! Jūsų svajonė, jūsų komandos scenarijus, jūsų įmonės prekės ženklas!


UŽ ŠIĄ DALĮ ATSAKINGA ORGANIZACIJA: FDE (RO)

1.1 MOKOMOJI DALIS NR. 2 “Nupieškite”

1.2 SKYRIAI – Bendra apžvalga

1.3 SKYRIAI – Aprašymas

1.4 PRATIMŲ APRAŠYMAS


1.1

Santrauka: MOKOMOJI DALIS NR. 2 “NUPIEŠKITE”

Antroje šios novatoriškos mokymo programos dalyje žmonės sužinos, kaip planuoti ir vystyti savo karjerą taikant asmeninio verslo modelio (AVM) metodiką/metodą. Šio modelio metodika/metodas yra paremtas ankstesniu – „Verslo modelio drobės“ (VMD) – verslo modeliu, kuris buvo naudojamas pirmoje mokymo programos dalyje. Pirmos dalies metu dalyviai išmoko praktiškai pritaikyti pagrindines sąvokas bei įgijo patirties, kuri jiems pravers vėliau, kuriant savo asmeninį verslo modelį. Verslo modelis parodo, kaip įmonė/organizacija sukuria ir siūlo vertę klientui, o asmeninis verslo modelis parodo, kaip asmuo sukuria, valdo ir siūlo savo kaip asmens vertę (mano vertė) darbdaviui, bendradarbiui, komandai arba potencialiems klientams. Asmeninis verslo modelis – tai modelis, kurį naudodama įmonė/ organizacija planuoja generuoti pajamas. Šis modelis parodo, kaip įmonė sukuria vertę klientams, o jie įmonei atneša pajamas ir pelną. Asmeninis verslo modelis, sukurtas ir pritaikytas atsižvelgiant į asmens pageidavimus ir siekius, atspindi profesinį kelią, kuriuo asmuo pasirenka eiti, siekdamas išsiaiškinti tinkamiausius metodus, kuriuos, atėjus laikui, koreguoja ir plečia; asmuo plečia savo profesines galimybes ir sukuria savo vertę, kuri jam suteikia/padeda išlaikyti pasitikėjimą, teikia pasitenkinimą, užtikrina asmeninį tobulėjimą ir profesinę karjerą tam tikroje srityje (darbuotojo arba verslininko karjerą). Verslo modelis atsako į šiuos klausimus:  Kas yra organizacijos klientai?  Ką klientai suvokia kaip vertę, kurią gauna?  Kaip organizacija gali pasiūlyti vertę už patrauklią kainą?  Asmeninis verslo modelis atsako į šiuos klausimus:  Kam norite parduoti/suteikti priėjimą prie savo/savo kompetencijos pagalba sukurtos vertės?  Ką darbdaviai, bendradarbiai, komanda

potencialūs klientai suvokia kaip gaunamą naudą bei jūsų kompetenciją? Kaip galite savo darbdaviui/darbuotojui, komandai ir potencialiems klientams suteikti savo vertę/kompetenciją už abiems šalims priimtiną kainą? ir

Asmeninis verslo modelis turi atitikti 3 kriterijus: jis turi būti paprastas, prasmingas ir lengvai suprantamas. Kurdami asmeninius verslo modelius, asmenys: • nusistato ir išlaiko profesinę kryptį; • nustato ir išnaudoja tinkamiausius metodus; • supranta ir skatina savo vartotojus; • tobulėja kiekvieno etapo metu: tobulina savo profesinę arba su verslumu susijusią vertę (sugebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos, pasitikėjimas, entuziazmas, ryžtas, valia, pinigai, stabilumas, pasitenkinimas); • išsiskiria iš kitų konkurentų. Atliekant šiuos veiksmus, svarbu būti kūrybiškiems. Asmeninio verslo modelio idėja – padėti kompleksinį mąstymą turintiems žmonėms, kai jie nusprendžia imtis pokyčių savo karjeroje. Šis modelis padeda iš naujo atrasti savo karjeros kelią, parodant geriausią būdą gauti finansinę paramą, atsižvelgiant į žmonių talentus, tikslus, poreikius, norus ir aplinką. Asmeninį verslo modelį sudaro 9 elementai: 1. Kas jums padeda? Jūsų asmeniniai ir verslo tinklai, kurie jums padeda profesinėje veikloje (pvz., šeima, draugai, vadovai, mentoriai ir kt.); 2. Ką veikiate? Kokią kasdieninę veiklą vykdote? Kokia jūsų profesija (pvz., projektavimas, mokymas, skaičiavimas, rašymas, vadyba, gamyba ir kt.)? 3. Kaip jūs padedate? Kokią klientų/darbdavių problemą sprendžiate? Kaip padedate jiems pasiekti savo tikslus (pvz., mažesnė rizika, geresnis darbo rezultatas, geresnis prekės ženklas ir kt.)? 4. Kaip jūs bendraujate? Kokie yra jūsų santykiai su klientais/darbdaviais? Kaip su jais kasdien bendraujate (pvz., asmeninis aptarnavimas, bendravimas internetu ir kt.)? 5. Kam jūs padedate? – Kas yra jūsų klientai?


6. Kas esate? Ką galite pasiūlyti? – pvz.,

kokie jūsų talentai, kokio darbo norite, kokios priemonės jums padės pasiekti profesinius tikslus? 7. Iš kur klientai apie jus žino? Kaip pristatote savo paslaugas? Kaip randate potencialius klientus? Kaip jie jus samdo? Kaip teikiate savo paslaugas? Kaip įsitikinate, kad jūsų darbdaviai yra patenkinti (pvz., interneto svetainė, socialiniai tinklai ir kt.)? 8. Kokia naudą gaunate? Už ką jums moka? Kiek jums moka? Ar yra kitų privalumų, kurie jums teikia malonumą? 9. Ką siūlote? Neišmatuojamos išlaidos, pvz., laikas, energija, stresas ir kt. Svarbu nepamiršti tam tikrų organizacinio verslo modelio ir asmeninio verslo modelio skirtumų: • asmeniniame verslo modelyje asmuo pateikia savo pagrindinius išteklius: savo interesus, įgūdžius, patirtį, kompetenciją, asmenybę ir turtą, kurį turi arba kontroliuoja. • į organizacinio verslo modelio pagrindinius išteklius dažnai įeina

daugiau įvairių išteklių, juos pateikia žmonių grupė. Asmeniniame verslo modelyje atsižvelgiama į besąlygiškas neišmatuojamas išlaidas (pavyzdžiui, stresą) ir neišmatuojamus privalumus (pavyzdžiui, pasitenkinimą). Organizaciniame verslo modelyje paprastai atsižvelgiama tik į pinigines išlaidas ir finansinę naudą.

Kurdamas asmeninį verslo modelį ir vertindamas kiekvieną iš devynių asmeninio verslo modelio elementų, asmuo turi atsižvelgti į minėtus verslo modelių skirtumus. Verslo modelio drobė – tik pirmas žingsnis kuriant asmeninį verslo modelį. Svarbu išlaikyti motyvaciją, suvokti, kas esate, nusistatyti savo gyvenimo tikslą, iš naujo atrasti save ir svarbiausia – nuspręsti, kaip elgtis. Būkite aktyvūs, mąstykite pozityviai ir iš naujo atraskite save profesinėje srityje, pasirinkdami tinkamą kelią!


Mokymosi uždaviniai: 

supažindinti žmones su poreikiu sukurti naują priemonių ir metodų rinkinį, kuris pakeistų verslo planavimo ir kitus pasenusius valdymo principus;

suprasti naujo metodo/naujos metodikos vaidmenį kuriant asmeninį verslo modelį (AVM);

suprasti ir išmokti perkelti rinkos riziką (net pačioje verslo pradžioje);

suprasti, kokie veiksniai lemia sėkmę versle;

suprasti ir mokėti naudotis novatoriškais metodais, kuriais naudodamiesi galėtumėte kurti verslo arba savo asmeninę vertę. Novatoriški metodai yra šie: 

bendravimas su potencialiais darbdaviais, bendradarbiais, komanda bei esamais klientais, imantis visų veiksmų, kurie jums iš tiesų padėtų suprasti, ką šie žmonės galvoja;

pirkimo proceso imitavimas, siekiant užtikrinti, kad produktą, kurį sukursite ir įvesite į rinką, bus galima parduoti;

ištvermės ir atkaklumo lavinimas tais atvejais, kai reikia šių savybių;

suprasti bei gebėti nustatyti ir valdyti elementus, sudarančius AVM ir juos palyginti su pagrindiniais verslo modelio drobės elementais;

suprasti bei gebėti rinkti informaciją, reikalingą asmeninio verslo modelio kūrimui;

suprasti hipotezių ir eksperimentų svarbą savo versle, kad galėtumėte patvirtinti arba atmesti savo prielaidas;

suprasti ir bandyti rasti būdų, kurie jums padėtų sutelkti dėmesį į pagrindinius verslo elementus, kad išsklaidytumėte visas abejones, kurių jums kilo kuriant savo asmeninį verslo modelį;

suprasti ir gebėti naudotis nauja priemone – asmeniniu verslo modeliu (AVM);

suprasti, kaip svarbu būti aktyviam, pozityviai mąstyti ir suprasti, kaip elgtis, kad iš naujo atrastumėte save profesinėje srityje ir pasirinktumėte tinkamą kelią!


1.2 Nr.

SKYRIAI: bendra apžvalga

Trukmė

1

1 valanda

2

3 valandos 20 minučių

3

2 valandos 50 minučių

1.3 Nr.

Trukmė

1

1 valanda

2

3 valandos 20 minučių

3

2 valandos 50 minučių

Pavadinimas Tikslinių grupių ir konkurentų analizė, vartotojų atsiliepimai apie produktą Supažindinimas su asmeninio verslo modelio drobėmis ir Asis modelio kūrimas Trumpai išdėstykite savo As-is modelį

SKYRIAI: Aprašymas

Pavadinimas ir aprašymas Tikslinių grupių ir konkurentų analizė, vartotojų atsiliepimai apie produktą Supažindinimas su asmeninio verslo modelio drobėmis ir Asis modelio kūrimas Trumpai išdėstykite savo As-is modelį

Pratimo pavadinimas/metodas TA.COM.E

9 pilnai užpildyti AVM langeliai Bendrojo modelio turinį pakeiskite į turinį, tinkantį jūsų modeliui Išsiaiškinkite, kodėl klientai nori mokėti. Pagrįskite išlaidas savo klientams. Jūsų vertės kelias: pasirinkite savo profesinį kelią, tobulinkite savo profesinį profilį ir užsitikrinkite profesinę karjerą! Jūsų svajonė, jūsų komandos scenarijus, jūsų įmonės prekės ženklas!


1 Skyrius: Tikslinių grupių ir konkurentų analizė, vartotojų atsiliepimai apie produktą


TA.COM.E PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr. Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/kla sė

Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

1 skyrius, 1 pratimas TA.COM.E

Suprasti, kas yra būsimo asmens verslo tikslinės grupės ir konkurentai;  Išmokti atskirti tikslines grupes nuo konkurentų;  Sutelkti dėmesį į vartotojo patirtį kuriant produktą: kodėl aš?  Plėsti siūlomą asmeninę patirtį. 1 valanda Atspausdinti plakatai, lipnūs lapeliai, markeriai, rašikliai, balti popieriaus lapai, „LegoSP“, 5 stalai, lipni juosta, klijai „Patafix.“ 10 A3 formato TA.COM.E (Tikslinės grupės, Konkurentai, Emocijos) plakatų kopijų + 10 A3 formato Produkto idėjos paslaugos plakatų kopijų, kurias reikės atspausdinti (po 2 kiekvieno plakato kopijas kiekvienam dalyvių stalui). 6 žmonės iš skirtingų šalių vienoje grupėje 

Dalyviai bus suskirstyti į 5 tarptautines grupes (po 6 skirtingus žmones prie vieno stalo, po 1 žmogų iš kiekvienos šalies). Kiekvienas dalyvių stalas gaus „Lego“ kaladėles. Paskatinkite dalyvius pagalvoti apie savo idėją, atsižvelgiant į: tikslines grupes, konkurentus bei patirtį kuriant produktą. Dalyviai turės sukurti 1 bendrą modelį arba po 1 modelį iš kiekvienos temos. Sukūrę savo modelį/-ius, dalyviai turės juo/jais pasidalinti su grupės nariais: 1 žmogus iš kiekvienos grupės pristatys savo darbą visai dalyvių grupei. Dalyvių pasakojimai bus pridėti prie Produkto idėjos paslaugos elementų. Šio pratimo pridėtinė vertė – galimybė pasidalinti kiekvienos temos aprašymu, siekiant rinkti dalyvių pastebėjimus, todėl svarbu paskatinti dalyvius nebijoti atvirai pateikti atsiliepimus ir juos rinkti. Nėra Nėra

https://vimeo.com/album/5773648/video/318063447 https://vimeo.com/album/5577451/video/302517826 https://vimeo.com/album/5577451/video/302491326 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063906 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063967 https://vimeo.com/album/5773648/video/318149045 https://vimeo.com/album/5773648/video/318148981


Skyrius: 22 Skyrius Supažindinimas Supažindinima ssusuasmeninio verslo modelio asmeninio drobėmis ir verslo modelio verslo modelio drobėmis ir kūrimas As-is modelio kūrimas


9 pilnai užpildyti AVM langeliai PRATIMO APRAŠYMAS Skyriaus nr.

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/k lasė

Dalyvių skaičius Aprašymas

2 Skyrius 1 pratimas

9 pilnai užpildyti AVM langeliai  

Pirmasis prisilietimas prie asmeninio verslo modelio; Suprasti bei gebėti nustatyti ir valdyti elementus, sudarančius AVM ir juos palyginti su pagrindiniais verslo modelio drobės elementais;  Išmokti ir suprasti asmeninio verslo modelio privalumus;  Išmokti ir suprasti ryšį tarp AVM dalių;  Išmokti pateikti ir gauti atsiliepimus iš kitų dalyvių. 1 valanda 40 minučių Popieriaus lapai (A1 formato) su AVM šablonu, skirti kiekvienam dalyviui; popieriaus lapai (A4 formato) su AVM/VMD modelių šablonais, skirti kiekvienam dalyviui; darbalapis, kuriame pateikiama naudinga informacija apie tai, kaip tinkamai atlikti pratimą. Darbalapyje yra pateikti pratimo klausimai ir detalės; 9 skirtingų spalvų popierinių juostelių ir lipnios juostos rinkiniai, skirti kiekvienam AVM elementui (išmatavimai: 160x190 cm.); popierinių juostelių ir lipnios juostos rinkinius gaus kiekviena komanda; rašikliai ir markeriai; lipni juosta ir klijai; klasė, stalai ir kėdės. 6 žmonės iš skirtingų šalių vienoje grupėje Instruktoriai dalyviams parodys VMD ir AVM modelius. Jie dalyviams parodys AVM šablono struktūrą, lygindami ją su VMD šablono struktūra. Instruktoriai dalyviams išsamiai paaiškins kiekvieno modelio elemento struktūrą, padėtį ir išsidėstymą (ant šablono) bei šių elementų vaidmenį ir sąveiką su kitais elementais (apie 10 minučių). Tokiu būdu dalyviai turės galimybę atnaujinti savo žinias apie šiuos du verslo modelius arba pirmą kartą susipažinti su AVM segmentais. Dalyviai bus suskirstyti į komandas. Komandos bus sunumeruotos. Dalyviai gaus popieriaus lapus (A1 formato) su AVM šablonu bei skirtingų spalvų popierinių juostelių ir lipnios juostos rinkinį, kuris bus skirtas kiekvienam AVM šablono elementui. Šie skirtingų popierinių juostelių ir lipnios juostos rinkiniai bus skirti tiek individualiam darbui, tiek atsiliepimams apie komandos narius. Pirmame etape (50 minučių) kiekviena komanda dirbs atskirai ir turės:  atsakyti į klausimus užduočių lape, pateikdami pavyzdį ant lipnių lapelių, jei mano, kad tai būtina;  atidžiai perskaityti informaciją apie AVM struktūrą, užrašant ant lipnių lapelių tai, kas jų manymu, būtina;  sugrupuoti ir priklijuoti lipnius lapelius atitinkamose AVM šablono sekcijose;  nustatyti ir užpildyti lipnius lapelius tokiu būdu, jog jie susietų AVM sekcijas ir nurodytų kaip kiekviena sekcija prisideda prie modelio vertės pasiūlymo, palengvindama pardavimą;  tuomet jie turės įklijuoti lapelius su santykio tarp AVM šablono sekcijų detalėmis. Po visų AVM šablono sekcijų užpildymo, kiekviena komanda priklijuos savo modelį ant mokymų kambario sienų, nurodydami savo vardus. Antrame etape, po visų modelių suklijavimo, kiekviena grupė eis prie kitų


modelių ir užpildys sekcijas su papildomais elementais, kurie, jų manymu, būtini ir naudingi, užrašant juos ant lipnių lapelių (apie 15 minučių). Baigus šią užduotį, kiekviena grupė peržiūrės savo modelį, skaitys ir bandys suprasti papildomai kitų grupių pridėtus elementus (apie 5 minutės).

Metodiniai patarimai

Siekiant palengvinti paaiškinimus, dalyviai bus skatinami užduoti klausimus ir patys atsakinėti į kitų kolegų užduodamus klausimus (apie 20 minučių). Tokiu būdu kiekviena komanda/dalyvis mokysis duodi, gauti ir panaudoti grįžtamąjį ryšį. Kuomet aiškinsite kiekvienos modelio struktūros sekcijos poziciją ir vaidmenį, įsitikinkite, jog skirtumai tarp kiekvieno modelio struktūros sekcijų bei tarp dviejų modelių (AVM ir VMD) yra teisingai ir aiškiai suprantami. Įsitikinkite, kad dalyviai teisingai supranta pratimo temą ir tikslą, supranta AVM struktūros elementus ir santykio tarp jų prasmę, naudoja SMART tikslus kuriant verslo idėją ar profesinį kelią savo mintyse, aktyviai dalyvauja abiejuose pratimo etapuose.

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Skatinkite dalyvius būti atviriems grįžtamojo ryšio gavimui ir davimui. Nėra Nėra

https://vimeo.com/album/5773648/video/318065187 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063902 https://vimeo.com/album/5773648/video/318063491

Paverskite bendrojo modelio simbolinius žodžius savojo modelio turinio reikšmėmis PRATIMO APRAŠYMAS

Skyrius nr. 2 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/k lasė Dalyvių skaičius Aprašymas

2 pratimas

Paverskite bendrojo modelio simbolinius žodžius savojo modelio turinio reikšmėmis  Suprasti bei gebėti nustatyti ir valdyti elementus, sudarančius AVM ir juos palyginti su pagrindiniais verslo modelio drobės elementais;  Išmokti ir suprasti asmeninio verslo modelio privalumus;  Išmokti ir suprasti ryšį tarp AVM dalių;  Išmokti pateikti ir gauti atsiliepimus iš kitų dalyvių. 1 valanda ir 40 minučių Popieriaus lapai (A1 formato) su AVM šablonu, skirti kiekvienam dalyviui; popieriaus lapai (A4 formato) su AVM/VMD modelių šablonais, skirti kiekvienam dalyviui; darbalapis, kuriame pateikiama naudinga informacija apie tai, kaip tinkamai atlikti pratimą. Darbalapyje yra pateikti pratimo klausimai ir detalės; Lipnieji lapeliai, rašikliai ir markeriai; lipni juosta ir klijai; klasė, stalai ir kėdės. Individualus darbas Pirmasis verslas, kurį turi suformuoti – Asmeninis verslo modelis (kas esi ir ką turi pasiūlyti).


Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Instruktoriai primins asmeninio verslo modelio priemonę, pateiks trumpą buvusio pratimo analizę ir pakvies visus dalyvius užrašyti savo istoriją – kuo jie užsiima šiuo metu ir ką ketina daryti ateityje. Instruktoriai skatins dalyvius būti drąsiais, savistabiais ir kūrybingais tam, jog kiekvienas atrastų geriausią būdą save išreikšti, atrastų savo unikalumą, vertę ir konkrečius bruožus, kuriuos jie atneša ar gali atnešti kiekviename kontekste, kuriame atsiduria. Ši prieiga skatina žiūrėti į save/savo profilį kaip į verslą ir aiškiai apsibrėžti tokį „verslo modelį“ – tai, kaip išnaudojate savo talentus ir stiprybes, kad galėtumėte profesionaliai ir asmeniškai tobulėti. (10 minučių). Dalyviai dirbs individualiai, kiekvienas su savo AVM. Jie užpildys kiekvieną AVM dalį su savo vertybėmis, mintimis, hipotezėmis ir kt. Užpildžius visas AVM šablono sekcijas, kiekvienas dalyvis priklijuos savo modelį ant mokymų kambario sienų, nurodydamas savo vardą. (45 minutės) Dabas poroje: antrame etape, suklijavus visus AVM modelius, kiekvienas dalyvis eis prie kito dalyvio AVM, klaus klausimų ir teiks pasiūlymus pridėdamas papildomus elementus, parašydamas juos ant lipnių lapelių, manydamas, kad jie būtini ar naudingi. (10 minučių) Po šios užduoties, kiekvienas dalyvis peržiūrės savo modelį, skaitys ir bandys suprasti Baigus šią užduotį, kiekvienas dalyvis peržiūrės savo modelį, skaitys ir bandys suprasti papildomai kitų narių pridėtus elementus (apie 5 minutės). Tuomet, norėdami padaryti kažką apčiuopiamo ir galbūt komerciškai perspektyvaus, jie bandys sugalvoti/parašyti istoriją - savo istoriją, savo kelią, savo AVM. (20 minučių) Siekiant palengvinti paaiškinimus, dalyviai bus skatinami užduoti klausimus ir patys atsakinėti į kitų kolegų užduodamus klausimus (apie 10 minučių). Tokiu būdu kiekviena komanda/dalyvis mokysis duodi, gauti ir panaudoti grįžtamąjį ryšį. Kuomet aiškinsite kiekvienos modelio struktūros sekcijos poziciją ir vaidmenį, įsitikinkite, jog skirtumai tarp kiekvieno modelio struktūros sekcijų bei tarp dviejų modelių (AVM ir VMD) yra teisingai ir aiškiai suprantami. Įsitikinkite, kad dalyviai teisingai supranta pratimo temą ir tikslą, supranta AVM struktūros elementus ir santykio tarp jų prasmę, naudoja SMART tikslus kuriant verslo idėją ar profesinį kelią savo mintyse, aktyviai dalyvauja abiejuose pratimo etapuose. Skatinkite dalyvius būti atviriems grįžtamojo ryšio gavimui ir davimui. Nėra Nėra

https://vimeo.com/318149540 https://vimeo.com/318149425 https://vimeo.com/318149306 https://vimeo.com/318149235


3 skyrius Trumpai išdėstykite savo verslo modelį


Sužinokite, kiek klientai ketina mokėti. Patikrinkite savo išlaidas su savo klientais PRATIMO APRAŠYMAS Skyrius nr. 3

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/klasė

Dalyvių skaičius Aprašymas

1 pratimas

Sužinokite, kiek klientai ketina mokėti. Patikrinkite savo išlaidas su savo klientais  Praktikuoti pardavimo pasiūlymo (produkto/paslaugos/darbo) valdymą;  Praktikuoti gebėjimą nustatyti tinkamiausią kainą;  Suvokti, kad svarbu reikalauti grįžtamojo ryšio iš potencialių klientų, apie siūlomos vertės ir kainos santykį;  Suprasti lojalumo svarbą ir susipažinti su „lojalumo skale“;  Praktikuoti ir valdyti grįžtamąjį ryšį. 50 minučių 5 skirtingi pardavimų pasiūlymai kiekvienai komandai, išdalinami kiekvienam nariui; Rolių kortelės, išdalinamos kiekvienam komandos nariui (6 rolės: kainos siūlytojas, kandidatas, potencialus pirkėjas, pirkėjas, klientas/rėmėjas, entuziastingas šalininkas); Popieriaus lapai su kiekvienos rolės apibūdinimu išdalinami kiekvienam dalyviui; Kiekvienai komandai išdalinami darbo lapai su lojalumo skalės schema ir šios diagramos struktūros pristatymu; Rašikliai ir markeriai; lipnioji juosta ir klijai; klasė, stalai ir kėdės. 6 dalyviai iš skirtingų šalių kiekvienoje komandoje 5 skirtingi pardavimų pasiūlymai, vienas pasiūlymas vienai komandai (6 kopijose pateikiamas kiekvienam dalyviui). Tuomet rolių kortelės išdalinamos kiekvienam komandos nariui (6 rolės: kainos siūlytojas, kandidatas, potencialus pirkėjas, pirkėjas, klientas/rėmėjas, entuziastingas šalininkas). Popieriaus lapai, apibūdinantys kiekvieną rolę, instruktoriaus bus išdalinti dalyviams. Dalyviai žinos kiekvienos rolės pavadinimą, jie žinos, kas atlieka pardavėjo rolę, bet nežinos, pas ką yra 4 kitos rolės. Kiekvienas dalyvis žinos savo vaidinamą rolę ir turės identifikuoti kitų keturių dalyvių vaidinamas roles pratimo metu. Instruktoriai pristatys žaidimo taisykles komandoms (5 minutės): Kiekvienoje komandoje pardavėjas/siūlytojas pateiks savo pasiūlymą (5 minutės). Žaidimo metu, siūlytojas kreipsis į „klientus“ ir tobulins pasiūlymą, įsivaizduodamas, jog vaidina realioje savo verslo rinkoje. Dėmesio tiems, kurie atlieka „klientų“ vaidmenį (kandidatai, potencialūs pirkėjai, pirkėjai, klientai/rėmėjai, entuziastingi šalininkai) – jie neturėtų atskleisti savo pozicijos! Tuomet tiek siūlytojas, tiek jo komandos nariai, kurie turėjo „klientų“


roles, skirtingai pozicionuotas lojalumo skalėje, turės vaidinti tas roles, bendrauti, klausti ir atsakinėti į klausimus bei elgtis taip, tarsi žinotų ir suprastų viską, kas vyksta realioje rinkoje, atsižvelgdami į informaciją, kurią gavo kartu su metodologiniais pratimo nurodymais. Pirmame etape, po pasiūlymo pristatymo, 25 minutes kiekvienoje komandoje nariai įsijaučia į savo roles, bendrauja, klausia ir atsako į klausimus. Siūlytojas bendrauja ir atnaujina pasiūlymą, jei mano, jog to reikia, stebėdamas „klientų“ reakcijas. Kuomet bendravimo laikas baigiasi, kiekvienas dalyvis užpildys gautą lojalumo skalės lentelę, priskirdamas kiekvienai konkrečiai rolei komandos narių vardus, kurie jo manymu, vaidino tas roles.

Metodiniai patarimai

Variacijos

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Antrame etape, kiekvienoje komandoje, kiekvienas dalyvis parems ir pateiks įrodymų savo išvadoms ir tuomet paskelbs rezultatų kortelę su lojalumo skale (10 minučių). Siekiant palengvinti paaiškinimą, instruktoriai gali įsiterpti su papildomomis detalėmis, jei manys, kad tai būtina. Dalyviai bus skatinami klausti klausimus ir atsakyti į kitų kolegų užduodamus klausimus. Po šio pratimo, kiekvienas dalyvis peržiūrės savo AVM šabloną, kad galėtų jį atnaujinti, užtikrinant, kad jo verslo siūloma vertė atitinka klientų lūkesčius ir poreikius (5 minutės). Aiškindami pratimo nurodymus ir pateikiamas roles, įsitikinkite, kad jos teisingai ir aiškiai suprantamos kiekvienam dalyviui. Įsitikinkite, kad dalyviai teisingai suprato temą ir pratimo tikslą, kad jie naudoja ir praktikuoja visus savo gebėjimus ir kad aktyviai dalyvauja visuose pratimo etapuose. Skatinkite dalyvius atvirai komunikuoti, duoti bei priimti grįžtamąjį ryšį. Jei įmanoma, pratimą taip pat galima atlikti per dialogą su potencialiais klientais rinkoje, komercinėje erdvėje, restorane, viešajame subjekte ir kt. Nėra https://vimeo.com/325149623 https://vimeo.com/325149589 https://vimeo.com/325148929 https://vimeo.com/325148806 https://vimeo.com/325148773 https://vimeo.com/325148703 1 PRIEDAS – METODOLOGINIAI NURODYMAI / ŽAIDIMŲ TAISYKLĖS

Jūsų vertės kelias/maršrutas: pasirinkite profesinį kelią, sukurkite savo profesinį profilį ir užsitikrinkite savo karjerą! PRATIMO APRAŠYMAS


Skyrius nr.3 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/klasė

Dalyvių skaičius Aprašymas

2 Pratimas Jūsų vertės kelias/maršrutas: pasirinkite profesinį kelią, sukurkite savo profesinį profilį ir užsitikrinkite savo karjerą!  Lavinti profesinio kelio pasirinkimą;  Praktikuoti profesinio kelio nustatymą ir galimybę juo žengti;  Atlikti kiekvieno žingsnio, atlikto profesinio profilio kelionės metu, poveikio vertinimą;  Vertinti asmeninę vertę, sukurtą per profesinio kelio siekimo mokymus;  Praktikuoti asmeninio profesinio siūlymo pristatymą;  Įgyti įgūdžius pasiūlyti pridėtinę vertę, bent jau tokio lygmens, kaip ir įsivaizduojami/suprantami potencialių darbdavių, bendradarbių, potencialios komandos, potencialių klientų lūkesčiai;  Ugdyti gebėjimą prašyti ir atitikti atlyginimą, tinkamą pagal siūlomą asmeninę/komandos vertę;  Praktikuoti gaunamo grįžtamojo ryšio valdymą. 1 valanda Popieriaus lapai, Rašikliai, markeriai, Kiekvienai komandai/nariui išdalinami darbalapiai su karjeros kelio diagrama ir schemos struktūros detalėmis bei kaip valdyti ir interpretuoti gautą informaciją. Mokymų klasė, stalai, kėdės. 6 žmonės iš skirtingų šalių kiekvienoje komandoje Kiekvienoje komandoje visi dalyviai gaus karjeros kelio diagramą ir pratimo metodologijos instrukcijas (5 minutės). Pirmame etape, po metodologijos pristatymo, 30 minučių komandose kiekvienas dalyvis pradeda piešti savo karjeros kelio schemą pagal pateiktą struktūrą, atsižvelgdamas į savo AVM, sukurtą ankstesniuose pratimuose. Antrame etape, komandose kiekvienas dalyvis pateiks argumentus savo išvadoms ir tuomet paskelbs savo karjeros schemą (20 minučių). Paaiškinimų palengvinimui, instruktoriai gali įsiterpti su papildomomis detalėmis, jei manys, kad jos būtinos, o dalyviai bus skatinami klausti klausimų bei atsakyti į kitų kolegų užduodamus klausimus. Užbaigus šį pratimą, kiekvienas dalyvis peržiūrės savo AVM šabloną, kad galėtų atnaujinti jį ir užtikrinti, kad jo verslo modelio siūloma vertė bent jau atitinka darbdavių, potencialių klientų lūkesčius ir realius poreikius (5 minutės).

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Aiškindami pateikiamą pratimą, įsitikinkite, kad jis teisingai ir aiškiai suprantamas kiekvienam dalyviui. Įsitikinkite, kad dalyviai teisingai supranta temą ir pratimo tikslą bei naudoja visus gebėjimus ir aktyviai dalyvauja visuose pratimo etapuose. Skatinkite dalyvius būti atvirus komunikacijai, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Jeigu leidžia laikas – galima atsisakyti komandų ir daryti pratimą bendrai visiems. Nėra https://vimeo.com/325149100 2 PRIEDAS – METODOLOGINIAI NURODYMAI


Tavo svajonė, tavo komandos scenarijus, kompanijos ženklas!

PRATIMO APRAŠYMAS Skyrius nr.3

3 Pratimas

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Tavo svajonė, tavo komandos scenarijus, kompanijos ženklas!

Trukmė Mokymo priemonės/klasė

60 minučių

Dalyvių skaičius Aprašymas

    

Išmokti kurti konkretaus profesinio profilio paraišką; Išmokti apibūdinti profesinį profilį; Išmokti nustatyti profesijos apibūdinimą ir savybes; Išmokti pristatyti ir teikti kandidato paraišką; Teikti grįžtamąjį ryšį ir valdyti gautą grįžtamąjį ryšį.

Popieriaus lapai, Rašikliai, markeriai, Kiekvienai komandai/nariui išdalinami darbalapiai su karjeros kelio diagrama ir schemos struktūros detalėmis bei kaip valdyti ir interpretuoti gautą informaciją. Mokymų klasė, stalai, kėdės. 6 dalyviai kiekvienoje komandoje Kiekvienoje komandoje dalyviai bus suskirstyti po du į tris grupes. Burtų keliu, abi komandos gaus užduotį, kurią turės atlikti. Dvi duodamos užduotys yra: 1. Paruošti eksperto (konditerio/šefo/pyragų kepėjo) paraiškos formą, kuris pristatys komandą kulinarijos konkurse; 2. Paruoši verslininko paraiškos formą, kuris pristatys verslininkų asociaciją tarptautinėje žemės ūkio technikos mugėje (5 minutės). Tekstinis metodinis vadovas ruošiant paraiškų formas. Profesinio profilio aprašymas turi atsakyti į šiuos klausimus: 1. Kas jis/ji yra ir ką jis/ji daro; 2. Kokios yra veiklos savybės; 3. Kur ir kokiomis sąlygomis jie dirba; 4. Kokius įrankius, įrangą, medžiagas naudoja; 5. Kokius išteklius jie turi, kokias kompetencijas, patirtį, kodėl jie sėkmingi, kokią vertę jie sukuria, ką jie rekomenduoja. Pirmame etape, po metodologijos pristatymo, 30 komandose kiekviena grupelė bendrauja, pasirenka,

minučių sukuria,


pagrindžia ir išvysto paraiškos formą burtų keliu paskirtam profesiniam profiliui. Antrame etape komandos lygiu kiekviena grupė palaikys ir parinks paraiškos formos vertę, o po to profesinio profilio lapą pateiks suasmenintame pristatyme, suderintame grupės lygiu (20 minučių). Trečiame etape kiekviena grupelė duos grįžtamąjį ryšį kitiems ir savo pasitenkinimo laipsnį išreikš priimant arba atmetant jiems pateiktą paraiškos formą (5 minutės).

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Siekiant paaiškinimų palengvinimo, instruktoriai gali įsiterpti su papildomomis detalėmis, jei mano, kad jos būtinos. Dalyviai bus skatinami klausti klausimų ir atsakyti į kitų kolegų užduodamus klausimus. Aiškindami pateikiamą pratimą, įsitikinkite, kad jis teisingai ir aiškiai suprantamas kiekvienam dalyviui. Įsitikinkite, kad dalyviai teisingai supranta temą ir pratimo tikslą bei naudoja visus gebėjimus ir aktyviai dalyvauja visuose pratimo etapuose. Skatinkite dalyvius būti atvirus komunikacijai, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Jeigu leidžia laikas – galima atsisakyti komandų ir daryti pratimą bendrai visiems. Nėra https://vimeo.com/325149774 https://vimeo.com/325149846 https://vimeo.com/325149810


2 DALIS – 1 PRIEDAS


TEKSTO METODIKOS VADOVAS / ŽAIDIMŲ NURODYMAI

Jūsų siūloma vertė turi bent jau atitikti jūsų klientų lūkesčius! Kuomet savo verslui suteikiate žymiai daugiau vertės nei konkurentai, palikite šiek tiek veiksmų laisvės potencialiems pirkėjams. Jie jums mokės daug daugiau nei kiti. Kodėl? Nes jūs pridėjote tiek daug vertės! Taip pat, kai klientas nusprendžia pereiti pas jūsų konkurentą, jis sako „Jūsų kainos / mokesčiai per dideli.“ Iš tikrųjų tai reiškia „Jūsų produktai ar paslaugos nėra verti jūsų nustatytos kainos. Jie negauna vertės už pinigus, kuriuos išleidžia!“ Susikoncentruokite į vertės kūrimą ir įsitikinkite, kad jūsų kaina tinkama. Sudarykite papildomą vertę ir nustebsite, kaip jūsų „tobula“ kaina išaugs! Pirkėjų netekimas turi rimtų pasekmių pardavimams ir pelnui – ir galiausiai, jūsų verslo vertei. Taigi, kokių žingsnių jums imtis? Įsitikinkite, kad su kiekvienu klientu elgiatės geriausiu įmanomu būdu. Įsitikinkite, kad parodote jiems visą rūpestį, pagarbą ir dėmesį, kokį tik galite rodyti. Tai turi būti aukščiau limitų. Užtikrinkite, kad klientams būtų beveik neįmanoma pagalvoti apie pirkimą kitur, negu iš jūsų, nepriklausomai nuo kainos, vietos, patogumo ar kitų priežasčių. Įsitikinkite, kad tampate ne tik mėgstamiausia vieta pirkimui, bet vienintelė vieta, į kurią pirkėjai ir klientai atsižvelgia. Įtikinti potencialų klientą pirkti iš jūsų jums kainuotų šešis kartus daugiau negu kainuotų pakartotinai parduoti esamiems klientams! Kodėl turėtumėte pirkti savo klientus, užuot pirkus iš konkurencijos? Jeigu tikrai norite, kad jūsų verslas pasiektų sėkmę ir klestėtų užuot stengęsis tik išgyventi, ir maksimaliai padidintų įnašą, kurį jūs padarėte, privalote nuolat rasti būdus, kaip pasiūlyti savo klientams unikalius privalumus, kurių jie negalėtų gauti kitur. Ir kuomet tai darysite, užsitarnausite savo klientų lojalumą, motyvuosite juos sudaryti daugiau sandorių su jumis, sutaupysite jiems laiko ir įkvėpsite papasakoti kitiems draugams ir verslo partneriams apie jus. Kitais žodžiais, jeigu galite klientams pasiūlyti unikalias, įtikinančias ir pelningas priežastis įsitraukti į sandorį su jumis, jie ne tik padės jums išlikti aktyviems rinkoje, bet per tai užtikrins ir jūsų gerovę bei sėkmę. Jūsų esami klientai arba buvę pirkėjai jau turi bent vieną pirkimo iš jūsų patirtį, tad pažįsta jus. Jeigu tinkamai atlikote savo darbą ir privertėte juos jaustis ypatingais, tikimybė, kad jie sugrįš pas jus pirkti, stipriai išaugs.


Pasitikėjimas ir patikimumas jau sukurti. Viskas, ką dabar turite padaryti – pateikti jiems jaudinantį pasiūlymą. Kita vertus, nauji potencialūs pirkėjai, tie, kurie neturėjo šios pirkimo iš jūsų patirties, reikalauja daug daugiau laiko, pastangų ir pinigų, kol sukursite jiems tokį patį pasitikėjimo lygį, kaip ir jau esamiems klientams. Visų pirma, turite sutelkti dėmesį į potencialų pirkėją. Tai darote per reklamas, pardavimų laiškus, naujienlaiškius, atvirlaiškius, prekybos telefonu kampanijas ir daugybę kitų reklaminių įrankių. Tuomet rūpinkitės jais, padėkite nukreipti juos tinkama linkme, žingsnis po žingsnio kurkite pasitikėjimą, kad pritrauktumėte juos į pirmąjį pasitikėjimo lygį, kuriame buvo jūsų dabartiniai klientai, kai pradėjo iš jūsų pirkti. Turite juos pakelti Lojalumo Laiptuose, nuo potencialaus pirkėjo į pirkėją ir galiausiai, klientą, rėmėją, kuris galų gale taptų aistringu rėmėju. Visa tai reikalauja laiko ir pinigų. Bet turite tai padaryti, nes kompanijos vidutiniškai praranda 19% klientūros kiekvienais metais. Tai reiškia, kad turite pritraukti 10% daugiau klientų kiekvienais metais vien tam, kad situacija būtų subalansuota! Kiekvieną kartą padidindami klientų aptarnavimą 5%, per 12-16 mėnesių pelningumą galite padidinti 30–40%!

At eac increase in customer care, you can generate a 30% -40% increase in profitability over 12-16 months!


2 DALIS – 2 PRIEDAS


TEKSTO METODIKOS VADOVAS Karjeros kelio schema turi vertikalią struktūrą, leidžiančią pasiekti norimą asmeninio ir profesinio tobulėjimo lygį: 1. Schemų atpažinimo būdas, atsižvelgiant į tai, kad jos yra suskirstytos į dvi pagrindines kategorijas: schema, skirta verslininko karjeros keliui, ir schema, skirta darbuotojo karjeros keliui, 2. Schemų pasirinkimo būdas, kurio jam / jai reikia norint tęsti pasirinktą karjeros kelią, 3. Būdas aktyvuoti schemas, pasinaudojant jų turiniu, 4. Rezultatų gavimo būdas (profesinio kelio stadija ir profesinio profilio lygis), 5. Profesinio mobilumo ir verslininko arba darbuotojo karjeros stebėjimo būdas. Karjeros kelio schema turi horizontalią profesinės karjeros kelio etapų struktūrą, išmatuotą per tam tikrą laiką, kad būtų lengviau stebėti ir įvertinti laiką, reikalingą asmeninio verslo / karjeros plano įgyvendinimo užtikrinimui. Profesinio kelio pasirinkimas. Profesinis mobilumas ir karjera Kokia yra jūsų karjera? Karjera reprezentuoja visas profesijas, darbo vietas, socialinius vaidmenis, šeimos funkcijas, darbo patirtis, laisvalaikį, hobius – tai yra pats gyvenimas. Visi mums nutinkantys įvykiai nuo pat gimimo iki gyenimo galo, paveikia mūsų gyvenimą / karjerą. Profesinės karjeros kūrimas reikalauja tiek savęs supratimo, tiek visuomenės, kurioje gyvename supratimo.


Asmeninė priežiūra priklauso nuo įgūdžių, poreikių ir priežasčių, taip pat nuo kiekvieno žmogaus požiūrio ir vertybių. Šia prasme didelę reikšmę turi savęs pažinimas, savęs suvokimo įvaizdis ir įvaizdis, kurį kiti apie mus susidarę. Savo asmeninio pašaukimo nustatymas apima jūsų pomėgių, vertybių, sugebėjimų ir įgūdžių, taip pat kiekvieno iš mūsų asmeninės patirties ir įgūdžių nustatymą. Savęs pažinimas yra procesas, kuris vystosi kiekvieno žmogaus gyvenimo metu kartu su sukaupta patirtimi. Savęs suvokimo įvaizdis ir pagarba sau turi lemiamą reikšmę kiekvieno žmogaus elgesiui visuomenėje. Šiuo metu karjeros konsultavimas, profesinis konsultavimas, profesinis orientavimas per siūlomą veiklą, padeda paramos gavėjams suvokti savo kvalifikaciją ir asmeninius išteklius, ugdyti sprendimų priėmimo įgūdžius, pasirinkti karjerą bet kuriuo gyvenimo metu. Asmeniniai pasirinkimai turi atitikti nuolat kintančius darbo rinkos reikalavimus (poreikį ir darbo pasiūlymus). Įgyti įgūdžiai ir nuostatos padeda dalyviams kontroliuoti savo pačių mokymąsi / karjeras / gyvenimus ir efektyviau, sąmoningiau mokytis, vadovauti sau ir lengvai integruotis į aplinką. Karjera yra veikla, kuri suteikia pajamų šaltinį, bet taip pat ir skirtingus profesinio pasitenkinimo laipsnius. Asmeninės darbo patirtys turi reikšmingą įtaką bendrai žmogaus psichologinei gerovei. Karjera reiškia profesinio buvusio, dabartinio ir būsimo kelio supratimą su kryptimis, kurių buvo, yra arba bus laikomasi arba kurių bus atsisakyta. Galima sakyti, kad žmogus gali pereiti keletą karjerų per savo gyvenimą. Kuo paremta jūsų karjera? Pastoviu darbu, mokyklos metais ir studijomis, šeima, draugais, sėkme. Profesinė karjera yra žmogaus profesinis tobulėjimas per visą jo / jos gyvenimą. Toje pačioje profesijoje, asmens karjerai gali būti taikomos skirtingos specializacijos, mokymai ar profesiniai paaukštinimai. Karjera taip pat gali būti analizuojama ekonominiais, sociologiniais ar psichologiniais terminais. Ekonominiu požiūriu, karjera yra profesinės pareigos, kurias asmuo užima dėl praeitų mokymų ar profesinių nuopelnų. Sociologiniu požiūriu, karjera parodo žmogaus atliekamų vaidmenų eiliškumą, kur kiekvienas iš jų yra kito pagrindas. Psichologiniu požiūriu, karjeros vaidmenų pasirinkimas ir jų atlikimo sėkmė priklauso nuo asmens įgūdžių, interesų, vertybių, poreikių, ankstesnės patirties ir siekių. Profesinio kelio stadijos


1) Pradžia (tarp 15 ir 25 metų) yra metas, kai jaunas žmogus baigia studijas, susiranda pirmąjį darbą ir susituokia. 2) Pažanga (25-45 metų) yra stadija, kurioje karjera dažniausiai reikšminga, bet tuo pačiu kur gali atsirasti ir karjeros bei šeimos gyvenimo komplikacijos. Tai pati judriausia karjera. Kompetencijos ir įgūdžiai gali būti pilnai pademonstruoti, rezultatai yra geriausi, o darbo rinkos galimybės plačiausios. Vis dėlto, kyla ir pirmieji susirūpinimai dėl senėjimo ir sveikatos būklės. 3) Stabilizavimasis (45-65 metų) yra paskutinė profesinio kelio dalis, kuomet asmuo žino vertybių sistemą, sutvirtina savo šeimos gyvenimą, daro apžvalgą ir priima savo karjeros ribas. Jei iki šio etapo evoliucija daugumai žmonių buvo pastebima be reikšmingų nukrypimų, maždaug 45 metų amžiuje atsiranda šaka, iš kurios galima išskirti tris galimus būdus:  progresas lyderystėje ar naujoje profesinėje orientacijoje;  stabilizavimasis, ribojimas;  lėtas arba staigus nuosmukis / staigus patekimas į paskutinį etapą. 4) Išėjimas į pensiją paprastai prasideda nuo 65 metų karjeros laikotarpis, kuriam reikia pasiruošti atsargiai, nes pavojus. Žmonėms, turintiems gerą fizinę ir psichinę būklę, nauja pradžia, veiklos tęsimas šeimoje, socialiniame smulkiajame žemės ūkyje ir kt.

amžiaus ir yra tas kyla didelis streso šis etapas gali būti gyvenime, versle,

Kiekvienas iš apibūdintų periodų turi savo svarbą ir suteikia tiek galimybes, tiek grėsmes. Todėl būtina išanalizuoti kiekvieną konkrečią situaciją ir pasiruošti bei traktuoti ją rimtai ir dėmesingai, be išankstinio nusistatymo ir kompleksiškumo, norint maksimaliai išnaudoti savirealizacijos ir asmeninio tobulėjimo galimybes. Karjeros planas – tobulas įrankis atrasti savo darbinį ir karjeros profilį, renkantis profesinės karjeros kelią. Karjeros planas yra naudingas įrankis tiek studentams, magistrantūros studentams ir ką tik pabaigusiems studijas, tiek žmonėms su profesine patirtimi. Jis svarbus suteikiant aiškumo ir kryptį mokymosi bei profesiniam keliui. Karjeros planą sudaro ši informacija: Įgūdžiai, vertybės ir interesai Pirmas žingsnis kuriant asmeninį karjeros planą yra tinkamos veiklos srities nustatymas. Įgūdžiai, vertybės ir interesai kartu su kitais veiksniais rodo, kokia profesija yra tinkama asmeniui. Motyvacijos tipas Motyvacija yra karjeros vystymo variklis. Motyvuojančių veiksnių nustatymas yra labai svarbus savęs pažinimo procese iš socialinės ir profesinės pusės. Asmenybės bruožai Asmenybės bruožai atlieka svarbų vaidmenį priimant sprendimus dėl savo karjeros. Pavyzdžiui: labai socialus ir bendraujantis žmogus greičiausiai pasirinks profesinį kontekstą, apimantį darbą su žmonėmis, o žmogus, orientuotas į save, labiau norės dirbti nepriklausomai nuo likusios komandos, kuriai jis priklauso. Asmens stipriosios pusės ir tobulintini klausimai


Profesiniai tikslai yra susiję su stiprybių supratimu ir naudingu jų panaudojimu, tačiau taip pat ir su ribų peržengimu. Karjeros galimybės Atsižvelgiant į veiklos sritį, bus tiriamos darbo galimybės, kad būtų galima plėtoti trumpalaikį ir vidutinės trukmės profesinį kelią. Konkretūs švietimo ir profesiniai tikslai Tikslų nustatymas apims ne tik švietimo, profesinę, bet ir socialinę-profesinę bei finansinę būklę. Įgyvendinimo strategija Kad karjeros planas išsipildytų, svarbu nustatyti tinkamus žingsnius ir išteklius. Karjeros planavimas taip pat yra veiksminga priemonė įmonėms, skatinančioms / palaikančioms / investuojančioms į darbuotojų tobulėjimą.


Novatoriška mokymo programa

BRAVE MOKOMOJI DALIS NR. 3 “APGALVOKITE” Projekto numeris: 2017-1-RO01-KA204-037257 Projektą finansuoja Europos komisija pagal Erasmus+ programą – KA2 Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietime.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


ŠIOJE DALYJE: • • •

BENDRA APŽVALGA 3 SKYRIAI – Aprašymas PRATIMŲ APRAŠYMAS

1 SKYRIUS:

Vizualizacija: iš naujo nupieškite savo verslo modelio drobę, naudodami paveikslėlius

Pratimai/metodai: •

Vizualizacija: iš naujo nupieškite savo verslo modelio drobę, naudodami paveikslėlius.

2 SKYRIUS: CONDENSE YOUR AS-IS MODELUNITS: Pratimai/metodai: •

Tarpusavio vertinimas dalyvių grupėje.


UŽ ŠIĄ DALĮ ATSAKINGA ORGANIZACIJA: ZENIT (IT)

1.1 MOKOMOJI DALIS Nr.3 “APGALVOKITE”

1.2 SKYRIAI – Bendra apžvalga

1.3 SKYRIAI – Aprašymas

1.4 PRATIMŲ APRAŠYMAS


1.1

Santrauka: MOKOMOJI DALIS NR.3

“APGALVOKITE”

Peržiūrinėdami įprastus darbo skelbimų portalus, žmonės retai randa savo svajonių darbą – dažniausiai jį reikia susikurti pačiam. Norint tai padaryti, svarbu gerai save pažinti. „Dauguma žmonių, kurie ieško darbo, neranda savo svajonių darbo ne todėl, kad jiems trūksta informacijos apie darbo rinką, o todėl, kad jiems trūksta žinių apie save.“ Šios mokomosios dalies („Apgalvokite“) tikslas – skatinti dalyvių savianalizę apie savirealizaciją, pradedant nuo antrosios mokymo programos dalies („Nupieškite“) ir baigiant tam tikromis priemonėmis, kurios yra skirtos darbui grupėje (vizualizacija ir tarpusavio vertinimas dalyvių grupėje), siekiant patobulinti savo verslo planą naudojant tarpusavio vertinimo metodą. 1) Vizualizacija Vizualizacija – informacijos pateikimo forma, kai informacija yra perduodama ne žodžiais, o vaizdais, kuriuos matote. Vaizdai gali būti perduodami tiesiogiai – akimis arba perkeltine prasme – mintimis. Kartais vizualizacija gali reikšti teksto, skaičių ar kitų duomenų perdavimą naudojant paveikslėlius (kurie pasako daugiau nei tūkstantis žodžių). Vizualizacija – tai bet koks paveikslėlių, diagramų ar animacijos kūrimo būdas, siekiant vizualiai perduoti reikiamą žinutę. Tai yra efektyvus būdas perteikti tiek abstrakčias, tiek konkrečias idėjas. Vizualizacijos dėka, svarbią informaciją mato visa dalyvių grupė. Šią informaciją galima įrašyti arba organizuoti ir taip tarp informacijos atsiras ryšys. 2) Tarpusavio vertinimas dalyvių grupėje Moksle terminas tarpusavio vertinimas (angl. peer review) reiškia mokslinio darbo vertinimo procesą, kurį atlieka atitinkamos srities ekspertų grupė. Šis terminas taip pat reiškia arbitražą: prieš paskelbiant, finansuojant arba įgyvendinant darbą ar projektą, jį reikia kritiškai įvertinti. Darbas arba projektas gali būti tinkamas, arba tinkamas, tačiau jį reikia pataisyti, arba visiškai atmestas. Remiantis šiuo požiūriu, terminas tarpusavio vertinimas tapo žinomas kaip darbų, projektų, prielaidų ir t.t. vertinimas, kurį atlieka vienas arba daugiau žmonių, turinčių panašią

kompetenciją (šiuo atveju – dalyvių grupė). Pagrindiniai tarpusavio vertinimo metodo principai: 1. Suskirstykite dalyvius į nedideles grupeles, kad visi dalyviai galėtų aktyviai dalyvauti veikloje (šiuo atveju pageidautina, kad grupėse būtų po 6-8 žmones); 2. Nustatykite aiškų veiklos tikslą (stenkitės, kad dalyviai išliktų susitelkę į veiklos tikslą); 3. Paprašykite, kad vienas iš dalyvių garsiai pristatytų savo darbą/idėją (referatą, projektą, esė, užduotį ir t.t.) grupei, kad būtų galima išlaikyti reikiamą laiko intervalą; 4. Paprašykite kitų dalyvių pateikti komentarus/atsiliepimus/pastabas apie tai, kas, jų manymu, yra svarbiausia. Svarbu: a. gebėti išsakyti konstruktyvią kritiką: jūsų atsiliepimas turi padėti kalbančiajam tobulėti, todėl įsitikinkite, kad jūsų pastabos yra konstruktyvios – net tuo atveju, jei jūsų rekomendacija bus atmesta; b. būti nuosekliam: sunumeruokite savo komentarus ir laikykitės šios struktūros – taip kalbančiajam bus daug lengviau; c. užrašykite savo pastabas ant lipnių lapelių ir atiduokite juos kalbančiajam – tai jam padės greičiau viską sudėlioti į vietas. 5. Kai visi dalyviai išsakys savo komentarus/pateiks savo atsiliepimus apie pirmąjį kalbantįjį, pereikite prie antrojo kalbančiojo, vėliau – prie trečiojo ir t.t.; 6. Veikla baigsis, kai visi grupės dalyviai tarpusavyje įvertins vieni kitus/gaus atsiliepimus iš grupės dalyvių ir bus gavę pakankamai patarimų iš savo kolegų.


Mokymosi uždaviniai: Trečios mokomosios dalies mokymosi uždaviniai yra šie: -

rasti naujų būdų, kaip kūrybiškai pateikti savo VMD modelį; išmokti atpažinti ryšius tarp įvairių VMD langelių bei sužinoti, koks yra kiekvieno VMD langelio poveikis kitam langeliui; išmokti susidėlioti prioritetus ir įvertinti problematiškiausius savo verslo idėjos arba profesinio profilio aspektus; išmokti pateikti ir gauti atsiliepimą.


1.2

SKYRIAI – Bendra apžvalga

Nr.

Trukmė

Pavadinimas

1

120 minučių

Vizualizacija: iš naujo nupieškite savo verslo modelio drobę, naudodami paveikslėlius

2

220 minučių

Tarpusavio vertinimas dalyvių grupėje

1.3 Trukmė

Nr. 1.

2.

20’ 100’

UNITS: Description

Pavadinimas ir aprašymas Vizualizacija: iš naujo nupieškite savo verslo modelio drobę, naudodami paveikslėlius

50’ 90’ 80’ Tarpusavio vertinimas dalyvių grupėje

Pratimo pavadinimas/metodas Pasiruošimas Konteksto nustatymas ir priemonių pristatymas Įgyvendinimas Individuali veikla: naujos verslo modelio drobės piešimas naudojant paveikslėlius Pasiruošimas Konteksto nustatymas ir drobių pristatymas Įgyvendinimas Atsiliepimų rengimas ir pateikimas Pasiruošimas peržiūrai Atsiliepimų ir juose pateiktos informacijos rengimas siekiant geriau pasiruošti peržiūros procesui (Mokomoji dalis nr. 4)


1 Skyrius:

Vizualizacija: iš naujo nupieškite savo verslo modelio drobę, naudodami paveikslėlius Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia (ES) previous to the first LTTA )


VIZUALIZACIJA Pasiruošimas: konteksto nustatymas ir priemonių pristatymas PRATIMO APRAŠYMAS Skyrius nr. 1

1 Pratimas

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

VIZUALIZACIJA Pasiruošimas: konteksto nustatymas ir priemonių pristatymas

Trukmė

20 minučių

Mokymo priemonės/kla sė Dalyvių skaičius Aprašymas

Konferencinė lenta, skirta apibendrinti pratimo taisykles

Suprasti kito pratimo („Individuali veikla: naujos verslo modelio drobės piešimas naudojant paveikslėlius“) taisykles

Plenarinė sesija, kurioje dalyvauja visi dalyviai Pagrindinė šio pratimo mintis – 9 VMD langelius, kuriuos dalyviai sukūrė antrosios dalies („Nupieškite“) metu, paversti paveikslėlių/piešinių rinkiniu, kuris tiksliau apibūdina tekstą ir geriau perteikia gilią jo prasmę. Mokymų vedantieji ant lentos užrašo žaidimo taisykles, o po to trumpai paaiškina pratimą. Žaidimo taisyklės:   

 Metodiniai patarimai

Kuo paprasčiau, tuo geriau. Stenkitės, kad jūsų paveikslėliai būtų kuo paprastesni; Pradėkite nuo pagrindinių sąvokų ir glaustai išdėstykite savo mintis; Geriau naudokite paveikslėlius arba vaizdus, o ne piešinius. Tinkamiausio paveikslėlio paieška skatina smegenis iš naujo pagalvoti apie tam tikrą sąvoką; Pasakokite istorijas. Radę tinkamą paveikslėlį/vaizdą, panaudokite jį kaip foną, kuris jums padės papasakoti istoriją.

Pasakykite dalyviams, kad jiems nereikia riboti savo vaizduotės – vaizdai/paveikslėliai/piešiniai nebūtinai turi tiksliai ir išsamiai paaiškinti sąvokas. Bet kuriuo atveju, paveikslėlius reikės paaiškinti žodžiu.

Variacijos

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Nėra

https://vimeo.com/user95690195/review/320734131/9d6e55360e


VIZUALIZACIJA Įgyvendinimas: individuali veikla: naujos verslo modelio drobės piešimas naudojant paveikslėlius PRATIMO APRAŠYMAS Skyrius nr.1

2 Pratimas

Pratimo pavadinimas

VIZUALIZACIJA Įgyvendinimas: individuali veikla: naujos verslo modelio drobės piešimas naudojant paveikslėlius

Konkretūs uždaviniai

Iš naujo apsvarstyti visą modelį, kuris buvo pasiūlytas ankstesnėse mokymo programos dalyse bei kiekvieną VMD langelį, patvirtinant/peržiūrint/pridedant konceptualius elementus prie pradinio vaizdo ir tokiu būdu skatinti už kūrybiškumą atsakingos smegenų dalies veiklą, kuri padėtų patobulinti naują modelį.

Trukmė

100 minučių

Mokymo priemonės/kl asė

- Dalyvių VMD plakatų pristatymas (įgyvendintas ankstesnėje mokomojoje dalyje) - Popierius/lipnūs lapeliai, ant kurių dalyviai galėtų užsirašyti asmenines pastabas - Tušti A3 formato verslo modelio drobės plakatai (bent po vieną plakatą kiekvienam dalyviui) - Žurnalai, iš kurių būtų galima iškirpti paveikslėlius - Žirklės ir klijai, kad dalyviai galėtų padaryti koliažą - Spalvoti rašikliai

Dalyvių skaičius Aprašymas

Plenarinė sesija, kurioje dalyvauja visi dalyviai

Metodiniai patarimai

Pasakykite dalyviams, kad jiems nereikia riboti savo vaizduotės – vaizdai/paveikslėliai/piešiniai nebūtinai turi tiksliai ir išsamiai paaiškinti sąvokas. Bet kuriuo atveju, paveikslėlius reikės paaiškinti žodžiu.

Iš pradžių fasilitatoriai dalyviams trumpai paaiškina pratimą, o po to dalyviai išsiskirsto po klasę ir pradeda dirbti su savo verslo modelio drobėmis. Šalia savęs pasidėję savo VMD plakatus, kuriuos sukūrė ankstesnėje dalyje, dalyviai turi iš naujo sukurti tokius pačius VMD plakatus (naudodami tuščius A3 formato drobės plakatus), vietoje teksto ir žodžių naudodami vaizdus/paveikslėlius/piešinius. Pratimo pabaigoje kiekviename VMD langelyje turi būti bent po 1 paveikslėlį (maksimalus leidžiamas paveikslėlių skaičius – iki 3 paveikslėlių kiekvienam langeliui), kuris tiksliau apibūdina tekstą ir geriau perteikia gilią jo prasmę.


Naudokite chronometrą, kad dalyviai žinotų, kiek laiko jiems liko. Variacijos

Vietoje paveikslėlių/piešinių galima naudoti „Lego“ kaladėles ir paprašyti dalyvių sukurti vientisą drobės modelį.

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Nėra

https://vimeo.com/user95690195/review/320733431/8cd2b88a3b


2 Skyrius Tarpusavio vertinimas dalyviĹł grupÄ—je


TARPUSAVIO VERTINIMAS Pasiruošimas: konteksto nustatymas ir drobių pristatymas PRATIMO APRAŠYMAS Skyrius nr. 2

1 Pratimas

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

TARPUSAVIO VERTINIMAS Pasiruošimas: konteksto nustatymas ir drobių pristatymas

Trukmė

50 minučių

Mokymo priemonės/klasė

Dalyvių VMD plakatų su paveikslėliais pristatymas. Plakatus reikės pakabinti ant sienos

Šio pratimo tikslas – padėti visiems dalyviams geriau vertinti savo verslo modelio drobes bei išbandyti kitų dalyvių drobių tvarumą/praktiškumą.

Popierius/lipnūs lapeliai, ant kurių dalyviai galėtų užsirašyti asmenines pastabas Dalyvių skaičius

Maksimalus dalyvių skaičius – 8 dalyviai vienoje grupėje

Aprašymas

Suformuokite dalyvių grupę, kurioje būtų ne daugiau nei 8 dalyviai ir paprašykite kiekvieno dalyvio pristatyti savo verslo modelio drobę su paveikslėliais. Kiekvienam dalyviui skirkite tik 5 minutes, į kurias taip pat įeina ir klausimams/atsakymams skirtas laikas. Paprašykite, kad dalyvis paaiškintų tik paveikslėlius – nepalikite laiko interpretacijoms.

Metodiniai patarimai

Naudokite chronometrą, kad dalyviai žinotų, kiek laiko jiems liko.

Variacijos

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Nėra

Stenkitės, kad klausimai/atsakymai būtų susiję su paaiškinimais ir jų suvokimu. Turėkite omenyje, kad dalyvių atsakymai neprivalo būti informatyvūs.

https://vimeo.com/user95690195/review/320734131/9d6e55360e


TARPUSAVIO VERTINIMAS Įgyvendinimas: atsiliepimų rengimas ir pateikimas PRATIMO APRAŠYMAS Skyrius nr. 2

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

2 Pratimas

TARPUSAVIO VERTINIMAS Įgyvendinimas: atsiliepimų rengimas ir pateikimas 

Pagalvoti apie savo ir kitų dalyvių VMD modelių praktiškumą/tvarumą, nustatyti jų privalumus ir trūkumus;

Išmokti pateikti ir gauti atsiliepimą.

Trukmė

90 minučių

Mokymo priemonės/klasė Dalyvių skaičius

Popierius/lipnūs lapeliai, skirti užsirašyti pastabas

Aprašymas

Maksimalus dalyvių skaičius – 8 dalyviai vienoje grupėje Kai visi dalyviai pristatys savo verslo modelio drobes, kurioms sukurti naudojo paveikslėlius, kiekvienas dalyvis turės pateikti atsiliepimą apie kiekvieno VMD modelio praktiškumą/tvarumą. Pasibaigus paskutiniam pristatymui, kiekvienas dalyvis turi pateikti bent kelias pastabas apie kiekvieną drobės modelį. Dalyviai turėtų atsakyti į šiuos klausimus: „Kokie elementai daro didžiausią įtaką modelio praktiškumui/tvarumui?“ Reikia skirti maždaug 20 minučių, kad dalyviai galėtų pasiruošti savo pastabas. Po to kiekvienas dalyvis turi pateikti atsiliepimą apie kiekvieną drobės modelį ir užklijuoti savo lapelį su pastabomis tiesiai ant atitinkamos verslo modelio drobės. Iš viso kiekvienam dalyviui bus skirtos 6 minutės (įskaitant klausimams/atsakymams skirtą laiką), per kurias jis turės pateikti visą informaciją, kurią gavo iš kitų dalyvių pateiktų atsiliepimų (klausimai ir atsakymai padės suprasti dalyvių atsiliepimus ir atsiliepimuose pateiktą informaciją).

Metodiniai patarimai

Paskatinkite visus dalyvius išsakyti savo nuomonę ir idėjas, bet neverskite dalyvių to daryti, jei jie nenori: jei dalyviai nori tiesiog klausytis, suteikite jiems tokią galimybę.

Variacijos

Nėra

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Nėra -


TARPUSAVIO VERTINIMAS Pasiruošimas peržiūrai: atsiliepimų ir juose pateiktos informacijos rengimas siekiant geriau pasiruošti peržiūros procesui (Mokomoji dalis nr.4) PRATIMO APRAŠYMAS Skyrius nr.2

Pratimas 3

Pratimo pavadinimas

TARPUSAVIO VERTINIMAS Pasiruošimas peržiūrai: atsiliepimų ir juose pateiktos informacijos rengimas siekiant geriau pasiruošti peržiūros procesui (Mokomoji dalis nr.4)

Konkretūs uždaviniai

Šio pratimo tikslas – parengti atsiliepimus ir juose pateiktą informaciją, siekiant geriau pasiruošti peržiūros procesui (Mokomoji dalis nr. 4)

Trukmė

80 minučių

Mokymo priemonės/klasė

Dalyvių VMD plakatų su paveikslėliais pristatymas. Plakatus reikės pakabinti ant sienos Popierius/lipnūs lapeliai iš 2 skyriaus Nauji lipnūs lapeliai, skirti asmeninėms pastaboms

Dalyvių skaičius

Maksimalus dalyvių skaičius – 8 dalyviai vienoje grupėje

Aprašymas

Žiūrėdamas į prieš save esančią ir ant sienos kabančią savo verslo modelio drobę (ant kurios jau yra užklijuotos visos pastabos, kurias pateikė kiti dalyviai), kiekvienas dalyvis per 4 minutes turi paprašyti pateikti atsiliepimą apie pastabas, kurios jam atrodo svarbiausios. Per likusį laiką (apie 40 minučių) kiekvienas dalyvis sudaro trumpą šių pastabų/atsiliepimų sąrašą, į kurį turi įtraukti asmenines pastabas ir pastabas, kurios padės tobulėti.

Metodiniai patarimai Variacijos

Naudokite chronometrą, kad dalyviai žinotų, kiek laiko jiems liko.

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Nėra

Nėra

-Novatoriška mokymo programa

BRAVE MOKOMOJI DALIS NR. 4 – PERŽIŪRĖKITE Projekto numeris: 2017-1-RO01-KA204-037257 Projektą finansuoja Europos komisija pagal Erasmus+ programą – KA2 Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietime.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


ŠIĄ MOKYMO PROGRAMĄ SUDARO: • Bendra apžvalga • 3 Skyriai – Aprašymai • PRATIMŲ APRAŠYMAS • 4 SKYRIUS –1 PRIEDAS • 4 SKYRIUS –2 PRIEDAS

1 SKYRIUS: NUPIEŠKITE NAUJĄ ASMENINĮ VERSLO MODELĮ Pratimai/ Metodai: • Nupieškite savo asmeninį verslo modelį tokį, koks jis yra šiandien •

Atpažinkite trūkumus

Užduokite diagnostinius klausimus

Keiskite verslo modelio sudedamąsias dalis ir įvertinkite jų poveikį

Iš naujo nupieškite savo modelį

2 SKYRIUS:

„MĄSTYKITE GARSIAI“ LABORATORIJA 2: ATSKIRKITE FAKTUS NUO PRIELAIDŲ Pratimai/ Metodai:

Kas yra faktas? Kas yra prielaida?

Mąstykite garsiai: pasidalijimo ratas

3 SKYRIUS: APIBENDRINIMAS|METAKOUČINGAS/KLAUSKITE AUTORIAUS Pratimai/ Metodai:

Apibendrinimas Meta-koučingas/Klauskite autoriaus!


Už šią dalį atsakinga organizacija: KMOP (GR)

1.1 MOKOMOJI DALIS NR. 4 – PERŽIŪRĖKITE

1.2 SKYRIAI: Bendra apžvalga

1.3 SKYRIAI: Aprašymas

1.4 SKYRIAI:PRATIMŲ APRAŠYMAS


1.1

MOKOMOJI DALIS NR.4 PERŽIŪRĖKITE

Šioje mokomojoje dalyje daugiausia dėmesio bus skiriama verslo modelio drobei, apie kurią kalbėjome ankstesnėse dalyse. Šioje dalyje dalyviai turės atlikti 2 pagrindines užduotis: 1. grįžti prie savo senųjų verslo modelio drobių ir vėl su jomis dirbti 2. įgyti tam tikrų įgūdžių, kurių dėka, mokymams pasibaigus, galėtų dirbti savarankiškai Šį kartą dalyviai analizuos savo verslo modelio drobes tam, kad labiau įsigilintų į savo VMD trūkumus, juos rastų, pataisytų bei iš jų mokytųsi. Be to, pakartotinai atlikdami šios dalies pratimus dalyviai išmoks pasitikėti savimi ir naudoti vadinamąjį „meta-koučingo“ metodą. Šią mokomąją dalį sudaro 3 pagrindinės temos: - Nupieškite naują – To-Be (liet. “Taip, kaip turėtų būti“) asmeninį verslo modelį Atlikdami šios temos pratimus, dalyviai dirbs su savo senosiomis verslo modelio drobėmis ir turės įvardinti tas savo verslo modelio dalis, kurios jiems nepatinka. Po to dalyviai turės užduoti konkrečius klausimus, kurių tikslas – padėti dalyviams pašalinti minėtus trūkumus. Dalyviai sužinos, kaip viena verslo modelio sritis veikia visas kitas sritis ir galiausiai išmoks nupiešti naują verslo modelio drobę. -„Mąstykite garsiai“ laboratorija 2: atskirkite faktus nuo prielaidų Atlikdami šios temos pratimus, dalyviai susipažins su terminais faktai ir prielaidos, sužinos, ką reiškia kiekvienas iš šių terminų bei išmoks juos tinkamai atpažinti ir atskirti tiek asmeniniame gyvenime, tiek dirbdami su savo verslo modelio drobėmis.

-Apibendrinimas|Meta-koučingas/Klauskite autoriaus Paskutinės temos pratimų tikslas – paskutinį kartą prisiminti ir pakartoti viską, ką dalyviai išmoko anksčiau. Kiekvienas dalyvis, žiūrėdamas į savo verslo modelį, apibendrina savo „kelionę“ bei kaip patobulėjo jos metu.

Galiausiai, dalyviai mokosi pasitikėti savimi bei nuolat tobulinti savo darbo ir verslo planus mokymams pasibaigus.


Mokymosi uždaviniai: Ketvirtos mokomosios dalies mokymosi uždaviniai yra šie: - išmokti kritiškai įvertinti savo verslo modelio drobę; - išmokti nustatyti galimas savo verslo modelio problemas; - išmokti įveikti sunkumus ir pataisyti trūkumus; - išmokti atskirti faktus nuo prielaidų; - gebėti dirbti savarankiškai ir nuolat tobulinti savo verslo modelį.


1.2 Nr. 1

Trukmė 120 minučių

2

90 minučių

3

150 minučių

Pavadinimas Nupieškite naują – To-Be (liet. “Taip, kaip turėtų būti“) asmeninį verslo modelį „Mąstykite garsiai“ laboratorija 2: atskirkite faktus nuo prielaidų Apibendrinimas |Meta-koučingas /Klauskite autoriaus

1.3 Nr. 1

2

3

Trukmė 30 minučių 20 minučių 20 minučių 20 minučių 30 minučių 25 minutės 25 minutės 40 minučių 60 minučių

Bendra apžvalga

Aprašymas

Pavadinimas ir aprašymas Nupieškite naują – To-Be (liet. “Taip, kaip turėtų būti“) asmeninį verslo modelį

„Mąstykite garsiai“ laboratorija 2: atskirkite faktus nuo prielaidų

Apibendrinimas |Meta-koučingas /Klauskite autoriaus

Pratimo pavadinimas/metodas Nupieškite savo asmeninį verslo modelį tokį, koks jis yra šiandien Atpažinkite trūkumus Klauskite diagnostinių klausimų Keiskite verslo modelio sudedamąsias dalis ir įvertinkite jų poveikį Iš naujo nupieškite savo modelį Kas yra faktas? Kas yra prielaida? Mąstykite garsiai: pasidalijimo ratas

Mokėjimas atskirti faktus nuo prielaidų verslo modelyje Apibendrinimas


1 Skyrius Nupieškite savo asmeninį verslo modelį.

Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia (ES) previous to the first LTTA )


Nupieškite savo asmeninį verslo modelį tokį, koks jis yra šiandien Pratimo aprašymas Skyrius nr.1 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/kl asė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

1pratimas Nupieškite savo asmeninį verslo modelį tokį, koks jis yra šiandien • Iš naujo peržiūrėti senąsias verslo modelio drobes; • Peržiūrėti, ar kas nors pasikeitė, kas pasikeitė; • Suprasti, kad verslo modelis nėra statiškas; išmokti prisitaikyti prie naujų verslo modelio parametrų/veiksnių/duomenų/kintamųjų.

30 minučių

• • •

Senasis verslo modelio drobės modelis Rašikliai Lipnūs lapeliai, skirti užsirašyti pastabas

5-6 žmonės vienoje grupėje Pirmasis pratimas bus tarsi ryšys tarp senojo ir naujojo verslo modelių. Dalyviai turi atsinešti savo senuosius verslo modelius, kuriuos sukūrė anksčiau. Dalyviai gali pradėti rašyti bet kokias pastabas apie tai, kaip papildytų savo senąjį verslo modelį ir jas užklijuoti ant atitinkamo verslo modelio langelio arba gali pradėti pildyti tuščią šabloną. Kai visi dalyviai pabaigs tobulinti savo naująjį verslo modelį, jie turės trumpai papasakoti, kaip pasikeitė jų verslo modelis, palyginti su senuoju verslo modeliu bei paaiškinti, kodėl reikėjo atlikti pakeitimus. Turėtumėte įsitikinti, kad dalyviai supranta, jog verslo modeliai nėra galutiniai ir nepakeičiami – laikui bėgant jie gali keistis. Būtent tai ir yra šio pratimo esmė. Jei dalyvis mano, kad jo verslo modeliui nereikia atlikti jokių pakeitimų, galite paprašyti, kad grupės draugai paklaustų dalyvio apie jo verslo modelį ir pasiūlytų pakeitimus ir/arba papildymus. Pratimo pabaigoje visi dalyviai turėtų būti atlikę bent po vieną savo senojo verslo modelio papildymą ir/arba pakeitimą. Nėra Nėra

-


Atpažinkite trūkumus Pratimo aprašymas Skyriaus nr. Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/ klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai , kita medžiaga

1 skyrius, 2 pratimas Atpažinkite trūkumus 

Atpažinti kiekvieno verslo modelio trūkumus

20 minučių • •

Naujieji verslo modeliai Rašikliai

5-6 žmonės vienoje grupėje Kiekvienam dalyviui yra skirtos 3-5 minutės, per kurias jis turi peržiūrėti savo verslo modelį. Dalyviai dirba individualiai. Dalyviai turi peržiūrėti visus savo verslo modelio langelius, kuriuos užpildė ir apibraukti tą/-uos langelį/jus, kuris/-ei jiems nepatinka. Po 3-5 minučių dalyviai visai grupei turi paaiškinti savo pasirinkimo motyvus. Gali būti, kad yra dalyvių, kuriems neatrodo, kad reikėtų kažką pakeisti ir daugeliu atvejų jie gali būti teisūs. Jūsų pareiga yra padėti dalyviams suprasti, kad šiame kontekste „nepasitenkinimas“ taip pat gali reikšti ir „tam tikrą sritį, kurią galima patobulinti arba tam tikrą sritį, kurioje galima tobulėti.“ Jei kam nors iš dalyvių sunku pasirinkti, paklauskite jų, kokias savo verslo modelio sritis jie norėtų patobulinti ir apibraukite jas. Jei asmuo apibraukė daug langelių, gali būti, kad jam reikia iš naujo nupiešti verslo modelį. Nėra Nėra

-


Klauskite diagnostinių klausimų Pratimo aprašymas Skyriaus nr. Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/ klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai Variacijos

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai , kita medžiaga

1 skyrius, 3 pratimas Klauskite diagnostinių klausimų Rasti būdų, kaip pašalinti trūkumus, kuriuos dalyviai įvardijo ankstesniuose pratimuose 20 minučių  Naujieji verslo modeliai  Baltoji lenta/magnetinė mokymo lenta 

5-6 žmonės vienoje grupėje Šio pratimo metu mediatorius turi supažindinti dalyvius su diagnostiniais klausimais (klausimus rasite 1-ame priede). Šiuos klausimus galima užrašyti ant baltosios lentos/ magnetinės mokymo lentos, kad visa dalyvių grupė galėtų į juos pasižiūrėti bet kuriuo metu. Mediatorius iš klausimų sąrašo dalyviams užduoda atitinkamus klausimus, atsižvelgdamas į tai, kokį/-jus verslo modelio langelį/-ius kiekvienas dalyvis apibraukė ankstesnio pratimo metu. Būtų gerai, jei kiekvieną kartą, kai mediatorius dalyviui užduoda klausimus ir dalyvis į juos atsakinėja, kiti dalyviai galėtų pasidalinti savo interpretacijomis/pasiūlymais. Mediatorius taip pat gali dalyviams išdalinti korteles/A4 formato popieriaus lapus, perkirptus pusiau, ant kurių dalyviai galėtų užsirašyti atsakymus ir juos neštis namo, kad vėliau galėtų apsvarstyti savo atsakymus. Nėra

1 PRIEDAS – DIAGNOSTINIAI KLAUSIMAI


Keiskite verslo modelio sudedamąsias dalis ir įvertinkite jų poveikį Pratimo aprašymas Skyrius nr.1 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/ klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai , kita medžiaga

4 pratimas Keiskite verslo modelio sudedamąsias dalis ir įvertinkite jų poveikį Padėti dalyviams suprasti, kad viena verslo modelio sudedamoji dalis, esanti sudedamųjų dalių lape, daro įtaką kitai sudedamajai daliai, todėl prieš imdamiesi veiksmų dalyviai turi pagalvoti apie visus parametrus 20 minučių  Naujieji verslo modeliai  Diagnostinių klausimų atsakymai  Spausdintos verslo modelio sudedamųjų dalių lapo kopijos  Rašikliai 5-6 žmonės vienoje grupėje 

Kiekvienas dalyvis gauna po vieną spausdintą verslo modelio sudedamųjų dalių lapo kopiją (verslo modelio sudedamųjų dalių lapą rasite 2-ame priede). Atsižvelgdami į savo naujus verslo modelius, verslo modelių trūkumus bei atsakymus į diagnostinius klausimus, dalyviai turi atitinkamai užpildyti verslo modelio sudedamųjų dalių lapą. Pirmiausia dalyviai pasirenka verslo modelio sudedamąją dalį iš pirmojo stulpelio, o paskui turi nuspręsti, ar nori ką nors pridėti, ką nors pašalinti, ką nors patobulinti arba ką nors sutrumpinti. Visiems dalyviams bus lengviau, jei pratimo pradžioje mediatorius pateiks keletą pavyzdžių. Taip pat labai svarbu, kad mediatorius paaiškintų dalyviams, jog kiekvieną kartą, kai jie ką nors keičia viename verslo modelio langelyje, pokyčiai vienaip ar kitaip atsispindi ir kitame langelyje, todėl jį reikia atitinkamai pakoreguoti. Nėra Nėra

2 PRIEDAS – VERSLO MODELIO SUDEDAMOSIOS DALYS


Iš naujo nupieškite savo modelį Pratimo aprašymas Skyrius nr.1

5 pratimas

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Iš naujo nupieškite savo modelį

Trukmė Mokymo priemonės/kl asė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Padėti dalyviams suprasti, kad verslo modelis yra nuolatinis procesas, kurį reikia nuolat atnaujinti 15 minučių  Naujieji verslo modeliai  Rašikliai  Popierius 5-6 žmonės vienoje grupėje 

Atlikęs visus reikiamus pakeitimus, kuriuos aptarėme ankstesniuose pratimuose, kiekvienas dalyvis turi paskutinį kartą iš naujo nupiešti savo asmeninį verslo modelį. Mediatorius turi paaiškinti dalyviams, kad jie savo asmeninį verslo modelį iš naujo piešia tam, kad suprastų, jog verslo modelis yra aktyvus procesas, kuris keičiasi kiekvieną kartą, kai dalyviai gauna naują atsiliepimą. Dalyviai turi patys atlikti visus žingsnius ir juos kartoti tiek, kiek reikia, kad ištaisytų kuo daugiau savo verslo modelio trūkumų. Nėra Nėra

-


2 Skyrius MÄ…stykite garsiai Laboratorija nr.2: Atskirkite faktus ir prielaidas


Kas yra faktas? Kas yra prielaida? Pratimo aprašymas Skyrius nr.2 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/kla sė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

1 pratimas Kas yra faktas? Kas yra prielaida? 

Išmokti atskirti faktą nuo prielaidos

25 minutės  Projektorius  Nešiojamas arba stalinis kompiuteris  Garsiakalbiai 5-6 žmonės vienoje grupėje Visi dalyviai susėda ratu ir žiūri žemiau pateiktą vaizdo įrašą. Peržiūrėjęs vaizdo įrašą, kiekvienas dalyvis turi šiek tiek pakomentuoti vaizdo įrašą ir papasakoti, ką naujo sužinojo. Būtų geriau, jei diskusijos metu mediatorius skatintų dalyvius aptarti tik faktų ir prielaidų skirtumus ir neleistų dalyviams kalbėti apie savo įsitikinimus (tam yra skirtas kitas pratimas). Nėra Nėra

https://www.youtube.com/watch?v=g5OlT1bvCRE


Mąstykite garsiai: pasidalijimo ratas Pratimo aprašymas Skyriaus nr. Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/ klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

Variacijos

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai , kita medžiaga

2 skyrius, 2 pratimas Mąstykite garsiai: pasidalijimo ratas

Praktiškai pritaikyti informaciją, kurią žiūrėdami vaizdo įrašą;  Aptarti asmeninius faktus ir prielaidas. 25 minutės 

dalyviai

sužinojo

5-6 žmonės vienoje grupėje Dalyviai turi pasidalinti savo asmeninėmis istorijomis, asmeninėmis prielaidomis ir faktais, kuriuos turi patvirtinti arba paneigti. Mediatorius dalyviams užduoda provokuojančius klausimus, taip skatindamas dalyvius pasakyti, ką jie mano apie savo prielaidas ir ką gali padaryti, kad užtikrintų, jog ateityje labiau remsis faktais, o ne prielaidomis. Šiame pratime nėra jokių apribojimų, susijusių su faktais ir prielaidomis; šios sąvokos nebūtinai turi būti susijusios su verslo modeliu. Šio pratimo tikslas – padėti dalyviams aiškiau suprasti faktų ir prielaidų skirtumus bei paskatinti dalyvius atvirai kalbėti apie savo asmenines prielaidas. Suvokimas, kad kartais gali suklysti patys sąmoningai to nežinodami, padės dalyviams toliau augti ir tobulėti. Dalyviai gali užrašyti savo komentarus ir pagrindines prielaidas apie lipnių lapelių ir juos užklijuoti ant sienos, kad aiškiau įsivaizduotų visą procesą. Nėra

-


Mokėjimas atskirti faktus nuo prielaidų verslo modelyje Pratimo aprašymas Skyriaus nr. Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/kl asė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

2 skyrius, 3 pratimas Mokėjimas atskirti faktus nuo prielaidų verslo modelyje

Pritaikyti savo žinias verslo modelio kontekste; Atskirti faktus nuo prielaidų ir iš naujo įvertinti anksčiau priimtus sprendimus. 40 minučių  Naujieji verslo modeliai  Rašikliai  Popierius 5-6 žmonės vienoje grupėje  

Dalyviams yra skirta 10 minučių. Dirbdami individualiai, dalyviai turi išanalizuoti savo verslo modelius ir ant atskiro popieriaus lapo užrašyti visus savo sprendimus, kuriuos priėmė remdamiesi prielaidomis, o ne faktais. Po to kiekvienas dalyvis turi paaiškinti, kaip jis ketina pakeisti savo pasirinkimą, net jei dalyviui reikėtų visiškai pakeisti savo verslo modelį. Geriausia pratimo pradžioje pateikti pavyzdį. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti toks: asmuo išsirinko konkretų produktą, kurį nori parduoti, nes turi prielaidą, jog šio produkto reikia konkrečiai tikslinei grupei iš konkrečios srities. Net jei tai tiesa, kol asmuo neturi tvirtų įrodymų, tol jo produktas ir tikslinė grupė yra tik prielaida ir asmuo patiria visą su šia prielaida susijusią riziką. Mediatorius turi paskatinti dalyvius paimti viską į savo rankas ir skatinti juos stengtis kiek įmanoma labiau sumažinti riziką, mažinant prielaidų, kurias dalyviai daro, skaičių ir savo pasirinkimą pagrįsti faktais. Nėra Nėra

-


3 Skyrius MetakouÄ?ingas / Klauskite autoriaus


Apibendrinimas Pratimo aprašymas Skyriaus nr.

3 skyrius, 1 pratimas

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Apibendrinimas

Trukmė

60 minučių -

 

Mokymo priemonės/klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai Variacijos

Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Apibendrinti šios dalies rezultatus ir tai, ką kiekvienas dalyvis išmoko šioje dalyje; Susidėlioti tolimesnius veiksmus, kurių reikia imtis.

5-6 žmonės vienoje grupėje Per vieną valandą, kuri yra skirta apibendrinimui, mediatorius turi peržiūrėti visą pateiktą medžiagą, visus veiksmus, kurių buvo imtasi bei viską, kas buvo aptarta anksčiau. Po to kiekvienas dalyvis turi maždaug 15 minučių, per kurias turi po vieną aptarti visus pratimus. Iš pradžių dalyviai parodo savo senąsias verslo modelio drobes, o po to parodo savo naujuosius verslo modelius, nurodydami savo verslo modelių trūkumus, diagnostinius klausimus bei sudedamąsias verslo modelio dalis. Dalyviai apibendrina prielaidas, kurias padarė tobulindami savo verslo modelius bei paaiškina, ką ketina daryti, kad prielaidas pakeistų faktais ir sumažintų prielaidų skaičių. Nėra Pratimo pradžioje mediatorius gali paprašyti kai kurių/visų dalyvių apibendrinti visą darbą, kurį jie atliko ankstesnių pratimų metu. Nėra

-


Meta-koučingas/Klauskite autoriaus Pratimo aprašymas Skyriaus nr.

Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai

3 skyrius, 2 pratimas

Meta-koučingas/Klauskite autoriaus

Padėti dalyviams tobulinti individualius atidaus klausymosi ir gebėjimo duoti patarimus įgūdžius;  Išmokti pasitikėti savimi, o ne kitais;  Išmokti prisiimti apgalvotą riziką. 90 minučių  Naujieji verslo modeliai  Rašikliai  Popierius 2 žmonės vienoje grupėje Šio pratimo metu dalyviai turės galimybę dar kartą pamatyti visą bendrą vaizdą: jie turės galimybę skirti daugiau dėmesio procesui ir struktūrai, o ne turinio paieškoms ir tokiu būdu patys galės tapti proceso dalimi. Dalyviai turi patys ieškoti šaltinių, kad galėtų abejoti savo verslo ir/arba gyvenimo planu, jį plėsti ir patvirtinti. Šis planas yra grindžiamas ankstesne patirtimi ir tuo, kaip kiekvienas asmuo jį įgyvendino, remdamasis loginiu ir emociniu intelektu, kad įgalintų save ir savo kolegas (keisdamasis trenerio ir dalyvio vaidmenimis). Šio pratimo tikslas – mokyti dalyvius ir suteikti jiems galimybę mokytis patiems, visapusiškai tobulėti bei suteikti jiems galimybę pasiekti proveržį. Dalyviai turi susirasti partnerį. Du dalyviai turi sėdėti vienas priešais kitą ir per 30-ies minučių trukmės sesiją turi aptarti savo verslo planą bei išsamiau papasakoti apie savo gyvenimo planus. 

Patarimai treneriui: - venkite nepagrįstos kritikos/nuomonės; - pasiteiraukite apie viską, kas dalyviui yra neaišku, stenkitės išsamiai viską paaiškinti bei pateikti pavyzdžių; - visada stenkitės išsamiai aptarti esamą problemą, paklausti dalyvio apie iškilusias kliūtis ir pasiūlyti būdus, kaip jas įveikti; stenkitės, kad dalyvis apsvarstytų alternatyvas. Pavyzdžiui, jei treneris dalyvio klausia: „Ką tu nori daryti?“ ir dalyvis pateikia užduotį, kurią sunku atlikti, tokiu atveju treneris turi dalyviui užduoti šiuos klausimus: „Kas tau trukdo?“ ir „Ką gali padaryti, kad įveiktum šias kliūtis?“ Patarimai dalyviui:  į klausimą atsakykite kiek įmanoma konkrečiau, venkite neaiškumų;


  Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

venkite apibendrinimų ir absoliutinimo (pvz., niekada/visada, nė vienas/visi, niekas/viskas ir t.t.); stenkitės į klausimus atsakyti kuo nuoširdžiau ir atviriau. Atminkite: jūsų tikslas yra gauti pagalbą.

Nėra Nėra

https://www.neurosemantics.com/meta-coaching-faq/

4 DALIS – 1 PRIEDAS


4 DALIS – 1 PRIEDAS

DIAGNOSTINIAI KLAUSIMAI


Kas jūs esate ir ką veikiate? Klausimai Ar jus domina darbas, kurį dirbate?

Ar naudojate/pakankamai naudojate svarbų gebėjimą arba įgūdį?

Ar jūsų asmenybė dera su jūsų darbo vieta (atminkite, kad „darbo vieta“ daugiausiai yra susijusi su žmonėmis, su kuriais dirbate)? Ar jūsų asmenybė atitinka jūsų darbo pobūdį?

Sprendimai Jei taip – puiku! Jei ne, tikriausiai yra esminių neatitikimų tarp pagrindinių išteklių (kas esate) ir pagrindinių veiklų (ką veikiate). Gali būti, kad jums reikia dar kartą apgalvoti savo tikslą. Peržiūrėkite 4 ir 5 skyrius. Jei nepakankamai naudojate arba apskritai nenaudojate svarbaus gebėjimo arba įgūdžio, gali padidėti jūsų neišmatuojamos išlaidos, t.y. išlaidos, susijusios su stresu ir nepasitenkinimu. Ar galite šį gebėjimą/įgūdį įtraukti į savo pagrindines veiklas, kad pagerintumėte teikiamas paslaugas? Peržiūrėkite 4 ir 5 skyrius, kad išanalizuotumėte, kodėl nepakankamai naudojate šį svarbų gebėjimą arba įgūdį. Jei taip – puiku! Jei ne, pagalvokite apie galimybę įsigyti naujų klientų (arba pagrindinių partnerių), kurie labiau atitiktų jūsų asmenybę. Klientai yra susiję su suteiktomis paslaugomis, todėl peržiūrėkite su šiomis paslaugomis susijusius diagnostinius klausimus, kuriuos rasite kitame puslapyje. Peržiūrėkite 4 skyrių, kad įsitikintumėte, jog jūsų asmenybė dera su jūsų profesine veikla.

Kam jūs padedate? Klausimai Ar jums patinka jūsų klientai?

Kas yra svarbiausias jūsų klientas?

Koks iš tiesų yra darbas, kurį klientas stengiasi atlikti? Ar klientas turi nusipiešęs aiškesnį vaizdą, svaresnę priežastį arbą motyvaciją naudotis jūsų paslaugomis? Pavyzdžiui, ar jūsų tiesioginis klientas

Sprendimai Jei taip – puiku! Jei ne, įsivaizduokite savo „svajonių klientą“ ir pagalvokite, kokiomis savybėmis jis turėtų pasižymėti. Ar tokių klientų galite rasti sektoriuje, kuriame dabar dirbate? Jei ne, peržiūrėkite savo verslo modelį. Apibūdinkite, kodėl šis klientas yra toks svarbus. Ar jis duoda didelę naudą? Mažai naudos? Vidutinę naudą? Ar šis klientas yra vertas naujų arba išskirtinių paslaugų? Ar galite dar kartą apsvarstyti, perkelti arba pakeisti savo teikiamas paslaugas, kad padėtumėte savo klientui sėkmingai atlikti dar didesnį užsakymą?


aptarnauja kitą, stambesnį klientą, kuris turi dar didesnį užsakymą? Ar aptarnauti klientą jums yra per brangu? Ar klientų aptarnavimas jus varo iš proto?

Ar klientas pagrindines veiklas prilygina atliekamam darbui? Ar jūs taip darote?

Ar jums reikia naujų klientų?

Ar išlaidos, įskaitant neišmatuojamas išlaidas, jums yra per didelės ir aptarnauti šį klientą yra nuostolinga? Ar jūsų pajamos (arba nauda) yra per mažos? Ar galite sau leisti atleisti klientą? Neatleisti kliento? Peržiūrėkite diagnostinius klausimus apie teikiamas paslaugas, išlaidas, pajamas ir naudą. Kartais klientai ne visada aiškiai apibūdina veiklas, kurias turi atlikti. Ar galite jiems padėti aiškiai apibūdinti veiklas? Ar galite iš naujo apibrėžti arba pakeisti pagrindines veiklas, kad padidintumėte savo teikiamas paslaugas? Jei taip, pagalvokite apie galimybę pakeisti savo santykius su klientais: skirkite daugiau laiko klientų paieškai. Galbūt jums reikia padidinti pardavimus arba plėsti rinkodarą? Tobulinti/lavinti savo įgūdžius šioje srityje? Rasti pagrindinių partnerių, kurie jums padėtų įsigyti naujų klientų?

Kaip jūs padedate? Klausimai Kokius jūsų paslaugų elementus klientas labiausiai vertina? Ar jūsų teikiamos paslaugos atitinka svarbiausius kliento užsakymo elementus?

Ar galite pristatyti savo paslaugas naudodamiesi kitu pristatymo kanalu?

Ar jums patinka pristatyti savo paslaugas klientams?

Sprendimai Užduokite klientui šį klausimą – atsakymas gali jus nustebinti. Peržiūrėkite diagnostinius klausimus apie klientą (181 psl.). Ar jūs tikrai suprantate užsakymą, ar tik spėjate, koks jis yra? Ar galite dar kartą apsvarstyti, perkelti arba pakeisti savo pagrindines veiklas, kad galėtumėte skirti daugiau dėmesio svarbiausiems savo teikiamų paslaugų elementams? Ar jūsų klientas pageidauja esamo pristatymo kanalo? Ar galėtumėte pristatyti teikiamas paslaugas, naudodamiesi alternatyviais pristatymo kanalais? Ar galėtumėte pakeisti savo vertę – vietoje paslaugos naudoti produktą ir taip sukurti keičiamo dydžio verslo modelį (žr. 45 psl.)? Jei taip – puiku! Jei ne, peržiūrėkite pagrindinius išteklius ir išsamiai išanalizuokite savo verslo modelį.


Iš kur klientai apie jus žino ir kaip pristatote savo paslaugas? Kaip bendraujate su klientais? Klausimai apie pristatymo kanalus Iš kur klientai apie jus žino? Kaip klientai vertina jūsų paslaugas (arba prekes)? Ar leidžiate klientams įsigyti prekes/paslaugas taip, kaip jie pageidauja? Kaip pristatote savo prekę/paslaugą? Kaip užtikrinate, kad įsigiję prekę/paslaugą klientai liktų patenkinti?

Kokiais kanalais skleidžiate informaciją ir pristatote teikiamas paslaugas? Ar prekes/paslaugas klientams pristatote tiesiogiai?

Klausimai apie santykius su klientais Kokių santykių klientas iš jūsų tikisi?

Koks yra pagrindinis jūsų santykių su klientais tikslas: juos išlaikyti ar jų įsigyti?

Ar vartotojų bendruomenės įkūrimas arba prisijungimas prie jos jums padėtų pagerinti santykius su klientu? Ar galėtumėte kartu su savo klientu

Sprendimai Ar aiškiai apibrėžėte, kaip padedate klientams, kad galėtumėte atitinkamai su jais bendrauti? Ar žinote naujų būdų, kurie padėtų skleisti informaciją arba paskatinti vertinimą (socialinės žiniasklaidos priemonės, skaidrių pristatymas apie prekes internete)? Ar suteikiate klientams galimybę įsigyti ir gauti prekes/paslaugas taip, kaip jie pageidauja? Ar galite pasiūlyti kitų pirkimo būdų? Ar galite pristatyti prekes, naudodami naują/kitokią pristatymo formą (DVD, audiovizualinius įrašus, vaizdo įrašus, asmeniškai)? Ar jūsų pagrindinis partneris galėtų suteikti informaciją arba pristatyti prekes jūsų vardu? Ar teiravotės klientų apie tai, ar jie yra patenkinti jūsų preke arba paslauga? Ar galite vietoje paslaugos naudoti produktą ir tokiu būdu pasiekti daug daugiau klientų, kuriems galėtumėte pristatyti prekes? (Naudojant šį metodą, galima sukurti keičiamo dydžio verslo modelį; žr. diagnostinius klausimus apie teikiamas paslaugas). Sprendimai Ar su klientais bendraujate taip, kaip nori jie, ar taip, kaip norite jūs? Pagalvokite apie galimybę pridėti, pašalinti, patobulinti arba sutrumpinti vieną (arba daugiau) bendravimo metodą. Jei jūsų pagrindinis tikslas – išlaikyti klientus, ar viena iš pagrindinių jūsų veiklų padeda įvertinti klientų pasitenkinimo lygį? (jei klientų pasitenkinimo lygis yra žemas, peržiūrėkite klausimus apie teikiamas paslaugas). Jei jūsų tikslas – įsigyti klientų, ar jums reikia pridėti arba tobulinti pagrindines veiklas, susijusias su pardavimais arba rinkodara? Ar jūsų klientai gali padėti vieni kitiems? Galbūt jūs galite automatizuoti santykius su klientais, naudodamiesi vartotojų bendruomene


sukurti bendrą prekę arba paslaugą?

(žr. pristatymo kanalus)? Kartu su savo klientu apsvarstykite galimybę pakeisti arba sukurti visiškai naujas paslaugas.

Kas jums padeda? Klausimai Kas yra jūsų pagrindiniai partneriai?

Sprendimai Ar jūsų pagrindinis partneris galėtų imtis jūsų pagrindinės veiklos arba atvirkščiai? Ar galėtumėte sumažinti išlaidas ir išsamiau išanalizuoti savo santykius su pagrindiniu partneriu arba padaryti taip, kad šie santykiai taptų labiau strategiški? Ar galėtumėte sudaryti sąjungą su pagrindiniu partneriu ir bendromis jėgomis pakeisti arba sukurti visiškai naujas paslaugas? Jei jums trūksta pagrindinio partnerio, Ar galėtumėte svarbius pagrindinius išteklius, kurie būtų ar pagalvosite apie galimybę jo ieškoti? efektyvesni/geresnės kokybės ir būtų parduodami už mažesnę kainą, įsigyti iš pagrindinio partnerio, o ne vietiniu lygiu? Ar galėtumėte pakeisti savo kolegos arba kito asmens vietą ir įsivaizduoti jį kaip pagrindinį partnerį? Ar galėtumėte atsisakyti esamo pagrindinio partnerio?

Kokią naudą gaunate? Klausimai apie pajamas ir naudą Ar pajamos ir nauda, gaunami už sėkmingai klientams suteiktas paslaugas, yra pakankamos pajamos?

Ar jūs sutinkate gauti mažas pajamas arba nedidelę naudą dėl to, kad nuvertinate savo teikiamas paslaugas?

Ką siūlote? Sprendimai Jei atsakymas neigiamas, galbūt jums reikia pakeisti klientus arba įsigyti naujų klientų, pridedant daugiau su rinkodara susijusių veiklų. Ar kliento suvokimas apie suteiktas paslaugas atitinka jūsų suvokimą? Jei taip, pagalvokite apie galimybę pakelti kainą arba sumažinti išlaidas. Jei ne, peržiūrėkite diagnostinius klausimus apie teikiamas paslaugas. Patikrinkite, ar jūs (arba jūsų klientas) savo pagrindines veiklas prilyginate teikiamoms paslaugoms. Galbūt neteisingai suprantate užsakymą? Už kokius užsakymus klientai iš tiesų nori mokėti? Peržiūrėkite diagnostinius klausimus apie klientus ir teikiamas paslaugas, kad išsiaiškintumėte, ar galite padidinti savo teikiamų paslaugų vertę.


Ar pajamų, kurias dabar gaunate, pakaktų, jei sumažintumėte išmatuojamas arba neišmatuojamas išlaidas?

Ar pajamos yra mokamos taip, kaip pageidauja klientas, ar taip, kaip pageidaujate jūs?

Klausimai apie išlaidas kokios yra pagrindinės išlaidos, kurias patiriate naudodami dabartinį verslo modelį?

Kokios pagrindinės jūsų verslo modelio veiklos atneša daugiausiai neišmatuojamų išlaidų?

Jei atsakymas teigiamas, ar galite sumažinti/sutrumpinti arba pakeisti pagrindines veiklas, kurias reikia atlikti norint aptarnauti klientą? Jei atsakymas neigiamas, bandykite ieškoti naujo/papildomo kliento arba peržiūrėkite savo verslo modelį. Ar galėtumėte nuo darbuotojo modelio pereiti prie rangovo modelio? Nuo fiksuoto modelio pereiti prie prenumeravimo modelio? Arba atvirkščiai? Ar galėtumėte vietoje savo paslaugos naudoti produktą, kurį būtų galima parduoti, nuomoti, licencijuoti arba prenumeruoti? Ar galėtumėte gauti mokėjimą natūra? Ar galėtumėte su klientu tartis dėl naudos, kuri yra menka klientui, bet vertinga jums? Sprendimai Pagalvokite apie neišmatuojamas išlaidas (stresą, nepasitenkinimą) ir išmatuojamas išlaidas (laiką, energiją, pinigus). Ar galite sumažinti arba pašalinti kokias nors išlaidas, pakeitę savo pagrindinę veiklą arba pasidalinę ja su pagrindiniu partneriu? Ar galite sumažinti/sutrumpinti arba pašalinti kokias nors pagrindines veiklas, nepadarydami neigiamos įtakos teikiamoms paslaugoms? Ar galėtumėte ženkliai padidinti teikiamas paslaugas, daugiau investuodami į pagrindinį partnerį arba pagrindinius išteklius? Pagrindinės veiklos, kurios atneša nepagrįstai dideles neišmatuojamas išlaidas, rodo, jog yra neatitikimų tarp pagrindinių išteklių ir pagrindinių veiklų. Peržiūrėkite 4 skyrių.


4 DALIS – 4 PRIEDAS

VERSLO MODELIO SUDEDAMOSIOS DALYS VERSLO MODELIO SUDEDAMOJI DALIS KAS JŪS ESATE IR KĄ GALITE PASIŪLYTI? KĄ VEIKIATE? KAM JŪS PADEDATE? KAIP JŪS PADEDATE? IŠ KUR KLIENTAI APIE JUS ŽINO IR KAIP PRISTATOTE SAVO PASLAUGAS? KAIP JŪS BENDRAUJATE? KAS JUMS PADEDA? KOKIĄ NAUDĄ GAUNATE? KĄ SIŪLOTE?

PRIDĖTI

PAŠALINTI

PATOBULINTI

SUTRUMPINTI


agne Novatoriška

mokymo programa

BRAVE MOKOMOJI DALIS NR. 5 – IMKITĖS VEIKSMŲ Projekto numeris: 2017-1-RO01-KA204-037257 Projektą finansuoja Europos komisija pagal Erasmus+ programą – KA2 Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietime.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Šią mokymo programą sudaro: •

Bendra apžvalga

5 Skyriai – Aprašymas

PRATIMŲ APRAŠYMAS

1 SKYRIUS:

Išbandykite savo naują verslo modelį: Pratimai/ Metodai: • Asmeninio verslo modelio pristatymas-išbandymas

Mano pirmojo kliento paveikslas

2 SKYRIUS: Pasidalinkite su kolegomis Pratimai/ Metodai: •

Mokymasis pasiruošti lifto kalbai

3 SKYRIUS: Vaidmenų žaidimas Pratimai/ Metodai: • •

„Mano komanda“ „Potencialių investuotojų paieška“

4 SKYRIUS:

Santrauka ir įvertinimas Pratimai/ Metodai: •

Įvertinimas „Refleksija”

5 SKYRIUS:

Socialinė valanda/kontaktų palaikymas Pratimai/ Metodai

Jūsų kontaktų tinklo minčių žemėlapis


UŽ ŠIĄ DALĮ ATSAKINGA ORGANIZACIJA: SIF (LT)

1.1 MOKOMOJI DALIS NR. 5 – IMKITĖS VEIKSMŲ

1.2 SKYRIAI – Bendra apžvalga

1.3 SKYRIAI – Aprašymas

1.4

PRATIMŲ APRAŠYMAS


1.1

Santrauka: MOKOMOJI DALIS NR. 5 – IMKITĖS “VEIKSMŲ”

Šioje mokomojoje dalyje („Imkitės veiksmų“) dalyviai išbandys savo asmeninį verslo modelį (AVM), bandydami praktiškai įgyvendinti savo sugalvotas idėjas. Tai reiškia, jog dalyviai naudos pataisytas ir patobulintas savo verslo modelio drobes, kurias sukūrė ankstesnėse dalyse. Šiame etape dalyviai pasiruoš praktiškai įgyvendinti savo idėjas. Dalyviai sužinos, kaip trumpai ir efektyviai pristatyti savo verslo idėjas potencialiems investuotojams. Atlikdami vaidmenų žaidimo pratimus, dalyviai turės galimybę išbandyti savo verslo modelius ir juos reklamuoti potencialiems klientams bei gauti potencialių klientų atsiliepimus apie savo idėjas ir jų patrauklumą.

Be to, žaisdami vaidmenų žaidimą, dalyviai turės galimybę pagalvoti apie galimus komandos narius bei apie kompetencijas, kurių reikia norint praktiškai įgyvendinti verslo idėjas. Taip pat dalyviai sužinos, kaip

sudominti savo kolegas, kad galėtų dirbti visi kartu. Dalyviai turės pagalvoti apie savo potencialius klientus ir jų savybes ir sukurti potencialių suinteresuotųjų šalių tinklą.

Paskutinis, bet ne prasčiausias etapas: šios dalies pabaigoje dalyviai bus kviečiami peržiūrėti visus mokymo/mokymosi procesus, kuriuose dalyvavo ir įvertinti pasiektus rezultatus. Paskutinė viso IO2 proceso dalis suteiks galimybę susipažinti su 3-iuoju kompleksiniu BRAVE projekto intelektiniu produktu – „sutelktinių išteklių panaudojimo platforma.“ Tai – virtuali aplinka, kurioje bus talpinami dalyvių atlikti veiksmai; aplinka, kurioje kiekvienas žmogus turės savo vietą, skirtą pristatyti savo naują darbo profilį arba savo verslo projektą ir rinkti atsiliepimus iš viso pasaulio.


Mokymosi uždaviniai: Penktos mokomosios dalies mokymosi uždaviniai yra šie: • išbandyti savo asmeninį verslo modelį; • išmokti pasidalinti savo mintimis su auditorija; • sužinoti, ką daryti, kad produktas/verslas/idėja taptų patrauklesni; • išmokti pateikti savo kompetencijas; • išmokti užmegzti kontaktus.


1.2 Nr. 1 2 210’ 3 60’

4 120’ 5

SKYRIAI: Bendra apžvalga

Trukmė 210 minučių 60 minučių 120 minučių

Pavadinimas Išbandykite savo naują verslo modelį Pasidalinkite su kolegomis Vaidmenų žaidimas: „Mano komanda“; „Potencialių investuotojų paieška“ 30 minučių Santrauka ir įvertinimas “My 60 minučių Socialinė valanda/kontaktų palaikymas team”; “Looking

30’

investors”

1.3 60’

Nr. 1210’ 60’ 120’

2 3 30’ 60’

4 5

Trukmė

SKYRIAI: Aprašymas

Pavadinimas ir aprašymas Išbandykite savo naują verslo modelį

Pratimo pavadinimas/metodas

150 minučių 60 minučių “My team”; 60 Pasidalinkite su “Looking minučių kolegomis

Asmeninio verslo modelio pristatymas-išbandymas Mano pirmojo kliento paveikslas

60 investors” Vaidmenų žaidimas minučių 60 minučių 30 Santrauka ir minučių įvertinimas 60 Socialinė minučių valanda/kontaktų palaikymas

„Mano komanda“ „Potencialių investuotojų paieška“

Mokymasis pasiruošti lifto kalbai

Įvertinimas „Refleksija“ Jūsų kontaktų tinklo minčių žemėlapis


Content overview of the training course

Unit 1 1 Skyrius Test Your New Content overview Model Išbandykite

savo naują verslo modelį The BRAVE innovative training program PHASE 2 includes 5 main subjects:

Theobjective BRAVE The main of all 5 innovative subjects are to training 2 they help users build program up a roadPHASE by which includes 5 main subjects: will gain all required knowledge and confidence to produce their business model idea. Through the training, it is expected that the user will create his/her own personal business model.

These objectives were achieved through the BRAVE innovative training program (PHASE 1). Then, the BRAVE innovative training program (PHASE 2) aims at transferring all the tools and knowledge for making an idea concrete or having one’s new professional profile

Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia (ES) previous to the first LTTA ) one’s Prototyped training Agenda run in Modena (IT), Bucharest (RO) and Valencia

Brave partners meeting Brave partners meeting


Asmeninio verslo modelio pristatymas-išbandymas Pratimų aprašymas

Skyrius Nr.1 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/kl asė Dalyvių skaičius Aprašymas

1 pratimas Asmeninio verslo modelio pristatymas-išbandymas

Išbandyti verslo modelio drobes, kurias dalyviai kūrė, taisė ir tobulino ankstesnėse dalyse;  Išmokti pateikti savo idėjas grupei. ~15-20 minučių kiekvienam dalyviui (iš viso – apie 150 minučių) - Verslo modeliai, kuriuos dalyviai sukūrė anksčiau - Vieta, skirta pristatymams 

Visi dalyviai Dalyviai kviečiami pristatyti savo asmeninius verslo modelius, kuriuos sukūrė ankstesnėse dalyse. Žemiau yra pateikiami klausimai, į kuriuos dalyviai turi atsakyti: I. Kaip manote, kaip jūsų modelį būtų galima pritaikyti praktiškai? II. Kaip manote, kaip jūsų modelį būtų galima pritaikyti jūsų šalyje? Kiti dalyviai yra skatinami pateikti atsiliepimą. Klausimai grupės nariams, kuriems dalyviai pristato savo verslo modelius, galėtų būti tokie: III. Ar kada nors girdėjote apie panašias idėjas? IV. Ar kada nors matėte, kad panašios idėjos būtų praktiškai įgyvendintos? V. Kokius teigiamus aspektus matote savo verslo modelyje? VI. Kokius teigiamus aspektus matote kitų žmonių verslo modeliuose? VII. Ar naudotumėtės siūloma paslauga? Ar pirktumėte šį produktą? VIII. Ką pasiūlytumėte modelio autoriui? Galutinės IX. X. XI.

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

autoriaus išvados: Koks bus jūsų pirmasis žingsnis? Kokių lėšų/išlaidų reikėtų norint įgyvendinti jūsų idėją? Kaip/kur planuojate reklamuoti savo prekę/paslaugą?

Paskatinkite dalyvius sutelkti dėmesį į pozityvius aspektus. Klausimus galima pritaikyti atsižvelgiant į situaciją. Nėra

-


Mano pirmojo kliento paveikslas Pratimų aprašymas Skyrius Nr.1 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/ klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

2 pratimas Mano pirmojo kliento paveikslas Sužinoti, ką daryti, kad jūsų produktas/verslas/idėja taptų patrauklesni; išmokti pateikti savo kompetencijas, atsižvelgiant į potencialių klientų poreikius arba reikalavimus darbo vietai, siekiant išbandyti asmeninį verslo modelį ir pasiruošti praktiškai įgyvendinti savo idėjas. 60 minučių Popierius Pieštukai 

Savarankiškas darbas Labai svarbu išanalizuoti savo potencialią rinką ir savo prekių/paslaugų vartotojus arba savo kompetencijas, kad galėtumėte būti sėkmingu verslininku arba sėkmingu „nauju“ darbuotoju. Dėl šios priežasties, šio pratimo metu siūlome dalyviams išanalizuoti ir apibūdinti (arba nupiešti) savo pirmąjį klientą. Analizuodami savo pirmąjį klientą, dalyviai turėtų pagalvoti apie šiuos aspektus:  kliento amžių;  kliento lytį (jei to reikia/jei tai yra svarbu);  kliento pajamas;  kliento pomėgius/interesus;  vietą, kurioje klientas gyvena;  kokiomis kitomis prekėmis/paslaugomis klientas naudojasi?  kuo jūsų siūlomos prekės/paslaugos yra geresnės už kitas prekes/paslaugas – kodėl klientas turėtų naudotis jūsų prekėmis/paslaugomis?  kitus svarbius aspektus. Klausimai asmeniui, kuris neplanuoja tapti verslininku ar savarankiškai dirbančiu asmeniu, tačiau planuoja peržiūrėti savo profesinį profilį ir dirbti įmonėse arba dirbti pas darbdavį:  Kokioje įmonėje norėtumėte dirbti?  Kodėl norite čia dirbti – kokia yra jūsų motyvacija?  Kodėl įmonė turėtų jus samdyti?  Kokias svarbias kompetencijas turite?  Ką galite pasiūlyti įmonei? Dalyviai turi surengti pristatymus grupėje ir gauti atsiliepimus iš kitų


dalyvių. Siūlome dalyviams nupiešti ir raštu apibūdinti savo pirmąjį klientą.

Metodiniai patarimai Variacijos Nėra Pritaikymas Nėra konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai , kita medžiaga


2 Skyrius Pasidalinkite su kolegomis


Mokymasis pasiruošti lifto kalbai Pratimų aprašymas Skyrius nr.2 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/kla sė Dalyvių skaičius Aprašymas

1 pratimas Mokymasis pasiruošti lifto kalbai Sužinoti, kas yra lifto kalba; Sužinoti, kokie yra lifto kalbos privalumai; Išmokti trumpai ir efektyviai pristatyti savo verslo idėją (asmeninis verslo modelis);  Sužinoti, ką daryti, kad jūsų produktas/verslas/idėja taptų patrauklesni; išmokti parodyti savo profesinį profilį. 60 minučių - Popierius - Rašikliai - Vaizdo įrašai Darbas porose   

Šio pratimo tikslas – parodyti dalyviams, kaip per trumpą laiką veiksmingai pristatyti ir „parduoti“ savo verslo idėją arba savo kompetencijas kitiems žmonėms. Dalyviai mokysis dalintis savo mintimis su auditorija ir sužinos, ką daryti, kad jų produktas/verslas/idėja taptų patrauklesni bei išmoks parodyti savo profesinį profilį. Be to, dalyviai pasiruoš praktiškai įgyvendinti savo idėjas, kurias sugalvojo ankstesnių mokomųjų dalių metu. Dėl šių priežasčių dalyviai bus supažindinti su sąvoka lifto kalba. Šis metodas jiems bus parodytas kaip būdas dalintis savo verslo modeliu. 15 minučių: supažindinkite dalyvius su sąvoka lifto kalba, duokite jiems patarimų ir pateikite pavyzdžių. „Turiu dešimties metų darbo patirtį apskaitos srityje. Daugiausiai dirbu su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Jei jūsų įmonei reikia papildomos poros rankų, mielai jus pakonsultuočiau.“ „Mano vardas Bobas. Daugelį metų dirbau samdomą stomatologo darbą, tačiau nusprendžiau, kad noriu eiti į priekį ir įkurti savo stomatologijos kliniką. Jei pažįstate žmonių, kurie ieško naujo stomatologo, atsiųskite juos pas mane!” „Kuriu iliustracijas interneto svetainėms ir prekės ženklams. Su malonumu ieškau būdų, kaip kūrybiškai perteikti žinutę bei piešiu iliustracijas, kuriomis žmonės dalinasi savo socialiniuose tinkluose.“ Šis metodas yra vadinamas lifto kalba todėl, kad žmogus turi save pristatyti per labai trumpą laiką – jis turi laiko tik iki tol, kol liftas pakils į reikiamą aukštą. Jei asmuo viską daro teisingai, ši trumpa kalba jam padeda įtikinamai save pateikti profesinėje srityje ir atkreipti į save dėmesį. „Lifto kalba yra kalba apie jus: kas jūs esate? Ką veikiate? Ką norite veikti?“.


Kas yra lifto kalba? Lifto kalba – tai būdas, kuris padeda asmeniui greitai ir efektyviai pasidalinti savo patirtimi ir kompetencijomis su kitais žmonėmis. Lifto kalba – puikus būdas, kuriuo naudodamasis asmuo gali įgyti pasitikėjimo savimi arba puiki verslo idėja, kaip pasisamdyti vadybininkus ir įmonės atstovus, potencialius investuotojus arba klientus. Lifto kalbą taip pat galima naudoti renginių, skirtų užmegzti verslo kontaktus, metu. Jei asmuo lankosi profesiniuose renginiuose ar kitokio pobūdžio susitikimuose, jis turėtų būti pasiruošęs savo lifto kalbą ir galėtų iš karto ja pasidalinti su tais žmonėmis, su kuriais susitinka. Rengiant lifto kalbą, svarbu paminėti šiuos aspektus:  pristatyti save;  paminėti savo tikslus;  pasidalinti savo pasiūlymu;  žinoti savo auditoriją ir su ja bendrauti;  mokėti įtikinti!  turėti vizitinę kortelę;  treniruotis! Duokite dalyviams 15 minučių, per kurias jie turėtų paruošti savo lifto kalbą – pasirašyti ją ant popieriaus lapo. Lifto kalba turėtų būti: 1. paprasta 2. trumpa 3. lengvai įsimenama 4. lengvai atkartojama. Kai dalyviai, dirbdami porose, baigs rašyti savo lifto kalbą, paprašykite, kad jie per 1 minutę pristatytų savo kalbą vienas kitam. Visi dalyviai vieni su kitais turi atlikti šią užduotį. Kiekvienas dalyvis 10-ies taškų skalėje turėtų įvertinti savo norą „įsigyti“ pateiktą produktą/naudotis siūloma paslauga.

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Duokite dalyviams dar 20 minučių, kad jie, būdami didelėje grupėje, galėtų vieni kitiems suteikti grįžtamąjį ryšį. Dalyvių grupę moderuoti turėtų treneris. Nėra Nėra Nėra

https://youtu.be/Jj_KO2NlLKY https://www.youtube.com/watch?v=uyxfERV5ttY&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=LDpe9StfGTA https://youtu.be/JH0Thez9gvA https://www.thebalancecareers.com/elevator-speech-examples-andwriting-tips-2061976


3 Skyrius Vaidmenų žaidimas


Vaidmenų žaidimas „Mano komanda“ Pratimų aprašymas Skyrius nr.3 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

1 pratimas Vaidmenų žaidimas „Mano komanda“  Išbandyti asmeninį verslo modelį;  Išmokti ką nors pristatyti grupei. 60 minučių - Popierius - Pieštukai 6-10 žmonių, 1-2 dalyvių pogrupiai Pasiruošimas: Dalyvių grupė yra suskirstyta į du pogrupius. Dalyviai, esantys pirmame pogrupyje, turi pagalvoti apie potencialius darbuotojus, kurių dalyviams reikės norint praktiškai įgyvendinti savo asmeninį verslo modelį. Dalyviai turėtų apibūdinti pagrindines kompetencijas, kurios yra labai svarbios darbui. Dalyviai, esantys antrame pogrupyje, turėtų pasiruošti pristatyti savo profilius/kompetencijas potencialiems darbdaviams. Įgyvendinimas: galimi 2 scenarijai: 1-asis vaidmenų žaidimas: Dalyviai, esantys pirmame pogrupyje, turėtų kitiems dalyviams pristatyti darbo aprašymą ir kompetencijas, kuriomis turėtų pasižymėti potencialūs įmonės darbuotojai, o po to turėtų pakviesti darbuotojus kreiptis dėl nurodytų pareigų. Be to, dalyviai taip pat turėtų aprašyti/išvardinti privilegijas, kurios yra numatytos potencialiems įmonės darbuotojams. 2-asis vaidmenų žaidimas: Dalyviai, esantys antrame pogrupyje, turėtų save pristatyti potencialiems darbdaviams – kandidatuoti į nurodytas pareigas. Dalyviai kreipiasi dėl darbo – vyksta pokalbis dėl darbo. Prieš einant į pokalbį dėl darbo, potencialiems darbuotojams reikia šiek tiek pasiruošti. Kandidatas turėtų parodyti savo motyvaciją bei pasakyti, kuo jis būtų naudingas įmonei. Pratimo pabaigoje verslininkas/-ė pakviečia kai kuriuos dalyvius prisijungti prie savo komandos, nes mano, kad jie tinka siūlomam darbui. Verslininkas/-ė turi pagrįsti savo pasirinkimą. Prieš žaidžiant vaidmenų žaidimus, galima dalyviams pasiūlyti pažiūrėti keletą vaizdo įrašų apie pokalbį dėl darbo bei pasiūlyti dalyviams pasiruošti pristatyti save. Priklauso nuo situacijos Vaizdo įrašai turėtų būti rodomi dalyvių nacionalinėmis kalbomis. https://www.youtube.com/watch?v=VDxZPKR_OLE


Vaidmenų žaidimas “Potencialių investuotojų paieška“ Pratimų aprašymas


Skyrius nr.3 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

2 pratimas Vaidmenų žaidimas “Potencialių investuotojų paieška“  Išbandyti asmeninį verslo modelį;  Išmokti surengti pristatymą grupei. 60 minučių - Popierius - Pieštukai 6-10 žmonių Pasiruošimas: Visi dalyviai gauna vaidmenis: vieni dalyviai turi vaidinti verslininkus, ieškančius potencialių investuotojų savo verslui, o kiti – potencialius investuotojus. Įgyvendinimas: 1 žingsnis: Besimokantieji, atliekantys verslininkų vaidmenį, turėtų trumpai pristatyti savo verslo idėjas. Šie dalyviai turėtų atkreipti dėmesį į žemiau išvardintus aspektus: - Kokią naudą gautų potencialūs investuotojai? - Kokią naudą verslas atneštų? - Kokia būtų verslo socialinė vertė? - Kokius vartotojų poreikius verslas patenkintų? - Kodėl ši verslo idėja yra patraukli? - Kada ji atsipirktų? - Koks būtų tikėtinas pelnas?

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

2 žingsnis: Kai visi verslininkai pristatys savo idėjas, investuotojai turės išsirinkti verslą, į kurį norėtų investuoti. Investuotojai turi trumpai pakomentuoti savo sprendimus. Nėra Nėra Nėra

-

Unit 4 Unit 4 Summary


4 Skyrius Santrauka ir ÄŻvertinimas


Įvertinimas „Refleksija” Pratimų aprašymas Skyrius nr.4 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai Trukmė Mokymo priemonės/klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

Metodiniai patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

1 pratimas Įvertinimas „Refleksija“ 

Įvertinti visą mokymo programą ir dalyvių pažangą

20 minučių nedideli popieriaus lapeliai Visi dalyviai  Siekiant įvertinti visą mokymosi procesą, visų dalyvių prašoma pagalvoti apie mokymų metu įgytą patirtį, jausmus ir žinias. Dalyviai turi atsakyti į šiuos klausimus: - Kaip jaučiatės? - Kas šių mokymų metu jums buvo svarbiausia? - Ko išmokote? Šiuos atsakymus dalyviai turi užrašyti atskirai, o paskui turi jais pasidalinti su grupe. Visi dalyviai kviečiami pasidalinti savo atsakymais su kolegomis; tam, kad dalyviai galėtų tai padaryti, reikėtų suderinti laiką. Įvertinimą galima atlikti atsakant tik į siūlomus klausimus. Nėra

-


5 SKYRIUS: Socialinė valanda/kont aktų palaikymas


Jūsų kontaktų tinklo minčių žemėlapis Pratimų aprašymas Skyrius nr.5 Pratimo pavadinimas Konkretūs uždaviniai

Trukmė Mokymo priemonės/klasė Dalyvių skaičius Aprašymas

1 pratimas Jūsų kontaktų tinklo minčių žemėlapis Šio pratimo metu dalyviams bus siūloma naudoti minčių žemėlapio metodą, kad jie galėtų vizualizuoti savo kontaktų tinklą. Šio pratimo tikslas – paskatinti dalyvius pagalvoti apie galimus naudingus ryšius, kuriuos užmezgę dalyviai galėtų pristatyti save ir savo asmeninį verslo modelį; Atlikdami šį pratimą, dalyviai sužinos, kaip pristatyti savo idėjas auditorijai bei kaip užmegzti kontaktus. 90 minučių. - Dideli popieriaus lapai - Spalvoti tušinukai Savarankiškas darbas, atlikto darbo pristatymas grupėje Pratimo pradžioje dalyvių grupei trumpai pristatomas minčių žemėlapio metodas ir jo nauda. Minčių žemėlapis – tai vizualus (grafinis) būdas pateikti idėjas ir sąvokas. Tai yra vizualinio mąstymo priemonė, padedanti struktūrinti informaciją, geriau ją analizuoti ir suprasti. Minčių žemėlapiai gali būti naudojami norint užsirašyti pastabas arba „minčių lietų“, taip pat – problemų sprendimui, planavimui bei informacijos pateikimui. Be to, minčių žemėlapis skatina žmogaus kūrybiškumą. Po to dalyviai gauna užduotį – nupiešti savo potencialaus kontaktų tinklo minčių žemėlapį. Pradedant nuo puslapio vidurio, dalyviai turi užrašyti arba nupiešti savo potencialaus kontaktų tinklo pavadinimą ar simbolį. Po to dalyviai turi nustatyti atitinkamas savo potencialaus kontaktų tinklo suinteresuotąsias šalis (institucijas, asmenis, klientus, partnerius arba potencialius darbdavius) ir jas nupiešti/užrašyti aplink centrinį simbolį, kiekvieną suinteresuotąją šalį sujungdami su centru linijos pagalba. Jei reikia, tą patį procesą galima pritaikyti ir suinteresuotosioms šalims, sukuriant žemesnio lygio potemes ir sujungiant kiekvieną suinteresuotąją šalį su atitinkama poteme. Procesą galima kartoti tiek, kiek reikia.

Metodiniai

Baigęs piešti savo minčių žemėlapį, kiekvienas dalyvis turi pristatyti savo darbo rezultatus visai grupei. Galite dalyviams parodyti vaizdo įrašą apie minčių žemėlapio metodą.


patarimai Variacijos Pritaikymas konkrečiai šaliai Nuorodos, vaizdo įrašai, paveikslėliai, kita medžiaga

Nėra Nėra https://imindmap.com/how-to-mind-map/ https://litemind.com/what-is-mind-mapping/ https://www.youtube.com/watch?v=fROm4gjSd_c


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.