Page 1

WINDOW SEAT

Matkailualan ammattilehti • Finnish Travel Trade Journal • Facktidning för resebranschen i Finland

7 • 2013 lokakuu/october

25. vuosikerta/25th year


2

7 • 2013 october


WINDOW SEAT

7 • 2013 lokakuu/october

Matkailualan ammattilehti • Finnish Travel Trade Journal • Facktidning för resebranschen i Finland

25. vuosikerta/25th year

Tarkastelussa ensi kesän charterlomat

Apollomatkat kasvaa hurjasti

Kroatian Porec saapuu ensi kesänä Lomamatkojen valikoimaan.

Matkanjärjestäjien kesän 2014 tilauslentotuotanto on jo pääosin saatu myyntiin, eikä suuria yllätyksiä volyymeissa ole luvassa, vaan tarjolla oleva paikkamäärä pysyttelee kuluneen kesän tasolla. Ainoan poikkeuksen tekee Apollomatkat, joka aikoo lähes tuplata ensi kesän paikkamääränsä tämänvuotisesta. Näin se on nousemassa Suomen neljänneksi suurimmaksi matkanjärjestäjäksi. Todellisia kohdeuutuuksia on ensi kesälle tarjolla vain muutamia. Sitäkin enemmän on tauon jälkeen uudelleen matkanjärjestäjien tuotantoon palaavia kohteita. Ensi kesänä tilauslennoilla pääsee muun muassa Caprille, Ibizalle, Lesvokselle ja Montenegroon. Kesäkohteina kaupitellaan ensi vuonna myös Madeiraa ja Itävallan Alppeja.

JATKUU SIVULLA 8

Tulevaisuuden New Yorkiin saattaa laskeutua tämän näköinen lentokone.

Lentokoneen rakennus on suurta palapeliä

Lentokoneiden määrä kaksinkertaistuu 20 vuodessa Airbusin tehdasalue Hampurin lähellä Finkenwerderissä koostuu valtavista tuotantohalleista, joissa kaikkiaan 17 000 henkilöä paiskii töitä kolmessa vuorossa kellon ympäri. Airbusin sisäisessä työnjaossa Hampuri vastaa A320 -koneperheiden loppukokoonpanosta. Esa Aalto, Hampuri Hampurin ja Ranskan Toulousessa

sijaitsevan Airbusin päätehtaan lisäksi yhtiöllä on merkittäviä tuotantoyksiköitä myös Iso-Britanniassa ja Espanjassa. Euroopan ulkopuolella Kiinan Tianjinin kokoonpanolinjalla tuotetaan A320-sarjan koneita Kiinan markkinoille. Mobileen, USA:n Alabamaan on parhaillaan rakenteilla tuotantolaitos Pohjois-Amerikan markkinoita varten. Hampurissa kootaan A320-sarjan koneita paikan päällä valmistetuista ja

muualta Airbusin toimipaikoista tai alihankkijoilta tuoduista komponenteista. Siellä valmistetaan lisäksi osia muihin yhtiön koneperheisiin, muun muassa kokonaisia rungon osia A380-koneisiin, jotka puolestaan kootaan Toulousen tehtailla.

Maailman suurin rahtikone Vaatii valtavaa logistiikkaosaamista ja täsmällisyyttä, jotta palapelin kaikki osat loksahtaisivat kohdalleen, ja lentokoneen pieninkin osa olisi oikeassa pai-

kassa oikeaan aikaan. Muualla valmistettuja osia Hampuriin ja Toulouseen kuljetettaessa käytetään Airbusin omia Beluga-kuljetuskoneita. Merihirviötä muistuttavan maailman suurimman rahtikoneen kita syö kymmeniä tonneja tavaraa. Sinnekään eivät tosin A380:n rungon osat mahdu, vaan ne kuljetetaan Hampurista meriteitse Ranskaan. Tehtaan vieressä virtaa Elbe-joki, jota pitkin osia kuljetetaan tarkoitukseen varta vasten suunnitelluilla kuljetuslautoilla. Superjumbon rakennus kestää puoli vuotta ja niitä valmistuu vuodessa noin 30 kappaletta.

Tulevaisuuden visioita Hampuri on Airbusille myös tärkeä desig-

Matkailu on yksi harvoja kasvualoja Suomessa

Elinkeinoministeri vaatii matkailualalle lisää huomiota ja arvostusta

Esa Aalto Tapahtumassa puhunut elinkein-

oministeri Jan Vapaavuori korosti matkailun kasvupotentiaalia ja sen suurta työllistävää merkitystä. Loppuvuonna ministeri lupasi käynnistää laajemman matkailuhankkeen, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä matkailualan yhteiskunnallisesta merkityksestä ja tukea elinkeinon kasvua. Matkailu on paljon isompi juttu kuin yleensä oivalletaan, ministeri sanoi. ”Ja se voi hyvin jatkossa olla vielä selvästi tätäkin isompi juttu, kunhan osaamme fiksusti tarttua edessämme oleviin suuriin mahdollisuuksiin”. Matkailuelinkeinon merkitys korostuu erityisesti alueilla, joilla on vähän muita elinkeinoja. Se myös auttaa ylläpitämään alueiden palveluita. ”Matkailu on yhteiskunnallisesti merkittävä ja kasvava ala. Kyse on myös erittäin työllistävästä elinkeinosta, joka jakaa hyvinvointia laajasti maan eri osiin”, ministeri totesi.

7 • 2013 lokakuu

Ripeää kasvua Suomessa ja maailmalla Ministerin mukaan matkailu näyttää niin maailmalla kuin Suomessakin kasvavan yleistä talouskasvua vahvemmin. ”Matkailu näyttää joka tapauksessa kasvavan globaalisti vahvasti. Erityisesti Suomen asema aivan vaurastuvan Venäjän kupeessa sekä erinomaisten Aasian yhteyksien päässä avaa matkailualallemme isoja mahdollisuuksia, joihin nyt on osattava suunnitelmallisesti tarttua. Venäjällä on, monista Aasian maista puhumattakaan, laaja kasvava keskiluokka, josta iso osa ei koskaan edes ole käynyt ulkomailla. Maantieteelliset etumme huomioon ottaen on vain meistä itsestämme kiinni, miten osaamme tämän valtavan potentiaalin hyödyntää”.

Pirstaloitunut toimiala Alan haasteena on sen suuri heterogeenisuus. Matkailualalla on Suomes-

sa yli 27 000 eri yritystä ja muuta toiseen tulevaisuudessa. Tulevaisuuden mijaa. Yhteistyötä ja aidosti koorditutkimuskeskuksen kehitys- ja varanoitua markkinointia on luvattoman johtaja Olli Hietanen totesi johdatukvähän. Yhteiskunnan tusessaan kärjistetysti, että kirahatkin sirpaloituvat aluekehittämisen sijaan mitä moninaisimpiin eri olisi syytä panostaa liikehankkeisiin. toiminnan kehittämiseen. ”Tälläkin alalla on osatTulevaisuuden vahvuutava ja uskallettava priotemme syntyy erilaisten risoida ja fokusoida. Yhä asioiden yhdistämisestä ja vaativamman asiakaskunasioiden tekemisestä eri nan paineessa on myös tavalla kuin tänään. ymmärrettävä panostaa aiKasvun haasteita ovat empaa enemmän laatuun”. muun muassa verotus, Vapaavuoren mukaan hankala kaavoitusprotarkoituksena on ensin anasessi ja saavutettavuus. lysoida matkailualamme Haasteita lisää myös ”ryhkokonaisuus, sen vahvuumätyhmyys” eli asioiden det ja heikkoudet, minkä pyörittely pienissä saman haluaa jälkeen voidaan panostaa Elinkeinoministeri alan piireissä samojen ihkohottaa matkailun yhteisvalittaviin kärkihankkei- kunnallista painoarvoa. misten kesken. siin ja -teemoihin sekä Ratkaisuiksi toivottiin ryhtyä määrätietoisesti nostamaan mm. yritysten tukemista ilman rasalan yhteiskunnallista asemaa sekä kasta hallintoa ja byrokratiaa. Helposarvostusta. ti saavutettavaa koulutusta yrityksille ”Pidän tärkeänä, että hanke toteutoivottiin lisää. Yhteistyön lisääminen tetaan alusta alkaen hyvässä ja kiintoimijoiden kesken ja matkailun yhteisteässä yhteistyössä alan toimijoiden kunnallisen painoarvon nostaminen kanssa”, Vapaavuori totesi. osaksi kansallista elinkeinopolitiikkaa nousivat keskeisiksi kysymyksiksi. Yritysten tulisi puolestaan pystyä Haasteena ryhmätyhmyys paremmin kuuntelemaan asiakkaita ja kehittää kysyntää vastaavia laadukSeminaarin paneeli keskusteli, mitä kaita tuotteita ja elämyksiä. Suomen matkailu tarvitsee menestyäkKuva: STT-Lehtikuva/Valtioneuvoston kanslia.

Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun ajankohtaisseminaari Helsingin Säätytalolla keräsi syyskuun alussa noin 170 alan ammattilaista keskustelemaan matkailun kehittämisen haasteista ja ajankohtaisista asioista. Mitä matkailuala tarvitsee menestyäkseen ja ollakseen kansainvälisesti kilpailukykyinen?

nin ja tuotekehittelyn keskus, jossa suunnitellaan paitsi olemassa olevien mallien sisustusta, myös visioidaan tulevaisuuden lentomatkustusta. Suunnittelijoiden piirustuspöydiltä onkin jo lähtenyt uusia rohkeita ajatuksia. Ehkä suomalaisetkin pääsevät tulevaisuudessa kokeilemaan koneesta löytyvää interaktiivista golfsimulaattoria tai rentoutumaan yläkannen panoraamanäkymien parissa? Kuka tahansa Hampurissa vieraileva alasta kiinnostunut tai ilmailuharrastaja voi tutustua Airbusin tehtaisiin opastetulla kiertokäynnillä. Noin 2,5 tuntia kestävä kierros on mahdollinen sekä yksittäismatkustajille että ryhmille arkisin maanantaista perjantaihin. JATKUU SIVULLA 6

MEK sulautuu Finprohon Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valmistelun, jonka tarkoituksena on muuttaa Matkailun edistämiskeskus, MEK, osaksi Finpro-kokonaisuutta. Uudistus antaa MEKille mahdolli-

suuden laajentaa toimenpiteitä käytännönläheisen ulkomaanmarkkinoinnin tukemiseen sekä hyödyntää Finpron maailmanlaajuista vientikeskusverkostoa. TEM haluaa sulautumispäätöksellä varmistaa, että sen rahoittamat kansainvälistymispalvelut pystyvät vastaaman paremmin nykyajan haasteisiin. TEM on valmistellut esitystä yhteistyössä Finpron hallituksen sekä keskeisten elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Kaikilla on vahva yhteinen näkemys muutoksen tarpeellisuudesta. MEKin ja uuden Finpron toimintojen yhdistämistä valmistellaan kuluvan syksyn aikana. Muutokseen liittyvät budjettipäätökset tehdään ensi kevään kehysriihessä ja muutokset on tarkoitus viedä käytäntöön vuoden 2014 aikana.

3


SMALin syyskokous m/s Finlandialla ja Tallinnassa

Hallitusvaalit ja laivamatkustuksen näkymät polttopisteessä Suomen matkatoimistoalan liitto ry kokosi reilut 90 jäsentä syyskokoukseensa Eckerö Linen m/s Finlandialla pidettiin toimintaryhmien kokoukset ja Tallinnan Sokos Hotel Virussa toteutettiin työohjelma sekä sääntömääräinen kokous, jonka keskeinen toimi oli liiton vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä hallituksen ja eräiden muiden luottamushenkilöiden valinta. Eero Havia, Tallinna SMALin puheenjohtajan Kirsi-Marja Salosen ja Sokos Hotelsin myyntijohtaja Jarkko Härmälän avaussanojen jälkeen kokousväen eteen istuutui keskeisten varustamojohtajien paneeli.

sa kriiseissä. ”UM on tyytyväinen, mitä enemmän matkatoimistojen palveluita käytetään, koska sieltä tulee matkustajille ensimmäinen turvaverkko myös yllättävien tilanteiden kuten

Matkamessut

Pakettien tuottajat Toimitusjohtajat Mikael Backm a n Viking Lineltä, Björ n Blomqvist Rederiaktiebolaget Eckeröltä sekä Margus Schults Tallink Siljalta kävivät lennokkaan keskustelun laivaliikenteen näkymistä niin instituutioiden, ts. lain ja sääntelyn, ympäristön, mm. LNG -polttoaineen käytön, liikenteen kasvun turvaamisen, palvelun ja tuotteiden kuin jakelun ja matkatoimistoyhteistyön näkökulmista. Alkoholin matkustajatuonti, pitkä baaritiski vai hyvinvointipalveluita, nopearytminen Tallinnan matkustus vs. kahden yön Helsinki-Tukholma risteily nousivat puheeksi erilaisina palvelukonsepteina. Matkatoimistojakelun merkitystä etenkin pakettien tuottamisessa tuotiin esiin, mutta onlinejakelun kasvua eivät varustamojohtajat salailleet.

Kriisivalmiutta Ulkoministeriön kansliayksikön päällikkö Teemu Turunen valaisi UM:n ja matkatoimistojen yhteistyötä alituiseen toistuvis-

tus etenee, pakettimatkan käsite laajenee”, sanoi Päivi Laatikainen-Mattsson. Tällöin myös kuljetus- ja majoitusliikkeet sekä autonvuokraamot kytkeytyisivät nykyistä tiiviimmin valmismatkalakeihin.

SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti esitteli syyskokousväelle UM:n konsuliyksikön päällikön Teemu Turusen.

luonnon ääri-ilmiöiden, terrorismin, väkivaltaisten konfliktien tai pandemioiden syntyessä.” Turunen totesi UM toimipisteiden määräksi maailmalla 91, mutta se on pienenemään päin. ”Tällä hallituskaudella suljetaan vielä edustustot Hampurissa ja Nicaraguan Managuassa.”

Lainsäädäntöuudistus SMALin apulaisjohtaja Päivi Laatikainen-Mattsson valotti EU:ssa työn alla olevan pakettimatkadirektiivin uudistustyön varsin haastavia vastuukysymyksistä, yhtäältä vastuun matkapaketista, toisaalta vakuusvastuun osalta. ”Mikäli uudis-

Tammikuiset Matkamessut tehdään SMALin toimeksiannosta toimialaa varten. Messukeskuksen myyntipäällikkö Lumia Ankkuri korosti Matkamessuja kohtaamispaikkana, mediajulkisuuden ja suoranaisten matkavarausten katalysaattorina, jopa matkakuumeen aiheuttajana. Vuoden 2014 uutuuksia on mm. vapaa-ajan ammattilaisten kohtauspaikka Travel Trade Lounge torstaina, Finavian kanssa Airport – yhteistyöhanke lentoaseman palveluista ja Matka-huutokauppa. Argentiina ja Meksiko tiedetään jo uusiksi näytteilleasettajamaiksi.

Hallitukseen hiukkasen verenvaihtoa Sääntömääräisen kokouksen puhetta valittiin johtamaan kunniajäsen Antti Jaatinen sihteerinä SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 hyväksyttiin soraäänittä kuitenkin toivomuksena ja evästyksenä tilastointiin liittyviä uudistuksia. Vuoden 2014 hallituksen valinta sujui myös kitkatta. Pu-

Viking Linen toimitusjohtaja Mikael Backman (vas.) puhuu ja TallinkSiljan Margus Schults sekä Eckerö Rederin Björn Blomqvist kuuntelevat hymyssä suin.

heenjohtaja Kirsi-Marja Salonen Matkatoimisto Heta, jatkaa toimikautensa toiselle vuodelle. Vaalijärjestyksen mukaisesti toimintaryhmien puheenjohtajat Tuomo Meretniemi Aurinko-

matkat, Virpi Paasonen CWT Finland ja Petri Novitsky Futurist saavat hallituspaikan ja toimintaryhmien varapuheenjohtajat Mikko Pietarinen Matka-Vekka ja Olli Miettinen

Matka-Miettinen Saimaatours saavat liiton hallituksen varajäsenen paikan. Syyskokouksen päätöksellä SMALin hallituksessa jatkavat Taru Keronen Matkatoimisto Area ja Sinikka Laukas Kouvolan Matkatoimisto ja uutena Matti Palermaa Olympia Kaukomatkatoimisto, kun Heikki Julin luopuu hallituspaikastaan. Varajäsenet Päivi Putro ja Antti Haukkamaa eivät enää olleet käytettävissä. Niinpä SMALin hallitukseen uusiksi varajäseniksi valittiin Anne-Marjut Väänänen Travellink ja Petter Mikkonen Pohjolan Matka. Toiminnantarkastajiksi valittiin Ida Toikka-Everi Eckerö Line sekä Marco Palmu Tallink Silja.

Matkailijamäärä kaksinkertaistuu, rahankäyttö kolminkertaistuu

EU-Venäjä -viisumivapaus toisi jättipotin Suomeen Euroopan Unionin ja Venäjän välinen viisumivapaus kasvattaisi merkittävästi venäläisten matkailijoiden määrää, valtion verotuloja ja loisi uusia työpaikkoja matkailun ja kaupan alalle, tuore tutkimus kertoo. Esa Aalto Lappeenrantalainen Tutki-

mus- ja Analysointikeskus TAK Oy ja Itä-Suomen yliopisto tekivät tutkimuksen Moskovassa, Pietarissa ja Leningradin alueella asuvien venäläisten matkustamisesta Suomeen. Siinä selvitettiin venäläisten matkustuskäyttäytymistä 4 000 henkilön haastatteluilla.

Kovia kasvulukuja

Piipahda pikkujoulumatkalla Tallinnassa. Porukka kasaan ja m/s Finlandialle. Tee pikkujouluista vuoden hauskin juhla – lähde hyvässä seurassa suomalaiselle m/s Finlandialle. Laiva on täynnä mukavaa menoa, elävää musiikkia sekä herkullista ruokaa. Samalla reissulla hankit juhlajuomat, joululahjat ja muut tuliaiset edulliseen merihintaan. Muistathan, että saat kaikista laivaostoksista Tallinnass S-Etukortilla Bonusta. a

aikaa reilu t 5h Matka-aika 2,5 h

Tiedustelut/tarjouspyynnöt Eckerö Line ryhmämyynti puh. 09-2288 540 tai ryhmat@eckeroline.fi

eckeroline.fi N I M E S TÄ Ä N H U O L I M AT TA S U O M A L A I N E N

4

Viime vuonna venäläiset tekivät Kaakkois- ja Etelä-Suomen raja-asemien kautta Suomeen noin neljä miljoonaa matkaa. Viisumivapaus kasvattaisi varovaisen arvion mukaan matkojen määrän vähintään 7,1 miljoonaan. Matkailijat jättäisivät Suomeen vähintään kolme miljardia euroa. Matkailutulon määrä kasvaisi näin yli 2 miljardilla. Venäläisten tuoteostot tulisivat yli tuplaantumaan ja rahan käyttö palveluihin yli viisinkertaistumaan. Venäläisten yöpymisten määrä kohoaisi tutkimuksen perusteella vähintään nelinkertaiseksi nykyisestä 2,6 miljoonasta yöstä 11,4 miljoonaan. Se aiheuttaisi haasteita Suomen nykyiselle majoituskapasiteetille erityisesti sesonkiaikoina. Yöpymisten kasvu olisi suurinta Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla.

Tulevaisuudessa häämöttävä viisumivapaus luo haasteita myös raideliikenteeseen. Allegro-junan matkustajamäärät ovat kasvaneet vuodessa yli 30 prosenttia.

sujuvuutta on parannettava”, toteaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Viisumivapauden myötä etenkin matkojen Moskovasta Suomeen arvioidaan lisääntyvän. Moskovassa EU-viisumin hankkiminen on nykyisellään iso prosessi ja moni matkailija valitseekin helpomman matkakohteen, kuten Turkin tai Egyptin. Pietarista ja rajan lähialueilta sen sijaan matkustetaan Suomeen jo tottuneesti ja viisumin saa suhteellisen helposti. Rajan pinnasta saavutaan usein monikertaviisumilla, eikä matkailu näiltä alueilta enää todennäköisesti kasvaisi merkittävästi.

Työllisyyttä ja talouskasvua

Haasteita raideliikenteeseen

”Viisumivapaus kasvattaisi merkittävästi valtion verotuloja ja työpaikkoja. Venäläisten matkailijoiden määrän lisääntyminen loisi yli 12 000 uutta kokoaikaista työpaikkaa kaupan ja matkailupalveluiden toimialoille”, toteaa TAK Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka. ”Viisumivapaus on yksi harvoista konkreettisista keinoista lisätä merkittävästi työllisyyttä ja talouskasvua Suomessa. Suomi on tiukassa kilpailussa muiden maiden kanssa, mutta venäläisten kiinnostus maatamme kohtaan on valtava. Etenkin Moskovan seudulla Suomi tunnetaan kuitenkin vielä huonosti. Matkailun edistämiskeskuksen markkinointiresursseja onkin lisättävä. Myös rajaliikenteen

Tutkimuksen mukaan juna- ja lentomatkojen määrä moninkertaistuisi ja näillä kulkuneuvoilla matkustavien osuus kasvaisi. Junan markkinaosuus Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä on jo kasvussa, kertoo VR:n Venäjän liikenteen liikennepalvelujohtaja Riitta Piistari. ”Vuonna 2012 Suomen ja Venäjän välillä tehtiin noin puoli miljoonaa junamatkaa. Tämän vuoden tammi-elokuussa rautateillä matkusti jo noin 20 prosenttia viimevuotista enemmän matkustajia. Helsinki-Pietari-välillä liikennöivän Allegro-junan matkustajamäärät kasvoivat yli 30 prosenttia”. ”Allegron kapasiteettia voimme jo nyt rajoitetusti lisätä. Myös Helsinki-Moskova-välil-

lä kulkevan Tolstoi-junan pituutta voidaan lähteä kasvattamaan. Tolstoin reitille voidaan asettaa myös päivittäinen toinen juna, kuten on jo tehtykin muun muassa vuodenvaihteen korkeasesongin aikana. VR ja Venäjän rautatieyhtiö RZD pyrkivät kehittämään Helsingin ja Moskovan välistä yöjunaliikennettä uusimalla kalustoa ja parantamalla aikatauluja.” ”On myös muistettava, että viisumivapaus ei pelkästään lisäisi venäläisten matkustusta Suomeen, vaan vastaavasti myös suomalaisten matkustaminen Venäjälle lisääntyisi. Lisäksi muiden EU-maiden kansalaiset käyttäisivät Suomea enemmän kauttakulkupaikkana Venäjälle. Mikäli matkustaminen lähtee jyrkkään kasvuun, ei nykyinen kapasiteettimme kuitenkaan riitä. Rataverkon on myös oltava kunnossa molemmin puolin rajaa”, Riitta Piistari toteaa.

Aikaisintaan vuonna 2018 EU ja Venäjä neuvottelevat parhaillaan viisumivapauden toteuttamisesta. Viisumitta voisi optimististen arvioiden mukaan matkata jo vuonna 2018. Rajatarkastukset eivät kuitenkaan poistuisi, vaan esimerkiksi omaisuusrikoksiin Suomessa syyllistyneiltä voi tulevaisuudessakin estää maahanpääsyn käännytyspäätöksillä. Viisumivapauden myötä liikennerikkomusten ja muiden pienten rikosten arvellaan todennäköisesti lisääntyvän.

7 • 2013 october


Pääkirjoitus lokakuu 2013

U

utiset maailmalta kertovat, että liikematkatoimistojen virkailijat siirtyvät laajassa mittakaavassa kotitoimistoihin. USA:ssa American Express sulkee kaikki jäljellä olevat 20 toimistoaan ja siirtää työntekijänsä työskentelemään kotoa käsin. Kotityöskentelyä tukee keskustoimisto, joka tarjoaa työntekijöille teknologian, koulutuksen, markkinoinnin ja taustajärjestelmät. Muutos on melkoinen vedenjakaja jo siksikin, että American Express oli ensimmäisiä matkatoimistoja yli 150 vuotta sitten. Nyt pelkästään USA:ssa yli 40 000 matkatoimistovirkailijaa on siirtynyt tekemään työtä kotoaan käsin. Australiassa TravelManagers –niminen liikematkatoimisto toimii samalla konseptilla ja työllistää lähes 500 ammattilaista kodeissaan. Myöskin täällä Suomessa Carlson Wagonlit on osittain siirtymässä tähän Work@home –nimen saaneeseen malliin. Muutos heijastaa matkatoimistoalan muutosta ja kustannuspaineita. Toimitilojen aiheuttamat kustannukset ovat matkatoimistojen kolmanneksi suurin erä henkilöstökulujen ja IT:n jälkeen. Siirtämällä työskentely koteihin voi matkatoimisto säästää tästä kustannuserästä. Suomessa liikematkatoimistojen johto on peräänkuuluttanut lisää joustoa palkkarakenteisiin ja työskentelymuotoihin. Vaikka kotityöskentely ei välttämättä vaikuta palkkamalliin, avaa se kuitenkin oven uudenlaiselle joustolle. Työn ja kodin välinen raja hämärtyy. Alan työntekijöille muutos on järisyttävä. Matkailualan väen perinteisesti voimakas sosiaalinen yhteenkuuluvuus muuttaa muotoaan ja kanssakäyminen hakeutuu uusiin välineisiin. Tällainen muutos ei varmastikaan ole kaikille mieluinen. Muutos voi kuitenkin olla myös mahdollisuus. Kotityöskentely mahdollistaa ns. epätyypilliset työsuhteet ja sen, että työnteko ja lastenhoito nivoutuvat toisiinsa uudella tavalla ilman tiukkaa rajaa kahden toiminnan välillä. Vaikka matkatoimistojen kotityöskentely ottaa vasta ensi askeleitaan täällä Suomessa, ei ole vaikeaa ennustaa, että ilmiö yleistyy täälläkin. Siihen olisi sekä alan työnantajien että työntekijöiden viisasta yhdessä alkaa valmistautua.

Matkailualan väen sosiaalinen yhteenkuuluvuus muuttaa muotoaan

Kuva: Nils Hendrik Müller

Autostadt koko komeudessaan. Vasemmalla näkyvät tehtaan piiput, rannalla Ritz Carlton hotelli ja taustan korkeisiin torneihin ajetaan tehtaalta tulleet uudet autot. Muut rakennukset ovat eri automerkeille omistettuja paviljonkeja.

Vauhtia, moottorin jylinää ja kunnon ruokaa

Saksa on autofriikkien ihannekohde Testiratakeitaat odottavat kokousporukoita Koeajo Porschen testiradalla, johon on otettu elementtejä maailmankuluista Formula-radoista; Lamborghinin veret seisauttavan äänimaailman kokeminen; autojen reilu satavuotinen historia ja Volkswagenin tehdaskierros. Se on herkkua miehelle kuin miehelle – ja miksei naisellekin. Leena Aalto, Saksa Kun miesporukka lähtee ko-

kous-, kongressi- tai incentivematkalle ja heille pitäisi keksiä jokamiehen unelmakohde, suunnaksi kannattaa ottaa Saksa. Porschen tehtaat ja Autostadt pitävät takuuvarmasti osanottajat tyytyväisinä. Lento Berliiniin, tunnin junamatka ja porukka on perillä Saksan automaailman keskuksissa. Joko Saksan toiseksi suosituimmassa elämyskohteessa Autostadtissa tai Leipzigin lähellä Porschen tehtailla.

Historiaa ja koeajoa Uuden VW:n ostaja voi halutessaan noutaa tuliterän autonsa suoraan tehtaalta. Alueella on omat eksklusiiviset tilat uutta autoa hakeville. Kahdesta korkeasta parkkitalosta noudetaan lähes 500 autoa päivässä. Jokaiselle auton hakijalle on oma henkilökohtainen asiantuntija, joka luovuttaa auton asianmukaisine opastuksineen ja erikoiskohteluineen. Autostadt on autoharrastajien mekka. Siellä kävi viime vuonna 2,3 miljoonaa vierasta. Elämyspuisto on syntynyt Volkswagenin tehtaan kupeeseen 13 vuotta sitten. Alueella on upea automuseo, missä on esillä kymmeniä historiallisia autoja, ensimmäinen ajopeli on 125 vuoden takaa. Volkswagenin automerkit ovat saaneet omat paviljonkinsa; Audi, Škoda, Seat, Lamborghini ja Volkswagen. Vuosi sitten avattiin oma paviljonki myös

Kuva: Lars Landmann

Internet-ajan kotikutojat

dia-talon muotoja ja siellä niin ovenkahvat kuin huonekalutkin ovat Aallon suunnittelemia. Ja kun kaupunki on kierretty odottaa Ritz Carltonin ylellinen spa ja kenties lasi kuohuvaa.

Rata-ajoa Porschella

Kahdesta autotornista haetaan päivittäin 500 upouutta autoa.

Porschelle. Täällä voi myös ajaa harjoitusradalla ja testata täysin sähköisen VW:n.

Makuelämyksiä Alueen yhdeksän ravintolaa ruokkii päivittäin lähes viisi tuhatta vierailijaa. Kaikki ravintolat vannovat lähi- ja kausiruoan nimeen. Tarjoilija osaa kertoa miltä tilalta lautasella olevat vihannekset ja kana tulevat. Tehtaan kyljessä on myös viiden tähden Ritz Carlton hotelli ja hotellissa kolmen tähden Michelin –ravintola, Aqua. Myös naisille löytyy tekemistä, mikäli autot eivät kiinnosta. Kaupungissa on hyvä factory outlet ja kiinnostavia museoita. Siellä on myös Alvar Aallon suunnittelema Alvar Aalto-kulttuuritalo, missä nykyisin toimii kirjasto, kulttuurivirasto sekä ravintola. Vuonna 1962 käyttöön vihityssä talossa on paljon Finlan-

Toinen huikea kohde on reilu tunti junalla etelään, Leipzigiin. Sen kupeessa sijaitsee Porschen tehdas, missä pääsee tehdaskierroksen lisäksi ajamaan valitsemaansa Porschea yhtiön omalla testiradalla. Rataan on otettu elementtejä monista maailmankuuluista formularadoista. Vaihtoehtona on joko lähteä ammattikuljettajan kyytiin tai päästä itse ohjaimiin ja ottaa ammattikuljettaja kyytiin. Tehtaan ja radan vieressä olevassa päärakennuksessa on myös erinomaiset kokoustilat sekä hyvä ravintola. Ja tietysti Porsche-kauppa.

vain parinkymmenen minuutin matka. Leipzigin kaupunki on jo itsessään upea matkakohde. Mikäli vaimot ovat matkassa mukana, voivat he miesten Porsche-päivän aikana tutustua vaikka kaupungin kulttuuritarjontaan. Leipzigissa ovat asuneet mm. Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy ja Robert Schumann. Täältä on kotoisin myös maailmankuulun Tuomaskirkon, St.Thomasin, poikakuoro, joka täytti viime vuonna 800 vuotta. Poikien laulua voi käydä kuuntelemassa mm. St.Thomasin kirkossa. Leipzigissa on myös mahtavia ruokapaikkoja, viinikellareita ja baareja. Kävelykaduilla ja lukuisilla talojen läpi kulkevilla kujilla on merkkiliikkeitä ja pieniä käsityöpajoja. Lisätietoja autostadt.de ja porsche-leipzig.com.

Autofriikkien ihannekohde

Porschen tehtailla voi valita monesta erilaisesta ajokokemuksesta. Kallein on automallista riippuen 700-950 euroa maksava omakohtainen ajonautinto testiradalla. Pakettiin sisältyy kierros tehtaalla, lounas ja testiajo.

Kulttuurivaihtoehto Porschen tehtaan vieressä ei ole hotellia, mutta kaupunkiin on

Saksassa löytyy autofriikeille myös muita kohteita. Stuttgartiiin suuntavat Mersun ja Porschenkin ystävät. München on pyhitetty BMW:lle ja 40 minuutin ajomatkan päässä sijaitseva Ingolstadt Audille. Dresden on Volkswagen kotikaupunki. Vauhdikasta menoa kokouspäivien lomassa saa myös takuuvarmasti Nürburgringin radalla. Sinne pääsee kätevimmin Düsseldorfin kautta. Lisätietoa autokohteista saa mm. Saksan matkailutoimistosta, puh. 09 6122 1239.

VITOSEN VIERAANA: Filosofian tutkija ja kouluttaja Lauri Järvilehto, Filosofian Akatemia

Kohti uutta palvelu­keskeistä maailmaa Maailma on murroksessa, eivätkä palvelualat ole jääneet tästä höykytyksestä sivuun. Tietokonejärjestelmät syrjäyttävät asiakaspalvelijoita ja robotit tulevat jo koteihinkin siivoamaan. Samaan aikaan uusi maailma tarjoaa kuitenkin aivan uudenlaisen mahdollisuuden palvelualoille. Viime vuosina on puhuttu paljon finanssikriisistä ja sen aiheuttamasta lamasta. Tähän mennessä lie kuitenkin selvää, ettei kyse ole mistään lamasta, josta ponnahdetaan pian takaisin ja asiat ovat niin kuin aina ennenkin. Metsäteollisuus porskuttaa. Nokian kännyköitä myydään pilvin pimein. Matkatoimistossa virkailija ottaa hymyillen vastaan. Tablettitietokoneet, mobiilimurros ja Ebookers ovat muuttaneet maailmaa pysyvästi. Ja muutostahti ei tule tästä hidas-

7 • 2013 lokakuu

tumaan. Jos katsotaan teknologisia murrostapahtumia, on tahti vain kiihtynyt. Gutenbergin kirjapainon ja kehruu-Jennyn välillä ehti kulua vuosisatoja. Teollisen vallankumouksen myötä muutosväli typistyi vuosikymmeniin. 2000-luvulle tultaessa uusia murroksia tapahtuu jo melkein vuosittain. Kännykät, tekstiviestit, Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, älykännykät. Eikä loppua näy.

Intohimo kohtaa maailman tarpeet Tässä uudessa alati nopeammin muuttuvassa maailmassa korostuu yksilön motivaatio päivittää omaa osaamistaan, pitää mielenkiintoa yllä tekemistä kohtaan – ja palvella toisia ihmisiä. Uudessa maailmassa olennaista on tunnistaa, minkälaiset arjen ak-

tiviteetit ovat yksilöllisesti palkitsevia ja miten näillä aktiviteeteilla voi tuottaa aitoa hyötyä tai iloa toisille. Ketterä ja muutosvoimainen kutsumustyö löytyy sieltä, missä intohimo kohtaa maailman tarpeet. Maailma on muuttumassa kovaa vauhtia. Vanhoihin rakenteisiin takertuminen ei johda kiihtyvässä muutostahdissa hyviin lopputuloksiin. Kuten Mikael Jungner linjaa, on siirryttävä hallintakeskeisestä johtajuudesta ketterään johtajuuteen. Ketteryyden ytimessä on nimenomaan kyky tunnistaa oma intohimo ja sen kautta palvella toisia ihmisiä tuottamalla heille aitoa hyötyä tai iloa. Mitä nopeammin maailma verkottuu ja teknologisoituu, sitä enemmän paradoksaalisesti korostuu ihmiskohtaamisen tärkeys. Tässä uudessa maailmassa

tarvitsemme aitoa intohimoa joka kääntyy toisten ihmisen palvelemiseen. Tarvitsemme avoimuutta ja autenttisuutta: arjen kohtaamisissa koettuja hymyjä ja halua auttaa. Autenttista kohtaamista ei voi johtaa Excelillä tai prosesseilla. Tätä autenttisuutta voimme ruokkia vasta kun se kumpuaa ihmisestä itsestään, sisäisestä motivaatiosta.

Vapaus, virtaus ja vastuu Vapaus tarkoittaa sitä, ettei ihminen koe tekemistään pakotetuksi ylhäältä käsin. Se ei tarkoita, ettei rajoja olisi lainkaan. Jopa vuorotyötä tekevä ihminen voi kokea vapautta pystymällä vaikuttamaan omaan työnkuvaansa tai sisältöön. Esimerkiksi bussikuski voi päättää piristää ihmisten arkea tervehtimällä heitä iloisesti. Tämä lisää sekä

tekijän omaa vapauden kokemusta että kuskin ja asiakkaiden hyvinvointia. Virtaus tarkoittaa osaamisen kokemuksia. Siis sitä, että tekijä kokee saavansa hienoja juttuja aikaiseksi työssään. Tämän juurena on ennen kaikkea yksilöllinen mielenkiinto: se, minkälaisiin aktiviteetteihin ihminen luontaisimmin ohjautuu. Lopuksi, vastuu tarkoittaa oman intohimon ja osaamisen suuntaamista toisten hyödyksi. Vastuu tarkoittaa sitä, että oma toiminta liittyy osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta, oli sitten kyseessä oma tiimi tai perhe, oma työorganisaatio tai kansakunta tai jotain suurta ja hengellistä. Vastuu motivaattorina tarkoittaa sitä, että oma vapaus ja virtaus suunnataan kohti toisten ihmisten palvelemista. Vaikka uusi maailma syrjäyt-

tääkin monia perinteisiä palveluammatteja, on palveluammateilla ihan uudenlainen merkitys kiivastahtisessa muutosmaailmassa. Muutostahti vaatii intohimoa ja ennen pitkää kutsumustyötä. Kutsumustyö on palvelutyötä. Uudessa maailmassa jokainen ammatti onkin palveluammatti.

Lauri Järvilehto Filosofian tutkija ja kouluttaja Filosofian Akatemia

5


Airbus ennustaa lentokoneiden määrän kaksinkertaistuvan 20 vuodessa JATKUU SIVULTA 3

Megakaupunkien määrä tuplaantuu Airbusin globaali markkinaennuste arvioi, että tulevaisuudessa varsinkin kehittyvillä markkinoilla matkustetaan yhä enemmän lentämällä. Katsauksen mukaan seuraavan 20 vuoden aikana lentoliikenne kasvaa 4,7 prosenttia vuodessa, mikä merkitsee sitä, että vuoteen 2032 mennessä maailmalla käytössä oleva lentokonekalusto kaksinkertaistuu yli 36 000 lentokoneeseen. Talouden kasvu, keskiluokkien laajentuminen, matkustamisen helppous, kaupungistuminen, turismi ja muuttoliike ovat tekijöitä, jotka lisäävät yhteyksiä ja matkustamista. Kaupungistuminen johtaa niin sanottujen megakaupunkien määrän kaksinkertaistumiseen nykyisestä 42:sta 89:ään vuoteen 2032 mennessä. Maailman pitkien reittien liikenteestä yli 99 prosenttia kulkee näiden keskusten välillä tai niiden läpi. Liikenteen kasvun takia len-

Ranska on sitoutunut turismin kehittämiseen Maailman suosituin matkailumaa pyrkii entistäkin vaikuttavammaksi. Se nähtiin Kööpenhaminassa järjestetyssä Pohjoismaisessa workshopissa. Tämä parittomina vuosina toistuva biennaali on kasvanut jo mittavaksi tapahtumaksi. Juhani Paavonsalo, Kööpenhamina

Beluga -rahtikoneen kitaan uppoaa valtava määrä tavaraa.

tokoneiden keskimääräinen koko on noussut 25 prosenttia, kun lentoyhtiöt tilaavat aiempaa suurempia koneita. A380:n kaltaiset suuret lentokoneet ja niiden korkea käyttöaste auttavat hyödyntämään rajallisia nousu- ja laskeutumisaikoja tehokkaasti. Näin lentävien matkustajien määrää voidaan nostaa lisäämättä lentoja.

Aasia kasvun veturina Vuoteen 2032 mennessä Aasian-Tyynenmeren alueen liikenne nousee ykköseksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan ohi. Alueen liikenne kasvaa 5,5 pro-

senttia eli keskivertoa nopeammin. Näin alueen lentokoneiden kysyntä nousee 36 prosenttiin kaikista uusista lentokoneista. Seuraavana tulevat Eurooppa (20 prosenttia) ja Pohjois-Amerikka (19 prosenttia). Halpalentoyhtiöiden menestys etenkin Euroopassa ja yhä enemmän myös Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa avaa uusia markkinoita ja tuo lentämisen edut uusien matkustajien ulottuville näillä alueilla. Vuoteen 2032 mennessä halpalentoyhtiöt nostavat markkinaosuutensa nykyisessä 17 prosentista 21 prosenttiin, Airbus ennustaa.

Tulevaisuuden lentokoneen näköalakannella nautitaan huikeista näkymistä pilvien yläpuolella.

6

“Addicted to France” Kööpenhaminassa

Kööpenhaminan Tivoli-hotellissa järjestetyssä tilaisuudessa esittäytyi myös Atout France -organisaation eli Ranskan matkailutoimiston Pohjoismaiden uusi johtaja Benoit Chollet. Hän on tehnyt paluun takaisin vanhalle mantereelle Eurooppaan edellisestä asemapaikastaan Yhdysvalloista.

Monipuolista kehitystä Workshopin esittelypöytien lukumäärä oli kasvanut edellisestä kerrasta 35:stä 56:een ja ranskalaisia näytteilleasettajia oli nyt 47 sijasta 64. Ennakkoon buukattuja tapaamisia oli noin 1200 kpl. Nykyisin yli 7% Ranskan bruttokansantuotteesta tulee turismista, ja se muodostaa maan suurimman yksittäisen elinkeinosektorin sekä työllistää yli miljoona ihmistä. Vuosittaiset investoinnit matkailuun ovat 12,7 Mrd. euroa. Erityiskohteena on mm. kansallisten lentokenttien modernisointi. Pohjoismaista saapuu Ranskaan lomailijoita eniten Ruotsista, sitten Tanskasta, Norjasta ja Suomesta. Tämän vuoden alkupuoliskolla pohjoismaiset hotelliyöpymiset ovat kasvaneet 10,6%. Kaiken kaikkiaan pohjoismaalaiset vastaavat noin 3% kaikista Ranskan ulkomaalais-

Ranskan Matkailun edistämiskeskuksen tiimi, joka vastaa Pohjoismaiden markkina-alueesta, vasemmalta johtaja Benoit Chollet, lehdistövastaava Christine Aby ja apulaisjohtaja Caroline Dal´lin.

yöpymisistä. Reilun vuoden virassa ollut presidentti Francois Hollande on määrännyt turismin Ranskan keskeisimpien kansallisten tavoitteiden ohjelmaan. Jo nyt Ranska on maailman suosituin matkailukohde 83 miljoonan vuosittaisella kävijämäärällään. Viime vuonna turistien käyttämä keskimääräinen rahamäärä kasvoi Ranskassa 6,3% ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 jälkeen.

Hyviä syitä matkaan Kööpenhaminassa muistutettiin Ranskan vuoden 2014 perinteisistä tapahtumista mm: Kesäkuussa Maailman musiikin festivaalit Pariisissa, mis-

sä kaikki konsertit ovat aina ilmaisia. Kesäkuun lopulla autourheilun klassinen kestävyyskisa Le Mans 24 tuntia ajetaan samannimisessä kaupungissa. Heinäkuussa Jazz à Juan Rivieralla; reilun viikon mittaiset jazz-festivaalit ovat monen mielestä alansa tyylikkäimmät tapahtumat. Chorégies d´Orange eli kesäiset klassisen musiikin juhlat pidetään ainutlaatuisessa kreikkalais-roomalaistyylisessä ympäristössä eteläranskalaisessa Orangen kaupungissa. Jokakesäinen Tour de France on maantiepyöräilyn tunnetuin ja arvostetuin jännitysnäytelmä monessakin mielessä. Elo-syyskuussa järjestetään Normandiassa ratsastusurheilun maailmanmestaruuskilpailut ja keskikesällä lautasurffauksen MM-kisat Seignossessa. Joka syksyiset Fête de la Gastronomie -päivät ovat kulinarismin makujuhlat ympäri koko Ranskan. Loppusyksyn Nuit Blanche Paris on “Taiteiden yö”, jolloin vietetään avointen ovien iltaa museoissa, kirkoissa, puistoissa, puutarhoissa, kirjastoissa ja yliopistoissa. Joulukuussa Lyonin Fête des Lumiéres on spektaakkelimainen valo- ja laservalaistu kaupunkishow.

7 • 2013 october


OBSERVER

Turkin suosikkikohde houkuttelee vuodesta toiseen

Kehittyvästä Alanyasta löytyy muutakin kuin pelkkää rantaa Ensikertalainen Turkin-matkaaja koki Alanyassa miellyttävän yllätyksen. Turkin Rivieraksikin kutsutulla Välimeren ranta-alueella sijaitseva Alanya oli muutakin kuin pelkkä massaturismikohde. Alueella on myös paljon tarjottavaa historiasta, kulttuurista ja luonnosta kiinnostuneille. Esa Aalto, Alanya Vaikka Alanya on yli kahdella miljoonalla vuosittaisella matkailijallaan yksi Välimeren suosituimmista matkailukohteista, on se silti onnistunut säilyttämään oman charminsa. Meren huuhtelemien rantojen ja parin kilometrin korkeuteen kohoavien Taurus-vuoriston huippujen väliin jäävässä kaupungissa asuu noin 140 000 asukasta, joista ulkomaalaisten osuus on jo parikymmentä tuhatta.

Oma asunto Turkista ”Suomalaiset omistavat Alanyassa jo kolmisen tuhatta asuntoa. Oman loma-asunnon ostaminen Turkista on yhä suositumpaa. Tänne ei kuitenkaan hakeuduta pelkästään taloudellisista tai ilmastosyistä, vaan monet mainitsevat yhtenä tärkeänä tekijänä myös turkkilaisten ystävällisyyden”, kertoo rakennus- ja kiinteistönvälitysalalla Alanyassa toimiva Minna Rautiainen-Cimrin. ”Monet saapuvat tänne talvehtimaan syksystä kevääseen ja palaavat Suomeen kesäksi antaen huoneistonsa vuokralle. Oman asunnon hinta vaihtelee sijainnin, tason ja palveluiden mukaan. Keskimäärin oman huoneiston saa 1000–1500 euron neliöhinnalla”.

Suomalaiset suosittuja ”Matkailijoita Suomesta saapuu vuosittain toista sataa tuhatta. Yli puolet suomalaisturisteista on täällä jo toista tai useampaa kertaa. Pohjoismaalaiset näyttävätkin haluavan viettää lomansa aina samassa tutussa paikassa. Suomalaiset ovat muutenkin suosittuja, sillä heitä saapuu suurin joukoin kesän huippusesongin ulkopuolellakin, kuten huhti- ja lokakuussa, ja näin he tasapainottavat markkinaa”, sanoo Minnan puoliso Sükrü Cimrin, joka rakennus- ja kiinteistöprojektiensa ohella toimii myös Alanyan matkailun edistämissäätiön ALTAVin varapuheenjohtajana.

Puitteet kunnossa Säätiö yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita, mukana on kunnallisten matkailuelinten lisäksi mm. paikallinen kauppakamari ja matkailu- ja hotellialan yrittäjiä. Yhdessä pyritään lisäämään kohteen houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Paljon on jo saavutettukin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kaupunki on kehittynyt paljolti juuri matkailijoiden tuoman lisätulon ansiosta. Turismi on jo ohittanut maatalouden alueen pääasiallisena elinkeinona. ”Matkailijat myös vaativat paljon, ja meidän pitää huolehtia siitä, että puitteet ovat sellaisia, että he tulevat tänne yhä uudelleen. On siis välttämätöntä panostaa toimivaan infrastruktuuriin, siistiin ympäristöön, puhtaisiin rantoihin, monipuolisiin palveluihin ja turvallisuuteen”, Sükrü korostaa. ”Vilkas taide-, kulttuuri- ja urheiluelämä on myös tärkeää paitsi paikallisten asukkaiden, myös turistien viihtymiselle”. Jutun tekohetkellä syyskuun lopulla Alanyan vuosittainen jazz-festivaali lukuisine

7 • 2013 lokakuu

konsertteineen oli juuri polkaistu käyntiin.

Uusia kenttiä ”Uusista kehitysprojekteista mainittakoon muun muassa viiden kansainvälisen tason golfkentän rakentaminen Alanyan ympäristöön. Nyt lähimmät kunnon kentät sijaitsevat Belekissä yli sadan kilometrin päässä, mikä tuntuu olevan liian pitkä matka golfin harrastajille”, Alanyan kaupunginjohtaja Hasan Sipahioglu toteaa. ”Odotamme myös Gazipasan lentokentän laajennuksen hyödyttävän meitä merkittävästi. Lentokentältä Alanyaan on vain 45 kilometrin matka, eli matka-aika kentältä vähintäänkin puolittuu verrattuna nykyisin käytettyyn Antalyan lentokenttään.” Ensimmäisenä matkanjärjestäjänä Suomessa lennot Gazipasaan aloittaa Finnmatkat ensi kesänä.

All inclusive haasteena hotelleille ”Pääosa Alanyan hotelleista on yksityisiä, paikallisia perheomisteisia hotelleja. Suuret kansainväliset ketjut loistavat poissaolollaan”, kertoo Alanyan hotelliyrittäjien liiton ALTIDin puheenjohtaja Gülcin Güner. Yksi syy tuntuu olevan suhtautumisessa all inclusive-konseptiin, joka on nyt muutenkin kuuma peruna keskusteluissa. Monet matkanjärjestäjät suorastaan vaativat hotelleja panostamaan all inclusiveen, mikä ei aina ole hotellien saati paikallisten ravintolayrittäjien mieleen. Kuka sitten haluaa all inclusivea? ”Ainakin matkanjärjestäjien mielestä asiakkaat. Kansallisuuksissa on kuitenkin tässä kohtaa eroa. Venäläisturistit esimerkiksi suorastaan vaativat täysihoitoa”. Samoilla linjoilla on myös Deturin aluejohtaja Terhi Alanya. ”Suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset ovat perinteisesti suosineet huoneistohotelleja ilman aterioita, tai korkeintaan aamiaisella. Pahimmassa tapauksessa all inclusiven yleistyminen saattaa jopa uhata paikallisen ravintolatarjonnan monipuolisuutta. Ja onhan ihan eri asia käydä ulkona syömässä vaikka joka ilta eri paikassa, kuin istua aina oman hotellin `kouluruokailussa´”.

Alanyan tärpit HISTORIA. Alanyan alueella on ollut asutusta jo kivikaudella. Vuorotellen sinne ovat jättäneet jälkensä kreikkalaiset, roomalaiset, bysanttilaiset, seldzukit ja ottomaanit. 800 vuotta vanha linnoitus kohoaa kaupungin läntisen ja itäisen osan jakavalla niemellä. Linnoituksen muurien sisäpuolelle jää myös vanha kaupunki eli Tophane, jonka satoja vuosia vanhojen talojen raunioita on viime vuosina alettu jälleenrakentaa. Kapeilla kaduilla ja alas telakalle, Punaiselle tornille ja satamaan vievillä kujilla voi nauttia alueen uneliaasta tunnelmasta. Vanhasta kaupungista löytyy myös uutta toimeliaisuutta kaupungin ensimmäisten boutique-hotellien muodossa. Persoonallista, yksilöl-

Raskaita taakkoja Air Francella on viime aikoina ollut kiusallisia vastoinkäymi-

siä. Syyskuun alussa ilmeisesti yhtiön sisällä operoiva rikollisliiga lastasi Venezuelan Caracasista Pariisiin matkaavaan koneeseen peräti 1,3 tonnia kokaiinia. Lasti oli pakattu kolmeenkymmeneen matkalaukkuun, jotka tuotiin koneeseen ohi tavanomaisen turvatarkastuksen. Nopea laskutoimitus kertoo, että jokainen laukku painoi yli 40 kiloa. Yleensä matkatavarankäsittelijät nostaisivat näin raskaista laukuista äläkän, mutta nyt heillä taisi olla niin sanotusti sormensa pelissä. Pariisinkin päässä laukut sujahtivat muualle kuin laukkuhihnalle matkustajien töllistettäväksi. Kahdensadan miljoonan euron arvoinen lasti jäi kuitenkin viranomaisten haaviin. Venezuelassa kolme rajavartioston huumeiden vastaisen (!) yksikön työntekijää on pidätetty. Euroopan päässä puolestaan on kuusi Ison Britannian ja Italian kansalaista pidätetty. Viranomaisten katseet kohdistuvatkin Calabrian mafiaan, joka hallitsee 80 % Euroopan kokaiinikaupasta. Muutama päivä myöhemmin Air France joutui ilmoittamaan, että 1,6 miljoonan euron arvosta kultaharkkoja oli varastettu Pariisista Zürichiin matkaavasta koneesta. Tässäkin tapauksessa lentokenttäviranomaiset ovat joutuneet myöntämään, että rosvoilla on täytynyt olla rikoskumppaneita lentokenttäväen keskuudessa. Mitä opimme tästä? Älä lähetä raskaita arvolasteja Air Francella, niiden perillemenosta ei voi olla varma. Matkatavaran käsittelijöille kannattaa maksaa kunnon palkkaa, ettei heidän tarvitse hankkia lisätienestejä virapelihommilla.

Päivän meriretkelle pääsee monenlaisella aluksella, ohjelmavaihtoehtoja löytyy venäläisestä tico-tico-meiningistä hillitympään pohjoismaiseen menoon.

Minna ja Sükrü Cimrin ovat mukana Alanyan matkailu- ja kiinteistöbisneksessä. Oma hotellikin on valmistumassa parin vuoden sisällä.

Alanyan vanha kaupunki on rauhallinen keidas keskellä kaupunkia. Täällä voi vierailla vaikka kurpitsoista lampunvarjostimia tekevän käsityöläisen työpajassa.

listä majoitusta tarjoavat viiden huoneen Centauera sekä 11 huonetta käsittävä Villa Turka. Muutaman kymmenen kilometrin säteellä Alanyasta löytyy lukuisia Antiikin ajan kaupunkien raunioita. Uusia löytöjä tehdään myös jatkuvasti. Alanyan arkeologinen museo aivan suosituin Kleopatra-rannan tuntumassa esittelee lähialueilta löydettyjä aarteita. Tunnetuin esineistä on puolen metrin korkuinen, erittäin hyvin säilynyt Antiikin sankaria Herkulesta esittävä pronssipatsas, jonka arvellaan olevan peräisin 200-luvulta. VUORET. Taurus-vuoristossa oli paikallisilla tapana viettää aikoinaan kuumimmat kesäkuukaudet. Naiset ja lapset asuivat vuoristossa miesten käydessä töissä kaupungis-

Retkipäivän viettoa Dim-joella. Suosituissa ulkoilmaravintoloissa voi istua joessa ponttoonien päälle rakennetuissa pöydissä varpaita huljutellen ja halutessaan pyydystää itse lounaskalansa.

Taurus-vuoristossa sijaitsevan Tepe-Han –ravintolan perinteinen turkkilainen aamiainen sisältää suolaista ja makeaa, mm. leivonnaisia, juustoja, tuoreita kasviksia, kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä.

sa. Nyt vuoristo pinja- ja seetripuineen, laaksoineen ja jokineen on suosittua retkeilyaluetta. Patikointia näissä huikeissa maisemissa tosin rajoittaa vielä kunnollisten reittiopasten ja karttojen puuttuminen. HAMAM. Turkkilainen kylpy tekee hyvää hikisen retkipäivän tai rannalla löhöilyn päätteeksi. Lähes kolme tuntia kestävässä vip-käsittelyssä avataan ensin ihohuokoset saunan lämmössä, jonka jälkeen iho kuoritaan ja pestään saippuavaahdolla hamamin lämpimällä marmoripöydällä. Pesun jälkeen seuraa vielä kasvonaamio, pikku kalojen suorittama jalkaterapia sekä turkkilainen hieronta kuumakivihoitoineen.

Tuleepahan Ranskan maalta onnellisenkin lopun tarinoita. Uutistoimisto AFP kertoi syyskuun lopulla, että eräs ranskalainen vuoristokiipeilijä on Mont Blancin liepeiltä löytänyt vuosikymmeniä kadoksissa olleen metallilaatikon, joka sisälsi neljännesmiljoonan arvosta jalokiviä. Laatikko oli peräisin Air Indian lentokoneesta, joka törmäsi Alppeihin 50 vuotta sitten. Lentokentällä työskentelevistä maanmiehistään poiketen vuoristokiipeilijä oli rehellinen mies. Hän toimitti smaragdeja, rubiineja ja safiireja sisältävän laatikon paikalliselle poliisille. Mitä opimme tästä? Vuorille kannattaa aina kiivetä ja aina sen verran kevyellä pakaasilla että mahdolliset löydökset jaksaa kantaa takaisin. Matkatavaran käsittelijöiksi kannattaa palkata vuoristokiipeilijöitä, ainakin Ranskassa. SAS alkaa puolestaan selviytyä omista raskaista taakoistaan. Suomeenkin ulottuneet rankat saneeraustoimenpiteet ovat jo herättäneet Lufthansan toimitusjohtajan Christoph Franzin huomion siinä määrin, että hän julkisesti ilmoittaa saksalaisyhtiön voivan uudelleen harkita SAS:n ostamista. Herr Doktor Franz kehuu Svenska Dagbladetille SAS:n toimitusjohtajan Rickard Gustafsonin vaikuttavaa työtä skandinaavisen lentoyhtiön nostamiseksi murheen alhosta. Vaikka Franz ei vastaa kysymykseen onko neuvotteluja SAS:n ostamisesta meneillään, ei tällainen lehtikommentti ole vahinko. Lufthansan toimitusjohtaja kertoo, että yritysosto oli muutama vuosi sitten hyvin lähellä, mutta kaatui SAS:n huonoon talouteen. Nyt on aivan ilmeisesti uusi yritys meneillään. Sekä Ruotsin, Tanskan että Norjan hallitukset ovat ilmoittaneet olevansa valmiit myymään osuutensa SAS:sta. Lufthansaa on niin pitkään pidetty SAS:n luontevana omistajana, että muita ostajakandidaatteja ei välttämättä ilmaannu. Täällä Suomessa Kauppalehti tietää kertoa, että Kristina Cruises on vaikeuksissa. Yhtiö teki lehden mukaan viime vuonna 28,1 miljoonan euron liikevaihdolla 3,1 miljoonan euron tappion. Toissa vuonna tuli lähes saman verran takkiin. Tilinpäätöksen jälkeen yhtiöön on pumpattu pääomalainaa, mutta luvut ovat silti karua kertomaa. Kertoma on erityisen karua sen takia, että Kristina Cruises on suomalaisittain aivan ainutlaatuisen hieno yhtiö. Toiminta alkoi vuonna 1953 legendaarisen Keijo Partasen toiminimenä, joka harjoitti Ahti-nimisillä veneillä liikennettä Kotkan ja Mussalon välillä. Rannikkolinjojen nimellä Partasen perhe teki ensimmäiset suomalaiset risteilyt Kotkasta Kaunissaareen ja Haapasaareen ja takaisin. Kahdeksankymmentäluvun puolessa välissä yhtiö otti ison harppauksen eteenpäin ostaessaan Fagerlinesilta vuonna 1943 rakennetun m/s Kristina Brahen. Samalla yhtiön nimi vaihtui nykyiseksi. Yhdeksänkymmentäluvulla risteilyohjelmaan tulivat mm. Norja ja Pietari. Kolme vuotta sitten käytettynä ostetulla Kristina Katarinalla (ent. Konstantin Simonov) risteilytoiminta on jatkunut monipuolisena ja ympärivuotisena. Kaikki tämä kertoo uraa uurtavasta yrittäjähengestä ja innovatiivisuudesta. Isänsä työtä jatkanut Mikko Partanen sisaruksineen on luonut aivan omanlaisen risteilykonseptin, jota varsinkin maakuntien asiakkaat ovat vuosien varrella oppineet arvostamaan. Täytyy toivoa, että Kristina Cruises selviää raskaista tappioistaan. Matkailuala tarvitsee Kristina Cruisesin kaltaisia rohkeita yhtiöitä. Finpro nielaisee MEK:n. Näin päätyy Matkailun ehkäisykeskukseksi haukutun viraston itsenäinen taival juuri 40-vuotisjuhlien jälkeen. Muutos ei ole yllätys sen jälkeen kun valtiovalta jo jonkin aikaa on ajanut Finpron ja MEK:n lähempää yhteistyötä. Se on suuri mahdollisuus ja nostaa matkailun muiden toimialojen rinnalle Suomen kannalta merkittävänä vientialana ja työllistäjänä. Muutos on varmasti myös monelle pettymys. Varsinkin niille, joilla on tapana katsoa enemmän taakse- kuin eteenpäin. Nimimerkki Observer on matkailualan taustavaikuttaja, joka kriittisesti kommentoi alamme ilmiöitä. Observerin kannanottojen ei tarvitse noudattaa lehden yleistä linjaa.

7


Kesän 2014 kohteina mm. Madeira, Montenegro, Porec, Sozopol, Limassol, Sorrento, Ibiza…

Kesän tilauslentotarjonta ei tuo markkinoille suuria yllätyksiä Lomalentoliikenteessä Finnairin Boeing 757-koneet vaihtuvat uusiin Airbuseihin Ennakkotiedot kesäkauden 2014 tilauslennoilla toteutettavista valmismatkoista osoittavat maltillisia kasvulukuja. Tarjolla olevien matkojen määrä nousee vain vähän kuluneen kesäkauden tasosta. Ainoan poikkeuksen yleisestä linjasta muodostaa Apollomatkat, joka aikoo kasvattaa kapasiteettiaan huomattavasti. Mielenkiintoisia kohdeuutuuksia löytyy muun muassa Montenegrosta, Bulgariasta, Kroatiasta ja Kreikasta.

Esa Aalto Ikkunapaikka esittelee perinteisesti matkanjärjestäjien tulevan kauden tilauslennoilla toteutettavan valmismatkatarjonnan ja uutuuskohteet. Marraskuun numerossa perehdymme puolestaan reittilennoilla toteutettaviin matkapaketteihin ja uutuuksiin.

lisissa kylissä. Rodoksella Aurinkomatkojen uutuudet ovat Kolymbia ja Ialysos sekä Kyproksella saaren toiseksi suurin kaupunki Limassol, joka ilahduttaa runsailla lomanviettomahdollisuuksilla. Itävallassa Aurinkomatkojen valikoima kasvaa peräti kolmella alppiuutuudella. Innsbruckin ja Saalbachin ohella uutuutena on pieni Miemingin kylä, jossa

si kesäkaudella ohjelmistossa ovat Alanya, Antalya, Belek, Bodrum, Kemer, Marmaris ja Side. Uutuutena Detur aloittaa lennot Kreetan Haniaan. ”Tunisian kohteet Sousse, Monastir ja Hammamet ovat ohjelmassamme jälleen keväällä ja syksyllä. Detur on ainoa matkanjärjestäjä, jolla on ensi kesäkaudella tuotantoa Tunisiaan. Kesän matkojen myynnin arvi-

netta rahalle. Kohderyhmänä ovat perheet ja aikuiset. Hotelleja löytyy mm. Turkista, Ibizalta, Kyprokselta ja Kreikan saarilta. Asiakkaille on tarjolla kevyttä viihdeohjelmaa ja aktiviteetteja. Scene -hotellit ovat puolestaan tyylikkäitä hotelleja muodikkaissa lomakohteissa nuorille aikuisille. Niitä löytyy mm. Mallorcalta, Ibizalta, Turkista, Rodokselta ja Kyprokselta. Yhteistä hotelleille on hyvä sijainti, kaikista löytyy myös langaton nettiyhteys ja mahdollisuus myöhäiseen aamiaiseen.

Lomamatkat Lomamatkat tuo ensi kesänä valikoimaansa kaksi kokonaan uutta maata, Italian ja Kroatian.

Apollomatkat Apollomatkat jatkaa kasvua Suomessa ja lähes tuplaa kesämatkojensa tuotannon noin 50 tuhanteen matkaan. Näin se on nousemassa jo Suomen neljänneksi suurimmaksi matkanjärjestäjäksi. ”Kolmen vuoden kasvulukumme ja asiakastyytyväisyytemme antavat lisäuskoa Suomen markkinoille. 4–5 tähden hotelleilla on kova kysyntä ja suomalaiset ovat nostaneet lomamajoituksensa tasovaatimuksia, johon olemme pystyneet vastaamaan hyvällä hinta-laatusuhteella. Olemme rekrytoineet myös kymmenittäin uusia suomalaisia oppaita kohteisiimme”, kertoo Apollomatkojen maajohtaja Eva Torra. ”Kesän 2014 lomalennot keskitämme Finnairille ja iso osa lennetään uusilla A321 Sharklet –koneilla”, Eva jatkaa.

Detur jatkaa Tunisian-tuotantoaan myös ensi kesäkaudella. Kohteina ovat kuvan Sousse sekä Monastir ja Hammamet.

Lesvoksen saarella voi kokea Kreikan aidoimmillaan paikallisissa kylissä. Aurinkomatkat lentää tänne ensi kesänä.

oitu aloitusaika on marraskuussa viikolla 45”, kertoo Deturin Jaana Hepo-oja.

Finnmatkat

Apollomatkat tarjoaa ainoana matkanjärjestäjänä Suomessa valmismatkoja Budvan rannikolle Montenegroon.

Kaikki ensi kesän matkat tulevat myyntiin lokakuun loppuun mennessä. Ensi kesän uutuuksia Apollomatkoilla ovat Turkin Side ja Alanya. Kaupunkilomailijoille avautuu Dubrovnik ja Montenegrossa viedään suomalaismatkailijoita Budvan rannikolle. Apollomatkat on Suomen ainoa matkanjärjestäjä, joka tarjoaa valmismatkoja Montenegroon. Kreetalla uudet kohteet ovat Georgioupolis ja Agios Nikolaos. Mallorcan uutuus on Palma Nova/Magaluf. Bulgariassa uutuutena on Obzorin rantakohde all inclusive-hotelleineen sekä Sozopolin pikkukaupunki, jonka kerrotaan olevan yksi Mustanmeren charmanteimmista rantakohteista.

Aurinkomatkat Aurinkomatkat tuo ensi kesän tarjontaan yli 20 uutuuskohdetta. Myyntiin tuleva paikkamäärä kasvaa noin parilla prosentilla. Kreikan uutuuksia on Lesvoksen saari, jossa voi kohdata Kreikan aidoimmillaan paikal-

8

voi kokea vaelluselämyksiä Vuoristolääkärin maisemissa. Italian uutuudet ovat Gardajärven kupeessa sijaitsevat pikkukylät sekä Napolin alueen uutuuskohteet Capri, Ischia ja Sorrento. Espanjassa uutena kohteena on Mallorca. Uusia tuotteita ovat myös kiertomatkat Marmaranmerellä, Pohjois-Kreikassa ja Albaniassa, Portugalissa ja Toscanassa. ”Otamme vaiheittain käyttöön Finnairin uudet Sharklet-koneet sitä mukaa, kun niitä saadaan liikenteeseen. Ensi kesän lennot lennetään kokonaisuudessaan Airbus-kalustolla. Osa kesäkohteista on jo myynnissä. Suurin osa kesän matkoista aukeaa myyntiin lokakuun puoleen väliin mennessä”, kertoo Noora Verronen Aurinkomatkoista.

Detur Deturin kesäkauden kapasiteetti kasvaa hieman tämän vuoden toteutumasta. Kesätuotannon rungon Deturilla muodostavat perinteisesti Turkin kohteet. En-

Finnmatkoilla kesän 2014 kokonaisvolyymissa on kasvua kuluneen kesän toteutumaan noin kolme prosenttia. Kesän myynti alkoi vaiheittain jo heinäkuussa, ja koko kesän ohjelma on varattavissa lokakuun puolivälin jälkeen. Finnmatkojen tärkeimmät uutuuskohteet ovat Ibiza ja sen naapurisaari Formentera, joka toteutetaan myös lennoin Ibizalle, josta on noin puolen tunnin laivamatka perille kohteeseen. Kahden viikon lomalla kohteet voi myös yhdistää. Toinen uusi lentokohde on Kyproksen Pafos, jonne pääsee nyt näppärämmin suoralla lennolla ja lyhyemmällä lentokenttäkuljetuksella. Edelleen uutta on myös yksi viikoittainen lento Helsingistä suoraan Alanyan Gazipasan kentälle. Lennot operoi tanskalainen Jet Time lauantaisin 31.5. alkaen lokakuun loppuun. Gazipasan kentän käyttö lyhentää merkittävästi lentokenttäkuljetusten pituutta Alanyan seudulle. Kentältä on Alanyaan vain noin 45 kilometrin matka. Pääosa Alanyan seudun ohjelmasta lennetään kuitenkin jatkossakin Antalyan kentälle. Finnmatkat esittelee ensi kesänä kaksi kokonaan uutta hotellikonseptia: Suneo Clubin ja Scenen. ”Nämä ovat ensimmäiset hotellikonseptit, jotka on kehitetty nimenomaan arvoperusteisen kuluttajakäyttäytymisen pohjalta”, Finnmatkojen tiedottaja Salla Salo kertoo. Suneo Club -hotellit ovat keskitasoisia all inclusive –hotelleja hyvään hintaan, tarjoten vasti-

Finnmatkat tuo myyntiin kaksi uutta hotellikonseptia: Suneo Clubit ja Scene-hotellit. Lomalaisille tarjotaan viihdettä ja yhteisiä aktiviteetteja.

Italiassa lennetään Adrianmeren rannalle Riminiin ja Kroatiassa kohteena on Porec. Kreikassa Lomamatkoilla on kesällä 2014 kolme uutuuskohdetta, Lindos Rodoksella sekä Paleohora ja Panormo Kreetalla. ”Laajennamme merkittävästi myös kiertomatkatarjontaamme. Uutuudet suuntautuvat Turkkiin, Andalusiaan, Bulgariaan ja Italiaan. Ensi kesänä Lomamatkalle pääsee myös suoraan maakunnista. Maakuntalentojen kohteina ovat Alanya ja Kreeta”, Lomamatkojen Pasi Pellikka kertoo. ”Tuomme myös lapsiperheitä miellyttävän uutuuden. Lapsikerho palvelee ensi kesänä muun muassa Costa de Almerian Roquetas de Marissa sekä Alanyassa.” Lomamatkojen kesän myynti on jo osin käynnistynyt, viimeiset tuotteet tulevat myyntiin marraskuun aikana.

Tjäreborg Tjäreborgin uusi kesäkohde Turkissa on Beldibin rauhallinen rantakohde. All inclusive –lomalle Beldibiin lennetään Antalyan lennoilla. Portugalissa Tjäreborgin kesäuutuus on Madeiran saari. Madeiralla voi valita lomakohteekseen joko Funchalin kaupungin, hiljaisen Prazeresin pikkukylän tai Ponta do Solin maalaismaisen ympäristön, jossa saaren vaellusreitit ovat aivan käden ulottuvilla. ”Kokonaispaikkamäärä pysyttelee suunnilleen tämänvuotisella tasolla ollen noin 75 000 matkaa. Ensi kesän matkojen myynti avattiin meillä jo kesäkuun lopulla”, kertoo Tjäreborgin tiedotuspäällikkö Arja Pucilowski.

Paremmin talvikohteena tunnetulle Madeiralle pääsee ensi kesäkaudella Tjäreborgin mukana.

Matkanjärjestäjä

Uutuuksia mm.

Kokonaisvolyymi

Apollomatkat

Side, Alanya, Dubrovnik, Budva, Obzor, Sozopol

n. 50 000

Aurinkomatkat

Lesvos, Limassol, Gardajärvi, Napolinlahti, Itävallan Alpit, Mallorca

n. 132 000

Detur

Kreeta

n. 33 500

Finnmatkat

Ibiza, Formentera, Pafos

n. 143 000

Lomamatkat

Rimini, Porec, Lindos, Paleohora, Panormo

ei ilmoitettu

Tjäreborg

Beldibi, Madeira

n. 75 000

Yhteensä

n. 433 500 (ilman Lomamatkoja)

Kuvat kuvatekstien ilmoittamilta matkanjärjestäjiltä.

7 • 2013 october


7 • 2013 lokakuu

9


10

7 • 2013 october

WWW

%

of Amadeus' software is based on open systems

bookings in a single day for the first time

1 MILLION

Amadeus becomes world’s largest global distribution system, processing

1998

Icelandair launches first Amadeus-powered travel website

1997

Amadeus becomes world leader for travel agency locations with acquisition of System One

1995

Opening of data centre in Erding, Germany

1990

Amadeus Finland is established. Development centre in Nice opens.

1988

Over

active PNRs in central system

Amadeus reaches

BOOKINGS

Amadeus becomes a public company

1999

ISO

British Airways and Qantas launch Altéa. e-ticket is taken into use.

2000

Amadeus earns ISO 9001:2000 certification

2001

300 MILLION 23 MILLION

2003

1996

1

The EC confirms Amadeus as the NO European travel company in R&D investment

2006

Launch of Amadeus Rail IT solution

2009

Creation of first Amadeus Passenger Name Record (PNR). Launch of Amadeus Cars and Amadeus Hotels

1992

Amadeus becomes first global distributor to offer a neutral flight availability display

1989

FUTURE

BEGINNING

Amadeus launches Airline Ancillary Services for unbundled offerings.

2010

Amadeus began life as a GDS with the mission to connect providers' content with travel agencies and consumers in real time

The Amadeus system processed 945 MILLION key billable travel transactions in 2011

Amadeus is born

1987

About Amadeus: A Brief History

nationalities represented at the central offices

123

11,000 staff worldwide

Employs close to

Local Commercial Organisations at market level covering

73

Regional offices in Miami, Buenos Aires, Bangkok and Dubai

Central sites in Madrid, Nice and Erding

Established in 1987, Amadeus IT Group is the world's biggest seller of Airline tickets.

25th

(corporations and travellers)

Travel buyers:

(offline & online)

Travel sellers & brokers:

CUSTOMERS

WORLDWIDE

Amadeus is the largest GDS provider

Euro in R&D

BILLION

Since 2004, the company has invested over

ANNIVERSARY

rail, hotels, tour operators, insurance companies, road and sea transport companies

Travel providers: airlines,

Amadeus launches e-Travel

2002

for the first time

2 BILLION

Amadeus annual sales revenues exceed

2004

Amadeus Ticket Changer revolutionizes the travel agency processes

2008

Amadeus listed on the Spanish stock exchanges

2010

Amadeus enriches content by launching Airline Fare Families

Launch of Amadeus Hotel Platform

2012

2013

2010

As the leading IT company in the travel and tourism industry, Amadeus is doing pioneer work in order to understand the needs of air distribution and to ease the shopping. Amadeus is developing and driving the content distribution to travel agencies and travellers.


Uusia kokemuksia ja näkökulmia työvaihdossa

matkanvaraus- ja matkalaskujärjestelmiä integroitiin”, kertoo Terhi kokemuksistaan. ”Viikonloppuja varten sain esittää omia toiveita asioista, joita halusin kokea tai paikoista joita halusin nähdä. Usein joku työkavereista lähti mukaan tutustumaan kohteeseen. Minulla oli tähän käytettävissä oma budjetti, josta myös matkakumppanin kulut rahoitettiin”. Terhin hakiessa vaihtoon Uuden-Seelannin työpaikka oli nimetty Sky Dive Instructoriksi, ja niinpä hän päätti että kyllä se hyppy sitten pitää tehdä – yksi matkan kohokohdista olikin tandemhyppy neljän kilometrin korkeudesta.

HRG:n Interchange vie virkailijoita valtamerten taakse Liikematkatoimisto Hogg Robinson Groupin työntekijät voivat halutessaan hakea yrityksen maailmanlaajuiseen Interchange-ohjelmaan, joka vie vuosittain kymmeniä ammattilaisia tutustumaan kuukaudeksi yrityksen muihin toimipaikkoihin ympäri maapalloa. Tuomisina osallistujilla on monta uutta kokemusta ja reissun jälkeen usein myös omaa työpaikkaa arvostetaan aivan uudella tavalla.

Esa Aalto Vuodesta 2004 toiminut HRG Interchange-ohjelma on tarkoitettu kaikille yhtiön palveluksessa vähintään kaksi vuotta olleille. Vuosittain on tarjolla noin kolmekymmentä paikkaa kaikilla mantereilla. Hakija voi toivoa tiettyä sijoituspaikkaa, mutta välttämättä juuri haluamaansa kohteeseen ei pääse. Työtehtäviä ei ole ennalta määritelty, vaan avoimessa haussa olevat paikat voi olla nimetty vaikkapa Kiinan muurin tarkastajaksi, Manhattanille pilvenpiirtäjien ikkunanpesijäksi tai Hollywoodiin julkkisten bongaajaksi. ”HRG maksaa vaihtoon valituille osallistujille matkat, asumisen ja pienen taskurahan välttämättömimpiin menoihin paikan päällä. Majoitus on tyypillisesti järjestetty huoneistohotellissa, joskus myös paikallisen kollegan luona. Neljän viikon jakson aikana työskennellään paikallisessa HRG:n toimistossa tutustuen kollegoihin ja heidän toimintaansa sekä kohdemaan elämään ja kulttuuriin. Vaihto-ohjelmaa koordinoi HRG:llä oma osasto Iso-Britanniassa”, kertoo Annikki Piispa, Head of Operations, HRG Nordic.

Vieraita Dubaista Suomenkin HRG on ottanut vastaan vaihtotyöntekijöitä, viimeksi Dubaista, jossa yhtiön palveluksessa työskentelevä Shanaira Merchant vietti kuukauden heinä-elokuussa yhtiön Helsingin toimistossa tutustuen täkäläisiin toimintatapoihin ja kulttuuriin. Helsingin ohella Shanaira pääsi vierailemaan myös Tukholmassa ja Tallinnassa. Vaihtoon osallistujalle nimetään kohdemaassa oma Host Manager, joka toimii apuna käytännön asioissa ja tutustuttaa vieraan paikallisiin oloihin. ”Aivan erilaisesta elinympäristöstä tullutta sain opastaa muun muassa julkisen liikenteen käyttöön sekä neuvoa miten pyykinpesukone toimii. Yllätys Dubain yli 40 asteen paahteesta tulleelle oli, miten Suomessa vietetään kesällä paljon aikaa ulkona. Myös vierailu suomalaisessa metsässä oli täysin uusi kokemus”, Annikki kertoo. Dubailaisen vieraan lähimpänä kollegana eli Host Buddyna toimi HRG:n liikematkojen Anne Heikkonen. ”Ohjelmaan sisältyi tutustumista eri osastojemme toimintaan, mutta paljon myös vierailuja hotelleissa ja muissa kohteissa. Ohjelman

läpivienti vaati meiltä kaikilta yhteen hiileen puhaltamista ja tiimihenkeä, mutta myös kohotti omaa yhteisöllisyyttämme”, arvioi muun muassa halal-poronlihaa ja sienimuhennosta vieraalle lounaaksi kokkaamaan päässyt Anne.

Saksalaista johtamistyyliä Anne itse oli ensimmäisiä Interchange-ohjelmaan osallistuneita suomalaisia HRG:n virkailijoita viettäen vuonna 2005 kuukauden vaihdossa Berliinissä. ”Töitä sai sielläkin paiskia, mutta puhelimeen emme kyllä saaneet vastata”, Anne nauraa. Samaa kertoo myös HRG:n Events & Meetings Management-osaston Iiris Laitala, joka vietti vaihtokuukautensa Münchenissä touko-kesäkuussa 2012. ”Saksassa ajateltiin, että olen heti valmis hommiin ja näytettiin että tuossa on työpöytä. Münchenin toimisto hoiti myös paljon asiakkaita muualta Euroopasta ja järjestelmät olivat samankaltaiset kuin meillä, joten pääsin hoitamaan siellä esimerkiksi erään kansainvälisen kongressin järjestelyjä. Suurimpana erona Suomeen oli ehkä kovin autoritäärinen johto - esimies muun muassa päätti

HRG Nordicin Iiris Laitala, Terhi Tuchyner ja Anne Heikkonen ovat päässeet tutustumaan muun maalaisiin kollegoihinsa Interchange-ohjelman ansiosta.

kuka saa tehdäkseen saapuneet tilaukset ja lopuksi hänellä piti hyväksyttää tehdyt työt. Johtajat istuivat omissa huoneissaan lukkojen takana, mikä oli suomalaiseen avokonttorityyliin ja avoimeen kommunikaatioon tottuneelle yllätys.”

Maailman toisella laidalla HRG:ssä liikematka-asiantuntijana toimiva Terhi Tuchyner on juuri palannut kuukauden vaihdosta Aucklandista, Uu-

tyksessä, joka keskittyy expense management –järjestelmiin. ”Uusi-Seelanti oli minulle toivepaikka, sillä halusin lähteä niin pitkälle kuin suinkin pääsee. Onneksi sain järjestettyä matkan ajaksi hoitajan 8-vuotiaalle tyttärelleni ja ikävää lievitettiin Skypen välityksellä”. Terhi antaa vaihtoreissulle täydet sata pistettä. ”Kokemus oli aivan omaa luokkaansa. Paikan päällä oltiin hyvin valmistauduttu tulooni ja ohjelma oli huolella organisoitu – kaikki tiesivät jo ensimmäisenä päivänä kuka olen ja mitä siellä teen. Asuin huoneistohotellissa kävelymatkan päässä toimistolta. Toimistolla minua varten oli tehty oma ”Suomi-seinä” siniristilippuineen ja ohjelmineen.

Monipuolinen ohjelma Terhi Tuchyner sai Uudessa-Seelannissa kokea, miltä tuntuu laskuvarjohyppy neljän kilometrin korkeudesta.

desta-Seelannista. Siellä hän työskenteli HRG:n viime vuonna ostamassa Spendvision-yri-

”Minulle laadittu ohjelma oli tiivis ja monipuolinen. Tutustuin yrityksen eri tiimien toimintaan, sain myös joitakin käännöksiä ja laskuja tarkastettavaksi. Oli tosi mielenkiintoista seurata projektia, jossa erään suurasiakkaan

Yhteenkuuluvuus vahvistuu Matkan jälkeen vaihtoon osallistuneiden velvollisuus on tehdä matkaraportti kaikesta kokemastaan. Se julkaistaan HRG:n intranetissä kaikkien ympäri maailmaa työskentelevien HRG:läisten luettavaksi. Kokemus motivoi työskentelemään myös täällä kotimaassa arkisten asioiden parissa ja arvostamaan omaa työpanosta. Yhteenkuuluvuuden tunne muiden HRG:läisten kanssa vahvistui. ”Olemme kaikkien kollegoidemme kanssa samassa veneessä, vaikka välimatkaa olisikin tuhansia kilometrejä. Mahdollisuus tutustua toisiin maihin, kohteisiin ja kulttuureihin on matkailualalla jo ammattitaidon ylläpitämisenkin kannalta erittäin tärkeää. Tällaista upeaa mahdollisuutta voi pitää jo tosi merkittävänä työsuhde-etuna”, toteavat Terhi, Anne ja Iiris kuin yhdestä suusta.

Uudistunut messukeskus valmistautuu ensi kauteen

Matkamessut on vahva avaus uuteen matkailuvuoteen Tammikuinen Matkamessut käynnistää ensi vuoden taas vauhdikkaasti ja luo alan ympärille positiivista nostetta, matkakuumetta. Tämä näkyy toteutuneina matkavarauksina ja suuren yleisön kasvavana kiinnostuksena matkailuun. Tapahtuman mediavaikutus

alkuvuoden aikana on huomattava. Pelkästään Matkamessut-hakusana kerää tammi-helmikuussa kotimaisissa päämedioissa sekä paikallis- ja aikakauslehdissä julkisuuspotin, jonka media-arvo ylittää puoli miljoonaa euroa. Medioiden kiinnostus matkailuun poikii runsain määrin julkisuutta myös alan yrityksille, käyhän Matkamessuilla vuosittain yli tuhat median edustajaa etsimässä juttuaiheita.

Sosiaalisen median imussa Nykymaailmaa voi kutsua ilmiötaloudeksi, jota pyörittävät ennen muuta sosiaalisen median rattaat. Matkamessut on jatkossa entistä vahvemmin mukana myös some-maailmassa, niin Facebookin, Twitterin kuin blogien kautta. ”Meidän tavoitteemme on tarjota näytteilleasettajille ponnahduslautoja ilmiöavaruuteen somessa. Kutsumme messuille useita kymmeniä bloggaajia ulkomailta ja kotimaasta ja pyrimme saattamaan heidät yhteen näytteilleasettajien kanssa”, Matkamessuja luotsaava myyntiryhmäpäällikkö Lumia Ankkuri kuvailee.

Mitattavia tuloksia Messuilla raha vaihtaa omista-

7 • 2013 lokakuu

jaa vilkkaasti. TNS Gallupin toteuttaman kävijätutkimuksen mukaan Matkamessuilla tehdään noin 7 000 matkavarausta. Lisäksi yli 18 000 ihmistä aikoo tehdä messutarjonnan perusteella matkavarauksen pian messujen jälkeen. ”Meiltä kysytään jatkuvasti erilaisia mittareita messuosallistumisen tulosten arvioimiseen. Mutta voiko ihmisten välisen keskustelun arvoa mitata? Yhden ihmisen innostuminen saattaa konkretisoitua perheen lomamatkana, tai kymmeniä tuhansia lukijoita innostavana blogikirjoituksena”, Ankkuri pohtii. Messuosallistumisen mittarit riippuvat asetetuista tavoitteista, mutta niitä voi olla vaikkapa osastolla saatujen kontaktien määrä tai messukoodilla verkkokaupassa tehtyjen kauppojen arvo.

Remontti lisäsi viihtyvyyttä Messukeskus on tehnyt kesän ja syksyn aikana kasvojenkohotuksen, joka koskee paitsi tiloja, myös yrityksen identiteettiä - nimeä ja logoa myöten. 12 miljoonan euron panostus asiakkaiden viihtyvyyteen on osa isompaa strategiaa, jolla yritys pyrkii palvelemaan suomalaista liike-elämää. Messukeskuksen tavoitteena on toimia sosiaalisena, tuloksellisena ja elämyksel-

Messuhallien välinen galleria uudistui kesän aikana täysin. Se on nyt täynnä toinen toistaan kivempia ravintoloita ja kohtaamispaikkoja. Yhteistyökumppaneille järjestetyssä avajaisillassa kohtasivat mm. SMALin Heli Mäki-Fränti, matkatiimin vetäjä Lumia Ankkuri ja myyntipäällikkö Marco Simonen sekä matkamessutiimistä Messukeskuksen palveluryhmäpäälliköksi siirtynyt Anita Mäkelä.

lisenä kohtaamismediana. ”Matkamessut toteuttaa Messukeskuksen tavoitetta sosiaalisuudesta keräämällä koko alan yhteen, oli kyseessä sitten bloggaaja, toimittaja, ministeri, suurlähettiläs tai opiskelija. Tuloksellisuus puolestaan tarkoittaa näytteilleasettajien saappaisiin asettumista. Yksittäiselle yritykselle pyritään antamaan mahdollisuuksia yhä tehokkaampiin kohtaamisiin. Messuilla voi haistaa, maistaa, kuunnella, kokeilla ja ihmetellä, ja kun tämä kokonaisvaltainen kokemus vielä konkretisoituu aidoissa kohtaamisissa, se jos mikä on elämys”, Ankkuri toteaa innostuneena.

Paula Koivuniemi 14.12.

Danny 22.12.

M/S Cinderella 14.–28.12.2013 ja 4.–6.1.2014

ight – Disco Noutilainen Laura V . 27.12

Frederik 24.12.

M/S Cinderella tekee paluun Helsinkiin 14.–28.12.2013 ja 4.–6.1.2014. Kerätkää kaveriporukka kasaan ja tehkää paluu legendaariselle Cinderellalle. Viihteen ilotulitusta ja unohtumattomia elämyksiä tarjoavat Paula Koivuniemi, Danny, Laura Voutilainen, Frederik ja monet muut tähtiartistit. Varatkaa matka osoitteessa vikingline.fi. Ladatkaa myös kuva kaveriporukastanne ja voitte voittaa unelmaristeilyn koko poppoolle.

M/S CINDERELLA 20 H – TUHKIMON TÄHTIVIERAILU

Oikeus muutoksiin pidätetään.

11


P õ h ja

ee

pu

et

re

R A AT I H U O N E E N joulumarkkinat ovat perinne. 22.11. alkaen tarjolla mm. käsitöitä, villasukkia ja glögiä joululaulujen soidessa.

tee Me ies

Ra

a nn

p u ie s

tee

Aht

VANHAKAUPUNKI

ri

K R I S T I I N E K E S K U S ja sen 170 liikettä sopivat helppoutta arvostavalle shoppailijalle. Ilmainen bussikuljetus satamasta.

ROTERMANNI

Nar va ma ant ee

le

r

nu

m

aa

nt

ee

S A D A M A T U R G heti matkustajasataman vieressä on oikea paikka hankkia tuliaisia joulupöytään. Tarjolla mm. pientuottajien perinteisiä herkkuja.

KOMPASSI Gonsi ori

Too

P ro n k si

a hoitaa Piipahdus Tallinnaan on hauska tap jatkuvasti y jouluostokset. Kaupunkiin ilmesty uja ja omauusia liikkeitä, joissa voi tehdä tutt a leimaisia ostoksia. Shoppailun lomass on ihana pistäyt yä vaikkapa suklaa iinilasillisella. k i tai hehkuv kahvilassa dis mp

al

SIBULAKÜLA

rtu

ma

an

tee

rn

u

ika

KASSISABA

Ta

maan

Tul

te e

e

–P

ste

inn

uie

ll Ta

Suu

Endla

KELDRIMÄE al Liiv

r-Am

eeri

E T N O yhdistelee perinteisiä virolaisia kuoseja ja kuviointeja tämän päivän tuotteisiin. Tee hauskoja lahjalöytöjä!

aia

L A S T E M A A I L M A N valikoimasta on löytynyt yllätyksiä perheen pienimmille jo vuodesta 1945.

ka

200 m

Ostosten ytimessä Tallink City Hotel esim. 67 €/hlö Tallink Shuttle vie joulushoppailijan Tallinnaan kahdessa tunnissa. Esimerkkihinta sisältää edestakaiset matkat Helsingistä Tallinnaan ja yhden yön Tallink City Hotellissa**** aamiaisineen su–ke-lähdöillä. Lue lisää ja varaa www.tallink.fi/tallinna.

LYHYESTI VIKING GRACELLA MILJOONA RIKKI . Tammikuussa liikenteen aloittaneella Viking Gracella on risteillyt jo yli miljoona matkustajaa. Rajapyykki saavutettiin syyskuun viimeisenä päivänä. TEL AVIV. Tel Avivin satamaan pystytetään ensi vuonna samantyylinen maailmanpyörä kuin Lontoossa. 80 metriä korkeassa maailmanpyörässä on 42 ilmastoitua hyttiä. Siihen rakennetaan myös VIP-osastoja, joissa on ulkotarjoilu sekä multimedianäyttöjä, joilla näytetään Tel Avivin alkuperäisen sataman historiaa. Vanhasta satamasta on viime vuosien aikana muodostunut yksi kaupungin suosituimmista paikoista. HALONG BAY. Maailmanperintökohde Halong Bayhin matkustavat saavat maksaa ensi vuoden alusta alkaen korkeampia pääsymaksuja. Yhden päivän visiitin hinta tulee nousemaan nykyisestä 4–6 dollarista 7,14 dollariin per henkilö. Pääsymaksut eri kohteisiin nousevat 1,5 dollarista 2,5 dollariin. Yöpymisen sisältävän vierailun hinta tulee olemaan 10–20 dollaria per henkilö vierailun pituudesta riippuen. Korotettujen hintojen myötä Halong Bayn alue aikoo kolminkertaistaa lipputulonsa ensi vuonna. Pohjois-Vietnamin suosituin matkailukohde on Unescon maailmanperintökohde ja yksi maailman seitsemästä uudesta luonnonihmeestä. Vuoden 2013 ensi puoliskolla alueella vieraili lähes 4,7 miljoonaa turistia.

”Yksin saa eksyä rauhassa”

Jaakko Selin teki kirjan matkakokemuksistaan Jaakon matkassa pääsee nyt hämmästyttäville, yllätyksellisille ja hauskoille matkoille 24 kohteeseen eri puolilla maailmaa. Maisemat vaihtuvat, mutta matkat ovat kaikki yhtä uskomattomia. Joillekin vaan sattuu ja tapahtuu. Leena Aalto Jaakko Selin matkusta mielui-

ten yksin, tai rakkaiden kanssa. ”Olen kiinalaiselta horoskoopiltani koira, joka koittaa koko ajan pitää lauman koossa. Jos matkustan isossa porukassa, hermoilen koko ajan myöhästymmekö bussista ja onko kaikki varmasti koossa. Yksin matkatessa on paljon iisimpää, voi rauhassa eksyä ja myöhästyä siitä bussista”. Yksin matkustaessa tulee myös tarkkailtua ympäristöä herkemmin ja huomaa mielenkiintoisia asioita. Monien reissujen ja kymmenien hotellien jälkeen Jaakko tietää mitkä asiat tekevät lomasta luksusta. ”Ainakin se, että hienoissa hotelleissa minut otetaan vastaan turhia kumartelematta. Pidän siitä, että palvelun on rennon välitöntä. Haluan olla odotettu vieras, jota ei kohteliaasta käytöksestä huolimatta mielistellä”.

Valokuvamuisti VANCOUVERIN UUSI TAITEEN KESKUS . Vanha teollisuusalue The Flats Kanadan Vancouverissa, muutaman minuutin päässä keskustasta Main Streetin ja Clark Driven välissä, on kehittynyt nopeasti kaupungin kuumimmiksi taiteilijakortteleiksi. Alueella sijaitsee yli 15 arvostettua taidegalleriaa ja näyttelytilaa esitellen sekä kanadalaista että kansainvälistä maalaustaidetta, kuvanveistoa, valokuvausta ja multimediaa. The Flatsin alueella on myös suuri joukko eri alojen taiteilijoiden työpajoja ja studioita. Lisäksi kansainvälisesti kuuluisa Emily Carr University of Art & Design on ilmoittanut rakentavansa uuden kampuksensa samalle alueelle. Avajaisia on tarkoitus viettää vuonna 2016.

12

Kirjan ensimmäinen tarina vie 80-luvun alkuun ja Sardiniaan. Sieltä edetään mm. Neuvostoliittoon, Kemiin, Kreikkaan, Kiinaan ja New Yorkiin. ”Kun muistelin reissujani, mieleeni nousi aina joku kuva. Milloin se oli kravatti milloin koira tai kreikkalainen eversti. Minulla on valokuvamuisti ja sen ympärille pystyn nopeasti muista-

maan tapahtumat”, Jaakko kertoo ja vihjaa, että lisää muistikuvia on pää täynnä. ”En enää edes kanna kameraa mukanani, haluan keskittyä hetkeen ja muistan sen sitten jonkun päässäni olevan kuvan kautta myöhemmin”.

Välimeren mies ”Maltalla, Valettan linnoituksella tuli olo, että tämähän on ihan tuttua. Olen aina pitänyt Välimeren maista ja elellyt aiemmin kenties juuri Maltalla”. Kirjankin tarinoista puolet tapahtuu Välimeren rannalla. ”Siellä vaan tuntuu niin hyvältä”, päättää Jaakko. Jaakon matkassa -kirjan on kustantanut Sanoma Magazines Finland. Sen suositushinta on 34,90 euroa.

Lapin mainio kaskukirja Kaksi humoristista Rovaniemen herraa teki Suomen hauskimman kaskukirjan. Kaskut on jaettu yhdeksän otsakkeen alle, ja kirjassa on 223 sivua. Kirjoittajat Markku Torkko ja Mauno Kylli ansaitsisivat suuren vitsipalkinnon. Sinikka Salokorpi Vietin hyvin hauskan viikon

kesällä lukemalla herrojen Torkon ja Kyllin toimittamaa ja keräämää lappilaisen huumorin kaskukirjaa. He ovat jakaneet kaskut kahdeksan hauskan otsakkeen alle. Oli vaikeata valita jokaisesta otsakkeesta yksi vitsi tähän juttuun, kun kaikki vitsit olivat niin hurmaavia. Mutta paras tapa löytää näitä vitsejä on mennä kirjakauppaan ja ostaa 35 eurolla itselleen ikioma Lapin kaskukirja!

ENNEN VANHAAN: ”Vanha isän-

tä oli joutunut hoidettavaksi luonnonparantolaan. Siellä oli tietysti syötetty ja annettu ammekuureja. -Miten net sinua siellä hoitivat? -Heiniä ethen ja takapuoli vethen.

HERRAT: Eräällä hiihtoretkellään presidentti Kekkonen heittäytyi runolliseksi. ”Syöpi hauki sammakonkin matkan pitkän uituansa. Naipi mies rumankin naisen kauan ilman oltuansa.” JÄTKÄT: Jätkä sai pienemmän ti-

lin kuin oli itse mielessään odottanut ja harmitteli sitä ensin, mutta tuumi sitten: ”On tässä hyväkin puoli. Selviää pienemmällä krapulalla.”

LAPIN MIEHET: Eräpoliisi tapa-

si tunturissa poromiehen, joka oli kovin murheissaan. Poliisi kysyi syytä suruun, ja poromies vastasi näkönsä menneen kovin huonoksi. Poliisi lohdutti, että nykyisin saa jo hyviä silmäla-

seja, ne kyllä auttaisivat. -Myöhäistä on, valitti poromies, vahinko on jo tapahtunut. Mie ammuin huonon näön vuoksi oman poroni. ERÄLLÄ: Ken pyytää, hän myös syö, kuuluu vanha sompiolainen sanonta. Kun on oikein nälkäinen, niin lappilain ei ole turhan nuuka – syö vaikka voissa paistetun metson. MEÄNKIELELLÄ: Kuukausien

katsaus: Janyaari, Febryaari, Marsi, Aprilli, Mai, Jyyni, Jyyli,Aykysti, Septämperi, Oktuuperi, Nuvämperi, Tesänperi

LAPPIA YMPÄRI: Äitihyttynen neuvoi poikahyttysiä: ”Kesällä kun turistit tulevat tänne Lappiin lomalle, niin meidän hyttysten pitää olla valmiita tekemään pistokokeita.”

7 • 2013 october


HOTELLIUUTISIA LYHYESTI PRAHAN UUSI PUTIIKKIHOTELLI. Aivan Prahan vanhan kaupungin aukion laidalle on avattu uusi, 59-huoneen putiikkihotelli, Emblem Hotel. Hotellissa on yhdistetty innovatiivinen teknologia ja kaunis, käytännöllinen design. Kaikissa huoneissa on sadesuihku, 40-tuuman tv, langaton nettiyhteys, Samsungin tabletti, Nespressokeitin ja minibaari. Asiakas saapuu perinteisen vastaanoton sijaan olohuoneeseen, missä sisäänkirjautuminen tapahtuu tabletilla. Hotellissa on myös pihviravintola ja spa. Lisätietoa emblemprague.com.

Hotelli Indigo Bulevardille Uusi lifestyle-hotelli avataan vuoden 2015 alussa. Restel Oy on tehnyt sopimuksen InterContinental Hotels Groupin (IHG) kanssa kansainvälisen Indigo-ketjun design-hotellin tuomisesta Suomeen. Osoitteeseen Bulevardi 26 avattavaan Hotel Indigo Helsinkiin tulee 120 huonetta, kaksi ravintolaa, lobby lounge, kuntosali ja autotalli.

Uusia hotelleja

BANYAN TREE CHONGQINGIIN. Lounais-Kiinan vuoristoiselle Beibein alueelle on avattu The Banyan Tree Chongqing Beibei Hot Springs resort. Se sijaitsee vain noin 40 minuutin ajomatkan päässä Chongqingin kaupungista. Beibein alue on tunnettu parantavista kuumista lähteistään, vehreistä vuoristaan ja Jialing-joestaan. Hotellissa on seitsemän mineraalipitoista allasta ja kattava spa-alue. Hotelli on rakennettu ja sisustettu paikalliseen kiinalaiseen tyyliin. HOTELLI JA TAIDEGALLERIA YHTEEN. Australian Adelaidessa sijaitseva 46 huoneen boutique-hotelli Majestic Minima Hotel antoi kaikkien huoneidensa seinät ja katot paikallisten nykytaiteilijoiden käyttöön. Tuloksena oli hotellin kokoinen taideteos sisältäen 46 taiteilijan oman näkemyksen ja luovuuden mukaan toteutettua huonetta. Matkustajat voivat valita mieleisensä huoneen etukäteen hotellin nettisivujen esittelyjen perusteella tai jättää sen yllätykseksi saapumishetkellä. SEIKKAILUKESKUS UBUDIIN. Kolmen vuoden rakennustyön jälkeen Ubud Adventure Center on avannut ovensa Kedewatanin kylässä Balilla. Ayung-joen rannalla sijaitseva keskus on osa laajempaa Bali Adventure Network –verkostoa, joka tarjoaa matkailijoille monenlaisia luonto- ja ulkoilma-aktiviteetteja, mm. pyöräilyä, melontaa, kalastusta ja elefanttiretkiä. Uusi keskus toimii nyt retkien lähtö- ja paluupaikkana ja osallistujien käytössä on hyvin varustetut pukuhuoneet ja tavaransäilytystilat. Keskuksesta löytyy ravintola, cocktailbaari ja terassi auringonlaskun ihailuun, kahvila ja herkkukauppa, japanilaistyylinen spa sekä kokoustilat. Paikalle pääsee auton lisäksi myös helikopterilla.

TAKAISIN LUONTOON LOMBOKILLA. Balin naapurisaarella Lombokilla avattu Jeeva Beloam Beach Camp on Robinson Crusoemainen piilopaikka, luksusleiri, joka sisältää viisi puusta rakennettua ”berugaa” eli pientä mökkiä meren rannalla villin luonnon ympäröimänä. Jokaisessa valkean hiekkarannan tuntumassa sijaitsevassa tasokkaassa majassa on tilava katettu terassi ja oleskeluryhmä. Vieraille on tarjolla luontovaelluksia, snorklausta, kajakki- ja kalastusretkiä, grilli-iltoja ja leirinuotioita sekä tietysti rentoutumista rannalla. Elo–syyskuussa on mahdollisuus myös valaiden bongaukseen.

Ensimmäinen Indigo avattiin Atlantassa Yhdysvalloissa vuonna 2004. Tällä hetkellä maailmalla on yli 50 Indigo-hotellia, joista 12 sijaitsee Euroopassa, mm. Berliinissä, Lontoossa ja Edinburghissa. Lähes 50 uutta Indigo-hotellia on suunnitteilla. Lähiaikoina Indigo-hotellit avataan mm. Tel Aviviin, Lissaboniin, Manchesteriin ja Bangkokiin. Indigon lifestyle-hotelleissa yhdistyvät taide sekä boutique-hotellin yksilölliset palvelut.

Uusi upea laivamme Quantum of the Seas tekee neitsytristeilynsä New Yorkista Karibialle marraskuussa 2014. Laivalta löydät kaikkea ihmeellistä, laskuvarjohyppysimulaattorista ja törmäilyautoista, H2O vesipuistoon perheen pienimmille. Quantumin kaikissa sisähyteissä on virtuaalinen parveke ja tarjolla on myös sinkkuhyttejä ilman sinkkulisää!

Mari Suihko 044 906 4710 Petri Sirén 040 840 8409

Bulevardille, entiseen Teboilin pääkonttoriin, avataan Hotel Indigo Helsinki.

WWW.ROYALCARIBBEAN.FI

Marriott Westendin valitukset nurin

Lisätiedot: salessupport.nordic@rccl.com Varaukset: www.cruisingpower.com E-mail: infono@rccl.com Puh: 020 386 386

Valitusruletti loppui ja työt alkavat. Korkein hallinto-oikeus ei an-

tanut valituslupaa hallinto-oikeuden päätökselle. Neljä vuotta kestänyt valituskierre saatiin näin loppumaan ja rakennustyöt alkavat ensi keväänä. Länsiväylän laidassa oleva tontti raivattiin jo keväällä, mutta valitusten käsittelyjen vuoksi rakennustyöt joutuivat odottamaan. Valittajina olivat ensisijaisesti naapuruston asukkaat. Viivästymisen myötä hotellin rakennuskulut ovat nousseet jo 70 miljoonaan. Kiinteistö – ja sijoitusyhtiö Ultivistan omistajia ovat mm. Teemu Selänne ja Laakkosten autosukuun kuuluva Mikko Laakkonen. 20-kerroksiseen hotelliin tulee 270 huonetta.

GLO Meets kutsuu tulevaisuuden kokoukseen Helsingin Kluuvikadun GLO Hotel Kluuvi avasi uudet kokoustilansa kesän lopussa. Hotellin koko toinen kerros on nyt uudistettu vain kokous- ja yksityiskäyttöön.

Moskova ja New York kalleimmat liikematkakohteet HRG:n Nordic Hotel Survey tutki hotellihintojen kehitystä kuluvan vuoden alkupuoliskon aikana. kohteet, joihin hotellivarauksia tehtiin HRG:n kautta vähintään 100 yölle. Pohjoismaiden kulttuurieroista ja matkustustapojen erilaisuudesta johtuen alueen eri maiden välillä on huomattavia eroja.

Geneve laskussa

7 • 2013 lokakuu

KARIBIALLE NEW YORKISTA 2014

Tutustu laivaan ja lue lisää osoitteista www.quantumoftheseas.com ja www.royalcaribbean.fi tai ota yhteyttä omaan Royal Caribbean tiimiisi:

Vertailussa otettiin huomioon

WALDORF ASTORIA PERSIANLAHDELLE. Perinteikäs Waldorf Astoria on avannut uuden loistohotellin Persianlahdelle Ras al-Khaimahin emiirikuntaan, joka on yksi seitsemästä UAE-emiirikunnasta. 346 huoneen hotelli sijaitsee 50 minuutin ajon päässä Dubain lentokentästä. Se tarjoaa loistokuutta kohtuuhintaa, 270 dollarista alkaen. Jokaisella huoneella on oma hovimestarinsa. Ravintoloita ja baareja on kymmenen japanilaisesta grillistä amerikkalaiseen pihvipaikkaan. Hotellilla on oma 18-reikäinen golfkenttä ja yksityinen ranta. Ras al- Khaimah, josta aiemmin on tiedetty tuskin mitään, sanoo olevansa ’nouseva emiraatti’, ja nyt se pyrkii matkailuaan kehittämällä nousemaan samaan liigaan muitten emiraattien kanssa.

QUANTUM OF THE SEAS

Suomessa HRG:n asiakkaille kalleimmat kohdekaupungit ovat edelleen Moskova ja New York, vaikka molempien kaupunkien keskimääräinen huonehinta putosi pari prosenttia viime vuodesta. Seuraavaksi kalleimmat huonehinnat löytyivät Zürichistä, Singaporesta ja Tokiosta. Eniten hotellihinnat suomalaismatkustajille nousivat Nagasakissa, jopa kolminkertaisiksi. Eniten hinnat laskivat Genevessä, noin 26 prosenttia. Suomen tulokset ovat linjassa

HRG:n maailmanlaajuisen hotelli-indeksin kanssa, jossa kärkisijoja pitävät Moskovan ja New Yorkin ohella niiden väliin kakkoseksi kiilaava, öljy- ja kaasuteollisuudelle tärkeä kohde Lagos Nigeriassa.

Tukholma kallein Pohjoismassa Pohjoismaiden pääkaupungeissa keskimääräiset hotellihinnat ovat hieman pudonneet. Kalleimmat hotellihinnat löytyvät Tukholmasta ja Oslosta. Kööpenhaminan huonehinnat ovat pudonneet lähes 10 prosenttia viimevuotiseen tasoon, ja se löytyy nyt kolmannelta sijalta pohjoismaisten pääkaupunkien vertailussa. Halvimmat hinnat löytyivät Helsingistä, jonka hinnoissa pudotusta edellisvuoteen oli seitsemän prosenttia.

GLO Hotel Kluuvi tarjoaa tyylikkäät puitteet tulevaisuuden kokoukselle.

Esa Aalto Valoisat ja tyylikkäät uudet kokoustilat on suunniteltu tulevaisuuden kokoustarpeisiin, kertoo GLO Hotelsin toimitusjohtaja Tuomas Liewendahl. ”Halusimme luoda kohtaamispaikan, jossa myös design ja teknologia on viety aivan uudelle tasolle perinteisten kokoustilojen yläpuolelle”.

Puitteet oltava kunnossa ”Kokouksen järjestämisessä kallein panostus on ihmisten aika. On tärkeää luoda tapaamiselle hyvät, luovuutta edistävät ja inspiroivat puitteet. Avainsanojamme ovat saumattomuus, kiireettömyys ja vapauden tunne. Tylsä kokoustila väsyttää ja puuduttaa”, Tuomas kertoo uuden konseptin taustoista. ” Myös tarjoilun on oltava maukasta mutta kevyttä, se ei saa tukkia ajatusmaailmaa”.

All inclusive GLO Hotel Kluuvin viiteen erilliseen kokoustilaan mahtuu tilasta ja muodosta riippuen 6–30 henkeä kuhunkin. Vierekkäiset tilat ovat myös yhdisteltävissä tarpeen mukaan. Kaikki tarjoilut tarjoillaan rennosti ruokatorilla. Aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin lisäksi tarjolla on koko päivän kahvia, virvokkeita, hedelmiä ja smoothieta. Kaikki GLO Meets -kokouspaketit ovat all inclusive-paketteja, eli kaikki tarjoilut ja henkilömäärään sopiva kokoustila perusvarusteineen sisältyvät hintaan ilman ylimääräisiä yllätyksiä. Esimerkiksi koko päivän kokouspaketti maksimissaan 8 tunniksi maksaa 96 euroa per henkilö. Kokouskerroksen voi myös vuokrata kokonaan omaan käyttöön yksityistilaisuuksiin, illallisiin tai cocktailkutsuihin.

13


Kustannustehokkaat Sharkletit lomalentojen käyttöön

Finnairin laivasto koostuu pian kokonaan Airbus-kalustosta Maailman ensimmäinen A321ER Sharklet liikenteeseen Finnair sai syyskuussa käyttöönsä ensimmäisenä maailmassa Airbusin uuden A321ER Sharklet-lentokoneen. Se luovutettiin juhlallisesti tilaajalle Saksan Finkenwerderissä Hampurin lähellä. Samalla vieraille tarjoutui tilaisuus kurkistaa kulissien taakse Airbusin tehtaalla. Uusi kone on jo otettu käyttöön Finnairin lomalentoliikenteessä.

Esa Aalto

Outrigger avaa Mauritiukselle Havaijilaisen Outrigger-ketjun uusin tulokas Outrigger Mauritius Resort and Spa avaa ovensa loppuvuodesta Bel Ombren lomakohteessa Mauritiuksen lounaisrannikolla. Rauhallisella, omalla ran-

nalla sijaitsevaan hotelliin on Mauritiuksen lentokentältä noin tunnin ajomatka. Kaikista Outriggerin 181 huoneesta on merinäköala Intian valtamerelle. Hotellin alueelta löytyy kolme uima-allasta, lasten klubi, kuntokeskus, spa ja ylellinen Club-osasto. Valittavana on kolme erilaista

Disney ja SAS yhteistyössä SAS ja The Walt Disney Company Nordic ovat tehneet sopimuksen Lentsikat-animaatioelokuvaan liittyvästä yhteistyöstä Pohjoismaissa. Yksi SAS:n 737-800 -kone on saanut kylkeensä Lentisikka- elokuvan hahmoja. Yhteistyösopimuksen mukaan SAS saa näkyvyyttä elokuvan markkinointitoimenpiteissä ja SAS:lla on oikeus käyttää elokuvaa omassa markkinoinnissaan. Tietoa ja erikoistarjouksia levitetään myös SAS:n asiakaskanavien ja kanta-asiakasohjelmien kautta. SAS:n lisäksi muita Disneyn Lentsikat -elokuvan yhteistyökumppaneita ovat British Airways Iso-Britanniassa, Lufthansa Saksassa ja American Airlines Yhdysvalloissa. Disneyn Lentsikat sai Suomessa ensi-iltansa 27. syyskuuta.

Lentsikat lentävät SAS:n kyljessä.

14

ravintolaa ja loman voi viettää joko puolihoidolla tai all inclusive –pakettina. Mauritius luksusresortteineen ja upeine rantoineen vetää puoleensa vuosittain lähes miljoona ulkomaista matkailijaa. Saaren monikulttuurinen perintö ilmenee maukkaissa ruokalajeissa, elävässä musiikissa ja värikkäillä festivaaleilla.

AA:n ja US Airwaysin fuusio mutkistuu American Airlinesin ja US Airways aikomus yhdistyä on saanut mutkia matkaansa. Seuraavan kerran asiaa puidaan marraskuun lopulla. Liikenneministeriö ja kuusi

valtionjuristia on käynnistänyt prosessin ehdotettua fuusiota vastaan väittäen sen olevan kilpailunvastainen. Väitteitten mukaan fuusio nostaa lentolippujen hintoja, nostaa erilaisia maksuja ja tarjoaa kuluttajalle vähemmän valinnanvaraa ja palvelua. Yhdistynyt American olisi maailman suurin lentoyhtiö, jonka matkustajamäärä nousisi 187 milj. matkustajaan. Yhtiöllä olisi 1500 lentokonetta, se operoisi 6 700 lentoa päivässä ja työllistäisi yli 100 000 henkeä.

Neljän kimppa Lentoyhtiöiden yhdistyminen alkoi vuonna 2008, kun Delta osti Northwestin. Vuonna 2010 United yhdistyi Continentalin kanssa ja vuonna 2011 Southwest osti halpalentoyhtiö Air Tranin. Mikäli American ja US Airways nyt yhdistyvät, niin 80% USAn kotimaan lentoliikenteestä olisi neljän yhtiön hoidossa: Delta, United, Southwest ja uusi American. Nyt pelätään, että uusi yhtiö yhdistyisi vielä Unitedin kanssa, jolloin toimintaa hallitsisi kolme yhtiötä.

Siiven kärkievillä eli sharkleteilla varustettuja A321ER-koneita on Finnairille tulossa kaikkiaan viisi kappaletta syksyn ja talven aikana. Ne korvaavat elinkaarensa päähän tulleet neljä Boeing 757-konetta. Kahdesta ensimmäisestä uudesta lentokoneesta Finnair on jo solminut myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen japanilaisen lentokonevuokrausyhtiön NBB:n kanssa. Tehdyt vuokrasopimukset ovat kahdentoista vuoden mittaisia.

© Airbus S.A.S. 2013 – kuva: Fixion

Finnair sai linjakkaan A321 Sharkletin ensimmäisenä maailmassa.

Pienempi polttoaineen kulutus Lentokoneen siiven kärkipyörteet ovat yksi merkittävimmistä ilmanvastuksista. 2,5 metriä korkeat Sharkletit pienentävät niitä merkittävästi ja näin ollen lisäävät koneen polttoainetehokkuutta. Kärkievien ansiosta koneen polttoaineen kulutus pienenee jopa seitsemän prosenttia istuinta kohti verrattuna Boeing 757-koneisiin. Finnairille tulevat koneet on lisäksi varustettu lisätankein, minkä ansiosta niiden kantama ulottuu jopa 5 741 kilometriin. Tämä mahdollistaa koneiden käytön mm. lennoilla Kanarialle tai Dubaihin.

Kokonaan Airbus-laivasto Uusien koneiden myötä Finnairin laivasto koostuu pian kokonaan Airbus-koneista, mikä tuo kustannussäästöjä ja joustavuutta loma- ja reittilentojen välillä, miehistönkäytössä, huollossa ja koulutuksessa. ”Nykyaikainen ja moderni laivasto on ollut Finnairin koko 90-vuotisen historian kivijalka. Nämä uudet koneet yhtenäistävät Finnairin Airbus-laivaston”, sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho. ”Koneinvestoinnit ovat avain kestävään ja taloudelliseen lentämiseen. Säästämme polttoainekustannusten lisäksi hiilidioksidipäästöissä, joilla on merkittävä rooli päästökaupassa.” Airbusin Pohjois- ja Keski-Euroopan myyntijohtaja Kimon Sotiropoulos muisteli puheessaan Finnairin ja Airbusin monivuotista yhteistyötä, jonka voi katsoa alkaneen jo 1958 silloisen Aeron tilatessa ensimmäiset Caravelle -koneensa yhdeltä Airbusin edeltäjistä Sud Aviationilta. Nykymuotoisen Airbu-

Airbusin tehtaalta Hampurista valmistuu mm. jättimäisen A380 –koneen osia. Niiden eri kokoamisvaiheista olivat kuuntelemassa vasemmalta Hans Borg, Thomas Cook Northern Europe, Olli Miettinen Matka-Miettinen, Heikki Julin Olympia, Tapani Oksanen Toiviomatkat, Eva Palm, Thomas Cook Northern Europe, Tuomas Pajala Nordic Ferry Center, Harri Kaijanto STS Alppimatkat sekä Airbusin oppaan oikealla puolella Ville Iho Finnair ja Ville Arhippainen Airbus.

sin kanssa Finnair aloitti yhteistyön vuonna 1986, jolloin kaksi A300-laajarunkokonetta hankittiin Karairin väreihin. ”Kun Finnair 1990-luvulla pohti uutta kalustoa Euroopan-liikenteeseen, oli meillä siihen ratkaisu. Kun 2000-luvulla tuli ajankohtaiseksi uudistaa yhtiön laajarunkokalusto, oli meillä tarjota siihenkin ratkaisu”. Nyt Finnairilla on 25 Airbus A320-sarjan konetta Euroopan liikenteessä ja 15 A330/340-laa-

jarunkokonetta mannertenvälisessä liikenteessä. ”Nyt toimitettavien viiden Sharklet-koneen jälkeen seuraava askel yhteistyössämme ovat yksitoista uutta A350-konetta, joiden toimitukset alkavat jo vuonna 2015”.

Tilavampi matkustamo ja viihdetabletit Sharklet-koneissa on 209 matkustajaistuinta, kolme käytävän molemmilla puolilla. Istuinväli

Airbusilla työskentelee seitsemän suomalaista. Kuvassa Finnairin operatiivisen johtajan Ville Ihon seurassa Ranskan Toulousessa Airbusin Pohjoisja Keski-Euroopan alueen myyntijohtajana työskentelevä Ville Arhippainen.

on 31 tuumaa, eli jalkatilaa on noin viisi senttiä enemmän kuin vanhoissa B757-koneissa. Sharklet-koneissa on myös kapearunkokoneiden levein matkustamo, mikä tarkoittaa hieman leveämpiä istuimia ja käytävää. Tuolit ovat samankaltaisia Recaro Slimline –istuimia kuin Finnairin vanhemmissa A320-perheen koneissa. Perinteisen matkustamoviihdejärjestelmän sijaan asiakkaille on tarjolla Samsung Galaxy –tabletteja. Niitä voi vuokrata kuulokkeiden kanssa lomalennoilla pientä korvausta vastaan. Tablet-laitteeseen on ladattu elokuvia, tv-ohjelmia, musiikkia ja pelejä sekä Finnairin palvelutietoa. Uusia koneita käyttävillä matkanjärjestäjillä lienee myös kiinnostusta tuottaa tabletteihin omaa sisältöään. Myöhemmin Finnairin on tarkoitus laajentaa viihdejärjestelmää asentamalla lentokoneisiin wlan-palvelin, jonka kautta sisällöstä pääsisi nauttimaan myös matkustajan omalla laitteella. Tulevaisuudessa siintää myös langattoman nettiyhteyden saaminen koneisiin.

Finnair oli kutsunut matkanjärjestäjiä mukaansa Hampuriin noutamaan uuden A320 ER Sharklet koneen Suomeen.

7 • 2013 october


PlUs

UUtta! Valitse enemmän, maksa Vähemmän. Nyt saat entistä edullisemmin matkoja, joihin sisältyy lähes kaikki, mitä lentomatkalta voit toivoa: 200 % EuroBonus-pisteitä Pääsy Loungeen Fast Track -turvatarkastus Ruoka- ja juomatarjoilua lennolla Muutos- ja palautuskelpoiset liput 2 laukkua à 23 kg Kun haluat lentomatkaltasi enemmän, varaa SAS Plus. Lue lisää sas.fi

makes YOUR tRaVel easieR.

216043_SAS_Plus_Ikkunapaikka_277x380.indd 1

7 • 2013 lokakuu

10/2/13 3:00 PM

15


Costa Cruises avasi ensi vuoden myynnin Costa Cruises on avannut Suomen markkinoille ensi kesän ja talven 2014/15 risteilymyynnin.

Suomenkielinen matkanjohtaja on mukana yli 20:llä Loistoristeilyn Costa Cruises -risteilyllä ensi vuonna.

Costa Cruisen 14 alusta ris-

teilee ensi kesänä jälleen Välimerellä ja Pohjois-Euroopassa. Lokakuussa 2014 valmistuu Costan uusi lippulaiva Costa Diadema, missä uutuuksia ovat mm. Country Rock Club ja kaksikerroksinen laserpelialue. Alukseen tulee 1 862 hyttiä, joista 130:sta on suora yhteys Samsara kylpylään. Alukseen mahtuu yli 4 000 matkustajaa. Uusi Costa Diadema risteilee ensimmäisen talven Välimerellä vieraillen mm. Costan uutuuskohteessa, Italian Genovan ja Pisan puolivälissä sijaitsevassa La Speziassa.

Uusia talvikohteita Talvella 2014/15 varustamo tekee mm. 11 vuorokauden risteilyn Kanariansaarille. Risteily lähtee Casablancasta vieraillen Kanariansaarilla, Madeiralla ja Agadirissa. Uutuusristeilyjä ovat mm. Costa Deliziosan 13 yön risteily Mustalle Merelle, Costa Fortunan 9 yön risteily Iberian niemimaalle sekä Costa Mediterranean 7 yön risteily mm. Tunisiaan. ”Avasimme hyvissä ajoin myös 2014/15 talvikauden myyn-

tiin. Näin matkatoimistot voivat suunnitella omia ryhmiään ja mahdollisia ryhmäsarjoja paljon helpommin. Ja on hyvä muistaa, että varatessaan myös lennot Costan kautta he voivat siirtää valmismatkavastuun Costalle”, sanoo Costan Pohjoismaiden myyntipäällikkö Giancarlo Tedesco.

Suomalaiset matkanjohtajat ”Meillä on suomalainen matkanjohtajia yli 20:llä risteilyllä kaudella 2014, mm. upealla 9-yön Costa Fortunan Iberian niemimaan risteilyllä, joka vierailee Casablancassa ja Lissabonissa. Costa Favolosan Läntisen Välimeren risteilyllä matkanjohtajia on varattu viidelle risteilylle ja jos kysyntää riittää, niin lisäämme matkanjohtajapalveluita myös muille risteilijöille. Lisäksi 24 tunnin suomenkielinen palvelupuhelin avustaa niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat apua matkan aikana.” kertoo Raimo Kukkonen Loistoristeilyistä. Loistoristeilyjen uusi osoite on Kotisaarenkatu 3, 00560 Helsinki ja puhelin 010 231 6550, myynti@loistoristeilyt.fi.

Helin Matkat osaksi Traveller Made® -verkostoa

Everest valloitettiin 60 vuotta sitten

Traveller Made® on eurooppalainen matkasuunnittelijoiden yhteistyöverkosto, joka on sitoutunut tarjoamaan elämyksiä etsiville ja laatutietoisille matkailijoille räätälöityjä ja yksilöllisiä matkoja.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 60 vuotta maailman korkeimman vuoren Mount Everestin valloittamisesta. Uusiseelantilainen Edmund Hillary ja šerpa Tenzing Norgay pääsivät 8 850 metriä korkean Everestin huipulle toukokuussa 1953.

Helin Matkat on ensimmäisenä suomalaisena matkatoimistona mukana Traveller Made® -verkostossa, johon tällä hetkellä kuuluu kokonaisuudessaan 47 eurooppalaista matkatoimistoa. Verkoston mahdollistama yhteistyö matkasuunnittelijoiden kesken antaa työkaluja matkojen suunnitteluun. Verkoston yhteinen extranet ja vuosittainen konferenssi luksussegmentin tärkeimpien tuottajien ja toimittajien kesken mahdollistaa tiedon- ja ajatustenvaihdon alan uutuuksista ja muutoksista. Verkoston arvioidaan kasvavan kattamaan noin 150–200 eurooppalaista matkatoimistoa.

esimerkiksi kulttuurisesti sekä matkustustottumuksiltaan paljonkin, on meille kaikille yhteistä asiakkaiden palveleminen suurella sydämellä ja intohimolla. Voimme jakaa kokemuksiamme maailman eri matkakohteista ja hotelleista, näin laajentaa edelleen tietotaitoamme, sekä saada ns. ensikäden luotettavia kommentteja niistä paikoista, joista meillä ei vielä ole omakohtaista kokemusta.”

Nepalin hallitus on nimeä-

mässä molemmille omat huiput Himalajalta. Hillary Peakin korkeus on 7 661 metriä ja Tenzing Peakin 7 916 metriä. Kummallakaan huipulla ei tähän saakka ole ollut nimeä, eikä niille koskaan kukaan ole kiivennyt. Vuoret avattaneen kiipeilijöille, kun kiipeilykausi alkaa ensi keväänä. Maailman 14:sta korkeimmasta vuoresta kahdeksan on Nepalissa.

Ruuhkaa huipulla Matkailun osuus köyhän Nepalin taloudesta on neljä prosenttia. Matkailijoita kävi viime vuonna 600 000, Suomesta muutama tuhat, ja suoraan tai välilli-

sesti matkailusta saa toimeentulonsa 750 000 nepalilaista. Everestille on noussut Hillaryn ja Tenzingin jälkeen noin 4 000 kiipeilijää, joista ainakin 240 on kuollut. Tänä vuonna vuorelle nousi 520 henkeä, jota pidetään liian suurena määränä ja aiheuttavan ruuhkia ja vaaratilanteita.

Kokemusten vaihtoa Helin Matkojen toimitusjohtaja Lea Simpanen on innoissaan uudesta yhteistyöstä: ”Odotan mielenkiinnolla muiden jäsentoimistojen ammattilaisten tapaamista, ja ajatusten vaihtoa jatkossa. Vaikka jäsentoimistojen toimintaympäristöt ja asiakaskunnat poikkeavat

Regent Seven Seas -varustamo tilasi uuden luksusristeilijän

Toimitusjohtaja Lea Simpanen, Helin Matkat.

Regent Seven Seas Cruises on solminut sopimuksen italialaisen Fincantierin telakan kanssa uuden luksusristeilyaluksen rakentamisesta. Uusi laiva saa nimekseen Seven Seas Explorer ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2016.

Seven Seas Voyager alus risteilee parhaillaan Euroopassa.

JUHLAMATKALLA. Matka-Miettisen Lappeenrannan ja Kotkan toi-

mistojen henkilökunta juhlisti tulevaa 40-vuotis syntymäpäivää Pietarissa syyskuun lopulla. Yhteiskuvaan asettuivat Grand Hotel Europan sampanjabrunssilla vasemmalta Olli Miettinen, Vuokko Kotiniitty, Futuristin Petri Novitsky, Pirjo Miettinen, Minna Mitrunen, Tarja Juvonen, Piia Suomalainen, Tuija Lappi ja Leila Nuottimäki.

AURINKOMATKOJEn SENIORIT. Aurinkomatkoilla 1960- ja 70-luvuilla

työskennelleet kokoontuivat syyskuun lopulla Helsingissä Katajanokan ravintola Sipulissa muistelemaan menneitä ja päivittelemään nykyisiä. Mukaan kutsuttiin nyt myös yli 30 vuotta sitten talossa työskentelyn aloittaneet, ts. 1983 mennessä pestautuneet. Peräti 94 henkilöä juhlisti tapaamista, mukana monia ulkomailta saapuneita. Järjestelytoimikunta Risto Pellinen (kuvassa vas.), Marja Lieto ja Jukka Salama ovat tähän asti vastanneet kokoontumisten järjestelyistä, mutta ilmaisivat halunsa siirtää tämän tehtävän hoitaminen nyt piirun verran nuoremmille. Alustavaa halukkuutta ilmaantuikin, joten hieno perinne saanee jatkoa vuonna 2016.

HEATHROWN KAPASITEETTI PUHUTTAA. Mahdolliset laajennukset Lontoon Heathrowssa ovat yhä enemmän esillä. Maan laajeneva talous tarvitsee lisää lentokenttäkapasiteettia, ja jo nyt 99% Heathrown kapasiteetista on käytössä. Asiaa on jauhettu sinne tänne ja heinäkuussa pormestari Boris Johnson esitti kolme mahdollisuutta asian ratkaisemiseksi: Uusi hub Isle of Grainille 60 km Lontoosta itään, uusi kenttä Thamesin suistoon tekosaarelle tai Stanstedin kentän laajennus. Hankkeen toteuttaminen vie joka tapauksessa vuosia. Liikennettä keventämään on esitetty lisämaksua Heathrowlle haluaville matkustajille. Myös yhden lentoyhtiöallianssin siirtämistä muualle on harkittu. Kiistat kuitenkin jatkuvat ja asian kiireellisyys vain korostuu.

FINNLINES VIE YMPÄRI VUODEN EUROOPPAAN.

450 miljoonan US-dollarin hintaista uutta alusta kuvaillaan loistokkaimmaksi koskaan rakennetuksi risteilyalukseksi, jossa sekä matkustajien käytettävissä oleva tila että matkustaja-henkilökunta-suhdeluku ovat korkeampia kuin millään muulla nykyisin liikenteessä olevalla risteilijällä. Erityistä huomiota kiinnitetään myös ympäristöystävällisyyteen ja uusimman ympäristöteknologian hyödyntämiseen.

Kaikki hytit sviittejä Laivaan tulee 738 matkustajapaikkaa ja kaikki 369 hyttiä ovat parvekkeellisia sviittejä, joiden pinta-ala vaihtelee 28 neliömetristä aina 140 neliömetriin. Lai-

valle tulee muun muassa kuusi gourmet-ravintolaa, kaksikerroksinen teatteri ja laaja hyvinvointiosasto. Laivan sisustuksessa hyödynnetään kiveä, puuta ja muita luonnonmateriaaleja. Yleisilmeestä luvataan ylellistä ja ajatonta design-kalusteineen ja museotasoisine taidekokoelmineen. Sisustussuunnittelussa on mukana maailman kärkinimiä, muun muassa ruotsalainen Tillberg Design. Seven Seas Explorer tulee olemaan varustamon suurin alus. Uuden laivan myötä Regent Seven Seas Cruisesin kokonaiskapasiteetti tulee nousemaan lähes 40 prosenttia tehden siitä maailman suurimman luksusristeilyvarustamon.

Pakkaa matkaseurue autoon ja lähde ikimuistoiselle autolomalle Itämeren eteläpuolelle. Pittoreskit pikkukylät, mahtavat metropolit ja vaikuttavat viinialueet linnoineen kutsuvat luokseen keväästä pitkälle syksyyn. Ihastu eri maiden ainutlaatuiseen antiin ja löydä oma unohtumaton palasesi Eurooppaa. Ja mikä parasta, tällä lomalla matkatavaroittesi määrää rajoittaa vain oman kulkupelisi koko! Laivamme vievät leppoisasti Helsingistä Saksaan sekä Naantalista Kapellskäriin ja Malmöstä Travemündeen.

Tilaa nyt Finnlinesin matkatoimistouutiskirje osoitteessa bit.ly/B2BFL

© Bielefeld, Saksa

16

Lisätietoja: www.finnlines.com, passenger@finnlines.com tai puh. 010 343 4500* *8,35 snt/puh + 6,00 snt/min lankaverkosta tai 17,17 snt/min matkapuhelinverkosta.

7 • 2013 october


Köysiradalla Machu Picchulle

Valuutat vaihtoon

Suomalaiskodeissa makaa kymmeniä miljoonia euroja

Perun hallitus on hyväksynyt köysiratahankkeen Machu Picchulle.

Jopa 70% suomalaisista säästää ulkomaan matkoilta jääneet valuutat lipaston laatikossa. Osa kenties siksi, että uskoo matkustavansa maahan uudelleen ja osa varmasti laiskuuttaan. Kuva: Seppo Kaksonen/SF-FOTO

Forex Bankin teettämän tutki-

Köysirata tulee ylittämään

muksen mukaan suomalaiskodeissa makaa siis 43 miljoonan euron jackpot. Eniten valuuttaa takaisin euroiksi jättää vaihtamatta 35-54 –vuotiaat. Yli 50 euron arvosta valuuttaa kotonaan säilyttää 19% miehistä ja 15% kaikista suomalaisista.

Apurimac-joen kanjonin ja lyhentää matka-ajan läheiseltä maantieltä Machu Picchulle 15 minuutiksi. Köysirata on pituudeltaan viisi kilometriä ja sen uskotaan valmistuvan vuonna 2015.

Vanhenevia valuuttoja ”Mikäli uusi matka ei ole tiedossa piakkoin, valuutat kannattaa vaihtaa pois. Setelisarjojen uusiutuessa vanhat sarjat menettävät arvonsa. Esimerkiksi Ruotsin 50 ja 1 000 kruunun seteleitä, joissa ei ole hologramminauhaa, ei voi käyttää maksuna vuodenvaihteen jälkeen”, kertoo FOREX Bankin maajohtaja Harri Andersson. ”Myös Latvian latit jäävät vuodenvaihteessa pois, kun maa siirtyy euroon”, muistuttaa markkinointi- ja viestintäpäällikkö Elina Viita.

Hyväntekeväisyyteen Forexeissa oleviin Punaisen Ristin keräyslippaisiin voi jättää

Kotona makaavat valuutat kannattaa viedä vaikka hyväntekeväisyyteen.

myös sellaisia valuuttoja, joita ei enää vaihdeta. ”Me toimitamme rahat Englantiin, missä meillä on sopimus erään toimijan kanssa, joka vaihtaa meille vanhatkin valuutat. Keräyslippaisiin voi siis jättää kaikkien maiden valuuttaa, niin setelit kuin kolikotkin, joita ei enää tarvitse. Ne menevät hyvään tarkoitukseen. Rahat otetaan vastaan myös Punaisen Ristin piiritoimistoissa ja Helsingin keskustoimistolla”, Jessica von Bonsdorff Suomen Punaiselta Ristiltä kertoo.

Köysirata pystyy kuljettamaan joen yli suuntaansa 400 matkailijaa tunnissa eli sen päiväkapasiteetti on 3 000 henkilöä. Sen enempää turisteja ei vuorelle päivässä päästetä. Tänä vuonna vuorella odotetaan käyvän noin miljoona turistia. Hankkeen rakennuskustannukset ovat 45 milj. dollaria.

Edmonton maaliskuussa, Vancouver toukokuussa

Icelandair avaa kaksi reittiä Kanadaan Kanadan Vancouver ja Edmonton tulevat osaksi Icelandairin verkostoa ensi keväänä. Niihin tarjoutuu nopeimmat yhteydet Helsingistä samalla StopOver -periaatteella kuin muihinkin Icelandairin kohteisiin. Eero Havia Edmontonin reitti avataan 26. maaliskuuta ja se operoidaan neljä kertaa viikossa. Vancouveriin tullaan lentämään kaksi kertaa viikossa 13. toukokuuta alkaen. Uusien kohteiden operointi aloitetaan sesonkityyppisinä, mutta tavoite on rakentaa ympärivuotinen palvelu.

Usein maailman parhaaksi kaupungiksi mainittuun Vancouveriin pääsee ensi kesänä kätevästi Islannin kautta.

couverissa Icelandairia houkuttaa myös risteilybisnes sekä yhdistäminen muihin Icelandairin Amerikan länsirannikon lentokohteisiin, kuten Seattleen ja Alaskan Anchorageen. ”Vancouver on toki itsessään myös gateway Alaskaan”, sanoo Mäkinen.

Kasvua ja lisää kalustoa Reittiverkosto tulee olemaan yhtiön historian laajin ja se merkitsee 18% kasvua myös tarjonnas-

Japan Airlines tilaa Airbusilta 31 tyypin A350 XWB -lentokonetta ja varaa option 25 lisäkoneen ostoon. Tämä on JAL:n ensimmäinen

7 • 2013 lokakuu

Suomen Liikematkayhdistys ry. FBTA:n syksyn toimintaohjelma käynnistyi syyskuun puolivälissä koolle kutsutulla ympäristövastuun teemapäivällä. Eero Havia ”Yleinen käsitys on, että ympäristöasiat nousevat korkealle, kun yritysten taloudessa menee hyvin, mutta alavireisemmässä suhdanteessa sopimusneuvotteluja ohjaa vain hinta”, kuvasi FBTA:n toiminnanjohtaja Sari Viljamaa avaussanoissaan. FBTA oli kutsunut puhujiksi Scandic Hotel Marskissa pidettyyn seminaaripäivään ympäristöasioihin ja liikematkustuksen kestävään kehitykseen perehtyneitä asiantuntijoita. Meteorologisen näkökulman ilmastonmuutokseen toi Ilmatieteenlaitoksen johtaja Mikko Alestalo. ”Hiilidioksidi poistuu ilmakehästä hyvin hitaasti, emme pääse siitä eroon missään järkevässä aikataulussa”, sanoi Alestalo. ”Ilmaston lämpenemisestä seuraa mm. merenpinnan nousu, ei ainoastaan esim. napa-alueiden sulamisvesistä, vaan myös siitä johtuen, että meriveden tilavuus kasvaa sen lämpötilan noustessa.” Suomen lämpötila on noussut vuodesta 1840 vuoteen 2000 kahdella asteella. Niinkin äskettäin kuin 29.7.2010 mitattiin Suomessa kaikkien aikojen korkein lämpötila 37 astetta Liperissä. Rajut luonnonilmiöt, myrskyt ja niiden seuraukset ovat yleistyneet meillä ja maailmalla. ”Vuoden 2011 Tapaninpäivän myrsky jopa 30m/s puhaltaneine puuskineen vei sähköt isoilta alueilta peräti kahdeksi viikoksi. Neljä viimeistä talvea ovat Suomen etelärannikolla olleet yllättävän lumisia.” Trooppisilla

Pakettimatkalle Maahan

Miksi et lähtisi tutustumaan

JAL tilasi Airbuseja

tilaus Airbusilta sekä ensimmäinen Airbusin Japanista saama tilaus A350 XWB -mallista. JAL:n ja Airbusin tavoitteena on saada uudet koneet liikenteeseen vuodesta 2019 lähtien. A350 XWB:t korvaavat vähitellen vanhoja Boeing-koneita kuuden vuoden aikana.

FBTA aloitti syysohjelmansa ympäristövastuun teemapäivällä

Oletko jo väsynyt Jupiterin kuihin ja Saturnuksen renkaisiin kesälomakohteina?

Yhteydet paranevat ”Kanada ja etenkin sen länsiosat ovat olleet meiltä Suomesta hankalien yhteyksien varassa. Nyt tämä uusi pelinavaus korjaa tilannetta paljon”, sanoo Icelandairin maajohtaja Pekka Mäkinen. ”Uusi Open Skies – sopimus Kanadan kanssa mahdollistaa reittiverkostomme laajennuksen. Islannin maantieteellinen asema Euroopan ja Kanadan välissä on todella edullinen.” Edmonton on 1,2 miljoonan asukkaan vahva talous- ja energiateollisuuden keskus, Albertan provinssin pääkaupunki. Edmontonin valintaa Icelandairissa helpotti myös kaupungin suuri pohjoismainen väestö. 2,3 miljoonan asukkaan Van-

Hiilidioksiditason nousu on ilmaston vakavin uhkatekijä

JAL:n Dreamliner –laivue on toistaiseksi maailman suurin, mutta jatkuvat ongelmat ovat aiheuttaneet katseiden kääntämisen Airbusin puoleen. Uusimman tilauksen jälkeen Airbus on saanut yli 750 sitovaa tilausta A350 XWB -koneista 38 asiakkaalta, myös mm. Finnairilta.

sa. Sillä tavoitellaan yhteensä 2,4 miljoonaa matkustajaa, mikä on 300 000 matkustajaa enemmän kuin tänä vuonna. Icelandairin tarjonta on tuplaantunut vuoteen 2009 verrattuna. Myös Icelandairin konekanta kasvaa ensi vuonna kolmella Boeing 757 -koneella, jolloin laivaston koko on 21 konetta. Icelandairin tavoitteena on, että se pystyy tarjoamaan ensi vuonna kaikilla Pohjois-Atlantin lennoilla langattoman Internet -palvelun.

kuuluisiin Washington D.C:n raunioihin? Taiteilija Ellen Harvey visioi miten eri aurinkokuntien välillä reissaavat alienit joskus 10 000 vuoden päästä valitsevat lomakohteitaan – ja päättävät lähteä käymään Maassa. Hänen näyttelynsä ”T he Alien’s Guide to the Ruins of Washington, D.C.” tarjoaa näkymän tulevaisuuteen, jossa ihmiskunta on jo pitkään ollut kuolleena sukupuuttoon ja maapalloa peittävät vanhan sivilisaation rauniot. Muiden planeettojen väki, joita kiinnostaa Maan entisten asukkaiden arkkitehtoninen perintö voi lähteä vierailulle vaikkapa muinaisen Yhdysvaltojen pääkaupungin raunioille. Näyttely on esillä Washingtonin Corcoran Gallery of Artissa.

Finnairille uusi Premium Lounge Finnair avaa ensi keväänä uuden ainutlaatuisen Premium Loungen Helsinki-Vantaan lentoasemalla T2:n non-Schengen lähtöalueella. Tuleva Premium Lounge on

suunnattu Finnair Plus Platina ja Kulta –korttien haltijoille vieraineen sekä muiden oneworld –yhtiöiden vastaavien tasokorttien haltijoille. Loungealueelle avataan myös uusi Finnair Tax Free Shop. Samalla kaikissa Finnairin loungeissa on tarjolla entises-

tään parannettu valikoima sekä lämpimiä ruokia aamiais-, lounas- ja päivällisaikaan että erilaisia juomia. Non-Schengen Finnair Loungessa on myös tarjolla upea samppanjavalikoima maksua vastaan. Uuden loungen suunnittelusta vastaa alan nykyinen ykkösnimi dSign Vertti Kivi & Co.

ja subtrooppisilla alueilla maailmassa ilmiöt ovat olleet vielä paljon rajumpia.

Missä ollaan vuonna 2100? Alestalon mukaan Euroopassa ja USA:ssa CO2-päästöt eivät enää kasva. Kiinassa päästöjen lisäys on radikaalia ja Intiassakin luvut nousevat, mutta loivemmin kuin Kiinassa. ”Jos menemme nykytahdilla eikä mitään tehdä, pahin skenaario on, että maapallon lämpötila vuonna 2100 on 4-6 astetta nykyistä korkeampi”, sanoo Alestalo. ”Parhaimmillaan vuonna 2070 pitäisi CO2-päästötilanne saada negatiiviseksi eli imeä pois CO2-kaasuja.” Alestalo ennustaa Suomeenkin mm. meren keskivedenkorkeuteen muutoksia. ”Vuonna 2100 Helsingissäkin meri nousisi nopeammin kuin maa. Myös Merenkurkussa meri valtaisi takaisin sitä maata, jota se nyt maanousun ansiosta on vaasalaisille antanut lisää.”

Hotellin ympäristöhaasteet Scandic Hotelsin kestävän kehityksen johtaja Inger Mattsson pohti hotellien ympäristöhaasteita. Hotelliketju on panostanut kestävään kehityksen ja ympäristön huomioonottamiseen jo vuodesta 1994. ”Palveluunkin liittyy paljon materiaa. Siksi on tarkasteltava koko arvoketjua”, aloitti Mattsson. Hän listasi energia-asiat, erilaiset kemikaalit ja puhdis-

KAKSOISBRÄNDIT YLEISTYVÄT.

Hotelli on aina varsin suuri sijoitus. Nyt uusi trendi on rakentaa kaksoisbrändihotelleja, joissa samassa kiinteistössä toimii kahden tunnetun brändin hotellit, joilla on käytössään yhteinen infrastruktuuri. Ne käyttävät yhteisiä kokoustiloja, kuntosaleja, toimistotiloja yms. ja joskus niillä on jopa yhteinen vastaanottoalue. Järjestely sopii hyvin hotelleille, joissa asiakkaat asuvat pitkähköjä aikoja. Konsepti on jo levinnyt mm. New Yorkiin, Los Angelesiin, Atlantaan, Baltimoreen ja Austiniin.

Päiväristeily Bahamalle Miamista voi piipahtaa Bahamalla nyt päivässä. Joka aamu kello yhdeksältä Bi-

mini Super Fast Ferry starttaa Miamista ja vie lomailijat päiväksi noin 80 kilometrin päässä sijaitsevalle Biminin saarelle. Aluksella on kasino, baari ja kuusi ravintolaa sekä hyttejä. Kahden ja puolin tunnin merimatkan jälkeen Bahamalla voi nautiskella joko rantaelämästä tai käydä shoppailemassa historiallisessa Alice Townissa. Paluumatkalle lähdetään kello 16.30 ja saavutaan Miamiin iltaseitsemältä. Risteilyn hinta on 85 euroa hengeltä ja hytti 50 euroa. Yökyöpeleille on viikonloppuisin tarjolla myös bileristeily, joka lähtee Miamista iltakymmeneltä ja palaa satamaan aamukuudelta. Lisätietoa osoitteesta info@ Ekitravels.com.

Scandic Hotelsin ympäristöasioiden johtaja Inger Mattsson ja FBTA:n toiminnanjohtaja Sari Viljamaa.

tusaineet sekä vedenkäytön keskeisiksi alueiksi, joilla ympäristöön voidaan vaikuttaa hotelleissa. Jätteiden lajitteluun on saatava mukaan myös asiakkaat. ”Vähemmän pakkausmateriaaleja, kertakäyttöpakkauksia ja ruoantähteitä, on eduksi kaikille”, sanoo Mattsson.

Matkatoimiston näkökulma Matkatoimiston näkökulmaa ympäristöasioihin valotti Arean matkahallinnon analyytikko Mari Svahn. Hän käsitteli ympäristövastuuta ja mm. sitä mitä ja miksi raportoidaan. Päästöraporteille on Areassa jopa oma tuoteperhe. Pyrkimyksenä on kompensoida sama määrä hiilidioksidipäästöjä jossakin muussa toiminnassa kuin matkustus toiminnallaan tuottaa. Esimerkkejä vähemmän ympäristöä kuormittavista käytännön ratkaisuista ovat mm. suositus alle 400 km matkoista junalla tai matkustusta korvaavat web-konferenssit soveltuvissa tilanteissa.

HARD ROCK HOTEL IBIZALLE. Hard Rock International avaa ensi toukokuussa ensimmäisen eurooppalaisen hotellinsa Ibizalla. Hanke toteutetaan yhdessä espanjalaisen Palladium Hotel Groupin kanssa. Myöhemmin yhtiöllä on tarkoituksena avata hotelleja myös mannermaalla. Ibizassa hankkeessa yhdistetään kaksi vanhaa hotellia ja niitten väliselle aukiolle tulee kiinteä esiintymislava. Itse hotelliin tulee yli 500 huonetta.

JUKAN LÄKSIÄISET. SASilla 34

vuotta työskennellyt Jukka Miettinen jätti hyvästit matkailualan yhteistyökumppaneilleen viime kuussa. Läksiäistilaisuus Bar7 Blingsissä oli erittäin lämminhenkinen ja nelisenkymmentä vierasta viihtyi mainiosti hyvänä seuramiehenä tunnetun Jukan juhlissa. Seuraavaksi Miettiset suuntaavat Amerikan länsirannikolle, missä on tiedossa golfia ja rentoutumista. Kuvassa Jukka Miettisen seurassa Amadeuksen Ari Lavonen.

17


Istuimet, viihdejärjestelmät ja ateriat uuteen kuosiin

Koneilla kahdeksasta kymmeneen legiä päivässä

80-vuotias Air France uudistaa kaukokoneitaan jätti-investoinnilla

Lähes puolet Blue1:n lennoista operoidaan Suomen ulkopuolella

Air France esitteli mittavan kaukoliikenteensä investointiohjelman ”Best & Beyond” Transform–hankkeen matkailun ammattilaisten International French Travel Market–tapahtuman yhteydessä syyskuussa Pariisissa.

Lentoyhtiö Blue1:n roolina on pian vuoden verran ollut lentojen tuottaminen emoyhtiö SAS:n reittiverkostoon. Kaikki lennot Blue1:n kalustolla lennetään nykyisin SAS:n tunnuksin. Blue1:n asiakasrajapinta muuttui SAS-konsernin 4Excellence -strategiajärjestelyissä.

Eero Havia, Pariisi ”Nimensä muk aise sti Air Francen hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on yltää kaikkein korkeimmalle lentotuotteen tasolle ja samalla luoda parasta asiakaspalvelua”, sanoo Air Francen kaukoliikenteen matkustajapalvelujen johtaja Bruno Matheu. Air Francen Boeing 777-200 ja -300 –koneen kaukolaivasto saa kokonaan uudet istuimet ja viihdejärjestelmät. ”Halusimme aloittaa kertomalla nyt ensimmäiseksi nimenomaan economy- sekä premium economy -matkustusluokistamme. Tammikuussa 2014 paljastamme bisnesluokan tarjontamme. Koko 500 miljoonan euron ”Best & Beyond”-hanke saa huipentumansa huhtikuussa 2014, jolloin kerromme uudesta La Premièreeli ensimmäisen luokan matkustamostamme”, lupasi Matheu.

Enemmän mukavuuksia Economy-luokan matkustamot mannertenvälisten lentojen 44:ssä koneessa saavat lähes 10 000 uutta istuinta kesäkuusta 2014 alkaen seuraavien kahden vuoden kuluessa. Uudet istuimet tarjoavat tuuman verran nykyistä enemmän polvitilaa ja ne painavat kolmisen kiloa nykyisiä vähemmän. ”Yhteensä noin 28 tonnin painonpudotus B777-laivastossamme tarkoittaa myös vähemmän polttoainetta ja on siten myös ympäristömyönteinen investointi.” Uusissa istuimissa on uudet ergonomisesti muotoillut istuintyynyt, uudet pääntuet ja jalkatuet. Selkänojasta avautuva tarjotin on aikaisempaa suurempi sekä työskentelyn että aterioinnin helpottamiseksi. Myös viihdejärjestelmä uudistuu uusien istuinten myötä. Economy-luokassa on 9 tuuman ja premium economy-luokassa 12 tuuman HD-kosketusnäytöt. Ohjelmatarjonta kattaa 1000 tuntia musiikkia, elokuvia, TV-sarjoja ja muuta ohjelmaa matkustajan toiveiden ja valintojen mukaan. Lisäksi istuimissa on pistokkeet ja USB-portti matkustajan mobiililaitteiden akkujen lataamiseksi.

Jäätelöä jälkiruoaksi Kaukolentojen ateriatarjoilu on

Eero Havia ”Marraskuun 1. päivän 2012

jälkeen emme ole myyneet yhtään lentolippua. Me myymme nyt kapasiteettia, jonka keskeinen ostaja on emoyhtiö SAS”, sanoo Blue1:n toimitusjohtaja ja COO Janne Hattula. ”Aikaisemmin 95 % tuloistamme tuli lentolippujen myynnistä. Nyt sama tulee kapasiteetin myynnistä”, sanoo Hattula. ”Tämä tarkoittaa, että me emme hallinnoi reittejä. Sen tekee tilaaja SAS, joka myös suunnittelee koneidemme käytön konsernin reittisuunnittelun mukaisesti. Kun suunnittelu on tehty, SAS myös markkinoi ja myy.” Air France uudet kaukoliikenteen economy-luokan istuimet ovat aikaisempaa sirommat, kevyemmät ja tarjoavat enemmän polvitilaa. Niissä on myös runsaasti henkilökohtaista viihde- ja hyötyelektroniikkaa.

jo uudistettu. Myös economy- ja premium economy matkustusluokissa tarjoillaan kaukolennoilla nyt toinenkin lämmin ruoka, ja jälkiruoaksi voi saada vaikkapa jäätelöä. Ranskalaisyhtiö tarjoaa samppanjaa matkustajilleen myös economy-luokassa. Syyskuun alusta kaukolentojen ateriat on tarjoiltu katalonialaisen suunnittelijan Eugeni Quitlletin muotoilemilta ekoastiastoilta ja –aterimilla. Lapset ja perheet ovat saaneet Air Francen erityisen huomion. Pienten ja suurempien lasten maun mukaisia luomuaterioita tarjoillaan lennoilla uusista astiastoista. Myös uusia pelejä ja puuhatavaroita on varattu lapsille: lentokoneenmuotoiset aterimet, lentäjän rintamerkki, väritysvälineitä. Premium economy –luokan palvelut Air France on tarjonnut vuodesta 2009 jo 2,5 miljoonalle matkustajalle. Tämän matkustusluokan istuin tarjoaa 40 % enemmän tilaa kuin economy-istuin. Uusia Premium economy – istuimia asennetaan lähes 1 100 kappaletta Air Francen kaukokoneisiin.

A380-kalustolla Shanghaihin Air France aloitti syyskuussa lennot A380-superjumbokalustollaan Pariisista (CDG) Shanghai-Pudongiin. 516-paikkaisella koneella lennetään kolmena päi-

Kiristyvä kilpailu lentohinnoissa Suomessa hinnat ovat olleet laskusuunnassa jo jonkin aikaa. Matkahakukone Travelmar-

ket.fi:n viimeisin lentohintaindeksi kertoo lentohintojen laskeneen jopa 40 prosentilla Euroopan suosituimpiin lentokohteisiin, kuten Lontooseen, Prahaan ja Malagaan. Tarkasteltavana oli lähtöviikko 41. Suurimpana syynä näinkin suuriin pudotuksiin Travelmarket sanoo Norwegianin tulon Suomen markkinoille.

Norwegian kasvattaa ”Norwegian on saanut lisää jalansijaa Suomen markkinoilla sen jälkeen, kun Ryanair sulki Turun toimintonsa kokonaan ja keskitti lentonsa Tampereen

18

ja Lappeenrannan kentille. Samanaikaisesti SAS on vetäytynyt Euroopan suorilta lennoilta ja vähentänyt kapasiteettiaan Suomen markkinoilla. Norwegianilla on entistä enemmän toimintavapauksia Helsinki-Vantaalla halpalentosegmentissä, jossa ainoana kilpailijana on oikeastaan enää jäljellä latvialainen Air Baltic”, toteaa Travelmarket.fi:n maajohtaja Mikko Vartiainen. Travelmarket.fi vertaa lentoja ja hotelleja yli tuhannelta eri verkkosivustolta. Yhtiö on osa tanskalaista Travelmarket A/S -yhtiötä, jolla on matkahakukoneita 13 eri maassa. Lisätietoa travelmarket.fi-sivuilta.

symmällä vähintään yksi kone on toiminut Kööpenhaminasta ja kaksi Tukholmasta.

Uutta väkeä koulutettu Uuden toimintatavan Blue1:ssa henkilöstöä on nykyisin noin 370. Määrästä aina joitakuita on myös erilaisilla vapailla. Matkustamoissa työskentelee nyt myös 20 uutta lentoemäntää ja stuerttia. ”Koulutimme myös 13 uutta lentäjää, perämiestä, sillä edellisestä koulutuksesta oli jo kymmenisen vuotta”, sanoo Janne Hattula.

Toiminnallisia haasteita

vänä viikossa, neljän matkustusluokan versiona: La Première, Business, Premium Economy ja Economy. Pariisin CDG:llä Air France ja sen SkyTeam kumppaneille on avattu uusi kaukolentojen lähtöhalli terminaali 2:ssa. Air France-KLM:llä on nyt yhteensä 93 viikoittaista lentoa Pariisista ja Amsterdamista yhdeksään eri kiinalaiseen kohteeseen: Peking, Shanghai, Hongkong, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Wuhan, Xiamen ja Taipei.

Toinen suuri toiminnallinen muutos on, että noin 45 % Blue1:n lennoista operoidaan Suomen rajojen ulkopuolella, Skandinaviasta Eurooppaan. ”Tämä on ollut uusi operatiivinen haaste. Kun aikaisemmin kotikenttä oli selkeästi Helsinki, olemme lentäneet nyt ensimmäisen vuoden aikana jopa 70 meille uutta reittiä.” Käytännössä koneiden käyttö toimii niin, että miehistön työrupeamat kerralla ovat nykyisin 3-4 päivää, kun ennen palattiin aina yöksi kotiin. Viime kesänä kaksi Blue1:n Boeing 717-konetta lensi Kööpenhaminasta ja kolme Tukholmasta käsin. Syk-

Toimitusjohtaja ja COO Janne Hattula, Blue1.

Blue1:n yhdeksän B717-koneen operointi vaatii noin 80 lentäjää ja matkustamohenkilökuntaa noin 150. Mekaanikkoja talossa on nelisenkymmentä. Lisäksi väkeä on suunnittelutehtävissä, lentoaseman duty managereina, rahti-, HR- ja IT -toiminnoissa. ”Myös SAS Finlandin kaupalliset ihmiset ovat juridisesti Blue1:n palkkalistal-

Matkailu jatkaa kasvuaan Puoli miljardia matkustajaa. World Tourism Organizationin , WTO, tilastojen mu-

kaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 500 miljoonaa matkailijaa ylitti kansalliset rajat. Kansainvälinen matkustus kasvoi 5% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu oli ennustettua suurempaa, sillä vuoden alussa WTO arvioi kasvuksi vain 3-4 %. Matkailu kasvoi kaikilla alueilla, mutta vilkkainta se oli Aasiassa, 6%, ja Euroopassa, 5%. WTO arvioi kuitenkin, että ensi vuonna kasvutahti tulee olemaan jonkin verran hitaampaa.

Askelmerkit tulevaisuuteen ”Paljon on tapahtunut vuodessa. Uusi rooli istuu meille hyvin ja olemme voineet keskittyä omiin vahvuuksiimme ja tarkoituksiimme sopivan kokoisella kalustollamme. ”Boeing 717-koneet ovat leasingelinkaarensa puolivälissä, mutta jo 2014 aikana käymme miettimään askelmerkkejä tulevaisuuteen.” Edessä oleva talvi näyttää Hattulasta samanveroiselta kuin viime talvi. ”Menemme varovaisen positiivisin odotuksin ensi vuoteen.” Kun SAS:n konsernitasolla optimoidaan Boeing 737 ja Airbus 320 -reittejä, sanoo Hattula, että Blue1:n hieman pienemmille koneille löytyy paljon sopivaa lennettävää ohuemmilta reiteiltä.”Blue1:ssa menee vahvemmin kuin vuosiin”, arvioi toimitusjohtaja Janne Hattula. EUROOPAN PARAS. Finnair on nimetty parhaaksi eurooppalaiseksi lentoyhtiöksi vuosittaisessa Aasian ja Tyynenmeren TTG Travel Awards -tilaisuudessa Bangkokissa. Täsmällisyys, palvelun laatu ja nopeat vaihtoyhteydet olivat tekijät, jotka nostivat Finnairin Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi TTG:n lukijoiden keskuudessa.

Uutuuskohteena Panama Air France aloittaa lennot Pariisista Panamaan 25. marraskuuta. Yhdessä KLM:n päivittäisten lentojen kanssa Amsterdamista, Panamaan on yhteyksiä 10 kertaa viikossa. Tämän lisäksi yhteistyö Copa Airlinesin kanssa mahdollistaa hyvät yhteydet Costa Ricaan, Ecuadoriin, Guatemalaan ja Nicaraguaan. Air France lentää Pariisista myös Uruguayn pääkaupunkiin, Montevideoon, viisi kertaa viikossa. Lennot tekevät välilaskun Buenos Airesissa Argentiinassa. Montevideo on Air Francen 15. kohde Etelä-Amerikassa.

la, vaikka he organisatorisesti toimivat SAS:n organisaatiossa”, sanoo Hattula. Blue1 operoi nykykonseptillaan enemmän lentoja kuin aikaisemmin, heinäkuussa jopa huimat 55 % enemmän. ”Lennämme konetta kohden keskimäärin kahdeksasta kymmeneen 1,2-1,3 tunnin legiä päivässä. Skandinavian lentomme ovat toki varsin lyhyitä, ja samoin esimerkiksi Kööpenhaminasta Keski-Eurooppaan.”

Kenttäkäräjät Bangkokissa VUOSIKYMMEN TÄYTEEN. Ryanair on lentänyt Suomeen 10 vuotta.

Syyskuun lopulla se vietti juhlapäiväänsä ja samalla neljän miljoonan matkustajan rajapyykkiä Suomessa. Yhtiön Tampereelta lennettävät kohteet ovat Lontoo (Stansted), Frankfurt (Hahn), Bremen, Milano (Bergamo), Kaunas, Malaga, Alicante, Budapest, Palma Mallorca ja Barcelona (Girona). Lappeenrannan kohteet ovat Düsseldorf (Weeze), Milano (Bergamo) ja Barcelona (Girona). Kuvassa vasemmalla Ryanairin Pohjoismaiden myynti- ja markkinointipäällikkö Elina Hakkarainen ja oikealla Ryanairin Suomen 4. miljoonas matkustaja Riikka Karvonen yhdessä Ryanairin Lontoon koneen matkustamohenkilökunnan kanssa.

VENÄJÄLLÄ PULA LENTÄJISTÄ. Venäjän nopeasti kasvava lentoliikenne tarvitsee kipeästi kokeneita siviililentäjiä, ja oman maan koulutus on riittämätöntä. Kesällä viranomaiset arvioivat, että maassa tarvitaan pian tuhat uutta lentäjää. Ehdotuksen mukaan lentoyhtiöt saisivat palkata 200 ulkomaista lentäjää vuodessa, viiden vuoden ajan. Rajoituksena kuitenkin on, että ulkomainen lentäjä ei voisi toimia koneen kapteenina.

Bangkokin Suvarnabhumin lentokentällä on avattu maailman ensimmäinen lentokentällä sijaitseva tuomioistuin. Turisteille tarkoitettu oike-

usistuin on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa ja se käsittelee matkailijoiden tekemiä kanteluita tai heille tapahtuneita pikkurikoksia. Vain turisteille tarkoitettu tuomioistuin avattiin hiljattain myös Pattayalla. Niitä on tarkoitus avata myöhemmin myös Bangkokin eri alueilla, Phuketissa, Samuilla ja Chiang Maissa.

Hotellihinnat nousussa Välimeren lomakohteiden hotellihinnat ovat pienoisessa nousussa. Uusimman Hotels.comin teke-

män Hotel Price Index (HPI®) –raportin mukaan hinnat ovat nousseet viime vuodesta Islannissa (23%), Kyproksella ja Saudi-Arabiassa (20%), Tunisiassa (18%) ja Monacossa (17%). Maailmanlaajuisesti hinnat ovat taas alentuneet eniten Uk-

rainassa (-20%), Seychelleillä (-17%) ja Kambodžassa (-16%).

Hidas nousu Suomessa hinnat ovat tutkimuksen mukaan laskeneet 4 prosenttia. Yhden hengen huoneen keskihinta oli tammi-kesä-

kuussa 111 euroa. Kalleimmillaan hotellihinnat olivat globaalisti vuonna 2007. Sen jälkeen alkoi lasku, ja hinnat kävivät pohjassa vuonna 2009. Sieltä alkoi hidas nousu, ja Euroopassa hotellihinnat ovat nyt samaa luokkaa kuin vuonna 2006.

7 • 2013 october


Asiakas etusijalle lentoliikenteen häiriötilanteissa

Lyhyet viivästykset turhauttavat eniten Lentoyhtiöiltä peräänkuulutetaan asiakaslähtöisiä menetelmiä lentojen myöhästymisten ja peruuntumisten aiheuttamaan turhautuneisuuteen. Ratkaisujen suunnittelun lähtökohtana tulisi olla huolehtia, että häiriöiden vaikutus matkustajan matkakokemukseen on mahdollisimman pieni. Nykyään ratkaisut voidaan myös personoida asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Esa Aalto Amadeuksen PhoCusWright-

ilta tilaama tutkimus haastaa lentoyhtiöt kehittämään tuoreen lähestymistavan häiriötilanteisiin, lisätäkseen asiakasuskollisuutta ja vähentääkseen häiriöiden vaikutusta matkustajiin. Sen tarkoituksena on auttaa lentoyhtiöitä luomaan käytännön strategioita parantamaan palvelua ja siirtämään painopistettä häiriöiden vaikutuksiin matkustajien matkakokemukseen. Tällä hetkellä myöhästymisten ja peruutusten hallinnointi, asiakaskommunikaatio ja uudelleenreititykseen käytetyt prosessit lähtevät enemmän lentoyhtiön omista kuin asiakkaiden tarpeista. Matkustajien näkemykset ja valinnat tulisikin integroida häiriötilanneprosessiin entistä tiiviimmin.

Huono tiedottaminen kismittää Johtavien asiantuntijoiden, matkailualan järjestöjen ja lentoyhtiöiden lisäksi tutkimus haastatteli 2 800 matkustajaa kaikilla mantereilla. Matkustajia kismitti eniten riittämätön kommunikaatio häiriötilanteissa, joka voi myös vaikuttaa matkustajan lentoyhtiöuskollisuuteen tulevaisuudessa. Riittämättömän tiedotuksen jälkeen seuraavaksi yleisin turhautumisen aihe oli, ettei matkustajalle tarjottu mitään hyvitystä. Kolmanneksi mainittiin ristiriitaiset tiedot siitä, mitä oli tapahtunut. Neljäs turhautumista aiheuttanut syy oli matkan tarkoituksen täyttämättä jääminen lennon myöhästymisen tai

peruutuksen vuoksi. Viidenneksi matkustajat rankkasivat vaihtoehtoisista järjestelyistä heille aiheutuneet lisäkulut.

Ikkunapaikan uudet nettisivut ovat auki!

Standardit viestintään ”Passengers first: Re-thinking irregular operations” –tutkimus suositteleekin, että lentoyhtiöiden tulisi tarjota standardoitua palvelua asiakasviestintään häiriötilanteissa ja tarjota tehokasta matkan uudelleenjärjestelyä, joka antaisi matkustajille mahdollisuuden valita heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivan vaihtoehdon. Tehokas ja läpinäkyvä tiedottaminen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun tarjoaminen vähentää myös asiakkaan tarvetta hakea tietoa muilta tahoilta. Yhtenä lentoyhtiöiden suurimmista haasteista eivät ole harvinaiset sää- tai force majeure –tilanteet, kuten vuoden 2011 tuhkapilviepisodi, vaan varsin tavanomaiset, 1-4 tunnin lievät viivästymiset, jotka merkitsevät asiakkaille eniten. Kaikilla markkinoilla vähintään puolet matkustajista oli osallisena lyhyeen viivästykseen vähintään kerran viimeisten 12 kuukauden aikana.

Sosiaalisen median voima Noin kolmannes matkustajista sanoi kommentoineensa viivästystä ystävilleen sosiaalisessa mediassa, kuten Twitterissä tai Facebookissa, ja vielä useampi muilla tavoin perheidensä ja ystäviensä kanssa. Tutkimus korostaa, että lentoyhtiöiden ei pitäisi nähdä sosiaalista mediaa pelkkänä markkinointikanavana.

www.ikkunapaikka.fi -sivuilta löydät mm. tapahtumakalenterin, esittelyt Anna nettisivuilla lehden tekijöistä sekä lisää kuvia mielipiteesi uudistuneesta tapahtumista ja kohteista, joista Ikkunapaikasta ja voita lehdessä kerromme. lahjakortti Vanajanlinnaan! Salasanan takaa löydät myös www.ikkunapaikka.fi ostaa/myy/vuokraa palstan sekä tarjouksia matkailualan ammattilaisille. Tunnus on Ikkunapaikka ja salasana viisinumeroinen tilausnumerosi, jonka löydät lehden kannesta nimesi yläpuolelta. Käy myös www.ikkunapaikka.tv:ssä katsomassa uusimmat ohjelmat ja facebookissa tarkistamassa mitä juuri nyt tapahtuu. Myöhästymisillä on monia vaikutuksia.

Asiakkaiden jakamilla tuntemuksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia lentoyhtiön brändiin ja imagoon. Häiriötilanteiden todellisia kustannuksia on vaikeaa mitata. Välittömät kulut toki tunnetaan, mutta ne eivät kerro koko totuutta. Matkustajan kommentoidessa yhtiötä kielteisesti Twitterissä tai kertoessa, ettei enää koskaan tule käyttämään kyseistä yhtiötä, on sen rahallisia vaikutuksia usein vaikea mitata.

Site Nordic Symposium innosti ja inspiroi Rovaniemellä

Viihdy kanssamme kaikilla foorumeilla!

Singaporen megaprojekti Singaporen hallitus julkisti elokuussa todellisen rakentamisen megahankkeen, jolla kaupunkikuvaa muutetaan tyystin. Lentokentän kapasiteetti kak-

sinkertaistetaan, massiivinen satama muutetaan uuteen paikkaan, sotilaslentokenttä siirretään ja rannalle rakennetaan uusi waterfront city.

Site Chapter Finland järjesti vuosittaisen Site Nordic Symposiumin Rovaniemellä syyskuun lopulla. Tilaisuuteen osallistui yli 40 ammattilaista eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja case-esimerkkejä motivoinnin ja kannustematkailun alalta. S y m p osi u m i n aluksi F lat-

light Filmsin luova johtaja Miikka Niemi esitteli yhtiön videotuotantoa (mm. nyt Ikkunapaikka-TV:ssäkin pyörivän M/S Viking Grace-videon teosta) ja muistutti esimerkkien kautta kuulijoita siitä, että hyväkään sisältö ei takaa menestystä, mikäli se ei saavuta yleisöään. Siksi sisällön hyödyntäminen ja jakaminen on suunniteltava tarkasti ja mietittävä samalla, mitä halutaan saavuttaa.

Rajattu kohderyhmä Niemi korosti erityisesti tarinankerrontaa, laadukasta sisältöä ja kohderyhmäanalyysiä: ei kannata tarjoilla kaikille kaikkea, vaan viestit tulee kohdistaa tarkkaan rajatulle kohderyhmälle. Näin voidaan saavuttaa myös laajempi yleisö, kun asiaan vihkiytyneet jakavat sisältöä edelleen omissa kanavissaan. Flatlight Films on tuottanut mm. Visit Finlandin menestystä niittäneen revontulivideon, joka on innoittanut monia japanilaisia matkustamaan Suomeen.

7 • 2013 lokakuu

Pienillä panoksilla parempaa palvelua Event Spirit –nimisen incentive-talon omistaja, saksalainen Matthias Lenz paljasti kuulijoille ”todellisen laadun salaisuuden”. Esityksen sisältö oli koottu tosielämän esimerkeistä, joita Lenz on kerännyt oman kokemuksensa kautta tapahtumien ostajana. Usein pienet asiat vaativat vain pieniä investointeja, mutta niillä tekee hyvän vaikutuksen, mikä puolestaan tarkoittaa korkeampaa laatua. Lenz muistutti mm. siitä, miten tärkeää on välittää palveluhenkilökunnalle ennakkotietoa asiakkaan toiveista ja tarpeista ennen tapahtumaa. Esimerkkinä kommunikaation puutteesta Matthias esitteli tapauksen, jossa opas tai hotellin vastaanotto kysyy kauanko matkustaja on lomalla Suomessa. Kannustematkalla oleva ei halua, että hänet sekoitetaan turisteihin.

Elämysbisnestä Henkilökunta on Lenzin mielestä avainasemassa yrityksen

menestymisen kannalta. Hänen mukaansa kaikki voivat omalta osaltaan vaikuttaa palvelun laatuun. Lenz korosti erityisesti sitä, että kannustematkailussa ei myydä pelkästään tuotetta, vaan elämystä. Asiakaspalautteen perusteella tulee pystyä kehittämään palvelua. Myös asiakkaan tilanteeseen ja toiveisiin on pystyttävä mukautumaan.

Kuvan Marina Bay saa lähelleen Waterfront Cityn.

Singaporen konttisatama, joka on maailman vilkkain, siirretään saarivaltion länsiosaan, Tuasiin, 2027 mennessä. Näin vapautuu rakennusmaata Tanjong Pagarissa, lähellä Marina Baytä, minne uusi waterfront city rakennetaan.

Etihadin Euroopan pääkonttori Berliiniin Yhdistyneiden Arabiemiraattien Abu Dhabissa pääkonttoriaan pitävä Etihad avasi Euroopan päämajansa Saksan pääkaupungin Potsdamer Platzilla. Berliinin valinta on luonnollinen, sillä Etihad toimii läheisessä yhteistyössä Saksan toiseksi suurimman lentoyhtiön airberlinin kanssa. Uusi toimisto työllistää 35 henkilöä, joista 25 on saksalaisia ja loput ovat Arabiemiraateista, eri Euroopan maista sekä mm. Intiasta, Egyptistä ja Marokosta. Etihad on operoinut Saksaan yhdeksän vuotta. Viime vuonna matkustajamäärät nousivat Saksan liikenteessä 47%. Etihad lentää Saksassa Frankfurtiin, Müncheniin ja Düsseldorfiin.

Kangerteleva lentoliikenne Kiinassa lentoliikenne kasvaa kohisten ja kangerrellen. Kasvua hankaloittaa kuitenkin sotilasilmailun keskeinen asema ilmatilan käytössä, sillä vain noin 20 % maan ilmatilasta on avoinna siviili-ilmailulle. Toinen suuri ongelma on lennonjohdon toiminta. Liikenteen ohjailu on muuttunut ylivarovaiseksi useitten 1990-luvulla kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien takia. Kiinalaiset lentoyhtiöt eivät myöskään ole panostaneet palveluunsa. Viime vuonna vain 75% lennoista lähti ajallaan. Peking on maailman pahin myöhästelijä, vain 30% lennoista lähti ajallaan. Toiselle sijalle nousi Shanghai. Ei siis ihme, että monilla lentokentillä vihaiset matkustajat ovat särkeneet paikkoja, tapelleet ja osoittaneet mieltään kiitoteillä.

Omakohtaisia kokemuksia Arctic Incentivesin myyntipäällikkö Mikael Rissanen ja Via Northin omistaja Julián Amorrich esittelivät mielenkiintoisen case-esimerkin siitä, kuinka ainutlaatuiset elämykset ja teknologia voidaan yhdistää. Osallistujat jaettiin 10 joukkueeseen ja lähetettiin omatoimisesti suorittamaan team building –ohjelmaa kartan, auton, puhelimen, gps-paikantimen ja navigaattorin avulla. Reitin varrella joukkueiden tuli suorittaa tehtäviä ja osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, mm. koiravaljakkoajeluun, mäenlaskuun stigalla, saunomiseen ja avantouintiin.

Pienillä teoilla saa aikaan paljon hyvää, muistutti saksalaisen incentivetalon Matthias Lenz Rovaniemellä.

19


Lentojen uudet hinnoittelumallit kehittyvät

Amadeukselta uusia ratkaisuja lentojakeluun Lentoyhtiöiden uudet hinnoittelumallit haastavat perinteisiä toimintamalleja. Sekä asiakkaille että lentolippuja myyville matkatoimistoille ne aiheuttavat usein harmaita hiuksia. Ei ole aina lainkaan selvää, mitä mihinkin hintaan sisältyy. Myös oheispalveluiden ostaminen on ollut tähän mennessä vaikeaa. Ydinkysymys on, miten jakelukanavat sopeutuvat lentoyhtiöiden muuttuvaan hinnoitteluun. Esa Aalto Lentoyhtiömaailma on muuttunut paljon viime vuosina niin sanottujen halpalentoyhtiöiden nousun myötä. Vielä muutama vuosi sitten ei edes puhuttu lisämaksullisista palveluista, mutta nyt ne ovat jokapäiväistä todellisuutta. Suomen myydyimpien lentoyhtiöiden top ten-listalla suuntaus myös näkyy selvästi. Perinteisten lentoyhtiöiden lisäksi myös uusia pelureita on kiivennyt listalle. Suomessa kymmenen suurimman yhtiön osuus kaikista matkatoimistojen tekemistä varauksista on jo lähes 80 prosenttia.

Jo puolet maksaa matkalaukustaan ”Perinteiset ja halpalentoyhtiöt lähentyvät toisiaan ja yhteisenä pyrkimyksenä niillä tuntuu olevan halu päästä pois pelkästään hintaan perustuvasta kilpailusta. Perinteisillä yhtiöillä premium-matkustajasegmentissä tapahtui selkeä pudotus vuonna 2009, eivätkä bisnesluokan matkustajamäärät ole vieläkään kohonneet ennen lamaa edeltävälle tasolle”, sanoo kansainvälisen Amadeuksen Segment Marketing Manager Simon Ball. ”Yhä useampi perinteinenlentoyhtiökin miettii miten saada lisää tuloja erilaisten oheispalvelujen muodossa ja pystyä räätälöimään tuotteitaan paremmin eri asiakasryhmille. Maailmanlaajuisesti jo puolet lentomatkustajista maksaa lisämaksua matkalaukuistaan ja 40 prosenttia ruoasta ja juomasta.

Matkustajat ovat valmiita maksamaan lähes kolmekymmentä euroa lisää siitä ilosta, etteivät joudu istumaan koneessa keskipaikalla”.

Oheispalvelut Amadeuksesta Lisämaksulliset palvelut eli ”ancillary services”, kuten matkalaukku, ateria tai tietty istumapaikka ovat olleet varattavissa lähinnä vain suoraan lentoyhtiöiden omilta nettisivuilta. Amadeuksen Ancillary Services –toiminnallisuus on tullut jo vuonna 2011 mutta toki kaikkien lentoyhtiöiden kaikki palvelut eivät ole olleet siellä tarjolla. Suomessa Finnairin, KLM:n ja Air Francen istumapaikkavaraukset ja matkatavaramaksut voi jo hoitaa Amadeuksessa, samoin AirBerlinin lisämaksut. Näiden yhtiöiden osuus kaikista matkatoimistovarauksista on lähes puolet.

Lisää lentoyhtiöitä mukaan Tulevien kuukausien aikana useat merkittävät lentoyhtiöt ovat tuomassa omat oheispalvelunsa tarjolle Amadeukseen. Tällöin Amadeuksen kautta näitä palveluja tarjoavien yhtiöiden yhteenlaskettu osuus nousee jo lähes kolmeen neljäsosaan Suomessa tehtävistä matkatoimistovarauksista.

Hintaperheet näkyviin ja vertailtavaksi Lentoyhtiöiden käyttöönottamat räätälöidyt lipputyypit tai

hintabrändit ovat eri matkustajaryhmille tarjottavia kokonaisuuksia, joissa hintaan sisältyvät palvelut vaihtelevat. Myös muutos- ja peruutusehdot voivat olla erilaisia eri lipputyypeissä. Tällä hetkellä hintabrändejä tarjoavien yhtiöiden osuus on jo 76 prosenttia matkatoimistojen Suomessa myy- Simon Ball, Eva Christoffersson sekä Diana Curelea mistä lentolipuista. kävivät Suomessa kertomassa Amadeuksen uusista ”Amadeuksen uu- sovellutuksista mm. lisäpalveluiden varaamiseen. si Fare Families –toiminnallisuus tuo näkyvyyttä ja SMT pilottikäyttäjänä vertailtavuutta lentoyhtiöiden eri hintatyyppeihin, helpottaen, Suomen Matkatoimisto pilotehostaen ja parantaen matkatoi parhaillaan Fare Families toimiston asiakaspalvelua”, sa–toiminnallisuutta, joka laanoo Amadeus Finlandin tuojenee loppuvuodesta kaikkiin tepäällikkö Tarja Lahti. Amadeus-matkatoimistoihin Suomessa. Ensimmäisinä lentoyhtiöinä mukana ovat FinnEnsi vaiheessa air ja Brussels Airlines. Jatkosmatkatoimistoihin sa Fare Families laajenee myös Amadeuksen online-käyttöliit”Ensi vaiheessa saatamme hintymiin, kuten liikematkustatabrändit ja niiden sisältämät jien Amadeus e-Travel Manaominaisuudet näkyviin hinnoitgementiin. telutoimintoihin matkatoimistoJatkokehityksen myötä sejen työpöydälle. Toisessa vaiheeskä hintavertailu- että varaussa vertailtavuus kehittyy, kun prosessiin ovat tulossa yhdismukaan tulee myös niin sanottu tettäväksi sekä oheispalvelut upsell-mahdollisuus. Virkailijan että hintabrändit yhdelle näynäytöllä näkyy mahdollinen hintölle. Lopulta toiveissa siintää nan erotus seuraaviin hintaperhintojen haku ja vertailu asiakheisiin, esimerkiksi maksamalla kaan itse määrittelemillä omi50 euroa lisää voi saada muutosnaisuuksilla tai palveluilla. kelpoisen lipun tai matkalaukun mukaan ilman lisämaksua. Vertailu tulee mahdolliseksi myös hinnan perusteella suoritettuun hakuun ja myös eri lentoyhtiöiden välille.”

Uusi Dreamliner aloitti testilennot Pidemmälle ekologisemmin Boeingin uusi 787-9 konetyyppi teki testilennon Washingtonin osavaltiossa viime kuun lopulla. Uudempi Dreamliner pystyy lentämään 555 kilometriä pidemmälle ja ottamaan nelisenkymmentä matkustajaa enemmän kuin 787-8 tyyppi. Uuden koneen pitäisi tulla liikenteeseen ensi vuoden puolivälissä, jolloin se maalataan Air

New Zealandin väreihin. Uusia Dreamlinereita on laivueeseensa tilannut jo 25 eri yhtiötä, yhteensä 388 kappaletta. Myös yhtiön seuraavaa ver-

Qatar Airwaysista tulee oneworld®-allianssin 13. täysjäsen lokakuun lopulla.

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva LOT lopettaa Varsovan ja Helsingin väliset lennot lokakuun lopulla.

Allianssi laajenee Aiemmin tänä vuonna oneworldiin on liittynyt jo Malaysia Airlines. Brasilialainen lentoyhtiö

20

TAM Airlines liittyy allianssiin 31.3.2014 alkaen. TAMin kanssa samaan LATAM-konserniin kuuluva LAN Columbia liittyi oneworldin liitännäisjäseneksi 1.10.2013 alkaen. Ensi vuonna myös Sri Lankan Airlines liittyy joukkoon. Oneworldiin kuuluvat airberlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Royal Jordanian ja S7 Airlines, sekä lisäksi noin 30 näiden yhteistyökumppania.

KLM CHILEEN. Santiago de Chile piirretään KLM:n reittikartalle ensi vuoden helmikuussa. Lennot operoidaan mennen tullen Buenos Airesin kautta. Välilasku kestää pari tuntia. Lentopäivät Chileen ovat tiistai, torstai ja sunnuntai. Paluulennot seuraavina päivinä. KLM FIRENZEEN. KLM aloittaa 27. lokakuuta lennot Italian Firenzeen. Lennot operoidaan Embraer 190-konetyypillä 12 kertaa viikossa Amsterdamista hyvillä yhteyksillä Suomesta. BANGKOK AIRWAYS MANDALAYHIN. Yhtiö lentää Bangkokin ja Mandalayn välillä neljä kertaa viikossa. Yhtiö on lentänyt Myanmarin Yangooniin jo kymmenisen vuotta. LISÄKILOJA QATARILLE. Qatar Airways nosti syyskuun alussa lähtöselvitettävän matkatavaran enimmäiskiloja. Economy-luokassa saa nyt kuljettaa 30 kg matkatavaraa veloituksetta entisen 23 kilon sijaan. Business-luokkaan saa viedä 40 kg ja First Class-matkustajille sallitaan 50 kiloa matkatavaraa. Poikkeuksen säännöstä muodostavat USA, Kanada, Brasilia ja Argentiina, joihin sovelletaan edelleen ns. piece conceptia. NOK AIR MYANMARIIN JA KRABILLE. Thaimaalainen Nok Air, aloittaa marraskuussa lennot Bangkokin Don Mueangin lentokentältä Yangoniin. Yhtiö aloittaa marraskuussa 40 minuuttia kestävät lennot myös Bangkokin ja Hua Hinin välillä sekä vuoden alussa lennot Bangkokista Krabille kahdesti päivässä.

THAI SMILE LUANG PRABANGIIN. Thai Smile aloittaa marraskuussa lennot Bangkokin ja Laosin suositun Luang Prabangin välillä. Aiemmin väliä ovat operoineet ainoastaan Bangkok Airways ja Lao Airlines.

siota, 787-10 –koneita on jo tilattu. Ne nousevat ilmaan vuonna 2018 ja niihin mahtuu 300-330 matkustajaa.

LOT lopettaa Helsingin lennot

maan yli 20 uutta kohdetta ja viisi uutta maata: Etiopian, Iranin, Ruandan, Serbian ja Tansanian. Allianssin yhtiöillä on lokakuun lopulla noin 3 500 lentokonetta, ne operoivat lähes tuhatta lentoasemaa yli 150 maassa, niillä on 14 000 lentoa päivässä ja 480 miljoonaa matkustajaa vuodessa.

ESTONIAN MUNCHENIIN. Estonian Air aloittaa joulukuussa lennot Müncheniin. Lennot operoidaan 21.12.–29.3. kerran viikossa, lauantaisin.

Boeingin uusi 787-9 Dreamliner luovutetaan Air New Zealandille ensi kesänä.

Qatar Airwaysista Oneworldin täysjäsen Qatar tuo oneworldin valikoi-

AIR BALTIC VOITOLLE. airBaltic on saavuttanut nettovoittoa toisella vuoden 2013 neljänneksellä. Se on kääntänyt viime vuoden tappionsa -10,15 miljoonaa euroa 1,37 miljoonan euron nettovoitoksi jaksolla Q2 2013.

ENEMMÄN ETUJA. Lentoyhtiöt tarjoavat Aasiassa premiumluokan matkustajille lisää etuja houkutellakseen paremmin maksavia asiakkaita. Etuna voi olla esimerkiksi limousinekuljetukset lentokentälle automerkillä, jolla jo sinänsä on oma lisäarvonsa palvelulle. Tai pitemmillä lennoilla ykkösluokassa on oma kokkinsa, joka loihtii asiakkailleen herkkujenherkkuja. Ensimmäisen ja bisnesluokan matkustajien määrä on viime vuodet ollut laskussa, mutta siitä huolimatta yhtiöt sijoittavat luksuspalveluihinsa satoja miljoonia dollareita. Yhtiöt, kuten Singapore Airlines, Cathay Pacific ja Qantas laskevat, että sijoitukset kannattavat. Yhtiöitten tuloksesta 35–40% kertyy ensimmäisen ja bisnesluokan lipputuloista, sillä niitten tulokertymä on neljä–viisi kertaa turistiluokan kertymä.

Uusi Boeing 787-9 Dreamliner tulee liikenteeseen ensi kesänä. Ensimmäinen Boeingin 787-8 Dreamliner aloitti kaupallisen liikenteen All Nippon Airwaysin lentonumerolla lokakuussa 2011. Nyt Dreamlinereitä on liikenteessä 84 kappaletta, 14 eri lentoyhtiöllä. Konetyypillä on ollut hiljattain vaikeuksia mm. ylikuumentuneiden akkujen takia ja se joutui lentokieltoon 3,5 kuukaudeksi. Konetyypin kilpailijana pidetään Airbusin A350-konetta.

LENTOUUTISIA LYHYESTI

Säästötoimenpiteiden vuoksi

lennot loppuvat ainakin toistaiseksi 12 kohteeseen, mm. Varsovasta Roomaan, Zürichiin, Kairoon, Beirutiin, Nizzaan, Berliiniin ja Düsseldorfiin. Yhtiö myös vähentää vuoroja jäljelle jääviin kohteisiin. Säästötoimenpiteet kohdistuvat myös henkilökuntaan, jota suunnitellaan vähennettäväksi noin 800 henkilöllä. Yhtiö myös vuokraa osan koneistaan, mm. kaksi yhtiön kuudesta Dreamlinerista. Toimenpiteiden uskotaan kääntävän yhtiön voitolliseksi jo vuoteen 2015 mennessä.

Suomen toimisto kiinni Suomen kahden hengen toimisto pieneni jo kesällä, kun maajohtajana toiminut Marco Simonen siirtyi Suomen Messujen palveluksen. Syyskuussa Karina Ulmanen jäi äitiyslomalle, eikä hänen tilalleen palkattu sijaista. Varsovaan pääsee jatkossakin päivittäin Finnairin suorilla lennoilla aamuin illoin. Lennot operoi Flybe.

LOHTUKOIRIA LENTOKENTILLÄ. Lentokentille on ilmestynyt uudentyyppisiä palvelukoiria. Ne eivät haistele huumeita tai etsi pommeja, vaan niitten tarkoitus on rauhoittaa stressaantuneita matkustajia. Hermostuneet matkustajat tyyntyvät itsekin saadessaan kyhnytellä ja paijailla näitä lempeästi käyttäytyviä lohtukoiria, jotka on erityisesti koulutettu lieventämän paineita. Palvelu on alkanut Amerikasta, missä koiraterapia alkoi San Josen kentällä jo 2001. Nyt San Josessa on yhdeksän terapiakoiraa. Los Angelsin kansainvälisellä kentällä työskentelee näinä päivinä jo 30 koiraa, jotka matkustaja helposti tunnistaa kirkasvärisistä kaulaliinoista tai palveluliiveistä. LOS ANGELESIN KENTTÄ UUDISTUI. Los Angelesin Tom Bradley International Terminalissa on tehty mittavia uudistuksia. Kentällä on kaikkea tullivapaista kaupoista pariisilaistyylisiin samppanjabaareihin. Terminaalissa on jopa 60 kauppaa ja ravintolaa. Terminaali on osa 4.1 md dollarin renovointiohjelmaa. Uutta ovat myös A-380 -jättikoneille rakennetut lähtöportit, joita on aluksi yhdeksän, mutta joitten määräksi tulee 18. Bradley Terminaalin pitäisi olla kokonaan käytössä loppuvuodesta 2013.

7 • 2013 october


7 • 2013 lokakuu

21


Uusia edustuksia

Saammeko esitellä Helkama Rent Oy toimitus-

johtajana aloitti syyskuussa MMM Timo Orilähde, 49. Hän seuraa tehtävää varsin pitkään hoitanutta Hannu Kankkusta. Orilähteen vastuulla Suomessa on kaksi merkittävää vuokra-autobrändiä: Avis ja Budget -autovuokraamot. Timo Orilähteen työhistoriaan ovat autot liittyneet jo aikaisemminkin. Hän toimi vuosituhannen alusta yli kahdeksan vuotta Autoliitto ry:n markkinoinnin johdossa sekä AL Palvelut Oy:n toimitusjohtajana. Hän oli tuolloin rakentamassa maantieliikenteen avustus- eli tie- ja hinaus- sekä sijaisautopalveluita. Tässä tehtävässä myös autovuokraamojen maailman yhteistyökumppanina tuli tutuksi. Autoliitossa tuotettiin automatkailun tarpeisiin myös opaskirjoja ja tiekarttoja. Tammikuussa 2009 Timo Orilähde siirtyi Helsinki Expert Oy:n toimitusjohtajaksi Risto Välttilän jäädessä eläkkeelle. Helsingin matkailua markkinoiva taho siirtyi tammikuussa 2012 Strömma Tourism & Sjöfart –nimisen yrityksen omistukseen , jonka maajohtaja Orilähteestä tuli. Loppuvuodesta 2012 Helsinki Expert sulautettiin Suomessa jo toimineeseen Strömma Finland Oy Ab:hen, jonka toimitusjohtajuus tuolloin lankesi Orilähteelle. Timo Orilähteen akateeminen tutkinto on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, puumarkkinatiede opintosuuntana. ”Markkinointi oli opintojeni johtava teema ja muutos, uudistaminen ja kehittäminen ovat olleet työurani johtotähtiä”, sanoo Helkama Rentin tuore toimitusjohtaja.

Uusiin asemiin

AIRTOUCH on nimitetty RMI-

TRAVELLINK JA ICELANDAIR KÄMPISSÄ. Travellink, Icelan-

Toimitusjohtaja Timo Orilähde

Orilähde näkee autonvuokrauksen tulevaisuuden alana. Työkseen ja vapaa-aikanaan matkustavat asiakkaat pysyvät jatkossakin autovuokraamoiden avainasiakkaina. Samaan aikaan etenkin nuorten käsitys autoilusta ja auton omistamisesta on jo muuttunut ja muuttuu yhä. Autoa ei tarvitse enää omistaa itse, vaan sellainen vuokrataan käyttöön tarpeen tullessa. ”Tässä on pitemmällä tähtäimellä ponnistuspintaa koko toimialallemme”, sanoo Timo Orilähde. Viime ajat Orilähteen vapaa-ajan on täyttänyt rakentaminen, vanhan sukutilan kuntoon saattaminen. Vasara ja saha, myös moottorisaha ja raivaussaha pysyvät hyvin miehen käsissä. ”Omin käsin tekeminen on oivaa vastapainoa leipätyölle.” Matkustaminen kuuluu myös Timo Orilähteen ja hänen vaimonsa harrastuksiin. Italia on mieluinen suunta ja matkaan aina liittyy myös autoilu, ts. auton vuokraaminen ja paikallisiin nähtävyyksiin tutustuminen autoillen ”Se on paras tapa nähdä kohdetta ja sen ympäristöä.”

dair ja Meet in Reykjavik hakivat keskinäisiä synergioita yhteisessä presentaatiossaan hotelli Kämpin upeassa peilisalissa. Travellinkin Anne-Marjut Väänänen (kuvassa oik.) kertoi online- ja mobiilikaupan uusimmista virtauksista suureen Odigeoon kuuluvan Travellinkin näkökulmasta. ”Vuonna 2013 käytössä on jo enemmän mobiililaitteita kuin pöytäkoneita”, sanoi Väänänen korostaen mobiiliasioinnin etua 24/7 ilman paikkasidoksia. Muita Euroopan suurimman, 300 miljardin euron liikevaihtoon yltävän Odigeon eurooppalaisia brändejä ovat Opodo, eDreams ja GO Voyages. Icelandairin maajohtaja Pekka Mäkinen (vas.) valotti tilaisuudessa paitsi Icelandairin näkymiä ja yhtiön Kanadan uutuuksia Vancouveria ja Edmontonia, myös lentomatkustuksen trendejä yleisemmin. Islannista ja Reykjavikin MICE-matkustuksen tarjonnasta kertoi Meet in Reykjavik -kongressitoimistoa edustava Lea Kivelä-Pelkonen.

The Real American, eli Montanan, Idahon, Pohjois-Dakotan, Etelä-Dakotan ja Wyomingin edustajaksi Pohjoismaihin. Osavaltioilla on osittain suomenkieliset nettisivut osoitteessa rmi-realamerica.fi. Lisätietoja tarja.koivisto@airtouch.fi.

Egyptairia edustaa Suomes-

HELSINKI-VANTAALLE ARTCINEMA.

Harri Havia SOK

Harri Ojanperä SOK

Jarkko Härmälä SOK

Outi Vitie SOK

Andreas Näsman Visit Åland

sa nyt Yellow Sky. Yhtiö on Star Alliancen jäsen ja se lentää Kööpenhaminasta Kairoon ja sieltä edelleen 80 kohteeseen. Edustuksen lisäksi Yellow Sky toimii jatkossa myös Egyptairin lipputoimistona. Lisätietoja yellowsky.fi.

SITA INDIA on nimennyt pohjoismaiseksi edustajakseen Ruotsissa pääpaikkaansa pitävän DaGama Travelwebin. SITA India on DMC/incoming-toimisto, joka hoitaa Intian lisäksi myös Sri Lankan ja Nepalin maajärjestelyjä. DaGama Travelwebin omistajaa Birgitta Andersson. Lisätietoa info@dagama.nu.

Seuraava ilmestyy

22.11.2013 Ilmoitustilan viimeinen varauspäivä on 11.11.

Tervetuloa Ruotsiin

www.fin-s.a.se | www.traveltrends.se

Elina Jalkanen SOK

ST. PETER LINEN RAPUKESTIT. Venäläinen varustamo, St Peter Line, järjesti viime kuussa yhteistyökumppaneilleen rapukestit. Saksiniekkoja availlessa vieraat saivat nauttia laivan venäläisestä ohjelmistosta. “Venäläiset innostuivat tänä kesänä Itämeren risteilystä. Pietari-Helsinki-Tukholma-Tallinna-Pietari risteilyt myivät hyvin. Suomalaisiakin kävi Pietarissa kiitettävästi, kertoo Nordic Ferry Centerin toimitusjohtaja Tuomas Pajala. Kuvassa vasemmalta St. Peter Linen pääjohtaja Sergey Kotenev ja myynti- ja markkinointijohtaja Andrei Mushkarev sekä Nordic Ferry Centerin hoitovapaalta töihin palannut markkinointijohtaja Tia Pajala, toimitusjohtaja Tuomas Pajala ja kaupallinen johtaja Peter Forsström.

SOK Aikaisemmin erilliset SOK Matkailukaupan ja Ravitsemiskaupan ketjuohjaukset on yhdistetty SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaukseksi (SOK Mara-ketjuohjaus). Ketjuohjaus vastaa Sokos Hotels -ketjun ja S-ryhmän ravintoloiden kehityksestä ja ohjauksesta Suomessa ja lähialueilla sekä ABC liikenneasemien ravintoloiden kehityksestä. Uuden SOK Mara-ketjuohjauksen ketjujohtajaksi on nimitetty Harri Ojanperä. Aikaisemmin Harri Ojanperä on toiminut ketjujohtajana SOK Matkailukaupan ketjuohjauksessa. Ravitsemiskaupan operatiiviseksi johtajaksi, vastuualueenaan S-ryhmän ravintolatoiminnan operatiivinen ohjaus ja kehitys, on nimitetty Harri Havia. Myyntijohtajaksi on nimitetty Jarkko Härmälä. Hänen vastuualueenaan on Sokos Hotels - ja Radisson Blu -ketjujen myynnin johtaminen. Jarkko Härmälä siirtyi SOK:lle Scandic-hotellien myynti- ja markkinointijohtajan tehtävästä. Asiakkuuspäällikkö Elina Jalkanen on nimitetty uuden Asiakkuustiimin esimieheksi vastuullaan S-Card-asiakkuusohjelma sekä CRM-toiminnot. Myyntipalvelujohtaja Mika Lähteenmäki johtaa jatkossa SOK Mara:n ja Sokotel Oy:n PK-seudun myyntipalvelutoimintoja.

Markkinointijohtaja Outi Vitie vastaa Sokos Hotels -ketjun markkinoinnin lisäksi jatkossa myös S-ryhmän valtakunnallisten ravintolaketjujen markkinoinnin johtamisesta.

Sokotel Heli Engblom on nimitetty Sokotel Oy:öön Sokos Hotellien liiketoimintajohtajaksi 1.8. alkaen. Kaija-Riitta Uusitalo on nimitetty Original Sokos Hotel Vantaan ja Break Sokos Hotel Flamingon hotellinjohtajaksi 12.8. alkaen. Kati Jousimies on nimitetty Original Sokos Hotel Pasilan ja Original Sokos Hotel Tapiola Gardenin hotellinjohtajaksi 19.9. alkaen.

Tourism Australia Denise von Wald on nimitetty elokuussa Tourism Australian uudeksi aluejohtajaksi Pohjois-Eurooppaan ja Englantiin. Asemapaikka on Lontoo.

Visit Åland Visit Ålandin hallitus on nimittänyt Andréas Näsmanin Ahvenanmaan matkailuliiton uudeksi toimitusjohtajaksi 4.11. alkaen. Hän on 13 viime vuoden ajan toiminut johtotehtävissä Norges Turistrådissa ja VisitDenmarkissa, vastuualueinaan Suomen ja Ruotsin matkailumarkkinat.

Lentomatkustajat voivat nyt naut2013-09-30 11:23:24 tia suomalaisten mediataiteilijoiden teoksista Helsinki-Vantaalla. Finavia tarjoaa taitelijoille mahdollisuus saada töitään esille sekä kotimaiselle että kansainväliselle yleisölle. Suomalaiseen eturivin mediataiteeseen on nyt mahdollista tutustua Art Cinema –taideteatterissa, joka sijaitsee T2:ssa portilla 37, jonne po. non-Schengen terminaalin matkustajilla on vapaa pääsy. Videoteokset pyörivät Art Gallery -tilassa tauotta ympäri vuorokauden. Kuvassa lentoasemajohtaja Ville Haapasaari avasi ArtCinema –mediataiteen teatterin.

Untitled-1 1

MATKA-MIRKUSTA TULI KIRPPARIN TÄTI. Riikka Kailaheimo vaih-

toi alaa ja loi itselleen oman työpaikan, kirpputorin Espoon Leppävaaraan. Vielä vuoden 2012 alussa Suomi Seuran Matkatoimisto Oy:n toimitusjohtajana vaikuttanut Riikka hengähti välillä vuoden päivät Pohjois-Suomen rauhallisemmassa atmosfäärissä, paneutui artesaanin opintoihin ja perusti elämänkumppaninsa kanssa syyskuussa Kirpputori Dooriksen Espoon Leppävaaraan. Riikka korostaa toiminnan ekologisuutta, samalla kun itselle tarpeeton tavara voidaan muuttaa rahaksi. Hän uskoo myös kestävään ke”Kirppariharrastuksesta tuli nyt työ.” hitykseen ja ympäristön huomioonottavaan elämänmenoon. Kirppiksellä saa myös mm. afrikkalaista inkiväärijuomaa ja muutamia muita valikoituja ekotuotteita. Riikka uskoo yrittäjyyteen ja sanoo, että oman työpaikan voi myös luoda itse. ”Liikkeellelähtö on sujunut onnistuneesti, sopiva tila löytyi Espoon Leppävaarasta. Verkosto ympärillä on tärkeä ja suureksi avuksi aloitettaessa. Tenniskaverini piirsi liikemerkin, veljenpoikani suunnitteli nettisivut (www.dooris.fi) ja siipan kanssa tehtiin myyntipöydät ja -hyllyt”, sanoo Riikka.

22

DISCOVER AMERICA. Suomen Discover America piti vuosikokouksen syyskuun lopulla Yhdysvaltain suurlähetystön uudessa Innovaatiokeskuksessa Helsingissä. Discover America järjestää 23.10. USA seminaarin, missä kuullaan mm. viimeisimpiä lentoyhtiöuutisia sekä espanjalaisesta jälkeensä jättämästä kulttuuriperinteestä Amerikassa. Discover America järjestää jäsenilleen myös tietoiskuja pitkin vuotta sekä suositun summer partyn kesäkuussa. Lisätietoa osoitteesta discoveramerica.fi. Kuvassa vasemmalta varapuheenjohtaja Pekka Mäkinen Icelandair, puheenjohtaja Kalevi Kuutschin Allied Travel Consultants, Markus Issakainen Lufthansa, Liisu Mikkonen Eki Travels, Soile Kylämies HRG Nordic, Petri Sirén ja varapuheenjohtaja Mari Suihko Royal Caribbean, Lea Simpanen Helin Matkat, Kiki Koskinen Yellow Sky, Raisa Korva Matka-Vekka, sihteeri Katie Janhunen Yhdysvaltain suurlähetystö, Carolina Harjulin Hertz, varapuheenjohtaja Atro Kansi Olympia, Tarja Koivisto Airtouch ja Antti Raitamaa Mr Travel.

YELLOW SKY WORKSHOP. Yellow Skyn jo perinteiseksi tullut workshop pidettiin jälleen kuun alussa Helsingin Rake-salissa. Yellow skyn edustajat kertoivat Expedia TAAP –hotellivarausohjelmasta sekä Egyptairista. Paikalla oli Yellow Skyn omien edustusten lisäksi edustajat myös Viking Linelta, Seychellien turistitoimistosta, Holland Americalta, Liettuan kongressitoimistosta ja TIA:lta. Paikalla oli nelisenkymmentä matkailualan ammattilaista. Kuvassa vasemmalta Kiki Koskinen Yellow Sky/Expedia TAAP, Karen Confait Seychellien turistitoimisto, Indrė Rutkauskaitė Vilnan turistitoimisto, Jaakko Ahti Viking Line, Kalevi Kuutschin Holland America, Kristina Laak Yellow Sky/Egypt Air ja Merja Pollok TIA.

7 • 2013 october


Kutsu risteilymyymälämme avajaisiin

Tervetuloa Suomen suurimman loistoristeilymyymälän avajaisiin. Aika: Torstai 14.11 alkaen klo 17 Paikka: Tyylikäs Arabianranta Kotisaarenkatu 3.

Buffet & viinibaari Kesän 2014 risteilyjen ja uuden varausjärjestelmämme esittely. Yllätysesiintyjä & risteilylahjakorttien arvonta.

Ilmoittautumiset 31.10. mennessä myynti@loistoristeilyt.fi Puhelin 010 231 6550

Kunnioittavasti, Kalevi & Raimo sekä koko loistoristeilyiden henkilökunta

Untitled-1.indd 1

11.10.2013 15.45

Window Seat in Brief AFTA’s board for 2014 elected In the Association of Finnish Travel Agents (AFTA) Autumn Conference held aboard the m/s Finlandia and Original Sokos Hotel Viru in Tallinn, the AFTA board for year 2014 was elected. On the chair, Kirsi-Marja Salonen (Travel Agency Heta) goes on to the second year of her twoyear term. Board members Tuomo Meretniemi (Aurinkomatkat), Virpi Paasonen (CWT Kaleva Travel) and Petri Novitsky (Futurist), Taru Keronen (Area) and Sinikka Laukas (Kouvola Travel) continue, whilst Matti Palermaa (Olympia) is a new member. He substitutes Heikki Julin of the same agency. Päivi Putro and Antti Haukkamaa shall step down from the board’s deputy membership, and Anne-Marjut Väänänen, Travellink and Petter Mikkonen, Pohjolan Matka shall take over.

Finnair‘s first Airbus A321 with Sharklets Finnair now is the first airline to operate Airbus A321 aircraft equipped with new, fuel-saving Sharklet wing tips. The extended-range, single-aisle aircraft has the lowest fuel burn, emissions and noise levels in its class, i.e. about 7 per cent more fuel ef-

ficient per seat. Representing a substantial reduction in costs and CO2 emissions, the aircraft is the first of five orders for the A321 with Sharklets. Another two units are expected to enter the fleet later this year and the remainder due in the first half of 2014. The five A321s with Sharklets will replace Finnair’s four Boeing 757s that have been used mainly for leisure and charter flights.

Finnair to open a new exclusive Premium Lounge A new Premium Lounge directly adjacent to the award-winning Finnair Lounge near Gate 36 in the non-Schengen area of Helsinki Airport is due to be built and put to use in spring 2014. The Premium Lounge, designed by dSign Vertti Kivi & Co, will complement the original Finnair Lounge in T2. T h e n ew f a c i l i t y w i l l b e available to Finnair Plus Platinum and Gold members and their guests only, as well as frequent flyer cardholders with equivalent status at a fellow oneworld airline. An exclusive Finnair TaxFree Shop will also be opened next to the lounges, serving all non-Schengen passengers.

“The expanded lounge environment will offer passengers calm, refreshment and relaxation while also showcasing Finland as an international hub of art and design surrounded by the freshness of nature”, says Markku Remes, Finnair’s Manager of Lounge and VIP Services.

Blue1 works on wet-lease For almost a year, SAS’ Finnish subsidiary Blue1 now operates as a wet-lease airline. “Since November 1, 2012, we have not sold one single air ticket, but we do sell flight capacity”, says Janne Hattula, Blue1’s managing director and COO. The crucial buyer of the capacity is the mother-SAS. “This also means that the route planning and management as well as the planning of aircraft operations are done by SAS, and so are sales and marketing.” A new operational challenge is that 45 per cent of the flights are operated entirely outside the Finnish air space, from Scandinavian airports to central Europe, whilst earlier the home base of the fleet and crew was clearly Helsinki. “Yet, the new role suits us well and we can focus on our strengths with our B717-fleet of nine”, says Hattula.

Ikkunapaikka on seurannut matkailualan ilmiöitä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Alla olevasta koosteesta voit lukea, mitä lehtemme on kertonut 20 ja 15 vuotta sitten. Tässä lehdessä tarkastelussa ovat vuosien 1993 ja 1998 syksyn numeroita. Koosteen on työstänyt Leena Aalto.

1993 SMAL syntyi Huhtikuussa Vantaalla järjestetyn S M Y: n k e v ä t ko ko u s tapahtuman päätteeksi perustettiin virallisesti Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL. Lokakuussa järjestettiin ensimmäinen liittokokous Helsingin messukeskuksessa. Samalla pidettiin SMALin matkatoimistoryhmän perustava kokous. SMALin ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Pertti Pirskanen Kuopion Matkatoimistosta. Spies ja Tjäreborg yhdistyvät Joulukuun alussa Spies ja Tjäreborg saavat yhteiset tilat Mikonkatu 7:ssä. Yhdistämistä koordinoivan Spiesin myyntijohtaja Harri Kaijannon mukaan yhdistämisellä säästetään vuositasolla yli 10 miljoonaan markkaa kiinteissä kuluissa. Henkilökuntaa toimistoissa on tällä hetkellä yhteensä 49, joista vajaa 30 jää edelleen yhdistettyyn toimistoon. Finnair Travel Services FTS on Aurinkomatkojen ja Finnmatkojen sekä myöhemmin myös Top Clubin ja SMT:n Etumatkojen yhteisen tuotantoyksikön nimi. FTS:n projektipäälliköksi on nimitetty Aurinkomatkojen markkinointipäällikkö Jukka Salama ja johtokunnan puheenjohtajaksi Finnairin Leif Lundström.

Finnairin hotelliosasto Finnairin keskuspaikkavaraamon hotelliosastoa luotsaava Marja Rouhiainen kertoo, että sillä on tarjonnassaan jo 850 hotellia ympäri maailmaa. Eniten hotelleja on tarjolla Euroopassa ja USAssa. Uusiin asemiin Icelandairin Skandinavian markkinointipäälliköksi on nimitetty Pekka Mäkinen. Sokos Hotel Riihimäen hotellinjohtajaksi on nimitetty Taru Keronen. Matkatoimisto Finlandia kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Erik Floman. Antero Palo on nimitetty Finnairin Pohjois-Amerikan markkinointipäälliköksi.

1998 Kanaria on ykkönen Tulevana talve n a K a n a riansaarille lennetään Suomesta 35 viikkovuoroa, viime talvena se oli 33. Viikkovuoroista 27 lennetään Finnairin koneilla ja 8 ulkomaisilla yhtiöillä. Yhteensä myynnissä noin 204 000 paikkaa. MEK-raportti Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama selvitysmies Kari Österlund esitti raporttinsa MEKin tavoitteista ja organisaatiosta. Selvitysmiehen mukaan panostaminen matkailuun on yksiselitteisesti kannattavaa toi-

mintaa. Raportin mukaan MEKin pitäisi keskittää matkailun edistäminen sellaisille aluille, joihin matkailuyritysten on yksin hankalaa tai mahdotonta mennä. Tämä merkitsisi luopumista kotimaan toiminnasta sekä päämarkkinoilta, kuten Ruotsista ja Saksasta. Air Botnia pudotti palkkiot Yli 60 päivittäistä vuoroa 15 paikkakunnalle liikennöivä Air Botnia on pudottanut kotimaan lentojen myyntipalkkioitaan. Pudotus on sama kuin Finnairin aikaisemmin ilmoittama, eli seitsemästä viiteen prosenttiin. Ensimmäinen verkkokauppa Kohdematkat sekä sen tytäryhtiö Marco Polo päättivät luopua Galileosta ja siirtyä Amadeus-käyttäjäksi. Myös Rosenbluth vaihtoi varausjärjestelmää. Amadeuksen markkinaosuus nousi Suomessa jo yli 95 prosenttiin. Kohdematkat avasi samalla ensimmäisenä suomalaisena matkatoimistona verkkokaupan 1.10.1998. Uusiin asemiin Scandic Hotelsien toimitusjohtajaksi on nimitetty Aarne Hallama. Fritidsresorin ja Hassen Matkojen toimitusjohtajaksi on nimitetty Jukka Mustila, Kari Österlundin siirtyessä CapMan Capital Managementin neuvonantajaksi. Aurinkomatkojen agenttimyyntipäälliköksi on nimitetty Tuomo Meretniemi.

Kokousmatka Islantiin inspiroi monin tavoin Eksoottinen Islanti on vain kolmen tunnin lentomatkan ja kolmen tunnin aikaeron päässä. Kokousmatka Islantiin alkaa usein Blue Lagoonin 37-asteisessa vedessä. Rentoutumisen jälkeen aivot ovat virkeinä ja valmiina uusiin ideoihin. Reykjavikin suosituin kongressikeskus on pari vuotta sitten avattu kongressi- ja konserttitalo Harpa. Siellä on 12 erikokoista tilaa, joista suurin, Eldborg–sali tarjoaa 1 630 paikkaa. Harpan lisäksi kokouspalveluja tarjoavat myös monet tasokkaat hotellit Reykjavikissa ja sen ulkopuolella.

Hinnat kohdallaan ”Islantilaiset osasivat hyödyntää kevään 2010 tuhkapilven avulla saamansa maailmanlaajuisen mediahuomion ja nyt Islanti on Euroopan suosituimpia kokous- ja kannustematkakohteita. Suosiota on lisännyt myös hyvin houkutteleva hintataso, joka on yli 30 % edullisempi kuin ennen 2008 talouskriisiä”, kertoo Icelandairin maajohtaja Pekka Mäkinen.

Ainutlaatuisia elämyksiä ”Islannin villi ja vapaa luonto sekä innovatiiviset islantilai-

7 • 2013 lokakuu

Lounas jäätiköllä on mieleenpainuva kokemus.

set tarjoavat mieleenpainuvia elämyksiä niillekin, jotka ovat jo ”nähneet kaiken”. Huippukokkien valmistamia herkkuja keskellä lumista jäätikköä, jeeppiretkiä koko maailmaa järkyttäneen tulivuoren purkautumispaikoille, jännittäviä kävelyretkiä jäätikölle – ja jään sisään – tai rauhallisia ratsas-

tusretkiä Islanninhevosilla. Unohtaa ei sovi myöskään kalastusta ja golfia, joihin Islanti tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet”, toteaa Islantia kokouskohteena Suomessa markkinoiva Lea Kivelä-Pelkonen.

23


KobeMessi ing 27.7x32cm.ai

1

10/11/13

1:50 PM

Matkailualan ammattilehti • Finnish Travel Trade Journal • Facktidning för resebranschen i Finland

Ikkunapaikka on Suomen johtava matkailualan ammattilehti, joka seuraa, analysoi ja ennakoi alan tapahtumien kulkua Suomessa ja ulkomailla. Ikkunapaikka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Se on tilattu Suomen jokaiseen matkatoimistoon (SMAL:n jäsenyritykset). Tilaa Ikkunapaikka, niin tiedät mitä alalla tapahtuu. Vuosikerran hinta on 59 € määräaikainen yritystilaus 54 € jatkuva yritystilaus 19 € virkailijatilaus 13 € opiskelija- ja eläkeläistilaus Hinnat sisältävät alv 10%. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja/tai kuvien säilyttämisestä ja/tai palauttamisesta.

Ikkunapaikka on Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL), Pacific Asia Travel Associationin (PATA) ja Discover American Suomen osastojen toimialajäsen. ISSN 0786-7867 Painos 5000 kpl Levikkijakauma Matkatoimistovirkailijat Liikenneyhtiöt Yritysten matkavastaavat Matkatoimistojohto Majoituselinkeino Matkailutoimittajat/lehdistö Kunnalliset matkailuelimet Julkaisija Travision Oy Helsinki Kirjapaino PunaMusta

64 % 11 % 9% 7% 4% 3% 2%

Toimitus ja markkinointi Päätoimittaja, kustantaja Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D, 00280 Helsinki Puhelin (09) 622 2500 Neuvonantaja, kustantaja Martti Savojärvi Lohitie 15 A, 02170 Espoo Puhelin 050 592 2981 martti.savojarvi@ikkunapaikka.fi Vakituiset avustajat Esa Aalto Jaakko Bergqvist Eero Havia Inna-Pirjetta Lahti Juhani Paavonsalo Ulkoasu Juhana Mikkanen hello@juhanamikkanen.com

Window Seat is the leading travel trade journal for the travel professionals in Finland. Its aim is to monitor and analyze the development of the travel market in Finland and abroad. Window Seat is published eight times a year and its subscribers include a.o. all Finnish AFTA-travel agencies. Subscription fee is EUR 63 outside of Finland. The magazine will not hold itself responsible for the safekeeping and/or return of articles and/or photographs sent without an order for publication. Window Seat is an associated member of the Association of Finnish Travel Agents (AFTA), Finland Chapter of Pacific Asia Travel Association (PATA) and Discover America Finland.

Readers Travel agency personnel Airlines etc. Company travel managers Travel agency management Hotel business Travel editors and press Municipal tourist organisations Editorial & Marketing Editor-in-chief, Publisher Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D, FIN-00280 Helsinki Phone +358 9 622 2500 Senior Advisor, Publisher Martti Savojärvi Lohitie 15 A, FIN-02170 Espoo Phone +358 50 592 2981 martti.savojarvi@ikkunapaikka.fi

www.ikkunapaikka.fi www.ikkunapaikka.tv facebook.com/IkkunapaikkaWindowSeat

64 % 11% 9% 7% 4% 3% 2%

Publisher Travision Oy Helsinki Contributing Editors Esa Aalto Jaakko Bergqvist Eero Havia Inna-Pirjetta Lahti Juhani Paavonsalo Layout Juhana Mikkanen hello@juhanamikkanen.com Printing house PunaMusta ISSN 0786-7867 Circulation 5,000 copies

2013-7 Ikkunapaikka-Window Seat, Oct 2013  
2013-7 Ikkunapaikka-Window Seat, Oct 2013  
Advertisement