Page 1

Ikkunapaikka 4 • 2013 Toukokuu/May

Window Seat

25.vuosikerta/25th year

MATKAILUALAN AMMATTILEHTI • FINNISH TRAVEL TRADE JOURNAL • FACKTIDNING FÖR RESEBRANSCHEN I FINLAND

Elämästä nauttii, kun

SINUSTA VÄLITETÄÄN Me haluamme tehdä lentomatkastasi mahdollisimman sujuvan ja mukavan. Siksi palvelemme sinua aina hymyillen ja teemme parhaamme, että tuntisit olosi kotoisaksi – missä päin maailmaa ikinä oletkin. Löydä koko elämys finnair.fi Katso lisää


Ties vaikka sana “rakas” kuulostaisi merellä vielä paremmalta? Oli suhteenne alkutaipaleellaan tai jo vuosien kaunistama ja viisastama, yhdessä jaetut naurut, tanssiaskeleet, illalliset ja aamiaiset piristävät ihanasti. Eiköhän lähdetä? Rentouttava risteily rakkaasi kanssa alkaa osoitteessa www.silja.�i.

20130510_Silja_Togetherness-Couples_Ikkunapaikka_277x380.indd 1

2 Window Seat

23.4.2013 14.50

May 2013 . 4


Ikkunapaikka 4 • 2013 Toukokuu/May

Window Seat

25.vuosikerta/25th year

MATKAILUALAN AMMATTILEHTI • FINNISH TRAVEL TRADE JOURNAL • FACKTIDNING FÖR RESEBRANSCHEN I FINLAND

SMALin kokousmatka suuntautui Kroatiaan

Yhdistyksen kevätkokousmatka oli painavan asian, ilon ja surunkin värittämä

SMALin kokousväki ryhmäkuvassa Le Méridien Lav –hotellin uima-altaalla.

n Vaihteleva kevätsää vastaanotti yli sata SMALin jäsentä Kroatian Splitissä. Paripäiväinen kokousmatka oli tuttuun tapaan jaettu asiapitoiseen kokouspäivään ja alueeseen tutustumiseen. Kokouspäivän antia käytiin läpi vielä rentouttavissa merkeissä meriretkellä läheisille saarille. LEENA AALTO/KROATIA

Travel Stress Index nostaa piilokustannuksia päivänvaloon

Työmatkalla koettu stressi

S

uomen matkatoimistoalan liiton kevätkokousmatkalla 27.-30.4. oli tänä vuonna mukana 113 liiton jäsentä, kunniajäsentä ja kutsuttua vierasta sekä seuralaisia. Norwegianin lennot kukonlaulun aikaan Helsingistä Splitiin sujuivat uneliaissa merkeissä. Perillä Splitissä lähdettiin suoraan kentältä vanhaan kaupunkiin opastetulle kävelykierrokselle. Parituntinen kävely läpi kapeiden kujien, välillä pienen kevätsateen kastelemana, antoi pikaisen katsauksen kaupungin historiaan. Hotelli Parkissa nautitun lounaan jälkeen kokousväki siirtyi majoituspaikkaan, Le Méridien Lav –hotelliin. SMALin jäsenet olivat saaneet samalla viikolla suru-uutisia sekä Vlas-

ta Kaipaisen että Kaj Långin poismenosta. Heidän muistolleen järjestettiin pieni ja lämminhenkinen muistotilaisuus. Pienen lepotauon jälkeen lähdettiinkin jo illalliselle vanhan kaupungin aukiolle, Kavana Pjaca –ravintolaan.

Jakelukanavauudistus Sunnuntaina aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta, kun kokousväki siirtyi Le Méridien Lav –hotellin kokoustilojen uumeniin. Aamu alkoi Elinkeinoelämän keskusliiton Pentti Mäkisen katsauksesta siihen, millaisessa kuopassa Suomi makaa ja miltä näyttää tulevaisuus. ”Näistä asioista voi hyvinkin puhua

pimeässä kokoushuoneessa; aihe ei ole niin kovin valoisa.” Brysselistä saatiin kokouspaikalle kaksi nuorta virkamiestä. ECTAA:n juristi Samuel Laurinkari, joka selvensi IATAn valmisteilla olevaa New Distribution Capabilityä, eli lentoyhtiöiden jakelukanavien uudistushanketta.

EU:n uudet asetukset Suomen EU-edustuston erityisasiantuntija Hannu Laurikainen kertoi puolestaan vireillä olevasta asetuksesta lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien vastuusta ylivaraustilanteessa. Iltapäivällä kuultiin Helmi Liiketalousopiston ja Haaga-Helia am-

mattikorkeakoulun terveiset matkatoimistoille, matkamessujen uutisia, tietoa luottokorttikaupan sudenkuopista sekä ympäristöohjelma Travelifesta. Kokouspäivän päätteeksi tunnin workshopissa sai lisätietoa jäsenyritysten toiminnasta. Illalliselle lähdettiin läheiseen Omisin merirosvokaupunkiin Kaštil Slanica - ravintolaan. Vuorten välisessä solassa, vihreän joen varrella, nautittiin maittavan kroatialaisen buffetpöydän antimista. Viimeisenä päivänä tutustuttiin vielä läheisiin Bracin ja Hvarin saariin.

Kevätkokous Kroatiassa jatkuu sivulla 7.

vaikuttaa tuottavuuteen Kuluttajavirasto ja kilpailuvirasto yhdistyivät

Matkatoimistojen kimppavakuudet historiaan

n Työssä koettu stressi vaikuttaa suoraan työntekijöiden hyvinvointiin, työn laatuun ja yritysten tuloksiin.

n Muun muassa matkatoimistojen valvontaa hoitava Kuluttajavirasto sekä kilpailuvalvonnasta ja kilpailun edistämisestä vastaava Kilpailuvirasto yhdistyivät kuluvan vuoden alussa. Uuden viranomaisen nimi on nyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto, lyhennettynä KKV. Yhdistymistä on perusteltu kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnallisen painoarvon lisäämisellä ja hallinnon tehostamisella.

ESA AALTO

K

ansainvälinen työjärjestö ILO puhuu stressistä jo 2000-luvun maailmanlaajuisena epidemiana. Sen mukaan jo lähes kolmasosa maailman väestöstä kärsii työperäisestä stressistä. Carlson Wagonlit Travel on selvittänyt maailmanlaajuisessa tutkimuksessaan liikematkustuksen aiheuttaman stressin laajuutta ja vaikutuksia. Selvitys on ensimmäinen laatuaan tässä mitassa. ”Tarkoituksenamme oli tutkia missä määrin liikematkustaminen lisää stressiä ja kehittää järjestelmä, jolla stressin aiheuttamia piilokustannuksia voidaan konkreettisesti mitata. Tällä tavoin voimme auttaa asiakkaitamme niiden matkustusohjelmien laatimisessa hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi ja tuloksen parantamiseksi”, sanoo Carlson Wagonlit Travelin kansainvälisen konsultointiyksikön CWT Solutions Groupin Suomen ja Pohjoismaiden vetäjä Teemu Tuomarla. ”Stressin vaikutuksia ei tähän mennessä ole otettu huomioon juuri lainkaan liikematkustuksessa tai matkahallinnossa, jonka keskiössä ovat olleet näkyvien kustannussäästöjen ohella turvallisuusasiat ja hiilidioksidipäästöt”. Projekti alkoi laajalla tutkimuksella liikematkustuksen stressitekijöistä. Siihen osallistui 6000 liike-

Miesten ja naisten stressaantumisen asteissa on eroa. Lähde: CWT

matkustajaa kahdeksasta globaalista yrityksestä. He arvioivat matkan eri vaiheissa – matkaa ennen, sen aikana, itse matkakohteessa ja matkan jälkeen ilmeneviä stressitekijöitä asteikolla nollasta sataan. Valittavana oli kaikkiaan 33 mahdollista stressitekijää, joiden vaikutukset sijoittuivat kolmeen pääkategoriaan, ”menetetty työaika”, ”yllätykselliset ja ennakoimattomat tapahtumat” sekä ”omien rutiinien katkeaminen”.

Laukut hukassa, lento myöhässä Eniten stressiä tutkimuksen mukaan aiheuttivat kadonneet tai myöhästyneet matkatavarat, huono tai kokonaan puuttuva internetyhteys, turistiluokassa lentäminen keskipitkillä tai pitkillä lennoilla sekä lentojen myöhästymiset.

Jatkuu sivulla 4.

Toukokuu 2013 . 4

ESA AALTO

V

irastojen yhdistymisen jälkeenkin niiden entiset lakisääteiset tehtävät säilyivät muuttumattomina. KKV:n pääjohtajaksi nimitettiin Juhani Jokinen, kilpailuasioiden ylijohtajaksi Timo Mattila sekä kuluttaja-asioiden ylijohtajaksi ja samalla kuluttaja-asiamieheksi viime vuonna SMALin kevätkokousmatkallakin puhunut Päivi Hentunen, jonka toimialaan kuuluvat myös matkatoimistoasiat. Kaikki viraston ylimmän johdon pestit ovat seitsemän vuoden mittaisia.

KUVI on nyt KKV Osalla matkatoimistoista on valmismatkaliikerekisteröinnin tunnus muuttunut. Tämä koskee erityisesti ennen vuotta 2000 rekisteröityneiden yritysten tunnuksia. Muutokset ovat tapahtuneet KKV:n rekisteripäivitysten yhteydessä. Matkanjärjestäjä voi tarkistaa oman oikean tunnuksensa osoitteessa valmismatka.fi. Tun-

nuksia käytetään yrityksen markkinoinnissa, lomakkeissa ja nettisivuilla. Tunnuksen yhteydessä tähän asti käytetty KUVI-lyhenne tulisi tästä lähtien olla muodossa KKV.

Kimppavakuuksille loppu KKV on ilmoittanut matkanjärjestäjien niin sanottujen kimppavakuuksien lopettamisesta toukokuun lopussa. Kimppavakuusmallin ideana oli alentaa erityisesti pienten matkanjärjestäjien antamia vakuuksia siten, että vakuus olisi osin yhteisvastuullinen muiden, suunnilleen samansuuruista toimintaa harjoittavien matkatoimistojen kanssa. KKV katsoi, että vähäisestä osallistujamäärästä johtuen kimppavakuudessa mukana olevien matkanjärjestäjien yrityskohtainen riski olisi noussut liian suureksi. Virasto päätti, ettei järjestelmää enää jatketa ja nykyiset voimassa olevat kimppavakuu-

det päättyvät toukokuun lopussa. Niiden piirissä olevien yritysten tulee toimittaa KKV:lle yksilölliset vakuudet kesäkuun alusta lukien. ”Matkatoimistoalalla yhteisen vakuusrahaston perustamisesta vaihtoehtona matkanjärjestäjien yksittäisille vakuuksille on puhuttu jo vuosikausia. Kimppavakuusmalli, jota Kuluttajavirastossa lähdettiin kehittelemään keskustelujemme pohjalta vuonna 2008, nähtiin askeleena oikeaan suuntaan ja sen toivottiin tulevaisuudessa laajenevan kaikkia matkanjärjestäjiä koskevaksi”, kertoo Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti. Kuluttajaviraston Petteri Lehtosen toimesta kehitetty vakuusmalli kohtasi virastossa aluksi nuivan vastaanoton, mutta saatiin lopulta käyttöön vuonna 2009. Kimppavakuudessa matkatoimisto vastasi omalla osuudellaan ensisijaisesti omista ja toissijaisesti samassa vakuusluokassa olevien toisten matkatoimistojen matkustajien saatavista. Mikäli matkatoimisto joutuisi konkurssiin, muut samassa vakuusluokassa olevat toimistot vastasivat yhteisvastuullisesti siitä korvaussummasta, joka jäi jäljelle konkurssiin menneen yrityksen vakuuden käyttämisen jälkeen.

Kiinnostus jäi laimeaksi Kolmesta erisuuruisesta kimpasta koostuva järjestelmä toimi lopulta vain neljän vuoden ajan. Mukana kimppavakuudessa oli parhaimmillaan noin 80 matkanjärjestäjää, lähinnä pieniä toimistoja, joiden vakuus oli alle 55 000 euroa. ”Alan kiinnostus kimppavakuuksia kohtaan oli laimeaa. Pitkään kestänyt talouden alamäki ja epävarmuus tulevasta sekä epäluulo kilpailijoiden taloudellisesta tilanteesta sai monet pitäytymään oman vakuuden antamisessa. Kuten millä tahansa alalla, myöskään matkatoimistoissa ei ollut halua lähteä mukaan vastaamaan kilpailijoiden tekemisistä. Kimppavakuuden olemassaolon aikana ei kuitenkaan tiettävästi yksikään järjestelmässä mukana ollut toimisto joutunut vastaamaan toisten toimistojen korvaussummista”, Heli Mäki-Fränti sanoo. Vakuusjärjestelmän kehittämistä pohditaan sekä SMALin että KKV:n piirissä. Yhtenä mahdollisena kehityssuuntana mainitaan niin sanottu Tanskan malli, jossa yhteisen, kaikkia matkanjärjestäjiä koskevan vakuusrahaston lisäksi viranomainen voisi vaatia matkanjärjestäjältä yksilöllisen vakuuden esimerkiksi luottoluokituksen perusteella. Keskustelun vakuusjärjestelmän uudistamisesta on tarkoitus jatkua perusteilla olevassa Työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa työryhmässä. n

Ikkunapaikka

3


Es ec tun vai

JATKUU SIVULTA 3.

Stressin voimakkuus (maksimi 100) 85 80 75

Stressi vaikuttaa tuottavuuteen

Elä unelmaasi. 83 81 Me turvaamme. 77

75

70 65

73

75

71

71

Nainen Mies Kummankin sukupuolen yhteinen keskiarvo

Viereisestä kuvasta näkyvät erot stressin kokemisessa sukupuolen mukaan.

Stressin voimakkuus (maksimi 100)

71

69

www.eurooppalainen.fi

68

60

64

67

85 67

67 83

80

62

61

75

77 60

81 64

64

65

60 75

60 73

75 59

55

i t a a us n. at s tai ara int isin aso aja tk70 aik ass la set isu n jaa tey yt llit pu s ij a l ok luu ma mi tus 71 n si 71 oll uu yh yn tav ote lo p pa us -lu atkoi ut sty hd kail etje llin t h k i n äst atka i ä a y t e n o a o v t h t r o h a t m o e o ö ö en iik a mn ru len no llä m töas äm My nut m a Int My äh ain uv e65 nv itk läh ien ass eco itki n täv ne utt ise Alh uv or t np do ing mi llyt vä t P u ee l l en eskip u tt t u e a e ä n s i t u ka e t i v s p m ik es lyt to me äm ter ai 60 tku iel Vii ntä ta a ih hte Ep ot Ma Le killä äm Ko nv on Ep ee Hu pit n Ko

71 68

69 64

67 62

67 61

Nainen Mies Kummankin sukupuolen yhteinen keskiarvo

67

60

64

64

65

60

60

59

55

. i t t a a us in s so an tai ara int aja tka aik ass set isu n uis tey l ita yt sija s ij a ok oilla luu ma mi tus oll iluu yh pp tel yn atav a s y u n t n d t l o t t i o l p u e l s u a k s h e j l h i n ä at k it ä a ok tk at te to my ov ern öh öh en - ta iiko ma en ho a m ru no llä m as My nut m a Int My ain uv en nv ht ö nl kä vä ass eco ipitki tie utt llise pit Alh tt ä uv ine t lä g r on t u y n ä t n o l n d i m l v P e u t e sk n su ie ka tä v ee sta pu mi i ke es e lyt me äm ter ai hto tku iel Vii ntä ta hte Ep ot v ai Ma Le killä äm Ko n on p e t u E H pi ne Ko

Keskitason stressiä aiheuttivat mm. epämukavat lähtö- ja paluuajat, hotellin heikko taso ja huono sijainti, viime tipassa tapahtuvat matkallelähdöt, puuttuva mahdollisuus terveelliseen ruokailuun, matkustaminen viikonloppuisin sekä pitkä matkustusaika kohteeseen ja vaihdolliset lennot suorien lentojen sijaan.

Miehillä pitempi pinna

Eurooppalainen on ainoa suomalainen matkavakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö. Maailmanlaajuinen palveluverkostomme on ainutlaatuinen. Hädän sattuessa olemme aina ja kaikkialla tavoitettavissasi. Tunnemme matkakohteesi olosuhteet ja Eurooppalaisella on lääkäreiden ja sairaaloiden verkosto kautta maailman.

Kun ostat matkan, hanki myös samalla matkavakuutus.

Eri matkustajasegmenttien välillä on eroja stressin kokemisessa. Naismatkustajat näyttäisivät stressaantuvan miehiä enemmän, samoin ylin yritysjohto on yleensä stressaantuvampaa sorttia kuin muu henkilökunta. Ikä ja matkustusmäärä vaikuttavat myös stressiä korottavasti. Perheelliset ja parisuhteessa elävät stressaavat sinkkuja ja lapsettomia enemmän. Myös matkustajien kulttuuritaustalla on vaikutusta, kielitaitoiset eurooppalaiset ottavat amerikkalaisia rennommin vieraalle kielialueelle matkustettaessa.

Stressi-indeksi tuo vaikutukset mitattaviksi

Golfkausi on alkanut

Kesä tuo tullessaan vain vähän uutuuksia

Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoitiin 15 miljoonaa CWT:n asiakkaiden tekemää matkaa vuoden ajalta. Jokainen matka pilkottiin 22 mahdollisesti stressiä aiheuttavaan pätkään. Niihin liittynyttä stressiä mitattiin kyseisen tapahtuman keston ja keskimääräisen stressin voimakkuuden perusteella. CWT:n omien matkustus- ja matkustajatietojen lisäksi käytettiin ulkoista dataa, mm. Flightstatsin tilastoja lentojen myöhästymisistä ja peruutuksista, SITA:n tietoja matkatavaroiden myöhästymisestä ja katoamisista sekä iJetin tietoja matkakohteiden geopoliittisesta tilanteesta. Jokaisen matkan osa-alueen katsottiin sisältävän kaksi komponenttia: ”stressitön aika”, eli joko työhön tai lepoon käytössä ollut aika sekä ”menetetty aika”, eli aika, jota ei voinut käyttää työntekoon tai rentoutumiseen. Matkustuksen stressi-indeksi muodostettiin korkeimman mahdollisen menetetyn ajan ja to-

dellisen menetetyn ajan suhteesta. Kaikkien tutkittujen matkojen osalta Travel Stress Index (TSI) vaihteli 26 ja 57 prosentin välillä, jolloin keskimääräiseksi stressiindeksiksi muotoutui 39%.

Kustannukset keskimäärin 500 euroa Tuloksen mukaan keskimääräinen todellinen menetetty aika oli 6,9 tuntia. Tästä suurimman osan lohkaisi keski- ja pitkän matkan lennoilla matkustaminen economy-luokassa (2,1 tuntia), ja kulkeminen lentokentälle tai asemalle (1,1 tuntia). Keskimäärin tämä 6,9 tunnin hyödytön aika rahaksi muutettuna oli 58 maasta kerättyjen palkkaja etuuskorvaustietojen mukaan keskimäärin 662 US-dollaria, eli hieman yli 500 euroa. Menetettyyn aikaan vaikuttaa suuresti matkustustyyppi. Kotimaan matkoilla sitä kertyi keskimäärin 5,2 tuntia, samassa maanosassa matkustettaessa 5,6 tuntia ja mannertenvälisillä matkoilla 15,6 tuntia.

Kaikkeen ei voi vaikuttaa Tutkimus osoittaa myös, että stressivaikutuksiin voi vaikuttaa, mutta niitä ei voi luonnollisestikaan kokonaan eliminoida – esimerkiksi matkatavaran katoamista, lentokoneen teknistä vikaa tai turvatarkastuksen sujuvuutta on mahdotonta etukäteen ennakoida. Matkustuspolitiikkaa muuttamalla, esimerkiksi suosimalla suoria lentoja vaihdollisten yhteyksien sijaan, tai sallimalla bisnesluokan käyttämisen pitkillä lennoilla, yritykset voivat vaikuttaa stressaavuuden tasoon alentavasti keskimäärin 32 prosenttia. ”Lyhykäisyydessään Travel Stress Index esittelee kokonaan uuden tavan mitata stressin vaikutusta yritysten liikematkustuksessa. Se antaa mahdollisuuden analysoida matkustajien stressitasoa myös yrityskohtaisesti ja verrata sitä alan keskiarvoon. Tietojen pohjalta voimme lopulta ehdottaa mahdollisia muutoksia yrityksen matkustuskäytäntöihin, joilla matkustajien hyvinvoinnista huolehtimalla voidaan saada pii-

Teemu Tuomarla, Manager, CWT Solutions Group Nordics.

lokuluja kuriin ja vaikuttaa positiivisesti yrityksen tuottavuuteen”, sanoo Teemu Tuomarla.

Fiksu tapa matkustaa ”Liikematkustuksen tarkastelu työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta vaatii usein totutusta poikkeavaa lähestymistapaa. Liikematkustuksessa keskiössä on yrityksen tärkein voimavara: sen työntekijät. Matkustuspolitiikkaa ratkaistaessa tarvitaan osto-osaamisen ja matkahallinnon lisäksi myös henkilöstöhallinnon ja vastuullisen liiketoiminnan näkemystä. Travel Stress Indexin avulla voimme nyt auttaa asiakkaitamme muodostamaan ja muokkaamaan matkustuspolitiikastaan “fiksun matkustuksen politiikkaa” ja matkustajia keskittymään siihen mistä heille maksetaan – eli olemaan tuottavia”, Teemu Tuomarla päättää. n

Näkymä Tapiola Golfin 18. greeniltä.

n Suomessa avataan kesän kuluessa vain kaksi kokonaan uutta kenttää. Toinen Espoon Tapiolaan ja toinen Joutsenoon. LASSI TILANDER

P

ääkaupunkiseudun iso juttu on Tapiolan uuden kentän valmistuminen, joskin hätäisimmät pääsivät jo syksyllä kokeilemaan sen ensimmäisenä avattua takaysiä. Täyteen mittaansa kenttä valmistuu kesän puoleenväliin mennessä. Tapiola Golf ennätti jo saada Suomen Golfliiton ympäristöpalkinnon, jonka se ansaitsi päällystämällä ruman kaatopaikan kauniilla golfkentällä. Kenttä tekee jo kauempaa melkoisen vaikutuksen ensimmäistä kertaa paikalle saapuvalle. Kun häiritseviä puita ei ole ensimmäistäkään, aukeaa koko komeus suurin piirtein ensisilmäyksellä.

Golfretki Kaakkois-Suomeen Uusien golfkenttien rintamalla on muutoin vähän turhankin rauhallista. Näyttää siltä, että Suomessa avataan kesän kuluessa vain kaksi kokonaan uutta kenttää.

Kesäkuun puolen välin paikkeilla valmistuu Joutsenossa Saimaan tuntumassa uusi, Jari Koivusalon suunnittelema 18-reikäinen. Alue sijaitsee Lappeenrannan ja Imatran välissä noin 15 kilometrin päässä jälkimmäisestä. Alueelle on viime vuonna valmistunut myös Holiday Clubin hotelli. Uuden tulokkaan myötä tulee tästä kaakon kulmasta mainio, ehkä useammankin päivän vierailukohde. Alueen neljässä kentässä riittää pelaamista useammaksikin päiväksi.

Kenttien laajennuksia Maan eteläisimmällä suurella hiihtokeskuksella Jämsän Himoksella on jo pitkään ollut 9-reikäinen par-3-kenttä, mutta nyt samalle alueelle valmistuu täksi kesäksi aivan uusi 18 reiän kenttä. Alueella on jo ennestään paljon majoitustilaa, jolle näin saadaan, toivon mukaan, myös kesäkäyttöä. Helsingin Paloheinän jokamieskentän pari kesää rakenteilla ollut 9-reikäinen kenttä valmistuu loppukesästä ja niin tämä maan tehokkain ”golfarihautomo” saa pitkään kaivatun, ensimmäisen oikean kenttänsä. Paloheinästä löytyy jo nyt ainutlaatuinen ”ikivihreä” par-3-kenttä, joka on pe-

Tapiolan Golfin toimitusjohtaja Pertti Itkonen kertoo Tapiolassa olevan jo 260 jäsentä. Osakkeita on myyty 450.

likelpoinen heti kun lumet on saatu työnnettyä sivuun. Tämä kokonaan keinonurmella päällystetty ”namu” on mitä mainioin lähipelin harjoittelualue varsinkin silloin, kun varsinaiset kentät vasta toipuvat talven kourista.

Golftaantuma Tässä olivatkin tärkeimmät uudet asiat jonkinlaiseen taantumaan ajautumassa olevan Suomi-golfin kohdalla. Kaikki uudemmat kenttähankkeet ovat pysähtyneet siihen, ettei Suomessa vaadita uudelta golfarilta enää osakkeen tai pelioikeuden omistamista eli osallistumista esim. kenttien rakennuskustannuksiin. Olemassa olevien golfosakkeiden hinnat ovat pudonneet niin dramaattisesti, ettei mikään taho halua enää ottaa sellaista riskiä mitä uuden kentän perustaminen vaatii. n

4 Window Seat

n MAAILMAN SUURIMMALLA. Royal Caribbean järjesti yhdessä Lufthansan ja Tours International American kanssa opintomatkan maailman suurimmalle laivalle. Suomessa rakennetun Oasis of the Seas -laivan monipuoliseen tarjontaan ja läntisen Karibian kohteisiin olivat huhtikuussa tutustumassa kuvassa vasemmalta Petri Sirén Royal Caribbean, Karin Tamm CWT Estonia, Saija Mäkynen Matkapojat, Leelia Lillemägi Estravel, Marika Mikko Estravel, Eki Mikkonen TIA, Heidi Laukas Kouvolan Matkatoimisto, Jacita Bengts Lufthansa, Merike Hallik CWT Estonia, Marju Rissanen Pohjanmaan matkatoimisto, Sanna Silen Matkaseniorit, Sari Peltonen Matkapojat, Mari Suihko Royal Caribbean, Antti Rantala Oulun Matkatoimisto, Eija Roos Matka-Vekka, Erkki Salokangas, Markku Kupiainen Matka-Agentit ja Ritva Wikman Suomi Seuran Matkatoimisto.

May 2013 . 4

Vie ero su


toukokuu 2013 Gotlanti on mainio kesälomakohde koko perheelle.

Kesällä suoralla lennolla tai risteillen

Gotlanti on saari täynnä lumoavia hetkiä n Gotlannin lomasaari tarjoaa kompaktissa koossa monipuolista nähtävää. Ruotsin aurinkoisin saari on tänä kesänä entistä helpommin suomalaisten matkailijoiden saavutettavissa. Sekä Flybe että Gotlandsflyg aloittavat kesälomakaudeksi suorat lomalennot Helsingistä Visbyhyn. ESA AALTO

P

uolentoista tunnin lentomatkan päässä oleva saari tarjoaa sekä upeaa luontoa että keskiaikaista historiaa. Myös lapsiperheille tarjotaan jännitystä keskiaikaviikkojen aikana erilaisten turnajaisten sekä ritarikoulujen myötä. Tietenkin myös Peppi Pitkätossu viihdyttää lapsia ja lapsenmielisiä Kneippbyn elämyspuistossa.

Unissakävelijän jalanjäljillä Gotlantia ovat tehneet tunnetuksi ruotsalaiset dekkarikuningattaret Mari Jungstedt ja Anna Jansson, joiden teoksia on myyty maailmalla jo yli 5 miljoonaa kappaletta. Jungstedtin teoksessa Aamun hämärissä ja Janssonin kirjassa Unissakävelijä väkivaltaiset murhat kietoutuvat Gotlannin upeisiin maisemiin. Kirjojen tapahtumapaikat ovat leppoisalla maaseudulla, jossa murha tapahtuu koskemattoman luonnon kaunista mutta samalla pelottavaa taustaa vasten. Paikat ovat todellisia ja niissä voi vierailla opastetuilla kierroksilla. Unissakävelijän tapahtumat sijoittuvat enimmäkseen Visbyn kaupunkiin ja Aamun hämärissä –teoksessa liikutaan pääasiassa Fårön saaren ja Gotska Sandönin maisemissa.

Kesäinen luontoseikkailu Gotlanti on paljon muutakin kuin Visbyn keskiaikainen kaupunginmuuri. Itämeren ainoalle lintuvuorelle johtava tie, Sandönin pitkät rannat, kiemurtelevat pyörätiet ja ratsastusretket Hoburgsgubben-raukin luokse tarjoavat luontoa parhaimmillaan. Retket tarjoavat parhaita paloja saaren luonnosta, kulttuurista ja kulinaarisista herkuista. Stora Karlsö ja Lilla Karlsö muodostavat Itämeren ainoan lintuvuoren etelänkiisloineen ja ruokkeineen. Saaren luonnonsuojelualue on Yhdysvaltojen Yellowstonen kansallispuiston jälkeen maailman toiseksi vanhin luonnonsuojelualue. Stora Karlsölla ja Lilla Karlsölla voi ihailla ainutkertaista linnustoa, alkukesällä kukkivia orkideoita ja jännittäviä arkeologisia kohteita taitavien luonto-oppaiden johdolla. Paikan päällä voi myös yöpyä ja kokea hiljaiset ja rentouttavat Itämeren aallot myöhään illalla tai aikaisin aamulla.

Löytöretkille saaristoluontoon Gotlannin pohjoispuolella sijaitseva Gotska Sandönin kansallispuistoalue on Ruotsin syrjäisin saari. Saaressa on pitkä, lähes au-

tio hiekkaranta, joten täällä on sekä tilaa että aikaa laiskotella ja tehdä välillä oma-aloitteisia löytöretkiä, vaikkapa tervehtimään saarella asustavaa hyljeyhdyskuntaa tai katselemaan saaren kauniita ja harvinaisia orkidealajikkeita. Gotlannin eteläosassa sijaitseva Hoburgsgubben kuuluu saaren tunnetuimpiin raukkeihin. Se koostuu kalkkikivestä, joka on muodostunut yli 400 miljoonaa vuotta sitten, kun Gotlanti sijaitsi lähellä päiväntasaajaa. Täällä voi osallistua ratsastusretkelle rehevien lehtimetsien ja ylämaan kalkkikivitasankojen halki ylös harjulle, josta on näkymät merelle ja legendaariselle Hoburgsgubben-raukille.

Visbyn kaupunki on Unescon maailmanperintökohde.

(Kuva: Inspiration Gotland / Erik Lindvall)

Tänä keväänä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä kun Suomen matkatoimistoalan liitto perustettiin. Liiton perustaminen merkitsi loppua pari vuosikymmentä kestäneelle järjestölliselle hajaannukselle, jonka ydinsyy oli Finnairin kaksoisrooli kansallisena lentoyhtiönä ja matkatoimistoalan markkinajohtajien omistajana. Finnairin omistamat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät olivat pitkään olleet yrittäjävetoisten matkatoimistojen silmätikkuna. Finnairin väitettiin suosineen omiaan pienten matkatoimistojen vahingoksi. Yrittäjäkentässä oli vahvoja persoonia, jotka halusivat nostaa profiiliaan. Tulehtuneet suhteet johtivat Yksityisten Matkatoimistojen liiton (YML) perustamiseen. Liitto otti myöhemmin nimekseen Matkatoimistoyrittäjät (MTY). Kritiikki Finnairin matkatoimisto-omistusta kohtaan on jatkunut näihin päiviin saakka, mutta alan onneksi viisaat miehet ryhtyivät vuonna 1992 puuhaamaan alan järjestöjen yhdistämistä. Lähes vuoden kestäneen työn jälkeen syntyi kompromissiratkaisu, jossa sekä perinteinen Suomen Matkatoimistoyhdistys (SMY) että Matkatoimistoyrittäjät lakkautettiin ja tilalle muodostettiin uusi SMAL. Vanhojen järjestöjen lakkautus oli tärkeä symbolinen ele, jolla korostettiin kahden osapuolen tasavertaisuutta. Työryhmässä valmisteltu organisaatiorakenne antoi matkatoimistoille, matkanjärjestäjille ja kotimaan matkailuun keskittyneille toimistoille tietyn itsenäisyyden omissa toimintaryhmissään. Yrittäjävetoisten välittävien matkatoimistojen asiaa ajamaan perustettiin erillinen välittävien toimistojen valiokunta, jolle ei suotu yhtä itsenäistä asemaa kuin toimintaryhmillä. Tähän valiokuntaan kanavoitui uudelleen aika ajoin äänekkääksikin noussut pienten matkatoimistojen vastarintaliike. Yhdistymisvaiheessa SMY:llä oli 150 jäsentä ja MTY:llä 90. Näistä noin 50 olivat molempien järjestöjen jäseniä. Perustavassa kokouksessa 19.4.1993 näistä 45 ilmoitti liittyvänsä elokuussa 1993 toimintansa aloittavaan uuteen liittoon. Tänään SMAL:ssa on 160 jäsentä. Jäsenmäärä on vahva siihen nähden, että ala internet-vallankumouksen jälkeen on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Kaksi vuosikymmentä sitten muodostettua järjestörakennetta arvosteltiin monimutkaiseksi. Rakenne on kuitenkin kestänyt ja osoittanut toimivuutensa, eikä sitä ole olennaisilta osin tarvinnut muuttaa. Se kertoo tuolloin neuvotellun kompromissiratkaisun toimivuudesta näennäisestä monimutkaisuudesta huolimatta. Se kertoo myös siitä, että neuvottelutulos oli tasapainoinen ja molempien osapuolten etuja huomioon ottava sillä tavalla, että siihen on jo kaksikymmentä vuotta voinut nojata. Alaa on syytä onnitella siitä, että ratkaisu ehdittiin tehdä ennen kuin komissioiden poistuminen, jälleenmyynnin murros ja internetin räjähdysmäinen kasvu tulivat ajankohtaisiksi. Järjestöllisen hajaannuksen vallitessa niiden karikoiden välistä matkatoimistoelinkeinon olisi ollut huomattavan vaikeaa navigoida. Tärkeässä tehtävässään koko matkatoimistoelinkeinon etujärjestönä SMAL on onnistunut hyvin. Nuorta liittoa viisi vuotta vanhempi Ikkunapaikka onnittelee!

(Kuva: Inspiration Gotland / Erik Lindvall)

Matkatoimistoalan 20 yhtenäisyyden vuotta

Ruotsin ruokapääkaupunki Gotlannin saarelle on ominaista paikallisesti tuotettu lähiruoka. Paikallisten raaka-aineiden käyttö on osittain selitettävissä hankalien liikenneyhteyksien takia, mutta gotlantilaiset ovat myös aidosti ylpeitä omista tuotteistaan. Gotlanti onkin valittu Ruotsin ruokapääkaupungiksi tänä vuonna. Gotlanti on jo ennestään laajalti tunnettu mm. varhaisvihanneksistaan ja tryffeleistään. Saarelta löytyy sekä laaturavintoloita että runsaasti luonnonläheisiä ateriaelämyksiä.

Keskiaikaista tunnelmaa ruusujen kaupunki Visbyssä. (Kuva: Inspiration Gotland / Tuukka Ervasti)

pääkirjoitus

Suorat lennot kesälomakaudella Flybe lentää Helsingin ja Visbyn välillä kesälomakaudella 20.6.–25 .8.2013 torstaisin ja sunnuntaisin. Gotlandsflygin lennot ovat niin ikään torstaisin ja sunnuntaisin ajalla 20.6. – 18.8. ja lisäksi tiistaisin 2.7. -13.8. välisenä aikana. n

Luomu- ja lähiruokaan panostetaan kaikkialla Gotlannissa.

VITOSEN VIERAANA: Anu Harju-Myllyaho, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)

Kolme miljardia uutta asiakasta

O

n todettu, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa navigoiminen ja muutoksiin varautuminen vaativat ennakointia, ja tämä on huomattu myös matkailualalla. Ennakoinnin saralla on viimeaikoina kunnostauduttu myös valtakunnallisesti tulevaisuusselonteon ja monien muiden prosessien muodossa. Ihmettelenkin, että mistä johtuu, että vaikkapa viennistä tai ylipäätään euroista puhuttaessa yksi tärkeistä kasvavista aloista – matkailu – jää usein liian vähälle huomiolle. Matkailun edistämiskeskuksen mukaan vuonna 2012 Suomessa rekiströitiin 5,8 miljoonaa ulkomaista yöpymistä. Kasvua oli 5,4 prosenttia. Matkailutaseen tulot puolestaan olivat 3,2 miljardia euroa. Matkailun kehittymisen suunta on positiivinen. Ei tarvita kristallipalloja, kun matkailualan päällä on punainen huutomerkki: täällä ollaan ja kukoistetaan!

Megatrendikkäät matkailun mahdollisuudet Ennakoinnin keskiössä on monipuolisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Megatrendit, kuten ilmaston- ja väestönmuutokset ovat asioita, jotka jäävät harvoilta huomaa-

matta. Uskon, että vallitsevat megatrendit tulevat mullistamaan maailman matkailuekosysteemiä merkittävästi. Megatrendien konkreettiset vaikutukset näyttäytyvät muun muassa uusina asiakasryhminä, uusina asiakastarpeina ja uudenlaisina toimintaympäristöinä. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä kolme miljardia aasialaista saavuttaa kansainvälisen keskiluokan elintason. KOLME MILJARDIA uutta potentiaalista asiakasta, joilla on mahdollisuus matkustaa maan rajojen ulkopuolelle. Kiinan ja Intian kaltaisten jättien mukana nousevat myös muut Aasian valtiot, kuten Indonesia, Singapore ja Malesia. Berliinin ITB-messuilla olleet asiantuntijat mainitsivat esimerkiksi Singaporen alueelta lähtevien matkailijoiden mielenkiinnon kohteiksi erityisesti Itä- ja PohjoisEuroopan maat. Ennusteiden mukaan on mahdollista, että maailmanlaajuisesti vuonna 2050 tehdään miltei viisi miljardia ulkomaille suuntautuvaa matkaa. Ilmastonmuutoksen puolestaan ennakoidaan tekevän elämisen ja matkailun monilla alueilla hankalaksi, ellei mahdottomaksi. Pohjoinen ei kuulu näihin alueisiin. Näyttää siltä, että jos ilmastonmuutoksessa on voittajia, pohjoinen matkailuteollisuus voi hy-

Toukokuu 2013 . 4

vinkin kuulua tähän ryhmään. Nyt täytyisi kellojen jo soida.

Ennakoinnilla kilpailukykyä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa ennakointi nähdään aktiivisena tulevaisuuden tekemisenä ja innovointina. Ennakointi ei siis ole kristallipalloihin katsomista vaan oman tulevaisuuden haltuunottoa niin, ettemme vain tyytyisi odottamaan, että jotakin tapahtuu. Ennakointia voivat ja osaavat tehdä kaikki. Ennakoinnissa hyödynnetään tulevaisuudentutkimuksesta tuttuja menetelmiä ja monipuolisia työkaluja käytännönläheisellä tavalla. Sitoutuminen ennakointitoimintaan ja ennakoinnista saatava hyöty varmistetaan sitomalla ennakointitoiminta konkreettisiin kehittämisprosesseihin. Ennakoimalla saadaan tietopohjaa tukemaan päätöksentekoa sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä ja voidaan hahmottaa tämän päivän päätösten vaikutusta tulevaisuuteen. Ennakointi konkretisoituu kysymykseen ”Mitä jos?”. (Pro)aktiivisia ja konkreettisia toimia kestävän matkailutulevaisuuden takaamiseksi tarvitaan toimijoilta läpi matkailukentän ja vähän sen ulkopuoleltakin.

Ennakointi on tärkeää, koska sen avulla voimme kaikki vaikuttaa tulevaisuuteemme. Voidaankin kysyä “Mitä jos?”. Mitä jos jatkamme matkailualan sivuuttamista, kun puhutaan tärkeistä vientituotteista tai investoinneista? Kulkeeko lähes viiden miljardin potentiaalisen asiakkaan virta jonnekin muualle? n

Anu Harju-Myllyaho Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Anu Harju-Myllyaho on hankesuunnittelijana MTI:n Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle ‑projektissa (EAKR). Projektilla tuetaan käytännön ennakointityötä matkailualalla Lapissa muun muassa kokoamalla hajallaan olevaa ennakointitietoa sekä sparraamalla alueen matkailutoimijoita ennakointiosaamisen saralla.

Ikkunapaikka

5


VANAJANLINNA_Golf_136x185mm 19.3.2013 11:52 Page 1

In Memoriam Vlasta Kaipainen 9.11.1960-23.4.2013

V

lasta Kaipaisen ura matkatoimistoalalla käynnistyi vuonna 1986, jolloin hän aloitti OK-Matkojen palveluksessa. Vuonna 1991 hänestä tuli yhtiön varatoimitusjohtaja ja 1992 sen toimitusjohtaja. Hän siirtyi OK-Matkojen kokopäiväiseksi hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2005, jolloin parihenkisestä OK-Matkoista oli tullut viiteen maahan levinnyt konserni, joka työllisti 150 henkilöä. Vuonna 2009 tehdyn liiketoimintakaupan jälkeen Vlasta Kaipainen työskenteli OK-Matkat / Nordic Ferry Center Oy:n tuotantojohtajana. Vlasta Kaipaisella oli suuri rooli myös SMALissa, jonka hallituksen aktiivinen jäsen hän oli vuosina 2001-2012. Hallituksen puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2012, Matkanjärjestäjäryhmän jäsenenä ja ryhmän varapuheenjohtajana hän oli vuodet 2001-2008. Hän toimi matkatoimistoedustajana IATAn APJC Finlandissa vuosina 2001-2011 ja Matka-messujen näyttelytoimikunnan puheenjohtajana vuosina 2002-2006.

Kesän golfpaketti 145 €/hlö/yö

Vlastaa jäivät kaipaamaan miehensä Erkki sekä lapset ja lapsenlapset sekä suuri joukko matkailualalla työskenteleviä kollegoita ja yhteistyökumppaneita. Pitkäaikainen työtoverimme Vlasta Kaipainen menehtyi 52-vuotiaana vaikeaan sairauteen 23.4.2013. ”Luokaa itsellenne työpaikka, jossa on hyvä olla ja johon on aamulla helppo tulla, ja tukekaa toisianne.” Tätä ohjettaan Vlasta noudatti itse aktiivisesti työvuosiensa aikana. Rautaisessa bisnesnaisessa oli myös herkkä puoli, joka teki hänestä helposti lähestyttävän. Hän oli aidosti kiinnostunut työtovereistaan ja heidän perheistään. Vlasta kehitti paitsi liiketoimintaa myös työyhteisöä. Vlasta luotsasi tinkimättömästi merkityksellisinä pitämiään asioita eteenpäin ja myös vaati meiltä ympärillään olevilta työtovereiltaan paljon. Samalla hän oli valmis antamaan meille kaiken tukensa ja lämpönsä halauksen kera. Hän kohtasi myös alan tyrskyt pelottomasti, aina vastuullisuutta korostaen. Erityisesti mieleemme ovat jääneet Vlastan kanssa kokemamme hetket eri puolilla Eurooppaa. Muistamme niin

Syvästi kaivaten Vlastan työtoveri

In Memoriam Kaj Lång 1.10.1945-24.4.2013

Sis. majoitus/2hh, aamiainen ja green fee Linna Golfin kentälle. www.vanajanlinna.fi

K

aj Lång menehtyi vaikean sairauden uuvuttamana 67-vuotiaana, 24.4.2013. Kaj Lång toimi SMALin hallituksen jäsenenä ja samanaikaisesti myös Suomi-ryhmän puheenjohtajana vuosina 1996-2006. Kaj Långin pitkä ura matkailualalla alkoi Helsinki-Vantaan lentokentältä vuonna 1965. Vuonna 1969 Lång muutti Finnairin palveluksessa New Yorkiin ja sieltä muutaman vuoden kuluttua edelleen Torontoon. Vuosina 1974-78 Lång toimi osakkaana KOHO International Oy:ssä,

Hotel & Restaurant I Golf & Country Club -K aikki kohdallaan -

kunnes myi osakkeensa ja perusti incoming-toimiston Long Tours Ltd:n. Vuonna 1982 Långit perustivat Atlas Matkat. Yritykset myytiin ja vuonna 1994 Långit perustivat perheyrityksen Long Special Services Ltd:n. Vuonna 2009 Kaj siirtyi osa-aikaeläkkeelle ja pojista Kim otti toimitusjohtajan tehtävät ja Jan operatiivisen johtajan tehtävät. Kaj Lång muistetaan sympaattisena ja toiset ihmiset aina huomioon ottavana henkilönä. Hän oli taitava ja arvostettu yritysjohtaja sekä kielitaitoinen ja sujuvapuheinen esiintyjä.

Ikkunapaikka n Ikkunapaikka on seurannut matkailualan ilmiöitä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Alla olevasta koosteesta voit lukea, mitä lehtemme on kertonut 20 ja 15 vuotta sitten. Tässä lehdessä tarkastelussa ovat vuosien 1993 ja 1998 kevään numeroita. Koosteen on työstänyt Leena Aalto. SMAL syntyi

1993

Huhtikuussa Vantaalla järjestetyn SMY:n kevätkokoustapahtuman päätteeksi 17.4. perustettiin virallisesti Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL. Suomen Matkatoimistoyhdistys (SMY) ja Matkatoimistoyrittäjät ry (MTY) päättivät järjestöjensä purkamisen. Uusi SMAL aloittaa toimintansa 1.8.1993. Perustavassa kokouksessa uuden liiton puheenjohtajaksi valittiin SMY.n pj. Pertti Pirskanen Kuopiosta.

KOKOUSVARAAJAN KORVAAMATON APULAINEN

pystyi vuosi sitten hankkimaan yli 80% markkinaosuuden Suomesta lennettävistä chartereista.

CWT Easy Meetings tarkistaa, kilpailuttaa ja varaa puolestasi kokouspaikat ja järjestelyt. Pakettiin sisältyy aina perusvälineistö, lounas ja kokouskahvit. CWT Easy Meetings tekee myös kokouskutsut ja vastaanottaa ilmoittautumiset. Säästä aikaa ja vaivaa. Voit keskittyä rauhassa kokouksen sisältöön samalla, kun voit seurata järjestelyjen etenemistä reaaliajassa. Ja mikä parasta, asiakkaanamme saat CWT Easy Meetingsin käyttöösi veloituksetta.

Yli yön kestänyt työ on tehty ja perustamiskirja on edessä. Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) on syntynyt. Kuvassa vasemmalta seisomassa Erik Floman, Timo Heinonen, Hannu Hämäläinen ja Åke Lahtinen. Edessä Kurt Blomqvist ja uuden liiton pj. Pertti Pirskanen.

Tilauslentoliikenne väheni

Soita 020 561 5532 tai lähetä sähköpostia easymeetings@carlsonwagonlit.fi niin kerromme lisää!

Kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden tilauslentoliikenne väheni viime vuodesta peräti 42,2 prosenttia. Se palautti Suomen tilauslentoliikenteen volyymin 80-luvun puolivälin tasolle. Finnair joutuu supistamaan kesäksi suunniteltua tilauslentokapasiteettia 30 000 paikalla, pitkälti syynä on valtion tilauslentovero. Kovalla työllä ja ostajamyönteisellä politiikalla Finnair

www.carlsonwagonlit.fi

6 Window Seat ÉQUIVALENCE PANTONES

ÉQUIVALENCES QUADRI

PANTONE 320 C

CYAN 100% JAUNE 40%

PANTONE 485 C

MAGENTA 100% JAUNE 100%

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur Illustrator version 10 ou ultérieure).

Kaj Långia jäivät kaipaamaan vaimo Hellevi sekä pojat Kim ja Jan perheineen sekä laaja joukko matkailualan kollegoita Suomessa ja maailmalla.

la; Tukholma 1000, Kööpenhamina 1480, Amsterdam 1740, Barcelona ja Madrid 1910, Pariisi ja Rooma 1930, Budapest 2070 sekä Zürich 2580 markkaa.

Air Botnia laajentaa SAS on Air Botnian oston kautta nyt tosissaan tulossa Suomen markkinoille. Se saa Suomen liikenteeseen kaksi uutta Saab 340 –konetta. Oulun liikenteeseen saadaan syksyllä suihkukone. Kesällä uusia vuoroja tulee mm. Lappeenrantaan, Kuopioon (6 kertaa päivässä), Vaasaan ja Varkauteen (3 lentoa päivässä). Laajenemisen myötä SAS palkkaa ainakin 100 uutta työntekijää.

Käyttöasteet tippuvat Hotellihuoneiden käyttöaste on tällä hetkellä jo neljättä vuotta laskussa. Vuonna 1990 käyttöaste tippui 50 prosenttiin, vuotta myöhemmin se oli 45% ja viime vuonna ylitettiin rimaa hipoen 40% käyttöasteen ollessa 40,7%. Kuluvana vuonna luvut tippuvat vääjäämättä kolmosella alkavaan käyttöastelukemaan, kertoo hotelli- ja ravintolaneuvoston Heikki Lankinen.

Finnairille kolmas MD-11

CWT EASY MEETINGS

CARLSON WAGONLIT CWL_07_0774_Logo_Carlson_Print 22/02/2007

loputtomilta tuntuneet hotellikierrokset kuin Hungaroringin palkintokorokkeella yhdessä lauletun Maamme-laulunkin. Vlastan luoma yhteenkuuluvuuden tunne oli aina kantavana voimana matkoillamme, joissa yhdistyi alan arki ja juhla. Lähes 23 vuotta Vlastan kanssa työskennelleen Virpi Kärkkäisen sanoin: ”Vlasta oli minulle voimakas esikuva ja opettaja, lämmin ystävä, joka aina piti vertaisenaan, tuki ja auttoi, nauroi ja itki yhdessä surut ja ilot. En olisi voinut viettää näitä vuosia paremmin. Vlastan muisto ja opit kantavat lopun elämää ja antavat minulle voimaa ja iloa.”

Finnair on saanut reittiliikenteeseen kolmannen neljästä tilaamastaan MD-11 –koneestaan. Se lensi ensimmäisen kaupallisen lentonsa maaliskuussa Tokioon. Keväällä se siirtyy vakituisesti Helsinki-New York –linjalle. Finnairin laajarunkokalustoon kuuluu nyt kolmen MD-11 –koneen lisäksi viisi DC10-30 –konetta ja kaksi Airbus A300 -konetta.

Uusiin asemiin Delta Air Linesin Suomen markkinointijohtajaksi on 1.3. alkaen nimitetty Mark Tatarinov. Austrian Airlinesin Suomen myyntijohtajaksi on nimitetty Bo Bergström. Arctia Hotel Marskin hotellijohtajaksi on nimitetty Heikki Vanhanen. Latvian Airlines avasi helmikuussa reitin Helsingin ja Riian välillä. Suomen edustajana Suomessa toimii Markku Lindroos.

1998

Kesän lennot myynnissä

Finnairin ilmoituksessa kesän lentoja markkinoitiin markkahinnoil-

Rosenbluth aloitti Vastaperustetun Rosenbluth International Finlandin toimitusjohtajaksi on valittu Kohdematkojen toimitusjohtajanakin toimiva Mika Kiljunen. Uusi yhtiö saanee hoidettavakseen mm. Nokian tärkeimpien yksiköiden matkajärjestelyt. Ensimmäisen vuoden myynnin Kiljunen arvioi olevan noin 100 mmk. Kohdematkat omistaa Rosenbluthista 20%.

Matka-Vekasta mittava laivamyyjä Matka-Vekka on tehnyt sopimukset suurimpien Itämerellä liikennöivien varustamoiden kanssa. Toimitusjohtaja Seppo Vekan ajatuksena on saada koko Itämeren laivaliikenne varattavaksi toimistojensa kautta. Matka-Vekka on luonut toimistojensa tarpeisiin sisäisen verkon, johon muut palveluiden tuottajat voivat tulla myymään volyymituotteitaan. Matka-Vekalla on 25 toimistoa ympäri Suomea.

Uusiin asemiin Tjäreborgin uudeksi toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Mauri Rytkönen. Timo Tirri on nimitetty British Airwaysin Suomen johtajaksi. Matka-Kalevan myyntipäälliköksi on nimitetty Mark Tatarinov. Icelandair aloittaan lennot Suomeen. Yhtiön Suomen aluepäälliköksi on nimitetty Pekka Mäkinen. Detur Finlandin toimitusjohtajaksi on nimitetty Bo Ekman.

May 2013 . 4


SMALin kokousmatkalla pohdittiin

Minne Suomi suuntaa ja mitä EU määrää? Mistä tulevaisuudessa varataan matkoja? n Kevätkokousmatka tuo aina kaivatun tauon kiireisen talven ja tulevan kesän taitteeseen. Muiden ammattilaisten kanssa pääsee vaihtamaan ajatuksia ja kokouksen esiintyjiltä saa uutta pohdittavaa. Alalla puhututtaa taas moni asia.

E

linkeinoelämän keskusliiton Pentti Mäkinen aloitti kokouspäivän työohjelman sanomalla ääneen sen, minkä jo tiedämme: Suomen taloudellinen tilanne on heikko. Suomessa työvoimakustannukset ovat nousseet kymmenen vuoden aikana 43%. Samassa ajassa tuottavuus on noussut vain 12%. ”Suomen potentiaalinen kasvuvauhti ei riitä ylläpitämään hyvinvointiyhteiskuntaa. Tavalla tai toisella eläkeikää pitäisi nostaa ja saada opiskelijat nopeasti valmistumisen jälkeen työelämään”, Mäkinen lataa. Neljässä vuodessa teollisuudesta on hävinnyt 51 000 työpaikkaa. Niiden takaisin saanti on hankalaa, sillä Suomi ei myöskään houkuttele ulkomaisia investointeja. ”Yhdessä asiassa menemme eurooppalaiseen suuntaan. Suomalaisten maksuaika on viime vuosina pidentynyt, ollen nyt keskimäärin 21 vuorokautta”, Mäkinen toteaa päätteeksi.

Jakelukanavien uudistus Helmikuun alussa Brysselissä ECTAAn (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association) juristina aloittanut Samuel Laurinkari kertoi NDC:n (New Distribution Capabilityn), eli IATAn suunnitteleman uuden jakelukanavauudistuksen etenemisestä. Laurinkari halusi myös hälventää pelkoja siitä, että uudet jakelukanavat syrjäyttäisivät matkatoimistot. ”60% IATAn trafiikista tulee välittävistä kanavista. Matkatoimistojen rooli on tärkeä”, hän vakuuttaa. Uudistuksessa on kysymys myös siitä, että lentoyhtiö voi räätälöidä asiakkaalle hinnan. ”On eri asia lentää Helsingin ja Brysselin väliä joka maanantai ja perjantai kuin kerran vuodessa. Hintakin tulisi voida räätälöidä sen mukaisesti jokaiselle matkustajalla henkilökohtaisesti.” NDC:n valmistelussa menee tiettävästi vielä vuosia. Sitä ennen tulee ratkaista useita oikeudellisia kysymyksiä. Asia herätti kuulijakunnassa paljon kysymyksiä, jotka Laurinkari lupasi viedä Brysseliin: Onko IATA pelaamassa itseään ulos, miten käy kun reitityksessä on useampia yhtiötä – kuka lipun silloin hinnoittelee. Keskustelu epäilemättä jatkuu. NDC:stä kerroimme tarkemmin Ikkunapaikan maaliskuun numerossa.

Poikkeustilanteiden vastuunjaot Toinen vielä pitkään pöydällä ollut ja pitkään siellä pysyvä asia on EU:ssa suunnitteilla olevat uudistukset lentomatkustajien oikeuksiin. Ylivarausasetus on sekä matkustajan että matkatavaroiden korvausvastuita koskeva asetus. Suomen EU-edustuston erityisasiantuntija Hannu Laurikainen selvitti mm., että tällä hetkellä säädöksessä on useita harmaita alueita ja epäselviä määritelmiä. Tarkennusta halutaan mm. siihen, mikä määritellään poikkeukselliseksi olosuhteeksi tai kohtuulliseksi korvaukseksi ja kuinka pitkä on pitkä myöhästyminen. Yksi matkanjärjestäjien huolista on myös se, että uuden säädöksen mukaan matkustaja saisi valita kenelle valittaa, lentoyhtiölle vaiko matkanjärjestäjälle. Komissio on antanut esityksen maaliskuussa ja työryhmän piti alkaa käsittely kesäkuussa. Kiireet ja ensi vuonna järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit hidastuttavat kuitenkin käsittelyä. Koko prosessiin menee vähintään kaksi vuotta, joten uudet asetukset tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2015. EU:n suunnitelmista lentomatkustajien oikeuksien muutoksista kirjoitimme tarkemmin huhtikuun Ikkunapaikassa.

lujen resursseista erilaisiin projekteihin sekä harjoittelupaikkojen tarpeellisuudesta. Suomen Messut kertoi messukeskuksen uudistuvasta galleriasta sekä ravintolamaailmasta. Ensi matkamessuilla järjestetään ensi kertaa mm. pohjoismainen paneelikeskustelu, matkahuutokauppa sekä Travel Trade Lounge. Iltapäivällä kuultiin vielä SMALin Heli Mäki-Fräntin katsaus luottokorttikaupan sudenkuopista; kenen kauppiassopimusta käytetään lentoyhtiön mahdollisessa konkurssitapauksessa. Lopuksi SMALin Mikko Myllylä kertoi matkailualalle räätälöidystä ympäristöohjelma Travelifesta.

Annika Eerola Suomi-Seuran Matkatoimisto, Kirsi Paakkari SMT, Minna Tuorila MatkaVekka ja Pirjo Miettinen Matka-Miettinen nauttimassa auringosta.

Pinna Aulamo Matka-Ilo, Tapani Oksanen Toiviomatkat, Heikki Artman Art-Travel, Markku Tikkala Tournee Loma- ja Liikematkat sekä Anu Halonen Matkatoimisto Heta kahvitauolla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ilmoittanut, että matkatoimistojen kimppavakuudet lopetetaan. Kimppavakuusmalli sai alkunsa vuonna 2008 ja siinä oli alkuvaiheessa mukana pieniä matkanjärjestäjiä, joiden vakuus oli alle 55 000 euroa. Toiveena oli, että kimppavakuusjärjestelmä olisi saatu jollain aikataululla koskemaan kaikkia matkanjärjestäjiä. Kimppa on kuitenkin kuihtunut, mikä johtaa siihen että yrityskohtainen riski nousee liian suureksi. Näin ala tuli jälleen kerran todistaneeksi, että kouriintuntuvaan oma-aloitteiseen yhteistyöhön ei vakuusasioissa ole valmiutta. Ensimmäinen tämänsuuntainen viritys oli aivan 1990-luvun alussa suunniteltu vakuusrahasto, joka sekin kaatui. Sen jälkeen on yrityksiä ollut useita ja nyt on jo varmasti aika todeta, ettei kimpassa niin kivaa ole, että taloudellista vastuuta voisi kaverista ottaa.

Comma Group –niminen kimppa ei sekään pärjännyt. Yhtiö on velkasaneerauksen kautta hakeutumassa konkurssiin. Jos konkurssi todellakin on edessä, on matkailuala menettänyt tärkeän toimijan. Comma Groupin vastuulla on ollut MEK:n jo vuonna 1975 perustama LomaSuomi –lehti. Sen lisäksi se on tehnyt Look at Finland –esitettä, huolehtinut matkailuelinkeinon esitelogistiikasta ja järjestänyt Suomen matkailun messu- ja myyntitapahtumia. Lehtiä, esitteitä ja messuja ei internetin aikana tarvita enää samassa mitassa kuin ennen. Comma Group tiesi tämän ja pyrki vimmatusti kehittämään uusia sähköisiä palveluja rinnalle. Aika ja rahat loppuivat kuitenkin kesken. Sääliksi käy. Toivotaan, että tuhkasta nousee Feeniks-lintu, joka uudella toimintatavalla ja veloista vapaana jatkaa Comma Groupin tärkeää työtä.

Kimpassa ei aina ole kiva matkustaa. Sen on eräs Pohjois-Koreaan matkoja järjestävä matkatoimisto huomannut. Tähän Suuren Johtajan pienen pojanpojan johtamaan maahan matkustaa huomattavan paljon sinkkumatkustajia. Syitä on varmasti monia. Iltaisin ei varmasti siellä paljoa tapahdu, joten seurasta ei ole niin väliä. Pohjois-Koreaan matkustaminen on sen verran erikoinen harrastus, ettei sitä välitä jakaa muiden kanssa. Tai sitten ei vaan hotsita reissata kimpassa. Syystä tai toisesta. Toivotaan silti, että rauha säilyy maassa. qqq

Kirsi Paakkari SMT, Harri Kaijanto STS Alppimatkat ja Ida Toikka-Everi Eckerö Line skoolaavat hyvin menneelle kokouspäivälle.

Ennen muinoin kiinalaiset taas matkustivat aina kimpassa. Kurinalainen ryhmä, kamera vatsalla, lippalakki päässä ja politrukki perässä. Tästä mielikuvasta on viimeistään nyt syytä luopua. Tuoreen tiedon mukaan ensikertalaisia kiinalaismatkustajia tulee lähivuosina 25 miljoonaa vuodessa. Näistä merkittävä osa käyttäytyy jo melkein länsimaalaisittain. Tämä New Chinese Tourists – ryhmä etsii syvempiä kokemuksia ja haluaa kosketukseen paikallisten kanssa. Osaammeko täällä Suomessa valmistautua tähän ryntäykseen? Finnairin hyvien Kiinan yhteyksien takia meille tulee väistämättä tietty osuus tästä valtavasta matkustajavirrasta. Viimeistään nyt olisi suomalaisten matkailukohteiden hyvä ryhtyä valmistautumaan kiinalaisten tuloon. Hiipuvilla markkinoilla heistä voi tulla hyvä kaupan piristysruiske. qqq

Irma Lindfors HTI Travel, Tomas Karpisek Key Travel, Anu Nylund Helmi Liiketalousopisto ja Mertsi Lindfors HTI Travelista kokousmaskotti Otto-koiran kanssa matkalla saarille.

Viking Line myi Isabellan uuden Gracensa takia pahimmalle kilpailijalleen TallinkSiljalle. Liike on varsin harvinainen, aiemmin ei kovinkaan usein aluksia ole siirtynyt suoraan kilpailijasta toiseen. Mieleen muistuu Viking Europan tapaus kahdenkymmenen vuoden takaa. Alus oli jo maalattu Viking Linen väreihin ja lähes luovutusvalmiina, kun Ruotsin kruunu devalvoitiin kymmenen prosenttia, mikä johti Slite-varustamon taloudellisiin vaikeuksiin ja hieman myöhemmin konkurssiin. Saksalainen telakka Meyer Werft piti aluksen ja se vuokrattiin Viking Linen kilpailijalle Silja Linelle. Tuolloinen aluksen siirto kilpailijalle oli siis kaikkea muuta kuin vapaaehtoinen. Nyt ovat ajat muuttuneet. Kelpo jäävahvistettu alas myytiin hyvässä sovussa kilpailijalle. Hyvä niin. qqq

Tuomas Mäntysaari Matkantekijät, Jalo Laine Jalo Loma, Heikki Julin Olympia ja Liisa Suistola sekä Tarja Lehto Pohjola Vakuutuksesta pitivät päivän antia erinomaisena.

Monien myllerrysten läpi kulkenut SAS/Blue1 pitää viisaasti kiinni eräästä merkittävimmästä markkinointitapahtumastaan. Skandinaavinen lentoyhtiö on jo muutaman vuosikymmenen toiminut Erkko Trophy – Finnish Amateur Open –kilpailun yhtenä sponsorina. SAS:n toiminnan uudelleenorganisoinnista huolimatta perinne jatkuu. Erkko Trophy on yksi Euroopan vanhimpia ja tärkeimpiä amatöörien golfkilpailuja, jonka juuret ulottuvat toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin Helsingin Golfklubilla Talissa. Vuonna 1946 HGK:n avoin 72 reiän kilpailu alkoi nimellä Broman Cup. Kilpailuun asetettu uusi kiertopalkinto nimettiin seuran pitkäaikaisen mesenaatin Eljas Erkon mukaan Erkko Trophy’ksi. SAS on arvioinut, että yhteydenpitoa suomalaisen liike-elämään ja matkailualaan kannattaa jatkaa tämän perinteikkään golfkilpailun merkeissä. Observer onnittelee viisaasta päätöksestä. qqq

Meripäivä saarilla Kokousmatkan viimeinen päivä vietettiin merellä ja Splitin edustan lähisaarilla. Aurinko paistoi ja lämpötila kipusi pitkälti yli 20 asteen. Bracin saarella käveltiin katsomaan kuuluisaa hiekkarantaa ja uskaltautuipa muutama mereenkin. Hvarin saarella tehtiin lyhyt kävelykierros ja nautittiin Suomessa 20 vuotta toimineen Forexin tarjoama illallinen Amfora-hotellin puutarhassa. n

Kimpassa ei aina ole kivaa

qqq

Muistotilaisuus Yhdistyksen jäseniä yhdisti suuri suru liiton pitkäaikaisen puheenjohtaja Vlasta Kaipaisen sekä Suomi-ryhmän puheenjohtaja Kaj Långin poismenon johdosta. Vasta samalla viikolla niin Vlastan kuin Kajnkin voimat olivat ehtyneet taistelussa syöpää vastaan. Kyyneleitä vuodatettiin, kun muisteltiin aina niin positiivista ja alan puolesta taistelevaa lämminhenkistä Vlastaa sekä oikeudenmukaista ja pitkän linjan ammattilaista, Kajta. Tulopäivänä järjestettiin muistotilaisuus, missä molempia kollegoita muisteltiin lämpimästi. Sääntömääräisen kokouksen päätteeksi Vlastalle myönnettiin SMALin kunniajäsenyys, josta Vlasta itsekin ehti olla tietoinen. Kajlle kunniajäsenyys oli myönnetty jo vuonna 2010.

toukokuu 2013

qqq

Maltillista kasvua Sääntömääräinen kokous sujui joutuisasti. Matkanjärjestäjä-, matkatoimisto- ja Suomi-ryhmä antoivat lyhyet katsaukset vuoden aikana käsitellyistä asioista. SMALin keräämien ennakkotietojen mukaan liiton jäsentoimistojen kokonaismyynti ilman alan sisäistä kertautuvaa myyntiä oli noin 1 914 miljoonaa euroa, eli kasvua edellisvuodesta oli 4,6 prosenttia. Vuotta aikaisemmin myynnin kasvua oli ollut peräti 11 prosenttia. Yrityksille ja yhteisöille tapahtuvan liikematkamyynnin arvo oli 690 miljoonaa euroa, mikä oli 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lentäen tehtyjen valmismatkojen myynti vuonna 2012 oli 778,7 miljoonaa euroa, laskua edellisvuoden lukuun 0,6 prosenttia. Matkustajamäärässä päästiin taas lähelle miljoonaa, joskin pudotusta edellisvuoteen oli 4,3 prosenttia. Pudotus selittyy osin sillä, että markkinoilta poistui viime vuoden aikana kaksi matkanjärjestäjää (Hispania ja Air Fnland Holidays). Lentäen tehdyistä valmismatkoista myytiin vuonna 2012 Internetin kautta noin 64 prosenttia. Vuonna 2011 luku oli 61%. Euromääräiseltä arvoltaan muu matkatoimistomyynti oli vuonna 2012 noin 445,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavaan lukuun 10 prosenttia.

observer

Suomen Messujen matkatiimiin tulee kesän ja alkusyksyn aikana muutoksia. Lumia Ankkurista tulee myyntiryhmän päällikkö, Marco Simonen siirtyy LOT Polish Airlinesilta messuille myyntipäälliköksi, Rea Sandström jatkaa myyntipäällikkönä ja myyntiryhmän päällikkönä toiminut Inna-Pirjetta Lahti siirtyy tekemään projekteja ja viestintää elokuussa perustettavan Innastus Oy:n nimiin.

Finnair sai kuin saikin suomalaisen kipparin. Tässäkin lehdessä esitetty kaino huoli mahdollisesta ulkomaisesta toimitusjohtajasta osoittautui aiheettomaksi, kun tehtävään valittiin Pekka Vauramo Cargotecistä. Kahden yhtiön johtajanvaihtoviikoista on jo esitetty niin paljon hilpeitä kommentteja, että siihen kimppaan ei enää kannata liittyä. Vauramo on varmasti hyvä mies, tuntee Aasian eikä Hongkongista muutosta huolimatta tarvitse Helsingistä kämppää. Oma kämppä on Finnairissa osoittautunut viisaaksi valinnaksi. Observer panee merkille, että suursijoittaja Erkki Etola on jo kasvattanut omistustaan Finnairissa. Etola on Warren Buffetin kaltainen taitava sijoittaja, jonka liikkeitä yleensä seurataan. Vauramon liikkeitä seuraa myös

Yhteistyöstä voimaa Iltapäivän ohjelmassa oli Helmi Liiketalousopiston ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun katsaus matkailun ammatilliseen koulutustarjontaan. Matkatoimistoja muistutettiin yhteistyöstä ja kou-

Kroatialaisina isäntinä Keski-Dalmatian maakunnan matkailutoimiston johtaja Joško Stella, Le Méridien Lav hotellin johtaja Arnoud Zaalberg, Kroatian matkailutoimiston johtaja Meri Matešic sekä Kroatian Tukholman-matkailutoimiston johtaja Paul Šikic.

Toukokuu 2013 . 4

Helmi Liiketalousopiston Markus Oedewald workshopissa jakamassa tietoa opiston toiminnasta. Pöydän toisella puolella Kaisi ja kunniajäsen Matti Pirnes sekä Pinna Aulamo Matka-Ilosta takanaan miehensä Osmo Aulamo.

Nimimerkki Observer on matkailualan taustavaikuttaja, joka kriittisesti kommentoi alamme ilmiöitä. Observerin kannanottojen ei tarvitse noudattaa lehden yleistä linjaa.

Ikkunapaikka

7


FINNLINES VIE AUTOLOMALLE EUROOPPAAN

Pakkaa matkaseurue autoon ja lähde ikimuistoiselle autolomalle Itämeren eteläpuolelle. Pittoreskit pikkukylät, mahtavat metropolit ja vaikuttavat viinialueet linnoineen kutsuvat luokseen keväästä pitkälle syksyyn. Ihastu eri maiden ainutlaatuiseen antiin ja lÜydä oma unohtumaton palasesi Eurooppaa. Ja mikä parasta, tällä lomalla matkatavaroittesi määrää rajoittaa vain oman kulkupelisi koko! Laivamme vievät leppoisasti Helsingistä Saksaan sekä Naantalista Kapellskäriin ja MalmÜstä Travemßndeen. Varaa samalla kertaa sekä meno että paluu, saat paluumatkasta

–20 % alennuksen!

/LV´WLHWRMDZZZoQQOLQHVFRP SDVVHQJHU#oQQOLQHVFRPWDLSXK  *8,35 snt/puh + 6,00 snt/min lankaverkosta tai 17,17 snt/min matkapuhelinverkosta.

Suomen laajin matkatoimistoketju

Matka-Vekka täytti 40 vuotta n Hämeenlinnan Aulangolla vietettiin viime lauantaina Matka-Vekan 40-vuotisjuhlia. Matkatoimisto Oy Matka-Vekka merkittiin kaupparekisteriin 4.5.1973. Parhaimmillaan sillä oli 61 toimistoa ympäri Suomea.

U

usi matkatoimistoasetus oli edellyttänyt kaupparekisteriin merkintää, mutta jo ennen sitä, 60-luvun alkupuolelta lähtien, Vekka-Liikenne oli tehnyt bussimatkoja mm. Neuvostoliittoon ja Pohjoismaihin. MyÜs Suomessa tehtiin tuolloin kesämatkoja sekä talvella bussimatkoja Lappiin. 1960-luvun lopulla oli aloitettu yhteistyÜ Viking Linen kanssa ja Ruotsin laivamatkojen suosio kasvoi; bussikuljetukset maakunnista satamiin ja edelleen risteilylle. �Viking Linen kanssa yhdessä kasvettiin ja kärvisteltiin�, muistelee Matka-Vekan pitkäaikainen toimitusjohtaja Seppo Vekka. �Kehiteltiin yhdessä markkinoille uusi tuotekin, 24-tunnin risteilyt�. 1970-luvulle mentäessä automaatio teki tuloaan. Seppo Vekka lähti itse Helsingin ATK-Instituuttiin opiskelemaan tietotekniikkaa, jotta pystyi luomaan Matka-Vekalle oman automaatioratkaisun.

Suomen suurimmaksi Ensimmäinen toimisto avattiin Hämeenlinnassa vuonna 1973. Parin vuoden sisällä myÜs naapurikaupungit Riihimäki ja Valkeakoski saivat omat toimistonsa. Toimistoja avattiin pikku hiljaa. �Vuonna 1989 avasimme kuusi toimis-

toa�, Vekka kertoo. �2000-luvun alussa 40-50 toimistoa konsolidoitiin Matka-Vekkaan.� Parhaimmillaan Matka-Vekalla oli 61 toimistoa ympäri Suomea.

Yksityisyyden loppu Matka-Vekka oli yksityisomistuksessa 30 vuotta. Aluksi sen pääomistajana oli Vekka-Liikenne Oy, kunnes Seppo Vekka osti koko osakekannan. Seppo Vekka toimi koko ajan yrityksen toimitusjohtajana. Lokakuussa 1999 Matka-Vekan osakkeista 70% myytiin rahoitusyhtiÜ Capmanille. Toimistoja oli tuolloin 35. Hallituksen puheenjohtajaksi tuli Kari Österlund, jonka johdolla Matka-Vekassa alkoi voimakas kasvun kausi. Seppo Vekka jatkoi vähemmistÜosakkaana ja toimi edelleen yhtiÜn toimitusjohtajana. Vuonna 2001Vekka siirtyi hallituksen jäseneksi ja aiemmin varatoimitusjohtajana toiminut Mikko Pietarinen nimitettiin toimitusjohtajaksi. Vekan tehtäväksi jäi ketjun kasvattaminen. Merkittävin yrityskauppa oli Lomamatkat Oy:n ostaminen 2002. Vuonna 2006 yhtiÜn koko osakekanta myytiin islantilaiselle Primera Travel Groupille, jolla on Suomen lisäksi toimintaa Ruotsissa (Solresor), Norjassa (Solia), Tans-

kassa (Bravo Tours) ja Islannissa (Heimsferdir). YhtiÜ omistaa myÜs 7 lentokonetta omistavan Primera Air –lentoyhtiÜn sekä Islannissa Terra Nova Iceland incoming-toimiston ja verkossa Islannin matkoja myyvän Iceland Toursin. MyÜs Matka-Vekan omistama Lomamatkat kuuluu ryhmään.

Risteilyjä, kaupunkilomia ja opastettuja kiertomatkoja Matka-Vekka on edelleen Suomen laajin ketju 22 toimistollaan. HenkilÜkunnan määrä on 140. Matka-Vekan ja Lomamatkojen yhteenlaskettu kokonaismyynti oli viime vuonna noin 95 miljoonaa euroa. Matka-Vekan tuoteperheeseen kuuluvat edelleen tiiviisti risteilyt, nyt lähivesien lisäksi myÜs Hurtigrutenilla, Karibialla, Alaskassa ja Aasiassa. Perhelomien kohteet ovat Legoland- huvipuistossa ja Ruotsissa. Kylpylälomille mennään Viroon. Kaupunkilomia tehdään Baltian kaupunkeihin ja Eurooppaan. Muutaman viime vuoden aikana tuotantoa on laajennettu erityisesti opastettuihin kiertomatkoihin niin Euroopassa kuin kauempanakin. Mukana kulkee aina suomenkielinen matkanjohtaja. �Kaukomatkojen tuotantoa on jälleen lisätty ja ensi talven uutuuksia ovat mm. ABCsaaret ja Australia�, kertoo kaupallinen johtaja Minna Tuorila. Helsingissä Matka-Vekan pääkonttori toimi pitkään Pasilassa, mutta muutti viime elokuussa kehä kolmosen varrelle Vantaan Gate 8 Business Parkiin n

Kuoni Nordicilla voitollinen vuosi n Kuoni Outbound Nordiciin kuuluvat Apollomatkat Suomessa sekä Apollo Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kasvattivat liikevaihtoaan. YhtiÜn tulos vuodelta 2012 oli 293 miljoonaa kruunua, eli noin 36,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 13,9%. Liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 6,8 miljardista kruunusta 7,2 miljardiin kruunuun. Suomen Apollomatkojen viime vuoden liikevaihto oli 33,3 miljoonaa euroa ja matkustajia 47 000.

Yli satavuotias Kuoni Apollomatkat on osa sveitsiläisen Alfred Kuonin Zßrichissä vuonna 1906 perustamaa Kuonia. Kuoni Nordicilla on noin 1 000 tyÜntekijää. Kuoni Nordic AB:hen kuuluvat Apollomatkat Suomessa, Apollo, Kuoni ja Golf Plaisir Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, Falk Lauritsen Tanskassa sekä lentoyhtiÜ Novair. Suomen Apollomatkojen kohdevalikoimaan kuuluvat Bulgaria, Espanja, Kroatia, Kreikka, Thaimaa, Kuuba, Dominikaaninen Tasavalta, Jordania, Israel, Kanariansaaret ja Tobago. n

Lapin yliopiston matkailu-sivusto n Matkailu.org-verkkopalvelu luo siltaa tutkimustiedon ja matkailutoimijoiden välille. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI/Lapin yliopisto) sekä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) ylläpitävät yhteistyÜssä matkailututkijoille, -elinkeinolle ja matkailun kehittäjille sekä yrittäjille tarkoitettua Matkailu.org-verkkopalvelua. Matkailu.org –sivustoa ylläpidetään EU-hankerahalla ja sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon lÜytämistä ja hyÜdyntämistä kokoamalla uutisvirtaa, tutkimuksia sekä teematietoa yhteen osoitteeseen. Eräs palvelun lähtÜkohdista on madaltaa kynnystä elinkeinon ja tutkimustiedon välillä.

Tietopankki

40-vuotiasta Matka-Vekkaa juhlittiin sen syntymäsijoilla Hämeenlinnassa. Aulangolla järjestetyissä juhlissa Seppo Vekka kertoi toimiston syntyhistoriasta, Putous-tähti Karim Z. Yskowicz hauskuutti yleisÜä ja 70-luvun bändi Juhamatti tanssitti juhlakansaa. NoutopÜydässä oli tarjolla 70-luvun herkkuja. Kuvassa vasemmalta myyntijohtaja Hanna Lehtonen, kaupallinen johtaja Minna Tuorila, markkinointi- ja tuotantojohtaja Erja Heikkilä, myyntijohtaja/ryhmät Ari Huuskonen, yhtiÜn perustaja ja aiempi toimitusjohtaja Seppo Vekka ja hallintojohtaja Tuija Halme. Edessä toimitusjohtaja Mikko Pietarinen.

Tiedon lÜytymistä on helpotettu esimerkiksi hakutoiminnalla sekä jakamalla tietoa eri teemojen alle. Tutkimukset-osioon sekä matkailun ennakoinnin tietopankkiin on kerätty monentasoista tietoa, jota voidaan käyttää sekä päätÜksenteon tukena että uusien ajatusten herättäjänä. Tutkimukset-osiosta lÜytyy tietoa alan trendeistä ja uusimmista tutkimuksista. Matkailun ennakoinnin tietopankki puolestaan tarjoaa tulevaisuusorientoitunutta teematietoa muun muassa tulevaisuuden asiakkaasta. Matkailualaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan myÜs Twitterissä. n

LYHYESTI

n JUHLAT KÖÖPENHAMINASSA. Atlantic Linkin omistaja Karin Gert Nielsen täytti viime kuussa 50 -vuotta. Karin perusti Atlantic Linkin vuonna 2001. Hän aloitti uransa matkaoppaana Jugoslaviassa. Palattuaan Tanskaan hän tyÜskenteli tanskalaisilla matkanjärjestäjillä, mm. Benn’s Travelillä, Stjernegaard Travelilla, Tjäreborgilla ja Team Travelilla. Nyt Atlantic Link tyÜllistää 11 henkilÜä ja hoitaa Pohjoismaissa myyntiä ja markkinointia sekä PR-toimintaa mm. Kalifornian turistitoimistolle, Oregonille, Perulle ja Neitsytsaarille sekä mm. Steigenberger ja Kimpton hotelliketjuille. Kuvassa Karinia onnittelemassa vasemmalta Atlantic Linkin John Migliorini ja Leif Eddy Iversen Avis Norja, Karinin oikealla puolella Robin Schoug United Airlinesin Pohjoismaiden myyntipäällikkÜ ja South African Airwaysin Julian Blair.

8 Window Seat

n Princess Cruises Singaporeen. Risteilyvarustamo Princess Cruises vastaa Aasian kasvavaan risteilykysyntään tarjoamalla kaudella 2014/2015 risteilyjä Singaporesta. Varustamon Sapphire Princess –alus tekee Singaporesta lähteviä 3-11 vuorokauden risteilyjä marraskuun 2014 ja helmikuun 2015 välillä. Lisätietoja princess. com. n

Keskiviikkona, ennen messujen avajaispäivää, järjestetään monia workshopeja ja B2Btapahtumia.

Lisää B2B-vaihtoehtoja ja pre-messu tapahtumia n Matkamessut on ollut tiiviisti mukana matkailualan kiihkeässä kehityksessä. MyÜs itse messutapahtuma on muuttunut vuosien saatossa, nykypäivän painopisteiden ollessa toisaalta tuloksellisessa bisneksen teossa ja toisaalta elämyksien tarjoamisessa yleisÜlle. Tulevan tapahtuman kehittämisessä on päästy täyteen vauhtiin, kun asiakkailta ja kävijÜiltä tulleet palautteet on ehditty pureskella.

N

äytteilleasettajien toiveesta messuille tyÜstetään lisää erilaisia B2B-osallistumisratkaisuja. Jatkossa yritysten on mahdollista osallistua messuille vain ammattilaisaikana torstaina Travel Trade Lounge -alueella. Business Travel Forum -alue puolestaan keskittyy puhtaasti liikematkailuun. Toisaalta yritysten on mahdollista osallistua messuille myÜs pelkästään yleisÜaikana. Erilaiset osallistumisvaihtoehdot takaavat sen, että sopivat ja tehokkaat ratkaisut messuosallistumiseen lÜytyvät kaikille yrityksille.

Meet Finland vahvistuu Keskiviikon Workshop Day, eli Matkamessujen aattopäivä 15.1., tehostuu entisestään. Kahdeksatta kertaa järjestettävä Meet Finland ja toista kertaa järjestettävä Global Workshop ovat jatkossa entistä vahvemmin osa Matkamessujen myyntiä. KäytännÜn toteutuksessa apuna on Fun Media. Ennalta sovitut kohtaamiset valikoitujen asiakkaiden kanssa mahdollistavat sen, että messuilta on tuomisina nippu kontakteja, uusia neuvottelujen avauksia ja konkreettisia tuloksia.

Kontakteja ja ideointia Matkamessujen myynnissä ei voi liikaa korostaa henkilÜkohtaisten tapaamisten merkitystä niin kotimaisten kuin ulkomaisten asiakkaidenkin kanssa. MyyntipäällikÜt Lumia Ankkuri ja Rea SandstrÜm ovat olleet mukana SUOMA-kiertueella Turussa ja Tampereella sekä kongressimessuilla Helsingissä. Lisäksi valtaosa maailman maista on koluttu ITB-messuilla Berliinissä ja TURmessuilla GÜteborgissa. Kansainvälisiltä matkamessuilta on haettu ideoita myÜs ohjelma-alueille ja muuhun sisältÜÜn. Matka-messujen ohjelmista on jatkossa vastuussa Jukka Karhula, joka siirtyi messuille Suomen Videoviestinnästä. Kokemuksia ja ideoita Karhula on hakenut mm. Pietarista, jossa on nähty huipputeknisiä osastoratkaisuja ja erilaisia elämyksellisiä ohjelmia. Jatkossa Matkamessuille haetaankin entistä luovempia ratkaisuja, jotta kävijÜille voidaan tarjota uudenlaisia, viihdyttäviä kokemuksia. n

Supersaver Venäjälle Liikematkat lanseerataan

n Supersaver.fi -sivustolla on nyt mahdollista varata myÜs liikematkoja. Yrityksen on nyt mahdollista luoda järjestelmässä oma yritystili ja liittää siihen haluttu määrä matkustajia. Tämän jälkeen tilin kautta voi varata liikematkoja itselle ja tyÜtovereille. Supersaverin sivusto tarjoaa nopean yleiskatsauksen paikkatilanteesta ja hinnoista. Hinnat liikematkustukseen ovat samat kuin yksityishenkilÜille. Eri lentoyhtiÜiden vaihtoehtoja voi yhdistellä parhaan mahdollisen matkakokonaisuuden lÜytämiseksi. Asiakkaat hyÜtyvät edelleen lentoyhtiÜiden bonusjärjestelmistä, mutta saavat lisäksi Supersaverin bonukset. YhtiÜn oma bonusjärjestelmä kattaa myÜs liikematkat ja bonusta voi kerätä sekä vapaa- että tyÜajalla tehdyistä matkoista.

Venäjälle omat sivut Supersaver laajentaa toimintaansa nyt myÜs Venäjän markkinoille ja avaa siellä paikallisen sivustonsa, jon-

ka kautta voi varata lentoja, hotelleja, vuokra-autoja ja pakettitarjouksia. Venäjän markkinat ovat suunnattomat, sillä maassa asuu 140 miljoonaa ihmistä. Nykyään 15 miljoonaa venäläistä etsii tietoa internetistä ja 10 miljoonaa tekee ostoksia verkkokaupoissa. Huhtikuun 2012 internetworldstattilastojen mukaan vajaa 50 prosenttia Venäjän väestÜstä käyttää internetiä. Pohjoismaissa vastaava luku on noin 90 prosenttia. Tilastojen valossa tulevien vuosien kasvumahdollisuudet Venäjän markkinoilla ovatkin suuret. Supersaver on osa Svenska Resegruppenia (SRG), joka on yksi Pohjoismaiden johtavista matkailualan yrityksistä. Vuoden 2007 syyskuussa SRG Online yhdistyi toisen johtavan online-matkatoimiston, Seat 24:n kanssa. Konsernin uusi pääomaomistaja on European Travel Interactive (eTRAVELi). Se toimii Suomen ohella 15 eri Euroopan maassa yhdeksän eri brändin voimin. n May 2013 . 4


Pirkko Arttio-Brunel muistelee

Kun kaikki sujui kuin elokuvissa

Rodoksen kasino kuului 50 vuotta sitten arvostetuimpiin paikkoihin. Samassa rakennuksessa sijaitsee myös Grand Hotel, joka oli myyntitarjonnassa jo ensimmäisten suomalaisten ryhmämatkailijoiden saapuessa Rodokselle 50 vuotta sitten.

Kaksi koneenvaihtoa ensi lennoilla 1963

Rodos kiehtonut suomalaisia

jo yli puoli vuosisataa n Suomessa lomamatkailu pääsi kunnolliseen vauhtiin 1960-luvulla. Yksi suomalaisten pidetyimmistä kohteista on niistä ajoista lähtien ollut Kreikan Rodos. Kesällä 1963 liitettiin paikannimi ”Rhodos” Aurinkomatkojen esitteeseen. Aivan aluksi se oli osa Ateenan matkaa ja vähän myöhemmin sitten itsenäinen kohde. Kansansuosionsa se on säilyttänyt Top-3 rankingissa kaikki nämä vuosikymmenet. JUHANI PAAVONSALO

Y

ksinkertaisen tyylikäs kaksivärinen matkaesite kertoo lukijalle ytimekkäästi, kuinka aamulla varhain lähdetään suomalaisella Caravelle-suihkukoneella vuorolennolla Düsseldorfiin, missä koneeksi vaihtuu saksalaisen yhtiön nelimoottorinen potkurikone Vickers Viscount. Nostalginen painotuote jatkaa: Matkan teko sujuu nykyaikaisilla koneilla nopeasti ja sujuvasti, ja niinpä jo iltapäivällä ollaan Ateenassa. Muutaman päivän päästä jatketaan matkaa Olympic Airwaysin -koneella Rodokselle. Aloitusvuotta seuraavana vuonna Aurinkomatkat teki tilauslentosopimuksen Kar-Airin kanssa. DC-6 B –koneilla päästiin lentämään suoraan Kreikkaan. McDonnell-Douglasin kone oli viimeinen nelimoottorinen potkurikone ennen suihkumalleja. Nykyisen kaltaiseen suoran yhteyden suihkuaikakauteen päästiin Rodoksen charter-liikenteessä 60luvun puolivälin jälkeen Finnairin Super-Caravellen myötä. Sen lisäksi tuli vielä vuosikymmenen lopulla ensimmäiset sinivalkoiset DC-8 koneet jakamaan kasvavaa työkuormaa.

Kreikka avautui Rodos on aina kyennyt yhdistämään täydellisen rantalomailun kreikkalaiseen kaupunkikulttuuriin yökerhoineen, kabareineen, loistoravintoloineen ja –hotelleineen. Suuri elämys on ollut myös kuljeskelu kauppahallien herkullisissa tuoksuissa. Alkuvuosista lähtien suosittuja ohjelmanumeroita ovat olleet myös seudulla tapahtuvat erikoisretket, kuten saarikierros ja perinteiset kyläjuhlat possujuhlineen. Suomalaisille turisteille tutut hotellit Ibiscus ja Mediterranean ovat olleet mukana 50 vuoden ajan. Näihin hotelleihin suomalaiselle matkanjärjestäjällä oli jo silloin omat huonekiintiöt. Myös loistelias Grand Hotel on ollut ohjelmistossa aivan alusta lähtien. Muita tunnettuja tuonaikaisia hotelleja olivat muun muassa Riviera, Royal ja Miramare, jotka edelleenkin toimivat.

vulla saattoi vain ”katsoa autiota hiekkarantaa” tutun iskelmän sanojen mukaisesti. Upeaa koskematonta uimarantaa oli tarjolla kilometrikaupalla. Samalla seudulla oli tuolloin valmis golfkenttä, joka ei ainakaan suomalaisen alan harrastajan arvioiden mukaan täyttänyt asetettuja laatukriteerejä. Toisaalta lajin harrastajamääräkin oli vain murto-osa nykyisestä. Retkiä tehtiin Falirakiin aktiivisesti jo silloin, mutta muut palvelut eivät siellä olleet hääppöiset. Sen ajan nähneet muistavat vielä, että rannalla oli lähinnä vain mies vaatimattomassa kojussa myymässä pullovettä, grillattuja sardiineja ja makrilleja, jotka aromikkaan käryn leijuessa maistuivat kyllä oikein hyvin. Tähän päivään mennessä Falirakiin on noussut turistikaupunki upeine hotelleineen. Ne sijaitsevat aivan rannan tuntumassa, eikä laadukkaisiin ravintoloihinkaan ole pitkä matka. Faliraki Water Park -vesipuisto ja Luna Park -huvipuisto on myöhemmin rakennettu perhelomanviettäjiä houkuttelemaan. Sukelluskoulu on nykyisin myös hyvä vetonaula alueen merellisessä tarjonnassa. Meno Falirakissa on kaiken kaikkiaan tyystin erilainen kuin Aurinkomatkojen aloittaessa kesällä 1963.

Massat liikkeelle 70-luvun Suomessa matkailusta tuli suorastaan elintason mittari. Ulkomaan lomamatkailu lentoteitse yleistyi lähes eksponentiaalisilla kertoimilla. Nyt satsattiin yhä pidempiin tuotantosarjoihin sekä entistä isompiin ja nopeampiin konetyyppeihin. Television värillinen aikakausi ja muu media mainoksineen alkoi tarjota laajenevan keskiluokan elämäntyyliin kansainvälisiä näkymiä ja virikkeitä. Myös matkojen hinta halpeni alan kilpailun

Hotelli Mediterranean oli suomalaisten käytössä jo vuonna 1963. Uusittuna se palvelee matkailijoita myöskin tänä kesänä.

Kar-Air DC-6 B takasi suorat lennot Helsingistä Rodokselle jo vuonna 1964.

seurauksena. Suuret ikäluokat alkoivat päästä opiskelujen jälkeen leveämmän leivän makuun. Työviikko lyheni, vapaa-aika kasvoi ja ulkomaat alkoivat kiinnostaa. Syvien kansankerrosten uusi etelänmatkavillitys inspiroi maamme hittinikkareita osuviin laulunsanoituksiin, jotka eivät jättäneet ketään kylmäksi, kuten Irwin Goodmanin Oi Rodos -kappale.

n Jo yhdeksän vuotta eläkkeellä ollut Aurinkomatkojen Pirkko Arttio-Brunel ehti toimia oppaana viidellä eri vuosikymmenellä. Matkan varrelle on ehtinyt osua monenlaista sattumusta, ja kaikki ne ovat jääneet vain positiivisella tavalla mieleen. Eräs tällainen mieleenpainuva episodi on varmasti ollut Risto Jarvan klassikkoelokuvan ”Loma” kuvaukset 70-luvun puolivälissä Aurinkomatkojen kohteessa suositulla Rodoksella, missä Pirkko ”näytteli” itseään.

tyisemmin viehättynyt, ovat nämä uudet tosi-tv -tyyppiset sarjat, jotka on nyt viety myös matkailun ja oppaiden maailmaan. Kyseisissä ohjelmissa - joita tietysti tahallaankin kärjistetään - näkee toisinaan sellaista asiakaskohtelua, jota en olisi omana aikanani voinut millään hyväksyä”, Arttio-Brunel huomauttaa.

JUHANI PAAVONSALO

Tavallisen suomalaisen matkailijan kehityskaari on ollut selkeästi nähtävissä näinä vuosikymmeninä. Kansainvälinen asenne, rohkeus ja kielitaito ovat kohentuneet ihan oleellisesti tällä ajanjaksolla. ”Nyt osataan enemmän kuin ne kolme sanaa englantia, ja toivottavasti kukaan ei enää erehdy luulemaan, että kreikkalaiset tai turkkilaiset osaisivat suomea, kunhan heille tarpeeksi selvästi ja kuuluvasti puhuu”, Pirkko Arttio-Brunel naurahtaa. Pirkon viimeinen kohde työssään melkein kymmenen vuotta sitten oli Italiassa ja Pesarossa eli juuri siellä missä kaikki kerran alkoi. n

”A

loitin matkailualan parissa vuonna 1968, kun sain hyvän ystäväni kautta tietää, että Italiaan tarvittaisiin opasta. Hallitsin jo tuolloin kielen ja lisäksi olin aina miettinyt, mistä löytyisi sellainen ammatti, joka yhdistäisi kulttuurin, kielten, taiteiden ja antiikinhistorian tuntemuksen. Eli juuri ne asiat, joista olen aina ollut palavasti kiinnostunut”, Pirkko Arttio-Brunel kertaa. Näin onnekkaasti hän sai paikan oppaana Italian valtion matkailun palveluksessa, ensimmäisenä kohteena Pesaro.

Loma Rodoksella Kun menestysohjaaja Risto Jarva teki elokuvaa ”Loma” Rodoksella, valikoitui Pirkko Arttio kreditoiduksi näyttelijäksi mukaan ja näin hän myötävaikutti vuoden 1976 Suomen katsotuimmassa elokuvassa. Vuosien jälkeen filmistä ja sen tekemisestä on Pirkon mielessä pelkästään hyviä ja lämpimiä muistoja. Tiettyjen näyttelijöiden kanssa on pidetty yhteyttä näihin päiviin asti. Myös Jarvaan hän ehti tutustua ja hänen kanssaan ystävystyä. ”Se mistä en tänä päivänä ole eri-

Ympyrä sulkeutui

Vahva usko oranssiin ”Viisi vuotta tästä eli 1973 siirryin Aurinkomatkoille, enkä ole sitä päivääkään katunut”, Pirkko kertoo. Viihdyin oppaan tehtävissä aina erinomaisen hyvin. Enkä olisi luopunut omassa työasussani olleesta oranssitunnuksesta mihinkään hintaan jonkun muun yhtiön hyväksi. Voin todellakin sanoa ammattiylpeyteni olleen tuolloin korkealla tasolla, eikä se matala ole koskaan ollutkaan”, Arttio vakuuttaa. Vaikka työhistoriaa alalta onkin pitkältä ajalta, ei Pirkko ArttioBrunel ole turhan usein vaihtanut asemapaikkaansa. ”Kun yhden kohteen omaksuu läpikotaisin, on se sellaista tietotaidollista pääomaa, jota ei heti halua heittää pois. Kaikki työkohteeni näiltä vuosikymmeniltä mahtuvat melkein kahden käden sormille ja niihin jokaiseen olen ollut aidosti rakastunut”, tunnelmoi Pirkko.

Pirkko Arttio-Brunel viihtyi urallaan oppaana vuosien 1968-2004 välisen ajan.

Parempi loma, edullisempaan hintaan

Kestosuosikki Rodos Maamme suurimman matkajärjestäjän Aurinkomatkojen suosituimpien lomakohteiden lista kertoo selkeää kieltään. Kesällä 1963 yhtiön aloitusvuonna Rodos oli (yhdistelmämatkana Ateenan kanssa) 3. suosituin kohde, pitkän etumatkan saaneen Mallorcan ollessa kärjessä. 50 vuotta myöhemmin koko Top-ten lista on pyöräytetty täysin uuteen asentoon niin kärjen kuin sitä seuraavienkin suosikkien osalta - paitsi yhden kirkkaana paistavan poikkeuksen kohdalla. Rodos-Faliraki on vakiinnuttanut asemansa ja jatkaa edelleen yhtenä kolmena suosituimpana matkakohteena kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeenkin.Sijoitus on todella huomattava, ja sen mahdollistanut suosio on ollut poikkeuksellisen vahvaa ja kestävää laatua. n

Retkiä maaseudulle Rodoksen saaren huomattavia nähtävyyksiä 60-luvun ohjelmassa olivat Lindoksen ja Kameiroksen kaupungit. Vanha esite kuvailee: ”Lindos sijaitsee noin 50 km Rodoksesta etelään ja sinne ajetaan hyvää asvalttitietä pitkin appelsiinilehtojen ja viinitarhojen lomitse. Nykyinen Lindos on suunnilleen kolmannes siitä, mitä se oli antiikin aikoihin ja sen asukasluku on vain 800 henkeä. Sielläkin on läheisellä vuorella sijaitseva Akropolis ja saaren ainoa luonnonsatama”. Falirakissa sen sijaan 1960-lu-

Vapaus valita, mennä minne haluaa ja viettää paras loma. Klikkaa itsesi varausjärjestelmäämme: www.holidayautos.fi

Tällaisia katunäkymiä löytyi Rodoksen vanhasta kaupunginosasta 60-luvun alkupuolella.

Toukokuu 2013 . 4

Ikkunapaikka

9


Pohjois-Euroopan johtava matkailualan tapahtuma 16.–19.1.2014 Helsingin Messukeskuksessa Uusia b2b osallistumisratkaisuja Matkamessuille! Liikematkailuun keskittyvän Business Travel Forumin lisäksi Matkamessuille toteutetaan tänä vuonna myös Travel Trade Lounge, matkailualan ammattilaisten uusi kohtaamispaikka. Osastojen myynti on jo alkanut, ota yhteyttä ja varaa paikkasi: myyntipäällikkö Rea Sandström, puh. 050 382 6469, rea.sandstrom@finnexpo.fi Aurinkoista kesän odotusta! www.matkamessut.fi Toimeksiantaja:

Matka 2014 partnerimaa:

Mediakumppani:

Laki risteilymatkustajien oikeuksista kongressiin

n GBTA Russia perustettiin. Kansainvälinen matkahallinnon verkosto GBTA sai uuden perheenjäsenen ja Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA uuden sisarjärjestön, kun GBTA Russian syntysanat lausuttiin Moskovan Marriott Grand Hotellissa 8.4.2013. Historiallista ensimmäistä Advisory Board Meetingiä seurasi juhlaseminaari, johon osallistui 75 matkahallinnon tehtävissä toimivaa ostajaa. Onnistuneen tilaisuuden sponsoreina toimivat Amadeus, Continent Express, Marriott ja Star Alliance. Lokakuuksi 2013 on suunnitteilla FBTAn ja GBTA Russian yhteinen verkostoitumistapahtuma Pietarissa. Kuvassa GBTA Russian Advisory Board vasemmalta Travel Manager Angeliga Kagan, KPMG, Global Head of Services Maria Bobarykina, VTB Capital, Regional Director Oxana Leonenko, Marriott, Regional Travel Manager Marianna Uspenskaja, Siemens, Travel Category Manager Gayane Kocharyan, OJSC Mobile TeleSystems, Senior Vice President Paul Tilstone, GBTA ja CEO Stanislav Kostyashkin, Continent Express. Kuvasta puuttuu Regional Director Russia Ronald Schultz, Lufthansa/Star Alliance.

Hauskaa kun lähdet ostoksille suomalaiselle laivalle. Leppoisa laivamatka Tallinnaan on nyt entistä leppoisampi, kun voit ostaa kesän juhlajuomat ja muut tuliaiset kätevästi ennakkoon. Ennakkotilaus on mahdollista kaikille, olit matkalla autolla tai ilman. Tilaa ostoksesi menomatkalla EckeröMarketista tai ennakkoon netistä, niin toimitamme ne paluumatkalla Helsingin terminaaliin. Lisätiedot EckeröMarketista tai osoitteesta eckeroline.fi. S-Etukortilla saat Bonusta kaikista laivaostoksista.

n Risteilyliiketoiminta on parin viime vuonna tapahtuneen onnettomuuden takia joutunut aiempaa tarkemman syynin kohteeksi. Vuonna 2012 ensin yksi risteilijä kaatui Italiassa ja sitten loppuvuodesta toinen risteilijä ajelehti Meksikon lahdella useita päiviä ilman omaa konevoimaa. Asioita tutkittaessa selvisi, että risteilyaluksista ei ole olemassa yhtenäistä rekisteriä, mistä kuluttaja saisi haluamiaan tietoja aluksista, niitten kunnosta ja mm. terveystarkastuksista. Asian korjaamiseksi newyorkilainen demokraattisenaattori Charles E. Schumer on ehdottanut kongressille, että risteilytoiminnasta säädettäisiin samantapainen laki kuin ilmailua koskeva matkustajien oikeuksia määrittävä laki. Laissa määriteltäisiin myös risteilyalusten varustetaso ja matkustajien oikeus hinnanpalautuksiin risteilyjen peruutusten ja muitten häiriöitten yhteydessä. Laki koskisi kaikkia Yhdysvaltoihin liikennöiviä risteilyaluksia. n

Risteilymarkkinointia tehostetaan Aasiassa n Risteily-yhtiöt kuljettivat viime vuonna 20.3 milj. matkustajaa. Cruise Lines International Association arvioi vuoden alussa, että tänä vuonna määrä kasvaa noin 650 000 matkustajalla. Risteilyvarustamoiden pääkohteina ovat edelleenkin Karibia, Välimeri ja Eurooppa. Matkustajista valtaosa on amerikkalaisia ja kanadalaisia, mutta tärkeimmät kasvualueet ovat Aasia ja Australia. Carnival Cruise Linesin markkinointijohtaja Jim Berra toteaakin, että risteily-yritykset ovat viime kuukausina merkittävästi investoineet Aasiaan avaten uusia kotisatamia ja vierailukohteita. Yhtiöt ovat lisänneet reitteihinsä kohteita Australiassa, Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Vietnamissa. Myös kiinalaiset ovat tulleet mukaan risteilytoimintaan. Huhtikuussa maan ensimmäinen luksusristeilijä Henna aloitti risteilynsä, joitten lähtöpaikkoina ovat Sanya ja Danang. n

LYHYESTI n Kuka muistaa Islannin tuhkapilvet? Elämä jatkuu omaa kiivasta tahtiaan ja monet ovat jo unohtaneet taannoisen Islannin tulivuorenpurkauksen ja sen aiheuttaman tuhkapilven mukanaan tuomat harmit. Maaliskuussa Islannin viranomaiset ilmoittivat jälleen seismisestä aktiviteetista tulivuori Heklan lähistöllä. Maaperän liikehdintä on epävarmassa vaiheessa, mutta alhaisimman tason varoitus on annettu. Alueella on ollut pieniä maanjäristyksiä, mutta ne eivät välttämättä merkitse purkausta. Huhtikuun 2010 jälkeen Islannissa on oltu huolestuneita seismisen aktiviteetin lisääntymisestä, sillä muistissa on edelleen Eyjafjallajokullin purkautuminen 2010, jolloin sen tuhkapilvet sotkivat Euroopan lentoliikenteen päiväkausiksi. n

Saksan panostaa tänä vuonna nuorisomatkailuun.

Saksa vetää nuoria aikuisia

Kuumimmat hot spotit

löytää nyt omasta puhelimesta n Saksa on matkakohteena nuorten suosiossa. 15-34vuotiaiden matkustus Saksaan on selvässä kasvussa. Erityisesti kaupungit, kulttuuri, shoppailu ja viihde kiinnostavat.

T

änä vuonna Saksassa panostetaan nuorisomatkailuun. Saksan Matkailutoimisto on selvittänyt nuorten aikuisten hot spotit Saksassa. Niillä tarkoitetaan kiinnostavia paikkoja ja ilmiötä kuten festivaaleja, konsertteja, kahviloita, putiikkeja, kaupunkeja, katuja, baareja ja klubeja. Tulokset on julkaistu matkailutoimiston uudella verkkosivulla, josta löytyy vinkkejä mitä missäkin kannattaa tehdä ja nähdä, mikä on juuri nyt pinnalla ja kaikkien huulilla. Esimerkiksi missä kahvilassa on Berliinin parhaimmat aamiaiset tai millä kadulla ja missä putiikeissa voi tehdä hyviä vintage-löytöjä.

Interaktiivisesti Sivuilla voi seurata reaaliajassa mitä muut matkustajat suosittelevat vaikkapa Hampurissa, Frankfurtissa tai Münchenissä. Siellä on myös interaktiivinen kartta,

jota käyttäjä voi itse päivittää, lisätä omia suosikkikohteitaan ja linkittää mm. YouTube-materiaalia tai Twitter- ja Facebook-kommentteja.

Ilmainen mobiilisovellus Hot spoteista on julkaistu niin ikään ilmainen, kätevästi mukana matkalla kulkeva älypuhelinsovellus iPhone- ja Android-laitteille. Sovellus kertoo, missä on lähin ilmainen langaton internetyhteys, antaa vinkkejä sadoista baareista, kahviloista, shoppailuvaihtoehdoista ja tapahtumista. Sovelluksesta näkee helposti, mitä missäkin paikassa kannattaa tehdä - myös vaihtoehto- ja alakulttuurit ovat edustettuina. Lisäksi se sisältää alennuskuponkeja, tietoja kulkuyhteyksistä ja edullisista yöpymisvaihtoehdoista. Lisätiedot germany.travel/ youth n

eckeroline.fi N I M E S TÄ Ä N H U O L I M AT TA S U O M A L A I N E N

10 Window Seat

Berliini on nuorten aikuisten suosiossa.

May 2013 . 4


Viking Grace kasvatti markkinaosuuttaan

M/S Isabella myytiin Tallink Siljalle n Viking Linen uusin laiva M/S Viking Grace aloitti liikennÜinnin 15.1. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana aluksella on matkustanut jo 327.925 matkustajaa. Kesäksi Helsinki-Tallinna liikenteeseen kaavailtu M/S Isabella myytiin Tallink Siljalle.

V

Kurkistaminen laidan yli onnistuu lähes sataan metriin kurkottavasta näkÜalakapselista.

Kun vain taivas on kattona

iking Gracen myÜtä Viking Line on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan Turku–Ahvenanmaa–Tukholmareitillä 58,4 prosenttiin, kun viime vuonna samaan aikaan se oli hieman yli 47 prosenttia. Silloin kyseisellä reitillä liikennÜi vielä M/S Isabella.

Hiljainen käynti Erityisen suosittuja Viking Gracella ovat olleet laivan kokoustilat, uudistuneet ravintolamaailmat sekä täysin uudenlainen Spa & Wellness -osasto. Aluksen hytit ja sen hiljainen käynti, ovat myÜs saaneet paljon positiivista palautetta asiakkailta.

Royal Caribbean tuo uusille aluksilleen näkÜalakapselin ja tÜrmäilyautoradan n Royal Caribbean Internationalin uuden sukupolven Quantumalukset tulevat liikenteeseen vuonna 2014 ja 2015. Matkustajien iloksi on keksitty mitä mielikuvituksellisimpia aktiviteettejä.

Q

uantum of the Seas valmistuu vuoden päästä, keväällä 2014, ja sen sisaralus Anthem of the Seas keväällä 2015. Alusten kotisatamana toimii New Yorkin kupeessa sijaitseva, New Jerseyn Cape Liberty. Sieltä ne lähtevät 7-12 vuorokauden risteilyille mm. Bermudalle ja Karibialle. �Risteilymyynti alkaa kesäkuun alussa�, kertoo Suomen myyntipäällikkÜ Petri SirÊn.

M/S Viking Gracen nettisivut vikinggrace.com ovat voittaneet Kultahuippu-palkinnot Vuoden Huiput 2012 -kilpailussa sarjoissa Digitaalinen markkinointiviestintä ja Digital Design. Viking Gracelle tehtiin omat sivut jo siinä vaiheessa, kun alusta alettiin rakentaa vuonna 2011. Nyt sivut on palkittu mainos- ja muotoilualan palkinnoilla.

KehitystyÜ jatkuu Viking Line on perustanut oman tyÜryhmän risteilytuotteiden kehitystyÜtä varten. Kehitysryhmän tehtäväkenttään kuuluvat kaikki Viking Linen laivat. Uusia palvelukonsepteja esitellään tulevaisuudessa eri laivoilla ja toimivimpia konsepteja on tarkoitus monistaa laivasta toiseen. Kehitysryhmän vetäjänä on toimitusjohtaja Mikael Backman.

Isabella myytiin Viking Line on myynyt M/S Isabellan TallinkSiljalle. Alun perin tarkoitus oli tuoda M/S Isabella väliaikaisesti liikennÜimään Helsinki-Tallinna-reitille, kun uusi Viking Grace korvasi sen alkuperäisellä Turku-Tukholma-reitillä. Tämä varasuunnitelma on nyt myynnin myÜtä peruuntunut. n MyÜs sisähytin uumenissa voi nauttia ohi lipuvista maisemista.

Viking Grace kuljetti kolmessa kuukaudessa lähes 330 000 matkustajaa.

Â

Tallinkin pikalaivoille uusi matkustusluokka

Virtuaaliparveke Sisähyteissä matkustaminenkaan ei enää ole ikkunattomaan seinään tuijottamista. Royal Caribbeanin uusi innovaatio on virtuaaliparveke. Seinään heijastuu reaaliajassa aluksen ohi lipuva merimaisema ja vierailtavat kohteet. Ensimmäisenä virtuaaliparveke asennetaan pian telakoituvan Navigator of the Seas-aluksen sisähytteihin. Se aloittaa uuden risteilykauden marraskuussa Teksasin

Sivusto palkittiin

Ensi kertaa risteilyaluksilla; tÜrmäilyautorata.

Galvestonista. Uudella Quantum of the Seas -aluksella innovaation pääsee kokemaan ensi keväänä.

Yhden hengen hytit Ensi kertaa aluksilla on tarjolla myÜs yhden hengen hyttejä. Parvekkeellisten Studio-hyttien lisäksi uusilla risteilijÜillä on myÜs Family Connected -hyttejä. Välioven ansiosta perheet ja yhdessä matkustavat ystäväporukat voivat nauttia sekä yhdessä matkustamisen ilosta että yksityisyydestä. Quantum-luokan hytit ovat noin yhdeksän prosenttia suuremmat kuin edeltäjiensä, Oasis-luokan hytit. Aluksissa on 18 kantta ja 2090 hyttiä. Enimmillään niihin mahtuu 4 180 risteilyvierasta.

Laskuvarjohyppy laivalla

n VUODEN RESTONOMI. Suomen Messujen Esko Niini on valittu Vuoden 2013 restonomiksi. Vuoden Restonomi on hyvämaineinen, innovatiivinen, menestynyt ja vastuullinen HAAGA-HELIAsta valmistunut restonomi. Vuoden Restonomi edustaa ammatillisesti korkeaa tasoa ja on toiminnallaan edistänyt majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan kehitystä sekä restonomikoulutusta. Esko Niini valmistui restonomiksi Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta vuonna 2002, matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta. Vuonna 2003 hän valmistui Tradenomiksi Heliasta talouden ja hallinnon koulutusohjelmasta. Opiskeluaikoina Niini tyÜskenteli mm. Tjäreborgin aktiviteetti- ja matkaoppaana Kyproksella ja Espanjassa sekä SAS:n matkustajapalveluassistenttina Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Valmistumisen jälkeen tyÜura vei Silja Linen Tax Free –myyjäksi, maajohtajaksi tapahtumamarkkinointitoimisto Tonox Productioniin ja myyntipäällikÜksi Arena Centeriin. Vuodesta 2010 lähtien hän on tyÜskennellyt Suomen Messuilla myyntipäällikkÜnä.

Yksi Quantum-luokan alusten uusista aktiviteeteistä on laivan kannella oleva laskuvarjohyppysimulaattori. Ja jos mieli halajaa vieläkin korkeammalle, lähes sadan metrin korkeuteen kurottautuvasta North Star -näkÜalakapselista aukeaa huikeat 360 asteen näkymät. Sea Plex on puolestaan maailman tilavin sisäpelikenttä, joka toimii mm. täysimittaisena koripallokenttänä sekä sirkuskoulun areenana lentävine trapetseineen. Iltaisin areena muuntuu tÜrmäilyautoradaksi. n

n Tallink Shuttle -pikalaivoilla M/S Starilla ja M/S Superstarilla avattiin täysin uusi matkustusluokka vapunpäivästä alkaen. Uusi Star Comfort -luokka tarjoaa erillisen tilan myÜtä matkustajalle rennon istumapaikan ja pientä matkaevästä mukavissa puitteissa. Istumapaikan lisäksi lipun hintaan sisältyy alkoholittomia juomia, päivän sanoma- ja iltapäivälehtiä sekä langaton internetyhteys.

Tallink Superstarin uudet kuudennen kerroksen kokoushuoneet ovat varattavissa kerrallaan 12 henkilĂślle.

JUHANI PAAVONSALO

M

/S Star -aluksen Star Comfort -luokka sijaitsee kannella 9 ja sinne mahtuu 120 matkustajaa. M/S Superstarilla Star Comfort -luokka sijaitsee puolestaan kannella 8 ja tilaa lÜytyy 80 matkustajalle. Uuden matkustusluokan lippuhinnat vaihtelevat paikkatilanteen ja lähtÜajan mukaan eri hintakategorioissa. Hinnat ovat alkaen 39 euroa, eli hintaero Star Class -luokkaan (eli kansipaikkaan) on noin 14-20 euroa. Star Comfort -luokan hintaan sisältyy pientä naposteltavaa, kahvia, teetä ja virvoitusjuomia. Lisäksi on mahdollista ostaa voileipiä, salaattia, hedelmäsalaattia ja jogurttia sekä alkoholijuomia. Tallink Shuttle –pikalaivat tarjoavat monipuolisimmat aikataulut Tallinnan ja Helsingin välillä kuudesti päivässä. Matka Tallinnaan kestää kaksi tuntia.

Matkustusluokista vaihtelua Star-luokka: Star-luokan paikat ovat numeroimattomia paikkoja, joten

matkustaja voi valita missä ja miten matka-aikansa viettää. Matkan aikana voi hyvin vierailla ravintoloissa ja myymälÜissä tai käydä kannella raittiissa ilmassa. Star Comfort -luokka: Star Comfort -luokka tarjoaa istumapaikan ja pientä matkaevästä mukavassa miljÜÜssä. Lisähintaan sisältyy pikkupurtavan ja alkoholittomien juomien lisäksi päivän sanomalehdet sekä langaton internetyhteys. Star Comfort -luokassa voi keskittyä esimerkiksi tyÜntekoon ja tehdä pieniä ostoksia sen omasta myyntipisteestä. Lippuhinnat vaihtelevat paikkatilanteen mukaan eri hintakategorioissa. Business Lounge: Business Loungessa matkustusmukavuutta lisää lippuhintaan kuuluva ruoka- ja juomatarjoilu (myÜs alkoholijuomia), päivän lehdet sekä langaton internetyhteys. Erillisen Business Loungen tiloissa voit tyÜnteon ohella shoppailla sen omasta myyntipisteestä. Business Loungen hintaero Star-luokan hintaan on 60 euroa, 0-5vuotiaat matkustavat veloituksetta.

Lisämaksun osuudesta ei myÜnnetä alennuksia.

Uusittu kokouskäytävä Jos merimatkan aikana on tarvetta pitää kokousta, on Superstarilla kolme täysin uutta kokoushuonetta ryhmäkäyttÜÜn laivan sisääntulokannella 6. Kokoushuoneen voi varata enintään 12 henkilÜn ryhmälle. Varustus näissä uusituissa kokoushuoneissa on varsin kattava. Videoscreeni on kosketusnäytÜllinen ja VGA-liitännällä käytettävissä ulkoisena näyttÜnä ja USBliitännällä ns. smartboardina. KokouslehtiÜt ja kynät ovat valmiina odottamassa. Kokoustila varataan ennakkoon ja koko laivamatkan ajaksi. Tilan varaamisen ehtoihin kuuluu myÜs kaikille osallistujille tuleva Conference Snack -kokouseväspaketti, jossa on tarjolla useampi maku- ja koostumusvaihtoehto juomineen hyvin kohtuulliseen hintaan. Toinen ratkaisu on varata koko ryhmälle buffet-ruokailu. n

MatkaVekan kaukomatkojen uutuudet 2013-2014 Orlando – koko perheen unelmaloma (9 pv)

Kolmen maan risteily Aasiassa (12 pv)

Kalifornian kultamaat (11 pv)

Bonaire ja Curacao (11 pv)

Elämyksien Etelä-Afrikka (10 pv)

Etelä-Korean ja Japanin kiertomatka (11 pv)

Lähdöt 14.2.2014, 21.2.2014, 28.2.2014 t)JOUBBML BJLVJOFO  MBQTJ Lähdöt 23.1.2014, 6.3.2014, 17.4.2014 t)JOUBBML  -éIEùU     t)JOUBBML 

Brasilia ja Argentiina (10 pv) -ĂŠIEĂšU  t)JOUBBML 

-ĂŠIUĂš t)JOUBBML 

-ĂŠIEĂšU   t)JOUBBML 

Lähdöt 28.2.2014, 28.3.2014 t)JOUBBML 

Australian makupalat (16 pv) Lähdöt 16.1.2014, 6.3.2014 t)JOUBBML 

Matkasi maailmalle: matkavekka.fi, MatkaVekan matkamyymälät ja valtuutetut jälleenmyyjät.

Toukokuu 2013 . 4

Ikkunapaikka

11


Jokainen lento. Jokainen hinta. Jokainen paikka. yli 90 prosenttiin suomalaisista varauksista

Amadeus – Jokaiselle matkalle.

SAS ja Turkish Airlines solmivat codeshare-kumppanuuden Parantaako EU:n musta lista turvallisuutta? Phuketiin uusi

SAS Plus tuo tullessaan

myös lounge-uudistukseen n Star Alliance -kumppanit SAS ja Turkish Airlines ovat solmineet codeshare-sopimuksen, joka tarjoaa Pohjoismaisille matkailijoille hyvät yhteydet kuuteen kohteeseen Turkissa. SAS:n luokkauudistus tuo muutoksia myös loungen palveluihin. EERO HAVIA

S

AS:n asiakkaat ovat voineet huhtikuun puolivälistä alkaen varata Turkish Airlinesin liikennöimiä lentoja SK-lentotunnuksilla matkatoimistoista tai osoitteesta sas.fi. Turkish Airlines lisää myös omat lentotunnuksensa yli 20 kohteeseen Skandinaviassa ja Suomessa. Suorat lennot Istanbuliin lennetään Helsingistä, Tukholmasta, Kööpenhaminasta, Oslosta, Aalborgista ja Billundista. Istanbulista on erinomaiset jatkoyhteydet edelleen Ankaraan, Antalyaan, Bodrumiin, Dalamaniin ja Izmiriin. SASin asiakkaat voivat myös ansaita EuroBonus-pisteitä kaikista Turkish Airlinesin lennoista, koska molemmat lentoyhtiöt ovat Star Alliancen jäseniä.

työskentelyyn. Samassa lyhyessäkin ajassa ehtii sähköpostien luvun ohessa nauttia kahvin ja voileivän tai muuta pikkupalaa”, sanoo SAS Finlandin myyntijohtaja Jukka Miettinen. SAS:n lippuuudistuksessa lounge-palvelut on kytketty kesäkuussa käyttöön tulevaan Plus-luokkaan. ”Helsingin lounge on kokenut myös ulkoisen uudistuksen. Työpisteitä ja sähköpistokkeita mobiililaitteita varten on lisätty ja WiFi toimii.” Lounge ja fast track-turvatarkastus on selkeästi tarkoitettu työkseen matkustaville. Nyt on lisäksi mahdollista ostaa pääsy loungeen 28 euron hintaan myös silloin, kun työnantaja ei tee varausta uuteen Plus-luokkaan.

Miettinen korostaa kuitenkin Plus-luokan etuja lopullisissa matkustuskuluissa: lounge on ilmainen, fast track –palvelu tuo mukavuutta ja varausmuutos tarvittaessa on maksuton ja lippu sallii enemmän matkatavaraa. Eurobonuksia kertyy Plus-luokassa 200 %:sti. ”Todellisissa loppukustannuksissa Plus-luokka tulee olemaan hyvin kilpailukykyinen”, vakuuttaa Miettinen ja kehottaa myös seuraamaan ja ottamaan huomioon halvemman luokan lippujen mahdollisista muutoksista aiheutuvat kulut.

Suorat kesälennot Blue1:n suorat kesälennot Helsingistä Välimeren rannoille ja valikoituihin Euroopan metropoleihin ovat jo joko alkaneet tai hyvin pian alkamassa: Ateena, Dubrovnik, Pula, Split, Nizza, ja heinä-elokuulla Zürich. Uutuuslentosarjat Pariisiin ja Prahaan käynnistyivät jo maalishuhtikuun vaihteessa ja jatkuvat lokakuun lopulle, mutta ovat tauolla lähes koko heinä-elokuun. n

Lähes 80 viikkovuoroa Istanbulista Turkish Airlines liikennöi kolmea päivittäistä lentoa Kööpenhaminaan ja Tukholmaan, kahtatoista viikoittaista lentoa Osloon ja Helsinkiin, kymmentä viikoittaista lentoa Göteborgiin ja kolmea viikoittaista lentoa Aalborgiin/Billundiin. Yhteensä tarjolla on lähes 80 viikoittaista lentoa Istanbulin ja Pohjoismaiden välillä.

n Afrikan maitten talouskasvun keskeiseksi vauhdittajaksi on noussut ilmailu, joka jo nyt työllistää noin 6.7 miljoonaa afrikkalaista, samalla kun se tukee maanosan bruttokansantuotteen kasvua lähes 68 miljardilla dollarilla vuodessa. JAAKKO BERGQVIST

M

aaliskuisessa IATAn Aviation Day Africa -tapaamisessa Addis Abebassa järjestö kehottikin maanosan hallituksia luomaan läheisempiä suhteita ilmailuun elinkeinona kehittämällä sen turvallisuutta, kustannusrakenteita ja edistämällä yleistä liberalisointia. IATAn pääsihteeri Tony Tyler painotti puheessaan mm. kuinka ilmailu yhdistää Afrikan tiiviimmin maailmanyhteisöön, tarjoaa nopeita terveys- ja hätätilapalveluja ja luo parempia opiskelu- ja kaupankäyntimahdollisuuksia

Lentoturvallisuuden surkea tila Keskeinen puheenaihe tilaisuudessa oli myös lentoturvallisuus, jonka taso Afrikassa on huono. Se on todellinen haaste lentotoiminnalle. Vuonna 2012 lentoyhtiöitten lännessä rakennettujen koneitten runkoja tuhoutui yksi viittä miljoonaa lentoa kohti. Afrikassa luvut olivat 1:270 000. Yli 380 lentoyhtiötä, joista 25 toimi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ei menettänyt yhtään konetta. IATA, ICAO ja African Airlines Association, AFRAA, pyrkivät yhdessä parantaman turvallisuustasoa. Ne tukevat tehokkaitten ilmailuviranomaisyhteisöjen kehittämistä, koneitten teknisen valvonnan tehostamista, lennonjohtojen, kiitoteitten ja valaistuksen parantamista, lentotietojen tarkempaa analysointia ja yleisen turvallisuusajattelun laajentamista.

Mustan listan tarpeellisuus

Lounge-palvelut uudistuvat SAS:n siirtyminen uusiin SAS Goja SAS Plus-matkustusluokkiin uudistaa myös lounge-palveluita. ”Kehitys on selvästi korostanut loungen käyttöä nimenomaan

Afrikan ilmailun ongelmina ovat turvallisuus ja kallis polttoaine

SAS:n lounge Helsinki-Vantaan T1:ssä saa lisää mobiililaitevarusteita.

12 Window Seat

Tyler käsitteli myös EU:n paljon parjattua mustaa listaa, joka kieltää tietyiltä huonosti hoidetuilta yhtiöiltä lennot EU:n alueelle. Tyler katsoi, että EU:n lista oli luotu väärin perustein. Siitä puuttui läpinäkyvyys, eikä se sinänsä ole lisännyt turvallisuutta.

Läpinäkyvyyttä ei myöskään ole siinä, miten yhtiöt pääsevät pois listalta. Hän arvioi kuitenkin, että IATA Operational Safety Audit, IOSA, tulee muuttamaan EU:n suhtautumista listoitukseen, sillä IATA mm. sponsoroi IOSA-koulutusta afrikkalaisille lentoyhtiöille.

Superkallis polttoaine Lentotoiminnan verotus oli myös esillä. Yleinen näkemys oli, että lentotoiminnan kehitystä jarruttavat korkeat kulut, joista keskeisin on polttoaineen verotus. Afrikassa polttoaineen hinta on korkeitten verojen takia noin 21 % kalliimpaa kuin polttoaine keskimäärin globaalisti. Kehitystä parempaan on jo havaittu Angolassa, Ugandassa ja Ghanassa, mutta esimerkiksi Etiopiassa lentopolttoaineen korkealla verotuksella tuetaan muita polttoaineenkäyttäjiä. Yleinen matkailuun kohdistuva verotus on myös kovaa ja mielikuvitus eloisa. On matkalippuveroja, solidaarisuusveroja, matkailijaveroja, ALV, ympäristön kehitysveroja ja ties mitä. Afrikan lentotoiminta ja matkailu kärsivätkin yhtenäisen veropolitiikan puutteesta. Ilmailuun tarvitaan ennen kaikkea liberalisointia. Afrikan Unioni pyrkii edistämän hallitusten välisiä sopimuksia, joilla maanosaan luotaisiin yhtenäisyyttä ja kasvun edellytyksiä. Tyler näkee, että tässä työssä ilmailu on merkittävä tekijä, joka yhdistää kätevästi ja tehokkaasti maanosan kaukaisimmatkin maat. Seuraavaan kerran Afrikan ilmailua käsitellään IATAn vuosikokouksessa ja World Air Transport Summit -kokouksessa Kapkaupungissa kesäkuussa 2013. n

bussilinja

n Thaimaan Phuket on saanut kyseenalaista mainetta taksien kiskurihinnoista erityisesti lentokentän ja turistikohteiden välillä, jossa nykyisin ei ole lainkaan toimivaa joukkoliikennettä. Paikallishallinto on saanut tarpeekseen tilanteesta ja suunnittelee uutta bussipalvelua helpottaakseen tilannetta. Taksioperaattoreiden kovasta vastustuksesta huolimatta uusi linja on tarkoitus avata toukokuussa Phuketin lentokentän ja saaren pääturistikohteiden välillä. 120 bahtin eli hieman yli 3 euron kiinteään hintaan voi matkustaa koko matkan lentokentän ja Patong Beachin tai Karon Beachin välillä. Bussien on tarkoitus liikennöidä päivittäin aamukuudesta iltakahdeksaan ja lähtöajat sovitetaan kansainvälisten lentojen saapumisaikoihin. Bussit ovat ilmastoituja ja niissä on suuret matkatavaratilat. Viranomaiset uskovat, että uudet bussit auttavat ruuhkien purkamisessa ja tarjoavat myös paikallisille matkustajille edullisen vaihtoehdon ylihinnoitelluille taksikyydeille. n

LYHYESTI

n Kuala Lumpurin uusi terminaali. Lähinnä halpalentoyhtiöille tarkoitettu Malesian Kuala Lumpurin uusi lentoasema, KLIA2, aukeaa kesäkuun lopulla. Kentän maksimikapasiteetti on 45 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Kenttä sijaitsee kahden kilometrin päässä kaupungin pääkentästä. AirAsia on yksi ensimmäisistä yhtiöistä, jotka muuttavat uuteen terminaaliin. n

May 2013 . 4


Lentotarjonta Kiovaan kasvaa

Suomi-Seuran Matkatoimisto

Suomalaiset ovat taas löytäneet houkuttelee matkailijoita Kiinasta

Krimin niemimaan kohteet n UIA, Ukraine International Airlines, järjesti huhtikuussa tutustumismatkan Ukrainaan. Pääkohteena oli Krimin niemimaa ja sen helmi, Jalta. Mukana oli 12 matkailualan edustajaa UIA:n Suomen myyntijohtajan, Liisa Ruoho-Perttulan, johdolla.

S

ANTTI HAUKKAMAA/KRIMI

R

eilu kaksi vuotta sitten UIA siirtyi yksityisomistukseen, jonka jälkeen sen toiminnassa alkoivat perusteelliset muutokset ja voimakas kehitys. Vielä vuosi sitten yhtiö lensi Suomesta Kiovaan kolme viikkovuoroa, nyt lennot operoidaan jo päivittäin. Aikataulut on suunniteltu niin, että jatkolennot Kiovasta lähtevät parin tunnin sisällä Helsingin lennon saapumisesta ja vastaavasti aamulla paluulentojen aalto saapuu Kiovaan sopivasti ennen Helsingin lennon lähtöä. Suosituimpia jatkokohteita Kiovasta Ukrainan muiden kaupunkien lisäksi ovat Dubai, Tel Aviv, Tbilisi, Almaty ja Astana. Viime talven ja tämän kevään aikana avattuja uutuuskohteita ovat Baku, Jerevan, Sotshi ja Istanbul.

Kiehtova Krimin niemimaa Krimin niemimaalla sijaitseva Simferopol on tunnin lentomatkan päässä Kiovasta. Simferopolista vajaan sadan kilometrin päässä on useita Mustanmeren rantakohteita, Alushta, Jalta, Alupka ja Sevastopol. Niemimaan eteläkärjen maisemia leimaa jylhä Krimin vuoristo, joka suojaa rantakaupunkeja kylmiltä pohjoistuulilta. Jalta on ollut niemimaan ykköskohde ja monien suomalaistenkin suosiossa etenkin 80-luvulla. Venäjän uusrikkaat ottivat sen kohteekseen reilu kymmenen vuotta sitten, jolloin hotellien hinnat nousivat melkoisesti. Nyt tilanne on tasoittunut ja alue hakee uusia kohderyhmiä uusituilla hotelleillaan, mahtavilla maisemillaan, kylpyläperinteellään ja historiallisilla nähtävyyksillään.

Palatseja ja viinitiloja Niemimaalla on lukuisia palatseja, joista kuuluisimpia ovat Venäjän keisari Aleksanteri III:n kesäpaikka Massandran palatsi ja Nikolai II rakennuttama Livadian palatsi. Molemmat toimivat nykyisin museona ja Livadian kokoelmat esittelevät siellä vuonna 1945 toisen maailmansodan loppuvaiheessa pidettyä Jaltan konferenssia. Churchill, Roosevelt ja Stalin päättivät konferenssissa sodanjälkeisen Euroopan kohtalosta ja YK:n perustamisesta. Sevastopol tunnetaan ehkä parhaiten Venäjän Mustanmeren laivaston tukikohdasta. Nyt kaupungin ykkösnähtävyys on Chersonesoksen kreikkalaisraunioiden alue. Lähellä Sevastopolia sijaitsee Inkerman, jossa suomalaisella Hartwallin suvulla on isot viininviljelyalueet viinitehtaineen ja –kellareineen.

Eläkepäiville UIA:n Suomen edustaja, Liisa Ruoho-Perttula, jäi viime kuun

n Onnistunut markkinointimatka huhtikuussa Kiinassa vahvisti Suomi-Seuran Matkojen uskoa incoming -matkailun tulevaisuuteen. Perinteinen outgoing –matkatoimisto on nyt vakavissaan panostamassa myös kotimaan matkailuun.

UIA:n Suomen edustaja Liisa RuohoPerttulan eläkkeelle jäämistä juhlistettiin ruusuin. Onnittelijana Matkantekijöiden Merja Rouvinen.

lopulla eläkkeelle. ”Yhdeksän vuotta on mennyt tässä nykyisessä työssä. Oranssi vallankumous Ukrainassa, viisumipakon poistaminen EU-kansalaisilta, euroviisut Kiovassa ja viime kesän jalkapallon EM-kisat ovat tehneet niin Kiovasta kuin Ukrainastakin tunnetumman kohteen. Matkustajamäärät sinne ovat hyvässä kasvuvaiheessa”, Liisa summaa. ”Nyt voin hyvillä mielin jäädä hoitamaan puutarhaa sekä pientä Emma -tyttärentytärtäni.” Liisa on pitkän matkailu-uransa aikana työskennellyt mm. hotellipuolella, josta tie vei Finnsov Toursin kautta Töölön Matkatoimistoon ja edelleen UIA:n edustajaksi. n

Tutustumismatkalaiset Vorontsovin palatsin portailla. Edessä vasemmalta Merja Rouvinen Matkantekijät, Markus Lehtinen Kouvolan Matkatoimisto, Jorma Kukkonen Matka-Agentit, Liisa Ruoho-Perttula UIA ja Varpu Rimmi Area. Takana vasemmalta Antti Haukkamaa Matkahaukka, Ilse Samuelsson Matka-Agentit, Jussi Salo Kirkkonummen Sanomat, Kristina Noutere BCD-Travel, Leila Rauhaniemi Forssan Matkatoimisto, Tia Astor Matkapalvelu Astor ja Kaisastiina Koskinen SRGFinland.

Ota uusi suunta Itämerellä:

Sano Pietarille

uomi-Seuran Matkatoimiston toimitusjohtaja Annika Eerola esitteli Suomea yhdessä Team Finlandin ja joulupukin kanssa Shanghaissa huhtikuun alussa. ”Kiinalaisten kiinnostus Suomeen on suuri ja tulijoita sieltä kyllä riittää. On laskettu, että seuraavan kymmenen vuoden aikana joka päivä 70 000 kiinalaista matkustaa ensimmäisen kerran ulkomaille”, sanoo Eerola.

Pohjoismaat on yksi ”maa” Vaikka näistä ensikertalaisista vain pieni osa suuntaa matkansa Pohjoismaihin, niin matkailijavirtaa riittäisi hyvin Suomeenkin. Kiinalaiset vaurastuvat vauhdilla. He ovat jo nyt suurimpia shoppailijoita matkoillaan eivätkä erikoisemmatkaan kohteet ole heille vieraita. Esimerkiksi monet safariyritykset Afrikassa saavat jo yli puolet asiakasvolyymistaan Kiinasta. ”Kiinalaiset pitävät Pohjoismaita yhtenä kohteena, joten pelkän Suomen myyminen ei ainakaan aluksi riitä”, Eerola toteaa. ”Tärkeintä on yrittää ymmärtää kiinalaisten matkustamistapoja ja suhtautua kotimaan matkapakettien suunnitteluun samalla pieteetillä kuin ulkomaan matkojen tuottamiseen”, Eerola jatkaa.

Vauhtisokeuden vaara Suomen matkailua moititaan toisinaan hieman kotikutoiseksi ja sekavaksi. Palvelutarjoajien taso ja osaaminen vaihtelee. Eerolan mukaan heidän toimistollaan on pelkästään hyviä kokemuksia suomalaisista yhteistyökumppaneista. ”Innostus ja halu olla mukana ovat päällimmäisinä. Välillä pitää jopa hieman jarrutella ja muistuttaa, että homma pitää rakentaa rauhallisesti ja huolella. Kiinalaiset halutaan tänne vielä uudestaankin, vaikka tarjolla olisikin uutta tulijaa vaikka joka päivä”, toteaa Eerola hymyillen.

Uutta draivia myyntiin Suomi-Seuran Matkatoimisto jatkaa edelleen perinteisillä osaamisalueillaan. Räätälöityjen matkojen lisäksi tarjontaa lisätään teema- ja kiertomatkoilla. Mielenkiintoisia uutuuksia on tulossa jo ensi talvikaudeksi. ”Incoming on tuonut toimistoomme ihan uuden draivin. Pääsemme hyödyntämään henkilökuntamme erityisosaamista myös kotimaan matkailussa. Uskomme, että meillä on myös paljon annettavaa paikallisille yhteistyökumppaneillemme”, toteaa Eerola lopuksi. n

Suomi-Seuran toiminnanjohtaja Paula Selenius ja Suomi-Seuran Matkatoimiston toimitusjohtaja Annika Eerola kävivät Kiinassa Alexander Stubbin Team Finlandin kanssa huhtikuussa. Kiinalaiset haluavat nähdä Suomessa ensisijaisesti joulupukin, mutta myös luonto kiinnostaa.

Expedia avasi viime kuussa suomalaisen varaussivuston n Expedia avasi huhtikuun lopulla suomenkielisen sivuston. Aluksi tarjolla on hotelleja ja vuokraautoja. Yli 30 maassa toimiva Expedia avasi viime kuussa kevennetyn Expedia.fi –sivuston. Sen kautta voi aluksi varata hotelleja ja vuokraautoja. Myöhemmin sivusto laajentuu samanlaiseksi matkailupalveluksi kuin muissakin maissa. Expedia perustelee asteittaisen lanseerauksesta toimineen hyvin myös muilla uusilla markkinoilla. ”Aluksi keskitymme tekemään brändiä tunnetuksi Suomessa ja samalla kasvatamme tietoamme paikallisista markkinoista kevyemmällä nettisivustolla. Näin voimme parhaiten varmistaa asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelun, kun lanseeraamme palveluun myös lentomatkat ja suositut pakettitarjouksemme”, sanoo Expedian Pohjoismaiden toimitusjohtaja Charlotte Gogstad.

Maksuvaihtoehto Expedia aloitti toimintansa Microsoftin matkajärjestelyjen hoitajana

vuonna 1996. ”Uskomme teknisen vahvuutemme sopivan hyvin tekniikan edelläkävijöistä tunnettuun Suomeen. Odotamme varsinkin mobii- Expedian Pohjoismaiden lipalvelujemme saavan hy- toimitusjohtaja Charlotte Gogstad. vän vastaanoton, sillä yli 38 prosenttia suomalaisista omistaa älypuhelimen ja yli 20 prosenttia on jo käyttänyt mobiililaitteita lyhyiden matkojen varaamiseen”, sanoo Gogstad. Suomalaiset pääsevät nauttimaan myös Expedian lanseeraamasta Expedia Traveler Preference –ohjelmasta. Siinä asiakas saa päättää maksaako hän yöpymisen hotellia varatessaan vai vasta hotellista uloskirjautuessaan. Tällä hetkellä lähes 20 000 hotellia on mukana Expedia Traveler Preference -ohjelmassa. n

Kesän 2013 lähdöt myynnissä! Päivä Pietarissa Risteily • Helsinki – Pietari – Helsinki

Itämeren Helmet -risteily • Helsinki – Tukholma – Tallinna – Pietari – Helsinki

Pietarin hotellipaketit • Helsinki – Pietari – Helsinki laivamatkat sekä 2 yön majoitus Pietarin Sokos Hotellissa.

47 € 52 329 € €

alk.

alk.

hlö

alk.

hlö

hlö

Varaukset: www.nfc.fi/agentit 09-2510 2011 | agentit@nfc.fi Nordic Ferry Center Oy

Toukokuu 2013 . 4

Ikkunapaikka

13


VIE ASIAKKAASI ESPANJAN LÄMPÖÖN. LENNOT BARCELONAAN JA YLI 20 MUUTA MATKAKOHDETTA.

SUORAT LENNOT HELSINGISTÄ BARCELONAAN JA MUIHIN KOHTEISIIN BARCELONAN KAUTTA. Lisätietoja osoitteesta www.vueling.com/agencies tai matkatoimistostasi.

Amadeus-tarjonta jatkuu vahvana IAG:n full content –sopimus uusittu n Amadeus ja IAG-yhtiöt uudistivat äskettäin full content –sopimuksensa. Se takaa vuosiksi eteenpäin, että British Airwaysin, Iberian ja Iberian Expressin lentojen kaikki hinnat, aikataulut ja paikat ovat matkatoimistojen ja yritysten käytettävissä Amadeuksesta.

G

lobaalin matkanjakelijan tärkein tuote on houkutteleva ja kilpailukykyinen matkustussisältö. Sisällön laatu muodostuu lentoyhtiöiden ja palveluiden määrän lisäksi tiedon ajantasaisuudesta ja siitä, että saatavilla ovat kaikki lentoyhtiön hinnat, samalla tavalla kuin lentoyhtiön verkkosivuilta varattaessa. Amadeuksella on kaikki hinnat varmistava full content –sopimus kaikkein tärkeimpien lentoyhtiöiden kanssa. Suomessa Amadeukseen tehtävistä varauksista yli 90 % tehdään lentoyhtiöille, joilla on tällainen sopimus. ”Nyt solmittu sopimus on vahva osoitus Amadeuksen merkityksestä lentoyhtiöille. Panostamme jatkuvasti kattavan lentotarjonnan ylläpitämiseen”, toteaa Amadeus Finlandin toimitusjohtaja Paula Punkari. “Olemme täysin sitoutuneita tukemaan matkatoimistokanavaa monivuotisella Amadeus full content -sopimuksella”, toteaa Silvia Cairo, Head of Group Commercial Planning and Policy, IAG. “Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Amadeuksen kanssa ja haluamme toimia entistä läheisemmin Amadeus-käyttäjien parissa tulevina vuosina.”

Varaa valita Amadeus tekee lentoyhtiöiden kanssa jatkuvaa yhteistyötä varmistaakseen kattavan sisällön kiivaasti muuttuvassa markkinati-

lanteessa. Esimerkiksi yhteistyömalli Norwegianin kanssa tuo Amadeuksesta lentoyhtiön lipun ostaville lisäetua. Kun mukana on matkatavaraa ja haluaa tehdä istumapaikkavarauksen etukäteen, on lippu Amadeuksesta ostettuna halvempi kuin lentoyhtiön netissä. Matkatoimistojen ja yritysten työkaluna Amadeus on askeleen edellä muita. Kaikkialle maailmaa ulottuva tarjonta, räätälöidyt matkanvarausjärjestelmät ja moderni tietotekniikka merkitsevät vaivatonta matkanvarausta. Kun yhdestä paikasta näkee valitulle reitille matkustusaikojen puitteissa kaikki saatavilla olevat yhteydet, paikkatilanteet ja hinnat, on helppo ymmärtää, miten tehokasta ja sujuvaa matkanvaraaminen voi olla.

Ylivertainen matkatoimistotyökalu Yrityksille ei myöskään ole samantekevää, minkälaisilla kustannuksia työmatkustuksesta syntyy. Amadeus ottaa huomioon yrityksen matkustuspolitiikan, jolloin matkustusbudjetista vastaava tietää työntekijöiden tekevän matkavarauksensa verkossa yrityksen matkustuspolitiikan mukaisesti. Matkustuksen hinta on selvillä varausta tehdessä, jolloin matkustusbudjettia voi seurata reaaliajassa. n

Finnair lentää nyt Klaus W. Heinemannin ohjauksessa

Uusi toimitusjohtaja Pekka Vauramo

tehtäväänsä kesäkuun alussa n Finnairissa on eletty maaliskuun 27. päivä 2013 pidetyn yhtiökokouksen valintapäätöksen jälkeen saksalaisen lentoliikennemiehen Klaus W. Heinemannin aikaa. Hänet valittiin Finnairin aikaisemman hallituksen jäsenyydestä sinivalkoisen suomalaisyhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. EERO HAVIA

E

nsi töikseen Finnairin uusi hallitus löysi ja nimitti DI Pekka Vauramon, 55, yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän ottaa tehtävät vastaan kesäkuun 2013 alussa. Vauramo on asunut Hongkongissa vuodesta 2010 lähtien ja työskennellyt siellä suomalaisen lastinkäsittely-yhtiö Cargotecin MacGregor-liiketoiminta-alueen operatiivisena johtajana. Hän on työskennellyt eri johtotehtävissä Cargotecissä vuodesta 2007. Vauramo aloitti johtajauransa ruotsalaisessa kaivos- ja rakennusyhtiö Sandvikissa, jossa hän työskenteli vuosina 1985–2007. Mies on koulutukseltaan kaivosalan diplomiinsinööri Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta.

Firmat päikseen vaihtoon Vauramo löytyi samasta Cargotecistä, jonne hänen edeltäjänsä Mika Vehviläinen Finnairista siirtyi. Klaus Heinemann pani ”vuoroin vieraissa” -asiaintilan leikiksi ja tokaisi: ”Me teimme heille sen, minkä he tekivät meille.” Huhtikuisessa esittäytymistilaisuudessaan Vauramo itse vakavoituu ja sanoo, ettei Vehviläisen ja hänen työpaikan vaihdoissaan ollut mitään vuorottelua tai keskinäisyyttä. Hakijoita Finnairiin ainakin loppuvaiheen lyhyellä listalle oli kuusi ja he kaikki olivat Heinemannin mukaan suomalaisia.

Aasian kokemus keskeistä Hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann perustelee nimitystä: “Pekka Vauramolla on pitkä kan-

Suomessa Amadeukseen tehtävistä varauksista yli 90 % tehdään lentoyhtiöille, joilla on full content -sopimus.

Finnairin uusi House of Travel and Transportation eli HOTT -toimitalo nykyisen pääkonttorin naapurina Helsinki-Vantaan lentoaseman Tietotiellä alkaa päällepäin näyttää jo valmiilta. Käyttöönotto tapahtuu myöhemmin tänä vuonna.

14 Window Seat

DI Pekka Vauramo ja Diplom Kaufmann Klaus W. Heinemann vievät nyt Finnaria kohti tulevaisuutta.

sainvälinen kokemus logistiikasta ja business-to-business -liiketoiminnasta globaaleilla markkinoilla. Hänen kykynsä johtaa monimuotoisia kumppanuusprosesseja, vahva kokemus Aasian markkinoilta yhdistettynä hänen johtamistaitoihinsa sopivat hyvin yhteen Finnairin tarpeiden kanssa”, ja jatkaa: ”Yhtiöllämme on selvä strategia, joka perustuu Aasian kasvuun ja kustannusten alentamiseen kumppanuuksien avulla. On erittäin tärkeää, että jatkamme tämän nykystrategian ripeää toteuttamista. ” Finnairin hallitus on vakuuttunut siitä, että Pekka Vauramolla ja hänen johtoryhmällään Finnairissa on oikeat kompetenssit johtaa yhtiö vuonna 2011 aloitetun rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman läpi ja toteuttaa kunnianhimoiset Aasian ja Pohjolan laajennussuunnitelmat. ”Pekka Vauramo on aiemmin osoittanut, että hän kykenee johtamaan yritystä oikeaan suuntaan vaikeissa tilanteissa. Uskomme, että Finnair pystyy Pekan johdolla saavuttamaan strategiset tavoitteensa,” Heine-

mann jatkaa. ”Olen innoissani voidessani siirtyä Finnairiin, joka on jokaisen suomalaisen tuntema kansainvälisen lentoliiketoiminnan ikoni. Odotan pääseväni kehittämään Finnairin liiketoimintaa edelleen yhdessä Finnair-tiimin kanssa ja lisäämään yhtiön tunnettuutta Suomen ulkopuolella sekä hyödyntämään Aasian markkinoiden mahdollisuuksia. Finnairin tuloksen kääntyminen viime vuonna voitolliseksi antaa hyvän perustan rakentaa Finnairin menestystarinaa”, sanoo Pekka Vauramo. ”Ymmärrän kuitenkin hyvin, että menestys vaatii kovaa työtä ja strategian virheetöntä toteuttamista. Tiedän, että finnairilaiset ovat ammattitaitoisia ja erittäin vahvasti sitoutuneita yhtiöön. Yhdessä työskennellen voimme kasvaa ja tehdä Finnairista kestävästi kannattavan yhdessä kumppaniemme kanssa. Tavoitteemme saavutamme vain kehittämällä edelleen palveluamme ja pitämällä huolta asiakkaiden tyytyväisyydestä.” n

May 2013 . 4


27521 CAG Ikkunapaikka_may 2013.pdf

1

22/4/13

9:09 PM

Hotelliuutisia LYHYESTI n Kuopion Atlakselle Murre-palkinto. Suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Suma ry on valinnut Vuoden Murreksi kuopiolaisen Hotel Atlaksen. Murre-palkinto myönnetään kahden vuoden välein myönteiselle ja ajankohtaiselle murreteolle. Hotel Atlas Kuopio tarjoaa kotisivunsa suomen, englannin ja venäjän kielen lisäksi myös Savon murteelle käännettynä. Hotellin asiakkaat voivat ripustaa huoneidensa oviin ”Elä häirihe, tiällä muataan” tai ”Tiällä vois vähä näyttää imuria” -infokyltit. n Pariisin Crillon remonttiin. Eräs maailman vanhimmista luksushotelleista, Hotel de Crillon Pariisissa sulki ovensa huhtikuussa parin vuoden pituista remonttia varten. Kaikki hotellin 147 huonetta uudistetaan ja hotelliin rakennetaan mm. uusi spa. Vuonna 1758 rakennetun historiallisen hotellin klassiseen tyyliin ei kuitenkaan kajota. Crillon tunnetaan monien merkkihenkilöiden suosikkihotellina, täällä ovat asustelleet mm. Winston Churchill, Ernest Hemingway, Charlie Chaplin, Michael Jackson ja Madonna. n St Regis Mauritiukselle. Luksushotellibrändi St Regisin ensimmäinen hotelli Afrikassa avattiin Mauritiukselle La Morne-vuoren maisemiin turkoosin laguunin ja vihreiden sokeriruokoviljelmien ympäröimänä. Resort on muotoiltu viktoriaanistyylisen sokeriruokoparonin kartanon ympärille muistuttaen kohteen ainutlaatuisesta siirtomaamenneisyydestä. Kaikista hotellin 172 huoneesta ja sviitistä sekä myös spa-osaston hoitohuoneista on merinäköala. Hotellin pääravintolan modernin intialaisen menun on suunnitellut Michelin-tähdellä palkittu julkkiskokki Atul Kochhar. n Jäätäviä hoitoja Balilla. Mulia Resortissa Balin Nusa Duassa on avattu uusi hyvinvointikeskus. Mulia Span hammamin, yrttikylpyjen, suomalaisen puusaunan, joogan tai meditaation lisäksi voi puhdistaa sielua ja ruumista ja päästä eroon kolotuksista Aasian ensimmäisessä jäähuoneessa. n Accorille oma brändi Indonesiaan. Accor Hotels jatkaa paikalliseen kulttuuriin sopeutettujen, räätälöityjen hotellibrändien perustamista Aasian maihin. Kiinassa viime vuonna aloittanut Grand Mercure Mei Jue –ketju käsittää jo 13 toiminnassa ja 14 rakenteilla olevaa hotellia. Nyt lanseerattu Grand Mercure Maha Cipta tavoittelee puolestaan Indonesian upscale-segmentin matkustajia. Ensimmäinen Maha Cipta –hotelli on Grand Mercure Harmoni pääkaupunki Jakartassa. Accorin tavoitteena on operoida sataa hotellia Indonesian alueella vuoteen 2015 mennessä. n Manila mukaan kasinokilpailuun. Filippiinit haastaa Macaon ja Singaporen Aasian uhkapelikeskuksina. Manila Bayn alueelle on rakenteilla valtava Entertainment City, johon on suunnitteilla neljä suurta kasino- ja viihdekeskusta. Niistä ensimmäinen, Solaire Resort & Casino avasi ovensa maaliskuun lopulla. Uhkapeliä voi harrastaa lähes kahden hehtaarin kokoisessa kasinossa. 500 hotellihuoneen lisäksi majoittua voi myös omassa 600-1000 neliömetrin villassa omine uima-altaineen, spa-osastoineen, butlereineen ja keittiömestareineen. n Six Senses –ketju laajenee. Viime vuonna uuden omistajan ohjaksiin siirtynyt Six Senses suunnittelee avaavansa viisi uutta spa-resortia vuoteen 2016 mennessä. Ensimmäisenä ovensa avaa Six Senses Qing Cheng Mountain Kiinassa tämän vuoden lopulla. Yhtiön toiminta laajenee ensi kertaa myös läntiselle pallonpuoliskolle. Rakenteilla ovat uudiskohteet Kolumbiassa, St. Luciassa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Kaikkiaan yrityksellä on noin 40 Six Senses- tai Evason -resortia eri puolilla maailmaa. n Six Senses yhdistää Hua Hinin Resortit. Six Senses ja Evason –resortit Thaimaan Hua Hinissa yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi Evason-brändin alle. Tarkoitus on virtaviivaistaa toimintaa ja yksinkertaistaa tarjoomaa asiakkaille. Evasonissa on yhteensä 425 huonetta tai villaa kahdeksassa eri kategoriassa. Kaikki löytyvät jatkossa yhdeltä nettisivulta. Evason-brändin muut kohteet ovat Ma’In Hot Springs Jordaniassa ja Ana Mandara Nha Trangissa Vietnamissa. n Waldorf Astoria Qatariin. Hiltonin luksusbrändi on puolestaan rantautumassa Qatariin, jossa uusi Waldorf Astoria Doha West Bay on tarkoitus avata vuonna 2016. Hotelli kohoaa kaupungin bisnes- ja diplomaattialueelle Qatarin pörssin ja myöhemmin tänä vuonna avautuvan uuden kongressikeskuksen läheisyyteen. Qatar investoi nyt voimakkaasti matkailun kehittämiseen. Seuraavien kymmenen vuoden aikana on 65 miljardin dollarin investointiohjelman turvin tarkoitus rakentaa mm. uusi lentokenttä 50 miljoonalle vuosittaiselle matkustajalle, uusi syvämerisatama ja risteilyterminaali sekä Qatarin ja Bahrainin yhdistävä pengertie.

Sri Lanka odottaa taas pohjoismaisia turisteja JWT 27521 CAG Changi TTG _Ikkunapaikka_May 2013 Size:210x297mm_iso 39L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK

LLL

CC300144 GP2B 22.04.13

n Sri Lankassa käytiin vuosina 1983-2009 sisällissotaa buddhalaisten singaleesien ja hindulaisten tamilien välillä. Reilut kolme vuotta sitten loppuneen sodan jälkeen maan infrastruktuuri on kehittynyt vauhdilla.

S

uomessa hiljattain vieraillut Island Leisure Lankan Thushavi Perera ja Chandana Amaradasa kertoivat maansa nopeasta kehityksestä reilu kolme vuotta sitten loppuneen sodan jälkeen. Uusia hotelleja nousee vauhdilla ja kansainväliset hotelliketjut ovat nähneet saaren potentiaalin nousta uudelleen suosituksi lomakohteeksi.

Pohjoisosan rakentaminen hyvässä vauhdissa Saaren vähemmän kehittynyt, tamilien asuttama pohjoisosa, oli eristyksissä lähes 25 vuotta. Nyt sen kehittäminen on päässyt täy-

teen vauhtiin. Amaradasan mukaan sinne rakennetaan useita uusia hotelleja. ”Pohjoisosan hiekkarannat ovat jopa upeammat kuin etelän”, hän kertoo. Ajomatkaa Colombon lentokentältä on viitisen tuntia. Matka vie läpi saaren keskiosan, jonka kukkuloita peittävät vehreät teeplantaasit. Saaren eteläosaan, Hambantotaan, valmistui viime kuussa uusi kansainvälinen lentokenttä. ”Kiinalaiset ovat rakentaneet lentokentän lisäksi uuden sataman sekä parantanut tiestön kuntoa”, Amaradasa kertoo.

Marriott Westendin rakennustyöt alkoivat

MY 1 C K DALIM

CC

13-049

While every effort has been taken to carry out instruction to customers satisfaction NO RESPONSIBILITY liablilty will be accepted for errors CUSTOMERS ARE THEREFORE URGED TO CHECK THOROUGHLY BEFORE AUTHORISING PRINT RUNS

n Jo pitkään vireillä ollut pääkaupunkiseudun Marriottin rakennushanke on vihdoin liikahtanut eteenpäin. Hotellin on määrä avautua vuoden 2015 alkupuolella. Länsiväylän laidassa oleva tontti on nyt aidattu ja maansiirtokoneet ovat aloittaneet työn-

sä. Rakennustöiden arvioidaan kestävän pari vuotta, jonka jälkeen Westendin matalaan kaupunkikuvaan on kohonnut lähes 20-kerroksinen hotellitorni. Hotelliin tulee 270 huonetta, baari ja ravintola, 1000 neliötä kokoustiloja sekä Spa ja kuntosali. n

Marriottin raivattu tontti Espoossa. Kuva on otettu Länsiväylältä viime kuun puolivälissä. Merenranta on vasemmalla.

Kahden vuoden kuluttua tontille on noussut Suomen ensimmäinen Marriott.

Island Leisure Lankan Thushavi Pereran ja Chandana Amaradasan mukaan Sri Lankaan kannattaa taas lähteä. Maassa on paljon uusia hotelleja ja hinnat ovat vielä kohdallaan.

Uusia lentoyhteyksiä Aiemmin Suomestakin tehtiin chartermatkoja maan etelärannikolle, mutta toistaiseksi mistään Pohjoismaista ei tilauslentoliiken-

Toukokuu 2013 . 4

ne ole vielä alkanut. Sen sijaan monet reittiyhtiöt, mm. Turkish Airlines, Emirates, Qatar ja Sri Lankan lentävät maan pääkaupunkiin Colomboon. Lisätietoa Sri Lankasta: srilanka. travel ja islandleisure.lk. n

Ikkunapaikka

15


Kar-Air Kilta jää vaalimaan perinteitä

Suomalaisen ilmailun uranuurtaja

Tuomas Karhumäki on poissa n Suomalaisen ilmailun ja lentomatkustuksen pioneeri Tuomas Karhumäki on poissa. Hän menehtyi 86 vuoden iässä maaliskuun 27. päivänä 2013. Tuomas Karhumäki oli maineikkaan ilmailusuvun edustaja. Hän oli Veljekset Karhumäki Oy:stä sittemmin Kar-Airiksi muuttuneen lentoyhtiön johtohahmo ja toimitusjohtaja 1950 ja -60-luvuilta aina syyskuun loppuun 1990. Hän jäi eläkkeelle helmikuun 1991 lopussa 40 työvuoden jälkeen. EERO HAVIA

Tuomas Karhumäki 27.2.1927 – 27.3.2013.

Kar-Airin Airbus A300B4 sekä ATR-koneet olivat yhtiön 1980 –luvun työjuhdat.

K

Newarkin kentälle

n Icelandair on ilmoittanut aloittavansa lennot New Yorkin Newarkin lentokentälle lokakuun lopulla. New Yorkista länteen sijaitseva Newark Liberty International Airport tulee olemaan yhtiön 11. lentokenttä Yhdysvalloissa. Jo nyt Icelandair lentää New Yorkiin, John F. Kennedyn kentälle. New York on ollut Icelandairin kohteena jo yli 60 vuoden ajan. Icelandairin johtaja Birkir Holm Gudnason kertoo, että uusi reitti päätettiin avata, koska liikenne New Yorkiin etenkin talvikuukausina on vilkasta. ”Lennämme Kennedylle 10 kertaa viikossa. Kolmena päivänä viikossa Reykjavikista lähtee kaksi lentoa muutaman minuutin välein.”

Nopea yhteys Manhattanille Newarkin lennot alkavat 28. lokakuuta ja operoidaan neljä kertaa viikossa; maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Newarkin kentältä on junayhteys Manhattanille. Junat kulkevat useita kertoja tunnissa. Matka kestää puolisen tuntia ja maksaa noin 13 dollaria. Icelandairin kohteita Yhdysvalloissa ovat New Yorkin lisäksi Boston, Seattle, Denver ja Toronto sekä kausikohteet Washington, D.C., Minneapolis-St. Paul, Orlando Sanford, Halifax ja toukokuun 15. päivä alkava Anchorage. n

Spinetta ja van Wijk jättävät tehtävänsä

Air France-KLM:n ylin johto

vaihtuu ensi heinäkuussa

n Air France-KLM -konsernin hallituksen kokouksessa pääsiäisen alla sekä konsernin nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Jean-Cyril Spinetta että varapuheenjohtaja ja varapääjohtaja Leo van Wijk ilmoittivat jättävänsä tehtävänsä heinäkuun 1. päivänä 2013.

A

ir France-KLM -konsernin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja pääjohtajaksi (CEO) Spinettan paikalle on nimitetty Air Francen tähänastinen hallituksen puheenjohtaja ja CEO Alexandre de Juniac. Leo van Wijkiltä vapautuvalle hallituksen varapuheenjohtajan ja varapääjohtajan paikalle heinäkuussa istuu KLM:n Peter Hartman. Spinettan ja van Wijkin lähdön perusteluiksi mainittiin lokakuus-

Air France –KLM:n uusi konsernijohto, pääjohtaja Alexandre de Juniac ja varapääjohtaja Peter Hartman.

Finnairin tulos parani mutta oli miinuksella

n Finnairin toiminnallinen tulos vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1) oli -17,7 miljoonaa euroa. Tulos kuitenkin parani vuodentakaisesta -23,5 M€:sta lähes 25 prosenttia. Finnair –konsernin liikevaihto sen sijaan pysyi kutakuinkin paikallaan 593,2 M€, joka on vain 0,2 % viimevuotista enemmän. Finnairin arvio koko vuodesta 2013 on yhä se, että voitolle tullaan kipuamaan. Meneillään olevassa, kokonaistavoitteeltaan 140 miljoonan euron säästöohjelmassa on jo päästy noin

120 miljoonan euron säästöihin. ”Finnair on nyt dynaamisempi ja myös helpompi johdettava”, luonnehti toimitusjohtajan sijainen, COO Ville Iho. Meneillään on myös toinen 60 miljoonan euron lisäsäästötavoite. Siihen pyritään oman sisäisen työn tuottavuutta parantamalla, mikä tarkoittaa palkka- ja työaikarakenteiden uudistusta, siis lisää vyönkiristystä. Vt. toimitusjohtajan eräs ilonaihe Q1:n aikana oli matkustajakäyttöasteen (PLF) nouseminen lähes 80 %.iin, eli 3,4 %:lla vuodentakaisesta 76,2 %:sta nyt 79,6 %:iin. n

sa 2011 asetetun kaksijakoisen tavoitteen toteutuminen. Spinettan ja van Wijkin tehtävänä oli tervehdyttää Air FranceKLM kustannusleikkauksin ja velkaantuminen katkaisemalla. Samalla oli luotava uusi aikaisempaa integroidumpi organisaatio konsernin kaikkiin toimintoihin. Näissä tavoitteissa on edetty siten, että Spinetta ja van Wijk katsoivat ensi heinäkuun olevan hyvä hetkí astua sivuun ja tehdä tilaa uudelle konsernijohdolle. n

Monessa mukana Veljekset Karhumäki ja Kar-Air olivat monessa mukana Ilmavoimien koneiden huollosta kaupalliseen matkustaja-, tilauslento- ja rahtilentotoimintaan. Kar-Air toimi Suomessa myös ensin Eastern Air Linesin pääedustajana ja sit-

n Eri lentoyhtiöiden tarjoamat ylimääräiseen mukavuuteen tähtäävät lisäpalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan. Yhä useampi matkustaja on valmis maksamaan isommista istuimista, väljemmästä tilasta ja paremmasta palvelusta.

M n MAKUMATKA ESPANJAAN. Se on helppoa kun sen osaa. Tomaattia, paprikaa, kurkkua, sipulia, valkosipulia, oliiviöljyä ja loraus valkoviinietikkaa. Siinä on ohje loistavanmakuisen Gazpachon tekoon. Espanjan valtion matkailutoimisto kutsuu pieniä ryhmiä Helsingin Kasarmintorin toimistoonsa espanjalaiseen kokkikouluun. Matkailutoimiston johtaja, Carmen Barroso, opettaa apukokkeineen espanjalaisten herkkujen tekoja. Tortilla de Patatas, perunatorilla, ja paranneltu versio kotoisista köyhistä ritareistamme, torrijas de vino, syntyvät kuin itsestään Carmenilta ja Irene Perez Molinalta. Ja näissä ohjeissa ei oliiviöljyä säästellä.

16 Window Seat

temmin United Airlinesin edustajana. Useat merkittävät lentokoneuutuudet tulivat Karhumäkien päätöksillä Suomen taivaille. Kar-Airin työjuhtina matkustajaliikenteessä vuonna 1957 oli DC-6B, Convair 440 Metropolitan. DC-3 ja Lockheed Lodestar -laivasto, jossa oli yhteensä 301 matkustajapaikkaa. Myöhemmin ne kaikki olisivat mahtuneet Kar-Airin yhteen suurimpaan koneeseen eli Suomen ensimmäiseen Airbusiin, malli A300B4, joka oli niin ikään Tuomas Karhumäen löytö. Isoilla 308paikkaisilla Airbuseilla kuljetettiin lomamatkustajia etelään. Kar-Airilla oli näitä Suomen ensimmäisiä Airbus-koneita kaksi 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Tuohon aikaan Kar-Air myös lensi kotimaan liikennettä ATR -potkuriturbiinikalustolla omissa puna-musta-valkoisissa väreissään, mutta tuolloin jo Finnairin omistuksessa. Kar-Airin tunnetuimpia koneita olivat kääntöpyrstöinen rahtikone DC-6 ”Heiluhäntä” ja suihkukoneet DC-8, rekisteritunnus OH-KDM, kansan suussa ”Viirupyrstö” ja lopulta nuo suuret Airbus A300-koneet.

Tilauslentoja ja seuramatkoja Tuomas Karhumäki toki viihtyi enemmän lentotoiminnan paris-

Comfort-luokassa matkustamisen suosio kaukolennoilla kasvaa

JUHANI PAAVONSALO

Kuva: Virginie Valdois

Icelandair

arhumäen nimi on kirjoitettu maamme ilmailun, lentotoiminnan ja -liikenteen historiaan lähtemättömästi. Veljekset Karhumäki eli lentokapteeni Niilo ja hänen veljensä Valto ja Uuno rakensivat itse ensimmäiset lentokoneensa 1920-luvulla Jyväskylän Keljossa jo ennen nuorimman serkkunsa Tuomas Urho Karhumäen syntymää helmikuussa 1927. Tuomas Karhumäen isä oli kirjailija Urho Karhumäki. Ilmailun ja lentämisen intohimo tarttui serkuista myös nuoreen Tuomas Karhumäkeen. Hän hankki aikuistuessaan diplomi-insinöörin koulutuksen ja pestautui jo 1951 Veljekset Karhumäki Oy:n teknisen osaston päälliköksi Helsingin Malmin lentoasemalle. Ura jatkui vuonna 1954 Helsinki-Vantaalle eli silloiselle Seutulan lentoasemalle muuttaneen ja vuonna 1957 Kar-Air Oy:ksi nimetyn lentoyhtiön teknisenä johtajana. Marraskuusta 1963 syyskuuhun 1990 Tuomas Karhumäki toimi Kar-Air Oy:n toimitusjohtajana ja vielä sen jälkeen helmikuun 1991 loppuun konsulttina.

sa, mutta Kar-Air lanseerasi hänen aikanaan 1950-luvulla myös seuramatkatuotantoa, joka välillä hiipui, mutta käynnistettiin uudelleen syksyllä 1970. Toukokuussa 1961 Kar-Air avasi Aurinkoreitin Málagaan. Marraskuussa 1962 reittiä jatkettiin Kanarian saarille. Top Clubin nimellä käynnistettiin ryhmä-IT-lennot 1970 ja Toivelomat –aputoiminimellä aloitettiin 1983 suoramyyntitoiminta. Toivelomat siirtyi 1990 Aurinkomatkoille. Matkakauppaa tehtiin Kar-Airin myyntitoimistossa Helsingissä aluksi Lönnrotinkatu 3:ssa, sitten Aleksilla ja lopulta Munkkiniemessä Laajalahdentiellä. Vaikka Kar-Airin värit oli ollut tarkoitus säilyttää Suomen taivailla, 1990-luvun alun raju talouskriisi ajoi lopulta yhtiön alas. Vuonna 1993 kustannussäästöjä kaikkialta hakenut omistaja Finnair päätyi yhdistämään sekä toisen tytäryhtiönsä Finnaviationin että Kar-Airin emoyhtiö Finnairiin. Yhtiössä työskennelleiden ja sitä lähellä olleiden Kar-Air Kilta on sittemmin vaalinut Veljekset Karhumäen ja Kar-Airin perinteitä ja uraa uurtanutta työtä. Tuomas Karhumäki vaikutti myös monissa ilmailualan talkooja harrastustöissä kuten Polyteknikkojen Ilmailukerho PIK ja Ilmailuinsinöörien Kerho IIK. Hän oli myös musiikin ja kirjallisuuden ystävä. Hiihto ja uinti olivat läheiset liikuntaharrastukset. ”Työtoverit muistavat Tuomas Karhumäen humanistina, joka loi yhtiöön hengen, jossa kaikki olivat kuin yhtä perhettä. Se oli hyvä työpaikka”, muistelee Tuomas Karhumäen työparina ja sihteerinä varsin pitkään toiminut Raili Saarinen. n

annertenväliset pitkät lentoreitit suoritetaan pääsääntöisesti laajarunkoisilla konetyypeillä. Näillä etäisyyksillä matkustettaessa yhä useampi matkustaja haluaa aloittaa lomansa nauttien lennolla väljemmästä matkustusluokasta ja kattavammasta palvelusta. Matkanjärjestäjien mukaan erikoisluokan kysyntä on viime vuosina kasvanut. Nyt ollaan valmiita maksamaan bisnesluokan mukavuudesta pitkillä tilauslennoilla. Alla yhteenveto neljän suuren matkanjärjestäjän tarjoamista comfort-luokan palveluista.

Apollomatkojen henkilökunta testaa Comfort-luokan lähes makuuasentoon taittuvia istuimia.

Apollomatkat Kohteet: Thaimaa (Krabi), Dominikaaninen tasavalta (Puerto Plata), Kuuba (Havanna), Meksiko (Cancun) Konetyyppi: Airbus A330 Extrat: *Oma erillinen lähtöselvityspalvelu *Vuoteenveroinen istuin, tyynyt ja peitot *Henkilökohtainen viihdejärjestelmä *Kolmen ruokalajin ateria, ilmaiset aperitiivit ja ruokajuomat *Omat hiljentävät kuulokkeet, ilmaiset virvokkeet, extra-ateria juomineen, tax-free ennakkotilaus mahdollisuus Hinta: 460-560€ meno-paluu, riippuen kohteesta ja ajankohdasta Aurinkomatkat Kohteet: Thaimaa (Phuket, Krabi), Malesia, Vietnam, Meksiko, Kuuba, Dominikaaninen tasavalta Konetyyppi: Airbus A340 Extrat: *Oma erillinen lähtöselvityspalvelu *Leveä istuin, jonka saa makuuasentoon sekä tyynyt ja peitot * Henkilökohtainen viihdekeskus * Laatuateriat ja ilmaiset ruokajuomat * Baggage drop -palvelu Hinta: 250-300€ yksi suunta, riippuen kohteesta ja ajankohdasta Finnmatkat Kohteet: Thaimaa (Phuket, Krabi), Barbados, Meksiko, Mombasa Konetyyppi: Boeing 767 ja Dreamliner Extrat: *Oma erillinen lähtöselvityspalvelu * Mukavampi istuin ja enemmän jalkatilaa * Henkilökohtainen viihdejärjestelmä * Kolmen ruokalajin illallinen, aina ilmaiset juomat (paitsi samppanja) * 10 kg enemmän matkatavaraa ja ilmainen golfbag, lounge-palvelu menomatkalla Hinta: 280-450€ meno-paluu, riippuen kohteesta ja ajankohdasta Tjäreborg Kohteet: Meksiko, Thaimaa (Krabi, Phuket), Kuuba, Vietnam, Gran Canaria (Espanja) Konetyyppi: Airbus A330 ja A340 Extrat: *Oma erillinen lähtöselvityspalvelu *Suurempi nahkaistuin ja leveämpi jalkatila sekä tyynyt ja peitot *Henkilökohtainen viihdejärjestelmä *Kolmen ruokalajin laatuateria posliiniastioilla ja oikeilla aterimilla sekä maksuttomat ruokajuomat (viinit ja oluet) *Normaalia enemmän matkatavaraa Hinta: 195-420€ meno paluu, riippuen kohteesta ja ajankohdasta May 2013 . 4


LENTOUUTISIA LYHYESTI

n Air Pacificistä jälleen Fiji Airlines. Air Pacificistä tulee kesäkuussa Fiji Airlines. Yhtiö palaa käyttämään vanhaa nimeään, joka sillä oli vuosina 1951-1970, kunnes se muutti nimensä. Yhtiö on saanut ensimmäisen kolmesta tilaamastaan A330200 koneestaan. Seuraava uusi kone komistaa yhtiön laivastoa toukokuussa ja viimeinen luovutetaan marraskuussa. Koneet korvaavat 25 vuotta vanhat 747-400 –koneet. Niillä operoidaan mm. Australiaan, Uuteen Seelantiin ja Yhdysvaltoihin. n Sri Lankaan uusi lentokenttä. Sri Lanka sai toisen kansainvälisen lentokentän, kun 270 km maan pääkaupungista, Colombosta, etelään avattiin uusi Mattala Rajapakse International Airport. Kentälle lentävät nyt mm. Air Arabia ja Fly Dubai. n Singapore Changi on paras. Skytrax World Airport Awards 2013 nimesi Singapore Changi lentokentän maailman parhaaksi. Seuraavia olivat Incheon International Airport (Soul), Amsterdam Schiphol Airport, Hong Kong International Airport ja Beijing Capital International Airport. HelsinkiVantaa nousi sijalle 15, kun se vuosi sitten oli sijalla 22. Helsingin perässä tulivat Kööpenhamina (17) ja Tukholma (60).

UUTUUS! VARAA SUORAAN MATKAPUHELIMELLA.

Turkish Airlines

keskellä kulttuurikiistaa n Turkish Airlines, joka on kahdesti valittu Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi, on joutunut keskelle kulttuurikiistoja, jotka pohjautuvat maassa nyt vallitsevaan islamilaiseen suuntaukseen. Miellyttääkseen pääministeri Erdoganin islamilaista hallitusta, yhtiö on kieltänyt alkoholin tarjoilun kotimaan lennoilla. Kuitenkin kuusi kohdetta, niiden joukossa Ankara ja Istanbul, on jätetty määräysten ulkopuolelle. Niin ikään kahdeksan kohdetta Lähi-idässä ja Afrikassa on ’kuivattu’. Yhtiö katsoo, että se saattoi kieltää alkoholin, koska anatolialaiset ja muut muslimit täyttävät heidän koneensa. Koneitten palveluhenkilökunnan työasuja on myös muutettu turkkilaiseen suuntaan. Emännille on tarjolla nilkkapituisia kaftaaneja ja miehillä työasuja koristaa hopeabrokadi. Uusista virka-asuista on noussut melkoinen haloo ja niitten vastustajat sanovat, että uudistus tuo mieleen vain TV:n suositun saippuasarjan Sultan Mehmet II. Turkish Airlines lentää 219 kohteeseen. n

Lataa...

Pekingiin uusi lentoasema n Pekingin ulkopuolelle rakennetaan uusi lentokenttä. Kiinan viranomaiset ovat vastikään myöntäneet rakennusluvan uudelle kentälle, jota alettiin puuhata pari vuotta sitten, kun nykyinen Pekingin kansainvälinen lentokenttä oli jäämässä pieneksi kasvavien matkustajavirtojen vuoksi. Vanhan kentän sietokyky onkin jo aivan äärirajoilla. Viime vuonna sen kautta matkusti jo 82 miljoonaa matkustajaa. Uusi kenttä rakennetaan Daxingin alueelle ja sen on tarkoitus olla valmis vuonna 2018. Ensi vaiheessa kentän vuotuinen kapasiteetti tulee olemaan 40 miljoonaa matkustajaa, toisessa vaiheessa sitä on tarkoitus laajentaa 130 miljoonaan matkustajaan vuodessa. Kentälle rakennetaan moottoritie sekä nopea junayhteys Pekingin keskustasta. Junamatka kentälle on tarkoitus sujua noin 30 minuutissa. n

Finnair myi

Norwegian osakkeet

Lataa sovellus heti. SAS-mobiilisovelluksella voit varata ja maksaa lennot, tehdä lähtöselvityksen, valita istuinpaikan, ladata boardingkortin ja tarkistaa EuroBonus-pistetilanteesi suoraan matkapuhelimellasi. Lue lisää sas.fi/app

n Finnair luopui huhtikuun lopulla koko 1 649 862 osakkeen omistuksestaan eli 4,69 prosentista Norwegian Air Shuttle ASA:n osakekannasta. Tehdyn kaupan arvioksi Finnair ilmoitti 53 miljoonaa euroa vastaavan määrän Norjan kruunuja. Finnair sai myynnistä noin 34 miljoonan euron myyntivoiton. Se kirjataan yhtiön rahoitustuottoihin vuoden 2013 toisen neljänneksen tuloksessa. Norwegianin osakkeiden myynnistä saatavat varat käytetään Finnairin kehittämiseen ja sen kasvustrategian toteuttamiseen. Osakkeiden myynti lisää Finnairin omaa pääomaa noin 16 miljoonalla eurolla 31.12.2012 tilanteeseen verrattuna, kerrotaan yhtiöstä.

Emirates vahvisti viimeinkin Tukholma alkaa syyskuussa

FlyNordicin peruja Norwegianin osakkeet siirtyivät Finnairin omistukseen vuonna 2007. Finnair myi tuolloin ruotsalaisen tytäryhtiönsä FlyNordicin Norwegianille ja kauppa toteutettiin osakevaihtona. Osakeomistuksesta huolimatta Norwegiania on pidettävä selkeästi Finnairin kilpailijana. Voimakkaasti investoivan norjalaisyhtiön ei odoteta olevan lähivuosina kovin runsaskätinen myöskään osingonjaossaan. n

n KARIBIAN PALKITTU GOLFKOHDE. Kansainvälisen golfmatkanjärjestäjien liitto IAGTO nimesi Dominikaanisen Tasavallan jo toisen kerran vuoden golfmatkakohteeksi Karibialla ja Latinalaisessa Amerikassa. Dominikaanisessa tasavallassa on yli 30 toinen toistaan kiinnostavampaa golfkenttää, joiden suunnittelijoina ovat toimineet sellaiset golflegendat kuin Jack Nicklaus, Robert Trent Jones, Pete Dye ja Nick Faldo. Valintaperusteissaan IAGTO painotti erityisesti maan koskematonta luontoa ja lukuisten kenttien upeita maisemia, jotka avautuvat maan eteläosassa Karibianmerelle ja pohjoisessa Atlantin valtamerelle. Kenties tunnetuin maan golfkeskuksista on etelärannikolla sijaitseva, World Travel Awards –palkinnon saanut ylellinen Casa de Campo. Lomakeskuksen tunnetuimpia kenttiä on kuvan Teeth of the Dog, jonka on suunnitellut Pete Dye.

Toukokuu 2013 . 4

n Syyskuun 4. päivä Emirates lentää ensilentonsa Dubaista Tukholmaan. Reitin avausta on odoteltu jo jonkin aikaa ja vahvistus uudelle yhteydelle saatiin viime kuun puolivälissä. Uusi reitti tullaan operoimaan päivittäin Boeing 777-300ER –koneella. Siinä on 3 matkustusluokkaa; 8 istuinta ensimmäisessä luokassa, 42 bisnesluokassa ja 304 turistiluokassa. Lento EK 158 lähtee Tukholmasta klo 13.55 saapuen Dubaihin illalla kello 22.25. Paluumatka Dubaista EK 157 on aikataululla 07.15-12.00

30 kiloa matkatavaraa Uuden lentoyhteyden aikataulut avaavat Emiratesin 130 kohteen verkostosta nelisenkymmentä kohdetta Kaukoidässä, Aasiassa ja Australiassa. Turistiluokassa matkustaja saa kuljettaa jopa 30 kiloa ruumaan poletoitavaa matkatavaraa. Bisnesluokassa kiloja saa olla 40 ja ensimmäisessä luokassa 50 kiloa. ”Toistaiseksi meillä on Suomesta hinnat SAS:n kanssa, mutta käymme neuvotteluja myös Finnairin kanssa”, kertoo Emirates Kööpenhaminan toimistosta Pohjoismaiden myyntipäällikkö Henrik Lund. n

Emiratesin Boeing 777-300ER laskeutuu ensi kertaa Tukholmaan 4.9.2013.

Ikkunapaikka

17


WINDOW SEAT in brief

Uusiin asemiin

Finnair appoints Pekka Vauramo as CEO

Hanne-Mari Jantunen Heikki Mäkelä FINLANDIA-TALO OY Finlandia-talo oy

Mikaela Nieminen SUOMEN MATKATOIMISTO

Jukka Karhula SUOMEN MESSUT

n FINLANDIA-TALO OY Heikki Mäkelä on nimitetty tuotanto- ja palvelupäälliköksi. Hanne-Mari Jantunen on nimitetty asiakkuuspäälliköksi. Inka Averin on nimitetty myyntineuvottelijaksi. n KILROY FINLAND Niina Laine (ekonomi) on aloittanut KILROY Finlandissa 2.1.2013 nimikkeellä Business Development Manager. Niinan vastuulla on KILROY deals liiketoiminnan ja kansainvälisen ISIC -opiskelijakortin kehittäminen Suomessa.

Inka Averin FINLANDIA-TALO OY

Niina Laine KILROY FINLAND

toa ja lennon jälkeen tapahtuvasta asiakaspalvelusta (Ground Customer Service -yksikkö). Mikael Castrén, BBA, on nimitetty myynti- ja markkinointijohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 6.2.2013 alkaen. Hän siirtyi SMT:hen Fonectalta, jossa toimi ryhmäpäällikkönä Asiakkuusmarkkinoinnin liiketoimintayksikössä. Mikaela Nieminen on nimitetty Tapahtumat ja Kokoukset -yksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.5.2013 alkaen. n SUOMEN MESSUT Matkamessujen ohjelmasisällöstä vastaa jatkossa ohjelmakoordinaattori Jukka Karhula. Hän on audiovisuaalisten ratkaisujen pitkän linjan ammattilainen, joka siirtyy Matkamessu-tiimiin Suomen Videoviestinnästä.

n MATKATOIMISTO AREA Mira-Angelika Valldén on nimitetty Arean tuote- ja hankintapäälliköksi 1.1.2013 alkaen. Hänen vastuullaan on Arean tuoteportfolio ja yhteistyö palveluntuottajien kanssa.

n INTIAN TURISTITOIMISTO Amsterdamissa sijaitseva Intian turistitoimisto hoitaa jälleen Pohjoismaita. Jonkin aikaa Pohjoismaat oli siirrettynä Lontoon toimiston alaisuuteen, mutta 1.4. alkaen kuulumme jälleen Amsterdamin toimiston piiriin. Amsterdamin s-postiosoite on info@indiatourismamsterdam.com ja puhelinnumero + 31 20 620 8991.

n SUOMEN MATKATOIMISTO Jenni Heikka, KTM, on nimitetty talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.11.2012 alkaen. Heikka on ennen SMT:hen tuloaan toiminut Sanoma-konsernissa Business Controllerina. Minna Toiviainen, KTM, on nimitetty Liikematkat-yksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2013 alkaen. Viimeksi hän on vastannut Finnairilla ennen len-

n MINNAGENT KY on aloittanut yhteistyön Hotelli Haikon Kartano / Vuoristo Yhtiöt Oy:n kanssa 15.4.2013 alkaen. Minnagentin tehtäviin kuuluu Haikon Kartanon ryhmä- ja vapaa-ajanmyynnin kehittäminen Suomen matkatoimisto- ja liikennöitsijäkentässä. Minnagentin kautta saa nyt Haikon Karta-

UUSIA EDUSTUKSIA

ESITTELYSSÄ: BOARD OF AIRLINE REPRESENTATIVES IN FINLAND n Viime numerossa aloitimme esittelyn Suomessa toimivista matkailualan järjestöistä ja yhdistyksistä. Silloin esittelimme PATAn, Pacific Asia Travel Associationin. Nyt esittelyvuorossa on Suomessa toimivien lentoyhtiöiden järjestö BARIF.

B

ARIF – Board of Airline Representatives in Finland on Suomessa toimivien ja tänne lentoja suunnittelevien lentoyhtiöiden 1964 IATA-mandaatilla perustetun maailmanlaajuisen organisaation jaosto. BAR-organisaatioiden tehtävänä on seurata ja kehittää lentoliikenteen toimintaympäristöä ja viranomaissuhteita. Järjestö ei saa, sillä ei ole lupaa eikä valtuuksia käsitellä yhtiöiden kaupallisia tavoitteita, suhteita tai markkinointia.

Suomessa 21 jäsentä BARIF:n jäseninä ovat kansainväliset, alueelliset ja kotimaiset lentoyhtiöt suoraan tai edustajiensa kautta. Lentoyhtiön ei tarvitse olla IATA:n jäsen. Suomen organisaatiossa on 21 jäsentä ja se kokoontuu vuosisuunnitelmansa mukaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Organisaation puheenjohtaja, sihteeri ja hallitus valitaan vuosittain.

Lentoliikenteen merkitys Suomelle ”Lentoyhtiöiden haasteet ovat kaikkien tiedossa. Lentoliikenteen kasvulla on merkittävä rooli kansantalouksien ja vientitulojen muodostuksessa. IATA keskeisten toimijoiden valtuutuksella on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet tulevaisuudelle. Turvallisuus, ympäristö, energia ja kilpailukykyinen toimintaympäristö ovat sen työlistan kärjessä”, kertoo BARIFin puheenjohtaja, Icelandairin Pekka Mäkinen. ”Lentoliikenteen osalta ja kan-

Jenni Heikka SUOMEN MATKATOIMISTO

non vuosisopimukset ja ryhmätarjoukset. Minna Heikkisen puoleen voi kääntyä kaikissa Haikon Kartanoa koskevissa asioissa. Lisätietoa minnagent.fi ja haikko.fi. n SINGAPOREN TURISTITOIMISTO (STB) on nimittänyt tanskalaisen Related -PR-toimiston edistämään kaupunkivaltion markkinointia Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Related toimii tiiviissä yhteistyössä STB:n Lontoon toimiston kanssa. Lisätietoja: Related, Pia Klitten Sørensen, s-posti: pia@related.dk, puh. +45 6155 7480.

Turkulaiset moottorina WelDest –projektissa n Turun ammattikorkeakoulun palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma on mukana EU:n tukemassa WelDest –projektissa (Health and Wellbeing in Tourism Destinations), joka keskittyy terveys- ja hyvinvointimatkailukohteiden kartoittamiseen ja kehittämiseen kuudessa Euroopan maassa. Projekti tuo yhteen eri alojen toimijat pohtimaan matkakohteiden kehittämistä terveys- ja hyvinvointimatkailukohteina. Viime vuoden lopulla alkanut kaksivuotinen projekti kokoaa julkisia toimijoita, matkailuorganisaatioita, matkailuyrityksiä ja oppilaitoksia kehittämään ja edistämään alan liiketoimintamahdollisuuksia ja tuomaan esiin terveys- ja hyvinvointimatkailun uusia innovaatioita. Projektissa on mukana kuusi korkeakoulua ja kolmisenkymmentä partneriyritystä tai -yhteisöä. Projektia vetää Turun ammattikorkeakoulu. Muut mukana olevat maat ovat Itävalta, Tšekki, Saksa, Unkari ja Britannia. Hyvinvointimatkailualaan liittyvät yritykset ja organisaatiot voivat hyötyä projektissa syntyvästä uudesta tiedosta sekä oppimateriaalista. Lisätietoa weldest.blogspot.com n

Minna Toiviainen SUOMEN MATKATOIMISTO

Mikael Castrén SUOMEN MATKATOIMISTO

Passin saa nyt

R-Kioskista n Viime kuun lopulla astuneet muutokset mahdollistavat passin noudon nyt lähimmältä Ärrältä. Passianomus tulee edelleen jättää henkilökohtaisesti poliisilaitokselle. Helsingin poliisin lupa-asiat hoidetaan ainoastaan ajanvarauksella sähköisen ajanvarauksen kautta. Jos asiakkaan käytössä ei ole omaa laitetta ajanvaraukseen, voi ajan tulla varaamaan Pasilan poliisitalon ajanvarauskoneilla.

Vanhaa passia ei palauteta Passin valmistaja toimittaa valmiin passin kirjattuna kirjeenä lähimmälle R-Kioskille. Passin noutajan on todistettava henkilöllisyytensä ja ilmoitettava saapumisilmoituksessa mainittu lähetystunnus. Passia säilytetään noutopaikassa 14 vuorokautta. Uudistuksen jälkeen vanhaa passia ei tarvitse enää palauttaa poliisille, vaan se on mitätöitävä itse. Biometrinen passi on voimassa pääsääntöisesti 5 vuotta. Se maksaa 52 euroa ja siihen sisältyy toimituskulut. Pikapassi, väliaikainen passi ja merimiespassi noudetaan poliisilaitokselta. Helsingissä express-passin saa jatkossa vain Pasilan poliisiasemalta tai Helsinki-Vantaan lentokentän Liikkuvan poliisin lupapalvelupisteestä. n

Window Seat NEXT ISSUE ON 14th June 2013

Advertising bookings by 27th May 2013 Please contact Leena Aalto phone +358-9-622 2500 e-mail: leena.aalto@ikkunapaikka.fi

Qantas ja Emirates aloittivat yhteistyön

Qantasin Euroopan lentojen hub Singaporesta Dubaihin n Australialainen oneworld-allianssiyhtiö Qantas ja hyvin harkitusti liittoumia harrastanut Dubaissa kotikenttäänsä pitävä Emirates ovat ryhtyneet läheiseen yhteistyöhön.

S

Keskusteleva elin BARIF keskittyy selkeästi koko alaa koskeviin aiheisiin kuten lentoliikenteen verotuskäytäntöihin, matkustajamaksuihin ja muihin toimintaympäristöön epäsuorasti ja suorasti vaikuttaviin viranomaisten linjauksiin ja suunniteltuihin päätöksiin. BARIF on myös aktiivisesti mukana Suomen uuden lentoliikennestrategian valmistelussa.

Mira-Angelika Valldén MATKATOIMISTO AREA

BARIFin puheenjohtaja Pekka Mäkinen.

santalouden näkökulmasta Suomen tulee varmistaa, että olemme kansainvälisesti kilpailukykyinen ja että EU:n päätökset ovat meille optimaaliset. Lentoliikenteen kasvu Suomeen ei ole itsestäänselvyys. Lisäksi lentoreittien kannattavuus on monen osatekijän kokonaisuus”, hän jatkaa.

opimuksen sinettinä maaliskuun 31. päivänä Qantasin lennot Sydneystä ja Melbournesta Lontooseen lensivät ensi kerran Dubain välilaskun kautta, aikaisemman Singaporen sijaan. Yhtiöt juhlistivat yhteistyön alkamista ainutlaatuisella molempien yhtiöiden Airbus A380-superjumbon ylilennolla Sydneyssä sunnuntaina 31. maaliskuuta.

98 lentoa viikossa ”Maaliskuun 31. päivästä asiakkaamme Adelaidessa, Brisbanessa, Perthissä, Melbournessa ja Sydneyssä pääsevät yhden pysähdyksen taktiikalla 65 kohteeseen Lähi-

idässä, Pohjois-Afrikassa, Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa Qantasin ja Emiratesin reittiverkoston avulla”, sanoi Qantasin CEO Alan Joyce. Yhteensä näillä kahdella lentoyhtiöllä on 98 laajarunkolentoa Australian ja Dubain välillä viikoittain. Qantas jatkaa lentojaan järeimmällä A380-kalustolla Sydneystä ja Melbournesta nyt Dubain kautta Lontooseen. Yhteistyötä on luoinnehdittu ”tarpeelliseksi” tappiota tuottaneelle Qantasille. Samalla se on ”hiekkayhtiö” Emiratesin uusin aluevaltaus globaalissa lentoliikenteessä. n

Lentoliikenteen tärkeä rooli Kehityksen varmistaminen edellyttää, että Suomen valtio ja sen virastot tekevät oikeita linjauksia ja varmistavat lentoliikenteelle vähintään saman aseman kuin maantie- ja raideliikenteelle. ”Kyse ei ole joko/tai -valinnoista vaan tasavertaisuudesta. Lentoliikenne tuo Suomeen yli 100 000 työpaikkaa ja vastaa suoraan 3.2 %:sta maamme BKT:sta. Lentoliikenne rahoittaa tänä päivänä lähes kaikki siihen liittyvät kustannukset itse. Tämän vuoksi on kohtuullista, että sen tuoma arvo ja myönteisen kehityksen merkitys Suomen kansantaloudelle tiedostetaan”, Mäkinen summaa. BARIFin yhteystiedot ja lisätietoa löytyy sivustolta barif.com n

Finnair’s Board of Directors has appointed Pekka Vauramo CEO of Finnair as of June 1, 2013. Vauramo, age 55, has been based in Hong Kong since 2010 and currently works as COO of the MacGregor Business Area of Cargotec, a Finnish cargo and load handling company. Since 2007 he has served in various positions at Cargotec. Vauramo started his managerial career at Sandvik, a Swedish mining and construction company, where he worked from 1985 to 2007. He holds a MSc (mining) degree from Helsinki University of Technology. “Pekka Vauramo has a long international experience of logistics and business-to-business trade in global markets. His excellent track record in managing complex partnership processes, strong experience in the Asian markets combined with his leadership skills are a perfect match for Finnair,” says Klaus Heinemann, Chairman of the Board at Finnair. “Our company has a clear strategy regarding Asian growth and reducing costs through partnerships, and it is critical to continue the prompt execution of this strategy.” In Finnair Pekka Vauramo will succeed Mika Vehviläinen, who left the company, at the end of February 2013 to join the very same Cargotec as its CEO, from where Vauramo comes to join Finnair as its CEO.

Finnair sold the Norwegian shares Finnair has sold its entire holding of 1,649,862 shares, representing 4.69% of total shares, in Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian). The shares were sold for approximately 53 million euros, and Finnair’s capital gain for the transaction totalled some 34 million euros. Norwegian shares were transferred to Finnair in 2007 in connection with the sale of Finnair’s Swedish subsidiary FlyNordic to Norwegian. The transaction was then implemented as a share-swap. Now, Finnair’s comment to the timing of the selling was simply: ”It is not Finnair’s core business to possess the shares of other airlines.”

SAS enhances lounges As launching the new service classes SAS Go and SAS Plus, SAS also enhances the lounge service. The Helsinki T1 SAS-lounge is modified with more working opportunities and plug-in for charging the mobile device. “Clearly the lounges are more and more used for true work half an hour to one hour prior to the take-off.”, says Jukka Miettinen, VP Sales at SAS Finland. “At the same time, a sandwich, coffee or other refreshment is being consumed.” That is why the lounge access goes together with the SAS Plus service class, introduced in next June. Yet, SAS will also now offer lounge access, for an entrance fee of € 28,- in case the passenger is not booked in the SAS Plus class.

CWT’s Travel Stress Index The work related stress has an impact on the employee’s wellbeing, the quality of the work and hence the results of the employing company. By the UN Labour Organization ILO, the stress is even mentioned as a global epidemic, suffered by as much as one third of the global population. The Carlson Wagonlit Travel’s CWT Solution Group has launched the CWT Travel Stress Index to identify the hidden costs of business travel. According to the findings CWT indicates that traveler-focused policies taking into account the impact of trip-related stress, could help companies improve traveler wellbeing and at the same time improve corporate productivity by as much as 32 per cent. By creating policies that are centered on people, their needs and their reactions to different stress triggers, companies can help travelers focus on the fundamental reason for their trip: doing business. According to CWT Stress survey most stress is triggered by lost or delayed luggage , bad or lacking internet access, last minute departures for a business trip, economy class seating on long haul flights and delayed flights. Somewhat less stress is caused by uncomfortable departure and arrival hours, the poor quality and unsuitable location of the hotel, unhealthy meals, traveling during week-end and connecting flights instead of non-stop flights.

The Haikko Manor Hotel refurbished The 24 guest rooms and suites in the historic Haikko Manor hotel have been refurnished, for a nearly two million euro budget. At the same time. Haikko Manor is upgraded to a new level of service, introducing a new butler concept, by employing four butlers to welcome and attend to the guests in the 24 t rooms of the Manor Hotel. In addition to the manor house, Haikko consists of a conference hotel building with 200 guest rooms and a spa, at seafront just 50 Kms east from Helsinki in Porvoo. eero havia

Euroopan ilmatilan

rationalisointi viivästyy n Euroopan ilmatilan käytön rationalisoinnista, Single European Sky -ohjelmasta sovittiin alustavasti Euroopan komissiossa jo 2004, jolloin sitä koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin. Ilmatila jaettiin yhdeksään toimivaan ilmatilablokkiin (FAB) niin, että toimintaa rajoittavat kansalliset rajat eivät enää tarpeettomasti estäisi lentotoimintaa. JAAKKO BERGQVIST

J

ärjestelyllä pyritään parantamaan turvallisuutta, lisäämään kapasiteettia ja kustannustehokkuutta, tehostamaan kaluston käyttöastetta ja säästämään ympäristöä, kun turhat kiertolennot jäävät pois ja koneitten päästöt vähenevät. Järjestelyssä Suomi kuluu Norjan kanssa pohjoiseen Nefab-blokkiin.

Lukuisia hidasteita

n NORWEGIAN DUBLINIIN. Norwegian avasi 12. huhtikuuta uuden reitin Helsingistä Irlannin pääkaupunkiin Dubliniin. Reittiä lennetään kahdesti viikossa kesäaikataulukaudella 25.10. asti. Avauslennolla Irlantiin matkusti kahdeksan hengen opintomatkaryhmä Norwegian key-account manager Camilla Karlssonin johdolla. Ryhmä asettui valokuvaan Kilkennyssä. Vasemmalta Agneta Sandström-Lappalainen Matkahaukka, Sanna Eriksson Matkatoimisto Forte, Petra Mäntyjärvi OK-Matkat, Tina Mzoughi Travellink, Jussi Salonen Matkapojat, Riikka Karvonen OK-Matkat, Camilla Karlsson Norwegian Air Shuttle, Catherine Phelan Bord Fáilte Ireland, Helena Rinne Elämysmatkat ja Jaana Raunola Blue Sky Travel/Matkaseniorit.

18 Window Seat

Ohjelman toteuttaminen on kuitenkin ollut hidasta, kun kansalliset, tavallisesti valtion omistamat ilmailun navigointipalveluja tarjoavat yritykset (ANSP) ovat olleet hitaita liikkeissään. Ne ovat olleet haluttomia luopumaan omasta suvereenisyydestään. Yhtenä syynä ovat olleet uuteen järjestelmään kohdistuneet sosiaaliset ja poliittiset ennakkoluulot. Hidasteena ovat olleet myös sotilasilmailuun ja miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) liittyvät ongelmat.

Tavoitteet joulukuussa Single European Sky -ohjelman toteutukseen tuli jälleen viivytyksiä, kun SES-komitea tuki 8.3.2013 vesitettyä

toteuttamisohjelmaa. Jos komitean päätös pitää, on se jo toinen päätös hidastetusta toteuttamisaikataulusta, joka nyt koskisi viiteajankohtaa (reference period/RP) 2015-2019. Lopulliset RP 2:n tavoitteet märitellään joulukuussa. Pohjoismaatkin ovat olleet hitaita päätöksentekijöitä, Suomi niitten joukossa, todettiin seurantaryhmä PRB:n raportissa 2011.

Mittavia säästöjä Ilmailujärjestö IATAn pääjohtaja Tony Tyler moittikin heti komitean päätöstä. Hän kysyi suoraan miksi jäsenvaltiot eivät tue SES-järjestelmää, vaan omia valtio-omisteisia ANSP-yhtiöitään. Euroopan Komissionkin olisi syytä ymmärtää, että SES merkitsee huomattavia säästöjä kaikille. Eurooppa ei tarvitse 63 lennonjohtokeskusta, vaan sille riittäisi hyvin 40. Nykytilanteessa matkustajat, lentoyhtiöt ja Euroopan talous menettävät turhaan 5 mrd euroa vuodessa. Sekä ympäristö että matkustajat kaipaavat ilmailuun lisää tehokkuutta. n

May 2013 . 4


Pietari l Viipuri l Petroskoi l Valamo l Konevitsa l Aunus l Sortavala l Terijoki l Kuokkala l Ollila l Siestarjoki l Valkjärvi l Sakkola l Pyhäjärvi l Muolaa l Raivola Salmi l Suojärvi l Pitkäranta l Vitele l Tverin Karjala l Jokiristeilyt Venäjällä ym.

Tervetuloa Ruotsiin!

LYHYESTI n Huutava lapsi koneessa. Lasten kanssa matkustavia äitejä stressaa eniten se, että taaperot häiritsevät muita matkustajia, kertoo NewFly. comin tuore tutkimus. Sen sijaan huoli lapsen hyvinvoinnista matkan aikana ei nouse niinkään korkealle stressimittarissa. n

Lähdöt su 5.5–26.5. normaalihinta 1595:ikkunahytti +150:parvekehytti +300:-

Nyt

995:-

Lähdöt su 2.6–21.7. normaalihinta 1765:ikkunahytti +150:parvekehytti +300:-

Nyt

1195:1395:-

Lähdöt su 1.9–6.10. normaalihinta 1475:ikkunahytti +150:parvekehytti +300:-

Nyt

1195:-

Olemme Costa Cruises varustamon Suomen myyntiedustaja, saat risteilysi meiltä edullisesti.

Lähdöt su 13.10–27.10. normaalihinta 1475:ikkunahytti +150:parvekehytti +300:-

Nyt

1295:-

– mm. ARTISTIEN ESIINTYMISAIKATAULUT + INFO

EAT KESÄN UP HUIPPU ET TARJOUKS

Lähdöt su 28.7–25.8. normaalihinta 1895:ikkunahytti +150:parvekehytti +300:-

Nyt

n SUOMI WORKSHOP ITALIASSA. Suomen Italian suurlähettilään, Petri Tuomi-Nikulan residenssissä järjestettiin italialaisille matkanjärjestäjille Suomi-workshop. Tilaisuus on aiemmin järjestetty Milanossa, mutta siirrettiin nyt Roomaan, jotta myös Etelä-Italian matkanjärjestäjät saatiin mukaan. Suomesta oli mukana monia toimijoita esittelemässä Kesä-Suomen tarjontaa. Kuvassa vasemmalta Kari Halonen ToolBox, Anne Relander Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistosta, Mari Hongisto Markit Oy, Ralf Buchfink Viking Line ja Mikael Rissanen Lapland Safaris.

ZZZÀQVDVH www.traveltrends.se www.balticsea.com

Martin Ahlberg PDUWLQDKOEHUJ#ÀQVDVH +46 70 731 85 68

www.loistoristeilyt.fi

Asiakaspalvelu: Ma-pe 9-17 P. 09-341 3440

THE 10 TH OFFICIAL siellä missä aurinko paistaa!

TURKKIIN

I)

NK

AT

M 04 A ÄÄN!

ENN

24 A JO FRNAIKKOLIPULL EN

LIPUT 12 € menosta vastaa:

Waldo´s People DJ Jake KOBA PUHE Bikini Show Miss Finest 2013 osakilpailu IHY/Pardia Karaoke Elisa & Niina duo LIPUNMYYNTI: AIRPRO TRAVEL SERVICES 24H 0600 03360 (1,97€/min +ppm.) JUHLAISÄNTÄ, MAX 045 882 8788 THE CIRKUS OVELTA (www.thecircus.fi)

Toukokuu 2013 . 4

AM S (K

Alanya alk. Bodrum alk. Marmaris alk. Side alk.

. TAM 24.5 JONOT

U

FRAIKKOLIPULLA

1- MATTA SIS 2 . .5 NOTTA A

S (K

CU

CIR AT

LS

, HE

PI MP

I) INK

KESÄ 2013

AM N! 4 ÄÄ 0 21 ATTA SIS ,

PPI

C CIR

SI HEL

Haikon Kartano on uudistunut

n ”Historiallisen kartanorakennuksen kaikki 24 huonetta on uudistettu ja entisöity kahta miljoonaa euroa lähestyvällä budjetilla”, kertoo Vuoristo-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Vuoristo. Remontin yhteydessä huonemäärä väheni kahdella, kun pienimmät huoneet yhdistettiin ja kartano sai uutta tekniikkaa, mm. uuden hissin. Samalla kartanohotellin palvelu nostettiin uudelle tasolle, kun Haikko rekrytoi ensimmäiset butlerinsa. ”Butlerin tehtävänä on saada vieras tuntemaan itsensä sydämellisesti tervetulleeksi ja huolehtia kartanovieraan kaikkinaisesta hyvinvoinnista, erityisesti ylellisellä Kartano-aamiaisella”, sanoo Hotelli Haikon Kartanoa pyörittävän Vuoristo-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Mähönen. Hänen mukaansa Haikko on kolmen kkirjaimen hotellikokonaisuus: kartano-, kylpylä- ja kongressihotelli Porvoossa Suomen lahden rannalla 50 km Helsingistä. Kuvassa hotelli Haikon Kartanon puolisonsa kanssa perustanut Satu Tiivola ja nyt toteutetun uudistuksen suunnitellut sisustusarkkitehti Kirsti Kaspi. Taustalla johtaja Juha Mähönen, joka on aiemmin työskennellyt Baltian maissa, missä hän toimi yhdeksän vuotta Reval Hotels ja Radisson Blu -ketjujen palveluksessa maa- ja aluejohtajana ennen siirtymistään Haikon Kartanoon 2012. n

459€ 499€ 469€ 489€

Esimerkeissä kauden edullisin lähtö, 1vko/hlö, 2h-huone. Kohteina myös:

Antalya, Kemer ja Belek.

SYKSYN SUORAT:

TUNISIAAN

SYKSY-TALVI 2013-14 Sousse alk. 439€ Monastir alk. 469€ Hammamet alk. 529€

Joensuusta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Oulusta ja Vaasasta:

Alanya, Antalya, Belek, Kemer, Side.

Oulusta myös Bodrum sekä Tunisia!

Esimerkeissä kauden edullisin lähtö, 1vko/hlö, 2h-huone.

ILMAN PALVELUMAKSUA 24H

Puhelinmyynti: 0207 850 850 ma-pe 8:30-22, la-su 10-19

Lankapuhelimesta: 8,28 snt/puh. + 7 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh. + 17 snt/min, myös jonotus.

detur.fi PARHAAT TARJOUKSET NETISTÄ!

www.matkaviikko.fi Ammattilaisten online-uutispalvelu Ikkunapaikka

19


www.ikkunapaikka.fi Ikkunapaikka

Window Seat

MATKAILUALAN AMMATTILEHTI • FINNISH TRAVEL TRADE JOURNAL • FACKTIDNING FÖR RESEBRANSCHEN I FINLAND Ikkunapaikka on Suomen johtava matkailualan ammattilehti, joka seuraa, analysoi ja ennakoi alan tapahtumien kulkua Suomessa ja ulkomailla. Ikkunapaikka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Se on tilattu Suomen jokaiseen matkatoimistoon (SMAL:n jäsenyritykset). Tilaa Ikkunapaikka, niin tiedät mitä alalla tapahtuu. Vuosikerran hinta on 59 € määräaikainen yritystilaus 54 € jatkuva yritystilaus 19 € virkailijatilaus 13 € opiskelija- ja eläkeläistilaus Hinnat sisältävät alv 10%. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja/tai kuvien säilyttämisestä ja/tai palauttamisesta.

Ikkunapaikka on Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL), Pacific Asia Travel Associationin (PATA) ja Discover American Suomen osastojen toimialajäsen. ISSN 0786-7867 Painos 5 000 kpl Levikkijakauma Matkatoimistovirkailijat 64 % Liikenneyhtiöt 11 % Yritysten matkavastaavat 9% Matkatoimistojohto 7 % Majoituselinkeino 4 % Matkailutoimittajat/lehdistö 3 % Kunnalliset matkailuelimet 2  %.

Toimitus ja markkinointi Päätoimittaja, kustantaja Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D 00280 Helsinki Puhelin (09) 622 2500 Neuvonantaja, kustantaja Martti Savojärvi Lohitie 15 A 02170 Espoo Puhelin 050 592 2981 martti.savojarvi@ikkunapaikka.fi Julkaisija Travision Oy Helsinki

Vakituiset avustajat Jaakko Bergqvist Eero Havia Esa Aalto Juhani Paavonsalo Ulkoasu Julle Oy Graafinen suunnittelutoimisto Tallberginkatu 1 C 111 00180 Helsinki Art Directors Juhani Järvinen Puhelin 0400 463 497 julle@julle.fi Veera Honkala Puhelin 0500 463 497 veera@julle.fi Kirjapaino PunaMusta

Window Seat is the leading travel trade journal for the travel professionals in Finland. Its aim is to monitor and analyze the develop-ment of the travel market in Finland and abroad. Window Seat is published eight times a year and its subscribers include a.o. all Finnish AFTAtravel agencies. Subscription fee is EUR 63 outside of Finland. The magazine will not hold itself responsible for the safekeeping and/or return of articles and/ or photographs sent without an order for publication.

Window Seat is an associated member of the Association of Finnish Travel Agents (AFTA), Finland Chapter of Pacific Asia Travel Association (PATA) and Discover America Finland. ISSN 0786-7867 Circulation 5,000 copies Readers Travel agency personnel 64 % Airlines etc. 11% Company travel managers 9 % Travel agency management 7 % Hotel business 4% Travel editors and press 3 %

Municipal tourist organisations 2%. Editorial & Marketing Editor-in-chief, Publisher Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D FIN-00280 Helsinki Phone +358 9 622 2500 Senior Advisor, Publisher Martti Savojärvi Lohitie 15 A FIN-02170 Espoo Phone +358 50 592 2981 martti.savojarvi@ikkunapaikka.fi Publisher Travision Oy Helsinki

Contributing Editors Jaakko Bergqvist Eero Havia Esa Aalto Juhani Paavonsalo Layout Julle Oy Graafinen suunnittelutoimisto Tallberginkatu 1 C 111 00180 Helsinki Art Directors Juhani Järvinen Phone +358 400 463 497 julle@julle.fi Veera Honkala Phone +358 500 463 497 veera@julle.fi Printing house PunaMusta

2013-4 Ikkunapaikka-Window Seat May 2013  

Ikkunapaikka May 2013

Advertisement