Page 1

Ikkunapaikka 3 • 2013 Huhtikuu/April

Window Seat

25.vuosikerta/25th year

MATKAILUALAN AMMATTILEHTI • FINNISH TRAVEL TRADE JOURNAL • FACKTIDNING FÖR RESEBRANSCHEN I FINLAND

;ŔȒȲɪȭɆȚƔDŽŔȚȚǿȭ ‚¯ɣŁŔƫƫƔDŽŔDŽȭªɆȲǒDŽɛɆǒƧȒªɆȚǭªƧŔȲȲƔȭ ªȚƔªƧƧªªƫƫŔȚƔĻȭƥǒƫƫªȭŔƔȭǒƫŔȭǒƻªªȭ ɣȒƔȲɣȚȚǒǭƔƻɆȚȲªȭƧªDŽȚȚªƻƻŔǷ NǒƻƔȚȚƔǒƫƫƔDŽŔDŽȭªɆȲǒDŽɛɆǒƧȒªɆȚȲɆǒȲŔǷ ˜ªȒªɆƧȚŔȲȭƻªȲƧªȲǒƔƻƔȚȲǒDŽȭƧªɆȲȲªǷ


UUSI M/S VIKING GRACE ELÄMYS HERÄÄ HENKIIN

VARAA OMA ELÄMYKSESI OSOITTEESTA VIKINGLINE.FI 2 Window Seat

April 2013 . 3


Ikkunapaikka 3 • 2013 Huhtikuu/April

Window Seat

25.vuosikerta/25th year

MATKAILUALAN AMMATTILEHTI • FINNISH TRAVEL TRADE JOURNAL • FACKTIDNING FÖR RESEBRANSCHEN I FINLAND

Amadeus 25 vuotta

Kuva: Finnairin kuvapankista

Suomessa

Lentoyhtiöiden vastuu sekä laajenee että kapenee

s. 17.

Albatros Suomen

EU suunnittelee muutoksia

markkinoille s. 6.

lentomatkustajien oikeuksiin MegaHelsingistä

lentoasema s. 18

Lentomatkustaminen ei aina ole yhtä hymyä. Ongelmatilanteissa matkustajia suojaavat EU:n määrittelemät oikeudet.

n Euroopan unionissa on suunnitteilla uudistuksia lentomatkustajien oikeuksiin. EU:n komission tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkeyttää monin paikoin tulkinnanvaraisia sääntöjä. Uusi asetus on vielä jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin hyväksyntää vailla. Sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alkupuolella. ESA AALTO

K

ahdeksan vuotta voimassa ollut, myös ylivarausasetuksena tunnettu EU261asetus on usein toteutunut vain paperilla. Lentoyhtiöitä on jatkuvasti syytetty vastuun välttelemisestä myöhästymis- ja peruutustapauksissa. Matkustajat ovat kokeneet vaikeaksi saada heille kuuluvia oikeuksia, joita on jouduttu hakemaan jopa tuomioistuinten kautta. Usein pitkiksi venyneissä oikeudenkäynneissä on taitettu peistä näiden varsin epämääräisiksi todettujen sääntöjen tulkitsemisesta. EU-alueella tehtyjen tutkimusten mukaan lennon myöhästymisen tai peruutuksen takia kolmelle neljästä matkustajasta oli tarjottu uudelleenreititystä. Vain joka toiselle oli tarjottu aterioita tai majoitusta. Vielä harvempi oli saanut rahallista korvausta, vaikka olisi ollut siihen oikeutettu. EU:n liikennekomissaari Siim Kallaksen mukaan on tärkeää että matkustajien oikeudet toteutuvat myös käytännössä, eivätkä vain paperilla. ”Meidän kaikkien tulee luottaa siihen, että sääntöjä noudatetaan, jos jotain menee pieleen”. Lentoyhtiöt ovat puolestaan vaatineet muutoksia asetukseen erityisesti huhtikuussa 2010 tapahtuneen Eyjafjallajökull –tulivuoren purkauksen jälkeen. Niiden oli tuolloin vastattava miljoonien jumiin jääneiden matkustajien huolenpidosta, kun lennot Euroopassa oli keskeytetty lähes viikon ajaksi. Tapahtuneesta lankesi lentoyhtiöiden maksettavaksi yli miljardin euron lasku.

Nimen saa korjata, paluulipun saa käyttää Uudistukset puuttuvat joihinkin lentoyhtiöiden nykyisiin käytäntöihin. Lentoyhtiöt eivät enää saisi veloittaa matkustajalta maksua lentovaraukseen väärin kirjoitetun nimen korjauksesta. Meno-paluu-lipun paluuosan voisi myös käyttää, vaikka menolippua ei olisi käytetty. Uusi asetus edellyttää, että lentoyhtiön on annettava matkustajille tieto lennon peruuntumisen syystä 30 minuutin sisällä aikataulunmukaisesta lähtöajasta. Niiden on myös ilmoitettava matkustajan tekemän valituksen vastaanottamisesta viikon sisällä. Vastaus reklamaatioon olisi annettava kahden kuukauden kuluessa. Myös koneessa lähtöä odottavien matkustajien oikeudet paranisivat. Jos kone seisoo kentällä vähintään tunnin ajan, tulee lentoyhtiön tarjoilla vettä, käynnistää ilmastointi tai lämmitys ja antaa mahdollisuus käyttää lentokoneen käymälöitä. Viiden tunnin koneessa odotuksen jälkeen matkustajilla on tarjoiltava ruokaa ja juomaa. Heillä on tuolloin myös oikeus poistua koneesta ja saada hyvitys lentolipustaan. Yli 12 tunnin myöhästymisessä lentoyhtiön olisi tarjottava mahdollisuutta uudelleenreititykseen toisella lentoyhtiöllä tai liikennevälineellä.

Jatkuu sivulla 4.

Huhtikuu 2013 . 3

Uudet direktiivit nostavat matkojen hintoja

Kilpavarustelua Kaakkois-Aasiassa

Kesän risteilyvieraat Open Skies tuo vapaan

murtajien maksumiehinä kilpailun vuonna 2015 n Laivojen savukaasupäästöjen rajat tiukkenevat rikkidirektiivin myötä vuonna 2015. Varustamojen on siirtyminen joko matalarikkiseen dieselpolttoaineiseen tai asennettava kalliit rikkipesurit laivoihin. Uudisrakennuksille voidaan harkita innovatiivisempia ratkaisuita, esimerkiksi nesteytettyä maakaasua LNG:tä, kuten Viking Linen uudessa Grace –aluksessa. EERO HAVIA arustamoille ja sitä kautta vienti- ja tuontikaupalle sekä myös laivamatkustajille on tiedossa lisää kustannuksia. Ympäristön kannalta on myönteinen päätös vaatia rikkipäästöjen laskemista 0,1 prosenttiin puhtaamman hengitysilman takaamiseksi laivaliikenteen vaikutusalueella. Satamat kun ovat usein sijoitettu lähelle kaupunkien keskustoja.

V

Teknisiä uudistuksia Elinkeinoelämä on lähinnä vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi vaatinut toimenpiteitä rikkidirektiivin seurausten kompensoimiseksi. Uudet päästörajat edellyttävät hintavia teknisiä uudistuksia tai kokonaan uusia aluksia ja joissakin tapauksissa puhtaampaa ja kalliimpaa polttoainetta. ”Raskaalla polttoöljyllä kulkevan aluksen rikkipesuri on jopa 5 miljoonan euron investointi”, sanoo Helsingin sataman toimitusjohtaja, DI Kimmo Mäki. Dieseliin siirtymällä voidaan välttää tämä investointi, mutta jatkossa maksetaan tuntuvasti kohonneet polttoainekulut. Päätös yksittäisen aluksen kohdalla on varmasti myös sen elinkaarikysymys.

n Kymmenen Kaakkois-Aasian maata on muodostamassa yhteistä talousaluetta. Ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden toteuttamisessa konkreettisena askeleena on myös lentoliikenteen avaaminen vapaalle kilpailulle. Käynnissä onkin valmistautuminen vuonna 2015 tapahtuvaan markkinoiden avautumiseen, jonka uskotaan lisäävän lentomatkustusta, reittivaihtoehtoja ja vuorotiheyttä. Kilpailu luo lisää paineita lentoyhtiöille kustannusten karsimiseen ja matkustustuotteen parantamiseen. Rajussa kilpailussa vaarana on pienten tekijöiden häviäminen markkinoilta. ESA AALTO

V Helsingin sataman toimitusjohtaja, DI Kimmo Mäki.

Helsingin satamalla on meneillään tänä vuonna valmistuva selvitys tulevaisuuden LNG-vaihtoehdosta. Satamajohtaja Mäki sanoo, että LNG:n tankkausmahdollisuus Helsingissä järjestyy, kunhan kysyntää löytyy. Viking Linen uranuurtaja Grace, Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan, on jo kokenut kipuilua polttoainetoimituksissa. Hallitus lupasi maaliskuisen kehysriihen tiedotuksessa jopa 100 miljoona euron investoinnit maamme LNG-infrastruktuuriin. Ala seuraa mielenkiinnolla, miten ja missä ne pannaan täytäntöön.

Jatkuu sivulla 4.

iimeisetkin rippeet lentomarkkinoiden sääntelystä kymmenen ASEAN-maan alueella on tarkoitus poistaa vuonna 2015. Valtiot eivät enää voi tehdä kahdenkeskisiä sopimuksia esimerkiksi jonkin lentoreitin antamisesta vain tietyn lentoyhtiön hoidettavaksi, vaan mikä tahansa yhtiö pääsee koittamaan siipiään millä tahansa reitillä. Tämän uskotaan hyödyttävän kuluttajia lisääntyneenä kohde- ja reittivalikoimana. Markkinoiden avautumisesta on myös kansantaloudellista hyötyä, sillä liberalisointi avaa uusia mahdollisuuksia, luo uusia työpaikkoja ja vaikuttaa myönteisesti alueen talouskehitykseen.

Pienten yhtiöiden kamppailu Kaikki ASEAN-maiden lentoyhtiöt pääsevät jatkossa kilpailemaan samoista matkustajista. Asiakkaat odottavat niiltä kohtuullisia lentohintoja, parempaa palvelutasoa ja tiheämpiä vuorovälejä. Lentoyhtiöiden on pystyttävä vastaamaan näihin odotuksiin. Avainsanoina ovat kustannussäästöt ja toiminnan

tehokkuuden lisääminen. Monet lentoyhtiöt ottavat jo askelia tähän suuntaan, leikaten kustannuksia, kehittäen tuotteitaan ja uusimalla kalustoaan pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa. Kilpailun esteiden poistaminen voi myös vaikuttaa kielteisesti erityisesti pienempien lentoyhtiöiden asemaan. Suurten yhtiöiden ja ulkomaisten kilpailijoiden raju taisto markkinaosuuksista voi lopulta johtaa pienempien toimijoiden häviämiseen markkinoilta. Sekä viranomaisten että lentoyhtiöiden on tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota lentoturvallisuuteen, terveellä pohjalla olevaan hinnoitteluun ja reilun kilpailun toteutumiseen. Monin paikoin tarvitaan myös huomattavia investointeja paikallisen infrastruktuurin kehittämiseen, kuten lentoasemien laajentamiseen ja kunnollisten joukkoliikenneyhteyksien luomiseen kasvavan lentoliikenteen tarpeisiin.

Jatkuu sivulla 13.

Ikkunapaikka

3


Pohjois-Euroopan johtava matkailualan tapahtuma

16.–19.1.2014

Helsingin Messukeskuksessa

Matkailuvuosi alkaa Matkamessuilta! Olethan jo varmistanut osallistumisesi? Näytteilleasettajien sijoittelu on täydessä vauhdissa. Varaa paikkasi pian ja tule mukaan menestymään! Lue lisää ja ilmoittaudu näytteilleasettajaksi:

www.matkamessut.fi

Lisätiedot:

myyntipäällikkö Lumia Ankkuri puh. 050 387 0023 lumia.ankkuri@finnexpo.fi

Toimeksiantaja:

Jatkoa sivulta 3.

Jatkoa sivulta 3.

Lentoyhtiöiden vastuu sekä laajenee että kapenee

Uudet direktiivit nostavat laivamatkojen hintoja

Poikkeukselliset syyt vapauttavat korvausvastuusta Lentoyhtiön ei uudenkaan asetusehdotuksen mukaan tarvitse maksaa korvauksia myöhästymisistä tai peruutuksista, jotka johtuvat ”poikkeuksellisista olosuhteista”. Termi ”poikkeukselliset olosuhteet” on hyvin tärkeä, sillä lentoyhtiöt voivat vapautua korvauksen maksamisesta matkustajille tietyissä olosuhteissa. Kyseistä termiä ei ole kuitenkaan selvästi määritelty nykyisessä asetuksessa. Nyt selkiytetään sitä, millaisia olosuhteita voidaan pitää poikkeuksellisina. Komission ehdotuksessa ne ovat olosuhteita, jotka eivät liity lentoyhtiön toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole tämän hallittavissa. Esimerkkeinä mainitaan luonnonmullistukset ja lennonjohtajien lakot. Sen sijaan poikkeuksellisina olosuhteina ei pidetä esimerkiksi lentokoneen rutiinihuollon yhteydessä havaittuja teknisiä ongelmia. Lentoyhtiöillä säilyisi näissäkin tapauksissa huolenpitovelvollisuus matkustajia kohtaan. Niiden tulisi edelleen esimerkiksi tarjota kohteeseen jääneille matkustajille hotellimajoitus. Muutoksen tultua voimaan lentoyhtiön vastuulla olisi kustantaa kuitenkin vain korkeintaan kolme hotelliyötä.

Korvaus vasta viiden tunnin myöhästymisestä Toinen myönnytys lentoyhtiöille on, että niiden tulisi maksaa korvauksia vasta vähintään viiden tunnin myöhästymisestä. Nykyisin rajana alle 3 500 km:n lennoilla on kolme tuntia. Keskipitkillä, 3 500-6 000 kilometrin lennoilla myöhästymisen alaraja olisi 9 tuntia, ja tätä pitemmillä lennoilla 12 tuntia. Nykyisessä järjestelmässä matkustajan oikeus korvauksiin jo kolmen tunnin jälkeen on tehnyt lentoyhtiölle kannattavammaksi yksinkertaisesti peruuttaa lento ja säästää näin miehistö- ja polttoainekuluissa sekä lentokenttämaksuissa. Antamalla lentoyhtiöille kaksi tuntia lisäaikaa löytää vaihtoehtoinen lentokone tai korjata koneessa havaittu tekninen vika EU uskoo, että uudistus hyödyttää matkustajia peruutusten vähenemisen myötä.

myyntipäällikkö Rea Sandström puh. 050 382 6469 rea.sandstrom@finnexpo.fi

Mediakumppani:

Matka 2014 partnerimaa:

Palmumatkat

Arktiset väylämaksut IATA arvostelee esitystä Lentoyhtiöiden yhteistyöjärjestö IATA kritisoi komission ehdotusta sanoen sen koituvan, joistakin myönteisistä piirteistä huolimatta, sekä matkustajien että lentoyhtiöiden tappioksi. IATA nostaa esiin muun muassa jatkolentoyhteydet. Jatkolennolta myöhästymistapauksissa korvaukset maksaisi esityksen mukaan kokonaan ensimmäistä lentoa operoiva yhtiö. Tämä vaikeuttaisi erityisesti Euroopassa alueellisten, syöttöliikennettä hoitavien lentoyhtiöiden asemaa. Vaikka lennolla olisi vain muutama jatkomatkustaja, jatkolennolta myöhästymisen aiheuttama taloudellinen rasitus voisi olla yhtiölle suurempi kuin koko lennosta saatava tuotto. Vaarana on, että lentoyhtiöt keskittyisivät yhä enemmän point-to-point -liikenteeseen eivätkä enää tarjoaisi jatkoyhteysmahdollisuuksia. Toisena esimerkkinä IATA mainitsee uudelleenreitityksen toisella yhtiöllä tai liikennemuodolla, jos myöhästyminen on yli 12 tuntia, ilman hintakattoa tai matkustusluokkarajoitusta. ”Lentoyhtiöt tekevät kaikkensa saadakseen matkustajat määränpäähänsä. Uudelleenreitityksen kustannusten tulisi kuitenkin olla suhteessa lipusta maksettuun hintaan. Jos Bic-kynäsi ei toimi, et voi olettaa saavasi Mont Blancia hyvitykseksi”, vertasi IATA:n pääjohtaja Tony Tyler. n

LYHYESTI n Halong Bay on nyt valkoinen. Vietnamin Halong Bayn alueella seilaavat turistiveneet ovat nyt kaikki väriltään valkoisia. Viime vuonna voimaan tullut, paikallisilta veneenomistajilta kovaa kritiikkiä saanut määräys sallii tosin perinteisten lohikäärmeveneiden maalaamisen perinteisiin väreihin. Uusi määräys helpottaa turistien venekuljetuksiin käytettävän kaluston valvontaa tässä suositussa matkailukohteessa. Vietnamin pohjoisosassa sijaitseva Halong Bay on UNESCOn maailmanperintökohde.

Toinen laivaliikenteen kustannuserä ovat väylämaksut, jota on peritty varustamoilta laivaväylien infrastruktuurin ylläpitämiseksi. Suuri osa väylien ylläpitokustannuksista on talvista jäänmurtoa, jossa tarve ja myös kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä pohjoisemmasta satamasta on kysymys. Väylämaksujen järjestelmässä yhtenä tekijänä on alusten jääluokitus. Väylämaksujen järjestelmää pidetään vaikeaselkoisena ja osin myös epäoikeudenmukaisena, sillä varustamo voi joutua maksajaksi palveluista, joita se ei ikinä tarvitse eikä käytä. Jäänmurron maksumiehiksi joutuvat myös ne ensi kesän 284 valtameriristeilijää, jotka satamajohtaja Mäen mukaan ovat varanneet laituripaikan Helsingistä. Alukset tuovat pääkaupunkiseudulle jopa 400 000 risteilymatkustajaa. Kasvua edellisvuoteen on kymmenisen prosenttia. Väylämaksut kohtelevat juuri suuria risteilijöitä ehkä kaikkein epäoikeudenmukaisimmin. Niiden purjehduskausi on pääsääntöisesti toukokuulta lokakuulle, siis Suomessakin jäätön vuodenaika. Aluksissa ei ole jäävahvistuksia, koska ne on suunniteltu lämpimille vesille, usein Välimerelle tai Karibialle. Kun vähänkin etelämpänä po. väylämaksuja ei peritä, saattavat meidän väylämaksumme ’tappaa tämän lehmän, sen sijaan, että sitä lypsettäisiin’.

Suuria summia ”Matkailutulojen aikaansaamasta BKT- ja työllisyysvaikutuksesta 8 % tulee risteilymatkustajilta. Helsingin sataman kautta kulkeneet ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuonna 2011 yhteensä 320 miljoonaa euroa. Helsingin sataman kautta kulkeneet toivat Suomeen 234 euroa per henkilö. Lisäksi risteilymatkustajat, laivojen miehistö mukaan luettuna, toivat Suomeen 28 miljoonaa euroa eli Helsingin sataman kautta tuli yhteensä 348 miljoonaa euroa.”, sanoo satamajohtaja Kimmo Mäki. Hän sanoo, että Helsinki on

4 Window Seat

keskeytti

Helsingin sataman kautta kulki viime vuonna 10,6 miljoonaa matkustajaa.

osa Suomenlahden matkailullista vetovoimaa Pietarin ja Tallinnan ja Itämeren kaupunkien lisäksi. ”Mutta Helsingin satama kilpailee paitsi Pietarin ja Tallinnan, jopa Välimeren maiden kanssa valtameriristeilijöiden liikkeistä ja reittisuunnitelmista.” Tavaraliikenteen logistiikkakustannusten helpotukseksi vaatima väylämaksujen poistaminen toisi oikeudenmukaisuutta myös matkustajaliikenteeseen. Se voisi osaltaan auttaa säilyttämään kilpailukyvyn ja turvaamaan jopa risteilyalusvierailuiden määrän kasvun. Rikkidirektiivin kustannukset väylämaksuilla lisättynä saattavat karkottaa ison osan näistä vierailuista vuoden 2015 jälkeen.

Yli 10 miljoonaa matkustajaa Helsingin satama on maamme merkittävin yleissatama. Helsingin satama kautta kulki viime vuonna 10,6 miljoonaa matkustajaa, joista 7,5 miljoonaa Tallinnan ja 2,4 miljoonaa Ruotsin liikenteessä. Suuruusluokkana volyymi ei jää paljon jälkeen Helsingin lentoaseman 14,8 miljoonan matkustajamäärästä. Helsingin kantakaupungin alueen Etelä- ja Länsisatama palvelevat eniten matkustajaliikennettä ja vain noin 10 % toiminnasta on tavaraliikennettä. Sen sijaan Vuosaaren satamasta on hioutunut toimintansa aikana tavaraliikenteen ydinsatama. Sen toiminnasta 75 % on tavaraliikennettä, mutta myös Itämeren pitkät lauttalinjat Saksaan ja Puolaan myös ovat siirtyneet sinne. n

Risteilyliikenteen aluskäynnit ja matkustajat.

n Palmu Matkatoimisto on keskeyttänyt toimintansa ja peruuttanut suunnitellut lentonsa Mallorcalle ja Ibizalle. Yhtiön verkkosivuilla olevan lyhyen tiedotteen mukaan toiminta keskeytyi yhtiön tuotteiden ja palvelujen vähäisen kysynnän vuoksi. Toimitusjohtaja Antonio Ferragutin mukaan kaikki Palmumatkojen varauksia koskevat maksut palautetaan asiakkaille. Lisätietoja yhtiön toiminnan jatkosta luvataan lähitulevaisuudessa. Vasta viime syksynä Suomessa toimintansa aloittaneen Palmumatkojen taustalla on mallorcalainen hotelliyhtiö Pabisa. n

VisitFinland.com -sivusto palkittiin

n Tänä vuonna 40 vuotta täyttäneen MEK:n verkkopalvelu VisitFinland.com voitti Grand One –kilpailussa kaksi palkintoa. Matkailun edistämiskeskuksen viime keväänä uudistettuVisitFinland.com -sivusto voitti Paras design –sarjan ja sai kunniamaininnan eli 2. palkinnon sarjassa Paras kuluttajapalvelu. Sivusto oli vastaus MEKin uuteen strategiaan, jossa verkko on kaiken markkinoinnin keskiössä. Sivuston kävijämäärä on kasvanut tasaisesti, tavoittaen tällä hetkellä joka kuukausi lähes 200 000 eri kävijää eri puolilta maailmaa. Grand One on Suomen merkittävin digitaalisen markkinointiviestinnän töille tarkoitettu kilpailu. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1997 alkaen. Kilpailusta vastaa RE: Media Oy yhteistyössä Markkinointi & Mainonta –lehden kanssa. n

April 2013 . 3


pääkirjoitus

huhtikuu 2013

Liikelennot ja miljonäärit Suomessa yksityiskoneilla tehtävät liikelennot eivät koskaan ole saavuttaneet samanlaista suosiota kuin USA:ssa, jossa liikkuminen omalla lentokoneella on liikemaailmassa suhteellisen arkipäiväistä. Liikelentojen vähäiseen suosioon on monta syytä, ei vähiten se, että suomalaisessa kateuskulttuurissa harva haluaa leimautua kerskailijaksi. Liikelento ei kuitenkaan välttämättä ole kerskakulutusta. Se on kiireiselle matkustajalle usein ainoa mahdollisuus ja pienryhmälle jopa edullinen, jos matkan ajankohta tai kohde on reittilennoilla hankala. Silti iltapäivälehdet mieluusti revittelevät huippupoliitikkojen käyttämillä kalliilla liikelennoilla. Suomalaisen liike-elämän kerman liikelentokäyttö on sitä vastoin tarkoin varjeltu salaisuus. Liikelentojen varaaminen ei koskaan ole ollut liikematkatoimistoille merkittävä liiketoiminta-alue, vaan varaukset tehdään suoraan liikelentoyhtiöihin. Liikelentojen käyttäjät ovat usein miljonäärejä. Toisista puhutaan avoimesti, kuten konepajallaan rikastuneesta Jorma Lillbackasta, toisista vain kuiskitaan, kuten Nokian johdosta. Suomalaisten liikelentojen ylivoimaisesti suurin käyttäjäryhmä on kuitenkin venäläiset miljonäärit, jotka turvallisuussyistä mielellään käyttävät Suomesta käsin lähteviä lentokoneita. Kolikon toinen puoli on liikelentoyhtiöt. Niissäkin miljonääreillä on sormensa pelissä. Suomen suurin liikelentoyhtiö on Wihuri-konserniin kuuluva Jetflite Oy, joka noin 25 miljoonan euron liikevaihdolla vuodesta toiseen tekee 2,5-5 miljoonaa euroa tappiota. Jetflite on Suomen valtionjohdon yleensä käyttämä liikelentoyhtiö. Väitetään, että yhtiön toiminta jatkuu vain sen takia, että yhtiön pääomistaja Antti AarnioWihuri niin haluaa. Liikelentoihin time sharing –periaatteen tuonut NetJets on jo vuosia pyrkinyt Suomen markkinoille, mutta ei ole täällä saanut kovinkaan vankkaa jalansijaa. Sama koskee muitakin kansainvälisiä liikelentoyhtiöitä. Suomen etäinen sijainti, pitkät välimatkat ja vähäinen kysyntä eivät tänne houkuttele. Jetflitea pienemmät suomalaiset liikelentoyhtiöt, kuten Scanwings tai Hendell Aviation ovat markkinajohtajaan verrattuna hyvin pieniä yhtiöitä. Nyt alalle on uutena tullut Aii Wild, joka kuuluu Aii Corporationiin. Sen takaa löytyy mm. IT-miljonääri Pekka Viljakainen sukulaisineen. Aii:n käyttämä lentokone Pilatus PC-12 on joko sama tai samanlainen kuin Hendell Aviationin käyttämä. Konetyyppi on sikäli mielenkiintoinen, että puolustusvoimat käyttää samaa tyyppiä. Pitkän hiljaisen vaiheen jälkeen liikelentoalalla siis jälleen tapahtuu. Alan yrittäjille on syytä toivottaa entistä parempaa menestystä ilman miljonäärileiman rasitetta.

Spreewaldin ruuhia kuljetetaan kuin Venetsian gondoleita - yhdellä melalla.

UNESCOn maailmanperintökohteet

Spreewald ja Potsdam ovat retkimatkan päässä Berliinistä n Päivä, pari pidennystä Berliini-kaupunkilomaan mahdollistaa ainutlaatuisen luontokokemuksen Spreewaldin biosfäärialueella tai upean linnaelämyksen Brandenburgin osavaltion pääkaupungissa Potsdamissa. LEENA LAHDENPERÄ, SAKSA

V

ain tunnin junamatkan päässä Berliinistä sijaitseva Spreewald on Euroopan kauneimpia luonnonsuojelualueita ja jo vuodesta 1991 UNESCOn maailmanperintökohde. Se muodostuu runsaskasvustoisesta suljetusta kanavaverkostosta, jossa moottoriliikenne on lähes kokonaan kielletty. Osa alueesta on yhä koskematonta luontoa jääkauden jäljiltä. Vuosisatojen ajan ainoat kulkureitit olivat vesiväyliä, niitä riittää peräti 970 km.

Ruuhella kanavalle Lübbenau on alueen keskus ja mm. sieltä voi lähteä opastetulle kanavaretkelle tasapohjaisella ruuhella. Venettä ohjataan yhdellä melalla, veneen perässä seisten. Retken taukopaikka on Lehden kylä, jossa ehdottomasti kannattaa nauttia seudun erikoisuuksia, hapankurkkua ja piparjuurta pyyntituoreen kalan kanssa. Kanavien varsilla on useita kurkkujen myyntipisteitä Spreewaldin maustekurkut ovat ympäri Saksaa hittituote. Vesireittien varrella olevilla pienillä saarilla näkee idyllistä alku-

peräisasutusta. Alueen alkuperäinen väestö olivat slaavilaissyntyiset sorbit, joita Spreewaldissa elää edelleen. Sorbin kieltäkin puhutaan yhä ja sitä voi opiskella Cottbusin yliopistossa. Mielenkiintoista tietoa sorbien kulttuurista ja elintavoista saa Lehden kylän kotiseutumuseosta, myös englannin kielellä.  

Venäläissiirtokunta

Junalla perille

Osa maailmanperintökohdealuetta on Alexandrowka, entinen venäläinen siirtokunta, joka sai alkunsa, kun Venäjän tsaari Alexander lahjoitti ystävälleen Frederik III Wilhelmille 62-henkisen sotilaskuoron ja näille tarvittiin asunnot. Näyttävät venäläistyyliset talot, joissa nykyisin on museo ja kahviloita, ovat kuriositeetti Potsdamissa. Niin myös ainutlaatuinen Hollantilaiskortteli, jonka Frederik Suuri rakennutti houkutellakseen Potsdamiin hollantilaisia rakennusmiehiä, joita kipeästi tarvittiin. Nyt rakennuksissa on kahviloita, ravintoloita, pikku puoteja ja rento omanlaisensa tunnelma.

Potsdamin kaupunki vaurioitui pahoin liittoutuneiden ilmahyökkäyksessä toisessa maailmansodassa. Potsdamin konferenssissa, Cecilienhofin linnassa, elokuussa 1945 Stalin, Churchill ja Truman sopivat mm. Saksan jakamisesta. Berliinistä Potsdamiin on vain kolmisenkymmentä kilometriä. Sitä pidetään melkein Berliinin esikaupunkialueena, johon pääsee kätevästi S-Bahn-junalla ja kesäaikaan myös Havel-jokea pitkin laivalla. n  

Potsdamin linnat ja puistot Potsdamin linnojen ja niitä ympäröivien puutarhojen ketju on Saksan suurin kulttuurimaisemakokonaisuus - 500 hehtaaria puistoalueita ja 150 rakennusta - joka on nimetty UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Linnoista tunnetuin on kesäpalatsi Sanssouci. Myös mm. Cecilienhof, Babelsberg, Orangerischloss, Charlottenhof kuuluvat alueen upeisiin rakennuksiin. Valtava Neues Palais rakennettiin vain edustustarkoituksiin. Se jäi viimeiseksi  merkittäväksi  Preussin kuningashuoneen rakennuttamaksi barokkilinnaksi. 

Sanssoucin kuninkaallinen kesäpalatsi rakennettiin 1700-luvun puolivälissä. Se on suuren puistonsa ansiosta suosittu käyntikohde etenkin kesäisin.

VITOSEN VIERAANA: Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Ville Haapasaari, Finavia Oyj

Helsinki-Vantaa etsii ainutlaatuisuutta

H

einäkuussa 2012 olin juuri aloittanut Finavian palveluksessa, kun tehtäväkseni tuli taidegallerian avaaminen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Varustamoalalta tulleelle ihmiselle oli ollut helppoa viikossa tunnistaa samat prosessit, jotka tekevät lentoasemista ja satamista suuria, tehokkaasti toimivia kokonaisuuksia. Taidegalleria sen sijaan ei mahtunut tähän muottiin. Galleria on kuitenkin mainio osoitus siitä, kuinka moniulotteisia palveluita nykyaikaisella lentoasemalla tarjotaan.

Erottautumisen valttikortit Monien vaihtoehtojen maailmassa eri toimijoiden välille syntyy kilpailua, ja tämä pätee myös kansainvälisiin lentoasemiin. Finavian näkökulmasta pelin valttikortit täytyy silloin etsiä samoista tekijöistä, jotka ovat ennenkin vieneet Suomen maailmankartalle — muun muassa luotettavuudesta, käytännöllisyydestä ja luonnonläheisyydestä. Konkreettisesti tulkittuna maailmankartalta löytyy myös Helsinki-Vantaan tärkein menestystekijä: maantieteellisen sijaintimme ansiosta Helsinki-Vantaan kautta kulkee lyhin reitti Euroopan ja Aasian välillä. Tämä on etunamme suhteessa muihin eurooppalaisiin

päälentoasemiin, joiden kanssa kilpailemme asemasta Itämeren alueen johtavana Aasianvaihtoasemana.

Luonto lähemmäs lentomatkustajaa Helsinki-Vantaan kehittäminen huippuluokan vaihtoasemaksi kytkeytyy ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseen. Jopa joka kolmas lentomatkustaja valitsee reittinsä vaihtolentoaseman perusteella. Jotta yhä useampi Aasian-liikenteen matkustaja haluaa vaihtaa konetta juuri Helsinki-Vantaalla, pitää meidän pystyä tarjoamaan ravintolaelämysten ja ostosmahdollisuuksien lisäksi tilaisuus sujuvaan matkustamiseen ja rentouttavaan hengähdystaukoon. Esimerkiksi suomalaisen kulttuurin esittely lentoasemalla vastaa juuri tähän tarpeeseen. Olemme vahvistaneet luonnonläheisyyttä ja tyylikkään skandinaavista ilmettä terminaaleissamme. Uudenlaisilla työ- ja lepopisteillä tarjoamme lisää vaihtoehtoja ajankäytölle. Haluamme myös pitää kiinni siitä, että siirtymät porttien välillä säilyvät mutkattomina.

Viihtyvyyteen kannattaa panostaa Lentokenttä on paikka, jossa mielikuvat tie-

Huhtikuu 2013 . 3

tystä maasta konkretisoituvat ensimmäisinä. Kun turvatarkastuksesta selviää joutuisasti, opastusta saa usealla kielellä ja kattava langaton verkko helpottaa yhteydenpitoa on todennäköistä, että matkaaja tuntee olonsa tervetulleeksi − vaikka viipyisikin vain hetken. Panostuksemme matkustajien viihtyvyyteen ovatkin saaneet positiivista vastakaikua. Vuoden 2012 kansainvälisessä asiakastyytyväisyyttä mittaavassa Airport Service Quality -tutkimuksessa Helsinki-Vantaan tulokset paranivat lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Joustava palvelu vaatii oikean määrän henkilökuntaa oikeissa paikoissa. Ostopotentiaalia ennustavat järjestelmät voivat hyödyntää esimerkiksi tietoa eri määränpäiden matkustajien käyttämästä rahamäärästä. Yhä useampi Helsinki-Vantaan vaihtomatkustajista on myös kiinnostunut ylellisyystuotteista, minkä olemme huomioineet laajentamalla valikoimiamme.

ja. Helsinki-Vantaalla lähtöselvityksessä on otettu käyttöön automatisoituja matkatavaroiden jättöpisteitä sekä rajatarkastuksessa yhä enemmän biometriseen tunnistamiseen perustuvia itsepalveluautomaatteja. Finavian uudistuvat www-sivustot sekä mobiilisovellukset tarjoavat matkustajalle ajantasaista tietoa mm. lentokentän palveluista, lennoista ja niiden lähtöporteista sekä turvatarkastuksen odotusajoista. Maailmanlaajuisesti lentomatkustuksen elämyksellisyys on jo kauan sitten siirtynyt lentokoneista lentoasemille. Matkustajien kokemuksilla ja vaikutelmilla on vertaissuositusten kautta koko ajan kasvava rooli matkustusvalintoihin. Tämän vuoksi myös Finavia on yhä tiiviimmin läsnä sosiaalisessa mediassa palautteen keräämiseksi ja siihen vastaamiseksi. Hyvät ideat ovat aina tervetulleita, sopivat ne vakiintuneeseen muottiin tai eivät.

Lentoasemat luovat elämyksiä Sujuvuuden tavoittelu näkyy matkustajille myös automaation lisäämisenä, sillä itsepalvelu tuo joustavuutta lähtöselvitysaikoihin ja tasoittaa lentoaseman ruuhkahuippu-

Ville Haapasaari Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Finavia Oyj

Ikkunapaikka

5


ESITTELYSSÄ: MATKAMIELI

Pieni toimisto pärjää erikoistumalla

Matkamieli vie suomalaiset

maailmalle patikoimaan n Matkatoimistoyrittäjät Beata Franczak ja Esko Honkanen pyörittävät omaa Matkamieli –yritystään kahden hengen kivijalkatoimistossa Helsingin Punavuoressa. Patikointimatkoihin erikoistunut toimisto on 18 toimintavuotensa aikana löytänyt oman paikkansa kilpailluilla markkinoilla. ESA AALTO

Albatros Travel tuli Suomen markkinoille. Kuvassa edestä Suomen toiminnoista vastaava Jaana Aalto-Sørensen, tekstinkääntäjä Kirsi Olin, myynnin Tiia Tanskanen ja Pia Laurila-Bøgelund, markkinointia & viestintää hoitava Sari Markkanen, johtaja (Norja, Ruotsi ja Suomi sekä lukijamatkat Tanskassa) Geir Aasgaard Hansen sekä graafinen suunnittelija Christian Jensen.

Albatros Travel tuli Suomen markkinoille n Tanskalainen Albatros Travel aloitti matkojen myynnin Suomessa huhtikuun alussa. Ensimmäiset matkat järjestään jo tulevana syksynä.

A

lbatros Travel A/S on vuonna 1986 Tanskassa perustettu perheyritys. Se toimii niin Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa kuin nyt myös Suomessakin. Albatros on Pohjoismaiden suurin kiertomatkojen järjestäjä.

matkoihin, kiertomatkoihin, kulttuurimatkoihin, risteilyihin sekä maratonjuoksumatkoihin. Tunnuslauseemme on ”Ajatuksella ja sydämellä” (”Hjerte, hjerne og holding”).

Suomalainen matkanjohtaja

Rakkaudesta Afrikkaan

Ensimmäiset Albatros- matkat Suomesta järjestetään alkusyksyllä. Matkojen teemoina ovat mm. Veronan Oopperajuhlat, Toscanan Syysauringon alla, TuulenViemää, Willi Länsi, Serengeti- Heimot ja Villi luonto, Mandelan Afrikka, Keisarien Kaupungit, Japani- Auringon valtakunta ja Intian Jalokivet. Albatrossilla on tuotannossa yli 350 matkakohdetta ja Suomesta järjestettävien matkojen valikoima kasvaakin jatkuvasti. Kaikilla matkoilla on mukana suomalainen matkanjohtaja. Albatros on erikoistunut kauko-

Yhtiön perustaja ja omistaja on biologi Søren Rasmussen, joka rakastui Afrikkaan ja safareihin 80-luvulla. Hän on kirjoittanut kirjan Afrikan luonnonhistoriasta ”In the Beginning was Africa”. Kirjan tärkeänä innoittajana toimi Masai Maran luonnonpuisto Keniassa. Rasmussen on ollut myös perustamassa ja kehittämässä suosittua Karen Blixen safaricampia. Yhtiön ensimmäiset matkat olivat juuri safarimatkoja Afrikassa 80-luvulla.

Vastuullisesti Albatros Travel on allekirjoittanut YK:n Global Compact –aloitteen. Siinä mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet yhdenmukaistamaan toimintaansa kymmeneen yleismaailmallisesti hyväksyttyyn periaatteeseen: ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja anti-korruption alueilla. Albatros on myös ensimmäinen matkanjärjestäjä Pohjoismaissa, joka on sitoutunut toteuttamaan YK:n uusia Liiketoiminta ja Ihmisoikeudet (Business and Human Rights) toimintaperiaatteita liiketoiminnassaan.

Suomalainen tiimi Albatrossilla on 250 työntekijää ja toimipisteet kolmella eri mantereella: Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja siellä työskentelee suomalainen tiimi. Aiemmin mm. Aurinkomatkoilla työskennelleet Jaana Aalto-Sørensen vastaa Suomen toiminnoista ja markkinointia ja viestintää hoitaa Sari Markkanen. Lisätietoa osoitteessa www.albatros-travel.fi. n

”P

erustaessamme omaa yritystä pahimpina 90luvun lamavuosina monet pitivät meitä ihan tärähtäneinä. Historiamme aikana markkinoille on tullut monta tekijää kovalla ryminällä, mutta moni niistä on jo hävinnyt historiaan. Meidän valttinamme on ollut erikoistuminen. Vuosituhannen vaihteessa ryhdyimme järjestämään patikointimatkoja, joihin näytti olevan orastavaa kiinnostusta. Niiden suosio kasvoi nopeasti ja tänään patikointimatkat muodostavat koko toimintamme rungon”, Beata Franczak ja Esko Honkanen kertovat.

Suurten ikäluokkien suosiossa ”Pääosa asiakkaistamme on 50+ -ikäluokkaa. Vanhin matkalle osallistuja on ollut 86-vuotias eläkeläisrouva. Ihmiset haluavat yhä enemmän satsata hyvinvointiin ja pitää huolta fyysisestä kunnostaan. Matkoillamme yhdistyvät liikunta, luonnonmaisemat, historialliset tutustumiskohteet ja kulinaristiset nautinnot mukavassa samanhenkisessä seurassa”, Esko Honkanen sanoo. Tyypillisimmillään viikon patikointireissulla tehdään 4-6 tunnin patikka viitenä päivänä viikossa. Patikkareitit kulkevat kohteesta riippuen vaihtelevissa maastoissa, välillä viiniköynnösten ja oliivipuiden lomassa, välillä vuorten rinteillä, metsässä tai meren rantaa seuraillen. Mistään extreme-urheilusta tai vuorikiipeilystä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan patikointi sopii kaiken ikäisille normaalikuntoisille matkustajille. Patikkaretkien aikana maisemien ihailun ohella poiketaan katsomaan reitin varren nähtävyyksiä, pikku kyliä ja kaupunkeja ja nauttimaan paikallisia herkkuja. Patikkapolkuina käytetään kohteesta riippuen pengerryksiä, viininviljelijöiden ja paimenten käyttämiä polkuja, valmiiksi rakennettuja patikkareittejä tai pyhiinvaeltajien käyttämiä reittejä. Patikointien vaativuusaste on luokiteltu 1-5 tähden asteikolla kohteen keskimääräisen vaikeusasteen mukaan ja reitit valitaan

aina kulloisenkin ryhmän toiveet ja kunto huomioon ottaen.

Laaja kohdevalikoima Matkamielen kohdevalikoimassa on sekä vuosien varrella vakiintuneita patikointikohteita että aina uutuuksia, jotka käydään testaamassa pilottimatkalla edellisvuonna ennen niiden ottamista ohjelmistoon. Monivuotisia Matkamielen kohteita ovat mm. Slovakian Tatra, Kroatia ja Armenia. Tämän vuoden uutuuskohteet ovat Krimin niemimaa ja Jalta Ukrainassa, Peloponnesoksen niemimaa Kreikassa, Pyreneiden vuoristo Espanjassa sekä Brasilia, jonne alun perin oli tarkoitus tehdä vain yksi matka, mutta se myytiin hetkessä loppuun ja suunnitteilla on jo lisälähtö. Myös suosittuun Kuubaan on tarjolla kaksi lähtöä ensi talvena. Kahden viikon reissulla koko saari tulee tutuksi patikkaretkillä yhdistettynä rantalomaan ja kaupunkien nähtävyyksiin. Matkamielen Euroopan tähtituote on Kroatian saaristopatikka. Käytössä on oma 20-paikkainen korkeatasoinen laiva, jolla purjehditaan Adrianmerellä Dalmatian alueen vesillä eteläisessä Kroatiassa, patikoidaan alueen saaristossa ja tutustutaan viehättäviin pikkukaupunkeihin.

Uskolliset asiakkaat

1 6 shk13_ikkunap#3_136*185.indd Window Seat

3/20/13 1:51 PM

Miltä näyttää Matkamielen asema ja tulevaisuus? ”Patikointimatkojen järjestäjät Suomessa voidaan laskea yhden käden sormilla. Meidän ei ole pakko kasvaa, lähteä online-myyntiin tai laajentua kilpailemaan uusista kohderyhmistä, vaan aiomme jatkaa nykyisellä hyväksi havaitulla konseptillamme. Ei tämä mikään kultakaivos ole, mutta tulemme sillä toimeen ja saamme tehdä mielenkiintoista, haastavaa ja antoisaa työtä mukavien ihmisten parissa”, Matkamielen energinen yrittäjäduo päättää.n

Matkamielen patikointiekspertit Esko Honkanen ja Beata Franczak.

n Täällä pitää shopata ja tämä ravintola on juuri nyt in. Sen kertoo uusi sivusto JustOpenedLondon.com. Sivustolle on koottu kuumimmat baarit, staileimmat putiikit, suosituimmat ravintolat ja juuri nyt halutuimmat hotellit. Unohtamatta tietenkään viikon parhaita kulttuuripaloja tai vain muutaman päivän auki olevia pop-up paikkoja. Lontooseen matkaavan kannattaa rekisteröityä sivuilla, jolloin pääsee käsiksi juuri tiettyjen päivien tapahtumiin. Valittujen päivien tapahtumista saa muistutuksen suoraan omaan s-postiin. Seuraavaksi JustOpend-sivustoa ollaan avaamassa tämän vuoden lopulla New Yorkiin. n

Kuluttajien keskellä ”Erona perinteisiin messutapahtumiin on, että tulemme sinne missä kuluttajat ovat jo valmiiksi paikalla, ja tarjoamme heille messukokemuksen täysin veloituksetta”, sanoo tapahtuman järjestävän FIN-S Marknad och Kommunikationin Martin Ahlberg. FIN-S:llä on jo ennestään pitkä kokemus messujärjestelyistä, se on aiemmin toteuttanut mm. saaristomessut Tukholman Djurgårdenissa. n

Pieni on kaunista

”Patikointimatkojen asiakkaista noin 70% on kanta-asiakkaita, joil-

Stockholm Juuri nyt Travel Show Lontoossa lokakuussa n Uusi matkamessutapahtuma Stockholm Travel Show rantautuu Tukholman keskustaan 24. lokakuuta. Gallerian –ostoskeskuksessa Hamngatanilla järjestettävät kolmipäiväiset messut levittäytyvät muotiputiikkien, merkkiliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden lomaan kauppakeskuksen katutason kävelykadulle. Messujen painopiste on kuluttaja-asiakkaissa, mutta mukaan toivotetaan tervetulleiksi myös matkanvaraajat, matkojen tuottajat ja alan johtavat toimijat. Näytteilleasettajille messut tarjoavat hyvän mahdollisuuden kaupantekoon ja verkostoitumiseen. Näytteilleasettajien joukkoon tulee kuulumaan ainakin rantaloma- ja kaupunkilomajärjestäjiä, eri maiden matkailutoimistoja, hiihtokeskuksia, spa- ja hyvinvointikeskuksia, tapahtumajärjestäjiä ja risteilyvarustamoita.

le haluamme tarjota joka vuosi jotain uutta. Monet osallistuvat matkoillemme pari kertaa vuodessa, ahkerimmat tekevät jopa neljä patikkamatkaa vuodessa”, Beata Franczak kertoo. ”Haluamme pitää ryhmäkoot pieninä, noin 10-16 matkustajaa per ryhmä. Asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa, eikä vähiten osaavien matkanjohtajiemme ansiosta. Joka matkalla on mukana suomenkielinen matkanjohtaja, joka osallistuu myös patikointiretkille ja on ryhmän mukana käytännössä 24/7. Monet matkanjohtajista tuntevat kohteen kuin omat taskunsa ja voivat toimia myös paikallisoppaina.” ”Panostamme laadukkaaseen tuotteeseen ja otamme asiakkailta saadun palautteen tosissamme. Saamme heiltä usein hyviä kommentteja ja ehdotuksia matkojen sisällöstä ja järjestelyistä. Niitä hyödynnetään uusia matkoja tuottaessa tai olemassa olevaa tuotetta kehittäessä”, Beata sanoo.

Nyt Lontoossa täytyy käydä syömässä Englannin Master Chef-kilpailun voittajan Keri Mossin ravintolassa. Hän on saanut oman ravintolan Selfridges tavaratalon toiseen kerrokseen. The Corner Restaurant and Champagne Bar tarjoilee nyt Mossin voittoisia annoksia.

LYHYESTI

n Viinimatkalle Burmaan. Hiljalleen avautuva Myanmar on kiinnostava kohde hieman yllättäen myös viinien ystäville. Red Mountainin viinitila maan kaakkoisosassa Inle-järven maisemissa tuottaa vuosittain jo 120 000 pulloa viiniä. Toinen merkittävä tekijä Aythaya myi viime vuonna 100  000 pulloa ja odottaa menekin tuplaantuvan tämän vuoden aikana. Viininviljely trooppisessa ilmastossa on haastavaa ja vain muutamat rypälelajikkeet selviytyvät näissä olosuhteissa. Pääasialliset viininviljelyalueet ovatkin keskittyneet Shan Staten provinssin vuortenrinteille yli kilometrin korkeuteen merenpinnasta, jossa viileämpi ilmasto on armollisempi herkille viiniköynnöksille. Myanmarin viimeaikaisen demokratiakehityksen odotetaan tuovan lähiaikoina alalle myös uusia rohkeita toimijoita.

April 2013 . 3


observer

huhtikuu 2013

Epäsosiaalisen matkan ihanuus Monessa Von Stackelbergin huoneessa tunnelmaa luo näkyviin jätetty vanha tiiliseinä.

Ylellisissä kylpyhuoneissa on poreammeet.

Joskus hypetys sosiaalisen median ympärillä ylittää ärsytyskynnyksen. Esimerkiksi nyt, kun Finnair monen muun lentoyhtiön tapaan on lanseerannut sosiaalisen lähtöselvityspalvelun, joka yhdistää lentomatkustajat uudella tavalla. Matkustajat voivat nyt linkittää Facebook-profiilinsa nettilähtöselvitystä tehdessään muiden matkustajien nähtäväksi. Jos matkustaja ottaa palvelun käyttöön, on mahdollista nähdä, keitä muita Facebook-kavereita lennolla on ja missä he istuvat. Vastaavasti muut matkustajat näkevät käyttäjän oman julkisen Facebookprofiilin. Kysymys kuuluu: miksi? Miksi minun pitäisi sietää sitä, että viereeni tunkee Facebook-”kaveri”, jonka vierustoveruudesta olisi epähienoa kieltäytyä. Koko sosiaalisen median ympärillä rakennettu hössötys johdattaa meidät uskomaan siihen, että suomalainen haluaa aina ja kaikkialla olla sosiaalinen. Totuus lienee, että useimmat haluavat esimerkiksi lennoilla istua omassa rauhassa, mutta sosiaalinen paine pakottaa toimimaan toisin. On epämuodikasta olla epäsosiaalinen. qqq

Vihulan kartanossa pääsee nauttimaan paitsi ylellisestä kartanotunnelmasta myös herkullisista gourmet-aterioista.

Viron uusi uniikki hotelliketju

Von Stackelbergin sisäpihalla voi kesäisin nautiskella vaikkapa kahvilan lounaasta ja kylmästä juomasta.

Kiehtovat tarinat vievät matkailijan

läpi Viron vaiheikkaan historian

City-hotellin huoneet ovat simppelit ja edulliset.

n Vanha aatelinen kaupunkiresidenssi, yleinen sauna, kansallisrunoilijan muistolle nimetty hotelli, 1100luvulta lähtöisin oleva kartano sekä Tsaarin asuttama vanha majatalo. Niihin kaikkiin on kunnostettu Unique hotelli ja niillä kaikilla on tarina kerrottavanaan. Ketjun jalokivi on tunnin päässä Tallinnasta sijaitseva Vihula kartano.

qqq

LEENA AALTO/VIRO

U

nique Hotels Group on pieni, yksityinen neljän Virossa sijaitsevan hotellin muodostama ketju. Kartanohotelli Vihulan lisäksi siihen kuuluu nyt kolme hotellia Tallinnassa. Edullinen City hotelli sekä neljän tähden von Stackelberg sijaitsevat Toompean mäen länsilaidalla. Vanhan kaupungin aukiolle kävelee hissuksiin vartin. Kreutzwald hotelli sijaitsee kaupungin eteläpuolella, Endla-kadun varrella. Bussi pysähtyy hotellin edessä ja Virukeskukseen on vain muutama pysäkki.

Yö vanhassa saunassa Vanhaan yleiseen saunaan kunnostettu 17 huoneen City hotelli on mainio vaihtoehto edullista perushuonetta etsivälle. Huonehinnat pyörivät sesongista riippuen 30-40 euron kieppeillä. Huoneessa on TV ja kylpyhuoneessa suihku. Pihaan saa auton veloituksetta parkkiin. Huonehintaan ei kuulu aamiaista, mutta sen voi nauttia viereisen Von Stackelberg hotellin kahvilassa. Von Stackelbergissä toimii myös reception.

Kaupunkipalatsi muurin kupeessa Paroni von Stackelberg rakennutti 1800-luvun lopulla Toompean mäen kupeeseen kaupunkiresidenssin. Nyt Von Stackelberg hotellissa on 47 huonetta, jotka uusittiin pieteetillä muutama vuosi sitten. Avarissa, valoisissa huoneissa on maanläheiset värit ja monissa huoneissa vanhaa tiiliseinää on jätetty rustiikisti näkyviin. Hotelli tarjoaa kauniit puitteet myös erikokoisille kokousryhmille. Pihalla sijaitsevaan talliin on kunnostettu upeat tilat jopa 120 hengen käyttöön.

waldin huoneet ovat samanlaisia, mutta sijaintinsa vuoksi Kreutzwald on hieman edullisempi. Kun von Stackelbergin huonehinta esim. toukokuun viikonloppuna on noin 130 euroa, niin Kreutzwaldissa se on reilu 80 euroa huonetyypistä riippuen. Kaikissa hotelleissa, City-hotellia lukuun ottamatta, on oma Spa.

Zen-konsepti Kaikissa hotelleissa, paitsi Cityssä, on asiakkaiden käytössä huoneissa langaton nettiyhteys, tietokoneet, minibaari sekä teen & kahvinkeittovälineet. Huoneet on jaettu superior sekä zen, zen deluxe ja zen suite -huoneisiin. Kaikissa zen-kategorian huoneissa on jacuzzi ja kylpytakki. Zen deluxe huoneissa myös erillinen suihku ja espressokeitin. Kaikissa hotelleissa on puulattiat. Cityä lukuun ottamatta kaikissa hotelleissa on myös oma Zenspa.

Kartanoromantiikkaa Ketjun ehdoton helmi on reilun tunnin päässä Tallinnasta, Lahemaan kansallispuiston kupeessa, sijaitseva Vihulan kartano. Sen pitkä historia vie meidät jopa 1100luvulle, jolloin Tanskan kuningas lahjoitti alueen tanskalaiselle ritari von Lodelle. Vanhin säilynyt rakennus on 1700-luvulla rakennettu pikkukartano, naisten ja lasten kartano. Nykyinen päärakennus valmistui 1880-luvulla. Vuosisatojen aikana kartanon ympärille nousi talousrakennuksia, mylly, huvimajoja ja vodka-

tehdas. 1800-luvulla kartano kukoisti sahatoiminnan ja vodkan tislaamisen ansiosta. Kartanon alueen läpi virtaavalla Mustoja-joella soudeltiin ja kalasteltiin ja pieneen saareen tehtiin piknikretkiä. Kartanoelämä oli kukoistuksessaan, kunnes Venäjä miehitti Viron ja kartano otettiin valtion haltuun. Se toimi mm. vanhustentalona sekä vammaisten lasten hoitolaitoksena.

Uusi kukoistus Erinäisten vaiheitten jälkeen Unique hotellit osti kartanon vuonna 2008 ja nyt vuosien kunnostustyöt on saatu päätökseen. Alueella, mm. päärakennuksessa, pikkukartanossa, vodkatehtaassa, pesulassa ja navetassa, on nyt yhteensä 65 huonetta. Vodkatehtaaseen on rakenteilla lisäsiipi, johon tulee 16 huonetta lisää. Vanhassa päärakennuksessa on gourmet-tason La Boheme -ravintola ja viereisessä rakennuksessa rennompi Kaval Ants Taverna. Kartanoalueella on useita erikokoisia kokoushuoneita. Maksimissaan vanhaan talliin rakennettuun pääsaliin mahtuu 120 hen-

keä. Yhteensä kaikkiin eri kokoustiloihin mahtuu jopa 500 henkeä. Ryhmille saadaan helposti järjestettyä myös omat majoitustilat johonkin alueen rakennuksista. Talvella kokouspakettien hinnat alkavat 95 eurosta/henkilö. Huhtikuun loppuun asti hotelli tarjoaa yhden yön ”love in the air” –pakettia pariskunnille hintaan 105 euroa.

Suomalainen linnanherra Helmikuun puolivälissä kartano sai uuden isännän, kun mm. Reval hotelleista tuttu Heikki Vanhanen aloitti siellä hotellinjohtajana. ”Vihula on kesällä upea kohde myös perheille. Kartanon alueilla laiduntaa lehmiä, hevosia ja lampaita. Navetassa on kanoja ja kaneja. Joella voi soudella ja pyörillä voi lähteä lähialueen nähtävyyksille. Meren rantaankin on matkaa vain nelisen kilometriä”, kertoo Vanhanen. Kartanon alueella on myös sisäuima-allas, tenniskenttä, minigolf, kaksi saunaa sekä erinomainen Spa. ”Kartanon keittiössä hyödynnetään lähiruokaa ja kesällä otamme uudelleen käyttöön vanhan kasvimaamme, mistä saamme suuren osan salaateista, yrteistä ja vihanneksista”, Vanhanen päättää.

Katseet Helsinkiin

Kansallisrunoilijan muistolle The Kreutzwald hotelli on saanut nimensä Viron kansalliseepoksen, Kalevipoegin kirjoittajan, Friedrich Reinhold Kreutzwaldin mukaan. Tämä 79-huoneen hotelli sijaitsee Viron kansalliskirjaston lähellä. Von Stackelbergin ja Kreutz-

Sosiaalisessa mediassa on tietysti myös viehätyksensä. Se on hyvä ja edullinen markkinointikanava, jos löytää omaperäisen lähestymiskulman, joka herättää riittävästi huomiota. Finnairin bloggaavat Quality Hunters olivat jo vuonna 2010 tällainen menestystarina. Blogeilla oli parhaimmillaan yli 10 000 lukijaa päivässä. Samaa sukujuurta oli Australian Queenslandin osavaltion turismin kehityksestä vastaavan Tourism Queensland -viraston vuonna 2009 julkaisema kampanja The Best Job In The World. Kampanja keräsi valtavan mediahuomion Australian itärannikolla sijaitsevan Hamilton Islandin ympärille. Helsingin keskustassa vaikuttava pieni Hotelli Finn on nyt myöhäisherännäisenä keksinyt näiden kahden kampanjan eräänlaisen synteesin. Kohtuullisen hyvää mediahuomiota herättäneellä työvoimatoimiston haulla hotelli etsii bloggaavaa hotellinukkujaa. Hakuaika on poikkeuksellinen pitkä, mikä kertoo siitä että Hotelli Finn hakee huomiota enemmän kuin pikaista työvoimatäydennystä. Hotelli Finnin taustalla on yrittäjä Tio Tikka, joka toissa vuonna herätti valtavaa kohua kun ei saanut Helsingin kaupungilta lupaa Camionette-pakettiautokahvilalleen. Sittemmin lupa heltisi, mutta Tikkaa pakukahvila ei enää kiinnostanut, koska hän oli jo perustamassa Suola –nimistä ravintolaa Helsingin Annankadulle. Sekään konsepti ei oikein toiminut ja nyt samalla paikalla myydään lihapullia. Sosiaalinen media ja internet ovat sikäli armottomia, että ne myös paljastavat milloin näkyvien tempausten taustalla ei ole muuta kuin huomion kipeys. Finnairilla sitä vaaraa ei onneksi ole.

Vihulan kartanossa on useita erikokoisia kokoustiloja.

Vihulan kartano sijaitsee vain reilun tunnin päässä Tallinnasta. Se on loistava kohde niin kokousvieraille, pariskunnille kuin lapsiperheillekin. Kaikille löytyy alueelta omat intressinsä.

Huhtikuu 2013 . 3

Unique hotelliketjun omistavat pitkään hotellibisneksessä olleet britit Michael Pilkington ja Paul Taylor sekä tanskalainen Henrik Kjølby. Ensimmäiseksi avattiin Cityhotelli vuonna 2003 ja viimeksi, vuonna 2008, Vihulan kartano siirtyi heidän omistukseensa. Seuraavaksi kunnostetaan Haapsalun linnamuurin vieressä sijaitseva 150 vuotta vanha Tsaarin majatalo hotelliksi. Siihen tulee 27 huonetta ja se avataan mittavien kunnostustöiden jälkeen vuoden parin päästä. ”Olemme etsimässä myös Helsingistä vanhaa, hotelliksi sopivaa kiinteistöä. Meillä oli jo kiikarissa yksi, mutta se meni sivu suun. Haluamme kuitenkin olla kävelymatkan päässä Esplanadista”, Mike kertoo. Lisätietoja hotelleista osoitteesta Uniquestay.com. Hotelleja edustaa Suomessa Atire Oy:n Tiina Reijonen, puh. 0440 788068, e-mail: atireou@gmail.com. n

Matkojen välitystoiminta on vuosien saatossa täysin muuttanut muotoansa. Ennen vanhaa siitä vastasi kivijalkatoimistoissaan tutut Maijat ja Liisat, joilla oli omakohtaista kokemusta ja viisaita neuvoja kokemattomille matkustajille. Nyt näiden Maija-Liisojen tilalle on tullut Google-Kyllikki ja Trivago-Terhikki kumppaneineen. Nämä mekaaniset, lihavat ja etäiset välittäjät ovat persoonattomia ja rahan ahneita saalistajia, jotka ovat oivaltaneet, että rahaa ei kannata pyytää matkustajilta vaan palvelun tuottajilta ja vanhanaikaisilta välittäjiltä. Näiden tätien niin kutsuttu palvelu perustuu siihen, että heillä on taloudelliset resurssit rakentaa nettiin älykkäitä hakumoottoreita, jotka hakevat matkustajalle sopivimmat matkavaihtoehdot. Palvelun tuottajat ja vanhanaikaiset välittäjät ovat kiltisti maksaneet. Vaikka vastarintaliikkeen yritystä esiintyy siellä täällä, ei heikon kysynnän aikana moni ole muuta uskaltanut. Koko systeemin alastomuus paljastuu siinä, kun nettisivusto MyPrivateTravel.com tarjoaa 5 % helppoa rahaa sille, joka välittää asiakkaita tämän ”palvelun” kautta hotelleille, matkanjärjestäjille ja lentoyhtiöille. Vastahan Maijamme ja Liisamme joutuivat luopumaan suunnilleen samansuuruisesta välityskomissiosta, joka sentään sisälsi aitoa palvelua! Tämä on epäsosiaalista vääryyttä. Loppuukohan se omaan mahdottomuuteensa? qqq Kuva ei tietystikään ole näin yksioikoinen. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa on omat hyvät puolensa. Siitä kertoo omalla tavallaan Palmu Matkatoimisto –nimisen yhtiön koruton tarina. Palmumatkat käynnisti toimintansa viime vuoden lokakuussa ja avasi pian sen jälkeen hulppean toimiston Helsingin Bulevardilla. Ison toimiston vetovoima ei kuitenkaan riittänyt viemään espanjalaistaustaisen matkanjärjestäjän alkuaskeleita menestykseen. Espanjalaiseen saarimatkailuun, eli Mallorcan, Ibizan ja Formenteran matkoihin erikoistuneen matkanjärjestäjän taustalla on espanjalainen hotelliyhtiö ja sen vastuuhenkilöt Suomessakin ovat espanjalaisia. Matkamessuilla Palmumatkat yritti lyödä läpi, mutta puhti loppui kesken. Verkossa näkyvyys jäi heikoksi. Maaliskuussa Palmumatkat pani lapun luukulle, ennen ensimmäistäkään saarimatkaa. Ilman näkyvyyttä verkossa on vaikeaa pärjätä. Katu-uskottavuutta ei yön yli voi saavuttaa, ei edes Bulevardilla. qqq Muutaman korttelin päässä Palmumatkojen toimistosta samaisella Bulevardilla on jo vuosia toiminut Select Travelin toimisto. Tämä luksusmatkoihin erikoistunut matkatoimisto on pärjännyt hyvin läpi suhdanteiden, hyvien suhteiden ja hyvän palvelun turvin. Suomalaissyntyisen Leija Grafin vuonna 1992 perustama ruotsalaisyhtiö on levittäytynyt Norjaan, Suomeen ja Englantiin. Menestys ei ole tullut itsestään eikä nopeasti, mutta se on tavallaan todistus siitä, että vanhan hyvän ajan palvelulla on edelleen kysyntää ja siitä voi tienata elantonsa. Select Travel näkyy verkossa, mutta kauppaa käydään luotetun matkatoimistovirkailijan kanssa. Jatkossa Selectin väen komentosuhteet muuttuvat kun yhtiössä pitkään työskennellyt Fredrik Ottosson saa toimitusjohtajan tehtävät hoitaakseen. Se ei taida yhtiötä heikentää, sillä yhtiön vahva nainen jatkaa edelleen hallituksen puheenjohtajana. qqq Huonot ajat, Suomen markkinoiden pienuus ja Air Finland Holidaysin tai Palmumatkojen esimerkit eivät estä uusia yrittäjiä pyrkimästä tänne. Nyt tanskalainen kaukomatkoihin, kiertomatkoihin, kulttuurimatkoihin, risteilyihin sekä maratonjuoksumatkoihin erikoistunut Albatros aloittaa vuorostaan toiminnan täällä. Albatros kilpailee varmasti niin Olympia Lentomatkojen, kun Temamatkojen ja monen pienemmän matkanjärjestäjän kanssa. Se tuo kuitenkin markkinoille säpinää ja kertoo siitä, että hyvällä brändillä, hyvällä tarinalla ja hyvällä sisällöllä kannattaa yrittää. Hyvä niin. Meistä tulisi kyynisiä, ellei näitä yrittäjiä piisaisi. Eikä pakinoitsijalla olisi hommia.

Nimimerkki Observer on matkailualan taustavaikuttaja, joka kriittisesti kommentoi alamme ilmiöitä. Observerin kannanottojen ei tarvitse noudattaa lehden yleistä linjaa.

Ikkunapaikka

7


VIE ASIAKKAASI ESPANJAN LÄMPÖÖN.

LENNOT BARCELONAAN

JA YLI 20 MUUTA MATKAKOHDETTA.

SUORAT LENNOT HELSINGISTÄ BARCELONAAN JA MUIHIN KOHTEISIIN BARCELONAN KAUTTA. Lisätietoja osoitteesta www.vueling.com/agencies tai matkatoimistostasi.

8 Window Seat

April 2013 . 3


Kunnon hyvinvointilomalla Unkarissa Matkustaja-aluksilla kohtalainen viime vuosi Tallinna reitillä yli 7 miljoonaa matkustajaa nautitaan kuumista lähteistä Pietarin kiinnostus kasvoi viime vuonna

ja upeista linnahotelleista

n Unkarilainen Hunguest Hotels –ketju on keskittynyt tarjoamaan hyvinvointi-, liikunta- ja kylpyläpalveluja, unohtamatta myöskään kulttuurielämyksiä tai gastronomiaa. Hunguest-ketjuun kuuluu parikymmentä hotellia Unkarissa sekä hotellit Itävallassa, Montenegrossa ja Romaniassa.

LEENA AALTO

Hotelli Miragen parvekkeelta voi tarkkailla menoa Hévizin pääkadulla.

ESA AALTO

Linnahotelli viinialueella

K

olme Hunguestin hotelleista sijaitsee Hevizin pikkukaupungissa Balaton-järven eteläkärjessä. Se on Unkarin johtavia kylpylämatkakohteita. Pienen Heviz-järven terveysvaikutukset tunnettiin jo muinaisessa Roomassa ja se vetää nykyäänkin puoleensa lukuisia terveysmatkailijoita.

Kylpylähoitoja Hevizissä Muinaisen legendan mukaan itse Neitsyt Maria erään rukouksen kuultuaan pani lähteen pulppuamaan järven pohjasta. Syvyyksistä nouseva kuuma vesi ja höyryävä muta saivat parannettua sairaan poikalapsen, josta tuli aikanaan Itä-Rooman keisari Theodosius I. Veden parantava vaikutus oli kyllä tuttua jo aikaisemmille esiisillemme. Arkeologiset kaivaukset osoittavat, että alueella on ollut asutusta jo kivikaudella. Heviz-järvi on geologinen harvinaisuus, sillä muiden vastaavien lämminvesijärvien tai kuumien lähteiden tapaan se ei sijaitse vulkaanisella maaperällä. Vesi on hyvin mineraalipitoista vaikuttaen positiivisesti mm. reuma- ja liikuntaelinsairauksiin ja kiihdyttäen kehon hormonituotantoa.

Kaiken parantava muta Vesi tulee järveen noin 40-asteisena 410 litran sekuntivauhdilla, minkä ansiosta koko järven vesi vaihtuu hieman yli kolmessa päivässä. Edes kylmimpinä talvikuukausina vesi ei jäähdy alle 24-26 asteeseen, minkä ansiosta Heviziin voi matkustaa kaikkina vuodenaikoina. Ympäröivä metsä suojaa järveä tuulilta ja vedestä nouseva höyry puhdistaa ilmaa pitäen sen pölyttömänä ja vapaana allergeeneista. Järven turvepitoinen muta on myös maailmankuulua. Se on hyväksi iholle ja vaikuttaa lisäksi mm. kipua hilliten, hermojärjestelmää virkistäen ja solujen uudistumista kiihdyttäen. Kylpylähoitojen lisäksi Hevizissä luonto ja ulkoilumahdollisuudet ovat lähellä tarjoten mm. sauvakävelyä, pyöräilyä, ratsastusta ja patikointia. Balatonilla ja muilla lähistön järvillä on monipuoliset vesiurheilumahdollisuudet. Hunguest –ketjuun kuuluva neljän tähden Hotel Mirage on koko Hevizin uusin hotelli. Keskellä kaupunkia aivan Heviz-järven kylpylän lähellä sijaitseva hotelli avattiin tammikuussa. airBaltic lentää Riian kautta Heviziin 4.5. alkaen.

Linnahotelli Palota sijaitsee postikorttimaisemissa kolmen vuoren ympäröimässä laaksossa.

Hunguest Hotel Palota sijaitsee Lillafüredissä, Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa. Lähin suurempi kaupunki Miskolc on 10 kilometrin päässä. Luonnonkauniissa ympäristössä, kolmen vuoren reunustamassa laaksossa sijaitsevaa hotellia pidetään yhtenä Unkarin kauneimmista lomanviettopaikoista. Vuonna 1930 valtionhotelliksi valmistunut linna on rakennettu 1400-luvun lopun renessanssityyliä jäljitellen, suurine puistoineen ja puutarhoineen. 1930-luvulla Hotel Palota oli Unkarin yläluokan, julkkisten ja silmäätekevien suosiossa ja suurten kokousten ja tapahtumien pitopaikka. Toisen maailmansodan aikana se toimi venäläisenä sotilassairaalana ja sodan jälkeen sitä hallinnoivat Unkarin ammattiliitot, joiden ansioituneet jäsenet pääsivät tänne lähetteellä lomaa viettämään.

Viinialueen naapurissa Pahoin rapistunut linna siirtyi vuonna 1993 Hunguest Hotelsin haltuun ja koki perusteellisen remontin vuonna 1998, jolloin yleiset tilat kunnostettiin henkimään vanhaa aikaa ja hotelli sai eurooppalaista tasoa olevan hyvinvointikeskuksen. Hotellihuoneet uudistettiin vuonna 2009 rakennuksen vanhaa tyyliä kunnioittaen. 122 huoneen lisäksi hotellissa on 21 sviittiä, joista löytyy oma poreallas ja/tai takka. Tornihuoneista avautuu silmiä hivelevä näkymä ympäristöön. Hotellissa on kaksi ravintolaa, joiden ikkunoita koristavat vanhat lasimaalaukset, kaksi drinkkibaaria, terassiravintola järvimaisemin, viinikellari ja useita kokoustiloja. Wellness-osasto sisältää useita altaita mukaan lukien 10-metrisen sisäuima-altaan, saunaosaston ja suolahuoneen. Hotellia ympäröivään alueeseen voi tutustua pyörän selässä tai patikoiden, tarjolla on valmiiksi suunniteltuja, eri pituisia reittejä. Lähellä kulkee myös junarata, jota pitkin voi tehdä päiväretkiä lähiseudulle. Kylistä ja pikkukaupungeista löytyy runsaasti nähtävää ja historiallisia kohteita. Talviaikaan on mahdollisuus harrastaa hiihtoa ja kelkkailua. Viinin ystäville tutut paikannimet Eger ja Tokaj viinitiloineen ja –kellareineen ovat vain alle tunnin ajomatkan päässä. n

Ilja Repin Tallinnassa

Toukokuusta alkaen Air Baltic lentää suoraan Riian kautta Hevizin kentälle Unkariin. Lennot ovat lauantaisin nopein vaihtoyhteyksin Helsingistä. Lisäksi Air Baltic avaa yhteyden Budapestiin, jonne lennetään huhtikuun alusta alkaen neljästi viikossa ja kesäkuusta alkaen viisi vuoroa viikossa. Uuden lentoyhteyden kunniaksi Hevizin hotellit kävivät esittäytymässä Helsingissä suomalaisille matkakaupan ammattilaisille Unkarin matkailutoimiston Pohjoismaiden johtajan György Szekelyn (oik.) ja Air Balticin Pia Dinanin (kolmas oikealta) johdolla.

Suomalaisten matkustus

Yhdysvaltoihin jatkaa kasvuaan n Tammi-syyskuun 2012 matkustusluvut Pohjoismaista Yhdysvaltoihin osoittavat parin prosentin kasvua verrattuna vuoden 2011 samaan ajanjaksoon. Yli 820 000 pohjoismaisesta matkustajasta suomalaisten osuus oli lähes 92 000, jossa kasvua edellisvuoteen oli 3,9 prosenttia. USA hätyytteleekin jo Thaimaan pitämää ykkössijaa suomalaisten suosituimpana kaukomatkakohteena.

Yli miljoona Matkailijamäärät Pohjoismaista Yhdysvaltoihin ovat kasvaneet

tasaisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana, lukuun ottamatta vuoden 2009 pientä notkahdusta. Vuonna 2002 Pohjoismaista Yhdysvaltoihin matkusti puoli miljoonaa matkailijaa. Vuoden 2012 matkailijamäärän odotetaan nousevan 1,2 miljoonaan henkeen. Pohjoismaat on Britannian, Saksan ja Ranskan jälkeen Euroopan neljänneksi suurin markkina-alue Yhdysvaltain matkailussa. Pohjoismaalaisten suosituimmat lentokohteet USA:ssa ovat New York, Los Angeles, San Francisco, Miami ja Boston. n

n Viime vuoden matkustajamäärät heilahtelivat kokonaisuudessaan vaan hieman. Sekä Viking Line että Tallink Silja tekivät plusmerkkisen tuloksen. Eckerö Linen matkustajamäärät notkahtivat hieman samoin Saksaan liikennöivän Finnlinesin. St Peter Linen matkustajamäärä nousi Helsinki-Pietari reitillä 11%.

n Puolisen vuotta remontissa ollut Kadriorgin museo avattiin viime kuussa. Ensimmäinen näyttely vastaremontoidussa museossa on Ateneumin taidemuseon kanssa yhteistyössä toteutettu ”Repin. Venäläisen mestarin elämä ja tuotanto Suomessa”. Näyttely esittelee venäläisen taidemaalari Ilja Repinin vähemmän tunnettuja töitä hänen Suomen-kaudeltaan. Näyttely perustuu Ateneumin taidemuseon Repinin kokoelmaan, ja se liittyy tiiviisti taiteilijan kotiin Penatyyn Karjalassa sekä Suomen historiaan. Näyttely on avoinna 18.8. asti. n

LYHYESTI n Statue of Liberty. New Yorkin edustalla, Ellis Islandilla, seisova vapaudenpatsas pyritään saamaan auki yleisölle viimeistään Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä 4.7. Vapaudenpatsas on ollut suljettuna viime syksyisen hurrikaani Sandyn jäljiltä. Sandy vahingoitti mm. Saaren turvallisuusjärjestelmiä ja sähköjä sekä saaren laitureita.

Huhtikuu 2013 . 3

V

iking Line –konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,3 prosentilla 516,1 miljoonaan euroon. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 478,4 miljoonaan euroon. Konsernin tulos verojen jälkeen koko raportointikaudelta oli 0,9 miljoonaa euroa. Viime vuonna Viking Line kuljetti 6 349 903 matkustajaa, lähestulkoon saman verran kuin edellisvuonna (6 351 714). Yhtiön markkinaosuus vahvistui Turku-Tukholma-linjalla 50 prosenttiin sekä Helsinki-Tallinna-linjalla 24,3 prosenttiin. Helsinki-Tukholmalinjalla markkinaosuus supistui hieman 45,7 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus koko liikennöintialueella oli arviolta 33,9 prosenttia.

prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna.

Liputuksen vaihtoa

Eckerö Linen viime vuoden matkustajamäärät Nordlandialla olivat 874 615 matkustajaa. Se on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukuun on ilmiselvästi vaikuttanut uuden laivan odotus, sillä alkuvuoden luvut näyttävät huikeita kasvuprosentteja. Varustamolta kerrotaan, että etenkin hotellimatkustajien määrä kasvoi viime vuonna hyvin.

Viking Line Abp:n hallitus on tehnyt päätöksen aloittaa toimet kahden Ruotsiin rekisteröidyn aluksensa lipun vaihtamiseksi. Helsingin ja Tallinnan välillä kulkeva Viking XPRS on tarkoitus rekisteröidä Viroon ja Maarianhamina-Kapellskär–reitillä liikennöivä Rosella Suomen lipun alle. Yt-neuvottelut ruotsalaisten ammattiyhdistysten kanssa aloitetaan piakkoin. Yllä mainituilla aluksilla on yhteensä noin 330 työntekijää.

Tallinkille muhkea tulos Tallink-konsernin tilintarkastamaton liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia 943,9 miljoonaan. Tarkastamaton nettotulos oli 56,3 miljoonaa euroa, mikä on 49 prosenttia eli 18,6 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Vuoden 2012 liikevaihdon kasvu perustuu suurelta osin myymälöiden ja ravintoloiden lähes 30 miljoonaa euroa kasvaneeseen myyntiin. Vuoden nettotulokseen vaikutti merkittävästi Suomen ja Saksan välisen liikennöinnin varhainen lopettaminen ja reitillä liikennöineiden alusten tuottoisa vuokraus. Tallink-konserni kuljetti viime vuonna yhteensä 9,26 miljoonaa matkustajaa, mikä tarkoittaa 1,3

Laina pieneni Tilikauden 2012 aikana korolliset pankkivelat vähenivät 119,2 miljoonaa euroa eli 12,4 prosenttia. Tilikauden lopussa nettovelka oli 774 miljoonaa euroa ja EBITDA oli 4,68. Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli lähes 66 miljoonaa euroa käteisvaroina ja vastaavina ja käyttämättömiä limittejä oli 50 miljoonaa euroa kokonaislikviditeetin noustessa näin 116 miljoonaan euroon. Konsernilla on täten hyvät mahdollisuudet kestävää kehitystä

Eckerö Line

Uusi alus nosti markkinaosuutta Tämä vuoden helmikuun matkustajamäärä oli Eckerö Linen historiassa kaikkien aikojen suurin. Uusi m/s Finlandia siivitti varus-

tamon matkustajamäärät 82 prosentin kasvuun vuoden takaiseen verrattuna. Myös kuljetettujen autojen osalta saavutettiin 72 prosentin kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi–helmikuussa Helsinki– Tallinna-reittiä liikennöivä Eckerö Linen Finlandia-alus kuljetti yhteensä 155 469 matkustajaa. Eckerö Linen matkustajaosuus nousi Helsingin ja Tallinnan välisessä liikenteessä 10:stä 16,7 prosenttiin tammi–helmikuussa.

St Peter Line St Peter Linen matkustajamäärät olivat mukavassa kasvussa. Ms Princess Maria –aluksella Helsingistä Pietariin matkusti 271 115 henkilö. Se oli 11% enemmän kuin edellisvuonna. Yhtiön toisella aluksessa, Ms Princess Anastasialla, reitillä HelsinkiTukholma-Tallinna-Pietari-Helsinki, matkusti 377 067 henkilöä. Se oli 47% enemmän kuin vuonna 2011.

Finnlines Finnlines-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna hieman edellisvuodesta, ollen 609,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos tippui kuitenkin 66 000 euroa miinuksen puolelle. Finnlinesin viime vuoden matkustajamäärät laskivat hieman edellisvuodesta. Yhtiö kuljetti yhteensä 598 000 matkustajaa (vuonna 2011- 635 000) 14:llä Ropaxaluksella. Finnlines liikennöi kuuden maan ja 11 sataman välillä. Yhtiö liikennöi viime vuonna Helsingistä Travemündeen ja Rostockiin, Naantalista Kapellskäriin, Malmöstä Travemündeen ja Lyypekistä Ventspilsiin. n

Varustamot laskevat matkustajamäärät, myös risteilymatkustajat, per ”legi”. Tallink Silja ilmoittaa matkustajamäärät Suomesta Ruotsiin, eikä erittele lähtöjä Helsingistä ja Turusta. Finnlinesin matkustajamäärät sisältävät kaikki varustamon reitit. Alla olevien reittien lisäksi varustamoilla saattaa olla myös muita risteilyjä ja reittejä, jotka eivät ole listalla. Reitti Yhtiö Matkustajia aluksia reitillä/ lähtöjä Suomesta päivässä Helsinki-Tukholma Viking Line 1 117 282 2/1 Turku-Tukholma Viking Line 1 747 874 2/2 Suomi-Ruotsi Tallink Silja 3 076 378 4/3 Helsinki-Tallinna Viking Line 1 833 149 1/2 Tallink Silja 4 496 429 3/6-7 Eckerö Line 874 615 1/2 Helsinki-Pietari St Peter Line 271 115 1/0-1 Useita reittejä Finnlines 598 000 14/60-vkossa

Alkukevään teemana ”Tour de France”

Kesällä neljä vuoroa Helsingistä Tallinnaan n Viking Linen kevätkauden Ranskan teemaviikot tarjoavat ruokaa, viiniä ja viihdettä eri puolilta Ranskaa. Kesäksi Viking Line vahvistaa asemiaan HelsinkiTallinna –reitillä tuoden M/S Isabellan liikenteeseen toukokuusta alkaen. ESA AALTO

V

iking Linen Turusta ja Helsingistä Tukholmaan liikennöivillä aluksilla vietetään Ranskan viikkoja huhtikuun loppuun asti samppanjatalojen, viinitilojen, ruoan, artistien ja hienojen taiteilijoiden seurassa. Ohjelmasta löytyy kabareita, ranskalaisia laulajia ja cancan-tanssijoita. Lasten leikkihuoneet on koristeltu trikolorin värein, ja he voivat rakentaa vaikka Eiffel-tornin syötävistä Playmais-maissitangoista. Teemaviikkojen ajan laivojen Food Garden –ravintoloissa tarjotaan ranskalaisia viiden ruokalajin teemamenuita viinisuosituksineen. Tarjolla on myös valmis kolmen ruokalajin menu, hinta 46 euroa ilman juomia. Myös buffet-ravintoloissa ja kahviloissa on tarjolla teeman mukaisia annoksia ja ravintolashopeista ja taxfree -myymälöistä löytyy ranskalaisia herkkuja ja elintarvikkeita, juomia ja muita tuliaisia. ”Ranskalainen ruokakulttuuri on maailmankuulu, joten nyt meillä on todellinen mahdollisuus tarjota risteilyelämys täydennettynä Ranskan parhailla makunautinnoilla”, Viking Linen markkinointipäällikkö Kati Litmanen sanoo.

Isabella aloittaa toukokuussa Viking Line lisää kapasiteettiaan Helsinki-Tallinna-reitillä 6. toukokuuta alkaen. Uusi Viking Grace –alus korvasi alkutalvesta M/S Isabellan Turun ja Tukholman välisellä reitillä ja Isabella siirtyy 6.5.1.9. väliseksi ajaksi Helsinki-Tallinna –reitille tehden päivittäin kaksi edestakaista matkaa. Yhdessä Viking XPRS:n kanssa päivittäisiä lähtöjä tulee olemaan neljä molempiin suuntiin. Lähdöt ovat Helsingistä klo 08.00, 11.30, 18.30 ja 21.30. Paluuvaihtoehdot Tallinnasta klo 08.00, 12.00, 18.00 ja 22.30 XPRS kulkee reittiä 2,5 tuntia, Isabella kolme tuntia. Poikkeuksen tekee Isabellan 22.30 lähtö Tallinnasta. Sen saapumisaika Helsinkiin on seuraavana aamuna klo 07.00

Monia vaihtoehtoja Isabella tulee toimimaan sekä reitti- että risteilyliikenteessä. Yhdessä Viking XPRS:n kanssa matkustajilla on valittavana monta eri matkustusvaihtoehtoa. Reitti- ja hotellimatkojen lisäksi on tarjolla mittava valikoima eripituisia päiväristeilyjä Tallinnaan sekä lyhyempiä risteilyjä edestakaisin samalla laivalla.

Ranskan viikoilla voi herkutella vaikka ostereilla ja samppanjalla ranskalaistaiteilijoiden ja esiintyjien luodessa tunnelmaa.

Uutena risteilytuotteena Isabellalla ovat 21 tunnin risteilyt ilman maihinnousua Tallinnassa. Lähdöt ovat iltaisin Helsingistä klo 18.30 ja paluu seuraavana päivänä klo 15.00. Tänä aikana laiva tekee kaksi meno-paluu-matkaa Tallinnaan. Isabellalla on monta erityyppistä ravintolaa, iso yökerho ja ylemmillä kansilla isot kokoustilat. Herkulliseen ruokaan ja tasokkaaseen viihteeseen panostetaan erityisesti. Alkuviikko sujuu tanssikansan rakastamien artistien seurassa ja loppuviikosta luvassa on menevämpää musiikkia ja Suomen suurimpia tähtinimiä. n

Ikkunapaikka

9


FINNLINES VIE AUTOLOMALLE EUROOPPAAN

Pakkaa matkaseurue autoon ja lähde ikimuistoiselle autolomalle Itämeren eteläpuolelle. Pittoreskit pikkukylät, mahtavat metropolit ja vaikuttavat viinialueet linnoineen kutsuvat luokseen keväästä pitkälle syksyyn. Ihastu eri maiden ainutlaatuiseen antiin ja lÜydä oma unohtumaton palasesi Eurooppaa. Ja mikä parasta, tällä lomalla matkatavaroittesi määrää rajoittaa vain oman kulkupelisi koko! Laivamme vievät leppoisasti Helsingistä Saksaan sekä Naantalista Kapellskäriin ja MalmÜstä Travemßndeen. Varaa samalla kertaa sekä meno että paluu, saat paluumatkasta

–20 % alennuksen!

/LV´WLHWRMDZZZoQQOLQHVFRP SDVVHQJHU#oQQOLQHVFRPWDLSXK  *8,35 snt/puh + 6,00 snt/min lankaverkosta tai 17,17 snt/min matkapuhelinverkosta.

Romanttisimmat hotellit n TripAdvisorin mukaan maailman romanttisimmat hotellit lÜytyvät Kreikasta ja Italiasta. Sen mukaan hekumalliselle lomalle päästäkseen ei tarvitse lähteä Eurooppaa pidemmälle. Vasta Kreikan, Italian ja Englannin jälkeen tulevat Malediivit ja Thaimaa. Romanttisimmat hotellit ovat: 1. Anastasis Apartments, Imerovigli, Santorini, Kreikka 2. La Minerva, Capri, Italia 3. Cranleigh Boutique, Bowness-on- Windermere, Englanti 4. Cedar Manor Hotel and Restaurant, Windermere, Englanti 5. Baros Maldives, North Male Atoll, Malediivit 6. Casa del Mar, Langkawi, Pantai Cenang, Malesia 7. Bardessono, Yountville, Kalifornia, USA 8. Al Maha Desert Resort, Dubai, Arabiemiraatit 9. Layana Resort and Spa, Ko Lanta, Thaimaa 10.Veligandu Island Resort, North Ari Atoll, Malediivit

Kreikan Santorinin Anastasia Apartmentsin uima-altaalla kelpaa katsella auringonlaskua.

Kreikan Santorinin saaren Anastasis Apartments –hotellin hinnat eivät edes huimaa päätä; huhti-toukokuussa ja lokakuussa vuorokausihinnat alkavat 198 eurosta per pariskunta. Caprillakin huonehinta on edullisimmillaan 170 euroa.

Cumulus Hakaniemelle

Joutsenmerkki

n Cumulus-ketjun Helsingin Hakaniemen hotellille on myÜnnetty ympäristÜystävällisyydestä ja laadusta kertova Pohjoismainen ympäristÜmerkki eli Joutsenmerkki. Joutsenmerkin tiukat kriteerit koskevat muun muassa energian ja veden kulutusta, kemikaalien käyttÜä, jätehuoltoa, raakaaineiden ja kulutustarvikkeiden hankintaa, tarjoilupalvelua, sisustus- ja kalustushankintoja sekä hotellin omaa johtamisjärjestelmää. Joutsenmerkin kriteerit tullaan huomioimaan jatkossa kaikissa Cumulus-hotellien saneerauksissa. Tavoitteena on saada merkki ketjun kaikille hotelleille tulevien vuosien aikana. n

Cumulus Hakaniemen raikkaat huoneet.

Hauskaa kun on enemmän aikaa Tallinnassa. Mitä suomalaiset haluavat risteilyltä Tallinnaan? Suomalaista palvelua, viihtyisää matkaa ja tarpeeksi aikaa perillä. Nyt kaikki tämä toteutuu uudella m/s Finlandialla. Lähde Helsingistä 9.15 ja vietä myÜhäisemmän paluuajan ansiosta peräti yli 5 tuntia Tallinnassa. Matka-aika 2,5 tuntia. Huomaa myÜs uusi iltalähtÜaika Helsingistä 21.15.

�Style for less�

Moxy Hotels on

Marriottin uusi ketju n Marriott lähtee mukaan kisaan keskitason hotellisegmentin matkustajista Euroopassa. Kolmen tähden hotellibrändin Moxy Hotelsin kohderyhmänä ovat uuden sukupolven hotelliasiakkaat. Uusi ketju lupaa yhdistää nykyaikaisen tyylikkään muotoilun, ystävällisen palvelun ja edullisen hintatason.

n Brittiläinen Thomas Cook on joutunut rajujen kululeikkausten eteen. Se joutuu vähentämään 15 500 henkisestä tyÜvoimastaan 16%, eli lähes 2 500 tyÜpaikkaa. Se joutuu supistamaan myÜs toimistojensa määrää nykyisestä 1 069:stä vähintään 195 toimistoa. n

Kilroy jatkoi

vakaana

ESA AALTO

M

oxy Hotels on suunnattu 2000-luvun hintatietoisille, itsepalveluun tottuneille ja uutta teknologiaa hyÜdyntäville matkustajille. Hotellihuoneiden värimaailmaa hallitsevat rauhalliset neutraalit sävyt ja sisustuksessa käytetyt luonnonmateriaalit luovat maanläheisen, miellyttävän tunnelman. Huoneista lÜytyvät isot taulutelevisiot ja liitännät omille laitteille. Jokaiseen huoneeseen tulee myÜs lattiasta kattoon ulottuva, kohdekaupunkia tai –aluetta kuvastava yksilÜllinen �art wall�. Hotellivieraille tarjoillaan mannermainen aamiainen ja illalla baarissa voi maistella vuosikertaviinejä laseittain tai paikallisia panimotuotteita. �Plug and Meet� –nimeä kantavat kokoustilat ergonomisine kalusteineen, suurine kirjoitusseinineen ja 56 tuuman televisioineen ovat käytÜssä palavereja ja presentaatioita varten. Hotellin lobbyssa on vapaasti käytettävissä olevia tietokoneita ja vuorokauden ympäri avoinna oleva kauppa, josta voi ostaa pikkusyÜtävää ja juomia. Maksuton langaton

Thomas Cook karsii rajusti

nettiyhteys on tarjolla kaikkialla hotellissa. Sisäänkirjoittautumisen voi tehdä omalla mobiililaitteella.

Tulossa myÜs Suomeen? Hotelliprojektissa Marriottin partnereina ovat IKEA-konserniin kuuluva Inter Hospitality, joka omistaa hotellirakennukset, sekä norjalainen Nordic Hospitality, joka vastaa hotellitoiminnan pyÜrittämisestä franchise-periaatteella. Nordic Hospitality operoi jo nyt Marriott-hotelleja Pohjoismaissa. Seuraavien kymmenen vuoden aikana tarkoitus on avata Euroopassa 150 Moxy-hotellia, joista kussakin tulee olemaan 150-300 huonetta. MyÜs Suomi on mukana kohdekaavailuissa. Ensimmäinen Moxy on rakenteilla Italian Milanoon ja se avataan vuoden 2014 alkupuolella. n

n Kilroy konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos parani vuonna 2012. Kilroy hoitaa opiskelija- ja nuorisomatkailua kaikissa viidessä Pohjoismaassa ja Hollannissa. Matkailun ohella toiminta on laajentunut viime vuosina neuvonta- ja etupalveluihin (KILROY education, KILROY deals). Konserniin kuuluu myÜs Tanskassa ja Norjassa toimivat Team Benns ja Jysk Rejsebureau matkatoimistot sekä osakkuusyhtiÜnä Tanskassa ja Ruotsissa neljällä brändillä toimiva hiihtomatkatoimisto SkiTravelGroup. Konsernin liikevaihto oli 200,1 miljoonaa euroa (2011: 192,9) ja tulos ennen veroja 5,6 miljoonaa euroa (2011: 5,4). Oman pääoman tuotto oli noin 50 % (2011: 55 %). Vuosikertomus on ladattavissa osoitteessa kilroy.fi. n

�Inspired by Iceland�

Islanti on ympärivuotinen kohde n Suomalais-islantilainen kauppakamari yhdessä globaalin Finncham –verkoston ja Islannin suurlähetystÜn kanssa kokosivat suomalaisia talouden toimijoita �inspiroitumaan Islannista�. EERO HAVIA

�K

evät on tulossa Islantiin�, sanoi suurlähettiläs Elín Flygenring. Paitsi alkanutta vuodenaikaa rouva suurlähettiläs selvästi viittasi myÜs Islannin päässeen uuteen nousuun kriisiajan syÜveristä. Hänen mukaansa �hyvällä kriisillä� onkin tervehdyttävä vaikutus. �Inflaatio vaivaa ja joudumme yhä soveltamaan mm. valuuttaan liittyvää sääntelyä.�

15 yhtiÜtä Inspired by Iceland kampanjoi Islantia ympärivuotisena matkakohteena, hot in all seasons! �Ulkomaiset investoinnit Islannissa kasvavat ja samoin tekee saapuneiden matkailijoiden määrä. Vuonna 2012 Islantiin saapui 660 000 matkailijaa, kun vuonna 2000 luku oli 302 900. Islanti ei ole enää ulkomaisille kallis kohdemaa�, sanoo à spergsson. Oles-

kelun keskikesto on viisi päivää, eurooppalaisilla hieman keskiarvoa pitempi, amerikkalaisilla lyhyempi. Icelandarin Suomen johtaja ja suomalais-islantilaisen kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Mäkinen pohti matkustuksen motiiveja. �Kun kutsumme ja rohkaisemme vierailijoita ’oikeilla’ motiiveilla, tulee myÜs Islannin herkän luonnon ja ympäristÜn asia paremmin huomioonotetuksi�, sanoo Mäkinen, �Mutta lentoliikenne on saarivaltion talouden dynamo. Icelandair on vahva toimija Islannissa, mutta emme ole suinkaan monopoli.� Mäkinen toteaa, että Keflavikiin operoi yhteensä jo 15 lentoyhtiÜtä. n

Viidennes valuuttatuloista

eckeroline.fi N I M E S TĂ„ Ă„ N H U O L I M AT TA S U O M A L A I N E N

10 Window Seat

�Maamme valuuttatuloista 22 prosenttia tulee matkailusta. Edelle menevät vain merenkulku ja siihen liittyvät tuotteet (29 %) ja energiaintensiivinen teollisuus (26 %), mm. paljon sähkÜä syÜvät alumiinitehtaat�, kertoo �Promote Icelandin toimitusjohtaja Jón Àsbergsson. �Inspired by Iceland on markkinointikampanja, jolla halutaan herättää huomio ja mielenkiinto sekä aikaansaada toimintaa�, määritteli à sbergsson. Hän lÜytää jopa huhtikuun 2010 EyjafallajÜkullin tulivuorenpurkauksesta positiivisia puolia. �Eurooppalaiset tajusivat, että Islanti ei olekaan kovin kaukana, vain 2 100 km Brysselistä�, hän veistelee.

Vasemmalta toimitusjohtaja Jón à sbergsson Promote Iceland, franchise yrittäjä, sijoittaja ja suomalais-islantilaisen kauppakamarin puheenjohtaja Thordis Loa Thorhallsdottir Pizza Hut ja Jogo Oy, musiikin tuottaja ja ohjelmajohtaja Anna Hildur Hildibrandsdottir Nomex, Islannin Suomen suurlähettiläs Elín Flygenring, Icelandairin maajohtaja ja kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Mäkinen sekä maahantuoja Antto Ratia Skyr Finland Oy.

April 2013 . 3


25 vuotta vaivattomia varauksia

Helsingin Bulevardin Klaus K:n uudessa Livingroomissa on lämmin tunnelma.

Klaus K sai

Lontoon St Ermins uudistui

n Helsinkiläisen Klaus K -hotellin järjestämä kilpailu haki uusia ideoita hotellin aulan ja baarin muuttamisesta epävirallisiksi seurustelutiloiksi.

säilyttäen vanhan sydämensä P

äiväni suunnittelijana –kilpailun tyyli ja formaatti oli vapaa. Usean ehdotuksen joukosta nousi esiin paikallisen uuden lahjakkuuden, Jukka Juholan, kilpailuehdotus nimeltä HomeWork. Päiväni suunnittelijana -teema oli osa Helsingin design-pääkaupunkivuoden 2012 ohjelmaa.

n Sisäpihan kauniit istutukset johdattavat vieraan loisteliaaseen aulaan, missä valkoiset portaikot vievät suoraan Tuulen viemää -elokuvan tunnelmaan. Loistavan valkoinen marmori, upeat tekstiilit, kauniit yksityiskohdat ja huomaavainen palvelu tekevät vaikutuksen kyynisimpäänkin Lontoon matkaajaan.

Rentoa oleskelua

INNA-PIRJETTA LAHTI

S

Monipuolinen tarjonta St Ermins Hotel tarjoaa viihtyisän ja laadukkaan ympäristön niin työmatkalaisille kuin vapaa-aikaankin. Monipuolinen buffet-aamiainen vastaa vaativimmankin yöpyjän tarpeisiin ja kiireinen voi napata hedelmäannoksen tai tuoreen muffinsin mukaan aulan ”grab & go”pöydästä. Leivän päälle kannattaa levittää hunajaa, jota tuottavat hotellin kattotasanteella asuvat 250 000 mehiläistä. Hotellin kokous- ja juhlatilat on uudistettu ja 18 erikokoista, yksilöllisesti sisustettua kokous- ja tapahtumatilaa vievät vieraansa keskelle edellistä vuosisataa. Hotellin uudistuksen toteuttanut amerikkalainen Dayna Lee on luonut eheän ja aikakaudelleen uskollisen kokonaisuuden. Huoliteltu sisustus henkii ainutlaatuista tunnelmaa ja omaperäistä luonnetta Vivianne Westwoo-

din suunnittelemine tapetteineen ja huutokaupoista haalittuine historiallisine yksityiskohtineen. Jokainen huone on uniikki ja hotellin aula, kirjasto, ravintola ja baari tarjoavat hyvät edellytykset onnistuneisiin kohtaamisiin keskellä Lontoota.

Jokainen hotellihuone on uniikki kokonaisuus.

Agenttiseikkailuita lapsiperheille St. Ermins Hotel on hyödyntänyt salaperäisen historiansa myös kehittäessään myynnillisiä konseptejaan perheille. Art deco-hotelli tarjoaa mielikuvituksellisen ympäristön aivan Buckinghamin palatsin ja Big Benin kupeessa. Tilavia perhehuoneita ja huomaavaista palvelua tarjoava hotelli on ollut perustamisestaan 1899 lähtien salaisen palvelun upseerien käytössä. Toisen maailman sodan aikana hotellin koko toinen siipi oli varattu MI5 agenteille. Uuden konseptin mukaisesti pikkuagentit saavat sisään kirjautumisen yhteydessä vakoilupaketin ja tehtäväkirjan, joka johdattaa hotellin historiaan ja James Bondin jäljille Lontoossa. Passin täyttäneille agenteille tarjotaan hotellin tunnelmallisessa baarissa tietysti alkoholiton drinkki ”shaken but not stirred”. Hotellin palveluluokitus on huipputasoa ja kaikkien vieraiden tarpeista pyritään huoleh-

ITB vakuuttaa kerta toisensa jälkeen

Livingroomin Saksan Berliinin matkamessuilla

Täydellisesti remontoidun hotellin aula henkii vanhan ajan aristokraattista tunnelmaa.

t Ermins hotellin tavoite kotoisasta ja käsintehdystä tunnelmasta on saavutettu, vaikka hotellissa on kaikkiaan 331 huonetta. Westminster Abbeyn kupeessa sijaitseva, viimeisen päälle remontoitu hotelli avasi ovensa parahiksi Williamin ja Katen häihin ja nyt uudistus on valmistunut kokonaisuudessaan.

Indonesia oli ITB:n partnermaa ja sieltä olikin yli 120 näytteilleasettajaa.

Hotellin julkisivu on säilynyt muuttumattomana 1880-luvulta.

Uusi Livingroom henkii arvokkaan kirjaston lämpöä yhdistettynä moderneihin mukavuuksiin. Elegantti kattokruunu, seinien epäsuora valaistus ja puiset pilarit luovat tilaan ryhtiä ja rakennetta. Vahva väripaletti yhdistettynä käsityönä tehtyihin nojatuoleihin sekä kokoelmaan erilaisia sohvia ja lamppuja tekevät Livingroomiin kotoisan tunnelman. Alakerroksen baarialue on yhdistetty ensimmäiseen kerrokseen lasisen portaikon avulla. Livingroomista veikataan muodostuvan uusi trendikäs tapaamispaikka, jossa hotellin vieraat ja helsinkiläiset voivat nautiskella suomalaisia herkkuja kuten poro-, rapu- tai lohiburgereita ja lasillisen Klaus K:n oman viinimerkin viiniä. Hotellin tuleviin projekteihin lukeutuu mm. nykyisen 139 huonemäärän kasvattaminen 160 huoneeseen sekä 400 neliömetrin kokoinen katolle rakennettava aurinkopaneelialue. n

LYHYESTI Klassinen iltapäivätee höystettynä lasillisella kuohuvaa.

timaan ensiluokkaisesti. Tässä hotellissa jokainen vieras on yhtä tärkeä. Hotellin huonehinta noin 230 euroa yö. Lisätietoja sterminshotel.co.uk. n

Huhtikuu 2013 . 3

n Golf Emirates 25-v. Lähi-idän ensimmäinen ruohomattoinen golfkenttä täyttää 25 vuotta. Dubain legendaarisella kentällä ovat pelanneet lähes kaikki maailman golftähdet. Sen erikoisuus on yöpeliin rakennettu, valaistu Faldo Course. Greenfee Faldolla talvella noin 195 euroa, yögolf noin 100 euroa.

yli 100 000 ammattilaiskävijää

n Berliinin ITB keräsi yhteen jälleen vaikuttavia kävijöitä; yli sadan maan korkeimmat turistiviranomaiset, eri matkailujärjestöjen ylintä johtoa, kansainvälisten matkatoimistoketjujen johtajistoa ja 110 000 alan raudankovaa ammattilaista. 47 kerran järjestetyn ITB:n avajaissanat lausui Saksan liittokansleri Angela Merkel.

V

aikuttavaa listaa voisi jatkaa loputtomiin; 26 messuhallia, 160 000 neliötä näyttelypinta-alaa, 10  086 näytteilleasettajaa 188 maasta ja yli 110  000 alan ammattilaista. Maailman matkailualan huippu tapasi Berliinissä maaliskuun 6.10. päivä.

Bloggaajien markkina-arvo Messuilla oli myös 250 bloggaajaa ympäri maailmaa. ITB järjesti sadalle matkanjärjestäjälle ja sadalle bloggaajalle kahtena päivänä 1,5 tunnin matchmaking –tapahtuman, missä luotiin kontakteja mahdollista yhteistyötä varten. Bloggaajille ja näytteilleasettajille oli myös järjestetty paneelikeskusteluja ja luentoja uuden markkinointitavan tiimoilta.

Saksan liittokansleri Angela Merkel saapuu avaamaan ITB:n. Vierellään Messe Berlinin pääjohtaja Raimund Hosch.

Takaisin matkatoimistoihin Saksalaiset matkustivat viime vuonna enemmän kuin edellisvuonna. Saksalaisten matkanjärjestäjien myynti nousi 5,5% edellisvuodesta. Saksassa näyttää nyt siltä, että matkustajat ovat jälleen löytäneet matkanjärjestäjät. Myös alalla töissä olevien määrä nousi lähes tuhannella, ollen 64 707 henkilöä. Matkatoimistoja Saksassa on hieman alle 10 000. Saksalaisten suosituimmat lomakohteet ovat Espanja, Italia ja Turkki. Suomessa saksalaisille kirjattiin viime vuonna 534 276 yöpymistä. Se on noin 9,2% kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Liikematkasektorilla nousua edellisvuoteen oli vain hiukan.

Jokaiselle jotakin Nyt neljännen kerran järjestetty Vaaleanpunainen paviljonki, eli LGBT (lesbian, gay, bisexual &

Suomi-osastolla MEKin Anu Koski, kuvassa oikealla, sekä messuilla mukana ollut harjoittelija esittelevät messuvieraalle Suomen tarjontaa. Täällä saksalaisille kirjattiin viime vuonna 534  276 yöpymistä.

transgender tourism) –osasto keräsi 56 näytteilleasettajaa ympäri maailmaa. Mukana olivat mm. gay-myönteisyyttään markkinoivat Wien, Praha ja Tel Aviv sekä Argentiina, Bulgaria, Kreikka, Thaimaa ja Kypros. Muita vuoden teemoja olivat mm. muslimimatkustus, kestävä kehitys, uusi teknologia ja sosiaalinen media. Ensikertalaisena mukana oli vasta vuonna 2011 itsenäistynyt Etelä-Sudan. Ensi vuonna messut järjestetään 5.-7.3. n

Ikkunapaikka

11


Valmistaudu päästämään ILO IRTI EUROPALLA 22 H Lähdöt joka ilta 18.30

KE–LALÄHDÖILLÄ MM.

KESKIVIIKKO 10.4.

Pikkulauantai Live Club Jesse Kaikuranta

KESKIVIIKKO 24.4.

Varaa risteilysi www.tallink.�i

Comedy Club Ismo Leikola, Jussi Simola, Antti Haapala

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Paikkoja rajoitetusti.

20130405_Tallink_discoheads_277x185_Ikkunapaikka.indd 1

25.3.2013 13.54

Venäläiset edelleen suurin matkailijaryhmä

Helsingin matkailussa hienoista kasvua Kuva: Maija Astikainen

n Helsingin majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna hieman parempi tulos kuin ennätysvuonna 2011, mutta kasvu jäi vain 0,1 prosenttiin. Majoitusmyynnin arvo kasvoi kuitenkin 8 prosenttia ja nousi uuteen ennätykseen, 233 miljoonaan euroon. Huonekäyttöaste säilyi edellisvuoden tasolla 70 prosentissa.

Design-pääkaupunkivuosi ja suurtapahtumat toivat nostetta Helsingin hyvään matkailu- ja kongressivuoteen.

Torikorttelit on Helsingin Kauppatorin ja Senaatintorin välissä henkiin heräävä historiallinen alue, jossa on tällä hetkellä noin 50 erilaista yrittäjää, ravintoloita, kahviloita, elokuvateatteri, museo, gallerioita, työtiloja sekä muotia, designia ja käsitöitä. Vuoteen 2017 asti ulottuvan remontin myötä uusia tiloja valmistuu koko ajan.

Y

öpymisiä kertyi yhteensä 3 366 000, joka on 2 000 enemmän kuin edellisvuonna. Ulkomaalaisten osuus kaikista yöpymisistä pysyi ennallaan 54 prosentissa. Keskimäärin matkailijat viipyivät Helsingissä 1,7 vuorokautta. Hotellihuoneen keskihinta oli 106 euroa.

Eniten yöpyjiä Venäjältä Ylivoimaisesti eniten ulkomaalaisyöpymisiä kertyi edelleen Venäjältä,

mistä tilastoitiin noin 306 000 yöpymistä. Seuraavina olivat saksalaiset noin 163 000 yöllä, ruotsalaiset noin 128 000 yöllä, britit noin 123 000 yöllä ja amerikkalaiset noin 120 000 yöllä. Venäläisten ja amerikkalaisten osuus kasvoi hieman, mutta muista kirjattiin laskua. Lähimpänä viittä kärkimaata kolkuttelee Japani, josta kirjattiin lähes 90 000 yöpymistä ja kasvua 12 prosenttia. Kasvua kertyi myös muun muassa Virosta, Kii-

n PAIKKA AURINGOSSA. Aurinkomatkat juhlisti viisikymppisiään muun muassa ennakkoesittelemällä lyhytelokuvan "Paikka auringossa" kutsuvierasyleisölle Helsingin Bio Rexissä. Isäntäväkeä on edustamassa vasemmalta Sanna Forsström-Hack, Anne Ahlfors, Sari Idman, Annika Niemelä, Tuomo Meretniemi, Noora Rämänen ja Tuija Kesäniemi.

nasta, Norjasta ja Sveitsistä. Eurokriisin vaikutuksesta yöpymiset Espanjasta vähenivät miltei 32 prosenttia ja Italiasta 17 prosenttia.n

Pääkaupunkiseutu kärjessä

Suomessa oli ennätyshyvä kongressivuosi n Kongressit ovat kaupungeille haluttuja tapahtumia imagollisten ja taloudellisten vaikutusten vuoksi. Verrattuna vapaa-ajan matkailijoihin kongressivieraat viipyvät yli kaksi kertaa pidempään ja käyttävät yli kaksi kertaa enemmän rahaa vierailunsa aikana. Kongressien kautta myös edistetään osaamisen ja tutkimuksen vientiä sekä verkostoitumista.

Celebrityn lisämaksut nousivat F

ESA AALTO

n Celebrity Cruises on nostanut erikoisravintoloidensa lisämaksuja maaliskuun alussa. Illallismaksu alusten suosituimmissa ravintoloissa, kuten Muranossa ja Qsinessa, nousi 40 dollarista 45 dollariin. Tuscan Grillin lisämaksu nousi 35:een ja Silka Harvetsin 30:een dollariin. Sen sijaan Lawn Club Grillin, The Porchin ja Bistro on Fiven lisämaksut säilyivät ennallaan. Ruokaileminen alusten pääravintoloissa kuuluu edelleen risteilyn hintaan. n

12 Window Seat

inland Convention Bureaun (FCB) tuoreen tilaston mukaan Suomessa järjestettiin vuoden 2012 aikana 635 kansainvälistä kongressia, jotka keräsivät yli 77 000 osanottajaa. Kongressien määrä kasvoi edellisvuosiin verrattuna noin kuutisenkymmentä prosenttia.

Helsinki menestyi hyvin Kongressivuosi 2012 oli Helsingin kaikkien aikojen paras. Viime vuonna kaupungissa kirjattiin 254 kansainvälistä kongressia, joihin osallistui yli 40 000 henkeä. Aiempi ennätys tehtiin Suomen EUpuheenjohtajuusvuonna 2006, jolloin Helsingissä tilastoitiin 39 000 kongressivierasta.

”Odotamme, että Helsinki sijoittuu kesäkuussa julkaistavassa kansainvälisessä kongressitilastossa maailman 20 kärkikohteen joukkoon. Kongressikaupungin menestyksen kannalta keskeisessä roolissa on alan palvelutarjonnan jatkuva kehittyminen. Helsingin kokouspaikat ovat laajentaneet tilojaan, ja hotellikapasiteetin uskomme jatkossa kasvavan riittävästi, jotta voimme kilpailla entistäkin suuremmista kongresseista”, kongressipäällikkö Ines Antti-Poika arvioi alan kehitysnäkymiä. Tänä vuonna kongressien pääsesonki käynnistyy toukokuussa ja jatkuu syyskuuhun asti. Helsingin suurin kongressi tulee olemaan elokuussa järjestettävä kirurgian maailmankongressi, johon odote-

taan noin 3 000 delegaattia. Myös vuosien 2014-2015 varaustilanne näyttää Helsingin osalta hyvältä, ja vahvistettuja kongresseja on jo kymmeniä.

Espoo Suomen toiseksi suosituin Vuosi 2012 oli ennätysvuosi myös Espoossa. Kaupungissa pidettiin yhteensä 78 kansainvälistä kongressia, joissa oli 8001 osallistujaa. Kongressien määrä nousi 24 prosenttia ja osallistujien määrä 52 prosenttia. Kongresseista saatu matkailutulo Espoolle oli 9,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua huimat 51 prosenttia. ”Vuosien pitkäjänteinen työ tuottaa nyt tulosta ja tästä on loistava jatkaa. Vuodesta 2013 ennustetaan yhtä hyvää vuotta”, tiivistää Espoon Matkailun toimitusjohtaja Jaana Tuomi. Espoo on yhdessä Aalto-yliopiston kanssa onnistunut houkuttelemaan kansainvälisesti merkittäviä kongresseja. Kesä-heinäkuussa Espoon Otaniemessä kokoontuu maailman huipputieteentekijöitä muun muassa plasmafysiikan, nanoteknologian ja jääntutkimuksen aloilta. n

April 2013 . 3


n IMATRAN KYLPYLÄSTÄ VUODEN FINLANDIA-HOTELLI. Imatran Kylpylä on valittu Vuoden 2012 Finlandia Hotelliksi. Tunnustuksen perusteena on hotellin jatkuva uudistuminen ja palvelujen kehittyminen sekä henkilökunnan ammattitaito ja palvelualttius.  Imatran Kylpylä sijaitsee Ukonniemen vapaa-aikakeskuksessa, jonne on syntynyt kansainvälisesti merkittävä liikuntapalvelutarjonta. Yhdessä Lappeenrannan Rauhan alueen kanssa Imatran Kylpylä ja Ukonniemen vapaa-aikakeskus muodostavat Pohjoismaiden suurimman matkailukeskittymän. Finlandia Hotellit on yli 20 vuotta vanha suomalainen yksityisten hotellien markkinointiketju, johon kuuluu 25 hotellia ympäri Suomea. Hotellien toimintatapa on toimia persoonallisesti ja paikallisesti ilman tiukkaa ketjuohjausta ja konsepteja.

Royal Caribbean International risteilee lukuisiin mielenkiintoisiin kohteisiin sekä historiallisiin satamakaupunkeihin ympäri maailman.

Jatkoa sivulta 3.

OASIS OF THE SEAS TULEE EUROOPPAAN! Maailman suurin risteilylaiva Oasis of the Seas risteilee syyskuussa 2014 Euroopassa. Oasis tekee kaksi 5 yön risteilyä Barcelonasta.

Kilpavarustelua Kaakkois-Aasiassa Low cost –yhtiöt muuttavat tottumuksia Markkinoiden avautumisen arvioidaan kasvattavan erityisesti halpalentomatkustusta. Air Asian aloittaessa vuonna 2002 monet epäilivät halpalentokonseptin toimivuutta Aasian markkinoilla. Syinä pidettiin muun muassa monia kilpailua rajoittavia bilateraalisia sopimuksia, joista nyt ollaan pääsemässä eroon. Vähäinen internetin käyttö ja kuluttajien haluttomuus tehdä ostoksia verkossa sekä niin sanottujen kakkoslentokenttien puuttuminen arveluttivat myös epäilijöitä. Toisin kuitenkin kävi. Esimerkiksi Singaporen Changin lentoaseman vuosittaisesta matkustajamäärästä jo lähes kolmasosa on tätä nykyä halpalentoyhtiöiden matkustajia. Alueen maiden elintason noustessa lentäminen ei ole enää harvojen huvia ja kohtuullisella tasolla pysyttelevät lentohinnat houkuttelevat kokonaan uusia matkustajasegmenttejä. Halpalentoyhtiöt ovat muuttaneet paitsi kuluttajien, myös koko matkailuteollisuuden käyttäytymistä. Halvat hinnat saavat yhä useampia matkustajia tekemään nykyisin lyhyitä herätelomia lähikohteisiin, mikä on vaatinut hotelleja ja muita palveluntuottajia uudistamaan markkinointistrategioitaan. Internet on monessa Aasian maassa vielä ylellisyyttä. Monella alueen asukkaalla ei ole vielä edes pankkitiliä, saati sitten luottokorttia. Niinpä lentoyhtiöt ovat tehneet yhteistyötä muiden tahojen, kuten valintamyymälöiden tai postikonttorien kanssa tai avaamalla omia palvelupisteitään mahdollistaakseen lentojen varaamisen ja maksamisen verkkoyhteyden ulottumattomissa oleville asiakkailleen. Muun muassa Indonesiassa myös matkatoimistot välittävät yleisesti halpalentoyhtiöiden lippuja.

Laajentumista ja yhteistyötä Pystyäkseen vastaamaan kasvavaan kysyntään ja säilyttääkseen asemansa markkinoilla alueen halpalentoyhtiöt ovat satsanneet voi-

Välimeren 2014 mielenkiintoisimmat risteilyt avataan myyntiin 11.4.2013.

Oasis of the Seas -laivan lentopaketit Karibialle tulevat taas!

Kaakkois-Aasian halpalentoyhtiöt MAA LENTOYHTIÖ FILIPPIINIT AirPhil Express Cebu Pacific Phil. Air Asia SEAir Zest Air INDONESIA Batavia Air Batik Air Citilink Ind. Air Asia Lion Air Mandala Airlines Wings Air MALESIA Air Asia Air Asia X Berjaya Air Firefly Malindo Airways MYANMAR Golden Myanmar Airlines SINGAPORE Jetstar Asia Tiger Airways Scoot THAIMAA Happy Air Kan Air Nok Air Nok mini Orient Thai Airlines Solar Air Thai Air Asia VIETNAM Jetstar Pacific VietJetAir

KOTIKENTTÄ Manila Manila Clark Clark Manila Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Kuala Lumpur Kuala Lumpur Subang Subang Kuala Lumpur Yangon

Suuren suosion saavuttaneet Lentopaketit avataan myyntiin huhtikuussa ja talvikauden ensimmäinen lähtö on 19.10.2013.

laivasto (1/2013) tilauksessa 21 41 4 4 18 35 10 11 25 24 85 323 3 4 22 58 100 13 2 5 14 6 5 1

Singapore 19 Singapore 19 1 Singapore 4 20 BKK Suvarnabhumi 1 Chiang Mai 3 Don Mueang 12 Don Mueang 6 Don Mueang 8 Don Mueang 3 Don Mueang 26 Ho Chi Minh City 5 Ho Chi Minh City 5 1

Lisätiedot: salessupport.nordic@rccl.com Varaukset: www.cruisingpower.com E-mail: infono@rccl.com – puh: 020 386 386

WWW.ROYALCARIBBEAN.FI

SMT:n Future Watch-seminaarissa Suomen Matkatoimiston johtoa, vasemmalta tapahtuma- ja kokoustuotteiden päällikkö Mikaela Nieminen, tuore myynti- ja markkinointijohtaja Mikael Castrén, toimitusjohtaja Kirsi Paakkari ja kehitysjohtaja Susanne Lindroos.

SMT Future Watch visioi tulevia ja puntaroi parhaita käytäntöjä AirAsialla on jo vankka jalansija Filippiineillä, Indonesiassa, Japanissa ja Thaimaassa.

makkaasti uuteen lentokalustoon, laajentaneet alueellista kattavuuttaan ja solmineet yhteistyösopimuksia. AirAsia on laajentunut aggressiivisesti ja saanut vankan jalansijan Filippiineillä, Indonesiassa, Ja-

n RANSKALAINEN VISIITTI. Provencen alueen edustajat kävivät esittäytymässä Helsingissä ja kertomassa alueensa matkailukohteista ja nähtävyyksistä. Kuvassa vasemmalta Henni Lieto-Pihlajaoja Pamplemousse Oy, Benoit Chollet Ranskan matkailutoimisto Kööpenhamina, Fabienne Morucci Aix-en-Provence Tourist Office, Rabiha Benaissa Provence-Alpes-Côte-d’Azur Tourist Board ja Christine Aby Ranskan matkailutoimisto Kööpenhamina. Marseillen lähellä sijaitseva Aix-en-Provence tunnetaan myös taiteilija Paul Cézannen kotikaupunkina. Historiallista kaupunkia ympäröivät kymmenet maalaiskylät, joissa voi tutustua komeisiin kartanoihin ja puutarhoihin, viini- ja oliivitiloihin ja nauttia aidosta ranskalaisesta elämänmenosta. Aix-en-Provencen alueelle pääsee helposti autolla Marseillesta ja Nizzasta. TGV-juna Pariisista vie tänne noin kolmessa tunnissa.

panissa ja Thaimaassa. Singapore on ollut myös pitkään yhtiön laajentumissuunnitelmissa. Australialaisen Qantasin osittain omistama Jetstar on puolestaan laajentunut jo Vietnamiin ja Japaniin. Seuraavaksi tutkitaan Hongkongia. Tiger Airways on taas laajentanut toimintaansa Australiaan sekä hankkinut osuudet Mandala Airlinesista Indonesiassa ja SEAirista Filippiineillä. Tigerin kerrotaan olevan kiinnostunut myös osuudesta Burman ainoasta halpalentoyhtiöstä Golden Myanmarista. Tiger ja Scoot Singaporessa tekevät jo yhteistyötä syöttäen jatkomatkustajia toistensa reiteille. Airbusin ja Boeingin tilauskirjoissa on nyt yhteensä yli 300 uutta konetta indonesialaiselle Lion Air -yhtiölle. Lion Air omistaa nykyään myös Indonesiassa kotimaan lentoja operoivan Wings Airin sekä kansainvälisiä lentoja aloittelevan Batik Airin. Malindo Airways on puolestaan Lionin uusi yhteisyritys Malesiassa. Yhtiö aloittaa liikenteen tänä keväänä ja siitä povataan kovaa kilpailijaa Air Asialle sekä lyhyillä että pitkillä reiteillä. n

Huhtikuu 2013 . 3

n Suomen Matkatoimiston ”SMT Future Watch”seminaari liikematka-asiakkaille ja muille sidosryhmille peilasi tänä vuonna lentoliikenteen sekä matkahallinnon trendejä ja tulevaisuutta. Maaliskuisen tapahtuman päätteeksi tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen vei kuulijat opastetulle matkalle tulevaisuuden yhteiskuntaan. EERO HAVIA

S

eminaarin avaussanoissa SMT:n toimitusjohtaja Kirsi Paakkari korosti palveluiden kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa käsitteellä co-creation. ”Toteutamme sitä service-lab –konseptillamme, jossa pilotoimme uusia palveluita. Aikanaan ne koituvat koko laajan asiakaskuntamme hyväksi. Kumppaneinamme ovat mm. Amadeus, Finnair, Amex ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu.” Paakkari pohti teknologian vauhdikasta kehitystä. Yritysjohdon päätöksenteossa keskeistä on valita, mihin lähdetään mukaan ja mitä asioita viedään eteenpäin. ”Teknologia on nähtävä mahdollistajana.” Asiakkaan tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit määräävät yhteistyön tason, jossa vaihtoehtoja on itsepalvelusta eri asteiseen palveluun, ääripäässä kokonaan SMT:lle ulkoistettu yrityksen matkahallinto. Lentoliikenteen trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä kuultiin

ensi kertaa Suomessa Finnairin uuden, kaupallisen johtajan Allister Patersonin näkemyksiä. Näistä on yhteenveto toisaalla tässä lehdessä.

Halvin vs.paras SMT:n kehitysjohtaja Susanne Lindroos pohti esityksessään lentohintaa näkökulmasta ”halvin vs. paras”, kokonaisajankäytön, lähtö- ja saapumisaikojen sekä lentolippujen sääntöjen ja sisällön sekä mm. ennakko-ostoajan, ts., yrityksen matkojen pitkäjänteisen suunnittelun ja säästömahdollisuuksien näkökulmasta. Niin ikään hotellin sijainti etenkin suurkaupungeissa voi joko säästää tai syödä niin ajallisia kuin rahallisia panoksia. Susanne Lindroosin otsikko oli ”Smartly Managed Travel”, jonka hyötyjä ja helppoutta niin yritykselle kuin liikematkustajalle hän esityksessään ruoti. Lindroos korosti myös tapahtumien kokonaiskokemusta, ja sen hallinnointia ennen tapahtumaa,

sen aikana ja jälkeen aina palautteisiin, laskujen käsittelyyn, loppulaskutukseen, raportointiin ja tapahtuman analyyseihin saakka.

Johtajuuden lyhyt aikajänne Abstraktimmasta ja filosofisemmasta perspektiivistä maailman asioita visioi tulevaisuuden tutkija KTT Mika Aaltonen, Aalto Yliopisto, otsikolla ”Mr & Mrs Future Guided Tour". ”Tulevaisuuden yhteiskunta on globaali”, aloitti Aaltonen ja jatkoi: ”Johtajuuden aikajänne on tullut hyvin lyhyeksi. Mikään strategia ei voi toteutua niin lyhyessä ajassa. Uhkia ja mahdollisuuksia ei voi edes paikantaa, sillä kovin lyhyellä aikajänteellä huominen näyttää liiaksi samalta kuin tämä päivä”. ”Tietoisuus on ajan funktio. On tärkeää ymmärtää, että nykyiset päätöksemme vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuutemme muotoutuu. Mikä tahansa organisaatio, joka suosii nykyisyyttä tulevaisuuden ja historian kustannuksella, suosii myös riskejä.” Kestävästä kehityksestä Aaltonen totesikin, että jos kaikki eläisimme kuin amerikkalaiset, tarvitsisimme viiden planeetan resurssit. Länsimainen nykyihminen elää nyt ’between dreams’ eli uusia unelmia kehitellen, sillä läntisen maailman materiaalinen unelma on jo täyttynyt. n

Ikkunapaikka

13


THAIn lennot Tukholmasta ja Kööpenhaminasta Phuketiin onnistuivat odotettua paremmin ja palaavat reittiverkkoon jälleen ensi talvena. Tämän vuoden aikana TG uusii kalustoaan Skandinavian reiteillä. Boeing 777-300ER Tukholmasta ja Köpenhaminasta parantaa entisestään matkustusmukavuutta. Messuilla olivat mukana vasemmalta Senior Sales Supervisor Fred Wahlstedt, Sales Representative Jacqueline Sjösten, District Manager Jonas Broström ja General Manager Viruj Ruchipongse.

Uutuudetkaan eivät pelastaneet messuja

TURin luvut tippuivat entisestään n Göteborgin viimekuiset TUR-messut olivat järjestäjien mukaan onnistuneet, vaikka kävijöitä olikin yli 3000 vähemmän kuin vuosi sitten. LEENA AALTO, GÖTEBORG

”O

lemme jälleen oikealla suunnalla. Kahtena edellisvuotena meillä oli mukana 79 maata ja aluetta, tänä vuonna pääsimme 91:een”, iloitsi messujen näyttelypäällikkö Lisa Callert. ”Messukävijän pitää voida tehdä TURissa maailmanympärimatka, ja nyt se on taas mahdollista.” Messuluetteloa tarkastellessa huomasi kuitenkin, että messujen laskutapa osanottajamaiden suhteen oli sangen kummallinen. Maita ei suinkaan ollut 91 kappaletta vaan siihen sisältyi myös maiden sisällä olevia alueita. Näytteilleasettajia messuilla oli 555. Messujen kävijämäärä tippui entisestään, tänä vuonna 32 700 henkeä kiinnostui messuista. Myös alan ammattilaisten osuus tippui, ja oli tänä vuonna 11 700 (2011-13 100). TUR-messuja on järjestetty jo 29 vuotta, vuodesta 1984. Suomessa järjestettiin ensimmäiset matkailumessut maaliskuussa 1983, eli 30 vuotta sitten.

Trade Pavilion Messujen uutuutena oli B2B-osasto, Trade Pavilion, meidän kotoisten Business Travel Forumin tapaan. Trade Pavilionissa oli mukana viitisenkymmentä näytteil-

Jamaikan turistitoimiston myyntipäällikkö Torrance Lewis ja aluejohtaja Elizabeth Fox olivat mielissään Karibian alueen nousevasta suosiosta myös Pohjoismaissa.

leasettajaa ja se oli avoinna ainoastaan torstaina ja perjantaina puoleenpäivään asti. ”Näin pystyimme tarjoamaan mahdollisuuden tulla messuille näytteilleasettajaksi vain muutamaksi päiväksi, eikä koko messuajaksi”, Callert kertoo.

Ennen ja jälkeen Keskiviikko, ennen messujen avautumista, oli nk. Networ-

Suurimmilla osastoilla olivat mukana Turkki ja Espanja. Muutaman vuoden poissaolon jälkeen mukaan tulivat taas mm. Myanmar, Mongolia, Jamaika ja Liechtenstein.

king Day. Silloin järjestettiin mm. paneelikeskusteluita, esitelmiä, workshopeja jne. Yleisöpäivien vetonaulana oli Ruotsin ulkoministerin Carl Bildtin vierailu messuilla. Hän kertoi mm. mitä ulkoministeriö voi ja mitä ei voi tehdä maailmalla pulaan joutuneelle reissaajalle. Ensi vuonna TUR-messut järjestetään 20-23 maaliskuuta 2014. n

Egyptin Hurghadasta parikymmentä kilometriä pohjoiseen sijaitsee El Gounan kylä. Se on rakennettu varta vasten lomakyläksi eikä paikallista asutusta saati nähtävyyksiä ole. Sen sijaan kylässä on lukuisia hotelleja ja ravintoloita. Pohjoismaissa aluetta pyörittävää Orascom Development –konsernia edustaa Susanne Lambrecht. Hänet saa kiinni osoitteesta susanne.lambrecht@ orascomdh.com.

Finnlinesillä oli iso ja näyttävä osasto keskellä hallia. Yhtiöllä on myyntitoimistot Suomen lisäksi Ruotsin Malmössä sekä Saksan Lyypekissä. Kuvassa Suomessa istuvan myynti- ja markkinointijohtaja Kaj Takolanderin ympärillä Ruotsin tiimiä; vasemmalta markkinointikoordinaattori Lars Johansson ja myyntiedustaja Mattias Lindblad ja oikealla myynnistä Steffi Lissner ja Eva Aursnes.

14 Window Seat

April 2013 . 3


UUTUUS! SAN FRANCISCO Avaamme lennot San Franciscoon 8.4.2013. Viemme sinut USA:n länsirannikon kauneimpaan kaupunkiin jopa kuusi kertaa viikossa Kööpenhaminan kautta.

VARAA NYT OSOITTEESTA SAS.FI

Huhtikuu 2013 . 3

Ikkunapaikka

15


25 vuotta matkalippuja

Kesäkuussa uuteen palvelukonseptiin

SAS siirtyy kahteen matkustusluokkaan

SAS Go ja SAS Plus n SAS ottaa käyttöön ensi kesäkuussa uuden palvelukonseptin, jota se on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa, travel managereiden ja matkatoimistojen kanssa. Lentoyhtiö siirtyy uudessa käytännössä Euroopan reiteillä vain kahteen matkustusluokkaan, aikaisemman kolmen sijasta. EERO HAVIA

S

AS:n uudistuksen voi nähdä siten, että varsinainen bisnesluokka, joka SAS:n taannoisen pääjohtaja Jan Carlzonin johdolla onnistuneesti lanseerattiin 1980-luvulla muillekin malliksi, jää nyt historiaan. Mannertenvälisillä lennoilla bisnesluokka kuitenkin säilyy. Lyhyillä lennoilla uusi SAS Go -palvelu on yhtiön mukaan asiakkaille, jotka haluavat paljon ja SAS Plus on asiakkaille, jotka haluavat vieläkin enemmän.

Muuttuva ympäristö SAS sanoo uudella konseptilla pyrkivänsä tasaiseen ja aikaa säästävään matkustukseen niin vapaaajan kuin liikematkustuksessakin. Yhtiö jakaa asiakkaansa kahteen pääsegmenttiin. SAS Go tarjoaa huokeammat hinnat ja SAS Plus nimenomaan ajan säästöön tähtääviä palveluita.

Toiminnot SAS:ssa muuttuvat nyt radikaalisti lentohenkilökunnan työehtosopimusten, keskittämisen, leikkaamisen, ulkoistamisen ja joidenkin toimintojen myymisen myötä. Osana tätä kehitystä myös matkustajien kohtaama tarjonta uudistetaan ja sitä kehitetään olosuhteiden muuttumisen mukaisesti.

Hintatietoisen tapa SAS Go -lippu on hintasensitiivisen matkustajan lippu. SAS Go –lipputuote tarjoaa vastinetta rahalle peruspalveluin ja kustannuksia karsien. Se varataan ilman maksunpalautuksen mahdollisuutta ja varausmuutokset ovat maksullisia. Mutta lippu sisältää aina ruumaan menevän enintään 23 kilon matkalaukun kuljettamisen ilman eri veloitusta, kahvia tai teetä lentomatkan aikana sekä mm. mobiilin lähtöselvitys- ja bag drop –palvelun. Lipputyyppi kerryttää EuroBonus -pisteet ja 2 prosentin Creditsit.

Ajansäästöä kiireiselle SAS Plus –lippu oikeuttaa takaisinmaksuun ja on vaihtokelpoinen, mahdollinen hinnanero kuitenkin peritään. Istuinpaikka koneessa voidaan varata jo lennon varausvaiheessa ja jos koneessa on odotuslistaa, SAS Plus asiakkaat ovat etusijalla. Premium -lähtöselvitys voidaan tehdä virkailijan avustuksella tai ennalta online- tai mobiilipalveluna sekä myös lentoaseman itsepalvelukioskissa. Koneeseen nousuoikeus voidaan todentaa myös mobiililaitteeseen lähetettävällä boarding-tunnisteella ja lentoyhtiö ilmoittaa matkustajalle tekstiviestillä mahdollisista epäsäännöllisyyksistä. SAS Plus -lippu oikeuttaa kuljettamaan kaksi 23 kilon matkalaukkua ilman eri veloitusta. SAS Fast Track -palvelu, lounge- ja WiFi -palvelut, ateria, juomat ja sanomalehdet matkustamossa kuuluvat hintaan sekä tuplamäärä EuroBonus –pisteitä ja 4 prosentin Credits. Uudistetut Fact Track -turvatarkastukset ovat jo käytössä Kööpenhaminassa ja Göteborgissa ja niitä on tulossa lisää. Myös loungepalvelua tullaan uudistamaan.

Tarjoilukonsepti uudistuu Tarjoilukonsepti lennoilla uudistuu myös. Perinteinen lentokoneruoka korvataan Café-palvelulla. Sen mukaan ateriat ja juomat tarjoillaan ilman eri veloitusta SAS Plus-matkustajille koneen etuosassa, mistä tarjoiluvaunu siirtyy SAS Go -matkustamon osaan, jossa tarjoilu muuttuu maksulliseksi. SAS Go ja SAS Plus otetaan käyttöön kesäkuussa. Uusien matkustusluokkien hinnoittelu jäi vielä salaisuuden verhoon, mutta hintatiedot tullaan julkaisemaan hyvissä ajoin ennen uudistuksen kesäkuista implementointia.

Laivastouudistus SAS:ssa on meneillään myös viime vuoden puolella alkanut laivastouudistus. Kapearunkokoneiden toimitukset jatkuvat aina vuoteen 2014. Norja saa yhdeksän tehtaantuoretta B737-800 ja Ruotsi kaksitoista B737-700-konetta. Tanskassa sen sijaan SAS:n vanhenevaa MD-kalustoa korvataan Airbusin A320 -koneilla ja vuodesta 2016 uudet koneet ovat tyyppiä A320neo. Lisäksi SAS uudistaa 50 lyhyiden etäisyyksien koneiden matkustamot vuoteen 2015 mennessä. n Tarjoilukonsepti uudistetaan SAS:n Euroopan lennoilla. Perinteinen lentokoneruoka korvataan Café-palvelulla.

16 Window Seat

HOTELLIUUTISIA LYHYESTI hotellien hienostuneisuutta ja mukavuutta hostellien sosiaalisuuteen ja taloudellisuuteen. Adler Hostelin molemmissa makuusaleissa on 16 kapselivuodetta, joissa jokaisessa on henkilökohtainen tallelokero, pistorasiat ja valaistus sekä korkeatasoiset patjat, tyynyt ja täkit. Suunnitelmissa on avata vielä uusi makuusali vain naismatkustajille.

SUOMI n Vanajanlinna Group laajentaa toimintaansa. Uusi Restaurant Portti kunnostetaan Hangon vierasvenesatamassa sijaitsevan entisen ravintola Fyrenin tiloihin. Uusi ravintola avataan 1. kesäkuuta. Portista tulee laadukkaan ruoan ja rennon seurustelun ravintola. Lyhyt lauttamatka ravintolaan virittää merelliseen tunnelmaan. Perillä odottaa tuulelta suojattu terassi ja kala-painotteinen ruokalista. Vanajanlinna Groupiin kuuluu Hangossa jo yksi ravintola, perinteinen Restaurant HSF.

EUROOPPA

n Waldorf Astoria avattiin Berliinissä. Waldorf Astoria Berlin avattiin uudessa Zoofenster-pilvenpiirtäjässä kaupungin keskustassa. 32kerroksisen, 118 metrin korkeuteen ulottuvan rakennuksen ylimmässä kerroksessa on nyt Berliinin korkeimmalla sijaitseva sviitti. 232 huonetta käsittävän hotellin art deco –tyylinen sisustus kunnioittaa New Yorkin Park Avenuella vuonna 1931 avatun alkuperäisen Waldorf Astorian perintöä.

KAUKOKOHTEET n Radisson Blu Mall of Americaan. Minnesotassa sijaitsevan Mall of America –ostoskeskuksen viereen avattiin maaliskuussa Amerikan toinen Radisson Blu –hotelli. Ketjun ensimmäinen hotelli sijaitsee Chicagossa ja seuraava avataan Philadelphia tulevana kesänä.

n Aloft hotelli Miamiin. Starwood Hotels & Resortin ensimmäinen Aloft-hotelli on avattu Miamin seudulla. Hotelli sijaitsee Doralissa, noin 16 kilometriä Miamista länteen. Vielä ennen kesää Miamin alueelle aukeaa myös Aloft Miami–Brickell hotelli. n Kaksi hotellia saman katon alla. Bangkokin Siam Squaren ostosalueella, MBK- ja Siam Paragon –ostoskeskusten läheisyydessä avatut Mercure Bangkok Siam ja ibis Bangkok Siam sijaitsevat samassa rakennuksessa, mutta toimivat erillisinä yksiköinä. Mercure houkuttelee keskitason matkustajasegmenttiä, kun ibis puolestaan painottuu budget-matkailijoiden tarpeisiin. Molemmissa hotelleissa on 189 huonetta.

n Maailman korkein avautui. Dubaissa avautui helmikuun lopulla maailman korkein hotelli, JW Marriott Marquis. 72-kerroksinen hotelli on vain 26 metriä lyhyempi kuin new Yorkin Empire State Building. hotellin omistaa Emirates Group ja sitä operoi Marriott. Hotellissa on mm. yhdeksän ravintolaa, viisi baaria, joista yksi ylhäällä 71-72 kerroksissa. Hotellissa työskentelee myös ainoa intialainen yhden Michelin tähden saanut keittiömestari. n Ritz-Carlton Abu Dhabiin. Luksushotelliketju Ritz-Carltonin ensimmäinen hotelli Abu Dhabissa on nyt avattu. 532 huonetta käsittävä luksusresort RitzCarlton Grand Canal on rakennettu mukaillen renessanssin ajan arkkitehtuuria venetsialaiseen tyyliin. Hotellin kymmenen kuunsirpin muotoon sommiteltua rakennusta sijaitsee aivan rannan tuntumassa taustallaan majesteettinen Sheikh Zayedin Suuri Moskeija. Hotellin 1600 neliömetrin kokoinen uima-allas on yksi Arabiemiraattien suurimmista. n Aasian ensimmäinen sporttihotelli. Thaimaan Phuketissa avattu Thyanapura Sports Hotel tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden urheilulliseen lomanviettoon. Asiakkaina sillä on maailmanmestaruustason huippu-urheilijoista ja kärkitason joukkueista aina tavallisiin sohvaperunoihin. 77 huoneen hotelli määrittelee itsensä paikaksi, jossa yhdistyvät mukavuuden tavoittelu ja omien urheilullisten valmiuksien kehittäminen. Hotelli tarjoaa ammattilaistason puitteet harjoittelulle sisältäen myös valmennuspalvelut, välineet ja uusimman teknologian. Alueelta löytyvät mm. rugby-, jalkapallo- ja yleisurheilukentät, tennis-, koripallo- ja lentopallokentät sekä 50-metrinen uima-allas. Hotellin asukkaat voivat harrastaa myös joogaa, pilatesta, tanssia ja itämaisia kamppailulajeja. n Luksushostelli Singaporessa. Historialliseen Chinatowniin suojeltuun shophouse –rakennukseen avattu Adler Hostel tarjoaa budget-matkailijalle edullisen majapaikan pienellä luksuksella höystettynä. Singaporen ensimmäinen luksushostelli tavoittelee flashpackereiksikin kutsuttuja hyvätuloisia reppureissaajia yhdistäen

n Uusi trendihotelli Pekingiin. Parkview Green –kompleksi koostuu neljästä terästä ja lasia olevasta pyramidinmuotoisesta tornista, joita yhdistää 236 metriä pitkä silta. Trendikkäällä Chaoyangin alueella Pekingissä, lähellä Tiananmenin aukiota ja Kiellettyä kaupunkia sijaitseva kompleksi pitää sisällään yhden kaupungin tyylikkäimmistä hotelleista. Hotel Éclat’ssa on 100 yksilöllisesti suunniteltua sviittiä. Osassa niistä on oma uima-allas, terassipuutarha tai mini-spa. Japanilaisen ravintolan ja kuntokeskuksen lisäksi hotellista löytyy upea taidekokoelma sisältäen muun muassa Salvador Dalin ja Andy Warholin teoksia. n Shangri-La Changzhou. Uusi Shangri-La Hotel on avattu Changzhoussa, yhdessä Kiinan merkittävimmistä businesskohteista. Hotelli sijaitsee Wujin Hi-tech Industrial Parkissa, puolen tunnin ajomatkan päässä Changzhoun lentokentältä ja käsittää 350 hotellihuonetta sekä kaupungin suurimmat ja nykyaikaisimmat kokousja tapahtumatilat. Hotellin lähellä sijaitsevat historialliset, yli 3000 vuotta sitten hallinneen läntisen Zhou-dynastian alkuaikoina perustetun Yanchengin kaupunginmuurin rauniot. n Aasian suurin Courtyard. Marriott avasi Aasian suurimman Courtyard-hotellin Hong Kongissa New Territoriesin alueella näköaloin Shing Mun-joelle. Marriott Hong Kong Sha Tin –hotellissa on 539 huonetta, joista kaikista löytyvät työskentelytilat ja laajakaistayhteydet. n Starwood leviää latinalaisessa Amerikassa. Starwood Hotels & Resort jatkaa vahvaa kasvuaan latinalaisessa Amerikassa. Nyt sillä on 71 hotellia 13 maassa ja sen suunnitelmissa on operoida 100 hotellia vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Starwoodin brändejä ovat mm. Aloft, W Hotels, St.Regis, Westin, Le Meridien, Sheraton ja Four Points by Sheraton. April 2013 . 3


Esittelyssä: Pacific Asia Travel Association

PATA kokoaa Aasian

Amadeus 25 vuotta matkustusteknologian ytimessä

matkailun ammattilaiset n Suomessa toimii monia matkailualan järjestöjä ja yhdistyksiä. Mikä on niiden toiminnan tarkoitus, ketä niihin kuuluu ja miten ne toteuttavat tehtäväänsä? Ikkunapaikka esittelee seuraavissa numeroissaan suomalaista matkailualan järjestökenttää. Ensimmäisenä esittelyvuorossa on PATA Finland Chapter.

Tutkimus- ja tuotekehityspanostus luo palveluita muuttuviin tarpeisiin Teknologiasta vauhtia matka-alan menestystarinoille

ESA AALTO

P

acific Asia Travel Association on Aasian ja Tyynenmeren alueen matkailun edistäjä ja alan toimijoiden äänitorvi. Thaimaan Bangkokissa päämajaansa pitävä kansainvälinen järjestö kokoaa yli 80 valtiollista ja alueellista matkailuorganisaatiota, kymmeniä lentoyhtiöitä, lentokenttiä, risteilyvarustamoita, hotelliketjuja ja satoja matkailualan yrityksiä kaikkialta toiminta-alueeltaan ja sen ulkopuolelta. PATA:n oma tutkimuskeskus tuottaa jäsenistön käyttöön monipuolista tutkimustietoa, mm. alueen matkustustilastoja, analyyseja ja ennusteita sekä syvällisempiä strategisia raportteja eri markkina-alueilta. Järjestön toiminnassa korostuvat vahvasti myös kestävä matkailu ja vastuullisuus ympäristönsuojelun, kulttuuriperinnön suojelemisen ja opetuksen tukemisen kautta.

Amadeus Finlandin toimitusjohtaja Paula Punkari ottaa kopin matkustusteknologiasta.

n Matkustusmäärien ja teknologioiden harppaukset ovat pitäneet Amadeuksen kiireisenä. Yhtiö on 25 vuoden ajan innovoinut matka-alalle matkustusta helpottavia teknologiaratkaisuja.

”K

Suomen PATA yksi aktiivisimmista Ympäri maailmaa PATA toimii 41 paikallisosaston eli chapterin voimin. Niihin kuuluu tuhansia matkailualan yrityksiä ja ammattilaisia. Suomessa toimivaan, vuonna 1987 perustettuun PATA Finland Chapteriin kuuluu tällä hetkellä noin 50 matkailualan yritystä tai yhteisöä ja vajaat 200 henkilöjäsentä. ”Punaisena lankana toiminnassamme on jäsentemme ammattitaidon ja ammattiylpeyden ylläpitäminen ja kehittäminen ja sitä kautta myynnin kasvattaminen PATA-alueen maihin”, sanoo PATA Finland Chapterin puheenjohtajana toimiva Singapore Airlinesin Hanna-Leena Halsas. ”Jäsenkuntamme rungon muodostavat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät ja niiden henkilökunta – kaukomatkojen myyjät ja tuottajat, sekä vapaaajan että liikematkustuksen parissa työskentelevät matkatoimistoammattilaiset. Toiminnassa on mukana myös lentoyhtiöiden, agenttien ja muiden palvelutuottajien edustajia.”

Monipuolista toimintaa PATA on tunnettu Suomessa yhtenä aktiivisimmista matkailualan järjestöistä. Sen toimintaa johtaa 10-jäseninen hallitus, jossa on edustettuina sekä matkatoimistoja että liikenneyhtiöitä. Toimintaa on kohdealuetta käsittelevien workshoppien, tietoiskujen ja koulutusten muodossa. ”Teemme yhteistyötä myös muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Järjestämme esimerkiksi Discover Ame-

PATA Finland Chapterin puheenjohtaja Hanna-Leena Halsas.

rica –komitean kanssa long haul workshopin aina matkamessujen aattona. Viime vuosina olemme yhteistyössä SMAL:n kanssa järjestäneet Raiteilla –kiertueita eri puolille Suomea ja vieneet tällä tavoin tietoa myös maakuntiin.” Suomen PATA tunnetaan myös maamme rajojen ulkopuolella, ja sitä pyydetäänkin usein apuun järjestämään ulkomaisten matkailutoimistojen Suomeen suuntautuvia vierailuja ja tapahtumia. ”Omat opintomatkamme PATAalueen maihin ovat olleet hyvin suosittuja, ja yritämme järjestää oppareita jäsenistöllemme vähintään kerran vuodessa. Meillä on ollut vuosikausia myös oma kummikoulu Papua-UudessaGuineassa, jonka toimintaa tuemme taloudellisesti”, HannaLeena kertoo. Va p a a m u o t o i s e m p a a v e rkostoitumista ja hauskanpitoa PATA:n toiminnassa edustavat laskiaisen kyykkäkisat sekä elokuussa järjestettävä, alalla jo käsitteeksi muodostunut Sieniretki -tapahtuma. PATA Finland Chapterin yritysjäsenmaksu on 75 euroa/vuosi ja henkilöjäsenmaksu 20 euroa/vuosi. Lisätiedot patafinland.org n

un Amadeus 80-luvun lopulla perustettiin, tehtävämme oli helpottaa matkustusta teknologian avulla. Ensimmäinen maayhtiö oli Amadeus Finland, ja alusta lähtien olemme Suomessa toimineet teknologian tiennäyttäjänä. Tästä esimerkkeinä käyvät e-lippu, matkatoimistojen työtä tehostavat lukuisat automaatioratkaisut sekä itsevarausjärjestelmät. Parhaillaan Suomesta käynnistyy matkatoimistojen yrityksille tarjoama varauspalvelun mobiiliversio”, tiivistää Amadeus Finland Oy:n toimitusjohtaja Paula Punkari matkatoimistoteknologian neljännesvuosisataa. Amadeus syntyi, kun neljä suurta eurooppalaista lentoyhtiötä perusti

Matkustusteknologian lyhyt oppimäärä

Huhtikuu 2013 . 3

yhteisen lentojen jakelujärjestelmän. Matkatoimistoille tietojärjestelmä, josta näki usean lentoyhtiön tarjonnan yhdellä kertaa, oli huikea parannus aiempaan, lentoyhtiökohtaiseen tarjontaan tai painettuihin aikatauluihin ja puhelinsoittoihin. Tänään Amadeus-käyttäjä voi varata verkosta noin 500 lentoyhtiön, satojen tuhansien hotellien, laiva-, auto- ja rautatieyhtiöiden sekä matkanjärjestäjien palveluita.

Tehoa teknologialla Amadeus on matkatoimistojen luotettu teknologiakumppani ja maailman johtava sisällönjakelu- ja varausjärjestelmä. Nykyään myös ITjärjestelmien tuottaminen lento-, hotelli-, auto ja junayhtiöille on merkittävä osa Amadeuksen liiketoimintaa.

”Meillähän on siviilipuolen tehokkain dataprosessointi. Amadeuksen datakeskus käsittelee päivittäin yli kolme miljoonaa varausta. Vuonna 2012 rekisteröitiin liki miljardi varaustapahtumaa”. Tekniikan kehitys ja innovaatiot, matkailualan kehittyminen ja haasteet sekä matkustuskäyttäytymisen muutokset ovat pitäneet teknologiaveturin kiireisenä. Amadeuksen missio on koota matkustajille tähdellinen sisältö parhaiden yhteyksien ja sujuvimman matkustuskokemuksen takaamiseksi ja kehittää uusia, entistä parempia ratkaisuja matkailualalle. Tähän on päästy pitkäjänteisillä investoinneilla tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Amadeus tutkii ja kehittää Tuoreen Euroopan Unionin julkaiseman ”The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”- tutkimuksen mukaan Amadeus oli jälleen matkustuksen ja matkailun tutkimukseen ja tuotekehitykseen eniten

sijoittanut yritys Euroopassa. ”Parhaillaan on käynnissä useita merkittäviä lento- ja raideliikenteen sekä hotelli- ja lentokenttäpalveluiden kehityshankkeita”, lisää Paula Punkari.

Ei yksin halpa lento Onnistuneeseen matkustuskokemukseen ei päästä pelkästään halvalla lentolipulla. Amadeus on yhä enemmän ottanut huolehtiakseen koko matkustusketjun sujuvuuden. On kehitetty automaatiotyökaluja ja matkustukseen olennaisesti kuuluvien palvelujen, kuten hotellin, kuljetusten ja maksullisten lisäpalvelujen tarjoamista osana Amadeus-palvelua. Kaikkien matkan elementtien sisältyminen yhteen matkasuunnitelmaan yksinkertaistaa matkan hallintaa. Yhden osan muuttuessa matkustusketjun seuraavat osat voidaan vaivattomasti muuttaa. Yrityksille työntekijöiden paikkatieto on tärkeä turvallisuutta lisäävä tekijä.

Haasteissa avain uudistumiseen ”Seuraamme Amadeuksessa tarkasti globaalien jakelujärjestelmien ympärillä käytävää keskustelua ja matkailualan muutosta. Otamme nöyränä vastaan toimialan haasteet ja niiden sisältämät mahdollisuudet. Matkustajalla on edelleen tarve matkustaa, ja tarvitaan jatkuvasti uusia palveluita volyymien ja tehovaatimusten kasvaessa ja matkustajien toiveiden monipuolistuessa. Amadeus on 25 vuotta yhdistänyt globaalit matkailusisällöt ja paikallisen asiantuntemuksen matkailualan ylivoimaisesti kattavimmaksi tarjoamaksi. Tätä tehdessämme olemme huolehtineet, että voimme tulevaisuudessakin tuoda matkailualalle asiantuntevia, luotettavia ja kestäviä ratkaisuja. Yhdessä koetut ja eletyt hetket ovat tehneet työstäni rikkaan. On ollut ilo tehdä työtä ja onnistua yhdessä innostavien asiakkaittemme ja kumppaneittemme kanssa. Jatkamme eteenpäin kiitollisina, tavoitteena matkustusteknologian tulevat menestystarinat”, toteaa Punkari lopuksi. n

Ikkunapaikka

17


Airbusin globaali markkinaennuste: Comma Group Oy

Helsinki-Vantaasta

megalentoasema

n Lentokonevalmistaja Airbusin laatima globaali markkinaennuste ulottuu vuodesta 2012 vuoteen 2031 saakka. Ennusteen mukaan tuona aikana Helsinki-Vantaan lentoasema nousee maailman lentoliikenteen megalentoasemien joukkoon. Airbusin kriteerinä tähän statukseen on 10 000 päivittäistä matkustajaa mannertenvälisessä liikenteessä. EERO HAVIA

M

Suorat lennot Islantiin ja loistavat yhteydet 10 kohteeseen Pohjois-Amerikassa

Voit tehdä Stopover pysähdyksen Islannissa samalla lentohinnalla. Varaa matkatoimistosta tai www.icelandair.fi

aailman mannertenvälinen lentoliikenne on suurelta osin keskittynyt harvoille päälentoasemille. Airbus laskee em. 10 000 päivittäisen kaukomatkustajan kriteerillä vuoden 2011 lopun tilanteessa näitä olleen 42 lentoasemaa. Yksikään megalentoasemista ei ollut Pohjoismaissa, mutta Euroopassa toki tusinan lentoaseman verran. ”Airbus ennustaa maailman lentoliikenteen kehittyvän siten, että megalentoasemien määrä vuoteen 2031 mennessä nousee 92:een. Näistä 20 olisi Euroopassa, ja kaksi Pohjoismaissa: Helsinki ja Kööpenhamina”, sanoo Andrew Gordon, Director Strategic Marketing & Analysis, Airbus Industries.

56,5 miljoonaa työpaikkaa Vuonna 2010 maailmassa kuljettiin lähes 2,7 miljardia lentomatkustajaa. Lentoliikenteen klusteri tarjoaa maailmanlaajuisesti 56,5 miljoonaa työpaikkaa. ”Jos lentoliikenne olisi kansantalous, se olisi suuruusjärjestyksessä numero 19. maailman maiden listassa”, kuvailee Gordon toimialan mittavuutta ja muistuttaa, että vastoin monien ennakkokäsityksiä, vain 2 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on peräisin lentoliikenteestä.

Kiina ja Intia vetureina

Matkustus Egyptiin elpymässä

Turistien vapauksille ei huhuttuja muutoksia

n Egypti hälventää mahdolliset epäilyt maan turvattomuudesta asentamalla live web-kameroita turistikohteisiin.

S

ellaiset löytyvät jo mm. Sharm el Sheikistä, Hurghadasta, Luxorista, Assuanista ja Kairosta. TUR-messuilla puhunut Egyptin turistiministeri Hisham Zaazou vakuutti, että maa on turisteille turvallinen. ”Kansainvälinen lehdistö on antanut vääristyneen kuvan koko maan turvallisuudesta. Se keskittyi raportoimaan ainoastaan Kairon Tahririn aukiolta, vaikka muualla maassa kaikki oli kutakuinkin ennallaan. Nyt jokainen voi käydä itse web-kameroiden välityksellä katsomassa mikä tilanne oikeasti on”, hän kehottaa.

Matkustajamäärät puolittuivat Arabikevään jäljiltä matkustajamäärät ovat tipahtaneet puolella. Kun Suomesta vielä vuonna 2010 Egyptiin matkusti 93 865 suomalaista, oli luku viime vuonna vain 41 133. Kaikista Pohjosmaista matkustajia oli viime vuonna 375 948. Ministeri Zaazoun mukaan tämän vuoden tammi-helmikuun luvut osoittavat ilahduttavasti noin 10% kasvua viime vuoteen.

Bikinit ok

Ministeri halusi myös korjata huhun, jonka mukaan uusi hallitus olisi kieltänyt bikinien käytön uimarannoilla sekä rajoittanut alkoholin käyttöä. ”Näin ei suinkaan ole, bikinit ovat edelleen sallittuja ja ravintoloissa tarjoillaan olutta ja viiniä”, Zaazou vakuutti. ”Egyptissä voi lomailla täysin turvallisesti ja entiseen tapaan. Panostamme myös yhä enemmän ”vihreämpiin” arvoihin ja kestävään kehitykseen. Monissa hotelleissa käytetään aurinkoenergiaa ja mm. Itsestään sammuvia valoja (intelligent lightning). Tulevaisuudessa haluamme myös kehittää matkailua Välimeren puoleisille rannoillemme. Siellä on vielä paljon potentiaalia”, ministeri päättää. Ministeri Hisham Zaazoulla on takanaan yli 30 vuoden ura matkailun parissa. ministeriössä hän on työskennellyt vuodesta 2007 ja nimitettiin turistiministerin virkaan viime elokuussa. n

Uudet Ouigo-junat kiidättävät Ranskan etelärannikolle edulliseen hintaan.

Ranskaan

halpajunia n Ranskalainen SNCF on aloittanut halparaideliikenteen. Ouigo-junat lähtevät noin 30 km Pariisista itään, Marne-la-Valléesta, ja liikennöivät Lyoniin, Marseilleen ja Montpellieriin. Junalippujen hinnat alkavat 10 eurosta. Kuten halpalentoyhtiöissäkin, niin halpajunissakin on karsittu palvelu. Niissä ei ole ensimmäistä luokkaa eikä kahvilaa, ja istuinväli on normaalia lyhyempi. Lisätieto ouigo.com. n

Erikoismessut hiihtomatkailulle

n Reed Travel Exhibition järjestää ensi talvena hiihtomatkailun erikoismessut Itävallan Kitzbühelissä. 30 vuotta matkailualan messuja järjestänyt Reed Travel Exhibition, joka järjestää mm. Lontoon World Travel Marketin, International Luxury Travel Marketin ja International Golf Travel Marketin, järjestää ensi maaliskuussa ensi kertaa omat messut myös hiihtomatkailulle. International Ski Travel Market, ISTM, järjestään Kitzbühelin viiden tähden A-Rosa hotellissa 1718. maaliskuuta. Paikalle odotetaan noin 80 myyjää ja ostajaa. Ostajille ja myyjille järjestetään tabletop- tapaamiset. n

Viime vuoden lopulla Tukholmassa sijaitsevan turistitoimiston johtajana aloittanut Dr Mohamed Atta Elsherbeiny sekä Egyptin turistiministeri Dr Hisham Zaazou vakuuttivat Egyptin olevan turvallinen matkustajille. Turisteista yli 70% tulee Euroopasta.

18 Window Seat

Airbus markkinaennuste näkee lentoliikenteen kasvun vetureiksi kasvavan talouden alueet, Kiina ja Intia etunenässä. Niiden ohella Lähi-itä, Aasia, Afrikka, IVY -maat ja Etelä-Amerikka itäisen Euroopan mailla täydennettynä kasvavat keskimäärin 6 prosentin vuosivauhtia 2031 saakka, kun mittarina on RPK (revenue passenger kilometres) eli myydyt matkustajakilometrit. Edellä mainituilla alueilla maailmassa asuu 6 miljardia ihmistä, joista yhä useampi haluaa ja nykyisin myös voi matkustaa lentäen. ”Maailmaan syntyy yhä suurempi Andrew Gordon, keskiluokDirector Strategic ka, joka on Marketing & Analysis, aikaisempaa Airbus Industries. urbaanimpi ja jolla on aikaisempaa enemmän tarvetta ja halua lentomatkustukseen”, sanoo Andrew Gordon. ”Kiinassa ja Intiassa vuoteen 2031 mennessä tämä halu 4,6-kertaistuu nyt kuluvien 20 vuoden aikana.”

Tuplaus 15 vuodessa 1970-luvulta saakka maailman lentomatkustus on kaksinkertaistunut aina 15 vuodessa. Vuodesta 2011 -2021 vuotuinen kasvuvauhti on 5,1 %:n luokkaa, kun 2021-2031 vauhti hivenen tasaantuu 4,4 %:iin vuodessa, mistä 20 vuoden keskiarvoksi saadaan 4,7 %. Tämä tarkoittaa myös volyymin kaksinkertaistumista noin 15 vuoden väleinLänsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan

ja Japanin jo kypsillä markkinoilla kasvu on vaimeampaa, noin 4 prosentin vuosivauhdissa (RPK). Tällä alueella asuu yhteensä noin miljardi henkilöä. Airbusin demografinen ennuste arvioi maailman kaupunkiväestön määrän nousevan nykyisestä 3,5 miljardista 5 miljardiin ennusteperiodin takarajaan 2031 mennessä, mikä on omiaan lisäämään lentomatkustuksesta kiinnostuneen väestön osuutta.

28 200 uutta konetta Lentokonevalmistajan vinkkelistä kiintoisaa on tietenkin uusien koneiden tarve. Airbus laskee vuoteen mennessä toimitettavan 28 200 uutta lentokonetta, joista 27 350 on erikokoisia matkustajakoneita ja 850 yksinomaan rahdin kuljettamiseen valmistettuja koneita. Leijonan osan kaupoista haukkaavat suurten matkustajakoneiden valmistajat Airbus ja sen yhdysvaltalainen kilpailija Boeing. Lentomatkustus on osoittanut kimmoisuutensa myös maailmaa ravistelleiden ulkoisten iskujen aikana. RPK:lla mitaten kasvun trendi on ollut varsin tasaisesti nouseva aina 1970-luvulta saakka. Toki mm. 1970-luvun ensimmäiset öljykriisit, 1990-vuoden Persian lahden sota, WTC-tornien 911-tuho, SARS-epidemia ja 2007-08 talouden kriisi näkyvät lentomatkustuksen notkahduksina, mutta varsin pian kulloisestakin tilanteesta on oiettu takaisin pitkän aikavälin kasvukäyrälle.

Suomessa 3,7 %:n kasvuvauhti Airbusin selvitysten mukaan Suomessa lentoliikenne vuoden 2012 lopulla oli 97 % vuoden 2002 tason yläpuolella, tällä kerralla tarjonnalla (ASK, available seat kilometres) mitattuna. Siinä kotimaa ja alueellinen toiminta on kasvanut vain 6 %.n verran, kun taas kansainvälinen liikenne 126 % , josta Aasian-Tyynenmeren alueelle, Kiina ja Intia mukaan lukien kasvuprosentti on huima 339 %. Vuodesta 2012 vuoteen 2031 lentoliikenteen Suomessa ennustetaan kasvavan 3,7 %:n vuosivauhtia, josta kotimaa ja alueellinen liikenne 3,2 % ja kansainvälinen liikenne 4,1 %, josta IVY-Maat 5,0 % ja Aasian liikenne 5,6 %:n vuosivauhtia.

Finnair luottaa Airbusiin Pohjoismaissa Airbus arvioi hankittavan vuoteen 2031 ulottuvalla 20vuotiskaudella yhteensä 450 kapearunko- eli lyhyiden ja keskipitkien matkojen konetta sekä 86 laajarunkokonetta, joiden arvoksi Airbus ilmoitta USD 56,8 miljardia dollaria. Uusista koneista valtaosa, 420 kapea- ja 50 laajarunkokonetta, menee Airbusin mukaan Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. Suomessa Finnair on tehnyt tiivistä yhteistyötä Airbusin kanssa vuodesta 1998. Finnairilla on käytössä kolmisenkymmentä A320-konetta ja 15 A330/A340-laajarunkokonetta. Finnair oli maailman ensimmäinen yhtiö, joka teki sitovan tilauksen uusista 315-paikkisista A350 XWB -koneista jo maaliskuussa 2007. Näiden koneiden toimitusten odotetaan alkavan siten, että 2015 Finnairilla olisi käytössään ensimmäinen A350 XWB. n

lopetti toimintansa

n Comma Group jätti marraskuun lopulla yrityssaneeraushakemuksen, joka pantiin täytäntöön maaliskuun alussa. Toiminta kuitenkin päättyi 28.3. Comma Groupista tiedotettiin juuri ennen pääsiäistä, että yhtiön saneeraushakemuksen käsittelyn pitkän keston myötä yhtiön liiketoiminnan harjoittaminen vaikeutui sidosryhmien epätietoisuuden vuoksi. Saneerausmenettelyn alettua todettiin saneerausmenettelyn selvittäjän kanssa, että yhtiöllä oli erääntyneitä uusia velvoitteita, joiden hoitamiseen yhtiö tarvitsi rahoitusta. Selvittäjä kieltäytyi jatkamasta saneerausmenettelyä ilman tätä rahoitusta ja päätti jättää vireille saneerausmenettelyn keskeyttämishakemuksen. Yhtiön omistajat ja hallituksen jäsenet päätyivät olla sijoittamatta yhtiöön ja hyväksyivät selvittäjän jättämän saneerausmenettelyn keskeytyshakemuksen. Yhtiö jättää käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen.

Esitteitä ja myyntitapahtumia Comma Group oli kotimaan matkailu- ja vapaa-ajan teollisuuden myynti- ja markkinointiratkaisuja tuottava yritys. Se julkaisi mm. LomaSuomi ja Look at Finland –lehtiä eri kielillä. Se vastasi myös mm. MEKin Nordmail-esitejakelupalvelun toteutuksesta. Comma Group järjesti matkailumarkkinoinnin B2B- tapahtumia, kuten matkamessujen aikana järjestetyn Meet Finland –tapahtuman, Suoman kotimaan myyntipäivät ja monia erilaisia workshop-tilaisuuksia. Yhtiö myös hallinnoi mm. Finland.com –sivustoa. n

LENTOUUTISIA LYHYESTI n Icelandair vaihtoi terminaalia. Icelandair vaihtoi viime kuussa Helsinki-Vantaalla terminaalia ja operoi nyt terminaalista 1. n Turkish Airlines Kuala Lumpuriin. Turkish Airlines aloittaa huhtikuun lopussa lennot Malesian Kuala Lumpuriin. Lennot operoidaan maanantaisin, torstaisin ja lauantaisin. Yhteydet Suomesta Istanbulin kautta toimivat hyvällä aikataululla. n Bangkokin Don Mueang natisee liitoksissaan. Bangkokin uudelleen avatun vanhan kansainvälisen lentokentän matkustajamäärät nousevat huimaa vauhtia. Puolen vuoden aikana sen kautta on kulkenut jo 6,1 miljoonaa matkustajaa. Koko vuonna matkustajamäärän arvioidaan yltävän 17 miljoonaan. Lähinnä low cost-yhtiöiden, mm. AirAsian, Nok Airin ja Orient Aviationin käytössä olevalle kentälle odotetaan pian muitakin yhtiöitä, sillä myös uuden Suvarnabhumin lentokenttä kärsii ajoittain ruuhkista. n

Qatar ja Emirates vahvistusta vailla n Vahvat huhut Qatarin Helsingin lennosta ja Emiratesin Tukholman lennosta ovat edelleen yhtiöiden vahvistusta vaille. Jo pitkään liikkuneet huhut kertoivat viime kuussa, että Qatar Airways aloittaisin Helsingin ja Dohan väliset lennot viimeistään syksyllä. Emiratesin Tukholma-Dubai lennoille on väläytetty jo päivämääräkin, 3. kesäkuuta. Emirates aloitti suorat lennot Kööpenhaminaan elokuussa 2011. n

Kuvassa taiteilijan näkemys Airbusin A350 XWB-koneesta Finnairin väreissä. Pikku kuvassa uutta A350 XWB konetta MSN 001 siirretään helmikuun lopulla 2013 ulkotestausalueelle Toulousen tehtaalla Ranskassa. Siellä uuden konetyypin polttoaine-, paineistus – ja radionavigointijärjestelmät testataan.

April 2013 . 3


CAG-074-13 Ikkunapaikka@ol.ai

1

19/3/13

11:32 AM

Flybe Finlandille omat maapalvelut n Flybe Finland perustaa oman maapalvelut -liiketoimintayksikön, Flybe Finland Groundin, FFG:n. Uudelle liiketoimintayksikölle tuli tarve, koska yhtiön mukaan sen maapalveluja tuottavat yhteistyökumppanit eivät ole pystyneet vastaamaan voimakkaasti kasvaneen yhtiön edellyttämiin laatu- ja kustannusvaatimuksiin. Flybe Finlandin maapalvelujen painopiste tulee alussa olemaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhtiön omien lento-operaatioita tukevien palvelujen kehittämisessä. Jatkossa yhtiön tuottamia maapalveluja tullaan tarjoamaan myös muille lentoyhtiöille niin Suomessa kuin ulkomailla. Flybe Finlandin maapalveluliiketoiminnan johtajana on aloittanut 4. maaliskuuta 2013 Janne Rostén, joka on työskennellyt aiemmin Finnairin maapalveluissa sekä Inter Handling Groupissa.

Flybe tuplannut kokonsa Elokuussa 2011perutettu Flybe Finland on kaksinkertaistunut niin liikevaihdon, laivaston koon kuin työntekijöiden määrällä mitattuna. Yhtiö operoi omien reittiensä lisäksi noin kolmasosaa Finnairin Euroopan-reiteistä. Flybe Finland on osa brittiläistä Flybe Groupia. Flybe Group järjesti tammikuussa organisaatiotaan ja Flybe Finland siirrettiin osaksi Flybe Outsourcing Solutions (FOS) –liiketoimintayksikköä. Se keskittyy lentoliikenteen ulkoistamispalveluiden tarjoamiseen. n

Aito kokemus New Yorkissa

paikallisen opastamana n Kolmisensataa vapaaehtoista newyorkilaista kierrättää turisteja maksutta omilla kotikonnuillaan. Vuonna 1992 aloittanut ”Big Apple Greeter” on esitellyt New Yorkin arkea jo yli 120 000 turistille. Parin tunnin kierroksen aikana pääsee paikallisen asukkaan mukana hänen suosikkipaikkoihinsa ja tutustuu hänen jokapäiväiseen elinympäristöönsä. Varaukset tulee tehdä 3-4 viikkoa ennen matkaa ja ne tehdään internetin kautta, osoitteessa www.bigapplegreeter.org. n

Ovatko lentoliikenteen kasvuennusteet luotettavia?

n Vuosittainen lentoliikenteen kasvu on ollut nopeaa. Siitä huolimatta ennusteet tuntuvat mahdottomilta saavuttaa, vaikka niitä ovat laatineet alan parhaat voimat, kuten IATA, Airbus ja Boeing. Vuonna 2050 käytössä arvioidaan olevan 42 000 liikennekonetta. Koneitten istuinmäärät kasvavat noin 25%, mutta mitään tuhannen matkustajan konetta ei ole odotettavissa. Nyt lentoyhtiöt kuljettavat lähes kolme miljardia matkustajaa vuodessa. Määrä kasvaa 5%:n vuosivauhtia ja sen uskotaan jatkuvan samanlaisena ainakin seuraavat 20 vuotta.

25 miljardia Ranskalainen konsulttiyritys ID Aero panee paremmaksi ja katsoo kauemmaksi. Sen mukaan lentomatkustajien määrä nousee vuonna 2150 jo 25 miljardiin. Tuolloin maapallon väkiluku on YK:n mukaan 16 miljardia. Kehitystä kuvaavat hyvin USAn nykyluvut. 40% maan väestöstä käyttää kulkuvälineenään lentokonetta ja he tekevät keskimäärin kolme edestakaista, keskimäärin 1 800 km matkaa vuosittain. Ennusteitten lukijat ovatkin jo esittäneet kysymyksen ’missä tulee vastaan kasvun raja?’. n

n TRAVELLER TÄYTTI 20-VUOTTA. Traveller Oy matkatoimisto ja viisumipalvelu täytti alkuvuodesta 20 vuotta. Yrityshautomosta ja kotitoimistosta lähtenyt toiminta on kehittynyt nykyiseen muotoonsa kuluneiden vuosien aikana. Suomesta itään  ja erityisesti Kiinaan suuntautuva oma tuotanto ja matkailun erilaiset  palvelut ovat olleet toiminnan runkona alusta alkaen. Trans Siperian junamatkat ja opastetut erikoismatkat esim. Pohjois-Koreaan tai Siperian takamaille ovat tyypillisiä Traveller-matkoja.  Aasian ja Keski-Aasian maiden viisumeiden välitys on myös lisääntynyt viime vuosina. Kotoisa katutasotoimisto Kasarmikadulla Helsingissä toivottaa kaikki lämpimästi tutustumaan. Kuvassa vasemmalta Anna Kauppila, Nadja Ripatti, Markku Lindroos ja Jenna Santala.

n WORKSHOP. Yellow Sky kokosi matkatoimistojen myyjiä ja muita sidosryhmiänsä workshopiin Helsingin Bulevardin Rake-saliin. Yellow Sky on solminut uusia yhteistyösopimuksia nyt afrikkalaisten päämiesten kanssa. Classic Safaris on itäafrikkalainen destination management company, joka tarjoaa safarielämyksiä ja majoitusta Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa ja Ruandassa. Blue Bay Hotels Zanzibar taas on usean hotellin ketju Tansanian Sansibarilla. Tilaisuudessa tuotteitaan ja tarjontaansa esittelivät useat Yellow Sky:n edustukset ja yhteistyökumppanit. Kuvassa vasemmalta oikealle ovat Kiki Koskinen ja Kristina Laak Yellow Sky, Kalevi Kuutschin ATC risteilyt, Maija Hyötyläinen Best Western, Reetta Vanhanen Yellow Sky, Jasmiina Sarikoski Scancoming, Suvi Väänänen Scancoming Irlanti, Göran Nilervall Liettuan turistitoimisto, Markku Hasegawa ja Yoichiro Oda JAL, Kira Mäkelä ja Anne Kenny Tourwise Ireland.

Huhtikuu 2013 . 3

Ikkunapaikka

19


Aasian megacityt ydinkohteina

Finnair kilpailee raskaansarjan

toimijoiden luokassa n Lentoyhtiöiden maailma on perusteellisesti muuttunut muutamien viime vuosien mittaan. ”Suuruusvertailussa maailman kärkeen ovat nousseet Air China ja eteläamerikkalaisista LAN- ja Tam-yhtiöistä fuusioituva Latam”, aloittaa Allister Paterson, Finnairin tuore kaupallisen divisioonan vetäjä EERO HAVIA

T

ulevaisuuden lentoliikenteen suurin kasvu syntyy talouden kasvavilla markkinoilla, esimerkiksi Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Amerikassa. Sen sijaan Länsi-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Japanin markkinat kasvavat jatkossa hitaammin.

Kehityksen kiertokulku

Vueling saapuu Suomeen

”Alussa lentoyhtiöiden suoritteen arvo syntyi pelkästään kuljettamalla matkustajat paikasta A paikkaan B, kunnes asiakkaiden erilaisia tarpeita ryhdyttiin identifioimaan ja tehokkaasti kehittämään niitä tyydyttäviä erilaisia palveluita ja tuotteita. Samalla differoitiin hinnat eli ’aidattiin’ eri ostajat omiin segmentteihinsä. Nyt halpalentoyhtiöt ovat taas palanneet lentomatkustuksen juurille, kuljetukseen paikasta A paikkaan B”, kuvaa Allister Paterson trendien kiertokulkua. Perinteisten lentoyhtiöiden on saavutettava uudelleen ja pidettävä yllä kustannuskilpailukykynsä. Tätä tavoitetta kohden käydään mittavilla laivastoinvestoinneilla, työn kustannusten ja ylipäätään kiinteiden kustannusten tiukalla kontrollilla. Alliansseilla ja kumppanuuksilla haetaan toimialalla rationalisointia ja vakautta. ”Samanaikaisesti halpayhtiöt tulevat jo perinteisten yhtiöiden suuntaan, ne hankkivat mannertenvälisten lentojen kalustoja, differoivat asiakassegmenttejä ja tuotehintojaan. Kiertokulku näyttää toistuvan.”

Lentoyhtiömies Torontosta Kanadalainen Allister Paterson, 53, aloitti Finnairin kaupallisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä tammikuun alkupäivinä. Hän on toiminut aikaisemmin mm. Air New Zealandin ja Air Canada Vacations –yhtiöiden johtotehtävissä. Finnairiin hän siirtyi Seaway Marine Transport –yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä. Talviseen Suomen tulo ei Torontosta kotoisin olevalle miehelle ainakaan ilmaston vuoksi ollut erityinen yllätys. Vaimo tulee perässä Suomeen vasta kesällä, mutta jo aikuistuvat lapset 20-vuotias tytär ja 17-vuotias poika opiskelevat Yhdysvalloissa, missä urheilulla on iso jalansija yliopistoissa.

Kanadalainen Allister Paterson aloitti alkuvuonna Finnairin kaupallisena johtajana.

kumppanuudet ovat edellytyksiä menestykselle. ”Finnairin liikevaihto on kasvussa ja EBIT, tulos ennen veroja, on kääntynyt takaisin voitolliseksi. On hyvä uutinen, että yhtiö tekee jälleen voittoa, vaikkakaan ei vielä riittävästi.”

Isossa seurassa

Vahvuuksia ja haasteita

Finnair on Aasian strategiassaan 5,4 %:n markkinaosuudella isossa seurassa Lufthansan, Air Francen, KLM:n ja IAG:n kanssa ja pärjää hienosti. Nyt myös Aasian suunnasta on syntymässä kilpailua suoraan Helsinkiin. ”Japan Airlinesin tulo Helsinkiin on osa codeshare –yhteistyötä. Finnair saa myös myyntivoimaa Japanissa oneworld –yhteistyöstä JALin kanssa. JALin matkustajat jatkavat Helsingistä Eurooppaan Finnairin siivin”, sanoo Paterson. Hänen mukaansa esimerkiksi kiinalaisilla yhtiöillä, jotka eivät ole liittoutuneet oneworldiin, ei ole samaa asemaa ja etua Helsingissä, kun aasialaisista matkustajista kovinkaan moni ei kuitenkaan jää Helsinkiin, vaan jatkaa muualle Eurooppaan, jotkut jopa Lappiin. n

”90-vuotias Finnair on maailman viidenneksi vanhin toimiva lentoyhtiö. Sillä on ainutlaatuinen hubstrategia, lyhyimmät Eurooppa-Aasia –reitit, yli 50 Euroopan kohdetta ja 11 Aasian megacityä kohteina ja tulevana kesänä lisätään reittikartalle Xi’an Kiinassa ja Hanoi Vietnamissa”, luettelee Paterson Finnairin vetovoimatekijöitä. ”Mutta yhtiöllä on myös perinteisen yhtiön korkea kustannusrakenne ja kovin pieni kotimarkkina.” Patersonin mukaan kilpailukykyiset hinnat A:sta B:hen on kyettävä ylläpitämään hintasensitiiviselle asiakassegmentille, kun samaan aikaan on luotava vetovoimatekijöitä bisnesmatkustukseen, esimerkkinä uudet vuodeistuimet ja elämyksellinen ruoka. Kustannusten hallinta kaikilla markkinapaikoilla ja oikeat

Lennot Barcelonaan Turkish Airlines kolme kertaa viikossa n Toukokuun 17. päivä alkaen Helsinki-Vantaan horisonttiin ilmestyy kolmesti viikossa uusi lentoyhtiö, Vueling. Se on Barcelonan El Prat-lentoasemalla kotikenttäänsä pitävä halpalentoyhtiö. Vueling perustettiin vuonna 2004. Vuonna 2009 siihen fuusioitiin toinen katalonialaisyhtiö Clickair. Iberialla on noin 46 %:n vähemmistöomistus Vuelingista. EERO HAVIA

B

arcelonan ja Helsingin välillä Vueling liikennöi 180-paikkaisella Airbus A320-kalustolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Lennon rotaatio käynnistyy Barcelonasta klo 12.15, laskeutuu Helsinkiin klo 17.15. Kone kääntyy paluumatkalle klo 17.55 ja laskeutuu Barcelonaan klo 20.50 paikallista aikaa. ”Olemme jo laittaneet myyntiin 25 560 paikkaa, alkaen hintaan 84,99 euro/ suunta pakollisine lisämaksuineen”, kertoo Vuelingin tiedottaja Tania Galesi. Yhtiöllä on 70 Airbus A320-konetta ja se lentää yli 100 kohteeseen Espanjassa ja Euroopassa, mm. Baleaarien ja Kanarian saarille sekä useisiin kohteisiin Pohjois-Afrikassa.

sa mukaisesti Suomeen sijoita, ainakaan aluksi.

Kolme lippukategoriaa Vuelingilla on kolme eri lentolippujen hintakategoriaa: Basic, Optima ja Excellence. Basic on nimensä mukaisesti perus- ja halvin hintaluokka, mutta oikeuttaa myös Vueling-kantaasiakaspisteisiin. Istumapaikan koneessa määrää lentoyhtiö. Optima -lipulla pääsee matkustaja mm. valitsemaan istuinpaikan ja

tarvittaessa vaihtamaan aikaisemmalle lennoille samana päivänä. Matkatavaraa saa olla 23 kg. Se kerryttää joko Iberia Plus Avios tai Vueling kanta-asiakaspisteitä. Excellence on huippuluokka, joka oikeuttaa istumaan koneen eturivillä siten, että keskipaikka jätetään tyhjäksi. Barcelonassa, Madridissa ja Bilbaossa Excellence-lipuilla pääsee omaan ruuhkattomaan lähtöselvitykseen ja kaikissa lentoasemilla ensiksi koneeseen. Ja lippu joustaa, kun tarvetta vaihtaa varausta ilmenee. Vuelingin matkustajista nykyisellään 44 % lentää työ- tai liikematkan tarkoituksessa, muut vapaa-ajalla. Odotukset Helsingin reitillä lähtevät keskivertosuhdeluvusta, kuitenkin kesää kohti vapaa-ajan matkustusta painottaen. ”Sevilla, Bilbao sekä Baleaarien Mallorca ja Ibiza ovat Vuelingin suosituimmat jatkoyhteydet Barcelonan kautta”, sanoo Tania Galesi. n

Luxperience Sydneyssa

kasvaa vauhdilla

n Turkish Airlines jatkaa vahvaa kasvuaan. Yhtiö ostaa 117 uutta lentokonetta.

M

aaliskuun alussa toisen päivittäisen Helsinki-Istanbul lennon aloittanut Turkish Airlines nostaa koneidensa lukumäärää 375:een vuoteen 2020 mennessä. Määrään sisältyvät myös rahtikoneet. Nyt yhtiöllä on 211 konetta ja tämän vuoden loppuun mennessä jo 235. Uusien koneiden toimittaja on Airbus. Turkish Airlines kuljetti viime vuonna 39 miljoonaa matkustaa, mikä oli 20% enemmän kuin edellisvuonna. Sillä oli 181 kansainvälistä kohdetta yli 96 maassa. Yhtiö on voittanut jo muutamana vuonna eri tahojen järjestämissä äänestyksissä ”Airline of the Year”-tittelit.

n Luxperience on Australian, Uuden-Seelannin ja Tyynenmeren alueen uusi ammattilaismessutapahtuma. Australaasia ja Tyynenmeren saaret haluavat nostaa alueen profiilia korkean tason elämysmatkailun merkittävänä toimijana. Luxperience kokoaa alueen eliittiin lukeutuvat matkustuspalveluiden tarjoajat ja kansainväliset ostajat. Kolmipäiväiset messut pidetään tänä vuonna toista kertaa. Syyskuun 2.-4. päivänä Australian Sydneyssä järjestettävä tapahtuma kokoaa noin 250 näytteilleasettajaa edustaen luksusluokan elämysmatkakohteita, hotelleja ja palveluntuottajia. Mukaan kutsutaan noin 500 valikoitua kansainvälistä ostajaa. Luxperience tarjoaa heille hyvän tilaisuuden henkilökohtaisiin tapaamisiin, verkostoitumiseen ja liikesuhteiden luomiseen. Lisätiedot luxperience.com.au. n

Shop til you drop Kesäkuun 8.-30. päivä Istanbulin valtaa ostosmania. Shopping Festivalin lisäksi kaupungissa on lukuisia kulttuuri-, taide- ja viihdetapahtumia. Ostosmahdollisuudet ovat kaupungissa valtaisat. Basaareiden lisäksi mm. Aasian puolella sijaitseva kauppakatu Bagdat Caddesi on täynnä putiikkeja ja ravintoloita. Euroopan puolella sijaitsee kaksi kilometriä pitkä Istiklal Caddesi ja Abdi Ipekci Caddesi sijaitsee trendikkäällä Nisantasin alueella. Sen varrella on erityisesti huippumuodin liikkeitä. Kaupungissa on myös 105 ostoskeskusta. Vuonna 2007 avattu Istinye Park on arkkitehtuurinen nähtävyys. Se sisältää ulkoilmapuiston ja perinteisen turkkilaisen ruokabasaarin. n

Kypros kehittyy

golfmaana

Vuelingin jakelu tapahtuu kaikilla moderneilla kanavilla: www. vueling.com -saitilla, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien kautta sekä iPhone ja Android –appsien ja myös mobiiliportaalin m.vueling. com –kautta. Ryhmiä ja matkanjärjestäjiä varten on oma sähköpostiosoite (sales.support @vueling.com), mikä samalla tarkoittaa asiointia lentoyhtiön päätoimiston kanssa. Omaa väkeänsä ei Vueling halpalentoyhtiön logiikkan-

Jenni Kauppila.

Modernit jakelukanavat

Vueling lentää Barcelonan El Prat-lentoasemalta yli 100 kohteeseen Espanjassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa 70:llä Airbus A320-koneellaan. Toukokuun 17. päivä avautuu myös BCN-HEL -reitti kolmesti viikossa.

20 Window Seat

Chiangir on suosittu alue taiteilijoiden, näyttelijöiden ja muusikkojen keskuudessa. Trendialue on täynnä ihastuttavia pikkuputiikkeja ja kahviloita.

n Kyproksen Poliksen pikkukaupungin liepeelle on suunnitteilla uusi loma-alue golfkenttineen. Suunniteltu Limni Bay sijaitsee meren äärellä, missä aiemmin on sijainnut kuparikaivos. Suunnitelmaan kuuluvat kaksi 18-reikäistä Jack Niclauksen ja Gary Palmerin suunnittelemaa golfkenttää, viiden tähden hotelli hyvinvointiosastoineen, asuntoja, museo, useita pyöräilyteitä sekä infokeskus ja merikilpikonnien suojelualue. Limni Bayn rakennustyöt alkavat vuoden 2014 aikana ja kokonaisuus valmistuu 2016. Nyt Pafoksen ympäristöstä on kolme golfkenttää ja neljäs avataan syyskuussa. Se on ensimmäinen kahdesta uudesta 18-reiän golfkentästä, jotka tullaan rakentamaan vanhan Secret Valley-kentän tuntumaan. Kakkoskentän arvioidaan avautuvan vuoden 2015 alussa. n April 2013 . 3


Huhtikuu 2013 . 3

Ikkunapaikka

21


WINDOW SEAT in brief

Uusiin asemiin

The Port of Helsinki’s passenger traffic

Martti Hyvönen Matkatoimisto Area

Marja Jarenko KOKOUSPALVELU ELEN KY

n MATKATOIMISTO AREA Martti Hyvönen on nimitetty 28.1.2013 alkaen Online Service Manageriksi Matkatoimisto Areaan. Martin vastuualueeseen kuuluvat Arean verkkopalveluiden ylläpito ja kehitys sekä käyttäjäkokemuksen parantaminen. Hän raportoi kehitys- ja IT-johtaja Samuli Sakarille. n KOKOUSPALVELU ELEN KY Partnerina ja projektipäällikkönä on 1.2.2013 aloittanut Marja Jarenko. Kokousten ja tapahtumien suunnitteluun ja operatiiviseen hoitamiseen keskittyneessä palveluyrityksessä Marja vastaa yrityksille ja yhteisöille suunnatusta myynnistä, asiakassuhdetoiminnasta ja tapahtumien suunnittelusta. n HURTIGRUTEN Anna-Maija Isachsen (49) on nimitetty 1.1.2013 Hurtigrutenin

Anna-Maija Isachsen HURTIGRUTEN

Ulla Lehto IKAALISTEN MATKATOIMISTO

Pohjoismaiden myyntijohtajaksi. Isachsen on Suomen kansalainen, mutta asunut Oslossa jo vuodesta 1993. Isachsen siirtyy tehtävään konsulttiyhtiö Horwath Consultingista, jossa hän on työskennellyt Norjan matkailu-, hotelli- ja risteilyalan eri projekteissa. Anna-Maijalla on pitkä kokemus matkailualalta, aiemmin hän työskenteli 12 vuotta Royal Caribbean Cruise Linen palveluksessa Oslossa myynti- ja markkinointitehtävissä, joista viimeiset kaksi vuotta johtaen koko pohjoismaista RCCL:n myyntiorganisaatiota. Anna-Maijan saa kiinni osoitteesta Anna-Maija.Isachsen@hurtigruten.com tai +47 920 24 304. n IKAALISTEN MATKATOIMISTO Ikaalisten Matkatoimiston uudeksi yritysmyynnin tuotantosihteeriksi on nimetty Ulla Lehto.

Göran Nilervall Krista Vihermaa LIETTUAN SOKOTEL MATKAILUTOIMISTO

Eija Riikonen Rea Sandström TRAVELLINK SUOMEN MESSUT

n LIETTUAN MATKAILUTOIMISTO Liettuan matkailutoimisto on avannut toimipisteen Pohjoismaihin, Aviarepsin Tukholman tiloihin. Liettuan asioita hoitaa aiemmin Israelin matkailutoimistossa työskennellyt Göran Nilervall nimikkeellä Destination Manager. S-posti lithuania.scandinavia@aviareps. com.

n SUOMEN MESSUT Matka-messujen myyntipäälliköksi on nimitetty Rea Sandström, joka jakaa asiakkuudet myyntipäällikkö Lumia Ankkurin kanssa. Rea on aiemmin toiminut Suomen Messuissa mm. Caravan-messujen myyntipäällikkönä.

n SOKOTEL Krista Vihermaa on nimitetty Sokotel Oy:n myyntipäälliköksi 18.03. alkaen. Krista siirtyy uuteen tehtävään Radisson Blu Hotel Espoon Food & Beverage Service Managerin paikalta. Hänellä on pitkä kokemus Sokotelin useista yksiköistä ja eri tehtävistä. Krista on valmistunut restonomiksi vuonna 2010 Haaga-Helian Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta. Krista raportoi myyntijohtaja Timo Hakalalle.

Select Travel

UUSIA EDUSTUKSIA n CLASSIC SAFARI JA BLUE BAY HOTELS Yellow Sky Oy on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen ja edustuksen Itäisessä Afrikassa toimivan Classic Safaris -yrityksen kanssa. Classic Safaris kuuluu The Paws Groupiin ja tarjoaa safarielämyksiä ja majoituksia Tansaniassa, Keniassa, Ugandassa ja Ruandassa. Lisätietoa osoitteesta classicsafaris.co.ke Yellow Skyn toinen uusi yhteistyösopimus on allekirjoitettu Tansanian Sansibarilla toimivan Blue Bay -hotelliketjun kanssa. Ketjuun kuuluu Sansibarilla kolme hotellia: boutique-hotelli Beyt al Chai Stone Townissa, lippulaiva Bluebay Beach Resort & Spa sekä neljän tähden hotelli Sultan Sands. Lisätietoa: bluebayzanzibar.com Kohteista lisätietoa saa myös osoitteesta yellowsky.fi

n TRAVELLINK Travellink Liikematkat jatkaa vahvaa kasvuaan. Eija Riikonen on nimitetty Travellinkin yritysmyyntipäälliköksi 10/12. Riikonen siirtyi tehtävään Suomen Matkatoimistosta, jossa hän on toiminut mm. myynti- ja online-tuotepäällikkönä. Travellink Liikematkat on palvellut Suomessa kuusi vuotta ja toiminta on laajentunut jo kymmeneen maahan.

sai uuden johtajan

n PERUN TURISTITOIMISTO Perun turistitoimisto, PROMPERU, on nimittänyt Kööpenhaminassa sijaitsevan Atlantic Linkin Pohjoismaiden PR-edustajakseen. Lisätietoja osoitteesta atlanticlink.net. n STAR PERU Perulainen paikallisyhtiö Star Peru on saanut edustuksen Pohjoismaihin. Tukholmassa sijaitseva Target Marketing edustaa yhtiötä, jonka kotikenttänä toimii Lima. Sieltä yhtiö operoi yhdeksään kohteeseen, mm. Cuzcoon, Iquitosiin, Puerto Maldonadoon ja Tarapotoon. Lisätietoja starperu@targetmarketing.se ja +46 8 528 068 70.

n COOK ISLANDS Cook Islands Tourism Corporation on nimittänyt Ocean Marketingin edustajakseen Pohjoismaissa ja Brittein saarilla. Kontaktina Ocean Marketingissa on Ian Griffiths. Uudella edustuksella Pohjoismaissa Cookinsaarten matkailuviranomaiset haluavat vahvistaa yhteistyötä matkailualan ammattilaisten kanssa. Kuvassa Ianin kanssa Cookinsaarten myynti- ja markkinointijohtaja Karla Eggelton. Lisätietoa ian@ oceanmarketing.co.uk.

n Luksusmatkanjärjestäjä Select Travelin omistaja Leija Graf luovuttaa toimitusjohtajan tehtävät Fredrik Ottossonille. Fredrik on työskennellyt Select Collection –nimellä matkoja myyvän yrityksen palveluksessa Ruotsissa seitsemän vuotta, mm. markkinointijohtajana ja tuotepäällikkönä. ”Minulla on vahva motivaatio jatkaa yhtiön kehitystä ja kasvattaa sen liikevaihtoa, tinkimättä korkeasta palvelutasosta ja tuotteidemme huippulaadusta”, hän sanoo. Fredrik Ottosson tulee suurelta osin vastaamaan Select Collectionin toiminnasta myös Suomessa, Norjassa ja Iso-Britanniassa. Leija Graf jatkaa edelleen aktiivisesti yhtiössä konsernijohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. ”Olen ylpeä ja iloinen nimittäessäni Fredrikin toimitusjohtajaksi. Hän on intohimoinen ja työlleen omistautunut, hänellä on myös laaja tuotetietämys ja erittäin vahva näkemys toimintamme kaikilta osa-alueilta”, Leija Graf toteaa. n

Afrikka edelleen peränpitäjänä

Lentoturvallisuus parani vuonna 2012 n International Air Transport Association kertoo, että vuonna 2012 lentäen matkustaminen oli suhteellisesti turvallisempaa kuin koskaan aikaisemmin koko kaupallisen ilmailun historiassa. ESA AALTO

n Helsingin rautatieaseman kupeessa sijaitseva Radisson Blu Plaza avattiin uudistettuna viime kuussa. Kuvassa vasemmalta johdon assistentti Päivi Taipalus Sokotel Oy, ravintolatoimenpäällikkö Ari Eilola, hotellinjohtaja Inari Lehtinen ja Lounge & asiakassuhdepäällikkö Heikki Päätalo.

V

iime vuonna lentoyhtiöt kuljettivat lähes kolme miljardia lentomatkustajaa 37,5 miljoonalla yksittäisellä lennolla. Kaikille lentokonetyypeille sattui yhteensä 75 onnettomuutta, joista 15 luokiteltiin hengenvaarallisiksi. Länsimaissa valmistetuille suihkukoneille sattui kuusi onnettomuutta, jossa kone tuhoutui tai vaurioitui korjauskelvottomaksi. Tämä vastaa yhtä onnettomuutta jokaista viittä miljoonaa lentoa kohden. Yksikään näistä onnettomuuksista ei sattunut IATA:n jäsenlentoyhtiöille. “Lentoliikenteen vuoden 2012 turvallisuustilastot ovat historian parhaat. Päivittäin noin 100 000 lentoa saapuu turvallisesti määränpäähänsä. Lentoyhtiöt, lentokentät, lennonvarmistuksesta vastaavat, lentokoneiden valmistajat ja turvallisuusviranomaiset toimivat hyvässä yhteistyössä varmistaakseen, että jokainen lento on mahdollisimman turvallinen. Heidän omistautumisensa ja yhteistoimintansa on tehnyt lentomatkustuksesta erittäin turvallista”, sanoi IATA:n pääjohtaja Tony Tyler.

Eniten onnettomuuksia kiitoteillä n KREIKAN MYYTTINEN PELOPONNESOS esittäytyi suomalaiselle matkailu- ja lehtiväelle maaliskuisessa Helsingissä. Peloponnesoksen saari, jonka Korintin kanava erottaa Manner-Kreikasta on varsin laaja, mutta monille suomalaisille yhä uusi ja tutkimaton alue Välimeren kesäkauden suosituimmassa matkailumaassa. Peloponnesoksella on monia historiasta tai muista yhteyksistä tuttuja paikannimiä: Sparta, Lakonia, Olympia ja Patras. Loutraki Korintin lahdella on lähin kohde, jonne Suomesta on jo useita vuosia järjestetty matkoja. Kuvassa Peloponnesokselta saapuneet johtaja Nasos Trentzos Heronia Travelista ja maakuntajohtaja Petros P. Tatoulis sekä Kreikan Suomen suurlähettiläs Christos Kontovounisios ja rouva Kontovounisios. Myös suurlähettiläs Kontovounisios, joka harrastaa kirjallisuutta ja runoutta, on kotoisin Peloponnesokselta.

Alueellisissa turvallisuustilastoissa perää pitää Afrikka, jonka suhteelliset onnettomuusluvut yli tuplaantuivat edellisvuodesta. Afrikassa tapahtui 13 lento-onnettomuutta, joissa lentokone tuhoutui tai vaurioitui korjauskelvottomaksi. “Afrikan mantereen tulos on kaukana tyydyttävästä. Lentomatkustus Afrikassa pitäisi saada

22 Window Seat

yhtä turvalliseksi kuin missä tahansa muualla maailmassa”, Tyler sanoi. Yleisin lento-onnettomuustyyppi on kiitotieonnettomuudet, joissa lentokone ajaa tai luisuu ulos kiitotieltä lentoon nousun tai laskeutumisen yhteydessä. Kiitotieonnettomuudet muodostivat 28 prosenttia kaikista onnettomuuksista. Kiitotieltä karkaamista estäviä järjestelmiä koneisiin on suunnitellut mm. Airbus, jonka ROPS (Runway Overrun Prevention System) –järjestelmä on jo käytössä valmistajan uusimmissa konetyypeissä. American Airlines on ilmoittanut ensimmäisenä yhtiönä varustavansa kaikki A320-sarjan koneensa uudella järjestelmällä. Lento-onnettomuuksissa kuoli viime vuonna 414 henkeä. Luku laski edellisvuodesta 74 hengellä. Eniten kuolonuhreja vaatineet onnettomuudet johtuivat lentokoneen hallinnan menetyksestä ilmassa. Tällaisia onnettomuuksia tilastoitiin viime vuonna koko maailmassa kuusi kappaletta. n n BBC myy Lonely Planetin. Britannian yleisradioyhtiö haluaa keskittyä omaan ydintoimintaansa ja luopuu omistamastaan Lonely Planet –matkaopasbrändistä. Ostaja on amerikkalainen N2C Media. Kauppahintana on noin 59 miljoonaa euroa. Lonely Planet on johtava matkailuinformaation ja matkaoppaiden tuottaja Yhdysvalloissa, Australiassa ja Britanniassa. Vuosittain sen nettisivuilla on yli 120 miljoonaa kävijää ja sen mobiilisovelluksia ladataan yli 11 miljoonaa kertaa.

Eight percent of the Helsinki GDP and employment effects generated by tourist income come from cruise passengers. Overall, foreign travelers arriving via the Port of Helsinki in 2011 brought a total of 320 million euro into the country. Travelers arriving via the Port of Helsinki brought 234 euro per passenger. In addition, cruise passengers, including ship crews, brought 28 million euro to Finland; in total, 348 million euro arrived in Finland via the Port of Helsinki. The line traffic of the Port of Helsinki carried 10,2 million passengers in 2011, 4,1 million of whom were foreigners according to the information from passenger shipping companies. “During the forthcoming summer months May to October 2013, as many as 284 large cruise ships are expected to visit the Port of Helsinki, bringing some 400 000 visitors to Helsinki and its region. The growth is foreseen as approx. 10 per cent”, says Kimmo Mäki, managing director of the Port of Helsinki.

SAS introduces SAS Go and SAS Plus On the Nordic and European routes, SAS is launching a new service concept, replacing the previous service classes with two new alternatives: SAS Go and SAS Plus . ”We have worked with our customers to develop these products, which meet the increasing demand for smoother and more timeefficient journeys for both leisure and business passengers”, says Rickard Gustafson, CEO of SAS. SAS Go always includes a checked bag at no extra charge, coffee or tea onboard, as well as several services to save time, including mobile check-in. SAS Plus includes two checked bags at no extra charge, SAS Fast Track, lounge access, meals and drinks onboard as well as twice the number of EuroBonus points; all of this is on top of the benefits offered by SAS Go. There will also be a completely new onboard service concept, where the traditional airline food will be replaced with a Café and a new range that will be offered to all customers onboard.. SAS Go and SAS Plus will be put to use in June.

FTB’s Future Watch On March 21, 2013 Finland Travel Bureau (FTB) summoned its key clients in the traditional “Future Watch”, a half day seminar of corporate travel management and air travel. The event was opened by FTB’s managing director, Ms. Kirsi Paakkari. A presentation of “Airline Trends and Future” by Mr. Allister Paterson, Finnair’s SVP Commercial, was also introducing him as Finnair’s new Head of Commercial. “Smartly Managed Travel” was the topic of Ms. Susanne Lindroos, Director of Business Development at the FTB. Finally, an interesting vision into the future was given by Mika Aaltonen, a researcher and Dr. Sc. at Aalto University. Flybe Finland Ground, a new business unit While outsourcing of various services is the more frequently reported reform, Flybe Finland announces of a new business unit, Flybe Finland Ground, FFG. The airline says there appeared a need to establish an internal ground service unit, since present suppliers could not produce the services meeting with the quality and cost requirements, for the fast growing airline, established in August 2011. Suppliers and service producers from outside will still be used, but the business and process management and production responsibility will be concentrated in the new FFG unit. Mr. Janne Rostén has been nominated as the Head of the new business unit. He has experience from Finnair ground services and Inter Handling Group. n

LYHYESTI n Las Vegasissa eletään kireitä aikoja. Löysä peliraha ei enää Las Vegasissakaan virtaa entiseen tapaan, sen ovat havainneet myös alueen rakentajat. Kaupunkiin suunniteltiin suurta ja korkeatasoista seitsemän rakennusta käsittävää huvittelukeskusta, johon piti tulla korkeatasoisia hotelleja ja asuntoja, kasinoita ja ostoskeskuksia. Tämän 8.5 mrd dollarin City Center -kompleksin piti tulla antamaan uutta väriä ja vauhtia kuuluisalle Stripille. Vuonna 2008 aloitetun hankkeen yhtenä osana piti olla 49-kerroksinen Harmon Tower hotelli, mutta työt jouduttiin keskeyttämään 26. kerroksen kohdalla rakennusvirheitten takia. Edessä on purkutöitä. USAn taloudelli-

nen taantuma on muutenkin vähentänyt lomailijoitten määrää ja nyt Las Vegasissa on ylitarjontaa hotellihuoneista.

Scandic Hotelsin tulos parani

Tallinnan hotellista luovutaan n Scandic Hotels -konsernin kokonaistulot kasvoivat ja liikevoitto parani vuonna 2012.

S

candic avasi vuoden aikana kuusi uutta hotellia ja käynnisti laajan tienvarsihotellien kehittämis- ja remontoimishankkeen. Konserni lisäsi myös panostusta ravintolatoimintoihin. Yksi tärkeimmistä uudistuksista oli Scandic Klassikot -konseptin luominen eli neljän klassikkoannoksen tuominen ravintoloiden à la carte -listoille kaikissa Scandic-hotelleissa. Vuonna 2012 Scandic Hotels -konsernin liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia 923 miljoonaan euroon. Uusiin hotelleihin tehdyt investoinnit vaikuttivat käyttökateprosenttiin, joka kuitenkin kasvoi 8,7 prosentista 9,1 prosenttiin. Liikevoitto nousi 83,7 miljoonaan euroon ja huonekohtainen tuotto nousi vuoden aikana 2,8 prosenttia.

Toiminta Virossa loppuu

Scandic on myynyt Tallinnassa sijaitsevan hotelli Palacen. Se siirtyy uudelle omistajalle 30.4. Tallinnan hotelli on ollut Scandicille poikkeuksellinen, sillä se on sekä omistanut kiinteistön että harjoittanut siinä hotellitoimintaa. Nyt kiinteistö on myyty EfTEN Real Estate Fundille ja Vello Kunmans AS Esravenille, jotka jatkavat siinä hotellitoimintaa entiseen tapaan. Vuoden lopulla hotellissa alkaa merkittävä uudistustyö. Rakennus on peräisin vuodelta 1938 ja Scandic omisti ja operoi siinä Palace-hotellia vuodesta 1999. n

April 2013 . 3


25 vuotta Sinun tukenasi

valmismatkoja:

futurist.fi

Pietari l Viipuri l Petroskoi l Valamo l Konevitsa l Aunus l Sortavala l Terijoki l Kuokkala l Ollila l Siestarjoki l Valkjärvi l Sakkola l Pyhäjärvi l Muolaa l Raivola Salmi l Suojärvi l Pitkäranta l Vitele l Tverin Karjala l Jokiristeilyt Venäjällä ym.

Presidentin rouvan jalanjäljillä

Historiallinen Kaisankoti

lataa kehon ja mielen n Idyllisessä maalaismaisemassa sijaitseva Kartanokylpylä Kaisankoti elää täyttä elämää ja antaa vierailleen uusia eväitä niin fyysiseen hyvinvointiin kuin henkiseen kasvuunkin. Espoon Pakankylässä, kehä kolmoselta vain pienen poikkeaman päässä sijaitseva monipuolinen palvelukeskus on vain 30 km päässä niin Helsingin keskustasta kuin lentokentältäkin.

Tervetuloa Ruotsiin! Martin Ahlberg PDUWLQDKOEHUJ#ÀQVDVH +46 70 731 85 68

LYHYESTI

ZZZÀQVDVH www.traveltrends.se www.balticsea.com

n Golfia Montenegrossa. Dalmatian rannikolle, lähelle Porto Montenegron luksusjahtisatamaa, ollaan rakentamassa maan ensimmäistä golfkenttää. Sen on määrä olla valmis keväällä 2016. Kentän sijainti on upeasti meren ja vuorten välissä.

7-YÖN ALL INCLUSIVE VÄLIMEREN LOISTORISTEILY

JUHANI PAAVONSALO

K

artanokylpylän mailla on suomalainen lähihistoria vahvasti läsnä. Kaisankodin ”äiti” on presidentin rouva Kaisa Kallio, joka aikoinaan perusti nimeään kantavan säätiön kansalaiskeräyksenä saamallaan rahastolahjoituksella. Hänen henkistä perintöään vaalitaan ja jatketaan ansiokkaasti Pakankylässä, missä on toimittu vuodesta 1958 lähtien. Monessa on saanut huomata, että Kaisa Kallio oli jopa aikaansa edellä. ”Kaisankodin historia on varsin mielenkiintoinen, ja tänä päivänä pyrimme elämään juuri niin kuin opetamme”, kertoo toimitusjohtaja Pia Adlivankin. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä päärakennus, jossa nykyinen kartanoravintola sijaitsee, on ehtinyt kokea monet vaiheet. Sen vanhimmat osat ovat peräisin 1700-luvun lopulta. Fasadin jylhä ja näyttävä pylväikkö johdattaa kartanon kodikkaan arvokkaisiin tiloihin.

Monipuoliset palvelut ”Arvokkaassa päärakennuksessa sijaitseva kartanoravintolamme hemmottelee vieraita kotoisanherkullisilla makuelämyksillä”, Pia Adlivankin kertoo. Runsaat buffet-pöydät ja à la carte-listan harkitut annokset tarjoavat hienon kirjon erilaisia vaihtoehtoja. ”Otamme aina huomioon myös mahdolliset erikoisruokavaliot”, Adlivankin korostaa. ”Taitavat kokkimme valmistavat itse kaiken alusta loppuun, lämpimistä leivonnaisista ja hääkakuista herkullisiin à la carte annoksiin asti. Suosimme myös lähiruokaa raaka-aineissa aina niin pitkälle kuin se on mahdollista”. Ravintolatilaa on yhteensä yli 150 henkilölle kerrallaan. Kaisankodin sijainti pittoreskissa maalaisympäristössä takaa kokouksille täydellisen keskittymisrauhan ja inspiroi luovaan ajatteluun. Puitteet mahdollistavat pienimuotoisemman palaverin ja suuremmankin seminaarin järjestämisen. Kokoustilat on varustettu nykyajan standardien mukaan, ja vieraanvarainen päätoiminen kokousemäntä varmistaa henkilökohtaisesti päivän täydellisen sujuvuuden. ”Välissä ta-

pahtuvat aamiais-, lounas- ja iltapäiväkahvibuffetit lomittavat miellyttävästi kokouspäivää. Päällepäätteeksi voi halutessaan rentoutua sauna- ja allasosastolla”, Pia Adlivankin suosittelee.

Olemme Costa Cruise varustamon Suomen päämyyntiedustaja, saat risteilysi meiltä edullisesti.

Moninaiset majoitusmahdollisuudet Rauhalliset ja viihtyisät 50 majoitushuonetta, sijaitsevat uudenaikaisessa kylpylärakennuksessa. Kaikkiin kahden hengen huoneisiin mahtuu jopa kaksi lisävuodetta sekä useissa huoneissa on avattava vuodesohva, jolloin perheen lapset voivat olla mukana. 1800-luvun Kavaljeeri-pihara-

Sään suosiessa kokous sujuu vaikka Kaisankodin terassilla.

www.loistoristeilyt.fi

7-yön Loistoristeily 136x60.indd 1

Hyvinvointia työhön Harvinaisen luonnonkaunis ympäristö vuodenajasta riippumatta, pystyy tarjoamaan tarpeellisen tauonpaikan työelämän ja arjen haasteiden keskelle. ”Kaisankodin työhyvinvointipäivät tukevat työtekijöiden ja organisaatioiden menestystä ja ne voidaan järjestää räätälöitynä jokaisen yhteisön omia tarpeita vastaavaksi”, Pia Adlivankin valaisee. Virkistyspäivä voi sisältää erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja, luontoelämyksiä ja läsnäoloharjoituksia. Espoon Pakankylän upeissa maisemissa Bodom-järven tuntumassa voi hyvin nautiskella sauna-, hemmottelu- ja kauneushoidoista tai viettää oivaltavia hetkiä uusia kädentaitoja harjoitellessa. Lisäksi Kaisankodin asiantuntijat, kuten fysiatri, lääkärit, psykologit, ravitsemusterapeutti, terveydenhoitaja ja työfysioterapeutit, tarjoavat mielellään osaamistaan ja ammattitaitoaan asiantuntijaluentojen muodossa.

Asiakaspalvelu: Ma-pe 9-17 Puh. 09-341 3440 ZZZORLVWRULVWHLO\W¿

28.3.2013 13.23

Window Seat NEXT ISSUE ON 10th May 2013

Kaisankodin ravintola sijaitsee vanhan puolen kartanorakennuksessa. Herkullista ja hyvin tuotettua ruokaa on aina tarjolla.

kennuksesta löytyvät puolestaan tunnelmalliset Kaunotar ja Kulkuri -majoitustilat. Nämä persoonalliset ja viehättävät huoneet ovat erinomainen valinta, kun halutaan omaa rauhaa ja ylimääräistä hemmottelua ripauksella sopivaa ylellisyyttä, erityisissä ja ikimuistoisissa tilanteissa.

Advertising bookings by 22nd April 2013 Please contact Leena Aalto phone +358-9-622 2500 e-mail: leena.aalto@ikkunapaikka.fi

Ikkunapaikka

hakee

Työtä tekijöiden mieleen Pia Adlivankin pitää erityisen tärkeänä, että hänen henkilökuntansa todella viihtyy työssään. Se myös auttaa antamaan sen viimeisen ratkaisevan ekstran asiakkaan hyväksi, jolla palveluorganisaatio jää positiivisella tavalla mieleen. Panostamalla työyhteisön hyvinvointiin ja kehittymiseen on tuloksena asenteeltaan positiivinen, ensiluokkaista palvelua tuottava henkilöstö. ”Hyvä työpaikka vaatii jokaiselta työyhteisön jäseneltä sitoutumista yhteiseen arvomaailmaan ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin”, toimitusjohtaja Pia Adlivankin muistuttaa. Lisäksi se vaatii oikeanlaista asennetta ja konkreettisia tekoja. Kaisankodissa hyvää työilmapiiriä ylläpidetään kommunikoimalla avoimesti sekä arvostamalla kaikkia työntekijöitä ja heidän kokonaisvaltaista osaamistaan. Kaisankoti onkin tiukkojen kriteereiden ja arvioiden perusteella yksi Suomen parhaista työpaikoista eli ”Great Place to Work 2013” ja alallaan ainoa täten palkittu yritys. n

Huhtikuu 2013 . 3

provisiopalkkaista ilmoitusmyyjää

Ikkunapaikka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Haemme nyt joukkoomme reipasta ilmoitusmyyjää uusasiakashankintaan. Soita ja kysy lisää Leena Aalto, puh. 09-622 2500 ikkunapaikka hakeee.indd 1

LYHYESTI

n PG:llä ylipainomaksut etukäteen. Bangkok Airwaysilla voi nyt maksaa etukäteen matkatavaran ylipainomaksut. Maksun voi hoitaa etukäteen yhtiön nettisivuilla ja säästää 20-25 prosenttia verrattuna lentokentällä maksettuun hintaan. Viisi ylimääräistä kiloa maksaa etukäteen alkaen noin 13 euroa Thaimaan kotimaan reiteillä ja 26 euroa kansainvälisillä reiteillä.

16.2.2013 19:02:18

www.matkaviikko.fi Ammattilaisten online-uutispalvelu Ikkunapaikka

23


Elämästä nauttii, kun tietää ehtivänsä

ILLAKSI KOTIIN Me viemme sinut suorin lennoin ja sujuvin yhteyksin yli 90 kohteeseen ympäri maailman. Valitse sinulle sopivimmat aikataulut, nauti matkastasi ja palaa virkeänä takaisin kotiin. Löydä koko elämys finnair.fi Katso lisää

www.ikkunapaikka.fi Ikkunapaikka

Window Seat

MATKAILUALAN AMMATTILEHTI • FINNISH TRAVEL TRADE JOURNAL • FACKTIDNING FÖR RESEBRANSCHEN I FINLAND Ikkunapaikka on Suomen johtava matkailualan ammattilehti, joka seuraa, analysoi ja ennakoi alan tapahtumien kulkua Suomessa ja ulkomailla. Ikkunapaikka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Se on tilattu Suomen jokaiseen matkatoimistoon (SMAL:n jäsenyritykset). Tilaa Ikkunapaikka, niin tiedät mitä alalla tapahtuu. Vuosikerran hinta on 59 € määräaikainen yritystilaus 54 € jatkuva yritystilaus 19 € virkailijatilaus 13 € opiskelija- ja eläkeläistilaus Hinnat sisältävät alv 10%. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja/tai kuvien säilyttämisestä ja/tai palauttamisesta.

Ikkunapaikka on Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL), Pacific Asia Travel Associationin (PATA) ja Discover American Suomen osastojen toimialajäsen. ISSN 0786-7867 Painos 5 000 kpl Levikkijakauma Matkatoimistovirkailijat 64 % Liikenneyhtiöt 11 % Yritysten matkavastaavat 9% Matkatoimistojohto 7 % Majoituselinkeino 4 % Matkailutoimittajat/lehdistö 3 % Kunnalliset matkailuelimet 2  %.

Toimitus ja markkinointi Päätoimittaja, kustantaja Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D 00280 Helsinki Puhelin (09) 622 2500 Neuvonantaja, kustantaja Martti Savojärvi Lohitie 15 A 02170 Espoo Puhelin 050 592 2981 martti.savojarvi@ikkunapaikka.fi Julkaisija Travision Oy Helsinki

Vakituiset avustajat Jaakko Bergqvist Eero Havia Esa Aalto Juhani Paavonsalo Ulkoasu Julle Oy Graafinen suunnittelutoimisto Tallberginkatu 1 C 111 00180 Helsinki Art Directors Juhani Järvinen Puhelin 0400 463 497 julle@julle.fi Veera Honkala Puhelin 0500 463 497 veera@julle.fi Kirjapaino PunaMusta

Window Seat is the leading travel trade journal for the travel professionals in Finland. Its aim is to monitor and analyze the develop-ment of the travel market in Finland and abroad. Window Seat is published eight times a year and its subscribers include a.o. all Finnish AFTAtravel agencies. Subscription fee is EUR 63 outside of Finland. The magazine will not hold itself responsible for the safekeeping and/or return of articles and/ or photographs sent without an order for publication.

Window Seat is an associated member of the Association of Finnish Travel Agents (AFTA), Finland Chapter of Pacific Asia Travel Association (PATA) and Discover America Finland. ISSN 0786-7867 Circulation 5,000 copies Readers Travel agency personnel 64 % Airlines etc. 11% Company travel managers 9 % Travel agency management 7 % Hotel business 4% Travel editors and press 3 % Municipal tourist organisations 2%.

Editorial & Marketing Editor-in-chief, Publisher Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D FIN-00280 Helsinki Phone +358 9 622 2500 Senior Advisor, Publisher Martti Savojärvi Lohitie 15 A FIN-02170 Espoo Phone +358 50 592 2981 martti.savojarvi@ikkunapaikka.fi Publisher Travision Oy Helsinki

Contributing Editors Jaakko Bergqvist Eero Havia Esa Aalto Juhani Paavonsalo Layout Julle Oy Graafinen suunnittelutoimisto Tallberginkatu 1 C 111 00180 Helsinki Art Directors Juhani Järvinen Phone +358 400 463 497 julle@julle.fi Veera Honkala Phone +358 500 463 497 veera@julle.fi Printing house PunaMusta

2013-3 Ikkunapaikka-Window Seat, Apr 2013  

ikkunapaikka-window seat April 2013

Advertisement