Page 1

WINDOW SEAT

5 • 2018 SYYSKUU/SEPTEMBER

Matkailuteollisuuden ammattilehti • Finnish Travel Industry Journal • Facktidning för reseindustrin i Finland

30. vuosikerta/30th year

T H E N O R D I C WAY

u d u e k s a L n i i d n a l a l a L LOS ANGELESIIN SUORIN LENNOIN ENSI KEVÄÄNÄ. VARAA LENTOSI NYT FINNAIR.FI

New York, San Francisco, Miami, Chicago ja Los Angeles. Lennämme Yhdysvaltojen ikonisiin suurkaupunkeihin useita kertoja viikossa.

Koe Los Angelesin lumo, Hollywoodin häikäisy ja aurinkoisten rantabulevardien tunnelma suorin lennoin Helsingistä 31.3.2019 alkaen.


VARAA OSASTOSI NYT

JA HYÖDYNNÄ

EDULLISEMMAT HINNAT

15.9. MENNESSÄ! Pohjois-Euroopan suurimmassa MATKAILUALAN TAPAHTUMASSA kohtaat YLI 50 000 KULUTTAJAA ja lähes 20 000 alan ammattilaista.

17.–20.1.2019 Messukeskus Helsinki 16.1.2019 Workshop Day OTA YHTEYTTÄ matkamessut.fi/naytteilleasettajille Yhteistyössä:

2

Toimeksiantaja:

5 • 2018 SEPTEMBER


Alan uutiset nyt myös verkossa

WINDOW SEAT

5 • 2018 SYYSKUU/SEPTEMBER

Matkailuteollisuuden ammattilehti • Finnish Travel Industry Journal • Facktidning för reseindustrin i Finland

www.ikkunapaikka.fi .com/IkkunapaikkaWindowSeat

30. vuosikerta/30th year

SAAGAT JA KANSANTARINAT kuuluvat islantilaiseen DNA:han. Ne vaikuttavat jopa teiden rakentamiseen. Islanti lepää kahden mannerlaatan, Euraasian ja Pohjois-Amerikan päällä. Maa kasvaa pari senttiä vuosittain ja mannerlaattojen välissä on vulkaaninen alue. Kuumat lähteet mahdollistavat sen, että kasvihuoneista saadaan kotimaisia vihanneksia ja hedelmiä. Ja vaikka aurinko ei lämmitä, niin kuumissa lähteissä voi nauttia maaäidin lämmöstä. LISÄÄ SIVULLA 5.

Liikematkustajien hyvinvointi kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän. Matkan kustannuksia ei enää pyritä alentamaan hinnalla millä hyvänsä, vaan yritykset miettivät myös matkustajan hyvinvointia ja ajankäyttöä.

Liikematkamarkkinoilla johtokaksikko vahvistuu

Ylivoimaisen kannattava SMT kasvattaa markkinaosuuttaan Ikkunapaikan Taseikkuna tarkastelee nyt 12. kerran liikematkatoimistojen viime vuotta. Tänä vuonna tarkastelu rajoittuu kahteen suurimpaan toimistoon, sillä eri syistä kaikki muut liikematkatoimistot eivät halua tai voi kertoa tietojaan lehdellemme. SMT jatkoi kasvuaan ja lähestyy jo kohta pahinta kilpailijaansa CWT:tä. SMT oli jälleen kerran tilinpäätösvertailun tuloskuningatar. VÄRIKKÄÄT MAALAUKSET ja käsi-

työt ovat suosittuja tuliaisostoksia Dominikaanisessa tasavallassa. Karibian rytmeihin Puerto Platan aurinkorannoille pääsee jälleen ensi talvena suorilla lennoilla. LISÄÄ SIVULLA 7.

Erik Floman SUOMEN LIIKEMATKAMYYNTI kasvoi Suomen Matkatoimistoalan liiton SMAL:n arvion mukaan viime vuonna 1,6 %. Parempaakaan arviota ei Ikkunapaikka pysty tänä vuonna tekemään, sillä tietojen saatavuus on edelleen heikentynyt. Markkinajohtajakaksikkoa lukuun

Matkustuksen vastuullisuus on yhä tärkeämpää

Suomalaiset olisivat valmiita maksamaan päästövähennyksistä Lähes kaikki suomalaiset haluavat vähentää lentoliikenteen päästöjä ja monet ovat myös halukkaita maksamaan tästä osana lentolipun hintaa. Tämä käy ilmi Finnairin kesällä tekemästä kyselytutkimuksesta. Ympäristöväki haluaa suitsia lentoliikenteen päästöjen kasvua verotuksen keinoin. Esa Aalto FINNAIRIN TILAAMAN tutkimuksen mukaan parhaina vaihtoehtoina lentämisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi pidetään biopolttoaineiden käytön edistämistä (55 % vastaajista) ja hiilinieluja (28 % vastaajista). Hiilinielut, esimerkiksi metsät ja muu biomassa sitovat itseensä ilman hiilidioksidia enemmän kuin tuottavat sitä.

Useimmat valmiita maksamaan lisää Kun vastaajilta kysyttiin lentoveron käyttöönotosta, kolme neljästä (76 %) vastaajasta voisi maksaa lisää lipusta tai vapaaehtoista lisämaksua, jos raha

5 • 2018 SYYSKUU

käytetään ympäristövaikutusten vähentämiseen. Maksun suuruudessa oli paljon hajontaa, mutta enemmistö vastaajista piti sopivana alle viiden euron – 20 euron maksua yhdensuuntaisesta Euroopan lennosta. Joka viides vastaaja oli valmis maksamaan tätäkin enemmän. "Tutkimus – kuten myös asiakkailta suoraan tuleva palaute – osoittaa, että ympäristötietoisuus on selvästi lisääntynyt. Olimme ilahtuneita siitä, miten moni on valmis panostamaan kestävämpään lentämiseen”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo. ”Vastuullisen matkailun kehittäminen on kaikkien asia.” LISÄÄ SIVULLA 4.

ottamatta muut liikematkatoimistot eivät julkaise maakohtaisia tietojaan. SMAL:n arvion perusteella liikematkamarkkinat olivat viime vuonna 654 M€, joista kuuden suurimman, kansainvälisen matkatoimiston osuus on suuruusluokkaa 635 M€. Ikkunapaikan tarkastelu rajoit-

tuu tänä vuonna kahteen suurimpaan liikematkatoimistoon, eli CWT Finlandiin ja SMT:hen. Markkinajohtajana on edelleen CWT Finland, jonka liikevaihto kuitenkin kasvoi markkinan kasvua vähemmän, vain puolisen prosenttia. Haastaja SMT:n liikevaihto puolestaan kasvoi lähes viisi prosenttia. Muista toimistoista tiettävästi

HRG:n liikevaihto laski jonkin verran. Yhtiö ei ole toimittanut 31.3. päivättyä tilinpäätöstään kaupparekisteriin eikä Ikkunapaikalle. Tähän on yhtenä syynä tulossa oleva yhdistyminen Amex Global Business Traveliin. LISÄÄ SIVULLA 6.

Liikematkaostajien kiinnitettävä huomiota kustannuksiin

Global Travel Forecast ennustaa: Talous kasvaa ja hinnat nousevat Global Business Travel Associationin (GBTA) sekä Carlson Wagonlit Travelin (CWT) nyt viidettä kertaa julkaisema, vuosittainen Global Travel Forecast -ennuste arvioi matkustuskustannusten kasvavan vuonna 2019. Hotellihintojen ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 3,7 % ja lentohintojen 2,6 %. Hintoja nostavat maailmantalouden kasvu sekä öljyn hinnan nousu siitäkin huolimatta, että inflaatio pysyy alhaisena. Esa Aalto LENTOALAA MUUTTAA erityisesti ult-

rapitkien lentojen tuleminen markkinoille ja lisääntyvä kilpailu halpalentoyhtiöiden puolella. Halpalentoyhtiöt kilpailevat nyt myös kaukolentojen markkinoista. Lisäpainetta alalle tuo lentoyhtiöiden NDC, New Distribution Capability -hanke, jolla pyritään luomaan uusia jakelukanavia. Lentohintojen nousu johtuu esimerkiksi öljyn hinnan noususta, lentäjäpulan aiheuttamasta tiukasta kilpailutilanteesta, mahdollisis-

ta kauppasodista sekä lisääntyvästä hintasegmentoinnista, jolla pyritään suurempiin tuottoihin.

Hotellien kysyntä ylittää tarjonnan Hotellien hintoja nostaa pääasiallisesti lisääntyvä lentomatkustus, mikä kasvattaa myös majoituksen kysyntää. Samaan johtopäätökseen on tullut myös American Express GBT:n julkaisema Hotel Monitor 2019-raportti, joka sisältää 150 kaupungin huonehintaennusteen ensi vuodeksi.

Sen mukaan kasvava kysyntä ohittaa useissa kaupungeissa hotellihuoneiden tarjonnan, mikä nostaa hotellihuoneiden hintoja monessa Euroopan kohteessa. Lähi-idässä taas hotellien ylitarjonta ja muut tekijät laskevat hintoja erityisesti joissakin Persianlahden valtioissa. Maakuljetusten hintojen ennustetaan ensi vuonna kasvavan vähän vain Pohjois-Amerikassa ja pysyvän nykyisellään muilla alueilla. LISÄÄ SIVULLA 4.

3


Suomalaiset olisivat valmiita maksamaan päästövähennyksistä JATKUU SIVULTA 3.

Tulossa vapaaehtoinen ympäristömaksu Finnairin asiakkaat voivat alkuvuodesta 2019 lähtien valita biopolttoaineen käytön edistämisen tai hiilinieluhankkeiden tukemisen Finnairin nettisivujen kautta lentoa va-

ratessaan, matkan aikana tai sen jälkeen. Finnair tarjoaa asiakkaille kaksi vaihtoehtoa: asiakas voi ostaa biopolttoainetta haluamansa määrän tai tukea hiilinielujen kehittämiseen liittyviä hankkeita valitsemallaan summalla. Vauramo muistuttaa, että jokainen lentomatkailija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa lentomatkansa hiilidiok-

sidikuormaan. ”Lentämällä uusia koneita käyttävillä yhtiöillä ja suorinta reittiä, matkustamalla vähemmillä matkatavaroilla ja yhdistämällä lentämistä muihin liikennemuotoihin voi vähentää hiilijälkeänsä.”

Miksi polttoainetta ei veroteta? Ympäristöjärjestöjen mielestä olisi loogista ja tärkeää, että myös Suomessa otettaisiin käyttöön Ruotsin mallin mu-

kainen lentovero. Ruotsista lähtevillä lennoilla vero on kohteesta riippuen 6-40 euroa per henkilö. ”Oikeastaan tarvitsisimme paljon suuremmat lentoverot, mutta tämä olisi ensimmäinen askel”, totesi Hufvudstadsbladetin haastattelema Suomen Luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energia-asiantuntija Otto Br uu n. Hän muistuttaa myös, että lentoliikenne on Suomessa vapautettu polttoaineverosta, ja kansainvälisiltä lennoilta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Polttoaineen verovapaus merkitsee Valtionvarainministeriön mukaan 63 miljoonan euron vuotuista tukea lentolii-

kenteelle. ”Lentojen verottomuus tekee muista matkustusmuodoista vertailussa kalliimpia. Kun tiedämme, että lentämisen ilmastovaikutukset ovat pahemmat kuin muilla kuljetusmuodoilla, on todella outoa, että ilmailu on vapautettu näistä veroista”, Bruun ihmettelee.

Päästökauppamekanismit eivät vakuuta Finnairin tutkimuksesta kävi myös ilmi, että kansainväliset päästökauppamekanismit olivat monelle vieraita: yli puolet vastaajista (60 %) ei tiennyt lentoliikenteen jo olevan

osa EU:n päästökauppaa eikä tulossa olevasta globaalista päästökauppajärjestelmästä (CORSIA). Viime vuonna Finnair maksoi 3,6 miljoonaa euroa eurooppalaisista päästöoikeuksista. Bruun ei ole vakuuttunut siitä, että päästökaupalla olisi suurempaa vaikutusta lentoyhtiöiden strategioihin ja ajattelutapaan. ”Ajatus siitä, että lentoliikenne voisi jatkaa nopeaa kasvuaan ja kompensoida vain kasvaneet päästöt oli uskottava joskus 1990-luvulla, mutta ei enää tänään. Ympäristövastuunsa hoitaminen korvauksia maksamalla on kyseenalainen yritys väistää omaa vastuutaan.”

Global Travel Forecast ennustaa: Talous kasvaa ja hinnat nousevat JATKUU SIVULTA 3.

Alueellisia eroja

UUSI ESITE NYT TILATTAVISSA MUKANA MYÖS FINNAIR PLUS Kuva: Steve McCurry

www.loistoristeilyt.fi

Eniten kuljetus- ja majoitushintojen odotetaan nousevan Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Länsi-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa nousu on maltillisempaa. Lähi-idässä ja Afrikassa lento- ja hotellihinnat saattavat jopa laskea. Euroopassa hinnat nousevat ennusteen mukaan eniten Norjassa, jossa sekä lento-, hotelliettä maakuljetushinnat nousevat yli 10 prosenttia. Muita isoja nousijoita ovat Saksa, Ranska ja Espanja, hintojen nousu 6-8 prosenttia kussakin. Suomen ja Pohjoismaiden markkinoiden osalta talouskasvu jatkuu ja sitä myötä myös hinnat ovat nousussa. Suomeen ennustetaan hotellihinnoissa yli 7 prosentin nousua ja maakuljetuksissa yli 4 prosenttia.

Hintatietoisuus tärkeää Hintoihin vaikuttaa taloustilanteen ohella myös moni muu tekijä. Suomen osalta lentoyhtiöiden kilpailutilanteessa ei ole näköpiirissä merkittävää muutosta ensi vuonna, ellei sitten British Airwaysin tarjous Norwegianista tuo tähän muutosta, arvioi Jari

Hotellien hintojen odotetaan nousevan etenkin Euroopassa.

Oinonen, CWT:n Senior Director Sales, Nordics. ”Hotellipuolella isoimpiin kaupunkeihin rakennetaan uutta hotellikapasiteettia, mutta samalla myös kysyntä on kasvanut muun muassa vapaa-ajan matkustajien määrän kasvun myötä. Tilanne jatkunee samanlaisena, eli kysyntä on korkealla joten hintojen ei odoteta tulevan alaspäin.” Liikematkaostajien tulee kiinnittää huomiota kustannuksiin kaikkina aikoina, myös nousukaudella, Oinonen muistuttaa. Hintatietoisuus on tärkeä asia, samoin eri mahdollisuudet etsiä säästöjä.

Teknologia avuksi ”On mahdollista vaikuttaa liikematkustajien käyttäytymiseen, varausluokkiin, ennakkovarausaikaan, onlinen käyttöön. Näitä asioita varten on olemassa myös uutta teknologiaa, jonka avulla ohjaaminen oikeisiin valintoihin

tapahtuu helposti. CWT:llä on ollut käytössä jo pitkään Program Messenger -työkalu, joka toimii erittäin hyvin matkustajien ohjaamistyökaluna ja mahdollistaa säästöjen aikaansaamisen.” ”Uutta teknologiaa on tulossa edelleen, kun otamme käyttöön Suomessa Price Tracker –työkalun. Se monitoroi lento- ja hotellihintoja varauksen tekemisen jälkeen aina 24 tuntiin asti ennen lähtöä, ja mikäli edullisempi vaihtoehto löytyy, vaihdetaan varaus siihen. Mobiilipalvelut kehittyvät myös, CWT To Go -applikaatioon on nyt tulossa uusia palveluita, muun muassa lentovaraus.”

Päätöksenteko perustuttava faktoihin Hintoihin ja kustannuksiin liittyvän datan merkitys kasvaa olennaisesti ja tietoa tullaan hyödyntämään matkustuksessa tulevaisuudessa aivan eri tavalla, Oinonen uskoo. ”Tämän mahdollistavat reaaliaikaiset raportointijärjestelmät ja mahdollisuudet rakentaa erilaisia skenaarioita valittujen muuttujien perusteella. Päätöksenteko perustuu siis yhä enemmän dataan ja faktaan, mikä varmasti puhuttelee matkustusasioista päättäviä ja rahakirstun päällä istuvia.”

12.4.2018 12.25

4

5 • 2018 SEPTEMBER


PÄÄKIRJOITUS – syyskuu 2018

Lentovero uhkana

S

uomalaiset puolueet ovat odotetusti alka-

Piilotetun kansan karunkaunis saari Islannissa luonto lumoaa matkailijan Islanti on mystinen, ja jollain lailla kunnioitusta herättävä maa. Sen rajut olosuhteet, ikuinen tuuli ja sade, sekä karuudessaan huikea luonto hakevat vertaistaan. Maaseudulla näkee mistä islantilaiset on tehty. Yksinäinen talo vuonon rannalla, myrskyävä meri ja lähin naapuri kymmenien kilometrien päässä. Siitä karuudesta on elanto saatava. Ja kun aurinko hetken lämmittää, ei paremmasta ole väliä.

neet kiinnostua Ruotsin mallin mukaisesta lentoverosta. Vihreät ehdotti Suomeen uutta lentoveroa esitellessään eduskuntavaalitavoitteitaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Myös valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) väläyt-

tää vihreää valoa lentoverolle Talouselämän haastattelussa. Orpon mielestä lentoveroa pitää harkita vakavasti. Keskustapuolue ja sosialidemokraatit suhtautuvat vielä varauksellisesti ehdotukseen. Vihreiden ehdotus perustuu muun muassa siihen, että lentopolttoaineesta ei nykyisin makseta veroa. Lisäksi on keskusteluissa tuotu esille, että lentoliikenne on ainoa kuljetusmuoto, joka ei joudu maksamaan mitään väylämaksuja. Tämä väite ei sinänsä aivan pidä paikkaansa, mutta sopii hyvin nykyiseen poliittiseen keskusteluilmastoon. Ruotsi otti huhtikuussa käyttöön oman lentoveron, jonka hinta matkustajalle vaihtelee noin kuudesta eurosta noin 40 euroon riippuen matkan pituudesta. Kotimaan matkat ja lennot EU:n sisällä Ruotsi verottaa kevyesti ja pitkät kaukolennot kovimmin. Suomen hyvään kasvuvauhtiin

Tarinoita maailman laidalta

päässeen

matkailuteollisuuden

Matkailun kasvua ei pitäisi omilla toimilla nyt heikentää.

kannalta lentovero voisi olla vakava uhkatekijä. Suomi on liikenteellisesti käytännössä saari, ja olemme lentoliikenteestä suhteessa paljon enemmän riippuvaisia kuin Ruotsi. Lisäksi Finnairin Aasian strategian myötä lentoliikenne ja sen myötä koko matkailuteollisuus on kasvanut merkittäväksi ja hyvin työllistäväksi elinkeinoksi maassamme. Tätä asemaa ei pitäisi omilla toimilla nyt heikentää. Matkailuteollisuuden toimijoiden tulee nyt aktiivisesti pitää huolta siitä, että omassa vaikutuspiirissä olevat poliittiset päättäjät saavat kuulla alan kannan asiaan. Alan etujärjestöjen olisi hyvä tuottaa tausta-aineistoja tällaisten keskustelujen tueksi.

Leena Aalto, Islanti ISLANTILAISIA ON virallisesti koko maassa 360 000, mutta heidän lisäkseen maassa asuu salaperäinen piilotettu kansa. Se syntyi, kun Jumala oli tulossa kylään Aatamille ja Eevalle. Monipäinen lapsikatras piti saada pestyä ja puunattua, mutta ennen Jumalan saapumista Eevalta loppui aika. Ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun piilottaa lapset vierailun ajaksi. Jumala tietenkin tiesi piilotetuista lapsista. ”Jos minä en saa nähdä lapsia, niin eivät saa muutkaan”, tuumasi Jumala. Näin syntyi islantilaisen kansantarun mukaan piilotettu kansa, jonka asuinsijoja kunnioitetaan niin paljon, että jopa teihin tehdään mutka, jos piilotetun kansan tiedetään asuvan niillä sijoilla.

Saagat ja tarinat Islannissa kulkiessa moneen paikkaan liittyy mielikuvituksellisia tarinoita. Saagat ja kansantarinat ovat islantilaisille tärkeitä. Saagoja on nelisenkymmentä ja ne kertovat oikeista ihmisistä ja tapahtumista, jotka sijoittuvat 900-1100 -luvuille. Niissä kerrotaan Islannin asuttamisesta ja viikinkiretkistä. Saagojen lisäksi Islannissa on lukuisia kansantarinoita, joita kerrotaan sukupolvelta toiselle. Käy lukemassa nettisivuiltamme liikuttava tarina hyljenaisesta, joka hylkeenpuvun rannalle hukattuaan joutui jäämään maan päälle ja jättämään lapsensa mereen. Lohduton tarina.

Maailman reunalla Islannin maisemille on vaikea hakea vertaista. Parhaiten saaren monimuotoisuus hahmottuu mereltä katsottuna. Matkustin alkusyksystä

Pirkko Dadason on asunut Islannissa vuosikymmeniä, eikä halua muuttaa minnekään. Luontoihmiselle tämä on paratiisi, hän sanoo. Islannissa asuu noin 130 suomalaista.

Saga Matkojen järjestämällä risteilyllä, pienellä moottoripurjealuksella, Reykjavikista länsirannikkoa pitkin ylös Akureyriin. Maisemat olivat mykistäviä. Pienen aluksemme ansiosta pääsimme Luoteis-Islannin pieniin, parintuhannen asukkaan kalastajakaupunkeihin. Elämä meren äärellä on ankaraa. Täällä tuulee aina ja useimmiten sataa. Ruoka nostetaan merestä, sillä maassa ei kasva juuri mitään.

Siglufjördur on Islannin pohjoisin kaupunki ja oli aikoinaan kansainvälinen sillikaupunki. Parhaimmillaan sillinpyyntikautena siellä asui 12 000 ihmistä. Sitten silli loppui ja nyt kaupungissa 1300 asukasta sekä maankuulu sillimuseo.

Kuumia lähteitä ja uimaloita on lähes joka kylässä ja niissä käydään ahkerasti. Lämpötila laskee talvisin vain harvoin pakkasen puolelle, joten rentoutuminen lämpimissä altaissa on ympärivuotista.

Meren antimia Pohjoisrannikolla, Siglu​‑ fjördurissa törmäsimme sillimuseossa Arabian vanhoihin lautasiin. Siglufjördur oli 1940ja 50-luvuilla kansainvälinen, sillinpyyntiaikaan lähes 12 000 hengen kuhiseva kaupunki. Silliä nostettiin merestä tonneittain ja kaupunkiin tultiin töihin ympäri maailmaa. Asuntoloihin tuotiin omat henkilökohtaiset tavarat, ja kun pyyntiaika oli ohi ja paksu palkkapussi ansaittu, turhat tavarat jätettiin jälkeen.

Islanti viikossa Paras aika matkustaa Islantiin, varsinkin Reykjavikin ulkopuolelle, on toukokuun lo-

Pulppuavia mutalähteitä ja maasta nousevia höyrypatsaita voi kummastella monissa paikoissa.

pusta syyskuun puoliväliin. Silloin päivät ovat pitkiä ja ilmat saattavat suosia. Islannin pääsee ajamaan ympäri 1400 kilometrin pituista ykköstietä, joka on kokonaan päällystetty. ”Ykköstien varrella näkee kutakuinkin kaikki suosituimmat nähtävyydet”, vuosikymmeniä Islannissa asunut

opas Pirkko Dadason kertoo. ”Itse tykkään maan keskiosasta, mutta siellä tarvitsee ehdottomasti nelivetoisen auton, sillä teiden yli kulkee jokia ja tie voi olla huonossakin kunnossa.” Pohjoisessa suosittuja kohteita ovat Akureyri ja Husavik, joista tehdään valassafareita. Myös mystinen hyttysjärvi, Myvatn, on suosittu pysähdyskohde vaellusreitteineen. Valmiiksi suunnitellun kahdeksan vuorokauden Around Iceland -paketin voi hommata vaikka Saga Matkoilta. Matkan hinta on alkaen 730 euroa ja siihen sisältyy lennot ja auto sekä majoitukset. Lue lisää Islannista nettisivuiltamme.

VITOSEN VIERAANA: Toimitusjohtaja Paula Punkari, Amadeus Finland Oy

NDC:n myötä vertailtavuuden merkitys korostuu entisestään KULUT TA JIEN K ÄY T TÄY T YMINEN on yksi suurimmis-

ta muutosvoimista toimialallamme. Verkkopalvelut kuten Amazon, Netflix sekä Facebook ovat muokanneet kuvaa hyvästä ja henkilökohtaisesta käyttäjäkokemuksesta. Myös matkoja varatessaan matkustajat odottavat, että heidät tunnistetaan ja matkavaihtoehdot vastaavat heidän matkustustottumuksiaan. NDC (New Distribution Capability) on IATA:n lanseeraama ohjelma, joka uudistaa ja yhtenäistää lentojakelun tiedonsiirtostandardit. NDC on koko matkailutoimialan yhteinen hanke, johon on osal-

5 • 2018 SYYSKUU

listunut lentoyhtiöitä, matkatoimistoja ja teknologiayrityksiä Amadeus mukaan lukien. NDC pohjautuu xml-merkkikieleen, joka on yleisesti käytössä olevaa teknologiaa ja mahdollistaa näin esimerkiksi avoimien rajapintojen paremman hyödyntämisen. NDC ei siis ole uusi jakelualusta tai järjestelmä, ei synonyymi suorajakelulle eikä uusi liiketoimintamallikaan.

Mitä NDC tuo? Henkilökohtaisemman palvelun aikaansaamiseksi, tulee matkustaja tunnistaa jo matkan varaushetkellä. Len-

toyhtiöt tulevat jatkossa itse vastaamaan tuotteidensa näkyvyydestä, hinnoittelusta ja saatavuudesta. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisempien palveluiden tarjoamisen. Kyse ei ole pelkästä lennosta, vaan matkustajan tarpeita vastaavasta palvelukokonaisuudesta. Myös matkatoimistot haluavat tarjota asiakkailleen henkilökohtaisia matkakokonaisuuksia. Lisäksi matkatoimistojen pitää pystyä tarjoamaan asiakkailleen vertailtavuutta. Tätä varten tarvitaan käyttöliittymä, joka kokoaa eri lentoyhtiöiden sekä muiden matkapalveluiden tuottajien tarjooman yhteen.

Vertailtavuuden merkitys korostuu Lentoyhtiöiden dynaaminen hinnoittelu sekä paketointi tekee lentojen vertailemisesta entistä vaikeampaa. Matkustajien sekä ostajien tarve vertailla palveluiden sisältöä ja hintoja pysyy kuitenkin ennallaan. Hintojen läpinäkyvyydestä ja vertailtavuudesta hyötyy koko toimiala. NDC on yksi Amadeuksen historian suurimmista hankkeista. Olemme jo siirtyneet suljetusta GDS-teknologiasta uuteen avoimeen arkkitehtuuriin, mahdollistaen edelläkävijän roolin NDC:n hyödyntämisessä. Kehitämme

tulevaisuuden avointa jakelualustaa, joka kulkee nimellä ”Live Travel Space”. Live Travel Space kokoaa eri lentoyhtiöiden sekä palvelutuottajien tarjonnan yhteen teknologiariippumattomasti. Kehityspolku on pitkä ja NDC on edelleen määrittelyvaiheessa. Teknologiat kehittyvät, ja Amadeus kokoaa jatkossakin palveluntarjoajien sisällön yhteen kanavaan vertailtavaksi. NDC ei ole peikko. NDC on tervetullut muutos, joka modernisoi matkapalveluiden jakelua. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin lentoyhtiöille, matkatoimistoille kuin teknologiatuotta-

jillekin. Ennen kaikkea muutoksesta hyötyvät kuluttajat, jotka saavat juuri heille räätälöityjä matkakokonaisuuksia.

Paula Punkari Toimitusjohtaja Amadeus Finland Oy

5


Taseikkunan tarkastelussa liikematkatoimistojen vuosi 2017

Taistelu markkinajohtajuudesta kiristyy Ikkunapaikan perinteinen liikematkatoimistojen tilinpäätösanalyysi keskittyy tällä kertaa kahteen suurimpaan toimistoon, eli CWT Finland Oy:hyn ja SMT Oy:hyn. Muut neljä liikematkatoimistoa eivät halua tai voi osallistua Taseikkunan analyysin tekoon toimittamalla lehden pyytämää tausta-aineistoa arviota varten. Kuuden suurimman liikematkatoimiston volyymi oli viime vuonna 635 miljoonan euron luokkaa. Johtokaksikosta SMT kasvatti markkinaosuuttaan ja oli ylivoimaisesti kannattavin. Erik Floman ULKOMAISTEN TOIMISTOJEN

pienimmän kolmikon muodostavat BCD, Egencia ja FCM Travel Solutions. BCD on toimittanut tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Sen mukaan nettoliikevaihto kasvoi 8 %, mikä olisi huomattavan paljon markkinoiden kasvuun nähden. Yhtiö ei kuitenkaan anna yksilöityjä maakohtaisia tietoja julkisuuteen. Egencia ei ole toimittanut tilinpäätöstään kaupparekisteriin, eikä muutenkaan osallistu Ikkunapaikan Taseikkunan koostamiseen. FCM Travel Solutions tiedottaa, että varausvolyymi on noussut 20 %, mutta tietoa ei pysty todentamaan koska

yhtiön Suomen toiminta ei ole osakeyhtiömuotoista eikä tilinpäätöstä Suomen osalta siksi tarvitsekaan julkistaa.

myyntiä. Liikevaihdolla mitattuna SMT on siis voittanut markkinaosuutta ja lähestyy tavoittelemaansa markkinajohtajan asemaa. Oheisessa taulukossa näkyy CWT:n koko liikevaihto sisältäen vapaa-ajan matkojen myynnin sen takia, että toistakymmentä vuotta jatkunut Ikkunapaikan seuranta olisi vertailukelpoinen. Molemmilla yhtiöillä on jossakin määrin kehitystoimintaa Suomessa siitä huolimatta, että ovat siirtyneet osaksi kansainvälisiä konserneja. Molemmilla yhtiöillä on myös Suomessa omaa taloushallintoa, jonka kulut näkyvät henkilöstökuluissa. Tältä osin voidaan tilinpäätöksiä pitää vertailukelpoisina.

Taistelu markkinaykkösen asemasta kiihtyy Kahden pääkilpailijan välinen vertailu on suhteellisen vaikeaa. Yhtiöt selvästi käyttävät liikematkamyynnin arvon määrittelemiseen keskenään erilaisia mittareita. Ainoaksi todennettavaksi mittariksi jää liikevaihto, joka CWT:llä oli 20,3 M€ ja SMT:llä 18,1 M€. SMT on kasvattanut liikevaihtoaan lähes viisi prosenttia siinä missä CWT:n kasvu jäi vaatimattomaksi. CWT:n liikevaihdosta viitisen prosenttia on vapaa-ajan

LIIKEMATKATOIMISTOJEN TILINPÄÄTÖSVERTAILU 2017

Molemmat suuret liikematkatoimistot ovat parantaneet tulostaan. Se on merkille pantavaa siksikin, että matkojen online-varausaste kasvaa koko ajan. Se oli nyt CWT:llä runsaat 58 % ja SMT:llä 56 %. Online-myynti pienentää matkatoimiston suhteellista osuutta liikematkamyynnistä.

SMT kannattavin SMT on kaksikosta ylivoimaisesti kannattavin. Liikevoittoprosentti on CWT:hen verrattuna kuusinkertainen, melkein 25 %. Se on ilmeisesti liikematkatoimistojen historiassa ainutlaatuisen korkea. Hyvä kannattavuus perustuu pitkälti yksinkertaiselta kuuluvaan oivallukseen, jo-

CWT Finland 2014 Liikematkamyynti Liikematkamyynnin kehitys Liikevaihto ja muut tuotot Liikevaihdon kehitys Henkilöstökulut Kulut yhteensä Liikevoitto Liikevoittoprosentti Henkilöstö(aktiiviset) Liikevaihto/hlö Henkilöstökulut/hlö Kulut/hlö Kulut/liikevaihto Tulos/henkilö

2015

maiseen organisaatioon ja näin CWT Finlandilla ei ole enää omaa toimitusjohtajaa. CWT:n pohjoismaisessa johtoryhmässä on vahva edustus Suomesta. Myynnistä ja markkinoinnista vastaava Jari Oinonen hoiti vastikään omalla vuorollaan kiertävää johtoryhmän puheenjohtajuutta. Liikematkamyynnillä, eli matkojen bruttoarvolla mitattuna CWT kasvoi viime vuonna yli kuusi prosenttia. Nettoliikevaihdon, eli englanniksi Revenuen, tasolla kasvu jäi sen sijan alle prosentin. CWT Finlandin liikevaihto oli viime vuonna 20,3 miljoonaa euroa. Siitä vapaa-ajan matkojen osuus on viitisen prosenttia. Kasvukäyrien erilaisuus johtui siitä, että online-myynti edelleen kasvaa ja oli viime vuonna jo 58,1 %. Varattujen matkojen arvosta jää entistä vähemmän matkatoimiston liikevaihdoksi. CWT Finlandin liikevoitto kuitenkin nelinkertaistui edellisvuodesta. Yhtiö on siis edellisvuoteen verrattuna hyvässä iskussa ja tehostamistoimet ovat purreet. CWT tuottaa edelleen pääkilpailijaan verrattuna suuremman liikevaihdon. Henki-

6

SMT 2017

2014

2015

2016

2017

259 826 000

251 793 000

244 249 700

259 315 000

204 000 000

216 670 000

214 589 000

215 500 000

-4,16% 21 769 507 -7,95% -11 965 871 -21 159 903 609 604 2,80 248 87 780 48 249 85 322 97% 728,65

-3,10% 20 950 760 -3,76% -11 418 258 -20 248 558 702 202 3,35 230 91 090 49 645 88 037 97% 0,39

-2,90% 20 223 684 -3,48% -10 672 241 -19 968 468 255 216 1,26 207 97 699 51 557 96 466 99% 95,77

6,17% 20 335 775 0,55% -10 232 330 -19 449 287 886 488 4,36 195 104 286 52 473 99 740 96% 5 893,69

-9,40% 15 804 499 -14,20% -8 939 103 -15 420 717 383 782 2,43 190 83 182 47 048 81 162 98% 1 518,60

6,21% 17 288 025 9,27 -8 793 138 -14 025 975 3 262 050 18,87 179 96 581 49 124 78 357 81% 31 798,01

-0,96% 17 329 299 0,24 -8 940 629 -13 993 251 3 336 048 19,25 179 96 812 49 948 78 175 81% 15 015,17

0,42% 18 143 607 4,69% -9 119 558 -13 633 033 4 510 574 24,86 182 99 690 50 107 74 907 75% 19 579,48

CWT Finland Oy CWT ON siirtynyt pohjois-

2016

ka kuitenkin on vaatinut valtavaa ponnistelua: joustavat työajat. SMT onnistuu omalla toimintatavallaan tuottamaan liikematkapalvelut pääkilpailijaansa tehokkaammin. CWT on sinänsä parantanut tulostaan edellisvuoden notkahduksesta ja palannut suurin piirtein vuosina 20142016 vallinneeseen tasoon. Tämän vuoden aikana, viimeistään alkuvuodesta 2019, HRG yhdistyy American Express Global Business Traveliin. Sen jälkeen Suomenkin liikematkamarkkinat ovat entistä selkeämmin kahden kauppaa. Kaula kilpailijakolmikkoon on sen verran pitkä, että haastajien nousu voimakaksikon rinnalle olisi kovan työn takana.

löstökulut työntekij ä ä ko h den ovat vastaavasti korkeammat. T u l o s henkilöä kohden Jari Oinonen o n my ö s selvästi SMT:tä pienempi, minkä Jari Oinonen näkee johtuvan useammastakin syystä, mm. CWT-konsernin globaaleista kehityspanostuksista ja erilaisesta työaikamallista. Jari Oinonen näkee, että Suomen liikematkamarkkinoilla kaksi suurta ovat kaapanneet markkinaosuutta muilta. Kahdella suurella on kilpailuetua globaalista kattavuudesta ja CWT:llä Oinosen mukaan mm. hotellialustallaan, joka kattaa myös Booking.comin ja Expedian. CWT:n näkymät ovat yhtiön omasta mielestä hyvät, uutta henkilöstöä on palkattu tämän vuoden aikana lisää ja panostukset digitaalisiin alustoihin ja työkaluihin saavat asiakkailta positiivista palautetta.

Kuluvan vuoden osalta markkinatilanne on suunnilleen ennallaan. Molemmat Taseikkunan koostamiseen osallistuvat liikematkatoimistot kertovat budjetin mukaisesta, suhteellisen vakaasta kasvusta. Ennustaminen on kuitenkin vaikeaa. Joitakin vuosia sitten pystyttiin vielä ennustamaan, tämän vuoden ominaispiirteitä ovat olleet voimakkaat heilahtelut kuukausien välillä. Esimerkiksi heinäkuu ei selvästikään enää ole selkeä lomakuukausi, myynti kasvoi viime vuoteen nähden ilmeisesti varsin voimakkaasti. Kilpailu on edelleen kovaa. Asiakkaat kilpailuttavat edelleen liikematkatoimistoja hinnalla. Toisaalta alkaa myös matkustajan hyvinvointi kiinnostaa hankintaorganisaatioita. Matkan kustannuksia ei enää pyritä alentamaan hinnalla millä hyvänsä, vaan asiakkaat miettivät myös matkustajan hyvinvointia ja ajankäyttöä. Katsotaan kokonaisuutta, mikä on tärkeää, sillä matkustavat työntekijät arvostavat omaa vapaa-aikaansa ja mukavuuttaan. Ennustelaitosten indikoimaa talouden käännettä huonompaan suuntaan ei liikematkatoimistojen mukaan myynnissä vielä näy, mutta nähtävillä on isoja yrityskohtaisia eroja. Yleensä liikematkojen kysynnän muutokset on nähty ennustavan suhdannekäänteitä hyvin varhaisessa vaiheessa. Vielä siis matkojen kysynnän puolesta ei käännettä ole näköpiirissä.

Aikansa kutakin

SMT NELJÄ VUOTTA sitten alkaneen käänteen jälkeen SMT on määrätietoisesti lähestynyt tavoitettaan: markkinajohtajuus Suomessa. Viime vuonna SMT oli liikevaihdolla mitattuna jälleen askeleen lähempänä tavoitettaan. Toimitusjohtaja Kirsi Paakkarin johdolla SMT on nettoliikevaihdolla mitattuna enää noin kahden miljoonan euron päässä pääkilpailijastaan. Vuonna 2015 ero oli kuutisen miljoonaa euroa. Bruttomyynnillä, eli välitettyjen palvelujen arvolla mitattuna kaulaa on enemmän, mutta tämä suhdeluku ei erilaisten laskentatapojen takia välttämättä ole vertailukelpoinen. Vertailua hankaloittaa myös se merkittävä ero, että SMT on sataprosenttinen liikematkatalo, kun kilpailijan liikevaihdosta 5 % tulee vapaa-ajan matkoista. SMT:n kannattavuus on edellisvuoden hyvästä tasosta edelleen parantunut. Liikevoittoprosentti 24,86 hakee vertaistaan liikematkatoimistoalan historiassa ja kertoo muutoksen voimasta. Tässä kehityksessä siirtyminen joustavaan työaikaan on ollut aivan keskeistä. Silti – tai juuri siksi - SMT pyrkii pitämään hyvää huolta henkilös-

Markkinakäänne ei vielä näy

töstään, jolla on nyt hyvinä aikoina ollut hyvin paljon töitä. SMT:n joustava n t y ö Kirsi Paakkari ajan malli näkyy siinä, että sekä henkilöstökulut työntekijää kohden että erityisesti kaikki kulut per työntekijä ovat pääkilpailijaa pienemmät. Tästä hyvä tulos muodostuu. Tänä vuonna moni asia muuttuu. Heinäkuussa yhdistyminen HRG:n kanssa varmistui. Nyt alkaa yhteisen organisaation rakentaminen. Lopputulos ja aikataulu ovat vielä arvailujen varassa, mutta varmaa on se, että vuoden kuluttua markkinoilla on yksi toimija vähemmän kuin nyt. Tänä vuonna muuttuu myös nimi. Perinteikäs nimi SMT jää historiaan. Virallisesti uutta nimeä ei kerrota, mutta ei ole vaikeaa arvata, että nimeksi tulee American Express Global Business Travel. Se kertoo siitä, että integraatio emoyhtiöön edelleen syvenee.

Tämä Taseikkuna on jo 12. vuosikerta. Tilinpäätösvertailun tekeminen lähti liikkeelle turhautumisesta siihen, että Kauppalehti julkaisi vastaavia vertailuja osaamatta lukea matkatoimistojen tilinpäätöksiä oikein. Vertailut olivat Hyvää päivää kirvesvartta -tasoa. Alalla vuosikymmeniä jatkunut eri toimistojen erilainen myynnin ja liikevaihdon kirjauskäytäntö ei ollut – eikä ehkä vieläkään ole - avautunut alaa tuntemattomille analyytikoille. Matkatoimistoalan taustasta oli tässä tämän analyysin kirjoittajalle hyötyä. Näiden kahdentoista vuoden aikana ala on keskittynyt ja suurten liikematkatoimistojen omistus siirtynyt kansainvälisiin käsiin. Keskittyminen otti tänä vuonna jälleen yhden merkittävän harppauksen eteenpäin, kun HRG:n sulautuminen Amexiin varmistui. Vuosien saatossa on Taseikkunan koostamiseen osallistuvien liikematkatoimistojen määrä siis kutistunut ja jää tänä vuonna kahteen. Siitä huolimatta, että toimistojen asiakaskunta tiettävästi on pitänyt Taseikkunaa arvokkaana tiedonlähteenä alaa arvioitaessa, eivät pienempien toimistojen ulkomaiset omistajat ole nähneet tarpeellisena sallia Suomen markkinoiden erillistä tarkastelua. Liikematkustus on globaalia toimintaa, mutta jokainen täällä toimiva yritys joutuu verottajaa varten arvioimaan täällä syntyneen työn tuottamaa arvoa ja kustannuksia. Suomea koskeva tieto on siis olemassa, mutta sitä halutaan syystä tai toisesta salata markkinoilta. Pidän tätä valitettavana. Tänä vuonna julkisista lähteistä saatava tieto on vielä entistä niukempaa. Yksi liikematkatoimisto ei ole toimittanut ajoissa tilinpäätöstä kaupparekisteriin, toisen kohdalla tieto tulee vasta loppuvuonna, kolmas ei ole tytäryhtiö joka tekisi omaa tilinpäätöstä. Vain kaksi suurinta toimistoa ovat kaikkina näinä vuosina myötävaikuttaneet Taseikkunan syntymiseen. Julkisten tilinpäätösten perusteella on pienempien tilannetta pystynyt arvioimaan, mutta nyt siis tämäkin tietosuoni näyttää tyrehtyvän. Pelkästään kahden suurimman vertailu ei tunnu enää mielekkäältä. Aikaisemmissa analyyseissä on myös kerrottu toimistojen ajankohtaisista palvelu-uudistuksista. Nykytilanteessa tämäkään ei tunnu pelkästään kahteen toimistoon keskittyvässä analyysissa tarkoituksenmukaiselta. Siksi tämän vuoden analyysi keskittyy tiukasti tilinpäätöstietojen ja niiden taustatekijöiden arviointiin. Jätän toimistojen markkinoimisen heidän itsensä vastuulle. Ajat siis muuttuvat ja niin muodoin uskon, että Taseikkuna on nyt tullut tiensä päähän tässä muodossa. Katsotaan ensi syksynä miltä maailma näyttää. Kiitän Taseikkunan synnyttämiseen vaikuttaneita liikematkatoimistoja ja uskollisia lukijoita näistä vuosista. Erik Floman

5 • 2018 SEPTEMBER


OBSERVER

Aurinkoa, aktiviteetteja ja Karibian rytmejä

Puerto Platassa yhdistyvät aito elämänmeno ja lomakohteen monipuolinen tarjonta Karibianmerellä sijaitseva Hispaniolan saari on vetänyt puoleensa matkailijoita jo vuosisatojen ajan. Ensimmäisiä ”turisteja” saarella oli tutkimusmatkailija Kristoffer Kolumbus, joka vuonna 1492 saaren pohjoisrannikkoa purjehtiessaan ihastui auringon kajossa välkehtivään satamaan, aivan kuin meri olisi ollut täynnä hopeakolikoita. Paikan nimeksi tulikin Puerto Plata – hopeinen satama. Esa Aalto, Puerto Plata KOLUMBUKSEN AJOISTA kes-

ti vielä muutama vuosisata, ennen kuin kansainvälinen massaturismi löysi Dominikaanisen tasavallan. Lyhyen lentomatkan päässä USA:n itärannikolta ja Kanadasta sijaitseva kohde tarjosi riittävästi eksotiikkaa, lämpöä, aurinkoa ja vesileikkejä halpaan hintaan. Myöhemmin seurasi eurooppalaisten invaasio. Suomesta pakettimatkoja Dominikaaniseen tasavaltaan on suuremmassa mittakaavassa järjestetty vuosituhannen vaihteesta lähtien.

Playa Dorada Kasvaville turistimäärille tarvittiin tietysti majoituspaikkoja. Puerto Platan alueella asia ratkaistiin rakentamalla matkailijoita varten oma yhdyskunta, Playa Dorada, jonka kymmeniä all inclusive-resorteja on vuosikymmenten saatossa remontoitu ja nykyaikaistettu. Osa on vaihtanut nimeä ja omistajaa, osa seisoo jo hylättynä rappiolla. Resortien keskellä kulkee suosittu Playa Doradan golfkenttä. Omasta majapaikastaan ”kylille”, noin 5 kilometrin päässä sijaitsevaan Puerto Platan kaupunkiin, pääsee taksin, retkibussin tai paikallisen guagua-bussin kyydissä.

Puerto Platan kaupunki Puerto Platan keskusta on varsin pieni ja siellä liikkuu helposti kävellen. Viktoriaanisten rakennusten reunustama keskusaukio ja merirosvojen hyökkäyksiltä aikoinaan kaupunkia suojannut San Felipen linnoitus ovat keskeisiä nähtävyyksiä. Myös meripihkamuseo on kiinnostava. Kerrotaan, että Steven Spielberg sai juuri täällä idean Jurassic Park-elokuvaansa. Vähän keskustan ulkopuolella on Karibian ainoa köysirata, Teleférico, jolla noustaan ylös Isabel de Torres-vuorelle. Ylhäältä avautuu huima näköala alas kaupunkiin ja merelle. Vuoren laelta löytyy kasvitieteellinen puutarha sekä iso Kristus-patsas, jonka edessä itsensä kuvauttaminen eri asennoissa on suosittua hupia. Ympäröivään maaseutuun voi tutustua kokopäiväretkellä Jarabacoan alueelle, ihastella vuoristomaisemia, pulahtaa kylmään kylpyyn vesiputouksella ja käydä luontopolulla Rancho Baiguaten ekomaatilalla. Muitakin aktiviteetteja lomalaisille löytyy runsaasti: vaijeriliukua, ratsastusta, kalastusta, snorklausta, koskenlaskua.

Baseballia ja merengueta Pohjoisamerikkalaisten mukana saarelle rantautui maan kansallisurheilu baseball. Si-

5 • 2018 SYYSKUU

Kaupunki: Puerto Platan keskustan värikkäitä taloja.

Rommia ja sikareita Suomalaisillekin tutut paheet eli kahvi, viina ja tupakka ovat osa elämää myös Dominikaanisessa tasavallassa, ja myös maan tärkeimpiä vientituotteita. Tehdaskäynnit kahvinpaahtimolla tai sikaritehtaalla kuuluvatkin pakollisiin kohteisiin. Puerto Platan ylpeys on maan kansallisjuoma, Brugal-rommi, jonka tuotantolaitoksilla myös pääsee käymään. Oikeaoppinen rommicola eli Cuba Libre on hyvin yksinkertainen valmistaa: 1 osa tummaa rommia ja 2 osaa colajuomaa. Lisäksi tarvitaan vain jääpaloja ja limetin siivu. Melkein yhtä suosittu drinkki on Santo Libre, jonka resepti on muuten sama, mutta colan sijasta käytetäänkin spritea. Usein joukkoon puristetaan vielä vähän tuoretta limettimehua.

YLEISSIVISTYS, KIELET ja maantieto eivät välttämättä ole politiikan isokenkäisten vahvuusalueita. Tämän on Suomessa osoittanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), joka jo aikaisemmin on herättänyt kiusallista huomiota huonolla kielitaidollaan. Nyt hän on Kauppalehden mukaan pahoitellut Finnairin vähäisiä lentoja Lappiin seuraavalla kahdesta syystä mielenkiintoisella kommentilla: ”Kyllä siitä pitää Finnairin kanssa keskustelu käydä. Periaatteista ja strategiasta, siitä, miksi kotimaassa ei lennetä kesäaikana, vaikka selvästi kysyntää olisi. Kyllä heillä varmaan syynsä on, mutta itse tietysti toivoisin, että kotimaan lennot turvattaisiin. Ymmärrän, että strategia on rakennettu Kauko-Aasian varaan, mutta kyllä meillä on velvollisuus kotimaan liikenteestä pitää huolta.” 1): Kauko-Aasia on mielenkiintoinen uusi termi. 2): Ministerin ei pitäisi puuttua osakeyhtiön operatiivisiin asioihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan herätti hiljattain hilpeää huomiota puhuttaessa Intian ja Kiinan välissä olevasta kahdesta valtiosta, Bhutanista ja Nepalista. Trump ei selvästikään tiennyt niiden olemassaolosta ja käytti niistä nimiä ”Button” ja ”Nipple”. Namibiasta taas tuli hänen suussaan Nambia. Mitä yhteistä on Lintilällä ja Trumpilla? Millä ihmeen ansioilla ovat nousset nykyiseen asemaansa?

Elena Halme, Aurinkomatkat

tä pääsee seuraamaan kaupungin baseball-stadionin otteluissa, joissa eri joukkueiden kannattajien tunteet käyvät kuumina kuin suomalaisessa jääkiekko-ottelussa. Monen dominikaaninuorukaisen suurena haaveena on päästä pelaamaan USA:n ammattilaisjoukkueissa. Helmi-maaliskuuhun ajoittuva karnevaaliaika sekä maan kansallispäivä 27. helmikuuta täyttävät Puerto Platan rantabulevardin juhlijoista ja kulkueista värikkäissä karnevaaliasuissaan. Merengue ja salsa soivat ja tunnelma on katossa.

Kauko-Aasia ja Nipple

Dominikaaninen tasavalta on Karibian golfparatiisi. Maassa on kolmisenkymmentä kansainvälisen tason golfkenttä. Puerto Platassa niitä on kaksi, kuvan Playa Dorada sekä merenrantamaisemissa sijaitseva Playa Grande.

heiluun.” Sosua on puitteiltaan enemmän eurooppalainen ja se on myös sukellusmatkailijoiden suosiossa. ”Kylästä löytyy vilkasta paikallista elämää, kahviloita, ravintoloita ja kauppoja”, Elena kertoo.

Nautintoja merellä

Keskitalven kohde

Tuoreita hedelmiä ja hymyä on aina tarjolla.

Dominikaanisen tasavallan korkeasesonki ajoittuu Suomen talvikauteen – alkaen marras-joulukuun vaihteesta, jolloin Karibian sade- ja hurrikaanikausi on juuri päättynyt, kestäen aina maalis-huhtikuulle asti. ”Keskilämpötila on miellyttävät 25-30 astetta ja pääosin on aurinkoista. Toki sateitakin tulee, mutta ne ovat kuuroluonteisia ja lämpimiä”, kertoo Puerto Platassa viime talvikaudella Aurinkomatkojen kohdepäällikkönä toiminut Elena Halme. Suurin osa asiakkaista viettää täällä kaksi viikkoa, mutta joukosta löytyy myös vain viikoksi tulijoita. ”Moni tekee yhdistelmämatkan, jossa vietetään ensimmäinen viikko yhdessä ja toinen viikko toi-

sessa kohteessa”, Elena kertoo. ”All inclusive-hotelleihin hakeutuvat ne, jotka haluavat ennen kaikkea nauttia auringosta ja rannasta. Lapsiperheille se on vaivaton vaihtoehto. Resorteissa järjestetään myös kaikkea mahdollista tekemistä ja ajanvietettä niin lapsille kuin aikuisillekin.”

Cabarete ja Sosua Muita Puerto Platan lennolta saavutettavia kohteita ovat Cabarete ja Sosua. ”Cabaretesta löytyvät vielä vaaleammat hiekkarannat, se on rauhallisempaa aluetta, jota voi suositella luontoa ja rauhaa kaipaaville. Cabaretessa on myös parhaat puitteet surffaukseen ja muuhun vesiur-

Omana vinkkinään Elena hehkuttaa meriretkeä Caya Paraison paratiisisaarelle. Luksusjahdilla nautitaan runsaasta ruoka- ja juomatarjoilusta, ja paikan päällä voi osallistua snorklausretkelle ihailemaan koralliriuttoja ja värikkäitä mereneläviä. ”Tämä on juuri sitä kauneinta Karibiaa, josta moni unelmoi, ihanine rantoineen ja kirkkaine väreineen – sisältäen sopivassa suhteessa sekä tekemistä että löhöilyä.” Finnair lentää talvikaudella Puerto Plataan Helsingistä kerran viikossa maanantaisin. Lento operoidaan ajalla 10. joulukuuta – 26. maaliskuuta. Dominikaaniseen tasavaltaan vaaditaan 10 US-dollarin hintainen turistikortti, jonka voi ostaa etukäteen netistä tai paikan päältä lentokentältä.

Lisätietoja Dominikaanisesta tasavallasta: www.godominicanrepublic.com

Finnairin väistyvä toimitusjohtaja Pekka Vauramo on Kauppalehti Option arviossa noussut Suomen menestyksekkäimmäksi yritysjohtajaksi. Lehti näkee, että Vauramo on Finnairissa tehnyt lähes ihmeitä ja onnistunut siinä, missä edeltäjät eivät. Vauramo on 61-vuotiaana siirtymässä Metson konsernijohtajaksi, mikä kertoo tarmokkaasta suhtautumisesta työntekoon siinä iässä, missä moni jo miettii eläkepäiviä. Vauramon nimi liittyy edelliseen asiaan sikäli, että ministeri Lintilä ei omalla toiminnallaan todennäköisesti ole varsinaisesti edistänyt Vauramon pysymistä Finnairilla. Vauramo on myös virkistävän erilainen kahteen mainittuun poliitikkoon nähden: vaatimaton, asiallinen, luotettava, ei pönötä. Tuntee lisäksi todennäköisesti sekä Kaukoidän että Nepalin. Häntä tulee matkailuteollisuudessa ikävä. Suomeen on hissukseen syntymässä uusi hotelliketju, jonka konsepti monessa muistuttaa Omenahotelsia. Place to Sleep – hotellit, joita nyt on Hollolassa, Loviisassa, Porissa ja Raumalla on Omenahotellien tapaan itsepalveluketju, jossa ei ole vastaanottoa eikä ravintolaa. Huoneavaimen sijasta asiakkaalla on koodi, jolla sovittuna aikana pääsee hotelliin. Uusimpana Place to Sleep perustaa Poriin 43 huoneen hotellin. Hankkeen rahoittaa merkittävä kotimainen kiinteistösijoittaja Trevian Asset Managment. Omenahotels ajautui yrityssaneeraukseen liian voimakkaan kasvuvauhdin, epäedullisten vuokrasopimusten ja kapeiksi osoittautuneiden hartioidensa takia. Omenat perusti pizzakeisarin tunnettu Rabbe Grönblom, joka omasta ja muiden mielestä oli miljonääri. Hänen kuoltuaan kuolinpesä kuitenkin raukesi varojen puutteeseen. Omenahotellit kuitenkin jatkavat supistuneena toimintaansa Grönblomin perillisten voimin. Molemmille konsepteille pitäisi olla sijaa korkeiden työvoimakustannusten Suomessa, mutta Omenan esimerkki kertoo, etteivät kuluttajat välttämättä luota hotelliin, jossa ei ole palvelua. Majoitusalan toisessa ääripäässä on Holiday Club Resorts, jonka kohdalla intialainen Mahindra Holiday & Resorts käyttää optio-oikeuttaan ja nousee enemmistöomistajaksi. Mahindra maksaa kaupassa osakkeista 28 miljoonaa euroa, minkä lisäksi intialaiset investoivat 10 miljoonaa euroa suomalaisyhtiöön. Mahindra ja Holiday Club Resorts muodostavat mahtitekijän viikko-osakealalla, ilmeisesti maailman suurimman USA:n ulkopuolella. Holiday Resorts on ollut mielenkiintoinen ja monipolvinen menestystarina, jossa on kauppahinnasta päätellen kasvatettu paitsi yhtiön kokoa myös sen omistaja-arvoa. SMALissakin puhaltavat uudet tulot. Ei sentään ihan tekoälyä, mutta… SMALin puheenjohtaja Kirsi-Marja Salonen on palvellut täydet kuusi vuotta ja nyt etsitään hänelle seuraajaa. Entisaikojen kabinettikähminnän sijasta liiton hallitus on esittänyt toiveen, että liiton puheenjohtajuudesta kiinnostuneet toisivat jäsenistön tietoon kiinnostuksensa tähän tehtävään. Ensimmäisenä esittäytyy FCM Travel Solutionsin maajohtaja Anne-Marjut Väänänen. Virkistävää.

Nimimerkki Observer on matkailualan taustavaikuttaja, joka kriittisesti kommentoi alamme ilmiöitä. Observerin kannanottojen ei tarvitse noudattaa lehden yleistä linjaa.

7


Visit KHANOM in Nakorn Si Thammarat during 15 Aug – 31 Oct, 2018 and we offer you a complimentary day tour!

Rhea Warelius mukana matkahallinnon muutoksessa

Kuittirumba on onneksi historiaa, matkalaskut hoituvat nyt sähköisesti Kolmekymmentä vuotta Deloittella työskennellyt Rhea Warelius muistaa hyvin matkojen jälkeisen kuittirumban. Hän on ollut matkahallintotiimissä pitkälle toistakymmentä vuotta ja muistaa paperiliput, muutosstickerit, kuitit ja matkalaskulomakkeet. Tänään monipuolinen matkahallintajärjestelmä hoitaa automaattisesti lähes kaiken ja on mukana matkan kaikissa vaiheissa. Myös matkustajat ovat tyytyväisiä nopeampaan ja helpompaan matkalaskujen tekoon. Antti Haukkamaa DELOITTE ON maailman suurin konsulttiyhtiö, jolla on toimintaa käytännöllisesti katsoen maailman kaikissa maissa. Työntekijöitä on maailmanlaajuisesti noin 270 000 ja Suomessakin reilut 500. Lähes kaikki matkustavat työkseen. Matkan jälkeinen kuittien etsiminen ja matkalaskun tekeminen oli useimmiten matkan tuskastuttavin vaihe. Nyt käytännöt ovat muuttuneet ja automatisoituneet.

Järjestelmät pelaavat yhteen Deloittella johdon assistenttina toimiva Rhea Warelius on ollut mukana kehittämässä järjestelmää juuri Deloittelle sopivaksi. Deloittella matkaan lähtevä työntekijä varaa itse liikematkatoimisto Egencian verkkoportaalista lennot, hotellit ja tarvittavat lisäpalvelut. Kaikilla on käytössä henkilökohtainen salasana matkavaraustyökaluun.

8

Järjestelmässä on kullekin oma profiili. Varausta tehdessä järjestelmään syötetään henkilönumeron lisäksi kulloisenkin projektin toimeksiantonumero, jotka yhdessä ohjaavat myöhemmin laskutuksen oikealle projektille ja yhtiölle. Deloittella on käytössä matka- ja kululaskujen hallintajärjestelmä, jonne varaus automaattisesti siirtyy. Matkan jälkeen matkustaja tekee matkalaskun järjestelmässä, valiten siellä kaikki matkaan liittyvät kulut. Mikäli matkustaja on tehnyt ostonsa Deloitten luottokortilla, siirtyvät nekin suoraan järjestelmään, joka laskee päivärahat automaattisesti annetun matkakohteen ja -ajan perusteella.

Hyväksynnästä kirjanpitoon Toimiva matkahallintajärjestelmä helpottaa myös matkan jälkeen tapahtuvaa hyväksyntä- ja kirjanpitoprosessia. Deloittella matkanhallinta-

järjestelmän sisään rakennetut hyväksymisketjut mahdoll i s t av a t s u j u va n etenemiRhea Warelius sen aina dokumenttien tarkistusvaiheesta hyväksyntään. Matkustaja voi itse seurata vaihe vaiheelta prosessin etenemistä hallintajärjestelmässä, jonka kautta voi myös laittaa viestejä ja tarkentaa tietoja. Paperisia dokumentteja ei enää ole, kaikki liitteet ovat suoraan avattavissa järjestelmässä. Rhea Warelius kehuu heillä käytössä olevaa järjestelmää matkustajaystävälliseksi. Palaute on ollut hyvää. ”Matkustajat pääsevät järjestelmään mobiililaitteellaan matkan kaikissa vaiheissa. Se helpottaa matkaa ja lisää turvallisuutta,” painottaa Warelius.

Matkatilit ovat käytössä meillä ja Pohjoismaissa hyvin yleisesti Suomen Liikematkayhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Viljamaa on näköalapaikalla. Hän tietää, missä nyt mennään, kun puhutaan matkahallinnon prosesseista ja niiden sujuvuudesta. Pohjoismaissa ollaan kärkijoukoissa. Valtaosa yrityksistä maksaa matkaostonsa matkatilien kautta. Antti Haukkamaa MATKATILI ON korttiyhtiöiden

yrityksille tarjoama ratkaisu, joka perustuu asiakkaan, matkatoimiston ja korttiyhtiön yhteistyöhön. Matkatoimisto veloittaa asiakkaan ostot keskitetysti matkatililtä ja korttiyhtiö laskuttaa asiakasta kuukausittain. Suurimmat korttiyhtiöt Suomen markkinoilla ovat SEBin Business Eurocard, Nordean First Card, American Express, jota käyttävät etenkin globaalit yritykset sekä AirPlus, joka on Lufthansa Groupin tuote. Matkatilin kautta kertyneet ostot sekä fyysiset luottokorttitapahtumat siirtyvät sähköisesti ennakkoina matka- ja kulunhallintajärjestelmään, missä matkustaja tekee matkan jälkeen matkalaskunsa ja liittää mukaan kuitit, joko paperisina, skannattuna tai mobiilisti.

Pohjoismaista tehokkuutta Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa matkahallinnon prosessit ovat tehokkaita ja sujuvia. ”Yritykset hakevat tehokkuutta kaikissa toiminnoissaan. Matkatilien myötä

end-to-end -ratkaisu eli mahdollisuus yhdistää samaan järjestelmään niin matkan ennakkohyväksyntä, varaukset, matkalasku ja raportointi. Sari Viljamaa, Suomen Liikematkayhdistys ry. Tämä tietenkin yhdistettynä joustavaan matkahallinnon prosessit saamaksuratkaisuun ja sähköidaan automatisoitua hyvin seen tiedonsiirtoon. pitkälle, aina matkalaskuun Juuri tähän on palveluisja raportointiin saakka”, kersaan keskittynyt ruotsalaitoo Suomen Liikematkayhdissyritys Nordic Travel Cleatyksen toiminnanjohtaja Sari ring, jonka edustajana SuoViljamaa. messa toimii Petri Vänskä. Hän kuitenkin muistutHän kertoo, että Nordic Trataa, että eri markkinat toimivel Clearing laajentaa matvat eri tavoin ja eri säädösten katilien käyttöä lentolipuista alaisina. Jopa EU-alueen sikoskemaan myös mahdollisällä eri maiden lainsäädänsimman laajasti maapalvelutö vaihtelee. ”Mikä meillä on ja. ”Järjestelmä kerää liikehyvä ratkaisu, voi syystä tai matkustajan ostot matkatoitoisesta olla käytännössä toimistosta, vie tiedon eteenpäin mimaton jossain muualla. matkatilille ja edelleen yriPaikalliset käytännöt ja säätyksen järjestelmiin. Tämä ei dökset on otettava huomioon muuta liikematkaprosessin myös matkahallinnon ratkainormaaleita suhteita, vaan suja valittaessa.” tarjoaa juuri tuon end-to-end ratkaisun ilman kuitteja, ilKehittyvät järjestelmät man luottokortteja ja ilman perinteistä matkalaskua”, kiViljamaan mukaan ostajia teyttää Vänskä. kiinnostaa tällä hetkellä ns.

5 • 2018 SEPTEMBER


Digitalisaatio säästää matkahallinnon kuluja

Yritysten välillä on suuria eroja digitalisaation käyttöönotossa Viime vuonna tehty pohjoismainen tutkimus osoittaa, että yritysten välillä on suuria eroja matkalaskujen käsittelyajoissa. Peräti 55 minuuttia laskua kohden käytti heikoin kymmenesosa yrityksistä. Tehokkaimmillaan sama työ hoidettiin 8 minuutissa. Ei ihme, että ajan ja kustannusten säästöjä pohditaan kiivaasti. Matkalaskut kuitteineen ovat yksi kipupiste. Korttiyhtiöt ovat mukana digitaalisessa kehityksessä, jossa matkalaskuprosesseja tehostetaan. Mobiilisovelluksilla pyritään nyt kuittien sähköiseen käsittelyyn. Antti Haukkamaa ALOITETAAN ESIMERKILLÄ.

”Jos yrityksellä on miljoonan euron liikematkabudjetti, noin kolmannes siitä on epäsuoria kuluja. Siis yrityksen prosesseihin liittyviä kuluja, ei itse matkustukseen liittyviä. Tämä kolmannes kuluista on se, jossa yritys voi säästää paljon tehostamalla omia sisäisiä prosessejaan ja tähän me korttiyhtiönä tarjoamme omat ratkaisumme”, kertoo maajohtaja Tommi Lassila SEB Kortista. Yhtiö on pohjoismaiden johtava korttiyhtiö, joka tarjoaa yrityksille Eurocard matkatili- ja maksamisratkaisuja.

Pohjoismainen tutkimus Viime vuonna Eurocard toteutti yhteistyössä KTH Royal Institute of Technology in Stockholmin kanssa tutkimuksen, jossa kartoitettiin kustannussäästöjä, joita voidaan aikaansaada digitalisoimalla yritysten sisäisiä prosesseja. Tutkimuksessa oli mukana yli 160 yritystä. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa oli mukana matkalaskujen käsittelyprosessi. Tutkimuksen mukaan laskujen käsittelyajat vaihtelevat suuresti yritysten välillä. Peräti 55 minuuttia oli laskun keskimääräinen käsittelyaika heikoimmassa kymmenesosassa yrityksiä. Tehokkaimmillaan sama työ hoidettiin noin kahdeksassa minuutissa, keskiarvon ollessa 24 minuuttia. Kun mukana oli yrityksiä, joissa tehdään 25 000 matkalaskua vuodessa, niin käsittelyajan säästöllä alkaa jo olla merkitystä. Parhaat yritykset säästivät jopa 600 työpäivää

Tommi Lassila, Suomen maajohtaja SEB Kort.

vuodessa keskimääräisiin suorittajiin verrattuna. Se on kolmen täyspäiväisen ihmisen työaika.

Tilanne Suomessa Lassilan mukaan Suomessa matkahallinnon prosessien suhteen on hyvin kehittynyt muiden Pohjoismaiden tapaan. ”Meillä on laajasti käytössä yritysten matkatilit ja yrityskortit, jolloin ostot siirtyvät sähköisesti yrityksen matkalaskujärjestelmään. Paljon on kuitenkin yrityksiä, joissa uusin teknologia on otettu puutteellisesti käyttöön tai sitä ei ole osattu hyödyntää riittävästi.” Lassila kehuu liikematkatoimistoja niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin. Täällä on jo pitkään toimittu tehokkaasti ja yrityksille tarjottavat järjestelmät ovat kehittyneet. Toimiva prosessi tehostaa raportointia ja seurantaa, joka säästää aikaa, kustannuksia ja lisää turvallisuutta. Monet yritykset toimivat kansainvälisesti ja nyt trendinä onkin yhdenmukaistaa prosesseja. Täällä tehok-

kaasti toimivia parhaita ratkaisuja viedään nyt koko kansainväliseen organisaatioon.

MICHAEL MONROE ELASTINEN TEEMU ROIVAINEN FINLANDERS ISAC ELLIOT ELIAS KASKINEN ANNA PUU PEKKANISKAN POJAT VIRVE ROSTI EUROBOAT-SHOW… Vähän enemmän tunnetta

Toimiva korttiratkaisu SEB Kort tarjoaa yrityksille Eurocard -yrityskortteja ja matkatiliratkaisuja. Maksupalvelutili on yrityksen kaikkien matkaostojen laskutustili, joka kerää eri kanavien kautta tehdyt ostot keskitetysti yhdelle laskulle. Etuna on mm. käsiteltävien laskujen määrän ja samalla kirjanpitovientien vähentyminen. Lassilan mukaan matkalaskujen käsittely kuitteineen on pitkään ollut melkoinen kipupiste. Tähän on kehitetty sähköisiä työkaluja, jotka kehittyvät nyt vauhdilla. Eurocardilla on tarjolla mobiilisovellus, joka kuvaa kuitin ja siirtää sen informaation yrityksen matkalaskujärjestelmään. Tällä hetkellä palvelu on aktivoitavissa Basware TEM ja Infor XM -matkalaskujärjestelmiin. Ajan säästön lisäksi tämä tietysti lisää työtyytyväisyyttä. Lassilan visioissa on jo seuraava kehitysvaihe, tekoälyn käytön lisääntyminen.

Lue lisää ja varaa matkasi vikingline.fi

Perinteinen lähestymistapa murroksessa Uudet teknologiat mullistavat liikematkustusta Uudet teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus, tekoäly, chatbotit, lohkoketjut ja koneoppiminen tulevat muuttamaan myös liikematkustusta tulevina vuosina. Mitä nämä hankalilta kuulostavat termit ja innovaatiot oikein tarkoittavat, ja mitä hyötyä niistä on matkustukseen liittyen? BCD Travel tutkii aihetta liikematkaostajan näkökulmasta uudessa raporttisarjassaan. Esa Aalto BCD TRAVELIN Inform-raporttien tarkoituksena on tarjota yrityksille ymmärrettävää tietoa, jonka avulla ne voivat valmistautua uusien teknologioiden hyödyntämiseen sekä omalta osaltaan paikata tiedon puutteita matkailualan digitaalisen teknologian osalta.

Kaikki hyöty irti

ESTRAVEL 30 V. Estravel juhlisti 30-vuotispäiviään elokuun lopulla Tallinnassa. Aivo Takis perusti Estravelin vuonna 1988 ja ollut yhtiön omistajana välillä suuremmalla, välillä pienemmällä osuudella. Vuosina 1995-2015 Estravel kuului Finnair-konserniin. Vuonna 2015 Finnair myi pääomistuksensa Aivo Takisille. Nyt Takis omistaa siitä 99 % ja yksi prosentti on yrityksen toimitusjohtajalla Anne Samlikilla. Vuosi sitten Estravel osti Suomesta Helin Matkat ja yhtiö omistaa matkailualan yritykset Virossa, Latviassa, Liettuassa, Australiassa, USAssa ja Suomessa. Kuvassa juhlatunnelmissa Helin Matkojen Malla Sihvola, Minna Mård, Jenni Katainen, Daria Lahti, Marika Puttonen, Marika Dahlqvist, Taina Lehtonen, Lea Simpanen, Heli Rajamäki, Piia Honkaluoma, Mervi Lehikoinen ja Elisa Sassi.

5 • 2018 SYYSKUU

”Liikematkustuksen markkinat ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina ja monet uudet kehitteillä olevat teknologiset mahdollisuudet voivat hyvin muuttaa perinteistä lähestymistapaa”, toteaa Thomas Friis Rasmussen, BCD Travelin Pohjoismaiden johtaja, Client Management. ”Kenelläkään ei ole vielä vastausta kaikkeen. Näillä raporteilla voimme suositella konkreettisia toimia, jotka auttavat yrityksiä ottamaan hyödyn irti uusista teknologioista ja nykyaikaisesta lähestymistavasta liikematkustukseen.”

Mitä uudet innovaatiot tarkoittavat? Vastikään julkaistu hankintoihin keskittyvä raportti on ensimmäinen kuusiosaisessa

Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia myös liikematkustukseen.

sarjassa, joista jokaisessa käsitellään uusia teknologioita ja matkanhallintaa. Raportti kertoo mitä tarkoittavat lohkoketjut, asioiden internet, virtuaalitodellisuus, koneoppiminen, chattibotit ja tekoäly – ja miten ne käytännössä vaikuttavat liikematkustuksen hallintaan. Siitä löytyy myös vinkkejä travel managereille siihen, miten innovaatioita voidaan edistää. Pelkkien tulevaisuuskuvien maalailun lisäksi julkaisussa esitellään myös sitä, miten teknologioita on jo nyt otettu osaksi matkustusalan toimintoja.

Miten uutta teknologiaa käytetään? Lohkoketjuilla voidaan esi-

merkiksi tarjota vaihtoehtoja maksukorttimaksuille. Lohkoketjuista kerroimme kesäkuun Ikkunapaikassa (4/2018). Virtuaalitodellisuus voi puolestaan olla hyödyllinen työkalu liikematkojen järjestäjille – sen avulla voidaan tulevaisuudessa tutkailla virtuaalisesti eri neuvotteluhuoneita, kokeilla erilaisia istumisjärjestelyitä ja järjestää virtuaalikokouksia. Travel manager voi tulevaisuudessa keskustella omalla äidinkielellään matkahallinnon tekoälysovelluksen kanssa. Chatbotit ja digitaaliset avustajat taas helpottavat matkustajan matkanvarausprosessia. Koko raportti löytyy osoitteesta bcdtravel.com/inform/#sourcing

9


Enriching life by bridging the world

Finnair kasvattaa reittiverkostoaan ja kehittää palvelutarjontaansa Liikematkustuksen syksy on lähtenyt varsin vauhdikkaasti käyntiin, kerrotaan myös Finnairilta. Tällä hetkellä liikematkustus näyttää kasvavan kokonaismarkkinan kasvua nopeammin. Erityisesti Suomesta lähtevä liikematkustus on saanut vauhtia talouden positiivisesta suhdanteesta. tapahtumia”, Fairchild sanoo.

FIN N AIRIN VIIM E AIK AISE T

reittilisäykset ja tuoteuutuudet palvelevat erityisesti liikematkustajia. ”Euroopan reittien kapasiteettia, joka vielä vuosi sitten oli pullonkaula, on merkittävästi lisätty. Paikkojen hyvä saatavuus, sekä eri lippu- ja hintatyyppien kirjo on otettu positiivisesti vastaan”, kertoo Finnairin Suomen myynnistä ja globaalista yritysmyynnistä vastaava Sari Fairchild.

Nopeat nettiyhteydet Liikematkustajan lennonaikaista työskentelyä tukee nopea internetyhteys kapearunkoisessa Airbus-laivastossa Euroopan ja kotimaan lennoilla. ”Asiakkaat pääsevät käyttämään nopeaa yhteyttä jopa portilta portille ilman, että koneen lentoonlähtöä tarvitsee odottaa”, kertoo Fairchild. Asennukset ovat parhaillaan käynnissä ja koko A321/ A320/A319 -laivastossa internetyhteys on saatavilla viimeistään ensi vuoden kesällä.

Uutta liikematkustajille ”Tarjontamme pienille ja keskisuurille yritysasiakkuuksille uudistuu”, kertoo Fairchild.

Lisäyksiä Yhdysvaltoihin

Sari Fairchild, Finnair.

”Finnair Corporate Program tulee vaihtumaan uuteen ja päivitettyyn ohjelmaan tarjoten asiakkaillemme alennusten lisäksi myös muita liikematkustusta helpottavia palveluita ja elementtejä. Tavoitteenamme on saada uusi ohjelma lanseerattua tämän syksyn aikana.”

Los Angelesin keväällä alkava, kolme kertaa viikossa operoitava lento, on Finnairin ensimmäinen kohde Yhdysvalloissa, minne lennetään säännöllisesti uudella A350-koneella. San Franciscon ja Chicagon lennot alkavat jo huhtikuussa ja San Francisco saa heti toukokuussa neljännen viikkovuoron. Chicagoon lennetään päivittäin. Liikematkustajaa nämä lisäykset palvelevat erityisen hyvin. Los Angelesin reitti on osa Finnairin yhteishanketta kol-

men oneworld-allianssikumppaninsa – American Airlinesin, British Airwaysin ja Iberian – kanssa. ”Yhteistyö tuo liikematkustajille enemmän lentovaihtoehtoja, paremmat yhteydet ja edullisemmat hinnat Atlantin ylittävillä lennoilla. Tällä hetkellä nämä neljä yhtiötä tarjoavat yli 100 päivittäistä yhteyttä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä,” Fairchild muistuttaa.

Päivittäin Dubaihin Dubain lennot operoidaan talvella päivittäin. Kaksi viikkovuoroa lennetään kapearunkokoneen sijaan A350-koneella. ”Lentämällä osan

Saksan markkina kasvaa Finnair on kasvattanut Saksan markkinoilla tarjontaansa viime kesään verrattuna noin 35 %. ”Huhtikuussa avaamme ympärivuotisen reitin Hannoveriin, joka tulee olemaan seitsemäs kohteemme Saksassa. Lento operoidaan viitenä päivänä viikossa. Liikematkustajan näkökulmasta reitti on tärkeä, sillä Hannover isännöi useita tärkeitä messuja ja suur-

Los Angelsiin lennetään uudella A350-koneella, mikä mahdollistaa täydet bisnesluokan palvelut, kuten vaakatasoon laskeutuvat vuodeistuimet. Myös Dubaihin lennetään talvella kaksi viikkovuoroa A350-koneella.

vuoroista A350-koneella, mahdollistamme asiakkaillemme täydet bisnesluokan palvelut, kuten vaakatasoon laskeutuvat vuodeistuimet.”

Aasia kasvaa edelleen ”Ensi kesänä Japanin Osakaan lisätään toinen päivittäinen vuoro kolme kertaa viikossa ja Tokioon pääsee myös ensi kesänä kahdesti päivässä”, Fairchild kertoo. ”Kapasiteetti kasvaa moneen kohteeseen, kun lennot operoidaan A350-koneilla.”

Siltojen rakentaja ”Monissa yrityksissä katsotaan tiukalla seulalla varsinkin sisäisiin kokouksiin matkustamista”, sanoo Fairchild. ”Asiakastyö ja bisnessuhteet hoidetaan kuitenkin edelleen kasvokkain tapaamalla. Parantunut taloustilanne on vauhdittanut taas liikematkustusta, ja syksy näyttääkin varsin vilkkaalta.” ”Kilpailu tyytyväisistä asiakkaista on kovaa ja jatkuva uudistuminen on sen keskiössä. Kyky kuunnella asiakkaidemme mielipiteitä ja havainnoida ympäristöämme on ainoa tapa pysyä kilpailun kärjessä ja olla asiakkaillemme jatkossakin se halutuin vaihtoehto. Viime viikolla pidetyssä strategiapäivässä julkaisimme Finnairin tarkoituksen: ”Enriching life by bridging the world”. Se kiteyttää hyvin tavoitettamme tuottaa matkustajillemme viiden tähden matkustuskokemus ja rakentaa siltoja maailmaan”, kiteyttää Sari Fairchild.

Matkahallinnon tutkinto käynnistyy jälleen FBTA:n ja Kauppakamarin yhteinen Matkahallinnon tutkinto on edennyt jo kolmanteen vuosikurssiinsa. ERINOMAISEN OSALLISTUJAPALAUTTEEN saanut viisi-

moduulinen koulutuskokonaisuus kattaa monipuolisesti yrityksen matkahallinnon prosessin ja käsittää jaksot mm. matkustusasioiden tuloksellisesta organisoinnista, liikematkapalvelujen hankinnasta ja toimittajahallinnasta, verotuksessa hyväksyttävistä kulukorvauksista sekä raportoinnista ja mittaroinnista. Tutkinto on suunnattu kaikille, joiden työtehtäviin kuuluu matkahallintoon ja liikematkustukseen liittyviä tehtäviä. Se soveltuu niin yrityksessä kuin julkisen sektorin organisaatiossakin työskenteleville. Lisätiedot: www.fbta.net

www.ikkunapaikka.fi Uutisia ja paljon muuta.

ETIOPIAN E-VIISUMI. Loma-

matkalle Etiopiaan lähtevä voi nyt anoa viisumin etukäteen netistä. Viisumin saa noin kolmessa päivässä ja se maksaa 52 US-dollaria, jos matka kestää maksimissaan 30 päivää. Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta maahan saapumisen jälkeen.

TUPLASTI PAREMPIA KOKOUKSIA Järjestitpä kokousta, juhlaa tai muuta tapahtumaa – valittavanasi ovat hotellimme 31 paikkakunnalla ympäri Suomen.

FOR BETTER MEETINGS

scandichotels.fi

10

5 • 2018 SEPTEMBER


Ajankohtaista asiaa SMALista

Syksyllä tiedossa lisää lainsäädäntöä Travel Galassa keskitytään juhlintaan MONISSA YHDISTYKSISSÄ ja

järjestöissä pohditaan, ketkä ovat tulevaisuuden jäseniä ja millä varoin toimintaa rahoitetaan. Syyskauden alussa myös SMALin työvaliokunta ja hallitus viimeistelevät syyskokouksessa jäsenistölle esitettävää liiton strategiaa. Jopa lähivuosien ennustaminen on vaikeaa, ja siksi tätä liiton vuoteen 2025 ulottuvaa strategiatyötä on tehty pitkään ja monien eri pöytien äärissä, useilla eri kokoonpanoilla. Jäsenistöä on kuultu laajasti monissa eri yhteyksissä. SMAL aikoo olla vahva matkailualan toimija jatkossakin ja nyt on aika asettaa suunnalle askelmerkit.

Ojasta allikkoon? Samoja asioita pohditaan laajemmassa skaalassa myös Euroopan matkatoimistoliiton ECTAAn piirissä. Tänä kesänä voimaan tullut matkapakettilainsäädäntö herätti jo valmisteluvaiheessa pal-

jon närää ympäri Eurooppaa, ja nyt ECTAA on ryhtynyt keräämään lain ongelmallisista kohdista tietoa ja kokemuksia EU:n komission lähivuosina toteuttamaa, matkapakettilainsäädännön toimivuutta koskevaa selvitystä varten. Siihen kekoon tulevat oman kortensa kantamaan myös SMAL ja sen jäsenyritykset. Tämän lainsäädännön vaikutuksia suomalaisiin matkailuyrityksiin tarkastellaan myös juuri perustetussa neuvottelukunnassa, joka toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston johdolla ja jossa SMAL luonnollisesti on mukana keskeisenä toimijana.

Kuluttajasuojaa EU:ssa muhii parhaillaan myös lentoliikennettä ja varausjärjestelmiä koskevien lainsäädäntöjen uudistukset, joilla molemmilla on merkittäviä vaikutuksia matkatoimistoalan tulevaisuuteen. Pidämme silmällä niin ikään kulut-

tajansuojalainsäädännön isoa muutoshanketta, joka aivan varmasti tuo muutoksia kaikille matkailuyrityksille.

Kuka on kuka? Onneksi elämässä on muutakin kuin lakipykäliä. Toista kertaa järjestettävään Finnish Travel Galaan on enää kolmisen viikkoa. Jännitys gaalassa palkittavien suhteen nousee päivä päivältä ja onhan muutenkin upeaa päästä tyylikkäästi juhlimaan kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa vireää elämystoimialaamme. Lokakuun lopulla järjestettävässä SMALin syyskokouksessa puolestaan jännätään, kenestä kruunataan liiton uusi puheenjohtaja vuosille 2019-2020. Tiedossa on siis mielenkiintoinen ja jännittävä syksy!

JAL

5 VUOTTA

Kirsi-Marja Salonen (puheenjohtaja) ja Heli Mäki-Fränti (toimitusjohtaja), SMAL

HELSINKI–TOKIO

American Express GBT ja Hogg Robinson Group virallisesti yhteen

www.jal.com

Osapuolet ovat vielä vaitonaisia, HRG-brändi säilyy toistaiseksi Jo aiemmin tänä vuonna kerrottu American Express Global Business Travelin (GBT:n) suunnitelma ostaa kilpailijansa Hogg Robinson Group (HRG) vietiin lopulta päätökseen heinäkuussa tehdyn yrityskaupan myötä. Kahden yrityksen integraatio alkoi välittömästi tarkoituksenaan hyödyntää yrityskaupan edut ja turvata GBT:n asema liikematkustusmarkkinoilla. Esa Aalto AMERICAN EXPRESS GBT:LLÄ

on ennen yhdistymistä toimintaa noin 140 maassa ja sen palveluksessa on 16 000 työntekijää. Suomeen yhtiö rantautui sen ostettua Finnairilta SMT Oy:n, joka taas syntyi Arean ja Suomen Matkatoimiston yhdistyttyä. Hogg Robinson Groupilla on puolestaan toimintaa 120 maassa ja se työllistää noin 14 000 henkeä. Yhtiö on toiminut Suomessa vuodesta 2006 alkaen nykyisellä nimellään, mitä ennen se tunnettiin BTI:nä.

Lisää tuotteita ja palveluja Kaupan myötä alkavan toi-

mintojen integraation uskotaan tuovan molempien yhtiöiden asiakkaille laajemman valikoiman tuotteita ja palveluita sekä kiihdyttämään kasvua hyödyntämällä toimistojen lisääntynyttä maantieteellistä kattavuutta ja teknologiaa. "American Express GBT:n ja HRG:n yhdistelmä tuo asiakkaiden ulottuville ennen näkemättömän tarjooman", toteaa D ou g A nde r s on , American Express GBT:n toimitusjohtaja yhtiön tiedotteessa. "Odotan innolla integraatiota, jossa pääsemme yhdistämään molempien osapuolien laajan osaamisen ja kokemuksen. Olemme ylpeitä sen tarjoamasta arvosta kaikille sidosryhmillemme."

www.salley-agency.com

Incoming -toimisto SALLEY The Destination Agency toimii maapalveluagenttina koko Saksassa. SALLEYn tiimi (Yvonne, Salla, Heli ja Pilvi) järjestää Saksan ohella maapalveluita myös Itävallassa ja Sveitsissä. SALLEYn toiminta kattaa liike- ja vapaa-ajanmatkat sekä kokous- ja ryhmämatkat. Tuotevalikoima sisältää tämän lisäksi myös asiakaskohtaisen temaattisen liikematkustuksen (teema ja yritysmaailma), MICE, asiakaskohtaiset kulttuuri- ja elämysmatkat.

5 • 2018 SYYSKUU

"Molemmat yritykset ovat panostaneet lisäarvon tuottamiseen asiakkaille ja matkustajille. Yhdessä meistä tulee maailman paras liikematkatoimisto", uskoo puolestaan David Radcliffe, Hogg Robinson Groupin toimitusjohtaja.

HRG:n brändi säilyy toistaiseksi Yhdessä GBT ja HRG nousevat selväksi markkinajohtajaksi Suomen liikematkamarkkinoilla. Kaupan muita vaikutuksia Suomessa ovat kummankin osapuolen kotimaiset edustajat vielä haluttomia kommentoimaan. Integraatiotyö on vasta alkuvaiheessa ja täysi integraatio kestää yleensä tämän kokoisissa yrityskaupoissa jopa puolitoista – kaksi vuotta. Tiedossa ainakin on, että HRG:n brändi säilyy entisellään toistaiseksi, ennen kuin yhteinen brändi näkee päivänvalon. ”Tässä yhdistetään parhaimmat osiot molemmista yrityksistä, ja se tulee varmasti näkymään lisäarvona asiakkaille”, yhtiöistä kommentoidaan. Kaupan työllisyysvaikutuksista Suomen osalta ei ole vielä saatavilla tietoa, mutta on jokseenkin todennäköistä, että irtisanomisia on luvassa. Mahdollisimman moni työpaikka yritetään kuitenkin säilyttää, Ikkunapaikalle kerrotaan.

Pohjoismaalaiset ovat löytäneet uuden emiraatin

Ras Al Khaimah on Lähi-idän uusi aktiivilomailun keidas Ras Al Khaimahista, Arabiemiraattien pohjoisimmasta emiraatista, on viime vuosien aikana sukeutunut alueen aktiivilomailun ykköskohde. Hajarvuoristossa on tekemistä kaiken sortin hurjapäille. RAS AL KHAIMAH sai tänä vuonna World Tourism Awardin Lähi-idän parhaana aktiivilomakohteena. Omanin ja Ras Al Khaimahin väliselle Hajarvuoristolle on avattu vaelluspolkuja, maastopyöräreittejä ja maailman pisin vaijerirata. Vaikka maan vetovoima on edelleen mahtavissa rannoissa ja arabikulttuurissa sekä monissa arkeologisissa kohteissa, yhä useampi suuntaa myös ylös karuille vuorille.

Maailman pisin Yksi emiraatin ehdottomista vetonauloista on Jebel Jais, maailman pisin (2,83 km) vaijerirata. Huiman laskun vauhti kohoaa jopa 120 kilometriin tunnissa. Hurjan laskun on tehnyt jo yli 10 000 ihmistä. Suuren suosion vuoksi alueelle rakennetaan nyt toinen vaijerirata, joka valmistuu tämän vuoden lopulla. Lasku vaijeriradalla maksaa noin 170 euroa, kesällä puolet vähemmän.

Lisää aktiviteettejä Jebel Jais kohoaa 1943 metrin korkeuteen. Vuoren rinteelle aukeaa ensi vuonna yli 60 kilometriä uusia retkeily- ja

Vaijeriradalla vauhti saattaa kiihtyä jopa 120 kilometriin tunnissa.

vaellusreittejä. Rinteille avataan myös 37 huoneen luksuserähotelli sekä uusi selviytymisakatemia. Dubaista Ras Al Khaimahiin on vain parin tunnin ajomatka. Moni tulee maahan päiväretkelle, laskemaan vaijeriradan ja vaeltamaan vuoristoon. Jebel Jaisin rinteille on rakennettu näköalapaikkoja, joissa voi kiikareilla katsella Arabianlahdelle ja vaijeriradalla kiitäviä huimapäitä.

Miljoona turistia Ras Al Khaimah on parin vuoden ajan panostanut matkailuun. Tämä vuoden alkupuoliskolla kansainvälisten matkailijoiden määrä nousi 14 % ja ulkomaisten matkailijoiden määrä on jo 66 % kaikista matkailijoista.

Jebel Jais -vuorelle avataan yli 60 kilometriä uusia vaelluspolkuja. Vaeltajia ja karunkauniita maisemia voi bongailla pitkin vuorenrinteitä olevilla kiikareilla.

Pohjoismaiset matkustajamäärät ovat nousseet 21,3 % vuoden alkupuoliskolla. ”Näyttää siltä, että saavutamme tavoitteemme miljoonasta matkustajamme tänä vuonna” iloitsee Ras Al Khaimahin matkailutoimiston johtaja Haitham Mattar. ”Emiraatin tavoitteena on kasvattaa matkailijamääriä kolmeen miljoonaan vuoteen 2025 mennessä.”

11


Matkapakettimyynti oli erinomainen kesän helteistä huolimatta

Kreikan saaret Kreeta ja Rodos olivat jälleen suosikkilistan kärjessä Helteisestä kesästä huolimatta matkapakettimyynti sujui tänä vuonna erinomaisesti. Viime vuoden sateisen kesän jälkeen tänä vuonna matkoja oli myyty ennakkoon todella reippaasti. Edullisia lähilähtöjä oli tarjolla vasta loppukesästä. Melkein kaikilla matkanjärjestäjillä oli kesän matkatarjontaa kasvatettu viime vuodesta. Lisäystä on myös alkavan talvikauden matkoihin, ja niidenkin kauppa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Antti Haukkamaa MENNEEN KESÄN poikkeukselliset helteet eivät paljoakaan vaikuttaneet alku- ja keskikesän matkapakettimyyntiin. Kaikilta tuottajilla viesti oli samansuuntainen, kesä oli ennakkoon myyty hyvin. Etenkin perheet olivat halunneet varmistaa lämpimän lomasään. Viime kesä runsaine sateineen oli hyvin ihmisten muistissa. Vaikka myytävää oli tarjolla entistä enemmän, viime hetken edullisia matkoja oli tarjolla vasta elokuussa.

Apollomatkat Apollomatkat oli kasvattanut tarjontaansa viime vuodesta 20 prosenttia. ”Matkat myytiin suurimmaksi osaks i hy v i s s ä ajoin ennakkoon” kertoo myyntijohtaja Kimmo Rasimus. Kimmo Rasimus, Vi i m e h e t Apollomatkat. ken tarjontaa oli ainoastaan elokuussa. Apollomatkojen Kreikan tuotanto on aina ollut vahvaa. Kreeta ja Rodos ovat vuodesta toiseen myyntilistan kärjessä. Apollomatkojen uutuudet Kreikan Zakynthos ja Albanian Durres otettiin hyvin vastaan. Ensi talveksi matkoja on tarjolla 15 prosenttia viime vuotta enemmän. Talvimyynti on sujunut samaan tapaan kuin viime vuonna. Apollomatkojen ensi kesäkin on jo myynnissä ja silloin lentoja on luvassa myös mm. Oulusta, Joensuusta ja Kokkolasta.

Aurinkomatkat Aurinkomatkat kasvatti tämä kesän tarjontaa 11 prosenttia viimevuotisesta. ”Kesän myynti veti hyvin hellekesästä huolimatta, olimme matkavarauksissa koko ajan edellä viime vuotta”, kertoo Aurinkomatkojen viestintävastaava Annina Metsola. Pe r i n t e i set suosikkikohteet Kreeta ja Rodos olivat jälleen kärjessä. Myös Italia on olAnnina Metsola, lut suosittu, Aurinkomatkat. etenkin Riminin alue, Verona ja Garda-järven kohteet. Talvikauden Thaimaan matkoja on varattu jo paljon. Marras-joulukuussa painopiste on Phuketissa ja Bangkokissa. Krabi on puolestaan suosittu alkuvuoden kohde. Toki ikisuosikki Kanaria vetää tulevanakin talvena. Egypti palaa takaisin kuu-

12

VR uudistaa myyntikanaviaan yhdessä asiakkaiden kanssa Lipunmyynnin siirtyessä entistä enemmän mobiiliin ja nettiin, VR uudistaa myyntikanaviaan ja digitaalisia palveluitaan. Ensin uudistetaan lippuautomaatit, seuraavana ovat vuorossa mobiiliapplikaatio ja verkkokauppa.

den vuoden tauon jälkeen ja Aurinkomatkoilla siellä ovat kohteina Hurghada, El Gouna ja upouusi Sahl Hasheesh. Lomaan halutaan nyt ripaus luksusta. ”Ensi talven varauksista lähes puolet on 4 tai 5 tähden hotelleihin. Lomaan satsataan ja moni varaa bisnesluokan paikat kaukolennoille”, kertoo Metsola.

vaa ja niitä onkin tarjolla 10 prosenttia enemmän. Suosituimpia aktiivilomia Tjäreborgilla ovat jooga ja pyöräily. Tulevan talven uutuuksia Tjäreborgilla on Kap Verde ja Egyptin Hurghada. ”Molemmat on otettu hyvin vastaan ja elokuun alussa Hurghadan matkoista oli myyty jo 40 prosenttia”, iloitsee Soininen.

Matkavekka

TUI Finland

Peruutusoikeus

Matkavekan kesän matkapakettitarjonta oli samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna. ”Lento-hotelli -paketteja on mennyt selkeästi viimevuotista paremmin ja myös hyvällä hinnalla. Asiakkaat halusivat joustoa niin lähtöpäivien kuin matkan keston suhteen. Hyvät säät eivät vähentäneet matkustamista. SykHanna Lehtonen, Matkavekka. sy n äy t t ä ä myös lupaavalta, olemme hiukan edellä viime vuoden tahtia”, kertoo Matkavekan myyntijohtaja Hanna Lehtonen. Matkavekka sai talvituotannon myyntiin aiempaa aikaisemmin ja kauppa onkin lähtenyt hyvin käyntiin. Egyptin Hurghada on palannut kohdetarjontaan, ja sinne on tarjolla suoria lentoja myös maakuntakentiltä.

Tui Finlandin tilanne oli pitkälti sama kuin muilla matkanjärjestäjillä. Kesämatkoja oli tarjolla 20 prosenttia viimevuotista enemmän. ”Kesä m y i hy v i n ennakkoon, ja se vaikutti myös siihen, että äkkilähLaura Aaltonen, töjä oli tarTUI Finland. jolla vähän”, kertoo TUI Finlandin elokuun alussa aloittanut viestintäpäällikkö Laura Aaltonen. Kreikka oli kesämatkojen suosikki. Sen myynti kasvoi peräti 30 prosenttia viime vuodesta. Turkki yllätti iloisesti. Sen myynti kasvoi huikeat 86 prosenttia. Kesälomien päätyttyä on talvimatkamyynti piristynyt. Talven tuotantomäärä TUI Finlandilla vastaa viime talven tasoa.

Junalippuja voi tällä hetkellä ostaa asemilta automaatista tai lipunmyyntipisteestä, konduktööriltä, R-kioskilta, netistä ja mobiilisovelluksesta. Ostopaikat pysyvät samoina myös myyntijärjestelmän uudistuksen jälkeen. Tervetullut uudistus on se, että asiakas voi itse peruuttaa myös netistä tai mobiilipalvelusta ostetun lipun. ”Etenemme vähitellen juna- ja tuotelähtöisestä ajattelusta kokonaisvaltaisemman liikkumisen palvelun tuottajaksi. Jo ensimmäisessä vaiheessa helpottuu lisäpalveluiden, kuten hyttivarauksen tai peruutusturvan, ostaminen matkan osaksi”, Ketola toteaa.

Pirita Spa hotelli vaihtaa operoijaa

Meretniemet kirjoittivat kirjan kokemuksistaan

Tjäreborgilla oli kesämatkoja tarjolla 20 prosenttia viime vuotta enemmän. ”Kesän myynti sujui suurin piirtein normaalin kaavan mukaan, helteet eivät siihen paljon vaikuttaneet. Ensin olivat liikkeellä ne, jotka halusivat tietyn kohteen ja hotellin, jossa lomailevat”, kertoo viestintäjohtaja Aura Soininen Tjäreborgilta. Kreikan saaret olivat suosittuja ja Turkki teki hienon paluun suosikkikohteiden joukkoon. Ensi talven kapasiteettia on kasvatettu 9 Aura Soininen, prosentilla, Tjäreborg. ja talvituotannosta oli elokuussa myyty jo kolmasosa. Tjäreborgilla on kiinnitetty huomiota siihen, että matkat varataan taas ajoissa. Moni varaa matkansa jopa viisi kuukautta ennen matkaa. ”Lomamatkalle lähdetään usein hotelli edellä eli tietty hotelli tai huoneisto mukavuuksineen koetaan keskeiseksi tekijäksi matkavarausta tehdessä”, tähdentää Soininen. Aktiivilomien suosio kas-

Tallinnan Pirita Spa Hotellin operointi siirtyy 16.11. BRE Hotels OÜ:lle. Siihen asti sitä operoi Tallink-konserniin kuuluva TLG Hotell.

P E R I N T E I N E N P I R I TA S PA

-hotelli rakennettiin vuoden 1980 olympialaisia purjehduskilpailuja varten. Lähes nelikymmenvuotias hotelli saa lähivuosina uuden omistajansa myötä täydellisen kasvojenkohotuksen. BRE Hotels OÜ:n myyntija markkinointijohtaja Tõnu Steinberg mukaan korjauksissa tullaan arvostamaan rakennuksen sijaintia ja historiaa, sen arkkitehtuurista luontoa ja perinteitä, sitomalla sen sekä Viron urheilun- että merenkulun historiaan.

Floridan Orlando oli viime vuonna Yhdysvaltain suosituin matkailukohde.

VR:N MY YNTIK ANAVAT uu-

distuvat ensi vuoden aikana. Uudistuksella halutaan mahdollistaa entistä parempi asiakaskokemus. ”Matkustusmarkkinoiden toimijat ovat kansainvälisiä ja erittäin digitaalisia. Voidaksemme toimia yhdessä tehokkaasti asiakkaidemme hyväksi, meidänkin on nostettava digitaalisuutemme uudelle tasolle”, perustelee VR:n myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketola.

Tjäreborg

Orlando tarjoaa huikeita elämyksiä

Asiakkaiden pulssilla VR arvostaa asiakkaidensa asiantuntijuutta matkustamisessa ja lipunostamisessa,

joten heidät on otettu vahvasti mukaan myyntikanavien ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaiden mielipiteitä, kokemuksia ja näkemyksiä kerätään esimerkiksi haastattelemalla asiakkaita junissa, erilaisin gallupein ja työpajoin. Tavoitteena on kerätä asiakasymmärrystä – miten asiakas kokee VR:n tuotteet ja palvelut. Gallup-tyyppisen kyselemisen ja työpajojen lisäksi tietoa kerätään muillakin tavoilla. ”Erittäin tärkeä osa asiakkaan kuuntelua on datan kerääminen käytöstä. Se saattaa kuulostaa vähän kylmältä, mutta tarkoittaa oikeasti asiakaslähtöisyyttä. Data kertoo meille sen, miten asiakas käytti palveluamme”, Ketola kertoo. ”Datan hyödyntäminen mahdollistaa kaikkien asiakkaiden kuuntelemisen. Emme voi kysyä kolmelta miljoonalta asiakkaaltamme, että miten meni, mutta datan perusteella voimme nähdä sen.”

SIELLÄ VIERAILI yli 72 miljoonaa kävijää, eikä ihme, sillä siellä riittää tekemistä koko perheelle. Tänä vuonna elämyskaupunkiin on avattu taas paljon uutta. Universal Studion uusin laite on Fast & Furious-supercharged, mikä taatusti saa adrenaliinin virtaamaan. Disneyn Hollywood Studiolla aukeaa aukesi kesällä Toy Story Land. Walt Disney World Resortin valtaa ihmeperhe, The Inredibles. Madame Tussaudsissa tapaa supersankarielokuvan Justice Leaguen hahmot. Legolandissa lapset voivat kokea vuoristoradan VR-laseilla ja myös Orlando vesipuistoissa on huimasti uusia elämyksiä.

Tallink uusi hotellejaan Tallink Spa & Conference ja Tallink Express hotelleja uudistetaan.

Aurinkomatkojen entinen toimitusjohtaja Tuomo Meretniemi teki unelmista totta ja muutti perheen kanssa merelle.

Puoleentoista vuoteen mahtuu iloa, kyyneleitä ja hammasten kiristystä. Tunnelmat on nyt tallennettu kirjaksi.

TUOMO JA RIIKKA Meretniemi

myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan Swan 57 -veneen kodikseen. Pakkasivat kolme pientä lasta veneeseen ja lähtivät kiertämään maailmaa. Matka kotina -kirja kertoo ensimmäisistä 20 kuukaudesta maailmalla. Meri on kuljettanut perhettä nyt Välimereltä Tyynellemerelle. Kirjassa kerrotaan miten on mennyt. Miten viisihenkisen perheen sopu säilyy pienessä veneessä? Pelottaako, kun myrsky raivoaa ja aallot

heittelevät venettä? Miten onnistuu lasten koulunkäynti? Miten kantti kestää, kun raivokohtaukset ja turhautumiset iskevät? Kahdenkymmenenyhden maan matkakertomukset ja tunnelmat ovat nyt yksissä kansissa. Matka kotina -kirja tulee myyntiin näinä päivinä. Kirjassa on 248 sivua ja 300 upeaa valokuvaa. Kirjan voi tilata osoitteesta sailforgood.org hintaan 34,90 euroa.

TALLINK EXPRESS -hotellissa uudistetaan aulatilat, julkisivu sekä rakennetaan uusi maanalainen parkkitila. Hotelliin rakennetaan myös täysin uusi viides kerros, johon tulee 25 uutta huonetta; business class-, de luxe- ja perhehuoneita. Näistä huoneista tulee osa vieressä sijaitsevaa Tallink Spa & Conference -hotellia valmistuessaan.

Spa & Conference Tallink Spa & Conference -kylpylä- ja kokoushotellissa uudistetaan aulatilat, aulabaari ja kauneushoitola Hera Salongin tilat. Lisäksi hotellin ravintola Nero ja kokoustilat remontoidaan täysin. Jatkossa kokoustilat tarjoavat mahdollisuuden jopa 500 henkilön tapahtumille. Hotellin kylpyläosasto on suljettu kokonaan 22.10.-11.12. Töiden on määrä valmistua keväällä 2019.

5 • 2018 SEPTEMBER


Flydubai aloittaa lennot Helsinkiin, Finnair Los Angelesiin, Aasia kasvaa edelleen Dubaista kattava reittitarjonta Lentoyhtiö flydubai aloittaa ympärivuotiset, päivittäiset lennot Dubain ja Helsingin välillä 12. lokakuuta. Uudet Boeing 737 MAX -koneet tarjoavat matkustajille matkustusmukavuutta myös bisnesluokassa, missä on 10 makuuasentoon liukuvaa istuinta.

Finnair palaa Los Angelesiin lähes 30 vuoden tauon jälkeen. Ensi kesä tuo myös lisää kapasiteettia Japaniin ja Kiinaan.

Hotelli Pasila Scandicille Helsingin Pasilassa sijaitseva Sokos Hotel Pasila siirtyy vuonna 2020 Scandic Hotelsille.

F LY D U B A I P E R U S T E T T I I N

vuonna 2009. Sen, samoin kuin Emiratesin, omistaa Investment Corporation of Dubai (ICD). Samassa omistuksessa olevat lentoyhtiöt työskentelevät tiiviisti yhteistyössä, vaikka kummallakin yhtiöllä on oma johtotiiminsä. Sen sijaan mm. lentokenttätoiminnoissa, reittisuunnittelussa, kanta-asiakasohjelmissa jne. hyödynnetään yhteisiä resursseja.

Yhteistyötä Kaikki flydubain ja Emiratesin lennot operoidaan code share -yhteistyönä. Se avaa asiakkaille jopa 200 kohteen verkoston. Flydubai tarjoaa mielenkiintoisia jatkoyhteyksiä yli 96 kohteeseen 48 maassa. Flydubain Helsingin lennon ansiosta Suomesta lähteville matkustajille aukeaa sekä flydubain oma että Emiratesin laaja reittiverkosto. Flydubain tulo Suomen markkinoille edustaa merkittävää potentiaalia myös Suomen incoming-matkailulle.

Uudet koneet Flydubailla on 61 koneen laivue, joka koostuu Helsinkiin lentävästä Boeing 737 MAX

SCANDIC ALLEKIRJOITTI vuokBig Sur, HIghway 1.

Lentoaikataulu

FINNAIR LENSI ensi kertaa Los Angelesiin kolmisenkymmentä vuotta sitten, vuosina 19811991. Maaliskuun 31. päivänä lennot aloitetaan uudelleen, lentonumerolla AY1. Lennot Lento operoidaan A350-koneella kolme kertaa viikossa, tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Lentoaika Los Angelesiin on 11 tuntia ja paluussa 10 tuntia 30 minuuttia. Finnair myös lisää lentoja San Franciscon ja Chicagon reiteille kesäkaudeksi. Reitit avataan ensi vuonna jo huhtikuussa. San Franciscon reitti saa toukokuussa neljännen viikkovuoron ja Chicago lennetään päivittäin. Los Angeles on Finnairin viides Yhdysvaltojen kohde New Yorkin, Chicagon, San Franciscon ja Miamin lisäksi.

FZ 784 Helsinki-Dubai 22.55-07.25

Kalifornia

Flydubai lentää Helsinkiin uudella Boeing 737 MAX -koneella, missä on 10 bisnesluokan paikkaa ja 156 economy-luokan paikkaa.

sekä Boeing 737-800 -koneista. Uusien koneiden matkustamoissa on 11,6 tuuman HD -näytöt, joilta voi katsella elokuvia ja TV-ohjelmia, kuunnella musiikkia ja pelata pelejä.

APG edustaa Flydubaita edustaa Suomessa APG Finland, joka kuuluu maailmanlaajuiseen lentoyhtiöitä edustavaan APG Networkiin. Yhtiö edustaa Suomessa yhtätoista lentoyhtiötä. Suomen toimistossa flydubain asioita hoitaa monelle tuttu, aiemmin pitkään Finnairissa ja Flybellä työskennellyt Elina Boman. Viimeiset kolme vuotta Boman on ollut asiakkuuspäällikkönä Richard Lewis Communica-

tionsilla. ”Suomalaisille matkustajille flydubailla on erinomaiset lentoaikataulut Dubaihin unohtamatta hyviä yhteyksiä Dubaista edelleen mm. Intiaan ja Afrikkaan. Tarjonnassamme on lentoja esim. Kilimanjaroon, Colomboon tai Kathmanduun”, kertoo Elina Boman. Flydubai kuljetti viime vuonna 10,9 miljoonaa matkustajaa.

FZ 783 Dubai-Helsinki 17.10-21.55 Lentoaika on mennessä 6.30 ja paluussa 6.45 tuntia.

Yhdistämällä Los Angelesin ja San Franciscon lennot matkustajille tarjoutuu upeita vaihtoehtoja Kalifornian kokemiseen. Puolitoista vuotta suljettuna

ollut, yhdeksi maailman kauneimmaksi teistä tituleerattu Highway 1, avattiin jälleen heinäkuun lopulla. Sen varrelta löytyvät legendaariset Monterey Beach, Pebble Bay, Carmel, Big Sur, Santa Barbara ja Hearst Castle. Los Angelesin ja San Franciscon välinen Highway 1 on Kaliforniaa parhaimmillaan.

Japani ja Kiina Ensi kesänä Osaka saa toisen päivittäisen vuoron keskiviikolle, perjantaille ja sunnuntaille. Lisäksi Nagoyan-reitille lisätään kapasiteettia operoimalla reittiä A350-koneella 5. toukokuuta alkaen.   Tokioon lennetään myös ensi kesänä kaksi päivittäistä vuoroa.  Ensi kesästä alkaen Finnair lentää kaksi kertaa päivässä Hongkongiin Airbus Á350 -koneella ympärivuotisesti. Myös Guangzhoun reitti lennetään jatkossa A350-koneella. Kesällä sinne lennetään neljästi viikossa.

rasopimuksen CapMan Hotels RE Ky:n kanssa. Sokos Hotel Pasilassa on 178 huonetta, seitsemän kokoushuonetta 300 kokousvieraalle, kaksi ravintolaa sekä kuntosali. "Scandic Pasila täydentää hotellivalikoimaamme Helsingissä parhaalla mahdollisella tavalla", kommentoi sopimusta Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö. Pasilan alue kasvaa ja kehittyy entisestään tulevina vuosina, kun aseman ympäristöön kohoaa uusi liikenne- ja ostoskeskus Tripla. Rakenteilla olevalle Keski-Pasilan alueelle on tulossa myös asuntoja ja toimistoja.

Kuopio myytiin Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Scandicin ja Restelin välisen hotelliliiketoimintakaupan sillä ehdolla, että Scandic myy yhden hotellin Lahdessa, Porissa ja Kuopiossa. Cumulus Pori on myyty Rauman Hovi Oy:lle ja Kuopio Lapland Hotels Oy:lle. Lahden Scandic-hotellin myyntineuvottelut ovat meneillään.

www.carlsonwagonlit.fi Welcome to a new world of business travel. Personalized. Seamless. Effortless. Stay protected, connected, and looked after wherever you go, at every stage of your trip. MAKE THE WORLD WORK FOR YOU carlsonwagonlit.com 5 • 2018 SYYSKUU

13


RENTO KOKOUS KYLPYLÄSSÄ Inspiroiva ympäristö ja virkistävä oheisohjelma takaavat tehokkaan kokouksen Naantalin Kylpylässä.

Lentokoneen langaton on uhka tietoturvalle Matkustajat haluavat olla myös lentäessään yhteydessä verkkoon. Suojaamaton verkko on kuitenkin tietoturvariski. Miia Manner TYÖMATKALLA MYÖS lento-

KOKOUS 1 VRK alk. 119,-/hlö Sis. majoituksen 2 hengen huoneessa, aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin käytön, aamu- ja iltapäivätarjoilut, salaatti& keittolounaan sekä kokoustilan min. 10 hlö:n ryhmille.

Uusi DELI-pöytä ravitsee joustavasti Kiireetön kahvihetki lähellä kokoustiloja juuri teille sopivaan aikaan.

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET: p. 02 44 55 300 • yritysmyynti@naantalispa.fi • varaakokoukset.fi

koneessa käytetty aika halutaan käyttää tehokkaasti ja olla yhteydessä verkkoon. Useat lentoyhtiöt tarjoavat langattoman verkon matkustajien käyttöön, joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, mutta yhteyden kanssa on syytä olla varovainen. Routehappyn raportin mukaan tällä hetkellä jo 43 prosenttia lentokoneiden istuimista on varustettu langattomalla verkolla. Mutta kuinka hyvin lentokoneen langaton verkko todellisuudessa toimii ja mitä riskejä sen käytössä on?

Riskit ilmassa BCD:n turvallisuusasiantuntijoiden mukaan lentokoneiden suojaamattomat verkot ovat riski yrityksen tietoturvallisuudelle. "Avoin langaton verkko altistaa organisaation laitteet viruksille, haittaohjelmille ja tietojenkalastelulle", sanoo BCD:n tietoturvavastaava Frank Schuchard. CWT:n tutkimuksen mukaan 65 prosenttia liikematkustajista on huolissaan tietoturvallisuudesta matkustettaessa.

"Tulokset osoittavat, että tällä saralla on vielä paljon tekemistä sen suhteen, miten yrityksen luottamuksellisia tietoja suojataan", sanoo Andrew Jordan, CWT: n varatoimitusjohtaja ja teknologiajohtaja. "Tietoisuus ja koulutus ovat avainasemassa mahdollisia tietoturvarikoksia vastaan."

Muitakin riskejä CWT:n tutkimuksessa nousi esiin myös muita tilanteita, jotka uhkaavat organisaation tietoturvallisuutta: laitteiden hukkaaminen tai varastaminen, tuntemattoman tiedoston lataaminen yrityksen koneelle ja tietojenkalasteluviestin avaaminen. Useimmat liikematkailijat kertoivat tutkimuksen yhteydessä kuitenkin ryhtyvänsä välittömästi toimiin huomattuaan tietoturvauhan. Silti ainoastaan alle 20 prosenttia liikematkustajista sanoi, että he saavat usein viestintää ja opastusta tietoturvallisuudesta yrityksestään; 34 prosenttia kertoi saavansa silloin tällöin tietoa tieturva-asioista. "Nämä prosenttiosuudet parantuisivat aktiivisella tiedottamisella ja opastuksella", Jordan sanoo.

Lisää suojaa VPN eli virtuaalinen erillisverkko suojaa yhteyden avoimissa langattomissa verkoissa, myös lentokoneessa. Käyttäjän sijainti ja identiteetti suojataan, eivätkä hakkerit pääse käsiksi verkkoliikenteeseen. Virustentorjuntaohjelma ja palomuuri on syytä pitää ajan tasalla. Yleisissä tiloissa, ja varsinkin ahtaassa lentokoneessa myös näytön suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää tietoturvan kannalta.

Asiakaspalvelu on tärkeintä Google kertoo markkinakatsauksessaan, että matkailualalla asiakkaat arvostavat eniten asiakaspalvelua. Kakkosena on verkkosivuston helppokäyttöisyys ja kolmosena vertaisarviot. Erilaiset kanta-asiakasohjelmat tulevat arvoasteikossa vasta neljäntenä. Matkailualalla on pitkään vannottu kanta-asiakasohjelmien nimeen. Googlen analyysin mukaan ne eivät kuitenkaan edistä asiakasuskollisuutta, sillä useimmat asiakkaat ovat usean ohjelman jäseniä.

GO BEYOUND A JOURNEY IN RAS AL KHAIMAH From mountains, deserts and ancient cultural sites to beaches, mangroves, water sports and more, Ras Al Khaimah offers a truly authentic Arabian experience. Only 45 minutes from the hustle and bustle of Dubai, the UAE´s northern most emirate presents a wide array of playgrounds for every type of traveler.

14

www.rasalkhaimah.ae

5 • 2018 SEPTEMBER


Pienetkin matkatoimistot myyvät liikematkoja

Maakunnissa yritykset arvostavat toimiston paikallisuutta ja palvelua Monet maakunnissa toimivat matkatoimistot myyvät yllättävän paljon liikematkoja. Muutos on tapahtunut ihan viime vuosina. Välitysmyynnin loppuminen reilut kymmenen vuotta sitten sai monet toimistot sulkemaan ovensa. Ne, jotka ovat jäljellä, tekevät omaa tuotantoa, räätälöivät matkoja, hoitavat ryhmiä ja yhä enemmän heillä on myös liikematka-asiakkaita.

KUN ISOT seuramatkatoimis-

tot reilut kymmenen vuotta sitten siirtyivät suoramyyntiin ja luopuivat jälleenmyyjistä, alkoi matkoja välittävissä toimistoissa muutoksen aika. Alettiin tehdä omaa tuotantoa ja räätälöidä matkoja asiakkaiden toiveiden mukaan. Monella toimistolla oli myös vankka ryhmäasiakaskunta. Muutoksen myötä myös SMALin Välittävien matkatoimistojen -ryhmä lopetettiin, kun yhä useammasta pienestäkin toimistosta tuli matkanjärjestäjiä. Nyt liikematkatoimistojen kehitys yhä suuremmiksi ja kansainvälisemmiksi yksiköiksi on tuonut paikallisille toimistoille uusia mahdollisuuksia. Pienet ja keskisuuret yritykset hakeutuvat pienten paikallisten matkatoimistojen asiakkaiksi, koska kokevat jäävänsä suurten jalkoihin. Monelle pienelle ja keskisuurelle matkatoimistolle liikematkamyynti on jo keskeinen osa kokonaismyynnistä.

Kokkolasta maailmalle Kokkolan Matka Team on toiminut yli 20 vuotta. Sari-Anne Rantalahti kertoo, että heillä on ollut liikematkamyyntiä alusta saakka. ”Pienellä paikkakunnalla tunnemme toisemme ja näin paikallisia yrityksiä on saanut suhteellisen helposti asiakkaiksi. Sen jälkeen Sari-Anne Ranpuskaradio talahti, Kokkolan on toiminut Matka Team Oy. hyvin. Sitä kautta olemme saaneet paljon uusia asiakkaita. Nyt heitä on ympäri Suomea. Suurin on yli 400 hengen yritys. Liikematkamyynnin osuus kokonaismyynnistä on nyt yli 65 prosenttia”, kertoo Sari-Anne. Liikematka-asiakkaille on oma puhelinnumero ja asiakasta palvellaan oli arki tai pyhä.

Paikallisuus valttia Kouvolan Matkatoimistossa liikematkamyynti lähti kunnolla käyntiin vajaat kymmenen vuotta sitten, kun kaupungissa toimineet liikematkatoimistot sulkivat ovensa. Asiakkaat eivät halunneet lähteä suurempiin kaupunkeihin. ”Silloin teimme ensimmäiset kunnon sopimukset liikematka-asiakkaiden kanssa. Aluksi, ja edelleenkin suuri osa asiakkaista on paikallisia yrityksiä, mutta nyt heitä on jo ympäri Etelä-Suomea”, kertoo Heidi Laukas, matkatoimistoyrittäjä jo toisessa polvessa.

5 • 2018 SYYSKUU

Heidi kertoo, että monet heidän asiakkaistaan ovat yrittäjävetoisia ja he arvostavat paikallista perheyritystä. Moni yritys on tullut asiakkaaksi sen jälkeen, kun heitä on ensin palveltu omissa henkilökohtaisissa matka-asioissa. Liikematkamyynti on nyt noin kolmasosa kokonaismyynnistä. ”Se tulee pienistä- ja keskisuurista yrityksistä, yritysten messu- ja kokousryhmistä sekä kunnallisten organisaatioiden ryhmämatkoista”, kertoo Heidi Laukas.

Etäyhteys Amadeukseen Kirkkonummella Matkahaukan toimintaa jatkavan HTE-Toursin vetäjä Petri Pohjonen toteaa, että heillä liikematkamyynti on kasvanut radikaalisti viime vuosina. Sen osuus on nyt aika lailla puolet kokonaiskauHeidi Laukas, pasta. Kouvolan MatkaPetri tuo toimisto Oy. esille Amadeuksen etäyhteyden tärkeyden. ”Emme enää ole toimistoon sidottuja, sillä saamme yhteyden Amadeukseen vaikka läppärillä kotisohvalta. Keskeisillä liikematka-asiakkailla on kontaktinumerona kännykkänumeroni, jolloin palvelu hoituu myös iltaisin ja viikonloppuisin lähes 24/7”, korostaa Petri. Hän tuo esille neljä seikkaa, joita heidän liikematka-asiakkaat arvostavat; henkilökohtainen palvelu, koke-

neen virkailijan asiantuntemus, asiakkaan haluama laskutustapa ja kaksikielisyys. ”Ruotsinkielinen palvelu on katoava luonnonvara palveluamm a t e i s s a ”, toteaa Petri. HTE-Tours on lähestynyt paikallisia yrityksiä markkinointikirjeellä ja Petri Pohjonen, saanutkin HTE-Tours Oy. sitä kautta muutamia asiakasyrityksiä. Petrin mukaan parasta markkinointia on kuitenkin se, kun uusi yritys ottaa yhteyttä ja haluaa asiakkaaksi toisen yrityksen suosituksen perusteella.

Taustaprosessit oltava kunnossa Heidi Laukas korostaa lopuksi, että jos haluaa toimia liikematkamarkkinoilla ja tehdä vähääkään isompien yritysten kanssa kauppaa, niin taustaprosessit on oltava kunnossa. Eli pientenkin toimistojen on pystyttävä toimimaan yritysten toiveiden mukaisesti. Käytössä pitää olla sähköisten laskujen lähettämiset ja maksun pitää onnistua valinnan mukaan joko laskulla tai luottokorttimaksuna. Myös tilastointi pitää tarvittaessa onnistua. Heidi käyttää tästä rusinat pullasta-vertausta. Osa yrityksistä haluaa pienten matkatoimistojen tuottaman henkilökohtaisen palvelun, mutta vaativat samalla isojen toimijoiden tarjoamat taustaprosessit.

Finnish Travel Gala on täällä taas! Perjantaina, lokakuun 5. päivä juhlitaan Clarion Hotel Helsingissä, Jätkäsaaressa. Finnish Travel Gala järjestetään nyt toisen kerran. Äänestää voit vielä pari päivää. GAALAN PALKINTORAATI on valinnut viiteen eri kategoriaan kolme short list -ehdokasta, joita kuka tahansa voi äänestää. Illan aikana palkitaan vuoden tulokas, vuoden matkailukuvan nostaja, mieleenpainuvin matka- tai palvelukokemus, vuoden vastuullinen matkailuteko ja vuoden matkailuvaikuttaja. Kaikkien kategorioiden short-listatut löytyvät osoitteesta www.finnishtravelgala.fi.

Vielä ehtii Yleisöäänestyksen lisäksi SMALin jäsenyritysten työntekijät voivat äänestää vuoden matkailupalvelujen tuottajaa (Clarion Hotels Finland, Eckerö Line ja Turkish Airli-

Seitsemän viimeisen vuoden aikana Islannin matkailu on nelinkertaistunut. Viimeisinä vuosina kasvu on ollut 20 prosentin luokkaa. Samalla matkailusta on tullut ympärivuotista. Nyt puhutaan matkailun turvallisuudesta, vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Antti Haukkamaa

voimasta sai tulonsa matkailusta.

” V U O N N A 2010 Islannissa

vieraili noin puoli miljoonaa ulkomaista matkailijaa. He tulivat maahan pääosin kesäkaudella ja vierailivat muutamassa pääkoht e e s s a , ” ke r t o o I s l a n n i n matkailutoimiston, Promote Icelandin johtaja, Inga Hlín Pálsdóttir. Vuonna 2011matkailu alkoi kasvaa 20 prosentin vuosivauhdilla. Tässä vaiheessa maahan lensi kolme lentoyhtiötä läpi vuoden. Vuonna 2015 kohdevalikoima kattoi jo koko maan. Pian 14 prosenttia maan työ-

Kestävää matkailua Vuonna 2017 matkailu oli jo ympärivuotista ja ulkomaisia matkailijoita kävi maassa reilut kaksi miljoonaa. Viime vuonna jo 11 lentoyhtiötä lensi maahan läpi vuoden ja 30 kesäkaudella. Matkailun voimakkaan kasvun myötä Promote Iceland tuo entistä enemmän esille kysymyksiä matkailun vastuullisuudesta ja turvallisuudesta. Matkailun kestävä kehitys on noussut tärkeäksi päämää-

Inga Hlín Pálsdóttir, Director, Visit Iceland & Creative Industries.

räksi. Matkailijoille on luotu oma on line -sivusto, Iceland Academy. Se on koulutusohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa matkailijalle miellyttävä ja merkityksellinen Islanti-kokemus unohtamatta turvallisuus- ja vastuullisuusnäkökohtia.

Japan Airlines lentänyt Suomeen viisi vuotta Japan Airlines aloitti lennot Tokiosta Helsinkiin heinäkuun alussa vuonna 2013. Viisi vuotta päivittäin Helsinkiin lentäneen yhtiön matkustajista suuri osa jatkaa matkaansa Helsingin kautta edelleen muualle Eurooppaan. yhteistyötä niin Finnairin kuin Helsinki-Vantaan lentoasemankin kanssa. Ja vuonna 2020 toivotamme matkustajat tervetulleiksi Tokion kesäolympialaisiin sekä paralympialaisiin”, muistuttaa Nakano.

Yhteistyötä

Japan Airlinesin Suomen johtaja Tomoaki Nakano, Finnairin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Piia Karhu ja Finavian Helsinki-Vantaan johtaja Joni Sundelin Tokio-Helsinki -reitin juhlapäivänä.

”MATKUSTAJISTAMME 80 % jatkaa Helsingistä edelleen muihin Pohjoismaihin ja varsinkin Itä- ja Keski-Eurooppaan. Erityisen iloisia olemme siitä, että suomalaisten ja muiden eurooppalaisten osuus matkustajista on koko ajan kasvanut”, sanoo Japan Airlinesin Suomen johtaja Tomoaki Nakano. ”Haluamme edistää myös

Suomen tunnettuuden lisäämistä sekä vahvistaa hyvää

Muumi kävi moikkaamassa japanilaisia matkustajia.

Japan Airlines lentää 54 maahan. Suomen lennot operoidaan 195-paikkaisella Dreamliner 787-900 -koneella. Oneworld-kumppanuus Finnairin kanssa mahdollistaa eri Japanin kohteiden yhdistämisen. Matkustaja voi lentää Finnairilla vaikka Nagoyaan ja palata Japan Airlinesillä Tokiosta Helsinkiin. Japan Airlinesilla Tokiosta Helsingin kautta muualle Eurooppaan matkustavalle Finnairin reittiverkosto tarjoaa erinomaiset ja sujuvat yhteydet. ”Määränpäähän ehtii saman päivän aikana”, muistuttaa Nakano.

Suomen kasvuputki katkesi Tulevaisuus on haastava

Kuva: Julia Kivelä

Antti Haukkamaa

Islannin matkailu on voimakkaassa kasvussa

Suomen 23 kuukauden kasvuputki taittui toukokuussa. nes) ja vuoden matkailuyritystä (Amadeus Finland, Aurinkomatkat, Clarion Hotels Finland, Elämysmatkat, Tjäreborg, Viada ja We Love Cruises). Äänestys on käynnissä syyskuun 16. päivään asti, joten vielä ehdit käydä antamassa äänesi mielestäsi tunnustuksen ansaitsevalle yritykselle. Äänestys osoitteessa www. finnishtravelgala.fi/smalin-jasenten-aanestys.

SUOMEEN SUUNTAUTUVALLA kansainvälisellä matkus-

tuksella oli ennätyksellinen 23 kuukauden kasvuputki alkaen elokuusta 2016. ”Toukokuu oli ensimmäinen miinuskuukausi ja kesäkuu meni myös miinuksille”, kirjoittaa Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen blogissaan. Viime vuosi oli kaikkien aikojen matkailuennätysten vuosi. Matkustus ulkomailta Suomeen kasvoi lähes viidenneksen.

Virkkusen mukaan ensimmäiset varovaiset arviot kasvun rahallisesta vaikutuksesta olivat puolen miljardin luokkaa, ja nyt päivitettyjen laskelmien perusteella kasvu näyttää menevän yli 800 miljoonan euron.

Miten jatkossa? Virkkusen mukaan geopoliittisesti olemme erittäin haastavassa tilanteessa: uhkaava kauppasota, öljyn hinnan nou-

Suomen matkailun kasvu taittui.

su ja sen heijastuminen lentohintoihin polttoainelisämaksujen kautta, valuuttakurssien heikkeneminen (esimerkiksi Kiinan RMB ja Venäjän rupla), kasvava protektionismi sekä yhä todennäköisemmältä näyttävä ”kova” Brexit – nämä kaikki vaikuttavat suoraan kannaltamme strategisiksi lähdemarkkinoiksi luettaviin maihin kuten Kiina, Saksa ja Iso-Britannia.

15


Vietnamin rannikolle turistirysä Idyllisen Hoi Anin viehätys on vaarassa kadota, kun sen lähistölle rakennetaan Las Vegas -tyylinen megaresort.

Kun otetaan satokauden hehkeimmät raaka-aineet ja tehdään niistä rakkaudella ja ammattitaidolla ruoat laivan omassa keittiössä, saadaan matka Suomenlahdella maistumaan. Syyskuussa Buffet Eckerön menusta löytyy makuja mereltä ja kaupungista. Viro100-juhlavuoden kunniaksi tarjolla on esimerkiksi perinteistä kilohailileipää ja pozarski-pyöryköitä. Lokakuussa siirrytään riistapöytään. Silloin nautitaan muun muassa hirveä, peuraa, villisorsaa ja poroa. Lue lisää: eckeroline.fi/makuja-merella

Hoianin idylli on vaarassa kadota.

DANANGIN JA HOI ANIN välil-

le rakennettavan valtavan resort-kaupungin on määrä valmistua ensi vuonna. Alueelle tulee hotelleja, ravintoloita, kasinoita, teemapuistoja, golfkenttä, kokouskeskuksia ja ostoskeskuksia. Uusi alue saa vaikutteita niin Las Vegasista, Disneyworldista, Etelä-Afrikan Sun Citystä kuin Bahamasaarten Atlantiksestakin.

Pitkä projekti

Matka mielessä läpi vuoden

Matkamessuista rakennetaan ympärivuotista mediaa Matkamessuista rakennetaan ympärivuotista matkailumediaa, joka tarjoaa matkailusta kiinnostuneille kuluttajille inspiraatiota, tietoa ja trendejä. ”TAVOITTEEMME ON raken-

Netti ja tuttavat tietolähteinä Matka 2018 Matkailututkimuksen perusteella 70 % suomalaisista hakee teemamatkojen suunnitteluun itsenäisesti netistä tietoa. Kol-

16

Lentokentältä keskustaan

Kuva: Messukeskus/Verna Kovanen

taa isoista kuluttajatapahtumistamme ympärivuotisia inspiraationlähteitä, joissa kiinnostavan sisällön äärelle kokoonnuttaisiin muutenkin kuin vain yhtenä viikonloppuna vuodessa. Matkamessut houkuttelee tammikuisena viikonloppuna Messukeskukseen lähes 70 000 kuluttajaa. Varmasti monet heistä kaipaavat Matkamessujen tarjoamaa sisältöä ja tunnelmaa myös muulloin”, kertoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue. ”Matkamessut on ottanut alustavia askelia tähän suuntaan jo parin vuoden ajan. Olemme etsineet luontevia tapoja olla avuksi yrityksille ja kuluttajille pitkäkestoisesti. Meillä on hyviä kokemuksia Messukeskuksessa Habitaren näkymisestä ympärivuotisesti, joten lähdemme kehittämään Matkamessuja nyt vahvasti”, Maria jatkaa.

Ensimmäisessä vaiheessa alueelle valmistuu 445-huoneen Rosewood Hotel & Resort sekä sen yhteyteen kasino. Hotellin alueella avataan myös Robert Trent Jonesin suunnittelema golfkenttä. Koko alueen arvioidaan olevan valmis 10-15 vuoden kuluttua. Projekti on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä, sillä alueen herkän luonnon uskotaan kärsivän. Alueella asuu yli 400 eläinlajia, joista monen pelätään katoavan.

Matkamessut haluaa tarjota kuluttajille elämyksiä ympäri vuoden.

mannes kyselee suosituksia ja vinkkejä ystäviltä ja tuttavilta ja viidennes käytti apuna yhteisöllisiä nettipalveluja, kuten TripAdvisoria. Matkamessujen uusi ympärivuotinen alusta toimii jatkossa ystävien ja tuttavien tavoin vinkkien ja suosittelujen tarjoajana. ”Rakennamme matkailijaa palvelevan yhteisöllisen kanavan, ja tarkoituksena on tehdä sisältöjä yhteistyössä kuluttajien ja yritysten kanssa. Messujen sivuilla jo nyt ilmestyvät, kuluttajien mielestä hyödylliset #Tempaudu-teemaiset matkailuartikkelit avataan kommentoitavaksi ja kuluttajat voivat jatkaa artikkeleita Wikipedian

tyyliin omilla suosituksillaan ja vinkeillään”, Matkamessujen markkinointivastaava Teemu Mikkonen kertoo.

Trendejä ja suosituksia Muussa sisällössä ääneen pääsevät Matkamessujen yhteistyökumppaniyritysten asiantuntijat, jotka voivat olla kommentoimassa esimerkiksi matkailun trendejä tai antamassa suosituksia matkailijoiden tuotteista tai palveluista. ”Tällä tavoin pystymme tarjoamaan matkailualan yrityksille uusia mahdollisuuksia tavoittaa tarkkojakin matkailijakohderyhmiä ympäri vuoden”, Maria Mroue sanoo.

Helsinki-Vantaan lentokentältä keskustaan pääsee nyt 39 eurolla.

HOTELLIUUTISIA LYHYESTI HESPERIA PALAA KAUPUNKIIN. Scandic Hotels tuo Hesperia-hotellin takaisin Helsinkiin. Scandic lisää Hesperia-sanan nykyisen Crowne Plazan loppuun. Ensi vuoden alusta Töölönlahden rannalla sijaitsee Crown Plaza Helsinki - Hesperia. HOLIDAY CLUB RESORTS INTIALAISILLE. Intialainen

Mahindra Holidays & Resorts osti vuosi sitten 23 prosenttia suomalaisesta Holiday Club Resortista. Nyt yhtiö on käyttänyt optio-oikeuttaa ja on kasvattamassa omistuksensa 88 prosenttiin. Suomalaisiksi omistajiksi jää edelleen Fennia-konserni ja yrityksen toimiva johto. Mahindra Holiday & Resorts on Intian johtava vapaa-ajan matkailutoimija, joka tarjoaa tasokkaita lomia yksilöllisyyttä ja laatua arvostaville. Sillä on yhteensä 183 000 jäsenperhettä. Yrityksellä on 45 lomakeskusta Intiassa, Itävallassa, Dubaissa, Thaimaassa sekä Malesiassa. PLACE TO SLEEP. Itsepalveluhotelliketju Place to Sleep avaa uuden hotellin Poriin. Yhtiöllä on ennestään hotellit jo Raumalla, Loviisassa ja Hollolassa. Place to Sleepin liikeidea on toteuttaa pienhotelleja erityisesti pienemmille paikkakunnille ja suurempien paikkakuntien kakkoslokaatioihin. Huoneiden ja sänkyjen laadussa ei tingitä ja huoneet ovat aina hyvin varusteltuja ja niistä löytyy mm. jääkaappi, mikro ja vedenkeitin. LUANG PRABANGISSA RUUHKA A. Laosin Luang

Prabangissakin aletaan kärsiä jo turistien liiallisesta määrästä. Pikkukaupunkiin ja sen laitamille on hiljattain avattu kolme hotellia, viimeisimpänä Accor-ketjuun kuuluva Pullman-hotelli. Booking.comin sivuilta löytyy kaupungista jo 259 hotellia, joista 78 kertoo olevansa neljän-viiden tähden hotellia. Maaliskuussa avattiin yksi kaupungin luksushotelleista, Rosewood, missä on 23 villaa ja luksustelttoja, joista on upea näkymä Nam Dong -joelle. B A N G KO KII N KU USI UUTTA LUKSUSHOTELLIA.

Bangkokiin aukeaa tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa kuusi uutta luksusbrandin hotellia; Waldorf Astoria aukesi elokuun lopulla, Hyatt Regency Sukhumvit marraskuussa, Ritz Carlton ja Capella Bangkok loppuvuonna, Rosewood Bangkok ja Four Seasons alkuvuonna.

Ruotsi ja Saksa suosituimmat lentokohteen Suomesta Helsinki-Vantaalla rikottiin 10 miljoonan lentomatkustajan rajapyykki jo kesäkuussa. Koko vuoden matkustajamäärän arvellaan rikkovan 21 miljoonan rajan.

UUSI TAKSILAKI toi Helsin-

ki-Vantaan lentokentälle kilpailun ja laski samalla hintoja lentokentältä Helsingin keskustaan. Lentoaseman taksit eivät enää sijaitse lentokentän lipan alla vaan vanhalla pikaparkkipaikalla, muutaman kymmenen metrin päässä lentoasemarakennuksesta.

Sama hinta Finavian kilpailutuksen tuloksena ensimmäiset kolme kaistaa ovat varattu Lähitaksille, Vantaan Taksille ja Taksi Helsingille. Ne kaikki veloittavat 39 euroa matkasta Helsingin keskustaan. Neljäs kaista on varattu muille taksitoimijoille ja viides kaista ennakkoon tilatuille takseille.

Yhä useammat yhtiöt lentävät Suomeen laajarunkokoneilla.

ENITEN HELSINKI-VANTAALLA kasvoi ensimmäisten kuu-

den kuukauden aikana vaihtomatkustajien määrä, 23,9 %. Yli 85 prosenttia matkustajista lensi kansainvälisessä reittiliikenteessä, kertoo reittikehityksestä ja Helsinki-Vantaan lentoasemasta vastaava johtaja Joni Sundelin Finavialta. Ruotsi ja Saksa ovat tänäkin vuonna säilyttäneet asemansa suosituimpina lentokohteina.

Vahva Aasia Sundelinin mukaan Finavian

lentoasemilla oli yli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 15 500 lentoa enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 8,3 %). Helsinki-Vantaan vahvaa kasvua selittävät paitsi aikaisempaa tiheämmät lentovuorot myös se, että yhä useammat lentoyhtiöt lentävät isoilla laajarunkokoneilla. Kaukolennoilla eniten matkustajia lensi Japanin-, Thaimaan- ja Kiinan-reiteillä. Yksittäisenä kohteena Qatarin lukuihin saatiin peräti 137,6 prosentin kasvupyrähdys.

5 • 2018 SEPTEMBER


LENTÄMISEN MUKAVUUTTA Boeing 737 MAX 8

Yksityiskohdilla on tärkeä merkitys! flydubain nykyaikaiseen laivastoon kuuluva Boeing 737 MAX 8 tarjoaa mukavan ja nautinnollisen matkustuskokemuksen suorilla lennoilla Helsingin ja Dubain välillä. Menopaluu joka päivä 12. lokakuuta 2018 lähtien. Hinnat alk. 310 EUR. Varaa osoitteessa flydubai.com tai matkatoimistosta

Aasialaiset matkustajat tuovat laivoille uusia tuulia

Laivayhtiöillä oli taas hyvä kesä Heinäkuussa rikottiin ennätyksiä Kesä on perinteisesti parasta sesonkia laivayhtiöille. Tänä kesänä matkustajamäärät nousivat kaikilla yhtiöillä. Eivätkä lippujen hinnatkaan ole kylmänneet päätä, sillä Tallinnan reissun on päässyt tekemään edullisimmillaan muutamalla kympillä. Aasialaisten määrää kasvaa tasaisesti ja laivojen myyntiartikkeleista vaatteiden ja asusteiden myynti kasvaa. kaan kesä-heinäkuun matkustajamäärät Tallinnaan tippuivat hieman, mikä selittyy sillä, että mm. Linda Linen konkurssin myötä liikenteessä oli kaksi alusta viime vuotta vähemmän. Ruotsin liikenne on ollut kesä-heinäkuussa sen sijaan plussalla.

Viking Line ”Kesäkuu meni ihan tyydyttävästi, mutta varsinkin heinäkuu ja elokuu menivät todella hyvin”, kertoo Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander. Viking Linellä matkusti heinäkuussa yli 25 000 matkustajaa viime heinäkuuta enemmän. Se oli yhtiön kaikkien aikojen toiseksi paras heinäkuu. Ainoastaan vuonna 2017 kokonaismatkustajamäärä oli suurempi, mutta silloin liikenteessä oli myös yksi alus enemmän. Viking Line liikennöi tänä kesänä seitsemällä aluksella. Helsingin ja Tukholman väliä liikennöivät Mariella ja Gabriella ajoivat myös tänä kesä-

5 • 2018 SYYSKUU

nä päivävuoroja Tallinnaan. Viron liikenteen matkustajamäärä oli heinäkuussa 317 913 ja Ruotsin liikenteen 526 991. ”Yksi menestystekijöitämme on ollut uusi, äärimmäisen hyvä mainonnan linjamme. Mainokset on huomattu ja niistä on pidetty. Ne kuvastavat tietynlaisia perinteisiä vahvuuksia ja arvoja, jotka vetoavat kuluttajiin ja viestittävät Vikingin ideologiaa”, summaa Takolander.

Kuva: Veikko Somerpuro

H E L SIN G IN SATA M A N mu-

Tallink Silja Tallink Siljalla kesä meni hyvin. Sekä kesäkuussa että heinäkuussa matkustajamäärät nousivat hieman viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa matkustajamäärät nousivat sekä Viron että Ruotsin liikenteessä noin prosentin. Heinäkuu oli Tallink-konsernin kaikkien aikojen paras. Suurinta kasvu oli heinäkuussa Suomen ja Ruotsin välillä, jolloin reitillä matkusti 375 199 henkilöä, eli matkustajamäärät nousivat 2,2 %. Myös Suomen ja Viron vä-

Aasialaisten matkustajien määrä laivoilla jatkaa hurjia kasvulukujaan.

lisessä liikenteessä matkustajamäärät nousivat prosentilla viime vuoteen verrattuna. Reitillä matkusti 633 269 henkilöä. Yhtiö operoi Helsinki-Tallinna reittiä kolmella aluksella, Tallinkin Megastarilla ja Starilla sekä risteilylaiva Silja Europalla. ”Teimme kesällä myös neljä Visbyn ja kaksi Riian risteilyä, jotka myivät ilahduttavan hyvin”, kertoo Tallink Silja Oy:n viestintäjoh-

taja Marika Nöjd.

Eckerö Line Eckerö Linellä oli myös hyvä kesä. ”Kesä- heinäkuussa meillä oli 70 000 matkustajaa enemmän kuin viime vuonna”, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Ida Toikka-Everi. Eckerö Line teki heinäkuussa kaikkien aikojen ennätyksen. Se kuljetti Hel-

singin ja Tallinnan välillä 213 000 matkustajaa, mikä on 29 prosenttia edellisvuotta enemmän. ”Virolaisten matkustajien määrä kasvoi viime vuoteen nähden huimat 88 prosenttia”, iloitsee Toikka-Everi. ”Yleensäkin eri kansalaisuuksien määrä on kasvanut, ja laivalla kuulee jo useampia eurooppalaisia kieliä.” ”Helteinen heinäkuu kannusti selkeästi lähimatkailuun. Olemme huomanneet, että yhä useampi lähtee matkaan autolla. Heinäkuussa kyydissämme kulki noin 46 prosenttia enemmän autoja, kuin viime vuoden heinäkuussa”, kertoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen. Tammi-heinäkuussa m/s Finlandialla matkusti 1 035 000 matkustajaa, mikä on 17 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kansainvälisyyttä Kaikki varustamot kertovat, että etenkin aasialaist e n m at k u s t a j i e n m ä ä r ä on noussut. Eckerö Linellä muiden kuin suomalaisten ja virolaisten matkustajien määrä nousi heinäkuussa 41 prosenttia, ollen yli 40 000 matkustajaa. ”Suurimmat kasvuluvut löytyvät Etelä-Koreasta, joiden osuus on vuoden alusta kolminkertaistunut. Myös Valkovenäjältä, Intiasta ja Keski-Euroopasta tulee yhä enemmän asiakkaita”, kertoo Toikka-Everi. Myös Tallink Silja kertoo aasialaisten määrän lisäänty-

neen. ”Olemme panostaneet Aasian markkinoille jo useita vuosia ja kuluvana vuonna kiinalaiset ovat matkustajina konsernin laivoilla jo kuuden eniten matkustavan kansalaisuuden joukossa. Vuonna 2011 he olivat sijalla 11. Tallinkin laivoilla on kymmenen suurimman kansalaisuuden joukossa myös eteläkorealaiset ja japanilaiset matkustajat. Lisäksi Keski-Euroopan ja Amerikan markkinat kasvavat kovaa vauhtia.”, kertoo Nöjd. Tallinkilla on aluksillaan japanin- ja kiinankielistä henkilökuntaa sekä painettua materiaalia mm. koreaksi.

Asusteita ja kosmetiikkaa Matkustajien ostokäyttäytyminen on viime vuosien varrella muuttunut. Vaikka alkoholituotteita myydään edelleen paljon, myös vaatteiden, laukkujen, kosmetiikan, korujen ja kellojen myynti on kasvanut. Kaikki yhtiöt kertoivat panostavansa yhä enemmän tuotevalikoimaansa. Selkeästi on huomattu mm. se, että Koskenkorvaja votkapullo sijaan laivoilta ostetaan yhä useammin vähän parempaa viiniä, kuoharia, samppanjaa ja erikoisoluita. ”Myös vetovoimaisia kosmetiikkatuotteita myydään entistä enemmän. Toimme juuri Itämerelle Benefit-tuotesarjan, jonka vastuullisuus ja eettisyys kiinnostaa ympäristötietoisia matkustajiamme”, Takolander sanoo.

17


Virolaisherkkuja Itämerellä Silja Linen ja Tallinkin laivojen fine dining -ravintoloiden Menu Nordicin on suunnitellut ensimmäistä kertaa virolainen keittiömestari.

Where the Beauty of the place inspires the Beauty of the heart

Pic t ure t a ken at Pa ra dis B ea c hco m ber G o lf Res o r t & Spa

Paahdettua mustajuurta sekä graavattua siikaa ja siianmätiä.

PEETER PIHEL on hyödyntänyt viiden ruokalajin Menu Nordicin suunnittelussa perinteisiä virolaisia reseptejä ja ottanut lisäksi mukaan täysin uutta reseptiikkaa. Menun lähtökohtana on tyypilliset virolaiset raaka-aineet ja annokset, joihin hän on tuonut uusia ja odottamattomiakin makuja ympäröivästä luonnosta. Menussa nautitaan sikaa, siikaa, turskanposkea ja viiriäistä yhdistettynä kauden vihanneksiin ja juureksiin

Koko syksyn Viiden ruokalajin Menu Nordicia pääsee nauttimaan Helsinki-Tukholma-reitin ja Tukholma-Tallinna-reitin fine dining –ravintoloissa 19.9. alkaen aina 9.1. saakka. Viiden ruokalajin menu viineineen maksaa 118 euroa ja kanta-asiakkaille 109 euroa.

MAURITIUS S TA R T C O L L E C T I N G YO U R B E S T M O M E N T S O N W W W. B E AC H C O M B E R . C O M

20180321-Advert-family-185x136mm.indd 1

7/13/18 4:32 PM

Uusiin asemiin APG Finland Elina Boman on nimitetty myyntipäälliköksi APG Finlandiin, missä hän vastaa flydubaista. Elina on aiemmin työskennellyt yli 25 vuotta Finnairilla ja Flybe Finlandissa. Elina on toiminut Finnairin kaupallisen ryhmän eri tehtävissä ja hänen vastuullaan olivat myös partnerlentoyhtiöiden hintoihin liittyvät asiat. Flybe Finlandissa Elina vastasi sekä yritysten että julkisen hallinnon asiakkuuksien hoidosta ja kehittämisestä.

Airtouch Joha n na Or pa na vastaa Airtouchilla Stopover.fi-tarjonnan kehityksestä ja sisällöstä. Johanna on aiemmin työskennellyt parikymmentä vuotta Finnairilla myynti-, hinta- ja projektipäällikkönä sekä toiminut GSA-yrityksen omistajana kahdeksan vuoden ajan. Air touchin Stopover.f i on kansainvälisille matkailijoille kohdennettu aktiviteettien digitaalinen myyntikanava.

Comgate Oy Timi Salminen on nimitetty vuoden alussa Comgaten sovelluskehityspäälliköksi. Timin vastuualueeseen kuuluvat tuotekehityksen organisointi ja ohjelmistoprojektien vetäminen. Timi on koulu-

18

tukseltaan diplomi-insinööri, ja hän on toiminut aiemmin mm. Ok-Matkojen tietohallintopäällikkönä. Toomas Tärk on nimitetty Comgaten myyntipäälliköksi 1.8. alkaen. Toomas ottaa vastuun Comgaten myyntiprosessien kehittämisestä sekä matkanjärjestäjä- ja matkatoimistoasiakkuuksista.  Toomas on toiminut aiemmin mm. Visit Estonian aluejohtajana Suomessa. Ennen Comgatelle siirtymistään hän toimi myyntijohtajana Lehtimäki Matkoissa.

Kon-Tiki Tours Arja Kuosmanen on kutsuttu kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Toursiin. Jaana Raunola jatkaa myynti- ja markkinointijohtajana ja Timo Saranpää toimitusjohtajana. Arjalla on vankka matkatoimistoalan kokemus yritys- ja vapaa-ajanryhmien myynnistä, tuottamisesta sekä esimiestyöstä. Arja on työskennellyt Kon-Tikissa elokuusta 2017 alkaen myyntipäällikkönä erikoistuen metsä- ja maataloussektorin ryhmämatkoihin. Uudessa tehtävässään hän vastaa lisäksi operatiivisen toiminnan, asiakkuuksien sekä yhteistyökumppanisuhteiden johtamisesta. Hän asuu osittain myös Mikkelin alueella, joten nyt Kon-Tiki Tours palvelee henkilökohtaisesti ryh-

In memoriam Sven Hansen 21.11.1951-11.7.2018 Yksi Suomen matkailun pitkänlinjan arvokkaista osaajista, Sven Hansen nukkui pois äkillisesti heinäkuun alussa. Päättäväinen ja tarvittaessa särmikäs Sven teki pitkän ja monipuolisen rupeaman Suomen matkailun edistämisessä. Hänen uransa alkoi Tjäreborgin palveluksessa, missä hän kohdevastaavana painotti laadun ja palvelun merkitystä. Finnairin palveluksessa Sven teki vahvan rupeaman, ja ui kuin kala vedessä toisen kansallisuutensa kotimaassa, Tanskassa. Hän toimi MEKin aluejohtajana ja sen silloisen tytäryhtiön Nordinfo GMBH:n toimitusjohtajana Saksassa. Hän oli merkittävässä roolissa Taste of Finland- ja Deutche Bahn -projekteissa, ollen rakentamassa pohjaa Saksan markkinoille. Sven avasi ovia. Hän näki mm. Intian Bollywood -potentiaalin ennen muita ja ymmärsi uudet mahdollisuudet myös Lähi-idässä, vastaten siellä MEK-roolissa markkina-avauksista. Sven oli aina omistautunut Suomen matkailulle, ja järjesti viime vuosina yhdessä vaimonsa Marina Krausen kanssa niin suomalaisille kuin ulkomaisillekin matkailuyrittäjille kansainvälisiä myynti- ja markkinointitapahtumia. Sven oli seuramies - kansainvälinen, reilu ja rehellinen kosmopoliitti. Kaikki hänet tuntevat muistavat karismaattisen piipun ja vain tarvittaessa nautitut Gammel Dansk -bitterit sekä nautinnolliset illanistujaiset.  Sven nukkui pois onnellisen viikonlopun, tyttären häiden ja häähumun jälkeen, läheisten ympäröimänä. Kollegat ja ystävät, Pekka Mäkinen, Paavo Virkkunen ja Rauno Pusa Muistokirjoitus kokonaisuudessaan www.ikkunapaikka.fi

PANORAMA 16-17.2 2019 WORLD FESTIVAL Tukholman messukeskus – kansainväliset B2C matkailumessut

Lisätietoa ja varaukset Finesse Promotions irma@finessepromotions.se Saammeko esitellä Elina Boman APG Finland

Johanna Orpana Airtouch

Timi Salminen Comgate Oy

Toomas Tärk Comgate Oy

Kerro tässä uusista rekryistäsi – maksutta!

Arja Kuosmanen Kon-Tiki Tours

Laura Aaltonen TUI Finland

mäasiakkaita myös Itä-Suomessa.

L&T Kiinteistöpalvelut Minna Tuorila on nimitetty Lassila & Tikanojan kiinteistöpalvelujen myynti- ja markkinointijohtajaksi 17.9. alkaen. Minna työskenteli aiemmin Matkavekan toimitusjohtajan tehtävissä.

Minna Tuorila L&T Kiinteistöpalvelut

TUI Finland Laura Aaltonen on nimitetty 1.8. alkaen TUI Finlandin uudeksi viestintäpäälliköksi. Hän on aikaisemmin toiminut Splat PR-toimistossa, jossa hän oli mm. asiakkuuspäällikkönä useille lifestyleja muotibrändeille.

www.matkaviikko.fi Ammattilaisten online-uutispalvelu

Eurblarp Sriphiromya Thaimaan turistitoimiston Pohjoismaiden johtaja THAIMAAN TURISTITOIMISTO

on saanut uuden Pohjoismaiden johtajan. Khun Eurblarp Sriphiromya saapui Ruotsiin kesän lopulla ja on jo ehtinyt käydä Suomessakin. Khun Eurblarp Sriphiromya, jota tuttavallisemmin Elaksi kutsutaan, on opiskellut kaupunki- ja aluesuunnittelua Chulalongkornin yliopistossa Thaimaassa. Pian valmistumisen jälkeen hän aloitti työt Thaimaan turistitoimistossa, missä on työskennellyt jo 26 vuotta. Ela on 47-vuotias sinkku, joka rakastaa ruoanlaittoa, leipomista ja käsin kirjontaa. Ela ei hypännyt täysin tuntemattomaan, kun hän saapui Ruotsiin. ”Kävin Ruotsissa 16 vuotta sitten, kun Tukholman toimisto avattiin. Silloin tutustuin myös Upsalaan ja Sigtunaan. Suomessa kävin muutama viikko sitten ensimmäistä kertaa.” Lomillaan Ela matkustaa kotimaassaan. ”Yksi suosikkikohteistani on 70 kilometriä Bangkokista pohjoiseen

sijaitseva Unescon maailmanperintökohde, vanha rauniokaupunki Ayutthaya. Luontolomalle lähden pohjoiseen, Laosin rajalla sijaitsevaan Naniin. Kaakkois-Thaimaan Chanthaburi ja suomalaistenkin suosima Hua Hin ovat myös suosikkejani.” Ja Bangkok on aina Bangkok. Sundownerille Ela suuntaa The Deck By The River -ravintolaan, mistä on sadunomaiset näkymät joen toiselle puolelle Auringonnousun temppelille. Syömään Eli suuntaa johonkin suosikkiravintoloistaan; Krua Apsorn, Taling Pling tai Ban Khun Mae. E u r bl a r p S r i p h i ro mya odottaa innokkaasti tapaamista alalla toimijoiden kanssa. ”Haluan kertoa kaikille maamme kauneudesta ja sen monista upeista matkakohteista.”.

5 • 2018 SEPTEMBER


EARLY BIRD KAMPANJA 2019

Myyntiaika 17.9.-31.10.2018 Voimassa reiteillä: Bergen-Kirkenes-Bergen • Matkustus 1.1.-31.12.2019 Bergen-Kirkenes ja Kirkenes-Bergen • Matkustus 1.4.-30.9.2019

VARAA VIIMEISTÄÄN 31.10.2018 JA LENNOT HELSINGISTÄ SISÄLTYVÄT HINTAAN Hurtigruten Suomessa: Airtouch Oy / info@airtouch.fi Puh: 020 155 7401

Pitkä urakka on nyt ohi

Amos Rex avasi ovensa

Seuraava ilmestyy

9.11.2018 Ilmoitustilan viimeinen varauspäivä on

22.10.2018

5 • 2018 SYYSKUU

Kaksi ja puoli vuotta kestäneet rakennustyöt Helsingin Lasipalatsilla ovat ohi, kun taidemuseo Amos Rex avautui yleisölle elokuun lopussa. 50 miljoonan euron remontissa entisöitiin Lasipalatsin rakennus vanhaan loistoonsa ja rakennettiin uudet maanalaiset näyttelytilat. Myös Lasipalatsin aukio sai uuden ilmeen. Esa Aalto AMOS REXIN toiminnasta ja rahoituksesta vastaa liikemies Amos Andersonin (18781961) jättämän perinnön turvin Konstsamfundet-säätiö. Uusien näyttelytilojen lisäksi Amos Rexin kokonaisuuteen kuuluu perinteikäs funkkis-elokuvateatteri Bio Rex,

jonne palaavat myös säännölliset elokuvanäytännöt ja kaupungissa järjestettävät elokuvafestivaalit.

Kolme näyttelyä vuodessa Uusissa 2 200 neliömetrin näyttelytiloissa avautuu uusia näyttelyjä kolmesti vuodessa.

Maanalainen museo ”kuplii” myös maan pinnalle. Lasipalatsin aukion uudet maamerkit, kaartuvat kupolit ja niiden muodostamat kummut ovat jo innostaneet kaupunkilaisia laskemaan liukumäkeä ja oleskeluun.

Avajaisnäyttelynä on tokiolaisen teamLab-kollektiivin viidestä digitaalisesta teoksesta koostuva ”Massless”. Teknisesti poikkeuksellisen haastava ja viimeisintä tekniikkaa edustava näyttely on esillä tammikuun alkuun saakka. Alkuvuonna 2019 näytteille pääsevät hollantilainen taidekollektiivi Studio Drift sekä

surrealismin pioneeri René Magritte, ensimmäistä kertaa Suomessa. ”Amos Rexin avautuminen on yksi vuosikymmenen suurimmista tapahtumista Suomen kulttuurielämässä ja vahvistaa osaltaan Helsingin keskustan vahvaa museo- ja kulttuurikeskittymää”, iloitsi museonjohtaja Kai Kartio rakennusprojektin saadessa vihdoin päätöksen.

Museon sisäänkäynti ja kauppa ovat Mannerheimintie puolelta.

19


ANCHORAGE

HELSINKI VANCOUVER SEATTLE

STOCKHOLM EDMONTON

PORTLAND

SAN FRANCISCO ICELAND

OSLO GOTHENBURG BERGEN COPENHAGEN BILLUND BERLIN HAMBURG DUSSELDORF FRANKFURT AMSTERDAM MUNICH GLASGOW BRUSSELS ZURICH MANCHESTER MILAN DUBLIN LONDON PARIS GENEVA HEATHROW & GATWICK ORLY & CDG

DENVER MINNEAPOLIS / ST. PAUL

MADRID CHICAGO TORONTO KANSAS CITY CLEVELAND DALLAS

MONTREAL

BALTIMORE HALIFAX BOSTON WASHINGTON D.C. PHILADELPHIA NEW YORK JFK & NEWARK

TAMPA

ORLANDO

ISLANTIIN JA POHJOIS-AMERIKKAAN – nopeasti ja mukavasti

Uudet kohteet 2018 – Baltimore, Dallas, Cleveland ja San Francisco

+ www.icelandair.fi

WWW.IKKUNAPAIKKA.FI FACEBOOK.COM/IKKUNAPAIKKAWINDOWSEAT

Matkailuteollisuuden ammattilehti • Finnish Travel Industry Journal • Facktidning för reseindustrin i Finland

Ikkunapaikka on uomen johtava matkailualan ammattilehti, joka seuraa, analysoi ja ennakoi alan tapahtumien kulkua Suomessa ja ulkomailla. Ikkunapaikka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Se on tilattu Suomen jokaiseen matkatoimistoon (SMAL:n jäsenyritykset). Vuosikerran hinta on 62 € määräaikainen yritystilaus 57 € jatkuva yritystilaus 23 € virkailijatilaus 17 € opiskelija- ja eläkeläistilaus 68 € Suomen ulkopuolelle Hinnat sisältävät alv 10%. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja/tai kuvien säilyttämisestä ja/tai palauttamisesta.

Ikkunapaikka on Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL), Pacific Asia Travel Associationin (PATA) ja Discover American Suomen osastojen toimialajäsen. ISSN 0786-7867 Painos 5000 kpl Levikkijakauma Matkatoimistovirkailijat . . . . . . . . Liikenneyhtiöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yritysten matkavastaavat . . . . . . Matkatoimistojohto . . . . . . . . . . . . Majoituselinkeino. . . . . . . . . . . . . . . Matkailutoimittajat/lehdistö . . . Kunnalliset matkailuelimet. . . . . Julkaisija Travision Oy Helsinki

64 % 11 % 9% 7% 4% 3% 2%

Toimitus ja markkinointi Päätoimittaja, kustantaja Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D, 00280 Helsinki Puhelin (09) 622 2500 Vakituiset avustajat Esa Aalto Eero Havia Antti Haukkamaa Timo Kauppinen Soile Kylämies Miia Manner Karoliina Saarnikko Teppo Viiperi Ulkoasu Juhana Mikkanen hello@juhanamikkanen.com Kirjapaino PunaMusta

Window Seat is the leading travel trade journal for the travel professionals in Finland. Its aim is to monitor and analyze the development of the travel market in Finland and abroad. Window Seat is published six times a year and its subscribers include a.o. all Finnish AFTA-travel agencies. Subscription fee is EUR 68 outside of Finland. The magazine will not hold itself responsible for the safekeeping and/or return of articles and/or photographs sent without an order for publication. Window Seat is an associated member of the Association of Finnish Travel Agents (AFTA), Finland Chapter of Pacific Asia Travel Association (PATA) and Discover America Finland.

Readers Travel agency personnel . . . . . . . . . . . Airlines etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Company travel managers . . . . . . . . . Travel agency management . . . . . . . Hotel business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travel editors and press . . . . . . . . . . . Municipal tourist organisations . . . . Editorial & Marketing Editor-in-chief, Publisher Leena Aalto leena.aalto@ikkunapaikka.fi Raisiontie 6 D, FIN-00280 Helsinki Phone +358 9 622 2500 Publisher Travision Oy Helsinki

64 % 11% 9% 7% 4% 3% 2%

Contributing Editors Esa Aalto Eero Havia Antti Haukkamaa Timo Kauppinen Soile Kylämies Miia Manner Karoliina Saarnikko Teppo Viiperi Layout Juhana Mikkanen hello@juhanamikkanen.com Printing house PunaMusta ISSN 0786-7867 Circulation 5,000 copies

Profile for Ikkunapaikka

2018-5 Ikkunapaikka-Window Seat September 2018  

2018-5 Ikkunapaikka-Window Seat September 2018  

Advertisement