Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap májusi lapszáma

Page 1

12 A vásárlók elégedettsége a fontos A Praktiker bark·cs·ruh·z kolozsv·ri ¸zlete ·prilisban csatlakozott az Igen, tessÈk! partnerh·lÛzat·hoz. Dan Berintan igazgatÛ mesÈlt lapunknak arrÛl, hogy milyenek az elsı visszajelzÈsek.

I Ügyesen az ifjúságért A fiatalok ˙j, tˆbb szervezetet ˆsszefogÛ kezdemÈnyezÈssel kÈsz¸lnek a ny·rra. A m·just felpezsdÌtı MayDays eredetÈrıl, koncepciÛj·rÛl, cÈljairÛl Ès v·rhatÛ programjairÛl RÈs Konr·d-Gergellyel, a Magyar Ifj˙s·gi Kˆzpont egyes¸let elnˆkÈvel beszÈlgett¸nk.

27 Mindörökké szépség közösségi havilap • IV. évfolyam, 5. szám • 2016. május megjelenik 18 000 példányban • www.igentessek.ro

Lovassy Cseh Tam·s kritik·ja a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z Pour toujours (MindˆrˆkkÈ) cÌm˚ elıad·s·rÛl.

4köszöntõ

Tartalom 4

÷nbizalom nÈlk¸l az Èletben sem boldoguln·nk

6

Ahol egym·sra tal·l szerzı Ès olvasÛ

7

V·llalkozÛ fiatalok a kˆzÈppontban

12

Sz·munkra a v·s·rlÛk elÈgedettsÈge a fontos

III

Tizedszer is Adj, kir·ly, katon·t!

V

A Halott PÈnz az idei Di·knapok szt·rvendÈge

VI

NÈpzenei programok a Tokos zenekartÛl

VII

Tˆbb ezer fiatalt kÈrdeznek meg ErdÈly-szerte

VIII

A hitelcseretˆrvÈny Ès az Elsı h·z program

VIII

Tekerj¸nk, a bicikli csod·kra kÈpes

K Plusz SikertˆrtÈnetek a KreatÌv Kolozsv·ron

10

I

IV

MayDays ‹gyesen az ifj˙s·gÈrt ÷nkÈntesek szeretethÌdja Kolozsv·ron is

ISSN 2343 ñ 7723 Publicaþie auditatã de Kiadványunk példányszámát a Tagsági szám: 464/2013. okt. 7.

hitelesíti.

13

VillanyautÛra v·lt a nÈmet posta

14

Recept

15

SzakÈrtı v·laszol

16

M·jusi csillag·ll·s Humor

19

Pour toujours ñ MindˆrˆkkÈ szÈpsÈg

22

EsemÈnyt·r

3

Itt a nyár Gyermekkoromban, Nagyváradon saját lábamon átsétáltam a Sebes-Körös jegén. A fagyok egész áprilisig kitartottak. Ezekhez hasonló anekdotákat tucatjával emlegethetnének fel szép korú olvasóink is! A globális felmelegedés jelei egyre nyilvánvalóbbak: idén egyenesen áprilisra esett a majális. Múlt hónap elején ugyanis Marosbogáton gyûltek össze a fiatal és középkorú, zenekedvelõ kolozsváriak (és marosvásárhelyiek), hogy üldögélhessenek a fûben, sétálhassanak a környék dombjain és nagyokat haraphassanak a friss levegõbõl. Napsütés, napsütés és még több napsütés vár ránk, még, ha a naptári majáliskor a viharos szélrõl nem épp a közelgõ strandszezon jutott eszünkbe. Néha úgy tûnhet, hogy az embernek nehezebben megy a megújulás, mint a természetnek. A város elsõ embere a március 15-ei ünnepségre összegyûlt tömeg elõtt tett ígéretérõl – miszerint bármikor hajlandó a párbeszédre – megfeledkezve nem fogadta a Musai–Muszáj aktivistáit, akik az anyanyelvhasználat kereteirõl és a háromnyelvû helységnévtábláról egyeztettek volna. Közben az ifjúsági fõvárosból fakadó kezdeményezések, például a MayDays, újabb és újabb impulzusokat küldenek városon belül és Kolozsvár környékén egyaránt. Nemsokára itt az ünnepi könyvhét, folytatódik a Szeretethíd önkéntes program. A Szamos-partot újraálmodó civil kezdeményezéseknek hamarosan szemmel látható eredménye lesz. Kolozsvár elénk tárja színe-javát májusban is. ï Stanik Bence

Ingyenes kˆzˆssÈgi havilap. Megjelenik 18 000 pÈld·nyban. Kiadja az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! egyes¸let. Felelıs kiadÛ: Talpas Botond Fıszerkesztı: Stanik Bence ï Szerkesztı: Kripp·n Kinga (Ma este, MayDays) Lapsz·munk szerzıi: Lovassy Cseh Tam·s, P·sztor Bernadett, Sipos J˙lia MellÈklet: K·d·r Petra, Kisgyˆrgy RÈka (K Plusz) Korrekt˙ra: Gˆdri Csilla ï CÌmlapfotÛ: Bethlendi Tam·s Arculat: Benkı Adorj·n, Ferencz Csaba-Levente, Kinda ¡gnes J˙lia, Korodi-Vass LÛr·nt Nyom·s: Tipografia Ceconii, Nagyb·nya SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 400652 Kolozsv·r, Mogo∫oaia u. 3/10. sz., e-mail: ujsag@igentessek.ro, honlap: http://igentessek.ro/ujsag Az ÈrtÈkesÌtÈst a PublyCity Next Kft. vÈgzi. …rtÈkesÌtÈsi felelısˆk: BagamÈri NoÈmi, Kov·cs Barna, SzÈkely Izabella, Vincze TÌmea ï HirdetÈsfelvÈtel: marketing@igentessek.ro A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett internetes forr·sokbÛl sz·rmaznak, Ès nem feltÈtlen¸l t¸krˆzik a szerkesztısÈg vÈlemÈnyÈt.

A kiadvány megjelenését támogatták: Adrenalin Park, dr. Andresan Júlia, Bowen terápia, Culina Nostra, Decorint, Diego, Donath Service, Epinvest, European Language Rights Alapítvány, Éva Klasszika, Golden Glass, dr. Gombos Szilárd, Hatria Solutions, Indigo étterem, Kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülõtér, Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Kovács Noémi, dr. Kovács Zsuzsa, Landman Consulting Services, Libra Impex, dr. Lõrinczi Krisztina, Macrogroup, Magyar Ifjúsági Központ, Nea Garden, Optimag, OptimusTrans, Paprika Rádió, Pikowatt, Promod, PZ Auto Construct, Rotcons, Salstar–Masterfol, dr. Sprencz Annamária, dr. Széplaki Attila, TBS Aviation, Ternina Impex, White Clean


4

aktuális

fotó: Bethlendi Tamás

Önbizalom nélkül az életben sem boldogulnánk

Kˆnczei Soma, a Dribli ErdÈlyi Gyermekfoci Klub alapÌtÛja szerint a rendszeres gyermekkori fociz·s nemcsak a testre, hanem a lÈlekre is jÛtÈkony hat·ssal van. Soma arrÛl is beszÈlt, hogy a sz¸lık miben segÌthetik legink·bb sportolni v·gyÛ csemetÈiket Ès nem utolsÛ sorban az edzÈsprogramot kidolgozÛ edzıket.

vel ezelıtt mÈg sÌpcsonttal r˙gta a labd·t, mostanra ı a kezdı csapat alapembere. NemrÈg olyan meccsen volt a mÈrkızÈs legjobbja, amelyiken h·rom Èvvel idısebbekel j·tszott egy¸tt. A sr·cnak kÈt tulajdons·ga volt, ami segÌtette: a gyorsas·g Ès a jÛ hozz··ll·s. Mindig gyızni akar. KÈpes elsÌrni mag·t edzÈsen, ha nem ˙gy alakul. ñ Mi az, ami a sz¸lık hozz·ll·s·n ñ Az erdÈlyi gyermekeknek is lehetı- m˙lik? sÈge nyÌlt az eurÛpai szint˚ focikarri- ñ TÌz Èvvel ezelıtt Somodi L·szlÛn·l erre. Ezzel a hangzatos fel¸tÈssel je- kezdtem az edzıskˆdÈst, ı volt Garami lentette be tavalyelıtt a Dribli a Pusk·s JÛzsi b·csi jobb keze. Garamit minden AkadÈmi·val kˆtˆtt meg·llapod·s·t. fociban j·rtas ember ismeri MagyarorMit kÌn·l a Dribli a focistajelˆlt gyer- sz·gon, a Fradin·l Ès az ⁄jpestnÈl is volt mekeknek? edzı, majd az MTK-n·l vagy tizenˆt ñ A Driblibe j·rÛ gyermekek elıtt ki van Èvig. SzÛval Somodi, aki m·sodezdı volt ÈpÌtve az ˙t a profi karrierig. KÈt Ève ker¸l- Garami mellett, azt mondta nekem, t¸nk be a Pusk·s AkadÈmia tehetsÈggon- hogy a versenysport legnagyobb ellendozÛ programj·ba, szakmai Ès anyagi se- sÈge a sz¸lı. ÑSoma, ezt jegyezd meg!î ñ gÌtsÈget is kapunk tıl¸k. CserÈbe, ha egy tette hozz·. A Dribli ˆtÈves fenn·ll·sa gyermek tÈnyleg olyan tehetsÈges, hogy Ûta sz·momra is kider¸lt, mennyi igazfutballista lehet, akkor tizennÈgy Èves kor- s·g volt a szavaiban. A sz¸lı sok t¸reban a Pusk·s AkadÈmi·n folytathatja. lemmel Ès odafigyelÈssel, nyitotts·ggal ñ Tˆbb hÌres akadÈmi·n is ˙gy tartj·k, megalapozhatja a gyermek kiegyens˙hogy nem mindig abbÛl lesz vil·gszt·r, lyozott fizikai Ès ment·lis fejlıdÈsÈt. Az akit csodagyereknek ki·ltanak ki. ilyen sz¸lı sajnos elÈg ritka. Volt olyan Hogy ismerhetı fel az igazi tehetsÈg? tanÌtv·nyom, aki nagyon tehetsÈges ñ A legfontosabb kÈt szempont ahhoz, volt, de a sz¸lı ˙gy Èrezte, hogy a heti hogy valaki futbalista legyen, az a gyız- kÈt edzÈs nem elÈg, ezÈrt elvitte egy m·tes mentalit·s Ès a megfelelı csal·di h·t- sik csapatba is. Heti kÈt edzÈse volt n·tÈr. Kov·cs ¡d·m az egyik focist·nk, aki- lunk, kettı a m·sik csapatban. Hat re k¸lˆnˆsen b¸szkÈk vagyunk. Egy Èv- meccsen j·tszott minden hÈten, most

tizennÈgy Èves Ès nem focizik egy·ltal·n. Sok gyermeket annyira t˙lterhelnek, hogy nem marad idej¸k regener·lÛdni. Zene, t·nc, nyelvek, tanul·s, foci, mindennel kell foglalkozzanak. Kˆzben meccsre nem igaz·n Èrnek r·, teh·t mÈg az sem lesz igaz·n jÛ, ha beker¸lt a gyermek a csapatba. Viszont, ha vÈg¸l beker¸l ñ akkor kell beker¸ljˆn, amikor a sz¸lı szeretnÈ ñ, akkor persze meg is kell nyerni a meccset. Ezeknek az elkÈpzelÈseknek nem lehet megfelelni. Benne van a veszÈly, hogy egyszer csak azt mondja a gyermek: elegem van. ñ Mit javasoln·l azoknak a sz¸lıknek, akik szeretnÈk beÌratni a Driblibe a gyermekeiket? ñ Azt kÈrnÈm tıl¸k, hogy dˆntsÈk el, ezt szeretnÈk-e. NÈzzÈk meg az edzÈst, Ès ha tetszik a Dribli filozÛfi·ja, akkor bÌzzanak benn¸nk. Ha nem bÌznak, akkor ne hozz·k, ha pedig igen, akkor hagyj·k r·nk, mert a legjobb tud·sunk szerint foglalkozunk az ide ker¸lı gyermekekkel. Nem holnapra ÌgÈr¸nk eredmÈnyt, hanem Èvek m˙lv·ra. ñ Mi sz·mÌt eredmÈnynek a DriblinÈl a versenysportra felkÈszÌtı csoportban Ès mi a tˆmegsportban? ñ A versenysportban eredmÈnynek tekintj¸k, ha szemmel l·thatÛan fejlıdik egy gyermek technikai tud·sa, ·llÛkÈpessÈge, fizikuma Ès nem utolsÛ sorban az ˆnbizalma. f


aktuális f Ebben a csoportban kor·n megismertetj¸k vel¸k a sporttal j·rÛ versenyhelyzeteket, bajnoks·gokra vissz¸k ıket. AlapjaitÛl ÈpÌtj¸k fel benn¸k a sikeres sportolÛkra jellemzı gyıztes mentalit·st. A tˆmegsportban is erre tˆreksz¸nk, de mivel oda b·rki, b·rmikor beÌratkozhat, ink·bb a j·tÈkos foglalkoz·sokon van a hangs˙ly. Volt egy komoly mozg·skoordin·ciÛs gondokkal k¸szkˆdı gyermek¸nk is. Egy labd·t nem tudott eldobni, nem volt egyenletes a j·r·sa, bicegett. NÈgy Èvig j·rt hozz·nk Ès olyan szintre fejlıdˆtt, hogy tudta Èlvezni a fogÛcsk·t, el tudott futni a labda elıl, meg is tudta dobni az ellenfelet ha ı volt a fogÛ. Nyilv·nvalÛan nem lett belıle a leggyorsabb s a leg¸gyesebb, de mag·hoz kÈpest, ñ Ès ez a lÈnyeg ñ rengeteget fejlıdˆtt. Ezt neveznÈm eredmÈnynek. ñ Mennyire hasznosÌthatÛak ezek a kÈpessÈgek az Èlet m·s ter¸letein? ñ Ha egy gyermekben kialakul a kÈpessÈg az ÈrvÈnyes¸lÈsre, azt b·rmilyen tÈren kamatoztathatja. A tˆmegsportba j·rÛ gyermekek valÛszÌn˚leg jobban teljesÌtenek iskolai stresszhelyzetekben. A legfontosabb viszont a m·r emlÌtett ˆnbizalom. ⁄gy mennek be m·snap az iskol·ba, hogy tudj·k, mÈrhetıen teljesÌtettek. Tudj·k, hogy jÛk Ès kÈpesek megbirkÛzni azokkal a kihÌv·sokkal, amikkel szembes¸lnek az Èletben, legyen szÛ bar·tokrÛl, csajoz·srÛl vagy Èpp p·lyav·laszt·srÛl. ñ H·ny Èves kortÛl csatlakozhat egy gyermek a Driblibe j·rÛ mintegy kÈtsz·z focistatanonchoz?

ñ NÈgy Ès fÈl, ˆt Èves kortÛl kezd¸nk el foglalkozni vel¸k a tˆmegsportcsoportban, ahol nÈgy koroszt·ly van. Az ovisok Ès az elıkÈszÌtı oszt·lyba j·rÛk egy csoportba ker¸lnek. A kˆvetkezı koroszt·ly az elsısˆkÈ Ès m·sodikosokÈ, majd k¸lˆn edzÈs¸k van a harmadikosoknak-negyedikeseknek Ès ott van mÈg az ˆtˆdikesekhatodikosok csoportja. A tˆmegsportban teh·t kap egy j·tÈkokra Èp¸lı kÈpzÈst a gyermek. Fel sem t˚nik neki, hogy mekkor·t fejlıdik Ìgy, mikˆzben a bar·taival j·tszik. Kˆz¸l¸k v·logatjuk ki a versenysportcsoport tagjait. Itt az alsÛ korhat·r hat Èv. A hat-hÈt Èvesek, teh·t a 20092010-ben sz¸letettek egy¸tt edzenek, a nyolc Ès kilenc Èvesek szintÈn, Ès Ìgy tov·bb egÈszen tizennÈgy Èves korig. Aki ezek ut·n folytatni szeretnÈ Ès kiv·lasztj·k a Pusk·s AkadÈmia tehetsÈggondozÛi, az folytathatja ott vagy elmehet egy rom·n klub koroszt·lyos csapat·hoz.

5

ñ Hogy lehet jelentkezni? ñ A tˆmegsportba b·rmikor Ès b·rki jelentkezhet. AzÈrt bÈrel¸nk iskol·kban termeket, hogy az idıj·r·s ne akad·lyozhassa az edzÈseket, persze, amikor lehet, szabad Èg alatt j·tszunk. IsmÈtlem, b·rki jˆhet, l·nyok, fi˙k, ¸gyesek, ¸gyetlenek, sportos vagy kevÈsbÈ sportos testalkat˙ak is. M·jus 21-Èn, az A. Bunea/Õj·sz utca 1. sz·m alatt, fÈl tÌztıl nyilv·nos toborzÛt tartunk. Ekkor egyenesen a versenysportcsoportba v·rjuk a tehetsÈgesnek t˚nı, ¸gyesen focizÛ gyermekeket. A felvÈteli rÈszletes programj·t a www.dribli.ro honlapon tett¸k kˆzzÈ. ñ L·nyok Ès fi˙k egy¸tt fociznak? ñ Igen, Ès nem csak a tˆmegsportban, a versenysportban is vegyesek a csoportok. TizenkÈt Èves kor ut·n v·lik szÈt nıi Ès fÈrfi csoportokra. Igaz, kevÈs l·nyunk van, sz·zbÛl tÌz az ar·ny. ï Stanik Bence


6

aktuális

Ahol egymásra talál szerzõ és olvasó A Kolozsv·ri ‹nnepi KˆnyvhÈt 2016-os kiad·s·n is azÈrt dolgozunk, hogy egym·sra tal·ljon szerzı Ès olvasÛ, kiadÛ Ès kˆnyvkedvelı, kultur·lis programkÌn·lat Ès Èrdeklıdı. A kˆnyv¸nnep hatodik kiad·sa is minden magyar ember programja, a tal·lkoz·s helye. NÈgy nap fel¸d¸lÈs, csal·di kˆrnyezet sok kˆnyvvel, ÈlızenÈvel Ès meghitt hangulattal, mi ilyenre tervezz¸k a 6. Kolozsv·ri ‹nnepi Kˆnyvhetet ñ fogalmazott Bodor L·szlÛ, az RMDSZ ¸gyvezetı alelnˆke. A SzˆvetsÈg ‹gyvezetı ElnˆksÈge, a Rom·niai Magyar Kˆnyves CÈh, valamint a Magyar KˆnyvkiadÛk Ès Kˆnyvterjesztık Egyes¸lÈse m·jus 12ñ15. kˆzˆtt ismÈt a kolozsv·ri Fogoly utc·ba v·rja a kˆnyvek szerelmeseit.

IdÈn is szÌnes, v·ltozatos programmal kÈsz¸lnek a szervezık, a kˆnyvv·s·r, workshopok, szÌnh·zi elıad·sok mellett ki·llÌt·s, gyerekprogramok, slam poetry Ès tov·bbi gazdag felhozatal v·rja az Èrdeklıdıket. Nem maradnak el az ÌrÛñolvasÛ tal·lkozÛk sem. A meghÌvott szerzık kˆzˆtt szerepel tˆbbek kˆzˆtt VarrÛ D·niel, PÈterfy Gergely, Farkas Wellmann Endre, Magyari Tivadar neve, az estÈket pedig koncertek szÌnesÌtik majd. FellÈp ByeAlex, a Bagossy Brothers Company, a Jazzybirds, a Garabonci·s egy¸ttes Ès sokan m·sok. A kˆnyvhÈt kiemelt cÈlja a szervezık kˆzlemÈnye szerint az erdÈlyi magyar embereket arra figyelmeztetni, hogy kult˙r·jukhoz valÛ ragaszkod·suk elengedhetetlen, mert csakis addig lehet

kˆzˆssÈgrıl beszÈlni, ameddig az kitart az ÈrtÈkmegırzÈs Ès ·tˆrˆkÌtÈs mellett. Ñ⁄jra Ès ˙jra el kell mondanunk, fontos, hogy minÈl tˆbbet olvassunk anyanyelv¸nkˆn ñ a magyar kˆnyv ˆsszekˆt benn¸nket, magyarokat, ak·r azok a rendezvÈnyek, ahol magyar szÛ tal·lkozik egym·ssal, amelyeken a magyar nyelvet a maga tisztas·g·ban haszn·lhatjukî ñ tette hozz· Bodor L·szlÛ, aki szerint nem engedhetı meg, hogy ez az ÈrtÈk veszÈlybe ker¸ljˆn, a kultur·lis identit·s biztons·g·Èrt pedig tenni kell nap mint nap. H. SzabÛ Gyula, a Rom·niai Kˆnyves CÈh alelnˆke kor·bban elmondta, hogy az esemÈny kˆzponti ÈvfordulÛja a Tam·si ¡ron hal·l·nak 50 Èves jubileuma. Az ı kˆzÈleti szerepÈre, publicisztik·j·ra fektetik a hangs˙lyt a konferenci·n Ès az emlÈkezÈsen. A m·sik s˙lypont Szil·gyi Domokos ÷regek kˆnyve lesz, amellyel kapcsolatban m˚fordÌt·sokkal, szakmai fordÌt·sokkal Ès a szerzı hal·l·nak 40. ÈvfordulÛj·val is foglalkoznak. Maga a kˆnyv is 40 Ève sz¸letett, most kÈsz¸lt el a rom·n fordÌt·sa. Mindezek mellett a Kolozsv·r T·rsas·g is ñ a hagyom·nyhoz hÌven ñ ·tadja a dÌj·t, illetve az elm˙lt Èvben, Kolozsv·r tÈm·ban megjelent kˆnyvekre is kitÈrnek. Tov·bbi inform·ciÛk Ès a rÈszletes program a 6. Kolozsv·ri ‹nnepi KˆnyvhÈt Facebook-oldal·n, valamint a honlapon tal·lhatÛak. ï


A színházcsinálás változatai: sikertörténetek a Kreatív Kolozsváron Kultur·lis ¸zleti modelleket bemutatÛ elıad·sokkal folyatÛdott ·prilis m·sodik felÈben a KreatÌv Kolozsv·r estjeinek sorozata. Kulcs·r ViktÛria Ès Orlai Tibor egyegy rˆvid, esettanulm·nyszer˚ bemutatÛt tartott az ·ltaluk vezetett viszonylag sikeres intÈzmÈnyekrıl, illetve kult˙r·t szervezı egysÈgekrıl, valamint azok indul·s·rÛl. Ezeknek a tanuls·gait prÛb·ltuk ˆsszesÌteni. Kulcs·r ViktÛria az egy¸ttm˚kˆdÈsrıl mint t˙lÈlÈsi Ès fennmarad·si stratÈgi·rÛl beszÈlt, ami a F¸ge ProdukciÛ Ès a Jur·nyi H·znak is az alapja. Kulcs·r is lelkes f¸ggetlen szÌnh·zi fogyasztÛkÈnt kezdte, majd ˆnkÈntes alapon kezdett el k¸lˆnbˆzı t·rsulatokn·l dolgozni a produkciÛk menedzserekÈnt, 4 t·rsulatnak vÈgezte a mindenfÈle nem m˚vÈszi feladatait. 2009-ben innen jˆtt az ˆtlete, hogy racionaliz·lj·k a f¸ggetlen szÌnh·zi ter¸leteket, hangolj·k ˆssze a hasonlÛ szÌnh·zi feladatok elvÈgzÈsÈt egy ernyıszervezet lÈtrehoz·s·val. ¡ltala szervezettebben tudtak fellÈpni, Ès mÈg kˆltsÈghatÈkonyabbak is voltak. Az egy¸tt dolgoz·s elsı lÈpÈse volt a F¸ge ProdukciÛ, amit ˆt hasonlÛ szÌnh·zi menedzser hozott lÈtre, Ès 15 f¸ggetlen szÌnh·zi t·rsulat adminisztratÌv terheit enyhÌtette, pÈld·ul olyan szinten is, hogy ezeknek a szÛrÛanyagait nem k¸lˆn kellett mindenki mindenhov· elvigye, hanem

felosztott·k egym·s kˆzˆtt. ¡llÌt·sa szerint kˆzˆs szponzorokat is kˆnnyebb volt keresni, mert Ìgy megszÛlÌthattak egy nagyobb cÈget ˙gy, mint a f¸ggetlen szÌnh·zi szereplıket ˆsszefogÛ szervezet. …s nem utolsÛ sorban szÛba is ·lltak vel¸k. Teh·t egyszer˚en hatÈkonyabbak lettek. Emellett produkciÛs irodakÈnt is m˚kˆdtek, elıad·sok lÈtrehoz·s·ban segÌtettek, p·ly·zatÌrÛi szolg·ltat·sokat v·llaltak, elıad·sokat forgalmaztak, illetve saj·t projekteket m˚kˆdtettek. PÈld·ul lÈtrehozt·k a

Tit·nium TehetsÈgkutatÛ Platformot olyan szÌnh·zi alkotÛknak, akik a felsıoktat·sbÛl kilÈpve mÈg nem rendelkeznek saj·t komoly referenci·val. A kˆvetkezı lÈpÈs 2012-ben a F¸ge szÛ szerinti tetı al· hoz·sa volt, amibıl lett a Jur·nyi ProdukciÛs KˆzˆssÈgi Inkub·torh·z. (A F¸ge t˙l is mutat a Jur·nyin, mert nem csak ott vannak elıad·saik.) Itt m·r prÛbatermekkel, rakt·rral, j·tszÛhellyel is szolg·ltak, Ès nem csak a saj·t t·rsulataik tudtak lÈtrehozni elıad·st. f


8

K Plusz

f Ezt is partnersÈgekben valÛsÌtott·k meg, teh·t nem csak a F¸gÈhez kapcsolÛdÛ szÌnh·zasok kaptak helyet, hanem m·s alkotÛk is egyszer˚en kedvezmÈnyesen bÈrelhettek helyet. A szÌnh·zi Ès t·nccsoportokon kÌv¸l Ìgy dolgozhatnak ott jelmez- Ès dÌszlettervezık, diz·jnerek, illetve t·rsadalmi problÈm·kkal foglalkozÛ civilszervezetek is. Jelenleg 27 iroda, 16 prÛbaterem, 15 m˚terem, 6 rakt·r, 3 j·tszÛhely, 1 k·vÈzÛ, 1 l·tv·nyt·r ñ a szÌnh·zaktÛl ˆrˆkˆlt jelmezeket lehet kˆlcsˆnˆzni ñ m˚kˆdik a 6700 nÈgyzetmÈteres, 4 szintes egykori iskolaÈp¸letben. Tˆbb mint 60 szervezet ¸gyes-bajos dolgait ell·tj·k, biztosÌtj·k a komfortot, hogy a saj·t m˚vÈszet¸kre koncentr·ljanak. A Jur·nyi kˆzˆssÈgi tÈr jellegÈnek ñ kort·rs olvasat˙ m˚velıdÈsi h·zkÈnt funkcion·l ñ erısÌtÈsÈre indÌtott·k el a Jur·nyiklubot, aminek az a lÈnyege, hogy a tagok kedvezmÈnyeket kapnak, illetve havi szinten kÌn·lnak csak nekik szÛlÛ programot. PÈld·ul egy z·rt kˆr˚ felolvasÛestet vagy elıbemutatÛt. Orlai Tibor a f¸ggetlen szÌnh·zÈpÌtÈs gazdas·gi szempontjait v·zolta. Kider¸lt, hogy ı milyen stratÈgi·val csin·lt szÌnh·zat ˙gy, hogy nem t·maszkodott ·llami t·mogat·sra. Saj·t elmond·sa szerint ezen a f¸ggetlensÈgen nem is akar v·ltoztatni, mert b·r vannak h·tr·nyai, az elınyei sokkal nagyobbak, mert csak az ilyen f¸ggetlen szÌnh·z ny˙jthatja azt a progresszivit·st, ami a jˆvıbe mutat, Ès ami a jˆvı szÌnh·za lehet. A mai fiatalok, akik a jˆvıt fogj·k alakÌtani, a progresszÌv Ès f¸ggetlen produkciÛkat szeretik. A kˆzgazd·sz vÈgzettsÈg˚ Orlai szinte vÈletlen¸l lett szÌnh·zi alkotÛ. Egy v·ratlan felkÈrÈs ut·n elv·llalta, hogy Eszenyi Enikı lemezÈnek a producere lesz, vÈg¸l pedig ott maradt mellette, Ès megtanulta a szÌnh·zmenedzselÈst: nÈgy szÌnh·zi elıad·s, tˆbb k¸lfˆldi rendezÈs Ès az emlÌtett lemez megvalÛsul·s·ban is rÈszt vett. Elmond·sa szerint tıle tanult meg mindent

a szÌnh·zrÛl, amit tud. A 2000-es Èvek kˆzepÈn Èrezte elÈrkezettnek az idıt, hogy a tanultakat ˆn·llÛan is felhaszn·lja. 2006ban jˆtt lÈtre az Orlai ProdukciÛ elsı elıad·sa, az igen sikeres Hat, hÈt, hat t·nc, amely 280 elıad·st Èrt meg, Ès megteremtette a produkciÛ sz·m·ra az anyagi biztons·got. …s egyben belÈpıt is jelentett a szÌnh·zi szcÈn·ba. Ezek az elıad·sok mÈg egy¸ttm˚kˆdÈsben valÛsultak meg k¸lˆnbˆzı kıszÌnh·zakkal, kezdve a Nemzeti SzÌnh·ztÛl a Th·lia SzÌnh·zon Ès a Pesti SzÌnh·zon kereszt¸l egÈszen a TrafÛig. A filozÛfi·juk pedig elÈg egyszer˚ volt, az igen alacsony szÌnvonal˙ kultur·lis kˆzegben elÈg jelentıs hi·nyt Èreztek a magas szÌnvonal˙, nagy form·tum˙ m˚vÈszek ·ltal lÈtrehozott szÛrakoztatÛ szÌnh·zi elıad·sok ir·nt, aminek tartalma Ès gondolatis·ga is van. Gyakorlatilag ez az Orlai ProdukciÛ alapja, amit azÛta is fenntartanak. Ezeket a darabokat pedig rendre kˆrbevittÈk az orsz·gban, nem csak a bemutatÛ helyÈn j·tszott·k. Kˆvetkezı lÈpÈskÈnt 2008-ban lÈtrehozt·k az elsı rÈtegszÌnh·zi elıad·sukat, a FÈdra Fitnesst. OnnantÛl kezdett figyelni r·juk a kritika, mert m·r nem csak szÛrakoztatÛ, kereskedelmi szÌnh·zi v·llalko-

z·saik voltak. 2010-ben pedig bÈrbe vettÈk a Belv·rosi SzÌnh·zat, amivel m·r lett egy ·llandÛ j·tszÛhely¸k. Ide m·r bevihettÈk a koprodukciÛban kÈsz¸lı elıad·sokat is. 2006 Ûta tˆbb mint 50 produkciÛt hoztak lÈtre, tˆbbsÈg¸k szÛrakoztatÛ elıad·s, de most m·r hangs˙lyt fektetnek arra is, hogy legyenek kÌsÈrletibb elıad·saik, amik m·r nem feltÈtlen kell megÈrjÈk azokat az elıad·ssz·mokat, amit egy szÛrakoztatÛ elıad·s. Elmond·sa szerint borzasztÛan fontos, hogy a lÈtrejˆvı elıad·soknak olyan ¸zleti modellt ·llÌtsanak fel, amibe azt is belekalkul·lj·k, mennyit kell j·tszani ahhoz, hogy a befektetett pÈnzt megtermeljÈk. Jelenleg a modellj¸k annyira sikeresen m˚kˆdik, hogy m·r nagyszÌnpadi kÌsÈrleti elıad·sokat is lÈtre tudnak hozni. Sıt, a szÌnh·zasiasod·snak m·r az a szintje is megkezdıdˆtt, amikor m·r saj·t t·rsulatban gondolkodnak. Az utÛbbi kÈt Èvben elkezdtek kialakÌtani egy saj·t szÌnÈszi garnit˙r·t, akik a saj·t h˙zÛembereikkÈ kezdenek v·lni. A brandhez m·r-m·r az is hozz·tartozik, hogy saj·t arcaik vannak. Jelenleg Èvente nagyj·bÛl 420-430 elıad·st j·tszanak, felÈt a Belv·rosi SzÌnh·zban, felÈt pedig m·s j·tszÛhelyeken. ï Gál László

Aki vállalkozni akar, Kolozsváron a helye Interj˙ H˚vˆs ¡gnes ¸zletvezetÈsi tan·csadÛval (business coach), a KreatÌv Kolozsv·r v·llalkozÛi kÈszsÈgfejlesztı workshopj·nak Ès di·kt·bor·nak trÈnerÈvel. ñ Mit gondol, melyek egy v·llalkozÛ legfontosabb jellemvon·sai? ñ Az Èn tapasztalatom szerint a v·llalkozÛ olyan ember, aki aktÌvan form·lja a kˆr¸lˆtte lÈvı vil·got. De az, hogy ezt

hogyan teszi ñ mennyire kitartÛan, ÈrzÈkenyen, etikusan Ès hatÈkonyan ñ nagyon megk¸lˆnbˆzteti egym·stÛl a v·llalkozÛk tÌpusait. EzenkÌv¸l a v·llalkozÛ b·tor: felismeri Ès megragadja a lehetısÈget, mÈg akkor is, ha kock·zatos. A legjobb v·llalkozÛk, akiket ismerek, mind csapatj·tÈkosok. Vezetık, dˆntÈshozÛk, akik kÈpesek arra, hogy a saj·t ·lmaikrÛl, cÈljaikrÛl m·sokat meggyızzenek, Ès magukkal vigyÈk ıket ˙tjukon.

ñ Mindenkiben ott lakik a v·llalkozÛ, csak ki kell bontakozzon? ñ Nem, ebben nem hiszek. De az biztos, hogy sokkal tˆbb emberben ott lakik, mint akibıl elıb˙jik. Egy jÛ v·llalkozÛ lehet introvert·lt, extrovert·lt, lehet tudÛs vagy sportolÛ ñ a kÈrdÈs az, hogy megkapja-e a lehetısÈget, hogy kiprÛb·lja mag·t olyan helyzetekben, amelyek lelkesÌtik ıt. A v·llalkozÛk b·torÌtÛ, inspir·lÛ kˆzegben teremnek. f


K Plusz f …s igen, sok munk·val mÈg azokbÛl is ki lehet hozni ezeket a kÈpessÈgeket, akikrıl nem is hinnÈd, hogy v·llalkozÛk. De az, hogy kÈpesek-e v·llalkozÛkÈnt gondolkodni, Ès valÛban akarnak-e v·llalkozni, nem feltÈtlen¸l azonos. …n azt gondolom, mindenkinek kellene egy v·llalkozÛbar·t vil·g, ahol kiprÛb·lhatja mag·t, hogy maga dˆnthessen errıl. ñ ÷n szerint meghat·rozÛ-e egy fiatal ÈletÈben, hogy a csal·dban van hagyom·nya a v·llalkoz·snak? Lehet-e v·llalkoz·sra predesztin·lni valakit? ñ Biztos, hogy kˆnnyebben lesz v·llalkozÛ az, aki otthon is erre kapott mint·t, tud·st. A v·llalkoz·s rÈszben attit˚d, rÈszben szinte szakma. Ahogy vannak orvosdinaszti·k, ˙gy v·llalkozÛdinaszti·k is lÈteznek. De abbÛl is lehet v·llalkozÛ, aki soha ilyet nem l·tott otthon. ñ Most m·r kˆzel negyven v·llalkozÛ kedv˚ kolozsv·ri fiatallal tal·lkozott. Milyennek l·tja az itteni fiatalok hozz··ll·s·t, vil·gl·t·s·t? ñ Nagyon tetszik. Kolozsv·r fiatal, lend¸letes v·ros lett az elm˙lt Èvekben. Az itteni fiatalok akarnak dolgozni, nem dılnek h·tra kÈnyelmesen. B·tran belev·gnak a v·llalkoz·sokba is. JÛl beszÈlnek angolul, gyorsan tanulnak, jÛkat kÈrdeznek. B·r mindenhol ilyen fiatalokkal tal·lkozn·nk! ñ Melyek a legfontosabb k¸lˆnbsÈgek, amelyek szembeˆtlıek Budapest Ès Kolozsv·r kˆzˆtt? ñ NehÈz megmondani. Budapesten tˆbb a lehetısÈg ñ ugyanakkor tˆbb az ·lmodozÛ is. Budapest p·r Èvvel elıtte j·r az itteni kˆzˆssÈgnek tud·sban, kapcsolati h·lÛban, de ebben nincs semmi behozhatatlan. Amire Kolozsv·rnak, a kolozsv·ri fiataloknak sz¸ksÈge van, az az, hogy elhigygyÈk: Berlin, London, Tel-Aviv pont ugyanannyira van Kolozsv·rtÛl, mint Budapesttıl. Aki nemzetkˆzi szÌntÈren akar v·llalkozni, annak ott a helye. Mi, budapestiek ebben tudunk segÌteni ñ behozni ezt a nem t˙l nagy lemarad·st, kinyitni a vil·got. ñ Melyek a legjobb v·llalkoz·sfejlesztı programok, projektek Pesten, amelyeket Èrdemesnek l·tna Kolozsv·ron is meghonosÌtani? ñ Budapesten ñ Ès m·s nagyv·rosokban ñ nagyszer˚nek tartom a coworking helyeket Ès a shared office-okat. Kellenek tud·skˆzˆssÈgek, ahol a fiatal v·llalkozÛk

egym·ssal Ès a kicsit шregebbekkelî tal·lkoznak inform·lis keretek kˆzˆtt, vagy ak·r kisebb-nagyobb rendezvÈnyeken. Kellenek akceler·torok is, ahol gyorsabban fejlıdhetnek az ÌgÈretes v·llalkoz·sok. …s szerintem nagy sz¸ksÈg van mentorokra, tan·csadÛkra, trÈnerekre, akik segÌtenek csˆkkenteni a korai kock·zatokat. Sikerrecept nincs ñ minden v·rosban, kˆzpontban kicsit m·s m˚kˆdik. De mindenhol a kapcsolatok Ès ismeretek h·lÛja jelenti az alapot. Biztos vagyok benne, hogy kell nÈh·ny kiugrÛ kis cÈg, Ès ha ezek megvannak, a tˆbbieknek is meglesz a b·tors·ga. …n ezekre a gyorsan indulÛ, tehetsÈges kicsikre koncentr·lnÈk. ñ Kolozsv·r Budapesttıl tanul. De kitıl tanul Budapest? Melyek a legjellemzıbb trendek a vil·gban, hov· tartanak a v·llalkoz·sok? ñ Sok·ig azt hitt¸k, hogy Pest a Silicon Valley-tıl tanul. De valÛj·ban Budapest ink·bb tanul Berlintıl, LondontÛl, Ès nagyon sokat tanul a saj·t hib·ibÛl, kudarcaibÛl, sikereibıl is. SzerencsÈre egyre tˆbb v·llalkoz·si kˆzpont rajzolÛdik ki EurÛp·ban. A trend pedig: a tıke oda ·ramlik, ahol a dolgozni, pÈnzt termelni tudÛ v·llalkoz·sok vannak. Nem fordÌtva. ñ VÈgignÈzte a startup kult˙ra beindul·s·t Ès fejlıdÈsÈt Budapesten

9

a 2010-es Èvekben. Milyen buktatÛktÛl Ûvna meg minket? ñ ”, rÈgebbi b˙tordarab vagyok Èn ott! Eleinte maguk a befektetık sem Èrtettek ahhoz, amibe belecsˆppentek ñ mondjuk 2006 kˆr¸l. Ez egy nagy gond volt ñ a befektetıknek is igenis sz¸ksÈge lett volna kÈpzÈsekre, konferenci·kra. Azt hiszem, ezzel ˆsszef¸ggı buktatÛ volt az, hogy a startupok elkezdtek a traction (valÛs, piaci eredmÈnyek) helyett a befektetıkre koncentr·lni. A m·sik buktatÛ ñ szintÈn ezzel ˆsszef¸ggÈsben ñ, hogy kÈpzÈsek Ès valÛs tud·s·tad·s helyett rengeteg volt a pitch competition. …s tal·n mÈg mindig kevÈs a jÛ, szakemberek ·ltal assziszt·lt non-equity program, ami nagyobb mennyisÈgben termelne magas szÌnvonal˙ ˙j v·llalkoz·sokat. Kolozsv·rnak azt javaslom: koncentr·ljon a v·llalkoz·sok minısÈgÈre, a piaci teljesÌtmÈnyre, a korai fejlesztÈsre, Ès arra, hogy a startupszcÈna minden egyes szereplıje valÛs tud·st, kˆzˆs vÌziÛt osszon meg. ñ Mit tegyek, ha elbukott a v·llalkoz·som? ñ ‹nnepeld meg. Nem vicc, elı egy kupica p·link·t, mellÈ pedig egy jegyzetf¸zetet: gondold vÈgig, beszÈld meg a csapattal is, mi tˆrtÈnt, hogyan lesz a legkˆzelebbi sokkal jobb. Ha nagyon nem Èrted, mi volt a baj, vonj be egy tan·csadÛt. Legtˆbbet a saj·t buk·sainkbÛl tanulunk. ñ Mit tegyek, ha elbuktam vezetıkÈnt? ñ Amit az elıbb is javasoltam. Gondold vÈgig, kicsit pihenj, Ès ebben az esetben mindenkÈpp beszÈlj egy kÈpzett business coach-csal is. Az utÛbbi azÈrt kell, mert ˆnmagunkat nem l·tjuk tiszt·n. De fontos, hogy megÈrtsd: a v·llalkoz·s Ès a vezetÈs is a b·trak j·tÈka. A f·radts·g, a fÈlelem, a buk·s vele j·rÛ jelensÈgek. Nem szÈgyen segÌtsÈget kÈrni ñ arra jÛ, hogy legkˆzelebb sokkal-sokkal jobb legyÈl. ñ ÷tlet vagy csapat? ñ Ha musz·j v·lasztani, akkor csapat ñ egy jÛ csapat mÈg egy kˆzepes ˆtletbıl is kÈpes elindulni. De ha neked ˆtleted van, akkor itt az ideje, hogy csapatot ·llÌts magad mellÈ. Az ˆtlet kˆnnyen jˆn, kˆnnyen megy ñ az emberek, akik megcsin·lj·k, sokkal fontosabbak. Az aranytoj·st tojÛ ty˙k nem az ˆtleted, mÈg csak nem is a v·llalkoz·sod. Te magad vagy az. ï Mostis Gergõ


10

K Plusz

Vállalkozó fiatalok a középpontban A K Plusz projekt egyik fontos cÈlja a fiatalok v·llalkozÛ kedvÈnek serkentÈse. ÷ssze·llÌt·sunkban h·rom olyan szervezetet mutatunk be, amelyek kˆzÈpiskol·sok, egyetemist·k, kezdı v·llalkozÛ fiatalok sz·m·ra szerveznek programokat.

zÈpiskola mellett vÈgezhetı kÈpzÈsben rÈszes¸ljenek. Nem utolsÛ sorban pedig a di·kok egy erıs szakmai kˆzˆssÈg tagjai lehetnek. A program h·rom pillÈren alapszik: ingyenes internetes t·rsadalomtudom·nyi kÈpzÈs (e-learning), havonta egy alkalommal kÈszsÈgfejlesztı trÈning (Kolozsv·r, A Mathias Corvinus Collegium (MCC) SzÈkelyudvarhely), csapatÈpÌtı t·borok. 2001 Ûta tartÛ KˆzÈpiskol·s Programja A kÈpzÈs teljes idıtartama hÈt fÈlÈv, (KP) tˆbb sz·z kˆzÈpiskol·s di·knak biz- amelyek kˆz¸l b·rmelyik ˆn·llÛan is elvÈtosÌt lehetısÈget magas szÌnvonal˙ kÈp- gezhetı. A v·laszthatÛ kurzusok sorrendzÈsben valÛ rÈszvÈtelre. 2014-tıl az MCC jÈrıl a Programra felvett di·kok szabadon KP ˙tj·ra indult ErdÈlyben is kolozsv·ri, dˆnthetnek: jog, pszicholÛgia, Ìr·skÈszvalamint szÈkelyudvarhelyi kˆzpontok- sÈg-fejlesztÈs, modern kori tˆrtÈnelem, kal. A szervezet cÈlja, hogy a KˆzÈpisko- t·rsadalmi tanulm·nyok, kˆzgazdas·gtan, l·s Program kÈpzÈsi lehetısÈgeit kˆze- nemzetkˆzi kapcsolatok. lebb hozza az erdÈlyi di·kok sz·m·ra. A A hÈtvÈgi trÈningek hangs˙lyt fektetprogram anyagi helyzettıl f¸ggetlen¸l le- nek az olyan kÈszsÈgek fejlesztÈsÈre, hetısÈget biztosÌt az erdÈlyi magyar kˆ- amelyek segÌthetnek a di·koknak a tazÈpiskol·soknak, hogy szÌnvonalas, kˆ- nulm·nyaik eredmÈnyesebb vÈgzÈsÈ-

ben, kÈsıbb a munkav·llal·sban. Ilyenek pÈld·ul az ÈrvelÈstechnika, elıad·stechnika, idıgazd·lkod·s, stratÈgiai tervezÈs, p·lyaorient·ciÛ. Tov·bb· olyan neves hazai Ès k¸lfˆldi elıadÛktÛl hallgathatnak elıad·sokat k¸lˆnfÈle tÈm·kban, amelyekre m·skÈnt nem valÛszÌn˚, hogy lehetısÈg¸k nyÌlna. A K·PÈ-ba b·rmikor lehet jelentkezni, viszont kurzusfelvÈtelre fÈlÈvente nyÌlik lehetısÈg. FelvÈtelizni egy 1-1,5 oldalas, a felvÈtelizı ·ltal tetszÈs szerint v·lasztott szÈpirodalmi m˚rıl Ìrt ÈlmÈnybesz·molÛval lehet. Tov·bbi rÈszletek a felvÈtelivel kapcsolatosan a kˆvetkezı oldalon lehet olvasni: mcc.hu/jelentkezes_kp. A rÈszvÈtel teljesen ingyenes. Tov·bbi inform·ciÛkat GÈczi Ren·t·n·l, az ErdÈlyi KˆzÈpiskol·s Program koordin·tor·n·l lehet kÈrni a kˆvetkezı elÈrhetısÈgen: grenata@mcc.hu. ï Géczi Renáta

Gazdasági Tanácsadó Klub – a közgazdászok szakkollégiuma A Gazdas·gi Tan·csadÛ Klub (GTK) 2008ban alakult a kolozsv·ri Babe∫ñBolyai Tudom·nyegyetem Kˆzgazdas·g- Ès Gazd·lkod·studom·nyi Magyar IntÈzetÈnek szakkollÈgiumakÈnt, amelyet az Antal Zsolt AlapÌtv·ny m˚kˆdtet. A GTK fı cÈlja, hogy hozz·j·ruljon a magyar tagozatos kˆzgazd·sz hallgatÛk egyetemi oktat·son kÌv¸li szakmai fejlıdÈsÈhez. Ennek ÈrdekÈben gyakorlatorient·lt kÈpzÈseket Ès programokat szervez, amelyeknek nÈgy fı pillÈre a kˆvetkezı. Szakmai kÈpzÈsek: egy-egy gazdas·gi tÈm·t vagy ahhoz szorosan kapcsolÛdÛ ter¸letet feldolgozÛ szakmai elıad·sok Ès szemin·riumok, fÈlÈvente ·tlagosan 15 ilyen jelleg˚ esemÈny van. Menedzsment shadowing program: munkanap egy menedzser mellett, amelynek keretÈben a GTK tagjai legal·bb egy teljes napot tˆlthetnek v·llalatvezetıkkel, megismerve azok mindennapi munk·j·t, feladatait Ès dˆntÈseit. Esettanulm·ny jelleg˚ feladatok: valÛs v·llalati helyzeteket Ès problÈm·kat leÌrÛ esettanulm·nyok megold·sa Ès bemutat·sa egy szakmai zs˚ri elıtt, esettanulm·ny-kÈpzÈsek, versenyfelkÈszÌtık. Ipar·gelemzÈs: egy adott ·gazat vagy piac jellemzıinek, trendjeinek mÈly megismerÈse, feltÈrkÈpezÈse Ès egy olyan tanulm·ny kÈszÌtÈse, amelyet az adott ipar·g elismert szakemberei ÈrtÈkelnek ki. Az egyetemi oktat·s mellett a GTK alapÌtÛi fontosnak tartj·k a gyakorlati ismeretek elsaj·tÌtat·s·t, ez·ltal kˆzelebb juttatva az

Èrdeklıdı, tehetsÈges hallgatÛkat a valÛs v·llalati Èlethez. A menedzsment shadowing programok megszervezÈsÈvel, tov·bbi gyakorlati szakemberek Ès neves elıadÛk bevon·s·val, valamint a valÛs v·llalati Èlethez kˆzel ·llÛ projektek szakmai fel¸gyeletÈvel a GTK olyan kiv·lÛ lehetısÈgeket teremt tagjainak, amelyek ·ltal az egyetemi Èvek befejezÈse ut·n egyrÈszt az elhelyezkedÈs is jelentısen kˆnnyebbÈ v·lhat, m·srÈszt pedig a p·lyakezdı gyakorlatilag nem kezdıkÈnt, hanem relev·ns szakmai, piaci tapasztalat birtok·ban ker¸lhet ki az egyetem padjaibÛl. A GTK a kÈpzÈseken kereszt¸l olyan ismeretek ·tad·s·ra koncentr·l, amelyek egy-egy tÈmakˆr alaposabb elmÈlyÌtÈsÈt teszik lehetıvÈ az egyetemi tananyaghoz viszonyÌtva, vagy amelyek elsaj·tÌt·s·ra az egyetem keretÈben nem adÛdik elegendı lehetısÈg. Priorit·st Èlvezı ter¸letek a kommunik·ciÛ, a piackutat·s, a stratÈgiai menedzsment, a controlling, online ¸zleti modellek, a modern szervezetÈpÌtÈsi megold·sok, a szoci·lis v·llalkoz·sok, a t·rsadalmi felelıssÈgv·llal·s, a v·llalati pÈnz¸gyek, a startupok, az innov·ciÛ, a cloudfinancing vagy a sharing economy. A cÈl az, hogy ˆt Èv m˙lva a vÈgzett alumnik kˆzÈp- Ès felsıvezetıkÈnt dolgozzanak, tov·bb· hogy kˆz¸l¸k minÈl tˆbben saj·t v·llalkoz·st indÌtsanak. A kolozsv·ri BBTE Kˆzgazdas·g- Ès Gazd·lkod·studom·nyi Magyar IntÈzetÈnek b·rmely hallgatÛja ñ ÈvfolyamtÛl Ès szakir·nytÛl f¸ggetlen¸l ñ felvÈtelizhet a GTK-

ba. A felvÈteli folyamatra minden tanÈv elejÈn, oktÛber vÈgÈn ker¸l sor. A GTK b¸szke elÈrt eredmÈnyeire, pÈld·ul arra, hogy 2015-ben Rom·ni·t GTKtagok kÈpviseltÈk a KPMG tan·csadÛ cÈg nemzetkˆzi versenyÈn, illetve hogy 2016ban tˆbb mint 1200 versenyzı kˆz¸l kÈt di·kjuk is kijutott a 10. Solvay Business Games br¸sszeli versenyre. Mindemellett az sem elhanyagolhatÛ, hogy az Orsz·gos PÈnz¸gyi Esettanulm·ny Versenyen kilenc egym·st kˆvetı Èvben dobogÛs helyezÈst Èrt el a GTK-s csapat. Az elm˙lt 8 Èvben tˆbb mint 40 versenyen vettek rÈszt di·kjaik, Ès 43 dÌjat hoztak haza. A cÈlok elÈrÈse ÈrdekÈben a GTK koordin·ciÛja tematikusan szervezi a tanÈveket, a trÈningeken Ès elıad·sokon kereszt¸l pedig elsısorban a vezetıkÈpzÈsre fÛkusz·l. Emellett a kˆzÈpiskol·s program, a k¸lfˆldi meghÌvott elıadÛk, a nemzetkˆzi gazdas·gi versenyeken valÛ rÈszvÈtel, az angol nyelvkurzus Ès az alumni h·lÛzat megerısÌtÈsÈn kereszt¸l a nemzetkˆziesedÈsre Ès a tevÈkenysÈgi kˆr olyan ir·ny˙ bıvÌtÈsÈre is ˆsszpontosÌt, amely minÈl pontosabban megfelel az aktu·lis piaci elv·r·soknak. Mindezek mellett kiemelten koncentr·l a valÛs piaci ismeretek ·tad·s·ra az ipar·gelemzÈs, a szakmai kÈpzÈsek Ès a menedzsment shadowing programokon kereszt¸l. Az Èrdeklıdık a www.gtk.ro weboldalon, illetve az office@gtk.ro e-mail cÌmen csatlakozhatnak a GTK programjaihoz. ï Fugel Edina


Amszterdam

HOLLANDIA NEMMEL SZAVAZOTT UKRAJNA EU-TÁRSULÁSA ELLEN! Az European Language Rights Alapítvány Szavazz nemmel kampánya sikeres volt. Aktivistáink 50 000 szórólapot vittek házhoz, 2000 darab A3-as posztert ragasztottak fel Amszterdamban, Utrechtben és Eindhovenben, 290 buszban volt látható poszterünk. Az interneten majdnem 2 millió alkalommal lett megjelenítve az üzenetünk. Április 6-án a holland lakosság 32,8%-a járt el szavazni és 61% nemmel szavazott, ezért a holland kormány nem ratifikálhatja az EU-társulási szerzõdést Ukrajnával. Alapítványunk már 2010 óta folyamatosan azt hangoztatja, hogy az EU-integráció, valamint az EU további bõvítése lehetetlen a kisebbségi kérdés valódi rendezése nélkül. Az Európai Unió a mai napig képtelen volt alapvetõ nyelvi (Strasbourgi keretegyezmény) és emberi jogokat betartatni Romániában, mint például a kétnyelvû táblákat vagy az egyszerû etnikai arányosságot a közigazgatásban (rendõrség, bíróságok stb.). Ilyen körülmények között Ukrajna es Moldávia EU-integrációja zátonyra fut, mivelhogy az Európai Unió az európai identitás es értékrend alapjait nem tudja betartatni, saját tagjaival. Emiatt is hitelességébõl veszített. A jog árulása jelentésünkben (Verraad aan het Recht) erre részletesen kitértünk. A magyar, angol, orosz és román verzió elõkészületben van. Az összes kampányanyagot le lehet tölteni a következõ weboldalról: www.stemtegen.eu

HIRDETÉS

Tömegközlekedési kampánnyal, szórólapokkal és témaweboldallal szólítottuk meg a holland szavazót.

Eindhoven


12

példaértékû

Számunkra a vásárlók elégedettsége a fontos A Praktiker bark·cs·ruh·z kolozsv·ri ¸zlete ·prilisban csatlakozott az Igen, tessÈk! partnerh·lÛzat·hoz. A magyarul is tudÛ alkalmazottak kis zˆld, Igen, tessÈk! kit˚zıket viselnek. A Praktikerbe betÈrı, magyar anyanyelv˚ kliensek pedig b·tran megszÛlalhatnak magyarul, ha kÈrdÈssel forduln·nak az ott dolgozÛkhoz. Dan Berintan igazgatÛ mesÈlt lapunknak arrÛl, hogy miÈrt lÈptek be a partnerh·lÛzatba Ès, hogy milyenek az elsı visszajelzÈsek.

kalmazhatÛnak l·tom. F¸ggetlen¸l a magyar anyanyelv˚ klienseinktıl, Èn nagyon ˆr¸lnÈk neki, ha ·ltal·ban vÈve az anyanyelv¸kˆn tudn·nk a klienseinkkel kommunik·lni. Egyszer perui kliensek jelentek meg az ¸zletben, voltak indiai klienseink is. Angol, nÈmet, francia klienseink majdnem naponta vannak. N·luk is l·tszik, hogy kellemesen meglepıdnek, amikor spanyolul, nÈmet¸l, franci·ul vagy angolul szÛlunk hozz·juk. Itt ÈrtÈkesÌtÈs folyik, nem politika. Az Igen, tessÈk! ˙js·gban pÈld·ul egy promÛciÛs szelvÈnyt is kÌn·lunk, egy h˚sÈgk·rty·t, amellyel 5%-os kedvezmÈnyt biztosÌtunk a klienseknek Az elıtt is sok magyar anyanyelv˚ kliens¸nk volt. Mikor Nam b·rmelyik rom·niai Praktikerben. A kedvezmÈny nem voZsolt az ÈrtÈkesÌtÈsi oszt·lyra ker¸lt, jelezte, hogy csatlakozhat- natkozik a promÛciÛkban szereplı, valamint a m·r le·razott termÈkekre. LÈteznek n·nk. Elkezdıdˆtt az promÛciÛs termÈkek, egyeztetÈs, aminek az valamint olyanok amelett a vÈge, hogy a vezelyek ·llandÛan alacsony tısÈg is beleegyezett, ·ron vannak, ahol a Ìgy sikeresen el is indÌtˆbblet nem haladja tottuk. Az alkalmazotmeg az 5%-ot sem, Ìgy tak, akik Igen, tessÈk! nem adhatjuk el a bekit˚zıket kaptak, azt szerzÈsi ·r alatt, hiszen mondt·k, hogy a klienaz vesztesÈges lenne. sek kihaszn·lt·k a leheMinden termÈkkategÛritısÈget, hogy anyanyel·ban vannak promÛciÛs v¸kˆn szÛlaljanak meg. termÈkek, valamint naAz ¸zletben l·ttam, amigyon alacsony ·r˙ terkor egy v·s·rlÛ felfedezmÈkek, azokra nem vote az Igen, tessÈk!-es kinatkozik az ·rcsˆkkent˚zıt. Egyszer˚en felviltÈs. De az ˆsszes tˆbbi lanyozÛdott! ElmosolyotermÈknÈl haszn·lhatÛ dott, l·tszott, hogy kela kedvezmÈnyk·rtya. lemesen meglepıdˆtt. P·r napja indÌtottuk el A reakciÛt ˙gy Ìrn·m le, az online ¸zlet¸nket. hogy Ñ¡, tÈnyleg? Jaj de A praktiker.ro az ˙j jÛ!î Hirtelen sokkal baweboldalunk, ahol a klir·ts·gosabb lett az alkalenseink online v·s·mazott is Ès a v·s·rlÛ is. rolhatnak, beleÈrtve az LÈtrejˆtt egy kapcsolat, Igen, tessÈk! olvasÛit is. Ès egy jÛ kapcsolat, ketTermÈszetesen a webtıj¸k kˆzˆtt. Fontos a oldalon is alkalmazhatÛ sz·munkra a v·s·rlÛ elÈa kedvezmÈny, ott is legedettsÈge, ha mosohetsÈges a h˚sÈgk·rtya lyognak az ¸zlet¸nkben, haszn·lata. annak csak ˆr¸l¸nk. Ha SzÛval, ha a kliensemez azt jelenti, hogy az nek az tetszik, hogy anyanyelvÈn szÛlunk a saj·t anyanyelvÈn behozz·, Ès inform·ciÛkat szÈljek hozz·, Ès Èn iskˆzl¸nk vele az aj·nlatamerem az ı anyanyelinkkal kapcsolatban, vÈt, akkor nekem mint amelyek esetleg megteteladÛnak, elnÈzÈst a kiszenek neki Ès elÈgefejezÈsÈrt, de h¸lyÈnek dettsÈggel tˆltik el, az kellene lennem ahhoz, vÈgsı soron mindenkihogy ne tegyek Ìgy. nek nagyon jÛ. Az Igen, Nekem az az Èrdekem, tessÈk! egy plusz lehetıhogy jÛ szÌvvel jˆjjˆn sÈget jelent sz·munkra, az Èn ¸zletembe, Ès amivel a magyar anyahogy el tudjam neki nyelv˚ klienseink arc·ra adni az Èn termÈkemet mosolyt csalhatunk. Az vagy szolg·ltat·somat. anyanyelv haszn·lat·t Ennyi az egÈsz. az ÈrtÈkesÌtÈsben logiHárman kitûzõvel: Dan Berintan, Suotean Szende és Nam Zsolt kusnak Ès kˆnnyen alï Stanik Bence


B·r a hideg Ès szeszÈlyes ·prilist mÈg alig hagytunk magunk ut·n, az ifj˙s·g m·r kÈsz¸l a ny·rra egy ˙j, tˆbb szervezetet ˆsszefogÛ kezdemÈnyezÈssel. A Kolozsv·r m·jus·t felpezsdÌtı MayDays eredetÈrıl, koncepciÛj·rÛl, cÈljairÛl Ès v·rhatÛ programjairÛl RÈs Konr·d-Gergellyel beszÈlgett¸nk, aki a Magyar Ifj˙s·gi Kˆzpont (MIK) egyes¸let elnˆke Ès a kezdemÈnyezÈs egyik meg·lmodÛja. ñ Egy teljesen ˙j kezdemÈnyezÈssel indul a ny·r Kolozsv·ron, ez a MayDays. Mirıl szÛl a projekt? ñ A MayDayst rˆviden ˆsszefoglalva m·jusi ifj˙s·gi napokkÈnt tudn·m meghat·rozni, azonban szemben a k¸lˆnbˆzı v·rosokban megszervezett di·knapokkal, fesztiv·lokkal, nem egy nÈh·ny napos rendezvÈnyrıl van szÛ, hanem egÈsz hÛnapban folyamatosan zajlanak a rendezvÈnyek, Ès nem egyetlen csapat szervezi ezeket. Sokat gondolkodtunk rajta, hogyan lehetne fenntartani azt a figyelmet, amit az ifj˙s·gra ir·nyult tavaly az ifj˙s·gi fıv·ros cÌm miatt. Innen jˆtt az ˆtlet, hogy fogjunk ˆssze, Ès tˆbb rendezvÈnyt egy kalap al· vÈve egy hÛnapot sz·njunk idÈn is az ifj˙s·gra. ñ …s ez a hÛnap m·jus lett. MiÈrt? ñ Igaz·bÛl elÈg egyszer˚ dˆntÈs volt, mivel ekkor van a legtˆbb ifj˙s·gi program, a munk·nk ekkor a legl·thatÛbb, sok szervezet nagy gızerıre kapcsolva tevÈkenykedik. f

fotó: Bethlendi Tamás

Ügyesen az ifjúságért


MayDays

f Most kezdıdik a ny·r is ñ b·r ·prilis vÈgÈn ezt mÈg kifejezetten letagadhattuk volna ñ, Ìgy valÛszÌn˚leg tˆbben kikÌv·nkoznak a lak·sukbÛl, hogy rÈszt vegyenek a k¸lˆnbˆzı esemÈnyeken. Az·ltal, hogy a tizenkÈt hÛnapbÛl egyet kiemel¸nk, remÈlhetıleg a szervezetek egÈsz Èves munk·ja l·thatÛv· v·lik. Meg akarjuk mutatni, hogy a tavaly b¸szkÈn viselt ifj˙s·gi fıv·rosi cÌm ut·n is van Èlet benn¸nk, a fiatalokban, Ès hogy az a sok jÛ, szervezetek kˆzˆtti egy¸ttm˚kˆdÈs, ˙j kezdemÈnyezÈsek, a tud·s Ès tapasztalat, amire a tavalyi Èvben szert tett a civil Ès ifj˙s·gi szfÈra, nem hagyjuk k·rba veszni. A MayDaysszel egy kˆzˆs keretbe foglaljuk a k¸lˆnbˆzı programokat, Ìgy szeretnÈnk biztosÌtani azok l·thatÛs·g·t, Ès segÌteni akarunk abban, hogy minden Èrdeklıdı fiatal megtal·lja a neki valÛ rendezvÈnyt. ñ A MayDays teh·t egy keret, mÈgis, van-e benne tartalom? Milyen szervezetekrıl beszÈl¸nk Ès mi benn¸k a kˆzˆs? ñ A nagy kˆzˆs pont az ifj˙s·g. Ugyanennyire fontos az, hogy mindenki egy ¸gyet kÈpvisel, az Ñ ¸gykˆzpont˙s·gî a MayDays egyik kulcsgondolata. Mindegy, hogy ezt a tehetsÈggondoz·s, kult˙ra vagy szÛrakoztatÛ programok ·ltali kˆzˆssÈgÈpÌtÈs keretÈben teszi, a lÈnyeg, hogy minden szervezet mag·Ènak Èrez egy ¸gyet, amiÈrt megÈri k¸zdeni, aminek Èrdemes hangot adni. Mindenki valamilyen ¸gyet karol fel, megfogalmazza, hogy mit kÈpvisel Ès miÈrt, ezzel l·thatÛv· v·lik a rendezvÈnyek mˆgˆtti h·ttÈreszme. A nagyobb cÈl, ami a kˆzˆssÈget elıreviszi. Ezek ÑkihangosÌt·s·banî v·llal szerepet a MayDays, kataliz·torkÈnt hatva mozgatja meg a kˆzˆssÈget. Motiv·ciÛt Ès keretet ad egy¸tt dolgoz·sra, ˙j ˆtletek kital·l·s·ra Ès kivitelezÈsÈre, szervezetek kˆzˆtti kapcsolatok ÈpÌtÈsÈre, Ès arra, hogy egy¸tt, egym·stÛl tanulva Ès egym·st erısÌtve hangot adhassunk az ¸gyeinknek. Tˆbb szervezetet is felkerest¸nk, hogy ha tetszik nekik a kezdemÈnyezÈs, csatlakozzanak hozz·. Kˆzt¸k vannak a kolozsv·ri egyh·zak ifj˙s·gi szervezetei, egy falatka nÈpi kult˙ra ırzıikÈnt csatlakoztak hozz·nk nÈpt·nccsoportok is, vannak ifj˙s·gpolitikai szervezetek, kÛrusok, di·k- Ès civilszervezetek, k¸lˆnbˆzı csoportosul·sok, de csatlakoztak felsıoktat·si intÈzmÈnyek is, nehÈz lenne mindenkit felsorolni. ÷sszesen 50-nÈl tˆbb rendezvÈny szÌnesÌti a palett·t, melybıl legtˆbb nem elıszˆr ker¸l megszervezÈsre, viszont a MayDays rÈszekÈnt egy ˙j oldal·t ismerhetj¸k meg az·ltal, hogy megtudhatjuk, milyen eszmÈt kÈpvisel. A rendezvÈnyeket is ¸gyeikhez kˆtˆtten csoportosÌt-

fotó: Bethlendi Tamás

II

juk nÈgy kategÛri·ra, vall·s, kult˙ra, szakmai fejlıdÈs Ès kˆzˆssÈgÈpÌtÈs kulcsszavak kˆrÈ ÈpÌtve fel ezeket. A kezdemÈnyezÈs¸nkhˆz csatlakozÛ szervezetek rendezvÈnyeit egy kˆzˆs kommunik·ciÛ ·ltal segÌtj¸k, arra tˆreksz¸nk, hogy l·thatÛv· v·lhasson minden esemÈny a Kolozsv·ron Èlık ñ Ès nem csak ñ sz·m·ra. Online fel¸leten a www.maydays.ro honlapon jelennek meg az rendezvÈnyek, folyamatosan tˆltj¸k fel a programokat, itt lehet kˆvetni minket. ñ Idıkˆzben is lehet csatlakozni a MayDayshez? ñ TermÈszetesen. A program nyitott, b·rki bekapcsolÛdhat a rendezvÈnyÈvel, hiszen mi annak csak ˆr¸l¸nk, ha szÈles sk·l·j˙ esemÈnykÌn·latot tudunk ˆsszegy˚jteni. Sz·munkra a lÈnyeg nem az, hogy ki szervezi az adott esemÈnyt, hanem hogy az ifj˙s·gnak Ès az ifj˙s·grÛl szÛljon a m·jus Kolozsv·ron. M·r voltak Ès mÈg lesznek olyan rendezvÈnyeink, melyeket nem feltÈtlen¸l ifj˙s·gi szervezetek szerveznek, ıket azÈrt vontuk be, mert a fiatals·g a cÈlcsoportjuk. ⁄gy gondolom, hogy attÛl lesz jÛ Ès k¸lˆnleges a MayDays, hogy mindenki kiveszi a rÈszÈt, illetve hozz·j·rul ahhoz, hogy l·thatÛv· v·ljon az ifj˙s·gi Èletnek az az oldala, ami valÛdi ÈrtÈket kÈpvisel. RemÈlj¸k, hogy m·jus vÈgÈig folyamatosan bıv¸l majd a projekt, Ès hogy a bet·rsulÛ szervezetek a rendezvÈny ut·n jobban ismerik majd egym·st, figyelnek egym·s tevÈkenysÈgeire, Ès kiÈp¸l egy olyan kapcsolati halÛ, mely minden fÈl sz·m·ra elınyˆs. Mindegyik szervezetnek aj·nlom, hogy v·llaljon egy ¸gyet, Ès ezzel csatla-

kozzon a kezdemÈnyezÈshez, hogy egy¸tt megmutathassuk, Kolozsv·r mozgatÛrugÛja az ifj˙s·g. ñ Van olyan rendezvÈny, ami csak a MayDaysÈ? Mi a kezdemÈnyezÈs ¸gye? ñ Van, Èspedig az ‹gyes ki·llÌt·s, ahol a civil-, ifj˙s·gi szervezetek, intÈzmÈnyek, k¸lˆnbˆzı cÈl˙ csoportosul·sok vezetıi elmondj·k, hogy miÈrt dolgoznak ık, milyen belsı motiv·ciÛ viszi ıket elıre a mindennapos tevÈkenysÈg¸kben, Ès hogy miÈrt fontos aktÌvnak lenni Ès maradni. A mi ¸gy¸nk az ifj˙s·g. Az a cÈlunk, hogy l·thatÛv· tegy¸k az ifj˙s·g ¸gyeit, hogy segÌthess¸k a kˆzˆssÈgÈpÌtÈst, erısÌthess¸k a szervezeteket Ès a kˆzˆtt¸k levı kapcsolatot. ñ Sz·mÌthatunk-e folytat·sra, kÈsz¸l m·r a JuneDays? ñ A MayDays semmikÈpp sem z·rul le m·jus vÈgÈvel. A kezdemÈnyezÈs mindenkÈpp hosszabb kifut·s˙, mint egy hÛnap, szeretnÈnk hosszabb t·vra tervezni Ès tov·bb segÌteni a szervezetek h·lÛzatosod·s·t. Nem valÛszÌn˚, hogy nevet v·ltunk a hÛnap lej·rt·val, de a szervezetekkel kˆzˆsen kÈsz¸l¸nk k¸lˆnbˆzı megmozdul·sokra. SzeretnÈnk, ha idıvel siker¸lne t·mogat·st szerezni arra, hogy befektess¸nk a szervezetek fejlesztÈsÈbe. Az ifj˙s·g mozgatÛrugÛi a civilszervezetek Ès mozgalmak, Ès ezek vezetıi, az ı munk·jukra helyezz¸k a hangs˙lyt most is, Ès a tov·bbiakban is. A MIK Ès a MayDays inkub·torh·zkÈnt akar hozz·tenni a kˆzˆssÈgÈpÌtÈshez, ezen fogunk a jˆvıben is dolgozni, felmÈrve a szervezetek igÈnyeit. ï Gödri Csilla


MayDays

III

Önkéntesek szeretethídja Kolozsváron is Harmadik alkalommal csatlakozott a kolozsv·ri Ifj˙s·gi KeresztÈny Egyes¸let (IKE) a SzeretethÌd nev˚, K·rp·t-medencei reform·tus ˆnkÈntes napokhoz. Ilyenkor ErdÈly tˆbb telep¸lÈsÈn fiatalok Ès idısek egyar·nt megmozdulnak Ès a szeretethÌd mottÛj·val Èlve igyekeznek felki·ltÛjelekkÈ lenni. A tenni akar·s v·gya, amely mindenkiben ott lakozik, de ·ltal·ban elsˆprik a nincs idım, nem Èrek r· vagy a sz·momra nem fontos kifog·sok, amelyek ·tÈrtÈkelıdnek ebben az idıszakban. JÛ ÈrzÈs, amikor segÌthet¸nk! ÷rˆmmel tˆltıd¸nk fel, Ès ilyenkor ÈrtÈkelj¸k igaz·n azt, amink van. Pedig kicsi dolgok ezek, amelyeket ilyen rˆvid idı alatt tehet¸nk, de hatalmas belsı erıt fejtenek ki. Az idei Èvben is lesz bıven patak, utca, iskola, templom Ès templomkertet takarÌt·s, ˆregek gondoz·sa, bev·s·rl·s olyan szemÈlyeknek, akik ezt m·r nem vagy nehezen tehetik meg. …s a lista itt nem Èr vÈget, hiszen minden telep¸lÈsen a csoportok maguk dˆntik el, hogy milyen tevÈkenysÈggel kapcsolÛdnak a SzeretethÌdhoz. K·rp·t-medence-szerte m·r tˆbb mint 15 000 szemÈly csatlakozott a SzeretethÌdhoz, ezekhez a szemÈlyekhez csatlakozott a kolozsv·ri IKE. ”ri·si ereje van, mikor tudjuk, hogy p·r sz·z vagy ak·r ezer kilomÈterre tıl¸nk egy kis vagy nagy telep¸lÈsen egy m·sik csapat ugyanezt a szolg·latot vÈgzi. Valami ˆsszekapcsol ilyenkor. Olyan emberekkel v·lunk eggyÈ, akik ezeken a napokon fÈlre tudnak tenni min-

den egyÈb teendıt Ès szeretettel tudnak odafigyelÈst Ès segÌtsÈget ny˙jtani egy m·sik szemÈlynek vagy egy m·sik csoportnak. JÛ csapatˆsszer·zÛ, hiszen megprÛb·ltat·s a csoport sz·m·ra is, amelyik benevez. Egy¸tt kell dolgozni, ˆssze kell dolgozni. Felemelı ÈrzÈs, amikor l·tjuk az emberek arc·n a kˆszˆnetet, az ˆrˆmˆt Ès boldogs·got. Ugyanakkor egy¸tt tudunk ˆr¸lni ezekkel a szemÈlyekkel vagy elÈgedettek lehet¸nk, hogy a saj·t telep¸lÈs¸n-

kˆn ebben az idıszakban a tavaszi nagytakarÌt·ssal kˆthett¸k ˆssze a programot Ès l·thatÛ v·ltoz·st idÈzt¸nk elı a templomkertben vagy a patak medrÈben. A folyton mozgÛ Ès programokkal pezsd¸lı v·rosban a kolozsv·ri IKE ezen a kÈt napon templomkertet fog takarÌtani, illetve a DiakÛnia KeresztyÈn AlapÌtv·nnyal kˆzˆsen az ˆregotthonban lÈvıkkel tˆlt el egy egÈsz napot. HÌvunk Ès b·torÌtunk mindenkit, hogy prÛb·lja ki, Èljen ezzel a lehetısÈggel m·jus 20ñ21. kˆzˆtt. Az idei SzeretethÌdra regisztr·lÛk sz·ma m·r meghaladta a 10 000 fıt. ÷rˆmˆmmel l·tjuk, hogy a jelentkezÈs nem ·llt meg, hanem naprÛl napra csatlakoznak olyanok, akik fontosnak Èrzik, hogy kˆrnyezet¸kre figyelve, m·sokkal ˆsszefogva ÈpÌthessÈk a Szeretethidat. A Magyar Reform·tus Szeretetszolg·lat ˆnkÈntes programja a K·rp·t-medencÈben 2016. m·jus 20-21-Èn v·rja a segÌtı kezeket. A program lÈnyege minÈl tˆbb ˆnkÈntes mozgÛsÌt·sa azzal a cÈllal, hogy tegy¸nk valamit kˆzˆsen egym·sÈrt, a helyi Ès gy¸lekezeti kˆzˆssÈgeinkÈrt, valamint a teremtett vil·gÈrt. ErdÈlyben idÈn harmadik alkalommal hirdetj¸k meg a Szeretethidat. Nagy ˆrˆm¸nkre szolg·lna, ha idÈn is minÈl tˆbb fiatal, IKE-csoport illetve gy¸lekezet csatlakozna a programhoz. A hÌdÈpÌtÈsben szeretnÈnk segÌteni minden Èrdeklıdıt. Regisztr·lni csoportosan Ès egyÈnileg is m·jus 8-ig lehet a www.szeretethid.hu honlapon. ï


IV

MayDays

Tízedszer is Adj, király, katonát! A h˙szÈves Magyar Ifj˙s·gi Tan·cs (MIT) idÈn tÌzedik alkalommal szervezi meg a nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendı Adj, kir·ly, katon·t! csoportos ifj˙s·gi vetÈlkedıt. A m·r hagyom·nyosnak nevezhetı program oktÛber elsejÈn a rÈsztvevık toborz·s·val indult. Az ErdÈly-szerte meghirdetett vetÈlkedıre a szervezı Magyar Ifj˙s·gi Tan·cs olyan kisiskol·sok jelentkezÈsÈt v·rta, akik j·tÈkos mÛdszerekkel, a mesÈk vil·g·n kereszt¸l szeretnÈnek a csal·drÛl, a kˆzˆssÈgrıl tanulni, hasonlÛ kor˙ gyerekekkel ismerkedni, ˙j bar·tokat szerezni. A kˆzel 3000 di·kot megszÛlÌtÛ vetÈlkedırıl tov·bbi inform·ciÛk tal·lhatÛak a rendezvÈny Facebookoldal·n (www.facebook.com/adjkiralykatonat). A magyar nemzet gyarapod·sa mindannyiunk kˆzˆs ¸gye. A magyar kˆzˆssÈg rohamosan fogy nemcsak ErdÈlyben, hanem az egÈsz K·rp·t-medencÈben. Ennek oka ñ az elkˆltˆzÈsek, vegyes h·zass·gok mellett ñ a gyermekv·llal·si kedv hi·nya. Az ¡ld·s, nÈpessÈg mozgalom ezen a szemlÈletmÛdon kÌv·n v·ltoztatni. Ehhez a mozgalomhoz csatlakozott a Magyar Ifj˙s·gi Tan·cs is. A MIT 2007-ben elsı Ìzben szervezte meg az Adj, kir·ly, katon·t! csoportos ifj˙s·gi vetÈlkedı-sorozatot, amely nagy sikernek ˆrvendett mind a pedagÛgusok, mind a gyerekek kˆrÈben. A vetÈlkedı nÈpszer˚sÈge Èvrıl Èvre nı, ez kit˚nik a rÈsztvevık lÈtsz·m·bÛl is, ami ebben az Èvben m·r a h·romezret is meghaladta. E vetÈlkedı cÈlja a fiatalok kˆrÈben a csal·d szerepÈnek Ès a gyermekv·llal·s felelıssÈgÈnek hangs˙lyoz·sa, valamint egy egÈszsÈges nemzettudat kialakÌt·sa. A verseny az 5ñ8. oszt·lyos tanulÛkat cÈlozza meg. Az emlÌtett koroszt·ly (10ñ15 Èvesek) kÈpezi azt a rÈteget, amely a kamaszkor k¸szˆbÈn, annak az elejÈn egy,

mÈg alakÌthatÛ Èlet- Ès vil·gszemlÈletet feltÈtelez.

A vetélkedõ menete A jelentkezÈs ut·n minden gyerek kap egy f¸zetet (ingyen), amiben k¸lˆnfÈle irodalmi m˚vek: mesÈk, versek, verses mesÈk stb. szerepelnek. A f¸zet tartalm·nak elolvas·sa ut·n ker¸l sor a helyi vetÈlkedıre. A vetÈlkedın a gyerekek csoportokban (csal·dokban) fognak versenyezni. A csoportok a vetÈlkedı napj·n vÈletlenszer˚en alakulnak meg. Teh·t nem csoportokkal kell bejelentkezni, hanem egyÈnenkÈnt! Minden helyi szakaszbÛl a nyertes csoport, Ñcsal·dî tov·bb jut az elıdˆntıre, majd a MindentEldˆntıbe. Az elıdˆntıre, Ès a dˆntıre ugyan abbÛl a f¸zetbıl kell kÈsz¸lni, mÈg alaposabban, mÈg komolyabban. A helyi vetÈlkedın jÛ eredmÈnyeket elÈrı versenyzık kˆnyv- Ès egyÈb jutalmakat kapnak. Az elıdˆntın rÈsztvevı gyerekek egy SzÈkelyfˆldˆn megszervezett Hun t·bort nyerhetnek. A t·boroz·s mellett m·s jutalmakban is rÈszes¸lnek. Az eddigi visszajelzÈsekbıl kider¸lt, hogy m·r az ÈlmÈnyekÈrt, a hangulatÈrt is Èrdemes eljˆnni, rÈszt venni a vetÈlkedın.

Vetélkedõ másképp A vetÈlkedırıl mÈg azt kell tudni, hogy mÛdszereiben, kivitelezÈsÈben eltÈr a megszokott iskolai versenyektıl. A cÈlunk az ismeretek felmÈrÈse mellett, a jÛ hangulat, az, hogy a gyerekek ÈlmÈnyekkel tÈrjenek haza. A vetÈlkedı mÛdszerei kˆz¸l hadd emelj¸nk ki egyet. A televÌziÛbÛl nÈpszer˚ Legyen ˆn is milliomos mint·j·ra a versenyben is szerepel, a Legyen ˆn is nagycsal·dos versenysz·m. TermÈszetesen a f¸zet anyaga tartalmazza a v·laszokat. Sıt segÌtsÈget is igÈnybe lehet venni. A 10-15 Èveseknek sz·m·ra szervezett rendezvÈnyre, idÈn 62 telep¸lÈsrıl csatlakoztak be iskol·k Ès civilszervezetek, ˆsszesen mintegy 3000 di·kkal. A program szˆveggy˚jtemÈnye Ès a vetÈlkedık prÛb·i az ·ltal·nos m˚veltsÈg gyarapÌt·s·t, a nemzeti ˆntudat megerısÌtÈsÈt, a sz¸lıfˆldˆn valÛ marad·st, a magyar nyelv haszn·lat·nak fontoss·g·t Ès a nagycsal·dban ÈlÈs elınyeit nyomatÈkosÌtj·k. A vetÈlkedı jutalomt·bora, a Hun t·bor lehetısÈget ny˙jt a rÈsztvevıknek a vel¸k egykor˙, m·s rÈgiÛkbÛl sz·rmazÛ t·rsaikkal valÛ ismerkedÈsre. CÈlcsoport: 5ñ8. oszt·lyos di·kok. HelyszÌnek SzÈkelyfˆld, Partium Ès KˆzÈp-ErdÈly. Az utÛbbi Èvek egyik fı cÈlj·nak tekintett¸k, hogy a vetÈlkedıt minÈl szÈlesebb kˆrben, K·rp·t-medencei szinten tudjuk megismertetni a tan·rokkal Ès di·kokkal. Az idei kiad·s Ìgy mÈlt·n tekintheti sikerÈnek, hogy hosszas egyeztetÈs ut·n siker¸lt DÈlvidÈket is bevonni a vetÈlkedıbe, Ìgy idÈntıl m·r oda is jutattunk el mesef¸zeteket Ès a vetÈlkedı megszervezÈsÈhez sz¸ksÈges Ñknowhow-tî. Az ·prilis hÛnap folyam·n lezajlott region·lis elıdˆntık ut·n a MindentEldˆntıre 2016. m·jus 7-Èn ker¸l sor Kolozsv·ron. ï


MayDays

V

A Halott Pénz az idei Diáknapok sztárvendége Igen, jÛl l·tj·tok, m·jus 8-·n a Tˆrˆkv·g·sn·l felÈpÌtett s·torban fellÈp a Valami van a levegıben cÌm˚ megasl·gert jegyzı zenekar. Ez a nÛta tˆbb mint 18 milliÛ letˆltÈst Èrt el a YouTube-on, nem csoda, hogy a fiatalabb koroszt·ly partihimnusz·v· v·lt az elm˙lt Èvekben. A Halott PÈnz 2004 Ûta m˚kˆdı, tˆbbszˆrˆs Fonogram-dÌjas magyar hiphop form·ciÛ. Eredetileg a Halott PÈnz MarsalkÛ D·vid szÛlÛprojektje volt, 2013-ban lett belıle egy hÈt fıs zenekar. A 23. KMDSZ Di·knapokat idÈn m·jus 4. Ès 8. kˆzˆtt szervezik, 58 csapat rÈszvÈtelÈvel, ami rekordot jelent a Di·knapok tˆrtÈnetÈben. …s nem csak a nagy csapatsz·m ˙jdons·g idÈn! A csapatok havonta hangolÛdtak a Di·knapokra. Az Under Construction nev˚ bemelegÌtı partyk mellett a jÛtÈkonys·gi akciÛ is nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendett. Az akciÛ cÈlja az volt, hogy a di·knapozÛ csapatok ˆrˆmet szerezzenek az ·rvah·zak, Ûvod·k r·szorulÛ gyerekeinek. Erre biztattunk minden elsz·nt jÛtÈkonykodni v·gyÛ di·knapos csapatot. A KMDSZ Di·knapok a kˆzˆs munka szÌntere, ahol a csapatok egy¸tt dolgoznak egy kˆzˆs cÈl ÈrdekÈben. A jÛtÈkonys·gi akciÛval, a tˆbb mint 2000 di·knapozÛ feladata mindˆssze az volt, hogy mosolyt csaljon a gyermekek arc·ra. ÷sszegy˚jtˆttÈk a jÛ ·llapot˙ haszn·lt j·tÈkokat, rÈgi kedvenceket, sz·m szerint tˆbb mint 7000 adom·ny ker¸lt a gyerekekhez. Az akciÛ a KMDSZ Di·knapok programj·nak a rÈsze, a jÛtÈkonykod·s mellett a csapatok k¸lˆn dÌjban is rÈszes¸ltek ezÈrt. A Di·knapokra hangolÛ esemÈnyeket a fotÛfal fel·llÌt·s·val Ès a fotÛversennyel z·rta a KMDSZ.

Évrõl évre felpörgetik Kolozsvárt A KMDSZ Di·knapok az Èvek sor·n nemcsak a di·kok, hanem a v·roslakÛk ÈletÈbe is beÈp¸lt. A rendezvÈny velej·rÛja tˆbbek kˆzˆtt az is, hogy Kolozsv·r kˆzpontj·ban Ès utc·iban egyenpÛlÛs csapattagok szaladg·lnak, gyakran meghˆkkentı feladatokat teljesÌtenek. A szervezık odafigyeltek arra is, hogy a rom·n Ès magyar kˆzˆssÈg egyar·nt befogadja a rendezvÈnyt. A sajtÛ segÌtsÈgÈvel prÛb·lt·k mindenkihez eljuttatni a hÌrÈt. Minden Èvben tˆbb mint sz·z sajtÛmegjelenÈssel z·rt·k a rendezvÈnyt. Tˆbb mint harminc sajtÛorg·nummal dolgoztak egy¸tt, ezek kˆzˆtt van tv, r·diÛ, online port·l, ˙js·g is. Az elm˙lt Èvekben tˆbbszˆr is meghÌv·st kaptunk tv-m˚sorokba, a TVR Cluj, MTVA, ErdÈly Tv, FıtÈr egyar·nt kÈszÌtett interj˙t a rendezvÈny kapcs·n.

A KMDSZ Di·knapok folyamatosan nˆvekedett az Èvek folyam·n. A Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg fenn·ll·s·nak 3. ÈvÈben szerveztÈk meg elıszˆr, Ès az idei, 23. kiad·s·ra m·r a kolozsv·ri magyar egyetemist·k Ès a szervezet ÈletÈnek is tal·n legfontosabb esemÈnyÈvÈ v·lt. A nˆvekedÈssel a folyamatos v·ltoz·s, az egyre t·gabb kˆr˚ ÈrdeklıdÈs Ès a nyitotts·g j·rt egy¸tt, a szervezık Èvrıl Èvre tˆbb di·knak adtak versenyzÈsi lehetısÈget: 2012-ben 36-rÛl 48-ra nˆvekedett a maxim·lis csapatok sz·ma, 2014-ben m·r 51 csapat j·tszott, mÌg 2015-ben, az EurÛpai Ifj˙s·gi Fıv·ros ÈvÈben, sz·m szerint 54 csapat j·tszott. Ez m·r 1836 di·kot jelentett, ami mellett mÈg 100-n·l tˆbb szervezı, illetve 15 ˆtfıs k¸lfˆldi csapat is aktÌv rÈsze volt a rendezvÈnynek, mellett¸k pedig mÈg a minden este megszervezett bulin szintÈn csatlakoztak a csapatokhoz szimpatiz·nsok, valamint szÛrakozni v·-

gyÛk. A Di·knapokon Èvrıl Èvre tˆbb, mint 3000 szemÈly vesz rÈszt. A 2016-os kiad·s ÌgÈrkezik az eddigi legnagyobbnak: 58 csapat, 2014 versenyzı, 100 szervezı Ès rengeteg egyetemista pˆrgeti fel a v·rost Ès kˆrnyÈkÈt. A di·kok kÈrÈsÈre 2013 Ûta megszervezik a KMDSZ TÈli Maj·list is. Az egynapos esemÈny vÈgÈn nem hirdetnek egyetlen gyıztes csapatot, hanem mindegyik versenysz·mban egy jelkÈpes kup·t, a h·romdimenziÛs kabalafigur·t kapj·k meg a leg¸gyesebben teljesÌtı csapatok.

Határtalan Diákolimpia A tavalyi Èv ˙jÌt·sa, mellyel k¸lfˆldi Ès Rom·nia m·s v·ros·ban tanulÛ di·kok is belekÛstolhattak a rendezvÈny hangulat·ba, a KMDSZ Di·kolimpia. A Di·kolimpia a Di·knapok hÈtvÈgÈjÈn ker¸lt megszervezÈsre, hasonlÛ szerkezettel Ès programmal. A rendezvÈnyre a KMDSZ rom·niai Ès k¸lfˆldi partnerszervezetei k¸lˆn meghÌvÛt kaptak, de b·rki szabadon jelentkezhetett. A 2015-ˆs Èv a Di·kolimpia mellett egy csapatˆsszer·zÛ programsorozat megteremtÈsÈnek is Ève volt. Tavaly volt ugyanis az elsı Under Construction, ami egy di·knapos versenysz·m Ès egy buli ˆsszekˆtÈse. A tavaly ˆsszesen nÈgy alkalommal megszervezett rendezvÈny cÈlja az, hogy a KMDSZ Di·knapokra jelentkezı csapatok p·rjai k¸lˆnbˆzı kocsmasportokban prÛb·lhass·k ki magukat, valamint ez a rendezvÈnysorozat lehetısÈget teremt arra is, hogy egy csapat tagjai jobban megismerhessÈk egym·st, egy¸tt szurkolhassanak t·rsuknak. ï

Kolozsvári Magyar Diákszövetség A Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg (KMDSZ) a kolozsv·ri felsıfok˙ oktat·si intÈzmÈnyekbe j·rÛ magyar di·kok 1990 Ûta hatÈkonyan m˚kˆdı ÈrdekkÈpviseleti, ÈrdekvÈdelmi Ès kultur·lis szervezete. A KMDSZ ˆn·llÛ jogi szemÈlyisÈg˚, nonprofit Ès apolitikus civilszervezet, m˚kˆdÈsÈnek alapj·t a di·kszˆvetsÈg tagjainak ˆnkÈntes munk·ja kÈpezi. Fıbb cÈljai az ˆn·llÛ magyar nyelv˚ felsıfok˙ oktat·si intÈzmÈnyrendszer lÈtrehoz·s·nak Ès m˚kˆdtetÈsÈnek t·mogat·sa, a hallgatÛk ÈrdekkÈpviselete Ès ÈrdekvÈdelme, a magyar di·kok szakmai kÈpzÈsÈnek Ès elımenetelÈnek segÌtÈse, illetve szakmai tevÈkenysÈgÈnek t·mogat·sa; kapcsolatteremtÈs Ès ezeknek ·pol·sa hazai Ès k¸lfˆldi ifj˙s·gi Ès di·kszervezetekkel. A szervezet a di·kok segÌtÈse ÈrdekÈben fenntart egy inform·ciÛs irod·t, illetve egy karrierirod·t Ès egy sportirod·t, mely rÈvÈn a di·kok k¸lˆnbˆzı gondjaira megold·st, kÈrdÈseire v·laszt kÌn·l. A di·kszˆvetsÈg Èvente tˆbb kis Ès nagy esemÈnyt szervez, kÈt kiemelkedıbb rendezvÈnye az ErdÈlyi Tudom·nyos Di·kkˆri Konferencia Ès a KMDSZ Di·knapok. 2014 Ûta pedig egy A k·rtya nev˚ ingyenes di·kk·rty·t is kibocs·tanak, mely nemcsak a kolozsv·ri tˆmegkˆzlekedÈsi bÈrlet kÈszÌtÈsÈben segÌti a di·kokat, de kedvezmÈnyekre is jogosÌtja ıket. Az Èvente m·jusban megszervezett KMDSZ Di·knapok imm·r 22 Ève a di·kszˆvetsÈg legnagyobb szÛrakoztatÛ rendezvÈnye, egyben az Èv legnagyobb egyetemista bulija Kolozsv·ron, ahol kˆzel 2000 magyar fiatal mÈrkızik meg k¸lˆnbˆzı versenysz·mokban.


VI

MayDays

Népzenei programok a Tokos zenekartól

Az ˆtÈves kolozsv·ri Tokos zenekar m·jusban kÈt rendezvÈnyÈvel is a gyermekeket Ès az ifj˙s·got kÌv·nja megszÛlÌtani. Nem titkolt cÈljuk a felnˆvekvı gener·ciÛval megismertetni Ès megszerettetni a magyar nÈpzenÈt, nÈpdalokat, arra sarkallni ıket, hogy mindennapjaikat is tˆltse ki a magyar nÈpzene Ès nÈpdal var·zsa, ak·r hangszertanul·s form·j·ban. A Var·zslatos hangszerek cÌm˚ elıad·s keretÈben, egy olyan mese alapj·n mutatja be gyerekeknek a ritmusñzeneñÈnekñt·nc alakul·s·t, fejlıdÈsÈt, amely interaktÌv, Ìgy a nÈzık is rÈszt vesznek az elıad·sban, kˆzelebb ker¸lve a hangszerekhez, a magyar nÈpdalhoz Ès -t·nchoz, Ìgy j·tÈkos, zenÈs

form·ban bıvÌthetik ismereteiket. A mese L·szlÛ NoÈmi ÌrÛ, kˆltı fant·zi·ja alapj·n sz¸letett, ami egy vil·gutazÛ p·sztorrÛl szÛl, akinek szerepÈt LaczkÛ Vass RÛbert, a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z m˚vÈsze alakÌtja, a hangszereket a Tokos zenekar tagjai mutatj·k be. A tˆrtÈnetben a legyeng¸lt, beteg kir·lyl·nyt szeretnÈ meggyÛgyÌtani a p·sztor, a zene segÌtsÈgÈvel. Vil·gkˆr¸li ˙tja sor·n sz·mos muzsikussal, Ès hangszerrel tal·lkozik. Megismeri k¸lˆnbˆzı korok, Ès nÈpek hangszereit, melyeknek tˆrtÈnetÈt a zenÈszek mesÈlik el neki. A p·sztor az ·ltala aktu·lisan megismert hangszer gyˆnyˆr˚ hangj·val szeretnÈ meggyÛgyÌtani a kir·lyl·nyt, ami

persze ñ ahogy a mesÈkben lenni szokott ñ nem megy olyan kˆnnyen. Az elıad·s interaktÌv, a gyermekek lehetısÈget kapnak a hangszerek kiprÛb·l·s·ra, illetve egy tˆbbszakaszos nÈpi gyerekdalt is megtanulnak a rÈsztvevık, Ìgy remÈlve azt is, hogy egyre tˆbben fognak majd hangszeren tanulni a jˆvıben Ès a zenei m˚vÈszet felÈ is szÌvesebben fordulnak majd a mai fiatalok. Az elıad·s cÈlja hogy minÈl tˆbb di·khoz Ès kisiskol·s gyermekhez eljusson a magyar nÈpzene, nÈpdal, nÈpi hangszerek ismerete, Ès hogy anyagilag sem a sz¸lıt, sem az iskol·t ne terhelje meg, az elıad·sokra ingyenes belÈpÈst biztosÌtunk. A Tokos zenekar szeretnÈ a szÛrv·nyba is elvinni az elıad·st, a pontos d·tumokra viszont mÈg v·rni kell. A kolozsv·ri bemutatÛ idıpontja viszont kˆzel: m·jus 5-Èn, 10 Ûr·ra v·rj·k a gyermekes csal·dokat, fiatalokat a kolozsv·ri Di·km˚velıdÈsi H·zba. A Tokos zenekar m·sik m·jusi esemÈnye a Csak tiszta forr·sbÛl nev˚ koncert. Ebben a Sigismund Todu˛„ Zenei Fıgimn·zium 1-4. oszt·lyos di·kjai dun·nt˙li, illetve mezısÈgi nÈpdalokat adnak elı ÑTokosÈkî kÌsÈretÈben. Ezut·n a lÌceumi oszt·lyok kÛrusa ·ll szÌnpadra, ık ismert magyar zeneszerzık nÈpdalfeldolgoz·sait adj·k elı, ˙gy, hogy a nÈpdalok eredeti, tradicion·lis v·ltozat·t is hallhatjuk a Tokos zenekar elıad·s·ban. A reperto·rbÛl: Kod·ly: Esti dal, Halmos L·szlÛ: Kolozsv·ros, M·rkos Albert: UdvarhelyszÈki nÈpdalok, Karai JÛzsef: SzÈp a tavasz, szÈp a ny·r, P·szti MiklÛs: Cs·ngÛ-magyar szerelmi dalok, B·rdos Lajos: RÈgi t·ncdal. BemutatÛ: 2016. m·jus 14., 11 Ûra, Kolozsv·ri Magyar Opera. ï


MayDays

VII

Több ezer fiatalt kérdeznek meg Erdély-szerte ¡prilis 8-·n indult ˙tj·ra a RÛlad szÛl! konzult·ciÛs karav·n, amelyet az RMDSZ Ès a MI…RT indÌtott a MAKOSZ-szal partnersÈgben. A karav·n cÈlja, hogy megszÛlÌtsa a fiatalokat, r·vegye ıket, hogy beleszÛljanak az ıket legink·bb foglalkoztatÛ kÈrdÈsekbe, a kˆzÈleti problÈm·k megvitat·s·ba. A karav·n ErdÈly-szerte 34 telep¸lÈsre l·togat el, Ès kˆzel 3000 fiatalt kÈrdeznek majd meg k¸lˆnbˆzı tÈmakˆrˆkben. Antal LÛr·nt, a MI…RT elnˆke mesÈlt a program cÈlj·rÛl: ÑFontos, hogy nyissunk a fiatalok felÈ, szemÈlyes kapcsolatot alakÌtsunk ki vel¸k, mert mint orsz·gos ifj˙s·gi szervezet, az ÈrdekkÈpviselet az elsıdleges feladatunk, Ès ennek ÈrdekÈben sz¸ksÈgszer˚, hogy folyamatosan kikÈrj¸k a vÈlemÈnyÈt annak a t·rsadalmi cÈlcsoportnak, akiket kÈpvisel¸nk. Minden dˆntÈs Ès lÈpÈs amelyet meghoznak az orsz·gban ñ legyen szÛ ak·r a tan¸gyi rendszerrıl vagy a gazdas·gpolitik·rÛl ñ az Èrinti a fiatalokat. Pontosan ebbıl a cÈlbÛl indÌtottuk el a RÛlad szÛl! konzult·ciÛs karav·nt, hogy ez·ltal is be tudjuk vonni ıket a dˆntÈshozatalba. MeggyızıdÈsem, hogy a fiatalok hangj·t hallatni kell, hiszen az a t·rsadalom, amelyik nem fogalkozik a fiataljaival, az hal·lra van ÌtÈlveî. Tov·bb· elmondta, hogy a RÛlad szÛl! program szorosan kapcsolÛdik a MI…RT idei cÈlkit˚zÈsÈhez, miszerint 500 fiatalt szeretnÈnek a jelˆltlist·kra jutattni az ˆnkorm·nyzati v·laszt·sok sor·n. ÑAz ˆnkorm·nyzati v·laszt·sok kapcs·n a Magyar Ifj˙s·gi …rtekezlet azt a cÈlt t˚zte ki, hogy 500 fiatalt jutasson a jelˆltlist·kra. Ezeknek a fiatal jelˆlteknek feladatokat is adunk, Ès ezeket a feladatokat az ifj˙s·g igÈnyeire kell ÈpÌten¸nk. Meg kell tudnunk, mik azok az aktu·lis tÈm·k, amik most a fiatalokat legink·bb foglalkoztatj·k, hogyan vÈlekednek a politikusokrÛl, a kˆzÈletrıl, a saj·t helyzet¸krıl. A RÛlad szÛl! konzult·ciÛnak pont ez a cÈlja, hogy egy re·lis kÈpet kapjunk a mai fiatalok igÈnyeirıl, hogy azokat a problÈm·kat, amik most az ifj˙s·got foglalkoztatj·k, feladatkÈnt tudjuk megfogalmazni fiatal jelˆltjeink sz·m·raî A RÛlad szÛl! st·bja egy kisbusszal utazza kˆrbe ErdÈly nagyobb magyarlakta telep¸lÈseit, hogy v·laszt kapjon a fiatalokat legink·bb Èrintı kÈrdÈsekre. Minden telep¸lÈsen ·ltal·ban kÈt konzult·ciÛ zajlik, a dÈlelıtti konzult·ciÛk alkalm·val a kˆzÈp-

iskol·sokat kÈrdezik meg, a dÈlut·ni konzult·ciÛkon pedig az egyetemist·kat Ès fiatal munkav·llalÛkat. A di·koknak sz·nt kÈrdıÌv fıkÈnt tantervvel Ès szabadidıs tevÈkenysÈgekkel kapcsolatos kÈrdÈseket tartalmaz, de r·kÈrdeznek pÈld·ul az elv·ndorl·s problÈm·j·ra is. A dÈlut·ni konzult·ciÛknak ·ltal·ban egy laz·bb, fiatalosabb helyszÌn ad otthont, ott az egyetemist·k Ès fiatal munkav·llalÛk vÈlemÈnyÈre kÈrdeznek r· az ıˇket legink·bb foglalkoztatÛ kÈrdÈsekben, mint pÈld·ul a gyerekÈs munkav·llal·s kÈrdÈskˆrei. A konzult·ciÛk interaktÌv mÛdon, egy moder·tor vezetÈsÈvel zajlanak, Ìgy a fiataloknak lehetısÈg¸k adÛdik bıvebben kifejteni vÈlemÈnyeiket egy-egy kÈrdÈskˆrt illetıen. A beszÈlgetÈsek alkalm·val a fiatalok nÈv nÈlk¸l, t·blagÈpeken v·laszolhatnak a kÈrdÈsekre. A karav·n Kolozs megyÈben Kolozsv·rra, Tord·ra Ès Szamos˙jv·rra l·togatott el Ès 200 fiatal mondta el vÈlemÈnyÈt az ıket legink·bb foglalkoztatÛ problÈm·kkal kapcsolatban. GerÈd Imre, az RMDSZ ifj˙s·gi ¸gyekÈrt felelıs ¸gyvezetı alelnˆke az eddigi tapasztalatok kapcs·n elmondta: Ñaz eddigi visszajelzÈsek alapj·n az a konkl˙ziÛnk, hogy a fiataloknak sz¸ksÈge van egy kisz·mÌthatÛ jˆvıkÈpre Ès a biztons·gos sz¸lıfˆldre. Nek¸nk, fiatal politikusoknak Ès ifj˙s·gi vezetıknek az a feladatunk, hogy a politikum Ès a dˆntÈsozatal ir·ny·ba jelezz¸k a fiatalok legÈgetıbb problÈm·it, amelyekre programokkal Ès tˆrvÈnykezdemÈnyezÈsekkel adhatunk v·laszt. Sz¸ksÈg van arra, hogy fiatalos mÛ-

don, a fiatalok nyelvÈn az ıket Èrintı kÈrÈdÈsekrıl beszÈlj¸nk, Ès az ·ltaluk legÈgetıbb kÈrdÈsekre adjon v·laszt a politika. Mi egy ˙j gener·ciÛ vagyunk, ˙j szemlÈletet kÈpvisel¸nk Ès nem hissz¸k azt, hogy mi tudunk a legjobban mindent, de tesz¸nk azÈrt, hogy a leghitelesebben tudjuk kÈpviselni a fiatalokat. ElindÌtottuk ezt a kezdemÈnyezÈst, amely egy karav·n, rengeteg fiatallal beszÈlgett¸nk el, nemcsak a kÈrdÈssorozatban megfogalmazott dolgokrÛl, hanem azokrÛl is, amik ıket nap mint nap Èrintik. A kˆzÈletnek Ès a politik·nak azt az oldal·t is meg szeretnÈnk mutatni, amiÈrt mi is v·llaltuk ezt, hogy ez nem csak arrÛl szÛl, amit a televÌziÛban l·tnak, hanem ez egy nemes Ès felelıssÈgteljes hivat·sî ñ mondta, majd hozz·tette, hogy a konzult·ciÛ erdmÈnyeit szociolÛgusok segÌtsÈgÈvel elemzik, Ès az eredmÈnyeket a dˆntÈshozÛk rendelkezÈsÈre bocs·jtj·k. A karav·n m·jus 20-·n Èr vÈget, Szatm·rnÈmeti lesz a utolsÛ helyszÌn. A konzult·ciÛsorozat eddig Èrintett helyszÌneirıl, valamint a kˆvetkezı helyszÌnekrıl a www.roladszol.ro oldalon lehet t·jÈkozÛdni. Az eddigi konult·ciÛkrÛl kÈsz¸lt kÈpeket pedig a Magyar Ifj˙s·gi …rtekezlet Facebook-oldal·n lehet megtekinteni. ï

MayDays – a Magyar Ifjúsági Központ (MIK) Egyesület programajánló kiadványa Felelõs kiadó: Rés Konrád-Gergely • Szerkesztõk: Gödri Csilla, Krippán Kinga Munkatársak: Buryan Tünde, Fancsali Barna, Sevecsek Reni, Stanik Bence, Tussay Szilárd • Arculat: Banga Szilárd, Ferencz Csaba-Levente, Kinda Ágnes-Júlia Elérhetõség: maydayskolozsvar@gmail.com, www.maydays.ro Támogatók: Bethlen Gábor Alap, Kolozs Megyei Tanács, Kolozsvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A MayDays a Rólad szól konzultációs karaván médiapartnere.


VIII

MayDays

A hitelcseretörvény és az Elsõ ház program A cikk megÌr·s·nak idıpontj·ban m·r az ·llamfınÈl jÛv·hagy·sra v·r a sokat vitatott hitelcseretˆrvÈny. Az m·r biztosra vehetı, hogy a tˆrvÈnytervezetbıl kivettÈk az elm˙lt Èvekben igen nÈpszer˚ Elsı h·z programot. A bankok m·r kor·bban bejelentettÈk, hogy amennyiben a hitelcseretˆrvÈny eredeti verziÛj·t elfogadja a parlament, nem tudj·k tov·bb fenntartani azt az Elsı h·z programot, amely gyakorlatilag az elm˙lt Èvekben Èletben tartotta az ingatlanpiacot Ès a jelz·log-hitelezÈst. Feltevıdik a kÈrdÈs, hogy miÈrt is van ez? Az elsı h·z program elsısorban abban

k¸lˆnbˆzik a m·s jelz·logalap˙ hitelektıl, hogy alacsonyabb az ˆnrÈsz ÈrtÈke, Ìgy azok is hozz·fÈrnek, akiknek nincs sok megtakarÌt·suk, pÈld·ul a fiatal p·lyakezdık, csal·dok. Ugyanis a lak·sv·s·rlÛknak ˆsszesen 5% ˆnrÈszt kell felmutatniuk a bankszektorban ·ltal·nos 15-35%-kal szemben. Ezt a minim·lis ˆnrÈszÈrtÈket a korm·ny hat·rozta meg, Ès mindezek mellÈ ·llami garanci·t v·llalt a hitel ÈrtÈkÈnek 50%-os fedezetÈre. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy b·rmilyen problÈma esetÈn az ·llam a bankok sz·m·ra tˆrleszti a megmaradt adÛss·g felÈt Ès a fennmaradt

ÈrtÈket a bankok a jelz·logba vett ingatlan ÈrtÈkesÌtÈsÈvel kell, hogy visszaszerezzÈk. Ez a bankok sz·m·ra biztons·got jelent, teh·t olyan alacsony kock·zati kˆrnyezetet, amelyben hossz˙ t·von olcsÛn hitelezhetnek alacsony ˆnrÈsz Ès kock·zatos klient˙ra mellett. Mint minden hossz˙ t·v˙ ingatlanfedezet˚ hitel esetÈn, a pÈnzintÈzeteknek egy cÈljuk van, mÈgpedig a pÈnz, azaz a tıkÈj¸k visszaszerzÈse (kamatostÛl), illetve b·rmilyen problÈma esetÈre a kiadott tıke fedezÈse ak·r a hitelbıl megv·s·rolt ingatlan ÈrtÈkÈvel vagy Èpp ·llami garanci·val. Ha a hitelcseretˆrvÈny eredeti verziÛja kiterjedt volna az Elsı h·z programra is, annak ÈrvÈnybe lÈpÈsÈvel a bankszektorban egyik naprÛl a m·sikra megjelent volna egy hatalmas rendszerkock·zat. A tˆrvÈny hat·lybalÈpÈsÈt kˆvetıen ak·r mindenki egyoldal˙an Ñbedobhatta volna a kulcsotî Ès annak tˆbb m·s hat·sa mellett kÈt biztos kˆvetkezmÈnye lett volna: leÈrtÈkelıdtek volna az ingatlanfedezetek, valamint megjelent volna az ·llami garancia felÈ valÛ kitettsÈg, ami tov·bb rontotta volna a bankszektor helyzetÈt. Ne feledj¸k azt a tÈnyt sem, hogy a jelz·logalap˙ hitelek kˆzel felÈt az Elsı h·z program keretÈben hiteleztÈk a bankok. Az elıbbi kˆr¸lmÈnyek kialakul·s·val Ès kock·zatok megnˆvekedÈsÈvel tov·bb· nem lettek volna Èrdekeltek a bankok alacsony ˆnrÈszes hitelek folyÛsÌt·s·ban, Ìgy a program ¸zleti alapon valÛ ellehetetlenÌtÈsÈhez vezetett volna a tˆrvÈny elfogad·sa. ï Szõcs Endre

Tekerjünk, a bicikli csodákra képes J˙niusban helyhatÛs·gi v·laszt·sok lesznek Rom·ni·ban, Ìgy hamarosan ismÈt felpˆrˆg az erdÈlyi magyar kˆzÈlet ·llÛvize. Nyugodt szÌvvel kijelenthetj¸k, hogy nincs az az erdÈlyi magyar v·rosi politikai szereplı, aki ne hangs˙lyozn·, hogy mennyire csal·d- Ès ifj˙s·gbar·t kˆrnyezetet teremtene a cseperedı Ès feltˆrekvı gener·ciÛknak. Mivel a Budapest-Kolozsv·rSepsiszentgyˆrgy h·romszˆgben Èlek, beszÈlj¸nk egy kicsit ezekrıl a v·rosokrÛl. A rovat a Thinkonomy gazdasági platformmal való partnerségben valósul meg. Az elemzések folytatását, kifejtését a http://thinkonomy.ro oldalon keresheti.

ErdÈlybıl nÈzve Budapest bicikli˙th·lÛzata hatalmasat fejlıdˆtt az utÛbbi Èvekben, k¸lˆnˆsen a 2010ñ2014-es idıszakban. Ez a civilek mellett legink·bb annak kˆszˆnhetı, hogy a Budapesti KˆzlekedÈsi Kˆzpont integr·lt kˆzlekedÈsfejlesztÈsben kezdett gondolkodni. M·s kÈrdÈs, hogy Èpp ezekben a hÛnapokban verik szÈt az elkezdett munk·t. Kolozsv·rrÛl ˙gy beszÈlni, mint biciklibar·t Ès tˆmegkˆzlekedÈs ir·nt elkˆtelezett v·rosrÛl, egyszer˚en lehetetlen. A busz- Ès trolis·vok utÛpisztikus ˆtleteknek t˚nnek, a villamos a szÌnh·z elıtt be·ll a dugÛba. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy kˆzbenj·r·s·nak is kˆszˆnhetıen indultak ˙jra a magyar bˆlcsıdei csoportok az utÛbbi nÈgy Èvben, Ès re-

mÈlj¸k a bicikli s·vok is tov·bb fognak bıv¸lni. Sepsiszentgyˆrgy fejlesztÈse, Ìrta a H·romszÈk. A v·ros mÈretÈhez kÈpest a biciklih·lÛzat tˆredezett, Ès a m·r meglÈvı infrastrukt˙ra karbantart·sa is nehÈzkesen m˚kˆdik. Az is tÈny, hogy az ˙j fıtÈr bev·ltja a hozz· f˚zˆtt elv·r·sokat: a v·ros egyre ink·bb belakja a teret Ès a is egyre enyh¸lnek. MeggyızıdÈsem, hogy jelenleg Kolozsv·r, Sepsiszentgyˆrgy, illetve Budapest a legÈlhetıbb v·rosai a K·rp·t-medencÈnek. Vegy¸nk pÈld·t ezekrıl a v·rosokrÛl. SzÛval tekerj¸nk, tekerj¸nk, tekerj¸nk, Ès egy hÛnappal a helyhatÛs·gi v·laszt·sok elıtt hÌvjuk fel a figyelmet a biciklis- Ès tˆmegkˆzlekedÈs fontoss·g·ra. ï Simon Levente


autó

Villanyautóra vált a német posta A Deutsche Post saj·t igÈnyeire fejlesztett villanymotoros autÛval v·ltja fel jelenlegi haszonj·rm˚-flott·j·t, 30 ezer autÛt. A Streetscooter nev˚ elektromos autÛ mÈg 2011-ben deb¸t·lt a Frankfurti AutÛszalonon, egy legal·bb 120 km hatÛt·vols·g˙, akkumul·tor nÈlk¸l mindˆssze 5000 eurÛba ker¸lı v·rosi miniautÛ volt. Ezt vette alapul a Deutsch Post ahhoz a tehersz·llÌtÛhoz, amelynek a karosszÈri·j·t a saj·t igÈnyeire szabta, mikˆzben a technik·t lÈnyegÈben v·ltozatlanul hagyta. Õgy lehetsÈges, hogy a meglehetısen mÈretes, 1,5 tonna saj·t tˆmeg˚ Ès 650 kg terhelhetısÈg˚ haszonj·rm˚vet egy mindˆssze 40 LE teljesÌtmÈny˚ villanymotor hajtja. V·rosi Ès v·roskˆrnyÈki felhaszn·l·s a feladat, ennek megfelelıen bıven elÈg az elektronikusan korl·tozott 80 km/h-s cs˙cssebessÈg, a ha-

tÛt·vols·g a vezetı habitus·tÛl Ès a terhelÈstıl f¸ggıen 50-80 km lehet. A padlÛ al· ÈpÌtett lÌtium-ion akkumul·torcsomag 20,4 kWh kapacit·s˙, a feltˆltÈs norm·l konnektorrÛl 7 Ûr·t vesz igÈnybe, de vill·mtˆltÈsre is van lehetısÈg. A raktÈr 4 kˆbmÈteres, alapter¸lete 2×2,1 mÈter, h·rom ir·nybÛl is hozz·fÈrhetı, v·rosi haszn·latra sz·nt, gyakran parkolÛ autÛnak kicsit nagy a 11,6 mÈteres fordulÛkˆr, de ez legyen a kÈzbesÌtık gondja. Nem tudjuk, menynyibe ker¸l a j·rm˚, de ez valÛj·ban nem is Èrdemi inform·ciÛ, mivel a Deutsche Post a Streetscooter cÈg teljes termelÈsÈt lefoglalta a kˆvetkezı Èvekre, eltart majd egy darabig, amÌg az Èvi 2000 darabos kapacit·ssal sz·molva lecserÈli a 30 000 darab, dÌzelmotoros kisteherautÛt. ï

13


14

recept

Olvasónk receptje: mogyorós babtorta Hozz·valÛk: 18 dkg be·ztatott sz·raz bab, 3 toj·s, 15 dkg cukor, 1/2 csomag vanÌli·s cukor, 1/2 citrom leve Ès reszelt hÈja, 7 dkg pˆrkˆlt mogyorÛ, 1/2 csomag s¸tıpor, 300 ml tejszÌn

habosra kever¸nk. Hozz·adjuk a lere- tÈskÈnt cukrozott, ırˆlt mogyorÛt szÛrszelt citromhÈjat Ès fÈl citrom kifacsart hatunk a tetejÈre. ï levÈt, a pˆrkˆlt mogyorÛt Ès a s¸tıport, majd hozz·adjuk az ·ttˆrt babot. A h·Köszönjük a májusi receptet rom toj·sfehÈrjÈbıl kemÈny habot veHáromszéki Béla Gyulának. r¸nk, Ès hozz·adjuk a tÈszt·hoz, majd zsÌrozott, lisztezett tortaform·ban mÈrVárjuk olvasóink recepjeit a MogoºoElıkÈszÌtÈs: Az elızı este be·ztatott sÈkelt t˚zˆn, lassan s¸tj¸k kˆr¸lbel¸l aia utca, 3. szám, 1. lépcsõház 10-es sz·raz babot puh·ra fızz¸k Ès szit·n ·t- 70 percig. Az elızıleg beh˚tˆtt tejszÌnajtó, Kolozsvár postacímre vagy tˆrj¸k. H·rom toj·ss·rg·j·t a 15 deka bıl szintÈn kemÈny habot ver¸nk Ès az info@igentessek.ro e-mail címre! cukorral Ès fÈl csomag vanÌliacukorral bevonjuk vele az elkÈsz¸lt tort·t. DÌszÌ-


szakértõ válaszol Duplájára is emelkedhet a GYES A rossz népességi mutatók és a néAz új szabályozás értelmében a gyerpességfogyás már európai tendencimeknevelési szabadság idõtartama ának számítanak. Mind Románia, két év, a szülõknek nem kell válaszmind Magyarország népességi mutaniuk többé a két idõtartam közül, tatói a legrosszabbak között vanés az elõzõ rendelkezéssel szemben nak Európában, de más országokaz új törvény a havi gyermeknevelési ban is lesújtó a helyzet. A népességpótlék alsó küszöbét rögzíti csak, elnövelés, a bátrabb gyermekvállalás törölve a felsõ határt. A kétéves (sénem kizárólagosan politikai kér- Kovács Noémi rült gyermek esetén 3 év) gyermekügyvéd dés, sokkal több tényezõ befolyánevelési szabadságra és gyermeksolja, viszont számos példa igazol- kovacs.noemi@ nevelési pótlékra jogosult bármelyik ja, hogy egy átfogó, kedvezõ csa- igentessek.ro vér szerinti szülõ, örökbefogadó, a ládpolitika segíthet a helyzeten, növelheti a gyermek nevelésével megbízott személy, illetszületések számát. Ezt hivatott szorgalmazni ve gyám, aki a gyermek születése elõtti 2 éva Hivatalos Közlönyben április 20-án közzé- ben legalább 12 hónapon át adózandó jövetett 2016. évi 66-os számú törvény, amely delemben részesült. A július 1-tõl hatályos tör2016. július 1-én lép hatályba, módosítva a vény alapján a gyermeknevelési pótlék értéke gyermeknevelési szabadságot és a gyermek- a szülõ utolsó 12 havi nettó átlagjövedelmégondozási segélyt szabályozó 2010. évi 111- nek a 85 százaléka, de nem kisebb mint a es számú sürgõsségi kormányrendeletet. bruttó minimálbér 85 százaléka. Május 1-jétõl A jelenleg hatályos rendelkezések értelmé- hazánkban a bruttó minimálbér értékét 1250 ben a szülõknek választaniuk kell az egyéves lejre növelik, így a gyermeknevelési pótlék mi(sérült gyermek esetén 3 év), illetve a két- nimális értéke 1062,5 lej lesz a mostani 600 éves gyermeknevelési szabadság között. lejhez képest. A gyes értéke a legutóbbi 12 havi nettó átlagIkerterhesség esetén a gyes összege nõ a jövedelem 85 százaléka, egyéves szabadság bruttó minimálbér 85 százalékával (1.062,5 esetén havi legkevesebb 600 és legtöbb lej), az ikerterhességbõl születõ második 3400 lej, kétéves szabadság esetén legkeve- gyermektõl kezdõdõen, és ugyancsak plusz sebb 600 és legtöbb 1200 lej. 1062,5 lej támogatás jár, amennyiben újabb

15

gyermek születik a gyes folyósításának idõszakában. Amennyiben a gyermeknevelési szabadságra jogosult szülõ a kétéves szabadság lejárta elõtt munkába áll és adózandó jövedelemben részesül, akkor a legalacsonyabb gyermeknevelési pótlék 50 százalékának megfelelõ havi 531,25 lej értékû pótlékra, a munkába való beilleszkedést támogató és serkentõ segélyre jogosult. Az új szabályozás alkalmazandó azon személyekre is, akik a törvény hatályba lépésekor, azaz 2016. július 1-jén már gyermeknevelési szabadságon vannak. Azon szülõk esetében, akik a kétéves szabadságot választották, a folyósítandó gyermekgondozási segély értékét hivatalból növelik, az egyéves gyermeknevelési szabadságon lévõ érintettek pedig kéréssel fordulhatnak az illetékes hivatalhoz, csatolva az igazoló iratokat. A gyermeknevelési szabadság ideje alatt az érintett munkaszerzõdése továbbra sem szüntethetõ meg a munkaadó kezdeményezésére. Ez a tilalom védi a szabadságot megszakító és stimuláló segélyben részesülõ személyeket is, a gyermek második születésnapjáig, mely idõtartam egyszer még hat hónappal meghosszabbítható. A cikkel kapcsolatos kérdéseikkel keressék az Igen, tessék! szerkesztõségét a 031-2263100-es telefonszámon!

ugyanis nehezen gyógyítható, vagy esetleg maradandó károsodással járó kórképek fognak megjelenni (érelmeszesedés, A metabolikus szindróma (MS) napjaink egyik leggyakoszívinfarktus, agyvérzés). ribb anyagcserezavara. Gondoljunk a sörpocakos, túlsúlyos A metabolikus szindróma kialakulásának folyamata pontoismerõseinkre, õk nagy valószínûséggel érintettek. A san nem tisztázott, számos elmélet között ott van az inzulinszindróma több, egymással összefüggõ anyagcserezavar rezisztencia és az alvászavar is. A legfontosabb talán mégis a együttes fennállását jelenti. Az MS egy civilizációs betegség, rendszeres, szükségleteinken felüli táplálkozás, melynek kögenetikus (örökléses) hajlam alapján, helytelen életmód dr. Lõrinczi Krisztina vetkeztében túl sok glukóz keletkezik a szervezetben, és táplálkozás hatására lappangva alakul ki. Jellemzõi: aminek hatására kialakul idõvel az inzulinrezisztencia. diabetológus magas vérnyomás, alma formájú elhízás, amely az inzuEgy olyan, akár évekig tartó állapot alakul ki, melyben szakorvos linrezisztencia és ennek talaján kialakult hiperinzulinémia egyre magasabb inzulinértékek tartják szinten a vércuk0721-395215 következtében érelmeszesedéses elváltozásokat idéz rot, az érintett pedig szépen, lassan elhízik. Ha ebben a fá0371-136662 elõ, és korai halálozáshoz vezet. Hasra, illetve hasüregre zisban a beteg nem változtat életmódot, nagy eséllyel 2kiterjedõ elhízás (obezitás): az alma formájú hízás a férfiakra jellemzõ es típusú cukorbeteg lesz, ami egyenes út a magas vérnyomás, az in(sörpocak), ez elõsegíti a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a szív- farktus és a stroke fele. Kezelése hosszas, aminek alapja az életmódés érrendszeri betegségek kialakulását. A zsíranyagcserezavar magas váltás, a rendszeres testmozgás és megfelelõ étrend. Emellé társul a szérum trigliceridszintet és alacsony HDL-koleszterin szintet jelent. gyógyszeres kezelés, fõleg magas vérnyomás és a hiperkoleszterMetabolikus szindróma esetén a magas vérnyomás 130/85 Hgmm fe- inémia miatt. Ne feledkezzen meg ezek rendszeres ellenõrzésérõl! letti értékét tekintjük kórosnak. Az MS-sel járó cukorbetegség (diabéAz MS-ben szenvedõk számára óriási lépés, ha: tesz mellitusz) pedig az éhhomi vércukor ismételten nagyobb, 126 • testsúlyukat akár 5-10%-kal tudják csökkenteni. Ez kilóra nem sok, mg/dl vagy a glukózterhelési próba után 2 órával a vércukorszint 200 de nagyon sokat számít a betegség megfékezésében. mg/dl-nél magasabb értéke jelent fokozott egészségügyi problémát. • elkezd valamilyen testmozgást. Nagyon jó hatása van a magas vérAz említett kóros állapotokat „halálos négyes” névvel is illetik, melyek nyomás, cukor és koleszterin szint normalizálására. közül mindegyik kezelésre szorul, együttes jelentkezésük pedig bizo- • diétázni kezd. Fontos, hogy kerüljék a telített (állati eredetû) zsíronyítottan évtizedekkel csökkenti az életkilátásokat. kat. Helyette sok zöldség, gyümölcs fogyasztását ajánlom többszöröHa valakinek metabolikus szindrómája van, vagy annak bármelyik sen telítetlen zsírsavakat tartalmazó hússal, például hallal. komponense megjelent, annak nagyon gyorsan életmódváltásra van Az orvos által felírt kezelésnek akkor van hatása, ha megszakítások szüksége! Ha az egyik tünet már megjelenik, nagy a valószínûsége, nélkül betartják, és persze alapvetõ, hogy korai stádiumban lépjünk hogy idõvel a többi is követi. Mivel az MS megfelelõ életmódváltással fel a betegség ellen. Kérdéseikkel bátran keressenek fel a kisbácsi renjól uralható, minél hamarabb érdemes változtatni, hosszú távon delõben (Jupiter utca 4. szám)!

A metabolikus szindróma


16

lazíts!

Májusi csillagállás Kos ï P·rkapcsolat·t m·jusban a szenvedÈly Ès az egym·s ir·nti vonzalom jellemzi igaz·n, ami nem is csoda, hiszen mindent megtesz annak ÈrdekÈben, hogy a partnerÈt felvillanyozza. Ami az anyagiakat illeti, ·tlagos hÛnap v·r ˆnre. LehetsÈges, hogy ebben az idıszakban kˆnnyebben elcs·bul egy dr·g·bb arckrÈm vagy esetleg egy finom parf¸m l·tt·n. Ez a kis kÈnyeztetÈs fontos a lelkÈnek, r·ad·sul az anyagi biztons·g·t sem veszÈlyezteti vele.

ï Kˆzvetlen, mag·val ragadÛ szemÈlyisÈge miatt meglehetısen nÈpszer˚, szinte nincs is olyan ember, aki ne kedvelnÈ a t·rsas·g·t. MÌg ˆn kifejezetten Èlvezi a k¸lˆnbˆzı ˆsszejˆveteleket, partnerÈnek nem mindig van ÌnyÈre a t·rsas·gi Èlet, ezÈrt azt·n akadhat ˆnˆk kˆzˆtt nÈzeteltÈrÈs ebben a hÛnapban. MunkahelyÈn jÛl alakulnak a dolgai, elÈgedetten szemlÈli a k¸lˆnbˆzı v·ltoz·sokat is, hiszen minden ·tszervezÈs az ˆn malm·ra hajtja majd a vizet.

Nyilas ï M·jusban igaz·n nem lesz semmi oka panaszra, hiszen amellett, hogy bısÈgesen ell·tja a fınˆke feladatokkal, mÈg el is ismeri a munk·j·t, Ìgy azt·n nem mondhatja, hogy nincs meg a kellı motiv·ciÛja ahhoz, hogy kiemelkedı teljesÌtmÈnyt ny˙jtson. Pillanatnyilag az a legÈgetıbb problÈm·ja, hogy kiderÌtse vÈgre, mitıl folyik az orra Ès miÈrt pr¸szkˆl folyton, pontosan ˙gy, mint aki jÛl megf·zott.

Humor

ñ Csak kÌv·ncsis·gbÛl kÈrdem, mire kˆlti majd? ñ Azt hiszem leteszem a jogsit. Az anyÛs¸lÈsrıl megszÛlal a felesÈg: ñ ¡··, biztos ˙r, ne is figyeljen az uramra, kicsit fÈlrebeszÈl, ha iszik. Ekkor egy hang a csomagtartÛbÛl: ñ Na, akkor ez itten m·r a hat·r?

Oroszlán

Bak ï A szeretet Ès a harmÛnia jegyÈben telik ez a hÛnap, irigylÈsre mÈltÛ a helyzeSzûz ï KissÈ fesz¸ltebb lehet ebben a te, hiszen a partnerÈvel tˆltˆtt napok a mÈhÛnapban, de ettıl f¸ggetlen¸l nem lesz zesheteikre emlÈkeztetik, s ezt tˆbbÈvnyi oka panaszra, hiszen minden adott a egy¸ttÈlÈs ut·n bizony kevesen mondhatboldogs·ghoz, csup·n ki kell nyitnia a j·k el a kapcsolatukrÛl. A fınˆke ezekben szemÈt, hiszen ñ beleÈrtve a partnerÈt is a hetekben g·tl·stalanul visszaÈlhet a hañ remek emberek veszik ˆnt kˆr¸l. Ki talm·val. S˙lygyarapod·sa aggasztja ebnem ·llhatja, ha b·rkitıl is segÌtsÈget ben az idıszakban, hiszen az Ñ·pol, s eltakell kÈrnie, most a visszatÈrı, Ìz¸leti karî kategÛri·t kÈpviselı, vastagabb ruh·i, problÈm·i miatt mÈgis r·kÈnyszer¸lhet m·r a szekrÈny mÈlyÈre ker¸ltek. erre. PihenÈsre lehet sz¸ksÈge, hogy javuljon az ·llapota. Vízöntõ ï Az elÈgedettsÈgÈnek kˆszˆnhetı pozitÌv kisug·rz·sa k¸lˆnˆsen vonIkrek ï Mintha kissÈ el lenne sz·llva ma- Mérleg ï KissÈ tˆbbet ·lmodozik ebben zÛv· var·zsolja ˆnt az ellenkezı nem szeg·tÛl ezekben a hetekben vagy csup·n re- az idıszakban, idınkÈnt elszakad a valÛ- mÈben, Ìgy szinte lubickol a bÛkokban, s mek szÌnÈsz, hogy ezt m·sokkal kÈpes el- s·gtÛl Ès a fellegekben j·r, szinte elÈrhetet- ez mÈg akkor is jÛlesik a lelkÈnek, ha hitetni, de tÈny, hogy ˙gy tesz, mintha len cÈlokat t˚z ki maga elÈ. Elıfordulhat, am˙gy senki nem lenne kÈpes megingatni partnere megfogta volna az Isten l·b·t. hogy partnerÈt zavarja, hogy mÌg a kˆzˆs a partnere ir·nt tan˙sÌtott h˚sÈgÈt. Nem EgÈszsÈg¸gyi problÈm·kra nem kell sz·- jˆvıj¸ket tervezgeti, addig kÈptelen a je- kell aggÛdnia az egÈszsÈge miatt, viszont mÌtania ezekben a hetekben. Csak az a fr·- lenre koncentr·lni. Ha ˙gy Èrzi, hogy fizi- egy rˆvidebb ideig tartÛ mÈregtelenÌtÈs nya kÈnyelmessÈg (lustas·g?) ne lenne, kai Ès szellemi teljesÌtıkÈpessÈge romlott csakis haszn·lhat. Fizikailag Ès ment·lisan ami nÈha keresztbetesz ˆnnek. Hi·ba ha- az utÛbbi idıben, akkor kÈsz¸ljˆn fel egy is jobban Èrzi majd mag·t ut·na. t·rozza el dÈlelıtt, hogy este futni megy, ÈletmÛdv·lt·sra, s vegye komolyabban az amikor olyan jÛlesik elny˙jtÛzni helyette a egÈszsÈges t·pl·lkoz·s alapelveit. Halak ï Hosszabb ideje tartÛ egy¸ttÈlÈtÈvÈ elıtt. sekben, Èvtizedes h·zass·gokban nem Skorpió ï ProblÈmamentes, ·m nagyon okozhat problÈm·t az, hogy az ÈrzelmeiRák ï SzÌvesen tˆlti majd a szabadidejÈt is pˆrgıs hÛnapra sz·mÌthat a munkahe- ket k¸lˆnbˆzı mÛdon fejezik ki, ·m ha a kedvesÈvel, s ehhez mÈg k¸lˆnˆsebb lyÈn, Ìgy lÈlegzetvÈtelnyi ideje sem ma- friss kapcsolatban Èl, akkor minden biprogram szervezÈsÈre sincs sz¸ksÈge. In- rad, hiszen amint kicsit h·tradılne, m·ris zonnyal a fr·szt hozza a partnerÈre a szek·bb a k¸lvil·got kirekesztve, otthonuk ott tornyosulnak az orra elıtt a leg˙jabb retetkitˆrÈseivel, amivel a kedvese hirtefalai kˆzˆtt Èlvezik egym·s t·rsas·g·t. feladatai. Amennyiben megtanul vÈgre len nem is igaz·n tud mit kezdeni. KˆnyNem kell messzire mennie, hogy az alv·s- lelkiismeret-furdal·s nÈlk¸l nemet mon- nyen keveredhet szakmai vit·ba a fınˆkÈzavarait Ès a k¸lˆnbˆzı szorong·sos t¸ne- dani, akkor minden valÛszÌn˚sÈg szerint vel most. Az aktÌvan, szÌvvel-lÈlekkel megteit megmagyar·zza, hiszen az ·llandÛ b˙cs˙t inthet a visszatÈrı h·tf·jdalmainak Èlt napok nem m˙lnak el nyomtalanul, hajt·s Ès a stresszes ÈletmÛd elıbb-utÛbb is. T˙l sok terhet cipel, s ez bizony meg- emiatt azt·n nem is csoda, ha most kissÈ f·radtabbnak Èrzi mag·t, mint ·ltal·ban. beny˙jtja a sz·ml·t, ezt ˆn is tudhatja. haladja az erejÈt.

ï Majdí kiugrik a bırÈbıl, annyira boldognak Èrzi mag·t, hiszen ÈletÈben vÈgre egyszerre van jelen a szerelem, a romantika, a biztons·g Ès az egym·shoz tartoz·s ÈrzÈse, amelynek remek hangulat·t, gondtalans·g·t is kˆszˆnheti ezekben a hetekben. IdınkÈnt mÈgis alaptalanul kedvetlen, semmi nincs, amiben ˆrˆmÈt lelnÈ. …rdemes arra koncentr·lnia, hogy mikÈnt tudn· nˆvelni a szerotoninszintjÈt. Kˆnnyen megeshet, hogy ez lesz a megold·s kulcsa. Bika

ñ Apu! Azt mondj·k az iskol·ban, hogy mi maffiÛzÛ csal·d vagyunk. ñ Majd bemegyek, Ès elintÈzem a dolgot. ñ JÛ, jÛ, de ˙gy csin·ld, hogy balesetnek t˚njˆn!

ñ Akkor hossz˙ Èletem lesz? ñ Nem tudom, de nagyon hossz˙nak fog t˚nni.

Egy ember elmegy a bˆlcs rabbihoz, hogy megtudja tıle a hossz˙ Èlet titk·t. ñ Bˆlcs rabbi, mondja m·r meg nekem, hogy mi a hossz˙ Èlet titka. ñ Fiam, azt javaslom neked, hogy ne cigizz, ne pi·lj Ès ne nızz.

Volkswagen kisbusz megy az ˙ton, meg·llÌtja a rendır: ñ Gratul·lok, a hÛnapban ÷n az elsı, aki nem kˆvetett el szab·lysÈrtÈst! ÷tvenezer forint jutalmat kap a rendırsÈgtıl! ñ ¡·h, kˆsz.

ï

ï

ï

ñ Jean, miÈrt tette az ˙js·gokat a h˚tıbe? ñ Hogy a hÌrek frissek maradjanak, uram!


lazíts! AUT”VAL IDE-ODA J¡R VAS MEGYEI K÷ZS…G, A LEGR÷VIDEBB NEV¤ MAGYAR TELEP‹L…S

R÷VID, TR…F¡S LEÕR¡S, CIKK; KROKI

EGYETEMES G¡Z¡LLAND” JELE (K…MIA)

ISM…TL’D’ ‹TEMES ZAJ KISS… TOV¡BBMEGY!

ANGOL HAT¡ROZATLAN N…VEL’

EGYH¡ZI …NEK N…PSZER¤, NEVEZETES

17

÷NM¤K÷D’ AJT” JELZ’JE LEHET G÷R÷G BET¤

AZ EG…SZ SZ¡MOK HALMAZA

1. SOR

A

REJT’-H’S (A CSONTBRIG¡D) …RTES‹L…S, INFORM¡CI”

B’RBETEGS…G BOLÕVIA F’V¡ROSA

2. SOR

ERD…LY NAGY ... (REG…NYTRIL”GIA)

BETEGET MEGM¤T’ LAPOS R…SZ!

AMERIKAI S…TAT…R NAGYV¡ROS HAT¡RAI! A SZ…LEIN 3. SOR CS⁄F!

A rejtvÈnyben a m·jusi fagyosszentekkel kapcsolatos nÈpi mondÛka sorai rejtıznek.

FELVID…KI V¡ROS BOLTI ALKALMAZOTT ELB¡JOL”, GY÷NY÷R¤

EGYEDURALMI RENDSZER

M

¡ FON¡LSZAKASZ! OLVADNI KEZD!

-

WASHIGTON D.C. FOLY”JA LEBUK¡SOK N…MA S⁄G¡S! KISKAB¡T, BEKECS

... ..., MEGVAN, MEGCSIN¡LTAM (FELKI¡LT¡S)

ISTENS…G, THOR MOSTOHAFIA ETIKA

TEAADAG! P¡RATLANUL C…LOZ! MINDJ¡RT, AZONNAL

R

, B

,

÷SSZEKUSZ¡LT B…L! FRANCIA V¡ROS

¤RM…RT…K (1 DM3)

A -RE P¡RJA (A FOLY”) KIL…PETT A MEDR…B’L NAGYSZER¤, KIV¡L” (ROM¡N) M”RA!

F‹LF¤ (SEMPERVIVUM) LEVELEI ‹L’HELY

HONGKONGI G…PKOCSIJELZ…S ...V¡R (MAROS MEGYE) LILIOMSZIRMOK! A SZEBBIK NEM K…TSZER ÷T

AIR INDIA (R÷V.) G÷R÷G N’I N…V

ENERGIATELEP R…SZBEN KIELEMEZ! MORZEJEL ... DEUM LAUDAMUS (HIMNUSZ)

AZ ER’ JELE (FIZIKA) ‹RES VEDER!

DAIDALOSZ FIA (MITOL”GIA) …N, ..., ’ R”MAI 600 A M¡SODIK BET¤

VALAHOVA ER’VEL BEPR…SELTE (N…PIESEN)

M¡SHOV¡, K÷Z…PEN! …G…S ¡LTAL KELETKEZIK

GY

Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Puck, Viola, Dulcinea, Capulet, szÈlmalmok, MacDuff, Portia, J·gÛ, Rocinante, III. Rich·rd. A helyes megfejtık kˆz¸l nyeremÈnyutalv·nyt nyertek: Kind L·szlÛ (Kolozsv·r, Monostor negyed), Korodi IrÈnke (Kolozsv·r, Gyˆrgyfalvi negyed), Moln·r Galaczi M·ria (Kolozsv·r, Hajnal negyed), Akerman J·nos Tam·s (Kolozsv·r, M„r„∫ti negyed). A nyeremÈnyeket munkanapokon 12ñ14 Ûra kˆzˆtt az Igen, tessÈk! mozgalom irod·j·ban (Kolozsv·r, Mogo∫oaia u. 3. sz., 1. lÈpcsıh·z, 10. ajtÛ) lehet igÈnyelni.

A T¡VOLBA, EL RIZSSZEM!

!

F…MET TARTALMAZ” ¡SV¡NY

Rejtvényszelvény NÈv: _________________________ Telefonsz·m: _________________ PostacÌm: ____________________ _______________________________ _______________________________ MegfejtÈs: ___________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2015. m·jus 18-ig. A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki. Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!

HARK¡LY MEGTR…F¡L A V…G…N!


18

apróhirdetés

Állás • A Golden Glass üvegfeldolgozó kft. szakképzett/ szakképzetlen férfi munkatársat alkalmaz. Elõnyt jelent a B kategoriás jogosítvány. Érdeklõdni a 0755-047719-es telefonszámon 8–17 óra között vagy a goldenglass1996@yahoo.com e-mail címen.

Bérbe ad • Kiadó a Monostori negyedben új építésû, elsõ emeleti, két fürdõszobás, háromszobás lakás (85 m2), részlegesen bútorozva. Érdeklõdni lehet: & 0741-194189 • Kiadó a Monostori negyedben bútorozott garzon (170 euró). Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: & 0740-091108.

Ingatlan • Eladó két szoba, konyha a földszinten, szépen rendbe téve. Központi fûtés, parkett, megfelel lakásnak vagy irodának is. Érdeklõdni estefele telefonon: & 0742-319712 • Eladó Kolozs megyében, Szépkenyerûszentmárton községben 15 ár kert, lakható családi házzal. & 0264-441749 • Gyümölcsös eladó Györgyfalva külterületén, közel a faluhoz. & 0745-096212 • Eladó kertes családi ház Szucságban (2600 m2). Ára 40 000 euró. Érdeklõdni lehet a 0731-800470es telefonszámon.

• Eladó régi ház kerttel (2200 m2) Kolozson, közel a fürdõhöz. Megfelel panziónak, méhészkedésre, biokertészetnek stb. Érdeklõdni telefonon: & 0752-768446

Különféle • Eladó a teljes Magyar Nagylexikon (19 kötet) Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: & 0740-091108 • Július 25. a VÍZ iránti szeretet és hála világnapja. Ez alkalommal meditációs rendezvényt tartunk a természet iránti tisztelet és védelem céljából. Várjuk az érdeklõdõ csatlakozókat ez ünnepélyre. Helyszín: Mezõszabéd (Rücsi–Némai út mentén), ahol a csodálatos áldást osztó Krisztus-szobor található. & 0265-426008, 0364-735623 • Eladó 2019 májusig garanciában levõ, megmaradt gyógyszer: Anafranil, 25 mg (4 doboz). Érdeklõdni lehet este 8 óra után: & 0745-890541

Társkeresõ • 31 éves fiatalember keres egy hasonló korú vagy fiatalabb, kedves és barátságos hölgyet komoly kapcsolat céljából, nem számít, ha vidéki is. & 0752-621800

Szolgáltatás • Bármilyen karakterû betûvésést vállalok, gránitba, márványba, kõbe akár kiegészítést a temetõn. & 0743-262388, 0743-134531

Az Igen, tessék! Kolozsvár ingyenesen terjesztett közösségi havilapot 18 000 magyar háztartásba juttatjuk el Kolozsváron és a megyeszékhelyet körülvevõ agglomerációs övezet községeiben (Apahida, Erdõfelek, Gyalu, Kajántó, Kisbács, Magyargorbó, Magyarkapus, Nemeszsuk, Szászfenes és Tordaszentlászló).

Hogyan juthat el lapunk Önhöz, barátaihoz, ismerõseihez is? Legegyszerûbb, ha ellátogat honlapunkra (www.igentessek.ro), ahol újságunkat igényelheti. A honlapunk mellett hétköznaponként 9 és 15 óra között hívható Igen, tessék!-telefonon (031-226 3100) keresztül is kérheti lapunkat!

Hol adhatja le apróhirdetéseit és rejtvénymegoldását? Aktuális gyûjtõpontok – ahol apróhirdetési szelvény is található: • szerkesztõség: Mogoºoaia u. 3/10. sz.; • Agapé Étterem: Szentegyház (Iuliu Maniu) u. 6. sz.; • az Igen, tessék! mozgalom honlapján: www.igentessek.ro; • az info@igentessek.ro e-mail címre küldött levélben.

• A Ruhaklinika a belvárosban fogadja ügyfeleit ruházattal kapcsolatos panaszaik orvoslása érdekében. Vasalást is vállalunk hétfõtõl péntekig, 11–17 óra között. & 0722-705349 • A Gargaló Kft. ajánlata: szõnyegek 44,4 lej/m2tõl, linóleumok, padlószõnyegek, párnák és paplanok bõ választékban. Kolozsvár, Monostori út 58. szám. & 0722-713122 • Tasnádi Mária pszichológiai magánrendelõ: pszichológus, pszichoterapeuta, relaxációs és szimbólumterápia. Cím: Kolozsvár, Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 39/6B. & 0741371173 • Alternatíva Egyesület a Leukémiás Betegekért nonprofit szervezet, leukémiás és más rákos betegek támogatására. & 0741-371173, 0364110946 • Szerelõk központifûtés- és vízszerelést vállalunk. Szerelünk gáz- és fatüzelésû kazánokat, bojlereket, puffereket, vizes kandallókat, naprendszereket és padlófûtést is. Hívjon minket a 0746-144077-es telefonszámon. • TEHER TAXI, áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás, költözés utáni takarítás! Vállaljuk lakások, irodák, raktárak teljes körû költöztetését! Ha megunta régi bútorát, keressen fel minket. Cégünk vállalja a lomok eltávolítását (a padlástól a pincéig), hivatalos szemétlerakó helyekre! & 0741-653334 vagy 0771-642149, www.napoca-mutari.ro

Miként juttathatja el cégének, intézményének üzenetét, reklámját a 18 000 magyar háztartáshoz? Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro) a hirdetõinknek kialakított felületet, amelyen keresztül felveheti munkatársainkkal a kapcsolatot, vagy írjon nekünk e-mailt a marketing@igentessek.ro címünkre. Nagyon fontos számunkra az Önök véleménye, építõ jellegû bírálataik és esetleges javaslataik. Ezért arra bátorítjuk, hogy az Igen, tessék! Kolozsvárral kapcsolatos megjegyzéseiket küldjék a szerkesztõstábnak, hogy az Önök segítségével lapjainkat még inkább a közösségünk értékeire, arcára formázhassuk!

Hogyan segítheti otthonról, egyetlen perc alatt az Igen, tessék! mozgalom munkáját? Amennyiben ismer olyan üzlethelyiséget, ahol magyar nyelven is biztosítják a kiszolgálást, és hiányzik az Igen, tessék!-matrica, kérjük, értesítse csapatunkat. Bejelentését a 031-226 3100-as telefonszámon vagy a marketing@ igentessek.ro címen teheti meg. Kellemes olvasást kívánunk! Az Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap csapata

Telefonszám: +40-31-226 3100 info@igentessek.ro


AZ IGEN, TESSÉK! PROGRAMAJÁNLÓ MELLÉKLETE május 15–június 15.

Pour toujours – Mindörökké szépség A szÈp valami kedves Ès puha, amibe az ember belefek¸dhet, Ès p·r·s lesz a tekintete. A szÈp kˆnnyen kiz·rhatja a kritikai hozz··ll·st, a szÈp elaltathat, a szÈp megnyugv·ssal tˆlthet el. A szÈp ritk·n mozdÌt ki a komfortzÛn·bÛl, hacsak nem olyan zavarba ejtıen szÈp, hogy elrˆpÌt minket a katarzisig. A szÈpsÈgre v·gyunk, azt keress¸k, nÈha pedig ellen¸nk fordul, mert egyszer csak olyan b·rgy˙nak Ès b·tortalannak t˚n¸nk fÈnyÈben. Valami ilyesmi tˆrtÈnt a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z Pour toujours (MindˆrˆkkÈ) cÌm˚ elıad·s·val Ès annak rendezıjÈvel is. Dominique Serrand rendezı (aki egyÈbkÈnt a dÌszletet is jegyzi), FaurÈ, Bach, Mozart Ès GÛrecki rekviemjeire ÈpÌti nonverb·lis elıad·s·t. Adott a zenetˆrtÈnet nÈh·ny kiemelkedı alkot·sa, s ezek mintegy al·festÈskÈnt szolg·lnak az egym·st kˆvetı et˚dˆknek. A nem agyonbonyolÌtott szerkezet egy viszonylag semleges, ·m igÈnyesen kidolgozott szÌnpadi tÈrbe ker¸lt. Dominique Serrand az elm˙l·srÛl, a hal·lrÛl, az emberi tal·lkoz·sokrÛl beszÈl elıad·s·ban. Mikˆzben alig-alig tesz ·llÌt·sokat. Ugyanis: adott egy zenei keret, adottak a mozg·sszÌnh·z tˆrvÈnyszer˚sÈgei, a lÈtezı mozg·sszÌnh·zi form·k, s mintha a produkciÛ rendezıje megelÈgedett volna egy-egy szÈp mozdulattal, egyegy ñ a zenÈhez passzolÛ ñ mozdulatsorral. Dominique Serrand ˙gy beszÈl elm˙l·srÛl, gy·szrÛl, sıt, ˙gy veti fel ñ ·llÌt·sa szerint ñ a menek¸ltkÈrdÈs problÈmakˆ-

rÈt is, hogy lemond a szenvedı test bemutat·s·rÛl. Emberi kapcsolattˆredÈkeket ugyan szÌnpadra ·llÌt, de ezek is ink·bb csak belesimulnak egy egysÈges hangulatba, s nem v·lnak valÛdi tÈttel bÌrÛ viszonyokk·. Helyett¸k marad egy szÈpen bevil·gÌtott, b·jos miliı, mely s˙lytalans·ga Ès lÈnyegi problÈmafelvetÈse miatt elaltatja nÈzıjÈt. Az egym·sba fonÛdÛ et˚dˆkˆn jÛl l·tszik az az improviz·ciÛs folyamat, mely sor·n lÈtrejˆttek. Vagyis: a szÌnÈszek szabads·ga tetten Èr-

hetı, a j·tÈkoss·g tapasztalhatÛ (fıleg a poÈnokban Èrzıdik ez), a rendezıi koncepciÛ hi·ny·ban azonban ezek nem lÈpnek t˙l szÈpsÈg¸kˆn, s nem alkotnak egy egÈszet. Ahogy a felsorolt zeneszerzık m˚vei szÈtter¸lnek a hangzÛ tÈrben, ˙gy cs˙szik szÈt az elıad·s is. A befogadÛnak kÈt ˙tja lehet: megy az elıad·s ritmus·val Ès ˆrˆmÈt leli a l·tv·ny Ès zene harmÛni·j·ban, vagy unni kezdi a produkciÛt, hiszen kˆnnyen s˙lytalannak Ès tÈtnÈlk¸linek Èrezheti. f21 f Ha azonban kilÈp¸nk az elıad·s ÈrtÈkelÈsÈnek keretei kˆz¸l, nÈh·ny dolgot meg·llapÌthatunk. A produkciÛ egyik legnagyobb erÈnye az a m·ss·ga, mely nem a mozg·sszÌnh·zi produkciÛk sor·ban Èrtendı, hiszen e tekintetben egy klasszikus, sok formai ˙jszer˚sÈggel nem kecsegtetı

MA ESTE produkciÛrÛl beszÈl¸nk, hanem a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z reperto·rj·ban megjelenı k¸lˆnbˆzısÈge. Dominique Serrand elıad·sa jÛ eszkˆz arra, hogy a mozg·sszÌnh·zi elıad·sok vil·g·ba bevezesse a kˆzˆnsÈget. Egyszer˚, fogyaszthatÛ, mÈgis nonverb·lis, teh·t m·sfajta befo-

gadÛi attit˚dˆt kˆvetel meg, mint amivel a nÈzık idırıl idıre tal·lkozhatnak a K¡MSZ-ban. Az az ˙jfajta beszÈdmÛd, melyet egy ilyen elıad·s megkˆvetel, ¸dÌtıen hat az olykor saj·t szerepÈt t˙lpozicion·lÛ szÌnh·z reperto·rj·ban. EzÈrt kissÈ skizofrÈn helyzettel van dolgunk: egyrÈszt zavarÛ az elıad·s tÈtnÈlk¸lisÈge, m·srÈszt ˆr¸lhet¸nk, hogy mindenki sz·m·ra fogyaszthatÛ mozg·sszÌnh·zi produkciÛval van dolgunk ñ m·r ha a szÈles kˆr˚ fogyaszthatÛs·g elv·r·s lehet. Egy azonban biztos: Dominique Serrand tˆbbet markolt, mint amit fogott, de szerencsÈje van, mert a szÈpsÈg Èrzete kˆnnyen elfedi a lÈtezı problÈm·kat.ï (elcsété)

Pour toujours (Mindörökké) Rendezı: Dominique Serrand DÌszlettervezı: Dominique Serrand Jelmeztervezı: Carmencita Brojboiu VideÛ: Peter Koöir Rendezıasszisztens: Bodolai Bal·zs, Viola G·bor SzÌnÈszek: Albert Csilla, Francisco AlfonsÌn, Bodolai Bal·zs, Farkas Lor·nd, Imre …va, Keresztes S·ndor, LaczÛ J˙lia, Orb·n Attila, ÷tvˆs Kinga, Sigmond Rita, SinkÛ Ferenc, Varga Csilla, V·ta Lor·nd Viola G·bor


ESEMÉNYTÁR MÁJUS 4–8.

23. KMDSZ DIÁKNAPOK TÖRÖKVÁGÁS KOLOZSVÁRI MAGYAR DIÁKSZÖVETSÉG diákfesztivál ingyenes MÁJUS 5., CSÜTÖRTÖK

UTAK ÉS ÖSVÉNYEK 18.00 A TERMÉSZETFÉNYKÉPEZÉSBEN HU

GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ, ´´ ´´ MUVELODÉS SZERKESZTÕSÉGE Farkas György egyetemi oktató, amatõr fotográfus elõadása az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, ´´ ´´ a Muvelodés folyóirat fõszerkesztõje ingyenes

18.00

KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA opera három felvonásban MÁJUS 10., KEDD 20.00 HU

HU

XXV. SZABÉDI NAP GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZMÛVELÕDÉSI EGYESÜLET, ROMÁNIAI MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG, KORUNK STÚDIÓ írók és irodalom a médiában – konferencia ingyenes

MÁJUS 7., SZOMBAT 11.00 CSIPIKE HU

PUCK BÁBSZÍNHÁZ bábelõadás

HU

BÉKÉS PÁL: 11.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Béres László 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

EME-SZÉKHÁZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYESÜLET tudományos konferencia ingyenes

GIACOMO

130 ÉVE SZÜLETETT 11.00 BODOR KÁLMÁN GYÓGYNÖVÉNY´´ SZAKÉRTO HU

19.00 nonverbális elõadás

MÁJUS 15., VASÁRNAP 19.00 RO, EN

feliratozással

20.00 RO, EN

feliratozással

CARAVAGGIO TERMINÁL STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ Visky András és Robert Woodruff projektje

STÚDIÓ-ELÕADÁS A NAGYSZÍNPADON KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ színpadra alkalmazta Iva Klestilová és Michal Docekal `´ 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

AUGUST 20.00 STRINDBERG:

A PELIKÁN feliratozással

BOHÉMÉLET

opera négy felvonásban

FRANZ KAFKA: AMERIKA

MÁJUS 16., HÉTFÕ

RO, EN

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Felix Alexa 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

MÁJUS 17., KEDD

TEHETSÉG8.30 MARKETING

KONFERENCIA HU

BOHUMIL HRABAL: 19.00 ´´ OFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM RO, EN

feliratozással

19.00 HU

K+ KÖZÖSSÉGI TÉR KPLUSZ/MIK-KIFOR tudományos konferencia ingyenes

NAGYSZÍNPAD KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Michal Docekal `´ 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

SZÕCS KRISTÓF ZONGORAESTJE GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ mûsoron: Schubert, Szkrjabin, Bartók ingyenes

19.00 ÉS CHRISTIAN

NAª BRÁCSADUÓKONCERTJE

HU

KOLOZSVÁR KPLUSZ/ MIK-KMDSZ tudományos konferecia ingyenes

MÁJUS 18., SZERDA

POUR TOUJOURS (MINDÖRÖKKÉ) STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

XIX. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA Magyar Nemzeti Táncegyüttes elõadása

EME-SZÉKHÁZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYESÜLET elõadás ingyenes

11.00 MIMORÓZART 12.30 PUCK BÁBSZÍNHÁZ HU bábelõadás

IT; KOLOZSVÁRI HU fel- MAGYAR OPERA iratozással

SÉTATÉRI KASZINÓ TÁNC.RO – KOLOZSVÁRI TÁRSASTÁNC EGYESÜLET ingyenes

MÁJUS 14., SZOMBAT

18.30 PUCCINI:

RO fel- NAGYSZÍNPAD iratozással

HU

ANTAL SÁNDOR

MÁJUS 19–22.

ARCHÍVUM

MÁJUS 13., PÉNTEK

A VIDÉKFEJLESZTÉS JELENLEGI 9.30 HELYZETE ÉS JÖVÕBELI KILÁTÁSOK

RO fel- STÚDIÓTEREM

MÁJUS 8., VASÁRNAP

EME-SZÉKHÁZ (JÓKAI/NAPOCA U. 2.) ERDÉLYI MÚZEUMEGYESÜLET elõadás ingyenes

STEPS:

´´ MARTIN 20.00 ÉLO

21.00 TÁNCOSOK BÁLJA

MÁJUS 12., CSÜTÖRTÖK

HU

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ bemutató Szilágyi Domokos mûve nyomán 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ dr. Fodorpataki László biológus, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem docensének elõadása az est házigazdája: dr. Farkas György ingyenes

HEIDRICH BALÁZS: 18.00 VESZÉLYBEN A CSALÁDI ÉKSZER!

20.00 ÖREGEK KÖNYVE iratozással

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ felolvasószínház

A NÖVÉNYEK NAPENERGIA18.00 HASZNOSÍTÁSA ÉS A BIOÜZEMANYAGOK HU

25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

MADÁCH IMRE: A CIVILIZÁTOR

MÁJUS 11., SZERDA

MÁJUS 6., PÉNTEK 17.00

ÁBRAHÁM PÁL: BÁL A SAVOYBAN

22

MÁJUS 19., CSÜTÖRTÖK

SIKÓ BEÁTA: GYARAPODÓ ÉS MOZGÓ TUDOMÁNY – 15.00 BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR KÖNYVJEGYZÉKEI ÉS KÖNYVKÖLCSÖNZÉSEI HU

EME-SZÉKHÁZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYESÜLET elõadás ingyenes

19.00

GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ BALASSI INTÉZET – BUKARESTI MAGYAR INTÉZET, GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ koncert ingyenes

STEPS: ÁLMATLANSÁG KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA

THOMAS VINTERBERG– 20.00 MOGENS RUKOV– BO HR. HANSEN: SZÜLETÉSNAP RO, EN

feliratozással

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Robert Woodruff 30 lej

JELÖLÉS: HU

MAGYAR NYELVÛ PROGRAM

RO

ROMÁN NYELVÛ PROGRAM

EN

ANGOL NYELVÛ PROGRAM

IT

OLASZ NYELVÛ PROGRAM


23

ESEMÉNYTÁR

MÁJUS 20., PÉNTEK

ROGER VITRAC: VIKTOR, AVAGY 19.00 A GYERMEKURALOM RO, EN

feliratozással

STÚDIÓ-ELÕADÁS A NAGYSZÍNPADON KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Silviu Purcãrete 30 lej

rendezõ: Andrei ªerban 30 lej

20.00 ÖREGEK KÖNYVE MÁJUS 26., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 28., SZOMBAT

17.00 EMLÉKÜLÉS

11.00 MICIMACKÓ

HU

LIVINGROOM 21.30 NO. 16 HU

EMELETI ELÕTÉR KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ beszélgetés Györgyjakab Enikõvel ingyenes

18.00 HU

MÁJUS 21., SZOMBAT

INGMAR BERGMAN: 20.00 SUTTOGÁSOK ÉS SIKOLYOK RO, EN

feliratozással

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Andrei ªerban 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

MÁJUS 22., VASÁRNAP

BÉKÉS PÁL: 11.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ RO fel- NAGYSZÍNPAD iratozással

18.00

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Béres László 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

KÁLMÁN IMRE: A BAJADÉR

20.00 RO, EN

feliratozással

RO feliratozással

STÚDIÓ-ELÕADÁS A NAGYSZÍNPADON KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ

VIVIAN NILSEN: HULLÁMTÖRÉS STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Tom Dugdale 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

16.00 JELESNAPTÁR HU

STEPS: PLEINE LUNE

A. P. CSEHOV: VÁNYA BÁCSI

GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ meghívottak: Xantus Gábor és Xantus Áron dokumentumfilmalkotók az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert ingyenes

RO fel- STÚDIÓTEREM iratozással

SÉTATÉR, (esõ esetén) GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ Pünkösd hava évadzáró rendezvény foglalkozásvezetõk: Both Zsuzsa néprajzos, kézmûves és Szabó Kinga játszóházvezetõ ingyenes

19.00 FRANZ KAFKA:

AMERIKA

RO, EN

feliratozással

STÚDIÓ-ELÕADÁS A NAGYSZÍNPADON KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ színpadra alkalmazta Iva Klestilová és Michal Docekal `´

RO fel- STÚDIÓTEREM iratozással

PUCK BÁBSZÍNHÁZ bábelõadás

AUGUST STRINDBERG: 20.00 JULIE KISASSZONY KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Felix Alexa 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

19.00 POUR TOUJOURS

(MINDÖRÖKKÉ)

nonverbális elõadás

18.00 ZENESZÓ HU

GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ meghívott: Fülöp Gergely Tímea szoprán, a Kolozsvári Magyar Opera kórusának tagja és Kovács Dalma karmester beszélgetõtárs: Horváth Zoltán ingyenes

HU

EME-SZÉKHÁZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYESÜLET tudományos konferencia ingyenes

FANCSALI JÁNOS 18.00 KÖNYVEINEK BEMUTATÓJA HU

GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZ

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ nonverbális elõadás 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

JÚNIUS 4., SZOMBAT

JÚNIUS 10., PÉNTEK

HU

RO fel- STÚDIÓ-ELÕADÁS iratozással

RO, EN

15.00 HU

A PELIKÁN RO, EN

feliratozással

JANCSI ÉS JULISKA PUCK BÁBSZÍNHÁZ bábelõadás

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Felix Alexa 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

JÚNIUS 18., SZOMBAT

RO fel- NAGYSZÍNPAD

20.00

iratozással

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Puskás Zoltán 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

HU

20.00 RO, EN

RO, EN

feliratozással

feliratozással

RO fel- NAGYSZÍNPAD

CARAVAGGIO TERMINÁL STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ Visky András és Robert Woodruff projektje 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

RO, EN

feliratozással

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ

FRANZ KAFKA: AMERIKA STÚDIÓ-ELÕADÁS A NAGYSZÍNPADON KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ színpadra alkalmazta Iva Klestilová és Michal Docekal `´ 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

JÚNIUS 23., CSÜTÖRTÖK 19.00 RO, EN

feliratozással

JÚNIUS 13., HÉTFÕ

THOMAS VINTERBERG– 20.00 MOGENS RUKOV– BO HR. HANSEN: SZÜLETÉSNAP

PUCK BÁBSZÍNHÁZ bábelõadás

JÚNIUS 19., VASÁRNAP

JÚNIUS 12., VASÁRNAP

BÉKÉS PÁL: 11.00 A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Béres László 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

AUGUST 20.00 STRINDBERG:

DÉS LÁSZLÓ– GESZTI PÉTER– 19.00 BÉKÉS PÁL: A DZSUNGEL KÖNYVE

JÚNIUS 5., VASÁRNAP

iratozással

JÚNIUS 14., KEDD

11.00 BÁBMESTEREK

PUCK BÁBSZÍNHÁZ bábelõadás

STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Sinkó Ferenc 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

A NAGYSZÍNPADON KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Andrei ªerban 30 lej

JÚNIUS 11., SZOMBAT

20.00 #HATTYÚDAL

feliratozással

rendezõ: Robert Woodruff 30 lej

19.00 A. P. CSEHOV: VÁNYA BÁCSI

11.00 CSIPIKE

JÚNIUS 2., CSÜTÖRTÖK

III. ERDÉLYI MAGYAR 9.00 VENDÉGLÁTÁS ÉS TURIZMUS KONFERENCIA

KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ Szilágyi Domokos mûve nyomán 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

JÚNIUS 3., PÉNTEK

JÚNIUS 1., SZERDA

MÁJUS 27., PÉNTEK

MÁJUS 25., SZERDA 19.00

NYITOTT SZEMMEL

HU

KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA opera három felvonásban

MÁJUS 23. HÉTFÕ

KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA Karma Dancing Project (Franciaország)

EME-SZÉKHÁZ ERDÉLYI MÚZEUMEGYESÜLET Nyárády Erazmus Gyula halálának 50. évfordulója alkalmából ingyenes

CAMILLE SAINT-SAËNS: 18.30 SÁMSON ÉS DELILA

KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA operett két felvonásban

20.00

könyvbemutató ingyenes

25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

HENRIK IBSEN: HEDDA GABLER STÚDIÓTEREM KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ rendezõ: Andrei ªerban 25 lej, kedvezményes jegy (diákok, nyugdíjasok) 15 lej

JÚNIUS 25., SZOMBAT 11.00 HU

ÖRDÖGVERÕ JÓBARÁTOK PUCK BÁBSZÍNHÁZ bábelõadásIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.