Page 1

GUIA DEL CURS 2019-2020

PROJECTEM EL FUTUR www.congres.cat

1


BENVINGUDA

L’Ins Barcelona Congrés de Barcelona se situa al carrer Baró d’Esponellà 1-15, al districte de Nou Barris. El centre té quatre grups a cada nivell de l’ESO, que acull tots els nivells educatius de l’ESO, i dues línies de Batxillerat. El centre fou inaugurat l’any 1980, com a servei per a les famílies dels nous habitatges del barri del Congrés.

MARC HORARI El centre té concedida per aquest curs la jornada compactada. Les classes dels alumnes són de 8.00 a 14.40h. de dilluns a divendres, amb dos esbarjos de 10.00 a 10.25h. i de 12.25 a 12.40h. El professorat també és al centre la tarda de dilluns de 15.40 a 17.40h. El centre és obert també la tarda de dimarts a dijous (amb diferents activitats extraescolars i menjador).

LOCALITZACIÓ I CONTACTE Adreça del centre: C. Baró d’Esponellà, 1-15 08031 Barcelona Telèfon del centre: 93 358 55 59 i 93 420 40 96 Fax: 93 429 94 10 Telèfon virtual: 93 107 02 87 (només SMS) Correu electrònic: a8035167@xtec.cat Pàgina web: www.congres.cat

HORARI D’ATENCIÓ DE CONSERGERIA De dilluns a dijous de 8.00 a 17.30h. Divendres de 8.00 a 15.00h.

HORARI D’ATENCIÓ DE SECRETARIA Dilluns i dimecres de 8.00 a 17.30h. Dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 15.00h. 2

© 2019-20 Edita: Institut Barcelona-Congrés Comissió de Comunicació i qualitat César Carrasco, Eva Romero i Eduard Rambla


CALENDARI GENERAL DEL CURS 2019-20 1 r T R IME STRE SETEM BRE

2 i 3 : Proves extraordinàries 1Bat 4: Reunió famílies 1r ESO (18.00h). 4: Reunió activitats extraescolars (19.00h.) 3,4,5: PAU 5: Acollida alumnes nous i famílies 2n, 3t i 4t ESO (11.30h) 12: Inici de les classes ESO i batxillerat 16: Reunió famílies Batxillerat (18h) 17: Inici matèries optatives 24: Festiu local O C TUBRE

7: Reunió famílies ESO (18h) 12: Festiu 21: Preavaluació d’ESO i 1 Bat. 31: La Castanyada

N O VEM BRE

1: Festiu 4: Lliure disposició 5-12: Projecte 1r ESO

D ESEM BRE

5-15 / 21i 22: Projecte 3r ESO 2: Inici 2n trimestre 6: Festiu 9-13: Projecte 2n ESO 20: Lliurament de notes i festa de Nadal al centre 21 al 7 de gener: Vacances de Nadal 3


2 n T R IME STRE G ENER

27: Exposicions orals treballs de recerca 29: Consell escolar 23-24: Esquiada

FEB R ER

3: Inici del 2n quadrimestre: canvi d’optatives, c. val i religió de 1r, 2n i 3r ESO 12,13: Proves de competències bàsiques 21: Carnestoltes 24: Festa de lliure disposició 25- 3 març: Projecte 1r ESO

M AR Ç

2-6: Projecte 3r ESO 7: Jornada portes obertes 16: Inici del 3r trimestre 16,17 i 18: 2a avaluació ESO i batxillerat 23 al 27: Lliurament de notes

4


CALENDARI GENERAL DEL CURS 2019-20 A BRIL

3 r T R IME STRE 4 al 13 d’abril: Setmana Santa 23: Celebració Sant Jordi

M AIG

1: Festa del treball 4: Reunió pares 4t d’ESO 18h 4: Reunió pares 3r ESO 18h 15,16 i 18: Exàmens finals 2n Bat 22: Lliurament notes finals 2n Bat i notes 3r trimestre ESO 29: Festa de lliure disposició 25-28: Treball de recerca 4t ESO J UN Y

1: Festa local 2-5: Projecte 3r ESO 12: Entrega de notes finals ESO 15,16 i 17: Activitats de repàs ESO 17,18,19: Proves extraordinàries de 2n Bat 17,18,19: Mesures de recuperació i millora de notes 1r bat 18,19: Exàmens extraordinaris ESO 23: Entrega de notes ESO avaluació extraordinària i batxillerat 25: Presentació formal reclamacions notes ESO i batxillerat 2 i 4 de setembre: Proves extraordinàries de 1batxillerat 5


ORGANIGRAMA

CURS 2019-20

EQUIP DIRECTIU Directora: Elena Mercedes Medina Cap d’estudis: Jesus Pedròs Coordinació pedagògica: Emma Solà Secretària: Eulàlia Homar COORDINADORS/ES Mercè Juliàn Patricia Córcoles Antonia Borda Mònica Collado Mario Garcia

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Batxillerat

TUTORIES

6

1r Canigó 1r Montcalm 1r Pedraforca 1r Verdaguer

V. Pallach M. Manso S. Palacín M. Julian

2n Nord 2n Sud 2n Est 2n Oest

P. Córcoles E. Rambla J. M. Roig G. Adriel

3r Llevant 3r Migjorn 3r Ponent 3r Tramuntana

G. Camps A. Hidalgo A. Borda A. Serrat

4t Àfrica D. Roca 4t Amèrica M. Álvarez 4t Antàrtida A. Ivars 4t Àsia M. Collado 4t Europa A. Chamorro 4t Oceania M. Moreno 1r Bat CT 1r Bat SH

E. Vazquez M. Garcia

2n Bat CT 2n Bat SH

Ll. Yebra E. Romero


DISTRIBUCIÓ DOCÈNCIA Català Castellà Anglès Matemàtiques Biologia i Geologia Socials Tecnologia Música Visual i Plàstica Ed. Física Hora de lectura Cultura i valors ètics Religió catòlica Optatives Acollida Reforç PIM

Català Castellà Anglès Matemàtiques Física i Química Socials Tecnologia Visual i Plàstica Ed. Física Hora de lectura Cultura i valors ètics Religió catòlica Optatives Acollida Reforç PIM

Equip docent 1ESO Clara Sardà, Mercè Manso Verònica Pallach, Alexandra Delgado Cesar Carrasco, Alexandra Delgado Elena Medina, Emma Solà Jesús Pedrós, Celia Rallo Mercè Julian, Samuel Palacín Emilia Peregrina, Guillem Pintos Xavier Martí Natalia Anglès, Eduard Rambla Sònia Gallardo Sergi Gascon Mercè Julian, Samuel Palacín Eulàlia Homar Marçal Ricoma, Celia Rallo, Natalia Anglès Maria Felix Cortés, Carina Blasi Mercè Manso, Eva Romero, Emma Solà Equip docent 2ESO Lluís-Xavier Flores Remei Solé, Mònica Fidalgo Gustavo Adriel Patricia Córcoles, Victòria Salgado Josep Maria Roig, Montserrat Moreno Andreu Verdú, Mercè Julian Emilia Peregrina Eduard Rambla Francisco Rodríguez Lluís-Xavier Flores, Clara Sardà Samuel Palacín, Andreu Verdú Eulàlia Homar Marisa Álvarez, Alicia Serrat, Susanna Griell, Marçal Ricoma, Eva Romero Maria Felix Cortés, Carina Blasi Berta Bastardes, Mónica Fidalgo

7


Equip docent 3ESO Català Sergi Gascón (Clara Sardà, Andrea Ivars, Berta Bastardes) Castellà Laura Pérez Anglès Adriana Hidalgo, Berta Bastardes. Matemàtiques Anna Sánchez Física i Química David Roca Biologia i Geologia Alicia Serrat Socials Gemma Camps Tecnologia Antonia Borda, Guillem Pintos Música Xavier Martí Ed. Física Francisco Rodríguez Cultura i valors ètics Gemma Camps, Andreu Verdú Religió catòlica Eulàlia Homar Optatives Sergi Gascon, Alicia Serrat, Eugènia Vàzquez, Natalia Anglès, Susanna Griell, Elena Gascon Acollida Maria Felix Cortés Taller ENGINY Eduard Rambla

8


DISTRIBUCIÓ DOCÈNCIA Català Castellà Anglès Matemàtiques Socials Ed. Física Tecnologia Llatí Física i Química Biologia i Geologia Eco i Emprenedoria Visual i Plàstica Filosofia Francès Arts Escèniques Cultura i valors ètics Religió catòlica Acollida Àmbit Social Àmbit Científic Àmbit Laboral

Equip docent 4ESO Andrea Ivars, Clara Sardà Marisa Álvarez, Alexandra Delgado, Laura Pérez Laura Saavedra, Adriana Hidalgo Marçal Ricoma, Mónica Collado Elena Gascon, Samuel Palacín, Alicia Chamorro Sònia Gallardo Antonia Borda, Mónica Collado, Guillem Pintos Susanna Griell David Roca, Montserrat Moreno Marc Codina, Victoria Salgado Mario Garcia, Mercè Julian Eduard Rambla, Natalia Anglès Eva Pérez Susanna Griell Remei Solè Eva Pérez, Carina Blasi Eulàlia Homar Maria Felix Cortés, Carina Blasi Alicia Chamorro Montse Moreno Alicia Chamorro, Susanna Griell

Català Castellà Anglès Filosofia Ed. Física C. Món Contemporani

Equip docent 1BAT Eva Romero Marisa Álvarez César Carrasco, Laura Saavedra Lourdes Gozalbo Francisco Rodríguez Marc Codina

9


DISTRIBUCIÓ DOCÈNCIA Matemàtiques I Química I Tec. Industrial I Ciències de la Terra I Física I Biologia I Dibuix Tèc I Matemàtiques SH Llatí I Eco. d’Empresa I Economia Lit. catalana Psico. i Sociologia

Català Castellà Anglès Hist. de la Filosofia Història Matemàtiques II Química II Tec. Industrial I Ciències de la Terra II Física II Biologia II Dibuix Tècnic II Matemàtiques SH Llatí II Eco. d’Empresa II Geografia Lit. catalana Història de l’Art 10

Modalitat CT Eugènia Vàzquez Montserrat Moreno Guillem Pintos Marc Codina Josep Maria Roig Lluïsa de Yebra Natalia Anglès Modalitat SH Eugènia Vàzquez Susanna Griell Mario Garcia Mario Garcia Eva Romero Eva Pérez Equip docent 2BAT Eva Romero Laura Pérez César Carrasco, Adriana Hidalgo Lourdes Gozalbo Elena Gascon Modalitat CT Eugènia Vàzquez Josep Maria Roig Guillem Pintos Marc Codina David Roca Lluïsa de Yebra Natalia Anglès Modalitat SH Eugènia Vàzquez Susanna Griell Mario Garcia Samuel Palacín Eva Romero Elena Gascón


MATÈRIES OPTATIVES 1 r ESO INTRODUCCIÓ AL CÒMIC Aprendrem a dibuixar i a encaixar la figura humana dins del còmic d’origen japonès. Professora: Natàlia Anglès JOCS MATEMÀTICS Fer matemàtiques a partir de jocs i activitats diverses. Professor: Marçal Ricomà HORT I MEDI AMBIENT Coneixement, estudi i plantació de diferents tipus de plantes així com educació i conscienciació ambiental. Professora: Celia Rallo

2 n ESO FRANCÈS Segon idioma .Aprenem a presentar-nos en francès. Primer contacte amb la llengua i la cultura francesa. Professora: Susanna Griell CANVI CLIMÀTIC Anàlisi i comentari de notícies sobre el canvi climàtic i presa de consciència del tema. Professora: Alicia Serrat REFORÇ DE MATEMÀTIQUES Repàs i reforç de la matèria de matemàtiques que es fa a 2n d’ESO. Professor: Marçal Ricomà TEATRE Expressió corporal, lectura dramatitzada, veu, ritme, entonació, creació de mini textos. Professora: Maria Álvarez - Eva Romero

11


MATÈRIES OPTATIVES 3 r ESO PROJECTE PRESENTS Què passa al nostre cos i ment al llarg de les diferents etapes de la vida? Ho descobrirem! Comparteix el teu temps amb gent gran del barri, fent activitats amb ells, i creant un vincle. Professora: Alícia Serrat FRANCÈS Aquest curs seguirem aprenent a comunicar-nos en francès. Els alumnes hauran d’haver cursat l’optativa de francès el curs anterior. El francès té continuïtat a 4t. Professora: Susanna Griell CULTURA CLÀSSICA Vols conèixer els orígens de la nostra cultura? Tens curiositat per conèixer els mites, històries i llegendes que venen dels grecs i romans que encara sentim actualment? Amb la Cultura clàssica aprendràs qui eren els personatges d’aquelles històries i com ens han influenciat en la nostra manera de veure i entendre el món. Professora: Elena Gascón EMPRENEDORIA Identificarem les nostres competències per prendre decisions de feina i/o de formació. Ampliarem el coneixement de les diferents professions. Analitzarem fonts d’ofertes de feina. Aprendrem quins són els recursos necessaris per crear una empresa. I molt més… Professora: Eugenia Vàzquez APRENDREM A MIRAR UNA OBRA D’ART Aprendrem a mirar una obra d’art: pintura, escultura, gravat,obres arquitectòniques actuals i de l’antiguitat...ens divertirem construint i composant, anima’t i apunta’t!!! Professora: Natàlia Anglès TALLER DE TEXTOS Aprendrem a llegir i escriure amb creativitat petites narracions i petits poemes de diversa tipologia. Ens endinsarem en el món de la literatura utilitzant diversos recursos. Professor: Sergi Gascón

12


SERVEIS PATIS Els dimecres, dijous i divendres fem esport al pati amb la col·laboració de l’ONG especialitzada Young Life.

AULA D’ESTUDI Durant l’esbarjo, s’obre l’Aula d’estudi que és l’espai de biblioteca d’ús preferent per a l’alumnat de Batxillerat i 4t d’ESO. Si hi ha lloc, hi poden també ser els alumnes d’altres cursos. No es pot esmorzar dins de l’aula d’estudi i s’hi ha de mantenir un ambient de treball i concentració. Un professor de guàrdia de pati s’encarrega de la vigilància.

ÈXIT, REFORÇ EDUCATIU I ÈXIT D’ANGLÈS Per als alumnes de 1r fins a 4t d’ESO hi ha la possibilitat de participar a les tardes del dilluns i dimecres del programa de reforç extraescolar ÈXIT (de 16 a 17.30h.). Per aquells alumnes que vulguin aprofundir en l’aprenentatge de la part oral en anglès també s’organitza per l’ESO l’ÈXIT d’ANGLÈS.

BIBLIOTECA A LA TARDA Tres dies a la setmana els alumnes poden venir al centre a treballar o llegir a la biblioteca, amb el suport d’una monitora especialitzada i disposar del wifi del centre.

PATIS OBERTS L’institut està acollit al programa de Patis oberts els diumenges. Un monitor obre el pati durant el matí del diumenge d’11.00 a 14.00h., que està a disposició del barri.

MENJADOR De dilluns a dijous el centre disposa de servei de menjador a partir de les 14.40 a 16.00h. Aquest menjador forma part del programa Institut a Temps complet del Consorci d’Educació.

13


SERVEIS ASSOCIACIÓ ESPO RTI VA BARCELO NA CO N G R É S FUTBOL SALA MASCULÍ DIMARTS I DIJOUS DE 16.15 a 17.15h. Cost de l’activitat: 30€ mensuals + 30€ matrícula FUTBOL SALA FEMENÍ DILLUNS I DIMECRES de 16.30 a 17.30h. Cost de l’activitat: 30€ mensuals + 30€ matrícula DANSA MODERNA DILLUNS I DIMECRES de 17.00 a 18.15h. Cost de l’activitat: 20€ mensuals + 30€ matrícula DANSA MODERNA ADULTS DILLUNS I DIMECRES DE 18.45 a 20.00h. Cost de l’activitat: 20€ mensuals + 30€ matrícula ESPORTS DE LLUITA-JUDO DIMARTS I DIJOUS DE 16.30 a 17.30h. Cost de l’activitat: 20€ mensuals + 30€ matrícula VOLEIBOL DILLUNS I DIMECRES de 16.15 a 17.15h. Cost de l’activitat: 20€ mensuals + 30€ matrícula TEATRE DIMARTS de 16.00 a 17.30h. Cost de l’activitat: 20€ mensuals + 30€ matrícula BÀSQUET Per a més informació, dirgiu-vos al SESE Dates d’inscripció: del 12 de setembre al 30 de setembre de 2019. Totes les activitats començaran la setmana del 7 d’octubre 2019. El període per a demanar subvencions de les activitats extraescolars: del 19 de setembre a l’11 d’octubre (ambdós inclosos). Demeneu la documentació a consergeria. HORARI D’ATENCIÓ INSCRIPCIONS MATINS: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 a 12.40h. TARDES: DILLLUNS DE 15.00 a 18.00h. LLOC: A CONSERGERIA

14


FUNCIONAMENT I NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE NORMES DE CONVIVÈNCIA 1. NORMA GENERAL L’alumnat evitarà qualsevol actitud incorrecta i poc respectuosa envers la resta de la comunitat educativa, dins i fora del centre. Si algú té algun tipus de problema, cal que parli amb el seu tutor o tutora. 2. ENTRADES I SORTIDES Horari i puntualitat. Els alumnes han de complir el seu horari íntegre de classes i, a les hores d’entrar, han de ser puntuals i fer-ho pels accessos autoritzats. L’alumnat que arribi tard a 1ª hora sense justificació, podrà entrar al centre, però no a l’aula, a partir de les 8.15h. Sortida del centre dins l’horari de classes. Si es preveu que un alumne ha de sortir del centre durant l’horari lectiu, cal que la família doni l’autorització mitjançant una nota  signada a l’agenda amb la data i l’hora de sortida. L’alumne haurà de presentar aquesta nota per tal de poder sortir. Sense aquesta autorització no es permetrà que cap alumne abandoni el centre. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar sancions. Així mateix, declinem tota responsabilitat en cas que l’alumne surti del centre en hores no autoritzades o per accessos no permesos sense el permís adient, o si ho fa esquivant la vigilància establerta. 3. COMPORTAMENT 3.1 A l’aula Entre classe i classe, els alumnes esperaran el professor dins de l’aula, asseguts al seu lloc i prepararant el material de la següent assignatura. No es pot sortir al passadís fora dels casos en què l’alumnat canvia de classe. Si falta un/a professor/a, l’alumnat es quedarà a l’aula fins que arribi el/la professor/a de guàrdia. No s’ha de sortir de l’aula abans que soni el timbre, exàmens inclosos. 3.2 Al passadís Al passadís, a les entrades i sortides, i canvis d’aula, cal comportar-se correctament, sense cridar, córrer, jugar, etc. 3.3 Als lavabos Com a norma general, durant l’hora de classe no es pot anar al lavabo si no és que es tracta d’una urgència i el professor/a ho considera oportú. En aquest cas, l’alumnat haurà de dur la cinta taronja de permís de sortida de l’aula i tornar a classe com més aviat millor. 15


4. NETEDAT DE L’ENTORN Que el centre estigui net és responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa. Abans de deixar l’aula, cal endreçar-ho tot: no hi pot haver papers ni deixalles al terra, cal que la pissarra i les taules quedin netes, etc. A les aules i passadissos no es pot menjar, així com tampoc no es pot mastegar xiclets o altres dolços. Evidentment, també cal tenir cura del passadís i del pati. Si un/a alumne/a embruta qualsevol dependència de l’Institut o incompleix alguna de les normes abans descrites, serà sancionat. 5.VESTIMENTA L’alumnat ha de venir al centre educatiu amb la roba adequada a l’estudi. No es permès l’ús de gorres. Tampoc són permesos penjolls, collarets, anells o altres complements cridaners que poden distreure l’atenció. Els auriculars (grans o petits) s’han de portar desats a la motxilla. 6. MATERIAL ESCOLAR Cal portar el material escolar cada dia i tenir-ne cura (llibres, estoigs, etc.), especialment en el cas de l’alumnat que té ordinadors personals. Les instal·lacions de l’aula, l’ordinador i la pissarra digital són responsabilitat del professorat i l’alumnat no en pot fer ús. 7. TELÈFONS MÒBILS I ALTRES OBJECTES DE VALOR L’ús dels telèfons mòbils per qüestions personals està totalment prohibit. Per qualsevol urgència, l’alumnat està localitzable si es truca al telèfon de l’institut. Per tant, l’ús del mòbil serà motiu de sanció: el telèfon serà requisat i només es podrà recuperar si els pares o tutors vénen al centre i parlen amb al Cap d’estudis. Al centre no es poden enregistrar imatges de cap tipus amb els mòbils o d’altres aparells. El centre no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals de valor. 8. EDUCACIÓ FÍSICA Recordem que l’alumnat ha de portar l’equipament esportiu els dies d’educació física per comoditat i higiene. 16


FUNCIONAMENT I NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 9. ASSISTÈNCIA Si un/a alumne/a sap que ha de faltar a classe amb antelació, ho comunicarà al tutor. Si està malalt, els pares o tutors hauran d’avisar per telèfon i en els dos casos posteriorment hauran de presentar la justificació en un termini de 5 dies. Es consideren faltes justificades: ● malaltia o visita mèdica; ● força major ben especificada; ● circumstàncies personals i familiars argumentades. No es consideren faltes justificades: ● haver-se adormit; ● quedar-se a estudiar per a un examen. Les faltes d’assistència injustificades reiterades donaran lloc a l’obertura d’un expedient d’absentisme. Trucades i SMS Al matí, a les 8.30h. s’envia un avís a les famílies dels alumnes que han faltat a primera hora i no han avisat. El dilluns s’envia un correu electrònic a les famílies dels alumnes que han tingut alguna falta de disciplina durant la setmana. 10-TIPUS DE COMUNICATS D’INCIDÈNCIES Les incidències s’enregistren al programa de disciplina. El tutor controla el nombre total per tal de parlar amb les famílies amb una visió global i informar la resta de professorat. Les famílies rebran els comunicats setmanalment. 11.TIPUS DE SANCIONS Algunes de les sancions aplicables per faltes disciplinaries poden ser: privació de l’hora d’esbarjo, permanència al centre una o dues tardes o expulsió durant uns dies a partir de sis faltes greus. 12.NORMATIVA SOBRE LA VAGA D’ESTUDIANTS La normativa del Departament d’Ensenyament i de l’Institut estableix: Els alumnes de primer i segon d’eso no poden fer vaga i, per tant, estan obligats a venir a l’institut. Tots els altres alumnes menors d’edat poden exercir el dret de vaga només si els pares ho autoritzen per escrit abans dels dies en què es farà.

17


1 r ESO 1r TRI M E S T R E

2 n T RIM EST RE

3 r T RIM ESTR E

Sortida Collserola Fira de Nadal Coneixement del barri Dances escoceses

Sortida al zoològic Visita d’un prototip d’avió Esquiada

Saló del Còmic Sortida Parc Central Sortida lúdica Final de curs

2 n ESO 1r TRI M E S T R E

2 n T RIM EST RE

3 r T RIM ESTR E

Sortida Parc de la Ciutadella Parc de can Rigal Palau Güell Sortida 1r projecte

Barcelona Medieval Sortida 2n projecte Ciència i tècnica Gazoline teatro Esquiada Estades llengua anglesa

Sortida 3r projecte Taller de circ o teatre Sortida lúdica de final de curs Ciència i tècnica

3 r ESO

18

1r TRI M E S T R E

2 n T RIM EST RE

3 r T RIM ESTR E

Sortida al Poble Espanyol Xarxes Socials Guàrdia Urbana Joves, ciència i ètica The zone of Hope Exposicions Fotogràfiques Fira de Nadal

YoMo Youth Mobile Festival Museu del Ferrocarril JASP Esquiada

Meteorologia i Canvi climàtic Sortida Lúdica Final de curs


SORTIDES 4 t ESO 1r TRI M E S T R E

2 n T RIM EST RE

3 r T RIM ESTR E

Depuradora aigua Montcada Fem enquestes

Fira IRTCA Prova cangur Concurs de fotografia Orientació 4t ESO Teatre Els canvis químics a la cuina Barcino Programa de Vocacions centifico-tecnològiques.

Museu del Barça Investiga amb cèl.lules i gens Concurs de teatre

1r B AT X IL L ERAT 1r TRI M E S T R E

2 n T RIM EST RE

3 r T RIM ESTR E

Visita cultural batx: Madrid Cantología Teatre al vespre Programa vocacions científcotecnològiques 1r batxillerat CT

Barcino Gazoline teatro Sortida a la Borsa Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa Esquiada

Descobreix els patrons de la natura FISIDABO Geologia de Collserola

2 n B AT X IL L ERAT 1r TRI M E S T R E

2 n T RIM EST RE

3 r T RIM ESTR E

Visita cultural batx: Madrid

Teatre Luces de Bohemia Teatre: Mirall trencat Sortida a la Borsa Evolució urbana de Barcelona Visita GAESCO Castell de Montjuïc Parlament de Catalunya MNAC + Mies Van Der Rohe Seqüenciació

Geologia de Collserola

19


www.congres.cat

C. Baró d’Esponellà, 1-15 08031 Barcelona 20

Telèfon del centre: 93 358 55 59 Fax: 93 429 94 10 Telèfon virtual: 93 107 02 87 Correu electrònic: a8035167@xtec.cat

Profile for ies barcelonacongres

guia curs 2019-2020  

guia curs 2019-2020  

Advertisement