__MAIN_TEXT__

Page 1

GUIA DEL CURS 2018-2019

PROJECTEM EL FUTUR www.congres.cat 1


ÍNDEX

PÀGINA BENVINGUDA CALENDARI GENERAL

4-6

ORGANIGRAMA

7-8

COMISSIONS MATÈRIES OPTATIVES

9 10 - 11

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

12

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

13 - 17

DISTRIBUCIÓ DOCÈNCIA

18 - 21

SORTIDES

22 - 23

© 2018-19 Edita: Institut Barcelona-Congrés Comissió de Comunicació i qualitat Carrasco, César Llinàs, Sònia Rambla, Eduard

2

3


BENVINGUDA

L’INS Barcelona-Congrés de Barcelona se situa al carrer Baró d’Esponellà 1-15, al districte de Nou Barris. El centre té quatre grups a cada nivell de l’ESO, que acull tots els nivells educatius de l’ESO, i dues línies de Batxillerat. El centre fou inaugurat l’any 1980, com a servei per a les famílies dels nous habitatges del barri del Congrés.

MARC HORARI El centre té concedida per aquest curs la jornada compactada. Les classes dels alumnes són de 8:00 a 14:40 de dilluns a divendres, amb dos esbarjos de 10.00 a 10.25 i de 12.25 a 12.40h. El professorat també és al centre la tarda de dilluns de 15.40 a 17.40h. El centre és obert també la tarda de dimarts a dijous (amb diferents activitats extraescolars i menjador).

LOCALITZACIÓ I CONTACTE Adreça del centre: C. Baró d’Esponellà, 1-15 08031 Barcelona Telèfon del centre: 93 358 55 59 Fax: 93 429 94 10 Telèfon virtual: 93 107 02 87 Correu electrònic: a8035167@xtec.cat Pàgina web: www.congres.cat

3


CALENDARI GENERAL D CALENDARI GENERAL DE CALENDARI GENERAL DEL 2n TRIM CALENDARI GENERAL DE

Setembre Setembre Setembre

1r TRIMESTRE 1r TRIMESTRE 1r TRIMESTRE 3: Inici activitats professorat / Claustre 1r 1 2 1r TRIMESTRE inici de curs 3: Inici activitats professorat / Claustre

2n TRIME 2n TRIMES TRIME ST32n RETRIME Gener 31 1 2 4 5 Gener Gener

3Inici i 4:activitats Proves extraordinàries:ESO,1Bat 3: professorat / Claustre 18 29 317 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 inici de curs 5: Avaluacions 1 2 31Gener 1 2 3 4 5 6 inici deProves curs extraordinàries:ESO,1Bat 3 i 4: 310 411 512 613 714 815 916 33:i5:4: 7 8 9 10 11 12 1 3 i 4: Proves extraordinàries: ESO,1Bat Inici activitats professorat / Claustre Reunió famílies 1r ESO (18.00h). 14 15 16 17 18 19 Proves extraordinàries:ESO,1Bat 5: Avaluacions 3 4 5 6 7 81 92 7 31 8 1 9 2 103 114 125 13 inici de cursactivitats 5: Reunió extraescolars 5: Avaluacions 5: Reunió famílies 1r ESO (18.00h) 5: Reunió famílies 1r ESO (18.00h). 10 14 1421 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 2 17 11 18 12 19 13 20 21 15 22 16 23 5: 3 Reunió i 4: Proves extraordinàries:ESO,1Bat 1rextraescolars ESO activitats (18.00h). extraescolars 10 11 12 13 14 15 16 147 158 (19.00h.) 169 1710 1811 1912 20 3 4 5 6 7 8 9 5:(19.00h.) Reuniófamílies activitats 5: Reunió 5:4,5,6: Avaluacions PAU 24 18 25 19 26 20 27 28 22 29 23 30 5: 28 29 17 21 21 22 23 30 24 31 25 26 2 Reunió activitats extraescolars (19.00h.) 4,5,6: 17 18 19 20 21 22 23 2114 2215 2316 2417 2518 2619 27 5:10: Reunió famílies 1rPAU ESO (18.00h). 10 11 12 13 14 15 16 Acollida alumnes nous i famílies (19.00h.) 4,5,6: PAU 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 10: Acollida alumnes nous 5: Reunió extraescolars 4,5,6: PAU activitats 243t i25 26 27 28 29 30 28i famílies 29 30 31 2n, 4t ESO 10: Acollida alumnes nous i famílies 17 18 19 20 21 22 23 10: 21 22 23 24 25 26 (19.00h.) Acollida alumnes i famílies 12: 3t Inici deESO les classes ESO 2n, 3t nous i 4t ESO 2n, i 4t 4,5,6: PAU 243t 26 Bat27 ESO 28 29 30 28 29 30 31 2n, i 25 4t 13: Presentació 12: Inici deESO les classes 12: Inici de les classes ESO 10: Acollida alumnes nous i famílies 12: Inici de les classes ESO 14: Inici de les classes Bat 13: Presentació Bat 13: Presentació Bat 2n, 3t i 4t 13: Presentació Bat 17: Inici Distribució matèries optatives 1r, 2n, 3r d’ESO 14: deESO les classes Bat 14: Inici de les classes Bat 12: de les classes classes ESO 14: les Bat 18: Inici Inici de matèries optatives 17: Distribució matèries optatives 1r, 2n, 3r d’ESO 13: Presentació Bat 17: Distribució matèries optatives 1r, 2n, 3r d’ESO 18: Inici matèries optatives 24: Festiu local 18: Inici matèries optatives 18: optatives 14: Inici matèries de les classes Bat 24: Festiu local 24: Festiu local Octubre 24: Festiu local matèries optatives 1r, 2n, 3r d’ESO 17: Distribució 1 al 21: apagament del SAGA i Febrer 18: Octubre 1 Inici 2matèries 3 optatives 4 5 6 7 del centredel SAGA i 1 ESFERA al 21: apagament Octubre Febrer 1 al 21: apagament del SAGA i 24: 1 2 1 Festiu 2 local 3 4 5 6 7 1: Lliurament 1r esborrany TR deESO Bat i Febrer ESFERA del8:centre Reunió famílies Bat (18h) 1 29 310 411 512 6 13 7 14 ESFERA 8 del centre 1 2 3 2: Entrega programació de curs i 1: Lliurament 1r esborrany TR de Bat Octubre 12: Festiu 4 5 6 71 82 93 1:1 Lliurament 1r esborrany TR dei Bat 8 9 10 11 12 13 14 al 21: apagament del SAGA Febrer programació d’aula 1r trimestre 8 9 10 11 12 13 14 2: Entrega programació de curs i 15 216 317 418 4 5 6 7 8 9 1 Entrega del programació de cursde i La Castanyada 1 519 620 721 2:ESFERA 31: Celebració centre 4 115 126 137 8 9 10 programació d’aula 1r trimestre 7: proposta Paella AFA 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 1 2 programació d’aula 1r trimestre 15 17 19 1: proposta Lliurament 1r esborrany TR de Bat 22 16 24 18 25 26 20 27 21 28 7: Paella AFA 11 12 13 14 1515 1616 171 ReunióPaella famílies ESO i Bat (18h) 8 923 10 11 12 13 14 7:2:8: proposta AFA 11 1812 1913 2014 21 Entrega programació de curs i 22 23 24 25 26 27 28 8: Reunió famílies ESO i Bat (18h) 4 5 6 7 8 22 9 23 10: Claustre 22 23 24 25 26 27 28 Reunió famílies ESO i Bat (18h) 29 16 30 17 31 18 programació d’aula 1r trimestre 18 19 20 21 22 15 19 20 21 8: 10: Claustre 12: Festiu 18 2519 2620 2721 28 22 2323 242 29 30 31 10: Claustre 7: proposta Paella AFA 11 12 13 14 15 16 29 30 31 12: Festiu 25 2626 2727 2828 22, 24 : Preavaluació d’ESO i27 1 Bat. Festiu famílies ESO i Bat (18h) 25 2223 i 23 24 25 26 28 12: 8: Reunió 22, 23 i 24 : Preavaluació d’ESO i 1 Bat. 31: 23 La iCastanyada centre19 18 20 21 22 23 22, 24 : Preavaluació d’ESO i 1 Bat. 10: Claustre 31: La Castanyada Castanyada centre 29La 30 31 18 al 1: projecte globalitzat 1r ESO 31: centre 12: Festiu 25 26 27globalitzat 28 18al al1:1:projecte projecte 1rESO ESO 18 globalitzat 1r 22, 23 i 24 : Preavaluació d’ESO i 1 Bat. Novembre 31: La Castanyada centre 1: Festiu Novembre 1: Festiu 18 alMarç 1: projecte globalitzat 1r ESO Novembre 1 2 3 4 1:2: Festiu Març Lliure disposició 1: Festiu Març 1 2 3 4 2: Lliure disposició 18 29 3 10 4 11 2: 2:5: Lliure disposició 1 2 Lliure disposició Lliurament 1r esborrany TR de Bat 5 6 7 1 22 33 Novembre 5: Lliurament 1r esborrany TR de Bat 1 5 6 7 8 9 10 11 5 al 16: projecte globalitzat 1r ESO 5: Lliurament 1r esborrany TR de Bat 5 6 7 8 9 10 11 nous) 1:(alumnes Festiu nous) 12 13 14 15 16 17 18 (alumnes 4 5 6 7 8 9 Març (alumnes nous) 12 al 16: projecte 1 2 3 4 5 Lliure al 16: disposició projecte globalitzat 1r ESOglobalitzat 12 13 14 15 15 16 17 18 12 13 14 16 17 18 4 4 3r 5 5 ESO 6 6 7 7 8 8 9 9 101 2: 5 al 16: projecte globalitzat 1r ESO 19 20 21 22 23 24 25 5 al 16: projecteinterna globalitzat 1r ESO globalitzat11 Formació de centre. 12 13 14 1 15 2 16 26 alde 30: projecte 2n ESO 5:7:Formació Lliurament 1r esborrany TR de Bat 5 6 7 8 9 10 25 11 19 20 21 22 23 24 25 7: interna centre. 19 20 21 22 23 24 11 1212 1313 1414 1515 1616 171 7: Formació interna de centre. 11 12 al 16: nous) projecte globalitzat 3r ESO 26 27 28 29 30 (alumnes 12alal16: 16: projecte projecteglobalitzat globalitzat3r3rESO ESO 12 27 13 28 14 29 15 30 16 17 18 12 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 9 23 26 27 28 29 30 26 Lliurament 2n esborrany TR de Bat 519: alLliurament 16: projecte2nglobalitzat ESO 18 1919 2020 2121 2222 2323 242 18 19: esborrany1r TR deBat Bat 19: Lliurament 2n esborrany TR de 21 globalitzat 22 23 2n24 2619al 30:20projecte ESO 25 7: Formació interna de centre. 1125 26 1226 27 1327 28 1428 29 1529 30 16 30 3 26 al 30: projecte projecte globalitzat globalitzat 2n 2n ESO ESO 25 26 alEntrega 30: 25 26 27 28 29 30 31 30: plans inndivdualitzats 12 al 16: projecte globalitzat 3r ESO 26Entrega 27 plans 28 inndivdualitzats 29 30 30: inndivdualitzats 18 20 21 22 23 ESO i19 batxillerat 19: Lliurament 2n esborrany TR de Bat ESOi batxillerat i batxillerat ESO 13: Exposicions orals de TR de 6: Festiu 26 al 30: projecte globalitzat 2n ESO 26 27 29 30 Bat 13:25 Exposicions orals28 TR Batx. 6:Festiu Festiu 13: Exposicions orals dedeTR dede Batx. ses 6: 22 al 28: Lliurament de notes 7: Festa de lliure disposició 30: Entrega plans inndivdualitzats Desembre 22 al 28: Lliurament de notes 7: Festa de lliure disposició 22 al 28: Lliurament de notes 7: Festa de lliure disposició Desembre 10:Inici Inici2n2ntrimestre trimestre ESO i batxillerat 10: 10: Inici 2n trimestre 6: Festiu 1 2 10: Lliurament al tutor TR de Bat 13: Exposicions orals de TR de Batx. 6: Festiu 11 22 10:Lliurament Lliuramentalaltutor tutorTR TRde deBat Bat 10: 7: Festa de lliure disposició 10,11,12: 1a avaluació ESO i Bat 22 al 28: Lliurament de notes 7: Festa de lliure disposició Desembre 10,11,12: 1a 1aavaluació avaluacióESO ESOi iBat Bat 10,11,12: 33 44 55 666 777 888 999 19: Lliurament TR de Bat a secretaria 10: Inici 2n trimestre 10: Inici 2n trimestre 19:Lliurament Lliurament TRde deBat Bat secretaria 19: TR aasecretaria 115 216 10: Lliurament al tutor TR de Bat 21: Claustre21: 10 11 12 12 13 13 14 14 15 21: Claustre 21: Claustre 10 13 14 15 16 11 16 Lliurament de notes i festa de Nadal 10,11,12: 1a de avaluació i de Bat 21: Lliurament de notes i festa 21: Lliurament notes festa dede Lliurament notes i iESO festa 3 418 5 620 721 822 923 21: 22de al 7 de Vacances de Nadal 17 19 19: Lliurament TR de Bat gener: a secretaria 17 20 21 22 22 23 23 18 19 20 21 Nadal centre Nadal centre Nadal alalal centre 21: 22 al 7dede gener: Vacances de Nadal 10 11 12 13 14 15 16 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 22 alalClaustre 77de gener: Vacances de 22 gener: Vacances deNadal Nadal 25 24 27 28 29 30 21: Lliurament de notes i festa de 17 18 19 20 21 22 23 Nadal al centre 22 al 7 de gener: Vacances de Nadal 24 25 26 27 28 29 30 4 3

4

Setembre

5

6

7

Versió 01 (05/0 Versió (05 Versió 0101 (05/0


ENDARI GENERAL DEL CURS 2018-19 CALENDARI GENERAL DEL CURS 2018-19

ENDARI GENERAL DEL CURS 2018-19 2n TRIMESTRE ENDARI GENERAL DEL CURS 2018-19

ustre

Gener 31

1

2

3

1 15 1 8 22 8 15 29 15 22 22 29

9 2 16 2 9 23 9 16 30 16 23 23 30

10 3 17 3 10 24 10 17 31 17 24 24 31

1Bat ustre ustre h). 1Bat 1Bat h). h). es

Gener 7 8 Gener

es es

28

e Bat

e Bat eh)Bat

h) h)

at

at at O e Bat

O eOBat e Bat

aria

aria aria adal

adal

31 14 31 7 21 7 14 28 14 21 21 28

29

30

2n TRIMESTRE 8: Entrega programació 2n4 TRIMESTRE 5 6 aula 2n trimestre 11 4 18 4 11 25 11 18 18 25 25

12 5 19 5 12 26 12 19 19 26 26

13 6 20 6 13 27 13 20 20 27 27

31

2n TRIME3rST RE TRIMEST

Abril 1

2

3

4

3r TRIMEST 6 7 1: R

5

Abril 16: Formació Interna de 14: exposicions orals treballs recerca 8: Entrega programació 8 9 10de 11 12 Abril centre 1 2 3 4 5 8: Entrega programació aula 2n trimestre 14: exposicions orals 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 aula 2n de trimestre 16: Formació Interna de treballs recerca 8 9 10 11 12 16: Formació Interna1rde centre 28,29 i 30: Projecte i 3r 22 23 24 25 26 8 9 10 11 12 centre 14: ESOexposicions orals 15 16 17 18 19 29 30 14: exposicions orals treballs de recerca 15 16 17 18 19 treballs de recerca 28,29 i 30: Projecte 1r i 3r 22Celebració 23 24Sant25 23: Jordi 26 28,29 ESO i 30: Projecte 1r i 3r 22 23 24 25 26 29 30 ESO 29 30 23: Celebració Sant Jordi 23: Celebració Sant Jordi

13 6 20 6 13 27 13 20 20 27 27

14 7 21 7 14 28 14 21 21 28 28

4

5

Maig

Febrer Febrer 4 5 Febrer

3r TRIMEST

1

2

3

2 3 Inici del 2n quadrimestre 1 4: Inici del 2n4: quadrimestre: canvi d’optatives, c. val i 7 8 9 10 12,13: proves de 6Maig competències bàsiques religió de 1r, 2n i 3r ESO Maig 18 al 1: projecte globalitzat 13 14 1r 15 16 17 1 ESO 2 3 4: Segona Inici del 2n quadrimestre: 4: convocatòria 1 2 3 4: Inicid’optatives, del 2ntreballs quadrimestre: canvi c. val 20 21 22 23 24 6 7 8 9 10 entrega dels de i canvi d’optatives, c. val i religió de 1r, 2n i 3r ESO 6 7 8 9 10 recerca 27 28 29 30 31 13 14 15 16 17 religió de 1r, 2n i 3r ESO 4: Segona convocatòria 12,13: proves de 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 4: Segona convocatòria entrega dels treballs de competències bàsiques 20 21 22 23 24 entrega dels treballs recerca 27 28 29 30 31 20: Formació Internade de recerca 12,13: proves de 27 28 29 30 31 12,13: proves de competències bàsiques competències bàsiques 20: Formació Interna de 20: Formació Interna de

4t11ESO12

8a am 1: 8: R 1: 8 aR trim 8 a am am 8: 8: C 8: trim 13 trim 8: C 8: 13C 13

1: F 8: F 17: 1: F 16: 1: 8: F 20: 8: F 17: 13 17: 16: 3r 16: 20: 20: 13 13 3r 3r

8 9 10 18 19 4 5 4 5 1 2 3 25 26 11 12 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 11 12 4 5 6 7 8 9 10 18 19 18 19 20 21 22 23 24 4 5 6 7 8 9 10 18 19 25 26 11 12 13 14 15 16 17 25 26 27 28 25 26 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 centre 18 19 20 21 22 23 24 27 globalitzat 28 1825 al 1: 26 projecte 1r ESO 25 26 27 28 centre Juny centre 18 al 1: projecte globalitzat 1r ESO 1: Festa de Carnestoltes 10: Març 18 al 1: projecte globalitzat 1r ESO 1 2 4: Festa de lliure disposició 7: ú 1 2 3 1 al 8:projectes globalitzats l’ES 3 5 6 7 8 9 Juny4 1: Festa de Carnestoltes 10: Març ESO i projecte de recerca 14: Juny 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 1 2 1: Festa de Carnestoltes 1: Festa de Carnestoltes 10: 4: de lliure disposició 7: Març 4t ESO 14:ú 1 2 1 2 3 4: Festa de lliure disposició 7: 1 al 8:projectes globalitzats l’ES 17 18 19 20 21 22 23 3 4 5 6 7 8 9 4: Festa de lliure disposició 9: Possible jornada portes 7 aú 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 1 al 8:projectes globalitzats l’ES ESO i projecte de recerca 14: 3 4 5 6 7 8 9 obertes ES 24 25 26 28 29 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 1 al 8: projectes globalitzats ESO27 i projecte de 30 ESO i projecte de recerca 14: 18 19 20 21 22 23 24 4t ESO 11 al 15: Viatge 4t ESO. 11, 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 recerca 4t ESO 17 18 19 20 21 22 23 4t ESO 14: 9: Possible jornada portes 7a 11 12 13 14 15 16 17 18: Inici del 3r trimestre 17,18: mesures de recuperació i millora de note 25 26 27 28 29 30 31 17 18 19 20 21 22 23 11 al 15: Viatge 4t ESO 9: Possible jornada portes obertes ESa 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 30 18,19 i 20: 2a avaluacions 17,18,19: Proves extraordinàries de 2n Bat 7 18 19 20 21 22 23 24 obertes ES 11 al 15: Viatge 4t ESO. 11,n 24 25 26 27 28 29 30 18: Inici del 3r trimestre ESO i batxillerat 17,18,19: mesures de recuperació i millora de 18 19 20 21 22 23 24 11 al 15: Viatge 4t ESO. 11, 18: Inici del 3r trimestre 17,18: mesures de recuperació i millora de note 25 26 27 28 29 30 31 13: Exposicions orals de TR de Batx. segon torn 19,20de avaluació 22 al 28: Lliurament notes ESO i bat. 18: Inici del 3r trimestre 17,18: mesures de recuperació i millora de note 25 26 27 28 29 30 31 18,19 i 20: 2a avaluacions 17,18,19: Proves extraordinàries de 2n Bat 22 al 28: Lliurament de notes 20: avaluació 2n de bat. 18,19 i 20: 2a avaluacions 17,18,19: Proves extraordinàries Bat deES ESO i batxillerat mesures de recuperació i 2n millora n 19,20: Sortida lúdica final de curs/de avaluació ESO i batxillerat orals de TR de Batx. segon torn 17,18,19: mesures de recuperació i millora de 13: Exposicions 19,20 avaluació ESO i bat. 21: Finalització activitats amb alumnes d’ESO i n 13: Exposicions oralsdedenotes TR de Batx. segon torn 19,20 i bat. 22 al 28: Lliurament 20: avaluació de bat. final deavaluació curs. 2nESO 22 al 28: Lliurament de notes 20: avaluació de bat. 19,20: Sortida2n lúdica final de curs/ avaluació ES 25: Presentació formal reclamacions notes ESO 19,20: Sortida lúdica finalamb de curs/ avaluació 21: Claustre Finalització activitats alumnes d’ESOES i 28: 21: finalFinalització de curs. activitats amb alumnes d’ESO i final de curs. 25: Presentació formal reclamacions notes ESO 25: formal reclamacions notes ESO 28: Presentació Claustre 28: Claustre 6

7

5


-19 8-19 -19

CALENDARI GENERAL DEL CURS 2018-19

Abril Abril 1Abril2

ó ió ó e de e

1 1 8 8 8 15 15 15 22 22 29 22 29

3r r i 3r i 3r

2 2 9 9 9 16 16 16 23 23 30 23 30

3r TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 3 3 3 10 10 10 17 17 17 24 24 24

4 4 411 11 11 18 18 18 25 25 25

5 5 512 12 12 19 19 19 26 26 26

6 6 613 13 13 20 20 20 27 27 27

7 7 714 14 14 21 21 21 28 28 28

3 3 310 10 10 17

44 411 11 11 18 18

55 5 12 12 12 19 19

29Celebració 30 23: Sant Jordi 23: Celebració Sant Jordi 23: Celebració Sant Jordi

Maig Maig Maig

stre: mestre: ali i estre: O SO li aia SO ede a e

ses sede de

66 613 13

77 714 14

13 20 20 20 27 27

14 21 21 21 28 28

27

28

Juny Juny Juny

tes es posició es sició litzats osició zats erca tzats rca rca ortes tes rtes O. O. stre O. re cions tre ons ons

11 1 88

8 15 15 15 22 22 22 29 29 29

22 299

916 16 23 23 30 30

17 24 24 31 31

18 25 25 25

19 26 26 26

3r TRIME ST RE

1: Reunió famílies ESO 1: Reunió famílies 1:8 Reunió famílies ESO al 12: Entrevistes alumnat Bat ESO 1: Reunió famílies ESO 8amb al 12: Entrevistes Bat Setmana Santa 13 alalumnat 22 d’abril: tutors recerca (tarda) 88:al Entrega 12: Entrevistes alumnat Bat3r amb tutors recerca (tarda) programació aula 23: Celebració Sant Jordi amb tutors recerca (tarda) 8: Entrega programació aula 3r trimestre 8: Entrega programació aula 3r trimestre trimestre 8: Claustre 8:13Claustre al 22 d’abril: Setmana Santa 8: Claustre 13 al 22 d’abril: Setmana Santa 13 al 22 d’abril: Setmana Santa

Festadel deltreball treball 1:1:Festa 1: Festa del treball 8: Formació Interna Centre 8: Formació Interna dede Centre 1: Festa del treball 17: Festa de 17: Festade deInterna comiatde Bat comiat de Bat 17: Festa comiat Bat 8: Formació dede Centre 16:Avaluació Avaluació Bat 16: 2n2nBat 20: Lliurament notes 2Bat 17: Festa de comiat de Bat 20:Lliurament Lliurament notes 2Bat 20: notes 2Bat 16: Avaluació 2n Bat 13 al 17: projectes globalitzats 13alLliurament al17:projectes 17:projectes globalitzats 13 globalitzats 2n2n i i 20: notes 2Bat 3r ESO 3r ESO 13 al 17:projectes globalitzats 2n i 3r ESO

2n i 3r ESO

10: Pasqua 10:Festiu FestiuSegona Segona Pasqua 10: Festiu Segona Pasqua 11 22 7: últim dia per entrar notes aa 10: Festiudia Segona Pasqua 7: últim per entrar notes 14: Entrega de notes 3a avaluació l’ESFERA 3rentrar trimestre 3 4 5 6 7 9 188 2 7: últim diadel per notes a l’ESFERA del 3r trimestre 3 4 5 6 7 9 14: Entrega de notes 3a avaluació 14: Festa de comiat 4t d’ESO 16 l’ESFERA delde 3r notes trimestre 310 411 512 613 714 815 9 14: Entrega 3a avaluació 10 11 12 13 14 15 16 14: Festa de comiat 4t d’ESO 14: de7comiat notes avaluació al 143a projecte globalitzat 1r ESO. 14:Entrega Festa de 4tjuny: d’ESO 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 23 10 16 7 al 14 juny: projecte globalitzat 1r 17 18 19 20 21 22 23 14: Festa de comiat 4t globalitzat d’ESO 7 al 14 juny: projecte 1r 11,12,13: PAAU ESO. 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 30 17 23 7ESO. al 14 juny: projecte globalitzat 1r 24 25 26 27 28 29 30 11,12,13: PAAU 17,18: mesures de recuperació i millora de notes ESO. 24 mesures 25 26 de recuperació 27 28 29 30de notes 11,12,13: 17,18: i millora ESO i PAAU 1 bat. 11,12,13: 17,18: mesures deextraordinàries recuperació i millora de notes ESOPAAU i 1ESO bat. i 1 bat. 17,18,19: Proves de 2n Bat 17,18: mesures de recuperació i millora de notes ESO i 1 bat. 17,18,19: proves extraordinàries de 2n Bat 17,18,19: extraordinàries dei millora 2n Bat de notes 1r bat 17,18,19:Proves mesures de recuperació 17,18,19: Proves extraordinàries de 2n Bat 17,18,19: mesures dei bat. recuperació i millora de notes 1r bat 17,18,19: mesures de recuperació i millora de 19,20 avaluació ESO 17,18,19: mesures i millora de notes 1r bat 19,20 avaluació i recuperació bat. 20: avaluació 2nESO dede bat. notes 1r bat 19,20 avaluació ESO i bat.de curs/ avaluació ESO 20: avaluació de bat. 19,20: Sortida2n lúdica final 19,20: Sortida lúdica final de curs/ avaluació 20: de bat. 19,20: Sortida2n lúdica finalamb de curs/ avaluació 21:avaluació Finalització activitats alumnes d’ESO ESO i Bat. Entrega de notes. Festa 19,20: finalamb de curs/ avaluació ESO 21: Finalització activitats alumnes d’ESOESO i Bat. Entrega de notes. Festa final deSortida curs. lúdica 21: amb alumnes d’ESO i Bat. Entrega notes. Festaactivitats amb alumnes d’ESO i 21:deFinalització 25:Finalització Presentació formal reclamacions notes ESO final de curs. activitats final de curs. 28:Presentació Claustre 25: formal reclamacions notes ESO Bat. Lliurament de notes. Festa final de curs. 25: Claustre Presentació formal reclamacions notes ESO 28: 25: Presentació formal reclamacions notes ESO 28: Claustre

6


ORGANIGRAMA

CURS 2018-19

EQUIP DIRECTIU Director: Jordi Moncosí Cap d’estudis: Elena Mercedes Medina Coordinació pedagògica: Emma Solà Secretària: Eulàlia Homar CAPS DE DEPARTAMENT Dept. de matemàtiques: Pilar Luna Dept. de de llengües: Sònia Llinàs Seminari català: Sergi Gascón Seminari castellà: Remei Solé Dept. anglès: Cèsar Carrasco Dept. orientació: Alicia Chamorro Seminari acollida: Maria Fèlix Cortés Dept. de tecno: Emilia Peregrina Dept. de ciències socials: Elena Gascón Dept. de ciències: Annabel Frau Seminari de biologia: Alicia Serrat Dept. educació física: Francisco Rodríguez Dept. expressió artística: Eduard Rambla COORDINADORS/ES Jesús Pedrós Patricia Córcoles Antonia Borda Mònica Collado Mario Garcia

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Batxillerat

TUTORIES 1r Aigua 1r Foc 1r Terra 1r Vent

V. Pallach J. Pedrós E. Peregrina M. Julian

2n Llevant 2n Migjorn 2n Ponent 2n Tramuntana

P. Córcoles E. Rambla O. Ampuero B. Bastardes M. F. Cortés

3r Àfrica G. Camps 3r Amèrica D. Roca 3r Antàrtida A. Borda 3r Àsia J. Pérez 3r Europa A. Serrat 3r Oceania A. Chamorro 4t Barcelona 4t Girona 4t Lleida 4t Tarragona

1r Bat CT 1r Bat SH

M. Cano M. Garcia

2n Bat CT 2n Bat SH

Ll. Yebra E. Gascón

M. Moreno N. Domènech P. Luna M. Collado 7


ORGANIGRAMA

CURS 2018-19

RESPONSABLE D’ÀREA Responsable de manteniment : Anna Sànchez Wai Responsable de riscos laborals: Susanna Griell Responsable arxiu: Sergi Gascón Responsable programa de faltes: Mario Garcia Coordinadora LIC: Oriol Ampuero Coordinador TAC: Jesús Pedrós AULA D’ACOLLIDA Maria Fèlix Marisa Muñoz Janet Enguídanos Oriol Ampuero PROJECTES Un cop al trimestre, entre els cursos de 1r i 3r d’ESO l’aulumnat realitza projectes pedagògics que dissenyen els diferents equips: Verònica Pallach Maria Fèlix Jesús Pedrós Mercè Julià Emi Peregrina

Projectistes de 2n ESO:

Patricia Còrcoles Oriol Ampuero Samuel Palacín Eduard Rambla Lluïsa Muñoz

Projectistes de 3r ESO:

Antònia Borda Júlia Pérez Anna Sanchez Wai Alícia Serrat Alicia Chamorro

8

Projectistes de 1r ESO:


COMISSIONS

CURS 2018-19

9


1r ESO TE QUIERO CONTAR... (Competència lingüística) Taller de comprensió, expressió, creació personal i dramatització. Utilitzem la llengua castellana per comprendre i expressar-nos amb agilitat i alegria. Professora: Susanna Griell INTRODUCCIÓ AL CÒMIC Aprenem a dibuixar diferents personatges en moviment. Professora: Natàlia Anglès JARDINERIA I L’HORT URBÀ (només alumnes aula d’acollida) Aprenem a planificar, dissenyar i mantenir un hort i a identificar i seleccionar les espècies hortícoles més comunes. Els alumnes treballen aspectes teòrics i pràctics i poden endur-se la seva pròpia collita a casa per compartir-la amb la família. També obriran un blog per donar visibilitat al projecte. Professor: Oriol Ampuero ANGLÈS (només pels alumnes del PIM) Practicarem l’anglès de forma senzilla i amb moltes activitats diferents. Professora: Emma Solà MEDI AMBIENT Estudiarem com tenir cura del medi ambient: reciclant i protegint el nostre entorn Professora: Isabel Solà

2n ESO

FRANCÈS Aprendrem nocions de francès inicial. Professora: Susanna Griell MEDI AMBIENT i SALUT Estudiarem com millorar la nostra salut utilitzant plantes i animals del medi ambient. Professora: Isabel Solà JARDINERIA I L’HORT URBÀ (només alumnes aula d’acollida 2n quadrimestre) Aprenem a planificar, dissenyar i mantenir un hort i a identificar i seleccionar les espècies hortícoles més comunes. Els alumnes treballen aspectes teòrics i pràctics i poden endur-se la seva pròpia collita a casa per compartir-la amb la família. També obriran un blog per donar visibilitat al projecte. Professor: Oriol Ampuero TEATRE (1r quadrimestre) Per als que sempre heu tingut ganes de fer teatre... triarem una obra que us agradi i estarem tot el quadrimestre assajant, introduint tècniques d’interpretació, creació d’escenaris, tria de vestuari, efectes, etc. per tal que, si en surt alguna cosa “xula”, es pugui representar en algun lloc. Professora: Sònia Llinàs 10


MATÈRIES OPTATIVES 3r ESO OBJECTIU: APROVAR LES MATES Repàs dels conceptes apresos a la classe de matemàtiques fent exercicis. Sessions amb ordinador on s’utilitzaran pàgines web de matemàtiques amb exercicis i jocs. Sessions de geometria (treballs manuals). Professora: Eulàlia Riba FRANCÈS S’ampliarà els continguts de francès durant 2 quadrimestres. Professora: Susanna Griell CULTURA CLÀSSICA Aquesta matèria et permetrà entendre millor la societat en què vivim en molts aspectes. Descobriràs les arrels de moltes de les nostres paraules, creences, formes de pensar, elements artístics o organitzacions polítiques. Grècia i Roma van servir de model cultural al món occidental durant segles i et sorprendrà descobrir com de vives estan encara! Professor: Andreu Verdú EMPRENEDORIA A la vida es pot treballar de moltes maneres: per al govern i llavors ets funcionari, com a treballador per a una empresa o pots atrevir-te a treballar per a tu mateix, manar-te tu, prendre decisions, explorar camins nous. Necessites tenir iniciativa i saber molt de la teva activitat professional però també de lleis, impostos, bancs, recursos humans. És una manera de fer una mica aventurera, sacrificada, creativa, però que la societat necessita per tirar endavant. Si s’escull aquesta opció es pot ser empresari, autònom o, simplement, algú valent que inicia una activitat nova i se’n responsabilitza. No sempre cal tenir diners, se’n poden buscar. Les idees i la voluntat són primordials. Aquesta optativa, ensenya tot això i més. Professors: Mario Garcia i Gemma Camps ANATOMIA DEL MANGA Aprenem a encaixar les diferents qualitats de la figura humana en 2D i en 3D. Professora: Natàlia Anglès TALLER DE TEXTOS Optativa de ampliación orientada a alumnos de tercero de la ESO con gusto por la lectura y la literatura que quieran mejorar su expresión escrita. Se trata de crear textos de diversa tipología mediante juegos de palabras, pequeñas lecturas, juegos y la imaginación del alumno. Los mejores se publicarán en la revista del instituto. Professora: Marisa Álvarez

11


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-19 A ssoci a ci ó E s p o r tiv a B arc el o n a C o n grés FUTBOL SALA MASCULÍ DIMARTS I DIJOUS de 16:15 a 17:15h. Cost de l’activitat. 30€ mensuals + 30€ matrícula. FUTBOL SALA FEMENÍ DILLUNS I DIMECRES de 16:30 a 17:30h. Cost de l’activitat: 30€ mensuals + 30€ matrícula. DANSA MODERNA DILLUNS I DIMECRES de 17 a 18:15h. Cost de l’activitat: 60€ trimestrals + 30€ matrícula. DANSA MODERNA ADULTS DILLUNS I DIMECRES de 18:45 A 20:00h. Cost de l’activitat: 60€ trimestrals + 30€ matrícula. ESPORTS DE LLUITA-JUDO DIMARTS I DIJOUS de 16:30 a 17:30h. Cost de l’activitat: 20€ mensuals + 30 € matrícula VOLEIBOL DILLUNS I DIMECRES de 16:15 a 17:15h. Cost de l’activitat: 20€ mensuals+ 30€ matrícula. TEATRE DILLUNS de 16:30 a 17:30h. Cost de l’activitat: 15€ mensuals + 20€ matrícula

• Dates d’inscripció del 12 de setembre a l’1 d’octubre inclossos. • Totes les activitats començaran la setmana del 8 d’octubre. • Recordem que el període per demanar les subvencions de les activitats extraescolars són del 13 de setembre al 3 d’octubre. Demaneu la documentació a consergeria. HORARI D’ATENCIÓ PER INSCRIURE’S MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 a 12:40h A CONSERGERIA TARDES DILLUNS DE 15:00 a 18:00h. 12


FUNCIONAMENT DEL CENTRE TRUCADES I SMS Al matí, a les 8.30 i 9.30 s’envia un avís a les famílies dels alumnes que han faltat a primera hora i no han avisat. Els divendres s’envia un avís a les famílies dels alumnes que han tingut alguna falta de disciplina durant la setmana.

ENTRADA I SORTIDA DE L’ALUMNAT FORA D’HORES L’alumnat que arribi tard podrà entrar a les aules si porta una justificació escrita o la família havia avisat prèviament. Es considera tard 5 minuts després de començar la classe. En cas contrari, quedarà retingut a l’aula de guàrdia fins al següent canvi d’hora, o fins acabar l’esbarjo. L’alumnat que ha de sortir del centre abans de la finalització de les classes haurà de portar una autorització per escrit . Si l’alumne no ha portat autorització escrita o ha estat una sortida no prevista, es trucarà a la família i es demanarà que enviïn una autorització escrita al mòbil virtual del centre. En rebre-la l’alumne podrà sortir.

PATIS Els dimecres, dijous i divendres fem esport al pati amb la col·laboració de l’ONG especialitzada Young Life.

AULA D’ESTUDI Durant l’esbarjo, s’obre l’Aula d’estudi que és l’espai de biblioteca d’ús preferent per l’alumnat de Batxillerat i 4t d’ESO. Si hi ha lloc, hi poden també ser els alumnes d’altres cursos. No es pot esmorzar dins de l’aula d’estudi i s’hi ha de mantenir un ambient de treball i concentració. Un professor de guàrdia de pati s’encarrega de la vigilància.

REFORÇ EXTRAESCOLAR: ÈXIT, ÈXIT D’ESTIU, ÈXIT 3R I 4T, ÈXIT D’ANGLÈS Per als alumnes de 1r fins a 4t d’ESO hi ha la possibilitat de participar a les tardes del dilluns i dimecres del programa de reforç extraescolar ÈXIT (de 16 a 17.30h). Per aquells alumnes que vulguin aprofundir en l’aprenentatge de la part oral en anglès també s’organitza per l’ESO l’ÈXIT d’ANGLÈS. A l’estiu continua amb el nom de ÈXIT D’ESTIU fins a mitjans de juliol, per aquells alumnes que tenen assignatures pendents per al setembre. 13


BIBLIOTECA A LA TARDA Tres dies a la setmana els alumnes poden venir al centre a treballar o llegir a la biblioteca, amb el suport d’una monitora especialitzada i disposar del wifi del centre.

PATIS OBERTS L’institut està acollit al programa de Patis oberts els diumenges. Un monitor obre el pati durant el matí del diumenge, que està a disposició del barri

MENJADOR De dilluns a dijous el centre disposa de servei de menjador a partir de les 14.40 h. Aquest menjador forma part del programa Institut a Temps complet del consorci d’educació. És un menjador becat per alumnes amb dificultats econòmiques de 1r a 2n d’ESO.

NORMATIVA SOBRE LA VAGA D’ESTUDIANTS La normativa del Departament d’Ensenyament i de l’Institut estableix: ELS ALUMNES DE PRIMER I SEGON D’ESO NO PODEN FER VAGA I, PER TANT, ESTAN OBLIGATS A VENIR A L’INSTITUT. TOTS ELS ALTRES ALUMNES MENORS D’EDAT PODEN EXERCIR EL DRET DE VAGA NOMÉS SI ELS PARES HO AUTORITZEN PER ESCRIT ABANS DELS DIES EN QUÈ ES FARÀ.

NORMES DE CONVIVÈNCIA 1. Norma general L’alumnat evitarà qualsevol actitud incorrecta i poc respectuosa envers la resta de la comunitat educativa, dins i fora del centre. Si algú té algun tipus de problema, cal que parli amb el seu tutor o tutora. 2. Puntualitat Les classes començaran i acabaran amb puntualitat. La porta de l’institut es tancarà 5 minuts després d’haver sonat el timbre d’entrada. Si es té previst d’arribar més tard de l’hora d’entrada, cal portar un justificant i, preferiblement, que els pares o tutors truquin al centre. Un cop tancada la porta de l’institut l’alumnat de 1r, 2n i que arribi tard no entrarà a les aules i romandrà a l’aula de guàrdia fins a la classe següent. L’alumnat de 3r, 4t i batxillerat haurà d’esperar fins a les 9h.

14


FUNCIONAMENT DEL CENTRE 3. Comportament 3.1 A l’aula Entre classe i classe, els alumnes esperaran el professor dins de l’aula, asseguts al seu lloc i prepararant el material de la següent assignatura. No es pot sortir al passadís fora dels casos en què l’alumnat canvia de classe. Si falta un/a professor/a, l’alumnat es quedarà a l’aula fins que arribi el/la professor/a de guàrdia. No s’ha de sortir de l’aula abans que soni el timbre, exàmens inclosos. 3.2 Al passadís Al passadís, a les entrades i sortides, i canvis d’aula, cal comportar-se correctament, sense cridar, córrer, jugar, etc. 3.3 Als lavabos Com a norma general, durant l’hora de classe no es pot anar al lavabo si no és que es tracta d’una urgència i el professor/a ho considera oportú. En aquest cas, l’alumnat haurà de dur la cinta taronja de permís de sortida de l’aula i tornar a classe com més aviat millor. 4. Netedat de l’entorn Que el centre estigui net és responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa. Abans de deixar l’aula, cal endreçar-ho tot: no hi pot haver papers ni deixalles al terra, cal que la pissarra i les taules quedin netes, etc. A les aules i passadissos no es pot menjar, així com tampoc no es pot mastegar xiclets o altres dolços. Evidentment, també cal tenir cura del passadís i del pati. Si un/a alumne/a embruta qualsevol dependència de l’Institut o incompleix alguna de les normes abans descrites, serà sancionat. 5.Vestimenta L’alumnat ha de venir al centre educatiu amb la roba adequada a l’estudi. No es permès l’ús de gorres. Tampoc són permesos penjolls, collarets, anells o altres complements cridaners que poden distreure l’atenció. Els auriculars (grans o petits) s’han de portar desats a la motxilla. 15


6. Material escolar Cal portar el material escolar cada dia i tenir-ne cura (llibres, estoigs, etc.), especialment en el cas de l’alumnat que té ordinadors personals. Les instal·lacions de l’aula, l’ordinador del professor/a i la pissarra digital són responsabilitat del professor/a i cap alumne/a no en pot fer ús. 7. Telèfons mòbils i altres objectes de valor L’ús dels telèfons mòbils per qüestions personals està totalment prohibit. Per qualsevol urgència, l’alumnat està localitzable si es truca al telèfon de l’institut. Per tant, l’ús del mòbil serà motiu de sanció: el telèfon serà requisat i només es podrà recuperar si els pares o tutors vénen al centre i parlen amb la Cap d’estudis. Al centre no es poden enregistrar imatges de cap tipus amb els mòbils o d’altres aparells. El centre no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals de valor. 8. Educació física A les hores d’educació física, cal fer ús dels armariets habilitats per desar la motxilla i cal que tothom disposi del seu propi cadenat. Cal dur SEMPRE l’equipament. 9. Assistència Si un/a alumne/a sap que ha de faltar a classe amb antelació, ho comunicarà al tutor. Si està malalt, els pares o tutors hauran d’avisar per telèfon i en els dos casos posteriorment n’hauran de presentar la justificació en un termini de 5 dies. Es consideren faltes justificades: ● malaltia o visita mèdica; ● força major ben especificada; ● circumstàncies personals i familiars argumentades. No es consideren faltes justificades: ● haver-se adormit; ● quedar-se a estudiar per a un examen. Les faltes d’assistència injustificades reiterades donaran lloc a l’obertura d’un expedient d’absentisme.

16


FUNCIONAMENT DEL CENTRE 10-Tipus de comunicats d’incidències 10.1-Interès / Treball Recull totes aquelles informacions útils a pares i tutors pel que fa a l’interès de l’alumne/a a classe (“Es distreu amb facilitat”, “Xerra a classe”, “Caldria més atenció a l’aula”...). 10.2 Material / Deures Recull les faltes de deures o material (“No ha portat els deures fets”, “Els deures no estan acabats”, “No porta la llibreta”, “No porta l’equip d’educació física”...). 10.3 Altres actituds inadequades Aquelles actituds incorrectes que s’han de posar en coneixement de les famílies i tutors, però que no constituirien una falta greu. (“Mastega xiclet”...). 10.4 Valoracions positives (“Ha millorat el comportament”, “El seu esforç comença a donar fruits”...). 10.5 Falta disciplinària greu (volant informàtic) Per a aquelles conductes contràries a les normes de convivència. La reiteració d’actituds inadequades també poden constituir una falta greu (“No porta els deures reiteradament”...). En cas que la incidència sigui prou greu com per implicar una expulsió de classe, l’alumne/a anirà a la sala de guàrdia amb un company/a de classe que l’acompanyarà. Les incidències s’enregistren al programa de disciplina. El tutor en controla el nombre total per tal de parlar amb les famílies amb una visió global i informar la resta de professorat. Les famílies en rebran els comunicats. 11.Tipus de sancions a-Privació de l’hora d’esbarjo. b-Permanència al centre una o dues tardes. c-Expulsió durant uns dies a partir de sis faltes greus.

17


Distribució docència 1r ESO Llengua estrangera: anglès 1r CARRASCO, CÉSAR Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia 1r PEDRÒS, JESUS Llengua castellana i literatura 1r PALLACH, VERÒNICA Llengua catalana i literatura 1r LLINÀS, SÒNIA Educació Física 1r SANZ, MARIA Matemàtiques 1r MEDINA, ELENA SOLA, EMMA Música 1r SANCHEZ, ANA Religió catòlica 1r HOMAR, EULÀLIA Cultura i valors ètics 1r LOPEZ, HÈCTOR VERDÚ, ANDREU Ciències socials: geografia i història 1r JULIAN, MERCÈ Tecnologia 1r PEREGRINA, EMILIA Educació visual i Plàstica 1r ANGLÈS, NATALIA RAMBLA, EDUARD

2n ESO

Llengua estrangera: anglès 2n ADRIEL, GUSTAVO Llengua castellana i literatura 2n SOLE, REMEI Llengua catalana i literatura 2n AMPUERO, ORIOL Educació Física 2n RODRÍGUEZ, FRANCISCO Ciències de la naturalesa: Física i Química 2n FRAU, ANA Matemàtiques 2n CÓRCOLES, PATRICIA LUNA, PILAR Religió catòlica 2n HOMAR, EULÀLIA Cultura i valors ètics 2n JULIAN, MERCÈ PALACÍN, SAMUEL VERDÙ, ANDREU Ciències socials: geografia i història 2n PALACÍN, SAMUEL Tecnologia 2n CÓRCOLES, PATRICIA PEREGRINA, EMILIA Educació visual i Plàstica 2n RAMBLA, EDUARD

18


3r ESO

Llengua estrangera: anglès 3r CABALLERO, VÍCTOR SAAVEDRA, LAURA Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia 3r SERRAT, ALICIA Llengua castellana i literatura 3r CHAMORRO, ALICIA PÉREZ, JULIA Llengua catalana i literatura 3r GASCÓN, SERGI ENGUÍDANOS, JANET Educació Física 3r RODRIGUEZ, FRANCISCO Ciències de la naturalesa: Física i Química 3r CORTÉS, MARIA ROCA, DAVID SERRAT, ALICIA Matemàtiques 3r ROCA, DAVID WAI, ANA RIBA, EULÀLIA Música 3r SÁNCHEZ, ANA Religió catòlica 3r HOMAR, EULÀLIA Cultura i valors ètics 3 CAMPS, GEMMA VERDÚ, ANDREU Ciències socials: geografia i història 3r CAMPS, GEMMA CHAMORRO, ALICIA Tecnologia 3r BORDA, ANTONIA CÓRCOLES, PATRICIA SERRAT, ALICIA COLLADO, MÒNICA

19


Distribució docència 4t ESO

Llengua estrangera: anglès 4t ADRIEL, GUSTAVO CABALLERO, VÍCTOR SANCHEZ, ANA Biologia i geologia i ciències aplicades 4t GIL, CRISTINA Llengua castellana i literatura 4t ALVAREZ, MARISA Llengua catalana i literatura 4t DOMÈNECH, NATZARET ENGUÍDANOS, JANET Llatí 4t GRIELL, SUSANA Educació Física 4t SANZ, MERCÈ Filosofia 4t LOPEZ, HECTOR Física i Química + Ciències aplicades 4t CANO, MARIA Matemàtiques 4t DOMÈNECH, NATZARET LUNA, PILAR ROCA, DAVID RIBA, EULÀLIA Arts escèniques i dansa 4t GASCÓN, ELENA SOLE, REMEI Religió catòlica 4t HOMAR, EULALIA Cultura i valors ètics 4t PALACÍN, SAMUEL JULIAN, MERCÈ VERDÚ, ANDREU Economia + Emprenedoria 4t GARCIA, MARIO JULIAN, MERCÈ Ciències socials: geografia i història 4t GASCÓN, ELENA Tecnologies de la informació i la comunicació 4t BORDA, ANTONIA COLLADO, MÓNICA

1R BATXILLERAT

Educació física SANZ, MERCÈ Filosofia LÓPEZ, HECTOR Llengua estrangera: anglès 1 CARRASCO, CÉSAR SAAVEDRA, LAURA Ciències per al món contemporani SOLÀ, ISABEL Llengua castellana i literatura1 ÁLVAREZ, MARISA Llengua catalana i literatura 1 AMPUERO, ORIOL Història i fonaments de les arts GASCÓN, ELENA Història del món contemporani VERDÚ, ANDREU Física 1 FRAU, ANABEL Química 1 FRAU, ANABEL 20


Matemàtiques 1 WAI, ANA RIBA, EULÀLIA Biologia 1 YEBRA, LLUÏSA Dibuix tècnic 1 ANGLÈS, NATALIA Economia 1 GARCÍA, MARIO Economia d’empresa 1 GARCÍA, MARIO Tecnologia industrial 1 CANO, MAIRA Llatí 1 GRIELL, SUSANNA Ciències de la terra (geologia) 1 SOLÀ, ISABEL Psicologia LÓPEZ, HÉCTOR Sociologia LÓPEZ, HÉCTOR Matemàtiques aplicades a les ciències socials RIBA, EULÀLIA Literatura castellana MONCOSÍ, JORDI

2N BATXILLERAT

Educació física SANZ, MERCÈ Filosofia LÓPEZ, HECTOR Llengua estrangera: anglès 2 CARRASCO, CÉSAR SAAVEDRA, LAURA Ciències per al món contemporani SOLÀ, ISABEL Llengua castellana i literatura2 PÉREZ, JULIA Llengua catalana i literatura 2 LLINÀS, SÒNIA Història i fonaments de les arts GASCÓN, ELENA Història del món contemporani VERDÚ, ANDREU Física 2 FRAU, ANABEL Química 2 FRAU, ANABEL Matemàtiques 2 LUNA, PILAR Biologia 2 YEBRA, LLUÏSA Dibuix tècnic 2 ANGLÈS, NATALIA Economia 2 GARCÍA, MARIO Economia d’empresa 2 GARCÍA, MARIO Tecnologia industrial 2 CANO, MAIRA Llatí 2 GRIELL, SUSANNA Ciències de la terra (geologia) 2 SOLÀ, ISABEL Psicologia LÓPEZ, HÉCTOR Sociologia LÓPEZ, HÉCTOR Matemàtiques aplicades a les ciències socials RIBA, EULÀLIA Literatura castellana MONCOSÍ, JORDI Geografia PALACIN, SAMUEL

21


1r ESO 1 r T R I ME S T RE

2 n TRI MES TRE

3 r TRI MES TR E

Sortida Collserola Fira de Nadal Coneixement del barri Dances escoceses

Sortida al zoològic Dragonada (cursa solidària) Visita d’un prototip d’avió

Sortida Parc Central Sortida al Tibidabo

2n ESO 1 r T R I ME S T RE

2 n TRI MES TRE

3 r TRI MES TR E

Sortida a Barcelona Sortida al CaixaFòrum

Sortida al Teatre Regina Esquiada al Port del Compte Barcelona: Barri Gòtic i La Ribera Projecte Observadors de la Platja (platja de la Barceloneta)

Sortida lúdica de final de curs Ciència i tècnica

3r ESO

22

1 r T R I ME S T RE

2 n TRI MES TRE

3 r TRI MES TR E

Sortida al Poble Espanyol The Zone of Hope (exposició canvi climàtic)

Sortida al teatre: «El Lazarillo» Esquiada al Port del Compte Cursa solidària – CAM Sortida al YoMo Youth Mobile Festival

JASP Sortida a la Garrotxa


SORTIDES 4t ESO 1 r T R I ME S T RE

2 n TRI MES TRE

3 r TRI MES TR E

De Marxa fent esport (cotxeres Borbó) Baetulo (opt. llatí, a Badalona)

Fes Recerca i investiga: Cèl·lules i gens! El món de la investigació en biotecnologia (joc de rol)

Concurs teatre 1/2 Sortida a les festes majors de Nou Barris Materials sorprenents (Caixafòrum)

1r B ATXILLERAT 1 r T R I ME S T RE

2 n TRI MES TRE

3 r TRI MES TR E

La química dels colors (química) Baetulo (llatí)

Episodis amorosos (sortida català)

Concurs fotografia matemàtica (Caixa fòrum) Fisidabo

2n B ATXILLERAT 2 n TRI MES TRE

3 r TRI MES TR E

Mirall Trencat Concurs fotografia matemàtica De quina espècie és? (biologia) (Caixa fòrum)

23


www.congres.cat

C. Baró d’Esponellà, 1-15 08031 Barcelona 24

Telèfon del centre: 93 358 55 59 Fax: 93 429 94 10 Telèfon virtual: 93 107 02 87 Correu electrònic: a8035167@xtec.cat

Profile for ies barcelonacongres

Guia curs 2018-2019  

una guia del curs del nostre centre

Guia curs 2018-2019  

una guia del curs del nostre centre

Advertisement