Memòria de projectes executats 2018

Page 1

2018 Memòria de projectes executats


Índex 08

1. Òrgans de Govern

Migration: Reconciling North and South Visions

14

2. Presentació

SEMINARI

18

3. Àrees

20 3.1. Polítiques Euromediterrànies SIMPOSIS INTERNACIONALS, SEMINARIS I TALLERS D’EXPERTS

Un nouveau cadre pour le Partenariat euro méditerranéen

Cooperation with Religious Institutions as a European Policy Tool EUROMESCO DIALOGUE WORKSHOP

EuroMeSCo ENI Project Working Group Meeting REUNIÓ

The Impact of Climate Change in the Sahel on Human Security in the Mediterranean EUROMESCO DIALOGUE WORKSHOP

XXI FORUM INTERNATIONAL RÉALITÉS

Europe, Migrations and the Mediterranean: Human Mobilities and Intercultural Challenges CONFERÈNCIA ANUAL D’IMISCOE 2018

A Youth Agenda for Euro-Mediterranean Research

CICLES DE DEBATS, TRIBUNES I CONFERÈNCIES

2017 IEMed Mediterranean Yearbook. Diagnosing the Mediterranean. Where is the Region Heading to in 2018? PRESENTACIÓ

Changing Euro-Mediterranean Lenses EUROMESCO ANNUAL CONFERENCE

PRESENTACIONS

Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2019

The Sahel: Europe’s African Borders

REUNIÓ

What Makes the EU-Algeria Relations Special and Strategic

PRESENTACIÓ

The Situation in Tunisia and Egypt. Which evolution after the Arab Spring? EUROMESCO POLICY BRIEFING

52 3.2. Món Àrab i Mediterrani SIMPOSIS INTERNACIONALS, SEMINARIS I TALLERS D’EXPERTS

Observatori de la Islamofòbia als Mitjans Democràcia i Islamofòbia VII SEMINARI SOBRE XENOFÒBIA

Programa interuniversitari Aula Mediterrània 5th World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES) Sevilla 2018 Laboratori per al disseny de campanyes de comunicació social contra la islamofòbia de gènere TALLER

The Eastern Mediterranean. New Dynamics and Opportunities for Cooperation

IEMED BREAKFASTS

PRESENTACIÓ

The Role of Russia in the Middle East and North Africa: Strategy or Opportunism?

The EU-Tunisia Privileged Partnership. What Next?

Nous enfocaments per a la cobertura de les migracions. Immigració i mitjans de comunicació a la Mediterrània occidental SEMINARI

EUROMESCO DIALOGUE WORKSHOP

PRESENTACIÓ

Regional Opportunities to Improving the Situation in Gaza

Politics of Recognition and Denial. Minorities in the MENA Region

SUPPORT FOR MOBILITY WORKSHOP

PRESENTACIÓ

SEMINARI DE RECERCA

8th Euromed Survey of Experts and Actors. Violent Extremism in the Euro-Mediterranean region

IEMED YOUTH FORUM

2018 IEMed Mediterranean Yearbook. Changing winds in the Mediterranean? Crossing Political and Economic Perspectives

PRESENTACIÓ

Eleccions europees 2018. El gran salt de la ultradreta VIII SEMINARI SOBRE POPULISME I XENOFÒBIA


CICLES DE DEBATS, TRIBUNES I CONFERÈNCIES

Programa interuniversitari Aula Mediterrània CICLE DE CONFERÈNCIES

Tunisia: Justice in Transition DOCUMENTAL

Siria, la revolución imposible PRESENTACIÓ

Festival de Cinema Africà de Tarifa i Tànger (FCAT) CINEMA

Líbia, les causes i les conseqüències d’un Estat fallit TAULA RODONA

Retalls de vides anònimes CICLE DE CINEMA ÀRAB

Le développement humain comme moteur de coopération dans le Dialogue 5+5. Défis communs, gestion partagée III FORUM MEDTHINK 5+5

Bridging SMEs between North and South Mediterranean. The Role of SMEs in the Socioeconomic Development of the Mediterranean Region MED CONFEDERATION BARCELONA EUROMED FORUM

Economic Integration and Co-Development: Recipes for Shared Progress in the Mediterranean Region XIV CONFERÈNCIA ANUAL DE LA COMISSIÓ MEDITERRÀNEA DE LA LECE

Promoting Socioeconomic Development in the MENA Region. A Toolbox that Provides Answers to Aspirations, Expectations and Deprivation

104 3.4. Cultura i Societat Civil FUNDACIÓ ANNA LINDH

PRESENTACIÓ

XII Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya CINEMA

Yogur con mermelada PRESENTACIÓ

82 3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies

i Desenvolupament Humà

SIMPOSIS INTERNACIONALS, SEMINARIS I TALLERS D’EXPERTS

Digital Big Bang in Euro-Mediterranean Countries 6TH EUROMED CAPITAL FORUM

Economic Policies, Trade Integration and Sustainable Job Creation. A View from the Mediterranean Countries III CONFERÈNCIA DE BANCS CENTRALS DE LA MEDITERRÀNIA

A Business Hub of the 5+5 Dialogue to Export Worldwide XV NORTH AFRICAN BUSINESS DEVELOPMENT FORUM

The Road towards Integration: Transport and Logistics in the Western Mediterranean. Tools and Projects for the Implementation of a Multimodal Network in the 5+5 Area SEMINARI TEMÀTIC MEDTHINK 5+5

MED Confederation Assembly and Board Meeting 2018 CICLES DE DEBATS I CONFERÈNCIES

Green Finance in the Mediterranean Region PRESENTACIONS

DIÀLEG

Programa IEMed d’Interculturalitat, inclusió i diversitat als centres educatius

Art i feminisme a la ciutat, un vincle essencial per als drets humans

Un Mar de Paraules: “Memòria i identitat: repensar el patrimoni cultural”

Ciutadans que enriqueixen la diversitat

XI CONCURS INTERNACIONAL DE RELATS

Programa IEMed de Mobilitat i de foment d’intercanvis professionals per a membres de la ReFal Young Mediterranean Voices. The Refugee Policy of the EU DEBAT

XXII Reunió del Comitè Executiu de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh

III IEMED – NESA FORUM

Primer informe de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans. La realidad incontestable. Islamofobia en los medios

Mitjans inclusius, ciutats inclusives: convivència contra islamofòbia

BIENNAL DE PENSAMENT

Biennal de Pensament “Ciutat Oberta” SEMINARIS

Literatura feminista, element clau per a l’emancipació i l’apoderament de les dones

DIÀLEG

DIÀLEG

Sexualitat i canvi social a la Mediterrània DIÀLEG EXPOSICIONS

Raimundus christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures EXPOSICIÓ

La Mediterrània del segle xx EXPOSICIÓ ACTES CULTURALS

Programa de conferències a l’Ateneu Barcelonès

DIÀLEG

Presentació del número 25 de Quaderns de la Mediterrània. “Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo”

Música Mediterrània. Yacine

Tres Festival. Voces del Mediterráneo

CONCERT

Música Mediterrània. Gani Mirzo i Neila Benbey CONCERT

Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies

XXIV Festival de Músiques Sagrades de Fes “Savoirs ancestraux” PRESENTACIÓ

Iftar popular 2018 Concert de Yacine Belahcene

EXPOSICIÓ

MÚSICA

Literatura i interculturalitat

Presentacions del número 26 de Quaderns de la Mediterrània. “Imaginar el Mediterráneo”

DIÀLEG


Majoria i minoria a la Mediterrània. Diàleg, convivència, tolerància, repressió i enfrontament

Accions pilot de mobilització sobre la igualtat de gènere a la Mediterrània

Euromediterranean University (EMUNI) ANIMA Investment Network

A Sea of Words 2017. Youths, Stereotypes and Radicalisation

JORNADA DE CULTURA HUMANISTA

Projectes de terreny sobre participació política local i violències contra les dones

Mestre Ramon, els Llull i la Mediterrània del seu temps

Igualtat de gènere a la Mediterrània. El paper de Catalunya

JORNADA

140 3.5. Programa d’Igualtat

JORNADA

de Gènere Euromediterrani Favoriser le dialogue entre les chercheur-e-s et les acteurs/actrices de la société civile. Le cas de la recherche-action sur les femmes migrantes IX SEMINARI DE RECERCA

LXII edició de la Comissió de l’Estatut de les Dones (CSW) REUNIÓ

Expériences de femmes dans les villes en conflits SEMINARI DE RECERCA

Euro-Mediterranean Political Research and Dialogue for Inclusive Policymaking Processes and Dissemination through Network Participation Studies in the Field of External Relations

CONFERÈNCIA I TALLER SOBRE GÈNERE

Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and Monitoring for Women in Society (CSO WINS)

Premsa, internet i xarxes socials

166 5.

Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Projectes europeus

Feminismes a la Mediterrània. Avenços i reptes d’una lluita conjunta

160 4.

Xarxes euromediterrànies

Renforcer les capacités des acteurs de l’Égalité

172 6.

Publicacions

9th Euromed Survey of Experts and Actors Changing Euro-Mediterranean Lenses

The Way to Aleppo

Fundació de Dones de Euromediterrànies (FFEM)

8th Euromed Survey to Experts and Actors. Violent Extremism in the EuroMediterranean Region

Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) / ReFal

Quaderns de la Mediterrània

MedThink 5+5

Afkar/ideas

MED Confederation

Una realidad incontestable. Islamofobia en los medios

COL·LOQUI

En finir avec les stéréotypes de genre dans la région euro-méditerranéenne : photographes en action TALLER

Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies EXPOSICIÓ

Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE) Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE)

IEMed – FFEM Toolkit en 7 étapes. “Plaidoyer pour les droits des femmes” EuroMeSCo Joint Policy Studies IEMed Policy Studies Papers IEMed Col·leccions d’articles d’opinió de l’IEMed i EuroMeSCo

IEMed Mediterranean Yearbook 2018

Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo)

Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique et sociale en Méditerranée

Diagnòstics de terreny IEMed – FFEM

MedCronos

Reunions del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies

JORNADA SOBRE SÍRIA

Les attentes des femmes de l’Euro-Méditerranée. Constats de la société civile et engagements ministériels

El fons Llull de l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà

186 7.

Equip


Ă’rgans de Govern

1


Ò R G A N S D E G O V ERN

Ò R GA N S D E GO V ER N

Junta de Govern

Comissió Delegada President

President

Sr. Senén Florensa i Palau

M. Hble. Sr. Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

Vocals

Vicepresidents Primer: Sr. Josep Borrell Fontelles, ministre d’Afers Exteriors, UE i Cooperació Segon: Excma. Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona Tercer: Hble. Sr. Alfred Bosch Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya

Designats per la Generalitat de Catalunya: Sra. Mireia Borrell Porta, directora general de Relacions Exteriors Sra. Àngels Ponsa i Roca, directora general de Cooperació Cultural

Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors, UE i Cooperació: Sra. Eva Martínez Sánchez, directora general per al Magreb, Àfrica, Mediterrània i Pròxim Orient Sra. Cristina Díaz Fernández-Gil, directora de Cooperació amb Àfrica i Àsia

Vocals Designats per la Generalitat de Catalunya:

Designats per l’Ajuntament de Barcelona:

Sra. Natàlia Mas Guix, secretària d’Acció Exterior i de la UE Sra. Mireia Borrell Porta, directora general de Relacions Exteriors Sra. Àngels Ponsa i Roca, directora general de Cooperació Cultural Sr. Joan Romero i Circuns, conseller delegat, ACCIÓ

Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, primer tinent d’alcaldia Sr. David Llistar i Bosch, director de Justícia Global i Cooperació Internacional

Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors, UE i Cooperació:

Secretari

Sr. Fernando Martín Valenzuela Marzo, secretari d’Estat d’Afers Exteriors Sra. Eva Martínez Sánchez, directora general per al Magreb, Àfrica, Mediterrània i Pròxim Orient Sra. Cristina Díaz Fernández-Gil, directora de Cooperació amb Àfrica i Àsia Sr. Alfonso Lucini Mateo, ambaixador en Missió Especial per a Afers de l’Orient Mitjà i la Mediterrània

Sr. Josep Ferré i Gavarró, director general en funcions de l’IEMed

Alt Patronat – Consell Empresarial

Designats per l’Ajuntament de Barcelona: Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, primer tinent d’alcaldia Sr. David Llistar i Bosch, director de Justícia Global i Cooperació Internacional Sr. Felip Roca i Blasco, director de Diplomàcia de Ciutats

Empreses patrocinadores

Institucions col·laboradores

10

1. Òrgans de Govern

Memòria de projectes executats 2018

11


Ò R G A N S D E G O V ERN

Ò R GA N S D E GO V ER N

Consell Assessor Hassan Abouyoub, ambaixador del Regne del Marroc a Romania

Salvador Giner, sociòleg i expresident de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona

Jaloul Ayed, president, Med Confederation

Juan Goytisolo, escriptor. Barcelona

Omar Azziman, exambaixador del Regne del Marroc a Espanya

Bichara Khader, director, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Universitat Catòlica de Lovaina

Lluís Bassat, president d’honor de Bassat&Ogilvy. Barcelona Amin Maalouf, escriptor libanès Héle Beji, escriptora tunisiana Andreu Mas-Colell, fundador, Barcelona Graduate School of Economics. Barcelona Shlomo Ben Ami, exministre israelià d’Afers Exteriors Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de Paz i exdirector general de la UNESCO. Madrid El Hassan Bin Talal, príncep del regne haiximita de Jordània i president del Club de Roma Sari Nusseibeh, filòsof i exrector de la Universitat Al-Quds. Jerusalem Salvatore Bono, expresident de la Societat Internacional d’Historiadors de la Mediterrània SIHMED i professor emèrit de la Universitat de Perugia

Enric Olivé, professor d’Història Contemporània, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

Dolors Bramon, professora emèrita d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat de Barcelona

Josep Piqué, exministre d’Afers Exteriors d’Espanya. Barcelona

Francisco Javier Carrillo, acadèmic i diplomàtic, exambaixador de la UNESCO a Tunísia i Líbia i exvicepresident de l’Acadèmia Europea de Ciències, Arts i Lletres

Romano Prodi, expresident de la Comissió Europea Xavier Rubert de Ventós, filòsof. Barcelona

Youssef Courbage, director de recerca, Institut National d’Études Démographiques. París Antoni Segura, vicedirector del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona Ahmet Evin, degà fundador de la Facultat d’Arts i Ciències Socials de la Universitat Sabanci d’Istanbul i membre de l’Istanbul Policy Centre (Turquia) Ismail Serageldin, bibliotecari emèrit i membre del Consell Directiu de la Biblioteca Alexandrina. Alexandria Benita Ferrero-Waldner, excomissària europea de Relacions Exteriors i Política Europea de Veïnatge Abdelkhader Sid Ahmed, editor. Alger Jean-Pierre Filiu, professor associat i Càtedra Orient Mitjà i Mediterrània, Institut d’Études Politiques (Sciences Po). París

Taïeb Zahar, president, Forum International de Réalités. Tunis

Manuel Forcano, poeta i traductor. Barcelona

12

1. Òrgans de Govern

Memòria de projectes executats 2018

13


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

Presentació

2 14

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

15


PR E S E N TA C I Ó

P R ES EN TA CIÓ

Presentació Un dels trets més distintius de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) al llarg de gairebé trenta anys de trajectòria és la seva doble identitat com a centre de generació de pensament al servei dels principals actors i decisors euromediterranis i com a institució de documentació i de sensibilització de la realitat regional orientat a la ciutadania. Ambdues facetes es complementen i interrelacionen buscant sempre vies de contacte i diàleg estable entre la societat civil i els decisors públics. Aquest perfil de l’Institut, que a més ha apostat sempre per la pluralitat i la multidisciplinaritat de les seves actuacions, cobra especial rellevància en un moment en què els dràstics canvis i fenòmens que pateixen la Mediterrània i les seves àrees veïnes afecten la ciutadania de tota la regió i són motiu d’encesos debats entre l’opinió pública. Aportar reflexions i idees útils, tangibles i innovadores en àmbits com les migracions, la cooperació regional i transfronterera nord-sud i sud-sud, les polítiques d’inclusió i equitat –socioeconòmica, de gènere, intercultural–, la promoció dels valors comuns i el diàleg entre cultures o l’alineament amb les prioritats europees i de la Unió per la Mediterrània, ha continuat constituint la màxima que ha vehiculat la tasca de les diferents àrees de treball de l’IEMed. L’Àrea de Polítiques Euromediterrànies ha dedicat especial atenció a la necessitat de donar resposta a un nou marc regional en el qual diferents poders globals exerceixen una nova influència i a processos d’interdependència que no entenen de fronteres i, en conseqüència, requereixen una gestió que transcendeixi les lògiques nacionals. Aquesta prioritat s’ha canalitzat essencialment a través dels grups de treball i publicacions de la xarxa EuroMeSCo –la principal xarxa d’estudis sobre política euromediterrània i temes de seguretat en l’espai euromediterrani i vuitena major xarxa de think tanks mundial segons la classificació Global Go to Think Tank de la Universitat de Pennsilvània– que l’IEMed coordina des de 2010. Durant aquest any, EuroMeSCo ha analitzat en profunditat la crisi migratòria, l’ascens de Rússia, les noves dinàmiques de la geopolítica de l’energia a la Mediterrània Oriental, els efectes de les fallides securitàries a la regió Sàhara-Sahel, les derives regionals del conflicte àrab-israelià, l’auge i expansió de l’extremisme violent al món àrab i a Europa o els efectes del canvi climàtic. Però a banda de la tasca analítica, és molt destacable l’esforç renovat des de l’àrea i la coordinació d’EuroMeSCo per augmentar la interlocució i la creació de dinàmiques de debat efectiu amb la Comissió Europea, el Servei Europeu d’Acció Exterior i el Parlament Europeu, per tal de fer arribar a les institucions europees l’anàlisi i recomanacions realitzades. En l’àmbit de les publicacions de l’àrea, a banda de les noves edicions de l’Anuari IEMed de la Mediterrània i una prolífica publicació de papers i articles d’opinió que acompleixen un any més amb l’objectiu de divulgació de les qüestions centrals que afecten la Mediterrània, és destacable una nova edició de l’Enquesta Euromed a actors i experts de les relacions euromediterrànies que, seguint la temàtica central de la conferència anual de la xarxa EuroMeSCo, aporta un enfocament innovador a l’anàlisi de les relacions euromediterrànies i la necessitat de replantejar-les en consonància amb els canvis que s’estan produint tant en els àmbits nacionals com en el pla geoestratègic. L’Àrea de Món Àrab i Mediterrani ha continuat ampliant l’abast i continguts de l’exitós Programa interuniversitari Aula Mediterrània, que posa en comunicació, a través d’un rigorós programa lectiu multidisciplinari de conferències i seminaris, els màsters universitaris de temàtica internacional que imparteixen les principals institucions d’educació superior de l’entorn de l’IEMed. L’àrea també ha realitzat una forta inversió en l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans de comunicació, en col·laboració amb la Fundació Al Fanar i amb el recolzament de Casa Árabe, la Fundación Tres Culturas i la Fundación Euroárabe. Una iniciativa que neix amb la voluntat de generar un impacte positiu i aportar eines que facilitin la representació d’una societat diversa allunyada d’estereotips, prejudicis i discursos excloents. Aquest enfocament, que prioritza la col·laboració constructiva i constant amb els diferents mitjans, es complementa

16

2. Presentació

amb l’organització de seminaris específics sobre extremisme i prevenció de la radicalització i sobre la situació de les comunitats musulmanes que viuen a Europa. Pel que fa a la producció editorial, al 2018 s’han editat tres nous números d’fkar/ideas, publicació trimestral referent en el seguiment de l’actualitat regional i de les relacions entre la UE, Espanya i el Veïnatge Sud, que fomenten la divulgació entre el públic general i expert de les qüestions relatives al món àrab, juntament amb els continguts de les sessions del Programa interuniversitari que es publiquen dins de la sèrie editorial Focus i els informes de l’Observatori de la Islamofòbia. L’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, amb el suport de la Secretaria General de la Unió per la Mediterrània, ha centrat bona part dels seus esforços a consolidar el lideratge i la presència activa en xarxes internacionals. Aquest objectiu es vertebra principalment a través del lideratge de la xarxa MedThink 5+5 de centres de reflexió dels deu països que conformen el Diàleg 5+5 a la Mediterrània Occidental, que en els darrers tres anys s’ha consolidat com a xarxa complementària a la tasca d’EuroMeSCo. També mitjançant l’activitat de la MED Confederation, xarxa conformada per entitats bancàries, fundacions i centres de recerca de set països euromediterranis la seu i coordinació de la qual passa a mans de l’IEMed a partir de desembre de 2018. L’àrea també ha parat atenció al foment de la innovació oberta i dels ecosistemes de recerca cooperativa basats en el concepte de living labs i a la cooperació entre autoritats financeres i representants públics i privats del nord i el sud per fomentar el progrés regional sostenible, cohesionat i equitatiu, amb la trobada anual de bancs centrals de la Mediterrània que, en l’edició de 2018, ha adquirit una marcada rellevància tant per l’àmplia presència de decisors econòmics com pel nivell de les sessions de treball. En aquesta línia, també són destacables iniciatives de promoció del teixit empresarial en sectors estratègics com el North African Business and Development Forum (NABDF) en el marc de la Setmana de Líders Econòmics de la Mediterrània en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i ASCAME i que arriba ja a la seva quinzena edició. Altres exemples d’aquest impuls de sinèrgies són les línies de col·laboració amb la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE), el Near East South Asia Center (NESA) dels Estats Units o Eco-Union. L’Àrea de Cultura i Societat Civil ha desenvolupat una intensa activitat en el foment del diàleg intercultural i la sensibilització social per les qüestions mediterrànies, començant pels dos nous programes llançats per la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFal), que l’IEMed coordina des de 2002: el Programa d’Interculturalitat per a la sensibilització d’alumnes de secundària envers el diàleg, la tolerància i el respecte per les diferències, portat a terme en instituts d’ensenyament d’alta complexitat, i el Programa de Mobilitat i intercanvi de bones pràctiques per a entitats membre de la ReFal, que ha afavorit la cohesió interna de la xarxa. A banda d’aquestes iniciatives i també dins de l’acció de la ReFal, l’IEMed ha organitzat una nova edició del certamen literari Un Mar de Paraules, adreçat a joves escriptores i escriptors de tota l’àrea euromediterrània. En l’àmbit editorial, l’àrea ha editat un nou número de la revista Quaderns de la Mediterrània que, des de múltiples disciplines, aprofundeix en els valors i l’imaginari propis del concepte de mediterraneïtat. El Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani, a través de la Fundació de Dones Euromediterrànies, la secretaria de la qual acull l’Institut des de 2014, incideix de forma específica en la necessitat de multiplicar els esforços per aconseguir la igualtat de gènere i lluitar contra la violència contra les dones i desplega un intens programa d’accions multiactor sobre el terreny amb l’objectiu de donar-les a conèixer posteriorment en l’àmbit euromediterrani a través de la publicació de la sèrie de diagnòstics sobre el terreny. El programa també s’ha centrat en la dinamització d’actors de la societat civil, tot fomentant les sinèrgies i complementarietats, i en la recopilació i difusió del coneixement produït a la regió i sobre la regió en matèria de gènere a través del seu centre documental disponible al web de la Fundació.

Memòria de projectes executats 2018

17


Ò R G A N S D E G O V ERN

Ò R GA N S D E GO V ER N

Àrees

3 18

1. Òrgans de Govern

Memòria de projectes executats 2018

19


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

3. Àrees 3.1. Polítiques Euromediterrànies

Un nouveau cadre pour le Partenariat euro méditerranéen

Objectius: Fer seguiment, promoure i generar reflexió, anàlisi i recomanacions sobre els temes clau relacionats amb les polítiques euromediterrànies i les relacions entre la Unió Europea i els països del sud de la Mediterrània, a través de la participació en programes i projectes regionals d’investigació i de desenvolupament, així com la col·laboració estreta amb governs, institucions regionals i europees, instituts de recerca, entitats acadèmiques i xarxes de societat civil de la regió Euromed, que donen lloc a publicacions i trobades de referència.

20

XXI FORUM INTERNATIONAL RÉALITÉS Lloc: Hotel Yasmine Thalassa, Hammamet Data: 26 d’abril Col·laboració amb: Réalités, Friedrich Ebert Stiftung

La nova edició d’aquest fòrum, un dels principals espais de trobada per a experts en geopolítica nord-africana i mediterrània, avalua els reptes que afronten la UE i Tunísia en el marc del rellançament de les negociacions per a una associació tripartida entre Tunísia, Europa i el continent africà. Les deliberacions del fòrum se centren en els factors que han de protagonitzar el replantejament del nou marc relacional després dels esdeveniments de 2011, l’enfortiment de les relacions franco-tunisianes per a aprofundir les associacions amb l’Àfrica, i aspectes al voltant dels fluxos migratoris cap a Europa com la fuita de cervells, mecanismes alternatius a la migració irregular o el procés del Pacte Global de Nacions Unides.

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

21


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Europe, Migrations and the Mediterranean: Human Mobilities and Intercultural Challenges CONFERÈNCIA ANUAL D’IMISCOE 2018 Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Data: del 2 al 4 de juliol Col·laboració amb: Grup de Recerca Interdisciplinar sobre Immigració (GRITIM) – Universitat Pompeu Fabra, IMISCOE

L’IEMed és institució col·laboradora de la conferència anual “Europe, Migrations and the Mediterranean: Human Mobilities and Intercultural Challenges” de la International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), principal xarxa mundial d’investigadors en migracions i integració. Dins del programa de la conferència, l’IEMed participa a la reunió de llançament del EuroMedMig.ReNet (EuroMed Migration Research Network), grup de recerca internacional vinculat a IMISCOE. El principal objectiu és l’impuls de recerca en temes com les causes primeres de les migracions, la gestió de la diversitat, les relacions interculturals i el binomi migracions-desenvolupament. També fer formació i promoure l’intercanvi de coneixement sobre els principals reptes de l’agenda migratòria mediterrània. D’altra banda, l’IEMed també organitza la sessió “Towards a Multilateral Governance of Migrations in the Mediterranean?” que identifica les pautes d’una possible governança multilateral sobre la gestió de les migracions, entesa com la participació no tan sols de la UE i els països socis mediterranis, sinó també de les organitzacions internacionals i regionals que intervenen als fòrums regionals. Els ponents aborden reptes com la revisió de l’actual política migratòria de la Unió i del Pacte Mundial sobre Migracions de l’ONU, l’impacte del canvi climàtic en els sistemes hídrics i alimentaris que afecta significativament la mobilitat humana i l’augment dels fluxos migratoris mixtes, en què sol·licitants d’asil es barregen amb migrants irregulars.

Ponents: Xavier Aragall, tècnic assessor especialista en Migracions, Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Mehdi Lahlou, professor, Institut National de Statistique et d’Économie Appliquée (INSEA), Rabat. Yves Pascouau, investigador, Universitat de Nantes; editor, EuropeanMigrationLaw. Bouchra Rahmouni, investigadora sènior, OCP Policy Center, Rabat.

Ponents: Khattar Abu Dhiab, director, Conseil Géopolitique-Perspectives; professor, Universitat de París-Sud, França. Hassan Abouyoub, ambaixador del Marroc a Itàlia. Traian Basescu, expresident de Romania. Hakim Ben Hamouda, exministre d’Economia i Finances de Tunísia. Ridha Ben Mosbeh, exministre i exconseller del primer ministre de Tunísia. Hatem Ben Salem, ministre d’Educació de Tunísia. Khalifa Chater, historiador, Tunísia. Afif Chelbi, exministre d’Indústria, Tunísia. Emmanuel Dupuy, president, IPSE, França. Radhi el Meddeb, president, Comète Engineering, Tunísia. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Espanya. Pierre Henry, director general, France Terre, França. Mohamed Limam, professor, Centre Robert Schuman, Tunísia. Bassem Loukil, PDG, Groupe Loukil, Tunísia. Denis Macshane, exministre d’Afers Europeus del Regne Unit. Aziz Mebarek, soci fundador i director general, Groupe Africinvest, Tunísia. Henrik Meyer, representant de la Fundació Friedrich Ebert, Alemanya. Agustín Núñez, conseller vocal, Direcció General per al Magrib, la Mediterrània i l’Orient Mitjà, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Natasja Reslow, professora, Universitat de Maastricht, Països Baixos. Ramzi Sandi, PDG, SAIPH, Tunísia. Tahar Sioud, president, Associació Tunisiana d’Antics Ambaixadors i Cònsols Generals i exministre de Tunísia. Taieb Zahar, president, Forum International de Réalités, Tunísia.

22

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

23


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

A Youth Agenda for Euro-Mediterranean Research IEMED YOUTH FORUM Lloc: Escola de Governança i Economia, Rabat Data: 11 de juliol Col·laboració amb: Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID) – Ministeri d’Afers Exteriors, UE i Cooperació

Amb l’assistència de 40 participants de més de 10 països, aquesta trobada explora vies per estimular la recerca i la mobilitat juvenil euromediterrània i ofereix una oportunitat única per a joves experts per debatre i intercanviar punts de vista i anàlisis amb representants institucionals sobre temes clau de l’agenda euromediterrània. Les sessions de treball identifiquen factors que permeten o dificulten la participació de joves investigadors i estudiants euromediterranis en programes europeus d’intercanvi i recerca i examinen noves aproximacions de recerca sobre temes polítics i de seguretat euromediterranis.

2nd - 4th july 2018

Ponents: Tasnim Abderrahim, responsable de Política de Joventut, Programes d’Institucions Africanes i de Migracions, European Centre for Development Policy Management (EPCDM), Maastricht. Aleksandra Chmielewska, tècnica de projectes, IEMed, Barcelona. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Mahmoud Gargouri, professor assistent, Centre de Biotecnologia, Borj-Cedria; contacte nacional per a accions Marie Skłodowska-Curie, Unitat de Gestió del Programa Europeu Tunísia-Horizon 2020, Tunis. Djalil Lounnas, professor assistent, Universitat Al Akhawayn, Ifrane. Ebru Ece Ozbay, assistent de recerca, Universitat Tècnica de l’Orient Mitjà (METU), Ankara. Kenza Zerrou Ouazzani, directora de Cooperació i Relacions Internacionals, Universitat Euromediterrània de Fes.

24

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

25


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Changing Euro-Mediterranean Lenses EUROMESCO ANNUAL CONFERENCE Lloc: Hotel The View, Rabat Data: 12 i 13 de juliol Col·laboració amb: OCP Policy Center, Comissió Europea

La conferència anual de la xarxa EuroMeSCo reuneix més de 130 investigadors, decisors polítics, acadèmics i representants de la societat civil de 32 països de l’àrea euromediterrània per debatre paradigmes que han conformat tradicionalment les relacions euromediterrànies, però que, actualment, evidencien una necessitat d’adaptació a un context nou marcat per moviments de desestabilització al sud però també a la pròpia UE. Així, aquesta conferència se centra en com els esdeveniments recents a Europa afecten la riba sud de la Mediterrània i les relacions euromediterrànies. De la mateixa manera, para atenció a les polítiques i estratègies desenvolupades pels països del sud de la Mediterrània en relació amb la Unió i altres socis i aborda un plantejament de les relacions intergovernamentals a la regió que transcendeix la visió clàssica de les polítiques euromediterrànies enteses com polítiques europees vers el sud. Aquest gran debat centra un dels tres blocs de sessions que conformen el programa de la present edició de la cita anual dels membres de la xarxa. Un segon bloc debat les conclusions dels grups de treball d’experts que EuroMeSCo ha desenvolupat al llarg del darrer any sobre la situació de les minories a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica, les noves dinàmiques geopolítiques a la Mediterrània Oriental i el seu potencial per a una cooperació renovada o el futur de l’associació UE-Tunísia de cara a l’acord d’una relació privilegiada prenent com a punt de partida altres experiències desenvolupades de manera prèvia. Finalment, un tercer grup de sessions se centra en els temes dels nous grups de treball durant els propers mesos: els efectes del canvi climàtic al Sahel en termes de seguretat i estabilitat regional i global, la irrupció de la nova política exterior rusa vers el Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà i el desenvolupament de polítiques europees de cooperació amb les institucions religioses.

Ponents: Nadine Abdalla, investigadora associada, Arab Forum for Alternatives (AFA), Beirut. Tasnim Abderrahim, responsable de Política de Joventut, Programes d’Institucions Africanes i de Migracions, European Centre for Development Policy Management (EPCDM), Maastricht. Hassan Abouyoub, ambaixador del Marroc a Itàlia. Redouane Adghoghi, director d’Afers Europeus, Ministeri d’Afers Exteriors del Marroc. Ziad Akl, investigador sènior, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPPS), El Caire. Rabha Allam, investigadora sènior, ACPSS, El Caire. Sergio Altuna, analista associat, Real Instituto Elcano, Madrid. Nabil Ammar, director general per a Europa, Ministeri d’Afers Exteriors de Tunísia. Muriel Asseburg, investigadora sènior, German Institute for International and Security Affairs (SWP), Berlín. Abdelhak Bassou, investigador sènior, OCP Policy Center, Rabat. Bouchra Rahmouni Benhida, investigadora sènior, OCP Policy Center, El Caire. Saïd Bennis, professor, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Rabat. Gilles Bertrand, assessor polític, Direcció per a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE). Moussa Bourekba, investigador, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Barcelona. Nasser Bourita, ministre d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional del Marroc. Niklas Bremberg, investigador, Swedish Institute of International Affairs, Estocolm. Munevver Cebeci, professor associat, European Union Institute, Universitat de Màrmara, Istanbul; professor visitant, Col·legi d’Europa – Natolin. Youssef Cherif, sotsdirector, Columbia Global Centers, Tunis. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Silvia Colombo, investigadora sènior Istituto di Affari Internazionali (IAI), Roma. Ricardo Diez-Hochleitner, ambaixador d’Espanya al Marroc. Ahmed Driss, director, Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI), Tunis. Ehud Eiran, investigador, Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Mitvim), Ramat Gan. Ibrahim El Badawi, president, FEMISE, Marsella. Yasemine El Menouar, investigadora associada, German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín. Amr El Shobaki, investigador sènior, ACPSS, El Caire. Ehab Fawzy, ministre assessor per a Afers Multilaterals i Seguretat Internacional, Ministeri d’Afers Exteriors d’Egipte. Irene FernandezMolina, professora de Relacions Internacionals, Universitat d’Exeter. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed i de l’Assemblea General d’EuroMeSCo, Barcelona. Marc Franco, investigador sènior associat, Royal Institute for International Relations (EGMONT), Brussel·les. Sherin Gharib, investigador afiliat, Austrian Institute for International Affairs (OIIP), Viena. Nimrod Goren, director, Mitvim, Ramat Gan. Cengiz Gunay, sotsdirector, OIIP, Viena. Amira Halim, experta en Afers Africans, ACPSS, El Caire. Christopher Hartwell, investigador, Center for Social and Economic Research (CASE), Varsòvia. Larabi Jaidi, investigador sènior, OCP Policy Center, Rabat. Elisabeth Johansson-Nogués, professora

26

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

27


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

associada, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), Barcelona; investigadora, Centre for International Studies (CIS), London School of Economics (LSE), Londres. Nasser Kamel, secretari general designat de la Unió per la Mediterrània. Salam Kawakibi, investigador associat, Arab Reform Initiative (ARI); director, Arab Center for Research and Policy Studies, París. Patricia Lisa, analista, Real Instituto Elcano, Madrid. Mohamed Loulichki, investigador sènior, OCP Policy Center, Rabat. Mohamed Masbah, investigador associat, Chatham House, Londres. Paolo Maggiolini, investigador associat, Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Milà. Iván Martín, professor, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Miguel Medina, professor, CEI International Affairs, Barcelona. Mira Milosevich, analista sènior, Real Instituto Elcano, Madrid. Anis Nacrour, exdirector de la Delegació de la UE a Síria. Iliana Olivié, analista sènior, Real Instituto Elcano, Madrid. Marc Otte, investigador sènior associat, EGMONT, Brussel·les. Roderick Parkes, analista sènior, European Union Institute for Security Studies (EUISS), París. Katarzyna Pelczyńska-Nałęcz, directora, ideaForum – Stefan Batory Foundation, Varsòvia. Xira Ruiz-Campillo, professora, Unitat de Recerca en Seguretat i Cooperació (UNISCI), Universitat Complutense, Madrid. Patrycja Sasnal, directora del Programa d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Polish Institute of International Affairs (PISM), Varsòvia. Giancarlo Sestini, membre del consell directiu, Diplomatia, Roma. Fathallah Sijilmassi, exsecretari general de la Unió per la Mediterrània. Valeria Talbot, investigadora sènior i codirectora, Middle East and North Africa Centre, ISPI, Milà. Jana Treffler, Friedrich Ebert Stiftung, Tunis. Panayotis Tsakonas, professor, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Atenes. Cigdem Ustun, professor associat, Centre of European Studies, CES-METU, Ankara. Guillaume Van der Loo, investigador, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel·les. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona. Claudia Wiedey, cap de la Delegació de la UE al Marroc.

28

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

29


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

30

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

31


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Consell assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2019

What Makes the EU-Algeria Relations Special and Strategic

REUNIÓ Lloc: IEMed, Barcelona Data: 28 de setembre

IEMED BREAKFASTS

De cara a preparar la propera edició de l’Anuari IEMed de la Mediterrània, l’IEMed organitza una sessió de treball que reuneix destacats experts de les relacions euromediterrànies per tal de definir els temes que conformaran el sumari d’aquesta publicació de referència en el seguiment de l’actualitat tant de les relacions entre la UE i els països socis mediterranis com dels principals esdeveniments i processos polítics, econòmics, socials i culturals en curs a cadascun dels diferents països de la regió.

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 5 d’octubre

L’IEMed organitza una nova edició d’aquesta trobada amb experts decisors polítics de les relacions euromediterrànies, en aquesta ocasió amb l’ambaixador i cap de la Delegació de la UE a Algèria, John O’Rourke, com a convidat, per a mantenir un debat amb experts de diferents institucions acadèmiques, think tanks, administracions públiques, empreses i mitjans de comunicació de Barcelona sobre l’estat actual de les relacions euroalgerianes i les seves perspectives de futur.

Participants: Haizam Amirah Fernández, analista sènior, Real Instituto Elcano, Madrid. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies i coordinador de la Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), IEMed, Barcelona. Miguel Hernando de Larramendi, professor, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo. Laura Feliu, professora, Universitat Autònoma de Barcelona. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona. Giorgia Giovannetti, vicepresidenta de Relacions Internacionals, Universitat de Florència. Kristina Kausch, investigadora sènior, German Marshall Fund on the United States (GMFUS), Brussel·les. Bichara Khader, director, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Universitat Catòlica de Lovaina. Erwan Lannon, professor, Universitat de Gant. Aurèlia Mañé, professora, Universitat de Barcelona. Jordi Padilla, coordinador de l’Anuari IEMed de la Mediterrània, IEMed, Barcelona. Marc Pierini, investigador visitant, Carnegie Europe, Brussel·les. Eduard Soler, investigador sènior i coordinador científic del Projecte MENARA, CIDOB, Barcelona. Claire Spencer, investigadora visitant, King’s College, Londres. Jordi Vaquer, codirector, Open Society Initiative for Europe, Barcelona. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Mon Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona. Pere Vilanova, professor, Universitat de Barcelona.

32

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

33


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

The Role of Russia in the Middle East and North Africa: Strategy or Opportunism? EUROMESCO DIALOGUE WORKSHOP Lloc: Palazzo Clerici, ISPI, Milà Data: 12 d’octubre Col·laboració amb: Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Comissió Europea

Aquest taller en el marc dels grups de treball del projecte EuroMeSCo ENI, cofinançat per la Comissió Europea, analitza l’anomenat “retorn” de Rússia a l’escena geoestratègica mediterrània, després de més de dues dècades de relativa absència davant del col·lapse de la Unió Soviètica. Des de finals de setembre de 2015, la intervenció militar russa a Síria ha provocat l’augment d’expectatives i especulacions sobre si els moviments de Moscou a la regió persegueixen consolidar un paper de potència central o si són una mera maniobra oportunista en el context d’inestabilitat a l’Orient Mitjà. Les sessions d’aquesta trobada debaten, per tant, la natura d’aquest “moment rus” i les seves perspectives de durabilitat, les repercussions en l’equilibri de poder regional i les interaccions amb la resta d’actors internacionals.

Ponents: Ziad Akl, investigador sènior, Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. Aleksandra Chmielewska, tècnica de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Aldo Ferrari, director del Programa Rússia, Caucas i Àsia Central, ISPI, Milà; professor, Universitat Ca’ Foscari, Venècia. Christopher Hartwell, professor associat, Universitat de Bournemouth. Chiara Lovotti, investigadora, ISPI, Milà. Mira Milosevic, analista sènior, Real Instituto Elcano, Madrid. Maxim Suchkov, editor, Al Monitor Russia-Mideast, Moscou. Valeria Talbot, codirectora, MENA Centre, ISPI, Milà. Eleonora Tafuro, investigadora, ISPI, Milà.

34

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

35


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Regional Opportunities to Improving the Situation in Gaza

Migration: Reconciling North and South Visions

SUPPORT FOR MOBILITY WORKSHOP

Lloc: Ryad Business Center, Rabat Data: 2 de novembre Col·laboració amb: OCP Center, Ministeri per als Marroquins Residents a l’Estranger i Afers Migratoris

SEMINARI

Lloc: seu de Nacions Unides a Jerusalem Data: 31 d’octubre Col·laboració amb: Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Mitvim), Israel Palestine Center for Research and Information (IPCRI), Friedrich Ebert Stiftung, Comissió Europea

Dins del programa Support for Mobility de l’IEMed en el marc de la xarxa EuroMeSCo, aquesta trobada d’investigadors se centra en l’anàlisi de la profunda crisi humanitària i econòmica responsable de l’escalada i els enfrontaments a la frontera entre Israel i Gaza. El taller explora el paper que poden tenir diversos actors regionals per millorar la situació a Gaza i l’impacte de les accions dutes a terme per Israel i l’Autoritat Nacional Palestina i formula recomanacions polítiques per a les parts i els mediadors.

Ponents: Tahani Abu Daqqa, Dammour for Development, Gaza. Gershon Baskin, copresident, IPCRI. Nimrod Goren, director, Mitvim. Tania Hary, directora executiva, Gisha. Liel Maghen, codirector, IPCRI. Nickolay Mladenov, coordinador especial de Nacions Unides per al Procés de Pau a l’Orient Mitjà. Bader Rock, Tony Blair Institute for Global Change. Ronni Shaked, Truman Institute, Universitat Hebrea de Jerusalem.

36

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Prèviament a la celebració a Marràqueix els dies 10 i 11 de desembre de la Conferència Intergovernamental per adoptar un Pacte Mundial per a una Migració Segura, Ordenada i Regular, aquest seminari en el marc d’EuroMeSCo ofereix una plataforma de discussió d’alt nivell sobre experiències dels països d’origen, trànsit i acollida. També per ressaltar investigacions i bones pràctiques de cooperació internacional per a facilitar la mobilitat laboral i la migració segura; els fluxos migratoris intraafricans; la conciliació entre seguretat i drets humans i desenvolupament; i la promoció de respostes a llarg termini per erradicar les causes de la migració forçada i per al desenvolupament sostenible dels països d’origen.

Ponents: Steffen Angenendt, Divisió d’Afers Globals, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlín. Xavier Aragall, expert en migracions de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Abdelhak Bassou, investigador sènior, OCP Policy Center, Rabat. Assia Bensalah Alaoui, ambaixadora en missió especial del Rei del Marroc. Teresa Botella, Organització Internacional per a les Migracions. Jean Paul Cavalieri, representant al Marroc de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Rabat. Abdulah Coulibaly, Forum de Bamako. Itxaso Domínguez de Olazábal, Observatorio de Política Exterior Española, Madrid. Ahmed Driss, director, Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI), Tunis. Karim El Aynaoui, director gerent, OCP Policy Center, Rabat. Nadir El Habib, secretari general, Ministeri per als Marroquins Residents a l’Estranger i Afers Migratoris, Rabat. Franziska Fabritius, investigadora, Konrad Adenauer Stiftung, Rabat. Lankoande Gountieni, GRAAD Burkina, Ouagadougou. Emeka Iloh, investigadora, The African Heritage Institution, Rabat. Mohammed Loulichki, investigador sènior, OCP Policy Center, Rabat; representant permanent del Marroc davant Nacions Unides. Haim Malka, sotsdirector i investigador sènior, Middle East Program – Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington. Diop Mountaga, president, Associaction Kirikou, Aubiet (França). Haile Nigest, fundador i director executiu, The Center for Accelerated Women’s Economic Empowerment (CAWEE), Addis Abeba. Gilles Pargneaux, membre del Parlament Europeu; president, EuroMedA Foundation, Brussel·les. Elina Rebakova, Brugel, Brussel·les. Gabriella Sánchez, investigadora, Migration Policy Centre – Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Institut Universitari Europeu, Florència. Jamie Shea, sotssecretari general adjunt de Desafiaments de Seguretat Emergents, OTAN; investigador, Friends of Europe, Brussel·les. Ahmed Skim, director d’Afers Migratoris, Ministeri per als Marroquins Residents a l’Estranger i Afers Migratoris, Rabat. Bruno Tertrais, investigador sènior, Fondation pour la Recherche Stratégique, París. Jean-Paul Tran Thiet, advocat; investigador sènior i codirector de l’informe “Save the Right to Asylum”, Institut Montaigne, París.

Memòria de projectes executats 2018

37


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Cooperation with Religious Institutions as a European Policy Tool EUROMESCO DIALOGUE WORKSHOP Lloc: Polish Institute of International Affairs, Varsòvia Data: 12 de novembre Col·laboració amb: Polish Institute of International Affairs, Comissió Europea

Les tangencialitats entre les institucions estatals i religioses en la formulació de polítiques europees vers els països del sud de la Mediterrània, la cooperació entre al-Azhar i el Vaticà en la prevenció de l’extremisme violent i la situació de les autoritats religioses al Magrib són els tres temes que centren els debats d’aquest taller en el marc dels grups de treball del projecte EuroMeSCo ENI, cofinançat per la Comissió Europea, i que també ofereix una revisió del cas d’Alemanya pel que fa al paper que juguen les institucions religioses islàmiques en les polítiques de migració i integració del país d’acollida.

Ponents: Sergio Altuna, analista associat, Real Instituto Elcano, Madrid. Aleksandra Chmielewska, tècnica de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Yasemin El-Menouar, investigador associat, German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín. Georges Fahmi, investigador, Middle East Directions Programme, Institut Universitari Europeu, Florència. Patrycja Sasnal, directora MENA Programme, Polish Institute of International Affairs (PISM), Varsòvia.

EuroMeSCo ENI Project Working Group Meeting REUNIÓ Lloc: Comissió Europea, Brussel·les Data: 27 de novembre Col·laboració amb: Comissió Europea

La reunió anual dels membres del comitè de direcció d’EuroMeSCo i del consorci del projecte europeu que finança la xarxa a través de l’Instrument Europeu de Veïnatge (ENI) presenta els tres paquets de treball per a l’any 2019 sobre el paper de la Xina a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica més enllà dels interessos econòmics; el binomi entre infraestructures i poder a la regió i la seva interacció amb la geopolítica global i regional; i el paper potencial de l’aigua per al futur de les dinàmiques euromediterrànies. La reunió també planteja la temàtica de la propera conferència anual d’EuroMeSCo, sobre el potenciament del paper de la societat civil en qüestions centrals que conformen l’agenda euromediterrània.

38

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

39


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Participants: Rabha Allam, investigadora associada, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El

The Impact of Climate Change in the Sahel on Human Security in the Mediterranean

Caire. Marco Berti Palazzi, tècnic d’Afers Polítics, DG ENER, Comissió Europea, Brussel·les. Marco Bonetti, tècnic d’Estratègia i Instruments de la Política Europea de Veïnatge, SEAE, Brussel·les. Aleksandra Chmielewska, tècnica de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies i coordinador de EuroMeSCo, IEMed, Barcelona. Silvia Colombo, directora del Programa MENA, Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma. Katja de Sadeller, responsable sènior d’Afers Polítics – Egipte, SEAE, Brussel·les. Cyril Dewaleyne, responsable del Programa d’Energia i Clima, DG NEAR, Comissió Europea, Brussel·les. Francesca Fabbri, analista política, European Policy Centre (EPC), Brussel·les. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Sylvie Fontaine, gestora del Programa Medi Ambient, Aigua i Agricultura, DG NEAR, Comissió Europea, Brussel·les. Jan Freigang, assessor polític del Director per a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, SEAE, Brussel·les. Talander Jansen, gestor del Programa de Transport, DG NEAR, Comissió Europea, Brussel·les. Leonidas Kioussis, tècnic de Relacions Internacionals, DG ENER, Comissió Europea, Brussel·les. Hrant Konstanyan, tècnic d’Estratègia i Instruments de la Política Europea de Veïnatge, SEAE, Brussel·les. Liel Maghen, codirector, Israel Palestine Creative Regional Initiatives (IPCRI). Carmen Marqués, coordinadora de Polítiques d’Aigua i Mediambient, SEAE, Brussel·les. Laura Mascagna, tècnica de Cooperació amb Palestina i Israel, DG NEAR, Comissió Europea, Brussel·les. Dan Miodownik, director, Leonard Davis Institute, Universitat Hebrea de Jerusalem. Katarina Nordanger, assessora de Política de Planificació Estratègica, SEAE, Brussel·les. Pascal Odul, gestor de projectes de Seguretat, DG NEAR, Comissió Europea, Brussel·les. Erzsébet Rózsa, investigadora externa, The Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), Budapest. Bettina Schimdbauer Mogensen, responsable d’Afers Polítics, Unitat de Relacions Internacionals, DG MOVE, Comissió Europea, Brussel·les. Ingrid Schwaiger, directora en funcions de Programes Regionals per al Veïnatge Sud, DG NEAR, Comissió Europea, Brussel·les. Omar Shaban, director, Pal-Think for Strategic Studies, Gaza. Katarzyna Sidlo, economista política, Center for Social and Economic Research (CASE), Varsòvia. Cana Tülüş, coordinadora de Recerca, Istanbul Policy Center (IPC), Istanbul.

40

3.1. Polítiques Euromediterrànies

EUROMESCO DIALOGUE WORKSHOP Lloc: Real Instituto Elcano, Madrid Data: 30 de novembre Col·laboració amb: Real Instituto Elcano, OCP Policy Center, Comissió Europea

A causa de la seva geografia i demografia i de les mancances del seu model d’industrialització, el Sahel està més amenaçat pel canvi climàtic que qualsevol altra regió del món. La resposta de la UE als reptes securitaris i de desenvolupament en aquesta regió centra els objectius d’aquest grup de treball del projecte EuroMeSCo ENI, cofinançat per la Comissió Europea, sobre com el canvi climàtic combinat amb el fort creixement demogràfic dels països del Sahel amplifica la vulnerabilitat i la pobresa de les poblacions que viuen en aquesta àrea, així com la manera com els grups criminals i terroristes exploten la vulnerabilitat causada pels fenòmens mediambientals per assolir els seus objectius i augmentar les seves activitats en aquesta regió.

Ponents: Amira Abdelhalim, experta del Programa Àfrica, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. Abdelhak Bassou, investigador sènior, OCP Policy Center, Rabat. Bouchra Rahmouni Benhida, investigadora sènior, OCP Policy Center, Rabat. Anass Benmokhtar, Àrea de Polítiques Euromediterrànies IEMed, Barcelona. Niklas Bremberg, investigador, Swedish Institute of International Affairs (UI), Estocolm. Patricia Lisa, analista, Real Instituto Elcano, Madrid. Ángel Losada, representant especial de la UE per al Sahel, Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE), Brussel·les. María Solanas, coordinadora de projectes, Real Instituto Elcano, Madrid.

Memòria de projectes executats 2018

41


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

2017 IEMed Mediterranean Yearbook. Diagnosing the Mediterranean. Where is the Region Heading to in 2018? PRESENTACIÓ Lloc: Escola Espanyola d’Història i Arqueologia (EEHAR), Roma Data: 16 de gener Col·laboració amb: EEHAR – CSIC

L’IEMed presenta a la capital italiana l’edició de 2017 de l’Anuari que realitza un repàs exhaustiu de tots els esdeveniments centrals que marquen l’actualitat de l’agenda política, econòmica i social dels països de la regió com l’intent de cop d’estat a Turquia, el conflicte de Síria, la inestabilitat a Líbia, la transició a Tunis, la crisi migratòria i els seus efectes a la UE, el terrorisme internacional o la tensió entre seguretat i llibertats.

Ponents: Hassan Abouyoub, ambaixador del Marroc a Itàlia. Silvia Colombo, directora del Programa Mediterrània i Orient Mitjà, Istituto Affari Internazionali, Roma. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona. Fernando García Sanz, director, Escola Espanyola de Història i Arqueologia a Roma (EEHAR). Giorgia Giovanetti, professora d’Economia, Universitat de Florència. Ruth Hanau Santini, professora assistent, Universitat L’Orientale de Nàpols.

42

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

43


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

8th Euromed Survey of Experts and Actors. Violent Extremism in the Euro-Mediterranean Region

Ponents (Brussel·les): Kamel Akrout, assessor de Seguretat Nacional del president de Tunísia. Xavier Aragall, expert

PRESENTACIONS Llocs i dates: Hotel Majestic, Tunis, 25 de gener. Seu del Parlament Europeu a Brussel·les, 6 de juny Col·laboració amb: International Institute for Non Violent Action (Novact), Observatory to Prevent Extremist Violence (OPEV), Parlament Europeu, European Foundation for Democracy (EFD)

en migracions, Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Roberta Bonazzi, presidenta, EFD, Brussel·les. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Gilles de Kerchove, coordinador de Contraterrorisme de la UE, Brussel·les. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. María de la Luz González Martín, cap del Departament d’Estratègia i Prospectiva, Centre d’Intel·ligència contra el Crim Organitzat (CITCO), Ministeri de l’Interior, Madrid. Laurence Païs, sotssecretària general de la Unió per la Mediterrània encarregada d’Afers Socials i Civils, Barcelona.

Presentacions dels resultats de la darrera Enquesta Euromed a actors i experts de les relacions euromediterrànies, que en la seva vuitena edició se centra en la incidència de l’extremisme violent a la regió i en especial als països socis mediterranis. La presentació a Tunis en col·laboració amb Novact i l’OPEV es duu a terme en el marc del seminari “Trois regards sur l’extremisme violent en Tunisie”. A Brussel·les, juntament amb la EFD, en el marc del taller “Improving the Fight against Violent Extremism in the Euro-Mediterranean Region”.

Ponents (Tunis): Xavier Aragall, expert en migracions, Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Mounir Benrjiba, responsable de Relacions amb la UE, Ministeri d’Afers Exteriors de Tunísia. Sarah Chamekh, militant, Free Sight Association (FSA), Tunis. Marouen Cherif, coordinador nacional, Unió General Tunisiana del Treball (UGTT). Emmanuel Cohen-Hadria, responsable de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Luca Gervasoni, codirector, Institut Internacional per l’Acció No-violenta (Novact), Barcelona. Nabila Hamza, experta en gènere, Associació Tunisiana de Dones Demòcrates (ATFD), Tunis. Arbia Jebali, presidenta, FSA, Tunis. Oumayma Jabnouni, vicepresidenta, Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans (LTDH), Tunis. Katariina Leinonen, consellera primera, Delegació de la UE a Tunísia. Eduardo López-Mancisidor, responsable del programa Estat de Dret, Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament a Tunísia. Jamel M’Sallem, president, LTDH, Tunis. Ines Tlili, responsable de Comunicació, Novact, Barcelona. Laia Vila, coordinadora per al Magrib, Novact, Barcelona.

44

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

45


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

The Sahel: Europe’s African Borders

The Eastern Mediterranean. New Dynamics and Opportunities for Cooperation

PRESENTACIÓ Lloc: Carnegie Europe, Brussel·les Data: 13 d’abril Col·laboració amb: Carnegie Europe, Comissió Europea

PRESENTACIÓ

Acte de presentació de l’EuroMeSCo Joint Policy Study “The Sahel: Europe’s African Borders” fruit del grup de treball sobre les relacions de seguretat entre el Sahel i la regió euromediterrània, cofinançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc de l’acció d’EuroMeSCo. L’estudi aborda, a través de quatre capítols, l’amenaça gihadista al Sahel; les intervencions estrangeres a la regió; la importància militar i diplomàtica d’Algèria, i els desafiaments demogràfics per a la seguretat saheliana.

Ponents: Giovanni Faleg, investigador associat, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel·les. Dalia GhanemYazbeck, investigadora, Carnegie Middle East Center, Beirut. Yahia H. Zoubir, professor de Relacions Internacionals; director de recerca en Geopolítica, KEDGE Business School, Bordeus.

46

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Lloc: The Van Leer Jerusalem Institute, Jerusalem Data: 25 d’abril Col·laboració amb: The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Mitvim), Comissió Europea

Acte de presentació dels resultats finals del grup de treball internacional finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc de l’acció d’EuroMeSCo. Els esquemes de seguretat col·lectiva a la Mediterrània Oriental, les implicacions regionals dels descobriments de dipòsits d’hidrocarburs a la regió i els efectes de la guerra a Síria són els tres grans àmbits que centren aquesta trobada, que presenta els resultats finals del grup de treball d’EuroMeSCo en la matèria.

Ponents: Muriel Asseburg, investigadora, German Institute for International and Security Affairs (SWP), Berlín. Nimrod Goren, director, Mitvim, Ramat Gan. Gabriel Mitchell, investigador, Mitvim, Ramat Gan. Valeria Talbot, codirectora, Middle East and North Africa Centre, Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Milà. Panayotis Tsakonas, professor de Relacions Internacionals, Universitat de l’Egeu; investigador associat, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Atenes.

Memòria de projectes executats 2018

47


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

The EU-Tunisia Privileged Partnership. What Next?

Politics of Recognition and Denial. Minorities in the MENA Region

PRESENTACIÓ Lloc: Parlament Europeu, Brussel·les Data: 27 d’abril Col·laboració amb: Comissió Europea

PRESENTACIÓ

Presentació dels resultats del grup de treball finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge dins de l’acció d’EuroMeSCo. A la llum dels avenços per rellançar un nou i més ambiciós acord d’associació UE-Tunísia, l’estudi aborda fórmules per al foment d’una major inclusivitat de la societat civil en el renovat marc relacional, els escenaris de futur per a un acord de lliure canvi bilateral i recomanacions per afrontar el repte que suposen les migracions i la mobilitat més enllà dels plantejaments tradicionalment vinculats a la gestió de crisis.

Ponents: Tasnim Abderrahim, assistent de recerca, Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI), Tunis. Maria Arena, membre del Parlament Europeu. Youssef Cherif, sotsdirector, Columbia Global Centers, Tunis. Emmanuel Cohen-Hadria, editor del Joint Policy Study; director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Silvia Colombo, investigadora i coordinadora, Mediterranean and Middle East Programme, Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed i de l’Assemblea General d’EuroMeSCo, Barcelona. Francesc Gambús, membre del Parlament Europeu. Elyes Ghanmi, director, Institut Tunisien des Élus, Tunis. Kamel Jendoubi, president del Grup d’Experts de Nacions Unides per al Iemen. Hamza Meddeb, investigador, Institut Universitari Europeu de Florència. Marc Pierini, professor visitant, Carnegie Europe, Brussel·les. Karl Pincherelle, Oficina de l’Eurodiputat i amfitrió de l’acte, Gilles Pargneaux. Elena Valenciano, membre del Parlament Europeu. Guillaume Van der Loo, investigador, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel·les. MarieChristine Vergiat, membre del Parlament Europeu. Federica Zardo, professora assistent, Institute for European Integration Research (EIF), Universitat de Viena.

48

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Lloc: European Union Institute for Security Studies (EUISS), París Data: 22 de maig Col·laboració amb: EUISS, Comissió Europea

Acte de presentació dels resultats finals del grup de treball internacional finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc de l’acció d’EuroMeSCo. L’acte se centra en l’origen i el desenvolupament del complex concepte de minoria aplicat a diferents realitats que es donen a la regió d’Orient Mitjà i del Nord d’Àfrica, a partir de l’anàlisi de tres casos d’estudi: els amazighs al Marroc, els cristians a Síria i la població negra a Tunísia.

Ponents: Maha Abdelhamid, investigadora associada, Arab Reform Initiative (ARI), París. Said Bennis, professor, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Rabat. George Fahmi, investigador, European University Institute (EUI), Florència. Florence Gaub, sotsdirectora, European Union Institute for Security Studies (EUISS), París. Salam Kawakibi, investigador associat, ARI, París. Paolo Maggiolini, investigador associat, Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Milà. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/Ideas, IEMed, Barcelona.

Memòria de projectes executats 2018

49


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

2018 IEMed Mediterranean Yearbook. Changing Winds in the Mediterranean? Crossing Political and Economic Perspectives

The Situation in Tunisia and Egypt. Which Evolution after the Arab Spring?

PRESENTACIÓ

Lloc: Seu del Parlament Europeu, Brussel·les Data: 6 de desembre

EUROMESCO POLICY BRIEFING

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 27 de setembre

L’IEMed presenta a Barcelona l’edició de 2018 de l’Anuari IEMed de la Mediterrània amb aquest debat que aborda alguns dels grans temes que la publicació recull com són les estratègies de la UE i els seus estats membres per a la Mediterrània, especialment pel que fa a la presència en l’àrea de veïnatge meridional de la Unió d’altres poders globals i regionals, l’evolució dels conflictes regionals, o els efectes de la innovació tecnològica en les economies mediterrànies.

Ponents: Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona. Giorgia Giovannetti, vicepresidenta de Relacions Internacionals, Universitat de Florència. Kristina Kausch, investigadora sènior, German Marshall Fund of the United States, Brussel·les.

50

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Aquesta reunió del grup de treball sobre la regió de Veïnatge Sud convocada per la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu s’integra en la programació de sessions Policy Briefings, que organitza l’IEMed per a l’intercanvi entre experts de la xarxa EuroMeSCo i representants institucionals de la UE, consistents en una presentació inicial seguida d’un debat a porta tancada segons les normes de Chatham House. Amb la voluntat de facilitar la posada en comú de punts de vista i l’intercanvi de coneixement sobre qüestions clau de les relacions euromediterrànies, la reunió organitzada enguany, especialment adreçada a especialistes i assistents dels membres del Parlament Europeu, realitza un balanç de dos casos –Tunísia i Egipte– amb evolucions paradigmàtiques durant els vuit anys transcorreguts des de l’anomenada Primavera Àrab.

Ponents: Javi López, diputat del Parlament Europeu. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Hamza Meddeb, investigador, Programa Orient Mitjà, Institut Universitari Europeu, Florència.

Memòria de projectes executats 2018

51


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

3. Àrees 3.2. Món Àrab i Mediterrani

Observatori de la Islamofòbia als Mitjans

Objectius: Àrea dedicada a produir i difondre coneixement sobre l’evolució política i sociocultural dels països àrabs mediterranis, fent especial atenció als conflictes, la governabilitat i les dinàmiques geopolítiques regionals. Pel que fa l’espai euromediterrani, l’àrea estudia els processos de radicalització i extremisme violent i la islamofobia, especialment als mitjans de comunicació. Dirigida de manera destacada al conjunt de la ciutadania i a l’àmbit acadèmic.

52

Col·laboració amb: Fundación Al Fanar, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Fundación Euroárabe, Casa Árabe, Campus Mare Nostrum de la Universitat de Múrcia

L’Observatori de la Islamofòbia (www.observatorioislamofobia.org) va iniciar el seu funcionament l’any 2017 per analitzar la cobertura que els mitjans de comunicació a Espanya fan de la informació sobre l’islam i sobre les poblacions musulmanes i aportar eines que facilitin la representació d’una societat diversa allunyada dels estereotips, prejudicis i discursos excloents. La metodologia de l’Observatori consisteix a elaborar trimestalment una anàlisi quantitativa i una anàlisi qualitativa de les notícies prèviament seleccionades. En funció del grau d’islamofòbia detectada (en virtud d’una metodologia consensuada entre acadèmics, periodistes i actors de la societat civil i disponible al web de l’Observatori) s’estableixen tres categories representades en el semàfor de la islamofòbia: vermell per a les notícies islamòfobes, ambre per a la islamofòbia passiva i verd per a les notícies no islamòfobes. L’informe anual permet mesurar l’evolució del fenomen al nostre país i ofereix, tal com ho fan també els recursos disponibles al web, recomanacions per abordar de manera objectiva i lliure de prejudicis la realitat de la nostra societat. Aquesta metodologia es complementa amb una filosofia que prima la col·laboració constructiva i constant amb els diferents mitjans.

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

53


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Democràcia i Islamofòbia VII SEMINARI SOBRE XENOFÒBIA Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Universitat Ramon Llull, Barcelona Data: 16 de febrer Col·laboració amb: Fundació Internacional Olof Palme, Fundació Rafael Campalans, Universitat Ramon Llull (URL)

L’ascens del discurs ultranacionalista i xenòfob i de la intenció de vot a opcions extremistes a diversos països europeus és un fet preocupant que pot qüestionar la solidesa dels sistemes i valors democràtics tradicionalment promoguts al Vell Continent. Arrel d’esdeveniments actuals sorgits de la darrera crisi econòmica i de la crisis migratòria, com són la polaritzada campanya electoral italiana, el Brexit o el rebuig del Grup de Visegrad a les mesures migratòries de la UE, aquest seminari analitza quin grau de dèficit democràtic real hi ha a Europa i la seva natura i conseqüències.

Ponents: Anna Balletbò, presidenta, Fundació Internacional Olof Palme. Josep Maria Carbonell, degà, Facultat de Comunicació Blanquerna, URL. Xavier Casals, professor d’Història, URL. Míriam Díez, directora, Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, URL. Mohammed El Amrani, innovador social. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Esther Niubó, directora, Fundació Rafael Campalans. Jordi Viñas, alcalde de Salt.

54

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

55


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Programa interuniversitari Aula Mediterrània

Ponents: Thiakh Ababacar, tècnic i responsable de la coordinació i cohesió del projecte Cooperativa Diomcoop, Barcelona. Stefano Andretta, catedràtic d’Història Moderna, Università Roma III. Sundari Anitha, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat de Lincoln. Montserrat Arbós, periodista i professora a Blanquerna, URL. Carlos Bajo, periodista i professor del Màster en Periodisme i Relacions Internacionals, Blanquerna, URL. Maria Barcons, investigadora del grup de recerca Antígona, UAB. David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, UB, i director executiu del Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional, Centre d’Estudis Internacionals (CEI), UB / UAB. Çiğdem Bozdağ, professora, Departament de Nous Mitjans, Facultat de Comunicació, Universitat Kadir Has d’Istanbul. Natalia Caicedo, professora de Dret Constitucional, UB. Emilia Calvo, professora de l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics, UB, i codirectora del Màster en Món Àrab i Islàmic, UB. Sònia Calvó, codirectora del reportatge Plegar la manta. Ricardo Carniel, professor del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, UAB. Marina Casas, tècnica d’Igualtat de Gènere, Secretaria General Iberoamericana, Madrid. Jordi Català, professor del Departament d’Història Moderna, Universitat de València. Rosa Cendón, coordinadora de Sensibilització i Incidència, SICAR, Barcelona. Erica Consoli, investigadora, Àrea d’Estudis Hebreus i Arameus, UB. Jaume Dantí, catedràtic i coordinador de l’Àrea d’Història Moderna, UB. Francisco del Río, professor titular, Àrea d’Estudis Hebreus i Arameus, UB. Rosa M. Delli Quadri, professora d’Història Moderna i Contemporània de la Mediterrània, Universitat L’Orientale de Nàpols. Thierry Desrues, científic titular del Consell Superior d’Investigació Cientifíques (CSIC). Mariela Fargas, professora d’Història Moderna, UB. Pere Franch, coordinador del Grau en Periodisme; director del Màster en Periodisme Internacional, Blanquerna, URL. Lorenzo Gabrielli, investigador posdoctoral, Grup Interdisciplinari de Recerca sobre Immigració, UPF. Laura Galián, investigadora, Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Anna Gil-Bardají, professora del Departament de Traducció i Interpretació i codirectora del Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis, UAB. Xavier Giró, professor titular de Periodisme i codirector del Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Movimients Socials, UAB. Itzea Goikolea-Amiano, investigadora, Departament de Llengües i Cultures de l’Orient Mitjà i Pròxim, SOAS, Universitat de Londres. Ricard González, corresponsal de diferents mitjans a Tunísia. Berta Güell, investigadora postdoctoral, Centre d’Investigació i Estudis en Migracions (CER-Migracions), UB i UAB. Fatiha Hassouni, cap de l’Àrea de Gènere i Apoderament de la Dona, Unió

SEMINARI DE RECERCA Lloc: Institut d’Estudis catalans (IEC) Data: 13 i 14 de març Col·laboració amb: IEC; Màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social (UAB / UB); Màster en Relacions Internacionals (IBEI); Màster Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la inversió i la integració (MIM) (UAB / Universitat Ca’ Foscari de Venècia / Universitat Paul-Valéry Montpellier); Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental segles xv-xix (UB / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I); Màster en Gestió de la Immigració (UPF); Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (UAB); Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials (UAB); Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional (CEI / UAB / UB); Màster Món Àrab i Islàmic (UB); Màster en Estudis Internacionals – Organitzacions i Cooperació Internacional (UB); Màster en Periodisme i Relacions Internacionals, Blanquerna – Universitat Ramon Llull, URL); Màster en Estudis Àrabs Contemporanis (UAB).

Aquesta trobada de recerca adreçada a investigadors i estudiants dels màsters amb qui l’IEMed organitza el programa interuniversitari Aula Mediterrània és complementària al cicle de conferències anual. Reconeguts experts internacionals que estudien la Mediterrània des de diferents disciplines posen en comú novetats en les seves línies de recerca respectives sobre temes tan diversos com complementaris i que aborden la presència de les dones a l’Islam; la situació de les minories religioses a l’espai àrab-musulmà; la governança de la diàspora i el fenomen del transnacionalisme; l’activisme al món àrab després de les revoltes del 2011; els matrimonis forçats a Europa; les comunitats religioses minoritàries; la llibertat de premsa al món àrab-musulmà; el tràfic de persones a la Mediterrània i Europa; el creixent paper de la Xina a la regió, o la mediació cultural en l’espai mediterrani.

56

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

57


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

per la Mediterrània. Zenia Hellgren, investigadora principal, GRITIM-UPF. Manuel Herrero, professor d’Història Moderna, Universitat Pablo Olavide de Sevilla. Victoria Hill, cap d’equip del projecte DiasporaLink, Universitat Al Akhawayn d’Ifrane; professora d’Empreneduria i Innovació, Universitat Moulay Ismaïl de Meknès. Laura Huici, professora de Dret Internacional Públic i directora adjunta del Màster Dones, Migracions i Refugiats a la Mediterrània, UB. Ferran Izquierdo, professor de Relacions Internacionals i codirector del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB. Sherin Khankan, imama i fundadora de la mesquita Miriem de Copenhagen. David Llistar, director, Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona. Theo Loinaz, professor associat, Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics, UB. Bernabé López, catedràtic honorari d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Eva Maciocco, mediadora intercultural experta en Asia Meridional, projecte XEIX, Ajuntament de Barcelona; membre del grup de recerca MIRAS-UAB. Irene Martínez, investigadora, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB). Elvira Méndez, directora general, Associació Salut i Família, Barcelona. Eva Menéndez, oficial de protecció adjunta, ACNUR Espanya. Juan Pedro Monferrer-Sala, catedràtic d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat de Còrdova. David Moya, professor de Dret Constitucional, UB. Helena Nassif, directora executiva de l’organització Culture Resource, Beirut. Lucía Nieto, doctoranda del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, UAB. Youssef Ouled, periodista, Al Hoceima – Madrid. M. Ángeles Pérez Samper, catedràtica d’Història Moderna i coordinadora del Màster Venècia i l’Imperi Otomà (segles xv-xviii), UB. Jordi Quero, professor associat de Relacions Internacionals, UPF i IBEI. Shahamak Rezaei, professor del Departament de Ciències Socials i Negoci, Universitat de Roskilde. Joandomènec Ros, president, IEC. Isidre Sala, director general d’Afers Multilaterals i Europeus, Generalitat de Catalunya. Paula Santillán-Grimm, professora de Llengua Àrab, Departament de Traducció i Interpretació, UAB, i codirectora del Màster d’Estudis Àrabs Contemporànis, UAB. Montse Santolino, responsable del projecte europeu DEV-Reporter. Fatou Seck, presidenta i promotora del projecte Cooperativa Diomcoop, Barcelona. Refka Smida, doctoranda del Departament de Traducció i Interpretació, UAB. Carles Solà, director del programa 30 Minuts, TV3. Giacomo Solano, investigador, Group for Research on Ethnic Relations, Migration & Equality (GERME), Brussel·les. Maria Graciela Susanne, professora associada de la UB; formadora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Barcelona. Yossra M. A. Taha, professora del Departament de Ciències Polítiques, Universitat del Caire. Anastas Vangeli, investigador associat, Torino World Affairs Institute. Teresa Velázquez, catedràtica de Periodisme, UAB, i coordinadora del Màster Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània, UAB. Émilie Vidal, coordinadora de la Fundació de Dones Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Lurdes Vidal, directora, Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona. Laia Vila, delegada a la regió del Magreb, Novact, Barcelona. Ricard Zapata, director, GRITIM-UPF i del Master in Migration Studies, UPF.

58

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

59


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

5th World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES) Sevilla 2018

18 de juliol

Changing Euro-Mediterranean Lenses – Un canvi en la mirada de les polítiques euromediterrànies Debat sobre l’impacte dels canvis que experimenta la UE en els darrers anys (Brexit, populismes, política exterior, polítiques migratòries i de refugiats...), com afecten als països del Magrib i de l’Orient Mitjà, així com a la capacitat de projecció de la UE a la regió i a les relacions euromediterrànies.

Lloc: Universitat de Sevilla Data: del 16 al 22 de juliol Col·laboració amb: Fundación Tres Culturas

L’IEMed forma part del comitè científic de la cinquena edició del gran punt de trobada mundial d’experts en el Nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà i Àsia Central, i que ja va acollir l’any 2010 en la seva tercera edició. El congrés serveix per presentar, debatre i compartir una àmplia gamma d’informació sobre els últims i més innovadors estudis que, des de múltiples disciplines, contribueixen a l’anàlisi dels conflictes i la situació política regional i als diferents països de l’àrea, la seva història, els reptes dels moviments poblacionals i del canvi climàtic, les qüestions sociològiques, o els aspectes econòmics. Una cita imprescindible per a investigadors, professors, estudiants, mitjans de comunicació, professionals i altres grups interessats en estudis sobre Àfrica del Nord i Orient Mitjà que aplega a uns 3.000 participants de més de 70 països.

Ponents: Youssef Cherif, investigador, Columbia Global Center, Tunis. Emmanuel Cohen-Hadria, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies de l’IEMed i d’EuroMeSCo, Barcelona. Daniela Huber, investigadora, Istituto Affari Internazionali, Roma. Bassma Kodmani, investigadora, Arab Reform Initiative, París. 19 de juliol

El diàleg intercultural a la Mediterrània Debat sobre el tema central del nou número de la revista Quaderns de la Mediterrànea que, amb el títol “Imaginar el Mediterráneo”, reflexiona sobre la possibilitat de construir una identitat col·lectiva entre tots els països i les cultures que l’envolten.

Ponents: Lola Bañon, periodista; professora, Universitat de València. Paola Gandolfi, investigadora, Universitat de Bèrgam. Driss Ksikes, professor, HEM Business School, Rabat. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed, Barcelona. Tassadit Yacine, directora d’Estudis, École des Hautes Études, París.

Sessions de l’IEMed al WOCMES Sevilla 2018: 17 de juliol

Frenant la islamofòbia als mitjans de comunicació: una perspectiva transatlàntica

20 de juliol

Taula rodona sobre islamofòbia als mitjans de comunicació, amb una visió particular sobre la islamofòbia de gènere, i amb una anàlisi comparada entre Europa i els Estats Units a partir d’estadístiques obtingudes per l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans (www.observatorioislamofobia.org).

Claus per entendre la regió euromediterrània

Ponents: Moussa Bourekba, investigador sènior, CIDOB, Barcelona. Alain Gresh, director, Orient XXI, París. Suad Joseph, professora, Universitat de Califòrnia, Davis. Ana I. Planet, professora, Universitat Autònoma de Madrid. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea Món Àrab i Mediterrani i codirectora de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans, IEMed, Barcelona.

Ponents: Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona. Bichara Khader, professor, Universitat Catòlica de Lovaina. Eman Ragab, investigadora sènior, Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies, El Caire. Claire Spencer, investigadora, Chatham House, Londres. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea Món Àrab i Mediterrani i d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona.

60

Memòria de projectes executats 2018

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Presentació l’IEMed Mediterranean Yearbook 2018 que, en la seva propera edició, analitza en profunditat la globalització, l’extremisme violent, el sectarisme o la influència geopolítica a la regió dels actors no mediterranis.

61


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Laboratori per al disseny de campanyes de comunicació social contra la islamofòbia de gènere TALLER Lloc: Centre d’Atenció a les Persones Migrants, València Data: 25 d’octubre Col·laboració amb: Fundación Al Fanar

Aquest taller obert a associacions de tota Espanya s’organitza en el marc de la campanya de sensibilització de l’Observatori contra la Islamofòbia als Mitjans que impulsen l’IEMed i la Fundación Al Fanar. L’objectiu és aprofundir en les causes i conseqüències de la islamofòbia de gènere, reflexionar sobre les formes d’interpretar la societat i com diagnosticar les seves necessitats a partir de les eines d’innovació i comunicació social efectiva i aplicar la creativitat en matèria comunicativa en el disseny de campanyes.

Dinamitzador: Xarxa de Solidaritat Social Jovesolides, Paterna

62

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

63


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Nous enfocaments per a la cobertura de les migracions. Immigració i mitjans de comunicació a la Mediterrània Occidental

Ponents: Monia Ben Hamadi, redactora en cap d’Inkyfada; membre de l’associació de periodistes Al Khatt de Tunísia. Hassan Bentaleb, periodista marroquí especialitzat en migracions, Libération. Leïla Beratto, cofundadora de 15-38 Méditerranée; corresponsal a Algèria de Radio France International (RFI). Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Carles Macian, adjunt a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor. Cristina Mas, redactora d’Internacional, diari Ara. Oriol Puig, doctor en Antropologia Social i periodista especialitzat en migracions. Omar Radi, periodista independent marroquí. Carles Solà, periodista, Televisió de Catalunya; vicepresident, Mesa per la Diversitat; director del programa Tot un món. Lurdes Vidal, redactora en cap d’afkar/ ideas; codirectora de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans; directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed. Marc Vidal, periodista, Catalunya Ràdio; cap de la secció d’Internacional, diari Ara de 2010 a 2017. Ramon Vilaró, president, Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC).

SEMINARI Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya Data: del 16 al 22 de juliol Col·laboració amb: Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC), Obra Social “la Caixa”, Col·legi de Periodistes de Catalunya

Aquest seminari s’organitza en el marc de la primera edició del programa Connecting Med’ Journalists. Getting the Full Story, una iniciativa que neix amb la voluntat d’analitzar en comú els reptes del periodisme a la regió i emetre propostes per a un millor exercici professional. També per promoure vincles entre periodistes d’una i altra riba de la Mediterrània occidental. Així, els debats d’aquesta trobada contraposen la realitat del relat sobre la immigració –la imatge que donen els mitjans, les diferències entre Europa i el Magrib com a punts de trànsit i/o origen, els efectes sobre fenòmens com el racisme o la islamofòbia o els tractaments sensacionalistes de la immigració– amb nous enfocaments i bones pràctiques per a una millor cobertura d’aquesta realitat, el repte de les restriccions pressupostàries i de contingut als diferents països i la situació del periodisme d’investigació i del suport institucional en matèria migratòria.

64

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

65


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Eleccions europees 2018. El gran salt de la ultradreta

Programa interuniversitari Aula Mediterrània

VIII SEMINARI SOBRE POPULISME I XENOFÒBIA

Lloc: IEMed, Barcelona Data: del 17 de gener al 13 de desembre Col·laboració amb: IEC; Màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social (UAB / UB); Màster en Relacions Internacionals (IBEI); Màster Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la inversió i la integració (MIM) (UAB / Universitat Ca’ Foscari de Venècia / Universitat Paul-Valéry Montpellier); Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental segles xv-xix (UB / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I); Màster en Gestió de la Immigració (UPF); Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (UAB); Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials (UAB); Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional (CEI / UAB / UB); Màster Món Àrab i Islàmic (UB); Màster en Estudis Internacionals – Organitzacions i Cooperació Internacional (UB); Màster en Periodisme i Relacions Internacionals Blanquerna – Universitat Ramon Llull, URL); Màster en Estudis Àrabs Contemporanis (UAB).

CICLE DE CONFERÈNCIES

Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Universitat Ramon Llull, Barcelona Data: 7 de novembre Col·laboració amb: Fundació Internacional Olof Palme, Fundació Rafael Campalans, Universitat Ramon Llull (URL)

L’ascens de formacions d’ultradreta a diferents països de la UE que, amb un discurs ultranacionalista i populista, treuen rèdit del difícil moment que afronta la UE i de l’agreujament de reptes amb noves dimensions globals al segle xxi que només la cooperació i la solidaritat entre els estats membres poden oferir vies efectives de resolució. Un ascens que esdevé especialment preocupant davant les properes eleccions al Parlament Europeu de maig de 2019. Per aquesta raó, aquesta nova edició dels seminaris sobre populismes i xenofòbia aborda fenòmens com el gir cap a la ultradreta d’alguns partits conservadors a Europa i els Estats Units i la situació actual de la ultradreta al Parlament Europeu.

Ponents: Anna Balletbò, presidenta, Fundació Internacional Olof Palme. Xavier Casals, professor d’Història, URL. Rosa Massagué, periodista, El Periódico. Josep Lluís Micó, vicedegà acadèmic de la Facultat de Comunicació Blanquerna, URL. Xavier Vidal Folch, periodista, El País.

El cicle de conferències del programa interuniversitari Aula Mediterrània, organitzat per l’IEMed en col·laboració amb el món acadèmic, aborda temes diversos i indispensables per comprendre la Mediterrània tant des d’un punt de vista actual com històric. La gestió dels refugiats, de les fronteres i dels moviments humans; els conflictes a la regió; la situació dels mitjans de comunicació, dels drets humans i de les llibertats, o l’escenari geopolític mediterrani passat i present. En definitiva, es tracta d’un cicle de conferències ampli, divers i rellevant, que pretén fomentar la col·laboració entre els diversos camps de la recerca sobre la Mediterrània i, alhora, oferir al públic general un programa de conferències al llarg de l’any de gran qualitat acadèmica de la mà de polítics, acadèmics, periodistes i actors múltiples de la societat civil.

17 de gener Màster en Relacions Internacionals, Blanquerna, URL

Reconstrucció i “noves guerres”: els reptes de les economies de guerra (Síria i Líbia) Tim Eaton, investigador, Programa Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Chatham House, Londres. Presenta: Javier Albarracín, consultor, expert en Orient Mitjà. 24 de gener Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis, UAB

Dinàmiques de canvi de l’àrab marroquí: anàlisi des de la política lingüística i l’activisme Adil Moustaoui, professor de la Universitat Complutense de Madrid. Presenta: Paula Santillán, professora de Llengua Àrab del Departament de Traducció i Interpretació, UAB, i coordinadora del màster. 31 de gener Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional, CEI / UAB / UB

Drets humans de les persones migrants: la situació de la frontera Sud

66

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

67


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Esteban Velázquez, antic responsable de la Delegació de Migracions de l’Arquebisbat de Tànger a Nador. Presenta: David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, UB, i director executiu del màster. 7 de febrer Màster en Estudis Internacionals – Organitzacions i Cooperació Internacional, UB

De refugiats a sol·licitants d’asil? Els palestins davant del conflicte sirià Kamel Doraï, investigador del Centre Nacional d’Investigació Científica (CNRS) a l’Institut Français du Proche-Orient, Beirut. Presenta: Laura Huici, professora titular de Dret Internacional Públic i directora adjunta del màster, UB. 14 de febrer Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social, UB / UAB

El desenvolupament del dret penal i la prevenció en la lluita contra el terrorisme Francesca Galli, professora de Dret Europeu, Universitat de Maastricht. Presenta: David Moya, professor de Dret Constitucional, UB, i coordinador del màster. 21 de febrer

7 de març

4 d’abril

Màster en Periodisme i Relacions Internacionals, Blanquerna, URL

Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional, CEI / UAB / UB

Master in Migration Studies, UPF

Iran al cor de l’Orient Mitjà: el joc d’interessos geoestratègics a la regió

Les persones migrants i refugiades a la frontera Sud

Dina Esfandiary, investigadora, Centre d’Estudis Científics i de Seguretat, King’s College London. Presenta: Montserrat Arbós, professora de la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Blanquerna, URL.

Patricia Simón, periodista freelance. Presenta: David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, UB, i director executiu del màster.

Màster en Relacions Internacionals, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials, UAB

La Mediterrània: la mar pàtria

La Unió per la Mediterrània: la primera dècada

L’emigració senegalesa: una mirada social, econòmica, política i periodística

Valérie Zenatti, escriptora, autora de Une bouteille dans la mer de Gaza (2005). Presenta: Emilia Calvo, professora del Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics i codirectora del màster, UB.

Alfred Tovias, professor emèrit del Departament de Relacions Internacionals, Universitat Hebrea de Jerusalem. Presenta: Elisabeth Johansson-Nogués, professora titular, IBEI.

Mariama Badji, periodista i fundadora de l’agència Cora Communications, Senegal. Presenta: Antoni Castel, professor del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB, i codirector del màster.

Màster en Món Àrab i Islàmic, UB

68

Jørgen Carling, professor investigador, Peace Research Institute Oslo. Presenta: Juan Carlos Triviño, investigador del Grup Interdisciplinari de Recerca sobre Immigració, GRITIMUPF. 11 d’abril

21 de març 1 de març

La complexitat de les migracions globals

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

69


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

18 d’abril

Presenta: Rachid Aarab, investigador del Departament

Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social, UB / UAB

de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, UAB.

La violència en nom de l’islam entre els joves Rachid Benzine, investigador associat a l’Observatori de la Religió i professor a l’Institut d’Estudis Polítics, Aix-en-Provence. Presenta: Alisa Petroff, investigadora del Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques, GEDIME/ CER-Migracions, UAB.

31 de maig Master in Migration Studies, UPF

El dret dels migrants a la vida familiar: entre Estat i biopolítiques socials Adriana Kemp, professora del Departament de Sociologia i Antropologia, Universitat de Tel Aviv. Presenta: Lorenzo Gabrielli, investigador del GRITIM-UPF.

25 d’abril Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials, UAB

El Líban a través del periodisme en tres àmbits: migrants, refugiats i grups islamistes Carol Malouf, periodista, Beirut. Presenta: Xavier Giró, professor de Periodisme Polític, director de l’Observatori de Cobertura de Conflictes, UAB, i codirector del màster.

7 de juny Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB

La redistribució del poder estatal al sud de la Mediterrània Sylvia I. Bergh, professora titular, Institut Internacional d’Estudis Socials, Universitat Erasmus de Rotterdam. Presenta: Blanca Camps, investigadora, professora de Relacions Internacionals, UAB.

2 de maig Master in Migration Studies, UPF

18 d’octubre

Les respostes de les ciutats als migrants amb estatus il·legal: factors, marcs i implicacions per a la governança multinivell a Europa

El rol de la literatura feminista com a element clau per a l’emancipació i l’apoderament de les dones

Sarah Spencer, directora del Global Exchange on Migration and Diversity, Universitat d’Oxford. Presenta: Ricard Zapata, professor de Ciència Política, UPF, director del GRITIM-UPF i coordinador del màster. 10 de maig Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB

Moviments de població, fronteres i refugi Natalia Ribas, investigadora, Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO), UAB, i Institut Français d’Études Anatoliennes (IFEA), Istanbul. Presenta: Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals, UAB, i coordinadora del màster.

Joumana Haddad, escriptora, autora de Yo maté a Sherezade. Confesiones de una mujer árabe furiosa (Debate, 2011) i de Supermán es árabe (Vaso Roto Ediciones, 2014). Presenta: Anna Gil-Bardají, professora de Traducció i Interpretació i directora del màster, UAB. Sessió en el marc de la Biennal de Pensament “Ciutat Oberta” de Barcelona. 25 d’octubre Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social, UB / UAB

Polítiques i processos d’integració a les ciutats europees

Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, UAB

Rinus Penninx, professor emèrit d’Estudis Ètnics, Universitat d’Amsterdam. Presenta: Jaume Magre, professor de Ciència Política i de la Administració, UB.

Comerç, seguretat i polítiques neoliberals: cap on van les reformes als països àrabs?

8 de novembre

Sami Zemni, coordinador del grup de recerca sobre Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, Universitat de Gant.

Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental segles xv-xix, UB / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I

24 de maig

70

Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis, UAB

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

71


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Obrir la (Sublim) Porta? Per una història dels inicis de la diplomàcia otomana (finals del segle xviii - inicis del segle xix) Mathieu Grenet, professor de l’Institut National Universitaire Jean François Champollion, Universitat Federal Toulouse-Midi Pyrénées. Presenta: Jaume Dantí, catedràtic d’Història Moderna i coordinador de l’Àrea d’Història Moderna, UB. 15 de novembre Màster Món Àrab i Islàmic, UB

Patronatge i clientelisme polític a Jordània: la monarquia i les tribus davant la Primavera Àrab Luis Melián, investigador associat, OPEMAM (Observatori Polític i Electoral del Món Àrab i Musulmà). Presenta: Emilia Calvo, professora de l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics i codirectora del màster, UB.

Tunisia: Justice in Transition DOCUMENTAL Lloc: IEMed, Barcelona Data: 12 de març

La veu colpidora de Latifa, vídua de Kamal Matmati, sindicalista i activista polític assassinat al 1991 a una comissaria de policia de Gabès, obre aquest film documental dels periodistes Ricard González i Marc Almodóvar, que ens endinsa en la realitat que envolta la controvertida Instància de la Veritat i la Dignitat, creada al 2014 amb l’objectiu d’investigar els abusos comesos per l’Estat tunisià durant el període dictatorial, revelar la veritat i compensar a les víctimes.

Ponents: Marc Almodóvar, codirector del documental; periodista, documentalista i autor del llibre Egipto tras la barricada. Revolución y contrarevolución más allá de Tahrir (Editorial Virus, 2014). Moussa Bourekba, investigador, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB). Tica Font, directora, Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Ricard González, codirector del documental; politòleg, periodista i autor del llibre Ascenso y caída de los Hermanos Musulmanes (Editorial UOC, 2014). Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed.

22 de novembre Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental segles xv-xix, UB / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I

Les visites d’inspecció dels municipis valencians a l’època foral: tipologia i cronologia David Bernabé, professor de l’àrea d’Història Medieval, Història Moderna i Ciències, Universitat d’Alacant. Presenta: Joan-Lluís Palos, historiador i professor d’Història Moderna, UB. 29 de novembre Màster en Estudis Internacionals – Organitzacions i Cooperació Internacional, UB

La crisi dels refugiats en el tard Imperi Otomà i la seva rellevància contemporània per a Palestina i Síria Michael Talbot, professor del Departament d’Història, Ciències Polítiques i Socials, Universitat de Greenwich. Presenta: Laura Huici, professora titular de Dret Internacional Públic i directora adjunta del màster, UB. 13 de desembre Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental segles xv-xix, UB / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I

Geopolítica i comerç a la Mediterrània del s. xviii Salvatore Bottari, professor d’Història Moderna, Università degli Studi di Messina. Presenta: Maria Ángeles Pérez Samper, catedràtica d’Història Moderna, UB, i coordinadora del màster.

72

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

73


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Siria, la revolución imposible

Festival de Cinema Africà de Tarifa i Tànger (FCAT)

PRESENTACIÓ Lloc: IEMed, Barcelona Data: 16 d’abril Col·laboració amb: Casa Árabe, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo

CINEMA

Presentació a Barcelona del darrer llibre del destacat escriptor i dissident sirià Yassin al Haj Saleh. Després de passar 16 anys a la presó per militar en un partit comunista, va haver de viure en la clandestinitat des de l’inici de la revolta contra el govern de Baixar al-Assad fins al 2013, quan es va exiliar. Ara viu a Turquia, des d’on continua treballant en la recerca de la seva dona desapareguda, la també escriptora Samira Khalil.

Ponents: Yassin al Haj Saleh, escriptor i autor del llibre. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed.

74

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Lloc: Tarifa i Tànger Data: del 26 d’abril al 5 de maig Col·laboració amb: Associació Al Tarab

L’IEMed col·labora amb aquest festival de cinema independent que centra els seus esforços en la promoció i divulgació de les cinematografies del continent africà i del món àrab no africà a Espanya i Amèrica Llatina, amb la voluntat d’ajudar a una millor comprensió entre pobles i cultures i aportar una contribució positiva al desenvolupament de la cultura i de la indústria cinematogràfica africana, oferint un espai de trobada per a professionals de la indústria audiovisual.

Memòria de projectes executats 2018

75


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Líbia, les causes i les conseqüències d’un Estat fallit

Retalls de vides anònimes

TAULA RODONA

CICLE DE CINEMA ÀRAB

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 5 de juny Col·laboració amb: Fundació Solidària Flama

Lloc: IEMed, Barcelona Data: del 19 al 28 de juny Col·laboració amb: Cine Nómada – Festival de Cinema Africà de Tànger i Tarifa (FCAT)

Aquesta trobada reuneix dos activistes i un periodista que treballen sobre el terreny i coneixen de primera mà tant la crisi política que viu Líbia com el drama migratori que viu la Mediterrània central, on Líbia és el principal punt de sortida de migrants cap a Europa, especialment arrel de la situació de desestabilització que viu el país. L’objectiu és proporcionar les claus per comprendre millor una situació preocupant, geogràficament propera a la UE i amb potencials conseqüències d’inestabilitat regional.

Amb el compromís de donar difusió i suport a produccions àrabs que no es poden trobar fàcilment al circuit comercial occidental, l’IEMed projecta, al mes de juny, quatre pel·lícules seleccionades entre els millors títols exhibits enguany al Festival de Cinema Africà de Tànger i Tarifa (FCAT).

Ponents: Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms. Javier Martín, delegat de l’Agencia Efe a Algèria, Tunísia i Líbia. Sònia Ros, membre de la Plataforma Stop Mare Mortum. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed.

Programa: 19 de juny

La Belle et la meute (La bella i els gossos) Kaouther Ben Hania. França, Líban, Noruega, Qatar, Suècia, Suïssa, Tunísia, 2017 Durant una festa estudiantil Mariam, una jove tunisiana, coneix en Youssef i se’n va amb ell. Hores més tard, Mariam camina pel carrer commocionada. És el principi d’una llarga nit en què la protagonista haurà de lluitar per fer respectar els seus drets i la seva dignitat. Però, com es pot obtenir justícia si aquesta es troba al costat dels botxins?

21 de juny

Vent du nord (Vent del nord) Walid Mattar. Bèlgica, França, Tunísia, 2017 Al nord de França, traslladen a Tunisia la fàbrica on treballa Hervé, l’únic treballador que accepta traslladars’hi perquè desitja un altre destí: convertir-se en peixater i transmetre aquesta passió al seu fill. Als afores de Tunis, on instal·len la fàbrica, Foued, a l’atur, creu que treballar a la fàbrica li permetrà estalviar diners per curar la seva mare i, sobretot, enamorar la noia que estima. Les trajectòries d’Hervé i Foued, aparentment diferents, acaben sent semblants.

76

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

77


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

26 de juny

Primer informe de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans. La realidad incontestable. Islamofobia en los medios

Ward Masmoum (Roses verinoses) Ahmed Fawzi Saleh. Egipte, Emirats Àrabs Units, França, Qatar, 2018 Saqr vol fugir dels barris pobres dels adobers egipcis on viu i treballa, però la seva germana Taheya vol impedirho com sigui. Cada dia li prepara i porta el menjar per demostrar-li que sense ella moriria de gana. Sota el hijab recorre els carrerons estrets, travessant per clavegueres, on gairebé no entra la llum del sol. Entre les pells esteses i les mules, un xaman l’observa en silenci i la vol ajudar a impedir que el seu germà marxi.

PRESENTACIÓ Llocs i dates: IEMed, Barcelona, 2 d’octubre. Casa Árabe, Madrid, 9 d’octubre Col·laboració amb: Fundación Al Fanar, Casa Árabe

Actes de presentació del primer informe de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans que presenta els resultats del seguiment realitzat a sis mitjans de premsa escrita –La Vanguardia, El Mundo, La Razón, 20 Minutos, El País i eldiario.es– per detectar continguts islamòfobs i alhora poder contribuir a una narrativa periodística més inclusiva i ajustada a la realitat.

Ponents (Barcelona): Moussa Bourekba, investigador, CIDOB, i col·laborador de l’informe. Carme Colomina, periodista i professora al Col·legi d’Europa. Pedro Rojo, president, Fundación Al Fanar i codirector de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed, i codirectora de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans. Ponents (Madrid): Aurora Ali, portaveu de l’Associació Musulmana per als Drets Humans. Karim Hauser, coordinador de Política Internacional, Casa Árabe. Pedro Rojo, president, Fundación Al Fanar i codirector de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans. Felipe Sahagún, periodista i professor de Relacions Internacionals, Universitat Complutense de Madrid. Gabriela Sánchez, coordinadora de la secció de Drets Humans, eldiario.es. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed, i codirectora de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans.

28 de juny

En attendant les hirondelles (Esperant les orenetes) Karim Moussaoui. Alemanya, Algèria, França, Qatar, 2017 Tres històries, tres generacions, en l’Algèria d’avui dia. Mourad, un promotor immobiliari, divorciat, sent que la situació se li escapa. Aicha, una noia jove, es debat entre el seu desig per Djalil i per un altre destí promès. Dahman, un neuròleg, s’adona que el seu passat ha retornat just la vigília del seu casament. Entre el remolí d’unes vides agitades, en què cadascú ha de prendre decisions crucials, el passat i el present xoquen.

78

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

79


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

XII Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya

Yogur con mermelada

CINEMA

PRESENTACIÓ

Lloc: Filmoteca de Catalunya, Barcelona Data: del 8 al 19 de novembre Col·laboració amb: Sodepau, Filmoteca de Catalunya

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 27 de novembre Col·laboració amb: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo

L’IEMed col·labora novament en l’organització d’aquesta mostra cinematogràfica de difusió i d’anàlisi del bo i millor del panorama cinematogràfic àrab que es complementa amb tot un seguit d’interessants activitats paral·leles. Síria és el país convidat d’aquesta edició que també exhibeix cintes d’Egipte, Palestina, Líban i Algèria, les quals mostren quotidianitats i lluites diàries de la gent del carrer. Enguany, a més, la Mostra també s’integra en el Programa de Mobilitat de l’IEMed i la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh.

Taula rodona de presentació del darrer treball de l’escriptora i il·lustradora libanesa Léna Merhej, la novel·la gràfica Yogur con mermelada o cómo mi madre se hizo libanesa. La publicació narra la vida al Beirut de la guerra civil (1975-1990) de la mare de l’autora, d’origen alemany. Una proposta que “furga en la memòria, de recordar que, en plena voràgine, en plena carnisseria, la majoria de persones lluiten per convertir la guerra en un lloc i un temps habitables”, en paraules de Gonzalo Fernández, autor del pròleg de l’edició castellana.

Ponents: Marta Ballesta, periodista de Betevé i màster en Món Àrab i Islàmic. Léna Merhej, escriptora i il·lustradora, autora de l’obra. Carles Santamaria, exdirector del Saló del Còmic de Catalunya (2005-2017).

80

3.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2018

81


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

3. Àrees 3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Digital Big Bang in Euro-Mediterranean Countries

Objectius: Àrea d’anàlisi i incidència en les polítiques mediterrànies regionals i en la consecució dels objectius d’integració econòmica, desenvolupament humà i desenvolupament sostenible d’ambdues ribes de la Mediterrània. Vinculada a les iniciatives i organitzacions de cooperació regional com la Unió per la Mediterrània i el Fòrum de la Mediterrània Occidental vinculat al Diàleg 5+5, així com als actors econòmics i socials i les seves xarxes de cooperació, l’àrea gestiona les secretaries tècniques de les xarxes MedThink 5+5 i MED Confederation.

82

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

6TH EUROMED CAPITAL FORUM Lloc: Hotel Barceló Sants, Barcelona Data: 17 i 18 de gener Col·laboració amb: Euromed Capital

L’IEMed col·labora, juntament amb una trentena d’institucions públiques, escoles de negocis, centres de recerca i consultores d’abast internacional, en la sisena edició d’aquest fòrum que enguany acull la ciutat de Barcelona i en què diversos experts analitzen l’impacte de la digitalització en el món dels negocis i de les finances; el seu paper clau com a impulsor de creixement de cara al futur; la definició d’un model mediterrani d’innovació, o els sectors més susceptibles de beneficiar-se de la implantació d’una revolució digital que és ineludible però que requereix d’un acompanyament per part de les administracions públiques i actors de la societat civil per les seves importants repercussions socioeconòmiques.

Memòria de projectes executats 2018

83


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Ponents: Ahmed Abdelkefi, vicepresident, Euromed Capital; fundador i president no executiu, AfricInvest. Rubén Agote, soci, Cuatrecasas. Albert Agustinoy, soci, Cuatrecasas. Juan Álvarez de Lara, CEO i fundador, Seed&Click; vicepresident, Associació Espanyola de Business Angels (AEBAN). Simon Auquier, soci, Gide Loyrette Nouel. Antoine Baschiera, CEO, Early Metrics. Isabelle Bébéar, directora de Relacions Internacionals i de Gestió de Programes, Bpifrance; presidenta del consell directiu d’Euromed Capital. Jean-Luc Bédos, soci, Dentons. Hatim Ben Ahmed, membre del consell directiu, Cash Plus. Neila Benzina, CEO, Business & Decision Middle East and Africa, Orange Business & Decision. Adel Bourenane, soci, IT Advisory, KPMG France. Timo Buetefisch, CEO, Cooltra Central. Giovanni Buono, CEO per a Itàlia, Housers. Bertrand Dufour, soci, RSM. Nicolas Dufourcq, CEO, Bpifrance. Emmanuelle Duten, cap de redacció, Capital FinanceLes Echos. Benoit Denis, Direcció de Projectes – Divisió Digital, Banc Europeu d’Inversions. Antoine Djigbenou, director de Transformació Digital, Compagnie Ivoirienne d’Électricité (Eranove Group). Nicolas Eschermann, membre del comitè executiu, Siparex. Aymen Ferchichi, cofundador i CMO, Datavora. Josep Ferré, director executiu en funcions, IEMed. Nadia Filali, directora dels Programes BlockChain i LabChain Pilot, Caisse des Dépôts. Mohamed Salah Frad, CEO, UGFS; president, ATIC. Jacques Gautrand, director, Consulendo.com. Marco Gay, CEO, Digital Magics. Sergi Gil-Lopez, director de Ciberseguretat, KPMG. Franco Gonella, soci, Primomiglio SGR. Hafez Hamdy, CEO, ITWorX. Thomas Jeanjean, vicepresident executiu, Criteo. Saïd Ibrahimi, CEO Casablanca Finance City. Irma Orlandi, directora d’Esdeveniments i Associacions, ASCAME. Ziad Oueslati, cofundador i director gerent, AfricInvest. Flavia Palanza, directora de Països Veïns, Banc Europeu d’Inversions. Francesc Prior Sanz, professor de Finances; director, Master in Capital Ventures and Private Equity, Universitat Internacional de Catalunya. Jacques Reynaud, director de Desenvolupament de Mercats, Polyglot Group. Luc Rigouzzo, cofundador i CEO, Amethis Finance. Raoul Roverato, COO, Worldsensing. Yves Saint-Geours, ambaixador de França a Espanya. Quirze Salomó, CEO, Nostrum. Hervé Schricke, president, Afic Club Africa. Zine Seghier, fundador i MD, Issal. Fathallah Sijilmassi, secretari general, Unió per la Mediterrània. Mehdi Tekaya, president, Wevioo. Paul Tholly, director, Cairn Point. Elise Tissier, directora, Bpifrance Le Lab, Bpifrance. Pablo Zalba Bidegain, president, Institut de Crèdit Oficial (ICO). Meya Zeghari, directora de Transformació Digital, Attijariwafa Bank.

Le développement humain comme moteur de coopération dans le Dialogue 5+5. Défis communs, gestion partagée

84

Memòria de projectes executats 2018

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

III FORUM MEDTHINK 5+5 Lloc: Hotel El Aurassi, Alger Data: del 25 al 27 de juny Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània, Institut National d’Études de Stratégie Globale (INESG)

Gairebé tres dècades després del llançament del Diàleg 5+5 entre els governs dels països riberencs de la Mediterrània occidental, la xarxa d’experts Medthink 5+5, creada al maig de 2016 seguint la invitació de la Declaració de Malta de la II Cimera de Caps d’Estat i de Govern del Diàleg 5+5, esdevé una eina de foment de la cooperació en un espai geopolític de fronteres poroses i reptes comuns. El propòsit d’aquest tercer fòrum de la xarxa és iniciar una reflexió col·lectiva sobre els creixents fluxos intrarregionals de persones i recursos, la gestió dels quals només pot abordar-se de manera compartida. Els debats es conformen en quatre blocs que tracten els problemes de la mobilitat intrarregional que demanden un replantejament del binomi seguretat-desenvolupament; la prevenció de l’extremisme violent des del punt de vista de joves i dones, clau en les respostes a curt, mitjà i llarg termini; el paper del triangle aigua-energia-seguretat alimentària a l’espai 5+5; i la situació dels joves a la regió, especialment pel que fa a l’educació i l’ocupació.

85


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Ponents: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. Haizam Amirah Fernández, investigador principal sobre Mediterrània i Món Àrab, Real Instituto Elcano, Madrid. Christian Apothéloz, president, Agència de l’Empresariat a la Mediterrània (ACIM). Rym Ayadi, directora científica, Xarxa Euromediterrània per als Estudis Econòmics (EMNES). Taïeb Baccouche, secretari general, Unió del Magrib Àrab (UMA). Yacine Belarbi, director, Centre de Recerca en Economia Aplicada per al Desenvolupament (CREAD), Alger. Liess Boukra, director general, INESG, Alger. Santiago Cabanas, ambaixador d’Espanya a Algèria, Ministeri d’Afers Exteriors, UE i Cooperació. Francesca Caruso, investigadora associada, Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma. Emilio Cassinello, director general, Centre Internacional de Toledo per la Pau (CITpax), Madrid. Fawzi Dib, conseller principal per al Desenvolupament Polític, UpM. Ahmed Driss, president, Centre d’Estudis Mediterranis i Internacionals (CEMI), Tunis. Pierre Duquesne, delegat interministerial a la Mediterrània, Ministeri d’Afers Exteriors i Desenvolupament Internacional de França. Djillali El Mestari, director general, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), Alger. Marisa Farrugia, ambaixadora; enviada especial de Malta davant la UpM. Abou El Mahassine Fassi-Fihri, director regional per al Nord d’Àfrica i Orient Mitjà, Search for Common Ground. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada, IEMed, Barcelona. Daniele Frigeri, director, Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Roma. Karim Hauser, responsable de Política Internacional, Casa Árabe, Madrid. Jean-Marie Heydt, expresident executiu, Centre Nord-Sud del Consell d’Europa. Awad Ibrahim, director, Organització Líbia de Polítiques i Estratègies (LOOPS), Trípoli. Larabi Jaïdi, professor, Universitat Mohammed V, Rabat. Nasser Kamel, secretari general, UpM. Hachmi Kennou, director executiu, Institut Mediterrani de l’Aigua (IME), Marsella. Aya Khiari, directora, Departament de Xarxes i Associacions, Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES), Tunis. Fettoum Lakhdari, directora general,

Centre de Recerca Científica i Tècnica sobre les Regions Àrides (CRSTRA), Biskra. Mohammed Loulichki, investigador principal, OCP Policy Center, Rabat. Dahan Ahmed Mahmoud, exministre d’Afers Exteriors de Mauritània; director, Institut Mauritanien des Études Stratégiques (IMES), Nouakchott. Arezo Malakooti, expert en migracions, Iniciativa Global contra el Crim Organitzat Transnacional, Ginebra. Ramiro Martínez, secretari, Estratègia 5+5 de l’Aigua per a la Mediterrània Occidental; coordinador de la Xarxa Mediterrània de Conques Hidrogràfiques (REMOB), València. Mourad Medjahed, director, Departament d’Estratègia de Desenvolupament Econòmic i Social, Evolució d’Institucions Polítiques i Transformació dels Sistemes Institucionals, INESG. Emanuela Menichetti, directora d’Energies Renovables i Electricitat, Observatori Mediterrani de l’Energia (OME), París. Abdelkader Messahel, ministre d’Afers Estrangers d’Algèria. Ali Mokrani, director de Cooperació amb la UE, Ministeri d’Afers Estrangers d’Algèria. Matteo Pugliese, investigador associat, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milà. Desirée Quagliarotti, investigadora, Consell Nacional de Recerca d’Itàlia; Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (CNR-ISSM), Nàpols. Octavi Quintana, director, Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA). Alessandra Sensi, directora de Medi Ambient i Economia Blava, UpM. Sidi Boubacar Sidi Ali, director general, Direcció General d’Explotació de Recursos Pesquers (DGERH), Ministeri de Pesca i Economia Marítima de Mauritània. Ana Santos, investigadora, Institut Portuguès de Relacions Internacionals (IPRI); investigadora associada, Institut de Defensa Nacional, Lisboa. Besma Soudani, directora de gabinet i d’Afers Polítics i d’Informació, UMA. Ronald G. Sultana, director i fundador, Euro-Mediterranean Centre for Educational Research (EMCER); professor, Universitat de Malta. Constantin Tsakas, director general, Institut de la Méditerranée; secretari general, Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE), Marsella. Ridha Zguidane, director de Relacions Euromediterrànies, Ministeri d’Afers Estrangers de Tunísia.

86

Memòria de projectes executats 2018

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

87


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Bridging SMEs between North and South Mediterranean. The Role of SMEs in the Socioeconomic Development of the Mediterranean Region MED CONFEDERATION BARCELONA EUROMED FORUM Lloc: Palau Macaya, Barcelona Data: 4 i 5 de juliol Col·laboració amb: Fundació Bancària “la Caixa”

Representants d’empreses, xarxes de la societat civil, associacions i fundacions es donen cita a Barcelona per debatre sobre els desafiaments socioeconòmics compartits a la Mediterrània en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses i el paper que poden exercir per assolir objectius com ara la creació d’ocupació, el desenvolupament sostenible i la inclusió de tots els sectors de l’economia. Així, s’aborda la creació d’ecosistemes afavoridors per a noves formes d’empreneduria en funció de la millora de l’entorn socioeconòmic, els marcs legals i les infraestructures d’innovació –incubadores, acceleradors, centres tecnològics, centres de treball col·laboratiu, entre d’altres. Els debats també se centren en el suport al creixement de les PIME mitjançant un major accés al finançament així com en el plantejament d’una cooperació més estreta entre els països del nord i el sud de la Mediterrània.

Ponents: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. Rym Ayadi, fundadora i directora científica, Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES). Jaloul Ayed, president, MED Confederation; exministre de Finances de Tunísia. Isabelle Bébéar, directora d’Internacional i d’Universitat, Banque Publique d’Investissement (BPI), París. Amine Ben Ayed, director general, Misfat, Tunis. Boutheina Ben Yaghlane, directora general, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Tunis. Ali Berrada, director d’Estratègia i Comunicació, Maroc PME, Rabat. Jihen Boutiba, secretari general, Unió de Confederacions Mediterrànies d’Empreses (BUSINESSMED), Tunis. Chris De Noose, secretari general, MED Confederation; director executiu, World Savings and Retail Banking Institute – European Savings and Retail Banking Group (WSBI-ESBG), Brussel·les. María Helena de Felipe Lehtonen, presidenta, Comissió Euromediterrània del Consell Econòmic i Social de la UE. Mohammed El Razzaz, Departament de Desenvolupament de Negoci i Ocupació, Unió per la Mediterrània. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Rocío Flor, responsable de Finançament per a la Innovació, ACCIÓ, Barcelona. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona. Miguel García-Herraiz, sotssecretari general de la Unió per la Mediterrània. Michel Gonnet, expert en finances, Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED), París. Josep González, president, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Barcelona. Khater Abi Habib, president, Kafalat, Beirut. Janet Heckman, directora executiva per a la Mediterrània Sud i Est, Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD), Londres. Mondher Khanfir, empresari i assessor polític, Tunis. Christos Kyriatzis, sotsdirector d’unitat, Direcció General del Mercat Interior, Indústria, Empreneduria i PIME de la Comissió Europea. Jaume Lanaspa, membre de la junta directiva, Fundació Bancària “la Caixa”, València. Mustapha Nabli, consultor i investigador, Institute for New Economic Thinking, Nova York. Wajdi Neffati, director de Cooperació Internacional, Agència de Promoció de la Indústria i la Innovació de Tunísia. Emmanuel Noutary, delegat general, ANIMA Investment Network, Marsella. Iolanda Piedra, presidenta, Women & Enterprise; coordinadora d’Economia Blava, PIMEC, Barcelona. Isidre Sala, director general d’Afers Europeus i Multilaterals, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya. Amr Taha, sotsdirector executiu, Industrial Modernisation Center, El Caire. Anwar Zibaoui, coordinador, Associació de Cambres Mediterrànies de Comerç i Indústria (ASCAME), Barcelona.

88

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

89


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Economic Integration and Co-Development: Recipes for Shared Progress in the Mediterranean Region

Ponents: Hassan Abouyoub, degà del Cos Diplomàtic del Marroc i ambaixador del Marroc a Itàlia. Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Espanya. Roberto Aliboni, assessor científic, Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. Mitchell Belfer, president, Euro Gulf Information Centre, Itàlia. Mario Boffo, ambaixador; responsable de Relacions Diplomàtiques, Diplomatia, Itàlia. Delphine Borione, ambaixadora permanent representant davant la FAO de França. Salvatore Capasso, investigador, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM-CNR), Itàlia. Silvia Colombo, directora del Programa Mediterrània i Orient Mitjà, Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. Pier Virgilio Dastoli, president, Consell Italià del Moviment Europeu, Itàlia. Massimo Deandreis, director general, S.R.M. Intesa Sanpaolo, Itàlia. Valerio de Luca, president, Forum Med, Itàlia. Philippe Fargues, professor, Robert Schuman Centre, Institut Universitari Europeu de Florència; membre de la Harvard Kennedy School. Senén Florensa, president de la Comissió Mediterrània de la LECE; president de la Comissió Delegada de l’IEMed; ambaixador permanent representant d’Espanya davant els organismes internacionals i de Nacions Unides a Viena. Francesc Homs, president, Comitè Espanyol de la LECE, Espanya. Jaume Lanaspa, membre de la Junta Directiva de la Fundació Bancària “la Caixa”, Espanya. Paolo Lembo, exsecretari general, Organització Mundial de l’Economia Verda. Rachid Maaninou, sotssecretari general de Desenvolupament de Negoci i Ocupació, Unió per la Mediterrània. Salehdine Mezouar, exministre d’Afers Estrangers i Cooperació del Marroc; president de la Confederació General d’Empreses del Marroc. Luigi Narbone, director, Middle East Directions Programme, Robert Schuman Centre Studies, Institut Universitari Europeu de Fiesole. Flavia Palanza, directora per al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, Banc Europeu d’Inversions. Josep Piqué, exministre d’Afers Exteriors i exministre d’Indústria d’Espanya. Marco Ricceri, secretari general, Eurispes, Itàlia. Anna Rossomando, vicepresidenta del Senat d’Itàlia. Fathallah Sijilmassi, exsecretari general de la Unió per la Mediterrània. Moez Sinaoui, ambaixador de Tunísia a Itàlia; exportaveu de la Presidència de Tunísia. Bernard Snoy et d’Oppuers, president de la LECE.

XIV CONFERÈNCIA ANUAL DE LA COMISSIÓ MEDITERRÀNEA DE LA LECE Lloc: Palazzo Giustiniani (Senat de la República Italiana), Roma Data: 4 i 5 d’octubre Col·laboració amb: Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE), Senat de la República Italiana

Deu anys després de la Declaració de París de 2008 per la qual es creava la Unió per la Mediterrània (UpM) sobre les bases del Procés de Barcelona, la regió afronta una realitat de gran inestabilitat marcada per l’extremisme violent, la crisi dels migrants o les necessitats de reconstrucció als països afectats per conflictes i canvis traumàtics des de l’esclat de les Primaveres Àrabs, malgrat que els principis rectors del Procés de Barcelona i la Declaració de París continuen vigents per la seva universalitat. En aquest sentit, la creixent comunitat de ciutadans binacionals i les diàspores d’ambdues ribes de la Mediterrània segueixen sent peces clau i catalitzadors essencials d’un enfocament renovat per al codesenvolupament per tal d’intensificar la integració i la cooperació regionals.

90

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

91


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Promoting Socioeconomic Development in the MENA Region. A Toolbox that Provides Answers to Aspirations, Expectations and Deprivation III IEMED – NESA FORUM Lloc: Hotel Golden Tulip Carthage, Tunis Data: 15 i 16 d’octubre Col·laboració amb: Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA), Strategic Studies Network (SSN)

Les dinàmiques de conflicte i els reptes que afronta la regió euromediterrània; el fenomen de la radicalització entre joves en l’era digital i de les xarxes socials; la bona governança i l’activisme cívic al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà; els efectes sobre la seguretat regional del canvi climàtic i la gestió dels recursos hídrics; l’impacte del desenvolupament socioeconòmic als països del sud de la Mediterrània en els seus processos de reforma i la seva estabilitat política, i l’augment de la presència a la regió d’actors internacionals com Rússia, la Xina i els països del Golf Pèrsic ocupen les sis sessions d’aquest nou fòrum que organitzen l’IEMed i el Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA) i que aplega a experts de primer ordre.

Ponents: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. Guillermo Ardizone, ambaixador d’Espanya a Tunísia, Ministeri d’Afers Exteriors, UE i Cooperació. Emna Ben Arab, professora, Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES), Tunis. Mohamed Behnassi, director, Centre de Recherche en Environnement, Sécurité humaine et Gouvernance (CERES), Agadir. Arslan Chikhaoui, president executiu, Nord-Sud Ventures Consultancy Center, Alger. Amr Mahmoud El-Shobaki, investigador sènior, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire; exmembre del Parlament d’Egipte. Mohamed Fahmi, consultor i formador, Civil Society and Cultural Development; president, Centre Internacional per a la Cooperació Sud-Nord, Consell d’Europa. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Larabi Jaidi, professor, Universitat Mohammed V, Rabat. Mohammed Loulichki, ambaixador; investigador sènior, OCP Policy Centre, Rabat. Mourad Medjahed, director de Recerca, National Institute of Strategic Global Studies (INESG), Alger. Anne Moisan, professora, NESA/SSN, Washington. Roby Nathanson, fundador, the Macro Center for Political Economics, Tel-Aviv. Eman Ragab, experta en Política de Seguretat a l’Orient Mitjà; directora en funcions, Unitat d’Estudis Militars i de Seguretat, ACPSS, El Caire. Anis Salem, coordinador de Nacions Unides, Egyptian Council for Foreign Affairs, El Caire. Osama Sghaier, membre del Parlament de Tunísia, Tunis. Salwa Shili, investigadora, Jasmine Foundation, Tunis. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona.

92

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

93


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Economic Policies, Trade Integration and Sustainable Job Creation. A View from the Mediterranean Countries III CONFERÈNCIA DE BANCS CENTRALS DE LA MEDITERRÀNIA Lloc: Hotel Mövenpick Gammarth, Tunis Data: 16 de novembre Col·laboració amb: Banc d’Espanya, Banc Central de Tunísia

La tercera edició d’aquesta trobada que impulsen l’IEMed i el Banc d’Espanya explora les polítiques monetàries que els bancs centrals de la regió han d’adoptar per afavorir una estabilitat financera i de preus que asseguri un creixement sostenible a llarg termini, un major índex d’atracció d’inversió privada i un augment en la creació d’ocupació. També aborda el doble repte dels governs mediterranis d’assegurar aquest creixement amb mesures d’austeritat que restaurin l’equilibri de les balances de pagaments sense deixar de fer front a les creixents desigualtats socials en un context d’augment de la inestabilitat social i de la pressió internacional. Així mateix, es tracta la contribució dels bancs centrals a l’estabilitat financera en tant que supervisors bancaris, en un entorn de creixent integració econòmica i financera que fa als sistemes nacionals més vulnerables als riscos propis de la globalització i la revolució tecnològica. Finalment, la conferència s’ocupa de la recuperació econòmica que en molts països mediterranis ha estat llargament confiada al rendiment de les cadenes de valor mundials malgrat que la relació entre empreses transnacionals i la resta de l’estructura econòmica d’aquests països acostuma a ser marcadament asimètrica.

94

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

95


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Ponents: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. Sadiq al-Kabir, governador, Banc Central de Líbia. Guillermo Ardizone, ambaixador d’Espanya a Tunísia. Rym Ayadi, presidenta, Associació d’Economistes Euromediterranis (EMEA); professora honorària, CASS Business School, Universitat de Londres. Jaloul Ayed, exministre de Finances de Tunísia. Mongi Boughzala, professor emèrit, Universitat de Tunis El Manar; membre, Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE). Pilar de l’Hotellerie-Fallois, directora general associada d’Afers Internacionals, Banc d’Espanya, Madrid. Marouane el-Abassi, governador, Banc Central de Tunísia, Tunis. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona; ambaixador permanent d’Espanya davant els organismes internacionals i de Nacions Unides a Viena. Giorgia Giovannetti, professora, Institut Universitari Europeu i Universitat de Florència. Pablo Hernández de Cos, governador, Banc d’Espanya, Madrid. Abdellatif Jouahri, governador, Bank Al-Maghrib – Banc Central del Marroc, Rabat. Isabelle Joumard, economista sènior i sotsdirectora de divisió, Departament d’Economia de l’Índia i Tunísia, OCDE, París. Mohamed Loukal, governador, Banc d’Algèria. Rachid Maaninou, sotssecretari general de Desenvolupament Empresarial i Ocupació, Secretaria de la Unió per la Mediterrània, Barcelona. Aurèlia Mañé, professora, Universitat de Barcelona. Samir Majoul, president, Unió Tunisiana d’Indústria, Comerç i Artesania (UTICA), Tunis. Radhi Meddeb, PDG, COMETE Engineering, Tunis. Adnan Seric, director de recerca, Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI), Viena. Luigi Federico Signorini, vicegovernador, Banc d’Itàlia. Livio Stracca, sotsdirector general de Relacions Internacionals i Europees, Banc Central Europeu, Frankfurt. Marc-Olivier Strauss-Kahn, director gerent i assessor especial del governador del Banc de França, París.

A Business Hub of the 5+5 Dialogue to Export Worldwide XV NORTH AFRICAN BUSINESS DEVELOPMENT FORUM Lloc: Llotja de Mar, Barcelona Data: 21 de novembre Col·laboració amb: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME), Unió per la Mediterrània

El North African Business Development Forum (NABDF) arriba a la seva quinzena edició com un dels fòrums empresarials més emblemàtics de la Setmana Mediterrània de Líders Econòmics (MedaWeek) en la que l’IEMed contribueix a la seva organització. Enguany, aquesta cita que reuneix emprenedors, decisors i experts de l’àmbit empresarial aborda el clima econòmic del Nord d’Àfrica, així com les seves repercussions sobre la política i la societat, especialment en els països del Diàleg 5+5 de la Mediterrània Occidental. Així, les sessions del fòrum tracten les complementarietats socioeconòmiques i el potencial inexplorat que hi ha entre aquests deu països d’Europa i Àfrica i que ofereixen oportunitats de negoci extensibles a la recentment llançada Àrea de Lliure Comerç Continental Africana (AfCFTA); l’evolució digital i la innovació com a eines de desenvolupament econòmic al Nord d’Àfrica; el posicionament del Magrib a escala global mitjançant aliances estratègiques, emergents i duradores, i diferents lliçons apreses i inspiracions empresarials de líders econòmics mediterranis menors de 40 anys. La present edició del NABDF s’organitza amb el suport de la UE a través del projecte EBSOMED Support and Improve the Quality of BSO & Promote BSO Networking.

Ponents: Ghassan Aidi, president, Associació Internacional d’Hotels i Restaurants (IHRA); president, Associació Mediterrània d’Hotels i Restaurants (MHRA). Mar Alarcón, fundadora i CEO, SocialCar. Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed. Houda Allal, directora general, Observatori Mediterrani de l’Energia (OME). Houda Benghazi, directora general, Consell Econòmic Marroc-Espanya (CEMAES). Yanis Benyelles, director, Co Ges Developpement. Neila Benzina, directora gerent, Business and Decision Tunisia. Jorge Borrego, sotssecretari general d’Energia i Acció Climàtica, Unió per la Mediterrània. Mireia Borrell, directora general de Relacions Exteriors, Generalitat de Catalunya. Maria Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya. Arslan Chikhaoui, president, Nord Sud Ventures Strategy Consultancy Center. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Ahmed M. El Wakil, president, ASCAME. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Paul Fox, director d’Estudis d’Empresa, La Salle Campus Barcelona. Philippe Guillaumet, secretari general, MedPorts. Ruben Hannun, president, Cambra de Comerç Àrab-Brasilera. Janet Heckman, responsable per a Egipte i directora gerent per a la Regió de la Mediterrània Meridional i Oriental (SEMED), Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD). Mondher Jaziri, CEO, Owl Lab. Nasser Kamel, secretari general, UpM. Cheikh Kante, ministre per al Pla per un Senegal Emergent de la República del Senegal. Mondher Khenfir, empresari i inversor, Wiki Startup. Anaël Le Bihan, cap de Projectes de Cooperació, ASCAME. Miquel Martí, CEO, Barcelona Tech City. Isaac Martín-Barbero, Chief Cities & Communities Officer, Cabify. Natàlia Mas, secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Generalitat de Catalunya. Toni Mascaró, president, Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE). Khoudia Mbaye, ministra d’Inversions i Desenvolupament del Senegal. Salaheddine Mezouar, president de la Confederació General d’Empreses del Marroc (CGEM) i president del consell assessor de la MedaWeek Barcelona. José R. Mohedano, conseller associat, AXIS Afrique. Aly Moselhy, ministre de Subministraments i Comerç Intern d’Egipte. Pere Navarro, delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Roger Puigví, director d’Afers Públics, Scoot. Marc Realp, director general, Autoritat Catalana de la Competència. Isabel Romero, presidenta, Instituto Halal de Còrdova. Joan Romero, conseller delegat, Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), Generalitat de Catalunya. Davide Rovera, director d’EWorks, Institut d’Empresa, ESADE. Joan Ramon Rovira, director d’Estudis Econòmics i d’Internacional, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Moisés Santana, director gerent, EMERGE Association. Fathallah Sijilmassi, exsecretari general de la Unió per la Mediterrània. Amr Talaat, conseller de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació d’Egipte. Xavier Torra, president, Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT). Miquel Valls, president, Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Bacely Yorobi, CEO i cofundador, ConnectX Global. Anwar Zibaoui, coordinador general, MedaWeek Barcelona.

96

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

97


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

The Road towards Integration: Transport and Logistics in the Western Mediterranean. Tools and Projects for the Implementation of a Multimodal Network in the 5+5 Area SEMINARI TEMÀTIC MEDTHINK 5+5 Lloc: Hotel Mauricenter, Nouakchott Data: 10 i 11 de desembre Col·laboració amb: Centre for Transportation Studies for the Western Mediterranean (CETMO)

En el marc de la cooperació entre el Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental (GTMO) i la Unió per la Mediterrània (UpM), la interconnexió entre els països del Diàleg 5+5 segueix sent una prioritat per a la integració i el codesenvolupament malgrat els diferents obstacles encara existents. Amb motiu de la IX Conferència de Ministres de Transport del Diàleg 5+5, aquest seminari té com a objectiu motivar un debat en profunditat sobre la governabilitat, el finançament i les dimensions físiques de la integració d’infraestructures de transport partint de projectes que ja es troben en desenvolupament en matèria d’interconnectivitat a la regió, l’habilitació de corredors transfronterers i el seu impacte en el desenvolupament regional o la gestió de sistemes de transport integrats.

98

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

99


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Ponents: Abdel Kader Mohamed Ahmedou, ambaixador director per a Afers Europeus, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació de Mauritània, Nouakchott. Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed, Barcelona. Ángeles Alastrué Campo, presidenta executiva, SECEGSA, Madrid. Ayşe Asya, sotssecretària general de Transport i Desenvolupament Urbà, Unió per la Mediterrània (UpM), Barcelona. Mohamed Ayadi, secretari general, Comitè d’Enllaç de la Ruta Transahariana (TRLC). Rocío Báguena, consellera tècnica, Divisió d’Estudis i Tecnologia del Transport, Ministeri de Foment, Madrid. Brahim Ben Khalifa, director d’Estudis i Recerca, l’Institut National d’Études de Stratégie Globale (INESG), Alger. Ali Berrada, president, Salon Logismed, Casablanca. Pierre-Etienne Bouchaud, coordinador de Projectes Regionals, Banc Europeu d’Inversions (BEI), Luxemburg. Francesc Carbonell, director del Sector de Transport, UpM, Barcelona. Khalid Cherkaoui, president, Societat Nacional d’Estudis de l’Estret de Gibraltar (SNED), Rabat. Tarik El Bahlouli, director de Desenvolupament de Zones Logístiques, Agència Marroquina per al Desenvolupament de la Logística (AMDL), Rabat. Ignacio Fernández, director general de Negocis Internacionals, INECO, Barcelona. Dahan Ahmed Mahmoud, director, Institut Mauritanien d’Études Stratégiques (IMES), Nouakchott. José Luis Monsó, assessor de Ports, SENER, Getxo. Abderahim Mridi, expert en Transport Internacional, AMLOG. Òscar Oliver, director, CETMO, Barcelona. Enric Pons, coordinador del projecte GTMO 5+5, CETMO, Barcelona. Jesús Santos Aguado, ambaixador d’Espanya a Mauritània. Hamoudi Ould Mohamed Sidi, director general d’Infraestructures de Transport, Ministeri d’Equipament i Transports de Mauritània, Nouakchott. Besma Soudani, directora del Gabinet d’Afers Polítics i d’Informació, Unió del Magrib Àrab, Rabat. Jérôme Verny, professor, NEOMA Business School, París/Rouen/Reims.

MED Confederation Assembly and Board Meeting 2018 Lloc: Palau Macaya – Fundació “la Caixa”, Barcelona Data: 19 de desembre

La reunió anual dels membres d’aquesta iniciativa, integrada per entitats bancàries, centres de recerca, fundacions i organismes comercials d’Europa i el Nord d’Àfrica que des de 2013 impulsa la cooperació socioeconòmica a la Mediterrània, fa balanç de l’activitat i els comptes, renova els membres de la seva junta directiva i aprova la transferència de la seu de la secretaria general a l’IEMed, que passa a ser la institució coordinadora de la xarxa a partir de 2019.

100

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

101


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Green Finance in the Mediterranean Region PRESENTACIONS Llocs i dates: A Casa Árabe, Madrid, el 6 d’abril. A la Secretaria de la UpM, Barcelona, el 24 d’abril en el marc del V Comitè de Cooperació Financera d’Acció Climàtica. A Finance Watch, Brussel·les, el 19 de juny en el marc del workshop “Sustainable Investments in the Mediterranean and the Role of Public and Private Actors” Col·laboració amb: Eco-Union, Casa Árabe, UpM, Govern de Suècia, Finance Watch

L’IEMed presenta a diferents ciutats el número 3 de la sèrie Policy Studies, que analitza l’aparició de problemes ambientals crítics, des de l’escalfament global fins a la pèrdua de biodiversitat, que afecten especialment a la Mediterrània i que requereixen de la implementació de nous models de desenvolupament sostenible que impliquen noves formes de finançament públic i privat. Aquest estudi aprofundeix en la dinàmica de les finances verdes als països mediterranis per identificar l’estat actual de la qüestió, les tendències futures i les recomanacions per als responsables polítics.

Ponents (Madrid): Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed. José Juan Díaz Trillo, president de la Comissió per a l’Estudi del Canvi Climàtic, Congrés dels Diputats. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Jérémie Fosse, cofundador i director, Eco-Union. Pedro Martínez-Avial, director general, Casa Árabe. Olivia Orozco, coordinadora de Formació i Economia, Casa Árabe. Ricardo Pedraz, consultor de Finances Públiques, Analistas Financieros Internacionales (Afi). Cristina Serrano Leal, directora general, Direcció General de Relacions Econòmiques Internacionals, Ministeri d’Afers Exteriors, UE i Cooperació. Ponents (Barcelona): Jihad Alsawair, director de la Unitat d’Economia Verda, Ministeri de Medi Ambient de Jordània i copresident de la UpM. Jorge Borrego, secretari general adjunt de la UpM. Yvon Slingenberg, directora d’Afers Internacionals, DG CLIMA, Comissió Europea i copresidenta de la UpM.

Ponents (Brussel·les): Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà, IEMed. Jérémie Fosse, cofundador i director, Eco-Union. Mark Halle, investigador associat, International Institute for Sustainable Development. Benoît Lallemand, secretari general, Finance Watch. Ludwig Liagre, especialista en Canvi Climàtic, Banc Europeu d’Inversions. Mireille Martini, investigadora i assessora en Desenvolupament Sostenible, Finance Watch.

102

3.3. Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Memòria de projectes executats 2018

103


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

3. Àrees 3.4. Cultura i Societat Civil

Programa IEMed d’Interculturalitat, inclusió i diversitat als centres educatius

Objectius: Fomentar l’apropament i la comprensió entre els pobles mediterranis i la millora de la seva percepció recíproca, així com influir en les polítiques euromediterrànies orientades al conjunt de la societat civil. A partir del coneixement de les diverses cultures, propiciar el diàleg intercultural i el treball amb joves i dones i potenciar la participació democràtica. La xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh, liderada per l’IEMed, és un exemple de la voluntat de promoure bones pràctiques en l’àmbit local entre els socis euromediterranis.

Llançament de la convocatòria: 5 de gener

En el marc del Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l’IEMed llança una convocatòria oberta a les entitats catalanes de la ReFal per a la realització d’accions adreçades a alumnes de secundària d’instituts d’alta complexitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que inclouen activitats culturals, tallers de sensibilització i formacions en educació ciutadana, entre d’altres iniciatives. L’objectiu és que aquestes accions contribueixin a aconseguir societats més inclusives, promovent la diversitat, la lluita contra els estereotips, el racisme, la xenofòbia i les ideologies d’odi, a la vegada que permetin portar als alumnes a una reflexió intercultural basada en aspectes creatius i d’interacció que reforcin la convivència i la cohesió social.

Actuacions: Tallers de circ Llocs i dates: Institut Sant Adrià de Besòs, Sant Adrià de Besòs, 18 d’abril i 2 i 9 de maig Institut Ribot i Serra, Sabadell, 16, 25 i 31 de maig Institut Eduard Fontserè, L’Hospitalet, 22 i 29 de maig i 5 de juny Organitza: Bicicòmic – SOS Pallassos

Unfollow a les violències masclistes Llocs i dates: Institut Pedraforca, L’Hospitalet, 2, 7 i 9 de maig Institut Jonqueras, Sabadell, 10, 17 i 30 de maig Institut Celestí Bellera, Granollers, 11, 12 i 13 de juny Organitza: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Tallers sobre racisme i sexisme Lloc i dates: Institut Carles Vallbona, Granollers, 3, 10 i 17 de maig Organitza: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Taller sobre diversitat i contra estereotips Lloc i dates: Institut Antoni Cumella, Granollers, 8 i 22 de maig i 5 de juny Organitza: Irènia Jocs de Pau

Taller d’identitat digital Lloc i dates: Institut de Badalona, Badalona, 23 i 24 de maig Organitza: Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura

104

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

105


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

Taller sobre drets de l’infant i bullying

Història d’una sabata

Lloc i dates: Institut Rubió i Ors, L’Hospitalet, 31 de maig Organitza: Fundació Internacional Olof Palme

Lloc i dates: Institut Enric Borràs, Badalona, 5, 12 i 19 de desembre Organitza: CREART

Tallers de teatre social Lloc i dates: Institut Barres i Ones, Badalona, 4, 8 i 15 de juny Organitza: Artixoc

Crea el teu avatar Lloc i dates: Institut Barres i Ones, Badalona, 18, 19 i 20 de desembre Organitza: Artixoc

XI CONCURS INTERNACIONAL DE RELATS Convocatòria: del 20 de febrer al 20 d’abril Entrega de premis i programa cultural: del 19 al 21 de setembre Col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i xarxes nacionals de la FAL, Institut d’Estudis Catalans, Sala Beckett

En el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, l’onzena edició d’aquest certamen literari adreçat a escriptors d’entre 18 i 30 anys dels 42 països euromediterranis, amb la voluntat de contribuir al foment del diàleg entre pobles i a l’intercanvi de coneixement i experiències entre diferents tradicions locals i internacionals, dóna protagonisme als joves per tal que ells mateixos expliquin les seves experiències al voltant del patrimoni cultural. Ja sigui material o immaterial, el patrimoni cultural és molt més que un llegat del passat i esdevé peça fonamental d’identitat, però també valor compartit i enriquidor en la diversitat. És un aspecte bàsic de la construcció del futur de societats més cohesionades que fomenta el creixement i la creació de llocs de treball en ciutats i regions. En aquest sentit, el relat és una eina valuosa que permet indagar dins les conviccions i experiències més profundes per aportar una visió personal, històrica i antropològica de la complexitat de l’ànima humana, i apropar experiències similars de procedències diverses. Els autors dels 15 millors textos seleccionats pel jurat internacional són convidats a participar en un programa d’activitats culturals associat a la cerimònia d’entrega de premis i els seus relats són publicats en una antologia literària digital.

Jocs de rol i simulació Lloc i dates: Institut Pau Casals, Badalona, 30 de novembre Organitza: Irènia Jocs de Pau

106

Mar de Paraules: “Memòria i identitat: repensar el patrimoni cultural”

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

107


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

Membres del jurat internacional: Omar Hussein al Othman, escriptor, guanyador de la X edició d’Un Mar de Paraules, Jordània. Elisabetta Bartuli, catedràtica d’Estudis Àrabs, Universitat Ca’ Foscari, Venècia; traductora i editora, Itàlia. Jamila Hassoune, bibliotecària i activista organitzadora de caravanes de lectura a zones rurals, Marroc. Pere-Antoni Pons, escriptor i periodista, col·laborador a la secció cultural de diversos mitjans, Espanya. Guanyadors: Assia Elkadhi, Tunísia (primer premi). Ahmed Abdelaty Hefny, Egipte. Jeanne Inglebert, França. Hisham Ahmad Jouned, Síria. Etjen Konomi, Albània. Donna Maria Maalouf, Suècia. Maram Obeidat, Jordània. Dana Ozoliņa, Letònia (tercer premi). Monika Piepiórka, Polònia. Georgios-Rafail Pissanis, Grècia. Sarra Saadi, Algèria. Elena Cristina Simion, Romania. Abbass Tarhini, Líban. Maria Tramountani, Alemanya. Ilham Zenid, Marroc (segon premi).

Programa: 19 de setembre

Ceremònia d’entrega de premis Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

Parlaments: Omar Hussein al Othman, escriptor, guanyador de la X edició d’Un Mar de Paraules. Elisabetta Bartuli, catedràtica d’Estudis Àrabs, Universitat Ca’ Foscari, Venècia; traductora i editora. Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Jamila Hassoune, bibliotecària i activista marroquina organitzadora de caravanes de lectura a zones rurals. Pere-Antoni Pons, escriptor i periodista, col·laborador a la secció cultural de diversos mitjans. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed. Joandomènec Ros, president, Institut d’Estudis Catalans. 20 de setembre

Taller d’escriptura creativa Sala Beckett, Barcelona

Professorat: Omar Hussein al Othman, escriptor, guanyador de la X edició d’Un Mar de Paraules. Elisabetta Bartuli, crítica literaria i coordinadora del jurat internacional. Jamila Hassoune, bibliotecària i activista marroquina i membre del jurat. Víctor Muñoz, responsable de formació acadèmica i guió, Sala Beckett. Pere-Antoni Pons, escriptor i periodista; membre del jurat internacional. Alicia G. Reyero, actriu i professora de teatre aplicat. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed. 21 de setembre

Visita cultural al Barri Gòtic de Barcelona

108

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

109


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

Programa IEMed de Mobilitat i de foment d’intercanvis professionals per a membres de la ReFal

Actuacions (primera convocatòria): Barcelona, 22 de març

YOUVO Lab. Youth Voices Organitza: Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura Entitats convidades: Asociación Juvenil Inter, Jovesolides, Asociación Azarquiel

Llançament de la primera convocatòria: 15 de gener Llançament de la segona convocatòria: 19 de juny

L’IEMed promou aquest programa amb l’objectiu general de facilitar la mobilitat i participació dels membres de la Xarxa Espanyola de la FAL en activitats organitzades per altres entitats de la xarxa. D’aquesta manera el programa fomenta la col·laboració i el coneixement mutu entre els membres de la ReFal, facilitant l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques i promovent la cohesió interna de la xarxa. Les temàtiques de les propostes escollides a les dues convocatòries llançades durant l’any 2018 contemplen la missió i objectius de la FAL de promoció del diàleg intercultural i entre la societat civil davant del preocupant augment de fenòmens com els discursos extremistes, la radicalització, la intolerància o la polarització social.

110

3.4. Cultura i Societat Civil

Jerez de la Frontera, de l’11 al 15 d’abril

A Matter of Trust Organitza: Asociación Juvenil Inter Entitat convidada: Fundació Catalunya Voluntària

Memòria de projectes executats 2018

Palma de Mallorca, del 3 al 24 de maig

Cicle de cinema àrab “Migracions, refugi i exili a la Mediterrània” Organitza: Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Entitat convidada: Sodepau, Barcelona

Barcelona, 8 de maig

Formació per a líders Organitza: Fundació Catalunya Voluntària Entitats convidades: Xarxa de Convivència, Azahara Astrea, Asociación Azarquiel

111


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

Barcelona, 2 de juny

Festival Artescape Organitza: Artixoc Entitat convidada: Asociación Juvenil Inter, Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera, de l’11 al 15 de juny

Active Democratic Change in EU Society Organitza: Asociación Juvenil Inter Entitat convidada: Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Barcelona

Actuacions (segona convocatòria): Jerez de la Frontera, del 7 al 14 d’octubre

Barcelona, del 8 al 18 de novembre

Seminari “KA1 YWM”

Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya

Organitza: Asociación Juvenil Inter, Jerez de la Frontera Entitat convidada: Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Barcelona

Coma-Ruga, del 14 al 21 d’octubre

Taller “Treball juvenil per a la deconstrucció de l’extremisme violent” Organitza: Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD), Barcelona Entitat convidada: Asociación Encuentro al-Liqá para la Cooperación al Desarrollo con el Espacio MENA, Granada

València, 26 d’octubre

Taller “Disseny d’una campanya de sensibilització social sobre islamofòbia de gènere” En el marc de la campanya de sensibilització de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans que impulsen l’IEMed i Al Fanar

Organitza: Sodepau, Barcelona Entitat convidada: Fundación Al Fanar, Madrid

Palma de Mallorca, 21 de novembre

Formació sobre la importància dels ODS en l’Administració Pública Organitza: Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Palma de Mallorca Entitat convidada: Agencia Social y Cultural (ADESC), Ceuta

Barcelona, 12 de desembre

Taller “Wikipedia contra la Islamofòbia” Organitza: Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Barcelona Entitats convidades: Fundación Al Fanar, Madrid. Agencia Social y Cultural (ADESC), Ceuta

Organitza: Fundación Al Fanar, Madrid Entitats convidades: Asociación Azarquiel, Sevilla; Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Barcelona; Vision Communication, Barcelona

112

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

113


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

Young Mediterranean Voices. The Refugee Policy of the EU DEBAT Lloc: IEMed, Barcelona Data: 23 de febrer Col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL), Representació de la Comissió Europea a Barcelona

El programa Young Mediterranean Voices, que promou la UE i la FAL, s’inscriu en l’experiència positiva del programa Arab Young Voices (2011-2016) que fomenta des de 2017 debats sobre temes d’interès comú entre joves de la regió euromediterrània amb vistes a impulsar la cultura del diàleg, analitzar els discursos mediàtics dominants i crear una comprensió compartida entre els joves d’ambdues ribes de la Mediterrània, alhora que els empodera per influir en la formulació de polítiques públiques. En aquesta ocasió, quatre joves participants d’edicions anteriors argumentaran a favor i en contra de la moció escollida per a aquest debat: l’establiment de quotes obligatòries de repartiment dels refugiats d’Itàlia i Grècia en altres països de la UE.

Participants: Aissam Benaissa, Algèria. Ferran Dalmau, Espanya. Josep Ferré, director general en funcions de l’IEMed. Saja Hussein, Egipte. Ariadna Romans, Espanya. Regina Salanova, Fundació Anna Lindh. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

114

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

115


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

B IEN N A L D E P EN S A M EN T

XXII Reunió del Comitè Executiu de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh

Biennal de Pensament “Ciutat Oberta”

Lloc: Fundació General de València, València Data: 24 d’octubre

L’IEMed se suma a aquest nou esdeveniment cultural impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que vol relacionar les reflexions sobre el paper de la ciutat en el canvi d’època amb els grans corrents de pensament que avui debaten el futur de la democràcia, l’explosió de les diferències, els reptes del canvi tecnològic o la vigència dels models urbans avui encara predominants.

SEMINARIS

Reunió per fer seguiment de les activitats de la xarxa durant l’any 2018, especialment dels programes de Mobilitat i Interculturalitat llançats per l’IEMed, així com per preparar la reunió anual de la ReFal prevista per a principis de 2019 i en la qual es debaten diferents iniciatives per tal de promoure el diàleg intercultural i la promoció de societats més inclusives.

Membres del Comitè Executiu: Abdellali Albaraki, Asociación Azarquiel, Sevilla. Miriam Díaz-Bosch, Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Barcelona. Boutaina el Hadri, Asociación de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo (Jovesolides), València. Juan Luis Muñoz, Agencia para el Desarrollo Económico y Social de Ceuta (ADESC), Ceuta. Cristóbal Suria, Fundació Universitària de València.

116

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

117


B I E N N A L D E P E N SAME NT

B IEN N A L D E P EN S A M EN T

Literatura feminista, element clau per a l’emancipació i l’apoderament de les dones

Música Mediterrània. Yacine

DIÀLEG

Lloc: Pati de les Dones, CCCB, Barcelona Data: 20 d’octubre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

CONCERT

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 18 d’octubre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

Conferència de Joumana Haddad, feminista i ferotge crítica del sexisme a la societat libanesa, que va fundar Jasad (Cos), una revista cultural de la que és editora en cap. Va ser responsable de les pàgines culturals del diari libanès An Nahar. És autora de llibres de poesia i assaig (Yo maté a Sherezade, Editorial Debate, 2011) i va formar part de Beirut39, projecte transnacional que reuneix els millors escriptors àrabs de menys de 39 anys. Aquest acte també forma part del cicle de conferències Aula Mediterrània 2018-2019 que coordina l’IEMed.

118

3.4. Cultura i Societat Civil

Yacine Belahcene, cantant de pare algerià i mare catalana, resident a Catalunya, va instal·lar-se a Barcelona després de viure a Alger fins als 13 anys. Fa el seu debut als escenaris amb Cheb Balowski. Ha capitanejat diferents formacions com Nour, Rumbamazigha i, finalment, Yacine & the Oriental Groove. Amb la posada en escena elèctrica, Yacine Belahcene navega pel Mediterrani reivindicant la seva musicalitat sense complexos amb sonoritats eco dels ports d’Alger, Marsella o Barcelona, llunyans però banyats pel mateix mar.

Memòria de projectes executats 2018

119


B I E N N A L D E P E N SAME NT

B IEN N A L D E P EN S A M EN T

Música Mediterrània. Gani Mirzo i Neila Benbey

Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies

CONCERT Lloc: Pati de les Dones, CCCB, Barcelona Data: 21 d’octubre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

EXPOSICIÓ

Gani Mirzo és un músic kurd nascut a la ciutat siriana d’Al-Qamisli. Ha sabut enllaçar els sons d’Orient i Occident. L’any 1994 es va instal·lar a Barcelona amb la finalitat d’investigar els sons flamencs. En 1995 crea Gani Mirzo Trio, una formació reconeguda per la seva recerca en la fusió de la música kurda i oriental amb el flamenc i el jazz. El seu disc del 2014 va estar dedicat al camp de refugiats de Domiz, situat al Kurdistan iraquià, on conviuen avui més de 100.000 persones. Neila Benbey és una cantant algeriana establerta a Barcelona des de 1994 i una de les artistes emergents del panorama musical de la música mestissa mediterrània de la ciutat.

120

3.4. Cultura i Societat Civil

Llocs i dates: A la Biblioteca Francesca Bonnemaison, del 22 d’octubre al 2 de novembre. A l’Ateneu L’Harmonia, del 5 al 14 de novembre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

L’exposició “Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies” recull les deu imatges i històries seleccionades com a finalistes del concurs fotogràfic “Dones excepcionals: trencant estereotips de gènere a la regió euromediterrània” llançat el mes de novembre de 2017 per la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM), amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. La convocatòria posa en valor i destaca aquelles dones inspiradores que lluiten cada dia per trencar estereotips de gènere i promouen valors d’igualtat a les seves societats a Algèria, Bèlgica, Egipte, Israel, Marroc, Palestina i Turquia.

Memòria de projectes executats 2018

121


B I E N N A L D E P E N SAME NT

B IEN N A L D E P EN S A M EN T

Literatura i interculturalitat

Mitjans inclusius, ciutats inclusives: convivència contra islamofòbia

DIÀLEG Lloc: IEMed, Barcelona Data: 23 d’octubre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

DIÀLEG

Existeix la interculturalitat? Possiblement són els escriptors vinculats a dues cultures els qui, treballant amb paraules i sentiments, ens poden parlar millor d’aquesta realitat multiforme que té perspectives diverses. Aquest diàleg entre dues escriptores en llengües europees pretén reflexionar sobre la complexitat de les cultures i els processos de transmissió i recepció, i generar un debat sobre la riquesa de les literatures gràcies a la doble mirada intercultural de les autores.

Participants: Najat El Hachmi, escriptora en llengua catalana. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil de l’IEMed. Igiaba Scego, escriptora en llengua italiana.

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 29 d’octubre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

El consum mediàtic, entès com la recerca d’informació sobre allò que succeeix més enllà del cercle immediat, es pot interpretar com un acte de ciutadania perquè implica preocupació per l’àmbit aliè a l’esfera personal. Per tant, les imatges que els mitjans construeixen, la representativitat diversa en la producció mediàtica, els prejudicis i estereotips que es puguin donar i la pertinent o absent visibilitat de les iniciatives de les diverses comunitats locals són clau per entendre les percepcions i l’imaginari de la ciutadania al voltant de l’islam o de qualsevol altre col·lectiu. Acte vinculat a l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans que coordina l’IEMed.

Participants: Miriam Hatibi, activista i portaveu en la Fundació Ibn Battuta. Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat a l’Ajuntament de Barcelona. Jean-Paul Marthoz, periodista i corresponsal del diari Le Soir, escriptor. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea Món Àrab i Mediterrani de l’IEMed i codirectora de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans.

122

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

123


B I E N N A L D E P E N SAME NT

B IEN N A L D E P EN S A M EN T

Art i feminisme a la ciutat, un vincle essencial per als drets humans

Ciutadans que enriqueixen la diversitat

DIÀLEG

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 20 de novembre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

DIÀLEG

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 12 de novembre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

Aquesta taula rodona examina la relació intrínseca entre l’art creat per dones artistes i el seu rol com a agent per a la transformació social. La cultura i les arts sempre han significat instruments essencials per a la lluita feminista i l’apoderament de les dones. D’aquest context sorgeix el projecte Xabaca, iniciativa liderada per Jiwar Creació i Societat (Barcelona), Novact (Barcelona) i la Fundació Al Fanar (Madrid), que pretén posar el focus en les artistes àrabs que, tot i fer front a processos de censura i represàlies polítiques i socials en els seus països d’origen, decideixen oferir el punt de vista de la dona a través de les seves creacions.

A Catalunya, la diversitat cultural és avui un element estructural de la societat. Aquesta taula rodona debat sobre aquest factor, que implica la realitat d’unes identitats múltiples que no han de ser necessàriament excloents, ans al contrari, enriquirse mútuament. Com aconseguir-ho? Com gestionar la convivència de persones de procedències i cultures diverses? Com esdevenir més cosmopolites i no caure en el replegament identitari?

Participants: Salah Jamal, metge i escriptor d’origen palestí. Salwa El Gharbi, diputada al Parlament de Catalunya d’origen marroquí. Özgür Günes Öztürk, investigadora en Ciències Socials i sòcia fundadora de la cooperativa Col·lectivaT, d’origen turc. Mohamed El Amrani, comunicador i emprenedor social d’origen marroquí.

Participants: Mireia Estrada, directora i cofundadora de Jiwar. Alaa Satir, il·lustradora sudanesa. Sondos Shabayek, guionista i performer egípcia. Émilie Vidal, coordinadora del Programa de Gènere de l’IEMed i de les accions de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM).

124

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

125


B I E N N A L D E P E N SAME NT

EX P O S ICIO N S

Sexualitat i canvi social a la Mediterrània

Raimundus christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures

DIÀLEG Lloc: IEMed, Barcelona Data: 4 de desembre Col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona

EXPOSICIÓ

Prenent com a punt de partida el número 57 de la revista afkar/ideas que explora la sexualitat al sud de la Mediterrània, aquesta taula rodona aborda les diferents estratègies de lluita per als drets individuals, vinculats a la llibertat i identitat sexual i a la llibertat reproductiva que es produeixen en el marc de la ciutat, com a espai idoni de transformació social. Creiem que Barcelona és una ciutat idònia per endegar aquesta xarxa de complicitat que requereix el reconeixement de la llibertat i identitat sexual de les persones.

Participants: Shereen El Feki, escriptora i acadèmica. Pol Galofre, cine-documentalista, activista trans i feminista.

Llocs i dates: Museu-Arxiu Municipal Josep M. Codina, Calella, del 3 de febrer al 6 de maig. Museu-Arxiu, Vilassar de Dalt, del 30 de juny al 7 d’octubre Col·laboració amb: Ajuntament de Calella, Ajuntament de Vilassar de Dalt

En el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, l’IEMed organitza aquesta exposició que continua itinerant al 2018 convidant a fer un recorregut per la vida i l’obra del pensador, tot destacant la faceta del diàleg intercultural amb el món musulmà en una època en què la Mediterrània era fonamentalment un espai tant per al conflicte com per a l’intercanvi comercial. Llull és un cas paradigmàtic de l’encontre entre cultures que es produeix a l’edat mitjana a través d’un projecte molt personal i d’un abast extraordinari amb una producció escrita fabulosa de 265 títols sobre les matèries més diverses.

Eugeni Rodríguez, president, Observatori contra l’Homofòbia; portaveu, Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). Genwa Samhat, exdirectora, de l’associació LGBT libanesa Helem.

126

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

127


EX P OS I C I O N S

EX P O S ICIO N S

La Mediterrània del segle xx EXPOSICIÓ Lloc: Museu de Lleida Dates: del 26 de setembre al 9 de desembre Col·laboració amb: Agencia EFE

Un viatge pel convuls segle xx a través de l’impressionant document fotogràfic que proporciona l’arxiu d’imatges de l’Agencia EFE, amb la voluntat de recordar els fets més rellevants que han marcat el transcurs d’aquesta regió durant el segle passat. Des de la fi dels grans imperis fins a la configuració dels nous estats; des dels conflictes sagnants fins a la recerca de la pau; des del món tradicional i rural fins a la modernitat urbana. Un joc de realitats i mirades a aquesta Mediterrània viva, diversa i propera que es presenta a través de cinc àmbits cronològics: Un inici de segle convuls (1900-1930), De la Belle Époque al final de l’hegemonia europea (1930-1945), Els Trenta Gloriosos (1945-1973), Crisi i replegament en un món incert (19731995) i Cap a una Mediterrània compartida (1995-2010).

128

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

129


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Programa de conferències a l’Ateneu Barcelonès Lloc: Ateneu Barcelonès, Barcelona Data: del 23 de gener al 18 de setembre

Dins de la programació cultural de l’Ateneu Barcelonès, l’IEMed convida a reflexionar sobre el caràcter eminentment multicultural de la Mediterrània, apropant-nos a dues ciutats símbol del contacte i convivència entre tradicions diverses: la cosmopolita ciutat pont d’Istanbul, escenari de l’obra teatral de la dramaturga turca Yeşim Özsoy, Històries d’Istanbul, a contrapeu que es representa al Teatre Lliure, i la convulsa, vital i surrealista Beirut que, des de fa 30 anys, retrata el periodista Tomás Alcoverro a les seves cròniques. D’igual manera, el diàleg intercultural és el fil conductor de la presentació de l’antologia del poeta andalusí Ibn Khafaja d’Alzira (1058-1139) i de dos dels darrers números de Quaderns de la Mediterrània, que aborden els intensos contactes que al llarg dels segles han generat tant conflictes com influències positives mútues i la possibilitat de construcció d’una identitat col·lectiva mediterrània. 23 de gener

Presentació del número 24 de Quaderns de la Mediterrània. “El Mediterráneo entre el mito y el conflicto” Ponents: Lola Bañón, periodista. Jordi Casassas Ymbert, president, Ateneu Barcelonès. Isona Passola, productora i directora de cinema. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. 25 de gener

Presentació-col·loqui de l’antologia poètica El misteriós jardí de les paraules d’Ibn Khafaja d’Alzira Ponents: Manuel Forcano, escriptor i director de l’Institut Ramon Llull. Vicent Garcés, president de la Fundació Assemblea de Ciutadans de la Mediterrània (FACM). Jesús Huguet, secretari, Consell Valencià de Cultura. Josep Piera, escriptor i traductor. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. 14 de maig (Ateneu) i 24 de maig (Teatre Lliure)

Presentació-col·loqui de l’obra teatral Històries d’Istanbul, a contrapeu Ponents: Joan Arqué, director de l’obra. Carles Batlle, dramaturg, novel·lista i traductor de l’obra. Özgur Günes Öztürk, fundadora de la cooperativa Col·lectivaT. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. 4 de juliol

Presentació del número 26 de Quaderns de la Mediterrània. “Imaginar el Mediterráneo” Ponents: Jordi Casassas, president de l’Ateneu Barcelonès. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Josep Enrique Ruiz Domènec, historiador especialista en l’edat mitjana, la cultura europea i l’herència mediterrània. 18 de setembre

Presentació de La noria de Beirut Ponents: Tomás Alcoverro, periodista, escriptor i autor del llibre. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed.

130

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

131


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Presentació del número 25 de Quaderns de la Mediterrània. “Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo”

Tres Festival. Voces del Mediterráneo Lloc: Centro Federico García Lorca, Granada Data: 26, 27 i 28 d’abril Col·laboració amb: Fundación Tres Culturas, Junta de Andalucía

Lloc: Centre Cultural La Nau, València Data: 12 d’abril Col·laboració amb: Centre Cultural La Nau – Universitat de València; Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI)

Taula rodona de presentació del número 25 de Quaderns de la Mediterrània que aborda els reptes i problemàtiques mediambientals als quals s’enfronta la regió mediterrània i proposa respostes per tal que pugui esdevenir una regió sostenible.

L’IEMed col·labora amb aquesta cita literària que, en la seva segona edició, pren el concepte de llibertat en les seves diferents vessants com a eix vertebrador de tres dies de recitals de poesia, conferències, taules rodones i signatura de llibres amb la participació d’autors com Tahar Ben Jelloun, Luís García Montero, Elias Sanbar, Hélé Béji o Leila Slimani, entre d’altres, i que es complementen amb el programa Artr3s que inclou un concert de Sophia Charaï, el cicle de cinema “De la palabra a la imagen: narrando realidades” i l’exposició “Miradas paralelas. Irán-España: fotografías en el espejo”.

Ponents: Lola Bañón, periodista. Vicent Garcés, CERAI. Isona Passola, productora i directora de cinema. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed.

132

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

133


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

XXIV Festival de Músiques Sagrades de Fes “Savoirs ancestraux”

Iftar popular 2018 Lloc: Museu Marítim, Barcelona Data: 8 de juny Col·laboració amb: Fundació Ibn Battuta, Consell Islàmic Cultural de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Obra Social “la Caixa”

PRESENTACIÓ Lloc: Mercat de les Flors, Barcelona Data: 15 de maig Col·laboració amb: Fondation Esprit de Fès, Fundació Ibn Battuta

L’IEMed col·labora com en edicions anteriors en la presentació a Barcelona d’aquest festival de reconeguda trajectòria i que enguany se celebra a la ciutat marroquina del 22 al 30 de juny amb un cartell que inclou 48 artistes d’arreu del món com Goran Bregovic, Orfeó XXI, Beata Palya, Fatima Tabaamrant, Waed Bouhassoun o Anya Wandtke. L’acte de presentació inclou l’espectacle de Jordi Savall Ibn Battuta, el viatger de l’islam i el conjunt de música fusió flamenco-jazz-andalusí Antonio Lizana Quartet, amb Abir El Abed.

Novament l’IEMed contribueix a l’organització de l’iftar popular que cada any impulsa la Fundació Ibn Battuta i que marca el trencament del dejuni durant el Ramadà, mes sagrat per a la comunitat musulmana, amb la voluntat d’oferir un espai de millor coneixement mutu i foment de la integració i inclusió a Barcelona.

Ponents: Albert Bardolet, director de l’Àrea de Música, ICEC. Mohammed Chaib, president, Fundació Ibn Battuta i delegat del Festival a Espanya. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Driss Khrouz, director general, Fondation Esprit de Fès i Festival de Fes. Juanjo Puigcorbé, diputat delegat de Cultura, Diputació de Barcelona. Alain Weber, director artístic del festival. Abderrafie Zouiten, president, Fondation Esprit de Fès i Festival de Fes.

134

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

135


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Concert de Yacine Belahcene MÚSICA

Presentacions del número 26 de Quaderns de la Mediterrània. “Imaginar el Mediterráneo”

Lloc: Museu Marítim, Barcelona Data: 3 de juliol Col·laboració amb: Grup de Recerca Interdisciplinar sobre Immigració (GRITIM) – Universitat Pompeu Fabra, IMISCOE

Llocs i dates: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR) – CSIC, Roma, 16 d’octubre Centre Cultural La Nau, València, 24 d’octubre Col·laboració amb: Ateneu Barcelonès, EEHAR-CSIC, Universitat de València

En el marc del programa de la conferència anual de la xarxa International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), la principal xarxa mundial d’investigadors en els àmbits de les migracions i la integració, l’IEMed ofereix el concert de Yacine Belahcene, cantant resident a Barcelona on es va instal·lar després de viure a Alger fins als 13 anys. Belahcene reclama la musicalitat mediterrània sense complexos, amb sons comuns als ports d’Alger, Marsella o Barcelona, relativament allunyats entre si però banyats pel mateix mar, fugint d’estereotips i prejudicis.

Taules rodones de presentació del número 26 de Quaderns de la Mediterrània. “Imaginar el Mediterráneo” que reflexiona sobre la possibilitat de construir una identitat col·lectiva entre tots els països i cultures riberencs de la Mediterrània, amb les contribucions de reconeguts sociòlegs, antropòlegs, politòlegs i teòrics de l’art i de la imatge.

Ponents (Roma): Michele Capasso, president, Fondazione Mediterraneo. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Loredana Teodorescu, Istituto Luigi Sturzo. Ramón Urquijo, director, EEHAR.

Ponents (València): Antonio Ariño, vicerector, Universitat de València. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. José Miguel G. Cortés, director de l’IVAM. Maite Ibáñez, gestora cultural, Fundació ACM. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed.

136

3.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2018

137


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Majoria i minoria a la Mediterrània. Diàleg, convivència, tolerància, repressió i enfrontament

Mestre Ramon, els Llull i la Mediterrània del seu temps

JORNADA DE CULTURA HUMANISTA

JORNADA

Lloc: Abadia de Santa Maria de Montserrat, Monistrol de Montserrat Data: 6 de juliol Col·laboració amb: Fundació Abadia de Montserrat

Lloc: Castell de Vilassar de Dalt Data: 3 d’octubre Col·laboració amb: Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, Ajuntament de Vilassar de Dalt, Obra Social “la Caixa”, Centre de Documentació Ramon Llull – Universitat de Barcelona

Majories i minories ètniques, religioses, lingüístiques... L’espai mediterrani presenta des de l’antiguitat una estructura social en la qual el diàleg entre una població majoritària i diferents minories ha estat a l’ordre del dia. Aquesta situació dialògica presenta diverses formes. Sovint, la població que en un lloc és majoritària és minoria en altres punts de la Mediterrània. Altres poblacions, en canvi, representen una minoria escampada per tot l’espai mediterrani, sense ser majoritàries enlloc. Històricament, també s’han donat casos de minories dominants sobre majories. La segona edició d’aquestes jornades parteix de l’estudi de la història per analitzar la situació actual de la regió, identificar avenços i mancances i oferir vies i mesures que poden permetre la convivència pacífica i que evidencien que les diverses poblacions mediterrànies fàcilment es poden reconèixer en certs trets identitaris comuns.

Ponents: Dolors Bramon, doctora en Filosofia i Lletres i en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona; professora emèrita, Universitat de Barcelona (UB). Jorge Burdman, responsable de diàleg Interreligiós, Comunitat Israelita de Barcelona. Josep Ferré, director general en funcions de l’IEMed. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Manuel Forcano, doctor en Filolologia Semítica per la Universitat de Barcelona; director de l’Institut Ramon Llull. Jordi Llaonart, arabista, islamòleg i periodista expert en el Pròxim Orient. Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat. Ajuntament de Barcelona. Isabel Rodà, catedràtica d’Arqueologia, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); investigadora adscrita a l’ICAC. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed. Juan Ramón Vílchez, responsable del Pla Integral del Poble Gitano, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya.

138

3.4. Cultura i Societat Civil

Coincidint amb la itinerància de l’exposició “Raimundus christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures” al museuarxiu de Vilassar de Dalt que compta amb valuosos manuscrits de Llull, aquesta jornada científica explora la Mediterrània dels temps de l’erudit mallorquí i l’indissociable vincle de l’obra lul·liana amb aquest espai geogràfic, marcat tant pel conflicte com per intensos intercanvis diplomàtics entre cristians i musulmans dels quals Llull va ser un dels grans protagonistes a través dels seus viatges i el seu perfil d’escriptor vernacular entre les dues grans religions.

Ponents: Coral Cuadrada, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà. Ramón de Sarriera, Marquès de Barberà. Xavier Godàs, alcalde de Vilassar de Dalt. Ana Belen Fernàndez, directora, oficina de CaixaBank de Vilassar de Dalt. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Mª Dolores López, Universitat de Barcelona. Mohamed Ouerfelli, Universitat d’Aix-Marsella. Joan Santanach, Centre de Documentació Ramon Llull, UB. Simone Sari, Centre de Documentació Ramon Llull, UB. Albert Soler, Centre de Documentació Ramon Llull, UB.

Memòria de projectes executats 2018

139


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

3. Àrees 3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Favoriser le dialogue entre les chercheur-e-s et les acteurs/actrices de la société civile. Le cas de la recherche-action sur les femmes migrantes

Objectius: Generar coneixement sobre la situació de les dones a la regió euromediterrània i posar-lo a l’abast de les entitats de la societat civil, el món acadèmic, els governs i altres organitzacions actives en la igualtat de gènere. Mitjançant la mobilització i l’acompanyament dels actors, així com l’anàlisi i la difusió d’informació, el programa promou societats mediterrànies on dones i homes poden exercir els seus drets en igualtat de condicions. Així mateix, gestiona el Secretariat de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM), entitat que treballa en xarxa per influir en les polítiques públiques.

IX SEMINARI DE RECERCA Lloc: Universitat d’Aix-Marsella, Marsella Data: 16 de febrer Col·laboració amb: Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes (RUSEMEG), Universitat d’Aix-Marsella

Aquest seminari s’inscriu en l’activitat desenvolupada per la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) que coordina l’IEMed en el marc d’un projecte finançat pel Ministeri d’Afers Estrangers del Govern francès per a la promoció dels actors socials que treballen per la igualtat de gènere i els drets de les dones a la Mediterrània. La trobada se centra en la promoció de línies de diàleg entre el món acadèmic i els actors de la societat civil per a l’enfortiment i capacitació de la seva acció als seus respectius països així com als països receptors de col·lectius migrants.

Ponents: Soukaina Bouraoui, presidenta, CAWTAR; vicepresidenta, RUSEMEG. Samia Chabani, directora, Association ANCRAGES sur la mobilisation des femmes migrantes pour leurs droits. Esther Fouchier, presidenta, Forum Femmes Méditerranée; administradora, RUSEMEG. Karine Lambert, vicepresidenta, RUSEMEG; professora, Universitat de la Costa Blava. Nolwen Lecuyer, delegat per a la igualtat dones-homes i la lluita contra la discriminació, Universitat d’Aix-Marsella. Zohra Mezgueldi, vicepresidenta, RUSEMEG; professora, Universitat Hassan II de Casablanca. Nouria Nehari, empresària. Yolande Padilla, responsable de Relacions Internacionals en Recerca, Ensenyament i Formació, Museu de les Civilitzacions d’Europa i la Mediterrània. Nathalie Pilhes, consellera especial del delegat interministerial per a la Cooperació Tècnica Internacional del Govern francès. Noura Raad, secretària, RUSEMEG. Fatima Rhazi, presidenta, Femmes d’Ici et d’ailleurs sur l’autonomisation économique des femmes migrantes. Marta Segarra, presidenta, RUSEMEG.

140

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

141


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

LXII edició de la Comissió de l’Estatut de les Dones (CSW) REUNIÓ Lloc: seu de Nacions Unides, Nova York Data: del 12 al 14 de març Col·laboració amb: Nacions Unides, Coordinació francesa del Lobby Europeu de les Dones (CLEF)

L’IEMed i la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) participen en el programa oficial de la Comissió de l’Estatut de les Dones i que en la present edició centra els seus debats en els desafiaments i les oportunitats d’igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i les nenes en les zones rurals. Així, l’Institut participa el dia 12 de març en el col·loqui organitzat pel representant permanent de França a Nacions Unides, François Delattre, en el qual intervé Marlène Schiappa, secretària d’Estat adjunta al primer ministre francès encarregada de la igualtat dones-homes. Addicionalment, el director general en funcions de l’IEMed, Josep Ferré, intervé a la sessió “Transició ecològica i clima: dones rurals en la línia de front” i a la sessió dedicada a la desigualtat de gènere en l’herència, en el marc de la conferència “Accés a la terra i drets sexuals i reproductius de les dones” organitzada per la Coordinació francesa del Lobby Europeu de les Dones (CLEF), així com a la conferència “L’impacte del canvi climàtic en dones i nenes de les zones rurals”, convidat per la xarxa de dones parlamentàries de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia. Per la seva banda, la FFEM participa en el side-event “Let’s break the glass ceiling”, organitzat per França i Suècia.

142

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

143


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

Expériences de femmes dans les villes en conflits

Reunions del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies

SEMINARI DE RECERCA Lloc: Universitat Libanesa, Beirut Data: 14 i 15 de maig Col·laboració amb: RUSEMEG, Universitat Libanesa, CNRS, Xarxa d’Investigadores Libaneses (Bahithat)

Llocs i dates: Expertise France, París, 12 i 13 de juny; Champalimaud Foundation’s Centre for the Unknown, Lisboa, 10 i 11 d’octubre

Membres del patronat: Fouzia Assouli, presidenta, Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes (FLDDF). Els conflictes armats han arrossegat els civils a la violència més extrema i les dones s’hi veuen afectades directament. Per contrarestar l’enfocament tradicional que visualitza la guerra com “cosa d’homes”, aquest seminari reuneix acadèmics, investigadors i actors de la societat civil per mostrar el paper de les dones i la diversitat de les seves experiències com a víctimes i part activa del conflicte, amb punts de vista propis. Aquest seminari s’organitza en el marc del projecte FSP finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors de França i implementat per l’IEMed.

Soukeina Bouraoui, directora, Centre des femmes arabes de formation et de recherche (CAWTAR). Esther Fouchier, fundadora, Forum Femmes Méditerranée (FFM). Zohra Mezgueldi, presidenta, Réseau Universitaire et Scientifique EuroMéditerranéen sur le Genre et les femmes (RUSEMEG). Nathalie Pilhes, adjunta al delegat interministerial per a la Mediterrània del Govern francès, Ministeri d’Afers Exteriors i Desenvolupament de França. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed.

Ponents: Malika Adouri, Universitat Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Jana Badran, Bahithat; Universitat Libanesa. Kmar Bendana, Universitat de Tunis La Manouba. Emma Boltansky, Ifpo-Beirut; CNRS. Youssef Bouataoun, Universitat Hassan II de Casablanca. Soukeina Bouraoui, RUSEMEG; CAWTAR. Darine Bsaibes, Bahithat. María Busquier, Universitat d’Alacant; Universitat de París 8. Julie Chahine, EDDSPAE, Universitat Libanesa. Ghada Chamas, EDLSHS, Universitat Libanesa. Diana Cheaib, Bahithat. Jihène Cristou, Universitat de Tunis. Dania El Ariss, EDLSHS; Universitat Libanesa. Jana El Hassan, dramaturga. Wadad Halwany, Comitè de Famílies de Desapareguts del Líban. Rafca Helo, EDLSHS; Universitat Libanesa. Cibelle Jalloul, secció francòfona de la Facultat de Dret, Universitat Libanesa. Nahida Khalil, Moviment Beirut Madinati. Azadeh Kian, RUSEMEG; Universitat de París 7 Diderot; CEDREF. Sylvana Lakkis, presidenta de la Unió de Discapacitats del Líban. Karine Lambert, RUSEMEG; Universitat de la Costa Blava; CNRS. Ouyoun Mcheik, EDDSPAE; Universitat Libanesa. Nadine Méouchy, Associació Ninurta. Véronique Nahoum-Grappe, antropòloga. Fatma Oussedik, RUSEMEG. Noura Raad, Universitat d’Aix-Marsella. Nour Salameh, IEMed – FFEM. Marta Segarra, RUSEMEG; CNRS; LEGS. Azza Sleiman, Bahithat; Universitat Libanesa. Rania Stephan, documentalista. Farah Taleb, EDLSHS; Universitat Libanesa. Jad Tohme, Facultat de Sharia, Universitat Islàmica de Beirut. Serra Torun, Universitat de París 7 Diderot.

144

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

145


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

The Way to Aleppo

Allons sur le terrain : stratégies innovantes pour peser sur l’agenda politique et sociale en Méditerranée

JORNADA SOBRE SÍRIA Lloc: Jardins de Can Borrell, Arenys de Munt Data: 7 de juliol Col·laboració amb: Ajuntament d’Arenys de Munt

COL·LOQUI

L’IEMed participa en aquesta jornada amb l’objectiu de donar a conèixer la situació actual a Síria amb la conferència “Senyals de vida sota les bombes” a càrrec de Nour Salameh, doctora en història i tècnica del programa de gènere de l’IEMed, que dóna a conèixer exemples de dones que destaquen per la seva resistència i activisme malgrat la situació de guerra que viu el país. La jornada es complementa amb un concert d’Abdallah Ghbash, grup de músics sirians que actualment viuen a Alemanya.

Lloc: Universitat de París Nanterre Data: 27 i 28 d’agost Col·laboració amb: Universitat de París Nanterre

Dins de l’activitat que desenvolupa en el marc de les accions de la FFEM, l’IEMed col·labora en aquest col·loqui que, en el marc del VIII Congrés Internacional de Recerca Feminista de la Francofonia (CIRFF), aborda, des d’una òptica participativa i que aplega investigadors, activistes i representants polítics i institucionals, aspectes com la necessitat d’un enfocament metodològic capaç de transformar el coneixement teòric fruit de la recerca en matèria d’igualtat de gènere en accions tangibles i transformadores al servei de l’acció social; els avenços i desafiaments de les dones que ostenten poder al sud de la Mediterrània així com l’evolució de l’apoderament del conjunt de les dones a la regió, i les situacions de violència contra les dones a les zones públiques i rurals del sud de la Mediterrània.

Ponents: Mariam Abdo, Ligue des droits de la femme libanaise. Fouzia Assouli, FFEM. Soukaina Bouraoui, CAWTAR. Wafa Ellouni, Mouwatinet. Joelle Abou Farhat, Women in Front. Esther Fouchier, Forum Femmes Méditerranée. Fairouz Habache, Women in Business Algeria. Rahma Houzig, Tamaynut. Mohammed Kadiri, Tazghart. Chérifa Kheddar, Association DJAZAIROUNA. Selly Rais, La Ruche de la citoyenneté active à Tozeur. Serena Romano, Corrente Rosa. Maria-Àngels Roque, IEMed. Zohra Sadik, Fédération des ligues des droits des femmes de Marrakech. Émilie Vidal, IEMed.

146

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

147


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

En finir avec les stéréotypes de genre dans la région euro-méditerranéenne : photographes en action TALLER Lloc: Universitat de París Nanterre Data: 28 d’agost Col·laboració amb: Universitat de París Nanterre

L’IEMed i la FFEM organitzen, en el marc del VIII Congrés Internacional de Recerca Feminista de la Francofonia celebrat del 27 al 31 d’agost, aquest espai de reflexió sobre l’art en tant que eina de promoció de la igualtat dones-homes i el feminisme, i en especial sobre la fotografia, per desafiar els mites i estereotips sobre el rol de la dona, el seu lloc a la societat o el control sobre el seu cos a partir de la presentació per part de les tres artistes/activistes guanyadores del concurs fotogràfic “Dones excepcionals: trencant estereotips de gènere a la regió euromediterrània” llançat per la FFEM el 25 de novembre de 2017.

Ponents: Nassina Baziz, militant feminista algeriana. Fatima Essabar, fotògrafa marroquina. Judith Martin Razi, fotògrafa reportera de premsa. Nora Noor, retratista i activista franco-marroquina.

148

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

149


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

Dones trencant barreres. Transformant les ciutats mediterrànies EXPOSICIÓ Llocs i dates: A Nanterre, a l’edifici Weber de la Universitat de París Nanterre, del 27 al 31 d’agost, en el marc del Congrés Internacional de Recerca Feminista de la Francofonia (CIRFF2018). A Lisboa, al Champalimaud Foundation’s Centre for the Unknown, del 9 a l’11 d’octubre, en el marc de la Conferència Euromediterrània de Dones de la UpM “Women4Mediterranean: Women build inclusive societies”. A Barcelona, a la Biblioteca Francesca Bonnemaison, del 22 d’octubre al 2 de novembre i a l’Ateneu Barcelonès, del 5 al 14 de novembre. A Torredembarra, a la Biblioteca Mestra Maria Antònia, del 19 de novembre al 31 de desembre

Aquesta exposició és el resultat del concurs fotogràfic “Dones excepcionals: trencant estereotips de gènere a la regió euromediterrània” llançat per la FFEM el 25 de novembre de 2017, amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Les deu peces que l’integren mostren dones generalment invisibles i poc conegudes tot i que s’atreveixen a trencar les regles imposades per estructures socials patriarcals en àmbits diversos com l’accés a l’educació, la violència institucional o les interseccions entre la discriminació sexual i altres formes de discriminació. També aborda la prostitució i les anomenades professions considerades tradicionalment “masculines”, entre d’altres. El punt comú de les obres és ressaltar dones inspiradores que promouen valors no discriminatoris i igualitaris en el seu entorn. Les seves històries individuals són d’abast universal i un reflex de les nostres societats.

150

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

151


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

Accions pilot de mobilització sobre la igualtat de gènere a la Mediterrània Llocs: Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia Dates: de febrer a agost

Activitats de mobilització, diàleg i recerca realitzades per set associacions al voltant de diversos temes prioritaris (lideratge, accés al mercat laboral, tràfic de dones), amb el suport de l’IEMed dins del Programa de treball “Reforçar les capacitats dels actors de la igualtat” del Fons de Solidaritat Prioritària (FSP) finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors francès. L’IEMed, en cooperació amb els altres membres fundadors de la FFEM, desenvolupa i testeja una metodologia innovadora de treball en xarxa i crea eines per acompanyar els actors de la societat civil a través de la posada en marxa de pols locals d’actors de la igualtat dones-homes a Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Tunísia i Palestina. L’objectiu és fer treballar amb un enfocament multiactor diverses associacions amb com a mínim un centre d’investigació o una universitat, autoritats locals i mitjans de comunicació per elaborar, de manera participativa, una anàlisi sobre un aspecte concret de la igualtat entre dones i homes aplicat a un territori precís, generalment fora de les capitals, per identificar els principals obstacles a l’emancipació de les dones. Set associacions mobilitzen les diferents entitats del seu territori, recullen dades i reflexionen conjuntament sobre l’eficàcia de les polítiques públiques d’igualtat per aconseguir progressos en l’àmbit dels drets de les dones. Els principals ensenyaments i conclusions de les accions pilot de mobilització se sintetitzen als diagnòstics de terreny publicats com a resultat de les consultes, diàlegs i activitats de recerca realitzades per les associacions amb el suport i l’acompanyament tècnic de l’Institut.

Accions pilot cicle 3: Entrepreneuriat féminin Sétif, Algèria. Women in Business

Domestic violence against women Alexandria, Egipte. Women and Development Association

Access to decision-making positions at local level Ma’an, Jordània. Al-Anwar Women Charity Society

Prostitution and women’s and girls’ trafficking Banlieue-est, Beirut, Líban. League for Lebanese Women’s Rights (LLWR)

Rôle des femmes dans les entités élues Fes – Meknès, Marroc. Association Tazghart

Honour crimes Qalqilya, Palestina. Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)

Autonomisation des femmes rurales et changement climatique Tozeur, Tunísia. Association La Ruche de la citoyenneté active

152

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

153


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

Projectes de terreny sobre participació política local i violències contra les dones Llocs: Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia Dates: de gener a novembre

L’IEMed, en el marc de les accions de la FFEM, dóna suport a projectes sobre el terreny que estan basats en els resultats de les accions pilot de mobilització liderades per les associacions que coordinen els pols locals d’actors de la igualtat entre dones-homes a cada territori. És a dir, que a partir dels coneixements generats i l’anàlisi de la situació que es fa als diagnòstics de terreny, les associacions dissenyen i realitzen de manera participativa projectes de formació, sensibilització o diàleg polític, que tenen una durada aproximada de quatre mesos. Aquests projectes permeten aconseguir canvis reals en la vida de les dones: reforç de capacitats pels seus negocis i per ocupar llocs de responsabilitat, canvi de mentalitats i acceptació social de la cultura de la igualtat de gènere, estratègies més coordinades per part dels actors institucionals en la prevenció de les violències de gènere i la implementació dels mecanismes de protecció de les dones víctimes. L’execució dels projectes, amb el recolzament de l’IEMed, facilita el treball en xarxes a un nivell descentralitzat, enforteix les competències dels seus autors/ promotors en gestió de projectes, comunicació i lideratge, i converteix les associacions en referents en l’àmbit de la igualtat de gènere per les autoritats locals i nacionals.

Projectes de terreny del cicle 2: Entrepreneuriat féminin Alger i Bouzaréah. Algèria. Association des femmes en économie verte

Access to local councils Luxor, Egipte. National Association for the Defence of Rights and Freedoms

Working conditions for female employees Zarqaa, Jordània. Jordan Forum of Business and Professional Women (JFBPW)

Women’s political participation (quota for local election) Mont Liban, Líban. Commitee for the Follow Up of Women’s Issues

Women and youth participation in the political System Ramallah, Palestina. Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH)

Participation des femmes dans la vie publique Douar Hicher, Tunísia. Association chemin de la dignité

Projectes de terreny del cicle 3: Lutter contre l’abandon scolaire des filles Betlem i Hebron, Palestina. Psycho-Social Counseling Center for Women (PSCCW)

Booster l’entrepreneuriat féminin dans l’est de l’Algérie Sétif, Algèria. Women in Business of Algeria (WIBA)

Changement climatique et autonomisation économique des femmes Tozeur, Tunísia. Association La Ruche de la citoyenneté active

154

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

155


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

156

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

157


PR OG R A M A D ’ I G U ALTAT DE GÈ NE RE E UROME DIT E RR ANI

P R O GR A M A D ’IGU A LTAT D E GÈN ER E EU R O M ED ITER R A N I

Igualtat de gènere a la Mediterrània. El paper de Catalunya

Feminismes a la Mediterrània. Avenços i reptes d’una lluita conjunta

JORNADA

CONFERÈNCIA I TALLER SOBRE GÈNERE

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 26 de novembre Col·laboració amb: Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya

Lloc: Biblioteca Mestra Maria Antònia, Torredembarra Data: 10 i 14 de desembre Col·laboració amb: Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra

Aquesta jornada s’adreça a responsables de l’entorn de la Generalitat de Catalunya i altres institucions significatives que treballen en l’àmbit de la cooperació a l’àrea mediterrània per debatre visions i iniciatives i per promoure accions que contribueixin a fomentar la reflexió comuna sobre l’agenda política i les iniciatives en l’àmbit de la igualtat de gènere i desenvolupament a la Mediterrània. Concretament, la jornada contextualitza la importància del dossier de gènere en el marc de les polítiques mediterrànies de la UE i de l’Estratègia Mediterrània impulsada des del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Així mateix, afavoreix el coneixement dels programes i principals xarxes de treball que desenvolupen diverses institucions i actors de la societat civil catalana i fomenta l’intercanvi per al disseny de polítiques i programes més inclusius i integrats en matèria d’igualtat de gènere.

La conferència organitzada el dia 10 de desembre en el marc dels actes commemoratius del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones i que té per objectiu donar a conèixer la situació de la igualtat de gènere a ambdues ribes de la Mediterrània, amb especial atenció a la lluita inspiradora de les dones del sud de la regió, i més concretament les marroquines, per acabar amb la discriminació, el sexisme i la violència de gènere. El dia 14, es realitza una xerrada i un taller de gènere amb alumnes i professorat de secundària i batxillerat, prenent com a punt de partida l’exposició de la FFEM “Dones trencant barreres” que s’exhibeix a la ciutat, que tenen per objectiu sensibilitzar i conscienciar en la lluita contra els estereotips i la desigualtat de gènere.

Ponent: Nour Salameh, tècnica del Programa de Gènere de l’IEMed i FFEM, Barcelona Ponents: Núria Balada, presidenta, Institut Català de les Dones. Mireia Borrell, directora general de Relacions Exteriors, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Carme Gual, directora, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Thaïs Nieto, tècnica de Relacions Internacionals, Agència Catalana de la Joventut. Émilie Vidal, coordinadora, Programa d’Igualtat de Gènere, IEMed, FFEM.

158

3.5. Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani

Memòria de projectes executats 2018

159


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Premsa, internet i xarxes socials

4 160

3.1. Polítiques Euromediterrànies

Memòria de projectes executats 2018

161


PR E M S A , I N T E R N E T I XARXE S SOCIAL S

P R EM S A , IN TER N ET I X A R X ES S O CIA LS

Les migracions, els conflictes regionals, la política exterior europea a la regió, l’extremisme violent, la islamofòbia, la lluita per la igualtat de gènere a la Mediterrània... són només alguns dels principals fets i tendències que han marcat l’agenda mediterrània aquest any 2018. Davant d’aquest escenari canviant, l’IEMed ha continuat oferint a les institucions i a l’opinió pública claus i anàlisis per interpretar què succeeix a la regió.

Xarxes socials

Ho ha fet com sempre a partir de la difusió a internet i via xarxes socials de l’ampli ventall de publicacions que ha editat en el transcurs de l’any, des de l’Anuari de la Mediterrània, revistes com afkar/ideas i Quaderns de la Mediterrània o publicacions coeditades amb EuroMeSCo –la principal xarxa de think tanks en política i seguretat a la Mediterrània que l’IEMed coordina– fins a documents d’anàlisi més al fil de l’actualitat, com les col·leccions Policy-briefs o Focus i els EuroMeSCo Spot-on, o informes específics que analitzen de manera detallada greus problemàtiques socials, com l’Informe sobre la Islamofòbia als Mitjans o els diagnòstics de terreny sobre la situació de les dones a diferents indrets de la Mediterrània. També, a partir de la col·laboració directa amb els mitjans de comunicació, ja sigui a través d’entrevistes televisives i radiofòniques o de col·laboracions en premsa escrita. A banda, els mitjans de comunicació també s’han fet ressò de les activitats i publicacions dutes a terme al llarg de l’any, tant amb notícies com amb entrevistes als experts convidats per l’Institut. L’IEMed complementa la tasca de difusió que du a terme en col·laboració amb els mitjans de comunicació amb un reforçament continu del seus canals propis de difusió directa. L’eina principal d’aquesta voluntat de comunicació és el seu lloc web, on poden consultar-se més de 25 anys de trajectòria de la institució i que dóna compte puntualment de l’actualitat de l’Institut, l’agenda d’actes, les novetats editorials, el fons bibliogràfic de la biblioteca i és una eina d’informació per als mitjans de comunicació. També s’hi troba MedCronos, unes completes cronologies dels països del sud de la Mediterrània que s’actualitzen mensualment des de finals de 2010 i que ofereixen pràcticament el dia a dia dels principals fets i tendències –especialment de caràcter sociopolític– que es registren en aquests països, així com en el context regional.

Els principals perfils de l’IEMed a les xarxes socials són a Facebook i a Twitter, eines imprescindibles atès que són font primera d’informació per a àmplies capes de població i aporten un alt volum de tràfic cap al web. A través d’aquestes xarxes es dóna compte de totes les activitats i publicacions de l’IEMed però, sobretot, es mobilitza públic interessat en les qüestions que tracta l’Institut. Per altra banda, s’ha promogut el canal de vídeos de l’IEMed (compte a YouTube) fruit de la millora de la infraestructura de la sala d’actes per poder oferir amb gran qualitat la retransmissió en directe de conferències i debats. També s’hi troben entrevistes sobre qüestions d’actualitat mediterrània als ponents i experts convidats durant l’any. Així mateix, s’ha fomentat el compte de l’IEMed a la xarxa social de fotografies Flickr amb la publicació de galeries d’imatges dels principals seminaris i actes que han tingut lloc durant l’any, i ha consolidat durant 2018 el seu perfil a Instagram per arribar també al públic que prefereix un relat més visual de l’actualitat de la institució. L’IEMed també té presència institucional a LinkedIn, la xarxa més reconeguda a nivell internacional de perfil professional, edita el perfil professional de la institució a Google i compta també amb ISSUU, una plataforma que permet consultar de forma atractiva les publicacions, especialment les corporatives. L’ús de les xarxes socials per part de l’IEMed li ha valgut aparèixer de nou en la classificació mundial de think tanks amb un millor ús de les xarxes socials en l’índex Global Go To Think Tank Index 2017 de l’Institut Lauder de la Universitat de Pennsilvània.

Ara, 13/05/2018 El País, 15/06/2018 La Vanguardia, 06/03/2018 (d’esquerra a dreta)

162

TV3, Preguntes Freqüents, 10/11/2018

4. Premsa, internet i xarxes socials

Memòria de projectes executats 2018

163


PR E M S A , I N T E R N E T I XARXE S SOCIAL S

P R EM S A , IN TER N ET I X A R X ES S O CIA LS

Llocs web associats

El 2018 en xifres*

A banda del web corporatiu, l’IEMed administra i gestiona els continguts dels següents llocs web:

Més de 117.000 visites al lloc web www.iemed.org

Xarxa EuroMeSCo

Més de 229.438 pàgines úniques visitades.

El nou web, publicat a finals de 2017, impulsa la presència a internet de la principal xarxa de think tanks sobre política i seguretat a la Mediterrània, EuroMeSCo, coordinada per l’IEMed. www.euromesco.net

Més de 4.000 subscrits al butlletí digital de l’IEMed (es remet en quatre idiomes: anglès, francès, castellà i català). També es remeten invitacions a actes.

Més de 13.700 seguidors a Twitter. El compte acumula més de 18.000 tuits enviats.

Fundació de Dones Euromediterrànies El web de la FFEM recull la prolífica activitat de la fundació i, a més a més, conté una interessant selecció de publicacions pròpies i alienes específiques en matèria de gènere. La Fundació també desplega una àmplia presència pròpia a Facebook i a Twitter. www.euromedwomen.foundation

Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh Coordina pàgina de la xarxa a Facebook, així com una comunitat a Facebook i un perfil a Twitter del concurs internacional Un Mar de Paraules. www.xarxaespanyolafal.iemed.org

Més de 6.500 seguidors a Facebook. Més de 463 vídeos al canal YouTube de l’IEMed, amb 155.000 visualitzacions i 463 subscriptors. Més de 100 citacions a l’IEMed en mitjans de comunicació impresos, tant en articles propis com de columnistes, entrevistes, notícies, reportatges i espais d’agenda. Més de 20 participacions de membres de l’IEMed en entrevistes i debats en mitjans audiovisuals.

Xarxa MedThink 5+5 Creada a Barcelona el maig de 2016 i amb l’IEMed com a secretariat, la xarxa Med Think 5+5 té com objectiu fomentar el diàleg i la recerca sobre com promoure la integració regional i la cooperació a la Mediterrània Occidental. www.medthink5plus5.net

*Google Analytics

TV3, Sense ficció, 20/03/2018

164

4. Premsa, internet i xarxes socials

TV3, Catalunya Migdia, 25/03/2018

Memòria de projectes executats 2018

165


Xarxes euromediterrĂ nies i projectes europeus

5


X A R X E S E U R OM E DIT E RRÀNIE S I P ROJE CT E S E URO PEUS

X A R X ES EU R O M ED ITER R À N IES I P R O J ECTES EU R O P EU S

Xarxes euromediterrànies

MED Confederation

Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo)

Des de 2013 nou entitats d’Espanya, França, Egipte, Marroc, Turquia, Tunísia i Bèlgica (bancs, caixes d’estalvis, fundacions, cambres de comerç i think tanks) lideren aquesta iniciativa que vol impulsar la cooperació socioeconòmica a la Mediterrània. Les institucions fundadores d’aquesta aliança són l’IEMed, la Fundació “la Caixa”, el World Savings Banks Institute (WSBI), l’Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED), la Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie (CDC), la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG), The Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) i l’Al-Barid Bank. www.medconfederation.org

Xarxa de centres d’investigació i universitats independents que es dediquen a l’anàlisi d’aspectes de política exterior i a la recerca en matèria de seguretat a la Mediterrània. L’objectiu de l’Euromediterranean Study Comission és enfortir la confiança i el treball conjunt entre els seus membres, que a finals de 2018 són 82 de ple dret i 20 observadors de 28 països de la regió euromediterrània. L’IEMed detenta la secretaria general de la xarxa des del 19 de novembre de 2010. www.euromesco.net

Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) Amb l’objectiu de promoure l’emancipació, l’autonomia i el reforçament del rol de les dones a la regió euromediterrània, l’IEMed; el Forum Femmes Méditerranée, França; la Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes, Marroc; el Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes (RUSEMEG), França; el Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), Tunísia, i la Delegació Interministerial per a la Mediterrània de França (DIMED) van constituir el 6 de setembre de 2013 a Barcelona aquesta entitat amb seu a l’IEMed per implementar el projecte “Desenvolupar l’autonomia de les dones”, que compta amb el segell i el suport de la Unió per la Mediterrània. www.euromedwomen.foundation

Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) / ReFal Com a institució participada per 42 països membres de la Unió per la Mediterrània, la FAL ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre cultures i a favor de la cooperació i l’intercanvi a la zona. Des de la seva creació l’any 2005 a la Conferència Euromediterrània de València, la FAL ha desenvolupat una xarxa d’abast regional d’organitzacions de la societat civil integrada per múltiples universitats, associacions, institucions públiques i privades, i ONG que treballen per restaurar la confiança mútua a tota la regió. L’IEMed és el coordinador de la Xarxa nacional espanyola (ReFal) de la Fundació, que actualment està formada per 148 membres. www.euromedalex.org http://xarxaespanyolafal.iemed.org

L’IEMed forma part, a través del seu comitè espanyol, d’aquesta organització representant de la societat civil que contribueix a defensar els valors i principis democràtics propis de les societats europees que han fonamentat la construcció de l’actual Unió Europea. La LECE promou una major integració europea amb l’objectiu d’avançar cap a una Unió més forta i unida en els àmbits institucional, polític, econòmic i social. Aquesta tasca esdevé especialment significativa en un moment d’incertesa com l’actual en què el projecte europeu afronta reptes importants per al seu futur. www.leceonline.org

Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE) L’IEMed és membre d’aquest fòrum de caràcter econòmic que reuneix 105 instituts de recerca de 26 països de l’Associació Euromediterrània. Sota la supervisió de la Comissió Europea, les seves tasques inclouen reforçar el diàleg econòmic i financer entre actors diversos, fer un seguiment dels països socis en el camí cap a la zona de lliure canvi euromediterrània i potenciar la cooperació Sud-Sud. La xarxa FEMISE dirigeix projectes de recerca sobre temes prioritaris per a l’Associació Euromediterrània, com ara l’agricultura, les polítiques de salut i treball, l’educació i la formació, i el paper de les dones a la societat i l’economia. www.femise.org

Euromediterranean University (EMUNI)

MedThink 5+5 Establerta al maig de 2016 amb el suport de més de 30 institucions dels deu països de la Mediterrània Occidental (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, Marroc, Mauritània, Algèria, Líbia i Tunísia), MedThink 5+5 aplega 32 institucions acadèmiques i treballa al voltant del Fòrum de la Mediterrània Occidental –el format ministerial del Diàleg 5+5– i els seus grups de treball d’alt nivell, formant una associació constructiva amb les organitzacions de cooperació i la societat civil per servir de model per a una major cooperació regional. La xarxa també serveix com a plataforma de recerca i difusió conjunta amb l’objectiu de donar resultats als líders polítics del Fòrum de la Mediterrània Occidental. www.medthink5plus5.org

168

Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE)

5. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Xarxa d’universitats euromediterrànies amb seu a Portoroz (Eslovènia), fundada l’any 2008 a partir de l’impuls del govern eslovè. La primera assemblea general de la Universitat Euromediterrània va tenir lloc el novembre de 2008 a Barcelona, a la seu de l’IEMed. Mitjançant la cooperació amb altres institucions del nord i el sud de la Mediterrània, l’EMUNI promou estudis, projectes de recerca i programes de formació i contribueix a establir l’Àrea de Recerca i Educació Euromediterrània. L’IEMed és membre de l’Assemblea General de l’EMUNI. www.emuni.si

Memòria de projectes executats 2018

169


X A R X E S E U R OM E DIT E RRÀNIE S I P ROJE CT E S E URO PEUS

X A R X ES EU R O M ED ITER R À N IES I P R O J ECTES EU R O P EU S

ANIMA Investment Network

Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and Monitoring for Women in Society (CSO WINS)

Plataforma de desenvolupament econòmic de la Mediterrània. ANIMA reuneix més de 80 agències i institucions governamentals de diversos països i xarxes internacionals de la conca mediterrània. L’objectiu d’aquesta xarxa és contribuir a la millora de les condicions dels negocis i al creixement de la inversió a la regió mediterrània, a partir de la Conferència Euromed de València de 2002. L’IEMed és membre associat a la xarxa científica d’ANIMA. www.animaweb.org

Projectes europeus Euro-Mediterranean Political Research and Dialogue for Inclusive Policymaking Processes and Dissemination through Network Participation Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), Egipte. Chatham House, Regne Unit. Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI), Tunísia. European Policy Centre (EPC), Bèlgica. Groupement d’Études et de Recherche sur la Méditerranée (GERM), Marroc. Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. Centre for Strategic Studies of the University of Jordan (CSS), Jordània. Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Finlàndia. Lebanese Centre for Policy Studies (LCPS), Líban. Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), Hongria. Global Political Trends Centre (GPoT), Turquia. PalThink for Strategic Studies, Palestina. Centre for the Study of European Politics and Society at Ben Gurion University of the Negev (CSEPS), Israel. Aquest projecte europeu adjudicat a finals de 2014 al consorci liderat per l’IEMed té per objectiu brindar suport efectiu als processos de transició posats en marxa als països del sud de la Mediterrània després de les revoltes àrabs que es van desenvolupar al llarg de l’any 2011, en la línia de les prioritats de l’acció exterior de la Unió Europea i els seus estats membres. Es tracta d’una iniciativa que engloba els més rellevants centres d’investigació i pensament en polítiques euromediterrànies i temes de seguretat de la UE i els països socis mediterranis a través de la xarxa EuroMeSCo, que l’IEMed coordina des l’any 2010. Des dels seus inicis, el projecte, ja en la seva fase final, ha desplegat un extens programa que inclou, entre altres accions, estudis polítics conjunts, policy briefs i recomanacions, workshops de foment del diàleg multilateral, conferències anuals, papers acadèmics i el llançament d’un web específic destinat a difondre aquests continguts i a dotar de visibilitat els esforços tant de la UE com dels seus socis del sud per estabilitzar la regió i promoure efectivament el seu creixement conjunt.

Studies in the Field of External Relations Consorci: Centre for Social and Economic Research (CASE), Polònia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espa-

Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Centre of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), Tunísia. Ligue Démocratique des Droits des Femmes (LDDF), Marroc. Palestinian Businesswomen’s Association (ASALA), Palestina. Association DJAZAIROUNA des victimes du terrorisme, Algèria. Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes (RUSEMEG), França. Forum Femmes Méditerranée (FFM), França. El consorci CSO WINS liderat per l’IEMed va resultar adjudicatari a finals de 2014 d’aquest projecte finançat per la Comissió Europea i que desplega una sèrie d’activitats amb l’objectiu de donar suport a la inclusió efectiva de les organitzacions de la societat civil que treballen als països socis mediterranis a favor de l’apoderament de les dones en la vida política, econòmica i social, tant en l’àmbit nacional com euromediterrani, en la línia de les conclusions de la III Conferència Ministerial sobre Gènere de la Unió per la Mediterrània de setembre de 2013 i dins de les accions de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) constituïda el desembre de 2013 per les institucions membres d’aquest consorci i amb seu a l’IEMed. El projecte identifica 12 organitzacions de la societat civil que desenvolupen bones pràctiques en matèria de diàleg polític, lobbying i seguiment i defensa dels drets de les dones a la Mediterrània; realitza una anàlisi detallada de les esmentades bones pràctiques per establir un model operatiu de funcionament per a altres organitzacions; organitza tallers de capacitació a partir del model definit; produeix i difon guies i eines pràctiques per al seguiment i avaluació de la implementació de polítiques públiques en matèria de gènere, i organitza conferències de diàleg regional que posen en contacte les organitzacions de la societat civil beneficiàries amb decisors polítics dels països euromediterranis per contribuir al disseny d’un full de ruta comú i coordinat entre els països de la regió.

Renforcer les capacités des acteurs de l’Égalité Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes (RUSEMEG), França. Ligue Démocratique des Droits des Femmes (LDDF), Marroc. Centre of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), Tunísia. Delegació Interministerial per a la Mediterrània, França. Les institucions i organitzacions que formen part de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) desenvolupen aquesta acció la finalitat de la qual és enfortir els actors que treballen en l’àmbit de la igualtat a la regió euromediterrània i que forma part del projecte “Femmes d’avenir en Méditerranée” finançat pel Fonds de Solidarité Prioritaire, l’instrument d’ajuda a la cooperació del Ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació Internacional de França. L’acció persegueix la mobilització dels esmentats actors respecte al seguiment i avaluació de les polítiques d’igualtat de gènere a la Mediterrània a nivell local, fonamentalment des de l’àmbit de la societat civil; promoure la producció acadèmica i la formació universitària i científica sobre les dones i la qüestió de gènere; facilitar l’accés a la informació sobre igualtat de gènere, i difondre els resultats obtinguts a escala nacional i euromediterrània.

nya. London School of Economics (LSE), Regne Unit. Aquest contracte marc signat el mes de novembre de 2018 amb el Comitè de les Regions (CDR) de la Unió Europea té per objectiu establir una xarxa d’experts externs que proporcioni al CDR una capacitat de resposta ràpida i una consulta més àmplia als actors locals i regionals per a formular opinions específiques sobre temes d’interès actual en matèria de Política Europea de Veïnatge, contribuint a l’establiment de ponts entre les autoritats locals i regionals europees i els països veïns, per tal de promoure la cooperació transfronterera i interregional. També prioritza la cooperació descentralitzada per al desenvolupament i la cooperació així com la política d’ampliació europea centrada en millorar la capacitat administrativa dels països candidats i candidats potencials, augmentar el suport a les seves associacions de municipis i regions, desenvolupar els processos de descentralització i enfortir l’autogovern local i regional.

170

5. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Memòria de projectes executats 2018

171


X A R X E S E U R OM E DIT E RRÀNIE S I P ROJE CT E S E URO PEUS

X A R X ES EU R O M ED ITER R À N IES I P R O J ECTES EU R O P EU S

Publicacions

6 172

5. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Memòria de projectes executats 2018

173


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

IEMed Mediterranean Yearbook 2018

8th Euromed Survey to Experts and Actors. Violent Extremism in the Euro-Mediterranean Region

Edicions en anglès i francès.

Amb la contribució de seixanta-cinc experts internacionals, l’edició 2018 de l’Anuari IEMed de la Mediterrània ofereix noves claus per comprendre la regió euromediterrània. Entre altres, s’hi analitzen la globalització i la crisis dels estats, les polítiques d’odi i la islamofòbia, la influència creixent de Rússia i Xina a la regió, l’extremisme violent o la implicació europea a la Mediterrània, així com els fets més rellevants de l’any als països mediterranis de la UE, els Balcans, Turquia, el Magrib i el Màixriq, i en sectors estratègics com la seguretat, l’economia o la cultura. A més, l’edició desplega un ampli ventall de dades estadístiques, indicadors econòmics, quadres comparatius, gràfics i mapes. L’Anuari s’edita des de l’any 2004 i actualment es publica en anglès i francès i els seus continguts també es troben íntegrament disponibles en línia.

La vuitena enquesta euromediterrània, realitzada entre 4.500 experts i actors dels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània, parteix de l’anàlisi de les gairebé 800 respostes rebudes. A més de l’informe descriptiu dels resultats i els annexos que els exposen d’una manera global i visual, aquesta publicació també analitza qualitativament i en profunditat alguns aspectes estratègics relacionats amb l’extremisme violent en l’àmbit regional euromediterrani. L’enquesta forma part de l’esforç de l’IEMed durant els últims anys per facilitar una comprensió veritable d’aquest greu fenomen a través d’una sèrie d’activitats i publicacions. El qüestionari de la vuitena entrega de l’Enquesta s’estructura en tres grups principals de preguntes per mesurar els entorns, les causes i els mecanismes que afavoreixen l’augment de l’extremisme, el seu impacte i la resposta política per part de les diferents administracions.

9th Euromed Survey to Experts and Actors. Changing Euro-Mediterranean Lenses

Quaderns de la Mediterrània Revista semestral sobre cultures i societats mediterrànies que aprofundeix en la necessitat de promoure el diàleg intercultural a partir de l’estudi de les seves realitats des de diverses disciplines.

L’eurocentrisme que encara marca les relacions euromediterrànies i la necessitat de desafiar narracions encara vigents que no expliquen els fenòmens en curs a la regió són les dues idees centrals de la novena edició de l’Enquesta Euromed. Massa sovint, els debats sobre política i seguretat de l’espai euromediterrani es limiten a l’anàlisi de la situació a la riba sud per, després, centrar-se en les conseqüències d’aquesta situació per a Europa. El primer bloc de preguntes del qüestionari de l’Enquesta reverteix aquest enfocament tradicional i observa la situació d’Europa per, tot seguit, parar atenció en com afecta a la riba sud i a les relacions euromediterrànies. Seguint aquesta mateixa lògica, el segon bloc se centra en les polítiques dels països de la Mediterrània Sud i Est envers la UE i el tercer bloc s’ocupa de la Política Europea de Veïnatge, la Unió per la Mediterrània i altres marcs relacionals per identificar patrons predominants en termes de percepcions, possibles deficiències i camins a seguir.

174

Núm. 26. Imaginar el Mediterráneo Els continguts d’aquest nou número de Quaderns de la Mediterrània són fruit de les ponències presentades durant el congrés homònim celebrat els dies 22 i 23 de setembre de 2017 a València conjuntament amb l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Així, aquesta publicació recull articles que reflexionen al voltant de la idea de mediterraneïtat entesa com a construcció identitària col·lectiva per i per al conjunt de cultures i societats de la Mediterrània, quins són els valors que ens uneixen i en els que la Mediterrània hi juga un paper de catalitzador d’imaginari, paisatges, costums i relacions, emocions, olors i modes de vida comuns o, si més no, anàlegs.

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

175


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

afkar/ideas

Una realidad incontestable. Islamofobia en los medios

Revista editada en espanyol i en francès que aporta les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals per entendre les relacions entre Espanya, la Unió Europea i el Magrib així com la interacció d’aquest conjunt regional amb zones veïnes. Col·laboració amb: Estudios de Política Exterior

Col·laboració amb: Fundación Al Fanar Informe 2017 de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans, una iniciativa de l’IEMed i la Fundación Al Fanar que compta amb el suport de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Casa Árabe, la Fundación Euroárabe i el campus Excelencia Mare Nostrum (Universitat de Múrcia). L’Informe ofereix els resultats del seguiment de continguts islamòfobs publicats per sis diaris –El País, El Mundo, La Razón, La Vanguardia, eldiario.es i 20 Minutos– durant un any. La profusa anàlisi i interpretació dels 1.600 continguts identificats es complementa amb articles de periodistes i experts.

Núm. 58. Invierno de 2018-2019 Procesos de radicalización, ¿dónde y cómo? El fenomen de la radicalització és el tema central d’aquest nou número d’afkar/ ideas que analitza l’eficàcia de les polítiques de lluita contra l’extremisme radical i la seva necessària vinculació a la comprensió de les realitats heterogènies a les quals s’adreça aquesta realitat: quines lliçons podem extraure dels atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils; la professionalització de les campanyes de comunicació de Daesh; la radicalització de les dones i la seva adhesió al concepte de gihad, o el proselitisme de l’islam radical a les presons tunisianes. També fa un repàs de la situació política, social i econòmica de Tunísia i Algèria, i del comerç magrebí després d’una dècada de crisi.

Núm. 57. Primavera de 2018 Sexualidad y cambio social Una aproximació als aspectes íntims de l’experiència sexual al món musulmà –el plaer, l’amor, les creences– i a aquells de caire social, polític i cultural. La transformació de les estructures familiars, la salut, l’evolució del rol de la dona a la societat, el paper de la religió a la vida pública i privada i les estructures polítiques de l’autoritarisme són aspectes que recull la secció Gran Angular d’aquest número que a d’altres seccions també tracta l’ofensiva turca a Afrin, l’augment de l’apatia política a Tunísia, el paper d’Itàlia a les polítiques migratòries o el finançament del terrorisme.

Núm. 56. Invierno de 2017-2018 Israel–Palestina, ¿y ahora qué?

El fons Llull de l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà

Quan la Declaració de Balfour compleix el seu primer centenari, la preocupant actualitat del conflicte àrab-israelià, amb el reconeixement per part dels Estats Units de Jerusalem com a capital d’Israel i la nova política de l’Administració Trump envers l’Orient Mitjà, protagonitza aquest número d’afkar/ideas que també recull articles sobre la crisi diplomàtica al Golf Pèrsic, el futur de l’Iraq, l’estat de les relacions euroegípcies, la crisi socioeconòmica al Rif, les creixents desigualtats econòmiques a l’Orient Mitjà i l’activisme per la pau a la regió.

176

Coral Cuadrada, Daniel Duran Duelt, Alejandro Martínez-Giralt Aquest catàleg brinda el contingut del fons Llull conservat a l’Arxiu dels Marquesos de Barberà, al castell de Vilassar de Dalt. El fons conté la documentació de la família Llull de Barcelona, 420 pergamins i fulls en paper datats entre els segles xiii i xvii que inclouen l’única còpia coneguda del testament del beat Ramon Llull i referències rellevants a l’Escola Lul·liana barcelonina. L’inventari ve precedit d’una introducció que demostra, a partir de la prosopografia i l’anàlisi genealògica, com el fons arribà als actuals Marquesos de Barberà, i s’acompanya d’un glossari i índex analític.

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

177


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

A Sea of Words 2017. Youths, Stereotypes and Radicalisation

Diagnòstics de terreny IEMed – FFEM Sèrie de publicacions de l’IEMed i la Fundació de Dones Euromediterrànies que recull les anàlisis de situació d’àmbits concrets d’igualtat en zones geogràfiques precises resultants de les accions pilot dels successius cicles del projecte “Reforçar les capacitats dels actors de la igualtat” del Fons de Solidaritat Prioritària (FSP) finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors de França.

Col·laboració amb: Fundació Anna Lindh Antologia que reuneix els relats guanyadors i finalistes de la desena edició del concurs internacional de narrativa breu Un Mar de Paraules. Els relats que integren aquesta publicació virtual tenen com a tema comú reflectir els punts de vista i la realitat dels joves mediterranis davant de fenòmens malauradament en auge com els estereotips, la marginació o la radicalització. A través dels seus textos, Un Mar de Paraules convida a compartir les aspiracions, angoixes, esperances i il·lusions d’aquesta nova generació, apropant experiències similars de procedències diverses.

Field Diagnosis 18. “Girls Access to Education in six Area C localities in Bethlehem and Al Khali”. Psycho-Social Counselling Center for Women (PSCCW). Field Diagnosis 17. “Changement climatique et autonomisation économique des femmes oasiennes de Tozeur”. La Ruche de la citoyenneté active de Tozeur. Field Diagnosis 16. “Développer l’entrepreneuriat féminin dans la wilaya de Sétif”. Women in Business of Algeria (WIBA).

Relats: Gods and the Others, Gökten Çağrı Aktan, Turquia. Confession, Mohammad Al Authman, Jordània. Life Is Like a Box of Chocolates, Omar Hussein Al Othman, Jordània (primer premi). My Friend, the Tyrant, Lefteris Anagnostopoulos, Grècia. A Loaf of Bread, Salim Bouazzati, Marroc (segon premi). The Receptionist, Basma Ahmed Sayed Eloufi, Egipte. Nadia and Samira, Carlotta Fanton, Itàlia. A Short Story by Anne Frank, Elisa Konomi, Albània. The City Inside my Head, Ethem Mandić, Montenegro. Victim No. 13, Badr Metchu, Marroc. Arita Corinya, Fatima Muftah Mansour Muhamed, Líbia. Magnolia, Maram Obeidat, Jordània. Pizza Kebab, Giulio Pitroso, Itàlia (tercer premi). The Wedding, Shareef Tarhini, Líban. Coffee O’Clock at the Iron Fist, Lucie Trojanova, Txèquia. Arabische Chroniken, Nicole Vogl, Alemanya.

Field Diagnosis 15. “Le rôle des femmes élues dans la province d’Ifrane”. Association Tazghart Azrou.

Les attentes des femmes de l’Euro-Méditerranée. Constats de la société civile et engagements ministériels

IEMed – FFEM Toolkit en 7 étapes. “Plaidoyer pour les droits des femmes”

Field Diagnosis 14. “Advocating Gender Equality in Zarqaa’s Factories”. Jordan Forum for Business and Professional Women (JFBPW). Field Diagnosis 13. “Prostitution and Trafficking in Women in the Eastern Suburb of Beirut”. League for Lebanese Women’s Rights (LLWR). Field Diagnosis 12. “Women’s Participation in Public and Political Life in Douar Hicher”. Association le Chemin de la Dignité. Field Diagnosis 11. “Women’s Access to Positions of Responsibility in the Region of Souss-Massa”. Le Mouvement pour le partage du pouvoir, des richesses et des valeurs – Tamaynut.

Publicació de l’IEMed i la Fundació de Dones Euromediterrànies que presenta, d’una manera amable i pedagògica, un marc teòric i eines pràctiques per la comprensió de les etapes clau lligades als processos d’incidència política a favor dels drets de les dones. Pretén optimitzar les contribucions i experiències de diferents organitzacions de la societat civil que han conduït accions de canvi a favor de la igualtat de gènere en els últims anys en el marc del projecte CSO WINS, que té com a objectiu d’enfortir la capacitat d’incidència de les associacions al sud de la Mediterrània per participar en el diàleg polític sobre la igualtat de gènere.

L’any 2015, la FFEM va llançar un primer informe qualitatiu que va servir com a mecanisme de seguiment local de la implementació dels compromisos de la Declaració de París, adoptada per la Unió per la Mediterrània. Aquest segon informe, en edició bilingüe francesa i anglesa, pretén identificar els progressos i obstacles que es troben sobre el terreny en matèria d’igualtat de gènere en relació als acords de la IV Conferència Ministerial Euromediterrània sobre el paper de la dona a la societat, la igualtat de drets per a dones i homes, la lluita contra totes les formes de violència i discriminació contra dones i nenes i la necessitat d’un canvi en les mentalitats i els comportaments.

178

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

179


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

EuroMeSCo Joint Policy Studies Sèrie de publicacions en col·laboració amb d’altres centres de recerca i seguiment de les relacions euromediterrànies.

Núm. 11. Politics of Recognition and Denial. Minorities in the MENA Region

Núm. 9. The Eastern Mediterranean: New Dynamics and Potential for Cooperation

Salam Kawakbi (ed.), Paolo Maggiolini, Georges Fahmi, Said Bennis.

Nimrod Goren (ed.), Muriel Asseburg, Thanos Dokos, Ehud Eiran, Gabriel Mitchell, Panayotis Tsakonas.

La manipulació de divisions sectàries per part d’actors estatals i no estatals, les persecucions i la violència que pateixen diferents grups ètnics, religiosos o culturals i les amenaces de desmembrament territorial a diferents estats fan que la qüestió de les minories i la gestió de la diversitat siguin temes clau per a l’equilibri del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Aquesta publicació proposa un enfocament que prioritza la dimensió política i global de la minoria, enfront de les interpretacions culturals i religioses actuals. El primer capítol analitza l’origen i el desenvolupament del concepte de minoria a la regió. El segon capítol aborda la relació dels cristians amb el règim sirià abans de 2011 i després de la Primavera Àrab. Finalment, el tercer capítol analitza la governança de la diversitat cultural al Marroc.

Mentre que l’Orient Mitjà està en crisi i està captant l’atenció internacional principalment a causa de crisis i inestabilitat, la subregió de la Mediterrània Oriental viu un moment diplomàtic positiu, d’una major cooperació política, econòmica i energètica. No obstant això, aquest impuls es veu amenaçat per una varietat de factors geopolítics derivats de la guerra a Síria o els conflictes no resolts entre Israel i Palestina i a Xipre, la crisi entre Turquia i Egipte, o la divisió palestina i la situació a Gaza. Aquest estudi dirigit per Nimrod Goren (Mitvim) té com a objectiu aportar idees per subsanar aquests desafiaments: la promoció de plans de seguretat col·lectiva a la subregió, la cooperació arrel de les troballes de gas natural a la Mediterrània Oriental, i les alternatives de la UE per donar suport a dinàmiques constructives a la Mediterrània Oriental i evitar el desbordament militar de la guerra a Síria.

Col·laboració amb: Arab Reform Initiative

Col·laboració amb: The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Mitvim)

Núm. 8. The Sahel: Europe’s African Border

Núm. 10. The EU-Tunisia Privileged Partnership. What Next?

Dalia Ghanem-Yazbeck, Raquel Barras Tejudo, Giovanni Faleg, Yahia H. Zoubir.

Emmanuel Cohen-Hadria (ed.), Tasnim Abderrahim, Youssef Cherif, Silvia Colombo, Elyes Ghanmi, Kristina Kausch, Hamza Meddeb, Guillaume Van der Loo, Federica Zardo.

Durant l’última dècada, el compromís de la Unió Europea a la regió del Sahel ha augmentat dràsticament i s’ha centrat més que mai en la seguretat. El Sahel ha patit una crisi multidimensional que comprèn la mala governança, la corrupció, les debilitats estructurals, el subdesenvolupament, la criminalitat, el tràfic il·legal i l’augment del gihadisme, entre d’altres. Com a resultat, la regió esdevé una font d’alta inestabilitat per al Magrib i, per extensió, per a Europa. Aquest estudi recull l’anàlisi d’aquesta situació i les recomanacions del grup d’investigació coordinat per la doctora Dalia Ghanem-Yazbeck (Carnegie Middle East, Center) en el marc del projecte EuroMeSCo ENI, cofinançat per la UE.

Poques setmanes abans del Consell d’Associació UE-Tunísia de 15 de maig de 2018, aquest estudi conjunt fa una crida a ambdues parts a fer un salt significatiu en les seves relacions bilaterals partint d’una revisió del seu estat actual i de la identificació dels reptes que hauran d’afrontar. L’estudi aborda així mateix fórmules per al foment d’una major inclusivitat de la societat civil en el renovat marc relacional, els escenaris de futur per a un acord de lliure canvi complet i profund entre la UE i Tunísia i recomanacions per afrontar el repte que suposen les migracions i la mobilitat més enllà dels plantejaments tradicionalment vinculats a la gestió de crisis. La publicació es complementa amb annexos que inclouen una cronologia de les relacions entre la Unió Europea i Tunísia, les iniciatives de cooperació i assistència financera, una comparativa del cas tunisià amb altres models relacionals entre la Unió i altres països socis mediterranis i una exhaustiva selecció de documentació de referència.

180

Col·laboració amb: Carnegie Middle East Center

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

181


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

IEMed Policy Studies Núm. 4. The Water-Energy-Food Security Nexus in the Western Mediterranean. Development and Sustainability in the 5+5 Area

THE WATER-ENERGY-FOOD SECURITY NEXUS IN THE WESTERN MEDITERRANEAN DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY IN THE 5+5 AREA

H. Kennou & G. Soer, E. Menichetti, F. Lakhdari, D. Quagliarotti

Hachmi Kennou, Gert Soer, Emanuela Menichetti, Fattoum Lakhdari, Desirée Quagliarotti. Aquesta publicació, que forma part de la tasca de la xarxa MedThink 5+5, és el resultat del treball realitzat després del III Fòrum MedThink 5+5 titulat “Desenvolupament humà com a motor de cooperació al Diàleg 5+5” organitzat a Alger el juny de 2018 per la xarxa MedThink 5+5 que lidera l’IEMed. La publicació recull un dels àmbits objecte de debat durant el fòrum, l’impacte del triangle aigua-energia-alimentació en l’estabilitat regional a la Mediterrània Occidental, a partir de quatre capítols signats per reconeguts experts en cadascun d’aquests factors estretament vinculats i que són la base de l’estabilitat regional en termes socioeconòmics, mediambientals i securitaris.

4

Núm. 37. The Transformation of Violent Extremist Groups: New Threats and Challenges Amr Elshobaki Des de la dècada de 1970, la violència gihadista sorgida a Egipte i a la regió àrab en general ha experimentat diverses transformacions, com l’ampliació dels seus objectius i la de l’abast de les seves operacions. Aquest document examina els factors clau que han portat a aquestes transformacions, analitzant les narratives desenvolupades per la primera generació d’organitzacions extremistes violentes, com al-Jihad i al-Jamaa al-Islamiya a Egipte, i la segona onada –al-Qaeda i Estat Islàmic. El document també identifica nous grups violents a Egipte, especialment algunes escissions dels Germans Musulmans.

Papers IEMed Prestigiosos autors de les relacions euromediterrànies tracten en aquesta col· lecció periòdica els punts clau de l’agenda euromediterrània a través d’articles propositius i en profunditat.

Papers IEMed – EuroMeSCo Núm. 38. Preventing Violent Extremism in Lebanon: Experience from a Danish-Lebanese Partnership

Núm. 36. The Geopolitics of Violent Extremism: The Case of Sinai

Manni Crone, Khadije Nasser

Giuseppe Dentice

El Pla d’Acció del Secretari General de l’ONU 2015 per prevenir l’extremisme violent i l’Estratègia regional de la UE per a Síria i Iraq des de 2016 posen de relleu el paper dels actors locals en la implementació de programes efectius de prevenció i la necessitat d’enfortir les capacitats locals de resiliència. En aquest sentit, la Xarxa de Ciutats Fortes (SCN), llançada el 2015, es va establir per situar les ciutats al capdavant d’aquest esforç. Aquest paper presenta la seva tasca i la seva metodologia, inspirada en l’anomenat model Aarhus danès de referència internacional des de 2014. També analitza les adaptacions realitzades per transposar un model sorgit en el context nòrdic a la realitat libanesa.

L’emergència de guerres civils i de proximitat a Síria, Iraq, Líbia i Iemen i la guerra contra Estat Islàmic han causat una implosió d’alguns estats de l’Orient Mitjà i una ruptura de vells sistemes polítics tot exacerbant problemes crònics com la polarització política, l’autoritarisme, la corrupció, la manca de transparència i democràcia, o els alts índexs de pobresa i atur. Les protestes i la violència s’han expandit a una regió on, en alguns casos, les revoltes àrabs no han tingut un epíleg positiu. En el cas de la península egípcia del Sinaí, i particularment a la governació del Nord del Sinaí, després de la caiguda de Hosni Mubarak a principis de 2011, la crisi de seguretat és una constant que ha passat de la lluita per una major autonomia de la zona a esdevenir un dels principals fronts del gihadisme.

182

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

183


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

Col·leccions d’articles d’opinió de l’IEMed i EuroMeSCo

EuroMeSCo Spot On EuroMeSCo Spot on 8. “Recovering EU - Egypt Relations, But Core Political Issues Remain”. Robert Mason

Focus, EuroMeSCo Briefs i EuroMeSCo Spot On són tres sèries d’articles d’opinió en línia que volen fomentar i enriquir el debat entorn de qüestions clau d’actualitat a la Mediterrània. Espais oberts a la reflexió personal d’experts acreditats i personalitats destacades del món acadèmic, polític i de la societat civil.

EuroMeSCo Spot On 7. “Oslo + 25, Lessons Learned and Ways Forward”. Itxaso Domínguez de Olazábal

EuroMeSCo Spot On 6. “Les élections municipales en Tunisie, transition 2.0 ?”. Ahmed Driss

EuroMeSCo Spot On 5. “Post-Varna EU-Turkey Relations. Neither a Break-

EuroMeSCo Policy Briefs

Through, nor a Break-up”. Katarzyna Sidło

EuroMeSCo Policy Brief 88. “WANTED: More Fluid Relationships between

EuroMeSCo Spot On 4. “Egypt, Poised for a Comeback to the Mediterranean

Researchers and Officials in the EuroMediterranean Region”. Amel Hammani

Region”. Roger Albinyana

EuroMeSCo Spot On 3. “Imposing Middle East Peace: Why EU Member States

EuroMeSCo Policy Brief 87. “Building a Youth Euro-Med Community through

Should Recognise Palestine”. Daniela Huber, Dimitris Bouris

Learning and Research Mobility: Incubators and Obstacles”. Amal El Ouassif

EuroMeSCo Spot On 2. “No Need for Spoilers in the EU-Tunisia Relationship”.

EuroMeSCo Policy Brief 86. “Morocco’s Political Use of Islam and its Religious

Emmanuel Cohen-Hadria

Diplomacy”. Sawsene Nejjar

EuroMeSCo Policy Brief 85. “New Wine into Old Wineskins? Addressing

Focus

Patterns of Institutional Development in EuroMediterranean Relations in the Wake of the SoCalled ‘EU Refugee Crisis’”. Tommaso Emiliani

Focus 152. “Trade, Security and Neoliberal Politics: Whither Arab Reform?”. Sami Zemni Focus 151. “Iran at the Heart of the Middle East. The Game of Geostrategic

EuroMeSCo Policy Brief 84. “Les noirs tunisiens après la révolution de 2011.

Interests in Lebanon”. Dina Esfandiary

Retour sur les prémices d’un mouvement contre le racisme”. Maha Abdelhamid

Focus 150. “Comparing the War Economies of Syria and Libya”. Tim Eaton

EuroMeSCo Policy Brief 83. “Civil Society in Action – Promoting Sub-Regional

Focus 149. “From Refugees to Asylum Seekers? Palestinian Refugees and the

Cooperation between CSOS as a Way Forward?” Pinar Elman

Syrian Conflict”. Kamel Doraï

EuroMeSCo Policy Brief 82. “Eastern Mediterranean Regional Dynamics: Conflicts and Opportunities for Conflict Resolution Support”. Rebecca Bornstein

MedCronos MedCronos és una extensa cronologia iniciada l’any 2010 amb l’esclat de les revoltes al món àrab i mediterrani i que recull, a partir del seguiment de diversos mitjans de comunicació internacionals, think tanks de referència i blogs especialitzats els principals esdeveniments que marquen l’actualitat relacionada amb l’agenda internacional no només dels països del sud de la Mediterrània sinó de tot un context regional que cobreix una àmplia àrea geogràfica, des de l’África Occidental fins al sud-est asiàtic i des d’Occident fins al Sahel i la Banya d’Àfrica. Disponible al web de l’IEMed, MedCronos s’elabora amb la voluntat de ser un recurs integral, país per país i mes a mes, en el seguiment de processos d’abast regional i global que afecten la Mediterrània: els conflictes armats, la crisi migratòria a la Mediterrània, la geopolítica i els actors del nou escenari regional posterior a les Primaveres Àrabs o l’amenaça terrorista i els processos de transició al món àrab. Les entrades de cada país es complementen amb vincles a articles i altres informacions d’interés que conviden a una visió més completa de les notícies que MedCronos rastreja.

EuroMeSCo Policy Brief 81. “Citizenship Challenges in The Arab Region”. Mohamed El Agati

EuroMeSCo Policy Brief 80. “Terrorism in the Sahel Region: An Evolving Threat on Europe’s Doorstep”. Giuseppe Dentice

EuroMeSCo Policy Brief 79. “Fragile States and the Issue of Foreign Interventions in the Sahel”. Viktor Marsai

EuroMeSCo Policy Brief 78. “Turkey’s Fight Against Youth Radicalisation: Small Steps on a Long Path”. Ebru Ece Özbey

EuroMeSCo Policy Brief 77. “Les non-musulmans en Islam. Quel estatut ?”. Nael Georges

184

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

185


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

Equip

7 186

6. Publicacions

Memòria de projectes executats 2018

187


EQ U I P

EQ U IP

Direcció general

Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Josep Ferré, director general en funcions

Roger Albinyana, director de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà Daniel Ruiz-Giménez, suport de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Jordi Bertran, cap de premsa i web Hugo Gallego Sánchez, tècnic executiu de planificació i web

Cultura i Societat Civil

Mariona Rico, assessora executiva i mecenatge Carmen Medina, suport de direcció i coordinació

Recursos humans i organització

Maria-Àngels Roque, directora de Cultura i Societat Civil Carina Soriano, assessora tècnica de Cultura i Societat Civil Blanca Gago, suport de Cultura i Societat Civil

Anna Roy, cap de l’assessoria jurídica i responsable de recursos humans i organització Nazario Fernández, recepció, informació i enviaments

Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani Émilie Vidal, tècnica executiva del Programa d’Igualtat de Gènere Euromediterrani Susana Cereijo, suport a la dinamització de la Plataforma d’Igualtat de Gènere Nour Salameh, suport al Centre Documental de la Plataforma d’Igualtat de Gènere

Gestió econòmica Carles La-Rosa, cap de gestió econòmica Raquel Pons, tècnica de gestió comptable

Actes, imatge corporativa i difusió Núria Esparza, cap de disseny gràfic i coordinadora de serveis lingüístics Patricia del Valle, cap de protocol, gestió d’actes i mailing

Polítiques Euromediterrànies i EuroMeSCo Emmanuel Cohen-Hadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies i EuroMeSCo Xavier Aragall, assessor tècnic de Polítiques Euromediterrànies Aleksandra Chmielewska, responsable del projecte EuroMeSCo i de justificació financera Jordi Padilla, coordinador de publicacions i fons documental Laura Aimone, suport de coordinació editorial

Món Àrab i Mediterrani Lurdes Vidal, directora de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas Elisabetta Ciuccarelli, suport d’afkar/ideas i de Món Àrab i Mediterrani

188

7. Equip

Memòria de projectes executats 2018

189


www.facebook.com/iemed www.twitter.com/iemed_ Institut Europeu de la MediterrĂ nia Girona, 20 08010 Barcelona T. +34 93 244 98 50 www.iemed.org info@iemed.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.