Memòria de projectes executats | 2017

Page 1

20 17

M de em ex p ò ec ro ria ut jec at te s s


20 17

M de em ex p ò ec ro ria ut jec at te s s


Índex 11

1. Presentació

15

2. Àrees

16

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals 17 Polítiques Euromediterrànies Understand the EU Mediterranean Agenda in order to Better Shape the Think Tank Policy Impact TALLER EUROMESCO

The Future Starts Now: Youth at the Heart of the Mediterranean Agenda SESSIÓ DE TREBALL

The Arab Spring’s Darling: Tunisia’s Democratic Transformation Revisited PRESENTACIÓ ESTUDI

Future of Syria PRESENTACIÓ ESTUDI

REUNIÓ

SEMINARI

I EUROMESCO YOUTH FORUM

Confronting Violent Extremism in the Euro-Mediterranean Region CONFERÈNCIA ANUAL I ASSEMBLEA GENERAL D’EUROMESCO 2017

The Trump Administration and the Mediterranean: What to Expect? What to Advise? MEDITERRANEAN STRATEGY GROUP SEMINAR

From Democratic Transition to Democracy Learning. Towards a Paradigmatic Turn in Democratization Studies A New Partnership between the European Union and Tunisia

SEMINARI TEMÀTIC MEDTHINK 5+5

46 Programes Regionals

PRESENTACIÓ ESTUDI

Preventing Violent Extremism: Effective Narratives and Messaging MENA REGIONAL FORUM

PRESENTACIÓ

La Tunisie de demain XX FORUM INTERNATIONAL DE RÉALITÉS

The 5+5 Dialogue in an Evolving Region. Stabilising the Western Mediterranean Through Inclusive Socioeconomic Development II MEDTHINK FORUM

How Regional Integration Leads to Youth Employment in the Euro-Mediterranean Region PRESENTACIÓ ESTUDI

Sahel and Security in the Mediterranean

Second and Third Order Effects that Threaten to Destabilize the MENA Region

SEMINARI

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL

Minorities in the Middle East and North Africa

Consell Assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2018

SEMINARI

REUNIÓ

The ENP Review, Two Years Down the Road

Presentacions de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2017

SEMINARI

La Méditarranée occidentale et le Sahel : Sécurité humaine et développement socio-économique

Anuari IEMed de la Mediterrània 2016. Challenges in the Mediterranean: Terrorism, Conflict and Refugees

SEMINARI

Mapping Migration Challenges in the EU Transit and Destination Countries

Managing Migration in the Western Mediterranean. What can be done from the Multilateral and Regional Perspectives?

An ENP of Reviews? What Role for the EU in a Shifting Neighbourhood? SESSIÓ DE TREBALL

Youth to Youth: How to Tackle Radicalisation of Young People?

IEMed Breakfasts DEBATS

SESSIÓ INFORMATIVA

SEMINARI

Security Sector Reform in the Southern Neighbourhood

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL

Consell Assessor de la 8a edició de l’Enquesta Euromed

Programa ENI CBC MED

New Euro-Mediterranean Dynamics in the Eastern Mediterranean

SEMINARI TEMÀTIC MEDTHINK 5+5

66

2.2. Món Àrab i Mediterrani

67 Simposis internacionals,

seminaris i tallers d’experts Discurs religiós i cultura democràtica SESSIÓ DE TREBALL

Islamofòbia i mitjans de comunicació: el paper de la premsa escrita SESSIÓ DE TREBALL

Programa interuniversitari Aula Mediterrània. Cap a una nova agenda mediterrània: dinàmiques i actors en joc SEMINARI DE RECERCA

Programa interuniversitari Aula Mediterrània. La Mediterrània: espai de nexe i de conflicte SEMINARI DE RECERCA


VI Seminari sobre xenofòbia, extremisme i populisme de dreta. L’ascens de la dreta populista a Europa i als EUA

Islamofòbia als mitjans: l’impacte dels atemptats del 17 d’agost a Catalunya

Socioeconomic Challenges in a Changing Mediterranean

TAULA RODONA

XIII CONFERÈNCIA ANUAL DE LA COMISSIÓ MEDITERRÀNIA DE LA LECE

SEMINARI

XI Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya

La recherche et la coopération scientifique dans le monde arabe : Quels défis pour les sciences sociales ?

CINEMA

Maghreb: Bridging the Gap between Europe and Africa XIV NORTH AFRICAN BUSINESS DEVELOPMENT FORUM

Presentació de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans

JORNADA

Blue EcoForum 2017

TAULA RODONA

L’islam a Espanya: 25 anys dels acords de cooperació. Llums i ombres JORNADA

Security Sector and its Reform in the MENA Region SEMINARI DE RECERCA

80 Cicles de debats,

tribunes i conferències Programa interuniversitari Aula Mediterrània

96

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic 97 Simposis internacionals, seminaris

i tallers d’experts

The Mediterranean Economies in a Changing World. Lessons Learned in Economic and Financial Instability: What Scenarios Can We Envisage?

CICLE DE CONFERÈNCIES

SEMINARI

L’islam avui

¿Hacia dónde va Egipto?

TAULA RODONA

GRUP DE TREBALL

Mar de Miralls. Fluxos migratoris a la Mediterrània

Promoting Sustainable, Green and Climate Finance in the Mediterranean

CICLE CULTURAL

WORKSHOP

Cicle de cinema àrab. Temps de canvis i exilis

The Mediterranean as an Open Living Lab. How to Consolidate Living Labs in the Region to Promote Innovative Skills

CINEMA

II WORKSHOP

XII Obrador d’Estiu SETMANA CULTURAL

Sopar de treball amb la ministra d’Inversions i Cooperació Internacional d’Egipte TROBADA

TALLER D’EXPERTS

109 Cicles de debats,

tribunes i conferències

Accions pilot de mobilització sobre la igualtat de gènere a la Mediterrània Projectes de terreny sobre participació política de les dones a nivell local i violències contra les dones Seminaris de recerca i acció en matèria de gènere Campanyes d’incidència política en favor de la igualtat de gènere a nivell local i nacional Femmes, villes et territoires SEMINARI

Regional Economic Outlook of the International Monetary Fund for the Middle East

Euro-Mediterranean Regional Dialogue on Advocacy for Gender Equality

PRESENTACIÓ INFORME

SEMINARI

110 2.4.

Cultura i Societat Civil

111 Fundació Anna Lindh Reunions del Comitè Executiu de la Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh X Concurs internacional de relats i contes Un Mar de Paraules: “Joves, estereotips i radicalització” CONCURS LITERARI

XVIII Reunió dels membres de la Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh i desenvolupament de capacitats

116 Programa de Gènere Reunions del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies

Presentacions de la Fundació de Dones Euromediterrànies i la seva activitat Dialogue régional de cadrage des pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmeshommes SEMINARI

136 Exposicions Raimundus christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures EXPOSICIÓ

Obra de Carole Alfarah EXPOSICIÓ

La Mediterrània del segle xx EXPOSICIÓ


140 Actes culturals La societat catalana i el foment de les dones a la Mediterrània TAULA RODONA

Projecte Xabaca PRESENTACIÓ

XXIII Festival de Fes de Músiques Sacres del Món PRESENTACIÓ

Trobades literàries Albert Camus JORNADES CULTURALS

Algèria: patrimoni i memòria PROGRAMA CULTURAL

Mujeres en el espacio mediterráneo. Identidad, participación política, liderazgo y emancipación SEMINARI

Els reptes actuals del fet urbà i de la cooperació entre les ciutats mediterrànies: l’acollida de refugiats en la tradició històrica dels consolats de mar JORNADA

Iftar popular 2017 Viure en la diversitat. Una reflexió crítica JORNADA DE CULTURA HUMANISTA

VI Curs Internacional de Música Medieval i Renaixentista i Festival Early Music Morella (EMM2017): “Quattrocento. Músiques de la Mediterrània” MÚSICA

Imaginar el Mediterrani CONGRÉS

Concert “Wa Habibi” MÚSICA

Veus de Síria TAULA RODONA

Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL)

Afkar/ideas International Relations and Security Network (ISN) Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE)

XVIII Euro-Mediterranean Documentary Market Medimed 2017

MED Confederation

CINEMA

MedThink 5+5

Per què parlem del Mediterrani?

Strategic Studies Network (SSN)

TAULA RODONA

157 3.

Premsa, internet i xarxes socials

166 Projectes europeus

163 4.

Euro-Mediterranean Political Research and Dialogue for Inclusive Policymaking Processes and Dissemination through Network Participation

164 Xarxes euromediterrànies

Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and Monitoring for Women in Society (CSO WINS)

Xarxes euromediterrànies i projectes europeus ANIMA Investment Network Euromediterranean University (EMUNI) Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo) Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE)

Quaderns de la Mediterrània

Renforcer les capacités des acteurs de l’égalité

169 5.

Publicacions

170 Col·leccions IEMed Mediterranean Yearbook 2017 Euromed Survey of Experts and Actors (7th edition). Management of Human Movements and Migrations in the Euro-Mediterranean Region

172 Coedicions El Mediterráneo, entre la geopolítica y la cooperación We have the floor: Mediterranean Civil Society calls for Gender Equality to Become a Reality Diagnòstics de terreny IEMed – FFEM

174 Documents i papers Documents IEMed EuroMeSCo Joint Policy Studies IEMed Policy Studies Papers IEMed Col·leccions d’articles d’opinió de l’IEMed i EuroMeSCo

179 MedCronos 181 6.

Equip


P U B LICA CIO N S

1

Pr

es

en

ta

ci

ó

PU B L I C A C I ON S

10

5. Publicacions

Memòria de projectes executats 2017

11


PR E S E N TA C I Ó

P R ES EN TA CIÓ

Presentació La present memòria recull en detall els projectes i publicacions que han materialitzat les línies de treball i prioritats durant un any de treball intens d’acord amb la creixent complexitat de l’escenari euromediterrani i la necessitat d’oferir respostes vàlides, compromeses i responsables des de totes les institucions públiques, privades i de la societat civil als greus reptes que les nostres societats afronten, aguditzats de manera exponencial des de l’inici d’aquesta segona dècada del segle xxi. Amb plena consciència de la necessitat d’una implicació ferma de tots els actors que intervenen en graus i papers diversos en el disseny i implementació de polítiques públiques eficaces i justes, l’IEMed ha desplegat a través de les seves àrees operatives un programa de treball que ha parat atenció a tots i cadascun dels grans dossiers i processos que afecten la Mediterrània en els àmbits polític, econòmic i social. I ho ha fet en la seva vessant de think tank, pel que fa a la producció de coneixement i reflexió, així com en la seva vessant divulgativa entre la societat civil de la complexa realitat regional. Però és també destacable la progressiva consolidació de l’IEMed any rere any com un actor compromès amb el diàleg constant i productiu entre les institucions públiques i la ciutadania pel que fa a les qüestions mediterrànies, que fa ja temps han transcendit l’entorn de la política exterior per passar a constituir un factor important i indissociable de la política interna dels propis estats de la Unió Europea. D’aquesta manera, des de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals s’ha dedicat especial atenció a l’anàlisi de les relacions entre la Unió Europea i els països socis mediterranis i a la necessitat del seu replantejament, tant en la seva vessant multilateral com en els seus desenvolupaments bilaterals. En aquest sentit, al llarg d’aquest any 2017 els projectes d’aquesta àrea s’han desplegat en el context de dues aliances estratègiques. D’una banda, l’Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), la principal xarxa dedicada a qüestions pròpies de la política euromediterrània i l’àmbit de la seguretat regional segons el rànking Global Go to Think Tank de la Universitat de Pennsilvània. L’IEMed és a la vegada la institució coordinadora i la seu d’aquesta xarxa, que aplega els centres de recerca més prestigiosos de la regió euromediterrània i que compta amb finançament de la Comissió Europea per a desenvolupar íntegrament la seva tasca. D’una altra banda, la xarxa MedThink 5+5, que també coordina l’IEMed i en la qual participa una trentena de centres de reflexió dels països del Diàleg 5+5, fòrum governamental que reuneix els països europeus i africans de la Mediterrània Occidental.

Quant a l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, ha continuat exercint la seva tasca de promoció de la cooperació entre agents econòmics, públics i privats, del nord i del sud, per fomentar el creixement sostenible i equitatiu de tota la regió, mitjançant la tasca que realitza la MED Confederation, xarxa conformada per entitats bancàries, fundacions i centres d’investigació de set països euromediterranis; la reedició del North African Business and Development Forum (NABDF) en el marc de la Setmana de Líders Econòmics de la Mediterrània, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i ASCAME; o la col·laboració amb el Blue EcoForum 2017. Per la seva part, l’Àrea de Cultura i Societat Civil ha desenvolupat una intensa activitat en el foment del diàleg intercultural i la sensibilització social per les qüestions mediterrànies, començant per la publicació de dos nous números dedicats respectivament a l’ecologia i al conflicte de la revista Quaderns de la Mediterrània, que convida a la reflexió des de múltiples disciplines de les ciències socials, humanístiques, de la comunicació i de l’àmbit de la cultura i la creació artística. També ha prosseguit amb la seva tasca de coordinació de la Xarxa Nacional Espanyola de la Fundació Anna Lindh. En aquest àmbit, l’IEMed ha organitzat una nova edició del certamen literari Un Mar de Paraules, dirigit a joves escriptors de tot l’àrea euromediterrània i que en aquesta edició ha tingut com a fil conductor el fenomen de la radicalització i la lluita contra els estereotips. Així mateix, ha canalitzat l’activa participació de l’IEMed en la intensa tasca de la Fundació de Dones Euromediterrànies, que compta amb finançament de la Comissió Europea i del Ministeri d’Afers Estrangers i Desenvolupament Internacional de França, la secretaria de la qual acull l’Institut des de 2013.

Senén Florensa Josep Ferré

En l’àmbit de les publicacions d’aquesta àrea, a les noves edicions de l’Anuari IEMed i de l’Enquesta Euromed, acompanya la prolífica publicació de papers i peces d’opinió que realitzen un seguiment detallat de l’actualitat mediterrània en el marc de les diferents col·leccions de papers i articles de l’IEMed, EuroMeSCo i MedThink 5+5; material que es troba disponible íntegrament al web de l’Institut. Des de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani s’ha seguit de prop la complexa realitat de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica a través de quatre nous números d’afkar/ideas, publicació trimestral coeditada amb Estudios de Política Exterior i referent en el seguiment de l’actualitat regional i de les relacions entre la Unió Europea, Espanya i el Veïnatge sud. D’altra banda, s’ha continuat apostant pel programa acadèmic Aula Mediterrània, que posa en comunicació, a través d’un rigorós programa lectiu multidisciplinar de conferències i seminaris, tots els màsters universitaris d’àmbit mediterrani que ofereixen les principals institucions d’educació superior de l’entorn de l’IEMed. A més, l’Àrea ha organitzat oportuns seminaris específics sobre extremisme i prevenció de la radicalització i la realitat de les comunitats musulmanes que viuen a Europa. En aquest sentit, és especialment destacable el nou Observatori de la Islamofòbia als Mitjans que des de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani l’IEMed ha posat en marxa en col·laboració amb la Fundación Al Fanar i amb el suport de Casa Árabe, la Fundación Tres Culturas i la Fundación Euroárabe.

12

1. Presentació

Memòria de projectes executats 2017

13


P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

2

Àr

ee

s

POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

14

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

15


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

Understand the EU Mediterranean Agenda in order to Better Shape the Think Tank Policy Impact Lloc: IEMed, Barcelona Data: 24 de gener Col·laboració amb: Comissió Europea

Coincidint amb el Fòrum regional de la Unió per la Mediterrània a Barcelona, aquesta trobada de membres d’EuroMeSCo té per objectiu establir les necessitats d’adaptació dels centres de recerca de la regió davant el canviant context geopolític i de seguretat. Així, tres taules rodones amb participació de responsables polítics de la Unió Europea aporten recomanacions per a incrementar l’impacte d’EuroMeSCo tenint en compte les perspectives de les institucions comunitàries sobre l’agenda europea per a la Mediterrània i l’intercanvi de bones pràctiques entre membres de la xarxa.

Ponents: Jérome Cassiers, president, Grup de Treball Magrib-Màixriq, Consell de la Unió Europea. Emmanuel CohenHadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Dalia GhanemYazbeck, El Erian Fellow, Carnegie Middle East Center, Líban. Rosamaria Gili, cap de la Divisió de la Península Aràbiga, Iraq, i Polítiques Regionals, Servei Europeu d’Acció Exterior. Irene Mingasson, cap de la Unitat de Programes Regionals de Veïnatge Sud, Direcció General de Veïnatge i Ampliació, Comissió Europea. Nathalie Tocci, sotsdirectora, Istituto Affari Internazionali – IAI, Itàlia.

es

2.

1.

Po

lít

iq

2.

l’a trat Ob è re rel gen gic jec t gi ac d on io a a so ius p n a b :F o er co en d ls e s am lític re i in l·la ife uro b a d els seg g st bo ren me Eu e la ran uim i r r t t d a o u s d’ e Eu ts d ció xar iterr pa. Me s te nt d i fo m a x P ro e pa re na es e nis art iterr es gen i d cer men ur i tr icip àni que era o a c a r a e pa a, x tal a me nsfr ció i d co refl on en e l nfig ex ïso arx m dit er e b t e u ió s de s d go ràn erer pro s se ren l s ’ex ver ies s, gra ve ud pe ns . S ai m s de rts , in up xí c es la i u stit os om M niv uc a l ed e io a ite rsit ns rrà at ni s a.

Àr ee

s

ue s i P Eu ro ro gr m am ed es iter Re ràn gi ie on s al s

TALLER EUROMESCO

16

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

17


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

The Future Starts Now: Youth at the Heart of the Mediterranean Agenda SESSIÓ DE TREBALL Lloc: Palau de Pedralbes, Barcelona Data: 24 de gener Col·laboració amb: Secretaria de la Unió per la Mediterrània

Coincidint amb la reunió de ministres d’Afers Exteriors dels països de la Unió per la Mediterrània i en el marc de les sessions paral·leles del programa del II Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània, centrat en els joves i el seu paper en l’estabilitat i el desenvolupament a la regió, l’IEMed i EuroMeSCo organitzen aquesta sessió en la que representants d’institucions multilaterals, governs, organitzacions empresarials, associacions de joves i experts de think tanks de diversos països exploren fórmules per a enfortir la cooperació i la integració regional i atendre les aspiracions i problemes dels joves mediterranis, el foment de la seva participació pública i la seva inclusió laboral a fi d’evitar la seva marginació i els riscos de la radicalització.

Ponents: Hatem Atallah, director executiu, Fundació Euromediterrània Anna Lindh. Maria Badia, secretària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Generalitat de Catalunya. Jorge Borrego, sotssecretari d’Energia i Acció Climàtica, Unió per la Mediterrània. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Dalia Ghanem-Yazbeck, El Erian Fellow, Carnegie Middle East Center, Líban. Tina Hocevar, membre, European Youth Forum. Hamza Meddeb, investigador, Middle East Directions Programme, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Institut Universitari Europeu de Florència. Sara Hasna Mokaddem, especialista en Relacions Internacionals, OCP Policy Centre, Marroc. Claire Spencer, investigadora sènior, Programa MENA, Chatham House, Regne Unit. Nathalie Tocci, sotsdirectora, Istituto Affari Internazionali, Itàlia.

18

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

19


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

The Arab Spring’s Darling: Tunisia’s Democratic Transformation Revisited PRESENTACIÓ ESTUDI Lloc: Finish Institute of International Affairs (FIIA), Hèlsinki Data: 15 de febrer Col·laboració amb: FIIA

Acte de presentació de l’EuroMeSCo Joint Policy Study “Transformation in Tunisia: The First Five Years”, coeditat per l’IEMed i el FIIA i que forma part del grup de treball sobre la transició a Tunísia cofinançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc d’EuroMeSCo. L’estudi realitza un repàs d’aquests anys de reformes al país amb el sorgiment de noves institucions democràtiques a la llum de l’aprovació de la nova constitució el 2014, l’enlentiment democràtic en els darrers anys en nom de la prioritat de la lluita contra el gihadisme i la bretxa entre islamistes i no islamistes que polaritza la vida política. Aquest estudi identifica els riscos reals per al procés de transició en els àmbits de l’afeblit creixement econòmic, del rol de l’islam polític, i concretament d’Ennahda, o d’una escalada de conflicte gihadista.

Ponents: Emmanuel Cohen-Hadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. Sherin Gharib, investigadora, Austrian Institute for International Affairs (OIIP), Àustria. Cengiz Günay, investigador sènior, OIIP, Àustria. Wolfgang Mühlberger, investigador sènior, Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Finlàndia. Isabel Schäfer, investigadora sènior, German Development Institute (DIE), Alemanya. Teija Tiilikainen, directora, FIIA, Finlàndia. Stefano Torelli, investigador, Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Itàlia.

20

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

21


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

Consell Assessor de la 8a edició de l’Enquesta Euromed

IEMed Breakfasts

REUNIÓ

Lloc: IEMed, Barcelona Dates: 16 de març i 15 de desembre

DEBATS

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 8 de març

Reunió d’experts preparatòria de la vuitena edició de l’Euromed Survey of Experts and Actors que l’IEMed desenvolupa per a realitzar un seguiment de les fites i mancances en les relacions euromediterrànies. Aquesta edició se centra en les percepcions al voltant de l’extremisme violent a l’espai euromediterrani.

A la llum de la Comunicació conjunta del novembre de 2015 sobre la revisió de la Política Europea de Veïnatge i l’Estratègia Global de la Unió Europea, l’objectiu d’aquest cicle de conferències és fer balanç de les relacions de la Unió amb els seus socis mediterranis. Les taules rodones segueixen les normes de Chatham House i involucren majoritàriament representants governamentals, empresarials, universitaris i de la premsa amb base a Barcelona.

Participants: Alexandra Antoniadis, directora de l’Àrea de Lluita i Prevenció Antiterrorista, Direcció General d’Interior, Comissió Europea, Brussel·les. Xavier Aragall, assessor tècnic en Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. François Burgat, investigador sènior, CNRS-IREMAM, Aix-en-Provence. Daniel Canals, sergent de policia i director de la Unitat d’Anàlisi Estratègica, Mossos d’Esquadra, Barcelona. Emmanuel Cohen-Hadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Galip Dalay, director de Recerca, Al Sharq Forum, Istanbul. Mark Dechesne, professor associat, Institute of Security and Global Affairs, La Haia. Josep Ferré, director gerent, IEMed, Barcelona. Senén Florensa, president del comitè assessor de l’Enquesta; president executiu, IEMed, Barcelona. Hazim Fouad, investigador en Estudis Islàmics i analista, Oficina Alemanya per a la Protecció de la Constitució, Bremen. Luca Gervasoni, codirector, NOVACT International Institute for Nonviolent Action, Barcelona. Iqbal Gharbi, antropòleg; professor, Universitat Zaytouna, Tunis. Jordi Moreras, professor i investigador en Antropologia Social, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Eman Ragab, investigador sènior, Àrea d’Estudis Estratègics i de Seguretat, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, El Caire. Pedro Rojo, traductor d’àrab; investigador sobre el món àrab, Fundació Al Fanar, Madrid. Cynthia Salloum, Max Weber Fellow, Institut Universitari Europeu, Florència. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed.

Sessions 16 de març

The EU-Mediterranean trade agenda Ponent: Peter Young, director adjunt de Comerç i Desenvolupament, Direcció General de Comerç, Comissió Europea. 15 de desembre

The EU-Morocco relations Ponent: Alessio Capellani, ministre conseller, cap adjunt de la Delegació de la Unió Europea a Rabat.

22

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

23


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

Mapping Migration Challenges in the EU Transit and Destination Countries

Preventing Violent Extremism: Effective Narratives and Messaging

PRESENTACIÓ ESTUDI

MENA REGIONAL FORUM

Lloc: Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), Budapest Data: 23 de març Col·laboració amb: IFAT

Lloc: Hotel Africa - El Mouradi, Tunis Data: 4 i 5 de maig Col·laboració amb: Club de Madrid

Acte de presentació de l’EuroMeSCo Joint Policy Study “Mapping Migration Challenges in the EU Transit and Destination Countries”, coeditat per l’IEMed i l’IFAT i que forma part del grup de treball sobre l’augment del flux migratori cap a Europa, cofinançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc d’EuroMeSCo. L’estudi aborda diferents efectes de la crisi dels refugiats, des de les variacions positives i negatives de l’opinió pública fins a les diverses accions governamentals dutes a terme pels països de la Unió. Aquest estudi se centra principalment en la ruta migratòria del sud-est europeu i analitza els casos de dos països de destí (Suècia i Alemanya), tres de trànsit (Hongria, Eslovènia i Croàcia) i un cas atípic de país tant de trànsit com de destí (Àustria).

Experts, líders de la societat civil, activistes dels Drets Humans i excaps de govern participen en aquest fòrum, que compta amb la col·laboració de l’IEMed, per a buscar vies de lluita contra l’extremisme violent i que forma part del projecte anual del Club de Madrid “Preventing Violent Extremism: Leaders Telling a Different Story”. El fòrum se centra en la identificació dels contextos que determinen i afavoreixen l’aparició d’aquest tipus de violència; l’exposició dels resultats preliminars de la recerca qualitativa realitzada pel focus group organitzat en el marc del programa sobre les percepcions socials sobre els missatges i contramissatges al voltant de la radicalització; l’anàlisi de les polítiques i iniciatives nacionals i regionals; el paper dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i el paper dels actors de la societat civil en la construcció de narratives alternatives al discurs de l’odi.

Ponents: Aleksandra Chmielewska, tècnica de projectes, IEMed. Christian Druck, investigador sènior, Middle-East and International Affairs Research Group (MEIA), Alemanya. András Hettyey, investigador, IFAT, Hongria. Gunilla Herolf, investigadora sènior, Trans-European Policy Studies Association (TEPSA), Bèlgica. Marko Lovec, professor associat, Center of International Relations, Universitat de Liubliana, Eslovènia. Lars Ludolph, investigador, Center for European Policy Studies (CEPS), Bèlgica. Annelies Pauwels, analista júnior, European Union Institute for Security Studies, Bèlgica. Erzsébet N. Rózsa, investigadora, IFAT, Hongria. László Vasa, sotsdirector, IFAT, Hongria.

Ponents: Rashad Ali, Institut per al Diàleg Estratègic, Regne Unit. Sadiq Al Mahdi, exprimer ministre de Sudan; membre del Club de Madrid. Maram Anbar, Club de Madrid. Asma Ben Hassan, Global Fairness Initiative, Estats Units. Chaima Bouhlel, Al Bawsala, Tunísia. Fadi Daou, Fundació Adyan, Líban. Hatem el Atawy, Centre del Caire per a la Resolució de Conflictes i el Manteniment de la Pau a l’Àfrica, Egipte. Luca Gervasoni, NOVACT – Institut Internacional per a l’Acció No Violenta, Espanya. Karim Hauser, Casa Árabe, Espanya. Malin Herwig, Centre Regional del UNFPA per als estats àrabs, Jordània. Jonas Horner, Mercy Corps, Estats Units. Yassine Isbouia, Comitè Nacional del Moviment contra el Discurs de l’Odi, Marroc. Hamadi Jebali, exprimer ministre de Tunísia, membre del Club de Madrid. Emma Jeblaoui, Institut de Desenvolupament Humà, Tunísia. Gisèle Khoury, Fundació Samir Kassir, Líban. Ahmed Labnouj, Interpeace. Javier Lesaca, School of Media and Public Affairs, Universitat George Washington, Estats Units. Khaled Louhichi, Observatori Mediterrani de la Joventut i la Societat, Tunísia. Karim Mijal, Breakthrough Media, Regne Unit. Drew Mikhael, Universitat de Durham, Regne Unit. Karl-Frederick Paul, Search for Common Ground, Estats Units. Petre Roman, exprimer ministre de Romania, membre del Club de Madrid. Ute Schaeffer, Moonshot CVE, Regne Unit.

24

Memòria de projectes executats 2017

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

25


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

Future of Syria

Security Sector Reform in the Southern Neighbourhood

PRESENTACIÓ ESTUDI Lloc: Atakoy Campus, Kultur University, Istanbul Data: 17 de maig Col·laboració amb: Global Political Trends Center (GPoT)

SEMINARI

Acte de presentació de l’EuroMeSCo Joint Policy Study “Future of Syria”, coeditat per l’IEMed i el GPoT i que forma part del grup de treball sobre els possibles escenaris de futur postconflicte a Síria, cofinançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc d’EuroMeSCo. “Future of Syria” aborda els grans aspectes centrals postconflicte al país: els requisits polítics, legals i estructurals propis de la reconstrucció de l’Estat; el rol de l’exèrcit, la seguretat i el contraterrorisme; el manteniment de la pau i les polítiques de reconstrucció i desenvolupament; i les iniciatives de reconciliació nacional, justícia transicional i protecció de les minories.

Ponents: Mensur Akgun, Global Political Trends Center (GPoT), Turquia. Oğuz Çelikkol, İstanbul Kultur University, Turquia. Florence Gaub, European Union Institute for Security Studies (EUISS), Bèlgica. Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative (ARI), França. Eduard Soler, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), Espanya. Sylvia Tiryaki, GPoT, Turquia.

26

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Lloc: European Union Institute for Security Studies (EUISS), Brussel·les Data: 19 de maig Col·laboració amb: EUISS

La reforma del sector de la seguretat a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica presenta reptes específics com una autoritat estatal no sempre ben afermada, conflictes armats en desenvolupament, escassetat severa de recursos, grups armats fora del control estatal o una quantitat notable d’armament en mans de civils. Aquest seminari, organitzat en el marc del programa “Support for Mobility Among Researchers of EuroMeSCo Membres” d’EuroMeSCo, aporta elements tangibles per a construir una nova aproximació en l’aplicació de la llei –detenció i processament de criminals de guerra i justícia per a les víctimes–, la millora de les condicions sota les que treballen les forces de l’ordre, el control fronterer i les mesures de lluita contra el terrorisme.

Ponents: Ziyad Baroud, Lebanese Center of Policy Studies, exministre de l’Interior i per a les Municipalitats del Líban. Soukeina Bouraoui, directora executiva, Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR), Tunísia. Youssef Cherif, gestor de projecte, Institute for War and Peace – Tunisian Institute for Strategic Studies, Tunísia. Peter Cole, consultor per a la Comissió Preparatòria del Diàleg Nacional a Líbia. Hamed El Said, assessor de l’Equip Especial de Nacions Unides sobre l’Execució de la Lluita contra el Terrorisme (CTITF); Arab Thought Forum, Jordània. Florence Gaub, analista sènior sobre Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, EUISS, Bèlgica. Dalia Ghanem-Yazbeck, El Errian Fellow, Carnegie Middle East Center, Líban. Maroun Hitti, general de brigada de les Forces Armades del Líban. Taghreed Jaber, director regional per a l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Penal Reform International, Jordània. Eya Jrad, coordinadora de programa regional, Centre per a l’Orient Mitjà i Àfrica – US Institute of Peace, Estats Units. Marc Maouad, director d’operacions i assessor en reforma del sector públic, Siren Associates, Líban. Antonio Missiroli, director, EUISS, Bèlgica. Bill Morrell, expert en reforma del sector de seguretat, Centre de Ginebra per al Control Democràtic de les Forces Armades (DCAF), Suïssa. Ihab Youssef, secretari general, ONG The People and Police for Egypt, Egipte.

Memòria de projectes executats 2017

27


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

Youth to Youth: How to Tackle Radicalisation of Young People? I EUROMESCO YOUTH FORUM Lloc: Hotel Barcelona NH, Sant Just Desvern, Barcelona Data: 31 de maig Col·laboració amb: Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID) – MAEC

Aquesta nova iniciativa d’EuroMeSCo neix amb la voluntat d’aplegar joves investigadors que desenvolupen la seva tasca a diferents centres de recerca de la xarxa i a decisors polítics i especialistes, per tal d’afavorir l’intercanvi de punts de vista a partir de recerques i iniciatives realitzades sobre la lluita contra els fenòmens terroristes i de radicalització als països de la regió euromediterrània. D’aquesta manera, els joves investigadors convidats presenten els seus respectius treballs de recerca en àmbits com la radicalització de joves a Líbia; la reinserció de joves gihadistes a través d’iniciatives com la del Mohammed Bin Naif Counseling and Care Center i la Assakina Campaing; el paper de les escoles per afrontar els reptes de la radicalització amb exemples com les aproximacions de l’organització alemanya Ufuq; el binomi radicalització–renuència entre els joves turcs; el treball amb famílies de joves radicalitzats; el paper de la ciència en la lluita contra fenòmens de discriminació dels joves a diferents països musulmans; o el paper de la inclusió cultural i la indigenització en la radicalització, entre d’altres temes.

Ponents: Michael Asiedu, assistent de recerca i projectes, Global Political Trends Center (GPoT), Turquia. Maram Diaa, investigadora, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), Egipte. Ali Fathollah-Nejad, investigadora associada, German Council on Foreign Relations (DGAP), Alemanya. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Elisabeth Fobo, assistent, Center for Applied Policy Research (CAP), Alemanya. Yassine Isbouia, coordinadora general, Mediterranean Forum for Youth, Marroc. Mohammed Jouili, director, National Observatory for Youth, Tunisia. Ece Özbey, assistent de recerca, Middle East Technical University (METU), Turquia. Jerneja Penca, investigadora, Euro-Mediterranean University (EMUNI), Eslovènia. Eman Ragab, investigadora sènior, ACPSS, Egipte. Salvatore Ronzo, assessor en Seguretat i Lluita Antiterrorista, Delegació a Algèria de la Unió Europea. Inna Rudolf, directora de recerca, Maghreb Economic Forum, Alemanya/Tunísia. Anis Salem, exambaixador i membre de la directiva del Egyptian Council for Foreign Affairs (ECFA), Egipte. Matias Salo, jove ambaixador per a l’Aplicació de la Legislació i les Polítiques Públiques, Radicalisation Awareness Network (RAN), Unió Europea. Katarzyna Sidlo, economista política, Center for Social and Economic Research (CASE), Polònia. Cana Tülüs, coordinadora de Recerca i Administració, Istanbul Policy Center (IPC), Turquia. Yousef Werdany, assistent del ministre de Joventut i Esports d’Egipte. Pomme Woltman, RAN, Unió Europea.

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

Confronting Violent Extremism in the Euro-Mediterranean Region

Ponents: Mensur Akgün, director, Global Political Trends Center (GPoT), Istanbul. Haizam Amirah-Fernández, analista

Més de cent experts en política i seguretat d’una trentena de països euromediterranis es reuneixen a la conferència anual de l’Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), la principal xarxa d’instituts de recerca en política i seguretat de la Mediterrània i la novena millor xarxa de think tanks del món, segons la classificació Global Go to Think Tank de la Universitat de Pennsilvània. La trobada busca donar respostes a un dels principals reptes comuns a la regió euromediterrània: l’extremisme violent en augment. Així, les sessions de treball analitzen com aquest tipus de violència, alimentada en part pels conflictes oberts a la regió, està jugant un paper en la configuració de noves dinàmiques geopolítiques; quines estratègies de prevenció, de desradicalització i antiterroristes són realment plausibles per al seu desenvolupament a través de mecanismes bilaterals i multilaterals; o quins altres casos d’augment de la violència en el discurs i l’acció s’estan produint a més a més del gihadisme, com és el cas del populisme, l’ultranacionalisme, la xenofòbia o els viratges autoritaris a diferents països de la regió, i quins vincles s’han establert entre aquests fenòmens. La cita anual d’EuroMeSCo inclou també diferents sessions paral·leles de presentació dels resultats –finals o preliminars– obtinguts pels diferents grups de treball organitzats amb finançament de l’Instrument Europeu de Veïnatge de la Comissió Europea sobre la transició a Tunísia, la gestió i reptes de les rutes migratòries cap a Europa, els escenaris de futur a Síria, el Sahel i la seguretat a la Mediterrània, les noves dinàmiques euromediterrànies a la Mediterrània Oriental i la situació de les minories a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica.

sènior, Real Instituto Elcano, Madrid. Michael Asiedu, assistent de projectes i recerca, Global Political Trends Center (GPoT), Istanbul. Muriel Asseburg, investigadora sènior, German Institute for International and Security Affairs (SWP), Berlín. Enrique Ayala, membre del Consell d’Afers Europeus, Fundación Alternativas, Madrid. Maria Badia, secretària d’Afers Exteriors i per a la Unió Europea, Generalitat de Catalunya, Barcelona. Rosa Balfour, investigadora sènior, German Marshall Fund (GMF), Brussel·les. Henri J. Barkey, director del Programa Orient Mitjà, Woodrow Wilson International Center, Washington. Raquel Barras Tejudo, investigadora, Unitat de Recerca sobre Seguretat i Cooperació (UNISCI), Universitat Complutense, Madrid. Abdelhak Bassou, investigador, OCP Policy Center, Rabat. Saïd Bennis, professor, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Rabat. Liess Boukra, director, Institut national d’études de stratégie globale (INESG), Alger. François Burgat, investigador sènior, Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Emmanuel Cohen-Hadria, cap de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Signe Marie Cold-Ravnkilde, investigadora, Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhaguen. Manni Crone, investigador sènior, DIIS, Copenhaguen. Bedi Çelik, investigadora visitant, Center for Middle Eastern Strategic Studies (ORSAM), Ankara. Giuseppe Dentice, investigador assistent, Istituto per gli Studi di Politica Internazionali (ISPI), Roma. Thanos Dokos, director, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Atenes. Christian Druck, expert associat, Middle East and International Affairs Research Group (MEIA Research), Munic. Mustafa El-Sagezli, director general, Libyan Program for Reintegration and Development (LPRD), Bengasi. Amr El-Shobaki, cap de la Unitat Àrab Europea, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. Georges Fahmi, investigador, Institut Universitari Europeu (EUI), Florència. Dina Fakoussa, directora del Programa MENA, German Council of Foreign Relations (DGAP), Berlín. Giovanni Faleg, investigador associat, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel·les. Senén Florensa, president executiu, IEMed, Barcelona. Miguel GarcíaHerraiz, sotssecretari general, Unió per la Mediterrània (UpM), Barcelona. Dalia Ghanem-Yazbeck, investigadora, El Erian Fellow, Carnegie Middle East Center, Beirut. Sherin Gharib, investigador, Austrian Institute for International Affairs (OIIP), Viena. Nimrod Goren, director, The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (MITVIM), Ramat Gan – Tel Aviv. Milagros

30

Memòria de projectes executats 2017

CONFERÈNCIA ANUAL I ASSEMBLEA GENERAL D’EUROMESCO 2017 Lloc: Institut d’Estudis Catalans (IEC), Barcelona Data: 1 i 2 de juny

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

31


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

Hernando, ambaixadora per a Afers de la Mediterrània i alta funcionària representant d’Espanya davant la UpM, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Madrid. Gunilla Herolf, Trans European Policy Studies Association (TEPSA), Brussel·les. András Hettyey, investigador, Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), Budapest. Daniela Huber, investigadora, Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma. Salam Kawakibi, sotsdirector i director de recerca, Arab Reform Initiative (ARI), París. Sena Kekeç, assistent de projectes, Global Political Trends Center (GPoT), Istanbul. Bichara Khader, fundador, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Universitat Catòlica de Lovaina; president de l’Assemblea General d’EuroMeSCo. Jean-Paul Laborde, director executiu, Direcció Executiva de Lluita contra el Terrorisme (CTED), Nacions Unides, Nova York. Marko Lovec, investigador, CIR, Universitat de Liubliana. Paolo Maggiolini, investigador, Universitat Catòlica de Milà. Mohammed Masbah, investigador, Crown Center for Middle East Studies; investigador associat, Programa Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Chatham House, Londres. Gabriel Mitchell, investigador, The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (MITVIM), Ramat Gan – Tel Aviv. Rami Mortada, ambaixador del Líban davant la Unió Europea i Bèlgica, alt funcionari representant del Líban davant la UpM. Wolfgang Mühlberger, investigador sènior, The Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Hèlsinki. Khadije Nasser, gestora de projectes regionals, Institute for Strategic Dialogue, Beirut. Amanda Paul, analista sènior, European Policy Center (EPC), Brussel·les. Annelies Pauwels, analista, European Union Institute for Security Studies (EUISS), Brussel·les. Eman Ragab, investigador sènior, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. El-Haouès Riache, ambaixador-conseller davant el ministre d’Afers Magrebins i per a la Unió Africana i la Lliga Àrab, Alger. Alexander Ritzmann, director executiu, Fundació Europea per a la Democràcia (EFD);

copresident, Grup de Treball sobre Comunicació i Narratives, Radicalisation Awareness Network (RAN), Comissió Europea, Brussel·les. Felip Roca, director de Diplomàcia de Ciutats, Ajuntament de Barcelona. Joandomènec Ros, president, Institut d’Estudis Catalans (IEC), Barcelona. Erzsébet N. Rózsa, investigadora externa, Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT); investigadora sènior, Institute of World Economics – Acadèmia Hongaresa de Ciències, Budapest. Patrycja Sasnal, directora del Projecte Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Polish Institute of International Affairs (PISM), Varsòvia. Isabel Schäfer, investigadora sènior associada, German Development Institute (DIE), Bonn. Omar Shaban, director, Pal-Think for Strategic Studies, Gaza. Eduard Soler, investigador sènior, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Barcelona. Mehdi Taje, director, Departament d’Estudis Estratègics, Prospectius i de Polítiques Públiques, Institut Tunisien d’Études Stratégiques (ITES), Tunis. Teemu Tammikko, investigador sènior, The Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Hèlsinki. Mattia Toaldo, investigador, European Council of Foreign Relations (ECFR), Brussel·les. Stefano Torelli, ISPI, Roma. Sylvia Tiryaki, sotsdirectora, GPoT, Istanbul. Emma Udwin, sotsdirectora del gabinet del comissari europeu de Política de Veïnatge i Negociacions d’Ampliació, Comissió Europea, Brussel·les. Michal Vít, investigador, Europeum Institute for European Policy, Praga. Ofir Winter, investigador, The Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv. Eckart Woertz, investigador, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Barcelona. Haldun Yalçınkaya, professor associat, Departament de Ciència Política i Relacions Internacionals, TOBB Economics and Technology University, Ankara. Yahia Zoubir, professor, director de Recerca en Geopolítica, KEDGE Business School, Talence – Bordeus.

12 LA VANGUARDIA

I NT E R NAC I O NAL

COMPRAMOS

RELOJES

Todas las principales marcas de alta relojeria y también gama media

DOMINGO, 25 JUNIO 2017

ENTREVISTA

Salam Kawakibi, politólogo, vicepresidente de Arab Reform Iniciative ISABEL RAMOS RIOJA Barcelona

A

Tradición y especialidad en compra de relojeria Precios ámbito internacional

TASACIONES GRATUITAS SIN COMPROMISO

"Compramos su reloj en un entorno cómodo y seguro"

MÁXIMA VALORACIÓN Llámenos y le daremos la mejor opción:

93 487 87 49 BARCELONA C. València, 308 · C. Calvet, 9

32

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

DIVENDRES 16 DE JUNY DEL 2017

18

“Vamos a ver gente aún peor que el Estado Islámico” frontar el extremis­ mo violento en la re­ gión euromediterrá­ nea fue el centro de atención de la confe­ rencia anual que EuroMeSCo, la principal red euromediterránea de think tanks sobre política y se­ guridad, celebró en Barcelona, coorganizada por el IEMed. El po­ litólogo francosirio Salam Kawa­ kibi fue director de la sede en Ale­ po del Institut Français du Proche Orient (IFPO) entre el 2000 y el 2006. Hace años que, desde París, promuevelainvestigaciónsobreel mundo árabe como director ad­ junto de Arab Reform Iniciative. Tambiénesunadelascabezasvisi­ bles de la oposición laica y pacífica al régimen de Bashar el Asad. El hecho de que Francia diga que si hay ataques con armas químicas intervendría… Fue malinterpretado, como si fue­ ra una licencia para atacar con otras armas. Desde nuestro punto de vista, significa que Francia no esperará a Estados Unidos para in­ tervenir en Siria, como ocurrió en el 2013 cuando Obama abortó la iniciativa francesa de responder a los ataques químicos de entonces. EE.UU. ha anunciado que iba a proporcionar armas ligeras y no tan ligeras a las Fuerzas Demo­ cráticas Sirias (FDS). Es decir, quieren enviar armas al PKK. EE.UU. refuerza la división en la región apoyando a un grupo que está considerado terrorista porlaleyestadounidense.Peroco­ mo EE.UU. no tiene una visión a largoplazo,creequeeseapoyovaa ayudar a ese grupo militar kurdo a eliminaralEstadoIslámico(EI)de Raqa, que es una ciudad de mayo­ ría árabe. Si se implica a los kurdos en ese combate, es como implicar en Mosul a milicias chiíes muy confesionales para, digamos, libe­ rarla del EI. Las organizaciones humanitarias internacionales nos han mostrado muy claramente que las milicias chiíes en Irak han cometido abusos sobre la pobla­ ción civil de Mosul. Siempre volvemos a la divi­ sión étnica o religiosa. ¿Es tan determinante? Sí. Las fuerzas regionales e inter­ nacionales juegan con ello y re­ fuerzan las divisiones para que la gente de la región no se una para reivindicar sus derechos, traba­ jando por un lado con los chiíes, por otro con los suníes, por otro con los árabes o los kurdos. Más tarde o más temprano van a arre­ pentirse de ese apoyo selectivo. El apoyo a las milicias kurdas entonces es una mala noticia… Lo es. Es una mala estrategia por­ que ese grupo no representa a los habitantes de la región, representa intereses que van más allá. Quien da las órdenes es el PKK. Hayintelectualesquesoncon­ trarios al intervencionismo y que hace tiempo que están cla­ mando por él en Siria. ¿Sería be­ neficioso para el país?

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats. Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

«Les dones juguen un rol actiu a l’EI»

JUAN LUIS ROD

DALIA GHANEM Experta en gihadisme MARTÍ BENACH BARCELONA

Dalia Ghanem-Yazbeck (Alger, 1982), experta en violència extremista i radicalització, investiga per al Carnegie Middle East Center, a Beirut, la implantació del moviment gihadista al Sahel. També ha indagat sobre el desconegut paper de les dones en l’organització de l’Estat Islàmic. Recentment, va intervenir a Barcelona en un simposi sobre seguretat i extremisme violent a la regió euromediterrània, organitzat per l’IEMed.

INMA SAINZ DE BARANDA

–¿Al-Qaida al Magrib Islàmic segueix sent la màxima amenaça en aquesta regió? –Per descomptat, és una gran amenaça, un grup resilient. Des del 2007, només a Mali ha comès 227 atemptats, i a Algèria, més de 400. A finals del 2009, va iniciar una nova estratègia, la sahelarització: va entendre que els països del Sahel, amb profunds

problemes socioeconòmics, eren un terreny fèrtil per estendre la seva ideologia. I ha sigut capaç de moure’s des d’Algèria fins a Mali, Níger, Burkina Faso... Té el quarter general al sud de Líbia, i és difícil perseguirlo per la porositat de les fronteres i perquè les comunitats locals els ajuden i els amaguen. –¿La frustració pel fracàs de les revoltes àrabs podria ser una causa comuna de radicalització al nord de l’Àfrica? –Resulta molt difícil traçar un perfil comú. Cada història personal és única i en el procés de radicalització sempre hi ha diverses motivacions, i fa falta un aglutinant. A vegades, podria ser la venjança davant la violència indiscriminada de les forces de seguretat. Un altre factor molt important són les connexions socials. L’amistat, la conveniència i la condició de deixeble juguen un rol important en aquest procés.

33 Dalia Ghanem-Yazbeck, a l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona. –Alguns informes apunten una incorporació més gran de dones a l’Estat Islàmic (EI), on estan adquirint un nou protagonisme. –Sí, el 2014 ja vaig escriure que el Daesh estava mobilitzant dones per executar un paper més actiu, i arribarà un moment en què seran combatents. Per desgràcia, hi ha la percepció que són agents de pau i només poden ser víctimes, i això és molt perillós. Els governants les segueixen anomenant «dones migrants», donant per descomptat que no lluiten, quan tenen un paper molt important en el reclutament, el proveïment i la criança dels seus fills en la ideologia gihadista. Probablement tindran un rol encara més actiu en el futur.

«Encara que caigui el califat, l’Estat Islàmic no serà derrotat perquè no hem combatut la seva ideologia»

Salam Kawakibi proviene de una familia de intelectuales de Alepo

Loentiendoporquetodoelmundo interviene en Siria, menos los bue­ nos. Están Hizbulah, las milicias iraquíes, los pakistaníes, los afga­ nos,lacomunidadchií,pasdaranes iraníes, las fuerzas rusas, también hay mercenarios, hay quien hace turismo bélico… Cuando la gente pacífica hace un llamamiento a una intervención beneficiosa no me choca, porque se ha dejado pu­ drir la situación: han dejado morir a 500.000 personas y partir a siete millones de refugiados, y están preparando a los terroristas de mañana. Corremos el riesgo de echar de menos la moderación del EI.Vamosavergenteaúnpeorque el EI. Hace un tiempo pensábamos que Al Qaeda era el súmmum y ha sido ampliamente rebasada por el EI y, si seguimos sin preocuparnos por los orígenes de la crisis y sólo por las consecuencias, lo pagare­ mos caro. Las olas de inmigración seguirán llegando, el terrorismo se propagará, se popularizará.

Muere la periodista herida en Mosul ]La periodista franco­

suiza Véronique Robert, herida en Mosul por una mina que mató a dos de sus compañeros de tra­ bajo, murió ayer en Pa­ rís, adonde había sido repatriada de urgencia la madrugada del vier­ nes. Sus compañeros, el francés Stéphan Ville­ neuve y el iraquí Bajti­ yar Hadad, murieron pocas horas después de la explosión que les al­ canzó de lleno el lunes cuando grababan para la cadena France 2 la bata­ lla por Mosul, la princi­ pal ciudad iraquí aún en manos de los yihadistas.

Se ve al EI como el grupo más violento, pero quien más vícti­ mas provoca es el régimen. Sí, desde el principio. Es lo que lla­ mo la palestinización de la crisis si­ ria:seestá produciendouncambio demográfico, se aprovechan del statu quo para avanzar sobre el te­ rritorio, hay represión, ocupación, colonización, y está también el proceso de Ginebra, que me re­ cuerdaaldeOslo.Eslapazsinreal­ mente hacer la paz, para decir que estamos negociando. Pero ¿para qué?Nolosabemos.Sobreelterre­ no, el ejército avanza y utiliza ar­ mas químicas cada día contra los rebeldes, aunque no ha llamado la atención del mundo hasta que ha afectado a los civiles. El régimen se apoya en mili­ cias chiíes. La fuerza en Siria ya no reside en el ejército sino en las milicias, locales o internacionales. Hay entre 3.000 y 4.000 miembros de Hizbulah, que tuvieron el papel más impor­ tante en la reconquista de las ciu­ dades ocupadas por los rebeldes. También hay milicias iraquíes y el ejércitosirioqueyanoesunejérci­ to nacional con un líder central si­ no que funciona como una milicia. Han acusado a los cascos blan­ cos de tener raras conexiones. Quienes acusan a los cascos blan­ cosdeserunafachadadelFrenteal Nusra son esa izquierda europea que no quiere creer que hay ma­ tanzasenSiria,quenoquiereverla realidad tal cual es. Es grave. ¿Cuál es la fuerza del EI? Recula, pierde muchos de sus in­ gresos económicos –ya no tiene acceso al petróleo–, pierde mu­ chos hombres, lo cual no significa que esté acabado, sobre todo si sus atrocidades hacia la población ci­ vil continúan. El EI recluta en el seno de gente desesperada, en nombre de gente que busca un re­ conocimiento. En los regímenes autoritarios siempre hay alguien que busca un reconocimiento en tanto que ser humano, y el radica­ lismo se refuerza por la dictadura antes que cualquier otra cosa.c

Memòria de projectes executats 2017

ara DIUMENGE, 11 DE JUNY DEL 2017

–¿Què fa que aquestes dones decideixin unir-se a l’Estat Islàmic? –Les dones són persones racionals i actors polítics, i tenen gairebé les mateixes motivacions que els homes per allistar-s’hi. Hem de deixar de pensar que s’uneixen a l’EI només per ser les nòvies dels gihadistes. No és cert. –Però moltes vegades són reclutades amb aquest pretext... –Sí, però també a ells els prometen una nòvia i una vida meravellosa a l’EI. És el que anomeno el desig de viure en una comunitat perfecta, youtubeana. Senten que reconstruiran el califat, que revitalitzaran la Umma [comunitat de creients], una cosa molt poderosa i atractiva. Els ofereix una imatge pròpia positiva, i una causa molt noble per la qual lluitar, que ho transcendeix tot.

La Vanguardia, 25/06/2107 (esquerra) El Periódico, 16/07/2017 (dreta)

–La realitat és molt diferent. –Completament. La realitat és la guerra, la violència extrema... Tot això ho amaguen les mateixes dones en el rol que juguen, a través de les xarxes socials, en la glamurització de l’organització de l’EI. –¿Creu en la derrota de l’Estat Islàmic a curt termini? –Encara que el califat s’ensorri, l’EI no serà derrotat. Canviarà de nom i s’expandirà per una altra banda, potser al Sàhara, a Líbia... Perquè la veritat és que no hem combatut la seva ideologia, que encara està aquí fora, i encara serà molt atractiva. Evidentment, ha canviat la cara del gihadisme per sempre. H

25

internacional

Diari Ara, 11/06/2017

François Burgat DIRECTOR DE L’INSTITUT DE RECERCA SOBRE EL MÓN ÀRAB I MUSULMÀ

“No es tracta de combatre terroristes, sinó de deixar de fabricar-ne” CRISTINA RIVAS BARCELONA

Com a França, al Regne Unit s’han aprovat durant els últims anys les lleis antiterroristes i de política de seguretat més rígides del món. Els dos països pateixen atemptats reivindicats per grups islamistes radicals que sembren el pànic entre la població i desesperen les autoritats perquè l’amenaça és incontrolable malgrat l’augment de les mesures de seguretat a la Gran Bretanya –amb càmeres de vigilàncies a gairebé totes les ciutats– o la declaració de l’estat d’emergència a França. El terrorisme centra el debat polític, però les preteses solucions –els bombardejos als països origen del terror i l’enduriment de les polítiques de seguretat– no aporten solucions aparents. Per a François Burgat, especialista en islam polític i un gran coneixedor del Pròxim Orient, la violència és una fracàs clar de la relació entre la minoria –“el nosaltres”– i la majoria. Fins a quin punt les societats occidentals tenen alguna responsabilitat en els atemptats reivindicats per l’organització de l’Estat Islàmic a Europa? Jo li respondria amb una altra pregunta: ¿el percentatge de la nostra responsabilitat és enorme o colossal? Després d’anys de suport a l’autoritarisme dels Pinochet àrabs i de crear ciutadans de segona, això és el

que tenim. Miri, a mi m’agrada citar un poeta de les Antilles, Aimé Césaire, que diu que “hi ha el risc que els que no poden exercir com a ciutadans de ple dret somiïn a convertir-se en ciutadans completament diferenciats”. ¿Vol dir que els terroristes actuen perquè no se’ls reconeix com a ciutadans de ple dret? Després de diversos estudis, avui ja podem dir que el denominador comú de totes les trajectòries de radicalització no és un itinerari de pensament religiós, sinó un sentiment d’humiliació, marginació i menyspreu. A França, un ciutadà musulmà no té el dret a dir el que vol. A un musulmà, quan diu el que pensa, se l’acusa d’extremista. Ens agraden els musulmans que no ho són tant. Després, esclar, hi ha l’espai d’autonomia de cada individu, i cal matisar i distingir entre els escenaris oriental i occidental. Els habitants de Mossul no van obrir les portes sense oposar resistència al Daeix perquè sí: el Daeix era la millor de les opcions en un moment de caos absolut.

Causa “És comú en els atacants un sentiment d’humiliació, marginació Per què no és el mateix un ciutadà i menyspreu” que viatja a Síria per unir-se al Daeix que un que comet un atac en qualsevol altre país europeu? El que uneix els dos escenaris és el que jo anomeno ressentiment global: un ciutadà de confessió musulmana a Espanya o a França pot sentir-se mobilitzat pel patiment d’un

CÈLIA ATSET

ciutadà musulmà a Síria sota el règim de Baixar al-Assad. El ressentiment és el que impulsa un jove europeu a viatjar al que jo anomeno el Sunnistan. En certa manera, aquesta solidaritat internacional ja es va viure amb la Guerra Civil Espanyola, amb la diferència que els que venien a Espanya a lluitar no tornaven als seus països amb la idea de posar-hi bombes. D’on ve, aquesta diferència, si no és de l’extremisme religiós? Un cop a Síria, aquests joves aixequen els ulls cap al cel, i què hi veuen?: avions francesos bombardejant per damunt dels seus caps. Hi ha un lèxic i una gramàtica amb la qual ells expressen les seves raons: “Us ataquem perquè beveu alcohol a les terrasses”, “Us ataquem perquè balleu o canteu”, etc., però no podem negar que el Daeix –a qui jo

no justifico de cap de les maneres– no havia declarat la guerra a França abans que França la declarés al Daeix. Al Bataclan, els atacants van intentar negociar durant 40 minuts la retirada de França de l’escena oriental i d’això mai no ens en parlen. Com es pot lluitar contra el terrorisme jihadista? No es tracta de combatre els terroristes, sinó de deixar de fabricar-ne! El que es fa ara és lluitar contra la conseqüència de la violència i no contra la veritable causa. Llavors, contra qui cal combatre? Contra la nostra incapacitat d’entendre l’altre. Cal condemnar el funcionament pervers de les institucions que s’apropien de la religió i la criminalitzen: es tracta de cultura endògena i podria jugar un rol positiu.e

33


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

The Trump Administration and the Mediterranean: What to Expect? What to Advise? MEDITERRANEAN STRATEGY GROUP SEMINAR Lloc: Palazzo Grillo, Gènova Data: del 14 al 16 de juny Col·laboració amb: German Marshall Fund of the United States (GMFUS), Compagnia di San Paolo, OCP Policy Center

L’adveniment de l’Administració Trump podria portar canvis dràstics en la política internacional dels Estats Units encara que també hi ha indicis d’una continuïtat substancial en àrees clau. L’aïllament, la desvinculació, l’unilateralisme o simplement un enfocament més transaccional dels afers internacionals caracteritzaran finalment l’estratègia de la nova administració? Aquest seminari, en el marc del programa “Support for Mobility Among Researchers of EuroMeSCo Membres”, es planteja aquesta qüestió aplicada a la lluita contra el terrorisme internacional i l’estabilització de països com Síria, Afganistan o Iraq; la política exterior intervencionista de Rússia; els desafiaments de les crisis dels refugiats i la seguretat marítima; l’entrada en inestabilitat i impredictibilitat de les relacions amb un soci tradicional com Turquia; l’incert rumb de la crisi a Líbia i els seus possibles efectes sobre la seguretat global a la Mediterrània; o l’evolució de la política exterior de Washington envers els països del sud de la Unió Europea.

Ponents: Nadia Arbatova, Institute of World Economy and International Relations, Moscou. Assia Bensalah Alaoui, ambaixadora del Regne del Marroc, Rabat. Rosa Balfour, GMFUS, Brussel·les. Henri Barkey, Woodrow Wilson Center, Washington. Laura Basagni, GMFUS, Brussel·les. Charlotte Brandsma, GMFUS, Brussel·les. James Jay Carafano, Heritage Foundation, Washington. Massimo Carnelos, Ministeri d’Afers Exteriors d’Itàlia, Roma. Jonathan Cohen, Departament d’Estat dels Estats Units d’Amèrica, Washington. Mohamed Eljarh, Atlantic Council, Washington. Eran Etzion, Forum for Strategic Dialogue, Tel Aviv. Mary Fitzgerald, periodista, Dublín. Piero Gastaldo, Compagnia di San Paolo, Torí. María Elena Gutiérrez, GMFUS, Torí. Ahmet Han, Universitat Kadir Has, Istanbul. Kristina Kausch, GMFUS, Brussel· les. Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative, París. Elena Lazarou, Parlament Europeu, Estrasburg. Ian Lesser, GMFUS, Brussel·les. Verda Ozer, Hurriyet Daily News, Istanbul. Nicolò Russo, Compagnia di San Paolo, Torí. Alar Olljum, assessor del Servei Europeu d’Acció Exterior, Morris Reid Mercury&Co, Brussel·les. Eduard Soler, Fundació CIDOB, Barcelona. Daniel Twining, GMFUS, Washington. Maha Yahya, Carnegie Middle East Center, Beirut. Jihad Yazigi, The Syria Report, Beirut. Radwan Ziadeh, Syrian Center for Political and Strategic Studies, Washington.

34

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

35


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

From Democratic Transition to Democracy Learning. Towards a Paradigmatic Turn in Democratization Studies CONFERÈNCIA INTERNACIONAL Lloc: Rive Hôtel, Rabat Data: 29 i 30 de setembre Col·laboració amb: Centre d’Estudis i Recerca en Ciències Socials (CERSS), Fundació Konrad Adenauer, Centre Jacques Berque

Aquesta conferència en el marc del programa “Support for Mobility Among Researchers of EuroMeSCo Members” d’EuroMeSCo aplega acadèmics i investigadors en matèria de democratització procedents d’Europa, Estats Units i el món àrab per a realitzar una avaluació dels principals paradigmes que tracten d’oferir una explicació a les transformacions polítiques, econòmiques i socials que afecten al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, amb especial èmfasi en els processos transicionals. La trobada també té per objectiu contrastar punts de vista per millorar l’anàlisi d’aquesta realitat multidimensional i de conseqüències difícils de predir.

Ponents: Aboullouz Abdelhakim, Universitat Ibn Zohr, Agadir. Ziad A. Akl, Al-Ahram Center, El Caire. Zoubir Arous, Universitat d’Alger. Abdeljabba Arrach, Universitat Hassan I, Settat. Said Bennis, Universitat Mohammed V, Rabat. Abdelilah Bouasria, Universitat Politècnica Mohamed VI, Ben Guerir. Hanaa Ebeid, Al-Ahram Center, El Caire. Mohamed El Hachimi, coordinador de la conferència; Universitat Chouaib Doukkali; investigador, CERSS. Khalid El Aref, Universitat Mohammed V, Rabat. Mustapha El Mnasfi, Centre Jacques Berque, Rabat. Mohammed Ennaji, Universitat Mohammed V, Rabat. Mohamed Fadil, Universitat Mohammed Benabdallah, Fes. Mohamed Fakihi, Universitat Mohammed Benabdallah, Fes. Abdallah Hammoudi, Universitat de Princeton, Nova Jersey. Amr Hamzawy, Carnegie Endowment for International Peace, Washington. Jérôme Heurtaux, CNRS, París. Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative, París. Alexander Peter Martin, Universitat Americana, Beirut. Sabrina Mervin, directora, Centre Jacques Berque, Rabat. Maati Monjib, Universitat Mohammed V, Rabat. Aziz Qmichchou, Universitat Moulay Ismail, Meknès. Helmut Reifeld, representant de la Fundació Konrad Adenaeur al Marroc. Abdallah Saaf, director, CERSS, Rabat. Fatima Sadiqi, investigadora, Woodrow Wilson Center, Washington. Larbi Sadiki, Universitat de Catar, Doha. Keiko Sakai, Universitat de Chiba. Isabel Schäfer, German Development Institute, Berlín. Hassan Tariq, Universitat Mohammed V, Rabat. Rachid Touhtou, INSEA, Rabat. Laurence Whitehead, Universitat d’Oxford. Hassan Zouaoui, Universitat Ibn Zohr, Agadir.

36

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

37


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

A New Partnership between the European Union and Tunisia

Participants: Tasnim Abderehim, Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI); European Centre for De-

SEMINARI Lloc: Centre for European Policy Studies, Ambaixada de Tunísia davant la Unió Europea i seu del Parlament Europeu a Brussel·les Data: 19 i 20 d’octubre Col·laboració amb: Centre for European Policy Studies (CEPS)

En el marc del projecte EuroMeSCo, que financia la Comissió Europea, l’IEMed inicia una nova recerca que s’afegeix a les tres ja existents durant l’any 2017 amb l’objectiu d’acompanyar la reflexió institucional sobre el futur de l’associació entre la Unió Europea y Tunísia. Aquest workshop coordinat per l’IEMed reuneix quatre experts tunisians i quatre d’europeus amb interlocutors de la Comissió Europea i el Servei Europeu d’Acció Exterior. L’aplicabilitat d’aspectes recollits en d’altres acords d’associació al cas de Tunísia, la correcta adaptació al context polític i geopolític, l’articulació de l’associació euro-tunisiana amb la Política Europea de Veïnatge o la definició d’objectius concrets si existeix la voluntat d’aprofundir en aquest marc d’associació bilateral, són alguns dels aspectes més rellevants d’aquest grup de treball.

velopment Policy Management (ECDPM). Laura Baeza, exdirectora de la Delegació de la Comissió Europea a Tunísia. Fabio Massimo Castaldo, membre del Parlament Europeu. Tahar Cherif, ambaixador de Tunísia davant la Unió Europea. Youssef Cherif, Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES); Carnegie Endowment for International Peace. Emmanuel CohenHadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. Marco d’Abbruccio, responsable de la Divisió d’Instruments Regionals, Servei Europeu d’Acció Exterior. Felipe de la Morena, delegat d’Espanya al Grup de Treball Magrib-Màixriq del Consell de la Unió Europea; Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea. Giuliana del Papa, delegada d’Itàlia al Grup de Treball Magrib-Màixriq del Consell de la Unió Europea; Representació Permanent d’Itàlia davant la Unió Europea. Claire Dile, responsable de l’oficina de l’eurodiputada Patricia Lalonde, Comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu. Cristiana Famea, responsable de Tunísia, Divisió Magrib, Servei Europeu d’Acció Exterior. Manfredo Fanti, exdirector de la Divisió Magrib al Servei Europeu d’Acció Exterior. Elyes Ghanmi, Institut tunisien des élus. Monika Hencsey, directora de la Unitat de Mediterrània Sud i Orient Mitjà, Direcció General de Comerç, Comissió Europea. Kristina Kausch, investigadora, German Marshall Fund of the United States. Michael Koehler, director de Veïnatge, Direcció General per a la Cooperació al Desenvolupament, Comissió Europea. Dirk Lenaerts, cap de sector, Divisió d’Assistència Macrofinancera, Direcció General d’Economia i Finances, Comissió Europea. Florence Liou, Servei Europeu d’Acció Exterior. Hamza Meddeb, investigador, Institut Universitari Europeu de Florència. James Moran, investigador associat, CEPS. Vincent Piket, director, Divisió Magrib, Servei Europeu d’Acció Exterior. Guillaume Van der Loo, investigador, CEPS. Alessia Squarcella, cap de secció, Divisió d’Assistència Macrofinancera, Direcció General d’Economia i Finances, Comissió Europea. Dominika Svozilova, responsable de Tunísia, Unitat de Mediterrània Sud i Orient Mitjà, Direcció General de Comerç, Comissió Europea. Marina Vraila, sotsdirectora, Divisió Magrib, Servei Europeu d’Acció Exterior. Myriam Watson, responsable de relacions amb el Marroc, Algèria i Tunísia, Direcció General d’Interior, Comissió Europea. Federica Zardo, investigadora, Universitat de Viena.

Sahel and Security in the Mediterranean SEMINARI Lloc: Carnegie Middle East Centre, Beirut Data: 26 d’octubre Col·laboració amb: Carnegie Middle East Centre

Aquest seminari forma part del grup de treball d’EuroMeSCo sobre el paper de la regió del Sahel en la seguretat de l’espai euromediterrani, cofinançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge. La trobada analitza l’increment de la militància islamista i els moviments gihadistes al Sahel, el dilema algerià pel que fa als límits de la contenció de les polítiques de seguretat, els reptes demogràfics i mediambientals a la regió i el fre per a les inversions estrangeres que suposa l’estat de fragilitat de molts estats de l’àrea saheliana.

Participants: Mohanad Hage Ali, director de comunicació, Carnegie Middle East Center, Beirut. Sergio Altuna Galan, investigador associat, Programa Terrorismo Global, Real Instituto Elcano, Madrid. Raquel Barras Tejudo, investigadora, Unitat de Seguretat i Cooperació (UNISCI), Universitat Complutense de Madrid. Emmanuel Cohen-Hadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies, IEMed, Barcelona. Francesca Fabbri, analista política júnior, Europe in the World Programme, European Policy Centre (EPC), Brussel·les. Dalia Ghanem-Yazbeck, investigadora El Erian, Carnegie Middle East Center, Beirut. Sherin Gharib, investigadora, Austrian Institute for International Affairs (OIIP), Viena. Amira Mohamed Abdel Halim, experta del Porgrama Africà, Unitat de Relacions Internacionals, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. Angela Kahil, professora d’Història, Geopolítica i Relacions Internacionals, Universitat de l’Esperit Sant, Kaslik. Djalil Lounes, professor assistent d’Estudis Internacionals, Facultat d’Humanitats i Ciències Socials, Universitat Al Akhawayn. Roderick Parkes, analista sènior, European Union Institute for Security Studies (EUISS), París. Jerome RibaultGaillard, expert en contraterrorisme, Delegació de la Unió Europea al Líban, Beirut. Jasmina Rupp, investigadora, Acadèmia de Defensa Nacional d’Àustria, Viena. Astrid Viaud, investigadora visitant, Europe in the World Unit. Center for European Policy Studies (CEPS), Brussel·les. Yahia Zoubir, professor d’Estudis Internacionals i director de recerca en Geopolítca, KEDGE Business School, Talence – Bordeus.

38

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

39


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

Minorities in the Middle East and North Africa SEMINARI Lloc: Issam Fares Institute, Beirut Data: 1 de novembre Col·laboració amb: Issam Fares Institute

Aquesta reunió d’experts serveix per presentar els principals objectius del grup de treball sobre les minories al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà cofinançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc d’EuroMeSCo. Els experts assistents aborden aspectes com l’origen i el desenvolupament del concepte de minoria a la regió i les perspectives i qüestionaments de la gestió de la diversitat a la regió així com dos casos d’estudi: les actituds polítiques dels cristians de Síria després de 2011 i la situació d’incertesa de la minoria negra a Tunísia.

Participants: Hassan Abass, investigador associat, The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship, Universitat Americana, Beirut. Maha Abdelhamid, investigadora associada, Arab Reform Initiative (ARI), París. Abdalla al Kafri, director executiu, Ettijahat – Independent Culture, Beirut. Adnan Amine, professor, Universitat Libanesa, Beirut. Said Bennis, profesor, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Rabat. Aleksandra Chmielewska, tècnica de projectes, EuroMeSCo – IEMed, Barcelona. Mohamed El Agati, director, Arab Forum for Alternatives (AFA), El Caire. Georges Fahmi, investigador, European University Institute (EUI), Florència. Ali Fathollah-Nejad, investigador, Programa MENA. German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín; investigador visitant, Brookings Doha Center. Salam Kawakibi, sotsdirector i director de recerca, ARI, París. Paolo Maggiolini, investigador associat, Programa MENA, Italian Institute for International Political Studies (ISPI); investigador, Universitat Catòlica, Milà. Tarek Mitri, director, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, Beirut. Mai Moguib, professor assistent, Facultat de Ciències Econòmiques i Ciències Polítiques, Universitat del Caire. Erzsébet Rozsa, investigadora externa, Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT); investigadora sènior, Institute of World Economics, Acadèmia Hongaresa de Ciències, Budapest. Isabel Ruck, investigadora associada, Centre de recherches internationales (CERI – SciencesPo); coordinadora de projectes, Pharos Observatory, París. Anis Salem, ambaixador; membre del Consell Directiu, Egyptian Council for Foreign Affairs (ECFA), El Caire. Patrycja Sasnal, directora, Projecte MENA, Polish Institute of International Affairs (PISM), Varsòvia. Lorenzo Trombetta, periodista, corresponsal a l’Orient Mitjà, Agència Italiana de Notícies (ANSA). Lurdes Vidal, directora del Departament de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona.

40

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

41


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

The ENP Review, Two Years Down the Road

New Euro-Mediterranean Dynamics in the Eastern Mediterranean

SEMINARI Lloc: Seu del Parlament Europeu a Brussel·les Data: 7 de novembre Col·laboració amb: Càtedra de Política Europea de Veïnatge del Col·legi d’Europa

Al mes de novembre de 2015, l’Alta Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Federica Mogherini, i la Comissió Europea van presentar una comunicació conjunta per a una revisió de la Política Europea de Veïnatge. Un any i mig més tard, el Servei Europeu d’Acció Exterior i la Comissió publicaven un informe conjunt per a la implementació d’aquesta revisió, resultat d’un procés consultiu en el qual tant l’IEMed com la Càtedra de Política Europea de Veïnatge del Col·legi d’Europa van participar a través de diverses consultes i publicacions. Aquesta reunió serveix per fer balanç de les millores i limitacions d’aquesta nova directriu en l’acció exterior europea i per dilucidar el paper de la Unió per la Mediterrània en aquest nou marc.

Participants: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. Inés Ayala Sender, europarlamentària, Aliança Progressista dels Socialistes i Demòcrates, Parlament Europeu. Yousef Bataineh, ambaixador de Jordània davant la Unió Europea. Emmanuel Cohen-Hadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. Giuliana del Papa, consellera primera i coordinadora per als països del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, Representació Permanent d’Itàlia davant la Unió Europea. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Francesc Gambús, europarlamentari, Partit Popular Europeu, Parlament Europeu. Rosamaria Gili, cap de la Divisió Península Aràbiga, Iraq i Polítiques Regionals, Servei Europeu d’Acció Exterior. Tobias Schumacher, president, Càtedra de Política Europea de Veïnatge, Col·legi d’Europa – Natolin, Polònia. Jordi Solé, europarlamentari, membre de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea. Anna Strzaska, cap de la Divisió d’Estratègia i Instruments de la Política Europea de Veïnatge, Servei Europeu d’Acció Exterior.

42

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

SEMINARI Lloc: Representació de la Unió Europea a Grècia, Atenes Data: 10 de novembre Col·laboració amb: The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Mitvim), Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)

La promoció dels esquemes de seguretat col·lectiva a la Mediterrània Oriental; l’energia i els descobriments de nous jaciments de combustibles fòssils com a vectors d’integració i cooperació regional; els efectes de l’evolució del conflicte a Síria per als països veïns, i la resolució de conflictes oberts al Llevant mediterrani són els temes que centren el debat entre experts d’aquesta reunió que serveix per presentar els principals objectius del grup de treball sobre les noves dinàmiques polítiques a la Mediterrània Oriental cofinançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge en el marc de la xarxa EuroMeSCo.

Participants: Muriel Asseburg, German Institute for International and Security Affairs (SWP), Alemanya. Ehud Eiran, The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Mitvim), Israel. Thanos Dokos, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Grècia. Nimrod Goren, Mitvim, Israel. Walid Salem, Center for Democracy and Community Development (CDCD), Palestina. Dahlia Scheindlin, Mitvim, Israel. Ahmet Sözen, Eastern Mediterranean University, Xipre. Panagiotis Tsakonas, ELIAMEP, Grècia.

Memòria de projectes executats 2017

43


POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

An ENP of Reviews? What Role for the EU in a Shifting Neighbourhood?

Anuari IEMed de la Mediterrània 2016. Challenges in the Mediterranean: Terrorism, Conflict and Refugees

SESSIÓ DE TREBALL Lloc: Central European University, Budapest Data: 30 de novembre Col·laboració amb: Center for EU Neighbourhood Studies, Central European University, Acadèmia Hongaresa de Ciències

Dins del programa “Support for Mobility Among Researchers of EuroMeSCo Members” d’EuroMeSCo, aquest pànel temàtic de balanç de l’Associació Euromediterrània forma part del seminari “The Role of State in Varieties of Capitalism, New Global Challenges of European Regulation, Institutions and Policies”. El pànel tracta aspectes com la revisió de la Política Europea de Veïnatge (PEV) realitzada el 2015, la utilitat dels instruments financers en la reducció dels reptes en seguretat al sud, la comparativa entre l’evolució de les àrees de veïnatge meridional i oriental o les posicions específiques d’Israel, Egipte i Turquia en el marc de la PEV.

Ponents: Rafael Barak, ambaixador d’Israel. Maram Diaa, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, El Caire. Samuel Goda, Associació Eslovaca de Política Exterior (SFPA), Bratislava. Cengiz Günay, Institut Austríac d’Afers Internacionals (OIIP), Viena. Annamária Kiss, CEU, Budapest. Erzsebet Rozsa, Center for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. Tobias Schumacher, Col·legi d’Europa – Natolin, Varsòvia. Tamás Szigetvári, CEU, Budapest. Zsuzsanna Végh, CEU, Budapest.

44

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

PRESENTACIÓ Lloc: Carnegie Europe, Brussel·les Data: 14 de març

L’IEMed presenta a la capital comunitària l’edició de 2016 de l’Anuari, que realitza un repàs exhaustiu de tots els esdeveniments centrals que marquen l’actualitat de l’agenda política, econòmica i social dels països de la regió com l’intent de cop d’estat a Turquia, el conflicte de Síria, la inestabilitat a Líbia, la transició a Tunísia, la crisi migratòria i els seus efectes a la UE, el terrorisme internacional o la tensió entre seguretat i llibertats.

Ponents: Rosa Balfour, directora general, Europe Program, The German Marshall Fund of the United States. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Michael Koehler, director de Veïnatge, Direcció General per a la Cooperació al Desenvolupament, Comissió Europea. Marc Pierini, investigador, Carnegie Europe.

Memòria de projectes executats 2017

45


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

La Tunisie de demain

Hassan Abouyoub, ambaixador del Marroc a Itàlia. Gisela Baumgratz, Universitat de Ciències Aplicades de Fulda, Alemanya. Abdeljelil Bedoui, economista i empresari, Tunísia. Hele Beji, filòsofa i escriptora, Tunísia. Hakim Ben Hammouda, exministre d’Economia i Finances de Tunísia. Hatem Ben Salem, director, ITES, Tunísia. Lotfi Ben Sassi, conseller econòmic del primer ministre de Tunísia. Adel Ben Youssef, professor assistent, Universitat de Niça-Sophia Antipolis (França), Tunísia. Patrice Bergamani, ambaixador de la UE a Tunísia. Neji Bgouri, president del Sindicat Nacional de

Periodistes de Tunísia. Igor Borovkov, director adjunt, Institut Rus d’Estudis Estratègics (RISS), Rússia. Nizar Bouguila, PDG, Tunisie Télécom, Tunísia. Liess Boukra, director general, Institut National d’Études de Stratégie Globale, Algèria. Emilio Cassinello, director, Instituto Internacional de Toledo por la Paz (CITPax), Espanya. Eric Denécé, director, Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), França. Álvaro de Vasconcelos, exdirector, Institut d’études de sécurité de l’Union Européenne (Bèlgica), Portugal. Khattar Abou Diab, professor, Universitat de París Sud, França. Abdelmounaïm Dilami, PDG, Eco-Médias; propietari de L’Économiste, Marroc. Steven Ekovich, professor, Universitat Americana de París, França. Ahmed el Karem, president de la junta directiva de l’Amen Bank; president, Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers (ATPBEF), Tunísia. Hichem Elloumi, vicepresident primer, UTICA; PDG Groupe COFICAB, Tunísia. Slim Feriani, PDG, BFPME, Tunísia. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Michael Frendo, exministre d’Afers Exteriors de Malta. Jean Louis Guigou, delegat general, IPEMED, França. Mohamed Haddar, president de l’Associació d’Economistes de Tunísia. Sadok Hammami, director, Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC), Tunísia. Amy Hawthorne, especialista en Orient Mitjà, Estats Units. Farhat Horchani, ministre de Defensa Nacional de Tunísia. Radhi Meddeb, president, Comète Engineering, Tunísia. Henrik Meyer, representant de la Fundació Friedrich Ebert, Alemanya. Chakib Nouira, empresari; expresident, ACE, Tunísia. Edwy Plenel, president i cofundador, Mediapart, França. Lilia Rebaï, directora de programes, xarxa EuroMed Droits a Tunísia. Selma Elloumi Rekik, ministra de Turisme i Artesania de Tunísia. Ridha Sfar, exministre de l’Interior de Tunísia. Tahar Sioud, exministre; president, Associació Tunisiana d’antics ambaixadors i cònsols generals, Tunísia. Mehdi Taje, director del Departament de Polítiques Públiques, Estudis Estratègics i Prospectiva, Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES) – Presidència de Tunísia. Slim Tlatli, exministre de Turisme de Tunísia. Taïeb Zahar, president, Forum International de Réalités, Tunísia; president de la Federació Tunisiana de Directors de Diaris. Hassen Zargouni, president, Sigma Conseil; expresident, ATUGE, Tunísia.

46

Memòria de projectes executats 2017

XX FORUM INTERNATIONAL DE RÉALITÉS Lloc: Hotel Alhambra Thalasso, Hammamet Data: 27 i 28 d’abril Col·laboració amb: Friedrich Ebert Stiftung, Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES), Delegació de la UE a Tunísia

La nova edició d’aquest fòrum, un dels principals espais de trobada per a experts en geopolítica nord-africana i mediterrània, avalua els reptes econòmics i de seguretat i defensa imminents per a Tunísia a través de sessions específiques, i sobre el paper d’aquest país a la nova geopolítica mundial i en el context d’un ordre regional en reestructuració. La trobada també compta amb taules rodones de debat sobre temes diversos com la convivència en societats multiconfessionals, els mitjans de comunicació davant les TIC i els serveis bancaris del futur.

Ponents: Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre de Desenvolupament, Inversions i Cooperació Internacional de Tunísia.

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

47


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

The 5+5 Dialogue in an Evolving Region. Stabilising the Western Mediterranean Through Inclusive Socioeconomic Development II MEDTHINK FORUM Lloc: Institut Portuguès de Relacions Internacionals (IPRI), Lisboa Data: 6 i 7 de juliol Col·laboració amb: IPRI

La xarxa MedThink 5+5 és fruit de la invitació recollida a la Declaració de La Valletta posterior a la cimera dels països del Diàleg 5+5 de 2012. Constitueix un fòrum permanent i estable de diàleg entre instituts de recerca d’aquests països, anàleg al que el Diàleg 5+5 representa per als governs de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, Líbia, Tunísia, Algèria, Marroc i Mauritània. La segona edició del fòrum de la xarxa proposa un increment de la multilateralitat per afrontar els reptes de transformació política i seguretat; el desenvolupament socioeconòmic inclusiu com a pedra angular de l’estabilització a la Mediterrània Occidental; l’estabilització de Líbia com a precondició per a aquest desenvolupament socioeconòmic i de seguretat a tota la regió; la mobilització de fluxos d’inversió entre el sud d’Europa i el Magrib i Àfrica Occidental; la replicació del model exitós de l’Estratègia 5+5 Aigua en altres camps d’acció com la seguretat alimentària, la lluita contra el canvi climàtic o l’energia, i, finalment, l’estudi de fórmules d’actuació coordinada per confrontar l’extremisme i la radicalització entre els joves.

Ponents: Roger Albinyana, director, Àrea de Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals, IEMed. Roberto Aliboni, assessor científic, Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. Haizam Amirah Fernández, investigador sènior, Real Instituto Elcano, Espanya. Fouad Ammor, professor, Universitat Mohammed V; membre fundador, Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée (GERM), Marroc. Rym Ayadi, professora visitant, HEC Montreal, Canadà; presidenta i fundadora, Associació Euromediterrània d’Economistes, Tunísia. Jordi Bacaria, director i investigador sènior, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Espanya. Taïeb Baccouche, secretari general, Unió del Magrib Àrab. Abdelhak Bassou, investigador sènior, OCP Policy Center, Marroc. Denis Bauchard, assessor sobre Orient Mitjà, Institut Français des Relations Internationales (IFRI), exdirector del Department per a Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Ministeri d’Afers Exteriors i Desenvolupament Internacional de França. Ahmed Baya, president, Start-up Mauritània. Ahmed Benmihoub, investigador sènior, Divisió d’Agricultura, Territori i Medi Ambient, Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD), Algèria. Hatem Ben Salem, director, Institut Tunisien d’Études Stratégiques (ITES), Tunísia. Jorge Borrego, sotssecretari general, UpM. Ildefonso Castro, secretari d’Estat d’Afers Exteriors, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya. Antonio Costa Silva, professor, Institut Superior Tècnic – Universitat de Lisboa; CEO, PARTEX Oil and Gas, Portugal. Ahmed Driss, director, Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI), Tunísia. Mohammed El-Hachimi, investigador sènior, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Marroc. Mustafa El Sagezli, director executiu, Programa per a la Reintegració i el Desenvolupament, Líbia. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Giorgia Giovanetti, professora, Institut Universitari Europeu de Florència (EUI), Itàlia. Jean-Marie Heydt, president executiu, Centre Nord-Sud del Consell d’Europa, Portugal. Alun Jones, director d’Innovació i Projectes Internacionals, Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (CIHEAM-IAMZ), Espanya. Jawad Kerdoudi, president, Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI), Casablanca; membre del Comitè de l’Institut d’Anàlisi Econòmic i Estudis Prospectius, Universitat Al Akhawayn, Marroc. Ezzeddine Kerkeni, president, Association des Études Internationales (AEI), Tunísia. Dahan Ahmed Mahmoud, director, Institut Mauritanien des Études Stratégiques (IMES); exministre d’Informació i Afers Exteriors de Mauritània. Ramiro Martínez, secretari de l’Estratègia 5+5 Aigua a la Mediterrània Occidental The 5+5; coordinador de la Xarxa Mediterrània de Conques Hidrogràfiques, Espanya. Mourad Medjahed, director, Departament d’Estratègia de Desenvolupament Econòmic i Social, Institut National d’Études de Stratégie Globale (INESG), Algèria. Khaled Menna, director, Divisió de Macroeconomia i Integració Econòmica, Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD), Algèria. Ali Mokrani, director de Cooperació amb la UE, Ministeri d’Afers Exteriors d’Algèria. Beligh Nabli, director de Recerca, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), França. Suzanne Phillips, consultora internacional, Divisió de Producció i Protecció Vegetal, FAO, Itàlia. Javier Puig, sotsdirector general per al Magrib, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya. Desireé Quagliarotti, investigadora, Consell Nacional de la Recerca, Instituto Di Studi Sulle Società Del Medi-

48

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

terraneo (CNR-ISSM), Itàlia. Teresa Ribeiro, secretària d’Estat d’Afers Exteriors i Cooperació, Ministeri d’Afers Exteriors de Portugal. Ana Santos Pinto, investigadora, IPRI; investigadora, Institut Nacional de Defensa de Portugal. Augusto Santos Silva, ministre d’Afers Exteriors de Portugal. Nuno Severiano Texeira, director, IPRI; exministre de Defensa de Portugal. Valeria Talbot, directora, Programa Mediterrània i Orient Mitjà, Istituto per gli Sudi di Politica Internazionale (ISPI), Itàlia. Allal Ouazzani Touhami, director d’Afers Mediterranis i de la Unió Europea, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional del Marroc. Constantin Tsakas, secretari general, FEMISE; delegat general, Institut de la Méditerranée de Marsella, França. Maria João Veiga Gomes, directora de Relacions Institucionals i Mercats Estrangers, Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), Portugal. Yahia Zoubir, professor, Kedge Business School (Marsella), França.

Memòria de projectes executats 2017

49


PR OG R A M E S R E GIONAL S

50

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

51


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

How Regional Integration Leads to Youth Employment in the Euro-Mediterranean Region PRESENTACIÓ ESTUDI Lloc: Secretaria de la Unió per la Mediterrània, Barcelona Data: 20 de juliol Col·laboració amb: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES), Unió per la Mediterrània (UpM)

L’objectiu d’aquesta conferència és presentar els resultats i conclusions de l’estudi codirigit per l’IEMed i l’EMEA que examina com la integració regional pot proporcionar solucions a curt i llarg termini a la manca d’ocupació juvenil agreujada per la crisi a la regió euromediterrània. L’estudi parteix de la identificació de l’estat actual de la qüestió: els desafiaments, les polítiques posades en marxa, els patrons d’atur i el nivell d’integració regional euromediterrània en polítiques de joventut. En segon lloc, descriu l’impacte sobre la joventut que una major integració podria tenir. Finalment, es presenten escenaris qualitatius i fórmules en les que la implicació de la Unió per la Mediterrània pot jugar un paper clau.

52

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Participants: Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals, IEMed. Cinzia Alcidi, investigadora sènior, Centre for European Policy Studies; EMNES. Patricia Augier, presidenta del Comitè Científic, Forum euroméditerranéen des instituts en sciences économiques (FEMISE). Jaloul Ayad, exministre de Finances de Tunísia; president, MED Confederation. Rym Ayadi, professora, HEC Montreal; presidenta i fundadora, EMEA; coordinadora, EMNES. Mounir Baati, especialista de la Unitat de Política Temàtica, European Training Foundation, Torí. Jordi Curell, director de Mobilitat Laboral, Direcció General d’Ocupació, Comissió Europea. Najet El Makaoui, professor, Universitat de París-Dauphine; EMNES. Brahim El Mouaatamid, responsable de Migracions, Euromed Migration IV, International Centre for Migration Policy Development. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Leonidas Paroussos, EM3Lab; EMEA. Raül Ramos, expert en polítiques d’ocupació, Universitat de Barcelona. Carlo Sessa, ISINOVA; EMEA. Fathallah Sijilmassi, secretari general, Unió per la Mediterrània. Jamel Trabelssi, professor, Universitat d’Estrasburg; EMNES. Sherif Younis, assessor financer i comercial, Unió per la Mediterrània.

Memòria de projectes executats 2017

53


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

Second and Third Order Effects that Threaten to Destabilize the MENA Region CONFERÈNCIA INTERNACIONAL Lloc: Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel·les Data: 14 i 15 de setembre Col·laboració amb: Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA), Centre for European Policy Studies (CEPS)

L’IEMed organitza aquesta trobada internacional d’experts orientada a analitzar en detall els focus de tensió geopolítica a la regió euromediterrània a través de set sessions específiques sobre els desordres i la fragmentació al Nord d’Àfrica; la tendència a la desescalada del conflicte a Síria; el problema de seguretat i de les milícies a Líbia; l’equilibri que tracta de mantenir Algèria entre continuisme i canvi; la situació en què es troben altres actors regionals com Tunísia, Israel, Palestina i els països del sud de la Unió Europea; la crisi dels refugiats i demandants d’asil i el preocupant auge de manifestacions xenòfobes a Occident; i el paper present dels principals actors internacionals a la regió com la Unió Europea, els Estats Units, Rússia, Xina, Iran o Turquia.

Participants: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. Julien Barnes-Dacey, investigador sènior, European Council of Foreign Relations (ECFR), Regne Unit. Steven Blockmans, director de Política Exterior de la Unió Europea, CEPS, Bèlgica. Arslan Chikhaoui, president executiu, NSV Consultancy & Studies Center, Algèria. Koert Debeuf, director, Tahrir Institute for Middle East Policy in Europe, Bèlgica. Mustafa El Sagezli, director general, Libyan Programme for Reintegration and Development, Líbia. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Karel Lannoo, CEO, CEPS, Bèlgica. Anne Moisan, professora i responsable de la xarxa de càtedres NESA; Center for Strategic Studies/Strategic Studies Network (SSN), Estats Units. James Moran, assessor principal per a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE), Unió Europea. Marc Otte, investigador sènior, Egmont Institute, Bèlgica. Roderick Parkes, analista sènior, Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Europea (EUISS), França. Marc Pierini, professor visitant, Carnegie Europe, Bèlgica. Mohamed Habib Sayah, consultor, Intric8, Tunísia. Eduard Soler, investigador sènior, CIDOB, Espanya. Shibley Telhami, professor de la càtedra Anwar Sadat per a la Pau i el Desenvolupament, Universitat de Maryland, Estats Units. Ilke Toygur, investigador, Real Instituto Elcano. Arturo Varvelli, director del Programa Nord d’Àfrica, Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), Itàlia. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed. Pierre Vimont, investigador sènior, Carnegie Europe, Bèlgica. Nicholas Westcott, director per a l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, SEAE, Unió Europea. Catherine Woollard, secretària general, European Council on Refugees and Exiles, Bèlgica. Cecilia Yuste, ambaixadora d’Espanya a Bèlgica. Yahia Zoubir, professor, Kedge Business School – Marsella, França.

54

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

55


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

Consell Assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2018 REUNIÓ Lloc: IEMed, Barcelona Data: 28 de setembre

De cara a preparar la propera edició de l’Anuari IEMed de la Mediterrània, l’IEMed organitza una sessió de treball que reuneix destacats experts de les relacions euromediterrànies per tal de definir els temes que conformaran el sumari d’aquesta publicació de referència en el seguiment de l’actualitat, tant de les relacions entre la UE i els països socis mediterranis com els principals esdeveniments i processos polítics, econòmics, socials i culturals en curs a cadascun dels diferents països de la regió. Els conflictes oberts a la regió, la seva sectarització i la creixent presència d’actors no euromediterranis, l’extremisme violent o el nou marc relacional entre la UE i la Mediterrània són alguns dels grans dossiers que recollirà la publicació.

Participants: Laura Aimone Secat, Anuari IEMed de la Mediterrània, IEMed, Barcelona. Roger Albinyana, director de Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals, IEMed, Barcelona. Emmanuel Cohen-Hadria, responsable de Polítiques Euromediterrànies i EuroMeSCo, IEMed, Barcelona. Atila Eralp, professor, Middle East Technical University (METU), Ankara. Laura Feliu, professora, Universitat Autònoma de Barcelona. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, Barcelona. Hugo Gallego-Sánchez, Anuari IEMed de la Mediterrània i MedCronos, IEMed, Barcelona. Bichara Khader, director, Centre d’Études et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Universitat Catòlica de Lovaina. Erwan Lannon, professor, Universitat de Gant. Aurelia Mañé, professora, Universitat de Barcelona. Hamza Meddeb, investigador, Robert Schuman Centre, European University Institute, Florència. Khadija Mohsen Finan, professora, Universitat de París 1 Panthéon-Sorbonne. Jordi Padilla, coordinador de l’Anuari IEMed de la Mediterrània, IEMed, Barcelona. Marc Pierini, professor visitant, Carnegie Europe, Brussel·les. Eman Ragab, investigadora principal, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. Antoni Segura, president, Fundació CIDOB, Barcelona. Claire Spencer, responsable del programa Middle East & North Africa, Chatham House, Londres. Jordi Vaquer, codirector, Open Society Initiative for Europe, Barcelona. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ ideas, IEMed, Barcelona.

Artículo 155 (http://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431924978176/que-es-articulo-155-constitucion.html)

Más

· Puigdemont (http://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431964991716/puigdemont-declaracion-parlament.html)

Internacional

Vanguardia Dossier (http://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier)

Europa a debate (/temas/europa-a-debate)

( · Independencia Catalunya (http://www.lavanguardia.com/politica/20171011/431977637948/reacciones-independencia-catalunya-puigdemont-rajoy-en-directo.html)

h t t p : / / w w DIRECTO Elw Gobierno decide su respuesta al pleno del Parlament en un Consejo de Ministros extraordinario . (http://www.lavanguardia.com/politica/20171011/431977637948/reacciones-independencia-catalunya-puigdemontl rajoy-en-directo.html) a v a ENTREVISTAn g u a r d i El exdiplomático europeo prevé que las demandas de los kurdos sirios tras la derrota de Estado Islámico en Siria será a . uno de los escollos a resolver durante el fin de la guerra c o m / i n t e r n a c i o n a l ) · Resultados Barcelona (http://www.lavanguardia.com/referendum/resultados-barcelona.html)

Marc Pierini: “El acuerdo de refugiados con Turquía representa un éxito muy parcial”

El exdiplomático de la UE Marc Pierini, en el Institut Europeu de la Mediterrània, Barcelona (G.T.)

La Vanguardia, 10/10/2017

1

56

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017 GINA TOSAS (HTTP://WWW.LAVANGUARDIA.COM/AUTORES/GINA-TOSAS.HTML) 10/10/2017 00:54 | Actualizado a 10/10/2017 18:51

El exdiplomático europeo de origen francés Marc Pierini no tiene pelos en la lengua a la hora de valorar el polémico acuerdo que selló la Unión Europea con Turquía en marzo de 2016 para frenar la llegada de refugiados por la ruta del mar Egeo y que critican varias ONGs, investigadores y académicos (http://www.lavanguardia.com/internacional/20170317/42947417034/acuerdo-ue-turquia-egeo-refugiados-crisismirgatoria-viola-principios-humanitarios.html). El antiguo jefe de la delegación de la UE en Turquía y

57


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

Presentacions de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2017 Llocs i dates: Barcelona, 28 de setembre; Brusel·les, 6 de novembre

L’IEMed presenta a Barcelona i a Brussel·les l’Anuari 2017 que ofereix la crònica dels principals processos i esdeveniments que han marcat la regió en els darrers mesos com l’augment de l’extremisme violent, l’evolució dels conflictes al Pròxim Orient, les migracions o el futur de la UE.

Presentacions Voices From the Mediterranean: Where Is the Region Going? Amb motiu de la reunió del Consell Assessor de l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2018 Lloc: IEMed, Barcelona Data: 28 de setembre

Ponents: Senén Florensa, president de la Comissió Delegada, IEMed, Barcelona. Hamza Meddeb, investigador, Robert Schuman Centre, European University Institute, Florència. Marc Pierini, Carnegie Europe, Brussel·les. Eman Ragab, investigadora, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Caire. Voices from the Mediterranean: Perspectives from Europe, Maghreb, and Mashreq Lloc: German Marshall Fund of the United States (GMF), Residence Palace, Brussel·les Data: 6 de novembre

Ponents: Rosa Balfour, investigadora sènior, Europe Program, GMF, Brussel·les. Charlotte Brandsma, responsable de projectes, Mediterranean Policy Program, GMF, Brussel·les. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada, IEMed, Barcelona. Salam Kawakibi, sotsdirector, Arab Reform Initiative (ARI), París.

58

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

59


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

Programa ENI CBC MED

Managing Migration in the Western Mediterranean. What can be done from the Multilateral and Regional Perspectives?

SESSIÓ INFORMATIVA Lloc: IEMed, Barcelona Data: 17 d’octubre Col·laboració amb: Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE de la Generalitat de Catalunya i l’Antena a València del programa ENI CBC MED

L’IEMed acull novament una sessió informativa oberta al públic interessat a participar en l’actual convocatòria d’aquest programa de la Comissió Europea que finança projectes de cooperació regional i transfronterera en l’àmbit del veïnatge sud. La convocatòria, oberta el 19 de juliol per a projectes estàndards, es tanca el 24 de gener de 2018 i compta amb un pressupost de 84,6 milions d’euros.

Ponents: Gemma Aubarell, responsable d’Estratègia Mediterrània i Xarxes, Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE, Generalitat de Catalunya. Vincent Ernoux, coordinador de l’Antena ENI CBC MED a València. Josep Ferré, director executiu en funcions, IEMed. Gemma Nohales, coordinadora de SCOW, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Joumana Sweiss, tècnica de l’antena ENI CBC MED a València.

60

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

SEMINARI TEMÀTIC MEDTHINK 5+5 Lloc: Palazzo Clerici, ISPI, Milà Data: 26 i 27 d’octubre Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània, ISPI, Ajuntament de Milà

En el marc de l’activitat que desenvolupa la xarxa MedThink 5+5, aquest seminari temàtic aborda, a través de quatre sessions, els reptes que han emergit a la regió des de l’increment dels fluxos migratoris cap a Europa l’estiu de 2014, que impliquen a la pràctica totalitat d’actors polítics i socials als països de la Unió Europea i que no poden afrontar-se des d’una òptica merament nacional. La millora i creació de nous mecanismes nacionals i transnacionals de diàleg i coordinació entre actors; el paper vital de les ciutats i àrees metropolitanes en la gestió dels fluxos migratoris; el nexe entre l’estabilitat nord-africana i les migracions, i la necessitat urgent d’establir canals legals, segurs i controlats per als refugiats i migrants que es dirigeixen cap a la Unió són els principals àmbits que ocupen aquesta trobada.

Memòria de projectes executats 2017

61


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

Ponents: Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals, IEMed. Xavier

La Méditarranée occidentale et le Sahel : Sécurité humaine et développement socio-économique

Aragall, assessor tècnic, IEMed. Hassan Boubakri, president, Tunis Centre for Migration and Asylum, Tunísia. Riccardo Clerici, responsable de Protecció Legal, ACNUR, Itàlia. Ennio Codini, professor associat de Dret Públic, Universitat Catòlica del Sagrat Cor de Milà; director del departament legislatiu, Fundació ISMU, Itàlia. Mustafa el Sagezli, director executiu, Programa Libi per a la Reintegració i el Desenvolupament, Líbia. Marisa Farrugia, ambaixadora maltesa davant la Unió per la Mediterrània, Malta. Senén Florensa, president del Comitè Executiu de l’IEMed. Daniele Frigeri, director, Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Itàlia. Hana Jaber, investigadora, Arab Reform Initiative, França. Hocine Labdelaoui, director de l’equip de Migració i Mobilitat, Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD), Algèria. Paolo Magri, vicepresident i director, ISPI, Itàlia. Pierfrancesco Majorino, membre del Consell de Polítiques Socials, Salut i Drets, Ajuntament de Milà. Ivan Martín, investigador, Grup Interdisciplinar de Recerca en Migracions (GRITIM), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Petra Mezzetti, codirectora de l’Àrea d’Estudis sobre Migracions i Desenvolupament Internacionals, CeSPI, Itàlia. José Luis Pardo, ambaixador en missió especial per a les Migracions, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya. Annelies Pauwels, analista associada, European Institute for Strategic Studies (EUISS), França. Valeria Talbot, directora del Programa Orient Mitjà, MENA Centre, ISPI, Itàlia. Arturo Varvelli, director del Programa Nord d’Àfrica, MENA Centre, ISPI, Itàlia. Luigi Vignali, director general per als ciutadans italians a l’estranger, Ministeri d’Afers Exteriors d’Itàlia. Matteo Villa, investigador, ISPI, Itàlia.

Aquest segon seminari temàtic de la xarxa MedThink 5+5 analitza les polítiques de seguretat humana i la situació geopolítica a la Mediterrània Occidental i al Sahel; el fenomen de les xarxes criminals transfrontereres i les contramesures de seguretat; els esforços posats en marxa i les mancances que encara resten per resoldre en la millora del desenvolupament socioeconòmic; aspectes tots ells que posen de manifest la situació de interdependència entre el nord i el sud de Mediterrània Occidental i que reclamen dels països del Diàleg 5+5 una major incidència en la cooperació per a l’estabilització de la regió, especialment en el cas de Líbia.

62

Memòria de projectes executats 2017

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

SEMINARI TEMÀTIC MEDTHINK 5+5 Lloc: OCP Center, Rabat Data: 16 i 17 de novembre Col·laboració amb: Unió per la Mediterrània, OCP Center

63


PR OG R A M E S R E GIONAL S

P R O GR A M ES R EGIO N A LS

Ponents: Redouane Adghoughi, director d’Afers Europeus, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació Internacional del Marroc. Roger Albinyana, director de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals, IEMed. Haizam Amirah Fernández, investigador principal sobre Mediterrània i Món Àrab, Real Instituto Elcano, Espanya. Abdelhak Bassou, investigador principal, OCP Policy Center, Marroc. Mongi Boughzala, professor, Universitat de Tunis El Manar, Tunísia. Mohamed Salem Boukhreiss, coordinador, Projecte de Prevenció dels Conflictes i per al Diàleg Intercultural, Mauritània. Liess Boukra, director general, Institut National d’Études de Stratégie Globale (INESG), Algèria. Jean-François Daguzan, director adjunt, Fondation pour la Recherche Stratégique, França. Nicolas Desgrais, doctorand en Relacions Internacionals, Universitat de Kent. Karim El Aynaoui, director general, OCP Policy Center, Marroc. Rachid El Houdaigui, investigador principal, OCP Policy Center, Marroc. Marisa Farrugia, ambaixadora maltesa davant la Unió per la Mediterrània, Malta. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Jean-Marie Heydt, president executiu, Centre Nord-Sud del Consell d’Europa, Portugal. Larabi Jaïdi, investigador, OCP Policy Center; professor, Universitat Mohammed V, Marroc. Jawad Kerdoudi, president, Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI), Marroc. Mohamed Loulichki, investigador principal, OCP Policy Center, Marroc. Dahan Ahmed Mahmoud, director, Institut Mauritanien des Études Stratégiques (IMES); exministre d’Informació i d’Afers Exteriors de Mauritània. Ahmed Rhazaoui, professor convidat, École des Sciences Humaines et Sociales, Universitat Al Akhawayn d’Ifrane, Marroc. Abdelhaak Saaf, secretari general, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Marroc. Ana Santos Pinto, investigadora, Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI); investigadora associada, Institut de Defensa Nacional, Portugal. Antonio Torres-Dulce, ambaixador en missió especial per al Sahel, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya. Allal Ouazzani Touhami, director per a la Unió Europea i els Processos Mediterranis, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional del Marroc.

64

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

65


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Discurs religiós i cultura democràtica SESSIÓ DE TREBALL

Aquesta sessió té per objectiu explicar una iniciativa tunisiana que pretén promoure mecanismes per generar un discurs a les mesquites que sigui obert i tolerant, lliure d’influències externes allunyades de la cultura religiosa del país. La sessió vol ser també l’oportunitat d’intercanviar idees i propostes a partir de com les diferents administracions públiques espanyoles gestionen les seves relacions amb l’Església Catòlica i altres institucions religioses i confessions.

Ponents: Abdessalem Atoui, secretari general, Sindicat Nacional dels Imams de Tunísia. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Ridha Tlili, director, Fundació Ahmed Tlili. Youssef Tlili, president, Fundació Ahmed Tlili. Lurdes Vidal, responsable de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya. Peter Weiderud, director, Institut Suec d’Alexandria.

ec

is

de

O

bj

2.

2.

M

ón

Àr

ab

iM

2.

ed ite

an

i

oc la c tius io om : À cu de p r l a se es ri ltur lexa ea b n a t re de d af de vol an era ls al i ec tra up po i n te am rt sud ter itat vulg n s a n n la ició en nt de s d i ev aci ó t a o l re e a gi i de hum ter M ls d luci i di ó. m f e ó m de usió Di oc à, d e e dite ifer e rig ra l el n s m rrà nts s p de id ti la a d tzac dre atè nia, pa roc l co ï t r e ci n ut e m ió, a s h ia d de sos ss eix o ad an ix um e le s qu s p em an er í c g a e r o ol en ns o a ia v ef i i t de m d i d ern orm nteg ítics t am st a e e e r bé aca ls c ls p bilit s q en u o ro at d a l’à a a nflic ce , de e ss m lc bi o te o l t a nju s qu s ca nt e dè de m ic

Àr ee rr

s

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 3 de març Col·laboració amb: Fondation Ahmed Tlili pour la Culture Démocratique

66

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2017

67


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Islamofòbia i mitjans de comunicació: el paper de la premsa escrita SESSIÓ DE TREBALL Lloc: IEMed, Barcelona Data: 21 de març Col·laboració amb: Fundación Al Fanar

Aquesta trobada té per objectiu reflexionar al voltant de la islamofòbia com a fenomen present als mitjans de comunicació a partir de la creació de l’Observatori de la Islamofòbia en els Mitjans, centrat en la premsa escrita espanyola. Així, diferents experts del periodisme i la comunicació i de les universitats i les administracions públiques juntament amb representants de la societat civil, entre els quals s’inclouen representants de la comunitat musulmana, debaten les funcions i objectius d’aquest nou observatori. Un projecte que parteix de la premissa que els mitjans de comunicació tenen un paper principal a l’hora de crear i trencar estereotips i imatges distorsionades. D’aquesta manera, la reunió s’articula en tres eixos de debat: què hem de considerar com a actes/escrits de caire islamòfob; com reaccionar davant d’ells, i quins protocols seguir per corregir-los quan sigui necessari.

Participants: Aurora Ali, Red Musulmanas. Mustapha Aoulad Sellam, president, SAFI. Lluís Bassets, director adjunt, El País. Ahmed Benallal, president, Associació La Llum del Nord. Jordi Bertran, cap de premsa, IEMed. Elisabetta Ciuccarelli, suport de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed. Antonio Chaves, responsable de Planificació Estratègica i Programació, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Rocío Colomer, cap d’Internacional, La Razón. Josep Ferré, director

68

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2017

69


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

gerent, IEMed. Luz Gómez, professora d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat Autònoma de Madrid. José María González, Fundación Euroárabe. Karim Hauser, responsable de Política Internacional, Casa Árabe. Alberto López, professor del departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona. Lola López, comissionada per a la Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Ajuntament de Barcelona. Mariam Mohamed, coordinadora, Centro Cultural Al-Idrissi. Jordi Moreras, professor d’Antropologia, Universitat Rovira i Virgili. Laura Navarro, investigadora. Ana Planet, professora de Sociologia de l’Islam, Universitat Autònoma de Madrid. Isabel Ramos, redactora d’Internacional, La Vanguardia. Pedro Rojo, president, Fundación Al Fanar. Javier Ruipérez, director acadèmic i de formació, Fundación Euroárabe. Carles Solà, vicepresident de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Fátima Taleb, regidora de l’Ajuntament de Badalona. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed.

Programa interuniversitari Aula Mediterrània. Cap a una nova agenda mediterrània: dinàmiques i actors en joc

70

Memòria de projectes executats 2017

2.2. Món Àrab i Mediterrani

SEMINARI DE RECERCA Lloc: Institut d’Estudis Catalans (IEC), Barcelona Data: 30 i 31 de març Col·laboració amb: Màster d’Estudis Àrabs i Islàmics (UOC); Màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Ssocial (UAB / UB); Màster en Relacions Internacionals (IBEI); Màster en Mediació Intermediterrània, Inversió Econòmica i Integració Intercultural (UAB /Universitat Ca’ Foscari di Venezia / Universitat Paul Valéry de Montpellier III); Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental segles xv-xix (UB / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I); Màster en Gestió de la Immigració (UPF); RelMed – International Joint Master on Euro-Mediterranean Relations (URV / Universitat de París 8 Vincennes-Saint-Denis / Universitat Saint Joseph de Beirut / Universitat de les Illes Balears / UPF); Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (UAB); Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials (UAB); Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional (CEI / UAB / UB); Màster Món Àrab i Islàmic (UB).

71


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

La tercera edició del Seminari Interdisciplinari de Recerca Aula Mediterrània, organitzat en col·laboració amb deu programes de màster de diferents universitats de l’àmbit de l’IEMed, aborda temes diversos amb la Mediterrània com a fil conductor, a través de deu sessions de vàries disciplines, amb l’objectiu d’aprofundir des d’una perspectiva acadèmica en la identificació i recerca sobre les tendències més rellevants a la regió: la prevenció de l’extremisme violent; els reptes de la cooperació institucionalitzada per a la solució de conflictes a la Mediterrània; ser dona i treballar de periodista a la Mediterrània; Turquia i la seva deriva interna; la investigació i la innovació humanitària sobre les condicions de vida en els assentaments de refugiats a la Mediterrània; la revolta popular al Rif i els vincles globals-locals en els conflictes cíclics; els mitjans de comunicació a la Mediterrània com actors i constructors de la realitat; els estudis de gènere en l’àmbit mediterrani; els emprenedors transnacionals marroquins; i les representacions violentes de l’altre als mitjans de comunicació.

Álvarez, professora titular de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona. Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Montserrat Arbós, periodista i professora a Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Lola Bañón, periodista, professora de Periodisme, Universitat de València. Martina Benkovic, Jesuit Refugee Service (JRS), Croàcia. Emilia Calvo, codirectora i professora del Màster en Món Àrab i Islàmic, Universitat de Barcelona. Albert Caramés, sociòleg i professor d’Anàlisi de Conflictes, Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Ricardo Carniel, doctor i professor del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. Sergio Carranza, diplomàtic, conseller Polític del Secretari General Adjunt per PCSD i Gestió de Crisis, Servei Europeu d’Acció Exterior. Antoni Castel, coordinador del Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials, Universitat Autònoma de Barcelona. Erica Consoli, professora del Màster en Món Àrab i Islàmic i investigadora al Departament de Filologia Grega, Llatina, Romànica i Semítica, Universitat de Barcelona. Massimo di Ricco, professor i doctor en Estudis Culturals Mediterranis, Universitat Rovira i Virgili; corresponsal a l’Orient Mitjà de diversos mitjans italians i espanyols. Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona. Carla Fibla, periodista, experta en el Magrib i l’Orient Mitjà. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Miguel Gámez, Laboratori de Prospectiva i Investigació de la Comunicació i Observatori Mediterrani de la Comunicació (LAPREC-OMEC), Universitat Autònoma de Barcelona. Xavier Giró, professor

titular de Periodisme, Universitat Autònoma de Barcelona. Laura González, doctoranda en Dret Internacional, Universitat de Barcelona. Jolanda Guardi, directora científica del Programa ILA de certificació en llengua Àrab. Laura Huici, professora de Dret Internacional Públic i directora adjunta del Màster en Estudis Internacionals, Universitat de Barcelona. Elisabeth Johansson-Nogués, professora titular, IBEI. Anwar Kawtharani, degà, School of Education, Lebanese International University. David Llistar, director de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona. Alberto López Bargados, professor d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona. El Houssine Majdoubi, periodista i director d’Alifpost.com. Manuel Manonelles, director general d’Afers Multilaterals i Europeus, Generalitat de Catalunya. Jean-Paul Marthoz, periodista, membre del Committee to Protect Journalists; professor, Universitat Catòlica de Lovaina; representant de Stop Mare Mortum. Giorgos Milios, Institut de Dret Públic de Barcelona i Centre d’Investigació i Estudis en Migracions (CER-Migracions). Leire Moure, professora de Relacions Internacionals, Universitat del País Basc. Estíbaliz Ortega, LAPREC-OMEC, Universitat Autònoma de Barcelona. Sònia Parella, investigadora, Grup d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques (GEDIME)/CER–Migracions. Isabel Pérez, periodista freelance a Gaza i Orient Mitjà. Mònica Rius, codirectora i professora del Màster en Món Àrab i Islàmic, Universitat de Barcelona. Cristina Rivas, periodista de la Secció Internacional, Diari Ara. Pedro Rojo, president, Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe. Èlia Romo, coordinadora del Màster en Món Àrab i Islàmic, Universitat de Barcelona. Joan Roura, periodista de la Secció Internacional, TV3. Carlos Ruiz, professor d’Ètica de la Comunicació, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Ana Sánchez, investigadora predoctoral, Departament de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Universitat de Barcelona. Dolores Serrano, professora titular d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat de La Laguna. Ahmad Abdul-Kareem Shaban, periodista sirià i doctorand per la Universitat de Màlaga. Melike Janine Sökmen, investigadora del Projecte The Future of EU-Turkey Relations. Eduard Soler, investigador, CIDOB; professor, IBEI. Ángela Suárez, doctora en Estudis Àrabs i Islàmics i investigadora postdoctoral, Universitat de Salamanca. Ilke Toygür, analista, Real Instituto Elcano; professora, Universitat Carlos III. Teresa Velázquez, catedràtica de Periodisme, Universitat Autònoma de Barcelona i coordinadora acadèmica del Màster, MIM-UAB. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i redactora en cap de la revista afkar/ideas, IEMed. Laia Vila, delegada a la regió del Magrib, NOVACT. Rachid Yechouti, professor, Universitat Mohammed V de Rabat.

72

Memòria de projectes executats 2017

Ponents: Rachid Aarab, professor associat de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona. Milagros

2.2. Món Àrab i Mediterrani

73


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Programa interuniversitari Aula Mediterrània. La Mediterrània: espai de nexe i de conflicte SEMINARI DE RECERCA Lloc: IEMed, Barcelona Data: 25 d’abril Col·laboració amb: Màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (segles xv-xix), Universitat de Barcelona

Aquest seminari específic sobre la Mediterrània durant l’Edat Moderna del programa interuniversitari Aula Mediterrània explora la dualitat del Mare Nostrum com a espai tant d’unió com de rivalitat al llarg de la història a través de conferències centrades en la imatge de la Mediterrània de l’època percebuda des del nord de la Península Ibèrica, el disseny napoleònic de l’espai mediterrani, la figura del comte de Cervelló i el seu periple vital i l’Andalusia de la Carrera d’Índies davant un Atlàntic global.

Ponents: Jaume Dantí, director de la Secció d’Història Medieval i Història Moderna, Universitat de Barcelona. Amparo Felipo, Universitat de València. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Juan José Iglesias, Universitat de Sevilla. Luigi Mascilli, Università degli Studi di Napoli – L’Orientale. M. Àngels Pérez Samper, coordinadora del Màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (segles xv-xix), Universitat de Barcelona. Ofelia Rey, Universitat de Santiago de Compostela.

74

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2017

75


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

VI Seminari sobre xenofòbia, extremisme i populisme de dreta. L’ascens de la dreta populista a Europa i als EUA

La recherche et la coopération scientifique dans le monde arabe : Quels défis pour les sciences sociales ?

SEMINARI

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 8 i 9 de maig Col·laboració amb: Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània – Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universitat de Barcelona, JISER Reflexions Mediterrànies

JORNADA

Lloc: Universitat Ramon Llull, Barcelona Data: 26 d’abril Col·laboració amb: Fundació Olof Palme, Fundació Rafael Campalans

La crisi econòmica, d’una banda, i la crisi migratòria com a conseqüència de la desestabilització al sud de la Mediterrània, d’una altra, han desencadenat una tercera crisi que afecta al propi projecte europeu, amb l’ascens del discurs ultranacionalista i xenòfob i l’augment de la intenció de vot a opcions polítiques extremistes i populistes. Aquest seminari es pregunta per qüestions de fons que condicionen els temps incerts en què vivim. El seminari també analitza la situació a països clau com Alemanya, França o els Països Baixos.

Ponents: Beatriz Acha, professora de Sociologia, Universitat Pública de Navarra, Pamplona. Anna Balletbò, presidenta

El paper de les ciències socials davant les dinàmiques de demanda de llibertat i democratització al Magrib i dels canvis polítics i els conflictes al Màixriq és objecte de debat en aquesta jornada. S’hi planteja la trascendència del paper tradicional de disciplines com l’economia, la història, la sociologia, la ciència política o l’antropologia com a eines d’estudi, anàlisi i comprensió dels fenòmens socials per passar a jugar un paper més actiu en la promoció dels canvis polítics, econòmics i socials demandats per la població i en la proposta de solucions tangibles a les fractures obertes. Aquest mateix debat es planteja en l’àmbit de la interacció entre cooperació científica i agenda internacional pel que fa a la llargament reivindicada creació d’un espai euromediterrani de cooperació en Ciències Socials.

de la Fundació Internacional Olof Palme, Badalona. Lluis Bassets, director de El País a Catalunya. Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna – Universitat Ramon Llull, Barcelona. Xavier Casals, professor d’Història, Universitat Ramon Llull, Barcelona. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona. Josep Xurigué, professor de Govern Local i Govern Obert, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

Ponents: Kmar Bendana, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, Universitat de La Manuba, Tunis. Delphine Borione, Unió per la Mediterrània. Erminia Chiara Calabrese, IREMAM-CNRS-Labexmed, Marsella. Paula Durán, Escola de Treball Social, Universitat de Barcelona. Senén Florensa, president executiu, IEMed, Barcelona. Mohamed Kerrou, Universitat de Tunis El Manar. Imed Melliti, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, Universitat de Tunis El Manar. Enric Olivé, director de la Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània, Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona. Thomas Pierret, Universitat d’Edimburg. Violeta Quiroga, directora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Zakaria Rhani, Universitat Mohammed V Agdal, Centre Jacques Berque, Rabat. Noura Salameh, Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural, URV, Tarragona. François Siino, Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), Aix-en-Provence. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona.

76

Memòria de projectes executats 2017

2.2. Món Àrab i Mediterrani

77


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

L’islam a Espanya: 25 anys dels acords de cooperació. Llums i ombres

Security Sector and its Reform in the MENA Region

JORNADA

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 25 de maig Col·laboració amb: Institut Català Internacional per la Pau, Universitat Autònoma de Barcelona

SEMINARI DE RECERCA

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 13 de maig Col·laboració amb: Stop als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya (SAFI), Ajuntament de Barcelona, Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya

L’IEMed acull aquesta jornada de balanç sobre els acords del 1992 entre l’Estat i la comunitat musulmana, que van ser pioners però que en la pràctica es troben poc desenvolupats. Cinc taules rodones amb representants de l’administració pública i de la societat civil i les comunitats debaten la situació en els àmbits dels llocs de culte i cementiris; l’educació religiosa islàmica; l’alimentació halal; l’assistència religiosa i els drets civils; i les representativitats i l’organització comunitària.

Ponents: Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Ciutadania i Migracions, Generalitat de Catalunya. Salim Benamara, Centre Cultural Islàmic Català. Mustapha Ben el Fassi, Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT). Martí Boneta, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya. Fouad Borni, Federació Islàmica Catalana. Glòria García-Romeral, Oficina d’Afers Religiosos (OAR), Ajuntament de Barcelona. Mar Griera, Universitat Autònoma de Barcelona. Mohammed Halhoul, Federació Consell Islàmic. Hasnat Hashmi, Centre Islàmic Minhaj ul Quran. Agustí Iglesias, Direcció General d’Afers Religiosos, Generalitat de Catalunya. Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Ajuntament de Barcelona. Martin Lundsteen, SAFI. Laura Mijares, Universitat Complutense de Madrid. Jordi Moreras, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. David Moya, Universitat de Barcelona. Ana Planet, Universitat Autònoma de Madrid. Said Ratbi, Halal Food & Quality. Isabel Romero, Instituto Halal. Mustapha Aoulad Sellam, president, SAFI. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos, Generalitat de Catalunya. José Ignacio Vicente, representant de la FEME al País Basc. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona.

78

2.2. Món Àrab i Mediterrani

L’IEMed acull aquest seminari de recerca que forma part del projecte de recerca “Transnational Dynamics and Actors in the MENA Region: A Historical Genealogy of Elites and Social Movements in between the Local and the Global Levels”. El seminari aborda la reforma del sector de seguretat a la regió en els casos d’Egipte, Tunísia, Líbia, el Líban, el Marroc i Aràbia Saudí.

Ponents: Rachid Aarab, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Blanca Camps-Febrer, UAB. Giulia Cimini, Università L’Orientale, Nàpols. Claudia De Martino, UNIMED – Mediterranean Universities Union, Roma. Alessandro Demurtas, professor, UAB, Barcelona. Andrea Falconi, Universitat de Perugia. Guillem Farrés, Universitat Autònoma de Madrid. Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals i directora del projecte, UAB, Barcelona. Ruth Hanau Santini, Università L’Orientale, Nàpols. David Hernández, Universitat Complutense de Madrid. Marta Íñiguez de Heredia, investigadora, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Beatriz Mesa, Universitat de Grenoble. Tahani Mustafa, School of Oriental and African Studies, Londres. Brahim Saidy, Universitat de Qatar. Eduard Soler, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), Barcelona. Sarah Tonsy, SciencesPo – Aix, CHERPA, Aix-en-Provence. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona.

Memòria de projectes executats 2017

79


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Programa interuniversitari Aula Mediterrània

Sessions del segon semestre acadèmic (gener – juny de 2017)

CICLE DE CONFERÈNCIES Lloc: IEMed, Barcelona Data: del 5 d’octubre de 2016 a l’1 de juny de 2017 Col·laboració amb: Màster d’Estudis Àrabs i Islàmics (UOC); Màster en Migracions Contemporànies, Drets i Cohesió Social (UAB / UB); Màster en Relacions Internacionals (IBEI); Màster en Mediació Intermediterrània, Inversió Econòmica i Integració Intercultural (UAB / Universitat Ca’ Foscari di Venezia / Universitat Paul Valéry de Montpellier III); Màster en Història i Identitats de la Mediterrània Occidental segles xv-xix (UB / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I); Màster en Gestió de la Immigració (UPF); RelMed – International Joint Master on Euro-Mediterranean Relations (URV / Universitat de París 8 Vincennes-Saint-Denis / Universitat Saint Joseph de Beirut / Universitat de les Illes Balears / UPF); Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (UAB); Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials (UAB); Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional (CEI / UAB / UB); Màster Món Àrab i Islàmic (UB).

El cicle de conferències del programa anual Aula Mediterrània, organitzat per l’IEMed en col·laboració amb el món universitari i que arriba a la seva tercera edició en el curs acadèmic 2016-2017, aborda temes diversos i indispensables per comprendre la Mediterrània tant des d’un punt de vista actual com històric. La gestió dels refugiats, de les fronteres i dels moviments humans; els conflictes a la regió; la situació dels mitjans de comunicació, dels drets humans i de les llibertats; o l’escenari geopolític mediterrani passat i present. En definitiva, es tracta d’un cicle de conferències ampli, divers i rellevant, que pretén fomentar la col·laboració entre els diversos camps de la recerca sobre la Mediterrània i, alhora, oferir al públic general un programa de conferències de gran qualitat acadèmica de la mà de polítics, acadèmics, periodistes i actors múltiples de la societat civil.

11 de gener

El paper de la dona en les revoltes àrabs d’avui i d’ahir Ponents: Leyla Dakhli, investigadora del CNRS, Centre Marc Bloch, Berlin. Anna Gil-Bardají, professora del Departament de Traducció i Interpretació, UAB. 17 de gener

El paper d’Al-Jazira i dels mitjans de comunicació en la reconfiguració del món àrab Ponents: Wadah Khanfar, cofundador i president d’Al Sharq Forum. Antic director general d’Al-Jazira (2006-2011). Pere Franch, professor de Periodisme, Blanquerna – URL. 1 de febrer

La República Islàmica Medieval de les Lletres: la construcció del coneixement àrab Ponents: Muhsin Al-Musawi, professor de Literatura Àrab Clàssica i Moderna i d’Estudis Culturals Comparats, Universitat de Columbia, Nova York. Mònica Rius Piniés, professora d’Estudis Àrabs i Islàmics, UB. 8 de febrer

El treball de la CMODH per als drets humans i les llibertats fonamentals des de la societat civil i els moviments socials Ponents: Khadija Ryadi, presidenta de la Coordinadora Magribina d’Organitzacions de Drets Humans (CMODH), Rabat. David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, UB.

Rotterdam. Sílvia Carrasco, professora del Departament d’Antropologia Social i Cultural, UAB, i coordinadora del Grup de Recerca en Migracions, Educació i Infància, EMIGRA/CER-Migracions, UAB. 23 de febrer

El procés de revisió de la Política Europea de Veïnatge Ponents: Tobias Schumacher, titular de la càtedra en Política Europea de Veïnatge, College of Europe. Elisabeth Johansson-Nogués, investigadora associada, IBEI. 1 de març

La universitat: factor de cooperació a la Mediterrània Ponents: Jilani Lamlouni, rector de l’Université Virtuelle de Tunis. Laura Huici, professora titular de Dret Internacional Públic, UB. 8 de març

L’islam polític després de les “primaveres àrabs” Ponents: François Burgat, director emèrit de recerca del CNRS, investigador de l’Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), CNRS-Université d’Aix-Marseille. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani de l’IEMed i cap de redacció d’afkar/ideas. 15 de març

Els drets humans a Tunísia Ponents: Ahmed Galai, vicepresident de la Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans (LTDH). David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, UB.

15 de febrer

La crisi de qui? Quina crisi? Travessies irregulars i la governança en matèria d’asil i de frontera de la Unió Europea Ponents: Nando Sigona, sociòleg, professor del Departament de Política Social i Treball Social, School of Social Policy, University of Birmingham. Ricard Zapata, professor de Ciència Política, UPF, i director del GRITIM-UPF.

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Ponents: Ignacio Ferrando, professor de Llengua Àrab, Universidad de Cádiz. Mònica Rius Piniés, professora d’Estudis Àrabs i Islàmics, UB. 5 d’abril

La posició de la segona generació turca i marroquina a Europa

Comprendre la migració brasilera, marroquina i ucraïnesa a Portugal en temps d’austeritat: la generació de mecanismes de retroalimentació negatius?

Ponents: Maurice Crul, professor de Sociologia,

Ponents: Maria Lucinda Fonseca, catedràtica del

University of Amsterdam i Erasmus University de

departament de Geografia i membre del Grup de Recerca

22 de febrer

80

22 de març

Panorama lingüístic del món àrab

Memòria de projectes executats 2017

81


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

sobre Migracions, Espais i Societats MIGRARE, Centre d’Estudis Geogràfics, Universidade de Lisboa. Juan Carlos Triviño, investigador del Grup Interdisciplinari de Recerca sobre Immigració, GRITIM-UPF i de l’IBEI. 19 d’abril

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

1 de juny

La crisi a Síria i els grups islamistes Ponents: Ignacío Álvarez-Ossorio, professor d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat d’Alacant. Ferran Izquierdo, professor de Relacions Internacionals, UAB.

Dublín IV i el nou paquet d’asil

26 d’abril

El valor estratègic de Turquia en la geopolítica occidental Ponents: Eduard Soler, coordinador de recerca, CIDOB. Antoni Castel, Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA). 3 de maig

Sessions del primer semestre acadèmic (octubre – desembre de 2017)

Ponents: Zohra Koubia, fundadora i presidenta del

d’Estudis Interculturals i Regionals, Universitat de Copenhaguen. Ricardo Carniel Bugs, professor de Periodisme, UAB.

Forum des Femmes, Al Hoceima. Teresa Velázquez, catedràtica de Periodisme, UAB.

10 d’octubre

La ruta holandesa de l’estret de Gibraltar: interessos econòmics, esdeveniments militars i cooperació política (1621-1702)

Ponents: Ignacio Gutiérrez de Terán, professor

Ponents: Thomas Pierret, professor d’Islam Contemporani, University of Edinburgh. Laura Huici, professora titular de Dret Internacional Públic, UB. 18 de maig

Departament d’Estudis Polítics i Internacionals, SOAS, Londres. Blanca Camps, investigadora, professora de Relacions Internacionals, UAB.

82

Ponents: Charlie Winter, investigador sènior del Centre Internacional per a l’Estudi de la Radicalització (ICSR), King’s College London. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani de l’IEMed i cap de redacció d’afkar/ideas. 14 de desembre

Comunicacions i canvi social: una perspectiva ciutadana Ponents: Thomas Tufte, professor de Comunicació

28 de novembre

per al Desenvolupament, University of Leicester. Ricardo Carniel Bugs, professor de Periodisme, UAB.

Ponents: Anthi Brouma, directora del programa Orient Mitjà i Nord Àfrica, GWP – Med. Laura Huici, professora titular de Dret Internacional Públic, UB.

Ponents: Jean-François Clément, professor emèrit,

Ponents: Tahani Mustafa, investigadora del

30 de novembre

Gihadisme més enllà del Daeix: com combatre la idea?

25 d’octubre

2 de novembre

La usurpació de la Primavera Palestina: reforma del sector securitari i reforçament de la repressió

de Ciències Humanes i Socials, Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC), Madrid. Xavier Gil, catedràtic d’Història Moderna, UB.

Seguretat hídrica a la Mediterrània: cooperació regional i el paper de Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med)

Emoció i raó en els orígens de la Germania valenciana

25 de maig

Ponents: Ana María Crespo, científica titular, Centre

de Llengua Clàssica Àrab, Universidad Autónoma de Madrid. Èlia Romo-Terol, investigadora del Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics, UB.

L’islamisme com a forma d’ateisme Université de Lorraine, Nancy. Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals, UAB.

22 de novembre

Ponents: Ehab Galal, professor del Departament

Ponents: Andrés Mourenza, periodista, col·laborador

10 de maig

Università La Sapienza Roma. M. Ángeles Pérez Samper, catedràtica d’Història Moderna, UB.

Mitjans panarabistes, conflictes, revolucions i polítiques

Turquia: reptes i mitjans de comunicació

Els efectes del conflicte sirià a la regió mediterrània

Gènere i experiència urbana. Roma a l’edat moderna

Societat civil, desenvolupament sostenible i promoció dels drets de les dones als països del Sud

4 d’octubre

Rivalitat per l’hegemonia regional a l’Orient Mitjà: el cas de l’Aràbia Saudita

d’El País. Xavier Giró, professor de Periodisme Polític, director de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes (UAB).

16 de novembre

Ponents: Renata Ago, professora d’Història Moderna,

Ponents: Nuria Arenas, professora de Dret Internacional a la Facultat de Dret i membre del Centro de Investigación en Migraciones, Universidad de Huelva. Georgios Milios, investigador de l’Institut de Dret Públic, IDP/CER-Migracions, UB.

i coordinadora del Grup de Recerca en Migracions, Educació i Infància, EMIGRA/CER-Migracions, UAB.

Ponents: Pablo Pérez García, professor titular d’Història Moderna, Universitat de València. Jaume Dantí, catedràtic d’Història Moderna i coordinador de l’Àrea d’Història Moderna, UB. 8 de novembre

La necessitat d’una narrativa comuna Ponents: Christiane Timmerman, directora, Centre d’Estudis Interculturals i de les Migracions (CeMIS), Universitat d’Anvers. Sílvia Carrasco, professora del Departament d’Antropologia Social i Cultural, UAB,

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2017

83


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

16 LA VANGUARDIA

I NT E R N A C I O N A L

DOMINGO, 12 MARZO 2017

ENTREVISTA

“Lo mejor para combatir a los yihadistas es no crearlos” François Burgat, politólogo experto en islamismo ISABEL RAMOS RIOJA Barcelona

V

einticinco años ha vivido François Bur­ gat en el mundo ára­ be: Argelia, Yemen, Siria y Líbano, entre otros países. El politólogo francés experto en islamismo pronunció en Barcelona una conferencia so­ bre El islam político tras las prima­ veras árabes, invitado por el IE­ Med.“Ihaveadream:nohablemos de islamismo cuando hablemos de nuestros vecinos; centrémonos en otro tema”, dijo. ¿Cómo ha evolucionado el is­ lamismo desde que empezó a es­ tudiarlo a finales de los setenta? El territorio del islamismo era la zona de contacto entre Occidente y el mundo musulmán, una zona detensión.Desgraciadamente,ha­ ce 30 años que me preguntan si el islam es compatible con la demo­ cracia. No sólo el estado de ánimo de los occidentales no ha evolucio­ nadosinoquesehacrispado.Yhay unproceso,enmiopinióninexora­ ble, de ir hacia los extremos por los dos lados. La toma de Mosul, el hundimiento del Estado iraquí en beneficio de la franja más extre­ mista del espectro político iraquí ha marcado la primera etapa de la ubicación en el centro de los extre­ mos. Tenemos como eco una cris­ pación de identidad que se mani­ fiesta de manera estruendosa en las elecciones americanas y en la transformación del cuerpo electo­ ral en Europa.Lacomponente ma­ yoritaria de los movimientos isla­ mistas acepta hace mucho la com­ patibilidad entre el islam y la democracia. Hay incluso discur­ sos islamistas que dicen que fue­ ron ellos quienes inventaron el concepto, la shura (consejo con­ sultivo),queestáenelCorán.Yhay islamistas que la rechazan. La pa­ labra islamismo ya no es práctica desde el punto de vista científico porque se usa para describir a Ras­ hidGanushi,eltunecino que parti­ cipó en la adopción de la Constitu­ ción más democrática y más laica del mundo árabe, y en el otro ex­ tremo está Abu Bakr el Bagdadi. En su conferencia denunció la obsesión occidental por los isla­ mistas y las primaveras árabes. Deberíamos interesarnos por la actuación del autoritarismo de la región. ¿Quién ganó en Egipto? No perdieron los islamistas, ganó el autoritarismo. Las primaveras nos enseñan a respetar una temporali­ dad más larga que la que imagina­ da. La revolución francesa tam­ bién necesitó tiempo. Las prima­ veras parirán con dolor institu­ ciones que desempeñen el papel que no han podido desempeñar hasta ahora, con el colonialismo y, luego, con el autoritarismo. ¿Será Europa y Occidente en general el escenario prioritario de batalla del Estado Islámico? Elaplastamientodelabaseterrito­ rial de Daesh no será el final de su problema. Ya sabemos que asisti­ mos a un proceso de vuelta a la clandestinidad, desgraciadamen­

84

2.2. Món Àrab i Mediterrani

XAVIER CERVERA

François Burgat durante su visita a Barcelona esta semana

te es bastante verosímil que este problema que no hemos sabido re­ solverenIrakyenSiriasedesplace y se eternice. Francia ha reconocido el fra­ caso de los programas de desra­ dicalización de jóvenes. De entrada, la mejor manera de combatirlos es dejar de producir­ los. Los mayores fabricantes de yi­ hadistas del mundo son, para mí, losestadounidensesy,después,los europeos. Es un contrasentido metodológico centrar el problema OTRO EN F OQUE

“En Egipto no perdieron los islamistas, ganó el autoritarismo” VA RIA D O ABA N ICO

“Hay islamistas que niegan la democracia y otros que dicen que está en el Corán” de la violencia en la islamología y querer sustituir una ideología ra­ dical por otra ideología. Lo impor­ tante es deconstruir la disfunción institucional que hace que alguien necesite una ideología radical. Hay que entender por qué el joven que tiene la elección entre nume­ rosas maneras de apropiarse la re­ ligión en la política elige la expre­ sión excluyente, binaria, conflicti­ va. La respuesta está en el funcionamiento de la sociedad.

Aparte de musulmanes radi­ calizados hay conversos que han adoptado directamente el yiha­ dismo. Los conversos son gente que coge el tren en marcha. David Thom­ pson ha hecho un trabajo sobre el terreno en Francia (Les reve­ nants),conunamuestrade18jóve­ nes franceses que han regresado de Siria. Dice que entre los conver­ sos hay más Kevin (nombre muy popular) que Jean­Eudes (nom­ bre aristocrático). La mayoría de los conversos proceden de la mis­ ma periferia social de exclusión que los musulmanes. Y que, aun­ que hay diversas motivos hay dos palabras presentes en sus explica­ ciones: humillación y dignidad. ¿Ha fracasado definitivamen­ te el islam político, como han di­ cho algunos estudiosos? Fue anunciado dos veces. Una, en 1995 y otra, en la primera semana de la primavera tunecina, cuando hubo quienes decían que no vota­ rían a quienes no habían estado allí desde el primer momento. Unas semanasdespuéstriunfabanlosis­ lamistas y también en Egipto. ¿El yihadismo es un hijo del is­ lamismo o una manipulación? El yihadismo no es algo ajeno al is­ lam. Estas sociedades hacen de la terminología del islam que, antes que una religión es una cultura lo­ cal, home made y la cultura de sus ancestros, algo central. Pero gran­ des fabricantes de yihadismo son también los regímenes árabes au­ toritarios como Bashar el Asad, Abdulfatah al Sisi, que se han be­ neficiado del miedo occidental pa­ ra legitimar su absolutismo.c

Memòria de projectes executats 2017

La Vanguardia, 12/03/2017

TV3, 21/02/2017

85


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

L’islam avui

Mar de Miralls. Fluxos migratoris a la Mediterrània

TAULA RODONA

CICLE CULTURAL

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 19 de gener Col·laboració amb: Editorial Fragmenta

Lloc: Sala Beckett, Barcelona Data: gener – desembre Col·laboració amb: Sala Beckett – Ajuntament de Barcelona

Presentació del darrer llibre de Dolors Bramon que es publica com a eina per a orientar-se amb rigor en alguns dels aspectes més controvertits relacionats amb l’islam, establint amb precisió la terminologia apropiada per parlar d’aquesta fe, que contrasta amb l’ús, sovint erroni o inadequat, que se’n fa als mitjans de comunicació.

Ponents: Tomás Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia a Beirut. Dolors Bramon, doctora en Filologia Semítica i en Història Medieval i autora del llibre. Ignasi Moreta, professor d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra i editor de Fragmenta. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea del Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed.

86

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Al 2016 s’han comptat 65,3 milions de desplaçats forçats al món. De tots ells, un 39% són a la regió d’Orient Mitjà i només un 6% a Europa. Malgrat això, Europa ha patit el que ha considerat una “crisi” que, més enllà del nombre d’arribades, ha posat de manifest una fallida en la resposta i en la concertació de mesures en l’àmbit institucional europeu. El cicle “Mar de Miralls” vol apropar al públic la realitat dels fluxos migratoris a la Mediterrània i contribuir a sensibilitzar l’opinió pública des de diverses propostes que van des dels debats i taules rodones fins a les peces teatrals passant per activitats adreçades a nens i nenes.

Memòria de projectes executats 2017

87


passa de moda. Æ Teatre Akadèmia. Fins al 19 de febrer. D E CICLES 18-22 €. 

CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

Programa Del 18 de gener al 5 de febrer

De carenes al cel TEATRE

Obskené, companyia resident de la Sala Beckett, presenta aquest espectacle que aplega text, projeccions i música al voltant de la Mediterrània per crear un espai de trobada entre tradició i contemporaneïtat i reflexionar sobre la realitat, l’existència, les condicions humanes o la mort. 25 de gener

Cultures híbrides i literatura “de frontera” TAULA RODONA

Aquesta taula rodona aborda el paper de la literatura intercultural, resultat de la hibridació cultural que es produeix arran dels fenòmens migratoris, en la construcció de noves identitats i en la transformació del nostre entorn.

Ponents: Pius Alibek, escriptor i traductor, autor d’El dol de quetzal. Najat El Hachmi, escriptora catalana d’origen amazic, autora de La filla estrangera. Saïd El Kadaoui Moussaoui, psicòleg i escriptor, autor de No. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed. 29 de gener

La història de la Nut CONTACONTES

Utilitzant com a suport un conte escrit i il·lustrat per ella mateixa i que projectarà a la pissarra digital, la Susanna portarà els infants a acompanyar la Nut, una nena que ha de fugir de la guerra, en el seu recorregut.

executiu, IEMed. Juli Tello, representant d’Stop Mare Mortum. Ruben Wagensberg, representant de Casa nostra, casa vostra. 2 de febrer

FI DE L’OBRA 

Cinema en moviment: diversitat cultural  i creativitat transnacional  TAULA RODONA

i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau (Fundipau). Ignasi Calbó, coordinador del Pla “Barcelona, Ciutat Refugi”, Ajuntament de Barcelona. Senén Florensa, president

88

DE QUÈ VA… Viatge per la Mediterrània amb text, projeccions i música en viu.

de Món Àrab i Mediterrani, IEMed. Zouhair El Hairan, periodista i director de cinema, autor de Hamama. Basel Ramsis, director i productor de cinema, autor d’Azúcar aparte. Alba Sotorra, documentalista, directora de Game Over. Santiago Zannou, director de El truco del manco, guanyador del premi Goya al millor director novell el 2009 i autor d’Alacrán enamorado. 3 i 4 de febrer

Sous la plage



PER QUÈ HI HEU D’ANAR... Perquè és d’Obskené, companyia resident de la Beckett. Æ Sala Beckett. Fins al diumenge 5. 18 €.

ÉS UNA EXPRESSIÓ                   Q 



TEATRE

Aquesta peça escènica de creació interdisciplinar compta amb el reconeixement del FrankfurtLAB, un dels principals centres de creació contemporània. El protagonista, Mohammad Bitari, un palestí nascut a Síria, d’on va fugir el 2013, narra i recrea a l’escenari les emocions viscudes en el seu periple. Col·laboració amb: Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, Frankfurt LAB

5 de febrer

Aquesta iniciativa adreçada a nenes i nens de primària i l’ESO proposa un joc no competitiu per aprendre les conseqüències dels conflictes armats per a la població civil.

Ponents: Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions

Æ El Maldà. Fins al 12 de febrer. 14-20 €.

Ponents: Elisabetta Ciuccarelli, suport de l’Àrea

1 de febrer

Aquesta taula rodona es pregunta per la forma en què s’articula la resposta des de la societat civil europea i debat possibles accions que es poden dur a terme desde la societat catalana.

Aquesta taula rodona reflexiona sobre els creixents exemples de cinema resultat de la interacció entre grups humans i de la interculturalitat.

Un viatge no triat

TAULA RODONA

PER QUÈ HI HEU D’ANAR... Per triar si us agrada més la paraula o l’acció.

De carenes al cel

                           Q 

Col·laboració amb: Irènia Jocs de Pau

Respostes polítiques i ciutadanes a la tragèdia dels refugiats

DE QUÈ VA... Escenificació de deu quadres del pintor finlandès Vilho Lampi.

      D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES    Q 

JOC DE TAULA

Col·laboració amb: Irènia Jocs de Pau

Del 26 de gener al 21 de desembre

Entre vivència i memòria. Trobada entre refugiats, migrants i dramaturgs TALLERS

La manera en què el món de l’art i particularment l’art escènic reflexiona i transmet la realitat dels processos migratoris és el punt de partida per a diverses trobades entre refugiats i dramaturgs.

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2017

89


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Cicle de cinema àrab. Temps de canvis i exilis

XII Obrador d’Estiu

CINEMA

SETMANA CULTURAL

Lloc: IEMed, Barcelona Data: del 15 de juny al 6 de juliol Col·laboració amb: Festival de Cinema Africà de Tarifa-Tànger (FCAT), Cine Nòmada

Lloc: Sala Beckett, Barcelona Data: del 6 al 15 de juliol Col·laboració amb: Sala Beckett – Ajuntament de Barcelona

L’IEMed ofereix aquest nou cicle de pel·lícules que vol donar difusió i suport a unes produccions que no es poden trobar fàcilment al circuit comercial: dues pel·lícules documentals i dues de ficció seleccionades entre els millors títols projectats entre el 28 d’abril i el 6 de maig de 2017 a l’última edició del Festival de Cinema Africà de Tànger i Tarifa (FCAT).

Col·laboració amb un dels esdeveniments més rellevants de la proposta artística i formativa de la Sala Beckett; una setmana intensiva de cursos, tallers, espectacles escènics, lectures i taules rodones on professors, alumnes, creadors i espectadors de procedències i estils diversos poden compartir idees, punts de vista, creacions i projectes amb l’objectiu d’acostar la dramatúrgia a les inquietuds del nostre temps.

Programa 15 de juny

Akher ayam el medina (Els últims dies de la ciutat) Tamer el Said, Alemanya, Egipte, Emirats Àrabs Units, Regne Unit, 2016 Centre del Caire, any 2009. Khalid, un cineasta de 35 anys, lluita per fer una pel·lícula que capti l’esperit de la seva ciutat alhora que la seva vida es marceix a poc a poc.

29 de juny

Akher wahed fina (L’últim de nosaltres) Ala Eddine Slim. Tunísia, 2016 N travessa el desert per arribar al nord d’Àfrica amb la intenció de passar clandestinament a Europa. Després d’un atracament, acaba sol a Tunísia. Per fi decideix intentar travessar el mar en solitari cap a algun país europeu. Ho fa en un bot, però el motor es para en alta mar. 6 de juliol

22 de juny

Zaineb takrahou ethelj (Zaineb odia la neu) Kaouther Ben Hania. França, Tunísia, 2016 Zaineb, una nena de nou anys, viu a Tunísia amb la seva mare i el seu germà petit. El seu pare va morir i la seva mare està a punt de refer la seva vida amb un home resident al Canadà.

90

Atlal Djamal Kerkar. Algèria, França, 2016 A partir de les velles imatges, rodades en VHS, descrivint la ruïna i la destrucció durant el període entre 1991 i 2002 a Algèria, Djamel Kerkal proposa explorar el passat per reconstruir el país, les llars i el futur, i les esperances de la societat.

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2017

91


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Islamofòbia als mitjans: l’impacte dels atemptats del 17 d’agost a Catalunya

XI Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya

TAULA RODONA

CINEMA

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 10 de novembre Col·laboració amb: Fundación Al Fanar

Lloc: Filmoteca de Catalunya, Barcelona Data: del 7 al 12 de novembre Col·laboració amb: Sodepau, Filmoteca de Catalunya

L’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans de comunicació, iniciativa de l’IEMed i la Fundación Al Fanar amb el suport de la Fundación Tres Culturas, Casa Árabe y la Fundación Euroárabe, presenta una anàlisi sobre la cobertura periodística dels atemptats del 17 d’agost que, entre altres conclusions, destaca que es va donar més veu que mai a la comunitat musulmana. Les bones i males pràctiques en la cobertura informativa dels atemptats, però també en el tractament informatiu habitual dels mitjans de comunicació impresos sobre l’islam, el vel o els refugiats, són alguns dels aspectes que centren el debat.

L’IEMed renova un any més la seva contribució a aquesta iniciativa que apropa a la ciutat de Barcelona el més interessant del panorama cinematogràfic àrab i que, en aquesta ocasió, ofereix una retrospectiva del bo i millor d’edicions passades, necessària en un moment en què tant les relacions euromediterrànies com les situacions nacionals pròpies travessen moments de replantejament, en ocasions enormement traumàtics.

Ponents: Mohamed El Amrani, impulsor de l’associació cultural Xarxa de Convivència. Pedro Rojo, president de la Fundació Al Fanar. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed.

92

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Memòria de projectes executats 2017

93


CI C L E S D E D E B ATS, T RIB UNE S I CONFE RÈ NCIE S

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Presentació de l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans

Periodistes contra l'odi al diferent www.eltemps.cat/article/2825/periodistes-contra-odi-diferent-islamofobia

TAULA RODONA Lloc: IEMed, Barcelona Data: 13 de desembre Col·laboració amb: Fundación Al Fanar

L’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans de comunicació presenta els seus objectius, la seva tasca i els resultats obtinguts després del seu primer any d’existència, en dues sessions, respectivament adreçades a les escoles de periodisme i a representants d’associacions de la societat civil. Dimarts passat, 12 de desembre, se celebrava el dia internacional contra la islamofòbia sense massa motius per celebrar res. El barceloní jutjat penal número 23 condemnava a un any de presó a dos homes que agrediren una dona embarassada a Ciutat Vella l’agost passat. Tan sols per dur niqab, o vel integral. Els dos agressors, es constatava en seu judicial, estaven vinculats a grups ultradretans, motiu pel qual el fiscal coordinador de la fiscalia provincial de Barcelona de delictes d’odi i discriminació va prendre part del procés. En aquest cas, l’agressió islamòfoba va ser considerada un delicte d’aquest tipus.

Ponents: Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Ajuntament de Barcelona. Pedro Rojo, president, Fundación Al Fanar. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas.

I una pregunta s’escau en tot plegat: quin és el context social en què una agressió com aquesta esdevé legítima? L’informe del grup de periodistes Ramon Barnils resultat d’analitzar la producció periodística de vuit mitjans digitals posava sobre la taula un bon reguitzell de violències simbòliques perpetrades contra col·lectius concrets. L’ús de substantius adjectivats com “islamització” o “multiculturalisme”, situats en un context en què queden negativitzats, són només un dels molts exemples que el treball assenyala com a passarel·les del discurs d’odi que certes capçaleres difonen. El racisme i la xenofòbia, juntament amb la islamofòbia, eren, de lluny, la tipologia de píndoles d’odi més recurrents als articles estudiats. És per aquest motiu que la Fundació Al Fanar i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) ha engegat l’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans, un instrument amb què monitorar aquest tipus de discriminació específica. I els resultats són demolidors: l’anàlisi de més d’un miler de peces publicades en suport digital que empraven els termes “islam”, “musulmà”, “gihadisme” i altres ha constatat que un 70% dels articles poden ser considerats islamòfobs en diferents graus. Una xifra que en la tipologia d’opinió s’eleva a més del 90%. Les categories amb què treballen els investigadors emulen els colors d’un 1/4

38

Domingo. 2 de julio de 2017 • LA RAZÓN

39

LA RAZÓN • Domingo. 2 de julio de 2017

INTERNACIONAL

F

arhad Ahmad, británico de 25 años, lleva tres siendo imán de la mezquita de Baitul Futuh, situada al suroeste de Londres, en Morden un barrio con una alta tasa de inmigración. Esta mezquita está considerada la más grande de Europa occidental y pertenece a la comunidad Ahmadía. Cada viernes recibe a unas 10.000 personas para rezar. El templo ocupa 21 hectáreas, tiene dos minaretes y la sala central puede albergar a 4.500 personas, mientras que en el edificio pueden congregarse hasta 10.500. Varios Coranes se encuentran en las distintas salas de oración. Los libros están en árabe y también algunos traducidos al inglés, aunque los musulmanes de la mezquita aprenden árabe desde pequeños para poder leer el texto original y seguir los rezos, que se hacen en esta lengua. Entre otras instalaciones, la mezquita cuenta con 55 baño, 4 duchas y un estudio de televisión que emite en seis lenguas distintas 24 horas al día. Farhad muestra orgulloso la mezquita. Él es uno de los 2,8 millones de musulmanes que vive en Reino Unido, población que ha casi duplicado su presencia en los

INTERNACIONAL

El imán de Baitul Futuh, al sur de Londres, trabaja contra los «falsos musulmanes» que transmiten una visión fundamentalista del islam REPORTAJE / VISITA AL TEMPLO ISLÁMICO MÁS GRANDE DE EUROPA

EN LA MEZQUITA DE LOS HEREJES PARA LA YIHAD ANDREA PÉREZ EGIDO Londres

últimos 10 años. La mezquita, inaugurada en 2003, es un reflejo de este crecimiento. La comunidad Ahmadía está formada por 15 millones de fieles en todo el mundo, se distancian del fundamentalismo islámico y siguen a un califa. Esto hace que sean considerados herejes por parte de la comunidad islámica y estén perseguidos en países como Pakistán. Por ello, su líder espiritual vive en Londres, en la mezquita más antigua de la ciudad. Esta mezquita se quedó pequeña y este fue uno de los motivos que llevaron a la construcción de Baitul Futuh. Farhad decidió a los 16 años que quería convertirse en imán. A sus 25 se siente orgulloso de ser musulmán y asegura que el Islam es una religión de paz, pero que el Corán es fácil de malinterpretar «si no sabes leerlo bien». «Si alguien lee literalmente y sin contextualizar algunas partes es fácil equivocarse» y los que él denomina «falsos musulmanes» enseñan y lavan así el cerebro a los jóvenes. «Radicalizar es sencillo si no conoces la verdad», asegura a LA RAZÓN. El joven Farhad, como muchos musulmanes, ha pasado el mes de junio sin beber ni comer durante las horas de luz. Este año el mes del

Ramadán ha coincidido con uno de los meses más calurosos de Londres. Sobre las 9 de la noche, realiza el Maghrid, el penúltimo rezo con el que se rompe el ayuno. Se hace en una mezquita pequeña y lo lidera el califa. Sólo los hombres rezan con él. De dátiles, fruta, cordero, patatas y pollo, todo muy especiado, se compone la cena que la mezquita ofrece. Las mujeres llevan el «hiyab», que cubre el cabello, y todos los hombres se cubren con un sombrero pequeño, algunos de ellos llevan chilabas. Uno de los últimos atentados, el ataque perpetrado en el mercado de Borough en Londres, se produjo en el Ramadán y Farhad asegura que si matar es algo que el islam condena, hacerlo en este mes sagrado es incluso más grave. Desde hace un tiempo, ser musulmán en Reino Unido se ha vuelto más difícil. Sólo hay que mirar el aumento en la cifra de ataques islamófobos. Los que profesan esta religión han empezado a ser el blanco de los sentimientos de odio y frustración que quedan en las personas tras los ataques terroristas. El último ataque se produjo hace apenas dos semanas, cuando un galés de 47 años arroyó a una multitud que salía de una

mezquita en Finsbury Park al grito de «¡quiero matar a todos los musulmanes!». Los islamófobos cargan contra los musulmanes en un país en el que los pasados atentados han dejado a esta comunidad doblemente estigmatizada: primero, porque, como todos los ciudadanos, estas matanzas les dejan conmovidos, y segundo, por la culpa de que estos ataques hayan sido realizados usando la religión que profesan como pretexto. Farhad sabe que la única forma que los musulmanes tienen de combatir la islamofobia es enseñando la verdad sobre su religión. «Todo el mundo busca justificar sus acciones, pero eso no significa que la religión lo respalde», comenta un compañero del imán, Farooq Aftab, que trabaja con los más jóvenes. «Cualquiera puede ir por la calle, matar a alguien y gritar ‘Alá es grande’ y eso no le hace musulmán, pero sí que consigue que la gente asocie la religión con el terrorismo». Farooq asegura que «el islam no es el problema, sino que tiene que ser parte de la solución». El británico también apunta a internet como foco del problema, «no hay control en las redes», y asegura que el Gobierno tiene que trabajar en controlar el aumento

de extremismo y la facilidad con la que se accede a esta información. La colaboración entre musulmanes es fundamental porque, aunque en la comunidad Ahmadía no ha habido ningún caso de radicalización, sí los ha habido en mezquitas británicas que han albergado mucho tiempo los discursos de odio. De hecho, la mezquita donde se produjo el atentado fue famosa en los años 90 por los discursos incendiarios del imán extremista Abu Hamza. El 45% de las mezquitas en Reino Unido están controladas por los Deobandi, un movimiento islamista suní de origen sufí. Este grupo defiende la «sharía», la ley islámica. Por eso, al otro lado de la ciudad no es difícil encontrarte con lo que muchos llaman «Londonistan», barrios donde es difícil saber si aún sigues en la capital británica. Mujeres completamente cubiertas con el «niqab», niñas con «hiyab» y niños que acuden a las madrasas y templos donde se impone la «sharía». Es en estos barrios donde el extremismo islámico se protege y va en aumento. Según la BBC, hay 87 Tribunales de Sharía Islámica. Según el diario «Spectator», en Reino Unido sólo dos de las 1.700 mezquitas siguen las interpretaciones

modernas del Corán. Y es aquí donde el papel de la comunidad musulmana británica es fundamental para luchar contra el extremismo y la islamofobia. Parte de la comunidad ha salido este año a condenar cada ataque perpetrado por los terroristas del ISIS: «No en mi nombre» o «Musulmanes contra el terrorismo» son algunos de los eslóganes principales que llevaban impresos en camisetas y pancartas. La comunidad quiere dejar claro que los terroristas usan el islam como pretexto para llevar a cabo estas barbaries, pero que «no es eso». Por eso Farah y un grupo de compañeros han ido a los lugares de los ataques a hablar con la gente. «Soy musulmán, preguntadme lo que queráis», decían. «Si tienen cualquier duda sobre la religión, que pregunten». «Si lees el Corán, tienes que ser consciente de en qué momento fue escrito y por qué Mahoma decía ciertas cosas», asegura Farhad. Consciente de la situación, trabaja cada día para dar a conocer su religión. La clave es «conocer y enseñar bien el Corán a los nuestros» para evitar la radicalización y explicar a los ciudadanos que el que mata en nombre del islam «no es un musulmán».

ISLAMOFOBIA, ARMA MORTAL Pedro ROJO Lourdes VIDAL*

El británico Darren Osborne fue a Finsbury Park decidido a matar musulmanes y cumplió su cometido. Una víctima mortal y varios heridos son consecuencia de su acto terrorista nacido de la islamofobia que, aunque ciertos sectores la consideraban hasta ahora «fruto de un victimismo exacerbado de los musulmanes», es una realidad innegable que hay que abordar de forma urgente. La respuesta pública a los atentados que están golpeando Europa es fundamental para evitar el riesgo de fractura social. En ese sentido, declaraciones de responsables políticos como la primera ministra británica, Theresa May, calificando la islamofobia como una forma de extremismo son muy positivas. Los medios de comunicación van a jugar un papel crucial para no alimentar la islamofobia, que margina a importantes sectores de nuestra sociedad y

promueve el discurso racista de extrema derecha. Y es que los crímenes de odio no surgen de la nada. Requieren incitación y normalización. ¿Cómo se radicalizó Osborne? ¿Cuáles son sus motivaciones? Redes sociales, tabloides, pero también medios de referencia, están repletos de alusiones a los musulmanes como el «problema» que pone en riesgo «nuestros» valores. La proliferación de este discurso de la representación de la comunidad musulmana como un grupo homogéneo vinculado a los radicales violentos es un gran triunfo para Daesh. La respuesta calmada de los atropellados frente al terrorista es la mejor muestra de la falsa imagen que se generaliza en los medios sobre los musulmanes como violentos. La islamofobia es un peligro real del cual debemos protegernos, y los medios de comunicación son la punta de lanza del combate contra el discurso del odio. *Coordinadores del Observatorio de la Islamofobia

Epa

NO PUEDEN TOCARME PORQUE SOY MUJER

La Razón, 02/07/2017

94

2.2. Món Àrab i Mediterrani

Una moqueta verde oscura viste los suelos de la mezquita y antes de entrar a las salas de oraciones o haram se debe pasar por un arco de seguridad rodeado de estanterías donde se deben dejar los zapatos. Una vez dentro, la sala de oración principal está reservada para los hombres, la simplicidad del lugar y la impresionante cúpula que preside la sala asombra a cualquiera que entre. En el piso superior, se encuentra la sala destinada a las mujeres, donde a través de una gran cristalera pueden seguir los rezos. Farhad asegura que esta división entre mujeres y hombres se hace con el fin de que los rezos «sean más cómodos para ambos grupos», ya que deben postrarse en el suelo para orar, aunque cuando no se reza, los hombres tienen restringido el acceso a la sala de las mujeres. Pese a ser una mezquita abierta, Farhad asegura que el hecho de que las mujeres se tapen es porque los musulmanes siguen «un código de conducta». Cuando intentas profundizar en el tema, él explica que «el hecho de que hombres y mujeres se tapen hace que puedan tratarse de igual a igual dejando la ‘belleza’ a un lado». Al intentar despedirme de ellos no han podido darme la mano, me agradecen la visita, pero soy mujer, y no pueden tocarme, están celebrando el Ramadán.

Fieles musulmanes rezan en una sala de oración en la mezquita de Baitul Futuh, en el sur de Londres, la más grande de Europa occidental

Memòria de projectes executats 2017

95


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

The Mediterranean Economies in a Changing World. Lessons Learned in Economic and Financial Instability: What Scenarios Can We Envisage? SEMINARI

96

ec

O

bj

2.

3.

De

se

nv

ol

up

2.

ec on tius re òm : Àr i e l’h l d form que ea d or es e s s i ’a E i so ur tzó env en fom nàli o c om d s e si i e ials ed e l’ lupa ec nt de t d ls , le ite es le m o or rrà tab en rs c e la s p s ga xa t l r l ni rxe nia. ime de au refle inc sm s p ip n l V x e es int inc t d’ s e er a ió a als de ern ula una co la l v ten d pr ac da Z no m olt oj ion als on mie ode ant ènc ec a i ci als act de s de rnitz de l es ó d’ e ex an ors Lliu l su aci s te e à re d ó so rior lisi e con C , en i a ò ci oe i de con mic nvi co re òm s nò lac ic i a m iq ions ue s.

Àr am e S e e

oc nt io ec on òm ic

s

Lloc: Palau de Pedralbes, Barcelona Data: 24 de febrer Col·laboració amb: Banc d’Espanya

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic

En la seva tercera edició, aquesta trobada de decisors econòmics d’alt nivell d’institucions financeres nacionals i internacionals aborda fórmules per millorar les condicions que permeten la creació i el desenvolupament de negoci als països socis mediterranis, com són la reforma dels marcs legislatius i sistemes fiscals cap a esquemes més flexibles, la transició cap a models administratius més transparents i eficients o la millora de l’accés al finançament per a petites i mitjanes empreses. El seminari també pren en consideració factors que condicionen aquestes reformes com la fluctuació dels preus del petroli i el gas o els factors demogràfics, així com el paper que poden jugar els bancs centrals dels diferents països a través de les seves polítiques monetàries i de tipus d’interés.

Ponents: Jawad Abbassi, director per a Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, GSMA. Sudqi Al-Omoush, sotssecretari general de Desenvolupament de Negoci, Secretaria de la Unió per la Mediterrània. Hammad Ben Elafdil, exdirector general, Agència Marroquina de Desenvolupament de les Inversions. Carlos Conde, cap de la Divisió d’Orient Mitjà i Àfrica, OECD. Moctar Mohamed El Hacene, director, Divisió de Desenvolupament Econòmic i Integració, Comissió Econòmica i Social per a Àsia Occidental de Nacions Unides. Román Escolano, vicepresident, Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD). Mourad Ezzine, director, Centre per a la Integració Mediterrània, Banc Mundial. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Elena Flores, responsable de Relacions Econòmiques i Financeres Internacionals i Governança Global, DG Economia i Finances, Comissió Europea. Ahmed Galal, exministre de Finances, Egipte. Josep Maria Gascón, director

Memòria de projectes executats 2017

97


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

¿Hacia dónde va Egipto? GRUP DE TREBALL Lloc: Caixafòrum, Madrid Data: 24 d’abril

L’IEMed organitza aquesta reunió de 20 experts acadèmics, de les administracions públiques i el món empresarial amb l’objectiu de reflexionar conjuntament sobre els desafiaments polítics, econòmics i socials que els possibles escenaris futurs d’Egipte plantegen tant a l’interior del país com al conjunt de la regió. Aquesta trobada continua la tasca iniciada l’any 2016 amb el grup de treball “Cap a on va Turquia?” amb la finalitat de propiciar una reflexió conjunta i millor comprensió de la situació actual dels països clau de la regió.

Ponents: Omar Afailal, director, Oficina de Representació de CaixaBank, El Caire. Javier Albarracín, director de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed, Barcelona. Ignacio Álvarez-Ossorio, professor, Universitat d’Alacant. Haizam Amirah, investigador, Real Institut Elcano, Madrid. Mario Aymerich, assessor del director general; director, Directori Projectes, Banc Europeu d’Inversions (BEI), Luxemburg. Bárbara Azaola, professora i investigadora, Grup d’Estudis sobre les Societats Àrabs i Musulmanes (GRESAM), Universitat de Castella-La Manxa, Toledo. Raquel Cabrera, responsable de Relacions Internacionals, Gas Natural Fenosa, Barcelona. Luis Casado, director general, Aresbank, Madrid. Pablo de Zavala, director, Fundación Transición Española, Madrid. Jose María Egea, director general de Planificació Energètica, Gas Natural Fenosa, Barcelona. Senén Florensa, president executiu, IEMed, Barcelona. Íñigo Gil Casares, director de Tecnologia Industrial i Serveis Professionals, ICEX, Madrid. Gabriela González, consellera editorial, afkar/ideas, Madrid. Arcadio Gutiérrez Zapico, director general, Club Espanyol de l’Energia, Madrid. Francesc Homs, president del Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE), Barcelona. Isaac Martín-Barbero, president, INECO, Madrid. Carlos Miravent, director de Promoció i Desenvolupament Internacional, Gas Natural Fenosa, Barcelona. Mercedes Monedero, sotsdirectora general de Política Comercial amb Països Mediterranis, Àfrica i Orient Mitjà, Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, Madrid. James Moran, assessor especial del director per a Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Servei Europeu d’Acció Exterior (EEAS), Brussel·les. Antonio Oporto, director Executiu d’Espanya al Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD), Londres. Luis Orgaz, cap del Servei de Risc-País, Banc d’Espanya, Madrid. Ana Paredes, sotsdirectora adjunta per a l’Orient Mitjà, DG MAMOP, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC), Madrid. Joan Rosàs, director de Relacions amb Institucions Internacionals, Caixabank, Barcelona. Fidel Sendagorta, exambaixador d’Espanya a Egipte; director general per a Amèrica del Nord, Àsia i Pacífic, (MAEC), Madrid. Lluís Tarafa, Idom Consulting, Barcelona. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona. Manuel Villa-Cellino, president de la Fundació Antonio de Nebrija, Madrid.

d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva, Agència Catalana per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). Abdellatif Jouahri, governador, Bank Al-Maghrib. Luis M. Linde, governador, Banc d’Espanya. Antonio Oporto, director, BERD. Claudia Pani, resposable de Finances per a l’Economia Verda, Centre d’Activitat Regional per al Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC). Alvaro Pereira, director, Divisió d’Estudis País, OCDE. Mustapha Kamel Nabli, exgovernador, Banc Central de Tunísia. Sylvie Rohanova, DG Recerca i Innovació, Comissió Europea. Ibrahim Saïf, ministre d’Energia i Recursos Minerals de Jordània. Jorge Sicilia, economista en cap, BBVA Research. Fathallah Sijilmassi, secretari general, Unió per la Mediterrània. Kristel Van der Elst, CEO, The Global Foresight Group; exmembre del Comité Executiu del Fòrum Econòmic Mundial. Mario Vella, governador, Banc Central de Malta.

98

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic

Memòria de projectes executats 2017

99


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Promoting Sustainable, Green and Climate Finance in the Mediterranean

The Mediterranean as an Open Living Lab. How to Consolidate Living Labs in the Region to Promote Innovative Skills

WORKSHOP Lloc: Palau Centelles, Barcelona Data: 25 de maig Col·laboració amb: Eco-Union

II WORKSHOP

L’objectiu d’aquest taller és presentar els resultats preliminars de l’estudi de recerca realitzat per l’IEMed i Eco-Union per a la identificació de les principals barreres, reptes i oportunitats de millora de l’economia verda i la validació de recomanacions polítiques, possibles accions i recomanacions. En base a aquests primers resultats, dos grups de treball sobre mecanismes i sobre estratègies debaten paral·lelament l’evolució de les finances verdes en els darrers anys, les bones pràctiques en els nivells nacional, regional i global i el paper i capacitat de les institucions financeres i els reptes prioritaris per al medi ambient, el clima i l’economia verda a la regió mediterrània.

Ponents: Hussein Abaza, consultor; exdirector d’Economia Verda del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNMA/UNEP). Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Rym Ayadi, presidenta, Associació Euromediterrània d’Economistes (AEME/EMEA). Mario Aymerich, assessor del director general, Directori de Projectes, Banc Europeu d’Inversions. Majdi Calboussi, WWF Nord d’Àfrica. Zeynep Cansever Stevens, analista de seguiment, informes i verificació, Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD). Nicolas Debaisieux, responsable de Canvi Climàtic, Unió per la Mediterrània (UpM). Roderick Egal, director, IesMed. Akram El Hosseiny, expert mediambiental. Greg Ford, assessor estratègic i polític, Finance Watch. Jérémie Fosse, president i cofundador d’Eco-Union. Raquel García Monzón, responsable d’Energia, Programa Clima i Energia, WWF Espanya. Sven Kallen, director general, Transfer Consultancy. Maged K. Mahmoud, expert tècnic, Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency. Federico Mazza, analista de Finances Climàtiques, Climate Policy Initiative (CPI). Maeve McLynn, coordinadora de Polítiques Financeres i de Subsidis, CAN Europe. Margaux Moulet, Eco-Union. Luisa Nenci, fundadora, SustainValues. Claudia Pani, gestora del projecte SwitchMed – Green Entrepreneurship, SCP/RAC. Kristian Petrick, cap de recerca, Eco-Union. Igor Shishlov, gestor de projectes climàtics, Institute for Climate Economics. Burcu Tunçer, líder del projecte SwitchMed, SCP/RAC.

100

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic

Lloc: Başakşehir Living Lab and Innovation Center, Istanbul Data: 3 i 4 de juliol Col·laboració amb: European Network of Living Labs, Başakşehir Living Lab Istanbul

La Mediterrània ha estat testimoni en els darrers anys del desenvolupament de nous patrons d’innovació basats en l’ús assidu i dinàmic de les noves tecnologies, especialment entre els més joves. Una de les més notòries són els anomenats Living Labs, Fablabs, Labour Labs, Media Labs i similars: ecosistemes d’innovació oberts i centrats en el ciutadà, basats en la cocreació i la interdisciplinarietat i enfocats cap a un ús pràctic i la difusió de la seva producció. La recent publicació de l’informe “Open Innovation, Open Science, Open to the World, a Vision for Europe” ha establert un nou marc i una prioritat estratègica per a la Unió Europea en aquest àmbit. Aquest és el segon taller d’experts que l’IEMed coorganitza per afavorir la transferència d’experiències, bones pràctiques, iniciatives i oportunitats de col·laboració i finançament en aquest sector tan nou i canviant com les exigències pròpies de l’actual societat del coneixement i un mercat laboral global abocat a canvis dràstics sense precedents.

Memòria de projectes executats 2017

101


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Ponents: Gül Ağar, tècnic de projectes, Comitè d’Inclusió Social, United Cities and Local Governments Middle East and West Asia Section (UCLG-MEWA), Istanbul. Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed, Barcelona. Ersan Aslan, sotssecretari al Ministeri de Ciència, Tecnologia i Indústria de Turquia, Ankara. Marcos Athias Nieto, director, Centre Internacional per al Desenvolupament del Sector Privat – PNUD, Istanbul. Kagan Bayramoglu, Agència Turca d’Ocupació (ISKUR), Ankara. Berrin Benli, cofundador, NOVUSENS Innovation and Entrepreneurship Institute, Ankara. Secil Celebi, coordinador, Genç Başari Eğitim Vafki, Istanbul. Samia Chelbi, fundadora, DigiArtLivinglab, Tunis. Yilmaz Çakir, president, Başakşehir Living Lab& Innovation Center, Istanbul. Melih Efeoglu, Turkey Technology Development Foundation (TTGV), Ankara. Kheddioui El M’kaddem, president, Associació Al Khoudoud, Casablanca. Metin Ercan, professor, Universitat Bogazici d’Istanbul. Sibel Eşder, TTGV, Ankara. Josep Ferré, director gerent, IEMed, Barcelona. Melih Gezer, cofundador, Novusens, Ankara. Aawatif Hayar, professor, Universitat de Casablanca. Krystel Khalil, directora de Comunicació i difusió, Berytech Living Lab (Bell), Beirut. Camilla Leonori, Departament de Desenvolupament de Negoci, Secretaria de la Unió per la Mediterrània (UpM), Barcelona. Slaheddine Maaref, assessor sènior, Oficina Regional Àrab, Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), Nacions Unides, El Caire. Xavier Matheu de Cortada, director de la Unitat de Política Temàtica, European Training Foundation, Torí. Karolina Mzyk, Global Team Leader, Oficina del PNUD a Turquia, Istanbul. Ömer Onur, coordinador general, Başakşehir Living Lab and Innovation Center, Istanbul. Maya Rahal, cap de redacció, Wamda Lebanon, Beirut. Fatih Serdar, expert, Presidència per a la Gestió de Desastres i Emergències, Ankara. Artur Serra, vicepresident, European Network of Living Labs (ENoLL), Brussel·les; Fundació i2CAT, Barcelona. Gazbia Sorour, ‎coordinadora d’Innovació per al Desenvolupament, PNUD Egipte, El Caire. Tarek Triki, Caisse des Dépôts et Consignations, Tunis. Mevlut Uysal, alcalde de Başakşehir. Dov Winer, consultor, MAKASH, Jerusalem.

102

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic

Memòria de projectes executats 2017

103


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Sopar de treball amb la ministra d’Inversions i Cooperació Internacional d’Egipte

Socioeconomic Challenges in a Changing Mediterranean

TROBADA

Lloc: Diputació de Tarragona Data: 29 de setembre Col·laboració amb: LECE, Obra Social La Caixa, Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona, Port de Tarragona

XIII CONFERÈNCIA ANUAL DE LA COMISSIÓ MEDITERRÀNIA DE LA LECE

Lloc: Hotel Cotton House, Barcelona Data: 6 de juliol Col·laboració amb: Oficina Comercial d’Egipte a Barcelona

Amb motiu de la presència a Barcelona de Sahar Nasr, ministra egípcia d’Inversions i Cooperació Internacional, l’IEMed coorganitza aquesta trobada amb directius d’empreses radicades a Barcelona i amb especial interès per conèixer de primera mà la realitat econòmica del país i la visió del seu Govern.

Participants: Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Jose María Egea, president, Unión Fenosa Gas. Hani El Waziery, assessor de mitjans de la ministra d’Inversions i Cooperació Internacional d’Egipte. Josep Ferré, director gerent, IEMed. Rami Halim, director per a la UE, Autoritat General d’Inversions d’Egipte. Yehia Halim, conseller comercial d’Egipte a Barcelona. Carles Miravent, director de Desenvolupament de Negoci, Gas Natural. MiquelÀngel Munar, director gerent sènior, Roca. Saha Nasr, ministra d’Inversions i Cooperació Internacional d’Egipte. Francisco Ignacio Rodríguez, director de Banca Corporativa, CaixaBank. Daniel Viñas, soci, Mediterrania Capital Partners.

104

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic

La regió mediterrània ha esdevingut baròmetre prioritari de l’agenda internacional en un context convuls de canvis polítics, revoltes socials, crisi econòmica, conflictes armats, increment de l’extremisme i la radicalització i una aguditzada crisi migratòria. Un context que evidencia la necessitat d’enfortir la cooperació entre actors euromediterranis i d’àrees veïnes com, per exemple, l’Àfrica Subsahariana per assegurar una estabilització de l’espai geopolític euromediterrani, cada cop més urgent. Per aquest motiu, la conferència anual de la Comissió Mediterrània de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE) centra el seu programa de sessions en el rol dels actors emergents en les noves dinàmiques regionals i els reptes socioeconòmics pel que fa a la inclusió de joves, dones i migrants.

Participants: Javier Albarracín, dirtector de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Roger Albinyana, director de Polítiques Euromediterrànies i Programes regionals, IEMed. Josep Andreu, president, Port de Tarragona. Javier Arias, representant en cap davant la UE, Oficina d’Afers Europeus, BBVA. Taïeb Baccouche, secretari general, Unió del Magrib Àrab. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada, IEMed. Miguel García-Herraiz, sotssecretari general, Secretaria General de la Unió per la Mediterrània. Joaquín González-Ducay, ambaixador de la UE al Senegal. Boutheina Gribaa, directora de projectes, CAWTAR, Tunísia. Francesc Homs, president, Comitè Espanyol de la LECE. Jaume Lanaspa, membre de la Junta Directiva de La Caixa. Fathallah Oualalou, exministre d’Economia i Finances del Marroc. Marc Pierini, exambaixador de la UE a Turquia, Tunísia, Síria i el Marroc. Josep Poblet, president, Diputació de Tarragona. Javier Villamayor, tinent d’alcalde, Ajuntament de Tarragona; comissionat en cap dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Ferran Tarradellas, cap de l’Oficina Regional de la Comissió Europea a Barcelona. Xavier Tiana, secretari general, MedCités.

Memòria de projectes executats 2017

105


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

S IM P O S IS IN TER N A CIO N A LS , S EM IN A R IS I TA LLER S D ’EX P ERTS

Maghreb: Bridging the Gap between Europe and Africa

La nova edició d’aquest fòrum, que anualment aplega a Barcelona rellevants actors públics i privats de l’economia i l’empresa del Nord d’Àfrica en el marc de la XI Setmana de Líders Econòmics de la Mediterrània (MedaWeek 2017), continua la tasca dels fòrums precedents de foment d’un model regional de desenvolupament sostenible. La present edició para atenció a les dinàmiques de cooperació triangular Europa – Magrib – Àfrica Subsahariana, al potencial dels sectors agroalimentari i d’infraestructures i obres públiques com a vectors de creixement regional i a l’economia i emprenedoria digitals.

Ponents: Jens Adam, gestor del Projecte YouMatch, Alemanya. Asma Alaoui, sòcia, Africa Key Partners, Marroc. Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Mohammad Asfour, director regional, World Green Building Council – MENA. Antonella Autino, gestora del Projecte Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area Initiative (PRIMA), Itàlia. Abdelrrahim Benyassine, director d’Agregació i Associació, Agència per al Desenvolupament Agrícola, Marroc. Hassen Bouti, expert de la Divisió d’Infraestructures, Unió del Magrib Àrab. Hassan Sentissi El Idrissi, president, Associació Marroquina d’Exportadors (Asmex), Marroc. Alaa Ezz, Cambra d’Indústria i Comerç Germano-àrab, (GACIC); EuroMed Invest Project. Ihab Fahmy, ambaixador; sotssecretari general de la Unió per la Mediterrània. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Carlo Fortuna, director d’Afers Internacionals i Infraestructures Estratègiques, Regió de Friül – Venècia Júlia, Itàlia. Paco Gómez, CEO, Miura Valeur, Marroc. Bahattin Gönültaş, sotseditor, Agència de Notícies Anadolu, Turquia. Jean-Louis Guigou, president, Institut de Prospective Écnomique du Monde Méditerranéen, (IPEMED), França. Gerardo Patacconi, Departament de Desenvolupament de Negocis Agrícoles, Organització per al Desenvolupament Industrial, Nacions Unides. Enric Pons, enginyer civil, Centre d’Estudis de Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO), Espanya. Moisés Santana, cofundador, GTT Strategies, Espanya. Artur Serra, sotsdirector, i2Cat. Javier Sierra, director, Institut Agronòmic de la Mediterrània de Saragossa (CIHEAM), Espanya. Mario Rotllant, copresident del Consell Econòmic Hispano-marroquí (CEMAES), Espanya. Josep Tejedo, director gerent, Mercabarna. Daniel Viñas, soci, Mediterrània Capital Partners, Espanya.

106

Memòria de projectes executats 2017

XIV NORTH AFRICAN BUSINESS DEVELOPMENT FORUM Lloc: Casa Llotja de Mar, Barcelona Data: 22 de novembre Col·laboració amb: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Associació de Cambres de Comerç Mediterrànies (ASCAME), Unió per la Mediterrània

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic

107


S I M P O S I S I N T E R NACIONAL S, SE MINARIS I TAL L E R S D’EX PERTS

CICLES D E D EB ATS , TR IB U N ES I CO N F ER ÈN CIES

Blue EcoForum 2017

Regional Economic Outlook of the International Monetary Fund for the Middle East

TALLER D’EXPERTS Lloc: Museu Marítim, Barcelona Data: 24 de novembre Col·laboració amb: Eco-Union, Surfrider Foundation Europe, Posidonia Green Festival, Fundació ENT

L’IEMed col·labora novament en l’organització d’aquesta trobada d’actors de la societat civil que es duu a terme amb la finalitat de reflexionar sobre els grans reptes regionals de la Mediterrània des d’una aproximació col·laborativa, creativa i participativa i d’aportar solucions basades en el desenvolupament sostenible i inclusiu. Ho fa a través d’un nodrit programa de tallers, conferències, debats, trobades i exhibicions, entre els quals s’inclou la presentació del número 24 de la revista semestral de l’IEMed Quaderns de la Mediterrània “Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo”.

Ponents: Josep Ferré, director general en funcions, IEMed. Jérémie Fosse, president, Eco-Union. Miguel García-Herraiz, sotssecretari general, Unió per la Mediterrània. Mamoun Ghallab, representant, Break Free from Plastic–Mediterranean. Sara Güemes, Libera Project coordinator, SEO/BirdLife – Ecoembes. Antonio Guillem, coordinador de projectes, Fundació Global Nature. Borja Lafuente, CSR Manager, Danone/Lanjaron. Ellen Lemaitre-Curri, directora, Plan Bleu, UNEP/MAP. Ignasi Mateo Rodriguez, project manager, SCP/RAC. Carmen Morales, professora, Universitat de Cadis. Raquel Palomeque, cap de l’Àrea de Projectes Europeus i del Projecte LIFE, Fundación Biodiversidad. Giuliano Petroni, coordinador, El Peix al Plat – Blue Packaging Project. Emma Priestland, Seas at Risk. Ignasi Puig, director, ENT. MariaÀngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Najib Saab, secretari general, Arab Forum for Environment and Development. Vanessa Sarah Salvo, coordinadora, Delegació a Espanya de la Surfrider Foundation Europe. Rafael Sardà, investigador sènior, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) – CSIC. Maren Siemers, representant de la Comissió Europea. Domenico Emanuele Troli, coordinador, Blue Marine Service – Blue Packaging Project. Antonio Troya, director, IUCN–Mediterranean. Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia, Ajuntament de Barcelona.

108

2.3. Desenvolupament Socioeconòmic

PRESENTACIÓ INFORME Lloc: Palau Macaya, Barcelona Data: 10 de novembre Col·laboració amb: Fons Monetari Internacional, Obra Social La Caixa

Com en els darrers anys, l’IEMed organitza la presentació a Barcelona de l’informe regional que avalua l’evolució econòmica al darrer any del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà i aporta les claus que determinen les principals tendències econòmiques a la regió, com són la influència dels preus dels combustibles fòssils en les economies importadores i exportadores, l’impacte financer de l’acollida massiva de migrants als països receptors de l’Orient Mitjà, o l’impacte real a l’economia regional de les crisis a Síria i Líbia.

Ponents: Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Carlos Miravent, director de Promoció i Desenvolupament Internacional, Gas Natural Fenosa. Josep Oller, director, Palau Macaya. Francesc Prior, director del Màster en Capital Risc i Capital d’Inversió, Universitat Internacional de Catalunya. Martin Sommer, sotsdirector, Departament d’Estudis Regionals de l’Orient Mitjà i Àsia Central, Fons Monetari Internacional.

Memòria de projectes executats 2017

109


F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

at

Ci vil

Reunions del Comitè Executiu de la Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh

2. 4.

2.

Cu ltu ra

O c l’a d’a ultu bje c c r pr op tivit es d tius a am t : e en trad la M El d i pr ti ic e iàl in la es inci flui mill la c iona dite eg c p o r t a ratè alm en ra d omp ls d rràn ultu re r le e re e l ia g e ns ’IE co al i ba es sult ica nt a s p la e n s i M d’ l c olí nd pa at ev ó e ed stit l co t e o l n i a a a q n n G do , la yo tre . L ue ne cr fo nju ue p l è de ne nes vo a d eac rtir nt d s e erc el ’ob ixen ixem e s e r e u l i e e u p Do e s r p jec u la ó d l d n iàl la s ome ció ob tiu n de nt d qu e ne que ’ha tat l e o é la m e d s d re e a l Eu imp ate e p l e Fu g in cie ite cíp s m s fo s fo les s t r l ro em ria ro rà ro ed m cu nd ter at e m tà c n m ed en litza ou lide ació cult civil ies a, iterr nta s t a . u r a ite a l t e re ra o i rrà ’ac n el da Ann ral v La n rien xí c nis s o la p ni cr dre er a Li a do ece tad m es ció e n e e l s ts ’I n s (F n d a s FE el ció i ll EM h, ar c itat l i M ma de be ed a x om . ), r a am rc d l Pr tats D’a rxa o b el gr de ltra se a am le F u a und a d s l’I EM aci e ed ó .

oc ie t

Àr i S ee

s

F U N D A C I Ó A N N A L INDH

110

2.4. Cultura i Societat Civil

Llocs i dates: XXII Comitè: 24 de febrer, Barcelona. XXIII Comitè: Còrdova, 16 i 17 de maig. XXIV Comitè: Barcelona, 14 de juliol. XXV Comitè: Madrid, 12 de setembre. XXVI Comitè: Barcelona, 10 de novembre

Membres del Comitè Executiu fins setembre de 2017: Josep Miquel Alegret, Irènia Jocs de Pau, Barcelona. Antonio Chaves, Fundación Tres Culturas, Sevilla. Boutaina el Hadri, Asociación de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo (Jovesolides), València. Mayte Ibáñez, Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI), València. Juan Luis Muñoz, Agencia para el Desarrollo económico y Social de Ceuta (ADESC), Ceuta.

Membres del Comitè Executiu a partir de setembre de 2017: Abdellali Albaraki, Asociación Azarquiel, Sevilla. Míriam Díez Bosch, Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Barcelona. Boutaina el Hadri, Asociación de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo (Jovesolides), València. Juan Luis Muñoz, Agencia para el Desarrollo Económico y Social de Ceuta (ADESC), Ceuta. Cristobal Suria, Fundació Universitària de València.

Memòria de projectes executats 2017

111


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

X Concurs internacional de relats i contes Un Mar de Paraules: “Joves, estereotips i radicalització”

Programa 16 d’octubre

Participació dels tres autors guanyadors a la Senior Official Meeting de la Unió per la Mediterrània

CONCURS LITERARI Convocatòria: del 24 de març al 24 de maig Entrega de premis i programa cultural: del 16 al 19 d’octubre En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i xarxes nacionals de la FAL, Institut d’Estudis Catalans, Sala Beckett, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Secretaria General de la Unió per la Mediterrània, Palau de Pedralbes, Barcelona 17 d’octubre

Cerimònia d’entrega de premis Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

L’IEMed llança la desena edició del concurs Un Mar de Paraules, adreçat a escriptors d’entre 18 i 30 anys dels 43 països euromediterranis amb la intenció de contribuir al foment del diàleg entre pobles i a l’intercanvi de coneixement i experiències entre diferents tradicions locals i internacionals. La present convocatòria se centra en la realitat dels joves al sud i l’est de la Mediterrània, que a partir de les primaveres àrabs han adquirit més protagonisme als mitjans de comunicació en un context econòmic que els margina, una realitat que també comparteixen els joves al nord de la Mediterrània. El món dels joves és vist a través dels estereotips i del dualisme: bé com a persones innovadores i amb més formació que mai, bé com a persones fàcilment manipulables a través de les xarxes socials. Un Mar de Paraules parteix del relat com a eina valuosa que permet indagar dins les nostres conviccions i experiències més profundes per aportar una visió personal, històrica i antropològica de la complexitat de l’ànima humana, i apropar experiències similars de procedències diverses.

Membres del jurat internacional: Elisabetta Bartuli, catedràtica d’Estudis Àrabs, Universitat Ca’ Foscari, Venècia; traductora i editora, Itàlia. Noor Al Hariri, escriptora, guanyadora de la IX edició d’Un Mar de Paraules, Síria. Jamila Hassoune, bibliotecària i activista organitzadora de caravanes de lectura a zones rurals, Marroc. Pere-Antoni Pons, escriptor i periodista, col·laborador a la secció cultural de diversos mitjans, Espanya.

Guanyadors: Gökten Çağrı Aktan, Turquia. Mohammad Al Authman, Jordània. Omar Hussein Al Othman, Jordània (1r premi). Lefteris Anagnostopoulos, Grècia. Salim Bouazzati, Marroc (2n premi). Basma Ahmed Sayed Eloufi, Egipte. Carlotta Fanton, Itàlia. Elisa Konomi, Albània. Ethem Mandić, Montenegro. Badr Metchu, Marroc. Maram Obeidat, Jordània. Giulio Pitroso, Itàlia (3r premi). Shareef Tarhini, Líban. Lucie Trojanová, Txèquia. Nicole Vogl, Alemanya.

112

2.4. Cultura i Societat Civil

Parlaments: Mirette Bahgat, escriptora egípcia, 3er premi de l’edició 2010 del concurs. Elisabetta Bartuli, crítica literària i coordinadora del jurat internacional. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada, IEMed. Pere-Antoni Pons, escriptor i membre del jurat. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed. 18 d’octubre

Taller literari Sala Beckett, Barcelona

Professorat: Noor Al Hariri, escriptora, membre del jurat i guanyadora de l’edició 2016 d’Un Mar de Paraules. Elisabetta Bartuli, crítica literària i coordinadora del jurat internacional. Jamila Hassoune, escriptora, llibretera i membre del jurat. Víctor Muñoz, responsable de formació acadèmica i guió, Sala Beckett. Pere-Antoni Pons, escriptor i periodista; membre del jurat internacional. Alicia G. Reyero, actriu i professora de teatre aplicat. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed. 19 d’octubre

Visita cultural Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona

Memòria de projectes executats 2017

113


F U N D A C I Ó A N N A L INDH

F U N D A CIÓ A N N A LIN D H

XVIII Reunió dels membres de la Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh i desenvolupament de capacitats Lloc: Casa Árabe, Madrid Data: 13 i 14 de setembre

La reunió anual dels membres de la xarxa fa un balanç de les activitats dutes a terme durant l’any 2017 i consensua perspectives de cara al programa de treball de 2018 i les seves modalitats d’aplicació, tant pel que fa a la posada en marxa de reunions descentralitzades com en l’orientació dels recursos per a accions de contingut. Igualment, els membres de la xarxa valoren les accions realitzades per la seu de la FAL a Alexandria i donen la benvinguda a les noves associacions. La trobada inclou jornades de capacitació sobre eines per potenciar les capacitats de comunicació de les associacions, cerca de socis i disseny de campanyes de participació ciutadana així com sobre gamificació per a la innovació social.

Ponents: Josep Miquel Alegret, Irènia Jocs de Pau, Barcelona. Anna C. Pons, CERAI, València. Antonio Chaves, Fundación Tres Culturas, Sevilla. Boutaina el Hadri, Jovesolides, Madrid. Josep Ferré, director general en funcions, IEMed, Barcelona. Juan Luis Muñoz Arbona, Agència Social i Cultural de Ceuta (ADESC). Xavier Obach, periodista i director del programa “Atención Obras” de La 2, Televisió Espanyola. Xosé Ramil, periodista, director de Comunicació del Centre d’Innovació en Tecnologia per al Desenvolupament, Universitat Politècnica de Madrid.

114

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

115


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Reunions del Patronat de la Fundació de Dones Euromediterrànies

Accions pilot de mobilització sobre la igualtat de gènere a la Mediterrània

Llocs i dates: Marsella, del 21 al 24 de març. Casablanca, 27 d’octubre Col·laboració amb: cawtar, lddf, rusemeg, DiMed

Llocs: Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina, Tunísia Dates: de febrer a juny

Membres del patronat: Fouzia Assouli, presidenta, Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes (FLDDF). Soukeina Bouraoui, directora, Centre des Femmes Arabes de Formation et de Recherche (CAWTAR). Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Esther Fouchier, fundadora, Forum Femmes Méditerranée (FFM). Zohra Mezgueldi, presidenta, Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les Femmes (RUSEMEG). Nathalie Pilhes, adjunta al Delegat Interministerial per a la Mediterrània del Govern francès, Ministeri d’Afers Exteriors i Desenvolupament de França.

Accions de dinamització d’actors locals i diagnòstic participatiu sobre aspectes concrets que condicionen la igualtat donahome –lluita contra la violència i la discriminació de gènere; participació equitativa en els àmbits polític, econòmic i social; canvi d’actituds i comportaments– en àrees geogràfiques concretes allunyades de les capitals i grans ciutats de set països del sud de la Mediterrània. Cada acció és liderada per una associació que ha estat seleccionada a partir d’una convocatòria pública. Aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l’IEMed en el marc de les accions de la Fundació de Dones Euromediterrànies i dins del Programa de treball “Reforçar les capacitats dels actors de la igualtat” del Fons de Solidaritat Prioritària (FSP) finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors francès.

116

Memòria de projectes executats 2017

2.4. Cultura i Societat Civil

117


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

L’empreneduria femenina i les dificultats per a les dones en la creació de les seves pròpies empreses Comunes d’Alger i Bouzaréah, Algèria Associació de Dones en Economia Verda (AFEV), Centre de Recerca en Economia Aplicada al Desenvolupament (CREAD), Cambra de Comerç i Indústria d’Alger, Agència Nacional de Gestió de Microcrèdits a Algèria (Angem), Revista Dziriet, Assemblea Popular Comunal de Bouzaréah.

Participació de les dones a la vida pública i accés als consells locals Governació de Luxor, Egipte Associació Nacional de Defensa dels Drets i Llibertats (NADRF), CEDAW for Democracy and Human Rights, Unió Pública per a l’Associació Núbia, Al Mahrousa Network, Aswan TV Channel 8, Associació Hager per al Desenvolupament Integral a Assuan, Associació Zohor per al Desenvolupament de la Societat Local a Abu Símbel. Condicions de treball de les dones empleades a fàbriques Governació de Zarqa, Jordània Fòrum de Dones de Negocis i Professionals de Jordània (JFBPW), Federació de Sindicats de Jordània, Women’s Studies Center, Corporació per a la Formació Vocacional (VTC), Xarxa Legal per a Dones (LNW), Diari Alrai, Cambra d’Indústria de Zarqa.

La prostitució i el tràfic de dones i nenes en el context polític, econòmic i social actual Banlieue-est, Beirut, Líban Lliga de Drets de la Dona Libanesa (LLWR), Associació Egalité-Wardah Boutros per als Drets de la Dona, Comissió Nacional de Dones Libaneses, Télé Liban – Télé Al Jadid, Federació Nacional de Sindicats d’Obrers i Empleats del Líban (FENASOL), Comissió d’Estudis sobre el Gènere – Comitè de Perspectiva de Gènere del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Accés de les dones als llocs decisoris en associacions, sindicats i partits polítics Souss-Massa, Marroc Moviment per a Compartir el Poder, les Riqueses i els Valors de Tamaynut, Confederació d’Associacions Amazigues del Sud, Centre d’Estudis Jurídics de la Facultat de Ciències Econòmiques, Socials i Jurídiques de la Universitat Ibn Zohr, Nabd Al Moujtamaa, Consell Regional de Souss-Massa, Oficina Regional per a Souss-Massa de la Federació Democràtica del Treball (FDT).

Representació de les dones al sistema polític palestí en l’accés a llocs decisoris Ramala, Cisjordània, Palestina Iniciativa Palestina per a la Promoció del Diàleg Global i la Democràcia (MIFTAH), Arab World for Research and Development (AWRAD), Unió General de Dones Palestines (GUPW), Unitat de Cultura i Mitjans de la Organització per a l’Alliberament de Palestina, Consell d’Estudiants Universitaris.

Participació de les dones a la vida política i pública Douar Hicher, Governació de la Manouba, Tunísia Camí de la Dignitat (ACD), Sindicat Nacional de Periodistes de Tunísia, Radio 6, Municipalitat de Douar Hicher, Centre de Defensa i Integració Social (CDIS) a Douar Hicher, Oficina Nacional de la Família i la Població (ONFP), Jalel Tlili (sociòleg i professor universitari), Hafsi Bedhiafi (sociòleg, investigador i professor universitari), Coalició per les Dones de Tunísia, Comissió de Dones de la Lliga Tunisiana de Drets Humans.

118

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

119


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Projectes de terreny sobre participació política de les dones a nivell local i violències contra les dones Llocs: Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina, Tunísia Dates: a partir de setembre de 2017

L’IEMed, en el marc de les accions de la Fundació de Dones Euromediterrànies, coordina set projectes sobre el terreny com a resultat de les accions pilot de mobilització liderades per set pols locals d’actors d’igualtat de gènere a cada territori. Cada projecte sobre el terreny té una durada aproximada de sis mesos i està desenvolupat en associació amb diferents actors prèviament mobilitzats durant les accions pilot. Aquests projectes es porten a terme amb el suport de l’IEMed i estan finançats pel Ministeri d’Europa i d’Afers Exteriors de França.

Entrepreunariat féminin Alger i Bouzaréah, Algèria Association des femmes en économie verte.

Acccess to local councils Luxor, Egipte National Association for the Defence of Rights and Freedoms.

Working conditions for female employees Zarqaa, Jordània Jordan Forum of Business and Professional Women (JFBPW).

Women’s political participation (quota for local election) Mont Líban, Líban Commitee for the Follow Up of Women’s Issues.

Accès des femmes aux postes de décisions (associations, syndicats et partis politiques) Souss-Massa, Marroc Mouvement pour le partage du pouvoir, richesses et valeurs Tamaynut

Women and youth participation in the political System Ramallah, Palestina Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH).

Participation des femmes dans la vie publique Douar Hicher, Tunísia Association chemin de la dignité.

120

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

121


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Seminaris de recerca i acció en matèria de gènere Col·laboració amb: Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les Femmes (rusemeg)

Aquests tallers doctorals i trobades d’associacions de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) i RUSEMEG formen part del projecte “Reforçar les capacitats dels actors de la igualtat” liderat per l’IEMed i finançat pel Fons de Solidaritat Prioritària (FSP) del Ministeri d’Europa i d’Afers Exteriors de França. Les trobades busquen mobilitzar el món de la recerca i de les associacions que treballen sobre el terreny per a afavorir l’intercanvi de bones pràctiques i la producció de sinèrgies.

Seminaris Fabrique des corps et production des inégalités sur le genre Lloc: Facultat d’Economia i Ciències Socials i Jurídiques, Universitat de Tànger Data: 12 i 13 de gener

Masculinités : Analyser, questionner, représenter les masculinités dans l’espace euro-méditerannéen Lloc: Université d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence Data: 29 i 30 de juny

122

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

123


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Campanyes d’incidència política en favor de la igualtat de gènere a nivell local i nacional Llocs: Algèria, Egipte, Jordània, Líbia, Líban, Marroc, Palestina, Tunísia Dates: de gener a agost

L’IEMed coordina la implementació descentralitzada de vuit accions liderades per associacions locals de foment de la incidència política, l’advocacy o lobby en matèria d’igualtat de gènere a set països de la Mediterrània sud en el marc del projecte “Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and Monitoring for Women in Society” (CSO WINS) finançat per la Comissió Europea i liderat per l’IEMed. Per implementar aquestes campanyes, cada associació col·labora estretament amb una altra amb major experiència. A través de l’intercanvi d’informacions i mètodes de treball, es promou que les associacions adquireixin noves habilitats en matèria de diàleg polític, comunicació o planificació estratègica. Així mateix, l’objectiu és crear aliances duradores entre les associacions implicades en els intercanvis gràcies al coneixement mutu i la transferència d’experiència.

Campanyes Nos filles ne sont pas à vendre Campanya contra els matrimonis de menors. Governacions de Charkia, Ismaïlia et Port Saïd, Egipte. Life Foundation for Development and Community Integration, Egipte i Egyptian Centre for Women’s Rights, Egipte.

40 000 mineures mariées chaque année, nos filles en danger Campanya contra els matrimonis de menors. Comunes de Sidi Mhammed Dalil, Sid lmokhtar i Mzouda, Província de Chichaoua, Marroc. Anaouat pour femme et enfant, Marroc i Association for the Development and Enhancement of Women (ADEW), Egipte.

Vivons mieux ensemble, respectons les filles Campanya contra la violència verbal i l’assetjament sexual als espais públics. Província de Guelma, Algèria. Association de l’information et de la communication en milieu de jeunes de Guelma, Algèria i MARCH, Líban.

Des quotas pour les femmes : les élections parlamentaires en 2017 Campanya per a l’accés de les dones libaneses al Parlament. Líban. Women in Front (WIF), Líban i Lobby européen des femmes (LEF) – Bèlgica.

Les elections c’est moi et toi, pas toi sans moi Campanya per augmentar la participació de les dones als consells locals. Beitunia, Kafarnaama i Dear Ibzia, Palestina. Hiwar Center for Youth and Women’s Empowerment, Palestina i Center of Women’s Studies and Policies (CWSP), Bulgària.

La moitie du Conseil est notre droit Campanya per a la participació de les dones a la governabilitat local a Tunísia. Municipalitats de Sfax, Sakiet Ezzit, Agareb i Mahres, Governació de Sfax, Tunísia. MOUWATINET, Tunísia i Association Voix de Femmes Marocaines (AVFM), Marroc.

Construire une économie inclusive Campanya d’encoratjament de les dones empresàries per entrar en el mercat oficial de Líbia. Bengasi, Trípoli, Yefren i Sabha, Líbia. Jusoor Center for Studies and Development, Líbia i Gender Alternatives Foundation (GAF), Bulgària.

Je veux mon héritage Campanya per al dret de les dones a heredar. Governació de Sohag, Egipte. Badr Altawael Association for Local Population Development, Egipte i The Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD), Jordània.

124

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

125


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

126

P R O GR A M A D E GÈN ER E

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

127


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Femmes, villes et territoires

tunes, Associació de Dones Arquitectes de Portugal. Fouzia Assouli, presidenta, Fundació de Dones Euromediterrànies. Chris Blache, Association Genre et Ville. Teresa Boccia, directora, Urbanima-LUPT, Universitat de Nàpols Federico II; presidenta honorífica, Associació AFEM. Maria Ludovica Bottarelli, presidenta, LEF – Coordinadora italiana per al LEF. Luisa Bravo, City space Architecture; Queensland University of Technology. Emma Buondonno, Associació de Dones Arquitectes de Nàpols. Giuliana Cacciapuoti, Associació de Toponímia Femenina. Lia Cacciottoli, AFEM Itàlia. Daniela Capalbo,

Action Aid Association. Giulia Cepparulo, arquitecta. Franca Cipriani, consellera nacional de Paritat, Ministeri de Treball d’Itàlia. Amandine Clavaud, responsable de l’Àrea Europa, Fundació Jean Jaurès. Mariana Confessore, secretària general adjunta, AFEM. Emanuela Coppola, Observatori de Consum del Sòl de Campània. Cristina Coviello, Associació Fiori con le spine. Andrea Cozzolino, diputada al Parlament Europeu. Sodfa Daaji, EWL Youth 4 Abolition Italy. Paola D’Antonio, Ajuntament de Matera. Elena de Filippo, presidenta, Cooperativa Dedalus. Brigida De Somma, vicepresidenta, Ordre d’Arquitectes de Nàpols. Sophie Dimitroulias, presidenta, AFEM. Simona Esposito, voluntària del Servei Civil per UNITI, Unió General dels Migrants a Campània. Giovanna Farina, Associació de Dones Arquitectes de Nàpols. Ana Sofia Fernandes, secretària general, Plataforma Portuguesa per als Drets de les Dones – Coordinadora portuguesa per al LEF. Efthymia Ioannidou, presidenta, Coordinadora grega per al LEF. Pascale Lapalud, Association Genre et Ville. Teresa Lettieri, Associació Fiori con le spine. Mario Losasso, director, Departement d’Arquitectura, Universitat de Nàpols Federico II. Chiara Marciani, membre del Govern regional i responsable d’Igualtat d’Oportunitats, Regió de Campània. Simona Marino, delegada de l’Ajuntament de Nàpols per a la Igualtat d’Oportunitats i Centres Antiviolència. Flavia Marzano, Ajuntament de Roma. Nives Monda, La Taverna Santa Chiara. Françoise Morvan, presidenta de la CLEF – Coordinadora francesa per al LEF. Teresa Nevado, LEM – Coordinadora espanyola per al LEF. Roberta Nicchia, coordinadora dels grups locals de recolzament al Projecte Urbact de Nàpols. Patrizia Palumbo, Associació Dream-Team. Alessandra Pireira, exmembre d’Habitat III – Nacions Unides. Rossella Poce, FIDAPA – BPW-Italie, LEF-Italia. Maria Pia Ponticelli, Mediterranean Diversity Management School. Elvia Raia, Associació Dones per Matera 2019. Anna Selvaggi, Associació Dones per Matera 2019. Marichela Sepe, Universitat de Nàpols Federico II. Amalia Sole, arquitecta. Ghislaine Toutain, consellera del president de la Fundació Jean Jaurès. Guglielmo Trupiano, director, Edlupt “Maria Scognamiglio” – Universitat de Nàpols Federico II. Émilie Vidal, coordinadora del Programa Gènere, IEMed. Ilaria Vitellio, Associació MappiNa.

128

Memòria de projectes executats 2017

SEMINARI Lloc: Universitat Federico II, Nàpols Data: 29 i 30 de setembre Col·laboració amb: Lobby européen des femmes (LEF), Coordination française du Lobby européen des femmes (CLEF), Association Femmes Europe médidionale

L’IEMed coorganitza aquest seminari que pertany el projecte “Dones, ciutats i territoris: identificació de bones pràctiques a Europa” amb el Lobby Europeu de les Dones (LEF) i la Coordinadora francesa del Lobby Europeu de les Dones, amb la finalitat d’identificar i impulsar bones pràctiques en matèria de promoció del paper de les dones en el desenvolupament de les seves respectives comunitats urbanes i rurals.

Ponents: Jocelyne Adriant Mebtoul, delegada especial de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de París. Lia An-

2.4. Cultura i Societat Civil

129


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Euro-Mediterranean Regional Dialogue on Advocacy for Gender Equality SEMINARI Lloc: Hôtel Idou Anfa, Casablanca Data: del 24 al 26 d’octubre Col·laboració amb: Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes (FLDDF)

Aquest seminari forma part del projecte coorganitzat per l’IEMed “Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and Monitoring for Women in Society” (CSO WINS) finançat por la Comissió Europea i liderat per l’IEMed. Durant tres dies, 50 organitzacions de 13 països compromeses amb els drets de les dones intercanvien les seves pràctiques d’implementació i seguiment de polítiques d’igualtat i debaten amb acadèmics, mitjans de comunicació i representants d’institucions com la UE, UN-Women o els governs del Marroc i de França, mesures necessàries per corregir les desigualtats de gènere en els terrenys polític, professional, legal i familiar. El conjunt de recomanacions sorgit d’aquesta trobada es comparteix a la Conferència de la Societat Civil Euromediterrània sobre els Drets de les Dones, celebrada al Caire els dies 22 i 23 de novembre de 2017, abans de la IV Conferència Ministerial de la UpM sobre l’Enfortiment del Paper de les Dones a la Societat, celebrada a la capital egípcia el dia 27 de novembre.

130

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

131


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Presentacions de la Fundació de Dones Euromediterrànies i la seva activitat

La Fundació de Dones Euromediterrànies, de la que l’IEMed és membre fundador i acull la seva seu, desplega al llarg del 2017 una intensa activitat de visibilitat i promoció dels seus valors i projectes en el marc de diferents esdeveniments en matèria d’igualtat de gènere celebrats a diverses ciutats de la regió.

PRESENTACIONS Llocs i dates:: A Barcelona, en el marc del col·loqui “La societat catalana i el foment de les dones a la Mediterrània”, el 25 de gener. A Nova York, en el marc de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW 61), el 10 de març. A Barcelona, en el marc de la presentació del projecte “Xabaca: Femmes artistes pour le changement social”, el 29 de març. A Rabat, en el marc de la trobada “Rencontre de la Plateforme régionale sur l’enseignement supérieur et la formation professionnelle dans les disciplines artistiques et les politiques de gestion culturelle, programme MedCulture”, del 25 al 27 d’abril. A París, en el marc del curs “Femmes d’avenir en Méditerranée” organitzat per Sciences-Po, el 9 de maig. A Xerès de la Frontera, en el marc del seminari “Mujeres en el Espacio Mediterráneo”, el 24 i 25 de maig. A Brussel·les, del 10 al 12 de juliol en el marc del 4th Civil Society Forum Neighbourhood South. A Barcelona, els dies 18 i 19 de juliol en el marc de la Regional Expert Meeting “Supporting the Role of Women and Youth in Promoting Peace and Preventing Violent Extremism”. A Nàpols, amb motiu de l’acció comuna interxarxes de la FAL 2017 “Kimiyya”, de l’11 al 14 de setembre. Al Caire amb motiu del llançament del MENA-OCDE Women’s Economic Empowerment Forum, els dies 7 i 8 d’octubre. A Barcelona, amb motiu de la sessió de treball de la Generalitat de Catalunya “Social and Solidarity Economy: A common path’’, el 22 de novembre. Al Caire, en el marc de la IV Conferència ministerial de la UpM sobre el paper de les dones, els dies 22 i 23 de novembre. A Barcelona, en el marc del IX Mediterranean Women Entrepreneurs Forum de la Setmana Mediterrània de Líders econòmics, el 24 de novembre.

132

2.4. Cultura i Societat Civil

|

30 Europa - Món

Émilie Vidal

|

EL PUNT AVUI DIMECRES, 8 DE MARÇ DEL 2017

Coordinadora del programa de Gènere de l’IEMed, s’encarrega de la Fundació de Dones Euromediterrànies

“Les revolucions àrabs els han fet repensar la societat” CANVI · “S’ha demanat més llibertat per a tothom però a les dones els falta molt camí” SUPORT · “Ha de canviar la mentalitat dels electors per arribar a votar una dona” Adela Genís BARCELONA

milie Vidal coordina la Fundació de Dones Euromediterrànies, amb seu a l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), a Barcelona. Creada l’any 2013 amb l’objectiu de promoure l’emancipació, l’autonomia i el reforçament del rol de les dones a la regió euromediterrània, l’entitat compta entre els seus fundadors amb sis entitats provinents de la societat civil, dos centres de recerca i la Delegació Interministerial per a la Mediterrània de França (Dimed).

É

Quin és l’objectiu de l’organització? La nostra missió és intentar millorar la condició de les dones a la regió euromediterrània; això inclou els països d’Europa però sobretot els de la riba sud. I com es treballa? La nostra especificitat és que intentem que treballin des del territori, tant les associacions com el sector públic de les institucions com el sector acadèmic. També s’intenta que hi hagi sinergies entre els mitjans de comunicació, els sindicats... Cada any s’obre una convocatòria i seleccionem associacions que creen una temàtica que els sembla prioritària al seu territori. D’aquesta manera també fugim de les grans ciutats i podem focalitzar en

d’altres zones. A Tunísia han portat a terme un projecte per ajudar les dones a implicar-se en política. Sí, s’ha fet a la regió de Sosa-Monastir. Les dones van considerar que aquesta qüestió era prioritària i van fer un estudi per identificar els obstacles: la dona continua amb el rol de mare i esposa, i si vol entrar en política té molt poc suport de l’home però també de la seva pròpia família. Les reunions dels partits locals es fan a la nit i això també ho complica, a banda també de la part financera, perquè molts cops les campanyes se les ha de pagar un mateix, no hi ha finançament del partit. Tot i això, Tunísia és un dels països àrabs que té més representació política al Parlament, amb gairebé un 22% de dones. La manca de preparació i de confiança també és un obstacle, per això és important que hi hagi aquest tipus de projectes. També s’ha de canviar la mentalitat dels electors per votar una dona. Tot i que hi ha lleis més favorables, s’ha de fer un treball molt extens i sensibilitzar els que han d’aplicar-les. Per exemple, en el cas de la violència, que sobretot és un problema de mentalitat patriarcal i d’estereotips, perquè comencen amb els assetjaments. I s’han aconseguit avenços?

A diversos països de la regió s’han aprovat lleis en aquesta direcció. A Egipte, el 2014 es va aprovar una llei en contra dels assetjaments al carrer, perquè es considerin un crim, i això és una victòria de les organitzacions feministes i de dones. A Algèria, el 2015 també es va aprovar una llei per condemnar la violació conjugal, els assetjaments al lloc de treball i a l’espai públic... Tot això són victòries, però han d’anar acompanyades de l’aplicació d’aquestes lleis, que es condemni els culpables, perquè els joves sàpiguen que existeixen. En quins països més teniu incidència? A Líbia, per exemple, volem promoure que les dones registrin legalment les seves les empreses. Al Líban és un projecte sobre les quotes, perquè al Líban hi ha el problema que tot funciona segons la confessió (religiosa), depenent de si ets musulmà o cristià hi ha diferents lleis i no hi ha igualtat de la dona a través de la llei. Per exemple, si has d’heretar... I el Parlament mateix també està organitzat així. Això és un obstacle més per aconseguir la participació de les dones. Una altra temàtica que preocupa les associacions amb les quals estem en contacte és el matrimoni de menors. Tot i que les lleis el prohibeixen, a la majoria de països, per exemple al Marroc, els jutges tenen la discreció d’anar en contra d’aquesta

llei. I això passa. Hi ha un problema greu a la regió a Marràqueix. Les organitzacions estan treballant a diferents nivells amb els jutges, amb els mitjans de comunicació, als instituts i amb les famílies per conscienciar-los. Hi ha moltes diferències entre les dones de la riba nord i les de la riba sud de la Mediterrània? Crec que no. No hi ha diferències entre les dones. Les dones a cada lloc han de lluitar perquè els fets i les xifres deixen claríssim que no aconsegueixen compartir el poder. El poder segueix a les mans dels homes. Aquí potser se’n parla més, el moviment feminista és més present, encara que a vegades és una trampa perquè sembla que estigui tot fet. Ha passat fa uns mesos, que han volgut retocar els drets de l’avortament, i les dones, i afortunadament alguns homes, han sortit al carrer per oposar-s’hi. Amb la crisi s’ha vist agreujada la desocupació, tant a la riba nord com a la riba sud. En els aspectes laboral i social sí que hi ha diferència i també sobretot als entorns rurals, on encara falta alfabetització. Un cas curiós és el del Líban, perquè des de fora es pot pensar que les dones gaudeixen de més llibertat (no porten vel), hi ha molta vida cultural, però és on les dones estan menys presents en la vida política, només hi ha un 3% de dones al Parlament.

Memòria de projectes executats 2017

El Punt Avui, 08/03/2017

133


PR OG R A M A D E G ÈNE RE

P R O GR A M A D E GÈN ER E

Dialogue régional de cadrage des pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes SEMINARI Lloc: Hotel Landmark, Amman Data: 12 i 13 de desembre

En el marc de les accions de la Fundació de Dones Euromediterrànies, l’IEMed selecciona, mitjançant una convocatòria pública, set associacions per mobilitzar els actors que fomenten la igualtat al voltant d’un tema concret i prioritari en un territori específic. Cada associació, una per país participant, mobilitza el teixit associatiu, el món acadèmic, els mitjans de comunicació i les administracions públiques locals del seu entorn per tal d’identificar els obstacles reals per assolir la igualtat de gènere i formular un projecte de terreny que els doni resposta. Durant la trobada es promou la creació de sinèrgies entre les accions i es donen orientacions sobre els resultats esperats. Les set associacions realitzen les accions pilot amb el suport tècnic de l’IEMed dins del projecte “Reforçar les capacitats dels actors de la igualtat” finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Desenvolupament Internacional de França.

Entrepreneuriat féminin Sétif, Algèria Women in Business.

Domestic violence against women Alexandria, Egipte Women and Development Association.

Access to decision-making positions at local level Ma’an, Jordània Al-Anwar Women Charity Society.

Prostitution and women’s and girls’ trafficking Banlieue-est, Beirut, Líban League for Lebanese Women’s Rights (LLWR).

Rôle des femmes dans les entités élues Fes – Meknès, Marroc Association Tazghart.

Honour crimes Qalqilya, Palestina Psycho-Social Counseling Center for Women.

Autonomisation des femmes rurales et changement climatique Tozeur, Tunísia Association la ruche de la citoyenneté active.

134

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

135


EX P OS I C I O N S

EX P O S ICIO N S

Raimundus christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures

Obra de Carole Alfarah

EXPOSICIÓ

Mostres del treball fotogràfic de l’artista siriana Carole Alfarah que, de forma complementària, posen de manifest la crua realitat que viu el seu país. D’una banda, la persecució que estan vivint les comunitats cristianes assíries de Síria i Iraq i la vida quotidiana a d’altres països de la regió, especialment al Líban, en el cas de les peces exhibides a “Shuhud” acompanyades amb textos del fotògraf Xavier de Luca. D’una altra banda, en el cas de “Wa Habibi”, les conseqüències del conflicte sirià en una societat civil silenciada al servei de la qual la fotògrafa posa la seva dedicació tot fugint conscientment de la iconografia, els arquetips i el retrat propi del reportatge de guerra.

EXPOSICIÓ

Llocs i dates: Delegació de la Generalitat de Catalunya davant la UE, Brussel·les, del 9 de novembre de 2016 al 8 de gener de 2017. Centre Italià de Lul·lisme – Pontificia Università Antonianum, Roma, del 22 de febrer al 31 de març Col·laboració amb: Centre de Documentació Ramon Llull – Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Pontificia Università Antonianum

Amb motiu de l’Any Llull 2015-2016, commemoratiu del VII centenari de la mort de l’erudit mallorquí Ramon Llull, l’IEMed organitza aquesta exposició que continua itinerant el 2017 convidant a fer un recorregut per la vida i l’obra del pensador, tot destacant-ne la faceta del diàleg intercultural amb el món musulmà en una època en què la Mediterrània era fonamentalment un espai tant per al conflicte com per a l’intercanvi comercial. Llull és un cas paradigmàtic de l’encontre entre cultures que es produeix a l’edat mitjana a través d’un projecte molt personal i d’un abast extraordinari: intel·lectual i escriptor amb una producció escrita fabulosa de 265 títols sobre les matèries més diverses, va ser a la vegada un activista primerenc capaç de viatjar en missió al Pròxim Orient o al Magrib i d’entrar en contacte i de polemitzar amb els savis i pensadors musulmans del moment, o d’acostar-se als poders polítics i eclesiàstics més notables d’Occident: Roma, França, les repúbliques italianes o la Corona d’Aragó.

Comissari: Albert Soler, professor titular de Literatura Catalana Medieval, Universitat de Barcelona.

Shuhud: Testimonis Lloc: Centre Tarraconense – El Seminari, Tarragona Dates: del 29 de març al 18 d’abril Col·laboració amb: Arquebisbat de Tarragona, Càtedra Unesco per al Diàleg Intercultural de la Unversitat Rovira i Virgili, Ajuntament de Tarragona

Wa Habibi: Oh, amor meu Lloc: Casa Elizalde, Barcelona Dates: del 7 de setembre a l’11 d’octubre Col·laboració amb: Casa Árabe, Casa Elizalde

Comissària: Maria Santoyo, historiadora de l’art i gestora cultural, Madrid

136

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

137


EX P OS I C I O N S

EX P O S ICIO N S

La Mediterrània del segle xx EXPOSICIÓ Lloc: Centre Cívic L’Escorxador, Badalona Dates: del 9 al 25 d’octubre Col·laboració amb: Agencia EFE

Un viatge pel convuls segle xx, a través de l’impressionant document fotogràfic que proporciona l’arxiu d’imatges de l’Agència EFE, amb la voluntat de recordar els fets més rellevants que han marcat el transcurs d’aquesta regió durant el segle passat. Des de la fi dels grans imperis fins a la configuració dels nous estats; des dels conflictes sagnants fins a la cerca de la pau; des del món tradicional i rural fins a la modernitat urbana. Un joc de realitats i mirades a aquesta Mediterrània viva, diversa i propera que es presenta a través de cinc àmbits cronològics: Un inici de segle convuls (1900-1930), De la Belle Époque al final de l’hegemonia europea (1930-1945), Els Trenta Gloriosos (1945-1973), Crisi i replegament en un món incert (19731995) i Cap a una Mediterrània compartida (1995-2010).

Comissaris: Tomás Alcoverro, corresponsal a l’Orient Mitjà, La Vanguardia. Helena Oliván, periodista i politòloga experta en la Mediterrània.

El Punt Avui, 15/09/2017

La Mediterrània del segle XX realitats i mirades

138

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

139


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

La societat catalana i el foment de les dones a la Mediterrània

Projecte Xabaca

TAULA RODONA

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 30 de març Col·laboració amb: Novact, Al Fanar, Jiwar Creació i Societat

PRESENTACIÓ

Ponents: Maria Badia, secretària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Teresa Maria Pitarch, presidenta, Institut Català de les Dones. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil, IEMed.

Ponents: Sofía Aissaoui, cineasta marroquina. Farah Ben Mansour, artista visual tunisiana. Thais Bonilla, NOVACT. © El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats. Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

Houda cineasta marroquina. Fatima Mortada, il·lustradora libanesa. Émilie Vidal, Programa de Gènere, IEMed, P Lakhdar, per i FundacióVa de Dones Euromediterrànies. Haya Zaatry, música i cantautora palestina. vostès edro Antonio Sánchez s’ha sacrificat per la gent. Així, en general. Diu que deixa la presidència de Múrcia per evitar que els ciutadans s’hagin de veure sotmesos a un govern tripartit, com si qualsevol alternativa que no passi pel PP fos una plaga divina. O jo o el caos. Pot ser fins i tot comprensible que un tripartit li resulti poc pràctic. Però home, on Sánchez diu «la gent» vostè llegeixi «Rajoy», que és qui li pren el càrrec. Se sacrifica, sí, perquè el que ell voldria seria seguir fins i tot a costa d’haver de dividir el seu temps entre el Govern i els jutjats. No està intentant fer una bona obra pels murcians, per molt que els seus l’hagin acomiadat entre abraçades i aplaudiments. Es-

Al contraatac Cristina Pardo

tà obeint el seu partit, que va entrar en pànic en el moment en què l’oposició va anunciar una auditoria interna dels anys de govern del PP en el moment en què triomfés la moció de censura. I han sigut necessàries dues causes judicials obertes perquè aquest senyor arribi a la conclusió que potser la seva autoritat moral estava sent qüestionada i estava creant certa alarma social. Segons la meva opinió, amagarse darrere de la gent, com si Sánchez estigués al cap de tots els ciutadans, fa venir basques. Però és que, a més a més, si tant el preocupen els murcians, ¿per què els va mentir? ¿Per què va dir que dimitiria si era imputat i després es va aferrar al càrrec? I per cert, ¿què hauria dit aquest màrtir del PP murcià si un alt càr-

rec de l’oposició, d’un partit investigat, se’n va a prendre canyes amb el jutge hores després d’interrogar un dels seus per corrupció?

Rajoy, com sempre

I després hi ha la gestió que, una vegada més, ha fet el PP marià d’aquest assumpte. La primera reacció de Rajoy, davant l’amenaça d’imputació del màrtir en el cas Auditori, va ser donar-li suport públicament amb entusiasme. Va fer el que fa sempre i la va encertar com mai, concretament. Després, una vegada imputat Sánchez, el PP va dir que aguantaria per respecte a la presumpció d’innocència, malgrat que Ciutadans ja amenaçava de prendre’ls el Govern regional

elPeriódico de Catalunya

Col·loqui amb motiu de la presentació del primer informe de seguiment de les conferències ministerials euromediterrànies sobre les dones elaborat per la Fundació de Dones Euromediterrànies, de la que l’IEMed és membre fundador i acull la seva seu. Posteriorment, diferents associacions i fundacions de Catalunya que treballen per reforçar el paper de les dones, aquí i als països del sud de la Mediterrània, presenten les seves activitats i projectes amb la finalitat d’oferir un major coneixement i comunicació de les realitats i experiències en l’àmbit de gènere, de cara a la propera Conferència Ministerial Euromediterrània de Dones.

Acte de presentació del projecte Xabaca, una iniciativa que té com a objectiu crear una xarxa internacional artística per a l’empoderament de les dones creadores dels països àrabs a través de la protecció dels seus drets i llibertat d’expressió. També, cinc artistes que han gaudit d’una beca que va llançar al desembre el projecte Xabaca presenten els treballs desenvolupats. L’acte compta amb una actuació musical de Haya Zaatry.

i tots intuíem que seria molt difícil aguantar la pressió. Després, veient que Albert Rivera no baixava del burro, Génova va començar a flaquejar en privat, sentenciant així l’imputat. I al final, davant la col·lecció de causes judicials, el PP va pressionar Sánchez perquè se n’anés. Els va costar una mica, perquè després de la mort de Rita Barberá volien fer les coses d’una altra manera. I així ha sigut. Rajoy ha fet fora Sánchez, però només de la presidència del Govern murcià, per deixar clar que encara confien en ell. Aquest ha sigut el regal de comiat de Génova: el relat. El murcià pot dir que se’n va com un màrtir, encara que l’hagin portat fins a la porta a empentes. H 13735

Any XXXVIII. Número 13.735. D.L.: B 36.860 - 1978

8 420565 004008

5 D’ABRIL DEL 2017

Gent corrent

Lloc: IEMed, Barcelona Data: 25 de gener Col·laboració amb: Institut Català de les Dones

«Anem de botigues com abans anàvem a l’església» DANNY CAMINAL

–Això li va costar un disgust amb la seva família. –Soc conscient que les meves decisions van posar els meus pares en situacions difícils. Poc abans de morir, el meu pare em va confessar que li havien dit que m’havia de matar per haver-me tret el hijab. Al principi ell també es va oposar que fes Belles Arts, però després n’estava orgullós.

El Periódico, 06/04/2017

–¿Ha patit la censura al Líban? –El 2014 vaig fer una exposició en una sala d’art contemporani molt elitista de Beirut. Hi va haver una discussió sobre si havien de retirar-se algunes obres, com una pintura en què apareix una figura masculina amb un penis erecte enorme, però es va imposar el criteri de la comissària: «Això és Beirut i aquí l’art no se censura». –Aquí també passa. El director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) va voler censurar una obra que al·ludia al rei Joan Carles i va haver de dimitir. –¿De veritat? Quan vius en països com el meu, t’imagines Occident com un paradís de gent de ment oberta on regna la democràcia i els drets de la dona. –Doncs ja ho veu... –El 2009 vaig anar a estudiar un màster a Anglaterra i molts homes donaven per descomptat que podien tenir relacions sexuals amb mi perquè en les meves obres surten pits i vagines. M’hauria esperat aquesta reacció d’un àrab, ¿però d’un anglès?

L’artista libanesa Fàtima Mortada ha deixat el seu estudi a Beirut per instal·lar-se durant un mes a Barcelona amb una tricotosa. A les seves mans, aquesta màquina de teixir que tantes economies familiars va salvar a l’Espanya dels anys 60 i 70 desborda l’àmbit domèstic per convertir-se en una eina d’acció artística i política. Juntament amb Mortada, creadores del Marroc, Palestina i Tunísia participen en el projecte Xabaca, una xarxa d’artistes contra la censura i els abusos a les dones que impulsen les entitats Novact, Al Fanar i Jiwar Creació i Societat. –El seu desig sempre va ser ser artista. –Jo dibuixava des de petita, però em vaig criar en una comunitat musulmana molt ortodoxa, on dibuixar una persona és haram

140

2.4. Cultura i Societat Civil

[prohibit]. La mare solia posar-se vestits de colors, però, un dia, quan jo tenia 3 anys, va tornar a casa coberta amb una tela fosca. –¡Encara se’n recorda! –Em va quedar gravat. La mare em va dir que aquella vestimenta era religiosament correcta. Jo no m’ho podia creure. ¿Per què Déu voldria que la meva mare es veiés tan lletja? –Tan petita i ja es feia preguntes. –Malgrat la pressió social, el meu pare era una persona molt lliure que em va ensenyar a no donar res per establert, a pensar per mi mateixa i a fer preguntes. El meu primer acte de resistència va ser sortir d’aquella bombolla. Em vaig treure el hijab [vel] i vaig estudiar primer Filosofia i després Belles Arts.

Fàtima Mortada

Una Penèlope del segle XXI. Com el personatge de ‘L’Odissea’, teixeix obres que denuncien injustícies socials i de gènere.

PER

Gemma Tramullas

–Cap cultura té l’exclusivitat del masclisme. –En el fons, només hi ha un sistema, el capitalisme patriarcal que ha substituït el poder de l’Església. Anem de botigues igual que abans anàvem a l’església i passem més temps comprant que als museus. I tot això embolicat en falsos discursos sobre la llibertat d’expressió i la cultura de l’èxit, que encara ho fa més perillós. Som éssers polítics, però ens tenen tan ocupats que no ens deixen pensar. –Dibuixa i teixeix figures femenines que transmeten dolor. –És el que sento. Quan estudiava Belles Arts vaig fer uns autoretrats i la meva professora em va preguntar: «¿Per què et dibuixes tan lletja si ets bonica?». Ho vaig fer així perquè em sento deforme, ferida per dins; sento dolor i vull mostrar-lo. No faig art per entretenir ni per penjar a la paret, sinó per reflectir problemes dolorosos. Soc una artista política i crec fermament que l’art pot transformar la societat. H

gentecorriente@elperiodico.com

Memòria de projectes executats 2017

141


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

XXIII Festival de Fes de Músiques Sacres del Món

Trobades literàries Albert Camus

PRESENTACIÓ

JORNADES CULTURALS

Lloc: Sala Pere Moragues, Centre Cultural d’El Born, Barcelona Data: 6 d’abril Col·laboració amb: Fundació Ibn Batuta, Fundation Esprit de Fès, Turisme de Marroc, Consolat del Regne de Marroc a Barcelona

Lloc: Sala Albert Camus, Sant Lluís, Menorca Data: del 29 d’abril a l’1 de maig Col·laboració amb: Ajuntament de Sant Lluís, Govern de les Illes Balears

Acte de presentació a Barcelona d’una nova edició d’aquest festival que enguany porta per títol “L’aigua i el sagrat” i té lloc a la ciutat marroquina de Fes del 12 al 20 de maig. La presentació compta amb l’actuació del conjunt de música sufí Barruezo & Nur Camerata amb Wafir S. Gibril i Zainab Afailal.

L’IEMed col·labora en l’organització de les Trobades Literàries Albert Camus organitzades en ocasió del 60è aniversari de la concessió del Premi Nobel de Literatura a l’escriptor francoalgerià, autor d’una obra eminentment reivindicativa de l’esperit i el sentir mediterranis en l’àmbit intel·lectual i literari. Les jornades compten amb la participació d’escriptors, personalitats del món de les lletres i pensadors i s’estructuren en tres dies de taules rodones, conferències i concerts.

Ponents: Albert Bardolet, director de l’Àrea de Música, ICEC, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Mohamed Chaib, director, Fundació Ibn Batuta; delegat del Festival a Espanya. Jaume Collboni, segon tinent d’alcalde i director de l’Àrea d’Empresa i Cultura, Ajuntament de Barcelona. Platon-Alexis Hadjimichalis, director general, Fondation Esprit de Fès. Juanjo Puigcorbé, diputat delegat de Cultura, Diputació de Barcelona. M. Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Alain Weber, director artistic del Festival de Fes. Abderrafih Zouitene, president, Fondation Esprit de Fès.

142

2.4. Cultura i Societat Civil

organiza organitza

Memòria de projectes executats 2017

143


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Algèria: patrimoni i memòria PROGRAMA CULTURAL Lloc: Escola d’Arquitectura de La Salle, Barcelona Dates: Seminari, 18 de maig. Mostra fotogràfica i cicle de cinema: del 18 al 26 de maig Col·laboració amb: Rehabimed, Consulat d’Algèria, Associació d’Amics del Medghasen, Escola d’Arquitectura de La Salle – Universitat Ramon Llull

Aquest conjunt d’activitats centrades en la singularitat arquitectònica del país nord-africà comença a l’Escola d’Arquitectura de La Salle amb el seminari “El patrimoni arquitectònic algerià”, que revisa des de la icònica Casbah d’Alger fins al patrimoni arquitectònic modern del país, passant per la influència de l’arquitectura de la Vall del Mzab (Patrimoni de la Humanitat de la Unesco des de 1982) a l’obra de Le Corbusier, l’urbanisme de les poblacions agrícoles socialistes algerianes o els valors que imbueixen el patrimoni arquitectònic del país i les perspectives de futur en un entorn global. El relleu del seminari el prenen un cicle de cinema i la mostra fotogràfica de Kaïs Djilali “AURES. Patrimoni, memòria i resistència”, que posteriorment s’exhibeix a la llibreria Altaïr del 15 al 24 de juny.

Ponents: Nora Berdja, Cònsol d’Algèria a Barcelona. Mounir Bouchenaki, exdirector de Patrimoni Cultural i de Patrimoni Mundial de la UNESCO i de l’ICROM. Xavier Casanovas, president, Rehabimed. Kaïs Djilali, fotògraf, autor de la mostra “AURES. Patrimoni, memòria i resistència”. Emili Donato, arquitecte i professor, Universitat Politècnica de Catalunya. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Pedro García, cap de Cultura, Escola d’Arquitectura de La Salle. Azzedine Guerfi, president de l’Associació d’Amics de Medghasen. Djaffar Lesbet, sociòleg, arquitecte i urbanista; responsable DESS – Universitat de París Sorbona. Anna Martínez, doctora arquitecta; coordinadora del grup de recerca IAM; professora, La Salle. Robert Terradas, director, Escola d’Arquitectura de La Salle. Montserrat Villaverde, historiadora, responsable de recerca, Rehabimed; professora, La Salle. Nawel Younsi-Dahmani, directora d’Estudis i Documentació, Ministeri de Cultura d’Algèria.

144

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

145


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Mujeres en el espacio mediterráneo. Identidad, participación política, liderazgo y emancipación

Els reptes actuals del fet urbà i de la cooperació entre les ciutats mediterrànies: l’acollida de refugiats en la tradició històrica dels consolats de mar

SEMINARI Lloc: Claustres de Santo Domingo, Xerès de la Frontera Dates: 24 i 25 de maig Col·laboració amb: Fundación Tres Culturas, Ministeri Encarregat dels Marroquins Residents a l’Estranger i d’Afers de Migració del Marroc

L’IEMed col·labora en aquest seminari que és el primer dels tres previstos en el marc del programa “Alqantara: puentes para el diálogo y el entendimiento” de la Fundació Tres Culturas i el Ministeri Encarregat dels Marroquins Residents a l’Estranger i d’Afers de Migració del Marroc. Amb la finalitat de donar visibilitat a la dona com a motor de canvi en diferents àmbits tradicionalment associats als perfils masculins, aquest fòrum compta amb nombrosos testimonis i experiències de dones que desenvolupen una reconeguda trajectòria en la política, els negocis, la creació, l’activisme o l’acadèmia.

JORNADA Lloc: Palau Centelles, Barcelona Dates: 12 de juny Col·laboració amb: Associació Consell de Cent – Ajuntament de Barcelona

Aquesta trobada coorganitzada per l’IEMed revisa la xarxa de consolats de mar de la Corona d’Aragó, les seves funcions diplomàtiques i econòmiques a prop de cent indrets de la Mediterrània durant aproximadament sis segles (xii-xviii), el seu paper i el de la Corona d’Aragó en l’evolució del dret marítim a la Mediterrània, la seva interacció amb els nuclis urbans i la seva expansió i, especialment, el paper que jugaren en el trànsit d’esclaus i captius en un espai geopolític en conflicte cíclic, que podríem definir com el drama dels refugiats propi de la Mediterrània medieval.

Ponents: Joan Clos, director executiu, ONU-Hàbitat; exalcalde de Barcelona. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Eugeni Forradellas, president, Associació Consell de Cent. Aquilino Iglesia, Universitat de Barcelona. Antoni Riera, Institut d’Estudis Catalans. Roser Salicrú, CSIC.

146

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

147


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Iftar popular 2017

Viure en la diversitat. Una reflexió crítica JORNADA DE CULTURA HUMANISTA

Lloc: Museu Marítim de Barcelona Data: 20 de juny Col·laboració amb: Fundació Ibn Battuta, Ajuntament de Barcelona, Obra Social La Caixa

Lloc: Abadia de Santa Maria de Montserrat, Monistrol de Montserrat Data: 12 de juliol Col·laboració amb: Fundació Abadia de Montserrat 2025

Novament, l’IEMed contribueix a l’organització de l’iftar popular que cada any organitza la Fundació Ibn Battuta a Barcelona i que marca el trencament del dejuni durant el mes del Ramadà, mes sagrat per a la comunitat musulmana.

El creixent pluralisme de cultures, d’ideologies, de poders polítics, de religions, de pràctiques individuals i comportaments col·lectius, especialment a Occident, planteja una situació cada cop més complexa que exigeix una transició del concepte de pluriculturalitat al d’interculturalitat; una convivència oberta, especialment necessària en l’àmbit religiós, que passa pel respecte a la dignitat humana. Així, aquesta jornada aborda temes com educar i comunicar en una societat plural; la diversitat religiosa i el dret a l’educació; les migracions, l’associacionisme i la mediació intercultural; o el context de crisi com a detonant de la conflictivitat.

Ponents: Jorge Burman, responsable de diàleg Interreligiós, Comunitat Israelita de Barcelona. Pau Canyameres, adjunt al Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat. Jaume Codina, doctor de la Universitat de Vic. Míriam Díez Bosch, directora, Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Lluís Duch, doctor en Antropologia i Teologia i monjo de l’Abadia de Montserrat. Salwa El Gharbi, presidenta, Associació de formació i consultoria KIKR i AFCAR. Senén Florensa, president executiu, IEMed. Manel Forcano, director, Institut Ramon Llull. Enric Olivé-Serret, director de la Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Carles Riba, director, Fundació Abadia de Montserrat 2025. Onno Seroo, director del Grau de Relacions Internacionals, Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Pius-Ramon Tragan, director de l’Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat i monjo de l’Abadia de Montserrat.

148

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

149


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

VI Curs Internacional de Música Medieval i Renaixentista i Festival Early Music Morella (EMM2017): “Quattrocento. Músiques de la Mediterrània” MÚSICA Lloc: Morella Data: del 21 al 27 de juliol Col·laboració amb: Capella de Ministrers, Ajuntament de Morella, Cultural Comes – Centre de Música Antiga i Barroca, Comunitat Valenciana

Capella de Ministrers, formació creada a València i que des de 1987 interpreta i difon la música espanyola anterior a 1800, organitza aquest curs i festival que aborda de manera prioritària les músiques vinculades a la Corona d’Aragó i la combinació d’elements de música històrica i tradició oral. Aquesta VI edició compta també amb un seguit d’activitats paral·leles que inclouen exposicions, conferències, tallers i visites guiades.

150

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

151


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Imaginar el Mediterrani

Concert “Wa Habibi”

CONGRÉS

MÚSICA

Lloc: Institut Valencià d’Art Modern, València Dates: 22 de setembre Col·laboració amb: Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

Lloc: Casa Elizalde, Barcelona Data: 28 de setembre Col·laboració amb: Casa Elizalde, Ajuntament de Barcelona

Aquest congrés parteix de la voluntat de conèixer, construir i desenvolupar noves narracions i relacions entorn al context sociopolític i artístic a la Mediterrània del segle xxi, sempre tenint present els temps passats. Per aquest motiu, es planteja un aprofundiment als diferents àmbits que componen aquest espai cultural i artístic a partir de la presència de diferents perfils de l’àmbit teòric i artístic provinents de diverses geografies. Amb motiu del congrés, l’IEMed també presenta el número 24 de la revista Quaderns de la Mediterrània “El Mediterráneo: entre el mito y el conflicto” que aborda precisament aquesta qüestió.

L’any 1994, Gani Mirzo va marxar del Kurdistan de Síria cansat de la repressió i buscant nous sons musicals. El seu interès pel flamenc el va portar a Barcelona, on va començar a fer World Music, fusionant sons d’Orient i Occident. Aquest concert de Mirzo, acompanyat de la cantant algeriana Neila Benbey, s’organitza en el marc de l’exposició “Wa Habibi” i vol ser, a l’igual que la mostra, una crida a la sensibilització i la solidaritat amb el patiment no només del poble kurd sinó de Síria en general.

Ponents: Pedro Azara, professor d’Estètica, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Nicolas Bourriaud, director, Espace d’Art Contemporain La Panacée, Montpeller; cofundador i codirector, Palais de Tokyo, París. Begüm Ozdan Firat, professora associada de Sociologia, Universitat Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul. Nadira Laggoune, directora, Musée Public National d’Art Moderne et Contemporain d’Alger (MAMA). Maria Muracciole, directora, Beirut Art Center.

152

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

153


A C T E S C U LT U R A LS

A CTES CU LTU R A LS

Veus de Síria

XVIII Euro-Mediterranean Documentary Market Medimed 2017

TAULA RODONA Lloc: Casa Elizalde, Barcelona Data: 5 d’octubre Col·laboració amb: Casa Árabe, Casa Elizalde, Ajuntament de Barcelona

CINEMA

En el marc de l’exposició “Wa Habibi” amb fotografies de Carole Alfarah sobre les conseqüències del conflicte sirià, aquesta taula rodona vol no només informar de la complexa situació que viu Síria sinó també conscienciar del que aquest conflicte suposa en termes humans.

Ponents: Nour Salameh, Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Lurdes Vidal, directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas, IEMed, Barcelona.

Lloc: Hotel Calípolis, Sitges Dates: del 13 al 16 d’octubre Col·laboració amb: Associació de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED)

Un any més, l’IEMed dóna suport a l’organització d’aquesta fira internacional de documentals que s’ha consolidat com a punt de referència per als intercanvis entre productors, realitzadors i distribuïdors del cinema documental i produccions audiovisuals de dotze països de la Mediterrània i els 28 de la Unió Europea. Des de la seva fundació, Medimed ha recolzat la producció de més de 280 films documentals.

Per què parlem del Mediterrani? TAULA RODONA Lloc: Edifici Biblioteca, Blanquerna – Universitat Ramon Llull, Barcelona Data: 7 de novembre Col·laboració amb: Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura –Universitat Ramon Llull

Taula rodona amb motiu de la presentació del número 24 de la revista semestral de l’IEMed Quaderns de la Mediterrània, que porta per títol “El Mediterrani: entre el mite i el conflicte”.

Ponents: Míriam Díez, directora, Observatori Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Maria Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultura i Societat Civil i de Quaderns de la Mediterrània, IEMed.

154

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

155


A CTES CU LTU R A LS

3

i x Pr ar em xe s s a, so in ci te al rn s e

t

A C T E S C U LT U R A LS

156

2.4. Cultura i Societat Civil

Memòria de projectes executats 2017

157


PR E M S A , I N T E R N E T I XARXE S SOCIAL S

P R EM S A , IN TER N ET I X A R X ES S O CIA LS

La guerra a Síria amb les seves implicacions regionals i internacionals, la inestabilitat a països com Líbia, la política exterior a la regió de la nova Administració nord-americana, els atemptats i l’extremisme violent, la crisi de refugiats i la gestió que n’ha fet una Unió Europea criticada pel seu acord amb Turquia... són només alguns dels principals fets i tendències que han marcat l’agenda de mediterrània aquest any 2017. Davant d’aquest escenari canviant, l’IEMed ha continuat oferint a les institucions i a l’opinió pública claus i anàlisis per interpretar què succeeix a la regió.

Xarxes socials

Ho ha fet, com sempre, a partir de la difusió a internet i via xarxes socials de l’ampli ventall de publicacions que ha editat en el transcurs de l’any, des de l’Anuari de la Mediterrània, revistes com afkar/ideas o publicacions coeditades amb EuroMeSCo, la principal xarxa de think tanks en política i seguretat a la Mediterrània que coordina l’IEMed, fins a documents d’anàlisi més al fil de l’actualitat com les col·leccions de Policy-briefs o Focus i els EuroMeSCo Spot-on. També a partir de la col·laboració directa amb els mitjans de comunicació ja sigui a través d’entrevistes televisives i radiofòniques o de col·laboracions en premsa escrita. A banda, els mitjans de comunicació també s’han fet ressò de les activitats i publicacions dutes a terme al llarg de l’any, tant amb notícies com amb entrevistes als experts convidats per l’IEMed. L’IEMed complementa la tasca de difusió que du a terme en col·laboració amb els mitjans de comunicació amb un reforçament continu del seus canals propis de difusió directa. L’eina principal d’aquesta voluntat de comunicació és el seu lloc web, on poden consultar-se més de 25 anys de trajectòria de la institució i que dóna compte puntualment de tota l’activitat i les publicacions: informa de l’actualitat de l’Institut, l’agenda d’actes, les novetats editorials, el fons bibliogràfic de la biblioteca, i és una eina d’informació per als mitjans de comunicació. També s’hi troba MedCronos, unes completes cronologies en castellà dels països del sud i l’est de la Mediterrània que s’actualitzen mensualment des de finals de 2010 i que ofereixen pràcticament el dia a dia dels principals fets i tendències –especialment de caràcter sociopolític– que es registren en aquests països, així com en el context regional.

Els principals perfils de l’IEMed continuen trobant-se a Facebook i a Twitter, eines imprescindibles atès que són font primera d’informació per a àmplies capes de població i l’alt volum de tràfic cap al web de l’IEMed que aporten. A través d’aquestes xarxes es dóna compte de totes les activitats i publicacions de l’IEMed però, sobretot, es mobilitza a públic interessat en les qüestions que tracta l’IEMed. Per altra banda, s’ha promogut el canal de vídeos de l’IEMed (comptes a YouTube i Bambuser) no només amb la publicació dels enregistraments dels debats i conferències, sinó amb entrevistes sobre qüestions d’actualitat mediterrània als ponents i experts convidats durant l’any a l’IEMed. Així mateix, s’ofereix vídeo en directe de les conferències a la sala d’actes de l’IEMed o d’actes rellevants. També el compte de l’IEMed a la xarxa social de fotografies Flickr s’ha fomentat amb la publicació de galeries d’imatges dels principals seminaris i actes que han tingut lloc durant l’any, i ha obert durant 2017 un perfil a Instagram per arribar també al públic que prefereix un relat més visual de l’actualitat de la institució. L’IEMed també té presència institucional a Linkedin, la xarxa més reconeguda internacionalment de perfil professional, edita el perfil professional de la institució a Google i compta també amb ISSUU, una plataforma que permet consultar de forma atractiva les publicacions, especialment les corporatives. L’ús de les xarxes socials per part de l’IEMed li ha valgut aparèixer de nou en la classificació mundial de think tanks amb un millor ús de les xarxes socials en l’índex Global Go To Think Tank Index 2017 de l’Institut Lauder de la Universitat de Pennsilvània.

34

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats. Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

E

Terror global 3 Tensió al Pròxim Orient

«Castiguen Qatar per haver recolzat les primaveres àrabs» MOHAMMAD AL-KUWARI ambaixador de Qatar a Espanya ANTONIO BAQUERO baRCELoNa

L’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Iemen, Bahrain, Egipte, Líbia i les Maldives van anunciar dilluns que trencaven les seves relacions diplomàtiques amb Qatar amb l’argument que aquest país recolza el terrorisme. L’ambaixador qatarià a Espanya, Mohammad al-Kuwari, defensa el seu país i assegura que, amb aquestes sancions, l’Aràbia Saudita vol impedir que Qatar segueixi tenint una política exterior independent. –¿Per què creu que aquests països han trencat relacions amb Qatar? –Perquè Qatar està creant un model civilitzat i humà a la regió del Golf. Hem construït projectes de desenvolupament, celebrarem grans esdeveniments esportius, tenim mitjans de comunicació punters. Hi ha qui vol convertir Qatar en un boc expiatori de tots els fracassos a què s’enfronta la regió: el Iemen, Síria, l’Iraq, Líbia… I també volen que Qatar pagui el preu del seu suport als pobles àrabs durant les revoltes de la primavera àrab. Per això, Qatar ha sigut objecte d’una campanya maliciosa i de difamació basada en manipulacions i informacions falses. Aquestes mesures no estan justificades. Es fonamenten en calúmnies que no se sostenen sota cap evidència.

À

rabs, rics, despòtics i religiosament ultraconservadors. L’Aràbia Saudita i Qatar tenen tant en comú que resulta difícil comprendre per què ara s’estiren les kufies (mocador tradicional amb què es tapaven el cap els beduïns a la península Aràbiga). La crisi més gran en la història del Consell de Cooperació del Golf té com a objectiu resoldre les diferències que han marcat les relacions entre el regne saudita i Qatar, el petit emirat amb una hiperactivitat política, econòmica i cultural que el va situar al centre de l’escena regional després de l’anomenada primavera àrab. Si bé les dues monarquies s’adhereixen al wahhabisme, són evidents les diferències en la pràctica religiosa. Mentre que els saudites han invertit sacs de petrodòlars a finançar l’expansió del salafisme fora de les seves fronteres, els qatarians han prestat suport als Ger-

«L’aràbia Saudita vol imposar un monòleg al Golf. I nosaltres tenim una diplomàcia pròpia» –¿Qatar finança el terrorisme? –No. Qatar és un país petit que busca l’estabilitat. Qatar compleix amb el seu deure en la lluita contra el terrorisme. Som membres de l’aliança internacional contra el Daesh (acrònim en àrab de l’Estat Islàmic). ¿Com hem de recolzar el terrorisme i tenir a la vegada al nostre territori una base nord-americana que és clau en la lluita contra el terrorisme a la regió? Els nord-americans saben que aquestes acusacions no tenen cap base. A més a més, Qatar va decretar lleis per lluitar contra el terrorisme i col·labora de forma contínua amb l’FBI i la CIA. Qatar, això sí, considera fonamental buscar les raons i les arrels del terrorisme. No és suficient lluitar militarment i no anar a les causes.

–Sembla que en aquestes sancions l’Aràbia Saudita porta la veu cantant. ¿Els castiga per tenir una política ex· terior independent? –Totalment. Aquí el que molesta és que Qatar té una política exterior independent i volen que l’abandoni. L’Aràbia Saudita vol posar pressió sobre Qatar perquè adoptem la seva línia. Nosaltres, com a membres del Consell de Cooperació per als Estats Àrabs del Golf, volem un diàleg. L’Aràbia Saudita, en canvi, vol un monòleg. –¿Com respondrà Qatar a aquest conjunt de sancions? –Tenim esperança en una solució per sortir d’aquesta crisi. Kuwait està intentant mediar. Aquesta crisi afecta tots els països de la zona. També l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units. No hi ha cap base per a aquesta campanya maliciosa. –¿Aquestes sancions són un càs· tig saudita per les bones relacions del seu país amb el règim dels aiatol· làs? –Qatar té una relació normal amb l’Iran. Qatar comparteix amb l’Iran un camp de gas natural que és un recurs molt important per a l’economia qatariana. Nosaltres tenim establert un diàleg clar amb l’Iran, sobre les seves polítiques i les seves ingerències en altres països. Però Qatar creu que és a través del diàleg com

Anàlisi Lurdes Vidal DIRECtoRa DE L’ÀREa DE MÓN ÀRab DEL IEMED

Estirar-se les kufies La crisi més gran en la història del Consell de Cooperació del Golf té com a objectiu resoldre les diferències entre saudites i qatarians

DIUMENGE, 27 D’AGOST DEL 2017

debat DIMECRES 7 DE JUNY DEL 2017

16

mans Musulmans, considerats una amenaça existencial per a les monarquies saudita i emiratí. Qatar s’atreveix fins i tot a donar aixopluc a líders dels Germans Musulmans a l’exili i Al-Jazira, eix central de la política de «poder tou» de Qatar, ha donat veu reiteradament a aquests i altres actors crítics amb els saudites. Qatar s’ha entestat a més a mantenir una certa autonomia en política exterior i una relació amb l’Iran, malgrat la rivalitat acèrrima que

L’ambaixador qatarià a Espanya, Mohammad al-Kuwari. es poden solucionar aquests problemes. La nostra regió ha patit diverses guerres de les quals ningú ha sortit victoriós. Qatar creu que el diàleg amb l’Iran promourà els interessos dels països del Golf. –¿Com descriuria, en l’actual con· text de tensió entre sunnites i xiïtes, la relació de Qatar amb l’Iran? –Nosaltres sempre posem l’exemple de Finlàndia. Durant la guerra entre els EUA i l’URSS, Finlàndia va adoptar una posició de no confrontació amb l’URSS. I aquesta és

ha enfrontat l’Aràbia Saudita amb l’Iran durant les últimes quatre dècades. En la seva lluita per l’hegemonia regional i la capacitat d’influència en el món musulmà, els dos actors s’enfronten en conflictes interposats com el Iemen o Síria, i la seva rivalitat s’ha traduït en un suposat conflicte entre musulmans sunnites i xiïtes més polític que teològic.

«Amb mi o contra mi» L’acord nuclear amb l’Iran va suposar un cop dur per a les ambicions saudites, que veien com els Estats Units obrien la via de la reconciliació amb l’Iran. Però Donald Trump i la seva bel·ligerància antiiraniana han caigut com l’aigua de maig a Riad. D’aquí que s’hagi desencadenat l’ofensiva saudita amb un sol motiu: forçar Qatar a abandonar la seva política d’acostament a l’Iran i a afluixar el seu suport als Germans Mu-

la nostra posició. Nosaltres sabem que l’Iran és un país que pot crear molts problemes. Però hem de tenir diàleg amb l’Iran. L’Aràbia Saudita ens acusa d’haver-nos convertit en aliats de l’Iran, però per a nosaltres el més important són els països del Golf. –¿Què els han dit des del Govern es· panyol? –Estan molt sorpresos. Ens pregunten què passa. Nosaltres vam parlar amb l’Aràbia Saudita dies abans i no van plantejar cap problema. H

sulmans. Avís també per a Kuwait i Oman, de moment neutrals. És la consagració del «amb mi o contra mi». Les acusacions de suport al terrorisme resulten qüestionables quan provenen d’un país que fomenta la interpretació de l’islam que més coincidències té amb els gihadistes i el finançament del qual de milícies salafistes combatents a Síria és, igual que amb Qatar, si més no dubtós. Posar al mateix sac terroristes i dissidents, difuminar les línies entre islamistes violents i no violents, és una pràctica comuna –i perillosa– dels règims autoritaris. El risc és que nosaltres, europeus, igual que ho ha fet Trump, comprem aquest mateix discurs i creguem que amb això combatem de veritat el terrorisme, sense adonar-nos que ens estem convertint en instruments al servei de les ambicions polítiques d’uns règims que tenen com a prioritat la seva supervivència. H

ara

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats. Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

l jihadisme és un fenomen modern, que s’alimenta teològicament del salafisme, i políticament de les turbulències que s’han produït en els darrers 50 anys –autoritarisme, ingerències estrangeres, guerres per delegació, etc.–. També és un fenomen global, amb ramificacions regionals i locals: en pocs dies la distància entre Raqqa i Ripoll sembla haver-se escurçat. Quin vincle hi ha entre el lideratge del Daeix i el grup que va atemptar a Catalunya? El libretto, sens dubte, la metodologia, la narrativa, la inspiració. Però l’organització ha fet evolucionar les tàctiques de reclutament, ha assolit una professionalització mediàtica de la propaganda jihadista i ha mostrat una enorme capacitat d’adaptació. Això comporta una variació constant en els patrons de mobilització i acció que fa que aquest tipus de terrorisme sigui molt difícil de preveure. És cert que el perfil dels reclutats comparteix variables anteriors: fills de famílies immigrades, nascuts o criats a Europa, amb algun flirteig passat amb la petita delinqüència (en aquest cas minoritari); alguna història de radicalització a la presó (com la de l’imam); joves que s’acosten a la religió després de dur una vida poc o gens “pietosa”; un adoctrinament en un cercle molt tancat, entre germans i amics, amb una combinació de l’entorn online (directrius) i offline (adoctrinament cara a cara a través d’un líder carismàtic, en un mètode gairebé sectari). Per contra, ara també veiem ciutats petites convertides en objectiu dels atacs (Cambrils, Turku, Niça),

de la mateixa manera tat. No ens enganyem, que l’origen dels terroun “moro”, per molt bon ristes s’ha desplaçat de noi i estudiós que sigui, la zona periurbana a un és vist com un “moro”. entorn rural. Tampoc Saber qui ets, on perens trobem davant de jotanys i on tens els refeves inadaptats, víctimes rents és essencial per a de l’exclusió social, ecola construcció de la prònòmica, laboral. Els nois pia identitat, sobretot LURDES VIDAL de Ripoll –considerableen l’adolescència. La ment més joves que no ruptura generacional és DIRECTORA DE L’ÀREA DE MÓN ÀRAB pas els jihadistes eurocausada per uns joves DE L’INSTITUT EUROPEU peus anteriors– van reque sovint reneguen de DE LA MEDITERRÀNIA (IEMED) bre educació, tenien feila cultura i forma de rena i un futur. ¿Com s’explica, doncs, ligiositat paterna, considerada desla ruptura social i familiar perquè cafeïnada, domesticada per la sociHi ha tres aquests joves es transformin en teretat europea d’acollida. ¿Quina refractures roristes? Podem trobar pistes si hi lació estableixen uns joves moessencials: identifiquem tres fractures essenderns, amb formació, amb cials: la identitària, la generacional aspiracions, amb accés a la inforidentitària, i la política. generacional mació i la comunicació, i uns pares La fractura identitària la provoque tenen dificultats per entendre i política quen el racisme i la discriminació aquesta revolta generacional que que persisteixen en la nostra socieexperimenten els seus fills? El que CÈLIA ATSET

Pàgines 14 a 18 888 definitivament demostren els nois de Ripoll és que cada cop menys som davant de radicals religiosos, salafistes convençuts que passen a l’acció violenta, sinó d’uns nois que en una delicada etapa de construcció identitària han trobat en el jihadisme el paraigua ideològic que els permet identificar-se amb tots els musulmans víctimes del món, amb aquella umma que en la narrativa jihadista és agredida pels “infidels”. És aquí on trobem la tercera ruptura, la política. La narrativa jihadista se serveix dels elements polítics (les víctimes palestines, sirianes, iraquianes, etc.) per mobilitzar, mentre que la religió passa a ser un marc legitimador i justificador. Es produeix un procés d’identificació virtual entre els joves adoctrinats i aquestes víctimes globals. La violència i la mort esdevenen no un mitjà sinó una finalitat. És per això que no podem menystenir el pes de la política, perquè en la narrativa juga un paper essencial, com tampoc pensar que els nostres joves, mentre tinguin feina i un entorn poc religiós, estaran protegits. Cal combatre aquestes fractures identitàries, generacionals i polítiques des de la responsabilitat de tots, en política exterior, en cohesió social, en representativitat, en normalització de la diferència. Cal que les comunitats musulmanes s’empoderin per fer front als seus problemes i tenir les eines necessàries per respondre als desafiaments polítics, socials i teològics que tenen davant. Cal que tots els ciutadans tinguin lloc en la societat molt abans que la bèstia jihadista torni a mutar i els pugui seduir amb la seva trampa d’heroisme i mort.

Alimentar l’odi o alimentar l’esperança ✒ Quan vaig tornar a la plaça Cata- ✒ Totes elles tenien un lunya per primera vegada després dels atemptats, un home es va acostar a dir-me que sentia que els terroristes s’ho estaven carregant tot, que no volia tenir por, però que no podia evitar tenir-ne. Amb els ulls humits em va dir que només volia que tots fóssim amics, i de cop em va fer una abraçada. I jo no vaig poder evitar emocionar-me.

✒ Va ser la primera d’unes quantes que han anat venint al llarg de la setmana. Abraçades amb amics, amb companys de feina que ja són amics, amb periodistes i amb desconeguts que s’acostaven a dir que el reconfort d’aquests últims dies havia sigut la lluita conjunta. També hi ha hagut abraçades virtuals en forma de piulada o missatge de veu; això de les xarxes socials fa que les distàncies s’escurcin. Dijous vam veure la més emotiva, l’abraçada de Rubí que ens ha ensenyat tant a tots. Tanta força que volem transmetre a les famílies de les víctimes, i al final ens l’han transmesa ells.

✒ És la ciutat de la qual una cultura molt diferent de la meva

denominador comú, un missatge no tan secret que venia a dir: “Estem junts en això”. Perquè nosaltres no tenim por, però això és el que fa pànic al Daeix. Aquesta setmana ens ha fet molt mal a tots els que estimem Barcelona. I hem demostrat moltes coses.

tothom està enamorat, on un estudiant d’Erasmus que ve d’Alemanya queda per sopar amb els seus amics en un restaurant libanès. És la ciutat on una colombiana i un algerià es van conèixer i MÍRIAM HATIBI van tenir una filla. On hi ha nens que a casa parlen ANALISTA DE DADES una mena de marroquí conjugat amb terminacions catalanes i on els seus amics no ✒ Amb el dolor es podien fer duEl descoes coses: alimentar l’odi o alimenpoden evitar riure davant d’aquest neixement tar l’esperança, i hi ha hagut gent idioma inventat, tan estrany però per a tot. se soluciona que explica tan bé la seva identitat.

✒ Jo prefereixo pensar en els que volen alimentar l’esperança. Hi ha molta feina a fer, però també se n’ha fet molta. Hem treballat molt temps en aquesta ciutat per fer-la cohesionada, diversa i oberta, i tot això s’ha notat en els últims dies. Crec en la Barcelona plural, la de l’intercanvi de cultures i el respecte, la que va més enllà de la simple i superficial tolerància i aposta per la convivència.

amb converses en les quals “l’altre” deixa de ser aquella persona que ha vingut de fora

✒ Proposo que seguim en aquesta línia, més reforçats encara. Si a l’AMPA de l’escola dels teus fills mai has parlat amb les mares d’aquells nens de cognoms estranys, pots començar a fer-ho. Al cap i a la fi, la divisió com a societat ve pel desconeixement, per creure que som més lluny els uns dels altres del que realment som, i això se soluciona amb converses, converses en què “l’altre” deixa de ser aquella persona que ha vingut de fora i que té

per passar a ser l’Aicha, la mare de l’Ilyas, que fa vint anys que viu a Barcelona i que fa un cuscús boníssim.

✒ No podem començar ara a tenir-

nos por, ni començar a pensar que tots som sospitosos, o que no val la pena invertir esforços a construir relacions socials. Som humans i ho necessitem.

✒ El que vol el Daeix va més enllà de les morts. També volen dividir-nos com a societat, fer-nos dubtar dels nostres valors. ✒ Per desgràcia, algunes persones

plenes d’odi els volen ajudar a aconseguir els seus objectius i els fan el camí fàcil omplint els carrers de missatges de rebuig, de males mirades o fins i tot d’agressions físiques. Sense saber-ho, aquestes persones es converteixen en allò que el Daeix vol, es fan aliades de l’enemic. I no se n’adonen.

✒ Els que no aposten per la convivència es poden quedar fora de tot això. Jo, personalment, em quedo amb les abraçades.

15

DIUMENGE 27 D’AGOST DEL 2017

De Raqqa a Ripoll: fractures globals i locals La clau

‘No tenim por’

Q

uan la crueltat més irracional talla vides d’arrel el buit s’apodera de l’existència humana. Afloren com un bàlsam contra el dolor individual les demostracions de solidaritat que emanen de la consciència collectiva de pertinença a un grup que comparteix valors ètics i un espai comú de convivència. Molts sociòlegs i filòsofs al llarg de la història han escrit sobre aquest sentiment que uneix les persones en societat i sobre la necessitat de fer catarsis davant les desgràcies. Però va ser el francès Gustave Le Bon qui va encunyar l’expressió molt plàstica de «l’ànima de la multitud», que va definir com una ànima col·lectiva, sens dubte transitò-

Les ànimes de la multitud

OLGA

Grau

ria, però que presenta característiques compartides molt evidents. Barcelona va oferir ahir una expressió inequívoca d’aquesta ànima col·lectiva que rebutja de mane-

ra conjunta el terror i reivindica la voluntat ferma de viure sense por per sobre de moltes altres consideracions polítiques o ideològiques. Més de mig milió de persones vingudes de tot arreu i de religions i nacionalitats diferents van sortir al carrer amb un únic propòsit. El rebuig de la societat civil davant els atemptats que van segar la vida de 15 persones i en van ferir un centenar va ser ahir unànime malgrat les misèries polítiques que han aflorat durant els últims dies i les polèmiques per les estelades i per la presència institucional d’uns i altres a la marxa. Davant d’un horror com el que va sacsejar la Rambla de Barcelona ningú és qui per dir qui pot o no pot anar a una manifestació en contra

del terrorisme ni per donar consignes de cap mena davant d’una convocatòria d’aquest tipus. No és moment de capitalitzar el dolor per a cap causa que no sigui el rebuig en essència de la violència i l’afecte a les víctimes. Darrere de l’ànima col·lectiva transitòria que descrivia Le Bon, hi ha els individus i les seves pròpies consciències. El xoc institucional entre el Govern català i l’Estat espanyol discorre amb les seves respectives demostracions col·lectives. Les altres ànimes de la multitud tindran els seus espais per fer les seves pròpies catarsis. Ahir era el dia de plorar els morts. @olgagrau13

Els autors de la matança de Barcelona

Processos múltiples, identitat assassina Els joves de la cèl·lula de Ripoll no s’assemblen gens als dels guetos de les ciutats marroquines MARIA-ÀNGELS

Roque

L’

escriptora marroquina Fatema Mernissi reflexionava en la seva última publicació amb els sociòlegs i psicòlegs sobre la violència dels joves en zones perifèriques de ciutats com Casablanca. De fet, va ser del suburbi de Sidi Mumen d’on van sortir els 12 terroristes de l’atemptat que va matar 45 persones a Casablanca el 2003. El cineasta Nabil Ayouch i l’escriptor i artista plàstic Mahi Binebine, moguts per la necessitat de lluitar contra la radicalització i establir nexes entre els barris desafavorits de ciutats marroquines i la resta de la ciutadania, van crear el 2009 la Fundació Ali Zaoua. Convençuts que aquesta connexió es pot aconseguir a través de l’art i la cultura, la fundació impulsa iniciatives per permetre als joves en situació d’exclusió social, víctimes de la droga i el radicalisme, expressar-se per vies diferents de la violència i descobrir espais de diàleg com el centre cultural Les Étoiles de Sidi Moumen.

Però aquest

perfil marginal no és el dels joves que han perpetrat els atemptats de Barcelona i Cambrils, com tampoc era el dels kamikazes que l’11-S del 2001 es van llançar contra les Torres Bessones de Nova York. Ni el de la majoria dels tunisians que han anat a lluitar a Síria i l’Iraq amb l’ISIS, amb estudis secundaris i fins i tot universitaris i amb feina. Un dilema en què no queda clar si tots ells eren religiosos o no.

MARÍA TITOS

L’islam marroquí en la seva forma popular és més aviat tolerant. S’acosta en les seves formes rituals fetes a les zagüías (ermites) a les manifestacions catòliques de sants mediadors. Llocs on se celebren reunions anuals com els nostres aplecs o romeries i que tenen un component religiós i festiu. Al Marroc hi ha zagüías compartides per jueus i musulmans. Els salafistes les destrueixen per considerar-les llocs pagans, ja que el creient no ha d’utilitzar mediadors per dirigir-se únicament a Al·là. Excepte quan els marroquins tornen de vacances als seus llocs d’origen, en la migració aquestes pràctiques piadoses no es poden executar i és la mesquita l’únic lloc de reunió per pregar, dirigits pels imams. Aquests són assistits monetàriament pels mateixos fidels de la comunitat, als quals no els sobren els diners. Per això apareixen de tant en tant imams assalariats per l’Aràbia Saudita o els Emirats que difonen les seves creences salafistes, especialment entre els més joves, sota l’excusa que ells han de practicar el verda-

der islam, ja que els seus pares no són realment musulmans perquè tenen unes creences que no estan d’acord amb l’islam rigorista. És important esbrinar com es va produir el procés de radicalització conduït per l’imam Abdelbaki es Satty, imam de Ripoll, que havia estat uns quants anys a la presó, on va mantenir contacte amb un membre

És important esbrinar com es va produir el procés de radicalització conduït per Satty del comando de l’11-M que va produir 191 morts. Quan va aparèixer a Ripoll, els organismes policials de l’Estat no van alertar d’aquesta circumstància a l’alcalde i sembla que Satty, a la mesquita i en públic, era discret. Mentrestant, captava els més joves radicalitzant-los. Satty havia estat a Vilvoorde (Bèlgica) entre el gener i el març del 2016. ¿Aprenent mè-

todes? ¿Rebent ordres? Els joves marroquinocatalans de Ripoll no s’assemblen gens als de Sidi Mumen. No viuen en guetos, són bons escolars, tenen feina, participen en centres culturals com Punt Omnia. Però en l’última dècada les tecnologies de la informació i consum no han parat d’augmentar: la Playstation i els seus videojocs, les xarxes socials, la captació de forma individual a través d’internet. I, per descomptat, la clàssica captació dins d’amics i coneguts. Afortunadament, Satty va morir manipulant bombes que haurien pogut superar els crims d’Atocha. És important esbrinar, a través dels components de la cèl·lula que segueixen vius, el procés de radicalització a Ripoll. Els processos són múltiples i no podem quedar-nos amb unes quantes variables sobre com es pot desencadenar l’horror. Desgraciadament, sembla més fàcil matar que dialogar quan alguns no volen atendre raons. L’ésser humà és un animal simbòlic, i els conflictes apareixen quan es donen diferents interpretacions sobre els significants.

L’escriPtor

libanès Amin Malouf escriu a Identidades asesinas: «La identitat de cadascun de nosaltres està formada per nombroses filiacions, però en lloc d’assumir-les totes tenim el costum d’erigir-ne una de sola –la religió, la nacionalitat, l’ètnia o altres ideologies– com a filiació suprema que confonem amb identitat total, que proclamem davant els altres i en nom de la qual, a vegades, ens convertim en assassins». H Antropòloga. Institut Europeu de la Mediterrània.

EMMA

Riverola

La conjura de la por

¿C

o m e s v i u q u a n s a p s que el teu fill s’ha convertit en un assassí despietat? ¿Com es dorm després de veure la seva cara desfigurada per les bales? ¿Com mires els seus germans més petits? ¿Com camines pels carrers de la teva ciutat? ¿Com respires quan no saps ni plorar aquell nen que un dia vas parir? Ella també va intentar menjarse les llàgrimes. Seguia callada entre una multitud que cridava el que cap innocent hauria de sentirse obligat a pregonar: «¡Som musulmans, no som terroristes!», «¡El terrorisme no té religió!», «¡No en el meu nom!»... Dilluns passat, una concentració de musulmans per la pau va recórrer els 500 metres que quatre dies abans s’havien cobert de mort. Ella caminava entre ells, però la seva boca va estar segellada. La punta d’un mocador blanc apareixia entre els seus dits. De tant en tant, amb un moviment ràpid, tan ràpid que pretenia ser invisible, frenava una llàgrima. Una noia jove, potser la seva filla, la va sorprendre en el gest i la va abraçar. Però ella va seguir amb els llavis premuts, amb la seva cara adusta, solcada d’arrugues, parapetada en la paràlisi, en la ganyota de la por. I el seu silenci cridava més que totes les veus. Com tots els laments, els temors o els interrogants que broten d’una ferida. ¿Quant odi es necessita acumular per convertir-se en un assassí? ¿Quina és la fórmula del fanatisme? ¿Quanta desesperança, menyspreu, vergonya, ignorància o desaferrament converteixen un innocent en un botxí? Una dona sanglota sense llàgrimes a la Rambla. I el seu lament és el de tantes mares que aquests dies miren els seus nens necessitant una resposta. Preguntant-se si elles sabrien detectar el moment. Aquell en què la mirada es torna de gel, en què la maldat aconsegueix fer niu a les tripes. Potser el primer instant en què un fill s’avergonyeix de la seva mare, del seu llegat, de la seva intempèrie. Ella camina amb la seva por. Cadascú marxa arrossegant els seus temors. Tan diferents. Tan petits… Tan immensos. Només hi ha una cosa que pot conjurar-los: el crit de tots. ¡No tenim por! H

Fundador: ANTONIO ASENSIO PIZARRO. President: Antonio Asensio Mosbah. Conseller delegat: Agustín Cordón. Director general: Conrado Carnal. Director editorial i de Comunicació: Miguel Ángel Liso. Directors d’àrea: Premsa i plantes d’impressió: Joan Alegre i Enrique Simarro. Digital: Manu Bonachela. Comercial: Carlos García. Publicitat Nacional: Marta Bilbao. Revistes: Esther Tapia. Organització i Persones: Carlos Jiménez. Financera: Josep Sicart. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SL: Director general: Joan Alegre. Gerent: Joan Solà. Directors: J. Garçon (comercial), J. Coll (administració), K. Olivier (tecnologies), M. Moya (producció). Impressió: Gráficas de Prensa Diaria. Gerent: J. Casanovas. Distribució: Logística de Medios Catalunya S.L. Consell de Cent, 425-427, 3a planta. 08009 Barcelona. T: 93 265 53 53. Fax: 93 484 37 48. Publicitat: Zeta Gestión de Medios. Consell de Cent, 425-427, 6a planta, 08009 Barcelona. T: 93 265 53 53. Orduña, 3. 28034 Madrid. T: 91 586 97 00.

El Periódico, 07/06/2017 Diari Ara, 27/08/2017 El Periódico, 27/08/2107 (d’esquerra a dreta)

158

3. Premsa, internet i xarxes socials

Memòria de projectes executats 2017

159


PR E M S A , I N T E R N E T I XARXE S SOCIAL S

P R EM S A , IN TER N ET I X A R X ES S O CIA LS

Llocs web associats

El 2017 en xifres *

A part del web corporatiu, l’IEMed administra i gestiona els continguts dels següents llocs web i els seus perfils associats en xarxes socials:

Més de 114.000 visites al lloc web www.iemed.org* Més de 293.000 pàgines úniques visitades.

Xarxa EuroMeSCo

Més de 8.000 subscrits al butlletí digital de l’IEMed (es remet en quatre idiomes:

El nou web de la principal xarxa de centres de recerca sobre política i seguretat a la Mediterrània ofereix, en un format dinàmic i d’accessibilitat millorada, diverses línies de publicacions amb l’anàlisi de l’actualitat euromediterrània i l’activitat de la xarxa. Inclou un cercador temàtic de prop de 200 experts que formen part d’EuroMeSCo. www.euromesco.net

Més de 12.000 seguidors a Twitter. El compte acumula més de 17.000 tuits enviats.

anglès, francès, castellà i català). També es remeten invitacions a actes.

Més de 5.700 seguidors a Facebook. Fundació de Dones Euromediterrànies Ofereix tota l’actualitat de la tasca desplegada per la Fundació a través dels seus projectes a favor de la igualtat de gènere i els drets de les dones a la Mediterrània, a més d’un complet fons documental sobre estudis de gènere que inclou les publicacions de la Fundació. www.euromedwomen.foundation

Més de 370 vídeos al canal YouTube de l’IEMed, amb 21.181 visualitzacions al 2017 (més de 133.000 des que es va inaugurar el canal) i 335 subscriptors.* Més de 200 citacions a l’IEMed en mitjans de comunicació impresos, tant en articles propis com de columnistes, entrevistes, notícies, reportatges i espais d’agenda. Més de 40 participacions de membres de l’IEMed en entrevistes i debats en mitjans audiovisuals.

Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh A més de donar compte de l’activitat de la xarxa, entre la qual figura el certamen literari Un Mar de Paraules, brinda perfils amb informació sobre les 148 organitzacions de tot el territori espanyol que la integren i sobre la tasca que desenvolupen en pro del diàleg intercultural a la Mediterrània. www.redespanolafal.iemed.org

*Google Analytics

Xarxa MedThink 5+5 El web d’aquesta xarxa, que reuneix centres de recerca en relacions euromediterrànies dels 10 països de la Mediterrània Occidental, ofereix informació sobre el Diàleg 5+5 i la seva actualitat així com de l’activitat i publicacions de la xarxa a favor de la promoció de la cooperació en defensa, seguretat, migracions i sectors econòmics clau. www.medthink5plus5.org

160

3. Premsa, internet i xarxes socials

Memòria de projectes executats 2017

161


P O LÍTIQ U ES EU R O M ED ITER R À N IES

4

eu Xa i p ro rx ro m es je ed ct it es er eu ràn ro ies pe us

POL Í T I QU E S E U R O ME DIT E RRÀNIE S

162

2.1. Polítiques Euromediterrànies i Programes Regionals

Memòria de projectes executats 2017

163


X A R X E S E U R OM E DIT E RRÀNIE S I P ROJE CT E S E URO PEUS

X A R X ES EU R O M ED ITER R À N IES I P R O J ECTES EU R O P EU S

Xarxes euromediterrànies

Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE)

L’IEMed desenvolupa la seva acció de generació de pensament i mobilització d’actors del conjunt de l’àrea mediterrània i de la Unió Europea mitjançant la seva participació activa en les principals xarxes euromediterrànies. L’IEMed és seu i institució coordinadora d’algunes d’elles en una ferma aposta pel valor de l’acadèmia i la diplomàcia pública com a elements indispensables en la formulació de polítiques justes, eficaces i inclusives a la regió.

ANIMA Investment Network Plataforma de desenvolupament econòmic de la Mediterrània. ANIMA reuneix més de 80 agències i institucions governamentals de diversos països i xarxes internacionals de la conca mediterrània. L’objectiu d’aquesta xarxa és contribuir a la millora de les condicions dels negocis i al creixement de la inversió a la regió mediterrània, a partir de la Conferència Euromed de València de 2002. L’IEMed és membre de la xarxa científica d’ANIMA. www.animaweb.org

Euromediterranean University (EMUNI) Xarxa d’universitats euromediterrànies amb seu a Portoroz (Eslovènia), fundada l’any 2008 a partir de l’impuls del govern eslovè. La primera assemblea general de l’EMUNI va tenir lloc el novembre de 2008 a Barcelona, a la seu de l’IEMed. Mitjançant la cooperació amb altres institucions del nord i el sud de la Mediterrània, l’EMUNI promou estudis, projectes de recerca i programes de formació, i contribueix a establir l’Àrea de Recerca i Educació Euromediterrània. L’IEMed és membre de l’Assemblea General de l’EMUNI. www.emuni.si

Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo) Xarxa de centres d’investigació i universitats independents que es dediquen a l’anàlisi d’aspectes de política exterior i a la recerca en matèria de seguretat a la Mediterrània. L’objectiu d’EuroMeSCo, des de la seva fundació el 1996, és enfortir la confiança i el treball conjunt entre els seus membres, que a finals de 2017 són 105 institucions de 32 països de la regió euromediterrània. Des del 2010, l’IEMed gestiona la Secretària Acadèmica d’EuroMeSCo, considerada des de 2014 una de les 10 millors xarxes de think tanks del món, segons el Global Go To Think Tank Index de l’Institut Lauder de la Universitat de Pennsilvània. www.euromesco.net

Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) Amb l’objectiu de promoure l’emancipació, l’autonomia i el reforçament del rol de les dones a la regió Euromediterrània, l’IEMed; el Forum Femmes Méditerranée, França; la Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes, Marroc; el Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les Femmes (RUSEMEG), França; el Center of Arab Woman for Training and Research (CAWTAR); Tunísia, i la Delegació Interministerial per a la Mediterrània de França (DIMED) van constituir el 6 de setembre de 2013 a Barcelona aquesta nova entitat, amb seu a l’IEMed, per a dur a terme el projecte “Desenvolupar l’autonomia de les dones”, que compta amb el segell i el suport de la Unió per la Mediterrània. La Fundació es va presentar a París amb motiu de la III Conferència Ministerial Euromediterrània sobre Dones de setembre de 2013. www.euromedwomen.foundation

164

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

L’IEMed és membre d’aquest fòrum de caràcter econòmic que reuneix 99 instituts de recerca de 38 països de l’Associació Euromediterrània. Sota la supervisió de la Comissió Europea, les seves tasques inclouen reforçar el diàleg econòmic i financer entre actors diversos, fer un seguiment dels països socis en el camí cap a la zona de lliure canvi euromediterrània i potenciar la cooperació Sud-Sud. La xarxa FEMISE dirigeix projectes de recerca sobre temes prioritaris per a l’Associació Euromediterrània, com ara l’agricultura, les polítiques de salut i treball, l’educació i la formació, i el paper de les dones a la societat i l’economia. www.femise.org

Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) Com a institució participada per 42 països membres de la Unió per la Mediterrània, la FAL ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre cultures i a favor de la cooperació i els intercanvis a la regió. Des de la seva creació l’any 2005 a la Conferència Euromediterrània de València, la FAL ha desenvolupat una xarxa d’abast regional d’organitzacions de la societat civil integrada per múltiples universitats, associacions, institucions públiques i privades, i ONG que treballen per restaurar la confiança mútua a tota la regió. L’IEMed és el coordinador de la Xarxa nacional espanyola (REFAL) de la Fundació, que al 2017 suma 148 membres. www.euromedalex.org http://xarxaespanyolafal.iemed.org

International Relations and Security Network (ISN) Des del mes de juny de 2013, l’IEMed forma part d’aquesta xarxa creada l’any 1994 amb finançament del Govern suís i de l’Institut Federal Suís de Tecnologia. L’ISN agrupa 250 institucions de recerca, universitats i centres de pensament i de creació d’opinió i assessorament, organitzacions internacionals i ONG en matèria de diàleg per a la seguretat i la cooperació política i facilita l’intercanvi i difusió de coneixements entre professionals de diferents disciplines relacionades amb aquests àmbits d’estudi d’arreu el món. www.isn.ch

Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE) L’IEMed forma part a través del seu comitè espanyol, d’aquesta organització representant de la societat civil que contribueix a defensar els valors i principis democràtics propis de les societats europees que han fonamentat la construcció de l’actual Unió Europea. La LECE promou una major integració europea amb l’objectiu d’avançar cap a una Unió més forta i unida institucional, política, económica i socialment. Aquesta tasca esdevé especialment important en un moment d’incertesa en què el projecte europeu afronta reptes importants per al seu futur. www.leceonline.org

Memòria de projectes executats 2017

165


X A R X E S E U R OM E DIT E RRÀNIE S I P ROJE CT E S E URO PEUS

X A R X ES EU R O M ED ITER R À N IES I P R O J ECTES EU R O P EU S

MED Confederation

Aquest projecte europeu adjudicat a finals de 2014 al consorci liderat per l’IEMed té per objectiu brindar suport efectiu als processos de transició als països del sud de la Mediterrània després de les revoltes àrabs que es van desenvolupar al llarg de 2011, en la línia de les prioritats de l’acció exterior de la Unió Europea i els seus estats membres. Es tracta d’una iniciativa que engloba els més rellevants centres d’investigació i pensament en polítiques euromediterrànies i temes de seguretat de la Unió Europea i els països socis mediterranis a través de la xarxa EuroMeSCo, que l’IEMed coordina des l’any 2010. Així, el projecte desplega de 2014 a 2018 un extensiu programa que inclou, entre altres accions, estudis polítics conjunts, policy briefs i recomanacions, workshops de foment del diàleg multilateral, conferències anuals, papers acadèmics i el llançament d’un web específic destinat a difondre aquests continguts i a dotar de visibilitat els esforços tant de la Unió Europea com dels seus socis del sud per estabilitzar la regió i promoure efectivament el seu creixement conjunt.

Des de 2013 nou entitats de França, Egipte, Marroc, Turquia, Tunísia i Bèlgica (bancs, caixes d’estalvis, fundacions, cambres de comerç i think tanks) lideren aquesta iniciativa que vol impulsar la cooperació socioeconòmica a la Mediterrània. Les institucions fundadores d’aquesta aliança són l’IEMed, la Fundació La Caixa, el World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), l’Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED), la Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie (CDC), la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG), The Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) i l’Al-Barid Bank. www.medconfederation.org

MedThink 5+5 Establerta al maig de 2016 amb el suport de més de 30 institucions dels deu països de la Mediterrània occidental (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, Marroc, Mauritània, Algèria, Líbia i Tunísia), MedThink 5+5 treballa al voltant del Fòrum de la Mediterrània Occidental –el format ministerial del Diàleg 5+5– i els seus grups de treball d’alt nivell, formant una associació constructiva amb les organitzacions de cooperació regionals i la societat civil per servir de model per a una major cooperació regional. La xarxa també serveix com a plataforma de recerca i difusió conjunta amb l’objectiu de donar suport amb els seus resultats als líders polítics del Fòrum de la Mediterrània Occidental. www.medthink5plus5.org

Strategic Studies Network (SSN) Associació de trenta institucions i centres de recerca del nord d’Àfrica, Pròxim Orient, Àsia Central i Àsia del Sud dedicades a l’estudi interdisciplinari de les relacions entre la política, els recursos naturals, l’economia, la diplomàcia i el poder militar. L’objectiu de la SSN és facilitar un diàleg franc i una recerca rigorosa entre centres d’estudis estratègics. Compta amb el patrocini de cinc centres: l’Institut d’Estudis Estratègics, Recerca i Anàlisi de la Universitat Nacional de Defensa (Pakistan), el Centre d’Estudis Estratègics del Col·legi Reial de Defensa Nacional (Jordània), el Centre per a la Investigació Estratègica (Turquia), l’Institut d’Estudis i Anàlisi de Defensa de l’Orient Mitjà i Àsia Meridional (Índia), i el Centre d’Estudis Estratègics de la Universitat de Defensa Nacional (Emirats Àrabs Units). www.strategicstudiesnetwork.org

Projectes europeus Euro-Mediterranean Political Research and Dialogue for Inclusive Policymaking Processes and Dissemination through Network Participation

Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and Monitoring for Women in Society (CSO WINS) Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Centre of Arab Woman for Training and Research (CAWTAR), Tunísia. Ligue Démocratique des Droits des Femmes (LDDF), Marroc. Palestinian Businesswomen’s Association (ASALA), Palestina. Association DJAZAIROUNA des victimes du terrorisme, Algèria. Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les Femmes (RUSEMEG), França. Forum Femmes Méditerranée (FFM), França. Aquest projecte del consorci CSO WINS liderat per l’IEMed va resultar adjudicatari a finals de 2014 d’una subvenció de la Comissió Europea mitjançant la qual fins a finals de 2018 desplegarà una sèrie d’activitats amb l’objectiu de recolzar la inclusió efectiva de les organitzacions de la societat civil que treballen als països socis mediterranis a favor de l’empoderament de les dones a la vida política, econòmica i social, tant en l’àmbit nacional com euromediterrani, en la línia de les conclusions de la III Conferència Ministerial sobre Gènere de la Unió per la Mediterrània de setembre de 2013 i dins de les accions de la Fondation Femmes de l’Éuro-méditerranée constituïda el desembre de 2013 per les institucions membres d’aquest consorci i amb seu a l’IEMed. El projecte té previst, entre altres accions, la identificació de 12 organitzacions de la societat civil que hagin desenvolupat bones pràctiques en matèria de diàleg polític, lobbying i seguiment i defensa dels drets de les dones a la Mediterrània; realitzar una anàlisi detallada de les esmentades bones pràctiques per establir un model operatiu de funcionament per a altres organitzacions; organitzar tallers de capacitació a partir del model definit; produir i difondre guies i eines pràctiques per al seguiment i avaluació de la implementació de polítiques públiques en matèria de gènere, i organitzar conferències de diàleg regional que posin en contacte les organitzacions de la societat civil beneficiàries amb decisors polítics dels països euromediterranis per contribuir al disseny d’un full de ruta comú i coordinat entre tots els països de la regió.

Renforcer les capacités des acteurs de l’égalité Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sue le Genre et les Femmes (RUSEMEG), França. Ligue Démocratique des Droits des Femmes (LDDF), Marroc. Centre of Arab Woman for Training and Research (CAWTAR), Tunísia. Delegació Interministerial per a la Mediterrània, França.

(ACPSS), Egipte. Chatham House, Regne Unit. Centre des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI), Tunísia. European Policy Centre (EPC), Bèlgica. Groupement d’Études et de Recherche sur la Méditerranée (GERM), Marroc. Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. Centre for Strategic Studies of the University of Jordan (CSS), Jordània. Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Finlàndia. Lebanese Centre for Policy Studies (LCPS), Líban. Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), Hongria. Global Political Trends Centre (GPoT), Turquia. PalThink for Strategic Studies, Palestina. Centre for the Study of European Politics and Society at Ben Gurion University of the Negev (CSEPS), Israel.

Les institucions i organitzacions que formen part de la Fondation Femmes de l’Euro-méditerranée (FFEM) desenvolupen aquesta acció la finalitat de la qual és enfortir els actors que treballen en l’àmbit de la igualtat a la regió euromediterrània i que forma part del projecte “Femmes d’avenir en Méditerranée” finançat pel Fonds de Solidarité Prioritaire, l’instrument d’ajuda a la cooperació del Ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació Internacional de França. L’acció persegueix, al llarg de tres anys, la mobilització dels esmentats actors respecte al seguiment i l’avaluació de les polítiques d’igualtat de gènere a la Mediterrània a nivell local, fonamentalment des de l’àmbit de la societat civil; promoure la producció acadèmica i la formació universitària i científica sobre les dones i la qüestió de gènere; facilitar l’accés a la informació sobre igualtat de gènere, i difondre els resultats obtinguts a escala nacional i euromediterrània.

166

Memòria de projectes executats 2017

Consorci: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

167


ns io ac ic bl Pu

5 168

Memòria de projectes executats 2017

169


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

Col·leccions

Quaderns de la Mediterrània

IEMed Mediterranean Yearbook 2017

Revista semestral sobre cultures i societats mediterrànies que aprofundeix en la necessitat de promoure el diàleg intercultural a partir de l’estudi de les seves realitats des de diverses disciplines.

Quaderns de la Mediterrània 25

Q M

Quaderns de la Mediterrània 25

Edicions en anglès i francès.

IWater, food and energy form a complex web of inter-linkages, and due to their strong interdependence, policies and subsidies in one sector strongly influence the other two sectors. Arab policy-makers should therefore revisit their current and future development strategies and plans with a new nexus lens.

Quaderns de la Mediterrània, revista fundada en 2000, es un proyecto estratégico del IEMed destinado a la investigación y el análisis de las sociedades mediterráneas, que centra su atención en temas de gran interés en la actualidad, como la emigración, los cambios en los valores o los procesos sociológicos, económicos y políticos que afectan a los diversos pueblos que habitan en la región. Los últimos números aparecidos son:

El agua, el alimento y la energía forman una compleja red de interrelaciones, y, debido a su fuerte interdependencia, las políticas y subvenciones de un sector ejercen una importante influencia en los otros dos. En consecuencia, los responsables de las políticas públicas en el mundo árabe deberían revisar sus estrategias y planes de desarrollo actuales y futuros bajo un nuevo prisma integral.

Núm. 25. “Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo”

NAJIB SAAB

Self-consumption of renewables should not be illegal, it is necessary and must be driven by the people. But how can we bring this about? With less bureaucracy, lower prices and more publicity in favour of renewables and energy efficiency we could move towards a better future. SUSANNE HIRSCHMANN

We are ruining the foundations of life that support us, with consequences that are already tragic for many species and ecosystems and for many human communities. There is a growing risk that the planet as a whole could enter into a phase of abrupt and irreversible transformations that would make unlikely the continuity of human life as we know it. JORDI PIGEM

El autoconsumo de energías renovables no debería ser ilegal; es una necesidad, y debe ser impulsado por la propia gente. Pero ¿cómo podemos hacerlo realidad? Con menos burocracia, precios más bajos y más publicidad en favor de las energías renovables y la eficiencia energética podríamos avanzar hacia un futuro mejor.

Estamos arruinando la base vital que nos sustenta, con consecuencias que ya son trágicas para muchas especies y ecosistemas y para numerosas comunidades humanas, y con un riesgo creciente de que el planeta en su conjunto entre en una fase de transformaciones abruptas e irreversibles que harían muy difícil la continuidad de la vida humana tal como la conocemos.

Una revisió dels reptes i problemàtiques als que s’enfronta la Mediterrània en l’àmbit mediambiental. La publicació proposa algunes respostes per tal que pugui arribar a ser una regió sostenible, com la integració de la conciència ecològica en els àmbits públic i privat o l’increment de les inversions en energies alternatives. 8. Medios de comunicación y percepciones mutuas 9. Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo 10. El diálogo intercultural entre Europa y el Mediterráneo 11. Jóvenes y desafíos mediterráneos 12. Espiritualidades y representaciones en el diálogo intercultural 13. Patrimonio cultural inmaterial y memoria 14. Diez años de diálogo mediterráneo 15. Arte y comunicación en el Mediterráneo 16. Ecología y cultura 17. Migraciones y creatividad 18-19. El Mediterráneo de las mujeres 20-21. Escenarios mediterráneos 22. Retos mediterráneos hoy 23. Memoria y relato 24. El Mediterráneo: entre el mito y el conflicto

NAJIB SAAB

SUSANNE HIRSCHMANN

JORDI PIGEM

Nature and Sustainability. Coexisting in the Mediterranean Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo

For a Clean Mediterranean / Por un Mediterráneo limpio Lydia Chaparro / Luis Jiménez Meneses / Lily Venizelos

Challenges to Obtain New Resources / Retos para obtener nuevos recursos

Hussein Abaza / Aleksandar Rankovic / Stefanie Chan / Yann Laurans / Lourdes Lázaro Marín / Maher Mahjoub / Antonio Troya / Zouhair Amhaouch / Hatem Ben Belgacem / Najib Saab / Vicent Garcés / Gunter Pauli

Public and Private Sustainability / Sostenibilidad pública y privada

Maria Serena Mancini / Alessandro Galli / Michael Scoullos / Maria-Àngels Roque / Susanne Hirschmann

Interview / Entrevista

Joan Martínez Alier / Jorge Wagensberg

Culture Overview / Panorama cultural

Paul Balta / Rafael Bustos / Serap Altisnik / David Bertran

Núm. 24. “El Mediterráneo: entre el mito y el conflicto” En aquest número la revista Quaderns de la Mediterrània reflexiona sobre la manera en què històricament les societats mediterrànies han mantingut contactes molt intensos que han donat lloc a influències notables i recíproques però, alhora, dins d’aquestes semblances, han sorgit identitats diverses que han provocat grans lluites i desacords.

Afkar/ideas Revista trimestral en espanyol i en francès que aporta les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals per entendre les relacions entre Espanya, la Unió Europea i el Magrib.

La setena edició de l’Enquesta Euromed parteix de les respostes facilitades per 807 destacats experts i actors de les relacions euromediterrànies (d’un univers total de 5.900) procedents dels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània. La publicació resultant del treball de camp i l’anàlisi dels resultats ofereix un informe descriptiu i diversos annexos que presenten els resultats de manera visual i comprensiva, així com una sèrie de papers en profunditat sobre aspectes concrets del gran tema que protagonitza la present edició. El treball de camp previ es va dur a terme durant l’estiu de 2016, coincidint amb el moment de fort increment dels fluxos migratoris a la Mediterània, el més important esdevingut a Europa des de la Segona Guerra Mundial, resultant del deteriorament de la situació a Síria i Iraq, però també a zones com el Sahel i la Banya d’Àfrica, i aguditzat en el cas de la Mediterrània central per la crisi oberta a Líbia.

Malgrat que haurien de ser transitoris, els camps de refugiats acaben sent assentaments que perduren en el temps davant l’aquiescència de la comunitat internacional i l’enquistament dels conflictes que van portar a la seva creació. No és un problema menor: hi ha 22,5 milions de refugiats al món. El nou número de la revista editada per l’IEMed i Estudios de Política Exterior aborda a fons aquesta qüestió així com l’impacte del terrorisme a Europa arran dels atemptats a Barcelona i Cambrils l’agost de 2017.

Col·laboració amb: Estudios de Política Exterior

Núm. 55. Otoño de 2017. “Campos de refugiados. La asignatura pendiente”

Núm. 54. Verano de 2017. “Periodismo y guerra” La situació del periodisme de guerra marcat per les dificultats sobre el terreny, la contracció de l’actualitat internacional, la tendència a la passivitat i l’allunyament del front davant les informacions generades per altres actors, la distorsió de la realitat amb fenòmens com les ‘fake news’ o l’anomenada ‘postveritat’ o el paper de les dones periodistes centren el Gran Angular d’aquest número, que també aborda la situació de l’oposició al règim sirià en l’exili, el panorama polític a Iran després de la victòria electoral de Hasan Rohani, la complicada situació

5. Publicacions

Memòria de projectes executats 2017

The European Institute of the Mediterranean (IEMed), founded in 1989, is a consortium comprising the Government of Catalonia, the Spanish Ministry of Foreig Affairs and Cooperation and Barcelona City Council. It incorporates civil society through its Board of Trustees and its Advisory Council formed by Mediterranean universities, companies, organisations and personalities of renowned prestige. In accordance with the principles of the EuroMediterranean Partnership's Barcelona Process, and today with the objectives of the Union for the Mediterranean the aim of the IEMed is to foster actions and projects which contribute to mutual understanding, exchange and cooperation between the different Mediterranean countries, societies and cultures as well to promote the progressive construction of a space of peace and stability, shared prosperity and dialogue between cultures and civilisations in the Mediterranean. Adopting a clear role as a think tank specialised in Mediterranean relations based on a multidisciplinary an networking approach, the IEMed encourages analysis, understanding and cooperation through the organisation of seminars, research projects, debates, conferences a publications, in addition to a broad cultural programme.

El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), fundado en 1989, es una entidad de carácter consorciado integrada por la Generalitat de Cataluña, el Ministerio d Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. Incorpora a la sociedad civil por medio d su Alto Patronato y su Consejo Asesor formados por universidades, empresas, entidades y personalidades mediterráneas de reconocido prestigio. De acuerdo con los objetivos del Proceso de Barcelona de Asociación Euromediterránea y hoy con los objetivo de la Unión por el Mediterráneo, la finalidad del IEMed el fomento de las actuaciones y proyectos que contribuyan al conocimiento mutuo, los intercambios y cooperación entre los diferentes países, sociedades y culturas mediterráneas, así como promover la progresiv construcción en el Mediterráneo de un espacio de paz estabilidad, de prosperidad compartida y de diálogo ent culturas y civilizaciones. Con una clara vocación de think tank especializado en las relaciones mediterráneas a partir de un enfoque multidisciplinar y del trabajo en red, el IEMed fomenta e análisis, el conocimiento y la cooperación a través de la organización de seminarios, proyectos de investigación debates, ciclos de conferencias y publicaciones, junto con un amplio programa cultural.

Towards an Ecological Awareness / Hacia una conciencia ecológica Jordi Pigem / Alicia H. Puleo / Driss Khrouz / Ramon Folch

Digital edition / Edición digital: www.iemed.org

Euromed Survey of Experts and Actors (7th edition). Management of Human Movements and Migrations in the Euro-Mediterranean Region

170

Quaderns de la Mediterrània 25

16 € 2017

25 Nature and Sustainability. Coexisting in the Mediterranean Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mditerráneo

L’edició 2017 de l’Anuari IEMed de la Mediterrània ofereix, amb la contribució de seixanta-cinc col·laboradors internacionals, un ampli retrat del darrer any a la regió euromediterrània per àrees geogràfiques i temàtiques. La secció Claus realitza una revisió del conflicte àrab-israelià a les portes del 25è aniversari dels Acords d’Oslo; aborda la crisi del projecte europeu amenaçat per l’auge del populisme, els efectes de la crisi econòmica i el repte d’afrontar l’onada migratòria a la Mediterrània; presenta el debat al voltant de la necessitat d’evolució de l’islam no només en tant que una de les religions més influents del planeta sinó també en el terreny de l’islam polític i de la demanda i conquesta de drets i llibertats per part de la societat civil als països musulmans; i finalment para atenció al fenomen de la radicalització als països del nord i del sud de la Mediterrània. La secció Dossier s’ocupa dels profunds canvis geopolítics en curs a l’Orient Mitjà i els efectes dels conflictes al Iemen, Síria, Iraq o Líbia en la reconfiguració de poder i la lluita d’Iran i Aràbia Saudí per la supremacia regional. La secció Panorama ofereix una revisió dels temes d’actualitat als països mediterranis de la Unió Europea, els Balcans, el Magrib i Turquia i el Màxreiq. Addicionalment, i com en cada edició, l’Anuari compta amb una àmplia producció de mapes, estadístiques, cronologies i gràfics. De manera paral·lela a la seva versió en paper, tots els continguts de totes les edicions de l’Anuari es troben disponibles al web de l’IEMed.

8. Mass Media and Mutual Perceptions 9. Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue 10. Intercultural Dialogue between Europe and the Mediterranean 11. Youth and Mediterranean Challenges 12. Spiritualities and Representations in Intercultural Dialogue 13. Intangible Cultural Heritage and Memory 14. Ten Years of Mediterranean Dialogue 15. Art and Communication in the Mediterranean 16. Ecology and Culture 17. Migrations and Creativity 18-19. Mediterranean Through Women 20-21. Mediterranean Scenarios 22. Mediterranean Challenges Today 23. Memory and Storytellingllenges Today 24. The Mediterranean: Between Myth and Conflict

Quaderns de la Mediterrània

Quaderns de la Mediterrània, review founded in 2000, it's a IEMed's strategic project devoted to the research and analysis of Mediterranean societies, focusing on current subjects of interest such as migration, shift in values or the sociological, economic and political processes that affect the several peoples who live in the region. Recent issues are:

Quaderns de la Mediterrània 25

171


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

que afronten les veus d’oposició a Turquia després del referèndum constitucional, el viratge polític de Hamàs a Gaza o la carrera armamentística al Golf i el tràfic d’armes a l’Orient Mitjà, entre d’altres temes.

We have the floor: Mediterranean Civil Society calls for Gender Equality to Become a Reality

Núm. 53. Primavera de 2017. “Siria: arte y guerra” El paper de l’activisme urbà i d’altres accions col·lectives a nivell local com a impulsors del canvi polític i social al Magrib i al Pròxim Orient centra el Gran Angular del nou número de primavera. Entre altres articles, la publicació inclou també una entrevista al vicepresident de la Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans, Ahmed Galai, així com articles sobre l’exportació russa d’energia nuclear al Pròxim Orient i sobre l’evolució de l’art sirià des de l’inici de la revolució fins a dia d’avui.

Aquesta publicació de la Fundació de Dones Euromediterrànies resumeix els objectius i assoliments del projecte europeu “Capacity-building in the Southern Mediterranean to Open Policy Dialogue and Monitoring for Women in Society’’ (CSO WINS) des d’inicis de l’any 2015, destacant-ne especialment les vuit campanyes d’incidència política dutes a terme per associacions locals d’ambdues ribes de la Mediterrània per promoure el paper de les dones en la política, la inclusió de les dones en el mercat de treball i lluitar contra la violència contra les dones i el matrimoni femení infantil.

Núm. 52. Invierno de 2016-2017. “Minorías y fronteras en el mundo árabe” Les esquerdes sobre les velles fronteres colonials i el destí de les minories a l’Orient Pròxim centren el Gran Angular d’aquest número, amb un entrevista amb Saeb Erekat, la recent resolució de la UNESCO sobre Jerusalem, el papel de les minories i el seu estatus legal, els models alternatius al clàssic Estat-nació o la situació dels tuàregs i els grups minoritaris a Síria. La secció Ideas Políticas inclou articles sobre les perspectives de la nova Administració Trump per a l’Orient Mitjà, el futur d’Iraq després de la presa de Mosul, l’impàs revolucionari a Egipte o el viratge polític d’Ennahda a Tunísia.

Diagnòstics de terreny IEMed – FFEM Sèrie de publicacions (Field Diagnosis) de l’IEMed i la Fundació de Dones Euromediterrànies que recull les anàlisis de situació de terreny resultants de les accions pilot dels successius cicles del projecte “Reforçar les capacitats dels actors de la igualtat” del Fons de Solidaritat Prioritària (FSP) finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors de França.

Field Diagnosis 10: “For Effective Women’s Political Participation at Local Level in Luxor”. The National Association for the Defense of Rights and Freedoms (NADRF). Field Diagnosis 9: “Promoting Participation of Women and Youth in the Palestinian Political System”. The Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH).

Coedicions

Field Diagnosis 8: “For the Inclusion of Local Actors in the Promotion of Female Entrepreneurship”. Association des Femmes en Économie Verte.

El Mediterráneo, entre la geopolítica y la cooperación

Field Diagnosis 7: “Women’s Political Participation in Monastir and Sousse”. Voix de la femme à Jemmel. Field Diagnosis 6: “Palestinian Women and the Political Process: an Insight into the West Bank”. Women’s Centre for Legal Aid and Counselling.

Senén Florensa

Col·laboració amb: Icària Editorial

Field Diagnosis 5: “Women’s Political Participation in Lebanon: Perspectives from Mount-Lebanon”. Committee for the Follow-Up on Women’s Issues.

Des de 1995, les relacions i realitats euromediterrànies han millorat molt, especialment a la Mediterrània Occidental. En part és així gràcies a l’Associació Euromediterrània que es va posar en marxa aquell any a Barcelona. Ara bé, els resultats, tot i que importants, són insuficients i en gran mesura decebedors davant la gravetat aclaparadora dels problemes que han sorgit, des de la guerra de Síria a l’enfonsament de Líbia en el caos. Senén Florensa, diplomàtic, director general de l’Institut de Cooperació amb el Món Àrab, Mediterrani i Països en Desenvolupament (1996-2000), ambaixador a Tunísia (2000-2004) i president executiu de l’IEMed (2006-2017), ofereix en aquest llibre reflexions i assajos sobre l’esdevenir de la Mediterrània aquests darrers 20 anys i sobre la necessitat d’una major associació entre Europa i els seus socis mediterranis.

172

Field Diagnosis 4: “Violence against Women in Algeria – Focus on Oran”. Femmes en Communication. Field Diagnosis 3: “Women’s Political Participation in Egypt: Perspectives from Giza”. Communication Techniques for Development. Field Diagnosis 2: “Women’s Participation in Municipal Councils in Irbid”. Building Bridges Association. Field Diagnosis 1: “Gender-based Violence in Marrakech – Safi”. Fédération des ligues des droits des femmes de Marrakech-Safi.

5. Publicacions

Memòria de projectes executats 2017

173


P U B LICA CIO N S

cobertaJPS6.pdf

1

21/4/17

16:41

Documents i papers

Núm. 6. “Mapping Migration Challenges in the EU Transit and Destination Countries”

Documents IEMed

Erszébet Rózsa (ed.), Maja Bučar, Christian Druck, Gunilla Herolf, András Hettyey, Marko Lovec, Roderick Parkes, Annelies Pauwels.

Comprising 106 institutes from 32 European and South Mediterranean countries, the EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission) network was created in 1996 for the joint and coordinated strengthening of research and debate on politics and security in the Mediterranean. These were considered essential aspects for the achievement of the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership. EuroMeSCo aims to be a leading forum for the study of Euro-Mediterranean affairs, functioning as a source of analytical expertise. The objectives of the network are to become an instrument for its members to facilitate exchanges, joint initiatives and research activities; to consolidate its influence in policy-making and Euro-Mediterranean policies; and to disseminate the research activities of its institutes amongst specialists on Euro-Mediterranean relations, governments and international organisations.

L’any 2015 es va caracteritzar per una forta tensió en l’estabilitat i cohesió de la Unió Europea. L’anomenada crisi dels refugiats ha induït no només a emocions positives i negatives sinó també a continus canvis de l’opinió pública i de les accions governamentals, i ha revelat nombroses divisions entre els estats membres de la Unió i certes limitacions del projecte europeu. Aquest estudi se centra principalment en la ruta migratòria del sud-est europeu i analitza els casos de dos països de destí (Suècia i Alemanya), tres de trànsit (Hongria, Eslovènia i Croàcia) i un cas atípic de país tant de trànsit com de destí (Àustria). C

M

Y

The European Institute of the Mediterranean (IEMed), founded in 1989, is a consortium comprising the Catalan Government, the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation and Barcelona City Council. It incorporates civil society through its Board of Trustees and its Advisory Council formed by Mediterranean universities, companies, organisations and personalities of renowned prestige.

CY

CMY

In accordance with the principles of the Euro-Mediterra nean Partnership's Barcelona Process, and today with the objectives of the Union for the Mediterranean the aim of the IEMed is to foster actions and projects which contribute to mutual understanding, Exchange and cooperation between the different Mediterranean countries, societies and cultures as well as to promote the progressive construction of a space of peace and stability, shared prosperity and dialogue between cultures and civilisations in the Mediterranean. Adopting a clear role as a think tank specialised in Mediterranean relations based on a multidisciplinary and networking approach, the IEMed encourages analysis, understanding and cooperation through the organisation of seminars, research projects, debates, conferences and publications, in addition to a broad cultural programme.

Fatima Sadiqi

Col·laboració amb: Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT)

Aquest estudi mapeja els principals programes acadèmics que proporcionen titulacions de màster o doctorat relacionats amb el gènere a l’espai euromediterrani per examinar com l’acadèmia s’ocupa de qüestions de gènere i de drets de la dona a la regió. Aquesta publicació ofereix als actors de la societat civil, investigadors i estudiants que estan considerant especialitzar-se en gènere, una visió general de les institucions més capacitades per oferir les bases científiques i teòriques necessàries per abordar les qüestions de gènere. També revela els desafiaments que afronten les institucions acadèmiques en l’àmbit de la igualtat i destaca les interaccions actuals entre programes lectius i de recerca amb la societat, el mercat laboral i la política, entre d’altres.

EuroMeSCo aims to be a leading forum for the study of Euro-Mediterranean affairs, functioning as a source of analytical expertise. The objectives of the network are to become an instrument for its members to facilitate exchanges, joint initiatives and research activities; to consolidate its influence in policy-making and Euro-Mediterranean policies; and to disseminate the research activities of its institutes amongst specialists on Euro-Mediterranean relations, governments and international organisations.

L’estudi realitza un repàs dels darrers anys de reformes al país nord-africà, amb el sorgiment de noves institucions democràtiques a la llum de l’aprovació de la nova constitució l’any 2014, però que en els darrers temps experimenten un alentiment de les reformes en nom de la prioritat de la lluita contra el terrorisme gihadista, mentre la bretxa entre islamistes i no islamistes polaritza la vida política dificultant la trobada de punts de consens que fins ara sí s’havien obtingut. Davant d’aquest escenari, aquest estudi identifica els riscos reals per al procés de transició en els àmbits de l’afeblit creixement econòmic, del rol de l’islam polític i concretament d’Ennahda, o d’una escalada d’un conflicte gihadista. Col·laboració amb: Finnish Institute for International Affairs (FIIA)

The Finnish Institute of International Affairs is a research institute whose mission is to produce high quality, topical information on international relations and the EU. The Institute realizes its aims by conducting research as well as by organizing domestic and international seminars and publishing reports on its research and current international issues. The Institute also publishes a journal, Ulkopolitiikka (Finnish Journal of Foreign Affairs). The purpose of the research carried out by the Institute is to produce focused information of a high standard for use by the academic community and decision-makers, and in public debate. The Institute maintains active international contacts in its activities and its researchers participate in public debate by writing articles for newspapers, periodicals and specialist journals. The Institute was established by the Parliament of Finland in its centennial plenum in June 2006 and the Parliament also provides the Institute’s basic funding. The Institute is autonomous in its research activities and is governed by a nine-member board, assisted by an advisory council and a scientific advisory council.

EUROMESCO JOINT POLICY STUDY

5

IEMed Policy Studies 3

Mensur Akgün, Sylvia Tiryaki, Omar Sheira, Michael Asiedu, Nazlı Ersoy, Eckart Woertz, Sena Kekeç, Salam Kawakibi, Jordi Quero.

Núm. 3. “Green Finance in the Mediterranean”

JOINT POLICY STUDY 7

FUTURE OF SYRIA M. Akgün, S.Tiryaki (Eds.), F.Gaub, S. Kawakibi, J.Quero, E.Soler, E.Woertz

The EuroMeSCo work plan includes a research programme with four publication lines (EuroMeSCo Joint Policy Studies, EuroMeSCo Papers, EuroMeSCo Briefs and EuroMeSCo Reports), as well as a series of seminars, workshops and presentations on the changing political dynamics of the Mediterranean region. It also includes the organisation of an annual conference and the development of web-based resources to disseminate the work of its institutes and stimulate debate on Euro-Mediterranean affairs.

174

W. Mühlberger (Ed.), E. Cohen-Hadria, S. Gharib, C. Günay, I. Schäfer, S.Torelli

TRANSFORMATION IN TUNISIA: THE FIRST FIVE YEARS

Adopting a clear role as a think tank specialised in Mediterranean relations based on a multidisciplinary and networking approach, the IEMed encourages analysis, understanding and cooperation through the organisation of seminars, research projects, debates, conferences and publications, in addition to a broad cultural programme.

Núm. 7. “Future of Syria”

GREEN FINANCE IN THE MEDITERRANEAN Jeremie Fosse, Kristian Petrick, Fabio Fiorucci, Margaux Moulet, Javier Albarracín

Jeremie Fosse, Kristian Petrick, Fabio Fiorucci, Margaux Moulet, Javier Albarracín, Maria Relea Jubert. L’aparició de problemes ambientals crítics, des de l’escalfament global fins a la pèrdua de biodiversitat, requereix una profunda integració de les inquietuds de sostenibilitat en els mecanismes de l’economia global. La necessitat actual d’implementar el desenvolupament sostenible implica l’ús de noves formes de finançament, tant en el sector públic com en el privat. A la regió mediterrània, les finances ecològiques abanderen una nova manera àmplia i integrada d’afrontar els reptes ambientals. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la dinàmica de les finances verdes als països mediterranis i identificar l’estat actual de la qüestió, les tendències futures i les possibles recomanacions per als responsables polítics.

GPoT Center was founded with the aim to support reconciliation and non-violent solutions to international as well as domestic issues through dialogue. Our mission is to contribute to stability, democratization and peace through organizing multitrack diplomacy meetings, conducting innovative and independent research, and encouraging informed debates in the media on key issues affecting Turkey and the world.

EUROMESCO JOINT POLICY STUDY

7 FUTURE OF SYRIA

GPoT Center serves as a platform for the free exchange of views and information on political, social and economic matters concerning a variety of parties and segments of society. We aim to achieve our mission by routinely bringing together opinion leaders, government officials, policy makers, analysts, scholars, experts and members of the media from Turkey and abroad.

GREEN FINANCE IN THE MEDITERRANEAN

.

Global Political Trends Center (GPoT Center) is a nonprofit, nonpartisan think tank established under the auspices of Istanbul Kültür University in 2009.

Col·laboració amb: Global Political Trends Center (GPoT) – Istanbul Kültür University

6

The EuroMeSCo work plan includes a research programme with four publication lines (EuroMeSCo Joint Policy Studies, EuroMeSCo Papers, EuroMeSCo Briefs and EuroMeSCo Reports), as well as a series of seminars, workshops and presentations on the changing political dynamics of the Mediterranean region. It also includes the organisation of an annual conference and the development of web-based resources to disseminate the work of its institutes and stimulate debate on Euro-Mediterranean affairs.

In accordance with the principles of the Euro-Mediterra nean Partnership's Barcelona Process, and today with the objectives of the Union for the Mediterranean the aim of the IEMed is to foster actions and projects which contribute to mutual understanding, Exchange and cooperation between the different Mediterranean countries, societies and cultures as well as to promote the progressive construction of a space of peace and stability, shared prosperity and dialogue between cultures and civilisations in the Mediterranean.

Our publications can be downloaded from our website for free. They are also accessible through online libraries worldwide, such as the International Relations and Security Network in Zurich, Europe’s World in Brussels, and Columbia University Press in New York. Additionally, you can find our books on Google Books and Amazon Kindle.

EUROMESCO JOINT POLICY STUDY

TRANSFORMATION IN TUNISIA: THE FIRST FIVE YEARS JOINT POLICY STUDY 5

Comprising 106 institutes from 32 European and South Mediterranean countries, the EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission) network was created in 1996 for the joint and coordinated strengthening of research and debate on politics and security in the Mediterranean. These were considered essential aspects for the achievement of the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership.

Sèrie de publicacions en col·laboració amb d’altres centres de recerca i seguiment de les relacions euromediterrànies.

Adopting a clear role as a think tank specialised in Mediterranean relations based on a multidisciplinary and networking approach, the IEMed encourages analysis, understanding and cooperation through the organisation of seminars, research projects, debates, conferences and publications, in addition to a broad cultural programme.

A number of young researchers and analysts and researchers with Hungarian and worldwide recognition can also be found at IFAT. Researchers, apart from working on classical priorities of foreign policy and foreign trade policy, also carry out contemporary thematic research.

Wolfgang Mühlberger (coord.), Sherin Gharib, Stefano Torelli, Emmanuel CohenHadria, Isabel Schäfer, Cengiz Günay.

EuroMeSCo Joint Policy Studies

In accordance with the principles of the Euro-Mediterra nean Partnership's Barcelona Process, and today with the objectives of the Union for the Mediterranean the aim of the IEMed is to foster actions and projects which contribute to mutual understanding, Exchange and cooperation between the different Mediterranean countries, societies and cultures as well as to promote the progressive construction of a space of peace and stability, shared prosperity and dialogue between cultures and civilisations in the Mediterranean.

The Institute for Foreign Affairs and Trade aims to actively shape the domestic professional network of foreign policy and foreign trade policy and also reach the wider public. IFAT is a member and participant of a number of international organisations, networks and professional co-operations, and proactively contributes to the organisation of international conferences and roundtable discussions, provides speakers and it is an active member of international think tank networks.

Núm. 5. “Transformation in Tunisia: The Five First Years”

The European Institute of the Mediterranean (IEMed), founded in 1989, is a consortium comprising the Catalan Government, the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation and Barcelona City Council. It incorporates civil society through its Board of Trustees and its Advisory Council formed by Mediterranean universities, companies, organisations and personalities of renowned prestige.

The European Institute of the Mediterranean (IEMed), founded in 1989, is a consortium comprising the Catalan Government, the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation and Barcelona City Council. It incorporates civil society through its Board of Trustees and its Advisory Council formed by Mediterranean universities, companies, organisations and personalities of renowned prestige.

The Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) is a separate legal entity under the Center for Democracy Public Foundation (DEMKK in Hungarian) operating as a research institute and a think-tank as well. IFAT is carrying out active research in fields covering the priorities of the Hungarian foreign policy. IFAT is present in the Hungarian professional network with public research reports and analyses (often involving external experts), with non-public reports, studies and other professional materials.

MAPPING THE MIGRATION CHALLENGES IN THE EU TRANSIT AND DESTINATION COUNTRIES

MY

Núm. 11. “The Role of Academia in Promoting Gender and Women’s Rights Issues in the Arab World and Southern and Central Europe”

EuroMeSCo aims to be a leading forum for the study of Euro-Mediterranean affairs, functioning as a source of analytical expertise. The objectives of the network are to become an instrument for its members to facilitate exchanges, joint initiatives and research activities; to consolidate its influence in policy-making and Euro-Mediterranean policies; and to disseminate the research activities of its institutes amongst specialists on Euro-Mediterranean relations, governments and international organisations.

E.N. Rózsa (Ed.), M. Bučar, Ch.Druck, G.Herolf, A. Hettyey, M.Lovec, A. Pauwels, R.Parkes

CM

K

Comprising 106 institutes from 32 European and South Mediterranean countries, the EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission) network was created in 1996 for the joint and coordinated strengthening of research and debate on politics and security in the Mediterranean. These were considered essential aspects for the achievement of the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership.

MAPPING THE MIGRATION CHALLENGES IN THE EU TRANSIT AND DESTINATION COUNTRIES

The EuroMeSCo work plan includes a research programme with four publication lines (EuroMeSCo Joint Policy Studies, EuroMeSCo Papers, EuroMeSCo Briefs and EuroMeSCo Reports), as well as a series of seminars, workshops and presentations on the changing political dynamics of the Mediterranean region. It also includes the organisation of an annual conference and the development of web-based resources to disseminate the work of its institutes and stimulate debate on Euro-Mediterranean affairs.

Edició periòdica de documents de treball estretament vinculats tant a l’agenda euromediterrània com a accions i projectes de l’IEMed que realitzen el seu seguiment.

L’aixecament sirià, que va començar el març de 2011, es va convertir ràpidament en una guerra civil violenta entre el règim de Bashar al-Assad i moviments d’oposició múltiples i fragmentats. Fins al moment, el conflicte ha comportat 470.000 morts; 4,8 milions d’emigrants forçosos a l’exterior i 7,6 milions desplaçats interns. Els esforços per abordar el conflicte van incloure un full de ruta transitori al 2013. Tanmateix, després de la manca d’èxit de les converses de Ginebra I i II, el Govern sirià i l’oposició han posat en marxa moltes iniciatives acadèmiques i polítiques que preveuen el futur de Síria. En línia amb aquests esforços, aquest estudi avalua qüestions d’ordre públic, polític, estructural i jurídic; el paper de l’exèrcit en un escenari postconflicte; els efectes dels danys de guerra en l’economia, la possible arquitectura de manteniment de la pau i la reconstrucció, i la reconciliació i les minories.

JOINT POLICY STUDY 6

PU B L I C A C I ON S

3

Col·laboració amb: Eco-Union

5. Publicacions

Memòria de projectes executats 2017

175


P U B LICA CIO N S

Núm. 2. “Conflict in Libya: a Multidimentional Crisis” Hatem Ben Salem, Roberto Aliboni, Alexandra Magnólia Dias, Béligh Nabli, Mustafa El Sagezli.

2

PU B L I C A C I ON S

CONFLICT IN LIBYA: A MULTIDIMENSIONAL CRISIS

Núm. 20. “Digital Entrepreneurship: Expanding the Economic Frontier in the Mediterranean”

R. Aliboni, H. Ben Salem, M. El Sagezli, A. Dias, B. Nabli

Moisés Santana

STATE OF PLAY AND PATHS TOWARDS A SUSTAINABLE PEACE

Aquesta publicació, que forma part de la tasca de la xarxa MedThink 5+5, inclou quatre treballs encarregats a investigadors que van participar a la conferència anual de la xarxa celebrada el juliol de 2017 a Lisboa. Cadascun d’aquests documents aborda el conflicte polític, social i econòmic a Líbia contemplant els enfrontaments polítics i de seguretat a curt termini o la perspectiva del desenvolupament socioeconòmic a llarg termini. Un cinquè treball introductori posa de manifest la necessitat de la UE i altres fòrums multilaterals, com el Diàleg 5+5, per emfatitzar les dimensions humanes i de desenvolupament.

The 5+5 Dialogue is an informal sub-regional and intergovernmental forum established in 1990, that was created with the aim of fostering cooperation in the fields of political dialogue, defense, security, migration, transport, water, research and education, renewable energies and environment, trade, investment, health, tourism, agriculture, finance and culture.

2

Papers IEMed

Núm. 19. “Neighbouring Host-Countries’ Policies for Syrian Refugees: The cases of Jordan, Lebanon and Turkey” Luigi Achilli, Nasser Yassin, M. Murat Erdogan

Papers IEMed Prestigiosos autors de les relacions euromediterrànies tracten en aquesta col· lecció periòdica els punts clau de l’agenda euromediterrània a través d’articles propositius i en profunditat.

L’objectiu d’aquest paper és introduir la promoció de l’emprenedoria basada en la tecnologia com a motor del creixement econòmic mediterrani. Sense eludir els desafiaments actuals, aquest document fa una ullada a la conca mediterrània lliure d’estereotips i des d’un punt de vista constructiu, partint de la reflexió que proposà Shimon Peres quan va rebre el Premi Nobel de la Pau juntament amb Yasser Arafat i Yitzhak Rabin el 1994: “Un Orient Mitjà que no és un camp de matança, sinó un camp de creativitat i creixement”.

22 PAPERSIEMed.

A través dels seus tres capítols, aquest paper realitza un balanç de les polítiques desplegades pels països veïns de Síria per gestionar els reptes socioeconòmics que planteja l’arribada de refugiats siris als seus respectius territoris, en un context d’insuficiència de l’ajuda internacional i de risc de col·lapse dels recursos nacionals.

Núm. 22. “The Mediterranean as an Open Living Lab” Jesse Marsh, Artur Serra Aquest paper és el resultat dels seminaris “The Mediterranean as an Open Living Lab” coorganitzats per l’IEMed i ENoLL amb l’objectiu d’explorar la possibilitat de creació d’una xarxa regional de centres d’innovació. La Mediterrània es troba en una cruïlla històrica: el 70% dels seus 500 milions d’habitants té menys de 30 anys. La majoria d’aquesta generació ja està connectada a Internet. Al mateix temps, és la regió amb més desocupació juvenil del món. Hi ha grans possibilitats que la Mediterrània redescobreixi el seu paper de centre tecnològic en l’era digital, però això pot ser una espasa de doble tall. Les tecnologies digitals ofereixen noves oportunitats però també demostren ser instruments d’immenses concentracions de riquesa i poder, de dominació cultural i econòmica. Aquest article afirma que l’única manera d’evitar aquest darrer escenari és acompanyar el desenvolupament tecnològic d’innovacions en les estructures socials.

Núm. 21. “Post-Conflict Re-Construction in MENA: Previous Experiences and Stakeholder’s Inclusive Involvement in the Future Reconstruction of Libya, Syria and Iraq”

Papers IEMed – EuroMeSCo Series THE MEDITERRANEAN AS AN OPEN LIVING LAB Jesse Marsh and Artur Serra

176

Ziad A. Akl El feble caràcter estructural de l’Estat libi, les agudes disputes militars i polítiques i el seu posicionament problemàtic en l’eix del terrorisme i la immigració il·legal demanden que les milícies a Líbia siguin assimilades i reintegrades en les estructures estatals. L’autor examina els criteris per a la institucionalització de la milícia i la seva integració a l’estructura estatal, quines són les principals milícies institucionalitzables, com es podrien avaluar les experiències d’integració aplicades a Líbia fins ara i quins són els reptes i els obstacles a la integració de milícies a Líbia. cobertaEuromesco34.pdf

21 PAPERSIEMed.

1

17/5/17

9:44

Núm. 34. “Building Partnerships in Challenging Times: The Defence Arrangements of Tunisia”

Amaia Goneaga Aquest document recull les principals conclusions i recomanacions de dos grups de treball a Madrid i Barcelona constituïts en el marc del seminari “Reconstrucció postconflicte a la regió MENA: experiències prèvies i implicació inclusiva en la futura reconstrucció de Líbia, Síria i Iraq” organitzat amb Casa Árabe i l’ICEX l’any 2016. Les consideracions generals sobre reconstrucció postbèl·lica, els models d’aproximació a la tasca de reconstrucció, les principals qüestions socials i econòmiques, el debat sobre el paper de la comunitat internacional i les prioritats de reconstrucció física són avaluades en aquest paper.

Núm. 35. “Militia Institutionalisation and Security Sector Reform in Libya”

Gergely Varga

C

M

Y

CM

MY

CY

A la llum dels reptes de seguretat de la primavera post-àrab, Tunísia ha estat buscant activament noves associacions i ajudes internacionals per tal de modernitzar les seves forces de defensa. Aquest document ofereix una visió general dels acords internacionals de defensa que Tunísia ha desenvolupat, estudia la capacitat d’absorció per part del país de la considerable assistència que rep i revisa les relacions tunisianes amb l’OTAN, la UE, el G7 i la Iniciativa de Defensa 5+5. CMY

POST-CONFLICT RE-CONSTRUCTION IN MENA: PREVIOUS EXPERIENCES AND STAKEHOLDERS’ INCLUSIVE INVOLVEMENT IN THE FUTURE RECONSTRUCTION OF LIBYA, SYRIA AND IRAQ Amaia Goenaga

5. Publicacions

K

Memòria de projectes executats 2017

177


PU B L I C A C I ON S

P U B LICA CIO N S

cobertaEuromesco33.pdf

1

3/5/17

8:14

EuroMeSCo Policy Briefs

Núm. 33. “The European Union and the External Dimension of Security: Supporting Tunisia as a Model in Counter-Terrorism Cooperation”

EuroMeSCo Policy Brief 76: “The Role of Schools in Tackling the Problem of Radicalisation in Germany”. Elisabeth V. Fobo

Stefano M. Torelli

EuroMeSCo Policy Brief 75: “Beyond Signposting. New Approach to Working with Families

Aquest document analitza les estratègies de la UE i els seus països membres de lluita contra el terrorisme, les contraposa a les mesures adoptades per Tunísia i identifica les amenaces comunes que el fenomen terrorista suposa. El document proposa alguns suggeriments per desenvolupar una agenda més àmplia que els actors de la Unió i regionals puguin seguir junts per superar aquestes amenaces d’extremisme violent.

of Radicalised Youth and Cooperating with National Authorities”. Katarzyna Sidło

C

M

Y

EuroMeSCo Policy Brief 74: “Montenegro at a Crossroads”. Tonči Tadić, Igor Tabak

CM

MY

CY

CMY

EuroMeSCo Policy Brief 73: “Arab Mediterranean Youth Migration. Who Wants to Leave, and Why?”.

K

Elena Sánchez-Montijano, Marina Girona-Raventós

EuroMeSCo Policy Brief 72: “Fragility in Tunisia: a Test Case for Integrated Security and Development Assistance”. Giovanni Faleg

EuroMeSCo Policy Brief 71: “Syrian Civil War: Limitations and Preconditions for Effective Multilateralism in an Evermore

Col·leccions d’articles d’opinió de l’IEMed i EuroMeSCo

Conflictual Multipolar World”. René Rieger

EuroMeSCo Policy Brief 70: “Security Challenges in the Maghreb: The Nexus between Bad Governance and Violent Extremism” .Yahia H. Zoubir

EuroMeSCo Policy Brief 69: “Gender Inequality and Integration of Non-EU Migrants in the EU”. Mikkel Barslund,

Focus, EuroMeSCo Briefs i EuroMeSCo Spot-On són tres sèries d’articles d’opinió on line que volen fomentar i enriquir el debat entorn de qüestions clau d’actualitat a la Mediterrània. Espais oberts a la reflexió personal d’experts acreditats i personalitats destacades. Un gran ventall d’actors euromediterranis del món acadèmic, polític i de la societat civil, homes i dones originaris dels quatre punts cardinals de la regió euromediterrània ofereixen els seus diferents punts de vista, percepcions i sensibilitats sobre les realitats i les polítiques actuals de la Mediterrània.

Anna Di Bartolomeo, Lars Ludolph

EuroMeSCo Policy Brief 68: “Pourquoi la Tunisie produit-elle autant de jihadistes ?” Jean François Daguzan

EuroMeSCo Spot-On EuroMeSCo Spot-On 1: “No Longer a New Kid on the Block - China in the Middle East”. James Moran

Focus

MedCronos

Focus 148. “Egalité de genre et politiques publiques au Maroc”. Zohra Koubia Focus 147. “Jihadism and Information Warfare beyond Daesh”. Dounia Mahlouly

MedCronos és una extensa cronologia iniciada l’any 2010 amb l’esclat de les revoltes al món àrab i mediterrani i que recull, a partir del seguiment de diversos mitjans de comunicació internacionals, think tanks de referència i blogs especialitzats els principals esdeveniments que marquen l’actualitat relacionada amb l’agenda internacional no només dels països del sud de la Mediterrània, sinó de tot un context regional que cobreix una àmplia àrea geogràfica, des de l’África Occidental fins al sudest asiàtic i des d’Occident fins a l’Àfrica sudsaheliana. Disponible al web de l’IEMed, MedCronos s’elabora amb la voluntat de ser un recurs integral, país per país i mes a mes, en el seguiment de processos d’abast regional i global que afecten la Mediterrània: els conflictes armats, la crisi migratòria a la Mediterrània, la geopolítica i els actors del nou escenari regional posterior a les Primaveres Àrabs o l’amenaça terrorista i els processos de transició al món àrab. Les entrades de cada país es complementen amb vincles a articles i altres informacions d’interès que conviden a una visió més completa de les notícies que MedCronos rastreja.

Focus 146. “La rivalidad por la hegemonía regional de Oriente Medio: El caso de Arabia Saudí”. Ignacio Gutiérrez de Terán

Focus 145. “Arab Media and Political Conflict in the Wake of the Arab Uprisings”. Ehab Galal

Focus 144. “La crisis en Siria y los grupos islamistes”. Ignacio Álvarez-Ossorio Focus 143. “The Damming of the Palestinian Spring: Security Sector Reform and entrenched repression”. Mustafa Tahani

Focus 142. “The 2015 Review Process of the EU’s European Neighbourhood Policy”. Tobias Schumacher

Focus 141. “¿Qué significa Turquía para Europa?” Eduard Soler Focus 140. “La entronización en directo de Erdogan, culmen de la guerra por el poder en Turquía”. Andrés Mourenza

Focus 139. “Theorizing the Role of Experts in Shaping Euro-Mediterranean Politics, at a Time of Erosion of Democratic Legitimacy and Emergence of Contested Issues”. Anna Longhini

Focus 138. “EU Good Offices in Revolutionary Egypt (2012-2013)”. James Moran, Gabriel Munuera Viñals

178

5. Publicacions

Memòria de projectes executats 2017

179


P U B LICA CIO N S

6

Eq

ui

p

PU B L I C A C I ON S

180

5. Publicacions

Memòria de projectes executats 2017

181


EQ U I P

EQ U IP

Direcció general

Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Josep Ferré, Director gerent, director general en funcions

Roger Albinyana, Director de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà Daniel Ruiz-Giménez, Suport de Polítiques Regionals Mediterrànies i Desenvolupament Humà

Jordi Bertran, Cap de premsa i web Hugo Gallego Sánchez, Tècnic executiu de planificació i web

Cultura i Societat Civil

Mariona Rico, Assessora executiva i mecenatge Carmen Medina, Suport de direcció i coordinació

Recursos humans i organització

Maria-Àngels Roque, Directora de Cultures Mediterrànies i Societat Civil Carina Soriano, Assessora tècnica de Cultura i Societat Civil Blanca Gago, Suport de Cultura i Societat Civil

Anna Roy, Cap de l’assessoria jurídica i responsable de recursos humans i organització Nazario Fernández, Recepció, informació i enviaments

Programa de Gènere Émilie Vidal, tècnica executiva del Programa de Gènere Susana Cereijo, Suport a la dinamització de la Plataforma d’Igualtat de Gènere Nour Salameh, Suport al Centre Documental de la Plataforma d’Igualtat de Gènere

Gestió econòmica Carles La-Rosa, Cap de gestió econòmica Raquel Pons, Tècnica de gestió comptable

Actes, imatge corporativa i difusió Núria Esparza, Cap de disseny gràfic i coordinadora de serveis lingüístics Patricia del Valle, Cap de protocol, gestió d’actes i mailing

Polítiques Euromediterrànies i EuroMeSCo Emmanuel Cohen-Hadria, Responsable de Polítiques Euromediterrànies i EuroMeSCo Xavier Aragall, Assessor tècnic de Polítiques Euromediterrànies Aleksandra Chmielewska, Responsable del projecte EuroMeSCo i de justificació financera Jordi Padilla, Coordinador de publicacions i fons documental Laura Aimone, Suport de coordinació editorial

Món Àrab i Mediterrani Lurdes Vidal, Directora de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i cap de redacció d’afkar/ideas Elisabetta Ciuccarelli, Suport d’afkar/ideas i de Món Àrab i Mediterrani

182

6. Equip

Memòria de projectes executats 2017

183


www.facebook.com/iemed www.twitter.com/iemed_ Institut Europeu de la MediterrĂ nia Girona, 20 08010 Barcelona T. +34 93 244 98 50 www.iemed.org info@iemed.org