__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Editie voorjaar 2021

WOONBRUGKRANT

SAMEN TEGEN CORONA

Draag zorg voor jezelf en anderen. Leef de regels na, ook als je al gevaccineerd bent. Alleen zo kunnen we het virus verslaan! Was je handen regelmatig Blijf thuis als je je ziek voelt

Houd steeds 1,5 m afstand van elkaar Beperk je nauwe contacten

Draag een mondmasker als je de afstand niet kan bewaren

Onze burelen zijn gesloten op de volgende dagen: 21/07 Nationale feestdag 01/11 Allerheiligen 02/11 Allerzielen 11/11 Wapenstilstand 12/11 Brugdag 27/12 - 02/01 Kerstvakantie

NAAR HET VACCINATIECENTRUM MET DE MINDER MOBIELEN CENTRALE Heb jij je uitnodiging voor je vaccinatie ontvangen, maar beschik je niet over eigen vervoer om in het vaccinatiecentrum te geraken? Is er niemand in je omgeving die je kan vervoeren? Dan helpt de Minder Mobielen Centrale je graag uit de nood.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van: De Woonbrug Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals T 014 85 98 00 info@dewoonbrug.be www.dewoonbrug.be www.facebook.com/dewoonbrug

Vrijwillige chauffeurs zullen je met hun eigen wagen naar het vaccinatiecentrum en weer terug brengen, tegen een onkostenvergoeding. Neem contact op met de juiste dienst voor meer info over deze dienstverlening en de kostprijs.

MEER INFO: Inwoners Herentals: 014/28 20 00, elke werkdag tussen 9u en 16u Inwoners Olen: 014/21 52 00, elke werkdag tussen 9u en 12u,behalve op donderdag.


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR Heb je het financieel moeilijk als gevolg van de coronacrisis? Heb je bijvoorbeeld

LENTESCHOONMAAK, OOK IN DE TUIN

een deel van je inkomen verloren of kreeg je te maken met extra schulden? Maak dan een afspraak met de medewerkers van de dienst Sociale Hulp- en Dienstverlening van het plaatselijke OCMW. Na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek en een financieel onderzoek wordt er samen met jou bekeken welke hulp ze kunnen bieden. Dat kan psychosociale hulp zijn, maar ook financiële hulp is mogelijk. Vb. tussenkomst in kosten energie, aankoop computer, medicijnen of kledij. Meer info: Sociaal huis Olen, 014/21.52.00 of OCMW Herentals, 014/24.66.66

Het voorjaar is het ideale moment om aan de slag te gaan in de tuin.

loond met een kleine fleurige attentie. Via deze weg willen we alle deelnemers

Planten snoeien, gras maaien en het

nog eens extra bedanken voor hun in-

terras proper maken. Steek je handen

zet. We wensen jullie veel genot in jullie

uit je mouwen en maak je tuin klaar voor

klaargemaakte lente-tuin!

de zomermaanden! De bewoners van Diependaal gingen alvast aan de slag tijdens de tuinklusdag op 27 maart. In samenwerking met het stadsbestuur, zorgde De Woonbrug

Wil je in jouw buurt ook een tuinklusdag organiseren? Neem dan contact met ons op, samen bekijken we wat mogelijk is.

o.a. voor een tijdelijke uitleendienst van

Meer info:

tuinmateriaal en een grote groencontai-

Sofie of Julie, 014/85.98.00

ner. Elke deelnemer werd bovendien be-

of socialedienst@dewoonbrug.be

NIEUWE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

‘KOPJE ONDER OF HOOFD BOVEN WATER’, BESPAREN OP WATERVERBRUIK

Onze burelen blijven voorlopig gesloten.

Woon je in een appartement op Kleer-

We werken enkel op afspraak. Heb je een

roos en wil je besparen op je waterfac-

vraag voor één van onze medewerkers of

tuur? Neem dan deel aan het project van

wil je een afspraak maken?

Samenlevingsopbouw Antwerpen.

Contacteer ons dan telefonisch op vol-

Stephane, medewerker van Samenle-

gende momenten:

vingsopbouw, brengt een deurbezoek

Van maandag tot vrijdag van 9u – 12u en van 13.30u – 16u. Uitgezonderd op woensdag- en vrijdagnamiddag. Op maandag tot 19u.

bij al onze bewoners van Kleerroos. Hij bekijkt samen met jou de afrekening van het waterverbruik en kan je tips geven om het verbruik in de toekomst te verminderen. Jij doet toch ook mee? Want water besparen = geld besparen! Woon je op Kleerroos en is Stephane nog niet aan jouw deur geweest? Wil je toch deelnemen aan dit project of wil je

Meer info:

hierover meer informatie?

De Woonbrug, 014 85 98 00

Neem dan contact op via 0485/16.88.46

info@dewoonbrug.be

of stephane.bastijns@samenlevingsopbouw.be.


WOONBRUGKRANT DRAAG ZORG VOOR JE TUIN OF TERRAS

Heb je een eigen tuin of terras? Dan kan

Tuin

je daar uiteraard ten volle van genieten. Zorg er wel voor dat je volgende regels

Een tuin is geen opslagplaats.

zeker naleeft.

Laat geen afval of ander materiaal rondslingeren. Terras

Hou je terras proper en maak er geen opslagplaats van. Zet je planten in stevige potten zodat ze niet gaan vliegen.

Maai regelmatig het gras. Plaats geen bomen of woekerplanten zoals bijvoorbeeld klimop of riet. Heb je een haag? Snoei ze dan re-

Herstellingen aan centrale verwarming

gelmatig.

worden uitgevoerd door de firma Gebru-

Geef je planten regelmatig water, maar zorg ervoor dat het wa-

Wil je schaduw, gebruik dan para-

ter niet op het terras van je buur

sols.

komt.

HERSTELLING? CONTACTEER DE WOONBRUG! ers uit Olen. Hoe gaat dat in zijn werk? Contacteer onmiddellijk De Woonbrug als je een probleem hebt aan de CV in-

Zijn je bloemen of planten ver-

stallatie. Wij geven de opdracht door aan

Hang jouw bloembakken aan de

welkt, doe ze dan bij het GFT.

de firma Gebruers. Zij maken dan een af-

binnenkant van de reling zodat ze

Snoeiafval,

spraak met jou.

niet kunnen wegvliegen . Zet ze bij

bloempotten ... breng je naar het

storm op voorhand op de grond.

containerpark.

Is er een vluchtweg aan jouw ter-

Wil je een wijziging aanbrengen

ras, laat deze dan altijd vrij. Een

in de tuin? Vraag steeds op voor-

vluchtweg blokkeren kan levens-

hand aan De Woonbrug wat toe-

gevaarlijk zijn in noodsituaties.

gelaten is.

potgrond,

kapotte

Let op! Tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag, bel je altijd eerst De Woonbrug! Zonder opdracht van De Woonbrug komt de firma Gebruers namelijk niet langs. Enkel bij een dringende herstelling in het weekend, mag je de firma Gebruers rechtstreeks contacteren. Je neemt dan de volgende werkdag onmiddellijk con-

REGLEMENT INWENDIGE ORDE

tact op met De Woonbrug om dit door

In het reglement staan alle huisregels

website www.dewoonbrug.be . Wil je

Meer info:

van De Woonbrug vermeld.

graag een papieren exemplaar? Dat kan.

Geert en Maarten, 014/85.98.00

Een volledige recente versie van het

Op eenvoudige vraag bezorgen wij je

of herstelling@dewoonbrug.be

reglement vind je altijd terug op onze

deze met de post.

te geven.


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

HOU JIJ HET MEE PROPER?

ONROERENDE VOORHEFFING De Woonbrug betaalt elk jaar onroerende voorheffing voor jouw woning of appartement. Afhankelijk van wie er in de woning woont, voorziet de Vlaamse Overheid een korting. Uiteraard krijg je deze korting niet zomaar. Er wordt hiervoor eerst naar jouw huurprijs gekeken. Deze vermindering wordt in de maandelijkse huur verrekend.

Buurtvrijwilliger

Zwerfvuil, dat is klein afval dat wordt achtergelaten op plaatsen waar dat niet hoort. Denk maar aan sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, flesjes, mond-

Angèle is buurtvrijwilliger in Diependaal. Elke week zie je haar rond-

maskers … Jammer genoeg zien we het

lopen met haar karretje en prikker.

vandaag de dag meermaals in het straat-

Ze zorgt ervoor dat de buurt net-

beeld.

jes blijft en wordt daarbij onder-

Ga mee de strijd aan en laat afval niet

steund door stad Herentals.

• minstens 2 personen ten laste hebt;

rondzwerven!

‘Het is een kleine moeite om vuilnis

• of 1 persoon met invaliditeit ten laste

Houd jij ook van een propere, nette

in de vuilbak te gooien. Iedereen

Je krijgt dit bedrag dus niet uitbetaald. Je kan de korting alleen maar krijgen als je op 01/01/2021:

buurt? Wil jij je ook inzetten voor jouw

hebt. De huurders die toch recht hebben op deze terugbetaling, zullen het bedrag van

buurt zodat deze de properste wordt?

zou zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen!’

Geef je dan op als buurtvrijwilliger.

de vermindering op hun rekening gestort

Meer info:

krijgen.

bij stadsbestuur Herentals, lokaal bestuur Olen of neem contact op met Sofie of Julie via 014/85.98.00 of socialedienst@dewoonbrug.be.

DAG VAN DE VRIJWILLIGERS Op 5 december 2020 was het de ‘Dag van de Vrijwilligers’. Dit lieten we niet onopgemerkt voorbij gaan. De huurders die vrijwillig een taak opnemen voor de buurt, werden nog eens extra in de bloemetjes gezet. Bedankt aan al onze vrijwilligers voor hun vrije tijd, energie, enthousiasme en enorme inzet!

Buurtvrijwilliger Wil jij ook een taak opnemen in de buurt? Neem dan contact op met Sofie of Julie via 014/85.98.00 of socialedienst@dewoonbrug.be.


WOONBRUGKRANT ETHIAS VERZEKERINGSPAKKET VOOR DE HUURDERS BIJ DE WOONBRUG

DAG VAN DE BUREN Op vrijdag 28 mei 2021 vieren we de dag van de Buren! Ben je net nieuw in de buurt, of wil je graag contacten leggen met jouw (nieuwe) buren? Dan is dit jouw kans! Wij geven je alvast enkele leuke tips om dit co-

Weetjes! Belangrijk om weten:

ronaveilig te doen. Maak een stoeptekening in krijt voor jouw huis of versier jouw huis met lampjes, slingers, vlaggen. Maak van jouw straat de gezelligste.

Het gaat hier wel degelijk om een verzekering tussen jou en Ethias. De Woonbrug bezorgt je enkel de nodige contactinformatie. Een verzekering afsluiten is niet altijd eenvoudig. Als je schade hebt aan meu-

Je bent vrij om uiteindelijk te be-

bels, speelgoed, gordijnen, behangpa-

slissen bij welke verzekeraar je de

pier,… als gevolg van een brand of wa-

brandverzekering afsluit.

terschade, dan wil je uiteraard dat deze vergoed wordt. Daarom is een goede verzekering belangrijk. De Woonbrug zorgt voor de brandverze-

Meer info of aansluiten? • Bij deze Woonbrugkrant vinden jullie

wens voor jouw buur? Zo verras je hem op een originele manier.

een brochure met meer info.

kering voor het gebouw. De andere verzekeringen moet je zelf afsluiten.

Waarom schrijf je geen gedicht of een

• Via de website van De Woonbrug kan je eveneens de details raadplegen en

Ethias helpt huurders van De Woonbrug

een premieberekening maken.

om de juiste verzekeringen af te sluiten tegen een betaalbare prijs. Zij voorzien

• Bel Ethias op 011 28 28 98

een inboedelverzekering, een familiale

• Bezoek een Ethias-kantoor bij jou in

verzekering en een verzekering rechts-

de buurt (adressen en openingsuren

bijstand.

op www.ethias.be/kantoren )

ROKEN IN DE WONING Roken is niet alleen schadelijk voor de

wassen of opnieuw te schilderen in een

gezondheid, maar ook voor jouw wo-

lichte kleur, bij voorkeur RAL9016.

ning. Als de muren of de plafonds in de

Tip

woning zijn aangetast door nicotineaan-

Als we tijdens de uittredende plaatsbe-

slag, moet je deze bij het verlaten van

schrijving vaststellen dat er nog steeds

de woning terug in oorspronkelijke staat

nicotineaanslag aanwezig is, rekenen

herstellen.

we de kosten voor het herschilderen

maak je kans op gratis ijsjes voor de

Dit kan door de muren grondig af te

steeds aan jou door.

ganse buurt! Meer info op www.olen.be

Wist je dat lokaal bestuur Olen een heuse burenbingo organiseert? Vink samen met je buurt alle vakjes aan. Zo


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

KEN JE DE NIEUWE PMD-ZAK AL? Dankzij

nieuwe

technologieën

JOUW MENING TELT en

De Woonbrug organiseerde vorig jaar een bewonersbevraging over jouw buurt en

moderne sorteerinstallaties kunnen er

omgeving. Dankjewel aan iedereen die de tijd nam om de bevraging in te vullen en

steeds meer verpakkingen gesorteerd en

terug te bezorgen!

gerecycleerd worden. IOK Afvalbeheer introduceerde daarom de nieuwe blauwe PMD-zak!

Uit deze bevraging blijkt dat heel wat huurders graag in hun buurt wonen. Verschillende positieve punten worden aangehaald.

Wat mag er allemaal in de nieuwe PMD zak? • Plastic flessen en flacons • Metalen verpakkingen • Drankkartons • Huishoudelijke plastic verpakkingen, vb. yoghurtpotjes, boterschaaltjes, bakjes, folies en zakken. Wat met je oude PMD-zakken? In Herentals kan je deze blijven gebruiken tot ze op zijn. In Olen kan je jouw volle zakken tot en met 30 juni 2021 naar het

Enkele aandachtspunten nemen we zeker mee naar de toekomst.

recyclagepark brengen. Aandachtspunt In sommige buurten

Aandachtspunt Uit de bewonersbe-

Aandachtspunt De meerderheid van de

ervaren de bewoners

vraging blijkt dat er

ondervraagden vindt

overlast of

verschillende huurders

een flat- of buurtwach-

sluikstorten.

willen deelnemen aan

ter een meerwaarde in

een buurtactiviteit.

de buurt.

dan ook een oproep

Zodra de maatregelen

Ben je zelf geïnteres-

aan

buurtbewo-

het toelaten, zetten wij

seerd bent om flat- of

ners. Als iedereen zijn

opnieuw meer in op

buurtwachter te wor-

verantwoordelijkheid

buurtsamenkomsten.

den of wil je meer in-

Dit is jammer. We doen alle

opneemt, maken we er

formatie over hun ta-

samen een propere en

kenpakket, neem dan

aangenamere buurt van.

contact op.

In de meeste buurten en appartementsgebouw zijn bewoners tevreden over de inspanningen van zowel De Woonbrug als de bewoners om de gemeenschappelijke delen zo goed mogelijk te onderhouden. Wij gaan alvast met alle aanbevelingen aan de slag. Heb je nog aanvullende vragen of opmerkingen, neem dan contact op via 014/85 98 00 of socialedienst@dewoonbrug.be.


WOONBRUGKRANT 100 JAAR DE WOONBRUG

PERSONEELSNIEUWS

In 1920 werd NV Eigen Haard opgericht, een huisvestingsmaatschappij die in Herentals sociale woningen bouwt en verhuurt. Intussen werd NV Eigen Haard opgenomen in de fusiemaatschappij De Woonbrug.In december vierde De Woonbrug deze 100ste verjaardag. Omdat we dit in deze bijzondere corona-tijden niet zomaar voorbij konden laten gaan, ontvingen alle huurders een kleine attentie.

Collega Karine is na een loopbaan van 21 jaar bij De Woonbrug sinds 1 mei op pensioen. Met een leuke taart en

EIGENDOMSVOORWAARDE TOEGELICHT

een mand vol lekkers werd ze door de collega’s uitgewuifd.

Huurders van een sociale huurwoning moeten voldoen aan een onroerende eigendomsvoorwaarde. Als huurder mag je dus geen eigendom hebben, in België of in het buitenland. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. De VMSW heeft een raamovereenkomst afgesloten voor fraudeonderzoeken naar buitenlandse eigendommen. Dit geeft De Woonbrug de mogelijkheid om dit vanaf nu ook te onderzoeken. Heb je eigendom in het buitenland, neem dan zeker contact met ons op. Samen bekijken we of er een uitzondering voor jou van toepassing is. In overleg bekijken we of we eventueel een minnelijke schikking kunnen overeenkomen. Op die manier kan je verdere sancties vermijden.

Maarten is onze nieuwe collega op de

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met Inge via 014/85.98.00 of

projectleider ook het aanspreekpunt bij

huurder@dewoonbrug.be.

nieuwe bouwprojecten.

technische dienst. Hij volgt, samen met Geert, de planning en uitvoering van herstellingen op. Daarnaast is hij als


STAND VAN ZAKEN NIEUWE BOUWPROJECTEN EN RENOVATIEWERKEN VORSELAARSEBAAN Aan de Vorselaarsebaan, in de nabijheid van RVT St. Anna, is de aannemer gestart met de bouw van 50 appartementen met 1 en 2 slaapkamers, verdeeld over 3 gebouwen. De appartementen zijn voorbehouden voor kandidaat-huurders van 65+ die zelfstandig willen wonen en worden volledig aangepast aan deze doelgroep. Zo zijn er brede deuren, wordt een inloopdouche voorzien en zijn alle appartementen drempelvrij. In het gebouw is een lift aanwezig. De eerste verhuring verwachten we in 2022.

ZAVELSTRAAT In de Zavelstraat worden 11 appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers gerealiseerd. In het gebouw is een lift en ondergrondse parking aanwezig. Elke bewoner kan ook gebruik maken van een kelderberging. Als de bouwwerken goed verlopen, verwachten we dat deze werken nog dit jaar kunnen afgerond worden.

COHOUSING DE PASTORIE Je kan nog steeds aansluiten bij de groep geïnteresseerden voor het cohousing project dat we realiseren in de oude Pastorie van St. Jozef Olen. Neem voor meer info zeker contact op met onze medewerker Sofie.

DIEPENDAAL

KLEERROOS

STADSVELD

Binnen enkele maanden verhuizen de

De renovatie van leegstaande apparte-

Op dit binnengebied tussen St. Walde-

eerste huurders naar hun nieuwe ge-

menten op Kleerroos loopt verder. O.a.

trudisstraat – Wipstraat – Pol Heyns-

renoveerde woning in Nieuw Diepen-

de vloer en badkamer worden volledig

straat worden in een eerste fase 85

daal. Binnenkort organiseren we een

vernieuwd. Huurders van Kleerroos krij-

woongelegenheden gerealiseerd, 17

kijkdag voor geïnteresseerden. Meer

gen voorrang om te verhuizen naar een

koopwoningen en 68 huurwoningen.

info hierover volgt later.

gerenoveerd appartement. Neem con-

Momenteel wordt door de architect

tact op voor meer info.

nog gewerkt aan het ontwerp. Inschrijven voor dit nieuwe woonproject is nog niet mogelijk.

Meer info over deze nieuwe bouwprojecten en wachtlijst: 014/85 98 00 of kandidaat@dewoonbrug.be

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

Profile for icommunicate

Woonbrugkrant voorjaar 2021  

Woonbrugkrant voorjaar 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded