Woonbrugkrant - najaar 2022

Page 1

Editie najaar 2022

WOONBRUGKRANT

HUURPRIJSBEREKENING 2023 Onze medewerkers werken volop aan de nieuwe huurprijsberekeningen. Je ontvangt de nieuwe huurprijsberekening in de loop van december.

Als voorbereiding bezorgden we je eerder een infofiche met gegevens over jou en je gezinsleden (inkomen, contactgegevens,…). Het is belangrijk dat je deze fiche goed nakijkt en ondertekend aan ons terug bezorgt. Ook als we extra informatie nodig hebben over invaliditeit of kinderbijslag, is het belangrijk dat je deze zo snel mogelijk doorgeeft. Alleen zo kunnen we een correcte huurprijs berekenen. Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de huuradministratie.

Aandachtspunt Zijn je gegevens niet meer correct? Dan neem je zo snel mogelijk contact op met onze collega Inge via 014 85 98 00 of huurder@dewoonbrug.be.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van: De Woonbrug Augustijnenlaan 28/6

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

2200 Herentals

In het reglement van inwendige orde vind je alle regels en huurdersverplichtingen

T 014 85 98 00

terug. Dit reglement is een bijlage bij de huurovereenkomst en wordt op geregelde

info@dewoonbrug.be

tijdstippen aangepast en goedgekeurd door onze Raad van Bestuur.

www.dewoonbrug.be

De

www.facebook.com/dewoonbrug

meest

recente

versie

vind

je

steeds

terug

op

onze

website

www.dewoonbrug.be. Een papieren exemplaar kan je altijd opvragen via de collega’s van de huuradministratie.


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

ONZE BURELEN ZIJN GESLOTEN OP: Maandag 31/10

BESPAREN OP JE ENERGIEFACTUUR, HOE DOE JE DAT?

Dinsdag 01/11 Allerheiligen

Verluchten en verwarmen in de winter

Woensdag 02/11 Allerzielen

Ondanks de hoge energieprijzen is het meer dan ooit aangeraden om je woning

Vrijdag 11/11 Wapenstilstand Maandag 26/12 tot

voldoende te verluchten. Door het openzetten van de ramen zorg je er voor dat de droge buitenlucht de vochtige binnenlucht tegen houdt, en hoe droger de lucht, hoe sneller het warm wordt!

maandag 2/01 Kerstvakantie

Enkele tips om je woning te verluchten in de winter:

Tip

Tip

Zet je raam beter 10 minuten lang

Zet je raam ’s morgens of

volledig open dan een hele dag

’s avonds open. Laat het

op kiepstand.

overdag dicht.

Wist je trouwens dat niet verluchten voor een hoger energieverbruik zorgt? Als het

OPENINGSUREN

koud is, is je huis vaak vochtiger en een vochtig huis heeft meer warmte nodig. Door

Je kan zonder afspraak terecht op ons

moet verbruiken.

bureel op volgende momenten: elke maandag van 10u tot 12u

te verluchten zorg je er dus voor dat de vochtigheid weg gaat waardoor je minder

Extra verwarmen? Enkel met elektrische toestellen Wil je deze winter minder gas verbruiken door bv. anders te verwarmen? Dat kan,

elke eerste maandag van de maand van

maar enkel met verplaatsbare elektrische toestellen die voldoen aan de wettelijke

15.30u tot 17.30u

veiligheidsnormen (= CE goedgekeurd type). Je woning verwarmen met petroleum,

Kom je liever op afspraak? Bel of maak

butaangas of andere brandbare stoffen is absoluut verboden.

een afspraak via www.dewoonbrug.be/

Verwarm je deze winter met elektrische toestellen? Hou er dan rekening met

Afspraak-maken. Zo kom je altijd snel bij

dat deze ook heel wat elektriciteit kunnen verbruiken waarvoor je moet betalen.

de juiste medewerker terecht.

Een extra warme trui aandoen kan je ook heel wat kosten besparen.


WOONBRUGKRANT Met onderstaande tips kan je al een groot verschil maken: • Ontlucht je radiatoren. Hierdoor zorg je er voor dat ze beter verwarmen en minder energie verspillen. • Vermijd stand-by bij elektrische toestellen. Je zet ze beter volledig uit of trek de stekker uit het stopcontact. Je kan ook gebruik maken van een stekkerdoos mét schakelaar. • Vervang lampen door LED verlichting. De aankoopprijs is misschien wel hoger, maar een LED lamp is zuiniger en gaat langer mee. • Kies bij de aankoop van elektrische toestellen steeds voor een energiezuinig model. • Gebruik je minder warm water? Dan verlaag je ook meteen jouw energierekening! Je kan namelijk energie besparen door korter of minder vaak te douchen of door de temperatuur te verlagen. • Vergelijk de prijzen van de verschillende energieleveranciers. Dat kan via www.vtest.vreg.be • Zorg dat je meubels de verwarming niet blokkeren. • Zet je thermostaat nooit lager dan 15 graden. Zo kan je huis vrij snel terug op temperatuur komen. • Zet de verwarming een graad lager dan normaal en trek een warme trui aan.

FLUVIUS INFORMEERT Binnenkort schakelen we over van arm gas naar rijk gas. Rijk gas bevat geen stikstof en is hoogcalorisch. Dat betekent dat je minder volume moet verbranden voor dezelfde hoeveelheid energie. De Woonbrug zorgt ervoor dat jouw CV installatie goed en veilig werkt op rijk gas. Je hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen. Heb je een kookvuur op gas? Vraag dan bij je leverancier na of dit toestel aangepast is voor energierijk gas. Meer info www.gasverandert.be Fluvius

start

met

de

omschakeling

naar digitale meters voor water, gas en elektriciteit. Heb je hierover een brief van

Energiescan Een energiescan is een snelle scan van jouw energieverbruik in huis. Op deze manier kom je te weten waar en wanneer je het meeste energie verbruikt. Als huurder van een sociale woning is de energiescan zelfs gratis. Je kan een energiescan aanvragen bij Fluvius, jouw gemeente of het OCMW. Daarna komt een energie-expert bij je langs en bekijken jullie samen hoe je zuiniger kan omgaan met energie.

Fluvius ontvangen? Contacteer hen dan om een afspraak te maken via www.mijndigitalemeters.be\afspraak of 015 68 77 00

Voor meer info, surf naar https://www.energiesnoeiers.net/energiescan.html.

Sociaal tarief Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor

voor het sociaal tarief, maar staat dit niet op je factuur? Neem dan contact op met

FIRMA ADS VOOR DE CV-KETEL.

het OCMW van jouw gemeente.

Vanaf 1 oktober 2022 worden herstellingen

Tip: Heb je recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas? Dan kan je via

en het onderhoud van de cv-ketel niet

elektriciteit en aardgas. Dit is de sociale maximumprijs of het sociaal tarief. Op je factuur kan je zien of je het ‘sociaal tarief’ hebt. Denk je in aanmerking te komen

Fluvius een kortingsbon krijgen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine

meer uitgevoerd door de firma Gebruers,

of koelkast. Meer info via www.fluvius.be

maar door de firma ADS uit Lichtaart.

Heb je problemen om je energierekening te betalen? Neem tijdig contact op

Heb je een panne aan de centrale

met je energieleverancier, het OCMW of een erkend schuldbemiddelaar om een afbetalingsplan aan te vragen.

verwarming? Dan kan je vanaf nu rechtstreeks contact opnemen met de firma ADS op het nummer 0494 93 35 42


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

DE WOONBRUG OVERLEGT MET DE BUURT. Wil je ook een bewonersoverleg in je buurt of een buurtactiviteit organiseren? Neem dan contact op met de medewerkers van de sociale dienst.

DE WOONBRUG INVESTEERT IN ZONNE-ENERGIE Zonnepanelen leveren elektriciteit op een duurzame manier. Dat is goed voor de planeet en je portemonnee. Via het project ASTER worden er de volgende jaren 400.000 zonnepanelen

Bewonersoverleg Kleerroos – Herentals

geïnstalleerd op de daken van sociale woningen. Op die manier wordt er geïnvesteerd in duurzaam sociaal wonen. Ook De Woonbrug participeert in dit project. Zo werden in een testfase in augustus al zonnepanelen geplaatst op het dak van ons nieuwe woonproject Ganzenplein in Herentals. In Olen zijn de voorbereidingen gemaakt voor de installatie van zonnepanelen in onze woonbuurt Gestelen. De bewoners worden hierover nog verder geïnformeerd. In de volgende maanden volgen nog andere sociale woonprojecten in gans Vlaanderen.

Bewonersoverleg Echo - Herentals

Bewonersoverleg Gagelstraat - Herentals

HOE VOORKOM JE EEN VERSTOPTE DAKGOOT? Een verstopte dakgoot kan heel wat ellende veroorzaken. Water loopt niet goed weg en zoekt zijn weg door dak en muur. Om schade in je woning te voorkomen, is het belangrijk dat je de dakgoten goed nakijkt en proper houdt. Verwijder takken, bladeren of ander vuil uit de dakgoot. Zo kan regenwater steeds goed weglopen. Woon je in een appartementsgebouw? Dan zorgt onze technische dienst voor het jaarlijkse onderhoud. Is de dakgoot stuk? Contacteer dan zeker onze technische dienst via

Bewonersoverleg Ganzenplein – Herentals

014/85.98.00 of herstelling@dewoonbrug.be.


WOONBRUGKRANT MAG JE VERANDERINGSWERKEN DOEN IN DE HUURWONING OF DE TUIN? Je wil iets veranderen, bijbouwen of uitbreken in woning of tuin? Volg dan zeker de juiste procedure. Zo voorkom je extra kosten. • Bezorg ons een schriftelijke aanvraag van welke verandering je wil uitvoeren. • Vermeld hierop zeker de grootte van de constructie en de gebruikte materialen en eventuele andere nuttige info. • De aanvraag wordt besproken door de collega’s van de technische dienst en directie. • Je krijgt een schriftelijk antwoord terug welke werken zijn goedgekeurd.

BEREID JE TUIN EN WONING VOOR OP DE WINTER

• Bij het einde van de verhuring moet je de woning opnieuw in de oorspronkelijke staat herstellen. Alle aangebrachte veranderingen moet je opnieuw verwijderen.

Na een stralende en zonnige zomer maken we ons klaar voor de winterperiode. Met deze tips maak je ook je woning en tuin winterklaar! Tip Sluit buitenkraantjes tijdig af.

Tip Ruim sneeuw voor je deur en

Zo voorkom je dat leidingen

houd de toegang ijsvrij. Woon

bevriezen.

je in een appartementsgebouw? Dan kan De Woonbrug, om de

Tip Hang een vetbol in een boom of struik als je de vogels wil

algemene toegangen ijsvrij te houden, strooizout bezorgen. We vragen hierin dan wel de

Ook als je extra verharding wil

voederen in de wintermaanden. Zet zeker geen borden met

Tip

aanleggen in de tuin moet je dit schriftelijk

eten op de grond of gooi geen etensresten op de grond.

Aandachtspunt

medewerking van iedereen.

aanvragen.

Sommige

Maai het gras kort.

zaken zijn sowieso niet mogelijk

Dat is een aantrekkingsbron

Zet tuinstoelen, zwembad en

en worden niet goedgekeurd zoals

voor ongedierte en dat willen we

andere zomerspullen netjes weg

vb. verharding in de voortuin, of de

uiteraard vermijden.

en herstel de tuin indien nodig.

aanleg met kunstgras.


De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be

NIEUWE WOONMAATSCHAPPIJ REGIO KEMPEN ZUID De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen bundelen hun krachten. In het voorjaar van 2023 komen er 42 woonmaatschappijen, die elk in hun regio verantwoordelijk zijn voor alle sociale woningen. Het doel? Eén centraal aanspreekpunt, efficiënt werken en een klantvriendelijke dienstverlening onder één dak in de regio. Samen met 9 andere gemeenten vormen Herentals en Olen de regio Kempen Zuid. Voorlopig werken we achter de schermen verder aan de organisatie van deze woonmaatschappij. Voor jou als huurder verandert er niets, je kan nog steeds bij

DAG VAN DE VRIJWILLIGER

ons terecht met al je vragen. De burelen van De Woonbrug werden intussen

uitgebreid.

Binnenkort

verwelkomen we hier de medewerkers van SVK Isom. Zij verhuren ook woningen en appartementen in Herentals, Olen en enkele omliggende gemeenten.

Huurders die vrijwillig een taak opnemen zijn een belangrijke schakel. Wij waarderen dan ook hun inzet en werk. Zij vormen een buurtcomité, zijn het aanspreekpunt in de buurt of zorgen mee voor een nette omgeving. In het voorjaar werden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige middag. Onder een stralende zon maakten ze kennis met elkaar en werden ideeën voor een aangename buurt uitgewisseld.

ISOM vzw

FEEST IN DE WIJK In de afgelopen periode werden door de verschillende buurtwerkingen opnieuw leuke buurtactiviteiten georganiseerd.


WOONBRUGKRANT

LAAD BATTERIJEN VEILIG OP

WEG MET HONDENPOEP

Het netwerk brandweer vraagt aandacht

Heb je een hond? Ruim dan steeds de hondenpoep van jouw hond op tijdens het

e-bike of elektrische step. Als dit fout

wandelen. De voortuin van buren, de stoep of openbaar domein is geen hondentoilet! Dit kan soms voor heel wat ergernis zorgen. Door hondenpoep onmiddellijk op te ruimen zorg je mee voor een aangename en nette buurt.

voor het opladen van de batterij van je gebeurt, kan het ook heel wat schade veroorzaken.

De

batterijen

van

de

elektrische step of fiets en hun bijhorende opladers en kabels kunnen vuur vatten en brand veroorzaken. Gelukkig zijn er manieren om dat te voorkomen. Laad je batterij alleen op in een ruimte met rookmelder en blijf steeds in de buurt. Is jouw batterij volledig opgeladen? Haal de stekker dan meteen uit het stopcontact. Ontdek alle tips op www.speelnietmetvuur.be

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN NETTE EN GROENE OMGEVING Een nette omgeving rondom de appartementsgebouwen, daar werken we samen aan! Naast het poetsen van de (gemeenschappelijke) ruimtes verwijderen de medewerkers van onze poetsdienst op regelmatige tijdtippen het onkruid en houden zij de buitenomgeving proper.

TIJDELIJKE STOP AANKOP SOCIALE HUURWONING. Door de aankomende fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, besliste de Vlaamse

Daarnaast zijn er ook verschillende bewoners die hierin al vrijwillig een taak

Regering dat het vanaf 29 mei 2022

opnemen. Zo zijn er huurders die zwerfvuil in hun buurt opruimen, onkruid aan de

niet meer mogelijk is om jouw sociale

gevel verwijderen en de buitenomgeving proper houden door regelmatig vuil of

huurwoning aan te kopen.

zand bij elkaar te vegen.

Deze regelgeving geldt al zeker tot 1

Wil je hierin ook een taak opnemen? Informeer dan zeker bij De Woonbrug hoe we

januari 2028. Lopende dossiers worden

je hierbij kunnen ondersteunen en welk materiaal we kunnen voorzien.

nog wel behandeld.


STAND VAN ZAKEN NIEUWE BOUWPROJECTEN EN RENOVATIEWERKEN

DIEPENDAAL FASE 2 - HERENTALS We hopen dit jaar nog te kunnen starten met fase 2 van de renovatiewerken waarin 33 woningen volledig gerenoveerd zullen worden.

ECHO - HERENTALS Echo, op de hoek van Kapucijnenstraat en St. Antoniusstraat is de aannemer gestart met bouwwerken. Hier worden 11 nieuwbouw

appartementen

met

ondergrondse

garage

gebouwd.

RENOVATIE GESTELEN EN BREMMEKE - OLEN Er

worden

renovatiewerken

gepland

in

86

woningen

in O.L.V. Olen (Gestelen VI, VIII, IX) en Olen Centrum (Bremmeke I, II, III). Tot de renovatiewerken hoort: • nieuwe tegelvloer in de volledige woning; • nieuwe badkamer waarbij het bad wordt vervangen door een douche; • nieuwe keuken.

VORSELAARSEBAAN - HERENTALS Aan de Vorselaarsebaan in Herentals worden de laatste werken uitgevoerd aan ons nieuwste woonproject. We hopen de 50 nieuwe appartementen in het voorjaar te kunnen verhuren.

BURELEN GLADIOLENSTRAAT - OLEN Deze worden omgebouwd tot 3 appartementen. De werken zijn

Deze appartementen zijn volledig aangepast aan de doelgroep

ondertussen gestart en worden uitgevoerd door G3S-bouw.

65+ en zorgbehoevende. Binnenkort organiseren we voor deze

De brievenbus van De Woonbrug aan het bureel in Olen blijft

doelgroep een kijkdag. Meer info en een uitnodiging volgt later.

voorlopig nog wel behouden. Je vindt ze op het hek aan de oprit, en wordt regelmatig door ons leeggehaald.

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be