Milyen legyen a Pozitív Energia Körzet Budaörsön?

Page 1

LEGYEN

A POZITÍV ENERGIA KÖRZET BUDAÖRSÖN?

MILYEN
2

EUCF Pozitív Energia Körzet Budaörsön

LAKOSSÁGI BEVONÁS - WORKSHOP BESZÁMOLÓK

Megbízó: Budaörs Város Önkormányzata

Pályázati koordinátor: Szabó Sándor

Lakossági bevonás felelősök: Húsznegyven Egyesület: Dobos Botond Zsolt DLA Gerzsenyi Judit

UFLab / URB / BME: Kurucz Olívia

Kiadvány grafika: Kurucz Olívia 2022

A kiadvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

3
2022

ELŐZMÉNYEK

4

Budaörs Város Önkormányzata 2021-ben elnyerte az EUCF (European City Facility, www.eucityfacility.eu) pályázat támogatását, amely lehetőséget teremt egy energiatudatos terület, vagyis a Pozitív Energia Körzet megtervezésére és annak beruházási koncepciójának kidolgozására.

Az Önkormányzat a budaörsi Húsznegyven Egyesületet (www.husznegyven.hu) és a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékének UFLab kutatóműhelyét (http:// uflab.org.hu/) kérte fel az akcióterületen lévő érdekeltek bevonására és a részvételi tervezés facilitálására.

Az EUCF budaörsi Pozitív Energia Körzet kialakításáról szóló lakossági bevonás három workshopból álló egyeztetési folyamatot foglal magába, illetve a második találkozó után egy online kérdőív formájában elmondhatták javaslataikat azok az érdekeltek, akik személyesen nem tudtak megjelenni az alkalmakon. Jelen kiadvány az első és a második workshop beszámolóját és az online kérdőív eredményeit tartalmazza.

A részvételi tervezésen megszólításra kerültek a helyi stakeholderek, többek között a lakók (társasházak közös képviselői), az intézményvezetők (Holdfény Utcai Óvoda, Mentőállomás), a gazdasági szervezetek vezetői (Dechatlon, IKEA, Auchan) a sportlétesítmények tulajdonosa (teniszpályák), illetve részt vettek az eseményen az energetikai tervezők (Energiaklub és HBH) és az Önkormányzat képviselői.

5

TERÜLET

6
7 AUCHAN HOLDFÉNY UTCA POZITÍV ENERGIA KÖRZET ÁROK UT CA BAROSS UT CA SZIVÁRV ÁNY UTCA NAPSUGÁR SÉT ÁNY DECATHLON PUS KÁ S TI VADAR ÚT IKEA
8 1. WORKSHOP 2022. 04. 22 – 14.00-16.30 Budaörsi Városháza, nagyterem

A budaörsi Pozitív Energia Körzet első workshopja lehetőséget adott játékosított eszközök valós tervezési feladatban és változatos városi szereplők bevonásával történő tesztelésére. A workshopon 1.5 óra állt rendelkezésre és a beavatkozási ötletekből közösen összeállítottuk az EUCF akcióterület jövőképét, amelynek kiemelt szempontjai voltak a csökkentett energiafelhasználás és CO2 kibocsátás, valamint a fenntarthatóbb és élhetőbb városrész kialakítása.

Az eseményt Vágó Csaba (a Budaörsi Polgármesteri Kabinet vezetője) nyitotta meg, amelyet három 10-15 perces előadás követett. Magyar László (az Energiaklub szakértője) a Pozitív Energia Körzetek lehetőségeit, jellemzőit és megvalósult példáit mutatta be, Szabó Sándor (a projekt koordinátora) az EUCF pályázat céljait és ütemezését ismertette, Dobos Botond Zsolt DLA (a Húsznegyven Egyesület elnöke és az UFLab kutatóműhely tagja) a célterület történetéről, városszerkezeti elhelyezkedéséről, fejlődéséről és potenciáljairól beszélt.

Az előadások után kezdődött az érdekeltek bevonásán alapuló workshop, amelynek célja a résztvevők megismerésén, aktivizálásán és tervezői szemléletbe ültetésén kívül az energiatudatos városrészről való közös ötletelés megkezdése volt.

9
10 bemelegítő asszociációs játék közös jövőkép az akcióterületre

A

MENETE:

A workshopon összesen 11 fő vett részt 1 csapatot alkotva. A bevezető előadásokból a résztvevők megismerték a projekt céljait és az akcióterület határait, ezért a bemelegítő kör már a konkrét városrészről szólhatott. A játékosok 1-1 olyan illusztrált képet választottak a Dixit társasjáték kártyáiból, amely számukra leginkább kifejezi az akcióterület vágyott jövőképét. A választás indoklását a résztvevők egymás után személyenként 1-2 mondatban elmesélték, majd a kártyákat egymás mellé helyezve kialakult a Pozitív Energia Körzet közös jövőképe. Ebben a közös jövőképben hangsúlyosan megjelent a közlekedés energiatudatosabbá tétele, a helyi közösségek és közterek fontossága, az állat- és növényvilág megóvásának és a zöld környezet kialakításának igénye, illetve többször említésre kerültek a területben rejlő potenciális lehetőségek, amelyek húzóerővel rendelkezhetnének egész Budaörs számára. Kirajzolódott a jövőképből, hogy az érdekeltek mentális térképén az akcióterület még nem egy beállt használatú városrész, hanem egy identitását kereső „névtelen sziget” a városban, amely hiányra az EUCF projekt változást hozhat.

A jövőképalkotás után a csapattagokkal közösen meghatároztuk azokat a városi szereplőket, akiknek jelentős szerepe lehet a közös cél elérésében. A játékosoknak a hét szerepkör-archetípus (döntéshozói, intézményi, érdekképviseleti, engedélyezési, üzemeltetői, használói, gazdasági) mindegyikébe minimum egy szereplőt kellett javasolniuk, majd együtt dönteni arról, hogy ki a 11 legfontosabb szereplő a Pozitív Energia Körzet létrehozásánál.

A meghatározott 11 szerepből alakultak ki a játékkarakterek. A karaktereket véletlenszerűen húzták ki a játékosok, viszont senki nem építhetett olyan karaktert, amilyen szerepkörrel valójában rendelkezik a területen. A játékba bekerült karakterek az áruházigazgató, az önkormányzati képviselő, az iskolaigazgató, a panelházban lakó, a sorházban lakó, a lakótelepi közös képviselő, a sportoló tanuló, a helyi kerékpáros egyesület elnöke, a BTG ügyvezetője, a befektető és a helyi kertészeti egyesület elnöke voltak.

11
WORKSHOP

a résztvevők támogatói pontokat adnak a karakterjáték összesítése

12

A karakterek kisorsolása után a játékosok az elképzelt karaktereket a kiadott karaktertáblájukon megadott szempontok alapján jellemezték és három olyan beavatkozást/projektet/akciót írtak fel, amelyek megvalósítása elősegíthetné a budaörsi Pozitív Energia Körzet megvalósítását, működését vagy fenntartását. Amikor mindenki elkészült a karakterépítéssel és a beavatkozási javaslatokkal, akkor a résztvevők bemutatkoztak a karakterük szerint és előterjesztették az ötleteiket. A három beavatkozás közül a csapat szavazással döntött minden karakter legrelevánsabb akciójáról. Miután minden karakter bemutatkozott és az összes beavatkozás elhangzott, a játékosok támogatói pontokkal szavazták meg a szerintük leghasznosabb javaslatokat.

Így kialakult a beavatkozások rangsora, ahol első helyen a BTG ügyvezetőjének vízmegtartást segítő beavatkozása végzett, a második az áruházvezető energiatakarékos kisgép kölcsönzője lett, a harmadik helyre az önkormányzati képviselő került, aki a helyi gazdasági szereplők bevonását javasolta a helyi célok finanszírozására. A játékosok fontosnak tartották a fiatalabb generáció szemléletformálását elősegítő projektet, a közösségi kert és komposztáló kialakítását, illetve finanszírozási lehetőségként a pályázatok intenzív figyelését.

A játék utolsó részében visszatértünk a közösen megalkotott „jövőképmozaikhoz”, amellyel a résztvevők összevetették a felmerült beavatkozási ötleteket. Fontos megállapítás volt, hogy az energiafelhasználás csökkentéséhez és a fenntarthatóság átfogó megközelítéséhez a „hardveres” beruházások mellett a „szoftveres” eszközökre szintén hangsúlyt kell fektetni. A közös vízió eléréséhez elengedhetetlen a stakeholderek kapcsolatteremtése és együttműködése, amely a beavatkozásokban erősen megmutatkozott, mert felmerült a közös képviselőket, a helyi egyesületeket, a gazdasági szereplőket vagy a lakókat összefogó szervezet hiánya és igénye. Konklúzióként megfogalmazódott, hogy az önkormányzati projekt sikerességét a helyi érdekeltek aktivitása, párbeszéde és közös cselekvése nagyban befolyásolja.

13
14 2. WORKSHOP 2022. 05. 30 – 16.30-18.30 Budaörsi Városháza, nagyterem

Az EUCF Pozitív Energia Körzet második workshopján a résztvevőkkel az akcióterület jelenlegi használatáról és annak meglévő, tervezett és jövőbeli energiatudatos vagy fenntarthatósági elvekkel kapcsolatos beruházásairól, projektjeiről és akcióiról beszélgettük, illetve ötleteltünk játékos keretek között.

A második workshopon 13 fő vett részt, köztük gazdasági szereplők (Auchan, Nhood Services Hungary), társasházi közös képviselők, intézményvezető (Holdfény utcai óvoda), önkormányzati dolgozók, energetikai tervezők (HBH) és az esemény facilitálását végző helyi egyesület tagjai (Húsznegyven Egyesület és UFLab).

15

az EUCF terület jelenlegi funkciói

16

1. FELADAT - A TERÜLET JELENLEGI FUNKCIÓI

A résztvevők ráhangolódásként azt a feladatot kapták, hogy az akcióterület légifotós térképén matricák segítségével jelöljék meg azok a helyeket, amelyeket gyakran látogatnak vagy használnak. Mindenki 10 darab különféle ikont ábrázoló matricát kapott, amely megmutatta, hogy hol dolgozik, lakik, vásárol, tanul, sportol, pihen, sétál, eszik/iszik, vesz igénybe szolgáltatást, tölt el kisállattal időt. Ha ezek közül valamelyiket nem végzi a területen, akkor azt nem ragasztotta fel.

Az első feladatból kiderült, hogy a résztvevők a terület peremén elhelyezkedő részeket használják leginkább, a körzet közepső részének látogatása nem jellemző (amely analóg az első workshopon megmutatkozott „névtelen sziget”, nem beállt városrész jellemzésekkel). A területre a bevásárlás, az étkezés és a szolgáltatások igénybevétele a legjellemzőbb, amely funkciók döntő többségben az Auchan és Auchan-korzó, az IKEA, valamint a Dechatlon áruházakban összpontosulnak. A területre jellemző még a munka és a lakó funkció, legkisebb arányban a pihenés és sport funkció jelent meg.

17 A WORKSHOP MENETE:
18 közös gondolkozás és megbeszélés energiatudatos megoldások

2. FELADAT - MEGVALÓSULT ENERGIATUDATOS MEGOLDÁSOK

A második feladatban szintén a légifotós térképet használtuk, amikor a résztvevők energiatudatos vagy fenntarthatósági elvekkel kapcsolatos beruházásokat / projektekek / akciókat írtak fel és ragasztották azokat a megfelelő helyre. Első körben olyan beavatkozásokat kellett címszavakban felsorolniuk a zöld ragadós lapokra, amelyek már megvalósultak az általuk képviselt helyen, épületben vagy közegben.

A résztvevők által felsorolt megvalósult energiatudatos megoldások:

+ egész terület:

• LED-es közvilágítás

+ Holdfény utcai óvoda:

• részben szelektív hulladékgyűjtés (papír és műanyag)

• parkosított udvar

• automata öntözőrendszer

• EgIR – Energiagazdálkodási Irányítási rendszer

+ Árok utca 10 – társasház:

• szelektív hulladékgyűjtők

• kertgondozás (fák, bokrok)

• ház hőszigetelése

• kondenzációs kazánok

• LED-es folyosó világítás

• felül szigetelt teremgarázs

+ Dechatlon:

• energiatakarékos világítás

• elektromos autó töltés

• napelemek

19

Auchan:

elektromos autótöltő

hűtőberendezés csereprogram

műanyagmentesítés

szemétszedési akció

élelmiszermentés

„Új Élet” – használt ruha program

üveg, fénycső és elem visszaváltás

szelektív hulladékgyűjtés

környezettudatos csomagolás

LED-esítés

energiagazdálkodás (időkapcsos világítás)

csereprogramok

Nhood (Auchan korzó):

fásítás

LED-esítés

szelektív hulladékgyűjtés

fenntartható közlekedési módok

vásárlói érzékenyítés

zöld bérleti szerződés melléklet

eszköz javítások

madárodúk és -etetők

BIU épületminősítés

Buszpályaudvar:

új, hőszigetelt épület

újrahasznosított alumínium homlokzatburkolat (aluhab)

a tető előkészített a napelem kiépítéséhez

előkészített elektromos busz töltőállomás

20 +
+
+

3. FELADAT - FOLYAMATBAN LÉVŐ ENERGIATUDATOS MEGOLDÁSOK

A meglévő energiatudatos megoldások ismertetése és megbeszélése után a második körben olyan folyamatban lévő projekteket kellett a kék lapokra felírniuk, amelyek várhatóan a közeljövőben megvalósulnak vagy már kezdeményezték a megvalósulását.

A résztvevők által felsorolt folyamatban lévő energiatudatos

megoldások: + egész terület:

• közbringa rendszer + Árok utca 10 – társasház:

• automata öntözőrendszer kialakítását tervezik a kertbe + Auchan:

• ESG elvek mentén 10+10 éves fenntarthatósági stratégia

21

a három fókusztéma megvitatása csapatokban közös ötletelés a gazdaság asztalnál

22

4. FELADAT - WORLD CAFÉ

A meglévő és folyamatban lévő környezettudatos megoldások megbeszélése után három témakör szerint csoportosítva minden fókusztémánál 5-5-5 percet töltöttek az érdekeltek. A „world café” módszer szerinti közös gondolkodásnál az egyik kiemelt fókusz a gazdaság, a másik a városi közösség, a harmadik a lakóközösség volt, amelyeknél a résztvevőknek az akcióterületen a jövőben megvalósítani kívánt energiatudatos beavatkozásokat az adott témakör szempontjából kellett végiggondolniuk és ahhoz kapcsolódó javaslatokat tenniük.

Mindhárom témakörnél volt egy asztalvezető, aki a váltások után összefoglalta az előtte összegyűlt ötleteket. Segítségképpen a résztvevők minden asztalnál kinyomtatott illusztrációkat kaptak lehetséges fejlesztési ötletekről, amelyek megkönnyítették a szándékok megfogalmazását és a beszélgetést.

23
24

Közösen megfogalmazott jövőbeli célok a városi közösség szempontjából:

• kerékpárutak

• kerékpár megosztó rendszer

• méhlegelő

• fásítás

• zöld parkolók

• esővíz hasznosítása

• vertikális zöldítés

• közösségi kertészkedés – akár a panelházak tetején - városi méhészettel kiegészítve

• munkahelyi- vagy energiaközösségek kialakításaversenyekkel ösztönözve

• csikkgyűjtők kihelyezése (homokkal)

• szemétszedési akció – verseny

• energiaközösség – a megtermelt plusz energiát helyben fel lehessen használni

• érzékenyítés és edukáció – információs táblák kihelyezése

• zajvédelem – futballpálya hangszigetelése

• információs közösség a helyieknek

25
26

Közösen megfogalmazott jövőbeli célok

a gazdaság szempontjából:

• szemléletformálás

• napelem – parkolók kihasználása

• okos járda

• fenntartható épületek (home office, eladhatóság, arculat)

• vegyes funkciójú épületek + kultúra (múzeum, kávézó, zene)

• biodiverzitás növelése a területen – vertikálisan is

• digitalizáció – online láb

• okos kosár („okosár”)

• közterületek fejlesztése, kialakítása okos padokkal

• komposztáló

• új épületeknél geotermikus energia kihasználása

• munkahelyi energiaközösség

• szemétszedés – játékos ösztönzés

27
28

Közösen megfogalmazott jövőbeli célok a lakóközösség szempontjából:

• fosszilis energiahordozóktól való függőség megszüntetése

• biodiverzitás növelése, növényfalak kialakítása, gyümölcsfák és -bokrok, vadvirágok (nem dísznövények)

• méhlegelők

• parkolók vízáteresztő képességének növelése (vízáteresztő burkolatokkal vagy 50%-ban burkolt, 50%-ban füvesített felületek kialakításával)

• energiafák telepítése a terület középső részére – szélenergia hasznosítás

• kinetikus energiát tároló járdaburkolatok a forgalmas területeken

• parkosítás az Auchan és a Baross utca közötti részen

• közösségi komposztáló

• panelházak tetőfelületének kihasználása – tetőkertek, veteményes, közösségformálás

• pumpa pálya - sport

• energiaközösség verseny (ki mennyit fogyaszt/termel/spórol)

• napelemek létesítése

• elektromos kerékpármegosztó és töltő

• kulturális lehetőségek a területen (kávézó, kiállítás, koncert)

• padok (napos és árnyékos is)

• vízfelület, csobogó

29
30

FELADAT - TERVEZETT ENERGIATUDATOS MEGOLDÁSOK

A második workshop zárásként ismét az akcióterület légifotós térképéhez tértünk vissza, ahol az elhangzott javaslatok és ötletek alapján írhatták fel a résztvevők a sárga lapokra, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének és támogatnának a jövőben a Pozitív Energia Körzetben:

• vegyes funkciójú városrész kialakítása a területen

• fenntartható energiára átállás minden téren (napelemek telepítése, napenergia, földhő, talajhő kihasználása)

• szenzoros mérés

• smart gridek (energiatároló)

• biodiverzitás növelése és energiaoptimalizáció

• kulturális központ létrehozása

• park kikapcsolódási lehetőségekkel

• esővíz felhasználás

• közlekedés: e-töltők, e-bike, e-busz

• panelházakra tetőkert és napelem

• okos közvilágítás

• sok szélfa telepítése

• Mentőállomás: energetikai korszerűsítés (napelem, hőszigetelés, fosszilis energiák csökkentése)

• Holdfény utcai óvoda: csapadékvíz gyűjtő létesítése, napelem, okosjárda, parkosítás

31 5.

ONLINE KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI

32

A két workshop mellett szerettünk volna lehetőséget adni azoknak az érdekelteknek is, akik nem tudtak résztvenni a személyes alkalmakon, ezért egy online kérdőívet tettünk közzé közösségi platformokon. A kérdőívben a válaszadók elmondhatták az akcióterülettel kapcsolatos energiatudatos vagy fenntarthatósági elvekkel kapcsolatos álláspontjukat, szándékaikat vagy igényeiket.

A kérdőívet 2022. június és szeptember közötti időszakban tölthették ki az érdeklődők.

33

1. KÉRDÉS:

Milyen érdekeltsége van az akcióterületen?

(Válaszlehetőségek: itt lakom, közös képviselő vagyok, oktatási intézmény vezetője vagyok, gazdasági szervezetnél dolgozom, sportlétesítménynél dolgozom, önkormányzatnál dolgozom, szolgáltató cégnél dolgozom, vendéglátóipari egységben dolgozom, használom a területet és nagyon érdekel a jövője; városlakó vagyok, eddig nem használtam a területet, de szeretném)

11,1%

Városlakó vagyok, eddig nem használtam a területet, de szeretném

Itt lakom

88,9%

2. KÉRDÉS:

Kérjük, sorolja fel az Ön által képviselt helyen, épületben vagy közegben a MÁR MEGVALÓSULT energiatudatos vagy fenntarthatósági elvekkel kapcsolatos beavatkozásokat, beruházásokat, projekteket vagy akciókat. (Például: szelektív hulladékgyűjtés, napelem létesítés, épület hőszigetelése, energiagazdálkodás, fásítás, biodiverzitás növelése, közösségi kert, elektromos közlekedési eszköz vagy töltőállomás, szemétszedési akció, madárodú, fenntarthatósági stratégia, érzékenyítés, edukáció stb.)

• szelektív hulladékgyűjtés

• magas fokú hőszigetelés a külső falakon

• magas fokú hőszigetelés a külső nyílászárókon

• épület telepítésénél az égtájak figyelembevétele

• energiatakarékos világítás a közös használatú terekben

• szemétszedési akció (szervezett és egyéni)

• esővízgyűjtők telepítése

• napelem telepítés

• fák telepítése

34

3. KÉRDÉS:

Kérjük, sorolja fel az Ön által képviselt helyen, épületben vagy közegben FOLYAMATBAN LÉVŐ energiatudatos vagy fenntarthatósági elvekkel kapcsolatos beavatkozásokat, beruházásokat, projekteket vagy akciókat, amelyek várhatóan a közeljövőben megvalósulnak vagy már kezdeményezték a megvalósulását.

• energiatakarékos öntözőrendszer a közösségi kertbe

• napelemek telepítése

• nyílászáró csere

• árnyékolás kiépítés

4. KÉRDÉS:

Kérjük, sorolja fel az Ön által képviselt helyen, épületben vagy közegben TERVEZETT energiatudatos vagy fenntarthatósági elvekkel kapcsolatos beavatkozásokat, beruházásokat, projekteket vagy akciókat, amelyeket közép vagy hosszútávon terveznek, szeretnének vagy támogatnának.

• fosszilis energiafüggőség megszüntetése

• megújuló energiaforrások (nap, szél, földhő) vegyes használata

• lapostetők felületének kihasználása (napelem, közösségi kert)

• „szélfák” telepítése

• e-kerékpárok vásárlása

• esővízgyűjtők telepítése és felhasználása

• hőszigetelés

• fásítás

35

5. KÉRDÉS:

vegyes funkciójú városrész kialakítása napelemek telepítése földhő, talajhő kihasználása szélenergia kihasználása (szélfa)

szenzoros mérés energiatároló kialakítása kulturális központ kialakítása (kiállítások, közösségi események, stb.) biodiverzitás növelése (növényfalak, gyümölcsfák és -bokrok, vadvirágok) energiaoptimalizáció

kikapcsolódási lehetőségek növelése

36
Jelölje be, hogy az alábbi beavatkozásokat, intézkedéseket vagy akciókat mennyire találja fontosnak megvalósítani a budaörsi EUCF Pozitív Energia Körzet területén.
37 esővíz felhasználása, esővízgyűjtő okos közvilágításelektromos buszok fenntarthatóságra nevelés, edukáció elektormos közbringa rendszer közösségi kertek kialakítása elektromos autómegosztó rendszer energiaszedő járdaburkolat elektromos töltők létesítése közösségi komposztáló Fontos Közepesen fontos Kevésbé fontos Nem fontosNagyon fontos
38 3. WORKSHOP 2022. 09. 30 – 14.00-16.00 Budaörsi Városháza, nagyterem

Az EUCF Pozitív Energia Körzet harmadik workshopja előadásokkal kezdődött, ahol elsőként Dr. Dobos Botond Zsolt DLA (Húsznegyven Egyesület) összefoglalta az EUCF pályázat folyamatát, az első és második workshop menetét, valamint az online kérdőív eredményeit. A bevezető prezentáció után az energetikai tervezőcsapat mutatta be a Beruházási Koncepció egyes részeit. Cseh Dániel (HBH) az EUCF pályázat indokoltságát emelte ki, Magyar László (EnergiaKlub) a beruházási irányokat, a megújuló energia hasznosítással keletkező megtakarításokat és a budaörsi Pozitív Enegia Körzet területére tervezett konkrét energiahatékonysági és -tudatossági elemeket ismertette. A pályázat jogi környezetének nehézségeit és a finanszírozási lehetőségeit Csoma Dániel Áron (HBH) vázolta fel.

Az előadások után a résztvevők egy kötetlenebb, közös beszélgetés formájában beszélgethettek egymással az elhangzottakról, valamint az elkészült dokumentumok tartalmi részéről.

A harmadik workshopon 21 fő vett részt, köztük gazdasági szereplők (IKEA, Hiperion Solar), társasházi közös képviselők, intézményvezető (Holdfény utcai óvoda), városüzemeltető (BTG), önkormányzati dolgozók, energetikai tervezők (HBH) és az esemény facilitálását végző helyi egyesület tagjai (Húsznegyven Egyesület és UFLab/BME).

39

kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel

funkciók térbeli elhelyezése a területen

40

MENETE:

Az előadások után a résztvevők feltehették kérdéseiket az EUCF Beruházási Koncepcióval kapcsolatban és szabadabb formában indult el a közös beszélgetés az EUCF pályázati anyagáról a stakeholderek között. Kérdések főként a tervezett beruházás jogi környezetének nehézségeivel, a finanszírozási lehetőségekkel és projekt megvalósíthatósságával kapcsolatban merültek fel, amely aggodalmakat a tervezőcsapat tagjaival együtt elemezhettek ki az érdeklődők.

FELADAT - A TERÜLET JELENLEGI FUNKCIÓI

A budaörsi Pozitív Energia Körzet területét ábrázoló nagyméretű alaptérképen a Beruházási Koncepció elemeit jelenítettük meg, ahol a funkciókat különböző színű rajzszögekkel jelöltük. A funkciók között voltak fixen elhelyezett (fehér színnel jelzett) energetikai beruházások, amelyek az egyes épületekre elhelyezett napelemeket és az energetikai felújítások helyét mutatták meg.

A további funkciókat a tervezők a Beruházási Koncepcióban darabszámra állapították meg, ezért a résztvevők számára lehetőség nyílt arra, hogy a térképen bejelölhessék az egyes elemek általuk vélt legjobb helyét a területen. A stakeholderek az okospadokat (sárga jelölő) többnyire a Szivárvány utcai buszvégállomás környezetében helyezték el, az elektromos töltőállomásokat (kék jelölő) az Auchan, IKEA és Dechatlon felszíni parkolóiban, illetve a buszpályaudvaron, a Puskás Tivadar út – Szivárvány utca találkozásánál és az Árok utca – Holdfény utca sarkán találnák a leghasznosabbnak. A 4 darab közösségi kerékpár állomást (piros jelölő) elszórva, az akcióterület sarokpontjai közelében lenne célszerű elhelyezni.

A lakossági oldalról felmerült „szélfa” ötlete szintén helyet kapott a Koncepcióban, amelyet a Holdfény utcai Óvoda melletti közterületen szeretnének elhelyezni a lakók, mert ez egyrészt egy gyakran erős széllel terhelt terület, másrészt az óvodások számára (is) egy edukációs és szemléletformáló hellyé válhatna

41 A WORKSHOP
.

MÉDIAMEGJELENÉSEK

42

2022.10.05. https://budakornyekitv.hu/pozitiv-energia-korzet-beruhazas-budaorson/ Buda Környéki Televízió: Pozitív Energia Körzet beruházás Budaörsön.

2022.10.03.

https://youtu.be/7cW-IrwjEFo

TV2040 Budaörs – 7KÖZBEN

2022.07.11.

https://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid= 192842#MIDDLE

Budaörs.hu: Helsingborgban tartották a MULTIPLY projekt záróeseményét.

2022.06.15. https://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid= 192773#MIDDLE

Budaörs.hu: Őszre elkészül a budaörsi Pozitív Energia Körzet végleges beruházási koncepciója.

2022.04.28. https://budakornyekitv.hu/pozitiv-energia-korzetek-budaors-europainagyvarosok-nyomdokain-halad/ Buda Környéki Televízió: „Pozitív Energia Körzetek” – Budaörs európai nagyvárosok nyomdokain halad.

2022.04.25. https://youtu.be/yD-RL3qX0HU

TV2040 Budaörs – 7KÖZBEN

2022.04.23.

https://budaorsinaplo.hu/mik-azok-a-pozitiv-energia-korzetek/ Budaörsi Napló: Mik azok a Pozitív Energia Körzetek?

43
EUCF Pozitív Energia Körzet Budaörsön 2022 LAKOSSÁGI BEVONÁS - WORKSHOP BESZÁMOLÓK Húsznegyven Egyesület, Urban Future Laboratory / URB / BME

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.