Page 1

Hrvatsko čitateljsko društvo – Stručni skup Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba Zagreb, 8. rujna 2017.

Razvoj digitalne pismenosti – nove obrazovne paradigme za novu pismenost

Prof. dr. sc. Ivanka Stričević Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti istricev@unizd.hr


- Digitalno doba i postupanje s informacijama - bududnost knjižničarstva? - LIP ◦ Literacy ◦ Information ◦ Participation

◦ Obrazovanje za učenje i djelovanje u digitalnom dobu ◦ Nove obrazovne paradigme


UN: dokument Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. - uključuje 17 održivih razvojnih ciljeva (sustainable developmental goals) uzimajudi u obzir ekonomski i društveni razvoj - 2030 Agenda želi promovirati „a world with universal literacy”

• Naglasak na postojanju raznih pismenosti pa nam treba univerzalna? • Razlikovanje pismenosti? NE nego koncept: pristup informacijama svima i razvoj (stalno mijenjajudih) kompetencija radi participacije pojedinca u izgradnji sebe i društva


Što je novo? - nove obrazovne paradigme za novu pismenost - usmjerenost na sadržaj (informacijski, digitalni…) ili usmjerenost na onoga koji uči? - nova paradigma prožima sva područja obrazovanja – ključno je kako se poučava i uči - učenje postaje pokretljivo, participativno, istraživačko …

poučavanjetreba akceptirati ove promjene


Nekad - učitelji kao glavni izvor informacija ◦ Podrška u stabilnom informacijskom okruženju poznatih tiskanih medija ◦ Isporučiti informacije i „prenijeti znanje“ ◦ Učenik – sabirati informacije, što više zapamtiti i što bolje prenijeti

Danas – obilje informacija prije i izvan formalnog obrazovanja ◦ Uloga učitelja ◦ s pristupa i prijenosa na osposobljavanje za razumijevanje, učenje kao istraživački proces


Nekad - učitelji kao glavni izvor informacija ◦ Podrška u stabilnom informacijskom okruženju poznatih tiskanih medija ◦ Isporučiti informacije i „prenijeti znanje“ ◦ Učenik – što više zapamtiti i što bolje prenijeti Danas – obilje informacija prije i izvan formalnog obrazovanja ◦ Uloga učitelja - s prijenosa na osposobljavanje za razumijevanje, učenje kao istraživački proces Nove strategije ◦ Osnaživanje učenika za pristup i postupanje ◦ Situacije aktivnog učenja ◦ Autentično i smisleno iskustvo s informacijama ◦ Osposobljavanje za upravljanje učenjem Potrebne kompetencije ◦ Osmišljavanje,i tumačenje i rzumijevanje istraživačkog problema (osvještavanje informacijske potrebe) ◦ pristup informacijama u različitim formatima i iz različitih izvora ◦ uspješno pronalaženje potrebnih informacija i njihova kritička procjena ◦ interpretacija, kompariranjae i sažimanje informacija i stvaranja novog znanja na temelju sagledavanja informacija u kontekstu koji ih određuje ◦ dijeljenje informacija i novih znanja s drugima

IP


Informacijska pismenost metapismenost Uči se u razmjeni i komunikaciji s drugima Uči se u online zajednicama Vodi prostorima i tokovima integracije novih tehnologija i višestrukih tipova pismenosti (Mackey & Jacobson, 2011) ◦ Participativno digitalno okruženje ◦ Od usmjerenosti na vještine na usmjerenost prema suradničkom učenju i upravljanju vlastitim učenjem ◦ Nije bitan samo sadržaj informacije nego i kontekst u kojem se informacija preuzima, stvara i dijeli Informacijska pismenost je metapismenost za digitalno doba jer uključuje mišljenje višeg reda potrebno za korištenje višestrukih tipova dokumenata kroz različite medije i formate u suradničkom okruženju Mackey, Thomas P.; Jacobson, Trudi E. Reframing Information Literacy as a Metaliteracy // College & Research Libraries 72, 1(2011), 62-78.


Pismena osoba je ona koja je svjesna višestrukih informacijskih izvora, prednosti i nedostataka različitih medijskih formi, vrijednosti i kredibiliteta informacija, a informacije se suradnički stvaraju i dijele (digitalna pismenost) (Heick, 2014) - Suradničko stvaranje i dijeljenje informacija u digitalnom okruženju širi učenje u sva područja života i sve životne dobi - U fokusu – upravljanje procesom učenja (metakognicija)

Heick, Terry. 2014. The definition of Digital Literacy. URL: http://www.teachthought.com/pedagogy/literacy/thedefinition-of-digital-literacy/ (10. 08.2017.).


Stare obrazovne paradigme – fotokopirno učenje Mjerenje učinka • Količina zapamdenog i prenesenog

Nove obrazovne paradigme - svjesno i odgovorno postupanje s informacijama u zajednicama učenja Mjerenje učinka • Ishodi koji ukazuju na osposobljenost za upravljanje vlastitim učenjem • Osposobljenost za korištenje, stvaranje i dijeljenje informacija pri čemu se u obzir uzimaju i sadržaj i format i kontekst


pismenost danas? proces stvaranja novog znanja na temelju informacija iz različitih izvora i različitih formata - transformacija Uključuje: razumijevanje informacija u kontekstu; kritički diskurs; odgovornost prema sebi i drugima

Tehnologije same po sebi ne unaprijeđuju kompetencije!


Hvala!


Stričević  
Stričević  
Advertisement