Juričić

Page 1


7 leća za Ä?itanje u digitalno doba


NOVA DEFINICIJA PISMENOSTI

Povratna avionska karta i 5 noćenja u Londonu, sve za 1000 kuna?


Imaš sjajnu ideju, smisliš projekt... ali nemaš novaca...2. provjeriti, obraditi, promisliti,

1. pronaći, odabrati, preuzeti

3. primijeniti, rijeĹĄiti problem, obaviti zadatak 4. iskoristiti za stvaranje nove vrijednosti ili za pouÄ?avanje drugih


1. – reproduktivna leća faktografije2. leća - refleksivna3. leća - konceptualna
4. leća - kritiÄ?ka
5. leća – perceptivna, iščitavanje poruke iz načina kako je vizualizirana
6. leća – evaluacijska, leća procjene7. leća - kreativna
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.