__MAIN_TEXT__

Page 1


7 leća za Ä?itanje u digitalno doba


NOVA DEFINICIJA PISMENOSTI

Povratna avionska karta i 5 noćenja u Londonu, sve za 1000 kuna?


Imaš sjajnu ideju, smisliš projekt... ali nemaš novaca...


2. provjeriti, obraditi, promisliti,

1. pronaći, odabrati, preuzeti

3. primijeniti, rijeĹĄiti problem, obaviti zadatak 4. iskoristiti za stvaranje nove vrijednosti ili za pouÄ?avanje drugih


1. – reproduktivna leća faktografije


2. leća - refleksivna


3. leća - konceptualna


4. leća - kritiÄ?ka


5. leća – perceptivna, iščitavanje poruke iz načina kako je vizualizirana


6. leća – evaluacijska, leća procjene


7. leća - kreativna


Profile for Hrcak_HCD

Juričić  

Juričić  

Profile for hrcak_hcd
Advertisement