Page 1

StruÄ?ni skup: Koliko smo pismeni Zagreb, rujan 2017. Doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić


 Ostvarivanje prava na pristup informacijama i

sudjelovanje u medijima (čl. 13., 17., 31.)

 Zaštita prava na privatnost (čl. 16. i 40.)  Zaštita od potencijalno štetnih

sadržaja (čl. 17.)


Nediskriminacija

Zaštita najboljeg interesa djeteta

Zaštita života, opstanka i razvoja

Sudjelovanje (participacija)


   

poticaj primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih, europskih konvencija za zaštitu ljudskih(dječjih) prava 47 zemalja članica VE treća strategija, donesena u travnju 2016. predstavljena u svibnju 2016. u Sofiji sudjelovanje stručnjaka iz RH (pravobraniteljica i zamjenica pravobraniteljice) prijevod i predstavljanje u Hrvatskom saboru u svibnju 2016.


   

 

1. siromaštvo, nejednakost i isključenost 2.nasilje nad djecom 3. pravosudni sustav koji nije prilagođen djeci 4. izazovi u ostvarivanju uloge roditelja i obitelji 5. rasizam, govor mržnje i radikalizacija 6. odrastanje u digitalnom svijetu 7. migracije


   

1. jednake mogućnosti za svu djecu 2.sudjelovanje (participacija) sve djece 3. život bez nasilja za svu djecu 4. pravosuđe prilagođeno djetetu- za svu djecu 5. dječja prava u digitalnom okruženju


   

Poticajne mogućnosti, ostvarenje prava, posebice za djecu s teškoćama u razvoju Rizici i štetni učinci: Nasilje Ugrožavanje podataka/privatnosti Seksualno zlostavljanje i izlaganje seksualnim prizorima, kao i prizorima nasilja Govor mržnje i radikalizacija


Konvencija VE o zaštiti od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja Konvencije o kibernetičkom kriminalu i Dodatni protokoli Konvencija za zaštitu osoba u pogledu automatizirane obrade podataka


       

Suradnja s institucijama, akademskom zajednicom, civilnim društvom Preporuke i prijedlozi za sveobuhvatnu zaštitu Pojedinačne prijave povrede djece Nasilje (seksualno nasilje, prijetnje) –MUP Agencija za zaštitu osobnih podataka Vijeće za elektroničke medije Mediji Ministarstvo kulture Privatni sektor (ICT)


 

Na svim razinama odgojno –obrazovnog sustava, počevši od vrtića Edukacija: djeca, roditelji, učitelji Povreda prava djeteta u medijima: edukacija novinara


 

www.dijete.hr www.azanas.hr


Milas_Klarić  
Milas_Klarić  
Advertisement