__MAIN_TEXT__

Page 1

Digitalna pismenost djece predškolske dobi Dr. sc. Marina Kotrla Topić Marina Perković Kovačević, prof. psih.


Što sve obuhvaća digitalna tehnologija? - nekad: televizija - danas: pametni telefoni, tableti, konzole za igranje igara, laptopi i stolna računala, eknjige …


Upotreba digitalnih uređaja kod djece • posljednjih godina bilježi se porast upotrebe digitalnih uređaja te pristupanja internetu kod djece od najranije dobri, dakle od rođenja – istraživanja i preventivni programi uglavnom usmjereni na predpubertetsku dob • i predškolci i bebe su sve češće na internetu, a roditelji stvaraju „digitalne otiske i „digitalni identitet” djece od najranije dobi • marketing povezuje aplikacije i igre s crtanim filmovima


Broj provedenih istraživanja u Europi, s obzirom na dob djece • Grafikon 1: Broj provedenih istraživanja u Europi, s obzirom na dob djece (Ólafsson i sur., 2013). 800

757 720

712 700 626

626

585

600 500

599

439 372

400 303 300 211 200

140

100 0

9

16

0

1

2

40

50

3

4

161

75

0 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18+


Što je važno uzeti u obzir? • Dob djece • Svrhu korištenja • Okolnosti korištenja – u vlastitom domu, vrtiću, školi, kod prijatelja i/ili rođaka • Vrsta uređaja • Roditeljska medijacija • Vrijeme korištenja (trajanje)


Što pratimo? • Zdravlje – motorika, pretilost

• Kognitivni razvoj – jezične sposobnosti, razvoj inteligencije, razvoj predčitalačkih vještina • Socio-emocionalni razvoj – udaljavanje, nedostatak komunikacije licem u lice, oduzimanje mogućnosti da dijete uči upravljati vlastitim emocijama ako ga se ometa digitalnim uređajima, teškoće u prepoznavanju izraza lica i emocija


Djeca (0-8) i digitalna tehnologija Kvalitativno istraživanje o navikama i stavovima djece i roditelja prema korištenju digitalnih uređaja u okruženju vlastitog doma

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta pod nazivom Osnaživanje građanskih prava u kontekstu razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije - ECIT (Empowering Citiens's Rights in emerging ICT). Nositelj projekta je Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre, projekt br. 572).

• •

2015. godine sudjelovalo je 14 zemalja 2017. godine sudjelovalo je 16 zemalja

• Prva studija dostupna je on-line: http://bib.irb.hr/datoteka/854042.Young_children_and_digita l_technology_CROATIA.pdf


Problemi istraživanja 1. Kako djeca mlađa od 8 godina koriste novu (online) tehnologiju u vlastitom domu? 2. Kako različiti članovi obitelji gledaju na novu (online) tehnologiju? 3. Kakva je uloga tih novih (online) uređaja (pametnih mobitela, tableta, računala itd.) u djetetovu svakodnevnom životu? 4. Kako roditelji vode računa o dječjoj upotrebi nove (digitalne) tehnologije (kod kuće ili negdje drugdje)? Jesu li njihove strategije više konstruktivne ili restriktivne?


Metodologija • •

Dubinski intervjui s 10 različitih obitelji – zajedničko im je da imaju barem jedno dijete u dobi od 6 ili 7 godina Zasebno roditelji i dijete/djeca

U ponovljenom istraživanju sudjelovalo je 5 obitelji


Kako djeca mlađa od 8 godina koriste novu (online) tehnologiju u vlastitom domu? •

digitalna tehnologija čini sastavni dio života obitelji, no ne dominira njihovim aktivnostima

• •

UREĐAJI: djeca iz uzorka koriste mali broj digitalnih uređaja (računalo, pametni mobitel ili tablet) samo 5 obitelji ima tablete, a djeca preferiraju pametne telefone i dalje je gledanje TV-a najčešći oblik interakcije s digitalnom tehnologijom

• •

• •

AKTIVNOSTI: djeca najčešće gledaju crtiće na TV-u ili računalu te igraju besplatne jednostavne video igrice i gledaju video isječke na YouTubeu

jednostavne informacije putem Interneta traže rijetko te isključivo uz pomoć roditelja ili starijih braće/sestara


• •

• •

VJEŠTINE: znaju upaliti/ugasiti uređaj, pokrenuti igru ili aplikaciju, eventualno sami pokrenuti spremanje igre ili aplikacije s Interneta na uređaj i instaliranje vještine korištenja digitalnih uređaja djeca su stekla promatranjem odraslih te pomoću jednostavnih uputa u slučaju problema – traže pomoć odraslih

djeca uglavnom koriste digitalne uređaje samostalno i to sa svrhom zabave, opuštanja i užitka

djeca ne razlikuju termine ''on line'' i ''off line'‘

općenito je digitalna pismenost djece vrlo niska (uz ograničene sposobnosti čitanja i pisanja)


Kako različiti članovi obitelji gledaju na novu (online) tehnologiju? •

djeca ne razumiju u potpunosti niti prednosti niti nedostatke korištenja digitalne tehnologije – ponavljaju ono što su čuli od roditelja

roditelji naglašavaju negativne efekte korištenja DT, no imaju poteškoća u objašnjavanju tog stava

od negativnih posljedica roditelji navode: zdravstvene probleme – ovisničko ponašanje, agresivno ponašanje, loš utjecaj na vid te vjerojatnost zanemarivanja drugih područja interesa

pozitivne strane korištenja DT: poboljšanje digitalne pismenosti, mogućnost brzog dolaženja do informacija u različitim oblicima što pomaže djeci u učenju različitih stvari, logičke igre potiču kognitivni razvoj djece


Kakva je uloga tih novih (online) uređaja (pametnih mobitela, tableta, računala itd.) u djetetovu svakodnevnom životu? •

I dalje sporedna uloga – prvenstveno zbog odluke roditelja, ali u nekim slučajevima i zbog odluke djeteta


Kako roditelji vode računa o dječjoj upotrebi nove (digitalne) tehnologije (kod kuće ili negdje drugdje)? Jesu li njihove strategije više konstruktivne ili restriktivne? •

roditeljska medijacija: različite strategije koje uključuju ograničeno vrijeme i/ili sadržaj, razgovor o potencijalnim štetnim posljedicama korištenja DT, ali bez unaprijed jasno definiranog plana obitelji u kojima nema ograničenja


Što se promijenilo u godinu i pol dana? •

Malo toga ;)

Vrijeme kad su djeca sama – povećana upotreba digitalnih uređaja Jasna preferencija pametnih telefona

• •

Malo ili nikakvo poboljšanje u pogledu digitalne pismenosti


Preporuke Za kreatore obrazovne politike: • obratiti pozornost i uložiti napor u definiranje vještina digitalne pismenosti za koje smatramo da bi djeca određene dobi trebala usvojiti • digitalno opismenjavanje djece te razvoj nacionalnog programa obuke roditelja i nastavnika o digitalnoj pismenosti djece


Hvala na paŞnji! Imate li pitanja – javite mi se: marina.kotrla.topic@pilar.hr


Profile for Hrcak_HCD

Kotrla_Topić  

Kotrla_Topić  

Profile for hrcak_hcd
Advertisement