__MAIN_TEXT__

Page 1

Školske knjižnice u promicanju digitalne pismenosti:

Knjižničari

Dokumenti

Učenici

Komunikacija

Digitalizacija

Troškovi

Potrebe

Mogudnosti

mogudnosti i potrebe

Ivanica Beg, dipl. knjiž. OŠ Ivana Cankara, Zagreb mr. sc. Alka Stropnik KGZ, Zagreb Ana Sudarevid, prof. OŠ Dubovac, Karlovac

Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba Zaključak

Međunarodni dan pismenosti HČD, 8. rujna 2017.


DOKUMENTI - smjernice, planovi... • Okvir za razvoj digitalne kompetencije (Europska komisija, 2013.) • Digitalni plan za Europu do 2020. (Europska komisija, 2014.) • Smjernice za školske knjižnice (IFLA, 2015.) • Nacionalni okvirni kurikulum (MZOS, 2010.) • Nastavi plan i program (MZOS, 2006.)

Cjelovita kurikularna reforma – međupredmetne teme: Učiti kako učiti i Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


PROMICANJE DIGITALNE PISMENOSTI • komunikacija u digitalnom okruženju • digitalizacija (digitalni materijali) • ovisi o interesu i entuzijazmu knjižničara • podrška nastavi, izvannastavne aktivnosti, posebni projekti


KOMUNIKACIJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI - mogudnosti • korištenje digitalnih medija • e-društvo • e-usluge • dostupnost informacija je neograničena


KOMUNIKACIJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI - potrebe • komunikacija (formalna ili neformalna) • zaštita osobnih podataka • poštivanje privatnosti • zaštita od e-prijevara i e-nasilja


KOMUNIKACIJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI - moguda rješenja • E-mail • Edmodo • online alati (Storybird, Glogster, Animoto...)  razmjena informacija

 informativno-edukativni kvizovi  virtualni razredi


komunikacija e-mailom


edmodo.com rezultati e-kviza

storybird.com virtualni “razred�


KOMUNIKACIJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI - ciljevi Učenici de:

• razložno i učinkovito rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za komunikaciju i suradnju s drugima • razumijeti internet kao skup usluga • učinkovitije raspolagati svojim slobodnim vremenom


DIGITALIZACIJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI - mogudnosti -

1.skeniranje (prepisivanje) tiskanih materijala 2.oblikovanje/uređivanje istih 3.digitalni materijal(i) slični tiskanom izvorniku


DIGITALIZACIJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI - potrebe • korelacija nekoliko nastavnih područja • međuvršnjačko učenje --> usavršavanje u digitalizaciji

školska knjižnica = interdisciplinarno i multimedijsko središte škole


Digitalna zbirka učeničkih slikovnica (OŠ Dubovac, Karlovac)


Digitalna zbirka

učeničkih literarnih radova

(OŠ Ivana Cankara, Zagreb)


ZAKLJUÄŒAK


HVALA! Ivanica Beg, dipl. knjiž. ivanica26beg@gmail.com

mr. sc. Alka Stropnik alka.stropnik@kgz.hr

Ana Sudarevid, dipl. knjiž. ana.sudarevic@yahoo.ca


Profile for Hrcak_HCD

Beg_Sudarević_Stropnik  

Beg_Sudarević_Stropnik  

Profile for hrcak_hcd
Advertisement