Budgetforslag 2013

Page 1

Holbæk, 5. marts 2013

Budgetforslag 2013 Note Indtægt Kontingenter Sponsorer Tilskud Roskilde Festival 2013 Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift Udstyr Hvervekampagner Træningsmateriale, Junior Roskilde Festival 2013 Turneringsdeltagelse Kurser Skudskole Udgifter i alt

Beløb

6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 3.000,00 kr. 91.500,00 kr. 106.500,00 kr.

Resultat

13.500,00 kr. 3.000,00 kr. 4.500,00 kr. 25.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 12.000,00 kr. 66.000,00 kr. 40.500,00 kr.

Med venlig hilsen Holbæk Bombers BESTYRELSEN

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

Holbæk Bombers v/ Klaus Ibsen Bloch Bispehøjen 70 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk CVR: 34 52 65 32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.