Referat fra Generalforsamling 2015 - Holbæk Bombers

Page 1

GENERALFORSAMLING

Dato

8. marts 2015

Tid

Kl. 12.00-13.30

Sted

Fælleshuset på Fælleden, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk

Deltagere

Karina Karl, Ole Hallenberg, Jan Svane, Peter Knudsen, Jens Albagaard, Anette S. Petersen, Mette Svane, Lars Kristensen, Mette Blicher, Paw Jensen, Thomas Kielberg, Thomas Lentz, Kasper Enevoldsen

Referat 1. Valg af dirigent og referent Peter Knudsen blev valgt til dirigent. Jens Albagaard blev valgt til referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karina Karl: ”Bestyrelsens beretning for året 2014 sådan cirka En af de vigtigste datoer for Holbæk Bombers var 6. december 2010 – den dag blev klubben grundlagt. I 2014 var vi vidne til hele 3 vigtige datoer i klubbens historie:  20. september debuterede herrerne i holdfællesskabet Vikings  5. oktober spillede U13 første turneringskamp mod Rungsted  26. oktober havde U11 første kamp mod Skælskør Ud over disse tre meget vigtige begivenheder har der været et væld af initiativer og oplevelser i de forgangne 12 måneder, og dem vil jeg nu prøve at ridse op. Generelt Året startede lettere kaotisk for alle hold i klubben, da vores hjemmebane – hallen på Seminariet – skulle renoveres. Vi fandt alternative haller for alle hold, men især for damerne og herrerne gik det hårdt ud over træningsdeltagelsen. Der var få til træning og i en del tilfælde blev træninger aflyst pga. for få tilmeldte. Hallen skulle have været klar i februar, men det trak ud og det betød, at træningen først kom rigtig op i kadence igen efter sommerferien. Det har trods en svær start på 2014 resulteret i tilgang på alle klubbens hold – især på ungdoms- og herresiden. Hvad arrangementer angår, har klubben bl.a. gjort følgende:  Arrangeret summercamp med 35 deltagere  Arrangeret 1-2-Trænerkursus med 20 deltagere fra hele regionen  Arrangeret 3-mands DM med 41 hold, hvor vores old boys vandt bronze  Arrangeret Holbæk Floorball by Night i marts og december, hvor alle pengene går Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Referat Side 1 af 6


til Julekomiteen af 1922  Deltaget i Aftensalg i Holbæk i august måned med forskellige events  Ansvarlige for garderobe P på Roskilde Festival 2014  Modtaget legater for i alt 35.000 kr. fra Tuborgfondet og Spar Nord Fonden til nye bander til Bjergmarkshallen Ungdommen På ungdomssiden har vi haft et U11- og et U13-hold med i Flex-rækken og holdene har desuden deltaget i et væld af stævner, træningssamlinger og events ikke bare her på Sjælland men også i Jylland. Både U11 og U13 er ubesejret i 4 kampe indtil nu. Alle spillere har fået masser af erfaring i at spille på stor bane og for at citere trænerne:  ’Der er potentiale til at være med i toppen i næste sæson’  ’Spillerne giver aldrig op og kæmper sig til sejre’  ’Det er utroligt, så lydhøre spillerne er – de gør det de bliver coachet til’  ’Det er en fornøjelse at være træner’ Der er fra forbundets side stor fokus på piger og floorball og vores pigespillere deltager ivrigt i alt, hvad de kan komme i nærheden af – og da de var til floorballcamp i Kolding, fik vores to målpiger præmier med hjem – det er eddermaeme godt gået. Jeg vil i den forbindelse rigtig gerne takke Thomas Lentz og Thomas Kielberg for det KÆMPE store stykke arbejde, de lægger i ungdomsarbejdet. De er begge den direkte årsag til den store succes, som ungdomsafdelingen oplever lige nu. En tak skal også lyde til forældrene, som altid bakker op med kørsel, hjælp til dommerbord og ivrige tilråb og jublen fra tilskuerpladserne. Herrerne Hvad herreholdet angår, startede vi et samarbejde op med Bramsnæs og Hvalsø og det resulterede i holdfællesskabet Vikings. Holdet har primært spillet kampe i Bramsnæsvighallen og nu hvor den første sæson er ved at være færdig, har Bombers tilmeldt et hold i turneringen til næste år, mens Bramsnæs og Hvalsø har valgt at trække sig ud af samarbejdet. Lidt citater fra herrernes træner Kasper Enevoldsen:  ’Der har været lagt større vægt på fysisk og teknisk aspekt i træningen’  ’Sportsligt er det gået godt for Vikings med 5 sejre ud af 7 kampe’  Bombers har stået for 18 ud af 55 mål på Vikingsholdet’  ’Der er mange nye spillere, som har lyst til at spille i vores klub og vi er blevet bedre til at fastholde nye medlemmer’ Jeg vil i den forbindelse gerne sige tusind tak til Kasper for alt det arbejde, han lægger i herreholdet og alt det arbejde, han har gjort i forbindelse med holdfælleskabet Vikings. Jeg vil desuden gerne takke Mette Svane og Lene Kielberg for den store hjælp de har ydet, ved at sidde ved dommerbord til Vikings’ hjemmekampe. Damerne Efter en svær periode med fremmøde på grænsen til træningsaflysning hver gang, er vi nu nok hver tirsdag, så træningen gennemføres. Især Stine Kjeldsmark har gjort et stort stykke arbejde for at finde på alternative træningsmetoder såsom crossfit, for at holde os i gang og hun har arrangeret en del træningskampe både ude og hjemme, så damerne har fået mulighed for at snuse til kampe på stor bane. Nogle af damerne har desuden hjulpet Jyderup Farmers i nogle af deres turneringskampe og det har også betydet, at vi har fået lidt tilgang fra Jyderup, som har betydet en stor styrkelse af det tekniske input til holdet. Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Referat Side 2 af 6


Formanden Det har på mange måder været et meget travlt år for vores lille klub, og det nye år bliver helt sikkert lige så begivenhedsrigt. Bl.a. starter alt arbejdet til Roskilde Festival 2015 op lige om lidt og her er det på sin plads at dige tak til Jan Svane og Klaus Bloch for alle de timer, de lægger i at arrangere vores medvirken på festivallen. Forude venter også turneringerne og ikke mindst Holbæk Floorball by Night, hvor Jens Albagaard fortjener en stor tak for alt det arbejde han lægger i, at arrangere dette stævne. Jeg vil til sidst gerne sige tak til alle de frivillige i klubben, som yder hver deres tørn, for at gøre Holbæk Bombers til den klub som den er.” Beretningen gav ikke anledning til nogen spørgsmål. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Regnskabet for 2014 findes i Årsrapport 2014, der kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/__rsrapport_2014_-_floorballklubben Kasserer Peter Knudsen gennemgik årsrapporten. Kasper Enevoldsen oplyste, at den interne revision af årsrapporten ikke gav anledning til nogen bemærkninger. Regnskab og Årsrapport 2014 blev enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af deltagerbetaling Bestyrelsen foreslog følgende satser for deltagerbetaling:  Kontingent, børn (u18): 375,00 kr. årligt (forhøjelse fra 175,00 kr.)  Kontingent, voksne: 500,00 kr. årligt (forhøjelse fra 350,00 kr.)  Kontingent, husstand: 800,00 kr. årligt (forhøjelse fra 600,00 kr.)  Kontingent, passivt medlemskab: 50,00 kr. (uændret)  Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret)  Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret) Debat om husstandsmedlemskab: Thomas Lentz foreslog, at husstandsmedlemskabet blev sat op til 900,00 kr. årligt. Karina Karl synes, at passivt medlemskab var for lavt. Peter Knudsen foreslog at fastholde passivt medlemskab på 50,00 kr. årligt indtil videre, da der kun er ét passivt medlem. Afstemning om husstandsmedlemskab: Forslag 1: 900,00 kr. årligt: 3 stemmer Forslag 2: 800,00 kr. årligt: 8 stemmer Forslaget om 800,00 kr. årligt blev vedtaget. Debat om kontingent for børn og voksne: Paw Jensen: Forholdene følger ikke med kontingents størrelse. Jens Albagaard: Ift. for bare ét år siden er meget bedre forhold for både turneringstilbud og træningsforhold. Thomas Kielberg: Hos Junior Bombers er der ikke plads til flere medlemmer nu. Der er også forhøjede udgifter til turneringsdeltagelse. Mette Svane: 375,00 kr. for børn er væsentligt under andre sportsgrene. Kasper Enevoldsen: Der er en stor forhøjelse for børn på +200,00 kr. og for voksne Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Referat Side 3 af 6


på +150,00 kr. i forslaget. Anette S. Petersen: Damerne forhøjes også, men har ikke turneringstilbud. Karina Karl: Stigningen bør være ens for begge kategorier; enten i procent eller beløb. Thomas Lentz: Der er forskel på herrer og damer pga. turneringsdeltagelse. Paw Jensen: Der skulle hellere tænkes i bedre faciliteter for at få flere medlemmer. Lars Kristensen: Der burde være forskel i kontingent på om man deltager i turnering eller ej. Mette Svane: Der bør være ens priser for seniorer, hvad enten man deltager i turnering eller ej. Jens Albagaard: Der er for besværligt rent administrativt, at have forskellige satser for én medlemskategori. Det besværliggør kassererens arbejde væsentligt. Afstemning om kontingent for voksne og børn: Forslag 1: Børn 375,00 kr. og voksne 500,00 kr. årligt. Forslag 2: Børn 325,00 kr. og voksne 500,00 kr. årligt. Det mest vidtgående – forslag 1 – kom til afstemning først. For: 8 stemmer Imod: 4 stemmer. Forslag 1 vedtaget – og forslag 2 bortfalder dermed. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Bestyrelsens budgetforslag for 2015 kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/budgetforslag_2015__floorballklubb_436958df36486b Kasserer Peter Knudsen gennemgik budgetforslaget. Kasper Enevoldsen påpegede, at der er underbudgetteret (underskud) og mener, der bør være højere ambitioner om indtægter fra tilskud og sponsorer. Der var ingen yderligere spørgsmål og budgettet blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling. 7. Valg af formand Der vælges formand lige år. 8. Valg af kasserer Der skulle vælges en kasserer for en periode på 2 år. Peter Knudsen genopstillede til posten og blev genvalgt uden modkandidater. Peter Knudsen meddelte forinden genvalget, at hans indsats som kasserer bliver afgrænset til de mest nødvendige opgaver pga. aktuelt arbejdspres.

Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Referat Side 4 af 6


9. Valg af sekretær Der skulle vælges en sekretær for en periode på 2 år. Ole Hallenberg blev valgt. 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Der skulle vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Jens Albagaard genopstillede til posten og blev genvalgt uden modkandidater. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Anette S. Petersen, der blev valgt i 2014 og derfor først er på valg i 2016. 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Paw Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Den anden plads er vakant. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant Kasper Enevoldsen blev valgt som revisor og Paw Jensen blev valgt som revisorsuppleant. 13. Valg af appeludvalg Det er ikke aktuelt at vælge et appeludvalg på nuværende tidspunkt. 14. Eventuelt Dommersituationen Ole Hallenberg orienterede om, at der til næste sæson skal opfyldes en dommerforpligtelse pga. deltagelse i Danmarksturnering U11 Flex og U13 Flex. Der er derfor behov for flere end de nuværende to dommere i klubben (Ole Hallenberg og Jens Albagaard). Jens Albagaard kunne oplyse, at der netop er aftalt med Dansk Floorball Union at afholde et lokalt Dommerkursus 1 i Holbæk søndag 10. maj 2015 kl. 9-18 i Foreningshuset Bispehøjen og Bjergmarkshallen. Følgende fra klubben er interesserede: Thomas Kielberg, Thomas Lentz, Lars Kristensen, Kasper Enevoldsen, Martin Bagge Olsson, Paw Jensen og Phillip Brown. Så snart der kommer en officiel invitation fra Dansk Floorball Union vil alle få flere informationer. Venskabsklubber Anette S. Petersen orienterede om udfordringen med, at spillere for Lady Bombers deltager i turnering for Jyderup Farmers – hvorfra der i øvrigt er spillere, der deltager i træning hos Lady Bombers. Hos Jyderup Farmers er det blevet ytret, at de gerne ser, at vores spillere melder sig ind i deres klub for at deltage på turneringsholdet. Kontingentet i Jyderup Farmers er oplyst til at være 700,00 kr. årligt, så med den netop vedtagne forhøjelse i Holbæk Bombers, er der ikke længere noget reelt incitament til at være medlemskab i den ene klub frem for den anden. Anette S. Petersen blev bemyndiget til at fortsætte dialogen med Jyderup Farmers for at finde en løsning, hvor spillere fra Lady Bombers kan deltage i kampe hos Jyderup Farmers – og hvor spillere fra Jyderup Farmers kan deltage i træninger hos Lady Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Referat Side 5 af 6


Bombers – uden at der behøver være økonomi involveret i ordningen. Trænersituationen for herre senior Jan Svane spurgte til trænersituationen for herre senior i den kommende sæson, idet Kasper Enevoldsen stopper som træner. Jens Albagaard kunne oplyse, at der er rettet henvendelse til Benløse FC via personlige kontakter for evt. at finde en træner/spiller i Benløse, der kunne tænke sig at stå for den ene af de ugentlige træninger i Holbæk Bombers. Deres bestyrelse har lovet at sprede budskabet/tilbuddet internt i deres klub. Ligeledes har der været rettet henvendelse til Nicklas Peltola fra Bramsnæs Floorball, der har mange års erfaring som både spiller og træner. Han var desværre ikke interesseret. Det blev foreslået yderligere at opslå ”stillingen” via Dansk Floorball Union og/eller via trænernetværk på Facebook. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og mødet blev lukket kl. 13.30.

Godkendt:

_________________________________ Peter Knudsen, dirigent

_________________________________ Jens Albagaard, referent

Holbæk Bombers Generalforsamling 8. marts 2015 Referat Side 6 af 6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.