Budgetforslag 2016

Page 1

Holbæk, 13. februar 2016

Budgetforslag 2016 Note Indtægt Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Sponsorer Tilskud Deltagerbetaling Summercamp Holbæk Floorball by Night Roskilde Festival 2015 Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift Udstyr Sponsorer Kurser Summercamp Holbæk Floorball by Night Roskilde Festival 2015 Turneringsdeltagelse Stævner Trænere Sociale arrangementer, puljer IT Administration og møder Udgifter i alt

Beløb

32.000,00 kr. 9.000,00 kr. 3.000,00 kr. 8.000,00 kr. 15.000,00 kr. 8.000,00 kr. 5.000,00 kr. 85.000,00 kr. 165.000,00 kr.

Resultat Med venlig hilsen Holbæk Bombers BESTYRELSEN

30.000,00 kr. 1.000,00 kr. 10.000,00 kr. 8.000,00 kr. 6.000,00 kr. 30.000,00 kr. 18.000,00 kr. 38.000,00 kr. 25.000,00 kr. 20.000,00 kr. 500,00 kr. 1.000,00 kr. 187.500,00 kr. -22.500,00 kr. Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.