Årsrapport 2014 - Floorballklubben Holbæk Bombers

Page 1

Foto: Holbæk Floorball by Night, 10. december 2014

Floorballklubben Holbæk Bombers

Årsrapport 2014

Sider i alt: 6


Holbæk, 18. februar 2015

Årsrapport 2014 Resultatopgørelse 2014 Note Indtægt 1 Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Sponsorer 5 Tilskud 6 Events 4 Deltagerbetaling Renter 2 Diverse Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift 7 Udstyr Sponsorer 3 Kurser 8 Events 11 Turneringsdeltagelse 10 Stævner IT Bestyrelsen 9 Afskrivninger 12 Trænere Diverse Udgifter i alt

Beløb

16.437,50 kr. 4.800,00 kr. 2.000,00 kr. 49.455,00 kr. 115.360,00 kr. 2.450,00 kr. 108,65 kr. 5.000,00 kr. 195.611,15 kr.

Resultat

48.490,04 kr. 1.833,72 kr. 6.500,00 kr. 56.634,12 kr. 3.850,00 kr. 18.238,94 kr. 774,40 kr. 247,80 kr. 0,00 kr. 13.664,80 kr. 3.149,37 kr. 153.383,19 kr. 42.227,96 kr. Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Balance 2014 Note Aktiver Tilgodehavender: Moms, 4. kvartal 2013

Beløb

Likvide beholdninger: Kasse Bank

15.726,09 kr.

15.726,09 kr.

0,00 kr. 122.901,26 kr.

122.901,26 kr.

Aktiver i alt Note Passiver Egenkapital: Primo Årets resultat Ultimo

138.627,35 kr. Beløb

Gæld: Gæld Passiver i alt

96.399,39 kr. 42.227,96 kr. 138.627,35 kr. 0,00 kr.

0,00 kr. 138.627,35 kr.

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Noter 2014 Note Indtægt/udgift 1 Kontingenter, indtægter: Voksne over 24 år Børn/unge under 25 år

Beløb 8.400,00 kr. 8.037,50 kr.

16.437,50 kr.

Diverse, indtægter: 1-2-Træner, deltagergebyr Sæsonafslutningsfest

1.600,00 kr. 3.400,00 kr.

5.000,00 kr.

Kurser, udgifter: Trænerkursus Dommerkursus

3.500,00 kr. 3.000,00 kr.

6.500,00 kr.

4

Deltagerbetaling, indtægter: Landsstævne 2014

2.450,00 kr.

2.450,00 kr.

5

Tilskud, indtægter: Tuborgfondet Spar Nord Fonden Summercamp, UngHolbæk Medlemstilskud, Holbæk Kommune Arrangementspuljen, Holbæk Kommune

2

3

6

7

8

25.000,00 kr. 10.000,00 kr. 4.955,00 kr. 3.500,00 kr. 6.000,00 kr.

49.455,00 kr.

Events, indtægter: Roskilde Festival 2014 Holbæk Floorball by Night 3-DM 2014, sponsorat 3-DM 2014, holdgebyr

87.360,00 kr. 7.800,00 kr. 5.000,00 kr. 15.200,00 kr.

115.360,00 kr.

Udstyr, udgifter: Bolde, stave, veste m.m. Bander Gavekort, juniorstave Andet udstyr

7.613,68 kr. 36.000,00 kr. 1.920,00 kr. 2.956,36 kr.

48.490,04 kr.

Events, udgifter: Summercamp Aftensalg Sæsonfester 3-DM 2014 DM/SM-finaler

4.504,00 kr. 256,00 kr. 5.135,20 kr. 16.598,80 kr. 1.201,11 kr.

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Roskilde Festival 2014 Holbæk Floorball by Night 9 10 11

12

23.047,32 kr. 5.891,69 kr.

56.634,12 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

18.238,94 kr.

18.238,94 kr.

Turneringsdeltagelse, udgifter: Herrer, Danmarksturneringen Junior Bombers, Flex-rækker

1.100,00 kr. 2.750,00 kr.

3.850,00 kr.

Trænere, udgifter: Herrer Lady Bombers Junior Bombers

7.076,80 kr. 1.000,00 kr. 5.588,00 kr.

13.664,80 kr.

Afskrivninger: Ingen Stævner, udgifter: Landsstævne 2014

Med venlig hilsen Holbæk Bombers

Karina Karl Formand

Peter G. Knudsen Kasserer

Anette S. Petersen Bestyrelsesmedlem

Jens Albagaard Bestyrelsesmedlem

Jan Svane Sekretær

”Den interne revision har gennemgået regnskab og posteringer og har ikke fundet anledning til yderligere revision.”

Kasper Enevoldsen Intern revisor

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Læs mere om Holbæk Bombers på www.holbaekbombers.dk www.facebook.com/holbaekbombers www.twitter.com/holbaekbombers www.instagram.com/holbaekbombers Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.