Årsrapport 2015

Page 1

Foto: Holbæk Bombers’ herrehold, 9. januar 2016

Floorballklubben Holbæk Bombers

Årsrapport 2015 Sider i alt: 6


Holbæk, 1. februar 2016

Årsrapport 2015 Resultatopgørelse 2015 Note Indtægt 1 Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Sponsorer 5 Tilskud 6 Events 4 Deltagerbetaling Renter 2 Diverse Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift 7 Udstyr Sponsorer 3 Kurser 8 Events 11 Turneringsdeltagelse 10 Stævner IT Bestyrelsen 9 Afskrivninger 12 Trænere Møder Diverse Udgifter i alt

Beløb

32.037,50 kr. 9.150,00 kr. 21.000,00 kr. 16.338,00 kr. 97.470,00 kr. 17.950,00 kr. 73,33 kr. 251,97 kr. 194.270,80 kr.

Resultat

32.126,40 kr. 1.000,00 kr. 5.667,80 kr. 57.077,74 kr. 17.237,80 kr. 38.044,62 kr. 266,40 kr. 430,20 kr. 0,00 kr. 27.550,40 kr. 235,29 kr. 962,64 kr. 180.599,29 kr. 13.671,51 kr.

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Balance 2015 Note Aktiver Tilgodehavender: Moms, 4. kvartal 2015

Beløb

Likvide beholdninger: Kasse Bank

8.007,21 kr.

8.007,21 kr.

0,00 kr. 144.291,65 kr.

144.291,65 kr.

Aktiver i alt Note Passiver Egenkapital: Primo Årets resultat Ultimo

152.298,86 kr. Beløb

Gæld: Gæld Passiver i alt

138.627,35 kr. 13.671,51 kr. 152.298,86 kr. 0,00 kr.

0,00 kr. 152.298,86 kr.

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Noter 2015 Note Indtægt 1 Kontingenter, indtægter: Voksne over 24 år Børn/unge under 25 år 2 3 4

5

6

7

8

9

Beløb 16.125,00 kr. 15.912,50 kr.

32.037,50 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

5.667,80 kr.

5.667,80 kr.

16.000,00 kr. 1.950,00 kr.

17.950,00 kr.

8.300,00 kr. 8.038,00 kr.

16.338,00 kr.

Events, indtægter: Roskilde Festival 2015 Holbæk Floorball by Night

89.820,00 kr. 7.650,00 kr.

97.470,00 kr.

Udstyr, udgifter: Beklædning Bolde, stave, veste m.m. Gavekort, juniorstave Andet udstyr

19.072,00 kr. 6.528,64 kr. 4.120,00 kr. 2.405,76 kr.

32.126,40 kr.

Events, udgifter: Summercamp Skudskole 3-DM 2014 Roskilde Festival 2015 Holbæk Floorball by Night

8.890,41 kr. 1.618,64 kr. 6.871,34 kr. 30.943,69 kr. 8.753,66 kr.

57.077,74 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

Diverse, indtægter: Ingen Kurser. udgifter: Dommerkursus Deltagerbetaling, indtægter: Landsstævne 2015 Pigecamps Tilskud: Summercamp, UngHolbæk Medlemstilskud, Holbæk Kommune

Afskrivninger: Ingen

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


10

11

12

Stævner, udgifter: Landsstævne 2015 Pigecamps Turneringsdeltagelse, udgifter: Herrer Lady Bombers Junior Bombers Trænere: Herrer Lady Bombers Junior Bombers

31.193,52 kr. 6.851,10 kr.

38.044,62 kr.

9.350,00 kr. 800,00 kr. 7.087,80,00 kr.

17.237,80 kr.

15.201,90 kr. 4.000,00 kr. 8.348,50 kr.

27.550,40 kr.

Med venlig hilsen Holbæk Bombers

Karina Karl Formand

Peter G. Knudsen Kasserer

Anette S. Pedersen Bestyrelsesmedlem

Jens Albagaard Bestyrelsesmedlem

Ole Hallenberg Sekretær

Kasper Enevoldsen Intern revisor

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Læs mere om Holbæk Bombers på www.holbaekbombers.dk www.facebook.com/holbaekbombers www.twitter.com/holbaekbombers

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.